TEST2.rar

Excel- aktualizowanie listy poprawności danych przez VBA

Problem stworzony przez komórki skalone. Ochrony powinna być używana z parametrem UserInterfaceOnly:=True Obecnie takie

  • TEST2.rar
    • TEST2.xlsm


Download file - link to post