Extras.Txt

Spowolnienie komputera mulenie internetu

Witam Od Jakiegoś czasu strasznie powoli chodzi mi internet jak i cały komputer zamula . Nie wiem co się stało cały komputer chodzi o wiele wolniej nie mówiąc np o działaniu internetu a filmy na YT strach włączać. Dodaje odczyt z OTL Większość programów sprzątających już użyłem nic nie zmieniło tego stanu. Adware, cclener Może Ktoś pomoze przejrzy pliki i powie co z Tym zrobić bo nie wiem juz sam na innych przeglądarkach tez sąłbo chodzi chrome, firefox, ie


OTL Extras logfile created on: 2/25/2014 11:11:02 PM - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Users\NovMix\Desktop
64bit- Home Premium Edition Service Pack 1 (Version = 6.1.7601) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 9.11.9600.16518)
Locale: 00000409 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

3.97 Gb Total Physical Memory | 1.29 Gb Available Physical Memory | 32.51% Memory free
7.87 Gb Paging File | 4.83 Gb Available in Paging File | 61.35% Paging File free
Paging file location(s): c:\pagefile.sys 4000 8000 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)
Drive C: | 120.00 Gb Total Space | 63.17 Gb Free Space | 52.64% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 332.76 Gb Total Space | 313.55 Gb Free Space | 94.23% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: NOVMIX-VAIO | User Name: NovMix | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users | Include 64bit Scans
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

[color=#E56717]========== Extra Registry (SafeList) ==========[/color]


[color=#E56717]========== File Associations ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.html[@ = htmlfile] -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
.url[@ = InternetShortcut] -- C:\Windows\SysNative\rundll32.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\SysWow64\control.exe (Microsoft Corporation)
.html [@ = htmlfile] -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_USERS\S-1-5-21-628732123-172330712-391809058-1001\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.html [@ = FirefoxHTML] -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)

[color=#E56717]========== Shell Spawning ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
exefile [open] -- " %1 " %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [opennew] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
http [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
https [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe " %1 " (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [open] -- " C:\Windows\System32\rundll32.exe " " C:\Windows\System32\ieframe.dll " ,OpenURL %l (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [print] -- " C:\Windows\System32\rundll32.exe " " C:\Windows\System32\mshtml.dll " ,PrintHTML " %1 " (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [Bridge] -- C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Bridge CS5\Bridge.exe " %L " (Adobe Systems, Inc.)
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd " %V " (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Applications\iexplore.exe [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} [OpenHomePage] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe " %1 " ,%* (Microsoft Corporation)
exefile [open] -- " %1 " %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [opennew] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
http [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
https [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe " %1 " (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [Bridge] -- C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Bridge CS5\Bridge.exe " %L " (Adobe Systems, Inc.)
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd " %V " (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Applications\iexplore.exe [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} [OpenHomePage] -- Reg Error: Value error.

[color=#E56717]========== Security Center Settings ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
" cval " = 1

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]
" VistaSp1 " = 28 4D B2 76 41 04 CA 01 [binary data]
" AntiVirusOverride " = 0
" AntiSpywareOverride " = 0
" FirewallOverride " = 0

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

[color=#E56717]========== Firewall Settings ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 1

[color=#E56717]========== Authorized Applications List ==========[/color]


