F_ST_2704_PL.pdf

Nie mogę podłączyć routeru SAGEMCOM F@ST 2704

krysiak161 Instrukcja: A w niej zacznij od: 3. Instalacja i konfiguracja routera F@ST 2704


F@ST 2704
Podręcznik użytkownika

Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić
klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
odpowiednich zmian w dokumentacji dot. swoich produktów bez uprzedzenia.
Wszystkie marki wymienione w tej instrukcji obsługi są zastrzeżone przez swoich właścicieli:
o F@ST jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
o Sagemcom jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
o WindowsTM i Internet ExplorerTM są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation.
Poniższa instrukcja obsługi została przygotowana, aby umożliwić użytkownikom obsługiwanie i zarządzanie
sprzętem. Jedynie profil administratora jest chroniony hasłem i pozwala na uzyskanie dostępu do funkcji w trybie
odczytu i zapisu wszystkich parametrów routera (Login: admin; hasło: admin).
Uwaga
Konfiguracja routera za pomocą HTTP jest szczegółowo opisana w dziale 5.

Żeby czytelność instrukcji obsługi pozostała bardziej przejrzysta, termin " router " będzie używany przez cały
poniższy dokument do sprzętu F@ST 2704.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 3

Przewodnik po symbolach użytych w poniższej
instrukcji obsługi

Symbole

Opis
Ważna informacja, którą należy wziąć pod uwagę.

Uwaga
Ważne

Strona 4

Ostrzeżenie przed wykonywaniem czynności lub poważnym skutkiem
niedopatrzenia jej wykonania.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Jak korzystać z tej instrukcji obsługi?

Poniższa instrukcja obsługi podzielona została na rozdziały i aneksy, w których omówione zostały
następujące zagadnienia:
Rozdział 1

Prezentacja routera F@ST 2704

Rozdział 2

Opis routera F@ST 2704

Rozdział 3

Instalacja routera F@ST 2704

Rozdział 4

Konfiguracja parametrów sieciowych

Rozdział 5

Konfiguracja routera przez HTTP

Rozdział 6

Opis internetowych serwisów dostępowych

Rozdział 7

Aktualizacja aplikacji

Rozdział 8

Aneksy

Aneks 1

Rozwiązywanie problemów

Aneks 2

Deklaracja zgodności CE

Aneks 3

Środowisko

Aneks 4

Parametry techniczne

Aneks 5

Konfiguracja domyślna

Aneks 6

Słowniczek

Aneks 7

Opis podłączenia styków gniazd

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 5

Spis treści

Strony
Przewodnik po symbolach użytych w poniższej instrukcji obsługi ....................................................... 4
Jak korzystać z tej instrukcji obsługi?...................................................................................................... 5
Spis treści .................................................................................................................................................... 6

1.

Wstęp .......................................................................................................................................9
1.1
1.2

Zawartość zestawu ................................................................................................................. 12

1.3

2.

Prezentacja ............................................................................................................................. 10
Minimalne wymagania ............................................................................................................ 13

Opis i podłączenie routera...................................................................................................15
2.1

Opis ......................................................................................................................................... 16
2.1.1

Złącza ..................................................................................................................................... 17

2.1.2

Opis kontrolek urządzenia ...................................................................................................... 18

2.2

Połączenie portów routera ...................................................................................................... 20

2.3

Instalacja routera F@ST 2704 ................................................................................................ 20
2.3.1
2.3.2

Podłączenie kabla ADSL ........................................................................................................ 21

2.3.3

Podłączenie komputera .......................................................................................................... 21

2.3.4

2.4

Zasilanie ................................................................................................................................. 20

Podłączenie interfejsu USB do routera .................................................................................. 22

Instrukcje dotyczące bezpiecznej instalacji ............................................................................. 23

3.

Instalacja i konfiguracja routera F@ST 2704 .....................................................................25

4.

Konfiguracja parametrów sieciowych ................................................................................27
4.1
4.2

Status serwera DHCP ............................................................................................................. 30

4.3

5.

Konfiguracja jako klient DHCP ................................................................................................ 29
Informacje o kliencie DHCP .................................................................................................... 32

Informacja / Konfiguracja.....................................................................................................33
5.1

Ekran powitalny ....................................................................................................................... 34

5.2

Rekomendacje ........................................................................................................................ 36

5.3

Status połączenia ADSL ......................................................................................................... 37

5.4

Okno aktywności ..................................................................................................................... 37

5.5

Informacje ............................................................................................................................... 38
5.5.1
5.5.2

WAN ....................................................................................................................................... 39

5.5.3

Status modemu 3G ................................................................................................................ 40

5.5.4
Strona 6

Podsumowanie ....................................................................................................................... 38

Statystyki ................................................................................................................................ 40
F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.5.5

Routing ................................................................................................................................... 45

5.5.6

ARP ........................................................................................................................................ 46

5.5.7

DHCP ..................................................................................................................................... 47

5.6

Połączenie z Internetem ......................................................................................................... 48

5.7

Ustawienia zaawansowane ..................................................................................................... 49
5.7.1
5.7.2

WAN ....................................................................................................................................... 56

5.7.3

Konfiguracja modemu 3G ...................................................................................................... 80

5.7.4

LAN ........................................................................................................................................ 81

5.7.5

NAT ........................................................................................................................................ 82

5.7.6

Bezpieczeństwo ..................................................................................................................... 90

5.7.7

Kontrola rodzicielska .............................................................................................................. 95

5.7.8

QoS ........................................................................................................................................ 98

5.7.9

Routing ................................................................................................................................. 106

5.7.10

DNS ..................................................................................................................................... 109

5.7.11

DSL ..................................................................................................................................... 114

5.7.12

Upnp .................................................................................................................................... 117

5.7.13

DNS Proxy .......................................................................................................................... 118

5.7.14

Grupowanie interfejsów ....................................................................................................... 119

5.7.15

Certyfikat ............................................................................................................................. 122

5.7.16

Opcje Zasilania ................................................................................................................... 127

5.7.17

5.8

Interfejs warstwy 2 ................................................................................................................. 50

Multicast .............................................................................................................................. 128

Sieć bezprzewodowa ............................................................................................................ 130
5.8.1
5.8.2

Bezpieczeństwo ................................................................................................................... 133

5.8.3

Filtrowanie MAC ................................................................................................................... 146

5.8.4

Mostek .................................................................................................................................. 148

5.8.5

Zaawansowane .................................................................................................................... 149

5.8.6

5.9

Podstawowe ......................................................................................................................... 130

Urządzenia autoryzowane .................................................................................................... 152

Multimedia ............................................................................................................................. 153
5.9.1

Serwer wydruku ................................................................................................................... 153

5.9.2

Przestrzeń dyskowa ............................................................................................................. 156

5.10 Diagnostyka .......................................................................................................................... 159
5.11 Zarządzanie .......................................................................................................................... 161
5.11.1

Ustawienia ............................................................................................................................ 161

5.11.2

Log systemowy .................................................................................................................... 165

5.11.3

Log bezpieczeństwa ............................................................................................................. 168

5.11.4

Klient TR-069 ....................................................................................................................... 169

5.11.5

Serwery czasu ..................................................................................................................... 171

5.11.6

Kontrola dostępu ................................................................................................................. 172

5.11.7

Aktualizacja oprogramowania ............................................................................................. 173

5.11.8

Informacje o systemie ......................................................................................................... 174

5.11.9

Język ................................................................................................................................... 175

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 7

5.11.10

Restart ................................................................................................................................. 176

6.

Usługa dostępu do Internetu .............................................................................................177

7.

Aktualizacja oprogramowania ...........................................................................................179

8.

Aneksy .................................................................................................................................181
Aneks 1- Rozwiązywanie problemów ..............................................................................183
1.1 Sprawdzenie przydzielania adresu IP ....................................................... 184
1.2 Opis kontrolek przedniego panelu ............................................................. 185
1.3 Zarządzanie routerem ............................................................................... 186
1.4 Narzędzia diagnostyczne .......................................................................... 187
1.5 Interpretacja kontrolek LED ....................................................................... 188
1.5.1
1.5.2
1.5.3

Kontrolka " ADSL " miga powolnie ............................................................ 188
Kontrolka " Wi-Fi " wyłączona .................................................................... 188
Wszystkie kontrolki są wyłączone ........................................................... 188

1.6 Restart routera .......................................................................................... 189
1.7 Przywracanie ustawień fabrycznych ......................................................... 189
1.8 Tryb Offline ................................................................................................ 190
Aneks 2- Ostrzeżenia dla bezpieczeństwa ......................................................................191
2.1 Ostrzeżenia dla bezpieczeństwa ............................................................... 192
2.1.1

Poziomy bezpieczeństwa ........................................................................ 192

2.2 Deklaracja zgodności CE .......................................................................... 192
Aneks 3- Środowisko ........................................................................................................193
3.1 Dyrektywa E 2002/96/CE .......................................................................... 194
Aneks 4- Parametry techniczne ........................................................................................195
4.1 Mechanika; Wyświetlacz ........................................................................... 196
4.2 Parametry różnych interfejsów .................................................................. 197
4.3 Parametry środowiskowe .......................................................................... 199
4.4 Aplikacja oraz protokoły ............................................................................ 200
Aneks 5- Konfiguracja domyślna .....................................................................................203
5.1 Domyślna nazwa użytkownika oraz hasło ................................................. 205
5.2 Konfiguracja domyślna dla lokalnej sieci LAN ........................................... 206
5.3 Domyślna konfiguracja dla lokalnej sieci bezprzewodowej WLAN ............ 207
Aneks 6- Słowniczek .........................................................................................................209
Aneks 7- Opis połączeń styków gniazd ...........................................................................213
7.1 Styki złącza LINE ...................................................................................... 214
7.2 Styki złącza PWR ...................................................................................... 214
7.3 Styki złączy LAN1, LAN2, LAN3 oraz LAN4 .............................................. 215

Strona 8

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

1 - Wstęp

Ten dział przedstawia

o prezentację routera F@ST 2704

§ 1.1

o zawartość zestawu

§ 1.2

o wymagania sprzętowe i instalacyjne

§ 1.3

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 9

1.1 Prezentacja
Poniższa instrukcja obsługi przeznaczona jest do urządzenia F@ST 2704. Sprzęt ten stanowi router, który
daje użytkownikom szerokopasmowy dostęp do Internetu za pomocą komputera lub konsoli do gier przy
użyciu różnych interfejsów(10 lub 100 BASE-T) lub Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) za pomocą sieci ADSL/ADSL2/
ADSL2+.
Korzystając z tych interfejsów, router ten umożliwia surfowanie po Internecie.

Rysunek 1.1 - Przegląd domowej sieci

Strona 10

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Główne cechy i funkcje urządzenia to:
o Wysoce wydajny, bezpieczny mostek/router z interfejsami ADSL/ADSL2/ADSL2+ oraz Fast Ethernet
(dla FTTH),
o Interfejsy:
- 4 x 10/100BT porty Ethernet,
- 1 Wi-Fi interfejs (802.11b/g/n),
- 1 USB 2.0.,
- Wsparcie HSDPA,
- Serwer Samba,
- Serwer DLNA v 1.5.
o DHCP Client/Server/Relay,
o DNS Server/Relay,
o Kontrola dostępu (FTP/TELNET/HTTP/SSH Client),
o NAT/PAT router - zgodność z FTP, IRC, Net2Phone, Netbios, DNS, Netmeeting, VPN passthrough
(IPSec, IKE, PPTP, L2TP), CUSeeMe, RealAudio, Microsoft IM oraz innymi,
o Zapora sieciowa,
o Protokół Spanning Tree,
o Multi-VC ATM oraz ATM Quality of service (CBR, UBR, VBR),
o UPnP,
o TR069,
o QoS,
o Aktualizacja oprogramowania (lokalna i zdalna),
o Plik konfiguracyjny tworzenia kopii zapasowej, przywracania i uaktualniania pliku konfiguracyjnego
(lokalny i zdalny).

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 11

1.2 Zawartość zestawu
Router jest dostarczany w opakowaniach, których zawartość zmienia się w zależności od zamówienia:

Nr

Opis

1

Router F@ST 2704

2

Zasilacz

3

Przewód ADSL RJ11/RJ11 (długość = 3 m) do podłączenia routera do linii telefonicznej

4

Przewód Ethernet RJ45/RJ45 (długość = 2 m) do podłączenia routera do portu Ethernet
komputera

5

Instrukcja instalacji modemu

6

Filtr/rozdzielacz do podłączenia jednego telefonu oraz routera do linii telefonicznej*

7

Mikrofiltr do podłączenia innego urządzenia do linii telefonicznej*

* Opcjonalnie, w zależności od zamówienia
Uwaga
Dostawa niekompletnego lub uszkodzonego sprzętu.
Jeśli dostarczone urządzenie jest uszkodzone lub niekompletne, skontaktuj się z
dostawcą.

Strona 12

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

1.3 Minimalne wymagania
Korzystanie z routera wymaga przynajmniej:
o komputera wyposażonego w:
- interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n,
lub
- interfejs Ethernet (10BASE-T lub 10/100BASE-T).
o przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer w wersji 5 lub wyższej).
Minimalna konfiguracja komputera to:
o dla systemu Windows: Pentium II, 400 MHz, RAM: 128 MB,
o dla systemy MacOS: Power PC G3, 233 MHz, RAM: 128 MB,
o minimalna rozdzielczość monitora: 1024 x 768.
Jeśli chcesz korzystać z funkcji Wi-Fi (standard IEEE 802.11b/g/n), musisz posiadać Wi-Fi Standard pack
(patrz rozdział 5.8 - Sieć bezprzewodowa).
Uwaga
Przed zainstalowaniem routera, radzimy odinstalować inny zainstalowany modem
lub router (na przykład router ADSL).

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 13

Strona 14

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

2 - Opis i podłączenie routera

Ten dział przedstawia:

o opis routera

§ 2.1

o połączenie portów routera

§ 2.2

o instalację routera

§ 2.3

o instrukcje dotyczące bezpiecznej instalacji

§ 2.4

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 15

2.1 Opis
Poniższy rysunek przedstawia router F@ST 2704.

Rysunek 2.1 - Router F@ST 2704

Powyższy router składa się głównie z obudowy oraz części wewnętrznej - płyty głównej wyposażonej w
elektroniczne komponenty.
Przednia część routera posiada dziewięć kontrolek LED (patrz § 2.1.2).
Posiada ona diodowe ideogramy oraz logo producenta.
Pod obudową przyklejona jest etykieta, gdzie znajduje się identyfikacyjny kod produktu, numer seryjny oraz
kod kreskowy.

Strona 16

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

2.1.1 Złącza

Oznaczenie

Znaczenie

LINE

Złącze RJ11 (6-stykowe), służące do podłączenia linii ADSL (interfejs WAN), kolor
szary.

LAN x
(1 do 4)

Złącze RJ45 (8-stykowe, 10/100BASE-T Ethernet Interface), służące do podłączenia
komputera. Złącza te są oznaczone kolorem czerwonym.
Zasilanie - włącz/wyłącz router.

Power

Reset

Ten przycisk pozwala na zresetowanie routera do ustawień fabrycznych (patrz Aneks
1 § 1.7).
Uwaga: Ta operacja kasuje całkowicie ustawienia osobiste routera: hasło,
konfigurację itp.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 17

2.1.2 Opis kontrolek urządzenia
2.1.2.1

Panel przedni

Poniższa tabela wyjaśnia znaczenie kontrolek LED na przednim panelu routera:
LED

Status

Znaczenie

Wyłączony
Zielony

Zasilanie włączone

Czerwony

Router w trybie awaryjnym

Zielony ciągły

Zasilanie

Zasilanie wyłączone

ADSL w trybie włączonym
o Synchronizacja ADSL w toku

ADSL

Zielony migający

lub
o ADSL w trybie wyłączonym
o Internet wyłączony
lub

Wyłączony

o Konto internetowe musi zostać skonfigurowane
lub
o Tryb mostkowy

Internet
Zielony ciągły
Zielony migający

Brak podłączenia z portem Ethernet

Zielony ciągły

Port Ethernet
100 Mbps

Zielony mrugający

Ruch Tx/Rx w trybie 100 Mbps

Wyłączony

Strona 18

Nieważne lub nieautoryzowane konto internetowe

Wyłączony

WLAN

Ruch Tx/Rx

Czerwony

LAN x
(1 do 4)

Konto internetowe skonfigurowane

Wi-Fi nieaktywny

Zielony ciągły

Wi-Fi aktywny

Zielony migający

Wi-Fi Tx/Rx

wykrył

połączenie

z

urządzeniem

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

LED

Status

Znaczenie

Wyłączony
USB

2.1.2.2

Brak połączenia z portem USB

Zielony ciągły

Połączenie z portem USB aktywne

Zielony migający

Połączenie z portem USB w toku

Panel - część lewa

Poniższa tabela wyjaśnia znaczenie kontrolek LED na lewej części panelu routera:
LED

Status

Znaczenie

Ten przycisk pozwala routerowi na przełączenie się w tryb łatwego parowania.

WPS

Wyłączony

Wi-Fi nieaktywny

Zielony

Wi-Fi aktywowany

Wyłączony

WLAN/WPS

WPS nieaktywny

Zielony
migający

Aktywacja WPS w toku

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 19

2.2 Połączenie portów routera

Rysunek 2.2 - Połączenie wewnętrzne portów routera F@ST 2704

2.3 Instalacja routera F@ST 2704
2.3.1 Zasilanie
1.

Podłącz końcówkę przewodu zasilającego, dostarczonego z urządzeniem, do gniazda zasilania
routera.

2.

Podłącz zasilacz do pobliskiego gniazda sieci energetycznej.

3.

Po wciśnięciu przycisku Power, router włączy się.

4.

Kontrolka

zaświeci się jako pierwsza, następnie cztery kontrolki Ethernet (1 do 4), potem te cztery

kontrolki zgasną. Kontrolki

oraz Ethernet (odpowiadające podłączonemu interfejsowi) powinny

świecić światłem ciągłym. Kontrolka
potem ustabilizuje się jak kontrolka
PPP zostanie pomyślnie utworzone.

będzie migać do czasu ustanowienia połączenia ADSL,
. Kontrolka

będzie ustabilizowana, gdy połączenie typu

Uwaga
Proces uruchamiania modemu trwa około jednej minuty.

Strona 20

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

2.3.2 Podłączenie kabla ADSL
1.

Podłącz jeden koniec kabla RJ11/RJ11 dostarczonego z urządzeniem do gniazda DSL routera.

2.

Podłącz drugi koniec kabla tak jak pokazano na rysunkach poniżej.

Rysunek 2.3 - Linia ADSL / Podłączenie zasilania

2.3.3 Podłączenie komputera
Twa typy połączeń mogą zostać zrealizowane:
o Podłączenie komputera z routerem za pomocą interfejsu Ethernet.
o Podłączenie routera do komputera za pomocą interfejsu WLAN (Wi-Fi).

2.3.3.1
1.

Podłączenie komputera z routerem za pomocą interfejsu Ethernet

Podłącz końcówkę czerwonego kabla Ethernet (RJ45/RJ45), znajdującego się w zestawie, do jednego
z czterech portów (oznaczonych LAN1, LAN2, LAN3 lub LAN4) routera.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 21

2.

Podłącz drugi koniec kabla do komputera.

2.3.3.2

Podłączenie routera do komputera za pomocą interfejsu Wi-Fi

Bezprzewodowe połączenie pozwala routerowi być połączonym z komputerem. Komputer musi być
wyposażony w kartę bezprzewodową, która umożliwi połączenie komputera z routerem.

2.3.4 Podłączenie interfejsu USB do routera
1.

Podłącz końcówkę kabla USB (wtyczka USB typu A męska) do interfejsu USB routera.

2.

Podłącz drugą końcówkę kabla do urządzenia wyposażonego w port USB (drukarka, pamięć masowa,
klucz USB lub dysk twardy).

Rysunek 2.4 - Podłączenie interfejsu USB

Strona 22

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

2.4 Instrukcje dotyczące bezpiecznej instalacji
Źródło zasilania
o Nie wolno zakrywać zasilacza modemu.
o Do routera został dołączony zasilacz. Nie należy do routera podłączać innych zasilaczy, gdyż grozi to
uszkodzeniem routera.
o Dołączony do zestawu zasilacz klasy II nie musi być uziemiony. Podłączenie do sieci elektrycznej
powinno być zgodne z oznaczeniami na etykiecie.
o Użyj łatwo dostępnego gniazda sieciowego znajdującego się w pobliżu routera. Kabel zasilający ma 1,5
m. długości.
o Ułóż przewód zasilający w taki sposób, aby uniknąć przypadkowej przerwy w dostawie prądu do
routera.
o Router jest przeznaczony do podłączenia do sieci zasilającej typu TT (ziemia-ziemia) lub TN
(ziemia-neutralny).
o Router nie jest przeznaczony do podłączenia instalacji elektrycznej typu IT (neutralny uziemiony przez
impedancję).
o Ochrona przed zwarciami i nieszczelnościami między fazą, neutralnym a ziemią, powinna być
zapewniona w instalacji elektrycznej budynku. Układ zasilania tych urządzeń powinien być wyposażony
w zabezpieczenie różnicowe o wartości 16A.
o Podłącz router do sieci elektrycznej poprzez łatwo dostępne gniazdko zapewniające uziemienie.

Warunki lokalizacyjne
Przez wybór odpowiedniej lokalizacji, można zapewnić trwałość urządzenia. Upewnij się, że wybrana
lokalizacja ma następujące cechy:
o Router powinien zostać zainstalowany i używany w budynku.
o Temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 45°C.
o Router można umieścić na biurku lub stale pionowo przymocować do ściany.
o Nie należy narażać modemu na działanie silnego światła słonecznego lub umieszczać go w pobliżu
źródła znacznego ciepła.
o Nie należy umieszczać modemu w miejscu, w którym narażony byłby na znaczną kondensację pary
wodnej.
o Nie wolno narażać routera na kontakt z wodą.
o Nie wolno zakrywać obudowy routera.
o Nie należy używać routera ani jego urządzeń peryferyjnych do transmisji zewnętrznych,
pozabudynkowych.

Konserwacja
o Nigdy nie należy otwierać samodzielnie obudowy. Może tego dokonać jedynie wykwalifikowany
personel zatwierdzony przez Twojego dostawcę.
o Nie używaj środków czyszczących w płynie ani w aerozolu.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 23

Strona 24

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

3. Instalacja i konfiguracja routera
F@ST 2704

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 25

W celu instalacji routera F@ST 2704,
proszę odwołać się do Instrukcji instalacji modemu dla tego produktu.

Strona 26

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

4. Konfiguracja parametrów sieciowych

Ten dział przedstawia

o konfigurację jako klient DHCP

§ 4.1

o status serwera DHCP

§ 4.2

o informacje o kliencie DHCP

§ 4.3

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 27

Celem tej części instrukcji jest:
1.

konfiguracja komputera w celu połączenia z routerem.

2.

wyświetlenie parametrów sieciowych routera.

Router implementuje funkcje DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server, relay oraz klient zgodnie
z RFC 2131 oraz RFC 3132, podczas gdy komputer połączony bezpośrednio do routera lub przez lokalną
sieć poprzez jego interfejs LAN, implementuje tylko funkcję DHCP klient.

Podczas odbioru z zapytania DHCP z komputera, (patrz
ostatnia odpowiedź wskazuje na:

), czy jest podłączony do routera czy nie,

o adres z zakresu zdefiniowanego podczas konfiguracji,
o maska podsieci,
o domyślna brama sieciowa (adres routera),
o adres bramy sieciowej jako serwer DNS. Funkcja " DNS Relay " będzie aktywowana automatycznie.

