iomd119.rar

ALKAM SYSTEM VISARD MD 119 instrukcja obs³ugi POLSKI

ALKAM SYSTEM VISARD MD 119 instrukcja obs³ugi POLSKI Producent: ALKAM SYSTEM Model: VISARD MD 119 Jezyk: POLSKI

 • iomd119.rar
  • iomd119.pdf


Download file - link to post

iomd119.rar > iomd119.pdf

‚‚€ ‰ ˆ ‡ † …„(ƒ ‚  A€y x w v ugt
3b Aqp3fgAeCC0b#aA`C¨XW
sr Yih dc Y
C " U?R0PI%¨HG EFD
VTT S Q
CA4@95652320§)%(' & %# " !? ?(C)¨§??€? 
) B § 87 4'1 § $ ?  ? ? ?

g’(gh!¨f#igh¨gf e— 0”e#—™@!˜?—– (•¨”!“A’‘
•d
q Bp s ‘ƒ h 3s r ƒ w † ‘ƒ y g e Bp •1™‘ƒ € q • d `i is h i r q g ˜ „ i w i g € h 3#‰ x „ Bp i g e h e b`bt • ƒ g‘`i y† 1d q iBp s ‘ƒ h p3s r ƒ w † i —
ip
i
€ sp k
sp „

iX €
ƒts
r
ƒ

w bt ƒ (C)Gi y† (C)e q g r „ i … q i  ” … q p i h ƒ w ‚ e i h ˜ e `p – r ƒ w † i € d q h Bp ‚ e f " p HG(C)e y ƒ € r „ i `p ‘t p i h ƒ w ‚ e i h ˜ e e € q ˆt w i 3Hs r ƒ w † i
e ‚r ƒ
s

e
€non
”s
 ƒ vp
m ƒ „ g y e (C)ƒ h  ˆiƒ € q • d p?i ut s h i r q g ˜ „ i e r w i g € h ˆ#Bl k 3#p i w i g € h ˆ#ƒ € q • d #p (C)ƒ „ ƒ € f i (C)c a b`X w e f ‚ e y € yg `X
i
itj

i tƒ ‰ € je
it
spƒ „
aY
x
‰
p – €‚ p i ‚ g s  x € e 1p x d e ˜ e g € Hi e e q g d x † w i † ƒ(C)e € Hˆt e g f s ?e € h 1p i g ‚ e d i w  ƒ #ƒ #g d ƒ y 1p r i  (C)e  x (C)g f
h
ƒ
q
f
hx

rh
ƒ
€
„
€ d q ƒ y ƒ g f h € d e h g e w ‚ h i G† e r w g i (C)i (C)ƒ w e f ‚ e y € yg Btƒ € h ƒ ˜ ƒ € r #ƒ € h 1p p i f i g f i „ € q • 1 €p y  iX ‰ h 1p i f i g f ƒ r(C)i e e d w ƒ r f † G… q s q g d ƒ r w e r f i 
‚
„
x
„ ƒs
i
i
ƒ
i
e € h r q ƒ h r € d q ‚ h x (C)e y e 1#e d x r € y ƒ e Gc a ab`X € q • 1 €p y  ibG… q p 1p ƒ g f „ i ?… q s #r q – w Gf ‰ x „ 1p i g e h e ˆ(C)r#e € h ƒ r w 1p g „ i (C)e € h 1p s w e ƒ h
v €p
w
Y
i
t si
g
€
ƒt
ƒ
€ƒ
… q €r ƒ w #d x h ƒ w ‚ ™t e ˜ ƒ € r „ i Gr He € h • e r q i h „ e d w bt ƒ Bx y‚ € Hup – r ƒ w † Hƒ w i g € h ˆHe € h ƒ w ‚ Hƒ Ge € h ƒ y g e 1p • p € y s r q ” … q ƒ d q ƒ y ƒ g f €h
i
e
—

‚r
i
it
eh
€s
… q s h ƒ1p i f h 1p ƒ ƒ “b… q s h „ ’ † r e € h € d q ‚ h x ‘… q € ‚ g f s r Bp1e € h ƒ1p s h i ‚ 1ƒ B €p y  ˆt ?w e f ‚ e y € yg `X ‰ … q p ˆt w ƒ y b… q bt e g f s ‡p
ƒ
rp
v
f
sp €
ix
x
si
ƒƒ
f
† x Hx w i r „ ƒ G… q bt e g f s 3#ƒ € h 1p i f i g Hi ut s h i r q ƒ h r e r w 3t e w e f ‚ e y € yg B " t p i w v s ut s h f e r q 1p i h g f e d c a b`BW V U T GR
y

fp ƒ


xt s
q
i
aYX
S
§ 1 ? ?   F (C)  
%
¨
 (C)I ?1 6 4 5 ? 4 ? 6 5 (C)? ? 6   ? 6 5   ¨ ?G7 ? #? ? 4 $ F1Q 6 5  ? 4 ¨ € $ P € #? 5 8 ? ? F I P 6 4 ?1 ? I   ? F HC  $ ? ? ?   ? §   G ? ?  F ? 5 ? (C)E
¨
¨
$
 ?
¨
?
?
 6
? ? € C % ? ? 1 ?? 4 1 " D
? 9 ?@
0 C % 6   ? ?B§ 4 1@(C)  9 ? 8 ¨7 (C)? € % 5 ? 4 ¨ ? 23 &
A?
6
0(
1) & ' &   % $? ¨ # "
?!

? ? ??3!ό ?ϊ? ? ¨χφ? τ σ ? ? ν ? ι g? νξ A?η@?λ η?ι? |? ?
ύ
ae
β δ#??βα? gί? Aέ " ?
ά
g?@Ϊ¨?? g?? ¨Ι#??@Ν!ΤA?CΗAE AE ??Σ ?ΔΒA?gΗΦ??? ?¨AEAΝ@?Ι Α CCgAE??? Ξ?ΧC¨?Ν¨? ΑΑ ¨?g?¨Ι@Ι@?Α g?ΙA¨ΛA?Σ ¨AE?@Λ@Ν?#Δ?g?? ? @ΑΦgΙΛ @?@??Α#??? !Ηg?¨AE|?Λ 2? ¨?¨ΙΔ ¨?#Α@??@ΒA?ΑΣ#¨?? g?¨? 3/4 ?
° › ? ?  ? ž § ? ? %(?œ § ž g¨? ¨ ?šœ ? ¨ ?™œ › ? ¨ 0›? ?š  œ ?(C)
›
§ 1/2 ?œ › ¨?? ™? œ ­ Ÿ ?žž >> °˜Έ ¨Ÿ?› ??g¨ €? š?Ÿ?  ? @š™ž ¨€?? ?š Έ? ›gœ ? ? œ % ›š ?? 0œ? 0Ÿ?¨ ?— 3Ÿ? ž (?¨€œ @?? ?¨(C)   ?› § gŸ? @¨? ?€ €(R) A?? 1/4 œ ˜› › ?¨?(R) ?(? ¨ žŸ? › ? ?? ?  @›? ž? § ¨ ??›? (›? ??šœ 3?›§¨ (?g¨? › #?  œ Έ ? ?Ÿ?Ÿ?€? ™ @™? Ÿ ?¨ @™(šgŸœ ? ?  ¨ 0¨ž (? ž œ Ÿ << ?› ? Ÿ?›?œ › ? § œ˜¨ 0?š €? ž@?š§ gu? ?š¨? ΄@??
?
    (C)§ € ? ? € ? ? ?
?¨
 

€ š ž !Ÿ? ?§¨€? Ÿ ? !›? ž œ #?(R) ¨ š› ¨™2? ­ ž Ÿ ?§ ? ž § ° ?Ÿ?? ?œ(C) ‘ 2Ÿ› ? ž? œ ­ ?§ ¨ §?€ Ÿ? œ ? Ÿ?Ÿ(C) š œ? š ­(R)ž ž   @›œ? €0š? ¨€g¨ Ÿ? Ÿ? ?? ›  << ¨› (C)!<<g¨š œ š?? ž ¨€0?€ Ÿ ? g¨™?› ? œ Ÿ¨› Ÿ™Ÿ? ?¨™šŸž
¨
œ (C) !ˆ¨ § ‰ ?ruv |?ˆ !s§ œ ¨‡(?l ¨„€ ??†zop ? {@…€ l ?„k 0s} s ™??  v#qkŸ (Ž€  uuv t r œ?ž Ÿ sy ~r rž #zœ ~ 3u… k(™š› #—lŒ˜ x v zmq ”•– z “ wA’2lqk?‡A}‹(k zpŠ ww !ˆzo |y{z‰ |ˆ } v p zy@‡y !n(l¨„!x?†pv v¨…r u („0ƒw mntz vv kl u k%‚p#}q z q k &quot; muru } z { uv l pArqrstqlru gs¨lu t ~r zmnop mnol l…#l(k2jq }k ¨u?‡??‹Š
mnop

† … B‘“‚  € ~G`{ y #x w v #bs
…„ƒ
} |y z u ut

r

ˆ1B(C)”1’ ‘ ˆ‘(C)HB#Œ BG‡
“” ’• “ ‹
Š  Ž  ‹Š‰ ˆ

s
tg r r r 1k l p ‰ “ ’ ‘ l – io 'g i ’ ‘ —™
q
–
– ‰ n ‡k m •e l –‘ ’ e  i ” d –1… † •˜ e ‰j… ™ e i ” •e •—–h 'g &amp; h1f ˆ ’  —™ d ’ … e &amp; d ™ —˜ ‘ –1… •‘ ”h“ ’ ‘  ‰ ‡ˆ †  ƒ„  ‚  € y x w v tu s I GH I 1Q S P r q p
k
˜ ‘‚ €

…
H
i R I GH V §U P Yhc I GV R 1Q WR Y T T Y e E 'U(C)g f 'U P X R (C) Td 1Q c b a `U H I H E Y WH WGTX V§ &amp; TH S 1Q P I GH FD
X
T
cP
e ER
P
UR
E
C  )0 4 1% &amp; 0  $) ( ' &amp; &amp; B A 5@ 2 ( 9 ' &amp;  0 8 7 50 $6 5) §3 2 1  $) ( ' &amp; $ # &quot; !   
67
% (
 %
4% 0
%


¨?
(C)§? € ? ??   ?   ? ? ύ y? ϊ ? ? T3§Tσ Ty? Χ ? Χ ? ? B? ae δ§ά ? Τ ? ξ? ν ? †ae λ ? Χ Φ δ qι η
ό
χφ ?τ ??
?
Σ
??
Τ
η ? ? T? ae δ Φ έ ? Τ δ Χ Σ ? qβ α ? T?§? ? ά έ ί Χ ? Τ Σ Χ Φ έ†? ά ? Ϊ ? Τ ? Χ B? Τ §? ? pTpΞ Ν ? Λ TΈ ¨ T€ 5Ÿ ? ? ? ? Η ? T€ ? ž (R) yAE Δ
ά

?
Φ Σ ???
?Ι (C)  
?
(C)
 
Δ ? >> ? Β pp 1/4 ž ? u ¨ ? ?   ? ? ? §‰Ÿ ? u ? ? ? ? ? ? ? ?? ¨ ? ? ΄ ž ? ? 3€ 5Ÿ ? ? ? p(C) ? u ? ? ? ? ? ? ? 3/4 )Ÿ ? ? ? °?? ? ? B€   ΄ ž ? s<<
Αš
??

(R)??
?
?
?
(R)
1/2 ? ? ? ? ž ?BŸ   ΄ §>>BT?§(C) ? ž ? ? B€ ? ? ΄ ? ? ? (R) ? ? 1/4 ž pTT? ? ž ? ? B€ ? ? ΄§Έ ¨ B€ (R)? ? ? u ΄ ? ? ?? ?? )†  (R)? ? ? ? ° ¨ § ? (R)   ­<<
??
?
? ?>>?
?
?
žŸ
?
? (C) ¨ § ? ? B ?€ ? ? )Ÿ † œ §qT™ ˜ — – §” i ul )e u x k } ?{ n k h y i { z { pŠ “
?
  ž œ›š
•
i
|
f
“
5e ’ ’ ’ ‘Bf z i n  f v w y h z y?Ž i e o n m l d z l k x ?m x { } | Ž Tj y qm } d | k Bj k h €?Ž n k } v  ur
fj u
{
x{
i
{
j
… Œ „ Œ ‹ Tpt d h u n i x f } | x †‰e y u l y ‡ } y | x †qy n } k € d } zql y x z y l k 3j  } y u € y h i h| )e§~ n y } y | { †yj )e } k h ky i x Bj f € d } sr
˜Š

i{
x
d
n{ 
k
z
… } y | d Be f §x y z y ?t d §BT§o } d | k iBj k h §o } y | { ?y i hx )e o u € ){ y { } ‚j  } y u € y h i h| )§~ n y } y | { §f y i x B ij w d v u t sr

l h„ƒ—
€
n
k
ke

de
nz
k
f
pqo n m l k iBj i h g 5e p™ ™ – • ” “ §‘ † t † ‰ s w e ` q vr ˆ ‡ X f h t i e c q X e q f ` † f R …
f d ˜—
’
i
c
… „ U „ ƒ T i s ` € e ` q f a ` a e byu ` e ` i x ` W gb q W wvu t f V ` s X g f Tr c e ` q pc h ` g f V ` e d c b a ` Y X W §BTBQ P I H §F ! 8 0 C E B D 0?! # C ! B ! @ 7
‚
g
u
X
i
VUSR
G
8
(A

?
?
„

„
4

9 7 (8 5?%  6 4 530 )' &amp; &quot; % $ # &quot; !    (C) ¨ ?§?? ?? ?   ? (C)? ˆϊ ? ? ? ? ?   ? ? ύ ό bϊ ? ? ? χ φ(C)? τ σ ? G? β B? ? ? ? ae β ? ? ξ ν GΪ
7'
421(


ύ?
?

Ϊ
? β ? ? η ? λ ˆβ ά ? β ά iΪ ?iι ? ί ? η ae δ Φ ? ˆβ ά ˆ? β ae ? `B? β Χ Φ ί 3? ά ? ? ? α ? 3? B? ? Χ Φ ? Ϊ (C)1? Ϊ ? ? Χ i? Τ ‘` &quot; ? ? ? Ξ 1bš Ÿ ¨ ? Ÿ ? ž  ?? ? ?
δ
Φ
έ?
??δ
Φ
ΦίΪ
έά
Φ ΤΣ?
Ν?
(R) ? š ™ ? ? œ ? H€ ? ™ š <<  ™ ž  ? ™ ? ?  Ÿ ? ? ? #(C) Ÿ ž ? ™ ¨ G<<  €  ? (C) œ ° b› 1G<<  b› Ÿ ? ¨ € &quot; ?™ ?Ÿ ž ? B– ™ ¨ ™ ? ¨
ž
¨
€–
œ €– œ
¨–° œ
œ ?? (C) œ ? œ1– ? ™ 1Β Α b? ? ? Ÿ ? š ˆ<<  – b› š œ ? ž (C)  œ ? ? € Bœ ž ? œ1– ™ š ? ¨ Ÿ (C) Ÿ š ž1œ ž ? 1– ™ ž? ? œ ? ° € ¨ ? œ ž ? 1– € š ? – ž  ? 1– ž ? 3/4 ˆŸ ? œ ° H 1/2
 Α
  €™
œ
¨
œ
œ

™
™›
™
(R) Ÿ ? š ™   (C) Ÿ ? œ ? H#Ÿ (C)  ? ? ? <<  €  ? (C) œ ?  ? ? Ÿ ? š  ?Λ Ÿ ? ? ? ? š G€ ? œ1#Ÿ (C) ? ? ˆ ž› ? ŸG™  G– ­ ? ? ? š #u ž 1<<  €  ? (C) œ ž ? Ÿ ˆ› ?™ ?(C)œ š Ÿ ¨ ? Ÿ ? ž  ? ? ˆœ ž ? œ ? œ ž ? ?
¨™
—
?
–
ž
?
œ– ¨
ž?

Ÿ ž ? œ1– €– ™ ¨ ™ ? ¨ ™ (C)œ œ ? œ1– ? ™   Ÿ ž ? œ ? ? 1– ? ™ šŸ ž ? œ ? (R) ? <<  ? Ÿ ž ? 1– € š ? ? œ ?  ? ? – #? œ ?  ? Ÿ ž  ? ˆ› ˆ›3› € ?? 1– ™ `#Ÿ 3/4 ˆG§ Ÿ ? š ? ™  
??
ž
šœ
€–
€ž

Ÿ™
™ ?– ™›
? ™ ž  ? ™ ? 3/4 Ÿ ? œ `G? ž – ™ ? ? € 3/4 ? ž (C)  ? ? ? (C) Ÿ ?? œ (C)  Ÿ   ¨ ž ? u ž ? (R) œ ž  ? (C) #Ÿ ž ? Ÿ ?  ? ? œ (C)? œ š HB› š œ ? (C)u (C)  œ ? ž ? œ ? ° € ?Ÿ (C) ? ? 1– – (C)œ ž ? 1– € š ° œBΗ
?– ?
—
?
€–
? ™?
œ
¨
™€ž œ
u (C)  œ ž? — € ¨ ? Ÿ ? ? ?œ žb› œ <<  ? š ? <<  ? (C)Ÿ ž  € š ? GΒ Α Αb? ? ?? Ÿ ? ˆ› AE (R) <<  € ? ¨ (C) Ÿ ž ? 3/4 1– (C) œ ??(C)? ? ? Ÿ (C)§ ? ?1– B– œ ? ¨ ? ™ #? (C)  ? ? ? — ? ¨ Ÿ #? <<  ? š
΄
?
š
€–
™
œ
?
(C) ?? ™
 
(C)
Ÿ ž ? œ1– € š ? €1G<<  € š ­ ? ?i– ? € ¨ œ ? ? (C) Ÿ ž ? ™ ¨ ?™ ? ? š œ § žb› œ ž ? Ÿ ? ? ? ? š #œ ? € š Ÿb› œ ? (C) Ÿ ? œ (C)œ ž ? 1– € š ° œ #? ? 1– ž ? ? ™ ? ¨ u ? ?œ ?(C)Ÿ ž ? € ? Ÿ (C) 1– € ? H–
–
€–
?



œ
 
ž  ? ™ ?– € ? ? #Ÿ ž  € š ? –G<<  € š ­ ? `– ? ˆ› œ š Ÿ ¨ ? Ÿ ? ž  ? ? ˆ›G€ ? ? u ˆ› ™  Ÿ ž ? ? Ÿ š ? ™ (C)1 ž– ? ° u› €  ? 1– ™ ? œ ? ¨˜› Ÿ ž ? Ÿ ? ? ? ? š ? ? ¨ Ÿ (C) Β Α b? ?
œ


?
ž
 ™
™
ž
Α
(R) ™ Ÿ ? ž1H? ¨ ž   œ #u ? ž ? œ ? (C)? ? ¨ (C) Ÿ ž ? Ι ­ œ 1– ? œ ? ?™  ?G– ˆ› š œ ? #Ÿ ž ? œ ? H(C)Ÿ (C)  ˆ› š ™ — ž?
–
?
œ
 ž
?
­
œ
¨™ œ
? BŸ ? œ1– € š ° œ ? b› œ š ˆ› œ 1Ÿ ž ? ? Ÿ ?  ™ ? ? Ÿ ? (R) œ ? œ1– ™ ? ž ? œb› € ?   ™ ? ¨ Ÿ (C) š Ÿb› œ 1“– ­ ? œ š § 1œ ž ? B– € š ° œ ? ? ™ ? ¨ u ? 1? ? ™ ? œ u› ™ <<  Ÿ 
¨
ž
Ÿ ??
?
??
™
œ
?
ž
(C)
› ž ? ? ¨ € ? ¨B™› € ? ž ? u ž ? (R) ž?  ? (C) 1Hœ “› Ÿb› š œ ? b§ ? ? ž  ? ™ – € ? ? œ b› Ÿ <<  ? “› € ? € š ? H#š ˆ› œ HŸ ž ? 1– € š ° œ ?GŸ ? ¨ ? ¨ u ? Hœ ž ?– Ÿ   œ ?
–
?
Ÿ– ?
œ?
?
?
š
€–? Ÿ ? œ

œ ž ? œ1– € š ° œ1œ (C)  œ ž? — € ¨ ? Ÿ ? ? ΄ (R) Ÿ ž ? ? 1– ™ ? Ÿ ? ° ˆ`œ ž ? 1– € š ° œ H§ € š ??– ˆ› š œ ? #? € ?  ? HŸ ž ? ?  € ? ˆ› ™ ? ? #œ ? 1– ? ™   1– ˆ› š œ ? (C)Ÿ ž  ? (C) € AE
Η
ž
œ›– œ
?
€™
œ

œ
œœ
Ÿ™
œ
(R) ? ? ž1– ™ ? Ÿ ? ° BG€  œ š ?? § € š (C)™ ° Ÿ ?? – ™ ??™ ? (C) Ÿ (C) Ÿ ž ? – ™ ¨ ™ ? ¨ ™ ? &quot; › – ™ ? – ™ ? Ÿ ? ° ˆ? ž?  ? (C) Hœ `– ­ ? œ š § #œ ž ? œ ?  ? ? Ÿ ? š   ž  ? ž– ? ? ™ ? ¨ u ? 
œ›
 
?
™
œ
ž€ ž
œ›
€– ?
™
™
u (C)  œ ? ? ° Ÿ ? ? ?  € ? ¨ œ ? #œ ?œ ? – ? ™ ‘– ­ ? œ ? ° € (C)Ÿ ž ? œ ? š – ? Ÿ ? š   Ÿ1– ™ š — €?? (R) ? ? œ š § `– ­ š ™ ¨ Ÿ  ™ š (C)<<  € ? ¨ ? ¨ ™ š   œ ž ? 1– ™ ¨ ™ ? ¨(C)Ÿ ?<<  €  ? (C) œ ž? ? H–
š
Ÿ
œ
 
¨
œ
™
 
œ
?

– ˆ› Ÿ ? § ™ š   Ÿ ? Ÿ 1#Ÿ (C) ? ? ˆ ž› ? Ÿ Δ Ÿ ¨   œ ? ? ˆ ž› ? HH– ™ ? ? œ ? ? ™ (C)? 1– ™ ? Ÿ ? ° ˆ`G<<  € ? ™ 3/4 œ ¨ ™   ?<<  ˆ› Ÿ ? ¨ € 3?Β Α b? ? Ÿ ž ? 1– ™ ¨ ™ ? ¨ œ ?
­
ž–
ž
Ÿ ?€
 ž
œ›–
€– œ
¨– Α
œ

(R) Ÿ– ™ š ™ ? ™ ?? ? u §bŸ ? š ™ ž? ? ˆ#œ ?Ÿ ? œ ? ? Ÿ ž1– ? G€ ? œ š § <<  – ™ š ™ ? ™ ? š Ÿb› œ H ž? ? – ™ ¨ ™ ? ¨ œ ? ž ? u ž ? (R) – ™ š ™ ? ™ ? ? œ (C)€ ? œ ž § ? ™ ? š œ ? 
1/2
™›
€–
™€

?€
ž
™ ?– ­ š œ ?? € (C)Ÿ 3/4 ˆ›i 1/2 š ™ ? ž ? ™ ? (R) Ÿ ? œ ž § ? ™ ? š œ ? 1€ ? œ š § 1? œ 1/4 Έ?Ÿ ? š ™ ? ž ? ˆ?œ ?Ÿ ? œ ? ? Ÿ 1– ? ?? ? u §(C)œ š Ÿ ¨ ? Ÿ ? ž  ?? ˆH™ 1<<  € ? ™ ?  ? ? ? ™  
?§™

™(C)
™› ?
ž €–
?› ?
<<  €– ™ š ™ ? ™ G€ š ˆ› œ (C)G€ ? œ š §G>> (R) ? ? ™ ?  ? Ÿ ž ? ? ? ™ #? ? ¨  Ÿ (C)œ G? ? u ? ° #Ÿ ? &quot; › € ? œ ž § ? ™ ? š œ ? u› Ÿ š ™ ? ž ? b#? € ?? Ÿ ž ? 1– ™ `Έ š ™ ž? ? ™ ?
? Ÿ ??
š
??

™› §
ž 
(R) œ ž ? Ÿ ? ? ? ? š (C)u ° ? ? § ™
?
¨
œ 1– ? œ ? HŸ ž ? ?  œ ? ?B™  ?b› ž ? ¨ ? ™ B? ? € ? u iH? (C) œ ? ? Ÿ B– ? ˆ€ š ™ ž? ? bBˆ› Ÿ ? ¨ € ‘€  œ š 1Ÿ (C)  b› š ™ — ? ΄ (R) B› ? œ ?(C) Ÿ ? œ š ° œ ?Hœ ž ? œ ? ? ? ° Ÿ ? š  
ž
?
 
(C)–
ž €–
™›?
¨
 ™ œ
€?
¨ œ ?  ? ™ 1? ? ? Ÿ ž § 1™ ° Ÿ ? ™ ž ? ™ š << HŸ ž ? œ1– ™1– š Ÿ ¨§ Hœ ?1™ ?Gœ ? B– ? ? G– ­ ? œ š § B<<  ž ? œ ?GŸ (C)  ? 1– ? Ÿ ‘§ ? ?™› 1– ™ ? œ š ? Ÿ ™ ? ? Ÿ ?Ÿ ž  b› š ™ ˜–
 
™

™
œ ™(R)
™
Ÿ
¨

 œ
—

Š

‰ ˆ 1‡`„ ƒ ‚  1t(C)(C)} (C){ &amp; yz x &amp; tu
ˆ†…
€ ~{ | w wv

Œ— ™˜  Ž” ‘ ’‘  Œ
1(C)˜§– 1— – •‘ '•“†§ &amp;  (C)Ž §h‹

ƒ  ‰ h  d u dv
‚— ‚— XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X?XX X X‚X X XXw X X vX X X?Xc X Xh¨X X ?X‰ †!fh s#d uv#cY ¨h?„c gh ?‰” s!p??”w #…xX d X ‚ WX
X?X”gƒab xd 3axwv?¨h‰ ?h!b a gƒ ?xxX — X ‚ WX
ux
‚– ‚W XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX €s#du3”vb ?dc ¨hb ?9uh c#3ut !ha rxX W X ‚ WX
X

…v
Xgƒab ss!s#d“ ¨t?#…uxX – X ‚ WX
‚– ‚– XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 2XXX X XsXb X X #dX X 3wv???¨hhcp r?hi‰ h “ !“agƒae 3”#rbxh3xXX ˆ‘ XX ‚‚ WX WX
u
dg
‚ˆ ‚‘ XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX X aX X Xƒ X X?Xg X !Xu X X d#?w ¨f??w“ƒt bch b !raa hd3#c?sxX ‚ X ‚ WX
Xr
s
 dd i
r2dehr #c#“xX Y X ‚ … WX
‚ˆ ‚ˆ XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX eXXX X X XXw X Xr X XbXX X •XvX X XXh X XrX X u#X X X X X tc X X xthXeX sh#dc¨q#pt rui #h“ w#c?X ‚ WX
axX d X Y WX
‚‚ ‚‚ XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 2XXX X X €‚ˆ‚X …™ xc#ea e 3”b ˜3cb !ht r fX — X Y WX
v
¨t3u#dbb rixX W X Y WX
‚‚ ‚‚ XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX †XXX X X X3cX X Xb X •?3cvX ?•?hv“bh e ¨”?ƒh !“r xd3?3“gd bh ’X –‘ XX YY WX WX
s e ‰ rs
‚‡ ‚‡ XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX X X X2Xh X Xd#X X Xu †h3wttthh … x„!¨haeh r gafXX ˆ‚ XX YY WX WX
X ! e a ƒ x
yy YY¨¨XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX xXXX X X Xw X X rX X XbX X XXv X X Xh X X rX X X#uX X X X Xtc X XeXX X Xh X X sXrX X X#dX X &amp; #pX¨q ¨htbv i f€3cdeeeg  3 X Yb Xa Y ?X Y WX
` WX
UV A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A T¨SD !3Q¨DG P 3IH G!FE3C @A
A R FB DB
5 ?¨                                                                                                                                                                                                                            € #€?9#¨0¨(C)$ ) §#????  6  
  § 0€ ) 8 € ?7%
'5 ??¨¨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &amp;           %#     $    #     4 &quot; ¨ 3!?2€?€# € ¨ €€ ?(C)? ¨§1??¨0?)€ ?   ?(   
§)
??

? Ξ &amp;
? Ξ &amp;
Λ€

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?
AE

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1/4

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?
?
?
?
&amp; ύ ό ό ??Α &amp; ?3 &amp; ? 1ϊ &amp; ? &amp; ? ? ?(C)φ 3?? §? &amp; (C)φ †? §? 3 &amp; ? ??†1hh3 3/4 ? ι
???τ
?λ χλ ?? τ τ ?σ ? ?ξνλ?λ
ηae &amp; Τ†?hα δ Ϊ1?3α?‡? ?'† &amp; Φ ?h?(C)Χ δ &amp; Φ Ϊj? ? έΔ?(C)ά†?hα§Φ Ϊ1?h'h3†h Ϊβ ? 3†Σ Ϊ1Φ 133(C)Φ hhέΔ?Ν ? Ν ?
Ν
?
?
αβ
?? ? ί
??α?? ?α Ϊ???Ϊί ?
ΝΑ(C)ά ? Δ(C)†Σ Φ &amp; Τ †h? ?Ν ΝΞ ?
έ Ϊ ??Χ ? Σ? ?
? ?? ?°? ? ?? Β ?? u ? ? °
`h &amp; ? § &amp; &amp; ? Ι (C)u h?'3h?(C) &amp; ? >>? &amp; ? 3/4 ? Λ
? ? Β?(R)? ?°? ? ?? Β <<?u? Ι(C) ? ?? Β?
3? € € ?1h? § &amp; ? Ι (C)u hΔ'?h§ &amp; 3h? 1'?h†? ? h§΄Δ &amp; u ? ΄ §? Η
?
'? € €1ΔΒ 3­ Έ§Α? h­ 13>>'3(R) ? ? †3h?? ?†† 3/4 ? 1/2
?
? ? (C) ? Έ?¨ ?? ? ?<<?? ?<<
>> &amp; &amp; ? 3h? †?†(C)† &amp; 3? &amp; &amp; 3­ hj†¨ §? €
? ?? Έ? °(C) ?­΄u΄?? °?(R) ?<< ?(C) ?
œ ?? ž œ
&amp; ?   Ÿ '› š

”…

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

‘…
†…
US
US
TS

j!3u„wv!t so 9so?„¨on 3m„#ji
vt u m lr qp lk
c w‡f ˆ‡ ƒw w‡p
y2€ƒ A“€€)vqc ’ a
c ˆ se u rq ˆ‡r s qpf ˆ‡pf
R€ u ¨A€w RAWf u ?€f??€‰x A?€?c a a
„ a qR?gA‚ ?2v €f?AW?¨y€)v 6g 9tA?€iA2?e 6c b a
c a x ƒ € ug erhg s xw u u g srqp hgf d
! 73E DC3 5 @ 730 X8
`)€)3 ))@ # )B ?892A( ?E 3 B D9)A?)?$! !Y
V1FC1%E
5 X D 5I7 W?E IV€E 29AEAF $! U !
D4F B B3 7F #
!R?24 €E 2I))GF 64 3)?A)€A??)3 6))@ # )B A93 64 )12)??% $! ! &quot;
%Q3 1 BP4 H31 5 1 &amp; (1E8 % &amp; FE DC3 5 @8 7 5 3 0(' &amp; #

 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ¨? €?3?¨?? η? s?#?(C)?χ „(C) ?§¨? s#χ #€??€?#„??? „? σ? ¨¨#?•?χ#φ ?τ3σ 4C ??
? ?φ φ?ό ύ ύ §? ? σ ύ ? ύ?? ?? φϊ  χφ ?? ύό?ϊ χ? σ? ? ?
?ξ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β4Λ Ι2 ν AE
??
??#Η?Δ?Ι δ ? ?Ι?€Β ? Β ? ΑΒ
???AE€
?Α ?Α ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒΒ Β? Β„Λ !Λ? !Ι?#99??AEΔ?#Δ? #? !?Τ ?€ΒΒ ?? ΒΒ ?? ΑΒ ΑΒ
Η
?? ?? ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ λΒΒΒΒ Β Β ΒΔ#Β Β άΒ Λ ΗΙΧ?##?ae ΧΝ¨δΛ ΣΗ €Β ? Β ? Η ΑΒ
Β? ??3?ά ??Η ? ??? 3Η? ΤΝ Λ ¨?ΛΣ(C)Β ? ΑΒ
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ?? Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β ιΔ#? s??¨??Χ δ „Λ3Σ!¨aeΧ ¨Φ?(C)Β ? ΑΒ
?? ?? ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ηΒΒΒ Β Β Β?Β Β 3ΗΒ Β ΒΒΛ Β Β ?Β? Β Β?Β? Β ΒAE Β Β3?Β Β ΒΛ Β ΒΙΒ Β Β¨?Β ΒΣΒ Β ΝΒ Β Β Β Β ΒΦ fs? Δ#Σ AE ???? #?!Τ? ?Η?3?Σ(C)Β ? ΑΒ
?3ae??? !•3???Φ Ι? AE ?#Ι¨?(C)Β ? ΑΒ
?? ?? ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ €ΒΒΒ Β Β ίΒ Β ΒΒ? Β Β?Β Β ΒΙΒ Β Β?ΒΔ Β Β? Β ΒΒ? Β Β?ΒAE Β Β„Β? Β Β?ΒΪ Β 3?Β Β Β•ΒΧ Β Β ¨ΞΒ Β 3?Ν¨Β?•ΙΗΛ ?Σ? Ι#Η 9s?ΔΗΙΔβ¨?? ? 3?3ΛAE ?s?ΞΔαΣ ? ΤΝ s4#Δ?? Λ ?3??Η?άΗ ¨3???AEΧ? eΔΞ!?Νέ ? ??3??ΝΗ Σ 3?Τ#x#ΪΛ Δ••?? ?? Η?¨??(C)Β ? ΑΒ
?? • 2? Ι Χ ?
Τά#ΗΪ#?€Β ? Β ? Δ ΑΒ ΑΒ
?? ?? ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ xΒΒΒ Β Β ΞΒ Β ΒΝ!Β Β Β¨?Β Β ?ΒΣ Β Β#?Β Β ΒΗΒ Β ?ΒΪ Β Β ??ΒΒ Β Β ΒsΒΔ Β Β ?ΒΙ Β Β? Β s¨?Β? Β ?¨??ΝΣ !Σ? ??!??ΔΧΙ #Ι??AE?? 3?!?? ??¨?Ι ? ΞΦ?Ν? ?!Λ?ΗΣ !#Ι?? ?„??? „¨??€AE#ΗΣ ?Β sΒ?? ? (C)Β ? ΑΒ
Δ
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4# 1/4 #?¨?#>>?2#?9? ?!#u??#? ?es# 1/4 ?#¨?#>>„? ?Έ#?#΄#uxC ??
? ΄ Έ 3/4 ? 1/2 ? ? ? ΄ ?
?™ Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Žf(R)?3’• —ž ¨§!”#ž ! 9˜ !#¨’ ?’•3–Ÿ#ž 9˜ !?9?•#”“?‘Ž ? Ž
?’ ” °’ ?’ € — — ” › — —’– ’
? ? ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽeŽŽ Ž Ž Ž¨Ž Ž ?Ž˜ Ž Ž Ÿ Ž —fŽŽ Ž Ž#–Ž Ž Žž Ž Ž›Ž Ž Ž˜ Ž Ž Ž Ž ŽŽ“ Ž ŽŽ’ Ž Ž !Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž(R)Ž Ž Ž? Ž Ž Ž• Ž Ž#Ž Ž Ž’3Ž Ž?Ž  Ž Ž­ Ž—fŽŽ Ž Ž3–Ž ŽeŽ  Ž Ž Ž #–Ž Ž Ž#?Ž Ž Ž” Ž Ž›Ž Ž Ž˜Ž Ž Ž?Ž Ž Ž’ Ž Ž ?Ž” Ž Ž’ Ž Ž!Ž<< Ž Ž˜ Ž!Ž— Ž 9•!#–—’Ž#˜ #ž#¨’? ” #??“” 9—’ — 3€– ›!¨ŽŽ ?™ Ž Ž
Ÿž?ž(C)
Ž
?? ?? ™š ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽ ŽsŽŽŽ Ž ŽŽ ŽŽ ˜ŽŽ ¨—ŽŽ ŽŽ ŽŽ?Ž  Ž ŽŽ ŸŽŽ ŽŽxŽ— ŽŽ Ž ŽŽ #–ŽŽ ŽŽ ŽŽ ž ŽŽ ŽŽ ¨›ŽeŽŽ Ž Ž˜ Ž’ Ž—!Ž Ž ?Ž“ Ž ŽŽ’ Ž„Ž’ •ŽŽ?Ž– 3•ŽŽ’ Ž”Ž2Ž Ž“ Ž’ Ž!Ž—Ž’ Ž2Ž Ž Ž2’’ Ž Ž§Ž?Ž– Ž? Ž3•Ž ’#Ž”Ž Ž? —“Ž Ž 2€Ž #˜’ •2!? — „•?9˜ œ’ 3•!–› ” 3• 4“”›4?ŽŽ ™Ž’Ž  ‘Ž  Ž
 Ž
‹Œ y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y „#ƒ?Š f?ˆ‡#†?„2€?€# |?}3| 4C xy
y‰ € ‰ z …„€ƒ‚  ~ { z

–l knml ™ ˜ h e f e ™˜— –
6)mW€6k ie ji€gAW2d )W?•

? (R) ?“¨ ?? (R) ? u ΄? Έ ? ? u? ΄­ ? ??? (R) )W ?­ (R) ?­ )¨ 1(C)§
?>>
­
<<° << ?¨
? ? › € ? œ ™? Wš › ™š ™? ? ™? 1SŸ ž  œ › ™š ˜ –—•
˜ ˜ Ÿ 
” ƒ‡ ‚  6ˆ 6“ ~} ‹‡ † ‡ ƒŠ Y™ ~‘ 6ˆ ~} } Š ‡  Ž  ‡ Œ ‚ ‹Œ € Š ‰ … 6W ƒ‡ † } ƒ„… ‚ ~€ )| { z p xy p w m urv k f p ijk 6g f e ™ rp k l Sq nop Wl ijk h6g f e
‡ €ˆ|
’ˆ ‡

}
thsrm
• ‡ x€ ” Sƒ u w“€ ˆ 1 ’‘ 1™ vt u d ˆ x‡ ˜ t ™ƒ u € † € 1‘ ƒ x‡ ˜ w ˆ ‰'s 1‘ # xs “€ Wˆ x‡ vwt u 6s
t
v ƒ‘
˜
x
ƒt €
t
€ ™Y xs “€ S v… u vˆ ˜ w— •– ‰ )‘ 6 xs “€ xƒ 6s € W‡ x€ ” ƒ u w“€ ˆ ) ’‘ S‘ w ˆ ‰ vˆ u ‡ † wƒ 6s wt … €„s xƒ w‚ W€ xyu vwt u 6s Sq1p c'b g ih g efc d #b
u… €
…t ˆ t € ˆ ‡ t

€

tr
hc
a Y4 )D 6 74 R3 S GI `P V 5)Y4 5 1D AE 2 W3 P C 3V @ 3 G)D U 8 @ 73 64 3 ST I SQ P 7I GH 8 FAC 1 7C AB @ 5 79 73 64 3 2 01)( &amp; '! $ % $ #! 
I5U 3
DI X 3
U52R
ED 2 8 5
&quot;

 ?  ? ? Y(C) ?? τ (C)? (C) ?? ? τ ύ ? ? 
?
?
?
?
?? τ §? ύ   ?(C) ¨ χ φ ? ?? ? ύ ? τ ό? τ ?? τ §?  (C) ό? (C) ϊ2 ?? τ ύ ϊ ? χ ? φ ¨ § σ ?? € σ ? φ σ ?? ?? τ ?(C)? ύ   ? ?? ? τ ? φ όύ τ ? ϊ 2? χ φ ? τ σ ? ? λ ? ? ξ §? ae ν η 2? λ ? (C)? ae ? η ??
?
?
?
 
ύ?
?
?
ιι
ae
Ϊ ?Ι ? (C)Δ Η ? έ Aδ ? ? AE Ι ?? β Η Α ? Β Λ ? α (C)Δ ?? ? ΝΙ Ι ?Β AE Ξ ? Η?Δ
Ι
Ι

? Η ? AE Χ Φ Ι Qί Β Β ί ~? ? ? Λ? Χ ?(C)Δ Β QΙ QΒ ? Ι(C)Δ ? Ν?? Ι ? έ Η Α ά? ? Ι Ν ?? ? Ι ? Β ? (C)Δ ? Λ ? Ι ? Λ Λ Α Β 2? Σ AE ? Β ? AE Η ? ? R? Ϊ Σ AE Ι Λ ? ? ? Σ AE Η ? ? Ν Ξ Β ? ? ?’Δ
?Λ?
??
?
Ι
Ι
?
?
Η
Τ
? Σ AE ? Ι ? AE Η ? ? §° Ν? Β AE??? ? Ι RΣ AE Η ? ? ? AE Χ Φ ? ? kΣ ?AE ? Λ Α Η ? AΔ~°? ? Ι ? ? ? AE Ξ Β ? Ι Ν ? ? Λ ? ? Ι ? ? Η AE ? AΔ ? Β (C) 1/2 ? 2 1/2 ~ 1/4 >> ? (C)u ? Έ ? §u
?
ΗΔ
ΔΒ ?
Τ
Α?
?
Λ
?
Β Α? 3/4 Έ
?
?
? ›   (C)š (C) ¨ § ?   › ? ? ?  << œ ¨ ?Y(C)   ? ~? ™ ­ Ÿ €  ? << Y? <<
?
›
™
(C)   §š ? ž ? ? ž (C) ™ ¨ ? ΄ (C) ? › ž ?(C)Q<< §š ?? Ÿ   § ? ? ? << ›(C)š ?? Ÿ   § ?(C) ? ? ¨ Q? ? (C) ¨ ? ›Ÿ   Ÿ ™ ? (R) ? Ÿ ™ ¨ °? (C)   ž Ÿ ™ ? ?   << Ÿ ­ ™ ¨ ? ?  ›?   §š ? ž  €Ÿ ›? €? (C)?
?

