AdwCleaner_S0_.txt

pojawiające się reklamy adblock nie daje rady

oto logi i jak wszystko ok?


# AdwCleaner v4.101 - Log utworzony 11/11/2014 o 19:29:56
# Aktualizacja 09/11/2014 przez Xplode
# Database : 2014-11-10.9 [Live]
# System operacyjny : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# U?ytkownik : beata - BEATA-TOSH
# Œcie?ka : C:\Users\beata\Desktop\adwcleaner_4.101.exe
# Opcja : Usu?

***** [ Us?ugi ] *****

Us?uga Usuni?to : IePluginServices
[#] Us?uga Usuni?to : Update focusbase
[#] Us?uga Usuni?to : Util focusbase
Us?uga Usuni?to : {2b929fe1-284b-4766-afb9-19b0915b99b0}Gw64

***** [ Pliki / Foldery ] *****

Folder Usuni?to : C:\ProgramData\IePluginServices
Folder Usuni?to : C:\ProgramData\Partner
Folder Usuni?to : C:\ProgramData\WindowsMangerProtect
Folder Usuni?to : C:\Program Files (x86)\Bench
Folder Usuni?to : C:\Program Files (x86)\Browse Safe
[!] Folder Usuni?to : C:\Program Files (x86)\focusbase
Folder Usuni?to : C:\Program Files (x86)\predm
[!] Folder Usuni?to : C:\Program Files (x86)\focusbase
Folder Usuni?to : C:\Users\beata\AppData\Local\BenchUpdater
Folder Usuni?to : C:\Users\beata\AppData\Local\Browse Safe
Folder Usuni?to : C:\Users\beata\AppData\Local\pay-by-ads
Folder Usuni?to : C:\Users\beata\AppData\Local\Temp\clicup
Folder Usuni?to : C:\Users\beata\AppData\Local\Temp\focusbase
Folder Usuni?to : C:\Users\beata\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Browse Safe
Plik Usuni?to : C:\Users\Public\Desktop\eBay.lnk
Plik Usuni?to : C:\windows\System32\\drivers\{2b929fe1-284b-4766-afb9-19b0915b99b0}Gw64.sys
Plik Usuni?to : C:\Users\beata\Desktop\Continue Live Installation.lnk
Plik Usuni?to : C:\Users\beata\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_static.boostsaves.com_0.localstorage
Plik Usuni?to : C:\Users\beata\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_static.boostsaves.com_0.localstorage-journal
Plik Usuni?to : C:\Users\beata\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_www.superfish.com_0.localstorage
Plik Usuni?to : C:\Users\beata\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_www.superfish.com_0.localstorage-journal
Plik Usuni?to : C:\Users\beata\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxps_static.boostsaves.com_0.localstorage
Plik Usuni?to : C:\Users\beata\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxps_static.boostsaves.com_0.localstorage-journal

***** [ Zadania ] *****

Zadanie Usuni?to : bench-sys
Zadanie Usuni?to : bench-S-1-5-21-1699786860-2892862594-3170324505-1000

***** [ Skróty ] *****

Skrót Wyleczono : C:\Users\beata\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Search.lnk