Uwaga
Konfigurowany zakres adresów IP musi być taki sam w podsieci jak w interfejsie
LAN.

Ważne
Jest istotnym, aby komputer został skonfigurowany jako klient DHCP lub miał
zmienny adres IP w zakresie konfiguracji zdefiniowanej przez serwer DHCP.
Konfiguracja jako klient DHCP jest najbardziej popularnym rozwiązaniem.

Strona 28

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

4.1 Konfiguracja jako klient DHCP
W Windows XP
1.

Kliknij na Start & gt; Połącz z & gt; Pokaż wszystkie połączenia.

2.

Prawym przyciskiem myszy kliknij właściwą sieć, a potem wybierz Właściwości.
Następnie pojawią się nowe okno Właściwości: Połączenie lokalne.

3.

Wybierz Protokół internetowy (TCP/IP), a potem kliknij na Właściwości.
Pojawi się nowe okno Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP).

4.

Wybierz zakładkę Ogólne i wybierz " Uzyskaj adres IP automatycznie " oraz " Uzyskaj adres serwera
DNS automatycznie " .

5.

Kliknij OK w celu potwierdzenia wyboru.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 29

4.2 Status serwera DHCP
W celu uzyskania statusu serwera DHCP należy:
1.

Otworzyć przeglądarkę internetową.

2.

Wprowadzić adres IP routera (domyślnie http://192.168.1.1) lub wprowadzić następujący URL
http://myrouter

3.

W oknie logowania należy wprowadzić słowo " admin " w polu " Nazwa użytkownika " oraz " admin " w
polu " Hasło " (patrz Uwaga).
Uwaga
Nazwa użytkownika oraz hasło zależą od poziomu zabezpieczeń. Ta informacja jest
dostarczana przez dostawcę internetu (ISP).

4.

Kliknij na przycisk OK w celu walidacji.

5.

Wybierz Ustawienia zaawansowane w menu, potem wybierz menu LAN.
Pojawi się następujące okno:

Pole

Opis

Wartość

Adres IP

Wyświetla adres podsieci.

192.168.1.1

Maska podsieci

Wyświetla maskę podsieci.

255.255.255.0

Strona 30

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Pole

Opis

Wartość

Wyświetla pierwszy adres przypisany przez serwer
DHCP.
Uwaga: Ten adres IP musi należeć do tej samej podsieci
jak ten z sieci lokalnej.

192.168.1.2

Początkowy adres
IP

Końcowy adres IP

Wyświetla ostatni adres przypisany przez serwer DHCP.
192.168.1.254
Uwaga: Ten adres IP musi należeć do tej samej podsieci
jak ten z sieci lokalnej.

Czas dzierżawy
(godziny)

Wyświetla okres (w godzinach) do uzyskania adresu IP
dla terminala.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

24

Strona 31

4.3 Informacje o kliencie DHCP
W celu uzyskania informacji:

W Windows XP, 2000 oraz Me
1.

Kliknij na Start & gt; Uruchom, wpisz komendę cmd a następnie klinij OK.
Okno poleceń ukarze się na ekranie.

2.

Strona 32

Wpisz polecenie ipconfig /all (lub ipconfig/all) a następnie wciśnij Enter.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5. Informacja / Konfiguracja

Ten dział przestawia

o Ekran powitalny

§ 5.1

o Rekomendacje dla użycia ekranu konfiguracyjnego

§ 5.2

o Status połączenia ADSL

§ 5.3

o Wskazówki wyświetlane w oknie narzędzia
konfiguracyjnego HTTP

§ 5.4

o Sekcja ''Informacje''

§ 5.5

o Sekcja ''Połączenie z Internetem''

§ 5.6

o Sekcja ''Ustawienia zaawansowane''

§ 5.7

o Sekcja ''Sieć bezprzewodowa''

§ 5.8

o Sekcja " Multimedia "

§ 5.9

o Sekcja ''Diagnostyka''

§ 5.10

o Sekcja ''Zarządzanie''

§ 5.11

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 33

5.1 Ekran powitalny
Uwaga
W celu uzyskania dostępu do tego ekranu, należy skonfigurować jeden z
interfejsów komputera.
Jeżeli używasz karty ethernetowej komputera w celu konfiguracji routera, podłącz się do portu
ethernetowego routera (od LAN1 do LAN4).
Router będzie konfigurowany przy użyciu przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer).
Uwaga
Funkcja DHCP routera jest domyślnie aktywowana z zakresem adresów
zdefiniowanych jak w rozdziale 5.7.4.
W celu uzyskania dostępu do konfiguratora, proszę wykonać następujące kroki:
1.

W wyświetlonym oknie logowania, proszę wpisać dane identyfikacyjne.
Domyślnie, dane identyfikacyjne są następujące:
Nazwa
użytkownika:

admin

Hasło:

admin

Uwaga
Adres IP routera (192.168.1.1) pojawia się w nagłówku okna.

2.

Strona 34

Kliknij OK żeby zatwierdzić.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

3.

Przeglądarka internetowa komputera otworzy się oraz wyświetli ekran powitalny w konfiguratorze
HTTP routera.
Menu konfiguracyjne pojawi się po lewej stronie panelu.

Konfigurator HTTP otwiera domyślnie menu Informacje:
o panel środkowy pokazuje informacje o routerze oraz aktualny status połączenia ADSL (patrz rozdział
5.3).
o aktywność routera oraz status są zawsze widoczne w prawym górnym rogu, jako okno statusu
połączenia linii ADSL, pozwala również odświeżyć wyświetlane dane oraz zrestartować router w
dowolnej chwili (patrz rodział 5.4).
o panel znajdujący się po lewej stronie pozwala uzyskać dostęp do menu oraz podmenu konfiguratora
routera (patrz rozdział od 5.5 do 5.11).
Ważne
W celu optymalizacji bezpieczeństwa sieci, zalecanym jest zmiana hasła dostępu
do konfiguratora routera.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 35

5.2 Rekomendacje
Znaczenie głównych przycisków, powszechnie obecnych w całym konfiguratorze, jest ukazane w poniższej
tabelce.
Przycisk

Opis
Kliknij na ten przycisk w celu dodanie nowego okna.
Kliknij na ten przycisk w celu powrotu do poprzedniego ekranu.
Kliknij na ten przycisk w celu zamknięcia aktywnego okna oraz powrotu do
głównego ekranu.
Kliknij na ten przycisk w celu wyświetlenia nowego okna do modyfikacji pól, które
są dostępne dla poprzednio wybranego obiektu.
Kliknij na ten przycisk w celu wyświetlenia następnego ekranu.
Kliknij na ten przycisk w celu usunięcia wybranych obiektów z listy.
Uwaga: Należy zaznaczyć opcję " Usuń " by usunąć obiekt.
Kliknij na ten przycisk by zapisać zmiany w pamięci flash.
Uwaga: Ta wartość będzie brana pod uwagę tylko gdy router zostanie
zrestartowany.
Kliknij na ten przycisk by zapisać zmiany w pamięci flash.
Uwaga: Ta wartość będzie brana pod uwagę od razu, bez konieczności
restartowania routera.
Kliknij na ten przycisk by zapisać zmiany w pamięci flash, potem zrestartować
komputer.

Podstawowe zasady
1.

Żeby instrukcja była łatwiejsza do czytania oraz bardziej zrozumiała, nie trzeba za każdym razem po
wprowadzeniu danych klikać na Zapisz lub Zastosuj/Zapisz lub Zapisz/Restart (z wyjątkiem, kiedy
należy).

2.

Podczas wyboru sekcji, ekran wyświetla pierwsze menu w sekcji. W ten sam sposób, podczas wyboru
menu, ekran jest wyświetlany dla pierwszego podmenu.

3.

Wszystkie pola w różnych ekranach są wyjaśnione w tabeli.

Strona 36

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.3 Status połączenia ADSL
Proszę odnieść się do rozdziału 5.5.1 - Informacje/Podsumowanie.

5.4 Okno aktywności
Status aktywności routera jest zawsze widoczny w prawym górnym rogu konfiguratora HTTP.

Można wykonać następujące czynności:
o kliknij na Odśwież w celu zaktualizowania wyświetlanych informacji
o kliknij na Restart w celu zrestartowania routera

Informacje o ADSL
Poniższa tabela prezentuje możliwe stany pola ADSL:
Status

Znaczenie

Zielony

Linia ADSL zsynchronizowana

Żółty

Linia ADSL w trakcie synchronizacji

Czerwony

Linia ADSL niepodłączona

Pole Downstream wyświetla synchronizację łącza odbierania.
Pole Upstream wyświetla synchronizację łącza wysyłania.

Informacja o połączeniu z Internetem
Poniższa tabela prezentuje możliwe stany pola Internet:
Status
Wyłączony
Zielony
Żółty
Czerwony

Status

Znaczenie

ADSL nie działa

Linia ADSL nieskonfigurowana lub niepodłączona

Nieskonfigurowany

Konto internetowe musi zostać skonfigurowane

Podłączony

Prawidłowe połączenie z Internetem

Oczekiwanie

Podłączanie do serwisu internetowego

Router rebooting

Router w trakcie restartu

Brak dostępu

Nieprawidłowe konto internetowe

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 37

5.5 Informacje
Klikając na ten nagłówek pojawią się następujące menu:
o Podsumowanie (patrz rozdział 5.5.1)
o WAN (patrz rozdział 5.5.2)
o Status modemu 3G (patrz rozdział 5.5.3)
o Statystyki (patrz rozdział 5.5.4)
o Routing (patrz rozdział 5.5.5)
o ARP (patrz rozdział 5.5.6)
o DHCP (patrz rozdział 5.5.7)

5.5.1 Podsumowanie
Temat:

To menu pozwala wyświetlić obecny status połączenia z Internetem.

o W menu Informacje, wybierz Podsumowanie.
Pojawi się następujący ekran:

Uwaga
To okno pojawia się tylko w ekranie powitalnym (patrz rozdział 5.1).

Strona 38

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Poniższa tabela dostarcza znaczenia różnych pól, które są wyświetlane.
Pole

Znaczenie

ID płyty

Model routera

Wersja Hardware

Wersja hardware routera

Numer seryjny

Numer seryjny routera

Adres MAC

Adres MAC routera

Wersja Software

Wersja oprogramowania obecnie zainstalowanego w routerze

Wersja Bootloader (CFE)

Wersja Bootloader obecnie zainstalowanego w routerze

Wersja Wireless Driver

Wersja Software karty bezprzewodowej zainstalowanej w
routerze

Aggregate Line Rate - Upstream Nominalna prędkość linii wysyłanej
(kbps)
Aggregate Line Rate Downstream (kbps)

Nominalna prędkość linii pobieranej

LAN IPv4 Adres

Adres sieci lokalnej IPv4 (LAN)

WAN IPv4 Adres

Adres sieci zdalnej IPv4 (WAN)

Brama Domyślna

Adres bramy domyślnej

Podstawowy Serwer DNS

Podstawowy adres serwera DNS

Zapasowy serwer DNS

Zapasowy adres serwera DNS

Data/Czas

Data i czas

5.5.2 WAN
Temat:

To menu jest używane w celu wyświetlenia wszystkich parametrów, które dotyczą sieci zdalnej.

o W menu Informacje , wybierz WAN.
Pojawi się następujący ekran:

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 39

5.5.3 Status modemu 3G
Temat:

To menu jest używane w celu wyświetlenie wszystkich parametrów dotyczących połączenia 3G.

o W menu Informacje, wybierz Status modemu 3G.
Pojawi się następujący ekran:

5.5.4 Statystyki
Temat:

To menu jest używane w celu wyświetlanie statystyk routera.

To menu zawiera następujące podmenu:
o LAN (patrz rozdział 5.5.4.1)
o WAN (patrz rozdział 5.5.4.2)
o xTM (patrz rozdział 5.5.4.3)
o xDSL (patrz rozdział 5.5.4.4)

Strona 40

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.5.4.1

LAN

Temat:

To menu jest używane w celu wyświetlenia wszystkich parametrów sieci lokalnej LAN.

o W menu Informacje, wybierz Statystyki a potem LAN.
Pojawi się następujący ekran:

o

Kliknij na Resetuj Statystyki w celu zresetowania statystyk.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 41

5.5.4.2

WAN

Temat:

To menu jest używane w celu wyświetlenia wszystkich parametrów dotyczących zdalnej sieci
WAN.

o W menu Informacje, wybierz Statystyki a potem wybierz WAN.
Pojawi się następujący ekran:

o

Kliknij na Resetuj Statystyki w celu zresetowania statystyk.

Strona 42

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.5.4.3
Temat:

xTM
To menu jest używane w celu wyświetlenia wszystkich statystyk xTM linii.

o W menu Informacje, wybierz Statystyki a potem wybierz xTM.
Pojawi się następujący ekran:

o Kliknij na guzik Reset żeby zresetować statystyki.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 43

5.5.4.4

xDSL

Temat:

To menu jest używane w celu wyświetlenia wszystkich statystyk xDSL linii..

o W menu Informacje, wybierz Statystyki a potem wybierz xDSL.
Pojawi się następujący ekran:

o Kliknij na Resetuj Statystyki w celu zresetowanie statystyk.
o Kliknij na xDSL BER Test w celu wyświetlenia następującego okna:

o W polu Długość Testu (sekundy), wybierz długość trwania testu z listy.
o Kliknij na Start w celu rozpoczęcia testu. Wyniki są wyświetlone po zakończeniu testów.
o Kliknij na Zamknij w celu zamknięcia okna i powrotu do poprzedniego ekranu.
Strona 44

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.5.5 Routing
Temat:

W tym menu są wyświetlane wszystkie informacje dotyczące routingu routera.

o W menu Informacje, wybierz Routing.
Pojawi się następujący ekran:

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 45

5.5.6 ARP
Temat:

W tym menu są wyświetlane wszystkie informacje dotyczące protokołu ARP (Address Resolution
Protocol). Pokazuje fizyczny adres karty sieciowej komputera, odpowiadający na adres IP.

o W menu Informacje, wybierz ARP.
Pojawi się następujący ekran:

Strona 46

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.5.7 DHCP
Temat:

To menu jest używane do wyświetlenia wszystkich komputerów, które otrzymały adres IP z
serwera DHCP routera.

o W menu Informacje, wybierz DHCP.
Pojawi się następujący ekran:

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 47

5.6 Połączenie z Internetem
Temat:

To menu pozwala wprowadzić ID oraz hasło połączenia.

o Wybierz menu Połączenie z Internetem.
Pojawi się następujący ekran:

Pole

Wartość
domyślna

Działanie

Nazwa
użytkownika

Wprowadź ID połączenia.
Ta informacja jest dostarczana
internetowego.

przez

rejestracja
dostawcę @neostrada
.pl

Hasło

Wprowadź hasło połączenia.
Ta informacja jest dostarczana
internetowego.

przez

dostawcę

rejestracja

Ważne
Jeśli pojawi się wiadomość " Brak połączenia PPP " , oznacza to, że parametry sieci
zdalnej WAN nie zostały wprowadzone (patrz rozdział 5.7.2 - Narzędzia
Zaawansowane & gt; WAN).

Odłącz
Kiedy zostanie naciśniety przycisk Odłącz:
o Dostęp do Internetu nie jest dłużej możliwy.
o W nadzorującym oknie, wskaźnik "Internet" zostanie wyłączony oraz wiadomość " Połączony " będzie
zastąpiona poprzez " PPP rozłączono " .
o Na przednim panelu routera, kontrolka

Strona 48

zniknie.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.7 Ustawienia zaawansowane
Temat:

To menu jest używane w celu konfiguracji specyficznych parametrów routera.

Ważne
To menu powinno być używane tylko przez zaawansowanych użytkowników.

Ta część zawiera opis następujących menu:
o Interfejs Warstwy 2 (patrz rozdział 5.7.1)
o WAN (patrz rozdział 5.7.2)
o Konfiguracja modemu 3G (patrz rozdział 5.7.3)
o LAN (patrz rozdział 5.7.4)
o NAT (patrz rozdział 5.7.5)
o Bezpieczeństwo (patrz rozdział 5.7.6)
o Kontrola Rodzicielska (patrz rozdział 5.7.7)
o QoS (patrz rozdział 5.7.8)
o Routing (patrz rozdział 5.7.9)
o DNS (patrz rozdział 5.7.10)
o DSL (patrz rozdział 5.7.11)
o UPnP (patrz rozdział 5.7.12)
o DNS Proxy (patrz rozdział 5.7.13)
o Grupowanie Interfejsów (patrz rozdział 5.7.14)
o Certyfikat (patrz rozdział 5.7.15)
o Opcje zasilania (patrz rozdział 5.7.16)
o Multicast (patrz rozdział 5.7.17)
Uwaga
Menu QoS pojawia się tylko, gdy opcja " Włącz QoS " na ekranie konfiguracyjnym
interfejsu WAN będzie zaznaczona (patrz Ustawienia zaawansowane & gt; WAN rozdział 5.7.2 & gt; Dodaj).

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 49

5.7.1 Interfejs warstwy 2
Temat:

To menu jest używane w celu konfiguracji interfejsów DSL.

Ta część zawiera następujące menu:
o Interfejs ATM (patrz rozdział 5.7.1.1)
o Interfejs ETH (patrz rozdział 5.7.1.3)

5.7.1.1

Interfejs ATM

Temat:

To menu jest używane w celu konfiguracji interfejsów DSL ATM.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz Interfejs Warstwy 2 potem Interfejs ATM.
Pojawi się następujący ekran:

Pole

Znaczenie

Interfejs
Vpi

Wartość VPI.

Vci

Wartość VCI.

DSL opóźnienie

Opóźnienie DSL.

Kategoria

Rodzaj serwisu.

Typ połączenia

Protokół używany do interfejsu DSL ATM.

Tryb połączenia

Strona 50

Nazwa interfejsu DSL ATM, przydzielana automatycznie.

Tryb połączenia (Tryb domyślny, Tryb VLAN MUX lub Tryb MSC).

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Pole

Znaczenie

IP Qos

Status (Włączony lub Wyłączony) funkcji Quality of Service.

Algorytm
symulacji

Wartość zdefiniowana w celu wykonania wielozadaniowości
(wywołanie więcej niż jednego procesu) oraz multiplexingu
(transmisja wielu przepływów jednocześnie).

Waga kolejki

Wartość zdefiniowana w celu ustalenia priorytetu kolejki (nazwanego
wagą).

Usuń

Sprawdź ten znacznik i kliknij na przycisk [Usuń] w celu usunięcia
zaznaczonego obiektu z listy.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 51

5.7.1.2

Dodaj

o Kliknij na przycisk Dodaj w celu wyświetlenia następującego okna:

Konfiguracja ATM PVC
Pole

Wartość
domyślna

Działanie

VPI

Podaj wartośća VPI pomiędzy 0 a 255.

0

VCI

Podaj wartość a. VCI pomiędzy 32 a 65535.

32

Wybierz
opóźnienie DSL

Wybierz opóźnienie DSL:
o Path0
o Path1
Wybierz rodzaj protokołu sieciowego z wyświetlonej listy:

Wybierz tryb
połączenia DSL

o EoA:

Ethernet over ATM

o PPPoA:

EoA

PPP over ATM

o IPoA:
IP over ATM
Uwaga: EoA jest dla PPPoE oraz IPoE.
Wybierz tryb połączenia:
Wybierz tryb
połączenia

o Tryb standardowy - Pojedyncza usługa na jedno połączenie
o Tryb VLAN MUX - Wielokrotny Vlan na jedno połączenie
W celu uzyskania więcej szczegółów, tabela podsumowująca,
jest prezentowana poniżej dla każdego typu protokołu.

Strona 52

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Pole

Działanie

Enkapsulacja

Wybierz tryb enkapsulacji dla danego rodzaju połączenia DSL.
LLC/SNAP
W celu uzyskania więcej szczegółów, tabela podsumowująca,
jest prezentowana poniżej dla każdego typu protokołu.
BRIDGING
Wybierz rodzaj usługi z listy:
o UBR bez PCR:

Kategoria usługi

Wartość
domyślna

Unspecified Bit Rate

o UBR z PCR:

Unspecified Bit Rate

o CBR:

UBR bez
PCR

Constant Bit Rate

o Non Realtime VBR: Variable Bit Rate
o Realtime VBR:

Variable Bit Rate

o Ścisły priorytet
Wybierz algorytm
harmonogramu IP
QoS

- Pierwszeństwo kolejki domyślnej:
o Kolejkowanie ważone
- Wartość wagi domyślnej kolejki: [1-63]
- Pierwszeństwo grupy MPAAL:

8
(najniższy)
1
8

a. Ta wartość jest dostarczana przez dostawcę internetowego.

Wybierz tryb połączenia
Wybór trybu połączenia pojawia się tylko jeśli wybrany jest typ połączenia EoA DSL.
Pole

Działanie

Tryb
Zaznacz tą opcję w celu konfiguracji jednej usługi na jedno połączenie.
standardowy
Tryb VLAN
MUX

Zaznacz tę opcję w celu konfiguracji wielokrotnej usługi Vlan na jedno
połączenie.

Wartość
domyślna
Zaznaczone
Niezaznaczone

Enkapsulacja
Typ połączenia DSL

Działanie

Wybierz enkapsulację z listy.
EoA
o LLC/SNAP-BRIDGING
(Ethernet over ATM)
o VC/MUX
PPPoA
(PPP over ATM)

IPoA
(IP over ATM)

Wybierz enkapsulację z listy.

Wartość
domyślna
LLC/SNAPBRIDGING

VC/MUX

o VC/MUX
o LLC/ENCAPSULATION
Wybierz enkapsulację z listy.
o LLC/SNAP-ROUTING

LLC/SNAPROUTING

o VC/MUX

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 53

5.7.1.3

Interfejs ETH

Temat:

To menu jest używane w celu konfiguracji interfejsu DSL ETH.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz Interfejs Warstwy 2, a potem Interfejs ETH.
Pojawi się następujący ekran:

Strona 54

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.7.1.4

Dodaj

o Kliknij na przycisk Dodaj w celu wyświetlanie następującego okna:

Typ połączenia DSL
Wybierz port ETH

Działanie
Wybierz enkapsulację z listy (od 0 do 3).
Wybierz tryb połączenia z listy.

Wybierz tryb
połączenia

o Default Mode - Pojedyncza usługa na jedno połączenie

Wartość
domyślna
eth0/eth0
Tryb
standardowy

o VLAN MUX Mode - Wielokrotna usługa Vlan na jedno
połączenie

o Kliknij na Zastosuj/Zapisz w celu potwierdzenia utworzenia nowego interfejsu ETH.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 55

5.7.2 WAN
Temat:

To menu jest połączone z siecią zdalną. Jest używane w celu wyświetlenia listy wszystkich
skonfigurowanych PVC oraz ich dodawania lub usuwania.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz WAN.
Pojawi się następujący ekran:

Pole

Znaczenie

Interfejs

Nazwa, przydzielana automatycznie, połączona z nazwą usługi (na przykład, ppp0).

Opis

Nazwa usługi ATM. Nazwa
Protocol_VPI_VCI_Index
Na przykład: pppoe_0_8_32.

Typ

Tryb przepływu danych enkapsulacji.

Vlan8021pa

Wartość 802.1P Priority.

VlanMuxIda.

Wartość 802.1Q VLAN ID.

Igmp

Status funkcji Igmp (Włączony lub Wyłączony).
Uwaga: Ta funkcja pozwala na dystrybucję datagramów Multicast poprzez lokalną
sieć LAN oraz interakcję pomiędzy routerem oraz hostami sieci lokalnej.

NAT

Status NAT (Włączony lub Wyłączony).

Firewall

Status Firewall (Włączony lub Wyłączony).

