binflash_hp.rar

Sierra MC8775 HS2300 WWAN 3G UMTS HSDPA update do 7,2Mbit/s

Walczy³em walczy³em i wywalczy³em. Kupi³em now± karte Sierra MC8775 do Fuji AmiloPro i nie chcia³a dzia³ac z karta PLAY. Ca³y czas szuka³a sieci. Po przekopaniu internetu udalo mi siê uzbierac komplet plików do update karty. fabrycnzie karta jest zablokowana na 3,6Mbit/s - tyle co zwyk³e modemy Hauwei. Po update - rewelacja 7,2Mbit/s Problem z zasiêgiem znikn±, karta ma jedn± antene i stoj±c obok Della z kart± UMTS 5530 (2 anteny) ma jedn± kreskê wiecej zasiêgu. Obie karty 7,2Mbit/s Karta jest dedykowana do HP i rozpoznawana jako HP HS2300. Opis: 1) karta musi byc zainstalowana w systemie Zasilacz pod³aczony karta SIM zainstalowana w czytniku 2)Pobieramy BinFlash (software) i pliki updatu 8775_h2_0_8_19 ( 3) Otwieramy Bin Updater i klikamy OK by wskazac pliki UPDATE. - pierwszy plik 1st - jest to bootloader i ca³y proces updatu trzeba zacz±c od niego, czas wgrania ok 10-15sek -drugi plik 2nd to frimware i nalezy go wgrac po pierwszym pliku, Czas wgrania ok 2-3min. Po ca³ej operacji uruchamiamy Watcher HP i sprawdzamy wersje frimware w opcjach . Watcher posiada w sobie drivery do w/w karty.

 • binflash_hp.rar
  • BinUpdater.ico
  • Microsoft.VC80.CRT.manifest
  • Microsoft.VC80.MFC.manifest
  • SwiSkinUI.dll
  • SwiStrRes.dll
  • BinUpdater.exe
  • Array
  • SwiApiInterface.dll
  • msvcr80.dll
  • msvcm80.dll
  • mfc80u.dll
  • english.sfx
  • Devices.xml
  • Array
  • mfcm80u.dll
  • SwiCardDetect.dll
  • msvcp80.dll
  • swi.cfg
  • SwiApiMux.exe
  • SwiApiTransport.dll
  • swi_template.cfg


Download file - link to post

binflash_hp.rar > compact.xml

0.1.0 Alpha
Copyright (C) 2005 Sierra Wireless, Inc
Colin Chow
BUT Compact Skin

00:00
100%


binflash_hp.rar > default.xml

0.1.0 Alpha
Copyright (C) 2005 Sierra Wireless, Inc
Colin Chow
BUT default skin

0%
00:00


binflash_hp.rar > Devices.xml

??

Copyright 2006 Dierra Wireless, Inc. All rights reserved.

Devices list

595SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;pid_0019

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;pid_0019597SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;pid_0023

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;pid_0023

AC597 mj: the name is too short and it could be found on some machines,

please first make sure that you even need this name-- & gt;750MF\AircardGPRS_DEV1

MF\AircardGPRS_DEV0

Sierra_Wireless-AC710/AC750-B00E775MF\AirCardEDGE_DEV1

MF\AirCardEDGE_DEV0

Sierra_Wireless-AC775-F09280216PCMCIA\RUNCOM-WIBRO-6C9D

AirCard EDGE Modem-- & gt;850MF\AirCard850_DEV1

PCMCIA\mdmSierraHSDPA

Sierra_Wireless-AC850-0D42860MF\AirCard860_DEV1

PCMCIA\mdmSierraHSDPA

Sierra_Wireless-AC860-2433875SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;pid_6820

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;pid_6820880SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;pid_6850

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6850881SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;pid_6851

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;pid_6851885SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;pid_6854

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;pid_6854

2597SW_NET_0_VID_1199 & amp;pid_0021

SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;pid_0021

VID_1199 & amp;PID_00212880SW_NET_0_VID_1199 & amp;pid_6852

SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;pid_6852

VID_1199 & amp;PID_68522881SW_NET_0_VID_1199 & amp;pid_6853

SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;pid_6853

VID_1199 & amp;PID_6853

5720SWMUXBUS\SW_SERIAL_3_VID_03f0 & amp;PID_1b1d

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_0018

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_0118

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_0218

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_1b1d

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_0018

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_0118

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_0218

VID_03f0 & amp;PID_1b1d

VID_1199 & amp;PID_0018

VID_1199 & amp;PID_0118

VID_1199 & amp;PID_02185725SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_0020

