EOS_7D_Mark_II_PL.pdf

Instrukcja obsługi Canon EOS 7D Mark II PL

Marka: Canon Model: EOS 7D Mark II Format: pdf Język: polski


EOS 7D Mark II (G)

POLSKI
INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Wprowadzenie
Aparat EOS 7D Mark II (G) jest lustrzanką cyfrową, wyposażoną
w matrycę CMOS o wysokiej rozdzielczości efektywnej około
20,2 megapiksela, procesor Dual DIGIC 6, wizjer z pokryciem około
100%, 65 dokładnych i szybkich punktów AF (punkty krzyżowe AF:
maks. 65 punktów), funkcję serii zdjęć z szybkością około 10 kl./s,
funkcję fotografowania w trybie Live View, funkcję nagrywania filmów
w formacie Full High-Definition (Full HD), matrycę CMOS Dual Pixel AF
i funkcję GPS.

Przed rozpoczęciem fotografowania należy przeczytać
poniższe informacje
Aby zapobiec rejestracji nieudanych zdjęć i innym wypadkom,
w pierwszej kolejności zapoznaj się z częściami ,,Środki ostrożności"
(str. 526-528) i ,,Zalecenia dotyczące obsługi" (str. 20-21).

Z niniejszej instrukcji można korzystać podczas użytkowania
aparatu, aby dokładniej zapoznać się z jego funkcjami
Podczas czytania niniejszej instrukcji wykonaj kilka zdjęć testowych
i sprawdź, czy zostały prawidłowo zarejestrowane. Pozwoli to lepiej
zrozumieć funkcjonowanie aparatu.

Testowanie aparatu przed rozpoczęciem pracy oraz
kwestie odpowiedzialności prawnej
Po wykonaniu zdjęć wyświetl je i sprawdź, czy zostały prawidłowo
zarejestrowane. W przypadku awarii aparatu lub karty pamięci i braku
możliwości zarejestrowania obrazów lub ich przesłania do komputera
firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
spowodowane tym straty lub niedogodności.

Prawa autorskie
Prawa autorskie w danym kraju mogą ograniczać wykorzystanie
zarejestrowanych obrazów osób i niektórych obiektów wyłącznie
do celów prywatnych. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych
występów publicznych, wystaw itp. może obowiązywać zakaz
fotografowania, nawet w celach prywatnych.

2

Lista elementów zestawu
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy sprawdzić, czy wraz
z aparatem zostały dostarczone poniższe elementy. W przypadku braku
jakiegokolwiek z nich należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Aparat
(z deklem na korpus)

Szeroki pasek

Muszla
oczna Eg

Akumulator
LP-E6N
(z pokrywą ochronną)

Kabel interfejsu IFC-150U II

Ładowarka
LC-E6/LC-E6E*

Zabezpieczenie
kabla

* W zestawie znajduje się ładowarka LC-E6 lub LC-E6E (ładowarka LC-E6E jest
dostarczana z przewodem zasilającym).
? Lista dołączonych instrukcji obsługi i płyt DVD/CD-ROM znajduje się na następnej stronie.
? W przypadku zakupu zestawu obiektywu należy sprawdzić, czy obiektywy
zostały dołączone.
? Do niektórych zestawów obiektywu może być także dołączana instrukcja obsługi obiektywu.
? Należy zachować ostrożność, aby nie zagubić żadnego z powyższych elementów.

Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Przy podłączaniu aparatu do komputera lub drukarki należy korzystać
z dostarczonego kabla interfejsu lub z innego kabla firmy Canon. Przy podłączaniu
kabla interfejsu należy użyć także dostarczonego zabezpieczenia kabla (str. 34).
W niniejszej instrukcji termin ,,karta CF" oznacza karty CompactFlash,
natomiast termin ,,karta SD" oznacza karty SD/SDHC/SDXC. Termin ,,karta"
oznacza wszystkie karty pamięci używane do zapisywania obrazów i filmów.
* Aparat nie jest dostarczany z kartą do zapisywania obrazów/
filmów. Należy zakupić ją osobno.

3

Instrukcja obsługi i płyty DVD/CD-ROM
W skład instrukcji obsługi wchodzi broszura, ulotka oraz elektroniczne
instrukcje obsługi w formacie PDF (na płycie DVD-ROM).

Podstawowa
instrukcja obsługi

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX

CEL-XXX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

(C) CA

.
e EU
NON IN
C. 20XX. Made in th

Przestrogi dotyczące
funkcji GPS

Płyta DVD-ROM EOS Camera Instruction Manuals Disk
Zawiera następujące instrukcje obsługi w formacie PDF:
o Instrukcja obsługi (wersja szczegółowa)
o Instrukcje obsługi oprogramowania na płycie EOS
Solution Disk

* Instrukcje dotyczące przeglądania instrukcji obsługi na płycie
DVD-ROM znajdują się na stronach 532-534.

EOS Solution Disk XXX

CEL-XXX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

(C) CA

4

U.
the E
NON INC
. 20XX. Made in

EOS Solution Disk
Zawiera aplikacje. Omówienia oprogramowania oraz opisy
procedur instalacji można znaleźć na stronach 537-540.

Zgodne karty
W aparacie można korzystać z następujących kart niezależnie
od pojemności: jeśli karta jest nowa lub została sformatowana
w innym aparacie lub w komputerze, zaleca się przeprowadzenie
formatowania karty w omawianym aparacie (str. 67).
? Karty CF (CompactFlash)
* Typ I, zgodne z UDMA 7.

? Karty pamięci SD/SDHC*/SDXC*
* Obsługa kart UHS-I.

Karty umożliwiające nagrywanie filmów
Podczas nagrywania filmów należy korzystać z karty o dużej pojemności
i dużej szybkości odczytu/zapisu, zgodnie z poniższą tabelą.
Wielkość nagrywanego filmu
(str. 330)
ALL-I (do edycji)
IPB
L: 8 7
(standardowa) Inne niż powyższe
IPB (lekka)
Wielkość nagrywanego filmu
(str. 330)
ALL-I (do edycji)
IPB
L: 8 7
(standardowa) Inne niż powyższe
IPB (lekka)

Karta CF: formaty zapisu
MOV
MP4
30 MB/s lub więcej
30 MB/s lub więcej
10 MB/s lub więcej
10 MB/s lub więcej
Karta SD: formaty zapisu
MOV
MP4
20 MB/s lub więcej
20 MB/s lub więcej
6 MB/s lub więcej
4 MB/s lub więcej

? Korzystanie z karty o małej szybkości zapisu może spowodować
niewłaściwy zapis filmu. Ponadto przeglądanie filmów zapisanych
na karcie o małej szybkości odczytu może spowodować problemy
podczas odtwarzania.
? Aby wykonywać zdjęcia podczas filmowania, potrzebna jest jeszcze
szybsza karta.
? Dane dotyczące szybkości odczytu i zapisu karty można znaleźć na
stronie internetowej producenta.

5

Szybkie wprowadzenie

1

Włóż akumulator (str. 40).

2

Włóż kartę (str. 41).

?Informacje dotyczące ładowania
akumulatora można znaleźć na
stronie 38.

?Gniazdo z przodu aparatu
przeznaczone jest do kart
CF, zaś gniazdo z tyłu
aparatu -- do kart SD.
* Fotografowanie jest możliwe po umieszczeniu w aparacie karty CF lub SD.

3

Biały wskaźnik Czerwony wskaźnik

Zamontuj obiektyw (str. 50).
?Wyrównaj biały lub czerwony
wskaźnik mocowania obiektywu
ze wskaźnikiem w takim samym
kolorze na aparacie.

4

Ustaw przełącznik trybu
ostrości na obiektywie w
pozycji & lt; f & gt; (str. 50).

5

Ustaw przełącznik zasilania w
pozycji & lt; 1 & gt; (str. 45).

6

Szybkie wprowadzenie

6

Przytrzymując środek pokrętła wyboru
trybów, ustaw pokrętło w pozycji & lt; A & gt;
(Inteligentna scena auto) (str. 29).
?Wszystkie niezbędne ustawienia aparatu
zostaną wyregulowane automatycznie.

7

Ustaw ostrość na obiekt (str. 55).

8

Zrób zdjęcie (str. 55).

9

Przejrzyj zdjęcie.

?Spójrz przez wizjer i skieruj środek
wizjera na fotografowany obiekt.
?Naciśnij spust migawki do połowy. Spowoduje
to ustawienie ostrości aparatu na obiekt.
?W razie potrzeby wbudowana lampa
błyskowa zostanie podniesiona.

?Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca.

?Zarejestrowany obraz jest wyświetlany
na monitorze LCD przez 2 sekundy.
?Aby wyświetlić go ponownie,
naciśnij przycisk & lt; x & gt; (str. 354).

? Informacje dotyczące fotografowania obrazów obserwowanych na monitorze
LCD można znaleźć w rozdziale ,,Fotografowanie w trybie Live View" (str. 285).
? Informacje dotyczące wyświetlania zapisanych obrazów można
znaleźć w części ,,Odtwarzanie obrazów" (str. 354).
? Informacje dotyczące usuwania zdjęć można znaleźć w części
,,Usuwanie obrazów" (str. 392).

7

Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji
Ikony w niniejszej instrukcji
& lt; 6 & gt;
& lt; 5 & gt;
& lt; p & gt;
& lt; 9 & gt;
& lt; 0 & gt;
0/9/7/8

:
:
:
:
:
:

Oznacza pokrętło główne.
Oznacza pokrętło szybkiej kontroli
Oznacza dźwignię wyboru obszaru AF.
Oznacza multi-sterownik.
Oznacza przycisk zatwierdzania ustawień.
Informują, że dana funkcja pozostaje aktywna
odpowiednio przez 4, 6, 10 lub 16 s od
momentu zwolnienia przycisku.

* Wymienione w niniejszej instrukcji ikony i oznaczenia przycisków, pokręteł oraz
ustawień aparatu odpowiadają ikonom i oznaczeniom na aparacie, a także na
monitorze LCD.

3

: Sygnalizuje funkcję, którą można zmodyfikować przez
naciśnięcie przycisku & lt; M & gt; i zmianę ustawień.

M

: Jeśli ten symbol znajduje się w prawym górnym rogu strony,
oznacza to, że funkcja jest dostępna tylko w trybie & lt; d & gt; ,
& lt; s & gt; , & lt; f & gt; , & lt; a & gt; lub & lt; F & gt; .

(str. **)

: Numery stron, na których można znaleźć więcej informacji.
: Ostrzeżenie przed problemami dotyczącymi fotografowania.
: Informacje dodatkowe.
: Wskazówki lub porady umożliwiające uzyskanie lepszych
wyników fotografowania.
: Porada dotycząca rozwiązywania problemów.

Podstawowe założenia
? Przy opisywaniu wszystkich czynności w niniejszej instrukcji założono, że
przełącznik zasilania jest już ustawiony w pozycji & lt; 1 & gt; , a przełącznik & lt; R & gt;
został ustawiony w lewo (zwolniona blokada kilku funkcji) (str. 45, 59).
? Przyjęto również założenie, że dla wszystkich ustawień menu, funkcji
indywidualnych itd. wybrano wartości domyślne.
? W celach prezentacyjnych instrukcje przedstawiają aparat
z dołączonym obiektywem EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM.

8

Rozdziały
Rozdziały 1 i 2 zawierają opisy podstawowych funkcji aparatu oraz procedur
fotografowania i są przeznaczone dla początkujących użytkowników lustrzanki cyfrowej.

Wprowadzenie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2

Czynności wstępne

37

Podstawowe czynności fotografowania

79

Ustawianie autofokusa i trybu wyzwalania migawki

85

Ustawienia obrazu

145

Ustawienia GPS

197

Zaawansowana obsługa

215

Fotografowanie z lampą błyskową

253

Fotografowanie z użyciem monitora LCD (fotografowanie w trybie Live View)

285

Filmowanie

313

Odtwarzanie obrazów

353

Dodatkowa obróbka obrazów

397

Czyszczenie matrycy

405

Drukowanie obrazów i przesyłanie ich do komputera

411

Dostosowywanie aparatu

431

Informacje pomocnicze

467

Wyświetlanie instrukcji obsługi na płycie
DVD-ROM / pobieranie obrazów do komputera

531

9

Spis treści
Wprowadzenie

2

Lista elementów zestawu ................................................................. 3
Instrukcja obsługi i płyty DVD/CD-ROM ........................................... 4
Zgodne karty .................................................................................... 5
Szybkie wprowadzenie ..................................................................... 6
Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji ................................... 8
Rozdziały .......................................................................................... 9
Spis funkcji ..................................................................................... 17
Zalecenia dotyczące obsługi .......................................................... 20
Nazewnictwo .................................................................................. 22

1

Czynności wstępne

37

Ładowanie akumulatora ................................................................. 38
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora ........................................... 40
Wkładanie i wyjmowanie karty ....................................................... 41
Włączanie zasilania........................................................................ 45
Ustawianie daty, czasu i strefy ....................................................... 47
Wybór języka interfejsu .................................................................. 49
Montowanie i odłączanie obiektywu ............................................... 50
Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.............. 53
Czynności podstawowe.................................................................. 54
Q Szybkie nastawy funkcji fotografowania ................................... 61
3 Obsługa menu ...................................................................... 64
Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu.................................... 67
Formatowanie karty ..................................................................... 67
Wyłączanie sygnalizatora dźwiękowego...................................... 69
Ustawianie czasu wyłączania zasilania/funkcja automatycznego wyłączania ..... 69
Ustawianie czasu kontrolnego wyświetlania................................ 70
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu............................... 70

10

Spis treści

l Wyświetlanie siatki ................................................................... 74
Q Wyświetlanie poziomicy elektronicznej ................................... 75
Ustawianie ekranu informacji w wizjerze ........................................ 77
Pomoc ...................................................................................... 78

2

Podstawowe czynności fotografowania

79

A Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto) ..... 80
A Techniki w trybie pełnej automatyki (Inteligentna scena auto) ..... 83

3

Ustawianie autofokusa i trybu wyzwalania migawki

85

f: Wybór działania AF ................................................................. 86
S Wybór obszaru AF i punktu AF................................................. 90
Tryby wyboru obszaru AF ............................................................... 95
Czujnik AF....................................................................................... 99
Obiektywy i użyteczne punkty AF .................................................100
Wybór właściwości AI Servo AF ...................................................108
Dostosowywanie funkcji AF .......................................................... 117
Precyzyjna regulacja punktu ostrości AF ......................................133
W przypadku problemów z autofokusem ......................................139
MF: Ostrość ręczna ....................................................................140
o Wybór trybu wyzwalania migawki .........................................141
j Korzystanie z samowyzwalacza .............................................. 143

4

Ustawienia obrazu

145

Wybór karty do zapisywania i odtwarzania ...................................146
Ustawianie jakości rejestracji obrazów .........................................149
i: Ustawianie czułości ISO .......................................................154
A Wybór stylu obrazów ............................................................ 160
A Dostosowywanie stylu obrazów ............................................163
A Zapisywanie stylu obrazów ...................................................166

11

Spis treści

B: Ustawianie balansu bieli ...................................................... 168
O Ręczny balans według wzorca bieli .................................... 169
P Ustawianie temperatury barwowej ...................................... 171
u Korekcja balansu bieli ............................................................. 172
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu .......................... 175
Ustawianie redukcji zakłóceń ....................................................... 176
Priorytet jasnych partii obrazu ...................................................... 180
Korekcja aberracji i jasności brzegów obiektywu ......................... 181
Redukcja migotania ...................................................................... 185
Ustawianie przestrzeni kolorów .................................................... 187
Tworzenie i wybieranie folderu ..................................................... 188
Zmiana nazwy pliku ...................................................................... 190
Metody tworzenia numerów plików .............................................. 193
Ustawianie informacji o prawach autorskich ................................ 195

5

Ustawienia GPS

197

Funkcje GPS ................................................................................ 198
Zalecenia dotyczące funkcji GPS ................................................. 200
Wykrywanie sygnałów GPS ......................................................... 201
Ustawianie interwału ustalania pozycji ......................................... 205
Korzystanie z kompasu cyfrowego............................................... 206
Ustawianie godziny w aparacie za pomocą systemu GPS .......... 209
Rejestrowanie przebytej trasy ...................................................... 210

6

Zaawansowana obsługa

215

d: Programowa AE...................................................................... 216
s: Preselekcja czasu ................................................................ 218
f: Preselekcja przysłony .......................................................... 220
Podgląd głębi ostrości................................................................ 221
a: Ręczna regulacja ekspozycji.................................................. 222

12

Spis treści

q Wybór trybu pomiaru...............................................................224
O Ustawianie korekty ekspozycji .................................................226
h Sekwencja naświetlania (AEB)...............................................227
A Blokada AE..............................................................................229
F: Ekspozycja w trybie Bulb ........................................................230
w: Fotografowanie w trybie HDR (High Dynamic Range)....... 233
P Ekspozycja wielokrotna...........................................................238
2 Blokada lustra podniesionego................................................246
Korzystanie z pokrywy okularu ..................................................... 247
F Korzystanie z elektronicznego wężyka spustowego .................248
R Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem.................................248
H Fotografowanie z timerem interwałowym...........................250

7

Fotografowanie z lampą błyskową

253

D Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej ............................ 254
D Korzystanie z zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite .............259
Ustawianie lampy błyskowej .........................................................262
Korzystanie z bezprzewodowej lampy błyskowej ......................... 272

8

Fotografowanie z użyciem monitora LCD (fotografowanie w trybie Live View)

285

A Fotografowanie z użyciem monitora LCD...............................286
Ustawienia funkcji fotografowania.................................................292
Ustawienia funkcji menu ...............................................................294
Korzystanie z automatycznej regulacji ostrości (metoda AF) ....... 299
MF: Ręczna regulacja ostrości......................................................308

9

Filmowanie

313

k Filmowanie..............................................................................314
Nagrywanie z automatyczną regulacją ekspozycji ..................... 314
Preselekcja czasu ......................................................................315

13

Spis treści

Preselekcja przysłony ................................................................ 316
Nagrywanie z ręczną regulacją ekspozycji ................................ 320
Wykonywanie zdjęć ................................................................... 327
Ustawienia funkcji fotografowania ................................................ 329
Ustawianie wielkości nagrywanego filmu ..................................... 330
Ustawianie nagrywania dźwięku .................................................. 336
Sterowanie ciche .......................................................................... 338
Ustawianie kodu czasowego ........................................................ 339
Ustawienia funkcji menu............................................................... 342

10

Odtwarzanie obrazów

353

x Odtwarzanie obrazów ............................................................ 354
B: Ekran informacji o obrazie................................................. 356
x Szybkie wyszukiwanie obrazów ............................................. 361
H Wyświetlanie wielu obrazów na jednym ekranie (indeks).... 361
I Przeglądanie obrazów z przeskokiem (przeskok wyświetlania) ..... 362
u Powiększanie obrazów ........................................................... 364
X Porównywanie obrazów (wyświetlanie dwóch obrazów)........ 366
b Obracanie obrazu.................................................................... 367
K Ochrona obrazów ................................................................... 368
Ustawianie ocen ........................................................................... 371
Q Szybkie nastawy podczas odtwarzania .................................. 374
k Oglądanie filmów.................................................................... 376
k Odtwarzanie filmów ................................................................ 378
X Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu........................... 380
Pokaz przezroczy (automatyczne odtwarzanie) ........................... 382
Wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora ............................... 385
a Kopiowanie obrazów............................................................... 388
L Usuwanie obrazów .................................................................. 392

14

Spis treści

Zmiana ustawień odtwarzania obrazów........................................394
Regulowanie jasności monitora LCD .........................................394
Automatyczne obracanie obrazów pionowych ...........................395

11

Dodatkowa obróbka obrazów

397

R Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu......................... 398
S Zmiana rozmiaru obrazów JPEG ............................................403

12

Czyszczenie matrycy

405

f Automatyczne czyszczenie matrycy......................................406
Dołączanie danych dla retuszu kurzu ...........................................407
Ręczne czyszczenie matrycy........................................................409

13

Drukowanie obrazów i przesyłanie ich do komputera

411

Przygotowanie do drukowania ......................................................412
w Drukowanie.............................................................................414
W Standard DPOF (Digital Print Order Format) ..........................421
W Drukowanie bezpośrednie obrazów wybranych do drukowania .....424
d Przesyłanie obrazów do komputera ....................................... 425
p Wybieranie obrazów do fotoksiążki..........................................429

14

Dostosowywanie aparatu

431

Funkcje indywidualne....................................................................432
Ustawianie funkcji indywidualnych................................................434
C.Fn1: Ekspozycja .....................................................................434
C.Fn2: Ekspozycja/wyzwalanie ..................................................438
C.Fn3: Wyświetlanie/operowanie ...............................................440
C.Fn4: Inne ................................................................................443
83: Ustawienia własne ...............................................................445
Zapisywanie pozycji na karcie Moje Menu....................................459
w: Rejestrowanie własnych trybów fotografowania ....................464

15

Spis treści

15

Informacje pomocnicze

467

Funkcje przycisku B ............................................................... 468
Sprawdzanie danych akumulatora ............................................... 470
Korzystanie z gniazda sieciowego ............................................... 474
H Korzystanie z kart Eye-Fi........................................................ 475
Schemat systemu ......................................................................... 478
Tabela dostępności funkcji według trybów fotografowania .......... 480
Ustawienia menu .......................................................................... 484
Przewodnik rozwiązywania problemów ........................................ 495
Kody błędów................................................................................. 510
Dane techniczne........................................................................... 511
Zalecenia dotyczące obsługi: EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM ..... 523
Środki ostrożności ........................................................................ 526

16

Wyświetlanie instrukcji obsługi na płycie DVD-ROM /
pobieranie obrazów do komputera
531
Wyświetlanie zawartości płyty DVD-ROM EOS Camera
Instruction Manuals Disk .............................................................. 532
Pobieranie obrazów do komputera............................................... 535
Informacje dotyczące oprogramowania........................................ 537
Instalowanie oprogramowania...................................................... 539
Skorowidz..................................................................................... 542

16

Spis funkcji
Zasilanie

Monitor LCD

?Ładowanie akumulatora ? str. 38

?Regulacja jasności

?Stan akumulatora

?Poziomica elektroniczna? str. 75

? str. 46

?Sprawdzanie informacji
o akumulatorze
? str. 470
?Gniazdo sieciowe

? str. 474

?Automatyczne wyłączanie ? str. 69

Karta

?Pomoc

? str. 394
? str. 78

AF
?Działanie AF

? str. 86

?Tryb wyboru obszaru AF ? str. 90
?Wybieranie punktu AF ? str. 93

?Formatowanie

? str. 67

?Rejestracja punktu AF ? str. 450

?Funkcja nagrywania

? str. 146

?Grupa obiektywów

? str. 100

?Wybór karty

? str. 148

?Zwalnianie migawki
bez karty

?Punkty AF świecą się
na czerwono

? str. 131

? str. 42

?Charakterystyka
AI Servo AF

? str. 108

Obiektyw
?Montowanie

? str. 50

?Powiększenie

? str. 51

?Osłona

? str. 52

?Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) ? str. 53

?Funkcje indywidualne AF ? str. 117
?Mikroregulacja AF

Pomiar
?Tryb pomiaru

Nastawy podstawowe
?Język

? str. 49

?Data/czas/strefa

? str. 47

? str. 133

?Ręczna regulacja ostrości ? str. 140

? str. 224

Wyzwalanie migawki
?Tryb wyzwalania migawki ? str. 141

?Sygnalizator dźwiękowy ? str. 69

?Samowyzwalacz

? str. 143

?Informacje o prawach autorskich ? str. 195

?Maksymalna liczba
zdjęć seryjnych

? str. 153

?Kasowanie nastaw aparatu ? str. 70

Zapisywanie obrazów

Wizjer
?Regulacja dioptrii

? str. 54

?Pokrywa okularu

? str. 247

?Wyświetlanie siatki

? str. 74

?Poziomica elektroniczna ? str. 76

?Funkcja nagrywania

? str. 146

?Tworzenie/wybieranie folderu ? str. 188
?Nazwa pliku

? str. 190

?Numery plików

? str. 193

?Pokaż/ukryj w wizjerze ? str. 77

17

Spis funkcji

Jakość obrazu

Ekspozycja

?Jakość rejestracji obrazów ? str. 149

?Korekta ekspozycji

? str. 226

?Czułość ISO

? str. 154

?Styl obrazów

? str. 160

?Korekta ekspozycji
w trybie M+Auto ISO

? str. 223

?Balans bieli

? str. 168

?Sekwencja naświetlania ? str. 227

?Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny
optymalizator jasności) ? str. 175

?Bezpieczne przesuwanie ekspozycji ? str. 436

?Redukcja zakłóceń - High ISO ? str. 176
?Redukcja zakłóceń długich
czasów ekspozycji
? str. 178
?Priorytet jasnych partii obrazu ? str. 180
?Korekcja aberracji obiektywu ? str. 181

?Blokada AE

? str. 229

GPS
?GPS

? str. 197

?Kompas cyfrowy

? str. 206

?Rejestrowanie

? str. 210

Lampa błyskowa

?Bez migotania

? str. 185

?Wbudowana lampa błyskowa ? str. 254

?Przestrzeń kolorów

? str. 187

?Zewnętrzna lampa Speedlite ? str. 259
?Korekta ekspozycji lampy ? str. 257

Fotografowanie
?Tryb fotografowania

? str. 29

?Tryb HDR

? str. 233

?Wielokrotna ekspozycja ? str. 238
?Blokada lustra podniesionego ? str. 246
?Timer funkcji Bulb

? str. 231

?Timer interwałowy

? str. 250

?Podgląd głębi ostrości ? str. 221
?Zdalny wyzwalacz

? str. 248

?Szybkie nastawy

? str. 61

?Blokada ekspozycji lampy ? str. 258
?Nastawy lampy

? str. 262

?Bezprzewodowe fotografowanie ? str. 272
?Funkcje indywidualne
zewnętrznej lampy
Speedlite
? str. 271

Fotografowanie w trybie Live View
?Fotografowanie
w trybie Live View

? str. 285

?Metoda AF

? str. 299

?Ciągły AF

? str. 294

?Ręczna regulacja ostrości ? str. 308
?Format obrazu

18

? str. 295

?Ciche nagrywanie LV

? str. 297

Spis funkcji

Filmowanie

Edycja obrazów

?Filmowanie

? str. 313

?Obróbka obrazów RAW ? str. 398

?Metoda AF

? str. 299

?Zmiana rozmiaru obrazów JPEG ? str. 403

?Filmowy Serwo AF

? str. 342

?Szybkość Filmowego Serwo AF ? str. 345
?Czułość śledzenia
w Filmowym Serwo AF ? str. 346

Drukowanie i przesyłanie
obrazów
?Standard PictBridge

? str. 411

?Jakość rejestracji filmu ? str. 330

?Polecenie wydruku
obrazów (DPOF)

? str. 421

?Nagrywanie dźwięku

? str. 336

?Transfer obrazów

? str. 425

?Kod czasowy

? str. 339

?Opcje fotoksiążki

? str. 429

?Sygnał wyjściowy HDMI ? str. 348
?Wykonywanie zdjęć

? str. 327

Odtwarzanie

Ustawienia niestandardowe
?Funkcje indywidualne (C.Fn) ? str. 432
?Ustawienia własne

? str. 445

?Czas kontrolnego wyświetlania ? str. 70

?Moje Menu

? str. 459

?Wyświetlanie pojedynczego obrazu ? str. 354

?Własny tryb fotografowania ? str. 464

?Informacje o obrazie

? str. 356

?Indeks

? str. 361

?Przeglądanie obrazów
(przeskok wyświetlania) ? str. 362
?Widok powiększony

? str. 364

?Wyświetlanie dwóch obrazów ? str. 366

Czyszczenie matrycy
i usuwanie kurzu
?Czyszczenie matrycy

? str. 406

?Dołączanie danych
dla retuszu kurzu

? str. 407

Interfejsy

?Obracanie obrazu

? str. 367

?Ochrona

? str. 368

?Ocena

? str. 371

?Odtwarzanie filmów

? str. 378

?Omówienie

? str. 537

? str. 382

?Instalacja

? str. 539

?Pokaz przezroczy

?Zabezpieczenie kabla

? str. 34

Oprogramowanie

?Wyświetlanie obrazów
na ekranie telewizora ? str. 385
?Kopiowanie

? str. 388

?Usuwanie

? str. 392

?Szybkie nastawy

? str. 374

19

Zalecenia dotyczące obsługi
Zasady używania aparatu
? Aparat jest bardzo precyzyjnym urządzeniem. Nie wolno go upuszczać ani
narażać na wstrząsy.
? Aparat nie jest wodoszczelny i nie może być użytkowany pod wodą. Jeśli aparat przypadkowo
wpadnie do wody, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym
firmy Canon. Krople wody należy ścierać suchą, czystą ściereczką. Jeśli aparat jest narażony na
działanie słonego powietrza, należy przetrzeć go zwilżoną i silnie wyciśniętą szmatką.
? Aparatu nie wolno pozostawiać w pobliżu źródeł silnego pola
magnetycznego, takich jak magnesy lub silniki elektryczne. Należy także
unikać korzystania z aparatu i pozostawiania go w pobliżu źródeł silnych fal
radiowych, takich jak duże anteny. Silne pola magnetyczne mogą
spowodować nieprawidłową pracę aparatu lub uszkodzenie danych obrazu.
? Aparatu nie należy pozostawiać w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak
zaparkowany samochód narażony na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Wysokie temperatury mogą spowodować nieprawidłową pracę aparatu.
? Aparat zawiera precyzyjne układy elektroniczne. Nie wolno samodzielnie
demontować aparatu.
? Nie wolno blokować działania lustra palcem ani innym przedmiotem. Może
to spowodować awarię.
? Przy usuwaniu kurzu z obiektywu, wizjera, lustra i matówki należy korzystać z dmuchawki.
Do czyszczenia korpusu aparatu lub obiektywu nie należy używać środków czyszczących
zawierających rozpuszczalniki organiczne. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń
należy zanieść aparat do najbliższego punktu serwisowego firmy Canon.
? Nie należy zdejmować matówki, o ile nie jest wymieniana na nową. Podczas
wymiany matówki nie należy dotykać jej gołymi rękami. Zamiast tego należy użyć
specjalnego przyrządu dostarczonego z wymienną matówką (sprzedawaną osobno).
? Styków elektrycznych aparatu nie należy dotykać palcami, ponieważ
mogłoby to doprowadzić do ich korozji. Skorodowane styki mogą być
przyczyną nieprawidłowej pracy aparatu.
? Szybkie przeniesienie aparatu z chłodnego miejsca do ciepłego może spowodować
kondensację pary wodnej na aparacie i podzespołach wewnętrznych. Aby uniknąć
zjawiska kondensacji, należy umieścić aparat w szczelnej plastikowej torbie i przed
wyjęciem zaczekać na wyrównanie temperatury.
? W przypadku wystąpienia kondensacji na aparacie nie należy z niego korzystać, aby zapobiec
jego uszkodzeniu. W takiej sytuacji należy odłączyć obiektyw, wyjąć kartę pamięci oraz
akumulator z aparatu i przed rozpoczęciem korzystania z aparatu zaczekać na jego wyschnięcie.
? Jeśli aparat nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego
akumulator i przechowywać aparat w chłodnym, suchym miejscu o dobrej
wentylacji. Nawet w przypadku przechowywania aparatu od czasu do czasu
należy nacisnąć kilkakrotnie spust migawki, aby sprawdzić, czy aparat działa.
? Nie należy przechowywać aparatu w miejscach, w których znajdują się substancje
chemiczne powodujące rdzę i korozję, takich jak laboratoria chemiczne.

20

Zalecenia dotyczące obsługi

? Jeśli aparat nie był użytkowany przez dłuższy czas, przed dalszą eksploatacją należy sprawdzić
wszystkie jego funkcje. Jeśli aparat nie był użytkowany przez pewien czas lub użytkownik planuje
wykonać ważne zdjęcia, na przykład podczas podróży zagranicznej, należy zlecić sprawdzenie aparatu
w autoryzowanym sklepie firmy Canon lub samodzielnie sprawdzić, czy funkcjonuje on prawidłowo.
? W przypadku dłuższego fotografowania serii zdjęć, korzystania z funkcji fotografowania w trybie Live View
lub filmowania aparat może silnie się nagrzewać. Nie oznacza to nieprawidłowego działania urządzenia.
? W przypadku pojawienia się źródła bardzo jasnego światła w obszarze
obrazu lub poza nim może wystąpić efekt odbicia.

Panel LCD i monitor LCD
? Mimo że monitor LCD jest produkowany z wykorzystaniem technologii o bardzo wysokiej precyzji, dzięki
której efektywna liczba pikseli sięga 99,99%, mogą pojawić się wadliwie działające piksele (wyświetlają tylko
kolor czarny lub czerwony itp.). Ich liczba nie powinna przekraczać 0,01% wszystkich pikseli. Wadliwie
działające piksele nie stanowią wady aparatu. Nie mają one także wpływu na rejestrowane obrazy.
? Jeśli monitor LCD pozostanie włączony przez dłuższy czas, może dojść do wypalenia
ekranu, objawiającego się wyświetlaniem pozostałości po poprzednim obrazie. Jest to
jednakże zjawisko przejściowe i ustąpi po kilku dniach niekorzystania z aparatu.
? W niskich temperaturach monitor LCD może działać wolniej, a w wysokich wyświetlać
przyciemniony obraz. W temperaturze pokojowej praca monitora wróci do normy.

Karty
W celu ochrony karty i zapisanych na niej danych należy pamiętać, aby:
? Nie upuszczać, nie wyginać i nie zanurzać karty w płynach. Nie narażać
karty na działanie nadmiernej siły lub wstrząsów.
? Styków elektrycznych karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami.
? Na karcie nie wolno przyklejać żadnych naklejek itp.
? Karty nie należy przechowywać ani używać w pobliżu źródeł silnego pola
magnetycznego, takich jak odbiorniki telewizyjne, głośniki lub magnesy. Należy
także unikać miejsc podatnych na występowanie elektryczności statycznej.
? Karty nie należy pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego lub w pobliżu źródła ciepła.
? Kartę należy przechowywać w opakowaniu.
? Karty nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze,
silnym stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotności.

Obiektyw
Po odłączeniu obiektywu od aparatu należy odłożyć
obiektyw tylną częścią skierowaną do góry i założyć dekle
na obiektyw, aby zapobiec porysowaniu powierzchni
obiektywu i jego styków.

Styki

21

Nazewnictwo
& lt; o & gt; Przycisk wyboru trybu wyzwalania migawki/
działania AF/metody AF (str. 141/86/299)
& lt; m & gt; Przycisk korekty
ekspozycji lampy/
ustawiania czułości ISO
(str. 257/154)
& lt; U & gt; Przycisk podświetlenia
panelu LCD (str. 60)
& lt; B & gt; Przycisk
wyboru obszaru AF/
przycisk wielofunkcyjny
(str. 92/258)

& lt; n & gt; Przycisk wyboru balansu bieli/trybu
pomiaru (str. 168/224)
Wskaźnik mocowania obiektywu EF (str. 50)
Wbudowana lampa błyskowa/oświetlenie
wspomagające AF (str. 254/89)
Wskaźnik mocowania obiektywu EF-S (str. 50)
Antena GPS
Styki lampy błyskowej
Gorąca stopka (str. 259)

& lt; 6 & gt; Pokrętło
główne (str. 56)

Przycisk zwalniania blokady
pokrętła wyboru trybów (str. 56)
Pokrętło wyboru
trybów (str. 29, 56)

Spust migawki
(str. 55)

Mocowanie
paska (str. 33)

Kontrolka
samowyzwalacza
(str. 143)

Wbudowany
mikrofon
(str. 337)

Czujnik zdalnego
wyzwalania (str. 248)

& lt; D & gt; Przycisk
lampy błyskowej
(str. 254)

Uchwyt
(komora
akumulatora)
Otwór przewodu adaptera
prądu stałego (str. 474)
Przycisk podglądu głębi ostrości
(str. 221)

Przycisk zwalniania
obiektywu (str. 51)
Trzpień blokady obiektywu
Mocowanie obiektywu
Styki (str. 21)
Lustro (str. 246, 409)

Dekiel na korpus
(str. 50)

22

Nazewnictwo

& lt; p & gt; Dźwignia wyboru obszaru AF (str. 58)
Panel LCD (str. 25-26)

& lt; p & gt;
Przycisk Start AF
(str. 55, 86, 287, 325)

Muszla oczna (str. 247)

& lt; A & gt; Przycisk
blokady AE
(str. 229)

Okular wizjera

& lt; S & gt;
Przycisk
wybierania
punktu AF
(str. 92-93)

& lt; B & gt; Przycisk
informacji (str. 60, 75,
78, 204, 206, 288, 323,
354, 468)
Przełącznik zasilania
(str. 45)
& lt; M & gt; Przycisk
menu (str. 64)

& lt; Q & gt;
Przycisk
szybkich
nastaw
(str. 61, 293,
329, 374)

Pokrywa złącz

& lt; 5 & gt; Pokrętło
szybkiej kontroli
(str. 57)
Panel dotykowy (p.59)

& lt; 0 & gt; Przycisk
zatwierdzania
ustawień (str. 64)

& lt; Y & gt; Złącze wejścia mikrofonu zewnętrznego (str. 337)
& lt; n & gt; Złącze słuchawek (str. 337)
& lt; g & gt; Złącze cyfrowe (str. 412, 425, 535)
& lt; D & gt; Złącze PC (str. 260)
& lt; D & gt; Złącze wyjścia HDMI mini (str. 385)
Gniazdo zabezpieczenia kabla
& lt; F & gt; Złącze zdalnego wyzwalania (typu N3) (str. 248)

Przy podłączaniu kabla interfejsu do złącza cyfrowego należy użyć także
dostarczonego zabezpieczenia kabla (str. 34).

23

Nazewnictwo

Pokrętło regulacji dioptrii (str. 54)
Głośnik (do obsługi
dźwięku)
& lt; b/X & gt;
Przycisk twórczego zdjęcia/
odtwarzania porównawczego
(wyświetlania dwóch
obrazów) (str. 160, 233,
238/366)

& lt; A/k & gt; Przełącznik
fotografowania w trybie Live
View/filmowania (str. 285/313)
& lt; 0 & gt; Przycisk Start/Stop
(str. 286, 314)

& lt; 9 & gt; Multi-sterownik
(str. 58)

& lt; c & gt;
Przycisk
oceny
(str. 370, 371)

Mocowanie
paska
(str. 33)

& lt; u & gt;
Przycisk miniatur/
powiększenia/
zmniejszenia (str. 361/364)

Pokrywa
gniazda karty
(str. 41)

& lt; x & gt; Przycisk
odtwarzania
(str. 354)
& lt; L & gt; Przycisk
usuwania (str. 392)
Głośnik (obsługa
sygnalizatora dźwiękowego)
Monitor LCD (str. 64, 286,
314, 354, 394)
Gniazdo statywu
Czujnik światła zastanego (str. 394)
Numer seryjny
Gniazdo karty SD (str. 41)
Gniazdo karty CF (str. 41)
Przycisk wysuwania karty CF (str. 43)

24

& lt; V & gt; Znacznik płaszczyzny
ogniskowania

Dźwignia
zwalniania
pokrywy
komory
akumulatora
(str. 40)
Pokrywa komory
akumulatora (str. 40)
Kontrolka dostępu (str. 44)
Przełącznik blokady kilku funkcji (str. 59)

Nazewnictwo

Panel LCD
Czas naświetlania
Blokada ekspozycji
lampy (FEL)
Aparat zajęty (buSY)
Ładowanie wbudowanej lampy
błyskowej (buSY)
Ostrzeżenie o blokadzie kilku
funkcji (L)
Ostrzeżenie o braku
karty (Card)
Kod błędu (Err)
Czyszczenie matrycy
światłoczułej (CLn)
Funkcja rejestrowania (LOG)
Balans bieli
(str. 168)
Q Auto
W Światło dzienne
E Miejsca ocienione
R Pochmurny dzień
Y Światło
żarówek
U Białe światło
jarzeniowe
I Lampa błyskowa
O Nastawa
własna
P Temperatura
barwowa
& lt; h & gt; Sekwencja
naświetlania (str. 227)
& lt; r & gt; Stan wykrywania
sygnału GPS (str. 201)
& lt; u & gt; Korekcja balansu bieli (str. 172)
& lt; N & gt; Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności) (str. 175)

Przysłona
Wybieranie punktu AF
([
] AF, SEL [ ], SEL AF)
Rejestracja punktu AF
([
] HP, SEL [ ], SEL HP)
Ostrzeżenie dot. karty (Card 1/2)
Ostrzeżenie o zapełnieniu
karty (FuLL 1/2)
Dostępna liczba zdjęć
Licznik samowyzwalacza
Czas ekspozycji w trybie Bulb
Ostrzeżenie o błędzie
karty (Err)
Numer błędu
Liczba obrazów, które
można zapisać

Tryb pomiaru (str. 224)
q Pomiar
wielosegmentowy
w Pomiar skupiony
r Pomiar punktowy
e Pomiar centralnie
ważony uśredniony

Stan akumulatora (str. 46)
& lt; J & gt; Fotografowanie
z timerem funkcji Bulb (str. 231)
& lt; H & gt; Fotografowanie z
timerem interwałowym (str. 250)
& lt; w & gt; Fotografowanie w trybie
HDR (str. 233)
& lt; P & gt; Fotografowanie z ekspozycją
wielokrotną (str. 238)

* Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym
momencie zastosowane.

25

Nazewnictwo

& lt; f & gt; Wskaźnik karty CF
& lt; J & gt; Ikona wyboru karty CF
Czułość ISO (str. 154)

& lt; J & gt; Ikona wyboru karty SD
& lt; g & gt; Wskaźnik karty SD

& lt; i & gt; Czułość
ISO (str. 154)
& lt; A & gt;
Priorytet jasnych partii
obrazu (str. 180)

Wskaźnik poziomu ekspozycji
(wartość ustawienia)
Wartość korekty ekspozycji (str. 226)
Zakres sekwencji naświetlania (str. 227)
Wartość korekty ekspozycji lampy
(str. 257)
& lt; y & gt; Korekta ekspozycji
lampy (str. 257)
& lt; z & gt; Symbol
ostrzeżenia (str. 441)

26

Działanie AF (str. 86)
X
Tryb One-Shot AF
9
Tryb AI Focus AF
Z
Tryb AI Servo AF
4L
Ostrość ręczna

Tryb wyzwalania migawki
(str. 141)
u Pojedyncze zdjęcia
o Szybka seria zdjęć
i Wolna seria zdjęć
B Ciche zdjęcia
pojedyncze
M Cicha seria zdjęć
Q Samowyzwalacz:
10 s/zdalne
wyzwalanie
k Samowyzwalacz:
2 s/zdalne
wyzwalanie

Nazewnictwo

Informacje w wizjerze
Poziomica elektroniczna (str. 76)
Pole pomiaru punktowego
(str. 224)

Ramka wielkostrefowego AF
(str. 91, 97)
Matówka

& lt; S & gt; Jeden punkt AF
& lt; O & gt; Punkt AF
punktowego (str. 95)

Siatka (str. 74)

Wskaźnik poziomu
ekspozycji (pomiar/
pomiar błysku)

Ramka
obszarowego
AF (str. 91, 97)

Detekcja migotania
(str. 185)
& lt; i & gt; Wskaźnik
stanu AF (str. 89)

Tryb fotografowania

& lt; z & gt;
Symbol ostrzeżenia
(str. 441)

Balans bieli (str. 168)
Tryb wyzwalania migawki
(str. 141)
Działanie AF (str. 86)
Tryb pomiaru (str. 224)
JPEG/RAW (str. 149)

Wskaźnik ekspozycji standardowej
Skala poziomu ekspozycji
: 1 stopień
: 1/3 stopnia
Prześwietlenie
Prześwietlenie
lampy błyskowej
Poziom ekspozycji
Poziom
ekspozycji lampy

Niedoświetlenie
lampy błyskowej
Niedoświetlenie

* Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym momencie zastosowane.

27

Nazewnictwo

& lt; i & gt; Czułość ISO
(str. 154)

& lt; z & gt; Stan akumulatora
(str. 46)
& lt; A & gt; Blokada AE (str. 229)
Trwająca sekwencja
naświetlania (str. 227)
& lt; D & gt; Gotowość lampy
(str. 254, 259)
Ostrzeżenie o nieprawidłowej
blokadzie ekspozycji lampy
& lt; d & gt; Blokada ekspozycji
lampy (str. 259)
Trwający bracketing ekspozycji
z lampą (str. 269)
& lt; e & gt; Synchronizacja z krótkimi
czasami (str. 269)
& lt; y & gt; Korekta ekspozycji
lampy (str. 257)
Czas naświetlania (str. 218)
Blokada ekspozycji lampy (FEL)
Aparat zajęty (buSY)
Ładowanie wbudowanej lampy
błyskowej (buSY)
Ostrzeżenie o blokadzie kilku funkcji (L)
Ostrzeżenie o braku karty (Card)
Kod błędu (Err)
Przysłona (str. 220)

28

& lt; o & gt; Wskaźnik
ostrości
(str. 80, 87)
& lt; e & gt; Wskaźnik stanu AF
(str. 132)
Maksymalna liczba zdjęć
seryjnych (str. 153)
Liczba dostępnych ekspozycji
wielokrotnych (str. 240)
Czułość ISO (str. 154)
& lt; A & gt; Priorytet jasnych partii obrazu
(str. 180)
Wskaźnik poziomu ekspozycji
Wartość korekty ekspozycji (str. 226)
Zakres sekwencji naświetlania (str. 227)
Korekta ekspozycji lampy (str. 257)
Lampka redukcji efektu czerwonych oczu
włączona (str. 256)
Wybieranie punktu AF
([
] AF, SEL [ ], SEL AF)
Rejestracja punktu AF
([
] HP, SEL [ ], SEL HP)
Ostrzeżenie dot. karty (Card 1/2)
Ostrzeżenie o zapełnieniu karty (FuLL 1/2)

Nazewnictwo

Pokrętło wyboru trybów
Pozwala ustawić tryb fotografowania. Obracaj pokrętło wyboru trybów,
przytrzymując naciśnięty przycisk zwalniania blokady pokrętła wyboru
trybów znajdujący się na jego środku.
F : Tryb Bulb (str. 230)
a : Ręczna regulacja ekspozycji (str. 222)
f : Preselekcja przysłony (str. 220)
s : Preselekcja czasu (str. 218)
d : Programowa AE (str. 216)
A : Inteligentna scena auto (str. 80)

Własny tryb fotografowania
Do pozycji w, x i y na pokrętle wyboru trybów można przypisać
tryb fotografowania (d/s/f/a/F), działanie AF, ustawienia
menu itp. (str. 464).

29

Nazewnictwo

Obiektyw EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
Pierścień ostrości (str. 140, 308)
Przełącznik trybu ostrości (str. 50)
Mocowanie osłony
(str. 52)

Wskaźnik pozycji
powiększenia
Dźwignia blokady pierścienia
zmiany ogniskowej (str. 51)

Mocowanie
filtra (z przodu
obiektywu)

Pierścień zmiany ogniskowej (str. 51)
Przełącznik systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) (str. 53)
Wskaźnik mocowania obiektywu (str. 50)

30

Styki (str. 21)

Nazewnictwo

Obiektyw EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
Mocowanie osłony (str. 52)

Przełącznik trybu ostrości (str. 50)
Wskaźnik pozycji powiększenia
Skala odległości

Mocowanie
filtra (z przodu
obiektywu)

Pierścień zmiany
ogniskowej (str. 51)
Pierścień ostrości (str. 140, 308)
Przełącznik systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) (str. 53)

Styki (str. 21)
Wskaźnik mocowania
obiektywu (str. 50)

31

Nazewnictwo

Ładowarka LC-E6
Ładowarka akumulatora LP-E6N/LP-E6 (str. 38).

Wtyczka zasilająca
Gniazdo akumulatora
Kontrolka ładowania

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA -- ZACHOWAJ JE.
NIEBEZPIECZEŃSTWO -- ABY OGRANICZYĆ RYZYKO POŻARU LUB
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, DOKŁADNIE PRZESTRZEGAJ
NINIEJSZYCH INSTRUKCJI.
Podczas podłączania zasilania poza obszarem Stanów Zjednoczonych użyj
w razie potrzeby adaptera wtyczki sieciowej zgodnego z konfiguracją
gniazda sieciowego.

Ładowarka LC-E6E
Ładowarka akumulatora LP-E6N/LP-E6 (str. 38).
Przewód zasilający
Kontrolka ładowania

Gniazdo
akumulatora

Gniazdo przewodu zasilającego

32

Nazewnictwo

Mocowanie paska
Przełóż koniec paska od dołu przez zaczep
paska na aparacie. Następnie przełóż go
przez spinkę w sposób przedstawiony na
rysunku. Pociągnij pasek, aby go zacisnąć
i upewnij się, że odpowiednio zacisnął się
w spinkach.
? Do paska jest także mocowana pokrywa
okularu (str. 247).

Pokrywa okularu

33

Nazewnictwo

Korzystanie z zabezpieczenia kabla
Przy podłączaniu aparatu do komputera, drukarki lub bezprzewodowego
przekaźnika danych należy korzystać z dostarczonego kabla interfejsu lub
z innego kabla firmy Canon (pokazanego w schemacie systemu na stronie 478).
Przy podłączaniu kabla interfejsu należy użyć także dostarczonego
zabezpieczenia kabla. Korzystanie z zabezpieczenia kabla zapobiega
przypadkowemu rozłączeniu i uszkodzeniu złącza.
Korzystanie z dostarczonego kabla interfejsu i oryginalnego kabla
HDMI (sprzedawanego osobno)

1

2

Zacisk

3

Zabezpieczenie kabla

4

Dostarczony
kabel interfejsu

5

Kabel HDMI (sprzedawany osobno)

34

Nazewnictwo

Korzystanie z oryginalnego kabla interfejsu (sprzedawanego osobno)
W przypadku korzystania z oryginalnego
kabla interfejsu (sprzedawanego osobno,
str. 478) należy przeprowadzić kabel przez
zacisk przed przymocowaniem zacisku do
zabezpieczenia kabla.
Zacisk

? Podłączanie kabla interfejsu bez użycia zabezpieczenia kabla może
spowodować uszkodzenie złącza cyfrowego.
? Nie należy używać kabla USB 2.0 z wtyczką Micro-B. Może to
spowodować uszkodzenie złącza cyfrowego aparatu.
? Należy upewnić się, że kabel interfejsu jest dokładnie podłączony do złącza
cyfrowego, jak to pokazano na prawym dolnym rysunku w punkcie 4.
W przypadku podłączania aparatu do telewizora zalecane jest użycie kabla
HDMI HTC-100 (sprzedawanego osobno). Użycie zabezpieczenia kabla
jest zalecane nawet w przypadku podłączania kabla HDMI.

35

36

1

Czynności wstępne
W niniejszym rozdziale omówiono czynności, które
należy wykonać przed rozpoczęciem korzystania
z aparatu, oraz podstawową obsługę aparatu.

Minimalizacja ilości kurzu
? Obiektyw należy wymieniać szybko i w miejscu o jak
najmniejszym stopniu zapylenia.
? Przechowując aparat bez podłączonego obiektywu, należy
koniecznie założyć dekiel na korpus.
? Przed założeniem dekla na korpus należy usunąć
nagromadzony na nim kurz.

37

Ładowanie akumulatora

1

Zdejmij pokrywę ochronną.
? Usuń pokrywę ochronną znajdującą
się na akumulatorze.

cz
2 Podłąłącz akumulator. do ładowarki
? Pod
starannie akumulator
w sposób pokazany na ilustracji.
? Aby odłączyć akumulator, wykonaj powyższą
procedurę w odwrotnej kolejności.
LC-E6

ładuj akumulator.
3 Naprzypadku ładowarki LC-E6
W
? Odchyl wtyczkę ładowarki w kierunku
wskazanym strzałką, a następnie wsuń
wtyczkę do gniazda sieciowego.

W przypadku ładowarki LC-E6E

LC-E6E

Poziom
naładowania
0-49%
50-74%
75% lub więcej
Ładowanie

? Podłącz przewód zasilający do ładowarki
i wsuń wtyczkę do gniazda sieciowego.
? Ładowanie rozpocznie się
automatycznie, a kontrolka ładowania
będzie migać się na pomarańczowo.
Kontrolka ładowania
Sygnalizacja
Miga raz na sekundę
Pomarańczowy
Miga dwa razy na sekundę
Miga trzy razy na sekundę
Zielony
Świeci
Kolor

? Pełne naładowanie całkowicie wyczerpanego akumulatora w temperaturze
pokojowej (23°C) zajmuje około 2 godz. i 30 min. Czas potrzebny do naładowania
zmienia się zależnie od temperatury otoczenia i pozostałej pojemności akumulatora.
? Ze względów bezpieczeństwa ładowanie w niższych temperaturach
(5°C-10°C) trwa dłużej (do około 4 godz.).

38

Ładowanie akumulatora

Wskazówki dotyczące korzystania z akumulatora i ładowarki
? Po zakupie akumulator nie jest w pełni naładowany.
Przed rozpoczęciem korzystania należy naładować akumulator.
? Akumulator należy naładować na dzień przed lub w dniu planowanego użytkowania.
Naładowany akumulator, nawet gdy jest przechowywany, stopniowo się rozładowuje i traci moc.
? Po naładowaniu akumulatora należy odłączyć go od ładowarki,
a ładowarkę odłączyć od gniazda sieciowego.
? Pokrywę można zakładać w różnej orientacji
i sygnalizować w ten sposób naładowanie lub
rozładowanie akumulatora.
Jeśli akumulator został naładowany, pokrywę
należy założyć w taki sposób, aby otwór w kształcie
baterii & lt;
& gt; znajdował się nad niebieską naklejką na akumulatorze. Jeśli
akumulator jest rozładowany, należy założyć pokrywę odwrotnie.
? Jeśli aparat nie jest używany, należy wyjąć akumulator.
Jeśli akumulator pozostanie w aparacie przez dłuższy czas, będzie z niego pobierana
niewielka ilość energii, co może spowodować nadmierne rozładowanie i skrócenie czasu
pracy akumulatora. Akumulator należy przechowywać z założoną pokrywą ochronną.
Przechowywanie w pełni naładowanych akumulatorów może obniżyć ich wydajność.
? Ładowarka może być także wykorzystywana w innych krajach.
Ładowarka może być zasilana napięciem przemiennym w zakresie od 100 V do 240 V
o częstotliwości 50/60 Hz. W razie potrzeby należy dołączyć dostępny w sprzedaży adapter wtyczki
sieciowej odpowiedni dla danego kraju lub regionu. Do ładowarki nie należy podłączać żadnego
przenośnego transformatora napięcia, ponieważ mogłoby to doprowadzić do jej uszkodzenia.
? Jeśli akumulator rozładowuje się szybko, nawet po pełnym
naładowaniu, oznacza to zakończenie czasu jego eksploatacji.
Należy sprawdzić stopień zużycia akumulatora (str. 470) i zakupić nowy.
? Po odłączeniu wtyczki zasilającej ładowarki nie należy dotykać jej przez około 10 sekund.
? Jeśli pozostała moc akumulatora (str. 470) wynosi 94% lub więcej,
akumulator nie będzie ładowany.
? Ładowarki nie należy używać do ładowania akumulatorów innych niż LP-E6N/LP-E6.

39

Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
Umieść w aparacie w pełni naładowany akumulator LP-E6N (lub LP-E6). Po
włożeniu akumulatora wizjer aparatu rozjaśnia się, a przyciemnia po wyjęciu.

Wkładanie akumulatora

1

Otwórz pokrywę.
? Przesuń dźwignię w kierunku
wskazanym strzałkami i otwórz
pokrywę.

2 Włóżłóażkumulator. akumulatora.
?W
koniec ze stykami
? Wsuń akumulator aż do jego
zablokowania w komorze.

3 Zamknijnijpokrywęę.aż do jej
? Dociś pokryw
zatrzaśnięcia.

Można używać tylko akumulatora LP-E6N/LP-E6.

Wyjmowanie akumulatora
Otwórz pokrywę i wyjmij
akumulator.
? Naciśnij dźwignię blokady
akumulatora w kierunku wskazanym
strzałką i wyjmij akumulator.
? Aby zapobiec zwarciu styków
akumulatora, załóż na akumulator
dołączoną do zestawu pokrywę
ochronną (str. 38).

40

Wkładanie i wyjmowanie karty
W aparacie można korzystać z kart CF i kart SD. Obrazy można
rejestrować, gdy w aparacie została zainstalowana co najmniej
jedna karta.
Jeśli włożono karty obu typów, można wybrać kartę, na której mają
być zapisywane obrazy, lub zapisywać je na obu kartach jednocześnie
(str. 146-148).
Aby można było zapisywać dane na karcie SD i je z niej
usuwać, przełącznik ochrony przed zapisem musi być
przesunięty w górę.

Wkładanie karty

1
Karta CF

Karta SD

Przełącznik ochrony przed zapisem

Otwórz pokrywę.
? Przesuń pokrywę w kierunku
wskazanym strzałkami, aby ją
otworzyć.

ę
2 Wsuń kartz .przodu aparatu
? Gniazdo
przeznaczone jest do kart CF, zaś
gniazdo z tyłu aparatu -- do kart SD.
? Obróć kartę CF etykietką ku sobie,
a następnie wsuń ją końcówką
z małymi otworami do aparatu.
Zainstalowanie karty w sposób
nieprawidłowy może uszkodzić
aparat.
? Przycisk wysuwania karty CF
wysunie się.
? Trzymając kartę SD etykietą
skierowaną do siebie, wsuń ją
aż do zatrzaśnięcia.

41

Wkładanie i wyjmowanie karty

3 Zamknij pokrywęę.i przesuń ją
? Zamknij pokryw

Ikona
Dostępna
wyboru karty liczba zdjęć

w kierunku wskazanym strzałkami
aż do jej zablokowania.
? Po ustawieniu przełącznika zasilania
w pozycji & lt; 1 & gt; (str. 45) na panelu
LCD zostanie wyświetlona wartość
dostępnej liczby zdjęć i symbole
załadowanych kart.
Obrazy będą zapisywane na karcie
wskazanej ikoną strzałki & lt; & gt; .

Wskaźnik karty CF
Wskaźnik karty SD

W aparacie nie można stosować kart CF typu II oraz kart typu dysk twardy.
? W aparacie można stosować także karty CF Ultra DMA (UDMA). Karty
UDMA umożliwiają szybsze zapisywanie danych.
? Obsługiwane są karty SD/SDHC/SDXC. Ponadto można używać kart
pamięci SDHC lub SDXC zgodnych z UHS-I.
? Dostępna liczba zdjęć zależy od ilości wolnego miejsca na karcie,
jakości rejestracji obrazów, czułości ISO itp.
? Nawet jeśli można wykonać 2000 lub więcej zdjęć, wskaźnik będzie
wyświetlał maksymalnie 1999.
? Ustawienie w pozycji [z1: Zwolnij migawkę bez karty] opcji [Wyłącz]
ułatwi pamiętanie o włożeniu kart (str. 484).

42

Wkładanie i wyjmowanie karty

Wyjmowanie karty

1
Kontrolka dostępu

Otwórz pokrywę.
? Ustaw przełącznik zasilania
w pozycji & lt; 2 & gt; .
? Upewnij się, że kontrolka dostępu
nie świeci, a następnie otwórz
pokrywę.
? Jeśli jest wyświetlany komunikat
[Zapisywanie obrazu...], zamknij
pokrywę.

kart
2 Wyjmijwyjąćęk.artę CF, naciśnij przycisk
? Aby

Przycisk wysuwania karty CF

wysuwania.
? Aby wyjąć kartę SD, naciśnij ją lekko,
co spowoduje jej zwolnienie.
Następnie wyciągnij ją.
? Wyciągnij kartę pod kątem prostym,
a następnie zamknij pokrywę.

43

Wkładanie i wyjmowanie karty

? Świecenie lub miganie kontrolki dostępu oznacza zapisywanie,
odczytywanie lub usuwanie obrazów dostępnych na karcie albo
przesyłanie danych. W tym momencie nie należy otwierać pokrywy
gniazda karty. Kiedy kontrolka dostępu świeci lub miga, nie należy
także wykonywać poniższych czynności. W przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia danych obrazu, karty lub aparatu.
o Wyjmowanie karty.
o Wyjmowanie akumulatora.
o Potrząsanie aparatem lub uderzanie nim o inne przedmioty.
? Jeśli karta zawiera już zapisane zdjęcia, numeracja zdjęć może nie
rozpocząć się od numeru 0001 (str. 193).
? Jeśli na monitorze LCD pojawi się komunikat o błędzie karty pamięci,
należy ją wyjąć i ponownie wsunąć do aparatu. Jeśli błąd będzie się
powtarzał, należy użyć innej karty.
Jeśli wszystkie obrazy na karcie można przesłać do komputera, należy
to zrobić, a następnie sformatować kartę w aparacie (str. 67). Być może
po tej czynności karta zacznie funkcjonować prawidłowo.
? Styków karty SD nie należy dotykać palcami ani metalowymi
przedmiotami. Nie należy narażać styków na zetknięcie z kurzem lub
wodą. Zabrudzenie styków może uniemożliwić ich działanie.
? Nie można używać kart multimedialnych (MMC) (błąd karty nie
zostanie wyświetlony).

44

Włączanie zasilania
Jeśli po włączeniu przełącznika zasilania zostanie wyświetlony
ekran ustawień daty/czasu/strefy, zapoznaj się z informacjami na
stronie 47, aby ustawić datę/czas/strefę.
& lt; 1 & gt; : Powoduje włączenie aparatu.
& lt; 2 & gt; : Powoduje wyłączenie aparatu
i zaprzestanie jego działania.
Ustaw przełącznik w tej pozycji,
gdy nie używasz aparatu.

Automatyczne czyszczenie matrycy
? Każde ustawienie przełącznika zasilania
w pozycji & lt; 1 & gt; lub & lt; 2 & gt; uruchamia
funkcję automatycznego czyszczenia
matrycy. (Może być słyszalny cichy dźwięk).
Podczas czyszczenia matrycy na monitorze
LCD jest wyświetlana ikona & lt; f & gt; .
? Funkcja czyszczenia matrycy nie blokuje możliwości zrobienia zdjęcia -- naciśnięcie
spustu migawki do połowy (str. 55) spowoduje zatrzymanie procesu czyszczenia, po
czym będzie można zrobić zdjęcie.
? W przypadku włączenia i wyłączenia przełącznika zasilania & lt; 1 & gt; /
& lt; 2 & gt; w krótkich odstępach czasu ikona & lt; f & gt; może nie być
wyświetlana. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza ono awarii.

3 Automatyczne wyłączanie
? W celu zaoszczędzenia energii akumulatora aparat wyłącza się automatycznie po 1 minucie
bezczynności. Aby ponownie włączyć aparat, wystarczy nacisnąć spust migawki do połowy.
? Czas automatycznego wyłączania aparatu można zmienić w pozycji
[52: Autom. wyłącz.] (str. 69).
Jeśli przełącznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji & lt; 2 & gt; podczas
zapisywania obrazu na karcie, na monitorze będzie wyświetlany komunikat
[Zapisywanie obrazu...], a zasilanie wyłączy się po zakończeniu zapisywania.

45

Włączanie zasilania

z Sprawdzanie stanu akumulatora
Po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji & lt; 1 & gt; zostanie wyświetlony jeden z sześciu stanów
akumulatora. Migająca ikona akumulatora (b) oznacza, że akumulator wkrótce się rozładuje.
Sygnalizacja
Poziom (%) 100-70 69-50

49-20

19-10

9-1

0

Dostępna liczba zdjęć
Temperatura

Temperatura pokojowa
(23°C)

Niska temperatura
(0°C)

Bez lampy błyskowej

Około 800 zdjęć

Około 760 zdjęć

Lampa błyskowa używana w 50%

Około 670 zdjęć

Około 640 zdjęć

? Powyższe wartości dotyczą w pełni naładowanego akumulatora LP-E6N, przy wyłączonej
funkcji fotografowania w trybie Live View, i zostały obliczone w oparciu o standardy
testowania opracowane przez stowarzyszenie Camera & Imaging Products Association.
? Dostępna liczba zdjęć w przypadku używania uchwytu pionowego BG-E16 (sprzedawanego osobno)
o W przypadku akumulatora LP-E6N x 2: około dwukrotnie większa liczba
zdjęć w porównaniu z aparatem bez uchwytu pionowego.
o W przypadku baterii alkalicznych AA/LR6 używanych w temperaturze pokojowej (23°C):
około 270 bez lampy błyskowej i około 210 z lampą używaną w 50% przypadków.
? Wykonanie jednej z poniższych czynności przyspieszy wyczerpanie akumulatora:
o Dłuższe naciskanie spustu migawki do połowy.
o Częste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia.
o Używanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
o Częste używanie monitora LCD.
? Dostępna liczba zdjęć może się zmniejszyć w zależności od rzeczywistych warunków fotografowania.
? Obiektyw jest zasilany z akumulatora aparatu. W przypadku niektórych
obiektywów akumulator może wyczerpać się szybciej.
? Informacje o dostępnej liczbie zdjęć w przypadku fotografowania w trybie Live View można znaleźć na stronie 287.
? Wyświetl [53: Dane akumulatora], aby szczegółowo sprawdzić stan akumulatora (str. 470).
? W przypadku korzystania z uchwytu pionowego BG-E16
(sprzedawanego osobno) z bateriami typu AA/LR6 zostanie wyświetlony
wskaźnik czteropoziomowy. (Ikony [x] [m] nie będą wyświetlane).

46

3 Ustawianie daty, czasu i strefy
Po pierwszym włączeniu zasilania lub po wyzerowaniu daty/czasu/strefy zostanie
wyświetlony ekran ustawień daty/czasu/strefy. Wykonaj opisane poniżej czynności,
aby najpierw ustawić strefę czasową. Ustaw w aparacie strefę czasową aktualnego
miejsca zamieszkania, aby podczas podróży móc po prostu zmienić ustawienie strefy
czasowej na właściwe dla celu podróży. Aparat automatycznie dostosuje datę/czas.
Należy pamiętać, że data/czas dołączane do zapisywanych
obrazów opiera się na ustawieniu daty/czasu. Upewnij się, że
została ustawiona prawidłowa data/czas.

1

Wyświetl ekran menu.
? Naciśnij przycisk & lt; M & gt; , aby
wyświetlić ekran menu.

2 [Na karcie [52] wybierz pozycję
Data/czas/strefa].
? Naciśnij przycisk & lt; Q & gt; i wybierz
kartę [5].
? Obróć pokrętło & lt; 6 & gt; , aby wybrać
kartę [52].
? Obróć pokrętło & lt; 5 & gt; , aby wybrać
pozycję [Data/czas/strefa],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

czasową
3 Ustaw strefę domyślne.to [London].
? Ustawienie
? Obróć pokrętło & lt; 5 & gt; , aby wybrać
pozycję [Strefa czasowa].
? Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby
wyświetlić symbol & lt; r & gt; .
? Obróć pokrętło & lt; 5 & gt; , aby wybrać
strefę czasową, a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

47

3 Ustawianie daty, czasu i strefy

c
4 Ustaw ćdatęęitło zas. & gt; , aby wybrać liczbę.
? Obró pokr
& lt; 5
? Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby
wyświetlić symbol & lt; r & gt; .
? Obróć pokrętło & lt; 5 & gt; , aby wybrać żądane
ustawienie, a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt;
(spowoduje to przywrócenie symbolu & lt; s & gt; ).

5 Ustaw czas letni. zależnie od potrzeb.
? Dostosuj ustawienia
? Obróć pokrętło & lt; 5 & gt; , aby wybrać opcję [Y].
? Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby
wyświetlić symbol & lt; r & gt; .
? Obróć pokrętło & lt; 5 & gt; , aby wybrać opcję
[Z], a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Po wybraniu opcji [Z] dla czasu letniego czas
ustawiony w punkcie 4 przesunie się do przodu o
1 godz. Wybranie opcji [Y] spowoduje anulowanie
czasu letniego i przestawienie czasu do tyłu o 1 godz.

ekran
ń.
6 Zamknijpokrętło & lt; ustawiewybrać pozycję
? Obróć
5 & gt; , aby
[OK], a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Data/czas/strefa oraz czas letni
zostaną ustawione i ponownie
zostanie wyświetlone menu.

? Ustawienia daty/czasu/strefy mogą zostać wyzerowane w przypadku
przechowywania aparatu bez akumulatora, wyczerpania akumulatora lub
wystawienia akumulatora na działanie ujemnych temperatur przez dłuższy
czas. W takim przypadku datę/godzinę/strefę należy ustawić ponownie.
? Po zmianie strefy czasowej sprawdź, czy została ustawiona prawidłowa data/czas.
? W przypadku wykonywania operacji [Czas synchr. pomiędzy aparatami] za pośrednictwem
bezprzewodowego przekaźnika danych zalecane jest użycie drugiego aparatu EOS 7D
Mark II. Jeśli operacja [Czas synchr. pomiędzy aparatami] zostanie wykonana z użyciem
innych modeli, strefa czasowa lub czas mogą nie zostać ustawione prawidłowo.

48

3 Wybór języka interfejsu

? Ustawienia daty/czasu zaczną obowiązywać po naciśnięciu przycisku
& lt; 0 & gt; w punkcie 6.
? W punkcie 3 czas wyświetlony w prawym górnym rogu ekranu wskazuje różnicę
w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Jeśli nie widzisz
swojej strefy czasowej, ustaw strefę, bazując na różnicy względem czasu UTC.
? Czas można ustawić za pomocą funkcji automatycznej nastawy czasu
GPS (str. 209).

3 Wybór języka interfejsu

1

Wyświetl ekran menu.
? Naciśnij przycisk & lt; M & gt; , aby
wyświetlić ekran menu.

[52] wybierz
2 [Na karcie zykaK]. pozycję
Wybór ję
? Naciśnij przycisk & lt; Q & gt; i wybierz
kartę [5].
? Obróć pokrętło & lt; 6 & gt; , aby wybrać
kartę [52].
? Obróć pokrętło & lt; 5 & gt; , aby wybrać
pozycję [Wybór językaK],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

ądany ęzyk.
3 Wybierz pżokrętło & lt; j5 & gt; , aby wybrać
? Obróć
język, a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .
? Język interfejsu zostanie zmieniony.

49

Montowanie i odłączanie obiektywu
Aparat jest zgodny z wszystkimi obiektywami Canon EF i EF-S. Do
aparatu nie można podłączyć obiektywów EF-M.

Montowanie obiektywu

1
Biały wskaźnik

Zdejmij dekle.
? Zdejmij tylny dekiel na obiektyw
i dekiel na korpus, obracając je
w kierunku wskazanym strzałkami.

2 Zamontuj obiektyw.lub biały
? Wyrównaj czerwony
wskaźnik mocowania obiektywu ze
wskaźnikiem w takim samym kolorze
na aparacie. Obróć obiektyw
w kierunku wskazanym strzałką aż
do jego zablokowania.

Czerwony wskaźnik

ostro
3 Ustaw przełącznik trybu & lt; AF & gt; .ści
na obiektywie w pozycji
? Symbol & lt; AF & gt; oznacza autofokus.
? Symbol & lt; MF & gt; oznacza ostrość
ręczną (ang. manual focus).
Autofokus nie będzie działać.

4 Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.
Współczynnik konwersji obrazu
W związku z tym, że wymiary
matrycy światłoczułej są mniejsze
niż wymiary klatki filmu 35 mm, kąt
widzenia podłączonego obiektywu
będzie równy około 1,6-krotności
podanej ogniskowej.

50

Wymiary matrycy światłoczułej
(przybliżone)
(22,4 × 15,0 mm)
Wielkość obrazu 35 mm
(36 × 24 mm)

Montowanie i odłączanie obiektywu

Zmiana ogniskowej
Obróć palcami pierścień zmiany
ogniskowej na obiektywie.
? Zmianę ogniskowej należy wykonać
przed regulacją ostrości. Obrót
pierścienia zmiany ogniskowej po
uzyskaniu ostrości może
spowodować utratę ostrości obrazu.

Odłączanie obiektywu
Naciskając przycisk zwalniania
obiektywu, obróć obiektyw
w kierunku wskazanym strzałką.
? Obróć obiektyw aż do zatrzymania,
a następnie zdejmij go.
? Załóż tylny dekiel na odłączony obiektyw.
? Informacja dla użytkowników obiektywu EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM:
Obiektyw można zabezpieczyć przed wysunięciem podczas
przenoszenia. W tym celu należy ustawić pierścień zmiany
ogniskowej w położeniu szerokokątnym 18 mm, a następnie
przesunąć dźwignię blokady pierścienia zmiany ogniskowej
w położenie & lt; LOCK & gt; . Pierścień zmiany ogniskowej można
zablokować tylko w położeniu szerokokątnym.
? Przez obiektyw nie wolno patrzeć na słońce, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie wzroku.
? Podczas montowania lub odłączania obiektywu, należy ustawić
przełącznik zasilania aparatu w pozycji & lt; 2 & gt; .
? Jeśli podczas działania autofokusa obraca się przednia część obiektywu
(pierścień ostrości), nie należy dotykać obracającej się części.
? Informacje o zestawie obiektywu EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
znajdują się w części ,,Zalecenia dotyczące obsługi" na stronie 523.

51

Montowanie i odłączanie obiektywu

Zakładanie osłony obiektywu
Osłona obiektywu może blokować niepożądane światło i zapobiegać
przywieraniu kropli deszczu, płatków śniegu, pyłu itp. do przedniej
części obiektywu. Przed umieszczeniem obiektywu w torbie itd. można
zamontować osłonę w pozycji odwróconej.
? Jeżeli obiektyw i osłona obiektywu mają wskaźnik mocowania

1

Wyrównaj czerwone punkty,
a następnie obróć osłonę według
wskazania strzałki.
? Wyrównaj czerwone punkty na
krawędziach osłony i obiektywu,
a następnie obróć osłonę według
wskazania strzałki.

Obróć os
w sposób
2 wskazanyłonęrysunku.
na
? Obróć osłonę w prawo aż do
jej zatrzaśnięcia.

? Niewłaściwe zamontowanie osłony może spowodować zasłonięcie
brzegów kadru, prowadząc do przyciemnienia obrazu.
? Podczas montowania lub odłączania osłony należy obracać ją, trzymając
za podstawę. Trzymanie krawędzi osłony podczas obracania może
spowodować odkształcenie osłony i uniemożliwić obracanie.

52

Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu
Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu IS redukuje wpływ
drgań aparatu, pozwalając uzyskać ostrzejsze zdjęcia. W opisanej tu
procedurze jako przykładu użyto obiektywu EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM.
* Skrót IS oznacza Image Stabilizer (Stabilizator obrazu).

1

Ustaw przełącznik IS w pozycji & lt; 1 & gt; .
? Ustaw także przełącznik zasilania
aparatu w pozycji & lt; 1 & gt; .

do po
2 Naciśnij spustłamigawki Image łowy.
? Zacznie dzia ć funkcja
Stabilizer (Stabilizator obrazu).

3 Zrób zdjęcie. wizjerze ustabilizuje się,
? Gdy obraz w
naciśnij spust migawki do końca, aby
zrobić zdjęcie.

? Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) będzie nieskuteczna, jeśli
fotografowany obiekt poruszy się podczas ekspozycji.
? W przypadku ekspozycji w trybie Bulb ustaw przełącznik IS w pozycji
& lt; 2 & gt; . Jeśli została wybrana pozycja & lt; 1 & gt; , funkcja Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) może działać nieprawidłowo.
? Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) może być nieskuteczna
w przypadku nadmiernych drgań, na przykład na kołyszącej się łodzi.
? Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) może działać przy ustawieniu
przełącznika trybu ostrości na obiektywie w pozycji & lt; AF & gt; lub & lt; MF & gt; .
? W przypadku korzystania ze statywu można nadal bez problemu robić zdjęcia
z przełącznikiem IS ustawionym w pozycji & lt; 1 & gt; . Jednak w celu zaoszczędzenia
energii akumulatora zalecane jest ustawienie przełącznika IS w pozycji & lt; 2 & gt; .
? Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) jest skuteczna nawet
w przypadku ustawienia aparatu na monopodzie.
? W przypadku obiektywu EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM lub EF-S15-85mm
f/3.5-5.6 IS USM tryb Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) może być
przełączany automatycznie w zależności od warunków fotografowania.

53

Czynności podstawowe
Dostosowywanie ostrości wizjera
Obróć pokrętło regulacji dioptrii.
? Obróć pokrętło w lewo lub w prawo, aby
punkty AF w wizjerze nabrały ostrości.
? W przypadku trudności z obracaniem
pokrętłem zdejmij muszlę oczną (str. 247).
Jeśli regulacja dioptrii aparatu nie zapewnia ostrego obrazu w wizjerze,
zaleca się zastosowanie soczewek do korekcji dioptrii z serii Eg
(sprzedawane osobno).

Trzymanie aparatu
Aby uzyskać ostre zdjęcia, aparat należy trzymać nieruchomo w celu
minimalizacji drgań aparatu.

Fotografowanie w poziomie

Fotografowanie w pionie

1. Prawą ręką silnie chwyć uchwyt aparatu.
2. Lewą ręką podtrzymaj spód obiektywu.
3. Delikatnie połóż palec wskazujący prawej ręki na spuście migawki.
4. Dociśnij ramiona i łokcie do ciała.
5. Aby zachować stabilną postawę, ustaw jedną stopę nieco przed drugą.
6. Dociśnij aparat do twarzy i spójrz przez wizjer.
Informacje dotyczące fotografowania obrazu widocznego na monitorze LCD
można znaleźć na str. 285.

54

Czynności podstawowe

Spust migawki
Spust migawki ma dwa położenia. Można nacisnąć spust migawki do
połowy, a następnie do końca.

Naciśnięcie do połowy
Uruchamia funkcję autofokusa oraz
system pomiaru ekspozycji ustawiający
czas naświetlania i przysłonę.
Ustawienie ekspozycji (czas naświetlania
i przysłona) jest wyświetlane w wizjerze i na
panelu LCD przez 4 s (timer pomiarowy/0).

Naciśnięcie do końca
Wyzwala migawkę i powoduje
wykonanie zdjęcia.

Zapobieganie drganiom aparatu
Poruszenie trzymanego w rękach aparatu w chwili ustawiania
ekspozycji określa się mianem drgań aparatu. Może to spowodować
zarejestrowanie nieostrych zdjęć. W celu zapobieżenia drganiom
aparatu należy pamiętać, aby:
o Trzymać aparat nieruchomo, jak pokazano na poprzedniej stronie.
o Nacisnąć spust migawki do połowy, aby użyć autofokusa,
a następnie powoli nacisnąć go do końca.
? W trybach fotografowania & lt; d & gt; & lt; s & gt; & lt; f & gt; & lt; a & gt; & lt; F & gt; naciśnięcie
przycisku & lt; p & gt; spowoduje wykonanie tej samej operacji, co
naciśnięcie spustu migawki do połowy.
? Jeśli spust migawki zostanie naciśnięty całkowicie bez wcześniejszego
naciśnięcia go do połowy lub zostanie naciśnięty do połowy i natychmiast
naciśnięty całkowicie, wykonanie zdjęcia przez aparat może chwilę potrwać.
? Użytkownik może wrócić do trybu gotowości do fotografowania nawet
podczas wyświetlania widoku menu bądź rejestrowania lub odtwarzania
obrazów -- wystarczy nacisnąć do połowy spust migawki.

55

Czynności podstawowe

Pokrętło wyboru trybów
Obróć pokrętło, przytrzymując
naciśnięty przycisk zwolnienia
blokady znajdujący się na
jego środku.
Służy do ustawiania trybu fotografowania.

6 Pokrętło główne
(1) Obracanie pokrętła & lt; 6 & gt; po

naciśnięciu przycisku.
Po naciśnięciu przycisku takiego jak
& lt; n & gt; , & lt; o & gt; lub & lt; m & gt;
odpowiednia funkcja pozostaje wybrana
przez 6 s (9). Obróć w tym czasie
pokrętło & lt; 6 & gt; , aby zmienić ustawienie.
Aparat będzie gotowy do wykonania
zdjęcia, gdy funkcja wyłączy się lub po
naciśnięciu spustu migawki do połowy.
? Za pomocą tego pokrętła można
wybrać lub ustawić tryb pomiaru,
działanie AF, czułość ISO, punkt AF itp.

(2) Obracanie samego pokrętła & lt; 6 & gt; .
Obserwując obraz przez wizjer lub panel
LCD, obróć pokrętło & lt; 6 & gt; , aby zmienić
ustawienie.
? Za pomocą tego pokrętła można ustawić
czas naświetlania, przysłonę itp.

Czynności opisane w (1) są możliwe nawet wtedy, gdy przełącznik
& lt; R & gt; jest skierowany w prawo (Blokada kilku funkcji, str. 59).

56

Czynności podstawowe

5 Pokrętło szybkiej kontroli
(1) Obracanie pokrętła & lt; 5 & gt; po

naciśnięciu przycisku.
Po naciśnięciu przycisku takiego jak
& lt; n & gt; , & lt; o & gt; lub & lt; m & gt;
odpowiednia funkcja pozostaje wybrana
przez 6 s (9). Obróć w tym czasie
pokrętło & lt; 5 & gt; , aby zmienić ustawienie.
Aparat będzie gotowy do wykonania
zdjęcia, gdy funkcja wyłączy się lub po
naciśnięciu spustu migawki do połowy.
? Za pomocą tego pokrętła można
wybrać lub ustawić balans bieli, tryb
wyzwalania migawki, korektę
ekspozycji lampy, punkt AF itp.

(2) Obracanie samego pokrętła & lt; 5 & gt; .
Obserwując obraz przez wizjer lub panel
LCD, obróć pokrętło & lt; 5 & gt; , aby zmienić
ustawienie.
? Za pomocą tego pokrętła można
ustawić wartość korekty ekspozycji,
ustawienie przysłony przy ręcznej
regulacji ekspozycji itp.

Czynności opisane w (1) są możliwe nawet wtedy, gdy przełącznik
& lt; R & gt; jest skierowany w prawo (Blokada kilku funkcji, str. 59).

57

Czynności podstawowe

p Dźwignia wyboru obszaru AF
Dźwignię & lt; p & gt; można przesunąć w prawo. Umożliwia wybranie trybu
wyboru obszaru AF.

Naciśnięcie przycisku & lt; S & gt; i
przesunięcie dźwigni & lt; p & gt; .
? Naciśnięcie przycisku & lt; S & gt; sprawi,
że tryb wyboru obszaru AF i punkt AF
będą dostępne przez 6 s (9).
Następnie po przesunięciu dźwigni
& lt; p & gt; w prawo w ciągu tego czasu
można zmienić tryb wyboru
obszaru AF.
Można także nacisnąć kolejno przyciski & lt; S & gt; i & lt; B & gt; , aby wybrać tryb
wyboru obszaru AF.

9 Multi-sterownik
Multi-sterownik & lt; 9 & gt; składa się z przycisku ośmiokierunkowego oraz
przycisku umieszczonego pośrodku.
? Za jego pomocą można wybrać punkt
AF, skorygować balans bieli,
przesuwać punkt AF lub powiększać
ramkę podczas fotografowania
w trybie Live View, przewijać obrazy
wyświetlane w powiększeniu, a także
obsługiwać ekran szybkich nastaw itp.
? Pozwala także wybierać i ustawiać
pozycje menu.
? W przypadku pozycji menu i ekranu
szybkich nastaw multi-sterownik
działa tylko w kierunku pionowym
i poziomym & lt; V & gt; & lt; U & gt; . Nie działa
po przekątnej.

58

Czynności podstawowe

h Panel dotykowy
Podczas nagrywania filmu panel dotykowy służy do cichej regulacji czasu
naświetlania, przysłony, korekty ekspozycji, czułości ISO, poziomu
nagrywania dźwięku i poziomu dźwięku w słuchawkach (str. 338).
Funkcja działa, gdy w ustawieniu [z5: Sterowanie ciche] wybrano
opcję [Włącz h].

Po naciśnięciu przycisku & lt; Q & gt;
dotknij wewnętrznego pierścienia
pokrętła & lt; 5 & gt; u góry, u dołu, po
lewej lub po prawej stronie.

R Blokada kilku funkcji
Wybór opcji [83: Blokada kilku funkcji] (str. 442) i przesunięcie
przełącznika & lt; R & gt; w prawo pozwala zapobiec przestawieniu
pokrętła głównego, pokrętła szybkiej kontroli, multi-sterownika i dźwigni
wyboru obszaru AF, a tym samym przypadkowej zmianie ustawień.
Przełącznik & lt; R & gt; ustawiony w lewo:
Blokada zwolniona
Przełącznik & lt; R & gt; ustawiony
w prawo:
Blokada włączona

Jeśli przełącznik & lt; R & gt; znajduje się po prawej stronie, a użytkownik
spróbuje użyć jednego z zablokowanych elementów sterujących aparatu,
w wizjerze i na panelu LCD zostanie wyświetlony symbol & lt; L & gt; . Na ekranie
ustawień fotografowania (str. 60) ukaże się komunikat [LOCK].

59

Czynności podstawowe

U Podświetlenie panelu LCD
Podświetlenie panelu LCD można
włączyć (9) lub wyłączyć przez
naciśnięcie przycisku & lt; U & gt; .
W przypadku ekspozycji w trybie Bulb
naciśnięcie do końca spustu migawki
spowoduje wyłączenie podświetlenia
panelu LCD.

Wyświetlanie ustawień funkcji fotografowania
Po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku & lt; B & gt; zostaną wyświetlone
ustawienia funkcji fotografowania.
Gdy są wyświetlone ustawienia funkcji fotografowania, można obrócić
pokrętło wyboru trybów, aby wyświetlić ustawienia poszczególnych
trybów fotografowania (str. 469).
Naciśnięcie przycisku & lt; Q & gt; włącza szybkie nastawy funkcji
fotografowania (str. 61).
Ponowne naciśnięcie przycisku & lt; B & gt; powoduje wyłączenie
wyświetlacza.

60

Q Szybkie nastawy funkcji fotografowania
Użytkownik może bezpośrednio wybrać i ustawić funkcje
fotografowania wyświetlane na monitorze LCD. Są to tak zwane
szybkie nastawy.

1

Naciśnij przycisk & lt; Q & gt; (7).
? Zostanie wyświetlony ekran szybkich
nastaw.

funkcje.
2 Ustaw żądanemulti-sterownika & lt; 9 & gt; ,
? Skorzystaj z
aby wybrać funkcję.
? Zostanie wyświetlone ustawienie
wybranej funkcji.
? Obróć pokrętło & lt; 5 & gt; lub & lt; 6 & gt; , aby
zmienić ustawienie.
? Tryb & lt; A & gt;

? Tryby & lt; d/s/f/a/F & gt;

3 Zrób zdjęcie.djęcie, naciśnij spust
? Aby zrobić z
migawki do końca.
? Zostanie wyświetlone
zarejestrowany obraz.

W trybie & lt; A & gt; można tylko wybrać funkcję nagrywania i kartę oraz ustawić
jakość rejestracji obrazu, tryb wyzwalania migawki i wyzwalania błysku.

61

Q Szybkie nastawy funkcji fotografowania

Funkcje możliwe do ustawienia na ekranie szybkich nastaw
Przysłona (str. 220)
Czas naświetlania (str. 218)
Tryb fotografowania* (str. 29)
Ustawienie korekty
ekspozycji/
sekwencji naświetlania
(str. 226/227)
Styl obrazów (str. 160)
Działanie AF (str. 86)
Balans bieli (str. 168)
Tryb pomiaru (str. 224)
Korekcja balansu bieli /
Sekwencja balansu bieli
(str. 172/173)

Blokada AE* (str. 229)
Priorytet jasnych partii obrazu*
(str. 180)
Czułość ISO (str. 154)
Korekta ekspozycji
lampy (str. 257)
Ustawienia własne (str. 445)/
wyzwalanie błysku (tryb A)
Jakość rejestracji
obrazów (str. 149)
Funkcja nagrywania/wybór karty
(str. 146)
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności) (str. 175)
Tryb wyzwalania migawki (str. 141)

* Funkcji oznaczonych gwiazdką nie można ustawić na ekranie szybkich
nastaw.

62

Q Szybkie nastawy funkcji fotografowania

Ekran ustawień funkcji

? & lt; 0 & gt;

? Wybierz funkcję i naciśnij przycisk
& lt; 0 & gt; . Zostanie wyświetlony ekran
ustawień funkcji.
? Obróć pokrętło & lt; 6 & gt; lub & lt; 5 & gt; , aby
zmienić niektóre ustawienia. Niektóre
funkcje można także ustawiać przez
naciśnięcie przycisku.
? Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby
zakończyć ustawianie i wrócić do
poprzedniego ekranu.
?Jeśli wybierzesz opcję & lt;
& gt;
(str. 445) i naciśniesz przycisk
& lt; M & gt; , poprzedni ekran ukaże się
ponownie.

63

3 Obsługa menu
W menu można skonfigurować wiele ustawień, takich jak Jakość rejestracji
obrazów, data/czas itp.

Przycisk
& lt; M & gt;
& lt; 6 & gt; Pokrętło główne

Monitor LCD

& lt; 5 & gt; Pokrętło szybkiej
kontroli

Przycisk & lt; Q & gt;

Przycisk & lt; 0 & gt;

A Ekran menu trybów

* Niektóre karty i pozycje menu nie są wyświetlane w trybie & lt; A & gt; .

Ekran menu trybów d/s/f/a/F
3: Odtwarzanie
2: AF
z: Fotografowanie
Karty
podrzędne

Pozycje menu

64

5: Nastawy
8: Funkcje indywidualne
9: Moje Menu
Karty główne

Ustawienia
menu

3 Obsługa menu

Procedura wprowadzania ustawień menu

1

Wyświetl ekran menu.
? Naciśnij przycisk & lt; M & gt; , aby
wyświetlić ekran menu.

kartę
2 Wybierz kolejne. naciśnięcie przycisku
? Każde
& lt; Q & gt; powoduje zmianę karty głównej.
? Obróć pokrętło & lt; 6 & gt; , aby wybrać
kartę podrzędną.
? Na przykład karta [z4] odnosi się do ekranu
wyświetlanego po wybraniu czwartej kropki ,, "
od lewej na karcie z (Fotografowanie).

ądan
3 Wybierz pżokrętłoą & lt; pozycję.wybrać
? Obróć
5 & gt; , aby
pozycję menu, a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

4 Wybierz pustawienie. aby wybrać
? Obróć okrętło & lt; 5 & gt; ,
żądane ustawienie.
? Bieżące ustawienie jest oznaczone
kolorem niebieskim.

5 Dostosuj ustawienie. naciśnij
? Aby zapisać ustawienie,
przycisk & lt; 0 & gt; .

Zamknij ekran ustawień.

6 ? Naciśnij przycisk & lt; M & gt; , aby wyjść
z menu i wrócić do trybu gotowości
do fotografowania.

65

3 Obsługa menu

? Opisy funkcji menu w niniejszej instrukcji zakładają, że naciśnięto
przycisk & lt; M & gt; w celu wyświetlenia ekranu menu.
? Do obsługi i zmiany funkcji menu można użyć również multi-sterownika
& lt; 9 & gt; . (Nie dotyczy opcji [31: Usuwanie obr.] i [51: Formatuj kartę]).
? Aby anulować działanie, naciśnij przycisk & lt; M & gt; .
? Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych pozycji menu
można znaleźć na str. 484.

Przyciemnione pozycje menu
Przykład: w przypadku ustawienia redukcji szumów zdjęć seryjnych
Nie można ustawić przyciemnionych
pozycji menu. Pozycja menu jest
przyciemniona, jeśli inne ustawienie
funkcji zastępuje ją.

Zastępującą funkcję można zobaczyć,
wybierając przyciemnioną pozycję menu
i naciskając przycisk & lt; 0 & gt; .
W przypadku anulowania zastępującego
ustawienia funkcji przyciemniona
pozycja menu będzie dostępna do
regulacji.

W przypadku niektórych przyciemnionych pozycji menu funkcja zastępująca
nie jest wyświetlana.
Opcja [54: Kasowanie nastaw aparatu] umożliwia przywrócenie ustawień
domyślnych funkcji menu (str. 70).

66

Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu
3 Formatowanie karty
Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana w innym aparacie lub
w komputerze, zaleca się przeprowadzenie formatowania karty w tym
aparacie.
Po sformatowaniu karty zostaną usunięte wszystkie obrazy i dane, które były
na niej zapisane. Zostaną usunięte nawet chronione obrazy, dlatego też należy
upewnić się, że na karcie nie ma żadnych danych, które chcemy zachować.
W razie potrzeby przed sformatowaniem karty należy przesłać obrazy i dane
do komputera lub sporządzić kopię zapasową w podobny sposób.

1

Wybierz pozycję [Formatuj kartę].
? Na karcie [51] wybierz pozycję
[Formatuj kartę], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

ę.
2 Wybierz kartoznacza kartę CF, natomiast
? Symbol [f]
symbol [g] oznacza kartę SD.
? Wybierz kartę, a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

pozycję [OK].
3 Wybierzzostanie sformatowana.
? Karta

? Wybór pozycji [g] umożliwia przeprowadzenie
pełnego formatowania (str. 68).
Aby przeprowadzić pełne formatowanie,
naciśnij przycisk & lt; L & gt; w celu zaznaczenia
pozycji [Formatowanie pełne] symbolem
& lt; X & gt; , a następnie wybierz pozycję [OK].

67

Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu

Kartę należy formatować w następujących przypadkach:
? Karta jest nowa.
? Karta została sformatowana w innym aparacie lub
w komputerze.
? Karta jest zapełniona zdjęciami lub innymi danymi.
? Wyświetlany jest komunikat o błędzie związanym z kartą
(str. 510).
Pełne formatowanie
? Pełne formatowanie należy przeprowadzić, gdy odczytywanie z karty SD
lub zapisywanie na niej trwa zbyt długo oraz w celu całkowitego usunięcia
wszystkich obrazów z karty.
? Pełne formatowanie powoduje usunięcie wszystkich zapisywalnych sektorów
na karcie SD, dlatego trwa nieco dłużej niż formatowanie standardowe.
? Pełne formatowanie można zatrzymać, wybierając pozycję [Anuluj].
Jednak w takim przypadku zostanie przeprowadzone formatowanie
standardowe, co umożliwi normalne korzystanie z karty SD.

? Formatowanie karty lub usunięcie danych powoduje wyłącznie zmianę
informacji dotyczących zarządzania plikami. Faktyczne dane nie są
całkowicie usuwane z karty. Należy o tym pamiętać w przypadku
sprzedaży lub wyrzucania karty. Przed wyrzuceniem karty należy
przeprowadzić jej pełne formatowanie lub zniszczyć ją fizycznie, aby
nie dopuścić do ujawnienia osobistych danych.
? Przed rozpoczęciem korzystania z nowej karty Eye-Fi (str. 475)
należy zainstalować w komputerze oprogramowanie karty.
Następnie należy sformatować kartę w aparacie.
? Pojemność karty wyświetlana na ekranie formatowania może być
mniejsza niż pojemność oznaczona na karcie.
? W niniejszym urządzeniu zastosowano technologię exFAT na licencji
firmy Microsoft.

68

Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu

3 Wyłączanie sygnalizatora dźwiękowego
Użytkownik może wyłączyć sygnalizator dźwiękowy uruchamiany po
uzyskaniu ostrości lub w czasie pracy z samowyzwalaczem.

1

Wybierz pozycję [Sygnał " bip " ].
? Na karcie [z1] wybierz pozycję
[Sygnał " bip " ], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

Wy .].
2 Wybierz pozycję [[Wył.ł], a następnie
? Wybierz pozycję
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Sygnalizator dźwiękowy nie
będzie działał.

3 Ustawianie czasu wyłączania zasilania/funkcja automatycznego wyłączania
W celu zaoszczędzenia energii akumulatora aparat wyłącza się
automatycznie po upływie ustawionego czasu bezczynności.
Ustawienie domyślne to 1 min, ale można je zmieniać. Aby aparat nie
wyłączał się automatycznie, należy wybrać opcję [Wyłącz]. Po
wyłączeniu zasilania aparat można włączyć ponownie, naciskając spust
migawki lub inne przyciski.

1

Wybierz pozycję [Autom.
wyłącz.].
? Na karcie [52] wybierz pozycję
[Autom. wyłącz.], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Ustaw żądany czas.
? Wybierz żądane ustawienie,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
Nawet po wybraniu ustawienia [Wyłącz] monitor LCD wyłączy się automatycznie po
30 min w celu oszczędzania energii. (Zasilanie aparatu nie zostanie wyłączone).

69

Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu

3 Ustawianie czasu kontrolnego wyświetlania
Użytkownik może ustawić czas wyświetlania obrazu na monitorze LCD
natychmiast po wykonaniu zdjęcia. Aby obraz nie znikał z ekranu, wybierz
opcję [bez limitu]. Aby obraz nie był wyświetlany, wybierz opcję [Wył.].

1

Wybierz pozycję [Kontrolne wyśw].
? Na karcie [z1] wybierz pozycję
[Kontrolne wyśw], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Ustaw żądany czas.
? Wybierz żądane ustawienie,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
Wybranie ustawienia [bez limitu] powoduje, że obraz będzie wyświetlany aż do
upłynięcia czasu określonego w ustawieniu automatycznego wyłączania zasilania.

3 Przywracanie ustawień domyślnych aparatuN
Istnieje możliwość przywrócenia ustawień domyślnych funkcji
fotografowania oraz ustawień menu.

1

Wybierz pozycję [Kasowanie
nastaw aparatu].
? Na karcie [54] wybierz pozycję
[Kasowanie nastaw aparatu],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pozycję [OK]. ustawień
? Skasowanie wszystkich
aparatu spowoduje przywrócenie
wartości ustawień domyślnych
przedstawionych na stronach 71-73.

70

Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu

Ustawienia AF

Ustawienia funkcji fotografowania
Działanie AF
Tryb wyboru
obszaru AF
Wybieranie punktu AF
Zarejestrowany punkt AF
Tryb pomiaru
Czułość ISO
Zakres czułości
ISO
Automatyczny
zakres ISO
Minimalny czas
naświetlania
Tryb wyzwalania migawki
Korekta ekspozycji/
sekwencja naświetlania
Korekta
ekspozycji lampy
Redukcja efektu czerwonych oczu
Ekspozycja wielokrotna
Tryb HDR
Timer interwałowy
Timer funkcji Bulb
Fotografowanie bez migotania
Blokada lustra podniesionego
Ekran wizjera
Poziomica elektroniczna
Wyświetlanie siatki wizjera
Pokaż/ukryj
w wizjerze
Funkcje indywidualne
Sterowanie lampą
Wyzwalanie błysku
Pomiar światła
błysku E-TTL II
Tryb Av - czas
synchronizacji błysku

Tryb One-Shot AF
Jeden punkt AF
(wybór ręczny)
Centrum
Anulowane
q (Pomiar wielosegmentowy)
Automatyczna
Limit dolny: 100
Limit górny: 16000
Limit dolny: 100
Limit górny: 6400
Automatyczna
u (Pojedyncze zdjęcia)
Anulowane
Anulowane
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz HDR
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Ukryj
Wyłącz
Zaznaczenie tylko
migotania
Bez zmian
Włącz
Wielosegmentowy
pomiar błysku
Automatyczna

Case1/Ustawienia
parametrów wszystkich
pól wyczyszczone
Priorytet 1.
Priorytet
zdjęcia AI Servo równoważny
Priorytet 2.
Priorytet
zdjęcia AI Servo równoważny
Ręczna ostrość
Włącz po
dla obiektywu
One-Shot AF
Oświetlenie wspomagające AF Włącz
Priorytet wyzwalania Priorytet ostrości
One-Shot AF
Szukanie ostrości Dalsze szukanie
po utracie AF
ostrości
Wybieralne
65 punktów
punkty AF
Wybierz tryb
Zaznaczone
wyboru obszaru AF wszystkie pozycje
Metoda wyboru
Przycisk M-Fn
obszaru AF
Punkt AF powiązany Te same dla kadrowania
z orientacją
pionowego/poziomego
Wstępny punkt AF, Automatyczna
AI Servo AF
Automatyczne
wybieranie punktu Włącz
AF: EOS iTR AF
Wzór ręcznego
Do krawędzi
wyboru punktów AF pola AF
Wyświetlanie punktu AF Wybrane (stałe)
przy nastawianiu ostrości
Podświetlenie w wizjerze Automatyczna
Punkt AF podczas Niepodświetlony
AI Servo AF
Stan AF
Pokaż w polu
w wizjerze
widzenia
Wyłącz/
Mikroregulacja
zachowana
AF
wartość regulacji
Case 1-6

71

Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu

Ustawienia rejestracji obrazów

Ustawienia aparatu

Jakość obrazu

73

Automatyczne wyłączanie 1 min

Styl obrazów

Standard

Sygnał ,,bip"

Włącz

Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
Standard
optymalizator jasności)

Zwolnij migawkę
bez karty

Włącz

Korygowanie jasności
brzegów

Włącz/zachowane
dane korekcji

Czas kontrolnego wyświetlania 2 sek.

Korekcja aberracji
chromatycznej

Włącz/zachowane
dane korekcji

Wyświetlanie punktu AF Wyłącz
Siatka odtwarzania

Wyłączone

Korygowanie
dystorsji

Zachowane dane
wyłączenia/korekcji

Histogram

Jasność

Balans bieli

Q (Automatyczny)

Ręczny balans według wzorca bieli Anulowane

Powiększenie
(w przybliżeniu)

Przesuwanie balansu bieli Anulowane

Sterowanie przez HDMI Wyłącz

Sekwencja
balansu bieli

Skoki za pomocą 6 e (10 obrazów)

Anulowane

Alarm prześwietlenia Wyłącz

Licznik czasu odtwarzania Bez zmian
2x (od centrum)

Automatyczne obracanie Wł.zD

Przestrzeń kolorów sRGB

Jasność LCD

Automatyczna

Redukcja zakłóceń długiego
Wyłącz
czasu naświetlania

Data/czas/strefa

Bez zmian

Redukcja zakłóceń Standard
High ISO

Wybór języka

Ustawienia karty Eye-Fi Wyłącz
Bez zmian

Priorytet jasnych partii obrazu Wyłącz

Nastawy GPS
Wyłącz
i kompasu cyfrowego

Funkcja zapisu

Standard

Standard TV

Numery plików

Narastająco

Bez zmian

Nazwa pliku

Kod fabryczny

Opcje wyświetlania Zaznaczone
przycisku z
wszystkie pozycje

Autoczyszczenie

Włącz

Funkcja przycisku m Ocena

Dane dla retuszu kurzu Usunięte

Własny tryb fotografowania Bez zmian
Informacje o prawach autorskich Bez zmian
Konfiguruj:
MY MENU*
Widok menu

72

Bez zmian
Normalny tryb wyświetlania

Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu

Ustawienia fotografowania w trybie Live View
Fotografowanie w trybie Live View
Metoda AF
Ciągły AF
Wyświetlanie siatki
Format obrazu

Włącz
u+Śledzenie
Wyłącz
Wyłączone
3:2

Symulacja
ekspozycji

Włącz

Ciche nagrywanie
Tryb 1
LV
Timer pomiarowy Film

Ustawienia filmowania
Filmowy Serwo AF Włącz
Metoda AF
u+Śledzenie
Wyświetlanie siatki Wyłączone
Jakość rejestracji filmu
MOV/MP4
MOV
Wielkość
NTSC: L6X
nagrywanego filmu PAL: L5X
24,00p
Wyłącz
Nagrywanie dźwięku Automatyczna
Filtr wiatru
Wyłącz
Tłumik
Wyłącz
Szybkość Filmowego Serwo AF
Aktywna
Zawsze włączona
Szybkość AF Standard
Czułość śledzenia
0 (Standardowa)
w Filmowym Serwo AF
Ciche nagrywanie LV
Timer pomiarowy
Kod czasowy
Liczenie
Nastawa czasu początkowego

Tryb 1
Film
Bez zmian
Bez zmian

Licznik czasu
nagrywania

Bez zmian

Licznik czasu
odtwarzania

Bez zmian

HDMI
Bez zmian
Pomijaj klatki Bez zmian
Sterowanie ciche Wyłącz h
Funkcja
przycisku V

/z

Wyjście HDMI +
Bez mirror.
LCD
Szybkości klatek HDMI Automatyczna

73

l Wyświetlanie siatki
W wizjerze można wyświetlać siatkę, która ułatwia sprawdzanie
nachylenia aparatu lub komponowanie ujęcia.

1

Wybierz pozycję [Ekran wizjera].
? Na karcie [52] wybierz pozycję
[Ekran wizjera], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pozycję [Wyśw.siatki wizj.].
cz].
3 Wybierz pozycję [Włąsiatka będzie
? Po zamknięciu menu
wyświetlana w wizjerze.

Podczas fotografowania w trybie Live View i przed rozpoczęciem filmowania
można wyświetlić siatkę na monitorze LCD (str. 295, 344).

74

Q Wyświetlanie poziomicy elektronicznej
Aby ułatwić sobie korekcję nachylenia aparatu, można wyświetlić
poziomicę elektroniczną na monitorze LCD i w wizjerze.

Wyświetlanie poziomicy elektronicznej na monitorze LCD

1

Naciśnij przycisk & lt; B & gt; .
? Każde kolejne naciśnięcie przycisku
& lt; B & gt; powoduje zmianę
wyświetlanego ekranu.
? Wyświetl poziomicę elektroniczną.
? Jeśli poziomica elektroniczna nie jest
wyświetlana, ustaw funkcję [53:
Opcje wyśw. przycisku z] tak,
aby poziomica elektroniczna była
wyświetlana (str. 468).

achylenie
2 Sprawdźcinnachylenia waparatu.
? Wartoś
poziomie

Linia pionowa Linia pozioma

i w pionie są wyświetlane
z przyrostem 1°.
? Zmiana koloru linii z czerwonego na
zielony oznacza, że nachylenie
zostało skorygowane niemal
całkowicie.

? Nawet po korekcji przesunięcia istnieje margines błędu wynoszący około ?1°.
? Mocne nachylenie aparatu powoduje zwiększenie marginesu błędu
poziomicy elektronicznej.
Podczas fotografowania w trybie Live View i przed rozpoczęciem filmowania (z wyjątkiem ustawienia
u+Śledzenie) można także wyświetlać poziomicę elektroniczną w sposób opisany powyżej.