?
?
?
?
?
Ÿ
?
?
› ? ? ?  << œ ¨ (C)Ÿ ›   ? ? A? AŸ ? (R) ­ ? § Ÿ € ? (C)Ÿ › ™ << (C)š ? ? Ÿ   § ?~A? Y¨ ? ? ›?   Aš (C) ¨ § ? › ? ? A ›š € ? ? ? ž œ ™ Ÿ ›   Ÿ ™ ž  œ (C)š R(C)— –k• Ž ” “§’  Ž
?
›™ 
?
›
? Ÿ  ?
 ?
?
› ™˜ 
‘
rp
{„ } y YŒ t ‹| y u q v l v Y| l y { €  nŠ s ˆ r n t x o l t
‚l
v
} (C)m v (C)m v u r s z y~(C) nƒ t x ˆ |(C)y Y no §y nAm y ˆ v ‚ † y ˆ t y np ‰ | q s r u s A| l t u| v ˆ r { ‡ u p † | { } y pYYl y { €Y… „ { ~} y Y ny s (C)m v q p r w n‚ wu A}
|n
}
msq
n

r
l
rpy
ƒ
n t x v p o { ‚(C)| s y ~} §l r €r n l (C)m v u r s z ~?y A| { r~} y ?y n s (C)m | { z y s n t x (C) wnm u v u q o l § nr s r l q p o Am 2k™ — ‘ (C)i • h g A(C)™ e d ™ ˜ — – • ” ‘ “ ’ ‘ 
nl
n
y} s
py
v
t
n lj
™
™f
‰ ƒ w v € ˆ g f p s …  2h g w € ‡ 2 f… Qg p „ h ƒ ‚ h v w  f h p e € y x w fv w uv t g (C)q s §g p i h g e Y(C)c b X a ` W ` YW U V TU
p
†qi
v
f
f rq
f dW
X
S 0 4 ' E 3 )' )( &amp; F (C)7
@
P 8 $ 1 9 $ 8 0 4 @ &amp; H 5 1 6 R# I (4 A7 0 4 0 QP 8 $ )1 I H ' G 8 G E 6 F &amp; ' 1 ' §# (0 E @ &amp; ' 1 0 4 D ?#2' 8 C 9 0 (C) ) &amp; # B 6A7 2' 9 8 7 4 6 5 1 &amp; ' 1 0 4 3 20 2' 1 )0 ( ' (C)# % $?# §! 
3
'
F
&amp;
&amp;
$
&amp;
@0
&amp;
'1
&amp;
&quot; 
 ?  ό ? € ύ ? € ? ? €? ύ € ? ό ύ (C)? ¨ §? ? ? ? € ? ?  ό ? ? όύ )ϊ ? χ? φ ? ξA? σ σ ? ? 6j? tξ νj?

ύ€

?
?
τ
ν? ?
λ ?? ? Τ? ? ae Ξ ? ι ?η?η ? Τ? ? ae Ξ Ν α ? ? ) β?
??
ΝΧ?
δ
Τ? ? ? Ϊ ? Ξt€? ? Ϊ ? Ξ α ?? Ξ ? ? Ϊ ά ? Ξ ?? ? Ν Φ ? Ϊί Ξ ? έ Τ? ? ? Ϊ ά ?? ?R? ? ? ? Ϊ ? € Τ? ? ΦΧ? ? 6? Σ A? ? ? Ξ ?Ν A Η 3/4 ? Ι 3/4 ? ? Δ AE Δ ? ? 1/2 1/4 ?>> ? Β Α 3/4 )? >> ? G 1/2 1/4 >> ?
?
?
Ξ
Τ ??
Λ
Η? 3/4
1/4 3/4
u ? ? œ 2 (R) ?  ? ˜   €? ž —œ ™ jœ ? ˜ ? ° Έ ˜ t› ˜ ?š 6  ΄? €? 6? u € ž —? ? 6  ΄? 2š
?
?
œ›
­  §?
§
¨?
9œ § ? W? ? € ™ œ š ? ? ™ š œ …  Ÿ ž —œ ™ j?š9™ ˜ ??• ’ ‹” “ ?‘R  Ž  ‹Œ Š
?
œ› —–
’
˜ ™ ? ?› ? ? ? ? ž ?j˜ ? ? § ™ ? ?R ?€ € š ? —€ œ ??° ? (R) Gœ ? ˜ ž —Ÿ §)<< ? (C) 
­
‰{ˆ‡{†| t
tGI‚y…„ƒ‰‚?¨GR}~t¨¨y w‰IIr?o
y€€
|{z xv utsq p

? ? ?Α Ν? Ι ? ? Β ??
WΗ W? ?Η Ξ ?Λ Λ ? #WΗ AE ? Δ#Α ™6 3/4 1/2

1/4

Τ)Y1?)1? έ? 6έSYW? 1YΣ
ί? ?α ί Χ Φ ά ??Ϊ ? ΧΦ? Τ
… IP aT IP h g g ?D G ?W Q F
UP
u P g y Q aQ g x I H V U Y ƒ h H‰S ?W IU h U ƒ IaF fT P g P u H  u Q G IP d (S IQ T (S D G F (S€ V U Y ƒ h IQ T P ?W f IF (S U RF D ( … IQ T (S D G F (€ V U (S P X  y ƒ g
F
c
X
Fh
D
Q
D
H
IhT
y
Q
DS T
IP T V P h H U T g P u H  u IQ (S P X Q ‰S ?W G aQ (‡ H !S D h b Y Q t €  T IF T Q a !S h U X I H V U (S RD F Q !ƒ ‡ H ƒ Q I T 9S D G F (S I H V U Y ƒ h fQ u H Q a ƒ e P ˆ
T
hc
QD
ƒQ
T
I
GQ
D
H
… ƒ ‡ H ƒ IP T !S D G F (0F Q u x F Q P T U h H  Y (€ D dfF Q T g P u P y ?P I T x Q G P b F aP IX aR 9P u H F T ƒ t P T T IQ 0(S D Y 0Q W
GQ
DS
R
DS
UW
ƒW
Tƒ XS
IP T Q IF (S U RF D y Q a P T h H U g I!S IP TfU I T g P G V U X h P d R b P u I H V U (S RD F IP T Q!S D G F D†B … P I h g !S U R P T e Q „?U e !S ?W G aQ Q
IT
ƒg
T
Q
I
WS P U
ƒ d D G ?Q I T P h H  (EU e P T h H D R Q W U R ƒ „ aƒ P H‚? IQ H V u D!? IP T P h H  Y Q ?€ 9S U g 9S U X Ey P ?P y U x w Q I T !S D G e 99Q u H Q IF t
R
YS
Q
S
S
hQ
U
bR
W
Q
Qv
s D b T P R T r 9(S U W G Q 99d D G p 0 IP h g I!S U R P T e Q W?Q TfQ I T 9S D G e Q 9d c b U X (Q T!U aF D `S YD 0?Q W I H V U (S D R F 0 IP H D G F ECA
ID
aq
i
Q
T
b
R
XS
T
Q
DB

8 ύ   € v? ?? ό $ ) ? 9 ¨   ?    ? ? %      ?  U(4 ? ¨   ? (@ ? 4
ό
)(C) %
?(C)
(C)
  § ?€(? ? ? ? ύ  ? 9(C) ύ? ό eϊ 8 ? !(C) ύ? &quot; ?7 ? ? ?ό ' ? )   $ 6 U? &quot; !(C) ? € ύ !(? 4 ύ? 3 # ? &quot; !(C) ? ό 2 W(C) 1 !?  &quot; ? 0  ?   ? ((C)
?

?¨5
 
?%
)

#   ?  ύ ό  ? ? ?€ ύ ? ' U? ?? %   W(C) ? &amp; %   ? ¨  $   W(C) U(C) # ? &quot;  !(C) ? € ύ ¨ ? ?  U  ?   ?   W(C) ? ¨ § ?€ ?? ? ? ?   ? ? ύ? ό …?
 

?
??
??

?(C)
?
??
ύ

σ δ? ? δ? y? ( δ? β ? λ? ά ι δ? ? β Wέ να ί ?δφ β α ae ?χ ? ? φ α? δ? ? α δ( δά β ά ? ά ? β ? ? ? β (? ? ί λδι ά yτ δσ ξη α Wέ ?? ae ά

βά
??
ι να
?
β
δ? β Fέ ν? ae Uέ 'ί ? η ί v δ? β Wέ ν? ae Uέ ? ν '? ά yιtέ ? ι νά ? α δ η ξ ν? y? λδι ά β Uv? β ά ι ? δWέ v? η? ae β ί y? Wέ y? β Wέ α ? ί yv'WΪ ? ? &amp; Χ
ά ?δ ν ά ? ? ae
?
άι
ι
? δ ? ά ?έά? ??
?€€€?? ΤΙ €ΝD? €?? ΛΙ '? e€? &amp; ? (€'? ΛΙ ??
?Φ?Ξ ? ?ΞΝ ?Ι ? ?Σ? Λ ?ΞΝ ?Ι
? Β u U° (R) ?§ ?? § (R) vΒ u ? ? W° ?(R) ? ΄ ? ??yΒ u Έ ΄ ? ¨?Α (R) v €? ΄ W° (C)Έ ? ? y(R) ? ? ΄ €΄ ? ? (R) ? ?(R) ? W°?° AE >> (C)Έ ( €? ΄ ¨?? Έ (C)? (R) § U(? ?΄ ? ?
Έ
?€
?­°
??
΄

?
Έ°
u 1/4 €?? ΄W° ? ? ? ? Η €? ? ? €W° ?(R) ? ΄ ? ?­? €? ΄ W° (C)Έ ? ? W ¨? ? ? W? ΄ ? ty(R) ? ? ΄ (R) W° ¨?? U(R) ¨ ? ? W΄ ? v? ? U° ¨(R) ¨?(R) (R) v €? ΄ ? u ?Έ ?­ ?(R) ? W? << ? &amp;  
?΄?
΄ u?°
€ ?? u??
?
? ? <<?
? ? ' 3/4 ­ ? €? (R) €? ΄ €¨? ? ? €? ΄ W° (R) ? U° ?(R) ? ΄ ? '­vΈ u 1/4 ?? ? (C)u ¨?? y° ¨ ? ? (? ? (C)? (Έ ΄ U° W­ Έ ?(C)? ? ¨? ? € (C)Έ '­ ? § ?? ? ? ? ? (C)? >> ? Η (C)? ¨? § ?? ??€? F­
€ ?΄?
?€ €
?
Έ u ??Έ
??
§? (R)
?
­ ΈW° (R) ? €W° ?(R) ? ΄ ? ??F €? u 3/4 ? Uy? F(R) ???΄ (R) y? ΄ U €Α W 1/4 ?? W° ? ? (R) W (C)Έ '­ ? ?? ΄ ? ? ( €? ?? u Α WU?u° AE ? (C)? >> U €? ΄ W° (C)Έ ? ? '? § ? ? ? Έ (C)? ?Δ
­ Έ° ΄
§ (R) ¨ € ? ? § ? ΄ €°
(R)?
΄
?
? Β €u '?U ?? ΄ ? ? U(R) ?§ Έ >> ? y(C) '­ ? DΒ u Έ ΄ (R) ? u ? 1/4 ? (R) ?Β €u ¨?§ Έ ? FFD? ? (C)? >> '' 3/4 ­ ? ?W? F €? ΄ W° €¨Έ ? ? F? W ?€° ? ?­ ?v(C) ¨? § ?? ??€? &amp;  
΄
? ? ?? §
?
¨°?
(R)Α
΄?
?€ (R)
?
? €? u ' (C)­ (R) ­ Έ ?΄ (R)W° (R) ?ee? (C)? €?(R) ΄ '? ? ΄ ??? ? €W 3/4 ° U 1/2 Έ € 1/4 ? ?­v? ? W° ?(R) ? ΄ ? '­(vΈ ? (C)? >> (R)( €? ΄ ? (C)? W ?° ? (R) ¨ ? ? u ? €?
??
°?
(R)­ ΄
Έ° >> (R) €
??
?
(R)
? ? ? €W° ?(R) ? ΄ ? '(R) ? €? ? (C)? ( €? ΄ ? (C)? W ?° ? (R) €v? W° ?(R) ? ΄ ? '­v΄ ? ? ? ? ? €? ΄ W° (C)Έ ? ? €? ¨΄ ? ? u (R) ΄ ? ? ? ? W ?€° ? '­ (? << ? &amp;   (C) ¨? § ?? ??€? &amp;  

??
?

?
΄?
΄
€ (R) ? <<?
?
› š(€” Ÿ €?˜ €(vu› (™€?˜ — • v“
™ –” ž œš š ” – ”

‹vp } r xs ƒ yŠ q { ~ †ws v W …p Upep ’} } | v r q r (‰ usˆ ~ t’s s uv v †€v qˆ ' xy ‡ u~ ( uv q s ‚ tuv s r y { w~ s †z € s vp ? xy ws ( uv ~ †s y  xs tv € wv w†u Fy
u{
t
r~ s
‘uq
} s t
z
{ q xs U uv ƒ x{ ''v qˆ s? xy ‡ ~ FvWp Wp t†s ‚ Ws q ‰ xsˆ v uWp s rWWp t †z †s ' us u~ Fs ~ †ws v W …p U( t† v tWv xr u† ~ ?Ws ~  Wp †€ s ‚ Œ
†
u

s
tw
u {p ˆ Ž
y
‹ x‰ 'y s €‰ rvŠ q { ~ s r ‰ Wp r
v ۠
u
p ' xy ws uv ~ †s vs qˆ ' xy ‡ ~ us ~ †ws v W …p {U€„ { ƒ v  'y x{ 'y s €€s ~ € | v ‚  s vz | ?y { x~ } ty Up v eF xy ws € tuv s r e…o
} s t s
up
v

€x
| { w pz s q p
n U„ l – — ’ k jW‘  (—W„ h — ’ ‡™ ™ — ’ e†— ‡ W f„ U„ de ‡ “ˆ ‡?‰ — — ’ – v‘ ” ‡  ˜ — y• ” ‘ t‰ ˆ †’ ‘ t‰ U„ ‡ †?…ƒ
m
hi
gˆ ™
–‘
–“
ˆ „
‚ ACS H ( Af i 3g WE 3 g 8 vR B WE I8 5 7 p '(( B i Q P 'V 3 (eE x 1 P3 Q 1 @ Px H UG @ P3 AI8 7 'F€
8C A HA
3V1
5 T1
8
8
8 V3
q yE ' PV 43 3
S8
P AI8 7 ?yX P3 Q UEW6 A5 WE x U3 7 6 8eF Aq @g 7 WE T 5 `EF8 4Q wV UE 8 7 P3 T 5 8 c7 5 Hv A5 @ ' PV 8 au(P ?V 3 WFS 1 P3 Q U I43 5 W 9E SUtP AI8 7 8er
8V S 7 P
r 5C
3S
3
E 5 T1
8 A Es
q R B AWE I8 5 7 p 3'(UQ 4R P 5?V 3 (18 p 5 @ i 1 B 8 G @ 8 H h f @g 7 5WE T 5 WQ R (X f AWE A5 1 (3 7 d PS I5 1 @(3 7 c A3 1 B 8 dH A5 1 P3 Q e(1 P3 Q 8 d UE 8 7 P3 T 5 8 c7 5 bH
V1
T
C4
B
8E
S
R 1 P3 Q F A3 7 I43 5 AW 9E UI ' PV 8 DS 47 WE 8 `W5 P1 AI8 7 'VW3 UX WE CI3 RW5 6 ?V? AT UE 8 IT S 6 RDQ 5 IP1 8 'G A@ FE DB €A 9@ 8 7 6 45 3 20
8
SE 3 a 8 B Y
8 7A
87
H 8C8
1
)€€ ( ¨ ?€('€ &amp; ? $ # &quot; ! ? €  § (C) ¨ § ?€? ??
# ? &quot; )# ?% 
 ? ? ? ? ?  
?όό ? ϊ ν χ ? ? ν χ ? aeσ ι ξ ?? ν δ λ ae
S1ύ?„??φ?ι ??φ#τ??“#η'ξ „???ι6η?Ξ?“β
aeδ ?
o

n m m!†k ?– h ” ?9d f e • d ˜ — ?– • ?†‘
l ™ihj ™i g –
™ ” ”“’

q| {~}| t s y v w v tsr q
!}9(!({ zv ?zx09u (9?p

~
Bq il l ‚ xnr r
kq xfj o yEEr m € o  g fi l t k st h € (f r g s € o y p kil {ƒ o m xlt o Er „ u s r kf y r `u s h m Hz io h € 'u ks fij h g `E`l m Hz fo io eƒ h |  BH ph xkil
g
l
x
j
mr
l
fzlz r
f ‚ oq
kl xfj o kl {m l g s o m € l g kq xfj o w j h g } '| l m ixr l H {z e pr fl j xl xiky 'Ew m §v(g pr u s pr kio m 'r l st B pq no m kl fij h g we
y
~
y
tzf
k hz
wq l
o
oq m r k
f
‘ d q˜ y – • S ‚ ” “ ’‘ ( ˆ‰ ‡ 1ƒ ( …† „ ƒ g € qx
‚— …‰™ — ”
†  ‚ ‚‡ ‚ y
aBX 36 42I qX `X P wX G (WEG V f D 0 V 9P Y5 h 5 `FE 47 9R 4I U T G R 39W i eF 6 v G W V Yf T I 5(I c 46 R 83 P 'X P P R Q 'X u 6 pV P W $E 3G 4i R `X P W
5G83
8
I
RW
4WI
8F 7
9 86 7 26 2345 ` aX 5 R P 47 9R 4I U T EI c 6 R eF I T 0 E 46 R 83P G 9W I 7 e6H 24F Q 'X 83 6 D 46 9P 86 7 26 2345 ` 4P R eF 2I 83P 4R P W6 8V 6D 'P E0 T 2i c eF
0t
I P UF
GF
I
R
0X P
4X R
W
6 W s24 6 r a 9P 86 7 26 2345 0`X D eF YI I W ( 46 V YG 5 P 9f 30 P eF 2P qX G 2R P R I VD 7 R 0 p$X 6 T 2i c eT I P R W V 3G R 6 4T 83 6 D 9P 3h d7 9G 30 P HF 2P 7g 40 V G Q 0
6
V
R 4 7W
WF 5
4
G 9W ( 9P 86 7 26 2345 'Xf V 9P ( 46 R HF 9I 36 6 2R P T W`F I T `F 6 9W 5 W 6 (P R 2P `F W I 5 BX 96 6 8 7 26 2345 `EW P eHG R I W 9V 83P I T d 4P R HF 9I 836
5
0
5P 8
6I
UPd
0XW 9F
P
I c 6 2R P T W 3 2I b a D `F YI I W VH 46 V YG P 'G R I W V 8W 6 'X 0 4 R 6 H 9F 6 W V T I ' 47 9R 4I U T S'G R I Q 8P I 5 H 83 6 EC A B19 86 7 26 2345 1)
46
5R
4
4
5
IF
GF D A@)
0
 (' ! $ &quot;   ¨
(C) &amp; % # !  (C)

δ ν ? ί ι ?? η? ?β 9?? ? ‰§ϊ η ae ? ? ae ? η ? λ ? !ϊ ξ ? λ ξ
?? ??
ξ
η
η? ? δ ? ξ!ϊ !?ξ ? ? ? η ?? η? ό λ λ (α ν ? ? δ ae ? λ ? δ δ ? !? ? δ η? ? δ ν τ!? ? η ι ξ ν ? ό `ϊ β ί δ ν β ? ξ fχ !ϊ ξ ? ? τ ? ν? ? ξ ? ν ξ β δ ? δ β ί ? ?? λ σ 0 ηι (ϊ ξ ι β α (€
αϊ
ξ
ι
ιλ
ί
ιδ
η
ύ?
?
? η? ? η? ? ? ?? (ϊ‘? α ? !ϊ ξ ? ? τ ? fξfό ? ηδ ? ? ?? (?α ? δ!ϊ ξ λ ? 0?α ? ?? 0ξ τ ? ό ?0ξ λ ? ξ ? λ !? ?? δ ? τ α f η? ? η? ? ? ?? (? ό ί ι ? !ϊ β ί ? β? ί δ βν ? ξ ι
ξό
δ
ν
δ όϊ
ύϊ
ί
ηϊ
ί
ξ όϊ
η
ae
βα δ βν ? ηδ ? !ϊ ξ ί ? ? !? ξ ι 0λ ξ β ??? ? α ό ί β ί ξ ν ? ae δ ?σ ? λ ? ? ? α ν ? ? δ όfξ τ ? ? σ ae δ ν η? ? ξ 0? ό δ ν ύ 0 β? ί δ βν ? ξ ? ? η ? ? ό ί ae η? ?9? ? η fσ ae δ !ϊ δ ae ύ ξ
δ
?
ί ??
ό
ι
λ
ξ
ι
όί η
?? ύ δ ιΦ η? τ ? ? λ ?ξ ? λ η!?? ? δ ? τ α †α β δ ν β   ? ?δ ύ δ ?ξ τ ? ? !ϊ ξ ί ξ β ί δ (χ φ ξ ι δ η? ?? ? τ ? ό ? ό 9δ ? χ φ ξ τ ? ? ?ϊ α ? 0?α ? ? 9?? ? ό δ ν ύ 0ae η? ?
ϊ
ϊ
ί
ι
δ
ό
ae
ί
λ

λδ
ξ
ό
?ξ τ ? ? δ ? α ί ? ό ν ? χ φ ξ ι δ ae δ ? ? (ϊ ? βν ? ? β ? ί δ η?ι ι χ φ ξ ? τ ? ? λ σ ? ? δ δ ν ? ί ι ?? η? ?β 9fλ δ ? ?ξ δ λ λ ξ β ί ? ae δ ν ?? δ ?α λ η? ι ? η ae ? δ ? β α ??
?
?
ξ
λ?
?? ξ

ί
?? ? ά??
EέΙ ‰ΞΝ Σ ? Ϊ †ΦΤ Σ Ι ?„Η ? ? Ι ? Ν „Ι Λ ? Ι AE ?Δ
??ΝΧ Σ ? ? Ν
?Ξ ?
?Η ?
΄ ? !ž š ­ € (C)? (  ¨ š ? << ? `™ € (C) ?   (  ¨ 9ž š ? ¨ !ž Ÿ Ÿ >> 9ž š ? ˜ ° Ÿ ¨ › š ™ ? !ž š ™ ? Ÿ œ Ÿ

?
š

Ÿ

?

 œ Ÿ ? (C) ¨ € ?° ˜ `ž ? ? š (C) Ÿ œ? Ÿ ¨ §   9<< ?   œ¨ !ž š ?!š ?Ÿ  ? (R) ? (žf9ž š ? (C) Ÿ ? š ?? ? ? Ÿ ? ? ? Έ !• ΄ ™   ¨ ?   ? 9ž € œ € f€ œ Ÿ ¨ §   ?!<< ? ˜ !<< ?   ? ? ? !ž   ? ? (ž

?
š
?
 €
?
š

(C)

?
Ÿ
 
ž ? ? ¨ ? ˜ ? ?‰<< ?   œ¨ €  ? ? ? ‰ ˜ ? ? 9ž €  ? „š ? Ÿ (Ÿ ? € ? ? € œ ? œ(C) ?™ €  ¨ !ž   › ?Ÿ 9 œž › š ™ ˜ Ÿ  ? (R) ? !Eš § € ? › Ÿ ? €  ¨ Ÿ ? ? ? Έ Ÿ ? € ¨ › € œ Ÿ ? € 9Β
š

?
?
˜
Ÿ
˜
 ž

΄ ˜ << ? ˜ Ÿ ¨ (ž   ? ? (ž  ? ? ? ¨ ˜ ­  ? (R) š ¨ ? ? € (C)   › ˜ Ÿ ¨ € ? ? ? ? !ž š € (ž ? Έ ? € ¨ Ÿ ? ? !ž € ? ? ? Ÿ ? (R) ? ((ž š (C)? Ÿ ? !• ΄ !ž š ? ¨ ? Ÿ ? € ? ? ? Ÿ ? (R) ? 0ž

 
?? ¨ §?

 ž€
š€
 
€ ¨ › € œ Ÿ ? €  ¨ ? €!ž š ? (C) Ÿ ? š 0  ? ? ? Ÿ ? € !ž Ÿ ?Α – 0?!?<< ? !ž ?™ ? Ÿ œ f>> (R) ? (ž Έ ˜ ? š >>   ? ? ? Έ ? š Ÿ ¨ › ?Ÿ ? € ? ? œ€ ? œ(C) ??š ?0!ž š (C)? Ÿ ? !•
?
? –?  š
Ÿ 
™
?
š™
˜™ š
š
΄?
?ž ?™ ? œŸ 0<< ?   ¨ › ? ?
Ÿ
Ÿ  ¨ €  ? ? (C) ? (!˜ ? ? Ÿ ?   ? ? ?‘?€ ¨ Ÿ ? ? ? Έ Ÿ ?>>   f? § š ™?€ ? ? (C) ? ? !ž š ™ ? Ÿ œ 0 Ÿ ? (R) ? (?€ ¨ › œ€ Ÿ ? € ?!ž `9  ¨ š › Ÿ ? š ? (ž (C) ? € f— – –†„”
 ž
ž


Ÿ
 ž
¨Ÿ ? ž
 
?
•
΄ š § !ž š (C)? Ÿ ? š 0?™ ? œŸ f Ÿ ? (R) ? !€  ¨ € ¨(ž (C)  ? Ÿ ˜ 3/4


Ÿ
€ž
?   ? ?™ Ÿ ?fš § € ¨ ?   ? !ž œ€ € (C)?˜ Έ Ÿ ¨ §   ! ? ¨ Ÿ ? 3/4

?

?
? š § (ž ?™ ? œŸ Ÿ ? (R) ? ! € ¨ € ¨0ž (C)  ? Ÿ ˜ 3/4
€š
Ÿ
€ž
? ˜ << ? ˜ € ?   ? ? (ž 3/4
?
 
1/2 š 09™ ? Ÿ œ Ÿ?š ? Ÿ ? € ¨ !ž š (C) ? Ÿ ? Ÿ ¨ € ? ? Ÿ f 1/4
(C) 
Ÿ
(C)
?
΄ Ÿ ? š (C) ¨ ?€  ¨ Ÿ ? ? Ÿ >> Ÿ ? œ? § € ? ? ?0° œ˜
š™
۬
>> Ÿ(ž š ? ˜ ? ? 0žŸ ¨ › ?™ ? (C) ?  ?° ? ? š ? 0¨ € Ež Έ? (C)Ÿ !ž š ? Ÿ ? Ÿ ? € ? ? œ€ œ(C)? 9™  ? ? ?™ Ÿ ?†€ ¨ !ž š (C)? ? € ? € ? (C) ? € ? ? š Έ ? ? ? ? Ÿ (C) Ÿ ? ? ? Ÿ ? ? ?9™ ? œŸ š § € ? › Ÿ ?
 
š
œ
?(C)
?
˜

žŸ

Ÿ
€ ¨ € ? ? (C) ? 0žfš § € ? ? ? ? ?fu ΄  ? ? ?™ ? š ­ ¨ ? € € ¨ € ? ? ! (C)ž ? € ? ? ? € ¨ ? ? ? Ÿ ? š ? ?™ Ÿ ? ?™ Ÿ ? Ÿ ? ° š 9™   ¨ !ž   ? § Ÿ ? Ÿ (ž ? €(ž š ? !ž š (C) € ¨ § ?™
 
(C)
Ÿ
(C)
šš
?
€ ?

Ÿ
¨? ?

Ÿ
€ ?™ (R) Ÿ (C)Ÿ ¨?<< ? ?™ ? œŸ ?š  ? ? ?™ ? š ­ ¨ € ¨ Ÿ!ž š (C)? ? € ? € ? Ÿ ? ? << ? (ž ?™ ? œŸ Ÿ  ? ? Ÿ ˜ (C)   ?€  ¨ !ž š œ? Ÿ ¨ §   ? Ÿ ?  € ?   ? ? (Ÿ ! œž › ?™ f— – – „”

Ÿ
Ÿ
Ÿ

 š
Ÿ
 ž
š˜
•
„“ ƒ … ‡† „ … Ž ‡ ‡† „ Œ
E’ … ‘ˆ …  ‡ †€ ‹`ˆ …  ƒ ‹ ˆ Š ˆ ?ˆ ?„ € ƒ ‚
ƒ‰ ‡†…
€

™ ˜ Hg– '‹ “ ‰ '` ‘ Š   Œ ' Š‹ ‰E'†
˜— Ž”“• Ž” ’ ‹
Ž ‰ ˆ‡

…

›H`e(§He? €  '€(`Ÿ e`Eš
?§ ?¨ ? ž  ?  ??   žœ ›
s A h B G
ˆ
H 8 @ B i € D r H V R Q B bI r H @ V e H 8 @ I ?S F B V 3H 8 @ H V F f H 8 TA V ‡ R H F U H D 8Q DG T3V H V R †d CA R B D ( 8S @ d E G g CA B Q B V 8 U g 8 V i 9d CA R B D 3B 8 @ d I R H @ H r
@
U
e
@
SA
Qx
BB
8
8x
BB
I i)S q e S 3B 8 @ d E R U )d 8 f e U @ S (S 8 @ B G F E V R I U )d 8 U g 8 V bH @ Bd I U S i H R 3ƒ B G F I U B @ i H f € r CA 8 e h I @ i I r I i H 8 WH „ s q e )d A R B D bƒ h f d
RB
E
…
E
i
V
V
I
@
EI
BH
€ r S  Wv IbWH @ B V € )d WB R H F U H D 8Q DG TA 8 e h D8d c Tbc H 8 (d x WH @ B G F E V R I U )dW€ bH 8‚ s B 8 @ d E R r B WB 8 @ )d R H V R Q B r CA )A h B ?q e E @ B F 8 Q B V
FV
8V
S
I
IA @ R
EF
B
@B
B Ed
G
I 8 @ i H V R Q ?H 8 @ B i € D r H V R c E i r w S i 8d I G H @ r (I r H @ i H WB 8 @ d I F I G F B ?H 8 )d x  € f B U 8 @ )CA H G F E F 8 e h d 8 D c CH @ I V e 8 @ B R r y
S
Q
BA
fB
VV @
r
EdS
I
IA
s)d x R I 8G @ C)q e d i 8WR CA B U 8 e h I D bf H 8 @ i H Td I Q i I w S i 8d I G H @ r A w B R H F U H D 8Q G D CbH 8 @ E i H fbE @ d I i S v V G F H uA H G F E t s S Q E G(I r H G
IA x
H
8
8
B
SAV
B
f
8
TA B f e B D B G F @ 8?i H V R bq e E @ B )d B G )p B i B V 8 e h I V F U g )dWg f e B 8V D B H WB 8 8d D c CA ba ` `YWH V R H F U DH 8Q DG TA B ?E G R B Q PA H G F E )E D@ C 8A @ 97
Q
8F
8
R
IS
X7
S@
I
FB8
6 5 (C) 3# § € ¨ § 2 &amp; ? &quot; § $ 1 % ? &amp; € ? 0 # ¨ )( § &amp; € ? % $ # ? &quot; ! ? ?  ?  ¨ § ? ? € ??
(C)4

?'?

¨

(C)
?

?? ?ύό?
 

? ?? ?
???ύ

ϊ?? χ
δλ ?Χ ? ηΧ ηάae? `Ϊ Hέ ? ? δ? ? Χ Φ 'Eα ae? ? ? 'έ Eέ 'Τ ?άΧ ?? ae ?σ δ? ? ?ae? ί ? ?Eα ? ? ?? aeΧσ ί Φ H ?σέ ί ae ?? H aeέ ?? ? eEα ? eέ Hέ ?ά? β ? ?
?Τ ?
?Τ σ φ ι
?
? ξέ ? ?
aeΧ ί Χ aeHέ BΤ ?H? '? ? ί β Χ (? η?σ `έ ? ? ? φ 'Τ ae? ί Χ ? β ? δ? ? 'Τ ? ί ί He δ? Χ ? ? ηΧ ηάae? ?`e ae? ί Χ ? ? ξ? ae ?? H ηaeέ Φ B'α ae? ?ά? ? ? `e? σ ? δ? Χ ? ? eέe aeΧ ί
ιί
σ?
ae
ae ae?
Τ
? ?Τ

?
ae? ί ? ? ? aeHέ ? δ? ά?σ ? άΧ ί ? Hέ ?ά? β Χ δ? λτ ae? ί ?Hέ ? ηae? HΤ ? ? ae? ί ? ά? (R)Τ ? ί Φ ι δ? ae ?σ δ? ? ?ae? ί ? Ϊ ae? ξ? ?ά? ? Χ ί ? Hέ ?ά? β Χ δ? ηΧ ae? ? β ? ? qΤ ? άν?
ae
??
?
??
?ae
?
δ
λ ae? ί Χ ? β ? δ? ?Χ ί β δ? ? ί Φ ι §Eα ? ? ί ? Φ ?? ? ? eEα ? eέ ' δΤ η? α ? BΤ ?άΧ ?? δ? ? ? β ? Eα ? 'Τ ?άΧ ? ?qE? ί Hέ ?? ά? Ϊ ? Χ Φ 'EΣ ? B1?
δέ
?έ ? ? ? ?
ae
ί?
έ?
? ? ?Τ ??
?ΞΞ Ν
e?AE??$q?$wwq1q 1/4 ?§??AEΔ 3/4 §>>Α$q 1/2 e 1/2 >>B?E? S΄?q§1(R)g?1(C)
Α Λ Α ? Ι ΑΗ ?Η ? Β ? ? 3/4 1/4 ? ?Έ u ? ­ ? ° ?<< ­<< ?
x

x w w†l t WlWs rWl bh q k 3u3l k WW?f e d ™ (PW• ” “ ’bC3‰
vu j
p po n im jihg
˜— ’–
‘

z… „‡†… }
W†T)b)„ ƒ Cƒb(T3~ W)Ty
| ‚ € }|{ z
? Χ ΄ ? >> )u ? Έ ? ΄ 3 1/2 ? 3/4 ? >> Η ?b? ? ? ? ? Έ ?>> (>> ? ? >> u ? ° ? Έ Β (R) uu ° ? (R) >> C° C°
΄
>>
??
??
??
??
? ? ? Έ 3? ? >> ΄ ? ? ? ? ? ? Έ 3? ? ? 3/4 Σ ? ? ΄ ? ? ? ? ? ? 3/4 ? ? u ? Έ ? ΄ ?? ? >>?? ? >> ? ΄ Η (R) ? Η ? Tu ? (R) ? >> ? C?b? ΄ (R) ­ ? ? Έ ? ? ΄ 1/4 ? ? Έ (R) ?u ? ? (R) ? ? ? Α ? (R) ­ ? 3Η Α ΄ ? Έ ? (R) C°
?
?
΄
>>
΄?
΄°
­
Φ?
?
΄
? ? ? >> )u ? Έ (R) ­ ? ? ? Έ ΄ W ?? >> ΄ ? ?? ? ? ? Έ b? ΄ >> ? ? ? ?u Έ ? ? Έ ? ΄TW ?? >>?Ν 3/4 C° Τ ΄ (R) ΄ >> ­ ? ? ΄ ?° ? (R) ? ? 1/2 ? )? ? ΄ ? >> )u ? Έ ? ΄ >> ? ? 3/4 ΄ Η >> (R)? >> ? ? ?Η ? u3? ?)u ? (R) ? >> ? T°
΄
?
?
°
΄

?
΄
? 3/4 u
΄
? ? Η Έ (T° Τ ΄ 3΄ 3/4 Σ ? ? ?Η 3/4 ? Έ ? )u?? W? ? >> ? 3/4 ? (R) C° ? (R) Η (? 3/4 ? ? ΄ ? 3/4 ? )u ? ? u ? (R) ? >> ? C>> ? ? ? ? ? ?? ? 3)u ? Έ ? ΄ 3? ? 3/4 >> C° CP° ? >> ΄ ?9Η ? ? ΄ ? ? ? Έ ?
?? (R)
??
΄
΄
Α?
΄°
(R)΄
>>
? ?°
u
° ? ? ΄ ?Ι ? u ? ? ΄ ? ­ ΄ b? >> ? ? 3/4 ? Α ? ? ? ?u ? (R) ? >> ? Cb΄ 1/4 b? ? Η Α ΄ ? >> u ? Έ ? ΄ ? 3? ? Έ Β (R) 9u ? 1/2 ? 3/4 ΄ Έ Η ? ? ? >> ? 3? u ? ­ ? (R) ­ ΄ ?? ? 3΄ >> ? ? ?
(R)
?
?
?
΄° ?
­΄
>>?
?

?(R)
?
° ? 3/4 ? ? u ? Έ ? ΄ >>
΄
? ? ? ? u ? (R) ? >> ? ΄?C? (R) ? ­ ΄ ) 1/2 >> ΄ C° ))΄ Ξ° ? >> 1/4 ? ? Έ (R) ? Ξ° ? ­ ΄ ? 3/4 )? T? >> ΄ ? ? ?Tu CΝ 3/4 ΄ ­ ? ? ΄ ??C)u Έ ? ? Έ ? >> ? ? ? (Η ? ? ΄ ? ? ? Έ AE° ? ΛΙ
?
°u
?
? ?u >>
?

?
u?
?
?
?(R)
? Η Α ΄ ? Έ ? (R) C°?? ? ? >> ΄ Έ ? ΄ 3΄ ? >> ΄ ? ? ? ? ? ? Έ b? ? ? ? Η Έ 3΄ ? ΄ ? >> u ? Έ ? ΄ ?? b? ? >> ? 3/4 ? Α ((? >> ? ? 3/4 ΄ >> ? ? ? Έ ? (R) ­ ? ? ? u ? (R) ? >> ? C>> ? ? ? Y° ? bΗ ? ? ? u ?
΄
>>
?
?
΄
>>?
?u
?
΄°
? (R)?
?
Ι ? Η ? u ? (R) ? >> ? ΄)? ? ? ? ? Η Έ (? ? >> ΄ (R) ­ ? ? Έ ? ? )u (R) ­ ? ??? ? ? >> ? ?° >> CTT° ? (R) ­ ? T? CΗ ? >> Η ­ ? (R) AE(? 3/4 ? >> ? Β Έ? ? 3/4 ? >> ? ΄ ­ bΔ ? ? ? ? ? Tu ? (R) ? >> ? C°
?
°
?
?
΄ ?°Η
­?
­u
΄
?
΄
΄ >> Έ C° ΄ b9u Β ? ΄ Έ 1/4 b΄ ? >> u ? Έ ? ΄ ?? ? ? Α ? ? ? b΄ ? >> ? ? )u ? ? ΄ ? b? >> ? 1/2 1/4 ? ? ? >>? (R) >> ° ? ? ?b? ? ? (R) ­ ? ? ­T3΄ Έ ? u ΄ ()u u ΄ (R) ­ ? ? ° ? (R) ­ ? <<
? ??

>>
3/4
>>
??
?
u ? ?? ?
?
? Ÿ € — ” ˜ — (C) § ? ž (C) •“ ? Ÿ € bŸ ? ? Ÿ € • ? ? ? – œ ?  )  Ÿ ž ”  3› š (˜ — – • ” (’
¨
§
˜Ÿ œ
Ϫ
“

ŒŽŒ

‘ Œ Š‰ Š
‰‰ ŠŽ

‹Š‰ ˆ

? ? ?†ν ? WνWτ 3ν bι ? ? 3u3ν ? WW?η ae ? δ PW? ί ? b3Ϊ
χ φ λ σ ? ?? ? ?ξ λ?ι?
?βέα
έά?

??

???(C) ƒ  C¨????? W)Tϊ
 (C) ?
ύ §  €?   ?ύό ?
ƒ a U W X v W t ch tu
d v a w s r g d u W b  EH cs b a U e gPd ?dg d v u a r d ?a ˆ Y U Ep a Pd  W c
c
ap
Y
h
r
Wv
V‚ € Y € x w s € a U h ` f h ?‚ € a U d u c b EHa bs v r a h Y V U ‘p c v a ‰ ƒ
Xg
dp
h
u
V
Pd  W V ?g U W c ?d  ?g d r g d u W b  E?a c € y w ?V ` a b  Y XPW … e f X
X
hW
c
ap
Yg
ˆ
‚ € Y b a cg  s ` X e d U Ep a v c € y d t ?a c b W V X v q cg x r d u Epx V X u X d U h w a
W
c
V
W

sp
EPd  W V ?g U
X
bPd ?W b d V € x `
r
d  W c  s U rd 
d h b W ‡?† Y
X ug
b u X W w Ep a U W X
c

W c ?d ‚ € Y b d V € x ` r d h U Ep a v??Y V a U e d ?s ` a b  Y Pa ` r
hr
W
V
•
X
r d W c v u X Y V ?† a r x t  ?a b … E“p W U W X v W t ch tu ?p’p c 
h
Xg
d
dp
s
Wg d r g d u W b  EpHa c € y w d r u X W ?Y b d V r g d U h d ‚
c
a
Wg
w
a
r
V € x ` d HY … W t a ?Y U W X v W t ch tu E?„ ƒ U W X v W t h c u t ??V W
h
b
s pag
sp
v W t ch tu ?p Ep g ?Y V r q Ep d ig f V a U e d?W c b a ` Y X W V U T
sadr
ch

fU
sU
€c
VU
r

”
b
h

S ED 6 3 ( % ) ( Q B 7 R Q &amp; IPID A GH$ 4 G F ED 8 CA @ 4 6 3 9 ?( 7 ' 6 5 $ % ( 4 2 1 ?) ( ' &amp; % ?#
7
D6 8
7
B
8
30
$

&quot;!

€ i’s | s{ zs ?o y r ?w’?’s r P’m l k j ?“If e d ™?E?–
~}
q
x xv u pt qpon
ih ™g
˜—

‚Œ ‹ŽŒ …
??‹ ¨‡ E¨?‰???† ?H
„ Š ‡ ˆ ‡ …„ƒ ‚

6 P   IC? 4 (C)  !(C) ¨1 !@ &quot; C(C) § ? ¨? § #% (C) !? ) %? AF G F E ?C? ? § &amp; A 9 @ (C) %) ? ? ? § &amp; 9 1 &amp; ' 9 87 0 5 4 !? ?3 § ) !? 2 ( (C) ? § ?  1% ¨? ? 0 !¨? ? ? ( ) ¨
 H7
'
@?
DB
?

62
?
?

¨ ( ' &amp; %$ ¨ § # &quot; ¨ ! ¨ € ? ?  ¨€ ?(C) ¨ ? ? § ? ? €?   ??ύ ό ? ϊ ? Eτ ? Σ I? ? Τ ? χ φ δ ?τ ? Σ ? ? ά Τ Ϊ ? Eί ? ί Ϊ E??ί έ Φ ? ? ? ? ? ? ???  ??
? α?
Τ
αΣ α
Ϊ
?
Ϊ?
Σ E? ? Τ ? Hτ ? α Φ Τ ά η E? Τ ? Τ ?Pα ά ? έ ?
??
Τ
έ
Τ έ Φ Σ ? ? ί ? P? Τ ? ? β ί ? ? σ ? ? έ Φ ? ά? Φ P? H? ? ? ξ ?Ν ? ? ά ? Σ Φ ? ?? ? ? ? ? Τ Φ ? ? ? ? ? Ϊ ? PΧ ί ?H? ? ? ξ ?Ν ? δ ? ? ? ? ά Φ ‡Σ Τ Φ ? β Τ ? ? ? ?Σ Τ ? ? Τ ? ί ? ?β ? έ ?Σ ? ?
Τ
ΪΪ

ν
?
?
?
ν
έ
αλ
ΪΦ
? δ ? έ Φ Ϊ ??ί ? Φ ί ? α ?? α ? ? β Σ ? ??ι ? Τ ? ? ? ? ? ? έ? ?ά E?? έ Φ Ϊ ? ? ? Hί ? ? Φ Τ ?Τ α ? ί ά Τ Σ Τ ? ?? P? Φ ? ? έ ae ? ? Τ Φ ΤHη ? ί ά Τ Σ Τ ? ?? ae ? ? ? δ Τ Ϊ Τ έ ? ? ?
έΣ
?
α ?Τ
ί?
?