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_0120

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_0220

SWMUXBUS\SW_SERIAL_3_VID_03f0 & amp;PID_211d

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_0020

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_0120

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_0220

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_211d

VID_1199 & amp;PID_0020

VID_1199 & amp;PID_0120

VID_1199 & amp;PID_0220

VID_03f0 & amp;PID_1b1d8755SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6804

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6802

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6806

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6808

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6804

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6802

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6806

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6808

VID_1199 & amp;PID_6804

VID_1199 & amp;PID_6802

VID_1199 & amp;PID_6806

VID_1199 & amp;PID_68088765SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6805

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6803

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6807

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6809

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6805

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6803

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6807

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6809

VID_1199 & amp;PID_6805

VID_1199 & amp;PID_6803

VID_1199 & amp;PID_6807

VID_1199 & amp;PID_68098775SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6812

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6813

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6814

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6815

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6816

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6817

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_03f0 & amp;PID_1E1D

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6812

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6813

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6814

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6815

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6816

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6817

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_03f0 & amp;PID_1E1D

VID_1199 & amp;PID_6812

VID_1199 & amp;PID_6813

VID_1199 & amp;PID_6814

VID_1199 & amp;PID_6815

VID_1199 & amp;PID_6816

VID_1199 & amp;PID_6817

VID_03f0 & amp;PID_1E1D8780SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6832

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6834

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6838

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6836

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6832

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6834

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6838

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6836

VID_1199 & amp;PID_6832

VID_1199 & amp;PID_6834

VID_1199 & amp;PID_6838

VID_1199 & amp;PID_68368781SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6833

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6835

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6839

SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6837

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6833

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6835

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6839

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6837

VID_1199 & amp;PID_6833

VID_1199 & amp;PID_6835

VID_1199 & amp;PID_6839

VID_1199 & amp;PID_68378785SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_683A

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_683A

VID_1199 & amp;PID_683A

1595USB\VID_1199 & amp;PID_6468

USB\VID_1199 & amp;PID_6468 & amp;REV_0100

VID_1199 & amp;PID_64681875USB\VID_1199 & amp;PID_6469

USB\VID_1199 & amp;PID_6469 & amp;REV_0100

VID_1199 & amp;PID_6469

25625SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_0017

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_0017

VID_1199 & amp;PID_001725725SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_0022

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_0022

VID_1199 & amp;PID_002228780SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6870

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6870

VID_1199 & amp;PID_687028781SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199 & amp;PID_6871

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199 & amp;PID_6871

VID_1199 & amp;PID_68713811SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_05AC & amp;PID_8231

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_05AC & amp;PID_8231

VID_05AC & amp;PID_82313812SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_05AC & amp;PID_8232

SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_05AC & amp;PID_8232

VID_05AC & amp;PID_8232


binflash_hp.rar > ita.xml

0.1.0 Beta #0010 Copyright (C) 2006 Sierra Wireless, Inc Italiano (Italian) BinUpdater Guida della riga di comando -h Guida
-f & lt;file #1 & gt; ... & lt;file #n & gt; File da scaricare.
I file vengono scaricati nell'ordine in cui sono elencati
-c Modalit? compressa
-v Modalit? invisibile all'utente
-e Esci al completamento
-L & lt;nome file & gt; Abilita la registrazione
-b & lt;secondi & gt; Durata minima della batteria
-t & lt;millisecondi & gt; Timeout di attesa per modem pronto
-d Modalit? dettagliata
-u Ignora la verifica della versione

