Extras.Txt

Zablokowane programy antywirusowe.

Witam Mam zainstalowanego Avasta. Dzisiaj zauwazylem ze nie wlacza sie z autostartem oraz nie moge go nawet odinstalowac. Jak chce go wlaczyc sam to wyskakuje okienko z bledem "Ten program jest blokowany przez zasady grupy". W zalaczniku logi FRST oraz OTL. Przeskanowany AdwCleaner oraz Malwarebytes - to co wykryl usuniete wszystko a dalej jest to samo.


OTL Extras logfile created on: 2014-11-20 18:56:53 - Run 2
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = D:\
64bit- Ultimate Edition Service Pack 1 (Version = 6.1.7601) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 9.0.8112.16421)
Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

8,00 Gb Total Physical Memory | 5,39 Gb Available Physical Memory | 67,37% Memory free
15,99 Gb Paging File | 13,39 Gb Available in Paging File | 83,76% Paging File free
Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)
Drive C: | 50,00 Gb Total Space | 5,33 Gb Free Space | 10,66% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 232,72 Gb Total Space | 58,71 Gb Free Space | 25,23% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive E: | 182,94 Gb Total Space | 21,99 Gb Free Space | 12,02% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: FANEK-KOMPUTER | User Name: FaNeK | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users | Include 64bit Scans
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

[color=#E56717]========== Extra Registry (SafeList) ==========[/color]


[color=#E56717]========== File Associations ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.html[@ = htmlfile] -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
.url[@ = InternetShortcut] -- C:\Windows\SysNative\rundll32.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\SysWow64\control.exe (Microsoft Corporation)
.html [@ = htmlfile] -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)

[color=#E56717]========== Shell Spawning ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
exefile [open] -- " %1 " %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [opennew] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [print] -- rundll32.exe %SystemRoot%\system32\mshtml.dll,PrintHTML " %1 " (Microsoft Corporation)
http [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
https [open] -- Reg Error: Key error.
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe " %1 " (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [open] -- " C:\Windows\System32\rundll32.exe " " C:\Windows\System32\ieframe.dll " ,OpenURL %l (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [print] -- " C:\Windows\System32\rundll32.exe " " C:\Windows\System32\mshtml.dll " ,PrintHTML " %1 " (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd " %V " (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Directory [Winamp.Bookmark] -- " C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe " /BOOKMARK " %1 " (Nullsoft, Inc.)
Directory [Winamp.Enqueue] -- " C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe " /ADD " %1 " (Nullsoft, Inc.)
Directory [Winamp.Play] -- " C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe " " %1 " (Nullsoft, Inc.)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe " %1 " ,%* (Microsoft Corporation)
exefile [open] -- " %1 " %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [opennew] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
http [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
https [open] -- Reg Error: Key error.
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe " %1 " (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd " %V " (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Directory [Winamp.Bookmark] -- " C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe " /BOOKMARK " %1 " (Nullsoft, Inc.)
Directory [Winamp.Enqueue] -- " C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe " /ADD " %1 " (Nullsoft, Inc.)
Directory [Winamp.Play] -- " C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe " " %1 " (Nullsoft, Inc.)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

[color=#E56717]========== Security Center Settings ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
" cval " = 1
" FirewallDisableNotify " = 0
" AntiVirusDisableNotify " = 0
" UpdatesDisableNotify " = 0

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]
" VistaSp1 " = 28 4D B2 76 41 04 CA 01 [binary data]
" AntiVirusOverride " = 0
" AntiSpywareOverride " = 0
" FirewallOverride " = 0

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
" FirewallDisableNotify " = 0
" AntiVirusDisableNotify " = 0
" UpdatesDisableNotify " = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

[color=#E56717]========== System Restore Settings ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]
" DisableSR " = 0

[color=#E56717]========== Firewall Settings ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\StandardProfile]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\StandardProfile]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 1

[color=#E56717]========== Authorized Applications List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]