Usuń

Sprawdź ten znacznik i kliknij na przycisk [Usuń] w celu usunięcia zaznaczonego
obiektu z listy.

jest

tworzona

w

następujący

sposób:

a. Te wartości pojawiają się tylko wtedy, gdy usługa WAN jest skonfigurowana na interfejsie DSL ATM poprzez użycie trybu VLAN MUX.

Strona 56

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.7.2.1

Dodaj

Uwaga
Interfejs DSL ATM musi zostać skonfigurowany żeby dodać usługę WAN. (patrz
rozdział 5.7.1)
o Kliknij na przycisk Dodaj.

o Wybierz interfejs DSL ATM dla usługi WAN.

o Kliknij na przycisk Dalej w celu kontynuacji konfiguracji usługi WAN.
Uwaga
W zależności od typu skonfigurowanego protokołu sieciowego dla wybranego
interfejsu DSL ATM (EoA, PPPoA or IPoA), zawartość okna konfiguracyjnego
interfejsu WAN może się różnić.
Dla większej przejrzystości, każdy typ protokołu będzie omawiany oddzielnie
poniżej (okna + tabelki podsumowujące).

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 57

5.7.2.2

Ethernet over ATM - PPP over Ethernet (PPPoE)

o Wybierz usługę WAN typu PPP over Ethernet (PPPoE).

Pole

Działanie

Wartość
domyślna
pppoe_eth0

Wprowadź nazwę
usługi

Wyświetla nazwą konfigurowanej usługi. Ta nazwa,
która jest alokowana automatycznie, jest tworzona w
następujący sposób: Protokół_VPI_ Index _ VCI
Na przykład: pppoe_eth0.
Uwaga: Można wprowadzić inną nazwę usługi.

Wprowadź 802.1P
Prioritya

Wprowadź wartość dla 802.1P Priority. Ta wartość jest
pomiędzy 0 a 7.

-1

Wprowadź 802.1Q
VLAN IDa.

Wprowadź wartość dla 802.1QVLAN ID. Ta wartość jest
pomiędzy 0 a 4094.

-1

a. Te wartości pojawiają się tylko wtedy, gdy usługa WAN jest skonfigurowana na interfejsie DSL ATM
poprzez użycie trybu VLAN MUX.

Strona 58

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

o Kliknij na przycisk Dalej w celu kontynuacji konfiguracji usługi WAN.

Pole

Działanie

Wartość
domyślna

Nazwa użytkownika
PPP

Wprowadź ID połączenia.
Ta informacje jest dostarczana przez dostawcę internetowego.

-

Hasło PPP

Wprowadź hasło połączenia.
Ta informacje jest dostarczana przez dostawcę internetowego.

-

Nazwa usługi PPPoE

Wprowadź nazwę usługi PPPoE.
Ta informacje jest dostarczana przez dostawcę internetowego.

-

Wybierz metodę autentyfikacji z listy:

AUTO

o AUTO
Metoda autentyfikacji

o PAP
o CHAP
o MSCHAP

Połącz na żądanie (z
licznikiem czasu
bezczynności)
Czas bezczynności
(minuty):[1-4320]a

Zaznacz opcję by połączyć z Internetem tylko na żądanie.

Wprowadź czas bezczynności. Ta wartość (w minutach)
przyjmuje wartości pomiędzy 1 a 4320 (np. 72 godziny).
Jeśli nie ma ruchu internetowego dla tego okresu czasu, sesja
PPPoE jest przerwana.

Niezaznaczone
0

ponowna próba
połączenia po błędzie
autentykacji

Zaznacz tę opcję, odbędzie się ponowna próba połączenia PPP Zaznaczpo błędzie autentyfikacji.
one

ponowna próba
połączenia (sekundy)
:[3-65535]b

Wprowadź żądany okres. Wartość (w sekundach( jest domyślnie
ustawiona na 15 sekund. Można ustawić inna wartość z zakresu
od 3 do 65535.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

15

Strona 59

Pole

PPP MTU (Bajty)

Działanie
Wprowadź wartość MTU (Maximum Transfer Unit). Wartość ta
wyrażona w bajtach przyjmuje wartości pomiędzy 38 a 1492.
Uwaga: MTU określa maksymalny rozmiar używanych danych
(pakietów IP) wyrażonych w bajtach.

Użyj statycznego
adresu IPv4

Zaznacz tę opcję by używać statycznego adresu IPv4.

Adres IPv4c

Wprowadź statyczny adres IPv4.

Wartość
domyślna
1492

Niezaznaczone
0.0.0.0

Zaznacz tę opcję by używać PPP Debug Mode.
NiezaznaWłącz PPP Debug Mode W zdarzeniu nieudanego połączenia, ta opcja pozwoli namierzyć
czone
możliwy problem w pliku SYSLOG.
Mostkuj ramki PPPoE
pomiędzy portem WAN
a portem lokalnym

Zaznacz tę opcję by mostkować ramki pomiędzy portami WAN a Niezaznaportem lokalnym Ethernet.
czone

Włącz IGMP Multicast
Proxy

Zaznacz tę opcję by aktywować funkcję IGMP.

Niezaznaczone

a. To pole pojawia się tylko wtedy, gdy pole " Połącz na żądanie (z licznikiem czasu bezczynności) " jest aktywowane..
b. To pole pojawia się tylko wtedy, gdy pole " ponowna próba połączenia po błędzie autentyfikacji " jest aktywowane.
c. To pole pojawia się tylko wtedy, gdy pole " Użyj statycznego adresu IPv4 " jest aktywowane.

o Kliknij na przycisk Dalej by kontynuować konfigurację zdalnej sieci WAN w trybie PPPoE.
o Wybierz preferowany interfejs WAN jako system bramy domyślnej.

Strona 60

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

o Kliknij na przycisk Następny by kontynuować konfigurację zdalnej sieci WAN w trybie PPPoE.

Pole

Wartość
domyślna

Działanie

Wybierz interfejs
By uzyskać więcej szczegółów,
serwera DNS z listy
przedstawia każdą kolumnę.
dostępnych interfejsów
WAN

tabelka

poniżej
ppp1
pppoa2

Użyj poniższych
statycznych adresów
DNS

Jeśli opcja zostanie zaznaczona, należy wprowadzić Niezaznaczone
adresy serwerów DNS.

Podstawowy serwer
DNS

Wprowadź adres podstawowego serwera DNS.

-

Zapasowy serwer DNS

Wprowadź adres zapasowego serwera DNS.

-

Wybierz interfejs serwera DNS z listy dostępnych interfejsów WAN
Przycisk

Działanie
Transfer wybranego z obszaru Dostępnego interfejsu WAN do
obszaru Wybrane interfejsy serwera DNS.
Transfer wybranego z obszaru Wybrane interfejsy serwera
DNS do obszaru Dostępne interfejsy WAN.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 61

o Kliknij na przycisk Następny w celu kontynuacji konfiguracji usługi WAN w trybie PPPoE.

Pole

Opis

NAT

Wyświetla status NAT.

Firewall

Wyświetla status firewall.

IGMP Multicast

Wyświetla status funkcji IGMP.

Quality of Service

Wyświetla status funkcji Quality of Service.

o Kliknij na Zatwierdź/Zapisz w celu potwierdzenia nowej usługi WAN.

Strona 62

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.7.2.3

Ethernet over ATM - IP over Ethernet (IPoE)

o Wybierz usługę WAN typu IP over Ethernet (IPoE).

Pole

Działanie

Wartość
domyślna
ipoe_eth0

Podaj opis usługi

Wyświetla nazwą konfigurowanej usługi. Ta nazwa, która
jest alokowana automatycznie, jest tworzona w
następujący sposób: Protokół_VPI_ Index _ VCI
Na przykład: ipoe_eth0.
Uwaga: Można wprowadzić inną nazwę usługi.

Wprowadź 802.1P
Prioritya

Wprowadź wartość dla 802.1P Priority. Ta wartość jest
pomiędzy 0 a 7.

-1

Wprowadź 802.1Q
VLAN IDa.

Wprowadź wartość dla 802.1QVLAN ID. Ta wartość jest
pomiędzy 0 a 4094.

-1

a. Te wartości pojawiają się tylko wtedy, gdy usługa WAN jest skonfigurowana na interfejsie DSL ATM poprzez użycie trybu VLAN MUX.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 63

o Kliknij na przycisk Następny by kontynuować konfigurację usługi WAN.

Pole

Wartość
domyślna

Działanie

Pozyskaj adres IP
automatycznie

Zaznacz tę opcję by uzyskać adres IP automatycznie z serwera ZaznaczoDHCP routera.
ne
-

Opcja 60 Vendor ID

Ta cecha pozwala serwerowi DHCP rozróżniać dwa rodzaje
urządzeń klientów oraz procesów zapytań od dwóch typów
modemów.
Jeśli ta cecha jest włączona na serwerze DHCP oraz chcesz jej
użyć, wprowadź ID dostawcy.

-

Opcja 61 IAID

Ta cecha pozwala serwerowi DHCP na używanie Identity
Association IDentifier (IAID).
Jeśli ta cecha jest włączona na serwerze DHCP oraz chcesz jej
użyć, wprowadź DHCP Identity Association ID.

-

Opcja 61 DUID

Ta cecha pozwala serwerowi DHCP na używanie DHCP Unique
IDentifier (DUID).
Jeśli ta cecha jest włączona na serwerze DHCP oraz chcesz jej
użyć, wprowadź DHCP Unique IDentifier.

Option 125

Ta
cecha
pozwala
na
włączenie/wyłączenie
Vendor-Identifying Vendor-Specific 125 option.

Użyj statycznego IP:

Jeśli opcja jest zaznaczona, należy wprowadzić statyczny adres IP NiezaznaWAN oraz dedykowana maska podsieci WAN oraz adres IP bramy
czone
WAN.

Adres IP WAN

Wprowadź statyczny adres IP.

DHCP

Disable

-

Maska podsieci WAN Wprowadź maskę podsieci.

-

Adres bramy WAN

-

Strona 64

Wprowadź adres IP bramy WAN.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

o Kliknij na przycisk Dalej w celu kontynuacji konfiguracji zdalnej sieci WAN w trybie IPoE.

Pole

Działanie

Wartość
domyślna

Włącz NAT

Zaznacz opcję w celu aktywacji funkcji NAT,
Niezaznaczone
Uwaga: NAT jest konfigurowalną funkcją
tłumaczenia adresu IP, która będzie stosowana
na interfejsie routera, na którym będzie
aktywowana.

Włącz Fullcone NATa

Zaznacz opcję w celu aktywacji funkcji Fullcone Niezaznaczone
NAT.

Włącz Firewall

Zaznacz opcję w celu aktywacji usługi Firewall.

Niezaznaczone

Włącz IGMP Multicast

Zaznacz opcję w celu aktywacji funkcji IGMP.

Niezaznaczone

a. To pole pojawi się tylko wtedy, gdy pole " Włącz NAT " jest aktywowane.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 65

o Wybierz preferowany interfejs WAN jako system bramy domyślnej.

o Kliknij na przycisk Następny w celu kontynuacji konfiguracji zdalnej sieci WAN w trybie IPoE.

Pole
Wybrane interfejsy
bramy domyślnej

Działanie
By uzyskać więcej szczegółów,
przedstawia każdą kolumnę.

tabelka

poniżej

Dostępne routowalne
interfejsy WAN
Podstawowy serwer
DNS

Wprowadź podstawowy serwer DNS.

Zapasowy serwer DNS Wprowadź zapasowy serwer DNS.

Strona 66

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Wybierz interfejs serwera DNS z dostępnych interfejsów WAN
Przycisk

Działanie
Transfer wybranych interfejsów z pola Dostępne interfejsy
WAN do pola Wybrane interfejsy serwera DNS.
Transfer wybranych interfejsów z pola Wybrane interfejsy
serwera DNS do pole Dostępne interfejsy WAN.

o Kliknij na przycisk Następny by kontynuować konfigurację zdalnej sieci WAN w trybie IPoE.

Pole

Opis

Typ połączenia

Wyświetla protokół IPoE

NAT

Wyświetla status funkcji NAT.

Firewall

Wyświetla status usługi Firewall,

IGMP Multicast

Wyświetla status funkcji IGMP.

Quality Of Service

Wyświetla status funkcji Quality Of Service.

o Kliknij na przycisk Zastosuj/Zapisz by potwierdzić nową usługę WAN.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 67

5.7.2.4

Ethernet over ATM - Mostkowanie

o Wybierz usługę WAN typu Mostkowanie.

Pole

Działanie

Wartość
domyślna
br_0_8_32

Podaj opis usługi

Wyświetla nazwą konfigurowanej usługi. Ta nazwa, która jest
alokowana automatycznie, jest tworzona w następujący
sposób: Protokół_VPI_ Index _ VCI
Na przykład: br_0_8_32.
Uwaga: Można wprowadzić inną nazwę usługi.

Wprowadź 802.1P
Prioritya

Wprowadź wartość dla 802.1P Priority. Ta wartość jest
pomiędzy 0 a 7.

-1

Wprowadź 802.1Q
VLAN IDa.

Wprowadź wartość dla 802.1QVLAN ID. Ta wartość jest
pomiędzy 0 a 4094.

-1

a. Te wartości pojawiają się tylko wtedy, gdy usługa WAN jest skonfigurowana na interfejsie DSL ATM poprzez użycie trybu VLAN MUX.

Strona 68

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

o Kliknij na przycisk Następny by kontynuować konfigurację zdalnej sieci WAN w trybie mostkowania.

Pole

Opis

NAT

Wyświetla status funkcji NAT.

Firewall

Wyświetla status usługi firewall.

IGMP Multicast

W trybie mostkowania, pole jest Not Applicable

Quality Of Service

Wyświetla status funkcji Quality of Service.

o Kliknij na przycisk Zastosuj/Zapisz by potwierdzić nową usługę WAN.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 69

5.7.2.5

PPP over ATM (PPPoA)

Pole

Podaj nazwę usługi

Strona 70

Działanie

Wartość
domyślna

Wyświetla nazwą konfigurowanej usługi. Ta nazwa, pppoa_0_0_35
która jest alokowana automatycznie, jest tworzona w
następujący sposób: Protokół_VPI_ Index _ VCI
Na przykład: pppoa_0_0_35.
Uwaga: Można wprowadzić inną nazwę usługi.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

o Kliknij na przycisk Następny by kontynuować konfigurację zdalnej sieci WAN.

Pole

Działanie

Wartość
domyślna

Nazwa użytkownika
PPP

Wprowadź ID połączenia.
Ta informacje jest dostarczana przez dostawcę internetowego.

-

Hasło PPP

Wprowadź hasło połączenia.
Ta informacje jest dostarczana przez dostawcę internetowego.

-

Nazwa usługi PPPoE

Wprowadź nazwę usługi PPPoE.
Ta informacje jest dostarczana przez dostawcę internetowego.

-

Wybierz metodę autentyfikacji z listy:

AUTO

o AUTO
Metoda autentyfikacji

o PAP
o CHAP
o MSCHAP

Połącz na żądanie (z
licznikiem czasu
bezczynności)

Zaznacz opcję by połączyć z Internetem tylko na żądanie.

Niezaznaczone

ponowna próba
połączenia po błędzie
autentykacji

Zaznacz tę opcję, odbędzie się ponowna próba połączenia
PPP po błędzie autentyfikacji.

Zaznaczone

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 71

Pole

Działanie

Wartość
domyślna

ponowna próba
połączenia (sekundy)
:[3-65535]a

Wprowadź żądany okres. Wartość (w sekundach( jest
domyślnie ustawiona na 15 sekund. Można ustawić inna
wartość z zakresu od 3 do 65535.

15

1500

PPP MTU (Bajty)

Wprowadź wartość MTU (Maximum Transfer Unit). Wartość ta
wyrażona w bajtach przyjmuje wartości pomiędzy 46 a 1500.
Uwaga: MTU określa maksymalny rozmiar używanych danych
(pakietów IP) wyrażonych w bajtach.

Użyj statycznego
adresu IPv4

Zaznacz tę opcję by używać statycznego adresu IPv4.

Adres IPv4b

Wprowadź statyczny adres IPv4.

Niezaznaczone
0.0.0.0

Zaznacz tę opcję by używać PPP Debug Mode.
NiezaznaWłącz PPP Debug Mode W zdarzeniu nieudanego połączenia, ta opcja pozwoli
czone
namierzyć możliwy problem w pliku SYSLOG.
Włącz IGMP Multicast
Proxy

Zaznacz tę opcję by aktywować funkcję IGMP.

Niezaznaczone

a. To pole pojawia się tylko wtedy, gdy pole " ponowna próba połączenia po błędzie autentyfikacji " jest aktywowane.
b. To pole pojawia się tylko wtedy, gdy pole " Użyj statycznego adresu IPv4 " jest aktywowane.

o Kliknij na przycisk Następny w cel kontynuacji konfiguracji zdalnej sieci WAN w trybie PPPoA.
o Wybierz preferowany interfejs WAN jako system bramy domyślnej.

Strona 72

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

o Kliknij na przycisk Następny w cel kontynuacji konfiguracji zdalnej sieci WAN w trybie PPPoA.

Pole

Działanie

Wybrane interfejsy
bramy domyślnej

By uzyskać więcej szczegółów,
przedstawia każdą kolumnę.

tabelka

poniżej

Dostępne routowalne
interfejsy WAN
Podstawowy serwer
DNS

Wprowadź podstawowy serwer DNS.

Zapasowy serwer DNS Wprowadź zapasowy serwer DNS.

Wybierz interfejs serwera DNS z dostępnych interfejsów WAN
Przycisk

Działanie
Transfer wybranych interfejsów z pola Dostępne interfejsy
WAN do pola Wybrane interfejsy serwera DNS.
Transfer wybranych interfejsów z pola Wybrane interfejsy
serwera DNS do pole Dostępne interfejsy WAN.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 73

o Kliknij na przycisk Następny w cel kontynuacji konfiguracji zdalnej sieci WAN w trybie PPPoA.

Pole

Opis

Typ połączenia

Wyświetla protokół PPPoA

NAT

Wyświetla status funkcji NAT.

Firewall

Wyświetla status usługi Firewall,

IGMP Multicast

Wyświetla status funkcji IGMP.

Quality Of Service

Wyświetla status funkcji Quality Of Service.

o Kliknij na przycisk Zastosuj/Zapisz w celu potwierdzenia nowej usługi WAN.

Strona 74

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.7.2.6

IP over ATM (IPoA)

Pole

Podaj opis usługi

Działanie
Wyświetla nazwą konfigurowanej usługi. Ta nazwa,
która jest alokowana automatycznie, jest tworzona w
następujący sposób: Protokół_VPI_ Index _ VCI
Na przykład: ipoa_1_0_35.
Uwaga: Można wprowadzić inną nazwę usługi.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Wartość
domyślna
ipoa_1_0_35

Strona 75

o Kliknij na przycisk Następny w celu kontynuacji konfiguracji usługi WAN.

Pole
Adres IP WAN

Działanie
Wprowadź statyczny adres IP.

0.0.0.0

Maska podsieci WAN Wprowadź maskę podsieci WAN.

Strona 76

Wartość
domyślna

0.0.0.0

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

o Kliknij na przycisk Następny by kontynuować konfigurację zdalnej sieci WAN w trybie IPoA.

Pole

Działanie

Wartość
domyślna

Włącz NAT

Zaznacz opcję w celu aktywacji funkcji NAT,
Niezaznaczone
Uwaga: NAT jest konfigurowalną funkcją
tłumaczenia adresu IP, która będzie stosowana
na interfejsie routera, na którym będzie
aktywowana.

Włącz Fullcone NATa

Zaznacz opcję w celu aktywacji funkcji Fullcone Niezaznaczone
NAT.

Włącz Firewall

Zaznacz opcję w celu aktywacji usługi Firewall.

Niezaznaczone

Włącz IGMP Multicast

Zaznacz opcję w celu aktywacji funkcji IGMP.

Niezaznaczone

a. To pole pojawi się tylko wtedy, gdy pole " Włącz NAT " jest aktywowane.

o Kliknij na przycisk Następny w celu kontynuacji konfiguracji zdalnej sieci WAN w trybie IPoA.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 77

o Wybierz preferowany interfejs WAN jako system domyślnej bramy.

o Kliknij na przycisk Następny w celu kontynuacji konfiguracji sieci zdalnej WAN w trybie IPoA.

Pole
Wybrane interfejsy
bramy domyślnej

Działanie
By uzyskać więcej szczegółów,
przedstawia każdą kolumnę.

tabelka

poniżej

Dostępne routowalne
interfejsy WAN
Podstawowy serwer
DNS

Wprowadź podstawowy serwer DNS.

Zapasowy serwer DNS Wprowadź zapasowy serwer DNS.

Strona 78

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Wybierz interfejs serwera DNS z dostępnych interfejsów WAN
Przycisk

Działanie
Transfer wybranych interfejsów z pola Dostępne interfejsy
WAN do pola Wybrane interfejsy serwera DNS.
Transfer wybranych interfejsów z pola Wybrane interfejsy
serwera DNS do pole Dostępne interfejsy WAN.

o Kliknij na przycisk Następny w celu kontynuacji konfiguracji sieci zdalnej WAN w trybie IPoA.

Pole

Opis

Typ połączenia

Wyświetla protokół IPoA

NAT

Wyświetla status funkcji NAT.

Firewall

Wyświetla status usługi Firewall,

IGMP Multicast

Wyświetla status funkcji IGMP.

Quality Of Service

Wyświetla status funkcji Quality Of Service.

o Kliknij na przycisk Zastosuj/Zapisz w celu potwierdzenia nowej usługi WAN.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 79

5.7.3 Konfiguracja modemu 3G
Temat:

To menu pozwala na konfigurację połączenia pomocniczego 3G przy użyciu modemu 3G USB,
który podłączony pod port USB służy jako połączenie pomocnicze z Internetem.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz Konfiguracja modemu 3G.
Pojawi się następujący ekran:

Pole

Wartość
domyślna

Działanie

Włącz modem 3G

Zaznacz opcję w celu włączenia modemu 3G. Ta funkcja
ustanowi połączenia za pomocą 3G, kiedy linia ADSL zostanie
uszkodzona.

PIN

Wprowadź kod PIN.

-

APN

Nazwa Punktu Dostępowego

-

Użytkownik

Wprowadź nazwę użytkownika

-

Hasło

Wprowadź hasło modemu 3G.

-

Numer telefonu

Wprowadź numer telefonu dla modemu 3G.

AUTO AUTH

Wybierz protokół z listy:
Protokół autoryzacji

Wyłączony

o AUTO AUTH
o PAP (Password Authentification Protocol)
o CHAP (Challenge Handshake Authentification Protocol)

o Kliknij na przycisk Zapisz w celu zapisania zdefiniowanych parametrów.
Uwaga
Router musi zostać zrestartowany w celu przyjęcia parametrów.

Strona 80

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.7.4 LAN
Temat:

To menu jest używane w celu konfiguracji parametrów IP dla sieci lokalnej LAN.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz LAN.
Pojawi się następujące okno:

Pole

Działanie

Wartość
domyślna

Nazwa grupy

Wybierz żądaną grupę.

Adres IP

Wprowadź adres sieci lokalnej.

Maska podsieci

Wprowadź maskę podsieci.

Włącz IGMP
Snooping

Zaznacz tę opcję w celu aktywacji protokołu IGMP (Internet Niezaznaczony
Group Management Protocol). To pozwoli na zarządzanie
deklaracjami należącymi do jednej lub więcej grup z Multicast
routerami.

Tryb standardowya

Zaznacz tę opcję jeżeli życzysz sobie, aby IGMP Snooping
pracował w normalnym trybie (widocznym z ramek IGMP).