Codici restituiti:
0 - Scaricamento completato
1 - Applicazione chiusa dall'utente con il pulsante OK
2 - Applicazione chiusa dall'utente con il pulsante ANNULLA
4 - Parametri della riga di comando non validi
5 - Errore durante lo scaricamento Uno o pi? parametri della riga di comando non validi Impossibile registrarsi alla notifica della periferica Modem in uso. Chiudere tutte le applicazioni che utilizzano il modem e riprovare. Porte COM del modem in uso. Chiudere tutte le applicazioni che utilizzano il modem e riprovare. Errore di sistema - Thread Errore di sistema - Evento Analisi file in corso Ricerca immagine firmware in corso File BIN: (*.bin)|*.bin;*.cwe|File CWE: (*.cwe)|*.cwe; |Tutti i file: (*.*)|*.*|| Inizializzazione in corso... Ricerca della periferica Preparazione del modem per l'aggiornamento. Attendere... Backup dei dati di %s in corso Avvio aggiornamento del firmware in corso Nessun file BIN rilevato oppure pi? file rilevati. Fare clic su OK per scegliere il file. Aggiornare questa periferica? Backup del modem non riuscito. Continuare? ? necessario scegliere un'immagine firmware per procedere con l'aggiornamento. Riprovare? Aggiornamento completato Ripristino dati del modem in corso. NON rimuovere il modem. Questa operazione potrebbe richiedere fino a %i minuti. Personalizzazione modem in corso. NON rimuovere il modem. L'operazione potrebbe richiedere fino a %i minuti. Si ? verificato un errore durante la personalizzazione del modem: %i Immagine di aggiornamento danneggiata o mancante Ricerca immagine firmware in corso Impossibile rilevare la periferica Modem non pronta Impossibile registrare la richiamata Impossibile abilitare la notifica Impossibile eseguire il backup del modem Dati danneggiati. Restituire la periferica a Sierra Wireless Impossibile ripristinare la modalit? corretta del modem Riavvio non riuscito Riavvio inatteso. Tentare pi? tardi. Timeout durante l'attesa della risposta del modem AVVISO: modem rimosso. Impossibile rilevare il modem. Lo scaricamento verr? interrotto. Collegare l'alimentatore del computer e riprovare. Impossibile impostare il timer Scaricamento completato ma ripristino della memoria non volatile non verificato Impossibile caricare l'SDK di Sierra Impossibile caricare la funzione SDK di Sierra Puntatore della funzione non valido Inizio scaricamento in corso Invio riavvio in corso Invio richiesta di avvio in corso. Questa operazione richieder? alcuni minuti. NON rimuovere il modem. NON scollegare il computer dall'alimentazione. Scaricamento firmware in corso. NON rimuovere il modem. NON scollegare il computer dall'alimentazione. Verifica dello scaricamento in corso Programmazione della memoria flash in corso. Questa operazione potrebbe richiedere fino a tre minuti. Avvio applicazione in corso Inizializzazione non riuscita Richiesta di riavvio non riuscita Richiesta di avvio non riuscita Scaricamento non riuscito Checksum non riuscito Richiesta flash non riuscita Richiesta di avvio non riuscita Accesso file non riuscito Aggiornamento radio in corso: %.1lf percento completato di fabbrica OEM dell'utente Modem Versione firmware del modem gi? aggiornata. Un'applicazione sta utilizzando le porte COM del modem. Chiudere tutte le applicazioni che utilizzano il modem e fare clic su OK per riprovare. Immagini binarie Tutti i file Strumento di aggiornamento file binari Informazioni file... Stato scaricamento Corrente Nuovo Tipo Data Versione OK Annulla Dettagli...


binflash_hp.rar > deu.xml

0.1.0 Beta #0007 Copyright (C) 2006 Sierra Wireless, Inc Deutsch (German) BinUpdater Hilfe zu Eigabebefehlen -h - Hilfe
-f & lt;Datei-Anz. 1 & gt; ... & lt;Datei-Anz. n & gt; Datei(en) zum Herunterladen.
Dateien werden in der Reihenfolge, in der sie aufgeführt sind, heruntergeladen.
-c Verkleinerter Modus
-v Hintergrundmodus
-e Bei Abschluss beenden
-L & lt;Dateiname & gt; Protokollierung aktivieren
-b & lt;Sekunden & gt; Akku-Mindestlebensdauer
-t & lt;Millisekunden & gt; Zeitlimit für die Bereitschaft der MiniCard
-d Ausführlicher Modus
-u Versionsprüfung umgehen