[color=#E56717]========== Vista Active Open Ports Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {0175E982-F472-47C8-9C86-F1FD45C7AEE5} " = lport=554 | protocol=6 | dir=in | app=%systemroot%\ehome\ehshell.exe |
" {0402C9D1-EFAC-443B-B3A7-B5DE0E7112EB} " = lport=3390 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {05F54ACB-74B5-47E1-BC00-8DA58CF8E343} " = rport=5355 | protocol=17 | dir=out | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {0AB7CB03-9173-416E-AC6A-869B1A5D6044} " = lport=2177 | protocol=17 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {0D99E26F-3C20-4743-B908-3D7EAD2FF555} " = rport=2177 | protocol=17 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {0E324E94-9FD5-4EEE-9BAC-7C36445ACE3A} " = rport=1900 | protocol=17 | dir=out | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {0F9D0447-D96F-4277-9C7F-873079C2D6FB} " = lport=554 | protocol=6 | dir=in | app=%systemroot%\ehome\ehshell.exe |
" {1CF9BECB-10D4-48AE-93C7-49EC9E77BAE7} " = lport=2177 | protocol=17 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {1F0284CD-A446-41AC-9C32-DD52BDBD8A57} " = lport=54925 | protocol=17 | dir=in | name=brothernetwork scanner |
" {20B3A965-1922-4995-B907-3B515859F4F4} " = rport=10243 | protocol=6 | dir=out | app=system |
" {230AFA40-1DBC-45F8-9C97-C3DDB8B7A914} " = lport=5355 | protocol=17 | dir=in | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {26F2FDA5-C910-4961-A844-34C95C1B7F6D} " = rport=138 | protocol=17 | dir=out | app=system |
" {294D0C76-17DE-484C-967B-39D117EE6529} " = lport=2177 | protocol=6 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {2D99CF4D-82C0-4FA2-A9D5-E872939872C4} " = rport=2177 | protocol=17 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {302E476C-55D0-48E9-84EB-3685DE9DB2C2} " = lport=1900 | protocol=17 | dir=in | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {374B2D8D-AE93-4BA1-BE8D-05689A469889} " = lport=3390 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {42310C9D-A8E7-4DE1-A12E-87B24A9C1865} " = lport=1900 | protocol=17 | dir=out | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {44D72A1C-524B-41D5-B4BE-13CDBC4FBC29} " = lport=5355 | protocol=17 | dir=in | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {459DA11D-9132-45E7-820E-B64EC52E31C3} " = lport=138 | protocol=17 | dir=in | app=system |
" {48A15B3D-2572-496F-8B2E-8BF636C57FFB} " = lport=1900 | protocol=17 | dir=in | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {4D07D02F-56E7-4847-A735-2731F9C69848} " = lport=1900 | protocol=17 | dir=in | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {4F883AB2-C923-4A12-B0D4-6ADF6939FBCE} " = lport=10243 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {4FED11AE-1C06-4436-B9E0-A2E9CB979C29} " = lport=7777 | protocol=17 | dir=in | app=%systemroot%\ehome\ehshell.exe |
" {507DBE87-3B38-4C0D-8165-8597555BBD6E} " = lport=2869 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {50863944-21DB-4848-8508-ED555C7B1EF2} " = lport=2177 | protocol=17 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {53A4AFF7-1847-4072-8F23-78F5A1261F45} " = rport=137 | protocol=17 | dir=out | app=system |
" {543BAFD7-B4C3-409D-BDC3-6048921FE127} " = lport=7777 | protocol=17 | dir=in | app=%systemroot%\ehome\ehshell.exe |
" {59F07126-D926-4D99-AB42-1903A6FD5E86} " = lport=808 | protocol=6 | dir=in | svc=nettcpactivator | app=c:\windows\microsoft.net\framework64\v4.0.30319\smsvchost.exe |
" {5B3620E3-A4B4-4420-88EF-2EA459210E42} " = rport=2177 | protocol=17 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {5C9474CD-797C-4FE8-8C89-7B1DF5F7EE35} " = lport=5355 | protocol=17 | dir=in | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {61E9D406-0AAE-4260-B421-6787DE873E46} " = lport=2869 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {67EE536A-9CC8-47E9-8536-B2891135CAFF} " = rport=2177 | protocol=6 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {74A7B5D5-50E4-4EA0-86BC-39E430C4271D} " = rport=3702 | protocol=17 | dir=out | svc=fdphost | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {74CC9928-96D3-4F67-96DC-6899D67C1B55} " = lport=445 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {7AB808E8-D565-4FB1-B8CD-E6950CDEB73A} " = rport=139 | protocol=6 | dir=out | app=system |
" {7D4AB37D-3622-4F3A-884B-378215CCEDA3} " = rport=1900 | protocol=17 | dir=out | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {7E26FA24-03CD-45D0-9FFD-6578833E3648} " = lport=rpc | protocol=6 | dir=in | svc=spooler | app=%systemroot%\system32\spoolsv.exe |
" {7FCE7D08-FC03-4B73-9462-0EAF87E9C581} " = rport=445 | protocol=6 | dir=out | app=system |
" {826F1627-2014-4262-A8C9-CE38E5FC927E} " = lport=2177 | protocol=6 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {89FF19ED-BB1B-44CD-B82A-C7CA5BCA8BF5} " = lport=10244 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {8B449158-1DB2-4438-806E-6B10B2926526} " = rport=5355 | protocol=17 | dir=out | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {9B7B65EC-708B-49B1-97F3-3DF45DB7B26B} " = rport=1900 | protocol=17 | dir=out | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {9CD9ADBE-8D51-40F5-812D-35EA882D0E2A} " = rport=1900 | protocol=17 | dir=out | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {A2808D88-6FD7-4F51-845F-3C6A857EDA7A} " = lport=1900 | protocol=17 | dir=out | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {A87AA351-1E5E-4D25-9FED-AB40F2391EA1} " = lport=3702 | protocol=17 | dir=in | svc=fdrespub | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {ADFB7AFD-800D-4155-8DA1-FA7314A2D332} " = rport=5355 | protocol=17 | dir=out | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {B089F13A-04BE-4353-9A59-62D695E1A882} " = lport=1900 | protocol=17 | dir=in | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {B226A39D-5D6F-4BE3-B0A3-A3439F9319F8} " = lport=rpc-epmap | protocol=6 | dir=in | svc=rpcss | name=@firewallapi.dll,-28539 |
" {B4B29E77-0063-474B-9E1C-C623C6485804} " = rport=2177 | protocol=6 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {B5A92E0A-C553-468A-AED1-C67CBF690F49} " = lport=2177 | protocol=6 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {C64806EA-4844-4AE7-BFDC-79387E0BE161} " = lport=2869 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {E0493D66-D41E-4C69-93FA-4FC9FBCF7BC0} " = rport=3702 | protocol=17 | dir=out | svc=fdrespub | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {EAA452F4-9113-43AC-86AF-D205D05226F2} " = lport=10244 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {EF00EBC2-AA33-4E0A-9ED2-763A64265AD9} " = lport=139 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {F1306E29-29FC-47AB-8718-AE95AADD0A8D} " = lport=137 | protocol=17 | dir=in | app=system |
" {F2ABD087-F3E4-4B90-B060-8CB731CE1293} " = rport=2177 | protocol=6 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {F57E6F19-2BA9-41C0-B263-363140A5DDCE} " = lport=3702 | protocol=17 | dir=in | svc=fdphost | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |

[color=#E56717]========== Vista Active Application Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {01D538F8-5260-4A23-B346-DD3812D88962} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {039597F7-B156-4ABF-9F9D-009DBA62389B} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {06DD94CE-1FFC-432C-8DE4-C21F038935D9} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\opera\opera.exe |
" {071F55EC-CEEE-43A1-A328-3AFA2A7CF25A} " = protocol=6 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {0A22CE9D-0447-47DD-9361-ED4935CBE747} " = protocol=6 | dir=out | svc=upnphost | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {0BB2C724-203C-43F2-B787-358B968F3F72} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {0BE8AC51-93BD-4A1B-9E55-9CB2BDFF5473} " = protocol=6 | dir=out | svc=rapimgr | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {0CC7AB8D-61BE-4D76-ABC7-39084AB03182} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\bonjour\mdnsresponder.exe |
" {11AB61A9-ED91-42CA-B4B3-C54FAACE8936} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\programdata\battle.net\agent\agent.2328\agent.exe |
" {12337E24-1AD0-45E2-9DB3-8A8B601630F2} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {1553D3D2-46EB-49DF-B0D7-ABF493B42B11} " = protocol=17 | dir=out | svc=wcescomm | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {17297854-7CBC-438B-B51E-7F0FA2672CC4} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\bonjour\mdnsresponder.exe |
" {188141B0-F31A-4ACC-9EF7-7F1EBF0141B5} " = protocol=6 | dir=in | svc=wcescomm | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {1C59F2FF-2CCE-449F-93C4-B4B481875FDA} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {1EAA6A97-1CEF-49BE-8FFE-2123C8115BEE} " = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\royal quest\rqlauncher.exe |
" {1F31DECC-5344-4A6A-BD9C-10913996818F} " = protocol=6 | dir=out | svc=wcescomm | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {1F3595ED-18FD-4BA3-96E7-C4423CE53A29} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstra.exe |
" {222F14B3-7EC2-4A26-A63C-888847EF3B09} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\skype\phone\skype.exe |
" {245CBD7F-06F1-4059-9741-C83D3405E0FB} " = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\royal quest\rqmain.exe |
" {280DDBE9-466E-4FCF-89CF-31BB68769A1F} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\sony ericsson\update engine\sony ericsson update engine.exe |
" {301C1701-D8BE-48B9-BE15-3FC6618A30DE} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstrb.exe |
" {30BF702D-A29E-4C08-8A89-295158959CFF} " = protocol=17 | dir=out | app=%systemroot%\ehome\ehshell.exe |
" {31CFDBED-7E51-45C3-9188-7C866D735D34} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\programdata\battle.net\agent\agent.2045\agent.exe |
" {33F5109C-E6D1-4A5B-8DE6-61A63B9EE210} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\programdata\battle.net\agent\agent.2045\agent.exe |
" {3493479B-18A0-44D0-BF70-333C9983A6FF} " = protocol=6 | dir=in | svc=wcescomm | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {3A6ABC23-F6F1-43F4-81A0-26B02A9716BD} " = protocol=6 | dir=out | svc=rapimgr | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {3DB0248D-5DFD-4AC5-9BE8-AC0736C48843} " = protocol=6 | dir=out | svc=upnphost | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {3F0B7915-C093-45B7-97A7-75689EB50846} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\intuwave\shared\mrouterruntime\mrouterruntime.exe |
" {3F38D243-05DB-4DEF-AA7E-15E2F4FFA65A} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\fanek\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe |
" {42F30600-72B5-4CB4-A8CB-97FCF6D827F9} " = protocol=17 | dir=out | svc=rapimgr | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {4433C21A-278E-4AF6-9CB5-CA7C286C0E1C} " = protocol=6 | dir=out | svc=fdphost | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {44438312-5652-489A-9F9B-ADE74129C17D} " = protocol=6 | dir=out | svc=rapimgr | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {4B7C9D51-C5BF-4415-817F-D406BAD91BAD} " = protocol=1 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28543 |
" {4BFF20FC-385C-49B9-AF75-6A0263DC7A62} " = protocol=17 | dir=out | svc=wcescomm | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {4CA19E55-DE88-4AEE-83E6-DAF45C3C34E0} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\bonjour\mdnsresponder.exe |
" {4D2E86F0-76D5-4458-A67D-1776BA20B952} " = protocol=6 | dir=out | svc=upnphost | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {4DA96E8E-2498-4FC0-AE1C-247928446EC2} " = protocol=6 | dir=out | svc=mcx2svc | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {582AD706-2DE0-4AE0-A0F6-4F735300C8C5} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\fiddler2\fiddler.exe |
" {588A9F8E-F5C1-4623-B8B1-869354BA6010} " = protocol=6 | dir=in | svc=wcescomm | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {59016585-B9CD-4A0A-BD8B-1979FFC24E26} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstra.exe |
" {594D641D-3498-45F5-B83D-9E7EFFFAEE61} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\fanek\appdata\roaming\dropbox\bin\dropbox.exe |
" {5AE465EF-05CB-452A-8094-3E3707526289} " = protocol=6 | dir=out | app=%systemroot%\ehome\mcx2prov.exe |
" {5F8C68AB-45F0-4AB3-A5EE-07CA4391873E} " = protocol=6 | dir=out | app=system |
" {5FCD459D-DE4B-43ED-8441-EE69787FDE99} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstra.exe |
" {60731961-6A2B-430B-8C17-435D9FE75B39} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\programdata\battle.net\agent\agent.2328\agent.exe |
" {60A90D6B-5BCF-4CE4-8755-5E094B85A9C0} " = dir=in | app=c:\users\fanek\appdata\local\facebook\video\skype\facebookvideocalling.exe |
" {62690A1F-BB8D-422C-90D4-659060B2345C} " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\royal quest\rqlauncher.exe |
" {67D2A918-EBEF-4EF8-8843-AE43BAEAC812} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\fanek\appdata\roaming\dropbox\bin\dropbox.exe |
" {67EE543A-7EFD-4E74-A556-6C2FBC496336} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\teamviewer\version9\teamviewer_service.exe |
" {6A964EF4-429D-4313-80B0-37077486CF8F} " = protocol=6 | dir=out | svc=fdphost | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {742DF40C-F9DD-470E-90DD-541BBC32D965} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstrb.exe |
" {75A22B0F-CA68-436D-A6CF-05FEF90E6ABA} " = protocol=6 | dir=out | svc=wcescomm | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {7A85925D-55FF-47CE-8F27-3ED3534E8D95} " = protocol=17 | dir=out | app=%systemroot%\ehome\ehshell.exe |
" {7B74296D-9D68-4FE0-B08E-E27DDE36B3BD} " = protocol=6 | dir=in | svc=wcescomm | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {7E575154-1A82-4158-A02C-AFF81DAE4167} " = protocol=6 | dir=out | app=%systemroot%\ehome\mcx2prov.exe |
" {803D5C14-C51D-44D8-A4D2-1C42AFD8911C} " = protocol=6 | dir=out | app=%systemroot%\ehome\mcrmgr.exe |
" {80E6F016-B27B-4453-B389-C5D635F01DA2} " = protocol=6 | dir=out | svc=wcescomm | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {8474029A-22C0-48F3-AE9C-8006B2DEE25B} " = protocol=6 | dir=out | app=%systemroot%\ehome\ehshell.exe |
" {8539A7A7-FDAC-48D8-9104-C61B37D3619C} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {8CE691B2-F93A-448F-9B1B-53B99FB77F1E} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {8D5D8E38-B17F-4ED5-A8E1-7E88B1DED50A} " = protocol=17 | dir=out | svc=wcescomm | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {900ACA6C-E10D-49D6-90A4-7D147EAA6F23} " = protocol=6 | dir=out | svc=rapimgr | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {975CE35F-E2F5-487D-B005-30F621FD4894} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\bonjour\mdnsresponder.exe |