75

Q Wyświetlanie poziomicy elektronicznej

3 Wyświetlanie poziomicy elektronicznej w wizjerze
Poziomica elektroniczna może być wyświetlana w górnej części
wizjera. Wyświetlanie tej informacji podczas wykonywania zdjęć
umożliwia korygowanie nachylenia aparatu podczas fotografowania.

1

Wybierz pozycję [Ekran wizjera].
? Na karcie [52] wybierz pozycję
[Ekran wizjera], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pozycję [Poziomica elektr.].
3 Wybierz pozycję [Pokaż].
4 Naciśnij spust migawki do połowy.
? Poziomica elektroniczna zostanie
wyświetlona w wizjerze.
? Będzie ona aktywna również w przypadku
wykonywania pionowych zdjęć.4° lub więcej
7,5° lub więcej
Nawet po korekcji przesunięcia istnieje margines błędu wynoszący około ?1°.

76

3 Ustawianie ekranu informacji w wizjerzeN
W wizjerze mogą być wyświetlane ustawienia funkcji fotografowania
(tryb fotografowania, balans bieli, wyzwalanie migawki, działanie AF,
tryb pomiaru, jakość obrazu (JPEG/RAW), detekcja migotania).
Domyślnie jest zaznaczona tylko detekcja migotania [X].

1

Wybierz pozycję [Ekran wizjera].
? Na karcie [52] wybierz pozycję
[Ekran wizjera], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pozycję [Pokaż/ukryj
w wizjerze].
Zaznacz
[X] informacje,
3 które majsymbolemwietlane.
ą być wyś
? Wybierz informacje, które mają być
wyświetlane, a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; , aby dołączyć symbol
zaznaczenia & lt; X & gt; .
? Potwórz tę procedurę, aby dołączyć
symbol zaznaczenia [X] do wszystkich
informacji, które mają być wyświetlane.
Następnie wybierz pozycję [OK].
? Po zamknięciu menu zaznaczone informacje
będą wyświetlane w wizjerze (str. 27).

Jeśli do aparatu nie włożono karty pamięci, jakość rejestracji obrazów nie
będzie wyświetlana w wizjerze.
Jeśli naciśniesz przycisk & lt; n & gt; lub & lt; o & gt; , użyjesz przełącznika trybu ostrości
obiektywu lub korzystasz z obiektywu wyposażonego w elektroniczną ręczną regulację
ostrości i użyjesz przełączników AF/MF podczas obracania pierścienia ostrości obiektywu
(str. 119), odpowiednie informacje będą wyświetlane w wizjerze niezależnie od zaznaczenia.

77

Pomoc
Jeśli u dołu ekranu menu widać symbol [z Pomoc], oznacza to, że
można wyświetlić opis funkcji (Pomoc). Ekran pomocy jest wyświetlany
tylko podczas przytrzymywania przycisku & lt; B & gt; . Jeżeli treść pomocy
zajmuje więcej niż jeden ekran, wzdłuż prawej krawędzi zostanie
wyświetlony pasek przewijania. Aby przewijać, przytrzymaj wciśnięty
przycisk & lt; B & gt; i obróć pokrętło & lt; 5 & gt; .
? Przykład: [21: Case 2]

B
?

Pasek przewijania

? Przykład: [24: Punkt AF powiązany z orient.]

B
?

? Przykład: [83: Blokada kilku funkcji]

B
?

78

2

Podstawowe czynności fotografowania
W tym rozdziale omówiono tryb pokrętła wyboru trybów
& lt; A & gt; (Inteligentna scena auto) ułatwiający
wykonywanie zdjęć.
W trybie & lt; A & gt; wystarczy jedynie wycelować aparat i nacisnąć
spust migawki. Wszystkie parametry zostaną ustawione
automatycznie przez aparat (str. 480). Ponadto w celu zapobieżenia
rejestracji nieudanych zdjęć zablokowana jest możliwość zmiany
zaawansowanych ustawień funkcji fotografowania.

Inteligentna scena auto

Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)
W trybie & lt; A & gt; funkcja Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności) (str. 175) dostosowuje obraz w celu
uzyskania optymalnej jasności i kontrastu. Jest ona także
domyślnie włączona w trybach & lt; d & gt; , & lt; s & gt; i & lt; f & gt; .

79

A Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)
& lt; A & gt; jest trybem pełnej automatyki. Aparat analizuje ujęcie i
automatycznie dostosowuje optymalne ustawienia. Ustawia także
automatycznie ostrość, wykrywając, czy obiekt jest nieruchomy czy się
porusza (str. 83).

1

Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji & lt; A & gt; .
? Obróć pokrętło wyboru trybów, przytrzymując
naciśnięty przycisk zwolnienia blokady
znajdujący się na jego środku.

Ramka obszarowego AF

Skieruj ramk
2 na obiekt. ę obszarowego AF
? Do ustawienia ostrości będą służyły
wszystkie punkty AF. Aparat ustawi
ostrość na najbliższym obiekcie.
? Skierowanie środka ramki
obszarowego AF na obiekt ułatwia
ustawienie ostrości.

na obiekt.
3 Ustaw śostrość migawki do połowy.
? Naci nij spust
?
?

?
Wskaźnik ostrości

80

?

Pierścień ostrości na obiektywie
obróci się w celu ustawienia ostrości.
Podczas działania autofokusa będzie
wyświetlany symbol & lt; i & gt; .
Zostanie wyświetlony punkt AF, za
pomocą którego została ustawiona
ostrość. W tym samym czasie zostanie
uruchomiony sygnalizator dźwiękowy
i zaświeci się wskaźnik ostrości & lt; o & gt; .
W warunkach słabego oświetlenia punkty
AF zaświecą się krótko na czerwono.
W razie potrzeby wbudowana lampa
błyskowa zostanie podniesiona
automatycznie.

A Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)

4 Zrób zdjęcie.djęcie, naciśnij spust
? Aby zrobić z
migawki do końca.
? Zarejestrowany obraz jest wyświetlany
na monitorze LCD przez 2 sekundy.
? Po zakończeniu fotografowania
należy zamknąć wbudowaną lampę
błyskową ręcznie.
Tryb & lt; A & gt; pozwala uwydatnić kolory podczas fotografowania natury,
otwartej przestrzeni oraz scen zachodów słońca. Jeśli nie uzyskujesz
pożądanych tonów kolorów, zmień tryb na & lt; d & gt; , & lt; s & gt; , & lt; f & gt; lub & lt; a & gt; ,
wybierz styl obrazów inny niż & lt; D & gt; , a następnie powtórz zdjęcia (str. 160).

Często zadawane pytania
? Miga wskaźnik ostrości & lt; o & gt; i nie można uzyskać ostrości.
Skieruj ramkę obszarowego AF na obszar o wysokim kontraście,
a następnie naciśnij spust migawki do połowy (str. 55). Jeśli
fotografowany obiekt znajduje się zbyt blisko, oddal się i spróbuj
ponownie.
? Po uzyskaniu ostrości punkty AF nie zaświecą się na czerwono.
Punkty AF będą świecić na czerwono w warunkach słabego oświetlenia.
? Kilka punktów AF świeci się jednocześnie.
Ostrość została ustawiona dla wszystkich tych punktów. Jeśli punkt
AF pokrywający żądany obiekt świeci się, można zrobić zdjęcie.
? Sygnalizator dźwiękowy przez cały czas generuje cichy sygnał
dźwiękowy. (Wskaźnik ostrości & lt; o & gt; nie świeci się).
Oznacza to, że aparat przez cały czas ustawia ostrość na
poruszający się obiekt. (Wskaźnik ostrości & lt; o & gt; nie świeci się).
Można robić ostre zdjęcia poruszającego się obiektu.
Należy pamiętać, że blokada ostrości (str. 83) w tym wypadku
nie działa.

81

A Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)

? Naciśnięcie spustu migawki do połowy nie zapewnia ustawienia
ostrości aparatu na obiekt.
Jeśli przełącznik trybu ostrości na obiektywie znajduje się w pozycji
& lt; MF & gt; (ostrość ręczna), należy ustawić go w pozycji & lt; AF & gt;
(autofokus).
? Lampa błyskowa zadziałała w świetle dziennym.
W przypadku obiektów oświetlonych z tyłu lampa błyskowa może
zadziałać w celu oświetlenia ciemnych obszarów obiektów. Aby
lampa nie była wyzwalana, należy użyć szybkich nastaw i wybrać
w pozycji [Wyzwalanie błysku] opcję [b] (str. 61).
? Lampa błyskowa błysnęła, a uzyskane zdjęcie jest skrajnie
jasne.
Odsuń się od obiektu i zrób zdjęcie. Jeśli obiekt jest za blisko
aparatu podczas fotografowania z lampą błyskową, zdjęcie może
być skrajnie jasne (prześwietlenie).
? W warunkach słabego oświetlenia wbudowana lampa błyskowa
wysyła serię błysków.
W celu ułatwienia pracy autofokusa naciśnięcie spustu migawki do
połowy może wyzwolić serię błysków wbudowanej lampy błyskowej.
Jest to tak zwane oświetlenie wspomagające AF (str. 89). Jego
efektywny zasięg wynosi około 4 m. Wbudowana lampa błyskowa
będzie emitowała dźwięk podczas ciągłego wyzwalania. Jest to
zjawisko normalne i nie oznacza ono awarii.
? Podczas fotografowania z użyciem lampy błyskowej dolna
część zdjęcia jest nienaturalnie ciemna.
Cień obiektywu został zarejestrowany na zdjęciu, ponieważ obiekt
był zbyt blisko aparatu. Odsuń się od obiektu i zrób zdjęcie. Jeśli na
obiektyw jest założona osłona, zdejmij ją przed fotografowaniem
z lampą błyskową.

82

A Techniki w trybie pełnej automatyki (Inteligentna scena auto)
Zmiana kompozycji zdjęcia

Uwzględniając rodzaj sceny, przesuń fotografowany obiekt w lewo lub
w prawo w celu uzyskania zrównoważonego tła i dobrej perspektywy.
W trybie & lt; A & gt; naciśnięcie spustu migawki do połowy w celu
ustawienia ostrości na nieruchomy obiekt spowoduje zablokowanie
ostrości na tym obiekcie. Można zmienić kompozycję zdjęcia, trzymając
spust migawki naciśnięty do połowy, a następnie nacisnąć go do końca
w celu wykonania zdjęcia. Jest to tak zwana ,,blokada ostrości".

Fotografowanie poruszającego się obiektu

Jeśli podczas regulacji ostrości lub po jej uzyskaniu obiekt fotografowany
w trybie & lt; A & gt; jest w ruchu (odległość między nim a aparatem zmienia
się), zostanie włączony tryb AI Servo AF, który umożliwia ciągłe podążanie
ostrości za obiektem. (Sygnalizator dźwiękowy przez cały czas generuje
cichy sygnał). Funkcja regulacji ostrości działa przez cały czas, gdy ramka
obszarowego AF jest ustawiona na obiekt przy wciśniętym do połowy
spuście migawki. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.

83

A Techniki w trybie pełnej automatyki (Inteligentna scena auto)

A Fotografowanie w trybie Live View
Aparat umożliwia fotografowanie z podglądem obrazu na monitorze
LCD. Jest to tak zwane ,,fotografowanie w trybie Live View".
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na str. 285.

1

Ustaw przełącznik fotografowania
w trybie Live View/filmowania
w pozycji & lt; A & gt; .

Wyś
w trybie
2 Livewietl podgląd kadruLCD.
View na monitorze
? Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Na monitorze LCD zostanie
wyświetlony podgląd kadru w trybie
Live View.

na obiekt.
3 Ustaw śostrość migawki do połowy,
? Naci nij spust
aby ustawić ostrość.
? Po uzyskaniu ostrości punkt AF
zmieni kolor na zielony i zostanie
uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.

4 Zrób zdjęcie. migawki do końca.
? Naciśnij spust
? Zdjęcie zostanie zarejestrowane
i wyświetlone na monitorze LCD.
? Po zakończeniu odtwarzania
zarejestrowanego materiału aparat
automatycznie powróci do
fotografowania w trybie Live View.
? Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby
zakończyć fotografowanie w trybie
Live View.

84

3

Ustawianie autofokusa
i trybu wyzwalania migawki
Punkty AF w wizjerze są
rozmieszczone w taki sposób, aby
umożliwić fotografowanie z AF
w przypadku różnorodnych
obiektów i scen.
Można również wybrać działanie AF i tryb wyzwalania
migawki, które najlepiej pasują do warunków
fotografowania i obiektu.
? Ikona M w prawym górnym rogu tytułu strony oznacza, że
funkcja jest dostępna wyłącznie w następujących trybach:
& lt; d & gt; & lt; s & gt; & lt; f & gt; & lt; a & gt; & lt; F & gt; .
? W trybie & lt; A & gt; działanie AF i tryb wyboru obszaru AF są
ustawiane automatycznie.

Symbol & lt; AF & gt; oznacza autofokus. Symbol & lt; MF & gt; oznacza ostrość
ręczną (ang. manual focus).

85

f: Wybór działania AFN
Użytkownik może wybrać charakterystykę działania AF odpowiadającą
warunkom fotografowania lub obiektowi. W trybie & lt; A & gt; funkcja
,,AI Focus AF" jest ustawiana automatycznie.

1

Ustaw przełącznik trybu ostrości
na obiektywie w pozycji & lt; AF & gt; .

2 Ustaw & lt; tryb & lt; d & gt; & lt; s & gt; & lt; f & gt;
& lt; a & gt; F & gt; .
3 Naciśnij przycisk & lt; o & gt; . (9)
łanie AF.
4 Wybierzcdziapanel LCD lub przez
? Patrzą na
wizjer, obróć pokrętło & lt; 6 & gt; .
X : Tryb One-Shot AF
9 : Tryb AI Focus AF
Z : Tryb AI Servo AF

W trybie & lt; d & gt; , & lt; s & gt; , & lt; f & gt; , & lt; a & gt; lub & lt; F & gt; można użyć funkcji AF także
poprzez naciśniecie przycisku & lt; p & gt; .

86

f: Wybór działania AFN

Tryb One-Shot AF dla obiektów nieruchomych
Odpowiedni dla nieruchomych
obiektów. Naciśnięcie spustu migawki
do połowy spowoduje jednorazowe
ustawienie ostrości aparatu.
? Po uzyskaniu ostrości będzie
wyświetlany punkt AF, dla którego
została ustawiona ostrość. Zacznie
również świecić wskaźnik ostrości
Punkt AF
Wskaźnik ostrości
& lt; o & gt; w wizjerze.
? W przypadku pomiaru
wielosegmentowego (str. 224)
w chwili uzyskania ostrości zostanie
ustawiona ekspozycja.
? Przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki powoduje
zablokowanie ostrości. W razie potrzeby można zmienić
kompozycję zdjęcia.

? Jeśli nie można ustawić ostrości, wskaźnik ostrości & lt; o & gt; w wizjerze
będzie migał. W takim wypadku nie można zrobić zdjęcia, nawet po
naciśnięciu spustu migawki do końca. Zmień kompozycję i ponownie
spróbuj ustawić ostrość lub zapoznaj się z tematem ,,W przypadku
problemów z autofokusem" (str. 139).
? Jeśli w pozycji [z1: Sygnał " bip " ] wybrano opcję [Wył.], sygnał
dźwiękowy nie zostanie wyemitowany po uzyskaniu ostrości.
? Po uzyskaniu ostrości w trybie One-Shot AF można ją zablokować na
fotografowanym obiekcie i zmienić kompozycję zdjęcia. Jest to tak
zwana ,,blokada ostrości". Umożliwia wygodne ustawienie ostrości na
obiekt znajdujący się na krawędzi kadru, poza ramką obszarowego AF.

87

f: Wybór działania AFN

Tryb AI Servo AF dla obiektów będących w ruchu
Ten tryb działania AF jest przeznaczony do fotografowania
obiektów ruchomych, gdy odległość uzyskania ostrości ciągle się
zmienia. Przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki
powoduje ciągłe podążanie ostrości za fotografowanym obiektem.
? Parametry ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania
zdjęcia.
? Jeśli tryb wyboru obszaru AF (str. 90) jest ustawiony na wybór
automatyczny spośród 65 punktów AF, ostrość nadal podąża
za obiektem, jeśli tylko znajduje się on w obrębie ramki
obszarowego AF.
Podczas korzystania z trybu AI Servo AF sygnalizator dźwiękowy nie będzie
uruchamiany, nawet w przypadku uzyskania ostrości. Nie będzie świecić
także wskaźnik ostrości & lt; o & gt; w wizjerze.

Tryb AI Focus AF do automatycznego przełączania trybu działania AF
Jeśli obiekt zaczyna się poruszać, tryb AI Focus AF powoduje
automatyczną zmianę trybu działania AF z One-Shot AF na AI
Servo AF.
? Jeśli po uzyskaniu ostrości w trybie One-Shot AF obiekt zacznie się
poruszać, zostanie to wykryte przez aparat i nastąpi automatyczna
zmiana trybu działania AF na AI Servo AF, co umożliwi rozpoczęcie
podążania za fotografowanym obiektem.

Po uzyskaniu ostrości w trybie AI Focus AF, przy aktywnej funkcji Servo,
będzie emitowany cichy sygnał dźwiękowy. Nie będzie jednak świecić
wskaźnik ostrości & lt; o & gt; w wizjerze. Należy pamiętać, że blokada ostrości
w tym wypadku nie działa.

88

f: Wybór działania AFN

Wskaźnik działania AF
Jeśli aparat ustawia ostrość
automatycznie, po naciśnięciu spustu
migawki do połowy w prawym dolnym
rogu wizjera pojawi się ikona & lt; i & gt; .
W trybie One-Shot AF ikona ta pojawi się
także po naciśnięciu spustu migawki do
połowy i ustawieniu ostrości.
Wskaźnik działania AF może zostać wyświetlony poza obszarem obrazu wizjera (str. 132).

Punkty AF świecą się na czerwono
Punkty AF będą świecić na czerwono w warunkach słabego
oświetlenia. W trybie & lt; d & gt; , & lt; s & gt; , & lt; f & gt; , & lt; a & gt; lub & lt; F & gt; można
określić, czy punkty AF będą świecić na czerwono (str. 131).

Oświetlenie wspomagające AF w przypadku wbudowanej lampy błyskowej
W warunkach słabego oświetlenia po naciśnięciu spustu migawki do połowy
wbudowana lampa błyskowa może wyzwolić krótką serię błysków. Służą one
do oświetlenia obiektu w celu ułatwienia automatycznej regulacji ostrości.
? W trybie & lt; A & gt; ustawienie opcji [Lampa błyskowa] na & lt; b & gt; sprawia, że
wbudowana lampa błyskowa nie emituje oświetlenia wspomagającego AF.
? Oświetlenie wspomagające AF nie zostanie wyemitowane w przypadku
działania funkcji AI Servo AF.
? Wbudowana lampa błyskowa będzie emitowała dźwięk podczas ciągłego
wyzwalania. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza ono awarii.
? Efektywny zasięg oświetlenia wspomagającego AF emitowanego przez
wbudowaną lampę błyskową wynosi około 4 m.
? W trybie & lt; d & gt; , & lt; s & gt; , & lt; f & gt; , & lt; a & gt; lub & lt; F & gt; należy nacisnąć przycisk
& lt; I & gt; , aby podnieść wbudowaną lampę błyskową. Umożliwi to
wyzwolenie oświetlenia wspomagającego AF, gdy będzie ono potrzebne.

89

S Wybór obszaru AF i punktu AFN
Aparat ma 65 punktów AF do automatycznej regulacji ostrości. Można
wybrać tryb wyboru obszaru AF i punkty AF odpowiednie dla warunków
fotografowania lub obiektu.
Liczba użytecznych punktów AF i wzorów punktów AF zależy
od obiektywu zamocowanego na aparacie. Szczegółowe
informacje można znaleźć w części ,,Obiektywy i użyteczne
punkty AF" na stronie 100.

Tryb wyboru obszaru AF
Wybierz jeden z siedmiu trybów wyboru obszaru AF. Procedurę
ustawiania można znaleźć na str. 92.

Jednopunktowy Spot AF
(wybieranie ręczne)
Służy do precyzyjnej regulacji ostrości.

Jeden punkt AF
(wybieranie ręczne)
Wybierz jeden punkt AF do regulacji
ostrości.

Rozszerzanie punktu AF
(wybieranie ręczne )
Do ustawiania ostrości jest używany
ręcznie wybrany punkt AF & lt; S & gt; oraz
cztery przyległe punkty AF & lt; w & gt;
(powyżej, poniżej, po lewej i prawej
stronie).

90

S Wybór obszaru AF i punktu AFN

Rozszerzanie punktu AF
(wybieranie ręczne, punkty
otaczające)
Do ustawiania ostrości jest używany
ręcznie wybrany punkt AF & lt; S & gt; oraz
otaczające go punkty AF & lt; w & gt; .

Strefa AF
(wybieranie ręczne strefy)
Do regulacji ostrości używana jest jedna
z dziewięciu stref.

Wielkostrefowy AF
(wybieranie ręczne strefy)
Do regulacji ostrości używana jest
jedna z trzech stref (lewa, środkowa
lub prawa).

Wybór automatyczny spośród
65 punktów AF
Do regulacji ostrości używana jest ramka
obszarowego AF (cały obszar AF). Ten
tryb jest ustawiany automatycznie
w trybie & lt; A & gt; .

91

S Wybór obszaru AF i punktu AFN

Wybieranie trybu wyboru obszaru AF

1

Naciśnij przycisk & lt; S & gt; . (9)

& lt; B
2 Użyj przycisku & lt; p & gt; ulubprzycisku & gt; .
? Spójrz przez wizjer i żyj
& lt; p & gt; lub & lt; B & gt; .
? Każde przechylenie dźwigni & lt; p & gt;
w prawo spowoduje zmianę trybu
wyboru obszaru AF.
? Każde naciśnięcie przycisku & lt; B & gt;
spowoduje zmianę trybu wyboru
obszaru AF.

? Ustawienie [24: Wybierz tryb wyboru pola AF] pozwala ograniczyć
wybieralne tryby wyboru obszaru AF (str. 124).
? Jeśli w pozycji [24: Metoda wyboru obszaru AF] ustawiono opcję
[S9Pokrętło główne], można wybrać tryb wyboru obszaru AF,
naciskając przycisk & lt; S & gt; , a następnie obracając pokrętło & lt; 6 & gt; (str. 125).

92

S Wybór obszaru AF i punktu AFN

Ręczne wybieranie punktu AF
Punkt AF lub strefę można wybrać ręcznie.

1

Naciśnij przycisk & lt; S & gt; .
? Punkty AF zostaną wyświetlone
w wizjerze.
? W trybach rozszerzania punktu AF
przyległe punkty AF także zostaną
wyświetlone.
? W trybie strefowego AF będzie
również wyświetlana wybrana strefa.

punkt AF.
2 Wybierzpunktu AF zmieni się w kierunku,
? Wybór
w którym przesunięto multi-sterownik
& lt; 9 & gt; . Wciśnięcie multi-sterownika
& lt; 9 & gt; powoduje wybór środkowego
punktu AF (lub strefy środkowej).
? Można także wybrać poziomy punkt AF za
pomocą pokrętła & lt; 6 & gt; lub wybrać pionowy
punkt AF za pomocą pokrętła & lt; 5 & gt; .
? W trybie strefowego AF obracanie
pokrętłami & lt; 6 & gt; lub & lt; 5 & gt; powoduje
cykliczną zmianę strefy (w pętli).

? W przypadku ustawienia opcji [24: Wstępny pkt AF,
AI Servo AF]
na [Wybrano
wstępny punkt AF] (str. 127) można używać tej
metody do ręcznego wybierania położenia początkowego AF.
? Po naciśnięciu przycisku & lt; S & gt; , na panelu LCD zostaną wyświetlone
następujące pozycje:
o Wybór automatyczny spośród 65 punktów AF, strefowy AF,
wielkostrefowy AF:
AF
o Jednopunktowy Spot AF, Jeden punkt AF i rozszerzanie punktu AF:
SEL (środek)/SEL AF (poza środkiem)
? W pozycji [25: Wzór ręczn. wyboru p-tów AF] można ustawić opcję
[Do krawędzi pola AF] lub [Ciągłe] (str. 129).

93

S Wybór obszaru AF i punktu AFN

Wskaźniki wyświetlania punktu AF
Naciśnięcie przycisku & lt; S & gt; powoduje wyświetlenie punktów AF typu
krzyżowego przeznaczonych do precyzyjnego ustawiania ostrości.
Migające punkty AF są czułe na przebieg linii poziomych lub
pionowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
na str. 99-103.

Rejestrowanie punktu AF
Aparat umożliwia zarejestrowanie często używanego punktu AF.
Użycie przycisku lub dźwigni wybranych na ekranach ustawień
szczegółowych menu [83: Ustawienia własne] (str. 445) dla funkcji
[Pomiar i AF start], [Przełącz na zarejestr. punkt AF], [Wybrany
p.AF z Środk./Zarej.p.AF], [Bezpośredni wybór punktu AF] lub
[Zarej./przywołaj f-cję fotogr.] pozwala natychmiast przełączyć
z bieżącego punktu AF na zarejestrowany punkt AF.
Szczegółowe informacje dotyczące rejestrowania punktu AF można
znaleźć na stronie 450.

94

Tryby wyboru obszaru AFN
Jednopunktowy Spot AF (wybieranie ręczne)
Do dokładnej regulacji ostrości na obszarze
mniejszym niż za pomocą jednego punktu AF
(wybieranie ręczne). Wybierz jeden punkt AF
& lt; & gt; do regulacji ostrości.
Doskonale nadaje się do precyzyjnej regulacji
ostrości lub do regulacji ostrości nakładających
się obiektów, takich jak zwierzę w klatce.
Ponieważ jednopunktowy Spot AF (wybieranie
ręczne) pokrywa bardzo mały obszar, regulacja
ostrości może być trudna podczas fotografowania
z ręki lub fotografowania poruszającego się obiektu.

Jeden punkt AF (wybieranie ręczne)
Wybierz jeden punkt AF & lt; S & gt; , który będzie
używany do ustawiania ostrości.

Rozszerzanie punktu AF (wybieranie ręczne

)

Do ustawiania ostrości jest używany ręcznie wybrany punkt AF & lt; S & gt;
oraz sąsiadujące z nim punkty AF & lt; w & gt; (powyżej, poniżej, po lewej i po
prawej stronie). Przydaje się, gdy śledzenie poruszającego się obiektu
za pomocą tylko jednego punktu AF jest trudne.
W trybie AI Servo AF początkowy, ręcznie wybrany punkt AF & lt; S & gt; musi
najpierw podążać za obiektem. Zapewnia to jednak skuteczniejszą
regulację ostrości na docelowy obiekty niż strefowy AF.
Po uzyskaniu ostrości w trybie One-Shot AF za pomocą rozszerzonych punktów
AF symbol & lt; S & gt; będzie wyświetlany przy ręcznie wybranym punkcie AF & lt; S & gt; .

95

Tryby wyboru obszaru AFN

Rozszerzanie punktu AF (wybieranie ręczne, punkty otaczające)
Do ustawiania ostrości jest używany ręcznie wybrany punkt AF & lt; S & gt;
oraz otaczające go punkty AF & lt; w & gt; . To rozszerzanie punktu AF jest
większe niż w przypadku rozszerzania punktu AF (wybieranie
ręczne ), więc regulacja ostrości odbywa się na większym obszarze.
Przydaje się, gdy śledzenie poruszającego się obiektu za pomocą tylko
jednego punktu AF jest trudne.
Tryby AI Servo AF i One-Shot AF działają w taki sam sposób jak
rozszerzanie punktu AF (wybieranie ręczne ) (str. 95).

Strefa AF (ręczny wybór strefy)
Obszar AF jest podzielony na dziewięć stref ostrości. Wszystkie punkty
AF w wybranej strefie są używane do automatycznego wybierania
punktu AF. Zapewnia to skuteczniejsze uzyskiwanie ostrości niż jeden
punkt AF lub rozszerzanie punktu AF i doskonale sprawdza się
w przypadku poruszających się obiektów.
Jednak ponieważ istnieje tendencja do ustawiania ostrości na
najbliższy obiekt, regulacja ostrości dla konkretnego obiektu może
być trudniejsza niż w przypadku jednego punktu AF lub rozszerzania
punktu AF.
Punkty AF nastawione na ostrość są wyświetlane jako & lt; S & gt; .

96

Tryby wyboru obszaru AFN

Wielkostrefowy AF (wybieranie ręczne strefy)
Obszar AF jest podzielony na trzy strefy ostrości (lewą, środkową i prawą).
Większy obszar regulacji ostrości niż przy strefowym AF zwiększa skuteczność
ustawiania ostrości na obiekt. Użycie automatycznego wybierania AF zapewnia
skuteczniejsze uzyskiwanie ostrości niż jeden punkt AF lub rozszerzanie punktu
AF, co doskonale sprawdza się w przypadku poruszających się obiektów.
Jednak ponieważ istnieje tendencja do ustawiania ostrości na
najbliższy obiekt, regulacja ostrości dla konkretnego obiektu może
być trudniejsza niż w przypadku jednego punktu AF.
Punkty AF nastawione na ostrość są wyświetlane jako & lt; S & gt; .

Wybór automatyczny spośród 65 punktów AF
Do regulacji ostrości używana jest ramka obszarowego AF (cały obszar
AF). Ten tryb jest ustawiany automatycznie w trybie & lt; A & gt; .
W przypadku korzystania z funkcji One-Shot AF
naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje
wyświetlenie punktów AF & lt; S & gt; , za pomocą których
została uzyskana ostrość. Jeśli wyświetlanych jest
wiele punktów AF, oznacza to, że wszystkie one
uzyskały ostrość. W tym trybie istnieje tendencja do
ustawiania ostrości na najbliższy obiekt.
W trybie AI Servo AF można ustawić pozycję
początkową AI Servo AF za pomocą ustawienia
[Wstępny pkt AF,
AI Servo AF] (str. 127).
Regulacja ostrości będzie trwać tak długo, jak
ramka obszarowego AF będzie w stanie śledzić
obiekt podczas wykonywania zdjęć
Punkty AF nastawione na ostrość są wyświetlane
jako & lt; S & gt; .

97

Tryby wyboru obszaru AFN

? W przypadku ustawienia trybu AI Servo AF i 65-punktowego AF,
wielkostrefowego AF (wybieranie ręczne strefy) lub strefowego AF
(wybieranie ręczne strefy) aktywny punkt AF & lt; S & gt; będzie się zmieniał
w miarę podążania za obiektem. Jednak w pewnych warunkach
fotografowania (na przykład, gdy obiekt jest mały) podążanie za
obiektem może okazać się niemożliwe. Ponadto w niskich
temperaturach szybkość reakcji śledzenia jest nieco mniejsza.
? W przypadku jednopunktowego Spot AF (wybieranie ręczne) regulacja
ostrości z oświetleniem wspomagającym AF lampy Speedlite może
być utrudnione.
? W przypadku używania punktu AF przy krawędzi lub obiektywu
szerokokątnego uzyskanie ostrości może być trudne przy oświetleniu
wspomagającym AF zewnętrznej lampy Speedlite EOS. W takim
przypadku należy skorzystać z punktu AF bliżej środka.
? Po zaświeceniu się punktów AF, część lub całość wizjera może
zaświecić na czerwono. Jest to cecha wyświetlania punktu AF
(wykorzystującego ciekłe kryształy).
? W niskich temperaturach wyświetlane punkty AF mogą być trudno
widoczne. Jest to cecha wyświetlania punktu AF (wykorzystującego
ciekłe kryształy).
? Ustawienie [24: Punkt AF powiązany z orient.] pozwala oddzielnie
ustawić tryb wyboru obszaru AF + punkt AF (lub tylko punkt) dla
orientacji poziomej i pionowej (str. 125).
? Ustawienie [24: Wybieralne punkty AF] pozwala zmienić liczbę
wybieralnych ręcznie punktów AF (str. 123).

98

Czujnik AF
Czujnik AF aparatu ma 65 punktów AF. Na ilustracji poniżej
przedstawiono wzór czujnika AF dla poszczególnych punktów AF.
W przypadku obiektywów o przysłonie maksymalnej f/2.8 lub więcej
środkowy punkt AF umożliwia precyzyjną regulację ostrości.
Liczba użytecznych punktów AF i wzorów AF zależy od obiektywu
zamocowanego na aparacie. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć na str. 100-107.
Schemat

Regulacja ostrości typu krzyżowego: f/5.6 pionowo + f/5.6 poziomo

Regulacja ostrości typu podwójnie krzyżowego:
f/2.8 prawa przekątna + f/2.8 lewa przekątna
f/5.6 pionowo + f/5.6 poziomo
Czujnik regulacji ostrości jest przystosowany do precyzyjnej
regulacji ostrości w przypadku obiektywów o maksymalnej
przysłonie f/2.8 lub większej. Krzyżowy wzór przekątnych
ułatwia regulację ostrości obiektów sprawiających trudności
mechanizmowi AF. Jest dostępny w środkowym punkcie AF.
Czujnik regulacji ostrości jest przystosowany do obiektywów
o maksymalnej przysłonie f/5.6 lub większej. Ponieważ wzór
jest poziomy, umożliwia wykrywanie linii pionowych.
Obejmuje wszystkie 65 punktów AF. Środkowy punkt AF
oraz przyległe punkty AF powyżej i poniżej są zgodne
z obiektywami o maksymalnej przysłonie f/8 lub większej.
Czujnik regulacji ostrości jest przystosowany do obiektywów
o maksymalnej przysłonie f/5.6 lub większej. Ponieważ
wzór jest pionowy, umożliwia wykrywanie linii poziomych.
Obejmuje wszystkie 65 punktów AF. Środkowy punkt AF oraz
przyległe punkty AF po lewej i po prawej stronie są zgodne
z obiektywami o maksymalnej przysłonie f/8 lub większej.

99

Obiektywy i użyteczne punkty AF
? Wprawdzie aparat może używać 65 punktów AF, ale liczba
użytecznych punktów AF i wzorów punktów AF zależy od
obiektywu zamocowanego na aparacie. Obiektywy zostały
podzielone na siedem grup od A do G.
? Podczas stosowania obiektywów należących do grup od E do G
użytecznych punktów AF jest mniej.
? Informacje o przynależności obiektywów do grup można znaleźć na
stronach 104-107. Sprawdź, do jakiej grupy należy używany obiektyw.
? Po naciśnięciu przycisku & lt; S & gt; punkty AF oznaczone znacznikiem
błysną (punkty AF / pozostaną podświetlone). Informacje
o świeceniu lub miganiu punktów AF można znaleźć na stronie 94.
? Informacje na temat przynależności grupowej nowych obiektywów
wprowadzonych na rynek po rozpoczęciu sprzedaży aparatu EOS 7D
Mark II w drugiej połowie 2014 r. można znaleźć na stronie internetowej
firmy Canon.
? Niektóre obiektywy mogą nie być dostępne w niektórych krajach
lub regionach.

Grupa A
Możliwa jest automatyczna regulacja ostrości wykorzystująca
65 punktów. Wszystkie tryby wyboru obszaru AF są dostępne.
: Punkt AF podwójnie krzyżowy.
Śledzenie obiektu jest
skuteczniejsze, a precyzja
regulacji ostrości jest większa niż
w przypadku innych punktów AF.
: Punkt krzyżowy AF. Śledzenie
obiektu jest skuteczniejsze,
a precyzja regulacji ostrości
jest wysoka.

100

Obiektywy i użyteczne punkty AF

Grupa B
Możliwa jest automatyczna regulacja ostrości wykorzystująca
65 punktów. Wszystkie tryby wyboru obszaru AF są dostępne.
: Punkt krzyżowy AF. Śledzenie
obiektu jest skuteczniejsze,
a precyzja regulacji ostrości
jest wysoka.

Grupa C
Możliwa jest automatyczna regulacja ostrości wykorzystująca
65 punktów. Wszystkie tryby wyboru obszaru AF są dostępne.
: Punkt krzyżowy AF. Śledzenie
obiektu jest skuteczniejsze,
a precyzja regulacji ostrości
jest wysoka.
: Punkty AF czułe na linie poziome.

Grupa D
Możliwa jest automatyczna regulacja ostrości wykorzystująca
65 punktów. Wszystkie tryby wyboru obszaru AF są dostępne.
: Punkt krzyżowy AF. Śledzenie
obiektu jest skuteczniejsze,
a precyzja regulacji ostrości
jest wysoka.
: Punkty AF czułe na linie poziome.

101

Obiektywy i użyteczne punkty AF

Grupa E
Możliwa jest automatyczna regulacja ostrości wykorzystująca tylko
45 punktów. (Niemożliwa z wykorzystaniem wszystkich 65 punktów AF).
Wszystkie tryby wyboru obszaru AF są dostępne. W trybie
automatycznego wybierania punktu AF zewnętrzna ramka zaznaczająca
obszar AF (ramka obszarowego AF) będzie inna niż w przypadku
automatycznego wybierania punktów AF spośród 65 dostępnych.
: Punkt krzyżowy AF. Śledzenie
obiektu jest skuteczniejsze,
a precyzja regulacji ostrości
jest wysoka.
: Punkty AF czułe na linie poziome.
: Wyłączone punkty AF
(niewyświetlane).

Grupa F
Możliwa jest automatyczna regulacja ostrości wykorzystująca tylko
45 punktów. (Niemożliwa z wykorzystaniem wszystkich 65 punktów AF).
Wszystkie tryby wyboru obszaru AF są dostępne. W trybie
automatycznego wybierania punktu AF zewnętrzna ramka zaznaczająca
obszar AF (ramka obszarowego AF) będzie inna niż w przypadku
automatycznego wybierania punktów AF spośród 65 dostępnych.
: Punkt krzyżowy AF. Śledzenie
obiektu jest skuteczniejsze,
a precyzja regulacji ostrości
jest wysoka.
: Punkty AF czułe na linie pionowe
(punkty AF w układzie poziomym
u góry i u dołu) lub linie poziome
(punkty AF w układzie pionowym
po lewej i po prawej stronie).
: Wyłączone punkty AF
(niewyświetlane).

102

Obiektywy i użyteczne punkty AF

Grupa G
Automatyczna regulacja ostrości jest możliwa z użyciem środkowego
punktu AF i przyległych punktów AF powyżej, poniżej, po lewej i po
prawej stronie. Dostępne są tylko następujące tryby wyboru obszaru
AF: jeden punkt AF (wybieranie ręczne), jednopunktowy Spot AF
(wybieranie ręczne) i rozszerzanie punktu AF (wybieranie ręczne ).
Jeśli na obiektyw założono konwerter, a maksymalna przysłona wynosi f/8
(pomiędzy f/5.6 a f/8), automatyczna regulacja ostrości będzie możliwa.
: Punkt krzyżowy AF. Śledzenie
obiektu jest skuteczniejsze,
a precyzja regulacji ostrości
jest wysoka.
: Punkt AF czuły na linie pionowe
(punkty AF przyległe do środkowego
punktu AF u góry i u dołu) lub linie
poziome (punkty AF przyległe do
środkowego punktu AF po lewej
i po prawej).
Niedostępne w wybieraniu ręcznym.
Ustawienie działa tylko w przypadku
wybrania opcji ,,rozszerzanie punktu
AF (wybieranie ręczne )".
: Wyłączone punkty AF
(niewyświetlane).

? Jeśli maksymalna przysłona jest mniejsza niż f/5.6 (maksymalna wartość
przysłony wynosi od f/5.6 do f/8), uzyskanie ostrości w trybie AF może
być niemożliwe podczas fotografowania obiektów o niskim kontraście lub
słabo oświetlonych.
? Po podłączeniu konwertera Extender EF2x do obiektywu EF180mm f/3.5L
Macro USM automatyczna regulacja ostrości jest niemożliwa.
? Jeżeli maksymalna przysłona jest mniejsza niż f/8 (wartość maksymalnej
przysłony przekracza f/8), automatyczna regulacja ostrości jest
niemożliwa podczas fotografowania z wykorzystaniem wizjera.

103

Obiektywy i użyteczne punkty AF

Oznaczenia grup obiektywów
EF-S60mm f/2.8 Macro USM
EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM
EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
EF-S17-55mm f/2.8 IS USM
EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM
EF14mm f/2.8L USM
EF14mm f/2.8L II USM
EF15mm f/2.8 Fisheye
EF20mm f/2.8 USM
EF24mm f/1.4L USM
EF24mm f/1.4L II USM
EF24mm f/2.8
EF24mm f/2.8 IS USM
EF28mm f/1.8 USM
EF28mm f/2.8
EF28mm f/2.8 IS USM
EF35mm f/1.4L USM
EF35mm f/2
EF35mm f/2 IS USM
EF40mm f/2.8 STM
EF50mm f/1.0L USM
EF50mm f/1.2L USM
EF50mm f/1.4 USM
EF50mm f/1.8
EF50mm f/1.8 II
EF50mm f/2.5 Compact Macro
EF50mm f/2.5 Compact Macro
+ konwerter LIFE SIZE
EF85mm f/1.2L USM

104

B
E
C
B
A
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A

EF85mm f/1.2L II USM
EF85mm f/1.8 USM
EF100mm f/2 USM
EF100mm f/2.8 Macro
EF100mm f/2.8 Macro USM
EF100mm f/2.8L Macro IS USM
EF135mm f/2L USM
EF135mm f/2L USM
+ Extender EF1.4x
EF135mm f/2L USM + Extender EF2x
EF135mm f/2.8 (miękko rysujący)
EF180mm f/3.5L Macro USM
EF180mm f/3.5L Macro USM
+ Extender EF1.4x
EF200mm f/1.8L USM
EF200mm f/1.8L USM
+ Extender EF1.4x
EF200mm f/1.8L USM + Extender EF2x
EF200mm f/2L IS USM
EF200mm f/2L IS USM
+ Extender EF1.4x
EF200mm f/2L IS USM
+ Extender EF2x
EF200mm f/2.8L USM
EF200mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x
EF200mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x
EF200mm f/2.8L II USM
EF200mm f/2.8L II USM
+ Extender EF1.4x
EF200mm f/2.8L II USM
+ Extender EF2x
EF300mm f/2.8L USM
EF300mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x
EF300mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x
EF300mm f/2.8L IS USM
EF300mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF1.4x
EF300mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF2x
EF300mm f/2.8L IS II USM

A
A
A
B
E
B
A
A
B
A
B
F
A
A*
B*
A
A
B
A
B
B
A
B
B
A
B*
B*
A
B
B
A

Obiektywy i użyteczne punkty AF

EF300mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF1.4x
EF300mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF2x
EF300mm f/4L USM
EF300mm f/4L USM
+ Extender EF1.4x
EF300mm f/4L USM + Extender EF2x
EF300mm f/4L IS USM
EF300mm f/4L IS USM
+ Extender EF1.4x
EF300mm f/4L IS USM
+ Extender EF2x
EF400mm f/2.8L USM
EF400mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x
EF400mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x
EF400mm f/2.8L II USM
EF400mm f/2.8L II USM
+ Extender EF1.4x
EF400mm f/2.8L II USM
+ Extender EF2x
EF400mm f/2.8L IS USM
EF400mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF1.4x
EF400mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF2x
EF400mm f/2.8L IS II USM
EF400mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF1.4x
EF400mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF2x
EF400mm f/4 DO IS USM
EF400mm f/4 DO IS USM
+ Extender EF1.4x
EF400mm f/4 DO IS USM
+ Extender EF2x
EF400mm f/5.6L USM
EF400mm f/5.6L USM
+ Extender EF1.4x
EF500mm f/4L IS USM
EF500mm f/4L IS USM
+ Extender EF1.4x
EF500mm f/4L IS USM
+ Extender EF2x

B
B
B
B
G (f/8)
B
B
G (f/8)
A
B*
B*
A
B*
B*
A
B
B
A
B
B
B
B
G (f/8)
B
G (f/8)
B
B
G (f/8)

EF500mm f/4L IS II USM
EF500mm f/4L IS II USM
+ Extender EF1.4x
EF500mm f/4L IS II USM
+ Extender EF2x
EF500mm f/4.5L USM
EF500mm f/4.5L USM
+ Extender EF1.4x
EF600mm f/4L USM
EF600mm f/4L USM
+ Extender EF1.4x
EF600mm f/4L USM + Extender EF2x
EF600mm f/4L IS USM
EF600mm f/4L IS USM
+ Extender EF1.4x
EF600mm f/4L IS USM
+ Extender EF2x
EF600mm f/4L IS II USM
EF600mm f/4L IS II USM
+ Extender EF1.4x
EF600mm f/4L IS II USM
+ Extender EF2x
EF800mm f/5.6L IS USM
EF800mm f/5.6L IS USM
+ Extender EF1.4x
EF1200mm f/5.6L USM
EF1200mm f/5.6L USM
+ Extender EF1.4x
EF8-15mm f/4L Fisheye USM
EF16-35mm f/2.8L USM
EF16-35mm f/2.8L II USM
EF16-35mm f/4L IS USM
EF17-35mm f/2.8L USM
EF17-40mm f/4L USM
EF20-35mm f/2.8L
EF20-35mm f/3.5-4.5 USM
EF22-55mm f/4-5.6 USM
EF24-70mm f/2.8L USM
EF24-70mm f/2.8L II USM
EF24-70mm f/4L IS USM
EF24-85mm f/3.5-4.5 USM
EF24-105mm f/4L IS USM
EF28-70mm f/2.8L USM
EF28-70mm f/3.5-4.5
EF28-70mm f/3.5-4.5 II

B
B
G (f/8)
B
G (f/8)*
B
B*
G (f/8)*
B
B
G (f/8)
B
B
G (f/8)
E
G (f/8)
E
G (f/8)*
B
A
A
B
A
B
A
C
F
A
A
B
D
B
A
E
E

105

Obiektywy i użyteczne punkty AF

EF28-80mm f/2.8-4L USM
EF28-80mm f/3.5-5.6
EF28-80mm f/3.5-5.6 USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 II
EF28-80mm f/3.5-5.6 II USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 III USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 IV USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 V USM
EF28-90mm f/4-5.6
EF28-90mm f/4-5.6 USM
EF28-90mm f/4-5.6 II
EF28-90mm f/4-5.6 II USM
EF28-90mm f/4-5.6 III
EF28-105mm f/3.5-4.5 USM
EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM
EF28-105mm f/4-5.6
EF28-105mm f/4-5.6 USM
EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF28-200mm f/3.5-5.6
EF28-200mm f/3.5-5.6 USM
EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM
EF35-70mm f/3.5-4.5
EF35-70mm f/3.5-4.5A
EF35-80mm f/4-5.6
EF35-80mm f/4-5.6 PZ
EF35-80mm f/4-5.6 USM
EF35-80mm f/4-5.6 II
EF35-80mm f/4-5.6 III
EF35-105mm f/3.5-4.5
EF35-105mm f/4.5-5.6
EF35-105mm f/4.5-5.6 USM
EF35-135mm f/3.5-4.5
EF35-135mm f/4-5.6 USM
EF35-350mm f/3.5-5.6L USM
EF38-76mm f/4.5-5.6
EF50-200mm f/3.5-4.5
EF50-200mm f/3.5-4.5L
EF55-200mm f/4.5-5.6 USM
EF55-200mm f/4.5-5.6 II USM
EF70-200mm f/2.8L USM
EF70-200mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x
EF70-200mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x
EF70-200mm f/2.8L IS USM

106

B
E
E
E
E
E
E
E
B
B
B
B
B
B
B
F
F
B
B
B
B
E
E
F
E
F
E
F
B
G
G
B
C
D
E
B
B
D
D
A
B*
B*
A

EF70-200mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF1.4x
EF70-200mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF2x
EF70-200mm f/2.8L IS II USM
EF70-200mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF1.4x
EF70-200mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF2x
EF70-200mm f/4L USM
EF70-200mm f/4L USM
+ Extender EF1.4x
EF70-200mm f/4L USM
+ Extender EF2x
EF70-200mm f/4L IS USM
EF70-200mm f/4L IS USM
+ Extender EF1.4x
EF70-200mm f/4L IS USM
+ Extender EF2x
EF70-210mm f/3.5-4.5 USM
EF70-210mm f/4
EF70-300mm f/4-5.6 IS USM
EF70-300mm f/4-5.6L IS USM
EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM
EF75-300mm f/4-5.6
EF75-300mm f/4-5.6 USM
EF75-300mm f/4-5.6 II
EF75-300mm f/4-5.6 II USM
EF75-300mm f/4-5.6 III
EF75-300mm f/4-5.6 III USM
EF75-300mm f/4-5.6 IS USM
EF80-200mm f/2.8L
EF80-200mm f/4.5-5.6
EF80-200mm f/4.5-5.6 USM
EF80-200mm f/4.5-5.6 II
EF90-300mm f/4.5-5.6
EF90-300mm f/4.5-5.6 USM
EF100-200mm f/4.5A
EF100-300mm f/4.5-5.6 USM
EF100-300mm f/5.6
EF100-300mm f/5.6L
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
+ Extender EF1.4x

B
B
A
B
B
B
B
G (f/8)
B
B
G (f/8)
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
A
D
E
E
D
D
B
C
B
B
B
G (f/8)

Obiektywy i użyteczne punkty AF

EF200-400mm f/4L IS USM
B
Extender 1.4x
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x: z wbudowanym
B
konwerterem 1.4x
EF200-400mm f/4L IS USM
B
Extender 1.4x + Extender EF1.4x
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x: z wbudowanym
G (f/8)
konwerterem 1.4x + Extender EF1.4x
EF200-400mm f/4L IS USM
G (f/8)
Extender 1.4x + Extender EF2x
TS-E17mm f/4L
B
TS-E24mm f/3.5L
B
TS-E24mm f/3.5L II
B
TS-E45mm f/2.8
A
TS-E90mm f/2.8
A

Podczas korzystania z zestawienia obiektywu i konwertera oznaczonego
gwiazdką (*) precyzyjne ustawienie ostrości za pomocą AF może być
niemożliwe. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi
używanego obiektywu lub konwertera.
Nazwy ,,Extender EF1.4x" i ,,Extender EF2x" dotyczą wszystkich modeli I/II/III
(w tym podziale).

107

3 Wybór właściwości AI Servo AFN
Można łatwo skonfigurować tryb AI Servo AF, aby dopasować go do
obiektu lub sceny, wybierając opcję od przypadku 1 do przypadku 6.
Jest to tak zwane ,,narzędzie konfiguracyjne AF".

1 Wybierz kartę [21].
przypadek.
2 Wybierzokrętło & lt; 5 & gt; , aby wybrać ikonę
? Obróć p
przypadku, a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybrany przypadek zostanie
ustawiony. Wybrany przypadek jest
oznaczony kolorem niebieskim.

Informacje o przypadkach od 1 do 6
Jak wyjaśniono na stronach od 113 do 115 przypadki od 1 do 6 to sześć
kombinacji ustawień czułości śledzenia obiektów, śledzenia przyśpieszania/
zwalniania i autoprzełączania punktu AF. Aby wybrać przypadek mający
zastosowanie do obiektu lub sceny należy skorzystać z tabeli poniżej.
Przypadek Ikona

Opis

Obiekty mające zastosowanie Strona

Case 1

Nastawa uniwersalna do wielu zastosowań Dla każdego poruszającego się obiektu.

109

Case 2

Stałe śledzenie obiektów
ignoruj przeszkody

Gracze tenisowi, pływacy
stylu motylkowego, narciarze
stylu dowolnego itp.

109

Case 3

Natychmiastowe ostrzenie
obiektów w obrębie
punktów AF

Linia startowa wyścigu
kolarskiego, zjazd
narciarski itp.

110

Case 4

Obiekty szybko
przyspieszające i zwalniające

Piłka nożna, sporty
motorowe, koszykówka itp.

110

Case 5

Obiekty w chaotycznym szybkim
Jazda figurowa na
ruchu w dowolnym kierunku
lodzie itp.
(wyłączone w trybie Jeden punkt AF)

111

Case 6

Obiekty w chaotycznym ruchu ze
Gimnastyka
zmienną szybkością (wyłączone
rytmiczna itp.
w trybie Jeden punkt AF)

112

108

3 Wybór właściwości AI Servo AFN

Case 1: Nastawa uniwersalna do wielu zastosowań

Ustawienia domyślne
o Czułość śledzenia: 0
o Śledzenie przyspieszania/
zwalniania: 0
o Autoprzełączanie punktu AF: 0

Standardowe ustawienie odpowiednie
dla każdego poruszającego się obiektu.
Nadaje się do wielu obiektów i scen.
Wybierz pozycję od [Case 2] do [Case 6]
w następujących sytuacjach: gdy
przeszkoda przecina punkty AF lub
obiekt oddala się od punktów AF, gdy
chcesz ustawić ostrość na obiekt
pojawiający się nagle, gdy prędkość
poruszającego się obiektu zmienia się
nagle lub gdy obiekt gwałtownie porusza
się w poziomie lub pionie.

Case 2: Stałe śledzenie obiektów ignoruj przeszkody

Ustawienia domyślne
o Czułość śledzenia: Blokada: -1
o Śledzenie przyspieszania/
zwalniania: 0
o Autoprzełączanie punktu AF: 0

Aparat kontynuuje ustawianie ostrości na
obiekt, nawet gdy przeszkody wchodzą
w punkty AF lub obiekt oddala się od
punktów AF. Skuteczne, gdy może
pojawić się przeszkoda blokująca
obiekt lub gdy nie chcesz ustawiać
ostrości na tło.

Jeśli na drodze obiektu znajdzie się przeszkoda lub jeśli obiekt oddali się
na dłuższy czas od punktów AF, a domyślne ustawienie nie jest w stanie
podążać za docelowym obiektem, wybranie w pozycji [Czuł.śledz.] opcji [-2]
może zapewnić lepsze rezultaty (str. 113).

109

3 Wybór właściwości AI Servo AFN

Case 3: Natychmiastowe ostrzenie obiektów w obrębie punktów AF

Ustawienia domyślne
o Czułość śledzenia: Szybka zmiana: +1
o Śledzenie przyspieszania/zwalniania: +1
o Autoprzełączanie punktu AF: 0

Po tym jak punkt AF zacznie podążać za
obiektem to ustawienie umożliwia
ustawianie ostrości na kolejne obiekty
w różnych odległościach. Jeśli nowy
obiekt ukaże się przed docelowym
obiektem, aparat zacznie ustawiać
ostrość na nowy obiekt. Bardzo wygodna
funkcja, jeśli ostrość ma być zawsze
ustawiana na najbliższym obiekcie.

Jeśli chcesz szybko ustawić ostrość na obiekt, który pojawia się nagle, wybranie
w pozycji [Czuł.śledz.] opcji [+2] może zapewnić lepsze rezultaty (str. 113).

Case 4: Obiekty szybko przyspieszające i zwalniające

Ustawienia domyślne
o Czułość śledzenia: 0
o Śledzenie przyspieszania/
zwalniania: +1
o Autoprzełączanie punktu AF: 0

Przeznaczone do śledzenia ruchomych
obiektów, których prędkość zmienia się
znacznie i nagle.
Skuteczne w przypadku obiektów
wykonujących nagłe ruchy, nagłe
przyspieszenia, nagłe zwolnienia lub
nagłe zatrzymania.

Jeśli ruchomy obiekt nagle i znacznie zmienia prędkość, wybranie w pozycji
[Śledz. przysp./zwaln.] opcji [+2] może zapewnić lepsze rezultaty (str. 114).

110

3 Wybór właściwości AI Servo AFN

Case 5: Obiekty w chaotycznym szybkim ruchu w dowolnym kierunku
(wyłączone w trybie Jeden punkt AF)

Ustawienia domyślne
o Czułość śledzenia: 0
o Śledzenie przyspieszania/
zwalniania: 0
o Autoprzełączanie punktu AF: +1

Nawet jeśli obiekt rusza się gwałtownie
w górę, w dół, w lewo lub w prawo, punkt
AF przełącza się automatycznie
podążając za obiektem. Skuteczne dla
ruchomych obiektów, które poruszają
się gwałtownie w górę, w dół, w lewo
lub w prawo.
Ustawienie to działa po ustawieniu trybu
wyboru obszaru AF na rozszerzanie
punktu AF (wybieranie ręczne
),
rozszerzanie punktu AF (wybieranie
ręczne, punkty otaczające), strefowy AF
(wybieranie ręczne strefy),
wielkostrefowy AF (wybieranie ręczne
strefy) lub wybór automatyczny spośród
65 punktów AF.
To ustawienie jest niedostępne
w trybach Jednopunktowy Spot AF
(wybieranie ręczne) i Jeden punkt AF
(wybieranie ręczne).

Jeśli obiekt porusza się jeszcze gwałtowniej w górę, w dół, w lewo lub
w prawo, ustawienie opcji [Autoprzełącz.punktu AF] na [+2] może dać
lepsze rezultaty (str. 115).

111

3 Wybór właściwości AI Servo AFN

Case 6: Obiekty w chaotycznym ruchu ze zmienną szybkością
(wyłączone w trybie Jeden punkt AF)

Ustawienia domyślne
o Czułość śledzenia: 0
o Śledzenie przyspieszania/
zwalniania: +1
o Autoprzełączanie punktu AF: +1

Przeznaczone do śledzenia ruchomych
obiektów, których prędkość zmienia się
znacznie i nagle. Nawet jeśli obiekt rusza
się gwałtownie w górę, w dół, w lewo lub
w prawo i trudno jest ustawić ostrość,
punkt AF przełącza się automatycznie
podążając za obiektem.
Ustawienie to działa po ustawieniu trybu
wyboru obszaru AF na rozszerzanie
punktu AF (wybieranie ręczne
),
rozszerzanie punktu AF (wybieranie
ręczne, punkty otaczające), strefowy AF
(wybieranie ręczne strefy),
wielkostrefowy AF (wybieranie ręczne
strefy) lub wybór automatyczny spośród
65 punktów AF.
To ustawienie jest niedostępne w
trybach Jednopunktowy Spot AF
(wybieranie ręczne) i Jeden punkt AF
(wybieranie ręczne).

? Jeśli ruchomy obiekt nagle i znacznie zmienia prędkość, wybranie
w pozycji [Śledz. przysp./zwaln.] opcji [+2] może zapewnić lepsze
rezultaty (str. 114).
? Jeśli obiekt porusza się jeszcze gwałtowniej w górę, w dół, w lewo lub
w prawo, ustawienie opcji [Autoprzełącz.punktu AF] na [+2] może dać
lepsze rezultaty (str. 115).

112

3 Wybór właściwości AI Servo AFN

Parametry
? Czułość śledzenia
Ustawia czułość śledzenia obiektu
podczas działania AI Servo AF gdy
przeszkoda wchodzi w punkty AF lub
gdy punkty AF oddalają się od obiektu.

0
Ustawienie domyślne Zazwyczaj odpowiedni dla ruchomych
obiektów.
Blokada: -2 / Blokada: -1
Aparat kontynuuje ustawianie ostrości na obiekt, nawet gdy
przeszkody wchodzą w punkty AF lub obiekt oddala się od punktów
AF. Ustawienie -2 sprawia, że aparat śledzi docelowy obiekt dłużej
niż przy ustawieniu -1.
Jeśli jednak aparat ustawi ostrość na niewłaściwy obiekt,
przełączenie i ustawienie ostrości na docelowy obiekt może
zająć nieco więcej czasu.
Szybka zmiana: +2 / Szybka zmiana: +1
Aparat może ustawiać ostrość na kolejne obiekty w różnych
odległościach w zasięgu punktów AF. Bardzo wygodna funkcja,
jeśli ostrość ma być zawsze ustawiana na najbliższym obiekcie.
Ustawienie +2 zapewnia szybsze ustawianie ostrości na kolejny
obiekt niż ustawienie +1.
Jednakże aparat jest bardziej skłonny do nastawiania na ostrość
na niewłaściwym obiekcie.

[Czuł.śledz.] to ta sama funkcja co [Czułość śledzenia w AI Servo]
w aparatach EOS-1D Mark III/IV, EOS-1Ds Mark III i EOS 7D.

113

3 Wybór właściwości AI Servo AFN

? Śledzenie przyspieszania/zwalniania
Służy do ustawiania czułości śledzenia
ruchomych obiektów, których prędkość
zmienia się gwałtownie, ruszają lub
zatrzymują się itp.

0
Odpowiednie dla obiektów poruszających się ze stałą prędkością
(minimalna zmiana prędkości ruchu).
+2 / +1
Skuteczne dla obiektów wykonujących nagłe ruchy, nagłe
przyśpieszenia/zwolnienia lub nagłe zatrzymania. Nawet jeśli
prędkość obiektu nagle gwałtownie się zmienia, aparat utrzymuje
ostrość na docelowym obiekcie. Przykład: w przypadku zbliżającego
się obiektu aparat staje się mniej skłonny do nastawiania na ostrość
za nim, by uniknąć rozmycia obiektu. W przypadku obiektu
zatrzymującego się nagle, aparat jest mniej skłonny do nastawiania
na ostrość przed nim. Ustawienie +2 śledzi nagłe zmiany prędkości
ruchu obiektu lepiej niż ustawienie +1.
Ponieważ jednak aparat jest czuły nawet na najmniejsze ruchy
obiektu, regulacja ostrości może chwilowo utracić stabilność.

114

3 Wybór właściwości AI Servo AFN

? Autoprzełączanie punktu AF
Służy do ustawiania czułości
przełączania punktów AF podczas
śledzenia gwałtownych ruchów obiektu
w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
Ustawienie to działa po ustawieniu trybu
wyboru obszaru AF na rozszerzanie
punktu AF (wybieranie ręczne
),
rozszerzanie punktu AF (wybieranie
ręczne, punkty otaczające), strefowy AF
(wybieranie ręczne strefy),
wielkostrefowy AF (wybieranie ręczne
strefy) lub wybór automatyczny spośród
65 punktów AF.
0
Standardowe ustawienie dla stopniowego przełączania punktu AF.
+2 / +1
Nawet jeśli obiekt docelowy gwałtownie przesuwa się w górę, w dół,
w lewo lub w prawo i oddala się od punktu AF, aparat przełącza
regulacje ostrości na sąsiednie punkty AF, aby kontynuować
ustawianie ostrości na obiekt. Aparat przełącza na punkt AF, który
prawdopodobnie najlepiej ustawi ostrość na obiekt, w oparciu
o dotychczasowy ciągły ruch obiektu, kontrast itp. Ustawienie +2
sprawia, że aparat ma większą tendencję do przełączania punktów
AF niż przy ustawieniu +1.
Jednak w przypadku obiektywu szerokokątnego o dużej głębi
ostrości, gdy obiekt jest zbyt mały w kadrze, aparat może ustawić
ostrość na niewłaściwy punkt AF.

115

3 Wybór właściwości AI Servo AFN

Zmiana ustawień parametrów przypadków
Można ręcznie regulować trzy parametry każdego przypadku:
1. Czułość śledzenia; 2. Śledzenie przyspieszania/zwalniania;
3. Autoprzełączanie punktu AF.

1

Wybierz przypadek.
? Obróć pokrętło & lt; 5 & gt; celem wybrania ikony
przypadku, który chcesz wyregulować.

& gt; .
2 Naciśnij przycisk & lt; bcotoczony
? Wybrany parametr ędzie
purpurową ramką.

3 Wybierz parametr do
wyregulowania.
? Wybierz parametr do wyregulowania,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Po wybraniu czułości śledzenia,
ukaże się ekran ustawień.

regulacji.
4 Dokonaj odpowiedniejnastępnie
? Dostosuj ustawienie, a
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Regulacja zostanie zapisana.
? Domyślne ustawienie jest oznaczone
jasno szarym wskaźnikiem [C].
? Aby powrócić do ekranu wyświetlanego
w kroku 1, naciśnij przycisk & lt; c & gt; .
? W punkcie 2 naciśnięcie kolejno przycisków & lt; c & gt; i & lt; L & gt; przywraca
w każdym przypadku ustawienia opisanych powyżej parametrów 1, 2 i 3.
? Możesz także zarejestrować ustawienia parametrów 1, 2 i 3 na karcie
Moje Menu (str. 459). Postępowanie takie zmieni ustawienia wybranego
parametru.
? Podczas wykonywania zdjęć w przypadku regulowanych parametrów,
należy wybrać regulowany przypadek, a następnie wykonać zdjęcie.

116

3 Dostosowywanie funkcji AFNN
Za pomocą kart menu od [22] do
[25], można tak ustawić funkcje AF,
aby były dostosowane do stylu
fotografowania lub obiektu.

22: AI Servo
Priorytet 1. zdjęcia AI Servo
W trybie AI Servo AF można ustawić charakterystykę działania AF
i czas zwalniania migawki dla pierwszego zdjęcia w trybie.

: Priorytet równoważny
Zapewnia równowagę między czasem
ostrzenia i wyzwalania.

: Priorytet wyzwalania
Po naciśnięciu spustu migawki aparat
natychmiast wykonuje zdjęcie, nawet
jeśli obiekt nie jest ostry. Jest to
przydatne, gdy zarejestrowanie
obrazu ma mieć pierwszeństwo
nad uzyskaniem ostrości,

: Priorytet ostrości
Po naciśnięciu spustu migawki zdjęcie nie zostanie zrobione dopóki
obiekt jest nieostry. Ta funkcja jest bardzo wygodna, gdy ostrość ma
być zawsze ustawiana przed zarejestrowaniem obrazu.

117

3 Dostosowywanie funkcji AFNN

Priorytet 2. zdjęcia AI Servo
Można ustawić charakterystykę działania AF i czas zwalniania
podczas ciągłego wykonywania zdjęć po pierwszym zdjęciu w trybie
AI Servo AF.

: Priorytet równoważny
Zapewnia równowagę między
ostrością a szybkością serii zdjęć.
Serie zdjęć mogą być wolniejsze przy
słabym oświetleniu i kontraście.

: Priorytet szybkości fotografowania
Szybkość serii zdjęć jest ważniejsza niż ostrość.

: Priorytet ostrości
Ostrość ważniejsza względem szybkości serii zdjęć. Zdjęcie nie
zostanie zrobione dopóki obiekt jest nieostry.

W warunkach powodujących włączenie funkcji fotografowania bez
migotania (str. 185), nawet jeśli ustawiono opcję [Prior.sz.fot.], szybkość
serii zdjęć może być nieco mniejsza, a odstęp czasowy między kolejnymi
zdjęciami może być nieregularny.

118

3 Dostosowywanie funkcji AFNN

23: One Shot
Ręczna ostrość dla obiektywu
W przypadku poniższych obiektywów USM i STM wyposażonych
w pierścień elektronicznej regulacji ostrości można wybrać opcję
korzystania z elektronicznej ręcznej regulacji ostrości.
EF50mm f/1.0L USM
EF85mm f/1.2L USM
EF85mm f/1.2L II USM
EF200mm f/1.8L USM

EF300mm f/2.8L USM
EF400mm f/2.8L USM
EF400mm f/2.8L II USM
EF500mm f/4.5L USM

EF600mm f/4L USM
EF1200mm f/5.6L USM
EF28-80mm f/2.8-4L USM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM
EF40mm f/2.8 STM
EF-S10-18mm f/4.5-6.3 IS STM EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

: Włącz po One-Shot AF
Po automatycznej regulacji ostrości
przytrzymanie wciśniętego do połowy
spustu migawki pozwala ustawić
ostrość ręcznie.

: Wyłącz po One-Shot AF
Ręczna regulacja ostrości po
automatycznej regulacji ostrości
jest wyłączona.

OFF: Wyłącz w trybie AF
Jeśli przełącznik trybu ostrości na obiektywie został ustawiony
w pozycji & lt; AF & gt; , ręczna regulacja ostrości jest wyłączona.

119

3 Dostosowywanie funkcji AFNN

Oświetlenie wspomagające AF
Włącza lub wyłącza oświetlenie wspomagające AF wbudowanej lampy
błyskowej lub zewnętrznej lampy Speedlite EOS.

ON: Włącz
Oświetlenie wspomagające AF jest
emitowane w razie potrzeby.

OFF: Wyłącz
Oświetlenie wspomagające AF
nie jest emitowane. Zapobiega to
przeszkadzaniu innym przez
oświetlenie wspomagające.

1: Tylko z zewnętrzną lampą błyskową
W razie potrzeby oświetlenie wspomagające AF będzie emitowane
wyłącznie w przypadku korzystania z zewnętrznej lampy błyskowej
Speedlite. Wbudowana lampa błyskowa nie będzie emitowała
oświetlenia wspomagającego AF.

IR: Tylko oświetlenie wspomagające IR AF
Jeśli do aparatu została podłączona zewnętrzna lampa Speedlite,
oświetlenie wspomagające AF zostanie wyemitowane tylko
z funkcją podczerwieni. Zapobiega to emitowaniu oświetlenia
wspomagającego AF w formie serii małych błysków.
W przypadku korzystania z lampy błyskowej Speedlite serii EX
wyposażonej w lampkę LED oświetlenie wspomagające AF nie
zostanie automatycznie włączone.

Jeśli dla funkcji indywidualnej [Oświetlenie wspomagające AF]
zewnętrznej lampy Speedlite została wybrana opcja [Wyłącz], lampa
Speedlite nie wyemituje oświetlenia wspomagającego AF niezależnie od
tego ustawienia.

120

3 Dostosowywanie funkcji AFNN

Priorytet wyzwalania One-Shot AF
Można ustawić charakterystykę działania AF i czas zwalniania dla trybu
AI Servo AF.

: Priorytet ostrości
Zdjęcie nie zostanie zrobione dopóki
obiekt jest nieostry. Ta funkcja jest
bardzo wygodna, gdy ostrość ma
być zawsze ustawiana przed
wykonaniem zdjęcia.

: Priorytet wyzwalania
Wyzwalanie migawki jest ważniejsze
niż ostrość. Priorytetem jest zrobienie
zdjęcia, a nie poprawne ustawienie
ostrości.
Zdjęcia będą wykonywane, nawet
gdy obiekt jest nieostry.

121

3 Dostosowywanie funkcji AFNN

24
Szukanie ostrości po utracie AF
Jeśli nie można nastawić na ostrość za pomocą automatycznej
regulacji ostrości, można pozwolić, aby aparat kontynuował
wyszukiwanie ostrości lub przerwać wyszukiwanie.

ON: Dalsze szukanie ostrości
Gdy nie można uzyskać ostrości,
napęd obiektywu pracuje próbując
znaleźć pozycję ostrości.

OFF: Zaprzestanie szukania
ostrości
Gdy nie uda się ustawić ostrości
w trybie AF, wówczas napęd
obiektywu przestaje pracować.
Zapobiega dużej utracie ostrości
w związku z jej poszukiwaniem.

Super-teleobiektywy i inne obiektywy o szerokim zakresie regulacji ostrości
oddalają się znacznie od ustawienia ostrości podczas wyszukiwania
ostrości, przez co kolejne ustawienie ostrości wymaga większej ilości czasu.
Zaleca się wybór ustawienia [Zaprzest.szukania ostr.].

122

3 Dostosowywanie funkcji AFNN

Wybieralne punkty AF
Funkcja pozwala zmienić liczbę punktów AF dostępnych do ręcznego
wyboru. Jeśli ustawiono wybór automatyczny spośród 65 punktów AF,
ramka obszarowego AF (cały obszar AF) będzie używana do regulacji
ostrości niezależnie od poniższego ustawienia.

: 65 punktów
Wybieranie ręczne spośród
wszystkich 65 punktów AF.

: 21 punktów
Liczba punktów AF do wyboru
ograniczona do 21.

: 9 punktów
Liczba punktów AF do wyboru
ograniczona do 9.

W przypadku obiektywów z grup od E do G (str. 102-103) liczba ręcznie
wybieralnych punktów AF jest mniejsza.
? Nawet w przypadku ustawień innych niż [65 punktów] nadal dostępne
są ustawienia Rozszerzanie punktu AF (wybieranie ręczne ),
Rozszerzanie punktu AF (wybieranie ręczne, punkty otaczające),
Strefowy AF (wybieranie ręczne strefy) i Wielkostrefowy AF (wybieranie
ręczne strefy).
? Po naciśnięciu przycisku & lt; S & gt; punkty AF, których nie można wybrać
ręcznie, nie będą wyświetlane w wizjerze.

123

3 Dostosowywanie funkcji AFNN

Wybierz tryb wyboru obszaru AF
Można ograniczyć wybieralne tryby wyboru obszaru AF do
preferowanych. Wybierz tryb wyboru i naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby
dołączyć symbol zaznaczenia & lt; X & gt; . Następnie wybierz [OK], aby
zarejestrować ustawienie.

: Wybór ręczny: AF punktowy
Do dokładnej regulacji ostrości na
obszarze mniejszym niż jeden punkt
AF (wybieranie ręczne).

: Wybór ręczny: 1-punktowy AF
Możliwość wyboru jednego punktu
spośród tych określonych w opcji
[Wybieralne punkty AF].

: Poszerz obszar AF:
Aparat będzie ustawiał ostrość, używając ręcznie wybranego punktu AF
i przyległych punktów AF (powyżej, poniżej, po lewej i po prawej stronie).

: Poszerz obszar AF: Otoczenie
Ostrość w aparacie będzie ustawiona z użyciem wybranego ręcznie
punktu AF i sąsiednich punktów AF.

: Wybór ręczny: Strefowy AF
Obszar AF jest podzielony na dziewięć stref ostrości.

: Wybór ręczny: Wielkostrefowy AF
Obszar AF jest podzielony na trzy strefy ostrości.

: Wybór automatyczny: 65-punktowy AF
Do regulacji ostrości używana jest ramka obszarowego AF
(cały obszar AF).
? Oznaczenie & lt; X & gt; nie może być usunięte w pozycji [Wybór
ręczny:1-punkt.AF]
? Jeśli założony obiektyw należy do grupy H (str. 103), można wybrać tylko
opcje [Wybór ręczny:AF punktowy], [Wybór ręczny:1-punkt.AF]
i [Poszerz obszar AF: ].

124

3 Dostosowywanie funkcji AFNN

Metoda wyboru obszaru AF
Można ustawić metodę zmiany trybu wyboru obszaru AF.

p/

: S 9 Przycisk M-Fn

Po naciśnięciu przycisku & lt; S & gt;
użycie dźwigni & lt; p & gt; lub przycisku
& lt; B & gt; zmienia tryb wyboru
obszaru AF.

p/

: S 9 Pokrętło główne

Po naciśnięciu przycisku & lt; S & gt;
użycie dźwigni & lt; p & gt; lub pokrętła
& lt; 6 & gt; zmienia tryb wyboru
obszaru AF.
Po ustawieniu opcji [S 9 Pokrętło główne] użyj multi-sterownika & lt; 9 & gt; ,
aby przesunąć punkt AF w poziomie.

Punkt AF powiązany z orientacją
Można ustawić oddzielnie punkt AF lub tryb wyboru obszaru AF + punkt
AF do wykonywania zdjęć w układzie pionowym i poziomym.

: Te same dla kadrowania
pionowego/poziomego
Zarówno w przypadku zdjęć w pionie
jak i poziomie używany będzie ten
sam tryb wyboru obszaru AF i ten
sam wybrany ręcznie punkt AF
(lub strefa).

125

3 Dostosowywanie funkcji AFNN

: Oddzielne punkty AF: obszar + punkt
Tryb wyboru obszaru AF i punkt AF (lub strefę) można ustawić
oddzielnie dla każdej orientacji aparatu (1. Poziomo; 2. Pionowo
(uchwyt aparatu u góry); 3. Pionowo (uchwyt aparatu u dołu)).
Jeśli wybierzesz ręcznie tryb wyboru obszaru AF i punkt AF (lub strefę)
dla każdej z trzech orientacji aparatu, zostaną one ustanowione dla
poszczególnych orientacji. W razie zmiany orientacji podczas
wykonywania zdjęć aparat będzie przełączał się w tryb wyboru obszaru
AF i na ręcznie wybrany punkt AF (lub strefę) dla aktualnej orientacji.

: Oddzielne punkty AF: Tylko punkt
Punkt AF można ustawić oddzielnie dla każdej orientacji aparatu
(1. Poziomo; 2. Pionowo (uchwyt aparatu u góry); 3. Pionowo
(uchwyt aparatu u dołu)). Choć używany będzie ten sam tryb wyboru
obszaru AF, punkt AF będzie automatycznie przełączany zgodnie
z orientacją aparatu.
Funkcja ta działa z ustawieniami Wybór ręczny: AF punktowy,
Wybór ręczny: 1-punktowy AF, Poszerz obszar AF: i Poszerz
obszar AF: Otoczenie.
Jeśli wybierzesz ręcznie punkt AF dla każdej spośród trzech orientacji
aparatu, zostaną one zarejestrowane dla poszczególnych orientacji.
Podczas fotografowania wybrany ręcznie punkt AF będzie przełączany
zgodnie z orientacją aparatu. Nawet jeśli zmienisz tryb wyboru obszaru
AF na Wybór ręczny: AF punktowy, Wybór ręczny: 1-punktowy AF,
Poszerz Obszar AF: lub Poszerz obszar AF: Otoczenie, punkt AF
ustawiony dla danej orientacji zostanie zachowany.
Jeśli zmienisz tryb wyboru obszaru AF na Strefowy AF (wybieranie
ręczne strefy) lub Wielkostrefowy AF (wybieranie ręczne strefy),
strefa będzie przełączana na zgodną z orientacją aparatu.
? Po przywróceniu ustawień domyślnych aparatu (str. 70) ustawienie będzie
[Te same dla kadr. pion./poz.]. Ustawienia dla trzech orientacji (1, 2 i 3)
aparatu zostaną usunięte i wszystkie trzy powrócą do ustawienia Jeden
punkt AF (wybieranie ręczne) z wybranym środkowym punktem AF.
? Jeśli wybierzesz to ustawienie i później podłączysz obiektyw z innej grupy AF
(str. 100-103, zwłaszcza Grupa G), ustawienie może zostać skasowane.

126

3 Dostosowywanie funkcji AFNN

Wstępny punkt AF,

AI Servo AF

Gdy tryb wyboru obszaru AF jest ustawiony na Wybór automatyczny:
65-punktowy AF, można ustawić wstępny punkt AF trybu AI Servo AF.

: Wybrano

wstępny punkt AF

Tryb AI Servo AF zacznie od ręcznie
wybranego punktu AF, jeśli działanie
AF będzie ustawione na AI Servo AF,
a tryb wyboru obszaru AF będzie
ustawiony na Wybór automatyczny:
65-punktowy AF.

: Ręczny

punkt AF

Jeśli przełączysz z ustawienia Wybór ręczny: AF punktowy, Wybór ręczny:
1-punktowy AF, Poszerz obszar AF: lub Poszerz obszar AF: Otoczenie na Wybór
automatyczny: 65-punktowy AF, tryb AI Servo AF zacznie od punktu AF, który został
wybrany ręcznie przed przełączeniem. Jest to przydatne, jeśli chcesz, aby tryb
AI Servo AF zaczynał od punktu AF, który został wybrany przed przełączeniem
trybu wyboru obszaru AF na Wybór automatyczny: 65-punktowy AF.
Po ustawieniu trybu wyboru obszaru AF na Wybór automatyczny: 65-punktowy
AF za pomocą znajdującej się w menu [83: Ustawienia własne] opcji
[Pomiar i AF start] (str. 450), [Przełącz do zarejest. f-cji AF] (str. 452) lub
[Zarej./przywołaj f-cję fotogr.] (str. 457) można nacisnąć przycisk przypisany
w trybie Wybór ręczny: AF punktowy, Wybór ręczny: 1-punktowy AF, Poszerz
obszar AF: lub Poszerz obszar AF: Otoczenie, aby przełączyć w tryb AI
Servo AF z ustawieniem Wybór automatyczny: 65-punktowy AF zamiast
punktu AF użytego bezpośrednio wcześniej.

AUTO: Automatyczny
Punkt AF, od którego zaczyna tryb AI Servo AF, zostanie ustawiony
automatycznie w zależności od warunków fotografowania.
Po wybraniu opcji [Ręczny
punkt AF] tryb AI Servo AF zacznie
od strefy właściwej dla ręcznie wybranego punktu AF, nawet jeśli tryb
wyboru obszaru AF zostanie przełączony na Strefowy AF (wybieranie
ręczne strefy) lub Wielkostrefowy AF (wybieranie ręczne strefy).

127

3 Dostosowywanie funkcji AFNN

Automatyczne wybieranie punktu AF: EOS iTR AF
EOS iTR AF wykonuje automatyczną regulację ostrości poprzez rozpoznawanie
twarzy i kolorów obiektu. EOS iTR AF działa po ustawieniu trybu wyboru strefy AF
na Strefowy AF (wybieranie ręczne strefy), Wielkostrefowy AF (wybieranie ręczne
strefy) lub Wybór automatyczny spośród 65 punktów AF.
* inteligentne śledzenie i rozpoznawanie: czujnik pomiarowy rozpoznaje obiekt,
a punkty AF śledzą go.

ON: Włącz
Punkt AF jest automatycznie
wybierany nie tylko na podstawie
danych AF, ale także twarzy i innych
szczegółów.
W trybie AI Servo AF aparat zapamiętuje kolor w miejscu ustawienia
ostrości po raz pierwszy, a następnie śledzi obiekt i ustawia na nim ostrość,
przełączając punkty AF, by śledzić ten kolor. Dzięki temu śledzenie obiektu
jest łatwiejsze niż wtedy, gdy dostępne są tylko dane AF.
W trybie One-Shot AF funkcja EOS iTR AF ułatwia ustawianie
ostrości na ludzi, umożliwiając skupienie się na kompozycji.

OFF: Wyłącz
Punkty AF są wybierane automatycznie tylko na podstawie danych
AF. (Autofokus nie będzie używać informacji o twarzach, kolorach
obiektu i innych szczegółach).
? W przypadku ustawienia [Włącz] regulacja ostrości przez aparat będzie
trwała dłużej niż przy ustawieniu [Wyłącz].
? Podczas działania funkcji EOS iTR AF maksymalna szybkość serii zdjęć
z ustawieniem & lt; o & gt; wynosi około 9,5 kl./s. Ponadto w warunkach
słabego oświetlenia szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć.
? W przypadku niektórych warunków fotografowania i obiektów oczekiwany
efekt może nie zostać uzyskany nawet po wybraniu opcji [Włącz].
? Gdy oświetlenie jest tak słabe, że lampa błyskowa emituje automatycznie oświetlenie
wspomagające AF, punkt AF jest wybierany automatycznie tylko na podstawie danych AF.
? Wykrywanie twarzy może nie działać w przypadku małej twarzy lub
w warunkach słabego oświetlenia.

128

3 Dostosowywanie funkcji AFNN

25
Wzór ręcznego wyboru punktów AF
Podczas ręcznego wyboru punktów AF wybór może zatrzymać się na
zewnętrznej krawędzi lub być kontynuowany po przeciwległej stronie.
Funkcja działa w trybach wyboru obszaru AF innych niż Strefowy AF
(wybieranie ręczne strefy), Wielkostrefowy AF (wybieranie ręczne
strefy) i Wybór automatyczny spośród 65 punktów AF (działa w trybie
AI Servo AF).

: Do krawędzi pola AF
Jest to przydatne w przypadku
częstego korzystania z punktu AF
na krawędzi.

: Ciągłe
Zamiast zatrzymywać się na
krawędzi wybór punktu AF jest
kontynuowany po przeciwległej
stronie.

129

3 Dostosowywanie funkcji AFNN

Wyświetlanie punktu AF przy nastawianiu ostrości
Można wybierać między wyświetlaniem lub niewyświetlaniem
punktów AF w następujących wypadkach: 1. podczas wyboru punktów
AF; 2. w momencie gotowości aparatu do wykonania zdjęcia (przed
działaniem automatycznej regulacji ostrości); 3. podczas działania
automatycznej regulacji ostrości i 4. po ustawieniu ostrości.

: Wybrane (stałe)
Wybrane punkty AF są zawsze
wyświetlane.

: Wszystkie (stałe)
Wszystkie punkty AF są zawsze
wyświetlane.

: Wybrane (wstępny AF, z ostrością)
Wybrane punkty AF będą wyświetlane w przypadku 1, 2 i 4.

: Wybrane (z ostrością)
Wybrane punkty AF będą wyświetlane w przypadku 1 i 4 oraz po
rozpoczęciu AF.

OFF: Wyłącz wyświetlanie
W przypadkach 2, 3 i 4 wybrane punkty AF nie będą wyświetlane.

130

3 Dostosowywanie funkcji AFNN

Podświetlenie w wizjerze
Umożliwia określenie, czy punkty AF w wizjerze mają świecić na
czerwono po ustawieniu ostrości.

AUTO: Automatyczny
Punkty AF automatycznie świecą
na czerwono w warunkach słabego
oświetlenia.

ON: Włącz
Punkty AF świecą na czerwono
niezależnie od poziomu oświetlenia
otoczenia.

OFF: Wyłącz
Punkty AF nie świecą na czerwono.
W przypadku ustawienia [Autom.] lub [Włącz] można określić,
czy punkt AF ma świecić na czerwono (migać) po naciśnięciu
przycisku & lt; Q & gt; w trybie AI Servo AF.

OFF: Niepodświetlony
Punkt AF nie będzie świecił w trybie
AI Servo AF.

ON: Podświetlony
Punkty AF używane do regulacji
ostrości będą świecić na czerwono
w trybie AI Servo AF. Funkcja nie
będzie działać, jeśli w ustawieniu
[Podświetlenie w wizjerze] wybrano
opcję [Wyłącz].

? Po naciśnięciu przycisku & lt; S & gt; punkty AF będą świecić na czerwono
niezależnie od tego ustawienia.
? Poziomica elektroniczna i siatka w wizjerze oraz informacje wybrane
w pozycji [Pokaż/ukryj w wizjerze] (str. 77) także będą świecić na czerwono.

131

3 Dostosowywanie funkcji AFNN

Stan AF w wizjerze
Ikona stanu AF informująca o działaniu AF może być wyświetlana
w polu widzenia wizjera lub poza nim.

: Pokaż w polu widzenia
Ikona stanu AF & lt; i & gt; jest
wyświetlana w prawym dolnym
rogu pola widzenia wizjera.

: Pokaż poza polem widzenia
Ikona & lt; e & gt; jest wyświetlana pod
wskaźnikiem ostrości & lt; o & gt; poza
polem widzenia wizjera.
Ikona stanu AF jest wyświetlana podczas naciskania spustu migawki
do połowy po ustawieniu ostrości oraz podczas przytrzymywania
przycisku & lt; p & gt; .

Mikroregulacja AF
Istnieje możliwość dokonania dokładnej regulacji punktów AF.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części
,,Precyzyjna regulacja punktu ostrości AF" na następnej stronie.

132

3 Precyzyjna regulacja punktu ostrości AFN
Precyzyjna regulacja punktu ostrości AF jest możliwa w podczas
wykonywania zdjęć z wykorzystaniem wizjera. Funkcja ta jest określana
jako mikroregulacja AF. Przed przeprowadzeniem regulacji należy
zapoznać się z tematem ,,Przestrogi dotyczące mikroregulacji AF" na
stronie 138.
Zazwyczaj nie ma potrzeby przeprowadzania tej regulacji.
Należy z niej korzystać tylko w razie konieczności. Należy
pamiętać, że korzystanie z tej regulacji może uniemożliwić
dokładną regulację ostrości.

Jednakowa regulacja wszystkich obiektywów
Przeprowadź ręczną regulację, wykonaj zdjęcie i sprawdź rezultat.
Powtarzaj tę czynność do uzyskania odpowiedniego rezultatu. Podczas
automatycznej regulacji ostrości, niezależnie od używanego obiektywu,
punkt ostrości będzie przesunięty o wartość regulacji.

1

Wybierz [Mikroregulacja AF].
? Na karcie [25] wybierz pozycję
[Mikroregulacja AF], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz [Wszystko tak samo].

& lt; B
3 NaciśnijsiprzyciskWszystko & gt; . samo].
? Ukaże ę ekran [
tak

133

3 Precyzyjna regulacja punktu ostrości AFN

odpowiedniej
4 Dokonajwartość regulacji.regulacji.
? Ustaw
Zakres
regulacji wynosi ?20 kroków.
? Ustawienie w kierunku ,,-: "
przesuwa punkt ostrości do przodu
względem standardowego punktu
ostrości.
? Ustawienie w kierunku ,,+: "
przesuwa punkt ostrości do tyłu
względem standardowego punktu
ostrości.
? Po dokonaniu regulacji, naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz opcję [Wszytko tak samo],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

5 Sprawdź rezultati regulacji.
? Wykonaj zdjęcie odtwórz obraz
(str. 354), aby sprawdzić rezultat
regulacji.
? Jeśli w wynikach fotografowania
ostrość jest ustawiona przed
docelowym punktem, wyreguluj
w kierunku opcji ,,+: ". Jeśli ostrość
jest ustawiona za docelowym
punktem, wyreguluj w kierunku
opcji ,,+: ".
? W razie potrzeby można powtórzyć
regulację.

Jeśli wybrano opcję [Wszystko tak samo], oddzielna regulacja dla
najkrótszej i najdłuższej ogniskowej obiektywów zmiennoogniskowych
nie będzie możliwa.

134

3 Precyzyjna regulacja punktu ostrości AFN

Reguluj dla obiektywu
Można dokonać regulacji dla każdego obiektywu i zapisać regulację
w aparacie. Istnieje możliwość zapisania regulacji dla 40 obiektywów.
W przypadku autofokusa z obiektywem, którego parametry zapisano
w aparacie, punkt ostrzenia zawsze będzie przesunięty o wartość regulacji.
Przeprowadź ręczną regulację, wykonaj zdjęcie i sprawdź rezultat. Powtarzaj do
uzyskania pożądanego rezultatu. W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego
przeprowadź regulacje dla najkrótszej (W) i najdłuższej ogniskowej (T).

1

Wybierz [Reg. dla obiekt.]

2 Naciśnij przycisk & lt; B & gt; .
? Zostanie wyświetlony ekran
[Reg. dla obiekt.].

3 Sprawdź i zmień informacje dot.
obiektywu.

Zapisana liczba

Sprawdź informacje dot. obiektywu.
? Naciśnij przycisk & lt; B & gt; .
? Ekran wyświetli nazwę obiektywu
i 10-cyfrowy numer seryjny. Po
wyświetleniu numeru seryjnego,
wybierz [OK] i przejdź do kroku 4.
? Jeśli nie można potwierdzić numeru seryjnego
obiektywu, zostanie wyświetlony symbol
,,0000000000". W takim przypadku należy
wprowadzić numer zgodnie z instrukcjami
podanymi na następnej stronie.
? Informacje o gwiazdce ,,*" wyświetlanej przed
numerami seryjnymi niektórych obiektywów
można znaleźć na następnej stronie.

135

3 Precyzyjna regulacja punktu ostrości AFN

Wprowadzanie numeru seryjnego
? Wybierz cyfrę, która ma być
wprowadzona, a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; , aby pojawiło się
oznaczenie & lt; r & gt; .
? Wprowadź cyfrę, a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .
? Po wprowadzeniu wszystkich cyfr
wybierz opcję [OK].
Numer seryjny obiektywu
? Jeśli w punkcie 3 przed 10-cyfrowym numerem seryjnym pojawi
się gwiazdka ,,*", oznacza to, że można zarejestrować tylko
jeden egzemplarz tego samego modelu obiektywu. Nawet po
wprowadzeniu numeru seryjnego gwiazdka ,,*" będzie nadal
wyświetlana.
? Numer seryjny obiektywu może się różnić od numeru seryjnego
wyświetlanego w kroku 3. Nie oznacza to nieprawidłowego
działania urządzenia.
? Jeśli numer seryjny obiektywu zawiera litery, należy wprowadzić
tylko cyfry.
? Jeśli numer seryjny obiektywu zawiera co najmniej 11 cyfr, należy
wprowadzić tylko 10 ostatnie cyfr.
? Lokalizacja numeru seryjnego zależy od obiektywu.
? Niektóre obiektywy nie są opatrzone numerem seryjnym. Aby
zarejestrować obiektyw, który nie posiada numeru seryjnego,
należy wprowadzić jakikolwiek numer seryjny.

? W przypadku wybrania ustawienia [Reg. dla obiekt.] i użycia konwertera
zarejestrowane ustawienie będzie dotyczyło połączenia obiektywu
i konwertera.
? Po zarejestrowaniu 40 obiektywów ukaże się komunikat. Dopiero po
wybraniu obiektywu, którego rejestracja zostanie usunięta (nadpisana)
można zarejestrować kolejny obiektyw.

136

3 Precyzyjna regulacja punktu ostrości AFN

Obiektyw stałoogniskowy

4 Dokonaj odpowiedniej regulacji.
? W przypadku obiektywu
?

Obiektyw zmiennoogniskowy

?

?

?

?

?

zmiennoogniskowego wybierz najkrótszą
(W) lub najdłuższą ogniskową (T).
Naciśniecie & lt; 0 & gt; usunie purpurową
ramkę i umożliwi regulację.
Ustaw wartość regulacji, a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; . Zakres
regulacji wynosi ?20 kroków.
Ustawienie w kierunku ,,-: " przesuwa
punkt ostrości do przodu względem
standardowego punktu ostrości.
Ustawienie w kierunku ,,+: " przesuwa
punkt ostrości do tyłu względem
standardowego punktu ostrości.
W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego
powtórz tę procedurę i przeprowadź regulacje
dla najkrótszej (W) i najdłuższej ogniskowej (T).
Po zakończeniu regulacji naciśnij
przycisk & lt; M & gt; , aby powrócić do
ekranu wyświetlanego w kroku 1.
Wybierz opcję [Reg. dla obiekt.],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

5 Sprawdź rezultat iregulacji.
? Wykonaj zdjęcie odtwórz obraz
(str. 354), aby sprawdzić rezultat
regulacji.
? Jeśli w wynikach fotografowania
ostrość jest ustawiona przed
docelowym punktem, wyreguluj
w kierunku opcji ,,+: ". Jeśli ostrość
jest ustawiona za docelowym punktem,
wyreguluj w kierunku opcji ,,+: ".
? W razie potrzeby można powtórzyć
regulację.

137

3 Precyzyjna regulacja punktu ostrości AFN

Podczas wykonywania zdjęć z wykorzystaniem pośredniej ogniskowej
obiektywu zmiennoogniskowego automatyczna korekta punktu ostrości AF
odbywa się zależnie od ustaleń dla najkrótszej i najdłuższej ogniskowej.
Nawet jeśli wykonano regulacje tylko dla najkrótszej lub najdłuższej
ogniskowej, pośredni zakres będzie korygowany automatycznie.

Usuwanie wszystkich mikroregulacji AF
Gdy opcja [ Kasuj wsz] jest widoczna u dołu ekranu, naciśnięcie
przycisku & lt; L & gt; usunie wszystkie regulacje dokonane dla [Wszystko
tak samo] i [Reg. dla obiekt.].

Przestrogi dotyczące mikroregulacji AF
? Punkt ostrości AF zmienia się zależnie od warunków zdjęciowych dot.
obiektu, jasności, ustawienia obiektywu zmiennoogniskowego i innych
warunków zdjęciowych. Zatem nawet po przeprowadzeniu mikroregulacji
AF, ostrość może nie zostać nastawiona w odpowiednim miejscu.
? Wartość regulacji jednego stopnia jest zale żna od maksymalnej przysłony
obiektywu. Należy dokonać kilka operacji regulacji, wykonywania zdjęć
i sprawdzania ostrości, aż do wyregulowania punktu ostrości AF.
? Regulacja nie będzie stosowana do AF podczas fotografowania w trybie
Live View lub filmowania.
? Mikroregulacje AF zostaną zachowane nawet w przypadku skasowania
wszystkich nastaw (str. 70). Samo ustawienie jednak zostanie ustawione
jako [Wyłącz].

Uwagi dotyczące mikroregulacji AF
? Regulacje najlepiej przeprowadzać w otoczeniu, w którym będą
wykonywane zdjęcia. Dzięki temu ustawienia będą bardziej precyzyjne.
? Zalecane jest używanie statywu podczas regulacji.
? Zalecane jest wykonywanie zdjęć dla potrzeb dokonywania regulacji
w jakości rejestracji obrazów 73.

138

W przypadku problemów z automatyczną regulacją ostrości
W przypadku niektórych obiektów wymienionych poniżej funkcja
autofokusa może mieć problemy z uzyskaniem ostrości (w wizjerze
miga wskaźnik ostrości & lt; o & gt; ):

Obiekty utrudniające ustawienie ostrości
? Obiekty o bardzo niskim kontraście
(przykład: błękitne niebo, jednokolorowe powierzchnie płaskie itp.)
? Obiekty fotografowane w warunkach bardzo słabego oświetlenia
? Obiekty fotografowane pod światło lub silnie odbijające
(przykład: samochody o bardzo błyszczącej karoserii itp.)
? Bliskie i odległe obiekty kadrowane blisko punktu AF
(przykład: zwierzęta w klatkach itp.)
? Obiekty, takie jak punkty światła kadrowane blisko punktu AF
(przykład: zdjęcia nocne itp.)
? Powtarzające się wzory
(przykład: okna wieżowca, klawiatury komputerowe itp.)
W takich przypadkach wykonaj jedną z następujących czynności:
(1) Korzystając z funkcji One-Shot AF, ustaw ostrość na inny obiekt
znajdujący się w tej samej odległości i zablokuj ostrość, a następnie
zmień kompozycję ujęcia (str. 83).
(2) Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji & lt; MF & gt; ,
a następnie wyreguluj ostrość ręcznie (str. 140).

? W zależności od obiektu można uzyskać ostrość poprzez niewielką
zmianę kompozycji zdjęcia i ponowne wykonanie działania AF.
? Warunki utrudniające regulację ostrości za pomocą AF podczas
fotografowania w trybie Live View lub filmowania zostały wymienione
na stronie 306.

139

W przypadku problemów z automatyczną regulacją ostrości

MF: Ostrość ręczna

1

Ustaw przełącznik trybu ostrości
na obiektywie w pozycji & lt; MF & gt; .
? Na panelu LCD zostanie wyświetlony
symbol & lt; 4 L & gt; .

Pierścień ostrości

a obiekt.
2 Ustaw ostrość,nobracając pierścień
? Ustaw ostrość
ostrości na obiektywie aż do
uzyskania ostrego obrazu w wizjerze.

? Jeśli spust migawki zostanie naciśnięty do połowy w trybie ręcznej
regulacji ostrości, po uzyskaniu ostrości wskaźnik ostrości & lt; o & gt;
zaświeci się.
? W przypadku wyboru automatycznego spośród 65-punktów, gdy środkowy
punkt AF osiągnie ostrość, wskaźnik ostrości & lt; o & gt; zaświeci się.

140

o Wybór trybu wyzwalania migawki
Dostępny jest tryb pojedynczego i seryjnego wyzwalania migawki.
Wybierz tryb wyzwalania migawki odpowiedni dla warunków
fotografowania lub obiektu.

1

Naciśnij przycisk & lt; o & gt; . (9)

2 Wybierz tryb wyzwalania
migawki.
? Patrząc na panel LCD lub przez
wizjer, obróć pokrętło & lt; 5 & gt; .
u : Pojedyncze zdjęcia
Naciśnięcie spustu migawki do końca spowoduje wykonanie tylko
jednego zdjęcia.
o : Szybka seria zdjęć
Przytrzymanie naciśniętego do końca spustu migawki powoduje
wykonywanie serii zdjęć z szybkością maksymalną około 10,0 kl./s.
i : Wolna seria zdjęć
Przytrzymanie naciśniętego do końca spustu migawki powoduje
wykonywanie zdjęć z szybkością około 3,0 kl./s.
B : Ciche zdjęcia pojedyncze
Pojedyncze zdjęcia wykonywane ciszej niż w trybie & lt; u & gt;
w przypadku fotografowania z użyciem wizjera.
M : Ciche serie zdjęć
Serie zdjęć wykonywane ciszej niż w trybie & lt; i & gt; w przypadku
fotografowania z użyciem wizjera. Szybkość serii zdjęć będzie
wynosić około 4,0 kl./s.
Podczas fotografowania w trybie Live View i filmowania wykonywanie zdjęć
nie będzie ciche nawet w przypadku ustawienia & lt; B & gt; lub & lt; M & gt; .

141

o Wybór trybu wyzwalania migawki

Q : Samowyzwalacz 10-sekundowy/zdalne wyzwalanie
k: Samowyzwalacz 2-sekundowy/zdalne wyzwalanie
Informacje dotyczące fotografowania z samowyzwalaczem
znajdują się na str. 143. Informacje dotyczące fotografowania
ze zdalnym wyzwalaniem znajdują się na str. 248.

? Podczas działania funkcji EOS iTR AF (str. 128) maksymalna szybkość serii
zdjęć z ustawieniem & lt; o & gt; wynosi około 9,5 kl./s. Ponadto w warunkach
słabego oświetlenia szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć.
? Po ustawieniu trybu & lt; B & gt; lub & lt; M & gt; opóźnienie między naciśnięciem
spustu migawki do końca a wykonaniem zdjęcia będzie nieco dłuższe
niż zazwyczaj.
? W przypadku wykonania szybkiej serii zdjęć w niskiej temperaturze i przy
niskim poziomie naładowania akumulatora szybkość serii zdjęć będzie niska.
? W przypadku niektórych obiektów i obiektywów szybkość serii zdjęć
w trybie AI Servo AF może ulec zmniejszeniu.
? i: maksymalną szybkość serii zdjęć wynoszącą około 10 zdjęć/s można uzyskać
w następujących warunkach*: czas naświetlania 1/1000 s lub krótszy, maksymalna
wartość przysłony (zależnie od obiektywu), EOS iTR AF: OFF, oraz Fotografowanie
bez migotania: Wyłącz. Szybkość serii zdjęć może być mniejsza w zależności
od czasu naświetlania, przysłony, warunków obiektu, jasności, obiektywu,
zastosowania lampy błyskowej, temperatury, poziomu naładowania akumulatora itp.
* Po ustawieniu trybu AF w pozycji One-Shot AF, wyłączeniu funkcji Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) i w przypadku korzystania z następujących obiektywów:
EF300mm f/4L IS USM, EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, EF75-300mm f/4-5.6 IS
USM, EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM.

? Jeśli w menu [51: Wybór funk.zapisu+karty/fold.] dla pozycji [Funkcja
zap.] wybrano opcję [Zapis odrębny] (str.146), a ustawienia jakości
rejestracji na karcie CF [f] i na karcie SD [g] są różne, maksymalna
liczba zdjęć seryjnych (str. 151) będzie mniejsza. W przypadku
zapełnienia pamięci wewnętrznej podczas wykonywania serii zdjęć
szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć podczas fotografowania ze
względu na tymczasowe wyłączenie funkcji fotografowania (str. 153).
Po ustawieniu opcji [82: Szybkość serii zdj.] (str. 439) można ręcznie
ustawić szybkość serii zdjęć.

142

j Korzystanie z samowyzwalacza
Samowyzwalacz jest przydatny, gdy osoba fotografująca chce znaleźć się na zdjęciu.

1 Naciśnij przycisk & lt; o & gt; . (9)
2 Wybierzcsamowyzwalacz.
? Patrzą na panel LCD lub przez
wizjer, obróć pokrętło & lt; 5 & gt; .
Q : Samowyzwalacz 10-sekundowy
k : Samowyzwalacz 2-sekundowy

3 Zrób zdjęcie. ustaw ostrość na obiekt,
? Spójrz przez wizjer,
a następnie naciśnij spust migawki do końca.
? Działanie samowyzwalacza jest potwierdzone
przez kontrolkę samowyzwalacza,
sygnalizator dźwiękowy i odliczany czas
(w sekundach) na panelu LCD.
? Dwie sekundy przed wykonaniem zdjęcia kontrolka
samowyzwalacza zacznie świecić się w sposób ciągły,
a sygnalizator dźwiękowy będzie działać szybciej.
Jeśli przy naciskaniu spustu migawki użytkownik nie będzie patrzeć przez wizjer,
należy założyć pokrywę okularu (str. 247). Przypadkowy promień światła wpadający
do wizjera przy wykonywaniu zdjęcia może powodować błędy pomiaru ekspozycji.
? Samowyzwalacz & lt; k & gt; umożliwia fotografowanie bez dotykania aparatu
ustawionego na statywie. Zapobiega to wstrząsom aparatu podczas
fotografowania martwej natury lub z długimi czasami ekspozycji.
? Po wykonaniu zdjęć z samowyzwalaczem zalecane jest ich wyświetlenie
(str. 354) w celu sprawdzenia, czy mają odpowiednią ostrość i ekspozycję.
? W przypadku korzystania z samowyzwalacza w celu wykonania
autoportretu należy ustawić ostrość na obiekt znajdujący się w tej samej
odległości i użyć blokady ostrości (str. 83).
? Aby wyłączyć uruchomiony samowyzwalacz, należy nacisnąć przycisk & lt; o & gt; .

143

144

4

Ustawienia obrazu
W niniejszym rozdziale omówiono ustawienia funkcji
związanych z obrazami: jakość rejestracji obrazów,
czułość ISO, styl obrazów, balans bieli, Auto Lighting
Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności),
redukcja zakłóceń, priorytet jasnych partii obrazu,
korekcja aberracji obiektywu, fotografowanie bez
migotania i inne funkcje.
? Ikona M w prawym górnym rogu tytułu strony oznacza, że
funkcja jest dostępna wyłącznie w następujących trybach:
& lt; d & gt; & lt; s & gt; & lt; f & gt; & lt; a & gt; & lt; F & gt; .

145

3 Wybór karty do zapisywania i odtwarzania
Jeśli do aparatu włożono już kartę CF lub SD, można rozpocząć
rejestrowanie obrazów. Jeśli włożona została tylko jedna karta,
nie jest konieczne wykonywanie procedur opisanych na
stronach 146-148.
Jeśli włożona została zarówno karta CF, jak i karta SD, można wybrać
metodę nagrywania i kartę używaną do zapisywania i odtwarzania
obrazów.
Symbol [f] oznacza kartę, natomiast symbol [g] oznacza kartę SD.

