Sony_XperiaZ3_Dual_PL.pdf

Instrukcja obsługi Sony XperiaZ3 Dual PL

Marka: Sony Model: XperiaZ3 Dual Format: pdf Język: polski


Instrukcja obsługi

Xperia(TM) Z3 Dual
D6633

Spis treści
Czynności przygotowawcze...........................................................7
Informacje o tej instrukcji obsługi.........................................................7
Omówienie..........................................................................................7
Składanie............................................................................................8
Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy.........................................10
Do czego jest potrzebne konto Google(TM)?........................................11
Ładowanie urządzenia.......................................................................12

Podstawy obsługi urządzenia......................................................13
Korzystanie z ekranu dotykowego.....................................................13
Blokowanie i odblokowywanie ekranu...............................................15
Ekran główny....................................................................................16
Ekran aplikacji...................................................................................17
Nawigowanie po aplikacjach.............................................................18
Drobne aplikacje...............................................................................19
Widżety.............................................................................................20
Skróty i foldery..................................................................................21
Tło i motywy......................................................................................22
Robienie zrzutu ekranu......................................................................22
Nagrywanie zawartości ekranu..........................................................23
Stan i powiadomienia........................................................................23
Ikony na pasku stanu........................................................................24
Omówienie aplikacji...........................................................................26

Pobieranie aplikacji......................................................................28
Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play(TM).....................................28
Pobieranie aplikacji z innych źródeł....................................................28

Internet i sieci...............................................................................29
Przeglądanie stron internetowych......................................................29
Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości .................................29
Sieć Wi-Fi(R).......................................................................................30
Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych.........33
Kontrola użycia danych.....................................................................34
Wybieranie karty SIM używanej do transferu danych.........................35
Wybieranie sieci komórkowych.........................................................36
Wirtualne sieci prywatne (VPN)..........................................................36

Synchronizowanie danych w urządzeniu.....................................38
Synchronizowanie urządzenia z kontami online.................................38
Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft(R)
Exchange ActiveSync(R).....................................................................38
Synchronizowanie z programem Outlook(R) za pomocą komputera. . .39
2
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia podstawowe..............................................................41
Uzyskiwanie dostępu do ustawień.....................................................41
Dźwięk, dzwonki i głośność...............................................................41
Ochrona karty SIM............................................................................42
Używanie wielu kart SIM....................................................................43
Ustawienia ekranu.............................................................................43
Blokada ekranu.................................................................................44
Ustawienia języka..............................................................................46
Data i godzina...................................................................................46
X-Reality(TM) for mobile........................................................................46
Tryb Super-vivid................................................................................47
Poprawianie jakości dźwięku.............................................................47
Eliminacja zakłóceń...........................................................................48

Wprowadzanie tekstu...................................................................50
Klawiatura ekranowa.........................................................................50
Klawiatura telefonu............................................................................51
Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego............52
Edytowanie tekstu.............................................................................52
Personalizowanie klawiatury smartfona Xperia(TM)...............................53

Łączenie.......................................................................................54
Nawiązywanie połączeń....................................................................54
Odbieranie połączeń.........................................................................55
Inteligentna obsługa połączeń...........................................................56
Połączenia w toku.............................................................................57
Korzystanie z rejestru połączeń.........................................................57
Przekazywanie połączeń...................................................................58
Ograniczanie połączeń......................................................................58
Wiele połączeń..................................................................................59
Połączenia konferencyjne..................................................................60
Poczta głosowa................................................................................60
Połączenia alarmowe........................................................................61

Kontakty.......................................................................................62
Przesyłanie kontaktów.......................................................................62
Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów..............................................63
Dodawanie i edytowanie kontaktów..................................................64
Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych.......65
Ulubione i grupy................................................................................66
Wysyłanie informacji o kontakcie.......................................................67
Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty......................67
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów...............................................67

Wiadomości i czat........................................................................69
Czytanie i wysyłanie wiadomości.......................................................69
3
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Porządkowanie wiadomości..............................................................70
Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości................................71
Ustawienia wiadomości.....................................................................71
Komunikacja błyskawiczna i czat wideo............................................72

E-mail...........................................................................................74
Konfigurowanie poczty e-mail...........................................................74
Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail.........................................74
Okienko podglądu wiadomości e-mail...............................................76
Porządkowanie wiadomości e-mail...................................................76
Ustawienia konta e-mail....................................................................77
Gmail(TM).............................................................................................77

Muzyka.........................................................................................79
Przenoszenie muzyki na urządzenie..................................................79
Słuchanie muzyki..............................................................................79
Omówienie menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R)...................80
Listy odtwarzania..............................................................................82
Udostępnianie muzyki.......................................................................83
Poprawianie jakości dźwięku.............................................................83
Funkcja Visualiser .............................................................................83
Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID(TM)........................84
Internetowa usługa Music Unlimited..................................................85

Radio FM......................................................................................86
Słuchanie radia..................................................................................86
Ulubione stacje radiowe....................................................................87
Ustawienia dźwięku...........................................................................87

Aparat...........................................................................................88
Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo.....................................88
Wykrywanie twarzy............................................................................89
Używanie funkcji Smile Shutter(TM) do robienia zdjęć uśmiechniętym
twarzom............................................................................................89
Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć.................................90
Ogólne ustawienia aparatu................................................................90
Ustawienia aparatu w trybie fotografii................................................94
Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo........................................98

Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Album...............................101
Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo..................................................101
Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi..............102
Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć........................103
Omówienie menu ekranu głównego aplikacji Album........................104
Wyświetlanie zdjęć na mapie...........................................................106

Nagrania wideo..........................................................................108
Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy........................................108
4
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie................................109
Zarządzanie zawartością wideo.......................................................110
Usługa Video Unlimited...................................................................110

Łączność....................................................................................112
Przekazywanie obrazu z urządzenia do telewizora za pomocą
kabla...............................................................................................112
Bezprzewodowe przekazywanie obrazu z urządzenia na telewizor. .112
Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified(TM)...............113
Korzystanie z gier w telewizorze przy użyciu bezprzewodowego
kontrolera DUALSHOCK(TM)3/DUALSHOCK(TM)4...............................116
NFC................................................................................................117
Technologia bezprzewodowa Bluetooth(R).......................................118
Konfiguracja One-touch..................................................................120

Inteligentne aplikacje i funkcje, które oszczędzają czas............122
Zarządzanie akcesoriami i ustawieniami przy użyciu aplikacji Smart
Connect..........................................................................................122
Używanie urządzenia jako asystenta fitnessu dzięki funkcji ANT+(TM).123
Korzystanie z urządzenia jako portfela.............................................124

Podróżowanie i mapy.................................................................125
Korzystanie z usług lokalizacji..........................................................125
Mapy Google(TM) i nawigacja.............................................................126
Korzystanie z transmisji danych podczas podróży...........................127
Używanie urządzenia z systemem informacyjno-rozrywkowym w
samochodzie..................................................................................127
Tryb samolotowy.............................................................................128

Kalendarz i budzik......................................................................129
Kalendarz........................................................................................129
Budzik i zegar.................................................................................130

Pomoc techniczna i utrzymanie.................................................133
Pomoc techniczna dla urządzenia...................................................133
Narzędzia komputerowe.................................................................133
Aktualizowanie urządzenia...............................................................134
Odnajdywanie utraconego urządzenia ............................................135
Numer IMEI.....................................................................................136
Zarządzanie baterią i zużyciem energii.............................................137
Pamięć............................................................................................138
Zarządzanie plikami przy użyciu komputera.....................................139
Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości..................140
Ponowne uruchamianie i resetowanie.............................................142
Używanie urządzenia w warunkach dużej wilgotności i zapylenia.....143
Recykling urządzenia.......................................................................145
Ograniczenia w zakresie usług i funkcji............................................145
5
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Informacje prawne...........................................................................145

6
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Czynności przygotowawcze
Informacje o tej instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi Xperia(TM) Z3 Dual dotyczy oprogramowania w wersji
Android(TM) 4.4. Wersję oprogramowania urządzenia można sprawdzić w menu
Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania, patrz
Aktualizowanie urządzenia na stronie 134.
1
2

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania na urządzeniu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Informacje o telefonie & gt; Wersja systemu
Android.

Omówienie

1

Dioda ładowania/powiadomień

2

Gniazdo zestawu słuchawkowego

3

Drugi mikrofon

4

Czujnik zbliżeniowy/światła

5

Głośnik słuchawki/drugi głośnik

6

Obiektyw przedniego aparatu

7

Pokrywa gniazda karty nano SIM

8

Przycisk zasilania

9

Przycisk głośności/powiększenia

10

Przycisk aparatu

11

Główny mikrofon/głośnik

7
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

12

Obszar anteny Wi-Fi/Bluetooth

13

Obiektyw głównego aparatu

14

Lampa aparatu

15

Obszar anteny GPS

16

Osłona portu ładowarki/USB i gniazda karty pamięci

17

Obszar wykrywania funkcji NFC(TM)

18

Złącze stacji ładującej

19

Otwór na pasek

Płatności za pomocą funkcji NFC są obsługiwane tylko po włożeniu karty SIM obsługującej
funkcję NFC do dolnego gniazda karty SIM oznaczonego cyfrą ,,1". Przed włożeniem uchwytu
w gniazdo należy dopilnować prawidłowego ustawienia karty SIM z obsługą funkcji NFC w
obrębie uchwytu.

Składanie
Twoje urządzenie obsługuje tylko karty nano SIM.

8
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Najpierw włóż kartę nano SIM do uchwytu karty nano SIM, a następnie do urządzenia. Nie
pomyl gniazda karty nano SIM z gniazdem karty pamięci.

Jak wkładać karty nano SIM
Jeśli włożysz kartę nano SIM przy włączonym urządzeniu, automatycznie uruchomi się ono
ponownie.

1
2
3
4

Odłącz pokrywę gniazda karty nano SIM.
Używając paznokcia lub przedmiotu z cienką końcówką, wyciągnij uchwyt(y) karty
nano SIM.
Włóż kartę (karty) nano SIM do odpowiedniego uchwytu karty nano SIM, a
następnie włóż ponownie uchwyt.
Załóż ponownie pokrywę.
Włóż ponownie uchwyt każdej karty nano SIM we właściwym kierunku. Gdy wyciągniesz
uchwyt, aby włożyć kartę nano SIM, nie obracaj go.

1
2

Jak włożyć kartę pamięci
Zdejmij pokrywę gniazda karty pamięci.
Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci złotymi stykami do dołu, a następnie
załóż ponownie pokrywę karty pamięci.

9
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyjmować karty nano SIM

1
2
3
4
5

Odłącz pokrywę gniazda karty nano SIM.
Używając paznokcia lub przedmiotu z cienką końcówką, wyciągnij uchwyty karty
nano SIM z ich gniazd.
Wyjmij karty nano SIM
Włóż uchwyty kart nano SIM z powrotem do ich gniazd.
Ponownie podłącz pokrywę gniazda karty nano SIM.
Jak wyjąć kartę pamięci

1
2
3

Wyłącz urządzenie lub odłącz kartę pamięci w menu Ustawienia & gt; Pamięć & gt;
Odłącz kartę SD.
Zdejmij pokrywę gniazda karty pamięci, a następnie naciśnij krawędź karty
pamięci, aby ją zwolnić.
Wyciągnij kartę całkowicie na zewnątrz.

Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy
Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy otwiera się kreator konfiguracji, który
ułatwia skonfigurowanie podstawowych ustawień, zalogowanie się do niektórych kont
i spersonalizowanie urządzenia. Na przykład mając konto w usłudze Sony

10
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Entertainment Network, można zalogować się do niego i natychmiast rozpocząć
konfigurację. Można też pobrać ustawienia Internetu.
Dostęp do kreatora konfiguracji można także uzyskać w późniejszym czasie w menu
ustawień.

Jak włączyć urządzenie
Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy bateria powinna być ładowana co najmniej
przez 30 minut.

1
2
3

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania do momentu wibracji urządzenia.
.
Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i stuknij pozycję
Zaczekaj, aż urządzenie się uruchomi.

1
2
3

Jak wyłączyć urządzenie
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania
W menu opcji stuknij pozycję Wyłącz.
Stuknij pozycję OK.

do momentu otwarcia menu opcji.

Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.

Do czego jest potrzebne konto Google(TM)?
Twoje urządzenie Xperia(TM) firmy Sony działa w oparciu o platformę Android(TM)
opracowaną przez firmę Google(TM). Po zakupieniu urządzenia można uzyskiwać dostęp
do wielu aplikacji i usług firmy Google(TM), na przykład Gmail(TM), Mapy Google(TM),
YouTube(TM) i Google Play(TM) (sklep online z aplikacjami dla systemu Android(TM) do
pobrania). Aby móc w pełni wykorzystać możliwości tych usług, trzeba mieć konto
Google(TM). Konto Google(TM) jest na przykład wymagane, aby było możliwe:
o
o
o
o

1
2
3

Pobieranie i instalowanie aplikacji z usługi Google Play(TM)
Synchronizowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza
Rozmawianie ze znajomymi przy użyciu aplikacji Hangouts(TM)
Synchronizowanie historii przeglądania i zakładek
Więcej informacji na temat systemu Android(TM) i firmy Google(TM) można znaleźć na stronie
www.sonymobile.com/support.
Jak skonfigurować konto Google(TM) w urządzeniu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Dodaj konto & gt; Google.
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google(TM),
lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
Można także zalogować się albo utworzyć konto Google(TM) za pomocą kreatora konfiguracji
przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. Możesz również utworzyć konto odwiedzając
witrynę pod adresem www.google.com/accounts.

11
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ładowanie urządzenia
Twoje urządzenie korzysta z wbudowanej, ładowalnej baterii, którą może wymienić tylko
firma Sony lub autoryzowany serwis Sony. Nigdy nie próbuj otwierać urządzenia lub
rozbierać go na części. Otwarcie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie, a w
rezultacie unieważnienie gwarancji.
W nowo kupionym urządzeniu bateria jest naładowana częściowo. Podczas ładowania
można korzystać z urządzenia. Więcej informacji o baterii i zwiększaniu jej wydajności
można znaleźć w sekcji Zarządzanie baterią i zużyciem energii na stronie 137.
Jak naładować urządzenie

1
2
3
4

Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.
Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).
Podłącz drugi koniec przewodu do portu micro USB urządzenia (symbolem USB
skierowanym do góry). Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień zacznie
świecić.
Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając wtyczkę
prosto do zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.
Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim dioda
powiadomień zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania
.

Dioda powiadomień o stanie baterii
Zielona

Poziom naładowania baterii jest większy niż 90%

Miga na czerwono

Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 15%

Pomarańczowa

Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 90%

12
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Podstawy obsługi urządzenia
Korzystanie z ekranu dotykowego
Stukanie

o
o
o

Otwieranie lub wybieranie elementu.
Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia pola wyboru lub opcji.
Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej.

Dotykanie i przytrzymywanie

o
o
o

Przesuń element.
Aktywuj menu elementu.
Aktywuj tryb wyboru, aby na przykład wybrać kilka elementów na liście.

13
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zsuwanie i rozsuwanie palców

o

Pozwala na powiększanie lub pomniejszanie stron internetowych, zdjęć czy map.

Przeciąganie

o
o

Przewijanie listy w górę lub w dół.
Przewijanie w lewo lub w prawo, na przykład między okienkami ekranu głównego.

14
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Muskanie

o

Pozwala na szybkie przewijanie zawartości ekranu, na przykład listy lub strony
internetowej. Przewijanie można zatrzymać, stukając ekran.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu
Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy
urządzenie jest włączone i pozostaje nieużywane przez określony czas. Blokada ekranu
zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon
nie jest używany. Nowo zakupione urządzenie ma już ustawioną podstawową blokadę
ekranu, wyłączaną przez przeciągnięcie palcem. Aby odblokować ekran, należy
przeciągnąć palcem od środka ekranu w dowolnym kierunku. W późniejszym czasie
można zmienić ustawienia zabezpieczeń i dodać inne blokady. Zobacz Blokada ekranu
na stronie 44.

o

Jak uaktywnić ekran
Naciśnij krótko klawisz zasilania

o

Jak odblokować ekran
Przyłóż palec do środka ekranu i przeciągnij nim w dowolną stronę.

o

Jak zablokować ekran
Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz zasilania

.

.

15
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ekran główny
Ekran główny jest dla użytkownika miejscem startowym. Pełni rolę podobną do pulpitu
na ekranie komputera. Może obejmować do siedmiu okienek wychodzących poza
normalną szerokość ekranu. O liczbie takich okienek informują kropki w dolnej części
ekranu głównego. Wyróżniona kropka wskazuje bieżące okienko.

o

Jak przejść do ekranu głównego
Naciśnij klawisz .
Jak przeglądać ekran główny

Okienka ekranu głównego
Na ekranie głównym można dodawać nowe okienka (maksymalnie siedem) i usuwać
istniejące. Można też zdecydować, które okienko ma być traktowane jako główne.

1
2

Jak ustawić okienko jako główne okienko ekranu głównego
Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie
zacznie wibrować.
Muskaj ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do okienka, które chcesz ustawić
jako główne okienko ekranu głównego, a następnie stuknij pozycję w górnym
rogu okienka.

16
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

1
2

Jak dodać okienko do ekranu głównego
Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie
zacznie wibrować.
Aby przeglądać okienka, muskaj ekran w lewo lub w prawo, a następnie stuknij
pozycję .
Jak usunąć panel z ekranu głównego
Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny, aż urządzenie zacznie
wibrować.
Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do panelu do usunięcia, a
następnie stuknij .

Ekran aplikacji
Ekran aplikacji, który można otworzyć z ekranu głównego, zawiera aplikacje fabrycznie
zainstalowane na urządzeniu oraz pobrane przez użytkownika.

1
2

Jak wyświetlić wszystkie aplikacje na ekranie aplikacji
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Muśnij w lewo lub w prawo na ekranie aplikacji.

o

Jak otworzyć aplikację z ekranu aplikacji
Muskaj ekran w lewo lub w prawo, aż znajdziesz aplikację, a następnie ją stuknij.

o

Jak otworzyć menu ekranu aplikacji
Po otwarciu ekranu aplikacji przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.

1
2
3

1
2

Jak przenieść aplikację na ekranie aplikacji
Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź ekranu aplikacji w
prawo.
Upewnij się, że pozycja Własna kolejność jest wybrana w obszarze POKAŻ
APLIKACJE.
Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona i urządzenie zacznie
wibrować, a następnie przeciągnij ją w nowe miejsce.
Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji
Na ekranie Aplikacje dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż ekran zacznie
wibrować, a następnie przeciągnij ikonę w górną część ekranu. Zostanie otwarty
ekran główny.
Przeciągnij ikonę w odpowiednie miejsce na ekranie głównym, a następnie zabierz
palec z ekranu.

17
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
1
2
3
1
2
3

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie aplikacji
Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w
prawo.
Wybierz odpowiednią opcję w obszarze POKAŻ APLIKACJE.
Jak wyszukać aplikację z ekranu aplikacji
Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź ekranu aplikacji w
prawo.
Stuknij pozycję Szukaj w aplikacjach.
Wprowadź nazwę aplikacji, którą chcesz wyszukać.
Jak odinstalować aplikację z ekranu aplikacji
Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w
prawo.
Stuknij pozycję Odinstaluj. Wszystkie aplikacje możliwe do odinstalowania są
oznaczone ikoną .
Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję
Odinstaluj.

Nawigowanie po aplikacjach
Między aplikacjami można nawigować przy użyciu przycisków nawigacyjnych, paska
ulubionych i okna ostatnio używanych aplikacji, które pozwala na łatwe przełączanie się
między wszystkimi niedawno otwieranymi aplikacjami. Niektóre aplikacje są zamykane,
gdy wyjdzie się z nich przez naciśnięcie przycisku , podczas gdy inne zostają
wstrzymane lub pozostają uruchomione w tle. W przypadku aplikacji, które są
wstrzymywane, i tych, które działają w tle, można przy następnym otwarciu kontynuować
korzystanie od tego miejsca, w którym się ostatnio przerwało.

1

Okno ostatnio używanych aplikacji -- umożliwia otwarcie ostatnio używanej aplikacji.

2

Pasek ulubionych -- pozwala korzystać ze skrótów dających dostęp do aplikacji lub widżetów.

3

Przycisk nawigacyjny zadań -- umożliwia otwarcie okna ostatnio używanych aplikacji i paska
ulubionych.

4

Przycisk nawigacyjny ekranu głównego -- umożliwia wyjście z aplikacji i powrót do ekranu
głównego.

5

Przycisk nawigacyjny Wstecz -- umożliwia powrót do wcześniejszego ekranu w aplikacji lub
zamknięcie aplikacji.

o

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji
Naciśnij .

o

Jak zamknąć wszystkie ostatnio używane aplikacje
Stuknij , a następnie stuknij pozycję Zamknij wszystkie.
18
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

Jak otworzyć menu w aplikacji
Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .
Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Drobne aplikacje
Drobne aplikacje to miniaturowe aplikacje, które działają na tle innych aplikacji na tym
samym ekranie, aby umożliwić wielozadaniowość. Jeśli na przykład jest otwarta strona
internetowa z informacjami o kursach wymiany walut, można na niej otworzyć drobną
aplikację kalkulatora i wykonać obliczenia. Dostęp do drobnych aplikacji daje pasek
ulubionych. Aby pobrać więcej drobnych aplikacji, należy przejść do usługi Google
Play(TM).

1
2

Jak otworzyć drobną aplikację
Aby wyświetlić pasek ulubionych, naciśnij przycisk
Stuknij drobną aplikację, którą chcesz otworzyć.

.

Można otworzyć kilka drobnych aplikacji jednocześnie.

o
1
2

Jak zamknąć małą aplikację
Stuknij pozycję w oknie małej aplikacji.
Jak pobrać drobną aplikację
Na pasku ulubionych stuknij pozycję
, a następnie stuknij pozycję i pozycję
.
Wyszukaj drobną aplikację do pobrania i wykonaj podane instrukcje, aby ją
pobrać i zainstalować.

o

Jak przenieść małą aplikację
Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a
następnie przenieś ją w żądane miejsce.

o

Jak zminimalizować małą aplikację
Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a
następnie przeciągnij ją do prawej krawędzi lub do dołu ekranu.

o

Jak zmienić kolejność drobnych aplikacji na pasku ulubionych
Dotknij drobnej aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie
miejsce.

o
1
2

1
2
3
4

Jak usunąć drobną aplikację z paska ulubionych
Dotknij drobnej aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją do pozycji .
Jak przywrócić usuniętą wcześniej drobną aplikację
Otwórz pasek ulubionych, a następnie stuknij pozycję
.
Dotknij drobnej aplikacji, którą chcesz przywrócić, i przytrzymaj ją, a następnie
przeciągnij na pasek ulubionych.
Jak dodać widżet jako drobną aplikację
Aby wyświetlić pasek ulubionych, naciśnij przycisk
Stuknij kolejno pozycje
& gt; & gt; .
Wybierz widżet.
Wprowadź nazwę widżetu i stuknij pozycję OK.

.

19
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Widżety
Widżety to drobne aplikacje, których można używać bezpośrednio na ekranie głównym.
Funkcjonują one również jako skróty. Widżet Pogoda umożliwia na przykład sprawdzenie
podstawowych informacji o pogodzie bezpośrednio na ekranie głównym. Stuknięcie tego
widżetu powoduje natomiast otwarcie pełnej aplikacji Pogoda. Dodatkowe widżety
można pobrać z usługi Google Play(TM).

1
2
1

2
3

Jak dodać widżet do ekranu głównego
Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie
zacznie wibrować, a następnie stuknij Widżety.
Znajdź widżet, który chcesz dodać, i stuknij w niego.
Jak zmienić rozmiar widżetu
Dotknij i przytrzymaj widżet do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji
urządzenia, a następnie zwolnij go. Jeśli można zmienić rozmiar widżetu, np.
widżetu Kalendarz, wyświetlone zostaną podświetlona ramka i punkty zmiany
rozmiaru.
Przeciągnij punkty do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub zwiększyć
widżet.
Aby potwierdzić nowy rozmiar widżetu, stuknij dowolne miejsce na ekranie Ekran
główny.

o

Jak przenieść widżet
Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony i urządzenie zacznie
wibrować, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.

o

Jak usunąć widżet
Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony i urządzenie zacznie
wibrować, a następnie przeciągnij go do pozycji .
Jak dodać widżet do ekranu blokady

1
2
3
4
5
6
7
8

Na ekranie głównym stuknij opcję , a następnie znajdź i stuknij opcję Ustawienia
& gt; Zabezpieczenia.
Zaznacz pole wyboru Zezwól na widżety na ekr. blok..
Aby zablokować ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania.
Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania.
Przeciągnij palcem od góry do środka ekranu, aż pojawi się opcja , a następnie
stuknij ją.
W razie potrzeby wprowadź kod PIN, wzór lub hasło w celu odblokowania ekranu.
Znajdź i stuknij widżet, który chcesz dodać.
W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć
dodawanie widżetu.
Pozycje wyświetlane po stuknięciu opcji

są dostępne domyślnie. Nie można ich zmienić.

20
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak przenieść widżet na ekranie blokady
1
2

Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .
Dotknij widżetu, który chcesz przenieść, i przytrzymaj go, aż zostanie
powiększony, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.
Jak usunąć widżet z ekranu blokady

1
2

Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .
Dotknij i przytrzymaj widżet, który chcesz usunąć, a następnie przeciągnij go na
ikonę .
Ikona aparatu u dołu ekranu jest tam umieszczona domyślnie. Nie można jej usunąć.

Skróty i foldery
Dzięki skrótom i folderom można zarządzać aplikacjami i utrzymywać porządek na
ekranie głównym.

1
2

1
2
3

Dostęp do folderu zawierającego aplikacje
Dostęp do aplikacji za pomocą skrótu

Jak dodać skrót do ekranu głównego
Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie
zacznie wibrować i pojawi się menu dostosowywania.
W menu dostosowywania stuknij pozycję Aplikacje.
Przewiń listę aplikacji i wybierz jedną z nich. Wybrana aplikacja zostanie dodana
do ekranu Ekran główny.
W kroku 3 można też stuknąć pozycję Skróty i wybrać aplikację z listy dostępnych aplikacji. W
przypadku dodawania skrótów tą metodą niektóre dostępne aplikacje pozwalają dodawać
określone funkcje do skrótu.

o

Jak umieścić element w innym miejscu ekranu głównego
Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia
i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.

o

Jak usunąć element z ekranu głównego
Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony
i urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij go do pozycji .

o

Jak utworzyć folder na ekranie głównym
Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub skrót do momentu ich powiększenia i
włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij ikonę lub skrót i upuść na
inną ikonę aplikacji lub skrót.

21
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

1
2
3

Jak dodać elementy do folderu na ekranie głównym
Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia
i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go do folderu.
Jak zmienić nazwę folderu na ekranie głównym
Stuknij folder, aby go otworzyć.
Stuknij pasek tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole Nazwa folderu.
Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję Gotowe.

Tło i motywy
Wygląd ekranu głównego można dostosować zgodnie z własnym gustem, używając
tapet i motywów. Można również zmienić tapetę na ekranie blokady.

1
2
1
2

Jak zmienić tapetę ekranu głównego
Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie
zacznie wibrować.
Stuknij pozycję Tapety i wybierz odpowiednią opcję.
Jak ustawić motyw
Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie
zacznie wibrować.
Stuknij pozycję Motywy, a następnie wybierz motyw.
Po zmianie motywu zmianie ulega także tło w niektórych aplikacjach.

1
2
3

Jak zmienić tapetę ekranu blokady
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Personalizacja & gt; Ekran blokady.
Wybierz odpowiednią opcję, a następnie wykonaj podane instrukcje, aby zmienić
tapetę.

Robienie zrzutu ekranu
Można uchwycić dowolny obraz na swoim urządzeniu w postaci zrzutu ekranu. Zrzuty
ekranu są automatycznie zapisywane w folderze Album.
1
2

Jak zrobić zrzut ekranu
Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go do czasu wyświetlenia okna z monitem.
Stuknij
Zrzut ekranu można również wykonać, naciskając jednocześnie klawisz zasilania i
zmniejszenia głośności aż do usłyszenia odgłosu kliknięcia.

22
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

Jak wyświetlać zrzut ekranu
Przeciągnij pasek stanu w dół do samego końca, a następnie dotknij zrzut ekranu,
który chcesz wyświetlić.
Zrzuty ekranu można również wyświetlić z poziomu aplikacji Album.

Nagrywanie zawartości ekranu
Funkcji nagrywania zawartości ekranu można używać do nagrywania filmów wideo
obrazujących, co się dzieje na ekranie urządzenia. Ta funkcja przydaje się przykładowo
przy tworzeniu samouczków lub nagrywaniu filmów przedstawiających granie w gry na
urządzeniu. Zarejestrowane nagrania wideo są automatycznie zapisywane w folderze
Album.

1
2

2
3
4

Dostęp do ustawień nagrywania ekranu

5

1

Nagrywaj zawartość ekranu przy włączonym przednim aparacie

4

4

Nagrywaj zawartość ekranu

3

1
2
3

Minimalizacja/wznowienie okna ekranu nagrywania

Zamknięcie okna nagrywania zawartości ekranu

Jak nagrywać zawartość ekranu
Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go do czasu wyświetlenia okna z monitem.
Stuknij pozycję .
Kiedy otwarte jest okno nagrywania zawartości ekranu, stuknij pozycję . Pojawi
się timer nagrywania.
Aby zatrzymać nagrywanie zawartości ekranu, stuknij pozycję .
Jak nagrywać zawartość ekranu przy włączonym przednim aparacie
Przy otwartym oknie nagrywania zawartości ekranu stuknij pozycję , aby
wyświetlić okno nagrywania za pomocą przedniego aparatu.
Aby rozpocząć nagrywanie zawartości ekranu i materiałów przechwytywanych
przez przedni aparat, stuknij pozycję .
Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij pozycję .
Aby wyłączyć okno nagrywania przednim aparatem, stuknij pozycję .
Po otwarciu okna nagrywania przednim aparatem, przeciągnij
stuknij pozycję , aby zrobić zdjęcie.

o

, aby zmienić rozmiar okna i

Jak wyświetlić najnowsze nagrania ekranu
Po zakończeniu nagrywania zawartości ekranu przeciągnij w dół pasek stanu i
stuknij, aby wyświetlić najnowsze nagrania zawartości ekranu.
Nagrania zawartości ekranu można również wyświetlić z poziomu aplikacji Album.

Stan i powiadomienia
Ikony na pasku stanu informują o zdarzeniach, takich jak nowe wiadomości,
powiadomienia kalendarza i trwające działania (np. pobieranie plików), a także zawierają
informacje takie jak poziom naładowania baterii i siła sygnału. Aby otworzyć panel
powiadomień i obsłużyć powiadomienia, można przeciągnąć w dół pasek stanu.

23
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak otworzyć lub zamknąć panel powiadomień

o

Jak odebrać powiadomienie
Stuknij powiadomienie.

o

Jak usunąć powiadomienie z panelu powiadomień
Umieść palec na powiadomieniu i muśnij w lewo lub w prawo.

o

Jak wyczyścić wszystkie powiadomienia z panelu powiadomień
Stuknij pozycję Czyść.

Dioda powiadomień
Dioda powiadomień informuje o stanie baterii i niektórych innych zdarzeniach. Na
przykład dioda błyskająca na biało oznacza nową wiadomość lub nieodebrane
połączenie.

Ikony na pasku stanu
Ikony stanu
Moc sygnału
Brak sygnału
Roaming
Sieć LTE jest dostępna
Sieć GPRS jest dostępna
Sieć EDGE jest dostępna
Sieć 3G jest dostępna
Komórkowa sieć do transmisji danych jest dostępna
Wysyłanie i pobieranie danych LTE
Wysyłanie i pobieranie danych GPRS
Wysyłanie i pobieranie danych EDGE
24
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wysyłanie i pobieranie danych 3G
Wysyłanie i pobieranie danych przez sieć komórkową
Stan baterii
Bateria jest ładowana
Tryb STAMINA jest włączony
Tryb słabej baterii jest włączony
Tryb samolotowy jest włączony
Funkcja Bluetooth(R) jest włączona
Brak karty SIM
Karta SIM 1 została włożona
Karta SIM 2 została włożona
Mikrofon jest wyłączony
Głośnik telefonu jest włączony
Tryb cichy
Tryb wibracji
Alarm jest ustawiony
Odbiornik GPS jest włączony
Synchronizacja jest w toku
Problem z logowaniem lub synchronizacją
Urządzenie jest gotowe do nawiązania połączenia z innymi urządzeniami
obsługującymi funkcję ANT+(TM)
Zależnie od usługodawcy, sieci i/lub regionu funkcje lub usługi reprezentowane przez ikony na
tej liście mogą nie być dostępne.

1
2
3

Jak zarządzać ikonami na pasku stanu
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Personalizacja & gt; Ikony paska
stanu.
Zaznacz pola wyboru tych ikon systemowych, które mają być widoczne na pasku
stanu.

Ikony powiadomień
Nowa wiadomość e-mail
Nowa wiadomość SMS lub MMS
Nowa wiadomość poczty głosowej
Zbliżające się zdarzenie kalendarza
Trwa odtwarzanie utworu
Urządzenie jest połączone z komputerem za pomocą przewodu USB
Ostrzeżenie
Komunikat o błędzie
25
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Nieodebrane połączenie
Trwa połączenie
Połączenie zawieszone
Przekierowywanie połączeń jest włączone
Połączenie Wi-Fi(R) jest włączone i dostępne są sieci bezprzewodowe
Dostępne są aktualizacje oprogramowania
Trwa pobieranie danych
Trwa wysyłanie danych
Więcej (niewyświetlonych) powiadomień
Ta lista nie zawiera wszystkich ikon, jakie mogą być wyświetlane na urządzeniu. Ikony są
wymienione tylko w celach informacyjnych. Mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1
2
3

Jak zarządzać powiadomieniami
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Personalizacja & gt; Zarządzanie
powiadomieniami.
Zaznacz pola wyboru tych aplikacji, które mogą wysyłać powiadomienia.

Omówienie aplikacji
Użyj aplikacji alarmów i zegara, aby ustawić różne rodzaje alarmów.
Użyj przeglądarki internetowej do nawigacji po stronach internetowych i ich
przeglądania, zarządzania zakładkami oraz tekstem i obrazami.
Użyj aplikacji Kalkulator do przeprowadzania podstawowych obliczeń.
Użyj aplikacji Kalendarz do śledzenia zdarzeń i zarządzania terminami.
Włączanie kamery/Robienie zdjęć/Nagrywanie wideo.
Użyj aplikacji Kontakty do zarządzania numerami telefonów, adresami e-mail
oraz innymi informacjami powiązanymi z kontaktami.
Uzyskaj dostęp do pobranych aplikacji.
Użyj aplikacji E-mail, aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, zarówno z konta
prywatnego, jak i firmowego.
Użyj aplikacji Facebook(TM), aby kontaktować się ze znajomymi, rodziną i
współpracownikami na całym świecie.
Przeglądaj stacje radiowe FM i ich słuchaj.
Użyj aplikacji Album, aby oglądać zdjęcia i nagrania wideo oraz nimi zarządzać.
Użyj aplikacji Gmail(TM), aby czytać, pisać i porządkować wiadomości e-mail.
Wyszukuj informacji w urządzeniu i w Internecie.
Wyświetlaj swoją aktualną lokalizację, znajduj inne lokalizacje i obliczaj długości
tras, używając Map Google(TM).
Przejdź do Google Play(TM), aby pobrać darmowe i płatne aplikacje na swoje
urządzenie.
Użyj aplikacji Wiadomości do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS.