Rückgabecodes:
0 - Download erfolgreich
1 - Benutzer hat Anwendung über Schaltfläche 'OK' beendet
2 - Benutzer hat Anwendung über Schaltfläche 'Abbrechen' beendet
4 - Ungültiger Eingabebefehl
5 - Downloadfehler Eingabebefehl ungültig Registrierung für Gerätebenachrichtigung nicht erfolgreich MiniCard wird verwendet. Schließen Sie alle MiniCard-Anwendungen und versuchen Sie es erneut. COM-Ports für MiniCard werden verwendet. Schließen Sie alle MiniCard-Anwendungen und versuchen Sie es erneut. Systemfehler - Thread Systemfehler - Ereignis Analysedatei Firmware wird gesucht BIN-Dateien: (*.bin)|*.bin;*.cwe|CWE-Dateien: (*.cwe)|*.cwe; |Alle Dateien: (*.*)|*.*|| Initialisierung... Gerät wird gesucht MiniCard wird für Upgrade vorbereitet. Bitte warten... %s-Daten werden gesichert Firmware-Upgrade wird gestartet Keine oder mehrere ausführbare Dateien gefunden. Klicken Sie zum Auswählen einer Datei auf 'OK'. Möchten Sie dieses Gerät wirklich aktualisieren? Sicherung der MiniCard nicht erfolgreich, möchten Sie dennoch fortfahren? Damit das Upgrade fortgesetzt werden kann, muss eine Firmware angegeben werden. Erneut versuchen? Upgrade erfolgreich abgeschlossen Daten der MiniCard werden wiederhergestellt. MiniCard nicht entfernen. Dies kann bis zu %i Minuten dauern. Modem wird angepasst. Entfernen Sie das Modem NICHT! Dies kann bis zu %i Minuten in Anspruch nehmen. Fehler beim Anpassen des Modems: %i Upgrade ist fehlerhaft oder fehlt Firmware wird gesucht Gerät wurde nicht gefunden Modem nicht bereit Registrierung des Rückrufs nicht erfolgreich Benachrichtigung konnte nicht aktiviert werden Sicherung der MiniCard nicht erfolgreich Fehlerhafte Daten. Bitte senden Sie dieses Gerät an Sierra Wireless zurück. MiniCard konnte nicht in ordnungsgemäßen Modus zurückgesetzt werden Zurücksetzen nicht erfolgreich Unerwartete Zurücksetzung aufgetreten. Versuchen Sie es erneut. Beim Warten auf die Antwort der MiniCard wurde das Zeitlimit überschritten WARNUNG - MiniCard entfernt. MiniCard konnte nicht gefunden werden. Download wird beendet. Schließen Sie den Computer an die Stromversorgung an und versuchen Sie es erneut Timer konnte nicht festgelegt werden Download abgeschlossen, NV-Wiederherstellung jedoch nicht bestätigt Laden des Sierra SDK nicht erfolgreich Laden der Sierra SDK-Funktion nicht erfolgreich Funktionszeiger ungültig Download starten Zurücksetzung wird gesendet Startanforderung wird gesendet. Dies dauert einige Minuten. Entfernen Sie NICHT ddie MiniCard. Unterbrechen Sie NICHT die Stromversorgung des Computers. Firmware wird heruntergeladen. Entfernen Sie NICHT die MiniCard. Unterbrechen Sie NICHT die Stromversorgung des Computers. Download wird bestätigt Flash wird programmiert. Dies kann bis zu drei Minuten dauern. Anwendung wird gestartet Initialisierung nicht erfolgreich Anforderung zum Zurücksetzen nicht erfolgreich Startanforderung nicht erfolgreich Download nicht erfolgreich Prüfsumme nicht erfolgreich Flash-Anforderung nicht erfolgreich Anforderung zum Starten nicht erfolgreich Zugriff auf Datei nicht erfolgreich Funk wird aktualisiert: %.1lf Prozent abgeschlossen Werk OEM Benutzer MiniCard Firmware-Version der MiniCard ist bereits auf dem neuesten Stand. Eine andere Anwendung greift auf die COM-Ports der MiniCard zu. Schließen Sie alle MiniCard-Anwendungen und klicken Sie auf 'OK', um es erneut zu versuchen. Binäre Image-Dateien Alle Dateien Tool zur binären Aktualisierung Dateiinfo... Downloadstatus Aktuell Neu Typ Datum Version OK Abbruch Details...


binflash_hp.rar > enu.xml

0.1.0 Beta #0009 Copyright (C) 2006 Sierra Wireless, Inc English BinUpdater Command Line Help -h Help
-f & lt;file #1 & gt; ... & lt;file #n & gt; File(s) to download.
Files are downloaded in the order they are listed.
-c Compact mode
-v Silent mode
-e Exit on complete
-l & lt;filename & gt; Enable logging
-b & lt;seconds & gt; Minimum battery life
-t & lt;milliseconds & gt; Timeout waiting for modem ready
-d Detailed mode
-u Bypass version check
-a & lt;app #1 & gt; ... & lt;app #n & gt; Application(s) to launch
after successful upgrade. Applications are launched in
the order they are listed.
-ta & lt;milliseconds & gt; Timeout waiting for application(s)
to complete
-dc Allow device type change