[color=#E56717]========== Vista Active Open Ports Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {0AFCD57C-FE69-4BA7-ADE9-64698BF90BB1} " = lport=2177 | protocol=17 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {0D73919C-5DE1-44E6-A868-AE1F84D410A4} " = lport=1900 | protocol=17 | dir=in | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {123E6664-7619-4AB4-919B-635282C1938D} " = rport=2177 | protocol=6 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {1E327EB8-8662-47DC-947C-6D4069787446} " = rport=5355 | protocol=17 | dir=out | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {21BF4EC8-9241-4F33-8C01-D8AB666B651C} " = lport=2177 | protocol=6 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {2B24BA94-4E23-4CFB-840A-8986FA352535} " = lport=6004 | protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft office\office14\outlook.exe |
" {374BD8AA-5067-40F0-85B7-D78A23DB291C} " = lport=138 | protocol=17 | dir=in | app=system |
" {37C2FC48-FC6D-46BA-AA83-A3756A196793} " = rport=1900 | protocol=17 | dir=out | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {4318DEA4-0C8B-4CEB-90FA-BFFD6978CB86} " = lport=rpc-epmap | protocol=6 | dir=in | svc=rpcss | name=@firewallapi.dll,-28539 |
" {57501CD4-26F3-4487-8810-01C0841667B8} " = rport=138 | protocol=17 | dir=out | app=system |
" {61921B19-EFE4-4998-93EB-4742B8255B19} " = rport=5355 | protocol=17 | dir=out | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {64765813-0BEB-4F4A-8670-2C65F874B5D1} " = rport=137 | protocol=17 | dir=out | app=system |
" {6BEA34F9-A472-4113-8219-A9B6445A185B} " = lport=2869 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {78055C29-CD41-4728-AD6A-C2E684723F98} " = rport=2177 | protocol=17 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {7EFF9A5C-2AA1-4903-A55D-F2FA82028D39} " = rport=139 | protocol=6 | dir=out | app=system |
" {8482596A-B23B-482D-B221-99895BF8FA37} " = lport=137 | protocol=17 | dir=in | app=system |
" {9D315647-865D-4363-AEDA-D337D591324A} " = lport=5355 | protocol=17 | dir=in | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {AB5FAF49-7E47-4503-95EE-112CFEEDA27E} " = lport=2869 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {B3F3322F-A784-43C3-BDAA-652DEF8CF95B} " = rport=445 | protocol=6 | dir=out | app=system |
" {B4A26162-C59B-447E-A7DB-67798E2D4510} " = lport=445 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {C75D264B-6E6F-4CDC-863F-C5F6716D2163} " = rport=10243 | protocol=6 | dir=out | app=system |
" {E8337F77-5CE2-4DEF-AE82-98F516B4A154} " = lport=rpc | protocol=6 | dir=in | svc=spooler | app=%systemroot%\system32\spoolsv.exe |
" {EA977B73-A198-44F9-ADF9-FE7E54D42CF6} " = lport=1900 | protocol=17 | dir=in | svc=ssdpsrv | app=svchost.exe |
" {EAC1BBB3-D2BB-4F92-91AD-7FFAFD8B8D6A} " = lport=139 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {EEA0C036-238A-4ADB-A485-C085F7AA3459} " = lport=5355 | protocol=17 | dir=in | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {F3C47EC5-5BD6-4979-A03F-EA4F440A2382} " = lport=10243 | protocol=6 | dir=in | app=system |

[color=#E56717]========== Vista Active Application Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {00ABB17E-BBBA-4FAF-99B1-1A8C95DBC3DB} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {01013734-3544-4A7E-9E02-CB7DF801E4D6} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\skype\phone\skype.exe |
" {1077C6A4-6103-4148-9710-56A28581221C} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {11836E14-622C-49EA-A002-047ECCDC21B8} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {15FA9F59-EC9F-4631-8CC0-6496DB247FBE} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\windows live\messenger\wlcsdk.exe |
" {1AF22488-AD70-42A0-9CA6-57EB934006F4} " = protocol=58 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28546 |
" {1BC2D821-38BB-4AF2-8885-062705D1D0E5} " = protocol=6 | dir=out | svc=upnphost | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {40648704-89F2-495D-AA18-B6FA9409A023} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft office\office14\groove.exe |
" {407852E2-6721-49F5-BBD3-6A15CF6E081A} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {4145DB96-F840-41CC-8DE3-EEBD695B7D63} " = protocol=58 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28545 |
" {4739C9A6-0883-47FC-A512-B78B7CE1B7B3} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\windows live\messenger\msnmsgr.exe |
" {4C76A692-38A2-45F6-8BC0-C63089C49C31} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {560E3217-E881-4244-91FE-6E3A72E7ABE8} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {5F47C152-C748-45A0-A6AA-EC9D68B1EF4A} " = protocol=6 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {671A141C-FE4B-4827-8244-E79C7E569375} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {75436B64-6F03-4A00-AAB3-C550477C87DB} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {76709A22-67E8-46DC-A65F-B13E7364F4DB} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {AFD3F027-E581-4CC2-B4B3-CBCA9FA6C4EB} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft office\office14\onenote.exe |
" {BBC55364-89B4-4DD2-B6AC-B23B5048A2E0} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft office\office14\onenote.exe |
" {BD220E72-62D0-4670-9CA2-58604C62E5DB} " = dir=out | app=%programfiles% (x86)\marwer.pl\pomocnik aukcji\pomocnikaukcji.exe |
" {C2107C67-78B4-4C61-B588-34F0E9068C94} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft office\office14\groove.exe |
" {C289D0C2-99A5-46B4-B254-60D496F50948} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\marwer.pl\pomocnik aukcji\pomocnikaukcji.exe |
" {C3D0AA80-6E9F-4E09-B05D-451EB753985C} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {CBC3C717-DDB1-4EC4-BDA4-521A83186A0D} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\marwer.pl\pomocnik aukcji\pomocnikaukcji.exe |
" {CDDB78F6-E4B2-4B55-B1A7-1E4DC4530A93} " = protocol=6 | dir=out | app=system |
" {D851216A-DBA7-4317-A05C-BA28237AA662} " = protocol=1 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28543 |
" {E1A90A0E-1C54-4B5B-BCAD-435F22D5F703} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {E56EAAE0-2F80-4C1B-96C8-5F78502D3175} " = protocol=1 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28544 |
" {EA8BAC09-D8D3-4C0A-A60F-E243604E0865} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |

[color=#E56717]========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========[/color]

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {071c9b48-7c32-4621-a0ac-3f809523288f} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
" {1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7} " = Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219
" {1E9FC118-651D-4934-97BE-E53CAE5C7D45} " = Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64
" {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F86417051FF} " = Java 7 Update 51 (64-bit)
" {4569AD91-47F4-4D9E-8FC9-717EC32D7AE1} " = Microsoft_VC80_CRT_x86_x64
" {45F1F774-38B4-3CC3-BAAF-051E6D19E48E} " = Microsoft .NET Framework 4.5.1 (PLK)
" {7DEBE4EB-6B40-3766-BB35-5CBBC385DA37} " = Microsoft .NET Framework 4.5.1
" {8557397C-A42D-486F-97B3-A2CBC2372593} " = Microsoft_VC90_ATL_x86_x64
" {89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00} " = Microsoft Silverlight
" {8AA7EE74-114A-FFFF-B1D2-AED4707763C9} " = ccc-utility64
" {90140000-002A-0000-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Office 64-bit Components 2010
" {90140000-002A-0415-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Polish) 2010
" {9068B2BE-D93A-4C0A-861C-5E35E2C0E09E} " = Intel(R) Matrix Storage Manager
" {925D058B-564A-443A-B4B2-7E90C6432E55} " = Microsoft_VC80_ATL_x86_x64
" {92A3CA0D-55CD-4C5D-BA95-5C2600C20F26} " = Microsoft_VC90_CRT_x86_x64
" {92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033 " = Microsoft .NET Framework 4.5.1
" {92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1045 " = Microsoft .NET Framework 4.5.1 (Polski)
" {95120000-00B9-0409-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Application Error Reporting
" {9E9D49A4-1DF4-4138-B7DB-5D87A893088E} " = WIDCOMM Bluetooth Software
" {9F72EF8B-AEC9-4CA5-B483-143980AFD6FD} " = Alps Pointing-device for VAIO
" {A472B9E4-0AFF-4F7B-B25D-F64F8E928AAB} " = Microsoft_VC90_MFC_x86_x64
" {A4BC24CB-F8C7-27FB-41D5-47A405031A41} " = ATI Catalyst Install Manager
" {ad8a2fa1-06e7-4b0d-927d-6e54b3d31028} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
" {BC4AE628-81A4-4FC6-863A-7A9BA2E2531F} " = Nokia Connectivity Cable Driver
" {C8C1BAD5-54E6-4146-AD07-3A8AD36569C3} " = Microsoft_VC80_MFC_x86_x64
" {DB9C43F7-0B0F-4E43-9E6B-F945C71C469E} " = VD64Inst
" 03A50E54F3A438532505ED4C9293C0D472EB720B " = Pakiet sterowników systemu Windows - FTDI CDM Driver Package (10/22/2009 2.06.00)
" 09A237C85E5CA5312086605180933ED7E98CDF6A " = Pakiet sterowników systemu Windows - FTDI CDM Driver Package (10/22/2009 2.06.00)
" CCleaner " = CCleaner
" EasyUploader v3_is1 " = EasyUploader v3.9.7.0 (32/64-bit)
" WinRAR archiver " = WinRAR 4.20 (64-bitowy)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {020D8396-D6D9-4B53-A9A1-83C47E2E27AA} " = Windows Live Call
" {0271C003-CED0-2354-818F-A872734088B1} " = CCC Help Dutch
" {033E378E-6AD3-4AD5-BDEB-CBD69B31046C} " = Microsoft_VC90_ATL_x86
" {0899D75A-C2FC-42EA-A702-5B9A5F24EAD5} " = VAIO Smart Network
" {08D2E121-7F6A-43EB-97FD-629B44903403} " = Microsoft_VC90_CRT_x86
" {08E81ABD-79F7-49C2-881F-FD6CB0975693} " = Roxio Central Data
" {0A5F02E5-1A52-4F85-892C-A35227641C75} " = VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager
" {0AAA9C97-74D4-47CE-B089-0B147EF3553C} " = Windows Live Messenger
" {0D2DBE8A-43D0-7830-7AE7-CA6C99A832E7} " = Adobe Community Help
" {14291118-0C19-45EA-A4FA-5C1C0F5FDE09} " = Primo
" {15FEDA5F-141C-4127-8D7E-B962D1742728} " = Adobe Photoshop CS5
" {1E40FED6-E0D6-0AA2-BA08-75B6C1E2D02F} " = CCC Help Swedish
" {1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
" {1F54DAFA-9261-4A62-B59D-6C9F26B48FE4} " = Roxio Central Tools
" {1FE69600-3A33-FFFF-C488-F3E40DBC2F68} " = CCC Help Czech