26
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Użyj aplikacji Filmy, aby odtwarzać nagrania wideo na swoim urządzeniu i
udostępniać zawartość swoim znajomym.
Użyj aplikacji Walkman(R) do porządkowania i odtwarzania muzyki, książek audio
i podcastów.
Wyświetlanie wiadomości i prognozy pogody.
Wykonywanie połączeń telefonicznych przy użyciu ręcznego wybierania numeru
lub funkcji szybkiego wybierania.
Użyj aplikacji Video Unlimited, aby wypożyczać lub kupować filmy.
Dostosuj ustawienia do własnych wymagań.
Użyj aplikacji Hangouts(TM), aby rozmawiać ze znajomymi online.
Rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika
oraz pobieranie danych dotyczących wykonawcy, albumu itp.
Użyj aplikacji YouTube(TM), aby udostępniać i oglądać nagrania wideo z całego
świata.
Użyj aplikacji Pomoc, aby uzyskać dostęp do pomocy dla użytkownika
bezpośrednio na urządzeniu. Umożliwia uzyskanie dostępu do Instrukcji obsługi,
informacji dotyczących rozwiązywania problemów oraz porad i wskazówek.
Pobieranie i instalowanie nowych aplikacji i aktualizacji.
Niektóre aplikacje nie są obsługiwane lub wymieniane przez wszystkie sieci i/lub operatorów
sieci we wszystkich rejonach.

27
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pobieranie aplikacji
Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play(TM)
Google Play(TM) to oficjalny sklep internetowy firmy Google, z którego można pobierać
aplikacje, gry, muzykę, filmy i książki. W ofercie sklepu można znaleźć zarówno aplikacje
płatne, jak i darmowe. Przed rozpoczęciem pobierania ze sklepu Google Play(TM) upewnij
się, że masz działające połączenie z Internetem, najlepiej na pośrednictwem sieci Wi-Fi(R),
tak aby uniknąć opłat za transmisję danych.
Do korzystania z usługi Google Play(TM) potrzebne jest konto Google(TM). Usługa Google Play(TM)
może być dostępna tylko w wybranych krajach lub regionach.

1
2
3
4

Jak pobrać aplikację z usługi Google Play(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Sklep Play.
Znajdź element do pobrania, przeglądając kategorie lub używając funkcji
wyszukiwania.
Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat,
a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć
instalowanie.
Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i
różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień
wyłącznie takim aplikacjom.
Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze
Ustawienia & gt; Aplikacje.

Pobieranie aplikacji z innych źródeł
Jeśli zezwoli się urządzeniu na pobieranie ze źródeł innych niż sklep Google Play(TM),
można będzie pobierać aplikacje bezpośrednio z witryn internetowych, stosując się do
odpowiednich instrukcji pobierania.
Instalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić urządzenie.
Zalecamy pobieranie tylko tych aplikacji, które pochodzą z pewnych źródeł. W razie
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą aplikacji.

Jak zezwolić na pobieranie aplikacji z innych źródeł
1
2
3
4

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia.
Zaznacz pole wyboru Nieznane źródła.
Stuknij pozycję OK.
Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i
różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień
wyłącznie takim aplikacjom.
Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze
Ustawienia & gt; Aplikacje.

28
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Internet i sieci
Przeglądanie stron internetowych
Na większości rynków urządzenia mają fabrycznie instalowaną przeglądarkę internetową
Google Chrome(TM) dla urządzeń z systemem Android(TM). Szczegółowe informacje na
temat korzystania z tej przeglądarki można znaleźć na stronie http://support.google.com/
chrome w sekcji ,,Chrome na komórki".
1
2
3
4

Jak przeglądać Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję .
Jeśli używasz aplikacji Google Chrome(TM) po raz pierwszy, zaloguj się do konta
Google(TM) lub przeglądaj Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome(TM)
anonimowo.
Wprowadź termin wyszukiwania lub adres internetowy w polu wyszukiwania i
adresu, a następnie stuknij przycisk Otwórz na klawiaturze.

1

Wróć na stronę główną.

2

Pole wyszukiwania i adresu.

3

Odśwież stronę.

4

Wyświetl paski przeglądarki.

5

Wyświetl pomoc i opcje.

6

Wróć na poprzednią stronę w historii przeglądarki.

Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości

o
o
o

Aby można było przesyłać wiadomości multimedialne lub uzyskać dostęp do Internetu
przy braku dostępnej sieci Wi-Fi(R), konieczne jest nawiązanie komórkowego połączenia
do transmisji danych oraz wybranie właściwych ustawień Internetu i wiadomości MMS
(Multimedia Messaging Service). Oto kilka wskazówek:
W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu
i wiadomości MMS są wstępnie skonfigurowane w urządzeniu. Można od razu
korzystać z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości multimedialnych.
W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości MMS można pobrać po
włożeniu karty SIM i pierwszym włączeniu urządzenia. Ustawienia te można również
pobrać później z menu ustawień.
Ustawienia Internetu i wiadomości MMS na urządzeniu można ręcznie dodać, zmienić
lub usunąć w dowolnym momencie. Więcej informacji można uzyskać u operatora
sieci.
29
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

1
2
3
4

Jeśli nie można uzyskać dostępu do Internetu za pomocą sieci komórkowej lub jeśli
funkcja wysyłania wiadomości multimedialnych nie działa nawet w przypadku
pobrania na urządzenie ustawień internetowych i wiadomości SMS, należy skorzystać
ze wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów związanych z zasięgiem sieci,
transmisją danych oraz wiadomościami MMS, dostępnych na stronie
www.sonymobile.com/support/.
Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości MMS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Ustawienia Internetu.
Wybierz kartę lub karty SIM, dla których chcesz pobrać ustawienia Internetu i
wiadomości MMS.
Stuknij pozycję Akceptuj. Po pobraniu ustawień na pasku stanu pojawi się ikona
, a transmisja danych zostanie włączona automatycznie.
Jeśli pobieranie ustawień się nie powiedzie, należy sprawdzić siłę sygnału sieci komórkowej.
Przed ponowieniem próby należy wyjść na otwartą, pozbawioną przeszkód przestrzeń lub
zbliżyć się do okna.

1
2
3
4

Jak sprawdzić, czy komórkowe połączenie do transmisji danych jest włączone
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Sieci komórkowe.
Wybierz kartę SIM.
Sprawdź, czy pole wyboru Transm. danych w sieci kom. jest zaznaczone.

8

Jak ręcznie dodać ustawienia Internetu lub wiadomości MMS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Sieci komórkowe.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Punkty dostępowe & gt; .
Stuknij pozycję Nazwa i wpisz nazwę.
Stuknij pozycję APN i wprowadź nazwę punktu dostępu.
Wprowadź wszystkie wymagane informacje. Jeśli nie wiesz, jakie informacje są
wymagane, skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać szczegóły.
Po zakończeniu stuknij , a następnie pozycję Zapisz.

1
2
3
4
5

Jak wyświetlić pobrane ustawienia Internetu i wiadomości MMS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Sieci komórkowe.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Punkty dostępowe.
Aby wyświetlić więcej szczegółów, stuknij dowolną z dostępnych pozycji.

1
2
3
4
5
6
7

Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe będzie oznaczone
z prawej strony znacznikiem wyboru .

Sieć Wi-Fi(R)
Połączenia z siecią Wi-Fi(R) umożliwiają przeglądanie Internetu, pobieranie aplikacji oraz
wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi(R)
urządzenie zapamiętuje sieć i automatycznie łączy się z nią, gdy znajdzie się ona w
zasięgu w przyszłości.
W celu uzyskania dostępu do niektórych sieci Wi-Fi(R) jest wymagane zalogowanie się do
strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z
administratorem danej sieci Wi-Fi(R).
Dostępne sieci Wi-Fi(R) mogą być otwarte lub zabezpieczone.
o
o

W przypadku otwartych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi(R) jest wyświetlany symbol .
W przypadku zabezpieczonych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi(R) jest wyświetlany symbol
.

30
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Niektóre sieci Wi-Fi(R) nie są wyświetlane na liście dostępnych sieci, ponieważ ich nazwa
(SSID) nie jest udostępniana. Jeśli znasz nazwę sieci, możesz dodać ją ręcznie do listy
dostępnych sieci Wi-Fi(R).

1
2
3

Jak włączyć sieć Wi-Fi(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
Aby włączyć funkcję Wi-Fi, przeciągnij przycisk suwaka w prawo obok Wi-Fi(R).
Włączenie funkcji Wi-Fi(R) może potrwać kilka sekund.

1
2
3
4

Jak automatycznie łączyć się z siecią Wi-Fi(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
Stuknij pozycję Wi-Fi. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne sieci Wi-Fi(R).
Stuknij sieć Wi-Fi(R), aby nawiązać z nią połączenie. W przypadku sieci
zabezpieczonych wprowadź wymagane hasło, po nawiązaniu połączenia wyświetli
się symbol na pasku stanu.
Aby wyszukać nową dostępną sieć, stuknij pozycję , a następnie Skanuj.

1
2
3
4
5
6
7
8

Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Wi-Fi.
Stuknij pozycję .
Wprowadź informacje Nazwa sieci (SSID).
Stuknij pole Zabezpieczenia, aby wybrać typ zabezpieczeń.
Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji, takich jak opcje serwera proxy i
opcje IP, zaznacz pole wyboru Pokaż opcje zaawansowane i wprowadź
odpowiednie ustawienia.
Stuknij pozycję Zapisz.
Aby uzyskać identyfikator SSID sieci i hasło, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi(R).

Zwiększanie siły sygnału sieci Wi-Fi(R)
o
o
o

Jest kilka rzeczy, które można zrobić, aby zwiększyć siłę sygnału sieci Wi-Fi(R):
Zbliż urządzenie do punktu dostępu Wi-Fi(R).
Odsuń punkt dostępu Wi-Fi(R) od wszelkich potencjalnych przeszkód lub źródeł zakłóceń.
Nie zakrywaj obszaru anteny sieci Wi-Fi(R) urządzenia (wskazany obszar na ilustracji).

31
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia sieci Wi-Fi(R)
Gdy jest nawiązane połączenie z siecią Wi-Fi(R) lub w pobliżu znajdują się sieci Wi-Fi(R),
możesz wyświetlić stany tych sieci. Ponadto można skonfigurować urządzenie tak, aby
zawsze powiadamiało o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi(R).
Jeśli urządzenie nie jest połączone z siecią Wi-Fi(R), można łączyć się z Internetem za
pośrednictwem komórkowego połączenia do transmisji danych (jeśli na urządzeniu
zostało skonfigurowane i włączone takie połączenie). Dodając zasadę trybu uśpienia sieci
Wi-Fi(R), można określić, kiedy ma nastąpić przełączenie z sieci Wi-Fi(R) na komórkowe
połączenie do transmisji danych.
1
2
3
4
5
6
1
2
3

1
2
3
4
5
6

Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi(R)
Włącz funkcję sieci Wi-Fi(R), jeśli jeszcze nie jest włączona.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Sieć Wi-Fi.
Naciśnij klawisz .
Stuknij pozycję Zaawansowane.
Zaznacz pole wyboru Powiadomienie o sieci.
Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Sieć Wi-Fi.
Stuknij sieć Wi-Fi(R), z którą jesteś obecnie połączony. Zostaną wyświetlone
szczegółowe informacje o sieci.
Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Sieć Wi-Fi.
Naciśnij klawisz .
Stuknij pozycję Zaawansowane.
Stuknij pozycję Wi-Fi ma działać po uśpieniu.
Wybierz jedną z opcji.

WPS
WPS (Wi-Fi(R) Protected Setup) to standard informatyczny, który umożliwia nawiązanie
bezpiecznego połączenia z siecią bezprzewodową. Jeśli masz słabą wiedzę ogólną na
temat bezpieczeństwa bezprzewodowego, technologia WPS ułatwia ustawienie
szyfrowania zabezpieczonego dostępu do sieci Wi-Fi (WPA), aby zabezpieczyć twoją
sieć. Można także dodać nowe urządzenia do istniejącej sieci bez konieczności
wprowadzania długich haseł.
WPS można włączyć w jeden z poniższych sposobów:
o
o

Naciśnięcie przycisku -- naciśnij przycisk na urządzeniu obsługującym standard WPS,
na przykład na routerze.
Wprowadzenie numeru PIN -- Twoje urządzenie tworzy losowy numer PIN (Personal
Identification Number), który należy wprowadzić na urządzeniu obsługującym standard
WPS.

1
2
3
4

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi(R) za pomocą przycisku WPS
Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
Znajdź i stuknij opcję Ustawienia & gt; Sieć Wi-Fi.
Włącz funkcję Wi-Fi(R), jeśli jeszcze nie jest włączona.
Stuknij opcję , a następnie naciśnij przycisk WPS na urządzeniu obsługującym
standard WPS.

32
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi(R) za pomocą numeru PIN funkcji WPS
Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
Znajdź i stuknij opcję Ustawienia & gt; Sieć Wi-Fi.
Włącz funkcję Wi-Fi(R), jeśli jeszcze nie jest włączona.
Stuknij opcję & gt; Kod PIN dla WPS.
Na urządzeniu obsługującym standard WPS wprowadź numer PIN wyświetlony na
Twoim urządzeniu.

Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych
o
o
o

1
2
3
4
5
6

Komórkowe połączenie do transmisji danych można udostępnić innym urządzeniom na
szereg sposobów:
Tethering USB -- komórkowe połączenie do transmisji danych można udostępnić dla
jednego komputera za pomocą przewodu USB.
Tethering Bluetooth(R) -- komórkowe połączenie do transmisji danych można udostępnić
maksymalnie pięciu innym urządzeniom przy użyciu technologii Bluetooth(R).
Przenośny hotspot Wi-Fi(R) -- komórkowe połączenie do transmisji danych można
udostępnić maksymalnie 10 innym urządzeniom, w tym urządzeniom obsługujących
technologię WPS.
Jak udostępnić połączenie danych przez przewód USB
Wyłącz wszystkie połączenia kablowe USB z urządzeniem.
Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB dostarczonego z
urządzeniem.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Tethering i przen. hotspot.
Zaznacz pole wyboru Tethering przez USB, następnie po wyświetleniu monitu
stuknij pozycję OK. Po połączeniu na pasku stanu będzie wyświetlana ikona .
Aby zakończyć udostępnianie połączenia danych, odłącz przewód USB albo usuń
zaznaczenie pola wyboru Tethering przez USB.
Przewód USB nie pozwala jednocześnie udostępnić połączenia danych oraz karty SD
urządzenia.

1
2
3

4
5

Jak udostępnić komórkowe połączenie do transmisji danych innemu urządzeniu
Bluetooth(R)
Upewnij się, że Twoje urządzenie i urządzenie Bluetooth(R) są powiązane.
Twoje urządzenie: Włącz dane mobilne, a następnie zaznacz pole wyboru
Tethering przez Bluetooth na ekranie Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Tethering i przen.
hotspot.
Urządzenie Bluetooth(R): Skonfiguruj urządzenie tak, aby nawiązywało połączenie
z siecią przy użyciu technologii Bluetooth(R). Jeśli urządzeniem jest komputer,
skorzystaj z odpowiednich instrukcji, aby przeprowadzić konfigurację. Jeśli na
urządzeniu działa system operacyjny Android(TM), stuknij ikonę ustawień obok
nazwy powiązanego urządzenia na ekranie Ustawienia & gt; Bluetooth & gt; Powiązane
urządzenia, a następnie zaznacz pole wyboru Dostęp do Internetu.
Twoje urządzenie: Zaczekaj na wyświetlenie ikony na pasku stanu.
Wyświetlenie tej ikony oznacza, że konfiguracja jest zakończona.
Aby zatrzymać udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych,
usuń zaznaczenie pola wyboru Tethering przez Bluetooth.
Pole wyboru Tethering przez Bluetooth jest czyszczone przy każdym wyłączeniu urządzenia
lub funkcji Bluetooth(R).
Więcej informacji o tworzeniu powiązań urządzeń i włączaniu danych komórkowych można
uzyskać w sekcji Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth(R) na stronie 119 i
w sekcji Jak włączyć i wyłączyć transfer danych na stronie 34.

33
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

Jak używać urządzenia jako przenośnego hotspotu Wi-Fi(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Tethering i przen. hotspot.
Stuknij pozycję Ust. przenośnego hotspotu Wi-Fi & gt; Skonfiguruj hotspot Wi-Fi.
Wprowadź informacje Nazwa sieci (SSID).
Stuknij pole Zabezpieczenia, aby wybrać typ zabezpieczeń. Wprowadź hasło, jeśli
jest wymagane.
Stuknij pozycję Zapisz.
Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru Przenośny hotspot Wi-Fi.
Po wyświetleniu monitu stuknij pozycję OK, aby potwierdzić. Po aktywacji
przenośnego hotspotu Wi-Fi(R) na pasku stanu wyświetli się pozycja .
Aby zatrzymać udostępnianie połączenia danych przez sieć Wi-Fi(R), usuń
zaznaczenie pola wyboru Przenośny hotspot Wi-Fi.
Jak umożliwić urządzeniu obsługującemu standard WPS używanie komórkowego
połączenia do transmisji danych
Upewnij się, że urządzenie działa jako przenośny hotspot Wi-Fi(R).
Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
Znajdź i stuknij opcję Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Tethering i przen. hotspot & gt; Ust.
przenośnego hotspotu Wi-Fi.
Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Wykrywalne.
Na ekranie Skonfiguruj hotspot Wi-Fi upewnij się, że hotspot przenośny jest
zabezpieczony hasłem.
Stuknij opcję Przycisk WPS i wykonaj odpowiednie instrukcje. Można też stuknąć
opcję & gt; Kod PIN dla WPS, a następnie wprowadzić numer PIN wyświetlony na
urządzeniu obsługującym standard WPS.
Jak zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny punkt dostępu
Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Tethering i przen. hotspot.
Stuknij pozycję Ust. przenośnego hotspotu Wi-Fi & gt; Skonfiguruj hotspot Wi-Fi.
Wprowadź Nazwa sieci (SSID) sieci.
Stuknij pole Zabezpieczenia, aby wybrać typ zabezpieczeń.
Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
Stuknij pozycję Zapisz.

Kontrola użycia danych
Można nadzorować ilość danych przesyłanych do urządzenia i z niego przez komórkowe
połączenie transmisji danych lub Wi-Fi(R) w ciągu określonego czasu. Przykładowo,
można wyświetlić ilość danych użytych przez poszczególne aplikacje. W przypadku
komórkowego połączenia transmisji danych można też ustawić ostrzeżenia i limity użycia
danych, aby uniknąć dodatkowych opłat.
Dostosowanie ustawień użycia danych pozwoli uzyskać większą kontrolę nad użyciem danych,
jednak nie może zagwarantować zabezpieczenia przed naliczaniem dodatkowych opłat.

1
2
3
4

Jak włączyć i wyłączyć transfer danych
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Wykorzystanie danych.
Wybierz kartę SIM, której używasz do transferu danych.
Przeciągnij suwak obok pozycji Kom. transfer danych, aby włączyć lub wyłączyć
transfer danych.
Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można nawiązywać połączenia WiFi(R), NFC i Bluetooth(R).

34
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

Jak ustawić ostrzeżenie o użytkowaniu danych
Upewnij się, że funkcja transferu danych przez sieć komórkową jest włączona.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Wykorzystanie danych.
Wybierz kartę SIM.
Aby ustawić poziom ostrzeżenia, przeciągnij linię ostrzeżenia na żądaną wartość.
Użytkownik otrzyma powiadomienie z ostrzeżeniem, gdy transfer danych zbliży się
do ustawionego poziomu.
Jak ustawić limit użycia danych przez sieć komórkową
Upewnij się, że funkcja transferu danych przez sieć komórkową jest włączona.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Wykorzystanie danych.
Wybierz kartę SIM.
Zaznacz pole wyboru Ustaw limit komórkowej danych, jeśli nie jest zaznaczone, a
następnie stuknij przycisk OK.
Aby ustawić limit transferu danych przez sieć komórkową, przeciągnij
odpowiednią linię na żądaną wartość.
Gdy poziom transferu danych przez sieć komórkową osiągnie ustawiony limit, transfer danych
w urządzeniu zostanie wyłączony automatycznie.

1
2
3
4
5
6

Jak kontrolować użytkowanie danych komórkowych przez poszczególne aplikacje
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Wykorzystanie danych.
Wybierz kartę SIM.
Znajdź i stuknij żądaną aplikację.
Zaznacz pole wyboru Ogranicz dane w tle.
Aby uzyskać dostęp do ustawień specyficznych dla danej aplikacji (jeśli są
dostępne), stuknij pozycję Wyświetl ustawienia aplikacji i dokonaj żądanych
zmian.
Zmiana ustawień użytkowania danych może spowodować zmianę wydajności
poszczególnych aplikacji.

1
2
3
4

Jak wyświetlić dane przesłane za pomocą sieci Wi-Fi(R)
Na Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Wykorzystanie danych.
Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż użycie sieci Wi-Fi, jeśli
nie jest zaznaczone.
Stuknij kartę Wi-Fi.

Wybieranie karty SIM używanej do transferu danych
Każda z dwóch karty SIM włożonych do urządzenia może obsługiwać transfer danych,
ale do obsługi danych w danym momencie można wybrać tylko jedną kartę SIM. Kartę
SIM, która będzie używana do transferu danych, można wybrać podczas wstępnej
konfiguracji urządzenia. Możliwe jest również określenie karty SIM w późniejszym czasie,
korzystając z menu Ustawienia.
1
2
3

Jak zmienić kartę SIM używaną do transferu danych
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia obsługi 2 kart SIM & gt;
Karta SIM do transferu danych.
Wybierz kartę SIM, której chcesz używać do transferu danych, a następnie stuknij
pozycję OK w celu potwierdzenia.
Aby uzyskać większe szybkości transferu, wybierz kartę SIM obsługującą najszybszą sieć
komórkową (np. 3G lub LTE).

35
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wybieranie sieci komórkowych

o
o
o

Urządzenie obsługuje jednocześnie używanie dwóch różnych sieci. Po włożeniu do
urządzenia dwóch kart SIM można wybrać jedną z poniższych kombinacji trybów
sieciowych:
Jedna sieć LTE i jedna sieć GSM
Jedna sieć WCDMA i jedna sieć GSM
Dwie sieci GSM
Dla każdej karty SIM można ustawić urządzenie na automatyczne przełączanie pomiędzy
sieciami komórkowymi w zależności od tego, które z nich są dostępne na danym
obszarze. Można również ręcznie skonfigurować urządzenie tak, aby uzyskiwało dostęp
do sieci komórkowych działających w konkretnym trybie dla każdej karty SIM, na
przykład WCDMA lub GSM.

1
2
3
4

Jak wybrać tryb sieci
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Sieci komórkowe.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij Tryb sieci, aby wybrać tryb sieci.

1
2
3
4
5
6

Jak wybrać ręcznie inną sieć
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Sieci komórkowe.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Usługodawcy.
Stuknij pozycje Tryb wyszukiwania & gt; Ręcznie.
Wybierz sieć.
W przypadku ręcznego wyboru sieci urządzenie nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy,
gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

1
2
3
4
5

Jak włączyć automatyczny wybór sieci
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Sieci komórkowe.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Usługodawcy.
Stuknij pozycje Tryb wyszukiwania & gt; Automatyczny.

Wirtualne sieci prywatne (VPN)
Za pomocą urządzenia można łączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby z
poziomu sieci publicznej uzyskiwać dostęp do zasobów w zabezpieczonej sieci lokalnej.
Połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych,
którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią
wewnętrzną (na przykład podczas podróży).
Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci.
Niektóre sieci mogą wymagać przesłania certyfikatu zabezpieczeń i zainstalowania go na
urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia
z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub
organizacji.
1
2
3
4
5
6

Jak dodać wirtualną sieć prywatną
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Więcej... & gt; VPN.
Stuknij pozycję .
Wybierz typ sieci VPN, którą chcesz dodać.
Wprowadź ustawienia sieci VPN.
Stuknij pozycję Zapisz.

36
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
1
2

Jak połączyć się z wirtualną siecią prywatną
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Więcej... & gt; VPN.
Na liście dostępnych sieci stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
Wprowadź wymagane informacje.
Stuknij pozycję Połącz.
Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej
Przeciągnij pasek stanu w dół.
Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć
lub wyłączyć.

37
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Synchronizowanie danych w urządzeniu
Synchronizowanie urządzenia z kontami online
Kontakty, pocztę e-mail, zdarzenia kalendarza oraz inne informacje można
synchronizować między urządzeniem i kontami online, na przykład kontami e-mail w
usłudze Gmail(TM) lub Exchange ActiveSync albo kontami w serwisach Facebook(TM),
Flickr(TM) i Twitter(TM). Dane wszystkich kont mogą być synchronizowane automatycznie --
wystarczy włączyć funkcję Synchronizacja automatyczna. Można również ręcznie
synchronizować poszczególne konta.
1
2
3

1
2
1
2
3
4
1
2
3
4

Jak skonfigurować konto online na potrzeby synchronizacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Stuknij pozycje Ustawienia & gt; Dodaj konto, a następnie wybierz konto, które
chcesz dodać.
Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia konta lub zaloguj się, jeśli
masz już konto.
Jak włączyć funkcję autosynchronizacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycje & gt; Ustawienia.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Autosynchronizacja.
Jak ręcznie zsynchronizować zawartość z kontem online
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycje & gt; Ustawienia.
W sekcji Konta wybierz typ konta, a następnie stuknij nazwę konta, z którym
chcesz zsynchronizować zawartość. Zostanie wyświetlona lista elementów, które
można zsynchronizować z kontem.
Zaznacz elementy, które chcesz zsynchronizować.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Synchronizuj teraz.
Jak usunąć konto online
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycje & gt; Ustawienia.
W sekcji Konta wybierz typ konta, a następnie stuknij nazwę konta, które chcesz
usunąć.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Usuń konto.
Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń konto.

Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft(R)
Exchange ActiveSync(R)
Konto Microsoft Exchange ActiveSync umożliwia dostęp do firmowych wiadomości email, terminów kalendarza i kontaktów bezpośrednio na urządzeniu. Po konfiguracji
informacje można znaleźć, korzystając z aplikacji E-mail, Kalendarz i Kontakty.

38
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Jak skonfigurować konto EAS na potrzeby synchronizacji
Upewnij się, że masz dostęp do informacji dotyczących domeny i serwera
udostępnionych przez administratora sieci firmowej.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Dodaj konto & gt; Exchange ActiveSync.
Wprowadź firmowy adres e-mail i hasło.
Stuknij pozycję Dalej. Urządzenie rozpocznie pobieranie informacji o koncie. W
przypadku niepowodzenia wprowadź ręcznie informacje dotyczące domeny i
serwera dla konta, a następnie stuknij pozycję Dalej.
Stuknij pozycję OK, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie
urządzeniem.
Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować z urządzeniem, na przykład
kontakty i wpisy kalendarza.
W razie potrzeby włącz administratora urządzenia, aby zezwolić serwerowi
firmowemu na sterowanie określonymi funkcjami zabezpieczeń urządzenia. Można
na przykład zezwolić serwerowi firmowemu na ustawienie reguł dotyczących haseł
oraz sposobu szyfrowania pamięci.
Po zakończeniu konfiguracji wprowadź nazwę konta firmowego.
Po zmianie hasła logowania konta EAS na komputerze musisz zalogować się ponownie do
konta EAS na urządzeniu.

1
2
3

Jak zmienić ustawienia konta EAS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Stuknij pozycję E-mail, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Ustawienia i wybierz konto EAS, a następnie zmień ustawienia
tego konta odpowiednio do własnych potrzeb.

1
2
3
4

Jak ustawić okres synchronizacji konta EAS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Stuknij pozycję E-mail, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Ustawienia i wybierz konto EAS.
Stuknij pozycję Częstotliwość sprawdzania & gt; Częstotliwość sprawdzania i
wybierz odpowiedni okres.

1
2
3
4

Jak usunąć konto EAS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycje & gt; Ustawienia.
W sekcji Konta stuknij pozycję Exchange ActiveSync, a następnie wybierz konto
EAS, które chcesz usunąć.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Usuń konto.
Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń konto.

Synchronizowanie z programem Outlook(R) za pomocą komputera
Urządzenie można zsynchronizować z kalendarzem i kontaktami z konta programu
Outlook, używając w tym celu aplikacji Kalendarz i Kontakty dostępnych w
oprogramowaniu komputerowym PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
Informacje na temat instalowania programów PC Companion (na komputerze PC) i Sony
Bridge for Mac (na komputerze Apple(R) Mac(R)) można znaleźć w sekcji Narzędzia
komputerowe na stronie 133.

1
2
3

Jak zsynchronizować zawartość z kontaktami programu Outlook za pomocą
komputera
Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub
na komputerze Apple(R) Mac(R) jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
Komputer: otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
Kliknij pozycję Uruchom, aby uruchomić aplikacje Kontakty i Synchronizacja
kontaktów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
synchronizowania urządzenia z kontaktami programu Outlook.

39
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak zsynchronizować zawartość z kalendarzem programu Outlook za pomocą
komputera
Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub
na komputerze Apple(R) Mac(R) jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
Komputer: otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
Kliknij pozycję Uruchom, aby uruchomić aplikacje Kalendarz i Synchronizacja
kalendarza, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
synchronizowania urządzenia z kalendarzem programu Outlook.

40
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia podstawowe
Uzyskiwanie dostępu do ustawień
Ustawienia urządzenia można przeglądać i zmieniać w menu Ustawienia. Menu to jest
dostępne zarówno na ekranie Aplikacje, jak i w panelu szybkich ustawień.
1
2

Jak otworzyć menu ustawień urządzenia z ekranu aplikacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Ustawienia.

1
2

Jak wyświetlić informacje o urządzeniu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Informacje o telefonie.

1
2

Jak aktywować ekran za pomocą trybu Stuknij, aby obudzić
Upewnij się, że włączono tryb Stuknij, aby obudzić. Aby ją włączyć, stuknij pozycje
Ustawienia & gt; Wyświetlacz i zaznacz pole wyboru Stuknij, aby wybudzić.
Dwukrotnie stuknij ekran.
Ta funkcja jest dostępna tylko po ustawieniu parametru Brak opcji Blokada ekranu.

o
1
2

1
2

Jak otworzyć panel szybkich ustawień
Używając dwóch palców, przeciągnij pasek stanu w dół.
Jak wybrać wyświetlane ustawienia w panelu szybkich ustawień
Używając dwóch palców, przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij
pozycję Edytuj.
Dotknij i przytrzymaj ikonę, a następnie przeciągnij i upuść ją w panelu szybkie
ustawienia w celu wyświetlenia.
Jak zmienić rozmieszczenie w panelu szybkich ustawień
Używając dwóch palców, przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij
pozycję Edytuj.
Dotknij ikony i przytrzymaj ją, a następnie przenieś ją w odpowiednie miejsce.

Dźwięk, dzwonki i głośność
Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń przychodzących i powiadomień,
jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo. Można też ustawić
urządzenie w tryb cichy, aby nie dzwoniło, kiedy masz spotkanie.
o

o

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności
Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.
Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimediów za pomocą klawisza
głośności
W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz głośności
w górę lub w dół.

o

Jak przełączyć urządzenie w tryb wibracji
Naciśnij klawisz głośności w dół i przytrzymaj go, aż na pasku stanu pojawi się
ikona .

1

Jak przełączyć urządzenie w tryb cichy
Naciskaj klawisz głośności w dół, aż urządzenie zawibruje, a na pasku stanu
pojawi się ikona .
Naciśnij ponownie klawisz głośności w dół. Na pasku stanu pojawi się ikona

2

.

41
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
1
2
3
4
5

Jak ustawić urządzenie w tryb wibracji i dzwonka
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Dźwięk.
Zaznacz pole wyboru Wibracje podczas dzwonienia.
Jak ustawić dzwonek
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk & gt; Dzwonek telefonu.
Wybierz kartę SIM.
Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na
urządzeniu.
Aby potwierdzić, stuknij pozycję Gotowe.

4

Jak wybrać dźwięk powiadomienia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk & gt; Dźwięk powiadomienia.
Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na
urządzeniu.
Stuknij opcję Gotowe.

1
2
3

Jak włączyć dźwięki klawiszy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Dźwięk.
Zaznacz pole wyboru Dźwięki wybierania numeru oraz Dźwięki przy dotknięciu.

1
2
3

Ochrona karty SIM
Każdą używaną kartę SIM można zablokować i odblokować za pomocą kodu PIN
(Personal Identity Number). Gdy karta SIM jest zablokowana, abonament powiązany z
kartą jest zabezpieczony przed nieprawidłowym wykorzystaniem, co oznacza, że za
każdym razem, gdy urządzenie jest uruchamiane, trzeba wprowadzić kod PIN.
Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN większą liczbę razy niż dozwolona spowoduje
zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking
Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.
1
2
3
4
5

Jak skonfigurować blokadę karty SIM
Z poziomu ekranu głównego stuknij .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Ustaw blokadę SIM.
Wybierz kartę SIM.
Zaznacz pole wyboru Zablokuj kartę SIM.
Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję OK.
Blokada karty SIM jest teraz aktywna i po każdym ponownym uruchomieniu urządzenia będzie
pojawiać się monit o wprowadzenie tej blokady.

1
2
3
4
5

Jak usunąć blokadę karty SIM
Z poziomu ekranu głównego stuknij .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Ustaw blokadę SIM.
Wybierz kartę SIM.
Usuń zaznaczenie pola wyboru Zablokuj kartę SIM.
Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję OK.

1
2
3
4
5
6
7

Jak zmienić kod PIN karty SIM
Na ekranie Ekran główny, stuknij .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Ustaw blokadę SIM.
Wybierz pozycję SIM1 lub SIM2.
Stuknij pozycję Zmień PIN do karty SIM.
Wprowadź stary kod PIN karty SIM i puknij pozycję OK.
Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i puknij pozycję OK.
Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję OK.
42
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM za pomocą kodu PUK
Wprowadź kod PUK i stuknij pozycję
.
Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję
.
.
Ponownie wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję
Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz niepoprawny kod PUK, konieczne będzie skontaktowanie
się z operatorem sieci w celu uzyskania nowej karty SIM.

Używanie wielu kart SIM
Urządzenie działa z jedną z dwóch włożonych kart SIM. Połączenia przychodzące są
odbierane przez obie karty SIM i można wybrać, z którego numeru mają być realizowane
połączenia wychodzące. Zanim można będzie użyć obu kart SIM, należy włączyć karty
SIM w menu ustawień urządzenia. Jeżeli po włączeniu urządzenia obie karty SIM są
zablokowane kodem PIN. można zdecydować się odblokować i używać tylko jednej
karty SIM. Innymi słowy, można obejść jedną zablokowaną kartę SIM.
1
2
3

Jak włączyć lub wyłączyć korzystanie z dwóch kart SIM
Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia obsługi 2 kart SIM.
Dodaj lub usuń zaznaczenie pól wyboru SIM1 oraz SIM2.

1
2
3
4

Jak zmienić nazwę karty SIM
Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia obsługi 2 kart SIM.
Wybierz kartę SIM i wprowadź jej nową nazwę.
Stuknij opcję OK.