Return Codes:
0 - Download successful
1 - User terminated application with OK button
2 - User terminated application with CANCEL button
4 - Invalid command line parameters
5 - Error occurred during download Command line parameter(s) invalid Failed to register for device notification Modem in use. Shutdown all modem applications and try again. Modem COM port(s) in use. Shutdown all modem applications and try again. System Error - Thread System Error - Event Parsing file Searching for firmware image Bin Files: (*.bin)|*.bin;*.cwe|CWE Files: (*.cwe)|*.cwe; |All Files: (*.*)|*.*|| Initializing... searching for device Preparing modem for upgrade. Please wait... Backing up %s data Starting firmware upgrade No BIN file or more than one file was found! Click OK to choose a file. Are you sure you want to upgrade the device? Modem backup failed, do you wish to continue anyways? A firmware image must be specified before upgrade can continue. Try again? Upgrade completed successfully Restoring modem data. DO NOT remove modem! This could take up to %i minutes to complete. Customizing modem. DO NOT remove modem! This could take up to %i minutes to complete. Error occurred while customizing modem: %i Upgrade image is either corrupt or missing Searching for firmware image Failed to find device Modem not ready Failed to register callback Failed to enable notification Modem backup failed Corrupt data - Please return this device to Sierra Wireless Failed to reset modem into proper mode Reset failed Unexpected reset encountered. Please try again. Timed out waiting for modem response WARNING - Modem ejected! Unable to detect modem. Terminating download. Please connect the computer power supply and try again Failed to set timer Download complete but NV restore not verified Failed to load Sierra SDK Failed to load Sierra SDK function Function pointer invalid Starting download Sending reset Sending start request. This will take a few minutes. DO NOT remove your modem. DO NOT remove power to your computer. Downloading firmware. DO NOT eject the modem. DO NOT remove power to your computer. Verifying download Programming flash. This could take up to three minutes. Launching application Initialization failed Reset request failed Start request failed Download failed Checksum failed Flash request failed Launch request failed File access failed Updating radio: %.1lf percent complete factory OEM user modem Modem firmware version is already up to date. Another application is accessing the modem COM port(s). Please close all modem applications and click OK to try again. Binary Images All Files Binary Update Tool File Info... Download Status Current New Type Date Version OK Cancel Details...


binflash_hp.rar > esn.xml

0.1.0 Beta #000A Copyright (C) 2006 Sierra Wireless, Inc Espa?ol (Spanish) BinUpdater Ayuda de línea de comandos -h Ayuda
-f & lt;archivo n? 1 & gt; ... & lt;archivo n? n & gt; Archivo(s) para descargar.
Los archivos se descargarán en el orden indicado.
-c Modo compacto
-v Modo silencioso
-e Salir tras completar
-L & lt;nombre de archivo & gt; Activar registro
-b & lt;segundos & gt; Vida mínima de la batería
-t & lt;milisegundos & gt; Finalizado el tiempo de espera para que el módem esté listo
-d Modo detallado
-u Omitir comprobación de versión

