sterownik2.pdf

Atmega + ULN20XX + Silniki krokowe

Co do tego ostygnięcia, to właśnie zastanawiam się jak rozwiązać problem grzania się ULN2803. Zrobiłam sterownik według poniższego schematu. Jednak niedość że scalak się bardzo grzeje, to silnik bardzo głośno chodzi nie mówiąc już o jego temperaturze. W Sterowniku zbudowanym na mostku problem grzania można było roziwązać odpowiednio skracając czas podawania stanów wysokich na wyjścia EnableA i B. Jak można uzyskać taki efekt w przypadku ULN ?


3

4

5

GND

33uF

7
18
21

PB7(XTAL2/TOSC2)

8

GND

7

VCC

100nF

VCC

2
4
6
8
10

2
3
4
5
6
LED3
11
12
13
14
15
LED6
16
LED4
17
18
19

+

470 VCC
R6

I1
O1
I2
O2
I3
O3
I4
O4
I5
O5
I6
O6
I7
O7
I8
O8
GND CD+

18
17
16
15
14
13
12
11
10

VCC
470
470 VCC
R5
R3

GND

WINDING1
1
2

B

WINDING2
1
2

WINDING3
1
2

WINDING4
1
2

C

IC1

SV1

IC4
7805T
1

1
2

+

BAT

C11

100nF

VI

VO
GND

3

100nF

2

GND

1
3
5
7
9

PD0(RXD)
PD1(TXD)
PD2(INT0)
PD3(INT1)
PD4(XCK/T0)
PD5(T1)
PD6(AIN0)
PD7(AIN1)

PB0(ICP)
PB1(OC1A)
PB2(SS/OC1B)
PB3(MOSI/OC2)
PB4(MISO)
PB5(SCK)

VCC

GND

C14

X1

10nF

4
3
2
1

PN61729-S

C8

ULN2803
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PB6(XTAL1/TOSC1)

10

FT232RL

GND

USB

9

23
24
25
26
27
28

WINDING5

26

VCC

C

L2

VCC

PC0(ADC0)
PC1(ADC1)
PC2(ADC2)
PC3(ADC3)
PC4(ADC4/SDA)
PC5(ADC5/SCL)

2
1

GND
GND
GND

100nF

AGND
AREF
AVCC

VCC

TEST

100nF

PC6(/RESET)

22
21
20

1000uF
C4

C2

C10
100uF

R1

GND

VCC
100nF

LED1 4700

25

A

C1

5.6V

1500
1500
R4
R7

USBDP
USBDM

23
22
13
14
12

10uH

C6

D9

3V3OUT

CBUS0
CBUS1
CBUS2
CBUS3
CBUS4

C7

+

100nF

C13

17
15
16

GND

GND

OSCI
OSCO

8

MEGA8-P
1

27pF
27pF
Q1
1MHz

RESET

27
28

1
5
3
11
2
9
10
6

C12 C5

19

TXD
RXD
RTS
CTS
DTR
DSR
DCD
RI

GND

VCC
VCCIO

GND

20
4

VCC

B

10uH C3
L1

IC6

GND

+

C9

7

GND

4.7uF

A

D

6

3
2
1

2

SHARP

1

D

GND

E

E

Sterownik Skanera Otoczenia v.2
5.04.2010

4/9/10 11:11 PM f=0.80 /home/columbia/eagle/stepper_motor_unipolar/sterownik_board.sch (Sheet: 1/1)


Download file - link to post