1
2
3

1
2
3
4

Jak obejść zablokowaną kartę SIM po zablokowaniu obu kart SIM
Włącz urządzenie i wybierz kartę SIM, którą chcesz odblokować.
Wprowadź odpowiedni kod PIN i stuknij pozycję
. Wybrana karta SIM zostanie
odblokowana.
Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie kodu PIN dla drugiej karty SIM, stuknij
pozycję Pomiń. Pojawi się ekran główny i będzie można rozpocząć używanie
urządzenia z aktywną jedną kartą SIM.
Jak włączyć zablokowaną kartę SIM
Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia obsługi 2 kart SIM.
Wybierz zablokowaną kartę SIM.
Wprowadź odpowiedni kod PIN.
Zablokowaną kartę SIM można również włączyć z poziomu panelu powiadomień.

Ustawienia ekranu
1
2
3
4

Jak dostosować jasność wyświetlacza
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Wyświetlacz & gt; Jasność ekranu.
Usuń zaznaczenie pola wyboru Dostosuj do oświetlenia, jeśli jest zaznaczone.
Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność.
Zmniejszenie poziomu jasności podnosi poziom wydajność baterii.

1
2
3

Jak ustawić wibrację urządzenia przy dotknięciu ekranu
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk.
Zaznacz pole wyboru Wibracje przy dotknięciu. Ekran będzie wibrować przy
stukaniu przycisków ekranowych i niektórych aplikacji.

43
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Wyświetlacz & gt; Uśpienie.
Wybierz jedną z opcji.
Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania

.

Inteligentne podświetlenie
Funkcja inteligentnego podświetlenia sprawia, że ekran pozostaje włączony, dopóki
trzymasz urządzenie w ręce. Dopiero gdy je odłożysz, ekran wyłączy się zgodnie z
ustawieniami usypiania.
1
2
3

Jak włączyć funkcję inteligentnej kontroli podświetlenia
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wyświetlacz & gt; Intel. sterowanie podświet..
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Intel. sterowanie podświet..

Blokada ekranu
Ekran można zablokować na kilka sposobów. Poniżej podany jest poziom zabezpieczeń
dla każdego typu blokady, od najsłabszego do najsilniejszego:
o
o
o
o
o
o

Przeciągnij -- brak ochrony, lecz szybki dostęp do ekranu głównego
Odblokuj Bluetoothem -- odblokowanie urządzenia za pomocą sparowanych urządzeń
Bluetooth
Odblok. za pom. twarzy -- odblokowanie urządzenia, kiedy na nie spojrzysz
Symbol -- narysuj prosty wzór palcem, aby odblokować urządzenie
PIN -- wprowadź przynajmniej czterocyfrowy kod PIN, aby odblokować urządzenie
Hasło -- wprowadź hasło alfanumeryczne, aby odblokować urządzenie
Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go
nie zapamiętasz, być może nie uda się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty
i wiadomości.

1
2
3

Jak zmienić typ blokady ekranu
Na ekranie głównym stuknij ikonę .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Blokada ekranu.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia i wybierz
inny typ blokady ekranu.
Jak odblokować ekran za pomocą funkcji odblokowania Bluetoot(R)
Przed użyciem funkcji odblokowania za pomocą Bluetooth(R) upewnij się, czy używane
urządzenie oraz inne urządzenia Bluetooth(R) są sparowane. Aby uzyskać więcej informacji o
parowaniu, patrz Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth(R) na stronie 119.

1
2
3
4
5

Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycje
Ustawienia & gt; Zabezpieczenia.
Stuknij pozycje Blokada ekranu & gt; Odblokowanie przez Bluetooth.
Stuknij pozycję Dalej i wybierz urządzenie, którego chcesz używać do
odblokowywania ekranu, a następnie stuknij pozycję Dalej.
Wybierz opcję zapasowego odblokowywania ekranu, kiedy nie podłączono
żadnego urządzenia Bluetooth(R).
W innych urządzeniach Bluetooth(R) znajdź i dotknij nazwę urządzenia w pozycjach
Ustawienia & gt; Bluetooth & gt; Powiązane urządzenia. Po wyświetleniu Połączony na
innych urządzeniach Bluetooth(R) natychmiast naciśnij klawisz zasilania urządzenia.
Jeżeli urządzenie odłączono od innych urządzeń Bluetooth(R), konieczne będzie odblokowanie
ekranu za pomocą kodu PIN lub wzoru.

44
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak skonfigurować funkcję Face Unlock
Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno ikonę & gt; Ustawienia & gt; Zabezpieczenia
& gt; Blokada ekranu.
Stuknij pozycję Face Unlock i postępuj zgodnie z instrukcjami w urządzeniu w
celu wykonania zdjęcia swojej twarzy.
Po pomyślnym zrobieniu zdjęcia stuknij pozycję Kontynuuj.
Wybierz alternatywną metodę odblokowywania i postępuj zgodnie z instrukcjami
w urządzeniu, aby zakończyć konfigurację.
Najlepsze rezultaty można uzyskać, wykonując zdjęcie twarzy wewnątrz budynku w miejscu
dobrze oświetlonym, lecz nie za jasnym, trzymając urządzenie na poziomie oczu.

1
2

Jak odblokować ekran za pomocą funkcji Face Unlock
Włącz ekran.
Patrz na urządzenie pod tym samym kątem, jak podczas wykonywania zdjęcia do
funkcji Face Unlock.
Jeśli funkcji Face Unlock nie uda się rozpoznać Twojej twarzy, będzie konieczne
odblokowanie ekranu za pomocą alternatywnej metody odblokowywania.

1
2
3

Jak utworzyć wzór blokady ekranu
Na ekranie głównym stuknij ikonę .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Blokada ekranu
& gt; Wzór.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.
Jeśli wzór odblokowania rysowany na ekranie zostanie odrzucony pięć razy z rzędu, będzie
można albo odczekać 30 sekund i spróbować ponownie, albo, o ile ma się konto Google
skonfigurowane na urządzeniu, wprowadzić informacje o tym koncie (nazwę użytkownika i
hasło) w celu odblokowania urządzenia.

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

Jak zmienić wzór blokady ekranu
Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Blokada ekranu.
Narysuj wzór odblokowania ekranu.
Stuknij pozycję Wzór i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
urządzenia.
Jak utworzyć kod PIN odblokowania ekranu
Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje & gt; Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt;
Blokada ekranu & gt; Kod PIN.
Wprowadź cyfrowy kod PIN.
W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
Stuknij pozycję Kontynuuj.
Wprowadź ponownie i potwierdź kod PIN.
W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
Stuknij pozycję OK.
Jak utworzyć hasło blokady ekranu
Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno & gt; Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt;
Blokada ekranu & gt; Hasło.
Wprowadź hasło.
W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
Stuknij pozycję Kontynuuj.
Wprowadź ponownie i potwierdź hasło.
W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
Stuknij pozycję OK.

45
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Jak wyświetlać powiadomienia z poziomu ekranu blokady
Na ekranie blokady przeciągnij pasek stanu w dół.
Stuknij powiadomienie, które chcesz wyświetlić.
Z poziomu blokady można wyświetlać powiadomienia tylko, kiedy ekran jest w trybie
Przeciąganie.

Ustawienia języka
Dla urządzenia można wybrać domyślny język, który potem można w razie potrzeby
zmienić. Oprócz tego można zmienić język wprowadzanego tekstu. Więcej informacji
można znaleźć w sekcji Personalizowanie klawiatury smartfona Xperia(TM)
na stronie 53.
1
2
3
4

Jak zmienić język
Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Język i wprowadzanie & gt; Język.
Wybierz jedną z opcji.
Stuknij pozycję OK.
Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij
pozycję . Następnie wybierz tekst obok ikony
i wybierz pierwszą pozycję w menu, które
zostanie otwarte. Możesz teraz wybrać inny język.

Data i godzina
Urządzenie umożliwia zmianę daty i godziny.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5

Aby ustawić datę ręcznie
Na ekranie Ekran główny, stuknij .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Data i godzina.
Usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczna data i godzina, jeśli jest
zaznaczone.
Stuknij pozycję Ustaw datę.
Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować datę.
Stuknij pozycję Ustaw.
Jak ręcznie ustawić godzinę
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Data i godzina.
Usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczna data i godzina, jeśli jest
zaznaczone.
Stuknij pozycję Ustaw godzinę.
Przewiń palcem w górę lub w dół, aby ustawić godzinę i minuty.
Przewiń palcem w górę, aby zmienić AM na PM i na odwrót.
Stuknij pozycję Ustaw.
Jak ustawić strefę czasową
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Data i godzina.
Usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczna strefa czasowa, jeśli jest
zaznaczone.
Stuknij pozycję Wybierz strefę czasową.
Wybierz jedną z opcji.

X-Reality(TM) for mobile
Technologia X-Reality(TM) for mobile firmy Sony zwiększa jakość wyświetlania zrobionych
zdjęć i nagrań wideo, dzięki czemu obrazy są wyraźniejsze, ostrzejsze i bardziej

46
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

naturalne. Domyślnie technologia ta jest włączona, ale można ją wyłączyć, aby
zmniejszyć zużycie baterii.
1
2
3

Jak włączyć funkcję X-Reality(TM) for mobile
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wyświetlacz & gt; Ulepszanie obrazu.
Stuknij przycisk radiowy X-Reality for mobile, jeżeli nie jest jeszcze wybrany.

Tryb Super-vivid
Tryb Super-vivid firmy Sony wzmacnia i zwiększa nasycenie kolorów, zwiększając
kontrast i ostrość.
1
2
3

Jak włączyć tryb Super-vivid
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wyświetlacz & gt; Ulepszanie obrazu.
Stuknij przycisk radiowy Tryb superżywych kolorów, jeżeli nie jest jeszcze
wybrany.

Poprawianie jakości dźwięku
Dźwięk urządzenia można poprawić, ręcznie włączając poszczególne ustawienia
dźwięku, takie korektor graficzny i dźwięk przestrzenny. Włączenie funkcji Dynamiczny
normalizator umożliwia zminimalizowanie różnic głośności pomiędzy utworami
muzycznymi lub wideo. Ponadto można odtwarzać dźwięk w wysokiej rozdzielczości,
używając zwykłych słuchawek (podłączonych za pośrednictwem gniazda słuchawek) lub
podłączając urządzenie do konwertera cyfrowo-analogowego/wzmacniacza (DAC/Amp)
bezprzewodowo lub za pomocą kabla podłączonego do portu micro USB urządzenia.
1
2
3
1
2
3
4
5

Jak ręcznie poprawić jakość dźwięku
Na ekranie głównym stuknij .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk & gt; Ustawienia dźwięku.
Zaznacz pole wyboru ClearAudio+.
Jak ręcznie dostosować ustawienia dźwięku
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk & gt; Ustawienia dźwięku.
Usuń zaznaczenie pola wyboru ClearAudio+, jeśli jest zaznaczone.
Stuknij Efekty dźwiękowe & gt; Korektor graf..
Dostosuj ustawienia dźwięku, przeciągając przyciski pasma częstotliwości w górę
lub w dół.
Ręczne dostosowanie ustawień dźwięku nie wpływa na aplikacje do komunikacji głosowej. Na
przykład jakość dźwięku w trakcie połączeń głosowych nie ulegnie zmianie.

1
2
3

Jak zminimalizować różnice w głośności przy użyciu funkcji Dynamiczny normalizator
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk & gt; Ustawienia dźwięku.
Zaznacz pole wyboru Dynamiczny normalizator.

Dźwięk w wysokiej rozdzielczości
Dostępne są różne sposoby odsłuchiwania utworów muzycznych i materiałów wideo z
dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości:
o
o

Podłącz słuchawki do urządzenia, używając zwykłego gniazdka słuchawek.
Użyj portu micro USB i obsługiwanego kabla, aby przesłać dźwięk do konwertera
cyfrowo-analogowego/wzmacniacza (DAC/Amp) i podłącz do niego słuchawki lub
głośniki. Aby uzyskać dźwięk o znacznie wyższej jakości, można użyć na przykład
przenośnego DAC/wzmacniacza słuchawkowego Sony PHA-2 albo stereofonicznego
wzmacniacza dźwięku Sony TA-A1ES.
47
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o
o

Użyj portu micro USB i obsługiwanego kabla, aby przesłać dźwięk do konwertera
cyfrowo-analogowego/wzmacniacza (DAC/Amp) i podłącz urządzenie do domowego
systemu audio (za pośrednictwem wzmacniacza systemu).
Przesyłaj dźwięk za pośrednictwem transmisji strumieniowej (bezprzewodowo lub
poprzez kabel micro USB) z urządzenia do uniwersalnego systemu wzmacniacza DAC/
głośników, takiego jak głośnik Bluetooth(R) o wysokiej rozdzielczości Sony SRS-X9 Ultra
Premium.
Można również przesyłać muzykę bezprzewodowo do niektórych urządzeń DAC/amp, takich
jak Sony MAP-S1, używając przykładowo technologii Bluetooth(R), Wi-Fi(R) lub DLNA.

1
2

Aby odtwarzać dźwięk w wysokiej rozdzielczości korzystając wyłącznie ze słuchawek
Podłącz słuchawki do urządzenia, za pośrednictwem gniazdka słuchawek.
Używając odpowiedniej aplikacji urządzenia, włącz odtwarzanie pliku audio lub
wideo, którego chcesz słuchać w wysokiej rozdzielczości.
Dźwięk odtwarzany za pośrednictwem gniazda słuchawek jest domyślnie odtwarzany w
wysokiej rozdzielczości i nie trzeba zmieniać żadnych ustawień. Konwerter cyfrowoanalogowy wbudowany w urządzenie konwertuje dźwięk na format analogowy.

1
2
3
4

5
6

Aby odtwarzać dźwięk w wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem portu micro USB
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk & gt; Ustawienia dźwięku.
Zaznacz pole wyboru Dźwięk wys. roz. przez USB.
Używając kabla USB podłącz urządzenie do jednego z poniższych typów
urządzeń:
o
przenośny konwerter cyfrowo-analogowy/wzmacniacz (DAC/
amp), jak na przykład przenośny DAC/wzmacniacz słuchawkowy
o wysokiej rozdzielczości Sony PHA-2.
o
odtwarzacz/wzmacniacz o wysokiej rozdzielczości domowego
systemu rozrywkowego/audio (DAC/amp), jak na przykład Sony
MAP-S1 lub Sony TA-A1ES.
Upewnij się, że wzmacniacz podłączono do głośników lub słuchawek.
Używając odpowiedniej aplikacji urządzenia, włącz odtwarzanie pliku audio lub
wideo, którego chcesz słuchać w wysokiej rozdzielczości.
Można również przesyłać muzykę bezprzewodowo do niektórych konwerterów DAC/
wzmacniaczy, takich jak Sony MAP-S1, używając przykładowo technologii Bluetooth(R), Wi-Fi(R)
lub DLNA.

Eliminacja zakłóceń
Urządzenie obsługuje współpracę z zestawami słuchawkowymi wyposażonymi w funkcję
eliminacji zakłóceń. Po podłączeniu do urządzenia zestawu słuchawkowego z funkcją
eliminacji zakłóceń można otrzymać dużo lepszą jakość dźwięku, na przykład podczas
słuchania muzyki w hałaśliwym środowisku (w autobusie, pociągu lub samolocie).
Funkcja ta umożliwia również uzyskanie cichego otoczenia do pracy lub nauki.
Aby uzyskać optymalne działanie, zaleca się używanie zestawów słuchawkowych firmy Sony.

48
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak korzystać z zestawu słuchawkowego redukującego szumy
Podłącz zestaw słuchawkowy redukujący szumy do urządzenia.
Na ekranie głównym stuknij pozycje & gt; Ustawienia & gt; Dźwięk & gt; Ustawienia
dźwięku & gt; Eliminacja hałasu, i przeciągnij w prawo suwak obok opcji Eliminacja
hałasu.
Jeśli chcesz, aby funkcja Eliminacja hałasu była włączona tylko podczas
odtwarzania muzyki lub wideo albo kiedy ekran jest aktywny, zaznacz pole wyboru
Tryb oszczędzania energii.
Jeśli chcesz, aby funkcja Eliminacja hałasu była włączona przez cały czas, kiedy
zestaw słuchawkowy jest podłączony, usuń zaznaczenie pola wyboru Tryb
oszczędzania energii.
Zestaw słuchawkowy redukujący szumy może nie być dołączony do urządzenia przy zakupie.
Po podłączeniu po raz pierwszy zestawu słuchawkowego redukującego szumy do urządzenia
można także wybrać typ zestawu słuchawkowego, przeciągając w dół pasek stanu, aby
otworzyć panel Powiadomienie, a następnie stukając pozycję Słuchawki podłączone.

1
2
3
4

Jak dostosować ustawienia do miejsca, w którym występują zakłócenia
Upewnij się, że urządzenie jest połączone z zestawem słuchawkowym z funkcją
eliminacji zakłóceń.
Na ekranie głównym stuknij .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Dźwięk & gt; Ustawienia dźwięku & gt; Eliminacja
hałasu & gt; Hałaśliwe otoczenie.
Wybierz odpowiedni typ hałaśliwego środowiska, a następnie stuknij pozycję OK.

49
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wprowadzanie tekstu
Klawiatura ekranowa
Tekst można wprowadzać przy użyciu ekranowej klawiatury QWERTY, stukając
poszczególne litery lub przesuwając palec do kolejnych liter bez odrywania go od ekranu
(funkcja pisania przeciągnięciami). Klawiatura ekranowa jest też dostępna w mniejszym
rozmiarze dostosowanym do wpisywania tekstu za pomocą jednej ręki.
W ustawieniach klawiatury można wybrać do trzech języków. Po rozpoczęciu pisania
klawiatura będzie sama wykrywała język i na bieżąco podawała propozycje wyrazów.
Niektóre aplikacje, na przykład te do obsługi poczty e-mail i wiadomości SMS,
automatycznie otwierają klawiaturę ekranową.

1 Usuwanie znaku przed kursorem.
2 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.
3 Wprowadzanie spacji.
4 Personalizowanie klawiatury. Ten klawisz znika po spersonalizowaniu klawiatury.
5 Wyświetlanie liczb i symboli. Aby uzyskać dostęp do jeszcze większego zestawu symboli, stuknij ikonę
.
6 Przełączanie między małymi , dużymi
i samymi dużymi
ten klawisz daje dostęp do dodatkowych znaków.

literami. W przypadku niektórych języków

o

Jak wyświetlić klawiaturę ekranową, aby wprowadzić tekst
Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu.

o

Jak korzystać z klawiatury ekranowej w orientacji poziomej
Po wyświetleniu klawiatury ekranowej obróć urządzenie na bok.
W celu włączenia orientacji poziomej w niektórych aplikacjach należy dostosować ustawienia.

1
2

o

Jak wprowadzać tekst znak po znaku
Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
Aby wprowadzić odmianę znaku, dotknij zwykłego znaku na klawiaturze i
przytrzymaj go w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji, a następnie wybierz
pozycję na liście. Na przykład aby wprowadzić literę ,,é", dotknij litery ,,e" i
przytrzymaj ją do czasu wyświetlenia innych opcji, a następnie, trzymając palec
przyciśnięty do klawiatury, przesuń go w celu wybrania pozycji ,,é".
Jak wprowadzić kropkę
Po wprowadzeniu wyrazu stuknij dwukrotnie spację.

50
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak wprowadzać tekst za pomocą funkcji pisania przeciągnięciami
Po wyświetleniu klawiatury ekranowej przesuwaj palec od litery do litery, aby
utworzyć żądany wyraz.
Po zakończeniu wpisywania słowa podnieś palec. Sugerowany wyraz pojawi się
na podstawie wskazanych liter.
Jeśli słowo, którego chcesz użyć, się nie pojawi, stuknij pozycję , aby wyświetlić
inne opcje i wybierz żądaną. Jeśli żądana opcja się nie pojawi, usuń całe słowo i
ponownie wybierz wyraz lub wpisz go, stukając każdą literę osobno.

1
2
3

Jak zmienić ustawienia Pisanie przeciągnięciami
Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia klawiatury.
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję pisania przeciągnięciami, zaznacz pole wyboru
Pisanie przeciągnięciami lub usuń jego zaznaczenie.

1
2
3

Jak używać klawiatury jednoręcznej
Otwórz klawiaturę ekranową w trybie pionowym, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Klaw. do obsługi jedną ręką.
Aby przenieść klawiaturę jednoręczną na lewą lub prawą stronę ekranu, stuknij
lub .
pozycję
Aby ponownie używać pełnej klawiatury ekranowej, stuknij pozycję

.

Klawiatura telefonu
Klawiatura telefonu jest zbliżona do standardowej klawiatury telefonicznej o 12
klawiszach. Udostępnia ona opcję predykcyjnego wprowadzania tekstu i metodę
kolejnych naciśnięć. Metodę wprowadzania tekstu na klawiaturze telefonu można
określić w ustawieniach klawiatury. Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie w pozycji
pionowej.

1 Wybieranie opcji wprowadzania tekstu. Tekst można wpisywać, jednokrotnie stukając poszczególne znaki
i korzystając z podpowiedzi wyrazów albo stukając każdy klawisz tak długo, aż zostanie wybrany właściwy
znak.
2 Usuwanie znaku przed kursorem.
3 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.
4 Wprowadzanie spacji.
5 Wyświetlanie symboli i buziek.
6 Wyświetlanie liczb.
7 Zmiana wielkości liter i włączanie funkcji Caps lock.

1
2
3

Jak otworzyć klawiaturę telefonu po raz pierwszy
Stuknij pole wprowadzania tekstu, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia klawiatury.
Stuknij pozycję Klawiatura w pionie, a następnie wybierz opcję Klawiatura
telefonu.

51
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

o

o

1
2

Jak wpisywać tekst za pomocą klawiatury telefonu
Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , aby napisać słowo,
stukaj każdy klawisz litery tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą
literą na klawiszu. Stuknij słowo, które się pojawi, lub stuknij pozycję
, aby
wyświetlić więcej opcji i wybrać słowo z listy.
Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , stuknij klawisz ekranowy
ze znakiem, który chcesz wprowadzić. Stukaj ten przycisk do momentu wybrania
odpowiedniego znaku. Następnie wykonaj te same czynności, aby wprowadzić
kolejne znaki.
Jak wprowadzać liczby za pomocą klawiatury telefonu
Gdy klawiatura telefonu jest wyświetlana, stuknij pozycję
klawiatura numeryczna telefonu.

. Zostanie wyświetlona

Jak wstawiać symbole i buźki za pomocą klawiatury telefonu
. Zostanie
Gdy klawiatura telefonu jest wyświetlana, stuknij pozycję
wyświetlona siatka symboli i buziek.
Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić więcej opcji. Stuknij symbol lub
buźkę, aby ją wybrać.

Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego
Zamiast wpisywania poszczególnych wyrazów podczas wprowadzania tekstu możesz
skorzystać z funkcji wprowadzania głosowego. Po prostu wypowiedz wyrazy, które
chcesz wprowadzić. Wprowadzanie głosowe to eksperymentalna technologia Google(TM)
dostępna tylko dla niektórych języków i regionów.
1
2
3
4

1
2
3
4

Jak włączyć wprowadzanie głosowe
Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie pozycję Ustawienia klawiatury.
Zaznacz pole wyboru Klawisz wpis. głosow. Google.
Stuknij pozycję , aby zapisać ustawienia. Na klawiaturze ekranowej zostanie
wyświetlona ikona mikrofonu .
Jak wprowadzić tekst za pomocą wprowadzania głosowego
Otwórz klawiaturę ekranową.
Stuknij pozycję . Po wyświetleniu symbolu zacznij mówić, aby wprowadzić
tekst.
Po zakończeniu stuknij ponownie pozycję . Zostanie wyświetlony sugerowany
tekst.
W razie potrzeby przeprowadź ręczną edycję tekstu.
Aby wyświetlić klawiaturę i wprowadzić tekst ręcznie, stuknij pozycję

.

Edytowanie tekstu
Wpisywany tekst można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać. Dostęp do narzędzi
edytowania można uzyskać dwukrotnie stukając wprowadzony tekst. Narzędzia
edytowania zostają wówczas udostępnione za pośrednictwem paska aplikacji.

Pasek aplikacji

1

Zamknięcie paska aplikacji

52
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

2

Zaznaczenie całego tekstu

3

Wycięcie tekstu

4

Skopiowanie tekstu

5

Wklejenie tekstu

Ikona

1
2
o

1
2

pojawia się tylko wtedy, gdy w schowku znajduje się tekst.

Zaznaczanie tekstu
Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst. Stuknięte
słowo zostanie wyróżnione za pomocą uchwytów po obu stronach.
Przeciągnij uchwyty w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć więcej tekstu.
Korzystanie z lupy
Podczas wprowadzania tekstu stuknij i przytrzymaj pole tekstowe, aby wyświetlić
powiększony tekst i umieścić kursor w żądanym miejscu pola tekstowego.
Jak edytować tekst
Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst, aby
wyświetlić pasek aplikacji.
Zaznacz tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie
zmiany za pomocą narzędzi paska aplikacji.

Personalizowanie klawiatury smartfona Xperia(TM)
Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej można uzyskiwać
dostęp do ustawień klawiatury i różnych ustawień wprowadzania tekstu w celu
dostosowania opcji języków używanych do pisania, funkcji przewidywania i poprawiania
tekstu. W celu rozpoznawania stylu pisma użytkownika klawiatura może wykorzystywać
tekst wprowadzany w wiadomościach lub innych aplikacjach. Dostępny jest też
przewodnik po personalizacji, który przeprowadza przez najbardziej podstawowe
ustawienia, aby pomóc w szybszym przystąpieniu do pisania.
1
2
3
4
1
2

Jak uzyskać dostęp do ustawień klawiatury ekranowej
Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia klawiatury i zmień
ustawienia w odpowiedni sposób.
Aby dodać język wprowadzania tekstu, stuknij pozycję Języki wpisywania tekstu i
zaznacz odpowiednie pola wyboru.
Stuknij pozycję OK, aby potwierdzić.
Jak używać własnego stylu pisania
Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje Ustawienia klawiatury & gt; Używaj
mojego stylu pisania i wybierz źródło.
Jak wybrać wariant układu klawiatury
Warianty układu klawiatury ekranowej mogą być niedostępne dla niektórych języków pisanych.

1
2
3
4
5

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia klawiatury.
Stuknij pozycję Języki wpisywania tekstu, a następnie stuknij pozycję
.
Wybierz wariant układu klawiatury.
Stuknij pozycję OK, aby potwierdzić.

53
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Łączenie
Nawiązywanie połączeń
W celu wykonania połączenia można ręcznie wprowadzić numer telefonu, stuknąć
numer zapisany na liście kontaktów lub stuknąć numer telefonu w widoku rejestru
połączeń. Można również użyć funkcji szybkiego wybierania, aby odnaleźć numery na
liście kontaktów lub w rejestrze połączeń. Aby nawiązać połączenie wideo, można użyć
znajdującej się na urządzeniu aplikacji Hangouts(TM) do komunikacji błyskawicznej i
czatów wideo. Patrz Komunikacja błyskawiczna i czat wideo na stronie 72.

1
2

Usuwanie numeru

6

Panel wybierania numeru

7

Wyświetlanie innych opcji

8

Przycisk nawiązywania połączenia

9

1
2
3
4

Wyświetlanie wszystkich grup kontaktów zapisanych na urządzeniu

5

4

Wyświetlanie ulubionych kontaktów

4

1
2
3

Wyświetlanie wpisów rejestru połączeń

3

1
2
3

Otwieranie listy kontaktów

Ukrywanie lub wyświetlanie klawiatury telefonu

Jak nawiązać połączenie przez wybranie numeru
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Telefon.
Wprowadź numer rozmówcy i stuknij .
Jak nawiązywać połączenia za pomocą szybkiego wybierania
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Telefon.
Za pomocą panelu numerycznego wprowadź litery lub cyfry odpowiadające
kontaktowi, do którego chcesz zadzwonić. W trakcie wprowadzania kolejnych liter
lub cyfr pojawia się lista możliwych dopasowań.
Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.
Wykonywanie połączeń międzynarodowych
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Telefon.
Dotknij pozycji 0 i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku ,,+".
Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer
telefonu, a następnie stuknij .
54
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak dodać numer telefonowania bezpośredniego do ekranu głównego
Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie
zacznie wibrować i pojawi się menu dostosowywania.
W menu dostosowywania stuknij kolejno pozycje Aplikacje & gt; Skróty.
Przewiń listę aplikacji i wybierz pozycję Telefonowanie bezpośrednie.
Wybierz kontakt i numer, którego chcesz używać jako numeru telefonowania
bezpośredniego.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu
Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na
ekranach urządzeń Twoich rozmówców.
1
2
3
4

Jak pokazać lub ukryć numeru telefonu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycje Ustawienia dodatkowe & gt; Identyfikacja rozmówcy.

Odbieranie połączeń
Jak odebrać połączenie

Jak odrzucić połączenie

o

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego
W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

Korzystanie z automatycznej sekretarki
Automatyczna sekretarka w urządzeniu umożliwia odbieranie połączeń w czasie, kiedy
użytkownik jest zajęty lub nie może odebrać telefonu. Można włączyć funkcję
automatycznej sekretarki i określić, ile sekund ma czekać przed automatycznym
odebraniem połączenia. Można także ręcznie przekierowywać połączenia do
automatycznej sekretarki, kiedy nie ma się czasu, żeby je odebrać. Dostęp do
wiadomości pozostawionych na automatycznej sekretarce można uzyskać bezpośrednio
z urządzenia.
Przed rozpoczęciem korzystania z automatycznej sekretarki należy nagrać wiadomość
powitalną.

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Jak nagrać wiadomość powitalną dla automatycznej sekretarki
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycje Automatyczna sekretarka & gt; Powitania.
Stuknij pozycję Nagraj nowe powitanie i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Jak włączyć automatyczną sekretarkę
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń.
Wybierz kartę SIM i stuknij pozycję Automatyczna sekretarka.
Zaznacz pole wyboru Automatyczna sekretarka.
Jeśli nie ustawi się czasu, po jakim połączenie ma być odbierane przez automatyczną
sekretarkę, zostanie użyta wartość domyślna.

55
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

Jak odrzucić połączenie z przekierowaniem do automatycznej sekretarki
Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, przeciągnij w górę ikonę Opcje reakcji, a
następnie wybierz pozycję Odrzuć i włącz Automat. sekretarkę.

1
2
3
4
5
6

Jak ustawić opóźnienie automatycznego odbierania
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń.
Wybierz kartę SIM i stuknij pozycję Automatyczna sekretarka.
Stuknij pozycję Odbieraj po.
Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować czas.
Stuknij pozycję Gotowe.

1
2
3
4
5

Jak odsłuchać wiadomości z automatycznej sekretarki
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycje Automatyczna sekretarka & gt; Wiadomości.
Wybierz wiadomość głosową, którą chcesz odsłuchać.
Wiadomości z automatycznej sekretarki można także odsłuchiwać bezpośrednio z rejestru
połączeń, stukając ikonę .

Odrzucanie połączenia z wysłaniem wiadomości tekstowej
Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z wysłaniem wiadomości tekstowej. Po
odrzuceniu połączenia z wysłaniem wiadomości jest ona automatycznie wysyłana do
dzwoniącego i zapisywana w rozmowie z kontaktem w aplikacji Wiadomości.
Można wybrać jedną z predefiniowanych wiadomości zapisanych na urządzeniu albo
utworzyć nową wiadomość. Można również utworzyć własne spersonalizowane
wiadomości, edytując predefiniowane szablony.
1
2

1
2

1
2
3
4

Jak odrzucić połączenie z wysłaniem wiadomości SMS
Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, przeciągnij w górę ikonę Opcje reakcji, a
następnie stuknij pozycję Odrzuć i wyślij wiadomość.
Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję i wpisz nową
wiadomość.
Jak odrzucić drugie połączenie z wysłaniem wiadomości SMS
Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij pozycję
Odrzuć i wyślij wiadomość w górę.
Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję i wpisz nową
wiadomość.
Jak edytować wiadomość tekstową wysyłaną przy odrzucaniu połączeń
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń & gt; Ogólne & gt;
Odrzuć połączenie i wyślij wiadomość.
Stuknij wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.
Stuknij pozycję OK.

Inteligentna obsługa połączeń
o
o
o

Funkcja inteligentnej obsługi połączeń umożliwia Ci reagowanie na połączenia
przychodzące bez dotykania ekranu. Po aktywowaniu jej możesz:
odbierać połączenia przez przyłożenie urządzenia do ucha,
odrzucać połączenia przez potrząśnięcie urządzeniem,
wyłączać dzwonek przez obrócenie urządzenia ekranem do dołu.

56
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak włączyć szybką obsługę połączeń
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Personalizacja & gt; Ruch.
Stuknij pozycję Intelig. obsługa połączeń.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Intelig. obsługa połączeń.

Połączenia w toku

1

Wprowadzanie cyfr podczas rozmowy

2

Włączanie głośnika w trakcie rozmowy

3

Zawieszanie bieżącego połączenia lub wznawianie połączenia

4

Otwieranie listy kontaktów

5

Wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy

6

Kończenie połączenia

o

Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia
Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

o

Jak uaktywnić ekran podczas rozmowy
Naciśnij krótko klawisz .

Korzystanie z rejestru połączeń
W rejestrze połączeń można wyświetlić połączenia nieodebrane
i wybrane .
1
2
1
2
3

, odebrane

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia
Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona
Przeciągnij pasek stanu w dół.
Stuknij pozycję Nieodebrane połączenie.

.

Jak zadzwonić na numer z rejestru połączeń
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Telefon. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w
górnej części ekranu.
Aby zadzwonić na numer bezpośrednio, stuknij ten numer. Jeśli chcesz edytować
numer przed wykonaniem połączenia, dotknij i przytrzymaj dany numer,
a następnie stuknij pozycję Edytuj numer przed połączeniem.
Połączenie z numerem można też nawiązać przez stuknięcie kolejno pozycji

& gt; Oddzwoń.

57
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

3
4
5

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Telefon. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w
górnej części ekranu.
Dotknij i przytrzymaj numer, a następnie stuknij pozycję Dodaj do kontaktów.
Stuknij żądany kontakt lub stuknij pozycję Utwórz nowy kontakt.
Poddaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i stuknij pozycję Gotowe.

1
2
3

Jak ukryć rejestr połączeń
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Telefon.
Stuknij pozycję & gt; Ukryj rejestr połączeń.

1
2

Przekazywanie połączeń
Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania. Można
również przekazywać na kartę SIM 2 połączenia przychodzące na kartę SIM 1, kiedy
karta SIM 1 jest nieosiągalna i na odwrót. Ta funkcja nosi nazwę dostępności dwóch kart
SIM. Trzeba ją włączyć ręcznie.
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
1
2
3

Jak przekierowywać połączenia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Przekierowywanie połączeń i wybierz odpowiednią opcję.
Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie
stuknij pozycję Włącz.
Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Przekierowywanie połączeń.
Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję Wyłącz.
Jak włączyć funkcję dostępności dwóch kart SIM
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Ustawienia obsługi 2 kart SIM & gt; Dost. pod.
karty SIM.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Dost. pod. karty SIM.

Ograniczanie połączeń
Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre) można
zablokować. W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można także
ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego. Aby
zablokować konkretny numer, należy odwiedzić usługę Google Play(TM) i pobrać z niej
aplikację, która to umożliwia.
1
2
3
4
5

Jak zablokować połączenia przychodzące lub wychodzące
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Blokowanie połączeń i wybierz odpowiednią opcję.
Wprowadź hasło i stuknij pozycję Włącz.
Przy pierwszej konfiguracji blokowania połączeń należy wprowadzić hasło, aby włączyć
funkcję blokowania połączeń. Należy używać tego samego hasła do edycji ustawień
blokowania połączeń w późniejszym czasie.

