Extras.Txt

Win 8.1 - Przekierowanie na inne strony z reklamami

Dzień dobry Mam taki problem, kiedy korzystam z internetu klikając w linki często jestem przekierowywany na inne strony, które zawierają pełno reklam. M in. canadaalltax.com, bądź pokazuje mi się reklama pewnej sieci sklepów, która oferuje mi bony. Strasznie uciążliwe. Na dodatek coś mi się w rozszerzeniach w zagnieździło i nie mogę tego usunąć. Gdzieś na forum przeczytałem, że można to usunąć z chroma adwcleanerem, jednak to nic nie pomogło. http://obrazki.elektroda.pl/8357698000_1406138057_thumb.jpg Z góry dziękuję za pomoc.


OTL Extras logfile created on: 2014-07-23 19:27:24 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Users\user\Desktop
64bit- Professional (Version = 6.2.9200) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 9.11.9600.16384)
Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

3,92 Gb Total Physical Memory | 0,96 Gb Available Physical Memory | 24,53% Memory free
7,92 Gb Paging File | 3,83 Gb Available in Paging File | 48,33% Paging File free
Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)
Drive C: | 194,97 Gb Total Space | 159,27 Gb Free Space | 81,69% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive E: | 736,20 Gb Total Space | 376,45 Gb Free Space | 51,13% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive G: | 3,45 Gb Total Space | 0,00 Gb Free Space | 0,00% Space Free | Partition Type: UDF

Computer Name: KOMPUTEREK | User Name: user | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user | Include 64bit Scans
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 360 Days

[color=#E56717]========== Extra Registry (SafeList) ==========[/color]


[color=#E56717]========== File Associations ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.html[@ = htmlfile] -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
.url[@ = InternetShortcut] -- C:\Windows\SysNative\rundll32.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\SysWow64\control.exe (Microsoft Corporation)
.html [@ = htmlfile] -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)

[color=#E56717]========== Shell Spawning ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
exefile [open] -- " %1 " %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
htafile [open] -- " %1 " %*
htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [opennew] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [print] -- " %systemroot%\system32\rundll32.exe " " %systemroot%\system32\mshtml.dll " ,PrintHTML " %1 "
http [open] -- Reg Error: Key error.
https [open] -- Reg Error: Key error.
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe " %1 " (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [open] -- " C:\Windows\System32\rundll32.exe " " C:\Windows\System32\ieframe.dll " ,OpenURL %l (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [print] -- " C:\Windows\System32\rundll32.exe " " C:\Windows\System32\mshtml.dll " ,PrintHTML " %1 " (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\OpenWith.exe " %1 " (Microsoft Corporation)
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd " %V " (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Directory [napiprojekt] -- " E:\Filmy i Seriale\NapiProjekt\napisy.exe " " %1 " ()
Directory [napiprojekt0] -- " E:\Filmy i Seriale\NapiProjekt\napisy.exe " " %1 " -pobierz_ang ()
Directory [runas] -- cmd.exe /c takeown /f " %1 " /r /d y & & icacls " %1 " /grant *S-1-5-32-544:F /t (Microsoft Corporation)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Applications\iexplore.exe [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} [OpenHomePage] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe " %1 " ,%* (Microsoft Corporation)
exefile [open] -- " %1 " %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
htafile [open] -- " %1 " %*
htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [opennew] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [print] -- " %systemroot%\system32\rundll32.exe " " %systemroot%\system32\mshtml.dll " ,PrintHTML " %1 "
http [open] -- Reg Error: Key error.
https [open] -- Reg Error: Key error.
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe " %1 " (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\OpenWith.exe " %1 " (Microsoft Corporation)
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd " %V " (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Directory [napiprojekt] -- " E:\Filmy i Seriale\NapiProjekt\napisy.exe " " %1 " ()
Directory [napiprojekt0] -- " E:\Filmy i Seriale\NapiProjekt\napisy.exe " " %1 " -pobierz_ang ()
Directory [runas] -- cmd.exe /c takeown /f " %1 " /r /d y & & icacls " %1 " /grant *S-1-5-32-544:F /t (Microsoft Corporation)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Applications\iexplore.exe [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} [OpenHomePage] -- Reg Error: Value error.

[color=#E56717]========== Security Center Settings ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
" cval " = 1
" UacDisableNotify " = 1

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]
" VistaSp1 " = AC 1C AE C5 46 9F CE 01 [binary data]
" AntiVirusOverride " = 0
" AntiSpywareOverride " = 0
" FirewallOverride " = 0

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Upgrade]
" UpgradeTime " = [binary data]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Upgrade]
" UpgradeTime " = Reg Error: Unknown registry data type -- File not found

[color=#E56717]========== Firewall Settings ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
" EnableFirewall " = 1
" DisableNotifications " = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
" EnableFirewall " = 0
" DisableNotifications " = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]
" EnableFirewall " = 0
" DisableNotifications " = 0

[color=#E56717]========== Authorized Applications List ==========[/color]


