app.zip

Access 2013/makro - Brak automatycznego ID w formularzu podrzędnym

Witam, Próbuję poradzic sobie z tym problemem już jakiś czas i nikt nie jest w stanie mi pomódz. Problem polega na tym, że wywołując podformularz z przycisku wyświetlany powienien byc rekord pokrewny do tego z formularza głównego. Zależność jest OK jeżeli rekord pokrewny jest przypisany ale jeżeli np chodzi dla wartości pokrewnych dla nowego rekordu w formularzu głównym Id wynosi 0. Niestety nie wkleje kodu VB bo oczywiście przy konewertowaniu makra osadzonego występuje jakiś problem z jego otwarciem i Access wyrzuca nazwę procedury bez jego składni. Więc wklejam XML i dorzucam bazę. <?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?> <UserInterfaceMacros xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"><UserInterfaceMacro For="cmdObróbka" Event="OnClick"><Statements><Action Name="OnError"/><ConditionalBlock><If><Condition>.</Condition><Statements><Action Name="RunMenuCommand"><Argument Name="Command">SaveRecord</Argument></Action></Statements></If></ConditionalBlock><ConditionalBlock><If><Condition>.&lt;&gt;0</Condition><Statements><Action Name="MessageBox"><Argument Name="Message">=.</Argument></Action><Action Name="StopMacro"/></Statements></If></ConditionalBlock><Action Name="OnError"><Argument Name="Goto">Fail</Argument></Action><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmObróbka</Argument><Argument Name="WhereCondition">="=" &amp; Nz(,0)</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><ConditionalBlock><If><Condition>Not IsNull()</Condition><Statements><Action Name="SetTempVar"><Argument Name="Name">ID</Argument><Argument Name="Expression"></Argument></Action></Statements></If></ConditionalBlock><ConditionalBlock><If><Condition>IsNull()</Condition><Statements><Action Name="SetTempVar"><Argument Name="Name">ID</Argument><Argument Name="Expression">Nz(DMax("",.),0)</Argument></Action></Statements></If></ConditionalBlock><Action Name="Requery"/><Action Name="SearchForRecord"><Argument Name="WhereCondition">="=" &amp; </Argument></Action><Action Name="RemoveTempVar"><Argument Name="Name">ID</Argument></Action></Statements></UserInterfaceMacro></UserInterfaceMacros>

  • app.zip
    • app.accdb


Download file - link to post