***** [ Rejestr ] *****

Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\superfish.com
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\www.superfish.com
Wartoœae Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [clicup-Agent]
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\NativeMessagingHosts\com.bench.nmhost
Wartoœae Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [Bench Communicator Watcher]
Wartoœae Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [Bench Settings Cleaner]
Wartoœae Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [BService]
Wartoœae Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [Wd]
Klucz Usuni?to : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\IePluginServices
Klucz Usuni?to : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WindowsMangerProtect
Klucz Usuni?to : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\Update focusbase
Klucz Usuni?to : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\Util focusbase
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2B47855E-B429-4DF6-8293-E1DBF2381A07}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4AA46D49-459F-4358-B4D1-169048547C23}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5A4E3A41-FA55-4BDA-AED7-CEBE6E7BCB52}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6D4506CE-F855-4657-AA38-DB6B1F733982}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8E56A02B-46FE-4490-B169-F16E5231533B}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8fda85d4-b14a-49f5-9de6-f91c4ec5aaf4}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3408AC0D-510E-4808-8F7B-6B70B1F88534}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E6354DE-9115-4AEE-BD21-C46C3E8A49DB}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FC073BDA-C115-4A1D-9DF9-9B5C461482E5}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1416C97-45B6-42FE-8C0C-87623037ADD2}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{03771AEF-400D-4A13-B712-25878EC4A3F5}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A2D733A7-73B0-4C6B-B0C7-06A432950B66}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{95a526ce-38f4-4b1c-927d-a695eda1bbba}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E56A02B-46FE-4490-B169-F16E5231533B}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8fda85d4-b14a-49f5-9de6-f91c4ec5aaf4}
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{83FF80F4-8C74-4B80-B5BA-C8DDD434E5C4}
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8E56A02B-46FE-4490-B169-F16E5231533B}
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8fda85d4-b14a-49f5-9de6-f91c4ec5aaf4}
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{83FF80F4-8C74-4B80-B5BA-C8DDD434E5C4}
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{8E56A02B-46FE-4490-B169-F16E5231533B}
Wartoœae Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}]
Klucz Usuni?to : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2B47855E-B429-4DF6-8293-E1DBF2381A07}
Klucz Usuni?to : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4AA46D49-459F-4358-B4D1-169048547C23}
Klucz Usuni?to : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5A4E3A41-FA55-4BDA-AED7-CEBE6E7BCB52}
Klucz Usuni?to : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8E56A02B-46FE-4490-B169-F16E5231533B}
Klucz Usuni?to : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}
Klucz Usuni?to : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3408AC0D-510E-4808-8F7B-6B70B1F88534}
Klucz Usuni?to : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E6354DE-9115-4AEE-BD21-C46C3E8A49DB}
Klucz Usuni?to : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FC073BDA-C115-4A1D-9DF9-9B5C461482E5}
Klucz Usuni?to : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1416C97-45B6-42FE-8C0C-87623037ADD2}
Klucz Usuni?to : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E56A02B-46FE-4490-B169-F16E5231533B}
Wartoœae Usuni?to : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}]
Klucz Usuni?to : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006EE092-9658-4FD6-BD8E-A21A348E59F5}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5}
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\clicup
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\FreeSoftToday
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\InstallCore
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Proxy
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\SmartBar
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Softonic
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\SupHpUISoft
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\TutoTag
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\focusbase
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\AppDataLow\focusbase
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\AdvertisingSupport
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Bench
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Browse Safe
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\FreeSoftToday
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Proxy
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\supWindowsMangerProtect
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\supWPM
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\sweet-pageSoftware
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Tutorials
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\focusbase
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\clicup
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WindowsMangerProtect
Klucz Usuni?to : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{ac225167-00fc-452d-94c5-bb93600e7d9a}
Klucz Usuni?to : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\focusbase
Klucz Usuni?to : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\3152E1F19977892449DC968802CE8964
Klucz Usuni?to : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\649A52D257CA5DB4EAAE8BA9EB23E467

***** [ Przegl?darki internetowe ] *****

-\\ Internet Explorer v11.0.9600.17344

Ustawienie Przywrócono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]
Ustawienie Przywrócono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Bar]
Ustawienie Przywrócono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL]
Ustawienie Przywrócono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]
Ustawienie Przywrócono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [Default_Search_URL]
Ustawienie Przywrócono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [SearchAssistant]
Ustawienie Przywrócono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl [Default]
Ustawienie Przywrócono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl [Default]
Ustawienie Przywrócono : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL]
Ustawienie Przywrócono : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]

-\\ Google Chrome v38.0.2125.111

[C:\Users\beata\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences] - Usuni?to [Startup_URLs] : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hp & ts=1408205051 & from=cor & uid=X-X_

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [13568 octets] - [11/11/2014 19:28:30]
AdwCleaner[S0].txt - [10289 octets] - [11/11/2014 19:29:56]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [10350 octets] ##########


Download file - link to post