" {2018C019-30D9-4240-8C01-0865C10DCF5A} " = VAIO Presentation Support
" {205C6BDD-7B73-42DE-8505-9A093F35A238} " = Windows Live Upload Tool
" {20aa4150-b5f4-11de-8a39-0800200c9a66}_is1 " = KompoZer 0.8b3
" {22B775E7-6C42-4FC5-8E10-9A5E3257BD94} " = MSVCRT
" {23825B69-36DF-4DAD-9CFD-118D11D80F16} " = VAIO Content Monitoring Settings
" {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217025FF} " = Java 7 Update 51
" {2A0A6470-FD0F-4F45-9B11-85F3167DB943} " = Nokia Flashing Cable Driver
" {2BE51320-174A-44EC-8041-50E35E091283} " = VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager
" {2FC5CB84-9110-DE89-379B-34E87AB8BDC1} " = CCC Help Italian
" {3662480D-028D-BE4E-DEC1-775818519CC2} " = CCC Help Norwegian
" {3B1168DE-1F8C-471C-AC49-0CA52F096170} " = VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager
" {3BA4FBA3-35EE-3E3B-62D8-606AF0722950} " = ccc-core-static
" {48E29469-216B-1AE3-B156-A2DAA48E709E} " = Catalyst Control Center InstallProxy
" {48E91AD2-2A80-4E70-98E6-450A189F6048} " = VAIO Movie Story
" {4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10} " = Java Auto Updater
" {4D029068-CE21-848B-5654-1409E47507BB} " = CCC Help Chinese Traditional
" {4DCEA9C1-4D6E-41BF-A854-28CFA8B56DBF} " = Click to Disc Editor
" {4E76FF7E-AEBA-4C87-B788-CD47E5425B9D} " = Skype(TM) 6.11
" {4E7FD54B-D551-70C1-CEE7-88FD59BE8063} " = CCC Help English
" {51BEF30C-58E4-490F-BA40-A2F12AB8B5F9} " = VAIO Content Metadata Manager Settings
" {52AF7D37-EECF-535F-5226-E0DD16543CD1} " = CCC Help Thai
" {537BF16E-7412-448C-95D8-846E85A1D817} " = Roxio Easy Media Creator 10 LJ
" {54108D57-A606-774B-BA31-6C9363B0B33A} " = Catalyst Control Center Graphics Light
" {5449FB4F-1802-4D5B-A6D8-087DB1142147} " = Realtek HDMI Audio Driver for ATI
" {575E77D1-29E9-28EC-7D28-F5ABAB72C270} " = Catalyst Control Center Graphics Full Existing
" {57AABF73-E17F-4212-A103-13A9794F0869} " = VAIO Content Metadata XML Interface Library
" {57B955CE-B5D3-495D-AF1B-FAEE0540BFEF} " = VAIO Data Restore Tool
" {596BED91-A1D8-4DF1-8CD1-1C777F7588AC} " = VAIO DVD Menu Data Basic
" {5DDAFB4B-C52E-468A-9E23-3B0CEEB671BF} " = VAIO Transfer Support
" {5F2D882B-A663-4EB5-9851-48CC6C75FD2D} " = VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager
" {5F5867F0-2D23-4338-A206-01A76C823924} " = VAIO Power Management
" {635FED5B-2C6D-49BE-87E6-7A6FCD22BC5A} " = Microsoft_VC90_MFC_x86
" {6529B443-1BD5-D7D3-7DAF-D6AD2C98C38A} " = CCC Help Finnish
" {67E03279-F703-408F-B4BF-46B5FC8D70CD} " = Microsoft Works
" {6B1F20F2-6321-4669-A58C-33DF8E7517FF} " = VAIO Entertainment Platform
" {6FA8BA2C-052B-4072-B8E2-2302C268BE9E} " = VAIO Movie Story Template Data
" {70991E0A-1108-437E-BA7D-085702C670C0} " =
" {710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
" {72042FA6-5609-489F-A8EA-3C2DD650F667} " = VAIO Control Center
" {73330752-80F1-65AE-721D-8AA10AEFF99B} " = CCC Help Turkish
" {7395DD51-0D1A-47A7-9993-742073ECF4CE} " = VAIO Content Metadata Manager Settings
" {73A4F29F-31AC-4EBD-AA1B-0CC5F18C8F83} " = Roxio Central Audio
" {74CC5B4D-CBB5-46F1-82B0-3169977B1D36} " = Asystent rejestracji usługi Windows Live
" {77C2D5D4-ADC5-49F9-B36E-5992FCF35EA3} " = VirtualDJ Home FREE
" {7A512C74-7780-43A1-93DA-29C23D0DF374} " = VAIO Content Metadata XML Interface Library
" {7BB90344-0647-468E-925A-7F69F7983421} " = ArcSoft Magic-i Visual Effects 2
" {7E1D9B1F-A5AE-737C-E0BC-96C42D19E2CC} " = CCC Help Russian
" {7E8DE539-B044-48B3-BC76-4F0A089ABE2F} " = VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager
" {83CDA18E-0BF3-4ACA-872C-B4CDABF2360E} " = VAIO Update 4
" {876172CF-1095-181F-B037-6A713235417F} " = Catalyst Control Center Graphics Previews Vista
" {8AFAF619-1FD7-71BD-26F1-8EED9C1C8A8D} " = Catalyst Control Center Graphics Previews Common
