da610manualspl.pdf

Gigaset DA610 - Blokada połączeń wychodzących

Wyłączenie blokady klawiszy. # Przytrzymaj klawisz blokady. Chyba że jest to numer wewnętrzny jakiejś centralki to blokada następuje na centrali. Proponuję zajrzeć do instrukcji obsługi. Tam jest jeszcze jedna możliwość blokady połączeń. Następnym razem poszukaj instrukcji obsługi w sieci, i znajdź temat ustawienia zabezpieczeń.


Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / overview.fm / 26.04.2012

Krótkie omówienie funkcji telefonu
Gigaset DA610

1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

Wyświetlacz i klawisze
1 Wyświetlacz ( str. 4)
2 Klawisz sterujący ( str. 5)
3 Klawisze szybkiego wybierania
4 Klawisz ustawień
5 Klawisz ponownego wybierania/pauzy
6 Klawisz połączenia konsultacyjnego
7 Klawisz wyciszenia
8 Klawisz gwiazdki, włączenie/wyłączenie sygnału dzwonka
(przytrzymanie)

?

?

9

Klawisz krzyżyka, włączanie/wyłączanie blokady klawiszy
(przytrzymanie)
10 Klawisz trybu głośnomówiącego
11 Klawisze regulacji głośności słuchawki, zestawu słuchawkowego,
głośnika i sygnału dzwonka
12 Mikrofon trybu głośnomówiącego
Dioda sygnalizacyjna (LED)
@ Klawisz zestawu głośnomówiącego
Miga przy połączeniu przychodzącym.
Świeci się gdy rozmowa jest prowadzona przez głośnik.

¤
¤

en hu pl

1
1110-01

Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / overview.fm / 26.04.2012

Podłączanie telefonu

¤

2

¤

Podłącz gniazdo telefonu (1) do złącza
telefonicznego. Należy w tym celu użyć
dostarczonego kabla telefonicznego.
W razie potrzeby należy zastosować
odpowiedni adapter. Zazwyczaj jest
w zakupionym zestawie.
Telefon jest zasilany przez kabel
telefoniczny. Zasilacz nie jest
potrzebny.

Umieść kabel telefoniczny w prowadnicy (2).

1

¤

Podłącz słuchawkę do telefonu
kablem spiralnym (3).

3

Pierwsze użycie
1
2

Podnieś słuchawkę na 5 sekund i znowu odłóż.
Znowu podnieś słuchawkę: słychać sygnał zgłoszenia, urządzenie jest gotowe do pracy.

Wskazówki
Telefon jest zasilany prądem z linii telefonicznej. W razie przerwy w zasilaniu (np. wskutek wyłączenia centrali w nocy) konieczne będzie
powtórzenie tej procedury. Wpisy książki telefonicznej i numery szybkiego wybierania są zachowywane.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku na jednej linii (głównej lub wewnętrznej). Nie można go używać jako drugiego telefonu na rozdzielaczu
linii.
Używanie telefonu w połączeniu z centralą PABX:
Prywatna centrala telefoniczna (PABX) musi zasilać telefon stałym napięciem, także podczas dzwonka. W przeciwnym razie telefon może się
chwilowo wyłączać podczas dzwonka. Może to skutkować utratą zapisanych informacji. Informacje na ten temat można sprawdzić w instrukcji
obsługi centrali PABX lub uzyskać od jej producenta.

2

en hu pl
1110-01

Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / da610ivz.fm / 26.04.2012

Spis treści

Różne ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Znaki standardowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Krótkie omówienie funkcji telefonu
Gigaset DA610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączanie telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . .
Pierwsze użycie telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsługa telefonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
2
4
4
4

Wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Klawisz sterujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Wpisywanie i edycja nazwisk i numerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Telefonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Wykonywanie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Połączenia przychodzące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Głośny odsłuch/tryb głośnomówiący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia podczas rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

7
8
8
8

Zmienianie języka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie głośności słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie sygnału dzwonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13
13
13
13
13
13
13
14
15

5
6
6
7

Korzystanie z książki telefonicznej . . . . . . . . . . .
Używanie listy połączeń (funkcji CLIP) . . . . . . . .
Używanie klawiszy szybkiego wybierania. . . . .
Ustawianie telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt z cieczami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pytania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Środowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System zarządzania środowiskowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zezwolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsługa klienta i pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8
9
9
9

Ustawienia zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Blokowanie telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Połączenie alarmowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Połączenie bezpośrednie (dla dzieci) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokowanie numerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10
10
10
11

Usługi sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Klawisz połączenia konsultacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ustawianie numeru kierunkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Używanie telefonu w połączeniu
z centralą PABX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Funkcje specjalne/klawisz połączenia konsultacyjnego . . . . . . . 11
Zmiana trybu wybierania/czasu flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Określanie prefiksu połączeń zewnętrznych (APL) . . . . . . . . . . . . 12

en hu pl

3
1110-01

Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / telephony.fm / 26.04.2012

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Obsługa telefonu

Podczas ustawiania, podłączania i obsługi telefonu należy koniecznie
przestrzegać poniższych zaleceń:
u Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla i wtyku!
u Kabel telefoniczny należy podłączać jedynie do przewidzianych do
tego gniazd.
u Kabel telefoniczny należy ułożyć w taki sposób, aby uniknąć
wypadków!
u Urządzenie należy ustawić na równym, antypoślizgowym podłożu!
u Dla własnego bezpieczeństwa telefonu nie należy używać
w łazience ani w kabinie prysznicowej (wilgotnych
pomieszczeniach).
Telefon nie jest wodoszczelny.
u Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego
promieniowania słonecznego ani innych urządzeń elektrycznych.
u Telefon należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi
i ich oparami.
u Nie wolno samodzielnie otwierać telefonu!
u Nie wolno dotykać styków wtyku ostrymi metalowymi
przedmiotami!
u Nie wolno przenosić telefonu, trzymając za kable!
u Telefon Gigaset DA610 należy przekazywać osobom trzecim tylko
wraz z instrukcją obsługi. Telefon Gigaset DA610 jest wyposażony
w pamięć nieulotną. Przed przekazaniem go osobom trzecim należy
w razie potrzeby usunąć numery zapisane w pamięci telefonu.

Obsługę telefonu Gigaset DA610 umożliwia klawiatura i wyświetlacz.
Wszystkie możliwości obsługi są opisane w instrukcji obsługi.