Metoda nagrywania przy włożonych dwóch kartach

1

Wybierz pozycję [Wybór
funk.zapisu+karty/fold.].
? Na karcie [51] wybierz pozycję
[Wybór funk.zapisu+karty/fold.],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pozycję [Funkcja zap.].

nagrywania.
3 Wybierz metodę nagrywania,
? Wybierz metodę
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

146

3 Wybór karty do zapisywania i odtwarzania

? Standard
Obrazy będą rejestrowane na karcie wybranej za pomocą [Zapis/odtw.].
? Automatyczne przełączanie karty
Podobnie jak w przypadku ustawienia [Standard], gdy karta
zostanie zapełniona, aparat automatycznie rozpocznie zapisywanie
obrazów na drugiej karcie. Po automatycznym przełączeniu karty
zostanie utworzony nowy folder.
? Zapis odrębny
Dla każdej karty można ustawić inną jakość rejestracji obrazów
(str. 149). Każdy obraz jest zapisywany zarówno na karcie CF jak i SD
z ustawioną jakością rejestracji obrazów. Można dowolnie ustawić
jakość rejestracji obrazów, na przykład na 73 i 1 lub c i 41.
? Zapis wielokrotny
Każdy obraz jest jednocześnie zapisywany w tej samej wielkości zarówno
na karcie CF, jak i SD. Można także wybrać opcję RAW+JPEG.

? Jeśli wybrano opcję [Zapis odrębny] i ustawiono różne poziomy jakości
zapisu dla karty CF i karty SD, maksymalna liczba zdjęć seryjnych
będzie mniejsza (str. 151).
? Nawet jeśli w pozycji [Funkcja zap.] została wybrana opcja [Zapis wielokrotny],
filmy nie mogą być nagrywane jednocześnie na karcie CF i na karcie SD. Jeśli
została wybrana opcja [Zapis odrębny] lub [Zapis wielokrotny], film będzie
nagrywany na karcie, która została wybrana w ustawieniu [Odtwarzanie].
[Zapis odrębny] i [Zapis wielokrotny]
? Ten sam numer pliku jest wykorzystywany do nagrywania na karcie CF
i na karcie SD.
? Na panelu LCD wyświetlana jest dostępna liczba zdjęć dla karty o niższym numerze.
? Jeśli jedna z kart zostanie zapełniona, pojawi się komunikat
[Karta* zapełniona] i fotografowanie nie będzie możliwe. Aby w takiej
sytuacji można było kontynuować fotografowanie, należy wymienić
kartę lub zmienić ustawienie [Funkcja zap.] na [Standard] lub
[Autom.przeł.karty] i wybrać kartę z wolnym miejscem do zapisu.

147

3 Wybór karty do zapisywania i odtwarzania

Wybór karty CF lub SD do zapisywania lub odtwarzania
Jeśli dla ustawienia [Funkcja zap.] została wybrana wartość [Standard]
lub [Autom.przeł.karty], wybierz kartę do zapisywania i odtwarzania
obrazów.
Jeśli dla ustawienia [Funkcja zap.] została wybrana wartość [Standard]
lub [Zapis wielokrotny], wybierz kartę do odtwarzania obrazów.
Standard / Automatyczne przełączanie karty

Wybierz pozycję [Zapis/odtw.].
? Wybierz pozycję [Zapis/odtw.],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
f : Zapisuje obrazy na karcie CF
i odtwarza je z niej.
g : Zapisuje obrazy na karcie SD
i odtwarza je z niej.
? Wybierz kartę, a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .
Zapis odrębny / Zapis wielokrotny

Wybierz pozycję [Odtwarzanie].
? Wybierz pozycję [Odtwarzanie],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
f : Odtwarza obrazy z karty CF.
g : Odtwarza obrazy z karty SD.
? Wybierz kartę, a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

148

3 Ustawianie jakości rejestracji obrazów
Użytkownik może określić liczbę pikseli i jakość obrazu. Dostępnych jest osiem
ustawień jakości obrazów JPEG: 73, 83, 74, 84, 7a, 8a, b, c.
Dostępne są trzy ustawienia jakości obrazów RAW: 1, 41, 61 (str. 152).

1

Standard / Automatyczne przełączanie
karty / Zapis wielokrotny

Wybierz pozycję [Jakość obrazu].
? Na karcie [z1] wybierz pozycję
[Jakość obrazu], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz żądaną jakość rejestracji
obrazów.
? Aby wybrać jakość obrazów RAW, użyj
pokrętła & lt; 6 & gt; . Aby wybrać jakość
obrazów JPEG, użyj pokrętła & lt; 5 & gt; .
? Wyświetlona w prawym górnym rogu
wartość ,,**M (megapikseli) ****x****"
informuje o liczbie zapisywanych pikseli,
natomiast [***] oznacza dostępną liczbę
zdjęć (maksymalnie 9999).
? Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

Zapis odrębny
? Jeśli w menu [51: Wybór
funk.zapisu+karty/fold.] ustawiono opcję
[Funkcja zap.] na [Zapis odrębny],
wybierz kartę CF [f] lub kartę SD [g],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz żądaną jakość rejestracji
obrazów, a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

149

3 Ustawianie jakości rejestracji obrazów

Przykłady ustawienia jakości rejestracji obrazów
Tylko 73

Tylko 1

1+73

61+84

? Jeśli zarówno dla obrazów RAW, jak i JPEG ustawiono pozycję [-],
zostanie wprowadzone ustawienie 73.
? Liczba pozostałych zdjęć do 1999 zostanie wyświetlona na panelu LCD.

150

3 Ustawianie jakości rejestracji obrazów

Przewodnik po ustawieniach jakości rejestracji obrazów (wartości przybliżone)
Jakość
obrazu
73

Zarejestrowane Rozmiar Rozmiar
Dostępna Maksymalna liczba
piksele
wydruku pliku (MB) liczba zdjęć zdjęć seryjnych
6,6

1090

130 (1090)

3,5

2060

2060 (2060)

20 mln

A2

8,9 mln

A3

5,0 mln

A4

b*1

2,5 mln

9 × 13 cm

1,3

5240

5240 (5240)

c*2

0,3 mln

-

0,3

20 330

20 330 (20 330)

1

83
74
JPEG

84
7a
8a

3,6

2000

2000 (2000)

1,8

3810

3810 (3810)

2,3

3060

3060 (3060)

1,2

5800

5800 (5800)

20 mln

A2

24,0

290

24 (31)

RAW 41

11 mln

A3

19,3

350

28 (31)

61

5,0 mln

A4

13,3

510

35 (35)

1
73

20 mln
20 mln

A2
A2

24,0+6,6

220

18 (19)

11 mln
20 mln

A3
A2

19,3+6,6

260

18 (19)

5,0 mln
20 mln

A4
A2

13,3+6,6

340

18 (19)

RAW
41
+
73
JPEG
61
73

*1: Opcja b jest odpowiednia do odtwarzania obrazów w cyfrowych ramkach fotograficznych.
*2: Opcja c jest odpowiednia do wysyłania obrazów w postaci załączników do
wiadomości e-mail i wykorzystywania ich na stronach internetowych.
? Dla opcji b i c jest ustawiona jakość 7 (niska kompresja).
? Rozmiar pliku, dostępna liczba zdjęć oraz maksymalna liczba zdjęć seryjnych
zostały obliczone w oparciu o standardy testowania firmy Canon (format obrazu 3:2,
ISO 100; standardowy styl obrazów) i z użyciem karty CF 8 GB. Wartości zależą
od fotografowanego obiektu, marki karty pamięci, formatu obrazu, czułości
ISO, stylu obrazów, ustawień funkcji indywidualnych i innych.
? Maksymalna liczba zdjęć seryjnych dotyczy szybkich serii zdjęć & lt; o & gt; .
Wartości podane w nawiasach odnoszą się do karty CF Ultra DMA (UDMA) 7,
w oparciu o standardy testowania firmy Canon.
Nawet w przypadku używania karty UDMA wskaźnik maksymalnej liczby
zdjęć seryjnych nie zmieni się. Będzie obowiązywać maksymalna liczba
zdjęć seryjnych podana w tabeli w nawiasach.

151

3 Ustawianie jakości rejestracji obrazów

? Jeśli zostanie wybrany jednocześnie format RAW i JPEG, ten sam obraz
zostanie zapisany na karcie pamięci jednocześnie w obu formatach
plików, z użyciem ustawionych parametrów jakości rejestracji obrazu.
Obydwa obrazy zostaną zapisane z tymi samymi numerami plików (.JPG
jest rozszerzeniem pliku dla formatu JPEG, zaś .CR2 -- dla RAW).
? Ikony jakości rejestracji obrazów są następujące: 1 (RAW), 41
(Średni RAW), 61 (Mały RAW), JPEG (JPEG), 7 (Niska kompresja),
8 (Normalny), 3 (Duży), 4 (Średni) i 6 (Mały).

Obrazy RAW
Obraz RAW stanowi zapis nieprzetworzonych danych
zarejestrowanych przez matrycę światłoczułą, który został
skonwertowany do postaci cyfrowej. Obraz jest zapisywany na karcie
bez dalszych zmian w jednej z następujących dostępnych jakości: 1,
41 lub 61.
Obraz 1 może być przetwarzany przy pomocy opcji [31: Obróbka
obrazu RAW] (str. 398) i zapisany w postaci obrazu JPEG. (Obrazy 41
i 61 nie mogą być przetwarzane w aparacie). Sam obraz RAW nie jest
zmieniany, ale można go przetworzyć na podstawie różnych parametrów
obróbki i utworzyć z niego dowolną liczbę obrazów JPEG.
Do obróbki obrazów RAW można używać oprogramowania Digital
Photo Professional (oprogramowanie EOS, str. 537). Istnieje możliwość
wprowadzenia potrzebnych ustawień i wygenerowania obrazu JPEG,
TIFF itp. uwzględniającego te modyfikacje.
Oprogramowanie do obróbki obrazów RAW
? Do wyświetlania obrazów RAW w komputerze zalecane jest używanie
oprogramowania Digital Photo Professional (DPP, oprogramowanie EOS).
? Poprzednie wersje oprogramowania DPP mogą nie umożliwiać przetwarzania
obrazów RAW wykonanych tym aparatem. Jeśli komputer ma poprzednią wersję
oprogramowania DPP, zaktualizuj je za pomocą płyty CD-ROM EOS Solution
Disk dostarczonej z tym aparatem. (Wcześniejsza wersja zostanie zastąpiona).
? Dostępne w sprzedaży oprogramowanie może nie wyświetlać obrazów
RAW wykonanych tym aparatem. Informacje na temat zgodności
oprogramowania można uzyskać u jego producenta.

152

3 Ustawianie jakości rejestracji obrazów

Jednoprzyciskowe ustawianie jakości obrazu
Korzystając z ustawień własnych, można przypisać jakość rejestracji obrazów do przycisku
& lt; B & gt; lub przycisku podglądu głębi ostrości co pozwala na jego natychmiastowe
włączenie. Jeśli przypiszesz [1-przyc. nastawa jakości obrazu] lub [1-przyc.jakość
obrazu (wstrz.)] do przycisku & lt; B & gt; lub przycisku podglądu głębi ostrości, możesz
szybko przełączyć na wymaganą jakość rejestracji obrazów i wykonywać zdjęcia.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części
Ustawienia własne (str. 445).
Jeśli w menu [51: Wybór funk.zapisu+karty/fold.] ustawiono opcję
[Funkcja zap.] na [Zapis odrębny], aparatu nie można przełączyć na
1-przyciskowe ustawienie jakości obrazu.

Maksymalna liczba zdjęć seryjnych
Przybliżona maksymalna liczba zdjęć
seryjnych jest wyświetlana w prawym
dolnym rogu wizjera i na ekranie
ustawień funkcji fotografowania.
Jeśli maksymalna liczba zdjęć seryjnych
jest równa lub przekracza 99,
wyświetlana będzie wartość ,,99".

Maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest wyświetlana nawet wtedy, gdy karta pamięci nie
jest włożona do aparatu. Sprawdź przed fotografowaniem, czy włożono kartę pamięci.
Jeżeli maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest wyświetlana jako ,,99", oznacza to, że można
wykonać serię liczącą 99 lub więcej zdjęć. Jeśli maksymalna liczba zdjęć seryjnych zmniejszy
się do 98 lub mniej i pamięć bufora wewnętrznego zapełni się, w wizjerze oraz na panelu LCD
wyświetlony zostanie komunikat ,,buSY". Fotografowanie nie będzie przez pewien czas
możliwe. Jeśli fotografowanie serii zdjęć zostanie zatrzymane, maksymalna liczba zdjęć
seryjnych wzrośnie. Po zapisaniu wszystkich zarejestrowanych obrazów na karcie można
wznowić serię zdjęć i wykonać maksymalną liczbę zdjęć seryjnych podaną na stronie 151.

153

i: Ustawianie czułości ISON
Ustaw czułość ISO (czułość matrycy na światło) odpowiednią do
warunków oświetleniowych. W przypadku wyboru trybu & lt; A & gt; czułość
ISO zostanie ustawiona automatycznie (str. 156).
Informacje na temat czułości ISO podczas filmowania -- patrz
strony 317 i 321.

1

Naciśnij przycisk & lt; m & gt; . (9)

ł
2 Ustaw czunaość ISO. lub przez
? Patrząc
panel LCD
wizjer, obróć pokrętło & lt; 6 & gt; .
? Czułość ISO można ustawić w
zakresie ISO 100-16000 z
dokładnością do 1/3 stopnia.
? ,,A" oznacza automatyczną regulację
czułości ISO. Czułość ISO zostanie
ustawiona automatycznie (str. 156).
Przewodnik po czułości ISO
Czułość ISO

Warunki
fotografowania
(bez lampy błyskowej)

ISO 100-400

Słoneczny dzień, na
otwartej przestrzeni

ISO 400-1600

Pochmurne niebo
lub wieczór

ISO 1600-16000, H1, H2

Ciemne wnętrza
lub noc

Zasięg lampy
błyskowej

Im większa czułość ISO,
tym większy zasięg
lampy błyskowej.

* Wysokie czułości ISO powodują, że obrazy będą bardziej ziarniste.

154

i: Ustawianie czułości ISON

? Ponieważ H1 (odpowiednik ISO 25600) i H2 (odpowiednik ISO 51200)
są rozszerzonymi ustawieniami czułości ISO, zakłócenia (plamy
świetlne, pasma itp.) i nieregularne kolory są bardziej zauważalne,
a rozdzielczość niższa niż zazwyczaj.
? Jeżeli w pozycji [z3: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano opcję
[Włącz] (str. 180), nie można wybrać ustawienia ISO 100/125/160,
H1 (odpowiednik ISO 25600) ani H2 (odpowiednik ISO 51200).
? Fotografowanie w wysokich temperaturach może powodować, że obrazy
będą bardziej ziarniste. Długie czasy naświetlania mogą także
powodować zniekształcenia kolorów obrazu.
? W przypadku fotografowania z wysokimi czułościami ISO mogą być
widoczne zakłócenia (w postaci jasnych punktów i pasów itp.).
? Podczas wykonywania zdjęć w warunkach powodujących skrajną
ziarnistość, np. kombinacja wysokiej czułości ISO, wysokiej temperatury
i długiej ekspozycji, obrazy mogą nie zostać zarejestrowane poprawnie.
? Jeśli używasz wysokich czułości ISO i lampy błyskowej do fotografowania
blisko znajdującego się obiektu, może wystąpić prześwietlenie.
? W przypadku wybrania opcji H2 (odpowiednik ISO 51200) i rozpoczęcia
filmowania aparat przełączy na H1 (odpowiednik ISO 25600) z ręczną
regulacją ekspozycji filmów. Nawet po przełączeniu aparatu z powrotem
w tryb fotografowania czułość ISO nie wróci do ustawienia H2.
? W pozycji [z2: Nastawy czułości ISO] można skorzystać z opcji
[Zakres ISO] w celu rozszerzenia zakresu czułości ISO do H2
(odpowiednik ISO 51200) (str. 157).
? Nawet jeśli w pozycji [81: Przyrosty nastaw czułości ISO] zostanie
wybrana opcja [1-stop], nadal można wybrać ustawienie ISO 16000.

155

i: Ustawianie czułości ISON

Automatyczna czułość ISO
Jeśli czułość ISO jest ustawiona na ,,A"
(Auto), faktyczna czułość ISO zostanie
wyświetlona po naciśnięciu spustu
migawki do połowy.
Czułość ISO zostanie automatycznie
dostosowana do trybu fotografowania,
zgodnie z poniższym zestawieniem.
Tryb fotografowania

Ustawienie czułości ISO

A
d/s/f/a

Automatyczne ustawienie w zakresie ISO 100-6400

F

ISO 400*1

Z lampą błyskową

ISO 400*1*2*3*4

Automatyczne ustawienie w zakresie ISO 100-16000*1

*1: Rzeczywisty zakres czułości ISO zależy od ustawień [Minimalny]
i [Maksymalny] w pozycji [Autom. zakres ISO].
*2: Jeśli błysk dopełniający spowoduje prześwietlenie, można obniżyć czułość
ISO do minimalnej wartości ISO 100 (z wyjątkiem trybów & lt; a & gt; and & lt; F & gt; ).
*3: Z wyjątkiem trybu & lt; A & gt; .
*4: W przypadku korzystania ze światła odbitego zewnętrznej lampy Speedlite
w trybie & lt; d & gt; czułość ISO 400-1600 zostanie ustawiona automatycznie.

156

i: Ustawianie czułości ISON

3 Ustawianie zakresu czułości ISO, które można ustawić ręcznie
Można ręcznie ustawić zakres czułość ISO (dolne i górne granice).
Możesz ustawić dolny limit w zakresie od ISO 100 do H1 (odpowiednik
ISO ISO 25600), a górny limit w zakresie od ISO 200 do H2
(odpowiednik ISO 51200).

1

Wybierz pozycję [Nastawy
czułości ISO]
? Na karcie [z2] wybierz pozycję
[Nastawy czułości ISO], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pozycję [Zakres ISO].
3 Ustaw dolny limit. limitu,
? Wybierz pole dolnego
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

4 Ustaw górny limit. limitu,
? Wybierz pole górnego
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

5 Wybierz pozycję [OK].

157

i: Ustawianie czułości ISON

3 Ustawianie zakresu czułości ISO dla trybu automatycznej czułości ISO
W trybie automatycznej czułości ISO można ustawić automatyczny
zakres czułości ISO 100-16000. Dolny limit można ustawić w zakresie
ISO 100-12800, a górny limit w zakresie ISO 200-16000.

1

Wybierz pozycję
[Autom. zakres ISO].

2 Ustaw dolny limit. limitu,
? Wybierz pole dolnego
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

3 Ustaw górny limit. limitu,
? Wybierz pole górnego
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

4 Wybierz pozycję [OK].

Ustawienia [Minimalny] i [Maksymalny] mają także zastosowanie do
minimalnej i maksymalnej czułości ISO w trybie bezpiecznego przesuwania
ekspozycji (str. 436).

158

i: Ustawianie czułości ISON

3 Ustawianie minimalnego czasu naświetlania dla trybu automatycznej czułości ISO
Można ustawić minimalny czas naświetlania, tak aby czas naświetlania
ustawiony automatycznie nie był zbyt długi w trybie automatycznej czułości ISO.
Jest to przydatne rozwiązanie w przypadku korzystania z trybów & lt; d & gt; i & lt; f & gt; podczas
fotografowania ruchomego obiektu przy użyciu obiektywu szerokokątnego lub podczas
korzystania z teleobiektywu. Ułatwia to zredukowanie drgania aparatu i rozmycia obiektów.

1
Ustawienie automatyczne

Wybierz pozycję
[Min.czas naśw.].

na wietlania.
2 Ustaw żądany minimalny czaslub ś[Ręczny].
? Wybierz opcję [Autom.]
? W przypadku wybrania opcji [Autom.] obróć
pokrętło & lt; 6 & gt; , aby ustawić żądany czas (dłuższy
lub krótszy) w stosunku do standardowego czasu,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

Ustawienie ręczne

? W przypadku wybrania opcji [Ręczny]
obróć pokrętło & lt; 6 & gt; , aby wybrać
czas naświetlania, a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

? Jeśli po ustawieniu limitu maksymalnej czułości ISO w pozycji [Autom.
zakres ISO] prawidłowa ekspozycja nie może być uzyskana, zostanie
ustawiony dłuższy czas naświetlania niż określony w pozycji [Min.czas
naśw.], aby zapewnić uzyskanie standardowej ekspozycji.
? Ta funkcja nie będzie stosowana podczas używania lampy błyskowej i filmowania.
Po wybraniu opcji [Autom.: 0] minimalny czas naświetlania będzie
odwrotnością ogniskowej obiektywu. Jedne stopień od pozycji [Dłuższy] do
[Krótszy] jest odpowiednikiem jednego stopnia czasu naświetlania.

159

A Wybór stylu obrazówN
Wybór stylu obrazów pozwala uzyskać charakterystykę obrazu
odpowiadającą zamysłowi artystycznemu lub zgodną z fotografowanym
obiektem.
Styl obrazów jest automatycznie ustawiony na [D] (Auto)
w trybie & lt; A & gt; .

1

Naciśnij przycisk & lt; b & gt; .

2 Wybierz pozycję [A]. wyboru
? Zostanie wyświetlony ekran
stylu obrazów.

3 Wybierz styl obrazów.ustawiony,
? Styl obrazów zostanie
po czym aparat będzie gotowy do
wykonania zdjęcia.

Styl obrazów można także wybrać w pozycji [z3: Styl obrazów].

160

A Wybór stylu obrazówN

Charakterystyka stylu obrazów
D Auto
Ton kolorów zostanie dostosowany automatycznie do
fotografowanej sceny. Kolory będą bardziej żywe, szczególnie
w przypadku fotografowania błękitu nieba, zieleni, natury, otwartych
przestrzeni i zachodów słońca.
Jeśli nie można uzyskać żądanego tonu koloru w trybie [Auto], należy użyć
innego stylu obrazów.

P Standard
Obraz jest żywy, ostry i wyrazisty. Jest to styl obrazów ogólnego
przeznaczenia, który nadaje się do większości scen.
Q Portrety
Zapewnia przyjemny odcień skóry. Obraz ma delikatniejsze barwy.
Opcja odpowiednia do portretów wykonywanych z małej odległości.
Odcień skóry można dostosować, zmieniając ustawienie
[Ton koloru] (str. 163).
R Krajobrazy
Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego oraz
bardzo ostre i wyraziste obrazy. Doskonale nadaje się do
fotografowania imponujących krajobrazów.
S Neutralny
Odpowiedni do obróbki obrazu na komputerze. Zapewnia naturalne
kolory i łagodne obrazy.
U Dokładny
Odpowiedni do obróbki obrazu na komputerze. Kolor obiektu
zarejestrowanego w świetle słonecznym przy temperaturze
barwowej 5200K zostanie dostosowany do koloru
kolorymetrycznego obiektu. Obrazy będą przyciemnione.

161

A Wybór stylu obrazówN

V Monochromatyczne
Pozwala wykonywać zdjęcia czarno-białe.
W przypadku obrazów JPEG nie można przywrócić kolorów na obrazie
czarno-białym. Aby w późniejszym czasie rejestrować obrazy w kolorze,
należy upewnić się, że ustawienie [Monochrom.] zostało wyłączone.
Po ustawieniu opcji [Monochrom.] (str. 441) możesz wyświetlić symbol & lt; z & gt;
w wizjerze i na panelu LCD.

W Użytkownika 1-3
Aparat pozwala zarejestrować bazowy styl, np. [Portrety],
[Krajobrazy] lub wybrać plik stylu obrazów itp., a następnie
zmodyfikować jego parametry (str. 166). Każdy niezdefiniowany
styl obrazów użytkownika będzie miał takie same ustawienia jak
styl obrazów [Standard].

Symbole
Symbole znajdujące się na ekranie wyboru stylu obrazów odnoszą się
do parametrów, takich jak [Ostrość] lub [Kontrast]. Wartości liczbowe
informują o ustawieniu parametrów (np. [Ostrość] i [Kontrast]) dla
danego stylu obrazów.
Symbole
g

Ostrość

h

Kontrast

i

Nasycenie

j

Efekt filtru (Monochromatyczne)

l

162

Ton koloru

k

Efekt tonalny (Monochromatyczne)

A Dostosowywanie stylu obrazówN
Styl obrazów można dostosować przez modyfikację poszczególnych
parametrów, takich jak [Ostrość] lub [Kontrast]. Aby sprawdzić efekty
tych modyfikacji, należy zrobić zdjęcia testowe. Informacje dotyczące
dostosowywania trybu [Monochrom.] można znaleźć na str. 165.

1 Naciśnij przycisk & lt; b & gt; .
2 Wybierz pozycję [A]. wyboru
? Zostanie wyświetlony ekran
stylu obrazów.

3 Wybierz styl obrazów.a następnie
? Wybierz styl obrazów,
naciśnij przycisk & lt; B & gt; .

4 Wybierz parametr. na przykład
? Wybierz parametr,
[Ostrość], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

163

A Dostosowywanie stylu obrazówN

5 Ustaw parametr. a następnie
? Dostosuj parametr,
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Naciśnij przycisk & lt; M & gt; , aby
zapisać zmienione parametry.
Ponownie zostanie wyświetlony
ekran wyboru stylu obrazów.
? Ustawienia parametrów różniące
się od wartości domyślnych będą
wyświetlane w kolorze niebieskim.
Ustawienia parametrów i efekty
g Ostrość

0: mniejsza ostrość krawędzi +7: ostre krawędzie

h Kontrast

-4: niski kontrast

+4: wysoki kontrast

i Nasycenie

-4: niskie nasycenie

+4: wysokie nasycenie

j Ton koloru

-4: czerwony odcień skóry

+4: żółty odcień skóry

? Wybór opcji [Domyślne] w punkcie 4 pozwala przywrócić domyślne
ustawienia parametrów wybranego Stylu obrazów.
? Aby zrobić zdjęcie z użyciem dostosowanego stylu obrazów, najpierw
wybierz dostosowany styl obrazów, a następnie zrób zdjęcie.

164

A Dostosowywanie stylu obrazówN

V Regulacja trybu monochromatycznego
W trybie monochromatycznym można także ustawić opcje [Efekt filtru]
i [Efekt tonalny] obok parametrów [Ostrość] i [Kontrast] w sposób
opisany na poprzednich stronach.

kEfekt filtru
Efekt filtru zastosowany w obrazie
monochromatycznym pozwala
uwydatnić białe chmury lub
zielone drzewa.
Filtr

Przykładowe efekty

N: brak

Normalny czarno-biały obraz bez efektów.

Ye: Żółty

Błękitne niebo będzie wyglądało bardziej naturalnie, a białe
chmury będą bardziej wyraziste.

Or: Pomarańczowy

Błękitne niebo będzie nieco ciemniejsze. Zachód słońca będzie
bardziej jaskrawy.

R: Czerwony

Błękitne niebo będzie dużo ciemniejsze. Jesienne liście będą
bardziej wyraziste i jaśniejsze.

G: Zielony

Skóra i usta będą wyglądały na bardziej stonowane. Zielone
liście drzew będą bardziej wyraziste i jaśniejsze.

Zwiększenie parametru [Kontrast] powoduje silniejszy efekt filtru.

lEfekt tonalny
Stosując efekt tonalny, można zmienić
kolor obrazu monochromatycznego.
Efekty pozwalają uwydatnić ekspresję
zdjęcia.
Dostępne efekty to: [N:brak], [S:Sepia],
[B:Niebieski], [P:Purpurowy] lub
[G:Zielony].

165

A Zapisywanie stylu obrazówN
Aparat pozwala wybrać bazowy styl obrazów, np. [Portrety] lub
[Krajobrazy], zmodyfikować jego parametry, a następnie zapisać go
w ustawieniach [Użytkown. 1], [Użytkown. 2] lub [Użytkown. 3].
Można utworzyć wiele stylów obrazów o różnych ustawieniach
parametrów, takich jak ostrość i kontrast.
Parametry stylu obrazów, który został zapisany w aparacie, można również
dostosować za pomocą oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS, str. 537).

1 Naciśnij przycisk & lt; b & gt; .
2 Wybierz pozycję [A]. wyboru
? Zostanie wyświetlony ekran
stylu obrazów.

3 Wybierz pozycjęę [[UUżżytkown.], *].
? Wybierz pozycj
ytkown. *
a następnie naciśnij przycisk & lt; B & gt; .

nij przycisk & lt;
4 Naciśwybraniu pozycji0 & gt; . obrazów]
? Po
[Styl
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

styl obrazów.
5 Wybierz bazowy styl obrazów,
? Wybierz bazowy
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Aby dostosować parametry stylu obrazów,
który został zapisany w aparacie za pomocą
oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie
EOS), należy w tym miejscu wybrać styl obrazów.

166

A Zapisywanie stylu obrazówN

6 Wybierz parametr. na przykład
? Wybierz parametr,
[Ostrość], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

7 Ustaw parametr. a następnie
? Dostosuj parametr,
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
Szczegółowe informacje można
znaleźć w części ,,Dostosowywanie
stylu obrazów" (str. 163).
? Naciśnij przycisk & lt; M & gt; , aby
zapisać zmodyfikowany styl obrazów.
Spowoduje to ponowne wyświetlenie
ekranu wyboru stylu obrazów.
? Bazowy styl obrazów jest
pokazywany po prawej stronie
pozycji [Użytkown. *].

? Jeśli styl obrazów został już zdefiniowany w ustawieniu [Użytkown. *],
zmiana bazowego stylu obrazów w punkcie 5 spowoduje anulowanie
ustawień parametrów zapisanego stylu obrazów.
? Wykonanie funkcji [Kasowanie nastaw aparatu] (str. 70) powoduje
przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień [Użytkown. *].
Parametry każdego stylu obrazów zapisanego za pomocą
oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS) zostaną
przywrócone do ustawień domyślnych.
? Aby zrobić zdjęcie z użyciem dostosowanego stylu obrazów, wybierz
zarejestrowane ustawienie [Użytkown. *], a następnie zrób zdjęcie.
? Procedura zapisywania pliku stylu obrazów w aparacie -- patrz ,,EOS
Utility Instrukcja obsługi" (str. 537).

167

B: Ustawianie balansu bieliN
Balans bieli (WB) umożliwia wykonywanie zdjęć, na których białe
obszary będą odwzorowane jako białe. Zazwyczaj ustawienie & lt; Q & gt;
(Auto) pozwala uzyskać prawidłowy balans bieli. Jeśli wybór opcji
& lt; Q & gt; nie zapewnia naturalnie wyglądających kolorów, można
dostosować balans bieli do źródła światła lub wprowadzić własne
ustawienie, fotografując biały obiekt.
Opcja & lt; A & gt; jest automatycznie ustawiana w trybie & lt; Q & gt; .

1

Naciśnij przycisk & lt; n & gt; . (9)

2 Wybierzcustawienie balansu bieli.
? Patrzą na panel LCD lub przez
wizjer, obróć pokrętło & lt; 5 & gt; .

(około)
Sygnalizacja

Tryb

Temperatura barwowa (K: kelwiny)

Q

Auto

W

Światło dzienne

3000-7000
5200

E

Miejsca ocienione

7000

R

Pochmurny dzień, zmierzch, zachód słońca

6000

Y

Światło żarówek

3200

U

Białe światło fluorescencyjne

D

Z lampą błyskową

4000
Opcja ustawiana automatycznie*

O

Nastawa własna (str. 169)

2000-10 000

P

Temperatura barwowa (str. 171)

2500-10 000

* Opcja stosowana w przypadku lamp błyskowych Speedlite z funkcją transmisji
temperatury barwowej. W przeciwnym wypadku ustalona jest wartość około 6000 K.
Można go ustawić także w pozycji [z2: Balans bieli].

168

B: Ustawianie balansu bieliN

Balans bieli
Ludzkie oko rejestruje kolor białego obiektu niezależnie od rodzaju
oświetlenia. W aparacie cyfrowym przeprowadzana jest regulacja
temperatury barwowej z użyciem oprogramowania, w celu nadania
odpowiedniego koloru białym obszarom. Regulacja ta stanowi
podstawę korekty kolorów. Ta funkcja pozwala wykonywać zdjęcia
z zachowaniem naturalnych odcieni kolorów.

O Ręczny balans według wzorca bieli
Ręczny balans według wzorca bieli pozwala ręcznie ustawić balans
bieli dla danego oświetlenia w celu uzyskania większej dokładności.
Tę procedurę należy wykonać w warunkach oświetleniowych, w których
będzie rejestrowany obraz.

1

Sfotografuj gładki biały obiekt.
? Spójrz przez wizjer i skieruj całą
ramkę zaznaczoną linią przerywaną
(pokazaną na ilustracji) na płaski,
biały obiekt.
? Ustaw ostrość ręcznie i wykonaj
zdjęcie ze standardową ekspozycją
dla białego obiektu.
? Można użyć dowolnego ustawienia
balansu bieli.

Wybierz pozycję [
2 (wg wzorca bieli)].Ręczny WB
? Na karcie [z2] wybierz pozycję
[Ręczny WB (wg wzorca bieli)],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Zostanie wyświetlony ekran
wyboru ręcznego balansu według
wzorca bieli.

169

B: Ustawianie balansu bieliN

bieli.
3 Pobierzć danetłbalansuaby wybrać
? Obró pokrę o & lt; 5 & gt; ,
obraz zarejestrowany w punkcie 1,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? W wyświetlonym oknie dialogowym
wybierz pozycję [OK]. Spowoduje to
zaimportowanie danych.
? Aby wyjść z menu, naciśnij
przycisk & lt; M & gt; .

4 Naciśnij przycisk & lt; n & gt; . (9)
Wybierz ręczny
5 wzorca bieli. balans według
? Patrząc na panel LCD, obróć pokrętło
& lt; 5 & gt; , aby wybrać & lt; O & gt; .

? Jeśli ekspozycja uzyskana w punkcie 1 różni się znacznie od
standardowego poziomu ekspozycji, ustawienie poprawnej wartości
balansu bieli może być niemożliwe.
? W kroku 3 nie można wybrać następujących obrazów: obrazy wykonane
po ustawieniu opcji stylu obrazów [Monochrom.], obrazy wykonane
w ramach wielokrotnej ekspozycji i obrazy wykonane innym aparatem.
? Zastosowanie szarej karty lub reflektora o 18% szarości (dostępne
w sprzedaży) zamiast białego obiektu pozwala osiągnąć dokładniejsze
ustawienie balansu bieli.
? Własny balans bieli zarejestrowany za pośrednictwem oprogramowania
EOS zostanie zapisany jako ustawienie & lt; O & gt; . Po wykonaniu czynności
opisanych w punkcie 3 dane zarejestrowanego balansu bieli
użytkownika zostaną usunięte.

170

B: Ustawianie balansu bieliN

P Ustawianie temperatury barwowej
Istnieje możliwość wprowadzenia temperatury barwowej balansu bieli
w postaci liczbowej. Opcja ta jest przeznaczona dla zaawansowanych
użytkowników.

1

Wybierz opcję [Balans bieli].
? Na karcie [z2] wybierz pozycję
[Balans bieli], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

ę
2 Ustaw temperaturPb].arwową.
? Wybierz pozycję [
? Obróć pokrętło & lt; 6 & gt; , aby ustawić
temperaturę barwową, a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Można wprowadzić ustawienie
temperatury barwowej z zakresu
od około 2500 K do 10000 K,
z dokładnością do 100 K.

? Podczas ustawiania temperatury barwowej dla sztucznego źródła światła
należy odpowiednio ustawić korekcję balansu bieli (purpurowy lub zielony).
? Jeśli dla ustawienia [P] wprowadziłeś wartości zarejestrowane za
pomocą dostępnego w sprzedaży miernika temperatury barwowej,
wykonaj kilka ujęć próbnych i wyreguluj ustawienia, w celu kompensacji
różnic pomiędzy odczytem miernika temperatury barwowej
a odczytem aparatu.

171

u Korekcja balansu bieliN
Ustawiony balans bieli można skorygować. Ustawienie to zapewnia taki sam efekt jak
zastosowanie dostępnych w sprzedaży filtrów konwersji temperatury barwowej lub filtrów
kompensacji barwowej. Każdy kolor może być korygowany w jednym z dziewięciu poziomów.
Ta funkcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników zaznajomionych
z użytkowaniem filtrów konwersji temperatury barwowej lub kompensacji barwowej.

Korekcja balansu bieli

1

Wybierz pozycję [WB-Przesuw/Bkt].
? Na karcie [z2] wybierz pozycję
[WB-Przesuw/Bkt], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Ustaw korekcję balansu bieli.
? Skorzystaj z multi-sterownika & lt; 9 & gt; , aby
Przykładowe ustawienie: A2, G1

przesunąć znacznik ,, " w odpowiednie miejsce.
? Symbol ,,B" oznacza kolor niebieski (ang. blue),
,,A" -- bursztynowy (amber), ,,M" -- purpurowy
(magenta), natomiast ,,G" -- zielony (green).
Równowaga barwna obrazu zostanie
przesunięta w kierunku wybranego koloru.
? Oznaczenie ,,Przesuw" w prawej
części ekranu wskazuje odpowiednio
kierunek i wartość korekcji.
? Naciśnięcie przycisku & lt; L & gt;
spowoduje anulowanie wszystkich
ustawień [WB-Przesuw/Bkt].
? Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby zamknąć ustawienie.

? Podczas korekcji balansu bieli, na panelu LCD będzie wyświetlany symbol & lt; u & gt; .
? Po ustawieniu korekcji balansu bieli możesz wyświetlić symbol & lt; z & gt;
w wizjerze i na panelu LCD (str. 441).
? Jeden poziom korekcji na osi koloru niebieski/bursztynowy odpowiada
około 5 miredom filtru konwersji temperatury barwowej. (Mired: jednostka
miary oznaczająca gęstość filtru konwersji temperatury barwowej).

172

u Korekcja balansu bieliN

Automatyczna sekwencja balansu bieli
Po jednym naciśnięciu spustu migawki można zarejestrować
jednocześnie trzy obrazy o różnym tonie koloru. Na podstawie
temperatury barwowej bieżącego ustawienia balansu bieli zostanie
zarejestrowana sekwencja obrazów z przesunięciem na osi koloru
niebieski/bursztynowy lub purpurowy/zielony. Funkcja ta jest określana
mianem sekwencji balansu bieli (WB-BKT) i pozwala na
zarejestrowanie do ?3 poziomów z dokładnością do jednego poziomu.

Ustaw wartość sekwencji
balansu bieli.

Przesunięcie na osi koloru niebieski (B)/bursztynowy (A) o ?3 poziomy

? W punkcie 2 części ,,Korekcja balansu
bieli" po obróceniu pokrętła & lt; 5 & gt;
znacznik ,, " na ekranie zmieni się
" (3 punkty).
na ,,
Obrót pokrętła w prawo powoduje
ustawienie sekwencji na osi koloru
niebieski/bursztynowy, natomiast obrót
w lewo powoduje ustawienie sekwencji
na osi koloru purpurowy/zielony.
? Pozycja ,,BKT" w prawym górnym
rogu oznacza kierunek i wartość
korekcji sekwencji.
? Naciśnięcie przycisku & lt; L & gt;
spowoduje anulowanie wszystkich
ustawień [WB-Przesuw/Bkt].
? Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby zamknąć
ustawienie.

Sekwencja braketingu
Zdjęcia będą wykonywane w następującej sekwencji: 1. Standardowy balans
bieli; 2. Przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego (Blue -- B) i 3. Przesunięcie
w kierunku koloru bursztynowego (Amber -- A); lub: 1. Standardowy balans
bieli; 2. Przesunięcie w kierunku koloru purpurowego (Magenta -- M)
i 3. Przesunięcie w kierunku koloru zielonego (Green - G).

173

u Korekcja balansu bieliN

? Korzystanie z sekwencji balansu bieli może zmniejszyć maksymalną
liczbę zdjęć seryjnych, a liczba możliwych do wykonania zdjęć także
zmniejszy się do jednej trzeciej liczby zdjęć rejestrowanych bez
tej funkcji.
? W związku z tym, że dla jednego ujęcia są rejestrowane trzy obrazy,
zapisywanie obrazu na karcie będzie trwało dłużej.
? Istnieje także możliwość ustawienia korekty balansu bieli i sekwencji
naświetlania jednocześnie z ustawieniem sekwencji balansu bieli. Jeśli
sekwencja naświetlania zostanie ustawiona jednocześnie z sekwencją
balansu bieli, dla każdego ujęcia wykonane zostanie dziewięć zdjęć.
? Po ustawieniu sekwencji balansu bieli, ikona balansu bieli będzie migać.
? Można zmienić liczbę zdjęć sekwencji balansu bieli (str. 435).
? Skrót ,,Bkt." oznacza angielski termin bracketing (sekwencja zdjęć
o zmiennych parametrach).

174

3 Automatyczne korygowanie jasności i kontrastuN
Jeśli obraz jest zbyt ciemny lub kontrast jest zbyt niski, jasność
i kontrast obrazu mogą być korygowane automatycznie. Funkcja ta jest
określana jako Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności). Ustawienie domyślne to [Standard]. W przypadku obrazów
JPEG korekcja jest przeprowadzana podczas rejestrowania obrazu.
Opcja [Standard] jest automatycznie ustawiana w trybie & lt; A & gt; .

1

Wybierz pozycję [Auto Lighting
Optimizer/Autom. optymalizator
jasności].
? Na karcie [z2] wybierz pozycję [Auto
Lighting Optimizer/Autom. optymalizator
jasności], a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz ustawienie.
? Wybierz żądane ustawienie,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

zdj cie.
3 Zróbrazieępotrzeby obraz zostanie zapisany
?W
ze skorygowaną jasnością i kontrastem.

? Zakłócenia na obrazie mogą się zwiększyć, w zależności od warunków fotografowania.
? Jeśli efekt funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)
jest zbyt silny i obraz jest zbyt jasny, wybierz ustawienie [Słaby] lub [Wyłącz].
? Jeśli zostało wybrane ustawienie inne niż [Wyłącz] i została włączona korekta ekspozycji lub
korekta ekspozycji lampy w celu uzyskania ciemniejszej ekspozycji, obraz może nadal być
zbyt jasny. Aby uzyskać ciemniejszą ekspozycję, wybierz dla tej funkcji wartość [Wyłącz].
? Jeżeli w pozycji [z3: Priorytet jasnych partii obr.] została wybrana
opcja [Włącz], Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności) zostanie automatycznie ustawiony na [Wyłącz].
Jeśli w punkcie 2 zostanie naciśnięty przycisk & lt; B & gt; i usunięte zaznaczenie
& lt; X & gt; opcji [Wył. w trybie M lub B], opcję [Auto Lighting Optimizer/Autom.
optymalizator jasności] można ustawić także w trybach & lt; a & gt; i & lt; F & gt; .

175

3 Ustawianie redukcji zakłóceńN
Redukcja zakłóceń - High ISO
Funkcja ta umożliwia redukcję zakłóceń na obrazie. Mimo że redukcja
szumów jest przeprowadzana dla wszystkich czułości ISO, jest ona
szczególnie efektywna w przypadku wysokich wartości. Przy niskich
czułościach ISO redukowane są głównie zakłócenia występujące
w ciemnych częściach obrazu.

1

Wybierz pozycję [Redukow.
zakłóceń - High ISO].
? Na karcie [z3] wybierz pozycję
[Redukow. zakłóceń - High ISO],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Ustaw poziom. poziom redukcji
? Wybierz żądany
zakłóceń, a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

? M: Redukcja szumów zdjęć seryjnych
Ta funkcja umożliwia redukcję zakłóceń z zachowaniem wyższej
jakości obrazu niż w przypadku opcji [Mocne]. Aby otrzymać jedno
zdjęcie, wykonywana jest seria czterech ujęć, które następnie są
automatycznie wyrównywane i scalane w jeden obraz JPEG.
Jeśli ustawiono jakość rejestracji obrazów RAW lub RAW+JPEG, nie
można wybrać ustawienia [Red. szumów zdjęć seryj.].

3 Zrób zdjęcie. zarejestrowany
? Obraz zostanie
z zastosowaną redukcją zakłóceń.
Po ustawieniu redukcji szumów zdjęć seryjnych można wyświetlić symbol
& lt; z & gt; w wizjerze i na panelu LCD (str. 441).

176

3 Ustawianie redukcji zakłóceńN

Przestrogi dotyczące ustawiania redukcji szumów zdjęć seryjnych
? Jeśli obraz jest znacznie przesunięty z powodu drgań aparatu, efekt
redukcji zakłóceń może być minimalny.
? Mając aparat w rękach, należy trzymać go nieruchomo, aby zapobiec
drganiom aparatu. Zalecane jest używanie statywu.
? W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch
pozostawi powidok.
? Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku
powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych,
niezróżnicowanych tonalne obrazów.
? Jeśli jasność obiektu zmieni się podczas wykonywania czterech
kolejnych zdjęć, może wystąpić nieregularna ekspozycja obrazu.
? W porównaniu do fotografowania ze zwykłymi parametrami zapisywanie
obrazu na karcie trwa dłużej. W trakcie przetwarzania obrazów aparat
wyświetla w wizjerze i na panelu LCD komunikat ,,buSY" i do
zakończenia tego procesu nie można zrobić kolejnego zdjęcia.
? Nie można korzystać z sekwencji naświetlania ani sekwencji balansu bieli.
? Opcja [Dystorsja] zostanie automatycznie ustawiona na [Wyłącz].
? Jeśli wybrano opcję [z3: Redukcja zakłóceń (dł.czas)], [z3: Eksp.
wielokrotna], [z3: Tryb HDR], sekwencję naświetlania lub sekwencję
balansu bieli, nie można ustawić opcji [Red. szumów zdjęć seryj.].
? Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe. Oświetlenie
wspomagające AF będzie emitowane zgodnie z ustawieniem w pozycji
[23: Oświetlenie wspomagające AF].
? Nie można ustawić pozycji [Red. szumów zdjęć seryj.] w przypadku
ekspozycji w trybie Bulb i podczas filmowania.
? Ustawienie zostanie automatycznie przełączone na [Standard]
w przypadku wykonania dowolnej z następujących operacji: ustawienie
przełącznika zasilania w pozycji & lt; 2 & gt; , wymiana akumulatora,
wymiana karty, wybór trybu fotografowania & lt; A & gt; lub & lt; F & gt; , ustawienie
lub przełączenie jakości rejestracji obrazów na RAW lub RAW+JPEG,
a także przełączenie na filmowanie.

177

3 Ustawianie redukcji zakłóceńN

Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania
Redukcja zakłóceń jest możliwa w przypadku obrazów
zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub dłuższym.

1

Wybierz pozycję [Redukcja
zakłóceń (dł.czas)].
? Na karcie [z3] wybierz pozycję
[Redukcja zakłóceń (dł.czas)],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Zapisz żądane ustawienie.
? Wybierz żądane ustawienie,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

? Automatyczna
Redukcja zakłóceń jest przeprowadzana automatycznie
w przypadku obrazów zarejestrowanych z czasem ekspozycji
równym 1 s lub dłuższym, na których wykryto zakłócenia typowe
dla długich czasów ekspozycji. W większości przypadków
ustawienie [Autom.] jest wystarczające.
? Włącz
Redukcja zakłóceń jest przeprowadzana w przypadku wszystkich
obrazów zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub
dłuższym. Ustawienie [Wł.] może ograniczyć zakłócenia, które mogą
nie być wykrywane przy ustawieniu [Autom.].

3 Zrób zdjęcie. zarejestrowany
? Obraz zostanie
z zastosowaną redukcją zakłóceń.

178

3 Ustawianie redukcji zakłóceńN

? W przypadku opcji [Autom.] i [Wł.] czas trwania procesu redukcji zakłóceń
po wykonaniu zdjęcia może być zbliżony do czasu ekspozycji.
Fotografowanie jest możliwe również podczas redukcji zakłóceń, o ile
maksymalna liczba zdjęć seryjnych podana w wizjerze wynosi ,,1" lub więcej.
? Zdjęcia zrobione przy czułości ISO 1600 lub wyższej mogą być bardziej
ziarniste przy ustawieniu [Wł.] niż przy ustawieniach [Wył.] lub [Autom.].
? Jeśli wybrano ustawienie [Wł.] i zostało wykonane zdjęcie z długim
czasem ekspozycji w trybie Live View, przez cały czas procesu redukcji
zakłóceń będzie wyświetlany komunikat ,,BUSY", a do momentu
zakończenia procesu redukcji zakłóceń na monitorze LCD nie będzie
wyświetlany podgląd kadru w trybie Live View (nie można zrobić
następnego zdjęcia).

179

3 Priorytet jasnych partii obrazuN
Można zredukować występowanie prześwietlonych jasnych partii
obrazu.

1

Wybierz pozycję [Priorytet
jasnych partii obr.].
? Na karcie [z3] wybierz pozycję
[Priorytet jasnych partii obr.],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

Włą
2 Wybierzpipozycję [jakoścz]. łów
? Wystą poprawa
ci szczegó
w jasnych partiach obrazu. Zakres
dynamiczny jest rozszerzany od
standardowego ustawienia 18%
szarości do prześwietlenia. Gradacja
między obszarami szarości
a jasnymi partiami obrazu staje
się bardziej płynna.

3 Zrób zdjęcie. zarejestrowany
? Obraz zostanie
z zastosowanym priorytetem jasnych
partii obrazu.

Po wybraniu opcji [Włącz] zakłócenia mogą być nieznacznie wyższe.
W przypadku ustawienia [Włącz] dostępny będzie zakres ISO 200-16000.
Jeśli został wybrany priorytet jasnych partii obrazu, w wizjerze i na panelu
LCD będzie wyświetlana ikona & lt; A & gt; .

180

3 Korekcja aberracji i jasności brzegów obiektywu
Winietowanie to zjawisko polegające na przyciemnieniu rogów obrazu z powodu
charakterystyki obiektywu. Niedokładna zbieżność kolorów na krawędziach obiektu jest
nazywana aberracją chromatyczną. Natomiast zniekształcenie obrazu spowodowane
charakterystyką obiektywu jest nazywane dystorsją. Aberracje obiektywu i winietowanie
można skorygować. Domyślnie korygowanie jasności brzegów i aberracji chromatycznej
jest ustawione na [Włącz], a korygowanie dystorsji jest ustawione na [Wyłącz].
Jeśli pojawi się komunikat [Dane korekcji niedostępne], zapoznaj się
z częścią ,,Dane korekcji obiektywu" na str. 183.

Korygowanie jasności brzegów

1

Wybierz pozycję [Korekcja
aberracji obiektywu].
? Na karcie [z1] wybierz pozycję
[Korekcja aberracji obiektywu],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz ustawienie.łączeniu
? Sprawdź, czy po pod
obiektywu pojawi się komunikat
[Dane korekcji dostępne].
? Wybierz pozycję [Jasność brzegów],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz pozycję [Włącz], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

ęcie.
3 Zrób zdjzostanie zapisany z zastosowaniem
? Obraz
korekcji jasności brzegów.
W niektórych warunkach fotografowania na brzegach obrazu mogą pojawić
się zakłócenia.
? Wartość zastosowanej korekcji będzie niższa niż maksymalna wartość
korekcji, którą można ustawić w programie Digital Photo Professional
(oprogramowanie EOS, str. 537).
? Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna wartość korekcji.

181

3 Korekcja aberracji i jasności brzegów obiektywu

Korygowanie aberracji chromatycznej

1

Wybierz ustawienie.
? Sprawdź, czy po podłączeniu
obiektywu pojawi się komunikat
[Dane korekcji dostępne].
? Wybierz pozycję [Aberracja
chromat.], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz pozycję [Włącz], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Zrób zdjęcie. zapisany
? Obraz zostanie
z zastosowaniem korygowania
aberracji chromatycznej.

Korygowanie dystorsji

1

Wybierz ustawienie.
? Sprawdź, czy po podłączeniu
obiektywu pojawi się komunikat
[Dane korekcji dostępne].
? Wybierz pozycję [Dystorsja],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz pozycję [Włącz], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Zrób zdjęcie. zapisany
? Obraz zostanie
z zastosowaniem korygowania
dystorsji.

182

3 Korekcja aberracji i jasności brzegów obiektywu

? Gdy korygowanie dystorsji jest włączone, aparat rejestruje obraz węższy
niż widziany w wizjerze. (Brzegi obrazu zostaną nieco przycięte,
rozdzielczość będzie nieco obniżona).
? Jeśli opcja [Dystorsja] zostanie ustawiona na [Włącz], maksymalna
liczba zdjęć seryjnych (str. 153) podczas wykonywania serii zdjęć
będzie mniejsza.
? Dystorsja nie będzie korygowana w przypadku nagrywania filmu lub
ustawienia trybu HDR, ekspozycji wielokrotnej lub redukcji szumów
zdjęć seryjnych.
? Stosowanie korygowania dystorsji podczas fotografowania w trybie Live
View będzie nieco wpływać na kąt widzenia.
? Po powiększeniu obrazu podczas fotografowania w trybie Live View
korygowanie dystorsji nie będzie stosowane do wyświetlanego obrazu.
Zatem w przypadku powiększenia brzegu obrazu może być wyświetlany
obszar obrazu, który nie zostanie zarejestrowany na zdjęciu.
? Dane dla retuszu kurzu (str. 407) nie będą dołączane do obrazów
zarejestrowanych z włączonym korygowaniem dystorsji. Ponadto punkty
AF nie będą wyświetlane (str. 359) podczas odtwarzania obrazu.

Dane korekcji obiektywu
W aparacie zapisano dane korygowania jasności brzegów,
korygowania aberracji chromatycznej i korygowania dystorsji dotyczące
około 30 obiektywów. Jeśli wybrano ustawienie [Włącz], korygowanie
jasności brzegów, korygowanie aberracji chromatycznej i korygowanie
dystorsji zostaną zastosowane automatycznie względem każdego
obiektywu, którego dane korekcji zostały zarejestrowane w aparacie.
Za pomocą EOS Utility (oprogramowanie EOS) można sprawdzić,
w przypadku których obiektywów zarejestrowano w aparacie dane
korekcji. Istnieje możliwość zarejestrowania danych korekcji dla
obiektywów nie znajdujących się na liście. Szczegółowe informacje
można znaleźć w pliku PDF ,,EOS Utility Instrukcja obsługi" (str. 537)
na płycie DVD-ROM EOS Camera Instruction Manuals Disk.

183

3 Korekcja aberracji i jasności brzegów obiektywu

Przestrogi dotyczące korekcji obiektywu
? Korygowania jasności brzegów, korygowania aberracji chromatycznej
i korygowania dystorsji nie można zastosować w przypadku
zarejestrowanych już obrazów JPEG.
? W przypadku korzystania z obiektywu producenta innego niż Canon
zaleca się ustawienie opcji [Wyłącz], nawet jeśli wyświetlony zostanie
komunikat [Dane korekcji dostępne].
? Jeśli korzystasz z trybu widoku powiększonego podczas fotografowania
w trybie Live View, funkcje korygowania jasności brzegów, korygowania
aberracji chromatycznej i korygowania dystorsji nie będą
odzwierciedlone na obrazie widocznym na ekranie.
? Wartość korekcji będzie mniejsza, jeśli używany obiektyw nie ma
informacji o odległości.

Uwagi dotyczące korekcji obiektywu
? Jeśli efekt korekcji nie jest widoczny, należy powiększyć zarejestrowany
obraz i sprawdzić ponownie.
? Korekcje mogą być stosowane także po zamontowaniu konwertera
standardowego lub typu Life Size.
? Jeśli dane korekcji zamocowanego obiektywu nie zostały zapisane
w aparacie, rezultat będzie taki sam, jak w przypadku ustawienia opcji
[Wyłącz] w ustawieniu korekcji.

184

3 Redukcja migotaniaN
W przypadku wykonywania zdjęcia z krótkim czasem naświetlania przy źródle
oświetlenia takim jak światło jarzeniowe miganie źródła światła powoduje migotanie
i nierównomierną ekspozycję w pionie. Używanie serii zdjęć w tych warunkach
może spowodować nierównomierną ekspozycję lub niespójność kolorów zdjęć.
Funkcja fotografowania bez migotania sprawia, że aparat wykrywa
częstotliwość migania źródła światła i wykonuje zdjęcie wtedy, gdy
wpływ migotania na ekspozycję lub kolory jest minimalny.

1

Wybierz pozycję [Fotogr.bez migot.].
? Na karcie [z4] wybierz pozycję
[Fotogr.bez migot.], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pozycję [Włącz].
zdj cie.
3 Zrób ęcieęzostanie wykonane
? Zdj
z redukcją nierówności ekspozycji
lub niespójności kolorów
spowodowanych przez migotanie.
? W przypadku wybrania opcji [Włącz] i fotografowania przy migającym źródle
światła opóźnienie czasu naświetlania może być nieznacznie dłuższe.
Ponadto szybkość serii zdjęć może ulec nieznacznemu zmniejszeniu,
a odstęp czasowy między kolejnymi zdjęciami może być nieregularny.
? Ta funkcja nie działa w przypadku fotografowania w trybie Live View i filmowania.
? W trybie & lt; d & gt; lub & lt; f & gt; , jeśli czas naświetlania zmienia się podczas
wykonywania serii zdjęć lub wykonane zostaje kilka zdjęć tej samej
sceny przy różnych czasach naświetlania, tony kolorów mogą być
niezgodne. Aby uniknąć niezgodności tonów kolorów, należy używać
trybu & lt; s & gt; lub & lt; a & gt; ze stałym czasem naświetlania.
? Ton koloru zdjęć wykonanych po ustawieniu opcji [Fotogr.bez migot.] na
[Włącz] może wyglądać inaczej niż przy ustawieniu jej na [Wyłącz].
? Nie można wykryć migotania z częstotliwością inną niż 100 Hz lub 120 Hz.
Ponadto jeśli częstotliwość migotania światła zmienia się podczas
wykonywania serii zdjęć, nie można zredukować efektów migotania.

185

3 Redukcja migotaniaN

? Jeśli obiekt znajduje się na ciemnym tle lub na obrazie pojawia się jasne
światło, migotanie może nie zostać wykryte.
? W przypadku pewnych szczególnych typów oświetlenia aparat może
nie być w stanie zredukować efektów migotania nawet wtedy, gdy
wyświetlany jest symbol & lt; G & gt; .
? W zależności od źródła światła efekt migotania może nie być wykrywany
prawidłowo.
? Jeśli zmienisz kompozycję zdjęcia, symbol & lt; G & gt; może pojawiać
się i znikać.
? W zależności od źródeł światła lub warunków fotografowania uzyskanie
oczekiwanego rezultatu może być niemożliwe nawet w przypadku użycia
tej funkcji.
? Zaleca się wykonanie zdjęć próbnych.
? Jeśli symbol & lt; G & gt; nie jest wyświetlany w wizjerze, zaznacz pole
wyboru [Detekcja migotania] w pozycji [Pokaż/ukryj w wizjerze]
(str. 77). Gdy aparat zmniejsza efekt migotania w trakcie fotografowania,
symbol & lt; G & gt; świeci. W przypadku źródła światła, które nie
migocze, lub niewykrycia migotania, symbol & lt; G & gt; nie będzie
wyświetlany.
? Jeśli zaznaczono pozycję [Detekcja migotania] i ustawiono opcję
[z4: Fotogr.bez migot.] na [Wyłącz], pomiar przy migoczącym
świetle powoduje miganie symbolu & lt; G & gt; w wizjerze w charakterze
ostrzeżenia. Zaleca się wybór ustawienia [Włącz] przed wykonaniem
zdjęcia.
? W trybie & lt; A & gt; efekty migotania światła będą redukowane podczas
wykonywania zdjęć, ale symbol & lt; G & gt; nie będzie wyświetlany.
? Fotografowanie bez migotania działa także z lampą błyskową. Należy
jednak pamiętać, że oczekiwany może nie zostać uzyskany podczas
fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową.

186

3 Ustawianie przestrzeni kolorówN
Zakres odwzorowania kolorów jest określany jako ,,przestrzeń kolorów".
Aparat pozwala wybrać jedną z dwóch przestrzeni kolorów dla
rejestrowanych obrazów: sRGB lub Adobe RGB. W przypadku
normalnych parametrów fotografowania zaleca się wybór przestrzeni
kolorów sRGB.
Przestrzeń kolorów jest automatycznie ustawiana na [sRGB] w trybie & lt; A & gt; .

1

Wybierz pozycję [Przest.kolorów].
? Na karcie [z2] wybierz pozycję
[Przest.kolorów], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

Ustaw ż
2 kolorów.ądaną przestrzeń
? Wybierz pozycję [sRGB] lub
[Adobe RGB], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

Adobe RGB
Ta przestrzeń kolorów jest wykorzystywana głównie do wydruków komercyjnych
oraz innych zastosowań przemysłowych. W przypadku nieznajomości
zagadnień dotyczących przetwarzania obrazów, przestrzeni Adobe RGB oraz
standardu Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 lub następne) nie
należy korzystać z tego ustawienia. Obraz w środowisku komputera
korzystającego z przestrzeni sRGB lub wydrukowany za pomocą drukarek
niezgodnych ze standardem Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21
lub następne) będzie miał wytłumione barwy. Z tego względu będzie on
wymagał dodatkowego przetworzenia programowego.
? Jeśli zdjęcie zostało wykonane w przestrzeni kolorów Adobe RGB,
pierwszym znakiem w nazwie pliku będzie symbol podkreślenia ,,_".
? Profil ICC nie zostanie dołączony. Dodatkowe informacje można znaleźć
w opisie profilu ICC, znajdującym się w instrukcji obsługi
oprogramowania (plik PDF, str. 532) na płycie DVD-ROM.

187

3 Tworzenie i wybieranie folderu
Istnieje możliwość dowolnego tworzenia i wybierania folderów, gdzie
zapisywane są zarejestrowane obrazy.
Jest to działanie opcjonalne, ponieważ foldery zarejestrowanych zdjęć
tworzone są automatycznie.

Tworzenie folderu

1

Wybierz pozycję [Wybór
funk.zapisu+karty/fold.].
? Na karcie [51] wybierz pozycję
[Wybór funk.zapisu+karty/fold.],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pozycję [Folder].

3 Wybierz pozycję [Utwórz folder].

4 Wybierz pozycję [OK]. folder
? Zostanie utworzony nowy
o wyższym numerze.

188

3 Tworzenie i wybieranie folderu

Wybór folderu
Najniższy numer pliku
Liczba obrazów w folderze

? Wybierz folder na ekranie wyboru
folderu, a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .
? Zostanie wybrany folder docelowy
rejestrowanych zdjęć.
? Kolejne zdjęcia zarejestrowane
aparatem będą zapisywane
w wybranym folderze.

Nazwa folderu
Najwyższy numer pliku

Foldery
Podobnie jak np. w przypadku ,,100EOS7D" nazwa folderu zaczyna się
trzema cyframi (numer folderu), po których następuje ciąg pięciu znaków
alfanumerycznych. Folder może zawierać do 9999 obrazów (numery plików
od 0001 do 9999). Po zapełnieniu folderu automatycznie zostanie
utworzony nowy folder o wyższym numerze. Ponadto po zastosowaniu
funkcji ręcznego resetowania (str. 194) nowy folder zostanie utworzony
automatycznie. Można utworzyć foldery o numerach od 100 do 999.

Tworzenie folderów za pośrednictwem komputera
Otwórz zawartość karty na ekranie i utwórz nowy folder o nazwie ,,DCIM".
Otwórz folder DCIM i utwórz żądaną ilość folderów, w celu zapisania
i ułożenia obrazów. Nazwa folderu musi mieć format ,,100ABC_D".
Pierwsze trzy cyfry są numerem folderu (od 100 do 999). Ostatnie pięć
znaków alfanumerycznych może stanowić kombinacja dużych i małych liter
od A do Z, a także wartości liczbowych i symbolu podkreślenia ,,_". Nazwa
nie może zawierać spacji. Ponadto nazwy folderów nie mogą zawierać tych
samych trzech początkowych cyfr (np. ,,100ABC_D" i ,,100W_XYZ"), nawet
jeśli pozostałe pięć znaków jest inne.

189

3 Zmiana nazwy pliku
Nazwa pliku składa się z czterech znaków
(Przykład) BE3B0001.JPG
alfanumerycznych, po których następuje
czterocyfrowy numer obrazu (str. 193)
i rozszerzenie. Pierwsze cztery znaki alfanumeryczne są fabrycznie indywidualnie
ustawione dla danego aparatu. Jednakże istnieje możliwość ich zmiany.
Opcja ,,Nast.użytk.1" pozwala zmienić i zarejestrować cztery znaki nazwy zgodnie z własnym
uznaniem. Opcja ,,Nast.użytk.2" pozwala zarejestrować trzy znaki nazwy, natomiast czwarty
znak od lewej, oznaczający wielkość obrazu, będzie dołączany automatycznie.

Zarejestrowanie i zmiana nazwy pliku

1

Wybierz pozycję [Nazwa pliku].
? Na karcie [51] wybierz pozycję
[Nazwa pliku], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

Wybierz pozycj
2 użytkownika *].ę [Zmiana nastaw

3 Wprowadź dowolne znaki
alfanumeryczne.
? W przypadku wyboru pozycji Nastawa
użytkownika 1 wprowadź cztery znaki.
W przypadku wyboru pozycji Nastawa
użytkownika 2 wprowadź trzy znaki.
? Naciśnij przycisk & lt; L & gt; , aby usunąć
zbędne znaki.
? Naciśnij przycisk & lt; Q & gt; . Spowoduje to
zaznaczenie palety tekstowej kolorową
ramką i będzie można wprowadzić tekst.

190

3 Zmiana nazwy pliku

? Przy pomocy pokrętła & lt; 5 & gt; lub & lt; 9 & gt;
przesuń symbol , a następnie
wybierz żądany znak. Następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby go
wprowadzić.

4 Zamknij ekran ustawieńł.owej liczby
? Po wprowadzeniu prawid
znaków naciśnij przycisk & lt; M & gt; ,
a następnie wybierz pozycję [OK].
? Zarejestrowana nazwa pliku zostanie
zapisana.

Wybierz zarejestrowaną
5 nazwę pliku.

Ustawienia

? Wybierz pozycję [Nazwa pliku],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz zarejestrowaną nazwę pliku,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Jeśli zostały zarejestrowane dane
w pozycji Nastawa użytkownika 2,
wybierz pozycję ,,*** (3 zarejestrowane
znaki) + wielk.obr.".

191

3 Zmiana nazwy pliku

Pierwszym znakiem nie może być symbol podkreślenia ,,_".

Nastawa użytkownika 2
W przypadku wykonywania zdjęć po wybraniu pozycji ,,*** + wielk.obr."
zarejestrowanej w pozycji Nastawa użytkownika 2, do nazwy pliku zostanie
automatycznie dołączony znak jakości obrazu (jako czwarty znak od lewej).
Znaczenie poszczególnych znaków jakości obrazu jest następujące:
,,***L" = 73 / 83 / 1
,,***M" = 74 / 84 / 41
,,***S" = 7a / 8a / 61
,,***T" = b
,,***U" = c
Jeśli obraz zostanie przesłany do komputera, automatycznie dołączony
czwarty znak będzie uwzględniony w nazwie pliku. Umożliwia to
sprawdzenie wielkości obrazu bez potrzeby jego otwierania. Obrazy RAW
lub JPEG można rozróżnić na podstawie rozszerzenia pliku.
? Obrazy JPEG mają rozszerzenie ,,.JPG", obrazy RAW -- ,,.CR2",
natomiast filmy -- ,,.MOV" lub ,,.MP4".
? W przypadku nagrywania filmu przy wybranej opcji Nastawa
użytkownika 2 czwartym znakiem w nazwie pliku będzie symbol
podkreślenia ,,_".

192

3 Metody tworzenia numerów plików
Czterocyfrowy numer pliku ma podobne
(Przykład) BE3B0001.JPG
znaczenie jak numer klatki filmu. Rejestrowanym
obrazom są przypisywane kolejne numery
plików od 0001 do 9999, a następnie pliki są zapisywane w jednym folderze.
Istnieje możliwość zmiany sposobu przypisywania numerów plików.

1

Wybierz pozycję [Numery plików].
? Na karcie [51] wybierz pozycję
[Numery plików], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz metodę numeracji plików.
? Wybierz żądane ustawienie,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

Narastająco
Numeracja plików jest kontynuowana nawet po wymianie karty lub
utworzeniu nowego folderu.
Nawet po wymianie karty, utworzeniu folderu lub przełączeniu karty
docelowej (na przykład f9g), numery plików zapisanych obrazów
będą kolejno kontynuowane, aż do 9999. Jest to przydatne, jeśli obrazy
numerowane w zakresie od 0001 do 9999 mają być zapisywane na wielu
kartach pamięci lub wielu lokalizacjach w jednym folderze na komputerze.
Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej zarejestrowane
obrazy, numery plików nowych obrazów mogą zachować ciągłość z uwzględnieniem
numerów plików zapisanych już na karcie lub w folderze. Aby korzystać z narastających
numerów plików, zaleca się używanie zawsze świeżo sformatowanej karty.
Numery plików po
utworzeniu folderu

Numery plików po
wymianie karty
Karta A (f)

Karta A

Karta B (g)
100

0051

0052

0051

101
0052

Kolejny numer pliku

193

3 Metody tworzenia numerów plików

Automatyczne resetowanie
Numery plików rozpoczynają się od 0001 po każdej wymianie karty
lub utworzeniu nowego folderu.
Po wymianie karty, utworzeniu folderu lub przełączeniu karty docelowej (na przykład
f9g), numery plików zapisanych obrazów będą kolejno kontynuowane od 0001.
Jest to przydatne, jeśli obrazy mają być porządkowane według kart lub folderów.
Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej
zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą zachować
ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych już na karcie lub
w folderze. Aby zapisywać obrazy, których numery plików mają się rozpoczynać
od wartości 0001, należy zawsze używać świeżo sformatowanej karty.
Numery plików po
wymianie karty
Karta A (f)

Numery plików po
utworzeniu folderu
Karta A

Karta B (g)
100

0051

0001

0051

101
0001

Numery plików zostaną zresetowane

Ręczne resetowanie
Nadawanie numerów plików można rozpocząć od 0001 w dowolnym
momencie lub w przypadku zapisu plików w nowym folderze.
Po ręcznym resetowaniu numerów plików automatycznie jest tworzony
nowy folder, a numery plików obrazów zapisywanych w tym folderze
rozpoczynają się od 0001.
Jest to przydatne w przypadku korzystania z odrębnych folderów, np. dla
obrazów wykonanych wczoraj, dzisiaj itp. Po ręcznym resetowaniu numery
plików będą dodawane w trybie narastającym lub automatycznego resetowania.
(Ekran potwierdzenia ręcznego resetowania nie zostanie wyświetlony).
Jeśli w folderze 999 liczba plików osiągnie 9999, rejestrowanie obrazów nie
będzie możliwe, nawet gdy na karcie jest wolne miejsce. Na monitorze LCD
będzie wyświetlany komunikat o konieczności wymiany karty. Należy
wymienić kartę na nową.

194

3 Ustawianie informacji o prawach autorskichN
Po ustawieniu informacji o prawach autorskich będą one rejestrowane
z obrazem jako informacje Exif.

1

Wybierz pozycję [Inform.
o prawach autorskich].
? Na karcie [54] wybierz pozycję
[Inform. o prawach autorskich],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

Wybierz opcj
2 ustawiona. ę, która ma być
? Wybierz pozycję [Nazwisko autora]
lub [Szczegóły dot. praw autor.],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

tekst.
3 Wprowadźprzycisk & lt; Q & gt; . Spowoduje
? Naciśnij

?

?
?
?

to zaznaczenie palety tekstowej
kolorową ramką i będzie można
wprowadzić tekst.
Przy pomocy pokrętła & lt; 5 & gt; lub & lt; 9 & gt;
przesuń symbol , a następnie wybierz
żądany znak. Następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; , aby go wprowadzić.
Można wprowadzić maks. 63 znaki.
Aby usunąć znak, naciśnij przycisk & lt; L & gt; .
Aby anulować wprowadzanie tekstu,
naciśnij przycisk & lt; B & gt; ,
a następnie wybierz opcję [OK] na
ekranie potwierdzenia.

.
4 Zamknij ekran ustawieńnaciśnij
? Po wprowadzeniu tekstu
przycisk & lt; M & gt; , a następnie
wybierz opcję [OK].
? Informacje zostaną zapisane.

195

3 Ustawianie informacji o prawach autorskichN

Sprawdzanie informacji o prawach autorskich
Jeśli w punkcie 2 została wybrana
pozycja [Wyśw.inf.o prawach autor.],
można sprawdzić informacje
wprowadzone w pozycji [Autor] i
[Prawa autorskie].

Usuwanie informacji o prawach autorskich
Jeśli w punkcie 2 na poprzedniej stronie została wybrana pozycja
[Usuń inf. o prawach autor.], istnieje możliwość usunięcia informacji
[Autor] i [Prawa autorskie].

Jeśli wpis parametru ,,Autor" lub ,,Prawa autorskie" jest długi, może nie być
wyświetlany w całości po wybraniu opcji [Wyśw.inf.o prawach autor.].
Informacje o prawach autorskich można także ustawić lub sprawdzić w EOS
Utility (oprogramowanie EOS, str. 537).

196

5

Ustawienia GPS
W niniejszym rozdziale omówiono ustawienia wbudowanej
funkcji GPS aparatu. Aparat EOS 7D Mark II (G) może odbierać
sygnały nawigacyjne satelitów systemu GPS (USA), satelitów
GLONASS (Rosja) (Russia) i satelitów system nawigacji
satelitarnej Quasi-Zenith (QZSS) ,,Michibiki" (Japonia).
? Domyślnie funkcja GPS jest ustawiona na [Wyłącz].
? W niniejszej instrukcji termin ,,GPS" odnosi się do funkcji
nawigacji satelitarnej.

Po wybraniu w pozycji [GPS] opcji [Włącz] (str. 201) aparat
będzie odbierał sygnał GPS w regularnych odstępach czasu
nawet po wyłączeniu zasilania. Z tego względu akumulator
zostanie wyczerpany szybciej, a dostępna liczba zdjęć
zmniejszy się. Jeśli funkcja GPS nie będzie używana,
zalecane jest wybranie w pozycji [GPS] opcji [Wyłącz].

W przypadku korzystania z funkcji GPS należy sprawdzić obszar
użytkowania i używać jej zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi
w danym kraju lub regionie. Należy zachować szczególną ostrożność
w przypadku używania funkcji GPS poza krajem zamieszkania.

197

Funkcje GPS
Geoznakowanie obrazów
? Dane geoznaczników*1 (szerokość
geograficzna, długość geograficzna,
wysokość) i czas uniwersalny
skoordynowany*2 mogą być
dołączane do obrazów.
? Używanie kompasu cyfrowego
(opartego na północy magnetycznej)
umożliwia dołączanie kierunku
fotografowania do obrazów.
? Informacje te mogą być stosowane
w celu pokazania miejsca i kierunku
fotografowania stwierdzenia na
mapie wyświetlonej w komputerze.
*1: W niektórych przypadkach warunki podróży lub ustawienia GPS mogą
powodować dodanie do zdjęć niedokładnych danych geoznaczników.
*2: Uniwersalny czas koordynowany (Coordinated Universal Time, w skrócie
UTC) jest zasadniczo taki sam jak czas Greenwich.

Rejestrowanie przebytej trasy
Można używać funkcji rejestrowania GPS, aby automatycznie
rejestrować położenie aparatu w ustalonych odstępach czasu.
Te dane geoznaczników można wyświetlić na mapie wyświetlonej
w komputerze.
* W niektórych przypadkach warunki podróży, lokalizacje lub ustawienia GPS
mogą powodować dodanie do zdjęć niedokładnych danych geoznaczników.

Ustawianie godziny w aparacie
Godzinę w aparacie można ustawić za pomocą sygnałów
systemu GPS.

198

Funkcje GPS

Wyświetlanie zdjęć i informacji na wirtualnej mapie
Miejsca wykonania zdjęć oraz przebytą trasę można zobaczyć na
mapie wyświetlanej na komputerze za pomocą programu Map Utility
(oprogramowanie EOS, str. 538).

Dane map (C)2014 ZENRIN -

199

Zalecenia dotyczące funkcji GPS
W przypadku korzystania z funkcji GPS należy uwzględnić poniższe
informacje.
? W niektórych krajach i regionach korzystanie z systemu GPS może
podlegać ograniczeniom. Z tego względu funkcji GPS należy
używać zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w danym
kraju lub regionie. Należy zachować szczególną ostrożność
w przypadku używania funkcji GPS poza krajem zamieszkania.
? Należy zachować ostrożność kwestii funkcji GPS w miejscach,
w których korzystanie z urządzeń elektronicznych podlega
ograniczeniom.
? Inne osoby mogą być w stanie ustalić położenie lub tożsamość
użytkownika na podstawie danych o lokalizacji w zdjęciach lub
filmach z geoznacznikami. Należy zachować ostrożność w kwestii
udostępniania zdjęć i filmów ze geoznacznikami lub plików rejestru
GPS innym osobom, na przykład w przypadku publikowania ich
w Internecie, gdzie wiele osób będzie mogło je zobaczyć.
? W niektórych przypadkach odbiór sygnału GPS może
potrwać dłużej.

200

Wykrywanie sygnałów GPS
Aby wykryć sygnały GPS, należy zabrać aparat na zewnątrz, gdzie
niebo nie będzie przesłonięte. Skieruj górną część aparatu w niebo,
trzymając dłonie i inne przedmioty z dala od górnej części aparatu.
Przy dobrych warunkach do wykrywania sygnału aparat będzie
potrzebował około 30 do 60 sekund od wybrania w pozycji [GPS] opcji
[Włącz], aby wykryć sygnały satelitów GPS. Sprawdź, czy oznaczenie
[r] jest wyświetlane na panelu LCD, a następnie zrób zdjęcie.

1

Wybierz pozycję [Nastawy GPS/
kompasu cyfrowego].
? Na karcie [52] wybierz pozycję
[Nastawy GPS/kompasu
cyfrowego], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz w pozycji [GPS] opcję
[Włącz].
Stan wykrywania sygnału GPS
Stan wykrywania sygnału GPS jest
oznaczony ikoną [r] na panelu LCD
i na ekranie ustawień funkcji
fotografowania.
Wyświetlanie ciągłe r: wykryto
sygnał
Miganie r: jeszcze nie wykryto
sygnału
Zdjęcia wykonane podczas wyświetlania
ikony [r] będą miały geoznaczniki.

201

Wykrywanie sygnałów GPS

? Jeśli wybrano opcję [Włącz], symbol & lt; r & gt; będzie nadal wyświetlany
na panelu LCD -- nawet w przypadku ustawienia przełącznika zasilania
aparatu w pozycji & lt; 2 & gt; . Ponadto w związku z tym, że aparat będzie
wykrywał sygnały GPS w regularnych odstępach czasu, akumulator
rozładuje się szybko, a dostępna liczba zdjęć zmniejszy się. Jeśli aparat
nie będzie używany przez dłuższy czas, wybierz opcję [Wyłącz].
? Antena GPS jest wbudowana wokół gorącej stopki. Choć sygnał GPS
może być wykrywany po podłączeniu zewnętrznej lampy Speedlite do
gorącej stopki, czułość wykrywania nieznacznie zmniejszy się.
? Nie można korzystać z odbiornika GPS GP-E2 (sprzedawany osobno).
Słabe pokrycie GPS
W warunkach opisanych poniżej sygnał satelitarny GPS nie będzie
odbierany prawidłowo. W rezultacie dane geoznaczników mogą nie
zostać zarejestrowane lub mogą zostać zarejestrowane nieprecyzyjne
dane geoznaczników.
? Wnętrza budynków, miejsca znajdujące się pod ziemią, tunele, lasy,
przestrzenie między budynkami lub doliny.
? Miejsca znajdujące się w pobliżu linii wysokiego napięcia lub telefonów
komórkowych pracujących w paśmie 1,5 GHz.
? Pozostawienie aparatu wewnątrz torby itp.
? Podróż na dużą odległość.
? Podróż przez obszary o zróżnicowanych warunkach.
? Ponieważ satelity systemu GPS przemieszczają się, ruch satelitów może
zakłócać geoznakowanie i powodować brak lub niedokładność danych
geoznaczników nawet w warunkach innych niż wymienione powyżej.
Ponadto dane geoznaczników mogą także zawierać informacje o przebytej
drodze, nawet jeśli aparat był używany tylko w jednym miejscu.
Aparat może odbierać sygnały GPS nawet w orientacji pionowej.

202

Wykrywanie sygnałów GPS

Wyświetlanie informacji GPS

1

Wybierz pozycję [Nastawy].
? Sprawdź, czy w pozycji [GPS]
wybrano opcję [Włącz].
? Wybierz pozycję [Nastawy],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

Wybierz pozycję
2 informacji GPS]. [Ekran
? Zostaną wyświetlone szczegółowe
informacje GPS.

zdj cie.
3 Zrób ęciaęwykonane po wykryciu
? Zdj
sygnału GPS zawierają geoznaczniki.

Zasadniczo dane o wysokości nie są tak dokładne jak dane o szerokości
i długości geograficznej ze względu na charakter systemu GPS.
? Ikona & lt; A & gt; wskazuje warunki odbioru sygnału. Gdy wyświetlana jest
ikona & lt; C & gt; , można zarejestrować także dane o wysokości. Danych o wysokości
nie można jednak zarejestrować, gdy wyświetlany jest symbol & lt; B & gt; .
? Czas UTC (uniwersalny czas koordynowany) jest zasadniczo taki sam jak czas Greenwich.
? Na przykładowym ekranie NE45° oznacza kierunek północno-wschodni, 45°.

203

Wykrywanie sygnałów GPS

Informacje w geoznacznikach
Odtwórz zdjęcia i naciśnij przycisk & lt; B & gt; , aby wyświetlić ekran
informacji o obrazie (str. 357). Następnie przechyl multi-sterownik & lt; 9 & gt;
w górę lub w dół, aby wybrać dane geoznacznika.

Szerokość
geograficzna
Długość
geograficzna
Wysokość
Czas UTC (uniwersalny czas
koordynowany)
Kierunek (na podstawie północy
magnetycznej, str. 206)

Północ

Zachód
270°

Wschód
90°

Południe
180°

? W przypadku filmowania informacje GPS zostaną zarejestrowane
w chwili rozpoczęcia filmowania. Uwaga: warunki odbioru sygnału
nie są rejestrowane.
? Miejsca wykonania zdjęć można zobaczyć na mapie wyświetlanej na
komputerze za pomocą programu Map Utility (oprogramowanie EOS, str. 538).

204

Ustawianie interwału ustalania pozycji
Można ustawić interwał (czas) aktualizacji danych geoznacznika.
Choć skrócenie interwału aktualizacji danych geoznacznika zwiększy
ich dokładność, zmniejszy dostępną liczbę zdjęć.

1

Wybierz pozycję [Nastawy].
? Sprawdź, czy w pozycji [GPS]
wybrano opcję [Włącz].
? Wybierz pozycję [Nastawy],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

Wybierz pozycj
2 aktual. poz.]. ę [Interwał

3 Ustaw żądany interwał
aktualizacji.
? Wybierz żądany interwał aktualizacji,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

? Im krótszy interwał, tym mniejsza dostępna liczba zdjęć.
? Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym odbiór sygnału GPS nie jest
dobry, dostępna liczba zdjęć będzie mniejsza.
? Charakter systemu GPS może powodować pewne nieścisłości między
interwałami ustalania pozycji.

205

Korzystanie z kompasu cyfrowego
Do zdjęcia można dołączyć informacje o orientacji aparatu (w którą stronę jest skierowany).

1

Wybierz pozycję [Nastawy].
? Sprawdź, czy w pozycji [GPS]
wybrano opcję [Włącz].
? Wybierz pozycję [Nastawy],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

[Kompas
2 Wybierz w pozycjiłącz].
cyfrowy] opcję [W
? Wybierz pozycję [Kompas cyfrowy],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz pozycję [Włącz], a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Jeśli zostanie wyświetlony ekran [Kalibruj
kompas cyfrowy], wykonaj czynności
opisane w punktach 2 i 3 na stronie 208.

Wyświetlanie kompasu podczas fotografowania
Aktualną orientację aparatu można wyświetlić na monitorze LCD.
? Po naciśnięciu przycisku & lt; B & gt;
w celu wyświetlenia kompasu
cyfrowego kierunek będzie
wyświetlany w dolnej części ekranu.

? Podczas fotografowania w trybie Live View
i filmowania można sprawdzić kierunek, korzystając
z ikony strzałki w miejscu oznaczonym okręgiem na
przykładowym ekranie.
? Jeśli podczas wykonywania serii zdjęć zmienisz kierunek aparatu lub
przechylisz go w górę lub w dół, prawidłowe informacje o kierunku mogą
nie zostać zarejestrowane.
? Informacje o kierunku nie są rejestrowane w pliku rejestru (str. 211).

206

Korzystanie z kompasu cyfrowego

Ponieważ kompas cyfrowy wykorzystuje geomagnetyzm do wykrywania
kierunku, uzyskanie prawidłowych wskazań lub dokonanie kalibracji może
nie być możliwe w warunkach wymienionych poniżej.
o Wewnątrz lub w pobliżu budynków (w tym budynków biurowych, budynków
mieszkalnych zbudowanych przy użyciu zbrojonego betonu lub cegieł oraz
w podziemnych centrach handlowych), pojazdów (w tym samochodów,
pociągów, samolotów i łodzi) lub metalowych konstrukcji, takich jak przenośniki.
o W pobliżu metali (w tym stalowych biurek i mebli), magnesów stałych (w tym
biżuterii magnetycznej) lub urządzeń elektronicznych do użytku domowego
(w tym telewizorów, komputerów, głośników lub telefonów komórkowych).
o W pobliżu linii wysokiego napięcia (w tym wież transmisyjnych),
napowietrznych linii (łącznie z łącznie trakcją pociągów) lub
metalowych obiektów (w tym ramp i barierek).
o Na dużych szerokościach geograficznych.

Kalibrowanie kompasu cyfrowego
Jeśli podczas korzystania z funkcji GPS pojawi się ekran [Kalibruj
kompas cyfrowy] lub wskazywany kierunek będzie wątpliwy, należy
skalibrować kompas cyfrowy w sposób opisany poniżej. Kompas
cyfrowy należy skalibrować w faktycznym miejscu fotografowania.

1

Wybierz pozycję [Kalibruj kompas
cyfrowy].
? Sprawdź, czy funkcja [Kompas
cyfrowy] została ustawiona na
[Włącz].
? Wybierz pozycję [Kalibruj kompas
cyfrowy], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .
? Aparat będzie gotowy do kalibracji.

207

Korzystanie z kompasu cyfrowego

2 Poruszajńaparatem. i w prawo o co
(1) Przesu aparat w lewo
najmniej 180°.
(2) Przechyl aparat w górę i w dół o co
najmniej 180°.
(3) Obróć aparat o co najmniej 180°.
? Należy uważać, aby nie upuścić
aparatu.
? Punkty (1), (2) i (3) mogą zostać
wykonane w dowolnej kolejności.
Poruszaj aparatem do momentu
zakończenia kalibracji.
? Jeśli kompas nie zostanie skalibrowany
po wykonaniu tej procedury, obróć się
w prawo lub w lewo i poruszaj
aparatem ponownie.

cz
3 Zakońzakokalibrację. zostanie
? Po
ńczeniu kalibracji
wyświetlony ekran z potwierdzeniem
wykonania.
? Zazwyczaj kalibracja zostanie
zakończona nawet wtedy, gdy
komunikat o zakończeniu pojawi
się podczas poruszania aparatem
w punkcie 2.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się odłączenie obiektywu od aparatu
przed wykonaniem kalibracji.

208

Ustawianie godziny w aparacie za pomocą systemu GPS
Informacje o godzinie uzyskane z sygnałów GPS mogą zostać
wprowadzone w aparacie. Margines błędu wynosi około ?1 s.

1

Wybierz pozycję [Nastawy].
? Sprawdź, czy w pozycji [GPS]
wybrano opcję [Włącz].
? Wybierz pozycję [Nastawy],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

Wybierz
2 czasu]. pozycję [Autom.nast.

3 Wybierz żądaneęustawienie.] lub
? Wybierz pozycj [Autoaktual.
[Ustaw teraz], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .
? Ustawienie [Autoaktual.] aktualizuje
godzinę po włączeniu aparatu
i odebraniu sygnału GPS.
? Jeśli nie można wykryć sygnałów z co najmniej pięciu satelitów systemu
GPS, automatyczna aktualizacja godziny jest niemożliwa. Ustawienie
[Ustaw teraz] będzie wyszarzone i niedostępne.
? Nawet w przypadku wybrania opcji [Ustaw teraz] aktualizacja godziny
może nie być możliwa z powodu niesprzyjających warunków odbioru
sygnału GPS.
? Po wybraniu w pozycji [Autom.nast. czasu] opcji [Autoaktual.] nie
można ustawić daty i godziny ręcznie za pomocą opcji [Data/czas/strefa]
na karcie [52].
? Jeśli korzystasz z bezprzewodowego przekaźnika danych WFT-E7
(wer. 2/sprzedawany osobno) i nie chcesz zmieniać godziny po
wykonaniu operacji [Czas synchr. pomiędzy aparatami] wybierz
dla opcji [Autom.nast. czasu] ustawienie [Wyłącz] w punkcie 2.

209

Rejestrowanie przebytej trasy

Dane map (C)2014 ZENRIN -

1

Podczas korzystania z funkcji rejestrowania
GPS dane geoznaczników trasy przebytej
przez aparat są automatycznie rejestrowane
w pamięci wewnętrznej aparatu.
Miejsca wykonania zdjęć oraz przebytą trasę
można zobaczyć na mapie wyświetlanej na
komputerze za pomocą programu Map Utility
(oprogramowanie EOS, str. 538).
Należy pamiętać, że funkcja rejestracji GPS będzie
rejestrować informacje nawet po wyłączeniu zasilania
aparatu, w tym po automatycznym wyłączeniu zasilania.

Wybierz pozycję [Nastawy].
? Sprawdź, czy w pozycji [GPS]
wybrano opcję [Włącz].
? Wybierz pozycję [Nastawy],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pozycję [Rejestrator GPS].

3 Wybierz wępozycji [Zarej. poz.
GPS] opcj [Włącz].
? Wybierz pozycję [Zarej. poz. GPS],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz pozycję [Włącz], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Po włączeniu funkcji rejestrowania GPS ikona [
] pojawi się na
ekranie ustawień funkcji fotografowania (str. 201).
? Po ustawieniu przełącznika zasilania w położeniu & lt; 2 & gt; lub po automatycznym
wyłączeniu zasilania na panelu LCD zostanie wyświetlony symbol & lt;
& gt; .

210

Rejestrowanie przebytej trasy

Rejestry danych geoznaczników
Dane geoznaczników dotyczące trasy przebytej przez aparat są
rejestrowane w odstępach ustawionych za pomocą opcji [Interwał
aktual. poz.] (str. 205). Dane rejestru są zapisywane w pamięci
wewnętrznej aparatu według dat. W poniższej tabeli przedstawiono
liczbę dni, z których można zapisać dane.
Pojemność danych rejestru wg interwału ustalania pozycji
Interwał
aktualizacji
Co 1 s

(w przybliżeniu)

Dane rejestru

Interwał
aktualizacji

Dane rejestru

4,1 dnia

Co 30 s

100 dni

Co 5 s

20 dni

Co 1 min

100 dni

Co 10 s

41 dni

Co 2 min

100 dni

Co 15 s

61 dni

Co 5 min

100 dni

* Przy założeniu 8 godzin rejestracji danych dziennie.

? Dane rejestru zapisane pamięci wewnętrznej można przenieść na
kartę jako plik rejestru (str. 212).
? Każdego dnia tworzony jest jeden plik rejestru. Nazwa pliku rejestru ma
format (RRRRMMDD) i numer, na przykład 14103100. W przypadku
zmiany strefy czasowej (str. 47) zostanie utworzony nowy plik rejestru.
? W przypadku zapełnienia pamięci wewnętrznej aparatu najstarsze
dane rejestru zostaną zastąpione najnowszymi danymi rejestru.

Zużycie akumulatora podczas rejestrowania
Po wybraniu w pozycji [GPS] opcji [Włącz] aparat będzie odbierał sygnał
GPS w ustawionych odstępach czasu nawet po wyłączeniu zasilania
aparatu. Powoduje to szybsze rozładowanie akumulatora i zmniejsza
liczbę zdjęć, które można wykonać. Dodatkowo w przypadku wybrania
w pozycji [Zarej. poz. GPS] opcji [Włącz] krótsze interwały aktualizacji
spowodują szybsze rozładowanie akumulatora.
Jeśli użytkownik nie podróżuje lub sygnał GPS jest słaby, zaleca się
ustawienie funkcji [GPS] na [Wyłącz].

211

Rejestrowanie przebytej trasy

Pobieranie danych rejestru do komputera
Dane rejestru w pamięci wewnętrznej aparatu można pobrać do
komputera za pomocą programu EOS Utility (oprogramowanie EOS)
lub pobrać z karty po przesłaniu danych na kartę.
Po otwarciu pliku rejestru zapisanego na komputerze za pomocą
programu Map Utility (oprogramowanie EOS, str. 538) trasa podróży
aparatu zostanie wyświetlona na mapie.
Importowanie danych rejestru za pomocą oprogramowania EOS
Po podłączeniu aparatu do komputera za pomocą dostarczonego kabla
interfejsu można pobrać dane rejestru do komputera za pomocą
programu EOS Utility (oprogramowanie EOS). Szczegółowe informacje
na ten temat można znaleźć w pliku PDF ,,EOS Utility Instrukcja
obsługi" zamieszczonym na płycie DVD-ROM.
Przesyłanie danych rejestru na kartę do pobrania
? Po wybraniu opcji [Prześlij dane rej.
na kartę] można przesłać dane
rejestru z pamięci wewnętrznej jako
pliki rejestru na kartę CF [f] lub na
kartę SD [g]. Należy pamiętać, że po
przesłaniu plików rejestru na kartę
odpowiednie dane rejestru zostaną
trwale usunięte z pamięci
wewnętrznej aparatu.
? Pliki rejestru importowane na kartę będą przechowywane
w podfolderze ,,GPS" folderu ,,MISC". Rozszerzenie to ,,.LOG".
? Wybranie opcji [Usuń dane rejestru] powoduje całkowite usunięcie
danych rejestru zapisanych w pamięci wewnętrznej. Usuwanie
danych może potrwać około jednej minuty.

212

Rejestrowanie przebytej trasy

? Skorzystaj z dostarczonego kabla interfejsu lub innego kabla firmy
Canon (str. 478). Przy podłączaniu kabla interfejsu należy użyć
dostarczonego zabezpieczenia kabla (str. 34).
? Antena GPS znajduje się w górnej części korpusu aparatu. Zatem nawet
gdy aparat jest niesiony, na przykład w torbie, należy starać się, aby
górna część aparatu była skierowana w górę. Ponadto nie należy
umieszczać na nim innych przedmiotów.
? Należy ustawić datę i godzinę w aparacie tak dokładnie, jak to możliwe.
Ponadto należy ustawić właściwą strefę czasową i ustawienie czasu
letniego dla miejsca fotografowania.
? Ponieważ dane geoznaczników, data i godzina są ciągle rejestrowane
nawet po wyłączeniu aparatu, energia akumulatora będzie stale
zużywana. Przy kolejnym użyciu aparatu stan akumulatora może być już
niski. W razie potrzeby należy naładować akumulator lub przygotować
naładowany zapasowy akumulator (sprzedawany oddzielnie).

213

214

6

Zaawansowana obsługa
Tryby fotografowania & lt; d & gt; & lt; s & gt;
& lt; f & gt; & lt; a & gt; & lt; F & gt; umożliwiają
wybór czasu naświetlania,
wartości przysłony oraz innych
ustawień aparatu w celu zmiany
ekspozycji i uzyskania
pożądanego rezultatu.
? Ikona M w prawym górnym rogu tytułu strony oznacza, że
funkcja jest dostępna wyłącznie w następujących trybach:
& lt; d & gt; & lt; s & gt; & lt; f & gt; & lt; a & gt; & lt; F & gt; .
? Po naciśnięciu spustu migawki do połowy i zwolnieniu go
informacje dotyczące ekspozycji wyświetlane na panelu LCD
i w wizjerze pozostaną widoczne przez około 4 sekundy (0).
? Informacje dotyczące funkcji, które mogą być używane w poszczególnych
trybach fotografowania, można znaleźć na stronie 480.
Przesuń przełącznik & lt; R & gt; w lewo.

215

d: Programowa AE
Aparat automatycznie ustawi czas naświetlania i przysłonę w taki
sposób, aby dopasować parametry do jasności obiektu. Funkcja ta
jest określana jako Programowa AE (automatyka ekspozycji).
* Symbol & lt; d & gt; oznacza program ustawień.
* Symbol AE oznacza automatykę ekspozycji (ang. auto exposure).

1

Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji & lt; d & gt; .

na
2 Ustaw ostrośćwizjerobiekt. wybrany
? Spójrz przez
i skieruj
punkt AF na fotografowany obiekt.
Następnie naciśnij spust migawki
do połowy.
? Po uzyskaniu ostrości w wizjerze
zaświeci się wskaźnik ostrości & lt; o & gt;
(w trybie One-Shot AF).
? Wartości czasu naświetlania
i przysłony zostaną automatycznie
ustawione i wyświetlone w wizjerze
oraz na panelu LCD.

na wyświetlacz.
3 Spójrzli wskazania wartości czasu
? Jeś
naświetlania i przysłony nie będą
migać, oznacza to, że uzyskano
standardową ekspozycję.

4 Zrób zdjęcie.ujęcie i naciśnij spust
? Skomponuj
migawki do końca.

216

d: Programowa AE

? Jeśli wartość czasu naświetlania ,,30 " " i niższa
wartość liczby f migają, oznacza to
niedoświetlenie zdjęcia.
Zwiększ czułość ISO lub skorzystaj z lampy
błyskowej.
? Jeśli wartość czasu naświetlania ,,8000" i wyższa
wartość liczby f migają, oznacza to prześwietlenie
zdjęcia.
Zmniejsz czułość ISO lub skorzystaj z filtru ND
(sprzedawanego osobno), aby zredukować ilość
światła wpadającego przez obiektyw.

Różnice pomiędzy trybami & lt; d & gt; i & lt; A & gt;
W trybie & lt; A & gt; wiele funkcji, takich jak tryb działania AF i tryb pomiaru,
ustawianych jest automatycznie, aby zapobiec wykonaniu nieudanych
zdjęć. Liczba funkcji, które można ustawić, jest ograniczona. W trybie & lt; d & gt;
tylko czas naświetlania i przysłona ustawiane są automatycznie. Istnieje
możliwość dowolnego ustawiania trybu działania AF, trybu pomiaru i innych
funkcji (str. 480).

Przesunięcie programu
? W trybie Programowa AE istnieje możliwość dowolnej zmiany wartości
czasu naświetlania i przysłony (Program) ustawionej automatycznie
przez aparat przy zachowaniu tych samych parametrów ekspozycji.
Funkcja ta jest określana mianem przesunięcia programu.
? Aby przesunąć program, naciśnij do połowy spust migawki i obróć
pokrętło & lt; 6 & gt; do momentu wyświetlenia żądanej wartości czasu
naświetlania lub przysłony.
? Przesunięcie programu zostanie anulowane automatycznie, gdy timer
pomiarowy zakończy odliczanie (0) (ekran ustawiania ekspozycji
wyłączy się).
? Przesunięcie programu nie jest możliwe w przypadku korzystania
z lampy błyskowej.

217

s: Preselekcja czasu
W tym trybie użytkownik może ustawić czas naświetlania, natomiast aparat
automatycznie reguluje wartość przysłony w celu uzyskania standardowej
ekspozycji, odpowiadającej jasności obiektu. Funkcja ta jest określana jako
preselekcja czasu. Krótszy czas naświetlania umożliwia ,,zamrożenie"
fotografowanego wydarzenia lub poruszającego się obiektu. Dłuższy czas
naświetlania może stworzyć efekt rozmycia, dając złudzenie ruchu.
* Symbol & lt; s & gt; oznacza wartość czasu (ang. time value).

Rozmycie ruchu
(długi czas naświetlania: 1/30 s)

1

,,Zamrożona" dynamika wydarzenia
(krótki czas naświetlania: 1/2000 s)

Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji & lt; s & gt; .

ś
2 Ustaw żąądany czas nalubwietlania.
? Patrz c na panel LCD
przez
wizjer, obróć pokrętło & lt; 6 & gt; .

na obiekt.
3 Ustaw śostrość migawki do połowy.
? Naci nij spust
? Przysłona zostanie wyregulowana
automatycznie.

zrób zdj
4 Spójrzlina ekranpwizjera i nie miga,ęcie.
? Jeś wartość rzysłony
oznacza to, że uzyskana ekspozycja
będzie standardowa.

218

s: Preselekcja czasu

? Jeśli miga niższa wartość f, oznacza to
niedoświetlenie zdjęcia.
Obracaj pokrętło & lt; 6 & gt; , aby ustawić dłuższy czas
naświetlania, aż wartość przysłony przestanie
migać lub ustaw wyższą czułość ISO.
? Jeśli miga wyższa wartość f, oznacza to
prześwietlenie zdjęcia.
Obróć pokrętło & lt; 6 & gt; , aby ustawić krótszy czas
naświetlania, aż wartość przysłony przestanie
migać lub ustaw niższą czułość ISO.
Wyświetlanie czasu naświetlania
Czas naświetlania od ,,8000" do ,,4" oznacza mianownik wartości w postaci
ułamkowej. Na przykład wartość ,,125" oznacza 1/125 s, ,,0 " 5" oznacza
0,5 s, a ,,15 " " oznacza 15 s.

219

f: Preselekcja przysłony
W tym trybie użytkownik może ustawić wartość przysłony, natomiast aparat automatycznie
reguluje czas naświetlania w celu uzyskania standardowej ekspozycji, odpowiadającej
jasności obiektu. Funkcja ta jest określana jako preselekcja przysłony. Wyższa wartość
f (mniejszy otwór przysłony) powoduje wyostrzenie pierwszego planu i tła. Z kolei niższa
wartość f (większy otwór przysłony) powoduje rozmycie większej części pierwszego planu i tła.
* Symbol & lt; f & gt; oznacza wartość przysłony (ang. aperture value).

Rozmyte tło
(w przypadku niskiej wartości przysłony: f/5.6)

1

Ostry pierwszy plan i tło
(w przypadku wysokiej wartości przysłony: f/32)

Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji & lt; f & gt; .

ą
rzysłonę.
2 Wybierzcżnadaną pLCD lub przez
? Patrzą
panel
wizjer, obróć pokrętło & lt; 6 & gt; .

na obiekt.
3 Ustaw śostrość migawki do połowy.
? Naci nij spust
? Czas naświetlania zostanie
wyregulowany automatycznie.

4 Spójrz na ekran wizjera i zrób
zdjęcie.
? Jeśli wartość czasu naświetlania nie
miga, oznacza to, że ekspozycja jest
standardowa.

220

f: Preselekcja przysłony

? Jeśli miga wartość czasu naświetlania ,,30 " "
oznacza to niedoświetlenie.
Obracaj pokrętło & lt; 6 & gt; , aby ustawić większy otwór
przysłony (niższą liczbę f), aż czas naświetlania
przestanie migać lub ustaw wyższą czułość ISO.
? Jeśli wartość czasu naświetlania ,,8000" miga,
oznacza to prześwietlenie zdjęcia.
Obróć pokrętło & lt; 6 & gt; , aby ustawić mniejszy otwór
przysłony (wyższą liczbę f), aż czas naświetlania
przestanie migać, ewentualnie ustaw niższą czułość ISO.
Wyświetlanie przysłony
Im wyższa wartość przysłony (liczba f), tym mniejszy otwór przysłony. Wyświetlana
wartość przysłony (liczba f) zależy od obiektywu. Jeśli do aparatu nie został podłączony
obiektyw, w miejscu ustawienia przysłony będzie wyświetlana wartość ,,00".

Podgląd głębi ostrościN
Otwór przysłony zmienia się wyłącznie w momencie wykonywania
zdjęcia. W pozostałym czasie przysłona pozostaje całkowicie otwarta.
Z tego względu głębia ostrości obserwowana w wizjerze lub na
monitorze LCD może wydawać się mniejsza.
Naciśnięcie przycisku podglądu głębi
ostrości powoduje przymknięcie
przysłony zgodnie z bieżącym
ustawieniem i sprawdzenie głębi
ostrości (zakresu ostrości).
? Wyższa wartość f powoduje wyostrzenie pierwszego planu i tła. Jednak
obraz w wizjerze będzie ciemniejszy.
? Spoglądając na podgląd kadru w trybie Live View (str. 286), można
zmienić przysłonę i nacisnąć przycisk podglądu głębi ostrości, aby
sprawdzić, jak zmienia się głębia ostrości.
? Ekspozycja zostanie zablokowana (blokada AE) na czas naciśnięcia
przycisku podglądu głębi ostrości.

221

a: Ręczna regulacja ekspozycji
W tym trybie czas naświetlania i przysłonę można ustawić zgodnie
z własnymi wymaganiami. Aby określić ekspozycję, skorzystaj ze
wskaźnika poziomu ekspozycji w wizjerze lub użyj dostępnego w sprzedaży
światłomierza. Metoda ta jest określana jako ręczna regulacja ekspozycji.
* Symbol & lt; a & gt; oznacza ręczną regulację (ang. manual).