έ

έ
?
Τ ά ? ? έ ?ί έ ? α β α ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? έ? ?ά E?P? έ Φ Σ ? ? ? ά ?Σ ? Ϊ ?Σ ? ? ? ? ? ? ?Τ ΦPΤ ? Σ ? ? ’?ΞHΝ Λ ? Ι ? Η 1/4 ? 3/4 1/4 ?Δ ? ? ? Β Α? ? ? 1/2 3/4 1/4 Έ >> ? ? Έ ‡?
?
ί
?
ί
Τ
??
?
Χ
Τ
?? ?
AE
?
u
i? ž ? ž › Ÿ ž ? ΄ (C) § ? i?ž (C)  ? € ? ž § ?ž  ? ¨ ° ? P(R) ? (R) ­ ?œ › << ž ? ? ž §  ?ž (C)  ¨ § › š ? ? € Ÿ ?? ? Ÿ ž  œ › š™
œ?
¨
›
(C)

(C)
š
 

—“ –•”“

˜ “ ‘ ‘
‘•
’‘ 

‰ ˆ ˆ€‡pu „ %u%ƒ Cu W q t CypCpu t %%Aph g f e €c%` Y X W€CS
† … s ‚ € €x w rv srqi
db V a VUT

RQ

‘€% &quot; 0Wg€0e d– 5dW? &quot; C• %0 &quot; 
fg eh f ” “ ™ –˜— – ”“’ ‘

! σ € ? ? ύ? ? ? ύχ ¨ p? ? φ € φ ?χ ? 5¨ ? ? τ Cσ ?   ϊ τ σ €? σ τ φ ? ? σ € (C)
?
φ?
? ? 
?
?
σ € ? χ ¨ ?§? φ ?%? ? € φ ?χ ? 5Cσ ??σ ? ? σ ? ύϊ ? C  ? φ€ ύ?? ό 5%€? φ χ? σ ? φ C? τ σ I? ? ? νξ 5W0ι ?€η Φae Ϊ? ? Τ WΧ ? ? ? Χ β Χ α ί ? Ϊ? ί ? έ Τ % Ϊ? ? €? Χ ? Χ Φ ? WΣ
φ?
φ
φ ?ϊ
??
?λ?
δ
άΤ
Τ
? Ξ ? ? Ν Ξ? Ν ??Λ ? AE 3/4 Δ 1/4 Ι ? ? Α Η
?
?ΛΛ
>> €? Α 3/4 1/4 Δ Η 1/4 3/4 Δ € 1/4 ? Δ Α Η 3/4 5AE € 1/4 Δ ?Α Δ ? Β 3/4 1/2 Α ? % 3/4 1/2 1/4 >> ? €%?€? u ΄ ?? ?€“ €€ ˜ § &quot; Ž ¨ “ (C) — ? ™ ‘ €“ € ? § 0“ — – (C) ‘ €˜ ? § “ 0 €“ ™ € 5 § ” œ Ž ” ? (R) § ” “ ’ ‘ € Ž
1/4
?
1/2 Δ
?

™
°
’
” §Ž


Ž %(C) “ ™ Ž ˜ — – • << Ž C“ — ” § ? ‘ ” W§ ™ (C) “ (C) “ € ™ € Ž ? ‘ ” << 0 0‘ €? ? yš ’ › € %(C) “ C“ € ™ § › €  § ˜ ¨ ” “ › ? “ ? € ?’ &quot; A˜ “ ˜ ” ­ — š ™ § ’ ? 5 §  § ˜8  ” ?§ §0 ’š ›
<<

<<
§
š€
 ? ’
‘


?
€“ ™ § ’ š ˜ — << C? €“ ? ? W? § (C) 5 € ™ €“ ™ 0 Ž ” “ ’ C§ 0 ?€ ? 5 ‘8 “ ” “ › ? ?“ ?’€ &quot; %˜A? ? ?   ?ž 0 Ž œ “ ” “ ˜ C“ ˜ — – %˜ “ ˜ ”  Ž Cš ™ Ž ˜ — •– Ž  ” “ ’ ‘ € 0
Ž™”¨
§
›€ Ž
‘
Ÿ“
›
•

Ž

φ
?
?€

?

Œ
„ x x u y x ‹ ƒ… ‹ Wt Š ‚ ‰… ˆ … 0A~ ‚ x  %5„ ~ Cx ƒ w ‚  u t € ~ y }| { 0y x w v u 0s
v „€
u‡ †
v… y
tz
t

qm ponm
r m kj k
jj ko
lkj i
b`

a ` `§YAG V ?G?U T?G 'B S F QAAG F ??CA9 8 7 6 42?0 ) ( &amp; '% &quot;
XW
E
R RP I DH EDB@
53 &amp; 1
$#

dv uxwv h
§?w '§u tp %t'rq i ?f ec
gs p
p hg d

΄ (C)? ?<< ? (R) ? ??? ? ?°   (R) ­ W¨ ?  << ? (C) €? ? ¨ ? ? G? ?? §Ÿ
(R)
?
??
§€  
W%W —›
šžœ
š Š‚ ~ Gˆ ‡ † (C)Q Š‚ ~ Gˆ Ž † } |Š™ ~ Ž ˜ ‚  € Œ Ž — ŠŠ Š~ U …§– ŠŽ  Ž  … ~ Œ …  … Gˆ •Ž Ž #I‘ € ‡ € ” “ ƒ… Š € ’ Ž (C)ˆ „‡ ‚
‚
‡ˆ ‚
ƒ
Š
ˆ
~
Š‚ ~ Gˆ ‡ † (C)ˆ W} ‘ € } Š‚ ~ Gˆ ‡ † (C)Xˆ „ ~ } U Š… ~ Gˆ Gˆ „‡ ‚  … ‹Œ Š… ~ Š‚ Gˆ „‡ ‚ } ‰ ‚ Gˆ „‡ ‚ ~ † ƒ„… ‚‚  € ~ } |?{
‚
‡Š † ‚
‡ˆ
 ‚Ž
~
~
z p ˜o y •™ g •x d •” g ™ dIm Wm d o f – G •o g •x Io q •w yW —“ “ v o s —™ e n %r e G’ ˜™ f ˜• ” – h u ˜– •™ r m n †l —“
n
e
i g’

i
’
It g “ d r g n m G’ •– d k (l ™ Q% so •™ r m n Qn q – d ™ k p (C)%o f d •– f n†l “ ˜d n m†l W’ ™ k j’ • gh d (C)’ f – •– d —˜™ – G ”’ W§‘
•
– fr
i
“’
“i
–e
• “’
 (‚ r Iˆ v f s € … v „ ‰ € ƒ%ˆ hv pu t f … ‡Q…†‚ (C)e € s r  u i € „s i U hi v ( ‚ € ye h vw s Ge u i t hi s pqr i G ge (C)§dWb QGY SXWTUS DR
iu
te f
ƒrx
i
h fe c P a` V
PH
QIFG DE C 6 (C)B 8A 6 2 @ 789 %6 45 3 2 1 0?)
2
6
 &amp; $!
(' %#? &quot; !    (C)? (C)§?ϊ ?? ???? C'ύ'ό σ?
 ¨?€
  φτ
ϊ ??φ?
Cτ 4Cχ C στ ?? ? ?? ?? ? ξae λ?ν W? ?ι η ae ? δ??
ae
?
έ %β ? ”WY? ί ? ? έ ά ?W ?Φ Ϊ Χ?? Φ ? Τ? ?€?Η ? Ξ ???Λ C'?'Ι ??
Φ α??
? Σ??
Ν ??
Η ? ΒΑ
C? AE C ?Δ ?C ?? 3/4 1/2 ? ? 1/4 Έ>> ? ?? ?Έ? W? ΄u ? ? ? °??
?
?
(R) ?­ ? ¨(C) § ’W? ¨(C) § ? €??
?<<
? ?  Ÿ 
ž ˜ ‡ Ž–“ ™ %•• ‘ œ › š Ž˜ Š C ŽŠ ™ –ŒŠ ˜ ? — ?? –ˆ % ‡• “ ' ‡ˆ “ ’ '?‘  ? ŒŠ CŠ ‰ ˆ ‡'†
“
’™
Ž ‘ Š ” ‘ Ž ‹
— jl i l ˜ f™ u ?C jl i l ˜ h f t sjq i h u | l { p z h ~ ‰
™˜
j p  h ?˜ k™ u ' jl i 4˜ f™ u ?˜ 4t } p t ' jl i l ˜ f™ u ™ ˜ j p  „h t { ' jm i jl ˜ kl | t ‚ — |kt l kf i h u j pv wl t q m C| l { p z h ~ ‰
i l l ™j f
p
f
f m%g l uW?t { l f d ' |kt kfl i h u j pv u m f h uC jm i l { p „o ?˜ x m ?˜ k™ l fi wkm Wm pv u i st ?”h q m p o n jm l f jkh i %g f e d ?˜
{
h
™i
l

d
h
™
—… “‘
”’”’ ‰
l f m | u wm ~ wkj %g t i ’ j q „t |d C| l { p z h ~ ™ i h kf |” mv ?˜ „e ” mv i ~ |kƒ l ?h ' jm p  mv f{ ~
tm
h
iq
iz
‚ — jl i l ˜ f™ u ?? jl i l ˜ h f t sjq i h W| l { p z h ~ j p  h i ˜ k™ u l jl i l ˜ f™ u ?˜ j€t } p t ' jl i 4˜ f™ u ?˜ ke u i t ~
™˜
u
‰
™
fl
™˜
} jp |ku ™ { 4' jm i l ˜ h ˜ k™ u l { m yz jm i jl ?˜ k™ u l t x m ?˜ k™ l fi wkm 'm pv u i st r4• h q m p o n jm ”l f jkh i %Cf e d ™ ˜

i
i
l
d
hg
—•“
?–”‘’ ‰
ˆ y ‡ ƒ † … „ tƒ gp t‚y  %€? gh y x w??w tuv s rp p i h g'f
x
y
s
q
e U ` R P d 4 ab U ` T YWP U T S R QA HI G 9@ %E D BCA @ 9@
Tc
XV
P
F
8 7 § ) 6 § 5 ?4$ 3 2 1  &quot; § ) 0 &quot; ' %$ # %$ ( ' %$ # ! &quot; !  §     (C) ?§
#(
§
)
 &amp; 

¨
? €€ ????
€? 

?
? %? σ eϊ ξ φ ? ό ? ξ ν ? ύ ό ?Cϊ ξ ? ? ? χ φ ? χ σ ? ? §λ φ ? τ σ ? ? ? ? ? ξ ν λ
??
λ
σ
?
?
Yη ? ? ? C'? Τ CΪ ά Φ β δ Φ ? ? Φ β Τ CΪ α ? Φ ? ? ί ? έ ? Φ ? Τ ? Τ Φ ? ί'? έ ά ? §? ?'? Χ §? Τ §? %?
?
Φ? ae? ?
?
Ϊ
?ΦΣ?

Έ >> 1/2 Ι >> Η >> 1/2 ? '? Ι ? ? Δ ? ?? ? ? ? 1/2 ? >> ? Λ
Δ
Ν
Ξ Ν ? Λ ??? ? Ι Δ ? ?Δ >> Η AE 3/4 4? Α ? ? Δ ? Β Α ? ? 3/4 § 1/4 >> §? Έ ?? € ? ? ?   ΄ <<   ? ? ? ? ? ¨ € °   ? (R) ? ? ? ° § (R) ? ? § ? ­ ? ?A? C? << ¨ ? ? ? € ? 2(C) ? ¨ §? ? € §? ? §Ÿ
?
1/4
1/4 1/2 ? ??
u
?
?
?€
?

 œ ›™ e•§2CŽ Œ
ž
š
˜—“ –•”“’‘  
ƒ f m x §o f { Cw { n g
k
z
€ i u n { l k ?f ?y k xCl p w v p f u l k u l m j f u m n p l ~ } z | ‹  o i } f u l } { y p j z u w … o m } y p j z u w  u u  p f k u h l g w u —q k ˆ w h ?‡ l k x f m Ql m x §o f { z
mu
m
u
f
ƒŠ
…
k
xl
xn
jo k
l ~ } z l k e ƒ k p j z u w … p §o §o f } x v n n ˆ l p x k g y k 'l p w v p f u mCw m x §o f { A€ i v ‰ f ?f e ƒ i v n k v p l k u v l §o n g v 4€ l k u l j l §o 'l u §o n km { f u ˆ i x } x l p
ln
g
nx
k
z
z
k
n
k‚ f
l k u f h f k m † j 'f m x §o f { zCn ˆ l u v l € l k j y k u ‚ k j f ? Cl u f m j  Qo ~ m f ‡ † j i u f { } l o ‚ 4€ l k u f m j  h l m l u f m  §o ?f l x z l { kg } { w €
v kf k
p
ux
ho
n
k io
gm
km
l p j z u w 'l k z } x i m ‡„ ƒ l j  j l k§o i v n k C xCl u n m j m x l 2€ w k2€ i ~ } zev f u | i m x §o f { Ct y k Cl p w v p f u et s YQq p l o n h n m 'l k j i h f e
…
x
‚
v
k
k
zsx
m sr
j
g
…’™d
Q4‡44™A˜ —e–•”Q„‘A4… ‰‡§„‚€Qy
ƒ ˆ ƒ ‘ “
…’
 ˆ † …ƒ 

? QU? U? ? 1/4 Β 1/2 #Α? ? 3/4 1/2 ? ?>> ? W(?
?? Δ ? 3/4 ?
1/4 ?Έ?

?u

ΗGU‡(C)ΣG(C)? ?? (?W‡QΛ U(C)‡IAE
?Σ ?Τ ? ? Ι ? ?ΞΝ ? ?Ι? Η
“ ƒ‰ … ’‰ „ ?s ‘ x s  (C)ˆ ‡ € † ƒ …  „ ?s € ‚  Fy x w v tu 4 qqqr p ' ό ? &quot; ?χ ¨ )F3§ ό € ? ? G B
ƒ
‰
ƒ
€
s
?
?


(C)§ ? ? &quot; ?χ ¨ ? ¨ A88P? % $ ? ? ¨ € # ό 0? ϊ ' ό € ¨ ? &amp; χ % ?? € ? ? ϊ(χ ? ¨ &quot; ? A ?? € ? ? % V § ? ? &quot; ?χ ¨ gf ? ? ? € )§Pύ ¨ ? &amp; όΒG 9
? ) € iah
&quot;
ό
?
?)
?
Y
7 ό ? ¨ D8? ? ? ? ? € )8¨ 8 ?¨ € ¨ ? ?χ % $ H§ ? ? ?F ?¨ € ¨ ? &amp; ό% $ ? ?Y
€f
?§ €
? όχ ¨
χϊ


§ ? ? &quot; ? χ ¨ ό ? $ ? ? ϊ ? ?   ?¨ € ¨ χ ? ? ? ? F &amp; $ 8¨ € ) q? # ?? € ¨ &quot; A ¨ %ό ? (§ ¨ ) ?¨ € ¨ χ ? ) ? ? ? ? ?   ό ? ?   ? ?χ 2 ϊq? ?5 0ό ? ϊ e ? P ?? € ?χ ? ? $ ?# ? € ?G d
)
  ?
???
?
&quot;

I
 2 ϊ ¨ € ) 2 ϊ ό € % ? ? G(C)? € ?  ? ?χ όχ
?

?
ύ ό P? % (C)8? ? ! ) ' ? H§ ¨ ) H§ ¨ ? ?(C)§ $ Fq? ? &quot; ?χ ¨ 8ύ ¨ ) ? &quot; ϊ ¨ 4ό ? ¨ P% ??χ ? &quot; $ ¨ &quot; ?? ?€ 3(C)? € ¨ ? ?χ (C)? ? ? ? ? ?χ ?   ? ? 8(C) ?? € ? ? FG b
&amp; ¨§
??
€? ? )? όχ
?
 ?
#c
 % ?χ ? ? ?χ ? ? € # H8? H§ ¨ 8¨ 02 ϊ ό € ¨ ? # ¨ Aχ ! ? ¨ ? &amp; H?
??
¨§? €

?
&amp; $ ? (C)§ ¨ )42 ϊ ό € ? ? ϊ ?? ? ? 88? ? ? ? ? € ?P¨ 4€ ?? ) (C) ?? € ¨?χ ? ? $ ?# ? € ? ) &quot; ??χ ? ?§ $
?
 ? 
?§ € ?
?
¨ ? &quot; ?χ ¨ ) &amp; $
?
¨ ? &quot; ?χ ¨ 8 ?? &quot; ¨ ? ?§ ό 
?)
ϊ
A ?? ϊ ?5 € ? ϊ (@ 08AQ 0Ha (4 `68 X (1 DUT S AQ IP¨ % ϊ H§ ? ? ? € ?8¨ € ? ? ? χ 4(C) ?? ? ? 5 &amp; % ?χ ? &quot; $ ¨ &quot; ?? ?€ Gq? € $ ) ? 0F? ? ? ? D B
χ
¨ Ua I `@ Y W V
R
¨
όχ
?

&quot; E
C
 &amp; $ % ' ? ?¨ ? ? ?  4ό ϊ ? % ¨ ? ?? &amp; q? &quot; ?χ ¨ 8ύ ? € &quot; ? ϊ ¨(A 9
όχ ? )
@
7
8 &amp; ! &quot; ?   6ό ϊ ? % $   5 &quot; ¨ €
&quot;
χ
% ?5 &quot; ? % $ € ? ) ?4? ? ? ? ? € )4¨ €?$ ? ?¨ ? ? ?   2 ϊ ¨ € ) 2 ϊ ό € ! # ? ? ϊ ? &quot; ? 3(C)? ?(C)§ ¨ (2 ϊ ? € ? ? ?χ ?   ? ?χ ! ? ¨ ? &amp; ?? € ? ? ϊ ? &quot; ? (C)§ 1
όχ

?
 χ
)
?
??
?
?
 ?¨ € ¨ ? ?χ ό4χ
?
 (C)§ ? ? (C)ό ϊ ? % ¨ ? ? ) ? &quot; (χ ¨ 0ύ ? € &quot; ? (χ)ό ? ¨ (? ' % ?? € ? ? (? € ¨ ? &amp; ) ?ό ό &amp; $ % $ ? ¨ € # ό (C) ?? ? ! ? ?χ ? ϊ ¨ (χ ? ? ? € )§ ? ? ? 
¨?
?? )
ϊ

ϊχ
όχ
&quot;
?
??
?
 ?¨ € ¨ ? ?χ χ ¨(C)§ ? ? ? ? € ? ? ?χ ?   ? qύ ό ? ϊ ? χ% ???φ τ ι ι ι ? έ Ξ ? ?? q?Ϊ ? Σ ? Λ ‚β ?

?
?
?
? ?έ
σ
??
?Ϊέ
Τ
Λ?
Λ?
Ξ
ξ
?
β ? Ν ? (? ?Τ Λ Σ Χ ?q(C) ?Λ Σ ? έ ? ?( ?? ? ? ?Ν ? ? ? )Ϊ ? (C) ?? Ι ά η (? A ?Ν ? Σ Χ ? 4 ?Τ ? ? ? (C)δ ? ? ? ? β ν
?
Σ ?λ?
Ξ
?
Ι
??
Τ
β Ϊ Λ έ Ξ (? ?? ?H? ? q(C)AΛ η Ν ??έ ? Σ Χ ? 4Τ Ι ι ? Σ ? ? ? ? η ?Λ Σ ά Λ έ ? ? ?? Ξ Τ έA ?Λ Σ ?? ά Λ η ae Ϊ Λ έ Ξ (? ?? ? ? ??Τ Σ )ΪAδ ? ? ? ?Β? β α
? ? ί ?Λ ? Σ‚(C)Λ έ ? ??Τ Σ )(C)? (C) ?? Σ ??? Λ ?(? ά 4 ?Ν ?Ϊ ? Τ %Τ Χ ?Λ Σ ? Λ (? Τ Φ ? Τq ?? Σ Λ (? ?? Ξ % ?Ν Λ ??
?
ΤΪ Σ
?? ? ?
?
?ΝΙ
ΗAE°?u ­?u
‚‚?Α ?33?
°? uΈ ? ?Α ­ ¨ 3/4 (C) ¨ ? °?<<
?Δ„?(R)3„°(?Β(R) ??? 1/4  1/2 3?u 1/4 (R) ­3„°>>?‚?3?Έ )??΄?(R) 3„°(R) ­3??¨1?4§ ??
? ¨u ? ­? u? ­ ­? ? <<(C)

€ ? Š  Š(Ž
Š  ŠŽ  ž ‹ (H‰ œ ˜ ‰ ž) Š  Ž  ž ‹ (Ž1Ž Œš
Ž
Š

‡ € | z)} t s
q ˜ •d ’p‰  ‰)e o f n m ’˜
e
† g f s i…p h ?y € e d „ ig At 3y b p
py
rh €

ž ‹ ‚Ž š Œž ?? Š ž Š –A Š  Š(Ž • ž ‰ ?™  • ‹ — Š ” ˜ “ •  –  ˜ Ÿ • Ž Œ ‹ Š
Ž
‘

‹  ‰ œ ˜  › š ™ ‘ ” ˜ ” — • ? ‘  Ž Ž Œ ‹ Š ” ‘ ’“ ‘  Š (Ž Œ ‹ Š )ˆ
–
– Š•

‰
z† x t …H% ~ t x ‚ € „} yz ys x t ƒHv ‚ z x t (w 4} | {t tq yz x (w v u t )r
ƒ
u
v €w~
t
s
™  lk j
A— (k A4™ ” 4 i” ’— d h ‰ A ’˜ f ? •e ‰ ‘‚%” d — • ™ ‰q ’˜  (– ‰ • ” ‘’“  ‰ )‡

–
—
ˆ
h t s x g p ch g A ig e ) sy p ‚%€ s ?y t x v g h w g v Hu f t s r q ig h g f e d )a
ƒ t b g
f
p
cb
` YY 4X
Y
W G 6 ?V 9 @ RU T SB9 R C Q 4%7 6 P I HG F E (C B9 A9 8 7 645
R
D GC
GC D @

? &quot;
Q! 423 ξ τ ? € τ   χ φ ?€ τ ? σ   ?
 
τ
%1$%#(?#§ϊ ' φG ϊ ? ( ϊ € φ   ' (‡τ ? ? 0 G)ϊ ?ϊ ' φ   ϊ ? ? όύ ? ϊ ?§? ? ( ϊ € φ   ' (‡‡φ   τ χ? G € ? j? ? τ χ &amp; ϊ
?
?
τ?
φ?
?
τ??
τϊ
?$#?
(C)%# ξ?
? &quot; 
Q! (C) ξ τ ? € τ   χ φ ?€ τ ? σ   ? ? G ? (C)τ   § τ χ φ ? σ φ ? ? ?€? ?%ϊ ?φ   ϊ ? ? όύ ? ϊ % χ? §? τ σ
 
τ
ϊ¨ξ
??

??
#(C)?W ξ?
ν
(ά δ ί ? Φ α W? λ ? ? ι?? ? Gά η (C)Q ae? ? δ Φ I ΦΧ β α (C)I? ί ? Gά ?? U? ? Χ ΦW?
β
έ ?ά
? ?ά έ Ϊ
wv

u f d jsg j e
Pt g Fj q 8hDG8h6Fl 8hP rg q e gn p (nGm o g 8FGe 8Pg(C)Pj FmF dl k j iF3e dFPg Pe dF83—g• – 8”

f™j dh n f
h d h f ™˜
•

y„ †… | { ~ ~ | zy
?P…(ƒ F?„ ƒ ‚~ H‚F€0(8} P{ (4x

– r  † „ p • x ƒ† ‚  € 'h p‰ t qw … s y r († i ’ UAs r ‚ u € x h r t • € 6 p‚ i † i h „ %'h 'h r p€ t ?g
€
ru
t h
q
s‡ t
h
– s … † “ p€ q„ … s y ¨“€ i y x h u ?6 vs s ( p€ i † r „ '† 6s ˆ € ’ ‘ „ † “€ y r pqh i Uf‡ q … † qr i h „ ‰ ” ?‡ † r „ … † • ‰ ?‡ ƒh ‚  € r da– u
t
…‡
p‡ ˆ
€i
q

ph
†
sl
– h  € v p† Ah %h  € i r † y x
ˆu
u h p x ” h r † y … ƒp † „ GS‡ j … † 'r x %‡ h i ph '‚ U ” h p x q† … h fAs ƒi h qr i h y † r ˆ h qƒp € ?‡ ” %‡ r pqh i  t s ‰ s y x vw u 6?‡ ƒh ?‡ r “† ˆ € y qr
…‡
ts
tp

„
ps
h
hh p x
r px 6Aw i u € •  † r U † AU ph x d ?‡ p€ y ?A€  q€ … s q‡ ¨ p‚ x ” • ?¨¨ € i † q … s y r h „ %‡ p€ ¨s x w • † u † ?‡ h t u ?y … ¨‡ ƒ† A‰ w i p… x ¨G– n
iy
p € „†
p
uyp
…p
€‡‚
si
p
hp „
†o
– € i y x d “ p€ i ?‡ h r € q '‰ s y x w %A‚ y † r ˆ G‡ j qr  † r † (w • x ƒ† ‚  € “w i y x qs U qh ‚ '“€ y r pqh i ma– h

…

h
€
t
r
†
†y
h l
“ˆ j … h t s x w • ‚ t qd … † a%i h Uff%h  € i ¨‡ h u ‚ 6‡
k
…
i‡ hgg ‡
†
ˆ
h  € ƒi h qr i h 6‚ y † r ˆ '† r h q † r € i € '“x w • q† … s y r h p‰ y u ?‡ h r t € y r As ’ ƒ€ † S“† r h pq i U“d • x ƒ† ‚  € “ ƒ€ s Ah ‘ ?‡ h r ™ s 6s i † y r ¨ q‡ € y r t q … € •
„
h
y
„
†
t
ie

rqh
x
†
p€ († r pqh i 'h  € ( ƒ† u v † i  s '’ ?‡ p€ i h t p‘ • x ƒ† ‚  € r • € ƒi † • x € t †   %( p€ d˜ r pqh i “ ƒ€ f— U q€ … † qr i h „ “ pw x ” h i … † • pw i u € ?‡ h t u y
i
h q
…†
… † s‡ i
h p –
p
p
h
‚ y † r ˆ U p€ i ƒ† q € ?‡ (%f vs p† ?‡ € t † fs ˆ € “‘ „ † U€ i ?‡ ƒh ‚  € r %U‰ s Qs i i ?‡ h † r € … „ ƒ€ ƒqpt Qh U€ i h y x vw u h Qs r pqh i Gg
h
p ”s‡
i
y
’q†
s‡ ˆ p t
‚ u
t
h
fda?b QaYWAUSQI %GD'B A9
e cP X H` X V ETR EP HF EC @ @
8 34 2 1 0 %( $ 65 0 34 2 1 0 ?( ' &amp; %# &quot; !   ? ύ ?   ?ό   ό € (C) ¨)? ?? ? ?   ? ? 2R?
7# 3
)# $ $
€ € §ό€
ύό
?
τ
ξ?η

? Λ Λ ? ? έ ? ϊ σ &amp; ? η? φ ? χ λ &amp; έ @? ? χ φ ae β ? λ &amp; δ η6σ ? Η ? ? 5@? &amp; ? ?β ? ? ?#ξ ν ?λ β ae ? λ ?? ι η?? ae ?2‡? β
Τ δΣ
? Σ Λ? Φ ? Η &amp; 5ί Η Φ ? Ν ? ? &amp; ? &amp; ? ? 2? ? @Λ ? 2 Ξ? AE Λ? ? ? ? ? Ϊ ? Χ Σ ? Ξά Ν ? ? ? Ξ ? ? 6? ? ? ? Φ Ϊ ? ? ? Ν Χ ΛΞ? ? 25 ΛΝ Φ ? Η 5? ?
Ξ ? Ν α 2? Ϊ ? Ξ Ν ? ?Λ ? Ι ? AEΗ
Λ &amp;
Δ?
?(C)

3/4
?
?(C)
<<?(C)
§ ? 6 &amp; (C) ­<< ? Έ ? &amp; @Β ? ? ?   >> Α ? ­? ? &amp; (C) >> (R) ? #? 1/2 1/4 ? >> ? ? ? >> (R) ? ? ° ? << ? 5(C) ­? ? (R) ? ? ? ­? ? Έ ? 5)<< u ? ? ΄ (R) ? ? ? ° ? ­(R)<< ? 2ƒR¨
 
? 6€ — ”  – &amp; @€ ‰† Ÿ ‰ Š Ÿ ‰Ž ˜ — … 5#” Œ † )” #” Œ †  ” ’ ˜ ? “ ” @ ‰Ž  † ’ “ ? ’ –   Ž … ˜  Ž “ † • Ÿ # ” ? Ž – † Š ? ˆ† ‰• ˆ Ÿ
?
Ž‘
‹‘  “
•
‰
‰Ž ˜ — … 5ˆ5… ˆ† Ž ‡‹  Ž ’ “ &amp; ‘ ” – • ’ ” ) Š † &amp; ƒ55™  2„ &amp; 5 ‰Ž ˜ — … ˆ” ‡‹  ” ’ “ ‘ ” – • ” ‡‹  … ‹ ’ &amp; ‘ ˆ† † ) Ž  Œ ‹ ) ˆ‰ † ‡ † –„
‹‘’ “
Ž
– …ž›š œ ›š™
†‘ “
Ž
“
‰
Š
…
~ y wf j u ˆ y — ƒg — u f t wy j q f j t ‚ { € d v  d— i h • 5#2 — i s • j e j &amp; g f q e # wf ~ — u wj v { t y f 5g d— u w v — • d— i h • &amp; )f w
dw
}
{g}
d
f
{
—g
™d — ˜ — • € } @• ™— j 5{ u j t e &amp; g f y q t f y w v — • d— #{ y wz ~ r} j u | { f r e z y x w v — • — u f t i s r e f )‡ &amp; 5k o 6„5 &amp; k “ dj i h • )f e ™d — ˜ — –”
™e
j
u
v
qp ml on ml
—g
•
’ @5r ag x y t r
‘w
i
 t x b S e U T 6‰ U ˆT a h 2#‡55€ … )„55@ aS x y t &amp; )g 6S b g s x w f e g v u g p U b t i s &amp; q
v a a YT† ‚ …ƒ ‚€
Ur e
a
a
Ir D XU 9 U ( ' S H (C)b p (C) i 7 g 9 f 4 e G d V % c ? U b F b ? 5` ' € XY 6% S ' V €2T # RP &quot; § ' 3 &amp; 
A fY
8h
( W A U A 4 S Q E 1' ?

D ? ( 5 D? % ' € A 4 % ' 7 8 A C ? € ' € A 4 B 7 ' 7 % 2 % ? A  9 (C) ¨ § @? #9 ? 8 € (C) § 4 ?  7 (C) ? 3 ' &amp; 6 ? 5 § % ? 4 § 3 ? ( 2 1? 0 ? )§ ( ' ? ?
%

1
?
4 ?
?
?
' &amp; § % § $ #  ? ? € (C)   § € (C) ¨ § ? ? € ? ? ό ?β ?? ? ? α ?ό ? ? ? η ?? α? H? ξ ? ae ? ξ ?? ? η ? ? ? χ (? ?? ? ? χ H? 0β ? ? ? ? ? ? ?? 8δ Fη ? ? ae ? ?δ ? ? ?
?
&quot; ! 

η

α
αξ
λλ
ξ α? β ?? η ? ? H? 4ξ ? α?? ? H? ύ ξ ? H? ??? φ ? ? η λ χ ?η ??α? (? σ ? ό 0β Pσ ? ό η?β α ?ό ? ? ? η ?? ? 3? η ? η λ χ ?η ??α? ?8aeF? ? ξ ? ? ae ? δ   η ae ? δ ae ? ι σ ? ό 0β 8σ ? ό η β

?
η
ι
ξα
?α?
ι?
?
ξα
α ό ? ? ? ? η ?? 8 αη ? ? β ? λ ? ? ? ? ? λ η Hβ ϊ ae ? ? ? 0? ? ξ ? ? β ? ?? λ η ηό ? 4? ? ξ ? ? ? ?δ ? ? α ? ? ? χ ? ό ό ? αβ ? ? ? 0P α? ? ? χ λ ξ ae ι3? αη χ ? ι ? ? 3? ξ ? ? τ ? ae η (Τ

ό
?
α
η

β
α
Ohm

Ohm
Ohm

Ohm

Ohm

Ohm

φ(C)? η ? ?β ?? η ? ? H88? ? η λ χ ?η ??α? (Pτ ? ? ? ?? ϊ ? (βP ασ ae ?β ? ? ? ν αη ? β ϊ ?
α
? ?ae
ι?
λ
?
λ
? ? η ae ?? ύ η ? ??β ?? ι ? η ? ξ β Fη ? ? ae ?β ? ? ? σ ? ? λ ? 4ξ ? ? (β ? 4ξ ? H? ? χ 0ξ ? α?? ? (C)4χ ? ? ? η ύό ? ? ξ ? ό ξ ? ?? ι ? η Gβ ?ϊ ? H? ?η η ? ? ξ ? ? ? 8? ? α? λ ? ?
α
?
λ
ae α?η α
??
?
η
ν
αη ? ? η λ χ ?η ??α? A? φ H? η ? λ ξ λ τ ? ? ? Fσ (β ?? λ ?η η ae ? ? ξ ν ?η ? ? α? ? α?? λ ? ? αι ? η ae ? δ ? β α8? ί ? έ gA?g84?FΣ (8ΣFΧ ? 8? Χ A3((C)P? ? ? Ξ
ιι
??
ae
έ ά Σ? Ϊ ? ? Φ ? ? Τ Σ?
Ν ? Λ ? 4?HΔDPAEP? ?(Δ ? Β Α ? u ­? ° 1/4 ° § >>P° ?>> ? ?΄ (? (C) ? ? 3/4 (R) ? ? >> u΄ 1/2 ΄ ??¨ H? ­? << ? ° 1/4 ? ° >> 8° ? >> ? ? ? ?? ??­΄ (FΈ ? ° ? u? § ΄F? ­? ?? ? (C) ° ? ­(R) << ? << § ? (C) F§ ?
Ι
Η
­
­
(R)
(R)?

¨
?€€ ? ‘
0?Œš?‘6Œ‹6?–66D3Ÿ “G4š‘œš63GD—” “Œ3” ’’66ŒŠˆD‡
” ”  ”ž
™ž ‰
› ‰ ‘”™–˜–
• “‘Ž‰‹‰
Ž v ?dŒ(‚ ((„ (‚ ‰ † “f¨¨f(‚ † „ (?‚ (‚ f'((“| %¨“x
v ‹ € {‚ Š ˆ ˆ| € ‡ | € …„ ƒ  €~} {z y

wv

?(¨%œ?%š ™• ™6¨“” (%¨A
›œ š › “ ’ ˜ •—– • “’‘ 
‰ p q o p t w p (C)n w r o v u t s q € ‘ n m p ˆ ˆ r |  o l x € l x t s l v r ‡ nP‚ t 8‚ p m sy u t n q~ o 8r q o y n z „ w r t W qy € ‘ p Wy r h
o
x
r
q
n‚ p
lyr
|q
‰ r o py n z „ w r t Wn q o { r hy n s { n(C) l t rP‚ p m Wl t n ~ q o 8Fr ‡ † … q q y r s Yl ‡ r z p p q o p t w p Yn w r o v u t ‚ r q o p o n m W{ r x t Ž
ly
q
}
q

}o
„
o
o
s
ly
‹ ‹k
hYŒWˆYŠ
‰ py n | { qy p t s ~ } r ˆ‚ r { y n ~ r o w 8Fp t r } m r z qs z~ hp € p t |s u s hr ‡ † … q (C) q oWy r s „ q
ˆ
q
p‚x
„‚
}y
}
8‚ r ~ } l }ƒy u ~ o rP‚ r z rr € l zo u w r x € x } n s8r q o p | p q x € phy n z n t ~ o n m ˆr q o { p | m n €p z y x n 8p q o p t w p ˆn w r o v u t 8r q o p o n m rk
„
{
}
{p
s
o
s
l
— ˆs8ir8–jshˆ–ˆg€Pe™ ˜ˆs8€I„’SY‘ ‰
˜–—f —
•i™ h fd
–—–•”“

Q A ) 87 ' 0 9 # &amp; % T V $ # E 0 5 6 C ( A &amp; (hA % T 4 ' ) 0 @ ' &amp;
06
@
5
V ' 5 &amp; $ # B ' 3 C 0 @ U W9 0 5 9 @ # E ) # C 5 9 87 5 4 % ' 3 2 1 0 ) ( ' &amp; % $ # E g ' ) # C 5 9 8' 4 % ' 3 2 1 0 ' 9 ' &amp; $ @ # ) E 0 &amp; ) 0 5 &amp; $ c G 5 % U # V &amp; ( A &amp; ) ˆ@ 5 3 U 0 x
E
5 A@
5
#
#7
)
'
E
E
Q Qp Q‡ e Q † V ' 5 &amp; $ &amp; # ) G # &amp; ir0 &amp; ) # C 5 9 8' X % A 9 ' 3 C 0 5@ U Wr@ H &amp; ' ) G # C ( ' ) C 9 # B @ # 1 A ) # 6 ` 0 5 @ H A ` 0 3 ' 9
Q
w
#7 9
A@
6'
(9)
g 0 9 $ c G &amp; 0 5 9(C)# Cc 5 F0 ` ' 6 # 5 3 U 0 x Q 2 &amp; ' ) G # 1 0 9 ' 3 C 0 @ U YB U # 6 ' 4 B 5@ ' ) E # E B '@ # G H ) E ( YA ) 87 ' 0 9 # &amp; % T V $ # 0 5 6 C ( A &amp; (hA % T 4 ' ) 0 @ ' &amp;
(
#
5 A@
506
E
@
5
V ' 5 &amp; $ # B A &amp; % T WA ` 0 3 ' Y 32 0 …7 A „R Q ' ) # 5C 9 87 5 4 % ' ) 5G 3 ' A C 6 0 ) # B ' 9 # 6 # F' 9 ` 87 ) 87 ' 6X % 5 6 C ( A &amp; hY 52 9 @ # 3 2 1 0 ) (C)!
E
V@
9%C
#
6
6
$
#0
(@ '
A@#
Q ' 5 9 0 5 ( 0 5 9 $ YA ) P7 ' F2 &amp; ' ) G #
# 0 6 &amp;
# $W0 9 # 5` 3 G &amp; (C)4 0 5 &amp; $ ) ' G 4 ' 9h6 ' YA V A A &amp; ' ) G 8X % 8A G 0 ` g 6 ' hA ) 87 ' 0 V ' C ( # &amp; # B @ # 3 2 1 0 ) W@ V ' 5 &amp; $ # B A &amp; % T WY0 5 9W@ # 9 rQ ƒ
4
G
#5
C06
E'
A5
E
V@
#!
Q ' ) # 5C 9 8B @ # 3 2 1 0 0 5hf Q ' G 0 &amp; ) C 5 3 U 0 4 g c ) 87 ' T CB @ # 3 2 1 0 ) W(C)# 5 9 $ 0 @ # E $ ‚
#7 '
)
06'
A@
5
Q ' ) P7 ' h@ 5 % U ' ' V ' C ( # h' 9 ' ) G W€A &amp; g c 5 (PB 5 W@ 0 E S7 W@ # 9 ' ) 6 0 # 9 V 0 W0 5 % 87 ) # €A ) 87 ' 5 0 3 # P# % T 4 ' &amp; % T V 0 &amp; ) rQ y
0 6'
V@
&amp;
A@ %
9
2A
E ' v@ 0 6
6E
!
Q ) h7 ' 6
0
X % A V ' C ( # &amp; # F' 3 (C)' 5 9 0 5 ( 0 5 9 $ # C 6 9 2 E(C)# 6 ' FA 9 h@ # C 6 ' ) F0 5 &amp; $ c F &amp; ' ) G 4 0 x Q 4 0 5 E 0 3 4 ' 9F' $ T 3 1 W(C) &amp; ' ) G F4 0 ) H C 6 g c ) P7 ' (C)B ' ) G IrQ t
E$
4'
C
G
#
A@
#
06
AR
Q Ww' ) # 5C 9 8 52 % A ` 2A &amp; ) c 5 (C)0 4 2 9 # 6 # $ 5 4 % ' 3 2 1 0 ) i ) P7 ' 6
p
#7
E(
0
X % A 9 # &amp; % T V $ # (C)X % 5 6 C ( A &amp; (h(C)A &amp; ' ) G (C)0 9 &amp; % # $ 5hA V A A G 0 ` gG H ( # E ( 5 6 ' rA 9 @ # ) 2 1 5 v 9 # 6 YW(C)W2 9 ' ) 6 0 V ' 5 &amp; $ # B A &amp; % T srQ q
E
@ &amp;
#
@
G
C@ '
(tut
E
VR
Q p ) # C ' 9 87 ) 0 C
5
' ' &amp; % &amp; ( ' W@ c 1 W@ B 5 % H W@ A ) 87 ' 6 4 0 $ ` ' ' 3 $ i(C)@ # V $ 5@ ' ) E 0 9 # &amp; % T V $ # E T WA ) 87 ' 0 5 6 C ( A &amp; h(C)A &amp; % g c 5 (FB 5 W@ 0 E A ` 0 3 IQ e
9
V &amp; '2
) &amp; 0
6
#
(06
(@
9
2
'f
d ' % T 4 2 E c C ( ' 9 C ( 0 4 ) 87 ' 6 5 4 % ' 3 2 1 0 F' ) 2 $ 0 % # ) !
0
)
Q B ' $ 0 5 9c 5 ((C)0 ` 8' ) # C 5 9 8# 1 0 9 '@ # ) 5G 3 ' 6 ((C)0 3 T % #P7 # ' ' 9 ' &amp; $ '@ # ) E 0 &amp; ) E ) 87 ' ' 4 % ' 3 2 1 a Q ' ) # 5C 9 87
2
#7
#7
b
E &amp;
06
0
#
5 4 % ' ) 5G 3 ' A ) 2 $ 0 % # ) F# B 5 % H Y@ # (C)A ` 0 3 ' I@ H &amp; ' ) G YX % A 9 ' 3 C 0 @ U W' 5 9 ' &amp; ) '@ C $ # 1 @ # V $ @ ' ) F# $# % 5 % U 5@ 3 CE @
6
E$
)E
9
#
5 A@
#0
5
E
#
T
2 6 $ ' E A &amp; ) SR Q ) P7 ' FI@ H &amp; ' ) G F0 @ ' C ( $ # E ' ' ) # 5C 9 8D 0 5@ ' C ( B '@ # 1 A ) # (C)# 39 0 5 9 ) 87 ' 6 5 4 % ' 3 2 1 0 ) ( ' &amp; % $ &quot;
E
0 6 &amp;
#5
9
#7
2
6 #@
0
#!