" {9BC7EE8F-2C35-48F3-B962-91DDB06196D0} " = protocol=6 | dir=in | svc=wcescomm | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {9DBB75C0-4D00-4292-B96F-DA5DC7DBF64C} " = protocol=6 | dir=out | svc=rapimgr | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {9E871151-33BC-4CA7-87C0-E0FA3556E7BB} " = protocol=6 | dir=out | svc=wcescomm | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {A1082CF8-82A6-4F04-B9DE-6069D3C095C2} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\sony ericsson\update engine\sony ericsson update engine.exe |
" {A1BEB781-621F-4C41-932B-7CC85BF231A2} " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\royal quest\rqmain.exe |
" {A56CBA98-8EE6-45D7-9F74-C79E772EEC16} " = protocol=1 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28544 |
" {A834D17F-595A-4491-A887-56997726F206} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\teamviewer\version9\teamviewer.exe |
" {ABE0F01F-33CE-406A-929D-AAB1274E93F1} " = dir=in | app=c:\program files\itunes\itunes.exe |
" {ACE51C43-54BC-49A0-B8A0-7FFA1E968270} " = dir=in | app=d:\gry\farming simulator 2013\farmingsimulator2013.exe |
" {AD594974-90DB-46CE-B60E-7D1A96435ABF} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {B56E2EED-D7E4-40FD-9C43-F4FD400BF904} " = protocol=17 | dir=out | svc=rapimgr | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {BA95F655-3BAB-449C-9717-6F84A2E3E771} " = dir=in | app=d:\gry\farming simulator 2013\farmingsimulator2013game.exe |
" {BEAC4151-A68B-49EE-94F8-2D41931022F4} " = protocol=6 | dir=out | app=%systemroot%\ehome\ehshell.exe |
" {BED0AB3A-B1F8-467C-93C2-EE306A395391} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\programdata\battle.net\agent\agent.2328\agent.exe |
" {C154AEF5-B15F-4FE8-995B-6A1C42D125E1} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {C5B25F27-3B85-49E4-B50B-6BD69FB2B23B} " = protocol=17 | dir=out | svc=rapimgr | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {C5DEF157-5FF6-46C3-8403-A57746C82CA0} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\teamviewer\version9\teamviewer_service.exe |
" {C91573B5-3B36-4236-AA84-CCF073B1245C} " = protocol=6 | dir=out | svc=wcescomm | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {CAE7DD15-DBD3-489C-9D87-D962AD77E70A} " = protocol=58 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28546 |
" {CD16D19A-2D04-4AEA-A344-832D2DCF585D} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\opera\opera.exe |
" {CE306912-5174-407A-BAA2-12D20363D5CA} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\intuwave\shared\mrouterruntime\mrouterruntime.exe |
" {D002D66A-A1F6-4A98-B709-8D8E8DBC0D5E} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\teamviewer\version9\teamviewer.exe |
" {D31D4483-6922-440A-ACDE-72FB0D5FF50E} " = protocol=17 | dir=out | svc=rapimgr | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {D93CFC69-63AB-4F97-BC35-A9765EAE3777} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {DC2CB653-1852-4A7B-B51E-4497CDC40A56} " = protocol=17 | dir=out | svc=rapimgr | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {DC4E2002-A548-4BF7-A171-CDB086386437} " = protocol=58 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28545 |
" {DC5B2C75-1F51-49BE-A220-18BEEE408936} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\msiexec.exe |
" {DFF61560-C50A-43C4-B965-A4B3FC8BD83A} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {E0FA9319-5EB5-4F84-9C58-8B62D6504FE0} " = protocol=6 | dir=out | svc=mcx2svc | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {E1D8D512-ACF4-4498-8F10-8C9FA1E23944} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {E2E00F90-108D-4A37-B95C-2D11246EEA5B} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\msiexec.exe |
" {E56F5FA0-2CDC-4B9D-A00B-61AC78E87D83} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstra.exe |
" {E85081AF-F566-424E-9145-ED6A874F13D8} " = protocol=17 | dir=out | svc=wcescomm | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {EA667080-2DE2-437D-BFBE-F2B631D7DF76} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\fanek\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe |
" {EBF6F417-4C42-4468-9561-9556B548B382} " = protocol=17 | dir=out | svc=wcescomm | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {EC744F1D-2B95-439C-8C73-B8935FF5B622} " = protocol=6 | dir=out | app=%systemroot%\ehome\mcrmgr.exe |
" {ED252EA9-A6B1-4AF7-A6BB-C0AAC5DD7CC1} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstrb.exe |
" {EEE42B7F-0773-42F0-B682-0A955879441E} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstrb.exe |
" {F6689ADA-1534-4A29-B669-9BA3EBA033F6} " = protocol=6 | dir=out | svc=upnphost | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {F6DD7645-BF46-44A9-AA01-08037E821FEF} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\programdata\battle.net\agent\agent.2328\agent.exe |
" {FE42603F-476F-41D5-A818-60EB433DE127} " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\gameforgelive\gfl_client.exe |
" TCP Query User{13F043B4-4DEB-4C36-9157-E8B2A5F3B3AD}D:\gry\ghost recon online\pdc-live\ghostrecononline.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\ghost recon online\pdc-live\ghostrecononline.exe |
" TCP Query User{1B9EA76A-FA24-4642-A16F-45A3B79FA0D8}C:\program files (x86)\tibiacast\tibiacast client.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\tibiacast\tibiacast client.exe |
" TCP Query User{24A9081A-D5FE-4B17-969A-1B29189479E1}C:\users\fanek\appdata\local\apps\2.0\4qwy8jqx.ka3\bgnh1mrd.a8d\laun...app_59711684aa47878d_0001.0022_af672cd4a96cf990\launcher.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\fanek\appdata\local\apps\2.0\4qwy8jqx.ka3\bgnh1mrd.a8d\laun...app_59711684aa47878d_0001.0022_af672cd4a96cf990\launcher.exe |
" TCP Query User{2C4F04B9-D5FE-4244-B19D-E1D7E8E9A639}D:\gry\diablo 2\game.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\diablo 2\game.exe |
" TCP Query User{2F1773B3-39B7-4051-A560-6AF5631DD491}C:\totalcmd\totalcmd64.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\totalcmd\totalcmd64.exe |
" TCP Query User{4A3F818C-F141-4FA2-A209-03DE470E772C}C:\program files (x86)\nokia\phoenix\phoenix.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\nokia\phoenix\phoenix.exe |
" TCP Query User{52B1F9FC-8BD6-413D-A4FE-D8A01367DB8D}D:\gry\metin2\metin2.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\metin2\metin2.exe |
" TCP Query User{54D2739B-AF93-4A7F-82C9-7782713090B4}D:\gry\ncsoft\lineage 2\system\l2.bin " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\ncsoft\lineage 2\system\l2.bin |
" TCP Query User{5ACE5B0D-BA00-4345-BA11-56940FA87CC6}D:\gry\battlefield online\bfp4f.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\battlefield online\bfp4f.exe |
" TCP Query User{5EFD3C17-AEA6-462E-B3EC-57A02426E296}D:\gry\diablo 3\diablo iii.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\diablo 3\diablo iii.exe |
" TCP Query User{604F5848-EBEE-4228-B38D-40D5D0539818}D:\sn0wbreeze-v2.9.7\tinyumbrella-6.01.01.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\sn0wbreeze-v2.9.7\tinyumbrella-6.01.01.exe |
" TCP Query User{60C15B50-AC84-49D5-9ED3-6CCD0699C694}D:\gry\secondlifeviewer\slvoice.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\secondlifeviewer\slvoice.exe |
" TCP Query User{6B134BDC-3769-4221-A581-722AF3A8A799}D:\gry\diablo 2\game.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\diablo 2\game.exe |
" TCP Query User{6FDA0EB9-E699-4EB2-8A9B-1639125AD704}D:\gry\godus\godus.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\godus\godus.exe |
