dane1.xls

Excel/macro/UserForm - Lista combobox - szukanie informacji / EXCEL

Poniżej przykład do pierwszej zakładki. Resztę zrobisz sobie analogicznie.


" Kolumna 1 " , " Kolumna 2 " , " Kolumna 3 " , " Kolumna 4 " ,,,,,, " Kolumna 1b " , " Kolumna 2b " , " Kolumna 3b " , " Kolumna 4b "
" 1 " , " Dane 2a " , " Dane 3a " , " 56 " ,,,,,, " 1 " , " Dane 2a " , " Dane 2a " , " 10 "
" 2 " , " Dane 2b " , " Dane 3b " , " 66 " ,,,,,, " 2 " , " Dane 2b " , " Dane 2b " , " 20 "
" 3 " , " Dane 2c " , " Dane 3c " , " 46 " ,,,,,, " 3 " , " Dane 2c " , " Dane 2c " , " 24 "
" 4 " , " Dane 2d " , " Dane 3d " , " 12 " ,,,,,, " 4 " , " Dane 2d " , " Dane 2d " , " 26 "
" 5 " , " Dane 2e " , " Dane 3e " , " 49 " ,,,,,, " 5 " , " Dane 2e " , " Dane 2e " , " 28 "
" 6 " , " Dane 2f " , " Dane 3f " , " 99 " ,,,,,, " 6 " , " Dane 2f " , " Dane 2f " , " 30 "
" 7 " , " Dane 2g " , " Dane 3g " , " 102 " ,,,,,, " 7 " , " Dane 2g " , " Dane 2g " , " 31.5 "
" Inne " , " Dane 2h " , " Dane 3h1 " , " 13 " ,,,,,, " 8 " , " Dane 2h " , " Dane 2h " , " 40 "
,, " Dane 3h2 " , " 14 "
, " 2f " , " Dane 3h3 " , " 15 "
,, " Dane 3h4 " , " 16 "
,, " Dane 3h5 " , " 17 "
, " 2f " , " Dane 3h6 " , " 18 "


Download file - link to post