Pierwsze użycie telefonu
Zalecenia dotyczące ustawienia telefonu:
u Telefonu nie należy wystawiać na działanie promieniowania
słonecznego ani źródeł ciepła.
u Używać w temperaturze od + 5°C do + 40°C.
u Między telefonem a urządzeniami radiowymi, takimi jak telefon
bezprzewodowy, pager lub telewizor, należy zachować dostęp co
najmniej jednego metra. W przeciwnym razie jakość rozmowy
telefonicznej może ulec pogorszeniu.
u Telefonu nie należy ustawiać w zapylonych pomieszczeniach, gdyż
może to skrócić czas eksploatacji telefonu.
u Lakiery meblowe i politury mogą ulec uszkodzeniu wskutek
kontaktu z częściami urządzenia (np. nóżkami).

Wskazówka
Z niektórych funkcji telefonu, takich jak funkcje wymagające
informacji numerze telefonu rozmówcy, można w pełni korzystać
tylko w wówczas, gdy obsługuje je zarówno operator użytkownika,
jak i operator jego rozmówcy.
Dotyczy to np. następujących funkcji:
u Wyświetlanie numeru telefonu osoby dzwoniącej ( str. 6)
u Sygnalizacja połączenia melodią VIP ( str. 6)
u Lista połączeń ( str. 8)

?

?

?

Wyświetlacz
Na wyświetlaczu, w zależności od sytuacji, wyświetlane są różne
informacje, takie jak data i godzina. Datę i godzinę oraz format ich
wyświetlania można ustawić ( str. 9).
Symbole informują o stanie telefonu.

?

f
01lo Z i x m 24.12 18:30

01--28

Pasek symboli: stan, data
i godzina
Czas trwania połączenia,
numery telefonów, nazwiska,
wpisy książki telefonicznej,
listy połączeń, ustawienia

Symbole wyświetlacza
01
Numer wpisu w książce telefonicznej, na liście połączeń
albo klawisza skrótu
o
Włączony tryb konfiguracji
f
Miga, sygnalizując nowy wpis na liście połączeń, jeśli
włączona jest funkcja prezentacji numerów (CLIP) osób
dzwoniących ( str. 11)
g
Otwarta książka telefoniczna
i
Włączona blokada klawiszy
x
Wyłączony sygnał dzwonka
Włączone wyciszenie
l
Miga przy przychodzącym połączeniu VIP
Symbol jest wyświetlany, jeśli w książce telefonicznej
znajduje się co najmniej jeden wpis z włączonym trybem
VIP ( str. 7).

?

m

?

Język wyświetlacza

?

Fabrycznie ustawiony jest język angielski. Dostępne są dodatkowe
języki. W razie potrzeby język można zmienić ( str. 8).

4

en hu pl
1110-01

Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / telephony.fm / 26.04.2012

Telefonowanie

Klawisz sterujący
Klawisz sterujący umożliwia włączanie funkcji telefonu i nawigację
w menu. Dostępne funkcje zależą od sytuacji.

T
t
s
u

v

W
V

U

Rozmowy można prowadzić za pomocą słuchawki oraz
głośnika (funkcji zestawu głośnomówiącego). Poniżej symbol c
zawsze oznacza również @.

W stanie gotowości:
Y Otwieranie listy połączeń
t

s

Z Otwieranie książki
telefonicznej

Wykonywanie połączenia
Wprowadzanie numeru za pomocą klawiatury

Na listach:
przejście o jeden wpis w górę/w dół.
Przytrzymanie: szybkie przewijanie listy w górę/w dół.
Podczas edycji ustawienia czasu:
przemieszczanie kursora w lewo/w prawo.
Na listach i w menu:
wyjście z menu lub listy.
Podczas edycji nazw i numerów.
usunięcie znaku z lewej strony kursora.
Przytrzymanie: usunięcie wiersza.
Gdy wpis jest pusty: wyjście z trybu edycji.
Wprowadzanie numeru telefonu:
wybieranie numeru telefonu.
W książce telefonicznej i na liście połączeń: otwieranie menu
kontekstowego.
Podczas edycji wpisów:
zapisanie wpisu.

Wpisywanie i edycja nazwisk i numerów

c~

Podnieś słuchawkę i wybierz numer.

Zamiast podnoszenia słuchawki:
@
Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego, aby rozmawiać
przez głośnik. W każdej chwili można przełączyć
urządzenia podczas rozmowy.

Wybieranie za pomocą książki telefonicznej

?

Jeśli w książce telefonicznej zapisane są już numery telefonów ( str. 7),
połączenie można wykonać bezpośrednio z książki telefonicznej.
Otwórz książkę telefoniczną za pomocą klawisza
sterującego s.

Z

Wyszukiwanie wpisu
q
Wybierz wpis.
Przytrzymaj klawisz w górę lub w dół, aby szybko
przewinąć listę.

~
lub

?

Wprowadź litery ( str. 5). Zostanie wyświetlony pierwszy
wpis, zaczynający się od tych liter.

Wybieranie numeru telefonu
Podnieś słuchawkę.

Wpisywanie tekstu:
~
Wprowadź numer i nazwisko za pomocą klawiatury.

Do każdego klawisza od
do O oraz klawiszy Q, * i #
przypisane są litery i cyfry. Aby wpisać określony znak, należy
odpowiednią liczbę razy nacisnąć klawisz.
Tabelę dostępnych znaków znaleźć można na ( str. 12).

?

c
lub

[
q

Przemieszczanie kursora
t s Naciśnij klawisz sterujący w górę/w dół, aby przenieść
kursor w lewo/w prawo w tekście.

Otwórz menu kontekstowe.
Wybierz opcję DIAL ENTRY i klawiszem [ zainicjuj
połączenie za pomocą głośnika. Następnie można odłożyć
słuchawkę i prowadzić rozmowę przez głośnik.

Wskazówka
Można także najpierw odłożyć słuchawkę, a następnie otworzyć
książkę telefoniczną.

Usuwanie/korygowanie znaków
X
Naciśnij klawisz sterujący w lewo u. Znaki po lewej
stronie kursora zostaną usunięte. Przytrzymaj klawisz, aby
usunąć cały wiersz.

Wybieranie za pomocą listy połączeń
Lista połączeń zawiera numery 50 ostatnich odebranych
i nieodebranych połączeń.
Warunek: włączona funkcja prezentacji numeru wywołującego
( str. 11).
Wiele połączeń z tego samego numeru jest wyświetlanych jako jedno
połączenie (z informacjami o ostatnim połączeniu). Jeśli numer jest
zapisany w książce telefonicznej, wyświetlana jest również
odpowiadająca mu nazwa, o ile jest dostępna.
Otwórz listę połączeń za pomocą klawisza
sterującego t.
q
Wybierz numer telefonu lub nazwę.

?

Y

albo...

en hu pl

5
1110-01

Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / telephony.fm / 26.04.2012

c

Połączenia przychodzące

Podnieś słuchawkę.