 ? σ ? ? ? ό ύ ¨ ? ? ?   ? σ 6? %¨ ? φ %¨ ? σ χ? χ
???
?¨ ?
ό
? σ ό? χ ? “ ? ύ ? ? ? “? ύ § ? ό ? € ? ? σ ? ? ϊ ? ? ϊσ ύ ? ? € ? ? σ ? ? τ € ? %¨(C)? § ? ? ? '? σ ? ? ? ό ? € ? ? ?   ? '? a? ό? ύ ό? χ ϊ? ? ? τ σ φ ? τ σ Σ?
φ
φ?
?
?
?
?
ύ?
σφ
χ
?
? ? έ Τ ν ? ΧΤ ι? Χ? ¨Aί %ae ? 6 ιΦ δ Τ ? ? αβ ί Aί ? έ ά ? 6ae ι? ?? ν ? ? ¨S? ? ? ? έ η ί ι ? ? ί ? ? Ϊ Ϊ ιΤ δ ? Τ ?? ί ? ? ί ι? δ ? ? ν ? ? Φ
Φά ? ι
?Τ?
ν??
ι
ι? δ%? Τ ? ? ? ιΤ δAξ ? έ Τ ν ? ΧΤ ι? Χ? ¨¨?? ?? ι? δ ? Τ έ ? ί ¨? Τ η ? έ ί ι? δ UάUί d ιί δ ? Τ έ ? ί ? ? Τ Uae ? ? δ ? ? ? β α ? ί ?έ Uά ? ¨? Ϊ ? Χ? Φ ? 6Σ?
?
Φά

ί?
η
Τ?
Τ?
6?Q6?
?Ξ?ΞΝ

?A? ? 1/4 ? ? Λ 6Η Δ ° ? ?u? ? ?? ? %? Έ Δ ? (R) AE ? ? ? ? u? ? 3/4 ?° ? Έ? ? ? AE ? ° 1/4 ΄A u΄ ? Δ? “ 3/4 ? 3/4 ? (? ? Δ u? ΄ ? AΙ ? ? ? ? ? AE u? Έ? u? '(R) >>
(R)
Έ°
(R)
?? ? AE
?
΄ 3/4
Η Δ ° ? (R) 1/4 Δ Β 1/2 >> (R) ? ? ? 3/4 ? AEAΗ ΈΔ ?AE ? ° 1/4 ¨? Έ ? Δ u? ΄ ? ? ?'(R) Έ? ? ?Β ? ° 1/4 ? ?'° Α u? ? ?S? ? ? (R) Έ? ? 3/4 “ Έ? ? ? 1/2 Έ? 1/4 6 Έ΄ ? ? 1/4 ?? ? ? ? ? % Έ΄ ? ?? u(R) ΄ ? ? ? ?'(­
?
>>
(R)
>>
>>
Έ?
°?(R)
?? ?(C) ¨§? €??? Ÿ
?<<G??AUSA?Qa¨fWŸ6  Až
??

ˆš žš œ › š (C)— r“ ” ’
 – Ÿ
™˜ –• “

€? (R)?°? §
°hWFW(R) ­(C) 8­F<<Yh¨ Wh?
? ? (C) ? (C) §?? €

? 9 ? ? ?? € ? φ (C)τ ? ? ϊ ? τ ? ? ?? ϊ F8 7 ? 5 6? ? ? ? τ ? τ φ ? ? ? ? τ € φ ? ? % ?   ?
?? φ
τ
?
5
€τ
?
&amp; ? ?) ?  ? ? τ ? € σ ? σ ύ ! ?   W? φ ? ? τ(C)φ ? ? ? ? ? ? ϊ ? € ? ? (C)φ ? ? ϊ χ ) € ό ? ? ϊ ? ϊ φ ? W? ϊ € ) ? φ ό ? ? ? ύ τ € φ ˆ? ? ? ? ! φ ?? ? ? τ 4? % ? ? ?? ϊ ? ? Y? ? ό (C)φ
?

ϊ
??
?
ό
??
?
ϊ
?
?   ? % ? $ ? ? τ € ? ? ? ?   ?ό  ? hˆ? ? ? τ ? ? φ ? ? ϊ ? 8ˆ σ ? ϊ φ ? ? ?? ? ? ϊ W? ? € ? ? ϊI? ) ? ? τ ξ φ ϊ ? φ ? τ ? € ? ? ϊ ? φ   ? ? ? € ?W(C) σ ? 8? ? ? ϊ ? τ ? ύ τ €
?? ?
?
???
?
??
σ
τφ?
?
?
P? ? ϊ   ) ? ? τ σ τ ? φ ? τ ? ? 8? φ ? ? ϊ ? τ σ ύ ? φ h? φ   φ ?€ ϊ φ ? ? ? σ ξ ? φ ? ? ?? ? € ό ? ? W? ? ? ? ό ? τ € rF? ? h ?? σ ξ ? WF? ? ? ? χ ? τ € ? ? ϊ ? τ € ? ? ? φ
?
ό

ό?
φ
ϊ
ό? ?
??
ό
?
? ? ϊ ?? ? € ? ? ? τ σ ? τ ? ? € ό ? % ?   ? ϊ 3 ? € 8? ? ? ! ? ? % ? ?   FW? φ ϊ ? € ? ? φ ϊ ? ? ό Y? ? ? ? τ ? φ ό ? ? ϊ ? ?  ? ? ξ W(C)? ? 8? € φ 0'? ϊ % ) σ ύ ! ? τ σ ύ s#
ϊ
?
?
?
? ??
?
2
? ?? ?

?
§? Y? φ ϊ ? € ? ? φ ϊ ? ? ό ?? σ 8? € φ 1?(C)? € 8? ? ? ! ? ϊ ? € χ Y ?? ϊ   φ? φ Fτ ? € χ ? τ € W? ? ? F% ? ? W? ) ? ϊ % I( ? h? ξ ? 'τ ? ϊ ? ? ? τ σ ? (C)? τ ? € χ ?? ?
??
?0
?
??

φ
φφϊ€
φ??
φ
φ
ύ ?? ? ! φ ό? ? W? ? ? ? σ ? ? ? € P? ? &amp; σ ? ϊ ? φr(C)φ ? ?   ? ? τ ? φ ˆ? ?  ? W? ξ W? € φ ? ? ϊ 8? ?   ? % ? $ ? ? ? τ ? ? φ ? ? ϊ ? 8I? ? ϊ ? τ € ?W? ? ? F ? τ σ ύ s? &quot;
ϊ
??
?
ό? ? ?
φ
?
???
φ
?#
? h? ξ ? ? ϊ ? τ € ? ? ? Y? τ ? € χ F? ? ?ύ ! ? ?? ? ! φ s? W? φ ? ? φ ? ? ϊ ? P? ?? σ ξ ! ? ? τ σ ? τ ? ? € ό ?
? ?τ
?
φ
φ
ό?
?
?
?? ϊ
?
€ ? ? ? ?   ?ό  ? ?(C)? ? ϊ 8? 8φ ? ? Y ? ? ? W? φ ? ? ϊ ? 8φ ? ? ϊ ? τ € W? ? ? ? τ ? € χ φ? ? ϊ ? ? ύ   ? ? τ € ? ? ? ?   ?ό  ? ?ˆ? ? τ σ ύ Y?
? ? φ? ??
?
? ?τ

φ
?
?
? ? ? ?? ? σ ? τ € ? 
(C)
? ? ? ϊ ? € ? ? ? ?? ύ τ σ φ Fφ F8? ξ ? ? ύ ϊ ?? ? τ € ό ? ? φ ? ? ϊ ? P 8? ? τ ?€ ? σ ? ? ? ϊ 8? ? ? ? ϊ ?  ? ? χ ? ?  ? ? ? ¨
ϊ
ό ??
??
???
τ
??
?   ?φ(C)
??
§? ? ? ? φ ? ? ϊ ? 8τ
??
? € ? ? ? ?   ?ό  ? 8h? ? ϊ ? τ σ ύ ? φ ?? ? ϊ ? ? ? W8? τ σ ? ? h? I(C)? &quot; Fη ?δF€Έ Δ 3/4 ? ? (C)? ? ΄ Δ Έ ? ? ? 3/4 3/4 3/4 1/2 ?Y? 3/4 1/2 ? ? ? ? ? ? >> Λ
??
ό
χφ
? ξ ?νλ ? ι?α ae ? βα?ί
1/2 ?
Δ ??
3/4
??
?
?
Δ
>>?
Δ 1/2
??
1/2
? 3/4
?
? Τ ? 3/4 u ? ? ΄ Β ? ? ? 1/2 >> 1/2 ? ? ? ΄ ? ? Δ ? >> ? ? ? 1/4 έ Φ ? 1/2 Β >> (C)? 3/4 u ? ? WF? ? ΄? ? ? Φ >> Δ ? Ν ? ? 3/4 1/2 h? >> ? Β ? ? 3/4 u 1/4 ? ? r?? ? ΄ ? ? 1/2 Β ? ? ? 3/4 ? >> 1/2 ?
? >> ? Β ? (C)Ν(C)? ? Ξ ? ? ? ? ΄ ?
1/2
1/2
Ν Δ 3/4 ? ? ? 1/4 (C)u Η ? ? 1/4 Δ 3/4 u ? 1/2 ? ? ? ? W>> Ν ? ? Α Ξ ?? h? ? ? Α (C)? 1/2 ά ΄ ? ? 3/4 1/2 ? ? Β ? F? 3/4 1/2 h? >> 1/2 ΄ 1/4 ΄ (C)? 3/4 Δ ? Ν u ? ?
3/4
1/4 Ν
΄
΄ Δ΄
1/2 ?
?
Λ
3/4
??
1/2
? ? 3/4 Ν ? ? ΄ ? ? 1/2 Β ? ? ? 3/4 1/2 ? >> ? Β ? Ξ >> Ν u Η Φ r? ?
Λ
?
? Ϊ ? ? ? Δ 1/4 ? ? 3/4 ? ?? Έ ? Έ 1/2 ? ? ? ? Χ Φ ? 3/4 Ν ? Ν ΄ Ν ? ? ? ?
? Τ >> 3/4 1/2 Ν ? ΄ YΣ ?(C)΄ Η Δ(C)? 3/4 ? 1/2 ? >> ? ΄ ? F? Ν ? ? Δ 1/4 ? ? 3/4 ? ? ? Έ ? ? ? >> 1/2 ΄ ? ? ? Δ F>> 1/2 Ν u >> ? 1/2 ? ? F? 3/4 1/2 ? >> ? Β ? 1/2 Δ ? Ν uFΞ ? ? ? Δ ? 3/4 Ν ? ? ΄ ? ? 1/2 Β ? ?S? Ι
Β
?
?
3/4
ΈΝ
3/4 ?
3/4
Έ
3/4
Λ
? ? u Η ? Έ ? AE ? Δ ? 1/2 ? Δ ? ? 3/4 1/2 ? ? Β ? W΄ Β ? 1/2 Α ? ? ? 3/4 1/2 ? 1/2 ΄ 1/4 ? ? Έ ? ? u ΄ ? ?
?
1/2
?
>>?
e @ 4dabR T R QY V '16W61R V T 4R QR 1'F 6'B
@c P ER ` X XF P F P UT S Q PIHG ED C

ϊ
?
?

ό

A@

g46€4x vr wv6'q 6 &amp; f
y€ x y p i u rts r pih g
?
(R) u ? ? ¨ ? § ?¨ ? ? ?S? (C) % 3/4 ? 1/2 ?? ?§ ? ? ? << 1/4 ¨ ? >> §¨ § € F!? ? Έ ? ? u
§
(R)
§­
(R)? ??
¨ § ?? ? € ? ? ? §4!? §HH™4˜ –— §!!’S??n m l k q  r ‰ z §!r
œ Ÿž œ›š
•”“ ‘
mp
s m l ‡ o r sn ?p ‹ ~n m Š l | l ‰ !ˆ ‡ m ‚ r §p r ~  vt s| ~n … q ?l ?m s
‚
†
ƒ
s
†
mp „

?? ? >> ¨ Β ? ?? Α ?? § ? ? ?S? ? ? ? ? ? ? ¨ § ??
¨
­
? ­ ? ? ? ? ? ? F? ?? § ? ? (R) ­ ? << € ?? ?? ° ??
?
§?
‚ Š Cu Ž  ‹ Œ Sp ‹ ~n r { ‹ §Ht ‰ r § ~†
‹
|

r
ƒ r ‚ s| ~n  m l Hp € ~r | sSp } ? s| l { k

mp

?? u (R) ­ H? ?(R) ¨ ? ? S? ¨ ΄ ? ? >>
u?

u!΄ << ? ? << ¨ § %? ° ? (R) ­ ? << ?? ? (C) ??
­
r sn ‚ Ht ‹ n s ‰ Pt r Cp l r ‚
†
|n
zxu
!y x Pw%v st n r Fp o n m l k
q

ijh?g f e d
™
˜— •?– P“ “” “” ’
•

‘…t ˆ €… u†w €…
%F‰F#‡0HPrF‚v3H3‚§FwxFFt Pr4p ?h
„ƒ
€y vu sq i i
UFSX §fPeHW?HW d ??S` SHFVT
gY
X cba YXWU
AREQI G 9E D B A@97
S44PHF9 CC§86
§?43??? )0§? &amp; %#!??
5' &amp; 2 1 ' (' $ &quot; 


ξ ό ? ae ? ? φ δ ? β ? τ? ? ν 1λ ι ?ν ι ? ό σ 'δ ? ? 1? ό τσ §? ν σ ν ? ? φ ? τae σ 4? ? η ν η ν σ ι ae τσ ? η ν ι ? ? φ ? β τσ ? ?ι ? φ ? ? η ? λ η χ? ν ? 
?
ι?
?? ξ λ
ν ?? ι ae ??
φ
ύ ν η ? ?4? χν ? &amp; ?β φ ?? ι ?? φ ν ι &amp; ae λ ? β ? τ? ? ν ι &amp; β ι λ‰ ?λ ι λ η φ η ? β ? (C)
?

ύ ? λ ? αό ?? ι ae τσ ae h? ό τσ λ§? ν σ ν ? ι ae τσ λ η τ ό ? ae ? ι ν w? η &amp; ? φ ? ι ν ι ae ? ae ?λ ι τν ? w? ν ? ν ν 4 χ?? ? §? β η ? 6? ν 4hύ ¨
ι 
??
?
? σ ??
?
?
η? ae
? χ?
ύ §? ό ? ν ι &amp; ? φ ? χι ό   λ η φ η ? ae ?
?
η
?ν ι ν 6? τν ? β ?? ? φ ? ? λh? φ ?hae d ?λ φ ? ? λ η σ b? ό ? ?? ν § χν dϊ β τσ §? ν σ dae   λ ι ? τ? ? ν —ae ?d ?λ φ ? ? λ η σ wλ ? β ? 6? ae ? η ? 4? ν χhύ ?
?

?
?
ι ? ν λ ν?
ι
?
ae
??
ύ ? φ ? ι? αό  ?? φ ν ι ae τσ ?ν h? ό τσ w? ν σ ν ι ae τσ ?λ ση ae ξ &amp; ? ση &amp; ? ν ? ?β τσ w? ν σ ν ae   λ φ δ ? ?λ β σ ae ξ ae ?δ ? αβ ? ? λ η ? 6? ν 4hύ ?
ιλ
?
?? ? ? λ
?
ξ
??
? χ?
ύ ?λ ?? ? ν d? ? ι 4? τae ? ? ‰β ? ν ι β σ ae ξ ??
ιν
λ?
η
ae χξ ν ? φ ? 4 χ?? ? w &amp; ? φ ? ι ? ό ? ό σ ? ae ? β σ ae ξ ? ϊ ? φ ? ae ξ η χ?φ ? φ ? τae σ 4' ?ν ι ν η ? ? ? ? '? ? δ ξ ?ν ι ν η ? ?λ? w? ae δ ? αβ §ί ? 3/4 ? ? 4 1/4 1/2 4—? ά
ae ae?
σ
?
?
?
ν?

ι η ? ? έ Έ Ι(R)
§? Έ 3/4 ? 1/2 ? §? Α ? 3/4 ? 1/2 ? u ? AE 1/2 ? ? 1/2 &amp; ? Α>> w? 1/2 >> 1/2 ? ? u ? 3/4 ? 1/2 4 1/4 Α 1/2 ? ' Έ 3/4 Ι? 1/2 Α? ? 1/2 &amp; u ? 3/4 AE Δ ? Έ 3/4 ? ? Αu >> 4Η AE ? 1/4 ΞΒ ? u Α>> Σ Έ? ? Έ 3/4 ? ? Β >> Σ ?h? Ϊ
?
Έ
? 3/4
Έ?
?
?
1/2 1/4 ? ? ? u

? 3/4
w 1/4 Β Α>> §? 1/2 >> 1/2 ? ? u Α>> u Έ? AE ? ? 4 &amp; u Λ
?

3/4 1/4
? 1/2 ? ? 4 1/4 Ι 1/2 Έ? AE ΈΝ ? Έ? AE 1/2 &amp; u ' 3/4 ? ? ? ΑΝ ? 1/2 ?
Έ?
??
1/4 Β Α>> w? 1/2 >> 1/2 ?? ? u Α>> 3/4 ? ? 1/2 >> ? u ' Έ 3/4 AE ? ? 1Χ ? Έ w? 1/2 ? ? 4 1/4 Ι 1/2 ? ΈΝ 4 1/4 ? ? 3/4 ? >> ? Ν Ξ? 1/2 ? Α>> Φ ? ? u Α>> Η AE ? 'Δ ? Σ 3/4 ? 1/2 1/2 AE Δ ? ? ? 1/2 ? 6 1/4 >>? u ? >> ? ??
3/4
?
? 1/4 Σ 3/4
ΈΈ
? 1/2
? Α?
?
?
1/2 Ξ? 1/2 ? Α>> ? h 1/4 Β Α>> w? 1/2 >> 1/2 ?? u Α>> Α 1/2 Έ? Ι ΈΝ 3/4 ? ? Σ 1/2 ? ? ?Η AE ? 1/4 ΞΒ Η AE 1/2 ? u Α>> ? ? '6? ? ? Ι? ? ? 4 1/4 Ι 1/2 'AE Δ ? 1/2 ? Έ? AE 1/2 ' ΈΝ ? Έ ? Σ u Η AE 3/4 >>? ? ? 3/4 ? 1/4 ΞΒ ?
Έ 3/4
?
?
??
? u 1/2
Έ?
?
? ? u Α>> ' Έ 3/4 ? ? ? >> &amp; u4Τ ? ? AE >> u ? Σ 6? Έ 3/4 AE >> 1/2 41 1/4 3/4 ? ? 1/2 Έ? ? u? >> ? Σ 3/4 AE u >> ?? Ξ? Σ '? Ξ 1/2 u4 1/4 &amp; ? ? Ι 3/4 1/2 ? 4­ ? Δ 1/4 ΞΒ Ν ? u Α>> Δ ? 6 >> 1/4 Έ 3/4 Λ
?
Σ
1/2
(R)
3/4 1/4
? 1/4
??°?(R) ? ? ?
??
? 6 >>? Ι 1/2 ' 1/2 'Δ AE? ? 1/2 3/4 >> Έ? Έ 3/4 ? 1/4 >>? ? '? &amp; Η AE ? ? 1/2 ? Δ 1/4 h 1/4 Β Α>> w? 1/2 >> 1/2 ? Έ 3/4 ? 4 1/4 u >> ? Έ? ? ? u ΄h? &amp; '­ ? <<
? 1/2 ?
1/2
? 1/4
Έ? 3/4
1/2
? ? °?(R) ?
? š ? ž ˜ (C) ¨ž ¨™œŸ 6? &amp; ? ? š ? 1› § ™? žw? š ? š Ÿ &amp; € ? › 4› ™š ˜ ?   œž  š 4› ™š ˜ —h &amp;  
–
Ÿ

Ÿ œ – • ”“’‘ Ž
Œ r q ‹| } s n {y r 4q oz y r q z „ ƒ §—'z y r v m ‚r ‚{kp 6t
sx
vk
k j ƒi€
u
u s ‰€ ‰q | {y wt z y z &amp; s n {y v k4 ~ } q ‹| xs n {y v wq | s z y m ‰q | z j o n y ~ |4q o &amp; kl &amp; z o ‹z m v z s j k~ ~ y z y kr { v r 'u s h€z y {u m u {y Š
r
r
p
s
Œ
r
jv
k
r
‰ z km q n {m } … u † r {yj n p k k ~ ‚z {z v ks  r {s r y m s n ˆ z4q n m s yu 4q &amp; n or s 4q n v {n v n kr v r y m z ‰ kt m n y r j '‡ } †
s
m
zu
z
o
j
vq
r … w„ ƒ w1z y r v m ‚r ‚{kp 6 kr s z4q n s n ~ m s u w &amp; u s rh1q ~ } s p v{l n ohq | {y rwt z y z ku s 4q n y u wkx s n m 6t kr s o r 4q n p o n k m kl i
nt ƒi€
ut
€
pz
vu
k
j
gf ™˜ “ • “„ ˆ†„ ƒ
h†ed†—– ‰” &amp; ‘‡’‘‰‡…‚
Φ?

??? Τ Ν? ?Λ Ν? ? ?Ξ ?Λ Ι ΗAE Δ
!%3!Σ Ι 00? 3Ν H? ? 4CΔ ? ?

?? β?δ? ? Ϊ ? έ ? έ ?Ϊ? ?
SδH§!S§β αέ Fα!ί?Hά §H?Χ
 z r t ~ }R?i y g r oj p h?f p q i p f t j i on z En q n r m l j f j m o o op t o { z r j g fn f y?i o p fn r g l x o w p r v m?u q f on t s rh l q f j l 'i p f n f j m 3k g j h f g f'e
|
r
ki
o
jo
li
” d •˜— • ’ ’
–™ E?D” — –” 3“ D‘‡ ‡‰ ˆ ‡ †
X U a ` p Df t s ` T b f g € Eg?` p x  … E3i b ` EU b s r f T „ f t Tg v „ v u f q ‚ b ?f t s f t Eg i b „ ƒ Eg ‚ q b r ` q ` ?i s v q b ?e f D?` t x € e Eg
x
ti
ig h f f
„
s
`X
f
d
a bp
i
V U Ri b ` 3` t s ` g ` b a Ev 3` t x € e f p q D T g y v q f t d v h r ` t x € v b q g 6r i s v p h g v q g 6r g v s3Ev u f s ` 6r ` y x U q U w v u g 6r f b a i a
T
h
t
Uh
d t xp
t
`t
`
dti
p
t
fv
` q ` u f ?f t s `6r i p q b ` Ei h f Eg?f e U d c b a RY X RV U S?? ? € R¨ ? A D? (C) 0 C E? § # 6 0 # ? (C) # A ? ? § % ? ? § € I € ? ? 0 # A § ¨ H (Q ? ? A? P 0 §
p
p
b
`WT
(C)
%
?
 &quot;

(C)0
)
¨ I # A § ¨ H E¨ (C) H § E30 # ? ? ?9 C ? B € 8 (C)? ? € E¨ ? A % § € ?  § ? # &amp; ? A ? ! # ? ¨ ? § € ??  F ED ?9 C ? B € (C)
(C)0
?¨ (C) ? &quot;
G(C)
(C)
)
(C)
?
0¨ &quot;
? € ¨ ? @
(C)A

? %  8 9 (C) € 8 7 (C) ? &quot; §  ?6(5 3? ? € 1 0 # ) § € ? #(?? # ? ¨ ? § € '? § ? &quot; § € ?  § ? #
(C)
? ? 42
(C)¨
¨(C)
?
(C)
&amp; ? &quot; # ? % € $ ? § ? # (C) $ ? # (C) ? &quot; ! (C) ?  (C) ? (C)¨ ? § € ??€ ? ?  ?3ϊ?kϊόbbϊk?δ τ ? ί αβ ? ? ? ?? λ ? ? ί ά? ? ? φ ? ί ? ? C? ά ? Ϊ k? έ λ α 3δ ? ί ά ?
¨€
?
ύ ? ?χ
ά
έ
σ
έ
?3? δ τCβ ? ? ? ? έ ν σ ? ? ί ά α ν α ?3? ? ? λ έ ¨βUα λ η α Ϊ ? ί ? k? α ίkae ά ξ ν αbδ ? ά ? ί ? ί άέ έ λ έ wδUα λ ? ? ί α έ3δ ι ?3δU? ? ηae ? βU?bδ ?β α ί ά ? 3? ί ? ? Eά ? ?
?
?
?
?
?
ά
έΪ
Τ kΧ Er? ? ? ? ? Ξ
?Τ Φ?ΤΣ?
Ν ? ? ? ? ?Α ΄ ? u3 1/2 ? Λ ? 1/2 3/4 Α ? ? 3/4 u Ι ? ? ? 1/2 3/4 Α ? ? 3/4 u Ι ? ? 1/2 ΄ 3/4 ? ? ? ? ΗUΈ AE ? Δ ? Έ UΈ Β Α ? ? 3/4 u ΄3 ΄ 1/2 1/4 >> C? U? ? Έ ?u ? u ΄CE?
Λ
?

?
?
?
Έ?
?
?
??°?? ­? << ¨(C)??(C) ¨ §
U3UU(R)<< UCU3ԬC??
€ š ‹ ‘ œ  ‘ ˜ “ž ˜› ?b–?–  ’ ?   š ‹ ?   “ Ÿ ’ • P– • ‹ › C– š ‹ š žP– “  › œ  Œ œbŽ “  — • › ‹ ŽU™   ˜’ — b– • ?‘ “ ’ ‘   Ž  Œ ‹ Š

‘
š
”
‹
„?~U…Uˆ ƒUC„ P„ U?kb € kCE|
‰
‡
†…„ƒ‚ ~ }
¨˜ z e d y gbx g u p ™ w˜ g j g r g3i e Pkg bu t s r g g q p o n m i f g l ki h g d e d ™CE—
{
e
pvh
h
j
f
˜
–•”“’‰ 
EUE3U‘C‰ˆ
XUQPH
WVTSR I
 §
(C)¨?

‡ „ e x  s h v † „ ƒ c C` p s ƒ E„ e x  s h t … p „ cƒ C` p s EU€ u v p ‚ Ev c d g 3q  Uy x v w v e u t s rq p g i h g c ef d c b` Y
v
e
fv
ƒu
s
e €q
f
a
@ G 0 ! F $ 9 ( % ' # ! E( 9 C?4 A $ @ 9 4 2 7 0 8 % ?4 6 $ 5 4 31 0 ) ?( &amp; % $ # &quot; ! 
D $B
7
2
!'

? ? ? β λ #F ?β ? ν λ β 8? φ ? ?F ?β ? χ ? ? € ? ϊ ? ξ? ίν δ ? ? ? ?ν 6? τ
χ ?ι
?
α?
?ν ? β ? ? ξ? !? ? ? #ι ν ?ϊ ? ? ? ν ? χ ! ?ν F ?ν ? ν λ β ?8? φ ? ‘? τ ?β ? χ ? ? F ?ν ? β ? ? ? !? ? ? φ 8 ??? λ ## ?β ? ? ?β ? φ β ? ? ? ? ? β ύ ? #ι ν ?

?? ?
?
δ
ξ
? ? ιν ι ?
β
ϊ ?? ί? δ ? ? U#? ? ? ί? ? ? ί? #ι ν ? ν? ι !? ? ? ?? 8έ ? ? έ ? ?β ? ‘? β λ ? !? τ #U? ? ν ? χ 6β ?? ? τ β ? ? ? δ ? ‘ ?β ν ? ί? ? 8? ? !? ? ? β ύ
δ?
β
??
α
? ? ?ι
?
α
ν?
 ?β ί? ?σ ? β ?? α? ? β !? ?σ Fν ? ν ? ? ! ?? #ι ν ν ? ? ‘? τ β ? ν ‘? 6έ ? ν ? χ ? #ι ν ?δ α ν ? #ι ? ? ?βύ ? ‘? ? ? σ #ι ? α δ ν ?Fό ? ϊ ? ξν ?ν ? ? ? α
?
ίδ
δβ? ?
??
?
?
??
?
 ?ν ? ί?ν β 8? φ 6? δ ν ? ? ? ? α ? #ι ν ?Q? ? ? ν ? χ F ?ν ? ν λ β ?8? φ ? ‘? τ β ? ίδ δ σ ? F ?β ? β ? ? ? !ν 8 ??? λ #ι ? η #uά ? β δ ? ?β ?ί?α uά
??
β?
?
?
?
ξ?? ? έ ηae
έ
Τ Σ‘#Ϊ Τ ?F‘UUΤ ‘6!?Ξ
? ? Σ ?ΧΦ? Σ???
Ν ? 1/4 1/2 8? ? Β ΄? ? ? Λ ? ?
?
>>
? ? #? u 1/4 3/4 1/2 u 1/4 ? ? ? Έ 3/4 8? !? 1/4 AE>> u8? ΄? Β ? Δ 1/4 AE Β ΄ 1/4 ΄?u? U?? Δ ? 3/4 ? !? ΄? Β u? 1/2 Έ? u? >>  u 1/4 1/2 1/4 >> ? Έ? !‘? 3/4  u 1/4 1/2 1/4 >> ? ? !? ! ΄u? ? #?!°
? 1/2 1/4 Ι
??
Η
3/4
u
Α
?? ΄
Έ?u ?
? (R)F­ ??‘¨ 6?FU?? 6€
<< ?§ ¨(C)¨§ ?
? ? ˜ 8” œ   ™ ˜ ™ F Ÿ™ ž  G •™ › ’ – •™ 6— – 8” “ ’ m#!‘?ŠG‰
?
 œ”
š ˜ • ‘ Š Ž Œ‹
ˆ q ‡ }8s † 6o r w ƒ | !#€ } ƒ„ q x ~ u‘o v n‚ q  # v€ px F }x }~ t n| { !‘z q y x t o w v ur pq no mQ!Uh UiUFF™
y
…sx
vs
zx
os
ts
l d kj e h g fed
˜ ”“’ g
8—– •‘6‘b e d 8a ‚f s h g ‰ ˆ c f r Q#6 ib ‚‡ c † # i… „f 6 gh e gr q ‚ƒ s !d p f i d
i af …
hf
ba q
y € xy 68p r p i 8d u r e tf s r ip Uh p f c p d # gh e f e d c !' &amp; ` 1Y 0T ) V @ &amp; ?X 0 S V RW B 1@ ! 1) ( ) ( ' B 87
wv
q
q
i
ba
'
(
S
1@ ( @ D 5 V @ U R7 ' F' B ) ' 9B S 64 ( @QP 1 A I4 H F 1@ C ) D G7 F) D C 187 9) ' A @ 9( 87 ' 6 14 0 13 ( 12 0 ) ' &amp; %#!?
1 &amp; TR
C'
0E
B
'5
( $ &quot; 
 §? (C) ¨ ? § ? ? σ € ? ? ϊ4? φ ύ ? ? € ? ? §??   ?3?? ? σ φ ? σ όύ ? §? ? σ F? τ σ ? ? ? ?
?
??  ??
ϊ
φ

ξχ

χξ

‘ '' ?… D Œ ‹ D(ˆ‰?'6R?‚
… Ž Š Š‡ ‡†… „ ƒ

ξ?ν!? ι#!ae
?
λ ?η

€

“'REDŸE œ˜ œDR?— 'ER3’
žŸ   ž –
• › ˜š™ ˜ –•” “

x vu s
4w )6t @A @ S §V E r W I R q6 Fp §I A I W @ c i V H D @ FT P &quot; hY B P I e
Q
FY QF
@Y
I 4I P TXI V A g €A T Q V W FV 4I D `Y I )B e R f G C e I c B H D d6b FV A U D )B D `Y I )C V XA @ C W V D TU 6§ SG I P R B €G FC P I ) FG E B D C 49
P
FB
PVC
cA P a V C F
CH
Q
H
BA@
86 &quot; €420 ) &quot; &amp; %
7 &amp; ' 531 ('

$ # ύ? &quot; ! ? ? ?X  ??§? ?  ? ?? ό ό?  ? ? ?   (C) ? ? ¨ ?  §? ? ? ?? €? ύ ?   ? ύ ?ό ? Uχ QXXσ 4δ ?? ? λ ae ? ξ ?ν λ X ?ae ι η?ae ae 4 ?δ ‘α

?

?
? ϊ ? φ?τ ? ?
??

ά? ??ί ά? ??
??UUQ?? έ Ϊ4Φ Χ8Φ
? Τ Δ ?>> Β?? ? Σ? 1/4 ? 1/2 U 1/2 X 1/2 ? ?Ι 1/2 Δ Β¨ ?Έ 4Έ ?? Δ ? ΒΔ X 1/2 ? ? 1/2 ? 1/4 3/4 ? Ξ ? ? 3/4 1/2 ? 1/4 ?>> ?
??
3/4 ?
1/4
?Δ?
ΈUΝ ΒΔ ?4Έ AE ? Λ ?Η Δ? 1/2 ?? Δ Β¨ ΙΈ ? ? Η ? ?AE ?? 3/4 Δ ?>> ?? ? Α ? X Β 1/2 Α ? 1/4 ? 4?? ? 3/4 1/2 ? 1/4 ?>> ?4XUX΄ ¨? ?? ? ? § ° ? ­(R) ? X ?§ ? ¨(C)§ § ¨ €? %?
??
1/4 Έ
? Έ??u ­ ?
?<<
??
¨ ???QX4?š
? Ÿ ›ž› œ›
™ Œ — ‹ Ž  ˆ ˜“ ‰Œ Ž ‹ ˜” Œ ‡‹ ’ —  U ‡ˆ ‘ –”  •%?  ¨† ” “‰ˆ „ 4 “Ž Œ ’ ?  ˆ Š‹ Œ ‰Ž  U ‡ˆ ‹ ‰Šˆ ˆ ¨ …† %ƒ
‡
Œ
† ˆ
“‘
Œ
‡„
‚€
 
~ }8 {| zx x y x w v u Qs r q
t
p o f lg i ”n m • lh k ”• j X ”• i gh f % – d X ”• ˜ –—• • 4 ’“ ‘‰
”
™ d e“ ™
”
‡ XX†
ˆ‡
… r ƒ q t s h „y ir t q „€ r gq x ƒ v U gh w ‚€ v %?v u ¨f € yih d 4 yt r x ?v u h pq r it s U gh q iph h ¨ ef %c
g
ur
f hv
yw
r
gd
b`
a Y
S 0 1 D ) ( ' &amp; 43 AF 0 RX9 @ ( 9 6X 20 1 783 6$ 5 4X0 W V 7 ) ( 7 1 ) DU F7 ' 5 AFD D 6 P
$3
5 7 6?T S R 0¨3 D A F9 F7 AQ 22 21 I F7 ' 5 FD A 6D P¨D B &amp; 0 27 HIG 20 1 FC0 0 2¨3 E $¨0 1 7¨3 D C2) 7 1 B $ 9 @ ( 9 ? 27 1 783 6$ 5 4 20 1 0 ) ( &amp; ' %#
C3
3
A6
$3
$
! &quot; §! ? ? ? (C)§ €?
?¨? ?? ¨?¨ ??¨? ???

  ? ξ &amp; ? ? ae σ ξ σ ? ? ξ ¨λ ae ??? ξ ν?? ύ ό(R)???(? χ φ λ ? 0? ? ? σ ξ ae τ ξ !? ?? λ ¨ νξ ae ?? λ ? ι ? η(R)!(C)¨ί ¨¨!(C)¨ί
σ
λ??ϊ ?
ξ
σ??
ae
?βα? δδδ?βα?
? Ν &amp; έ Λ Χ Φ Ξ ? ? Σ Φ ά ? Ϊ ? (C)Χ ?Φ Τ? ? Ξ Σ D¨ ?? ? ?? Ξ Ν ? Λ ?
??
?
?? Λ
Ι?ΗAE
!(C)¨?
Δ ΄u Α ? ?? ?? u Έ ? 0¨ 1/2 ¨ ΄ 1/2 Έ ? ? >> ? 1/2 Έ ? u 3/4 Β Α 3/4 ?? ? ? ΄ ? 3/4 &amp; 1/4 >> ? ? Έ ΄( ΄u Έ ??u u ?? ? y°
΄
1/2 1/4 Έ 1/2
1/2
΄?
<< D &amp; (R)§ 0?¨??!(C)?
?(C) << ­ ? ?<<(C) ¨§?
 ? — ™ ?   žŸ  ˜ œ ” (€ ? ? — ™ ?   Ÿ ž › ™  ˜ œ ”  š” —(C)› š? ˜™ ” — – &amp; •¨ “” ’ ‘  ŽŒ ‹¨!‰‡(!¨…!(C)
?
“
’

Šˆ †ƒ„ ƒ‚
€ z ?k pt o s ~ 0(| { l s ?k pl l w { z yk x w r v u ( no s pqr o ?k m k
n
r}w
r
t
t
nl
j™i g d ™˜
(¨h !f(e!(C)—
t– • ‰ y u?q ‘ u ”q ‚ u &amp; ’ x  ‰ r y € ƒ ‰ ‡ˆ † € ¨Yq „ ƒ x ‚  ¨ tu y vwx u ?q s q
“
‘
…ƒ
€
tr
pd
!¨i gh¨!d
fe
c @8 7A G Q C b4
P
E a `W 54 C B A F V 8 C RB 8 78 T A &amp; W F C Y(C)F &amp; W A V &amp; U T 5 B C G T S R Q C ?I4 H G A F E D 78 B @A 9 8 ?4 6 4
@
P
X48
PG
C
75
32
¨!1
)0( ?€ ? &amp; % ?  $ ?  &quot; ! ? ? ?? § ? ? ? €(C) ?  ?? ? € ¨ ?  ? (C)¨ ?? ? €?? ? ?  ? χύ
'
#
? ?§
??
σ ?σ ?3??ϊ PD?Eχ6?3σ D?
ό
? ? φ ??τ? ?
? R? η ξλ ν ? λ η Dι ? η ae ? δ
ν
λ
?

? Ν ? β ? α D? ? ? έ ά ? ί ? ? Χ ? έ Ϊ Ξ ? ά ? Χ ? ? ? ? ? ? ‰?? έ ά ? Ϊ E3Φ ? Χ Λ ? ? Χ Λ Χ 3Φ ? Ν ? Τ Σ ? ? ? ? ? ? Ξ 3Ν ? Λ ?‘? ?­ ? ? ­ R? § (R) RAE 1/2 ? ? § ? ¨
?
?
ΤΪ
Ξ ΝΪ
?
?
?
ΙΗ
??
° ¨ ? ? § ? §33<< (R) § ?? ? R? € ? 3<< Έ ? ? 1/4 (C) ?­ 1/4 ? ? D? ­ (C) ¨ ? ? € ? ? '? D­ ? ?§ (R) ­ E? ? ? (C) E? € ? ? (R) § (R) ? ? ? ?? (3? ? § ? 3 ?? ? ­ ? ? ? ­ E? (R) 3€ Έ (R) ? § R? € (R) § ? >> ?R? ? ?§
§

?
?
?
§
??
?<<­
? ??
§
??
?
€ 1/4 ­ (R) << ? ? D? ­ ΄ ? (C) ¨ § ? (R) << << ? ¨ << (R) € ? ? § (R) § ? ? ? § ? ¨ >> Δ ? (3<< ¨ § ? ?<< ΄ << ? '­ ¨ ? ? ­ ? ΄ ??§ Έ ? ? D§ ? R? ? ­ ' 3/4 1/2 << Έ ? ? 1/4 D­ E? ?§ ?­ (C) € ? € ? ­ ? ? ? € Έ?€ 1/4 ­ (R) § ?
<<?
?
?ΒΑ
Έ
(R)
1/4 ??
???
?
§ ¨ ? (C) ­ 6?­ ? ?§ 3­ ? ? ? § ? ΄ § 3­ ? >> § ? ? R? § (R)° ¨ § ? ? § Έ << ? ? ° ¨ << ? ? (R) ? ­ ? ?13u << ΄?­ ? 6?(C) ? € ? ? (R) § (R) ? ? ? ?? P° ¨ << ? § ? (R) ­ ? ? E? ? (C) ¨ ? ? € ?
?? ? ?
?
?
Έ
?
€?­
??
?<<
§

6d


?
§
?
??

™•… ˜ • –ˆ • ‡ “‘ ‰ˆ † „‚ €
4d’6— † 42424” 4’ 4`‡ 6… §ƒ€  4y

fq psrq i h n k l k ihg f
4r`p ok &quot; om€`6j 4`)e

| m € f g ™ r˜  §~ f 2 hi g f ™ e d ™ ˜ Wm e v f g ni • t f ™ ˜ – h v o q ˜ m u g qv i ™ e m qi ˜ hf k m e ˜ f t s jf jrh– ?— r˜ q i ˜ i –

—
i
h
˜
—q f
m € rf h o rm ˜ i~qf §~ ri t e m – } | z { z y §w t v f u ˜ rf g )™ f ™ ˜ –€q f ˜ f t s jf jrh– ?2™Wp o • g m ™ o nd m –Wl f ™ e d ™ ˜ k — 2 hi g f ™ e d ™ ˜ – • ”
h
i
x
h
—q
—j
—
 ‰)Wˆ)?† )’??2§† )?q‚
“  „ ˆ ‘‰ƒˆ‡ …„ƒ
 9 B Q @ x pQ pASa i
F
b Q D b H Y 9 B F Sw R D C xWS Y X Sui q%C I€a X A @ C u9 B Q @ x pQ Sa pA iyC IvFi Q D C P Y U E I C a)T C B AQ F a?i C xyC w Q Y U b 9 v` Y H D 9 S @b ui @ D 9 B tF s H AB
9a
I
F
S
I
IS
A
SQ D Q P Y U ETqG SQ T r Bq9 § pST G i F h f g ef dcWF @ b RQ B AQ D SWC ` Y H D C P Y EU I C a)` Y H D P AB X DT Q PWV Q P I U P B F S9 D §T SC SD R Q I )C H G EF 29 D C AB 29 8
DSC
I
9
PI @
@
6 7 56 4)4 )21)) &amp; %! !# ! &quot;
0 3( 0(' $
 §ό € ϊ φ ? ? ϊ ? ? ¨ (C) φ ? ? ¨ §5?€ ϊ φ ? 2 ύφ ? ? ϊ   §??   ? φ ? ? ? ϊ c2 ύφ ? (ό ? ϊ ? φ ? χ φ ?τ
?

?ό? φ

?ό φ
?
ν ? ?? ? ? ξν?
Yσ§H5H? HH(2?λ
? ?? ? (Ξ Ν ? Λ ? §? Ν ? 2? 2(Ξ ιΝ ?Ξ2 ?Σ 5Hη ? ae? ?Σ ? Ν ? ? (Ξ
?
? ? ?? ? ?Ν
Ν
? 2? Τ ? ? ? Σ §? ί ?Hη ? ae? Σ ? ? ? 2δ Τ ί ? ?β Ι §2 ?Σ 5Ν ? Λ α ? Τ ? ? ?ί Ν Ι??έ ά ? ?5?Χ(Φ5 ?Ν Σ Ι ? ? Τ (Ξ ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? (Ξ Ν ? Λ ? ? Ι ? ?AE
?
? aeΝ ?
?
ΝΞ ?
Ξ Ϊ??
Σ
Ι?
Η
?Α Δ? 3/4 ΒΑ ?? 3/4
2 &quot; ?H§5H?)§2? 1/2
° °°° 1/4 >> ? Ÿ ? ™ € (R) (˜ )˜ ? ž› Hœ ™ › ™ &quot; ? ? (˜ ? ›   ?? ? ? (Έ ? ° °¨ 2 ? ?™ € § € ? )˜ Hœ žŸ › (˜ ™ € Hœ ™ ? (˜ &quot; ?u ?΄ §˜ ? › ? 5Ÿ ? ? ™ 5 ?  ? (˜ Hœ
?€

š™
?
?
›? ™ ? ™ ?™
?
? ™?
? ™ › ? ? › 5Ÿ € › ? ° ? € § ?(˜ ? ž  ? ? Hœ?™ ?? ?™ ? ™(˜ Ÿ › ? ™ ? ? ™ € ?(R) ­ ?™ <<  › ? ?( ?? € § ? §(C) (C) §? §§§ ? ? ?  › ? ™ €d? ? ™ (˜ ™ ž ? §Ÿ ž› Hœ ™ › ™ 2?§—
š
™
?
? (C) §¨ ?
˜?
 
