HY-MiniSTM32V_SCH.pdf

[STM32] Jednoczesne podwójne zasilanie

Witam mam do dyspozycji płytkę ewaluacyjną STM32 HY-mini. Programowanie jak i zasilanie jest realizowane poprzez port USB (po drodze układ konwertujący USB na RS232 - PL2303). Mam napisany program do komunikacji w obie strony z komputerem poprzez ten kabel USB. Zależy mi jednak aby płytka była zasilana zewnętrznie, ponieważ komunikacja nie zawsze mi będzie potrzebna a płytka musi działać autonomicznie. Pytanie: Czy mogę zasilać płytkę z zasilacza 5 i jednocześnie używać tego portu do komunikacji który de facto też próbuje zasilić tę płytkę? Jakie są tego konsekwencje? W załączniku zamieszczam schemat płytki.


D

C

B

A

Peripheral
Peripheral.Sch

D

CPU
CPU.Sch
FSMC_D0
FSMC_D1
FSMC_D2
FSMC_D3
FSMC_D4
FSMC_D5
FSMC_D6
FSMC_D7
FSMC_D8
FSMC_D9
FSMC_D10
FSMC_D11
FSMC_D12
FSMC_D13
FSMC_D14
FSMC_D15
LCD_CS
LCD_RS
LCD_WR
LCD_RD
RST
SDIO_D0
SDIO_D1
SDIO_D2
SDIO_D3
SDIO_CMD
SDIO_CK
SD_CD
TP_CS
SPI_SCK
SPI_MISO
SPI_MOSI
TP_IRQ
BL_CNT
USB_DM
USB_DP
USB_EN
LED1
LED2
USER_KEYA
USER_KEYB
USART1_TX
USART1_RX
JTDO
JTDI
JTCK
JTMS
JTRST

FSMC_D0
FSMC_D1
FSMC_D2
FSMC_D3
FSMC_D4
FSMC_D5
FSMC_D6
FSMC_D7
FSMC_D8
FSMC_D9
FSMC_D10
FSMC_D11
FSMC_D12
FSMC_D13
FSMC_D14
FSMC_D15
LCD_CS
LCD_RS
LCD_WR
LCD_RD
RST
SDIO_D0
SDIO_D1
SDIO_D2
SDIO_D3
SDIO_CMD
SDIO_CK
SD_CD
TP_CS
SPI_SCK
SPI_MISO
SPI_MOSI
TP_IRQ
BL_CNT
USB_DM
USB_DP
USB_EN
LED1
LED2
USER_KEYA
USER_KEYB
USART1_TX
USART1_RX
JTDO
JTDI
JTCK
JTMS
JTRST

C

B

Title
Size
A4
Date:
File:

www.PowerMCU.com
Number

HY-MiniSTM32

7-Nov-2010
Sheet of
F:\????\HY-MiniSTM32\HY-MiniSTM32.Ddb
Drawn By:

Revision

A

1

2

3

4

6

5

U1
JP1

PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
PA15

PE1
PE3
PE5
VBAT
PC14
PC0
PC2
GND
VREF+
PA0
PA2
PA4
PA6
PC4
PB0
PB2
PE8
PE10
PE12
PE14
PB10
GND

USART1_TX
USART1_RX
USB_DM
USB_DP
JTMS
JTCK
JTDI
LED1
LED2
USER_KEYB
JTDO
JTRST
BL_CNT
TP_IRQ
USB_EN

3V3

HEADER 24X2

C

SDIO_D0
SDIO_D1
SDIO_D2
SDIO_D3
SDIO_CK
USER_KEYA
B

R1
0R
1

95
96
47
48
51
52
53
54
15
16
17
18
33
34
63
64
65
66
78
79
80
7
8
9

R2
0R
4

2
C3
10P

35
36
37
89
90
91
92
93

PC8
PC9
PC10
PC11
PC12
PC13
PC14
PC15

TP_CS
SPI_SCK
SPI_MISO
SPI_MOSI

67
68
69
70
71
72
76
77

PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7

5V
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48

23
24
25
26
29
30
31
32

PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47

PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7

PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7

D

PE0
PE2
PE4
PE6
PC13
PC15
PC1
PC3
GND
VDDA
PA1
PA3
PA5
PA7
PC5
PB1
PE7
PE9
PE11
PE13
PE15
PB11

3V3

3
Y2
32.768K

C4
10P

VDDA

50
75
100
28
11
22
21

VREF+

JP2
81
82
83
84
85
86
87
88

PA8/USART1_CK/TIM1_CH1/MCO
PA9/USART1_TX/TIM1_CH2
PA10/USART1_RX/TIM1_CH3
PA11/USART1_CTS/CAN_RX/TIM1_CH4/USB_DM
PA12/USART1_RTS/CAN_TX/TIM1_ETR/USB_DP
PA13/JTMS/SWDIO
PA14/JTCK/SWCLK
PA15/JTDI/SPI3_NSS/I2S3_WS
PB0/ADC12_IN8/TIM3_CH3/TIM8_CH2N/TIM1_CH2N
PB1/ADC12_IN9/TIM3_CH4/TIM8_CH3N/TIM1_CH3N
PB2/BOOT1
PB3/JTDO/TRACESWO/SPI3_SCK/I2S3_CK/TIM2_CH2/SPI1_SCK
PB4/NJTRST/SPI3_MISO/TIM3_CH1/SPI1_MISO
PB5/I2C1_SMBA/SPI3_MOSI/I2S3_SD/TIM3_CH2/SPI1_MOSI
PB6/I2C1_SCL/TIM4_CH1/USART1_TX
PB7/I2C1_SDA/FSMC_NADV/TIM4_CH2/USART1_RX
PB8/TIM4_CH3/SDIO_D4/I2C1_SCL/CAN_RX
PB9/TIM4_CH4/SDIO_D5/I2C1_SDA/CAN_TX
PB10/I2C2_SCL/USART3_TX/TIM2_CH3
PB11/I2C2_SDA/USART3_RX/TIM2_CH4
PB12/SPI2_NSS/I2S2_WS/I2C2_SMBA/USART3_CK/TIM1_BKIN
PB13/SPI2_SCK/I2S2_CK/USART3_CTS/TIM1_CH1N
PB14/SPI2_MISO/TIM1_CH2N/USART3_RTS
PB15/SPI2_MOSI/I2S2_SD/TIM1_CH3N

PE8/FSMC_D5/TIM1_CH1N
PE9/FSMC_D6/TIM1_CH1
PE10/FSMC_D7/TIM1_CH2N
PE11/FSMC_D8/TIM1_CH2
PE12/FSMC_D9/TIM1_CH3N
PE13/FSMC_D10/TIM1_CH3
PE14/FSMC_D11/TIM1_CH4
PE15/FSMC_D12/TIM1_BKIN

PC0/ADC123_IN10
PC1/ADC123_IN11
PC2/ADC123_IN12
PC3/ADC123_IN13
PC4/ADC12_IN14
PC5/ADC12_IN15
PC6/I2S2_MCK/TIM8_CH1/SDIO_D6/TIM3_CH1
PC7/I2S3_MCK/TIM8_CH2/SDIO_D7/TIM3_CH2

