attestation_of_activities_pl.zip

Korespondencja seryjna uruchamiana z Excela

W mojej codziennej pracy wystawiam karty urlopowe kierowcom, druk w załączniku. Dane do nich mam w formie tabeli (wszystkie pola które trzeba uzupełnić) Czy da się uruchomić korespondencję seryjną bezpośrednio z Excela ? Chciałbym aby w mojej Excelowskiej tabeli pojawił sie przycisk "Generuj karty", i aby na jego podstawie generowały się karty dla określonego tygodnia np 7. Chciałbym, też aby każda z tych kart zapisywała się do osobnego pliku, i aby w jego nazwie pojawiały się dane pobrane z tabeli, tzn -> karta jaka się wygenerowała ma w nazwie nazwisko_miejsce_dzien_tydzien

  • attestation_of_activities_pl.zip
    • attestation_of_activities_pl.doc


Download file - link to post

attestation_of_activities_pl.zip > attestation_of_activities_pl.doc

ZAŁĄCZNIK

ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI

(ROZPORZĄDZENIE (WE) 561/2006 LUB AETR)

Należy wypełnić na komputerze lub maszynowo i podpisać przed
rozpoczęciem podróży Należy przechowywać wraz z oryginalnymi
zapisami urządzeń kontrolnych zgodnie z odpowiednimi wymogami

Sfałszowanie zaświadczenia stanowi naruszenie przepisów

Część wypełniana przez przedsiębiorstwo

Nazwa przedsiębiorstwa: FORMTEXT

Ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość, państwo: FORMTEXT
, FORMTEXT , FORMTEXT
, FORMTEXT

Numer telefonu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy): FORMTEXT


Numer faksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy): FORMTEXT


Adres e-mail: FORMTEXT

Ja, niżej podpisany:

Imię i nazwisko FORMTEXT

Stanowisko w przedsiębiorstwie: FORMTEXT

oświadczam, że kierowca:

Imię i nazwisko: FORMTEXT

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok): FORMTEXT -
FORMTEXT - FORMTEXT

Numer prawa jazdy lub dowodu osobistego lub paszportu: FORMTEXT


który rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie dnia
(dzień-miesiąc-rok): FORMTEXT - FORMTEXT
- FORMTEXT

w okresie:

-

0

Z

?

?

?-.

"

-

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2

4

H

J

X

t

v

?

?

?

?

?

?

- FORMTEXT

do (godzina-dzień-miesiąc-rok): FORMTEXT - FORMTEXT
- FORMTEXT - FORMTEXT


FORMCHECKBOX ?***mywoborohc uineinlowz an ławybezrp

FORMCHECKBOX przebywał na urlopie wypoczynkowym***

FORMCHECKBOX miał czas wolny od pracy lub odpoczywał ***

FORMCHECKBOX ? ***RTEA bul 6002/165 )EW( ainezdązropzor
ainawosots userkaz z ynozcąływ dzajop łizdaworp

FORMCHECKBOX wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu***

FORMCHECKBOX pozostawał w gotowości***

Miejscowość: FORMTEXT Data: FORMTEXT


Podpis:.........................................................

Ja, jako kierowca, potwierdzam, że w wyżej wymienionym okresie nie
prowadziłem pojazdu wchodzącego w zakres stosowania rozporządzenia
(WE) nr 561/2006 lub AETR.

Miejscowość: FORMTEXT Data: FORMTEXT


Podpis
kierowcy:.........................................................

Niniejszy formularz jest dostępny w formie elektronicznej i
przeznaczonej do druku na stronie internetowej: HYPERLINK
" http://ec.europa.eu " http://ec.europa.eu

Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących
międzynarodowe przewozy drogowe.

*** Można wybrać tylko jedną z rubryk

PL PAGE \* MERGEFORMAT 1 DOCPROPERTY " Classification " \*
MERGEFORMAT PL