[color=#E56717]========== Vista Active Open Ports Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {0066B7D3-6892-4A37-A209-C9176B12D626} " = lport=2869 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {0A274C02-B731-4DEC-B1AC-4B70806B01E0} " = rport=1900 | protocol=17 | dir=out | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {0C84DA67-ED5A-43F1-8998-0BDF73AEF051} " = lport=138 | protocol=17 | dir=in | app=system |
" {0E3B2D10-373E-4858-99D2-A5A877C36E94} " = rport=5355 | protocol=17 | dir=out | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {0F56B969-886A-4AD8-A1C2-3483AA5DDC86} " = lport=443 | protocol=6 | dir=in | name=war thunder |
" {1BC50462-79BC-498B-8377-DB2C37B330CC} " = lport=445 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {2714CD16-938F-4172-A375-BF5159E2D53F} " = rport=139 | protocol=6 | dir=out | app=system |
" {39DFA639-D06C-4C32-A169-8A53F1E5707F} " = lport=33333 | protocol=6 | dir=in | name=war thunder |
" {3A695749-5C4E-4FF8-B7DE-C301ABAE5175} " = rport=445 | protocol=6 | dir=out | app=system |
" {40B7B576-7E3D-4FCC-BEF6-8B20B4F504CF} " = rport=3702 | protocol=17 | dir=out | svc=fdphost | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {46CAB9C3-3134-41C3-9EC4-8198903FBE8A} " = lport=rpc | protocol=6 | dir=in | svc=spooler | app=%systemroot%\system32\spoolsv.exe |
" {4B062D9E-9666-4D7C-BE10-B94FE6C2C71D} " = rport=10243 | protocol=6 | dir=out | app=system |
" {51A56210-5778-4498-BF92-E57D5029DE1F} " = rport=138 | protocol=17 | dir=out | app=system |
" {54639E86-DCFC-495C-92D5-0F63A1F84E9B} " = lport=5355 | protocol=17 | dir=in | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {54A280E8-83C3-467F-B871-B98E6012FD43} " = lport=5355 | protocol=17 | dir=in | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {5813FE9E-CDF6-459B-8B99-7B1A54D41DD6} " = lport=3478 | protocol=17 | dir=in | name=war thunder |
" {59DE47C4-88B2-48D8-AEC8-1E16FB6E5843} " = lport=80 | protocol=6 | dir=in | name=war thunder |
" {5D3639FE-AA1A-429A-AE4E-2FE924CDECAE} " = lport=27022 | protocol=6 | dir=in | name=war thunder |
" {66C5DEA6-BB54-4817-9C08-2D9421AF9724} " = lport=20010 | protocol=17 | dir=in | name=war thunder |
" {67B4A875-6C41-484E-AB61-D42941F664E5} " = lport=1900 | protocol=17 | dir=in | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {6D6ACC35-6358-4223-BEC4-9252B49896F5} " = rport=2177 | protocol=17 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {7587B065-E73D-4B23-ABB1-D6276E36F047} " = lport=139 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {7CBB33D7-9CFD-45B5-A0A2-B7F387D6B678} " = lport=8090 | protocol=6 | dir=in | name=war thunder |
" {85318709-BF78-4A2D-A4C1-3211E8FC4459} " = lport=3702 | protocol=17 | dir=in | app=%systemroot%\system32\dashost.exe |
" {88EE86DB-6478-4FA5-8294-084361CA057A} " = rport=137 | protocol=17 | dir=out | app=system |
" {8C30ED87-449E-4712-8738-2E5A73912CB5} " = lport=10243 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {915864C2-5AE5-42CE-B23A-2BEB2EDC5FB0} " = rport=5355 | protocol=17 | dir=out | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {9B0E9E8C-DB7F-40A8-B59E-51390BCB1834} " = lport=3702 | protocol=17 | dir=in | svc=fdrespub | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {9E85B20C-C346-407B-A50F-AA06726B4D46} " = lport=3702 | protocol=17 | dir=in | svc=fdphost | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {9F818A09-2905-4D9D-B2DF-C9DF47651765} " = lport=rpc-epmap | protocol=6 | dir=in | svc=rpcss | name=@firewallapi.dll,-28539 |
" {AE6A57AE-88E7-416E-A8A9-6086715B2AE0} " = lport=7850 | protocol=6 | dir=in | name=war thunder |
" {BAF181ED-FBE8-4CBF-95AD-A95F666D5516} " = lport=6004 | protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft office\office14\outlook.exe |
" {BD352158-4611-439D-9E6B-855746244910} " = rport=1900 | protocol=17 | dir=out | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {BF2AFE5F-8DA6-4A84-9972-739045E79536} " = lport=6881 | protocol=6 | dir=in | name=war thunder |
" {C2C32C1B-04E5-4DA6-A569-FD787C007289} " = lport=5355 | protocol=17 | dir=in | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {CCF8E0B6-8A2F-46A5-893C-62B7E838E50A} " = rport=2869 | protocol=6 | dir=out | svc=upnphost | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {CF3982BA-96F5-47B0-AE67-865D86C8C5CB} " = rport=2177 | protocol=6 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {D177E148-F05D-4711-94CB-E43FC494008C} " = lport=7852 | protocol=6 | dir=in | name=war thunder |
" {D824F8FD-5374-405A-B51A-B17EA932613C} " = lport=2177 | protocol=6 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {DF789B70-97AD-43D6-98EF-F56CFBE5AB2D} " = lport=20443 | protocol=6 | dir=in | name=war thunder |
" {E9F2244F-F4E4-4D2F-98DF-4078193D3CC8} " = lport=2177 | protocol=17 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {EB1154FC-80D6-4CD3-920A-862A4FB33608} " = rport=5355 | protocol=17 | dir=out | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {EEE681CE-1331-498D-A336-0ED0435EBF0F} " = lport=137 | protocol=17 | dir=in | app=system |
" {F47737EE-DD99-4DD0-9B78-F1F2EFBA8963} " = lport=1900 | protocol=17 | dir=in | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {F6572466-6334-4673-8303-1C80834ECAB6} " = lport=7853 | protocol=6 | dir=in | name=war thunder |
" {F99247E0-DD92-414B-AEE0-9A4E8C7CB116} " = rport=3702 | protocol=17 | dir=out | svc=fdrespub | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |

[color=#E56717]========== Vista Active Application Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {038AEA01-6285-4150-8C00-3A415EDBAF83} " = dir=in | app=e:\gry\dragon's prophet\dp_x64.exe |
" {0A167698-CE08-4B15-8604-EA1CB730B669} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {0B2C316D-5CBE-407C-AC61-9CF2C00A3BA2} " = dir=out | name=skype |
" {0B502F6F-58AE-4441-8C98-F93E53160A0F} " = protocol=17 | dir=in | app=e:\gry\fifa 14\game\fifa14.exe |
" {0C648F71-3E1B-4C8A-A4C2-CF17A1BC3AFB} " = dir=out | name=@{microsoft.xboxlivegames_2.0.139.0_x64__8wekyb3d8bbwe?ms-resource://microsoft.xboxlivegames/resources/34150} |
" {1057B722-7C66-4658-8A17-26BF90C26F36} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\kmspico\service_kms.exe |
" {117A9E6F-AFA9-40C1-BB40-CCA834AA85DB} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\kmspico\service_kms.exe |
" {1369D70D-DB62-441C-89DF-ECC283B19539} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\common files\aol\loader\aolload.exe |
" {1467ABA4-691B-4881-85F5-B59C8D275D78} " = dir=in | name=@{microsoft.windowsreadinglist_6.3.9654.20540_x64__8wekyb3d8bbwe?ms-resource://microsoft.windowsreadinglist/resources/apppackagename} |
" {1504683E-008E-4307-86EB-459E09294039} " = dir=out | name=@{microsoft.windowsreadinglist_6.3.9654.20540_x64__8wekyb3d8bbwe?ms-resource://microsoft.windowsreadinglist/resources/apppackagename} |
" {16455C3D-E7D5-4E2C-934B-3290841552D5} " = protocol=17 | dir=in | app=e:\filmy i seriale\napiprojekt\napisy.exe |
" {19B11025-3A04-481B-82D0-C39872031A93} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft office\office14\groove.exe |
" {1CC28EF0-BBF8-4D42-B43E-83CEDD784D07} " = dir=out | name=@{microsoft.binghealthandfitness_3.0.2.315_x64__8wekyb3d8bbwe?ms-resource://microsoft.binghealthandfitness/resources/apptitle} |
" {1D64B45D-686B-4EBD-B59B-4FD4161D14DE} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe |
" {249BF078-2AFD-44A4-B244-3B51614559E1} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\kmspico\autopico.exe |
" {24F8CF6A-D54A-4F0D-9F60-43912F29B4BE} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\aol desktop 9.7a\waol.exe |
" {26C53667-9DFF-4408-B666-BDDDC405EDA0} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\aol desktop 9.7a\waol.exe |
" {285C40D6-371B-4D0E-91CC-6FE02E44F2FA} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {2BB2D031-F32F-4EAA-B83A-02C156E16DC1} " = dir=out | name=@{microsoft.bingtravel_3.0.2.309_x64__8wekyb3d8bbwe?ms-resource://microsoft.bingtravel/resources/brandedapptitle} |
" {2BF18AA1-192C-4A96-B854-B14260B19539} " = dir=out | name=windows_ie_ac_001 |
" {2E90CEE4-E942-4354-8D71-9F8571713BD3} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\programdata\nexoneu\ngm\ngm.exe |
" {305E84AB-0B39-487C-8C22-A4F0D5363AEB} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\aol desktop 9.7\aolbrowser\aolbrowser.exe |
" {3096DBB3-2F0F-4B1F-B144-F1D5B0B7171B} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\kmspico\autopico.exe |
" {3140D776-AC36-495E-953B-AA773995D4F2} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {32277FF8-87CE-41B4-97AA-179CFA736914} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\common files\aol\topspeed\3.0\aoltpsd3.exe |
" {32434B99-5875-4452-B561-9B0E6D279156} " = dir=out | name=@{microsoft.bingnews_3.0.2.309_x64__8wekyb3d8bbwe?ms-resource://microsoft.bingnews/resources/brandedapptitle} |
" {338EE8B5-9582-4BAE-BFD1-9E8E918C21E0} " = dir=out | name=@{microsoft.bingfinance_3.0.2.258_x64__8wekyb3d8bbwe?ms-resource://microsoft.bingfinance/resources/brandedapptitle} |
" {33BF765E-2C1C-4487-9990-C618DACE1AB7} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\aol desktop 9.7a\aolbrowser\aolbrowser.exe |
" {3D8DB2D3-4802-4F02-A5CE-E4ECEBA36B02} " = dir=out | name=@{microsoft.bingweather_3.0.2.309_x64__8wekyb3d8bbwe?ms-resource://microsoft.bingweather/resources/brandedapptitle} |
" {41AE677F-F505-4449-8A41-679337FF1B13} " = protocol=6 | dir=in | app=e:\filmy i seriale\napiprojekt\napisy.exe |
" {4282FE99-8560-4BC7-9576-5F3ED84E263F} " = dir=in | name=checkpoint.vpn |
" {4818F336-D2CB-46AE-BECE-C5489289785B} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe |
" {4845FF8F-F322-4709-8908-8CEA3CCB9ED7} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {49958150-1635-44E9-8F9B-0D3A0961C273} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\common files\aol\1391895032\ee\aolsoftware.exe |
" {49F5ECC0-3DC7-4E7F-83A1-130C08760560} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\aol desktop 9.7\aolbrowser\aolbrowser.exe |