58
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

6

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Numery wybierania stałego.
Aby włączyć wybieranie stałe, wybierz pozycję Włącz ustalone numery. Aby
wyłączyć wybieranie stałe, wybierz pozycję Wyłącz ustalone numery.
Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję OK.

1
2
3
4

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycje Numery wybierania stałego & gt; Numery wybierania stałego.

1
2
3
4
5
6
7

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycje Numery wybierania stałego & gt; Zmień PIN2.
Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję OK.
Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję OK.
Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję OK.

1
2
3
4
5

Wiele połączeń
W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele
połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego
połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.
1
2
3
4
5

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Ustawienia dodatkowe.
Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję
Połączenia oczekujące.

o

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie
Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij pozycję
w prawo.

o

Jak odrzucić drugie połączenie
Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę
w lewo.

1
2

Jak nawiązać drugie połączenie
Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję .
Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję . Pierwsze połączenie zostanie
zawieszone.

o

Jak odebrać trzecie połączenie i zakończyć trwające połączenie
Kiedy nadejdzie trzecie połączenie, stuknij pozycję Zakończ to poł. i odbierz.

o

Jak odrzucić trzecie połączenie
Kiedy nadejdzie trzecie połączenie, stuknij pozycję Odrzuć poł. przychodzące.

59
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

Jak przełączać się między wieloma połączeniami
Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, stuknij
pozycję Przełącz na to połączenie.

Połączenia konferencyjne
Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż
jedną osobą.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat liczby uczestników, których można dodać do
konferencji telefonicznej, skontaktuj się z operatorem sieci.

1
2
3
4
1
2
3

1
2
o

Jak nawiązać połączenie konferencyjne
Podczas trwającej rozmowy stuknij .
Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję . Pierwszy rozmówca
zostaje zawieszony.
Stuknij pozycję , aby dodać drugiego uczestnika do połączenia
konferencyjnego.
Powtórz kroki od 1 do 3, aby dodać kolejnych uczestników.
Jak odbyć prywatną rozmowę z uczestnikiem połączenia konferencyjnego
Podczas trwającej rozmowy konferencyjnej stuknij pozycję Zarządzaj
połączeniem konferencyjnym.
Stuknij numer telefonu uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną
rozmowę.
Aby zakończyć prywatną rozmowę i powrócić do połączenia konferencyjnego,
stuknij pozycję .
Jak rozłączyć uczestnika rozmowy konferencyjnej
Podczas trwającej rozmowy konferencyjnej stuknij pozycję Zarządzaj
połączeniem konferencyjnym.
obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.
Stuknij przycisk
Jak zakończyć połączenie konferencyjne
Podczas połączenia konferencyjnego stuknij pozycję Zakończ połączenie
konferencyjne.

Poczta głosowa
Jeżeli Twój abonament obejmuje usługę poczty głosowej, osoby dzwoniące mogą
pozostawiać dla Ciebie wiadomości głosowe, gdy nie możesz odebrać połączeń. Numer
usługi poczty głosowej jest zazwyczaj zapisany na karcie SIM. Jeśli tak nie jest, możesz
go uzyskać od operatora sieci i wprowadzić ręcznie.

5
6

Jak skonfigurować pocztę głosową
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia połączeń.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij kolejno pozycje Poczta głosowa & gt; Ustawienia poczty głosowej & gt; Numer
poczty głosowej.
Wprowadź numer poczty głosowej.
Stuknij pozycję OK.

1
2
3

Jak wywołać usługę poczty głosowej
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
Znajdź i stuknij pozycję Telefon.
Dotknij cyfry 1 i przytrzymaj ją.

1
2
3
4

.

60
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Połączenia alarmowe
Urządzenie obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów
można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju,
z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.
1
2
3

Jak nawiązać połączenie alarmowe
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij Telefon.
Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij

. Aby usunąć numer, stuknij

.

Połączenia alarmowe można nawiązywać nawet wtedy, gdy do telefonu nie włożono karty
SIM lub gdy połączenia wychodzące są zablokowane.

1
2

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana
Na ekranie blokady stuknij Połącz. alarmowe.
Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij .

61
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Kontakty
Przesyłanie kontaktów
Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów na nowe urządzenie. Więcej informacji na
temat wyboru metody przesyłania można znaleźć na stronie
www.sonymobile.com/support.

Przesyłanie kontaktów przy użyciu komputera
Aplikacja Xperia(TM) Transfer w aplikacjach PC Companion i Sony Bridge for Mac służy do
gromadzenia kontaktów ze starego urządzenia i przesyłania ich na nowe urządzenie.
Aplikacja Xperia(TM) Transfer obsługuje urządzenia wielu marek, takich jak iPhone,
Samsung, HTC, BlackBerry, LG i Nokia.
Potrzebne są:
o
o
o
o
o
1
2

Komputer połączony z Internetem
Przewód USB do starego urządzenia
Przewód USB do nowego urządzenia z systemem Android(TM)
Stare urządzenie
Nowe urządzenie z systemem Android(TM)
Jak przesłać kontakty na nowe urządzenie przy użyciu komputera
Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub
na komputerze Apple(R) Mac(R) jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
Otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac, a następnie kliknij
pozycję Xperia(TM) Transfer (Przesyłanie Xperia(TM)) i wykonaj wyświetlane instrukcje,
aby przesłać kontakty.

Przesyłanie kontaktów za pomocą konta online
Jeśli kontakty ze starego urządzenia są synchronizowane z kontem online, na przykład w
usłudze Google Sync(TM), serwisie Facebook(TM) albo usłudze Microsoft(R) Exchange
ActiveSync(R), można przesłać kontakty na nowe urządzenie za pośrednictwem tego
konta.
1
2
3

Jak synchronizować kontakty z nowym urządzeniem przy użyciu konta synchronizacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje Ustawienia & gt; Konta i
synchronizacja.
Zaznacz konto, z którym chcesz zsynchronizować kontakty, a następnie stuknij
pozycje & gt; Synchronizuj teraz.
Przed synchronizacją kontaktów z kontem należy się do niego zalogować.

Inne metody przesyłania kontaktów
Kontakty można przesłać ze starego urządzenia na nowe także na kilka innych
sposobów. Można je na przykład skopiować na kartę pamięci, zapisać na karcie SIM lub
przenieść za pośrednictwem technologii Bluetooth(R). Więcej informacji na temat
konkretnej metody przesyłania kontaktów ze starego urządzenia należy szukać w
stosownej instrukcji obsługi.
1
2
3

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno pozycje Importuj kontakty & gt; Karta
SD.
Wybierz pliki, które chcesz zaimportować i stuknij pozycję OK.

62
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zaimportować kontakty za pomocą technologii Bluetooth(R)
1
2
3
4
5

Upewnij się, że funkcja Bluetooth(R) jest włączona, a urządzenie jest ustawione jako
widoczne.
Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij
pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
Stuknij pozycję Akceptuj, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
Przeciągnij pasek stanu w dół. Po zakończeniu przesyłania stuknij powiadomienie.
Stuknij odebrany plik.
Jak zaimportować kontakty z karty SIM
Przenoszenie kontaktów za pomocą karty SIM może spowodować utratę informacji lub
utworzenie wielu pozycji kontaktów.

1
2
3
4

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje .
Stuknij pozycje , a następnie Importuj kontakty.
Wybierz kartę SIM.
Aby zaimportować indywidualny kontakt, odszukaj i stuknij kontakt. Aby
zaimportować wszystkie kontakty, stuknij pozycję Importuj wszystko.

Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów

1
2

Edytowanie i wyświetlanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych

3

Wyświetlanie szczegółowych informacji o kontakcie

4

Szybkie przechodzenie do kontaktów zaczynających się od wskazanej litery

5

Uzyskiwanie dostępu do opcji komunikacji dla danego kontaktu

6

Wyszukiwanie kontaktów

7

Dodawanie kontaktów

8

1
2

Karty Kontakty, Połączenia, Ulubione i Grupy

Wyświetlanie innych opcji

Jak wyszukać kontakt
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję i wprowadź numer telefonu, nazwę lub inne informacje w polu
Szukaj kontaktów. Lista wyników jest filtrowana po wprowadzeniu każdego
znaku.

63
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak wybrać kontakty do wyświetlania w aplikacji Kontakty
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Filtr.
Na wyświetlonej liście zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich opcji. Jeśli
kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, pojawi się ono na
liście. Aby rozwinąć listę opcji, stuknij konto.
Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.

Dodawanie i edytowanie kontaktów
1
2
3

4
5

Jak dodać kontakt
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję .
Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt
jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać
ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję Kontakt telefoniczny, aby używać tego
kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.
Konto do synchronizacji wybrane w kroku 3 będzie wyświetlane jako domyślne przy
dodawaniu kolejnych kontaktów. Po tym, jak kontakt zostanie zapisany na konkretnym koncie,
to konto będzie proponowane jako domyślne przy zapisywaniu następnego dodanego
kontaktu. Jeśli masz kontakt zapisany na jakimś koncie i chcesz to zmienić, musisz utworzyć
nowy kontakt i wybrać inne konto do zapisania go.
Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i numer kierunkowy kraju, to w
przypadku dzwonienia z innych krajów nie będzie konieczna ponowna edycja numeru.

1
2
3
4

Jak edytować kontakt
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję
Dokonaj edycji żądanych informacji.
Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.

.

Niektóre usługi synchronizacji nie zezwalają na edytowanie danych kontaktów.

1
2
3
4

Jak powiązać obrazek z kontaktem
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij .
Stuknij ikonę
i wybierz żądaną metodę dodawania obrazka kontaktu.
Po wybraniu obrazka stuknij pozycję Gotowe.
Obrazek do kontaktu możesz także dodać bezpośrednio z aplikacji Album.

1
2
3
4
5
1
2
3
4

Jak spersonalizować dzwonek dla kontaktu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycje & gt; Ustaw dzwonek.
Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na
urządzeniu, a następnie stuknij pozycję Gotowe.
Stuknij pozycję Gotowe.
Jak usunąć kontakty
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Dotknij kontaktu, który chcesz usunąć, i przytrzymaj go.
Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, stuknij strzałkę w dół, aby otworzyć menu
rozwijane, a następnie wybierz pozycję Zaznacz wszystkie.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Usuń.

64
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
1
2
3
4

Jak edytować informacje kontaktowe o sobie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję
Stuknij pozycję Ja, a następnie stuknij pozycję .
Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
Po zakończeniu puknij pozycję Gotowe.

.

Jak utworzyć nowy kontakt na podstawie wiadomości SMS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij kolejno pozycje & gt; Zapisz.
Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję Utwórz nowy kontakt.
Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję Gotowe.

Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych
Aplikacja Kontakty umożliwia dodanie informacji przydatnych w nagłych wypadkach (ICE,
In Case of Emergency) oraz edytowanie ich. Można wprowadzić informacje medyczne,
na przykład dotyczące alergii lub przyjmowanych leków, oraz informacje kontaktowe do
krewnych i znajomych, których należy powiadomić w razie wypadku. Po ukończeniu
procesu konfiguracji informacje awaryjne mogą być dostępne na zablokowanym ekranie.
To oznacza, że nawet jeśli ekran będzie zabezpieczony kodem PIN, wzorem lub hasłem,
członkowie personelu ratowniczego będą wciąż mieć dostęp do informacji awaryjnych.

1

Powrót do głównego ekranu kontaktów.

2

Wyświetlanie innych opcji

3

Wyświetlanie informacji medycznych i osobistych w ramach informacji ICE

4

Informacje medyczne

5

Lista kontaktów awaryjnych (ICE)

6

Tworzenie nowych kontaktów awaryjnych (ICE)

7

Używanie istniejących kontaktów jako kontaktów awaryjnych (ICE)

1
2
3

Jak wyświetlić informacje medyczne i osobiste w ramach informacji ICE
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency.
Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru Wyświetl informacje osobiste.

1
2
3
4
5

Jak wprowadzić informacje medyczne
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Edytuj informacje medyczne.
Dokonaj edycji żądanych informacji.
Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.

65
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

4
5

Jak dodać nowy kontakt awaryjny
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency, a następnie stuknij pozycję .
Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt
jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać
ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję Kontakt telefoniczny, aby używać tego
kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.
Wpis kontaktu awaryjnego musi obejmować przynajmniej numer telefonu, pod który będą
mogły w razie potrzeby zadzwonić służby ratunkowe. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie
zablokowany kodem, ratownicy zobaczą tylko sam numer telefonu kontaktu awaryjnego,
nawet jeśli w aplikacji Kontakty będą wprowadzone także inne dane tego kontaktu.

1
2
3
4

Jak używać istniejących kontaktów jako kontaktów awaryjnych (ICE)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency, a następnie stuknij pozycję
Oznacz kontakty, których chcesz używać jako kontaktów ICE.
Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.

.

Wybrane kontakty ICE muszą mieć co najmniej jeden numer telefonu, pod który mogą
zadzwonić ratownicy w sytuacji awaryjnej. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie
zablokowany kodem, ratownicy będę mogli wyświetlić tylko numery telefonu kontaktów
awaryjnych, nawet jeśli w aplikacji Kontakty zostały wprowadzone inne dane tych kontaktów

1
2
3
4

Jak włączyć wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Zaznacz pole wyboru ICE na ekranie blokady.

.

Wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie jest domyślnie włączone.

1
2
3
4

Jak włączyć możliwość dzwonienia do kontaktów ICE z poziomu zablokowanego
ekranu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Zaznacz pole wyboru Włącz połączenia w ICE.
Niektórzy operatorzy sieci komórkowych mogą nie obsługiwać połączeń z kontaktami ICE.

Ulubione i grupy
Kontakty oznaczone jako ulubione będą wyświetlane na karcie Ulubione aplikacji
Kontakty razem z najczęściej używanymi kontaktami (Top Contacts). W ten sposób
można uzyskać szybszy dostęp do tych kontaktów. Aplikacja Kontakty umożliwia
również przypisanie kontaktów do grup w celu szybszego ich wyszukiwania.
1
2
3

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
Stuknij opcję .

1
2

Jak wyświetlić ulubione kontakty i kontakty Top Contacts
W Ekran główny stuknij ikonę ekranu aplikacji , a następnie stuknij ikonę
Stuknij opcję .

.

66
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak przypisać kontakt do grupy
W aplikacji Kontakty stuknij kontakt, który chcesz przypisać do grupy.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pasek znajdujący się bezpośrednio pod
pozycją Grupy.
Zaznacz pola wyboru obok grup, do których chcesz dodać kontakt.
Stuknij pozycję Gotowe.

Wysyłanie informacji o kontakcie
1
2
3
4

Jak wysłać wizytówkę
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Stuknij pozycję Ja.
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Wyślij kontakt & gt; OK.
Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

1
2
3
4

Jak wysłać kontakt
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Stuknij kontakt, którego szczegóły chcesz wysłać.
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Wyślij kontakt & gt; OK.
Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

1
2
3
4

Wysyłanie wielu kontaktów jednocześnie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Zaznacz kilka.
Zaznacz kontakty, które chcesz wysłać, lub wybierz wszystkie, jeżeli chcesz
wysłać wszystkie kontakty.
Stuknij
i wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty
W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji
o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w kontaktach.
Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego
wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.
1
2
3
4

1
2
3

Jak połączyć ze sobą kontakty
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem.
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Połącz kontakt.
Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z pierwszym kontaktem, a następnie stuknij
pozycję OK, aby potwierdzić. Informacje z pierwszego kontaktu zostaną dodane
do drugiego kontaktu i połączone kontakty będą wyświetlane jako jeden na liście
Kontakty.
Jak rozdzielić połączone kontakty
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Stuknij połączony kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję
Stuknij pozycję Odłącz kontakt & gt; Odłącz.

.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów
Kopię zapasową kontaktów można utworzyć na karcie pamięci lub karcie SIM.

67
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Eksportuj kontakty & gt; Karta SD.
Stuknij pozycję OK.
Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM
Podczas eksportowania kontaktów na kartę SIM niektóre informacje mogą nie zostać
wyeksportowane. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.

1
2
3
4
5
6

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Eksportuj kontakty.
Wybierz kartę SIM.
Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować, lub stuknij pozycję Zaznacz
wszystkie, jeżeli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty.
Stuknij pozycję Eksportuj.
Wybierz pozycję Dodaj kontakty, jeśli chcesz dodać kontakty do kontaktów
istniejących na karcie SIM, lub pozycję Zastąp wszystkie kontakty, aby zastąpić
istniejące kontakty na karcie SIM.

68
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wiadomości i czat
Czytanie i wysyłanie wiadomości
Wiadomości są przez aplikację Wiadomości wyświetlane jako rozmowy -- oznacza to,
że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane razem. Aby wysyłać
wiadomości multimedialne, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS
w urządzeniu. Zobacz Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości na stronie 29.
Liczba znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości, różni się w zależności od
operatora i używanego języka. Maksymalna wielkość wiadomości multimedialnej, w tym
rozmiar dodanych plików multimedialnych, również zależy od operatora. Więcej informacji
można uzyskać u operatora sieci.

1

Powrót do listy rozmów

2

Połączenie z nadawcą wiadomości

3

Wyświetlanie opcji

4

Wysyłanie i odbieranie wiadomości

5

Wysłanie utworzonej wiadomości za pomocą karty SIM 1

6

Wysłanie utworzonej wiadomości za pomocą karty SIM 2

7

Dodawanie załączników

8

Dołączanie informacji o lokalizacji

9

Załączanie notatek odręcznych lub obrazów

10

Robienie zdjęć i załączanie ich od razu po zrobieniu

11

Załączanie zdjęć zapisanych na urządzeniu

12

Pole wprowadzania tekstu

69
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6

Jak utworzyć i wysłać wiadomość
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję .
Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje
kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy.
Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.
Stuknij pozycję Napisz wiadomość i wprowadź tekst wiadomości.
Aby dodać załącznik, stuknij pozycję i wybierz odpowiednią opcję.
Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję Wyślij.
Jeśli wyjdziesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza.
Rozmowa zostanie otagowana etykietą Wers. robocza:.

1
2
3

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij odpowiednią rozmowę.
Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość,
a następnie stuknij pozycję Pobierz wiadomość.
Wszystkie odebrane wiadomości są domyślnie zapisywane w pamięci urządzenia.

1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Jak odpowiedzieć na wiadomość
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.
Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję Wyślij.
Jak przekazać dalej wiadomość
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz przekazać dalej.
Dotknij wiadomości do przekazania dalej i przytrzymaj ją, a następnie stuknij
pozycję Przekaż wiadomość dalej.
Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje
kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy.
Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.
W razie potrzeby zmodyfikuj wiadomość, a następnie stuknij pozycję Wyślij.
Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość,
a następnie stuknij pozycję Pobierz wiadomość.
Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Porządkowanie wiadomości
1
2
3

Jak usunąć wiadomość
Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij ikonę .
Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz usunąć.
Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij kolejno pozycje
Usuń wiadomość & gt; Usuń.

70
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3

Jak usunąć rozmowy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Usuń rozmowy.
Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij kolejno
pozycje & gt; Usuń.
Jak oznaczyć wiadomość gwiazdką
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
W wiadomości, którą chcesz oznaczyć gwiazdką, stuknij pozycję .
Aby usunąć oznaczenie gwiazdką, stuknij pozycję .
Jak wyświetlić wiadomość oznaczoną gwiazdką
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Wiadomości z gwiazdką.
Wszystkie wiadomości oznaczone gwiazdką znajdują się na liście.
Jak wyszukać wiadomości
Na ekranie Ekran główny stuknij , a następnie znajdź i stuknij .
Stuknij , a następnie Szukaj.
Wprowadź wyszukiwane słowa kluczowe. Wyniki wyszukiwania pojawią się na
liście.

Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości
1
2
3
4
1
2
3
4

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij rozmowę.
Stuknij pozycję .
Stuknij pozycję .
Jak zapisać numer nadawcy jako kontakt
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij pozycje & gt; Zapisz.
Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję Utwórz nowy kontakt.
Zmodyfikuj informacje o kontakcie i stuknij pozycję Gotowe.

Ustawienia wiadomości
1
2
3
4
5

Jak zmienić ustawienia powiadomień o wiadomościach
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Wybierz kartę SIM.
Aby ustawić dźwięk powiadomienia, stuknij pozycję Sygnał powiadomienia i
wybierz opcję.
W przypadku innych ustawień powiadomień zaznacz lub odznacz odpowiednie
pola wyboru.

71
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję potwierdzeń dostarczenia dla wiadomości
wychodzących
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Wybierz kartę SIM.
Zgodnie z potrzebami zaznacz opcję Potwierdzenie dostarcz. lub usuń jej
zaznaczenie.
Gdy funkcja potwierdzeń dostarczenia jest włączona, w pomyślnie dostarczonych
wiadomościach wyświetlany jest znacznik wyboru.

Komunikacja błyskawiczna i czat wideo
Aplikacja komunikacji błyskawicznej i czatu wideo Hangouts(TM) umożliwia prowadzenie
rozmów ze znajomymi, którzy również używają tej aplikacji na komputerach,
urządzeniach z systemem Android(TM) i innych urządzeniach. Możesz przekształcić każdą
konwersację w połączenie wideo z kilkoma znajomymi, a nawet wysyłać wiadomości do
znajomych będących w trybie offline. Możesz też łatwo wyświetlać i udostępniać zdjęcia.
Przed rozpoczęciem używania aplikacji Hangouts(TM) upewnij się, że masz aktywne
połączenie z Internetem i konto Google(TM). Przejdź do http://support.google.com/
hangouts i kliknij łącze ,,Hangouts na urządzenie Android", aby uzyskać więcej informacji
na temat korzystania z tej aplikacji.
Funkcja połączeń wideo działa tylko na urządzeniach wyposażonych w przedni aparat.

1
2

4
5
1
2

Opcje

3

1
2
3

Otwieranie nowego czatu lub nawiązywanie nowego połączenia wideo

Lista kontaktów

Jak rozpocząć pisanie wiadomości błyskawicznej lub nawiązać połączenie wideo
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Hangouts.
Stuknij pozycję , wprowadź nazwę, adres e-mail, numer telefonu lub nazwę
kręgu kontaktu, a następnie wybierz odpowiedni wpis z listy sugestii.
Aby rozpocząć sesję komunikacji błyskawicznej, stuknij pozycję
.
Aby rozpocząć połączenie wideo, stuknij pozycję
.
Jak odpowiedzieć na wiadomość czatu lub dołączyć do połączenia wideo
Kiedy inny użytkownik wyśle wiadomość za pomocą aplikacji Hangouts, na pasku
stanu zostanie wyświetlona ikona lub .
Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij wiadomość lub połączenie
wideo i rozpocznij czat.

72
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

Jak dowiedzieć się więcej o usłudze Hangouts(TM)
Po otwarciu aplikacji Hangouts(TM) stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Pomoc.

73
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

E-mail
Konfigurowanie poczty e-mail
Aplikacja e-mail dostępna na urządzeniu pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail
za pośrednictwem kont e-mail. Można korzystać z jednego lub kilku kont e-mail
równocześnie, włącznie z firmowymi kontami Microsoft Exchange ActiveSync.
1
2
3

Jak skonfigurować konto poczty e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć
konfigurację.
Aby korzystać z niektórych usług poczty e-mail, być może będzie trzeba skontaktować się z
dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konta e-mail.

1
2
3
4
5
6

Jak dodać dodatkowe konto e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
Jeśli korzystasz z kilku kont e-mail, stuknij pozycję , następnie stuknij Dodaj
konto.
Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję Dalej. Jeśli
ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można
dokończyć konfigurację ręcznie.
Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź nazwę konta e-mail, dzięki której
konto będzie łatwo rozpoznawalne.
Po zakończeniu stuknij pozycję Dalej.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

1

Wyświetlanie listy wszystkich kont e-mail i ostatnio używanych folderów

2

Pisanie nowej wiadomości e-mail

3

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

4

Uzyskiwanie dostępu do ustawień i opcji

5

Lista wiadomości e-mail

74
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak pobrać nowe wiadomości e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
i wybierz konto, które chcesz
Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij
sprawdzić, następnie stuknij pozycję Odebrane z rozwijanego menu.
Aby pobrać nowe wiadomości, stuknij pozycję , następnie stuknij pozycję
Odśwież.
W otwartej skrzynce odbiorczej przeciągnij po ekranie w dół, aby odświeżyć listę wiadomości.

1
2
3

4

1
2
3
4
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4

Jak odczytać wiadomości e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
i wybierz konto, które chcesz
Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij
sprawdzić, następnie stuknij pozycję Odebrane z rozwijanego menu. Aby
jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję , a
następnie stuknij pozycję Wszystkie skrzynki odb. z rozwijanego menu.
W skrzynce odbiorczej przewiń w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą
chcesz przeczytać.
Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję Email.
Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję
i wybierz konto, z którego
chcesz wysłać wiadomość, a następnie stuknij pozycję Odebrane w rozwijanym
menu.
Stuknij pozycję , a następnie wpisz nazwę lub adres e-mail odbiorcy. Możesz
również stuknąć pozycję , aby wybrać jednego odbiorcę lub więcej z listy
Kontakty.
Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail, a następnie stuknij pozycję .
Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail
W skrzynce odbiorczej znajdź i stuknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć,
a następnie stuknij pozycję Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim.
Wprowadź odpowiedź, a następnie stuknij pozycję .
Jak przesłać dalej wiadomość e-mail
W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i stuknij wiadomość, którą chcesz
przesłać dalej, a następnie stuknij pozycję Przekaż.
Wprowadź adres e-mail odbiorcy ręcznie lub stuknij pozycję
i wybierz odbiorcę
z listy Kontakty.
Wprowadź tekst wiadomości, a następnie stuknij pozycję .
Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail
Znajdź i stuknij wiadomość e-mail zawierającą załącznik, który chcesz wyświetlić.
Wiadomości e-mail z załącznikami są oznaczone symbolem .
Po otwarciu wiadomości e-mail stuknij pozycję Załaduj. Rozpocznie się pobieranie
załącznika.
Po zakończeniu pobierania załącznika stuknij pozycję Widok.
Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach
Znajdź i stuknij wiadomość w skrzynce odbiorczej.
Stuknij nazwę nadawcy, a następnie stuknij OK.
Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję Utwórz nowy kontakt.
W razie potrzeby zmodyfikuj informacje o kontakcie, a następnie stuknij pozycję
Gotowe.

75
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Okienko podglądu wiadomości e-mail
Okienko podglądu służy do wyświetlania i czytania wiadomości e-mail w trybie
poziomym. Gdy jest aktywne, na ekranie widać jednocześnie listę wiadomości e-mail i
treść jednej wybranej wiadomości.

1
2
3
1
2
3
4
5

Jak zmienić ustawienia okienka podglądu wiadomości e-mail
W Ekran główny stuknij ikonę ekranu aplikacji , a następnie odszukaj i stuknij
ikonę E-mail.
Stuknij ikonę menu , a następnie stuknij pozycje Ustawienia & gt; Widok złożony.
Wybierz opcję lub kombinację opcji, a następnie stuknij pozycję OK.
Jak czytać wiadomości e-mail przy użyciu okienka podglądu
Upewnij się, że aktywowano okienko podglądu.
Otwórz skrzynkę odbiorczą e-mail.
Przewiń ekran w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz
przeczytać.
Aby wyświetlić wiadomość e-mail w trybie pełnoekranowym, stuknij pasek
podziału (między listą wiadomości e-mail a tekstem podstawowym wiadomości email).
Aby powrócić do normalnego widoku skrzynki odbiorczej, ponownie stuknij pasek
podziału.

Porządkowanie wiadomości e-mail
1
2
3

4
5
1
2

3
4
5

Jak sortować wiadomości e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij pozycję
i wybierz konto, które chcesz
posortować, następnie stuknij pozycję Odebrane z rozwijanego menu. Aby
jednocześnie posortować wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję ,
następnie stuknij pozycję Wszystkie skrzynki odb..
Stuknij , następnie stuknij pozycję Sortuj.
Wybierz sposób sortowania.
Jak szukać wiadomości e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję Email.
i wybierz nazwę konta, które
Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij pozycje
chcesz sprawdzić, następnie stuknij pozycję Odebrane z rozwijanego menu. Aby
jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję ,
następnie stuknij pozycję Widok łączony.
Stuknij pozycję .
Wprowadź szukany tekst, a następnie stuknij przycisk na klawiaturze.
Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście posortowanej według dat.
Stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz otworzyć.

76
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
1
2

Aby wyświetlić wszystkie foldery dla jednego konta e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję Email.
Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij
i wybierz konto, które chcesz
sprawdzić.
Poniżej konta, które chcesz sprawdzić, wybierz pozycję Pokaż wszystkie foldery.
Jak usunąć wiadomość e-mail
W skrzynce odbiorczej zaznacz pole wyboru obok wiadomości, którą chcesz
usunąć, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Usuń.
W widoku skrzynki odbiorczej poczty e-mail można też usunąć wiadomość, muskając ją w
prawo.

1
2

Jak przenieść wiadomość e-mail do innego folderu
W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i muśnij w lewo wiadomość, którą
chcesz przenieść.
Stuknij pozycję Przenieś, a następnie wybierz folder.

Ustawienia konta e-mail
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

Jak usunąć konto poczty e-mail z urządzenia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Wybierz konto, które chcesz usunąć.
Stuknij pozycję Usuń konto & gt; OK.
Jak zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Wybierz konto, dla którego chcesz zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki
odbiorczej.
Stuknij kolejno pozycje Częstotliwość sprawdzania & gt; Częstość sprawdzania i
wybierz odpowiednią opcję.
Jak ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem na koncie Exchange
Active Sync
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Email.
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Wybierz konto EAS (Exchange Active Sync), dla którego chcesz ustawić
odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem.
Stuknij pozycję Poza biurem.
Przeciągnij suwak obok pozycji Poza biurem w prawo, aby włączyć tę funkcję.
W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Ustaw zakres czasu i ustaw zakres czasu
dla odpowiedzi automatycznych.
Wprowadź wiadomość Jestem poza biurem w polu tekstu podstawowego.
Stuknij pozycję OK, aby potwierdzić.

Gmail(TM)
Posiadacze konta Google(TM) mogą czytać i pisać wiadomości e-mail za pomocą
aplikacji Gmail(TM).

77
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Pisanie nowej wiadomości e-mail

3

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

4

Uzyskiwanie dostępu do ustawień i opcji

5

o

Wyświetlanie listy wszystkich kont Gmail i ostatnio otwieranych folderów

Lista wiadomości e-mail

Jak dowiedzieć się więcej o usłudze Gmail(TM)
Po otwarciu aplikacji Gmail stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Pomoc.

78
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Muzyka
Przenoszenie muzyki na urządzenie
o
o

o

Muzykę można przesłać z komputera na urządzenie na kilka sposobów:
Połącz urządzenie i komputer przewodem USB, a następnie przeciągnij i upuść pliki
muzyczne bezpośrednio do aplikacji menedżera plików na komputerze. Więcej informacji
można znaleźć w sekcji Zarządzanie plikami przy użyciu komputera na stronie 139.
W przypadku korzystania z komputera PC można użyć aplikacji Media Go(TM) firmy Sony,
aby m.in. uporządkować pliki muzyczne, utworzyć listy odtwarzania czy zasubskrybować
podcasty. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go(TM), przejdź na stronę
http://mediago.sony.com/enu/features.
W przypadku korzystania z komputera Apple(R) Mac(R) można użyć aplikacji Sony Bridge
for Mac, aby przesłać pliki multimedialne z programu iTunes na urządzenie. Aby
dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Sony Bridge for Mac, przejdź na stronę
www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
Aplikacja Walkman(R) może nie obsługiwać wszystkich formatów plików muzycznych. Aby
uzyskać więcej informacji o obsługiwanych formatach plików i sposobie korzystania z plików
multimedialnych (z dźwiękiem, zdjęciami i nagraniami wideo), pobierz dokumentację dla
swojego urządzenia ze strony www.sonymobile.com/support.

Słuchanie muzyki
Aplikacja Walkman(R) umożliwia słuchanie ulubionej muzyki i ulubionych książek audio.

1

Przejście do ekranu głównego aplikacji Walkman(R)

2

Wyszukiwanie utworów w usłudze Music Unlimited i wszystkich utworów zapisanych na urządzeniu

3

Wyświetlanie bieżącej kolejki odtwarzania

4

Okładka albumu (jeśli jest dostępna)

5

Stuknięcie pozwala przejść do poprzedniego utworu w kolejce odtwarzania
Dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do tyłu

6

Odtwarzanie lub wstrzymywanie utworu

7

Stuknięcie pozwala przejść do następnego utworu w kolejce odtwarzania
Dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do przodu

8

Losowe odtwarzanie utworów w bieżącej kolejce odtwarzania

9

Powtarzanie wszystkich utworów w bieżącej kolejce odtwarzania

10

Wskaźnik postępu -- przeciąganie wskaźnika albo stukanie wzdłuż linii pozwala przewijać do przodu i
do tyłu

11

Całkowita długość bieżącego utworu

12

Pozostały czas bieżącego utworu

79
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ekran główny aplikacji Walkman(R)

1
2

Odtwarzanie utworu w aplikacji Walkman(R)

4

4

Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość

3

1
2
3

Przeciągniecie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji
Walkman(R)

Powrót do ekranu odtwarzacza muzyki Walkman(R)

Jak odtworzyć utwór za pomocą aplikacji Walkman(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.
Wybierz kategorię muzyki, na przykład w sekcji Moja biblioteka stuknij pozycję
Wykonawcy, Albumy lub Utwory, a następnie przejdź do utworu, który chcesz
otworzyć.
Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

.

Odtwarzanie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe. Sprawdź, czy
masz odpowiednie prawa do materiałów, które chcesz udostępnić.

o

Jak znaleźć informacje związane z utworem w trybie online
Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Walkman(R) stuknij przycisk
.
nieskończoności
Przycisk nieskończoności
umożliwia dostęp do kilku źródeł informacji, takich jak nagrania
wideo w serwisie YouTube(TM), teksty utworów oraz informacje o wykonawcach w serwisie
Wikipedia.

o

Jak wyregulować głośność zawartości audio
Naciśnij klawisz głośności.

o

Jak zminimalizować aplikację Walkman(R)
Podczas odtwarzania utworu stuknij pozycję , aby przejść na ekran Ekran
główny. Aplikacja Walkman(R) będzie nadal odtwarzać muzykę w tle.

1

Jak otworzyć aplikację Walkman(R) działającą w tle
Podczas odtwarzania utworu w tle stuknij pozycję , aby otworzyć okno ostatnio
używanych aplikacji.
Stuknij aplikację Walkman(R).

2

Omówienie menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R)
Menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R) zawiera przegląd wszystkich utworów
znajdujących się na urządzeniu oraz dostępnych w usłudze Music Unlimited. Za pomocą
tego ekranu można zarządzać albumami i listami odtwarzania oraz porządkować muzykę
według nastroju i tempa dzięki kanałom SensMe(TM).

80
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1

Powoduje powrót do głównego ekranu aplikacji Walkman(R).

2

Przeglądaj kategorie muzyki, przykładowo wykonawców, albumy lub utwory według mojej biblioteki.

3

Przeglądanie wszystkich list odtwarzania

4

Nowe wersje dostarczone przez Music Unlimited

5

Listy przebojów dostarczone przez Music Unlimited

6

Polecane listy odtwarzania dostarczone przez Music Unlimited

7

Gromadzenie łącz do muzyki i powiązanej zawartości udostępnionych przez użytkownika i znajomych w
usługach online.