...albo

[
q

Połączenia przychodzące są sygnalizowane sygnałem dzwonka i na
wyświetlaczu.
Jeśli włączona jest funkcja prezentacji numeru ( str. 11), wyświetlany
jest numer telefonu i miga symbol f. Symbol ten znika po odebraniu
połączenia lub (w razie nieodebrania) po wyświetleniu listy połączeń.
Jeśli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej lub
przypisany do klawisza szybkiego wybierania, wyświetlana jest
dodatkowo odpowiadająca mu nazwa.
Jeśli tryb VIP jest włączony ( str. 10), na wyświetlaczu miga symbol VIP
i rozlega się sygnał dzwonka VIP.

?

Otwórz menu kontekstowe.
Wybierz opcję CALL BACK i klawiszem [ zainicjuj
połączenie za pomocą głośnika.
Następnie można odłożyć słuchawkę i prowadzić
rozmowę przez głośnik.

?

Wskazówka
Można także najpierw odłożyć słuchawkę, a następnie otworzyć listę
połączeń.

Przyjmowanie rozmowy
Ponowne wybieranie numeru
Automatycznie zapisywanych jest pięć ostatnio wybieranych numerów
(po maks. 32 cyfry każdy).

Wybieranie ostatniego zapisanego numeru:

cI

Podnieś słuchawkę i naciśnij klawisz ponownego
wybierania.

Wybieranie jednego z pięciu zapisanych numerów:

I
q
c
lub

v

Naciśnij klawisz ponownego wybierania.
Wybierz numer telefonu.
Podnieś słuchawkę.
Zainicjuj rozmowę przez głośnik klawiszem [.

Usuwanie wszystkich numerów z listy ponownego wybierania

KI#25
K

Naciśnij kolejne klawisze.
Potwierdź działanie klawiszem zapisu lub [.

Szybkie wybieranie

?

Do klawiszy 0-9 można przypisać 10 numerów szybkiego wybierania.
( str. 8)
J
Naciśnij klawisz szybkiego wybierania.
Q ... O
c
Podnieś słuchawkę, naciśnij klawisz trybu
głośnomówiącego @ lub zainicjuj połączenie
klawiszem [.
Zostanie wybrany numer telefonu przypisany do danego klawisza.
Wskazówka
Można także najpierw odłożyć słuchawkę, a następnie otworzyć
książkę telefoniczną.

Pauzy wybierania

Klawiszem I można wprowadzić jedną lub wiele pauz wybierania
(nie dla pierwszej cyfry). Pauzy wybierania są przenoszone do pamięci
i są konieczne w przypadku określonych centrali telefonicznych (np.:
0 I 2368).
Długość pauzy (1, 3 lub 6 s) można ustawić ( str. 12).

c

@

Podnieś słuchawkę.

lub

Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego, aby rozmawiać
przez głośnik.

Głośny odsłuch/tryb głośnomówiący
Włączanie/wyłączanie głośnego odsłuchu
Inne osoby znajdujące się w pomieszczeniu mogą słuchać rozmowy
przez głośnik.
Podczas rozmowy przez słuchawkę:
@
Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego, aby włączyć lub
wyłączyć tryb głośnego odsłuchu.
Włączenie głośnika przy podniesionej słuchawce włącza tryb głośnego
odsłuchu. Mikrofon zestawu głośnomówiącego jest przy tym wyłączony.
Włączenie głośnika i odłożenie słuchawki włącza mikrofon zestawu
głośnomówiącego.

@ &

Przejście z trybu głośnego odsłuchu w tryb głośnomówiący:
Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego i odłóż
słuchawkę.

Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego
Możliwe jest również odłożenie słuchawki i prowadzenie rozmowy
przez mikrofon. Optymalna odległość do mikrofonu to około 50 cm.
Włączanie podczas rozmowy
@ & Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego i odłóż
słuchawkę.

@

Włączanie przed wybraniem numeru
Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego i zaczekaj na
sygnał wybierania.

c

Wyłączanie trybu głośnomówiącego
Podnieś słuchawkę w trakcie rozmowy. Rozmowa zostanie
przełączona na słuchawkę.

@

Zakończenie połączenia
Podczas rozmowy prowadzonej przez głośnik naciśnij
klawisz trybu głośnomówiącego.

?

6

en hu pl
1110-01

Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / telephony.fm / 26.04.2012

Ustawienia podczas rozmowy

Otwieranie książki telefonicznej

Ustawianie głośności słuchawki

W stanie gotowości:
Naciśnij klawisz sterujący s.

Z

Dostępne są trzy poziomy.
E / D Ustaw głośność przyciskami głośniej/ciszej.
Zostanie wyświetlona ustawiona głośność.

Wyszukiwanie wpisu

q

Ustawianie głośnika

~

Wybierz wpis.

lub

Dostępnych jest siedem poziomów.
E / D Ustaw głośność przyciskami głośniej/ciszej.
Zostanie wyświetlona ustawiona głośność.

Wyciszanie

Wskazówka
Naciskając klawisz * można oznaczyć wpis jako VIP lub usunąć to
oznaczenie.

?

Po ustawieniu funkcji wyciszenia ( str. 9)
można wyłączyć podczas rozmowy mikrofon lub słuchawkę i mikrofon
telefonu:
C
Naciśnij klawisz wyciszenia, aby włączyć lub wyłączyć
wyciszenie.
Podczas wyciszenia mikrofonu można odtwarzać melodię. Gdy telefon
jest wyciszony, na ekranie wyświetlany jest symbol .

Sygnał i głośność dzwonka

m

Gdy dzwoni telefon, można zmienić głośność
i sygnał dzwonka.
E / D Ustaw głośność sygnału dzwonka przyciskami
głośniej/ciszej (5 poziomów, 0 = milczy).
Q ... O Wybierz sygnał dzwonka klawiszami numerycznymi
(10 różnych).

?

Wprowadź litery ( str. 5). Zostanie wyświetlony pierwszy
wpis zaczynający się od tych liter.

Wyświetlanie numeru telefonu wpisu

#

Naciśnij klawisz krzyżyka, aby przełączyć wyświetlanie
numeru telefonu/nazwy.

Z

Zapisywanie numerów
Otwórz książkę telefoniczną.
Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście.
t
Wybierz opcję NEW ENTRY i potwierdź wybór
klawiszem [.
~
Wprowadź numer telefonu i potwierdź klawiszem [.
~
Wprowadź nazwę i potwierdź klawiszem [.
Wpis zostanie zapisany i będzie wskazywany na wyświetlaczu.
*
Naciśnij klawisz gwiazdki, aby oznaczyć wpis jako VIP.
Naciśnij klawisz gwiazdki jeszcze raz, aby usunąć to
ustawienie.