" TCP Query User{7D17B2BE-9F8E-41B8-93BA-F49F9A0FFA22}C:\users\fanek\appdata\roaming\dropbox\bin\dropbox.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\fanek\appdata\roaming\dropbox\bin\dropbox.exe |
" TCP Query User{7D57B8E5-1C3D-415C-BF2B-D86C520D800F}C:\program files (x86)\intuwave\shared\mrouterruntime\mrouterruntime.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\intuwave\shared\mrouterruntime\mrouterruntime.exe |
" TCP Query User{84657B73-CE29-4BA6-A6A7-1B1BC154EA21}D:\gry\cs\cstrike.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\cs\cstrike.exe |
" TCP Query User{8885251C-4311-4E63-B533-DC586407BD7A}C:\program files (x86)\winamp\winamp.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\winamp\winamp.exe |
" TCP Query User{93077794-327E-4F49-9164-0DCC0DB30676}C:\program files (x86)\opera\opera.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\opera\opera.exe |
" TCP Query User{95D99238-32D0-40CD-A2FD-5DDB576DDC4A}D:\gry\metin2\metin2client.bin " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\metin2\metin2client.bin |
" TCP Query User{9A74E7A5-8727-44DD-A4CA-5E41673384BB}D:\gry\torchlight ii\torchlight2.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\torchlight ii\torchlight2.exe |
" TCP Query User{9C20D4FB-5A7C-4A4C-A8B0-0CE19F33DD87}C:\program files\java\jre7\bin\javaw.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\java\jre7\bin\javaw.exe |
" TCP Query User{9CAAF0C8-5794-4CFA-8116-60E865347FDF}D:\gry\battlefield online\bfp4f.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\battlefield online\bfp4f.exe |
" TCP Query User{A4D81590-FB06-4A54-8EC6-B5BF0045C042}D:\gry\royal quest\rqlauncher.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\royal quest\rqlauncher.exe |
" TCP Query User{B246ACC4-AFA9-4E1A-8D61-21C7645010CC}D:\sn0wbreeze-v2.9.7\tinyumbrella-6.01.01.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\sn0wbreeze-v2.9.7\tinyumbrella-6.01.01.exe |
" TCP Query User{C7235AEB-173B-497F-ABB0-CA11ED55DFA1}D:\gry\gameforgelive\games\pol_pol\aion\nclauncher.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\gameforgelive\games\pol_pol\aion\nclauncher.exe |
" TCP Query User{D82B7FEB-1A38-49E1-9F13-F1001DA4643F}C:\program files (x86)\elvensoft\pebaxfw.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\elvensoft\pebaxfw.exe |
" TCP Query User{F28BD791-41C1-44A0-8228-C0A920D0DB92}C:\program files (x86)\common files\nokia\fuse\fuseservice.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\common files\nokia\fuse\fuseservice.exe |
" UDP Query User{000E424F-3616-468C-A06D-064EFBD9EEA1}C:\program files (x86)\common files\nokia\fuse\fuseservice.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\common files\nokia\fuse\fuseservice.exe |
" UDP Query User{1133C22C-605C-4155-98A8-BB3B75779D8E}D:\gry\cs\cstrike.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\cs\cstrike.exe |
" UDP Query User{200FF504-4A32-44F9-905C-E6EB84187FC5}D:\gry\royal quest\rqlauncher.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\royal quest\rqlauncher.exe |
" UDP Query User{3C2F2DFF-9B2D-4A63-9A0A-9845F74451F4}C:\program files (x86)\nokia\phoenix\phoenix.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\nokia\phoenix\phoenix.exe |
" UDP Query User{3F660F0E-E93C-47B7-B616-AE09DDED4420}D:\sn0wbreeze-v2.9.7\tinyumbrella-6.01.01.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\sn0wbreeze-v2.9.7\tinyumbrella-6.01.01.exe |
" UDP Query User{40099E02-A223-4B25-9AD7-3BF1834C14F1}D:\gry\diablo 2\game.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\diablo 2\game.exe |
" UDP Query User{478BB0B9-CD49-4EC9-A8E3-35A399D8761D}D:\gry\metin2\metin2.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\metin2\metin2.exe |
" UDP Query User{49FA28E8-253F-4E40-A023-6A0F729EEF01}D:\gry\godus\godus.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\godus\godus.exe |
" UDP Query User{4D1D3534-7EC2-4533-98AE-D763948FC3DB}D:\gry\secondlifeviewer\slvoice.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\secondlifeviewer\slvoice.exe |
" UDP Query User{5423135F-7B9F-4754-BFEB-7BFA92567E66}C:\totalcmd\totalcmd64.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\totalcmd\totalcmd64.exe |
" UDP Query User{54545414-5F5B-404F-AD78-BEE0CD99BB91}D:\gry\battlefield online\bfp4f.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\battlefield online\bfp4f.exe |
" UDP Query User{59B5D002-1A3B-4A41-A5CA-E87747CE051B}C:\program files (x86)\tibiacast\tibiacast client.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\tibiacast\tibiacast client.exe |
" UDP Query User{5E9590C5-2F45-41D8-99B3-CF9C6A32017E}C:\users\fanek\appdata\roaming\dropbox\bin\dropbox.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\fanek\appdata\roaming\dropbox\bin\dropbox.exe |
" UDP Query User{60B7A102-B096-4BBF-AB94-88E16D8CEC1D}C:\program files (x86)\opera\opera.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\opera\opera.exe |
" UDP Query User{82B0B2D4-DA57-4BB2-9311-3E9659092A4C}D:\gry\battlefield online\bfp4f.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\battlefield online\bfp4f.exe |
" UDP Query User{86F2375F-A446-4A47-A87F-30E2862274B1}D:\gry\ncsoft\lineage 2\system\l2.bin " = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\ncsoft\lineage 2\system\l2.bin |
" UDP Query User{873DAC39-A579-4C72-809F-A356C939FFE7}C:\program files (x86)\winamp\winamp.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\winamp\winamp.exe |
" UDP Query User{A47F0995-991A-46D1-976D-5539630735C1}D:\gry\metin2\metin2client.bin " = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\metin2\metin2client.bin |
" UDP Query User{A927E2BC-B088-429B-BBAC-A7B7A9E5E118}C:\program files (x86)\intuwave\shared\mrouterruntime\mrouterruntime.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\intuwave\shared\mrouterruntime\mrouterruntime.exe |
" UDP Query User{B24D7A9B-889E-4B6D-9B3C-3D75B388CCD3}C:\program files\java\jre7\bin\javaw.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\java\jre7\bin\javaw.exe |
" UDP Query User{B546DBBF-0E8B-4A1A-8A42-FDC645A3D23D}D:\gry\torchlight ii\torchlight2.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\torchlight ii\torchlight2.exe |
" UDP Query User{C9878CDE-31EE-4D2E-9124-4FDB5A553532}C:\program files (x86)\elvensoft\pebaxfw.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\elvensoft\pebaxfw.exe |
" UDP Query User{D5093F21-80C1-4B9D-88FB-AF9B1E2D4555}D:\gry\gameforgelive\games\pol_pol\aion\nclauncher.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\gameforgelive\games\pol_pol\aion\nclauncher.exe |
" UDP Query User{E7058579-58D1-4E44-BCC7-A7B81642C2A1}D:\sn0wbreeze-v2.9.7\tinyumbrella-6.01.01.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\sn0wbreeze-v2.9.7\tinyumbrella-6.01.01.exe |
" UDP Query User{EC86EED1-9884-406E-836B-09DF1E6FE3AA}C:\users\fanek\appdata\local\apps\2.0\4qwy8jqx.ka3\bgnh1mrd.a8d\laun...app_59711684aa47878d_0001.0022_af672cd4a96cf990\launcher.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\fanek\appdata\local\apps\2.0\4qwy8jqx.ka3\bgnh1mrd.a8d\laun...app_59711684aa47878d_0001.0022_af672cd4a96cf990\launcher.exe |
" UDP Query User{EF3F1890-93B9-4FBA-99E1-6E34E2ACB237}D:\gry\diablo 2\game.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\diablo 2\game.exe |
" UDP Query User{F9168A9A-68F6-48C8-8B52-D164B708A734}D:\gry\ghost recon online\pdc-live\ghostrecononline.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\ghost recon online\pdc-live\ghostrecononline.exe |
" UDP Query User{FE9E1472-C4ED-4083-9429-30E4C0C9B1F2}D:\gry\diablo 3\diablo iii.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\diablo 3\diablo iii.exe |