8

Zarządzanie muzyką i edycja utworów za pomocą kanałów SensMe(TM).

9

Odtwarzaj udostępniane utwory muzyczne na podłączonym urządzeniu

W niektórych krajach sieć Sony Entertainment Network może być pozbawiona usług Video
Unlimited i Music Unlimited. Wymagany jest oddzielny abonament. Zastosowanie mają
dodatkowe zasady i warunki.

1
2
o
o

1
2

Jak otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.

.

Jak wrócić do ekranu głównego aplikacji Walkman(R)
Przy otwartym menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R) stuknij pozycję Strona
główna.
Przy otwartym menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R) stuknij ekran na prawo
od menu.
Jak aktualizować muzykę o najnowsze informacje
Na ekranie głównym aplikacji Walkman(R) stuknij pozycję .
Stuknij kolejno pozycje Pobierz informacje o muzyce & gt; Uruchom. Urządzenie
wyszuka online i pobierze najnowsze dostępne informacje o utworze oraz okładkę
albumu.
Podczas pobierania informacji o muzyce włączana jest aplikacja SensMe(TM) channels.

o

Jak włączyć aplikację SensMe(TM) channels
Na ekranie głównym aplikacji Walkman(R) stuknij pozycję , a następnie stuknij
kolejno pozycje Pobierz informacje o muzyce & gt; Uruchom.
Ta aplikacja wymaga połączenia przez sieć komórkową lub Wi-Fi(R).

81
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak usunąć utwór
Z poziomu ekranu głównego aplikacji Walkman(R) przejdź do utworu, który chcesz
usunąć.
Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję Usuń na
wyświetlonej liście.
Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń.
W ten sposób można także usuwać albumy.

Listy odtwarzania
Na głównym ekranie aplikacji Walkman(R) można tworzyć własne listy odtwarzania z
muzyki zapisanej w pamięci urządzenia.
1
2
3

Jak tworzyć własne listy odtwarzania
Z poziomu ekranu głównego aplikacji Walkman(R) dotknij nazwy albumu lub
utworu, który chcesz dodać do listy odtwarzania, i przytrzymaj ją.
W wyświetlonym menu stuknij kolejno pozycje Dodaj do & gt; Utwórz nową listę
odtw..
Wprowadź nazwę listy odtwarzania i stuknij pozycję OK.
Aby utworzyć nową listę odtwarzania, możesz także stuknąć okładkę albumu i stuknąć
pozycję .

1
2
3
1
2
3

1
2
1
2
3
4

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania
Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R), a następnie stuknij pozycję
Listy odtwarzania.
W obszarze Listy odtwarzania wybierz listę odtwarzania, którą chcesz otworzyć.
Jeśli chcesz odtworzyć wszystkie utwory, stuknij pozycję Odtwarzaj losowo wsz..
Jak dodawać utwory do listy odtwarzania
Z poziomu ekranu głównego aplikacji Walkman(R) przejdź do utworu lub albumu,
który chcesz dodać do listy odtwarzania.
Dotknij tytułu utworu lub albumu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję
Dodaj do.
Stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać album lub utwór. Album
lub utwór zostanie dodany do listy odtwarzania.
Jak usunąć utwór z listy odtwarzania
Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.
Stuknij pozycję Usuń z listy odtwarzania na wyświetlonej liście.
Jak usunąć listę odtwarzania
Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R), a następnie stuknij pozycję
Listy odtwarzania.
Dotknij listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, i przytrzymaj ją.
Stuknij pozycję Usuń.
Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń.
Automatycznych list odtwarzania nie można usuwać.

82
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Udostępnianie muzyki
1
2
3

Jak udostępnić utwór
Z poziomu ekranu głównego aplikacji Walkman(R) przejdź do utworu lub albumu,
który chcesz udostępnić.
Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję Udostępnij.
Wybierz aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
W ten sam sposób można także udostępniać albumy i listy odtwarzania.

Udostępnianie muzyki w serwisie Facebook(TM)
Funkcja Friends' music gromadzi łącza do muzyki i powiązanej zawartości
udostępnionych przez użytkownika i znajomych w serwisie Facebook(TM).
1
2
3

1
2
3

1
2

Jak udostępnić i ,,polubić" utwór w usłudze Facebook(TM)
Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Walkman(R) stuknij okładkę albumu.
Stuknij pozycję , aby wskazać, że ,,lubisz" ten utwór w usłudze Facebook(TM).
Jeśli chcesz, możesz dodać komentarz w polu komentarzy.
Stuknij pozycję Udostępnij, aby przesłać utwór do usługi Facebook(TM). Jeżeli
przesyłanie utworu powiedzie się, otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem z
usługi Facebook(TM).
Jak zarządzać muzyką od znajomych z usługi Facebook(TM)
Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R), a następnie stuknij pozycje
Muzyka od znaj. & gt; Najnowsze.
Stuknij element, nad którym chcesz pracować.
Wykonaj żądane czynności związane z utworem. Na przykład aby ,,polubić" utwór,
stuknij pozycję . Aby skomentować utwór, dodaj komentarz w polu komentarzy.
Jak wyświetlić muzykę udostępnioną w usłudze Facebook(TM)
Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Walkman(R), a następnie stuknij pozycje
Muzyka od znaj. & gt; Moje pliki.
Przewiń do elementu, który chcesz otworzyć, a następnie stuknij go. Zostaną
wyświetlone wszystkie komentarze na temat elementu opublikowane przez Ciebie
w usłudze Facebook(TM) (o ile istnieją).

Poprawianie jakości dźwięku
1
2
3

1
2
3

Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora graficznego
Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Walkman(R) stuknij pozycję .
Stuknij pozycje Ustawienia & gt; Efekty dźwiękowe & gt; Efekty dźwiękowe & gt; Korektor
graf..
Aby dostosować dźwięk ręcznie, przeciągnij przyciski zakresu częstotliwości w
górę lub w dół. Jeśli wolisz dostosować dźwięk automatycznie, stuknij pozycję
i wybierz styl.
Jak włączyć funkcję dźwięku przestrzennego
Po otwarciu aplikacji Walkman(R) stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Efekty dźwiękowe & gt; Efekty dźwiękowe & gt;
Dźw. przestrzenny (VPT).
Aby wybrać ustawienie, muskaj ekran w lewo lub w prawo, a następnie stuknij
pozycję OK, żeby potwierdzić.

Funkcja Visualiser
Funkcja Visualizer umożliwia dodawanie efektów wizualnych do odtwarzanych utworów.
Wyświetlane efekty są oparte na charakterystyce muzyki. Zmieniają się na przykład wraz
ze zmianami głośności, rytmu i tonu utworu. Można również ręcznie zmienić motyw tła.
83
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Jak włączyć funkcję Visualiser
W aplikacji Walkman(R) stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Wizualizacja.
Stuknij ekran, aby przełączyć się na widok pełnoekranowy.

1
2
3

Jak zmienić motyw tła
W aplikacji Walkman(R) stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Wizualizacja.
Stuknij pozycje & gt; Motyw i wybierz motyw.

Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID(TM)
Usługa TrackID(TM) umożliwia rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w
otoczeniu użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku
sekund otrzymać nazwę wykonawcy, tytuł utworu i album, z którego pochodzi. Można
zakupić utwory rozpoznane przez usługę TrackID(TM), a także przeglądać listy przebojów
TrackID(TM), aby zobaczyć, jakie utwory są najczęściej wyszukiwane przez użytkowników
TrackID(TM) na całym świecie. Z technologii TrackID(TM) najlepiej jest korzystać w cichym
otoczeniu.

1

Wyszukiwanie muzyki w Internecie

2

Wyświetlanie opcji

3

Wyświetlanie aktualnych list przebojów

4

Wyświetlanie historii z wynikami wyszukiwań

5

Główny ekran nagrywania muzyki

6

Informacje dotyczące słuchanej muzyki

Aplikacja TrackID(TM) oraz usługa TrackID(TM) są obsługiwane w wybranych państwach/regionach
oraz przez wybrane sieci i dostawców usług w określonych obszarach.

1
2
3

Jak rozpoznać muzykę za pomocą technologii TrackID(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
Znajdź i stuknij pozycję TrackID(TM), a następnie skieruj urządzenie w stronę źródła
muzyki.
Stuknij pozycję . Jeśli utwór zostanie rozpoznany przez usługę TrackID(TM), wyniki
pojawią się na ekranie.
Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji TrackID(TM), naciśnij klawisz

.

84
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

1
2
1
2

Jak przeglądać listy przebojów TrackID(TM)
Otwórz aplikację TrackID(TM), a następnie stuknij pozycję Listy. Zostanie
wyświetlona lista przebojów z regionu użytkownika.
Jak przeglądać listy przebojów TrackID(TM) z innego regionu
Otwórz aplikację TrackID(TM), a następnie stuknij pozycję Listy.
Stuknij pozycje & gt; Regiony i wybierz kraj lub region.
Jak kupić utwór rozpoznany przez aplikację TrackID(TM)
Po rozpoznaniu utworu przez aplikację TrackID(TM) stuknij pozycję Pobierz.
Aby dokonać zakupu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
urządzeniu.
Utwór do kupienia można również wybrać, otwierając kartę Historia lub Listy. Można też kupić
utwory znalezione przy użyciu tekstowego wyszukiwania online w usłudze TrackID(TM).

1
2

Jak udostępnić utwór
Po rozpoznaniu utworu przez aplikację TrackID(TM) stuknij pozycję Udostępnij, a
następnie wybierz metodę udostępniania.
Aby wykonać procedurę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
urządzeniu.

o

Jak wyświetlić informacje o wykonawcy utworu
Po rozpoznaniu utworu przez aplikację TrackID(TM) stuknij pozycję Inf. o wykonaw.

1
2

Jak usunąć utwór z historii utworów
Otwórz aplikację TrackID(TM), a następnie stuknij pozycję Historia.
Dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, następnie stuknij pozycję Usuń.

Internetowa usługa Music Unlimited
Music Unlimited to oparta na subskrypcji usługa zapewniająca dostęp do milionów
utworów za pośrednictwem połączenia przez sieć komórkową lub Wi-Fi(R). Możesz
zarządzać swoją osobistą biblioteką muzyczną i edytować ją w chmurze za pomocą
różnych urządzeń, a także synchronizować listy odtwarzania i muzykę przy użyciu
komputera z systemem operacyjnym Windows(R). Aby dowiedzieć się więcej, przejdź na
stronę www.sonyentertainmentnetwork.com.
Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są
dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe
warunki używania.

1
2

Jak zacząć korzystać z usługi Music Unlimited
Na ekranie głównym aplikacji Walkman(R) stuknij kolejno pozycje & gt; Ustawienia.
Przeciągnij suwak obok pozycji Music Unlimited w prawo, aby włączyć funkcję
Music Unlimited, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

85
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Radio FM
Słuchanie radia
Radio FM w urządzeniu działa tak samo jak inne radia FM. Słuchając radia FM,
można na przykład przełączać się między stacjami, a wybrane z nich zapisywać jako
ulubione. Przed rozpoczęciem słuchania radia należy podłączyć do urządzenia
przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, gdyż pełnią one rolę anteny. Po
podłączeniu jednego z tych urządzeń można w razie potrzeby przełączyć dźwięk z
radia na głośnik.

1
2

Przycisk włączania/wyłączania radia

3

Wyświetlanie opcji menu

4

Dostrojona częstotliwość

5

Zapisanie lub usunięcie stacji z listy ulubionych

6

Pokrętło strojenia

7

Pasmo częstotliwości; przeciąganie w lewo lub w prawo pozwala przełączać się między stacjami

8

Przejście w górę pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji

9

Zapisana ulubiona stacja

10

1
2
3

Lista ulubionych

Przejście w dół pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji

Jak słuchać radia FM
Podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy lub słuchawki.
Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
Znajdź i stuknij pozycję Radio FM . Dostępne stacje będą wyświetlane w trakcie
przewijania zakresu częstotliwości.
Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja
transmituje informacje RDS, pojawią się one kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

o
1
2

Jak przełączać między stacjami radiowymi
Przeciągnij pasmo częstotliwości w lewo lub prawo.
Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji
Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
Stuknij opcję Szukaj stacji. Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną
wyświetlone wszystkie dostępne stacje.

86
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Jak przełączyć dźwięk radia na głośnik
Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
Stuknij pozycję Dźwięk przez głośnik.
Aby przełączyć dźwięk z powrotem na przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki,
naciśnij klawisz i stuknij pozycję Dźwięk przez słuchawki.

1
2
3

Jak rozpoznać utwór w radiu FM za pomocą TrackID(TM)
Podczas odtwarzania piosenki w radiu FM urządzenia naciśnij klawisz ,
a następnie stuknij pozycję TrackID(TM).
Gdy aplikacja TrackID(TM) sprawdza fragment piosenki, jest wyświetlany wskaźnik
postępu. Jeśli rozpoznawanie się powiedzie, zostanie wyświetlony wynik w
postaci utworu lub listy prawdopodobnych utworów.
Naciśnij klawisz , aby powrócić do radia FM.
Aplikacja TrackID(TM) oraz usługa TrackID(TM) są dostępne w wybranych krajach lub regionach
i są obsługiwane tylko przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.

Ulubione stacje radiowe
1
2
3

Jak zapisać stację jako ulubioną
Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz zapisać jako ulubioną.
Stuknij pozycję .
Wprowadź nazwę i wybierz kolor kanału, a następnie naciśnij Zapisz.

1
2

Jak słuchać ulubionej stacji radiowej
Stuknij pozycję .
Wybierz jedną z opcji.

1
2

Jak usunąć stację z listy ulubionych
Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz usunąć.
Stuknij pozycję , a następnie pozycję Usuń.

Ustawienia dźwięku
1
2
3

Jak przełączyć się między trybem dźwięku mono i stereo
Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
Stuknij pozycję Włącz dźwięk stereo.
Aby ponownie słuchać radia w trybie dźwięku mono, naciśnij i stuknij pozycję
Wymuś dźwięk mono.

1
2
3

Jak wybrać region radia
Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
Stuknij pozycję Ustaw region radiowy.
Wybierz jedną z opcji.

1
2
3

Jak dostosować funkcję Visualiser
Gdy radio jest uruchomione, stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Wizualizacja.
Wybierz jedną z opcji.

87
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Aparat
Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo

1

Obiektyw przedniego aparatu

2

Powiększanie i pomniejszanie

3

Główny ekran aparatu

4

Klawisz aparatu -- umożliwia włączanie aparatu, robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo

5

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

6

Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo

7

Przechodzenie wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu

8

Ikona ustawień trybu robienia zdjęć

9

Ikona ustawień aparatu i ikony skrótów

Jak zrobić zdjęcie z poziomu ekranu blokady
1
2
3

Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .
Aby włączyć kamerę, stuknij i przytrzymaj pozycję , a następnie pociągnij ją do
góry.
Po włączeniu aparatu stuknij pozycję .

1
2

Jak zrobić zdjęcie za pomocą klawisza aparatu
Uaktywnij aparat.
Naciśnij klawisz aparatu do końca.

1
2
3

Jak zrobić zdjęcie, stukając ekranowy przycisk aparatu
Uaktywnij aparat.
Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
Stuknij przycisk ekranowy aparatu . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po
zabraniu palca.

1
2
3

Jak zrobić autoportret za pomocą aparatu przedniego
Włącz aparat.
Stuknij pozycję
.
Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast
po zabraniu palca.

1
2
3

Jak korzystać z lampy błyskowej aparatu
Po uruchomieniu aparatu stuknij pozycję .
Wybierz pożądane ustawienie lampy błyskowej.
Zrób zdjęcie.

88
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak korzystać z funkcji zmiany powiększenia
o
o

Po otwarciu aparatu naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
Po otwarciu aparatu na ekranie zbliż dwa palce do siebie lub rozsuń je.

1
2
3
4
5

Jak zarejestrować nagranie wideo za pomocą klawisza aparatu
Włącz aparat.
Stuknij pozycję i wybierz pozycję .
Jeśli nie został wybrany tryb kamery wideo, stuknij pozycję .
Aby rozpocząć rejestrowanie nagrania wideo, naciśnij klawisz aparatu.
Aby zatrzymać rejestrowanie nagrania wideo, naciśnij ponownie klawisz aparatu.

1
2
3
4

Jak zarejestrować nagranie wideo przez stuknięcie ekranu
Włącz aparat.
Skieruj aparat na obiekt.
Stuknij pozycję , aby rozpocząć nagrywanie.
Stuknij pozycję , aby zatrzymać nagrywanie.
Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie rejestrowania Lepsza automatyka.

1
2

1
2
3
4

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo
Uaktywnij aparat, a następnie stuknij miniaturę, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie
wideo.
Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w
prawo.
Jak usunąć zdjęcie lub zarejestrowane nagranie wideo
Przejdź do zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.
Stuknij ekran w celu wyświetlenia pozycji .
Stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Usuń, aby potwierdzić.

Wykrywanie twarzy
Za pomocą funkcji wykrywania twarzy można nadać ostrość twarzy znajdującej się poza
środkiem zdjęcia. Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane
białymi ramkami. Kolorowa ramka wskazuje twarz, na której ustawiana jest ostrość.
Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliżej aparatu. Dotykając
odpowiedniej ramki, możesz wybrać, na której twarzy zostanie ustawiona ostrość.
1
2
3
4
1
2
3

Jak włączyć wykrywanie twarzy
Włącz aparat.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycje Tryb ostrości & gt; Wykrywanie twarzy.
Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji wykrywania twarzy
Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji Wykrywanie twarzy skieruj aparat
w stronę obiektu. Możliwe jest wykrywanie maksymalnie pięciu twarzy. Każda
wykryta twarz jest oznaczana ramką.
Naciśnij przycisk aparatu do połowy. Twarz, na której ustawiono ostrość, jest
zaznaczona kolorową ramką.
Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk aparatu do końca.

Używanie funkcji Smile Shutter(TM) do robienia zdjęć
uśmiechniętym twarzom
Technologia Smile Shutter(TM) pozwala zrobić zdjęcie twarzy, gdy tylko pojawi się na niej
uśmiech. Aparat wykrywa do pięciu twarzy i wybiera jedną z nich na potrzeby funkcji

89
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

wykrywania uśmiechu oraz automatycznej regulacji ostrości. Kiedy osoba, której twarz
jest wybrana, uśmiechnie się, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.
1
2
3
1
2
3

Jak włączyć funkcję Smile Shutter(TM)
Włącz aparat.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Zdjęcie z uśmiechem i wybierz odpowiedni poziom uśmiechu.
Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji Smile Shutter(TM)
Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji Smile Shutter(TM) skieruj aparat w stronę
obiektu. Aparat wybiera twarz, na której jest ustawiana ostrość.
Wybrana twarz zostanie wyświetlona w kolorowej ramce, a zdjęcie zostanie
zrobione automatycznie.
Jeśli uśmiech nie zostanie wykryty, naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie
ręcznie.

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć
Włączając funkcję geotagowania, można dodawać do robionych zdjęć przybliżone
informacje o położeniu geograficznym (geotagi). Położenie geograficzne jest określane za
pomocą sieci bezprzewodowych (komórkowych albo Wi-Fi(R)) lub technologii GPS.
Gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona,
ale położenie geograficzne nie zostało znalezione. Gdy jest wyświetlany symbol ,
funkcja geotagowania jest włączona i są dostępne informacje o położeniu
geograficznym, dzięki czemu można przypisać geotag do zdjęcia. Jeśli nie widać
żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.
1
2
3
4
5
6
7

Jak włączyć geotagowanie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Stuknij pozycje Ustawienia & gt; Lokalizacja.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Lokalizacja.
Włącz aparat.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Geotag.
Stuknij pozycję OK.

Ogólne ustawienia aparatu
Omówienie ustawień trybu robienia zdjęć
Lepsza automatyka
Służy do optymalizacji ustawień, tak aby pozwalały właściwie uchwycić każdą sytuację.
Ręcznie
Umożliwia ręczne dostosowanie ustawień aparatu.
Wideo 4K
Umożliwia nagrywanie filmów wideo w jakości Ultra HD 4K.
Timeshift video
Umożliwia nagrywanie filmów wideo z dużą liczbą klatek na sekundę i odtwarzanie nagrania w
zwolnionym tempie.
Na żywo na YouTube
Transmitowanie obrazu na żywo do portalu YouTube(TM).
Rozmycie tła
Powoduje rozmycie tła zdjęć. Dzięki temu fotografowane obiekty wyglądają ostrzej.
Efekt rzeczywistości rozszerzonej
Umożliwia robienie zdjęć lub nagrań wideo z wirtualnymi sceneriami i postaciami.
Efekt kreatyw.
Służy do wzbogacania zdjęć i nagrań wideo o dodatkowe efekty.

90
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Info-eye(TM)
Pozwala dowiedzieć się więcej na temat tego, co widać w wizjerze.
Timeshift burst
Pozwala znaleźć najlepsze zdjęcie z serii ujęć.
Social live
Transmitowanie obrazu na żywo do portalu Facebook(TM).
Rozległa panorama
Robienie zdjęć szerokokątnych i panoramicznych.
Wstawienie twarzy
Robienie zdjęć jednocześnie aparatem z przodu i z tyłu urządzenia.
Wiele aparatów
Rejestrowanie tej samej sceny spod różnych kątów na jednym ekranie.
Sound Photo
Robienie zdjęć z nagrywaniem odgłosów tła.
AR fun
Odtwarzanie wirtualnych obiektów w obrębie wizjera aparatu i wzbogacanie zdjęć lub nagrań wideo.

Superior auto
Tryb Superior auto wykrywa warunki fotografowania i automatycznie dostosowuje do
nich ustawienia, tak aby zdjęcie było możliwie najlepsze.

Tryb ręczny
Tryb ręczny umożliwia dostosowanie ustawień aparatu na potrzeby robienia zdjęć i
nagrywania filmów wideo.

Efekt rzeczywistości rozszerzonej
Możesz włączyć funkcję efektów rzeczywistości rozszerzonej dla swoich zdjęć lub
nagrań wideo i bawić się nimi. Przy używaniu kamery, to ustawienie pozwala na
integrację scenerii 3D w zdjęciach lub nagraniach wideo podczas ich robienia. Po prostu
wybierz scenerię, której chcesz zrobić zdjęcie i dostosuj jej ustawienie w wizjerze.

Dodawanie twórczych efektów
Do zdjęć i filmów wideo można zastosować różne efekty. Na przykład efekt nostalgii
sprawi, że zdjęcia będą wyglądały na starsze niż są w rzeczywistości, a dzięki efektowi
szkicu zdjęcia staną się bardziej ożywione.

Rozległa panorama
Używając prostego ruchu naciśnięcia i przesunięcia, można wykonywać zdjęcia
szerokokątne i panoramiczne w orientacji poziomej lub pionowej.
1
2
3
4

Jak zrobić zdjęcie panoramiczne
Włącz aparat.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
Aby wybrać kierunek robienia zdjęć, stuknij pozycję
.
Naciśnij klawisz aparatu i powoli, stałym tempem przesuwaj aparat w kierunku
ruchu pokazanym na ekranie.

Info-eye(TM)
Dzięki aplikacji Info-eye(TM) wyszukasz informacje na temat otoczenia, korzystając z
wizjera aparatu. Na przykład, możesz zrobić zdjęcie charakterystycznemu obiektowi i
otrzymasz o nim informacje prosto na swój ekran. Możesz też zrobić zdjęcie książce lub
zeskanować kod QR i natychmiast otrzymać o niej informacje.
Aplikacja Info-eye(TM) rozpoznaje jedynie wybrane obiekty lub przedmioty.

91
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak zeskanować kod kreskowy lub kod QR przy użyciu funkcji Info-eye(TM)
Włącz aparat.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
Nakieruj aparat na kod kreskowy lub kod QR, aby kod był widoczny w wizjerze, a
następnie zrób zdjęcie kodu.
Zaczekaj chwilę na przeanalizowanie zdjęcia. Aby wyświetlić informacje o
produkcie, dotknij i przytrzymaj pozycję Informacje o produkcie, a następnie
przeciągnij w górę.

Timeshift burst
Aparat robi serię 61 zdjęć w ciągu 2 sekund - sekundę przed naciśnięciem przycisku
aparatu i sekundę po naciśnięciu. Można więc przeglądać zdjęcia, by znaleźć najlepsze
ujęcie.
1
2
3
4

Jak korzystać z funkcji Timeshift burst
Uaktywnij aparat.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
Aby zrobić zdjęcia, naciśnij do końca klawisz aparatu, a następnie go zwolnij.
Zrobione zdjęcia będą widoczne w widoku miniatur.
Przewiń miniatury i wybierz zdjęcia, które chcesz zapisać, następnie stuknij
pozycję .

Social live
Social live to tryb robienia zdjęć, dzięki któremu możesz strumieniowo przesłać materiały
wideo na żywo na swój profil Facebook(TM). Potrzebne jest tylko aktywne połączenie z
Internetem i zalogowanie na portalu Facebook(TM). Materiał wideo może trwać do 10
minut.
1
2
3
4
5
6

Jak transmitować materiały wideo na żywo za pośrednictwem Social live
Uaktywnij aparat.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
Zaloguj się do swojego konta w serwisie Facebook(TM).
Stuknij pozycję , aby rozpocząć transmisję.
Aby zrobić zdjęcie podczas transmisji, stuknij pozycję .
Aby zatrzymać transmisję, stuknij pozycję .

Wideo w trybie Timeshift
Ten tryb umożliwia nagrywanie wideo z szybkością aż 120 klatek na sekundę. Po
zastosowaniu specjalnych efektów można następnie odtwarzać takie nagranie lub jego
fragmenty w zwolnionym tempie.

Tryb rozmycia tła
Efektu rozmytego tła w aparacie można użyć, aby fotografowany obiekt wyglądał na
ostrzejszy i bardziej żywy w stosunku do tła. W trybie rozmycia tła aparat robi dwa
zdjęcia, a następnie rozpoznaje tło i rozmywa je, zachowując ostrość obiektu. To
zupełnie jak robienie zdjęć cyfrowym aparatem SLR. Można wybrać jeden z trzech
różnych wariantów rozmycia i dostroić poziom rozmycia na podglądzie.

Face in
Trybu Face in można używać do jednoczesnego włączania przedniego i tylnego aparatu,
aby móc zrobić zdjęcie swojej twarzy razem z obiektem.

Multi camera
Tryb Multi camera pozwala robić zdjęcia spod wielu kątów poprzez połączenie z innymi
aparatami lub urządzeniami Xperia(TM). Po połączeniu z innymi urządzeniami obraz w
wizjerze każdego urządzenia będzie wyświetlany na tym samym ekranie urządzenia.

92
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Szybkie uruchamianie
Ustawienia szybkiego uruchamiania pozwalają na uruchomienie aparatu przy
zablokowanym ekranie.
Tylko uruchom
Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu, gdy ekran jest zablokowany, przez naciśnięcie i
przytrzymanie przycisku aparatu.
Uruchom i zrób zdjęcie
Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu i automatyczne zrobienie zdjęcia, gdy ekran jest
zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.
Uruchom i nagraj wideo
Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu i rozpoczęcie nagrywania wideo, gdy ekran jest
zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.
Wyłącz

Geotagowanie
Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.

Rejestrowanie dotykiem
Wybierz obszar ostrości, a następnie dotknij palcem ekranu aparatu. Zdjęcie zostanie
zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Dźwięk
Włączanie i wyłączanie dźwięku migawki.

Pamięć danych
Można wybrać zapisanie swoich danych na wymiennej karcie SD albo w pamięci
wewnętrznej urządzenia.
Pamięć wewnętrzna
Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane w pamięci urządzenia.
Karta SD
Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane na karcie SD.

Funkcja Touch Block
Włączenie tej funkcji pozwala wyłączyć obsługę dotykiem, aby uniknąć przypadkowych
aktywacji.

Balans bieli
Ta funkcja umożliwia dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia. Ikona
balansu bieli jest dostępna na ekranie aparatu.
Auto
Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.
Żarowe
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry
żarówek.
Światło fluoresc.
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.
Światło dzienne
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na zewnątrz w słoneczny dzień.
Zachmurzenie
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

93
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia aparatu w trybie fotografii
1
2
3

Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie fotografii
Włącz aparat.
Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić, i edytuj je zgodnie z potrzebami.

Omówienie ustawień aparatu w trybie fotografii
Rozdzielczość
Przed zrobieniem zdjęcia można wybrać jego rozdzielczość i współczynnik proporcji.
Zdjęcia o wyższej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.
20.7MP
5248×3936(4:3)
Rozdzielczość 20,7 megapiksela, proporcje obrazu 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być
wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.
15.5MP
5248×2952(16:9)
Rozdzielczość 15,5 megapiksela, proporcje obrazu 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być
wyświetlane na ekranach panoramicznych.
8MP
3264×2448(4:3)
Rozdzielczość 8 megapikseli, proporcje obrazu 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być
wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.
8MP
3840×2160(16:9)
Rozdzielczość 8 megapikseli, proporcje obrazu 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być
wyświetlane na ekranach panoramicznych.
3MP
2048×1536(4:3)
Rozdzielczość 3 megapiksele, proporcje obrazu 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być
wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.
2MP
1920×1080(16:9)
Rozdzielczość 2 megapiksele, proporcje obrazu 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być
wyświetlane na ekranach panoramicznych.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Samowyzwalacz
Używając samowyzwalacza, można zrobić zdjęcie bez konieczności trzymania
urządzenia. Samowyzwalacz służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych, na
których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Za pomocą samowyzwalacza można
także uniknąć poruszania kamerą podczas robienia zdjęć.
Wł. (10 s)
Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.
Wł. (2 s)
Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.
Wyłącz
Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Smile Shutter(TM)
Funkcji Smile Shutter(TM) należy użyć przed zrobieniem zdjęcia, aby sprawdzić, na jaki
rodzaj uśmiechu aparat reaguje.

94
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Tryb ostrości
To ustawienie decyduje, która część zdjęcia powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła
automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar wewnątrz
żółtej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.
Aut. ostrość jednopunktowa
Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.
Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmieni się w
niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.
Aut. ostrość wielopunktowa
Ostrość jest automatycznie ustawiania na wielu obszarach obrazu. Należy dotknąć ekranu aparatu i go
przytrzymać. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmieni się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po
zabraniu palca. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona.
Wykrywanie twarzy
Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat
automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być
ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu niebieska ramka informuje, która
twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować
z niektórymi typami scenerii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.
Ust. ostrości dotykiem
Dotknięcie obszaru na ekranie aparatu powoduje ustawienie ostrości na tym obszarze. Ciągła automatyczna
ostrość jest wyłączona. Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości żółta ramka
ostrości zmieni się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.
Śledzenie obiektu
Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć Ręcznie.

HDR
Korzystając z ustawienia HDR (High-Dynamic Range), można zrobić zdjęcie przy
mocnym oświetleniu z tyłu lub w warunkach wysokiego kontrastu. Technologia HDR
kompensuje utratę szczegółów i zapewnia powstanie obrazu, którego jaśniejsze i
ciemniejsze obszary mają spójną jakość.
To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

ISO
Zwiększając czułość ISO, można zmniejszyć rozmazywanie się obrazu powodowane
ciemnym otoczeniem lub poruszaniem się obiektów.
Auto
Automatycznie ustawia czułość ISO.
50
Ustawia czułość ISO na wartość 50.
100
Ustawia czułość ISO na wartość 100.
200
Ustawia czułość ISO na wartość 200.
400
Ustawia czułość ISO na wartość 400.
800
Ustawia czułość ISO na wartość 800.
1600
Ustawia czułość ISO na wartość 1600.
3200
Ustawia czułość ISO na wartość 3200.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

95
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pomiar światła
Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji
przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.
Centralny
Ta funkcja mierzy środek obrazu i ustala ekspozycję na podstawie jasności obiektu w środku.
Punktowy
Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.
Twarz
Ta funkcja mierzy ilość światła padającego na twarz i dostosowuje ekspozycję, aby twarz nie była ani zbyt
ciemna, ani zbyt jasna.
Wielopunktowy
Ta funkcja dzieli obraz na wiele obszarów i wykonuje pomiar w każdym obszarze, aby uzyskać dobrze
zrównoważoną ekspozycję.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć Ręcznie.

Stabilizator obrazu
Nieruchome trzymanie urządzenia podczas robienia zdjęć może być trudne. Stabilizator
pomaga w zrobieniu zdjęcia, kompensując drobne ruchy ręki.
To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Podgląd
Możesz wyświetlać podgląd zdjęć i nagrań wideo bezpośrednio po ich zarejestrowaniu.
Bez ograniczeń
Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany po jego zarejestrowaniu.
5 sekund
Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 5 sekund po jego zarejestrowaniu.
3 sekundy
Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 3 sekundy po jego zarejestrowaniu.
Edytuj
Zdjęcie lub nagranie wideo jest otwierane do edycji po zarejestrowaniu.
Wyłącz
Zdjęcie lub nagranie wideo jest zapisywane po zarejestrowaniu bez wyświetlania podglądu.

Rejestracja twarzy
Aplikacja Aparat umożliwia rejestrację twarzy. Gdy zarejestrowana twarz pojawi się w
wizjerze, aparat automatycznie ustawi na niej ostrość.

Lampa błyskowa
Lampa błyskowa umożliwia robienie zdjęć w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy
obiekt jest oświetlony od tyłu. Oto opcje dostępne po stuknięciu ikony lampy błyskowej
na ekranie aparatu:
Auto
Aparat automatycznie określa, czy oświetlenie wymaga użycia lampy błyskowej.
Włącz lampę błyskową
Należy użyć tego ustawienia, jeśli tło jest jaśniejsze od pierwszego planu. Pozwoli to usunąć niechciane
cienie.
Redukcja czerw. oczu
Pozwala zredukować efekt czerwonych oczu podczas robienia zdjęć.
Wyłącz
Lampa błyskowa jest wyłączona. Czasami, nawet przy słabym oświetleniu, zdjęcie zrobione bez lampy
błyskowej może okazać się lepsze. Jednak robienie dobrych zdjęć bez lampy błyskowej wymaga, aby

96
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

urządzenie było trzymane nieruchomo. Aby uniknąć rozmazania zdjęcia, można skorzystać z
samowyzwalacza.
Latarka
Przy robieniu zdjęć włącza się latarka (lampa aparatu).

Wybór scenerii
Funkcja wyboru scenerii służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem
typowych sytuacji przy użyciu zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za
użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić najlepszą
możliwą jakość zdjęcia.
Wyłącz
Funkcja wyboru scenerii jest wyłączona i można robić zdjęcia ręcznie.
Gładka skóra
Służy do robienia zdjęć z zastosowaniem efektu upiększenia.
Miękkie ujęcie
Służy do robienia zdjęć z rozmytym tłem.
Korekcja drgań
Umożliwia zminimalizowanie skutków poruszenia aparatem przy robieniu zdjęć w nieco słabszym
oświetleniu.
Pejzaż
Służy do robienia zdjęć krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach.
Korekcja pod światło HDR
Służy do zwiększania szczegółowości ujęć o wysokim kontraście. Wbudowana funkcja korekty
podświetlenia analizuje obraz i automatycznie dostosowuje ustawienia, aby zdjęcie było właściwie
naświetlone.
Nocny portret
Służy do robienia zdjęć portretowych w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. W związku z
długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej
powierzchni.
Nocny widok
Służy do robienia zdjęć w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. W związku z długim czasem
ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.
Z ręki o zmierzchu
Umożliwia zredukowanie szumów i rozmazania obrazu przy robieniu zdjęć z ręki w słabym świetle.
Duża czułość
Służy do robienia zdjęć bez lampy błyskowej przy słabym oświetleniu. Zmniejsza rozmazanie obrazu.
Kulinaria
Służy do fotografowania jedzenia w jasnych kolorach.
Zwierzę domowe
Służy do robienia zdjęć zwierzakom domowym. Redukuje rozmazanie obrazu i efekt czerwonych
oczu.
Plaża
Służy do robienia zdjęć nad morzem lub jeziorem.
Śnieg
Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec prześwietlonym zdjęciom.
Przyjęcie
Służy do robienia zdjęć w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta sceneria wydobywa oświetlenie z
tła lub światło świec we wnętrzach. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany
nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.
Sport
Służy do robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów. Krótki czas ekspozycji pozwala
zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch.
Dokument
Służy do robienia zdjęć tekstu lub rysunków. Nadaje zdjęciu większy kontrast.
Fajerwerki

97
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Służy do fotografowania sztucznych ogni.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo
1
2
3
4

Jak dostosować ustawienia kamery wideo
Uaktywnij aparat.
Stuknij jedną z ikon ustawień na ekranie.
Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować, a następnie wprowadź
odpowiednie zmiany.

