Extras.Txt

Wolne działanie google i youtube (logi otl)

Pierwszy raz spotkałem się z takim problemem. Na wszystkich przeglądarkach chrome, firefox, ie bardzo wolno ładuje mi się strona startowa google. Filmy na youtube ładują się bardzo długo, po czym odpalają się w najniższej dostępnej jakości. Nie mam problemu z działaniem żadnych innych stron internetowych. Internet ogólnie chodzi dobrze, nie mam problemów z pobieraniem żadnych plików, lecą z dobrą prędkością. Zero lagów w grach. Problem występuje tylko na google i yt. Czyściłem komputer ccleaner. Przeinstalowywałem chroma i firefoxa. Restartowałem router. Internet w neti na lini tp do 20mb. Problem wystepuje od ok 2 dni. Dołaczam logi otl i extras


OTL Extras logfile created on: 2014-11-11 22:16:00 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Users\szymon\Desktop
64bit- Home Premium Edition Service Pack 1 (Version = 6.1.7601) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 9.11.9600.17358)
Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

7,94 Gb Total Physical Memory | 6,33 Gb Available Physical Memory | 79,67% Memory free
15,89 Gb Paging File | 14,02 Gb Available in Paging File | 88,25% Paging File free
Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)
Drive C: | 119,24 Gb Total Space | 75,18 Gb Free Space | 63,05% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive E: | 465,66 Gb Total Space | 217,55 Gb Free Space | 46,72% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive F: | 55,31 Gb Total Space | 0,00 Gb Free Space | 0,00% Space Free | Partition Type: UDF

Computer Name: SZYMON-KOMPUTER | User Name: szymon | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users | Include 64bit Scans
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: Off | File Age = 30 Days

[color=#E56717]========== Extra Registry (SafeList) ==========[/color]


[color=#E56717]========== File Associations ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.html[@ = htmlfile] -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
.url[@ = InternetShortcut] -- C:\Windows\SysNative\rundll32.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\SysWow64\control.exe (Microsoft Corporation)
.html [@ = htmlfile] -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3776522514-711602646-3674366902-1000\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.html [@ = ChromeHTML] -- Reg Error: Key error. File not found

[color=#E56717]========== Shell Spawning ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
exefile [open] -- " %1 " %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [opennew] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [print] -- " %systemroot%\system32\rundll32.exe " " %systemroot%\system32\mshtml.dll " ,PrintHTML " %1 "
http [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
https [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe " %1 " (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [open] -- " C:\Windows\System32\rundll32.exe " " C:\Windows\System32\ieframe.dll " ,OpenURL %l (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [print] -- " C:\Windows\System32\rundll32.exe " " C:\Windows\System32\mshtml.dll " ,PrintHTML " %1 " (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd " %V " (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Applications\iexplore.exe [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} [OpenHomePage] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe " %1 " ,%* (Microsoft Corporation)
exefile [open] -- " %1 " %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [opennew] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [print] -- " %systemroot%\system32\rundll32.exe " " %systemroot%\system32\mshtml.dll " ,PrintHTML " %1 "
http [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
https [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe " %1 " (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd " %V " (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Applications\iexplore.exe [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} [OpenHomePage] -- Reg Error: Value error.

[color=#E56717]========== Security Center Settings ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
" cval " = 1

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]
" VistaSp1 " = 28 4D B2 76 41 04 CA 01 [binary data]
" AntiVirusOverride " = 0
" AntiSpywareOverride " = 0
" FirewallOverride " = 0

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

[color=#E56717]========== Firewall Settings ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
" EnableFirewall " = 1
" DisableNotifications " = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
" EnableFirewall " = 0
" DisableNotifications " = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]
" EnableFirewall " = 0
" DisableNotifications " = 0

[color=#E56717]========== Authorized Applications List ==========[/color]