[color=#E56717]========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========[/color]

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {071c9b48-7c32-4621-a0ac-3f809523288f} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
" {1AD147D0-BE0E-3D6C-AC11-64F6DC4163F1} " = Microsoft .NET Framework 4.5
" {1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7} " = Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219
" {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F86417010FF} " = Java 7 Update 10 (64-bit)
" {476564FE-7458-83A6-0365-581647F1FB38} " = ccc-utility64
" {4B6C7001-C7D6-3710-913E-5BC23FCE91E6} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148
" {55AB0A04-A597-F1E7-32DD-DAEC0C11FEE0} " = AMD Fuel
" {5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161
" {626672CD-BFCF-49A9-AEFE-AB0FED3BFC5B} " = Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile
" {6E3610B2-430D-4EB0-81E3-2B57E8B9DE8D} " = Bonjour
" {787136D2-F0F8-4625-AA3F-72D7795AC842} " = Apple Mobile Device Support
" {7BABFA2A-D3AB-DC68-2A69-A8E8C1C43BCB} " = AMD Catalyst Install Manager
" {81E20D41-C277-4526-934D-F2380AF91B78} " = iCloud
" {89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00} " = Microsoft Silverlight
" {929FBD26-9020-399B-9A7A-751D61F0B942} " = Microsoft Visual C++ 2013 x64 Additional Runtime - 12.0.21005
" {92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033 " = Microsoft .NET Framework 4.5
" {92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1045 " = Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4.5 PLK
" {94C42BE9-B62A-3558-A793-AD49B354F7AA} " = Microsoft .NET Framework 4.5 PLK Language Pack
" {A2CB1ACB-94A2-32BA-A15E-7D80319F7589} " = Microsoft Visual C++ 2012 x64 Minimum Runtime - 11.0.50727
" {A749D8E6-B613-3BE3-8F5F-045C84EBA29B} " = Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.21005
" {AC53FC8B-EE18-3F9C-9B59-60937D0B182C} " = Microsoft Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime - 11.0.50727
" {ad8a2fa1-06e7-4b0d-927d-6e54b3d31028} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
" {B8BA155B-1E75-405F-9CB4-8A99615D09DC} " = iTunes
" {D0795B21-0CDA-4a92-AB9E-6E92D8111E44} " = SAMSUNG USB Driver for Mobile Phones
" {D611B241-28A0-4937-AF86-17565CAF9807} " = PC Suite for Sony Ericsson x64
" 23F513BCC5DE824DF722FFE8DA020E58688F24E4 " = Windows Driver Package - Microsoft SmartCardReader (06/21/2006 6.0.6000.16386)
" 67167A3F28325130D0AD538001458884E89C08E5 " = Pakiet sterowników systemu Windows - AnyDATA.NET (adusbser) Ports (07/08/2009 2.0.6.7)
" 798BC66A905341C55E24010F9295205F5E46F0B6 " = Windows Driver Package - SarasSoft UFSx Driver Package (08/09/2013 3.08.30)
" 83D39BE44B3A8ED033DBBBC4F867EBAFB1FAC98F " = Pakiet sterowników systemu Windows - AnyDATA.NET (adusbser) Modem (07/08/2009 2.0.6.7)
" 98157A226B40B173301B0F53C8E98C47805D5152 " = Windows Driver Package - Garmin (grmnusb) GARMIN Devices (04/19/2012 2.3.1.0)
" CCleaner " = CCleaner
" KLiteCodecPack64_is1 " = K-Lite Codec Pack 9.9.0 (64-bit)
" Sony Ericsson " = Sony Ericsson Symbian 9 Drivers
" SynTPDeinstKey " = Synaptics Pointing Device Driver
" Totalcmd64 " = Total Commander 64-bit (Remove or Repair)
" WinRAR archiver " = WinRAR 4.00 (64-bitowy)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {0039A4C8-0361-4FD9-8C95-CFE1E4EDB2A3} " = NMM-3 E & A Phone Data Package
" {01B65A6B-0948-A93F-FCD3-675A38C3F4B8} " = AMD Catalyst Control Center
" {02E43EC2-6B1C-45B5-9E48-941C3E1B204A}_is1 " = System.Data.SQLite v1.0.79.0
" {0421E5E1-F113-D4D3-EFEF-35730A0DB0D8} " = CCC Help Korean
" {05D996FA-ADCB-4D23-BA3C-A7C184A8FAC6}_is1 " = MiniTool Partition Wizard Home Edition 8.1.1
" {08D2E121-7F6A-43EB-97FD-629B44903403} " = Microsoft_VC90_CRT_x86
" {0A5B39D2-7ED6-4779-BCC9-37F381139DB3} " = Adobe AIR
" {0C3AE9EB-2F0A-451E-A5E4-2BF6AFF21FB9} " = PC Suite for Sony Ericsson
" {0C60266A-810C-4C86-9C43-FFD884A388E3}_is1 " = RedBot Pro wersja 1.5.6
" {129EB54C-FA9D-CB05-6E78-00DF060B2AF3} " = CCC Help Japanese
" {13A4EE12-23EA-3371-91EE-EFB36DDFFF3E} " = Microsoft Visual C++ 2013 x86 Minimum Runtime - 12.0.21005
" {15134cb0-b767-4960-a911-f2d16ae54797} " = Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.50727
" {196467F1-C11F-4F76-858B-5812ADC83B94} " = MSXML 4.0 SP3 Parser
" {1B705E8F-9893-4486-B5D7-4F7FEB9C871E}_is1 " = Euro Truck Simulator 2
" {1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
" {2021C1D5-CF2A-4964-CC3D-E5153CF16759} " = CCC Help Thai
" {2091F234-EB58-4B80-8C96-8EB78C808CF7} " = Facebook Video Calling 3.1.0.521
" {22154f09-719a-4619-bb71-5b3356999fbf} " = Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.50727
" {22EF616B-99BF-542A-C97B-658601D7C268} " = CCC Help Italian
" {25E7EB26-AEF3-48A5-87B3-82681D933CA8} " = UFSx Support Suite
" {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217025FF} " = Java 7 Update 71
" {29A070F7-8A2D-C57E-9E0C-F5AA93EEFF50} " = CCC Help Swedish
" {2A3A4BD6-6CE0-4E2A-80D2-1D0FF6ACBFBA} " = LG United Mobile Driver
" {2BFC7AA0-544C-4E3A-8796-67F3BE655BE9} " = Microsoft XNA Framework Redistributable 4.0
" {2F73A7B2-E50E-39A6-9ABC-EF89E4C62E36} " = Microsoft Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime - 11.0.50727
" {3108C217-BE83-42E4-AE9E-A56A2A92E549} " = Atheros Communications Inc.(R) AR81Family Gigabit/Fast Ethernet Driver
" {3D5D6CFC-3097-425A-8D8F-7EAF5D57641D} " = Garmin USB Drivers
" {41CCB2BF-EBB2-6C55-9EB7-2313EC60794B} " = CCC Help Norwegian
" {428512F3-EBDF-4EC7-9885-9693F2F37F0D} " = Tibiacast
" {4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10} " = Java Auto Updater
" {4B777C70-5179-941C-077E-CCC0928D1232} " = CCC Help Greek
" {4E4F8163-9889-4BAB-B2E7-DBAAE248C1EB} " = LG Android Driver
" {52644103-70EE-47F6-9BBB-AA4514B59615}_is1 " = Farming Simulator 2013
" {53DA6CFE-7CDE-4F72-9E23-39AAC686DE17} " = iPhone Folders
" {585C5E36-62B1-4CA1-827B-83C4A4486CA5} " = HWK Support Suite
" {589B41F2-4E29-97F2-1B6D-6F5D4804DAE0} " = CCC Help German
" {59F0E916-7B87-4F09-888B-850F3F0700B5} " = Catalyst Control Center - Branding
" {5DE67937-45D5-45E4-923C-0B7F7EC929A7} " = League of Legends
" {5F672496-A078-ACD4-9E85-42832B30F8EE} " = CCC Help Portuguese
" {5F8E2CBB-949D-4175-AC98-5ADE7F6C9697} " = NCsoft Launcher
" {60E2C8C9-6CF3-4B1A-9618-E304946C94E6} " = Python 2.4.4
" {643DB0BB-3C13-5F62-86A6-6F0A995ACC94} " = CCC Help French
" {6AAF923E-077E-4543-BA1C-42A75BB03677} " = Sąsiedzi z Piekła Rodem 1 i 2
" {6BF66AED-3EA4-4106-B240-5CE96C9B76B0} " = Brother MFL-Pro Suite MFC-295CN
" {6C772996-BFF3-3C8C-860B-B3D48FF05D65} " = Microsoft Visual C++ 2012 x86 Additional Runtime - 11.0.51106
" {6D6664A9-3342-4948-9B7E-034EFE366F0F} " = HTC Driver Installer
" {6DBD2314-443E-632F-96A7-0EF5F3B418FD} " = CCC Help Czech
" {70376A8D-C6E7-4A61-9E30-42AD268CD45D}_is1 " = MagicCamera 6.4.0
" {710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
" {716E0306-8318-4364-8B8F-0CC4E9376BAC} " = MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK
" {73E80655-FB3C-46F4-BE00-62D248BC490A} " = Visual C++ 2008 Runtime (x64)
