AdwCleaner[S2].txt

Niechciana aplikacja "New Fuzzy..."

W zał±czniku pliki txt.


# AdwCleaner v2.105 - Log utworzony 15/01/2013 o 22:24:21
# Aktualizacja 08/01/2013 przez Xplode
# System operacyjny : Microsoft Windows XP Dodatek Service Pack 3 (32 bits)
# U?ytkownik : Zbyszek - ZYBEX
# Tryb uruchomienia : Normalny
# Ście?ka : C:\Documents and Settings\Zbyszek\Moje dokumenty\Pobieranie\adwcleaner_www.INSTALKI.pl.exe
# Opcja [Usu?]

***** [Us?ugi] *****


***** [Pliki / Foldery] *****

Folder Usuni?to : C:\DOCUME~1\Zbyszek\USTAWI~1\Temp\AskSearch
Folder Usuni?to : C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Ask
Folder Usuni?to : C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Babylon
Folder Usuni?to : C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\SweetIM
Folder Usuni?to : C:\Documents and Settings\Zbyszek\Dane aplikacji\Babylon
Folder Usuni?to : C:\Program Files\Ask.com
Folder Usuni?to : C:\Program Files\SweetIM
Folder Usuni?to : C:\WINDOWS\Installer\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}
Folder Usuni?to : C:\WINDOWS\Installer\{C3E85EE9-5892-4142-B537-BCEB3DAC4C3D}
Plik Usuni?to : C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml
Plik Usuni?to : C:\Program Files\Mozilla firefox\searchplugins\v9.xml
Plik Usuni?to : C:\WINDOWS\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job

***** [Rejestr] *****

Klucz Usuni?to : HKCU\Software\5d6ddd1b56ded49
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\APN
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Ask.com
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\AskToolbar
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\DataMngr
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40B7-AC73-056A5EBA4A7E}
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{79A765E1-C399-405B-85AF-466F52E918B0}
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\bProtectSettings
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{79A765E1-C399-405B-85AF-466F52E918B0}
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Softonic
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\SweetIM
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\5d6ddd1b56ded49
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\APN
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\AskToolbar
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Babylon
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{9B0CB95C-933A-4B8C-B6D4-EDCD19A43874}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GenericAskToolbar.DLL
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\9EE58E3C298524145B73CBBED3CAC4D3
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\9EE58E3C298524145B73CBBED3CAC4D3
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C358-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C359-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C35A-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\SWEETIE.IEToolbar
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\SWEETIE.IEToolbar.1
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\sweetim_urlsearchhook.toolbarurlsearchhook
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\sweetim_urlsearchhook.toolbarurlsearchhook.1
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.sweetie
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.sweetie.1
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EEE6C35E-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EEE6C35F-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\DataMngr
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ogccgbmabaphcakpiclgcnmcnimhokcj
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\pgafcinpmmpklohkojmllohdhomoefph
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EEE6C367-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{15D2D75C-9CB2-4EFD-BAD7-B9B4CB4BC693}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{C3E85EE9-5892-4142-B537-BCEB3DAC4C3D}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{EA8FA6BE-29BE-4AF2-9352-841F83215EB0}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{FB697452-8CA4-46B4-98B1-165C922A2EF3}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0CFE535C35F99574E8340BFA75BF92C2
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0E12F736682067FDE4D1158D5940A82E
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\120DFADEB50841F408F04D2A278F9509
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\1A24B5BB8521B03E0C8D908F5ABC0AE6
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\261F213D1F55267499B1F87D0CC3BCF7
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2B0D56C4F4C46D844A57FFED6F0D2852
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\49D4375FE41653242AEA4C969E4E65E0
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6AA0923513360135B272E8289C5F13FA
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6F7467AF8F29C134CBBAB394ECCFDE96
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\741B4ADF27276464790022C965AB6DA8
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\7DE196B10195F5647A2B21B761F3DE01
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\922525DCC5199162F8935747CA3D8E59
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\9D4F5849367142E4685ED8C25E44C5ED
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A5875B04372C19545BEB90D4D606C472
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A876D9E80B896EC44A8620248CC79296
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B66FFAB725B92594C986DE826A867888
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BCDA179D619B91648538E3394CAC94CC
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\D677B1A9671D4D4004F6F2A4469E86EA
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\DD1402A9DD4215A43ABDE169A41AFA0E
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E36E114A0EAD2AD46B381D23AD69CDDF
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\EF8E618DB3AEDFBB384561B5C548F65E
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\9EE58E3C298524145B73CBBED3CAC4D3
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C3E85EE9-5892-4142-B537-BCEB3DAC4C3D}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{EA8FA6BE-29BE-4AF2-9352-841F83215EB0}
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\SweetIM
Wartośae Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [bProtectorDefaultScope]
Wartośae Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]
Wartośae Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}]
Wartośae Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}]
Wartośae Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847}]
Wartośae Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]
Wartośae Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}]
Wartośae Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [ApnUpdater]
Wartośae Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [Sweetpacks Communicator]
Wartośae Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs [C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgHelperApp.exe]
Wartośae Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs [C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarProxy.dll]

***** [Przegl?darki Internetowe] *****

-\\ Internet Explorer v6.0.2900.5512

Podmieniono : [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://home.sweetim.com/?st=17 & barid={015CE2D4-F797-11E1-92A8-001F1F0E38BC} -- & gt; hxxp://www.google.com
Podmieniono : [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - Default_Page_URL] = pl.v9.com/pbr/pbr_1340203923_519607 -- & gt; hxxp://www.google.com
Podmieniono : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main - Default_Page_URL] = pl.v9.com/pbr/pbr_1340203923_519607 -- & gt; hxxp://www.google.com
Podmieniono : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://home.sweetim.com/?st=17 & barid={015CE2D4-F797-11E1-92A8-001F1F0E38BC} -- & gt; hxxp://www.google.com

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [13299 octets] - [15/01/2013 22:21:34]
AdwCleaner[R2].txt - [13360 octets] - [15/01/2013 22:24:08]
AdwCleaner[S2].txt - [12743 octets] - [15/01/2013 22:24:21]

########## EOF - C:\AdwCleaner[S2].txt - [12804 octets] ##########


Download file - link to post