Czas naświetlania
Przysłona

Ustaw pokręt
1 w pozycji & lt; ało wyboru trybów
& gt; .
2 Ustaw czułość ISO (str. 154).
onę
3 Ustaw czas naświetlania i przysłobró.ć
? Aby ustawić czas naświetlania,
pokrętło & lt; 6 & gt; .
? Aby ustawić przysłonę, obróć pokrętło & lt; 5 & gt; .
? Jeśli nie można ustawić wartości,
ustaw przełącznik & lt; R & gt; po lewej
stronie, a następnie obróć pokrętło
& lt; 6 & gt; lub & lt; 5 & gt; .

na obiekt.
4 Ustaw śostrość migawki do połowy.
? Naci nij spust
? Ustawienie ekspozycji zostanie
wyświetlone w wizjerze i na panelu LCD.
? Wskaźnik poziomu ekspozycji & lt; & gt; po
prawej stronie wizjera pokazuje różnicę
bieżącego poziomu ekspozycji od
poziomu standardowej ekspozycji & lt; & gt; .
Jasny (+)

Ciemny (-)
Wskaźnik ekspozycji
standardowej & lt; & gt;

222

5 Ustaw ekspozycję i zrób zdjęicie.
? Sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji ustaw
żądany czas naświetlania i przysłonę.
? Jeśli poziom ekspozycji przekracza
?3 stopnie w stosunku do ekspozycji
standardowej, na końcu wskaźnika
poziomu ekspozycji pojawi się
symbol & lt; & gt; lub & lt; & gt; .

a: Ręczna regulacja ekspozycji

Korekta ekspozycji w trybie automatycznej czułości ISO
Jeśli ustawiono czułość ISO na A (AUTO), można ustawić korektę
ekspozycji (str. 226) w sposób opisany poniżej.
o [z2: Koryg.exp./AEB]
o W menu [83: Ustawienia własne] użyj ustawienia
[s: Komp.eksp.(przytrz.p.,obróć )] (str. 455) lub
[p: Komp.eksp.(przytrz.dźw.,obróć )] (str. 455).
o Szybkie nastawy (str. 61)
Ustaw wartość korekty ekspozycji, patrząc na wskaźnik poziomu
ekspozycji w dolnej części wizjera lub na panelu LCD.

? Jeśli wybrano automatykę czułości ISO, ustawienie czułości ISO zmieni się zgodnie z czasem
naświetlania i przysłoną w celu otrzymania standardowej ekspozycji. Zatem można nie
uzyskać zamierzonego efektu ekspozycji. W takim przypadku ustaw korektę ekspozycji.
? W przypadku korzystania z lampy błyskowej z ustawieniem
automatycznej czułości ISO korekta ekspozycji nie będzie stosowana,
nawet jeśli ustawiono wartość korekty ekspozycji.
? Jeżeli w pozycji [z2: Auto Lighting Optimizer/z2: Autom.
optymalizator jasności] zostanie usunięty symbol zaznaczenia & lt; X & gt; opcji
[Wył. w trybie M lub B], można ustawić opcję Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności) nawet w trybie & lt; a & gt; (str. 175).
? Po ustawieniu automatycznej czułości ISO można nacisnąć przycisk
& lt; A & gt; , aby zablokować czułość ISO.
? Jeśli naciśniesz przycisk & lt; A & gt; , a następnie zmienisz kompozycję,
zauważysz zmianę poziomu ekspozycji na wskaźniku poziomu ekspozycji
w porównaniu z ekspozycją zmierzoną po naciśnięciu przycisku & lt; A & gt; .
? Jeśli korekta ekspozycji (str. 226) została zastosowana w trybie & lt; d & gt; , & lt; s & gt; , lub
& lt; f & gt; , a następnie tryb fotografowania został przełączony na & lt; a & gt; z ustawioną
automatyczną czułością ISO, ustawiona już wartość korekty zostanie zachowana.
? Po ustawieniu trybu automatycznej czułości ISO i opcji [81: Przyrosty
nastaw czułości ISO] na [1/2] każda korekta ekspozycji o 1/2 stopnia
zostanie zastosowana z czułością ISO (1/3 stopnia) i czasem naświetlania.
Jednak wyświetlany czas naświetlania nie ulegnie zmianie.

223

q Wybór trybu pomiaruN
Można wybrać jedną z czterech metod pomiaru jasności obiektu.
W trybie & lt; A & gt; pomiar wielosegmentowy jest ustawiany automatycznie.

1

Naciśnij przycisk & lt; n & gt; . (9)

pomiaru.
2 Wybierzctrybpanel LCD lub przez
? Patrzą na
wizjer, obróć pokrętło & lt; 6 & gt; .
q:Pomiar wielosegmentowy
w:Pomiar skupiony
r:Pomiar punktowy
e:Pomiar centralnie ważony
uśredniony

q Pomiar wielosegmentowy
Ten tryb pomiaru jest często stosowany do
ogólnego fotografowania, a nawet fotografowania
obiektów podświetlonych z tyłu. Aparat
automatycznie ustawi parametry ekspozycji
w celu dostosowania do fotografowanej sceny.
w Pomiar skupiony
Tryb pomiaru przydatny, gdy tło jest znacznie
jaśniejsze niż fotografowany obiekt, np. przy
fotografowaniu pod światło itp. Pomiar skupiony
obejmuje około 6% środkowej części wizjera.

224

q Wybór trybu pomiaruN

r Pomiar punktowy
Tryb ten służy do pomiaru konkretnego punktu
obiektu lub sceny. Pomiar punktowy obejmuje
około 1,8% środkowej części wizjera. Pole pomiaru
punktowego będzie wyświetlane w wizjerze.

e Pomiar centralnie ważony uśredniony
Pomiar jest wykonywany w środku kadru
i uśredniany dla całej sceny.

? W przypadku korzystania z opcji q (Pomiar wielosegmentowy)
ustawienie ekspozycji zostanie zablokowane po naciśnięciu spustu
migawki do połowy i uzyskaniu ostrości. W przypadku opcji w
(pomiar skupiony), r (pomiar punktowy) i e (pomiar centralnie
ważony uśredniony) wartość ekspozycji jest ustawiana w momencie
wykonania zdjęcia. (Naciśnięcie spustu migawki do połowy nie powoduje
zablokowania ekspozycji).
? Po ustawieniu opcji & lt; r & gt; (pomiar punktowy) można wyświetlić symbol
& lt; z & gt; w wizjerze i na panelu LCD (str. 441).

225

O Ustawianie korekty ekspozycjiN
Korekta ekspozycji umożliwia rozjaśnienie (zwiększenie ekspozycji) lub przyciemnienie
(zmniejszenie ekspozycji) w stosunku do standardowej ekspozycji ustawionej przez aparat.
Korektę ekspozycji można ustawić w trybach fotografowania & lt; d & gt; , & lt; s & gt; i & lt; f & gt; .
Wprawdzie korektę ekspozycji można ustawiać w zakresie ?5 stopni z dokładnością do
1/3 stopnia, ale wskaźnik korekty ekspozycji w wizjerze i na panelu LCD może
pokazywać wartość ustawienia maksymalnie do ?3 stopni. W celu ustawienia korekty
ekspozycji w zakresie większym niż ?3 stopnie należy użyć szybkich nastaw (str. 61)
lub wykonać procedurę dotyczącą opcji [z2: Koryg.exp./AEB] na następnej stronie.
W przypadku trybu & lt; a & gt; z ustawioną automatyczną czułością ISO należy
zapoznać się z informacjami na stronie 223 w celu ustawienia korekty ekspozycji.

1
Zwiększona wartość ekspozycji pozwala uzyskać jaśniejszy obraz

Sprawdź ekspozycję.
? Naciśnij spust migawki do połowy (0)
i sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji.

korekty
2 Ustaw wartowśćwizjer lubekspozycji.
? Patrząc
na panel LCD,
obróć pokrętło & lt; 5 & gt; .
? Jeśli nie można ustawić wartości, przesuń
przełącznik & lt; R & gt; w lewo,
a następnie obróć pokrętło & lt; 5 & gt; .

Zmniejszona wartość ekspozycji pozwala uzyskać ciemniejszy obraz

3 Zrób zdjęcie.ć korektę ekspozycji, ustaw
? Aby anulowa
wskaźnik poziomu ekspozycji & lt; h/N & gt; na
wysokości wskaźnika ekspozycji
standardowej ( & lt; a & gt; lub & lt; C & gt; ).

Jeśli w pozycji [z2: Auto Lighting Optimizer/z2: Autom. optymalizator jasności]
(str. 175) została wybrana opcja inna niż [Wyłącz], obraz może nadal być rozjaśniony nawet
w przypadku ustawienia mniejszej wartości korekty ekspozycji dla ciemniejszego obrazu.
? Wartość korekty ekspozycji pozostanie aktualna nawet po ustawieniu
przełącznika zasilania w pozycji & lt; 2 & gt; .
? Po ustawieniu wartości korekty ekspozycji można zapobiec przypadkowej zmianie
wartości korekty ekspozycji, przesuwając przełącznik & lt; R & gt; w prawo.
? Jeśli wartość korekty ekspozycji przekracza ?3 stopnie, na końcu wskaźnika
poziomu ekspozycji jest wyświetlany symbol & lt; J/ & gt; lub & lt; I/ & gt; .

226

h Sekwencja naświetlania (AEB)N
Aparat wykonuje serię trzech zdjęć z automatyczną zmianą czasu naświetlania
i wartości przysłony, w maksymalnym zakresie ?3 stopni i z dokładnością do
1/3 stopnia. Funkcja ta jest określana jako sekwencja naświetlania.
* Symbol AEB oznacza sekwencję naświetlania (ang. Auto Exposure Bracketing).

1

Wybierz pozycję [Koryg.exp./AEB].
? Na karcie [z2] wybierz pozycję
[Koryg.exp./AEB], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

na
2 Ustaw zakresęsekwencji abyświetlania.
? Obróć pokr tło & lt; 6 & gt; ,
ustawić

Zakres sekwencji naświetlania

zakres sekwencji naświetlania.
Obracając pokrętło & lt; 5 & gt; , można
ustawić korektę ekspozycji.
? Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .
? Po zamknięciu menu na panelu LCD
zostanie wyświetlony symbol & lt; h & gt;
i zakres sekwencji naświetlania.

3 Zrób zdjęcie.wybranego trybu
? Zależnie od

Ekspozycja Zmniejszona Zwiększona
wartość
standardowa wartość
ekspozycji ekspozycji

wyzwalania migawki zostaną wykonane
trzy kolejne zdjęcia w następującej
sekwencji: standardowa ekspozycja,
zmniejszona wartość ekspozycji i
zwiększona wartość ekspozycji.
? Sekwencja naświetlania nie jest
automatycznie anulowana. Aby
anulować sekwencję naświetlania,
wykonaj czynności opisane
w punkcie 2, aby wyłączyć wyświetlanie
wartości sekwencji naświetlania.

227

h Sekwencja naświetlania (AEB)N

? Podczas sekwencji naświetlania w wizjerze będzie migała ikona & lt; A & gt; ,
natomiast na górnym panelu LCD będzie migała ikona & lt; h & gt; .
? W przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki & lt; u & gt; lub & lt; B & gt; ,
należy trzykrotnie wcisnąć spust migawki dla każdego zdjęcia.
W przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki & lt; o & gt; , & lt; i & gt; lub
& lt; M & gt; i spust migawki jest wciśnięty całkowicie, zostaną wykonane trzy
ekspozycje w serii, a następnie aparat zatrzyma wykonywanie zdjęć.
W przypadku ustawień & lt; Q & gt; i & lt; k & gt; sekwencja trzech zdjęć seryjnych
zostanie wykonana z 10-sekundowym lub 2-sekundowym opóźnieniem.
? Można ustawić sekwencję naświetlania razem z korekcją ekspozycji.
? Jeśli ustawiony zakres sekwencji naświetlania jest większy niż
?3 stopnie, na końcu wskaźnika poziomu ekspozycji zostanie
wyświetlony symbol & lt; J/ & gt; lub & lt; I/ & gt; .
? Sekwencja naświetlania nie może być używana podczas fotografowania
z lampą błyskową, z ekspozycją w trybie Bulb lub z wybranym
ustawieniem [Red. szumów zdjęć seryj.] lub [Tryb HDR].
? Sekwencja naświetlania zostanie automatycznie anulowana, jeśli
przełącznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji & lt; 2 & gt; lub gdy
lampa błyskowa jest gotowa do emisji błysku.

228

A Blokada AEN
Blokada AE jest używana, gdy obszar ostrości jest inny niż obszar pomiaru
ekspozycji lub w celu wykonania kilku zdjęć z takimi samymi ustawieniem ekspozycji.
Naciśnij przycisk & lt; A & gt; , aby zablokować parametry ekspozycji, a następnie zmień
kompozycję i zrób zdjęcie. Funkcja ta jest określana jako blokada AE. Jest ona
szczególnie przydatna w przypadku zdjęć wykonywanych pod światło itd.

1

Ustaw ostrość na obiekt.
? Naciśnij spust migawki do połowy.
? Zostanie wyświetlone ustawienie ekspozycji.

śnij
2 Naciwiecąprzycisk & lt; A & gt; . (0) & gt;

ca w wizjerze ikona & lt; A
sygnalizuje blokadę ustawień
ekspozycji (blokada AE).
? Każde naciśnięcie przycisku & lt; A & gt; powoduje
zablokowanie bieżącego ustawienia ekspozycji.

ompozycję i zrób
3 Zmień źknik poziomu ekspozycji pozdjęcie.
? Wska
prawej
stronie wizjera informuje o poziomie
ekspozycji blokady AE oraz o aktualnym
poziomie ekspozycji w czasie rzeczywistym.
? Aby zachować blokadę AE w trakcie wykonywania
kolejnych zdjęć, należy przytrzymać przycisk & lt; A & gt;
i nacisnąć spust migawki.

Efekty działania blokady AE
Tryb pomiaru
(str. 224)

q*
wre

Metoda wybierania punktu AF (str. 93)
Wybór automatyczny
Wybór ręczny
Blokada AE dotyczy punktu AF, dla Blokada AE dotyczy
którego została ustawiona ostrość. wybranego punktu AF.
Blokada AE dotyczy środkowego punktu AF.

* Jeśli przełącznik trybu ostrości na obiektywie został ustawiony w pozycji & lt; MF & gt; ,
blokada AE dotyczy środkowego punktu AF.
Blokada AE nie jest możliwa w przypadku ekspozycji w trybie Bulb.

229

F: Ekspozycja w trybie Bulb
W tym trybie migawka pozostaje otwarta tak długo, jak długo jest naciśnięty do
końca spust migawki; migawka zostaje zamknięta po zwolnieniu przycisku.
Funkcja ta jest określana mianem czasu ekspozycji w trybie Bulb. Z trybu Bulb
należy korzystać w przypadku fotografowania nocnych scen, fajerwerków,
nieba i innych obiektów, które wymagają długiego czasu naświetlania.

1

Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji & lt; F & gt; .

ą
2 Wybierzcżnadaną przysłonę. wizjer,
? Patrzą
panel LCD lub przez
obróć pokrętło & lt; 6 & gt; lub & lt; 5 & gt; .

Upływający czas ekspozycji

3 Zrób zdjębcie. rejestrował zdjęcia,
? Aparat ędzie
dopóki spust migawki będzie
całkowicie wciśnięty.
? Upływający czas ekspozycji będzie
wyświetlany na panelu LCD.

? Długie ekspozycje generują więcej zakłóceń.
? Jeśli ustawiono funkcję automatycznej czułości ISO, czułość ISO będzie
wynosić ISO 400 (str. 156).
? Jeśli w przypadku ekspozycji w trybie Bulb jest używany samowyzwalacz
i blokada lustra podniesionego zamiast timera funkcji Bulb, należy trzymać
naciśnięty do końca spust migawki (czas opóźnienia samowyzwalacza + czas
ekspozycji w trybie Bulb). Po zwolnieniu spustu migawki podczas działania
samowyzwalacza będzie słyszalny dźwięk migawki, jednak zdjęcie nie zostanie
wykonane. W przypadku korzystania z timera funkcji Bulb w takich samych
warunkach fotografowania nie trzeba naciskać spustu migawki do końca.
? Nie należy kierować aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np.
słońca lub źródła intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.

230

F: Ekspozycja w trybie Bulb

? W przypadku ustawienia [z3: Redukcja zakłóceń (dł.czas)] można zredukować
zakłócenia generowane podczas długich czasów ekspozycji (str. 178).
? W przypadku ekspozycji w trybie Bulb zaleca się korzystanie ze statywu
i timera funkcji Bulb. Korzystanie z blokady lustra podniesionego
(str. 246) w przypadku ekspozycji w trybie Bulb jest również możliwe.
? Można także wykonywać zdjęcia z ekspozycją w trybie Bulb, korzystając
z elektronicznego wężyka spustowego RS-80N3 lub elektronicznego wężyka
spustowego z programatorem czasowym TC-80N3 (sprzedawane osobno, str. 248).
? Ekspozycja w trybie Bulb można również wykonywać przy pomocy pilota
zdalnego sterowania RC-6 (sprzedawany oddzielnie, str. 248). Naciśnięcie
przycisku transmisji w pilocie zdalnego sterowania powoduje rozpoczęcie
ekspozycji w trybie Bulb - natychmiastowe lub z 2-sekundowym opóźnieniem.
Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje zakończenie ekspozycji w trybie Bulb.

J Timer funkcji BulbN
Czas ekspozycji dla ekspozycji w trybie Bulb można zaprogramować.
Używając timera funkcji Bulb, nie trzeba naciskać spustu migawki
podczas ekspozycji w trybie Bulb. Zmniejsza to drgania aparatu.
Timer funkcji Bulb można ustawić tylko w trybie fotografowania & lt; F & gt;
(Bulb). Tej funkcji nie można ustawić (lub nie będzie ona działać) w
żadnym innym trybie fotografowania.

1

Wybierz pozycję
[Timer f-cji Bulb].
? Na karcie [z4] wybierz pozycję
[Timer f-cji Bulb], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

ęW
2 Wybierz pozycję [[Włąłącz]. następnie
? Wybierz pozycj
cz], a
naciśnij przycisk & lt; B & gt; .

231

F: Ekspozycja w trybie Bulb

3 Ustaw żądany czas ekspozycji.
? Wybierz godziny, minuty lub sekundy.
? Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby
wyświetlić symbol & lt; r & gt; .
? Wybierz żądaną wartość, a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; (powrót
do & lt; s & gt; ).

4 Wybierz pozycjęb[ęOK]. wyświetlany
? Ustawiony czas dzie
na ekranie menu.
? Na panelu LCD zostanie wyświetlony
symbol & lt; J & gt; .
Upływający czas ekspozycji

Timer funkcji Bulb

5 Zrób zdjęcie. migawki do końca,
? Naciśnij spust
ekspozycja w trybie Bulb rozpocznie
się i będzie trwać do upływu
ustawionego czasu.
? Aby anulować ustawienie timera,
ustaw opcję [Wyłącz] w punkcie 2.

? Po naciśnięciu spustu migawki do końca podczas działania timera funkcji
Bulb ekspozycja w trybie Bulb zostanie zatrzymana.
? Wykonanie jednej z poniższych czynności spowoduje anulowanie timera
funkcji Bulb (powrót do ustawienia [Wyłącz]): ustawienie przełącznika
zasilania w pozycji & lt; 2 & gt; , wyświetlenie ekranu filmowania lub zmiana
trybu fotografowania z & lt; F & gt; .

232

w: Fotografowanie w trybie HDR (High Dynamic Range)N
Zachowanie szczegółów w jasnych i ciemnych partiach obrazu pozwala
uzyskać duży zakres dynamiki odcieni nawet w przypadku ujęć
o wysokim kontraście. Fotografowanie w trybie HDR sprawdza się
podczas fotografii krajobrazu i martwej natury.
W trybie HDR, trzy różnie eksponowane obrazy (odpowiadające
standardowej ekspozycji, niedoświetleniu i prześwietleniu) są
rejestrowane za każdym naciśnięciem spustu migawki, a następnie
łączone automatycznie. Obraz HDR jest zapisywany w formacie JPEG.
* HDR to skrót od High Dynamic Range.

1 Naciśnij przycisk & lt; b & gt; .
2 Wybierz tryb HDR. ], a następnie
? Wybierz pozycję [w
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Zostanie wyświetlony ekran trybu HDR.

3 Ustaw [Reguluj dynamikę].
? Wybierz żądane ustawienie,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybranie opcji [Autom.] spowoduje
automatyczne dopasowanie zakresu
dynamiki w zależności od ogólnego
zakresu gamy tonalnej obrazu.
? Im wyższy numer, tym wyższy zakres dynamiki.
? Aby zakończyć fotografowanie w trybie
HDR, wybierz opcję [Wyłącz HDR].

4 Ustaw [Efekt]. efekt, a następnie
? Wybierz żądany
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

? Tryb HDR można także ustawić za pomocą ustawienia [z3: Tryb HDR].

233

w: Fotografowanie w trybie HDR (High Dynamic Range)N

Efekty
? Naturalny
Dla obrazów zachowujących szeroką gamę tonalną, w przypadku
których światła i cienie byłyby utracone.
? Artystyczny standardowy
O ile światła i cienie będą lepiej zachowane niż w przypadku
ustawienia [Naturalny], kontrast będzie niższy i gradacja
spłaszczona przypominająca malarstwo. Zarysy obiektu będą
posiadały jasne lub ciemne krawędzie.
? Artystyczny żywy
Kolory będą bardziej nasycone niż przy ustawieniu [Art.standard],
a niski kontrast i płaska gradacja utworzą efekt graficzny.
? Artystyczny olejny
Kolory są najbardziej nasycone, przez co obiekt dosłownie
wyskakuje ze zdjęcia, które wygląda jak obraz olejny.
? Artystyczny uwypuklony
Zmniejszone nasycenie, jasność, kontrast i gradacja sprawiają, że
zdjęcie wygląda płasko. Zdjęcie wygląda na przytłumione i stare.
Zarysy obiektu będą posiadały jasne lub ciemne krawędzie.
Artystyczny
standardowy

Artystyczny
żywy

Artystyczny
olejny

Artystyczny
uwypuklony

Nasycenie

Standard

Wysokie

Wyższe

Niskie

Pogrubione
zarysy

Standard

Słabe

Mocne

Silniejsze

Jasność

Standard

Standard

Standard

Ciemne

Tonacja

Monotonna

Monotonna

Monotonna

Bardziej
monotonna

Każdy efekt będzie stosowany w oparciu o charakterystykę bieżącego stylu
obrazu (str. 160).

234

w: Fotografowanie w trybie HDR (High Dynamic Range)N

Ciągły
5 Ustaw opcję [ę [Tylko HDR].] lub
? Wybierz opcj
1 zdj.
[Każde zdj.], a następnie
naciśnij & lt; 0 & gt; .
? W przypadku opcji [Tylko 1 zdj.]
tryb HDR zostanie anulowany po
wykonaniu zdjęć.
? W przypadku opcji [Każde zdj.]
tryb HDR będzie działał do czasu
zmiany ustawienia z kroku 3 na
[Wyłącz HDR].

6 Ustaw opcję [Aut.równaj obraz].
? W przypadku fotografowania z ręki
wybierz opcję [Włącz]. W przypadku
korzystania ze statywu wybierz
pozycję [Wyłącz], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

7 Ustaw obrazy, które mają być
zapisane.
? Aby zapisać wszystkie trzy obrazy
i połączony obraz HDR, wybierz
[Wszyst.obr.], a następnie
naciśnij & lt; 0 & gt; .
? Aby zapisać tylko obraz HDR,
wybierz [Tylko ob.HDR], a następnie
naciśnij & lt; 0 & gt; .

235

w: Fotografowanie w trybie HDR (High Dynamic Range)N

8 Zrób zdjęcie. w trybie HDR jest
? Fotografowanie
możliwe z wykorzystaniem wizjera
i w trybie Live View.
? Na panelu LCD zostanie wyświetlony
symbol & lt; w & gt; .
? Po całkowitym wciśnięciu spustu
migawki, zostaną wykonane trzy
kolejne zdjęcia, a następnie obraz
HDR zostanie zapisany na karcie.

? Jeśli jakość rejestracji obrazu ustalono na RAW, obraz HDR będzie
zarejestrowany w jakości 73. Jeśli jakość rejestracji obrazu ustalono na
RAW+JPEG, obraz HDR będzie zarejestrowany w jakości JPEG.
? Fotografowanie w trybie HDR nie jest możliwe w wypadku dodatkowych
czułości ISO (H1, H2). Fotografowanie w trybie HDR jest możliwe
w zakresie ISO 100-16000.
? W trybie HDR lampa błyskowa nie działa.
? Podczas fotografowania w trybie HDR ustawienie [Wyłącz] będzie
stosowane dla opcji [Dystorsja], [z2: Auto Lighting Optimizer/z2:
Autom. optymalizator jasności], [z3: Priorytet jasnych partii obr.]
i [z5: Symulacja ekspoz.].
? Nie można ustawić sekwencji naświetlania.
? W przypadku fotografowania poruszenia się obiektu jego ruch
pozostawi powidok.
? Podczas fotografowania w trybie HDR są wykonywane 3 zdjęcia przy
różnych czasach naświetlania. Zatem nawet w trybach fotografowania
& lt; s & gt; i & lt; a & gt; czas naświetlania ulega zmianie w oparciu o ustawiony
czas naświetlania.
? Aby zapobiec drganiom aparatu, można ustawić wysoką czułość ISO.

236

w: Fotografowanie w trybie HDR (High Dynamic Range)N

? W przypadku wykonywania zdjęć HDR po wybraniu opcji [Włącz]
w pozycji [Aut.równaj obraz] dane o punktach pomiaru AF (str. 359),
a także dane odnośnie usuwania kurzu (str. 407) nie zostaną dodane
do obrazu.
? W przypadku fotografowania w trybie HDR po wybraniu w pozycji
[Aut.równaj obraz] opcji [Wyłącz], brzegi obrazu zostaną nieznacznie
przycięte, a rozdzielczość zostanie nieznacznie obniżona. Jeśli obrazy
nie mogą być właściwie wyrównane na skutek drgań aparatu itp., to
automatyczne wyrównanie obrazu nie będzie działać. Pamiętaj: robienie
zdjęć przy bardzo wysokiej lub niskiej wartości ekspozycji może sprawić,
że automatyczne wyrównywanie obrazu nie zadziała prawidłowo.
? Jeśli fotografujesz w trybie HDR i dla ustawienia [Aut.równaj obraz]
wybrałeś opcję [Wyłącz], 3 obrazy mogą nie zostać właściwie wyrównane
i efekt HDR może być znikomy. Zalecane jest używanie statywu.
? Automatyczne równanie obrazu może nie działać w przypadku
powtarzających się wzorów (kratownica, paski itp.) lub w przypadku
płaskich, monotonnych obrazów.
? Gradacja nieba lub białe ściany mogą nie zostać zreprodukowane
prawidłowo. Może wystąpić nieregularność kolorów, nieregularność
ekspozycji lub zakłócenia.
? Fotografowanie w trybie HDR przy oświetleniu świetlówkowym lub
diodowym może dać w rezultacie nieprawidłową reprodukcję
oświetlonych obszarów.
? Podczas fotografowania w trybie HDR trzy obrazy są łączone po
wykonaniu zdjęcia. Zatem zapisywanie na karcie obrazu HDR trwa
dłużej niż podczas zwykłego fotografowania. W trakcie przetwarzania
obrazów aparat wyświetla w wizjerze i na panelu LCD komunikat ,,buSY"
i do zakończenia tego procesu nie można zrobić kolejnego zdjęcia.
? W przypadku zmiany trybu fotografowania lub przełączenia w tryb
filmowania po ustawieniu fotografowania w trybie HDR, ustawienie
fotografowania w trybie HDR może zostać skasowane (ustawienie
[Reguluj dynamikę] może zostać przełączone na [Wyłącz HDR]).

237

P Ekspozycja wielokrotnaN
Można także wykonać od dwóch od dziewięciu ekspozycji, które zastaną
połączone w jeden obraz. Podczas wielokrotnej ekspozycji podczas
fotografowania w trybie Live View (str. 285) można obserwować łączenie
się pojedynczych ekspozycji podczas fotografowania.

1 Naciśnij przycisk & lt; b & gt; .
2 Wybierz ekspozycj],ęawielokrotną.
? Wybierz opcję [P
następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Zostanie wyświetlony ekran
ustawiania wielokrotnej ekspozycji.

Eksp. wielokrotna].
3 Ustaw pozycję [ę [Wł:Fun/ster.] lub
? Wybierz pozycj
[Wł:Ser.zdj.], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .
? Aby zakończyć zdjęcia z wielokrotną
ekspozycją, wybierz opcję [Wyłącz].
? Włączone: Funkcja/sterowanie (priorytet funkcji i sterowania)
Opcja przydatna, jeśli chcesz użyć kilku ekspozycji i na bieżąco
sprawdzać wyniki. W przypadku serii zdjęć szybkość zapisu
obrazów znacznie się zmniejszy.
? Włączone: Seria zdjęć (priorytet serii zdjęć)
Opcja przeznaczona do fotografowania poruszającego się obiektu w trybie
serii zdjęć z różną ekspozycją. Wykonywanie serii zdjęć jest możliwe, ale
następujące funkcje są wyłączone podczas fotografowania: podgląd menu,
podgląd kadru w trybie Live View, kontrolne wyświetlanie obrazu po jego
zarejestrowaniu, odtwarzanie obrazu i usuwanie ostatniego obrazu (str. 244).
Ponadto są zapisywane tylko obrazy wielokrotnie eksponowane.
(Poszczególne zdjęcia składające się na wielokrotną ekspozycję nie
są zapisywane).
Tryb ekspozycji wielokrotnej można także ustawić w pozycji
[z3: Eksp. wielokrotna].

238

P Ekspozycja wielokrotnaN

4 Ustaw pozycję [ęSter.eksp.wielok.].
? Wybierz metod sterowania
ekspozycją wielokrotną, a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

? Addytywne
Kumulatywne dodawanie kolejnych ekspozycji. W oparciu o wartość
[Liczba ekspozycji] ustaw negatywną korektę ekspozycji. W celu
ustawienia negatywnej korekcji ekspozycji skorzystaj z porad
znajdujących się poniżej.
Instrukcje dotyczące negatywnej korekcji ekspozycji dla
ekspozycji wielokrotnej
Dwie ekspozycje: -1 stopień; trzy ekspozycje: -1,5 stopnia; cztery
ekspozycje: -2 stopnie
? Średnie
W oparciu o wartość [Liczba ekspozycji] jest automatycznie
ustawiana negatywna korekta ekspozycji podczas fotografowania
z ekspozycją wielokrotną. Podczas fotografowania tej samej sceny
z wielokrotną ekspozycją ekspozycja tła obiektu będzie kontrolowana
automatycznie w celu otrzymania standardowej ekspozycji.
? Jasne/Ciemne
Poziom jasności (lub czerni) obrazu podstawowego i dodawanych obrazów
jest porównywany w tym samym miejscu, a następnie jasna (lub ciemna)
część zostanie pozostawiona na zdjęciu. W przypadku nakładania się
kolorów kolory mogą zostać wymieszane w zależności od stopnia jasności
(lub ciemności) porównywanych obrazów.

5 Ustaw wartość [Liczba
ekspozycji].
? Wybierz liczbę ekspozycji,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Można ustawić od 2 do 9 ekspozycji.

239

P Ekspozycja wielokrotnaN

6 Ustaw obrazy, które mają być
zapisane.
? Aby zapisać wszystkie pojedyncze
ekspozycje i połączony obraz z wielu
ekspozycji, wybierz [Wszystko],
a następnie naciśnij & lt; 0 & gt; .
? Aby zapisać tylko połączony obraz
z wielu ekspozycji, wybierz [Tylko
wynik], a następnie naciśnij & lt; 0 & gt; .

7 Ustaw opcję [ęKont.eks.wielok.]. ły
? Wybierz opcj [Tylko 1 zdj.] lub [Ca
czas], a następnie naciśnij & lt; 0 & gt; .
? W przypadku opcji [Tylko 1 zdj.]
wielokrotna ekspozycja zostanie
anulowana automatycznie po
wykonaniu zdjęć.
? W przypadku opcji [Cały czas]
wielokrotna ekspozycja będzie
działała do czasu zmiany ustawienia
z punktu 3 na [Wyłącz].

pierwsze zdjęcie.
8 Zrób wybraniu ustawienia [Wł:Fun/ster.]
? Po

Liczba możliwych ekspozycji

240

będzie wyświetlane wykonane zdjęcie.
? Ikona & lt; P & gt; będzie migać.
? Liczba pozostałych do wykonania
zdjęć jest wyświetlana w nawiasach
[ ] w wizjerze lub na ekranie.
? Naciśniecie przycisku & lt; x & gt; włącza
podgląd wykonanego zdjęcia
(str. 244).

P Ekspozycja wielokrotnaN

zdjęcia.
9 Zrób kolejne ustawienia [Wł:Fun/ster.]
? Po wybraniu
będzie wyświetlany obraz z połączoną
ekspozycją wielokrotną.
? Podczas fotografowania w trybie Live
View będzie wyświetlany dotychczasowy
rezultat wielokrotnej ekspozycji.
Naciskając przycisk & lt; B & gt; , można
wyświetlić tylko obraz Live View.
? Po wykonaniu ustawionej serii zdjęć
wielokrotna ekspozycja zostanie
zakończona. Podczas wykonywania serii
zdjęć, po zakończeniu wykonywania serii
zdjęć przy wciśniętym spuście migawki,
wykonywanie zdjęć zakończy się.
? Jakość rejestracji obrazu, czułość ISO, styl obrazów, redukowanie zakłóceń
przy wysokich wartościach ISO, przestrzeń kolorów itp. ustawione dla
pierwszego zdjęcia będą także ustawione dla następnych zdjęć.
? [z5: Format obrazu] będzie ustawiony na 3:2.
? Podczas fotografowania z ekspozycją wielokrotną ustawienie [Wyłącz]
będzie stosowane dla opcji [z1: Korekcja aberracji obiektywu],
[z2: Auto Lighting Optimizer/z2:Autom. optymalizator jasności]
i [z3: Priorytet jasnych partii obr.].
? Jeśli opcja [z3: Styl obrazów] została ustawiona na [Auto], podczas
fotografowania zostanie zastosowane ustawienie [Standard].
? W przypadku wybrania opcji [Wł:Fun/ster.] i [Addytywne] obraz wyświetlany podczas
fotografowania może wydawać się ziarnisty. Jednak po zakończeniu serii ekspozycji, zostanie
zastosowana redukcja zakłóceń i ostateczny obraz z wielu ekspozycji będzie mniej ziarnisty.
? Podczas fotografowania w trybie Live View z ustawieniem [Wł:Ser.zdj.] funkcja
Live View zostanie zatrzymana automatycznie po wykonaniu pierwszego
zdjęcia. Począwszy od pierwszego zdjęcia, należy korzystać z wizjera.
W przypadku ustawienia [Wł:Fun/ster.] możesz nacisnąć przycisk & lt; x & gt; ,
aby podejrzeć ekspozycje wielokrotne wykonane do tej pory lub usunąć
ostania pojedynczą ekspozycję (str. 244).

241

P Ekspozycja wielokrotnaN

? W przypadku wielokrotnej ekspozycji: im większa liczba ekspozycji, tym
bardziej widoczne będą zakłócenia, nieregularne kolory i pasy. Zaleca
się stosowanie niskich czułości ISO, ponieważ zakłócenia stają się
intensywniejsze w miarę zwiększania czułości ISO.
? W przypadku wyboru opcji [Addytywne] przetwarzanie obrazu po
wykonaniu wielokrotnej ekspozycji zajmuje nieco czasu. (Kontrolka
dostępu będzie świecić dłużej niż zwykle).
? W przypadku fotografowania w trybie Live View z ustawieniami [Wł:Fun/ster.]
i [Addytywne] funkcja Live View automatycznie przestanie działać w chwili
zakończenia fotografowania z ekspozycją wielokrotną.
? W punkcie 9 jasność i zakłócenia obrazu z wielu ekspozycji
wyświetlanego podczas fotografowania w trybie Live View będą różne
od tych zapisanych na ostatecznym obrazie z wielu ekspozycji.
? W przypadku ustawienia [Wł:Ser.zdj.] należy puścić spust migawki po
wykonaniu ustawionej liczby ekspozycji.
? Fotografowanie z ekspozycją wielokrotną zostanie anulowane, jeśli
przełącznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji & lt; 2 & gt; , nastąpi
wymiana akumulatora lub zostanie wybrany tryb filmowania.
? Jeśli podczas fotografowania przełączysz tryb fotografowania na & lt; A & gt;
lub & lt; w/x/y & gt; , fotografowanie z ekspozycją wielokrotną zakończy się.
? Po podłączeniu aparatu do komputera lub drukarki fotografowanie
z ekspozycją wielokrotną jest niemożliwe. Po podłączeniu aparatu
do komputera lub drukarki podczas fotografowania fotografowanie
z ekspozycją wielokrotną zostanie zatrzymane.

242

P Ekspozycja wielokrotnaN

Łączenie wielokrotnych ekspozycji z obrazem zapisanym na karcie
Obraz zapisany na karcie można wybrać jako pierwszy obraz wielokrotnej
ekspozycji. Oryginał wybranego obrazu pozostanie nienaruszony.
Można tylko wybierać obrazy 1. Nie można wybierać obrazów
41/61 lub JPEG.

1

Wybierz pozycję [Zaznacz obraz do
eksp. wielokr.].
? Zostaną wyświetlone obrazy
zapisane na karcie.

2 Wybierzpobraz. & lt; 5 & gt; , aby wybrać obraz,
? Obróć okrętło
który ma być użyty jako pierwsze zdjęcie,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz pozycję [OK].
? Numer pliku wybranego obrazu
zostanie wyświetlony u dołu ekranu.

zdjęcie.
3 Zrób wybraniu pierwszego obrazu liczba
? Po
pozostałych ekspozycji ustawiona za
pomocą opcji [Liczba ekspozycji] zmniejszy
się o 1. Na przykład jeśli [Liczba ekspozycji]
ma wartość 3, możesz zrobić dwa zdjęcia.
? Jako pierwszych pojedynczych ekspozycji nie można wybrać następujących
zdjęć: obrazy zarejestrowane po wybraniu w pozycji [z3: Priorytet jasnych
partii obr.] opcji [Włącz], obrazy z parametrem [Format obrazu] ustawionym
na [3:2] (str. 295) oraz obrazy z informacjami o kadrowaniu (str. 443).
? Ustawienie [Wyłącz] będzie stosowane dla opcji [z1: Korekcja aberracji
obiektywu], [z2: Auto Lighting Optimizer/z2: Autom. optymalizator
jasności] i [z3: Priorytet jasnych partii obr.] niezależnie o ustawień
obrazu RAW wybranego jako pierwsza pojedyncza ekspozycja.
? Ustawienia czułości ISO, stylu obrazów, redukcji zakłóceń - High ISO, przestrzeni kolorów
itd. wybrane dla pierwszego obrazu 1 będą stosowane także dla kolejnych obrazów.
? Jeśli opcja [z3: Styl obrazów] została ustawiona na Auto dla obrazu RAW wybranego jako pierwsza
pojedyncza ekspozycja, podczas fotografowania zostanie zastosowane ustawienie Standard.
? Nie można wybrać obrazu wykonanego za pomocą innego aparatu.

243

P Ekspozycja wielokrotnaN

? Można wybrać obraz zapisany na karcie jako pierwszy obraz 1
wielokrotnej ekspozycji.
? Jeśli wybierzesz opcję [Odzn. obraz], wybór obrazu zostanie anulowany.

Sprawdzanie i usuwanie wielokrotnej ekspozycji podczas fotografowania
Jeśli wybrano ustawienia [Wł:Fun/ster.]
i nie zakończono jeszcze wykonywania
ustawionej liczby zdjęć, można nacisnąć
przycisk & lt; x & gt; , aby podejrzeć
zrealizowany do tej pory obraz z połączoną
ekspozycją wielokrotną. Można sprawdzić
jego wygląd i ekspozycję. (Nie jest to
możliwe po wybraniu opcji [Wł:Ser.zdj.]).
Jeśli naciśniesz przycisk & lt; L & gt; , zostaną
wyświetlone czynności możliwe do
wykonanie podczas wielokrotnej ekspozycji.
Operacja

Opis

q Cofnij ostatni obraz

Spowoduje usunięcie ostatnio wykonanego
zdjęcia (zrób kolejne zdjęcie). Liczba
pozostałych ekspozycji zwiększy się o 1.

W Zapisz i zakończ

W przypadku ustawienia opcji [Zapisz
obr.źródł.: Wszystko] wszystkie pojedyncze
ekspozycje i połączona wielokrotna ekspozycja
zostaną zapisane przed wyjściem.
W przypadku wybrania opcji [Zapisz
obr.źródł.: Tylko wynik] tylko obraz z wielu
ekspozycji zrealizowany do tej pory zostanie
zapisany przed wyjściem.

r Zakończ bez zapisywania

Żaden z obrazów nie zostanie zapisany przed
wyjściem.

2 Wróć do poprzedniego ekranu

Ukaże się ponownie ekran wyświetlany przed
naciśnięciem przycisku & lt; L & gt; .

Podczas wielokrotnej ekspozycji można odtwarzać tylko obrazy połączone.

244

P Ekspozycja wielokrotnaN

Często zadawane pytania
? W jaki sposób ograniczona jest jakość rejestracji obrazów?
Można wybrać wszystkie ustawienia rejestracji obrazów JPEG. Jeśli ustawiono opcję
41 lub 61, połączona ekspozycja wielokrotna będzie zapisana jako obraz 1.
Ustawienie jakości
rejestracji obrazów

Pojedyncze
ekspozycje

Połączona ekspozycja
wielokrotna

JPEG

JPEG

JPEG

1

1

1

41/61

41/61

1

1+JPEG

1+JPEG

1+JPEG

41/61+JPEG

41/61+JPEG

1+JPEG

? Czy mogę łączyć obrazy zapisane na karcie?
W przypadku ustawienia opcji [Zaznacz obraz do eksp. wielokr.] możesz
wybrać pierwszą pojedynczą ekspozycje z obrazów zapisanych na karcie
(str. 243). Nie możesz łączyć wielu obrazów już zapisanych na karcie.
? Czy wielokrotna ekspozycja jest możliwa podczas fotografowania w trybie Live View?
W przypadku ustawienia opcji [Wł:Fun/ster.] można realizować ekspozycję
wielokrotną podczas fotografowania w trybie Live View (str. 285). Należy
pamiętać, że [z5: Format obrazu] będzie ustawiony na [3:2].
? Jaka numeracja plików zostanie zastosowana do zapisywania
połączonych wielokrotnych ekspozycji?
Jeśli wszystkie obrazy mają zostać zapisane, połączona wielokrotna ekspozycja
otrzyma numer seryjny występujący po numerze pliku ostatniej pojedynczej
ekspozycji użytej do utworzenia połączonego obrazu wielokrotnej ekspozycji.
? Czy podczas wykonywania wielokrotnej ekspozycji działa
automatyczne wyłączanie zasilania?
Jeśli w pozycji [52: Autom. wyłącz.] wybrano opcję inną niż [Wyłącz],
zasilanie zostanie wyłączone automatycznie po upływie 30 minut bezczynności.
W przypadku automatycznego wyłączenia, wielokrotna ekspozycja zostanie
zakończona i ustawienia wielokrotnej ekspozycji zostaną anulowane.
Zanim rozpoczniesz robienie zdjęć z wykorzystaniem wielokrotnej ekspozycji, nastąpi automatyczne
wyłączenie (zgodnie z ustawieniami aparatu), a ustawienia wielokrotnej ekspozycji zostaną anulowane.

245

2 Blokada lustra podniesionegoN
Pomimo tego, że korzystanie z samowyzwalacza lub elektronicznego
wężyka spustowego może zapobiec drganiom aparatu (wstrząsom
lustra), korzystanie z blokady lustra podniesionego może również
okazać się w tym pomocne, szczególnie podczas korzystania
z super-teleobiektywów lub fotografowania z małych odległości
(makrofotografia).

1

Wybierz w pozycji [Blokow. lustra
podniesionego] ustawienie
[Włącz].
? Na karcie [z4] wybierz pozycję
[Blokow. lustra podniesionego],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz pozycję [Włącz], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

obiekt,
2 Ustawęostrość na nij spust
a nast pnie naciś
migawki do końca.
? Lustro zostanie podniesione.

3 Ponownie naciśnij spust migawki
do końca.
? Zostanie wykonane zdjęcie, po czym
lustro zostanie opuszczone.

? W silnie oświetlonym otoczeniu, np. na plaży lub nasłonecznionym stoku
narciarskim, zdjęcie należy wykonać bezpośrednio po podniesieniu lustra.
? Nie należy kierować aparatu w stronę słońca. Ciepło światła
słonecznego może spowodować przegrzanie i uszkodzenie migawki.
? Przy zablokowanym lustrze ustawienia funkcji fotografowania i operacje
menu itp. są niedostępne.

246

Korzystanie z pokrywy okularu

? Nawet jeśli tryb wyzwalania migawki ustawiono jako serię zdjęć, można
wykonać tylko jedno zdjęcie.
? Możesz także użyć samowyzwalacza lub timera funkcji Bulb z blokadą
lustra podniesionego.
? Podniesione lustro zostanie zablokowane i po 30 sekundach opadnie
automatycznie. Naciśnięcie spustu migawki do końca powoduje
ponowne zablokowanie lustra podniesionego.
? W przypadku blokady lustra podniesionego zaleca się korzystanie ze statywu
i z elektronicznego wężyka spustowego RS-80N3 lub elektronicznego wężyka
spustowego z programatorem czasowym TC-80N3 (sprzedawane osobno, str. 248).
? Można także korzystać z pilota zdalnego sterowania (sprzedawany
oddzielnie, str. 248). Zaleca się ustawienie 2-sekundowego opóźnienia
w pilocie zdalnego sterowania.

Korzystanie z pokrywy okularu
Jeśli podczas korzystania z samowyzwalacza, trybu Bulb lub elektronicznego
wężyka spustowego nie patrzysz przez wizjer, przypadkowy promień światła
wpadający do wizjera może spowodować przyciemnienie obrazu. Aby temu
zapobiec, użyj pokrywy okularu (str. 33) umieszczonej na pasku aparatu.
Podczas filmowania i fotografowania w trybie Live View zakładanie
pokrywy okularu nie jest konieczne.

1

Odłącz muszlę oczną.
? Aby zdjąć muszlę oczną, chwyć ją
z obu stron i pociągnij w górę.

ó
kularu.
2 ZałZażłópokrywęę okularu, wsuwając ją
?
ż pokryw o
na wycięcia okularu.
? Po zakończeniu zdjęć należy
odłączyć pokrywę okularu i założyć
muszlę oczną.

247

F Korzystanie z elektronicznego wężyka spustowego
Istnieje możliwość podłączenia do aparatu elektronicznego wężyka spustowego
RS-80N3 (sprzedawany osobno) lub elektronicznego wężyka spustowego
z programatorem czasowym TC-80N3 (sprzedawany osobno) lub innych akcesoriów
EOS wyposażonych w złącze typu N3 i wykonywania zdjęć z ich pomocą (str. 478).
Informacje dotyczące obsługi akcesoriów można znaleźć w dołączonej do nich instrukcji obsługi.

1 Otwórz pokrywę złącz aparatu.
2 Podłącz wtyk przewodu do złącza
zdalnego wyzwalania aparatu.
? Podłącz wtyk przewodu w sposób
przedstawiony na rysunku.
? Aby odłączyć przewód, chwyć za
srebrną część wtyku i pociągnij.

R Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem
Pilot zdalnego fotografowania RC-6 (sprzedawany osobno)
umożliwia zdalne fotografowanie z odległości około
5 metrów od aparatu. Istnieje możliwość wykonania zdjęcia
natychmiast lub z 2-sekundowym opóźnieniem.
Można także korzystać z pilota zdalnego sterowania RC-1 oraz RC-5.

1 Ustaw ostrość na obiekt.
ostro
2 Ustaw przełącznik trybu & lt; MF & gt; .ści
na obiektywie w pozycji
? Możliwe jest również fotografowanie w trybie & lt; f & gt; .

3 Naciśnij przycisk & lt; o & gt; . (9)

248

R Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem

4 Wybierzcsamowyzwalacz.
? Patrzą na panel LCD lub przez
wizjer, obróć pokrętło & lt; 5 & gt; . aby
wybrać opcję & lt; Q & gt; lub & lt; k & gt; .

Wciśnij przycisk transmisji na
5 pilocie zdalnego sterowania.

Czujnik
zdalnego
wyzwalania

? Skieruj pilot zdalnego sterowania
w stronę czujnika zdalnego
wyzwalania aparatu, a następnie
naciśnij przycisk transmisji.
? Zaświeci się kontrolka
samowyzwalacza i zostanie
wykonane zdjęcie.

? Oświetlenie jarzeniowe lub LED mogą być przyczyną nieprawidłowej
pracy aparatu, gdyż może nieumyślnie powodować wyzwalanie migawki.
Staraj się trzymać aparat z dala od tego typu oświetlenia.
? Skierowanie pilota telewizora w stronę aparatu i użycie go może
spowodować nieprawidłowe działanie aparatu i przypadkowe
wyzwolenie migawki.
Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem jest również możliwe
w przypadku korzystania z urządzeń wyposażonych w funkcję zdalnego
wyzwalania, takich jak lampy Speedlite serii EX.

249

H Fotografowanie z timerem interwałowym
Timer interwałowy pozwala ustawić interwał między kolejnymi zdjęciami
i określ liczbę zdjęć. Aparat automatycznie powtarza wykonanie
jednego zdjęcia z ustawionym interwałem aż do ustawionej liczby ujęć.

1

Wybierz pozycję [Timer
interwałowy].
? Na karcie [z4] (karta [z2]
w trybie & lt; A & gt; ) wybierz pozycję
[Timer interwałowy], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

ęW
2 Wybierz pozycję [[Włąłącz]. następnie
? Wybierz pozycj
cz], a
naciśnij przycisk & lt; B & gt; .

Ustaw interwał ędzy
3 zdjęciami i liczbmizdjęć.kolejnymi
ę
? Wybierz godziny, minuty, sekundy
lub liczbę zdjęć.
? Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby
wyświetlić symbol & lt; r & gt; .
? Wybierz żądaną wartość, a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; (powrót
do & lt; s & gt; ).
? Interwał
Dostępne ustawienia od [00:00:01] do [99:59:59].
? Liczba zdjęć
Dostępne ustawienia od [01] do [99]. W przypadku ustawienia opcji
[00] aparat będzie fotografował, aż zatrzymasz timer interwałowy.

250

H Fotografowanie z timerem interwałowym

Liczba zdjęć
Interwał

Timer interwałowy

4 Wybierz pozycję [OK]. łowego
? Ustawienia timera interwa
będą wyświetlane ekranie menu.
? Na panelu LCD zostanie wyświetlony
symbol & lt; H & gt; .

5 Zrób zdjęcie. zdjęć rozpocznie się
? Wykonywanie
zgodnie z ustawieniami timera
interwałowego.
? Podczas fotografowania z timerem
interwałowym symbol & lt; H & gt;
będzie migać.
? Po wykonaniu ustawionej liczby zdjęć
fotografowanie z timerem
interwałowym zostanie zatrzymane
i automatycznie anulowane.

? Zalecane jest używanie statywu.
? Zaleca się wykonanie zdjęć próbnych.
? Po rozpoczęciu fotografowania z timerem interwałowym nadal można
nacisnąć spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie jak zwykle. Jednak
5 sekund przed kolejnym zdjęciem z timerem interwałowym ustawienia
funkcji fotografowania, działanie menu, odtwarzanie obrazów i inne operacje
zostaną zawieszone, a aparat będzie gotowy do wykonania zdjęcia.
? W przypadku wykonania zdjęcia lub przetwarzania obrazu jako
następnego zdjęcia z timerem interwałowym funkcja fotografowania
z timerem interwałowym zostanie anulowana. To sprawi, że liczba
zarejestrowanych zdjęć z timerem interwałowym będzie niższa niż
ustawiona liczba zdjęć.
? Fotografowanie z timerem interwałowym można połączyć z sekwencją
naświetlania, sekwencją balansu bieli, ekspozycją wielokrotną i trybem HDR.
? Fotografowanie z timerem interwałowym można zatrzymać, wybierając
opcję [Wyłącz] lub obracając przełącznik zasilania do pozycji & lt; 2 & gt; .

251

H Fotografowanie z timerem interwałowym

? Jeśli przełącznik trybu ostrości na obiektywie jest ustawiony na & lt; AF & gt; ,
aparat nie będzie wykonywać zdjęć bez uzyskania ostrości. Zaleca się
najpierw wybór ustawienia & lt; MF & gt; i ręczne wyregulowanie ostrości.
? Podczas fotografowania z timerem interwałowym nie można korzystać
z fotografowania w trybie Live View, filmowania, ekspozycji w trybie Bulb
ani blokady lustra podniesionego.
? Podczas fotografowania z timerem interwałowym funkcja automatycznego
wyłączania zasilania nie będzie działała. Podczas dłuższego fotografowania
z timerem interwałowym zaleca się zasilanie aparatu za pomocą zestawu
zasilającego AC Adapter Kit ACK-E6 (sprzedawanego osobno).
? W przypadku długich czasów ekspozycji lub czasu naświetlania dłuższego
niż odstęp czasowy między kolejnymi zdjęciami aparat nie może wykonywać
zdjęć z ustawionym interwałem. Zatem aparat wykona mniej zdjęć niż liczba
zdjęć ustawiona do fotografowania z timerem interwałowym. Ponadto liczba
zdjęć może się zmniejszyć, jeśli czas naświetlania i interwał między
kolejnymi zdjęciami są prawie takie same lub zbliżone.
? Jeśli czas nagrywania na karcie jest dłuższy niż ustawiony interwał
między kolejnymi zdjęciami, wydajność karty lub ustawienia
fotografowania itd. mogą sprawić, że aparat nie będzie wykonywał zdjęć
z ustawionym interwałem między kolejnymi zdjęciami.
? W przypadku korzystania z lampy błyskowej podczas fotografowania
z timerem interwałowym należy ustawić dłuższy interwał między
kolejnymi zdjęciami niż czas ładowania lampy błyskowej. W przeciwnym
razie interwał będzie zbyt krótki i lampa błyskowa może nie zadziałać.
? Jeśli interwał między kolejnymi zdjęciami będzie zbyt krótki, aparat może
nie wykonać zdjęcia lub wykonać zdjęcie bez autofokusa.
? Fotografowanie z timerem interwałowym zostanie anulowane i zresetowane
do ustawienia [Wyłącz] w przypadku wykonania jednej z następujących
czynności: ustawienie przełącznika zasilania w pozycji & lt; 2 & gt; ,
wyświetlenie ekranu filmowania lub fotografowania w trybie Live View,
ustawienie trybu fotografowania na & lt; F & gt; lub na własny tryb fotografowania,
a także użycie programu EOS Utility (oprogramowanie EOS, str. 537).
? Po rozpoczęciu fotografowania z timerem interwałowym nie można używać funkcji
fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem (str. 248) ani funkcji fotografowania ze
zdalnym wyzwalaniem z użyciem zewnętrznej lampy Speedlite EOS.
? Jeśli podczas fotografowania z timerem interwałowym oko użytkownika nie pozostanie
przy okularze wizjera, należy założyć pokrywę okularu (str. 247). Przypadkowy
promień światła wpadający do wizjera może powodować błędy pomiaru ekspozycji.

252

7

Fotografowanie z lampą błyskową
W tym rozdziale omówiono fotografowanie
z wbudowaną lampą błyskową i zewnętrznymi
lampami Speedlite (seria EX, sprzedawana osobno),
konfigurowanie ustawień lampy błyskowej na ekranie
menu aparatu i używanie wbudowanej lampy błyskowej
do fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową.

? Z lampy błyskowej nie można korzystać podczas nagrywania
filmów. Lampa nie wyemituje błysku.
? Sekwencja naświetlania nie może być używana z lampą błyskową.

253

D Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej
Aby fotografować z użyciem lampy błyskowej w trybach
& lt; d & gt; & lt; s & gt; & lt; f & gt; & lt; a & gt; & lt; F & gt; , wystarczy nacisnąć
przycisk & lt; D & gt; w celu podniesienia wbudowanej lampy
błyskowej. Przed rozpoczęciem zdjęć należy upewnić
się, że symbol [D] jest wyświetlany w wizjerze. Po
wykonaniu zdjęć należy nacisnąć wbudowaną lampę
błyskową palcami, aby ją zatrzasnąć.
W trybie & lt; A & gt; wbudowana lampa błyskowa zostanie podniesiona i uruchomiona
automatycznie w warunkach niedostatecznego oświetlenia lub fotografowania pod
światło. Można także włączyć lub wyłączyć wyzwalanie błysku.
Poniższa tabela zawiera wartości czasu naświetlania i przysłony używane do fotografowania z lampą błyskową.
Tryb fotografowania

Czas naświetlania

Przysłona

A

Ustawienie automatyczne

Ustawienie
automatyczne

d

Ustawienie automatyczne
(1/250-1/60 s)

Ustawienie
automatyczne

s

Ustawienie ręczne (1/250-30 s)

f

Ustawienie automatyczne
(1/250-30 s)

Ustawienie automatyczne
Ustawienie ręczne

a

Ustawienie ręczne (1/250-30 s)

Ustawienie ręczne

F

Naświetlanie trwa podczas
przytrzymywania spustu migawki
lub pracy timera funkcji Bulb.

Ustawienie ręczne

Fotografowanie z lampą błyskową w trybie & lt; f & gt;
W celu uzyskania prawidłowej ekspozycji lampy błyskowej zostanie automatycznie
ustawiona ilość światła (ekspozycja automatycznej lampy błyskowej), tak aby
odpowiadała wybranej ręcznie przysłonie. Czas naświetlania zostanie automatycznie
ustawiony w zakresie od 1/250 s do 30 s w celu dostosowania go do jasności ujęcia.
W warunkach słabego oświetlenia główny obiekt zostanie naświetlony z automatyką błysku,
a tło będzie naświetlone z automatycznie ustawionym długim czasem naświetlania. Zarówno
główny obiekt, jak i tło zostaną naświetlone prawidłowo (automatyczna synchronizacja lampy
błyskowej z długimi czasami naświetlania). Mając aparat w rękach, należy trzymać go
nieruchomo, aby zapobiec drganiom aparatu. Zalecane jest używanie statywu.
Aby zapobiec długim czasom naświetlania, ustaw w menu [z1: Sterowanie lampą], w pozycji
[Tryb Av - czas synchr.błysku] opcję [1/250-1/60 sek. autom.] lub [1/250 sek. (stały)] (str. 263).

254

D Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej

Efektywny zasięg wbudowanej lampy błyskowej
(przybliżona wartość w metrach)
Czułość ISO

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S15-85mm f/3-5.6 IS USM
Szeroki kąt: f/3.5

Teleobiektyw: f/5.6

ISO 100

1-3,1

1-2,0

ISO 200

1-4,4

1-2,8

ISO 400

1-6,3

1-3,9

ISO 800

1,1-8,9

1-5,6

ISO 1600

1,6-12,6

1-7,9

ISO 3200

2,2-17,8

1,4-11,1

ISO 6400

3,1-25,1

2,0-15,7

ISO 12800

4,4-35,6

2,8-22,2

ISO 16000

5,0-39,9

3,1-24,9

H1
(odpowiednik ISO 25600)

6,3-50,3

3,9-31,4

H2
(odpowiednik ISO 51200)

8,9-71,1

5,6-44,4

? Aby skorzystać z wbudowanej lampy błyskowej, zdejmij z obiektywu osłonę
przeciwsłoneczną i zachowaj odległość co najmniej 1 metra od obiektu.
? Jeśli na obiektyw założono osłonę lub jeśli obiekt znajduje się zbyt
blisko, wbudowana lampa błyskowa zostanie zasłonięta i dolna część
obrazu będzie ciemna.
? Nie należy wykonywać fotografowania z lampą błyskową, gdy
wbudowana lampa błyskowa jest przytrzymywana palcem lub nie
jest całkowicie podniesiona z innego powodu.
Jeżeli użytkownik korzysta z super-teleobiektywu lub obiektywu z dużą
przysłoną, a dolna część zdjęcia jest ciemna, zalecane jest korzystanie
z zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite (sprzedawana osobno, str. 259).

255

D Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej

3 Redukcja efektu czerwonych oczu
Użycie lampki redukcji efektu czerwonych oczu podczas fotografowania
z lampą błyskową może wyeliminować efekt czerwonych oczu na
zdjęciach.

1

Wybierz pozycję [Cz.oczy Wł/Wył].
? Na karcie [z4] (karta [z2]
w trybie & lt; A & gt; ) wybierz pozycję
[Cz.oczy Wł/Wył], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pozycję [Wł.]. z lampą
? W przypadku fotografowania
błyskową naciśnięcie spustu migawki
do połowy powoduje wyzwolenie
lampki redukcji efektu
czerwonych oczu.

? Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu jest najbardziej efektywna, gdy
fotografowana osoba patrzy na lampkę redukcji efektu czerwonych oczu,
znajduje się w niewielkiej odległości od aparatu, a gdy pomieszczenie
jest dobrze oświetlone.
? Po naciśnięciu spustu migawki do połowy skala
znajdująca się w dolnej części wizjera zmniejszy się
i zostanie wyłączona. W celu uzyskania optymalnych
wyników zdjęcie należy wykonać po całkowitym wygaszeniu skali.
? Skuteczność działania funkcji redukcji efektu czerwonych oczu zależy
od fotografowanego obiektu.

256

D Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej

y Korekta ekspozycji lampyN
Korektę ekspozycji lampy należy ustawić w przypadku, gdy ekspozycja lampy
błyskowej dla danego obiektu jest inna niż pożądana. Wartość korekty ekspozycji
lampy można wyregulować maksymalnie o ?3 stopnie, z dokładnością do 1/3 stopnia.

1

Naciśnij przycisk & lt; m & gt; . (9)

ekspozycji.
2 Ustaw wartość korektylub przez
? Patrząc na panel LCD

Zwiększona wartość ekspozycji pozwala uzyskać jaśniejszy obraz

Zmniejszona wartość ekspozycji pozwala uzyskać ciemniejszy obraz

wizjer, obróć pokrętło & lt; 5 & gt; .
? Aby rozjaśnić ekspozycję lampy
błyskowej, obróć pokrętło & lt; 5 & gt; w prawo
(zwiększona wartość ekspozycji). Aby
przyciemnić ekspozycję lampy błyskowej,
obróć pokrętło & lt; 5 & gt; w lewo
(zmniejszona wartość ekspozycji).
? Po wykonaniu zdjęcia ustaw wartość
korekty ekspozycji z powrotem na zero.

? Jeśli dla ustawienia [z2: Auto Lighting Optimizer/z2: Autom. optymalizator
jasności] (str. 175) została wybrana opcja inna niż [Wyłącz], obraz może nadal być
rozjaśniony nawet w przypadku ustawienia mniejszej wartości korekty ekspozycji lampy.
? W przypadku ustawienia korekty ekspozycji lampy w zewnętrznej lampie Speedlite
(sprzedawana osobno, str. 259) nie można ustawić korekty ekspozycji lampy w aparacie.
Jeśli ustawienie zostało dokonane zarówno w aparacie, jak i w lampie błyskowej Speedlite,
ustawienie w lampie błyskowej Speedlite ma wyższy priorytet niż ustawienie w aparacie.
? Wartość korekty ekspozycji pozostanie aktualna nawet po ustawieniu
przełącznika zasilania w pozycji & lt; 2 & gt; .
? Korektę ekspozycji lampy można także ustawić za pomocą funkcji
[Nastawy lampy wbudow.] w menu [z1: Sterowanie lampą] (str. 262).
? Wartość korekty ekspozycji zewnętrznej lampy Speedlite EOS można także
ustawić przy użyciu aparatu (tak samo jak w przypadku wbudowanej lampy).

257

D Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej

A Blokada ekspozycji lampyN
Funkcja blokady ekspozycji lampy (FE) umożliwia uzyskanie i zablokowanie
odpowiedniej ekspozycji lampy błyskowej dla dowolnej części obrazu.

1

Naciśnij przycisk & lt; D & gt; .
? Wbudowana lampa błyskowa
zostanie podniesiona.
? Naciśnij spust migawki do połowy i sprawdź
w wizjerze, czy jest wyświetlana ikona & lt; D & gt; .

2 Ustaw ostrość na obiekt.
przycisk
3 Naciśnijrodek wizjera na & lt; B & gt; . (8)
? Skieruj ś
obiekt w miejscu, w którym
ma być zablokowana ekspozycja lampy błyskowej,
a następnie naciśnij przycisk & lt; B & gt; .
? Lampa błyskowa wyemituje przedbłysk,
a następnie zostanie obliczona
i zapamiętana wymagana ilość światła.
? W wizjerze przez chwilę pojawi się symbol ,,FEL"
i zaświeci się ikona & lt; d & gt; . Ponadto wskaźnik
poziomu ekspozycji lampy będzie wyświetlany
w sposób przedstawiony po lewej stronie.
? Każde naciśnięcie przycisku & lt; B & gt;
powoduje wyemitowanie przedbłysku oraz
obliczenie i zapamiętanie ilość światła.

4 Zrób zdjęcie.ujęcie i naciśnij spust
? Skomponuj
migawki do końca.
? Lampa wyemituje błysk podczas
wykonywania zdjęcia.
? Jeśli obiekt znajduje się zbyt daleko w stosunku do efektywnego zasięgu lampy błyskowej, będzie migała
ikona & lt; D & gt; . Należy zbliżyć się do fotografowanego obiektu i powtórzyć czynności opisane w punktach od 2 do 4.
? Nie można używać blokady ekspozycji lampy podczas fotografowania w trybie Live View.

258

D Korzystanie z zewnętrznej lampy Speedlite
Lampy błyskowe Speedlite serii EX przeznaczone do aparatów EOS
Fotografowanie z lampą błyskową Speedlite z serii EX (sprzedawana
osobno) jest równie proste jak w przypadku wbudowanej lampy
błyskowej.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi lampy
błyskowej Speedlite serii EX. Omawiany aparat jest aparatem typu A,
co oznacza możliwość wykorzystania wszystkich funkcji lamp
błyskowych Speedlite serii EX.
Informacje dotyczące ustawiania funkcji lampy błyskowej i funkcji
indywidualnych lampy błyskowej przy pomocy menu aparatu można
znaleźć na str. 262-271.

Lampy błyskowe Speedlite montowane na stopce

Lampy błyskowe do makrofotografii

? Korekta ekspozycji lampy
Ten parametr należy ustawić w taki sam sposób jak w przypadku
wbudowanej lampy błyskowej. Patrz str. 257.
? Blokada ekspozycji lampy
Procedura wprowadzania ustawień jest zasadniczo taka sama jak
dla wbudowanej lampy błyskowej. Patrz str. 258.

Jeśli występują problemy z automatycznym ustawieniem ostrości,
zewnętrzna lampa Speedlite EOS w razie potrzeby automatycznie
wyemituje oświetlenie wspomagające AF.

259

D Korzystanie z zewnętrznej lampy Speedlite

Lampy błyskowe Canon Speedlite inne niż serii EX
? Lampy błyskowe Speedlite serii EZ/E/EG/ML/TL pracujące
w trybie automatyki błysku A-TTL lub TTL działają wyłącznie
z pełną mocą błysku.
W aparacie należy ustawić tryb fotografowania & lt; a & gt; (ręczna
regulacja ekspozycji) lub & lt; f & gt; (preselekcja przysłony), a następnie
ustawić wartość przysłony przed wykonaniem zdjęcia.
? W przypadku korzystania z lampy błyskowej Speedlite wyposażonej
w ręczny tryb błysku należy fotografować z użyciem ręcznego trybu błysku.

Lampy błyskowe producentów innych niż Canon
Czas synchronizacji

Aparat może współpracować z lampami błyskowymi producentów innych niż Canon,
z czasem synchronizacji 1/250 s i dłuższym. W przypadku dużych lamp studyjnych
należy sprawdzić synchronizację błysku przed rozpoczęciem zdjęć, używając ustawienia
czasu synchronizacji w zakresie od około 1/60 s do 1/30 s. Czas błysku takich urządzeń
jest dłuższy niż w przypadku kompaktowych lamp błyskowych i zależy od modelu.
Złącze PC

? Złącze PC aparatu może zostać użyte
w przypadku lamp błyskowych
z przewodem synchronizacyjnym.
Złącze PC zawiera mocowanie, które
zapobiega przypadkowemu odłączeniu.
? Złącze PC aparatu jest niespolaryzowane.
Można do niego podłączyć dowolny przewód
synchronizacyjny, niezależnie od jego polaryzacji.
Przestrogi dotyczące fotografowania w trybie Live View

Jeśli do fotografowania w trybie Live View jest używana lampa
błyskowa innej firmy niż Canon, w pozycji [z6: Ciche nagryw. LV]
należy wybrać opcję [Wyłącz] (str. 297). Lampa błyskowa nie zadziała
w przypadku ustawienia wartości [Tryb 1] lub [Tryb 2].

260

D Korzystanie z zewnętrznej lampy Speedlite

? Użytkowanie aparatu z lampą błyskową lub akcesoriami błyskowymi
przeznaczonymi do aparatów innej marki może spowodować
nieprawidłowości w pracy aparatu lub jego uszkodzenie.
? Nie należy podłączać do złącza PC aparatu lamp błyskowych o napięciu
wyjściowym 250 V lub większym.
? Nie należy podłączać wysokonapięciowej lampy błyskowej do gorącej
stopki aparatu, ponieważ lampa może nie zadziałać.
Istnieje możliwość jednoczesnego korzystania z lampy błyskowej
podłączonej do gorącej stopki aparatu oraz lampy błyskowej podłączonej
do złącza PC.

261

3 Ustawianie lampy błyskowejN
Za pomocą ustawień wbudowanej lampy błyskowej lub zewnętrznej lampy Speedlite z serii
EX zgodnej z ustawieniami funkcji lampy można użyć ekranu menu aparatu do ustawienia
funkcji lampy błyskowej i funkcji indywidualnych zewnętrznej lampy Speedlite.
W przypadku korzystania z zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite należy podłączyć
lampę błyskową Speedlite do aparatu i włączyć lampę błyskową Speedlite, a następnie
ustawić funkcje lampy błyskowej. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień
zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite można znaleźć w instrukcji obsługi lampy Speedlite.

1

Wybierz pozycję [Sterowanie lampą].
? Na karcie [z1] wybierz pozycję
[Sterowanie lampą], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Zostanie wyświetlony ekran
sterowania lampą.

ozycję
2 Wybierz żądanąę,pktóra ma. być
? Wybierz pozycj
ustawiona, a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

Lampa błyskowa
Aby umożliwić fotografowanie z lampą błyskową,
wybierz opcję [Włącz]. Aby włączyć tylko oświetlenie
wspomagające AF, wybierz opcję [Wyłącz].

Pomiar błysku E-TTL II
Dla normalnych wartości ekspozycji lampy
błyskowej ustaw opcję [Wielosegm.]. Wybór opcji
[Uśredniony] powoduje uśrednienie wyników
pomiaru ekspozycji dla całego ujęcia. W zależności
od ujęcia może być wymagana korekta ekspozycji
lampy. Ustawienie to jest przeznaczone dla
zaawansowanych użytkowników.

262

3 Ustawianie lampy błyskowejN

Czas synchronizacji błysku w trybie Av
Funkcja pozwala ustawić czas
synchronizacji błysku dla fotografowania
z lampą błyskową w trybie preselekcji
przysłony (f).

?

: Automatyczny
Czas synchronizacji błysku jest ustawiany automatycznie w zakresie
od 1/250 s do 30 s w celu dostosowania go do jasności sceny.
W przypadku zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite możliwa jest
także synchronizacja z krótkimi czasami.

?

: 1/250-1/60 sekundy automatyczny
Zapobiega ustawieniu długiego czasu synchronizacji błysku
w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Skutecznie zapobiega
to rozmyciu obiektu i drganiom aparatu. Jednak o ile obiekt zostanie
prawidłowo naświetlony, uzyskanie odpowiedniej jasności tła może
być utrudnione.

?

: 1/250 sekundy (stały)
Czas synchronizacji błysku jest stały i wynosi 1/250 s. Ustawienie to
skuteczniej zapobiega rozmyciu obiektu i skutkom drgań aparatu niż
ustawienie [1/250-1/60 sek. autom.] Jednak w słabym oświetleniu
tło będzie ciemniejsze niż przy ustawieniu [1/250-1/60 sek. autom.].

W przypadku ustawienia wartości [1/250-1/60 sek. autom.] lub [1/250 sek.
(stały)] nie można ustawić synchronizacji z krótkimi czasami w trybie & lt; f & gt;
z zewnętrzną lampą Speedlite.

263

3 Ustawianie lampy błyskowejN

Bezpośrednie wyświetlanie ekranu nastaw lampy
W przypadku korzystania z wbudowanej
lampy błyskowej lub lampy błyskowej serii
EX zgodnej z nastawami lampy możesz
nacisnąć przycisk & lt; D & gt; , aby razu wyświetlić
ekran [Nastawy lampy wbudow.] lub
[Nastawy lampy zewnętrznej] bez
wyświetlania najpierw ekranu menu.
? W przypadku wbudowanej lampy błyskowej

Naciśnij dwukrotnie przycisk & lt; D & gt; .
? Naciśnij ponownie przycisk, a wbudowana
lampa błyskowa zostanie podniesiona.
? Naciśnij ponownie przycisk, aby
wyświetlić ekran [Nastawy lampy
wbudow.].
? W przypadku zewnętrznej lampy Speedlite

Naciśnij przycisk & lt; D & gt; .
? Po włączeniu zewnętrznej lampy
Speedlite naciśnij przycisk & lt; D & gt; , aby
wyświetlić ekran [Nastawy lampy
zewnętrznej].

? Po naciśnięciu przycisku & lt; D & gt; w celu wyświetlenia ekranu nastaw lampy
nie można ustawić parametrów [Lampa błyskowa], [Pomiar E-TTL II]
ani [Tryb Av - czas synchr.błysku]. Zamiast tego należy ustawić te
funkcje w pozycji [z1: Sterowanie lampą].
? Jeśli w pozycji [Lampa błyskowa] wybrano opcję [Wyłącz],
naciśnięcie przycisku & lt; D & gt; spowoduje wyświetlenie ekranu
[Sterowanie lampą] (str. 262).

264

3 Ustawianie lampy błyskowejN

Nastawy lampy wbudowanej
? Tryb błysku
Zwykle dla tej funkcji wybiera się opcję
[E-TTL II]. Umożliwia to fotografowanie
z automatyczną regulacją ekspozycji za
pomocą wbudowanej lampy błyskowej.

Aby ustawić poziom ilości światła
ręcznie, należy wybrać opcję
[Manual flash].
Wybierz opcję [Moc błysku 2],
a następnie ustaw poziom ilości światła
w zakresie 1/1-1/128 (z dokładnością
do 1/3 stopnia) przed wykonaniem
zdjęcia. Ten tryb jest przeznaczony dla
zaawansowanych użytkowników.
Po wybraniu ustawienia [MULTI flash]
można zastosować długi czas
naświetlania, aby uchwycić wiele
momentów ruchu obiektu na
jednym obrazie.
Najpierw ustaw parametry
[Moc błysku 2], [Częstotliwość]
i [Liczba błysków], a następnie wykonaj
zdjęcie. Ten tryb jest przeznaczony dla
zaawansowanych użytkowników.
? Aby zapobiec uszkodzeniu lampy błyskowej w wyniku przegrzania, nie
należy używać błysku MULTI więcej niż 10 razy z rzędu. Po 10-krotnym
użyciu błysku MULTI należy odczekać co najmniej 10 minut przed
kolejnym użyciem lampy błyskowej.
? Lampa błyskowa będzie wyzwalana z ustawieniem 1/128-1/4 w trybie
błysku MULTI.

265

3 Ustawianie lampy błyskowejN

? Tryb synchronizacji
Zwykle funkcja ta jest ustawiona na
[z 1 zasł.], co powoduje, że lampa
błyskowa jest uruchamiana
bezpośrednio po rozpoczęciu
naświetlania.
Wybór opcji [z 2 zasł.] powoduje, że lampa błyskowa jest uruchamiana
bezpośrednio przed zamknięciem migawki. Połączenie tej funkcji z długim czasem
naświetlania tworzy na zdjęciach smugi świateł, zapewniając bardziej naturalną
atmosferę np. w przypadku fotografowania jadących samochodów w nocy. W trybie
synchronizacji z drugą zasłoną lampa emituje dwa błyski: pierwszy po naciśnięciu
spustu migawki do końca i drugi bezpośrednio przed zakończeniem naświetlania.
? 2 Korekta ekspozycji lampy
Wartość korekty ekspozycji lampy można
wyregulować maksymalnie o ?3 stopnie,
z dokładnością do 1/3 stopnia.

? Funkcja bezprzewodowa
W przypadku fotografowania z bezprzewodową
lampą błyskową (za pomocą transmisji
optycznej) można użyć wbudowanej lampy
błyskowej do bezprzewodowego sterowania
zewnętrznymi lampami Speedlite.
Szczegółowe informacje zawiera temat
,,Korzystanie z bezprzewodowej lampy
błyskowej" na str. 272.
W przypadku korzystania z synchronizacji z drugą zasłoną migawki należy
ustawić czas naświetlania wynoszący 1/25 s lub dłuższy. Ustawienie czasu
naświetlania 1/30 s lub krótszego spowoduje automatyczną synchronizację
z pierwszą zasłoną, nawet jeśli została ustawiona opcja [z 2 zasł.].

266

3 Ustawianie lampy błyskowejN

Ustawienia funkcji zewnętrznej lampy błyskowej
Wygląd ekranu i opcje ustawień zależą od modelu zewnętrznej
lampy Speedlite, bieżącego trybu błysku, ustawień funkcji
indywidualnych lampy Speedlite itd.
Informacje dotyczące funkcji dostępnych w posiadanej lampie Speedlite
(sprzedawanej oddzielnie) można znaleźć w jej instrukcji obsługi.

Przykładowy wyświetlacz
Funkcje lampy bezprzewodowej/
sterowanie stosunkiem mocy błysku

Tryb błysku
Tryb synchronizacji

Zoom lampy
(pokrycie błysku)
Bracketing ekspozycji
z lampą
Korekta ekspozycji
lampy

? Tryb błysku
Umożliwia wybranie trybu błysku odpowiedniego do fotografowania
z lampą błyskową.
Tryb [Pomiar błysku E-TTL II] jest
standardowym trybem lamp błyskowych
Speedlite serii EX, wykorzystywanym
podczas fotografowania z pełną
automatyką lampy błyskowej.
Opcja [Błysk ręczny] służy do
samodzielnego ustawiania opcji [Poziom
ilości światła] lampy Speedlite.
Informacje dotyczące innych trybów
błysku można znaleźć w instrukcji
obsługi lampy błyskowej Speedlite
zgodnej z tymi funkcjami.

267

3 Ustawianie lampy błyskowejN

? Funkcje lampy bezprzewodowej / sterowanie stosunkiem
mocy błysku
Bezprzewodowe fotografowanie
z lampami błyskowymi wykorzystuje
łączność radiową lub optyczną.
Szczegółowe informacje dotyczące
bezprzewodowej lampy błyskowej
znajdują się w instrukcji obsługi lampy
błyskowej Speedlite zgodnej z funkcją
fotografowania z bezprzewodową
lampą błyskową.
Lampa błyskowa do makrofotografii
(MR-14EX II itp.) zgodna z nastawami
lampy zewnętrznej umożliwia ustawienie
stosunku mocy błysku pomiędzy tulejami
lub głowicami lampy A i B oraz używanie
bezprzewodowej lampy błyskowej
z jednostkami podporządkowanymi.
Szczegółowe informacje na temat
sterowania stosunkiem mocy błysku
można znaleźć w instrukcji obsługi
lampy błyskowej do makrofotografii.
? Zoom lampy (pokrycie błysku)
W przypadku lamp Speedlite
posiadających regulowany reflektor
można ustawić pokrycie błysku.
W normalnych warunkach należy dla
tej funkcji wybrać opcję [AUTO], dzięki
której aparat automatycznie ustawia
obszar pokrycia dopasowując go do
ogniskowej obiektywu.

268

3 Ustawianie lampy błyskowejN

? Tryb synchronizacji
Zwykle funkcja ta jest ustawiona na
[Synchronizacja z 1 zasłoną], co
powoduje, że błysk lampy jest
wyzwalany bezpośrednio po
rozpoczęciu naświetlania.
Wybór opcji [Synchronizacja z 2 zasłoną] powoduje, że błysk lampy
będzie wyzwalany bezpośrednio przed zamknięciem migawki.
Połączenie tej funkcji z długim czasem naświetlania tworzy na
zdjęciach smugi świateł, zapewniając bardziej naturalną atmosferę
np. w przypadku fotografowania jadących samochodów w nocy.
W trybie synchronizacji z drugą zasłoną lampa emituje dwa błyski:
pierwszy po naciśnięciu spustu migawki do końca i drugi bezpośrednio
przed zakończeniem naświetlania.
Jeśli została wybrana opcja [Synchronizacja Hi-speed], z lampy błyskowej
można korzystać przy wszystkich czasach naświetlania. Jest to szczególnie
przydatne w przypadku korzystania z błysku dopełniającego podczas
wykonywania portretów w trybie priorytetu przysłony.
? Korekta ekspozycji z lampą
Wartość korekty ekspozycji lampy można
wyregulować maksymalnie o ?3 stopnie,
z dokładnością do 1/3 stopnia.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi lampy Speedlite.
? Bracketing ekspozycji z lampą
W tym trybie są wykonywane trzy zdjęcia
z automatyczną zmianą mocy lampy.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi lampy błyskowej
Speedlite wyposażonej w funkcję
bracketingu ekspozycji z lampą.

269

3 Ustawianie lampy błyskowejN

W przypadku korzystania z synchronizacji z drugą zasłoną migawki należy
ustawić czas naświetlania wynoszący 1/25 s lub dłuższy. Ustawienie
czasu naświetlania 1/30 sek. lub krótszego spowoduje automatyczną
synchronizację z pierwszą zasłoną, nawet jeśli została ustawiona opcja
[Synchronizacja z 2 zasłoną].
? W przypadku lamp błyskowych Speedlite serii EX, które nie są zgodne
z ustawieniami funkcji lampy, można wybrać jedynie opcje [Lampa
błyskowa], [Pomiar E-TTL II] i [Korekta ekspozycji z lampą] w menu
[Nastawy lampy]. ([Tryb synchronizacji] może także być ustawiony
w przypadku niektórych lamp Speedlite serii EX).
? W przypadku ustawienia korekty ekspozycji lampy w zewnętrznej lampie
Speedlite nie można ustawić korekty ekspozycji lampy w aparacie. Jeśli
ustawienie zostało dokonane zarówno w aparacie, jak i w zewnętrznej
lampie błyskowej Speedlite, ustawienie w lampie błyskowej Speedlite
ma wyższy priorytet niż ustawienie w aparacie.

270

3 Ustawianie lampy błyskowejN

Ustawienia funkcji indywidualnych zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite
Szczegółowe informacje dotyczące funkcji indywidualnych zewnętrznej lampy
Speedlite (sprzedawanej osobno) można znaleźć w instrukcji obsługi lampy Speedlite.

1

Wybierz pozycję [Nastawy C.Fn
lampy zewn.].

funkcje.
2 Ustaw żądanenastępnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz numer, a
? Wybierz ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
Jeśli w przypadku lampy błyskowej Speedlite funkcję indywidualną [Tryb
pomiaru światła] ustawiono na [Pomiar błysku TTL] (automatyka błysku),
działa ona wyłącznie z pełną mocą błysku.

Kasuj nastawy

1 Wybierz pozycję [Kasuj nastawy].
do skasowania.
2 Wybierz ustawienia nastawy lampy
? Wybierz opcję [Kasuj
wbudow.], [Kasuj nastawy lampy zewn.]
lub [Kasuj nast. C.Fn lampy zewn.],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Na ekranie z prośbą o potwierdzenie wybierz
pozycję [OK]. Następnie wszystkie ustawienia lampy
lub funkcji indywidualnych zostaną skasowane.
Ustawienia funkcji indywidualnej lampy Speedlite (P.Fn) nie mogą być ustawione ani anulowane za
pomocą ekranu [Sterowanie lampą] w aparacie. Należy je ustawić za pomocą lampy Speedlite.

271

Korzystanie z bezprzewodowej lampy błyskowejN
Wbudowana lampa błyskowa aparatu może pełnić funkcję jednostki głównej dla zewnętrznych lamp
Canon Speedlite z serii EX wyposażonych w funkcję bezprzewodowej jednostki podrzędnej.
Umożliwia bezprzewodowe wyzwalanie lamp Speedlite poprzez transmisję optyczną.
Należy zapoznać się z informacjami na temat fotografowania z bezprzewodową lampą
błyskową (transmisja optyczna) zamieszczonymi w instrukcji obsługi lampy Speedlite.

Ustawienia i położenie jednostki podporządkowanej
Informacje na temat lampy błyskowej Speedlite (jednostki podporządkowanej) można znaleźć w jej
instrukcji obsługi. Lampę należy ustawić w opisany poniżej sposób. Ustawienia inne niż wymienione
poniżej dotyczące sterowania jednostką podporządkowaną są ustawiane za pomocą aparatu. Istnieje
możliwość jednoczesnego używania różnych typów jednostek podrzędnych i sterowania nimi.
(1) Ustaw zewnętrzną lampę Speedlite jako jednostkę podporządkowaną.
(2) Ustaw taki sam kanał transmisji w zewnętrznej lampie
Speedlite, jaki ustawiono w aparacie*1.
(3) Aby sterować stosunkiem mocy błysku, ustaw grupę błysków
jednostki podporządkowanej.
(4) Umieść aparat i jednostki podporządkowane w zasięgu przedstawionym poniżej.
(5) Skieruj czujnik bezprzewodowy jednostki podporządkowanej
w stronę aparatu*2.
Przykład ustawienia bezprzewodowej lampy błyskowej

Około 10 m

W pomieszczeniach

Na zewnątrz
budynków

Około 7 m

Około 80°

Około 5 m

272

Około 7 m

Korzystanie z bezprzewodowej lampy błyskowejN

*1: Jeśli lampa Speedlite nie posiada funkcji ustawiania kanału transmisji, jej
działanie jest niezależne od ustawienia kanału w aparacie.
*2: W niewielkich pomieszczeniach jednostka podporządkowana może
funkcjonować prawidłowo, nawet jeśli jej czujnik bezprzewodowy nie jest
skierowany w stronę aparatu. Sygnały bezprzewodowe aparatu mogą odbijać
się od ścian i być odbierane przez jednostkę podporządkowaną. W przypadku
korzystania z lampy błyskowej Speedlite serii EX ze stałą głowicą i czujnikiem
bezprzewodowym należy sprawdzić, czy emituje błysk podczas
wykonywania zdjęć.

? Anulowanie automatycznego wyłączania zasilania jednostki
podporządkowanej
Aby anulować automatyczne wyłączanie zasilania jednostki
podporządkowanej, naciśnij przycisk & lt; B & gt; w aparacie.

Funkcja aparatu jako bezprzewodowej jednostki głównej nie ma
zastosowania w przypadku fotografowania z bezprzewodową lampą
błyskową w trybie transmisji radiowej.

273

Korzystanie z bezprzewodowej lampy błyskowejN

Konfiguracje fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową
Poniższa tabela zawiera możliwe konfiguracje fotografowania z bezprzewodową
lampą błyskową. Wybierz konfigurację właściwą dla obiektu, warunków
fotografowania, liczby używanych zewnętrznych lamp błyskowych Speedlite itd.
Zewnętrzna lampa Speedlite

Ustawienie
Wbudowana
Stosunek Korekta
lampa Strona Funkcje lampy
Grupa
Liczba mocy błysku ekspozycji błyskowa
bezprzewodowej
błysków
A:B
lampy C

Jedna

-

-

-

Kilka
Pełna
automatyka
(automatyka
błysku
E-TTL II)

-

Jedna

-

str. 275

-

-

-

str. 278

Kilka

Ustawione

-

-

str. 279

0

1(A:B)

Kilka

Ustawione Ustawione

-

str. 280

0

1(A:B C)

Używana str. 277

0

-

0

Wszystkie1

Kilka

-

-

Używana

Kilka

Ustawione

-

Używana str. 281 0+3

Kilka

Ustawione Ustawione Używana

o Korekta ekspozycji lampy

Wszystkie1

0:3

0+3 Wszystkie 1i2
1(A:B)2

0+3 1(A:B C)2
str. 282

o Blokada ekspozycji lampy

Zewnętrzna lampa Speedlite Wbudowana
Ustawienie
Strona Funkcje lampy
lampa
Ilość światła
Grupa
Liczba
błyskowa
A, B, C
bezprzewodowej
błysków
Jedna/
kilka
Błysk
ręczny

-

-

0

Wszystkie1

Kilka

Ustawione

-

0

1(A:B:C)

Jedna/
kilka

-

Używana

0+3 Wszystkie 1i2

Ustawione Używana

0+3 1(A:B:C)2

Kilka

str. 283

Nawet jeśli wbudowana lampa błyskowa jest wyłączona
w ustawieniach aparatu, będzie nadal emitowała błysk w celu
sterowania jednostką podporządkowaną poprzez transmisję optyczną.
W związku z tym w niektórych warunkach fotografowania błysk sterujący
jednostką podporządkowaną może być widoczny na zdjęciu.

274

Korzystanie z bezprzewodowej lampy błyskowejN

Fotografowanie z pełną automatyką przy użyciu jednej zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite
Ilustracja przedstawia najbardziej podstawowe ustawienie
dotyczące w pełni automatycznego fotografowania
z bezprzewodową lampą błyskową w przypadku
używania jednej zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite.
Czynności opisane w punktach od 1 do 4 oraz
w punkcie 6 dotyczą wszystkich wariantów
fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową.
W związku z tym w przypadku pozostałych ustawień
bezprzewodowej lampy błyskowej, omawianych na
kolejnych stronach, punkty te zostały pominięte.
Ikony & lt; 0/1 & gt; na ekranach menu odnoszą
się do zewnętrznej lampy Speedlite,
natomiast ikony & lt; 3/2 & gt; odnoszą się do
wbudowanej lampy błyskowej.

1

Naciśnij przycisk & lt; I & gt; , aby podnieść
wbudowaną lampę błyskową.
? Aby korzystać z funkcji fotografowania
z bezprzewodową lampą błyskową,
upewnij się, że wbudowana lampa
błyskowa została podniesiona.

2 [Wybierz pozycję ą].
Sterowanie lamp
? Na karcie [z1] wybierz pozycję
[Sterowanie lampą].

3 [Wybierz pozycjęwbudow.].
Nastawy lampy

275

Korzystanie z bezprzewodowej lampy błyskowejN

Wybierz w pozycji
4 opcję [E-TTL II]. [Tryb błysku]

5 Wybierz w].pozycji [F-cja bezprz.]
opcję [0
ść pcji
6 Ustaw wartosamokanał [Kanał].
? Ustaw taki
jak
w aparacie (1-4).

pozycji [Grupa
7 Wybierz wopcję [Wszystkie1].
błysków]
? Jednostka podporządkowana może
zostać przyporządkowana do
dowolnej grupy błysków (A, B lub C).

b
8 Uruchom, czyłysk testowy. ądkowana
? Sprawdź
jednostka podporz
jest gotowa do wyzwolenia błysku, a następnie
podczas wyświetlania ekranu [Nastawy lampy
wbudow.] naciśnij przycisk & lt; B & gt; .
? Zostanie uruchomiona jednostka podrzędna.

9 Zrób zdjęcie. i zrób zdjęcie tak samo
? Ustaw aparat
jak w przypadku standardowego
fotografowania z lampą błyskową.
? Aby zakończyć fotografowanie
z bezprzewodową lampą błyskową, ustaw
w pozycji [F-cja bezprz.] opcję [Wyłącz].
? Zalecany jest wybór dla ustawienia [Pomiar E-TTL II] wartości [Wielosegm.].
? Bezprzewodowe fotografowanie w trybie błysku Multi jest niemożliwe.

276

Korzystanie z bezprzewodowej lampy błyskowejN

Fotografowanie z pełną automatyką przy użyciu jednej zewnętrznej
lampy błyskowej Speedlite i wbudowanej lampy błyskowej
W tej części opisano w pełni
automatyczne fotografowanie
z bezprzewodową lampą błyskową
w przypadku używania jednej
zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite
i wbudowanej lampy błyskowej.
Istnieje możliwość zmiany stosunku
mocy błysku między zewnętrzną lampą
błyskową Speedlite a wbudowaną lampą
błyskową w celu dostosowania wyglądu
cieni na obiekcie.

1

Wybierz w pozycji [F-cja bezprz.]
opcję [0:3].

2 Ustaw żądanyęstosunek mocycie.
błysku, a nast pnie zrób zdję
? Wybierz opcję [1:2], a następnie
ustaw stosunek mocy błysku
w zakresie od 8:1 do 1:1. Ustawienie
stosunku mocy błysku na prawo
od 1:1 nie jest możliwe.

? Jeśli ilość światła emitowanego przez wbudowaną lampę błyskową jest
niewystarczająca, ustaw wyższą czułość ISO (str. 154).
? Stosunek mocy błysku od 8:1 do 1:1 jest odpowiednikiem wartości
od 3:1 do 1:1 stopni (z dokładnością do 1/2 stopnia).

277

Korzystanie z bezprzewodowej lampy błyskowejN

Fotografowanie z pełną automatyką przy użyciu kilku zewnętrznych lamp błyskowych Speedlite
Kilka jednostek podporządkowanych Speedlite można potraktować jak
jedną jednostkę lampy błyskowej. Można także podzielić je na grupy
jednostek podporządkowanych i ustawić dla nich stosunek mocy błysku.
Poniżej pokazano ustawienia podstawowe. Zmieniając ustawienie
[Grupa błysków], można fotografować w różnych konfiguracjach
bezprzewodowej lampy błyskowej przy użyciu kilku lamp Speedlite.

Ustawienia podstawowe:
Tryb błysku
F-cja bezprz.
Kanał

: E-TTL II
:0
: (taki sam jak
w jednostkach
podporządkowanych)

? [Wszystkie1] Korzystanie z wielu podrzędnych lamp
Speedlite jako jednej jednostki lampy błyskowej
Ta opcja jest wygodna, gdy potrzeba
dużej ilości światła. Wszystkie jednostki
podporządkowane zostaną uruchomione
z taką samą mocą i będą wysterowane
tak, aby uzyskać standardową
ekspozycję.
Niezależnie od tego, do której grupy
błysków należą jednostki
podporządkowane (A, B lub C),
wszystkie będą wyzwalały błysk jako
jedna grupa.

pozycji [Grupa
1 Wybierz wopcję [Wszystkie1].
błysków]
2 Zrób zdjęcie.
278

Korzystanie z bezprzewodowej lampy błyskowejN

? [1(A:B)] Wiele jednostek podporządkowanych w wielu
grupach

A

Można podzielić jednostki
podporządkowane na grupy A i B,
a następnie zmienić stosunek mocy
błysku, aby uzyskać pożądany efekt
oświetlenia.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi lampy
Speedlite i przypisz jedną jednostkę
podporządkowaną do grupy błysków A,
a drugą do grupy błysków B. Ustaw
lampy Speedlite w sposób
przedstawiony na ilustracji.

B

1

Wybierz w pozycji [Grupa błysków]
opcję [1(A:B)].

stosunek
2 iUstawzdjęcie. mocy błysku A:B
zrób
? Wybierz pozycję [Prop.błysku A:B]
i ustaw stosunek mocy błysku.

Stosunek mocy błysku od 8:1 przez 1:1 do 1:8 jest odpowiednikiem wartości
od 3:1 przez 1:1 do 1:3 stopni (z dokładnością do 1/2 stopnia).

279

Korzystanie z bezprzewodowej lampy błyskowejN

? [1(A:B C)] Wiele jednostek podporządkowanych w wielu
grupach
Jest to wariant ustawienia [1(A:B)].
W tym ustawieniu istnieje grupa C, która
C
eliminuje cienie w tle tworzone przez
grupy A i B.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi lampy
Speedlite i przyporządkuj trzy jednostki
A
B
podporządkowane do grup błysków A, B
i C. Ustaw lampy Speedlite w sposób
przedstawiony na ilustracji.

1

Wybierz w pozycji [Grupa
błysków] opcję [1(A:B C)].

2 iUstaw stosunek mocy błysku A:B
wartość korekty ekspozycji
lampy, a następnie wykonaj
zdjęcie.
? Wybierz pozycję [Prop.błysku A:B]
i ustaw stosunek mocy błysku.
? Wybierz opcję [Kor. eksp gr. C]
i ustaw wartość korekty
ekspozycji lampy.
? Jeśli w pozycji [Grupa błysków] ustawiono opcję [1(A:B)], jednostki
podporządkowane w grupie C nie będą uruchamiane.
? Skierowanie grupy błysków C w stronę głównego obiektu może
spowodować prześwietlenie zdjęcia.

280

Korzystanie z bezprzewodowej lampy błyskowejN

Fotografowanie z pełną automatyką przy użyciu wbudowanej lampy
błyskowej i kilku zewnętrznych lamp błyskowych Speedlite
Do fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową opisanego na
str. 278-280 można wykorzystać również wbudowaną lampę błyskową.
Poniżej pokazano ustawienia podstawowe. Zmieniając ustawienie [Grupa
błysków], można fotografować w różnych konfiguracjach bezprzewodowej lampy
błyskowej przy użyciu kilku lamp Speedlite i wbudowanej lampy błyskowej.

1

Ustawienia podstawowe:
Tryb błysku
F-cja bezprz.
Kanał

: E-TTL II
:0+3
: (taki sam jak
w jednostkach
podporządkowanych)

w
błysków].
2 Ustaw opcjęjednpąozycji [Grupacych opcji:
? Wybierz
z następują
[Wszyst.1i2], [1(A:B)2] lub
[1(A:B C)2].
? Za pomocą ustawienia [1(A:B)2] ustaw
stosunek mocy błysku A:B i zrób zdjęcie.
? Za pomocą ustawienia [1(A:B C)2], ustaw
stosunek mocy błysku A:B i wartość korekty
ekspozycji lampy, a następnie zrób zdjęcie.

C

A

[Wszyst.1i2]

B

[1(A:B)2]

A

B

[1(A:B C)2]

281

Korzystanie z bezprzewodowej lampy błyskowejN

Twórcze fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową
? Korekta ekspozycji lampy
Gdy w pozycji [Tryb błysku] jest ustawiona opcja [E-TTL II], można
ustawić korektę ekspozycji lampy. Ustawienia korekty ekspozycji
lampy, które można określić (patrz poniżej), zależą od ustawień opcji
[F-cja bezprz.] i [Grupa błysku].
Korekta ekspozycji lampy
Korekta ekspozycji lampy jest stosowana
do wbudowanej lampy błyskowej
i wszystkich zewnętrznych lamp
błyskowych Speedlite.
Korekta ekspozycji 2
Korekta ekspozycji lampy jest stosowana
względem wbudowanej lampy błyskowej.
Korekta ekspozycji 1
Korekta ekspozycji lampy jest stosowana
względem wszystkich zewnętrznych
lamp błyskowych Speedlite.
Korekta ekspozycji A, B
Korekta ekspozycji lampy błyskowej jest
stosowana do obu grup: A i B.
Korekta ekspozycji grupy C
Korekta ekspozycji lampy błyskowej jest
stosowana do grupy C.
? Blokada ekspozycji lampy
Jeśli w pozycji [Tryb błysku] została wybrana opcja [E-TTL II],
można nacisnąć przycisk & lt; B & gt; , aby zablokować ekspozycję
lampy (str. 258).

282

Korzystanie z bezprzewodowej lampy błyskowejN

Ręczne ustawianie ilości światła w przypadku fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową
Gdy w pozycji [Tryb błysku] jest ustawiona opcja [Manual flash],
ekspozycję lampy można ustawić ręcznie. Zakres ustawień ilości
światła, które można określić ([Moc błysku 1], [Moc lampy gr. A] itp.),
zależą od ustawienia opcji [F-cja bezprz.] (patrz poniżej).
Funkcja bezprzewodowa: 0
? Grupa błysków Wszystkie1
Ręczne ustawienie ilości światła
zostanie zastosowane do wszystkich
zewnętrznych lamp Speedlite.
? Grupa błysków: 1(A:B:C)
Jednostki podporządkowane
można podzielić na grupy A, B i C,
a następnie ustawić ilość światła dla
każdej z nich z osobna.
Funkcja bezprzewodowa: 0+3
? Grupa błysków: Wszystkie 1i2
Ilość światła można ustawić
oddzielnie dla zewnętrznych lamp
Speedlite i dla wbudowanej lampy
błyskowej.
? Grupa błysków: 1(A:B:C)2
Jednostki podporządkowane
można podzielić na grupy A, B i C,
a następnie ustawić ilość światła dla
każdej z nich z osobna. Ponadto
można ustawić ilość światła
wbudowanej lampy błyskowej.

Wbudowana lampa błyskowa będzie wyzwalana z ustawieniem 1/4-1/128
w trybie 0+3.

283

284

8

Fotografowanie z użyciem monitora LCD
(fotografowanie w trybie Live View)
Istnieje możliwość fotografowania
z podglądem obrazu na monitorze
LCD aparatu. Jest to tak zwane
,,fotografowanie w trybie Live View".
Fotografowanie w trybie Live View
można włączyć, ustawiając
przełącznik fotografowania w trybie
Live View/filmowania w pozycji & lt; A & gt; .
? Trzymanie aparatu w ręku i fotografowanie z podglądem
obrazu na monitorze LCD może powodować drgania
aparatu i poruszenie zdjęć. Zalecane jest używanie
statywu.

Zdalne fotografowanie w trybie Live View
Program EOS Utility (oprogramowanie EOS, str. 537) po
zainstalowaniu w komputerze pozwala podłączyć aparat do
komputera i fotografować zdalnie z podglądem obrazu na ekranie
komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji
obsługi oprogramowania w pliku PDF (str. 532) na płycie DVD-ROM.

285

A Fotografowanie z użyciem monitora LCD

1

Ustaw przełącznik fotografowania
w trybie Live View/filmowania
w pozycji & lt; A & gt; .

wietl podgląd kadru w
2 WyśNaciśnij przycisk & lt; 0trybie Live View.
?
& gt; .
? Na monitorze LCD zostanie wyświetlony
podgląd kadru w trybie Live View.
? Podgląd kadru w trybie Live View będzie miał
poziom jasności zgodny z rejestrowanym obrazem.

3 Ustaw śostrość na obiekt. do
? Naci nięcie spustu migawki
połowy spowoduje ustawienie
ostrości aparatu za pomocą bieżącej
metody AF (str. 299).

4 Zrób zdjęcie. migawki do końca.
? Naciśnij spust
? Zdjęcie zostanie zarejestrowane
i wyświetlone na monitorze LCD.
? Po zakończeniu odtwarzania zarejestrowanego
materiału aparat automatycznie powróci do
fotografowania w trybie Live View.
? Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby zakończyć
fotografowanie w trybie Live View.
? Pole widzenia obejmuje około 100% rzeczywistego obrazu (jeśli dla
jakości rejestracji obrazów została wybrana opcja JPEG 73).
? Głębię ostrości w trybach fotografowania & lt; d & gt; & lt; s & gt; & lt; f & gt; & lt; a & gt; & lt; F & gt;
można sprawdzić, naciskając przycisk podglądu głębi ostrości.
? W przypadku rejestrowania serii zdjęć ustawienia parametrów ekspozycji dla
pierwszego zdjęcia zostaną zastosowane także dla kolejnych zdjęć.
? Fotografowanie w trybie Live View można również wykonywać przy
pomocy pilota zdalnego fotografowania (sprzedawany oddzielnie, str. 248).

286

A Fotografowanie z użyciem monitora LCD

Włączenie fotografowania w trybie Live View
Wybierz w pozycji [z5: Fotogr. Live
View] (karta [z3] w trybie & lt; A & gt; )
ustawienie [Włącz].
Dostępna liczba zdjęć podczas fotografowania w trybie Live View
Temperatura

Temperatura
pokojowa (23°C)

Niska temperatura
(0°C)

Bez lampy błyskowej

Około 270 zdjęć

Około 260 zdjęć

Lampa błyskowa używana w 50%

Około 250 zdjęć

Około 240 zdjęć

? Powyższe wartości dotyczą w pełni naładowanego akumulatora LP-E6N i zostały obliczone w oparciu
o standardy testowania opracowane przez stowarzyszenie Camera & Imaging Products Association.
? Przy w pełni naładowanym akumulatorze LP-E6N czas ciągłego fotografowania
w trybie Live View wynosi około 2 godz. i 20 min w temperaturze pokojowej
(23°C) lub około 2 godz. i 10 min w niskich temperaturach (0°C).
? Nie należy kierować aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np.
słońca lub źródła intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
? Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania w trybie Live View
znajdują się na stronach 310-311.
? Ostrość można także ustawić, naciskając przycisk & lt; p & gt; .
? W przypadku korzystania z lampy błyskowej dźwięk migawki będzie słyszany
dwukrotnie, jednakże zostanie wykonane tylko jedno zdjęcie. Ponadto po
naciśnięciu spustu migawki do końca zdjęcie zostanie zrobione po nieco
dłuższym czasie niż w przypadku fotografowania z wykorzystaniem wizjera.
? Jeśli aparat nie jest używany przez pewien czas, jego zasilanie wyłączy się automatycznie
po upływie czasu określonego w pozycji [52: Autom. wyłącz.] (str. 69). Jeśli w pozycji
[52: Autom. wyłącz.] wybrano opcję [Wyłącz], fotografowanie w trybie Live View zostanie
automatycznie zakończone po upływie około 30 min (aparat pozostanie włączony).
? Podgląd kadru w trybie Live View można wyświetlić na ekranie telewizora
(str. 385), korzystając z kabla HDMI HTC-100 (sprzedawanego osobno). Należy
pamiętać, że dźwięk nie będzie odtwarzany na telewizorze. Jeżeli na ekranie
telewizora nie pojawia się obraz, w pozycji [53: Standard TV] wybierz opcję [Dla
NTSC] lub [Dla PAL] (w zależności od standardu obrazu telewizora).