" {8DE50158-80AA-4FF2-9E9F-0A7C46F71FCD} " = VAIO Media plus
" {8EE47674-9AD3-B099-C6E4-7FB9F0D14D38} " = CCC Help Spanish
" {8F47B673-8D71-49E3-98B6-BCF547C82F57} " = Click to Disc
" {8FFC5648-FAF8-43A3-BC8F-42BA1E275C4E} " = Choice Guard
" {90120000-0020-0409-0000-0000000FF1CE} " = Compatibility Pack for the 2007 Office system
" {90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Professional Plus 2010
" {90140000-0015-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Access MUI (Polish) 2010
" {90140000-0016-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Excel MUI (Polish) 2010
" {90140000-0018-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office PowerPoint MUI (Polish) 2010
" {90140000-0019-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Publisher MUI (Polish) 2010
" {90140000-001A-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Outlook MUI (Polish) 2010
" {90140000-001B-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Word MUI (Polish) 2010
" {90140000-001F-0407-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (German) 2010
" {90140000-001F-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (English) 2010
" {90140000-001F-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (Polish) 2010
" {90140000-002C-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proofing (Polish) 2010
" {90140000-0044-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office InfoPath MUI (Polish) 2010
" {90140000-006E-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Shared MUI (Polish) 2010
" {90140000-00A1-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office OneNote MUI (Polish) 2010
" {90140000-00BA-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Groove MUI (Polish) 2010
" {90140000-2005-0000-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office File Validation Add-In
" {9238E8A4-BEBA-43A3-B926-769BDBF194C5} " = VAIO Media plus Opening Movie
" {92D58719-BBC1-4CC3-A08B-56C9E884CC2C} " = Microsoft_VC80_CRT_x86
" {931FE23C-BB40-4C7A-A594-DB35908D8E83} " = VAIO Quick Web Access
" {949419DF-F4AF-4693-B60A-522B24F233C6} " = VAIO Content Metadata XML Interface Library
" {95120000-00AF-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (English)
" {96D0B6C6-5A72-4B47-8583-A87E55F5FE81} " =
" {9B00435C-61FA-BB7F-4B7A-98FCC4881C3F} " = CCC Help French
" {9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
" {9D179733-28AD-DF80-B74A-5A0F9FD4E332} " = CCC Help Japanese
" {9D912275-85FD-45F6-9AF3-388A0F8AADB2} " = VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager
" {9E39EA0D-38CD-4739-9E28-DEA4A1155522} " = Sony Home Network Library
" {9EAC0E21-510E-4259-A9C6-F5D5B8969036} " = Catalyst Control Center - Branding
" {A1432157-D6B5-BD3C-42C8-E54BEED3EB0E} " = CCC Help Korean
" {A5457401-D56A-43F2-9524-78E54A7FC07A} " = SlimDrivers
" {A568DFBD-4A04-484E-86BB-165AA6C53E2B} " = VAIO Content Monitoring Settings
" {A63E7492-A0BC-4BB9-89A7-352965222380} " = VAIO Original Function Settings
" {A78FE97A-C0C8-49CE-89D0-EDD524A17392} " = PDF Settings CS5
" {A7C30414-2382-4086-B0D6-01A88ABA21C3} " = VAIO Gate
" {A7DA438C-2E43-4C20-BFDA-C1F4A6208558} " = Setting Utility Series
" {A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2} " = Google Update Helper
" {AB30697D-E02D-2FD7-2EF4-E60887B4B22E} " = CCC Help Chinese Standard
" {AC76BA86-7AD7-1033-7B44-AB0000000001} " = Adobe Reader XI (11.0.06)
" {ACE78B09-BD0C-E6A4-1250-2482B5A126B8} " = Catalyst Control Center Graphics Full New
" {B25563A0-41F4-4A81-A6C1-6DBC0911B1F3} " = VAIO Movie Story
" {B2A7278B-6D98-8640-760B-3D34485D1AD6} " = CCC Help Portuguese
" {B6A26DE5-F2B5-4D58-9570-4FC760E00FCD} " = Roxio Central Copy
" {B92C2C6C-F70E-497B-88A7-1FEF9888272B} " = Adobe AIR
" {BBA68DFD-AA0F-2CD0-932A-17442B41A350} " = CCC Help Danish
