USB_Filmy_LW5_6_LV5_6.pdf

LG 47lwa5500-ze - Wyswietlenie prezentacji na telewizorze

No cóż, a kwestię nazewnictwa pliku video kolega raczył sprawdzić? I rozszerzenia? Wypadało by odpowiedzieć na zadane sugestie. Już nawet nie wspominam o kulturze, ale o normalnej drodze naprawy problemu. Swój wpis - "Lista filmów" - oparłem na instrukcji tego telewizora, którą przejrzałem. A jak podejrzewam, kolega nie raczył tego zrobić. Koledze chyba nie przyszło na myśl, że jeżeli telewizor nie znalazł żadnego poprawnego pliku video na tym napędzie, to po prostu nie pokazuje tej opcji? Dołączam odpowiedni fragment tej instrukcji, jest ona dostępna bez problemu na polskiej stronie LG.


66

FUNKCJE ROZRYWKI

Przeglądanie plików

Porady dotyczące korzystania z urządzeń

Na ekranie telewizora można wyświetlać listy
zdjęć, utworów muzycznych i filmów oraz przeglądać dostępne pliki.

pamięci masowej USB

1 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB.
2 Naciśnij przycisk Home (Menu główne). Zostanie wyświetlony ekran Menu główne.

3 Naciskając przyciski nawigacji, przejdź do opcji
Smart Share i naciśnij przycisk OK.

4 Naciskając przyciski nawigacji, przejdź do od-

powiedniego urządzenia i naciśnij przycisk OK.

5 Naciskając przyciski nawigacji, przejdź do opcji
Wszystkie media, Lista filmów, Lista zdjęć
lub Lista muzyki i naciśnij przycisk OK.
- Wszystkie media: na liście plików wyświetlane są wszystkie pliki.
- Lista filmów, Lista zdjęć lub Lista muzyki:
na liście plików wyświetlany jest tylko jeden
typ plików.

6 Naciskając przyciski nawigacji, wybierz folder
POLSKI
PL

lub plik.

2

1

Strona 1/1

Wszystkie media
Zewnętrzne urządzenie USB1

Wszystkie media Lista filmów Lista zdjęć Lista muzyki

Zmiana strony
Strona 1/2

3
4

Napęd 1

5

Zmień urządzenie

Nr

Przejdź do folderu
głównego

Przejdź do folderu
powyżej

Wyjście

Opis
Wyświetlanie wszystkich folderów plików
multimedialnych.
Numer bieżącej strony/całkowita liczba stron.
Przejście do poprzedniej lub następnej strony.
Numer bieżącej strony/całkowita liczba stron.
Informacje o plikach lub miniatury plików.
Funkcje odpowiadające przyciskom pilota
zdalnego sterowania.

Informacje o miniaturach plików
Typ
Filmy
Zdjęcia
Muzyka

Nieprawidłowe
pliki

Nieobsługiwane pliki

6

Typ

Obsługiwane formaty plików

Filmy y MPG, MPEG, DAT, TS, TRP, TP, VOB , MP4,

MOV, MKV, DivX, AVI, ASF, WMV, M4V
y Maksymalna szybkość transmisji bitów odtwarzanych plików wideo: 20 Mb/s.
y Szybkość transmisji bitów formatów audio: od
32 kb/s do 320 kb/s (MP3)
y Obsługiwane formaty napisów zewnętrznych:
*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer
1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb
(PowerDivX)
y Obsługiwane formaty napisów wewnętrznych:
tylko XSUB (format napisów używany w plikach
DivX), Text UTF-8, SRT, ASS, SSA (format napisów używany w plikach DivX-Plus HD)
Z d j ę - y Podczas zapisywania plików JPG w pamięci komputera nie należy używać opcji zapisu
cia
progresywnego.
y Wyświetlenie plików o wysokiej rozdzielczości w trybie pełnoekranowym może wymagać
nieco dłuższego czasu.
Rozsze- Pozycja
Profil
rzenia
plików
2D
jpeg
Obsługi- y SOF0: tryb
jpg
wane forpodstawowy
jpe
maty pli- y SOF1: rozków
szerzony tryb
sekwencyjny
y SOF2: tryb
progresywny
Rozmiar y Min.: 64 x 64
y Maks. - normalzdjęcia
ny: 15360 (szer.)
x 8640 (wys.)
y Progresywny:
1920 (szer.) x
1440 (wys.)
3D (tyl- mpo
Obsługiwa- y mpo
ko mone formaty
dele 3D)
plików
Rozmiar y Format 4:3:
3648 x 2736
zdjęcia
2592 x 1944
2048 x 1536
y Format 3:2:
3648 x 2432
M u - y MP3
zyka y Szybkość transmisji bitów: od 32 kb/s do
320 kb/s
y Częstotliwość próbkowania
MPEG1 Layer 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
MPEG2 Layer 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
* Urządzenie nie odtwarza plików zabezpieczonych przed kopiowaniem.


Download file - link to post