Códigos de devolución:
0 - Descarga correcta
1 - Aplicación finalizada por el usuario con el botón Aceptar
2 - Aplicación finalizada por el usuario con el botón CANCELAR
4 - Parámetros de línea de comandos no válidos
5 - Ha ocurrido un error durante la descarga Parámetro(s) de línea de comandos no válido(s) Error al registrar la notificación de dispositivo El módem está en uso. Cierre todas las aplicaciones del módem y vuelva a intentarlo. Puerto(s) COM del módem en uso. Cierre todas las aplicaciones del módem y vuelva a intentarlo. Error del sistema - Thread Error del sistema - Evento Analizando archivo Buscando imagen del firmware Archivos binarios: (*.bin)|*.bin;*.cwe|Archivos CWE: (*.cwe)|*.cwe; |Todos los archivos: (*.*)|*.*|| Inicializando... buscando dispositivo Preparando actualización del módem. Por favor, espere... Realizando copia de seguridad de los datos de %s Iniciando la actualización del firmware No se ha encontrado ningún archivo BIN o se ha encontrado más de uno. Haga clic en Aceptar para elegir un archivo. ?Está seguro de que desea actualizar el dispositivo? Ha fallado la copia de seguridad del módem. ?Desea continuar de todas formas? Se debe especificar una imagen de firmware para continuar la actualización. ?Volver a intentarlo? Actualización realizada correctamente Restaurando datos del módem. NO retire el módem. Este proceso podría tardar hasta %i minutos. Personalizando el módem. ?NO lo retire! Esta operación podría tardar hasta %i minutos. Ha ocurrido un error al personalizar el módem: %i La imagen de actualización está da?ada o falta Buscando imagen del firmware No se puede encontrar el dispositivo El módem no está listo. No se puede registrar la devolución de llamada Error al activar la notificación Error en la copia de seguridad del módem Datos da?ados: devuelva este dispositivo a Sierra Wireless No se ha podido restablecer el módem al modo adecuado Error de restablecimiento Ha ocurrido un error de restablecimiento inesperado. Inténtelo de nuevo. Ha finalizado el tiempo de espera de respuesta del módem ADVERTENCIA - Se ha expulsado el módem No se puede detectar el módem. Finalizando la descarga. Vuelva a conectar la alimentación del equipo e inténtelo de nuevo No se ha podido establecer el temporizador Se ha completado la descarga, pero no se ha verificado la restauración de memoria NV No se ha podido cargar el SDK de Sierra No se ha podido cargar la función SDK de Sierra Puntero a función no válido Iniciando descarga Enviando restablecimiento Enviando solicitud de restablecimiento. Este proceso tardará unos minutos. NO retire el módem. NO desconecte la alimentación del equipo. Descargando firmware. NO expulse el módem. NO desconecte la alimentación del equipo. Verificando descarga Programando flash. Este proceso puede tardar hasta 3 minutos. Iniciando aplicación Error al iniciar Error en la solicitud de restablecimiento Error al iniciar el restablecimiento Error en la descarga No se ha podido realizar la suma de comprobación Error en la solicitud de flash Error en la solicitud de inicio Error al acceder al archivo Actualizando radio: %.1If por ciento completado fábrica OEM usuario módem La versión del firmware del módem ya está actualizada. Otra aplicación está accediendo a los puertos COM del módem. Cierre todas las aplicaciones del módem y haga clic en Aceptar para volver a intentarlo. Imágenes binarias Todos los archivos Herramienta de actualización de archivos binarios Información de archivo... Estado de la descarga Actual Nuevo Tipo Fecha Versión Aceptar Cancelar Detalles...


binflash_hp.rar > chs.xml

0.1.0 Beta #0804 Copyright (C) 2006 Sierra Wireless, Inc ?? (??) (Simplified Chinese) BinUpdater ????? -h ??
-f & lt;?? #1 & gt; ... & lt;?? #n & gt; ???????
?????????????
-c ????
-v ????
-e ?????
-L & lt;??? & gt; ????
-b & lt;? & gt; ??????
-t & lt;?? & gt; ??????????????
-d ????
-u ??????

????:
0 - ????
1 - ????"??"????????
2 - ????"??"????????
4 - ???????
5 - ????? ??????? ???????? ?????????? ????????????????? ????? COM ??????? ????????????????? ???? - ?? ???? - ?? ?????? ???????? Bin ??: (*.bin)|*.bin;*.cwe|CWE ??: (*.cwe)|*.cwe; |????: (*.*)|*.*|| ?????... ?????? ???????????? ???... ???? %s ?? ???????? ?? BIN ?????????! ??"??"??????? ??????????? ?????????,??????? ???????????????? ????? ?????? ???????????? ?????????! ????? %i ????? ????????????????????!????? %i ?????? ???????????:%i ????????? ???????? ????? ??????????? ?????? ?????? ????????? ???? - ???????? Sierra Wireless ??????????????? ???? ??????? ???? ???????????? ?? - ???????! ?????????? ??????? ??????????? ??????? ????,????????????? ???? Sierra SDK ???? Sierra SDK ?? ?????? ?????? ?????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????? ?????????? ?????????? ?????? ?????????? ????????????? ???????? ????? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ?????????:??? %.1lf % ?? OEM ?? ????? ???????????????? ???????????????? COM ??? ??????????????,????"??"??? ????? ???? ??????? ????... ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????...


