impernobeum.txt

ACER e1-571 - Niemożność odświeżenia komputera (Windows 8.1)

Wstawiłem to co mi wyszło oraz uzupełniłem dane o moim sprzęcie.


Firmware Boot Manager
---------------------
identifier {fwbootmgr}
displayorder {bootmgr}
timeout 2

Windows Boot Manager
--------------------
identifier {bootmgr}
device partition=\Device\HarddiskVolume2
path \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
description Windows Boot Manager
locale pl-PL
inherit {globalsettings}
default {current}
resumeobject {c9b64d16-15d9-11e4-be79-f4b7e242067a}
displayorder {current}
toolsdisplayorder {memdiag}
timeout 30

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier {3c1a08ab-6934-11e4-bf10-806e6f6e6963}
description BRCM MBA Slot 0200 v15.0.11

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier {3c1a08ac-6934-11e4-bf10-806e6f6e6963}
description TOSHIBA MQ01ABD050

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier {3c1a08ad-6934-11e4-bf10-806e6f6e6963}
description MATSHITA DVD-RAM UJ8E1

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {a3d69c9e-15a2-11e4-963b-d22361a5c4c4}
device ramdisk=[\Device\HarddiskVolume1]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{a3d69c9f-15a2-11e4-963b-d22361a5c4c4}
path \windows\system32\winload.efi
description Windows Recovery Environment
locale pl-PL
inherit {bootloadersettings}
displaymessage Recovery
osdevice ramdisk=[\Device\HarddiskVolume1]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{a3d69c9f-15a2-11e4-963b-d22361a5c4c4}
systemroot \windows
nx OptIn
bootmenupolicy Standard
winpe Yes

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {c800a643-7a92-11e2-a56c-2089845dcfe2}
device ramdisk=[\Device\HarddiskVolume1]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{c800a644-7a92-11e2-a56c-2089845dcfe2}
path \windows\system32\winload.efi
description Windows Recovery Environment
locale en-us
inherit {bootloadersettings}
displaymessage Recovery
displaymessageoverride Recovery
osdevice ramdisk=[\Device\HarddiskVolume1]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{c800a644-7a92-11e2-a56c-2089845dcfe2}
systemroot \windows
nx OptIn
bootmenupolicy Standard
winpe Yes

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {c9b64d14-15d9-11e4-be79-f4b7e242067a}
device ramdisk=[\Device\HarddiskVolume5]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{c9b64d15-15d9-11e4-be79-f4b7e242067a}
path \windows\system32\winload.efi
description Windows Recovery Environment
locale pl-PL
inherit {bootloadersettings}
displaymessage Recovery
osdevice ramdisk=[\Device\HarddiskVolume5]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{c9b64d15-15d9-11e4-be79-f4b7e242067a}
systemroot \windows
nx OptIn
bootmenupolicy Standard
winpe Yes

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {current}
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.efi
description Windows 8.1
locale pl-PL
inherit {bootloadersettings}
isolatedcontext Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
resumeobject {c9b64d16-15d9-11e4-be79-f4b7e242067a}
nx OptIn
bootmenupolicy Standard
detecthal Yes

Resume from Hibernate
---------------------
identifier {a3d69c9c-15a2-11e4-963b-d22361a5c4c4}
device partition=C:
path \WINDOWS\system32\winresume.efi
description Windows Resume Application
locale pl-PL
inherit {resumeloadersettings}
recoverysequence {a3d69c9e-15a2-11e4-963b-d22361a5c4c4}
recoveryenabled Yes
isolatedcontext Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
filedevice partition=C:
filepath \hiberfil.sys
bootmenupolicy Standard
debugoptionenabled No

Resume from Hibernate
---------------------
identifier {c800a645-7a92-11e2-a56c-2089845dcfe2}
device partition=C:
path \Windows\system32\winresume.efi
description Windows Resume Application
locale pl-PL
inherit {resumeloadersettings}
recoverysequence {c800a643-7a92-11e2-a56c-2089845dcfe2}
recoveryenabled Yes
isolatedcontext Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
filedevice partition=C:
filepath \hiberfil.sys
bootmenupolicy Standard
debugoptionenabled No