[color=#E56717]========== Vista Active Open Ports Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {357A7F2F-413E-47C8-8803-8D1752E90CD8} " = lport=443 | protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\nvidia corporation\netservice\nvnetworkservice.exe |
" {5B9AE782-2146-464B-9699-550A29F1F816} " = lport=48000 | protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\nvidia corporation\nvstreamsrv\nvstreamer.exe |
" {663C609C-6E5F-48D0-87F8-49AEDE59258E} " = lport=47984 | protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\nvidia corporation\nvstreamsrv\nvstreamsvc.exe |
" {89CBD013-5347-4208-B980-98BEEC5651FA} " = lport=5353 | protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\nvidia corporation\nvstreamsrv\nvstreamsvc.exe |
" {A868BC29-A814-47FE-9456-6CE939DA866A} " = lport=1900 | protocol=17 | dir=in | svc=ssdpsrv | app=c:\windows\system32\svchost.exe |
" {C3EF4A40-AA1F-4FAC-8B1E-06EEEFDD6D8D} " = lport=47991 | protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\nvidia corporation\nvstreamsrv\nvstreamer.exe |
" {D1B8F6ED-DE07-47F9-B8D5-1BD782794FED} " = lport=80 | protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\nvidia corporation\netservice\nvnetworkservice.exe |
" {FC3D6BD8-70B4-4AB3-936F-B957B39573A1} " = lport=5353 | protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe |

[color=#E56717]========== Vista Active Application Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {035A4388-F4D9-46E1-ACEE-66E3CC7095C4} " = protocol=6 | dir=in | app=e:\program files (x86)\playbns\playbns.exe |
" {0C213E56-E3AC-4061-B634-A55A4842468A} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\programdata\nexoneu\ngm\ngm.exe |
" {12B02C40-E4FC-4948-A533-A24394FFA497} " = protocol=6 | dir=in | app=e:\program files (x86)\steam\bin\steamwebhelper.exe |
" {1352B01E-81A7-460D-910C-59BC85406E22} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\adobe\acrobat.com\acrobat.com.exe |
" {16B1D97C-6557-44B9-BACB-45E1862F10C9} " = protocol=17 | dir=in | app=e:\program files (x86)\steam\steamapps\common\firefall\system\bin\firefallclient.exe |
" {1BDBAB2F-4DF7-45F0-A3B0-4C75B7B35432} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\programdata\nexoneu\ngm\ngm.exe |
" {246FDF23-D450-496E-BE56-97115EB92790} " = protocol=6 | dir=in | app=e:\nexon\vindictus eu\en-eu\nmservice.exe |
" {2508EC39-46DE-4A48-A18B-54EFBEC3E896} " = protocol=17 | dir=in | app=e:\program files (x86)\warthunder\launcher.exe |
" {25DCB0D7-F0EC-48EF-98AA-8F7DB7D72681} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\szymon\desktop\utorrent.exe |
" {26F66903-1F03-4B85-8138-72A210E9A17F} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\adobe\acrobat.com\acrobat.com.exe |
" {34016AD7-80A6-4F22-B624-D32EDD87E1C7} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\szymon\desktop\utorrent.exe |
" {350E193C-9DDF-47DA-9796-8A8FEFECE1E4} " = protocol=6 | dir=in | app=e:\program files (x86)\playbns\bin\client.exe |
" {47EC038B-A0CA-46AC-B1F3-E5EF5B8A438B} " = protocol=17 | dir=in | app=e:\program files (x86)\microsoft studios\age of empires iii - complete collection\bin\age3y.exe |
" {48ACF5EC-22D9-4763-9C7E-03F9EA80826F} " = protocol=6 | dir=in | app=e:\program files (x86)\microsoft studios\age of empires iii - complete collection\bin\age3y.exe |
" {4B5E85CD-E0FF-45AD-A6B0-EFF4EBF584D5} " = protocol=6 | dir=in | app=e:\program files (x86)\steam\steamapps\common\firefall\system\bin\firefallclient.exe |
" {560C6B9A-4340-4FE4-83F8-EBFE56314767} " = protocol=17 | dir=in | app=e:\program files (x86)\sdgi europe\dragon nest europe\dragonnest.exe |
" {62F30150-2273-4DA6-A467-28CDBC7BFAEF} " = protocol=17 | dir=in | app=e:\program files (x86)\playbns\bin\client.exe |
" {66FFCF9D-3428-400E-81AF-02D43AF918C7} " = protocol=17 | dir=in | app=e:\nexon\vindictus eu\en-eu\nmservice.exe |
" {7911BD8C-C03D-41A6-8B91-3C5489FDA7DB} " = protocol=17 | dir=in | app=e:\program files (x86)\tunngle\tnglctrl.exe |
" {947DA320-F4EF-46E4-AF6C-02BB34EEE7D9} " = protocol=17 | dir=in | app=e:\program files (x86)\playbns\playbns.exe |
" {C9055506-641C-466C-891C-DB3C734D4100} " = protocol=6 | dir=in | app=e:\program files (x86)\tunngle\tnglctrl.exe |
" {D2B3F58F-5D49-4687-BAC1-4369355D7594} " = protocol=17 | dir=in | app=e:\program files (x86)\steam\steam.exe |
" {D7B19A8B-DC64-4D23-9AD2-14514CA13F60} " = protocol=17 | dir=in | app=e:\program files (x86)\tunngle\tunngle.exe |
" {DB225132-9114-4525-99CF-AEFF8A7461B8} " = protocol=6 | dir=in | app=e:\program files (x86)\steam\steam.exe |
" {E93CF95A-12DB-4B22-B6F3-255550C03640} " = protocol=6 | dir=in | app=e:\program files (x86)\sdgi europe\dragon nest europe\dragonnest.exe |
" {F1B3E631-6672-4C1D-BD04-4013ABD81301} " = protocol=17 | dir=in | app=e:\program files (x86)\steam\bin\steamwebhelper.exe |
" {F441EB9A-C194-4820-AB2A-092C5D3C2254} " = protocol=6 | dir=in | app=e:\program files (x86)\warthunder\launcher.exe |
" {F847BE9A-8ADC-4B9B-9D66-DE2D18B6C976} " = protocol=6 | dir=in | app=e:\program files (x86)\tunngle\tunngle.exe |
" TCP Query User{0AC8B00D-D707-4854-AA02-F488B610FF1E}E:\guild wars 2\gw2.exe " = protocol=6 | dir=in | app=e:\guild wars 2\gw2.exe |
" TCP Query User{2270FD6E-B41F-4C23-8D91-AB7497F21660}C:\users\szymon\appdata\local\temp\gw2.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\szymon\appdata\local\temp\gw2.exe |
" TCP Query User{CFAD6ABE-93A4-4E97-99DF-20DA470CE0FB}C:\users\szymon\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\szymon\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe |
" TCP Query User{F946A864-7A86-42DE-88C6-79CF90BAD3C8}C:\users\szymon\desktop\utorrent.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\szymon\desktop\utorrent.exe |
" UDP Query User{119A13FD-87C3-485D-9D48-BDE85B24ACFF}C:\users\szymon\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\szymon\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe |
" UDP Query User{78E1B0F9-F8E9-450F-9F33-735FAD37EBF9}C:\users\szymon\desktop\utorrent.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\szymon\desktop\utorrent.exe |
" UDP Query User{A073A7C4-763A-4B56-86C8-962BA2766A64}E:\guild wars 2\gw2.exe " = protocol=17 | dir=in | app=e:\guild wars 2\gw2.exe |
" UDP Query User{E44508DB-9FD6-4610-B12B-A3030E2724CE}C:\users\szymon\appdata\local\temp\gw2.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\szymon\appdata\local\temp\gw2.exe |