binflash_hp.rar > fra.xml

0.1.0 Beta #000C Copyright (C) 2006 Sierra Wireless, Inc Français (French) BinUpdater Aide pour la ligne de commande -h Aide
-f & lt;fichier #1 & gt; ... & lt;fichier #n & gt; Fichier(s) ? télécharger.
Les fichiers sont téléchargés selon leur ordre d'apparition dans la liste.
-c Mode compact
-v Mode silencieux
-e Quitter apr?s avoir terminé
-L & lt;nom du fichier & gt; Activer la connexion
-b & lt;secondes & gt; Durée de vie minimum de la batterie
-t & lt;millisecondes & gt; Délai d'attente pour l'activation du modem
-d Mode détaillé
-u Ignorer la vérification de la version

Codes renvoyés :
0 - Téléchargement réussi
1 - Application fermée par l'utilisateur ? l'aide du bouton OK
2 - Application fermée par l'utilisateur ? l'aide du bouton ANNULER
4 - Param?tres de ligne de commande non valides
5 - Erreur lors du téléchargement Param?tre(s) de ligne de commande non valide(s) Impossible d'enregistrer la notification de périphérique Modem utilisé. Fermez toutes les applications du modem et essayez ? nouveau. Port(s) COM du modem utilisés. Fermez toutes les applications du modem et essayez ? nouveau. Erreur syst?me - Thread Erreur syst?me - Événement Analyse du fichier Recherche de l'image du microprogramme Fichiers Bin : (*.bin)|*.bin;*.cwe|Fichiers CWE : (*.cwe)|*.cwe; |Tous les fichiers : (*.*)|*.*|| Initialisation...recherche de périphériques Préparation du modem pour la mise ? niveau. Un instant SVP... Sauvegarde des données %s Démarrage de la mise ? niveau du microprogramme Aucun fichier BIN ou plusieurs fichiers trouvés ! Cliquez sur OK pour sélectionner un fichier. ?tes-vous s?r de vouloir mettre ? niveau le périphérique ? La sauvegarde du modem a échoué, souhaitez-vous quand m?me continuer ? Une image de microprogramme doit ?tre spécifiée pour que la mise ? niveau puisse se poursuivre. Réessayer ? La mise ? niveau a été effectuée avec succ?s Restauration des données du modem. NE retirez PAS le modem ! Cette opération peut prendre jusqu'? %i minutes. Configuration du modem en cours. NE retirez PAS le modem ! Cette opération peut prendre jusqu'? %i minutes. Une erreur s'est produite lors de la configuration du modem: %i L'image de la mise ? niveau est corrompue ou manquante Recherche de l'image du microprogramme Impossible de trouver le périphérique Modem pas pr?t Impossible d'enregistrer le rappel Impossible d'activer les notifications La sauvegarde du modem a échoué Données corrompues - Veuillez renvoyer ce périphérique ? Sierra Wireless Échec de la réinitialisation du modem dans le mode approprié Échec de la réinitialisation Réinitialisation inattendue. Réessayez. Le délai d'attente pour la réponse du modem est écoulé AVERTISSEMENT - Modem éjecté ! Impossible de détecter le modem. Arr?t du téléchargement. Veuillez mettre l'ordinateur sous tension et essayer ? nouveau Impossible de régler la minuterie Téléchargement terminé, mais la restauration de la mémoire non volatile n'a pas été vérifiée Échec du chargement de Sierra SDK Échec du chargement de la fonction Sierra SDK Pointeur de fonction invalide Démarrage du téléchargement Envoi de la réinitialisation Envoi de la requ?te de démarrage. Cette opération peut prendre quelques minutes. NE retirez PAS votre modem. NE mettez PAS votre ordinateur hors tension. Téléchargement du microprogramme. N'éjectez PAS le modem. NE mettez PAS votre ordinateur hors tension. Vérification du téléchargement Programmation flash. Cette opération peut prendre jusqu'? 3 minutes. Lancement de l'application Échec de l'initialisation Échec de la requ?te de réinitialisation Échec de la requ?te de démarrage Échec du téléchargement Échec de la somme de contrôle Échec de la requ?te flash Échec de la requ?te de lancement Impossible d'accéder au fichier Mise a jour de l'émetteur/récepteur: %.1lf pourcent complété usine OEM utilisateur modem La version du microprogramme du modem est déj? ? jour. Une autre application acc?de au(x) port(s) COM du modem. Veuillez fermer toutes les applications du modem, puis cliquer sur OK pour essayer ? nouveau. Images binaires Tous les fichiers Logiciel de mise ? niveau binaire Infos sur le fichier... État du téléchargement Actuelle Nouveau Type Date Version OK Annuler Détails...


binflash_hp.rar > cht.xml

0.1.0 Beta #0004 Copyright (C) 2006 Sierra Wireless, Inc ?? (??) (Traditional Chinese) BinUpdater ????? -h ??
-f & lt;?? #1 & gt; ... & lt;?? #n & gt; ?????
?????????????
-c ????
-v ????
-e ?????
-L & lt;???? & gt; ????
-b & lt;? & gt; ??????
-t & lt;?? & gt; ?????????
-d ????
-u ??????