" {5008093A-317A-4F9A-852C-8498C92E80D2} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\aol desktop 9.7\waol.exe |
" {50DAB68E-2779-4F59-BBE4-2538B91AAB41} " = dir=in | app=e:\gry\dragon's prophet\dp_x86.exe |
" {548DCF8C-BFF2-4BA4-AA88-FBAF9AC8BCC6} " = dir=in | name=sklep |
" {55D17DDF-F8A2-45AD-98C8-608796832246} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\common files\aol\topspeed\3.0\aoltpsd3.exe |
" {560448D6-095C-4907-B046-AC7F710701A7} " = dir=in | name=sonicwall.mobileconnect |
" {5702228F-E7EA-4AC7-A882-717CFD537349} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\kmspico\autopico.exe |
" {57201896-11B5-46DE-882C-38687DBCD9C7} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft office\office14\onenote.exe |
" {5CC27141-20F3-496B-AD8B-4B59D9E46A30} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {5F010322-6255-4591-AC41-6D4206BFBE7B} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\common files\aol\system information\sinf.exe |
" {5F4632C0-D5B1-40C3-B0D9-E3A759C81B9E} " = dir=out | name=sonicwall.mobileconnect |
" {612678F9-CCB2-4A4E-AB4B-EB1DCDD5054A} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\common files\aol\1391895032\ee\aolsoftware.exe |
" {6405E925-F528-47A8-8CC3-792C1836FE91} " = protocol=6 | dir=in | app=e:\games\world_of_tanks\wotlauncher.exe |
" {663F12B0-1947-41D3-8F32-114A3EBC0F88} " = protocol=6 | dir=out | svc=upnphost | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {676B4FBA-27FB-4482-B74D-0A08DA57CD9F} " = protocol=58 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28545 |
" {67BEDDA5-5264-40ED-8A78-55E17AB1A18B} " = dir=in | app=e:\gry\dragon's prophet\launcher.exe |
" {73A86F56-0767-46D7-98DB-EE2996C1B1A0} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {74AA2602-1DC5-49EB-8D2F-7D408CE18E86} " = dir=out | app=e:\gry\dragon's prophet\dp_x64.exe |
" {79176612-10A1-435F-A513-56C72FDBAF02} " = protocol=6 | dir=in | app=e:\gry\warthunder\launcher.exe |
" {7951BDA2-4434-4889-B962-60DB59B65FBD} " = dir=out | name=@{microsoft.bingfoodanddrink_3.0.2.313_x64__8wekyb3d8bbwe?ms-resource://microsoft.bingfoodanddrink/resources/apptitlewithbranding} |
" {7C18E473-3299-434C-AA2B-4ED392BC4744} " = protocol=17 | dir=in | app=e:\gry\football manager 2014\fm.exe |
" {7C8477B0-54F0-4303-9019-4F3705360F55} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft office\office14\groove.exe |
" {7D93FE48-A4FC-4604-B923-5C0D41698820} " = dir=out | name=@{microsoft.bingsports_3.0.2.258_x64__8wekyb3d8bbwe?ms-resource://microsoft.bingsports/resources/brandedapptitle} |
" {7FC77241-8976-41DC-B703-CD91810BD6E9} " = protocol=6 | dir=in | app=e:\gry\football manager 2014\fm.exe |
" {84A25169-6651-4BFC-887F-3D3871CAEF9E} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\common files\aol\loader\aolload.exe |
" {85458A16-1336-4F45-8C0B-FA108E740C1E} " = protocol=17 | dir=in | app=e:\games\world_of_tanks\worldoftanks.exe |
" {8B13F538-890B-466D-ADB3-2435E3A65E37} " = protocol=1 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28543 |
" {8F19C2CB-087C-49AB-BA30-A0CD2ADEBA60} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {97F727C0-6698-47AA-9D7C-28A96A7AB8E7} " = dir=in | name=@{microsoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.20498_x64__8wekyb3d8bbwe?ms-resource://microsoft.windowscommunicationsapps/resources/communicationspackagename} |
" {9AF3F4B9-B798-443A-8DDE-C6D0875661B0} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\common files\aol\acs\aoldial.exe |
" {9C4A91D5-5691-4DB4-A030-7689C3F57CE2} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {9D36F4EA-106F-4237-BA13-07E18213BF4D} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\kmspico\kmseldi.exe |
" {9E3D57FC-7C37-4424-9352-4831E97D029D} " = dir=out | name=sklep |
" {A18E749F-1FA4-46FC-BE79-1B14EBD212E7} " = dir=out | app=e:\gry\dragon's prophet\launcher.exe |
" {AA0724D2-A126-4CB2-BA0D-93EB5316C1CF} " = dir=out | name=@{microsoft.zunemusic_2.2.903.0_x64__8wekyb3d8bbwe?ms-resource://microsoft.zunemusic/resources/ids_manifest_music_app_name} |
" {AC55D707-5039-43EE-BB51-1D588852BD23} " = protocol=17 | dir=in | app=e:\games\world_of_tanks\wotlauncher.exe |
" {AD655466-207A-473A-A15B-A79111FF2F60} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\common files\aol\system information\sinf.exe |
" {B09CC33C-39FE-4CC3-9377-AA41178028B1} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe |
" {B39BE930-A2C6-4835-BDB0-159CA5686D5B} " = protocol=58 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28546 |
" {B613C7E3-B3C9-4EE0-803D-6F66E55BD529} " = protocol=6 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {BAA43FAC-979F-4BB7-A896-9F8AE36815C4} " = dir=out | name=windows_ie_ac_001 |