[color=#E56717]========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========[/color]

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {083808D6-6235-37A8-82C1-98D226EB681F} " = Microsoft Visual C++ 2012 x64 Minimum Runtime - 11.0.60830
" {09536BA1-E498-4CC3-B834-D884A67D7E34} " = Intel(R) Trusted Connect Service Client
" {122B909F-9DCF-360E-91E7-0679E033FBE1} " = Microsoft Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime - 11.0.60830
" {1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7} " = Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219
" {5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.7523
" {7DEBE4EB-6B40-3766-BB35-5CBBC385DA37} " = Microsoft .NET Framework 4.5.1
" {929FBD26-9020-399B-9A7A-751D61F0B942} " = Microsoft Visual C++ 2013 x64 Additional Runtime - 12.0.21005
" {92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033 " = Microsoft .NET Framework 4.5.1
" {A749D8E6-B613-3BE3-8F5F-045C84EBA29B} " = Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.21005
" {ad8a2fa1-06e7-4b0d-927d-6e54b3d31028} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.3DVision " = NVIDIA Sterownik 3D Vision 344.65
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel " = Panel sterowania NVIDIA 344.65
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver " = NVIDIA Sterownik graficzny 344.65
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.GFExperience " = NVIDIA GeForce Experience 2.1.4
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.NVIRUSB " = NVIDIA Sterownik kontrolera 3D Vision 344.65
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX " = NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX 9.14.0702
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Update " = Aktualizacje NVIDIA 16.13.65
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_GFExperience.LEDVisualizer " = NVIDIA LED Visualizer 1.0
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_GFExperience.NvStreamSrv " = SHIELD Streaming
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_GfExperienceService " = NVIDIA GeForce Experience Service
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_HDAudio.Driver " = NVIDIA Sterownik dźwięku HD 1.3.32.1
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_installer " = NVIDIA Install Application
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Network.Service " = NVIDIA Network Service
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_ShadowPlay " = NVIDIA ShadowPlay 16.13.65
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_ShieldWirelessController " = SHIELD Wireless Controller Driver
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Update.Core " = NVIDIA Update Core
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_VirtualAudio.Driver " = NVIDIA Virtual Audio 1.2.26
" {D9C50188-12D5-4D3E-8F00-682346C2AA5F} " = Microsoft Xbox 360 Accessories 1.2
" ASRock App Charger_is1 " = ASRock App Charger v1.0.5
" ASRock SmartConnect_is1 " = ASRock SmartConnect v1.0.6
" CCleaner " = CCleaner
" CPUID CPU-Z_is1 " = CPUID CPU-Z 1.69
" CPUID HWMonitor_is1 " = CPUID HWMonitor 1.24
" TeamSpeak 3 Client " = TeamSpeak 3 Client
" WinRAR archiver " = WinRAR 5.01 (64-bitowy)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {00203668-8170-44A0-BE44-B632FA4D780F} " = Adobe AIR
" {05B49229-22A2-4F88-842A-BBC2EBE1CCF6} " = Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable
" {13A4EE12-23EA-3371-91EE-EFB36DDFFF3E} " = Microsoft Visual C++ 2013 x86 Minimum Runtime - 12.0.21005
" {1EAC1D02-C6AC-4FA6-9A44-96258C37C812EU}_is1 " = World of Tanks
" {240C3DDD-C5E9-4029-9DF7-95650D040CF2} " = Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver
" {3bcf8c72-b231-4d28-9f39-3405c22d8b5a} " = Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030
" {3C87E0FF-BC0A-4F5E-951B-68DC3F8DF017} " = Smite
" {3C87E0FF-BC0A-4F5E-951B-68DC3F8DF1FC} " = Hi-Rez Studios Authenticate and Update Service
