Program_poprawki.rar

AVT555 - Kłopoty z OLED pomoc z kodem w ASM

Mam taki problem robię sobie stary bo stary AVT 555 tj miernik energii i mocy Mam problem z displayem Podmieniłem LCD tradycyjny na OLED i s± problemy z wy¶wietlaniem NP: nie jest wy¶wietlana pierwsz± linie musiałem zmodyfikować oto taki KOD txt_m4: .db ,"Data i czas", 2, "OK->zmiana", 0 Na : txt_m4: .db 1,"Data i czas", 2, "OK->zmiana", 0 Aby poprawnie wy¶wietlało pierwsz± linie I jest jescze drugi problem ustawienia daty Wy¶wietlacz powinien prawidłowo wy¶wietlać tak Pierwsza linia : 2014-11-11 11:55 i druga linia Pon A wy¶wietla tak 2014-11-11 11 Pon Czyli pierwsza linia przesuwana jest poprzez drug± linie i ucina przesuniete znaki Co ciekawe w edycji dobrze edytuje te pozycje Pogrzebałem w kodzie wiem że za to odpowiedzialne s± pliki menu.asm a tam pod programy : DATACZAS M_CZAS MC_DNI

 • Program_poprawki.rar
  • labels.tmp
  • INIT.ASM
  • INNE.ASM
  • file_id.diz
  • ade7759.obj
  • spitwi.asm
  • licencja.txt
  • ADE7759.aps
  • avrBuild.bat
  • equ.asm
  • ade7759.hex
  • obliczenia.asm
  • int2.asm
  • math.asm
  • ADE7759.asm
  • ade7759.aws
  • klaw.asm
  • bufor.asm
  • kalibr.asm
  • int0.asm
  • MENU.ASM
  • m16def.inc
  • ADE7759.map
  • lcd8.asm


Download file - link to post

Program_poprawki.rar > licencja.txt

Miernik energii i mocy na ADE7759 wersja 1.0
copyright (C) 04.2003 Grzegorz Gajewski (gayos@interia.pl)


Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo?esz go
rozprowadzaae dalej i/lub modyfikowaae na warunkach Powszechnej
Licencji Publicznej GPL, wydanej przez Fundacj? Wolnego
Oprogramowania FSF - wed?ug wersji 2-giej tej Licencji lub którejś
z późniejszych wersji.

Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej?, i? b?dzie on
u?yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej
gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH
ZASTOSOWA?. W celu uzyskania bli?szych informacji - Powszechna
Licencja Publiczna GPL.

Pe?ny tekst licencji:
http://www.fsf.org/copyleft/gpl.html
http://linux.gery.pl/show.php/TOP_opis/SUB_opis_about/gpl.html