Tryb blokowanya.

Zaznacz tę opcję jeżeli życzysz sobie, aby IGMP Snooping Niezaznaczony
pracował w trybie blokowanym (przechwycenie i usunięcie
ramek IGMP).

Włącz firewall dla
sieci LAN

Zaznacz tę opcję w celu aktywacji firewall po stronie LAN.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Default
192.168.1.1
255.255.255.0

Zaznaczony

Niezaznaczony

Strona 81

Pole

Wartość
domyślna

Działanie

Wyłącz serwer
DHCP

Zaznacz tę opcję w celu deaktywacji serwera DHCP routera.
Niezaznaczony
Uwaga: Należy skonfigurować komputer z odpowiednimi
parametrami sieci lokalnej (adres IP, maska podsieci oraz
brama domyślna) jak również wprowadzić adresy serwerów
DNS.

Włącz serwer DHCP

Zaznacz tę opcję w celu aktywacji serwera DHCP routera.
Uwaga: Komputer musi zostać skonfigurowany jako klient
DHCP oraz DNS (lub wprowadzić adresy serwerów DNS).

Początkowy adres IP Wprowadź pierwszy adres przypisany przez serwer DHCP.

Zaznaczony

192.168.1.2

Końcowy adres IP

Wprowadź końcowy adres przypisany przez serwer DHCP.

192.168.1.254

Czas dzierżawy
(godziny)

Wprowadź czas dzierżawy (w godzinach) dla każdego
przypisanego adresu.

Lista dzierżaw
statycznych
adresów IP

Wprowadź, jeśli pożądane listę dzierżaw IP.
Uwaga: Maksymalnie 32 wejście mogą być skonfigurowane.

Skonfiguruj drugi
adres IP i maskę
podsieci dla
interfejsu LAN

Zaznacz tę opcję w celu konfiguracji parametrów IP (adres IP, Niezaznaczony
maska podsieci) drugiego adresu z lokalnej sieci LAN.

Adres IPb

Wprowadź drugi adres dla lokalnej sieci LAN.

-

Maska podsiecib.

Wprowadź maskę podsieci dla drugiego adresu dla sieci
lokalnej LAN.

-

24
-

a. To pole pojawia się tylko wtedy, gdy opcja " Włącz IGMP Snooping " jest aktywna.
b. To pole pojawia się tylko wtedy, gdy opcja " Skonfiguruj drugi adres IP i maskę podsieci dla interfejsu LAN "
jest aktywna,

5.7.5 NAT
Temat:

NAT jest konfigurowalną funkcją translacji adresu IP, która jest stosowana do interfejsów routera,
które zostały aktywowane dla tej funkcji.
Kilka konfiguracji funkcji translacji oraz akcji NAT może zostać skonfigurowane oraz aktywowane
jak wskazano w rozdziale 5.7.5.1 & gt; Dodaj.

Ten dział zawiera następujące menu:
o Serwery wirtualne (patrz rozdział 5.7.5.1)
o Wyzwalanie portów (patrz rozdział 5.7.5.2)
o Strefa zdemilitaryzowana (patrz rozdział 5.7.5.3)

Strona 82

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.7.5.1

Serwery wirtualne

Temat:

To menu jest używane w celu routingu informacji przychodzących bezpośrednio do zewnętrznych
portów z usług serwerowych (takich jak, np. serwer FTP, SNMP, TFTP itd.) z zdalnej sieci WAN
do komputerów lokalnej sieci LAN przez wewnętrzne porty.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz NAT, a potem wybierz Serwery Wirtualne.
Pojawi się następujący ekran:

Pole

Nazwa serwera

Znaczenie
o Wybierz usługę: Usługa dostępna poprzez Internet (na przykład FTP
Server, SNMP, TFTP itd.).
o Usługa własna: Nazwa, którą chcemy alokować do lokalnego
serwera.

Port zewnętrzny
POCZĄTEK

Port zewnętrzny - początek (po stronie WAN).

Port zewnętrzny
KONIEC

Port zewnętrzny - koniec (po stronie WAN).

Protokół

Protokół transportowy (TCP, UDP lub TCP/UDP).

Port wewnętrzny
POCZĄTEK

Port wewnętrzny - początek (po stronie LAN).

Port wewnętrzny
KONIEC

Ten końcowy port wewnętrzny (po stronie LAN) współpracuje z
końcowym zewnętrznym portem po stronie WAN.
Uwaga: Tego nie można zmodyfikować.

Adres IP serwera

Adres komputera dostarczany do serwera DHCP routera.

Interfejs WAN

Użycie interfejsu WAN.

Usuń

Zaznacz tę opcję oraz kliknij na przycisk [Usuń] w celu usunięcia
wybranego obiektu z listy.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 83

Dodaj
o Kliknij na przycisk Dodaj, pojawi się następujące okno:

Proszę postępować jak poniżej:
o Wybierz żądany interfejs WAN z listy Użyj Interfejsu.
o Zaznacz opcję Wybierz Usługę, potem dokonaj wyboru z listy, np. " SNMP " .
Pola Początek zewnętrznych portów, Koniec zewnętrznych portów, Początek wewnętrznych
portów, Koniec wewnętrznych portów oraz Protokół (protokół transportowy związany z tą usługą)
są wypełniane automatycznie w tabeli.
Uwaga
Można uzupełnić tabelę poprzez dodanie portów związanych z protokołem.
lub
o Zaznacz opcję Dowolna Usługa, wprowadź nazwę serwera, do którego chcesz się połączyć, potem:
- Wypełnij ID Host z adresu IP komputera (przypisany przez serwer DHCP routera)
- Wypełnij pola Początek zewnętrznych portów, Koniec zewnętrznych portów, Początek
wewnętrznych portów, Koniec wewnętrznych portów.

Strona 84

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Kilka zasad wprowadzania wartości portów:
o Podczas wyboru portu, port początkowy (Początek zewnętrznych portów lub Początek
wewnętrznych portów) oraz port końcowy (Koniec zewnętrznych portów lub Koniec wewnętrznych
portów) muszą być identyczne.
o Podczas wyboru zakresu portów, numer portu początkowego musi być niższy niż numer portu
końcowego.
o Należy zawsze rozpocząć wprowadzanie od pól Początek zewnętrznych portów oraz Koniec
zewnętrznych portów.
o Kiedy alokujesz numer do pola Początek zewnętrznych portów, automatycznie ta sama wartość jest
alokowana do pola Początek wewnętrznych portów oraz Koniec zewnętrznych portów.
Poniższy rysunek zawiera przykład:

Usługa " Delta Force 2 " jest dostępna na komputerze poprzez zewnętrzne porty 3568 and 3569 (po stronie
WAN) oraz poprzez wewnętrzne port 3568 and 3569 (po stronie LAN).

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 85

5.7.5.2

Wyzwalanie portów

Temat:

Celem tego menu jest dynamiczne otwarcie portów firewall (otwartych portów) poprzez " Port
wyzwolenia " kiedy aplikacja (jak gry lub wideo) otwiera połączenie poprzez warstwę transportową
(TCP lub UDP).

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz NAT, a następnie Wyzwalanie Portów.
Pojawi się następujący ekran:

Pole
Nazwa aplikacji

Znaczenie
Nazwa aplikacji.
o Protokół: Protokół transportowy (TCP, UDP lub TCP/UDP).

Wyzwalacz

o Zakres portów: Zakres portów zawiera port początkowy oraz końcowy.
Uwaga: Pojedynczy port jest opisany jako ten sam w polach start i koniec.
o Protokół: Protokół transportowy (TCP, UDP lub TCP/UDP).

Otwarty
Interfejs WAN

Interfejs WAN użyty.

Usuń

Strona 86

o Zakres portów: Zakres portów zawiera port początkowy oraz końcowy.
Uwaga: Pojedynczy port jest opisany jako ten sam w polach start i koniec.

Zaznacz tę opcję oraz kliknij na przycisk [Usuń] w celu usunięcia wybranego
obiektu z listy.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Dodaj
o Kliknij na przycisk Dodaj; pojawi się następujący ekran:

W celu konfiguracji Port Wyzwalania oraz Port Otwarty, proszę wykonać następujące kroki:
o Wybierz żądany interfejs WAN w listy Użyj Interfejsu.
o Zaznacz opcję Wybierz aplikację, potem wybierz usługę z listy, na przykład " Aim Talk " .
Pola Początkowy port wyzwalania, Końcowy port wyzwalania, Początkowy port otwarty,
Końcowy port otwarty (protokół transportowy jest powiązany z tą usługą) są wypełniane
automatycznie w tabeli.
Uwaga
Można wypełnić tabelę poprzez dodanie innych portów powiązanych z protokołem.
lub
o Zaznacz opcję Dowolna aplikacja w celu określenia własnej aplikacji, potem:
- Wprowadź nazwę własnej aplikacji.
- Wypełnij pola Początkowy port wyzwalania, Końcowy port wyzwalania, Początkowy port
otwarty, Końcowy port otwarty.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 87

Kilka zasad wprowadzania wartości portów:
o Podczas wyboru portu, port początkowy (Początek zewnętrznych portów lub Początek
wewnętrznych portów) oraz port końcowy (Koniec zewnętrznych portów lub Koniec wewnętrznych
portów) muszą być identyczne.
o Podczas wyboru zakresu portów, numer portu początkowego musi być niższy niż numer portu
końcowego.
Poniższy rysunek zawiera przykład:

Użycie " Wyzwalacza " portu 3568 (po stronie WAN), usługa serwera " Delta Force " wyzwala otwarcie portów
od 3100 do 3999 dla komputera w celu uzyskania dostępu do usługi.

Strona 88

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.7.5.3

Strefa zdemilitaryzowana

Temat:

Opcja " Strefa zdemilitaryzowana " pozwala uzyskać dostęp to wybranego serwera bezpośrednio
przez Internet bez przechodzenia przez " Firewall " .

Ważne
Uwaga, ten proces prezentuje ryzyko wtargnięcia. Istotnym jest, aby podjąć środki
ostrożności, aby żadne połączenia nie były inicjowane do prywatnej sieci.
o W menu Ustawienia zaawansowane, wybierz NAT, a następnie Strefa zdemilitaryzowana.
Pojawi się następujący ekran:

Pole

Działanie

Adres IP hosta
strefy
zdemilitaryzowanej

Wprowadź adres IP serwera w celu aktywacji Strefy
Zdemilitaryzowanej oraz dostępu do niej bezpośrednio z
internetu. W celu deaktywacji, usuń wprowadzony adres.
Uwaga: Kliknij na Zapisz/Zastosuj w celu zapisania
wprowadzonych zmian.

Wartość
domyślna
-

Uwaga
Strefa zdemilitaryzowana jest domyślnie nieaktywna.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 89

5.7.6 Bezpieczeństwo
5.7.6.1

Filtrowanie IP

Ruch wychodzący
Temat:

To menu jest używane w celu utworzenia wychodzących filtrów IP w celu odrzucania informacji z
sieci LAN do sieci WAN oraz pokazuje listę istniejących, wychodzących filtrów IP.
Domyślnie, cały ruch wychodzący jest akceptowany.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz Bezpieczeństwo & gt; Filtrowanie IP & gt; Ruch
wychodzący.
Pojawi się następujący ekran:

Pole

Znaczenie

Nazwa filtra
Wersja IP

Wersja używanego IP.

Protokół

Protokół transportowy.

SrcIP/ PrefixLength

Adres " źródłowy " (np. komputera) oraz powiązanej
maski podsieci.

Źródłowy port

Strona 90

Nazwa filtra.

Port źródłowy.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Pole

Znaczenie

DstIP/ PrefixLength

Adres " docelowy " (np. urządzenia w Internecie) oraz
powiązanej maski podsieci.

Port docelowy

Port docelowy.

Usuń

Zaznacz tę opcję oraz kliknij na przycisk [Usuń] w celu
usunięcia wybranego obiektu z listy.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 91

Dodaj
o Klikając na przycisk Dodaj, pojawi się następujący ekran:

Pole

Działanie

Nazwa filtra

Wprowadź nazwę filtra.

Wersja IP

Wybierz dedykowaną wersję IP z listy (na przykład: IPv4).

Protokół

Wybierz dedykowany protokół z listy (TCP/UDP, TCP, UDP, ICMP).

Adres źródłowy
[/prefix length]

Wprowadź adres źródłowy (LAN).

Port źródłowy
(port or port:port)
Adres docelowy
[/prefix length]
Port docelowy
(port or port:port)

Strona 92

Wprowadź port źródłowy (LAN) lub zakres portów.
Uwaga: Dla jednego portu, na przykład, wprowadź 80.
Dla zakresu portów, wprowadź 80:90.
Wprowadź adres docelowy (WAN).
Wprowadź port docelowy (WAN) lub zakres portów.
Uwaga: Dla jednego portu, na przykład, wprowadź 80.
Dla zakresu portów, wprowadź 80:90.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Ruch przychodzący
Temat:

To menu jest używane w celu utworzenia przychodzących filtrów IP w celu odrzucania informacji
z sieci LAN do sieci WAN oraz pokazuje listę istniejących, przychodzących filtrów IP.
Domyślnie, cały ruch przychodzący jest odrzucany, kiedy Firewall jest włączony.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz Bezpieczeństwo & gt; Filtrowanie IP & gt; Ruch
przychodzący.
Pojawi się następujący ekran:

Dodaj
o Klikając na przycisk Dodaj, pojawi się następujący ekran:

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 93

Pole

Działanie

Nazwa filtra

Wprowadź nazwę filtra.

Wersja IP

Wybierz dedykowaną wersję IP z listy (na przykład: IPv4).

Protokół

Wybierz dedykowany protokół z listy (TCP/UDP, TCP, UDP, ICMP).

Adres źródłowy
[/prefix length]

Wprowadź adres źródłowy (WAN).

Port źródłowy
(port or port:port)
Adres docelowy
[/prefix length]
Port docelowy
(port or port:port)

Wprowadź port źródłowy (WAN) lub zakres portów.
Uwaga: Dla jednego portu, na przykład, wprowadź 80.
Dla zakresu portów, wprowadź 80:90.
Wprowadź adres docelowy (LAN).
Wprowadź port docelowy (LAN) lub zakres portów.
Uwaga: Dla jednego portu, na przykład, wprowadź 80.
Dla zakresu portów, wprowadź 80:90.

Interfejs WAN oraz LAN
Pole

Działanie

Wartość
domyślna

Wybierz wszystkie

pppoe_0_8_32/ppp1

Zaznacz tę opcję żeby wybrać wyświetlany interfejs.

Zaznaczone

3G/ppp0

Zaznacz tę opcję żeby wybrać wyświetlany interfejs.

Zaznaczone

br0/br0

Strona 94

Zaznacz tę opcję żeby wybrać wszystkie interfejsy Zaznaczone
WAN.
Uwaga: Poprzez odznaczenie opcji, żaden interfejs nie
jest zaznaczony.

Zaznacz tę opcję żeby wybrać wyświetlany interfejs.

Zaznaczone

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.7.7 Kontrola rodzicielska
Temat:

To menu jest używane w celu utworzenia i zarządzania dostępem czasowym oraz restrykcjami
URL dla urządzeń LAN, które są podłączone do routera.

Ten rozdział zawiera następujące menu;
o Ograniczenie Czasowe (patrz rozdział 5.7.7.1)
o Filtr URL (patrz rozdział 5.7.7.2)

5.7.7.1

Ograniczenie Czasowe

Temat:

To menu jest używane w celu utworzenia i zarządzania dostępem ograniczonym czasowo dla
urządzeń sieci LAN, które są połączone z routerem.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz Kontrola rodzicielska & gt; Ograniczenie Czasowe.
Pojawi się następujący ekran:

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 95

Dodaj
o Klikając na przycisk Dodaj, pojawi się następujący ekran:

Pole

Działanie

Nazwa użytkownika

Adres MAC

Wprowadź adres MAC dla żądanego urządzenia LAN.
Uwaga: Żeby dowiedzieć się adresu MAC komputera z
systemem Windows, należy otworzyć okno komend i wpisać
komendę " ipconfig /all " .

Dni tygodnia

Wybierz dni tygodnia, w których restrykcja ma być efektywna,
poprzez zaznaczenie odpowiedniego dnia.

Czas rozpoczęcia
blokady (hh:mm)

Wprowadź żądaną godzinę rozpoczęcia blokady (na przykład
08:00).

Czas zakończenia
blokady (hh:mm)

Strona 96

Wprowadź nazwę użytkownika dla urządzenia LAN.

Wprowadź żądaną godzinę zakończenia blokady (na przykład
20:00).

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.7.7.2

Filtr Url

Temat:

To menu jest używane w celu utworzenia i zarządzania dostępem czasowym oraz restrykcjami
URL dla urządzeń LAN, które są podłączone do routera.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz Kontrola rodzicielska & gt; Filtr Url.
Pojawi się następujący ekran:

Dodaj
o Kliknij na przycisk Dodaj, pojawi się następujący ekran:

Pole

Działanie

Adres URL

Wprowadź adres URL, którego dostęp będzie ograniczony.

Numer portu

Wprowadź numer portu do adresu, którego dostęp będzie
ograniczony.
Uwaga: Wartość 80 będzie zastosowana domyślnie.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 97

5.7.8 QoS
To menu zawiera następujące podmenu:
o Konfiguracja kolejki (patrz rozdział 5.7.8.1)
o Klasyfikacja QoS (patrz rozdział 5.7.8.2)
Temat:

To menu jest używane w celu alokacji różnego rodzaju kolejek z różnymi priorytetami, aby
ulepszyć przepływ ruchu. Dlatego, QoS (Quality of Service) dostarcza trzy następujące usługi:
Klasyfikacja (set-1, set-2), oznaczanie (TOS, DSCP) oraz kolejki (kolejkowanie).
QoS jest znaczący, wtedy gdy cały ruch (informacje, wideo) jest większy niż Upstream linii ADSL.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz QoS.
Pojawi się następujący ekran:

Strona 98

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Pole
Włącz QoS
Wybierz
domyślny
DSCP Mark

Działanie
Zaznacz opcję Włącz QoS w celu autoryzacji akcji QoS na wejściowych i
wyjściowych interfejsach.
Datagram IP DSCP (Differentiated Services Code Point, wartość priorytetu od 0
do 63) identyfikuje, które wyjście kolejkuje pakiet, do którego będzie przypisany.
Domyślny DSCP Mark jest używany do oznaczania priorytetu pakietów, kiedy nie
są oznaczone na komputerze. W takim wypadku router zrobi to router ze
wskazanymi wartościami.
Wybierz z listy:
o Bez zmian (-1)

: Wartość -1 wskazuje na brak zmiany od
przychodzącego pakietu,

o Zaznaczanie automatyczne (-2)
o Domyślnie (000000): oznacza wszystko inne do DSCP 0,
o AF13 (001110)
o AF12 (001100)

: Zalecane oznaczenie dla Bulk-Data,

o AF11 (001010)

: Zalecane oznaczenie dla Bulk-Data,

o CS1 (001000)

: Zalecane oznaczenie dla Scavenger traffic,

o AF23 (010110)
o AF22 (010100)

: Zalecane oznaczenie dla Transactional-Data,

o AF21 (010010)

: Zalecane oznaczenie dla Transactional-Data,

o CS2 (010000)

: Zalecane oznaczenie dla Network Management,

o AF33 (011110)
o AF32 (011100)

: Zalecane oznaczenie dla Mission-Critical Data,

o AF31 (011010)

: Zalecane oznaczenie dla Mission-Critical Data,

o CS3 (011000)

: Oznaczenie Call-Signalling,

o AF43 (100110)
o AF42 (100100)

: Zalecane oznaczenie dla IP/VC,

o AF41 (100010)

: Zalecane oznaczenie dla IP/VC,

o CS4 (100000)

: Zalecane oznaczenie dla Streaming-Video,

o EF (101110)

: Telefony IP oznaczone Voice do EF,

o CS5 (101000)
o CS6 (11000)

: Routery oznaczone Routing traffic do CS6,

o CS7 (111000)
Uwaga: Ta lista jest pokazywana tylko wtedy, gdy opcja Włącz Qos jest
zaznaczona.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 99

5.7.8.1

Konfiguracja kolejki

Temat:

To menu jest używane w celu włączenia lub wyłączenia QoS na interfejsie oraz konfiguracji QoS
do użycia dołączonych podziałów pasma do interfejsu.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz QoS, a potem Konfiguracja kolejki.
Pojawi się następujący ekran:

Pole

Działanie

Nazwa

Nazwa kolejki wejściowej

Klucz

Sequence number allocated by the system, incremented of a unit
to each addition of a QoS Queue.

Interfejs

Nazwa skonfigurowanego interfejsu sieciowego (na przykład
8/32).

Algorytm
symulacji

Algorytm symulacji alokowany do tej kolejki.

Pierwszeństwo

Priorytet alokowany do " Pierwszeństwa kolejki " od 1 do 8.

Waga kolejki

Waga kolejki

DSL Opóźnieniea

Opóźnienie DSL

PTM Priorytet

Priorytet PTM

Włącz

Włączenie lub wyłączenie QoS dla danego interfejsu.
Uwaga: Ten status może zostać skorygowany zaczynając od tego
okna.

Usuń

Sprawdź ten znacznik i kliknij na przycisk [Usuń] w celu usunięcia
zaznaczonego obiektu z listy.

a. To pole pojawia się tylko wtedy, gdy zaznaczony tryb DSL do IPOA.

Strona 100

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Dodaj
o Kliknij na przycisk Dodaj w celu wyświetlenia następującego okna:

Pole
Nazwa

Działanie
Wprowadź nazwę.
Wybierz z listy:

Aktywacja

o Wyłącz: żeby wyłączyć kolejkę wejść QoS
o Włącz: żeby włączyć kolejkę wejść QoS
Wybierz z listy:

Interfejs

o Pusty
o 8/32: Nazwa interfejsu.
Wybierz z listy:
o Pusty
o 1: Wysoki priorytet dla tej kolejki,

Pierwszeństwo

o 2: Średni priorytet dla tej kolejki,
o 3: Niski priorytet dla tej kolejki.
Uwaga: Wysoki priorytet prowadzi do niskiej utraty
pakietów.

Waga kolejki [1-63]a

Wprowadź odpowiednią wartość wagi kolejki.

DSL Opóźnienieb

Wybierz opóźnienie DSL w listy.

a. To pole pojawia się tylko wtedy, gdy zaznaczony tryb DSL do IPOA.
b. To pole pojawia się tylko wtedy, gdy zaznaczony tryb DSL do IPOA.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 101

5.7.8.2

Klasyfikacja QoS

Temat:

To menu jest używane w celu klasyfikacji pakietów w klasach ruchu oraz dla wymuszenia sposobu
kolejkowania.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz QoS, a potem wybierz Klasyfikacja QoS.
Pojawi się następujący ekran:

Strona 102

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Pole

Stan

Nazwa klasy

Nazwa klasy ruchu.

Porządek

Numer porządkowy.

KRYTERIA KLASYFIKACJI
Klasa Intf

Klasa interfejs (Local, eth0, wl0).

Protokół

Protokół portu LAN.

Źródłowy MAC/Maska Źródłowy adres MAC (np. komputera) oraz powiązanej maski podsieci.
MAC
docelowy/Maska

Docelowy adres MAC (np. urządzenia w Internecie) oraz powiązanej
maski podsieci.

SrcIP/Prefixlength

Adres źródłowy (np. Komputera) oraz powiązanej maski podsieci.

DstIP/Prefixlength

Adres docelowy (np. urządzenia w Internecie) oraz powiązanej maski
podsieci.

Proto

Używany protokół.

Źródłowy port

Port źródłowy.