Korzystanie z książki telefonicznej

Z

Zmienianie wpisu
W książce telefonicznej telefonu Gigaset DA610 można zapisać do 50
wpisów
(maks. 32-cyfrowy numer telefonu oraz 14-znakowa nazwa).
Za pomocą książki telefonicznej można zainicjować połączenie
( str. 5),
utworzyć nowy wpis ( str. 7) oraz zarządzać wpisami i je zmieniać.
Numery i nazwy można wprowadzić ręcznie lub skopiować z listy
połączeń ( str. 8). Ponadto można przypisać numerowi tryb VIP.
Gdy książka telefoniczna jest otwarta, na ekranie wyświetlany jest
symbol Z. Ponadto wyświetlany jest numer wpisu książki telefonicznej
(od 01 do 50). Jeśli książka telefoniczna zawiera co najmniej jeden wpis
VIP, wpis ten jest wskazywany na wyświetlaczu symbolem l.
Menu książki telefonicznej zawiera następujące funkcje:

?

?

?

NEW ENTRY
Wpis 1-50
...

DIAL ENTRY
EDIT ENTRY
NEW ENTRY
DELETE ENTRY
DELETE ALL

Otwórz książkę telefoniczną.
Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście.
q
Wybierz wpis i otwórz menu kontekstowe klawiszem [.
q
Wybierz opcję EDIT ENTRY i potwierdź klawiszem [.
~
Zmień numer telefonu i potwierdź klawiszem [.
~
Zmień nazwę i potwierdź klawiszem [.
[
Potwierdź zapisanie wpisu w książce telefonicznej.

Z

Usuwanie wpisu/wszystkich wpisów

q
q
[

en hu pl

Otwórz książkę telefoniczną.
Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście.
Wybierz wpis i otwórz menu kontekstowe klawiszem [.
Wybierz opcję DELETE ENTRY lub DELETE ALL, aby
usunąć wyświetlany wpis lub wszystkie wpisy i potwierdź
klawiszem [.
Aby potwierdzić działanie, naciśnij klawisz sterujący.

7
1110-01

Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / telephony.fm / 26.04.2012

Używanie listy połączeń (funkcji CLIP)

Używanie klawiszy szybkiego wybierania

?

Połączenia przychodzące są zapisywane, jeśli prezentowany jest numer
telefonu ( str. 11). Zapisywanych jest 50 ostatnich połączeń o
niepowtarzalnych numerach telefonu. Po osiągnięciu 50 wpisów
automatycznie usuwany jest najstarszy wpis. Jeśli zostało przekazane
nazwisko osoby dzwoniącej, to jest wyświetlane. Jeśli nazwisko jest
zapisane w książce telefonicznej, również zostanie wyświetlone. Jeśli na
liście znajdują się nieodebrane połączenia, symbol f miga.
Lista połączeń umożliwia:
Wybranie numeru telefonu z listy ( str. 5)
Zapisanie w książce telefonicznej
Menu listy połączeń zawiera następujące funkcje:

¤
¤

?

Do klawiszy numerycznych można przypisać maksymalnie 10 numerów
telefonu (po maks. 32 znaki każdy).

Zapisywanie numeru telefonu
Numer telefonu można wprowadzić w stanie gotowości lub po
podniesieniu słuchawki.
K J Naciśnij klawisz zapisu i klawisz szybkiego wybierania.
Q ... O Wybierz klawisz do przypisania i potwierdź klawiszem [.
Jeśli klawisz jest już przypisany, wyświetlony zostanie przypisany do
niego numer telefonu.
albo...

~

CALL BACK
SAVE NUMBER
DELETE ENTRY
DELETE ALL

Wpis 1-50

Otwieranie listy połączeń
Listę połączeń można otworzyć w stanie gotowości lub po podniesieniu
słuchawki.
Naciśnij klawisz sterujący t.

Y

Wprowadź numer szybkiego wybierania.

...albo
Przenieś numeru telefonu z listy połączeń lub listy ponownego
wybierania.
t / I Otwórz listę połączeń/ponownego wybierania.
q
Wybierz wpis i potwierdź klawiszem [.
Zapisywanie wpisu szybkiego wybierania
Potwierdź klawiszem zapisu lub [.

K

Wyświetlanie wpisu

Wskazówki

Wybierz wpis.
Jeśli wprowadzony jest numer telefonu i nazwisko, najpierw
wyświetlane jest nazwisko.
#
Naciśnij klawisz krzyżyka, aby przełączyć wyświetlanie
numeru telefonu/nazwiska.

Podczas zapisywania przypisań klawiszy szybkiego wybierania należy
pamiętać, że:
u * i # są zapisywane bez uwzględnienia ustawionego trybu
wybierania i wybierane jedynie tonowo ( str. 11).
u Jeśli wprowadzony numer zawiera więcej niż 32 cyfry, zapisane
zostaną tylko pierwsze 32 cyfry.
Poszczególne numery szybkiego wybierania można zastąpić, ale nie
można ich usunąć.

q

?

Przenoszenie numeru telefonu z listy połączeń do książki
telefonicznej

Y

q
q
~
~

Y

Otwórz listę połączeń.
Wybierz wpis i otwórz menu kontekstowe klawiszem [.
Wybierz opcję SAVE NUMBER i potwierdź klawiszem [.
Potwierdź numer telefonu (w razie potrzeby zmień)
klawiszem [.
Wprowadź nazwę i potwierdź klawiszem [.

Usuwanie wpisu/wszystkich wpisów

q
q
[

Otwórz listę połączeń.
Wybierz wpis i otwórz menu kontekstowe klawiszem [.
Wybierz opcję DELETE ENTRY lub DELETE ALL, aby
usunąć wyświetlany wpis lub wszystkie wpisy i potwierdź
klawiszem [.
Aby potwierdzić działanie, naciśnij klawisz sterujący.

Ustawianie telefonu
Do ustawiania telefonu służy klawisz zapisu. Ustawienia można
skonfigurować w stanie gotowości lub po podniesieniu słuchawki.

Zmienianie języka
Możliwa jest zmiana języka wyświetlacza. Dostępnych jest sześć
języków.
K
Włącz tryb konfiguracji.
5 L Naciśnij klawisze w celu ustawienia żądanego języka.
Naciśnij klawisz cyfry żądanego języka:
Q Angielski
3 Hiszpański

K

8


Niemiecki
2 Francuski

4 Włoski
5 Holenderski

Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.

en hu pl
1110-01

Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / telephony.fm / 26.04.2012

Ustawienia daty i godziny

Ustawianie wyciszenia i melodii oczekiwania

Można ręcznie zmienić datę i format wyświetlania. Godzina jest
aktualizowana po nadejściu połączenia z prezentowanego numeru
wywołującego. Ustawienie to można w razie potrzeby zmienić
( str. 12).