" {7710B00C-B86E-472E-B5F6-691E55EC4D1B}_is1 " = Miernik GSM 1.0.0.1
" {789A5B64-9DD9-4BA5-915A-F0FC0A1B7BFE} " = Apple Software Update
" {7A3C7E05-EE37-47D6-99E1-2EB05A3DA3F7} " = Skype(TM) 6.18
" {7AEC0E9B-5A44-FBC0-24A8-91D65F7B1CA4} " = CCC Help Spanish
" {7f51bdb9-ee21-49ee-94d6-90afc321780e} " = Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.21005
" {7F617459-3F44-ACC9-4681-A248E746C470} " = CCC Help Polish
" {8136B3AF-1B44-C775-6281-013F684AD1BE} " = CCC Help Finnish
" {82E73E8D-E1E7-45A4-A311-6D31492AA913}_is1 " = AION Free-to-Play
" {837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
" {8e70e4e1-06d7-470b-9f74-a51bef21088e} " = Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.51106
" {8F3C31C5-9C3A-4AA8-8EFA-71290A7AD533} " = TomTom HOME Visual Studio Merge Modules
" {90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} " = Microsoft Office Professional Edition 2003
" {90120000-0020-0415-0000-0000000FF1CE} " = Pakiet zgodności dla systemu Office 2007
" {90A4562F-D4A1-4B65-906D-41F236CF6902} " = Path of Exile
" {92D58719-BBC1-4CC3-A08B-56C9E884CC2C} " = Microsoft_VC80_CRT_x86
" {93F2CDEB-F828-463F-9B69-2D8FB38BF089}_is1 " = WindBot version 2.2.2
" {9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
" {9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
" {9C98989A-3A15-42DA-A3B9-D20331437D67}}_is1 " = Gameforge Live 2.0.3
" {9D3D8C60-A55F-4fed-B2B9-173001290E16} " = Realtek WLAN Driver
" {A0B03744-1EFB-FD16-1B62-E893EDDE5934} " = CCC Help English
" {A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2} " = Google Update Helper
" {A98A80D2-D46A-41F1-9EA9-D0A7DF1DA184}_is1 " = WindMC version 1.0.0
" {AAC5D43E-816D-4C2D-8E51-55FFF35BE301} " = Obsługa programów Apple
" {AB95979D-85EF-484A-9805-EB28E676E201}_is1 " = Iso2God v1.3.6
" {AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AA1000000001} " = Adobe Reader X (10.1.9) - Polish
" {AC7EE5F1-0DE4-4256-8E43-92B73C8E6019} " = LG Bluetooth Drivers
" {ACC311F7-1714-0B7E-78B3-F3B200BBA6D5} " = CCC Help Hungarian
" {B161100A-6112-40CC-89F8-8D4A0F583BC9}_is1 " = Wind Client Addons version 1.0.4
" {B1BB58E2-05A5-77A9-925E-75EEC43E1E01} " = CCC Help Turkish
" {B1FAFE43-38B8-4AD4-D26D-2E221BD66D2E} " = Catalyst Control Center Graphics Previews Common
" {B6BE862D-1D1E-01FC-7F7C-925D2849E0CB} " = CCC Help Chinese Traditional
" {BFA4B3DF-C1D1-B4AA-AF7C-DCF8487D8608} " = Catalyst Control Center InstallProxy
" {C1905861-337F-4763-BBAF-FBBDC1FD8BB8}_is1 " = Godus wersja 1.2.3524
" {C1FCDCA1-2759-4E5E-84EE-3A665BB2F513} " = iPhoneBrowser
" {CBF08AA3-7D59-4614-9D45-ADEA7A184D2F} " = RM-166 Phone Data Package
" {CCA5EAAD-92F4-4B7A-B5EE-14294C66AB61} " = PlayReady PC Runtime x86
" {ce085a78-074e-4823-8dc1-8a721b94b76d} " = Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.21005
" {D1FD6957-27F6-41FF-90F3-2C9AF5912719} " = NCS WinVisible
" {D4BF151C-70A8-4CE2-906F-4173A575BAD9} " = Nokia Connectivity Cable Driver
" {D9E52CD1-9DF1-4A8A-9BDC-1E5E53982F2B} " = Black & White(R) 2
" {DBBBA561-CBC3-4B95-9B45-C6E19510EDBC}_is1 " = DKLegend
" {DF3F2F7F-FE61-4BEB-B7DB-BF2D3071431E} " = Royal Quest
" {DFA63835-1DB7-437E-A975-48657D75A624} " = Nokia Firmware RM-392 'CARE'
" {E1252473-6306-4d5d-904D-B06AA7F38161} " = PC Suite for Sony Ericsson
" {E4F5FC72-AC81-EACC-40DF-F6AE459609B2} " = CCC Help Chinese Standard
" {E824E81C-80A4-3DFF-B5F9-4842A9FF5F7F} " = Microsoft Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime - 11.0.51106
" {EB728C3A-58E6-536D-F6E2-24B1957B3EE0} " = Catalyst Control Center Localization All
" {ECC3713C-08A4-40E3-95F1-7D0704F1CE5E} " = PL-2303 USB-to-Serial
" {EF4D6AE5-A2B8-4199-A44B-A9F20E91DAD0} " = ColdZero
" {EF581945-BBE9-11D5-A7FE-50275FC10000} " = Capitalism II
" {F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5} " = Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219
" {F24F2B8C-90D2-70D2-76DD-877E34F05594} " = CCC Help Danish
" {F744824B-8433-9BD0-CBE8-51A91B9EA007} " = CCC Help Russian
" {F8CFEB22-A2E7-3971-9EDA-4B11EDEFC185} " = Microsoft Visual C++ 2013 x86 Additional Runtime - 12.0.21005
" {F95081FD-2BE5-68B7-620B-0FB6AB976781} " = CCC Help Dutch
" {FDB30193-FDA0-3DAA-ACCA-A75EEFE53607} " = Microsoft Visual C++ 2012 x86 Additional Runtime - 11.0.50727
" {FF66E9F6-83E7-3A3E-AF14-8DE9A809A6A4} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022
" 18 Wheels of Steel - Extreme Trucker 2/PL-Polish_is1 " = 18 Wheels of Steel: Extreme Trucker 2
" 4game_lineage2pl " = LineageII PL
" 5513-1208-7298-9440 " = JDownloader 0.9
" abgx360 " = abgx360 v1.0.6
" Adobe AIR " = Adobe AIR
" Adobe Flash Player ActiveX " = Adobe Flash Player 15 ActiveX
" Adobe Flash Player Plugin " = Adobe Flash Player 15 Plugin
" Aria2c Remote Control " = Aria2c Remote Control 0.1.1
" Aukcyjka 2008_is1 " = Aukcyjka 2008
" Aukcyjka 2012_is1 " = Aukcyjka 2012
" avast " = avast! Free Antivirus
" Car Mechanic Simulator 2014_is1 " = Car Mechanic Simulator 2014
" Cyder2 " = Cyder
" DAEMON Tools Lite " = DAEMON Tools Lite
" Diablo.III.Collectors.Edition_is1 " = Diablo.III.Collectors.Edition
" Easy Wireless Net " = Easy Wireless Net
" Fiddler2 " = Fiddler
" Flashtool " = Flashtool
" GOGPACKBANISHED_is1 " = Banished
" Gordon's Gate Flash Driver " = Gordon's Gate Flash Driver 3.0.0.1
" Governor of Poker 21.0 " = Governor of Poker 2
" HaaliMkx " = Haali Media Splitter
" iCopyBot for Windows " = iCopyBot for Windows 7.8.9
" ImgBurn " = ImgBurn
" ipla " = ipla 2.8.4
" IrfanView " = IrfanView (remove only)
" Jagged Alliance 2_is1 " = Jagged Alliance 2
" KLiteCodecPack_is1 " = K-Lite Codec Pack 9.9.0 (Full)
" League of Legends 3.0.1 " = League of Legends
" Leisure Suit Larry - Reloaded_is1 " = Leisure Suit Larry - Reloaded wersja 2.0.2.7
" LG PC Suite IV " = LG PC Suite IV
" Malwarebytes Anti-Malware_is1 " = Malwarebytes Anti-Malware wersja 2.0.3.1025
" MKVToolNix " = MKVToolNix 6.2.0
" Mozilla Firefox 28.0 (x86 pl) " = Mozilla Firefox 28.0 (x86 pl)
" MozillaMaintenanceService " = Mozilla Maintenance Service
" OpenAL " = OpenAL
" Opera 12.16.1860 " = Opera 12.16
" Opera 26.0.1656.20 " = Opera beta 26.0.1656.20
" PhotoScape " = PhotoScape
" PLAY ONLINE " = PLAY ONLINE
" PlexUtil " = SmartPack 1.21.0
" QWdlIG9mIEVtcGlyZXMgSUkgSEQgKGMpIE1pY3Jvc29mdCBTdHVkaW9z_is1 " = Age of Empires II HD (c) Microsoft Studios version 1
" RevSkills " = RevSkills
" SecondLifeViewer " = SecondLifeViewer (remove only)
" Sid Meier's Civilization V Nowy Wspaniały Świat_is1 " = Sid Meier's Civilization V Nowy Wspaniały Świat
" Street Legal Racing Redline " = Street Legal Racing Redline
" TeamViewer 9 " = TeamViewer 9
" Terraria v1.2.1.2 " = Terraria v1.2.1.2
" The Walking Dead_is1 " = The Walking Dead
" Tibia Auto " = NSIS Example2
" Tibia Preview_is1 " = Tibia Preview
" Tibia_is1 " = Tibia
" Torchlight II (c) Runic Games_is1 " = Torchlight II (c) Runic Games version 1
" Totalcmd " = Total Commander (Remove or Repair)
" transgui_is1 " = Transmission Remote GUI 5.0.1
" UnderCoverXP_is1 " = UnderCoverXP 1.23
" Update Engine " = Sony Ericsson Update Engine
" Winamp " = Winamp
" WorldUnlock Codes Calculator " = WorldUnlock Codes Calculator