Port docelowy

Port docelowy.

DSCP Sprawdzenie

Differentiated Services Code Point, wartość priorytetu od Domyślny do
CS7.

802.1P Check

Priorytet pola 802.1P (wartość pomiędzy 0 a 7).

REZULTATY KLASYFIKACJI
Klucz kolejki

Numer kolejki, alokowany przez system wg wybranego pierwszeństwa.

DSCP Oznaczenie

Priorytet DSCP (od Domyślny do CS7).

802.1P Mark

Priorytet pola 802.1P (wartość pomiędzy 0 a 7).

VlanID Tag
Kontrola transferu
(kbps)
Włącz

Włączenie lub wyłączenie QoS dla tej klasy ruchu.
Uwaga: Ten status może zostać skorygowany zaczynając od tego
okna.

Usuń

Sprawdź ten znacznik i kliknij na przycisk [Usuń] w celu usunięcia
zaznaczonego obiektu z listy.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 103

Dodaj
o Kliknij na przycisk Dodaj w celu wyświetlenia następującego okna:

Pole
Nazwa klasy ruchu

Działanie
Wprowadź nazwę klasy ruchu, którą chcesz stworzyć.
Wybierz z listy:

Kolejność reguły

o Pusty
o Last
o Numer: Numer alokowany przez system do istniejącej reguły.
Wybierz z listy:

Status reguły

o Wyłącz: QoS wyłączony dla tej statycznej reguły
o Włącz: QoS włączony dla tej statycznej reguły
Wybierz z listy::
o LAN
o WAN

Interfejs klas

o Local
o ipoa1
o pp1/atm0
o ...

Strona 104

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Pole

Działanie
Wybierz z listy:
o IP
o ARP

Protokół

o PPPoE_DISC
o PPPoE_SES
o 8865
o 8866
o 8021Q

Źródłowy adres
MAC

Wprowadź adres źródłowy MAC.

Źródłowa maska
MAC

Wprowadź maskę źródłową MAC.

Docelowy adres
MAC

Wprowadź adres docelowy MAC.

Docelowa maska
MAC

Wprowadź maskę docelową MAC.
Wybierz z listy:

Przypisz kolejkę
klasyfikacji

o Pusty

Oznacz
Differentiated
Service Code Point
(DSCP)

Wybierz rodzaj Differentiated Services Code Point (DSCP) oznaczony do
alokacji (kodowanie 6-bitowe) z listy.
Domyślne do CS7: od 000000 do 111000

Oznacz priorytet
802.1p

Wybierz Pusty lub wartość priorytety pomiędzy 0 a 7 z listy.

Tag VLAN ID
[0-4094]

Wprowadź wartość od 0 do 4094.

o Numer: Numer priorytetu oraz powiązany numer kolejki, zdefiniowany
przez system zaczynając od " Pierwszeństwa " (patrz rozdział 5.7.8.1).

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 105

5.7.9 Routing
To menu zawiera następujące podmenu:
o Brama domyślna (patrz rozdział 5.7.9.1)
o Routing statyczny (patrz rozdział 5.7.9.2)

5.7.9.1

Brama domyślna

Temat:

To menu jest używany albo do alokacji dynamicznej adresu bramy domyślnej do routera z PVC
lub do wprowadzenia adresu lub wyboru interfejsu.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz Routing a potem wybierz Brama domyślna.
Pojawi się następujący ekran:

Brama domyślna
Przycisk

Akcja
Przeniesienie wybranego interfejsu z obszaru Wybrane
interfejsy bramy domyślnej do obszaru Dostępne routowalne
interfejsy WAN.
Przeniesienie wybranego interfejsu z obszaru Dostępne
routowalne interfejsy WAN do obszaru Wybrane interfejsy
bramy domyślnej.

Strona 106

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.7.9.2

Routing statyczny

Temat:

To menu jest używane w celu dodania routingu statycznego.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz Routing a potem wybierz Routing statyczny.
Pojawi się następujący ekran:

Pole

Znaczenie

Wersja IP

Internet Protokół wersja 4.

DstIP/ PrefixLength

Adres docelowy (np. urządzenia w Internecie) oraz
powiązanej maski podsieci.

Brama

Brama domyślna zdalnej sieci.

Interfejs

Interfejs sieci zdalnej.

Metryka

Liczba skoków do osiągnięcia odległego terminala z
Residential Gateway.

Usuń

Sprawdź ten znacznik i kliknij na przycisk [Usuń] w
celu usunięcia zaznaczonego obiektu z listy.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 107

Dodaj
o Kliknij na przycisk Dodaj w celu wyświetlenia następującego okna:

Pole

Działanie

Wersja IP

Protokół internetowy

Docelowy adres
IP/długość prefixu

Wprowadź adres IP zdalnej sieci.

Interfejs
Adres IP bramy

Wprowadź adres IP bramy.

Metryka

Strona 108

Wybierz interfejs,
pppoa_0_8_32).

którego

chcesz

użyć

z

listy

(np.

Liczba skoków do osiągnięcia odległego terminala z Residential
Gateway.
Uwaga: Numer metryki powinien być większy lub równy 1.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.7.10 DNS
Temat:

To menu pozwala wybrać serwer interfejsu DNS z dostępnego interfejsu WAN lub wprowadzić
statyczny adres IP serwera DNS.

Ten dział zawiera następujące tytuły:
o Konfiguracja DNS (patrz rozdział 5.7.10.1)
o Dynamiczny DNS (patrz rozdział 5.7.10.2)

5.7.10.1 Konfiguracja DNS
Temat:

To menu pozwala na automatyczną rezolucję nazwy domeny.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz DNS, a następnie wybierz Konfigurację DNS.
Pojawi się następujący ekran:

Pole
Wybrane interfejsy
serwera DNS

Działanie
W celu uzyskania więcej szczegółów, tabela jest
prezentowana poniżej dla każdej kolumny.

Dostępne interfejsy
WAN
Podstawowy Serwer
DNS

Wprowadź podstawowy serwer DNS.

Zapasowy Serwer DNS Wprowadź zapasowy serwer DNS.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 109

Wybierz serwer interfejsu WAN z dostępnych interfejsów WAN
Przycisk

Działanie
Przeniesienie wybranego interfejsu z obszaru Dostępne
interfejsy WAN do obszaru Wybrane interfejsy Serwera DNS.
Przeniesienie wybranego interfejsu z obszaru Wybrane
interfejsy Serwera DNS do obszaru Dostępne interfejsy WAN.

Strona 110

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.7.10.2 Dynamiczny DNS
Temat:

Pozwala internaucie na dostęp do routera (nie mając zmiennego adresu IP, jedynie tylko wejście
DNS) poprzez dynamiczny DNS, np. dyndns.org.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz DNS, a potem wybierz Dynamiczny DNS.
Pojawi się następujący ekran:

Odnosząc się do następnej części (Dodaj) dla istotnych informacji w polach tabeli.
Uwaga
Pole " Usługa " jest wypełnione automatycznie " dyndns " .

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 111

Dodaj
Pojawi się następujący ekran:

Dodaj dynamiczny DDNS
Pole

Działanie
Wybierz odpowiedniego usługodawcę z listy:

Usługodawca
D-DNS

o DynDNS.org

Nazwa hosta

Wprowadź symboliczną nazwę (np. butterfly), którą chcesz przypisać
do urządzenia.
To jest nazwa dostarczona przez dynamicznego usługodawcę DNS.
(patrz Uwaga).

Interfejs

Wybierz
z
listy
interfejs
WAN,
(pppoa_0_8_32/pppoa0 for example).

o TZO

którego

chcesz

uż y ć

Uwaga
Jeśli nazwa " butterfly " zostanie wprowadzona, dynamiczny usługodawca DNS
(dyndns.org na przykład) włączy tą nazwę do nazwy domeny (butterfly.dyndns.org).
Użytkownik, który chce uzyskać dostęp do routera, otrzymuje od dynamicznego
usługodawcy DNS dynamiczny adres IP urządzenia dostarczony przez
usługodawcę internetowego.

Strona 112

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Ustawienia DynDNS
Pole

Działanie

Nazwa użytkownika

Wprowadź nazwę dostarczoną przez usługodawcę.

Hasło

Wprowadź hasło dostarczone przez usługodawcę.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 113

5.7.11 DSL
Temat:

Celem tego menu jest sparametryzowanie linii ADSL.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz DSL.
Pojawi się następujący ekran:

Wybierz modulację
o Zaznacz opcje według charakterystyki linii.
Pole

Wartość domyślna

G.Dmt Włączony

Zaznaczone

G.lite Włączony

Zaznaczone

T1.413 Włączony

Zaznaczone

ADSL2 Włączony

Zaznaczone

AnnexL Włączony

Zaznaczone

ADSL2+ Włączony

Zaznaczone

AnnexM Włączony

Niezaznaczone

Wybierz linię telefoniczną

Strona 114

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

o Zaznacz opcje według charakterystyki linii.
Pole

Wartość domyślna

Wewnętrzna para

Zaznaczone

Zewnętrzna para

Niezaznaczone

Możliwość
Pole
Bitswap włączony
SRA włączony

Wartość domyślna
Zaznaczone
Niezaznaczone

o Kliknij na przycisk Ustawienia Zaawansowane w celu wyświetlenia następującego ekranu:

Pole
Normalny

Wartość domyślna
Zaznaczone

Reverb

Niezaznaczone

Medley

Niezaznaczone

No retrain

Niezaznaczone

L3

Niezaznaczone

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 115

o Kliknij na przycisk Wybór Tonów w celu wyświetlenia następującego ekranu:

Uwaga
Występują 32 tony rosnące oraz 224 tony malejące.
o Kliknij na przycisk Ustaw wszystko w celu zaznaczenia wszystkich tonów lub Wyczyść wszystko żeby
odznaczyć wszystkie.
Uwaga
Wszystkie tony są zaznaczone domyślnie.
W celu wyboru tony, zaznacz odpowiednią opcję.
W celu usunięcia tonu, odznacz odpowiednią opcję.

Strona 116

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.7.12 Upnp
Temat:

To menu jest używane w celu włączenia lub wyłączenia protokołu Upnp.
Funkcja Upnp pozwala automatycznie dołączyć do sieci dynamicznej oraz uzyskać adres IP.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz Upnp.
Pojawi się następujący erkan:

o W celu włączenia protokołu Upnp, zaznacz tę opcję. Żeby wyłączyć, odznacz opcję.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 117

5.7.13 DNS Proxy
Temat:

To menu jest używane w celu włączenia lub wyłączenia DNS proxy.

o W menu Ustawienia zaawansowane, wybierz DNS Proxy.
Pojawi się następujący ekran:

Pole

Działanie

Włącz lub Wyłącz
DNS Proxy

W celu włączenia DNS proxy, zaznacz tę opcję.
Żeby wyłącz, odznacz opcję.

Nazwa hosta
modemu

Domyślna nazwa modemu.

Zaznaczone
modem

Nazwa domeny sieci Domyślna nazwa domeny sieci LAN.
LAN

Strona 118

Wartość
domyślna

home

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.7.14 Grupowanie interfejsów
Temat:

To menu jest używane w celu umożliwienia usługi (Video, Data, SIP) na interfejsie routera (ETH
lub Wi-Fi).

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz Grupowanie interfejsów.
Pojawi się następujący ekran:

Pole

Znaczenie

Nazwa grupy

Nazwa grupy (patrz Uwaga).

Usuń

Sprawdź ten znacznik i kliknij na przycisk [Usuń] w celu
usunięcia zaznaczonego obiektu z listy.

Interfejs WAN

Używany interfejs WAN.

Interfejsy LAN

Lista wszystkich interfejsów routera.
Uwaga: Ta lista zależy od konfiguracji sieci.

Uwaga
Domyślnie, wszystkie interfejsy są powiązane z pierwszym VC (Virtual Channel)
istniejącym lub stworzonym.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 119

Dodaj
o Kliknij na przycisk Dodaj, żeby wyświetlić następujący ekran:

Pole

Znaczenie

Nazwa grupy

Wprowadź nazwę usługi powiązanej z żądanym interfejsem.

Zgrupowane
interfejsy WAN

Wybierz interfejs WAN, którego chcesz użyć do grupowania.

Grupowane
interfejsy LAN
Dostępne interfejsy
LAN
Przycisk

Wyświetla interfejsy powiązane z usługą wybraną w obszarze
Dostępne interfejsy LAN, transferowane za pomocą przycisku
.
Lista wszystkich interfejsów routera.
Uwaga: Ta lista zależy od konfiguracji sieci.
Działanie
Przeniesienie wybranego interfejsu z obszaru Dostępne
interfejsy LAN do obszaru Grupowane interfejsy LAN.
Przeniesienie wybranego interfejsu z obszaru Grupowane
interfejsy LAN do obszaru Dostępne interfejsy LAN.

Strona 120

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Ten rysunek przedstawia ścieżkę przepływu danych.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 121

5.7.15 Certyfikat
To menu zawiera następujące podmenu:
o Lokalny (patrz rozdział 5.7.15.1)
o Zaufany CA (patrz rozdział 5.7.15.2)

5.7.15.1 Lokalny
Temat:

To menu jest używane w celu zarządzania certyfikatami tożsamości routera. Te certyfikaty, które
są używane przez TR-69 (w trybie SSL), pozwalają na wspólną identyfikację CPE oraz ACS.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz Certyfikat, a następnie Lokalny.
Pojawi się następujący ekran:

Pole

Znaczenie

Nazwa
W użyciu

Wskazuje, czy certyfikat jest w użyciu czy nie.

Temat

Podsumowuje główne cechy certyfikatu.

Typ

Wskazuje na status certyfikatu (np. request).

Akcja

Strona 122

Nazwa certyfikatu.

Wybierz działanie z listy: patrz, załaduj podpisany certyfikat, usuń.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Stwórz żądanie certyfikatu
o Kliknij na przycisk Stwórz żądanie certyfikatu w celu pojawienia się następującego okna:

Pole

Działanie

Nazwa Certyfikatu

Wprowadź nazwę certyfikatu.

Nazwa Zwyczajowa

Wprowadź nazwę właściciela certyfikatu.

Nazwa Organizacji

Wprowadź nazwę organizacji, do której należy certyfikat.

Nazwa Stanu/Prowincji

Wprowadź nazwę stanu lub prowincji.

Kod Kraju

Wybierz kod kraju z listy.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 123

Importuj Certyfikat
o Kliknij na Importuj Certyfikat w celu wyświetlenia następującego okna:

Pole

Działanie

Nazwa Certyfikatu
Certyfikat

Wprowadź tutaj certyfikat.

Klucz Prywatny

Strona 124

Wprowadź nazwę certyfikatu.

Wprowadź tutaj klucz prywatny.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.7.15.2 Zaufany CA
Temat:

To menu jest używane w celu zarządzania certyfikatami tożsamości zdalnych serwerów.
Certyfikaty te, które są używane przez TR-69 (w trybie SSL), pozwalają na wzajemną
autentyfikację CPE oraz ACS.

o W menu Ustawienia zaawansowane, wybierz Certyfikat, a następnie Zaufany CA.
Pojawi się następujący ekran:

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 125

Importuj certyfikat
o Kliknij na przycisk Importuj certyfikat w celu wyświetlenia następującego ekranu:

Pole

Działanie

Nazwa certyfikatu
Certyfikat

Strona 126

Wprowadź nazwę certyfikatu.
Wprowadź certyfikat tutaj.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.7.16 Opcje Zasilania
Temat:

To menu pozwala na zarządzanie poborem energii poprzez wybór różnych opcji.

o W menu Ustawienia Zaawansowane, wybierz Opcje Zasilania.
Pojawi się następujący ekran:

Pole

Działanie
Zaznacz tę opcję by włączyć odpowiednią opcję:

Wartość
domyślna
Auto

o Auto
o 1/8 pełnej prędkości ASYNC
Zegar CPU MIPS

o 1/4 pełnej prędkości ASYNC
o 1/2 pełnej prędkości ASYNC
o Pełna prędkość ASYNC
o Pełna prędkość SYNC

Czekaj z instrukcją
podczas czuwania

Zaznacz tę opcję by włączyć zarządzanie energią.

Włączone

Odświeżanie DRAM

Zaznacz tę opcję by włączyć odświeżanie DRAM.

Włączone

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 127

5.7.17 Multicast
Temat:

To menu pozwala na konfigurację protokołu IGMP, niezbędnego do użycia podczas
wideokonferencji oraz na przykład aplikacji telekonferencyjnych.

o W menu Ustawienia Zaawansowane wybierz Multicast.
Pojawi się następujący ekran:

Pole

Wartość
domyślna

Działanie

Default Version

Query Interval

Pozwala
na
zapytaniami.

ustawienie

interwału

pomiędzy

125

Query Response
Interval

Pozwala
na
ustawienie
odpowiedziami na zapytania,

interwału

pomiędzy

10

Last Member Query
Interval

Pozwala na ustawienie ostatniego członka interwału
zapytań.

10

Robustness Value

Pozwala na ustawienie wartości odporności.

2

Maximum Multicast
Groups

Strona 128

Pozwala na ustawienie po stronie WAN wersji
protokołu IGMP. Strona LAN zawsze wysyła zapytania
IGMPv3. Moduł IGMP proxy/snooping radzi sobie z
wszystkimi wstecznymi zagadnieniami zgodności, jeśli
otrzyma którąkolwiek wersję wiadomości IGMP.
Uwaga: Domyślnie startuje IGMP wersja 3.

3

Ta wartość wskazuje maksymalną liczbę dozwolonych
grup na interfejs.

25

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Wartość
domyślna

Pole

Działanie

Maximum Multicast
Data Sources (for
IGMPv3 : (1 - 24)

Pozwala
na
ustawienie
maksymalnej
liczby
dozwolonych źródeł grup na grupę multicast. Wartość
od 1 do 24.

10

Maximum Multicast
Group Members

Pozwala
na
ustawienie
maksymalnej
dozwolonych grup na grupę multicast.

25

Fast Leave Enable

Jeśli ta opcja jest włączona, IGMP proxy usuwa Zaznaczone
członkostwo członka grupy natychmiast bez wysyłania
zapytania IGMP o członkowstwo.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

ilości

Strona 129

5.8 Sieć bezprzewodowa
Temat:

To menu pozwala na aktywację sieci oraz pozwala na konfigurację podstawowych oraz
zaawansowanych parametrów sieci bezprzewodowej.

Ten dział zawiera następujące menu:
o Podstawowe (patrz rozdział 5.8.1)
o Bezpieczeństwo (patrz rozdział 5.8.2)
o Filtrowanie MAC (patrz rozdział 5.8.3)
o Mostek (patrz rozdział 5.8.4)
o Zaawansowane (patrz rozdział 5.8.5)
o Urządzenia autoryzowane (patrz rozdział 5.8.6)
Ważne
To menu może być modyfikowane przez doświadczonych użytkowników.

5.8.1 Podstawowe
o W menu Sieć bezprzewodowa, wybierz Podstawowe.
Pojawi się następujący ekran:

Strona 130

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.8.1.1

Sieć bezprzewodowa - podstawowe

Pole

Działanie/Znaczenie

Wartość
domyślna

Włącz sieć
bezprzewodową

Zaznacz tę opcję w celu aktywacji bezprzewodowej sieci
(Wi-Fi).
Uwaga: Stabilna kontrolka " Wi-Fi " na przednim panelu
pokazuje, że sieć bezprzewodowa jest aktywna.

Ukryj Access
Point

Zaznacz tę opcję żeby ukryć rozsyłanie SSID oraz zapobiec Niezaznaczone
połączeniu do sieci niechcianych użytkowników.
Uwaga: Kiedy opcja jest zaznaczona, SSID routera jest
niewidoczne (Access Point).
Zaznacz tę opcję w celu wyboru żądanego stanu:

Izolacja klientów

Zaznaczone

Niezaznaczone

o Wyłącz: nie izoluj Access Point np. autoryzuj urządzenia
podłączone do routera w celu wzajemnej komunikacji.
o Włącz: izoluj Access Point, np. zakazanie urządzeniom
połączonych z routerem wzajemnej komunikacji.

Wyłącz WMM
Advertise

Zaznacz tę opcję w celu wyłączenia cech Wi-Fi Multimedia (Nie Niezaznaczone
używane tutaj).

Włącz Wireless
Zaznacz tę opcję w celu umożliwienia ramkom multicast Niezaznaczone
Multicast
przekazywania przez sieć bezprzewodową.
Forwarding (WMF)
Wprowadź SSID routera.
Uwaga: Nazwa domyślna wpisana na naklejce na routerze.

BSSID

SAGEM_ABCD

To jest adres MAC interfejsu routera (Access Point). W tym
trybie, ten adres identyfikuje komórkę (BSS po angielsku Basic
Service Set). Ta komórka jest ustawiona przez Access Point i
stację zlokalizowaną w pokrytym obszarze.

SSID

[Niemodyfikowalne]

Nie ma możliwości modyfikacji tego parametru.
Kraj

Wybierz kraj z listy.

Maksymalna ilość
klientów

Maksymalna liczba klientów danej sieci bezprzewodowej.

POLAND
16

Uwaga
Router może lub nie być zabezpieczony na żądanie klienta. Ten poziom
zabezpieczenia znajduje się na naklejce routera.
Ten wybór zmodyfikuje okno konfiguracyjne sieci bezprzewodowej.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 131

5.8.1.2

Gość/Wirtualny punkt dostępu

Pole

Wartość
domyślna

Działanie/Znacznie

Włączone

Zaznacz tę opcję w celu aktywacji bezprzewodowej sieci Niezaznaczone
(Wi-Fi).

SSID

Wprowadź SSID drugiej sieci bezprzewodowej.

Ukryte

Zaznacz tę opcję żeby ukryć rozsyłanie SSID oraz zapobiec Niezaznaczone
połączeniu do sieci niechcianych użytkowników.
Uwaga: Kiedy opcja jest zaznaczona, SSID routera jest
niewidoczne (Access Point).

wl0_Guest1

Zaznacz tę opcję w celu wyboru żądanego stanu:
Izolacja klientów

Niezaznaczone

o Wyłącz: nie izoluj Access Point np. autoryzuj urządzenia
podłączone do routera w celu wzajemnej komunikacji.
o Włącz: izoluj Access Point, np. zakazanie urządzeniom
połączonych z routerem wzajemnej komunikacji.

Wyłącz WMM
Advertise

Zaznacz tę opcję w celu wyłączenia cech Wi-Fi Multimedia.

Niezaznaczone

Włącz WMF

Zaznacz tę opcję w celu umożliwienia ramkom multicast Niezaznaczone
przekazywania przez sieć bezprzewodową.

Maksymalna ilość
klientów

Wprowadź maksymalną
bezprzewodowej.

BSSID

liczbę

klientów

danej

sieci

To jest adres MAC interfejsu routera (Access Point). W tym
trybie, ten adres identyfikuje komórkę (BSS po angielsku Basic
Service Set). Ta komórka jest ustawiona przez Access Point i
stację zlokalizowaną w pokrytym obszarze.

16
N/A

Nie ma możliwości modyfikacji tego parametru.

Strona 132

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.8.2 Bezpieczeństwo
Temat:

Celem tego menu jest ochrona bezprzewodowej sieci (Wi-Fi). Wszystkie rodzaje błyskotliwych
rozwiązań zostały zastosowane by zwalczać ataki hackerów. Tryby szyfrowania zostały
zaimplementowane by chronić bezprzewodową sieć. Dwa z nich popularnie używane:
o
o

WEP (Wired Equivalent Protocol)
WPA (Wi-Fi Protected Access) oraz jego pochodne (WPA-PSK, WPA2 etc.).

