CONAXA_Utitilies_Pack_1.1.zip

nbox enigma - jak uruchomić telewizję N na kartę

Wystarczy wysłać sms-a, tylko w przypadku aktywacji przez telefon, dzwoniąc do N należy podać nr dekodera. Jaką masz jakość i siłe sygnału satelitarnego na TVP 1 HD? Jak już nie dasz rady aktywować karty w tunerze, to kup sobie czytnik phoenix i aktywuj kartę logami. Szukasz logów na tej stronie -> Link dla TnKHD z dnia aktywacji karty. Logi odczytasz i wyślesz na kartę programem do pobrania niżej.

  • CONAXA_Utitilies_Pack_1.1.zip
    • History.txt
    • Array


Download file - link to post

CONAXA_Utitilies_Pack_1.1.zip > History.txt

CONAXA Utitilies Pack 1.1
-Poprawiono odczyt kart MTV oraz Canal Nordic
-Poprawiono algorytm przeliczania daty
-Dodano opcje " przejœciówka " (zaznaczenie jej powoduj? zwi?kszenie czasu oczekiwania na odpowiedŸ karty)
-Dodano odczytywanie CW
-Dodano mo?liwoœae filtrowania logów na podany serial lub grup?
-Dodano zak?adk? Nbox umo?liwiaj?ca edycj? wsadu TEST CONAX V3

CONAXA Utitilies Pack 1.0
-Pe?ny odczyt kart conaxu z wyj?tkiem regional code (bo po co to komu ?)
-Wysy?anie insów (mo?na wkleiae kilka insów oddzielonych enterem program sam je wyœle po kolei)
-Wyodr?bnianie logów z pliku bin (mo?liwoœae filtrowania tych na UA lub SA)
-Wyszukiwanie pinu