Możliwe jest ustawienie sposobu działania wyciszenia mikrofonu
i słuchawki oraz odtwarzania melodii oczekiwania.
K
Włącz tryb konfiguracji.
O # Naciśnij klawisze w celu ustawienia głośności słuchawki.
Naciśnij klawisz cyfry żądanego sposobu działania:
Q Mikrofon i słuchawka wyłączone, melodia
włączona.
Osoba na drugim końcu linii słyszy w czasie
wyciszenia melodię.

Mikrofon, słuchawka i melodia wyłączone.
Telefon jest całkowicie wyciszony.
2 Mikrofon wyłączony, słuchawka włączona, melodia
wyłączona.
Użytkownik słyszy osobę na drugim końcu linii, ale
osoba ta nie słyszy użytkownika.

?

Ustawianie daty oraz godziny

K 3 Włącz tryb konfiguracji daty i godziny. Sposób

wyświetlania daty i godziny można zmienić.
Wpisz datę i godzinę w formacie 4-cyfrowym. Klawiszem
q można przechodzić do przodu i do tyłu.
K
Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.
Wprowadzanie daty odbywa się odpowiednio do aktualnie
ustawionego formatu daty. Godzinę wprowadza się zawsze w formacie
24-godzinnym, bez względu na ustawiony format godziny.

~

Ustawianie formatu daty

K
Włącz tryb konfiguracji.
5
Naciśnij klawisze w celu ustawienia żądanego formatu

daty.
Naciśnij klawisz cyfry żądanego formatu daty:
np. 12/31 w przypadku 31 grudQ MM/DD
nia
np. 31/12

DD/MM

2
3 DD.MM

MM.DD

K

?

Ustawianie sygnału dzwonka

¤
¤
¤

np. 12.31

np. 31.12

Ustawianie melodii i głośności

Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.

K
Włącz tryb konfiguracji.
5 Q Naciśnij klawisze w celu ustawienia żądanego formatu
godziny.
Naciśnij klawisz cyfry żądanego formatu godziny:

Format 12-godzinny

2 Format 24-godzinny

Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.

Ustawianie głośności słuchawki
Głośność słuchawki można ustawić w trybie konfiguracji lub zmienić
bezpośrednio podczas rozmowy telefonicznej za pomocą przycisków
( str. 7). Dostępne są trzy poziomy.
K O Włącz tryb konfiguracji głośności słuchawki.
Naciśnij klawisz cyfry żądanej głośności:

cicho 2 umiarkowanie 3 głośno

?

K

Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.
Funkcję wyciszenia z tymi ustawieniami można włączyć podczas
rozmowy klawiszem wyciszenia ( str. 7).

Dostępne są następujące opcje ustawień:
Melodia i głośność
Melodia VIP
Wyłączanie sygnału dzwonka

Ustawianie formatu godziny

K

K

Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.

Można ustawić melodię i głośność sygnału dzwonka lub wyłączyć
sygnał dzwonka. Dostępnych jest 10 różnych sygnałów dzwonka
i 5 poziomów regulacji głośności (0 = milczy).
Wskazówka
Po podniesieniu słuchawki przed rozpoczęciem ustawień melodie są
odtwarzane przez głośnik.

?

Gdy telefon dzwoni, można oba ustawienia skonfigurować za pomocą
klawiszy ( str. 7).
Zmienianie głośności sygnału dzwonka
K 5 Włącz tryb konfiguracji głośności sygnału dzwonka. Po
podniesieniu słuchawki przed rozpoczęciem ustawień
odtwarzana jest skonfigurowana głośność sygnału
dzwonka.
D / E Ustaw dzwonek ciszej/głośniej.
lub

Q... 4 Wybierz żądaną wartość klawiszem cyfry.
K
Zapisz ustawienia klawiszem zapisu lub [ i wyjdź z trybu
konfiguracji.
Zmienianie sygnałów dzwonka
K M Włącz tryb konfiguracji sygnału dzwonka. Po podniesieniu
słuchawki przed rozpoczęciem ustawień odtwarzany jest
skonfigurowany sygnał dzwonka.
Q... O Wybierz żądany sygnał dzwonka.
K
Zapisz ustawienia klawiszem zapisu lub [ i wyjdź z trybu
konfiguracji.

en hu pl

9
1110-01

Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / telephony.fm / 26.04.2012

Wskazówka
Melodia dzwonka może być odtwarzana prawidłowo jedynie
w przypadku, gdy Impuls dzwonka przychodzący z sieci telefonicznej
ma wystarczającą długość. Długość impulsu jest różna w różnych
sieciach. W związku z tym niektóre dostępne sygnały dzwonka mogą
urywane. W takim przypadku należy wybrać inny sygnał dzwonka.

Ustawianie melodii i głośności dzwonka VIP
Jeden z sygnałów dzwonka można ustawić jako melodię VIP. Połączenia
przychodzące z numerów, którym w książce telefonicznej przypisany
został status VIP ( str. 7) są sygnalizowane melodią VIP.

?

K5*

Zmienianie głośności melodii VIP

D /E

Włącz tryb konfiguracji głośności melodii VIP. Po
podniesieniu słuchawki przed rozpoczęciem ustawień
odtwarzana jest skonfigurowana glośność melodii VIP.
Ustaw mniejszą/większą głośność.

Ustawienia zabezpieczeń
Blokowanie telefonu
Telefon można zabezpieczyć przed nieupoważnionym dostępem. Służy
do tego funkcja blokady klawiszy. Gdy blokada klawiszy jest włączona,
blokowane są wszystkie klawisze z wyjątkiem klawisza # oraz
zapisanego numeru alarmowego (patrz niżej).

Włączanie blokady klawiszy

#

W stanie gotowości telefonu przytrzymaj klawisz
blokady.
Gdy włączona jest blokada klawiszy, na wyświetlaczu widnieje
symbol i (KEYS LOCKED). Po podniesieniu słuchawki wyświetlany
jest symbol
.

Wyłączanie blokady klawiszy

#

lub

Q ... 4 Wybierz żądaną wartość klawiszem cyfry.
K
Zapisz ustawienia klawiszem zapisu lub [ i wyjdź z trybu
konfiguracji.

Przytrzymaj klawisz blokady.

Połączenie alarmowe
W telefonie zapisane są dwa domyślne numery alarmowe (110, 112).
Można zapisać dodatkowy numer alarmowy o długości nie większej niż
32 cyfr. Numery alarmowe można wybrać także w przypadku, gdy
włączona jest blokada klawiszy.

KM*

Wybieranie numeru alarmowego

Q... O
K

Zapisywanie numeru alarmowego

Zmienianie melodii VIP
Włącz tryb konfiguracji melodii VIP. Po podniesieniu
słuchawki przed rozpoczęciem ustawień odtwarzana jest
skonfigurowana melodia VIP.
Wybierz żądany sygnał dzwonka.
Zapisz ustawienia klawiszem zapisu lub [ i wyjdź z trybu
konfiguracji.