[color=#E56717]========== HKEY_USERS Uninstall List ==========[/color]

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1309965639-590198294-1705704913-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" Counter-Strike 1.6: New Era " = Counter-Strike 1.6: New Era
" d8be6c3f847d7d92 " = Ghost Recon Online (EU)
" Dropbox " = Dropbox
" GG " = GG
" NCsoft-Lineage2 " = Lineage II
" UnityWebPlayer " = Unity Web Player
" uTorrent " = uTorrent

[color=#E56717]========== Last 20 Event Log Errors ==========[/color]

[ Application Events ]
Error - 2014-11-20 06:24:13 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3011
Description = Nie można usunąć z pamięci ciągów licznika wydajności dla usługi WmiApRpl
(WmiApRpl). Pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data) zawiera kod błędu.

Error - 2014-11-20 07:48:05 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = VSS | ID = 18
Description =

Error - 2014-11-20 07:48:05 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = VSS | ID = 8193
Description =

Error - 2014-11-20 07:48:05 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = System Restore | ID = 8193
Description =

Error - 2014-11-20 11:18:43 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3012
Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy
proces wykonuje następującą operację na dostawcy licznika rozszerzeń: Performance.
Wartość BaseIndex z rejestru wydajności to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych
Data, wartość LastCounter to drugi wpis DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis
DWORD w sekcji Data.

Error - 2014-11-20 11:18:43 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3012
Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy
proces wykonuje następującą operację na dostawcy licznika rozszerzeń: Performance.
Wartość BaseIndex z rejestru wydajności to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych
Data, wartość LastCounter to drugi wpis DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis
DWORD w sekcji Data.

Error - 2014-11-20 11:18:43 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3011
Description = Nie można usunąć z pamięci ciągów licznika wydajności dla usługi WmiApRpl
(WmiApRpl). Pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data) zawiera kod błędu.

Error - 2014-11-20 12:54:07 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3012
Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy
proces wykonuje następującą operację na dostawcy licznika rozszerzeń: Performance.
Wartość BaseIndex z rejestru wydajności to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych
Data, wartość LastCounter to drugi wpis DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis
DWORD w sekcji Data.

Error - 2014-11-20 12:54:08 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3012
Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy
proces wykonuje następującą operację na dostawcy licznika rozszerzeń: Performance.
Wartość BaseIndex z rejestru wydajności to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych
Data, wartość LastCounter to drugi wpis DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis
DWORD w sekcji Data.

Error - 2014-11-20 12:54:08 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3011
Description = Nie można usunąć z pamięci ciągów licznika wydajności dla usługi WmiApRpl
(WmiApRpl). Pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data) zawiera kod błędu.

[ System Events ]
Error - 2014-11-20 12:46:27 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7009
Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na połączenie się
z usługą PLAY ONLINE. OUC.

Error - 2014-11-20 12:46:27 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi PLAY ONLINE. OUC z powodu następującego
błędu: %%1053

Error - 2014-11-20 12:46:32 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = Application Popup | ID = 1060
Description = Ładowanie sterownika \SystemRoot\SysWow64\Drivers\WnsDrvr.SYS zostało
zablokowane z powodu niezgodności z tym systemem. Skontaktuj się z dostawcą oprogramowania
w celu uzyskania zgodnej wersji sterownika.

Error - 2014-11-20 12:46:32 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi WnsDrvr z powodu następującego błędu: %%1275

Error - 2014-11-20 12:49:07 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi Usługa Google Update (gupdate) z powodu
następującego błędu: %%2

Error - 2014-11-20 13:16:36 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7009
Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na połączenie się
z usługą PLAY ONLINE. OUC.

Error - 2014-11-20 13:16:36 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi PLAY ONLINE. OUC z powodu następującego
błędu: %%1053

Error - 2014-11-20 13:16:37 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = Application Popup | ID = 1060
Description = Ładowanie sterownika \SystemRoot\SysWow64\Drivers\WnsDrvr.SYS zostało
zablokowane z powodu niezgodności z tym systemem. Skontaktuj się z dostawcą oprogramowania
w celu uzyskania zgodnej wersji sterownika.

Error - 2014-11-20 13:16:37 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi WnsDrvr z powodu następującego błędu: %%1275

Error - 2014-11-20 13:19:19 | Computer Name = FaNeK-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi Usługa Google Update (gupdate) z powodu
następującego błędu: %%2


& lt; End of report & gt;


Download file - link to post