Omówienie ustawień aparatu w trybie kamery wideo
Rozdzielczość wideo
Można dostosować rozdzielczość wideo dla różnych formatów.
Full HD (30 kl./s)
1920×1080(16:9)
Format Full HD (Full High Definition), 30 klatek na sekundę, proporcje 16:9.
Full HD (60 kl./s)
1920×1080(16:9)
Format Full HD (Full High Definition), 60 klatek na sekundę, proporcje 16:9.
HD
1280×720(16:9)
Format HD (High Definition) o proporcjach 16:9.
VGA
640×480(4:3)
Format VGA o proporcjach 4:3.
Wiadomość MMS
Służy do rejestrowania nagrań wideo, które można wysyłać w wiadomościach MMS. Czas nagrania w tym
formacie wideo jest ograniczony tak, aby można było wysyłać pliki wideo w wiadomości MMS.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć Ręcznie.

Samowyzwalacz
Samowyzwalacz umożliwia zarejestrowanie nagrania wideo bez konieczności trzymania
urządzenia. Można go używać podczas rejestrowania grupowych nagrań wideo, na
których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Samowyzwalacza można także
używać, aby uniknąć drgań aparatu podczas rejestrowania nagrania.
Wł. (10 s)
Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem
rejestrowania nagrania.
Wł. (2 s)
Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem
rejestrowania nagrania.
Wyłącz
Rejestrowanie nagrania wideo rozpocznie się natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Funkcja Smile Shutter(TM) (wideo)
Funkcji Smile Shutter(TM) należy użyć przed zarejestrowaniem nagrania wideo, aby
sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu reaguje kamera.

98
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Tryb ostrości
Ustawienia ostrości decydują, która część filmu wideo powinna być ostra. Gdy włączona
jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar
wewnątrz białej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.
Aut. ostrość jednopunktowa
Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.
Wykrywanie twarzy
Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat
automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być
ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu żółta ramka informuje, która twarz
została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi
typami scenerii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.
Śledzenie obiektu
Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Nagrania wideo HDR
Korzystając z ustawienia HDR (High-Dynamic Range) dla nagrań wideo, można nagrać
wideo przy mocnym oświetleniu z tyłu lub w warunkach wysokiego kontrastu.
Technologia HDR dla nagrań wideo kompensuje utratę szczegółów i zapewnia
powstanie obrazu, którego jaśniejsze i ciemniejsze obszary mają spójną jakość.
To ustawienie jest dostępne tylko w trybie nagrywania Ręcznie.

Pomiar światła
Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji
przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.
Centralny
Ta funkcja mierzy środek obrazu i ustala ekspozycję na podstawie jasności obiektu w środku.
Punktowy
Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.
Twarz
Ta funkcja mierzy ilość światła padającego na twarz i dostosowuje ekspozycję, aby twarz nie była ani zbyt
ciemna, ani zbyt jasna.
Wielopunktowy
Ta funkcja dzieli obraz na wiele obszarów i wykonuje pomiar w każdym obszarze, aby uzyskać dobrze
zrównoważoną ekspozycję.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć Ręcznie.

SteadyShot(TM)
Nieruchome trzymanie urządzenia podczas rejestrowania nagrania wideo może być
trudne. Stabilizator pomaga, kompensując drobne ruchy ręki.
Inteligentne aktywne
Aktywuj, aby usunąć ogólne i szczegółowe wstrząsy aparatu.
Standard
Aktywuj, aby usunąć wstrząsy aparatu o wysokiej częstotliwości.
Wyłącz
Stabilizator jest wyłączony.

Mikrofon
Umożliwia określenie, czy podczas rejestrowania nagrań wideo ma być rejestrowany
dźwięk otoczenia.

99
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Podgląd
Istnieje możliwość wyświetlania podglądu nagrań wideo bezpośrednio po ich
zarejestrowaniu.
Włącz
Podgląd nagrania wideo jest wyświetlany po jego zarejestrowaniu.
Edytuj
Nagranie wideo jest otwierane do edycji po zarejestrowaniu.
Wyłącz
Nagranie wideo jest zapisywane po zarejestrowaniu bez wyświetlania podglądu.

Lampa błyskowa
Lampa błyskowa umożliwia rejestrowanie nagrań wideo w ciemnym otoczeniu lub w
przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu. Ikona lampy błyskowej do nagrań wideo
jest dostępna tylko na ekranie kamery wideo. Warto pamiętać, że czasami jakość
nagrania wideo może być lepsza bez oświetlenia, nawet jeśli otoczenie jest ciemne.
Włącz
Wyłącz

Wybór scenerii
Funkcja wyboru scenerii służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem
typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za
użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić najlepszą
możliwą jakość nagrania wideo.
Wyłącz
Funkcja wyboru scenerii jest wyłączona, a filmy wideo mogą być nagrywane ręcznie.
Miękkie ujęcie
Służy do nagrywania filmów wideo z tłem o niskim kontraście.
Pejzaż
Służy do rejestrowania nagrań wideo krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach.
Noc
Włączenie tego trybu powoduje zwiększenie czułości na światło. Służy do rejestrowania nagrań w
słabo oświetlonych miejscach. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być
rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na
nieruchomym obiekcie. Tryb nocny należy wyłączać w dobrze oświetlonych miejscach, aby poprawić
jakość nagrania.
Plaża
Służy do nagrywania filmów wideo nad morzem lub jeziorem.
Śnieg
Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec nadmiernemu naświetleniu
nagrań wideo.
Sport
Służy do rejestrowania nagrań wideo z szybko poruszającymi się obiektami. Krótki czas ekspozycji
pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch.
Przyjęcie
Służy do rejestrowania nagrań wideo w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta sceneria umożliwia
nagrywanie w pomieszczeniach obiektów oświetlonych od tyłu lub światłem świec. Nagrania wideo z
szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy
trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na nieruchomym obiekcie.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

100
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji
Album
Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo
Aplikacja Album umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie nagrań wideo
zarejestrowanych aparatem, a także wyświetlanie podobnej zawartości zapisanej
w pamięci urządzenia. Wszystkie zdjęcia i filmy wideo zostaną wyświetlone w kolejności
chronologicznej.

1
2

Wyświetlenie opcji menu

3

Pokaz slajdów wszystkich obrazów lub obrazów dodanych do ulubionych

4

Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawą stronę, aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Album.

5

Data elementów w grupie

6

Stuknięcie zdjęcia lub nagrania wideo, aby je wyświetlić

7

1
2
3
4

Stuknij ikonę, aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Album.

Przewijanie ekranu w górę lub w dół, aby wyświetlić zawartość

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Album.
Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby
wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, zaznacz
pole wyboru Autoobracanie ekranu w sekcji Ustawienia & gt; Wyświetlacz.

o

Jak zmienić rozmiar miniatur
Podczas oglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album rozsuń dwa
palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

o

Jak powiększyć zdjęcie
Podczas oglądania zdjęcia rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce,
aby je zmniejszyć.

101
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
1
2
3

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi,
a następnie stuknij & gt; Pokaz slajdów, aby rozpocząć wyświetlanie wszystkich
zdjęć z albumu.
Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.
Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć z włączoną muzyką
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję & gt; SensMe(TM) slideshow.
Wybierz muzykę i motyw, których chcesz użyć do pokazu zdjęć, a następnie
stuknij . Aplikacja Album analizuje zdjęcia i korzysta z danych muzycznych
SensMe(TM), aby odtworzyć pokaz zdjęć.
Aby zatrzymać pokaz zdjęć, stuknij ekran, co spowoduje wyświetlenie elementów
sterowania, a następnie stuknij .

1
2
3

Jak odtworzyć nagranie wideo
W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
Stuknij pozycje Filmy & gt; Tylko raz.
Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem nie są wyświetlane, stuknij ekran, aby je
wyświetlić. Aby je ukryć, ponownie stuknij ekran.

1

Jak wstrzymać nagranie wideo
Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy
sterujące.
Stuknij pozycję .

2
1
2

o

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu
Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy
sterujące.
Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo,
aby przewinąć do przodu.
Jak dostosować głośność nagrania wideo
Naciśnij klawisz głośności.

Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi
Zdjęcia i nagrania wideo przechowywane na urządzeniu można udostępniać. Można
również zarządzać nimi, wykonując różne czynności. Są między innymi dostępne opcje
obsługi zbiorów zdjęć, usuwania zdjęć oraz łączenia zdjęć z kontaktami.
Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie
być obsługiwane. Wysłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest
zbyt duży.

1
2
3

1
2

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo
Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić zdjęcie, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wysłać.
Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycje & gt; Użyj jako & gt; Zdjęcie kontaktu.
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycje Kontakty & gt; Tylko raz, a
następnie wybierz kontakt.

102
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
1
2
1
2
1
2
3

Jak ustawić zdjęcie jako tapetę
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycje & gt; Użyj jako & gt; Tapeta.
Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.
Jak obrócić zdjęcie
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
Wybierz opcję Obróć. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.
Jak usunąć zdjęcie lub nagranie wideo
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Usuń.
Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w aplikacji Album
Podczas wyświetlania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album stuknij
pozycję , a następnie stuknij pozycję Wybierz elementy.
Stuknij elementy, z którymi chcesz pracować. Wybrane elementy są otoczone
niebieską ramką.
Wykonaj czynności na wybranych elementach za pomocą opcji na paskach
narzędzi.
Aby włączyć tryb wyboru, można również dotknąć i przytrzymać element, aż wokół niego
zostanie wyświetlona niebieska ramka. Następnie można stuknąć kolejne elementy, aby je
zaznaczyć.

Analizowanie zdjęć zawierających twarze w aplikacji Album
Wszystkie zapisane w pamięci urządzenia zdjęcia, na których znajdują się ludzkie twarze,
można analizować. Raz uaktywniona funkcja analizowania zdjęć pozostaje włączona,
umożliwiając analizowanie nowych zdjęć w miarę ich dodawania. Po uruchomieniu
funkcji analizowania można zgrupować wszystkie zdjęcia tej samej osoby w jednym
folderze.
1
2
3

1
2
3
1
2
3
4

Jak włączyć funkcję analizowania zdjęć
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Album.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie
stuknij pozycję Twarze. Wszystkie zdjęcia na urządzeniu zostaną przeanalizowane
i pogrupowane w folderze Twarze bez nazw.
Jak przypisać nazwę do twarzy
W kafelku Twarze stuknij folder Twarze bez nazw, a następnie przejdź do folderu
Inne twarze i wybierz twarz, której chcesz przypisać nazwę.
Stuknij pozycję Dodaj nazwę.
Wpisz nazwę, a następnie stuknij pozycje Gotowe & gt; Dodaj jako nową osobę.
Jak edytować nazwę twarzy
Podczas wyświetlania twarzy w widoku pełnoekranowym stuknij ekran, aby
wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij kolejno pozycje & gt; Edytuj tagi nazw.
Stuknij pozycję OK.
Stuknij nazwę twarzy, którą chcesz edytować.
Przeprowadź edycję nazwy, a następnie stuknij kolejno pozycje Gotowe & gt; Dodaj
jako nową osobę.

Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć
Zdjęcia zrobione aparatem urządzenia można edytować i modyfikować przy użyciu
różnych efektów. Można na przykład zmienić efekty świetlne. Zdjęcie ze zmianami jest
zapisywane jako osobny plik, a oryginał pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.
103
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Jak edytować zdjęcie
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
Jak przyciąć zdjęcie
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje Edytor zdjęć & gt; Tylko
raz.
Stuknij kolejno pozycje & gt; Przytnij.
Stuknij pozycję i wybierz odpowiednią opcję.
Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy
kwadraty przy krawędziach znikną, przeciągnij krawędź do środka lub na
zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij
jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, aby kwadraty przy krawędziach
zniknęły, a następnie odpowiednio przeciągnij róg.
Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i
przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żądaną pozycję.
Stuknij pozycję Zastosuj przycięcie.
Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję Zapisz.
Jak zastosować efekty specjalne do zdjęcia
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycje Edytor zdjęć & gt; Tylko raz.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
Poddaj zdjęcie edycji, a następnie stuknij pozycję Zapisz.
Jak poprawić jakość zdjęcia za pomocą ustawień zaawansowanych
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje Edytor zdjęć & gt; Tylko
raz.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję Zapisz.
Jak dostosować ustawienia oświetlenia dla zdjęcia
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje Edytor zdjęć & gt; Tylko
raz.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję Zapisz.
Jak ustawić poziom nasycenia kolorów zdjęcia
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycje Edytor zdjęć & gt; Tylko raz.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz opcję.
Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję Zapisz.

Omówienie menu ekranu głównego aplikacji Album
Za pośrednictwem menu ekranu głównego aplikacji Album można przeglądać
wszystkie albumy zdjęć, łącznie z albumami zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych
przy użyciu aparatu oraz zawartością udostępnianą w trybie online za pośrednictwem
usług, takich jak PlayMemories Online, Picasa(TM) i Facebook. Po zalogowaniu się do
tych usług można zarządzać zawartością, dodawać komentarze do zdjęć i nagrań
wideo oraz wyświetlać komentarze od znajomych. W aplikacji Album można też
104
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

dodawać geotagi do zdjęć, wykonywać podstawowe zadania edycji oraz
udostępniać zawartość za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth(R)
lub poczty e-mail.

1

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo przy użyciu usługi PlayMemories Online

2

Powoduje powrót do głównego ekranu aplikacji Album.

3

Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu urządzenia

4

Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych w różnych folderach urządzenia

5

Wyświetlanie ulubionych zdjęć i nagrań wideo

6

Wyświetlanie wszystkich zdjęć zawierających twarze

7

Wyświetlanie zdjęć na mapie lub w trybie globusa

8

Wyświetlanie zdjęć i nagrań w tej samej sieci

9

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w portalu Facebook(TM)

10

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w portalu Picasa(TM)

Usługa PlayMemories Online jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

1
2
3
4
5

1
2

o

Jak wyświetlać zdjęcia z usług internetowych w aplikacji Album
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Album, a następnie przeciągnij lewą krawędź ekranu
głównego aplikacji Album w prawo.
Stuknij żądaną usługę online, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby zacząć z niej korzystać. Zostaną wyświetlone
wszystkie dostępne albumy online, które zostały wysłane do usługi.
Stuknij dowolny album, aby wyświetlić jego zawartość, a następnie stuknij zdjęcie
w albumie.
Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby
wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
Jak wyświetlać i dodawać komentarze do zawartości albumu online
Podczas wyświetlania zdjęcia w albumie online stuknij ekran, aby wyświetlić paski
narzędzi, a następnie stuknij pozycję
w celu wyświetlenia komentarzy.
Wprowadź komentarze w polu wprowadzania danych, a następnie stuknij pozycję
Publikuj.
Jak ,,polubić" zdjęcie lub film wideo w serwisie Facebook(TM)
Podczas oglądania zdjęcia lub wideo w jednym ze swoich albumów w serwisie
Facebook(TM) stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij
pozycję , aby pokazać w serwisie Facebook(TM), że ,,lubisz" ten element.

105
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wyświetlanie zdjęć na mapie
Dodawanie informacji dotyczących lokalizacji do zdjęć jest określane jako geotagowanie.
Po wyświetleniu i otagowaniu zdjęć na mapie można pokazać znajomym oraz rodzinie,
gdzie poszczególne zdjęcia zostały zrobione. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się
z sekcją Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć na stronie 90.
Jeśli włączono wykrywanie lokalizacji i geotagowanie przez aparat, zdjęcia można tagować
bezpośrednio, aby później wyświetlać je na mapie.

1

Wyświetlanie zdjęć z geotagami w widoku globusa

2

Wyszukiwanie lokalizacji na mapie

3

Wyświetlenie opcji menu

4

Dwukrotne stuknięcie powoduje powiększenie obrazu. Zsunięcie palców powoduje zmniejszenie obrazu.
Przeciągnięcie pozwala wyświetlić inne obszary mapy.

5

Grupa zdjęć i/lub nagrań wideo oznaczonych geotagiem tej samej lokalizacji

6

Miniatury wybranej grupy zdjęć i/lub nagrań wideo. Stuknięcie elementu powoduje wyświetlenie go na
pełnym ekranie.

Jeśli w tej samej lokalizacji zrobiono kilka zdjęć, na mapie będzie wyświetlone tylko jedno z
nich. Łączna liczba zdjęć jest wyświetlana w prawym górnym rogu, na przykład . Aby
wyświetlić wszystkie zdjęcia w grupie, stuknij zdjęcie główne, a następnie stuknij jedną z
miniatur na dole ekranu.

1
2
3
4

1
2
3
4

Jak dodać geotag do zdjęcia
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję Stuknij, by ustawić lokal., aby otworzyć ekran mapy.
Znajdź i stuknij na mapie lokalizację, z którą zdjęcie jest powiązane.
Aby dostosować lokalizację na mapie, stuknij na mapie miejsce, w którym chcesz
umieścić zdjęcie.
Po zakończeniu stuknij pozycję OK, aby zapisać geotag i powrócić do
przeglądarki zdjęć.
Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na mapie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Album.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie
stuknij pozycję Miejsca.
Stuknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić na mapie.

106
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
1
2
o

Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na globusie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Album.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie
stuknij kolejno pozycje Miejsca & gt; .
Stuknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić na globusie.
Jak zmienić geotag zdjęcia
Podczas wyświetlania zdjęcia na mapie w aplikacji Album dotknij zdjęcia i
przytrzymaj je, aż jego ramka zmieni kolor na niebieski, a następnie stuknij
odpowiednią lokalizację na mapie.
Stuknij pozycję OK.
Jak zmienić widok mapy
Podczas wyświetlania mapy w aplikacji Album stuknij pozycję , a następnie wybierz
pozycję Widok klasyczny lub Widok satelitarny.

107
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Nagrania wideo
Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy
Do odtwarzania filmów i innych materiałów wideo zapisanych na urządzeniu lub na nie
pobranych można użyć aplikacji Filmy. Za pomocą tej aplikacji można też pobierać
plakaty filmowe, streszczenia fabuły oraz informacje o gatunkach i reżyserach filmów.
Filmy można również odtwarzać na innych urządzeniach podłączonych do tej samej
sieci.
Niektóre pliki wideo mogą się nie odtwarzać w aplikacji Filmy.

1

Wyświetlenie opcji menu

2

Wyświetlenie ostatnio odtwarzanego nagrania wideo

3

Przeciągnięcie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala przeglądać wszystkie pobrane i zapisane
nagrania wideo

4

Odtwarzanie zapisanych lub pobranych plików wideo

5

Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość

Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są
dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe
warunki używania.

1
2

3
4
5

Jak odtworzyć nagranie wideo w aplikacji Filmy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Filmy.
Znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć. Jeśli nagranie wideo nie
zostanie wyświetlone na ekranie, przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby
otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Filmy, a następnie znajdź i stuknij
nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
Aby wyświetlić lub ukryć elementy sterujące, stuknij ekran.
Aby wstrzymać odtwarzanie, stuknij pozycję . Aby wznowić odtwarzanie, stuknij
pozycję .
Aby przewinąć do tyłu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo. Aby
przewinąć do przodu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w prawo.
Jak odtworzyć nagranie wideo na urządzeniu zewnętrznym

108
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić wszystkie
elementy sterujące.
Stuknij kolejno pozycje & gt; Throw.
Wybierz urządzenie zewnętrzne, na którym chcesz odtwarzać nagranie wideo.
Jeśli nie ma dostępnego urządzenia zewnętrznego, dodaj je, postępując zgodnie z
instrukcjami na ekranie.

1

Jak zmienić ustawienia w aplikacji Filmy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Filmy.
Stuknij pozycję & gt; Ustawienia, a następnie zmień odpowiednio ustawienia.

2
1
2
3
4
1
2

Jak zmienić ustawienia dźwięku podczas odtwarzania nagrania wideo
Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy
sterujące.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia dźwięku.
Zaznacz pola wyboru ustawień dźwięku, które chcesz włączyć.
Po zakończeniu stuknij pozycję OK.
Jak udostępnić film wideo
Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Udostępnij.
W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia
wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami, aby je wysłać.

Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie

o

o

o

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Filmy warto przenieść filmy, programy
telewizyjne i inną zawartość wideo na swoje urządzenie z innych urządzeń, takich jak
komputer. Można to zrobić na kilka sposobów:
Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB, a następnie przeciągnij i
upuść pliki wideo bezpośrednio w aplikacji menedżera plików na komputerze. Więcej
informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie plikami przy użyciu komputera na
stronie 139.
W przypadku korzystania z komputera PC możesz użyć aplikacji Media Go(TM) firmy Sony,
aby uporządkować zawartość i przesłać pliki wideo na urządzenie przy użyciu
komputera. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go(TM), przejdź na stronę
http://mediago.sony.com/enu/features.
W przypadku korzystania z komputera Apple(R) Mac(R) można użyć aplikacji Sony Bridge
for Mac, aby przesłać pliki wideo z programu iTunes na urządzenie. Aby dowiedzieć się
więcej i pobrać aplikację Sony Bridge for Mac, przejdź na stronę
www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

109
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zarządzanie zawartością wideo
1
2
3
4
5
6

Jak ręcznie pobrać informacje o filmie
Sprawdź, czy urządzenie ma włączone połączenie do transmisji danych.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Filmy.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego
aplikacji Filmy, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo,
dla którego chcesz pobrać informacje.
Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję
Wyszukaj informacje.
W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe dotyczące nagrania wideo, a
następnie stuknij klawisz potwierdzenia na klawiaturze. Zostanie wyświetlona lista
wszystkich nagrań pasujących do kryteriów wyszukiwania.
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, a następnie stuknij pozycję Gotowe.
Rozpocznie się pobieranie informacji.
Jeśli w sekcji Ustawienia zaznaczysz pole wyboru Pobierz szczegóły wideo, każde otwarcie
aplikacji Filmy automatycznie spowoduje wyświetlenie informacji o nowo dodanych nagraniach
wideo.
Jeśli pobrane informacje są niepoprawne, ponów wyszukiwanie przy użyciu innych słów
kluczowych.

1
2
3

1
2
3
4

Jak wyczyścić informacje o nagraniu wideo
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Filmy.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego
aplikacji Filmy, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo,
który chcesz edytować.
Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij Wyczyść
informacje.
Jak usunąć nagranie wideo
Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Filmy.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego
aplikacji Filmy, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo,
który chcesz usunąć.
Dotknij miniatury filmu wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję Usuń na
wyświetlonej liście.
Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń.

Usługa Video Unlimited
W usłudze Video Unlimited można kupować oraz wypożyczać filmy i programy, a
następnie oglądać je nie tylko na urządzeniu z systemem Android(TM), ale również na
komputerze PC i konsoli PlayStation(R) Portable (PSP(R)), PlayStation(R) 3, PlayStation(R) 4
lub PlayStation(R) Vita. Dostępne są filmy z wielu kategorii: najnowszych produkcji
hollywoodzkich, filmów akcji, komedii, filmów klasycznych i innych.
Aby móc kupować i wypożyczać filmy przy użyciu usługi Video Unlimited, musisz
utworzyć konto usługi Sony Entertainment Network. Możesz też korzystać z konta w
sieci PlayStation(R), o ile je masz.
Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są
dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe
warunki używania.

110
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak korzystać z usługi Video Unlimited
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję .
Jeżeli po raz pierwszy uruchamiasz usługę Video Unlimited, stuknij pozycję Dalej
na ekranie, a następnie ponownie stuknij Zacznij teraz, aby przejść do ekranu
głównego Video Unlimited.
Stuknij pozycję & gt; Połącz się, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na swoje konto lub utworzyć nowe
konto i kupować albo wypożyczać filmy.

111
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Łączność
Przekazywanie obrazu z urządzenia do telewizora za pomocą
kabla
Przy użycia kabla MHL lub HDMI można podłączyć urządzenie do telewizora i wyświetlać
zawartość zapisaną w urządzeniu na ekranie telewizora. Po podłączeniu urządzenia do
zgodnego modelu telewizora zostanie otwarta aplikacja do obsługi telewizora. Ułatwia
ona odtwarzanie plików multimedialnych z urządzenia na telewizorze i innych
urządzeniach.
Konieczne może być dokupienie kabla i adaptera.

1
2

1
2
3

1
2

Jak przeglądać zawartość urządzenia na telewizorze za pomocą wejścia MHL
Podłącz urządzenie do telewizora za pomocą przewodu MHL. Po nawiązaniu
połączenia na pasku stanu urządzenia zostanie wyświetlona .
Aplikacja Panel uruchamiania TV jest uruchamiana automatycznie. Postępuj
zgodnie z instrukcjami, aby przeglądać pliki multimedialne na ekranie telewizora.
Jak wyświetlić zawartość z urządzenia na telewizorze obsługującym sygnał HDMI(TM)
Podłącz urządzenie do adaptera MHL, a adapter do ładowarki sieciowej USB.
Podłącz adapter do telewizora przy użyciu przewodu HDMI(TM). Gdy połączenie
zostanie ustanowione, na pasku stanu urządzenia pojawi się ikona .
Aplikacja Panel uruchamiania TV zostanie uruchomiona automatycznie. Postępuj
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby przeglądać pliki multimedialne na
ekranie telewizora.
Jak wyświetlić pomoc dotyczącą korzystania z pilota telewizora
Gdy urządzenie jest podłączone do telewizora, przeciągnij pasek stanu w dół w
celu otwarcia panelu powiadomień.
Stuknij pozycję Podłączono przez łącze MHL.
Możesz również nacisnąć żółty przycisk na pilocie telewizora, aby otworzyć panel
powiadomień.

o

Jak odłączyć urządzenie od telewizora
Odłącz przewód MHL(TM) lub adapter MHL od urządzenia.

Bezprzewodowe przekazywanie obrazu z urządzenia na telewizor
Funkcja lustrzanej kopii ekranu pozwala na przekazywanie obrazu z ekranu urządzenia
na odbiornik TV lub na inny duży wyświetlacz bez konieczności podłączania kabli.
Technologia Wi-Fi Direct(TM) tworzy bezprzewodowe połączenie między dwoma
urządzeniami, aby użytkownik mógł oglądać ulubione zdjęcia, siedząc wygodnie na
kanapie. Korzystając z tej funkcji, można również słuchać muzyki z urządzenia przez
głośniki telewizora.
Aby omawiana wyżej funkcja działała, telewizor musi obsługiwać wyświetlanie lustrzanej kopii
ekranu zgodnie ze standardem Wi-Fi CERTIFIED Miracast(TM). Jeśli telewizor nie obsługuje
wyświetlania lustrzanej kopii ekranu, można dokupić do niego specjalny bezprzewodowy
adapter.
Podczas korzystania z funkcji lustrzanej kopii ekranu jakość obrazu może być gorsza, jeśli
powstają zakłócenia z innych sieci Wi-Fi(R).

112
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak uzyskać lustrzaną kopię ekranu urządzenia na ekranie telewizora
Telewizor: Aby włączyć funkcję lustrzanej kopii ekranu, wykonaj polecenia zawarte
w instrukcji obsługi telewizora.
Twoje urządzenie: Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
Znajdź i stuknij opcję Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Kopia lustrzana ekranu
& gt; Rozpocznij.
Wybierz urządzenie, na którym ma być wyświetlana kopia lustrzana zawartości.
Zawartość zostanie wyświetlona na telewizorze.
Podczas korzystania z funkcji lustrzanej kopii ekranu nie należy zakrywać anteny Wi-Fi
urządzenia.
Aby omawiana wyżej funkcja działała, telewizor musi obsługiwać wyświetlanie lustrzanej kopii
ekranu zgodnie ze standardem Wi-Fi CERTIFIED Miracast(TM).

Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified(TM)
Zawartości multimedialne zapisane w pamięci urządzenia można odtwarzać na innych
urządzeniach, takich jak telewizor lub komputer. Aby można było udostępniać
zawartość, muszą to być urządzenia z certyfikatem DLNA Certified(TM) przyznawanym
przez organizację Digital Living Network Alliance i wszystkie urządzenia muszą być
podłączone do tej samej sieci Wi-Fi(R). Można też wyświetlać lub odtwarzać na
urządzeniu zawartość z innych urządzeń DLNA Certified(TM).
Po skonfigurowaniu udostępniania zawartości między urządzeniami można na przykład
słuchać na urządzeniu plików muzycznych zapisanych na komputerze domowym lub
wyświetlać zdjęcia zrobione aparatem urządzenia na wielkoekranowym telewizorze.

Odtwarzanie na urządzeniu plików z urządzeń DLNA Certified(TM)
Podczas odtwarzania na urządzeniu plików z innego urządzenia DLNA Certified(TM), to
drugie urządzenie działa jako serwer. Innymi słowy, udostępnia zawartość w sieci. Na
urządzeniu pełniącym rolę serwera musi być włączona funkcja udostępniania zawartości
i muszą być przyznane uprawnienia dostępu z urządzenia. Musi być również podłączony
do tej samej sieci Wi-Fi(R), co urządzenie.
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane utwory
Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą
samą siecią Wi-Fi(R) co używane urządzenie.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Walkman(R) w prawo i stuknij
pozycję Urządzenia.
Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz utwory, które chcesz
odtworzyć. Utwory zostaną automatycznie odtworzone.
Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane filmy wideo
Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą
samą siecią Wi-Fi(R) co używane urządzenie.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Filmy.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Filmy w prawo i stuknij
pozycję Urządzenia.
Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz filmy wideo, które chcesz
odtworzyć.

113
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5

Jak wyświetlać na urządzeniu udostępnione zdjęcia
Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą
samą siecią Wi-Fi(R) co używane urządzenie.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Album.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo i stuknij
pozycję Urządzenia.
Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i wybierz zdjęcie, aby je wyświetlić.

Odtwarzanie plików z Twojego urządzenia na urządzeniach DLNA
Certified(TM)
Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia na innych urządzeniach
DLNA Certified(TM), najpierw należy skonfigurować udostępnianie plików w Twoim
urządzeniu. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, są nazywane urządzeniami
klienckimi. Urządzeniem klienckim może być na przykład telewizor, komputer lub tablet.
Urządzenie działa jako serwer multimediów, gdy udostępnia zawartość urządzeniom
klienckim. Po skonfigurowaniu udostępniania plików w urządzeniu należy też nadać
zezwolenia dostępu urządzeniom klienckim. Urządzenia te zostaną wtedy wyświetlone
jako urządzenia zarejestrowane. Urządzenia, które oczekują na zezwolenie dostępu, są
wyświetlane na liście jako urządzenia oczekujące.
1
2
3
4
5
6

Jak skonfigurować udostępnianie plików dla innych urządzeń DLNA Certified(TM)
Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi(R).
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Serwer multimediów.
Aby włączyć funkcję Udostępnij multimedia, przeciągnij suwak. Na pasku stanu
zostanie wyświetlona ikona . Urządzenie jest gotowe do działania jako serwer
multimediów.
Połącz komputer lub inne urządzenia z siecią Wi-Fi(R), w której znajduje się
używane urządzenie.
Na pasku stanu urządzenia pojawi się powiadomienie. Otwórz powiadomienie i
ustaw odpowiednie prawa dostępu dla innych urządzeń.
Powyższe instrukcje mogą się różnić w zależności od urządzeń klienckich. Więcej informacji
można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia klienckiego. Jeśli nie można połączyć innych
urządzeń, należy sprawdzić, czy sieć Wi-Fi(R) działa prawidłowo.
Dostęp do menu Serwer multimediów można również uzyskać, stukając pozycje Ustawienia & gt;
Łączność Xperia(TM) & gt; Ustawienia serwera multimediów. Po zamknięciu widoku Serwer
multimediów funkcja udostępniania plików pozostaje uruchomiona w tle.

1
2
3
1
2
3
4

Jak zakończyć udostępnianie plików dla innych urządzeń DLNA Certified(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Ustawienia
serwera multimediów.
Przeciągnij w lewo suwak obok pozycji Udostępnij multimedia.
Jak określić prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Ustawienia serwera
multimediów.
Wybierz urządzenie z listy Urządzenia oczekujące.
Wybierz poziom prawa dostępu.

114
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3

Jak zmienić nazwę zarejestrowanego urządzenia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Ustawienia serwera
multimediów.
Wybierz urządzenie z listy Urządzenia zarejestrowane, a następnie wybierz
pozycję Zmień nazwę.
Wprowadź nową nazwę dla urządzenia.
Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Ustawienia serwera
multimediów.
Wybierz urządzenie z listy Urządzenia zarejestrowane.
Stuknij pozycję Zmień poziom dostępu i wybierz odpowiednią opcję.
Jak uzyskać pomoc na temat udostępniania zawartości dla innych urządzeń DLNA
Certified(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Ustawienia serwera
multimediów.
Stuknij pozycję .

Odtwarzanie plików na urządzeniu Digital Media Renderer
Technologia DLNA(TM) umożliwia przesyłanie zawartości multimedialnej zapisanej
w pamięci urządzenia do innego urządzenia podłączonego do tej samej sieci Wi-Fi(R).
Drugie urządzenie musi być skonfigurowane do pracy jako urządzenie Digital Media
Renderer (DMR), co oznacza, że może renderować lub odtwarzać zawartość odbieraną
z urządzenia. Urządzeniem DMR może być na przykład telewizor wyposażony w funkcję
DLNA lub komputer z systemem Windows(R) 7 lub nowszym.
Ustawienia do włączania funkcji Digital Media Renderer mogą się różnić zależnie od
używanego urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi danego
urządzenia.
Zawartości objętej zabezpieczeniem DRM nie można odtworzyć na urządzeniu Digital Media
Renderer za pomocą technologii DLNA(TM).

1
2
3
4
5

6

Jak wyświetlić zdjęcia lub nagrania wideo z urządzenia na urządzeniu DMR
Sprawdź, czy urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest
podłączone do tej samej sieci Wi-Fi(R), co Twoje urządzenie.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Album.
Przejdź do i otwórz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz wyświetlić.
Stuknij ekran, aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie stuknij pozycję
i wybierz urządzenie DMR, któremu chcesz udostępnić zawartość. Wybrane
urządzenie rozpocznie odtwarzanie wskazanek zawartości w kolejności
chronologicznej.
Aby rozłączyć z urządzeniem DMR, stuknij pozycję i wybierz pozycję Rozłącz.
Plik przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie odtwarzany na
Twoim urządzeniu.
Możesz również udostępnić film wideo z aplikacji Filmy w urządzeniu, stukając nagranie
wideo, a następnie stukając pozycję .