287

A Fotografowanie z użyciem monitora LCD

Ekran informacji
? Każde kolejne naciśnięcie przycisku & lt; B & gt; powoduje zmianę
ekranu informacji.
Dostępna liczba zdjęć

Maksymalna liczba zdjęć seryjnych/
Liczba dostępnych ekspozycji wielokrotnych
Stan akumulatora

Fotografowanie
w trybie HDR/
Ekspozycja wielokrotna/
Redukcja szumów
zdjęć seryjnych

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze
Punkt AF (FlexiZone - Single)
Histogram
Karta do zapisywania
lub odtwarzania

Tryb fotografowania

Jakość rejestracji
obrazów

Metoda AF
Tryb wyzwalania migawki

Balans bieli/korekcja
balansu bieli

Tryb pomiaru/
Wyzwalanie
błysku
(tryb A)

Styl obrazów
Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny
optymalizator jasności)

Blokada AE

Symulacja ekspozycji
Gotowość lampy/błysk
wyłączony
Czas naświetlania
Korekta ekspozycji lampy
Przysłona
Korekta ekspozycji
Stan transmisji karty Eye-Fi

288

Sekwencja naświetlania/
bracketing ekspozycji z lampą
Czułość ISO
Priorytet jasnych partii obrazu
Wskaźnik połączenia GPS
Kompas cyfrowy
Wskaźnik poziomu ekspozycji

A Fotografowanie z użyciem monitora LCD

? Histogram można wyświetlić, jeżeli ustawiono opcję [z5: Symulacja
ekspoz.: Włącz] (str. 296).
? Naciskając przycisk & lt; B & gt; można wyświetlić poziomicę elektroniczną
(str. 75). Należy pamiętać, że jeśli jako metodę AF wybrano ustawienie
[u+Śledzenie] lub aparat jest podłączony do telewizora kablem HDMI,
nie można wyświetlić poziomicy elektronicznej.
? Symbol & lt; g & gt; wyświetlany w kolorze białym oznacza, że jasność
podglądu kadru w trybie Live View jest zbliżona do jasności, z jaką
zostanie zarejestrowany obraz.
? Migający symbol & lt; g & gt; oznacza, że podgląd kadru w trybie Live View
jest wyświetlany z zastosowaniem jasności innej niż rzeczywista jasność
uzyskanego obrazu, ponieważ oświetlenie jest zbyt słabe lub zbyt silne.
Mimo to zarejestrowany obraz będzie odzwierciedlał ustawienie
ekspozycji. Należy pamiętać, że zakłócenia mogą być bardziej
zauważalne niż na zarejestrowanym obrazie.
? Jeśli jest włączona funkcja redukcji szumów zdjęć seryjnych, ekspozycja
w trybie Bulb lub działanie lampy błyskowej, ikona & lt; g & gt; oraz histogram
będą wyszarzone. Histogram może nie być prawidłowo wyświetlany
w warunkach słabego lub bardzo jasnego oświetlenia.
Aparatu nie należy trzymać w tej samej pozycji zbyt długo.
Nawet jeśli aparat nie sprawia wrażenia zbyt rozgrzanego, zbyt długi
kontakt z tym samym elementem korpusu może spowodować
zaczerwienienie skóry, powstanie pęcherzy lub oparzenia
niskotemperaturowe. W przypadku osób mających problemy z krążeniem
lub nadwrażliwością skóry lub korzystających z aparatu w miejscu o bardzo
wysokiej temperaturze zalecane jest używanie statywu.

289

A Fotografowanie z użyciem monitora LCD

Ikony ujęć
W trybie fotografowania & lt; A & gt; aparat wykrywa typ ujęcia i
automatycznie dostosowuje do niego wszystkie ustawienia. Wykryty typ
ujęcia jest wyświetlany w lewej górnej części ekranu. W przypadku
niektórych scen lub warunków fotografowania wyświetlana ikona może
nie odpowiadać rzeczywistemu ujęciu.
Obiekt

Portret*1

Nie portret

Ruch
Tło

Natura
i otwarta
przestrzeń

Ruch

Zbliżenie*2

Kolor tła

Jasne
Szare

Pod
światło
Z niebieskim
niebem

Jasnoniebieskie

Pod
światło
Zachód
słońca

*3

*3

Pomarańczowy

Światło
punktowe
Ciemnoniebieskie

Ciemne
Ze
statywem

*4*5

*3

*4*5

*3

*1:Wyświetlana wyłącznie wtedy, gdy metoda AF ustawiona jest jako
[u+Śledzenie]. Jeśli ustawiono inną metodę AF, wyświetlana będzie ikona
,,Nie portret" nawet w przypadku wykrycia osoby.
*2:Wyświetlana, gdy podłączony obiektyw rejestruje informacje o odległości.
W przypadku korzystania z pierścienia pośredniego lub obiektywu do
makrofotografii wyświetlana ikona może nie pasować do fotografowanego ujęcia.
*3:Zostanie wyświetlona ikona odpowiadająca wykrytemu ujęciu.
*4:Wyświetlana wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki: fotografowane
ujęcie jest ciemne, jest to nocna sceneria, a aparat jest umieszczony na statywie.

290

A Fotografowanie z użyciem monitora LCD
*5:Wyświetlana w przypadku korzystania z poniższych obiektywów:
o EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
o EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
o EF300mm f/2.8L IS II USM
o EF400mm f/2.8L IS II USM
o Obiektywy z funkcją Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) wprowadzone do
sprzedaży w roku 2012 lub później.

*4+*5:W przypadku jednoczesnego spełnienia warunków opisanych w punktach
*4 i *5 czas naświetlania wydłuży się.

Symulacja finalnego obrazu
Symulacja finalnego obrazu odzwierciedla bieżące ustawienia stylu
obrazów, balansu bieli i innych funkcji na podglądzie kadru w trybie Live
View, dzięki czemu można sprawdzić, jak będzie wyglądał
zarejestrowany obraz.
Podgląd kadru w trybie Live View będzie automatycznie pokazywał
efekty ustawień wymienionych poniżej.

Symulacja finalnego obrazu podczas fotografowania w trybie Live View
? Styl obrazów
* Zostaną odzwierciedlone wszystkie ustawienia, takie jak ostrość, kontrast,
nasycenie kolorów i ton koloru.

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Balans bieli
Korekcja balansu bieli
Tryb pomiaru
Ekspozycja (z ustawieniem [z5: Symulacja ekspoz.: Włącz])
Głębia ostrości (przy naciśniętym przycisku podglądu głębi ostrości)
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)
Korygowanie jasności brzegów
Korekcja aberracji chromatycznej
Korygowanie dystorsji
Priorytet jasnych partii obrazu
Format obrazu (potwierdzenie obszaru obrazu)

Przestrogi dotyczące korygowania dystorsji podczas fotografowania
w trybie Live View można znaleźć na stronie 183.

291

Ustawienia funkcji fotografowania
Ustawienia B/q/R/f/y/i/A
Jeśli naciśniesz przycisk & lt; n & gt; , & lt; o & gt; , & lt; m & gt; lub & lt; b & gt;
w trybie Live View, na monitorze LCD zostanie wyświetlony ekran
ustawień. Za pomocą pokręteł & lt; 6 & gt; lub & lt; 5 & gt; będzie można
wprowadzić ustawienia odpowiednich funkcji.
? Wciskając przycisk & lt; n & gt; , a następnie przycisk & lt; B & gt; , można
ustawić przesuwanie balansu bieli oraz sekwencję balansu bieli.

Po wybraniu ustawienia w (Pomiar skupiony) lub r (Pomiar punktowy) na
środku będzie wyświetlane pole pomiaru.

292

Ustawienia funkcji fotografowania

Q Szybkie nastawy
W trybach & lt; d & gt; & lt; s & gt; & lt; f & gt; & lt; a & gt; & lt; F & gt; można ustawić pozycje
metoda AF, wyzwalanie migawki, tryb pomiaru, karta do
zapisywania i odtwarzania obrazów i jakość obrazu, balans
bieli, styl obrazów i Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności).
W trybie & lt; A & gt; można ustawić pogrubione pozycje oraz
wyzwalanie błysku.
Naciśnij przycisk & lt; Q & gt; (7).
? Zostaną wyświetlone funkcje, które
można ustawić.

1

2 Wybierz i ustaw funkcję. & lt; 9 & gt; ,
? Skorzystaj z multi-sterownika
aby wybrać funkcję.
? Na ekranie zostanie wyświetlone
ustawienie wybranej funkcji.
? Obróć pokrętło & lt; 6 & gt; lub & lt; 5 & gt; , aby
ustawić żądaną wartość.
? Aby ustawić jakość rejestracji
obrazów RAW, naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .
? Aby wybrać kartę do zapisywania/
odtwarzania lub ustawić parametry
przesuwania/sekwencji balansu bieli
lub stylu obrazów, naciśnij
przycisk & lt; B & gt; .
? Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby
zakończyć ustawianie i wrócić do
fotografowania w trybie Live View.

293

3 Ustawienia funkcji menu
z5
W przypadku ustawienia przełącznika
fotografowania w trybie Live View/
filmowania w pozycji & lt; A & gt; opcje menu
fotografowania w trybie Live View
zostaną wyświetlone na kartach [z5]
i [z6] (karta [z3] w trybie & lt; A & gt; ).
Funkcje, które można ustawić na tym ekranie menu, dotyczą
wyłącznie fotografowania w trybie Live View. Funkcje nie działają
w przypadku fotografowania z wykorzystaniem wizjera (ustawienia
będą nieważne).
? Fotografowanie w trybie Live View
Dla funkcji fotografowania w trybie Live View można wybrać
ustawienie [Włącz] lub [Wyłącz].
? Metoda AF
Można wybrać opcję [u+Śledzenie], [FlexiZone - Multi] lub
[FlexiZone - Single]. Informacje o metodzie AF można znaleźć na
stronach 299-307.
? Ciągły AF
Ustawienie domyślne to [Wyłącz].
Aparat ustawia roboczą ostrość na obiekt w sposób ciągły.
Umożliwia to szybsze uzyskanie ostrości po naciśnięciu spustu
migawki do połowy. Jeśli ustawiona jest opcja [Włącz], obiektyw
będzie stale pracował i zużywał więcej energii akumulatora.
Spowoduje to zmniejszenie dostępnej liczby zdjęć ze względu na
skrócenie czasu pracy akumulatora.
Aby ustawić przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji & lt; MF & gt;
podczas korzystania z funkcji Ciągły AF, należy najpierw zakończyć
fotografowanie w trybie Live View.

294

3 Ustawienia funkcji menu

? Wyświetlanie siatki
Za pomocą opcji [3x3 l] lub [6x4 m] można wyświetlać linie
siatki ułatwiające ustawienie aparatu w pionie lub w poziomie.
Ponadto w przypadku opcji [Ukoś.3x3 n] siatka jest wyświetlana
razem z przekątnymi liniami, pomagającymi lepiej zrównoważyć
kompozycję poprzez wyrównanie przekątnych na obiekcie.
? Format obrazuN
Format obrazu może być ustawiony jako [3:2], [4:3], [16:9] lub [1:1].
Jeżeli ustawiono jeden z następujących formatów obrazu, obszar
poza podglądem kadru w trybie Live View jest zamaskowany na
czarno: [4:3] [16:9] [1:1].
Obrazy JPEG będą zapisywane w ustawionym formacie obrazu.
Obrazy RAW zawsze będą zapisywane w formacie obrazu [3:2].
W związku z tym, że informacje o formacie obrazu są dołączane
do obrazu RAW, podczas obróbki obrazu RAW w aparacie
i w oprogramowaniu EOS obraz może zostać wygenerowany
w wybranym przez użytkownika formacie. W przypadku
wyświetlania obrazów RAW w aparacie zostaną wyświetlone linie
formatu obrazu wskazujące obszar zdjęcia.
Format obrazu i liczba pikseli (przybliżona)
3:2
4:3
16:9
1:1
5472×3648
4864×3648
5472×3072*
3648×3648
3/1
(20,0 megapiksela) (17,7 megapiksela) (16,8 megapiksela) (13,3 megapiksela)
3648×2432
3248×2432*
3648×2048*
2432×2432
4
(8,9 megapiksela) (7,9 megapiksela) (7,5 megapiksela) (5,9 megapiksela)
4104×2736
3648×2736
4104×2310 *
2736×2736
41
(11,2 megapiksela) (10,0 megapiksela) (9,5 megapiksela) (7,5 megapiksela)
2736×1824
2432×1824
2736×1536*
1824×1824
a/61
(5,0 megapiksela) (4,4 megapiksela) (4,2 megapiksela) (3,3 megapiksela)
1920×1280
1696×1280*
1920×1080
1280×1280
b
(2,5 megapiksela) (2,2 megapiksela) (2,1 megapiksela) (1,6 megapiksela)
720×480
640×480
720×408*
480×480
c
(350 000 pikseli) (310 000 pikseli) (290 000 pikseli) (230 000 pikseli)
Jakość
obrazu

295

3 Ustawienia funkcji menu

? Ustawienia jakości rejestracji obrazów oznaczone gwiazdką nie są do
końca zgodne z wybranym formatem obrazu.
? Obszary formatów obrazu zarejestrowanych obrazów oznaczone
gwiazdką mogą nieznacznie różnić się od wyświetlanych na ekranie.
Podczas fotografowania należy sprawdzić rejestrowane obrazy na
monitorze LCD.
? W przypadku używania innego aparatu do bezpośredniego drukowania
zdjęć w formacie 1:1 wykonanych omawianym aparatem obrazy mogą
nie być prawidłowo drukowane.

? Symulacja ekspozycjiN
Funkcja symulacji ekspozycji powoduje wyświetlenie symulowanej
jasności (ekspozycji) rzeczywistego obrazu.
o Włącz (g)
Jasność wyświetlanego obrazu będzie zbliżona do rzeczywistej
jasności (ekspozycji) fotografowanego obrazu. Ustawienie korekty
ekspozycji spowoduje odpowiednią zmianę jasności obrazu.
o W trybie e (E/g)
Zazwyczaj obraz będzie wyświetlany ze standardową jasnością,
aby ułatwić przeglądanie obrazu Live View. Jasność
wyświetlanego obrazu będzie zbliżona do rzeczywistej jasności
(ekspozycji) fotografowanego obrazu tylko przy wciśniętym
przycisku podglądu głębi ostrości.
o Wyłącz (E)
Obraz będzie wyświetlany ze standardową jasnością, aby ułatwić
przeglądanie obrazu w trybie Live View. Nawet po ustawieniu
korekty ekspozycji jasność obrazu będzie standardowa.

296

3 Ustawienia funkcji menu

z6 N

? Ciche nagrywanie LVN
o Tryb 1
Podczas nagrywania można wytłumić dźwięki aparatu. Możliwe jest
także fotografowanie serii zdjęć. Po ustawieniu opcji & lt; o & gt; można
wykonywać serie zdjęć z maksymalną szybkością 10,0 kl./s.
o Tryb 2
Naciśnięcie spustu migawki do końca spowoduje wykonanie tylko jednego zdjęcia.
Jeśli spust migawki zostanie przytrzymany, praca aparatu zostanie zatrzymana.
Następnie, po zwolnieniu spustu migawki do połowy, aparat ponownie zacznie
pracować. Odgłos pracy aparatu zostanie ograniczony do minimum. Nawet jeśli
ustawiona jest seria zdjęć, można wykonać tylko pojedyncze zdjęcie.
o Wyłącz
Pamiętaj, aby wybrać opcję [Wyłącz] podczas stosowania obiektywu TS-E
(innego niż wymienione w przypisie
poniżej) w celu przesunięcia lub
przechylenia obiektywu lub w przypadku korzystania z pierścienia
pośredniego. Ustawienie [Tryb 1] lub [Tryb 2] może uniemożliwić uzyskanie
standardowej ekspozycji lub spowodować nieregularną ekspozycję.
? W przypadku korzystania z opcji [Tryb 1] podczas wykonywania serii zdjęć
opcja [Wyłącz] zostanie zastosowana do drugiego i kolejnych zdjęć.
? Podczas fotografowania z lampą błyskową opcja [Wyłącz] zostanie zastosowana
niezależnie od ustawienia [Ciche nagryw. LV]. (Ciche zdjęcia nie są możliwe).
? Podczas korzystania z lampy błyskowej producenta innego niż Canon
należy ustawić wartość [Wyłącz] Lampa błyskowa nie zadziała
w przypadku ustawienia wartości [Tryb 1] lub [Tryb 2].
? W przypadku ustawienia wartości [Tryb 2] i korzystania z pilota zdalnego sterowania
(str. 248) należy wykonać takie same czynności jak w przypadku ustawienia [Tryb 1].
W przypadku obiektywów TS-E17mm f/4L lub TS-E24mm f/3.5L II, można
stosować [Tryb 1] lub [Tryb 2].

297

3 Ustawienia funkcji menu

? Timer pomiarowyN
Funkcja ta pozwala zmienić czas wyświetlania ustawień ekspozycji
(czas blokady AE).

Wykonanie jednej z poniższych czynności spowoduje zakończenie
fotografowania w trybie Live View. Aby wznowić fotografowanie w trybie
Live View, naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
o Wybieranie pozycji [z3: Dane dla retuszu kurzu], [53: Czyszczenie
matrycy], [54: Kasowanie nastaw aparatu] lub [54: Firmware wer.].

298

Korzystanie z automatycznej regulacji ostrości (metoda AF)
Zmiany szybkości AF w zależności od metody kontroli AF
Podczas fotografowania w trybie Live View i filmowania metoda kontroli AF
(detekcja różnicy fazy za pomocą matrycy światłoczułej lub detekcja
kontrastu) będzie automatycznie przełączana w zależności od używanego
obiektywu i funkcji, takich jak widok powiększony. Będzie to miało duży
wpływ na szybkość automatycznej regulacji ostrości, a aparat może
potrzebować więcej czasu, by ustawić ostrość (detekcja różnicy faz zwykle
zapewnia szybszą automatyczną regulację ostrości). Szczegółowe
informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.

Wybór metody AF
Użytkownik może wybrać metodę AF odpowiadającą warunkom
fotografowania i obiektowi. Aparat oferuje następujące metody AF:
[u(twarz)+Śledzenie] (str. 300), [FlexiZone - Multi] (str. 302)
i [FlexiZone - Single] (str. 304).
W celu przeprowadzenia precyzyjnej regulacji ostrości należy ustawić
przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji & lt; MF & gt; , powiększyć
obraz i ustawić ostrość ręcznie (str. 308).

Wybierz metodę AF.
? Na karcie [z5] (karta [z3]
w trybie & lt; A & gt; ) wybierz pozycję
[Metoda AF].
? Wybierz żądaną metodę AF,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Podczas wyświetlania podglądu
kadru w trybie Live View można
nacisnąć przycisk & lt; o & gt; , aby
wybrać metodę AF.

299

Korzystanie z automatycznej regulacji ostrości (metoda AF)

u(twarz)+Śledzenie: c
Aparat wykrywa twarze ludzi i ustawia na nie ostrość. Jeśli twarz się
porusza, punkt AF & lt; p & gt; również się porusza, aby ją śledzić.

1

Wyświetl podgląd kadru w trybie
Live View.
? Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Na monitorze LCD zostanie
wyświetlony podgląd kadru w trybie
Live View.

2 Wybierz punkt AF. na której ma
? Po wykryciu twarzy,
zostać ustawiona ostrość, wokół
twarzy pojawi się ramka & lt; p & gt; .
? W przypadku wykrycia kilku twarzy
zostanie wyświetlona ramka & lt; q & gt; .
Użyj multi-sterownika & lt; 9 & gt; , aby
ustawić ramkę & lt; q & gt; na twarzy, na
którą chcesz ustawić ostrość.
? Jeśli nie zostały wykryte żadne
twarze, aparat przełączy się na tryb
FlexiZone - Multi w celu dokonania
automatycznego wyboru (str. 302).

na obiekt.
3 Ustaw śostrość migawki do połowy,
? Naci nij spust
aby ustawić ostrość.
? Po uzyskaniu ostrości punkt AF
zmieni kolor na zielony i zostanie
uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
? Jeśli ostrość nie zostanie uzyskana,
punkt AF zmieni kolor na
pomarańczowy.

300

Korzystanie z automatycznej regulacji ostrości (metoda AF)

4 Zrób zdjęźcie. ść i ekspozycję,
? Sprawd ostro
a następnie naciśnij spust migawki
do końca, aby wykonać zdjęcie
(str. 286).

? Ustawianie ostrości na inny obiekt niż twarz
Naciśnij & lt; 9 & gt; lub & lt; 0 & gt; , a ramka AF & lt; & gt; zostanie wyświetlona na
środku. Następnie użyj multi-sterownika & lt; 9 & gt; , aby ustawić ramkę
AF na wybranym obiekcie. Gdy ramka AF uzyska ostrość, będzie
śledzić obiekt, nawet jeśli ten poruszy się lub użytkownik zmieni
kompozycję.

? Jeżeli twarz obiektu jest zdecydowanie nieostra, wykrycie twarzy nie
będzie możliwe. Można temu zapobiec, wybierając w pozycji
[z5: Ciągły AF] opcję [Włącz].
? Może się zdarzyć, że inny obiekt zostanie rozpoznany jako twarz.
? Funkcja wykrywania twarzy nie będzie działać w sytuacji, gdy twarz
odwzorowana w kadrze jest zbyt mała lub zbyt duża, zbyt mocno
naświetlona lub zacieniona, a także jeśli jest ona tylko częściowo widoczna.
? Ramka & lt; p & gt; może obejmować jedynie fragment twarzy.
? Ustawienie AF nie jest możliwe, kiedy twarz znajduje się zbyt blisko
krawędzi kadru. W takiej sytuacji ramka & lt; p & gt; zostanie wyszarzona.
W tej sytuacji naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje
ustawienie ostrości na obiekt w trybie FlexiZone - Multi z opcją
wybierania automatycznego.
? Kształt ramki AF & lt; & gt; zależy od wielkości i kształtu fotografowanego obiektu.

301

Korzystanie z automatycznej regulacji ostrości (metoda AF)

FlexiZone - Multi: o
31 punktów AF umożliwia regulację ostrości na dużym obszarze
(wybór automatyczny). Ten duży obszar może być podzielony na 9 stref
regulacji ostrości (wybór strefy).

1

Wyświetl podgląd kadru w trybie
Live View.
? Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Na monitorze LCD zostanie
wyświetlony podgląd kadru w trybie
Live View.

Ramka obszaru

2 Wybierznipunkt AFN. & lt; 9 & gt; lub & lt; 0 & gt;
? Naciś ęcie przycisku

Ramka strefy

powoduje przełączenie między
wyborem automatycznym i wyborem
strefy. W trybie & lt; A & gt; wybór
automatyczny jest ustawiany
automatycznie.
? Użyj multi-sterownika & lt; 9 & gt; , aby
wybrać strefę. Aby wrócić do strefy
środkowej, ponownie naciśnij & lt; 9 & gt;
lub & lt; 0 & gt; .

na obiekt.
3 Ustaw ostrość AF na obiekt i naciśnij
? Wyceluj punkt
spust migawki do połowy.
? Po uzyskaniu ostrości punkt AF
zmieni kolor na zielony i zostanie
uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
? Jeśli ostrość nie zostanie uzyskana,
ramka obszaru zmieni kolor na
pomarańczowy.

302

Korzystanie z automatycznej regulacji ostrości (metoda AF)

4 Zrób zdjęźcie. ść i ekspozycję,
? Sprawd ostro
a następnie naciśnij spust migawki
do końca, aby wykonać zdjęcie
(str. 286).

? Jeśli aparat nie ustawia ostrości na docelowy obiekt podczas korzystania
z automatycznego wybierania punktu AF, należy wybrać strefę lub
przełączyć metodę AF na [FlexiZone - Single] i ponownie ustawić ostrość.
? Liczba punktów AF zależy od ustawienia [z5: Format obrazu].
W przypadku formatu [3:2] dostępnych jest 31 punktów AF. W przypadku
formatów [4:3] i [1:1] dostępnych jest 25 punktów AF. Z kolei
w przypadku formatu [16:9] dostępnych będzie 21 punktów AF. Ponadto
w przypadku formatu [16:9] dostępne są trzy strefy.
? Podczas nagrywania filmu dostępnych jest 21 punktów AF
(lub 25 punktów AF, jeśli ustawiono rozdzielczość [640x480]) oraz trzy
strefy (lub 9 stref, jeśli ustawiono rozdzielczość [640x480]).

303

Korzystanie z automatycznej regulacji ostrości (metoda AF)

FlexiZone - Single: d
Aparat ustawia ostrość za pomocą jednego punktu AF. Funkcja ta jest
skuteczna, jeśli ostrość ma zostać ustawiona na konkretny obiekt.

wietl podgląd kadru w
1 WyśNaciśnij przycisk & lt; 0trybie Live View.
?
& gt; .

Punkt AF

? Na monitorze LCD zostanie wyświetlony
podgląd kadru w trybie Live View.
? Wyświetlony zostanie punkt AF & lt; & gt; .
? Jeśli podczas filmowania w pozycji [Filmowy
Serwo AF] wybrano opcję [Włącz],
wyświetlony punkt AF będzie większy.

ń punkt AF.
2 Przesumulti-sterownika & lt; 9 & gt; , aby
? Użyj
przesunąć punkt AF w miejsce, w którym
ma być ustawiona ostrość. (Nie można go
przesunąć do krawędzi ekranu).
? Naciśnięcie & lt; 9 & gt; lub & lt; 0 & gt; spowoduje
powrót punktu AF na środek ekranu.

na obiekt.
3 Ustaw ostrość AF na obiekt i naciśnij
? Wyceluj punkt
spust migawki do połowy.
? Po uzyskaniu ostrości punkt AF
zmieni kolor na zielony i zostanie
uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
? Jeśli ostrość nie zostanie uzyskana, punkt
AF zmieni kolor na pomarańczowy.

4 Zrób zdjęźcie. ść i ekspozycję,
? Sprawd ostro
a następnie naciśnij spust migawki
do końca, aby wykonać zdjęcie
(str. 286).

304

Korzystanie z automatycznej regulacji ostrości (metoda AF)

Uwagi dotyczące AF
Działanie AF
? Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje ponowne
ustawienie ostrości, nawet po jej wcześniejszym uzyskaniu.
? Podczas automatycznej regulacji ostrości (działanie AF) i po
zakończeniu tej operacji jasność obrazu może ulec zmianie.
? Jeśli podczas wyświetlania podglądu kadru w trybie Live View
zmieni się źródło światła, obraz na ekranie może migać,
a ustawienie ostrości może być utrudnione. W takim przypadku
należy zakończyć fotografowanie w trybie Live View, a następnie
użyć AF przy dostępnym źródle światła.
? Jeśli została wybrana opcja [u+Śledzenie], widok powiększony
nie jest dostępny.
? W przypadku ustawienia opcji [FlexiZone - Multi] naciśnięcie
przycisku & lt; u & gt; spowoduje powiększenie środka wybranej strefy
(lub środka obrazu, jeśli włączono wybór automatyczny).
? W przypadku ustawienia opcji [FlexiZone - Single] naciśnięcie przycisku
& lt; u & gt; spowoduje powiększenie obszaru obejmowanego przez punkt AF.
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy regulacja ostrości zostanie
przeprowadzona podczas wyświetlania widoku powiększonego. Jeśli
uzyskanie ostrości w widoku powiększonym jest utrudnione, należy
wrócić do normalnego trybu wyświetlania i przeprowadzić automatyczną
regulację ostrości. Należy pamiętać, że szybkość AF w normalnym trybie
wyświetlania oraz w widoku powiększonym może być różna.
? Jeśli obraz zostanie powiększony po ustawieniu ostrości w normalnym
widoku i przy włączonej opcji [FlexiZone - Multi] lub [FlexiZone - Single],
precyzyjna regulacja ostrości może się nie udać.

? W widoku powiększonym funkcja AF z detekcją kontrastu będzie
stosowana niezależnie od używanego obiektywu. Szybkość
automatycznej regulacji ostrości zostanie spowolniona.
? W widoku powiększonym funkcja Ciągły AF (str. 294) nie będzie używana.
? W widoku powiększonym obraz będzie wyświetlany bez korygowania
dystorsji.

305

Korzystanie z automatycznej regulacji ostrości (metoda AF)

Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości
? Obiekty o niskim kontraście, takie jak błękitne niebo, jednokolorowe,
płaskie powierzchnie, lub utrata jasnych partii lub szczegółów cieni.
? Obiekty w warunkach słabego oświetlenia.
? Pasy i inne wzory, w przypadku których kontrast występuje tylko
w kierunku poziomym.
? Obiekty z powtarzającymi się wzorami (okna wieżowca, klawiatury
komputerowe itp.).
? Cienkie linie i krawędzie obiektu.
? Źródła światła, których jasność, kolor lub struktura ulegają zmianie.
? Sceny nocne lub punkty światła.
? Przy świetle jarzeniowym lub diodowym, gdy obraz migocze.
? Bardzo małe obiekty.
? Obiekty znajdujące się na krawędzi kadru.
? Obiekty silnie odbijające światło.
? Bliskie i odległe obiekty pokrywane przez punkt AF (np. w przypadku
zwierząt w klatce).
? Obiekty poruszające się w obrębie punktu AF i obiekty, których
nie można unieruchomić ze względu na drgania aparatu lub
rozmycie obiektu.
? Obiekty przybliżające się do aparatu lub oddalające się od niego.
? Korzystanie z AF, gdy obiekt jest w znacznym stopniu nieostry.
? Efekt miękkiej ostrości stosowany jest do obrazu zarejestrowanego
z użyciem obiektywu miękko rysującego.
? Stosowany jest filtr do efektów specjalnych.
? Podczas automatycznej regulacji ostrości na ekranie widoczne są
zakłócenia (punkty, pasy itp.).

306

Korzystanie z automatycznej regulacji ostrości (metoda AF)

? Jeśli nie można uzyskać ostrości w trybie AF, ustaw przełącznik trybu
ostrości na obiektywie w pozycji & lt; MF & gt; i ustaw ostrość ręcznie.
? Jeśli fotografowany obiekt znajduje się na krawędzi kadru i nieco poza
obszarem ostrości, należy wycelować środkowy punkt lub środkową
strefę AF na obiekt, aby ustawić ostrość, a następnie zrobić zdjęcie.
? Oświetlenie wspomagające AF nie będzie emitowane. Jednak
w przypadku korzystania z lampy błyskowej Speedlite serii
EX (sprzedawana osobno) wyposażonej w lampkę LED w razie
potrzeby zaświeci oświetlenie wspomagające AF.
? W widoku powiększonym drgania aparatu mogą utrudniać uzyskiwanie
ostrości. Zalecane jest używanie statywu.

307

MF: Ręczna regulacja ostrości
Można powiększyć obraz i wyregulować ostrość ręcznie (MF).

1

Ustaw przełącznik trybu ostrości
na obiektywie w pozycji & lt; MF & gt; .
? Obróć pierścień ostrości na
obiektywie, aby w przybliżeniu
ustawić ostrość.

świetl
ę
2 WyNaciśnij ramkę p & lt; owi & gt; . kszenia.
?
przycisk u
? Zostanie wyświetlona ramka
powiększenia.

Ramka powiększenia

ń ramkę powi
3 Przesumulti-sterownikaę & lt; kszenia.
? Użyj
9 & gt; , aby
przesunąć ramkę powiększenia
w miejsce, w którym ma być
ustawiona ostrość.
? Naciśnięcie & lt; 9 & gt; spowoduje
powrót ramki powiększenia na
środek ekranu.

ksz obraz.
4 Powięde kolejne naciśnięcie przycisku
? Każ
& lt; u & gt; powoduje zmianę
powiększenia w ramce w następujący
sposób:
Normalny tryb wyświetlania 9 1x 9 5x 9 10x
Blokada AE
Pozycja powiększonego obszaru
Powiększenie (w przybliżeniu)

308

? Podczas wyświetlania widoku
powiększonego można użyć
multi-sterownika & lt; 9 & gt; do przewijania
powiększonego obrazu.

MF: Ręczna regulacja ostrości

ść r cznie.
5 Ustaw ostropowiększony obraz, obróć
? Patrząc na
ę
pierścień ostrości na obiektywie, aby
ustawić ostrość.
? Po uzyskaniu ostrości naciśnij
przycisk & lt; u & gt; , aby wrócić do
normalnego trybu wyświetlania
obrazu.

6 Zrób zdjęźcie. ę, a następnie
? Sprawd ekspozycj
naciśnij spust migawki do końca, aby
zrobić zdjęcie (str. 286).

309

Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania w trybie Live View
Jakość obrazu
? W przypadku fotografowania z wysokimi czułościami ISO mogą być
widoczne zakłócenia (w postaci jasnych punktów i pasów itp.).
? Fotografowanie w wysokich temperaturach może powodować
zakłócenia i zniekształcenia kolorów obrazu.
? W przypadku długotrwałego fotografowania w trybie Live View
temperatura wewnętrzna aparatu może wzrosnąć, co może
spowodować pogorszenie jakości zdjęć. Zawsze należy zakończyć
fotografowanie w trybie Live View, gdy zdjęcia nie są wykonywane.
? W przypadku fotografowania z długim czasem naświetlania, gdy
temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość zdjęć może ulec
pogorszeniu. W takiej sytuacji należy zakończyć fotografowanie w trybie
Live View i odczekać kilka minut przed wznowieniem fotografowania.
Biała & lt; s & gt; i czerwona & lt; E & gt; ikona ostrzeżenia o wysokiej temperaturze wewnętrznej
? Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu wzrośnie wskutek długotrwałego
fotografowania w trybie Live View lub wysokiej temperatury otoczenia,
zostanie wyświetlona biała ikona & lt; s & gt; lub czerwona ikona & lt; E & gt; .
? Biała ikona & lt; s & gt; sygnalizuje, że jakość obrazu zdjęć będzie niższa. Zaleca
się czasowe wyłączenie trybu fotografowania w trybie Live View i zaczekanie
na obniżenie temperatury aparatu przed dalszym fotografowaniem.
? Czerwona ikona & lt; E & gt; sygnalizuje, że fotografowanie w trybie Live View wkrótce
zostanie automatycznie zakończone. Dalsze nagrywanie nie będzie możliwe aż do
momentu obniżenia temperatury wewnętrznej aparatu. Zakończ fotografowanie
w trybie Live View lub wyłącz zasilanie i zaczekaj, aż aparat ostygnie.
? Długotrwałe fotografowanie w trybie Live View w wysokiej temperaturze
spowoduje, że ikona & lt; s & gt; lub & lt; E & gt; pojawi się szybciej. Jeśli aparat nie
jest używany, należy go wyłączyć.
? Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość zdjęć
wykonanych przy wysokich czułościach ISO lub z długim czasem ekspozycji
może być obniżona nawet przed wyświetleniem białej ikony & lt; s & gt; .
Wyniki fotografowania
? W widoku powiększonym czas naświetlania i wartość przysłony są wyświetlane
w kolorze czerwonym. W przypadku wykonania zdjęcia w trybie widoku
powiększonego uzyskana ekspozycja może być inna niż oczekiwana. Przed
zrobieniem zdjęcia należy wrócić do normalnego trybu wyświetlania obrazu.
? Nawet jeśli zdjęcie zostanie wykonane w widoku powiększonym, obraz
będzie rejestrowany w normalnym widoku.

310

Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania w trybie Live View
Podgląd kadru w trybie Live View
? W warunkach słabego lub bardzo jasnego oświetlenia podgląd kadru w trybie
Live View może nie odzwierciedlać jasności fotografowanego obrazu.
? Nawet po ustawieniu niskiej czułości ISO zakłócenia mogą być widoczne
na podglądzie kadru w trybie Live View w słabym oświetleniu. Jednak
podczas wykonywania zdjęć zapisywany obraz będzie miał minimalne
zakłócenia. (Jakość jakość podglądu kadru w trybie Live View jest inna
niż jakość zarejestrowanego obrazu).
? W przypadku zmian źródła światła (podświetlenia) w obrębie kadru ekran może
migać. W takim przypadku należy zakończyć fotografowanie w trybie Live
View, a następnie wznowić je przy źródle światła, które ma być używane.
? Jeśli podczas wyświetlania podglądu kadru w trybie Live View aparat zostanie
skierowany w inny punkt, obraz może chwilowo utracić prawidłową jasność. Przed
rozpoczęciem fotografowania należy zaczekać na ustabilizowanie się jasności obrazu.
? W przypadku obecności w kadrze bardzo silnego źródła światła jasne
obszary na monitorze LCD mogą być przyciemnione. Jednak na
zarejestrowanym obrazie jasne obszary będą prawidłowo odwzorowane.
? Jeśli w warunkach słabego oświetlenia w pozycji [52: Jasność LCD]
zostanie wybrane jasne ustawienie, na podglądzie kadru w trybie Live
View mogą pojawić się zakłócenia lub nieregularne kolory. Nie zostaną
one jednak zarejestrowane na obrazie.
? Po powiększeniu obrazu jego ostrość może sprawiać wrażenie
wyraźniejszej niż na zarejestrowanym obrazie.
Funkcje indywidualne
? Podczas fotografowania w trybie Live View niektóre funkcje
indywidualne nie będą działały (ustawienia przestają być uwzględniane).
Szczegółowe informacje można znaleźć na str. 432-433.
Obiektyw i lampa błyskowa
? Z funkcji zaprogramowanej ostrości można korzystać podczas
fotografowania w trybie Live View tylko w przypadku używania
(super-)teleobiektywów wyposażonych w tryb funkcji zaprogramowanej
ostrości, dostępnych od drugiej połowy 2011 r.
? Blokada ekspozycji lampy nie zadziała w przypadku korzystania
z wbudowanej lampy błyskowej. W przypadku korzystania z zewnętrznej
lampy błyskowej Speedlite nie jest dostępna funkcja blokady ekspozycji
lampy i błysk modelujący.

311

312

9

Filmowanie
Aby włączyć funkcję filmowania,
należy ustawić przełącznik
fotografowania w trybie
Live View/filmowania
w pozycji & lt; k & gt; .

? Informacje o kartach, na których można nagrywać filmy -- patrz
strona 5.
? Trzymanie aparatu w ręku podczas filmowania może
powodować drgania aparatu i poruszenie obrazu. Zalecane
jest używanie statywu.

Full HD 1080
Rozdzielczość Full HD 1080 oznacza zgodność
z formatem High-Definition (1080 linii w poziomie).

313

k Filmowanie
/

Nagrywanie z automatyczną regulacją ekspozycji

W przypadku wybrania trybu fotografowania & lt; A & gt; , & lt; d & gt; lub & lt; F & gt; bieżąca jasność
sceny będzie korygowana za pomocą funkcji automatycznej regulacji ekspozycji.
Ekspozycja będzie regulowana w taki sam sposób we wszystkich trybach fotografowania.

Ustaw

trybów
1 pozycjipokrę & gt; ,o & lt; wyboru & lt; F & gt; . w
& lt; A
d & gt; lub
w
2 Ustaw przełącznik fotografowaniaktrybie
Live View/filmowania w pozycji & lt; & gt; .
? Będzie można usłyszeć dźwięk
podnoszenia lustra, a następnie na
monitorze LCD pojawi się obraz.

a obiekt.
3 Ustaw ostrość ęnciem nagrywania
? Przed rozpocz
filmu ustaw ostrość automatyczną
lub ręczną (str. 299-309).
? Naciśnięcie spustu migawki do połowy
spowoduje ustawienie ostrości aparatu
za pomocą bieżącej metody AF.

4 Nagrajśfilm. & lt; 0 & gt; , aby
? Naci nij przycisk
Nagrywanie filmów

Wbudowany mikrofon

314

rozpocząć nagrywanie filmu.
? Podczas nagrywania filmu znacznik
,,o" będzie widoczny w prawym
górnym rogu ekranu.
? Dźwięk będzie nagrywany przez
wbudowany mikrofon.
? Aby zatrzymać nagrywanie filmu,
ponownie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

k Filmowanie

Preselekcja czasu
W przypadku trybu fotografowania & lt; s & gt; można ręcznie ustawić czas naświetlania
na potrzeby filmowania. Czułość ISO i przysłona zostaną ustawione automatycznie
odpowiednio do jasności i w celu uzyskania standardowej ekspozycji.

1

Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji & lt; s & gt; .

2 Ustaw przełącznik fotografowania
w trybie Live View/filmowania
w pozycji & lt; k & gt; .
naś
3 Ustaw żąądany czasLCD,wietlania.
? Patrz c na monitor
obróć

Czas naświetlania

pokrętło & lt; 6 & gt; . Dostępny zakres
czasów naświetlania zależy od
prędkości nagrywania.
o 6 5 B 4:
1/4000-1/30 s
o 8 7: 1/4000-1/60 s

ść nagraj film.
4 Ustaw ostrojest itaka sama jak w
? Procedura
punkcie 3 i 4 procedury ,,Nagrywanie
z automatyczną regulacją ekspozycji"
(str. 314).

? Nie zaleca się zmieniania czasu naświetlania podczas filmowania,
ponieważ zmiany te zostaną zarejestrowanie na filmie.
? Podczas filmowania poruszającego się obiektu zalecane jest ustawienie
czasu naświetlania w zakresie od 1/30 s do 1/125 s. Im krótszy czas
naświetlania, tym mniej płynnie wygląda ruch obiektu.
? Jeśli zmienisz czas naświetlania podczas filmowania przy świetle
jarzeniowym lub LED, może zostać sfilmowane migotanie obrazu.

315

k Filmowanie

Preselekcja przysłony
W przypadku wybrania trybu fotografowania & lt; f & gt; można ręcznie
ustawić przysłonę na potrzeby filmowania. Czułość ISO i czas
naświetlania zostaną ustawione automatycznie odpowiednio do
jasności i w celu uzyskania standardowej ekspozycji.

1

Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji & lt; f & gt; .

Ustaw przełą
2 w trybie Livecznik fotografowania
View/filmowania
w pozycji & lt; k & gt; .
ą
3 Wybierzcżnadaną przysłonę. ć
? Patrzą
monitor LCD, obró
pokrętło & lt; 6 & gt; .

Przysłona

ść nagraj film.
4 Ustaw ostrojest itaka sama jak w
? Procedura
punkcie 3 i 4 procedury ,,Nagrywanie
z automatyczną regulacją ekspozycji"
(str. 314).

Nie zaleca się zmieniania przysłony podczas nagrywania filmu, ponieważ
spowoduje to zarejestrowanie zmian ekspozycji wywołanych przez ruch
przysłony obiektywu.

316

k Filmowanie

Czułość ISO w trybie & lt; A & gt;
? W trybie & lt; A & gt; czułość ISO zostanie ustawiona automatycznie
w zakresie ISO 100-ISO 16000.
Czułość ISO w trybach & lt; d & gt; , & lt; s & gt; , & lt; f & gt; i & lt; F & gt;
? Czułość ISO zostanie ustawiona automatycznie w zakresie
ISO 100-16000.
? Jeżeli w menu [z2: Nastawy czułości ISO] (str. 157) dla
ustawienia [Maksymalny] pozycji [Zakres ISO] wybrano opcję
[H1 (25600)] w trybie & lt; d & gt; , & lt; f & gt; lub & lt; F & gt; , automatyczny zakres
czułości ISO zostanie rozszerzony do H1 (odpowiednik ISO 25600).
Ustawienie opcji [Maksymalny] i [Minimalny] w zakresie węższym
niż domyślny (ISO 100-16000) nie przyniesie żadnych skutków.
? Jeżeli w pozycji [z3: Priorytet jasnych partii obr.] zostanie
wybrana opcja [Włącz] (str. 180), automatyczny zakres czułości ISO
wyniesie od ISO 200 do ISO 16000.
? W przypadku filmowania w pozycji [z2: Nastawy czułości ISO] nie
można wybrać opcji [Autom. zakres ISO] i [Min.czas naśw.]
(str. 158-159). Ponadto w trybie & lt; s & gt; nie można ustawić opcji
[Zakres ISO].

Jeśli w menu [Zakres ISO], w pozycji [Maksymalny] zostanie wybrana
opcja [H2 (51200)], a użytkownik przełączy tryb fotografowania na tryb
filmowania, maksymalne ustawienie automatycznego zakresu czułości
ISO dla filmowania zostanie ustawione na H1 (równoważne z ISO 25600,
z wyjątkiem trybów & lt; A & gt; i & lt; s & gt; ). Nie można jej rozszerzyć do ISO 51200.

317

k Filmowanie

Uwagi dotyczące trybów & lt; A & gt; , & lt; d & gt; , & lt; s & gt; , & lt; f & gt; i & lt; F & gt;
? W trybie & lt; A & gt; w lewym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlona
ikona ujęcia wykrytego przez aparat (str. 319).
? Można zablokować ustawienia ekspozycji (blokada AE), naciskając
przycisk & lt; A & gt; (z wyjątkiem trybu & lt; A & gt; , str. 229). Ustawienie ekspozycji
będzie wyświetlane przez czas określony w pozycji [z6: Timer
pomiarowy] Po uruchomieniu blokady AE podczas nagrywania filmu
można ją anulować, naciskając przycisk & lt; S & gt; . (Ustawienie blokady AE
zostanie zachowane do czasu naciśnięcia przycisku & lt; S & gt; ).
? W razie potrzeby wartość korekty ekspozycji do maks. ?3 stopni można
określić, przesuwając przełącznik & lt; R & gt; w lewo i obracając
pokrętłem & lt; 5 & gt; (nie dotyczy trybu & lt; A & gt; ).
? Naciśnięcie spustu migawki do połowy powoduje wyświetlenie czułości
ISO i czasu naświetlania w dolnej części ekranu. Jest to ustawienie
ekspozycji stosowane podczas wykonywania zdjęć (str. 323). Ustawienia
ekspozycji dotyczące filmowania nie są wyświetlane. Należy pamiętać,
że ustawienia ekspozycji dotyczące filmowania mogą różnić się od
ustawień dotyczących fotografowania.
? W trybach & lt; A & gt; , & lt; d & gt; i & lt; F & gt; , informacje dotyczące czasu naświetlania
i przysłony nie zostaną zapisane w informacjach Exif nagranego filmu.

Korzystanie z lampy błyskowej Speedlite serii EX
(sprzedawana osobno) wyposażonej w lampkę LED
Podczas filmowania w trybach & lt; A & gt; , & lt; d & gt; , & lt; s & gt; , & lt; f & gt; lub & lt; F & gt;
aparat może automatycznie włączyć lampkę LED lampy błyskowej
Speedlite w słabym oświetleniu. Szczegółowe informacje znajdują
się w instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite serii EX.

318

k Filmowanie

Ikony ujęć
Podczas filmowania w trybie & lt; A & gt; będzie wyświetlana ikona ujęcia
wykrytego przez aparat, a ustawienia filmowania zostaną do niego
dopasowane. W przypadku niektórych scen lub warunków fotografowania
wyświetlana ikona może nie odpowiadać rzeczywistemu ujęciu.
Obiekt

Nie portret
Portret*1

Tło

Natura i otwarta
przestrzeń

Zbliżenie*2

Kolor tła

Jasne
Szare
Pod światło
Z niebieskim
niebem

Jasnoniebieskie

Pod światło
Zachód słońca

*3

*3

Pomarańczowy

Światło punktowe
Ciemnoniebieskie
Ciemne
*1: Wyświetlana wyłącznie wtedy, gdy metoda AF ustawiona jest jako
[u+Śledzenie]. Jeśli ustawiono inną metodę AF, wyświetlana będzie ikona
,,Nie portret" nawet w przypadku wykrycia osoby.
*2: Wyświetlana, gdy podłączony obiektyw rejestruje informacje o odległości.
W przypadku korzystania z pierścienia pośredniego lub obiektywu do
makrofotografii wyświetlana ikona może nie pasować do fotografowanego ujęcia.
*3: Zostanie wyświetlona ikona odpowiadająca wykrytemu ujęciu.

319

k Filmowanie

Nagrywanie z ręczną regulacją ekspozycji
W przypadku filmowania można ręcznie ustawić czas naświetlania,
przysłonę i czułość ISO. Opcje ręcznej regulacji ekspozycji podczas
nagrywania filmu są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników.

Ustaw pokręt
1 w pozycji & lt; ało wyboru trybów
& gt; .
Ustaw przełą
2 w trybie Livecznik fotografowania
View/filmowania
w pozycji & lt; k & gt; .
łość ISO.
3 Ustaw śczuprzycisk & lt; m & gt; .
? Naci nij
? Na monitorze LCD zostanie wyświetlony
ekran ustawiania czułości ISO.
? Obróć pokrętło & lt; 6 & gt; , aby ustawić
czułość ISO.
? Szczegółowe informacje dotyczące czułości
ISO można znaleźć na następnej stronie.

przys
4 Ustaw czas naświetlania i połowyłonę.
? Naciśnij spust migawki do

Czas naświetlania

Przysłona

320

i sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji.
? Aby ustawić czas naświetlania, obróć
pokrętło & lt; 6 & gt; . Dostępny zakres
czasów naświetlania zależy od
prędkości nagrywania.
o 6 5 B 4:
1/4000-1/30 s
o 8 7: 1/4000-1/60 s
? Aby ustawić przysłonę, obróć pokrętło & lt; 5 & gt; .
? Jeśli nie można ustawić wartości,
ustaw przełącznik & lt; R & gt; po lewej
stronie, a następnie obróć pokrętło
& lt; 6 & gt; lub & lt; 5 & gt; .

k Filmowanie

ść nagraj film.
5 Ustaw ostrojest itaka sama jak w
? Procedura
punkcie 3 i 4 procedury ,,Nagrywanie
z automatyczną regulacją ekspozycji"
(str. 314).
Czułość ISO w trybie & lt; a & gt;
? W trybie [Auto] (A) czułość ISO zostanie ustawiona automatycznie
w zakresie ISO 100-16000. Jeśli w menu [z2: Nastawy czułości
ISO], w pozycji [Zakres ISO] wybrano dla opcji [Maksymalny]
wartość [H1 (25600)] (str. 157), automatyczny zakres ISO nie
zostanie rozszerzony do H1. Ustawienie opcji [Maksymalny]
i [Minimalny] w zakresie węższym niż domyślny (ISO 100-16000)
nie przyniesie żadnych skutków.
? Czułość ISO w zakresie ISO 100-16000 można ustawić ręcznie
z dokładnością do 1/3 stopnia. Jeżeli w menu [z2: Nastawy
czułości ISO], w pozycji [Zakres ISO] wybrano dla opcji
[Maksymalny] wartość [H1 (25600)], maksymalny zakres ręcznych
nastaw czułości ISO zostanie rozszerzony do H1 (odpowiednik
ISO 25600). Za pomocą opcji [Maksymalny] i [Minimalny] można
ustawić również zakres węższy od domyślnego (ISO 100-16000).
? Jeżeli w pozycji [z3: Priorytet jasnych partii obr.] zostanie
wybrana opcja [Włącz] (str. 180), automatyczny lub ręczny zakres
czułości ISO wyniesie od ISO 200 do ISO 16000.
? W przypadku filmowania w pozycji [z2: Nastawy czułości ISO] nie
można wybrać opcji [Autom. zakres ISO] i [Min.czas naśw.]
(str. 158-159).

321

k Filmowanie

? Jeśli w pozycji [Zakres ISO] dla parametru [Maksymalny] zostanie
wybrana wartość [H2 (51200)], a tryb fotografowania zostanie
przełączony na tryb filmowania, maksymalna czułość ISO dla ręcznych
ustawień zakresu czułości ISO podczas filmowania będzie wynosić H1
(odpowiednik ISO 25600). Nie można jej rozszerzyć do ISO 51200.
? Nie zaleca się zmieniania czasu naświetlania lub przysłony podczas
filmowania, ponieważ zmiany te zostaną zarejestrowanie na filmie.
? Podczas filmowania poruszającego się obiektu zalecane jest ustawienie
czasu naświetlania w zakresie od 1/30 s do 1/125 s. Im krótszy czas
naświetlania, tym mniej płynnie wygląda ruch obiektu.
? Jeśli zmienisz czas naświetlania podczas filmowania przy świetle
jarzeniowym lub LED, może zostać sfilmowane migotanie obrazu.
? W menu [83: Ustawienia własne], w pozycji [s:
Komp.eksp.(przytrz.p.,obróć
)] (str. 455) można ustawić korektę
ekspozycji, gdy wybrano opcję automatycznej czułości ISO.
? Po ustawieniu automatycznej czułości ISO można nacisnąć
przycisk & lt; A & gt; , aby zablokować czułość ISO.
? Jeśli naciśniesz przycisk & lt; A & gt; , a następnie zmienisz kompozycję,
zauważysz zmianę poziomu ekspozycji na wskaźniku poziomu
ekspozycji (str. 323) w porównaniu z ekspozycją zmierzoną po
naciśnięciu przycisku & lt; A & gt; .
? Naciśnięcie przycisku & lt; B & gt; umożliwia wyświetlenie histogramu.

322

k Filmowanie

Ekran informacji
? Każde kolejne naciśnięcie przycisku & lt; B & gt; powoduje zmianę
ekranu informacji.
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych
Dostępna liczba zdjęć

Pozostały*/aktualny czas filmowania
Punkt AF (FlexiZone - Single)
Stan akumulatora

Tryb filmowania
: Automatyczna regulacja
ekspozycji (A)
: Automatyczna regulacja
ekspozycji (d/F)
: Preselekcja czasu
: Preselekcja przysłony
: Ręczna regulacja
ekspozycji
Metoda AF

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze
Histogram (tryb a)
Kod czasowy
Wskaźnik zapisu
Karta do zapisywania
lub odtwarzania
Nagrywanie filmu
Jakość rejestracji
obrazów

Tryb wyzwalania migawki
Wielkość nagrywanego filmu

Balans bieli
Styl obrazów
Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności)

Prędkość nagrywania
Metoda kompresji
Głośność słuchawek
Filmowy Serwo AF
Poziom nagrywania: ręcznie
Lampka LED
Blokada AE
Stan transmisji karty Eye-Fi
Czas naświetlania
Kompas cyfrowy
Miernik poziomu nagrywania
Przysłona
Wskaźnik połączenia GPS

Tryb ekspozycji
L: Automatyczna
regulacja
ekspozycji
:Preselekcja czasu
: Preselekcja
przysłony
K: Ręczna regulacja
ekspozycji
MOV/MP4
Czułość ISO
Priorytet jasnych partii obrazu
Tłumik
Filtr wiatru
Wskaźnik poziomu ekspozycji

Korekta ekspozycji

* Dotyczy pojedynczego ujęcia filmu.

323

k Filmowanie

? Naciskając przycisk & lt; B & gt; można wyświetlić poziomicę elektroniczną (str. 75).
? Należy pamiętać, że jeśli jako metodę AF wybrano ustawienie
[u+Śledzenie] lub aparat jest podłączony do telewizora kablem HDMI,
nie można wyświetlić poziomicy elektronicznej (str. 385).
? Poziomica elektroniczna nie będzie wyświetlana podczas filmowania. Po
rozpoczęciu nagrywania filmu poziomica elektroniczna zniknie.
? Po rozpoczęciu nagrywania filmu wyświetlany pozostały czas
nagrywania zostanie zastąpiony aktualnym czasem nagrywania filmu.

Przestrogi dotyczące filmowania
? Nie należy kierować aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np.
słońca lub źródła intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
? Nawet jeśli na karcie [51: Wybór funk.zapisu+karty/fold.], w pozycji
[Funkcja zap.] została wybrana opcja [Zapis wielokrotny] (str. 147),
filmu nie można jednocześnie nagrywać na karcie CF [f] i SD [g]. Jeśli
została wybrana opcja [Zapis odrębny] lub [Zapis wielokrotny], film
będzie nagrywany na karcie, która została wybrana w ustawieniu
[Odtwarzanie].
? Po ustawieniu trybu & lt; Q & gt; zmiana czułości ISO lub przysłony podczas
nagrywania filmu może spowodować również zmianę balansu bieli.
? Nagrywanie filmu przy świetle jarzeniowym lub LED może powodować
migotanie obrazu.
? Zmiana ogniskowej obiektywu w trakcie filmowania nie jest zalecana.
Zmiana ogniskowej obiektywu może spowodować zmiany w ekspozycji
rejestrowanego ujęcia niezależnie od tego, czy zmieniła się minimalna
wartość przysłony obiektywu.
? Podczas filmowania nie można powiększyć obrazu nawet w przypadku
naciśnięcia przycisku & lt; u & gt; .
? Należy uważać, by nie zakryć wbudowanego mikrofonu (str. 314) palcem.
? Nie można ustawić opcji [Red. szumów zdjęć seryj.] (str. 176)
i [Dystorsja] (str. 182). Nie będą one działać.
? W przypadku podłączenia lub odłączenia kabla HDMI podczas
nagrywania filmu, nagrywanie zostanie zakończone.
? Ogólne przestrogi dotyczące filmowania znajdują się na stronach 351-352.
? W razie potrzeby należy zapoznać się także z ogólnymi przestrogami
dotyczącymi fotografowania w trybie Live View na stronach 310-311.

324

k Filmowanie

Uwagi dotyczące filmowania
? Ustawienia związane z filmowaniem znajdują się na kartach menu [z4]
i [z5] (str. 342). W trybie & lt; A & gt; , znajdują się na kartach [z2] i [z3].
? Podczas każdego nagrania filmu tworzony jest odrębny plik filmu. Jeśli rozmiar pliku
przekroczy 4 GB, dla każdych kolejnych 4 GB (w przybliżeniu) zostanie utworzony nowy plik.
? Pole widzenia obejmuje około 100% rzeczywistego obrazu filmowego
(jeśli dla wielkości nagrywanego filmu wybrano opcję L).
? Ostrość można także nastawić, naciskając przycisk & lt; p & gt; .
? Jeśli w pozycji [z5: Funkcja przycisku V] wybrano ustawienie [
/
k] [q/k], pełne wciśnięcie spustu migawki pozwoli rozpocząć lub
zatrzymać nagrywanie filmu (str. 348).
? Wbudowany mikrofon nagrywa dźwięk w trybie mono (str. 314).
? Zastosować można większość zewnętrznych mikrofonów z miniwtykiem
3,5 mm (dostępnych w sprzedaży).
? Za pomocą kabla HDMI HTC-100 (sprzedawany oddzielnie) można wyświetlić
film na ekranie telewizora (str. 385). Jeżeli obraz nie pojawia się na ekranie
telewizora, sprawdź, czy w pozycji [53: Standard TV] wybrano prawidłowo
opcję [Dla NTSC] lub [Dla PAL] (w zależności od standardu obrazu telewizora).
? Po podłączeniu dostępnych w sprzedaży słuchawek stereofonicznych
z miniwtykiem 3,5 mm do złącza słuchawek aparatu (str. 23) można
słuchać dźwięku nagrywanego podczas filmowania.
? Pilot zdalnego sterowania RC-6 (sprzedawany osobno, str. 248) umożliwia
rozpoczęcie oraz zatrzymanie nagrywania filmu, jeśli został ustawiony tryb wyzwalania
migawki & lt; Q & gt; lub & lt; k & gt; . Ustaw przełącznik czasu w pozycji & lt; 2 & gt; (2-sekundowe
opóźnienie), a następnie naciśnij przycisk transmisji. Ustawienie przełącznika
w pozycji & lt; o & gt; (tryb natychmiastowy), spowoduje włączenie funkcji zapisu zdjęć.
? Przy w pełni naładowanym akumulatorze LP-E6N łączny czas
nagrywania filmu będzie wynosić: w temperaturze 23°C -- około 1 godz.
i 40 min; w temperaturze 0°C -- około 1 godz. i 30 min.
? Z funkcji zaprogramowanej ostrości można korzystać podczas
filmowania, jeśli są używane (super-)teleobiektywy wyposażone w tryb
funkcji zaprogramowanej ostrości, dostępne od drugiej połowy 2011 r.
Aparatu nie należy trzymać w tej samej pozycji zbyt długo.
Nawet jeśli aparat nie sprawia wrażenia zbyt rozgrzanego, zbyt długi kontakt z tym samym elementem
korpusu może spowodować zaczerwienienie skóry, powstanie pęcherzy lub oparzenia
niskotemperaturowe. W przypadku osób mających problemy z krążeniem lub nadwrażliwością skóry lub
korzystających z aparatu w miejscu o bardzo wysokiej temperaturze zalecane jest używanie statywu.

325

k Filmowanie

Symulacja finalnego obrazu
Symulacja finalnego obrazu odzwierciedla wpływ bieżących ustawień
stylu obrazów, balansu bieli i innych funkcji na obraz, dzięki czemu
można sprawdzić, jak będzie wyglądał zarejestrowany obraz.
Podczas filmowania wyświetlany obraz automatycznie odzwierciedla
ustawienia wymienione poniżej.

Symulacja finalnego obrazu podczas filmowania
? Styl obrazów
* Zostaną odzwierciedlone wszystkie ustawienia, takie jak ostrość, kontrast,
nasycenie kolorów i ton koloru.

?
?
?
?
?
?
?
?

Balans bieli
Korekcja balansu bieli
Ekspozycja
Głębia ostrości
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)
Korygowanie jasności brzegów
Korekcja aberracji chromatycznej
Priorytet jasnych partii obrazu

326

k Filmowanie

Wykonywanie zdjęć
Podczas filmowania istnieje możliwość
wykonywania zdjęć. W tym celu należy
nacisnąć spust migawki do końca.

Fotografowanie podczas nagrywania filmu
? W momencie wykonania zdjęcia podczas filmowania, na filmie przez
około 1 sekundę zostanie utrwalony nieruchomy obraz.
? Wykonane zdjęcie zostanie zapisane na karcie. W przypadku
wyświetlania podglądu kadru w trybie Live View nagrywanie filmu
zostanie wznowione automatycznie.
? Film i zdjęcie zostaną zapisane na karcie w postaci odrębnych plików.
? Jeśli w menu [51: Wybór funk.zapisu+karty/fold.], w pozycji [Funkcja zap.] (str. 146)
ustawiono opcję [Standard] lub [Autom.przeł.karty], filmy i zdjęcia będą zapisywane na
tej samej karcie. Jeśli wybrano opcję [Zapis odrębny] lub [Zapis wielokrotny], filmy będą
nagrywane na karcie wybranej w pozycji [Odtwarzanie] (str. 148). Zdjęcia natomiast będą
zapisywane w jakości rejestracji obrazu ustawionej dla odpowiedniej karty.
? Poniżej zostały przedstawione funkcje związane z wykonywaniem
zdjęć. Pozostałe funkcje są takie same, jak w przypadku filmowania.
Funkcja

Ustawienia

Jakość
rejestracji
obrazów

Zgodnie z ustawieniem [z1: Jakość obrazu].
Jeśli została wybrana wielkość nagrywanego filmu [1920x1080]
lub [1280x720], format obrazu wynosi 16:9. Jeśli została wybrana
wielkość [640x480], format obrazu wynosi 4:3.

Czułość
ISO*

o & lt; A & gt; : ISO 100-6400
o & lt; d & gt; , & lt; s & gt; , & lt; f & gt; i & lt; F & gt; : ISO 100-16000
o & lt; a & gt; : patrz ,,Czułość ISO w trybie & lt; a & gt; " na stronie 321.

o & lt; A & gt; , & lt; d & gt; i & lt; F & gt; : automatyczne ustawienie czasu
naświetlania i przysłony.
Ustawienie
o & lt; s & gt; : ręczne ustawienie czasu naświetlania i automatyczne ustawienie przysłony.
ekspozycji
o & lt; f & gt; : ręczne ustawienie przysłony i automatyczne ustawienie czasu naświetlania.
o & lt; a & gt; : ręczne ustawienia czasu naświetlania i przysłony.
* Jeśli ustawiono priorytet jasnych partii obrazu, dostępny zakres czułości ISO
będzie rozpoczynał się od ISO 200.

327

k Filmowanie

? Jeśli wybrano opcję L 8 (59,94 kl./s) lub 7 (50,00 kl./s) lub
w pozycji [z5: Funkcja przycisku V] wybrano opcję [
/k] lub
[q/k], nie można robić zdjęć.
? Zdjęcia wykonywane podczas nagrywania filmu będą miały około 99%
pokrycia kadru przy wybranej opcji L lub w i około 98% przy
wybranej opcji x (jeśli jakość rejestracji obrazów ustawiono na
JPEG 73).
? Nie można korzystać z funkcji sekwencji naświetlania.
? Nawet jeśli jest używana lampa błyskowa, nie wyemituje ona błysku.
? Wykonywanie serii zdjęć podczas filmowania jest możliwe. Jednakże
zarejestrowane obrazy nie zostaną wyświetlone na ekranie.
W zależności od jakości rejestracji zdjęć, liczby zdjęć w serii, wydajności
karty itp. nagrywanie filmu może zostać automatycznie zatrzymane.
? Podczas nagrywania filmów możliwa jest automatyczna regulacja
ostrości. Mogą jednak wystąpić sytuacje opisane poniżej:
o Możliwa jest chwilowa utrata ostrości.
o Jasność nagranego filmu może ulec zmianie.
o Nagrywany film może zostać chwilowo zatrzymany.
o Na filmie mogą zostać nagrane dźwięki pracy obiektywu.
o Nie można zrobić zdjęcia bez uzyskania ostrości.
? Do wykonywania zdjęć podczas filmowania można zastosować korektę
ekspozycji w zakresie ?3 stopni.
? Do fotografowania podczas nagrywania filmów zaleca się używanie
szybkiej karty pamięci. Zaleca się także ustawienie jakości rejestracji
obrazu dla zdjęć i wykonywanie mniejszej liczby zdjęć w serii.
? Zdjęcia można wykonywać we wszystkich trybach wywalania migawki.
? Samowyzwalacz można ustawić przed rozpoczęciem filmowania.
Podczas filmowania aparat przełączy się w tryb pojedynczych zdjęć.

328

Ustawienia funkcji fotografowania
Ustawienia B/R/f/i/A
Naciśnięcie przycisku & lt; n & gt; , & lt; o & gt; , & lt; m & gt; , lub & lt; b & gt;
podczas wyświetlania obrazu na monitorze LCD spowoduje wyświetlenie
ekranu ustawień na monitorze LCD, na którym, obracając pokrętłem
& lt; 6 & gt; lub & lt; 5 & gt; , będzie można ustawić odpowiednią funkcję.
? W przypadku ręcznej regulacji ekspozycji (str. 320) możesz
nacisnąć przycisk & lt; m & gt; , aby ustawić czułość ISO.
? Wciskając przycisk & lt; n & gt; , a następnie przycisk & lt; B & gt; , można
ustawić przesuwanie balansu bieli oraz sekwencję balansu bieli.
? Należy pamiętać, że nie można ustawić następujących pozycji:
& lt; q & gt; tryb pomiaru, & lt; y & gt; korekta ekspozycji lampy, & lt; w & gt; tryb
HDR i & lt; P & gt; ekspozycja wielokrotna.

Q Szybkie nastawy
W trybach & lt; d & gt; , & lt; s & gt; , & lt; f & gt; , & lt; a & gt; oraz & lt; F & gt; można ustawiać opcje pozycji
metoda AF, wyzwalanie migawki, wielkość nagrywanego filmu, poziom
nagrywania (tylko ustawienia ręczne), głośność (słuchawki), karta do zapisu/
odtwarzania i jakość obrazu (zdjęcia), balans bieli, styl obrazów oraz Auto
Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności).
W trybie & lt; A & gt; można ustawić tylko powyższe funkcje wyróżnione
pogrubioną czcionką.

& gt;
)
1 Naciśnijwprzycisk & lt; Qktóre(7na.ustawić.
? Zostaną yświetlone funkcje,
moż
2 Wybierz i ustaw funkcję. & lt; 9 & gt; ,
? Skorzystaj z multi-sterownika
aby wybrać funkcję.
? Na ekranie zostanie wyświetlone
ustawienie wybranej funkcji.
? Obróć pokrętło & lt; 6 & gt; lub & lt; 5 & gt; , aby
ustawić żądaną wartość.
? Aby ustawić wielkość nagrywanego filmu lub
jakość obrazu RAW, naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

329

3 Ustawianie wielkości nagrywanego filmu

? Aby wybrać kartę do zapisywania/
odtwarzania lub ustawić parametry
przesuwania/sekwencji balansu bieli lub
stylu obrazów, naciśnij przycisk & lt; B & gt; .
? Naciśnięcie przycisku & lt; 0 & gt; spowoduje
powrót aparatu do trybu filmowania.

3 Ustawianie wielkości nagrywanego filmu
Opcja [z4: Jakość nagr.filmu] (karta
[z2] w trybie & lt; A & gt; ) umożliwia ustawienie
formatu filmu, wielkości nagrywanego filmu
(rozmiar, prędkość nagrywania, metoda
kompresji) i innych funkcji.
Prędkość nagrywania wyświetlana na
ekranie [Wielk.nagr. filmu] jest
automatycznie zmieniana w zależności od
ustawienia [53: Standard TV] (str. 491).

MOV/MP4
Można wybrać format zapisu filmu.
MOV
Film zostanie nagrany z kompresją MOV
(rozszerzenie pliku: ,,.MOV"). Umożliwia
wygodną edycję na komputerze.
MP4
Film zostanie nagrany z kompresję MP4 (rozszerzenie pliku: ,,.MP4").
Ta kompresja jest zgodna ze znacznie większą liczbą systemów
odtwarzania niż MOV.

330

3 Ustawianie wielkości nagrywanego filmu

Wielkość nagrywanego filmu
Można wybrać wielkość nagrywanego filmu, prędkość nagrywania
i metodę kompresji.
? Wielkość obrazu
L 1920x1080
Jakość rejestracji Full High-Definition
(Full HD). Format obrazu wynosi 16:9.
w 1280x720
Jakość rejestracji High-Definition
(HD). Format obrazu wynosi 16:9.
x 640x480
Standardowa jakość rejestracji. Format obrazu wynosi 4:3.
? Prędkość nagrywania (kl./s: liczba klatek na sekundę)
6 29,97 kl./s/8 59,94 kl./s
Dla obszarów, w których obowiązuje standard telewizyjny NTSC
(Ameryka Północna, Japonia, Korea Południowa, Meksyk itp.).
5 25,00 kl./s/7 50,00 kl./s
Dla obszarów, w których obowiązuje standard telewizyjny PAL
(Europa, Rosja, Chiny, Australia itp.).
4 23,98 kl./s/B 24,00 kl./s
Używany głównie w przypadku filmów kinowych. Informacje na
temat trybu B znajdują się na stronie 333.

Filmy nagrane w trybach L 8 (59,94 kl./s) lub 7 (50,00 kl./s) mogą
nie być wyświetlane poprawnie w przypadku innych urządzeń ze względu na
duże obciążenie związane z przetwarzaniem danych podczas odtwarzania.
Prędkość nagrywania sygnalizowana na ekranie wielkości nagrywanego
filmu zależy od tego, czy w pozycji [53: Standard TV] została wybrana
opcja [Dla NTSC] czy [Dla PAL].

331

3 Ustawianie wielkości nagrywanego filmu

? Metoda kompresji
W ALL-I (do edycji/I-only)
Dokonuje kompresji po jednej klatce. Wprawdzie rozmiary pliku
będą większe niż w przypadku metody IPB (standardowa) i IPB
(lekka), ale film będzie lepszy do edycji.
X IPB (standardowa)
Dokonuje kompresji wielu klatek równocześnie, wydaje ustawienia
dla nagrywania. Ponieważ rozmiary pliku są mniejsze niż w metodzie
ALL-I (do edycji), można dłużej filmować (z tą samą kartą).
IPB (lekka)
Opcja dostępna po ustawieniu formatu filmu [MP4]. Film jest
nagrywany z mniejszą szybkością transmisji niż przy metodzie IPB
(standardowa), co pozwala uzyskać mniejszy rozmiar pliku
i zgodność z większą ilością systemów odtwarzania. Spośród trzech
dostępnych metod ta zapewnia najdłuższy możliwy całkowity czas
filmowania na karcie o danej pojemności.

? Jeśli wybrano opcję L 8 (59,94 kl./s) lub 7 (50,00 kl./s), niektóre
funkcje nie będą dostępne.
o Funkcja Filmowy Serwo AF nie będzie dostępna.
o Zastosowana zostanie funkcja AF z detekcją kontrastu. (Regulacja
ostrości może trwać dłużej niż zwykle).
o Rejestracja zdjęć nie będzie możliwa.
? Po zmianie ustawienia [53: Standard TV] ustaw ponownie wielkość
nagrywanego filmu.

332

3 Ustawianie wielkości nagrywanego filmu

24,00p
Nagrywa film z prędkością nagrywania 24,00 kl./s. Dotyczy jakości Full HD.
W przypadku ustawienia [Włącz] film jest
nagrywany w standardzie LBW
lub LBX.
Jeśli wybrano ustawienie [Wielk. nagr.
filmu], a następnie ustawiono [24,00p]
na [Włącz], należy ponownie wybrać
ustawienie [Wielk.nagr. filmu].

Przestrogi dotyczące opcji [24,00p: Włącz]
? Nie można ustawić opcji [53: Standard TV].
? Nie można ustawić opcji [53: Szybkości klatek HDMI] (str. 350). Film
będzie wyświetlany w formacie 1080/24,00p za pośrednictwem złącza
HDMI. W przypadku podłączenia aparatu do odbiornika telewizyjnego
itp. niezgodnych z formatem 1080/24,00p przez HDMI, film może nie
zostanie wyświetlony.
? W przypadku ponownego ustawienia wartości opcji na [Wyłącz], w pozycji
[53: Szybkości klatek HDMI] zostanie ustawiona opcja [Auto].
? W przypadku ustawienia z powrotem wartości [Wyłącz], pierwotne
ustawienie wielkości nagrywanego filmu nie zostanie przywrócone.
Ustaw ponownie wielkość nagrywanego filmu.

333

3 Ustawianie wielkości nagrywanego filmu

Łączny czas nagrywania filmu i rozmiar pliku na minutę
? Z kompresją MOV

(w przybliżeniu)
Łączny czas nagrywania na karcie

Jakość rejestracji
filmu

4 GB

8 GB

16 GB

Rozmiar
pliku

87 X

8 min

17 min

34 min

440 MB/min

65
W
L B4

5 min

11 min

23 min

654 MB/min

65
X
B4

16 min

33 min

87 W

6 min

13 min

87 X

19 min

38 min

x 65 X

50 min

w

1 godz. 7 min 225 MB/min
26 min

1 godz. 41 min 3 godz. 22 min

? Z kompresją MP4
Jakość rejestracji
filmu

583 MB/min

1 godz. 17 min 196 MB/min
75 MB/min

(w przybliżeniu)
Łączny czas nagrywania na karcie
8 GB

16 GB

Rozmiar
pliku

87 X

8 min

17 min

35 min

431 MB/min

65
W
B4

5 min

11 min

23 min

645 MB/min

65
X
B4

17 min

35 min

65

43 min

87 W

L

4 GB

6 min

13 min

20 min

40 min

w 87 X
65
x

65 X
65

1 godz. 10 min 216 MB/min

1 godz. 26 min 2 godz. 53 min
26 min

87 MB/min
574 MB/min

1 godz. 21 min 187 MB/min

2 godz. 5 min 4 godz. 10 min 8 godz. 20 min

30 MB/min

1 godz. 55 min 3 godz. 50 min

66 MB/min

2 godz. 43 min 5 godz. 26 min 10 godz. 53 min

23 MB/min

57 min

Wzrost temperatury wewnętrznej aparatu może spowodować zatrzymanie
filmowania przed upływem maksymalnego czasu nagrywania
przedstawionego w tabeli (str. 351).

334

3 Ustawianie wielkości nagrywanego filmu

? Pliki filmowe większe niż 4 GB
Nawet w przypadku, gdy plik nagrywanego filmu przekroczy rozmiar
4 GB, można nadal bez przerwy filmować.
Podczas filmowania na około 30 sekund przed osiągnięciem
rozmiaru pliku 4 GB wskazania aktualnego czasu nagrywania filmu
lub kodu czasowego wyświetlane na ekranie filmowania zaczną
migać. Jeśli będziesz kontynuować filmowanie, a rozmiar pliku filmu
przekroczy 4 GB, zostanie automatycznie utworzony nowy plik filmu,
a wskazania aktualnego czasu nagrywania filmu lub kodu
czasowego wyświetlane na obrazie filmowym przestaną migać.
Podczas odtwarzania filmu należy odtworzyć każdy plik osobno.
Plików filmowych nie można automatycznie odtwarzać w kolejności.
Po zakończeniu odtwarzania filmu należy wybrać następny film
i odtworzyć go.
? Ograniczenie czasu nagrywania filmu
Maksymalny czas nagrywania jednego filmu wynosi 29 min i 59 s.
Jeśli czas nagrywania filmu osiągnie wartość 29 min i 59 s,
filmowanie zostanie automatycznie zatrzymane. Można natychmiast
wznowić nagrywanie filmu przez naciśnięcie przycisku & lt; 0 & gt; .
(Rozpocznie się nagrywanie nowego filmu).

Jeśli podczas nagrywania filmów rozmiar pliku przekroczy 4 GB, przez
moment na panelu LCD zostanie wyświetlony komunikat ,,buSY".
Wykonywanie zdjęć nie jest możliwe, gdy na ekranie jest wyświetlany
komunikat ,,buSY".

335

3 Ustawianie nagrywania dźwięku
Dźwięk można nagrywać równocześnie z obrazem,
korzystając z wbudowanego mikrofonu
monofonicznego lub zewnętrznego mikrofonu
stereofonicznego (dostępnego w sprzedaży). Poziom
nagrywania dźwięku można ustawić dowolnie.
Ustawienia rejestracji dźwięku znajdują
się na karcie [z4: Nagryw. dźwięku]
(karta [z2] w trybie & lt; A & gt; ).

Nagrywanie dźwięku/poziom nagrywania dźwięku
Auto
Ręcznie

Wyłącz

: Poziomu nagrywania dźwięku jest ustawiany automatycznie. Automatyczna
kontrola poziomu działa automatycznie na podstawie poziomu dźwięku.
: Opcja przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników.
Pozwala ustawić jeden z 64 poziomów nagrywania dźwięku.
Wybierz opcję [Poziom nagr.] i spójrz na miernik poziomu, obracając
jednocześnie pokrętło & lt; 5 & gt; , aby wyregulować poziom nagrywania
dźwięku. Spoglądając na wskaźnik wartości szczytowych (3 s), skoryguj
poziom w taki sposób, aby poziomy po prawej stronie wartości ,,12"
(-12 dB) były wskazywane tylko przy najgłośniejszych dźwiękach. Jeśli
poziom przekracza wartość ,,0", dźwięk będzie zniekształcony.
: Dźwięk nie będzie nagrywany. Ponadto dźwięk nie zostanie
odtworzony za pośrednictwem złącza HDMI (str. 348)

Filtr wiatru/Tłumik:
Filtr wiatru

Tłumik

336

: Ustawienie opcji [Włącz] pozwala ograniczyć odgłosy wiatru podczas
nagrywania na otwartej przestrzeni. Funkcja ta ma wpływ wyłącznie na
wbudowany mikrofon. Zauważ, że opcja [Włącz] redukuje niskie dźwięki,
dlatego gdy nie ma wiatru, należy ustawić opcję [Wyłącz]. Nagrywany
dźwięk będzie bardziej naturalny niż w przypadku użycia opcji [Włącz].
: Automatycznie blokuje zniekształcenia dźwięku spowodowane zbyt
głośnymi odgłosami. Nawet po wybraniu w pozycji [Nagryw. dźw.]
opcji [Auto] lub [Ręcznie] przed rozpoczęciem filmowania -- dźwięk
może zostać zniekształcony, jeśli jest on bardzo głośny. W takim
przypadku zalecane jest wybranie wartości [Włącz].

3 Ustawianie nagrywania dźwięku

? Korzystanie z mikrofonu
Standardowo wbudowany mikrofon nagrywa dźwięk w systemie mono.
Po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu stereo (dostępnego w sprzedaży),
wyposażonego w miniwtyk (?3,5 mm) stereo, do złącza wejścia mikrofonu
zewnętrznego (str. 23) możliwe jest także nagrywanie dźwięku stereo.
? Korzystanie ze słuchawek
Po podłączeniu dostępnych w sprzedaży słuchawek stereofonicznych
z miniwtykiem 3,5 mm do złącza słuchawek aparatu (str. 23) można
słuchać dźwięku nagrywanego podczas filmowania. Korzystanie
z zewnętrznego mikrofonu stereo (dostępnego w sprzedaży pozwala
słuchać dźwięku stereo. Aby dostosować głośność słuchawek, naciśnij
przycisk & lt; Q & gt; przycisk i wybierz opcję & lt; n & gt; . Następnie obróć
pokrętło & lt; 5 & gt; , aby wybrać żądaną wartość (str. 329).
Ze słuchawek można korzystać także podczas odtwarzania.

Podczas korzystania ze słuchawek funkcja redukcji zakłóceń nie zostanie
zastosowana dla wyjścia słuchawek. Może to sprawić, że dźwięk słyszany
w słuchawkach będzie różnił się od dźwięku nagranego w filmie.
? W trybie & lt; A & gt; dla funkcji [Nagryw. dźwięku] można wybrać ustawienie
[Wł.] lub [Wył.]. Jeśli ustawiono opcję [Wł.], poziom nagrywania dźwięku
będzie regulowany automatycznie (podobnie jak w trybie [Auto]), ale
funkcja filtra wiatru nie będzie działała.
? Jeśli aparat jest podłączony do telewizora za pomocą przewodu HDMI, dźwięk zostanie
również odtworzony (oprócz przypadku, gdy wartość opcji [Nagryw. dźwięku] ustawiono
na [Wył.]) Jeśli dźwięk z telewizora powoduje słyszalny efekt sprzężenia zwrotnego,
umieść aparat dalej od telewizora lub zmniejsz poziom głośności w telewizorze.
? Można również dostosować głośność dźwięku w słuchawkach,
naciskając przycisk & lt; Q & gt; , a następnie trzymając wciśnięty przycisk
& lt; c & gt; odchylić multi-sterownik & lt; 9 & gt; do góry lub do dołu.
? Nie można regulować balansu głośności dźwięku między kanałem L
(lewy) i R (prawy).
? Dźwięk nagrywany jest z częstotliwością próbkowania 48 kHz/16-bit.
? Jeśli w pozycji [z5: Sterowanie ciche] została wybrana opcja [Włącz h]
(str. 338), podczas filmowania można regulować poziom nagrywanego
dźwięku za pomocą panelu dotykowego & lt; h & gt; w celu redukcji hałasu.

337

3 Sterowanie ciche
Istnieje możliwość bezgłośnej zmiany ustawień czułości ISO, poziomu
nagrywania dźwięku itp. w trakcie nagrywania filmu.
Jeśli w pozycji [z5: Sterowanie ciche]
(karta [z3] w trybie & lt; A & gt; ) została
wybrana opcja [Włącz h], można
używać panelu dotykowego & lt; h & gt;
znajdującego się na wewnętrznym
pierścieniu pokrętła szybkiej kontroli.
W celu cichej obsługi można naciskać
górną, dolną, lewą lub prawą część
panelu dotykowego & lt; h & gt; .
Podczas filmowania można nacisnąć przycisk & lt; Q & gt; ,
aby wyświetlić ekran szybkich nastaw i zmienić
poniższe funkcje za pomocą panelu & lt; h & gt; .
Możliwe do
ustawienia

Tryb fotografowania
A d/F s f a

Czas

kk
-kk
k
k
k k k*1
k
kkk
nGłośność
k
k
kkk
* 1: w trybie automatycznej czułości ISO.
* 2: przy ustawieniu [Nagryw. dźwięku: Ręcznie].
Przysłona
Czułość ISO
Korekta ekspozycji
Poziom

? Jeśli w pozycji [z5: Sterowanie ciche] wybrano opcję [Włącz h], nie będzie można
zmienić szybkich nastaw za pomocą pokrętła szybkiej kontroli & lt; 5 & gt; podczas filmowania.
? Nawet jeśli zmieniasz cicho przysłonę za pomocą panelu & lt; h & gt; , na filmie
zostanie zarejestrowany dźwięk napędu zamiany przysłony.
? W przypadku gdy panel dotykowy & lt; h & gt; ,jest brudy lub wilgotny, może on nie
działać. W takim przypadku należy oczyścić czystą szmatką panel & lt; h & gt; .
Jeśli nie daje to rezultatu, należy odczekać chwilę i spróbować jeszcze raz.
Przed rozpoczęciem nagrywania filmu można skorzystać z opcji & lt; h & gt;
w pozycji [Poziom nagr.], aby wyregulować poziom nagrywania dźwięku.

338

3 Ustawianie kodu czasowego
Kod czasowy to odniesienie czasowe
rejestrowane automatycznie w celu synchronizacji
filmu podczas filmowania. Jest on rejestrowany
cały czas w następujących jednostkach: godziny,
minuty, sekundy i klatki. Jest on głównie
wykorzystywany podczas edycji filmu.
Użyj opcji [z5: Kod czasowy] (karta [z3]
w trybie & lt; A & gt; ), aby ustawić kod czasowy.

Liczenie
Przy zapisie: Kod czasowy jest liczony tylko podczas filmowania.
Kod czasowy będzie kontynuowany w kolejnych
zarejestrowanych plikach filmowych.
Zawsze
: Kod czasowy jest liczony niezależnie od filmowania.

Nastawa czasu początkowego
Można ustawić czas początkowy kodu czasowego.
Wprowadzanie ręczne : Pozwala dowolnie ustawić format: godzinę,
minuty, sekundy i klatki.
Zeruj
: Czas ustawiony za pomocą opcji
[Wprowadzanie ręczne] i [Zgodnie
z godziną w aparacie] zostanie wyzerowany
do.,,00:00:00." lub ,,00:00:00:" (str. 341).
Zgodnie z godziną w aparacie : Ustawia godziny, minuty i sekundy zgodnie
z wewnętrznym zegarem aparatu. ,,Klatki" będą
ustawione na 00.
? Wykonywanie zdjęć podczas filmowania powoduje rozbieżność między
rzeczywistym czasem a kodem czasowym.
? Jeśli ustawiłeś [Zawsze] i zmieniasz czas, strefę lub czas letni (str. 47),
będzie to miało wpływ na kod czasowy.
? W przypadku wykorzystania do odtwarzania filmu MP4 aparatu innego
niż użyty do jego nagrania kod czasowy może nie być wyświetlany
prawidłowo.

339

3 Ustawianie kodu czasowego

Licznik czasu nagrywania
Istnieje możliwość wyboru funkcji wyświetlanych na ekranie filmowania.
Czas nagrywania : Wskazuje czas, który upłynął do początku
filmowania.
Kod czasowy
: Wskazuje kod czasowy podczas filmowania.

Licznik czasu odtwarzania
Można wybrać funkcję wyświetlaną na ekranie odtwarzania filmów.
Czas nagrywania: Wyświetla czas nagrywania i czas odtwarzania
podczas odtwarzania filmów.
Kod czasowy
: Wyświetla kod czasowy podczas odtwarzania
filmów.
Po ustawieniu [Kod czasowy]:

Podczas filmowania

Podczas odtwarzania filmu

? Niezależnie od ustawienia [Licznik czasu nag] kod czasowy zawsze
będzie rejestrowany w pliku filmu.
? [Licznik czasu odt] w menu [z5: Kod czasowy] przełącza się wraz
z ustawieniem [X3: Licznik czasu odt]. Zmiana jednego z ustawień
zmieni też drugie ustawienie.
? Podczas nagrywania i odtwarzania filmów ,,klatki" nie są wyświetlane.

340

3 Ustawianie kodu czasowego

HDMI
? Kod czasowy
Kod czasowy może zostać załączony do filmu odtwarzanego poprzez złącze HDMI (str. 350).
Włącz: Dołącza kod czasowy do filmu odtwarzanego za pośrednictwem wyjścia HDMI.
Wyłącz: Kod czasowy nie jest dołączany do filmu odtwarzanego za
pośrednictwem wyjścia HDMI.
? Polecenie nagrywania
W przypadku nagrywania filmu przesyłanego za pomocą HDMI do zewnętrznego
urządzenia rejestrującego polecenia rozpoczęcia/zakończenia nagrywania w aparacie
można zsynchronizować z nagrywaniem w zewnętrznym urządzeniu rejestrującym.
Włącz: Synchronizuje polecenia rozpoczęcia/zakończenia filmowania w aparacie z poleceniami
rozpoczęcia/zakończenia nagrywania w zewnętrznym urządzeniu rejestrującym.
Wyłącz: Sterowanie rozpoczęciem/zakończeniem nagrywania w zewnętrznym
urządzeniu rejestrującym odbywa się za pomocą jego elementów sterujących.
Aby dowiedzieć się, czy zewnętrzne urządzenie nagrywające jest zgodne z funkcjami
[Kod czasowy] i [Polec. nagr.], skontaktuj się z producentem urządzenia.

Pomijaj klatki
Jeśli prędkość nagrywania jest ustawiona w pozycji 6 (29,97 kl./s) lub 8 (59,94 kl./s), klatka kodu
czasowego powoduje rozbieżność między rzeczywistym czasem a kodem czasowym. Istnieje możliwość
wprowadzenia automatycznej korekty tego efektu. Ta funkcja korekcji nazywana jest pomijaniem klatek.
Włącz

: Rozbieżność jest korygowana automatycznie poprzez
pomijanie numerów kodu czasowego (DF: pomijanie klatek).
Wyłącz : Rozbieżność nie jest korygowana (NDF: bez pomijania klatek).
Kod czasowy zostanie wyświetlony w następujący sposób:
Włącz (pomijanie klatek) : 00:00:00. (czas odtwarzania: 00:00:00.00)
Wyłącz (bez pomijania klatek) : 00:00:00: (czas odtwarzania: 00:00:00:00)
Jeśli szybkość nagrywania ustawiono na 4 (23,98 kl./s), B (24,00 kl./s),
5 (25,00 kl./s), lub 7 (50,00 kl./s) funkcja pomijania klatek nie będzie
używana. Jeżeli została wybrana opcja 4/B lub w pozycji [53: Standard TV]
została wybrana opcja [Dla PAL], funkcja [Pomijaj klatki] nie będzie wyświetlana.

341

3 Ustawienia funkcji menu
z4
Gdy przełącznik fotografowania w trybie
Live View/filmowania jest ustawiony
w pozycji & lt; k & gt; , opcje menu filmowania
zostaną wyświetlone na karcie [z4]
i [z5] (karty [z2] [z3] w trybie & lt; A & gt; ).

? Filmowy Serwo AF
Podczas filmowania aparat w sposób ciągły ustawia ostrość na
obiekt. Ustawienie domyślne to [Włącz].
Jeśli została wybrana opcja [Włącz]:
o Aparat ustawia ostrość na obiekt w sposób ciągły, nawet jeżeli
spust migawki zostanie wciśnięty do połowy.
o Ponieważ obiektyw działa w sposób ciągły, energia akumulatora
będzie zużywana, a możliwy całkowity czas nagrywania filmu
zostanie skrócony (str. 325).
o W przypadku niektórych obiektywów mogą zostać nagrane
odgłosy regulacji ostrości. Jeśli do tego dojdzie, skorzystaj
z mikrofonu zewnętrznego (dostępnego w sprzedaży), aby
zredukować dźwięki pracy obiektywu na filmie. Ponadto
korzystanie z obiektywu EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
pozwoli zredukować dźwięki pracy obiektywu.
o W przypadku ustawienia przełącznika trybu ostrości na
obiektywie w pozycji & lt; MF & gt; podczas korzystania z funkcji
Filmowy Serwo AF należy najpierw ustawić przełącznik
fotografowania w trybie Live View/filmowania w pozycji & lt; A & gt; .

Jeśli wybrano opcję L8 (59,94 kl./s) lub 7 (50,00 kl./s), Filmowy
Serwo AF nie będzie działać. Ponadto wskutek stosowania detekcji
kontrastu do sterowania funkcją AF ustawianie ostrości może zająć
więcej czasu.

342

3 Ustawienia funkcji menu

o Jeżeli nie chcesz, aby ostrość była nadal ustawiana na określony punkt
lub aby zostały nagrane odgłosy pracy obiektywu, możesz tymczasowo
zatrzymać działanie funkcji Filmowy Serwo AF, wykonując czynności
opisane poniżej. Po wyłączeniu funkcji Filmowy Serwo AF punkt AF
zmieni kolor na szary. Po ponownym wykonaniu poniższych czynności
działanie funkcji Filmowy Serwo AF zostanie wznowione.
o Naciśnij przycisk & lt; D & gt; .
o Jeżeli w menu [83: Ustawienia własne] do ustawienia [Stop AF]
został przypisany przycisk, można wstrzymać działanie funkcji Filmowy
Serwo AF poprzez wciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku. Zwolnienie
przycisku spowoduje wznowienie funkcji Filmowy Serwo AF.
oPraca Filmowego Serwo AF wstrzymana w związku ze zmianą metody AF lub
przeprowadzaniem innej operacji zostanie automatycznie wznowiona po
powrocie do trybu filmowania poprzez wciśnięcie przycisku & lt; M & gt; lub & lt; x & gt; .
Gdy wybrana jest opcja [Wyłącz]:
o Wciśnij spust migawki do połowy lub naciśnij przycisk & lt; p & gt; ,
aby nastawić ostrość.
? Metoda AF
Metody AF są identyczne jak te opisane na stronach 299-307.
Można wybrać opcję [u+Śledzenie], [FlexiZone - Multi] lub
[FlexiZone - Single].

Przestrogi dotyczące korzystania z funkcji [Filmowy Serwo AF] po
ustawieniu opcji [Włącz]
? Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości
o Obiekty, które szybko przybliżają się do aparatu lub oddalają się od niego.
o Obiekt poruszający się w niewielkiej odległości od aparatu.
o Zapoznaj się także z informacjami w części ,,Warunki fotografowania
utrudniające regulację ostrości" na str. 306.
? Funkcja Filmowy Serwo AF zostanie wstrzymana podczas powiększania
lub wyświetlania widoku powiększenia.
? Jeśli podczas filmowania obiekt zbliży się lub oddali lub aparat zostanie
przesunięty w pionie lub poziomie (panorama), zarejestrowany obraz może
tymczasowo rozszerzyć się lub zawęzić (zmiana powiększenia obrazu).

343

3 Ustawienia funkcji menu

? Wyświetlanie siatki
Za pomocą opcji [3x3 l] lub [6x4 m] można wyświetlać linie
siatki ułatwiające ustawienie aparatu w pionie lub w poziomie.
Ponadto w przypadku opcji [Ukoś.3x3 n] siatka jest wyświetlana
razem z przekątnymi liniami, pomagającymi lepiej zrównoważyć
kompozycję poprzez wyrównanie przekątnych na obiekcie.
Należy pamiętać, że siatka nie jest wyświetlana w czasie filmowania.
? Jakość rejestracji filmu
Istnieje możliwość ustawienia formatu filmu (MOV lub MP4),
wielkości nagrywanego filmu oraz opcji 24,00p. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć na str. 330.
? Nagrywanie dźwięku
Można tu ustawić nagrywanie dźwięku. Szczegółowe informacje na
ten temat można znaleźć na str. 336.

344

3 Ustawienia funkcji menu

? Szybkość Filmowego Serwo AFN
Istnieje możliwość ustawienia szybkości
Filmowego Serwo AF oraz warunków
jego pracy.
Funkcję można ustawić po wybraniu
w pozycji [Filmowy Serwo AF] opcji
[Włącz] i wybraniu w pozycji [Metoda
AF] opcji [FlexiZone - Single]. Ponadto
funkcja dostępna jest jedynie podczas
korzystania z obiektywu umożliwiającego
powolną zmianę ostrości podczas
filmowania*.

Aktywna

: Opcja [Zawsze włączona] sprawia, że ustawiona
szybkość regulacji AF będzie stosowana zawsze w trybie
filmowania (przed i w trakcie filmowania). Opcja [Podczas
filmow.] sprawia, że zmieniona szybkość regulacji AF
stosowana będzie tylko w trakcie filmowania.
Szybkość AF : Aby uzyskać pożądany efekt, szybkość regulacji AF (szybkość
ustawiania ostrości) można ustawić na jednym z pięciu
dostępnych poziomów -- od szybkości standardowej do wolnej.
* Obiektywy obsługujące powolną zmianę ostrości podczas filmowania
Obiektywy USM wprowadzone na rynek w 2009 roku i nowsze oraz
obiektywy STM (na przykład EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM)
obsługują powolną zmianę ostrości podczas filmowania. Szczegółowe
informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.

Jeśli wybrano opcję L8 (59,94 kl./s) lub 7 (50,00 kl./s), Filmowy
Serwo AF nie będzie działał, a powyższe ustawienia nie będą dostępne.
Jeśli [Metoda AF] została ustawiona na [u+Śledzenie] lub [FlexiZone - Multi],
szybkość regulacji AF będzie równoważna z ustawieniem [Standardowa].

345

3 Ustawienia funkcji menu

? Czułość śledzenia w Filmowym Serwo AFN
Istnieje możliwość ustawienia jednego
z pięciu poziomów czułości śledzenia
Filmowego Serwo AF. Może mieć to wpływ
na szybkość reakcji czułości śledzenia AF,
gdy punkt AF traci obiekt, np. podczas
tworzenia panoram, lub gdy w polu widzenia
punktu AF pojawia się przeszkoda.
Funkcja jest dostępna po wybraniu
w pozycji [Filmowy Serwo AF] opcji
[Włącz] i wybraniu w pozycji [Metoda AF]
opcji [FlexiZone - Single].
Blokada: -2 / Blokada: -1
Ustawienie to sprawia, że aparat jest mniej skłonny do śledzenia innego
obiektu, jeśli punkt AF zgubi pierwotnie śledzony obiekt. Ustawienie -2
sprawia, że aparat jest mniej skłonny do śledzenia innego obiektu niż
w przypadku ustawienia -1. Jest to przydatne, gdy chcemy zapobiec nagłemu
śledzeniu niepożądanych obiektów przez punkty AF podczas przesuwania
obrazu lub gdy w polu widzenia punktów AF pojawia się przeszkoda.
Szybka zmiana: +2 / Szybka zmiana: +1
To sprawia, że aparat szybciej reaguje na zmiany podczas śledzenia obiektu
znajdującego się w polu widzenia punktu AF. Ustawienie +2 sprawia, że
punkt AF reaguje szybciej niż w przypadku ustawienia +1. Jest to przydatne,
kiedy konieczne jest utrzymanie śledzenia poruszającego się obiektu,
którego odległość od aparatu zmienia się, lub gdy trzeba szybko przenieść
ostrość z jednego obiektu na drugi.

Jeśli wybrano opcję L8 (59,94 kl./s) lub 7 (50,00 kl./s), Filmowy
Serwo AF nie będzie działał, a powyższe ustawienia nie będą dostępne.
Jeśli [Metoda AF] została ustawiona na [u+Śledzenie] lub [FlexiZone - Multi],
czułość śledzenia będzie równoważna z ustawieniem [0].

346

3 Ustawienia funkcji menu

z5

? Ciche nagrywanie LVN
Ta funkcja jest stosowana podczas wykonywania zdjęć.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na str. 297.
? Timer pomiarowyN
Funkcja ta pozwala zmienić czas wyświetlania ustawień ekspozycji
(czas blokady AE).
? Kod czasowy
Do ustawiania kodu czasowego. Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć na str. 339-341.
? Sterowanie ciche
Po wybraniu opcji [Włącz h] można używać panelu dotykowego
& lt; h & gt; i ekranu szybkich nastaw do cichej zmiany ustawień podczas
nagrywania filmów. Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć na str. 338.

347

3 Ustawienia funkcji menu

? Funkcja przycisku V
Istnieje możliwość ustawienia funkcji uruchamianych poprzez wciśnięcie
spustu migawki do połowy lub do końca podczas filmowania.
Ustawienie

Do połowy

Do końca

/z

Pomiar i AF

Wykonywanie zdjęć

q/z

Tylko pomiar

Wykonywanie zdjęć

/k

Pomiar i AF

Rozpoczęcie/zatrzymanie filmowania

q/k

Tylko pomiar

Rozpoczęcie/zatrzymanie filmowania

Jeżeli ustawiono opcję [
/k] lub [q/k], w celu rozpoczęcia/zakończenia
filmowania oprócz wciśnięcia przycisku & lt; 0 & gt; można też wcisnąć do końca spust
migawki lub użyć elektronicznego wężyka spustowego RS-80N3 lub elektronicznego
wężyka spustowego z programatorem czasowym TC-80N3 (oba sprzedawane
/k] lub [q/k]
oddzielnie, str. 248). Jednak podczas korzystania z funkcji [
nie będzie możliwe wykonywanie zdjęć (str. 327).
Podczas nagrywania filmu ustawienie [Funkcja przycisku V] powoduje zastąpienie
funkcji przypisanej do spustu migawki w pozycji [83: Ustawienia własne].

? Wyjście HDMI + LCD
Funkcja ta jest przeznaczona do nagrywania filmów na zewnętrznym urządzeniu
rejestrującym za pośrednictwem kabla HDMI. Domyślnie ustawiona jest opcja [Bez mirror.].
[Bez mirror.]
o Gdy rozpocznie się przesyłanie za pośrednictwem HDMI, monitor
LCD aparatu zostanie wyłączony.
o Informacje o obrazie, punkt AF oraz inne szczegóły zostaną nałożone na obraz
wyjściowy HDMI. Jednak podczas korzystania z monitora zewnętrznego
podłączonego do zewnętrznego urządzenia rejestrującego, można wcisnąć
przycisk & lt; B & gt; , aby przesyłać obraz bez nakładki z informacjami.
o Jeżeli wyjście HDMI nie zostało podłączone do urządzenia zewnętrznego, a obraz wyświetlany
jest jedynie na monitorze LCD aparatu, nie można zmodyfikować ustawień dotyczących sygnału
wyjściowego bez nakładki z informacjami nawet po naciśnięciu przycisku & lt; B & gt; .
o Podczas nagrywania filmu bez nakładki z informacjami przed rozpoczęciem filmowania należy
użyć monitora zewnętrznego, aby potwierdzić, że informacje o obrazie, punkt AF i inne
szczegóły nie są wyświetlane (potwierdzić, że film jest odtwarzany bez nakładki z informacjami).

348

3 Ustawienia funkcji menu

[Mirroring]
o Film zostanie wyświetlony jednocześnie na monitorze LCD i za
pośrednictwem wyjścia HDMI.
o Obraz wyświetlany za pośrednictwem wyjścia HDMI nie zawiera informacji
o obrazie, ramki AF i innych szczegółów (sygnał bez nakładki z informacjami).
Jeżeli aparat ma być pozostawiony bez obsługi przez więcej niż 30 min
przy włączonym przesyłaniu sygnału HDMI, wybierz opcję [Bez mirror.],
a w pozycji [52: Autom. wyłącz.] wybierz opcję [Wyłącz] (str. 69).
? Jeżeli film jest odtwarzany przez HDMI bez wyświetlania nakładki z informacjami,
informacje o dostępnej przestrzeni na karcie i poziomie naładowania akumulatora
oraz ostrzeżenia dotyczące temperatury wewnętrznej aparatu (str. 351) nie będą
wyświetlane na ekranie urządzenia podłączonego przez HDMI. Należy zachować
szczególną ostrożność po włączeniu opcji [Bez mirror.]. Jeśli włączono opcję
[Mirroring], na monitorze LCD aparatu można sprawdzić komunikaty ostrzegawcze.
? Podczas filmowania aparat zostanie automatycznie wyłączony po upływie
czasu ustawionego w pozycji [52: Autom. wyłącz.]. Jeśli wybrano opcję
[Mirroring], a w pozycji [52: Autom. wyłącz.] została ustawiona opcja
[Wyłącz], przesyłanie sygnału HDMI zostanie wyłączone (filmowanie
zostanie zakończone) automatycznie po 30 minutach bezczynności aparatu.
? Nawet jeżeli wybrano opcję [Mirroring], odtworzenie obrazu lub wyświetlenie
menu nie spowoduje wyświetlenia filmu za pośrednictwem wyjścia HDMI.
? Należy unikać wykonywania zdjęć (str. 327) podczas nagrywania filmu na
zewnętrznym urządzeniu rejestrującym za pośrednictwem wyjścia HDMI.
Niektóre zewnętrzne urządzenia rejestrujące mogą nie synchronizować
poprawnie kodu czasowego lub dźwięku nagrywanych filmów albo powodować
zakłócenia dźwięku wpływające na poprawność nagrywanego filmu.
? W zależności od środowiska odtwarzania jasność filmu, który został
nagrany w aparacie, może różnić się nieco od jasności filmu nagranego
w zewnętrznym urządzeniu rejestrującym za pośrednictwem wyjścia HDMI.
? Naciśnięcie przycisku & lt; B & gt; umożliwia zmianę wyświetlanych informacji.
? Istnieje możliwość dołączenia kodu czasowego do filmu przesyłanego za
pośrednictwem wyjścia HDMI (str. 341).
? Za pośrednictwem wyjścia HDMI będzie przesyłany również dźwięk
(z wyjątkiem przypadku, gdy w pozycji [Nagryw. dźwięku] wybrano
opcję [Wył.]).

349

3 Ustawienia funkcji menu

53

? Szybkości klatek HDMI
Opcje szybkości nagrywania dostępne dla wyjścia HDMI to [Auto],
[59,94i]/[50,00i], [59,94p]/[50,00p] oraz [23,98p]. Ustaw prędkość
nagrywania zgodną z dostępnym w sprzedaży zewnętrznym
urządzeniem rejestrującym, którego użyjesz do nagrywania filmu za
pośrednictwem wyjścia HDMI.

Nie można ustawić prędkości nagrywania, jeśli w pozycji [z4: Jakość
nagr.filmu] dla opcji [24,00p] ustawiono parametr [Włącz].
? Dostępne prędkości nagrywania różnią się w zależności od ustawienia
[53: Standard TV]. Jeśli film nie pojawia się na urządzeniu wyjściowym
HDMI, w menu [53: Standard TV] wybierz opcję [Dla NTSC] lub
[Dla PAL] (w zależności obsługiwanego przez urządzenie wyjściowe).
? Jeżeli ustawiona ręcznie prędkość nagrywania nie jest zgodna
z zewnętrznym urządzeniem rejestrującym, prędkość nagrywania
zostanie ustawiona automatycznie.
? Jeśli opcja [59,94i] lub [59,94p] w pozycji [53: HDMI liczba klatek] jest
ustawiona wraz z wielkością nagrywanego filmu 4 (23,98 kl./s), film
zostanie skonwertowany za pomocą metody ,,2:3 pull down".