š™˜
– d522?55cT‹ ‹Š ‹Œ Š
• ”“’‘Ž 
i w n Y‰?~ n k zs 2‚ p §€ ˆ‡ ?k t z ‡ (€ k 2m ( vq€ } H„ w q u w s m † §€ l m n ‚ p n r z{ y m 5k t qp o ƒ ‚ p l s r2p ‚ w t (€ k ?~ l y?€ s qp r
p
yn u
s rq k
t~
n
kr
„ ~ l ?~ l s r † x vw m l y (€ vm |? qw o q{ n qƒ o m 5k r &quot; p ‚ w r { z y m n5n m qA„ l5… o ~ n m n k | k t qp n zm { H„ m r m l ? zw y | zp q ‚ o ~ t p§w x ~ s 2 qp o ƒ ‚ c
o
q
n
q
q
zl
~
i x vw
m l y (€ vm |2 ~ } w5~ } vp m n5w | m n ?k u p n r { z y m ?x w v5k u qp n t p l s r k r qm n p l o m n l m ?(j i h Tf Hs f  g (v yf 2 €• q t €Hs 
q
l
n
lk g € € ‚
f q x pH5‚ f q 5‡ q p  † f q  e ‰ t §v  f q ‘ t q f i — §)?w ‚ f q ?p ™ t q ƒ t ‘ p y‚ ‡ ds €t q t  † f q  f &quot; t q f(v p y€ f q ™ ‡ ? hw g ‚ ht € ‘ † ‡ ƒ ?w — ‡ i &quot; €t q t  † … §v


‡vv
h

g
th
„
‡ ƒ t §v?t ‘ w r h’ g f? ‰  g €(v yf 5• … q g € †(?‡ x yt f q ˜ f q €p q t €As ?• f h g p ?Hs?f i u h ‚ ˜ §v  f q € As f  g €(v yf ? €w q f i — ‡§(p &quot; –
h
‚
v

f
‡
€
‚
v
‰ ‡ i €ht y €t ‚ yg p r • f  †  g t Hs 5ˆ €† )v &quot; f q x pHs €
€w q
v u ‚ f q ?” ? &quot; €’ … ‘ f ƒ „f ‚ §‡§v  ? ‰ f i t g ‚ yt yh€r ?p ?ˆ † ‡ q p  † „… ƒ p r i Hs f )v  f &quot; €t q f €g ?v &quot; f ( y€v x Hs w)v u hi Hs f i f &quot; f q p hi f e
“g
gf
ws ƒ
t‚q
r€ p
t
r
g
d aU` WVUS
2bc?§?XY2??TP PR PQ I
? 1 H! 0 B  ?(C) 1 % #  &quot; (C) B  # 

3(C)
B
! G   ( §5'  (C) ?# F (C) $ 9' E! 2  (  2 D ? 8 ?C ? B 8 ( 0 55 1 A! 2  (C) 8 9@ §2 (C) 8 (C) ?3 ' 0 §  ( ?7
 
8
3
'
(C)0

#
4

? 3 ' 0 ?6 6?# 354?3 #2  1 0 )? # (  &quot; &amp; % $ ?! &quot;  § ?  ¨ §€?ϊ??? ??’  ?)§ϊyό`§ϊ 4ι ν ξ άβ €ξ ? ί ξ )λ τ ?Ϊ χ φ λ β &quot; ? ι ?
(C)
'
#
 (C)?

??
α ά?
ί
σ ί ? τ ι 6 ?ι 6ί έ ν τ ?ί ι ? ί έ ν)λ ν ?ι ι ά α Ϊ ά α ί σ έ σ ? ν ί? ? ί ??’? ? ? ι β ? ξ€? ? λ ?ν ? ? ί ? ? ? α ξ ? ι έ ν ι ? ά ί έ? ? ? α ι ? ?)η ae q?’4ί ? β ί α ? ?ί έ? ?ά `?Χ
??
α
λ
aeδ
Ϊ?
ΦΝ ?Τ Σ??Ν Ξ Λ
6’§Ξ`Τ §)6??6Ν ? ?? Ι ? Η
1/2 1/2 AE 1/2 ? 1/2 Δ ? Β ?Α ? ? ? >> 3/4 4 1/4 >> ? ?d΄ Έ)? ? §y2y?`?)€(R) ?­ ? << (C)? ¨§§ `4)€)4q? )§€‹ … &quot; Š Œ  Œ  ƒ ’  ‰ …  ‚ ‘ ƒ„ ‡ Ž „ ‚ ‰  Ž 6 ƒ„ ‡ „ ‚ Œ … – ‹
1/2
u΄ ?΄ ?? °(R)?
? €? ?  ? Ÿ „
Œ
ƒ
‰ƒ
„ ‡ Ž ž œ • ƒ„ ‡6š € œ4„  ‰ &quot; Š)€ Ž „ ‚ ˜ Œ  ‹ Ž … € œ • … – „ q‚ › … Œ ƒˆ ‡ `Š ‰ 6š  ‰  ™‹ Œ ‡ • ’ — ™ ˜ &quot; Š  †Œ Œ ƒ„ …ˆ – € • `6 ƒ—  — … – 6 ƒ„ ‡  „ • ’ ‰ ‡ Ž „ 6€ Ž ”
…
‘
‹ˆ
Ž
€
–‚
€‚
‘
“ ƒŒ ’  ‘ ‚§‰  „ € ƒ‹ ‡ „ ƒ ‚ € … ˆ Œ §‰ §‰  „‚ ‰ ˆ … Œ Ž ‰ € &quot; Š  †Œ € …‹ Œ ƒˆ ‡ `Š ‰ 6 ƒ„ ‡ „ † … „ ‚  d
„
…
‡
‹
Ž‹
Œ
‹ˆ
ƒ€
~ z|{txzx wv u
’}§§§ &quot; )y)qt &quot; t

‘ qq 2† ) Œ ‹ )t‰€2qu?2ƒ
† Ž Š Šˆ ˆ‡† … „

‚‚

“q?§)Ÿ§ œ˜ œ)?2— q§?’
žŸ   ž – • › ˜š™ ˜ –•” “

? œ # ?ž ›? ?D6? (C)? ? ?ž °? ? 6 ­? 6? ­aš ? ? ? <<1ž œ ? (C) € ?ž ¨ ? ? A6§3 ? ž ? †? ? ? D€ Ÿ ? 1ž  ??   ž 5š œ ‡š #˜ 3a•D”’ w
­
?
­(R)
š œ ? ? ?
Ÿ  › ™ —– “
… „{  ‚ vt 5‰ † ‡ †  Œ ƒ y x„ w 3”  x
‘tt
~
Ž w } €w r x6t  ‚†w †Œ r w tD‹ Š ƒ ‰ † ƒ 1‚ t † s‡ r 5…3z ˆ t  €w A… 5…D) s‚ vw ” t † r sw ?†w s t x r vt v„y )† w  €w w ~ A| { x z y x6 vw u st r5q
z
s
‡
z‡ƒ w
„…
ƒ‚
}
ph o jn mlk i
Dj j?” &quot; j D3j 5h

Du “y— p yv v x
 „ ˆ s — € ‚ w „ ’w q D t‚  ‚ w „ v  q  q tau “v ’ • ‚ yw x3 s‚… vag f tv  v)u yˆ ƒ ˆAu t „ e ‰q i w „a t‚  ‚ au ’“v aw v y Dy #p v # „ ˆ s — € ‚ w „ ’w q xAˆ w yv ˜ q
x
w
t i q‚ ƒ
w
‚  vau q stw v  6d • ™ ˜3 „ yˆ “— ?u Au “— ƒ  i x t‚  au tq –t ‚ • w ‘ ˆ  ˆ w „ ˆ yw 6q € ‚ † ti  ’“v 3q 3) yp sv vDq € ‚ † tv  p ˆ “yw • q 3 ’i v w ” t‚  ‚ tAu ’“v i
v
ƒ‘
v

i xi
“v

‘ i  „ i ‡p t‚ „ yˆ ƒ 56ˆ  ‰v Au ˆ5‡ yp sv v†v  t „… ƒ v y‚ t‚  Au q)p yv € yq x v w v A stu r p ?aDA5e 55€5Da5X &quot; V GHU S HQ Q R Q P GHI F
y
ˆu q u
v
t q ifhgf` dcbWX`Y W T
5E6D3A@ 337€36531()% %' % &amp; $
B CB4 98 (0420
? ! § ? § (C) §??? ύύ
€# &quot; ?¨???¨??€?? ? ό
δ ? ? )? Ξ RΦ ? ? ? ά ? ? €? !Φ ? Χ έ Ϊ ά ? ?Φ
ά?

?
!Φ ? ν ί ?!Φ Ξ ? ? ι ά Χ Ξ έ ? ? Ξ ? ? Σ ? ? ? α ? ? ά ? ? hα Ξ ? έ hα ά Σ Ξ!Φ ? ? ? Τ !? ?? ά ? Σ ά ? Τ β ? ? ? ? ? ί ά ? ? ? Ϊ ά ? Ξ Χ ί ae ? ? )? Ξ #ά !Φ ? ? ? ά ? ? ?†#Ξ Σ ? ν ? ά ? ? Τ
Τ
Σ
?
?

Τ
Τ
ά ??
Φ
Ξ ? Σ ί ά !Φ ? Τ ί p? ι έ ν ?έ ? Ξ ? ? pέ ? ? Ξ ? ? Σ ? ?E? α ? Ξ Χ έ Ϊ ά α &amp; ?Φ ? λ Ξ )?!ϊ δ ? λ ? ν Ϊ ά Χ ί ?!β Σ ? ? Ξ Σ !Ξ α ά Σ ? Χ Ξ ί ί p? ? s? Ξ ? &amp; s? &amp; Ξ ? Σ Ξ ν ? ? ά ? ? Τ
?
?
?
?

νΦ? ά ? έ ? &amp; Φ#? Ϊ ά Σ ? ? ν Ξ ? ? ? ? ά ? Σ έ ? Ξ ? ? €Ξ ? Σ Ξ!Φ ? Ϊ ? ? ? ?#? ? ? Χ ? ? ι έ ν έ ? ? Ξ ? ? Σ ? ? ? α ? Ξ Χ έ Ϊ ά ? α !Φ ? ? ? ? €Ξ α ? ? Σ έ ?€ά ι ae ? Ξ ? ? s? Ξ #? ι ά Χ &amp; ?
?
?
?
ί
?
?
ά
?

Ξ

?

δ ? ? s? Ξ €? ? β α Ξ ? ά ? ? ? €? Ξ ? ? ?
ά ??
ί
?
Ξ ? ? Σ Σ ? ? ? ν η Τ &amp; Φ#ά ? Σ ά &amp; Φ Ξ ? ? €ά ? ? Ξ ? δ Σ ? ? ae έ ? ? Ξ ? ? Σ ? ?
?
?
έ
δ Ξ ? ? !Φ Ξ Χ έ ? ? ? ? Σ λ ? ? Ξ ? Eά α έ Τ ? ? ? Ξ ? ? s? Ξ ?
?
?
ΣΤ
Σά
ά ? Σ ά ?Φ Ξ ? ? έEά ? β ι ά ?σ δ ? ? Σ ί ά !Φ ? Τ ί !? ? ? s? Ξ ? ? Φ Ξ Χ
?
?
?
?
? Σ ? Χ ? ά ?Φ λ Φ ά ? Σ Ξ ? ? ? #? ? &amp; ? Ξ ? α ά Σ Ξ ? ? hE? Ξ ? #? δ
?

?Φ? ?
)? Ξ ? ? !Φ Ξ Χ έ ? Σ Ξ ? ? ΦE? δ ? ? s? Ξ ? α ά Σ ? Χ Ξ ί ί
?
?
?
??
ά

Ξ α?? Ξ ?? Ξ ? ? ? Ξ ? ? Σ ? hs?hΞ ? ά ? ? ά Χ ?Τ Χ? έ &amp; ?έ ? λ α ΦhΞ Σ€? Ξ ? ? †? ? ? η ? ? ? ? Τ ae ? α ? ? ά ? ? ?

?
?
?
?
? α ? ? ά ? ? ?#ά ? Σ ά ? ? β ν €ά α έ ί ?!Φ ? Τ ? α ? Ξ Χ έ Ϊ ά ?E? Ξ ? ? ί ? Τ

Ξ ? ? !Φ Ξ Χ #ά ? ? ? χ
?
?
?
α ά Σ Ξ έ ? ? Ξ ? ? Σ ? ? ? α ? Ξ Χ έ Ϊ ά hά ? Σ ά ? ? φ ? ? #? δ α !Φ ? ? έ ? Ξ ? ? ? ? ?Σ Χτ€ά Σ ? Χ ? ά !Φ λ ?Φ ? ? ά α
ί
?
Ξά
Φ
?
?
EΞ ? ? ? ? Φ ?h? ί β ? ? ? ?€Ξ ? ? α ά ? Σ &amp; ? #έ ? Ξ ? ? ? ? ? Ξ ? ? Σ ξ δ)? ?Φ ? Σ Ξ ? ? ά ? Σ ν ά Eά ? ? s? ? ? ?RΦ
?
?
?
ΤΞ
? ? Φ Ξ Χ E? β Σ ? ? Φ#? ι Χά Ξ Σ ae ? Σ Ξ!Φ Χ? έ Ϊ ά ?E? ? ? ΞsE? Ξ ? ? ? α ά ? η ? ? ae ? ? s? Ξ #?Φ ? Ξ Σ
?
?
?
?
ά?
?##? Ϊ ά ? β α Ξ ? ά ? ? ? έ ? Ξ ? ? έ ? ? Ξ ? ? Σ ? hά ? Σ Ξ!Φ ? Ϊ ? ? ? ? #Ξ hΞ Χ Ξ!Φ ? ? EΞ Σ ? ? ? #Ξ Ν
?
ί
?
?

Τ
?
Ι #hΙ &amp; AE &amp; ? ?? Δ ? Β
?Λ? ?Η

<< Έ ? ? !Α Έ ? ?? ° 1/4 ? ? ? ? ° Έ ? 3/4 h? (R) ? 1/2 1/4 ΄ ? Έ ? ? ?(R) s>> ? ? Έ u ? ? ­ u #h? ? ° ? (R) R? << &amp; h &amp; § ? ? € ?
?
?
1/2
?
΄
΄?
­ ?(C)¨
?
Œ ‹ ‘ Œ ‹ Š  Žj ™ Œ •  ‡ ‘   ‰ …  ?# ‹ • !“ s–   ™   Ž #€‘ ” ’  ‰ … ˆ ‡   €   •  Š h • Ÿ )ž  )œjh” • ’ ˆ ‘   š ™ ‹ ˜ •  €” ‹ ‘ — s–  Ž
“

‡
Š
ˆ“
–›
Š
‹
‡EŒ •  ‡ ” ‹!“ ‡hŒ ’ ‘   Œ Ž €Œ ‹ Š ‰ … ˆ ‡ †„ hhEv#Ey €€E{E| EEu xEhE‡ ” ƒ ˆ ’ … s™ ˜ ˆ€€ ’ … € „ ” € !f g f ’ ’ h‚ )™ h … ƒ – ‡ s — – ”

… ƒ‚ z }~ } {zy t wvut
‡
’—
’
”
€ ’ … € ’s™ ˜ i  ‡ – ‡ € ‚ ‡  f ˜ y ƒ ‘ h ’!f ƒ „ E€ ’  “ ’ … g ’  ƒ … ’ ’ ˆ r ƒ ‘ – ” €€ ’ … ƒ – s pm l ƒ ˆ r ƒ ‘ – ” h ” h € ‚ ƒ … ƒ „ ” € f g #‡ ”– s™ ƒ – ƒ y ’  g ˜ ” – !f
˜
ˆ
h
—
’ —f €
ƒ
‡  h ‚ € shƒ … ’ ‚  ˆ … ‡ €“!f ‘ ƒ … ‚ €  q ‚ ƒ – € !f ƒ jp x!o ’ ’ ’… „nm l ƒ – € h ˆ € „ ’y „” &amp; i  — … ‚ —  ƒ – ‡ k ’ † … ˜ jf • – ” s™ ƒ – ƒ yi  ’ ˆ ” h — ‘ &amp; f
’™
†
’‘
‡™
ˆ
€
h
’  g ˜ ” – ƒ!f€e — ‘ – ˜ &amp; f ”  ˜ ’#e ƒ ” “ ’)™ ƒ y ƒ ‘ ‰ e ƒ ” — ‘   #ƒ … d s€ƒ – € ” ‡ y!™ ˜ —  )™ ˜ — ‘ – y ‚ € – • ” ˆ ’ ˆ “ ’ ‘  ‰ ƒ ‚  ˆ … ‡ #ƒ „… ƒ ‚  € y x
˜
˜™
ˆ˜y
†
vw v utr qf igf
h€t )s€ep!he
dc
Eb B @ A X !` 7 Y X W V T T &amp; QRP I H C 8 G F DEB 7 A C B A 8 @ 9 8 7 6 5#2 ()! &amp; $ &quot; #!
a6
US
4 3 10 '%
&quot;

  (C) §σ ? χ τφ 2¨ § ? §σ ? ? ? €? φ χ   ?   ? t2φ ? ? ύ φ ό ? ? §σqφ ? χ φ ? ? χ 2φ τ? §σ ? ? ?? ξ ν?????§ae
 ϊ?
φϊ
?? ?
??σ
ϊ
? ? ? ξ ?λ ?ιη ι?η
? ? Τ β α §Η ? Λ ?AE 2? ί ? §Η ά ? ? ?? ?Χ?? Φ ? Τ §? Σ§§qAE Ξ ? ΙΛ ? Η Ν ?qAE Λ Ι? AE §Η ?AE Δ ?Α ? ?? 3/4 1/2 §?
Τδ? έ Ϊ AE έ
Ϊ
Τ? ???
Ξ
?
Β?
1/4 >>
? ? Έ ?? §uvq­ ? (C) ΄ ­ ? (C) ? §2­ ° (R) ­ ° ? (R) )­ <<? ? (C) ¨ §)W)?
??
??
¨ (C) ? ?€??€??? 1/2 Β Α ? 1/2 ? 3/4 ? 1/2 1/4 Έ ?Έ ?u ?
””€?”6? ? †#†#”>> ?”?””? A?? ΄ †?

?? ???? ? Η Ν ? Λ ? ?ΗAE ?
a†?)A6aA? Ξ? Ξ6?5)”Ι †A)DΔ
φ €ά ?? Φ Ϊ €eξ λ Φ τ ?
λ η ??
?Ϊ ? ?ά λ Φ ae ?eΪ δ β Ϊ ?? ? λ έ ? Χ ι ? &quot; Χ ? η ? β ν €€? λ eν δ ?? ? β ? η &quot; ά ιλ ? Ϊ &amp; ?ί ? ιΪ έ ?η &quot; η ae ?ί ? Ϊ δ &amp; ? β Ϊ α ? ί ? Χ ?8€ ?Ϊ ? Χ Φ ?€Τ
Ϊ
Ϊσ
?
?ά ξ Ϊ
?
ί?
α?
έ ά?
Ι ΣG?Ι€€? Byy??$“ &quot; Ι GΗ
? ? ??ΞΝ Λ ? ?
1/2 ?œ ? &quot; § (R) Ÿ ? €§ ? ? ? ?  ? ¨ 8 ?? ? ? &quot; § žœ  $ ?AE ? ? ?? $œ ? € ?? ?eB &quot; yΑ
œ
(R)
? ? ? ? ¨   ???Δ?
Β &quot; G?e$e€H 3/4 ?? ?   žŸ 8œ ?y? œ ­ ?? ? ΄   (C)   ? ? ?? ?   žŸ $ ž?­ ? 1/4 1/2 ?œ ? €§ (R) Ÿ ? &quot; 1/4 ? ­ ? œ ?? << (R)  ? ž? >>? ?B  ? €§ ? Ÿ? œ €y? ΄ Ÿ(R) $ ?œ ? ? ¨ ? Έ ?e§ ? ? ? ?   e§ ž(R) ? œ
>> 1/4 ? 3/4 ?Α??

œ
œ
œ
?   ??
›
?
?œ ? (R) Ÿ ? &quot; §G ?? ? ?B¨ œ Ÿ ΄ €(R) ? &quot; §   ??¨ œ ? B ?? ¨ (C) u G? ? (R) Ÿ ° ž p§ &quot; § ž° ? ? ? y(R) Ÿ ?? œ ? ­ ? (C) € œ 8 ?œ y ?? ? &quot; § ?  ?? << ? (C) 8œ &quot; ??§ € ?? 8œ ?   žŸ yœ ›
(R)
§
 œ
œ
΄
??
??
?(C) œ
¨?   ?

yš &quot; G”G$ &quot; G€– yG“By€yŽŠ Š‹ Š‹ ‰
• ™˜ ŒŽ— ’ •”’ ŒŽ‘ Œ
{
on
„{
p
~ x |ƒ
€
d i{ x ?n o q p €8 if x { i{  Bˆ &quot; n h| | zq x | G| t ‡ † if ${ 8{ x † &amp; pn } z p x s $ i{ x { &quot; n i| ix … f „
y {  t „ | e?ƒ f z i p i‚ €k d p f y { G o i{ Go x h{ z f i &quot; n g €n z y f $| zp } q y{ 8r &quot; n | y zs z{ y ii ix wn v u t s Bf r o q p &quot; nGm l &amp; pG hi g f e
€s

€~
o
r
pxf
h
q
o
lkj
?— &quot; G &quot; e?– €epee &quot; e?R U iV ?u b V b yS g c iV Gc v i U €R c a P
d ™˜—’ •”“ ˆ‰’‘‰ ˆ X
a
x
V
s † fX a c i €g X v X $B fb g &quot; R S V h €R f q … c d ` t qB fX g X t x Y fX ?u t ‡P
x
Yc b
S
gP
s † fX a c i €g X v X Y B fb g b &quot; R S V h €R f q … dc ` t qB fX g X t x h „ &quot; R t P ƒ
x
c
S
f
WX
ffs fg $Y ?u fc t c a Y X g fc g ‚ U V €pR iU h g ` yr fq ih x S t ?$ fX g b &quot; R c &quot; R iS h b t X v t fX g fX €R iS h b ` P
SR
a
xR
g
s iS h g ` a$€ xyX g &quot; R fc fg w X $Y X V iU HR s ff fg $Y ?u fc t c a V U T €R P
b
v
h
WX
S
f
s ` r q ` 8 fb g &quot; R S V h €pR iU h g ` a ff fg e€R dc c a Y &quot; R b V aGT ` $Y &quot; R WX V U T €R PQI
Vb
SR
WS
X
WX
S
! ¨ (C) 7 ! (C) ¨H ( ¨ 'GF 4  1  1 ! ¨ &quot; &quot;  (C) ! E ! ¨ ! €  (C) D
(C)?
¨

C!
A
7
# 4 ¨ B! 4 9 # ' @ 1 (C) 89 #  (C) ! 8! 1 &quot; (C) ! 6 (C) 1 ? $5 ) (C) ? 4 ! &quot; %
¨

?

'
¨
? ! 1 &quot; (C) 3? ¨ (C) ? (C) &quot; ? 2 €  (C)$ 1 ! #  ¨ ' % ! 0 € (  ¨ &quot;  &amp; ? % ? ¨ ! ! $ &quot; &quot;  (C) ! ? € €  (C) 

¨
¨
)
#(C)?

(C) ¨ § ?€?  ? σ ? ? ? ? (C)χ ? δ U? η λ ? ξ Dχ ύ ? ? ? ? 0? α ae (C)χ ? λ ι Dχ ? ξ ι ae ? ν α α ae α §(C)χ σ ? σ 0? α ae ό ? λ §? ι ? η λ ι0)? σ α ? σ ϊ
??? ?? α
α
ι
ι
λ
?

δφ
ν

?
? η α ae τ η ? ? σ ae ? η ? α ? τ σ aeχ ? ξ ι ?
? α ae ?(C)χ ? λ ι χ §? ? ? ? &quot; ? α ae (C)χ ? λ ι Uσ ?φ α ? α ? σ ae ? σ α ? τ σ ? ? ? ? λ ξ ? ? λ ? ν(? λ ? ? ι ? η ae ? ?? δ ? β(ά0U„D(§6((Φ ? Τ

λ?
?χ ?
η
η
? α ?? ί? έ ά?Ϊ??Χ
Σ? ??
(?§?„Ξ ΝΛ(?(C)6?§?(C)Η 0U? §Α (?( 3/4 § 1/4 s(§6(? u › &quot;  << ?u ? “ ? — U΄ ¨ › œ ? • ˜ §  ’ • œ ? &quot; • € ?• ‘ ’ ” › œ ˜ ›”
Η?Λ Ι
AE?Δ Β ?? 1/2 >>??Έ?
? “?
Ÿ

›” ? •
‘  ? “ ? — Ÿ  ‘ ’  ‘(C)” • ™   —0  ? <<  ‘ ? ™    ? ’ “ € ™  ‘6” ? (§ 6” “   — ™ • ™ &quot; ‘ ‘ ’ ‘ € ‘  ? ? Ÿ 0§ (C)” • œ ?? ¨ — ž  — §• ‘ ’ (C)” › œ ˜ › ™ ˜ ’ — –

§
›” 
 

–
œ
•
›”
 ’ • 6” • ™   U? 0 << ? • §  )? œ “  ’ ‘HŸ • œ “› œ )? • &quot; §  ’ • œ ? U•(C)” Ÿ • ’ ™    § • ’ • € ™  (C)” ? (C)” § (C)” “   — ™ • ™   ‘ ‘ ’ ‘ ?? ¨ °  ” › ™ ˜ •  ‘ ’
‘
— 
•
˜
›”
‘›

’
? Œ› ™ ˜ ’ — § ‘ ˜ ™   › Ÿ 6”(C) << ? • Ÿ  • ’ Ÿ Q” š ™ ? ˜ “ ™   “ œ ˜ • œ ? Q” š ™ ? ˜ “ ™   “ œ –6ž  › ? )? ‘  • ™   “ –­)ž  › ’ “ € ™  (C)” ? ›(C)— ž  — œ
 
–
 
“
–
(R)
•
”
‘
”
‘
˜
’
• ‘ ’ ” › œ ˜ S” š ™ ˜ ’ — &quot; ? ˜ ™ • ‘  (? ’ “ << “ ? • ?Ÿ(› œ 6? • ˜ §  ’ • œ ? ??Ÿ • œ ? “ ‘ € ™  ‘” ? ” œ “ ‘™ ’ ? • Ÿ   (C)” • € (— ‘  ? ‘ ’ ? ‘  • (“ (C)
•
›”
–
’

›”Ÿ
›
“
¨  ‘” Ÿ • ’ §  ’ • œ ? §”(0› œ ? • &quot; • € ?• ‘ ’ ” › œ ˜ ” ‘  ? “ ? — Ÿ ? ‘ ’ • ” • ™   &quot; Ÿ • œ 0— ž  — &quot; • ‘ ’ (C)” › œ ˜ §S” š ™ ˜ ’ — – ‘ ’ (C)” “ ‘ ’ ‘  (C)Ž
›“˜? •
›

‘
—“
ϥ
›”
•

‹ Š ‰ ‡†…ƒ €ƒ  ‚ €
(Œ6?†S(C)ˆ 00?§‚ &quot; U„HS??~
x • – f ” – ˜ rp q ˜ ?– j t l g n g m &quot; v §s v o f (u – u • &quot; – h o u j o – u • p
gz
fo
o
p
} ™ q f o 0s v s m n ?™ r h z s u • q i o ?u – &quot; – • { q ” | o ” q { • 0k j s j t l (C)e • qse z • ™ ˜ §g ” i ™ p s u • Se0s h q o q f rU– r h ˜ { n – u j u f q f – &quot; h – q
u
oz ™
pv
”
™
{
™
p
l
• q –z ™ • &quot; y x l – w e o p?– h ™ • v U™ r h ™ m ™ r u i(t 0– h ™(C)e o g h s q h o §g k j g §g r h ™ q f g0o (o n g m ” ™ l (C)k j ™ i h g ” – De (™ ˜ — – • ”“
™
s
se
f
”
•
p
i
d
fd
‚ ’0‚‰ U((6… &quot; H(C)‚ 0€
‘  ˆ‡† „ ƒ 
y v t i v x w v u t p g h r b sUd r p W i X (p i r p q p i e (d i h g W f e 6Ud c b a 6` Y X W
p
X`
Y
a
W`
Y
&amp;
V0TURSQP(I AHG§FEDB A0@6908 &quot; ?  ?)? ύ ? (6? 3 ?ύ € ό &quot; 5 $ ? 4 ό ?  3 2 ? 1 ϊ ? ”ϊ # ) ? ? ύ ?0€  ) ¨ ( ' §%
C
C
7
?
€? 


?ύ ύa? € ? # ) &quot; ύ ? ύ ? € ?   A? ? ύ (C)§? € ??  ? 3ύ ό ? ϊ A? ?D3τ? η
ύ!
?€ ¨? ?? ? ? χ φ?σ
? ? ? aξ ν 5 ?λ α ?ι η6β ae δ? β ? β 3? ί #?έ ?DΪ ?€DA?ΦΤ Σ
??
α ί? ά ? ?Χ
$

 (C)$§ ?ό ?€ ? ? ?p?8$ &amp; ?8?
¨ό ?    ? ?ύό ? ϊr v td fX w ` v u %b i d v g V u tg
Xd
`e

0(C)?)0' % &amp; %?#? (C)
() '1 ( 
$
&quot; ! 

… ` cv gQr d v d isg w ƒ y X i „ c V d ƒ )g h fd e d c ‚ Cr ?e 9r v td ? fX w € y g xr ?e b cu d a b %d h
hV
V
`b
d
e`
a
tcfi Xs fd h d W fd q aX p b V b i V% fd h fg e cd V X%b a` Y WX CI UT S R)IPQIP?9G%)B D CA @ 12 97 5 2 5 6 5 4 3 12 0
r
V
H HD FE
B
8
&quot; )' &amp; $%## ?¨ ¨ ¨(C) §
(
&quot; ! &quot; ! 

? §? ? ?? # ?? φ ν ϊ ? € ? ?s? ?? ?λ φ ? s? R? ? ? φ ?   σR ?? σs ?? φ ν ?€? ? ύ ? sχ ? σ ? ϊ ? &amp; ? ? ? χ φ ? λ ν τ? # ?? ξ ν ? λ &amp; ?
?
?
 ? χ
ϊό
ό
?
σ?
ί ιR§??ae #ss?Pβ €ί Rέ
?ίη ??δ α ? ?
ά ??Χ ? Σ??
€?sΪ R &amp; Φ §Τ sPs? ? 3/4 Η Ξ ? §Β ΄ Ν u ? ° ? ? §Β ° >> ? §Β ?? ?
?
΄
?
? Λ ? ° ΄ ? Έ ? ? ? Έ ? Ι ΄ ? Έ ? ? ? Ι ? Ι ? Η ? ? Α u 3/4 ? ? >>? ? ? 1/4 ? Δ 1/4 ?Β ? ° ? ° ? Α u ? ? ΄° ? °€ 1/4 3/4 ? ? ?€° ? Έ 1/2 ? € 1/4 ° >> ? §? P ΄? ? ? ΄u ? ?? ° ?(R)
AE
??
΄
?
3/4 1/4
΄

?
­€ ? ?? (C)¨§ ?
R§? §?m0<<? Rs§? &amp; €
? P‹ Š —‰ ‰R’ ™ Œ 0 Ÿ‰ “ ‰§‹  • ŽŠ ? ’ ”
ž
Ž
‘ ‰ • s• ‰ Š &amp;  Š §‹ ‰ ›  Œ “ ’ • œ ˜ ? ? ’ 0Rž • ‰ Š   0 Ž ‰ ŽŠ 0‰ “ ‰ Š Œ ‘ › —Œ Ÿ” —Ž §0  œ › ‰ Œ 0š €– ‹ ‰ Š ™ ’ Š ” ‰ 0˜  —‰ €– • ’ s “ ’ ŽŠ 0 Œ R Š Ž ‹ ‰ Š ‰ ˆ
œ ’Œ
”•
’
ž
ž‹
Š‰’
•‰
”
‘Ž Œ
‡†€ ƒ €
0RR &amp; …R„ m‚ Rs#~P{ {} {| z
— y x † „ ’ i– n &amp; e † ’ wRp ‘ ?e §g – l” Rp ‘ …” ‘ j h €e ” soPg – l” v u
„

”
†„
— —t ss l† …” ’ ‡ ’ ˆ m0 …n r# h • ‡ h ” „ ’ … h ‘ ” – • …™ f „ ˆ qRp …‘ … &amp; p ‘ o „ ’ i– n „?e † me §g – ” l 0k j h †€e i §g † 0” 0† h ‘ §g – ˆ f „ …#€e ˆ ‰ d ™ † ’ ‘ ’ ˜
–e
’d
”
” i„ ”
†
— …† „ † ’ ‡  ’ – 0† „ ‡ ” 0† „ ˆ ’ ‘ ‰ ˆ #† … „ ƒ€s &amp; x
•
“
‡ ‚ €y
w v u f t Y sr c §a ` PX 0 pf ei d Pa b#g ef cd §a ` €X W6RU
c b Yq
h
bY
V
T S C E RF B P@ 9 P7 0 GE 9 €H &amp; 0 DE BC §@ 9 €7 56?3
Q A 8 I A GF A 8
4

2 ? ? φ ?0? ? ύ ό 0φ ¨ ϊ ? 1 ύ ό ? 00? ? ? ! &amp; 0¨ (C)) ( &amp; ? ?' &amp; ? ? $#? χ ϊ # 
?

?ό % ? %
φ?
? &quot; φ ? ! ? τ &amp; ? ?0 ? ? φ ό τ φ ? ? ?ύ ?§ ?? ?x ? ? ? ?x? χ ϊ φ0? ?7 ? ?   ¨ ? 7(C) φ   ? ¨   ? §? χ ϊ €?ϊ ?   ? ? ?ύ ό φ ϊ ? τ ? ϊ? ? χ φ ? τ#σ
?
?
?
? ??
?
????ξ ?λ?ι ?
0P(C)?ν(C)PPη
ae έ ? ? έ ?Τ ? Σ 0? β δ ? ?Τ ? #α ? ? Τ ί ? PΦ ?? ? Σ Ϊ ? ? Χ Φ ? Τ ?
δΤ
β? ά ?
έά
Σ
Η ? &amp; Ξ ?PPΛ(C)80Η ?
? Η? AEΝ? ?Ι ? AE
? Δ ? ? ? ? Β ? ? 0? Α << ? ? ? ? ­ >> ? ­ ?(C)<<0? ? ? 3/4 ­ ? ΄ 1/4 ° ΄ ?<< ? ? 0? ? >> ? ??<< ? Έ ? 0? << ? u P­ ??? ? ? ? ° ? (R) ­ ? << (C)
°?
1/2
>><<
?
??
΄
?
¨  § ?? ?€? ?
 &amp; ? &amp; ?7?? P &amp; ? # 
™  „ ƒ‹  &amp; ‰ ˆ † ‡ †? ˜ – 0‹P € „ ƒ   … „ — ”  Ÿ Œ … € — … ˆ ? ˜ – ‹?Œ – † … €  ?… † ˆ #ƒ  ƒ … „ ƒ … ˆ •? “ Œ (C)œ ‘ž  † P P &amp; ‰ ˆ † ‡ ?† ‘  x‰ ƒ … ˆ ‚ €  •
Œ
€
œƒ
ˆ

–
… •œ
††
’ † … ?  “ Œ  … ˆ ‚ Ž 0‹ Œ 7 &amp; ‰ ˆ † ‡ †„œ ‘ „ ƒ ˆ ž ‹8 &amp; † ˆ Œ ’ ž Œ (C) ‘• ‚ ‡ &amp; &amp; Ž – „ ž † Œ ˆx †0‹ x‰ † ˆ “  ˆ • † …– † ‚ œ ‚x†  › „?™  „ 0‹ x‰ ˆ † ‡ †„ „ † ‘ „ ˜ – 0‹
„
…œ
ƒ
•
‡
œ‰
š
ƒ
Œ
† ?Ž ‘ ’0 „ ƒ „ — – † 0‹ † –  •7‹ Š ” †  “ ƒ ’ ‘ ‡ ƒ … „   „ ƒ  … ˆ ‚ Ž ‹ Œ „‹ Š &amp; ‰ ˆ † ‡ ƒ … „ ƒ ‚  7u~|zz„z y#x w Py8s r k j xp n k n (C)n m l k j i
‘
…
†
€
t}
{
vu t
q
o
#„f?xd P˜ — ?”‘ ‘“ ‘’ 
• ”h g ded ™ –•
v R T U f R h g V U q R u T g f V W d b a ?X T U X0W d e a 0W #` ‰ g ` ?X T U 0W d e a WV ?‡ T i T i V U q V T g f V p ` h g
U
X
dT
eX
d
q
e b &amp; s X e X #d e Rxs X ?u R U X X r R † ‚ ˆ X b ‡ xs X #d † R r … v T g f V 0W d b a X T U X0W d e a @W c b a U ` # T` U X 0W X b i #VX u g xs e V S U T
R
Y
a
qq
TY
X
U
X
dW
Y
T
`
X
X U X r b R 0W f #W b i R u u R0W V i ` b X b i T T TU „?X„W c b ƒ a V b i V e Y b i X &amp; s X h &amp; s X a p c ?ƒ iPR U V h g X U h #d b a U ` (C)R T U d q R u ‚ R r X T h q h V e q V Y
Td
rW
T
T
a
V
Y
s T U q R h e Y V Y0V € R U X i T Y V0V &amp; d U h g T € V r X U X b i R u T g f V p ` h #X T U X T0W X b i ` yW c b a U ` PX T U 0W V T TU S R xt c i V Y w v R 0W h X U
W
q
g
T
YX
q
T
u R U X e t P#d e &amp; s X ?X r ?X T U X0W d e a W T g f V p ` h ?R T U X 0W X b i ?h X e V T g f V W d b a ?X T U 0W d e a 7W c b a U ` Y R T U 0W V T TU S 0Q
dWV R a q
d
g
T
`
U
XX
dW
X
R
IG F3B E CBA9 49 5 6 543
PH?70D ?#6(C)?@87??2’˜g f ”˜ d™ ”˜ — “ ”“ ‘‰ ‡
hC%e ‘ sQsQ– •C’ ?‡ ˆ s†

k sw?%w ?u tp 9t%ro s?j
v ux v n m s p q p nml k
?€ ? ? ??   ?? —?s??χ
?
? ύ ό ? ϊ??
φ
s? τ ? ?σ ? ?? ξ0s?§?η
? ν ? λ?ι?
ae ??Ϊ ? ? Τ §? ά Φ ? ά β ? Χ δ &amp; ?? ? ? ? β ? έ ? β‡?? ? ?Ϊ ? ?έ§έ ? ? ? ?? Φ ? Τ Χ ? ά(α Σ &amp; α§? ά έ ? ί ? ? έ ? ? άΧ Φ ??rΪ ? ? ? Χ §? ? Τ Σ ? ? ??
?