Tryb szyfrowania WPA jest najsilniejszy oraz najlepiej zaimplementowany do prawidłowej
ochrony sieci bezprzewodowej.
o W menu Sieć bezprzewodowa, wybierz Bezpieczeństwo.
Pojawi się następujący ekran:

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 133

5.8.2.1

Ustawienia WPS

Pole

Działanie/Znaczenie

Włącz WPS

Zaznacz tę opcję w celu aktywacji WPS.
Wybierz metodę połączenia klienta:
a

Dodaj klienta

Wartość
domyślna
Wyłączone
PIN

o Push-Button
o PIN

Ustaw WPS AP
Mode

Ustaw AP

Wybierz, czy router został już skonfigurowany czy nie.
Skonfiguruj wszystkie ustawienia bezpieczeństwa z
zewnętrznym archiwum

Skonfigurowany
PIN

o Push-Button
o PIN

PIN urządzenia

Numer PIN CPE

-

a. Ta cecha jest dostępna tylko w trybach WPA-PSK, WPA2 PSK lub OPEN.

5.8.2.2

Ręczna konfiguracja AP

Pole

Wybierz SSID

Działanie/Znaczenie

Wybierz SSID z listy (Sagem lub Guest).
SAGEM_ABCD
Cztery ostatnie znaki wartości domyślnej odpowiadają
adresowi MAC routera, patrz naklejka pod routerem.

Wybierz z listy ochronę routera sieci bezprzewodowej.
Ten
wybór
zmodyfikuje
ekran
konfiguracji
sieci
Uwierzytelnienie bezprzewodowe.
sieciowe
W celu uzyskania więcej szczegółów, tabela sumaryczna jest
prezentowana poniżej w rozdziale Uwierzytelnianie sieciowe
(patrz rozdział 5.8.2.3)

Strona 134

Open

Wyłączone

Wybierz z listy:
Szyfrowanie
WEP

Wartość
domyślna

o Wyłączone żeby nie używać szyfrowania WEP.
o Włączone żeby używać szyfrowania WEP (patrz
podrozdział WEP).

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.8.2.3

Uwierzytelnianie sieciowe

Uwaga
Lista w polu
uwierzytelniania:

Uwierzytelnianie

sieciowe

pokazuje

możliwe

rodzaje

o Open
o Shared
o 802.1x
o WPA
o WPA-PSK
o WPA2
o WPA2-PSK
o Mixed WPA2/WPA
o Mixed WPA2/WPA-PSK
Różny ekran pojawi się dla każdego typu uwierzytelniania.

Open
Temat:

Otwarty system uwierzytelniania pozwala wszystkim użytkownikom
uwierzytelniania się z routerem. Brak restrykcji dotyczących bezpieczeństwa.

sieci

Wi-Fi

do

W tym trybie uwierzytelniania, tylko klucz WEP może być użyty do szyfrowania danych.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 135

Shared
Temat:

Ten poziom bezpieczeństwa pozwala użytkownikom sieci Wi-Fi do autentyfikacji przy użyciu ich
SSID lub ich klucza WEP.
w tym trybie uwierzytelniania, klucz WEP jest używany do szyfrowania danych,

o Wybierz uwierzytelnianie Shared z listy; pojawi się następujący ekran:

Działanie/Znaczenie

Wartość
domyślna

Szyfrowanie
WEP

To pole jest zawsze aktywne (Włączone).

Włączone

Siła
szyfrowania

Wybierz 64-bit lub 128-bit dla szyfrowania 64-bitowego lub 128
-bitowego.

128-bit

Aktualny klucz
sieci

Wybierz klucz z sugerowanych czterech. Wysyłany klucz jest
używany do szyfrowania danych przesyłanych przez komputer.

1

Klucz sieci x
(od 1 do 4)

Klucz WEP jest dostosowywany do routera.
Można zmodyfikować klucze przez wprowadzenie
bezpośrednio do okienek.
Znaki to: od " 0 " do " 9 " oraz od " A " do " F " .

Pole

1234567890123
ich

Ważne
Zachowaj frazę klucza w bezpiecznym miejscu.
Nie zapisuj jej w pliku w komputerze.

Strona 136

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Ważne
Fraza klucza może składać się do 15 alfanumerycznych znaków.
Żeby ręcznie skonfigurować klucz szyfrowania, wprowadź pięć szesnastkowych par
cyfr dla każdego 64-bitowego klucza lub wprowadź 13 par dla pojedynczego
128-bitowego klucza. (Szesnastkowa cyfra jest liczbą lub literą z zakresu 0-9 lub
A-F). Należy zauważyć, że klucz WEP chroni informacje transmitowane między
węzłami routera, ale nie chroni transmisji poprzez kablową sieć (LAN) lub Internet
(WAN) używając Internet Explorer 5.0 lub wyższy.

802.1x
Temat:

Standard " 802.1x " jest oparty na protokole EAP (Extensible Authentication Protocol). Pozwala to
użytkownikom sieci Wi-Fi na uwierzytelnianie przy użycie serwera uwierzytelniania " RADIUS "
(Remote Authentication Dial-in User Service).
W takim przypadku, klucz WEP jest używany wyłącznie dla szyfrowania danych.

o Wybierz protokół 802.1x z listy; pojawi się następujący ekran:

Pole

Wartość
domyślna

Działanie/Znaczenie

Adres IP RADIUS Wprowadź adres IP serwera uwierzytelniania " RADIUS " .
Serwera
Port RADIUS
Klucz RADIUS
Szyfrowanie
WEP
Siła szyfrowania

Wprowadź
" RADIUS " .

port

używany

przez

serwer

Wprowadź sekretny klucz dzielony
uwierzytelniania a jego klientami.

uwierzytelniania

pomiędzy

serwerem

To pole jest zawsze aktywne (Włączone).
Wybierz 64-bit lub 128-bit dla szyfrowania 64-bitowego lub 128
-bitowego.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

0.0.0.0
1812
Włączone
128-bit

Strona 137

Pole
Aktualny klucz
sieci

Działanie/Znaczenie
Wybierz klucz 2 lub 3.

Wartość
domyślna
2

1

Strona 138

2

Wprowadź szyfrowanie kluczem wybranym w
opcji " Aktualny klucz sieci "

1234567890123

3

Wprowadź szyfrowanie kluczem wybranym w
opcji " Aktualny klucz sieci "

1234567890123

4

Klucz sieci x (od
1 do 4)

To pole jest puste lub wyświetla wartość klucza [Niemodyfikowawprowadzone wcześnie (kolor szary).
lny]

To pole jest puste lub wyświetla wartość klucza [Niemodyfikowawprowadzone wcześnie (kolor szary).
lny]

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

WPA
Temat:

Ten tryb szyfrowania ma zastosowanie przy funkcjonalności protokołu WPA oraz wymaga użycia
serwera autoryzacji " RADIUS " .

o Wybierz protokół WPA z listy; pojawi się następujący ekran:

Pole

Wartość
domyślna

Działanie/Znaczenie

Okres aktualizacji
grupy WPA

Wprowadź wartość (w sekundach), która determinuje
okres, po którym klucz WPA będzie odnawiany w
broadcast / multicast (LAN broadcast).

Adres IP Serwera
RADIUS

Wprowadź
" RADIUS " .

Port RADIUS

Wprowadź port używany przez serwer uwierzytelniania
" RADIUS " .

1812

Klucz RADIUS

Wprowadź sekretny klucz dzielony pomiędzy serwerem
uwierzytelniania a jego klientami.

-

adres

IP

serwera

uwierzytelniania

Wybierz szyfrowanie WPA z listy:
Szyfrowanie
WPA/WAPI

0

0.0.0.0

TKIP

o TKIP (Temporal Key Integration Protocol)
o AES (Advanced Encryption Standard)
o TKIP + AES
Wybierz z listy:

Szyfrowanie WEP

Wyłączone

o Wyłączone by używać tylko szyfrowania WPA.
o Włączone by używać obu szyfrowań WPA i WEP.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 139

WPA-PSK
Temat:

Ten tryb szyfrowania ma zastosowanie przy funkcjonalności protokołu WPA z wstępnie dzielonym
kluczem, ale nie wymaga uwierzytelniania serwera. Klucz jest odnawiany po okresie, w którym
może zostać skonfigurowany (Okres aktualizacji grupy WPA).

o Wybierz protokół WPA-PSK z listy; pojawi się następujący ekran:

Pole

Działanie/Znaczenie

Wartość
domyślna

Hasło WPA/WAPI

Wprowadź sekretny klucz. Może on zawierać od 8 do ABCDEF23*
63 znaków ASCII lub 64 szesnastkowe symbole (256
(patrz
bitów).
naklejka na
Kliknij na Zastosuj/Zapisz w celu akceptacji zmian.
modemie)
Uwaga: Można wyświetlić sekretny klucz poprzez
kliknięcie na Kliknij tutaj żeby wyświetlić.

Okres aktualizacji
grupy WPA

Wprowadź wartość w sekundach, która określi okres
po którym klucz WPA będzie odnawiany w broadcast /
multicast (LAN broadcast).
Wybierz żądane szyfrowanie WPA z listy:

Szyfrowanie WPA

0

TKIP

o TKIP (Temporal Key Integration Protocol)
o AES (Advanced Encryption Standard)
o TKIP + AES
Wybierz z listy:

Szyfrowanie WEP

Wyłączone

o Wyłączone by używać tylko szyfrowania WPA.
o Włączone by używać obu szyfrowań WPA i WEP.

Strona 140

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

WPA2
Temat:

Ten tryb szyfrowania pozwala na funkcjonalność protokołu WPA2 oraz serwera autentyfikacji
" RADIUS " .

o Wybierz WPA2 z listy; pojawi się następujący ekran:

Pole
Okres wstępnego
uwierzytelniania
sieciowego

Działanie/Znaczenie

Wartość
domyślna

Wprowadź wartość w sekundach, która determinuje
okres, po którym klucz WPA będzie certyfikowany.

36000

Okres aktualizacji grupy
WPA

Wprowadź wartość w sekundach, która determinuje
okres, po którym klucz WPA będzie odnowiony w
broadcast / multicast (LAN broadcast).

0

Adres IP serwera RADIUS

Wprowadź adres IP serwera uwierzytelniania " RADIUS " .

0.0.0.0

Port RADIUS

Wprowadź port używany przez serwer uwierzytelniania
" RADIUS " .

1812

Klucz RADIUS

Wprowadź sekretny klucz dzielony pomiędzy serwerem
uwierzytelniania a jego klientami.

-

Wybierz szyfrowanie WPA z listy:
Szyfrowanie WPA/WAPI

AES

o TKIP (Temporal Key Integration Protocol)
o AES (Advanced Encryption Standard)
o TKIP + AES
Wybierz z listy:

Szyfrowanie WEP

Wyłączone

o Wyłączone by używać tylko szyfrowania WPA.
o Włączone by używać obu szyfrowań WPA i WEP.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 141

WPA2-PSK
Temat:

Ten tryb szyfrowania używa protokołu WPA2 z współdzielonym kluczem, ale nie wymaga serwera
uwierzytelniania. Klucz jest odnawiany po okresie, w którym może być skonfigurowany (Okres
aktualizacji grupy WPA).

o Wybierz WPA2-PSK z listy; pojawi się następujący ekran:

Pole

Działanie/Znaczenie

Wartość
domyślna

Hasło WAP/WAPI

Wprowadź sekretny klucz. Może on zawierać od 8 do ABCDEF23*
63 znaków ASCII lub 64 szesnastkowe symbole (256
(patrz
bitów).
naklejka na
Kliknij na Zastosuj/Zapisz w celu akceptacji zmian.
modemie)
Uwaga: Można wyświetlić sekretny klucz poprzez
kliknięcie na Kliknij tutaj żeby wyświetlić.

Okres aktualizacji
grupy WPA

Wprowadź wartość w sekundach, która określi okres
po którym klucz WPA będzie odnawiany w broadcast /
multicast (LAN broadcast).
Wybierz żądane szyfrowanie WPA z listy:

Szyfrowanie WPA

0

AES

o TKIP (Temporal Key Integration Protocol)
o AES (Advanced Encryption Standard)
o TKIP + AES
Wybierz z listy:

Szyfrowanie WEP

Wyłączone

o Wyłączone by używać tylko szyfrowania WPA.
o Włączone by używać obu szyfrowań WPA i WEP.

Strona 142

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Mixed WPA2/WPA
Temat:

Ten rodzaj szyfrowania stosuje funkcjonalności protokołów WPA2 oraz WPA. Potrzebuje serwera
uwierzytelniania " RADIUS " .

o Wybierz Mixed WPA2/WPA z listy; pojawi się następujący ekran:

Pole
Okres wstępnego
uwierzytelniania
sieciowego

Wartość
domyślna

Działanie/Znaczenie
Wprowadź wartość w sekundach, która determinuje
okres, po którym klucz WPA będzie certyfikowany.

36000

Okres aktualizacji
grupy WPA

Wprowadź wartość w sekundach, która determinuje
okres, po którym klucz WPA będzie odnowiony w
broadcast / multicast (LAN broadcast).

0

Adres IP serwera
RIADIUS

Wprowadź
" RADIUS " .

Port RADIUS

Wprowadź port używany przez serwer uwierzytelniania
" RADIUS " .

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

adres

IP

serwera

uwierzytelniania

0.0.0.0
1812

Strona 143

Pole
Klucz RADIUS

Działanie/Znaczenie
Wprowadź sekretny klucz dzielony pomiędzy serwerem
uwierzytelniania a jego klientami.
Wybierz szyfrowanie WPA z listy:

Szyfrowanie
WPA/WAPI

Wartość
domyślna
TKIP + AES

o TKIP (Temporal Key Integration Protocol)
o AES (Advanced Encryption Standard)
o TKIP + AES
Wybierz z listy:

Szyfrowanie WEP

Wyłączone

o Wyłączone by używać tylko szyfrowania WPA.
o Włączone by używać obu szyfrowań WPA i WEP.

Strona 144

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Mixed WPA2/WPA-PSK
Temat:

Ten tryb szyfrowania stosuje funkcjonalności protokołów WPA2-PSK oraz WPA-PSK. Nie
potrzebuje serwera uwierzytelniania " RADIUS " .

o Wybierz Mixed WPA2 /WPA-PSK z listy; pojawi się następujący ekran:

Pole

Działanie/Znaczenie

Wartość
domyślna

Hasło WPA/WAPI

Wprowadź sekretny klucz. Może on zawierać od 8 do ABCDEF23*
63 znaków ASCII lub 64 szesnastkowe symbole (256
(patrz
bitów).
naklejka na
Kliknij na Zastosuj/Zapisz w celu akceptacji zmian.
modemie)
Uwaga: Można wyświetlić sekretny klucz poprzez
kliknięcie na Kliknij tutaj żeby wyświetlić.

Okres aktualizacji
grupy WPA

Wprowadź wartość w sekundach, która określi okres
po którym klucz WPA będzie odnawiany w broadcast /
multicast (LAN broadcast).
Wybierz żądane szyfrowanie WPA z listy:

Szyfrowanie WPA

0

TKIP + AES

o TKIP (Temporal Key Integration Protocol)
o AES (Advanced Encryption Standard)
o TKIP + AES
Wybierz z listy:

Szyfrowanie WEP

Wyłączone

o Wyłączone by używać tylko szyfrowania WPA.
o Włączone by używać obu szyfrować WPA i WEP.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 145

5.8.3 Filtrowanie MAC
Temat:

Funkcja " Filtrowanie MAC " jest używana w celu przestrzegania dostępu do bezprzewodowej sieci.

o W menu Sieć bezprzewodowa, wybierz Filtrowanie MAC.
Pojawi się następujący ekran:

Pole

Działanie/Znaczenie

Wartość
domyślna

Wybierz polecenie poprzez zaznaczenie odpowiedniej Wyłączone
opcji:
o Wyłączone: Dezaktywuje filtrowanie MAC
Tryb restrykcji MAC o Pozwól: Umożliwia na korzystanie z
bezprzewodowej sieci tylko komputerom, których
adres MAC jest na liście
o Zabroń: Odrzuca komputery, których adres MAC
jest na liście.

Strona 146

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Dodaj
o Kliknij na przycisk Dodaj żeby dodać adres MAC w celu filtracji (adres komputera - autoryzowany lub
nieautoryzowany, wg odpowiedniej listy - do połączenia z siecią bezprzewodową).

Uwaga
Adres MAC może zostać dodany automatycznie w czasie instalacji Wi-Fi, poprzez
krótkie naciśnięcie guzika " WLAN/WPS " .
Po około 5 minutach, nowy adres znajduje się na liście i router przechodzi w tryb
filtrowania (Tryb Restrykcji MAC) " Pozwól " by autoryzować tylko te komputery,
któtych adres MAC pojawi się na liście do połączenia z routerem.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 147

5.8.4 Mostek
Temat:

To menu jest używane
bezprzewodowego LAN.

w

celu

konfiguracji

bezprzewodowego

mostka

interfejsu

o W menu Sieć bezprzewodowa, wybierz Mostek.
Pojawi się następujące okno:

Pole

Wartość
domyślna

Znaczenie
Wybierz:

Tryb AP

o Bezprzewodowy mostek by ustawić CPE jako mostek w
sieci WDS,

Punkt
Dostępu

o Punkt Dostępu pozwala na funkcjonalność access point.
Wybierz jedną z następujących opcji "
Mostek
zamknięty

Włączony

o Wyłączony żeby wyłączyć zamknięcie mostka.
Uwaga: Jakikolwiek bezprzewodowy mostek będzie miał
umożliwiony dostęp.
o Włączony lub Włączony (Skanuj) w celu umożliwienia
opcji " mostek zamknięty " .

Adres MAC
zdalnego
mostka

Strona 148

Wprowadź adresy mostków MAC, które muszą mieć
zapewniony dostęp.

-

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.8.5 Zaawansowane
Temat:

To menu jest używane w celu konfiguracji niezbędnych parametrów sieci bezprzewodowej
(WLAN) 802.11 oraz konfiguracji parametrów bezpieczeństwa.

o W menu Sieć bezprzewodowa, wybierz Zaawansowane.
Pojawi się następujący ekran:

Ważne
Tabela poniżej wskazuje bardziej szczegółowo, jak uzyskać dostęp do portu Wi-Fi
(lub Access Point).
Jednakże, najlepiej pozostawić wartości domyślne dla łatwiejszego użycia.
Pole
Band

Channel

Działanie/Znaczenie
Wybierz pasmo 2.4 GHz dla standardu IEEE 802.11g.
To jest kanał radiowy, używany przez router oraz jego
klientów Wi-Fi w celu komunikacji między sobą. Ten kanał
musi być taki sam dla routera oraz wszystkich jego klientów
Wi-Fi.
Wybierz kanał, który chcesz wybrać z listy (auto, kanały od 1
do 13).
Uwaga: Kanał 11 odpowiada częstotliwości 2462 MHz.
Uwaga: Jeśli wybierzesz opcję " Auto " , sprzęt Wi-Fi wybierze
kanał, który będzie emitował najsilniejszy sygnał.
Zgodne z deklaracją zgodności CE / Lista radiowych zasad
w Aneksie B paragraf B.2.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Wartość
domyślna
2.4GHz
Auto

Strona 149

Pole

Działanie/Znaczenie

Auto Channel
Timer (min)

Skonfiguruj czas trwania, w minutach, podczas których
router musi szukać najlepszego bezprzewodowego kanału.
Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybór kanału jest
ustawiony na Auto (automatycznie).

Wartość
domyślna
0

Bandwidth

Wybierz pasmo 20 MHz lub 40 MHz.

Auto

54gTM Rate

Z listy wybierz tempo transmisji, na którym dane będą
transmitowane lub odbierane w sieci bezprzewodowej (Auto,
1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 lub 54 Mbps).
Uwaga: Jeśli wybierzesz " Auto " , dane będą transmitowane
w optymalnym tempie, które bierze pod uwagę ograniczenia
transmisji.

Auto

Multicast Rate

Z listy, wybierz tempo transmisji, gdzie pakiety " Mulitcast "
będą transmitowane (Auto, 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36,
48 lub 54 Mbps).
Uwaga: Jeśli wybierzesz " Auto " , dane będą transmitowane
w optymalnym tempie, które bierze pod uwagę ograniczenia
transmisji.
Wideokonferencje lub telekonferencje są aplikacjami typu
" Multicast " .

Default

Basic Rate

Z listy, wybierz podstawowe tempo, w jakim dane będą
transmitowane lub odbierane w sieci bezprzewodowej.
(Default, All, 1 & 2 Mbps lub 1 & 2 & 5.5 & 6 & 11 & 12 & 24
Mbps).

2346

Fragmentation
threshold

Mechanizm fragmentacji pakietów jest używany w celu
ograniczenia błędów oraz powtórzeń.
Jest zalecanym, aby nie redukować rozmiaru pakietu za
bardzo, by uniknąć redukcji pasma.
Wprowadź wartość progową (w bajtach) pomiędzy 256 a
2347.

2347

RTS Threshold

Protokół RTS/CTS (Request To Send / Clear To Send) jest
używany w celu redukcji prawdopodobieństwa kolizji
pomiędzy stacjami.
Uwaga: Gdy rozmiar pakietu jest ustawiony domyślnie na
2346, protokół RTS/CTS jest powstrzymywany oraz jego
wartość jest ustawiona domyślnie na 2347.
Wprowadź wartość progową (w bajtach) pomiędzy 1 a 2347.

1

DTIM Interval

Wprowadź wartość czas przedziału pomiędzy dwoma
sygnałami radiowymi, które pokazują aktywność sieci
radioodbiornika.

Beacon Interval

20 MHz

100

Global Max
Clients
XPressTM
Technology

Strona 150

Wprowadź maksymalną liczbę bezprzewodowych klientów
dla routera.

16

Z listy, wybierz Włączone w celu stosowania technologii Wyłączone
" XPressTM " lub Wyłączone w celu niestosowania jej.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Pole

Działanie/Znaczenie

Jeśli 802.11h jest wybrane, w liście wybierz cykliczny
stosunek emisji (20%, 40 %, 60 %, 80 % lub 100 %) na
Transmit Power którym odbędzie się transmisja.
Uwaga: Stopa mocy będzie wybrana według środowiska
użytkownika.
WMM(Wi-Fi
Multimedia)

Wybierz Włączone w celu udostępnienia wsparcia WMM,
lub Wyłączone by nie włączaj tej opcji.

Wartość
domyślna
100%

Włączone

Wybierz Włączone lub Wyłączone z listy by zezwolić lub Wyłączone
WMMNo
zabronić bardziej efektywnej szybkości przesyłania danych,
Acknowledgem z drugiej strony wyższemu wskaźnikowi błędów.
ent
Uwaga: Lista może być tylko operacyjna, jeśli pole " WMM
(Wi-Fi Multimedia) " jest aktywowane.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 151

5.8.6 Urządzenia autoryzowane
Temat:

To menu jest używane w celu wyświetlenia wszystkich bezprzewodowych urządzeń
autoryzowanych, wraz z ich statusem.

o W menu Sieć bezprzewodowa, wybierz Urządzenia autoryzowane.
Pojawi się następujący ekran:

o Kliknij na przycisk Odśwież by odświeżyć ekran.
Uwaga
Pojawią się tylko adresy MAC (BSSIDs) komputerów powiązanych z routerem lub/i
autoryzowanych do użytkowania sieci bezprzewodowej. (patrz rozdział 5.8.3 Filtrowanie MAC).

Strona 152

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.9 Multimedia
Temat:

To menu jest używane w celu aktywacji lub dezaktywacji opcji multimedialnego interfejsu routera.