350

Ogólne przestrogi dotyczące filmowania
Biała & lt; s & gt; i czerwona & lt; E & gt; ikona ostrzeżenia o wysokiej temperaturze
wewnętrznej
? Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu wzrośnie wskutek długotrwałego
filmowania lub wysokiej temperatury otoczenia, zostanie wyświetlona biała ikona
& lt; s & gt; lub czerwona ikona & lt; E & gt; .
? Biała ikona & lt; s & gt; sygnalizuje, że jakość obrazu zdjęć będzie niższa.
Zaleca się czasowe zatrzymanie fotografowania i zaczekanie na
obniżenie temperatury aparatu. Ponieważ wpływ na jakość obrazu
filmu będzie nieznaczny, nadal można nagrywać filmy.
? Czerwona ikona & lt; E & gt; sygnalizuje, że filmowanie wkrótce zostanie
automatycznie zakończone. Dalsze nagrywanie nie będzie możliwe
aż do momentu obniżenia temperatury wewnętrznej aparatu. W takiej
sytuacji należy wyłączyć zasilane i odczekać na ostygnięcie aparatu.
? Długotrwałe filmowanie w wysokiej temperaturze spowoduje, że ikona & lt; s & gt; lub
& lt; E & gt; pojawi się szybciej. Jeśli aparat nie jest używany, należy go wyłączyć.
Nagrywanie i jakość obrazu
? Jeśli zamocowany obiektyw wyposażono w mechanizm Image Stabilizer (Stabilizator obrazu),
a użytkownik ustawi przełącznik Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) w pozycji & lt; 1 & gt; ,
funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) będzie aktywna nawet wtedy, gdy spust migawki
nie zostanie naciśnięty do połowy. Korzystanie z funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
powoduje zużywanie energii akumulatora i może spowodować skrócenie czasu filmowania lub
zmniejszenie dostępnej liczby zdjęć. Jeśli jest używany statyw lub funkcja Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) jest zbędna, przełącznik IS należy ustawić w pozycji & lt; 2 & gt; .
? Wbudowany mikrofon aparatu nagrywa także dźwięki pracy aparatu. Aby zredukować dźwięki pracy
obiektywu na filmie, należy skorzystać z mikrofonu zewnętrznego (dostępnego w sprzedaży).
? Do złącza wejścia mikrofonu zewnętrznego aparatu należy podłączać wyłącznie mikrofon zewnętrzny.
? Jeśli w przypadku fotografowania z automatyczną regulacją ekspozycji lub preselekcją czasu
jasność zmienia się podczas filmowania, film może ulec chwilowemu zatrzymaniu. W takich
przypadkach należy nagrywać filmy z preselekcją przysłony lub ręczną regulacją ekspozycji.
? W przypadku obecności w kadrze bardzo silnego źródła światła jasne
obszary na monitorze LCD mogą być przyciemnione. Nagrany film
będzie niemal identyczny z obrazem wyświetlanym na monitorze LCD.
? W słabym świetle na obrazie mogą pojawić się zakłócenia i nieregularne kolory.
Nagrany film będzie niemal identyczny z obrazem wyświetlanym na monitorze LCD.
? Podczas prób odtworzenia filmu za pomocą innych urządzeń jakość
dźwięku i obrazu może się pogorszyć lub odtwarzanie nie będzie
możliwe (nawet wtedy, gdy urządzenia te obsługują formaty MOV/MP4).

351

Ogólne przestrogi dotyczące filmowania
Nagrywanie i jakość obrazu
? W przypadku korzystania z kart o małej szybkości
zapisu -- podczas filmowania może pojawić się
pięciostopniowy wskaźnik po prawej stronie ekranu.
Wskaźnik informuje, ile danych nie zostało jeszcze
zapisanych na karcie (zapełnienie bufora pamięci).
Dla kart o małej szybkości zapisu wartości na skali
wskaźnika będą rosły szybciej. Jeśli wskaźnik pokaże Wskaźnik
maksymalną wartość, nagrywanie filmu zostanie
automatycznie zatrzymane.
W przypadku kart o dużej szybkości zapisu wskaźnik nie zostanie
wyświetlony lub (jeśli zostanie wyświetlony) nastąpi nieznaczny wzrost
jego wartości. Przed rozpoczęciem nagrywania należy zarejestrować
kilka filmów testowych w celu sprawdzenia szybkości zapisu.
? Jeśli wskaźnik sygnalizuje, że karta jest zapełniona, i filmowanie
zostanie zakończone automatycznie, dźwięk pod koniec film może nie
zostać nagrany prawidłowo.
? Jeżeli szybkość zapisu karty zmniejsza się (ze względu na fragmentację
plików) i pojawia się wskaźnik, formatowanie karty CF (str. 67) lub pełne
formatowanie karty SD (str. 67-68) powinno rozwiązać problem.
Zapisywanie zdjęć podczas nagrywania filmów
? Informacje dotyczące jakości obrazu zdjęć można znaleźć w rozdziale
,,Jakość obrazu" na stronie 310.

352

10

Odtwarzanie obrazów
W niniejszym rozdziale omówiono odtwarzanie
i usuwanie zdjęć oraz filmów, wyświetlanie ich na
ekranie telewizora, a także objaśniono inne powiązane
z odtwarzaniem funkcje.

Obrazy wykonane i zapisane za pomocą innego
urządzenia
Aparat może nie wyświetlać prawidłowo obrazów zarejestrowanych
za pomocą innych aparatów, edytowanych w komputerze lub
o zmienionej nazwie pliku.

353

x Odtwarzanie obrazów
Wyświetlanie pojedynczego obrazu

1

Odtwórz obraz.
? Naciśnij przycisk & lt; x & gt; .
? Zostanie wyświetlony ostatnio
zarejestrowany lub odtworzony obraz.

2 Wybierz obraz.ć zdjęcia począwszy
? Aby wyświetla
od ostatnio zarejestrowanego, obróć
pokrętło & lt; 5 & gt; w lewo. Aby
wyświetlać zdjęcia począwszy od
pierwszego (najstarszego), obróć
pokrętło w prawo.
? Każde kolejne naciśnięcie przycisku
& lt; B & gt; powoduje zmianę ekranu
informacji.

Brak informacji

Podstawowy ekran
informacji

Ekran informacji o obrazie

354

x Odtwarzanie obrazów

t
3 Wyjdź znijrybu odtwarzania obrazów.
? Naciś przycisk & lt; x & gt; , aby wyjść
z trybu odtwarzania obrazów i wrócić
do trybu gotowości do fotografowania.

Ekran informacji o obrazie
Po wyświetleniu ekranu informacji o obrazie (str. 354) można przechylić
multi-sterownik & lt; 9 & gt; w górę lub w dół, aby zmienić informacje o
obrazie wyświetlane u dołu ekranu w sposób przedstawiony poniżej.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na str. 357-358.
Szczegółowe informacje

Informacje GPS

Informacje o obiektywie/histogramie

Informacje o korekcji aberracji obiektywu

Informacje o balansie bieli

Informacje o przestrzeni kolorów/redukcji zakłóceń

Informacje o stylu obrazów

3 Wyświetlanie siatki
W przypadku wyświetlania pojedynczego
obrazu lub dwóch obrazów (str. 366) na
odtwarzane obrazy można nałożyć siatkę.
W menu [33: Siatka odtwarz.] można
wybrać siatkę [3x3 l], [6x4 m] lub
[Ukoś.3x3 n].
Funkcja umożliwia sprawdzenie
nachylenia w pionie i w poziomie
oraz kompozycji obrazu.
Podczas odtwarzania filmów, siatka nie jest wyświetlana.

355

B: Ekran informacji o obrazie
Przykładowe informacje dotyczące zdjęć
? Podstawowy ekran informacji
Zakończono transfer Eye-Fi
Stan transmisji karty Eye-Fi
Stan akumulatora

Ocena
Ochrona obrazów
Karta

Numer
odtwarzanej
pozycji/łączna
liczba obrazów

Numer folderu numer pliku

Czas naświetlania

Jakość rejestracji
obrazów

Przysłona
Wartość korekty ekspozycji

356

Priorytet jasnych partii obrazu
Czułość ISO

B: Ekran informacji o obrazie

? Ekran informacji o obrazie
o Szczegółowe informacje
Wartość korekty ekspozycji
Przysłona

Czas naświetlania
Tryb fotografowania/
ekspozycja wielokrotna
Balans bieli

Histogram (Jasność/RGB)

Data i czas
fotografowania
Czułość ISO
Pasek przewijania
Priorytet jasnych partii obrazu
Tryb pomiaru
Rozmiar pliku

Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny
optymalizator jasności)
Temperatura barwowa, gdy
ustawiono opcję & lt; P & gt;
Korekcja balansu bieli

Wartość korekty ekspozycji
lampy / Tryb HDR /
Redukcja szumów zdjęć
seryjnych
Jakość rejestracji obrazów
Styl obrazów/ustawienia

Mikroregulacja AF

* W przypadku fotografowania w jakości obrazów RAW+JPEG zostanie
wyświetlony rozmiar pliku obrazu RAW.
* W przypadku fotografowania z lampą błyskową bez korekty ekspozycji lampy
zostanie wyświetlony symbol & lt; 0 & gt; .
* W przypadku zdjęć wykonanych w trybie HDR zostaną wyświetlony symbol
& lt; w & gt; i stopień regulacji dynamiki.
* W przypadku wielokrotnej ekspozycji zostanie wyświetlony symbol & lt; P & gt; .
* W przypadku zdjęć wykonanych przy użyciu redukcji szumów zdjęć seryjnych
zostanie wyświetlony symbol & lt; M & gt; .
* W przypadku zdjęć wykonywanych podczas filmowania zostanie wyświetlona ikona & lt; G & gt; .
* W przypadku obrazów zapisanych po wywołaniu ich za pomocą funkcji obróbki RAW
wbudowanej w aparat lub po zmianie ich rozmiaru zostanie wyświetlony symbol & lt; u & gt; .
Jeśli zdjęcie zostało wykonane za pomocą innego aparatu, niektóre
informacje o obrazie mogą nie być wyświetlane.

357

B: Ekran informacji o obrazie

o Informacje o obiektywie/histogramie
Histogram (jasność)
Nazwa obiektywu
Histogram (RGB)
Ogniskowa

o Informacje o balansie bieli

o Informacje o stylu obrazów

o Informacje o przestrzeni
kolorów/redukcji zakłóceń

o Informacje o korekcji
aberracji obiektywu

o Informacje GPS

Szerokość geograficzna
Długość geograficzna
Wysokość

Czas UTC (uniwersalny
czas koordynowany)
Kierunek

Jeśli z obrazem nie zarejestrowano informacji GPS, ekran informacji GPS
nie zostanie wyświetlony.

358

B: Ekran informacji o obrazie

Przykładowy ekran informacji o filmie
Odtwarzanie
Przysłona
Czas naświetlania
Tryb fotografowania

Czułość ISO

Rozmiar pliku filmu
Format filmu
Wielkość nagrywanego filmu
Prędkość nagrywania

Czas nagrywania, czas
odtwarzania/kod czasowy
Metoda kompresji

o Tryby & lt; & gt; i & lt; & gt; : czas naświetlania, przysłona i czułość ISO nie są
wyświetlane.
o Tryb & lt; & gt; : przysłona i czułość ISO nie są wyświetlane.
o Tryb & lt; & gt; : czas naświetlania i czułość ISO nie są wyświetlane.
o Tryb & lt; & gt; + automatyczna czułość ISO: czułość ISO nie jest wyświetlana.

? Alarm prześwietlenia
Jeśli w pozycji [33: Alarm prześwietl.] ustawiono opcję [Włącz],
obszary prześwietlone będą migać na obrazie. Aby wydobyć więcej
szczegółów w prześwietlonych, migających obszarach, wybierz
ujemną wartość korekty ekspozycji i zrób zdjęcie ponownie.
? Wyświetlanie punktu AF
Jeżeli w pozycji [33: Wyśw.punktu AF] ustawiono opcję [Włącz],
punkt AF, w którym została ustawiona ostrość, będzie zaznaczony
na czerwono. Jeśli wybrano opcję automatycznego wybierania
punktu AF, może zostać wyświetlonych więcej punktów.

359

B: Ekran informacji o obrazie

? Histogram
Histogram jasności przedstawia rozkład poziomu ekspozycji oraz
ogólną jasność zdjęcia. Histogram RGB przedstawia nasycenie
kolorów oraz ich gradację. Wyświetlany histogram można
przełączać za pomocą ustawienia [33: Histogram].
Ekran [Jasność]
Przykładowe histogramy
Histogram jest wykresem przedstawiającym rozkład
poziomów jasności obrazu. Oś pozioma oznacza
poziom jasności (ciemniejszy po lewej i jaśniejszy po
Ciemny obraz
prawej), natomiast oś pionowa oznacza liczbę pikseli
o tej wartości jasności. Im więcej pikseli znajduje się
po lewej stronie wykresu, tym ciemniejszy obraz. Im
więcej pikseli znajduje się po prawej stronie wykresu,
Normalna jasność
tym jaśniejszy obraz. Jeśli po lewej stronie wykresu
znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to utratę
szczegółów w ciemnych partiach obrazu. Jeśli po
Jasny obraz
prawej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele
pikseli, oznacza to utratę szczegółów w jasnych
partiach obrazu. Zostanie odwzorowana gradacja pomiędzy obszarami.
Sprawdzając obraz i jego histogram jasności, można określić odchylenie
poziomu ekspozycji oraz ogólną gradację.
Ekran [RGB]
Ten histogram jest wykresem przedstawiającym rozkład poziomów jasności
obrazu dla poszczególnych barw składowych (RGB - czerwonej (ang. red),
zielonej (ang. green) i niebieskiej (ang. blue)). Oś pozioma oznacza poziom
jasności koloru (ciemniejszy po lewej i jaśniejszy po prawej), natomiast oś
pionowa oznacza liczbę pikseli o tym poziomie jasności. Im więcej pikseli
znajduje się po lewej stronie wykresu, tym ciemniejszy i mniej wyraźny
kolor. Im więcej pikseli znajduje się po prawej stronie wykresu, tym
jaśniejszy i bardziej wyraźny kolor. Jeśli po lewej stronie wykresu znajduje
się zbyt wiele pikseli, oznacza to brak informacji dla danego koloru. Jeśli po
prawej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to zbyt silne
nasycenie danego koloru i brak gradacji.
Histogram RGB obrazu pozwala sprawdzić nasycenie koloru, jego
gradację, a także odchylenie balansu bieli.

360

x Szybkie wyszukiwanie obrazów
H Wyświetlanie wielu obrazów na jednym ekranie (indeks)
Indeks wyświetlający 4, 9, 36 lub 100 obrazów jednocześnie umożliwia
szybkie wyszukiwanie obrazów.

1

Naciśnij przycisk & lt; u & gt; .
? Podczas odtwarzania obrazów lub
w momencie gotowości aparatu do
wykonania zdjęcia naciśnij przycisk & lt; u & gt; .
? W prawym dolnym rogu ekranu
pojawi się ikona [6u].

2 Włącz indeks.ło & lt; 6 & gt; w lewo.
? Obróć pokręt
? Zostanie wyświetlony indeks 4
obrazów. Wybrany obraz będzie
otoczony pomarańczową ramką.
? Obrócenie pokrętła & lt; 6 & gt; dalej w lewo
spowoduje przełączenie na widok 9 obrazów,
36 obrazów i 100 obrazów. Obrócenie pokrętła
w prawo spowoduje przełączenie na widok 100,
36, 9, 4 i pojedynczego obrazu.

B

B

B

B

obraz.
3 Wybierzokrętło & lt; 5 & gt; , aby przesunąć
? Obróć p
pomarańczową ramkę w celu wybrania obrazu.
? Naciśnij przycisk & lt; u & gt; , aby wyłączyć
ikonę [6u], a następnie obróć pokrętło
& lt; 6 & gt; , aby przejść do następnego
ekranu lub poprzedniego obrazu.
? Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; podczas wyświetlania
indeksu, aby wyświetlić zaznaczoną miniaturę
w trybie wyświetlania pojedynczego obrazu.

361

x Szybkie wyszukiwanie obrazów

I Przeglądanie obrazów z przeskokiem (przeskok wyświetlania)

Podczas wyświetlania pojedynczego obrazu można użyć pokrętła
& lt; 6 & gt; w celu przeglądania obrazów z przeskokiem do przodu lub do
tyłu, zgodnie z wybraną metodą przeskoku.

1

Wybierz pozycję
[Skoki za pom. 6].
? Na karcie [32] wybierz pozycję
[Skoki za pom. 6], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

przeskoku.
2 Wybierz metodę przeskoku,
? Wybierz metodę
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

d: Wyświetlaj obrazy jeden po
drugim

e: Wyświetlaj co 10 obraz
f: Wyświetlaj co 100 obraz
g: Wyświetlaj wg daty
h: Wyświetlaj wg folderu
i: Wyświetlaj tylko filmy
j: Wyświetlaj tylko zdjęcia
P: Wyświetlaj tylko obrazy
chronione

k: Wyświetlaj obrazy wg oceny
(p.371)
Obróć pokrętło & lt; 6 & gt; , aby
dokonać wyboru.

362

x Szybkie wyszukiwanie obrazów

Przegl
3 międzyądaj obrazy, przeskakując
nimi.

Metoda przeskoku
Pozycja odtwarzania

? Naciśnij przycisk & lt; x & gt; , aby
odtworzyć obrazy.
? W trybie wyświetlania pojedynczego
obrazu obróć pokrętło & lt; 6 & gt; .
? Można przeglądać materiały przy
użyciu ustawionej metody.

? Aby wyszukiwać obrazy według daty fotografowania, wybierz opcję [Data].
? Aby wyszukiwać obrazy według folderu, wybierz pozycję [Folder].
? Jeśli na karcie zostały zapisane zarówno filmy, jak i zdjęcia, wybierz
opcję [Filmy] lub [Zdjęcia], aby wyświetlać odpowiednio tylko filmy lub
tylko zdjęcia.
? Jeśli żaden obraz nie odpowiada wybranej opcji [Ochrona] lub [Ocena],
przeglądanie obrazów przy pomocy pokrętła & lt; 6 & gt; jest niemożliwe.

363

u Powiększanie obrazów
Zarejestrowany obraz można powiększyć na monitorze LCD w skali od
około 1,5 do 10x.

1

Pozycja powiększonego obszaru

Powiększ obraz.
? Obraz można powiększyć w następujący sposób:
1. Podczas odtwarzania obrazów (wyświetlanie
pojedynczego obrazu) 2. Podczas kontrolnego
wyświetlania po wykonaniu zdjęcia 3. W stanie
gotowości do fotografowania.
? Naciśnij przycisk & lt; u & gt; .
? Zostanie wyświetlony widok
powiększony. Obszar powiększony
i ikona [6u] będą wyświetlane
w prawym dolnym rogu ekranu.
? Powiększenie obrazu zwiększa się wraz
z obracaniem pokrętła & lt; 6 & gt; w prawo.
Można powiększyć obraz do 10x.
? Powiększenie obrazu zmniejsza się wraz
z obracaniem pokrętła & lt; 6 & gt; w lewo.
Tylko w przypadku punktów 1. i 3. dalsze
obracanie pokrętła spowoduje
wyświetlenie indeksu (str. 361).

obraz.
2 Przewiń powiększony & lt; 9 & gt; , aby
? Użyj multi-sterownika
przesunąć powiększony obraz.
? Aby wyłączyć widok powiększony,
naciśnij przycisk & lt; u & gt; lub & lt; x & gt; .
Spowoduje to powrót do wyświetlania
pojedynczego obrazu.

? Tylko w przypadku 1 i 3 obrót pokrętła & lt; 5 & gt; umożliwia wyświetlenie
innego obrazu z zachowaniem powiększenia.
? Filmu nie można powiększyć.

364

u Powiększanie obrazów

3 Ustawienia powiększenia
Na karcie [33] po wybraniu opcji
[Powiększenie(ok.)] można wybrać
początkowe powiększenie i początkowe
położenie widoku powiększonego.

? 1x (brak powiększenia)
Obraz nie zostanie powiększony. Widok powiększony rozpocznie się
od wyświetlania pojedynczego obrazu
? 2x, 4x, 8x, 10x (od centrum)
Widok powiększony rozpocznie się od środka obrazu w wybranym
powiększeniu.
? Rzeczywisty rozmiar (od wybranego punktu)
Zapisane piksele obrazu będą wyświetlane w skali ok. 100%. Widok powiększony
rozpocznie się od punktu AF, w którym uzyskano ostrość. W przypadku ostrości
ręcznej widok powiększony rozpocznie się od środka obrazu.
? Jak ostatnie powiększenie (od centrum)
Powiększenie będzie takie same jak ostatnim razem, kiedy
wyszedłeś z widoku powiększonego za pomocą przycisku & lt; x & gt;
lub & lt; u & gt; . Widok powiększony rozpocznie się od środka obrazu.
W przypadku obrazów wykonanych w trybie [u+Śledzenie] lub
[FlexiZone - Single] (str. 299) lub za pomocą opcji [Dystorsja] z wybranym
ustawieniem [Włącz] (str. 182) widok powiększony rozpoczyna się od środka
obrazu, nawet jeśli ustawiono opcję [Rzecz.rozmiar (od wybr. punktu)].

365

X Porównywanie obrazów (wyświetlanie dwóch obrazów)
Na monitorze LCD można zestawić dwa obrazy obok siebie. Podczas wyświetlania
dwóch obrazów można użyć widoku powiększonego lub przeskoku wyświetlania.
Można również włączyć ochronę obrazu, ustawić ocenę lub usunąć obrazy.

1

Ustawianie wyświetlania dwóch
obrazów
? Podczas odtwarzania obrazów
naciśnij przycisk & lt; X & gt; .
? Zostanie wyświetlony indeks dwóch
obrazów. Aktualnie zaznaczony obraz
będzie oznaczony pomarańczową ramką.

2 Wybierz obrazy, które mają być
porównane.
? Naciśnięcie przycisku & lt; 0 & gt; powoduje
przełączanie pomarańczowej ramki
między dwoma obrazami.
? Obróć pokrętło & lt; 5 & gt; , aby wybrać obraz.
? Powtórz procedurę, aby wybrać drugi
obraz do porównania.
? Jeśli zdjęcia po lewej i po prawej stronie
są takie same, na lewo do góry od obu
obrazów pojawi się ikona [
].
? Naciskając przycisk & lt; Q & gt; , możesz ustawić to
samo powiększenie i obszar powiększenia dla
obu obrazów. (Ustawienia powiększenia zostaną
dopasowane do obrazu niepodświetlonego za
pomocą pomarańczowej ramki).
? Przytrzymując przycisk & lt; x & gt; , można
wyświetlić obraz podświetlony za pomocą
pomarańczowej ramki jako pojedynczy obraz.
? Aby wrócić do poprzedniego ekranu,
naciśnij przycisk & lt; X & gt; .
? Naciśnięcie przycisku & lt; B & gt; umożliwia zmianę ekranu informacji.
? W ten sposób nie można odtwarzać filmów.

366

b Obracanie obrazu
Istnieje możliwość obrócenia wyświetlonego obrazu do żądanej orientacji.

1

Wybierz opcję [Obróć obraz].
? Na karcie [31] wybierz pozycję
[Obróć obraz], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pobraz. & lt; 5 & gt; , aby wybrać
? Obróć okrętło
obraz, który ma zostać obrócony.
? Obraz można również wybrać
w widoku indeksu (str. 361).

ćo
3 Obróżdebraz.nięcie przycisku & lt; 0 & gt;
? Ka
naciś
spowoduje obrót obrazu w prawo:
90° 9 270° 9 0°.
? Aby obrócić inny obraz, powtórz
czynności opisane w punkcie 2 i 3.

? Jeśli w pozycji [51: Auto-obracanie] ustawiono opcję [Wł.zD]
(str. 395) przed rozpoczęciem wykonywania pionowych zdjęć, nie będzie
potrzeby obracania zdjęć w sposób opisany powyżej.
? Jeśli obrócony obraz nie jest wyświetlany w odpowiedniej orientacji
podczas odtwarzania, należy wybrać w pozycji [51: Auto-obracanie]
opcję [Wł.zD].
? Nie można obrócić filmu.

367

K Ochrona obrazów
Funkcja ochrony obrazu zapobiega jego przypadkowemu usunięciu.

3 Ochrona pojedynczego obrazu

1

Wybierz pozycję [Ochrona
obrazów].
? Na karcie [31] wybierz pozycję
[Ochrona obrazów], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
? Zostanie wyświetlony obraz.

Ikona ochrony obrazu

3 Wybierz pobraz. & lt; 5 & gt; , aby wybrać
? Obróć okrętło
obraz, który ma być chroniony.
? Obraz lub film można również wybrać
w widoku indeksu (str. 361).

4 Włącz śochronę obrazu.w celu
? Naci nij przycisk & lt; 0 & gt;
ochrony wybranego obrazu. U góry
ekranu pojawi się ikona & lt; K & gt; .
? Aby anulować ochronę obrazu,
ponownie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
Ikona & lt; K & gt; zniknie z ekranu.
? Aby włączyć ochronę innego obrazu,
powtórz czynności opisane w
punktach 3 i 4.

368

K Ochrona obrazów

3 Ochrona wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość włączenia ochrony wszystkich obrazów w folderze
lub na karcie.
W przypadku wybrania pozycji
[Wszystkie obrazy w folderze] lub
[Wszystkie obrazy na karcie] w menu
[31: Ochrona obrazów] chronione
będą wszystkie obrazy w folderze lub
na karcie.
Aby anulować ochronę obrazu, wybierz
pozycję [Kasuj wybór obrazów
w folderze] lub [Kasuj wybór
obrazów na karcie].

Sformatowanie karty (str. 67) spowoduje także usunięcie obrazów
chronionych.
? Istnieje także możliwość włączenia ochrony filmów.
? Włączenie ochrony obrazu zapobiega jego usunięciu przez funkcję
usuwania obrazów. Aby usunąć chroniony obraz, należy najpierw
wyłączyć ochronę.
? Po usunięciu wszystkich obrazów (str. 393) na karcie pozostaną tylko
chronione obrazy. Jest to przydatne, gdy użytkownik chce usunąć
jednocześnie wszystkie zbędne obrazy.
? Po wybraniu opcji [Wszystkie obrazy na karcie] lub [Kasuj wybór
obrazów na karcie] funkcja ochrony obrazów na karcie wybranej dla opcji
[Zapis/odtw.] lub [Odtwarzanie] w menu [51: Wybór funk.zapisu+karty/
fold.] zostanie odpowiednio włączona lub wyłączona.

369

K Ochrona obrazów

Ochrona obrazów za pomocą przycisku & lt; c & gt;
Podczas odtwarzania obrazu można użyć przycisku & lt; c & gt; , aby
włączyć ochronę obrazu.

1

Wybierz opcję [F-cja przyc. m].
? Na karcie [53] wybierz pozycję [F-cja
przyc. m], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz opcję [Ochrona].
3 Wybierznijobraz. & lt; x & gt; , aby
? Naciś przycisk
odtworzyć obrazy.
? Obróć pokrętło & lt; 5 & gt; , aby wybrać
obraz, który ma być chroniony.
? Obraz lub film można również wybrać
w widoku indeksu (str. 361).

ochronę obrazu.
4 Włącznaciśnięciu przycisku & lt; c & gt;
? Po
obraz będzie chroniony i zostanie
wyświetlona ikona & lt; K & gt; .
? Aby anulować ochronę obrazu,
ponownie naciśnij przycisk & lt; c & gt; .
Ikona & lt; K & gt; zniknie z ekranu.

370

Ustawianie ocen
Obrazy (zdjęcia i filmy) można oceniać za pomocą jednego z pięciu
znaczników oceny: l/m/n/o/p. Funkcja ta jest nazywana
ocenianiem.

Ocena obrazów za pomocą przycisku & lt; c & gt;

1

Wybierz obraz.
? Podczas odtwarzania, obróć pokrętło
& lt; 5 & gt; , aby wybrać obraz lub film,
który ma zostać oceniony.
? Obraz lub film można również wybrać
w widoku indeksu (str. 361).

2 Oceńżobraz. naciśnięcie przycisku
? Ka de kolejne
& lt; c & gt; powoduje zmianę znacznika
oceny: l/m/n/o/p/brak.
? Aby ocenić inny obraz, powtórz
czynności opisane w punktach 1 i 2.

? Jeżeli w pozycji [53: F-cja przyc. m] wybrano opcję [Ochrona],
zmień ją na [Ocena].
? Po naciśnięciu przycisku & lt; Q & gt; , przy wybranej opcji [Ocena] w pozycji
[53: F-cja przyc. m], można wskazać znaczniki oceny dostępne po
naciśnięciu przycisku & lt; c & gt; .

371

Ustawianie ocen

3 Ustawianie ocen za pomocą menu

1

Wybierz pozycję [Ocena].
? Na karcie [32] wybierz pozycję
[Ocena], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pobraz. & lt; 5 & gt; , aby wybrać
? Obróć okrętło
obraz lub film, który ma zostać
oceniony.
? Jeśli naciśniesz przycisk & lt; u & gt;
i obrócisz pokrętło & lt; 6 & gt; w lewo,
możesz wybrać obraz z podglądu
trzech obrazów. Aby wrócić do
wyświetlania pojedynczych obrazów,
obróć pokrętło & lt; 6 & gt; w prawo.

obraz.
3 Oceń naciśnięciu przycisku & lt; 0 & gt;
? Po
pojawi się niebieska ramka
zaznaczenia, jak to pokazano na
zrzucie ekranu.
? Obróć pokrętło & lt; 5 & gt; , aby wybrać
ocenę, a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .
? W przypadku każdej oceny jest
obliczana łączna liczba ocenionych
i wyświetlonych obrazów.
? Aby ocenić inny obraz, powtórz
czynności opisane w punktach 2 i 3.

372

Ustawianie ocen

Jednocześnie można wyświetlić do 999 obrazów z tą samą oceną. Jeśli
istnieje więcej niż 999 obrazów z daną oceną, zostanie wyświetlone
oznaczenie [###].
Wykorzystanie systemu ocen
? Dzięki ustawieniu [32: Skoki za pom. 6] można wyświetlać tylko
obrazy o określonej ocenie.
? Opcja [32: Pokaz przezr.] umożliwia odtwarzanie obrazów
z określoną oceną.
? Oprogramowanie Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS,
str. 537) umożliwia wybieranie obrazów z określoną oceną
(tylko zdjęcia).
? W przypadku systemu Windows 8.1, Windows 8, Windows 7
i Windows Vista ocenę można sprawdzić na ekranie informacji o pliku
i w dostarczonej przeglądarce obrazów (tylko zdjęcia).

373

Q Szybkie nastawy podczas odtwarzania
Podczas odtwarzania można nacisnąć przycisk & lt; Q & gt; , aby ustawić
następujące funkcje: [J: Ochrona obrazów], [b: Obróć obraz], [9:
Ocena], [R: Obróbka obrazu RAW] (tylko obrazy RAW), [S: Zmień
rozmiar] (tylko obrazy JPEG), [ : Alarm prześwietlenia], [ :
Wyświetlanie punktu AF] oraz [e: Skoki za pomocą 6].
W przypadku filmów można ustawić tylko funkcje pogrubione powyżej.

1

Naciśnij przycisk & lt; Q & gt; .
? Podczas odtwarzania obrazu naciśnij
przycisk & lt; Q & gt; .
? Zostaną wyświetlone opcje szybkich
nastaw.

ustaw opcj .
2 Zaznacz imulti-sterownikę & lt; 9 & gt; w górę
? Nachyl
lub w dół, aby wybrać funkcję.
? W dolnej części ekranu zostanie
wyświetlone ustawienie
wybranej funkcji.
? Obróć pokrętło & lt; 5 & gt; , aby ustawić
żądaną wartość.
? W przypadku opcji Obróbka obrazu
RAW i Zmiana rozmiaru naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; i ustaw funkcję.
Szczegółowe informacje dotyczące
funkcji Obróbka obrazu RAW można
znaleźć na str. 398. Szczegółowe
informacje dotyczące funkcji Zmiana
rozmiaru można znaleźć na str. 403.
Aby anulować, naciśnij
przycisk & lt; M & gt; .

3 Zamknijnijekran ustawień. wyjść
? Naciś przycisk & lt; Q & gt; , aby
z ekranu szybkich nastaw.

374

Q Szybkie nastawy podczas odtwarzania

Aby obrócić obraz, wybierz w pozycji [51: Auto-obracanie] opcję
[Wł.zD]. Jeśli w pozycji [51: Auto-obracanie] wybrano opcję [Wł.D]
lub [Wył.], ustawienie [b Obróć obraz] zostanie zarejestrowane
w parametrach obrazu, jednak aparat nie będzie obracał obrazów
podczas wyświetlania.
? Naciśnięcie przycisku & lt; Q & gt; podczas wyświetlania indeksu powoduje
przejście do wyświetlania pojedynczego obrazu i wyświetlenie ekranu
szybkich nastaw. Ponowne naciśnięcie przycisku & lt; Q & gt; powoduje powrót
do indeksu.
? W przypadku zdjęć wykonanych innym aparatem liczba dostępnych opcji
może być ograniczona.

375

k Oglądanie filmów
Istnieją trzy sposoby odtwarzania nagranych filmów:

Odtwarzanie na ekranie telewizora

(str. 385).

Po podłączeniu aparatu do telewizora
za pomocą kabla HDMI HTC-100
(sprzedawany oddzielnie) można
odtwarzać zdjęcia i filmy z aparatu
na telewizorze.

? Jeśli nagrywarka z dyskiem twardym nie jest wyposażona w złącze
HDMI IN, nie można podłączyć do niej aparatu za pomocą kabla HDMI.
? Nawet jeśli aparat zostanie podłączony do nagrywarki z dyskiem
twardym za pomocą kabla USB, nie będzie można odtwarzać ani
zapisywać filmów i zdjęć.

Odtwarzanie na monitorze LCD aparatu

(str. 378-379)

Filmy można odtwarzać na monitorze
LCD aparatu. Można również edytować
pierwsze i ostatnie sceny filmu, a także
odtwarzać obrazy oraz filmy znajdujące
się na karcie w formie automatycznego
pokazu przezroczy.

Filmu, który był edytowany za pomocą komputera, nie można zapisać
ponownie na karcie i odtworzyć za pomocą aparatu.

376

k Oglądanie filmów

Odtwarzanie i edytowanie za pomocą komputera

(str. 537).

Pliki filmów nagrane na karcie można
przenieść do komputera, aby odtwarzać
je za pomocą oprogramowania
ImageBrowser EX (oprogramowanie EOS).

Do płynnego odtwarzania filmów na komputerze wymagany jest komputer
o wysokiej wydajności. Informacje dotyczące wymagań sprzętowych
komputera dla oprogramowania ImageBrowser EX można znaleźć w pliku
,,ImageBrowser EX Instrukcja obsługi" (PDF)
Jeśli do odtwarzania lub edytowania filmów ma być używane dostępne
w sprzedaży oprogramowanie, należy się upewnić, że obsługuje ono pliki
w formacie MOV lub MP4. Szczegółowe informacje na temat dostępnego
w sprzedaży oprogramowania można uzyskać od jego producenta.

377

k Odtwarzanie filmów

1

Odtwórz obraz.
? Naciśnij przycisk & lt; x & gt; , aby
wyświetlić obraz.

2 Wybierz pfilm.tło & lt; 5 & gt; , aby wybrać
? Obróć okrę
film, który ma zostać odtworzony.
? Ikona & lt; s1 & gt; pojawiająca się w lewym
górnym rogu podczas wyświetlania
pojedynczego obrazu oznacza film.
? Otwory perforacji widoczne na lewej krawędzi obrazu
w trybie indeksu oznaczają film. Ponieważ filmów
nie można odtwarzać w trybie indeksu, należy
przejść do trybu wyświetlania pojedynczego
obrazu, naciskając przycisk & lt; 0 & gt; .

wy
3 W trybienaciświetlania pojedynczego
obrazu
śnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Na dole ekranu pojawi się panel odtwarzania filmu.

4 Odtwórz film. ę [7] (Odtwórz),
? Wybierz pozycj
Głośnik (do obsługi dźwięku)

a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Rozpocznie się odtwarzanie filmu.
? Aby zatrzymać odtwarzanie filmu,
należy nacisnąć przycisk & lt; 0 & gt; .
? Głośność można regulować podczas
odtwarzania filmu, obracając pokrętło & lt; 6 & gt; .
? Dodatkowe informacje na temat odtwarzania
można znaleźć na następnej stronie.

? Przed odsłuchaniem dźwięku filmu za pomocą słuchawek zmniejsz
głośność, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.
? Aparat może nie odtwarzać filmów nagranych za pomocą innych aparatów.

378

k Odtwarzanie filmów

Panel odtwarzania filmu
Operacja

Opis opcji odtwarzania

7 Odtwórz

Naciśnięcie przycisku & lt; 0 & gt; umożliwia odtwarzanie lub zatrzymanie filmu.

8 Zwolnione tempo

Do regulacji tempa służy pokrętło & lt; 5 & gt; . Informacje
o tempie są podawane w prawym górnym rogu ekranu.

5 Klatka pierwsza Wyświetlanie pierwszej klatki filmu.
Każde naciśnięcie przycisku & lt; 0 & gt; powoduje wyświetlenie
3 Klatka poprzednia klatki poprzedniej. Przytrzymanie przycisku & lt; 0 & gt;
spowoduje przewinięcie filmu do tyłu.
6 Klatka
następna

Każde naciśnięcie przycisku & lt; 0 & gt; powoduje wyświetlenie
następnej klatki filmu. Przytrzymanie przycisku & lt; 0 & gt;
spowoduje przewinięcie filmu do przodu.

4 Klatka ostatnia

Wyświetlanie ostatniej klatki filmu.

X Edycja

Wyświetlanie ekranu edycji (str. 380).
Pozycja odtwarzania

mm' ss"

Czas odtwarzania (minuty:sekundy, po ustawieniu opcji
[Licznik czasu odt: Czas nag])

hh:mm:ss.ff (DF)
Kod czasowy (godziny:minuty:sekundy:klatki, po
hh:mm:ss:ff (NDF) ustawieniu opcji [Licznik czasu odt: Kod czasowy])
9 Głośność

Obracając pokrętło & lt; 6 & gt; , można regulować głośność
wbudowanego głośnika (str. 378) lub słuchawek.

32

Aby wrócić do wyświetlania pojedynczego obrazu, naciśnij
przycisk & lt; M & gt; .

? W przypadku w pełni naładowanego akumulatora LP-E6N czas ciągłego
odtwarzania w temperaturze pokojowej (23°C) wyniesie około 3 godz. i 20 min.
? Podłączenie dostępnych w sprzedaży słuchawek z wtykiem o średnicy
3,5 mm stereo mini do terminala słuchawek aparatu (str. 23) umożliwia
odsłuchiwanie nagranego dźwięku (str. 337).
? Po podłączeniu aparatu do telewizora w celu odtwarzania filmu (str. 385)
głośność należy regulować za pomocą elementów sterujących
telewizora. (Obracanie pokrętła & lt; 6 & gt; nie spowoduje zmiany głośności.)
Jeżeli występuje efekt sprzężenia zwrotnego, umieść aparat dalej od
telewizora lub zmniejsz głośność dźwięku w telewizorze.
? Zdjęcie wykonane w trakcie nagrywania filmu będzie wyświetlane przez
około 1 sekundę podczas odtwarzania filmu.

379

X Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu
Pierwszą i ostatnia scenę filmu można edytować z dokładnością do około 1 s.

1

Na ekranie odtwarzania filmu
wybierz pozycję [X].
? Panel edycji filmu zostanie
wyświetlony u dołu ekranu.

2 Określ fragment do ]edycji.
? Wybierz pozycję [U (Skróć
początek) lub [V] (Skróć koniec),
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Przechyl multi-sterownik & lt; 9 & gt;
w lewo lub w prawo, aby wyświetlić
poprzednie lub następne klatki.
Trzymanie wciśniętego przycisku
spowoduje szybkie przewijanie klatek
do przodu lub do tyłu. Obróć pokrętło
& lt; 5 & gt; , aby odtwarzać kolejne klatki.
? Po określeniu, która część ma zostać
usunięta, naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
Fragment zaznaczony na szaro
u góry ekranu oznacza część filmu,
która pozostanie.

dytowany
3 Sprawdź epozycję [7] ifilm.śnij
? Wybierz
naci
przycisk & lt; 0 & gt; , aby odtworzyć
edytowany film.
? Aby zmienić fragment do edycji,
wróć do punktu 2.
? Aby anulować edycję, naciśnij
przycisk & lt; M & gt; , a następnie
wybierz opcję [OK] na ekranie
potwierdzenia.

380

X Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu

film.
4 Zapisz edytowanyW], a następnie
? Wybierz pozycję [
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Zostanie wyświetlony ekran
zapisywania.
? Aby zapisać film jako nowy, wybierz
pozycję [Nowy plik]. Aby zapisać plik
filmu, zastępując oryginał, wybierz
pozycję [Zastąp], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Na ekranie potwierdzenia wybierz
opcję [OK], aby zapisać edytowany
film i wrócić do ekranu odtwarzania.

? W związku z tym, że edycja jest przeprowadzana z dokładnością do
około 1 sekundy (pozycja oznaczona symbolem [ ] w górnej części
ekranu), dokładna pozycja, w której film będzie edytowany, może różnić
się od pozycji, która została określona.
? Jeśli na karcie jest za mało wolnego miejsca, pozycja [Nowy plik] nie
będzie dostępna.
? Słaby stan akumulatora uniemożliwia edycję filmów. Użyj w pełni
naładowanego akumulatora.
? Za pomocą aparatu nie można edytować filmów nagranych innymi
aparatami.

381

3 Pokaz przezroczy (automatyczne odtwarzanie)
Aparat umożliwia wyświetlanie obrazów zapisanych na karcie w formie
automatycznego pokazu przezroczy.

1

Liczba obrazów, które mają zostać odtworzone

Wybierz pozycję [Pokaz przezr.].
? Na karcie [32] wybierz pozycję
[Pokaz przezr.], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

obrazy, które
2 Zaznacz dtworzone. mają
zostać o
? Wybierz żądaną opcję na ekranie, a
następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
Wszystkie obrazy/Filmy/Zdjęcia/
Ochrona
? Wybierz jedną z poniższych opcji:
[jWszyst.obr.] [kFilmy]
[zZdjęcia] [JOchrona].
Następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
Data/Folder/Ocena
? Wybierz jedną z poniższych opcji:
[iData] [nFolder] [9Ocena].
? Po zaznaczeniu pozycji & lt; zH & gt;
naciśnij przycisk & lt; B & gt; .
? Wybierz żądane ustawienie,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

Data

382

Folder

Ocena

3 Pokaz przezroczy (automatyczne odtwarzanie)

Element

Opis opcji odtwarzania

jWszystkie obrazy

Odtworzone zostaną wszystkie zdjęcia i filmy znajdujące się
na karcie pamięci.

iData

Odtworzone zostaną zdjęcia i filmy zarejestrowane danego dnia.

nFolder

Odtworzone zostaną zdjęcia i filmy z zaznaczonego folderu.

kFilmy

Odtworzone zostaną tylko filmy znajdujące się na karcie pamięci.

zZdjęcia

Odtworzone zostaną tylko zdjęcia znajdujące się na karcie pamięci.

JChroniony

Odtworzone zostaną tylko chronione zdjęcia i filmy
znajdujące się na karcie pamięci.

9Ocena

Zostaną wyświetlone tylko zdjęcia i filmy z wybraną oceną.

3 Skonfiguruj funkcję [Nastawy]
zgodnie z potrzebami.
? Wybierz pozycję [Nastawy],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Ustaw opcje [Czas wyświetl.]
i [Powtarzanie] dla zdjęć.
? Po skonfigurowaniu ustawień naciśnij
przycisk & lt; M & gt; .
Czas wyświetlania

Powtarzanie

Po wybraniu opcji [Wszyst.obr.] zostaną odtworzone obrazy z karty
wybranej w opcji [Zapis/odtw.] lub [Odtwarzanie] w menu [51: Wybór
funk.zapisu+karty/fold.].

383

3 Pokaz przezroczy (automatyczne odtwarzanie)

przezroczy.
4 Rozpocznij pokazStart], a następnie
? Wybierz pozycję [
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Po wyświetleniu informacji
[Pobieranie obrazu...] rozpocznie się
pokaz przezroczy.

5 Zakończ pokazć przezroczy.
? Aby zakończy pokaz przezroczy
i wrócić do ekranu ustawień, naciśnij
przycisk & lt; M & gt; .

? Aby wstrzymać pokaz przezroczy, naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; . Podczas
wstrzymania wyświetlania w lewym górnym rogu obrazu będzie
wyświetlany symbol [G]. Aby wznowić pokaz przezroczy, ponownie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Podczas automatycznego odtwarzania można nacisnąć przycisk
& lt; B & gt; , aby zmienić format wyświetlania zdjęć (str. 354).
? Do regulacji głośności podczas odtwarzania filmu służy pokrętło & lt; 6 & gt; .
? Obrót pokrętłem & lt; 5 & gt; podczas automatycznego odtwarzania lub
wstrzymania umożliwia wyświetlenie innego obrazu.
? Funkcja automatycznego wyłączania nie zadziała podczas
automatycznego odtwarzania.
? Czas wyświetlania zależy od obrazu.
? Informacje na temat wyświetlania pokazu przezroczy na ekranie
telewizora można znaleźć na stronie 385.

384

Wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora
Po podłączeniu aparatu do telewizora za pomocą kabla HDMI (sprzedawanego
oddzielnie) można odtwarzać zdjęcia i filmy z aparatu na telewizorze. Zaleca się
korzystanie z kabla HDMI HTC-100 (sprzedawanego oddzielnie).
Jeżeli na ekranie telewizora nie pojawia się obraz, w pozycji
[53: Standard TV] wybierz opcję [Dla NTSC] lub [Dla PAL]
(w zależności od standardu obrazu telewizora).

1

Podłącz kabel HDMI do aparatu.
? Skieruj logo & lt; dHDMI MINI & gt; wtyku
w stronę przedniej części aparatu,
a następnie włóż wtyk do złącza
& lt; D & gt; .

kabel
do telewizora.
2 Podłączcz wtyk HDMI HDMI do złącza
? Podłą
kabla
HDMI IN telewizora.

3
4
5

Włącz telewizor i przełącz odbiór
na wejście wideo, a następnie
wybierz odpowiedni port.
Ustaw przełącznik zasilania
aparatu w pozycji & lt; 1 & gt; .
Naciśnij przycisk & lt; x & gt; .
? Obraz zostanie wyświetlony na ekranie
telewizora (na monitorze LCD aparatu nie
będą wyświetlane żadne informacje).
? Obrazy będą automatycznie
wyświetlane w optymalnej
rozdzielczości telewizora.
? Naciśnięcie przycisku & lt; B & gt;
umożliwia zmianę formatu wyświetlania.
? Informacje dotyczące odtwarzania
filmów można znaleźć na stronie 378.

385

Wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora

? Głośność filmu należy wyregulować w telewizorze. Głośności nie można
regulować w aparacie.
? Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla łączącego aparat
z telewizorem należy wyłączyć aparat i telewizor.
? W przypadku niektórych telewizorów część wyświetlanego obrazu może zostać przycięta.
? Do złącza & lt; D & gt; aparatu nie należy podłączać wyjść innych
urządzeń. W przeciwnym razie może to spowodować awarię.
? Niektóre telewizory mogą nie być przystosowane do wyświetlania nagranych filmów.

Korzystanie z telewizorów zgodnych ze standardem HDMI CEC
Jeśli telewizor podłączony do aparatu za pomocą kabla HDMI jest
zgodny ze standardem HDMI CEC*, można sterować odtwarzaniem
przy pomocy pilota zdalnego sterowania telewizora.
* Standardowa funkcja HDMI pozwalająca przesyłać sygnały sterujące pomiędzy
połączonymi urządzeniami, dzięki czemu można sterować nimi za pomocą
jednego pilota zdalnego sterowania.

1

Wybierz w pozycji
[Ster.przezHDMI] opcję [Włącz].
? Na karcie [33] wybierz pozycję
[Ster.przezHDMI], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz pozycję [Włącz], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

do telewizora.
2 Podłącz aparat aparat do telewizora,
? Aby podłączyć
użyj kabla HDMI.
? Wejście telewizora automatycznie
przełączy się na port HDMI podłączony do
aparatu. Jeśli nie nastąpi automatyczne
przełączenie, należy skorzystać z pilota
telewizora, aby wybrać złącze HDMI IN,
do którego podłączono kabel.

386

Wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora

& gt; aparatu.
3 Naciśnij przycisk & lt; xekranie telewizora
? Obraz zostanie wyświetlony na
i będzie można sterować odtwarzaniem za
pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

obraz.
4 Wybierz pilot zdalnego sterowania
? Skieruj
w stronę telewizora, a następnie naciśnij
przycisk ?/?, aby wybrać obraz.
Menu odtwarzania zdjęć

5 Naciśnij przycisk Enter na pilocie
zdalnego sterowania.

Menu odtwarzania filmów
: Powrót
: Indeks 9 obrazów
: Odtwórz film
: Pokaz przezroczy
: Wyświetl informacje
o obrazie
: Obracanie

? Zostanie wyświetlone menu i będzie możliwe
wykonywanie operacji odtwarzania
przedstawionych po lewej stronie.
? Naciśnij przycisk ?/? na pilocie zdalnego
sterowania, aby wybrać żądaną opcję, a następnie
naciśnij przycisk Enter. W przypadku pokazu
przezroczy naciśnij przycisk ?/?, aby wybrać opcję,
a następnie naciśnij przycisk Enter.
? Po wybraniu pozycji [Powrót] i naciśnięciu
przycisku Enter menu zniknie i przy pomocy
przycisku ?/? można będzie wybrać obraz.

Podczas wyświetlania dwóch obrazów (str. 366), sterowanie odtwarzaniem za pomocą
pilota telewizora jest niemożliwe. Aby wykorzystać pilota telewizora do odtwarzania,
naciśnij przycisk & lt; X & gt; , by powrócić do wyświetlania pojedynczego obrazu.
? Niektóre telewizory wymagają w pierwszej kolejności włączenia
standardu złącza HDMI CEC. Szczegółowe informacje można znaleźć w
instrukcji obsługi telewizora.
? Niektóre telewizory, nawet te zgodne ze standardem HDMI CEC, mogą
nie funkcjonować prawidłowo. W takim przypadku w pozycji [33:
Ster.przezHDMI] wybierz opcję [Wyłącz] i steruj odtwarzaniem za
pomocą aparatu.

387

a Kopiowanie obrazów
Obrazy nagrane na karcie można skopiować na inną kartę.

3 Kopiowanie pojedynczego obrazu

1

Wybierz pozycję [Kopiowanie obr.].
? Na karcie [31] wybierz pozycję
[Kopiowanie obr.], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

Wyb.obraz].
2 Wybierz pozycję [karty źródłowej
? Sprawdź numery
i karty docelowej oraz ilość
dostępnego miejsca.
? Wybierz pozycję [Wyb.obraz],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
Najniższy numer pliku
Liczba obrazów w folderze

Nazwa folderu
Najwyższy numer pliku

3 Wybierz folder. zawierający obraz,
? Wybierz folder
który chcesz skopiować, a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Obrazy wyświetlane po prawej
stronie pomagają w wyborze
żądanego zdjęcia.
? Zostaną wyświetlone obrazy
w wybranym folderze.

Źródłem kopiowania jest karta wybrana dla opcji [Zapis/odtw.] lub
[Odtwarzanie] w menu [51: Wybór funk.zapisu+karty/fold.].

388

a Kopiowanie obrazów

Łączna liczba wybranych obrazów

4 Wybierz obrazy, które mają być
skopiowane.
? Obróć pokrętło & lt; 5 & gt; , aby wybrać
obraz, który ma być skopiowany,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? W lewym górnym rogu ekranu pojawi
się ikona [X].
? Jeśli naciśniesz przycisk & lt; u & gt;
i obrócisz pokrętło & lt; 6 & gt; w lewo,
możesz wybrać obraz z podglądu
trzech obrazów. Aby wrócić do
wyświetlania pojedynczych obrazów,
obróć pokrętło & lt; 6 & gt; w prawo.
? Aby wybrać inny obraz do
skopiowania, powtórz punkt 4.

nij przycisk & lt; c & gt; .
5 Naciśwybraniu wszystkich obrazów,
? Po
które mają być skopiowane, naciśnij
przycisk & lt; c & gt; .

6 Wybierz pozycj,ęna[OK].ą zostaną
? Sprawdź kartę
któr
skopiowane obrazy, a następnie
wybierz pozycję [OK].

7 Wybierz folder docelowy. którego
? Wybierz folder docelowy, do
chcesz skopiować obrazy,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Aby utworzyć nowy folder, wybierz
opcję [Utwórz folder].

389

a Kopiowanie obrazów

8 Wybierz pozycję [OK]. źródłowej
? Sprawdź informacje karty
i karty docelowej, a następnie
wybierz pozycję [OK].

? Rozpocznie się kopiowanie i zostanie
wyświetlony postęp kopiowania.
? Po zakończeniu kopiowania zostanie
wyświetlony wynik. Wybierz pozycję
[OK], aby powrócić do ekranu
wyświetlanego w punkcie 2.

3 Kopiowanie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość skopiowania wszystkich obrazów w folderze lub
na karcie.
W pozycji [x1:Kopiowanie obr.],
po wybraniu opcji [Wyb.n] lub
[Wszystkie], można skopiować
wszystkie obrazy znajdujące się
w folderze lub na karcie.

390

a Kopiowanie obrazów

? Nazwa pliku skopiowanego obrazu będzie taka sama, jak nazwa pliku
obrazu źródłowego.
? Jeśli została wybrana opcja [Wyb.obraz], nie można jednocześnie
skopiować obrazów w wielu folderach. Wybierz obrazy w każdym
folderze, aby skopiować je kolejno folderami.
? Jeśli obraz jest kopiowany do folderu docelowego lub na kartę, na której
znajduje się obraz o takim samym numerze pliku, zostaną wyświetlone
następujące pozycje: [Pomiń obraz i kontynuuj], [Zastąp istniejący
obraz], [Przerwij kopiowanie]. Wybierz metodę kopiowania,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
o [Pomiń obraz i kontynuuj]: obrazy w folderze źródłowym o takim
samym numerze pliku jak obrazy w folderze docelowym zostaną
pominięte i nie będą skopiowane.
o [Zastąp istniejący obraz]: obrazy w folderze docelowym o takim
samym numerze pliku jak obrazy w folderze źródłowym (w tym obrazy
chronione) zostaną zastąpione.
Jeśli obraz z poleceniem wydruku (str. 421) zostanie zastąpiony, należy
ponownie ustawić polecenie wydruku.
? Informacje o poleceniu wydruku, informacje o transferze oraz informacje
o zleceniu fotoksiążki nie zostaną zachowane, kiedy obraz zostanie
skopiowany.
? Podczas kopiowania nie jest możliwe wykonywanie zdjęć. Przed
wykonaniem zdjęcia wybierz pozycję [Przerwij].

391

L Usuwanie obrazów
Niepotrzebne zdjęcia można zaznaczać i usuwać z aparatu pojedynczo
lub grupowo. Chronione obrazy (str. 368) nie zostaną usunięte.
Usuniętego obrazu nie można odzyskać. Przed usunięciem obrazu należy
upewnić się, że jest zbędny. Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu ważnych
obrazów, należy skorzystać z funkcji ich ochrony. Skasowanie obrazu
RAW+JPEG spowoduje usunięcie zarówno obrazu RAW, jak i obrazu JPEG.

Usuwanie pojedynczego obrazu

1 Wyświetl obraz, który ma zostać usunięty.
2 Naciśnij przycisk & lt; L & gt; . usuwania.
? Zostanie wyświetlone menu
3 Usuń obraz. ę [Usuń], a następnie
? Wybierz pozycj
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; . Wyświetlony
obraz zostanie usunięty.

Ustawienie w pozycji [84: Usuwanie-domyślna opcja] opcji [Zaznaczone
[Usuń]] ułatwia szybsze usuwanie obrazów (str. 444).

3 Zaznaczanie [X] obrazów do grupowego usuwania
Po zaznaczeniu obrazów do usunięcia symbolami zaznaczenia & lt; X & gt;
można usunąć kilka obrazów jednocześnie.

1

392

Wybierz pozycję [Usuwanie obr.].
? Na karcie [31] wybierz pozycję
[Usuwanie obr.], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .

L Usuwanie obrazów

ę
usuń
2 Wybierz opcjwy[śWybierz iobraz. obrazy].
? Zostanie
wietlony
? Jeśli naciśniesz przycisk & lt; u & gt; i obrócisz
pokrętło & lt; 6 & gt; w lewo, możesz wybrać
obraz z podglądu trzech obrazów. Aby
wrócić do wyświetlania pojedynczych
obrazów, obróć pokrętło & lt; 6 & gt; w prawo.

b usuni
3 Wybierz ćobrazy,tktóre mająabyyćwybraćęte.
? Obró pokrę ło & lt; 5 & gt; ,
obraz, który ma być usunięty,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? W lewym górnym rogu ekranu
zostanie wyświetlony symbol [X].
? Aby wybrać inne obrazy do usunięcia,
powtórz czynności opisane w punkcie 3.

4 Usuń ośbraz. & lt; L & gt; przycisk,
? Naci nij przycisk
a następnie przycisk [OK].
? Wybrane obrazy zostaną usunięte
jednocześnie.

3 Usuwanie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich obrazów znajdujących
się w folderze lub na karcie. Jeśli w pozycji [31: Usuwanie obr.] została
wybrana opcja [Wszystkie obrazy w folderze] lub [Wszystkie obrazy na
karcie], zostaną usunięte wszystkie obrazy zapisane w folderze lub na karcie.
? Aby usunąć wszystkie obrazy, w tym obrazy chronione, należy
sformatować kartę (str. 67).
? Po wybraniu opcji [Wszystkie obrazy na karcie] obrazy z karty
wybranej dla opcji [Zapis/odtw.] lub [Odtwarzanie] w menu [51: Wybór
funk.zapisu+karty/fold.] zostaną usunięte.

393

Zmiana ustawień odtwarzania obrazów
3 Regulowanie jasności monitora LCD
Aby zapewnić optymalną jakość oglądania odtwarzanego obrazu, jasność
monitora LCD jest ustawiana automatycznie w zależności od poziomu
oświetlenia otoczenia. Użytkownik może również ustawić wartość
automatycznej korekcji (jaśniej lub ciemniej) lub ustawić jasność ręcznie.

1

Wybierz pozycję [Jasność LCD].
? Na karcie [52] wybierz pozycję [Jasność
LCD], a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierzćopcjęęt[łAutom.] lub [Ręcznie].
? Obró pokr o & lt; 6 & gt; , aby wybrać
ustawienie.

ść.
3 Skoryguj jasnowykresu szarości użyj
? Korzystając z
pokrętła & lt; 5 & gt; i naciśnij & lt; 0 & gt; .
? Dostępne są trzy poziomy ustawienia
[Autom.], zaś w przypadku opcji
[Ręcznie] -- siedem poziomów.
Korekcja automatyczna

Korekcja ręczna

Jeśli wybrano opcję [Autom.], należy zwrócić uwagę, aby nie zasłonić palcem okrągłego czujnika
światła zastanego (str. 24), znajdującego się u dołu po lewej od pokrętła szybkiej kontroli.
? Aby sprawdzić ekspozycję zdjęcia, zaleca się spojrzeć na histogram (str. 360).
? Podczas odtwarzania naciśnięcie przycisku & lt; U & gt; powoduje wyświetlenie
ekranu przedstawionego w punkcie 2.

394

Zmiana ustawień odtwarzania obrazów

3 Automatyczne obracanie obrazów pionowych
Opcja ta umożliwia automatyczne obracanie pionowych
obrazów, aby były one wyświetlane na monitorze LCD
aparatu i na ekranie komputera w układzie pionowym,
a nie poziomym. Można zmienić ustawienie tej funkcji.

1

Wybierz pozycję [Auto-obracanie].
? Na karcie [51] wybierz pozycję
[Auto-obracanie], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

auto-obracania.
2 Ustaw opcjąędane ustawienie,
? Wybierz ż
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wł.zD
Pionowy obraz zostanie automatycznie obrócony podczas
odtwarzania na monitorze LCD oraz na ekranie komputera.
? Wł.D
Pionowy obraz zostanie automatycznie obrócony tylko w komputerze.
? Wyłączone
Pionowy obraz nie zostanie automatycznie obrócony.

Automatyczne obracanie nie działa w przypadku zdjęć pionowych wykonanych
przy ustawieniu dla funkcji auto-obracania wartości [Wył.]. Nie zostaną one
obrócone nawet po późniejszym ustawieniu opcji [Wł.] w celu odtwarzania.
? Pionowy obraz nie zostanie automatycznie obrócony na potrzeby
kontrolnego wyświetlania po wykonaniu zdjęcia.
? Jeśli pionowe zdjęcie zostało wykonane w sytuacji, kiedy aparat był
skierowany w górę lub w dół, obraz podczas odtwarzania może nie
zostać obrócony automatycznie.
? Jeśli pionowe zdjęcie nie zostało automatycznie obrócone na ekranie
komputera, oznacza to, że oprogramowanie, z którego korzystasz, nie jest
w stanie obrócić obrazu. Zaleca się korzystanie z oprogramowania EOS.

395

396

11

Dodatkowa obróbka
obrazów
Aparat umożliwia obróbkę obrazów RAW oraz zmianę
rozmiaru (zmniejszanie rozdzielczości) obrazów JPEG.
? Ikona M w prawym górnym rogu tytułu strony oznacza, że
funkcja jest dostępna wyłącznie w następujących trybach:
& lt; d & gt; & lt; s & gt; & lt; f & gt; & lt; a & gt; & lt; F & gt; .

? Obróbka obrazów wykonanych innym aparatem może nie być
możliwa w tym aparacie.
? Dodatkowej obróbki obrazów opisanej w niniejszym rozdziale
nie można przeprowadzić, jeśli aparat jest podłączony do
komputera kablem interfejsu.

397

R Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatuN
Obrazy 1 można obrabiać w aparacie, a następnie zapisać je w postaci obrazów
JPEG. Jako że sam obraz RAW nie zmienia się, można stosować wobec niego różne
warunki obróbki i utworzyć na jego podstawie dowolną liczbę obrazów JPEG.
Należy pamiętać, że obrazów 41 i 61 nie można obrabiać
w aparacie. Do obróbki tych obrazów należy użyć oprogramowania
Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS, str. 537).

1

Wybierz pozycję [Obróbka obrazu
RAW].
? Na karcie [31] wybierz pozycję
[Obróbka obrazu RAW], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Zostaną wyświetlone obrazy 1.

2 Wybierzć obraz.ło & lt; 5 & gt; , aby wybrać
? Obró pokręt
obraz, który ma zostać poddany
obróbce.
? Jeśli naciśniesz przycisk & lt; u & gt;
i obrócisz pokrętło & lt; 6 & gt; w lewo,
możesz wybrać obraz z indeksu.

obraz.
3 Przetwórzprzycisk & lt; 0 & gt; , aby
? Naciśnij
wyświetlić opcje obróbki obrazów
RAW (str. 400).
? Użyj multi-sterownika & lt; 9 & gt; , aby
wybrać opcję, a następnie ustaw ją,
obracając pokrętło & lt; 5 & gt; .
? Na wyświetlonym obrazie zostaną
odzwierciedlone regulacje pozycji
regulacja jasności, balans bieli
i innych.
? Aby wrócić do ustawień obrazu
z chwili wykonania zdjęcia, naciśnij
przycisk & lt; B & gt; .

398

R Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatuN

Wyświetlenie ekranu ustawień
? Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby
wyświetlić ekran ustawień. Obróć
pokrętło & lt; 5 & gt; lub & lt; 6 & gt; , aby
zmienić ustawienie. Naciśnij przycisk
& lt; 0 & gt; , aby zakończyć ustawianie
i wrócić do poprzedniego ekranu.

4 Zapisz obraz. ę [W] (Zachowaj),
? Wybierz pozycj
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz pozycję [OK], aby zapisać
obraz.
? Sprawdź folder docelowy i numer
pliku obrazu, a następnie wybierz
pozycję [OK].
? Aby przetworzyć inny obraz, powtórz
czynności opisane w punktach
od 2 do 4.

Widok powiększony
Obraz można powiększyć, naciskając przycisk & lt; u & gt; w punkcie 3.
Stopień powiększenia zależy od liczby pikseli opcji [Jakość obrazu]
ustawionej w pozycji [Obróbka obrazu RAW]. Za pomocą
multi-sterownika & lt; 9 & gt; można przewijać powiększony obraz.
Aby anulować widok powiększony, ponownie naciśnij przycisk & lt; u & gt; .

Obrazy z ustawieniem formatu obrazu
Obrazy zarejestrowane z formatem obrazu (str. 404) ustawionym na
[4:3], [16:9] lub [1:1] zostaną wyświetlone wraz z liniami wskazującymi
obszar obrazu. Obrazy JPEG wygenerowane na podstawie obrazów
RAW będą zapisywane w ustawionym formacie obrazu.

399

R Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatuN

Opcje obróbki obrazów RAW
?

Regulacja jasności
Jasność obrazu można ustawiać w zakresie ?1 stopnia,
z dokładnością do 1/3 stopnia. Wyświetlony obraz będzie
odzwierciedlał efekt ustawienia.

?

Balans bieli (str. 168)
Pozwala wybrać balans bieli. Po wybraniu opcji [P] i naciśnięciu
przycisku & lt; B & gt; będzie można ustawić temperaturę barwową.
Wyświetlony obraz będzie odzwierciedlał efekt ustawienia.

?

Styl obrazów (str. 160)
Pozwala wybrać styl obrazów. Naciśnięcie przycisku & lt; B & gt;
umożliwia dostosowanie ostrości i innych parametrów. Wyświetlony
obraz będzie odzwierciedlał efekt ustawienia.

?

Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności) (str. 175)
Pozwala ustawić funkcję Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności). Wyświetlony obraz będzie odzwierciedlał
efekt ustawienia.

?

Redukcja zakłóceń - High ISO (str. 176)
Pozwala ustawić funkcję redukcji zakłóceń dla wysokich czułości
ISO. Wyświetlony obraz będzie odzwierciedlał efekt ustawienia.
Jeśli efekt jest słabo zauważalny, powiększ obraz (str. 399).

?

Jakość obrazu (str. 149)
W przypadku generowania obrazów w formacie JPEG można
wybrać jakość obrazu.

400

R Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatuN

?

Przestrzeń kolorów (str. 187)
Pozwala wybrać przestrzeń sRGB lub Adobe RGB. W związku
z tym, że monitor LCD aparatu nie jest zgodny z przestrzenią Adobe
RGB, zmiana przestrzeni kolorów nie powoduje znacznej zmiany
wyglądu obrazu.

?

Korygowanie jasności brzegów (str. 181)
Jeśli została wybrana opcja [Włącz], będzie wyświetlany
skorygowany obraz. Jeśli efekt jest słabo zauważalny, powiększ
obraz (str. 399), a następnie sprawdź cztery narożniki. Korygowanie
jasności brzegów przeprowadzone w aparacie jest mniej wyraziste
niż to przeprowadzone za pomocą oprogramowania Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS) i może być mniej widoczne.
W takim przypadku należy przeprowadzić korygowanie jasności
brzegów za pomocą oprogramowania Digital Photo Professional.

?

Korygowanie dystorsji (str. 182)
Istnieje możliwość skorygowania dystorsji obrazu związanych
z charakterystyką obiektywu. Jeśli została wybrana opcja [Włącz],
będzie wyświetlany skorygowany obraz. Brzegi obrazu zostaną
przycięte w skorygowanym obrazie.
W związku z tym, że rozdzielczość obrazu może wydawać się nieco
niższa, w razie potrzeby można skorygować obraz przy pomocy
parametru ostrości funkcji styl obrazów.

?

Korygowanie aberracji chromatycznej (str. 182)
Istnieje możliwość skorygowania aberracji chromatycznych
(barwnych obwódek wokół fotografowanego przedmiotu)
związanych z charakterystyką obiektywu. Jeśli została wybrana
opcja [Włącz], będzie wyświetlany skorygowany obraz. Jeśli efekt
jest słabo zauważalny, powiększ obraz (str. 399).

401

R Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatuN

Korygowanie jasności brzegów, korygowanie dystorsji i korygowanie
aberracji chromatycznej
Aby można było przeprowadzić korygowanie jasności brzegów,
korygowanie dystorsji lub korygowanie aberracji chromatycznej w aparacie,
muszą zostać w nim zapisane dane o obiektywie użytym do fotografowania.
Jeśli dane korekcji obiektywu nie zostały zapisane w aparacie, zapisz je
przy pomocy oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS, str. 537).
? Obróbka obrazów RAW w aparacie nie daje takich samych rezultatów jak
obróbka obrazów RAW za pomocą oprogramowania Digital Photo
Professional.
? W przypadku obróbki zdjęć po wybraniu opcji [Włącz] w pozycji
[Dystorsja] dane wyświetlania punktów AF (str. 359), a także dane dla
retuszu kurzu (str. 407) nie zostaną dodane do obrazu.

402

S Zmiana rozmiaru obrazów JPEG
Można zmienić rozmiar obrazu JPEG, aby zmniejszyć liczbę pikseli,
a następnie zapisać go jako nowy obraz. Zmiana rozmiaru jest możliwa
tylko w przypadku obrazów JPEG 3/4/a/b. Nie można zmieniać
rozmiaru obrazów JPEG c i RAW.

1

Wybierz pozycję [Zmień rozmiar].
? Na karcie [32] wybierz pozycję
[Zmień rozmiar], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .
? Zostanie wyświetlony obraz.

2 Wybierz pobraz. & lt; 5 & gt; , aby wybrać
? Obróć okrętło
obraz, którego rozmiar ma zostać
zmieniony.
? Jeśli naciśniesz przycisk & lt; u & gt;
i obrócisz pokrętło & lt; 6 & gt; w lewo,
możesz wybrać obraz z indeksu.

3 Wybierznijżądaną wielkość obrazu.
? Naciś przycisk & lt; 0 & gt; , aby
wyświetlić wielkości obrazów.
? Wybierz żądaną wielkość obrazów,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
Wielkości docelowe

4 Zapisz obraz. ę [OK], aby zapisać
? Wybierz pozycj
obraz o zmienionym rozmiarze.
? Sprawdź folder docelowy i numer
pliku obrazu, a następnie wybierz
pozycję [OK].
? Aby zmienić rozmiar innego obrazu,
powtórz czynności opisane
w punktach od 2 do 4.

403

S Zmiana rozmiaru obrazów JPEG

Opcje zmiany rozmiaru w zależności od pierwotnej wielkości obrazu
Dostępne ustawienia zmiany rozmiaru

Pierwotna wielkość
obrazu

4

a

b

c

3

k

k

k

k

k

k

k

k

k

4
a

k

b

Wielkości obrazu
Wielkości obrazu w zależności od formatu obrazu zostały
przedstawione w tabeli poniżej. Ustawienia jakości rejestracji obrazów
oznaczone gwiazdką nie do końca pokrywają się z wybranym formatem
obrazu. Obraz zostanie nieco przycięty.
Jakość
obrazu

Format obrazu i liczba pikseli (przybliżona)
3:2

4:3

16:9

1:1

4

3648×2432
3248×2432*
3648×2048*
2432×2432
(8,9 megapiksela) (7,9 megapiksela) (7,5 megapiksela) (5,9 megapiksela)

a

2736×1824
2432×1824
2736×1536*
1824×1824
(5,0 megapiksela) (4,4 megapiksela) (4,2 megapiksela) (3,3 megapiksela)

b

1920×1280
1696×1280*
1920×1080
1280×1280
(2,5 megapiksela) (2,2 megapiksela) (2,1 megapiksela) (1,6 megapiksela)

c

720×480
640×480
720×408*
480×480
(350 000 pikseli) (310 000 pikseli) (290 000 pikseli) (230 000 pikseli)

404

12

Czyszczenie matrycy
Aparat wyposażono w zintegrowany system czyszczenia matrycy,
który automatycznie strząsa kurz, który dostał się na wierzchnią
warstwę matrycy światłoczułej (filtr dolnoprzepustowy).
Do obrazu można również dodać dane dla retuszu
kurzu, dzięki czemu pozostałe drobiny kurzu mogą
zostać usunięte automatycznie w programie Digital
Photo Professional (oprogramowanie EOS, str. 537).

Zabrudzenia pojawiające się na matrycy
Do zanieczyszczenia matrycy, prócz drobin kurzu, które dostały się do
wnętrza aparatu, przyczynić się mogą także -- w rzadkich sytuacjach
-- plamy smaru wyciekające z wewnętrznych komponentów
i przedostające się przed matrycę. W przypadku plam, które nie znikają
po przeprowadzeniu automatycznego czyszczenia matrycy, zaleca się
zlecenie czyszczenia matrycy w punkcie serwisowym firmy Canon.
Naciśnięcie spustu migawki do połowy podczas pracy zintegrowanego
systemu czyszczenia matrycy, spowoduje przerwanie czyszczenia
i natychmiastowe przejście aparatu w tryb fotografowania.

405

f Automatyczne czyszczenie matrycy
Każde ustawienie przełącznika zasilania w pozycji & lt; 1 & gt; lub & lt; 2 & gt; uruchamia
zintegrowany system czyszczenia matrycy pozwalający na automatyczne strząśnięcie
kurzu z przedniej powierzchni matrycy. Zwykle nie ma potrzeby ingerowania
w uruchamianie tej funkcji. Jednak można ją uruchomić lub wyłączyć ręcznie.

Czyszczenie matrycy na żądanie

1

Wybierz pozycję [Czyszczenie
matrycy].
? Na karcie [53] wybierz pozycję
[Czyszczenie matrycy], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

f
2 Wybierz pozycjęę[Czyść tterazf],].
? Wybierz pozycj [Czyść eraz
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz pozycję [OK].
? Zostanie wyświetlony ekran informujący
o czyszczeniu matrycy. (Może być słyszalny
cichy dźwięk). Rozlegnie się wprawdzie dźwięk
migawki, ale nie zostanie zrobione zdjęcie.
? W celu uzyskania jak najlepszych wyników czyszczenia matrycy aparat
należy ustawić pionowo, na stole lub innej płaskiej powierzchni.
? Nawet powtórzenie procedury czyszczenia matrycy nie zapewni
znacznej poprawy. Bezpośrednio po zakończeniu czyszczenia matrycy
opcja [Czyść terazf] będzie przez pewien czas niedostępna.

Wyłączanie automatycznego czyszczenia matrycy
? W punkcie 2 wybierz opcję [Autoczyszczenief] i ustaw wartość
[Wyłącz].
? Czyszczenie matrycy nie będzie przeprowadzane po ustawieniu
przełącznika zasilania w pozycji & lt; 1 & gt; lub & lt; 2 & gt; .

406

3 Dołączanie danych dla retuszu kurzuN
Zwykle zintegrowany system czyszczenia matrycy pozbywa się większości
kurzu, który może być widoczny na wykonywanych zdjęciach. Jeśli jednak na
wykonanych zdjęciach nadal widoczny jest kurz, do obrazu można dołączyć
dane dla retuszu kurzu, pozwalające później jeszcze skuteczniej usunąć
drobinki kurzu z obrazów. Dane dla retuszu kurzu używane przez Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS, str. 537) pozwalają na automatyczne
usuwanie drobinek kurzu z obrazów.

Przygotowanie
? Przygotuj gładki i biały przedmiot, np. czystą kartkę papieru.
? Ustaw ogniskową 50 mm lub dłuższą.
? Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji & lt; MF & gt; , a następnie
ustaw ostrość na nieskończoność (?). Jeśli obiektyw nie ma skali odległości,
obróć aparat przodem do siebie i obróć pierścień ostrości do końca w prawo.

Pobieranie danych dla retuszu kurzu

1

Wybierz opcję [Dane dla retuszu
kurzu].
? Na karcie [z3] wybierz pozycję
[Dane dla retuszu kurzu],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pozycję [OK].
? Po przeprowadzeniu automatycznego
czyszczenia matrycy pojawi się
odpowiedni komunikat. Rozlegnie się
wprawdzie dźwięk migawki podczas
czyszczenia, ale nie zostanie
wykonane zdjęcie.

407

3 Dołączanie danych dla retuszu kurzuN

adki bia y
3 Sfotografuj głbiały obiekt łbezobiekt.
? Umieść gładki
wzorów
?

?

?

?

w odległości 20-30 cm od aparatu, wypełnij
nim cały obszar wizjera i zrób zdjęcie.
Zdjęcie powinno być wykonane
w trybie preselekcji przysłony
i z przysłoną f/22.
W związku z tym, że obraz nie jest
zapisywany, dane są dostępne nawet
mimo braku karty w aparacie.
Po wykonaniu zdjęcia aparat rozpocznie
zbieranie danych dla retuszu kurzu. Po
uzyskaniu danych dla retuszu kurzu
zostanie wyświetlony komunikat.
Jeśli dane nie zostały pomyślnie pobrane,
pojawi się komunikat o błędzie. Postępuj
zgodnie z procedurą ,,Przygotowanie" opisaną
na poprzedniej stronie, a następnie wybierz
pozycję [OK]. Ponownie zrób zdjęcie.

Dane dla retuszu kurzu
Uzyskane dane dla retuszu kurzu są dołączane do rejestrowanych
później obrazów JPEG i RAW. Przed ważnymi zdjęciami zaleca się
aktualizację danych dla redukcji kurzu poprzez ich ponowne pobranie.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS, str. 537) w celu usunięcia drobin
kurzu znajdują się w instrukcji obsługi oprogramowania w pliku PDF
(str. 532) na płycie DVD-ROM.
Dane dla retuszu kurzu dołączone do obrazu są na tyle niewielkie, że
praktycznie nie mają wpływu na wielkość pliku.
Użyj gładkiego i białego obiektu, np. czystej kartki białego papieru. Jeśli na
użytym obiekcie znajduje się wzór, może być on rozpoznany jako kurz, co może
spowodować obniżenie dokładności retuszu kurzu w oprogramowaniu EOS.

408

3 Ręczne czyszczenie matrycyN
Kurz, którego nie dało się usunąć przez automatyczne czyszczenie matrycy,
można usunąć ręcznie np. za pomocą dostępnej w sprzedaży dmuchawki.
Przed rozpoczęciem czyszczenia matrycy zdejmij obiektyw z aparatu.
Matrycy światłoczuła jest niezwykle delikatna. Jeśli matryca ma
być czyszczona bezpośrednio, zaleca się przeprowadzenie tej
czynności w punkcie serwisowym firmy Canon.

1

Wybierz pozycję [Czyszczenie
matrycy].
? Na karcie [53] wybierz pozycję
[Czyszczenie matrycy], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 rWybierz pozycję [Czyść matrycę
ęcznie].
3 Wybierz pozycję [OK]. zablokowane
? Po chwili lustro zostanie
i otworzy się migawka.
? Na panelu LCD zamiga komunikat
,,CLn".

4 Wyczyść matrycę.
5 Zakończ czyszczenie.w pozycji & lt; 2 & gt; .
? Ustaw przełącznik zasilania
? W przypadku korzystania z akumulatora należy upewnić się, że jest w pełni naładowany.
? W przypadku korzystania z uchwytu pionowego BG-E16 (sprzedawany
oddzielnie) z bateriami AA/LR6 ręczne czyszczenie matrycy nie będzie możliwe.
Do zasilania aparatu zaleca się korzystanie z zestawu zasilającego AC
Adapter Kit ACK-E6 (sprzedawanego osobno).

409

3 Ręczne czyszczenie matrycyN

? Podczas czyszczenia matrycy nie wolno wykonywać żadnej
z wymienionych poniżej czynności. Jeśli zasilanie zostanie
wyłączone, migawka zamknie się, co może spowodować
uszkodzenie migawki lub matrycy.
o Ustawienie przełącznika zasilania w pozycji & lt; 2 & gt; .
o Wyjmowanie lub wkładanie akumulatora.
? Powierzchnia matrycy światłoczułej jest niezwykle delikatna. Podczas
czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność.
? Należy użyć zwykłej dmuchawki bez pędzelka. Pędzelek może
spowodować porysowanie matrycy.
? Nie należy wkładać końcówki dmuchawki do aparatu poza krawędź
mocowania obiektywu. Jeśli zasilanie zostanie wyłączone, migawka
zamknie się, co może spowodować uszkodzenie migawki lub lustra.
? Do czyszczenia matrycy nie wolno używać sprężonego powietrza ani
innego gazu. Siła podmuchu może spowodować uszkodzenie matrycy,
natomiast rozprężający się gaz może spowodować jej zamrożenie
i zarysowanie.
? Jeśli podczas czyszczenia matrycy stan akumulatora będzie słaby,
sygnalizator dźwiękowy wyemituje sygnał ostrzegawczy. Zakończ
czyszczenie matrycy.
? W przypadku zabrudzenia, którego nie można usunąć za pomocą
dmuchawki, zaleca się zlecenie czyszczenia matrycy w punkcie
serwisowym firmy Canon.

410

13

Drukowanie obrazów
i przesyłanie ich do komputera
? Drukowanie (str. 414)
Aparat można podłączyć bezpośrednio do drukarki
i wydrukować obrazy zapisane na karcie. Aparat jest
zgodny ze standardem drukowania bezpośredniego
,,wPictBridge".
? Standard DPOF (Digital Print Order Format) (str. 421)
Standard DPOF (Digital Print Order Format) umożliwia
drukowanie obrazów zarejestrowanych na karcie zgodnie
z instrukcjami drukowania, takimi jak wybór obrazów, liczba
odbitek itp. Można wydrukować wiele zdjęć jednocześnie
lub przedłożyć polecenie wydruku obrazów w laboratorium
fotograficznym.
? Przesyłanie obrazów do komputera (str. 425)
Istnieje możliwość podłączenia aparatu do komputera
i przesłania zdjęć zarejestrowanych na karcie do
komputera za pomocą aparatu.
? Wybieranie obrazów do fotoksiążki (str. 429)
Istnieje możliwość określenia obrazów na karcie
przeznaczonych do wydrukowania w fotoksiążce.

411

Przygotowanie do drukowania
Całą procedurę drukowania bezpośredniego można
przeprowadzić z poziomu aparatu, wykorzystując informacje
wyświetlane na monitorze LCD aparatu.

Podłączanie aparatu do drukarki
łącznik
1 Ustaw przepozycji & lt; zasilania
aparatu w
2 & gt; .
2 Skonfiguruj drukarkę. na ten temat
? Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi
drukarki.

drukarki.
3 Podłącz aparat do interfejsu
? Skorzystaj z kabla
dostarczonego z aparatem.
? Przy podłączaniu kabla do aparatu
należy użyć dostarczonego
zabezpieczenia kabla (str. 34).
Podłącz kabel do złącza cyfrowego
w taki sposób, aby symbol & lt;
& gt;
na wtyczce był skierowany w stronę
tylnej części aparatu.
? Informacje dotyczące podłączania
drukarki można znaleźć w instrukcji
obsługi drukarki.

4 Włącz drukarkę.
łącznik
5 Ustaw przepozycji & lt; zasilania
aparatu w
1 & gt; .
? Niektóre drukarki mogą wyemitować
sygnał dźwiękowy.

412

Przygotowanie do drukowania

6 Odtwórz obraz. & lt; x & gt; .
? Naciśnij przycisk
? W lewym górnym rogu ekranu
zostanie wyświetlony obraz z ikoną
& lt; w & gt; informującą o podłączeniu
aparatu do drukarki.

? Upewnij się, że drukarka jest wyposażona w port PictBridge.
? Skorzystaj z dostarczonego kabla interfejsu lub innego kabla firmy
Canon (str. 478). Przy podłączaniu kabla interfejsu należy użyć
dostarczonego zabezpieczenia kabla (str. 34).
? Filmy nie mogą być drukowane.
? Aparat nie współpracuje z drukarkami zgodnymi tylko ze standardem CP
Direct lub Bubble Jet Direct.
? Długi sygnał dźwiękowy w punkcie 5 oznacza problem związany z drukarką.
Rozwiąż problem wskazany przez komunikat o błędzie (str. 420).
? Drukowanie nie będzie możliwe przy ustawionej funkcji redukcji szumów
zdjęć seryjnych lub trybu HDR.
? Można również drukować obrazy RAW zarejestrowane tym aparatem.
? W przypadku zasilania aparatu z akumulatora, upewnij się, że jest on
w pełni naładowany. W pełni naładowany akumulator pozwala na
drukowanie przez około 3 godz.
? Przed odłączeniem kabla wyłącz aparat i drukarkę. Aby wyciągnąć
kabel, chwyć za wtyczkę (nie za przewód).
? Podczas drukowania bezpośredniego zaleca się zasilanie aparatu
za pomocą zestawu zasilającego AC Adapter Kit ACK-E6
(sprzedawanego osobno).

413

w Drukowanie
Wygląd ekranu i opcje ustawień zależą od używanej drukarki.
Niektóre ustawienia mogą być niedostępne. Szczegółowe informacje
na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
Ikona podłączonej drukarki

1

Wybierz obraz, który ma być
wydrukowany.
? Sprawdź, czy w lewym górnym rogu
monitora LCD jest wyświetlana
ikona & lt; w & gt; .
? Obróć pokrętło & lt; 5 & gt; , aby wybrać
obraz, który ma zostać wydrukowany.

2 Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; . ustawień
? Zostanie wyświetlony ekran
drukowania.
Ekran ustawień drukowania

Umożliwia ustawienie efektów druku (str. 416).
Umożliwia włączenie funkcji drukowania daty
lub numeru pliku na odbitce (str. 417).
Umożliwia określenie liczby odbitek (str. 417).
Umożliwia ustawienie obszaru drukowania (str. 419).
Umożliwia określenie formatu i rodzaju papieru oraz układu wydruku (str. 415).
Umożliwia powrót do ekranu przedstawionego w punkcie 1.
Rozpoczyna drukowanie.

Zostaną wyświetlone informacje dotyczące wybranego formatu i rodzaju papieru oraz układu wydruku.

* W przypadku niektórych drukarek pewne ustawienia, takie jak
drukowanie daty i numeru pliku czy kadrowanie, mogą nie być dostępne.

3 Wybierz pozycję [Opcje papieru].
? Zostanie wyświetlony ekran opcji
papieru.

414

w Drukowanie

Q Ustawianie formatu papieru
? Wybierz format papieru
załadowanego do drukarki,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Zostanie wyświetlony ekran rodzaju papieru.

Y Ustawianie rodzaju papieru
? Wybierz rodzaj papieru
załadowanego do drukarki,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Zostanie wyświetlony ekran układu strony.

U Ustawianie układu strony
? Wybierz układ strony, a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Ponownie zostanie wyświetlony
ekran ustawień drukowania.
Z ramką

Odbitki będą miały białe ramki wzdłuż krawędzi.

Bez ramki

Odbitki nie będą miały ramek. Jeśli drukarka nie pozwala na
drukowanie bez ramek, odbitki będą miały ramki.

Z ramkąc

Na marginesie odbitek formatu 9 x 13 cm lub większych zostaną
wydrukowane informacje o obrazie*1.

xx na 1

Opcja drukowania 2, 4, 8, 9, 16 lub 20 obrazów na jednym arkuszu.

20 na 1c
35 na 1p

Na arkuszu formatu A4 lub Letter zostanie wydrukowanych 20 lub
35 miniatur obrazów*2.
o W przypadku opcji [20 na 1c] zostaną wydrukowane także
informacje o obrazie*1.

Domyślne

Układ strony zmienia się w zależności od modelu drukarki lub jej ustawień.

*1:Zostaną wydrukowane dane Exif: nazwa aparatu, nazwa obiektywu, tryb
fotografowania, czas naświetlania, przysłona, wartość korekty ekspozycji, czułość
ISO, balans bieli itp.
*2: Po zleceniu wydruku zdjęć zgodnie ze standardem ,,DPOF (Digital Print Order Format)"
(str. 421) zalecane jest wydrukowanie ich zgodnie z informacjami zawartymi w części
,,Drukowanie bezpośrednie obrazów wybranych do drukowania" (str. 424).

415

w Drukowanie

4 Ustaw efekty drukowania. Jeśli
? Dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.
?
?
?
?
Efekt druku

nie ma potrzeby ustawiania żadnych efektów
druku, przejdź do punktu 5.
Zawartość wyświetlana na ekranie
zależy od drukarki.
Wybierz ustawienie, a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
Wybierz żądany efekt druku,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
Jeśli wyświetlana są jasne ikony & lt; ze & gt; ,
można również dostosować efekt druku (str. 418).
Opis

EWł.

Obraz zostanie wydrukowany z użyciem standardowych kolorów drukarki.
Do automatycznej korekcji obrazu zostaną zastosowane dane Exif obrazu.

EWył.

Nie będzie zastosowana żadna automatyczna korekcja.

EVIVID

Wydrukowany obraz będzie charakteryzował się wyższym
nasyceniem w celu ożywienia koloru niebieskiego i zielonego.

ENR

Przed wydrukiem zostaną zredukowane szumy obrazu.

0 Cz/biały

Wydruki będą czarno-białe z neutralną czernią.

0 Ton chłodny Wydruki będą czarno-białe z chłodną czernią przechodzącą w kolor niebieski.
0 Ton ciepły Wydruki będą czarno-białe z ciepłą czernią przechodzącą w kolor żółty.
zNeutralny

Obraz będzie wydrukowany z zastosowaniem rzeczywistych kolorów
i kontrastu. Nie będzie zastosowana żadna automatyczna regulacja koloru.

zNeutralny
ręczny

Wydruki będą takie same jak w przypadku ustawienia
,,Neutralny". Jednak to ustawienie pozwala na dokładniejszą
regulację parametrów drukowania niż ustawienie ,,Neutralny".

EDomyślnie

Sposób drukowania będzie zależeć od drukarki. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.

* Zmiana efektów druku jest odzwierciedlana na obrazie wyświetlanym w lewym górnym rogu ekranu.
Należy pamiętać, że wydrukowana odbitka może wyglądać nieco inaczej niż wyświetlany obraz, który
jest tylko przybliżeniem. Dotyczy to także ustawień [Jasność] i [Reg. poziomów] opisanych na str. 418.

Podczas drukowania obrazów RAW lub RAW+JPEG w dużym formacie zaleca się
drukowanie obrazu JPEG 73 utworzonego w ramach obróbki obrazu RAW (str. 398) lub
drukowanie za pomocą programu Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS, str. 537).

416

w Drukowanie

5 Ustaw opcję drukowania daty
i numeru pliku.
? Dostosuj ustawienia zależnie
od potrzeb.
? Wybierz pozycję & lt; I & gt; , a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz żądane opcje drukowania,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

6 Ustaw liczbę kopii. zależnie od
? Dostosuj ustawienia
potrzeb.
? Wybierz pozycję & lt; R & gt; , a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz liczbę kopii, a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

7 Rozpocznij drukowanie.],
? Wybierz pozycję [Drukuj
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

? Wybór ustawienia [Domyślnie] dla efektów druku oraz pozostałych opcji
powoduje zastosowanie domyślnych ustawień drukarki określonych
przez producenta. Informacje dotyczące parametrów dla ustawienia
[Domyślnie] można znaleźć w instrukcji obsługi używanej drukarki.
? Czas od wyboru pozycji [Drukuj] do momentu rozpoczęcia drukowania
zależy od rozmiaru pliku i jakości rejestracji obrazu.
? Jeśli zastosowano korekcję przesunięcia obrazu (str. 419), wydruk
obrazu może zająć więcej czasu.
? Aby zatrzymać drukowanie, należy nacisnąć przycisk & lt; 0 & gt; w momencie
wyświetlania pozycji [Koniec], a następnie wybrać pozycję [OK].
? Wykonanie funkcji [54:Kasowanie nastaw aparatu] (str. 70) powoduje
przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień.

417

w Drukowanie

e Regulacja efektów druku
W punkcie 4 na str. 416 wybierz efekt
druku. Jeżeli wyświetlane są jasne ikony
& lt; ze & gt; , można nacisnąć przycisk
& lt; B & gt; . Umożliwi to regulację efektów
drukowania. Możliwości regulacji oraz
wyświetlane pozycje zależą od wyborów
dokonanych w punkcie 4.
? Jasność
Umożliwia regulację jasności obrazu.
? Regulacja poziomów
Wybór pozycji [Ręczna] pozwala zmienić rozkład
histogramu oraz wyregulować jasność i kontrast obrazu.
W momencie wyświetlania ekranu regulacji poziomów naciśnij
przycisk & lt; B & gt; , aby zmienić położenie wskaźnika & lt; h & gt; .
Obróć pokrętło & lt; 5 & gt; , aby dowolnie wyregulować poziom
cieni (0-127) lub poziom świateł (128-255).
? kJaśniej
Funkcja przydatna w przypadku fotografowania pod światło, gdy
twarz fotografowanej osoby jest słabo oświetlona. Wybór opcji [Wł.]
powoduje rozjaśnienie twarzy na odbitce.
? Redukcja efektu czerwonych oczu
Funkcja przydatna w przypadku fotografowania z lampą błyskową powodującą
powstawanie efektu czerwonych oczu u fotografowanej osoby. Wybór pozycji
[Wł.] powoduje usunięcie czerwonego zabarwienia oczu na odbitce.
? Efekty [kJaśniej] i [Reduk.cz.oczu] nie będą wyświetlone na ekranie.
? Wybór pozycji [Nastawy] pozwala wyregulować następujące parametry: [Kontrast],
[Nasycenie], [Ton koloru] i [Balans koloru]. Aby wyregulować [Balans koloru],
użyj & lt; 9 & gt; . Symbol ,,B" oznacza kolor niebieski (ang. blue), ,,A" -- bursztynowy
(amber), ,,M" -- purpurowy (magenta), natomiast ,,G" -- zielony (green). Równowaga
barwna obrazu zostanie przesunięta w kierunku wybranego koloru.
? Wybór pozycji [Kasuj nastawy] powoduje przywrócenie wartości
domyślnych wszystkich efektów druku.

418

w Drukowanie

Kadrowanie obrazu
Korekcja przesunięcia

Obraz można wykadrować, a następnie wydrukować
powiększoną wersję wykadrowanego obszaru. Daje to
podobny efekt jak zmiana kompozycji kadru.
Kadrowanie należy przeprowadzić
bezpośrednio przed rozpoczęciem
drukowania. Zmiana ustawień drukowania po
przeprowadzeniu kadrowania może spowodować
konieczność ponownego skadrowania zdjęcia
przed rozpoczęciem drukowania.

1 Na ekranie ustawień drukowania wybierz pozycję [Kadrowanie].
2 Ustaw rozmiar, pozycję i format ramki kadrowania.

? Zostanie wydrukowany obszar obrazu wewnątrz ramki kadrowania.
Format ramki kadrowania można zmienić w pozycji [Opcje papieru].
Zmiana rozmiaru ramki kadrowania
Obróć pokrętło & lt; 6 & gt; , aby zmienić rozmiar ramki kadrowania. Im mniejsza
ramka kadrowania, tym silniejsze powiększenie obrazu na odbitce.
Przesuwanie ramki kadrowania
Użyj & lt; 9 & gt; , aby przesuwać ramkę na obrazie w poziomie lub w pionie.
Przesuwaj ramkę kadrowania, aż obejmie żądany obszar obrazu.
Zmiana orientacji ramki kadrowania
Naciskanie przycisku & lt; B & gt; powoduje przełączanie pomiędzy
pionową i poziomą orientacją ramki kadrowania. Umożliwia to
utworzenie pionowej odbitki z poziomego obrazu.
Korekcja przesunięcia obrazu
Za pomocą pokrętła & lt; 5 & gt; można odchylić obraz o -10 do +10 stopni,
w odstępach co 0,5 stopnia. Podczas regulacji przesunięcia obrazu
ikona & lt; O & gt; na ekranie zmieni kolor na niebieski.

3 Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby wyjść z menu kadrowania.

? Ponownie zostanie wyświetlony ekran ustawień drukowania.
? Obszar kadrowanego obrazu można sprawdzić w lewym górnym
rogu ekranu ustawień drukowania.

419

w Drukowanie

? Jeśli format obrazu jest inny niż format papieru do drukowania,
w przypadku drukowania bez ramek obraz może zostać znacznie
przycięty. Jeśli obraz został przycięty, wydruk może być bardziej ziarnisty
ze względu na mniejszą liczbę pikseli.
? W przypadku drukowania informacji o obrazie na zdjęciu
zarejestrowanym ze zwiększoną czułością ISO (H1 lub H2) właściwa
wartość czułości ISO może nie zostać wydrukowana.
? W przypadku niektórych drukarek obszar kadrowanego obrazu może nie
być drukowany zgodnie z ustawieniem.
? Im mniejsza ramka kadrowania, tym bardziej ziarnisty wygląd obrazu
na odbitce.
? Obserwuj monitor LCD aparatu podczas kadrowania obrazu. Ramka
kadrowania może nie być wyświetlana dokładnie na ekranie telewizora.

Sposób postępowania w przypadku błędów drukarki
Jeśli drukowanie nie zostało wznowione po usunięciu błędu drukarki (brak
atramentu, brak papieru itp.) i wybraniu pozycji [Dalej], skorzystaj z przycisków
drukarki, aby kontynuować drukowanie. Szczegółowe informacje dotyczące
kontynuowania drukowania można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.

Komunikaty o błędach
W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania na monitorze LCD
zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby zatrzymać drukowanie,
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; . Po rozwiązaniu problemu wznów drukowanie.
Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych
z drukowaniem można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
Błąd papieru
Sprawdź, czy papier został prawidłowo załadowany do drukarki.
Błąd kasety z atramentem/taśmą
Sprawdź poziom atramentu w drukarce i zbiornik na zużyty atrament.
Błąd urządzenia
Sprawdź, czy w drukarce wystąpiły inne błędy, niezwiązane z papierem
i atramentem.
Błąd pliku
Wybranego obrazu nie można wydrukować z wykorzystaniem standardu
PictBridge. Obrazy wykonane przez inne aparaty lub edytowane za
pomocą komputera mogą nie nadawać się do wydrukowania.

420

W Standard DPOF (Digital Print Order Format)
Możesz ustawić rodzaj wydruku oraz opcje drukowania daty i numeru pliku. Opcje
drukowania zostaną zastosowane do wszystkich obrazów wybranych do drukowania
(nie ma możliwości ich indywidualnego ustawienia dla poszczególnych obrazów).

Ustawianie opcji drukowania

1

Wybierz pozycję [Polecenie
wydruku obrazów].
? Na karcie [31] wybierz pozycję
[Polecenie wydruku obrazów],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pozycję [Nastawy].

dane opcje.
3 Ustaw żąopcje [Rodzaj wydruku],
? Ustaw
[Data] i [Numer pliku].
? Wybierz opcję, która ma być ustawiona,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
Wybierz żądane ustawienie,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

Rodzaj wydruku

Data

Numer pliku

421

W Standard DPOF (Digital Print Order Format)

Rodzaj
wydruku

Data
Numer pliku

K
L
K
L

Standard

Wydruk jednego obrazu na jednym arkuszu.

Miniatury

Wydruk wielu miniatur obrazów na jednym arkuszu.

Oba rodzaje

Wydruk standardowych odbitek oraz
miniatur.

Włączone
[Wł.]: wydruk daty rejestracji na odbitce.
Wyłączone
Włączone
[Wł.]: wydruk numeru pliku na odbitce.
Wyłączone

4 Zamknijnijekran ustawień.
? Naciś przycisk & lt; M & gt; .
? Ponownie zostanie wyświetlony
ekran polecenia wydruku obrazów.
? Następnie wybierz opcję [Wyb.obraz],
[z n] lub [Wszystkie], aby wybrać
obrazy, które mają być wydrukowane.

? Obrazów RAW i filmów nie można dołączyć do polecenia wydruku obrazów.
Obrazy RAW można drukować z wykorzystaniem standardu PictBridge (str. 411).
? W przypadku niektórych ustawień drukowania i modeli drukarek data i numer pliku mogą nie
zostać wydrukowane, nawet jeśli w pozycji [Data] i [Numer pliku] została wybrana wartość [Wł.].
? W przypadku wyboru opcji [Miniatury] nie można jednocześnie wybrać
opcji [Wł.] w pozycjach [Data] i [Numer pliku].
? W przypadku drukowania z wykorzystaniem standardu DPOF należy użyć karty,
w przypadku której ustawiono dane polecenia wydruku obrazów. Ten sposób nie
będzie dostępny w przypadku próby wydrukowania obrazów skopiowanych z karty.
? Niektóre drukarki i laboratoria fotograficzne zgodne ze standardem DPOF mogą nie
wydrukować zdjęć zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Przed rozpoczęciem
drukowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi drukarki. W przypadku
laboratorium sprawdzić jego zgodność ze standardem podczas zamawiania zdjęć.
? Nie należy określać nowego polecenia wydruku na karcie zawierającej obrazy,
których polecenie wydruku obrazów zostało wcześniej ustawione w innym
aparacie. Polecenie wydruku obrazów można zastąpić. Ponadto w zależności
od typu obrazu polecenie wydruku obrazów może nie być dostępne.

422

W Standard DPOF (Digital Print Order Format)

Polecenie wydruku obrazów
? Wybierz obraz
Opcja umożliwia pojedyncze wybieranie obrazów.
Jeśli naciśniesz przycisk & lt; u & gt; i obrócisz pokrętło
& lt; 6 & gt; w lewo, możesz wybrać obraz z podglądu trzech
obrazów. Aby wrócić do wyświetlania pojedynczych
obrazów, obróć pokrętło & lt; 6 & gt; w prawo.
Naciśnij przycisk & lt; M & gt; , aby zapisać
polecenie wydruku obrazów na karcie.
Standard / Oba rodzaje
Liczba
Łączna liczba wybranych obrazów

Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby złożyć polecenie
wydruku obrazów dla pojedynczej kopii
wyświetlonego obrazu. Obracając pokrętłem & lt; 5 & gt; ,
można ustawić liczbę kopii wydruku (maks. 99 sztuk).
Miniatury

Symbol zaznaczenia
Ikona miniatur

Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby umieścić w polu
symbol zaznaczenia [X]. Obraz zostanie
uwzględniony na wydruku miniatur.

? zn
Wybierz pozycję [Zaznacz wszystkie w folderze], a następnie wybierz folder. Zostanie
złożone polecenie wydruku obrazów jednej kopii wszystkich obrazów w folderze. Jeśli
zostanie wybrana pozycja [Kasuj cały wybór w folderze], a następnie zostanie wybrany
folder, polecenie wydruku obrazów z tego całego folderu zostanie anulowane.
? Wszystkie
Wybór opcji [Zaznacz wszystkie na karcie] spowoduje oznaczenie
do drukowania po jednej kopii wszystkich obrazów na karcie. Wybór
opcji [Kasuj cały wybór na karcie] spowoduje anulowanie
polecenia wydruku wszystkich obrazów na karcie.
? Uwaga: obrazy RAW i filmy nie będą uwzględnione w poleceniu wydruku
obrazów, nawet w przypadku wyboru opcji [z n] lub [Wszystkie].
? W przypadku korzystania z drukarki zgodnej ze standardem PictBridge w ramach jednego
poleceniu wydruku obrazów nie należy umieszczać więcej niż 400 obrazów. Wybór
większej liczby może spowodować, że nie wszystkie obrazy zostaną wydrukowane.

423

W Drukowanie bezpośrednie obrazów wybranych do drukowania
Za pomocą drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge można
w prosty sposób drukować obrazy
z wykorzystaniem trybu DPOF.

1

Przygotuj się do drukowania.
? Patrz str. 412.
Wykonaj procedurę ,,Podłączanie aparatu do drukarki" aż do punktu 5.

2 Na karcie [31] wybierz pozycję [Polecenie wydruku obrazów].
3 Wybierz pozycję [Drukuj].
? Pozycja [Drukuj] będzie wyświetlana, o ile aparat jest podłączony
do drukarki i jest możliwe drukowanie.

4 Ustaw [Opcje papieru] (str. 414).

? Dostosuj efekty druku (str. 416) zgodnie z potrzebami.

5 Wybierz pozycję [OK].
? Przed rozpoczęciem wydruku należy ustawić format papieru.
? Niektóre drukarki nie mogą drukować numerów plików.
? Jeśli została wybrana opcja [Z ramką], w przypadku niektórych drukarek
data może być drukowana na marginesie.
? W przypadku niektórych drukarek data drukowana na jasnym tle lub na
marginesie może wydawać się zbyt jasna.
? W menu [Reg. poziomów] nie można wybrać pozycji [Ręczna].
? Jeśli drukowanie zostało zatrzymane, aby wznowić drukowanie
pozostałych stron, wybierz pozycję [Dalej]. Zatrzymanego drukowania
nie można kontynuować w następujących przypadkach:
o Zmieniono polecenie wydruku obrazów lub usunięto obrazy wybrane
do drukowania przed kontynuowaniem drukowania.
o W przypadku drukowania miniatur zmieniono ustawienie papieru przed
kontynuowania drukowania.
o Gdy drukowanie zostało wstrzymane, na karcie było mało wolnego miejsca.
? W przypadku problemów występujących podczas drukowania -- patrz str. 420.

424

d Przesyłanie obrazów do komputera
Istnieje możliwość podłączenia aparatu do komputera i przesłania zdjęć
znajdujących się na karcie do komputera za pomocą aparatu. Funkcja
ta nosi nazwę bezpośredniego przesyłania obrazów.
Całą procedurę bezpośredniego przesyłania obrazów można
przeprowadzić z poziomu aparatu, wykorzystując informacje
wyświetlane na monitorze LCD.
Obrazy wysłane do komputera zostaną zapisane w folderze [Pictures/
Obrazy] lub [My Pictures/Moje obrazy], w podfolderach
uporządkowanych zgodnie z datą fotografowania.
Przed podłączeniem aparatu do komputera należy zainstalować na
komputerze oprogramowanie EOS zamieszczone na płycie CD-ROM
EOS Solution Disk. Szczegółową procedurę instalacji oprogramowania
EOS można znaleźć na stronie 539.

Przygotowanie do transferu obrazów
łącznik
1 Ustaw przepozycji & lt; zasilania
aparatu w
2 & gt; .
komputera.
2 Podłącz aparat do interfejsu
? Skorzystaj z kabla
dostarczonego z aparatem.
? Przy podłączaniu kabla do aparatu
należy użyć dostarczonego
zabezpieczenia kabla (str. 34).
Podłącz kabel do złącza cyfrowego
w taki sposób, aby symbol & lt;
& gt;
na wtyczce był skierowany w stronę
tylnej części aparatu.
? Podłącz wtyczkę kabla do gniazda
USB komputera.