Wyłączanie sygnału dzwonka
Sygnał dzwonka można również całkowicie wyłączyć. Dostępne są trzy
następujące opcje ustawień: wszystkie sygnały wyłączone, włączony
tylko sygnał VIP, wszystkie sygnały włączone.
*
Przytrzymaj klawisz, aby wyłączyć wszystkie sygnały
dzwonka.

Naciśnij kolejno klawisze, aby wyłączyć sygnały dzwonka
zwykłych połączeń, ale nie połączeń VIP.
Gdy sygnał dzwonka jest wyłączony, na wyświetlaczu widnieje
symbol x.

Ponowne włączanie sygnału dzwonka

*

Przytrzymaj klawisz, aby ponownie włączyć wszystkie
sygnały dzwonka.

Podnieś słuchawkę. Zostanie wyświetlony symbol
Wprowadź numer alarmowy.

.

KN3

Włącz tryb konfiguracji połączenia alarmowego. Jeśli
numer alarmowy został już zapisany, zostanie
wyświetlony. Aby usunąć numer, przytrzymaj klawisz
sterujący u.
Q ... O / * / # / H / I
Wprowadzanie numeru alarmowego
K
Zapisz ustawienia klawiszem zapisu lub [ i wyjdź z trybu
konfiguracji.

Połączenie bezpośrednie (dla dzieci)

lub

K*K

c
~

Gdy funkcja połączenia bezpośredniego jest włączona, po naciśnięciu
dowolnego klawisza (z wyjątkiem sekwencji klawiszy K N 2),
wybierany jest zapisany numer (maks. 32-cyfrowy).

Włączanie funkcji połączenia bezpośredniego

KN2

Włącz tryb konfiguracji połączenia bezpośredniego.

Q ... O / * / # / H / I
K

10

Wprowadź numer połączenia bezpośredniego.
Zapisz ustawienia klawiszem zapisu lub [ i wyjdź z trybu
konfiguracji.

en hu pl
1110-01

Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / telephony.fm / 26.04.2012

Ustawianie numeru kierunkowego

Wyłączanie funkcji połączenia bezpośredniego

KN2
X

K

Włącz tryb konfiguracji połączenia bezpośredniego.
Przytrzymaj klawisz sterujący u, aby usunąć numer
połączenia bezpośredniego.
Zapisz ustawienia klawiszem zapisu lub [ i wyjdź z trybu
konfiguracji.

Blokowanie numerów
Można zablokować połączenia z maks. 3 pięciocyfrowymi numerami o
określonych prefiksach (np. prefiksach płatnych usług).
K 2 Włącz tryb konfiguracji blokady numerów. Jeśli
wprowadzono już blokowany numer, zostanie on
wyświetlony. Aby usunąć numer, przytrzymaj klawisz
sterujący u.
Q ... O Wprowadź numer, który chcesz blokować (maks. 5 cyfr).
Aby edytować następną blokadę numeru:
v
Potwierdź klawiszem [ i kontynuuj.
Aby zapisać ustawienie:
K
Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.

Używanie telefonu w połączeniu
z centralą PABX
Funkcje specjalne/klawisz połączenia
konsultacyjnego

Usługi sieciowe
Publiczne centrale telefoniczne oferują - w niektórych przypadkach
tylko po zamówieniu - wiele przydatnych usług dodatkowych
(np. przekierowanie połączeń, oddzwonienie przy zajętości, ukrywanie
własnego numeru itd.). Usługi te można uruchomić za pomocą
określonej kombinacji klawiszy, którą można sprawdzić u operatora
sieci.

Prezentacja numeru wywołującego (CLIP)
Jeśli włączona jest usługa prezentacji numerów, numery telefonów osób
dzwoniących są wyświetlane i zapisywane na liście połączeń. Warunek:
operator sieci obsługuje następujące funkcje i osoba dzwoniąca nie
używa funkcji ukrywania numeru:
u CLI (z ang. Calling Line Identification): przekazywana jest informacja
o numerze osoby dzwoniącej.
u CLIP (z ang. Calling Line Identification Presentation): wyświetlane są
informacje o numerze osoby dzwoniącej.
Numery te można kopiować do książki telefonicznej i edytować
( str. 7).
Jeśli zapisany został lokalny numer kierunkowy ( str. 11), w przypadku
połączeń z tej samej miejscowości wyświetlany jest tylko numer
telefonu bez prefiksu.

?

?

Klawisz połączenia konsultacyjnego
W publicznych sieciach telefonicznych klawisz połączenia
konsultacyjnego (Flash) służy do obsługi różnych usług dodatkowych,
takich jak ,,oddzwonienie przy zajętości".
W razie potrzeby należy ustawić na telefonie czas flash odpowiedni do
wymogów centrali telefonicznej ( str. 12).

?

W razie potrzeby można zmienić ustawiony domyślnie lokalny numer
kierunkowy łącza. Zapisany tutaj numer umożliwia wyświetlanie
numerów z tej samej miejscowości bez numeru kierunkowego na liście
połączeń.
K 4 Włącz tryb konfiguracji numeru kierunkowego. Zostanie
wyświetlony domyślny numer.
Q ... O / * / #
Wprowadź nowy numer kierunkowy (maks. 5 cyfr).
Aby skonfigurować drugi numer kierunkowy:
v
Potwierdź klawiszem [ i kontynuuj.
Aby zapisać ustawienie:
K
Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.

Podczas zewnętrznego połączenia można wykonać połączenie
konsultacyjne lub przekazać połączenie zewnętrzne. W tym celu należy
nacisnąć klawisz połączenia konsultacyjnego H. Dalsze czynności
zależą od centrali PABX. W celu używania klawisza połączenia
konsultacyjnego należy na telefonie ustawić czas flash (czas przerwania)
odpowiedni do ustawień centrali PABX. Należy w tym celu zapoznać się
z instrukcją obsługi centrali PABX.

Zmiana trybu wybierania/czasu flash
Telefon obsługuje następujące tryby wybierania:
u wybieranie tonowe
u Wybieranie impulsowe
W zależności od centrali PABX należy w razie potrzeby zmienić na
telefonie tryb wybierania lub czas flash. (Ustawienie domyślne:
wybieranie tonowe).

Zmiana trybu wybierania

K # Włącz tryb konfiguracji trybu wybierania.

Naciśnij klawisz cyfry żądanego trybu wybierania:

wybieranie tonowe

K

2 wybieranie impulsowe

Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.