α??
?
Ϊ

ΒΒ
?Ν—Η?? ?s——?§?? (‡??AE ???Β
Ι ?Ξ ΗΝ Β ?Λ Ι? Η ? ?Δ ?
Α << ? ¨ << ? ? << ?((R) ΄ &amp; (R)§ ? << 3/4 ? 1/2 ?((R) § ? ((R) § (C) ? ? ? ?? ? ? ? §<< ? ? ? 3/4 ? ? ? § ?? ?? ? ? ? ?? ? ?? ? ?§? ? ? Έ §
?
§
Έ?
?
u<<
?? << ??
? ?((R) § ¨ ? ? ? << § ¨ 1/2 << (C)?<< ? 1/4 ??? ? § r(R) &amp; ? ¨ ? ? ? << ?((R) ΄ &amp; (R)?<< ? ? ? ? Έ§<< ? ? § ?? ¨ ??f? ? ? ­ ? ? ¨ u << ? ¨ << ? ΄ << ? ? §?? ((R) ? ? ° ?? r(R) ­ ? ? ?? ? ? ? ?? ¨ § ? ? ? ?
>>
?
§
?
?
§?
<<
(C)

 ?0–??§??§› ˜0—” ”“ ”• “
Ÿ˜ œž œ˜ š™ –
’ ‘  &amp; ~ ?ƒ ˆ }  ?Ž  … (~?‹ ‚ Š } †  ‰ ˆ †‡~?‚ } … ?ƒ } &amp; ‚ } ? € } &amp; ~ } | {sz
„

„{|
yx vut rqp o
(w &amp; ? &amp; s &amp; sn
m l h ?ƒ — ‰ † &amp; l h  k ‰ “ j „ i „ –
‰
‰
„ ‡ • h ?ƒ — „ g ” f ‡ƒ ”„ ?„ — ’ ‡ – „ §‰ e „ d (ˆ „ ˜ “ ‰ ™ „ sƒ — ‰ † ‚ “ ‰ ‡˜ ” sƒ „ 0ˆ — ’ ‡ – • ‰ ’ ‡ ” ’ † “ ’ (ˆ ‘ &amp; ‰ ( ‡ˆ † … ?ƒ ‚ ?w0v
‰
‡
–
™
’
™‚
‰
‚˜
”
‡ ˆ‡
„ €yx
I u G H W R Q ?` E H U G X W V
Td
`
R Q &amp; V D W f X G X W T T TF 0V T b a Q R t?D i (V D e X G q D sd U G b G X G Te F sd D erd Q X D ?D U Q T S D ?G I ` U ?d G §?f p G F i ` &amp; f Te F G E
b
Q
qf
f
S
q
Q eE
W
T
&amp; g H ` F E U X h &amp; V Q ?g H ?d U G b G I f g H f ?f T H ` U e &amp; V?Q R H ?d U D c F ?Q F D b X Q (V a &amp; Y F G X W D 0V U Q T S R G §Q P I G E H G F E D ?C?B @
FEG
U
`DG
T
T `V
E
F
AA
98
?$ ?4  ? '2 &quot; ' 7 6 ) 1 &amp; ' ! 5 ?4 3 ' &quot; ! ($ 1 2 ) ) 1 ' ' ' &quot; 0§ ' &quot;  ) ($ &amp; # &quot; !  §   

%$


$
' %$


¨(C)¨?  ? 
?§?€ ???
ϊ ϊ? ύ ϊ ϊό ? ϊ ? ? β „? φ ? ηδ (C)τ ? ?σ ?δ ξ ? β ? A ηδ (C)? λ ?? ?δ ξ ? ?( ?λ ae β ?? ι η? δ ae 4δ ? ?δ β?α

δ
???
ν
δ
Φ ?§Φ??έ (P?A?Φ §Τ
ί ? ?ά?Ϊ ? Χ ?
Σ ?Ξ ? ? ? ?Ξ Ν ? Λ ? Ι ? Η AE Δ ?Β Α
Η
?
??
? ΄ ? 3/4 1/2 1/4 ?? ? Έ ? 4 u? ? ? ((C)P(R) ­ ˜ Ÿ ™ — ? << ?ž  (C) ? ? ? ?ž ?¨ – §™ ?  ™ ? ? € ?ž?? ? ?ž ? › ™ š ? (C)  ™ Ÿ  ? ?ž ˜ › ™ Pœ › š ™ ” ˜ — – ”•“
>>
? ΄ ?°? ?
?
€?
™
?
?
š
Ÿ
œ
’  Ž
(‘ ”A(

‚{
t w | (C)‰? ‹ | (C){ | 4‰ y ‹ Š }‰ y ‚ € Pˆ ‡ „ v † G( z… (C)| ? | } „ (C)v ƒ ? v }{ | € v €

z
„ „z

xPw ~| (C)} | z{ y w ?4§o ?o §(C)§k?PfAPf e d ˜™ — ?–P“” (C)§§§§ qt g d t d u( €p w … w c r c ?v f ƒ qh qd ƒ
|
x vut f sr q p nmlj ih g
• • ’‘ †‰ˆ‡† w
w
€v
pp pi „(C)a i €f q w ?v y ?( pw i d q ƒ f ‚f x w?v g t €d ( pd b y c ?§f x w?v f qe d ` f (C) ph i pw ?v qa e d f §a t qs e r qh d pe i hPg f 4d c b a Y
p av
f
d
wv
`
i
hu
e
`

H 0 8 1) B0 0 1 5 9 &amp; 3 &quot; 3 8 7 9 0 &amp; 5 @(C)! 1 0 &amp; 2 9 PF ) 2§7 9 B) 1 &quot; P! $ ?4 &amp; &quot; 9 10 5 ) §PF 8 B0 ? &amp; C % 7 8 2 ?AI H BC &quot; GF 7 9 &amp; 9
@
C
&amp; 7!
3C
0
7!)
%
!9
40 &amp; 2 ?! ) 12 7 E ?D C (0 8 ) 1 B0 10 5 9 &amp; 3 &quot; 3 8 @A &quot; 9 0 1 5 7 3 8 ) 2 ?§ 6) 0 1 5 ) 4?! ) 12 0 ' ) '( &amp; &quot; % $ # ?! ? ?? (C)?§????s?
CB
7!
3 &quot;
&quot;
  ¨ €  ??
ύ ? ? η ι ? χ ? ? η τ ? ? δ ? α 9ν ? ? ? δ ό α ?α ?% ?ϊ ? ?σ η ? ?? ? ? α
?
?? ?
τ
?
?? η ? ι 9ν χ α φ η α ?Φν ? δ ? ? βσ #σ ? ? ι α ? ae η ? ?Qξν ae ? δ ? λ ?C?Q ?ae η ae ? δ ? β sέ)έ?9Χ Φ?Σ ?? 9??)? %Ν ?
α
?
τ
ν

α?ί ?Τά Ϊ ?? ? Τ Ξ ? ?Ξ? Ξ
Λ 9? 3/4 ?Α 1/2 Έ ΄ Α ?% ?Α ? Α ? ? 1/4 ? Η ? ? ?? Δ ? >> ? %?
1/4
1/4 >>
?
>> ? ? Έ ? Β 9?? ?Έ ? 3/4 1/2 ??Έ ? ? Έ ? ? u ΄ ? ? ??%x)9? (C)?? ?€ ??
Α?
1/4 >>?
° §(R) ­ ?<< ¨ § ?
‘
)” ’ ƒ ‘ ”  — † “ ” ” P ‰ ‹ ” ˆ Š Ÿ   “ ” ‡# ˜ƒ ‹ ƒ ˆ “ Ÿ ˆ ‚ %ˆ‰ ‹ † ˆ Ÿ ˜ ‘ ˆ — – ƒ ™
““
Ž
‹ …ƒ „ ƒ ‚  ”s• „ ? …˜‘ œ 9sˆ † ‚ ” ˜ ‰ ‹ ?‘ ˜” ˜‹ › ƒ “ ) ‚‰ š ˆ 9 —† † ˜ ‹ Ž  ” sˆ
””
†
ˆ ’˜
‘ ” – —” – † • „ ” …‹ ” ‘ ” %† ‹Ž “ …Œ ’ ?ƒ%   ‚ † … %Œ ‹ ‰ ˆ Š ‰ ˆ ‚ s …† „ ƒ ‚ €
ˆ
“
ˆ‘ Ž
†
‡
?Α ? Α >> 1/4 Η Β Α ?? ? Έ ? ? Ι ? ? Α ? ?? 1/4 ? u 1/2 ? Η ? AE ? 9? ?Δ
?
?
?
?
? ” ’ ƒ ‘ 9 ‚ …† % ˜† Š „ ™ ƒ
”
†
˜† ‹ ƒ ˆ ‚ † “ ˆ ‚ š ž C  † ‚ ” — …† —† – ‹ ˆ ƒ ˆ ‚ % —Ž † ˜ ‹  ”  ˜†
‰
˜
‡
Ž
˜† ‹ ƒ ˆ ‚ † “ † ‘ ” ‹ ˜† ˆ ˜“ ‘ ƒ ˆ ‚ s ˜† Š „ ™ ?” ’ ƒ s† ˜ ‹ †
ˆ“
‡
ƒ‘ —

) ' &quot; % $ # &quot; ¨
( &amp; ! !
 (C)

X(C)4Q §(C)P(Q
WVUTSR

} )~}%y|szy
{
¨§

1G? &quot; FG?D B7 CB &quot; @6 ?20
EF DH E 5 4 A 798 7 543 1
4 E c b B H F GP 9 gH A E 9 I Sr W4 A H F GU H c Y 6 A gP 4 V F p
9
Rb
CB V
H
q8
6
i H 9 d D U BV A W4 V V A 6 I 6 ga s V h b
C
E8
CB Y
9
E c b 9B H F R @ b H 74 6 @ H 8 Q
9
i H 9 d D U SH 9 8 E c d a h H 0R E 8 V A €c H A 6
CB
c
HB
9V d D U g0V4 E @ U E d a U H Y H B 6 ` Y 0C A W4 H R B c H 8 Q E F V Y WfB H 9 d D U B A W4 V 8Sa U H A E B H SE c b A E B H 0B W4 A H F 4 6 U H c Y 6 X4 C F8 T e E c d c b 6 `
CB
9
6E
P
64
CE
9c
9 QT
H
A
a U H Y H 9B S` Y XC W4 V F 6 U E A T @ SQ P F E I H @G9 F @ E B D CA 6 @ 9 8 675#0( &amp; % &quot; #!φ ξ ? ?? ? νχ ξ ? ?τ ? (C) ύ χ ? χ
668
R
R
9
B
4 32 &quot;
1')'
$
 
ι
ν
S¨ § νλ ύ ό ? φ(C)$? ?ξ ? ? ? ? ύ ? ι ? S? ξ λ ? ύ ϊ ? λ €ϊ ? ?   ? ? ? ?? a? ν? ύ? λ ?χ φ ι ν? ξ ?? ό ? ? ? ϊ ? λ νr ?ν? ? ?τ ? ??φ ?τ λ ? λ S ν? ξ ? ?? $ ?? $λ $? ξ λ r? ?λ C?
?
?
σ
?
?
?
?χ ?
σ
ι?ξ ν ι
ηae? έ? ?? ?
?ί???66δ6?β α ?6ίr6?Ϊ???C? ?Χ ?Φ Τ
? έά? ?
Σ ??Λ?ΞΝ? Ι AE?Δ Β ?
? ?66(C)S?SΛ ?? Η6?(C)? ?Έ? ?¨ (R) Έ (R) ?
u ? u Έ ? ?? ? <<(C) Α ? Έ ? (C)6? ? ? u ΄ ? Έu ?? ? °?(R) (C) ?C Έ¨ <<(R) $ ?? ΄ Α ? ?S? ? (C) u ΄ 3/4 ? (R) uS ?? u 1/2 1/4 >> ? ? (R) ? u ? Έu ? ? °? (R) u $ ?? ? ? r­ °?(R) $(R) (C) <<?­ ? ?(C)§
?
??(R)

΄ ? ?? (C)¨
œ ?6?(C)(C)?  CS)rœ 6š
? œ€ ›?? Ÿž  ›
™ C˜  —‰ ‡ Œ ‰  – (C)$ †‡ ‘• ” ‚ ˆ C$ †‹  ‘‹ ” (C)$ †‡ Œ „ ‡ ˆ … Ž Œ  ‡ $‚  “ ’ ‚  ‡ (C)Ž  †‡  Ž ‡ Œ ‰ ˆ … Š‹ ‰ $ †‡ … „ ƒ (C) €~ (C)| ?w6wxv
‚‰
‚
”
‚
ƒ
‘

ˆ
‚ } { zy
ut ‘
(C)˜ ?s m o‘ (C)r ” ™ – ‘ m q rk p • o– r˜ k ? —j ” ™ m l r˜k S• d j i gh f ‘ $ —‘ ” e d (C)$ —• – •  ” ’“ ‘  ‰?… „
™˜
kn
™i
–
™˜
ˆ ‡…†
ƒ dx u ‚  (C)p
q
i q e u s€ h eq y x v u q t sh rp ?Si gh c f e d c C`aY X6?(C)SS HQ P HI F ECA @8 9 8 (C)' 2! 7 64 3 1 2 &amp; 1 0 )' ? % ! $ # &quot; !  ?
w
f qp
b
WVUTR G D B
#5
 ( &amp; !
 (C)§ ?€ ?
?¨ ?

ϊ
? χσ ι ό ?σ ? ? σ χ ? ? ? ? η ae ? ι ό !h? ?? λ ?? ?? φ ? ? ae ό D? ? ϊ t? ύ σ ξ ό ? …? ? ? h?
ιχ
ν ??  
?
?
?
?
?8? D? !? λ ?? ? χν φ ? τ ?? D? ? η? ? ξ ? C? q? λ ?? ?ι ? η ae ?ί qβqα qRhίo!έ tD?
??
?
σ
?
ξ ιν
?
δ ? ?ί? ?Ϊ ά??Ϊ
? Χ Δ !Φ ? Ι ? Λ ? AE ? Τ Σ ? ? AE qΙ Λ ΝΞ AE Ι ? Λ Δ ? ? CqΒ ? ? Δ Η ? ? ? Δ ? Β y?ΈqDCDf>> D?Έ ?
Λ
??
Ι?
AE
Α ?? ? 3/4 1/2 1/4 ?
? uq? ?? ?§ <<D­ !§ ? ?? ? (R)¨ ? ? ° ??(C) ? ?­ ? § << ? ? ? §? q¨§ ? ?? ?€ ? ? ?  !›CD– DoyD§”
΄
?
?
­(R) (C)
(C)€
?
Ÿ ž ˜ œ› š™˜ —– ”•
“ Ds !† v z „ D€ t v z |q ’ s } { y | ‘ 8†
t}
z{
x
z
z §| y  w Œ ‹ y  §ˆf} ‘ y§|  w§t { zR† } {   „ y Žst | z  w Œ ‹ z { Š y …s } x w ~ ƒ !s
x
v
z
w

ƒt
t
xu | ‰ z u y  v ‡ t v 8† z u…u y „s } u ƒ y v ‚ { R!y x  z v € stx w ~ } Ds t { u z8y x w t v u ?8tqot!k tC!?§fd
ˆy
x

}
|
tsr jiqpn dem gl jie hge
™ ” ƒ !˜ — q‚ † –€ • ‚ ” ƒ “ ’ ‚t‘ †  ƒ t‡ ˆ „ ‡ …† „  ƒ ‚ D€ yt?8u tCpq§hf
†‚…
‰
ƒ
 x vwrvp srg ig
e a cd b? `Y Y X W U S V U T S RP I?H 7 G &amp; 18( 3 7 &amp; ' 5 &amp; 1 4 F E DC 12 ' 2 # 4 A @ &amp; &amp; B A ' @$ ?2 6 8(
U
aT
Q
$9
#'
93
( &quot; 0 &amp; &amp; ?' 2 2 6 5 &amp; # 4 &amp; ' # 2 !( &quot; 0 &amp; )( $ ' &amp; ?$ # &quot; ! ? (C) ? ? (C)? ό  ό (C) ? ϊ ? @? (C) ? ? ¨ ? € ? ό §ό §? ? € ? G? ? ? ?2ύ ? ?ό &quot; ?ό ϊ ? ? χ@φ
7
31
&amp;
%

??
¨?
ό  ??
ό
? c &quot; 2??? ?
τσ?
ι ? Σ ? ? λ α? ?Χ α? ?? Ξ ΪC? Σ ? α @? ? ?? ? ae ά ?Ξ? ? ? ?λ ? ξ ? λ ? ? Σ ? ? ? ? ? έ ν ? έ ?? ? Φ Σ Ϊ ? λ Ξ ?? ά ? ? ?? Φ c ?? ? α? ae ? Σ λ Τ
?
Φ
Χ
??
?
? ?έ ά ? α ?GΞ ? Τ? ι ? ? ?Ξ C? Σ α? &quot; η ae ά Φ?@? δ Τc α? @Φ ?Σ ? ? Σ ? Χ ? ? ? β α? ? ? ?? ? α? ? &quot; ? ? ? ? Φ ? ? ? ί c? ? έ ά ? Σ ? GΞ ? ~Ξ Ϊ ?Σ ? ? Σ ? Χ2Φ ? Τ Σ ? c? G?Ν
ΦΤ
?
Ξ
ί?
?
?
??
?
??Ξ
3/4 ?ΙΗ?Η ? ΒΑ
eΛ @2 &quot; @AE cΔ ? 2†? ? ?e~2Ι2 &quot; @AE 2Δ ? @†? 1/2 1/2 ? 1/2 3/4 1/4
Λ ? Η?Η ? ΒΑ

>>΄ ??<< u΄ ? ?§ &quot; (R) ? ? u ­(C) ? C§ ? § ? ? &quot; § ?G<< Έ? @(R) ­ cu ? G<< C΄ ? ?§ &quot; ­§ ? ° ? G ­(R) ? ­(R) ?<< (C)? ¨ § ? g€ @?
§
u΄ ?
u § ?<< ? (R) u
§
(R)<<
?
??
? C ?— C “ –Ž 2 ‘  Ÿ ™  •G—2 • ?— ’˜ š &quot; Ž Ÿ ž  Ž › Ž G—  œ › Ž “ C Ž Ž  –Ž ’ • ?— ™ @—† ?— C “ –Ž • ” “  ‘’  CŽ  sŠ ‰
 •
Ž
 
Ž
‘
•š
‘ ˜ ˜
Ž
 Œ ‹
€ˆ | † „ƒ… ‡‚†…„ ‚ |
@S„2†ƒ &quot; `@‚ C`ceƒ &quot;  € c@}~|
{iu
`x ?h Cx k t z &quot; n w k u my q Ct &quot; w t k v &quot; t Gh si @ mn 2o p l o n m l i k j ?h ge @™
t
ux q
u qt rh q
k
ifd
˜ — – • € x” ‰ ’ y “ ?’ € ‘ y ˆc ‚  € ‰u € Cv u u t ƒu y ‚ G„ ‡ ?„†v ?„ v € ƒu u &quot; ‚  € w xy t u t sp i
…„
‚ˆ

…w
wv r q
aThg
&quot; @2f2bec`C`T R2W 2T RS &quot; @P I
d bT a WY X VU IQ
”v

y†’ ‘ † ˆ‡ † … € € xw u
€€“‚€‰ x S7S7€„ ƒ€‚€€y fu v St

–k jmlk ™
Slj ie Wigg€d S0•
˜ h e f e ™˜— –

˜k l k q — rp ™ q r r™ f ’ ”( x” wi z ~ xy j™ ? ˜™ l 9y ” wxq o f v u ™ q (z ™ |y u™ ˜ z w™ uw k • f h f’ f wz ™ o f o? ˜™ –— • ” ?f h k o { ™ 3 ˜™ l 9y ” wxq
’
}™™
—•
k
’

s k l ™ q — rp ™ qFp o n 3 ˜k lF jk i h g?e F ˜™ –— • ”
m
f ’ ˜d
 ‰s 9‡ q F€( …† q  „ ƒs w‚  q € (xF wq uv t s ? pq
xˆ‚
y
r
g ? XR VW U f? Xe d Xe d S cT b R a ` ? XR W V U T ? QR
Y eS
Y
S
H 0 2G8 (5 1 F( D4 A C B %) A @ 4 ( &amp; $ 98 0 98 ? 2 07 ?4 5 1 4 3 %2 1 0 )  ( &amp; ? &quot; # ! ? 
) E7
7%% 2 ) 6 0
' %$ 

s ˜™ –— • ” ’f h wk
ofvu™q t
’
“‘
ih
PI


φ ? 0χ φ €ό 7(C) ? ¨ ? ό W(C) ? ? ? ? ? ¨ ? ? ?? ? § ? ???? ? € ? ό ? ??0?   ύ ? €? ? ύ ? ό ? ? G? 0χ φ 0τ σ ? ?€? ξ ?νλ
? ??
?

?
ό
?ϊ? ?
?
??
Τ ? Χ Ν δ Ν
ae β ? β α ά ? Φ ι Σ ? Ν g ?? ? Ν ? ΪΤ 0Ϊ S? ά ? Φ ι Σ ? Ν €? η ά gae β ? δ? ? ? ? ί β ί ? Ϊ S? ? ? ? ί β α ? Ν ? ? έ ? ά ? ? Τ Ϊ fΤ ? Χ Σ 7? Ν Χ Ν S? ? ? ? Τ Ν Σ ? €? ? Ξ Ν ?
?
?Τ Φ
?

Φ
ί
ΪΦ
?
Φ
?
?
΄ g 1/4
?
΄ gΒ΄ g 1/4
? 1/4
?
>>u΄?>>
Λ S€€S 1/2 Λ
΄ g 1/4
?
΄ g>> Α? S€€S 1/2 ?
? 1/4
1/2 ?
>>u΄?>>
΄ g 1/4
?
΄ gΒ΄ g 1/4
? 1/4
?
>>u΄?>>
Ι S€€S 1/2 Ι
>> ?
1/2
΄ gΒ΄ g 1/4
? 1/4
?
>>u΄?>>
? S€€S 1/2 ?
>> ?
1/2
΄ g>> ?
? 1/4
1/2
>>u΄?>>
Η S€€S 1/2 Η
΄ g 1/4
?
1/2
>> ?
΄ g 1/4
?
>>u΄?>>
AE S€€S 1/2 AE
΄ g 1/4
?
΄ g>> Δ? S€€S 1/2 ?
? 1/4
1/2 ?
>>u΄?>>
>> ?
1/2
΄ g>> Δ? S€€S 1/2 ?
? 1/4
1/2 ?
>>u΄?>>
΄ g 1/4
?
΄ g>> Α 3/4 S€€S 1/2 3/4
? 1/4
1/2 ?
>>u΄?>>
1/2 g€>> ?΄ ?GS€GΈS€u
? 1/4 ?
??°΄(R)
???
΄ GS€G(R)
???°?
­ ? › ‘ WŒ ˜ ’  << š “ S’ “ › ’ ˜ ‹ Ÿ  ? –  S‘  € ’ ? ¨ œ • ˜  ™ (C)
œ
’
œ‘
¨’
 
? ’ • ? ‘ ’  0‹  › —  – š  › ’ –

¨
 €ž “ ‹   — ™ ? ’ ‹ – X€“ ž ‘ ? ? Ÿœ –  ˜ ™ “ ž  Ÿ ‹ ˜  € ™ ? ‘ S? ? ‹ ˜ ™ 7Œ ’ ˜ ’ 0 Ÿ ž – ’ ˜  ‘  › š  ™ ˜ — – ’ 7Œ G” “ ’ ‘  Ž 7Œ ‹Š ‚€‡ † … ƒ ‚ €
 
– ž§ –
?

˜
ž
 
œ
’‘
• 

‰ˆ „ 
 SS} €s { z y fvw€S7€p
~s | x xu
uts r q

on

f3~‹ FfŒ ‹ Š† 9ŠF~?… 3ƒ ~(€
Œ Ž „ ƒ ‰ †ˆ‡ † „ ‚ 

(C) Œ“ Ž ŒŸ  Œ Ž “ •? ‘ ˜ Œ ? ?¨ ž ‹  ” ‘ ’ ‘ — ? š    € ‘ ‹ š ‹? Œ ? š € ? ž “ Ž Œ ’ ‘œ ‘œ Œ ž € š ”  § ­  • ™ Œ ž
‹ Œ – • š Ž Œ ” ‘ — ? Œ   ž Ÿ œ  ž Ÿ — “ ? ”“ ’ ‘  Ž  Œ ‹ “  ?¨ œ   ‘ “ ? • ˜ ? Ÿ œ Ž“ ’ “ ‹ š Ÿ Œ ’ Œ ž ‹ ? Œ “ • ? ‘ Ž ‘ ’ š €  Œ ‹  Œ Ž “ ‹ Œ ? • Œ ‹ Ÿ ‘ ? Ž“
ž <<“ œ ? Œ Ž ž ‘ — Œ ž š € ™ Œ ˆ (C)  ? •“ ’ ‘¨  ? • ? ? ?Ÿ“ ’ ž  ˜ Œ Ž ‘ ˜ Œ ‹ œ Œ ž • š¨ Œ • ž  ž Ÿ — Œ ‹ ? Œ ’ ? ž Œ Ÿ   ‘ – • š Ž™ ?   ž • ž œ ‘ — Œ“ Ž Œ ’ š Ÿ  Œ Ž
‘  “ ˜ ” Œ ž Ÿ ‘ ‹“ ‹ ‘ — š ”  § ? ˜ ” Œ — š ž Ÿ — ’ “ Ž™ ?   ž • ž œ › ?“ Ž Œ œ š ž Ÿ ‘ ˜ š ’ ‹ š Ž ‘ Ÿ ˜ ‘ œ Œ Ž ? ˜™“ ˜ ?  ? ‘ — € ? ?   ’ Œ Ž š ‹ ? Œ 
“ • š € ? ž  Ž ž •“ Ž Œ – •  ‹ ? ? ? ” ‘ ’ ‘ — Œ“ Ž Œ ’ š Ÿ  Œ Ž š   š Ÿ  Ž Ž“ ž ” ‘  ‘™ “ ’   œ — Œ™  ‹“ › – • š ’ ‘ ˜ Œ™ ˜ ‘ — – • Œ ”“ ’ ‘  Ž  Œ ‹ Š
†‰ ˆ † ‡ † … „ ƒ ‚ 
g
t € h ™ u 4 { f z yz ™ sx wg € of v ty i x 2$ w‘  s ‰ ˆ  ts
t
‘v „ „
u„ˆ  yts s’ r y ‘ “„ˆx i ‰d‘ r p  y t s r $‘ yx r p i € € f ys x Tv w‘ € s ty„ s r $‘ wr ’ y w  s 0c ‘ q e wsˆ „ Tv s „  tu„ ‘ ~ hv Tv i p ds ‰ ‘ wr h
y
q
s
xq
„ ‰
y ry t i
g
i € „ ˆx ‘ r Tv “„ „ 2 d‡ s x € ‘ d “s i 0i € „ x p „ ˆ ys x T uwv t s r q } | { f
yu

s
t
g
„ wr t„ ‰ “„ “uy’ 3 ' y„ r p Tv ui „ x € ”$‘ x i Tv tus ‡ uw 4 ws s ’ 0 ys x Tv w‘ € s x t s r 0˜ y„ r p €
‡y y
sv y
„
}s
q
u
| { dz w  s $– q ‘ x Tv w‘ € s 'ƒ ‚ y“i z 0™ x s g ' ys x s3v w‘ € s x t s r oq v43•
tf„‰ s
x
w
y
ty˜ i x !v 2 d‘ tus tu „ w‘  s ‰ ˆ  s ' „ˆ '2‡ r ws † i 4 yts s’ r
‘y
ˆ „ „ t ur
y
y ‘ “„ˆx i d‘ r p  !v d‘ ’ ‡ y s‰ thˆ s r qd hui s x i r q e !v tu ˆ„ y„ ys x Tv w‘ € Tn s qˆ s my‰ t‘ x u„ lx “y „ … „ gt s r ys x !v w‘ € s3n s qˆ s my‰ t‘ x u„ lx gq f g ™ g p
‰ ys
d
xs s
s
“„ ys r p r i wf'„ x yi ‚x ˆs † i2 ui tu „ ˆ y„ˆ x p ds ‰ i p od ys x 3v w‘ € 3n y qˆ s my‰ t‘ x u„ x 0 ys x ds ys r !‡ y‰ x !f' y dƒ ys x „ 4 '„ … dr q „ 0 y„ “x Tv i p
v
ss
l
p ‘vv t y r i “ i
s x “s tus ‡ tu „ y„ $ ys x Tv w‘ € s ds qˆ x „Tv ‰ „ tk ‘ r 3‘ wr ’ yh y‰ x x ‘ r q$ y„ ux tus 2Tv p$s €v d‘ 2d4w ui “s tus x 2j p e 2 y‰ x!v i u‰ ‘ !i
ˆx s
x
q
is x ’vs

…
g
 !v i p Tv ui „ x € $ y‡ ‚q ˆ !s y de sˆ !v s iˆ ’ w  s 'r$‘ r ws † y„ˆ ‰ s v yh qˆ x Tv ‰ t„ g g
‘y
s ‘v x t y
„‰

„
g
„ wr t„ ‰ “„ “uy’ 3fv ' y„ r p !v ui „ x € fdi € „ x i Tv tus ys x Tv w‘ € s $ t‡ s r q g f
‡ y y
sv y ‡ s
x
g ws t„ ‰ “„ “uy’ 3di 2– q ‘ x i r q de p i ’ w  s ‰ y ‚q y“i g ™
‡ p
„
v — y‰ x x ‘ r q2– q „ wr udp 2‘ … “„ s ' ys ux tus ids • g ‡ p Tv ui „ x € '„ ‚ s 's ' yty„ ’ s r”2 w‘  s ‰ „ˆ 0$‡ r ws † 0 ty
˜
ir
y
sy u x

ur i
ys x s yTv s iˆ ’ y ‚q tui  r q$i 0s “x s x wqˆi i ’ wi ’ tu „ w‘  s ‰ „ˆ x s d$‡ r ws † ' ys x s … „ T ‚v p ' ‚ƒ tui  r q0 ys x ws € s ys x s wr T uv p i t s r q p h
p
ˆ„
pr i
yi
x
s
i
gdfW U HC !S 8D Gdb D $I b FB cW FU a F` YE D P $I E TS B 8FC D E P HI HX U V 2 RI W D G UV E TS RI P D E
eF
Eb
CD
FU
D
C
4 Q9 D E P I 69 FG E D B @ 89
H
CA
766ό ϊ ?   4 ϊ 1 ϊ ? ύ ϊ  3? ?2? § ? 1 ?  ?0(C) 9? ) ϊ ? ό ? ϊ ? ? ό (C) % ? '? (C)( ? ' &amp;  ? % ό 
5

?
?
?? ?
 ϊ? ?$ ϊ ύ § ? ? ? ό ? (C) # ό ? ? ϊ   ύ ? § ? ?  &quot; !? ϊ? ? ? ? ϊ? ? ?3 § ?  § ? ? ? ? ? ϊϊ ? ϊ   ? ϊ § (C)? ¨? ? ϊ § ϊ? ? ? ϊ? ? ? ? ? ?€? ϊ? ? ?   ? ϊ? ύ? ό?
?


9?|ν ? ξ? ~η ?? (λ ? β???F?? λ ?? F? τ ? τ ? ~η Ξ? β ?fη ? ??? ? β δ ξae ξ? ? 3 ?ae ?Gν ? ? ?ι β λ ? ι ?? β fη ?ae δ ? β( ??α f?Gέ GΑ ? AE? ~ 1/2 ?? ?F ?? 3/4 ? ? ? ? ”Φ
ϊ
??
χφ λ ? σ
ι
?
ί??
Λ
>>? 9Α ? ?3? ?? >>? 9Α ? F? ?? 3/4 Δ ? ? ? ? Σ? ? ??? 3/4 ? – 1/2 ( 1/4 ? >>? ? ?F? 9 ΣΑ ? Β?? 3? ? ?AE? Ι ? ?ά ? 9–– 1/2 9 >>Α ?? ?
?
? 3/4
?
?
3/4
? ??Ϊ Τ
? ? >>? ? 1/4 >>? Ι ? >> 1/4 GΑ ? ? ?? AEΒ? 1/4 ? AE~3? F? 3/4 ?f 1/2 >> 1/4 ? ? 3 ?? Σ? 3/4 1/4 ~Α ?f ?? Ν ?? ?? ?? 3/4 Δ ? ? ? ?? 1/4 ? ?? >> 9Α ? ?Ν ? 1/4 3/4 ? ? ? Λ? Δ ? ?Ν ?? AEΒ? 1/4 ? ~3 ?? 3/4 f 1/2 >> 1/4 ? ? 3/4
?
??
1/2 AE
3/4
3/4
Β ??
Ι
AE 1/2 ?
Χ >>? ? 1/4 fF? 3/4 ? 9Αf? ? Β>>? ? Ι?Δ ? ? Σ? ? 3/4 ? ?? ? €Φ ? 1/2 9 >>Α ?? ?? ?? 3/4 ?f 1/2 >> 1/4 ? 1/4 f 1/2 ?” 1/2 Τ ? >>? ? ? ?? 3/4 Β?? ? f Σ 1/2 f 1/2 ? Σ? f ?? 1/2 ? 9F? AE? ??? ~Α F ?? 3/4 ? ?? ? Β? AE 1/4
1/2 ?
?
Τ
?
? 1/4 ? ?Α
3/4 ?
?? 3/4 Δ ? ? 1/2 (>> AE? ? ?? ?Β?Ι ~Αf? ? >>? 9Ν ? 1/4 3/4 ~ 1/2 1/4 3/4 ? ? 1/4 1/2 ? ?? >>? ? Ι ΞΝ ? Λ 1/4 AEΒ? ? ? ? ?? Β? 1/2 ?Η AE~?~ 1/2 1/4 ? Δ GΔ f 1/2 Β? ? 3/4 ? 9Α ? f ?? 3/4 ?~ 1/2 >> 1/4 ? ~Έ
??
?
Ι?
?
Ι
??
? 3/4
?
? |?g?u|΄ g??9°?(R) (?
? ? ? ?? ­­
(C) š (C) ‘¨§?? š  š š™“ •“’ ‘ 
<<Ÿ<<–? ˜||?€?œ?Ÿ žg›œ–gg—˜–”“|

>>?

? ''4? u d$f? ° (R)
Έ?? ΄??? ?

1/2 ? Η?Ι? ? ? ? Β ? Β ?? 3/4 1/2
TΙ3!0T!Η AEΒ AE0Δ23'Α !3$ 1/4
uuu s t s r p q p i g h g f d e d c a b a ` X Y X W U V U T R S R Q % F %

E &quot; ? ύ? ) ? a?  7)  ? ? ? ύ? ? P § ? ?w0ό ?? ? ? € (? ? ) ? # &amp; ? ? ?F? ? 
3
ϊ
ό? ?
?
1
? &amp; ύ D ύ? (C) ϊ ? ? (C)6 Bό F? ? €? 8 ύ? ? ) ? #Cό % &amp; ' ? ??? ? 8D? # ? ? ? (C) ' Bό (C)8? ύ ? &quot; ό ? # ? &quot; (   ? ύ  ? ? ? ?? # ?   ' ? (C)   ' $¨? ? ? € 0) ύ   ? 0 &amp; ? @

?? ?
G
(C)
ύ
?
!

7ό)
?

 % B % I % H % G % F % B % I % H % G % F % B % I % H % G % F %
E ?   ' ) ?  ? ? ? (C) 0ό 0x? ϊ ' € # 0w? ύ ? 0ό ? # ? w?   ? Bό ? 5 '   ? ? F? ) ?   t( ύ? ? ϊ ? # (C) ύ ? € ? D? 7' 
  §ό
ό ?
??
? ? ύ(C)
?
? ? $ό ? # ? ?t ? F? ? 6? % ?  ) ?  ? 0ό F? ? €? ?(? ? ) ? 8? % ¨?6 ύ? ‡ό ¨? ? €? ? ? 1? ? &amp; C?   ' ? ? ? ό ? 6? F? ?  Aό ύ € 9 ? % ?ό ? ϊ ? 7  (C) ? @
?
?
??
#?

? B
ύ (C)ύ

 ) &quot; ? ? €? &amp; (C) ? 8 ? ) ? 8(C) ? F? ? 
?4
#?
ϊ § ? 9 ? ? F? ? (C) ? ? 4 ? ύ?? (C)   ? ϊ ? ? t?   ? ? €? ? ? (C) ? &amp; ?   $ό ?? ? €? $? ) ? $?   7 ? 8( ύ 8? ϊ ? 7 6? F? ? (? ύ ? 0ό ? # ? w?   ? Bό ? 5 &quot; ? ? ? € ?
ύ
?
? ? ? #
 (C) 
? ?
??
)
(C) ? 4 ? ) ? # ύ &quot; ? F? ? €? 2?  ? $w(C) &amp; 0ό F? ? €? ( ? ) ? (? 7' &amp; ? ? ? € ύ? (C) ? ?F? ? % ? ό  ?  ? ? ύ ? $ό ? # &quot; ! ?   ? ύ  ? ? ? ? 
3?
?
ό 1' ?
?
#?
ϊ
?
?
?

 ?   ? (C) ? ό ? ό ¨? ? €? ??   ύ ? ϊ ? Bό ? ? ϊ e? &amp; ?? ? ? ? ?ν Fξ ? ν ? e‡tB ?? ? Β ae Β
?(C)§ ?
ύ
? ?χφ τσ
?
λ ? ι?η
AE? Ι Β ? Ξ ? tΔ 7? ? F? ‡? ΛΧ F? ? ?t? Ξ ? ?Ι Β Λ ? Ι Δ xΔ wΒ Ι B? Δ ? ? ? Λ? Δ ? ? ? Λ ? ? xΒ Λ ?ί ? ? AEΒ ? ? wΞ Η w? ? Β Ι ?Λ? Η ? Β ? &amp; 1 Λ? ?? ? ? ? Ξ ? δ? AEΒ Ξ ? Λ ? ?
Φ? ? ? ? Β
?? ?
Α
? AE?
Ι?
AEΛ
?
Β Ι Φ? ? ?tB Λ? ?? e? Φ? &amp; 7? AEΒ ? ί Λ Σ Β 17? ? F? AE? Ξ Ν Δ ? ?? ? 7 AEΒ Ξ Λ? ? 7? Φ? &amp; ? Β ? B? ? ? AE? Ι ? Λ? ? ? Ι AE Ξέ Ι ? ? Β xΗ Ι ? F? ? B Χβ α Β Λ? ? ? ?
Δ ? ? ? ?? Ι
AE? Δ
Ι?
??? ? Α
?
ΒΑAE?
?
? ? AEΒ Τ Β ? Λ &amp; AEΒ Ι 1? Δ ?Λ Α Β έ Β Λ ? ?(Β ? Α έ AEΒ Ι ? Φ? ? Δ ? 1 ?AE? ? Δ?? BΔ Ξ ? ΦΒ ?? Α Δ ? Δ AE? tέ AEΒ Ξ Ν Η ? Β Ι B? ? Λ ? ? 1 Φ? ? €? ?? Λ ?? BF Λ? ?? ? 1? Τ Β ?
??
?AE
?

Ξ?
Ι Τ Β ?? Β ?
? ? ? ?(? ί ? ? Λ Τ B? Ξ ? Ι ?B? ? Λ ? ? tΗ έ Ξ Ι 1? ? Β AE? Ι Β AE?? F? Λ ?? B AE? Ξ ? Λ ? Δ &amp; ά ? ?Ϊe? Λ Β Α ? ?Β ??AE? y? Χ Δ ? ? ? ? Λ ? ? Τ xΒ Ι B? ? Λ ? ? Ι? Τ Φ? ? Τ
Δ
ΙΒΑ
?? ?
?? ? ?
?
??
? ? ? ? Ι F? F Λ? ?? ? F? ?? Λ? ? w? Λ F? ? w &amp; ? ? ? Λ Τ x? ? ? wΣ ? ? Ξ Λ ?? Α 7 AEΒ Ι7Β ? F7 AE? Ι B? Λ? ? ? Ι AE Ξ Ν Δ ? ? Η Λ ? AEΒ Ι Β ? Α ? Η ? tF? ? a? Β Α ? x 3/4
AE?
AE
?? Β ??
Δ?
??
Δ? ?
AE ?Δ Α
?
Έ ° &amp; &amp; Έ€tx &amp; FΈ tΈ? ° &amp; u ?ww? €­ ­? ­(R) ?
? 1/2 u 1/4 >>Έ? ?? ? ΄ ?? °
¨ Ž Š F‹ ˆ 7 Ž  B ? Š “ ˆ wˆ w ™Ž  — ˆ  ™§ ? ’? ? ? &amp;  Ž (‹ Š ‰ˆ ?  ˜ << ” “ ’Ž
Ž›ˆ

§
’ ˆ
š ”x ™Ž  – ‰Ž ˆ  ™Ž  ’ ? Ž 7?  ˆ  ˜ ? w ™ˆ  B Š? “ ˆ t” “ Ž  7? ?  B? ? Š ’t ’” << Š? F‹ ˆ › Ž  š Ž  ” ‰› ? 7 ™ˆ  B ? Š “ ˆ  ? ˆ  ˜ š ” ? ™ ? ’? ? ?( Š‹ ‰ˆ ˆ ‰™ — Ž (C)

§ ˆ
??
Ž
’ˆ

¨ ™ˆ  F‹ ? ’Š š ” ?
ˆ
Œ ? ˆ  ˜?” “ Ž  ” 1 ’ˆ ? BŽ B §? ? Œ ‡1‹ Š ‰ˆ €?  ?  ˜ ?  Š F ™Œ  ’ˆ ? ?” ™Ž   ˜ ’? F‹ ’” Œ 1Ž  Œ ? ’‘ ? ˆ F” “ Ž ‰ ?‹ Š ” €Œ ? ? Š F” x’ ? Š ”  
™ Œ™
™Œ ˆ
?
Œ?
ˆ
ˆ

ˆ
’š
Ÿ Œ  ye ™ ˜ ˆ Š Œ œ™“  ” tš ” ™ ˜ — ”  – ‰Ž ˆ y • &amp; ” “ Ž   ’Š ‘  Ž &amp; 1‹ Š ‰ˆ ˆ5‡
Žž
›

 Œ
† w ~ |yep u „ t v s w uƒ ‚ ~ &amp;  u t € ~ } {| v ep w x t w w uv t sq r ?o
…
r
zy
s
qp
n m k B• e jk d ™ i h • f– — w de ™ – ˜ — ?”
l
ge
–•
“
7b h V C Y 8 R 6 yws ‚ b Y Xv W C &amp; E U BG FD 6 C Bb 9 8 wx `s S s R Q IP r
YG
S s E A@ 64
q E U 1G ? 6D AC C h C ‚ E U s AS ? 6D E &amp; b 9 8 6 w AC VE SG † 6 C w `C S BG 8 6 U C S
sE
`
CSX
RC
W8 C R Q7s S R Q X8 S s V &amp;  Q `C S s R V P 6R btb 9 e7p G WXC b ` „ ’ t1 6D AC w `s Q i ‚ G 7fB1 6D AC w `s Q i ‚ 8 r ‘ q q q‰ w As `C R V R E ‡G X W s ‚ C S C `W Y E 1D `C Q i ‚ G
`
EG`
‰b C 8 ` b C
ˆ
6
`
8
R &amp;  Q 8 S C R P BG ReG † X6 sFD C 6 C 7C Q‚ C 6 b …`U S E h &amp; g f ?e &amp;  Q G F 6D AC xp i ‚ w(D 8 S V s ‚ w `s Q i ‚ BtE wp 8 R Q IP E 7Q v B &amp; 8 u As C S T `C S BG 68 U C S
`
Y
ƒ f d c 8 E C 8GR
R sGX
Y `G
C
`„ Q i E h V v 6 Y ƒFb W C R v S C FD Rs Q P C‚ B A`G u E?D `s Q i ‚ BP C‚ V `C W E 1 I8 b U s F Q G ?D 6 AC ? Q FD Xs W 8 €s S BG E W XE ?8 V BG XE s S U yc
Q`
`
b
sG
Y
6R 8 E C C
WG C
W`
C
q `s R V BG XE s S U ?Dyw `C S CBG 68 U C &amp; b W C R x `C S s R Q IP s 6R tE U s AS C V w `P Q i E S R Q `s S E xw `v ts u P 1tE U 1G ?D 6 C B@ &amp; b 9 8 7t `s S s R Q IP r
`
CG
SQ
Y
R
hR W `G s E A
64
q p i E G X8 h C I 8 6 h &amp; g f f?e &amp; 8 V 9 b aD 6 AC C `I Y XP W 8 V U T 8 S C R Q P G G FD 6 C B@9 8 7453
S
8G dc U A
8G
I H8 E A 6
2 )1 § ) 0 § (C) $ &quot; ?) ¨ ( &amp; ¨ $ # ! &quot;  ¨ ? § (C) §¨ ?€

'%
?

? ίι η ιTέ ?ξ τ ι η ? ί4ν ίι ?ae δ α ? ?? φ? ν βι ι ? ae ν ξ η ι Tέ β?ι ' ί? η χ ?? ι ? ί? η0' ίι η Tέ ?ξ τ ι $ξ σ ?ξ 'Tέ 0ι ? βίι δ d?   ?”?
ί
ίίϊ

η ?ι ?
?  ?
?ύ ίι η ? ?? ι ? $ϊ τ ί? σ ? ?? ίι η Tέ β??δ ? ??λ ι dδ τ ? η ? όι α δ ' ?? δ η ? ae ί? η δ α 2 ?ν ?ι ι
?

?
?
φϊ
ίι η ί? ? β?? 2έ$ϊ α ? ι ? ξ ?? ?6dδ τ ? β?β? ? ? ae ιλ ηdα ι ίλ ? ίι η ?ι τ ι η$ ίη ? ? δ τ' ?? ? ί!έ'ι ? ξ ? ?ae β?ι !$ξ ? ? !? χ ?ν ι ι η ? ? λ $ξ ae ?ι ? ?λ ?η ?ν δ η
ξ
έ
η
ξέ ?έ δ νι ? φ
ι
β ι ? ae ? δ ? ? ?ν ι α$? ae ξ ?η ? τ ? ? ae β? δ ?”έ ? ? ?ι σ 0 ίι η !έ ?ξ τ ι ηdδ τ ί? α ? ι ? ι σ ? ??? δ ? ί ? ? δ ae? ι ?$? ae !έ ?ν ?ι ι ί aeλ ?ι β?ι ίη ί ?ae δ β? α ? T?ά
?
δι
?
ξδ
ίέ
? '?$Ϊ €$dd!$”4d4Σ Φ$$Σ|d0!$$0d0'6? ?Ν ?Ν Λ
Φ Φ ??Ξ??ΤΣ Χ Σ? ? ???ΤΣ? ????Ξ
— ‰† — – “
((™ ˜(• ” (’ &amp; ‘ †A6‡ † &amp; ‚ (6‚ &amp; A€$(x
‰ ˆ † … „ƒ  y

wv

e06 &quot; $ &amp; q0$o nj ¨n &amp; ? &quot; (i 6$ &quot; Dd
pq or p h g m jlk j hgf e

? ι ϊ χ ι ? ? λ σ ? ? η ? ? χ ? ? ? η φ ι ϊ ? ξ σ ? δλ ϊ η ? ae ? ? δ ? ι ? ? ? ι ? ξ ι ?? ? ι τλ ϊ ι τ ? ae ι ? ? ι ?λ χ ? φ σ ? ? ? η ? ae € δ ? σ ? ? ? ι   ? ξ ν ? ae ? η ? ? ϊ ? η ?
? ? ϊ χ ι ? σ ?? ? ? η? φν ιλ ι ae η ae ι ? σ? ? ι ae ύ χ ? ? ? η φ ι ϊ ? ξ σ ae? δ ? η ? ξ ?? ? ? ? σ ? ι ? ? ? η ?   ? ι ? ? χ ? ? ? ?? η ? ? φ ? η ? χ ύ ?? τ τ ? ?