PE8
PE9
PE10
PE11
PE12
PE13
PE14
PE15

FSMC_D2
FSMC_D3
SDIO_CMD
SD_CD
LCD_RD
LCD_WR
LCD_CS
FSMC_D13
FSMC_D14
FSMC_D15
LCD_RS
FSMC_D0
FSMC_D1

PB13
PB15
PD9
PD11
PD13
PD15
PC7
PC9
PA9
PA11
PA13
PA15
3V3
PC11
PD0
PD2
PD4
PD6
PB3
PB5
PB7
PB9

D

3V3

HEADER 24X2

FSMC_D4
FSMC_D5
FSMC_D6
FSMC_D7
FSMC_D8
FSMC_D9
FSMC_D10
FSMC_D11
FSMC_D12

Y1
8M

13

C

S1
BOOT0

C2
22P
94

BOOT0

3V3

BOOT0

R15
R10
510R

14

NRST

10K

RST

RST

VBAT BT1
6

VBAT

R16
10K

S2
RST

3V

B

C7
104

49
74
99
27
10
19
20

VSS_1
VSS_2
VSS_3
VSS_4
VSS_5
VSSA
VREF-

3V3

STM32F103VCT6

3V3

VDDA

L1

3V3

10uH

VREF+

L2
10uH

C16
C9
104

5V
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48

C1
22P

OSC_OUT

3V3
C8
104

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47

12

OSC_IN

VDD_1
VDD_2
VDD_3
VDD_4
VDD_5
VDDA
VREF+

PB12
PB14
PD8
PD10
PD12
PD14
PC6
PC8
PA8
PA10
PA12
PA14
GND
PC10
PC12
PD1
PD3
PD5
PD7
PB4
PB6
PB8

73

NC

PC8/TIM8_CH3/SDIO_D0/TIM3_CH3
PC9/TIM8_CH4/SDIO_D1/TIM3_CH4
PC10/USART4_TX/SDIO_D2/USART3_TX
PC11/USART4_RX/SDIO_D3/USART3_RX
PC12/USART5_TX/SDIO_CK/USART3_CK
PC13/TAMPER-RTC
PC14/OSC32_IN
PC15/OSC32_OUT

PE0
PE1
PE2
PE3
PE4
PE5
PE6
PE7

39
40
41
42
43
44
45
46

PE0/TIM4_ETR/FSMC_NBL0
PE1/FSMC_NBL1
PE2/TRACECK/FSMC_A23
PE3/TRACED0/FSMC_A19
PE4/TRACED1/FSMC_A20
PE5/TRACED2/FSMC_A21
PE6/TRACED3/FSMC_A22
PE7/FSMC_D4/TIM1_ETR

PD8
PD9
PD10
PD11
PD12
PD13
PD14
PD15

97
98
1
2
3
4
5
38

PD8/FSMC_D13/USART3_TX
PD9/FSMC_D14/USART3_RX
PD10/FSMC_D15/USART3_CK
PD11/FSMC_A16/USART3_CTS
PD12/FSMC_A17/TIM4_CH1/USART3_RTS
PD13/FSMC_A18/TIM4_CH2
PD14/FSMC_D0/TIM4_CH3
PD15/FSMC_D1/TIM4_CH4

PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7

55
56
57
58
59
60
61
62

PA0/WKUP/USART2_CTS/ADC123_IN0/TIM5_CH1/TIM2_CH1_ETR/TIM8_ETR
PD0/FSMC_D2/CAN_RX
PA1/USART2_RTS/ADC123_IN1/TIM5_CH2/TIM2_CH2
PD1/FSMC_D3/CAN_TX
PA2/USART2_TX/TIM5_CH3/ADC123_IN2/TIM2_CH3
PD2/TIM3_ETR/USART5_RX/SDIO_CMD
PA3/USART2_RX/TIM5_CH4/ADC123_IN3/TIM2_CH4
PD3/FSMC_CLK/USART2_CTS
PA4/SPI1_NSS/DAC_OUT1/USART2_CK/ADC12_IN4
PD4/FSMC_NOE/USART2_RTS
PA5/SPI1_SCK/DAC_OUT2/ADC12_IN5
PD5/FSMC_NWE/USART2_TX
PA6/SPI1_MISO/TIM8_BKIN/ADC12_IN6/TIM3_CH1/TIM1_BKIN
PD6/FSMC_NWAIT/USART2_RX
PA7/SPI1_MOSI/TIM8_CH1N/ADC12_IN7/TIM3_CH2/TIM1_CHIN PD7/FSMC_NE1/FSMC_NCE2/USART2_CK