Tymczasowe włączanie wybierania tonowego
Niektóre funkcje (np. zdalna obsługa automatycznej sekretarki)
wymagają wybierania tonowego. W razie potrzeby można telefon na
czas jednego połączenia przestawić w tryb wybierania tonowego.
Po nawiązaniu połączenia:
*
Naciśnij klawisz gwiazdki.
Po przerwaniu połączenia ponownie włączony zostanie tryb wybierania
impulsowego.

en hu pl

11
1110-01

Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / telephony.fm / 26.04.2012

Zmiana czasu flash

Kombinacja Wartość
klawiszy

K

Opis

53

0
1
2

wyłączenie
500 ms/500 ms
30 ms /70 ms

Ustawienie częstości migania diody
LED (klawisza trybu
głośnomówiącego) przy nadejściu
połączenia.

70

0
1

wyłączenie
włączenie

Do weryfikowania odebranych
informacji CLIP stosowana jest
wyłącznie suma kontrolna FSK (FSK =
Frequency Shift Keying, kluczowanie
z przesuwem częstotliwości).

83

0
1
2

wyłączenie
włączenie
automatycznie

Pominięcie pierwszego sygnału
dzwonka. Możliwe jest określenie, czy
połączenie przychodzące jest
połączeniem VIP i przypisanie
dzwonka VIP, zamiast zwykłego
dzwonka.

91

0
1

1,5:1
2:1

Ustawienie stosunku impulsu do
pauzy dla wybierania impulsowego.

98

0
1
2

23-54 Hz
15-75 Hz
Częstotliwość
niewyznaczana

Określenie częstotliwości w celu
identyfikacji połączeń.

#0

0
1

Sygnał dzwonka
Identyfikacja AC

Sygnał uruchomienia identyfikacji
CLIP. Jeśli funkcja CLIP z ustawieniem
domyślnym 0 nie działa, należy
ustawić wartość ,,Identyfikacja AC".

#1

0
1

wyłączenie
włączenie

Automatyczne aktualizowanie
godziny na podstawie informacji CLIP.

#2

Czas flash można zmienić, gdy ustawiony jest tryb wybierania tonowego
(patrz wyżej). Domyślnie ustawiony jest czas flash równy 90 ms.
K
Włącz tryb konfiguracji.
O 5 Naciśnij klawisze w celu ustawienia żądanego czasu flash.
0 ... 4
Wybierz czas flash (w ms):
0 = 90
1 = 120
2 = 270
3 = 375
4 = 600

0
1

wyłączenie
włączenie

Automatyczne dostosowanie czasu
funkcji CLIP i czasu systemowego,
gdy informacje CLIP nie są
prawidłowe.

Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.

Określanie prefiksu połączeń zewnętrznych (APL)
Jeśli telefon podłączony jest do centrali PABX, w razie potrzeby należy
wybrać prefiks połączeń zewnętrznych (APL). W telefonie można zapisać
maksymalnie trzy prefiksy połączeń zewnętrznych.
Gdy podczas wybierania numeru rozpoznany zostanie prefiks połączeń
zewnętrznych, automatycznie wstawiona zostanie pauza wybierania.
W razie potrzeby można ustawić długość pauzy wybierania ( str. 12).
K Q Włącz tryb konfiguracji prefiksu połączeń zewnętrznych.
Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.
Q.... O, *, #, H
Wprowadź prefiks połączeń zewnętrznych (od 1 do 3 cyfr)
i potwierdź klawiszem [.
Wprowadź następny prefiks połączeń zewnętrznych
i potwierdź klawiszem [.
u
Przytrzymaj klawisz sterujący X, aby usunąć aktualny
prefiks połączeń zewnętrznych.
K
Zapisz ustawienia klawiszem zapisu i wyjdź z trybu
konfiguracji.

?

Różne ustawienia

Znaki standardowe

?

Oprócz używania opcji opisanych w sekcji Ustawianie telefonu
( str. 8), w trybie konfiguracji można skonfigurować dodatkowe
ustawienia (np. przywrócić ustawienia fabryczne). Ich zestawienie
przedstawia poniższa tabela.
Ustawienia domyślne są oznaczone pogrubieniem. Jeśli żadna wartość
ustawienia nie jest oznaczona pogrubieniem, to ustawienie domyślne
jest zależne od kraju.
K
Naciśnij klawisz zapisu i 1.
~
Wprowadź sekwencję klawiszy żądanego ustawienia.
v
Zapisz ustawienie za pomocą klawisza [ i pozostań
w trybie konfiguracji.

Za pomocą klawiatury można wprowadzić następujące znaki:
Klawisz2
3
4
5
L
M
N
O
Q
*
#

lub

K

Zapisz ustawienia klawiszem zapisu i wyjdź z trybu
konfiguracji.

Kombinacja Wartość
klawiszy

Opis

02

0
1
2

1s
3s
6s

Ustawienie długości pauzy
wprowadzanej klawiszem pauzy.

25

0

Przywrócenie wszystkich ustawień do ustawień fabrycznych.

1x
*)

2x

3x

4x

5x
& gt;

1

_

& lt;

B

C

2

D

E

F

3

G

H

I

4

J

K

L

5

M

N

O

6

P

Q

R

S

T

U

V

8

W

X

Y

Z

9

0

-

/

\

# **)

A

7

+

*
# **)

*) Spacje**) Na wyświetlaczu wyświetlony jako symbol

12

6x

.

en hu pl
1110-01

Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / appendix.fm / 26.04.2012

Dodatek

System zarządzania środowiskowego
Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana
zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz
ISO 9001.
Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007
roku, wydany przez TüV SÜD Management Service GmbH.
Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany
przez TüV SÜD Management Service GmbH.

Konserwacja
Urządzenie należy wycierać wilgotną szmatką lub szmatką
antystatyczną. Nie wolno używać rozpuszczalników ani szmatek
z mikrofibry.
Nie wolno używać suchej szmatki, ponieważ może to spowodować
gromadzenie ładunku statycznego.

Utylizacja
Kontakt z cieczami !
Jeśli urządzenie zetknie się z cieczą, należy:
1 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
2 Wytrzeć wszystkie części do sucha. Umieścić urządzenie (klawiaturą
skierowaną do dołu) w suchym, ciepłym miejscu na co najmniej 72
godziny (nie w kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
3 Urządzenia nie wolno włączać aż do całkowitego wyschnięcia.
Po całkowitym wyschnięciu urządzenia zazwyczaj można go znowu
używać w zwykły sposób.
W rzadkich przypadkach zetknięcie z substancjami chemicznymi może
spowodować zmiany powierzchni zewnętrznych telefonu. Ze względu
na różnorodność produktów chemicznych na rynku nie można
przetestować wszystkich substancji.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w
wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z
odpadkami.
Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza
podlegają Dyrektywie Europejskiej
2002/96/EC.
Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń
obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to
niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można
uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u
którego nabyto produkt.