η? ae η ? ξ ύ ό ? ? η ?? ξ ν ιό ? η? ae ? τ? η ? ? η ? ϊ η? ??λ? τ φ ? η? ? χ? ? ?λ η ae ? ι φ ? ? ξ σ ae ?? ? ιλ ? τ ι? ae ι ? σ ? ? ι ae ? δ ? ι ? ξ ? ξ ν ?λ ? ι ? η ae ? δ ?
?? β ? α ? ί ? έ ά ?

Ϊ Η? Α?
Yhp40Η Έ4>> %dΒ hi? Έ ΧΑ ei4? ?40Η hiYΒ ii? Έ Χd>> i4>>Α ? €? 4#? >> ? „4i? 44>> d? Α >> Λ 4(i? >> h4Β 44Ξ ? i 3/4
? ? AE? ? AE Η? >> Έ?? AE? Λ Α AE?
Έ >>?
? Η>> AE 1/2 Λ AE
? 3/4 ? AE? ? 1/4 Έ
3/4 ?? Α
hh!%? Τ Β 4i? i44>>4? hh? AE Φ ?€? id? hh 1/4 Β AEi4€i?4? dΒ 40dΒ hdiΒ i 1/4 Ξ ? Έhd4i? &amp; %Δ Β h? Λ 0i 3/4 t4Β 44? 1/2 4Β i? AE Λ iY%?
?>> ?Β? Α Έ 3/4
1/2 ? AE?
Α?? 1/4 ? ? Τ? Η AE? Σ ?
3/4 ?? Λ? Έ 1/2 ? ? Η ΈΒ ? ? 3/4 Η
Β?
4€? ? ? Ξ Ν4i &amp; Λ ? Β 0Β i?Β AE ?4 1/4 i? Λ 4?€? 0eΑ(>> AEi4%4? h44?€i44? 1/2 € 1/4 Ι hQ? 4>> YΗ (Β 4?iΔ ? #4h?hh 3/4 1/2 h 1/4 ii? ? i?u
??
?AE
AEΑ Β >>Η
?>> Α Έ?>> AE?Δ
Έ? ? AE ? AE
Β Α ? 1/4 ?
>>? Έ?
? ? %? ? ? &amp; 4° ­ ? << 4(i? ­ ¨ &amp; ? << ? (C) ? ¨ § ? ? “?
<< ΄ ??
?(R) ? ?

? š — ? %? ™   iŸ œ ž š ™ Yi• œ — &amp; › š ™ ˜ • — – • ” “‘
•
—
› •
’
 … hz p | € q y z ~ } %Yq p
r
p
mv
{ m ‹  z | u z r { z x ps xy %Žq q t u m % &amp; q m y r 0„ Œ z x m pz u t y ipv „ ~ ‹ „ o m u w } p † ~ h%v m u y %v m u 44‰ ˆ z | € … | u 0w ‡ %m p ~ m &amp; q u w } p † ~ { €p
wv
~
|p
w
~
{
{p
z

w
r
m p ~ z | o … l 4s0 } z p ~ € z pq 4s € dm } dv &amp; &amp; ƒ dv m € pq y z ~ } mv ‚v z € pq y z ~ } mv0dm u z 4{ z 4 ps y x m o m u s l t s %dpq p o n m k

p  m „q p
p

p
|
r x wv
rqm
l
–0j eYp &amp; 0†(“(!!Y0p#0f e’ &amp; dYdppQ#%‘#h!” ˆ0#!Yd‘0‰ &amp; 0#0„‚ (C)€
” ˆ ’…—” ‰ – ™ ihg† “™ ˆ
™ ’ ˜ ‘—” – “ “•
†“ ’…  ˆ‡†…ƒ 
b H D 9 7 C 6 &amp; 8 B A I C 6 54w p8 I y (C)I y @ g 7 9i@ D (C)W V I 6 U B R T I V 7 6 Y8 U S I 6 h7 D 9 @ C V 7 9 C 3 4u P H 3 H 9 D B 9 3 V 3 h@ &amp; 8 B P x @ &amp; D8 V @ C 6 Y8
7
3
7
H
9
5
B
f
u AD
D
5
u @ i5 7 0@F D B Yw X 3 B 6 7pd7F7 D 9 7 C 6 7p8 B A 8 U S I 6 BYW V I &amp; 8 7 6 5 3 7 g A(C)%u @ v D 6 0@ 5 7 B ` @ D V X q C V ` 7 q D Yp8 I C 7 d7 D 9 7 C 6 p8 B A 3
Pg
u
8
3
9
5
D
A
u
9 P7
9
7
` @ `hP 7 C V A 3 0%F X 7 %7 D 9 7 C A q 5 7 (S U P 3 5 P#I V a ` 7 g X @ 6 R 3iT 6 B @F 7 6 7 iD 9 A @ &amp; 8 3 5 A t8 U A Dp8 3 B @ 9 E hD E H G 4S YW V 7 ` V R H 6 B P 9 sc
5I B
9
5
D
3
7F
P3
D
b @ g 7 D C A 3 08i7 D 9 7 g B @ D &amp; 8 X I4@ D S I 6 Y(C)R @ 9 @ D R W V 8 D V X 7 8 @ D (C)3 A#8 U C 7 6 S #8 U B 9 %F E 7 6 QF @ D 9 &amp; D8 R 7 R P @ C 6 iC 7 6 3
5
8
B8
3I
G9
3
@
r
7
5
8 U R P 7 (C)W V IpF 3 D C 3 W V I 9 6 7 C V D V 7 B P 3 5(H C 7 6 S 3 E @ 9 7 C 6 &amp; 8 B A 3 DF 7 D 9 @ V U G R 7 hq D 7 &amp; 8 7 ` S 3(C)7 D 9 7 C 6 &amp; 8 B A &amp; H S I 6 3 E p D8 V X 7 G8 @ D 9
5
5
8
3
7
C PD
7
3
B@
@ D 9 7 6 S Yc b I g9 7 6 H B 7 9 B P @ i%F X 7 W V H 6I G E a D 3 E @ 6 U B h7 g A T I 9 9 D C A 3 E f e &amp; S I 6 B B P @ YF @ D R B a ` Idc b I G E a D V B P @ ` @ D Y%F X 7 W V H QF I 6 U B R
I
`I B
V
R
`
9I B
6
I C 6 5 T 7 D 9 7 C 6 7 &amp; 8 B A 3%H S I 6 B &amp; 3 E @ D R 7 @ D C A D &amp; 8 3 B @ 9 E %Q7 D 9 @ &amp; 8 7 B P 7 E 7F 8 &amp; H G 7 D 6 @ B 7 &amp; 3 E @ 9 7 6 E 7 9(C)@ D 9 7 C 6 &amp; 8 B A @ &amp; 8 7 6 5 42
B
7F8
D
H
I
F
7
39
3
1 )0( &amp; %#! (C)§
' $ &quot;
 ¨ ¨

δ ξ? λ τ 0ϊ ? ύ ? ν ? ¨ϊ ξ
ξ
??
? λ ? ? χ ? ? ?6 ξ? ύ ? ˜? ϊ ? ? ae ν ? &quot; ϊ ? ύ χ η? ξ ν &quot; ϊ ae ? ? ? ν ϊ ό χ ? λ ? τ ? ν ? ? ? ? λ ? ξ η? ξ ? &quot; ϊ ? ? ? ? ? ? ξ 0ϊ ό ˜? ν ι €6¨? ? ύ χ ae 2ae ? ? ? λ τ ? ν
σ
ξ
σ
?
?
νξ
?
ν ? ? ?δσ
χ
? σ ?(? ? ? ύ ? ? ? ? ? ξ ? ? ν ? ? ? ? ν (ι ? ? ? ¨? $( ξ? ν &amp; ξ? ν λ ? ύae ¨? ? ύ σ &amp; ? ξ 8ι ? 0ϊ ae ? τ &amp; ? ¨?   ? 6? ϊ ό λ ? ? ? (? ξ ν 0ϊ ae ? ? ? ν ξ ?   ? ν ? ?? ? Dae ν ? ˜(?
ξ
? aeϊ ξ
?
?χ?
?ξ ύν
??
? ξ?
δ ? ξ ν 0ϊ ae ? ? ? ν ξ ? ? ν 0ϊ ? ? (? ? ν ύ &quot; ϊ ? ξ? ?8? τ ύ ό $ϊ ? 6? ? σ τ 0ϊ ? ? ?$ae ? ˜? ? ( ?? $ &quot; ? ? ? ? &amp; ? ξ ν ? λ ? ι ? aeη?
?

?
??
?
χφ ? ? τσ
?
δδδ ? β 6α ? ί έ ? έ ά 6? Ϊ ? Χ ? Χ Φ Τ ? Τ Σ ? ? ? ? Ξ ? Ξ Ν ? ? ????
?
Ϊ
Λ6 &quot; ? ? ? 3/4 8u ? DΒ AE 1/2 ? D΄ 6Ι ?0? ˜? ? 3/4 ? $Β AE 1/2 ? Η8(? >> ΄ 1/4 Δ ? 1/4 >> ? u ? 6? >> &amp; ? 1/4 >> ? ? Δ ΄ ?DΒ ? ˜? ? ( 3/4 ? $ &quot; ? ? ? 3/4 ? 1/4 1/2 >> ? u ? Έ ΄ ? ? 86?
1/2
??
ΗΑ
΄
?
u
AE΄
u? ? ? Α 1/2
?

??? ? ° ? (R) 6­ ? << ? (C) § ¨ § ? ? € ? ? ? ?   Ÿ 6ž  œ › š ˜ ™ ˜ — – • † ” † “““
?

’ &amp; z y t˜ƒ z } ?(z y ¨ƒ z ( w { „ ‡  0( „ ‚ Œ ‹ 0 ¨ƒ y vz ?~ Š | y D„ z ˆ } A8‡ x † … y ?~ y ˜ƒ z ( vz „2ƒ y vz &amp; w‚  w $ x~ } z ({ z y t x w v t u t s
…
w‘ t }
Ž

z
‰

€t}
z
€
|
%
&amp;

$ # § (C) ¨?
&quot; !  §

(C BFDC 4
E¨D13#E3B A6 A#8915 ¨31)'
2 @ 6 7 6 420 (

„ )‚  h ( ph i h ƒa vd e c p ‡  c q e ˜ ƒ b ph i pw xi d 4• f ( ph i w ra pw rb s a ƒ b
sv
h
cax
c e€ pw xi h i c ‡y ƒ c b c ƒ 4s i c ” uf e • f s i c ‡ ‘ ƒ q r v r w ¨‚ ƒ xh € ph i vxh w ¨d  d r h a € pw i s e w y † ph i h a ƒ vd e c p ‡  c q e ˜ ƒ b y w xi d c s a ƒ b
b
sd x
yf h
ps
‡
h
ce
w i h ƒa h vd e — s G‰ t ?g¨‚ ƒ xh w i hd c vƒ r w y w ƒ – „ ph i h ƒ t h i9d v‘ i )‚ t h ƒ ˆ ‡ s ‡ ‰ y f r w ƒ vw i  ph i ¨ pd q f a r gc t pw q • s a rc 4c xq s v(‰ ” uf r
c • c‚s h
h

ph
sd
e
pw
€d c?‚ ƒ xh h€ ph i w a ƒ h e gc q h y w i hd vc q h ƒ (‰ g pw f e d vc w i t ?‚€(w i vh s a ‡ e ˆ ‡ )‚ ƒ xh 4€w y ‡ ?‚ ƒ c “ ’i „ )‚  h  ph i d s ƒ t h i r h a ‡ e c b
a
vr i p
ha
c h hc h
svh
pus b rv‰ sdGw ƒ v‘ q † ˆ ‡ )‚ ƒ xh g4 vs h pq i ¨‚ c Gw i vxh w d  (‰ r ƒ )‚ h gˆ ‡ h i q 9d p y d c r vf rvh pp pi 9d † ph i h ƒ t h g pf i h ƒa vd e c4s ƒa …
h hc
fq
p sd w q
cw
x
i
h
„ s ƒ w?‚ h €c t w i y s a d xw w g uf h i t s f pq i h gf e ¨d c (D`
qa
pv
r
a c ba
Y S Q 4F )V U TE 4S Q RE Q P I GE DB
XW E
HF C
A §(C) )' )@' #  9$
(C) '

% # 8 1 3 7 06 2 #% ?' &quot; ¨4(C) 1 )' &quot; 5 ¨$ 0 &amp;  4(C) 1 3 0 &quot; 2 (C) (C)1 ¨$ 0 (C) ! )( &quot; ?' ¨% # $ # &quot; !  §   §(C)  (C)  (C) §¨?
$

§

&quot; §
'(C) &amp;

§
??eeS)??? ? E ?e?e3ν χφ S3S?3? ?χφ ?νS?τ9α?eξ3? )?
€ ????
??
?? ?ύ ? ?ν ?ό? ? σϊ?
σ??
?ν λλ
3? ? Τ ? Σ #έ Χ ? ? ¨ι Φ 3? AE Ξe?9η ? ? ? Ν Ι ? ά ? Ϊ Φ
δae
?
ά?
η ? ? ? ? ? Λ β Λ Φ ?3έ ? EΝ Ι ? β Ι ? AE ?? ae Τ ί ? ? Τ ? 1η ? ? AE Σ ae Χ Ξ Λ ? Λ ά Φ Ϊ)? ? AE ? ? ? ? Λ ¨3? ? AE ? E? ? ί ά ¨ί ? Ξ 9? 3Ξ Ι ? ? Τ Φ Δ AE 3Ξ AE β ? ? Η E? δ Ξ ? AE ? ? ? ? Λ β
Τ? ά
Λ
Ξ
Ϊ
β?
?
?? ίAE
?
?
Φ
Ξ AE ? β Ν ? Φ )Ν Ι ? ? 1? EE? Η β ? Ϊ ? Λ Τ ?? ? β ? ? αE? Λ ? 9Ξ ? 3? ? Τ Ϊ Φ Ϊ?Ξ AE Φ 1? ? ί ά E? ? ? ί ά Φ 1? Τ ί ? ? Τ ? ?Ξ E? Λ ? ? έ ? 3? ? AE3? Ξ Ϊ 1? ? Ξ Σ ? ?
Ϊ
Φ ??
Ϊ
Η?
?AE
?
?
Λ
Ξ
Ϊί
ά
?
Φ Χ E? ? Τ ? Σ ?#? ? ? ? Ι 3? ? AE Ξ Λ ? Ν ? ? ? Ι ? Η AE ? Ĉ?
ΞΦ
??
Λ
Β Α 3>> ? ° ΄ ? 3/4 1/2 u 3a>> ? ? Έ ? ¨u ΄ ? ? ? i?
Έ?
΄ 1/4 >>
?
°
? ? (R) ž 3¨ (C) ? ? << 3€ ­ ? € << ? ? E¨ (C) ? ? 3e¨ § ? ? ? € ¨? ? ? ?   ž Ÿ ž œ›
?
?
?
<<
(C)¨
œ
™ ‡ Š š  Š  Œ ‰ ‘ )™ ‡ Œ ‰ ‹ ˜ 3• Ž )— – S•#Š ” “ ’ Œ ‰ ‘   Ž )Œ ‹ Š ‰ ‡ˆ†

Œ
Ž
Š

ƒ z 3€ ~ v x } 9ƒ z x ‚ z  { Ex ~ v x } #x x { z y x w iu
…„
x
w€ |
x|
v
s t m s j r m q h l Ek #k n m l k j ig
h
qp o
h
f u ƒ x ’ w r v ” …  ™ ƒ s )’ v † „ r v r ¨u ƒ ƒ e€ ’  9€
‰u
t

t
d u †‚ x „ ˆ r  ƒ rE€ ’ v … 1¨r x w r ‰  ™ ’ ˜ ƒ u † ƒ — )s … uE€ „ v r E)” “ ’ ¨#u  ƒ r y w ‚ 3)‰ r x u  ‰ r † „ u ‡ E€ s † u ƒ … #u ƒ r y ‚ E€ u x w r v u t #r1q
r
rq

s
–•

€
ˆ

r„y
y
s
i bX i h e
ap g f d#c XSa¨Y X #T ¨T#SQ3I
b ` X W VU R P

HG

??Τ?
βί ?Η
Ž¨ œ 
  ˜ Ž?

dG¨pn mi )m4¨(h G¨g™
op nq o g f l ikj i gfe d
έ Η ?G? α έ β ί έ ˆ Τ? Σ 5? ? Η ? ? Τ Ξ ί ? Σ έ 5? ? Σ 5? ? ? ? ae Ι Η ? ? ? Ι Η ? ? Χ Ν {? ?? Χ Ν 5Σ Ν ? Ν ? δ Σ ? S? ˆ? ΦΤΙ ? Σ ?E? Σ ? Ι ? ? ? Η ? Ν Ι Η 1? ? 1Ν Λ S?
Η?
?
η? ?
Ξ
Ι
ΤΙ
?
?AE?
?
?? ‡? α Τ? Ξ ί ? ?Ν Ν ? S? ?? ? Σ έ ?`Ν Σ ?5? Ι ?? ? Σ έ ?Gά ? ? E?? ?? Χ Ν Ν Σ Λ ΦΝ ? Ι ΤΝ ? ˆΝ Σ Τ? Σ Λ ? Η 5?G? Η ?? ? ` ΝΞ ? Λ ? ˆ1Ι ? Η E?
Τ
?
Ϊ?
Ι
Σ? ?
??? ? Ν ?
?Ι AE
ΔEG1EE1?? 3/4 ?Eu „1? 1/4 1΄ GuEEhu EEu1Gu 1΄E?GEu 51΄? ?? ?? ?
?u΄uΒΑ
? Έ 1/2 ΄ Έ>> ?u Έ? ? Έ ? u? ?u
? Ž˜  ?˜ Ž˜ – Gž  ‡› Ÿ‹ œ ° ž  — – ? ‘ š ˜¨ Eœ ˜ ¨ Ž˜  5 Ž› œ ? — – E— • Ÿ’ S“ Ž
•Ž


˜

 ?ž  — Ÿ ? Ž˜  ?˜ Ž˜ – ˜ • ˜ ? ˜ –G˜  ’ › Ÿ˜ ? •  – ™ E Ž  Ÿ˜ ? ’ ˆ¨  ŽŒ  ’`(R) ? ­ ? << ??x(C) Ž    Ž›    ˜ G – ? Ž¨  Œ 5› ¨ ˜§ ? ? €G š Ž˜ – • – ’ ?›
°
’
•
Ž
‘
–
<<
’

˜
™
‘ „ ?— Ÿ˜ ? ’ Ž    ’ 5› Ÿ— œ S Ž  › — ™ œ „ ž   ™ Ž  ˜5› — ™ œ 5S–  – ™ `?“ —  5› ’ šŽ– ˜  S“ Ž˜  ˜ • ˜ h— – • ” ?“ ’ 5 Ž  Œ GŠ
’
–
˜˜
—›Ž
—›
‘Ž ˜
™Ž
–
Ž‘
‹
„‚?xh‡v?Eh‡{…{ƒ„h{w€ {‡}hx{yxwvwˆu Es
 ‰ ˆ~ x†y |  ‚ z ~ | v z x t t

r  ˜ ’ q k “’ ep “o h’ m l k  ’ ˜ “ei j ?f `i hf ˜ “ ˆ e d ’ ™ ˜  E– • E “ ’ ‘  ‰
nf
’ g e’ g
—”
p
W R? sQ Ug i p s xGh q 5W vR e f € S Vg f e d c ab e sd ˆR € e f d c vp ?Q vR h Uh e ‡W P „ ‚†
g vW V
gQ
u
g
gc
Ve f X e d c R f q e r s SQ g tE Vc vt … p d …` Ug 1 Ve f 5W sp t `Y p d c ab `g f T ?Q P „ ƒ ‚
e
Wq g
pW
pW R
 c p f r p c g s h V€ y f R xW w vs SQ g s g `b c SQ R u`g d V cr t g e s er f g 1 Vg f e d c ab Gi h 1 Vg f e d c b `Y X 5 UVW T SQ P#I
te
uR
q
pW U
aW R R
@ &amp;
H $ B &amp; G@ &amp; ) F A D $ED C % 0 &amp; 1 B &amp; 1% ) @ 9 78 6 5 2% 1 &amp; ) ( ' &amp; % $ &quot; #!
AA
43 0
?  ¨ ?  ?  ? (C) ? (C) ¨ § ? ? € ??
 
?
  1/4 u 3/4 1/4 ? 3/4 ? u ? ? ?
?
?
?
?
?
ύ ae ae ό ? ?Φ ? ί Τ Σ ? ? άΧ ι ? ? ά ? ?Ϊ ? ?Χ ι ? ? έ ?ν ? ?
?
?
?
?
?
Σ β ? Τ Σ Ϊ ? Φ ? ? ? Ϊ Τ?Χ ι Τ Σ ? ι β Ϊ ? Σ ? ά ? Χ ι ? Φ? ? Χ ? ? β ?
?
?
?
?
?
?Χ Σ ? ?? ? ι ?Χ Σ Ϊ ?Φ ? Τ Χ ?έ ? Σ Ϊ Τξ ιΧ ?Χ ι ? Ϊ ? ? ι
?
?
?
?
?
Τ ? ? ? Τ ά ϊΧ ? ? ί ?ν ? ι ? βλ ?Χ ι ? ? έ ?ν ?
?
?
?
φ
?
?Χ ι ? ? βΪ ? ? ? Χ ?έ ? άΧξ β λ ι ?? ιχ ?Χ ι ? ? έ ?ν ?
?
?
?
φ
?
Τ ? ? ? Τ Σ Ϊ ?Φ ? ? τ β Ϊ σ ?Χ ι ? ? έ ? ν ?
?
?
?
η ?? ?
?
Τ ? ? ? Τ Σ Ϊ ?Φ ? ?Χ έ ? ? β ? ?Χ ι ? ? έ ?ν ? ?
?
?
?
?
?
? ? ? Τ λ ?? ?? λ Χ Χ ιΧ Φ ? Χ ? έ ? Σ Ϊ Τ ξ ιΧ ? Χ ι ? Φ? ? Χ ? ? β ?
?
?
?
?
?
β Ϊ ? Σ ? ά ? Χ ι ά Τ ? Χ ? έ ? Σ Ϊ Τ ξ ιΧ ? Χ ι ? Φ? ? Χ ? ? β ?
? ? Τ ά? ? ί Τ ί ?ν ? ι ? βλ ? ? Τ Σ Ϊ ?Φ ? έ ? Τ ι ? β? ά ? η ae ? ? δ έ ?Ϊ
?Χ έ ? ?? ?
άΧ ι ? ?
?Χ έ ? ?? ? ?Χ έ βΪ ά β ? ?Χ έ β Ϊ ά β ?
? ?έ ά ? ? Ϊ ? ?ΧΦ ? Τ Σ
? α ΣΪ ?Φ ? ??? ? ί ΤΪ
? ? Β >> ? 1/2 Α Έu u 1/4 Β? u Δ? ? ? Β ? 3/4 ? ? ( 1/4 u 3/4 1/4 ? Ν Δ? ? >>4? Η Ξ u Ν ? 1/2 ? Ν
??
?
1/2
?
(? 3/4 ?u ?>> >>(Λ ? G? Ι ?)(? ? Β Η u ? 1/2 (? 1/2 Δ? Η AE?Α ? €? Β? ? 1/2 Α ? ? 3/4 u 1/2 ? >> u G4 Έu ? ? u ΄ ? ? ? ™ ? œ ž Ÿ –œ –<<—? )“g’  9Ž ° ?  –œ —™ › š › ” ?( —­ €? ¨ ’ š ™¨  ›
>>
??Α
Δ? u
1/4 1/4 ??
’œ(R)
?˜ ž
<< )“ œ <<4 œ <<(™ (œ ¨ € ™? ?“ ”    €œ  š ?™ Ÿ ” š ?˜ )“ ? –™ ™?˜ ? ™¨ › š ” g§ € ? – ? ? œ › € › ž ” G —œ  ˜ ” ? ’ —?    ” Ÿ €œ – —œ › š š ™ –—˜ • ?“ €‘  ??Ž
™

—
(C)?
?

ž
”— ” ’ 
v † }… } } }
ˆ{z€€?Œ‹@Š@x€){?‰ˆ€{€€}„ƒ ‚€~@|{ywDtr
}ƒ z u ‡ † z }…
 } uvzxv u s
??

σ```??? ν ? `? {?1``? ?hτ σ1`S? ν `‡?h? λ `ι
φϊ?
ξ σ χφ
?? ?ξν
?

ύ   ? ? ? ?  ?? ύ
5??(C) ? S(C)§¨?€? ?Eό
? ? ° ? (R) 3/4 ? u ?‚? Α ? ­ ? (R) ? §? Έ ? ΄ 1/4 Α ? ° ? Έ ? << ? (C)¨­ ΄ §? Έ ? 1/4 ? >>u Δ ? ° ‚? g? u ΄­ ­? ? ? 1 &quot; ?­ 1/4 1? ? u ? ?? Ι 1/4 ? ?Β Α << ? (C) ­ 1? ­ >> << (R) ° ? u (C)
u
(R)
1/4 ?Α
°? ­
<<?
Τ§­ ΄ ° Β ­ ? ? 1?‚?Ξ &quot; &quot; &quot; ?1 ?° ? (R) u ­ (R) 1/4 ­ >> ?? ?g? ­ ? Έ ? ? 1? ?g? u ­ ΄ 1 ?­ 1/4 ° ? (R) 3/4 ? u !? Έ ? R? 1? ? ? Έ 3/4 1/2 (R) ? ? ° ­ 1/4 ? ?!? §R!Β ? ΄Ν?RR? (C) >>?
Σ
???
<<
???°
­
? 1/4 (R)
(C)>>
ΗΞΛ
Λ
°
1? ? ? >>? ?­ Έ ? ? ?§)'? Έ ? 1/4 ? ? ­ << ? (C) ? ° ? (R) 3/4 ? u '? Έ ? ? (C) ? &quot; ?­ 1/4 ° ? Έ 3/4 1/2 (R) ? &quot; ? &quot; ° 1/4 1? ? << ? >> << ? ? u ¨ 3/4 ? Έ ? 1/4 ? >>u Δ §? ° )? !? u ΄­ &quot; ?­ Έ ? ? )AE
<<
??
??
??
>>
(C)(R) ­
(C)<<
1/4 ?Α
­
°
??
? ? ? 1/4 ­ u ? ° ? 1/2 1/4 ° ¨ ?° Έ !? u ? ‚? ? !? u ΄­ ° ? u ? ?>> 1/4 ! &quot; ­ '? u !? ­ ? ? ° >>
(C) ­ Ι? ??
­
?? 1/4 °
?° 1/4 ΄° >> ° 1? ? §? &quot; ? ­ u ? ? ? ?!? u ΄­ &quot; ?­ Έ ? ? ? ? ° ? >>? ? ­ u R? ? ? ­ ? ° ? u !? ? ‚? R? ­ V ?? ? ­ >>? u !? ­ ¨ ?° 1/4 ? )? ? ? Έ !? u ? Ι ? 1/4 ? ?° 1/4 (R) ° ? ? (C) (R) ?
??

­
°? 1/4
° 1/4
° 1/4 ?<<
?°?
?
­
?
° ? 1/4 ° ΄ >> ° ?R? ? R? ­1? ? (R) ?1? ? (C) <<g° ? g’? Έ ? 1/4 g§g? ? u Α >> !­ ’!? u ΄­ !° ? 1/4 ° ? (C) 3/4 >> << R° ? Η ­ ? Έ ­ 1/4 ? ?’? ¨Η !? ­ u g? ­ gR° 1/4 ? ? u ­ ? ? ? g 3/4 ° >>
??
??
??
? 1/4 ?
­
??
Έ? ° ??
<<<<
­ ? Έ ? ? ’AE ? ? Έ ? 1/4 ? >>u Δ ? ° ?'? ° ? (R) 3/4 ? u Β ? ? Α ?? 1/4 ? ? ? &quot; ­ ? 1/4 ° ? Έ 3/4 1/2 (R) ? ? §? Έ ? 1/4 1? ? << ? >> << ? ? u ? Έ ? g? u ΄­ ­? ? ? 1­ (R) ?­ << ? ¨ § g)?
°
1/4

Έ
(C)(R)
­
(C) ??
°?¨
(C) §?
€– ? ??” •
1’”g!RR’—–g?  Ÿ))Ÿ)#))‚Œ )§—•v!”‚’§‹ '‰
œ š “ • ž ‘ ŒŽ Œ œ š › š™˜–
Œ “ ‘  ŒŽ Œ Š Š
ˆ k t n x … k1q n l w u x l ¨k | k z y n &quot; ju &quot; pu k s1¨u j t ju Rh n w k x u x l ¨u o ƒ jk t u x s x y € w v x l ¨{ k | 1q &quot; ju y k x Vh v q u n w
w
xt
q
t
x
w
w n vq
stw
u o ! &quot; k ‡ s k l € „ j † t n &quot; k k &quot; o v … „ ƒ jk t k1q v l §‚q  z t € w~ js z y v x R'~ s v t n x s } ¨{ k q k z y n x n v o pu k ¨u j t j s r 1 pjq o !¨m l k !igtf
nh
z
vq
yq
|q j
w
t
n
nh jh
e •ˆ ! &quot; w 1 xƒ d ! &quot; ™ ˆ ‚ ƒw ‚ 1 — ¨ ƒ† ‚ 1 ˆ ‡ ‰ § ‡ † € …¨˜ §R ‡ x† '— – 1 ˆ € … • † ” ƒ† ‚ w ƒ “ ’ ‘ … ¨† ‰ ˆ € ˆ &quot; ƒ† ‚ w € … „ ƒw R ' xy w vstr
†ƒ
— ˜ ƒ “ †
ˆ
—y
†w
ˆ
‡
‚€ u
h RP @ Y9 9 D9 E 9 b 1C §C D D d a B E 7 9 X
f
BG
G Dd E ` c @ X F ` f ' DB E W F 1C B A W &quot; 9 D E F D A q I 7 C1 IC 7 p DF 6 B W B A B C 9 @ A 9 8 7 T S 1C &quot; D9 E 1C G @ T C'f @ 9 8 7 6 &quot; F D E 9 8 7 T S 1C ¨i h G E 1C G @ T C
W
D
B
GB
W
D8 9
G
B
DB
9
G
H G 6g1e d f 1e d G @ c I T §C c I T DF 6 B §9 b I'H a B E 7 9 ¨F D 8 W S 6 DF 6 DF RB §9 E B YD` 6 X F D 8 W @ 9 V DP U G 8 7 T S RQP G 'H G 1E F D E 1C B A @ 9 8 ¨'53
9P @
U
D
X
7W
8
6
DC I 6
D
764

$ ? ?
 ? 9 ? ύ 7 ? ? ? ύ   ύ ? ? 2 # ? ? ? ύ   ύ ¨? ? ? ?  &quot; ? (C) € ? ? ό ? 1 &quot; ? (C) ό 0 )? ( ? ? € ?
?

??
ό
??

 ? ? ?  '% $ ? ? ?  ? ? ? #ύ ? ? ? ? ύ &quot;  ύ ?   ? ! ? ? ό ? ? ? (C) ύ € 3ύ ? ύ?? ?  ? (C) ύ (C) ¨€ –§? € ? ϊ ? ? ? ?   ? ? ύ ό ? ϊ ??χ
?
 &amp;
?

?
 

 

?
??
???
?
? ι ? η ι €β Φ λ ? ? α ? ? α β ? ?έ 3ά β α έ Ϊ σ(C)Χ Φ ? Ϊ λ Ϊ ? Φ? α 9δ β ?
α
β
?

λ
Χ
ι? ? ? ? Χ Φ έ (C)? Ϊ ? ? Φ λ φ (C)ά ? Ϊ φ ? α Ϊ ? ? ? Χ ? β ¨? έ Χ ? α ? Ϊ €Χ Φ ? β ‰? ? Φ τ η ? Χ ? Χ σ 9δ β ? ? λ ι 3? ? σ ? Iδ Ϊ ?? ? Φ 3ά ? λ ? Φ ? ? Χ ? α ? ξ Φ η ? ? Φ ? ? Iδ
Ϊ?
Ϊβ
?
λ
?
α
Φ
?
Φ
??
Ϊ
Ϊ
Χ λ I? ν β 9¨Χ Φ 9? έ Χ ? ae β ? β ά ? ¨β λ λ ? Ϊ ? ae ? ? ? α ? ¨ά ? ?λ Χ Φ λ ? Ϊ ?? η ι 9? η ? α ί ? ? ae ? α Iδ β ¨Χ Φ ? β α έ ”ž? ί ? ? Χ Φ έ ά ? Ϊ ? ? Χ T?Τ
Ϊ
Φδ λ
?
έ
Φ
??
έ
Φ
?
α
Χ
??
Ϊ?
Ϊ
Φ
? >> ? ? Έ ? ? 9? Α ? ? 1/4 ? ? AE Α ? ? ? ? AE ? ? Ν ? 9? Α Ν Έ 3/4 ? ? Λ Ξ ? €Α ? ? €? u ? Α Λ 3/4 ? >> Η Έ ? ? ? Ι u ? Η Έ ? 1/2 Α ? 1/4 ? Α I? €? Δ ? Α –? u g€Β >> Έ ? ? 3/4 1/2 ?? ? Έ9€? ?΄?
Σ
Έ 1/2
u
Ν
Έ
u
AE
u?
?
?>>Α
1/4 >>
?u?
? ? ? — ? – –Ÿ ˜ ? € 9Ÿ (C) ‘ ¨ ? ˜ œ ‘ • ” ? — ‘ ¨  › œ – —  ° ??¨ œ R™ ­ ? › ˜  “ ‘
™
?
(R)
? € 9Ÿ ‘ ? € ? ¨<<  –  œ ˜ ™ – ? ‘ ‘ ? ™ ‘ › (C) – ¨ š • — ¨  € § ‘™    ? 9? š ¨˜ ? 9˜  œ  ? € – ? ? š ? ˜ œ   IŸ — ‘ ž¨–  œ ™ š — › ™¨˜ • — – • ?“ ’Ž
š
—”

¨˜
‘Ÿ
“ ‘Ÿ
”
–
Ϫ
–
š
”‘
 ~ k i k 7t s n s Œ u r y ‹ w i k €Š k ƒ v j l w i v j l 3n „ v … k ‰
j
p
y
 ˆm |?} l k … k7t s n¨m n j i  k ‡7o k l h gm | j r l w p €v q p m n l o m p j w †3r t s r ?k q p m n l o m v q p k  k q j €v p ~ m k j v q ?k qm … „ x?} 3r l k j i h 3x ƒ v w l | h x ~
q
q
k
n
l
k
n
~
x
pq
r
x
n
¨m q s ‚ k T€ q u s o v w v ~ q9} k w o p r y ?} n ¨m n w o 7n w n l o x y w i v u v j l 9} k p€j k l h x u v l | w o { z v j l w i v j l €x w w i v u r t s r ?k q p km n l o ¨m l k j i 7g
q
p
k
v om
y
l
n
h
f ?—–7€?7?¨(C)g37I¨7p¨77– 7• ”¨‘(C)(C)‰‡ 7¨(C)ƒ 7xw3x¨ws u s t s r
ex ‡‘ˆ„y…d ™˜… ‘—„ ‡‘ ˆ‘ ‡ ‚ “ ’ €ˆ †…„ ‚y
€y v
) Y B H ( 6 ! A 98 ¨B $ # &quot; 2 &quot; C &quot; 7 6 ! C ) C # (C)A $ 6 &quot; ! G R7# &quot; 98 7H ( # @ &amp; C(C) &amp; 2(C) &quot; ! A D A @ C $ % @ B?€P $ D(C)A $ #  &amp; D &amp; % D &amp; (C)A # 6 ( % 98 &amp; % B &quot;
$6
6
X
&amp; $ 6
&amp;
8
&quot; 
2
&quot;
&quot; $ A C &quot; ?B H ( B ¨ &quot; $ #  ! &quot; 2 &amp; % AI &quot; &quot; A $ # ' A 6 ( &amp; # 2 A q ) ! I8 &quot; 9H ( # &amp; 6 ( 5 1 2 &amp; C $ ( ' &amp; @ 92 I W A @ &quot; 6 98 &quot; $ # &quot; Q ! &amp; C 98 # 4 A @ &amp;
#
6
!
&quot;

8
%
A
$ &amp;
$
#
$
 6 2 P ?8 &amp; C D &quot; 6 T8 6 €3B 6 5 p S A $ # 4 ( # A €P $ (C) G 2 &amp; ! ?8 &quot; 3H ( @# Q U A 6 ( 6 D &amp; ?p Q 6 &quot; ! G ? &quot; 6 $ @ &quot; # ?A W S E &quot; % P ?8 &quot; (C) W A @ &quot; i
$
(
(6
$6
A
D D &quot;
A
C6
&amp;
&quot;
$C
) h B H ( B ?A $ #  ! gb f ) e ) )d 7A @ &quot; $ 6 2 6 &amp; !
!
&quot;

c
D
€P $ 3A 4 B 2 4 &quot; # 6 % 98 A ¨# A € &quot; # $ 4 ( 98 ! &amp; F # ?4 A ( P Rb ) Y &quot; ! A D A @ $C % @ 9?P ( &quot; ! ? &quot; €5 4  1 ¨?A $ # $ ( ' &amp; # D &quot; 4 &amp; U A ? # &quot; 98 6 X¨ #  % &quot; 6 A 2 6
&quot; %%
&quot;
$
$
B8
C# &quot;
C
4
$
&quot; &amp;
G B ?Y # &quot; 98 (C) &quot; $ # &amp; 6 $ @ &quot; # ?D &quot; 6 ( 2 &amp; ¨ # &quot; $ # 2 P @ U  2 A % D A 4 # &amp; $  % &quot; 3A $ # @ A $ 6 2 2 3E €A W 98 $ 4 ( A % A 2 % # B C¨ 2 W &quot; a
@
$6
&quot;
&quot;
C
6B
%
X
#
B
&amp; G &amp;
) $ ( ' &amp;  % &quot; (C)A $ ( ! G B `8 A H ( B 7 # &amp; 2 &amp; C D
#
 @
! &quot;
&amp;
8 ! &quot; @ (C) &quot; 6 ( &quot; # 6 &amp; Y B 6 &quot; ! G (C)A $ # &quot; 98 6 4 A # % &amp; % D (C) &quot; ( 5 4 &quot; 2 &quot; &amp; C 2 &amp; 7U Q ! 7 # &amp; @ &quot; % D € &quot; ( 5 4 &quot; 6 ( &quot; ! A 6 ! ? &quot; ( $ # W ¨V ) I8 &quot; $ ( ' &amp; % ! 98 &amp; (C)€A # &quot; 2
&quot;
&amp;
$
$
$
X
C
B
C
Q$
&quot; $
#6
A # &quot; % P $I8 &quot; C &quot; €A 4 B ¨ Q ! &amp; 3B % 6 ( 2 7 &amp; U A # C P % D &quot; # D &quot; 6 ( 2 &amp; T8 6 ¨ &amp; C S $ 4 ( A % A R Q % # B ?E ' &amp; # D &quot; 4 A 4 B % P I8 &quot; C &quot; 6 $ ! I8 &quot; 7H ( # &amp; 6 ( 5 1 2 &amp; C
6
#
C
&amp;
C
(
2
C
$
A
H ( $ % D 6 (C)3 6 &quot; ! G €5 &amp; ! F €E &quot; % D &amp; ? &quot; #?A # &amp; 6 ! % A 6 ! C A 4 B % 6 ( 2 3 &amp; # 4 A @ &amp; 7 # &quot; 98 7 ( 5 4  ! 32 &quot; 1 0 ) $ ( ' &amp;  % € &quot; $ # &quot;  ! ¨
D6
&amp;
(
C
&amp;
&amp;
$6
&quot;

#
&quot;


? ά¨? &quot; ‚ &quot; #? ? β ¨? α '?α &quot; &quot; !έ Ϊ ¨ &quot; ? &quot; Χ
Ϊ δ? ?ί
? ά ?ί? ά?Ϊ ?

Φ?

η1¨Rσ1? ?? !?§R &quot; λ ¨R'ae
?σ ?τ ? ? ι ? ?ξν ? ?ι? η
 j o … „ ƒ o‘g d ™5˜ f i o q '‰ t n h §5i k f i o … o m i ug o t 5˜ '‰ ˜ ™ m q i o n ?Œ3l i f j m %w
˜

k
nk
h
d
 ˜ n i m l i e kh e™ jdg1Š … §‰ tug n ˜ e %† ‹ p d§‰%5i f ˜§‰ t n i ™ ?˜ k f i o q „ o n 5† d o … „ ƒ q t 5o ˜ n t1t s i'‰ t l ™ ˜ q t 3jdg n ˜ e ˜ 3Š … d f o n ™ r §‰ i ‰ ug n ˜ e ˜%˜ ƒ q ˆ n ‡
d
˜
o
m
j
h
q
k
foˆ
† d o … „ ƒ q t h5˜ f ~ t‚x1§?3u%˜ q o ˜ k f st'z  € i k l m i ~1} |d{§z yƒx1w§%§u1t q o ˜ k f s?r k m1i p j q p ˜ f %˜ n i m l i e kh e™ d ej i f ˜ )g d f e d %d—
g wuv
uv
o
jg
h
™˜
–”‰”’‘1‘‰u§'‚ƒ y
• “ ˆ ˆ ‡‚† …„ € €
Ihw
U`
F x V s I h T f X §Y ` Y uc T U b ?v a W §Y%U b e
g U W uc U §g U %X Q t1` W S I H g s§5U Q I ` h e r h T S?H R ` I H h V r q e H p1S W U h e H T1e H Q V a H I i ` b U Y1H R 'Y H g f U e H 3dc T U b U?U Q V a W §%X W V U T S R Q P I 'G
Htf
Y
h
`
eS
`Y
H
F5E1D5B @?? ? ¨ ?9? ? ? ? τ ? ϊ ? ? ϊvό ? ¨ e? ? ? χ ? ϊ ? !% ? ϊ §ό φ ? ¨ ? ? ? ¨ ? ! ϊ ? ?? 1 $ ? ¨5?   $ ? 2 S? 1? ? ύ € $ PeI8 ό φ ! ? ? ?I7 ? ? ϊ χ   $ ? 2 5
D
C@ A 9
?
?
?!
??
?ό? &quot;
6
?
? ¨ ? ! ϊ ? ??? 5?   ? ? ¨54 ? ? 3όe? ? ϊ τYόY0 ? ό φ ¨ ? ! ϊ ? ?? !1 χ (C) ? € ? ¨ ?e? ϊ ? ? χ (C) ? 0 ? &amp; χ Pό ?I5? ? ? ? ? ? ? ? 0 §ό ? ? ) &quot; ¨ ? ! ϊ ? ??? ! ϊ ? ? ? Pό τ ? 
!
2

?
φ?
(C)

ϊ
(C) ? € ¨ ? ϊPό   §e? ? ¨  S? ? ? ?vό  ? ¨ ? ¨ ϊ ϊ ? ϊ €)5 $ ?vό ! ¨ ? ? S? ϊ χ   ? vόY ϊ? ? ? ϊ ?§ό (C) ¨ ! ? 5 τ ( ? ? 'ό ϊ ? ϊ &amp; ? ? S? €   ϊ χ   ¨ ? ? ? ϊ %? ϊ χ   ? ?P5 $ ? ¨
(C)ό
?
ό
?
?
?
?
?
?
ό
? ? χ ! ? ? # &quot; ??? ? ? € ??? ϊ χ   ? ?vόevό ! ¨ ? ? ?Y ? ? ? 9όY(C) ? ?  τ §ό ¨ ? ?  χ (C) ? ? ? ¨ ύ §ό ? ?•ό 9? ? ? € ??   ? vY ϊ? χ ύ vό ? ϊ ? I? χ φ ? Yσ
?
?
(C)

?
φ
? ?ό
ϊ
?
τ
t?…Δ?99†ξΔνax5†?tPη Y?
?
ξ???? ? λ ? ?ι
aeae

δ ? α ? Ϊ ? ? ?P? ? Ϊ ? β α ? Ξ Σ ά ? P?†ί ? ? έ ά S? Ϊ ? ?? Τ Χ ? vW? Τ Σ ? ? Ν ? v? ? Ξ Ν W ?Λ ? ΙI? ? § ?Ÿ €  5Y? œ ? œ u › 1/2 u € ? § ? › € S? ? ? › 1/2 ? PI? œ ? ?PŸ ¨ °
?
?
Φ?
?
?
?
??
?