Skorzystaj z dostarczonego kabla interfejsu lub innego kabla firmy Canon
(str. 478). Przy podłączaniu kabla interfejsu należy użyć dostarczonego
zabezpieczenia kabla (str. 34).

425

d Przesyłanie obrazów do komputera

łącznik
3 Ustaw przepozycji & lt; zasilania
aparatu w
1 & gt; .
? Po ukazaniu się na monitorze
komputera ekranu wyboru programu
wybierz pozycję [EOS Utility].
? Na monitorze komputera ukaże się
ekran oprogramowania EOS Utility.
Po ukazaniu się ekranu oprogramowania EOS Utility, nie należy się
nim posługiwać. Jeśli na ekranie komputera jest wyświetlany ekran inny
niż okno główne oprogramowania EOS Utility, opcja [Transfer
bezpośredni] z kroku 5 na stronie 428 nie będzie wyświetlana. Przesyłanie
obrazów będzie niemożliwe.
? Jeśli ekran oprogramowania EOS Utility nie zostanie wyświetlony, należy
zapoznać się z instrukcją obsługi oprogramowania EOS zamieszczoną
w postaci pliku PDF na płycie DVD-ROM (str. 532).
? Przed odłączeniem kabla wyłącz aparat. Aby wyciągnąć kabel, chwyć za
wtyczkę (nie za przewód).

3 Przesyłanie obrazów RAW+JPEG
W przypadku obrazów RAW+JPEG
można określić, który obraz ma być
przesłany.
Na następnej stronie w kroku 2 wybierz
opcję [Transfer RAW+JPEG] i wybierz
obraz, który ma zostać przesłany: [Tylko
JPEG], [Tylko RAW] lub [RAW+JPEG].

426

d Przesyłanie obrazów do komputera

3 Wybieranie obrazów do przesłania
? Wybierz obraz

1

Wybierz pozycję
[Transfer obrazów].
? Na karcie [32] wybierz pozycję
[Transfer obrazów], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pozycję [Wybieranie i transf].
3 Wybierz pozycję [Wyb.obraz].
maj by przes
4 Wybierz obrazy,ętktóre5 & gt; ,ąabyćwybrałćane.
? Obróć pokr ło & lt;
obraz, który ma być przesłany,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Obróć pokrętło & lt; 5 & gt; , aby wyświetlić
symbol [X] w prawym górnym rogu ekranu,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Jeśli naciśniesz przycisk & lt; u & gt; i obrócisz
pokrętło & lt; 6 & gt; w lewo, możesz wybrać
obraz z podglądu trzech obrazów. Aby
wrócić do wyświetlania pojedynczych
obrazów, obróć pokrętło & lt; 6 & gt; w prawo.
? Aby wybrać inny obraz do przesłania,
powtórz punkt 4.
? Po wybraniu opcji [Wyb.obraz] można sprawdzić stan przesyłania obrazów
w lewej górnej części ekranu: brak oznaczenia: nie wybrano. X: wybrane do
przesłania. l: przesyłanie nie powiodło się. k: przesyłanie powiodło się.
? Procedury dotyczące opcji [Transfer RAW+JPEG] (str. 426) i powyższe
kroki od 1 do 4 mogą być wykonywane także wtedy, gdy aparat nie jest
podłączony do komputera.

427

d Przesyłanie obrazów do komputera

5 Prześlij obraz.na ekranie komputera
? Sprawdź, czy
wyświetlany jest okno główne
oprogramowania EOS Utility.
? Wybierz pozycję [Transfer
bezpośredni], a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; .
? Po wybraniu opcji [OK] na ekranie
potwierdzenia wszystkie obrazy
zostaną przesłane do komputera.
? Obrazy wybrane za pomocą poleceń
[Wyb.n] i [Wszystkie] mogą także
być przesłane w ten sposób.
? Wybierzn
Wybierz pozycję [Wyb.n], a następnie wybierz [Obrazy z folderu nie
przetr.]. Po wybraniu folderu zostaną zaznaczone wszystkie obrazy
z tego folderu, które nie zostały jeszcze przesłane do komputera.
Wybranie [Obrazy z folderu - błędy tr.] spowoduje wybranie tych
obrazów z wybranego folderu, które nie udało się przesłać.
Wybranie [Kasuj historię trans.folderu] usunie historię przesyłania obrazów
z wybranego foldera. Po usunięciu historii przesyłania możesz wybrać pozycję [Obrazy
z folderu nie przetr.] i ponownie przesłać wszystkie obrazy znajdujące się w folderze.
? Wszystkie
Jeśli wybrano opcję [Wszystkie] i [Obrazy z karty nie przetr.], zostaną wybrane
wszystkie obrazy z karty, które nie zostały jeszcze przesłane do komputera.
Opis poleceń [Obrazy z karty - błędy tr.] i [Kasuj historię transf.
karty] znajduje się powyżej, w części dot. polecenia ,,Wyb.n".
? Jeśli na ekranie komputera jest wyświetlany ekran inny niż główne okno
oprogramowania EOS Utility, opcja [Transfer bezpośredni] nie jest wyświetlana.
? Podczas przesyłania obrazów, niektóre opcje menu są niedostępne.
? Można także przesyłać filmy.
? W jednej partii można przesłać do 9999 obrazów.
? Podczas kopiowania możliwe jest wykonywanie zdjęć.

428

p Wybieranie obrazów do fotoksiążki
Istnieje możliwość określenia maks. 998 obrazów do wydrukowania
w fotoksiążce. W przypadku użycia oprogramowania EOS Utility
(oprogramowanie EOS) do przesyłania obrazów do komputera wybrane
obrazy zostaną skopiowane do wyznaczonego folderu. Ta funkcja służy
do zamawiania fotoksiążek przez Internet.

Wybieranie pojedynczych obrazów

1

Wybierz pozycję [Opcje
fotoksiążki].
? Na karcie [x1] wybierz pozycję
[Opcje fotoksiążki], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].

by wybrany.
3 Zaznaczćobraz,tłktóry maaby ćzaznaczyć
? Obró pokrę o & lt; 5 & gt; ,
obraz, który ma być wybrany,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Jeśli naciśniesz przycisk & lt; u & gt;
i obrócisz pokrętło & lt; 6 & gt; w lewo,
możesz wybrać obraz z podglądu
trzech obrazów. Aby wrócić do
wyświetlania pojedynczych obrazów,
obróć pokrętło & lt; 6 & gt; w prawo.
? Aby wybrać inne obrazy do przesłania,
powtórz punkt 3. Zostanie wyświetlona
liczba wybranych obrazów.

429

p Wybieranie obrazów do fotoksiążki

Wybieranie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego wybrania wszystkich obrazów
z folderu lub karty.
Jeśli w pozycji [x1: Opcje fotoksiążki]
została wybrana opcja [Wszystkie
obrazy w folderze] lub [Wszystkie
obrazy na karcie], zostaną wybrane
wszystkie obrazy zapisane w folderze
lub na karcie.
Aby anulować ochronę obrazów, wybierz
opcję [Kasuj cały wybór w folderze] lub
[Kasuj cały wybór na karcie].

? Obrazów RAW i filmów nie można wybrać do wydruku.
? Nie należy wybierać w tym aparacie obrazów wybranych wcześniej
do innej fotoksiążki w innym aparacie. Ustawienia fotoksiążki
można zastąpić.

430

14

Dostosowywanie
aparatu
Poszczególne funkcje aparatu można dostosować do
preferowanego sposobu wykonywania zdjęć,
korzystając z menu Funkcje indywidualne.
Ponadto bieżące ustawienia aparatu można zapisać
w pozycjach & lt; w & gt; , & lt; x & gt; i & lt; y & gt; pokrętła wyboru
trybów.
Funkcje opisane w tym rozdziale można ustawiać
i stosować w następujących trybach fotografowania:
& lt; d & gt; & lt; s & gt; & lt; f & gt; & lt; a & gt; & lt; F & gt; .

431

3 Funkcje indywidualneN
k
A Fotografowanie
Filmowanie
w trybie LV

81: Ekspozycja

k
str. 434

Automatyczne kasowanie sekwencji braketingu
Sekwencja braketingu
Liczba zdjęć w sekwencji BKT

str. 435

k

k

w trybie a

k

Przyrosty nastaw ekspozycji
Przyrosty nastaw czułości ISO

(zdjęcia
z sekwencją
balansu
bieli)

k
k

Bezpieczne przesuwanie ekspozycji

str. 436

k

Ta sama ekspozycja z nową przysłoną

str. 437

k

82: Ekspozycja/wyzwalanie
Nastawa zakresu czasów naświetlania
Nastawa zakresu przysłony
Szybkość serii zdjęć

str. 438
str. 439

k

k

k

k

k

(Zdjęcia)

Funkcje indywidualne wyświetlone w kolorze szarym nie działają
podczas filmowania i fotografowania w trybie Live View (LV). (Ustawienia
są niedostępne).

432

3 Funkcje indywidualneN

k
A Fotografowanie
Filmowanie
w trybie LV

83: Wyświetlanie/operowanie
Matówka
Ostrzeżenia z w wizjerze
Wyświetlanie obszaru rejestracji LV

str. 440
str. 441

Kierunek obracania w Tv/Av
Blokada kilku funkcji

k
k

str. 442

Ustawienia własne

k

k

k

zależnie od ustawienia

84: Inne
Dodawanie informacji o przycięciu

str. 443

Usuwanie - domyślna opcja

str. 444

k
(podczas odtwarzania)

85: Kasowanie

Wybranie opcji [85: Kasowanie nast. funkcji C.Fn] spowoduje
usunięcie wszystkich ustawień funkcji indywidualnych.

Nawet jeśli zostanie wykonana operacja [85: Kasowanie nast. funkcji
C.Fn], ustawienia opcji [83: Matówka] i [83: Ustawienia własne]
pozostaną niezmienione.

433

3 Ustawianie funkcji indywidualnychN
Na karcie [8] można dostosować różne
funkcje aparatu do preferowanego sposobu
wykonywania zdjęć. Ustawienia parametrów
różniące się od wartości domyślnych będą
wyświetlane w kolorze niebieskim.

C.Fn1: Ekspozycja
Przyrosty nastaw ekspozycji
1/3:1/3 stopnia
1/2:1/2 stopnia
Umożliwia ustawienie czasu naświetlania, przysłony, korekty ekspozycji, sekwencji naświetlania,
korekty ekspozycji lampy itp. z dokładnością do 1/2 stopnia. Opcja jest przydatna, jeśli użytkownik
preferuje regulację parametrów ekspozycji z mniejszą dokładnością niż 1/3 stopnia.
Po wybraniu opcji [1/2-stop] poziom ekspozycji jest wyświetlany w sposób przedstawiony poniżej.

Przyrosty nastaw czułości ISO
1/3: 1/3 stopnia
1/1: 1 stopień
Nawet po ustawieniu opcji [1-stop] można ustawić czułość ISO 16000.

Automatyczne kasowanie sekwencji braketingu
ON: Włącz
Po ustawieniu przełącznika zasilania w położenie & lt; 2 & gt; , ustawienia sekwencji naświetlania
i sekwencji balansu bieli zostaną anulowane. Sekwencja naświetlania zostanie również anulowana,
gdy lampa będzie gotowa do emisji błysku lub jeśli użytkownik przełączy się na filmowanie.
OFF: Wyłącz
Ustawienia sekwencji naświetlania oraz sekwencji balansu bieli nie zostaną anulowane nawet po ustawieniu przełącznika
zasilania w pozycji & lt; 2 & gt; . (Jeśli lampa jest gotowa do emisji błysku lub przełączysz na filmowanie, sekwencja
naświetlania zostanie tymczasowo anulowana, jednakże zakres sekwencji naświetlania zostanie zachowany).

434

3 Ustawianie funkcji indywidualnychN

Kolejność zmian w sekwencji bracketingu
Istnieje możliwość zmiany sekwencji naświetlania oraz sekwencji
balansu bieli.
0-+: 0, -, +
-0+: -, 0, +
+0-: +, 0, Sekwencja balansu bieli
Kierunek N/B
Kierunek P/Z
0 : Standardowa ekspozycja 0 : Standardowy balans bieli 0 : Standardowy balans bieli
- : Zmniejszona wartość ekspozycji - : Przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego - : Przesunięcie w kierunku koloru purpurowego
+ : Zwiększona wartość ekspozycji + : Przesunięcie w kierunku koloru bursztynowego + : Przesunięcie w kierunku koloru zielonego
Sekwencja
naświetlania

Liczba zdjęć w sekwencji BKT
Liczbę zdjęć wykonanych w sekwencji naświetlania i w sekwencji
balansu bieli można zmieniać. Oprócz domyślnych 3 zdjęć można
wybrać opcję 2, 5 lub 7 zdjęć.
Jeśli została ustawiona opcja [Kolejność zmian w sekw. BKT: 0, -, +],
zdjęcia w sekwencji będą wykonywane zgodnie z poniższą tabelą.
3: 3 zdjęcia
2: 2 zdjęcia
5: 5 zdjęć
7: 7 zdjęć
(dokładność do 1 stopnia)
1. zdjęcie

2.
3.
4.
5.
6.
7.
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

3: 3 zdjęcia Standardowo (0)

-1

2: 2 zdjęcia Standardowo (0)

?1

+1

5: 5 zdjęć

Standardowo (0)

-2

-1

+1

+2

7: 7 zdjęć

Standardowo (0)

-3

-2

-1

+1

+2

+3

Po ustawieniu opcji [2 zdjęcia] można wybrać stronę + lub - podczas
ustawiania sekwencji naświetlania. Ustawienie sekwencji balansu bieli
może spowodować zmniejszenie ekspozycji w kierunku B/A lub M/G.

435

3 Ustawianie funkcji indywidualnychN

Bezpieczne przesuwanie ekspozycji
OFF: Wyłącz
Tv/Av: Czas naświetlania/Przysłona
Funkcja ta działa w trybie preselekcji czasu (s) oraz w trybie
preselekcji przysłony (f). Jeśli jasność obiektu zmienia się
w sposób nieregularny i nie można uzyskać standardowej
ekspozycji w zakresie automatycznej ekspozycji, aparat
automatycznie zmieni ręcznie wybrane ustawienie w celu
uzyskania standardowej ekspozycji.
ISO: Czułość ISO
Funkcja ta działa w trybie Programowa AE (d), w trybie
preselekcji czasu (s) i w trybie preselekcji przysłony (f).
Jeśli jasność obiektu zmienia się w sposób nieregularny i nie
można uzyskać standardowej ekspozycji w zakresie
automatycznej ekspozycji, aparat automatycznie zmieni
ręcznie wybrane ustawienie czułości ISO w celu uzyskania
standardowej ekspozycji.

? Nawet jeśli w menu [z2: Nastawy czułości ISO] pozycje [Zakres ISO]
i [Min.czas naśw.] są inne niż domyślne, bezpieczne przesuwanie
zastąpi te ustawienia, gdy nie będzie można uzyskać standardowej
ekspozycji.
? Minimalne i maksymalne czułości ISO bezpiecznego przesuwania
ekspozycji za pomocą czułości ISO będą określone za pomocą
ustawienia [Autom. zakres ISO] (str. 158). Jeśli jednak ręczne ustawiona
czułość ISO przekracza [Autom. zakres ISO], bezpieczne przesuwanie
ekspozycji będzie działać do ręcznie ustawionej czułości ISO.
? Bezpieczne przesuwanie ekspozycji będzie w razie potrzeby działało
nawet wtedy, gdy zostanie użyta lampa błyskowa.

436

3 Ustawianie funkcji indywidualnychN

Ta sama ekspozycja z nową przysłoną
Jeśli jest ustawiony tryb & lt; a & gt; (ręczna regulacja ekspozycji) i czułość ISO jest ustawiana ręcznie
(inna niż automatyczna czułość ISO), maksymalna wartość przysłony (liczba f) może zmienić się
na wyższy numer (mniejszy otwór przysłony) w przypadku wykonania dowolnej z następujących
operacji: 1. zmiana obiektywu; 2. założenie lub zdjęcie konwertera lub 3. użycie
zmiennoogniskowego obiektywu, którego maksymalny otwór przysłony (liczba f) się zmienia.
W przypadku wykonania zdjęcia z niezmienionym ustawieniem ekspozycji obraz będzie
niedoświetlony o tyle, o ile maksymalna wartość przysłony (liczba f) zmieni się na wyższy numer.
Jednak poprzez automatyczną zmianę czułości ISO lub czasu naświetlania (Tv) można uzyskać
te same parametry ekspozycji, które zostały uzyskane przed wykonaniem czynności 1, 2 lub 3.
OFF: Wyłącz
Automatyczne zmiany w ustawieniach, aby utrzymać właściwą ekspozycję, nie będą stosowane.
Wcześniej ustawiona czułość ISO, czas naświetlania i przysłona jest stosowana do fotografowania.
Po wykonaniu czynności 1, 2 lub 3 oraz zwiększeniu maksymalnej wartości przysłony (liczby f)
należy wyregulować czułość ISO i czas naświetlania przed wykonaniem zdjęcia.
ISO: Czułość ISO
Po wykonaniu czynności 1, 2 lub 3 czułość ISO będzie automatycznie zwiększana, aby zrekompensować
wielkość, o jaką zwiększyła się maksymalna wartość przysłony (liczba f). Pozwala to uzyskać te same
parametry ekspozycji, które zostałyby uzyskane przed wykonaniem czynności 1, 2 lub 3.
Tv: Czas naświetlania
Po wykonaniu czynności 1, 2 lub 3 będzie automatycznie ustawiany dłuższy czas naświetlania, aby
zrekompensować wielkość, o jaką zwiększyła się maksymalna wartość przysłony (liczba f). Pozwala to
uzyskać te same parametry ekspozycji, które zostałyby uzyskane przed wykonaniem czynności 1, 2 lub 3.
? Ta funkcja nie działa w przypadku makroobiektywów, których rzeczywista
liczba f przysłony zmienia się po zmianie powiększenia.
? Ta funkcja nie działa w przypadku filmów.
? Jeśli wybrano opcję [Czas naświetlania], a ekspozycja nie może być
utrzymana w zakresie ustawionym za pomocą opcji [82: Nastawa zakresu
czasów naśw.], czas naświetlania nie zmieni się automatycznie.
? Jeśli wybrano opcję [Czułość ISO], a ekspozycja nie może być utrzymana w zakresie
ustawionym za pomocą opcji [Zakres ISO], czułość ISO nie zmieni się automatycznie.
? Jeśli wykonana została czynność 1, 2 lub 3 i aparat wyłączył się
(przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji & lt; 2 & gt; itp.) podczas
utrzymywania ekspozycji, docelowa ekspozycja zostanie zaktualizowana
do ekspozycji obowiązującej w momencie wyłączenia aparatu.

437

3 Ustawianie funkcji indywidualnychN

? Funkcja ta działa także w przypadku zmian najwyższej liczby f (minimalna przysłona).
? Jeśli została wybrana opcja [Czułość ISO] lub [Czas naświetlania], wykonano czynności 1,
2 lub 3, a następnie cofnięto czynności 1, 2 lub 3 bez ręcznego zmieniania czułości ISO,
czasu naświetlania lub przysłony w celu przywrócenia aparatu do pierwotnego stanu,
oryginalne ustawienie ekspozycji zostanie przywrócone.
? Jeśli wybrano opcję [Czułość ISO], a czułość ISO zwiększy się do
rozszerzonej czułości ISO, czas naświetlania może się zmienić w celu
zachowania ekspozycji.

C.Fn2: Ekspozycja/wyzwalanie
Nastawa zakresu czasów naświetlania
Można ustawić zakres czasów naświetlania. W trybach & lt; s & gt; & lt; a & gt; można
ustawić ręcznie czas naświetlania w ramach ustalonego zakresu czasów
naświetlania. W trybach & lt; d & gt; & lt; f & gt; czas naświetlania będzie ustawiany
automatycznie w ramach ustalonego zakresu czasów naświetlania.
Czas najkrótszy
Wartość można ustawić w zakresie od 1/8000 s do 15 s.
Czas najdłuższy
Wartość można ustawić w zakresie od 30 s do 1/4000 s.

Nastawa zakresu przysłony
Można ustawić zakres przysłony. W trybach & lt; f & gt; & lt; a & gt; & lt; F & gt; można
ustawić ręcznie przysłonę w ramach ustalonego zakresu przysłony.
W trybach & lt; d & gt; & lt; s & gt; przysłona będzie ustawiana automatycznie
w ramach ustalonego zakresu przysłony.
Liczba f/ maksymalna
Wartość można ustawić w zakresie od f/91 do f/1.4.
Liczba f/ minimalna
Wartość można ustawić w zakresie od f/1.0 do f/64.
Dostępny zakres przysłon będzie zależał od maksymalnego i minimalnego
otworu przysłony obiektywu.

438

3 Ustawianie funkcji indywidualnychN

Szybkość serii zdjęć
Szybkość serii zdjęć można ustawić w trybie szybkiej serii zdjęć
& lt; o & gt; , wolnej serii zdjęć & lt; i & gt; oraz cichej serii zdjęć & lt; M & gt; .
Wysoka
Można ustawić wartość od 2 do 10 klatek na sekundę (kl./s).
Niska
Można ustawić wartość od 1 do 9 klatek na sekundę (kl./s).
Ciche serie zdjęć
Można ustawić wartość od 1 do 4 klatek na sekundę (kl./s).

Jeśli w pozycji [z4: Fotogr.bez migot.] (str. 185) ustawiono opcję [Włącz]
lub w pozycji EOS iTR AF (str. 128) ustawiono opcję [Włącz], aparat może
nie być w stanie fotografować z ustawioną szybkością serii zdjęć.

439

3 Ustawianie funkcji indywidualnychN

C.Fn3: Wyświetlanie/operowanie
Matówka
Zależnie od indywidualnych potrzeb można korzystać z opcjonalnej
matówki, którą można dokupić osobno.
W przypadku zmiany matówki należy zmienić to ustawienie na
odpowiadające typowi zastosowanej matówki. Pozwoli to
uzyskać odpowiednie parametry ekspozycji.
Std.: Eh-A
Standardowa matówka dostarczana z aparatem. Standardowa
matówka Precision Matte.
Eh-S: Eh-S
Super-precyzyjna matówka ułatwia odróżnianie punktu ostrości
w porównaniu ze standardową matówką Precision Matte Eh-A.
Jest ona idealna do szybkich obiektywów o maksymalnej
przysłonie f/2.8 lub większej. Znakomicie sprawdza się w
przypadku ręcznej regulacji ostrości.
Jednak w przypadku obiektywu o maksymalnej przysłonie
mniejszej niż f/2.8 obraz oglądany przez wizjer będzie ciemniejszy
niż w przypadku matówki Eh-A.

? Ustawienie matówki nie zostanie usunięte nawet po wybraniu opcji
[85: Kasowanie nast. funkcji C.Fn].
? Informacje dotyczące wymiany matówki znajdują się w jej instrukcji
obsługi. Jeśli matówka nie wysuwa się wraz z uchwytem, przechyl
aparat do przodu.

440

3 Ustawianie funkcji indywidualnychN

Ostrzeżenia z w wizjerze
Po ustawieniu którejkolwiek z poniższych funkcji ikona & lt; z & gt; może być
widoczna w wizjerze i na panelu LCD (str. 26-27).
Wybierz funkcję, dla której ma się wyświetlać ikona ostrzegawcza,
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby dodać symbol & lt; X & gt; . Następnie wybierz
[OK], aby zarejestrować ustawienie.
W trybie monochromatycznym V
Jeśli styl obrazów został ustawiony w położeniu [Monochrom.]
(str. 162), ukaże się ikona ostrzegawcza.
Przy korekcji WB
Po ustawieniu korekcji balansu bieli (str. 172), ukaże się ikona ostrzegawcza.
Przy 1-przyciskowym ustawianiu jakości obrazu
Jeśli zmienisz jakość rejestracji obrazów za pomocą funkcji
jednoprzyciskowego ustawiania jakości obrazu (str. 456), ukaże
się ikona ostrzegawcza.
Gdy M jest ustawiony
Jeśli w pozycji [z3: Redukow. zakłóceń - High ISO] ustawiono
opcję [Red. szumów zdjęć seryj.] (str. 176), ukaże się ikona
ostrzegawcza.
Przy ustawieniu pomiaru punktowego
Jeśli pomiar został ustawiony w położeniu [Pomiar punktowy]
(str. 225), ukaże się ikona ostrzegawcza.
Po ustawieniu jednej z funkcji zaznaczonych symbolem [X] symbol & lt; z & gt;
pojawi się również dla odpowiedniego ustawienia (oprócz sytuacji, kiedy
została wybrana redukcja szumów zdjęć seryjnych) na ekranie ustawień
fotografowania (str. 60, 469).

Wyświetlanie obszaru rejestracji LV
Jeśli format obrazu dotyczący fotografowania w trybie Live View
(str. 295) jest ustawiony na [4:3], [16:9] lub [1:1], można ustawić
metodę wyświetlania rejestrowanego obszaru.
: Maskowanie
: Zarys

441

3 Ustawianie funkcji indywidualnychN

Kierunek obracania w Tv/Av
: Normalny
: Odwrotny
Kierunek obracania pokrętła podczas ustawiania czasu
naświetlania i wartości przysłony można odwrócić.
W trybie fotografowania & lt; a & gt; kierunek obracania pokrętłami & lt; 6 & gt; i & lt; 5 & gt;
zostanie odwrócony. W przypadku innych trybów fotografowania można
odwrócić tylko kierunek obracania pokrętła & lt; 6 & gt; . Kierunek obracania
pokrętła & lt; 5 & gt; w trybie & lt; a & gt; będzie taki sam jak kierunek obracania służący
do ustawiania korekty ekspozycji w trybie & lt; d & gt; , & lt; s & gt; i & lt; f & gt; .

Blokada kilku funkcji
Przesunięcie przełącznika & lt; R & gt; w prawo zapobiega przypadkowej
zmianie ustawienia za pomocą elementów & lt; 6 & gt; , & lt; 5 & gt; , & lt; 9 & gt; i & lt; p & gt; .
Wybierz element sterujący aparatu, który chcesz zablokować,
następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby dodać symbol [X]. Wybierz
[OK], aby zarejestrować ustawienie.
6 Pokrętło główne
5 Pokrętło szybkiej kontroli
9 Multi-sterownik
p Dźwignia wyboru obszaru AF
? Jeśli przełącznik & lt; R & gt; został ustawiony, to podczas korzystania
z jednego z zablokowanych elementów sterujących aparatu, w wizjerze
i na panelu LCD zostanie wyświetlony symbol & lt; L & gt; . Ponadto na ekranie
ustawień fotografowania będzie wyświetlany komunikat [LOCK] (str. 60).
? Po zablokowaniu pokrętło & lt; 5 & gt; zostanie domyślnie zablokowane.
? Nawet jeśli pokrętło & lt; 5 & gt; zostało oznaczone symbolem [X], można
korzystać z panelu dotykowego & lt; h & gt; .

Ustawienia własne
Często używane funkcje można przypisać do przycisków lub pokręteł
aparatu zgodnie z potrzebami użytkownika. Szczegółowe informacje
na ten temat można znaleźć na str. 445.

442

3 Ustawianie funkcji indywidualnychN

C.Fn4: Inne
Dodawanie informacji o przycięciu
Podczas ustalania informacji o kadrowaniu, pionowe linie ustawionego
formatu ukażą się na obrazie Live View. Można zatem tak
skomponować zdjęcie, aby wyglądało podobnie do zdjęć wykonanych
aparatem średniego lub dużego formatu (6x6 cm, 4x5 cala itp.).
Podczas wykonywania zdjęcia informacje na temat formatu obrazu
dotyczące kadrowania za pomocą oprogramowania EOS zostaną
dołączone do obrazu. (Obrazy zapisywane na karcie nie są
kadrowane).
Po przesłaniu obrazu do komputera można skorzystać
z oprogramowania Digital Photo Professional (oprogramowanie
EOS, str. 537) do łatwego kadrowania obrazu do ustawionego
formatu obrazu.
OFF
6:6
3:4
4:5

: Wyłącz
: Format obrazu 6:6
: Format obrazu 3:4
: Format obrazu 4:5

6:7 : Format obrazu 6:7
5:6 : Format obrazu 10:12
5:7 : Format obrazu 5:7

? Jeśli wybrano inne ustawienie opcji [z5: Format obrazu] niż [3:2],
informacja o przycięciu nie będzie dołączana do obrazu.
? Informacje o przycięciu będą dołączane również podczas fotografowania
z wykorzystaniem wizjera. Jednak informacje o przycięciu nie będą
wyświetlane.
? Jeśli informacja o przycięciu została dodana do obrazu RAW, to taki
obraz nie może zostać skadrowany podczas obróbki obrazu RAW
w aparacie.

443

3 Ustawianie funkcji indywidualnychN

Usuwanie - domyślna opcja
Podczas odtwarzania obrazu i przeglądania obrazu po jego
wykonaniu, po naciśnięciu przycisku & lt; L & gt; ukazuje się menu usuwania
(str. 392). Można wybrać opcję, [Anuluj] lub [Usuń], która będzie
wstępnie wybrana na tym ekranie.
Jeśli ustawiłeś [Usuń], wystarczy nacisnąć & lt; 0 & gt; w celu szybkiego
usunięcia obrazu.
: Zaznaczone [Anuluj]
L : Zaznaczone [Usuń]
Jeśli ustawiono opcję [Usuń], należy uważać, aby nie doszło do
przypadkowego usunięcia obrazu.

444

83: Ustawienia własneN
Często używane funkcje można przypisać do przycisków lub pokręteł
aparatu zgodnie z potrzebami użytkownika.

1

Wybierz pozycję [83: Ustawienia
własne].
? Na karcie [83] wybierz pozycję
[Ustawienia własne], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Zostanie wyświetlony ekran ustawień
własnych, na którym można wybrać
przyciski sterowania i pokrętła.

t
2 Wybierz przycisk lub pokręęłtołoaparatu.
? Wybierz przycisk lub pokr
aparatu,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Zostanie wyświetlona nazwa
ustawienia aparatu i funkcje, które
można przypisać.

3 Przypisz funkcjęę,.a następnie naciśnij
? Wybierz funkcj
przycisk & lt; 0 & gt; .
? Jeśli w lewym dolnym rogu zostanie
wyświetlona ikona [z], można nacisnąć
przycisk & lt; B & gt; i ustawić pokrewne opcje.

4 Zamknij ekran ustawień. ń za
? Po zamknięciu tego ekranu ustawie
pomocą przycisku & lt; 0 & gt; zostanie ponownie
wyświetlony ekran przedstawiony w punkcie 2.
? Naciśnij przycisk & lt; M & gt; , aby
zakończyć.
Po wyświetleniu ekranu z kroku 2 można nacisnąć przycisk & lt; L & gt; , aby
przywrócić domyślne ustawienia własne. Należy pamiętać, że ustawienia
pozycji [83: Ustawienia własne] nie zostaną anulowane nawet w
przypadku wybrania opcji [85: Kasowanie nast. funkcji C.Fn].

445

83: Ustawienia własneN

Funkcje, które można przypisać do ustawień aparatu
Funkcja

Strona
k

AF

452

k

k

k
k

k

ONE SHOT z AI SERVO

k

k

Przełącz do zarejestrowanej funkcji AF

k

k

Stop AF

k*1

k

450

k* 1
k

Pomiar i AF start

k

Przełącz na zarejestrowany punkt AF
Wybrany punkt AF z Środkowy/
Zarejestrowany punkt AF
Bezpośredni wybór punktu AF

453

Bezpośredni wybór punktu AF: Pion
Bezpośredni wybór obszaru AF
k

Pomiar start
Blokada AE
Blokada AE (naciśnięty przycisk)

454

Ekspozycja

Blokada AE (wstrzymanie)
Blokada AE, Stop AF
Blokada ekspozycji lampy
Ustaw ISO (przytrzymaj przycisk, obróć
ISO (przytrzymaj dźwignię, obróć
Ustaw ISO (

)
)

podczas pomiaru)

Korekta ekspozycji (przytrzymaj
przycisk, obróć
)

455

Korekta ekspozycji (przytrzymaj
dźwignię, obróć
)
Ustawienie czasu naświetlania w trybie M
Ustawianie przysłony w trybie M

446

456

k

83: Ustawienia własneN

*

p

k
k

k

k*2

k*2

k

k

k*3

k*3
k*4
k

k*5

k
k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
k
k
k
k
k
k
k

* Przycisk AF stop (

k
k

) dostępny jest tylko w przypadku super-teleobiektywów IS.

447

83: Ustawienia własneN

Funkcja

Strona

Obrazy

1-przyciskowa nastawa jakości
obrazu
1-przyciskowa jakość obrazu
(wstrzymanie)

456

Jakość obrazu
Styl obrazów

457

Podgląd głębi ostrości
Start stabilizatora obrazu

Operacja

Widok menu

457

Zarejestruj/przywołaj funkcję
fotografowania

k* 7

k*7

k

k

Odtwarzanie obrazów
Powiększ/Zmniejsz (naciśnij SET,
obróć
)
Cykl: y o g/Wyzwalanie o AF/WB o q
Naciśnięcie przycisku anuluje
blokadę

458

Nastawy lampy
Bez funkcji (wyłączona)

448

83: Ustawienia własneN

*

p

k*6

k*6

k*6

k*6
k
k

k
k

k
k

k
k
k
k
k
k
* Przycisk AF stop (

k

k

k

k

k

) dostępny jest tylko w przypadku super-teleobiektywów IS.

449

83: Ustawienia własneN

: Pomiar i AF start

Po naciśnięciu przycisku, do którego przypisano tę funkcję, zostanie
wykonany pomiar i automatyczna regulacja ostrości.
*1:Po przypisaniu funkcji do przycisku & lt; p & gt; lub
& lt; A & gt; naciśnięcie przycisku & lt; B & gt; , gdy ekran
ustawień jest wyświetlony, pozwala ustawić
szczegółowe ustawienia AF. Podczas
fotografowania należy nacisnąć przycisk & lt; p & gt;
lub & lt; A & gt; , aby wykonać AF zgodnie z ustawieniem.

? Punkt startowy AF
Po wybraniu opcji [Zarejestrowany punkt AF] możesz nacisnąć przycisk
& lt; p & gt; lub & lt; A & gt; , aby przełączyć na zarejestrowany punkt AF.
Rejestrowanie punktu AF
1. Ustaw tryb wyboru obszaru AF w jednej z następujących pozycji:
jednopunktowy Spot AF (wybieranie ręczne), jednopunktowy AF
(wybieranie ręczne), rozszerzanie punktu AF (wybieranie ręczne ),
rozszerzanie punktu AF (wybieranie ręczne, punkty otaczające) lub wybór
automatyczny spośród 65 punktów AF. Nie można wybrać opcji Strefowy AF
(wybieranie ręczne strefy) i Wielkostrefowy AF (wybieranie ręczne strefy).
2. Wybierz ręcznie punkt AF.
3. Przytrzymaj naciśnięty przycisk & lt; S & gt; i naciśnij przycisk & lt; U & gt; .
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zostanie zarejestrowany punkt AF.
Jeśli tryb wyboru obszaru AF nie jest ustawiony na wybór automatyczny
spośród 65 punktów AF, zarejestrowany punkt AF będzie migać.
? Po zarejestrowaniu punktu AF zostaną wyświetlone następujące pozycje:
o Wybór automatyczny spośród 65 punktów AF:
HP (HP: pozycja początkowa)
o AF punktowy, 1-punktowy AF, rozszerzanie obszaru AF:
SEL (środek), SEL HP (poza środkiem)
? Po zarejestrowaniu za pomocą SEL
lub SEL HP zarejestrowany
punkt AF będzie migać.
? Aby anulować zarejestrowany punkt AF, naciśnij jednocześnie przycisk
& lt; S & gt; i przycisk & lt; m & gt; . Zarejestrowany punkt AF będzie również
anulowany po wybraniu opcji [54: Kasowanie nastaw aparatu].

450

83: Ustawienia własneN

? Właściwości AI Servo AF (str. 108)
Naciśnij przycisk & lt; p & gt; lub & lt; A & gt; , aby wykonać AF za pomocą
ustawionego zestawu od [Case1] do [Case6].
? Działanie AF (str. 86)
Naciśnij przycisk & lt; p & gt; lub & lt; A & gt; , aby wykonać AF
z ustawionym działaniem AF.
? Tryb wyboru obszaru AF (str. 90)
Naciśnij przycisk & lt; p & gt; lub & lt; A & gt; , aby wykonać AF
z ustawionym trybem wyboru obszaru AF.
Jeśli chcesz nadal używać aktualnie wybranego punktu AF po
naciśnięciu przycisku & lt; p & gt; lub & lt; A & gt; , ustaw w pozycji
[Punkt start. AF] opcję [Ręcznie wybrany punkt AF]. Jeśli chcesz
zachować aktualnie ustawione właściwości AI Servo AF, działanie AF
i tryb wyboru obszaru AF, wybierz opcję [Zachowaj bieżącą nastawę].

? Jeśli w pozycji [24: Punkt AF powiązany z orient.] została wybrana
opcja [Oddzielne p.AF:Obszar+pkt] lub [Oddzielne p.AF:Tylko pkt],
można rejestrować punkty AF, które mają zostać użyte oddzielnie dla
orientacji pionowej (uchwyt na w górze lub na dole) i poziomej.
? Jeśli wybrano opcję [Punkt start. AF: Zarejestrowany punkt AF] i
[Tryb wyboru pola AF] zostanie zastosowane ustawienie
[Zarejestrowany punkt AF].

451

83: Ustawienia własneN

: Stop AF

Automatyczna regulacja ostrości zostanie zatrzymana po przytrzymaniu
przycisku, do którego przypisano tę funkcję. Funkcja ta jest wygodna,
gdy użytkownik chce zatrzymać AF w trybie AI Servo AF.
: Przełącz do zarejestrowanej funkcji AF

Po ustawieniu i przypisaniu tej funkcji do przycisku można zastosować
następujące ustawienia po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku
przypisanego do AF: tryb wyboru obszaru AF (str. 90), czułość śledzenia
(str. 113), śledzenie przyśpieszania/zwalniania (str. 114 ), autoprzełączanie
punktu AF (str. 115), priorytet 1 zdjęcia AI Servo (str. 117) oraz priorytet
2 zdjęcia AI Servo (str. 118). Funkcja ta jest wygodna, gdy użytkownik chce
zmienić charakterystykę AF w trybie AI Servo AF.
*2: Na ekranie ustawień naciśnij przycisk & lt; B & gt; , aby
wyświetlić ekran szczegółowych ustawień. Obróć pokrętło
& lt; 5 & gt; lub & lt; 6 & gt; , aby wybrać parametr, który ma być
zarejestrowany, a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby
dodać symbol [X]. Po wybraniu parametru i naciśnięciu
przycisku & lt; 0 & gt; można zmienić wartość parametru.
Naciśniecie przycisku & lt; L & gt; przywraca ustawienia domyślne.

: ONE SHOT z AI SERVO

Sposób działania AF można przełączać. W trybie One-Shot AF po
przytrzymaniu przycisku, do którego jest przypisana ta funkcja, aparat
przełączy się w tryb AI Servo AF. Z kolei w trybie AI Servo AF, po
wciśnięciu przycisku aparat przełącza się na tryb One-Shot AF tylko po
przytrzymaniu przycisku. Jest to wygodne rozwiązanie w przypadku
konieczności przełączania się między trybami One-Shot AF i AI Servo
AF z uwagi na ciągłe poruszanie się i zatrzymywanie obiektu.
: Przełącz na zarejestrowany punkt AF

Jeśli podczas pomiaru naciśniesz przycisk przypisany do tej funkcji,
aparat przełączy się na zarejestrowany punkt AF.
*3: Jeśli na ekranie ustawień zostanie naciśnięty przycisk & lt; B & gt; , można wybrać opcję
[Przeł.tylko po przytrz.przyc.] lub [Przełącz po każdym nac.przyc.]. Informacje
dotyczące rejestrowania punktu AF można znaleźć na str. 450.

452

83: Ustawienia własneN

: Wybrany punkt AF z Środek/Zarejestrowany punkt AF

Podczas pomiaru przechylanie dźwigni & lt; p & gt; w prawo powoduje
przełączanie między aktualnym punktem AF i środkowym punktem AF
lub zarejestrowanym punktem AF.
*4: Jeśli na ekranie ustawień zostanie naciśnięty przycisk & lt; B & gt; , można wybrać opcję
[Przełącz na punkt środkowy AF] lub [Przełącz na zarejstr. punkt AF]. Informacje
dotyczące rejestrowania punktu AF można znaleźć na str. 450.

: Bezpośredni wybór punktu AF

Podczas pomiaru punkt AF można wybrać bezpośrednio przy pomocy
pokrętła & lt; 9 & gt; lub & lt; 5 & gt; bez naciskania przycisku & lt; S & gt; . Za pomocą
pokrętła & lt; 5 & gt; można wybrać lewy lub prawy punkt AF. (Cykliczna
zmiana Strefowego AF i Wielkostrefowego AF).
*5:Jeśli na ekranie ustawień multi-sterownika zostanie naciśnięty przycisk & lt; B & gt; ,
można nacisnąć środek multi-sterownika & lt; 9 & gt; , aby wybrać [Przełącz na punkt
środkowy AF] lub [Przełącz na zarejestr. punkt AF]. Informacje dotyczące
rejestrowania punktu AF można znaleźć na str. 450.

: Bezpośredni wybór punktu AF: Pion

Podczas pomiaru można obrócić pokrętło & lt; 5 & gt; , aby bezpośrednio
wybrać górny lub dolny punkt AF bez uprzedniego naciśnięcia
przycisku & lt; S & gt; . (Cykliczna zmiana Strefowego AF
i Wielkostrefowego AF).
: Bezpośredni wybór obszaru AF

Podczas pomiaru można użyć & lt; p & gt; , aby od razu wybrać tryb wyboru
obszaru AF bez naciskania przycisku & lt; S & gt; .

Jeśli opcja [Bezpośredni wybór punktu AF] została przypisana do multisterownika & lt; 9 & gt; , nie można używać multi-sterownika & lt; 9 & gt; do przewijania
w górę/dół ekranu informacji o obrazie (str. 354, 357) w trakcie kontrolnego
wyświetlania nowo zarejestrowanego obrazu.

453

83: Ustawienia własneN

: Pomiar start

Po naciśnięciu spustu migawki do połowy jest wykonywany tylko pomiar
ekspozycji.
: Blokada AE

Po naciśnięciu przycisku, do którego przypisano tę funkcję, można
zablokować ekspozycję (blokada FE) podczas pomiaru. Wygodne
ustawienie, gdy obszar ostrości jest inny niż obszar pomiaru ekspozycji
lub w celu wykonania kilku zdjęć z takimi samymi parametrami ekspozycji.
: Blokada AE (naciśnięty przycisk)

Ekspozycja zostanie zablokowana (blokada AE) na czas naciśnięcia
spustu migawki.
: Blokada AE (wstrzymanie)

Po naciśnięciu przycisku, do którego przypisano tę funkcję, można
zablokować ekspozycję (blokada AE). Ekspozycja zostanie zablokowana
(blokada AE) do ponownego naciśnięcia tego przycisku. Wygodne
ustawienie, gdy obszar ostrości jest inny niż obszar pomiaru ekspozycji lub
w celu wykonania kilku zdjęć z takimi samymi parametrami ekspozycji.
: Blokada AE, Stop AF

Po naciśnięciu przycisku, do którego przypisano tę funkcję, można
zablokować ekspozycję (blokada AE), a AF zostanie zatrzymany. Jest
to wygodne rozwiązanie w trybie AI Servo AF, aby zablokować AE
w tym samym czasie, gdy AF przestanie działać.
: Blokada ekspozycji lampy

Podczas fotografowania z lampą błyskową naciśnięcie przycisku, do
którego przypisano tę funkcję, spowoduje wyemitowanie przedbłysku
i zapisanie wymaganej ilości światła (blokada ekspozycji lampy).
Jeśli do spustu migawki przypisano opcję [Blokada AE (naciśnięty przyc.)],
każdy przycisk przypisany do opcji [Blokada AE] lub [Blokada AE (wstrz.)]
będzie też działał jak po przypisaniu opcji [Blokada AE (naciśnięty przyc.)].

454

83: Ustawienia własneN

: Ustaw ISO (przytrzymaj przycisk, obróć

)

Czułość ISO można ustawić przez przytrzymanie przycisku & lt; 0 & gt;
i obrócenie pokrętła & lt; 6 & gt; .
Jeśli ten sterownik zostanie użyty w czasie, gdy jest wybrana opcja
automatycznej czułości ISO, zostanie użyte ręczne ustawienie czułości
ISO. Nie można ustawić automatycznej czułości ISO. Jeśli używasz tej
funkcji w trybie & lt; a & gt; , możesz wyregulować ekspozycję za pomocą
czułości ISO z zachowaniem bieżących nastaw migawki i przysłony.
: ISO (przytrzymaj dźwignię, obróć

)

Można ustawić czułość ISO, przechylając dźwignię & lt; p & gt; w prawo
i obracając pokrętło & lt; 6 & gt; . Zakres ustawień jest taki sam jak
w przypadku opcji
.
: Ustaw ISO (

podczas pomiaru)

Podczas pomiaru można ustawić czułość ISO, obracając pokrętło
& lt; 5 & gt; . Zakres ustawień jest taki sam jak w przypadku opcji
.
: Korekta ekspozycji (przytrzymaj przycisk, obróć

)

Korektę ekspozycji można ustawić, przytrzymując przycisk & lt; 0 & gt;
i obracając pokrętło & lt; 6 & gt; . Jest to przydatne, jeśli chcesz ustawić
korektę ekspozycji, gdy jest ustawiona ręczna regulacja ekspozycji
& lt; a & gt; i automatyczna czułość ISO.
: Korekta ekspozycji (przytrzymaj dźwignię, obróć

)

Korektę ekspozycji można ustawić, przechylając dźwignię & lt; p & gt;
w prawo i obracając pokrętło & lt; 6 & gt; . Jest to przydatne, jeśli chcesz
ustawić korektę ekspozycji, gdy jest ustawiona ręczna regulacja
ekspozycji & lt; a & gt; i automatyczna czułość ISO.
: Ustawienie czasu otwarcia migawki w trybie M

W trybie ręcznej regulacji ekspozycji & lt; a & gt; , za pomocą pokrętła & lt; 6 & gt;
lub & lt; 5 & gt; można ustawić czas naświetlania.

455

83: Ustawienia własneN

: Ustawianie przysłony w trybie M

W trybie ręcznej regulacji ekspozycji & lt; a & gt; można ustawić przysłonę za
pomocą pokrętła & lt; 5 & gt; lub & lt; 6 & gt; .
: 1-przyciskowe ustawienie jakości obrazu

Naciśnięcie przycisku, do którego przypisano tę funkcję, spowoduje przejście do
ustawiania jakości rejestracji obrazów. Po dokonaniu tej zmiany oznaczenie jakości
rejestracji obrazów (JPEG/RAW) w wizjerze zacznie migać (gdy w pozycji [Pokaż/
ukryj w wizjerze] jest zaznaczona opcja [Jakość obrazu]). Po zakończeniu
fotografowania 1-przyciskowe ustawianie jakości obrazu zostanie anulowane
i zostanie przywrócone poprzednie ustawienie jakości rejestracji obrazu.
*6: Na ekranie ustawień możesz wybrać jakość rejestracji obrazów dla tej funkcji przez
wciśnięcie przycisku & lt; B & gt; .

: 1-przyciskowa jakość obrazu (wstrzymanie)

Naciśnięcie przycisku, do którego przypisano tę funkcję, spowoduje przejście do ustawiania
jakości rejestracji obrazów. Po dokonaniu tej zmiany oznaczenie jakości rejestracji obrazów
(JPEG/RAW) w wizjerze zacznie migać (gdy w pozycji [Pokaż/ukryj w wizjerze] jest zaznaczona
opcja [Jakość obrazu]). Jednoprzyciskowe ustawienie jakości obrazu nie będzie anulowane
nawet po zakończeniu fotografowania. Aby powrócić do ustawienia jakości rejestrowania
poprzedniego obrazu, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk przypisany do tej funkcji.
*6: Na ekranie ustawień możesz wybrać jakość rejestracji obrazów dla tej funkcji przez
wciśnięcie przycisku & lt; B & gt; .

: Jakość obrazu

Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby wyświetlić ekran ustawień jakości
rejestracji obrazów na monitorze LCD (str. 149).
Jeśli w przypadku jakości rejestracji obrazu, która ma zostać ustawiona za pomocą
opcji [1-przyc. nastawa jakości obrazu] i [1-przyc.jakość obrazu (wstrz.)], zostanie
wybrana opcja RAW lub RAW+JPEG, po zmianie ustawienia nie będzie działała funkcja
[Red. szumów zdjęć seryj.] (str. 176). W przypadku pozycji [z3: Redukow.
zakłóceń - High ISO] podczas fotografowania zostanie zastosowana opcja [Standard].
W przypadku przełączania na opcję 1-przyciskowego ustawienia jakości
obrazu można wyświetlić symbol & lt; z & gt; w wizjerze i na panelu LCD (str. 441).

456

83: Ustawienia własneN

: Styl obrazów

Naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby wyświetlić ekran ustawień wyboru styl
obrazów na monitorze LCD (str. 160).
: Podgląd głębi ostrości

Naciśnięcie przycisku podglądu głębi ostrości zamyka przysłonę
i pozwala sprawdzić rzeczywistą głębię ostrości przed wykonaniem
zdjęcia (str. 221).
: Start stabilizatora obrazu

Jeśli przełącznik IS obiektywu ustawiono na & lt; 1 & gt; , Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) zacznie działać, gdy użytkownik naciśnie przycisk
przypisany do tej funkcji (str. 53).
: Wyświetlanie menu

Naciśnięcie przycisku & lt; 0 & gt; spowoduje wyświetlenie menu na
monitorze LCD.
: Zarejestruj/przywołaj funkcję fotografowania

Można ręcznie skonfigurować podstawowe funkcje fotografowania,
takie jak czas naświetlania, przysłona, czułość ISO, tryb pomiaru czy
tryb wyboru obszaru AF, i zarejestrować je w aparacie. Tylko
przytrzymanie przycisku, do którego przypisano tę funkcję, pozwala
przywołać zarejestrowane ustawienia funkcji fotografowania i użyć ich
do fotografowania.
*7: Na ekranie ustawień naciśnij przycisk & lt; B & gt; ,
aby wyświetlić szczegółowe ustawienia. Obróć
pokrętło & lt; 5 & gt; lub & lt; 6 & gt; , aby wybrać funkcję,
która ma być zarejestrowana, a następnie naciśnij
przycisk & lt; 0 & gt; , aby dodać symbol [X] do tej
funkcji. Po wybraniu parametru i naciśnięciu
przycisku & lt; 0 & gt; można zmienić wartość parametru.
Naciśniecie przycisku & lt; L & gt; przywraca ustawienia
domyślne.
Wybór opcji [Zarejestruj bieżące nastawy]
powoduje zarejestrowanie bieżących nastaw
aparatu. Informacje dotyczące rejestrowania
punktu AF można znaleźć na str. 450.

457

83: Ustawienia własneN

: Odtwarzanie obrazów

Naciśnięcie & lt; 0 & gt; będzie odtwarzało obrazy.
: Powiększ/Zmniejsz (naciśnij SET, obróć

)

Naciśnij & lt; 0 & gt; , aby powiększyć lub pomniejszyć obrazy zapisane na
karcie. Procedurę operacji opisano na str. 364. Podczas fotografowania
w trybie Live View lub nagrywania filmu (z wyjątkiem trybu
u+Śledzenie) można także powiększyć obraz (str. 305, 308).
: Cykl: y o g/Wyzwalanieo AF/WB o q

Naciśnięcie przycisku & lt; B & gt; zmienia funkcję możliwą do ustawienia
w następującej kolejności: yog9Rof9Boq.
: Naciśnięcie przycisku anuluje blokadę

Nawet wtedy, gdy przełącznik & lt; R & gt; jest ustawiony w prawo, tylko
przytrzymanie przycisku podglądu głębi ostrości pozwala używać
przycisków sterowania i pokręteł aparatu, które są ograniczone przez
opcję [83: Blokada kilku funkcji].
: Nastawy lampy

Naciśnięcie przycisku & lt; 0 & gt; spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień
funkcji wbudowanej lampy błyskowej lub zewnętrznej lampy Speedlite.
: Bez funkcji (wyłączona)

Skorzystaj z tego ustawienia, jeśli nie chcesz przypisywać żadnej
funkcji do przycisku.

458

3 Zapisywanie pozycji na karcie Moje MenuN
Na karcie Moje Menu można zapisać pozycje menu i funkcje
indywidualne, których ustawienia są często zmieniane. Można także
nadać nazwy zapisanym kartom menu i nacisnąć przycisk & lt; M & gt; , aby
wyświetlić najpierw kartę Moje Menu.

Dodawanie karty Moje Menu

1

Wybierz pozycję [Dodaj kartę
Moje Menu].
? Na karcie [9] wybierz pozycję
[Dodaj kartę Moje Menu],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pozycję [OK].
? Zostanie utworzona karta
[MY MENU1].
? Można utworzyć maks. pięć kart
menu, powtarzając czynności
opisane w punkcie 1 i 2.

Zapisywanie pozycji menu na kartach Moje Menu

1

Wybierz [Konfiguruj: MY MENU*].
? Obróć pokrętło & lt; 6 & gt; i wybierz
[Konfiguruj: MY MENU*] (karta do
zapisywania pozycji menu),
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

459

3 Zapisywanie pozycji na karcie Moje MenuN

2 Wybierz [Wybierz pozycje do
zarejestr.].

3 Zapisz żądane elementy.a następnie
? Wybierz żądaną pozycję,
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz opcję [OK] na ekranie
monitu o potwierdzenie.
? Można zapisać maksymalnie sześć pozycji.
? Aby wrócić do ekranu wyświetlanego
w punkcie 2, naciśnij przycisk & lt; M & gt; .

Ustawienia karty Moje Menu
Pozycje menu można sortować lub
usuwać, a kartę menu można usunąć lub
zmienić jej nazwę.

? Sortuj zarejestrowane pozycje
Umożliwia zmianę kolejności pozycji zapisanych na ekranie Moje
menu. Wybierz pozycję [Sortuj zarejestrowane pozycje] i zaznacz
pozycję, której położenie na liście chcesz zmienić. Następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; . Po wyświetleniu symbolu [z] obróć pokrętło
& lt; 5 & gt; , aby zmienić kolejność, a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Usuń wybrane pozycje / Usuń wszystkie pozycje na karcie
Istnieje możliwość usunięcia zarejestrowanych pozycji. Opcja [Usuń
wybrane pozycje] usuwa pojedynczą pozycję menu, natomiast opcja
[Usuń wszystkie poz. na karcie] usuwa wszystkie zarejestrowane pozycje.

460

3 Zapisywanie pozycji na karcie Moje MenuN

? Usuń kartę
Istnieje możliwość usunięcia aktualnie wyświetlanej karty Moje
Menu. Wybierz pozycję [Usuń kartę], aby usunąć kartę
[MY MENU*].
? Zmień nazwę karty
Nazwę karty Moje Menu można zmienić z [MY MENU*] na inną.

pozycję
1 [Wybierznazwę karty].
Zmień
tekst.
2 Wprowadźprzycisk & lt; L & gt; , aby usunąć
? Naciśnij
zbędne znaki.
? Naciśnij przycisk & lt; Q & gt; . Spowoduje
to zaznaczenie palety tekstowej
kolorową ramką i będzie można
wprowadzić tekst.
? Przy pomocy pokrętła & lt; 5 & gt; lub & lt; 9 & gt;
przesuń symbol , a następnie
wybierz żądany znak. Następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby go
wprowadzić.
? Można wprowadzić maks. 16 znaków.

.
3 Zamknij ekran ustawieńnaciśnij
? Po wprowadzeniu tekstu
przycisk & lt; M & gt; , a następnie
wybierz opcję [OK].
? Nazwa zostanie zapisana.

461

3 Zapisywanie pozycji na karcie Moje MenuN

Usuwanie wszystkich kart Moje Menu / usuwanie wszystkich pozycji
Wszystkie karty Moje Menu i ich pozycje
można usunąć.

? Usuń wszystkie karty Moje Menu
Pozwala usunąć wszystkie karty Moje Menu. W przypadku wybrania
opcji [Usuń wszyst. karty Moje Menu], wszystkie karty od
[MY MENU1] do [MY MENU5] zostaną usunięte, a karta [9]
powróci do ustawień domyślnych.
? Usuń wszystkie pozycje
Pozwala usunąć wszystkie pozycje zapisane na kartach od
[MY MENU1] do [MY MENU5], przy czym same karty nie są
usuwane. Karty menu pozostaną dostępne. Po wybraniu opcji
[Usuń wszystkie pozycje] wszystkie pozycje zapisane na
wszystkich utworzonych kartach zostaną usunięte.

Jeśli zostanie wykonane polecenie [Usuń kartę] lub [Usuń wszyst. karty
Moje Menu], nazwy kart zmienione za pomocą opcji [Zmień nazwę karty]
także zostaną usunięte.

462

3 Zapisywanie pozycji na karcie Moje MenuN

Ustawienia wyświetlania menu
Można wybrać opcję [Widok menu]
w celu ustawienia ekranu menu, który
ma pojawić się po naciśnięciu
przycisku & lt; M & gt; .

? Widok normalny
Wyświetla ostatnio wyświetlany ekran menu.
? Wyświetl od karty Moje Menu
Wyświetla menu z wybraną kartą [9].
? Wyświetl tylko kartę Moje Menu
Jest wyświetlana tylko karta [9]. (Karty z, 2, 3, 5 i 8 nie
będą wyświetlane).

463

w: Rejestrowanie własnych trybów fotografowaniaN
Można zarejestrować bieżące ustawienia aparatu, jak tryb
fotografowania, funkcje menu i ustawienia funkcji indywidualnych
w położeniach & lt; w & gt; , & lt; x & gt; , and & lt; y & gt; pokrętła wyboru trybów.

1

Wybierz [Własny tryb fotograf. (C1-C3)].
? Na karcie [54] wybierz pozycję
[Własny tryb fotograf. (C1-C3)],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz pozycję [Rejestrowanie].
3 Zarejestruj indywidualny tryb
fotografowania.
? Wybierz własny tryb fotografowania
do zarejestrowania, a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz opcję [OK] na ekranie
monitu o potwierdzenie.
? Bieżące ustawienia aparatu (str. 465-466)
zostaną zapisane w pozycji C* pokrętła
wyboru trybów.

Automatyczna aktualizacja
Jeśli zmienisz ustawienie przed fotografowaniem w trybach & lt; w & gt; , & lt; x & gt; lub
& lt; y & gt; , odpowiedni własny tryb fotografowania zostanie automatycznie
zaktualizowany o nowe ustawienia. Aby włączyć automatyczną aktualizację,
należy w kroku 2 wybrać opcję [Włącz] ustawienia [Autom. akt.nastaw].

Anulowanie niestandardowych trybów fotografowania
Jeśli w punkcie 2 wybrano opcję [Kasuj nastawy], zostaną
przywrócone ustawienia domyślne aparatu tak, jakby żadne własne
tryby fotografowania nie zostały zarejestrowane.

464

w: Rejestrowanie własnych trybów fotografowaniaN

Zapisane ustawienia
? Funkcje fotografowania
Tryb fotografowania, czas naświetlania, przysłona, czułość ISO,
działanie AF, tryb wyboru obszaru AF, punkt AF, tryb wyzwalania,
pomiaru, wartość korekty ekspozycji, wartość korekty ekspozycji lampy
? Funkcje menu
[z1] Jakość obrazu, Czas kontrolnego wyświetlania, Sygnalizator dźwiękowy,
Zwolnij migawkę bez karty, Korekcja aberracji obiektywu, Wyzwalanie błysku,
Pomiar światła błysku E-TTL II, Tryb Av - czas synchronizacji błysku
[z2] Korekta ekspozycji/sekwencja naświetlania, Nastawy czułości
ISO, Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności), Balans bieli, Ręczny balans według wzorca bieli,
Przesuwanie/sekwencja balansu bieli, Przestrzeń kolorów
[z3] Styl obrazów, Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania,
Redukcja zakłóceń - High ISO, Priorytet jasnych partii obrazu,
Ekspozycja wielokrotna (ustawienia), Tryb HDR (ustawienia)
[z4] Redukcja efektu czerwonych oczu, Timer interwałowy, Timer funkcji
Bulb, Fotografowanie bez migotania, Blokada lustra podniesionego
[z5 (Fotografowanie w trybie Live View)]
Fotografowanie w trybie Live View, Metoda AF, Ciągły AF,
Wyświetlanie siatki, Format obrazu, Symulacja ekspozycji
[z6] Ciche nagrywanie LV, Timer pomiarowy
[z4 (film)]
Filmowy Serwo AF, metoda AF, Wyświetlanie siatki, Wielkość
nagrywanego filmu, Nagrywanie dźwięku, Szybkość filmowego
Serwo AF, Czułość śledzenia w Filmowym Serwo AF
[z5 (film)]
Ciche nagrywanie LV, Timer pomiarowy, Licznik czasu
nagrywania, Licznik czasu odtwarzania, Sterowanie ciche,
Funkcja przycisku V, Wyjście HDMI+LCD
[21] Case 1, Case 2, Case 3, Case 4, Case 5, Case 6
[22] Priorytet 1. zdjęcia AI Servo, Priorytet 2. zdjęcia AI Servo
[23] Ręczna ostrość dla obiektywu, Oświetlenie wspomagające
AF, Priorytet wyzwalania One-Shot AF

465

w: Rejestrowanie własnych trybów fotografowaniaN

[24] Szukanie ostrości po utracie AF, Wybieralne punkty AF,
Wybierz tryb wyboru obszaru AF, Metoda wyboru obszaru AF,
Punkt AF powiązany z orientacją, Wstępny punkt AF
AI
Servo AF, Automatyczne wybieranie punktu AF: EOS iTR AF
[25] Wzór ręcznego wyboru punktów AF, Wyświetlanie punktu AF
przy nastawianiu ostrości, Podświetlenie w wizjerze, Stan AF
w wizjerze, Mikroregulacja AF
[x2] Pokaz przezroczy (ustawienia), Skoki za pomocą 6
[x3] Alarm prześwietlenia, Wyświetlanie punktu AF, Siatka
odtwarzania, Histogram, Licznik czasu odtwarzania,
Powiększenie (około)
[51] Numery plików, Automatyczne obracanie, Ustawienia karty Eye-Fi
[52] Automatyczne wyłączanie, Jasność LCD, Ekran wizjera,
Zarejestrowana pozycja GPS
[53] Autoczyszczenie, Opcje wyświetlania przycisku z,
Funkcja przycisku m, Szybkości klatek HDMI
[81] Przyrosty nastaw ekspozycji, Przyrosty nastaw czułości ISO,
Automatyczne kasowanie sekwencji braketingu, Sekwencja
braketingu, Liczba zdjęć w sekwencji BKT, Bezpieczne
przesuwanie ekspozycji, Ta sama ekspozycja z nową przysłoną
[82] Nastawa zakresu czasów naświetlania, Nastawa zakresu
przysłony, Szybkość serii zdjęć
[83] Wyświetlanie obszaru rejestracji Live View, Kierunek
obracania w Tv/Av, Blokada kilku funkcji, Ustawienia własne
[84] Dodawanie informacji o przycięciu, Usuwanie - domyślna opcja

Ustawienia karty Moje Menu nie zostaną zapisane we własnych trybach
fotografowania użytkownika.
? Nawet w przypadku ustawienia pokrętła wyboru trybów w pozycji & lt; w & gt; ,
& lt; x & gt; lub & lt; y & gt; nadal istnieje możliwość ustawień funkcji i menu.
? Naciśnięcie przycisku & lt; B & gt; umożliwi sprawdzenie, który tryb fotografowania
jest zapisany pod pozycją & lt; w & gt; , & lt; x & gt; lub & lt; y & gt; (str. 468-469).

466

15

Informacje pomocnicze

Niniejszy rozdział zawiera dodatkowe informacje
dotyczące funkcji aparatu, akcesoriów systemowych itp.

Logo certyfikatu
Wybierz opcję [54: Wyśw. logo cert.] i naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; ,
aby wyświetlić logo niektórych certyfikatów aparatu. Logo innych
certyfikatów można znaleźć w niniejszej instrukcji obsługi, na
korpusie aparatu i na opakowaniu od aparatu.

467

Funkcje przycisku B
Gdy aparat jest gotowy do fotografowania,
naciśnięcie przycisku & lt; B & gt; umożliwia
wyświetlanie po kolei ekranów funkcji [Wyświetla
ustaw. aparatu], [Poziomica elektroniczna]
(str. 75) i [Wyświetla funkcje fotograf.] (str. 469).
Pozycja [Opcje wyśw. przycisku z] na
karcie [53] umożliwia wybór pozycji
wyświetlanych po naciśnięciu przycisku & lt; B & gt; .
? Wybierz żądaną opcję wyświetlania,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; , aby
dołączyć symbol zaznaczenia [X].
? Po zakończeniu wyboru wybierz [OK].
? Należy pamiętać, że nie można usunąć symbolu [X] dla wszystkich
trzech opcji wyświetlania.
? Przykładowy ekran [Wyświetla ustaw. aparatu] jest wyświetlany
w języku angielskim, niezależnie od ustawień języka.
? Nawet w przypadku usunięcia symbolu zaznaczenia dla pozycji [Poziomica
elektroniczna], aby nie była wyświetlana, będzie ona nadal widoczna w podczas
fotografowania w trybie Live View oraz filmowania po naciśnięciu przycisku & lt; B & gt; .

Ustawienia aparatu
Tryb fotografowania
zarejestrowany
w pozycjach wxy
pokrętła wyboru trybów
(str. 464)
(str. 171)
(str. 133)

(str. 172, 173)
(str. 187)
Przesyłanie niektórych
obrazów nie powiodło
się* (str. 427)
(str. 178)
(str. 176)

(str. 42, 151)
* Ta ikona jest wyświetlana, gdy nie udało się przesłać niektórych obrazów.

468

Funkcje przycisku B

Ustawienia funkcji fotografowania
Przysłona
Czas naświetlania
Tryb fotografowania
Wskaźnik poziomu
ekspozycji
Korekcja balansu bieli
Styl obrazów
Działanie AF
Ikona ekranu szybkich nastaw
Stan akumulatora
Balans bieli
Stan transmisji karty Eye-Fi
Tryb pomiaru
Stan wykrywania sygnału GPS/
funkcja rejestrowania
Tryb wyzwalania migawki

Blokada AE
Priorytet jasnych partii obrazu
Czułość ISO
Korekta ekspozycji
lampy
Ustawienia własne
Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny
optymalizator jasności)
Jakość rejestracji
obrazów
Dostępna liczba zdjęć
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych/liczba
dostępnych ekspozycji wielokrotnych
Wskaźnik karty
Ekspozycja wielokrotna/HDR/
Redukcja szumów zdjęć seryjnych
Ikona wyboru karty
Gotowość lampy/blokada ekspozycji lampy/Synchronizacja z krótkimi czasami

? Naciśnięcie przycisku & lt; Q & gt; włącza szybkie nastawy fotografowania (str. 61).
? Po naciśnięciu przycisku & lt; n & gt; , & lt; o & gt; , & lt; m & gt; lub & lt; S & gt;
zostanie wyświetlony ekran ustawień i można skorzystać z elementów
& lt; 6 & gt; , & lt; 5 & gt; , & lt; B & gt; lub & lt; 9 & gt; , aby ustawić żądaną wartość.

Jeśli zasilanie aparatu zostanie wyłączone, podczas gdy wyświetlony jest
ekran ,,Ustawienia funkcji fotografowania" lub ,,Poziomica elektroniczna",
ekran ten zostanie ponownie wyświetlony po włączeniu zasilania. W celu
anulowania tego działania naciśnij przycisk & lt; B & gt; , aby zamknąć ekran
,,Ustawienia funkcji fotografowania", a następnie wyłącz zasilanie.

469

3 Sprawdzanie danych akumulatora
Użytkownik może sprawdzić stan akumulatora na monitorze LCD. Każdy akumulator LP-E6N/
LP-E6 ma indywidualny numer seryjny. Właściciel może zarejestrować akumulatory używane
dla danego aparatu. Pozwala to sprawdzić pozostałą moc akumulatora i historię jego pracy.

Wybierz opcję [Dane akumulatora].
? Na karcie [53] wybierz pozycję
[Dane akumulatora], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Ponownie pojawi się ekran danych akumulatora.
Lokalizacja akumulatora

Model akumulatora lub rodzaj domowego
źródła energii.
Zostanie wyświetlona ikona poziomu
naładowania akumulatora (str. 46) razem z jego
pozostałą mocą podaną z dokładnością do 1%.
Liczba zdjęć wykonanych z wykorzystaniem
danego akumulatora. Wartość jest resetowana
po naładowaniu akumulatora.
O stanie akumulatora informują trzy
poziomy wydajności.

(Zielony):Wystarczający poziom wydajności akumulatora.
(Zielony):Zmniejszony poziom wydajności akumulatora.
(Czerwony):Zaleca się zakup nowego akumulatora.

? Zalecane jest korzystanie z oryginalnego akumulatora LP-E6N/LP-E6 firmy Canon.
Używanie akumulatorów niebędących oryginalnymi produktami firmy Canon może
uniemożliwić optymalną pracę aparatu lub spowodować jego nieprawidłowe działanie.
? Jeśli do aparatu jest przymocowany zarówno uchwyt pionowy BG-E16 (sprzedawany
oddzielnie), jak i bezprzewodowy przekaźnik danych WFT-E7 (wer. 2, sprzedawany
oddzielnie), zostaną wyświetlone tylko dane akumulatora dotyczące BG-E16. Dane
akumulatora dotyczące przekaźnika WFT-E7 (wer. 2) nie będą wyświetlane.
? Stan licznika migawki oznacza liczbę wykonanych zdjęć. (Filmy nie są liczone).
? Będą wyświetlane także dane akumulatora dotyczące akumulatora LP-E6N/
LP-E6 wewnątrz uchwytu pionowego BG-E16 (sprzedawanego oddzielnie).
Jeśli są używane baterie AA/LR6, będzie wyświetlany tylko stan akumulatora.

470

3 Sprawdzanie danych akumulatora

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie udaje się nawiązać połączenia z
akumulatorem lub jest ono nieregularne, ukaże się komunikat [Używać
tego akumulatora?]. Należy wybrać [OK] i kontynuować fotografowanie.
Jednak w przypadku niektórych akumulatorów ekran danych akumulatora

Rejestrowanie akumulatorów w aparacie
Użytkownik może zarejestrować do sześciu akumulatorów LP-E6N/LP-E6
w aparacie. Aby zarejestrować kilka akumulatorów w danym aparacie, opisane
poniżej procedury należy powtórzyć w przypadku każdego akumulatora.

1

Naciśnij przycisk & lt; B & gt; .
? Po wyświetleniu ekranu Dane akumulatora
należy wcisnąć przycisk & lt; B & gt; .
? Zostanie wyświetlony ekran historii
pracy akumulatora.
? Jeśli akumulator nie jest zarejestrowany,
jego wpis będzie wyszarzony.

2 Wybierz pozycję [Zarejestruj].
? Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie.
[OK].
3 Wybierz pozycjęzarejestrowany i ponownie
? Akumulator zostanie
pojawi się ekran historii pracy akumulatora.
? Numer akumulatora uprzednio
wyświetlany w kolorze szarym teraz
zostanie wyświetlony na biało.
? Naciśnij przycisk & lt; M & gt; . Ponownie
pojawi się ekran Dane akumulatora.
? Akumulatora nie można zarejestrować, jeśli jest założony uchwyt pionowy BG-E16
(sprzedawany oddzielnie) z bateriami AA/LR6 lub aparat jest zasilany przez zestaw
zasilający AC Adapter Kit ACK-E6 (sprzedawany oddzielnie).
? Jeśli zostało już zarejestrowanych sześć akumulatorów, nie można wybrać opcji
[Zarejestruj]. Usuwanie zbędnych informacji o akumulatorze, patrz str. 473.

471

3 Sprawdzanie danych akumulatora

Etykietowanie akumulatorów numerami seryjnymi
Oznaczenie wszystkich zarejestrowanych akumulatorów LP-E6N/LPE6 numerami seryjnymi za pomocą dostępnych w sprzedaży etykiet
ułatwi pracę.
Numer seryjny

1

Zapisz numer seryjny na
etykiecie.
? Zapisz numer seryjny wyświetlany
na ekranie historii akumulatora
na etykiecie o wymiarach
około 25 × 15 mm.

b 2 9 fd

a30

2 Wyjmij akumulator i umieść na
nim etykietę.
? Ustaw przełącznik zasilania
w pozycji & lt; 2 & gt; .
? Otwórz pokrywę komory akumulatora
i wyjmij akumulator.
? Umieść na nim etykietę w sposób
przedstawiony na rysunku (na boku
bez styków elektrycznych).
? Czynność należy powtórzyć dla
wszystkich akumulatorów, umieszczając
etykiety z numerem seryjnym w taki
sposób, aby były one łatwo widoczne.

? Etykietę należy umieścić na akumulatorze wyłącznie w sposób
przedstawiony w kroku 2. Niewłaściwe umieszczenie etykiety może
utrudnić włożenie akumulatora lub włączenie aparatu.
? W przypadku korzystania z uchwytu pionowego BG-E16 (sprzedawanego
osobno) i częstego wkładania oraz wyjmowania akumulatorów etykiety
mogą się odkleić. Jeśli etykieta odklei się, przyklej nową.

472

3 Sprawdzanie danych akumulatora

Sprawdzanie pozostałej mocy zarejestrowanego akumulatora
Użytkownik może sprawdzić pozostałą moc akumulatora (nawet jeśli
nie został zainstalowany) oraz datę jego ostatniego użycia.
Numer seryjny

Data ostatniego użycia

Wyszukaj numer seryjny
akumulatora.
? Znajdź numer seryjnego akumulatora
na etykiecie i wyszukaj go na ekranie
historii akumulatora.
? Użytkownik może sprawdzić
pozostałą moc danego akumulatora
oraz datę jego ostatniego użycia.

Pozostała moc

Usuwanie informacji o zarejestrowanym akumulatorze

1

Wybierz pozycję [Usuń dane].
? Wykonaj czynności opisane w kroku 2 na str. 471, aby wybrać
pozycję [Usuń dane], a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

2 Wybierz informacje o akumulatorze, które mają zostać usunięte.
? Wybierz informacje o akumulatorze, które mają zostać usunięte,
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Pojawi się symbol [X].
? Aby usunąć informacje o kolejnym akumulatorze, należy
powtórzyć tę czynność.

3 Naciśnij przycisk & lt; L & gt; .
? Zostanie wyświetlony ekran monitu o potwierdzenie.

4 Wybierz pozycję [OK].
? Informacje o akumulatorze zostaną usunięte, a następnie pojawi
się ekran przedstawiony w punkcie 1.

473

Korzystanie z gniazda sieciowego
Zestaw zasilający AC Adapter Kit ACK-E6 (sprzedawany osobno)
pozwala na podłączenie aparatu do gniazda sieciowego i pracę bez
obawy o stan akumulatora.

1

Podłącz wtyczkę adaptera prądu
stałego.
? Podłącz wtyczkę adaptera prądu
stałego do gniazda zasilacza.

zasilają
2 Podłączczprzewódzasilającycy.sposób
? Podłą przewód
w
przedstawiony na rysunku.
? Po zakończeniu korzystania
z aparatu odłącz wtyczkę zasilającą
z gniazda sieciowego.

3 Umiełóśćoprzewód w wycięciu.
? W ż strożnie przewód adaptera
prądu stałego, dbając o to, aby go
nie uszkodzić.

du stałego.
4 Wsuń adapter prkąomory akumulatora
? Otwórz pokrywę

Otwór przewodu adaptera
prądu stałego

i otwórz pokrywę otworu na kabel
adaptera prądu stałego.
? Włóż ostrożnie adapter prądu stałego
aż do jego zablokowania i wsuń kabel
w otwór.
? Zamknij pokrywę.

Nie należy podłączać ani odłączać przewodu zasilającego lub adaptera prądu
stałego, jeśli przełącznik zasilania aparatu został ustawiony w pozycji & lt; 1 & gt; .

474

H Korzystanie z kart Eye-Fi
Po zainstalowaniu dostępnej w sprzedaży karty Eye-Fi można
automatycznie przesyłać wykonane zdjęcia do komputera lub do
serwisu internetowego za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN.
Transfer obrazów jest jedną z funkcji karty Eye-Fi. Instrukcje instalacji
i użytkowania kart Eye-Fi oraz rozwiązywania problemów związanych
z transferem obrazów można znaleźć w instrukcji obsługi karty Eye-Fi
lub skontaktować się z producentem karty.
Obsługa funkcji karty Eye-Fi (w tym transfer bezprzewodowy) nie jest
gwarantowana dla niniejszego aparatu. W przypadku problemu
związanego z kartą Eye-Fi należy skontaktować się z producentem
karty. Należy także pamiętać, że użytkowanie karty Eye-Fi w wielu
krajach i regionach wymaga specjalnej zgody. Bez takiej zgody
użytkowanie karty nie jest dozwolone. W przypadku braku pewności,
czy karta jest dopuszczona do użytku w danym obszarze, należy
skontaktować się z producentem karty.

1 Wsuń kartę Eye-Fi (str. 41).
ę Ustaw.
2 Wybierz pozycj1] [wybierz karty Eye-Fi].
? Na karcie [5
pozycję
[Ustaw. karty Eye-Fi], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? To menu zostanie wyświetlone
wyłącznie wtedy, gdy karta Eye-Fi
została umieszczona w aparacie.

Eye-Fi.
3 Włącz transmisjęę[Przes. do Eye-Fi],
? Wybierz pozycj
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Wybierz pozycję [Włącz], a następnie
naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .
? Jeśli została wybrana opcja [Wyłącz],
automatyczna transmisja nie będzie
się odbywała, nawet jeśli karta Eye-Fi
została umieszczona w aparacie
(ikona stanu transmisji I).

475

H Korzystanie z kart Eye-Fi

4 Wyświetl informacje
o połączeniu.
? Wybierz pozycję [Inf. o połączeniu],
a następnie naciśnij przycisk & lt; 0 & gt; .

5 Sprawdź pźole [Punkt dostępu SSID:].
? Sprawd , czy w polu [Punkt dostępu
SSID:] jest wyświetlany punkt
dostępu.
? Istnieje także możliwość sprawdzenia
adresu MAC i wersji oprogramowania
sprzętowego karty Eye-Fi.
? Aby wyjść z menu, naciśnij
przycisk & lt; M & gt; .

zdj cie.
6 Zrób ęcieęzostanie przesłane, a ikona
? Zdj

Ikona stanu transmisji

& lt; H & gt; zmieni kolor z szarego
(nie połączono) na jeden z poniżej
wymienionych.
? Przesłane obrazy są oznaczone
ikoną O na ekranie informacji
o obrazie (str. 357).

H(szara) Nie połączono : Brak połączenia z punktem dostępu.
H(miga) Trwa łączenie... : Łączenie z punktem dostępu.
H(podświetlona) Połączono : Połączenie z punktem dostępu zostało
nawiązane.

H(d) Przesyłanie...

476

: Trwa przesyłanie obrazów do punktu
dostępu.

H Korzystanie z kart Eye-Fi

Przestrogi dotyczące korzystania z kart Eye-Fi
? Wyświetlenie ikony ,, " sygnalizuje wystąpienie błędu podczas
pobierania informacji o karcie. Za pomocą przełącznika zasilania wyłącz
aparat i włącz go ponownie.
? Nawet jeśli w pozycji [Przes. do Eye-Fi] wybrano opcję [Wyłącz], karta
może nadal wysyłać sygnał. W szpitalach, portach lotniczych i w innych
miejscach, w których transmisja bezprzewodowa jest zabroniona, należy
wyjąć kartę Eye-Fi z aparatu.
? Jeśli transfer obrazów nie działa prawidłowo, sprawdź ustawienia karty
Eye-Fi i komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji
obsługi karty.
? W niektórych warunkach panujących podczas połączenia
z bezprzewodową siecią LAN transfer obrazów może trwać dłużej
lub zostać przerwany.
? Karta Eye-Fi może się nagrzewać w trakcie nadawania.
? Energia akumulatora jest zużywana szybciej.
? Podczas transferu obrazów funkcja automatycznego wyłączania nie
będzie działała.
? W przypadku włożenia innej karty bezprzewodowej sieci LAN niż karta
Eye-Fi opcja [Ustaw. karty Eye-Fi] nie pojawi się. Ponadto nie zostanie
wyświetlona ikona stanu transmisji & lt; H & gt; .

477

Schemat systemu

ST-E2 ST-E3-RT 90EX 270EX II 320EX

Soczewka do korekcji
dioptrii Eg

430EX II 600EX-RT/ Lampa błyskowa Macro Lampa błyskowa Macro
Ring Lite MR-14EX
Twin Lite MT-24EX
600EX

Akcesoria
w zestawie
Muszla oczna Eg

Okular
przeciwmgielny Eg

Zabezpieczenie kabla
Szeroki pasek
Celownik kątowy C

Akumulator
LP-E6N*1

Ładowarka LC-E6
lub LC-E6E

Matówka Eh

Zasilacz Adapter prądu
AC-E6 stałego DR-E6

Pasek na rękę E2

Pokrowiec skórzany
EH20-L

478

Zestaw zasilający
AC Adapter
Kit ACK-E6

Kabel samochodowej
ładowarki akumulatorów
CB-570
Samochodowa
ładowarka
akumulatorów
CBC-E6
Koszyk baterii BGM-E16A
do baterii AA/LR6 (mocowany
do uchwytu BG-E16)

Uchwyt pionowy
BG-E16

Koszyk baterii BGM-E16L
do akumulatorów
LP-E6N/LP-E6
(mocowany do uchwytu BG-E16)

Schemat systemu

Elektroniczny wężyk Elektroniczny
Pilot
spustowy
wężyk spustowy bezprzewodowy
z programatorem
RS-80N3
LC-5
czasowym TC-80N3

Słuchawki

Pilot zdalnego
sterowania RC-6

Obiektywy EF

Mikrofon zewnętrzny
Obiektywy EF-S
Kabel HDMI
HTC-100 (2,9 m)

EOS Solution Disk

Punkt dostępu
bezprzewodowej sieci LAN

Kabel interfejsu IFC-150U II
(1,5 m)

Bezprzewodowy
przekaźnik danych
WFT-E7 (wer. 2)/
WFT-E7*2

TV/wideo

Karta bezprzewodowej sieci LAN
Złącze Ethernet

Kabel interfejsu IFC-500U II*3
(4,7 m)

Komputer
Port USB

Karta CF
Czytnik kart
Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC

Windows 8.1/8
Windows 7
Mac OS X

Drukarka zgodna ze
standardem PictBridge

*1: Można używać także akumulatora LP-E6.
*2: Aby używać starszego modelu WFT-E7 (nie w wersji 2), należy zaktualizować
oprogramowanie układowe i użyć kabla interfejsu IFC-40AB II lub IFC-150AB II.
*3: W przypadku modelu IFC-500U II szybkość komunikacji będzie odpowiadać szybkości Hi-Speed USB (USB 2.0).
* Wszystkie długości kabli są przybliżone.

479

Tabela dostępności funkcji według trybów fotografowania
Fotografowanie
o: opcja ustawiana automatycznie k: opcja ustawiana przez użytkownika
Funkcja
Wszystkie możliwe do wybrania ustawienia
Czułość ISO
Styl obrazów

Ustawiana automatyczne/automatyczna czułość ISO

d

s

f

a

F

k
o

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

Ustawienie ręczne
Automatyczne ustawienie/Auto

o

Wybór ręczny
Automatyczna

o

Zaprogramowane ustawienie
Balans bieli

Nastawa własna
Ustawienie temperatury barwowej
Korygowanie/sekwencja

Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)

o

Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania
Redukcja zakłóceń - High ISO

o

Priorytet jasnych partii obrazu
Korygowanie jasności brzegów
Korekcja aberracji
Korekcja aberracji chromatycznej
obiektywu
Korygowanie dystorsji
Fotografowanie bez migotania
Przestrzeń
kolorów

sRGB

k
k
k
o
o

Adobe RGB
Tryb One-Shot AF
Tryb AI Servo AF
Tryb AI Focus AF

o

Tryb wyboru obszaru AF

o
k
Oświetlenie wspomagające AF o*1
Punkt AF

AF

Ręczna regulacja ostrości
Mikroregulacja AF
u (twarz) +Śledzenie*2
FlexZone - Multi*2
FlexZone - Single*2
Ciągły AF*2

480

: opcja niedostępna/wyłączona

A

k
k
k
k

Tabela dostępności funkcji według trybów fotografowania

Funkcja

A

d

s

f

a

F

o

k
k
k
k

k
k
k
k

k
k
k
k

k
k
k
k

k
k
k
k

k

k
k
k
k
k
k
k
k

k
k
k
k
k
k
k

k
k
k
k
k
k
k

k *4
k
k
k
k
k

Szybka seria zdjęć

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k
k

Wolna seria zdjęć

k

k

k

k

k

k

Ciche pojedyncze zdjęcia

k
k
k

k
k
k

k
k
k

k
k
k

k
k
k

k
k
k

k
k
k
k
k

k

k

k

k

k

Pomiar wielosegmentowy
Pomiar

Pomiar skupiony
Pomiar punktowy
Pomiar centralnie ważony uśredniony
Przesunięcie programu
Blokada AE
Korekta ekspozycji
Sekwencja naświetlania

Ekspozycja

Podgląd głębi ostrości
Fotografowanie w trybie HDR
Ekspozycja wielokrotna
Timer interwałowy*5

*3

Timer funkcji Bulb
Pojedyncze zdjęcia

Wyzwalanie
migawki

Ciche serie zdjęć
Samowyzwalacz 10 s/zdalne wyzwalanie
Samowyzwalacz 2-sekundowy/zdalne wyzwalanie
Wyzwalanie automatyczne
Błysk włączony (błysk emitowany zawsze)

k
k

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Redukcja efektu czerwonych oczu
k
k
k
k
k
Blokada ekspozycji lampy
k
k
k
k
k
Korekta ekspozycji lampy
k
k
k
k
k
Zdalne sterowanie bezprzewodowe
k
k
k
k
k
Zewnętrzna lampa Ustawienia funkcji
k
k
k
k
k
Speedlite
Ustawienia funkcji indywidualnych
k
k
k
k
k
Fotografowanie w trybie Live View
k
k
k
k
k
k
Szybkie nastawy
k
k
k
k
k
k
*1: W przypadku wybrania dla wbudowanej lampy błyskowej ustawienia & lt; b & gt; oświetlenie wspomagające AF nie będzie emitowane.
*2: Opcja dostępna tylko podczas fotografowania w trybie Live View.
*3: W trybie automatycznej czułości ISO można ustawić stałą czułość ISO.
*4: Opcja dostępna tylko wtedy, gdy wybrano opcję automatycznej czułości ISO.
*5: opcja dostępna tylko podczas fotografowania z wykorzystaniem wizjera.
Wbudowana
lampa
błyskowa

Błysk wyłączony

481

Tabela dostępności funkcji według trybów fotografowania

Filmowanie
o: opcja ustawiana automatycznie k: opcja ustawiana przez użytkownika

: opcja niedostępna/wyłączona
Zdjęciaz*1

Filmy
Funkcja

A d/F s f a A
y

Wszystkie możliwe do wybrania ustawienia jakości obrazu
k
(filmy)
Wszystkie możliwe do wybrania ustawienia jakości obrazu
(zdjęcia)
Ustawiana automatyczne/
Czułość
o
automatyczna czułość ISO
ISO
Ustawienie ręczne

My

k

k

d/F/s/f

a
M

k

kkk
k

k

o

ooko

o

k

Automatyczne ustawienie/Auto o

k

k
kkko

k

k
k

Wybór ręczny

Ustawienie temperatury barwowej

k
k
k
k
k

k
k
k
k
k

k
k
k
k
k

k
k
k
k
k

Korekcja

Styl
obrazów

k

k

kkk

o

k

kkko

k
k
k

k
k
k

o

k
k

kkko
kkk

k
k

k
k

k

k

kkkk

k

k

k

k

kkkk

k

k

o

o

oooo

k
k
k
k
k
k
k

k
k
k
k
k
k
k

Automatyczna

o

Zaprogramowane ustawienie
Balans
bieli

Nastawa własna

k
k
k
k
k

k
ko
k
k
k

Sekwencja
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)
Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania
Redukcja zakłóceń - High ISO*2
Priorytet jasnych partii obrazu
Korygowanie jasności
Korekcja brzegów
Korekcja aberracji
aberracji
obiektywu chromatycznej
Korygowanie dystorsji
Przestrzeń sRGB
kolorów
Adobe RGB
u+Śledzenie

k k kkkk
k k kkkk
AF
FlexiZone - Single
k k kkkk
Ręczna regulacja ostrości
k k kkkk
Filmowy Serwo AF
k k kkkk
*1 : Ikona z informuje o wykonywaniu zdjęć podczas filmowania.
*2 : Nie można ustawić opcji redukcji szumów zdjęć seryjnych.
FlexiZone - Multi

482

Tabela dostępności funkcji według trybów fotografowania

Zdjęciaz*1

Filmy
Funkcja

a

y

k

My

o

Pomiar

A d/F s f

o

oo

k
k

k k *3
k k k*4

o

A

o

d/F/s/f

a
M

k

o

o

k
k

k *4

Przesunięcie programu
Blokada AE
Ekspozycja Korekta ekspozycji

*3

Sekwencja naświetlania
Podgląd głębi ostrości
Pojedyncze zdjęcia
Szybka seria zdjęć

k
k

k
k

k
k

Wolna seria zdjęć

k

k

k

k
k

k
k

k
k

k

k

k

k

k

k

Wyzwalanie Ciche pojedyncze zdjęcia
migawki
Ciche serie zdjęć
Samowyzwalacz 10-sekundowy/
zdalne wyzwalanie*5
Samowyzwalacz 2-sekundowy/
zdalne wyzwalanie*5
Wbudowana lampa błyskowa/
zewnętrzna lampa Speedlite
Nagrywanie dźwięku

k k kk k
k k kk k
Szybkie nastawy
k k kk k k
k
k
*3 : W trybie automatycznej czułości ISO można ustawić stałą czułość ISO.
*4 : W trybie automatycznej czułości ISO można ustawić korektę ekspozycji.
*5 : Działa tylko przed rozpoczęciem filmowania.
Kod czasowy

483

Ustawienia menu
Fotografowanie z wykorzystaniem wizjera i fotografowanie w trybie Live View
z: Fotografowanie 1 (czerwona karta)
Jakość obrazu

1 / 41 / 6 1
73 / 83 / 74 / 84 / 7a / 8a / b / c

Strona

149

Czas kontrolnego
wyświetlania

Wył. / 2 sek. / 4 sek. / 8. sek. / bez limitu

70

Sygnał ,,bip"

Włącz/Wyłącz

69

Zwolnij migawkę bez
karty

Włącz/Wyłącz

42

Jasność brzegów: Włącz / Wyłącz
Korekcja aberracji
obiektywu

Aberracja chromatyczna: Włącz / Wyłącz

181

Dystorsja: Wyłącz / Włącz

Sterowanie lampą

Lampa błyskowa / Pomiar E-TTL II / Tryb Av - czas
synchronizacji błysku / Nastawy lampy
wbudowanej / Nastawy lampy zewnętrznej /
Nastawy C.Fn lampy zewnętrznej / Kasuj nastawy

262

? Szare opcje menu nie są wyświetlane w trybie & lt; A & gt; .
? Zakres informacji wyświetlanych na karcie [z1: Jakość obrazu] zależy
od ustawienia [Funkcja zap.] (str. 146) w pozycji [51: Wybór
funk.zapisu+karty/fold.]. Po wybraniu opcji [Zapis odrębny], ustaw
jakość obrazu dla każdej karty.
? Podczas nagrywania filmów niektóre pozycje menu nie są wyświetlane.
Ponadto nie pojawia się karta [z6].

484

Ustawienia menu

z: Fotografowanie 2 (czerwona karta)

Strona

Korekta ekspozycji/
ustawienie sekwencji
naświetlania*

Przyrosty 1/3 i 1/2 stopnia, ?5 stopni
(sekwencja naświetlania ?3 stopnie)

226
227

Nastawy czułości ISO

Czułość ISO / Zakres czułości ISO /
Automatyczny zakres ISO / Minimalny czas naświetlania

154

Auto Lighting Optimizer (Automatyczny Wyłącz/Słaby/Standard/Mocny
optymalizator jasności)
Opcja niedostępna w trybach M i B
Balans bieli

Q/W/E/R/Y/U/D/O/
P (około 2500-10000)

175
168

Ręczny balans według wzorca bieli Ręczne ustawienie balansu bieli

169

Korekcja balansu bieli: przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego/
Przesuwanie/sekwencja bursztynowego/purpurowego/zielonego, 9 poziomów każdej osi
balansu bieli
Sekwencja balansu bieli: przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego/bursztynowego
i purpurowego/zielonego z dokładnością do jednego poziomu i w zakresie ?3 poziomy

172

Przestrzeń kolorów

187

sRGB/Adobe RGB

* W trybie filmowania pozycja [Koryg.exp./AEB] zmieni się na [Koryg. ekspozycji].

z: Fotografowanie 3 (czerwona karta)
Styl obrazów

DAuto / PStandard /QPortrety /
RKrajobrazy / SNeutralny / UDokładny /
VMonochromatyczny / WUżytkownika 1-3

Redukcja zakłóceń długiego
Wyłącz / Automatyczna / Włącz
czasu naświetlania
Redukcja zakłóceń High ISO

Wyłącz / Słabe / Standard / Mocne / Redukcja
szumów zdjęć seryjnych

Priorytet jasnych partii obrazu Wyłącz / Włącz

160

178
176
180

Dane dla retuszu kurzu

Umożliwia zebranie danych używanych przez
oprogramowanie EOS do usuwania kurzu.

Ekspozycja
wielokrotna

Ekspozycja wielokrotna / Sterowanie ekspozycją wielokrotną / Liczba
238
ekspozycji / Zachowaj obrazy źródłowe / Kontynuuj ekspozycję wielokrotną

Tryb HDR

Reguluj dynamikę / Efekt / Ciągły HDR / Automatycznie
równaj obrazy / Zachowaj obrazy źródłowe

407

233

485

Ustawienia menu

z: Fotografowanie 4* (czerwona karta)

Strona

Redukcja efektu
czerwonych oczu

Wyłącz / Włącz

256

Timer interwałowy

Wyłącz / Włącz (interwał / liczba zdjęć)

250

Timer funkcji Bulb

Wyłącz / Włącz (czas ekspozycji)

231

Fotografowanie bez
migotania

Wyłącz / Włącz

185

Blokada lustra
podniesionego

Wyłącz / Włącz

246

* W trybie & lt; A & gt; te opcje menu są wyświetlane na karcie [z2].

z: Fotografowanie 5* (czerwona karta)
Fotografowanie
w trybie Live View

Włącz / Wyłącz

287

Metoda AF

u+Śledzenie / FlexiZone - Multi /
FlexiZone - Single

299

Ciągły AF

Wyłącz / Włącz

294

Wyświetlanie siatki

Wył. / 3x3 l / 6x4 m / Ukoś.3x3 n

295

Format obrazu

3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1

295

Symulacja ekspozycji

Włącz / W trybie e / Wyłącz

296

* W trybie & lt; A & gt; te opcje menu są wyświetlane na karcie [z3].

z: Fotografowanie 6 (czerwona karta)
Ciche nagrywanie LV

Tryb 1 / Tryb 2 / Wyłącz

297

Timer pomiarowy

4 sek. / 8 sek. / 16 sek. / 30 sek. / 1 min /
10 min / 30 min

298

486

Ustawienia menu

2: AF1 (fioletowa karta)

Strona

Case 1

Nastawa uniwersalna do wielu zastosowań

109

Case 2

Stałe śledzenie obiektów ignoruj przeszkody

109

Case 3

Natychmiastowe ostrzenie obiektów w obrębie
punktów AF

110

Case 4

Obiekty szybko przyspieszające i zwalniające

110

Case 5

Obiekty w chaotycznym szybkim ruchu
w dowolnym kierunku (wyłączone w trybie
Jeden punkt AF)

111

Case 6

Obiekty w chaotycznym ruchu ze zmienną
szybkością (wyłączone w trybie Jeden punkt AF)

112

2: AF2 (fioletowa karta)
Priorytet 1. zdjęcia
AI Servo

Priorytet wyzwalania / Priorytet zrównoważony
/ Priorytet ostrości

117

Priorytet 2. zdjęcia
AI Servo

Priorytet szybkości fotografowania / Priorytet
równoważny / Priorytet ostrości

118

2: AF3 (fioletowa karta)
Ręczna ostrość dla
obiektywu

Włącz po One-Shot AF / Wyłącz po One-Shot
AF / Wyłącz w trybie AF

119

Oświetlenie
wspomagające AF

Włącz / Wyłącz / Tylko z zewnętrzną lampą
błyskową / Tylko oświetlenie wspomagające IR AF

120

Priorytet wyzwalania
One-Shot AF

Priorytet wyzwalania / Priorytet ostrości

121

487

Ustawienia menu

2: AF4 (fioletowa karta)

Strona

Szukanie ostrości po
utracie AF

Dalsze szukanie ostrości / Zaprzestanie
szukania ostrości

122

Wybieralne punkty AF

65 punktów / 21 punktów / 9 punktów

123

Wybierz tryb wyboru
obszaru AF

Wybór ręczny: AF punktowy / Wybór ręczny:
1-punktowy AF / Poszerz obszar AF: / Poszerz
obszar AF: Otoczenie / Wybór ręczny: Strefowy AF /
Wybór ręczny: Wielkostrefowy AF /
Wybór automatyczny: 65 punktów AF

124

Metoda wyboru
obszaru AF

S 9 Przycisk M-Fn / S 9 Pokrętło główne 125

Punkt AF powiązany
z orientacją

Te same dla kadrowania pionowego/poziomego /
Oddzielne punkty AF: obszar+punkt /
Oddzielne punkty AF: tylko punkt

125

Wstępny punkt AF,
AI Servo AF

Wybrano
Ręczny

127

Automatyczne
wybieranie punktu AF:
EOS iTR AF

Włącz/Wyłącz

wstępny punkt AF /
punkt AF / Automatyczny

128

2: AF5 (fioletowa karta)
Wzór ręcznego wyboru
Do krawędzi pola AF / Ciągłe
punktów AF
Wyświetlanie punktu
AF przy nastawianiu
ostrości
Podświetlenie
w wizjerze

Wybrane (stałe) / Wszystkie (stałe) / Wybrane
(wstępne AF, z ostrością) / Wybrane
(z ostrością) / Wyłącz wyświetlanie

129

130

Automatyczne / Włącz / Wyłącz
Punkt AF podczas AI Servo AF:
niepodświetlony / podświetlony

131

Stan AF w wizjerze

Pokaż w polu widzenia / Pokaż poza polem
widzenia

132

Mikroregulacja AF

Wyłącz / Wszystko tak samo / Reguluj dla
obiektywu

133

488

Ustawienia menu

3: Odtwarzanie 1 (niebieska karta)

Strona

Ochrona obrazów

Ochrona obrazów

368

Obróć obraz

Obracanie obrazów

367

Usuwanie obrazów

Usuwanie obrazów

392

Polecenie wydruku obrazów

Umożliwia wskazanie obrazów, które mają być wydrukowane (DPOF)

424

Opcje fotoksiążki

Wybierz obrazy do fotoksiążki

429

Kopiowanie obrazów

Kopiowanie obrazów pomiędzy kartami

388

Obróbka obrazu RAW

Przetwarzanie obrazów 1

398

3: Odtwarzanie 2 (niebieska karta)
Zmień rozmiar

Zmniejszenie liczby pikseli obrazu JPEG

403

Ocena

[OFF] / l / m / n / o / p

371

Pokaz przezroczy

Ustaw opis odtwarzania / Czas wyświetlania / Powtarzanie
i rozpoczęcie automatycznego odtwarzania

382

Transfer obrazów

Wybór/przesyłanie obrazu / Transfer RAW+JPEG

427

Skoki za pomocą 6

O 1 obraz / O 10 obrazów / O 100 obrazów / Data /
Folder / Filmy / Zdjęcia / Ochrona / Ocena

362

3: Odtwarzanie 3 (niebieska karta)
Alarm prześwietlenia

Wyłącz/Włącz

359

Wyświetlanie punktu AF Wyłącz/Włącz

359

Siatka odtwarzania

Wył. / 3x3 l / 6x4 m / Ukoś.3x3 n

355

Histogram

Jasność / RGB

360

Licznik czasu odtwarzania* Czas nagrywania / Kod czasowy

Powiększenie (około)

1x (brak powiększenia) / 2x (od centrum) /
4x (od centrum) / 8x (od centrum) / 10x (od centrum) /
Rzeczywisty rozmiar (od wybranego punktu) /
Jak ostatnie powiększenie (od centrum)

Sterowanie przez HDMI Wyłącz/Włącz

340

365

386

* Ustawienie jest powiązane z ustawieniami [Kod czasowy] i [Licznik czasu odt]
na karcie [z5 (Film)].

489

Ustawienia menu

5: Nastawy 1 (żółta karta)

Strona

Funkcja zapisu:Standard / Automatyczne przełączanie
karty / Zapis odrębny / Zapis wielokrotny

146

Zapis/odtwarzanie / odtwarzanie: f / g

148

Folder: tworzenie i wybieranie folderu

188

Numery plików

Narastająco/Automatyczne resetowanie/Ręczne resetowanie

193

Nazwa pliku

Kod fabryczny / Nastawa użytkownika 1 /
Nastawa użytkownika 2

190

Automatyczne
obracanie

WłączonezD/WłączoneD/Wyłączone

395

Formatuj kartę

Kasowanie danych na karcie przez jej formatowanie

67

Wybór funkcji
zapisu+karty/folderu

Pozycja wyświetlana wyłącznie po włożeniu
Ustawienia karty Eye-Fi
karty Eye-Fi zakupionej osobno

475

5: Nastawy 2 (żółta karta)
Automatyczne wyłączanie 1 min / 2 min / 4 min / 8 min / 15 min / 30 min / Wyłącz

Jasność LCD

Automatycznie: umożliwia wybór jednego
z trzech poziomów jasności.
Ręcznie: umożliwia wybór jednego z siedmiu
poziomów jasności.

69

394

Data/czas/strefa

Data (rr, mm, dd) / Czas (godz., min, s) / Czas
letni / Strefa czasowa

47

Wybór językaK

Umożliwia wybranie języka interfejsu

49

Poziomica elektroniczna: Ukryj / Pokaż

75

Wyświetlanie siatki wizjera: Wyłącz / Włącz

74

Pokaż/ukryj w wizjerze:
Tryb fotografowania / Balans bieli / Tryb
wyzwalania migawki / Działanie AF / Tryb
pomiaru / Jakość obrazu / Detekcja migotania

77

Nastawy GPS/kompasu
Ustawienia funkcji GPS i kompasu cyfrowego
cyfrowego

197

Ekran wizjera

490

Ustawienia menu

5: Nastawy 3 (żółta karta)

Strona

Standard TV

Dla NTSC/Dla PAL

330
385

Dane akumulatora

Zasilanie / Aktualny ładunek / Wykonano zdjęć /
Stopień zużycia akumulatora / Rejestracja
akumulatora / Numer seryjny / Historia akumulatora

470

Autoczyszczenie f: Włącz / Wyłącz
Czyszczenie matrycy

Czyść teraz f

406

Czyść matrycę ręcznie
Opcje wyświetlania
przycisku z

409

Wyświetla ustawienia aparatu / Poziomica
elektroniczna / Wyświetla funkcje fotografowania

468

Funkcja przycisku m Ocena / Ochrona

371
370

Szybkości klatek HDMI* Automatycznie / 59,94i / 50,00i / 59,94p / 50,00p / 23,98p

350

Nastawy komunikacji

Opcja wyświetlana po podłączeniu przekaźnika
WFT-E7 (wer. 2, sprzedawany osobno).

-

* Opcje wyświetlane na ekranie mogą się różnić w zależności od ustawienia [Standard TV].

5: Nastawy 4 (żółta karta)
Umożliwia zapisywanie bieżących nastaw aparatu
Własny tryb
fotografowania (C1-C3) w pozycjach w, x lub y pokrętła wyboru trybów

464

Kasowanie nastaw aparatu Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień aparatu

70

Wyświetlanie informacji o prawach autorskich / Nazwisko
autora / Szczegóły dotyczące praw autorskich /
Usuń informacje o prawach autorskich

195

Wyświetlanie logo certyfikatów Wyświetlane są niektóre logo certyfikatów aparatu

467

Informacje o prawach
autorskich

Firmware z wer.:

Wybierz opcję, aby zaktualizować oprogramowanie
układowe aparatu, obiektywu, lampy błyskowej
Speedlite lub bezprzewodowego przekaźnika danych

-

Podczas używania funkcji GPS lub bezprzewodowego przekaźnika danych należy
sprawdzić przepisy obowiązujące w krajach i obszarach ich zastosowania i używać
tych urządzeń zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych krajach lub regionach.