" {C50EF365-2898-489A-B6C7-30DAA466E9A2} " = Nokia Connectivity Cable Driver
" {C7477742-DDB4-43E5-AC8D-0259E1E661B1} " = VAIO Event Service
" {CE2121C6-C94D-4A73-8EA4-6943F33EE335} " = Music Transfer
" {CFADE4AF-C0CF-4A04-A776-741318F1658F} " = Content Transfer
" {D03D02D8-AB64-4785-A48E-5AA8B0FB8C14} " = Sony Home Network Library
" {D1A19B02-817E-4296-A45B-07853FD74D57} " = Microsoft_VC80_MFC_x86
" {D5068583-D569-468B-9755-5FBF5848F46F} " = Sony Picture Utility
" {D60F97EC-EF06-4E1E-B0D1-C2CBABA62FA3} " = VAIO Wallpaper Contents
" {D8AE7D4E-BA8B-4F7B-BF50-8D2F090034F0} " = VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager
" {D92BBB52-82FF-42ED-8A3C-4E062F944AB7} " = Microsoft_VC80_MFCLOC_x86
" {D9D754A1-EAC5-406C-A28B-C49B1E846711} " = Windows Live Essentials
" {DABF43D9-1104-4764-927B-5BED1274A3B0} " = Runtime
" {DDA1E8D4-ECD6-4920-AB34-5CD91473EB10} " = FiatECUScan
" {DE3A9DC5-9A5D-6485-9662-347162C7E4CA} " = Adobe Media Player
" {DE8AAC73-6D8D-483E-96EA-CAEDDADB9079} " = ArcSoft WebCam Companion 3
" {E23CBEC5-533E-054A-4109-95751B7C3A81} " = CCC Help German
" {E50AE784-FABE-46DA-A1F8-7B6B56DCB22E} " = Microsoft Office Suite Activation Assistant
" {ED439A64-F018-4DD4-8BA5-328D85AB09AB} " = Roxio Central Core
" {F0A034FE-0951-EF71-145E-F0DF36F5A203} " = Catalyst Control Center Core Implementation
" {F0F05BDF-4AE4-096C-C8E9-4B4DAD2DE13D} " = CCC Help Polish
" {F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC} " = Realtek High Definition Audio Driver
" {F1432614-6183-49E6-98E8-674485463CFE} " = VAIO Original Function Settings
" {F3C91479-BDAC-4B42-0B7B-54D37EB63A12} " = CCC Help Hungarian
" {F52EE3CE-A6B2-63E2-9445-EC92EEC1FB90} " = Catalyst Control Center Localization All
" {F69E83CF-B440-43F8-89E6-6EA80712109B} " = Windows Live Communications Platform
" {FB77DB0C-6951-47B6-9D80-A0FDBEE0334C} " =
" {FBBF5D9C-1989-4933-AE4E-19EE368385B4} " = VAIO Entertainment Platform
" {FC55ADF1-53B6-269F-92F7-413AB697EE48} " = CCC Help Greek
" {FE51662F-D8F6-43B5-99D9-D4894AF00F83} " = Roxio Easy Media Creator Home
" {FF66E9F6-83E7-3A3E-AF14-8DE9A809A6A4} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022
" Adobe AIR " = Adobe AIR
" Adobe Flash Player Plugin " = Adobe Flash Player 12 Plugin
" Asystent Serwis i Reklamacje 2013_is1 " = Asystent Serwis i Reklamacje 2013 (v13.10.11)
" avast " = avast! Free Antivirus
" chc.4875E02D9FB21EE389F73B8D1702B320485DF8CE.1 " = Adobe Community Help
" com.adobe.amp.4875E02D9FB21EE389F73B8D1702B320485DF8CE.1 " = Adobe Media Player
" CrystalDiskInfo_is1 " = CrystalDiskInfo 6.1.0
" ESET Online Scanner " = ESET Online Scanner v3
" Euro Truck Simulator 2_is1 " = Euro Truck Simulator 2
" Google Chrome " = Google Chrome
" InstallShield_{4DCEA9C1-4D6E-41BF-A854-28CFA8B56DBF} " = Click to Disc Editor
" KLiteCodecPack_is1 " = K-Lite Codec Pack 9.9.0 (Full)
" Malwarebytes' Anti-Malware_is1 " = Malwarebytes Anti-Malware wersja 1.75.0.1300
" MarketingTools " = VAIO Marketing Tools
" Marvell Miniport Driver " = Marvell Miniport Driver
" MFU Module " =
" Mozilla Firefox 27.0.1 (x86 pl) " = Mozilla Firefox 27.0.1 (x86 pl)
" Mozilla Thunderbird 24.3.0 (x86 pl) " = Mozilla Thunderbird 24.3.0 (x86 pl)
" MozillaMaintenanceService " = Mozilla Maintenance Service
" Odkurzacz 13.4_is1 " = Odkurzacz
" Office14.PROPLUS " = Microsoft Office Professional Plus 2010
" PLAY ONLINE " = PLAY ONLINE
" Samsung ML-2010 Series " = Samsung ML-2010 Series
" Samsung SCX-4300 Series " = Samsung SCX-4300 Series
" splashtop " = VAIO Quick Web Access
" Tango 98_is1 " = Tango 98 v.4.21
" VAIO Help and Support " =
" VAIO NW screensaver " = VAIO NW screensaver
" VAIO Premium Partners 1.00 " = VAIO Premium Partners 1.00
" WinLiveSuite_Wave3 " = Windows Live Essentials