C10
104

C11
104

C12
104

C13
104

C14
104

C15
104

C25

C17

C26

104

106

104

106

A

A
Title
Size
B
Date:
File:
1

2

3

4

5

www.PowerMCU.com
Number

Revision

HY-MiniSTM32

7-Nov-2010
Sheet of
Drawn By:
F:\????\HY-MiniSTM32\HY-MiniSTM32.Ddb
6

1

2

3

4

6

5

3V3
3V3
R21
10K
CN1
D

8
7
6
5
4
3
2
1

SDIO_D1
SDIO_D0
SDIO_CK
3V3
SDIO_CMD
SDIO_D3
SDIO_D2
R18
10K

R20
10K

R22
10K

R4
0R CN2
1
VBUS
2
D-(DM)
3
D+(DP)
4
ID
5
GND

R36

D1
D0
VSS
CLK
VDD
CMD
CD/D3
D2

USB_DM

10
9

GND
CD

DD+

22R
R37
USB_DP
22R
3V3
2

TF-SD

R3

0R

R34

SD_CD

E

R23
10K

USB_EN
R26 10K

R40
1K5
C

B

R19
10K

0

0R

D
S3
KEYA

Button A

SHIELD

3
Q1
8550

R24
10K

R5
USER_KEYA

MINI-USB

R11
510R

LD1
LED

BUTTON

1

R17
10K

5V

1K

3V3

3V3

USB Device

SD Card

R27
10K

R13
USER_KEYB
510R

S4
KEYB

Button B

LCD_CS

LCD_CS

LCD_WR
RST
5V
BL_CNT

R7
0R
R6
0R
TP_CS

SPI_MOSI
3V3
R28
10K

C

5V
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

3V3

FSMC_D1
FSMC_D3
FSMC_D5
FSMC_D7
FSMC_D9
FSMC_D11
FSMC_D13
FSMC_D15
LCD_RS
LCD_RD
R8
0R

5V

3V3

A

GND
D1
D3
D5
D7
D9
D11
D13
D15
RS
RD
NC
BLGND
TP_IRQ
TP_SCK
TP_SO
GND

R35
1K
U2

C18
104

C19
104

LT1117-3.3

5V

3V3

LD2
PWR

3

C22
104

C27
22uF

IN

GND

10K

5V
D0
D2
D4
D6
D8
D10
D12
D14
CS
WR
RST
BLVDD
BL_CNT
TP_CS
TP_SI
3V3

OUT

2

LD3
C28

1

R25
3V3

CN4

21

FSMC_D0
FSMC_D2
FSMC_D4
FSMC_D6
FSMC_D8
FSMC_D10
FSMC_D12
FSMC_D14

5V
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
RST 23
25
27
29
31
33

K

C

R12 A

LED1

C20
104

510R

1

2

K

LED1

22uF
LD4

TP_IRQ
SPI_SCK
SPI_MISO

R14 A

LED2

510R

HY32D

Power

LCD

1

2

K

LED2

LED

B

B
3V3
C5
10P

C6
10P

Y3

CN5

U3
USART1_RX
C21
104

PA10

3V3

USART1_TX

PA9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A

TXD
DTR_N
RTS_N
VDD_325
RXD
RI_N
GND

28
27
26
25
24
23
22
21

OSC2
OSC1
PLL_TEST
GND_A
NC
GP1
GP0
GND

NC
DSR_N
DCD_N
CTS_N
SHTD_N
EE_CLK
EE_DATA

C24
104

R38 22R
5V
R39 22R

C23
17
16
15

VO_33
DM
DP

JTRST
JTDI
JTMS
JTCK

5V

20
19
18

VDD_5
NC
GND

R29 R30 R31 R32
10K 10K 10K 10K

12M

104

C29
10u

R9
0R CN3
1
VBUS
2
D-(DM)
3
D+(DP)
4
ID
5
GND
0

JTDO

RST
R33
10K

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

JTAG

JTAG

SHIELD

A
Title
Size

USB to RS232
2

Vref
Vsupply
nTRST
GND1
TDI
GND2
TMS
GND3
TCK
GND4
RTCK
GND5
TDO
GND6
nSRST
GND7
DBGRQ
GND8
DBGACK GND9

MINI-USB

R41
1K5

PL2303HX

1

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

B
Date:
File:
3

4

5

www.PowerMCU.com
Number

Revision

HY-MiniSTM32

7-Nov-2010
Sheet of
Drawn By:
F:\????\HY-MiniSTM32\HY-MiniSTM32.Ddb
6


Download file - link to post