Resume from Hibernate
---------------------
identifier {c9b64d16-15d9-11e4-be79-f4b7e242067a}
device partition=C:
path \Windows\system32\winresume.efi
description Windows Resume Application
locale pl-PL
inherit {resumeloadersettings}
isolatedcontext Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
filedevice partition=C:
filepath \hiberfil.sys
bootmenupolicy Standard
debugoptionenabled No

Windows Memory Tester
---------------------
identifier {memdiag}
device partition=\Device\HarddiskVolume2
path \EFI\Microsoft\Boot\memtest.efi
description Diagnostyka pami(C)ci systemu Windows
locale pl-PL
inherit {globalsettings}
badmemoryaccess Yes

EMS Settings
------------
identifier {emssettings}
bootems No

Debugger Settings
-----------------
identifier {dbgsettings}
debugtype Serial
debugport 1
baudrate 115200

RAM Defects
-----------
identifier {badmemory}

Global Settings
---------------
identifier {globalsettings}
inherit {dbgsettings}
{emssettings}
{badmemory}

Boot Loader Settings
--------------------
identifier {bootloadersettings}
inherit {globalsettings}
{hypervisorsettings}

Hypervisor Settings
-------------------
identifier {hypervisorsettings}
hypervisordebugtype Serial
hypervisordebugport 1
hypervisorbaudrate 115200

Resume Loader Settings
----------------------
identifier {resumeloadersettings}
inherit {globalsettings}

Device options
--------------
identifier {a3d69c9f-15a2-11e4-963b-d22361a5c4c4}
description Windows Recovery
ramdisksdidevice partition=\Device\HarddiskVolume1
ramdisksdipath \Recovery\WindowsRE\boot.sdi

Device options
--------------
identifier {c800a644-7a92-11e2-a56c-2089845dcfe2}
description Windows Recovery
ramdisksdidevice partition=\Device\HarddiskVolume1
ramdisksdipath \Recovery\WindowsRE\boot.sdi

Device options
--------------
identifier {c800a647-7a92-11e2-a56c-2089845dcfe2}
description Windows Setup
ramdisksdidevice partition=C:
ramdisksdipath \$WINDOWS.~BT\Sources\SafeOS\boot.sdi

Device options
--------------
identifier {c9b64d11-15d9-11e4-be79-f4b7e242067a}
description Windows Setup
ramdisksdidevice partition=C:
ramdisksdipath \$WINDOWS.~BT\Sources\SafeOS\boot.sdi

Device options
--------------
identifier {c9b64d15-15d9-11e4-be79-f4b7e242067a}
description Windows Recovery
ramdisksdidevice partition=\Device\HarddiskVolume5
ramdisksdipath \Recovery\WindowsRE\boot.sdi
Volume in drive T is Recovery
Volume Serial Number is FEE8-1A4C

Directory of T:\OEM\Factory

2013-02-18 19:53 2?753?792 MOD01OPK0400210001.wim
2013-02-18 19:53 2?748?166 MOD01OPK0400210002.wim
2013-02-18 19:54 2?748?335 MOD01OPK0400220001.wim
2013-02-18 19:54 2?466?630 MOD01OPK0400220002.wim
2013-02-18 19:54 8?530 MOD01OPK0A00210001.wim
2013-02-18 19:54 7?621 MOD01OPK0A00220001.wim
6 File(s) 10?733?074 bytes

Directory of T:\Recovery\WindowsRE

2013-02-19 13:27 227?321?184 winre.wim
1 File(s) 227?321?184 bytes

Total Files Listed:
7 File(s) 238?054?258 bytes
0 Dir(s) 134?062?080 bytes free
Volume in drive U is Push Button Reset
Volume Serial Number is 52EC-D821

Directory of U:\RecoveryImage

2013-02-19 13:49 16?682?116?657 install.wim
1 File(s) 16?682?116?657 bytes

Total Files Listed:
1 File(s) 16?682?116?657 bytes
0 Dir(s) 3?345?358?848 bytes free


Download file - link to post