[color=#E56717]========== HKEY_USERS Uninstall List ==========[/color]

[HKEY_USERS\S-1-5-21-628732123-172330712-391809058-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" GG " = GG

[color=#E56717]========== Last 20 Event Log Errors ==========[/color]

[ Application Events ]
Error - 2/8/2014 5:00:57 AM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = VzCdbSvc | ID = 7
Description = Failed to load the plug-in module. (GUID = {56F9312C-C989-4E04-8C23-299DEE3A36F5})(Error
code = 0x80042019)

Error - 2/8/2014 7:45:56 AM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = SideBySide | ID = 16842832
Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla ,,c:\program files (x86)\ESET\eset
online scanner\ESETSmartInstaller.exe". Błąd w pliku manifestu lub w pliku zasad
,," w wierszu . Wersja składnika wymagana przez aplikację powoduje konflikt z inną
wersją składnika, która jest już aktywna. Składniki powodujące konflikt: Składnik
1: C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_fa396087175ac9ac.manifest.
Składnik
2: C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2.manifest.

Error - 2/8/2014 1:02:00 PM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = VzCdbSvc | ID = 7
Description = Failed to load the plug-in module. (GUID = {56F9312C-C989-4E04-8C23-299DEE3A36F5})(Error
code = 0x80042019)

Error - 2/8/2014 6:53:35 PM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: firefox.exe, wersja: 27.0.0.5140,
sygnatura czasowa: 0x52e7514f Nazwa modułu powodującego błąd: xul.dll, wersja: 27.0.0.5140,
sygnatura czasowa: 0x52e7511e Kod wyjątku: 0xc0000005 Przesunięcie błędu: 0x00146de7
Identyfikator
procesu powodującego błąd: 0x408 Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd:
0x01cf25155cc89323 Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files (x86)\Mozilla
Firefox\firefox.exe Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Program Files (x86)\Mozilla
Firefox\xul.dll Identyfikator raportu: d6e9dce9-9113-11e3-8366-0024be3f0b7d