????:
0 - ????
1 - ????"??"????????
2 - ????"??"????????
4 - ???????
5 - ?????? ??????? ???????? ??????? ???????????????? ??? COM ??????? ???????????????? ???? - ??? ???? - ?? ???? ?????? Bin ??: (*.bin)|*.bin;*.cwe|CWE ??: (*.cwe)|*.cwe; |????: (*.*)|*.*|| ?????... ????? ????????? ???... ???? %s ?? ?????? ?? BIN ?????????! ??"??"??????? ???????????? ???????,??????? ???????????????? ????? ?????? ?????????? ???????! ?????? %i ????? ???????????????!???? %i ?????? ??????????:%i ????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ??????? ???? - ???????? Sierra Wireless ????????????? ?????? ?????????? ???? ????????? ?? - ?????! ???????? ??????? ?????????? ??????? ????,???????????? ?? Sierra SDK ?? ?? Sierra SDK ???? ?????? ???? ???????? ????????? ?????????? ???????? ????????? ??????? ???????? ????????? ?????? ?????????? ???????????? ???????? ????? ???????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ?????????:??? %.1lf % ?? OEM ?? ??? ????????????? ?????????????????(COM ports)? ????????????,???"??"??? ????? ???? ??????? ????... ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????...


binflash_hp.rar > jpn.xml

0.1.0 Beta #0011 Copyright (C) 2006 Sierra Wireless, Inc ??? (Japanese) BinUpdater ???? ??? ??? -h ???
-f & lt;???? #1 & gt; ... & lt;???? #n & gt; ?????????????
?????????????????????
-c ????? ???
-v ????? ???
-e ??????
-l & lt;????? & gt; ????????
-b & lt;? & gt; ????????
-t & lt;??? & gt; ????????????????
-d ?????
-u ??????????
-a & lt;???????? #1 & gt; ... & lt;???????? #n & gt; ??????????????
????????????? ??????????????
??????
-ta & lt;??? & gt; ??????????????
??????
-dc ???? ?????????

???? ???:
0 - ??????????????
1 - ????? [OK] ???????????????????
2 - ????? [?????] ???????????????????
4 - ???? ??? ??????????
5 - ?????????????????? ???? ??? ?????????? ?????????????????? ?????????? ??????? ??????????????????????????? ??? COM ?????????? ??????? ??????????????????????????? ???? ??? - ???? ???? ??? - ???? ???????????? ??????? ???????????? BIN ????: (*.bin)|*.bin;*.cwe|CWE ????: (*.cwe)|*.cwe; |????????: (*.*)|*.*|| ????... ???????????? ???????????????????? ???????????... ??? %s ???????????? ????????????????????? BIN ????????????????????????? [OK] ????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????? ????????????????? ??????????? ????????????????? ??? ???????????? ???????????????? ????? %i ???????????? ???????????????? ???????????????? ????? %i ???????????? ??????????????????????: %i ????????????????????????? ??????? ???????????? ??????????????? ?????????????? ????????????????? ?????????????? ?????????????????? ??????????? - ??????? Sierra Wireless ????????? ??????????????????????? ???????????? ?????????????????? ????????????? ??????????????????? ?? - ????????????? ???????????? ????????????? ???????????????????????????? ??????????????? ?????????????? NV ?????????????? Sierra SDK ??????????? Sierra SDK ????????????? ??????????? ???????????? ???????????? ????????????? ?????????????? ???????????????? ???????????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????????????????? ?????????????? ??????????????????? ?????? 3 ???????? ???????????????? ?????????? ????????????? ??????????? ?????????????? ????????????? ?????????????? ??????????? ????????????????? ??????????????: %.1lf ??????????? ?? OEM ???? ??? ??????????? ????????????? ?????????????? COM ?????????????? ??????? ???????????? [OK] ???????????????????? ?????? ???????? ???? ?????? ??? ??????... ???????? ?? ?? ??? ?? ????? OK ????? ??...