" {3E29EE6C-963A-4aae-86C1-DC237C4A49FC} " = Intel(R) Rapid Storage Technology
" {46EDCFA5-7EDB-46A9-B093-1C6237470CEC} " = 3DMark 11
" {4D243BA7-9AC4-46D1-90E5-EEB88974F501} " = Microsoft Games for Windows - LIVE
" {61942EF5-2CD8-47D4-869C-2E9A8BB085F1} " = Asmedia ASM106x SATA Host Controller Driver
" {65153EA5-8B6E-43B6-857B-C6E4FC25798A} " = Intel(R) Management Engine Components
" {710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
" {77DCDCE3-2DED-62F3-8154-05E745472D07} " = Acrobat.com
" {79BF4901-1EC4-4726-B3C2-A7859706C6E7} " = League of Legends
" {7A2A107B-9695-423F-9462-8F17C178BD35} " = TP-LINK Wireless Client Utility
" {7EB1185B-6319-42D7-B103-707570BFB0D8} " = OpenOffice 4.1.0
" {837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
" {85467CBC-7A39-33C9-8940-D72D9269B84F} " = Microsoft Visual F# 2.0 Runtime
" {8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476} " = Realtek Ethernet Controller Driver
" {8B743AA0-53B2-11D2-808A-00600895FB43} " = Heroes of Might and Magic III - Złota Edycja
" {90A4562F-D4A1-4B65-906D-41F236CF6902} " = Path of Exile
" {9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
" {9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.7523
" {A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2} " = Google Update Helper
" {AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A90000000001} " = Adobe Reader 9
" {AFB907F5-C0E6-4753-8284-DE955EF86AC2} " = THX TruStudio
" {B175520C-86A2-35A7-8619-86DC379688B9} " = Microsoft Visual C++ 2012 x86 Additional Runtime - 11.0.61030
" {B455E95A-B804-439F-B533-336B1635AE97} " = NVIDIA PhysX
" {BD95A8CD-1D9F-35AD-981A-3E7925026EBB} " = Microsoft Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime - 11.0.61030
" {BEE64C14-BEF1-4610-8A68-A16EAA47B882} " = Futuremark SystemInfo
" {E0229316-E73B-484B-B9E0-45098AB38D8C}}_is1 " = MSI GamingApp
" {ed8deea4-29fa-3932-9612-e2122d8a62d9}}_is1 " = War Thunder Launcher 1.0.1.335
" {F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5} " = Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable - x86 10.0.40219
" {F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC} " = Realtek High Definition Audio Driver
" {F8A9085D-4C7A-41a9-8A77-C8998A96C421} " = Intel(R) Control Center
" {F8CFEB22-A2E7-3971-9EDA-4B11EDEFC185} " = Microsoft Visual C++ 2013 x86 Additional Runtime - 12.0.21005
" Adobe AIR " = Adobe AIR
" Afterburner " = MSI Afterburner 3.0.1
" Age of Empires III - Complete Collection_is1 " = Age of Empires III - Complete Collection
" ASRock eXtreme Tuner_is1 " = ASRock eXtreme Tuner v0.1.191
" ASRock InstantBoot_is1 " = ASRock InstantBoot v1.29
" BandiMPEG1 " = Bandisoft MPEG-1 Decoder
" Borderlands - The Pre-Sequel_R.G. Mechanics_is1 " = Borderlands - The Pre-Sequel
" Cheat Engine 6.4_is1 " = Cheat Engine 6.4
" com.adobe.mauby.4875E02D9FB21EE389F73B8D1702B320485DF8CE.1 " = Acrobat.com
" DAEMON Tools Lite " = DAEMON Tools Lite
" Dark Souls II Crown of the Old Iron King_is1 " = Dark Souls II Crown of the Old Iron King
" DmC - Devil May Cry_is1 " = DmC - Devil May Cry
" DNDownloader_is1 " = DNDownloader version 1.2
" Fraps " = Fraps
" Google Chrome " = Google Chrome
" Guild Wars 2 " = Guild Wars 2
" HD Tune Pro_is1 " = HD Tune Pro 5.50
" League of Legends 3.0.1 " = League of Legends
" Malwarebytes Anti-Malware_is1 " = Malwarebytes Anti-Malware wersja 2.0.3.1025
" Mozilla Firefox 33.1 (x86 pl) " = Mozilla Firefox 33.1 (x86 pl)
" MozillaMaintenanceService " = Mozilla Maintenance Service
" NVIDIAStereo " = NVIDIA Stereoscopic 3D Driver
" OCCT " = OCCT 4.4.0
" Open Codecs " = Xiph.Org Open Codecs 0.85.17777
" RmluYWxGYW50YXN5WElJSQ==_is1 " = Final Fantasy XIII
" SpeedFan " = SpeedFan (remove only)
" Steam " = Steam
" TechPowerUp GPU-Z " = TechPowerUp GPU-Z
" Tunngle beta_is1 " = Tunngle beta
" UmVzaWRlbnQgRXZpbCA2_is1 " = Resident Evil 6 version 1
" Vindictus EU " = Vindictus EU
" XFastUSB " = XFastUSB