115
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5

Jak odtworzyć utwór z urządzenia na urządzeniu DMR
Sprawdź, czy urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest
podłączone do tej samej sieci Wi-Fi(R), co Twoje urządzenie.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić,
a następnie stuknij utwór.
Stuknij pozycję i wybierz urządzenie DMR, dla którego chcesz udostępnić
zawartość. Utwór zostanie automatycznie odtworzony przez wybrane urządzenie.
Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję i wybierz swoje
urządzenie. Utwór przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie
odtwarzany na Twoim urządzeniu.

Korzystanie z gier w telewizorze przy użyciu bezprzewodowego
kontrolera DUALSHOCK(TM)3/DUALSHOCK(TM)4
Przy użyciu bezprzewodowego kontrolera DUALSHOCK(TM)3/DUALSHOCK(TM)4 można
grać na telewizorze w gry przechowywane na urządzeniu i sterować nimi.

Do nawiązania połączenia między bezprzewodowym kontrolerem DUALSHOCK(TM)3 i
urządzeniem jest wymagany adapter USB On-The-Go.

1
2
3
4
5

1
2
3

Jak skomunikować urządzenie z bezprzewodowym kontrolerem DUALSHOCK(TM)3
Upewnij się, że funkcja Bluetooth(R) w urządzeniu jest włączona.
Podłącz do urządzenia adapter USB On-The-Go (OTG).
Połącz bezprzewodowy kontroler DUALSHOCK(TM)3 z adapterem OTG przy użyciu
kabla USB.
Gdy na pasku stanu u góry ekranu urządzenia pojawi się komunikat Kontroler
podłączony (przew.), odłącz kabel USB.
Gdy na pasku stanu pojawi się komunikat Kontroler podłączony (bezprz.), będzie
to oznaczało, że urządzenie nawiązało połączenie bezprzewodowe.
Jak skomunikować urządzenie z bezprzewodowym kontrolerem DUALSHOCK(TM)4
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; DUALSHOCK(TM)3/
DUALSHOCK(TM)4.
Wybierz opcję DUALSHOCK(TM)4 i wykonuj instrukcje na ekranie aż do
zakończenia nawiązywania połączenia.

116
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

NFC
Z komunikacji krótkozasięgowej NFC (Near Field Communications) można korzystać, aby
przesyłać między urządzeniami takie dane, jak nagrania wideo, zdjęcia, adresy stron
internetowych, pliki z muzyką czy dane kontaktowe. Za pomocą funkcji NFC można
także skanować tagi, które podają informacje o produkcie lub usłudze, a także tagi
aktywujące pewne funkcje w urządzeniu.
NFC to technologia bezprzewodowa zapewniająca zasięg do jednego centymetra, a
więc urządzenia z niej korzystające muszą znajdować się blisko siebie. Aby można było
korzystać z funkcji NFC, trzeba ją włączyć, a ekran urządzenia musi być aktywny.
Funkcja komunikacji NFC może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach.

1
2
3
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6

Jak włączyć funkcję NFC
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej....
Zaznacz pole wyboru Komunikacja NFC.
Jak udostępnić kontakt dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC
Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są
aktywne.
Aby wyświetlić kontakty, przejdź do ekranu Ekran główny, stuknij ikonę , a
następnie stuknij ikonę .
Stuknij kontakt, który chcesz udostępnić.
Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu
obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Gdy urządzenia nawiążą ze
sobą połączenie, pojawi się miniatura kontaktu.
Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
Po zakończeniu przesyłania danych informacje o kontakcie zostaną wyświetlone
na ekranie urządzenia odbiorczego i zapisane w nim.
Jak udostępnić plik muzyczny dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC
Upewnij się, że w używanym urządzeniu i w urządzeniu odbiorczym jest włączona
funkcja NFC oraz że ekrany obydwu urządzeń są aktywne.
Aby otworzyć aplikację Walkman(R), stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij
pozycję .
Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić.
Stuknij utwór, aby go odtworzyć. Następnie możesz stuknąć ikonę w celu
wstrzymania odtwarzania utworu. Przesyłanie działa bez względu na to, czy utwór
jest odtwarzany, czy wstrzymany.
Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu
obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Gdy urządzenia nawiążą ze
sobą połączenie, pojawi się miniatura utworu.
Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
Po zakończeniu przesyłania plik muzyczny zostanie od razu odtworzony na
urządzeniu odbierającym. Plik zostanie także zapisany na urządzeniu
odbierającym.
Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo dla innego urządzenia za pomocą funkcji
NFC
Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są
aktywne.
Aby wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo w urządzeniu, przejdź do ekranu Ekran
główny, stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Album.
Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu
obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Gdy urządzenia nawiążą ze
sobą połączenie, pojawi się miniatura utworu.
Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
Po zakończeniu przesyłania zdjęcie lub nagranie wideo zostanie wyświetlone na
ekranie urządzenia odbiorczego. Element zostanie także zapisany w urządzeniu
odbiorczym.
117
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6
7

Jak udostępnić adres internetowy dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC
Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są
aktywne.
Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
Aby otworzyć przeglądarkę internetową, znajdź i stuknij pozycję .
Załaduj stronę internetową, którą chcesz udostępnić.
Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu
obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Gdy urządzenia nawiążą ze
sobą połączenie, pojawi się miniatura utworu.
Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
Po zakończeniu przesyłania strona internetowa zostanie wyświetlona na ekranie
urządzenia odbiorczego.

Skanowanie tagów NFC
Urządzenie może skanować różne rodzaje tagów NFC. Może na przykład skanować tagi,
które znajdują się na plakatach i billboardach reklamowych, a także obok produktu w
sklepie. Można dzięki temu uzyskać dodatkowe informacje, na przykład adresy
internetowe.
1
2

Jak skanować tag NFC
Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona funkcja NFC i że ekran jest aktywny.
Umieść urządzenie nad tagiem, aby znalazł się on w obszarze wykrywania NFC
urządzenia. Urządzenie zeskanuje tag i wyświetli jego treść. Stuknij treść tagu, aby
ją otworzyć.

Podłączanie do urządzenia zgodnego z technologią NFC
Można podłączyć urządzenie do innego urządzenia obsługującego komunikację NFC
wyprodukowanego przez Sony, takiego jak głośnik czy słuchawki. Podczas
nawiązywania połączenia tego rodzaju należy zapoznać się z instrukcją obsługi
zgodnego urządzenia.
Być może będzie konieczne uaktywnienie komunikacji Wi-Fi(R) lub Bluetooth(R) na obu tych
urządzeniach, aby połączenie było możliwe.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth(R)
Funkcja Bluetooth(R) służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z
technologią Bluetooth(R) oraz do łączenia się z akcesoriami HF.Połączenie Bluetooth(R)
działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów od siebie i nie
ma między nimi żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczna
ręczna konfiguracja współpracy urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth(R).
Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth(R) może się różnić.

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Jak włączyć funkcję Bluetooth(R) i ustawić widoczność urządzenia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
Stuknij przełącznik obok pozycji Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth(R).
Stuknij pozycję Bluetooth. Zostanie wyświetlona nazwa Twojego urządzenia i lista
dostępnych urządzeń Bluetooth(R).
Stuknij nazwę urządzenia, aby ustawić jego widoczność dla innych urządzeń
Bluetooth(R).
Jak dostosować czas widoczności urządzenia dla innych urządzeń Bluetooth(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Bluetooth.
Naciśnij przycisk i wybierz pozycję Czas widoczności.
Wybierz jedną z opcji.

118
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Nadawanie nazwy urządzeniu
Do urządzenia można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym
urządzeniom, kiedy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth(R) i opcja widoczności.
Jak przypisać nazwę do urządzenia
1
2
3
4
5
6

Upewnij się, że funkcja Bluetooth(R) jest włączona.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Bluetooth.
Stuknij pozycję i wybierz opcję Zmień nazwę telefonu.
Wprowadź nazwę urządzenia.
Stuknij pozycję Zmień nazwę.

Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth(R)
Tworząc powiązanie tego urządzenia z innym urządzeniem, można na przykład połączyć
urządzenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth(R) lub zestawem samochodowym
Bluetooth(R) i używać tych urządzeń do udostępniania muzyki.
Gdy urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth(R), zapamięta
utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między tym urządzeniem a
urządzeniem Bluetooth(R) może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Urządzenie
automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli ten kod nie
zadziała, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth(R), aby znaleźć kod
dostępu używany przez to urządzenie. Przy kolejnym łączeniu urządzenia z powiązanym
wcześniej urządzeniem Bluetooth(R) nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.
Niektóre urządzenia Bluetooth(R), na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth(R),
wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.
Urządzenie można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth(R), ale należy nawiązywać
połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth(R) jednocześnie.

1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3
4

Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth(R)
Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać ze swoim urządzeniem, ma
włączoną funkcję Bluetooth(R) oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth(R).
Na ekranie Ekran główny na swoim urządzeniu stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Bluetooth. Na liście pojawią się wszystkie
dostępne urządzenia Bluetooth(R).
Stuknij urządzenie Bluetooth(R), które chcesz powiązać z urządzeniem.
Wprowadź kod dostępu, jeśli jest wymagany, lub potwierdź ten sam kod dostępu
na obu urządzeniach. Urządzenia powinny być od tej chwili ze sobą powiązane.
Jak połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Bluetooth.
Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth(R), z którym chcesz się połączyć.
Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Bluetooth.
W sekcji Powiązane urządzenia stuknij pozycję obok nazwy urządzenia, dla
którego chcesz usunąć powiązanie.
Stuknij pozycję Rozłącz parę.

119
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wysyłanie i odbieranie danych przy użyciu technologii Bluetooth(R)
Dane można udostępniać innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową
Bluetooth(R), takim jak telefony i komputery. Przy użyciu funkcji Bluetooth(R) można
wysyłać i odbierać dane różnego typu, takie jak:
o
o
o
o

Zdjęcia i nagrania wideo
Muzyka i inne pliki dźwiękowe
Kontakty
Strony internetowe
Jak wysłać elementy przy użyciu technologii Bluetooth(R)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Urządzenie odbiorcze: Upewnij się, że funkcja Bluetooth(R) jest włączona i że
urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth(R).
Urządzenie nadawcze: Otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz
wysłać, a następnie przewiń do tego elementu.
W zależności od aplikacji i elementu, który chcesz wysłać, może być konieczne na
przykład dotknięcie elementu i przytrzymanie go, otwarcie elementu lub
naciśnięcie Mogą być dostępne inne sposoby wysyłania elementów.
Wybierz Bluetooth.
Włącz funkcję Bluetooth(R), jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.
Urządzenie odbiorcze: Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
Urządzenie nadawcze: Jeśli zostanie wyświetlony monit, potwierdź transfer do
urządzenia odbierającego.
Urządzenie odbiorcze: Zaakceptuj przychodzący element.
Jak odebrać dane za pomocą funkcji Bluetooth(R)

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3

Upewnij się, że funkcja Bluetooth(R) jest włączona, a urządzenie jest widoczne dla
innych urządzeń Bluetooth(R).
Urządzenie wysyłające rozpocznie wysyłanie danych do urządzenia.
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu
urządzeniach lub potwierdź sugerowany kod dostępu.
Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij
pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
Stuknij pozycję Akceptuj, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie
powiadomienie.
Jak wyświetlać pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Bluetooth.
Naciśnij przycisk i wybierz pozycję Pokaż odebrane pliki.

Konfiguracja One-touch
Funkcji konfiguracji One-touch można używać do automatycznego uruchamiania
konfigurowania paru funkcji, które współpracują bezprzewodowo na dwóch różnych
urządzeniach Xperia(TM). Konfiguracji One-touch można na przykład używać do
uruchamiania konfigurowania podstawowych ustawień funkcji Kopia lustrzana ekranu i
funkcji Xperia Link(TM). Po zakończeniu konfiguracji do uruchomienia tak
skonfigurowanych funkcji wystarczy jedno dotknięcie.
Funkcję konfiguracji One-touch aktywuje się za pomocą komunikacji NFC. Za pomocą
funkcji One-touch można także obsługiwać komunikację Bluetooth(R) i serwer
multimediów. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o konfiguracji ustawień dla
kopii lustrzanej ekranu, serwera multimediów, komunikacji NFC oraz Bluetooth(R),
zapoznaj się z odpowiednią sekcją Instrukcji obsługi.

120
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5

Jak uruchomić konfigurację One-touch w urządzeniu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Ustawienie
jednym dotknięciem. Funkcja NFC zostanie automatycznie włączona.
Upewnij się, że funkcja NFC drugiego urządzenia Xperia(TM) jest włączona.
Ekrany obu urządzeń powinny być odblokowane i aktywne.
Umieść urządzenia obok siebie, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu
urządzeń przenikały się. Funkcja konfiguracji One-touch uruchomi się
automatycznie.
Oba urządzenia muszą obsługiwać funkcję konfiguracji One-touch.

121
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Inteligentne aplikacje i funkcje, które
oszczędzają czas
Zarządzanie akcesoriami i ustawieniami przy użyciu aplikacji
Smart Connect
Aplikacja Smart Connect służy do określania zachowania urządzenia po podłączeniu lub
odłączeniu akcesorium. Za jej pomocą można na przykład skonfigurować urządzenie w
taki sposób, aby zawsze po podłączeniu zestawu słuchawkowego włączało się radio
FM.
Można jej też użyć do określenia konkretnych czynności lub grup czynności, które
zostaną wykonane przez urządzenie o ustalonych porach dnia. Można na przykład
nakazać urządzeniu wykonanie następujących zadań, jeśli między godziną 7 a 9 rano
zostanie do niego podłączony zestaw słuchawkowy:
o
o
o

Uruchomienie aplikacji Walkman(R).
Otwarcie strony z poranną prasą w przeglądarce internetowej.
Ustawienie dzwonka na wibracje.
Aplikacja Smart Connect umożliwia też zarządzanie akcesoriami, takimi jak tagi
SmartTag i zegarek SmartWatch. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji
obsługi konkretnego akcesorium.

1

Wyświetlanie wszystkich dodanych urządzeń

2

Dodawanie urządzenia lub wydarzenia

3

Wyświetlanie opcji menu

4

Wyświetlanie wszystkich dodanych wydarzeń

5

Aktywowanie wydarzenia

6

Wyświetlanie szczegółowych informacji o wydarzeniu

122
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jak utworzyć zdarzenie aplikacji Smart Connect
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect po raz pierwszy, stuknij pozycję OK, aby
zamknąć ekran wprowadzenia.
Na karcie Zdarzenia stuknij pozycję .
Jeśli tworzysz zdarzenie po raz pierwszy, jeszcze raz stuknij pozycję OK, aby
zamknąć ekran wprowadzenia.
Dodaj warunki, w których zdarzenie ma się uaktywniać. Warunkiem może być na
przykład podłączenie akcesorium, jakiś przedział czasowy lub jedno i drugie naraz.
Stuknij pozycję , aby kontynuować.
Wybierz, co ma się dziać, gdy podłączysz akcesorium, i ustaw inne opcje
odpowiednio do potrzeb.
Stuknij pozycję , aby kontynuować.
Podaj nazwę zdarzenia, a następnie stuknij pozycję Koniec.
Aby dodać akcesorium Bluetooth(R), należy najpierw powiązać je z urządzeniem.

1
2
3
4
1
2
3

Jak przeprowadzić edycję zdarzenia aplikacji Smart Connect
Uruchom aplikację Smart Connect.
Na karcie Zdarzenia stuknij zdarzenie.
Jeśli zdarzenie jest wyłączone, przeciągnij suwak w prawo, aby je włączyć.
Stuknij pozycję Edytuj, a następnie dostosuj ustawienia do własnych potrzeb.
Jak usunąć zdarzenie
Uruchom aplikację Smart Connect.
Na karcie Zdarzenia dotknij nazwy zdarzenia, które chcesz usunąć, i przytrzymaj
ją, a następnie stuknij pozycję Usuń zdarzenie.
Stuknij pozycję Usuń, aby potwierdzić.
Możesz także otworzyć zdarzenie, które chcesz usunąć, i stuknąć kolejno pozycje & gt; Usuń
zdarzenie & gt; Usuń.

Zarządzanie urządzeniami
Aplikacja Smart Connect pozwala na zarządzanie rozmaitymi inteligentnymi akcesoriami,
które można podłączać do urządzenia, takimi jak tagi SmartTag, zegarek SmartWatch
czy zestaw słuchawkowy Smart Wireless Headset pro firmy Sony. Pobiera wszelkie
potrzebne aplikacje i znajduje aplikacje innych firm, jeśli są dostępne. Urządzenia, które
były wcześniej podłączone, są wyświetlane na liście, dzięki czemu można łatwo uzyskać
informacje o funkcjach każdego z nich.

2
3
4

Jak powiązać i połączyć akcesorium
Uruchom aplikację Smart Connect. Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect po raz
pierwszy, stuknij pozycję OK, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
Stuknij pozycję Urządzenia, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję OK, aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń.
Na liście wyników wyszukiwania stuknij nazwę urządzenia, które chcesz dodać.

1
2
3
4

Jak dostosować ustawienia podłączonego akcesorium
Powiąż i połącz akcesorium z urządzeniem.
Uruchom aplikację Smart Connect.
Stuknij pozycję Urządz., a następnie stuknij nazwę podłączonego akcesorium.
Dostosuj odpowiednie ustawienia.

1

Używanie urządzenia jako asystenta fitnessu dzięki funkcji ANT
+(TM)
Urządzenie może współpracować z produktami do monitorowania kondycji i uprawiania
fitnessu, które też obsługują technologię ANT+(TM). Jeśli na przykład biega się z
pulsometrem i krokomierzem (do mierzenia tempa i odległości) zgodnymi z funkcją ANT

123
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

+(TM), wszystkie dane na temat biegów można zapisywać na urządzeniu. Następnie
można poddawać dane analizie, aby zobaczyć, co można poprawić.
Z usługi Google Play(TM) można pobrać wiele aplikacji współpracujących z urządzeniami
do monitorowania kondycji i uprawiania fitnessu lub sportu, które są zgodne z funkcją
ANT+(TM). Więcej informacji o produktach zgodnych z funkcją ANT+(TM) zawiera strona
www.thisisant.com/directory.

Korzystanie z urządzenia jako portfela
Możesz używać swojego urządzenia jako portfela do płacenia za towary bez sięgania po
prawdziwy portfel. Wszystkie zainstalowane usługi płatności zostają zestawione, dzięki
czemu można je przeglądać i nimi zarządzać. Należy pamiętać, że przy realizacji
płatności należy włączyć funkcję NFC zanim urządzenie dotknie czytnika kart. Aby
uzyskać więcej informacji o funkcji NFC, patrz NFC na stronie 117.
Płatności inicjowane za pomocą funkcji NFC są obsługiwane tylko po włożeniu karty SIM
obsługującej funkcję NFC do gniazda karty SIM 1 (dolnego gniazda karty SIM). Ponadto usługi
płatności mobilnych mogą wciąż nie być dostępne w niektórych regionach.

1
2
3

Jak zarządzać usługami płatności
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Stuknij i zapłać. Pojawi się lista usług
płatności.
Zarządzaj usługami płatności zgodnie z potrzebami, przykładow zmieniając
domyślną usługę płatności.

124
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Podróżowanie i mapy
Korzystanie z usług lokalizacji
Usługi lokalizacji umożliwiają aplikacjom takim jak Mapy czy aparatowi używanie
informacji z sieci komórkowej i Wi-Fi(R) oraz systemu Global Positioning System (GPS) do
określania Twojej przybliżonej lokalizacji. Jeśli satelity GPS nie będą Cię ,,widzieć",
urządzenie może określić Twoją lokalizację, korzystając z funkcji Wi-Fi(R). A jeśli będziesz
poza zasięgiem sieci Wi-Fi(R), urządzenie może określić Twoją lokalizację, korzystając z
sieci komórkowej.
Aby za pomocą urządzenia określać miejsce pobytu, trzeba włączyć usługi lokalizacji.
1
2
3
4

Jak włączyć usługi lokalizacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Lokalizacja.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Lokalizacja.
Stuknij dwa razy pozycję Zgadzam się, aby potwierdzić.
Przy włączaniu usług lokalizacji domyślnie włączana jest zarówno opcja Satelity GPS, jak i
opcja Usługa lokalizacji firmy Google. Każdą z nich można wyłączyć ręcznie.

1
2
3
4

Jak udostępnić swoją lokalizację aplikacjom Google
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Google & gt; Lokalizacja.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Lokalizacja.
Stuknij dwa razy pozycję Zgadzam się, aby potwierdzić.
Przy włączaniu usług lokalizacji domyślnie włączana jest zarówno opcja Satelity GPS, jak i
Usługa lokalizacji firmy Google. Każdą z nich można wyłączyć ręcznie.

Zwiększanie dokładności funkcji GPS
Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu funkcji GPS w urządzeniu może zająć od 5
do 10 minut. Aby przyśpieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić
niezakłóconą widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny
GPS (obszar zaznaczony na ilustracji). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i
przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez większe przeszkody, takie jak budynki
lub góry. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.

125
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Mapy Google(TM) i nawigacja
Aplikacja Mapy Google(TM) pozwala śledzić lokalizację, oglądać ruch uliczny w czasie
rzeczywistym i korzystać ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji
docelowej.
Podczas przeglądania mapy wykorzystuje się transmisję danych do nawiązania
połączenia internetowego i odbiera dane. Dlatego przed wyruszeniem w podróż warto
jest zapisać mapę i ustawić ją jako dostępną offline. Dzięki temu można uniknąć
wysokich kosztów roamingu.
Aplikacja Mapy Google(TM), gdy jest używana w trybie online, wymaga korzystania z połączenia
internetowego. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać
z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci. Aplikacja
Mapy Google(TM) jest dostępna na wybranych rynkach, w wybranych krajach i regionach.

1
2

Wybór trybu poruszania się w celu uzyskania wskazówek kierujących do celu.

3

Wyświetlenie profilu konta.

4

Znacznik lokalizacji wskazujący wyszukaną lokalizację na mapie.

5

Wskazanie bieżącej lokalizacji.

6

1
2

Wprowadzanie adresu lub nazwy w celu wyszukania lokalizacji, na przykład nazwy lub adresu
restauracji.

Wyświetlenie pomocy i opcji.

Jak wyświetlić swoją lokalizację na mapie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Mapy, a następnie stuknij pozycję

.

1
2
3
4

Jak wyszukać lokalizację
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Mapy.
W polu wyszukiwania wprowadź nazwę lokalizacji, którą chcesz znaleźć.
Stuknij klawisz Enter na klawiaturze, aby uruchomić wyszukiwanie, lub wybierz
sugerowaną lokalizację z listy. Jeśli wyszukiwanie zakończy się powodzeniem,
lokalizacja będzie wskazywana na mapie symbolem .

1
2

Jak uzyskać wskazówki na temat drogi do celu
Podczas oglądania mapy stuknij pozycję .
Wybierz środek transportu, a następnie wprowadź punkt początkowy i docelowy.
Zostanie wyświetlona lista z zalecanymi trasami.
Na liście zalecanych tras stuknij jedną z opcji, aby wyświetlić wskazówki na mapie.

3

126
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Jak ustawić mapę jako dostępną offline
Podczas oglądania mapy stuknij pole wyszukiwania.
Przewiń do samego dołu i stuknij pozycję Udostępnij ten obszar mapy w trybie
offline. Obszar widoczny na mapie zostanie zapisany na urządzeniu.

o

Jak dowiedzieć się więcej na temat Map Google(TM)
Podczas korzystania z Map Google(TM) stuknij , a następnie stuknij pozycję
Pomoc.

Korzystanie z transmisji danych podczas podróży
Gdy podczas podróży utraci się dostęp do macierzystej sieci komórkowej, może być
konieczne uzyskanie dostępu do Internetu za pośrednictwem komórkowej transmisji
danych. Trzeba wtedy włączyć dane w roamingu na urządzeniu. Zaleca się wcześniejsze
sprawdzenie odpowiednich opłat za transmisję danych.
1
2
3
4

Jak włączyć lub wyłączyć roaming danych
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Więcej... & gt; Sieci komórkowe.
Wybierz kartę SIM.
Zaznacz pole wyboru Transmisja danych w roamingu lub usuń jego zaznaczenie.
Nie można włączyć roamingu danych, jeśli komórkowa transmisja danych jest wyłączona.

Używanie urządzenia z systemem informacyjno-rozrywkowym w
samochodzie
Po połączeniu urządzenia z samochodowym systemem informacyjno-rozrywkowym
mającym certyfikat MirrorLink(TM) za pomocą kabla USB można na przykład odtwarzać
muzykę z urządzenia podczas jazdy lub korzystać z aplikacji do nawigacji. Po nawiązaniu
połączenia można nawigować między aplikacjami przy użyciu elementów sterujących
systemu w samochodzie.
Niektóre aplikacje mogą nie być dostępne podczas połączenia MirrorLink(TM). Dane chronione,
takie jak filmy wideo objęte zabezpieczeniem DRM (Digital Rights Management), również nie są
dostępne za pośrednictwem aplikacji MirrorLink(TM).

o

Jak połączyć urządzenie z samochodowym systemem informacyjno-rozrywkowym
Podłącz urządzenie do systemu informacyjno-rozrywkowego w samochodzie przy
użyciu kabla USB. Zawartość ekranu urządzenia powinna się pojawić na
wyświetlaczu systemu informacyjno-rozrywkowego.
Jeśli urządzenie nie połączy się automatycznie z systemem informacyjno-rozrywkowym, trzeba
będzie ręcznie uruchomić aplikację MirrorLink(TM).

127
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5

Jak ręcznie uruchomić aplikację MirrorLink(TM)
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone za pomocą kabla USB do
samochodowego systemu infotainment.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; MirrorLink(TM).
Stuknij pozycję Uruchom MirrorLink(TM), a następnie stuknij pozycję OK.
Jeżeli w dalszym ciągu nie można nawiązać połączenia, stuknij pozycję Adres
sieciowy, aby przejść do innego adresu sieciowego jeżeli ten sam adres sieciowy
jest wykorzystywany przez inne usługi, takie jak Bluetooth(R) i Wi-Fi(R), a następnie
spróbuj ponownie.

Tryb samolotowy
W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu,
wyłączone są nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można
jednak grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i otwierać inne pliki, jeśli są one
zapisane na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej. Działają również alarmy, jeśli
zostały włączone.
Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

1
2
3

Jak włączyć tryb samolotowy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Więcej....
Zaznacz pole wyboru Tryb samolotowy.
Możesz również nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania
samolotowy w menu, które zostanie otwarte.

, a następnie wybrać opcję Tryb

128
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Kalendarz i budzik
Kalendarz
Aplikacja Kalendarz służy do zarządzania własnym harmonogramem. Po zalogowaniu się
na jedno lub wiele kont online z kalendarzami (np. konto Google(TM) lub konto Xperia(TM) z
Facebookiem) i przeprowadzeniu synchronizacji z nimi zdarzenia kalendarza z takich
kont pojawią się także w aplikacji Kalendarz. Można wybrać kalendarze do zintegrowania
w połączonym widoku aplikacji Kalendarz.
Gdy nadejdzie termin, urządzenie wyemituje dźwięk powiadomienia, aby Ci o nim
przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .
Dodatkowo za pomocą aplikacji PC Companion można zsynchronizować z urządzeniem
kalendarz w aplikacji Outlook. Po wykonaniu tej czynności wszystkie terminy z kalendarza w
aplikacji Outlook będą widoczne w widoku kalendarza na urządzeniu.

1
2

2

Muśnięcie w lewo lub w prawo pozwala na szybsze przeglądanie

6

1

Dostęp do ustawień i innych opcji

5

4
5

Powrót do bieżącej daty

4

2
3

Dodawanie zdarzenia kalendarza

3

1

Wybieranie typu widoku i kalendarzy, które mają być wyświetlane

Plan wybranego dnia

Jak utworzyć zdarzenie kalendarza
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję .
Jeśli kalendarz został zsynchronizowany z co najmniej jednym kontem, wybierz
konto, do którego chcesz dodać zdarzenie. Jeśli chcesz dodać zdarzenie tylko na
urządzeniu, stuknij pozycję Kalendarz urządzenia.
Wprowadź lub wybierz żądane informacje i dodaj uczestników do zdarzenia.
Aby zapisać zdarzenie i rozesłać zaproszenia, stuknij pozycję Gotowe.
Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij zdarzenie, które chcesz wyświetlić.

129
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

o

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4

Jak wyświetlić wiele kalendarzy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję , a następnie zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby wybrać
kalendarze, które chcesz wyświetlić.
Jak zmieniać powiększenie widoku kalendarza
Przy wybranym widoku Tydzień lub Dzień możesz zmieniać powiększenie
widoku, zsuwając lub rozsuwając palce na ekranie.
Jak wyświetlić święta państwowe w aplikacji Kalendarz
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Stuknij pozycję Święta państwowe.
Wybierz opcję lub kombinację opcji, a następnie stuknij pozycję OK.
Jak wyświetlić urodziny w aplikacji Kalendarz
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Urodziny.
Stuknij pozycję Urodziny i wybierz grupę kontaktów, dla której chcesz wyświetlać
urodziny.
Jak wyświetlić prognozy pogody w aplikacji Kalendarz
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Prognoza pogody.
Jeśli usługi lokalizacji są wyłączone, stuknij pozycję Dodaj, a następnie odszukaj
miasto, które chcesz dodać.
Informacje na temat włączania usług lokalizacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z usług
lokalizacji na stronie 125.

1
2
3
4

Jak zmienić ustawienia prognozy pogody w aplikacji Kalendarz
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Stuknij pozycję Prognoza pogody.
Dostosuj ustawienia odpowiednio do potrzeb.

Budzik i zegar
Możliwe jest ustawienie jednego lub kliku alarmów i używanie dowolnego dźwięku
zapisanego na urządzeniu jako sygnału alarmu. Jeśli urządzenie będzie wyłączone, alarm
nie włączy się. Jednak kiedy urządzenie jest w trybie cichym, alarm jest włączany.
Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych
ustawieniach godziny w telefonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.

130
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1

Dostęp do strony głównej alarmu

2

Wyświetlanie zegara światowego i zmienianie ustawień

3

Dostęp do funkcji stopera

4

Dostęp do funkcji minutnika

5

Otwieranie ustawień daty i godziny dla zegara

6

Włączanie i wyłączanie alarmu

7

Wyświetlanie opcji

8

Dodawanie nowego alarmu

1
2
3
4
5
6
7

Jak ustawić nowy alarm
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Budzik i zegar.
Stuknij pozycję .
Stuknij Godzina i dostosuj godzinę, przewijając w górę i w dół.
Stuknij pozycję Ustaw.
W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
Stuknij pozycję Gotowe.

o

Jak odłożyć uruchomiony alarm
Stuknij pozycję Drzemka.

o

Jak wyłączyć uruchomiony alarm
Przeciągnij pozycję w prawo.
Aby wyłączyć odłożony alarm, możesz przeciągnąć w dół pasek stanu w celu otwarcia panelu
powiadomień i stuknąć pozycję .

1
2
3

Jak edytować istniejący alarm
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
Wprowadź żądane zmiany.
Stuknij pozycję Gotowe.

o

Jak włączyć lub wyłączyć alarm
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie przeciągnij suwak obok alarmu do
pozycji ,,włączony" lub ,,wyłączony".

1

Jak usunąć alarm
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie dotknij i przytrzymaj alarm, który
chcesz usunąć.
Stuknij pozycję Usuń alarm, a następnie stuknij pozycję Tak.

2

131
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak ustawić dźwięk alarmu
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
Stuknij pozycję Dźwięk alarmu i wybierz opcję albo stuknij pozycję w celu
wybrania jednego z plików muzycznych.
Dwukrotnie stuknij pozycję Gotowe.

4

Jak ustawić alarm cykliczny
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
Stuknij pozycję Powtarzanie.
Zaznacz pola wyboru odpowiadające żądanym dniom, a następnie stuknij pozycję
OK.
Stuknij pozycję Gotowe.

1
2
3

Jak włączyć wibracje dla alarmu
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
Zaznacz pole wyboru Wibracje.
Stuknij pozycję Gotowe.

1
2

Jak ustawić odtwarzanie alarmów, gdy urządzenie jest w trybie cichym
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
Zaznacz pole wyboru Alarm w trybie cichym, a następnie stuknij pozycję Gotowe.

1
2
3

132
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pomoc techniczna i utrzymanie
Pomoc techniczna dla urządzenia
Użyj aplikacji Pomoc na swoim urządzeniu, aby wyszukać Instrukcję obsługi, przeczytać
wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów oraz znaleźć informacje na temat
aktualizacji oprogramowania i inne związane z produktem.
1
2

Jak uzyskać dostęp do aplikacji Pomoc
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję , następnie wybierz odpowiedni element pomocy.
W celu ograniczenia opłat za przesył danych podczas korzystania z aplikacji Pomoc konieczne
jest aktywne połączenie z Internetem, najlepiej przez sieć Wi-Fi(R).

Funkcja pomocy w menu i aplikacjach
Niektóre aplikacje i ustawienia w menu opcji mają dostępną funkcję pomocy, którą
zazwyczaj uruchamia w określonej aplikacji.

Pomóż nam udoskonalać nasze oprogramowanie
Możesz włączyć funkcję wysyłania informacji o użyciu ze swojego urządzenia - Sony
Mobile otrzyma anonimowy raport błędów i statystyki, które pomogą udoskonalić nasze
oprogramowanie. Gromadzone dane nie zawierają żadnych informacji osobistych.
1
2
3
4

Jak zezwolić na wysyłanie informacji o użyciu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Informacje o telefonie & gt; Ustawienia
informacji o użyciu.
Zaznacz pole wyboru Wyślij inf. o użyciu, jeśli nie jest jeszcze zaznaczone.
Stuknij pozycję Zgadzam się.

Narzędzia komputerowe
Dostępnych jest kilka narzędzi, które ułatwiają połączenie urządzenia z komputerem i
zarządzanie zawartością, taką jak kontakty, filmy, pliki muzyczne i zdjęcia.

Aplikacja PC Companion dla systemu Microsoft(R) Windows(R)
o
o
o
o
o
o
o
o

Aplikacja PC Companion udostępnia dodatkowe funkcje i usługi, które umożliwiają
wykonywanie następujących czynności:
Przenoszenie kontaktów, plików muzycznych, filmów wideo i zdjęć między komputerem i
starym urządzeniem.
Aktualizowanie oprogramowania urządzenia.
Tworzenie kopii zapasowej zawartości na komputerze
Synchronizowanie kalendarzy między komputerem i urządzeniem.
Aplikacji PC Companion można używać na komputerze z dostępem do Internetu i
jednym z następujących systemów operacyjnych:
Microsoft(R) Windows(R) 7
Microsoft(R) Windows(R) 8
Microsoft(R) Windows Vista(R)
Microsoft(R) Windows(R) XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym
Aplikację PC Companion można pobrać ze strony
www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion.