491

Ustawienia menu

8: Funkcje indywidualne (pomarańczowa karta)
C.Fn1: Ekspozycja
C.Fn2: Ekspozycja/
wyzwalanie
C.Fn3: Wyświetlanie/
operowanie

434
Pozwala dostosować funkcje aparatu do
potrzeb użytkownika

C.Fn4: Inne
C.Fn5: Kasowanie

Strona

438
440
443

Umożliwia skasowanie wszystkich ustawień
funkcji indywidualnych

433

9: Moje Menu (zielona karta)
Dodaj kartę Moje Menu Dodaj karty Moje Menu 1-5

459

Usuń wszystkie karty
Moje Menu

Usuń wszystkie karty Moje Menu

462

Usuń wszystkie
pozycje

Usuń wszystkie pozycje na kartach Moje
Menu 1-5

462

Widok menu

Normalny tryb wyświetlania / Wyświetl od karty
Moje Menu / Wyświetl tylko kartę Moje Menu

463

492

Ustawienia menu

Filmowanie
z: Fotografowanie 4*1 (film) (czerwona karta)

Strona

Filmowy Serwo AF

Włącz/Wyłącz

342

Metoda AF

u+Śledzenie / FlexiZone - Multi / FlexiZone Single

343

Wyświetlanie siatki

Wył. / 3x3 l / 6x4 m / Ukoś.3x3 n

344

MOV / MP4

330

Wielkość nagrywanego filmu
o 1920x1080 / 1280x720 / 640x480
o NTSC: 59,94p / 29,97p / 23,98p
Jakość rejestracji filmu
PAL: 50,00p / 25,00p
o ALL-I (do edycji) / IPB (standardowa) /
IPB (lekka)
24,00p: Wyłącz / Włącz

331

333

Nagrywanie dźwięku: Automatycznie / Ręcznie /
Wyłącz
Nagrywanie dźwięku*2

Poziom nagrywania

336

Filtr wiatru: Wyłącz / Włącz
Tłumik: Wyłącz / Włącz
Szybkość Filmowego
Serwo AF

Aktywna: Zawsze włączona / Podczas
filmowania

345

Szybkość AF: Wolna (4, 3, 2, 1) / Standardowa

Czułość śledzenia
Blokada (-1, -2) / 0 / Szybka zmiana (+1, +2)
w Filmowym Serwo AF

346

* W trybie & lt; A & gt; te opcje menu są wyświetlane na karcie [z2].
* W trybie fotografowania & lt; A & gt; dostępne ustawienia w pozycji
[Nagryw. dźwięku] to [Wł.] i [Wył.].

493

Ustawienia menu

z: Fotografowanie 5*1 (film) (czerwona karta)

Strona

Ciche nagrywanie LV

Tryb 1 / Tryb 2 / Wyłącz

347

Timer pomiarowy

4 sek. / 8 sek. / 16 sek. / 30 sek. / 1 min /
10 min / 30 min

347

Kod czasowy

Liczenie / Nastawa czasu początkowego /
Licznik czasu nagrywania / Licznik czasu
odtwarzania*2 / HDMI / Pomijaj klatki*3

339

Sterowanie ciche

Włącz h / Wyłącz h

338

Funkcja przycisku V
Wyjście HDMI + LCD

/z / q/z /

/k / q/k

Bez mirroringu / Mirroring

348
348

*1: W trybie & lt; A & gt; te opcje menu są wyświetlane na karcie [z3].
*2: Ustawienie powiązane z ustawieniem [Licznik czasu odt] na karcie [x3].
*3: Opcja wyświetlana, gdy jest wybrane ustawienie 8 (59,94 kl./s) lub 6
(29,97 kl./s).

494

Przewodnik rozwiązywania problemów
W przypadku problemów związanych z aparatem w pierwszej kolejności
zapoznaj się z niniejszym przewodnikiem rozwiązywania problemów. Jeśli
na jego podstawie nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się ze
sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.

Problemy z zasilaniem
Nie można naładować akumulatora.
? Jeśli pozostała moc akumulatora wynosi 94% lub więcej, akumulator
nie będzie ładowany (str. 470).
? Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory
LP-E6N/LP-E6.

Kontrolka ładowania miga z dużą częstotliwością.
? Jeżeli (1) występuje problem z ładowarką lub akumulatorem lub (2) komunikacja
z akumulatorem nie udaje się (z akumulatorem firmy innej niż Canon), obwód
zabezpieczający zatrzyma ładowanie, a kontrolka ładowania zacznie szybko migać na
pomarańczowo. W przypadku opcji (1) należy wyjąć wtyk ładowarki z gniazdka sieciowego.
Odłącz i ponownie podłącz akumulator do ładowarki. Odczekaj parę minut i ponownie podłącz
wtyczkę zasilającą ładowarki do gniazda sieciowego. Jeśli ta czynność nie rozwiązuje
problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem firmy Canon.

Kontrolka ładowarki nie miga.
? Ze względów bezpieczeństwa ładowanie akumulatora o wysokiej temperaturze wewnętrznej
nie zostanie przeprowadzone (kontrolka nie świeci). Wzrost temperatury wewnętrznej
akumulatora podczas ładowania spowoduje automatyczne przerwanie ładowania (kontrolka
miga). Ładowanie zostanie automatycznie wznowione po obniżeniu temperatury akumulatora.

Aparat nie działa pomimo ustawienia przełącznika zasilania w pozycji & lt; 1 & gt; .
?
?
?
?

Upewnij się, że pokrywa komory akumulatora została zamknięta (str. 40).
Sprawdź, czy akumulator został prawidłowo włożony do aparatu (str. 40).
Naładuj akumulator (str. 38).
Upewnij się, że pokrywa gniazda karty została zamknięta (str. 41).

495

Przewodnik rozwiązywania problemów

Kontrolka dostępu wciąż świeci lub miga, mimo że
przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji & lt; 2 & gt; .
? Jeśli podczas zapisywania obrazu na karcie zostanie odłączone zasilanie,
kontrolka dostępu będzie świecić lub migać jeszcze przez kilka sekund. Po
zakończeniu zapisywania obrazu zasilanie zostanie odłączone automatycznie.

Pojawi się komunikat [Brak komunikacji z akumulatorem].
? Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory LP-E6N/LP-E6.
? Wyjmij i ponownie włóż akumulator (str. 40).
? Jeśli styki akumulatora są brudne, wyczyść je miękką ściereczką.

Akumulator szybko się rozładowuje.
? Użyj w pełni naładowanego akumulatora (str. 38).
? Wydajność akumulatora mogła ulec obniżeniu. Wyświetl [53: Dane
akumulatora], aby sprawdzić stopień zużycia akumulatora (str. 470).
Jeśli wydajność akumulatora jest zbyt niska, należy go wymienić.
? Dostępna liczba zdjęć zmniejsza się w wyniku wykonywania następujących czynności:
o Dłuższe naciskanie spustu migawki do połowy.
o Częste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia.
o Używanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
o Częste używanie monitora LCD.
o Długotrwałe filmowanie lub fotografowanie w trybie Live View.
o Korzystanie z funkcji GPS.
o Opcja [GPS] jest ustawiona jako [Włącz] nawet po wyłączeniu aparatu.
o Działa funkcja komunikacji karty Eye-Fi.

Aparat samoczynnie się wyłącza.
? Została włączona funkcja automatycznego wyłączania. Jeśli funkcja
automatycznego wyłączania zasilania nie ma być aktywna, wybierz
w pozycji [52: Autom. wyłącz.] opcję [Wyłącz] (str. 69).
? Nawet jeżeli w pozycji [52: Autom. wyłącz.] wybrano opcję [Wyłącz], monitor LCD wyłączy
się po 30 minutach bezczynności aparatu (zasilanie aparatu nie zostanie wyłączone).

496

Przewodnik rozwiązywania problemów

Funkcja automatycznego wyłączania zasilania nie działa.
? Podczas fotografowanie z timerem interwałowym funkcja
automatycznego wyłączania zasilania nie będzie działała (str. 250).

Problemy z fotografowaniem
Nie można zamontować obiektywu.
? Do aparatu nie można podłączyć obiektywów EF-M (str. 50).

Wizjer jest ciemny.
? Włóż do aparatu naładowany akumulator (str. 38).

Nie można zrobić ani zapisać żadnego zdjęcia.
? Sprawdź, czy karta została prawidłowo włożona (str. 41).
? Używając karty SD, ustaw przełącznik ochrony karty przed zapisem
w pozycji umożliwiającej zapisywanie/usuwanie (str. 41).
? Jeśli karta jest zapełniona, wymień ją lub usuń zbędne obrazy w celu
zwolnienia miejsca (str. 41, 392).
? Jeśli podczas próby uzyskania ostrości w trybie One-Shot AF miga
wskaźnik ostrości & lt; o & gt; w wizjerze, nie można wykonać zdjęcia.
Ponownie naciśnij spust migawki do połowy, aby automatycznie
ponownie ustawić ostrość lub ustaw ostrość ręcznie (str. 55, 140).

Nie można korzystać z karty.
? Jeśli na monitorze LCD jest wyświetlany komunikat o błędzie karty,
zapoznaj się z informacjami na str. 44 lub 510.

Nie można zablokować ostrości i zmienić kompozycji zdjęcia.
? W pozycji działania AF wybierz opcję One-Shot AF (str. 87). Blokada
ostrości nie jest możliwa w trybie AI Servo AF lub podczas korzystania
z serwo w trybie AI Focus AF (str. 83).

497

Przewodnik rozwiązywania problemów

Muszę nacisnąć spust migawki dwa razy do końca,
aby zrobić zdjęcie.
? Jeśli w pozycji [z4: Blokow. lustra podniesionego] wybrano opcję
[Włącz], należy wybrać opcję [Wyłącz].

Obraz jest nieostry.
? Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji & lt; AF & gt; (str. 50).
? Delikatnie naciśnij spust migawki, aby zapobiegać drganiom aparatu (str. 54-55).
? Jeśli obiektyw wyposażono w mechanizm Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu), ustaw przełącznik IS w pozycji & lt; 1 & gt; .
? W warunkach słabego oświetlenia czas naświetlania może być długi.
Użyj krótszego czasu naświetlania (str. 218), ustaw wyższą czułość
ISO (str. 154), użyj lampy błyskowej (str. 254, 259) lub użyj statywu.

Dostępnych jest mniej punktów AF.
? Liczba użytecznych punktów AF i wzorów zależy od obiektywu
zamocowanego na aparacie. Obiektywy zostały podzielone na siedem
grup od A do G. Sprawdź, do jakiej grupy należy twój obiektyw.
W przypadku stosowania obiektywów należących do grup od E do G
liczba użytecznych punktów AF jest mniejsza (str. 102-103).

Punkt AF miga lub dwa punkty AF są wyświetlane.
? Punkt AF w zarejestrowanym obszarze miga (str. 94, 450).
? Jest wyświetlony ręcznie wybrany punkt AF (lub strefa)
i zarejestrowany punkt AF (str. 93, 450).

Punkty AF nie świecą na czerwono.
? Punkty AF świecą na czerwono po ustawieniu ostrości w warunkach
słabego oświetlenia.
? W trybie & lt; d & gt; , & lt; s & gt; , & lt; f & gt; , & lt; a & gt; i & lt; F & gt; istnieje możliwość
określenia, czy punkty AF mają świecić w kolorze czerwonym po
uzyskaniu ostrości (str. 131).

498

Przewodnik rozwiązywania problemów

Szybkość działania AF zależy od używanego obiektywu.
? Podczas fotografowania w trybie Live View i filmowania metoda
kontroli AF (detekcja różnicy fazy za pomocą matrycy światłoczułej lub
detekcja kontrastu) będzie automatycznie przełączana w zależności
od używanego obiektywu i funkcji, takich jak widok powiększony.
Szybkość automatycznej regulacji ostrości może zatem znacząco się
zmienić, a regulacja ostrości może trwać dłużej.

Regulacja ostrości zajmuje dużo czasu.
? Jeśli jest wybrana opcja FlexiZone - Multi, ustawianie ostrości na
obiekt może trwać dłużej w niektórych warunkach fotografowania.
Użyj opcji FlexiZone - Single lub ustaw ostrość ręcznie.
? Jeśli jako wielkość nagrywanego filmu została wybrana opcja L
8 (59,94 kl./s) lub 7 (50,00 kl./s), detekcja kontrastu zostanie
użyta do sterowania AF.

Szybkość rejestracji serii zdjęć jest wolna.
? Zależnie od czasu naświetlania, przysłony, warunków fotografowania
czy jasności szybkość serii zdjęć może ulec obniżeniu (str. 142).
? Podczas działania funkcji EOS iTR AF (str. 128) maksymalna
szybkość serii zdjęć z ustawieniem & lt; o & gt; wynosi około 9,5 kl./s.
Ponadto w warunkach słabego oświetlenia szybkość serii zdjęć może
się zmniejszyć.
? Jeśli w pozycji [Fotogr. bez migotania.] wybrano opcję [Włącz],
a fotografowanie odbywa się przy migoczącym świetle, szybkość serii
zdjęć może ulec nieznacznemu zmniejszeniu lub interwał wykonywania
zdjęć seryjnych może być zmienny. Ponadto opóźnienie wyzwalania
migawki może być nieznacznie dłuższe niż zwykle (str. 185).

Maksymalna liczba zdjęć seryjnych uległa zmniejszeniu.
? Jeśli fotografowany obraz zawiera drobne szczegóły, jak źdźbła trawy
na łące, rozmiar pliku będzie większy, a rzeczywista maksymalna
liczba zdjęć może być niższa niż wartości podane na str. 151.

499

Przewodnik rozwiązywania problemów

Nie można ustawić czułości ISO 100. Nie można ustawić rozszerzenia czułości ISO.
? Jeśli w pozycji [z3: Priorytet jasnych partii obr.] zostanie wybrana
opcja [Włącz], dostępny będzie zakres czułości ISO będzie wynosił od
ISO 200 do ISO 16000. Nawet po rozszerzeniu zakresu czułości ISO
w pozycji [Zakres ISO] nie można wybrać opcji H1 (odpowiednik
ISO 25600) lub H2 (odpowiednik ISO 51200). Jeżeli w pozycji
[z3: Priorytet jasnych partii obr.] została wybrana opcja [Wyłącz],
można ustawić czułość ISO 100/125/160, H1 lub H2 (str. 180).

Nawet po ustawieniu negatywnej korekty ekspozycji
obrazy są zbyt jasne.
? Ustaw w pozycji [z2: Auto Lighting Optimizer/z2: Autom.
optymalizator jasności] opcję [Wyłącz]. W przypadku wybrania opcji
[Słaby], [Standard] lub [Mocny] obraz może być zbyt jasny (str. 175),
nawet jeśli ustawisz negatywną wartość korekty ekspozycji lub korekty
ekspozycji lampy.

Nie mogę ustawić korekty ekspozycji, gdy jest ustawiona jednocześnie
ręczna regulacja ekspozycji i automatyczna czułość ISO.
? Zapoznaj się z informacjami na stronie 223, aby ustawić korektę ekspozycji.
? Nawet w przypadku wykonania korekty ekspozycji nie będzie ona
stosowana podczas fotografowania z lampą błyskową.

Nie można włączyć funkcji redukcji szumów zdjęć seryjnych.
? Jeśli ustawiono jakość rejestracji obrazów RAW lub RAW+JPEG, nie
można wybrać ustawienia [Red. szumów zdjęć seryj.].

Obraz Live View lub obraz filmowy nie jest wyświetlany
podczas wielokrotnej ekspozycji.
? Jeśli jest wybrana opcja [Wł.:Ser.zdj.], obraz Live View, kontrolne
wyświetlanie obrazu po jego zarejestrowaniu i odtwarzanie obrazu nie
są możliwe podczas fotografowania (str. 238).

500

Przewodnik rozwiązywania problemów

Wielokrotna ekspozycja jest rejestrowana w jakości 1.
? Jeśli jakość rejestracji obrazu ustalono na 41 lub 61, to obraz
powstały w wyniku wielokrotnej ekspozycji będzie zarejestrowany
w jakości 1 (str. 245).

Gdy korzystam z trybu & lt; f & gt; podczas fotografowania z lampą
błyskową, czas naświetlania ulega wydłużeniu.
? Podczas fotografowania w nocy na ciemnym tle czas naświetlania
ulega automatycznemu wydłużeniu (synchronizacja lampy z długim
czasem naświetlania) w celu prawidłowego naświetlenia obiektu
oraz tła. Aby zapobiec długim czasom naświetlania, ustaw w menu
[z1: Sterowanie lampą], w pozycji [Tryb Av - czas synchr.błysku]
opcję [1/250-1/60 sek. autom.] lub [1/250 sek. (stały)] (str. 263).

Wbudowana lampa błyskowa podnosi się samoczynnie.
? W trybie & lt; A & gt; wbudowana lampa błyskowa zostanie podniesiona
automatycznie w razie potrzeby.

Wbudowana lampa błyskowa jest wyzwalana ciągle i towarzyszy temu sygnał dźwiękowy.
? W warunkach słabego oświetlenia wbudowana lampa błyskowa jest
wyzwalana jako oświetlenie wspomagające AF (str. 89), aby ułatwić
ustawienie ostrości. Jej wyzwalaniu także towarzyszy dźwięk. Jest to
zjawisko normalne i nie oznacza ono awarii.

Wbudowana lampa błyskowa nie działa.
? Jeśli wbudowana lampa błyskowa używana zbyt często w zbyt krótkim
czasie, może wstrzymać działanie na chwilę w celu ochrony palnika.

Zewnętrzna lampa błyskowa nie działa.
? Jeśli do fotografowania w trybie Live View jest używana lampa
błyskowa innej firmy niż Canon, w pozycji [z6: Ciche nagryw. LV]
należy wybrać opcję [Wyłącz] (str. 297).

501

Przewodnik rozwiązywania problemów

Zewnętrzna lampa błyskowa działa wyłącznie z pełną mocą błysku.
? W przypadku korzystania z lampy błyskowej innej niż lampa błyskowa Speedlite
serii EX, będzie ona działać wyłącznie z pełną mocą błysku (str. 260).
? Gdy jako [Tryb pomiaru światła] ustawienia funkcji indywidualnej zewnętrznej
lampy Speedlite wybrano opcję [Pomiar błysku TTL] (automatyka błysku),
lampa błyskowa działa wyłącznie z pełną mocą błysku (str. 271).

W przypadku zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite
nie można ustawić korekty ekspozycji lampy.
? Jeśli korekta ekspozycji lampy została wcześniej ustawiona w zewnętrznej lampie
Speedlite, nie można ustawić korekty ekspozycji lampy za pomocą aparatu. Jeśli
korekta ekspozycji zewnętrznej lampy Speedlite została anulowana (ustawiona
wartość 0), można ustawić korektę ekspozycji lampy za pomocą aparatu.

Synchronizacji z krótkimi czasami nie można ustawić w trybie & lt; f & gt; .
? Wybierz w menu [z1: Sterowanie lampą], w pozycji [Tryb Av - czas
synchr.błysku] opcję [Autom.] (str. 263).

Aparat wydaje cichy dźwięk podczas potrząsania.
? Gdy wewnętrzne podzespoły aparatu nieco poruszają się, może być
słyszalny cichy dźwięk.

Podczas fotografowania w trybie Live View jest słyszany podwójny dźwięk migawki.
? W przypadku korzystania z lampy błyskowej podwójny dźwięk migawki będzie
słyszany podczas każdego zdjęcia (str. 287).

Podczas fotografowania w trybie Live View lub filmowania jest
wyświetlana biała ikona
lub czerwona ikona E.
? Oznacza ona, że temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka. Wyświetlenie
białej ikony & lt; & gt; oznacza, że jakość zdjęć może być obniżona. Jeśli jest
wyświetlana czerwona ikona & lt; E & gt; , oznacza to, że filmowanie lub fotografowanie
w trybie Live View wkrótce zostanie automatycznie zatrzymane (str. 310, 351).

502

Przewodnik rozwiązywania problemów

Filmowanie zatrzymuje się samoczynnie.
? Jeśli szybkość zapisu karty jest zbyt niska, nagrywanie filmu może
zostać automatycznie zatrzymane. Informacje o kartach, na których
można nagrywać filmy -- patrz strona 5. Dane dotyczące prędkości
zapisu karty można znaleźć na stronie internetowej producenta.
? Jeśli czas nagrywania filmu wyniesie 29 min i 59 s, nagrywanie filmu
zostanie automatycznie zatrzymane.

Filmowy Serwo AF nie może być używany.
? Jest ustawiona wielkość nagrywanego filmu L 8(59,94 kl./s)
lub 7(50,00 kl./s).

Nie można ustawić czułości ISO dla filmowania.
? W trybach fotografowania & lt; A & gt; , & lt; d & gt; , & lt; s & gt; , & lt; f & gt; i & lt; F & gt; czułość
ISO jest ustawiana automatycznie. W trybie & lt; a & gt; można ustawić
dowolną czułość ISO (str. 321).

Ręcznie ustawiona czułość ISO zmienia się
po przełączeniu na filmowanie.
? W przypadku nagrywania filmu z wybraną ręczną regulacją ekspozycji H2
(odpowiednik ISO 51200) zostanie wybrane ustawienie czułości ISO H1
(odpowiednik ISO 25600). Nawet po przełączeniu aparatu z powrotem
w tryb fotografowania czułość ISO nie wróci do ustawienia H2.

Ekspozycja zmienia się podczas filmowania.
? Jeśli zmienisz czas naświetlania lub przysłonę podczas filmowania,
zmiany te mogą zostać zarejestrowanie na filmie.
? Zmiana ogniskowej obiektywu podczas filmowania może spowodować
zmiany ekspozycji niezależnie od tego, czy zmieniła się maksymalna
wartość przysłony obiektywu. W rezultacie zmiany ekspozycji mogą
zostać nagrane na filmie.

503

Przewodnik rozwiązywania problemów

Podczas filmowania obraz migocze lub pojawiają
się na nim poziome pasy.
? Nierównomierna ekspozycja, migotanie i poziome pasy (zakłócenia)
mogą być spowodowane oświetleniem jarzeniowym, oświetleniem
LED lub też innymi źródłami światła podczas filmowania. Ponadto
mogą zostać zarejestrowane zmiany ekspozycji (jasności) lub tonu
koloru. W trybie & lt; a & gt; rozwiązaniem problemu może być
zastosowanie długiego czasu naświetlania.

Podczas filmowania obiekt jest zniekształcony.
? W przypadku szybkiego przesuwania aparatu w prawo lub w lewo
(szybkie panoramowanie) lub filmowania poruszającego się obiektu
obraz może być zniekształcony.

Robienie zdjęć podczas filmowania jest możliwe.
? Jest ustawiona wielkość nagrywanego filmu L 8(59,94 kl./s)
lub 7(50,00 kl./s).

Wykonywanie zdjęć podczas nagrywania filmu
powoduje zatrzymanie nagrywania.
? Do wykonywania zdjęć podczas filmowania wskazane jest używanie
karty CF obsługującej transfer UDMA lub karty UHS-I SD.
? Rozwiązaniem ewentualnych problemów może być również wybranie
niższej jakości obrazu lub wykonywanie mniejszej liczby zdjęć
seryjnych.

Kod czasowy jest wyłączony.
? Wykonywanie zdjęć podczas filmowania powoduje rozbieżność
między rzeczywistym czasem a kodem czasowym. Jeśli chcesz
edytować film korzystając z kodu czasowego, zaleca się nie
wykonywanie zdjęć podczas filmowania.

504

Przewodnik rozwiązywania problemów

Problemy z obsługą
Nie można zmienić ustawień za pomocą pokrętła & lt; 6 & gt; ,
pokrętła & lt; 5 & gt; , & lt; 9 & gt; lub & lt; p & gt; .
? Ustaw przełącznik & lt; R & gt; w lewo (zwolnienie blokady, str. 59).
? Sprawdź ustawienie [83: Blokada kilku funkcji] (str. 442).

Przycisk lub pokrętło aparatu nie działa w oczekiwany sposób.
? Sprawdź ustawienie [83: Ustawienia własne] (str. 445).

Problemy z wyświetlaniem
Ekran menu zawiera mniej kart i opcji.
? W trybie & lt; A & gt; są wyświetlane tylko niektóre karty i opcje. Ustaw tryb
fotografowania w pozycji & lt; d & gt; & lt; s & gt; & lt; f & gt; & lt; a & gt; & lt; F & gt; (str. 64).
? Na karcie [9], w pozycji [Widok menu] została wybrana opcja
[Wyświetl tylko kartę MojeMenu] (str. 463).

Nazwa pliku rozpoczyna się od podkreślenia (,,_").
? Ustaw przestrzeń kolorów jako sRGB. Jeśli przestrzeń kolorów
ustawiono jako Adobe RGB, nazwa pliku będzie rozpoczynać się
od podkreślenia. (str. 187).

Czwarty znak w nazwie pliku zmienia się.
? Za pomocą opcji [51: Nazwa pliku] wybierz własną nazwę pliku
w aparacie lub nazwę zarejestrowaną w ustawieniu Nastawa
użytkownika 1 (str. 190).

Numery plików nie rozpoczynają się od 0001.
? Jeśli karta zawiera już zapisane zdjęcia, numeracja zdjęć może nie
rozpocząć się od numeru 0001 (str. 193).

505

Przewodnik rozwiązywania problemów

Data i czas wykonania zdjęcia jest nieprawidłowa.
? Sprawdź, czy ustawiono poprawnie datę i czas (str. 47).
? Sprawdź ustawienia związane ze strefą czasową i czasem letnim (str. 47-48).

Brak daty i czasu na zdjęciu.
? Data i czas fotografowania nie pojawiają się na zdjęciu. Data i czas są
zapisywane w danych obrazu jako informacje o obrazie. Podczas
drukowania można na zdjęciu wydrukować datę i godzinę
zarejestrowaną w informacjach o obrazie (str. 417, 421).

Wyświetlany jest symbol [###].
? Jeśli liczba obrazów na karcie przekracza liczbę, którą aparat może
wyświetlić, zostanie wyświetlone oznaczenie [###] (str. 373).

Szybkość wyświetlania punktów AF w wizjerze jest mała.
? Ze względu na właściwości wyświetlacza ciekłokrystalicznego szybkość
wyświetlania punktów w niskich temperaturach może być mniejsza.
W temperaturze pokojowej szybkość wyświetlania wróci do normy.

Obraz na monitorze LCD jest niewyraźny.
? Jeśli monitor LCD jest brudny, wyczyść go miękką tkaniną.
? W niskich lub wysokich temperaturach monitor LCD może działać
wolniej lub wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze
pokojowej praca monitora wróci do normy.

Nie pojawia się pozycja [Ustaw. karty Eye-Fi].
? Menu [Ustaw. karty Eye-Fi] jest wyświetlane wyłącznie po
umieszczeniu w aparacie karty Eye-Fi. Jeśli karta Eye-Fi jest
wyposażona w przełącznik ochrony przed zapisem, który został
ustawiony w pozycji LOCK (Blokada), sprawdzenie stanu połączenia
z kartą i wyłączenie przesyłania Eye-Fi nie będzie możliwe (str. 475).

506

Przewodnik rozwiązywania problemów

Problemy z odtwarzaniem
Część obrazu miga na czarno.
? W pozycji [33: Alarm prześwietl.] ustawiono opcję [Włącz] (str. 359).

Na obrazie wyświetla się czerwone pole.
? W pozycji [33: Wyśw.punktu AF] ustawiono opcję [Włącz] (str. 359).

Nie można usunąć obrazu.
? Jeśli dla obrazu została włączona ochrona przed usunięciem, nie
można go usunąć (str. 368).

Nie można odtworzyć filmu.
? Filmów edytowanych w komputerze za pomocą oprogramowania
ImageBrowser EX (oprogramowanie EOS, str. 538) nie można
odtwarzać w aparacie.

Może być słyszalny dźwięk pracy aparatu
podczas odtwarzania filmu.
? Dźwięki towarzyszące korzystaniu z pokręteł aparatu lub obiektywu
podczas filmowania zostaną również zarejestrowane. Zaleca
się korzystanie z mikrofonu zewnętrznego (dostępnego
w sprzedaży) (str. 337).

W filmie pojawiają się zatrzymania obrazu.
? Jeśli podczas filmowania z automatyczną regulacją ekspozycji nastąpi
znaczna zmiana jasności, nagrywanie zostanie chwilowo zatrzymane
aż do momentu ustabilizowania ekspozycji. W takich przypadkach
należy nagrywać w trybie & lt; a & gt; (str. 320).

507

Przewodnik rozwiązywania problemów

Brak obrazu na ekranie telewizora.
? W pozycji [53: Standard TV] wybierz opcję [Dla NTSC] lub [Dla PAL],
zależnie od sytuacji.
? Sprawdź, czy wtyczka kabla HDMI została całkowicie wsunięta do
gniazda. (str. 385).
? Jeśli w pozycji [z5: Wyjście HDMI+LCD] wybrano opcję [Mirroring],
film nie będzie wyświetlany na ekranie telewizora za pośrednictwem
wyjścia HDMI nawet podczas odtwarzania.

Dostępnych jest kilka plików filmowych jednego filmu.
? Jeśli rozmiar pliku filmu osiągnie 4 GB, automatycznie zostanie
utworzony kolejny plik filmu (str. 335).

Czytnik kart nie rozpoznaje karty.
? W przypadku niektórych czytników kart i systemów operacyjnych
komputera karty CF o dużej pojemności lub karty SDXC mogą nie
zostać poprawnie rozpoznane. W takim wypadku należy połączyć
aparat do komputera za pomocą kabla interfejsu, a następnie przesłać
obrazy do komputera, korzystając z dostarczonego oprogramowania
EOS Utility (oprogramowanie EOS, str. 537).

Nie można obrobić obrazu RAW.
? Obrazów 41 i 61 nie można obrabiać w aparacie. Do obróbki
tego obrazu należy użyć oprogramowania EOS Digital Photo
Professional (str. 537).

Nie można zmienić rozmiaru obrazu.
? Nie można zmienić rozmiaru obrazów JPEG c i obrazów 1/41/
61 w aparacie (str. 403).

508

Przewodnik rozwiązywania problemów

Problemy związane z czyszczeniem matrycy
Podczas czyszczenia matrycy słychać dźwięk migawki.
? W przypadku wyboru ustawienia [Czyść terazf] słychać dźwięk
migawki, ale nie jest wykonywane zdjęcie (str. 406).

Automatyczne czyszczenie matrycy nie działa.
? W przypadku kilkukrotnego włączenia i wyłączenia przełącznika
zasilania & lt; 1 & gt; / & lt; 2 & gt; w krótkich odstępach czasu ikona & lt; f & gt;
może nie być wyświetlana (str. 45).

Problemy z drukowaniem
Brak dostępu do wszystkich efektów drukowania
wymienionych w instrukcji obsługi.
? Zawartość wyświetlana na ekranie zależy od drukarki. W instrukcji
obsługi podano wszystkie możliwe do uzyskania efekty
drukowania. (str. 416).

Problemy dotyczące połączenia z komputerem
Komunikacja między podłączonym aparatem
a komputerem nie działa.
? Podczas korzystania z EOS Utility (oprogramowanie EOS) należy
w pozycji [z4: Timer interwałowy] ustawić opcję [Wyłącz] (str. 250).

Nie można przesłać obrazów do komputera.
? Zainstaluj oprogramowanie EOS (płyta CD-ROM EOS Solution Disk)
w komputerze (str. 537).
? Sprawdź, czy zostanie wyświetlone okno główne EOS Utility.

509

Kody błędów
Numer błędu

W przypadku wystąpienia problemu
związanego z aparatem zostanie
wyświetlony komunikat o błędzie.
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.

Przyczyna i środki zaradcze
Numer

01

02

Komunikat o błędzie i rozwiązanie
Błędny transfer sygnałów obiektyw - aparat. Wyczyść styki na
obiektywie i aparacie.
? Przeczyść styki elektryczne aparatu i obiektywu, użyj obiektywu
Canon lub wyjmij i ponownie włóż akumulator (str. 21, 22, 40).
Brak dostępu do karty*. Włóż ponownie/zmień kartę* lub
sformatuj ją w aparacie.
? Wyjmij i wsuń ponownie kartę, wymień ją lub sformatuj (str. 41, 67).

04

05

Nie można zachować obrazów ponieważ karta* jest pełna. Wymień kartę *.
? Wymień kartę, usuń zbędne obrazy lub sformatuj kartę (str. 41, 67, 392).
Nie można podnieść wbudowanej lampy błyskowej. Wyłącz aparat
i włącz go ponownie.
? Użyj przełącznika zasilania (str. 45).

06

Nie można przeprowadzić czyszczenia matrycy. Wyłącz aparat
i włącz go ponownie.
? Użyj przełącznika zasilania (str. 45).

10, 20
30, 40
50, 60
70, 80
99

Wystąpienie błędu uniemożliwia fotografowanie. Wyłącz i włącz
aparat lub wyjmij i ponownie włóż akumulator.
? Użyj przełącznika zasilania, wyjmij i ponownie zamontuj akumulator
lub użyj obiektywu firmy Canon (str. 40, 45).

* Jeśli błąd będzie się powtarzał, zapisz numer błędu i skontaktuj się
z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.

510

Dane techniczne
o Typ
Typ:
Nośniki danych:

Wymiary matrycy
światłoczułej:
Zgodne obiektywy:

Mocowanie obiektywu:

Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa z automatyczną regulacją ostrości (AF),
automatyką ekspozycji (AE) i wbudowaną lampą błyskową
Karty CF (typu I, obsługa UDMA 7)
Karty pamięci SD/SDHC*/SDXC*
* Zgodne karty UHS-I.
Około 22,4 × 15,0 mm
Obiektywy Canon EF (w tym obiektywy EF-S)
* Z wyjątkiem obiektywów EF-M
(długość ogniskowej odpowiadająca formatowi 35 mm
jest około 1,6x dłuższa, niż podano na obiektywie)
Mocowanie Canon EF

o Matryca światłoczuła
Typ:
Matryca CMOS
Efektywna liczba pikseli: Około 20,20 megapiksela
* Zaokrąglone do najbliższej wielokrotności 10 000.
Format obrazu:
3:2
Funkcja retuszu kurzu: Automatycznie/ręcznie, dołączanie danych dla retuszu kurzu

o System rejestracji
Format zapisu:
Typ obrazu:

Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
JPEG, RAW (oryginalny, 14-bitowy Canon),
możliwość jednoczesnego zapisu plików RAW i JPEG
Zarejestrowane piksele: L (Duży rozmiar) : około 20 megapikseli (5472 × 3648)
M (Średni rozmiar): około 8,90 megapiksela (3648 × 2432)
S1 (Mały rozmiar 1): około 5 megapikseli (2736 × 1824)
S2 (Mały rozmiar 2): około 2,50 megapiksela (1920 × 1280)
S3 (Mały rozmiar 3): około 350 000 pikseli (720 × 480)
RAW
: około 20 megapikseli (5472 × 3648)
M-RAW
: około 11,2 megapiksela (4104 × 2736)
S-RAW
: około 5 megapikseli (2736 × 1824)
Funkcja zapisu:
Standard, Automatyczne przełączanie karty, Zapis
odrębny, Zapis wielokrotny
Tworzenie i wybór folderu: Tak
Nazwa pliku:
Kod fabryczny / Nastawa użytkownika 1 / Nastawa użytkownika 2
Numery plików:
Narastająco, Automatyczne resetowanie, Ręczne resetowanie

o Obróbka obrazów podczas fotografowania
Styl obrazów:

Automatyczny, Standard, Portrety, Krajobrazy, Neutralny,
Dokładny, Monochromatyczny, Użytkownika 1-3

511

Dane techniczne

Balans bieli:

Auto, zaprogramowane ustawienia (Światło dzienne, Miejsca ocienione, Pochmurny
dzień, Światło żarówek, Białe światło fluorescencyjne, Lampa błyskowa), Nastawa
własna, ustawienie temperatury barwowej (około 2500-10 000 K), możliwość
korekcji balansu bieli i użycia sekwencji balansu bieli
* Możliwość transmisji informacji o temperaturze barwowej lampy błyskowej
Redukcja zakłóceń:
Stosowana w przypadku długich czasów naświetlania i
zdjęć wykonywanych z dużą czułością ISO
Automatyczna korekcja Dostępna funkcja Auto Lighting Optimizer
jasności obrazu:
(Automatyczny optymalizator jasności)
Priorytet jasnych partii obrazu: Dostępne
Korekcja aberracji
Korygowanie jasności brzegów, korygowanie aberracji
obiektywu:
chromatycznej, korygowanie dystorsji
Fotografowanie bez migotania: Tak

o Wizjer
Typ:
Pokrycie:
Powiększenie:

Pryzmat pentagonalny z okularem na poziomie oczu
W pionie/w poziomie: około 100% (punkt oczny: około 22 mm)
Około 1,00x (-1 m-1 w przypadku obiektywu 50 mm
ustawionego na nieskończoność)
Punkt oczny:
Około 22 mm (od środka soczewki okularu przy -1 m-1)
Wbudowana regulacja dioptrii: Około -3,0 do +1,0 m-1 (dioptrii)
Matówka:
Standardowa matówka Eh-A, wymienna
Wyświetlanie siatki:
Dostępne
Poziomica elektroniczna: Dostępne
Ekran ustawień funkcji: Tryb fotografowania, balans bieli, tryb wyzwalania
migawki, działanie AF, tryb pomiaru, jakość obrazu: JPEG/
RAW, detekcja migotania, symbol ostrzeżenia !, stan AF
Lustro:
Z mechanizmem szybkiego powrotu
Podgląd głębi ostrości: Dostępne

o Autofokus
Typ:

Rejestracja obrazu wtórnego TTL, detekcja różnicy faz
za pomocą specjalnego czujnika AF
Punkty AF:
65 (punkt AF typu krzyżowego: maks. 65 punktów)
* Ogólna liczba dostępnych punktów AF, punktów typu krzyżowego
i liczba punktów podwójnie krzyżowych zależy od obiektywu.
* .Ustawianie ostrości za pomocą punktów podwójnie
krzyżowych przy f/2.8 z punktem środkowym AF.
(Z wyjątkiem niektórych obiektywów o maksymalnej przysłonie f/2.8 lub większej).
Zakres jasności regulacji EV -3 do 18 (warunki: środkowy punkt AF z czułością do
ostrości:
f/2.8, One-Shot AF, temperatura pokojowa, ISO 100)
Operacja regulacji ostrości: One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, ręczna regulacja ostrości (MF)

512

Dane techniczne

Tryb wyboru
obszaru AF:

Jednopunktowy Spot AF (wybieranie ręczne), jeden punkt AF (wybieranie
ręczne), rozszerzanie punktu AF (wybieranie ręczne: w górę, w dół, w lewo
lub w prawo), rozszerzanie punktu AF (wybieranie ręczny: otocznie),
strefowy AF (wybieranie ręczne strefy), wielkostrefowy AF (ręczny wybór
strefy), wybór automatyczny spośród 65 punktów AF.
Warunki
Na podstawie ustawienia EOS iTR AF
automatycznego wyboru (umożliwia uwzględnienie przez AF informacji o twarzy/
punktu AF:
kolorach)
* iTR: Intelligent Tracking and Recognition (inteligentne
śledzenie i rozpoznawanie)
Narzędzie
Case 1-6
konfiguracyjne AF:
Właściwości AI Servo AF: Czułość śledzenia, śledzenie przyśpieszania/zwalniania,
autoprzełączanie punktu AF.
Funkcje indywidualne AF: 17 funkcji
Dokładna regulacja AF: Mikroregulacja AF (jednakowa dla wszystkich
obiektywów lub indywidualna)
Oświetlenie
Krótka seria błysków emitowanych przez wbudowaną
wspomagające AF:
lampę błyskową

o Regulacja ekspozycji
Tryby pomiaru:

Czujnik pomiarowy RGB+IR z około 150 000 pikseli
i 252-strefowy pomiar TTL przy maksymalnej przysłonie
System EOS iSA (Intelligent Subject Analysis -- inteligentna analiza obiektu)
o Pomiar wielosegmentowy (połączenie z wszystkimi punktami AF)
o Pomiar skupiony (około 6% środkowej części wizjera)
o Pomiar punktowy (około 1,8% środkowej części wizjera)
o Pomiar centralnie ważony uśredniony
Zakres pomiaru jasności: Od 0 do 20 EV (temperatura pokojowa, ISO 100)
Regulacja ekspozycji:
Programowa AE (Inteligentna scena auto, Program),
Preselekcja czasu, Preselekcja przysłony, Ręczna
regulacja ekspozycji, Ekspozycja w trybie Bulb
Tryb Inteligentna scena auto: czułość ISO 100-6400,
Czułość ISO:
ustawiana automatycznie
(zalecany wskaźnik
ekspozycji)
P, Tv, Av, M, B: automatyczna czułość ISO, ISO 100-16000
(z dokładnością do 1/3 lub do pełnego stopnia) lub dodatkowe czułości
ISO: H1 (odpowiednik ISO 24600) lub H2 (odpowiednik ISO 51200)
Nastawy czułości ISO: Zakres czułości ISO / automatyczny zakres ISO / minimalny
czas naświetlania przy automatycznej czułości ISO
Korekta ekspozycji:
Ręcznie: ?5 stopni z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia
Sekwencja naświetlania: ?3 stopnie z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia (możliwość
używania w połączeniu z ręczną regulacją ekspozycji)

513

Dane techniczne

Blokada AE:

Timer interwałowy:
Timer funkcji Bulb:

Automatyczna: stosowana po uzyskaniu ostrości w trybie
One-Shot AF z pomiarem
wielosegmentowym
Ręczna: za pomocą przycisku blokady AE
Możliwość ustawienia interwału między zdjęciami i liczby zdjęć
Możliwość ustawienia czasu ekspozycji w trybie Bulb

o Fotografowanie w trybie HDR
Regulacja dynamiki:
Efekty:

Automatyczna, ?1, ?2, ?3
Naturalny, Artystyczny standardowy, Artystyczny żywy,
Artystyczny olejny, Artystyczny uwypuklony
Automatyczne równanie obrazu: Dostępne

o Ekspozycja wielokrotna
Metody fotografowania: Priorytet funkcji sterowania, priorytet serii zdjęć
Liczba wielokrotnych ekspozycji: Od 2 do 9
Sterowanie ekspozycją wielokrotną: Addytywne, Średnie, Jasne, Ciemne

o Migawka
Typ:
Czasy naświetlania:

Migawka szczelinowa sterowana elektronicznie
Od 1/8000 s do 30 s (całkowity zakres czasu naświetlania,
dostępny zakres zależy od trybu fotografowania), tryb Bulb,
czas synchronizacji z lampą błyskową 1/250 s

o Układ wyzwalania migawki
Tryb wyzwalania
migawki:
Szybkość rejestracji
serii zdjęć:

Maksymalna liczba
zdjęć seryjnych:

514

Pojedyncze zdjęcia, Szybkie serie zdjęć, Wolne serie zdjęć, Pojedyncze
ciche zdjęcia, Ciche serie zdjęć, Samowyzwalacz 10 s/zdalne
wyzwalanie, Samowyzwalacz 2 s/zdalne wyzwalanie
Szybka seria zdjęć:
Maks. około 10 zdjęć/s (możliwość ustawienia od 10 do 2 zdjęć/s)
* Maks. około 9,5 zdjęcia/s w trybie AF EOS iTR.
Wolna seria zdjęć:
Około 3 zdjęć/s (możliwość ustawienia od 9 do 1 zdjęcia/s)
Cicha seria zdjęć:
Około 4 zdjęć/s (możliwość ustawienia od 4 do 1 zdjęcia/s)
JPEG Duży rozmiar/niska kompresja: około 130 zdjęć (około 1090 zdjęć)
RAW: około 24 zdjęć (około 31 zdjęć)
RAW+JPEG Duży rozmiar/niska kompresja: około 18 zdjęć (około 19 zdjęć)
* Wartości obliczone na podstawie standardów testowania firmy Canon (format
obrazu 3:2, ISO 100, standardowy styl obrazów), z użyciem karty CF 8 GB.
*.Wartości podane w nawiasach odnoszą się do karty CF Ultra
DMA (UDMA) 7, w oparciu o standardy testowania firmy Canon.

Dane techniczne

o Lampa błyskowa
Wbudowana lampa
błyskowa:

Zewnętrzna lampa
błyskowa Speedlite:
Pomiar błysku:
Korekta ekspozycji lampy:
Blokada ekspozycji lampy:
Złącze PC:
Sterowanie lampą:

Lampa błyskowa z mechanizmem automatycznego wysuwania
Liczba przewodnia: około 11 (czułość ISO 100, w metrach)
Pokrycie błysku: kąt widzenia obiektywu około 15 mm
Czas ładowania: około 3 s
Zgodne lampy błyskowe Speedlite serii EX
Automatyka błysku E-TTL II
?3 stopnie z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia
Dostępne
Dostępne
Ustawienia funkcji wbudowanej lampy błyskowej,
ustawienia funkcji zewnętrznej lampy Speedlite, ustawienia
funkcji indywidualnych zewnętrznej lampy Speedlite
Możliwość sterowania bezprzewodową lampą błyskową
z wykorzystaniem transmisji optycznej

o Fotografowanie w trybie Live View
Metody regulacji
ostrości:

System AF z matrycą CMOS Dual Pixel/system AF z wykrywaniem kontrastu
(twarz+śledzenie, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single), ostrość ręczna
(ostrość można sprawdzać w widoku powiększonym około 5x i 10x)
Ciągły AF:
Dostępne
Zakres jasności regulacji Od 0 do 18 EV (temperatura pokojowa, ISO 100)
ostrości:
Tryby pomiaru:
Pomiar wielosegmentowy (315 stref), pomiar skupiony (około 10%
powierzchni ekranu Live View), pomiar punktowy (około 2,6%
powierzchni ekranu Live View), pomiar centralnie ważony uśredniony
Zakres pomiaru jasności: Od 0 do 20 EV (temperatura pokojowa, ISO 100)
Format obrazu:
3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Ciche zdjęcia:
Dostępne (tryb 1 i 2)
Wyświetlanie siatki:
3 typy

o Filmowanie
Format zapisu:
Film:

MOV/MP4
MPEG-4 AVC / H.264
Zmienna (średnia) szybkość transmisji
MOV: Linear PCM; MP4: AAC

Dźwięk:
Rozdzielczość
i prędkość nagrywania: Full HD (1920x1080) : 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/
24,00p/23,98p
HD (1280x720)
: 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p
SD (640x480)
: 29,97p/25,00p

515

Dane techniczne

Metoda kompresji:
Rozmiar pliku:

Wymagania dotyczące
karty:(prędkość zapisu
i odczytu)

516

ALL-I (do edycji/I-only), IPB (standardowa), IPB (lekka)
* IPB (lekka) tylko w przypadku filmów MP4.
[MOV]
o Full HD (59,94p/50,00p)/IPB (standardowa)
: około 440 MB/min
o Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/ALL-I
: około 654 MB/min
o Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/IPB (standardowa)
: około 225 MB/min
o HD (59,94p/50,00p)/ALL-I
: około 583 MB/min
o HD (59,94p/50,00p)/IPB (standardowa)
: około 196 MB/min
o SD (29,97p/25,00p)/IPB (standardowa)
: około 75 MB/min
[MP4]
o Full HD (59.94p/50.00p)/IPB (standardowa)
: około 431 MB/min
o Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/ALL-I
: około 645 MB/min
o Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/IPB (standardowa)
: około 216 MB/min
o Full HD (29,97p/25,00p)/IPB (lekka)
: około 87 MB/min
o HD (59,94p/50,00p)/ALL-I
: około 574 MB/min
o HD (59,94p/50,00p)/IPB (standardowa)
: około 187 MB/min
o HD (29,97p/25,00p)/IPB (lekka)
: około 30 MB/min
o SD (29,97p/25,00p)/IPB (standardowa)
: około 66 MB/min
o SD (29,97p/25,00p)/IPB (lekka)
: około 23 MB/min
[Karta CF]
ALL-I: 30 MB/s lub większa
IPB (standardowa), Full HD 59,94p/50,00p: 30 MB/s
lub większa
IPB (standardowa), inne niż powyższe: 10 MB/s
lub większa
IPB (lekka): 10 MB/s lub większa (tylko MP4)

Dane techniczne

Metody regulacji
ostrości:
Tryby pomiaru:

Zakres pomiaru jasności:
Regulacja ekspozycji:

Korekta ekspozycji:
Czułość ISO:(zalecany
wskaźnik ekspozycji)

Kod czasowy:
Pomijanie klatek:
Nagrywanie dźwięku:

Słuchawki:
Wyświetlanie siatki:
Fotografowanie:
Wyświetlanie na
2 ekranach:
Wyjście HDMI:

[Karta SD]
ALL-I: 20 MB/s lub większa
IPB (standardowa), Full HD 59,94p/50,00p: 20 Mb
lub większa
IPB (standardowa), inne niż powyższe: 6 MB/s
lub większa
IPB (lekka): 4 MB/s lub większa (tylko MP4)
Taka sama regulacja ostrości jak w trybie Live View
Możliwość dostosowania filmowego Serwo AF
Pomiar centralnie ważony uśredniony i
wielosegmentowy na matrycy światłoczułej
* Automatyczne ustawienie przez metodę regulacji ostrości.
Od 0 do 20 EV (temperatura pokojowa, ISO 100)
Nagrywanie z automatyczną regulacją ekspozycji
(Programowa AE do filmowania), preselekcja czas,
preselekcja przysłony, ręczna regulacja ekspozycji,
ekspozycja w trybie Bulb
?3 stopnie z dokładnością do 1/3 stopnia lub 1/2 stopnia
Tryb Inteligentna scena auto, Tv: ustawienie
automatycznie w zakresie ISO 100-16000
P, Av, B: ustawienie automatyczne w zakresie ISO 100-16000,
z możliwością rozszerzenia do H1 (odpowiednik ISO 25600)
M: automatyczna czułość ISO (automatyczne ustawienie czułości
w zakresie ISO 100-16000), ustawienie ręczne w zakresie
ISO 100-16000 (z dokładnością do 1/3 lub do pełnego stopnia),
możliwość rozszerzenia do H1 (odpowiednik ISO 25600)
Obsługiwany
Zgodność z ustawieniami 59,94p/29,97p
Wbudowany mikrofon monofoniczny; złącze
zewnętrznego mikrofonu stereofonicznego
Możliwość regulacji poziomu nagrywania, dostępny
filtr wiatru, dostępny tłumik
Gniazdo słuchawkowe i możliwość regulacji głośności
3 typy
Tak
* Z wyjątkiem ustawienia Full HD 59,94p/50,00p
Możliwość wyświetlania filmu równocześnie na
monitorze LCD i przez wyjście HDMI
Może być także wyświetlany film bez ekranu informacji.
* Możliwość wyboru: Auto/59,94i/50,00i/59,94p/50,00p/
23,98p

517

Dane techniczne

o Monitor LCD
Typ:
Przekątna monitora
i liczba punktów:
Regulacja jasności:
Poziomica
elektroniczna:
Języki interfejsu:
Ekran pomocy:

Kolorowy monitor ciekłokrystaliczny TFT
Panoramiczny 7,7 cm (3 cale) (3:2), około 1,04 miliona
punktów
Automatyczna (ciemniej, standardowa, jaśniej), ręczna (7 poziomów)
Dostępne
25
Tak

o Odtwarzanie
Formaty wyświetlania
obrazów:

Wyświetlanie pojedynczego obrazu (bez informacji o obrazie),
wyświetlanie pojedynczego obrazu (z prostymi informacjami),
wyświetlanie pojedynczego obrazu (wyświetlone informacje o obrazie:
szczegółowe informacje, obiektyw/histogram, balans bieli, styl obrazów,
przestrzeń kolorów/redukcja zakłóceń, korekcja aberracji obiektywu,
GPS), indeks (4/9/36/100), wyświetlanie dwóch obrazów
Alarm prześwietlenia:
Migają obszary prześwietlone
Wyświetlanie punktu AF: Dostępne
Wyświetlanie siatki:
3 typy
Widok powiększony:
Około 1,5-10x, można wybrać początkowe
powiększenie i początkowe położenie
Metody przeglądania
Pojedynczy obraz, przeskok o 10 lub 100 obrazów, według daty
obrazów:
fotografowania, według folderów, według filmów, według zdjęć,
według chronionych obrazów, według ocen
Obracanie obrazu:
Dostępne
Ocena:
Dostępne
Odtwarzanie filmów:
Możliwe (monitor LCD, HDMI)
Wbudowany głośnik
Pokaz przezroczy:
Wszystkie obrazy, według dat, według folderów, według
filmów, według zdjęć, według chronionych obrazów,
według ocen
Ochrona obrazów:
Tak
Kopiowanie obrazów:
Tak

o Dodatkowa obróbka obrazów
Przetwarzanie obrazów Regulacja jasności, balans bieli, styl obrazów, Auto Lighting
RAW w aparacie:
Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności), redukcja
zakłóceń - High ISO, jakość rejestracji obrazów JPEG,
przestrzeń kolorów, korygowanie jasności brzegów,
korygowanie dystorsji i aberracji chromatycznej
Zmiana rozmiaru:
Dostępne

518

Dane techniczne

o Drukowanie bezpośrednie
Obsługiwane drukarki:
Obrazy, które można drukować:
Polecenie wydruku obrazów:

Drukarki zgodne ze standardem PictBridge
Obrazy JPEG i RAW
Zgodność z wersją 1.1 DPOF

o Przesyłanie obrazów
Pliki, które można przenosić:

Zdjęcia (obrazy JPEG, RAW, RAW+JPEG), filmy

o Funkcja GPS
Zgodność sygnału
z satelitów:
Dane geoznacznika
dołączane do obrazu:
Interwał aktualizacji geoznacznika:
Ustawienie czasu:
Kompas cyfrowy:

Satelity systemu GPS (USA), satelity GLONASS (Rosja), system
nawigacji satelitarnej Quasi-Zenith (QZSS) ,,MICHIBIKI" (Japonia)
Szerokość geograficzna, długość geograficzna, wysokość, kierunek,
uniwersalny czas koordynowany (UTC), stan sygnału z satelitów
1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min
Dane czasu GPS ustawione w aparacie
Trójosiowy czujnik geomagnetyczny i trójosiowy czujnik
przyspieszenia służące do wykrywania orientacji
Dane rejestru:
Jeden plik na dzień, format NMEA
* Po zmianie strefy czasowej jest tworzony kolejny plik.
* Dane rejestru zapisane w pamięci wewnętrznej jako plik
rejestru można przenieść na kartę lub pobrać do komputera.
Usuwanie danych rejestru: Tak

o Funkcje indywidualne
Funkcje indywidualne:
Moje Menu:
Niestandardowe tryby
fotografowania:
Informacje o prawach autorskich:

18
Możliwość rejestracji maks. 5 ekranów
Możliwość zapisania w pozycjach C1, C2 i C3 pokrętła
wyboru trybów
Możliwość wprowadzania i dołączania tekstu

o Interfejsy
Złącze cyfrowe:

SuperSpeed USB (USB 3.0)
Połączenie do obsługi komunikacji z komputerem, drukowania
bezpośredniego, bezprzewodowego przekaźnika danych WFT-E7 (wer. 2)
Złącze wyjścia HDMI mini: Typ C (automatyczna zmiana rozdzielczości), zgodne ze standardem CEC
Złącze wejścia mikrofonu Średnica 3,5 mm, miniwtyk stereo
zewnętrznego:
Złącze słuchawek:
Średnica 3,5 mm, miniwtyk stereo
Złącze zdalnego wyzwalania: Do pilotów zdalnego sterowania N3-type
Zdalne fotografowanie Zgodność z pilotami zdalnego sterowania RC-6
bezprzewodowe:
Karta Eye-Fi:
Obsługiwany

519

Dane techniczne

o Zasilanie
Akumulator:

Akumulator LP-E6N/LP-E6, 1 sztuka
* Zasilanie sieciowe może być dostarczane przez zestaw
zasilający AC Adapter Kit ACK-E6.
* Po podłączeniu uchwytu pionowego BG-E16 można
korzystać z baterii/akumulatorów typu AA/LR6.
Dane akumulatora:
Typ, pozostała moc, stan licznika migawki, wydajność
akumulatora, możliwa rejestracja akumulatora
Dostępna liczba zdjęć Fotografowanie z wykorzystaniem wizjera:
(w oparciu o standardy Około 670 zdjęć w temperaturze 23°C, około 640 zdjęć
w temperaturze 0°C
Camera & Imaging
Products Association): Fotografowanie w trybie Live View:Około 250 zdjęć w
temperaturze 23°C, około 240 zdjęć w temperaturze 0°C
Czas nagrywania filmu: Około 1 godz. i 40 min w temperaturze 23°C
Około 1 godz. i 30 min w temperaturze 0°C
* Z całkowicie naładowanym akumulatorem LP-E6N.

o Wymiary i masa
Wymiary
(szer. x wys. x dł.):
Masa:

Około 148,6 × 112,4 × 78,2 mm
Około 910 g (zgodnie z zaleceniami Camera & Imaging
Products Association) około 820 g (sam korpus)

o Środowisko pracy
Zakres temperatur:
Wilgotność podczas
pracy:

0-40 °C
85% lub mniej

o Akumulator LP-E6N
Typ:
Napięcie nominalne:
Pojemność
akumulatora:
Zakres temperatur:
Wilgotność podczas
pracy:
Wymiary
(szer. x wys. x dł.):
Masa:

520

Akumulator litowo-jonowy
7,2 V DC
1865 mAh
0-40 °C
85% lub mniej
Około 38,4 × 21,0 × 56,8 mm
Około 80 g (bez pokrywy ochronną)

Dane techniczne

o Ładowarka LC-E6
Zgodne akumulatory:
Czas ładowania:
Napięcie wejściowe:
Napięcie wyjściowe:
Zakres temperatur:
Wilgotność podczas pracy:
Wymiary (szer. x wys. x dł.):
Masa:

Akumulator LP-E6N/LP-E6
Około 2 godz. i 30 min
100-240 V (przemienne, 50/60 Hz)
8,4 V DC / 1,2 A
5-40°C
85% lub mniej
Około 69,0 × 33,0 × 93,0 mm
Około 130 g

o Ładowarka LC-E6E
Zgodne akumulatory:
Długość przewodu
zasilającego:
Czas ładowania:
Napięcie wejściowe:
Napięcie wyjściowe:
Zakres temperatur:
Wilgotność podczas pracy:
Wymiary (szer. x wys. x dł.):
Masa:

Akumulator LP-E6N/LP-E6
Około 1 m
Około 2 godz. i 30 min
100-240 V (przemienne, 50/60 Hz)
8,4 V DC/1,2 A
5-40°C
85% lub mniej
Około 69,0 × 33,0 × 93,0 mm
125 g (bez przewodu zasilającego)

o EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
Ogniskowa / jasność:
Konstrukcja obiektywu:
Minimalny otwór
przysłony:
Kąt widzenia:

Minimalna odległość
ostrzenia:
Maksymalne
powiększenie:
Pole widzenia:
Rozmiar filtru:
Maksymalna
średnica x długość:
Masa:
Osłona:
Dekiel na obiektyw:
Pokrowiec:

18-135 mm / f/3.5-5.6
16 elementów w 12 grupach
f/22-36
* f/22-38 w przypadku przyrostów przysłony o 1/2 stopnia
Po przekątnej: 74°20´-11°30´
W pionie: 45°30´-6°20´
W poziomie: 64°30´-9°30´
0,39 m
0,28x (przy ogniskowej 135 mm)
Około 248 × 372 - 53 × 80 mm (przy 0,39 m)
67 mm
Około 76,6 × 96,0 mm
Około 480 g
EW-73B (sprzedawana osobno)
E-67 II
LP1116 (sprzedawany osobno)

521

Dane techniczne

o EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
Ogniskowa / jasność:
Konstrukcja obiektywu:
Minimalny otwór
przysłony:
Kąt widzenia:

Minimalna odległość
ostrzenia:
Maksymalne
powiększenie:
Pole widzenia:
Rozmiar filtru:
Maksymalna
średnica x długość:
Masa:
Osłona:
Dekiel na obiektyw:
Pokrowiec:

15-85 mm / f/3.5-5.6
17 elementów w 12 grupach
f/22-36
* f/22-38 w przypadku przyrostów przysłony o 1/2 stopnia
Po przekątnej: 84°30´-18°25´
W pionie: 53°30´-10°25´
W poziomie: 74°10´-15°25´
0,35 m
0,21x (przy ogniskowej 85 mm)
Około 255 × 395 - 75 × 108 mm (przy 0,35 m)
72 mm
Około 81,6 × 87,5 mm
Około 575 g
EW-78E (sprzedawana osobno)
E-72 II
LP1116 (sprzedawany osobno)

? Wszystkie powyższe dane zostały obliczone w oparciu o standardy testowania
opracowane przez firmę Canon oraz stowarzyszenie Camera & Imaging Products
Association.
? Wymienione powyżej wymiary, maksymalna średnica, długość i masa opierają
się na wytycznych stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association
(z wyjątkiem masy samego korpusu).
? Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
? W przypadku problemów z podłączonym do aparatu obiektywem wyprodukowanym
przez inną firmę niż Canon należy skontaktować się z jego producentem.

522

Zalecenia dotyczące obsługi:
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
Dostarczony w zestawie obiektyw EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM jest
wyposażony w krokowy silnik regulacji ostrości (do ustawiania ostrości).
Silnik reguluje ostrość nawet podczas zmiany ogniskowej.
1. Gdy aparat jest WYŁĄCZONY
Silnik nie pracuje, gdy aparat jest WYŁĄCZONY lub gdy został
WYŁĄCZONY przez funkcję automatycznego wyłączania. Z tego
względu należy pamiętać o następujących kwestiach.
? Ręczna regulacja ostrości nie jest możliwa.
? Podczas zmiany ogniskowej regulacja ostrości może być
nieprecyzyjna.
2. Gdy obiektyw jest w trybie uśpienia
Po określonym czasie bezczynności obiektyw przechodzi w tryb
uśpienia w celu oszczędzenia energii, bez względu na ustawienie
funkcji automatycznego wyłączania zasilania aparatu. Aby wyłączyć
tryb uśpienia, naciśnij spust migawki do połowy.
W trybie uśpienia silnik nie pracuje, nawet jeśli aparat jest WŁĄCZONY.
Z tego względu należy pamiętać o następujących kwestiach.
? Ręczna regulacja ostrości nie jest możliwa.
? Podczas zmiany ogniskowej regulacja ostrości może być nieprecyzyjna.
3. Podczas wstępnego resetowania
Po standardowym WŁĄCZENIU aparatu, a także po WŁĄCZENIU
go przez naciśnięcie spustu migawki do połowy, jeśli został
wcześniej WYŁĄCZONY przez funkcję automatycznego
wyłączania*1, obiektyw wykonuje wstępne resetowanie ostrości.
? Nieostry obraz w wizjerze podczas wstępnego resetowania nie
oznacza awarii.
? Przed rozpoczęciem fotografowania należy odczekać około
1 sekundy*2 po zakończeniu wstępnego resetowania.
*1: Dotyczy następujących lustrzanek cyfrowych zgodnych z obiektywami EF-S:
EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 70D, EOS 60D, EOS 60Da, EOS 50D,
EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D, EOS 20Da, EOS 600D, EOS 550D, EOS
500D, EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1000D, EOS 400D DIGITAL, EOS
350D DIGITAL, EOS 300D DIGITAL
*2: Czas wstępnego resetowania zależy od używanego aparatu.

523

Znaki towarowe
? Adobe jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.
? Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
? Macintosh i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
? CompactFlash jest znakiem towarowym SanDisk Corporation.
? Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
? HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
? Google?, Google Maps? i Google Earth? są znakami towarowymi firmy
Google Inc.
? Program Map Utility wykorzystuje usługę Google Maps? do wyświetlania
obrazów i przebytych tras na mapie.
? Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

Informacje dotyczące licencji MPEG-4
,,Produkt ten jest objęty zgodną z patentami korporacji AT & T licencją na korzystanie ze
standardu MPEG-4 i może być używany w celach kodowania i dekodowania materiału
wideo zgodnego z MPEG-4, pod warunkiem, że materiał zakodowany w standardzie
MPEG-4 powstał wyłącznie (1) na użytek osobisty i niekomercyjny lub (2) za
pośrednictwem dostawcy wideo, który otrzymał zgodną z patentami korporacji AT & T
licencję na dostarczanie materiałów wideo zgodnych z MPEG-4.
Na korzystanie ze standardu MPEG-4 w dowolny inny sposób nie jest udzielana
jakakolwiek licencja (także domniemana)".

About MPEG-4 Licensing
"This product is licensed under AT & T patents for the MPEG-4 standard and may be
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video
that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a
video provider licensed under the AT & T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."
* Notice displayed in English as required.

524

Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon
Konstrukcja produktu umożliwia osiągnięcie doskonałej wydajności pod
warunkiem stosowania oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia
produktu lub wypadki, takie jak pożar itp., spowodowane awarią akcesoriów
innych niż oryginalne akcesoria Canon (np. wyciek zawartości lub wybuch
akumulatora). Należy pamiętać, iż niniejsza gwarancja nie stosuje się do
napraw, które przeprowadzane są z uwagi na awarię akcesoriów innych niż
oryginalne akcesoria firmy Canon. Naprawy takie można zlecić, uiszczając
odpowiednią opłatę.
Akumulator LP-E6N/LP-E6 jest przeznaczony tylko do urządzeń firmy
Canon. Użytkowanie go z niezgodnymi ładowarkami lub innymi
urządzeniami może spowodować nieprawidłowe działanie lub wypadki, za
które firma Canon nie ponosi odpowiedzialności.

525

Środki ostrożności
Należy stosować się do poniższych zaleceń i odpowiednio korzystać z urządzeń,
aby uniknąć obrażeń, śmierci i uszkodzeń sprzętu.

Zapobieganie poważnym obrażeniom i śmierci
o Aby uniknąć pożaru, przegrzania aparatu, wycieku substancji chemicznych i eksplozji,
należy stosować się do poniższych zaleceń:
- Nie korzystać z akumulatorów, źródeł zasilania i akcesoriów innych niż wymienione w niniejszej broszurze.
Nie korzystać z akumulatorów produkowanych lub modyfikowanych w warunkach domowych.
- Nie zwierać, nie rozmontowywać ani nie przerabiać akumulatorów i baterii
podtrzymujących. Nie przegrzewać i nie dotykać lutownicą akumulatorów i baterii
podtrzymujących. Nie narażać akumulatorów i baterii podtrzymujących na działanie
ognia lub wody. Nie narażać akumulatorów i baterii podtrzymujących na silne wstrząsy.
- Nie instalować akumulatorów i baterii podtrzymujących w odwrotnej polaryzacji (+ -). Nie
stosować razem akumulatorów nowych i starych lub akumulatorów różnych typów.
- Nie ładować akumulatorów w temperaturze poza zakresem 0-40 °C. Nie
przekraczać czasu ładowania.
- Nie dotykać metalowymi przedmiotami styków elektrycznych aparatu, akcesoriów, przewodów itp.
o Należy przechowywać baterię podtrzymującą i inne akcesoria poza zasięgiem dzieci i niemowląt.
Jeśli dziecko lub niemowlę połknie taką baterię lub akcesorium, należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem (substancje zawarte w baterii mogą spowodować uszkodzenie żołądka lub jelit).
o Wyrzucając zużyte akumulatory i baterie podtrzymujące, należy zaizolować styki elektryczne taśmą, aby nie
dopuścić do kontaktu z innymi przedmiotami metalowymi lub bateriami. Pozwoli to uniknąć pożaru lub eksplozji.
o W przypadku nadmiernego przegrzewania, pojawienia się dymu lub oparów podczas
ładowania akumulatorów należy natychmiast odłączyć ładowarkę od gniazda
sieciowego, aby zatrzymać proces ładowania i zapobiec pożarowi.
o W przypadku wycieku z akumulatora lub baterii podtrzymującej, zmiany ich koloru,
deformacji lub wydzielania dymu lub oparów należy natychmiast wyjąć je z aparatu.
Zwrócić uwagę, aby podczas tej czynności nie ulec poparzeniu.
o Nie wolno dopuszczać do kontaktu substancji wyciekających z baterii z oczami, skórą i odzieżą,
ponieważ mogłoby to spowodować ślepotę lub problemy ze skórą. W przypadku kontaktu substancji
wyciekających z baterii z oczami, skórą i odzieżą należy spłukać miejsce kontaktu dużą ilością
czystej wody. Nie przecierać miejsca kontaktu. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
o Akumulatory ładować w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przewody mogą
spowodować uduszenie dziecka lub porażenie prądem elektrycznym.
o Nie wolno pozostawiać żadnych przewodów w pobliżu źródła ciepła, ponieważ ciepło może
zdeformować przewody lub stopić izolację, powodując pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
o Aparatu nie należy trzymać w tej samej pozycji zbyt długo. Nawet jeśli aparat nie sprawia wrażenia zbyt rozgrzanego,
zbyt długi kontakt z tym samym elementem korpusu może spowodować zaczerwienienie skóry, powstanie pęcherzy
lub oparzenia niskotemperaturowe. W przypadku osób mających problemy z krążeniem lub nadwrażliwością skóry
lub korzystających z aparatu w miejscu o bardzo wysokiej temperaturze zalecane jest używanie statywu.
o Nie wolno wyzwalać lampy błyskowej w kierunku osoby kierującej pojazdem,
ponieważ mogłoby to spowodować wypadek.
o Nie wolno wyzwalać lampy błyskowej w pobliżu oczu, ponieważ mogłoby to
spowodować zaburzenia widzenia. Podczas korzystania z lampy błyskowej do
fotografowania niemowląt należy zachować odległość co najmniej 1 metra.

526

o Jeśli aparat będzie przechowywany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego
akumulator i odłączyć wtyczkę zasilającą, aby uniknąć porażenia prądem
elektrycznym, przegrzania i pożaru.
o Nie wolno korzystać z urządzeń w miejscach, w których występuje łatwopalny gaz, aby
uniknąć wybuchu i pożaru.
o Jeśli urządzenie zostanie upuszczone i obudowa połamie się, odsłaniając podzespoły
wewnętrzne, nie wolno ich dotykać, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
o Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia. Elementy wewnętrzne pod
wysokim napięciem mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.
o Nie wolno patrzeć przez aparat lub obiektyw na słońce ani inne silne źródła światła,
ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
o Należy przechowywać urządzenia poza zasięgiem dzieci i niemowląt, nawet podczas
korzystania z nich. Paski i przewody mogą spowodować uduszenie, porażenie
elektryczne lub obrażenia ciała. Uduszenie lub obrażenia ciała mogą wystąpić także
wtedy, gdy dziecko lub niemowę połknie element aparatu lub akcesoriów. Jeśli dziecko
lub niemowlę połknie taką część lub akcesorium, należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem
o Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach o silnym stopniu zakurzenia lub
wysokiej wilgotności, aby uniknąć pożaru i porażenia prądem elektrycznym.
o Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu w samolocie lub w szpitalu należy się
upewnić, że jest to dozwolone. Fale elektromagnetyczne emitowane przez aparat
mogą zakłócać pracę instrumentów samolotu lub aparatury medycznej szpitala.
o Aby uniknąć pożaru i porażenia prądem elektrycznym, należy stosować się do
poniższych zaleceń:
- Wtyczkę zasilającą należy zawsze wsuwać do końca.
- Nie wolno chwytać wtyczki zasilającej mokrymi rękoma.
- Podczas odłączania wtyczki zasilającej należy chwytać zawsze za wtyczkę, nigdy
za przewód.
- Nie ścierać, nie przecinać ani zbyt silnie nie zginać przewodu, nie skręcać go ani
nie zawiązywać, a także nie umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie podłączać zbyt wielu wtyczek zasilających do jednego gniazda.
- Nie używać przewodu, którego izolacja jest uszkodzona.
o Co pewien czas odłączyć wtyczkę zasilającą i suchą szmatką zetrzeć kurz wokół
gniazda. Jeśli otoczenie jest silnie zakurzone, wilgotne lub ze śladami oleju, kurz
nagromadzony na gnieździe może zawilgotnieć i spowodować zwarcie w gnieździe
prowadzące do pożaru.

527

Zapobieganie obrażeniom i uszkodzeniom sprzętu
o Nie pozostawiać urządzeń wewnątrz nasłonecznionego samochodu lub w pobliżu
źródła ciepła, ponieważ mogłoby to spowodować nadmierne rozgrzanie sprzętu
i poparzenie.
o Nie przenosić aparatu umieszczonego na statywie, ponieważ mogłoby to spowodować
obrażenia ciała. Należy się także upewnić, że statyw jest wystarczająco stabilny, aby
utrzymać aparat i obiektyw.
o Nie pozostawiać obiektywu lub aparatu z zamontowanym obiektywem
w bezpośrednim świetle słonecznym bez założonego dekla na obiektyw, ponieważ
mogłoby to spowodować skupienie promieni słonecznych i doprowadzić do pożaru.
o Nie przykrywać i nie owijać tkaniną urządzeń do ładowania akumulatorów, ponieważ
mogłoby to doprowadzić do zatrzymania ciepła i deformacji urządzenia lub pożaru.
o Jeśli aparat wpadnie do wody lub też jeśli woda lub metalowe przedmioty dostaną się
do jego wnętrza, natychmiast wyjąć akumulator i baterię podtrzymującą, aby uniknąć
pożaru i porażenia prądem elektrycznym.
o Nie używać akumulatorów i baterii podtrzymujących w warunkach wysokiej
temperatury, ponieważ mogłoby to spowodować wyciek lub skrócić czas ich pracy.
Akumulator lub bateria podtrzymująca może także nadmiernie się rozgrzać
i spowodować poparzenia.
o Do czyszczenia urządzenia nie używać rozcieńczalnika, benzenu lub innych
rozpuszczalników organicznych, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub mieć
negatywny wpływ na stan zdrowia.

Jeśli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo lub wymaga naprawy,
należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem
serwisowym firmy Canon.

528

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG
(Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy
wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa
domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/
66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te
dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z
dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera
metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym
odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego
programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na
środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie
niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni
się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o
kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej
bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/weee, lub
www.canon-europe.com/battery.

PRZESTROGA
ZAMIANA BATERII NA BATERIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU GROZI WYBUCHEM.
ZUŻYTE BATERIE NALEŻY WYRZUCAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI.

529

530

16

Wyświetlanie instrukcji obsługi na płycie
DVD-ROM / pobieranie obrazów do komputera
Niniejszy rozdział zawiera omówienie sposobu
wyświetlania instrukcji obsługi aparatu
i oprogramowania (na dołączonej płycie DVD-ROM)
w komputerze, pobierania obrazów z aparatu do
komputera, a także przegląd zawartości płyty CD-ROM
EOS Solution Disk i objaśnienie sposobu instalacji
oprogramowania w komputerze.

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX

CEL-XXX XXX

EOS Solution Disk XXX

CEL-XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

(C) CA

.
e EU
NON IN
C. 20XX. Made in th

EOS Camera Instruction
Manuals Disk

(C) CA

U.
the E
NON INC
. 20XX. Made in

EOS Solution Disk
(oprogramowanie)

531

Wyświetlanie zawartości płyty DVD-ROM EOS Camera Instruction Manuals Disk
EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX

CEL-XXX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

(C) CA

Na płycie EOS Camera Instruction Manuals Disk
(DVD-ROM) znajdują się następujące elektroniczne
instrukcje (PDF):

.
e EU
NON IN
C. 20XX. Made in th

? Instrukcja obsługi
Objaśnienia wszystkich procedur i funkcji aparatu, w tym
podstawowe informacje.

? Instrukcje obsługi oprogramowania
Instrukcje obsługi oprogramowania w plikach PDF zamieszczonych
na płycie EOS Solution Disk (patrz str. 537).

532

Wyświetlanie zawartości płyty DVD-ROM EOS Camera Instruction Manuals Disk

Wyświetlanie zawartości płyty DVD-ROM EOS Camera Instruction Manuals Disk
[WINDOWS]
EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX

CEL-XXX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

(C) CA

.
e EU
NON IN
C. 20XX. Made in th

EOS Camera Instruction Manuals Disk
Skopiuj instrukcje obsługi w postaci plików PDF z płyty
CD-ROM do komputera.

1

Włóż płytę EOS Camera Instruction Manuals Disk (DVD) do napędu
DVD-ROM w komputerze.

2

Kliknij dwukrotnie ikonę [My Computer/Mój komputer] na pulpicie,
a następnie kliknij dwukrotnie napęd DVD-ROM, do którego została
włożona płyta.

3

Kliknij nazwę instrukcji obsługi, którą chcesz wyświetlić.
?Wybierz swój język i system operacyjny.
?Zostanie wyświetlony indeks instrukcji obsługi.

B

EOS 7D Mark II (G)

POLSKI
INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Instrukcja obsługi

Aby można było wyświetlić pliki instrukcji obsługi (format PDF), musi być zainstalowane
oprogramowanie Adobe Reader (zalecana jest najnowsza wersja). Jeśli program
Adobe Reader nie jest zainstalowany w komputerze, zainstaluj go.
Aby zapisać instrukcję obsługi w formacie PDF w komputerze, użyj polecenia Save
(Zapisz) w programie Adobe Reader. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania
programu Adobe Reader, skorzystaj z menu pomocy programu Adobe Reader.
? Instrukcja obsługi w postaci pliku PDF zawiera łącza do stron, które umożliwiają
szybkie przejście do żądanej strony. Wystarczy kliknąć numer strony na stronie
spisu treści lub w skorowidzu, aby przejść do tej strony.

533

Wyświetlanie zawartości płyty DVD-ROM EOS Camera Instruction Manuals Disk

Wyświetlanie zawartości płyty DVD-ROM EOS Camera Instruction Manuals Disk
[MACINTOSH]
EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX

CEL-XXX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

(C) CA

.
e EU
NON IN
C. 20XX. Made in th

EOS Camera Instruction Manuals Disk
Skopiuj instrukcje obsługi w postaci plików PDF z płyty
CD-ROM do komputera.

1

Włóż płytę EOS Camera Instruction Manuals Disk (DVD) do napędu
DVD-ROM w komputerze Macintosh.

2
3
4

Kliknij dwukrotnie ikonę płyty.
Kliknij dwukrotnie plik START.html.
Kliknij nazwę instrukcji obsługi, którą chcesz wyświetlić.
?Wybierz swój język i system operacyjny.
?Zostanie wyświetlony indeks instrukcji obsługi.

B

EOS 7D Mark II (G)

POLSKI
INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Instrukcja obsługi

Aby można było wyświetlić pliki instrukcji obsługi (format PDF), musi być zainstalowane
oprogramowanie Adobe Reader (zalecana jest najnowsza wersja). Jeśli program
Adobe Reader nie jest zainstalowany w komputerze Macintosh, zainstaluj go.
Aby zapisać instrukcję obsługi w formacie PDF w komputerze, użyj polecenia Save
(Zapisz) w programie Adobe Reader. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania
programu Adobe Reader, skorzystaj z menu pomocy programu Adobe Reader.

? Instrukcja obsługi w postaci pliku PDF zawiera łącza do stron, które umożliwiają
szybkie przejście do żądanej strony. Wystarczy kliknąć numer strony na stronie
spisu treści lub w skorowidzu, aby przejść do tej strony.

534

Pobieranie obrazów do komputera
Oprogramowanie EOS umożliwia pobieranie obrazów z aparatu do
komputera. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić.

Pobieranie przez podłączenie aparatu do komputera

1

Zainstaluj oprogramowanie
(str. 539).

do
2 Użyjpodłączonego kabla interfejsu ,
aby
łączyć aparat do komputera.
? Skorzystaj z kabla interfejsu
dostarczonego z aparatem.
? Przy podłączaniu kabla do aparatu
należy użyć dostarczonego
zabezpieczenia kabla (str. 34).
Podłącz kabel do złącza cyfrowego
w taki sposób, aby symbol & lt;
& gt;
na wtyczce był skierowany w stronę
tylnej części aparatu.
? Podłącz wtyczkę kabla do gniazda
USB komputera.

oprogramowania
3 Użyjprzesłać zdjęcia. EOS Utility,
aby
? Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi
oprogramowania zamieszczonej
w postaci pliku PDF na płycie
DVD-ROM (str. 532).
Skorzystaj z dostarczonego kabla interfejsu lub innego kabla firmy Canon
(str. 478). Przy podłączaniu kabla interfejsu należy użyć dostarczonego
zabezpieczenia kabla (str. 34).

535

Pobieranie obrazów do komputera

Pobieranie obrazów przy użyciu czytnika kart
Do pobierania obrazów do komputera można użyć czytnika kart.

1

Zainstaluj oprogramowanie
(str. 539).

ę pami
2 Włóż kartkart. ęci do
czytnika

firmy
3 Użyj oprogramowania ęcia.
Canon, aby pobrać zdj
? Użyj oprogramowania Digital
Photo Professional.
? Użyj oprogramowania
ImageBrowser EX.
? Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi
oprogramowania zamieszczonej
w postaci pliku PDF na płycie
DVD-ROM (str. 532).

Aby pobrać obrazy z aparatu do komputera przy pomocy czytnika kart,
ale bez użycia oprogramowania EOS, należy skopiować folder DCIM
do komputera.

536

Informacje dotyczące oprogramowania
EOS Solution Disk
EOS Solution Disk XXX

CEL-XXX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

(C) CA

U.
the E
NON INC
. 20XX. Made in

Ta płyta zawiera oprogramowanie dla aparatów
z serii EOS.
Warto pamiętać, że oprogramowanie dostarczane
z poprzednimi aparatami może nie obsługiwać zdjęć ani
filmów wykonywanych za pomocą tego aparatu. Skorzystaj
z oprogramowania dostarczonego z aparatem.

a EOS Utility
Oprogramowanie do komunikacji między aparatem a komputerem
? Umożliwia pobieranie do komputera obrazów (fotografie/filmy)
zarejestrowanych aparatem.
? Umożliwia wprowadzanie wielu różnych ustawień w aparacie z poziomu
komputera.
? Umożliwia zdalne fotografowanie po podłączeniu aparatu do komputera.

b Digital Photo Professional
Oprogramowanie do wyświetlania i edycji obrazów
? Umożliwia szybkie wyświetlanie, edycję i drukowanie zarejestrowanych
obrazów z wykorzystaniem komputera.
? Umożliwia edycję obrazów bez konieczności zmiany oryginalnych danych.
? Z oprogramowania może korzystać szerokie grono użytkowników -- od
amatorów po profesjonalistów. Korzystanie z tego oprogramowania jest
zalecane szczególnie w przypadku rejestrowania głównie obrazów
w formacie RAW.

c Picture Style Editor
Oprogramowanie do tworzenia plików stylu obrazów
? To oprogramowanie jest przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników
z doświadczeniem w przetwarzaniu obrazów.
? Styl obrazów można dostosować do właściwości danego obrazu, a następnie
utworzyć lub zapisać oryginalny plik stylu obrazów.

537

Informacje dotyczące oprogramowania

Do zainstalowania poniższego oprogramowania potrzebne jest
połączenie internetowe. Włóż płytę EOS Solution Disk do komputera
z dostępem do Internetu. Kliknij przycisk [Easy installation/Prosta
instalacja] lub [Install/Zainstaluj] w komputerze Macintosh, aby
zainstalować oprogramowanie automatycznie.

d ImageBrowser EX
Oprogramowanie do wyświetlania i edycji obrazów
? Do pobrania i zainstalowania oprogramowania potrzebne jest połączenie
z Internetem.*
? Umożliwia wyświetlanie, przeglądanie i drukowanie zarejestrowanych obrazów
JPEG za pomocą komputera.
? Umożliwia odtwarzanie filmów (pliki MOV) i albumów migawek wideo, a także
zapisanie pojedynczych kadrów filmu w postaci zdjęć.
? Zalecane w przypadku osób mających małe doświadczenie, które korzystają
z aparatu cyfrowego po raz pierwszy, lub osób zajmujących się fotografią
amatorsko.
* Do pobrania i zainstalowania oprogramowania ImageBrowser EX potrzebna
jest płyta EOS Solution Disk.

e Map Utility
Oprogramowanie GPS
? Do pobrania i zainstalowania oprogramowania potrzebne jest połączenie
z Internetem.
? Miejsca wykonania zdjęć można wyświetlić na mapie na ekranie komputera,
używając informacji z geoznaczników zarejestrowanych za pomocą
funkcji GPS.

Dostarczane z poprzednimi aparatami programy ZoomBrowser EX/
ImageBrowser nie obsługują zdjęć ani plików MOV i MP4 zarejestrowanych
aparatem EOS 7D Mark II. Użyj oprogramowania ImageBrowser EX.

538

Instalowanie oprogramowania
Instalowanie oprogramowania w systemie Windows
Zgodny system operacyjny

1

Windows 8,1

Windows 8

Windows 7

Upewnij się, że aparat nie jest podłączony do komputera.
? Nie należy podłączać aparatu do komputera przed zainstalowaniem
oprogramowania. W przeciwnym razie oprogramowanie nie zostanie
zainstalowane poprawnie.

2 Włóż płytę EOS Solution Disk (CD).
3
4

Wybierz swój obszar geograficzny, kraj i język.
Kliknij opcję [Easy Installation/Prosta instalacja], aby rozpocząć
instalację.

?Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie, aby dokończyć
procedurę instalacji.

5

Kliknij opcję [Finish/Zakończ] po zakończeniu instalacji.

6

Wyjmij płytę CD.

539

Instalowanie oprogramowania

Instalowanie oprogramowania w systemie Macintosh
Zgodny system operacyjny

MAC OS X 10.8-10.9

1 Upewnij się, że aparat nie jest podłączony do komputera.
2 Włóż płytę EOS Solution Disk (CD).
?Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM, aby
otworzyć jego okno, a następnie kliknij dwukrotnie [Canon EOS
Digital Installer/Instalator Canon EOS Digital].

3 Wybierz swój obszar geograficzny, kraj i język.
4 Kliknij opcję [Easy Installation/Prosta instalacja], aby rozpocząć instalację.

?Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie, aby dokończyć
procedurę instalacji.

5

Kliknij polecenie [Restart/Uruchom ponownie] po zakończeniu instalacji.

6 Po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij płytę CD.
540

541

Skorowidz
Liczby
10- lub 2-sekundowy
samowyzwalacz............................143
1280x720 (film) .............................331
1920x1080 (film) ...........................331
1-przyciskowe ustawianie
jakości obrazu.......................153, 456
24,00p...........................................333
640x480 (film) ...............................331

A
A (inteligentna scena auto)..........80
Adobe RGB...................................187
AF ...................................................85
brak ostrości .................53, 54, 498
dostosowywanie .......................117
działanie AF................................86
dźwignia wyboru obszaru AF .....58
f/8 AF..................................99, 103
grupa AF...................................100
informacja o twarzy ..................128
informacje o kolorze .................128
metoda AF........................299, 343
mikroregulacja AF ....................133
narzędzie konfiguracyjne AF ....108
obiekty utrudniające
ustawienie ostrości ...........139, 306
oświetlenie
wspomagające AF..............89, 120
przycisk AF-ON
(Start AF) ....................55, 446, 448
punkt AF ...................90, 93, 95, 99
rejestracja punktu AF ...............450
ręczna regulacja
ostrości (MF) ....................140, 308
rozszerzanie punktu AF........90, 95
sygnalizator dźwiękowy..............69
tryb wyboru obszaru AF .......90, 92
wybieranie punktu AF.........93, 453
zmiana kompozycji .....................83
AF punktowy .............................90, 95
AI FOCUS (AI Focus AF)................88

542

AI SERVO (AI Servo AF)
autoprzełączanie punktu AF .... 115
czujnik AF .................................. 99
czułość śledzenia..................... 113
punkty AF świecą
na czerwono ...................... 89, 131
śledzenie
przyspieszania/zwalniania ....... 114
wskaźnik działania AF ....... 89, 131
akcesoria.......................................... 3
akumulator ................. 38, 40, 46, 470
alarm prześwietlenia .................... 359
ALL-I (do edycji/I-only) ................. 332
aparat
drgania aparatu............ 53, 54, 246
ekran ustawień ......................... 468
kasowanie ustawień aparatu...... 70
trzymanie aparatu ...................... 54
Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny
optymalizator jasności)........... 79, 175
autofokus 9 AF
automatyczna nastawa czasu ...... 209
automatyczne obracanie .............. 395
automatyczne odtwarzanie .......... 382
automatyczne
przełączanie karty ........................ 147
automatyczne resetowanie .......... 194
automatyczne wyłączanie ........ 45, 69
Av (preselekcja przysłony) ... 220, 316
wyjście A/V
(wyjście audio-wideo)................... 376
awaria........................................... 495

B
B (tryb Bulb) ......................... 230, 314
balans bieli (WB) .......................... 168
korekcja ................................... 172
sekwencja ................................ 173
ustawienie temperatury
barwowej.................................. 171
według wzorca ......................... 169

Skorowidz

własny.......................................170
bezpieczne przesuwanie
ekspozycji .....................................436
bezpośredni wybór punktu AF ......453
blokada AE....................................229
blokada ekspozycji lampy .....258, 259
blokada kilku funkcji ................59, 442
blokada lustra podniesionego .......246
blokada ostrości ..............................83
bracketing ekspozycji z lampą ......269
BUSY ............................................153

C
w (własny tryb fotografowania) ...464
case (przypadek) ..........................108
ciągły AF .......................................294
ciche zdjęcia
ciche nagrywanie LV.........297, 347
ciche serie zdjęć .......................141
ciche zdjęcia pojedyncze..........141
CLn ...............................................409
czas kontrolnego wyświetlania........70
czas letni .........................................48
czujnik światła zastanego .......24, 394
czułość ISO...................154, 317, 321
automatyczna (Auto) ................156
dodatkowe czułości (ISO).........157
minimalny czas naświetlania ....159
przyrosty nastaw.......................434
zakres ustawienia
automatycznego .......................158
zakres ustawienia ręcznego .....157
czułość śledzenia..........................108
czyszczenie
(matryca światłoczuła) ..................405
czyszczenie matrycy .....................405

D
D+ .................................................180
dane dla retuszu kurzu..................407
data/czas.........................................47
długie czasy naświetlania .............230

do edycji (ALL-I) ........................... 332
dostępna liczba zdjęć ..... 46, 151, 287
dostępność funkcji według
trybu fotografowania..................... 480
DPOF
(Digital Print Order Format) .......... 421
drukowanie ................................... 411
efekty drukowania .................... 416
kadrowanie............................... 419
korekcja przesunięcia .............. 419
opcje fotoksiążki....................... 429
opcje papieru ........................... 415
polecenie wydruku obrazów
(DPOF)..................................... 421
układ strony.............................. 415
drukowanie bezpośrednie ............ 412
duży rozmiar (jakość rejestracji
obrazów)....................................... 151

E
efekt filtru...................................... 165
efekt tonalny
(monochromatyczny).................... 165
ekran informacji o obrazie ............ 356
ekspozycja w trybie Bulb .............. 230
timer funkcji Bulb...................... 231
ekspozycja wielokrotna ................ 238
elektroniczny wężyk spustowy ..... 248
Err........................................... 25, 510
exFAT ............................................. 68

F
filmy .............................................. 313
AI SERVO (AI Servo AF) ......... 342
blokada AE............................... 318
ciche nagrywanie ..................... 347
czas nagrywania ...................... 334
czułość śledzenia
w filmowym serwo AF .............. 346
edytowanie pierwszej
i ostatniej sceny filmu............... 380
ekran informacji........................ 323

543

Skorowidz

filtr wiatru ..................................336
kod czasu .................................339
licznik czasu nagrywania/
odtwarzania ..............................340
metoda AF................................343
metoda kompresji .....................332
mikrofon............................314, 337
nagrywanie dźwięku .................336
nagrywanie z automatyczną
regulacją ekspozycji .................314
nagrywanie z ręczną
regulacją ekspozycji .................320
odtwarzanie ......................376, 378
oglądanie filmów.......................376
polecenie nagrywania...............341
pomijanie klatek........................341
preselekcja czasu.....................315
preselekcja przysłony ...............316
przy zapisie ..............................339
przycisk filmowania ..................348
rozmiar pliku .....................334, 335
siatka ........................................344
słuchawki..................................337
sterowanie ciche.......................338
szybkie nastawy .......................329
szybkość filmowego
serwo AF ..................................345
szybkość nagrywania ...............331
timer pomiarowy .......................347
tłumik ........................................336
tryb AF......................................329
wielkość nagrywanego filmu.....331
wyjście HDMI............................348
wyświetlanie na
ekranie telewizora ............376, 385
zawsze .....................................339
zdjęcia ......................................327
filmy High-Definition (HD) .............331
filtr wiatru ......................................336
format Full High-Definition
(Full HD) ...............................313, 331
format obrazu................................295
formatowanie (inicjalizacja karty)....67

544

fotografowanie bez migotania ...... 185
fotografowanie w trybie
Live View................................ 84, 285
ciche zdjęcia ............................ 297
wyświetlanie siatki ................... 295
ekran informacji ....................... 288
FlexiZone - Multi ...................... 302
FlexiZone - Single.................... 304
format obrazu........................... 295
orientacyjna liczba zdjęć .......... 287
ręczna regulacja
ostrości (MF)............................ 308
symulacja ekspozycji ............... 296
szybkie nastawy....................... 293
timer pomiarowy ...................... 298
twarz+śledzenie ....................... 300
fotografowanie z bezprzewodową
lampą błyskową............................ 272
fotografowanie ze zdalnym
wyzwalaniem................................ 248
funkcja zapisu .............................. 146

G
głośnik .................................... 24, 378
głośność (odtwarzanie filmów) ..... 379
gniazdo statywu ............................. 24
gorąca stopka......................... 22, 259
GPS.............................................. 197
grupa obiektywów ........................ 100

H
HD ................................................ 331
HDMI .............. 34, 341, 348, 350, 385
HDMI CEC ................................... 386
HDR ............................................. 233
histogram (jasność/RGB) ............. 360

I
ikona................................................. 8
ikona 3 ....................................... 8
ikona ostrzegawcza...................... 441
ikona M (strefa twórcza) ................. 8
ikony ujęć ............................. 290, 319

Skorowidz

Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) (obiektyw) ..........................53
indeks............................................361
informacje o kadrowaniu ...............443
informacje o prawach autorskich ....195
inteligenta scena auto .....................80
IPB (lekka/standardowa)...............332
iTR AF...........................................128

J
jakość rejestracji obrazów.....149, 330
jeden punkt AF..........................90, 95
jednopunktowy Spot AF ............90, 95
JPEG.....................................149, 151

K
kabel .........3, 385, 412, 425, 478, 535
kadrowanie (do druku) ..................419
karta CF 9 karty
karty SD, SDHC, SDXC 9 karty
karty ................................5, 21, 41, 67
formatowanie ..............................67
formatowanie pełne ....................68
ochrona przed zapisem ..............41
przypomnienie o karcie...............42
rozwiązywanie problemów....44, 68
karty Eye-Fi...................................475
karty pamięci 9 karty
kasowanie nastaw aparatu .............70
kierunek ................................204, 206
kod czasowy .................................339
kody błędów ..................................510
kompas cyfrowy ............................206
kalibracja ..................................207
kontrast .................................164, 175
kontrolka dostępu......................43, 44
korekcja aberracji chromatycznej ...182
korekta ekspozycji.........................226
korekta ekspozycji z
automatyczną czułością ISO.........223
korygowanie dystorsji....................182

korygowanie jasności brzegów..... 181
kurz na zdjęciach, zapobieganie ... 405

L
lampa błyskowa (Speedlite).......... 253
bezprzewodowa ............... 268, 272
blokada ekspozycji
lampy ............................... 258, 259
błysk ręczny ..................... 267, 283
czas synchronizacji
błysku............................... 260, 263
czas synchronizacji
błysku w trybie Av .................... 263
efektywny zasięg...................... 255
funkcje indywidualne................ 271
korekta ekspozycji
lampy ....................... 257, 259, 269
redukcja efektu
czerwonych oczu ..................... 256
sterowanie lampą ..................... 262
styki lampy błyskowej................. 22
tryb błysku................................ 267
tryb synchronizacji
pierwsza/druga zasłona) .......... 269
wbudowana lampa błyskowa ... 254
zewnętrzna lampa błyskowa .... 259
lampy błyskowe producentów
innych niż Canon.......................... 260
lekka (IPB).................................... 332
liczba pikseli ......................... 149, 151
LOCK.............................................. 59

Ł
ładowanie ....................................... 38
ładowarka ................................. 32, 38

M
M (ręczna regulacja
ekspozycji) ............................ 222, 320
maksymalna liczba
zdjęć seryjnych..................... 151, 153
mały rozmiar (jakość
rejestracji obrazów) .............. 151, 403

545

Skorowidz

matówka ...............................440, 478
menu...............................................64
moje menu................................459
procedura ustawień ....................65
ustawienia ................................484
M-Fn ...............................92, 125, 258
mikrofon ................................314, 337
mikroregulacja ..............................133
moje menu ....................................459
monitor LCD....................................21
odtwarzanie obrazów ...............353
poziomica elektroniczna .............75
regulacja jasności.....................394
ustawienia funkcji
fotografowania....................60, 469
widok menu ........................64, 484
MOV..............................................330
MP4 ..............................................330
M-RAW
(średni RAW) ................149, 151, 152
multi-sterownik................................58
muszla oczna................................247

N
naciśnięcie do końca ......................55
naciśnięcie do połowy.....................55
narastające numery plików ...........193
nasycenie......................................164
nazewnictwo ...................................22
nazwa pliku ...................................190
niska kompresja (jakość
rejestracji obrazów)...............149, 151
NTSC ............................331, 385, 491

O
obiektyw....................................30, 50
Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) ...................53
korygowanie
aberracji chromatycznej ...........182
korygowanie dystorsji ...............182

546

korygowanie
jasności brzegów ..................... 181
zwolnienie blokady..................... 51
obracanie (obraz) ......... 367, 395, 419
obrazy
alarm prześwietlenia ................ 359
automatyczne obracanie.......... 395
automatyczne odtwarzanie ...... 382
histogram ................................. 360
informacje o obrazie ................ 356
kopiowanie............................... 388
miniatury .................................. 361
numeracja ................................ 193
ocena ....................................... 371
ochrona.................................... 368
odtwarzanie ............................. 353
pobieranie obrazów
(do komputera) ........................ 535
pokaz przezroczy ..................... 382
powiększenie ........................... 364
przeskok wyświetlania
(przeglądanie obrazów) ........... 362
przesyłanie............................... 425
ręczne obracanie ..................... 367
usuwanie.................................. 392
wielkość ................... 151, 334, 357
wyświetlanie dwóch obrazów .... 366
wyświetlanie na ekranie
telewizora......................... 376, 385
wyświetlanie punktu AF ........... 359
obrazy czarno-białe.............. 162, 165
obrazy monochromatyczne ... 162, 165
obróbka obrazów RAW ................ 398
ochrona obrazów.......................... 368
odtwarzanie.................................. 353
One-Shot AF .................................. 87
opcje fotoksiążki........................... 429
oprogramowanie .......................... 537
osłona obiektywu............................ 52
ostrość.......................................... 164
ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze ........................ 310, 351

Skorowidz

P
P (programowa AE) ..............216, 314
PAL ...............................331, 385, 491
panel dotykowy .......................59, 338
panel LCD .......................................25
pasek ..............................................33
pobieranie obrazów
(do komputera)..............................535
podgląd głębi ostrości ...................221
podkreślenie ,,_" ....................187, 192
podświetlenie (panel LCD)..............60
podświetlenie (punkt AF) ..............131
pojedyncze zdjęcia........................141
pokaz przezroczy ..........................382
pokrętła
pokrętło główne ..........................56
pokrętło szybkiej kontroli ............57
pokrętło główne...............................56
pokrętło szybkich nastaw ................57
pokrętło wyboru trybów .............29, 56
pokrywa okularu......................33, 247
pomiar centralnie ważony
uśredniony ....................................225
pomiar punktowy...........................225
pomiar skupiony............................224
pomiar wielosegmentowy..............224
pomoc .............................................78
powiększanie
pozycja początkowa .................365
powiększenie ................305, 308, 364
poziom nagrywania .......................336
poziomica elektroniczna..................75
preselekcja czasu .................218, 315
preselekcja przysłony............220, 316
prędkość nagrywania ............331, 350
priorytet jasnych partii obrazu .......180
profil ICC .......................................187
programowa AE ....................216, 314
przesunięcie programu .............217

przełącznik
trybu ostrości .................. 50, 140, 308
przeskok wyświetlania.................. 362
przestrzeń kolorów ....................... 187
przewodnik po funkcjach ................ 78
przy zapisie .................................. 339
przyciemnione pozycje menu ......... 66
przycisk
INFO............... 60, 288, 323, 354, 468
przyrosty nastaw ekspozycji......... 434

Q
Q (szybkie
nastawy) ................. 61, 293, 329, 374

R
ramka obszaru AF .................... 91, 97
RAW ............................. 149, 151, 152
RAW+JPEG.......................... 149, 151
redukcja efektu
czerwonych oczu.......................... 256
redukcja szumów
zdjęć seryjnych............................. 176
redukcja zakłóceń
długi czas naświetlania ............ 178
duża czułość ISO ..................... 176
redukcja zakłóceń - High ISO....... 176
redukcja zakłóceń długiego
czasu naświetlania ....................... 178
regulacja dioptrii ............................. 54
regulacja ostrości 9 AF, ręczna
regulacja ostrości (MF)
regulacja ostrości w punkcie
krzyżowym...................................... 99
regulacja ostrości za pomocą
punktów podwójnie krzyżowych ..... 99
REJESTR ..................................... 210
rejestrowanie ................................ 210
dane rejestru ............................ 211
ręczna regulacja
ekspozycji............................. 222, 320

547

Skorowidz

ręczna regulacja
ostrości (MF).........................140, 308
ręczne resetowanie.......................194
ręczny balans według
wzorca bieli ...................................169
rozmiar pliku .................151, 334, 357
rozszerzenie pliku .........................192

S
samowyzwalacz....................143, 249
schemat systemu..........................478
sekwencja .............................173, 227
sekwencja naświetlania
(AEB) ....................................227, 434
sepia (monochromatyczny)...........165
serie zdjęć.....................................141
siatka ......................74, 295, 344, 355
słuchawki ......................................337
spust migawki .................................55
S-RAW (mały RAW)......149, 151, 152
sRGB ............................................187
standard PictBridge ......................411
standard TV ..................................330
standardowa (IPB) ........................332
standardowa kompresja
(jakość rejestracji obrazów)....149, 151
strefa czasowa................................47
strefowy AF...............................91, 96
styl obrazów..................160, 163, 166
sygnalizator dźwiękowy ..................69
symulacja ekspozycji ....................296
symulacja finalnego obrazu ...291, 326
synchronizacja z drugą zasłoną....269
synchronizacja
z pierwszą zasłoną .......................269
szczegółowe informacje................357
szybka seria zdjęć ........................141

Ś
śledzenie
przyspieszania/zwalniania ............114

548

średni rozmiar
(jakość rejestracji obrazów) ... 151, 403
środki ostrożności ........................ 526

T
temperatura barwowa .......... 168, 171
timer interwałowy ......................... 250
timer pomiarowy............. 55, 298, 347
tłumik............................................ 336
ton koloru ..................................... 164
ton, priorytet ................................. 180
tryb AI SERVO
(tryb AI Servo AF) .......................... 88
tryb ONE SHOT
(tryb One-Shot AF)......................... 87
tryb pomiaru ................................. 224
tryb synchronizacji........................ 269
tryb w pełni automatyczny.............. 80
tryb wyzwalania migawki.............. 141
tryby fotografowania................. 29, 60
w (własny tryb
fotografowania) ........................ 464
Av (preselekcja przysłony) ....... 220
B (Bulb).................................... 230
M (ręczna regulacja
ekspozycji) ............................... 222
P (programowa AE) ................. 216
Tv (preselekcja czasu)............. 218
A (inteligenta scena auto)....... 80
Tv (preselekcja czasu) ......... 218, 315
tworzenie/wybieranie folderu........ 188
twórcze zdjęcie............. 160, 233, 238

U
uchwyt pionowy...................... 46, 478
ultra DMA (UDMA) ......................... 42
uniwersalny czas
koordynowany .............................. 198
ustawienia funkcji
fotografowania........................ 60, 469
ustawienia własne .................. 62, 445
usuwanie obrazów ....................... 392

Skorowidz

UTC...............................................198
utrata szczegółów w
jasnych partiach obrazu ................359

W
wersja oprogramowania
sprzętowego (firmware) ................491
wielkostrefowy AF .....................91, 97
wizjer...............................................27
ekran informacji ..........................77
poziomica elektroniczna .............76
regulacja dioptrii .........................54
siatka ..........................................74
własny balans bieli ........................171
własny tryb fotografowania ...........464
wolna seria zdjęć ..........................141
wskaźnik ostrości ............................80
wskaźnik poziomu
ekspozycji .................26, 27, 288, 323
współczynnik konwersji obrazu.......50
wstępny punkt AF .........................127
wybór automatyczny (AF) .........91, 97
wybór automatyczny
spośród 65 punktów AF ............91, 97
wybór języka ...................................49
wybór ręczny (AF)...............90, 93, 95
wyjście audio/wideo ......................385
wyświetlanie dwóch obrazów........366
wyświetlanie na
ekranie telewizora .................376, 385
wyświetlanie pojedynczego
obrazu ...........................................354

automatyczne wyłączanie
zasilania ............................... 45, 69
dane akumulatora .................... 470
ładowanie................................... 38
orientacyjna
liczba zdjęć ................ 46, 151, 287
stan akumulatora ............... 46, 470
stopień zużycia akumulatora.... 470
zasilanie z sieci ........................ 474
zasilanie z sieci ............................ 474
zawsze ......................................... 339
zestaw zasilający
AC Adapter Kit.............................. 474
zewnętrzna lampa Speedlite 9 lampa
błyskowa
złącze
cyfrowe ............. 23, 34, 412, 425, 535
złącze PC ..................................... 260
złącze USB
(DIGITAL) ..................... 412, 425, 535
zmiana rozmiaru........................... 403
zmniejszenie widoku .................... 361
znacznik oceny............................. 371
zwalnianie migawki bez karty ......... 42

Z
zabezpieczenie kabla......................34
zapis odrębny................................147
zapis wielokrotny...........................147
zapisywanie orientacji
fotografowania ..............................125
zasilanie ..........................................45

549

CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afryka i Środkowy Wschód
CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holandia
Informacje o lokalnym biurze Canon znaleźć można na karcie gwarancyjnej lub na stronie
www.canon-europe.com/Support
Produkt i powiązana gwarancja dostarczane są na terenie Europy przez Canon Europa N.V.

Obiektywy i akcesoria wymienione w tej instrukcji obsługi są aktualne wg stanu
na sierpień 2014 r. Aby uzyskać informacje dotyczące zgodności aparatu z
obiektywami i akcesoriami wyprodukowanymi po tej dacie, należy skontaktować
się z dowolnym punktem serwisowym firmy Canon.

CEL-SV6GA2G0

(C) CANON INC. 2014


Download file - link to post