Pytania i odpowiedzi

Zezwolenie

Po podniesieniu słuchawki nie słychać sygnału zgłoszenia:
podnieś słuchawkę na 5 sekund, odłóż i znowu podnieś.
Po podniesieniu słuchawki nie słychać sygnału centrali: sprawdź, czy
przewody są prawidłowo podłączone do telefonu i gniazdka
telefonicznego.
Słychać sygnał centrali, ale telefon nie wybiera numeru: połączenie
działa. Sprawdź, czy ustawiony jest odpowiedni tryb wybierania. Czy
klawiatura jest zablokowana? Czy dany numer został zablokowany?
Rozmówca niczego nie słyszy:sprawdź, czy włączone jest wyciszenie.
Podczas połączenia słuchać miarowe stukanie: połączenie jest
zakłócane przez impulsy pomiarowe z centrali, których telefon nie
potrafi zinterpretować. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach
telefonicznych polskiej sieci publicznej.
Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.
Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia
podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy
1999/5/EC.
Kopia deklaracji zgodności jest dostępna pod adresem internetowym:
www.gigaset.com/docs

Środowisko
Nasza deklaracja środowiskowa
Firma Gigaset Communications GmbH zdaje sobie sprawę
z odpowiedzialności społecznej. Dlatego podejmujemy działania w celu
stworzenia lepszego świata. We wszystkich dziedzinach naszej produkcji
- od planowania produktu i produkcji po sprzedaż i utylizację odpadów
- świadomość proekologiczna ma dla nas największe znaczenie.
Więcej informacji o naszych przyjaznych dla środowiska produktach
i procesach można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem
www.gigaset.com.

en hu pl

13
1110-01

Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / appendix.fm / 26.04.2012

Obsługa klienta i pomoc
Czy macie Państwo pytania? Gigaset oferuje Państwu do dyspozycji
wszechstronny serwis. Pomoc znajdziecie w niniejszej instrukcji oraz na
stronach portalu Gigaset (online).
Po zakupie prosimy zarejestrować swój produkt na stronie
www.gigaset.com/pl/service co pozwoli nam zapewnić Państwu lepszą
obsługę serwisową i pomoc techniczną. Osobiste konto klienta pozwoli
Państwu na kontakt z Działem Obsługi Klienta poprzez e-mail.
W naszym stale aktualizowanym serwisie online mogą Państwo znaleźć:
u Szczegółowe informacje o naszych produktach
u Najczęściej zadawane pytania
u Słowa kluczowe
u Tabela zgodności urządzeń: sprawdź, która słuchawka współpracuje
z wybraną stacją bazową
u Porównanie produktów: porównaj funkcjonalność poszczególnych
modeli
u Pobierz instrukcje obsługi lub najnowsze aktualizacje
oprogramowania
u Formularz kontaktowy dla obsługi serwisowej
Nasi konsultanci dostępni są pod numerem infolinii i udzielą rady w
bezpośrednim połączeniu telefonicznym.
Tu znajdziecie Państwo profesjonalną pomoc dotyczącą instalacji,
użytkowania i konfiguracji naszych urządzeń.
W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z
prawa gwarancji:
Infolinia Polska 801 140 160
Koszt połączenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)
Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez
autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni
kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu
znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.
Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami
w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma
wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub
wymiana produktu).
W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest
dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i
podstemplowaną kartę gwarancyjną.

14

en hu pl
1110-01

Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / appendix.fm / 26.04.2012

Gwarancja

en hu pl

15
1110-01

Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / appendix.fm / 26.04.2012

Warunki gwarancji

-

1

Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
2 Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową bądź innych przepisów Polskiego Prawa.
3 Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.
Mińska 63A udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od
daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz
dowodzie zakupu.
Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od
daty zakupu.
4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
- brak pieczątki i podpisu sprzedawcy
- brak dowodu zakupu
- numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- brak akceptacji warunków gwarancji przez kupującego
5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą
usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia
produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną
kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu.
7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do
naprawy.
8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w
instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest
użytkownik we własnym zakresie.
9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części
produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
10 a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset
dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie
wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z
głównym przeznaczeniem
b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że
usterka jest niemożliwa do usunięcia
Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które
całkowicie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego
głównym przeznaczeniem.
Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła
usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie

zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
- użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych
warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
- zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
- przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego
12 Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika
produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

11 Gwarancją nie są objęte:
a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie
inne uszkodzenia
c. uszkodzenia i wady na skutek:
-
-
-

niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi
użytkowania, przechowywania i konserwacji
nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne
nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych

16

en hu pl
1110-01

Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / da610six.fm / 26.04.2012

Indeks

M
melodia oczekiwania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
melodia VIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

A
APL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

B
blokada klawiszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 10
blokowanie numerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
blokowanie prefiksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

N
numer telefonu
wybieranie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
wybieranie przy użyciu klawisza szybkiego wybierania . . . . . . . . . . . . 6
zapisywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

O

C

Obsługa klienta i pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

CLI, CLIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CLIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
czas flash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

P

D
data i godzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
dioda sygnalizacyjna (LED). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

połączenie alarmowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
połączenie bezpośrednie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
połączenie dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ponowne wybieranie numerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
prefiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
prefiks połączeń zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
prezentacja numeru wywołującego (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
przywracanie ustawień fabrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

F
format daty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

G
głośny odsłuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 16

J
język . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 8

K
klawisz gwiazdki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
klawisz krzyżyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
klawisz pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
klawisz połączenia konsultacyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 11
klawisz ponownego wybierania/pauzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
klawisz sterujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
klawisz szybkiego wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
klawisz trybu zestawu głośnomówiącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
klawisz wyciszenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
klawisze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
kod funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
kontakt z cieczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
książka telefoniczna
edycja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
wybieranie numeru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
zapisywanie numerów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

L
lista połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
wybieranie numeru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
zapisywanie numerów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
lista ponownego wybierania
wybieranie numeru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

S
srodowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
sygnał dzwonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
wyłączanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
symbole wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

T
telefon
blokowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ustawianie daty/godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ustawianie języka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
tryb głośnomówiący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
tryb VIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
tryb wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

U
usługi sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ustawianie głośności
głośnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ustawianie głośności słuchawki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ustawianie wyciszenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

W
wpisywanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
wprowadzanie znaków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
wyciszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
wyświetlacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Z
zezwolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
złącze telefoniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

en hu pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.

1110-01

17

Gigaset DA610 / pl / A30350-M212-S201-2-Y919 / Cover_back.fm / 26.04.2012

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
(C) Gigaset Communications GmbH 2012
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30350-M212-S201-2-Y919

18

en hu pl
1110-01


Download file - link to post