" {BB66019E-1EC2-47A4-8478-3F9A158B4953} " = dir=out | name=@{microsoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.20498_x64__8wekyb3d8bbwe?ms-resource://microsoft.windowscommunicationsapps/resources/communicationspackagename} |
" {BD0EFBE6-1286-455A-9381-87F8532810DC} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\common files\aol\acs\aolacsd.exe |
" {BE67C58A-50EE-4337-9611-79E09C328ED8} " = dir=out | name=@{microsoft.bingmaps_2.1.2922.2139_x64__8wekyb3d8bbwe?ms-resource://microsoft.bingmaps/resources/appdisplayname} |
" {C6C3FC20-CD85-4044-A20C-749698D05F30} " = protocol=17 | dir=in | app=e:\gry\warthunder\launcher.exe |
" {C7581B7E-893D-45AC-91BE-488FF971A827} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {C7A2B196-5D09-45A7-9888-95C49EBE1A6D} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {C91A9DA6-8D78-4FA4-A146-207E8FC4B67C} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\common files\aol\acs\aolacsd.exe |
" {CA0BEC97-301D-4232-A319-4939BC944E1F} " = dir=in | name=skype |
" {CB19CED1-F8C6-4EBD-B52A-DB34AE6DDF4F} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\programdata\nexoneu\ngm\ngm.exe |
" {D253C194-2E92-4EBA-A5F1-1117B687E948} " = dir=out | app=e:\gry\dragon's prophet\dp_x86.exe |
" {D2747C73-E8B3-4643-9D44-5EB15F5600A5} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\kmspico\service_kms.exe |
" {D3AE2216-B269-4949-95ED-656404B32A52} " = protocol=1 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28544 |
" {D55A8323-CFEC-441B-8E52-B9EBCFA9C77A} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\kmspico\kmseldi.exe |
" {D5F11D83-D126-4494-B408-652ED03B9537} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {D65AD73F-600B-4F45-B8B5-F50EE95329A9} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\kmspico\service_kms.exe |
" {D6980480-941A-4DF6-AB81-3734ECD3D779} " = dir=out | name=junipernetworks.junospulsevpn |
" {D80B2C3B-17EA-420F-9287-4AADB249F98E} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {D8D5AB33-E402-4B69-8946-F4BF8238C3FE} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\common files\aol\acs\aoldial.exe |
" {DB59588E-ED90-4C47-A7B5-7929DD0C0BD2} " = dir=out | name=checkpoint.vpn |
" {EBAC6714-FC28-4A58-895F-93B4990453CE} " = dir=out | name=@{microsoft.zunevideo_2.2.902.0_x64__8wekyb3d8bbwe?ms-resource://microsoft.zunevideo/resources/ids_manifest_video_app_name} |
" {EC799E33-72BA-42D7-9127-DEFE68F9799D} " = dir=in | name=junipernetworks.junospulsevpn |
" {ECB8FF40-507A-4B67-9148-759CE29E7A31} " = protocol=6 | dir=out | app=system |
" {F0318AA5-7BFF-4C06-8BA0-E58267F356FA} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft office\office14\onenote.exe |
" {F2C816A4-7FC1-4FDA-B760-E58483A8E420} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe |
" {F2CCE82A-78E3-4CF9-95A5-61C5D191008E} " = protocol=6 | dir=in | app=e:\games\world_of_tanks\worldoftanks.exe |
" {F613CDFA-E9C3-46C8-A852-67669CA72A0A} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\kmspico\autopico.exe |
" {F64300AD-D559-4000-BD45-0997BCC8E70A} " = dir=out | name=f5.vpn.client |
" {F77E5446-4378-4E99-8B7A-7061AAAEA193} " = dir=in | name=f5.vpn.client |
" {F8B0ECB8-EBB7-45E7-8446-16415F952A7D} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\aol desktop 9.7\waol.exe |
" {FC410375-1928-462F-BD4F-92CDD581607D} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\aol desktop 9.7a\aolbrowser\aolbrowser.exe |
" {FC5A1D51-3F4D-4FF5-94CB-D34B54216864} " = protocol=6 | dir=in | app=e:\gry\fifa 14\game\fifa14.exe |
" TCP Query User{209FC525-F50C-406B-AD35-63035455848C}E:\world of warplanes\wowplauncher.exe " = protocol=6 | dir=in | app=e:\world of warplanes\wowplauncher.exe |
" TCP Query User{366EF2CE-6A10-4C17-9AF3-8F312082F863}E:\games\world_of_tanks\wotlauncher.exe " = protocol=6 | dir=in | app=e:\games\world_of_tanks\wotlauncher.exe |
" TCP Query User{A5883B1D-D645-4365-9756-54507C83E146}E:\games\world_of_tanks\worldoftanks.exe " = protocol=6 | dir=in | app=e:\games\world_of_tanks\worldoftanks.exe |
" UDP Query User{480003DA-768D-4399-8E2B-85D2B3EDAAD0}E:\world of warplanes\wowplauncher.exe " = protocol=17 | dir=in | app=e:\world of warplanes\wowplauncher.exe |
" UDP Query User{BC970595-54D1-4A13-823C-47B31E6F6169}E:\games\world_of_tanks\worldoftanks.exe " = protocol=17 | dir=in | app=e:\games\world_of_tanks\worldoftanks.exe |
" UDP Query User{E15397C6-034A-4062-AA9C-444D594AF15E}E:\games\world_of_tanks\wotlauncher.exe " = protocol=17 | dir=in | app=e:\games\world_of_tanks\wotlauncher.exe |

