zamowienie.xls

MS Excel - Przenoszenie wiersza do innego arkusza, gdy wypełnimy komórkę

Moje rozwiązanie - nieco inne, aby wygenerować zawartość drugiego arkusza ("Zamowienie") trzeba uruchomić Makro. Sub Makro1() ' ' Const R1 = "A1" ' pierwsza komórka nagłówka tabeli Const W = 6 ' szerokość tabeli Const Q = 5 ' kolumna z ilością produktów Const FixLP = True ' ustawić False jeśli ma kopiować LP z produktu Dim OF As Integer OF = 1 Sheets("Zamowienie").Cells.Clear Sheets("Produkty").Range(R1).EntireRow.Copy Destination:=Sheets("Zamowienie").Range(R1) Sheets("Produkty").Activate Range(R1).Offset(1, 0).Activate While (ActiveCell.Value <> "") If ActiveCell.Offset(0, Q - 1).Value > 0 Then ActiveCell.EntireRow.Copy Destination:=Sheets("Zamowienie").Range(R1).Offset(OF, 0) If FixLP Then Sheets("Zamowienie").Range(R1).Offset(OF, 0).Value = OF Let OF = OF + 1 End If ActiveCell.Offset(1, 0).Select Wend End Sub W załączniku przykład. Można łatwo dostosować do swoich potrzeb.


&quot; L.P. &quot; , &quot; Indeks &quot; , &quot; Nazwa &quot; , &quot; Opakowanie &quot; , &quot; Ilość &quot; , &quot; Uwagi &quot;
&quot; 1 &quot; , &quot; 9909574 &quot; , &quot; Artykuł 1 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 0 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 2 &quot; , &quot; 9299269 &quot; , &quot; Artykuł 2 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 0 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 3 &quot; , &quot; 3810961 &quot; , &quot; Artykuł 3 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 1 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 4 &quot; , &quot; 2746207 &quot; , &quot; Artykuł 4 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 0 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 5 &quot; , &quot; 6991062 &quot; , &quot; Artykuł 5 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 0 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 6 &quot; , &quot; 8078520 &quot; , &quot; Artykuł 6 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 0 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 7 &quot; , &quot; 2633927 &quot; , &quot; Artykuł 7 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 0 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 8 &quot; , &quot; 707779 &quot; , &quot; Artykuł 8 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 0 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 9 &quot; , &quot; 259049 &quot; , &quot; Artykuł 9 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 0 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 10 &quot; , &quot; 1331301 &quot; , &quot; Artykuł 10 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 3 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 11 &quot; , &quot; 7958164 &quot; , &quot; Artykuł 11 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 0 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 12 &quot; , &quot; 5330655 &quot; , &quot; Artykuł 12 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 0 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 13 &quot; , &quot; 6080915 &quot; , &quot; Artykuł 13 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 0 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 14 &quot; , &quot; 7214745 &quot; , &quot; Artykuł 14 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 0 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 15 &quot; , &quot; 4573713 &quot; , &quot; Artykuł 15 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 0 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 16 &quot; , &quot; 4604709 &quot; , &quot; Artykuł 16 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 5 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 17 &quot; , &quot; 9632187 &quot; , &quot; Artykuł 17 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 0 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 18 &quot; , &quot; 8314671 &quot; , &quot; Artykuł 18 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 0 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 19 &quot; , &quot; 6127873 &quot; , &quot; Artykuł 19 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 0 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 20 &quot; , &quot; 3242652 &quot; , &quot; Artykuł 20 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 0 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; L.P. &quot; , &quot; Indeks &quot; , &quot; Nazwa &quot; , &quot; Opakowanie &quot; , &quot; Ilość &quot; , &quot; Uwagi &quot;
&quot; 3 &quot; , &quot; 3810961 &quot; , &quot; Artykuł 3 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 1 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 10 &quot; , &quot; 1331301 &quot; , &quot; Artykuł 10 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 3 &quot; , &quot; brak &quot;
&quot; 16 &quot; , &quot; 4604709 &quot; , &quot; Artykuł 16 &quot; , &quot; jakiekolwiek &quot; , &quot; 5 &quot; , &quot; brak &quot;


Download file - link to post