Aplikacja Media Go(TM) dla systemu Microsoft(R) Windows(R)
Aplikacja Media Go(TM) dla komputerów z systemem Windows(R) ułatwia przenoszenie
zdjęć, filmów wideo i plików muzycznych między urządzeniem i komputerem oraz
umożliwia zarządzanie zawartością na dowolnym urządzeniu. Aplikację Media Go(TM)
133
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o
o
o
o

można zainstalować i obsługiwać w aplikacji PC Companion. Aby dowiedzieć się więcej i
pobrać aplikację Media Go(TM), przejdź do strony http://mediago.sony.com/enu/features.
Aplikacji Media Go(TM) można używać w następujących systemach operacyjnych:
Microsoft(R) Windows(R) 7
Microsoft(R) Windows(R) 8
Microsoft(R) Windows Vista(R)
Microsoft(R) Windows(R) XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Sony Bridge for Mac
o
o
o
o

Aplikacja Sony Bridge for Mac udostępnia dodatkowe funkcje i usługi, które umożliwiają
wykonywanie następujących czynności:
Przenoszenie kontaktów, plików muzycznych, filmów wideo i zdjęć między komputerem i
starym urządzeniem.
Aktualizowanie oprogramowania urządzenia.
Przenoszenie plików multimedialnych między urządzeniem i komputerem Apple(R) Mac(R).
Tworzenie kopii zapasowej zawartości na komputerze Apple(R) Mac(R).
Do korzystania z aplikacji Sony Bridge for Mac jest niezbędny komputer Apple(R) Mac(R)
z systemem operacyjnym Mac OS w wersji 10.6 lub nowszej oraz połączenie
internetowe. Aplikację Sony Bridge for Mac możesz także pobrać ze strony
www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Aktualizowanie urządzenia
Należy zaktualizować oprogramowanie urządzenia, aby uzyskać dostęp do najnowszych
funkcji, usprawnień oraz poprawek błędów i zapewnić optymalną wydajność. Po
udostępnieniu aktualizacji oprogramowania na pasku stanu pojawi się ikona . Można
również ręcznie sprawdzać, czy nie są dostępne nowe aktualizacje.
Najłatwiejszym sposobem zainstalowania aktualizacji oprogramowania jest
bezprzewodowe wykonanie tej operacji z poziomu urządzenia. Jednakże niektórych
aktualizacji nie można pobierać za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego.
Należy wówczas użyć PC Companion na komputerze PC lub aplikacji Sony Bridge for
Mac na komputerze Apple(R) Mac(R), aby zaktualizować urządzenie.
Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania, patrz
www.sonymobile.com/update.
1
2

Jak sprawdzić aktualizacje oprogramowania
Na ekranie głównym stuknij .
Znajdź i stuknij pozycję Centrum aktualizacji.

Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia
Do bezprzewodowej aktualizacji urządzenia służy aplikacja Centrum aktualizacji.
Obsługuje ona zarówno aktualizacje aplikacji, jak i systemu. Może też upraszczać
pobieranie nowych aplikacji opracowanych dla urządzenia. Aktualizacje możliwe do
pobrania przez sieć komórkową zależą od operatora. Do pobierania nowego
oprogramowania zaleca się używanie sieci Wi-Fi(R) zamiast sieci komórkowej. W ten
sposób unika się kosztów transmisji danych.
1
2
3
4

Jak pobrać i zainstalować aktualizację systemu
Na ekranie głównym stuknij .
Znajdź i stuknij pozycję Centrum aktualizacji.
Wybierz żądaną aktualizację systemu i stuknij Pobierz.
Po zakończeniu pobierania stuknij Instaluj i wykonuj polecenia na ekranie w celu
zakończenia instalacji.

1
2
3

Jak pobrać i zainstalować aktualizację aplikacji
Na ekranie głównym stuknij .
Znajdź i stuknij pozycję Centrum aktualizacji.
Wybierz żądaną aktualizację aplikacji i stuknij Aktualizuj. Aktualizacje są po
pobraniu instalowane automatycznie.
134
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak zainstalować nową aplikację
Na ekranie głównym stuknij .
Znajdź i stuknij pozycję Centrum aktualizacji.
Wybierz żądaną aplikację i stuknij Instaluj. Aplikacje są po pobraniu instalowane
automatycznie.

1
2
3

Jak pobrać i zainstalować aktualizację systemu z panelu powiadomień
Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu Powiadomienia.
Stuknij opcję Pobierz, przewiń w dół i wybierz żądaną aktualizację systemu.
Po zakończeniu pobierania stuknij Zainstaluj i wykonuj polecenia na ekranie w
celu zakończenia instalacji.

1
2

Jak pobrać i zainstalować aktualizację aplikacji z panelu powiadomień
Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu Powiadomienia.
Stuknij opcję Aktualizuj, przewiń w dół i wybierz żądaną aktualizację aplikacji.
Aktualizacje są po pobraniu instalowane automatycznie.

1
2

Jak zainstalować nową aplikację z panelu powiadomień
Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu Powiadomienia.
Stuknij opcję Instaluj, przewiń w dół i wybierz odpowiednią aplikację. Nowe
aplikacje są po pobraniu instalowane automatycznie.

Aktualizowanie urządzenia za pomocą komputera
Aktualizacje oprogramowania można pobrać i zainstalować na urządzeniu, posługując
się komputerem podłączonym do Internetu. Potrzebny jest przewód USB i komputer PC
z aplikacją PC Companion lub komputer Apple(R) Mac(R) z aplikacją Sony Bridge for Mac.
Jeśli nie masz na komputerze zainstalowanej aplikacji PC Companion lub Sony Bridge for
Mac, podłącz urządzenie do komputera przewodem USB i postępuj zgodnie z instrukcjami
instalacji wyświetlanymi na ekranie.

1
2
3
4

Jak zaktualizować urządzenie za pomocą komputera
Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub
na komputerze Apple(R) Mac(R) jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB.
Komputer: uruchom aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac. Po chwili
komputer wykryje urządzenie i wyszuka dla niego nowe oprogramowanie.
Komputer: w przypadku wykrycia aktualizacji oprogramowania urządzenia
zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.

Odnajdywanie utraconego urządzenia

o
o
o

Jeśli kiedykolwiek utracisz swoje urządzenie, a masz konto Google(TM), usługa internetowa
my Xperia może pomóc Ci je znaleźć i zabezpieczyć. Możesz:
zlokalizować swoje urządzenie na mapie;
odtworzyć alarm, który będzie słyszalny nawet wtedy, gdy urządzenie będzie w trybie
cichym;
zdalnie zablokować urządzenie i wyświetlić na nim swoje informacje kontaktowe
skierowane do każdego, kto je znajdzie;

135
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

w ostateczności zdalnie wyczyścić wewnętrzną i zewnętrzną pamięć urządzenia.
Usługa my Xperia jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

1
2
3

Jak włączyć usługę my Xperia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; my Xperia & gt;
Aktywuj.
Zaznacz pole wyboru, a następnie stuknij pozycję Akceptuj.
Aby sprawdzić, czy usługa my Xperia może znaleźć Twoje urządzenie, przejdź na stronę
myxperia.sonymobile.com i zaloguj się, używając tego samego konta Google(TM), które zostało
użyte do skonfigurowania urządzenia.

Numer IMEI
Każdy telefon ma przypisany unikatowy numer IMEI (International Mobile Equipment
Identity), identyfikujący dany aparat. Ten numer należy zapisać. W przypadku kradzieży
telefonu operator może zablokować dostęp telefonu o tym numerze IMEI do krajowej
sieci telefonicznej.
Jak sprawdzić numer IMEI

1
2
3
4

Odczep osłonę gniazda karty SD.
Używając długopisu z cienką końcówką lub podobnego przedmiotu, wciśnij kartę
pamięci do środka i szybko zwolnij nacisk.
Wyciągnij kartę pamięci całkowicie na zewnątrz.
Wsuń paznokieć lub ostry przedmiot (taki jak długopis) w otwór w obszarze
etykiety, a następnie wyciągnij ją na zewnątrz w celu sprawdzenia numeru IMEI.
Aby wyświetlić numer IMEI urządzenia, można również otworzyć panel numeryczny
urządzenia i wpisać *#06#*.

1
2
3

Jak wyświetlić numer IMEI w urządzeniu
Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Informacje o telefonie & gt; Informacje o
telefonie.
Wybierz kartę SIM, a następnie przewiń ekran do pozycji IMEI, aby zobaczyć
numer IMEI.

136
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zarządzanie baterią i zużyciem energii
To urządzenie ma wbudowaną baterię. Możesz na bieżąco śledzić poziom zużycia baterii
i sprawdzać, które aplikacje zużywają najwięcej mocy. Możesz usunąć lub ograniczyć
aplikacje i aktywować wiele różnych trybów oszczędzania energii, aby optymalnie
korzystać z baterii. Możesz również wyświetlić szacunkową wartość czasu pozostałą
przed wyczerpaniem baterii i dostosować ustawienia baterii, aby poprawić wydajność i
wydłużyć czas pracy na zasilaniu bateryjnym.
1
2

3

Jak zarządzać zużyciem baterii
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem & gt; Aby usunąć
aplikacje z list aplikacji obciążających baterię, wybierz je poniżej i stuknij
przycisk Usuń. Spowoduje to usunięcie ich z listy i zapobiegnie ich ponownemu
dodaniu w przyszłości.. Pojawi się podsumowanie z listą aplikacji o wysokiej
prędkości transferu lub których dawno nie używano.
Sprawdź informacje, a następnie wykonaj odpowiednie czynności, przykładowo
odinstaluj aplikację lub ogranicz jej wykorzystywanie.

1
2

Jak wyświetlić informacje o aplikacjach zużywających najwięcej mocy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem & gt; Użycie baterii.

1
2

Jak wyświetlić szacowany czas pracy baterii
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem.

Tryby oszczędzania energii
Dostępnych jest kilka trybów oszczędzania energii, które umożliwiają wydłużenie czasu
pracy baterii.
Tryb STAMINA

Zegar STAMINA

Modyfikuje zachowanie urządzenia, przykładowo dostosowując jasność ekranu i
ustawienia limitu czasu wygaszenia ekranu, kiedy poziom naładowania baterii
spada poniżej określonej wartości procentowej. Po włączeniu tego trybu na pasku
stanu pojawia się ikona .

Wi-Fi zależna od
lokalizacji

Umożliwia aktywację funkcji Wi-Fi(R) tylko w zasięgu zapisanej sieci Wi-Fi(R).

Kolejkuj dane w tle

4

Ogranicza działanie urządzenia do najważniejszych funkcji takich, jak wykonywanie
połączeń telefonicznych i wysyłanie wiadomości SMS. Po włączeniu tego trybu na
pasku stanu pojawia się ikona
.

Oszczędzanie słabej
baterii

1
2
3

Ten tryb wyłącza Wi-Fi(R) oraz transmisję danych w sieci komórkowej po wyłączeniu
ekranu i ogranicza wydajność sprzętu. Po włączeniu tego trybu na pasku stanu
pojawia się ikona .

Optymalizuje wychodzący ruch sieciowy przy wyłączonym ekranie przez wysyłanie
danych we wstępnie określonych interwałach.

Jak włączyć tryb oszczędzania energii
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem.
Aby uaktywnić preferowany tryb, przeciągnij odpowiedni suwak w prawo lub
zaznacz odpowiednie pole wyboru i w razie potrzeby potwierdź.
Jeżeli nie jest dostępny żaden suwak czy pole wyboru, stuknij nazwę trybu, który
chcesz uaktywnić i następnie w razie potrzeby potwierdź.

Omówienie trybu STAMINA mode feature overview
Tryb STAMINA zawiera wiele funkcji umożliwiających zoptymalizowanie wydajności
baterii.

137
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Rozszerzony tryb
gotowości

Dezaktywuj

3
4

1
2
3
4
5
6

Utrzymuje wstrzymanie połączeń sieciowych w sytuacjach, kiedy klawisz zasilania jest
często wciskany w celu sprawdzenia godziny.

Rozszerzone
wykorzystanie

1
2

Uniemożliwia wykorzystywanie transferu danych przez aplikacje poprzez wyłączenie
funkcji Wi-Fi(R)oraz transmisji danych w sieci komórkowej, kiedy ekran jest wyłączony.
Można wykluczyć niektóre aplikacje i usługi z zatrzymywania, kiedy ta funkcja jest
aktywna.

Ogranicza wydajność sprzętu przy używaniu urządzenia.

Jak włączyć funkcje trybu STAMINA
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem, a
następnie stuknij pozycję Tryb STAMINA.
Uaktywnij tryb STAMINA, jeżeli wyłączony.
Zaznacz pola wyboru obok funkcji, które chcesz uaktywnić, a następnie stuknij
pozycję Włącz po wyświetleniu monitu.
Jak wybrać aplikacje uruchamiane w trybie STAMINA
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem, a
następnie stuknij pozycję Tryb STAMINA.
Uaktywnij tryb STAMINA, jeżeli wyłączony.
Upewnij się, że pole wyboru Rozszerzony tryb gotowości jest zaznaczone, a
następnie stuknij pozycje Aplikacje włączone w trybie gotowości & gt; Dodaj
aplikacje.
Przewiń ekran w prawo lub w lewo, aby wyświetlić wszystkie aplikacje i usługi, a
następnie zaznacz odpowiednie pola wyboru odpowiadające aplikacjom, które
chcesz uruchamiać.
Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.

Pamięć
o

o

o

Urządzenie ma różne rodzaje pamięci dla zdjęć, aplikacji i innych plików:
Pamięć wewnętrzna ma około 12 GB pojemności i jest używana do przechowywania
pobranej i przesłanej zawartości oraz ustawień i danych osobistych. Są to między innymi
alarmy, ustawienia głośności i języka, wiadomości e-mail, zakładki, rejestry połączeń,
kontakty, wiadomości, zdarzenia kalendarza, zdjęcia, nagrania wideo i pliki muzyczne.
Aby mieć więcej miejsca na dane, można użyć wyjmowalnej karty pamięci o pojemności
do 128 GB. Większość aplikacji może odczytywać dane z karty pamięci, ale tylko
niektóre mogą zapisywać na niej pliki. Można na przykład ustawić aplikację aparatu tak,
aby zapisywała zdjęcia bezpośrednio na karcie pamięci.
Pamięć dynamiczna (RAM) ma około 3 GB pojemności i nie może być używana jako
pamięć masowa. Pamięć RAM obsługuje uruchomione aplikacje i system operacyjny.
Karta pamięci może być do nabycia osobno.

Więcej informacji o używaniu pamięci na urządzeniach z systemem Android można
znaleźć, pobierając dokumentację urządzenia ze strony www.sonymobile.com/support.

Zwiększanie wydajności pamięci

o
o
o
o
o
o

Normalne korzystanie z urządzenia może doprowadzić do zapełnienia się jego pamięci.
Jeśli szybkość działania urządzenia zacznie spadać lub aplikacje zaczną się
nieoczekiwanie wyłączać, weź pod uwagę poniższe kwestie.
Zawsze miej ponad 100 MB wolnej pamięci wewnętrznej i ponad 100 MB wolnej pamięci
RAM.
Zamknij działające aplikacje, z których nie korzystasz.
Wyczyść pamięć podręczną wszystkich aplikacji.
Odinstaluj pobrane aplikacje, których nie używasz.
Przenieś zdjęcia, nagrania wideo i muzykę z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.
Jeśli urządzenie nie może odczytywać zawartości na karcie pamięci, może być
konieczne jej sformatowanie.
138
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Jak wyświetlić stan pamięci
Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Pamięć.

1
2

Jak wyświetlić ilość wolnej i używanej pamięci RAM
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Aplikacje & gt; Działające.

1
2
3

Jak wyczyścić pamięć podręczną wszystkich aplikacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Pamięć.
Stuknij pozycje Dane w pamięci podręcznej & gt; OK.
Wyczyszczenie pamięci podręcznej nie powoduje usunięcia żadnych ważnych informacji ani
ustawień.

1
2
3
4
5

Jak przenieść pliki multimedialne na kartę pamięci
Upewnij się, że karta pamięci została włożona do urządzenia.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Pamięć & gt; Prześlij dane na kartę SD.
Zaznacz typy plików do przeniesienia na kartę pamięci.
Stuknij pozycję Prześlij.

1
2
3

Jak zatrzymywać działanie aplikacji i usług
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Aplikacje & gt; Działające.
Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij pozycję Zatrzymaj.

1
2
3

Jak sformatować kartę pamięci
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Pamięć & gt; Wyczyść kartę SD.
Aby potwierdzić, stuknij pozycje Wyczyść kartę SD & gt; Wymaż wszystko
Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed
sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych, które
mają zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na
komputer. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie plikami przy użyciu
komputera na stronie 139.

Zarządzanie plikami przy użyciu komputera
Połączenie USB między komputerem z systemem Windows(R) a urządzeniem umożliwia
przesyłanie plików i zarządzanie nimi. Po połączeniu obu urządzeń można za pomocą
eksploratora plików na komputerze przeciągać i upuszczać zawartość między
urządzeniem a komputerem lub między pamięcią wewnętrzną a kartą SD w urządzeniu.
W przypadku korzystania z komputera Apple(R) Mac(R) można użyć aplikacji Sony Bridge
for Mac, aby uzyskać dostęp do systemu plików na urządzeniu. Aplikację Sony Bridge
for Mac możesz także pobrać ze strony
www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
W przypadku przesyłania muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych
do urządzenia należy użyć aplikacji Media Go(TM) na komputerze z systemem Windows(R).
Aplikacja Media Go(TM) konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich
używać na urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go(TM), przejdź na
stronę http://mediago.sony.com/enu/features.

Przesyłanie plików w trybie Protokołu transferu multimediów za
pośrednictwem sieci Wi-Fi(R)
Przy użyciu połączenia Wi-Fi(R) można przesyłać pliki między urządzeniem a innymi
urządzeniami zgodnymi z protokołem MTP, takimi jak komputer. Przed nawiązaniem
139
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

połączenia należy najpierw powiązać urządzenia ze sobą. W przypadku przesyłania
muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych między urządzeniem
a komputerem zaleca się użycie aplikacji Media Go(TM) na komputerze. Aplikacja Media
Go(TM) konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać
na urządzeniu.
Aby było możliwe używanie tej funkcji, wymagane jest urządzenie obsługujące technologię
Wi-Fi(R) i przesyłanie multimediów, na przykład komputer z systemem Microsoft(R) Windows
Vista(R) lub Windows(R) 7.

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4

Jak przygotować urządzenie do bezprzewodowej komunikacji z komputerem
Sprawdź, czy na urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimediów. Domyślnie
ten tryb jest włączony.
Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
Komputer: Po wyświetleniu okna podręcznego kliknij opcję Skonfiguruj urządzenie
do dostępu do sieci i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać komputer i
urządzenie.
Po utworzeniu powiązania odłącz przewód USB od obu urządzeń.
Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z powiązanym urządzeniem
Sprawdź, czy na urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimediów. Domyślnie
ten tryb jest włączony.
Upewnij się, że funkcja Wi-Fi(R) jest włączona.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Łączność przez USB.
W obszarze Bezprzew. przesyłanie multimediów wybierz powiązane urządzenie,
z którym chcesz się połączyć.
Stuknij pozycję Połącz.
Jak rozłączyć się z powiązanym urządzeniem
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Łączność przez USB.
W obszarze Bezprzew. przesyłanie multimediów wybierz powiązane urządzenie,
z którym chcesz się rozłączyć.
Stuknij pozycję Odłącz.
Jak usunąć powiązanie z innym urządzeniem
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Łączność
przez USB.
Wybierz powiązane urządzenie, które chcesz usunąć.
Stuknij pozycję Usuń powiązanie.

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości
Na ogół nie należy zapisywać zdjęć, nagrań wideo oraz innej osobistej zawartości
wyłącznie w wewnętrznej pamięci urządzenia. W razie jakiegokolwiek problemu ze
sprzętem lub kradzieży albo utraty urządzenia doszłoby do bezpowrotnej utraty danych
zapisanych w pamięci wewnętrznej Zaleca się wykonywać kopie zapasowe za pomocą
aplikacji PC Companion lub Sony Bridge for Mac, które bezpiecznie zapisują dane na
komputerze, czyli na urządzeniu zewnętrznym. Ta metoda jest szczególnie zalecana w
przypadku aktualizacji oprogramowania urządzenia.
Po bezpiecznym zapisaniu kopii zapasowej danych na komputerze można również
wykonać szybką kopię zapasową podstawowych ustawień i danych i zapisać ją na
karcie SD w urządzeniu lub na urządzeniu zewnętrznym, używając do tego celu aplikacji
Kopia zapasowa i przywracanie.

140
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Tworzenie kopii zapasowych danych na komputerze
Używając aplikacji PC Companion lub Sony Bridge for Mac, można tworzyć kopie
zapasowe danych z urządzenia na komputerze PC lub Apple(R) Mac(R). Te aplikacje
pozwalają na tworzenie kopii zapasowych następujących typów danych:
o
o
o
o
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Kontakty i rejestry połączeń
Wiadomości SMS
Ustawienia
Pliki multimedialne
Jak wykonać kopię zapasową danych za pomocą komputera
Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub
na komputerze Apple(R) Mac(R) jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
Komputer: otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
Kliknij pozycję Uruchom, aby uruchomić aplikację Kopia zapasowa i przywracanie.
Stuknij pozycję Utwórz kopię zapasową i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać kopię zapasową danych urządzenia.
Jak przywrócić dane za pomocą komputera
Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub
na komputerze Apple(R) Mac(R) jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
Komputer: otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
Kliknij pozycję Uruchom, aby uruchomić aplikację Kopia zapasowa i przywracanie.
Wybierz plik kopii zapasowej z zapisanych kopii zapasowych, stuknij pozycję
Przywróć i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
przywrócić dane w urządzeniu.

Wykonywanie kopii zapasowej danych za pomocą aplikacji Kopia
zapasowa i przywracanie
Poniższej metody można używać do wykonywania kopii zapasowej i przywracania danych w
przypadku różnych wersji oprogramowania Android. Nie można jej używać do przywracania
danych po aktualizacji systemu.

o
o
o
o
o
o

Używając aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie można ręcznie wykonać kopię
zapasową danych lub włączyć funkcję automatycznej kopii zapasowej, aby okresowo
zapisywać dane.
Aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie zaleca się używać do wykonywania kopii
zapasowej danych przed fabrycznym resetem danych. Za pomocą tej aplikacji można
zapisywać na karcie SD lub zewnętrznym dysku USB podłączonym przewodem do
urządzenia kopie zapasowe następujących rodzajów danych:
Zakładki
Rejestry połączeń
Kontakty
Rozmowy
Kalendarz
Wiadomości SMS

141
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1

2
3
4
5
6
7
8
1

2
3
4
5
6
1

2
3
4
5
6

Jak ustawić funkcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej
W przypadku zapisywania kopii zapasowej na dysku USB należy upewnić się, że
urządzenie magazynowe podłączono do urządzenia odpowiednim przewodem. W
przypadku zapisywania kopii zapasowej na karcie SD należy upewnić się, że kartę
SD prawidłowo włożono do urządzenia.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie danych.
Aby włączyć funkcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej, przeciągnij
suwak w prawo.
Aby wybrać częstotliwość wykonywania kopii zapasowych, stuknij pozycję , a
następnie wybierz żądaną częstotliwość wykonywania kopii zapasowych.
& gt;
Aby wybrać lokalizację zapisywania plików kopii zapasowej, stuknij pozycje
.
Aby wybrać rodzaje danych uwzględniane w kopii zapasowej, zaznacz
odpowiednie pola wyboru.
Aby zapisać ustawienia, stuknij pozycję .
Jak ręcznie wykonać kopię zapasową zawartości
W przypadku zapisywania kopii zapasowej na dysku USB należy upewnić się, że
urządzenie magazynowe podłączono do urządzenia odpowiednim przewodem. W
przypadku zapisywania kopii zapasowej na karcie SD należy upewnić się, że kartę
SD prawidłowo włożono do urządzenia.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie danych.
Stuknij pozycję Ręczna kopia zapasowa, a następnie wybierz miejsce docelowe
zapisywania kopii zapasowej i wybierz typy danych, dla których chcesz utworzyć
kopię zapasową.
Stuknij pozycję Kontynuuj.
Po zakończeniu wykonywania kopii zapasowej stuknij pozycję Zakończ.
Jak przywrócić kopię zapasową zawartości
W przypadku przywracania zawartości z dysku USB należy upewnić się, że
urządzenie magazynowe podłączono do urządzenia odpowiednim przewodem. W
przypadku przywracania zawartości z karty SD należy upewnić się, że kartę SD
prawidłowo włożono do urządzenia.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie danych.
Stuknij pozycję Przywróć teraz dane, a następnie wybierz źródło przywracania
typy danych, które chcesz przywrócić.
Stuknij pozycję Kontynuuj.
Po przywróceniu zawartości stuknij pozycję Zakończ.
Należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu
kopii zapasowej zostaną usunięte podczas procedury odtwarzania.

Ponowne uruchamianie i resetowanie
Można wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, jeśli przestało
odpowiadać lub występuje problem z ponownym uruchomieniem. Wykonanie tej
czynności nie powoduje usunięcia żadnych ustawień ani informacji osobistych.
Urządzenie można również zresetować w celu przywrócenia jego oryginalnych
fabrycznych ustawień wraz z jednoczesnym usunięciem niektórych danych osobistych,
takich jak muzyka i zdjęcia lub bez ich usuwania. Ta czynność jest czasami konieczna,
jeżeli urządzenie przestanie prawidłowo działać, lecz należy pamiętać, że w celu
zachowania ważnych danych trzeba najpierw wykonać ich kopię zapasową zapisywaną
na karcie pamięci lub innej pamięci zewnętrznej. Szczegółowe informacje, patrz
Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości na stronie 140.
Ponowne uruchomienie urządzenia może nie powieść się, jeśli poziom naładowania baterii jest
niski. Należy podłączyć urządzenie do ładowarki i przeprowadzić próbę ponownego
uruchomienia jeszcze raz.

142
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wymuszanie ponownego uruchomienia urządzenia
1
2

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania .
W wyświetlonym menu stuknij pozycję Uruchom ponownie, a następnie stuknij
pozycję OK, aby potwierdzić. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.
Jak wymusić wyłączenie urządzenia

1
2
3

Zdejmij pokrywę uchwytu karty nano SIM.
Za pomocą końcówki długopisu lub podobnego przedmiotu naciśnij i przytrzymaj
przycisk Wyłącz.
Po tym, jak urządzenie wyemituje serię krótkich wibracji, zwolnij przycisk Wyłącz.
Urządzenie wyłączy się automatycznie.
Nie używaj zbyt ostro zakończonych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić przycisk OFF.

Jak przywrócić dane fabryczne
W celu uniknięcia trwałego uszkodzenia urządzenia nie należy go ponownie uruchamiać w
czasie wykonywania procedury przywracania danych fabrycznych.

1
2
3
4
5
6
7

Przed rozpoczęciem upewnij się, że wszystkie ważne dane zapisane w pamięci
wewnętrznej zostały skopiowane na kartę pamięci lub inne urządzenie pamięci.
Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Kopia zapasowa i resetowanie & gt;
Ustawienia fabryczne.
Aby usunąć z pamięci wewnętrznej dane, takie jak zdjęcia czy pliki muzyczne,
zaznacz odpowiednie pole wyboru.
Stuknij pozycję Resetuj telefon.
Jeśli to konieczne, narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź hasło w celu
odblokowania ekranu lub kod PIN, aby kontynuować.
Aby potwierdzić, stuknij pozycję Wymaż wszystko.
Jeśli nie pamiętasz hasła do odblokowania ekranu, kodu PIN lub wzoru określonego w kroku
6, możesz skorzystać z funkcji naprawy urządzenia w aplikacji PC Companion lub
Sony Bridge for Mac, aby usunąć tę warstwę zabezpieczeń. W wyniku użycia funkcji naprawy
oprogramowanie urządzenia zostanie zainstalowane ponownie, czego skutkiem może być
utrata niektórych danych.

Używanie urządzenia w warunkach dużej wilgotności i zapylenia
Aby zapewnić odporność urządzenia na wodę, wszystkie osłony, w tym osłony portu micro
USB, gniazda karty SIM i gniazda karty pamięci, muszą być dobrze zamknięte.

Urządzenie inteligentne jest wodo- i kurzoodporne zgodnie z certyfikatami Ingress
Protection IP65 i IP68 (patrz tabela poniżej). Aby wyświetlić informacje o certyfikacie IP
danego urządzenia, przejdź na stronę http://www.sonymobile.com/global-en/legal/
testresults/ i kliknij nazwę urządzenia.
Te certyfikaty IP oznaczają, że urządzenie jest odporne na kurz i strumień wody pod
niskim ciśnieniem, a także wytrzymuje przez 30 minut zanurzenie w słodkiej wodzie na
głębokość do 1,5 m.
143
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o
o
o
o
o

Z urządzenia można korzystać:
w zapylonym środowisku, na przykład na wietrznej plaży;
gdy ma się mokre palce;
podczas trudnych warunków pogodowych, na przykład podczas opadów śniegu i
deszczu;
po zanurzeniu w słodkiej wodzie na głębokość maksymalnie 1,5 metra, na przykład w
jeziorze lub rzece;
w basenie z chlorowaną wodą.
Choć urządzenie jest odporne na kurz i wodę, należy unikać wystawiania go na
niepotrzebne działanie kurzu, piasku, błota i wilgoci oraz ekstremalnie niskich i wysokich
temperatur. Wodoszczelność portu micro USB, gniazd karty SIM i karty pamięci oraz
gniazda zestawu słuchawkowego nie może być gwarantowana we wszystkich
środowiskach i w każdych warunkach.
Nie wolno zanurzać urządzenia w słonej wodzie ani pozwolić na kontakt portu micro
USB lub gniazda zestawu słuchawkowego ze słoną wodą. Na przykład będąc na plaży,
należy pamiętać o trzymaniu urządzenia z dala od wody morskiej. Nie wolno także nigdy
wystawiać urządzenia na działanie jakichkolwiek płynnych chemikaliów. Na przykład
myjąc ręcznie naczynia z użyciem płynnego detergentu, nie należy dopuszczać do
kontaktu urządzenia z tym detergentem. Po wystawieniu urządzenia na działanie słonej
wody należy umyć urządzenie w słodkiej wodzie.
Zużycie oraz zniszczenia wynikające z normalnej eksploatacji mogą obniżyć odporność
urządzenia na nadmierne pylenie lub wilgoć. Po korzystaniu z urządzenia w wodzie
należy osuszyć miejsca wokół wszystkich osłon, w tym osłon portu micro USB, gniazda
karty SIM i gniazda karty pamięci.
Jeśli głośnik lub mikrofon zamoczy się, może działać gorzej do czasu całkowitego
wyschnięcia. Należy pamiętać, że zależnie od warunków schnięcie może trwać do trzech
godzin. W tym czasie można jednak korzystać z innych funkcji urządzenia, które nie
angażują głośnika czy mikrofonu. Żadne zgodne akcesoria, w tym baterie, ładowarki,
urządzenia głośnomówiące i przewody micro USB, nie są odporne na wodę ani na
nadmierne pylenie.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani awarii spowodowanych nadużyciem lub
niewłaściwym użyciem urządzenia (w tym korzystaniem z urządzenia w warunkach
przekroczenia ograniczeń odpowiedniej klasyfikacji IP). W razie dalszych pytań
związanych z użytkowaniem produktów skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu
uzyskania pomocy. Informacje o gwarancji można znaleźć w sekcji Ważne informacje,
która jest dostępna za pośrednictwem kreatora konfiguracji w urządzeniu.

Klasa szczelności IP
Urządzenie ma klasę szczelności IP (Ingress Protection), co oznacza, że zostało poddane
certyfikowanym testom służącym do pomiaru poziomu odporności na pył i wodę.
Pierwsza cyfra w dwucyfrowej klasyfikacji IP wskazuje poziom ochrony przed ciałami
stałymi, w tym przed pyłem. Druga cyfra wskazuje odporność urządzenia na wodę.
Odporność na ciała stałe i pył

Odporność na wodę

IP0X. Brak specjalnej ochrony

IPX0. Brak specjalnej ochrony

IP1X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy
& gt; 50 mm

IPX1. Ochrona przed kroplami wody

IP2X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy
& gt; 12,5 mm

IPX2. Ochrona przed kroplami wody w przypadku
odchylenia do 15 stopni od położenia normalnego

IP3X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy
& gt; 2,5 mm

IPX3. Ochrona przed wystawieniem na kontakt z wodą
rozproszoną

IP4X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy
& gt; 1 mm

IPX4. Ochrona przed bryzgami wody

IP5X. Ochrona przed pyłem; ograniczone
przedostawanie się do środka (brak
szkodliwych osadów)

IPX5. Co najmniej 3-minutowa ochrona przed strumieniem
wody

IP6X. Pyłoszczelność

IPX6. Co najmniej 3-minutowa ochrona przed silnym
strumieniem wody
IPX7. Ochrona przed skutkami 30-minutowego zanurzenia
w wodzie na głębokość 1 metra

144
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

IPX8. Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w
wodzie na głębokość powyżej 1 metra. Dokładne warunki
są określane dla każdego urządzenia przez producenta.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę www.sonymobile.com/testresults.

Recykling urządzenia
Masz stary telefon, którego nie używasz? Warto go zutylizować. Pozwoli to ponownie
wykorzystać materiały i elementy użyte do jego produkcji, a także przyczynić się do
ochrony środowiska! Więcej informacji na temat możliwości utylizacji w swoim regionie
znajdziesz pod adresem www.sonymobile.com/recycle.

Ograniczenia w zakresie usług i funkcji
Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane we
wszystkich krajach/regionach i przez wszystkie sieci i/lub wszystkich operatorów
na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru
alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz
ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z
operatorem sieci lub usługodawcą.
Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać
dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się
wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u
dostawcy usług bezprzewodowych.

Informacje prawne

Sony D6633
Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications Inc. lub lokalną firmę
z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile
Communications Inc. może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów
typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów i (lub) sprzętu. Zmiany te będą
uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą
odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.
Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.sonymobile.com/us/legal/.
W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne
podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub takich usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego
podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji
uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się
z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony nie daje
żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani
oferowanych przez nich usług.
To urządzenie przenośne umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na
przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami
innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie
autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na urządzenie przenośne lub
przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek zawartości
dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób
użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy zawartości
oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności
za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.
Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie
i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez licencji firmy Microsoft jest zabronione.
Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych
Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich.
Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej
przy użyciu technologii WMDRM. Jeśli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele
mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania
lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną.
Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość
chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu
uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać
dostępu do zawartości, która tego wymaga.
Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku
osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem
wizualnym MPEG-4 (,,wideo MPEG-4") lub standardem AVC (,,wideo AVC") i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo
MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź
uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub
wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe
informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także

145
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: www.mpegla.com.
Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 ma licencję instytutu Fraunhofer IIS i firmy Thomson.
FIRMA SONY MOBILE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DANE OSOBISTE LUB PLIKI
ZAPISANE NA TELEFONIE (W TYM MIĘDZY INNYMI KONTAKTY, PLIKI MUZYCZNE I ZDJĘCIA) UTRACONE,
USUNIĘTE I/LUB NADPISANE W WYNIKU AKTUALIZACJI URZĄDZENIA DOWOLNĄ METODĄ OPISANĄ W
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA LUB DOKUMENTACJI. CAŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SONY
MOBILE LUB JEJ DOSTAWCÓW PRZED ODBIORCĄ Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PRZYCZYN
DZIAŁANIA (CZY TO POWSTAŁYCH NA SKUTEK WYKONYWANIA UMOWY, DELIKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI
ZANIEDBANIA, CZY W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKROCZY KWOTY RZECZYWIŚCIE
ZAPŁACONEJ PRZEZ ODBIORCĘ ZA URZĄDZENIE.
(C) 2014 Sony Mobile Communications Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

146
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.


Download file - link to post