[color=#E56717]========== HKEY_USERS Uninstall List ==========[/color]

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3776522514-711602646-3674366902-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" MMDoC-PDCLive " = Duel of Champions
" uTorrent " = uTorrent

[color=#E56717]========== Last 20 Event Log Errors ==========[/color]

[ Application Events ]
Error - 2014-11-07 08:33:26 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = SideBySide | ID = 16842815
Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla " C:\Program Files (x86)\Common
Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll " . Błąd w pliku manifestu lub w pliku
zasad " C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll "
w wierszu 3. Wartość " MAJOR_VERSION.MINOR_VERSION.BUILD_NUMBER_MAJOR.BUILD_NUMBER_MINOR "
atrybutu " version " elementu " assemblyIdentity " jest nieprawidłowa.

Error - 2014-11-08 05:16:06 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = WinMgmt | ID = 10
Description =

Error - 2014-11-08 05:32:23 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = SideBySide | ID = 16842815
Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla " C:\Program Files (x86)\Common
Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll " . Błąd w pliku manifestu lub w pliku
zasad " C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll "
w wierszu 3. Wartość " MAJOR_VERSION.MINOR_VERSION.BUILD_NUMBER_MAJOR.BUILD_NUMBER_MINOR "
atrybutu " version " elementu " assemblyIdentity " jest nieprawidłowa.