[color=#E56717]========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========[/color]

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7} " = Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219
" {3C378793-5288-0165-FCA4-D319D5E4A490} " = AMD Catalyst Install Manager
" {44B72151-611E-429D-9765-9BA093D7E48A} " = Intel(R) Trusted Connect Service Client
" {5846E720-C188-478F-B501-45EA1ACC44D1}_is1 " = MailShare
" {5D8C6B6E-BDE5-3F9B-9B13-4DA17D7CA711} " = Microsoft Visual C++ 2012 x64 Minimum Runtime - 11.0.60930
" {5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.7523
" {7DB45397-4DC5-359E-077C-4D798AFCF35E} " = ccc-utility64
" {8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17
" {840C85B7-D3D6-4143-9AF9-DAE80FD54CFC} " = Classic Shell
" {90140000-002A-0000-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Office 64-bit Components 2010
" {90140000-002A-0415-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Polish) 2010
" {929FBD26-9020-399B-9A7A-751D61F0B942} " = Microsoft Visual C++ 2013 x64 Additional Runtime - 12.0.21005
" {A47E1D0E-FBAC-369C-DCC2-DC21E3D48E2F} " = AMD Accelerated Video Transcoding
" {A749D8E6-B613-3BE3-8F5F-045C84EBA29B} " = Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.21005
" {ad8a2fa1-06e7-4b0d-927d-6e54b3d31028} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
" {D25BB20E-8CF2-351E-9781-4A1C9FE0FFE7} " = Microsoft Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime - 11.0.60930
" {f45b48a7-f616-4211-b927-17cab6a96613} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
" 7-Zip " = 7-Zip
" HashCheck Shell Extension " = HashCheck Shell Extension (x86-64)
" KMSpico_is1 " = KMSpico v9.1.2.20131210 (Beta2)
" Unlocker " = Unlocker
" WinRAR archiver " = WinRAR 5.01 (64-bitowy)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {03D9F167-7E5D-59B8-5BCB-D2BC593C78CE} " = CCC Help Portuguese
" {0C1F1546-8EEE-0B38-5370-92A4FD428D89} " = Catalyst Control Center InstallProxy
" {13A4EE12-23EA-3371-91EE-EFB36DDFFF3E} " = Microsoft Visual C++ 2013 x86 Minimum Runtime - 12.0.21005
" {1EAC1D02-C6AC-4FA6-9A44-96258C37C812EU}_is1 " = World of Tanks
" {1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
" {25A37E15-30B4-D265-AE83-35C70B6E9958} " = CCC Help Japanese
" {2D0DC4B9-2782-7B15-1501-A03AE797E03A} " = CCC Help Finnish
" {31B837F0-E95E-BD8C-1A79-7B4EE062CDA5} " = AMD Catalyst Control Center
" {3B81B9F1-F3F9-06CE-4059-C67B551A9518} " = Catalyst Control Center Graphics Previews Common
" {3BD559B1-F59F-142E-ED0E-DCD0FF8635AA} " = CCC Help Russian
" {3C0DB13A-2D73-410A-6169-4FD83D8F1E3D} " = CCC Help Greek
" {4D76ACD6-C595-4454-81C7-0BD4C5D9A725}_is1 " = " Football Manager 2014 "
" {4F033B63-6A4E-355D-8A78-D6F26B96B697} " = Microsoft Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime - 11.0.60930
" {5454083B-1308-4485-BF17-1110000D8301} " = Grand Theft Auto IV
" {5CD78A44-402A-58FD-CFD6-95C1ECDD7ABB} " = CCC Help Chinese Traditional
" {6049054B-DB11-48E1-A583-9A565D5C8856}_is1 " = " FIFA 14 "
" {65153EA5-8B6E-43B6-857B-C6E4FC25798A} " = Intel(R) Management Engine Components
" {710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
" {7268F803-2887-2E4F-C193-3223979A76CC} " = CCC Help English
" {7A5B8727-C3F8-FEE9-28F4-4EAF45D6BCF6} " = CCC Help Chinese Standard
" {81BF6353-3C5B-4E6E-A566-7E162A00BF72}_is1 " = Wtyczka e-Deklaracje
" {837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
" {8603DA4D-0A19-0B06-9916-2F71B7898CE5} " = CCC Help Thai
" {89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00} " = Microsoft Silverlight
" {90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Professional Plus 2010
" {90140000-0015-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Access MUI (Polish) 2010
" {90140000-0016-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Excel MUI (Polish) 2010
" {90140000-0018-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office PowerPoint MUI (Polish) 2010
" {90140000-0019-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Publisher MUI (Polish) 2010
" {90140000-001A-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Outlook MUI (Polish) 2010
" {90140000-001B-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Word MUI (Polish) 2010
" {90140000-001F-0407-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (German) 2010
" {90140000-001F-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (English) 2010
" {90140000-001F-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (Polish) 2010
" {90140000-002C-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proofing (Polish) 2010
" {90140000-0044-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office InfoPath MUI (Polish) 2010
" {90140000-006E-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Shared MUI (Polish) 2010
" {90140000-00A1-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office OneNote MUI (Polish) 2010
" {90140000-00BA-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Groove MUI (Polish) 2010
" {91ABE0D2-12E5-6EA8-48FC-4635BAC9CC45} " = CCC Help Danish
" {95716cce-fc71-413f-8ad5-56c2892d4b3a} " = Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.60610
" {9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
" {9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.7523
" {a1909659-0a08-4554-8af1-2175904903a1} " = Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.60610
" {A6C48A9F-694A-4234-B3AA-62590B668927} " = Intel(R) Manageability Engine Firmware Recovery Agent
" {A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2} " = Google Update Helper
" {AA027AE9-DD20-4677-AA72-D760A358320B} " = Microsoft VC9 runtime libraries
" {AB6D8A9C-2781-32B9-7B6F-07262A44767C} " = CCC Help Polish
" {AC76BA86-7AD7-1033-7B44-AB0000000001} " = Adobe Reader XI (11.0.07)
" {B5122443-9531-7075-30F0-BF4AD1FDCF69} " = CCC Help Czech
" {C0FEA130-C4F5-D8A0-B281-5B5E4A03184A} " = Catalyst Control Center Localization All
" {C1468D71-AB76-1A6E-9C58-078A01902E99} " = CCC Help Hungarian
" {C31556D7-F2B9-4787-B223-F7A035067E89}_is1 " = Dragon's Prophet
" {C3CC4DF5-39A5-4027-B136-2B3E1F5AB6E2} " = Python 2.7.6
" {CB79256B-C0E0-40C6-8EB7-BDD796203581} " = Catalyst Control Center - Branding
" {D2E690A0-C368-0EB2-8247-62A2319CF6FD} " = CCC Help French
" {DC5825EF-21F2-86B4-1B64-FFF6AC1A6C05} " = CCC Help Swedish
" {DC890E2E-FD12-96D2-1B2C-0EA08DE15553} " = CCC Help Spanish
" {DD62AF52-2F5F-3F2E-39A1-323C2B08D59F} " = CCC Help Italian
" {DEA314C4-0929-4250-BC92-98E4C105F28D} " = NVIDIA PhysX
" {ed8deea4-29fa-3932-9612-e2122d8a62d9}}_is1 " = War Thunder Launcher 1.0.1.322
" {EF318361-46E6-3AE6-BF46-56FB0D2EAF67} " = Microsoft Visual C++ 2012 x86 Additional Runtime - 11.0.60930
" {F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5} " = Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219
" {F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC} " = Realtek High Definition Audio Driver
" {F66299DC-055A-DA2D-4D1C-91F71EDD0129} " = CCC Help Norwegian
" {F71E1F48-095B-85F9-D831-DE33259D64A0} " = CCC Help Turkish
" {F84BA468-4D2C-ED62-FF42-596C4FDB3BEF} " = CCC Help Dutch
" {F8CFEB22-A2E7-3971-9EDA-4B11EDEFC185} " = Microsoft Visual C++ 2013 x86 Additional Runtime - 12.0.21005
" {F8EB2219-B2B7-AF1B-5C1F-9E4E9AB00038} " = CCC Help Korean
" {FE4321B8-414A-B20D-C8F1-8E31262EA329} " = CCC Help German
" Adobe Flash Player Plugin " = Adobe Flash Player 14 Plugin
" AOL Uninstaller " = AOL Uninstaller (Choose which Products to Remove)
" DAEMON Tools Lite " = DAEMON Tools Lite
" Dead Island Riptide_is1 " = Dead Island Riptide
" FM Genie Scout 14_is1 " = FM Genie Scout 14 version 1.2 14.3.1
" Google Chrome " = Google Chrome
" Malwarebytes Anti-Malware_is1 " = Malwarebytes Anti-Malware wersja 2.0.2.1012
" MKVToolNix " = MKVToolNix 6.7.0 [20140102-565]
" MoorHunt_is1 " = MoorHunt 2.1.14
" NapiProjekt_is1 " = NapiProjekt (2.2.0.2399)
" Office14.PROPLUS " = Microsoft Office Professional Plus 2010
" The KMPlayer " = The KMPlayer (remove only)
" Unigine Valley Benchmark_is1 " = Unigine Valley Benchmark version 1.0
" Uplay " = Uplay
" VG90YWxXYXJST01FSUk=_is1 " = Total War: ROME II Caesar in Gaul
" VmFsaWFudEhlYXJ0c1RoZUdyZWF0V2Fy_is1 " = Valiant Hearts: The Great War
" Xvid Video Codec 1.3.2 " = Xvid Video Codec