Error - 2/8/2014 7:00:59 PM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: firefox.exe, wersja: 27.0.0.5140,
sygnatura czasowa: 0x52e7514f Nazwa modułu powodującego błąd: xul.dll, wersja: 27.0.0.5140,
sygnatura czasowa: 0x52e7511e Kod wyjątku: 0xc0000005 Przesunięcie błędu: 0x00146de7
Identyfikator
procesu powodującego błąd: 0xfc0 Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd:
0x01cf2521953a6961 Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files (x86)\Mozilla
Firefox\firefox.exe Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Program Files (x86)\Mozilla
Firefox\xul.dll Identyfikator raportu: df737ab4-9114-11e3-8366-0024be3f0b7d

Error - 2/9/2014 3:38:32 AM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = VzCdbSvc | ID = 7
Description = Failed to load the plug-in module. (GUID = {56F9312C-C989-4E04-8C23-299DEE3A36F5})(Error
code = 0x80042019)

Error - 2/9/2014 4:18:42 AM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = VzCdbSvc | ID = 7
Description = Failed to load the plug-in module. (GUID = {56F9312C-C989-4E04-8C23-299DEE3A36F5})(Error
code = 0x80042019)

Error - 2/9/2014 5:00:24 AM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = SideBySide | ID = 16842832
Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla ,,c:\program files (x86)\ESET\eset
online scanner\ESETSmartInstaller.exe". Błąd w pliku manifestu lub w pliku zasad
,," w wierszu . Wersja składnika wymagana przez aplikację powoduje konflikt z inną
wersją składnika, która jest już aktywna. Składniki powodujące konflikt: Składnik
1: C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_fa396087175ac9ac.manifest.
Składnik
2: C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2.manifest.

Error - 2/10/2014 3:21:16 AM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = VzCdbSvc | ID = 7
Description = Failed to load the plug-in module. (GUID = {56F9312C-C989-4E04-8C23-299DEE3A36F5})(Error
code = 0x80042019)

Error - 2/10/2014 3:55:03 AM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: firefox.exe, wersja: 27.0.0.5140,
sygnatura czasowa: 0x52e7514f Nazwa modułu powodującego błąd: xul.dll, wersja: 27.0.0.5140,
sygnatura czasowa: 0x52e7511e Kod wyjątku: 0xc0000005 Przesunięcie błędu: 0x00146de7
Identyfikator
procesu powodującego błąd: 0x878 Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd:
0x01cf2630cdc07bfd Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files (x86)\Mozilla
Firefox\firefox.exe Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Program Files (x86)\Mozilla
Firefox\xul.dll Identyfikator raportu: a59ae71c-9228-11e3-9262-0024be3f0b7d

Error - 2/10/2014 4:10:41 AM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = VzCdbSvc | ID = 7
Description = Failed to load the plug-in module. (GUID = {56F9312C-C989-4E04-8C23-299DEE3A36F5})(Error
code = 0x80042019)

Error - 2/10/2014 5:07:52 AM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = VzCdbSvc | ID = 7
Description = Failed to load the plug-in module. (GUID = {56F9312C-C989-4E04-8C23-299DEE3A36F5})(Error
code = 0x80042019)

[ System Events ]
Error - 2/24/2014 2:08:55 PM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = Service Control Manager | ID = 7009
Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na połączenie się
z usługą Roxio Upnp Server 10.

Error - 2/25/2014 3:08:45 AM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = atikmdag | ID = 52236
Description = CPLIB :: General - Invalid Parameter

Error - 2/25/2014 3:08:45 AM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = atikmdag | ID = 43029
Description = Display is not active

Error - 2/25/2014 3:09:02 AM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi DgiVecp z powodu następującego błędu: %%20

Error - 2/25/2014 3:09:06 AM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = Service Control Manager | ID = 7009
Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na połączenie się
z usługą Roxio Upnp Server 10.

Error - 2/25/2014 3:46:59 AM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = atikmdag | ID = 43029
Description = Display is not active

Error - 2/25/2014 12:36:42 PM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = atikmdag | ID = 52236
Description = CPLIB :: General - Invalid Parameter

Error - 2/25/2014 12:36:42 PM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = atikmdag | ID = 43029
Description = Display is not active

Error - 2/25/2014 12:37:02 PM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi DgiVecp z powodu następującego błędu: %%20

Error - 2/25/2014 12:37:03 PM | Computer Name = NovMix-VAIO | Source = Service Control Manager | ID = 7009
Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na połączenie się
z usługą Roxio Upnp Server 10.


& lt; End of report & gt;


Download file - link to post