Error - 2014-11-09 06:11:15 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = WinMgmt | ID = 10
Description =

Error - 2014-11-10 06:10:27 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = WinMgmt | ID = 10
Description =

Error - 2014-11-11 06:02:06 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = WinMgmt | ID = 10
Description =

Error - 2014-11-11 06:18:12 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = SideBySide | ID = 16842815
Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla " C:\Program Files (x86)\Common
Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll " . Błąd w pliku manifestu lub w pliku
zasad " C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll "
w wierszu 3. Wartość " MAJOR_VERSION.MINOR_VERSION.BUILD_NUMBER_MAJOR.BUILD_NUMBER_MINOR "
atrybutu " version " elementu " assemblyIdentity " jest nieprawidłowa.

Error - 2014-11-11 15:22:24 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = WinMgmt | ID = 10
Description =

Error - 2014-11-11 16:15:02 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = Application Hang | ID = 1002
Description = Program GFExperience.exe w wersji 16.13.65.2 zatrzymał interakcję
z systemem Windows i został zamknięty. Aby zobaczyć, czy jest dostępnych więcej
informacji dotyczących tego problemu, sprawdź historię problemu w panelu sterowania
Centrum akcji. Identyfikator procesu: eb0 Godzina rozpoczęcia: 01cffdebf6d301cf Godzina
zakończenia: 29 Ścieżka aplikacji: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA
GeForce Experience\GFExperience.exe Identyfikator raportu: 67dc8e61-69df-11e4-94b0-bc5ff45eb143


Error - 2014-11-11 16:43:45 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = WinMgmt | ID = 10
Description =

[ System Events ]
Error - 2014-09-18 04:22:15 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig | ID = 10000
Description = Uruchomienie modułu rozszerzalności sieci WLAN nie powiodło się. Ścieżka
modułu: C:\Windows\system32\athExt.dll Kod błędu: 126

Error - 2014-09-19 05:16:26 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig | ID = 10000
Description = Uruchomienie modułu rozszerzalności sieci WLAN nie powiodło się. Ścieżka
modułu: C:\Windows\system32\athExt.dll Kod błędu: 126

Error - 2014-09-20 05:37:59 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig | ID = 10000
Description = Uruchomienie modułu rozszerzalności sieci WLAN nie powiodło się. Ścieżka
modułu: C:\Windows\system32\athExt.dll Kod błędu: 126

Error - 2014-09-20 06:53:38 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig | ID = 10000
Description = Uruchomienie modułu rozszerzalności sieci WLAN nie powiodło się. Ścieżka
modułu: C:\Windows\system32\athExt.dll Kod błędu: 126

Error - 2014-09-21 05:57:27 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig | ID = 10000
Description = Uruchomienie modułu rozszerzalności sieci WLAN nie powiodło się. Ścieżka
modułu: C:\Windows\system32\athExt.dll Kod błędu: 126

Error - 2014-09-22 05:10:06 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig | ID = 10000
Description = Uruchomienie modułu rozszerzalności sieci WLAN nie powiodło się. Ścieżka
modułu: C:\Windows\system32\athExt.dll Kod błędu: 126

Error - 2014-09-23 01:41:17 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig | ID = 10000
Description = Uruchomienie modułu rozszerzalności sieci WLAN nie powiodło się. Ścieżka
modułu: C:\Windows\system32\athExt.dll Kod błędu: 126

Error - 2014-09-23 05:35:23 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig | ID = 10000
Description = Uruchomienie modułu rozszerzalności sieci WLAN nie powiodło się. Ścieżka
modułu: C:\Windows\system32\athExt.dll Kod błędu: 126

Error - 2014-09-24 04:10:35 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig | ID = 10000
Description = Uruchomienie modułu rozszerzalności sieci WLAN nie powiodło się. Ścieżka
modułu: C:\Windows\system32\athExt.dll Kod błędu: 126

Error - 2014-09-24 10:12:36 | Computer Name = szymon-Komputer | Source = Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig | ID = 10000
Description = Uruchomienie modułu rozszerzalności sieci WLAN nie powiodło się. Ścieżka
modułu: C:\Windows\system32\athExt.dll Kod błędu: 126


& lt; End of report & gt;


Download file - link to post