[color=#E56717]========== HKEY_CURRENT_USER Uninstall List ==========[/color]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" UnityWebPlayer " = Unity Web Player
" uTorrent " = uTorrent

[color=#E56717]========== Last 20 Event Log Errors ==========[/color]

[ Application Events ]
Error - 2014-05-12 18:38:08 | Computer Name = komputerek | Source = Software Protection Platform Service | ID = 8198
Description = Aktywacja licencji (slui.exe) nie powiodła się, kod błędu: hr=0xC004F074
Argumenty
wiersza polecenia: RuleId=502ff3ba-669a-4674-bbb1-601f34a3b968;Action=AutoActivateSilent;AppId=55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f;SkuId=c06b6981-d7fd-4a35-b7b4-054742b7af67;NotificationInterval=1440;Trigger=NetworkAvailable

Error - 2014-05-13 04:52:05 | Computer Name = komputerek | Source = Software Protection Platform Service | ID = 8198
Description = Aktywacja licencji (slui.exe) nie powiodła się, kod błędu: hr=0xC004F074
Argumenty
wiersza polecenia: RuleId=502ff3ba-669a-4674-bbb1-601f34a3b968;Action=AutoActivateSilent;AppId=55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f;SkuId=c06b6981-d7fd-4a35-b7b4-054742b7af67;NotificationInterval=1440;Trigger=UserLogon;SessionId=2

Error - 2014-05-13 04:52:25 | Computer Name = komputerek | Source = Software Protection Platform Service | ID = 8198
Description = Aktywacja licencji (slui.exe) nie powiodła się, kod błędu: hr=0xC004F074
Argumenty
wiersza polecenia: RuleId=502ff3ba-669a-4674-bbb1-601f34a3b968;Action=AutoActivateSilent;AppId=55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f;SkuId=c06b6981-d7fd-4a35-b7b4-054742b7af67;NotificationInterval=1440;Trigger=NetworkAvailable

