sourcecode.zip

Zasilacz warsztatowy na PIC16F84

Nikt nie pomoże? Mam źródło programu uC. Tylko nie wiem jak zmodyfikować program tak żeby kontroler wykrywał zwarcie i włączał LED-a z buzzerem....

  • sourcecode.zip
    • Netzteil.bas
    • NETZTEIL.ERR


Download file - link to post