Ten dział zawiera następujące tytuły:
o Serwer wydruku (patrz rozdział 5.9.1)
o Przestrzeń dyskowa (patrz rozdział 5.9.2)

5.9.1 Serwer wydruku
Temat:

To menu pozwala na włączenie/wyłączenie wsparcia drukarki.

o Wybierz menu Multimedia, a następnie Serwer wydruku.

o Zaznacz tę opcję by włączyć serwer wydruku.
o Kliknij na przycisk Zastosuj/Zapisz by zachować parametry.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 153

Jak używać ,,Serwera wydruku"?
1.

Idź do menu Multimedia, a następnie wybierz Serwer wydruku.

2.

Włącz opcję Serwera wydruku
- Zaznacz opcję w celu włączenia usługi,
- Ustaw nazwę oraz model drukarki (można ustawić każdą nazwę oraz model),
- Kliknij na przycisk ,,Zastosuj/Zapisz" w celu zapisania konfiguracji.

3.

Podłącz drukarkę za pomocą USB do portu routera. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do
zasilania.

4.

Dodaj drukarkę sieciową
- Przykład na systemie Windows XP,
- Idź do menu Start ? Ustawienia ? Drukarki i faksy,
- Prawym przyciskiem myszy w oknie głównym kliknij opcję Dodaj drukarkę.

Strona 154

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

- Wybierz Drukarka sieciowa i dodaj ścieżkę dla drukarki
http://192.168.1.1:631/printers/nazwa_drukarki gdzie nazwa_drukarki jest nazwą wspomnianą w
kroku nr 2.

- Zainstaluj drukarkę poprzez wybranie modelu z listy lub poprzez użycie dysku.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 155

5.

Drukarka została zainstalowana pomyślnie.

5.9.2 Przestrzeń dyskowa
Temat:

To menu pozwala na podpięcie dysku pod port USB oraz podzielenie się jego zawartością z
wszystkimi klientami podłączonymi do sieci.

o Wybierz menu Multimedia, a następnie wybierz Przestrzeń dyskowa.

Strona 156

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Jak używać ,,Przestrzeni dyskowej"?
1.

Podłącz pamięć masową USB do interfejsu USB routera.

2.

Idź do menu Multimedia, a następnie wybierz Przestrzeń Dyskowa.

3.

Urządzenie USB będzie wyświetlone w tabelce.

4.

Idź do menu Multimedia ? Przestrzeń dyskowa ? Konto użytkownika i włącz Server Samba poprzez
zaznaczenie okienka oraz kliknięcie na przycisk Zastosuj.

5.

Idź do menu Multimedia ? Przestrzeń dyskowa ? Konto użytkownika i dodaj nowe konto

- Ustaw nazwę użytkownika/hasło.
- Ustaw nazwę dysku taką jak wyświetlana w kroku nr 3 w komórce nazwa dysku.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 157

- Zastosuj oraz zapisz.

6.

Sprawdź, czy urządzenie zostało dodane pomyślnie.

7.

Teraz można uzyskać dostęp do dysku USB
- Idź do menu Start ? Uruchom
- Wpisz komendę: \\192.168.1.1
- Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło ustawione w kroku nr 5.

Strona 158

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.10 Diagnostyka
Temat:

To menu jest używane w celu wyświetlenia wszystkich testów połączeń z routera do usługodawcy.
Testy te zawierają:
o
o
o

połączenie do lokalnej sieci (LAN),
połączenie do " usługodawcy DSL " ,
połączenie do usługodawcy internetowego.

Uwaga
Hipertekstowy link (pomoc) pozwala użytkownikowi na dostęp do pliku pomocy. Ta
pomoc polega na wytłumaczeniu stanu połączenia (UDANE na zielone,
WYŁĄCZONE na pomarańczowo oraz NIEUDANE na czerwono) oraz dostarcza
procedury rozwiązywania problemów.
Linia ADSL może znajdować się w trzech różnych statusach opisanych w tabeli poniżej.
Status

Znaczenie

UDANE

Wskazuje, że test zakończył się pomyślnie.

WYŁĄCZONE
NIEUDANE

Wskazuje, że interfejs (ETH, Wi-Fi) nie został wykryty.
Wskazuje, że test zakończył się niepomyślnie lub jest niemożliwe aby
został wykonany.

Jeśli test się nie powiódł, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
1.

Kliknij na link Pomoc żeby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji oraz procedur rozwiązywania
problemów.

2.

Kliknij na przycisk Test by sprawdzić czy problem został rozwiązany.

W celu uzyskania dostępu do narzędzi diagnostycznych:

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 159

o Wybierz menu Diagnostyka.

Strona 160

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.11 Zarządzanie
Temat:

To menu pozwala na zarządzanie routerem.

Ten dział zawiera następujące menu:
o Ustawienia (patrz rozdział 5.11.1)
o Log systemowy (patrz rozdział 5.11.2)
o Log bezpieczeństwa (patrz rozdział 5.11.3)
o Klient TR-069 (patrz rozdział 5.11.4)
o Serwery czasu (patrz rozdział 5.11.5)
o Kontrola dostępu (patrz rozdział 5.11.6)
o Aktualizacja oprogramowania (patrz rozdział 5.11.7)
o Informacje o systemie (patrz rozdział 5.11.8)
o Język (patrz rozdział 5.11.9)
o Restart (patrz rozdział 5.11.10)

5.11.1Ustawienia
To menu zawiera następujące podmenu:
o Backup (patrz rozdział 5.11.1.1)
o Aktualizacja (patrz rozdział 5.11.1.2)
o Ustawienia fabryczne (patrz rozdział 5.11.1.3)

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 161

5.11.1.1 Backup
Temat:

To menu jest używane w celu zapisania ustawień do pliku konfiguracyjnego o rozszerzeniu .conf .

Ważne
Jest zalecanym aby zachować konfigurację do pliku na komputerze.

o W menu Zarządzanie, wybierz Ustawienia, a następnie Backup.
Pojawi się następujący ekran:

o Kliknij na przycisk Backup Ustawienia; pojawi się następujące okno:

Zapisz
o Kliknij na przycisk Zapisz by zapisać plik konfiguracyjny, np. na komputerze.
o Wybierz ścieżkę, gdzie będzie zapisany plik konfiguracyjny " backupsettings.conf " .
Uwaga
Proces trwa kilka sekund.

Strona 162

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.11.1.2 Aktualizacja
Temat:

To menu pozwala przywrócić konfigurację, która została zapisana w pliku o rozszerzeniu .conf.

o W menu Zarządzanie, wybierz Ustawienia, a następnie Aktualizacja.
Pojawi się następujący ekran:

Postępuj następująco by wyświetlić konfigurację, która została wcześniej zapisana.
o Wprowadź ścieżkę, a następnie nazwę pliku konfiguracyjnego.
lub
o Kliknij na przycisk Przeglądaj oraz wybierz ścieżkę, potem plik konfiguracyjny.
o Wybierz plik konfiguracyjny, a następnie kliknij na przycisk Aktualizuj ustawienia by przywrócić
zapisaną konfigurację.
Uwaga
Proces zajmuje około 2 minuty.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 163

5.11.1.3 Ustawienia fabryczne
Temat:

To menu jest używane by przywrócić urządzeniu ustawienia fabryczne.

Ważne
Istniejąca konfiguracja zostanie całkowicie nadpisana.

o W menu Zarządzanie, wybierz Ustawienia, a następnie Ustawienia fabryczne.
Pojawi się następujący ekran:

o Kliknij na przycisk Przywraca ustawienia domyślne; pojawi się następujący ekran:

o Kliknij na przycisk OK jeśli rzeczywiście chcesz wrócić do ustawień fabrycznych.
Uwaga
Wszystkie kontrolki LED się wyłączą z wyjątkiem zielonej " WLAN " - jeśli sieć
przewodowa jest aktywowana; zielona kontrolka zasilania, a następnie
wszystkie kontrolki LED oraz proces przywracania ustawień fabrycznych.
Potrwa to około 2 minuty.
Po wykonaniu procesu, pojawi się menu Połączenie z Internetem. Patrz paragraf 5.6.

Strona 164

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.11.2Log systemowy
Temat:

To menu jest używane, by przeglądać oraz konfigurować wydarzenia mające miejsce na routerze.

o W menu Zarządzanie, wybierz Log systemowy.
Pojawi się następujący ekran:

5.11.2.1 Zobacz loga systemowego
o Kliknij na przycisk Zobacz loga systemowego w celu wyświetlenia zdarzeń na routerze (patrz tabela w
dziale Konfiguruj loga systemowego.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 165

5.11.2.2 Konfiguruj loga systemowego
o Kliknij na przycisk Konfiguruj loga systemowego w celu konfiguracji zdarzeń, które mogą wystąpić na
routerze.

Strona 166

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Pole

Działanie

Wartość
domyślna
Wyłączony

Wybierz odpowiedni poziom z listy.
Wszystkie zdarzenia z tym poziomem lub wyższym będą
zapisywane w pamięci ulotnej " flash " routera.
Poziomy są sklasyfikowane według malejącej klasy
ważności.

Log

Wybierz Włączony w celu aktywacji zapisywania wszystkich
zdarzeń do loga i wyświetlania na ekranie lub Wyłączony w
celu dezaktywacji.

Debugging

o Awarie
Poziom loga

o Alarmy
o Krytyczny
o Błędy
o Ostrzeżenia
o Uwagi
o Informacje
o Debugging

Poziom
wyświetlania

Wybierz odpowiedni poziom z listy. Wszystkie zdarzenia z
tym poziomem lub wyższym będą wyświetlane poprzez
przyciśnięcie przycisku Zobacz loga systemowego.
Wyświetlane zdarzenia są sklasyfikowane według malejącej
klasy ważności.
Wybierz docelowe ID z listy:

Tryb

Błędy

Lokalny

o Lokalny: Wszystkie zdarzenia są zwracane poprzez
pamięć " Buffer " .
o Zdalny: Wszystkie zdarzenia są zwracane poprzez
serwer " Syslog " .
o Obydwa : Oba tryby.

Adres serwera IP

Wprowadź adres IP serwera " Syslog " , gdzie wszystkie
zdarzenia będą zapisywane.

0.0.0.0

Numer portu UDP

Wprowadź numer portu powiązanego z serwerem " Syslog " .

514

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 167

5.11.3Log bezpieczeństwa
Temat:

To menu pozwala podgląd Logu bezpieczeństwa oraz konfigurację opcji Logu bezpieczeństwa.
Ten log zajmuje się wszystkimi zdarzeniami (połączenia, defekty itd.) zgodnie z zasadami firewall.

o W menu Zarządzanie, wybierz Log bezpieczeństwa.
Pojawi się następujący ekran:

5.11.3.1 Zapisz log bezpieczeństwa
Kliknij prawym przyciskiem myszy by zapisać loga bezpieczeństwa do pliku tekstowego.

5.11.3.2 Podgląd loga bezpieczeństwa
o Kliknij na przycisk Podgląd by zobaczyć loga bezpieczeństwa.
Pojawi się następujący ekran:

Strona 168

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.11.4Klient TR-069
Temat:

Protokół TR-069 (WAN Protokół Zarządzania) jest używany, poprzez zdalny serwer ACS
(Auto-Configuration Server) do autokonfiguracji routera, dostarcza usługi oraz zarządza poprzez
stworzoną diagnostykę.

o W menu Zarządzanie, wybierz Klient TR-069.
Pojawi się następujący ekran:

Pole

Działanie

Wartość
domyślna

Inform

Zaznacz opcję Włącz w celu aktywacji " TR-069 " lub Wyłącz w
celu deaktywacji.

Włącz
172800

Inform Interval

Wprowadź czas przedziału pomiędzy dwoma kawałkami
informacji wysłany przez router do serwera ACS.
Wartość wyrażona w sekundach.
Wprowadź adres URL lub adres IP serwera ACS.

http://ssmhost1.
sagemcom.de:1
111/ACS-INTF

ACS Nazwa
użytkownika

Wprowadź nazwę użytkownika serwera ACS.

6C2E85-N71034
600000016*

ACS Hasło

Wprowadź hasło serwera ACS.

Używany interfejs
WAN

Wybierz z listy żądany interfejs WAN

ACS URL

Wyświetl
Zaznacz opcję Włącz w celu aktywacji lub Wyłącz w celu
komunikaty SOAP deaktywacji.
na konsoli

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

********
Any_WAN
Wyłącz

Strona 169

Pole

Wartość
domyślna

Działanie

Connection
Request
Autentyfikacja

Zaznacz opcję w celu aktywacji lub odznacz w celu
deaktywacji.

Connection
Request Nazwa
użytkownika

Wprowadź nazwę użytkownika routera.

-

Connection
Request hasło

Wprowadź hasło routera.

-

Customize
Wprowadź numer portu by używać Connection request z
Connection
serwera ACS.
Request URL Port

Odznaczone

-

o Kliknij na przycisk Get RPCMethods by włączyć procedurę autokonfiguracji routera.

Strona 170

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.11.5 Serwery czasu
Temat:

To menu pozwala na wyświetlenie daty i czasu w polu Data / Czas konfiguratora HTTP.
o
o

Data i czas, kiedy router jest uruchamiany po raz pierwszy są ustawione na: 1 Styczeń /
00:00:00 (np. 1-wszy stycznia północ).
Lub automatycznie dostarczane automatycznie przez serwer.

o W menu Zarządzanie, wybierz Serwery czasu.
Pojawi się następujący ekran:

Pole

Działanie
o Odznacz opcję tak, aby pole Data / Czas (które pojawia
się, na przykład w oknie Zarządzanie/Log systemowy)
wyświetlało datę i czas dostarczoną przez router,

Automatycznie
synchronizuj z
serwerem czasu w
Internecie

Wartość
domyślna
Niezaznaczone

lub
o Zaznacz odpowiednią opcję, tak aby pole Data / Czas
(które pojawia się, na przykład w oknach
Informacje/Podsumowanie Zarządzanie/Log systemowy)
wyświetlał datę i czas dostarczone przez wybrany serwer
NTP. Te serwery wyświetlają datę i czas GMT (Greenwich
Mean Time).

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 171

5.11.6 Kontrola dostępu
To menu zawiera następujące podmenu:
o Hasła (patrz rozdział 5.11.6.1)

5.11.6.1 Hasła
o W menu Zarządzanie, wybierz Kontrola dostępu, a następnie Hasła.
Pojawi się następujące ekran:

Pole

Działanie
Wybierz nazwę użytkownika z listy:
o Admin

Nazwa użytkownika

o Support
o User
Uwaga: Ta lista jest utworzona w rosnącej kolejności restrykcji.

Stare hasło

Wprowadź stare hasło.

Nowe hasło

Wprowadź nowe hasło.

Potwierdź hasło

Potwierdź nowe hasło.

Uwaga
Hasło jest ciągiem znaków składającym się maksymalnie z 16
alfanumerycznych znaków.

Strona 172

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.11.7 Aktualizacja oprogramowania
Temat:

To menu pozwala na aktualizację najnowszej wersji oprogramowania routera.

o W menu Zarządzanie, wybierz Aktualizacja oprogramowania.
Pojawi się następujący ekran:

Podążaj jak poniżej by zaktualizować wersję oprogramowania:
o Wpisz ścieżkę, potem nazwę pliku oprogramowania,
lub
o Kliknij na przycisk Przeglądaj oraz wybierz ścieżkę, potem plik oprogramowania.
o Kliknij na Aktualizacja oprogramowania by zaktualizować wersję oprogramowania.
Uwaga
Proces trwa około 2 minuty.
Aplikacja nowej wersji oprogramowania dla routera nie modyfikuje obecnej
konfiguracji.
Ważne
Poprzez procedurę ściągania (do 5 minut), nie należy:
o wyłączać zasilania routera
o nie rozłączać linii ADSL.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 173

5.11.8 Informacje o systemie
Temat:

To menu pozwala na stworzenie raportu o statusie systemu i konfiguracji. Ten raport będzie
zapisany na dysku komputera.

o W menu Zarządzanie, wybierz Informacje o systemie.
Pojawi się następujący ekran:

Strona 174

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.11.9 Język
Temat:

To menu pozwala na zmianę języka menu użytkownika. Do wyboru pozostają język polski oraz
angielski.

o W menu Zarządzanie, wybierz Język.
Pojawi się następujący ekran:

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 175

5.11.10 Restart
Temat:

To menu pozwala na zapisanie wszystkich modyfikacji do obecnej konfiguracji oraz
zrestartowanie routera z nowymi parametrami.

o W menu Zarządzanie, wybierz Restart.
Pojawi się następujący ekran:

Kliknij na przycisk Restart w celu zrestartowania routera:
Uwaga
Proces trwa około 1 minuty.
Odliczanie jest wyświetlane, by pokazać użytkownikowi jak długo należy
czekać.

Strona 176

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

6. Usługa dostępu do Internetu

Ten dział przedstawia

o Opis usługi dostępu do Internetu

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 177

Router został zaprojektowany w celu umożliwienia dostępu do internetu w najłatwiejszy możliwy sposób.
Większość parametrów routera jest już zaimplementowanych:
o domyślna konfiguracja jako serwera DHCP,
o transmisja zapytań DNS z sieci lokalnej do Internetu.

Parametry konfiguracyjne routera są wprowadzane podczas instalacji (identyfikator, hasło). Te parametry
mogą również zostać wprowadzone lub zmodyfikowane w menu Połączenie z Internetem narzędzia
konfiguracyjnego HTTP (PPP nazwa użytkownika, PPP hasło).

Obserwacje
Jeśli terminal nie jest klientem DHCP, lokalna sieć przydzieli adresowanie statyczne.
Sprawdź czy:
o router należy do adresowania,
o domyślna sprzętowa brama sieciowa w lokalnej sieci pasuje do adresu routera,
o adresy DNS są poprawnie skonfigurowane w każdym z terminali. Router umożliwia transmisję zapytań
DNS.

Strona 178

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

7. Aktualizacja oprogramowania

Ten dział przestawia:

o ustawienie pobierania oprogramowania

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

§ 7.

Strona 179

W celu aktualizacji oprogramowania można skorzystać z jednej z następujących metod:
o poprzez stronę internetową HTTP
o poprzez protokół TR69
o automatycznie: pobieranie nowej wersji oprogramowania jest dokonywane automatycznie przy starcie
routera.
Ważne
Podczas procedury pobierania (do pięciu minut), należy:
o nie odłączać zasilania od routera,
o nie rozłączać linii ADSL.
Proces pobierania jest przejrzysty po stronie routera: żadna kontrolka LED nie mruga, co informuje o
procesie pobierania. Proszę się upewnić, żeby poczekać aż do całkowitego zrestartowania routera.
Uwaga
W celu sprawdzenia, czy nowa wersja została ściągnięta prawidłowo, proszę
wybrać w narzędziu konfiguracyjnym HTTP menu Informacje; pole Wersja
oprogramowania wyświetla ostatnią zainstalowaną wersję oprogramowania.

Aktualizacja poprzez HTTP
W celu pobrania nowego oprogramowania do aktualizacji routera, można również użyć menu Zarządzanie
w narzędziu konfiguracyjnym HTTP (patrz rozdział 5).

Protokół TR69
Operatorzy mogą używać protokołu " TR69 " w celu zaktualizowania oprogramowania routera z serwera
ACS.

Strona 180

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

8. Aneksy

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 181

Strona 182

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Aneks 1. - Rozwiązywanie problemów

Ten dział przedstawia

o sprawdzanie przydzielania adresu IP

§ 1.1

o opis kontrolek przedniego panelu

§ 1.2

o zarządzanie routerem

§ 1.3

o narzędzia diagnostyczne

§ 1.4

o interpretację kontrolek LED

§ 1.5

o restartowanie routera

§ 1.6

o przywracanie ustawień fabrycznych

§ 1.7

o tryb offline

§ 1.8

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 183

1.1 Sprawdzenie przydzielania adresu IP
W Windows Vista, XP, 2000 oraz ME
1.

Kliknij na Start & gt; Uruchom, wpisz komendę cmd a następnie kliknij OK.
Okno poleceń pojawi się na ekranie.

2.

Wpisz ipconfig a następnie wciśnij Enter.

3.

Sprawdź, czy wejściowy adres IP zawiera inne wartości niż 0.0.0.0 (na przykład 192.168.1.10).
Uwaga
Jeżeli żaden adres IP nie został wyświetlony, wpisz ipconfig /release a potem
ipconfig /renew.
Uwaga
Wszystkie poniższe procedury rozwiązywania problemów są wykonywane na
systemie Windows(R) XP. Procedury te, wykonywane na innych systemach (98, ME
oraz 2000) mogą się nieznacznie różnić.

Wiele źródeł informacji są dostępne w celu zidentyfikowania oraz rozwiązania problemów, które użytkownik
może napotkać:
o kontrolki LED na przednim panelu routera.
o narzędzie konfiguracyjne HTTP.
Dla procedur krok po kroku oraz zaawansowane rozwiązywanie problemów, użyj narzędzia
diagnostycznego dostępnego w narzędziu konfiguracyjnym HTTP.

Strona 184

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

1.2 Opis kontrolek przedniego panelu
Uwaga
Kiedy router jest włączony, kontrolka

świeci się na zielono.

Jeżeli nie utworzono połączenia, kontrolka

LED

jest wyłączona.

Status

Znaczenie

Wyłączony
Zielony

Zasilanie włączone

Czerwony

Router w trybie awaryjnym

Zielony ciągły

Zasilanie

Zasilanie wyłączone

ADSL w trybie włączonym
o Synchronizacja ADSL w toku

ADSL

Zielony migający

lub
o ADSL w trybie wyłączonym
o Internet wyłączony
lub

Wyłączony

o Konto internetowe musi zostać skonfigurowane
lub
o Tryb mostkowy

Internet
Zielony ciągły
Zielony migający

Brak podłączenia z portem Ethernet

Zielony ciągły

Port Ethernet wykrył połączenie z urządzeniem 100
Mbps

Green blinking

Ruch Tx/Rx w trybie 100 Mbps

Wyłączony

Wi-Fi nieaktywny

Zielony ciągły

Wi-Fi aktywny

Zielony migający

Wi-Fi Tx/Rx

Wyłączony
USB

Nieważne lub nieautoryzowane konto internetowe

Wyłączony

WLAN

Ruch Tx/Rx

Czerwony

LAN x
(1 to 4)

Konto internetowe skonfigurowane

Brak połączenia z portem USB

Zielony ciągły

Połączenie z portem USB aktywne

Zielony migający

Połączenie z portem USB w toku

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 185

1.3 Zarządzanie routerem
W celu monitorowania aktywności oraz statusu routera, można skorzystać z kontrolera HTTP wbudowanego
w router, dostępnego również w narzędziu konfiguracyjnym HTTP.
Status aktywności routera jest zawsze widoczny w prawym górnym rogu narzędzia konfiguracyjnego HTTP.

Następujące akcje mogą zostać wykonane:
o zaktualizowanie wyświetlanych danych po kliknięciu na przycisk Odśwież
o zrestartowanie routera po kliknięciu na przycisk Restart

Informacja o ADSL
Poniższa tabela przedstawia możliwe stany połączenia ADSL:
Status

Znaczenie

Zielony

Linia ADSL zsynchronizowana

Żółty

Linia ADSL w trakcie synchronizacji

Czerwony

Linia ADSL niepodłączona

Pole Downstream wyświetla prędkość połączenia pobierającego
Pole Upstream wyświetla prędkość połączenia wysyłającego.