Error - 2014-05-14 04:22:54 | Computer Name = komputerek | Source = Software Protection Platform Service | ID = 8198
Description = Aktywacja licencji (slui.exe) nie powiodła się, kod błędu: hr=0xC004F074
Argumenty
wiersza polecenia: RuleId=502ff3ba-669a-4674-bbb1-601f34a3b968;Action=AutoActivateSilent;AppId=55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f;SkuId=c06b6981-d7fd-4a35-b7b4-054742b7af67;NotificationInterval=1440;Trigger=UserLogon;SessionId=1

Error - 2014-05-14 04:22:56 | Computer Name = komputerek | Source = Software Protection Platform Service | ID = 8198
Description = Aktywacja licencji (slui.exe) nie powiodła się, kod błędu: hr=0xC004F074
Argumenty
wiersza polecenia: RuleId=502ff3ba-669a-4674-bbb1-601f34a3b968;Action=AutoActivateSilent;AppId=55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f;SkuId=c06b6981-d7fd-4a35-b7b4-054742b7af67;NotificationInterval=1440;Trigger=NetworkAvailable

Error - 2014-05-14 04:23:44 | Computer Name = komputerek | Source = Software Protection Platform Service | ID = 8198
Description = Aktywacja licencji (slui.exe) nie powiodła się, kod błędu: hr=0xC004F074
Argumenty
wiersza polecenia: RuleId=502ff3ba-669a-4674-bbb1-601f34a3b968;Action=AutoActivateSilent;AppId=55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f;SkuId=c06b6981-d7fd-4a35-b7b4-054742b7af67;NotificationInterval=1440;Trigger=NetworkAvailable

Error - 2014-05-14 04:25:55 | Computer Name = komputerek | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: Service_KMS.exe, wersja: 10.6.0.0,
sygnatura czasowa: 0x52a6d6ed Nazwa modułu powodującego błąd: unknown, wersja: 0.0.0.0,
sygnatura czasowa: 0x00000000 Kod wyjątku: 0x00000000 Przesunięcie błędu: 0x00007ff8ea250565
Identyfikator
procesu powodującego błąd: 0x8d4 Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd:
0x01cf6f4e076bd401 Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe
Ścieżka
modułu powodującego błąd: unknown Identyfikator raportu: 5dd51000-db41-11e3-827d-bc5ff4bd5a62
Pełna
nazwa pakietu powodującego błąd: Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego
błąd:

Error - 2014-05-14 04:26:18 | Computer Name = komputerek | Source = Software Protection Platform Service | ID = 8198
Description = Aktywacja licencji (slui.exe) nie powiodła się, kod błędu: hr=0xC004F074
Argumenty
wiersza polecenia: RuleId=502ff3ba-669a-4674-bbb1-601f34a3b968;Action=AutoActivateSilent;AppId=55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f;SkuId=c06b6981-d7fd-4a35-b7b4-054742b7af67;NotificationInterval=1440;Trigger=UserLogon;SessionId=1

Error - 2014-05-14 04:26:47 | Computer Name = komputerek | Source = Software Protection Platform Service | ID = 8198
Description = Aktywacja licencji (slui.exe) nie powiodła się, kod błędu: hr=0xC004F074
Argumenty
wiersza polecenia: RuleId=502ff3ba-669a-4674-bbb1-601f34a3b968;Action=AutoActivateSilent;AppId=55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f;SkuId=c06b6981-d7fd-4a35-b7b4-054742b7af67;NotificationInterval=1440;Trigger=NetworkAvailable

Error - 2014-05-14 08:16:33 | Computer Name = komputerek | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: Ygoow.exe, wersja: 2.0.5.0, sygnatura
czasowa: 0x532a0aab Nazwa modułu powodującego błąd: unknown, wersja: 0.0.0.0, sygnatura
czasowa: 0x00000000 Kod wyjątku: 0xc0000005 Przesunięcie błędu: 0x00000000 Identyfikator
procesu powodującego błąd: 0x724 Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd:
0x01cf6f6e544e4d3c Ścieżka aplikacji powodującej błąd: E:\Filmy i Seriale\Ygoow\Ygoow.exe
Ścieżka
modułu powodującego błąd: unknown Identyfikator raportu: 95fdb0df-db61-11e3-827d-bc5ff4bd5a62
Pełna
nazwa pakietu powodującego błąd: Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego
błąd:

[ System Events ]
Error - 2014-07-22 18:01:11 | Computer Name = komputerek | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi SpyHunter 4 Service z powodu następującego
błędu: %%2

Error - 2014-07-22 18:01:59 | Computer Name = komputerek | Source = Service Control Manager | ID = 7034
Description = Usługa Service KMSELDI niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło
to razy: 1.

Error - 2014-07-22 18:03:27 | Computer Name = komputerek | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi Usługa Google Update (gupdate) z powodu
następującego błędu: %%2

Error - 2014-07-23 05:27:19 | Computer Name = komputerek | Source = DCOM | ID = 10010
Description =

Error - 2014-07-23 05:27:50 | Computer Name = komputerek | Source = DCOM | ID = 10010
Description =

Error - 2014-07-23 07:39:31 | Computer Name = komputerek | Source = DCOM | ID = 10010
Description =

Error - 2014-07-23 07:40:01 | Computer Name = komputerek | Source = DCOM | ID = 10010
Description =

Error - 2014-07-23 07:56:12 | Computer Name = komputerek | Source = DCOM | ID = 10010
Description =

Error - 2014-07-23 07:56:42 | Computer Name = komputerek | Source = DCOM | ID = 10010
Description =

Error - 2014-07-23 13:09:04 | Computer Name = komputerek | Source = Microsoft-Windows-Kernel-General | ID = 5
Description =


& lt; End of report & gt;


Download file - link to post