Informacja o połączeniu z Internetem
Poniższa tabela prezentuje możliwe stany pola Internet:
Status
Wyłączony
Zielony
Żółty
Czerwony

Strona 186

Status

Znaczenie

ADSL nie działa

Linia ADSL nieskonfigurowana lub niepodłączona

Nieskonfigurowany

Konto internetowe musi zostać skonfigurowane

Podłączony

Prawidłowe połączenie z Internetem

Oczekiwanie

Podłączanie do serwisu internetowego

Router rebooting

Router w trakcie restartu

Brak dostępu

Nieprawidłowe konto internetowe

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

1.4 Narzędzia diagnostyczne
W celu uzyskania dostępu do narzędzi diagnostycznych należy:
1.

Otworzyć przeglądarkę internetową.

2.

Wpisać adres IP routera lub wpisać następujący URL: http://myrouter.

3.

W oknie logowania, należy podać nazwę użytkownika oraz hasło.
Wartości domyślne to:
- Nazwa użytkownika: admin
- Hasło: admin
(patrz naklejka pod routerem)

4.

W narzędziu konfiguracyjnym HTTP pojawi się okno startowe.

5.

Wybierz menu Diagnostyka.

6.

Kliknij na Test. Połączenie z siecią LAN, z dostawcą serwisu DSL oraz dostawcą internetu jest
testowane krok po kroku:
- pomyślnie zakończone testy są zaznaczane jako pass.
- niepomyślnie zakończone testy są zaznaczane jako fail.
Uwaga
Status NIE DZIAŁA oznacza, że interfejs nie został wykryty (LAN lub Wi-Fi).

Uwaga
Status testu - NIEUDANE
W zależności od właściwości testu, jest możliwe, aby operacja na routerze lub
dostępu do internetu nie ulegnie pogorszeniu, na przykład w przypadku operacji
" Ping " albo do segmentu ATM OAM F5 albo do podstawowego adresu DNS.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 187

7.

Jeśli test zostanie przeprowadzony niepomyślnie, kliknij na guzik Pomoc by uzyskać dokładne
informacje oraz procedury rozwiązywania problemów

8.

Kliknij na przycisk Test w celu sprawdzenia, czy problem został rozwiązany, a następnie kontynuuj
testy połączenia.

Jeśli żadne z powyższych wskazówek nie rozwiązały problemu oraz wciąż jest problem z połączeniem się
z Internetem, zaleca się restart routera (§ 1.6) oraz ostatecznie przywrócenie ustawień fabrycznych (§ 1.7).
Po tej operacji należy ponownie przekonfigurować router jak podczas pierwszej instalacji.

1.5 Interpretacja kontrolek LED
1.5.1 Kontrolka " ADSL " miga powolnie
1.

Należy sprawdzić połączenie filtrów ADSL. Każde gniazdko telefoniczne w użytkowanej instalacji musi
być wyposażone w filtr ADSL.

2.

Należy sprawdzić, czy przewód linii typu RJ11 poprowadzony do routera jest podłączony do jednego z
wejść gniazdka. Jest zalecanym, aby nie używać numerów wewnętrznych.

3.

Na koniec, należy sprawdzić u operatora czy usługi ADSL są dostępne na żądanej linii telefonicznej.

1.5.2 Kontrolka " Wi-Fi " wyłączona
Jeśli ta kontrolka jest wyłączona, oznacza to, iż interfejs WLAN routera nie jest aktywny.
W celu aktywacji sieci bezprzewodowej, należy wejść do narzędzia konfiguracyjnego HTTP i zaznaczyć
" Włącz sieć bezprzewodową " w menu Sieć bezprzewodowa (patrz rozdział 5).

1.5.3 Wszystkie kontrolki są wyłączone
1.

Należy sprawdzić, czy dostępny typ zasilania w lokalu jest kompatybilny z zasilaniem routera.

2.

Należy sprawdzić, czy kabel zasilające jest prawidłowo podłączony do sieci zasilającej.

3.

Należy sprawdzić, czy wtyczka zasilająca jest prawidłowo włożona w odpowiednim styku routera.

Strona 188

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

1.6 Restart routera
Zaleca się, aby restartować router wtedy, gdy router nie pracuje prawidłowo.
Żeby zrestartować router, proszę użyć jednej z następujących metod:
o Naciśnij przycisk Power, który znajduje się na tylnej części panelu routera. Wciśnij ponownie, aby
włączyć go z powrotem.
o Kliknij na przycisk Restart w narzędziu konfiguracyjnym HTTP.
Podczas restartowania routera, status kontrolek jest następujący:
Kontrolka

zaświeci się jako pierwsza, następnie cztery kontrolki Ethernet (1 do 4), potem te cztery

kontrolki zgasną. Kontrolki

oraz Ethernet (odpowiadające podłączonemu interfejsowi) powinny świecić

światłem ciągłym. Kontrolka
się jak kontrolka
utworzone.

. Kontrolka

będzie migać do czasu ustanowienia połączenia ADSL, potem ustabilizuje
będzie ustabilizowana, gdy połączenie typu PPP zostanie pomyślnie

Uwaga
Proces uruchamiania modemu trwa około jednej minuty.

1.7 Przywracanie ustawień fabrycznych
W przypadku utraty hasła bądź ustawienia nowych parametrów routera, lecz nie ma dostępu do internetu
ani do narzędzia konfiguracyjnego HTTP, można przywrócić ustawienia fabryczne poprzez procedurę
Przywróć ustawienia fabryczne.
Kiedy procedura zostanie ukończona, należy ponownie wprowadzić ID oraz hasło połączenia, dostarczone
przez dostawcę internetowego (patrz Połączenie z Internetem - rozdział 5.6)
W celu przywrócenia ustawień fabrycznych, należy użyć jednej z poniższych metod:
Ważne
Ta operacja kasuje całkowicie osobistą konfigurację routera: hasło, konfigurację,
własne ustawienia sieci bezprzewodowej, itd.
Po przywróceniu ustawień fabrycznych, jest niezbędne, aby zainstalować router
ponowie lub ponownie wejść w informacje o połączeniu ADSL dostarczone przez
usługodawcę (ISP) (patrz Połączenie z Internetem rozdział 5.6).
o Wcisnąć i trzymać przez około 10 sekund przycisk Reset, który znajduje się po tylnej stronie panelu
routera.
o W narzędziu konfiguracyjnym HTTP, wybierz Zarządzanie & gt; Ustawienia & gt; Ustawienia fabryczne.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 189

1.8 Tryb Offline
W celu rozpoczęcia konfiguracji routera w trybie HTTP, należy otworzyć przeglądarkę, pojawi się domyślny
adres IP interfejsu LAN routera w polu adresu przeglądarki, jednakże okno początkowe się nie pojawi.
Pojawi się następujące okno.
Kliknij Połącz.

Pojawi się następujące okno.
Kliknij Ustawienia.

Pojawi się następujące okno.
Wybierz zakładkę Połączenia, a następnie
Nigdy nie wybieraj połączeniaa.
Kliknij OK w celu potwierdzenia wyboru.

a. Kiedy router jest zainstalowany, ta opcja jest sprawdzana.

W menu, wybierz zakładkę Plik, a następnie odznacz Pracuj w trybie offline.
Kliknij OK w polu adresowym przeglądarki, w celu wyświetlenia okna startowego.

Strona 190

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Aneks 2. - Ostrzeżenia dla bezpieczeństwa

Ten dział przedstawia

o Ostrzeżenia dla bezpieczeństwa

§ 2.1

o Deklaracja zgodności CE

§ 2.2

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 191

2.1 Ostrzeżenia dla bezpieczeństwa
Router jest zgodny z normą EN 60950 ED Grudzień 2001.
Poziomy bezpieczeństwa w rozumieniu niniejszej normy są następujące:

2.1.1 Poziomy bezpieczeństwa
Złącza
Adapter

Poziom
bezpieczeństwa

Pozycja
Port zasilania prądem zmiennym

HPVa

PWR

Port zasilania prądem stałym

SELVb

LINE

Port ADSL

TNV3c

Port Ethernet

SELVb.

LAN1 do LAN4

a. Hazardous Primary Voltage circuit
b. Safety Extra Low Voltage Circuit
c. Level 3 Telecommunication Network Voltage

2.2 Deklaracja zgodności CE
oznaczenia
Oznakowanie CE zaświadcza, że produkt ten spełnia wymogi dyrektywy 1999/5/WE w sprawie urządzeń
radiowych i telekomunikacyjnych, oraz dyrektyw 2006/95/WE w sprawie bezpieczeństwa i 2004/108/WE w
sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, określone przez Parlament Europejski i Radę w celu
zmniejszenia zakłóceń elektromagnetycznych oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników.
Deklaracja zgodności CE można obejrzeć w sekcji Wsparcie na stronie internetowej Sagemcom
www.sagemcom.com, lub można ją uzyskać pod następującym adresem:
Sagemcom Broadband SAS
Headquaters: 250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France
www.sagemcom.com
Sagemcom - Dział obsługi klienta
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa, POLSKA

Strona 192

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Aneks 3. - Środowisko

Ten dział przedstawia

o Dyrektywa E 2002/96/CE

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

§ 3.1

Strona 193

3.1 Dyrektywa E 2002/96/CE
ŚRODOWISKO.
Ochrona środowiska w ramach logiki zrównoważonego rozwoju jest dla firmy Sagemcom istotnym
zagadnieniem.
Celem firmy Sagemcom jest wprowadzanie systemów ochrony środowiska naturalnego i dlatego
zdecydowała ona o włączeniu kwestii związanych ze środowiskiem w cykl życia swoich produktów,
począwszy od produkcji do oddania ich do użytku, użytkowania, a skończywszy na utylizacji.

OPAKOWANIE
Obecność logo (zielona kropka) oznacza, że składka jest opłacona do zatwierdzonej krajowej
organizacji w celu poprawy infrastruktury odzysku opakowań i recyklingu.
W celu ułatwienia recyklingu, należy przestrzegać
obowiązujących lokalnie dla tego rodzaju odpadów.

zasad

sortowania

surowców

BATERIE
Jeśli produkt zawiera baterie, należy je wyrzucić w odpowiednich punktach zajmujących się ich
zbiórką.

PRODUKT
Symbol przekreślonego pojemnika na odpady umieszczony na produkcie lub jego części
oznacza, że produkt należy do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W związku z tym przepisy unijne wymagają, aby pozbyć się go na drodze selektywnej zbiórki
odpadów:
ow punktach sprzedaży podczas zakupu podobnych urządzeń,
ow punktach zbiórki dostępnych lokalnie.
W ten sposób możesz uczestniczyć w ponownym wykorzystywaniu i modernizacji elektrycznych i
elektronicznych odpadów, które mogą mieć wpływ na środowisko i zdrowie.

Strona 194

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Aneks 4. - Parametry techniczne

Ten dział przedstawia:

o mechanikę oraz wyświetlacz

§ 4.1

o parametry różnych interfejsów

§ 4.2

o parametry środowiskowe

§ 4.3

o aplikację i protokoły

§ 4.4

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 195

4.1 Mechanika; Wyświetlacz

Parametry mechaniczne
Wymiary (mm)
Szerokość: 164 mm
Długość: 135 mm
Wysokość: 34.8 mm
Waga routera

268 g

Wyświetlacz
Znak

Skrót

Znaczenie

PWR

o Zielona kontrolka LED zasilania

ADSL

o Zielona kontrolka LED ADSL

Wi-Fi

o Zielona kontrolka LED WLAN

Internet

o Zielona/Czerwona kontrolka LED Internet

USB
LAN

Strona 196

o Zielona kontrolka LED USB
o Zielona kontrolka LED LAN

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

4.2 Parametry różnych interfejsów

Interfejsy ADSL / ADSL2 / ADSL2+
Standardowe wsparcie

o G.992.1 (ADSL), G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+)
o G.994.1 (G.Handshake)

Kod transmisji

o DMT

Maksymalny poziom
transmisji w górę

o 24,5 Mbit/s

Maksymalny poziom
transmisji w dół

o 1,3 Mbit/s

Opóźnienie

o Proste (Szybkie)

Moc TX

o 12,5 dB

Impedancja drogi

o 100 ?

Zasięg

o Według standardu uG.992.1 tabela Annex Aneks 7. -

Technologia podłączenia

o RJ11

Interfejs LAN Ethernet
Poziom

o 10 Mbit/s lub 100 Mbit/s, autokonfiguracja
o Pół / Pełny Duplex

Standard

o IEEE 802.3

Technologia podłączenia

o RJ45
o Porty samowykrywające się typu MDI lub MDI-x
o Krosowany lub zwykły kabel

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 197

Interfejs bezprzewodowy
Standard

o IEEE 802.11n

Pasmo częstotliwości

o 2412 MHz do 2472 MHz (pasmo ISM)

Poziom transmisji

o Do 300 Mbit/s

Bezpieczeństwo

o WEP 64 / 128 bitowy, WPA oraz WPA2
o Filtrowanie po adresie MAC

Zasięg

o Do 300 m w otwartej przestrzeni
o 10 do 100 m wewnątrz budynków

Zasilanie z sieci elektrycznej
Typ

o Zasilacz z wtyczką

Klasa

o II

Napięcie wejściowe

o 100 do 240 V, 50 Hz / 60 Hz

Pobór mocy

o & lt; 9W

Napięcie wyjściowe

o 12 V

Technologia podłączenia do o Eurowtyczka typu A
sieci elektrycznej
Technologia podłączenia

o Kabel 2 m + jack średnica 3.5 mm

Zasilanie prądem stałym wejścia routera
Napięcie wejściowe
Pobór mocy

o & lt; 7W

Technologia podłączenia

Strona 198

o 11 V - 13 V

o Miniaturowy jack średnica 3.5 mm

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

4.3 Parametry środowiskowe

Środowisko klimatyczne i mechaniczne
Przechowywanie

o ETS 300 019-1-1 Kategoria T1.2

Transport

o ETS 300 019-1-2 Kategoria T2.3

Działanie

o ETS 300 019-1-3 Kategoria T3.2
Temperatura : -5°C / +45°C

Odporność elektryczna
Standard

o UIT-T K21 Ed 2000 : poziom podstawowy

Zgodność elektromagnetyczna
Transmisja

o EN 55022 (Styczeń 1999) Klasa B

Prądy harmoniczne

o EN 61000-3-2

Migotanie i fluktuacje
napięcia

o EN 61000-3-3

Odporność

o EN 55024

Część radiowa dla pasma ISM 2.4 GHz
Transmisja 802.11n

o ETR 300 328-2 Ed. Juillet 2000

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 199

4.4 Aplikacja oraz protokoły

Parametry IP
TCP-IP, UDP, ICMP, ARP

o Server, Relay

DHCP

o Relay

DNS
Routing (LAN et WAN)

o Statyczny

NAT / PAT

o RFC 1631

Firewall

o Przez protokół
o Przez adres IP
o Przez port
o Statefull / Stateless

IP QoS

o DiffServ

Parametry ATM
Sygnalizacja

o PVC

Warstwa adaptacyjna

o AAL5

Numer VCI

o8

Quality of service

o UBR, VBR, nrtVBR, VBRrt, CBR

Sygnalizacja

o RFC 2516

Autokonfiguracja

o Wykrycie VPI/VCI
o Wykrycie enkapsulacji
o Wykrycie PPPoE / PPPoA
o Wykrycie PAP / CHAP

Protokoły enkapsulacji
PPP poprzez ATM
PPP poprzez ETH poprzez
ATM

o RFC 2516, RFC 1483/2684

IP poprzez ATM

o RFC 1483/2684

ETH poprzez ATM

Strona 200

o RFC 2364

o RFC 1483/2684

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Konfiguracja
HTTP

o Port LAN lub WAN (ze specjalną opcją)

Zarządzanie

o Od ETH do WAN (ze specjalną opcją)

Pobieranie oprogramowania o Klient poprzez http
CLI

o Telnet

TR69

o Poprzez serwer ACS

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 201

Strona 202

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Aneks 5. - Konfiguracja domyślna

Ten dział przedstawia

o domyślną nazwę użytkownika oraz hasło

§ 5.1

o domyślną konfigurację dla sieci lokalnej LAN

§ 5.2

o domyślną konfigurację dla lokalnej sieci bezprzewodowej
WLAN

§ 5.3

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 203

Ten dział przedstawia wartości domyślnych parametrów routera F@ST 2704 po opuszczeniu fabryki.
Parametry domyślne mogą być modyfikowane poprzez poszczególną prekonfigurację routera F@ST 2704.

Strona 204

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.1 Domyślna nazwa użytkownika oraz hasło
Nazwa
użytkownika:

admin

Hasło:

admin (*)

Uwaga
Nazwa użytkownika oraz Hasło mogą być zmienione przez dostawcę
internetowego.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 205

5.2 Konfiguracja domyślna dla lokalnej sieci LAN
Poniższa tabelka prezentuje wartości parametrów sieci LAN dla routera (od LAN1 do LAN4):
Parametr LAN

Wartość

Stan

LAN1 IP adres

192.168.1.1/24

Internet
oraz
dostęp
do
narzędzia
konfiguracyjnego HTTP (zmostkowany)

LAN2 IP adres
LAN3 IP adres
LAN4 IP adres
BROADCAST, ARP, MULTICAST

_

Aktywny

Router

_

Ruch LAN jest
internetowego.

NAT/PAT

_

Aktywny

Strona 206

skierowany

do

dostawcy

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

5.3 Domyślna konfiguracja dla lokalnej sieci bezprzewodowej
WLAN
Poniższa tabelka dostarcza domyślnych parametrów WLAN routera.
Parametry (Wi-Fi)
IP adres
Umożliwienie sieci
bezprzewodowej

Wartość
192.168.1.1/24
Sprawdź pudełko

SSID

SAGEM_ABCD (*)
(*) patrz naklejka znajdująca się pod routerem

Kanał

Auto

Uwierzytelnienie sieci

Nie

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 207

Strona 208

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Aneks 6. - Słowniczek

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 209

Słowniczek.
ACL

Access Configuration List

ACS

Auto Configuration Server

ADSL

Asynchronous Digital Subscriber Line

AP

Access Point

ARP

Address Resolution Protocol

CC

Continuity Check

CCK

Complimentary Code Keying

CHAP

Challenge Handshake Authentication Protocol

CLI

Command Line Interface

CPE

Customer Premises Equipment

CTS

Clear To Send

DBPSK

Demodulator Baseband Phase Shift Keying

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DNS

Domain Name Server

DQPSK

Differential Quadrature Phase Shift Keying

DSSS

Direct Sequence Spread Spectrum

DTIM

Delivery Traffic Indication Message

ESSID

Extended Service Set IDentifier

FHSS

Frequency Hopping Spread Spectrum

FTP

File Transfer Protocol

HTML

Hyper Text Markup Language

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol

IAD

Integrated Access Device

ICMP

Internet Control Message Protocol

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

IEEE 802.11b/g

Specifications which use the MAC protocol suitable for the wireless local
network (WLAN) in the 2.4 GHz band

IEEE 802.11n

IEEE 802.11n-2009 is an amendment to the IEEE 802.11-2007 wireless
networking standard. It governs wireless networking transmission methods,
commonly used today in its 802.11a, 802.11b, 802.11g and 802.11n versions.

IGMP

Internet Group Membership Protocol

IMAP

Internet Message Access Protocol

IP

Internet Protocol

ISDN

Integrated Service Digital Network

ISP

Internet Service Provider

Strona 210

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

L2TP

Layer 2 Tunneling Protocol

LAN

Local Area Network

LCP

Link Control Protocol

LLC

Logical Link Control

MAC

Medium Access Control

MDI

Media Dependent Interface

MER

MAC Encapsulation Routing

MTU

Maximum Transfer Unit

NAPT

Network Address Port Translation

NAT

Network Address Translation

OAM

Operation, Administration and Maintenance

PAP

Password Authentification Protocol

PCI

Peripheral Component Interconnect

PCM

Pulse Code Modulation

PCMA

Pulse Code Modulation Loi A

PCMCIA

Personal Computer Memory Card International Association

PCMU

Pulse Code Modulation Loi u

PID

Protocol IDentifier

PING

Packet InterNet Groper

PLC

Paquet Loss Concealment

POP3

Poste Office Protocol version 3

POTS

Plain Old Telephone Service

PSTN

Public Switching Telephonic Network

PPP

Point to Point Protocol

PPPoE

PPP over Ethernet

PVC

Permanent Virtual Circuit

QoS

Quality of Service

RADIUS

Remote Authentication Dial-In User Service

RFC

Request For Comments

RNIS

Réseau Numérique Intégration de Services

RIP

Routing Information Protocol

RTCP

Real Time Control Protocol

RTP

Real-time Transport Protocol

SCR

Sustained Cell Rate

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 211

SNDCP

Sub Network Dependent Convergence Protocol

SNAP

SubNetwork Attachment Point

SNMP

Simple Network Management Protocol

SOAP

Simple Object Access Protocol

SSID

Service Set IDentifier

STB

Set Top Box

TCP

Transmission Control Protocol

TELNET

TELecommunication NETwork

TFTP

Trivial File Transfer Protocol

UBR

Unspecified Bit Rate

UDP

User Datagram Protocol

UPnP

Universal Plug and Plug

URL

Uniformed Resource Locator

UTP

Unshielded Twisted Pair

VBR-nrt

Variable Bit Rate - non real time

VBR-rt

Variable Bit Rate - real time

VC

Virtual Channel

VCC

Virtual Channel Connection

VCI

Virtual Channel Identifier

VC MUX

VC MultipleXing (encapsulation without header)

VP

Virtual Path

VPI

Virtual Path Identifier

VPN

Virtual Private Network

WAN

Wide Area Network

WEB

Meshed network of information servers

WEP

Wired Equivalent Privacy

WFQ

Weighted Fair Queuing

Wi-Fi

Wireless Fidelity (wireless network)

WLAN

Wireless Local Area Network

WPA

Wireless Protected Access

Strona 212

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Aneks 7. - Opis połączeń styków gniazd

Ten dział przedstawia

o styki złącza LINE

§ 7.1

o styki złącza PWR

§ 7.2

o styki złączy LAN1, LAN2, LAN3 oraz LAN4

§ 7.3

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 213

7.1 Styki złącza LINE
Sprzęt jest podłączony do linii ADSL poprzez 6-pinowe łącze RJ11.

Numer złącza

Sygnał

Znaczenie

3

LINE-A

Sygnał linii A

4

LINE-B

Sygnał linii B

1

NC

Niepodłączony

2

NC

Niepodłączony

5

NC

Niepodłączony

6

NC

Niepodłączony

7.2 Styki złącza PWR
Główna jednostka jest podłączona do sprzętu za pomocą miniaturowego złącza zasilającego.

Numer złącza

Znaczenie

Wewnętrzne

+12 V

Podłączenie prądu
stałego DC " + "

Zewnętrzne

Strona 214

Sygnał

Masa

Podłączenie prądu
stałego DC " - "

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

7.3 Styki złączy LAN1, LAN2, LAN3 oraz LAN4
Interfejs Ethernet jest podłączony do urządzenia za pomocą 8-pinowego złącza RJ45.

Numer złącza

Sygnał

Znaczenie

1

TXD+

(+) Emisja do terminala

2

TXD-

(-) Emisja do terminala

3

RXD+

(+) Odbiór z terminala

4

NC

Niepodłączony

5

NC

Niepodłączony

6

RXD-

7

NC

Niepodłączony

8

NC

Niepodłączony

(-) Odbiór z terminala

Uwaga
Port Ethernet jest portem samowykrywającym się. Można użyć zarówno prostych
jak i skrosowanych kabli. Sygnał emisyjny bądź odbiorczy jest wykrywany
automatycznie.

F@ST 2704 - Podręcznik użytkownika - 253444644-A

Strona 215

253444644-A - 3/1/12

Sagemcom Broadband SAS
Headquarters: 250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE
Tel : +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax : +33 (0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com

Sagemcom - Dział obsługi klienta
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa, POLSKA


Download file - link to post