ž Y€ ? ? x? >> ?΄ › 3/4 u œvY€ ?v΄ ? € ?   ? § ? › 3/4 ž ? › œ (C) W€ ? ? œ › ¨ PŸ ? ? ° P΄ ? ? ? vŸ†Ÿ5œ ? ? ? › ? << 9? ž << ΄ €Yœ u ΄ ? AE << § € v9? ° €  vž   œ 5œ ? ? œ ? › 1/2 ? ? Η
 
ž
Ÿ
ž
°
?
?<<
>>YŸ ¨ ? € ° (C) žI€ ? ? € ? › 1/2 ? œ ? ° ?eœ ? ? 9? ? ? ° << € Sœ u ΄ ? vŸ ž eœ ? ? € ° ? I€ ? << € ° ΄ ? IAE ? Su œ › 1/2 u ΄ ? u € ? ?W? ° U? € I?

?
ž?
œ
ۤ
œ?
΄ ? S? S? §?? ?e? € ?vΔdœ ? ° ž << ?S? a?dS?9? u e? œUe? œ ˜€ e? €  << œ ?UŸ S9…§ € ? › ?e5v>> ? € e(C) †u œ Sd?‰e? UŸ ž ° << § œ u œ ° € U?e? << € << ež
€ 
??
ž€
› Ÿ§?
3/4 ? Ÿ
ž?
° ž ??
?€
?
§
? ? €vŸ 9? ? ? ° << € ? << § œ u œ ? ? € ° ? S€ ?eΈS?  œ (C) € xŸYΑ › ? ? € § ? ? ž ? u › ? € œ I? › ¨ ° ? Yž << ?Sœ ? ° ž ?<< ? 9S€ e€ ? €  << œ vŸ 3/4 Peœ ? › ? 9? U†? ? ? € ?•S€ ? ? (C)
?
œ
Β
°
ž ??
ž? ?
? ?Ÿ
œ ž?
Ÿ
? ? 1/2 ? ?? ? € ? ? € ?   ? eu œ ° ¨ << ? ? € ° 9? € ? ?  œ ? œ 1/4 9? ° €  €5ž ? € u ? Έ ΈUaS? œ ? ° I? ? PŸ ž << ? € ° << << § œ u ΄ ? € ?   ? W ?? ? € ? ? ? ? ? ? › ? ? ° S? Sœ ? ? ? œ  € ? œ ? (R)
§
œ
>>
??
?€
§

­ ? € << ž (C) € § v(C) ¨ § 5€ ? ? € ? € ? ? Wž   vŸ ž  œ š
?
ž

›
’ ‘ 9– „ W˜ Œ  — 9– Š 5 ˆ Œ • Ž ” Š Y’  W ˆ Œ  Ž Œ ƒ IŒ ‹ Š ‰ ˆ ƒ ‡ † … „ „ ƒ v‚ 
„™
„“
“‘
€€
~ } s i p j u o q jaS| { n ls n p em z gUvYu q 9v p sIoIo p q y g x m 9v m t w u ˜v u n p n g s Pk dv u n vk g t s m r g q j p 5g l n i m vk g j i hf
k
o
m
l
w
ul
p
o
l
g
PeUdx9˜Paw†9U•PUx9‰s‰9a9†…v‚€ axvstqWr Yp
ƒ – ™ u€ —– ‘s”“‡’ ‘
ˆ‡uw„ƒ
ywu
q
i h 2 ` c g ` E PX F V @ 8 ` F g f c eYc 8 B F Q 8 @ b 2 3 0 aYX F WH UT E 0 3 SR Q G PHI0 G F 0 E D C B A @ 97 6 50 3 2 1 0 )
D
8d
`H V 8
02
84
(' &amp; %
(C)
(C)
(C)
(C)
?ό  ? ?ϊ ύ ? ?  ? φ ? €ό? ? ? ?


ϊ ? ? χ   ?$ ? ? # ϊό ?
!φ ? ? ? χ   ? ? χ ? &quot;     
!φ ? ? ? χ   ? ? χ ?     
 (C) ? ¨§?
 (C) ? ¨§?
ϊ ύ ?ό   ? ?ϊ ύ ϊό ? ϊ χ ? ? χφ ?
— %”5’ •? 5“1 ›   Ÿ 5ž?5œ‘”š ™ 515— u• %%?‘Ž  5
€? ?
?
™  › ’“˜ – ”“’
Ž

§? ?΄?? ?
'5?d§?'§? °? u°?(R)3d%<< 5§d?
(C) ? ? ­ ? ?(C)¨ §

@ # 0?$ ?$ C1 A 0 ) S 2 ?A 1B S B ?$ ! % !? 1) ($ ! P) ' D# B
Gb
c
1
S
2
B D4 &quot; 3 d4 '  )aX A 0 D4 &quot; ! c 1S b§! 0 R 1B ` X 1E CW ?$ ' `
1
!
S@
T &quot; B P 2 54 ! a! CW H @ B # &quot; &amp; ` 2 CB 0 &quot; ) 2 &quot; C SXW ?$ !
%)
%3
E P @ CU T 1 S 1B % PR @ ( &amp; ! Q B A PE 1I@ # §# &quot; (D4 &quot; 3 ( H!
1
'$
0 !2


# &quot; %? 12 S B 1D4 ! V 0 2 &quot; 2f! %f` 2 &amp; e 12 S 1B % PR @ ??! Q B ?! ?2 # ? ? S H ' @ ?CP @ B A
3
'$ A % &quot; !
'$
! !4
XB DX &quot; PB 2 %?4 ! )C! §V 0 X 1B S H ' @ B # &quot; a` 2 ?$ D4 &quot; 3 § P' 1@ X 1B S ?$ ! ) 2 (7
1
%3G 3
&quot;
) 2 &quot; ($ Y &quot; 1P! S !DX 1B S &quot; ) BC XW 3R Q B # &quot; I S D?$ D4 &quot; 3 (V 0 ' S P E D4 % #
'
4
S
% !4 G

1
G &quot; F 1 0 E 1D4 %?CB A 2 @ 1 % #§9 8 8?(54 &quot; 3 ( 12 0 ' &quot; ) ( &amp; ! §?$ ! # &quot; ! ?
$
762

'$ %!

 ό (C) € €?? €ό? ???ό ϊ ϊ
‘€§¨§??d??'§”ύ? ?

1/2 ‰313%ξ Β Α ? ? ?ξ ? ? ? Β χ §φ ? 5σ ‰? 1/2 ??ξ ? ? ? ξ ν
?u?Δ?
Β
ξ τ?
? AE?
λ ?? ? Λ ?Ι ?
? ι Λ ?Ι ?
? ι Λ ?Ι ?
ΣAEί
ΣAEί
ΣAEί
ΣAEί

? ?Ξ Λ AE ?Ν

? Χ Σ? Ξ Τ ? ?
? ? Σ? Ξ Τ ? ?
? ? Σ? Ξ Τ ? ?
???
? Ξ βα ? ί ? Σ?
? Ξ βα ? ί ? Σ?
? Ξ βα ? ί ? Σ?
? Ξ βα ? ί ? Σ?
ά Σ? Ξ Τ?Σ
Ϊ Σ? Ξ Τ?Σ
Φ Σ? Ξ Τ?Σ
Χ Σ? Ξ Τ?Σ
?
?
?
ae
AE
AE
AE
AE
?
?
?
?

?

ΦΧ

ΧΧ

δΧ
έ?
ά?
??
Ϊ?
??
Φ?
? Λ ?Ι? Η AE? AE? λ ? ? ?
ί η Σ ? ί ΛΙ ? ? ί ?

Λ ?Ι ? ? Χ Σ? Ξ Τ ? ?
Λ ?Ι ? ? Χ Σ? Ξ Τ ? ?
Λ ?Ι?
? ? Σ? Ξ Τ ? ?
???
? aeΗ ?? ? Σ? Ξ Τ ? Σ
Σ AE ί ? Ξ βα ? ί ? Σ?
Σ AE ί ? Ξ βα ? ί ? Σ?
Σ AE ί ? Ξ βα ? ί ? Σ?
έ Σ? Ξ Τ ? Σ
? Σ? Ξ Τ ? Σ
? Σ? Ξ Τ ? Σ
? Σ? Ξ Τ ? Σ
? Σ? Ξ Τ ? Σ
?
?
?
ae
?
AE
AE
AE
?
?
?
?
?

??Ξ Λ AE ?Ν

??
Χ?
??
δ?
έ
ά
?
Ϊ
?
Φ
?
Χ
?
? Λ ?Ι? Η AE

1/2 ‰3§135? Β Α ? ?1 3/4 1/2 3>> ? ? Έ ? 3u
?u?Δ?
1/4
?

fƒ tIv X?Xdv  € Iv y §xy XXDu r IXq(Xi
r ‚v vw
s t xwv tsr p

hg

…?I5(C—?(• ” D”C &amp; 5X‰ I(5§„
–— •˜ – ˆ ‡ “ ’‘  ˆ‡† …
’ ‘% ‰ x ˆ ?x … ‡ † … „ ƒ y ‚ `!x y x v
x
€ w
u i @ P Q q C d`Y b ¨Y q t C a C d @!P I H G E F E CsB A @rB Y p V q P H p H?C DB E P Q i h E g T f eUC d c b a C`X A Q?W!P E CDB P V US @ DB E P Q P?P I H G E F E DB A )9
i
i
d
P
Y
T RA
C@
8 %6 ( 3 5 3 4 3 2 1 0 )'
7
(
&amp; %#  &quot; !     (C)
$
¨ύ ??????? &amp; aX§? Ϊϊ ?ae ? ί ? ?
§ ?€  ??ύό
? ? ? δ?? (?Dχ Ϊ? ί έ β ά ? ? δ (C? δ Χ β ? φ ν ?a? ? ά ? έ δ 5? ί λδ ν β ?? ? (??ι ? ae ? ? στα ? λ? IΪ ί έ β Ϊ?? δ ? έ (β ι ? β ae ? λΪά ? ί Χ ? IΪ ? έ ά ? ?? Χ
?

?
Ϊ?
?
δ
?
Ϊ
? ? ? σ ? ? Ϊβ ί ? ? ? β§? (? ί λ? ν β Ϊ?? ? (?? ά ?D? ? Ϊβ aά ? ? &amp; δ ? ξ?(? δ ί ν ? β ae?α ? λ? ?? ί ? έ§β ι ? ? ? η ae ? ά ? ? ί ά ‰α β ? Dα ? a? άC? ? έ ά ? ?? ?Φ
ί
??
?
?
?
δ
βί
ΪΧ
? 5? ? ΤΣ Σ ? D? ? Ξ?
?

Λ << 1/4 u D? ? ? ? (R) ?C<< u Β 1/4 Α ? ?΄ ? ? X? ? << ?(C) ? I ?? ?(R) C? ? ? 5?
?
(R)?°­?
>> 1/4 ?<< (R) Ι Έ ?§§ (R) ?(C) ? ?? ? << 1/4 << ? ? ° Η ? ? ? ? ° &amp; § ? Έ ? ? AE ? Δ << a? &amp; § ° ? ?? (R) ? ?? Α (R)
?
??
<<
??? AE 1/4 ?<< (R) ¨ << ° ?(C) ?Η ? Β ? ? ((C)§§ ? ?Έ ? f? ? ­? ? ?I 1/4 << (R) ° ?u Δ ­? ? (R) ? ? ? u ? u ¨ ? (R) 1/4 ­<< ? X<< (R) ?­? << ??(C) ¨ ((C) X<< (R) ?(C) ? ? <<?? Α (R) ? ?a? u ?? ? ­? &amp; ? u § ­(R) Έ Δ << ° u ° ? ? ?
u
§
AE
?(C)
§? ?
?
?
??
X<< 1/4 u D? ? ? ? (R) ?X ?΄ ?aΒ 1/4 Α ? 1/4 ? (R) °? ? 1/2 &amp; ? u ? ° ? ? << ??(C)§? u § (R) 1/4 ­<< ? ?Ž? >> ? ? ??? (R) D?I ?<< (R) ? ? ? C? (R)(C) D? ? ­? ? &amp; ? u § (R) ?? ΄ ??? ? ? ? °§ ?§ ?? ­C ?<< (R) ?­<< << ?(C) ¨ ??
3/4
?
<<
Έ

ž aaaaI§CIaœ D˜ ˜š ˜™ —
?€??? Ÿž ›

z u t i p ri j e j g §u t o f n w m l i ?Cd f g ?k mi l e d j h n
h
fk r
m l d ™ r ™ t s f  5u t o qf x † d j t j l g C rd f i p ri ( I| x l g n Do f j t mo f d e §d f 5 rk † p I| &amp; „ l 5 f d { g † d f ?k o rl n gC™ rd f … d j ?(g e &amp; „ f | g e g n
Œ
n
jz
l
rk i
lg r
i
tk
w h m s  mh ad f C„ ™ i { z o t h g j e 5‡ rd t h ?k ™ d f i rl n &amp; o h  e d t g h C† p e ?I rw Cd ™ p g?k (kk Dv h qi X„ ™ t i mh l d ™ d XXd f i j „ (k Id ™ t s f  •
lg
i

g
n
dk l
oxi
hj
rj
z y  u t  X ri f ?k o h s (§ mo s f  n d f ?k rg rf Œ d e Xd ? rk t … i (k rd fCj d j h n d f ?k po ?k (§5v h qi X?k o j l p i Œ
hi
ok
i
jr
p
i g oko
id
In Šf r ™ t qi i m l f &amp; mo s f  Id | pi lad qf i ™ t f md g I} o h s (k§? mk i Xi f ~ Dv§g d e ?§o l r n i j rk Dv h qi iC mw l r Ct „ ™  qrj i ( z g † ?k Dv h qi &amp; Dv md l o l
z
r
n
n
ogp g
rk
x
q
f
dg

ri f i Dv i u t  h  l i j t e g X rd f d j t i f ad ~  &amp; ~ rd (k x C} d r?ad ~ g?k Dv h qi ai ™ t i mh l d ™ &amp; ” z ri f rd n „ m l ((u t r§ rd l i j dad f i h † i ?o j i h | g
r
n
j efh v
vx
i
d
ok
tk
f
d ?v … i mai a} “ qd i f e (g s | o j &amp; i f ~ g?(o5v h qi §d?k g fa rw &amp; „ ™  e ™ i f a rd t … r §i (o e † ˆ  s e i n o j h n ‹ z o f i e q„ † d j h X} o | r l DC rd &amp; g d e ?k
r
f
g
l
v
i
l
j
qf
n
v f r
l r n i ?k x s e i n o j h n r t … g j l s w ?§g m ˆ Dv h qi ad f e i Cd f 5k g mh l d ™ d h i &amp; po i m l g C rd f qr d ~ d ’ z Dv d m l o § rd f ?k g h g j e i Ci &amp; o f i t w ?k … g n
j
rkk o
i
~i
j
j

li
ff
r
l i j Xi j l ™ rd 5v I rd f j t i f k Dv h qi X ri f i?k mo w Dv i n i X rd f mi l o j h g s (k r ™ t qi mi l rf ™ d f i f g s (k I™ d f ?k g m s d ™ g h n i Id ? rk t … i (kXd ‹
t
fj
jx
i
r
j
o
or i
jr
p
z } o j t „ p (Xd Xo ~ qd i f C?k qg d t rd f m l d ™?k Dv h qi Cw m rl Ci f r t … g (k mo s C ri t o h s (X rd f ?k o l r &amp; &amp;  s e i n o j h rv s mi ‹ z y  s f i I„ l i s
ok ™
rd
x
iq
f
i
ok i
nk
n
|
e d j h k mx f qrd X ri f ?k g u t i X ri f i h † i Cg † d f e pi s g §g e In f Šdv Dv h qi C§u t o f i j „ ?k I rd f§u t i ™ t i m o lI ri f ?k o h † 5‡ r ™ t i rs Œ o l f md f ‘ r
n
si
j
f
ez
d ij
rj
ki
i
g † d?k ?v h i q? | o hIf ri f i j t „ (g fd f ?k mo l o j h g s (§m l d ™ r t … g ?k mo s f rd f ?k o h s (Žk Dv d m Io ld I| j rt 5™ d f j t i f j ‹
g


pk e i
ok
f
ii
ok x l r q
z ri f ?k g l i &amp; m f ?v ?ae ( rpo n m„ l o(k
i
s d gv g
d h mx s §k Dv h qi &amp; u t o §g qs o X ri f ?k &amp; k g u t d j h Ii | d j mh g n r j e g u t i j qr … d ˆ™ } ?k g l i s (Xi f ~ DX mw l aƒ ?k Dv h qi &amp; u rt mf mi l g € € ‚(| q € € 
ˆx
i m m io
n
i
ok gv r z x
i
d j 5k i j m l d ™ u t o f mi w Dv i n i I rd t qr… ™ d f rg pf d n i X rd t (k g ps i ?§5v md r s rw &amp;  z 5v h qi §g † ?k g Id f i C„ ad f ?k o rl n i Id t l ™ d Dag † d ™ i Ii
l
r
j
jr
t k
j  i d f el i
j
rv
f
ˆ i f i(k g l i s m l d ™ d Dv h qi idv o j l ™ rd &amp; k i e ™ i CgIi ™ t Dv h g Œ rf r t w Dv i n ™ d f rg pf d n i jao j h X5v h qi ag † d f ™ qd g s ri f rd n m„ l &amp; a s e i n o j h n ‹
r
f
f
i
r
n i
ok
z ? mqrk g n pg s m l d ™ rd k Dv h qi i € € ‚
i
fx
m d(k i Xi qrj i f i?k x s  h e (I ri f ?k o f g s (§ s e i n o j h k m l i Dv mg i f rˆ ™ t o j g n € € i qrj i f i m l d ™ i j l ™ rd f e g † &amp; k y rd f i h s Ci X rd f j t p„ o(k
f
ok i
ok
n
r
o
df
o e d m( &amp; rw ??k o | e ‰k Dv h qi ( rd f i e q„ † d j h n (i h md  ?v g s?| q r s h i s  h ?j d ?u t i ™ t qi i m l f ‰ &amp; d ~ ˆ w † ?k ?e g §} r„ (5o ~ qd D‡ z mo qrl
k li
gx
i
Š
n
e|
rk
i  n jk
i
rDv i e q„ † d j h n Dv o f ™ qd g sao j e w r5v g Cu t i l d h s k 5v h qi i r t … rqg ™ d f (k o e (k d j h n d ?k mi l e g n i I} i h | &amp; ao ~ qd i f „ Iw | j t Cƒ z € € &amp; | q € € 
r
n
gk x
ir
r
f
ok
mr
‚
r} l g f (Id ~ Dv r r ™ t qi mi l f rI™ d mf d h s f g &amp; | d j mh g Xg Xi f ?k g l mg l g eX} o | i f f (k g k Dv h qi &amp; u t o f mi w ?v i n i Xi | j rt Xi qf Dv o l s i {
ok g
s
ne i
rnx i
r
j
qi
z (k Dv h qi (u t o f mi w r?v i n i §u rt ms l o j DX mi l r Ci f i p o l d j h n m l d ™I?k g j i h g f e d ™
yx
i
j
lk q
g
po

nl f jg
Umk Ug Uig ™ h g f Ud ˜ ™ ?—” • U“
e
˜– ”

r} |~} u
`U~%¨?`¨| {w D{?y%!v U¨%?q
t z w x w uts r

•  – ‹ ” ˆ '– š ' ™ {
šz
—6P'ŠPP'”P‹'ˆ“| ~~@z ~D}6 ˜
{ „ ‘ – ‰  PŽ @
’6'66'•‘„ P'“'{ ~DŒ'Œ |~~@z

} ~D} Œ'y Œ ' y} z z y y
6 ‰  € ''~)z'€6v''y
‹
††
…ŠPˆƒ ‚z€ '€} €6'y6 'z'{yz{ {6v''y
„' ‡‚|6 }D |)z z y y
~D ~

“ˆ
d •“ ˆ “  ’ † ˆ ” n …
l
‰† ˆ • ˆ ƒ”p–…l”ˆ w ˜‰”„ • ’ ”•o—ˆ )’6) ƒ —•˜’ ‚ ) ˆ ƒ”•l‰†…’ lƒnp @P‚ 9 qv • —ˆ … &quot; „ 6 t…˜™ • ‡ 6• ˆ 6…— P d˜•ƒ &quot; m‚ƒ„ — ˆ
… 6 ”‚‰†…–• — 6†‡…—•˜ ‚ • D…quˆ o’ —ˆ @H’ &quot; l…—•t‚’ ‘ &quot; ‡…ƒ„ ˆ @ ˆ‰† 9pƒ†„… ‡ @’ &quot; „ &quot; m… ‚ …‡…ƒ„ 4„ ”‰†pˆ ˆ ‰D— P ƒ”•l 'ƒ …” 6 ‰”d”‚—… • &quot; …†…˜•‰†n„ l s… D ƒ„ ƒ”•‰–…—•˜ n … %9’…“‡ &quot; &quot; ‡…ƒ„•ƒn‘ @1…  •‰†—n„ 6 †‡ˆ‰† ˜ …p 4 ƒ„ qr ‚6•  •pƒ…—ˆ
G
'†nx 4!… t ` ‚ƒ„ 9l  s”—…d”—ˆ• r • Ipq' g bP‘j—ˆ‰ˆk ? 9 b ghih ? 9 ™d”• – “ƒ”•”
af e
17 0 ¨  ( § 9S G$ 4 )'€' &quot; ?$§€R € f 69y( H'#h &quot; 'g 'w GY v9'hRSSu 6§t Y69Q P P6 &amp; ?A? i h 'f )e'cd# 51 &quot; `HY # P &quot; !X  9 1$( C $¨F $ 41 ) W# ( GF P¨# &amp; (C) &amp; $1 D'# 1( (C)1 VE U
T
(C)@ G $ ¨ (C)1A$
§ $  (# $ (C) ?
 ' $ ) §0 &amp; ?# @# 90 &amp;  8' $ &quot; 7(C)( ( ' ? 6 51 4'1??
01(C)123§(C)
( (!
)? ? ' %017 &amp; $ # D &quot; ? 9 &amp; ? §   §¨(C) ?§AB¨(C)?$1C ??€
0 &amp; ¨1

δ ? ?ι? #έ ν ? F? η? ν ί ? #έ ? ? ί …λ # ιέ η? ν ί ? ? ? ?

η
??
δ §λ ? ? ?σ ? ? ι? ν ηlλ ? ν ν 9B? ? ? δ β α ? 9δ ? aeα (R)ό ϊ ? ?ϊ (C)? τ ? ?φ ξέ ?σ ν ? ? δ ? ? ? (C)? ? ? δ β ?α Bδ ξέ 0 ?λ aeδ δ9 ι? η? aeB? #έ ? β ?α ί ά
τ
ητ
ίν ύ

τ

ίν?
δ

? 3/4 ? Ϊ ?F(Ν ΒΑ ? AE ?Ξ ? FΧ ? Φ Τ? ? ? ΔΑ? ? ΒΑ ? i? Α ? ? u>> ? ?Ν Λ 3/4 F? Η ? ? Β 3/4 Ξ ?Ν 3/4 ? 3/4 F Β? ?? B ?Α ? 1/2 3/4 ? BΑ ? ? Ι #>> 1/4 ? ? Η? AE ? Δ? Α? B ?Α ? 1/2 3/4 #>> u?
1/4 Ν?
??
Σ
? ?? 3/4
?

?>> 1/4
Β
1/4 ?
Έ iiuF#i9i(R)? ?? ?<< (C)
??΄ ???°?­
¨  ™ Ÿ §? Œ ? Ÿ §F? (( ™ “ Ž ? — œ ‘Ž œ  Ÿ ™ Œ ™ ? Œ ž œ “ 0 FŽ  9— – •  ?Œ › ‘ — š › #’ “ iš “ ™ i ™ Ÿ l’? Œ ? Ÿ  

 ’ ?ŽŒ “
ž’ — œ ‘ š
‘€Ž?
’
(C) ” – ž š Ž ˜ • œ   — ” Ž ‘‘ ‘œ —” œ ‘Ž œ  Ÿ ™ B ‘— – ‘ œ ›Œ — ™š (C)— – • “” # ‘’  ? (‹ 9e ‚ r #j mk Bx ™ zt i oe q op Fi (C) oƒ i ok f k r‚ nt i 9#ˆ € ok f sme e #j p j
ž’
˜
‘ Ž Œ Š‰ o v r m y r
yi

i —(„ q moj ™ i0( st r v e (˜ ‚ r n e o#Fƒ ‡ ‚ oq x q x d k ‚ q k n v e ‚ n yi oe sf i n v mi e o#F† p i – zt † e 0gFe ™ 0…j ?g n mk („ q ˜ f sk ƒ o?g k y k F sk or 
˜
g
s
j
m
j
—o
ig w k
‚
€ ~ (C)| {#9 oe f p k j oz y sx r F˜ n sw v • u n 0g t lg n mk k s r e d oe q op 9k f
}i
z
˜j
ef
m
g ? ng mk klg j i fhg ˜ f ˜ — e d ™ ˜ — – ‡ iF‡i… „ h yƒ ‚ c w (C)h c U ?V U € y xw (C) vh tuh U `9s fr q Fig fg (C)d Wc ` Y U Fa ` Y X (V (C)S
e
˜
• ”“’‘‰ˆ †
W
w
ph e
b W UT
R 5Q P E ?C D C C % I 6
C
C  &quot; 6 H D % &quot; @ E % F # C 4 # C 3 #G ' F@ D C0BA &quot;  3 5@ 8 98 &quot; 7 0' 7 6 5' 4 ( &quot; % 3 ?1 (0( &amp; % $ &quot; #!  
4
5
3 &quot; C8E
&amp;
' 6
 2 )' &quot;


? φ ? ύ ξ ? ? ? ? η ?`ν ξ ae € ? ? U? χ ? χ € ? `ν δ ? ? ? ?? ξ   € ? δ ? ύ ?ν ? ό δ sι ? ϊ?ξ ? ? χ ??? ? ? δ (C)? χ ? ? ? ae ξ ϊ ? ? ?
?
?
ξ
ϊ
?
 
χ ? ? δ ae!? ? ? ? ? δ ύ ? ! χ? ? ό δ ϊ όνU¨ ? ? ? ? ? ? ξ?ό η? ? Dιrι δ ? ? ??ό ? `ν δ ? χ   ? Dι ? ύ ? ό iι ό ύ ? ¨ν ό ? ? ? ? δ § ? χ ?ϊ ? `ν ? χ ? ύ ? ? ?ν Dι δ ? ? ?σ ? ό ύ
χ
?
?
χ
?
χ
χ
€? ?
ι ? χ ? ? χ   ? ύ ? ό?ό ? ae ? χDι ξ   ? ? ? ?Έξ ? ? U? ? ? δ   U? ? ? δ Dι ? U?Dι ? ?? U? η ό ? φ χϊ ? ? ? ? χ φ σ ? ? δ U`σ ? ? δ Dι ? Έ?ν Dι δ ? ? λι ? η ae ? !?α
ν
ύ
ξ


?

? ?ξ ?
?
δβ
? Ϊ ί ά ? Φ ? ? Ξ¨έ ά ? ? ? ά ? ? Ξ ? ? ? ? Σ ? ? ? έ ?? ΗΣ Ϊ !? Ϊ ? Ν ? ? ¨!? ? Ν DΦ ? ? Τ Σ ? ? ? ?? ? ? ? Ξ Ν ¨Λ ? U? `AE
ά
Σ


Ι
? ΙΗ
<<!?!!!?? Ÿ
<<(C)?Ÿ(C)
1/2 ?U!UΈU!!?!œ ¨?Ÿ %UΒ??
΄ 3/4 ? 1/4 (R)Δ 3/4 Δ Ÿ  ?   œ Α
<<!?!!!?? ¨?UΈ 3/4 ?!UU???uœ? %!?  ¨??§
<<(C)?Ÿ(C) Ÿ
œ ?? ?΄ 1/2 1/4 (R)
 ? <<Ÿ
<<!?!!!?? >>?? ΈU!Έ??u!œ %!?  ¨?Ÿ??
<<(C)?Ÿ(C) Ÿ
°??? ΄ ?   ? <<
<<!?!!!? ¨§
<<(C)?Ÿ(C) Ÿ
? !(R) ???? %Uœ `??
°? ­
 ?  Ÿ
<<<<(C)?Ÿ(C) Ÿ
!?!!!? ¨§
??€
U?!??UŸ %Uœ `?žœ
?  ?  Ÿ
› ˆ š “ ™ ˜ — –  Œ † !” † ‡ “ Š ’ ¨!‘  D—‰ DŽ  † Š †?†  Œ ‹ ?`‰ ˆ ‡ † … „ ƒ ‚  €
•
ƒ‰ ˆŽ 
Š†

?<< ?6? 'H'(C) §¨? 6? ? G?w? '' &quot; ? Ÿ 6'wž@'œ
Ÿ ?? ?€   ? ?€? ? Ÿ 

œ›

(R))6D@?)@Έ ?? &quot; ?9D'? 6@DG­
?? Έ>> ? ? ° ? ?u΄ ? ?°? (R)

Φ
? ?€Ϊ'α?'?p? ?B?ξBδ νBί ?
?
ν
α?Χί ?Φ ?ΪΦα???ί
ppΦ u?δ €''''''λ
δ €??uu?p'p?pιΦ uάp'''p?Guδ u'ί

άΣ Ϊα?? Φ ? ?ί??α η ί?ae ?δ
??
''β
?pίpΦ u?άpp'Φ ?p? €'Φ ?u? ?
α Χ ?Φ έ ?Ϊ

ΤΣ?
? ? Δ Λ Ξ Ν Η ? ? Ι Α 'Λ ?? ? ?Β G? Α Β Α BAE Δ ?>> ? Δ 1/4 ?? Β ?'? 1/2 3/4 1/4 ? ?Έ
3/4 Ι
?
Η
Α?
>>?
? u΄?? ° (R)
B? BB(C)??€?BB­  —˜ ? ‘ ’€
€ ‘ š • “   — € ” p“ ? – ‘ Ÿ– ž › š ¨ ” ? ? ž << š ?  • ” ™– B  — ž ‘ œ– (C) T• – ? – u  — œ? › ž ¨ T œ– ™›


“• § –

¨
›
“ ? š '¨ — § ” ?B? ? € — ž ” ? (C)u“ ? š ˜ “ ? œ › – •   — œž – '– ‘ Ÿ– ž › (C) œ › š ˜ š • ” ™– B'– ˜ — –G• ” “ ’ ‘ p€Š uˆ
œ
ž

‘
ž
 –“
Ž Œ‹ ‰
‡ …„ƒ‚ € ~
B† BB(C)?€BB} g ow n t |{
g{ t x r z p o { u pz pz fn m j t yj m h x l u q i h x k r u fj Bp o m t ij s r j q j Bp go in h m l Tk ij fgh eB” €G?” u€u‰B'(C)u…
g
{q i
wv j
g
l
h
d ™ ˜— – • “’‘ ‡ˆ‡†
„ ‚ ƒ ‚ €y X x c w a vc g hub c b a Vur q t a sf B(C)r q d g f ip hf g f e d X c b a B` Y X W V U
U
f
fW
V
ESR@ QF HF D A@
?TBF (C)P IBGE(C)BC(C)B(C)9
8 % ) ? 0 ( &quot; 7 % 6 % ' $% 5 4 3 $% ) $ # 1 0 (C) ( ! ' $% # &quot; ! (C) (C) ?? ϊ φ €? ? ? ? (τ ? σ ? ?   ό ? ? ? ? ? ύ ? ? ? ϊ χ ? ύ ό ? ¨ ?
&amp;
&quot;
2
)
&amp;

?
τ
?

 ?   ϊ ? ? ? sύ ? ? ? (C) ?  ?? (C)? σφ ϊ €?   ?? ? ? (§ σ ? ? ? ? € ? ϊ ? ?  ? € ?τ ?   ό ? ?Yφ ? ? ύ ό ? ? ϊ ?(φ ? χ φ ? τ σ S? ? ? †ξSν Y ?λ ι ? η ae ™δ
?

?
σ
?
 ?? ?
???
?
?έ?β Ϊ ?ά ί έ? ά? ?Τ?Χ? ?
€€?α(? — ?ί YΤ €—Ϊ ((Φ!YΤ
Σ ? 1/4 Δ Ξ 3/4 Y? Η Λ ? ? 3/4 ? 1/4 3/4 ? 3/4 ( ?Λ 1/2 Ν 1/2 Α ? 3/4 €? ? Ν 3/4 ? YΑ Β ? Ι €? ? ? 1/2 Η AE ?? Δ €? Β Α 3/4 ? 3/4 s>> €€™Y?
? 3/4
1/2

Λ?
?
3/4 ? 1/2 1/4 ?Έ?Έ?
u ΄ ΄ (? ? °€? ? (R) ­ š › ?  ? ? “€<< €€ ? š(C) €  “ • “ ™ § ™’ (€ — ? ˜“ Y? › – ™  “ Ÿ s— “ ž “ !“  œ š› “ ˜™ s— – • ” ™’
?
€š
¨ ???
“
š
œ
˜“
“
€(s‡ s€Y‡ !‰ s‡ †S‚ €
‘ˆ ‡ ŽŒ‹ Š € ˆ … „ƒ
 he ˜ e p x d ˜ e x ~ y w r k{ q d ~ y si(m kg si d g d !e o˜ t v e p x p q !} (l i g od d hd ˜ d l km { hi d r d p
p
˜d
e
r
j|t
z x m ˜ y m x d g w hv u ˜ j —l t kg si d g d r d ˜ j kg he ˜ kd q j d ˜ koj e €l n m d g j hk ˜ i! he ˜ d g f d ™– Y‰ —€€” €’ ‘Y€ …† „ ‚ƒ y €  !x
f
e
q
p
h
l
j
e ˜ ‘ –•ˆ “ ‰ˆ‡
€y
w pvY(sYq p (€fSc ce cd b
hutg r ihg
U T 3 5@ 9 8 (2 1 P H Ra 7
7
B 6 7 6 E 1 6 1 0 !F B S9 A I51 C B X 2 P 5C B C€9 A P C @ E D C B X 2 1 6 C 1 D C B 1 C 1 P 5€9 IC (A X 6 B B YA X 6 IB €9 A 7 56 D 5@ B 5W D SV U T C B S9 A P C 3 ( RC C ) P A 1
`C
'
31
0
A
3
5
A
C
C
P
9 Q 0 IC C )C 5P I6 H G F E C 1 D C B 1 A 5 3 5@ 9 8 7 56 )3 4 0 32 1 )0 ( &amp;   ?? ? %  w ?§ &quot; ?$ ? ?# &quot;   ! ?  ?   ? ? ?   G     ? ? §  § € ¨? ? ? ? ?§ ? ? ¨(C) ?   ?
4
'
?
?
?? ? 
?§ ?  €? ? ?   ?? 'τ P6? φPV?666ηPχ?P?'τ 6?G6? ν?'ξ ν?λι69δ ?6PaeP'V Χβ? ?4 ???Ι Σ ΝΪ P? Ν) ?β?Ξ ?6 ???ΣΝΤ
?
Ι Τ ΣΝ??Χ?ΤΣΝ ύ ?(C)Ι ό ?@? ϊ ????Ξ ? ? ???? ? φ ??Τ? 6? σ ? ? Τ??ΝΤΧ?ΤΣΝ
??
?ί ? ?'? ? )? @Ξ ά4 ?Ι ? ? η ?9 ? δ Φ?Σ?Χ? Ϊ 4 ???Ι PΝ? ? Χ Ν ?? ?Φ ?? ?D6Τ ΣΝ ?) Τ????Ξ @αΣ? ? '? )Ξ Ν ?Σ?Χ?Ξ Ν Λ? 9 &quot; @? ΛΣ?Χ??? Ι )Ξ
?έη
Ν
Ξ
Η G?G?Δ9? Β@@?D 1/2 ? 1/2 3/4 1/4 1/2
AEΑ Α

??

 
???

? ύϊ
ϊ όϊ φ ? ϊ ? χ ? φ Bτ? ? ?
? ?σ ?

?# &quot; &amp; $#
%?$¨% &quot; 

 !
(C)

¨ ?¨?€
  (C)§ ?

f e ˜– –d™ ˜—‘–” ’‘ u
A˜ C—¨!!•“6¨?3?2AC•“ C!ƒ …‡ 2‰ s ‡ s 6† ˆ …x ‡ ?'†  s … „ ¨ ‚x r y u  x € y xCw v tu s ¨p q p i e
€
s‚
ƒ
‚
r
h
h !'?!¨cb S? ? σ `? ? ? ? τ ? ύ ? ? σ %? !? ύ C`? ? τ ϊ ξ τ # ? ? σ # ¨¨? 2? 0 τ ύ ?  § ? ?? ? ύ τ §  ? !?   ? § ? ?¨§ ? ? &amp; ? ύ ό τ # ? 1
gdfed a
τ
?
ϊ ύ τF?
?? §
?
?
? ? ύ %? ? ? ? 0 ? ? ύ ? ξ ? ξ $ ? ? § ? ? $ % ? σ ϊ ? 'τ ό !? ? τ ϊ ξ τ # ?? σ # ¨?
?
ϊ
ϊ
?
?
??
??

ύ
?
#
τ
?
?
??
$ ϊ ? ? ϊ`ύ τ σ 1 ? ? ? τ ϊ ξ τ # ? ? σ # !?? ? ύ %? `? ? ? 0 ? ? ? ? ?? 0 τ ? ? ύ ? ? § $ ? S? ? σ !? ? ? ? % ? ύ # 0 τ  ϊ ? ? !? ? ? &amp; ? σ ? %? `? ? ύ # ? ? σ ξ ?
'? ? ύ ? ? ? ? ? '% ? σ ϊ ? ? ? ξ ?   τ ? ύ Y ??? ύ ό !   ? ? ? 0 ? ? ύ ? ξ? ύ ? σ ?`? ? ? ?X ? I G HE ! ? ύ   ? ? ? ? 0 ? ? ύ ? )? ? σ `? ? ? ? ? ? ξ σ ϊ ? ¨?

ύ

?
??
ξ
τ
?
ϊ
GF
% &amp; ? σ ? ¨% ? σ !? ? ? ? % ? σ ?  § %? ύ ό ?`? ? ύ ?%? !? ? ? 0 ? ? ? !? 0 τ ύ # ?   τ ? ¨τ C   ? σ ϊ ? ? ? D ? @ W € ? € (C) ??Aϊ   τ ? ? τ σ ύ V U ? ?T G ? R ? ? § ? ?
??
?
?
?
?
?
?
ϊ
?
 ? σ ? ? ? ? ύ ? § ?   ϊ `? ϊ ύ ? ? ? $ ? ? ? ? ύ τ `? ?  ? ? ?? ? ? &amp; ¨? ? # ό ?`¨? ? ξ σ ? § ? ¨τ   ? S? τ ? τ σ ? %? ? fA? ? τ ϊ ξ τ # ?? σ # !τ ? ύ τ   ??φ
4
?
σ
σ
?
?
?

§§
?
ξ
??
? ? ? τ σ ? %? ? ξ
?
? 6  τ ύ ?  § ? ?τ ? ? ξ ? ? A? % %? ? ξ ? ? § ? % ? σ !? ? ? ? '? ύ ό ?`?? ? ύ ? σ ? f? )? H? ? ? # σ ϊ ?Q ? τ ? τ ϊ ξ τ # ? ? σ # ¨)? ? ύ ? σ !? ? ? ? 
§
?
§ύ?
??
?

?
? ? 
?
???
?
? 2? ? ? # ? σ ϊ ? '? ? ύ ? ? σ ? ?f? '% ? ό ? τ ό !? ύ ? σ ? τ 6 ? ? σ ? ? ? # ?   ? ? σ ϊ ? B? τ ? τ ϊ ξ τ # ?? σ # ¨?% %? ? ? τ σ τ ό ?!? ? τ σ ? %? ? D

?
#?
? §
ϊ??
ύ
?
ξ
?? ?
ϊ
?
? ? τ σ ? ?%? ? ξ ξ ? ? ξ ? ? § R G 2E D $ ? !? E D ύ ? σ ? τ 6 ? ? σ ? %? ? # ξ R G G C! ?? !? ? ? # % &amp;   ?
?
#
ύ
?
QP
?
?
?
G
 ?? ? ξ σ ? § ? §?? ? § `?C? ? ύ ? ό ? ϊ ? ? ? I G GHE 5? ? τ ϊ ξ τ # ?? σ # ¨?? !? &amp; ??? A $ ? fτ '% ?   ? ?? ύ ό !? %? ? ? ? σ ? ? σ ύ τ ύ ? ξ ? ξ ? E
?
?
?
F
???
§ ϊ
?
??
? !? τ σ ϊ ? ? 0 τ ύ § τ 6 ?`? ? C ?    ? ? ? ?  ? ¨? τ §  ? ? $  ? Aτ ? ύ τ ϊ ξ %? '? %? ? # ό `? ?7 7 ? D ?  ? ύ 0 ? ϊ?? ? σ ? ? σ ύ τ ύ ? D
?
ϊ
 
??
ϊ?
?
#
? ?
??
C?φ ? τ σ ? ¨? ? ξ $ ? B?  ? ύ 0 ? ϊ

?
#
   ? σ ϊ ? ? ? ξ % ?%? ? § ? $ '? ύ ό `? τ §  ? $ ? fτ ! ?    ? ? ? ?  ? ¨ $  ? #A ϊ ξ %??    ? ? τ %? ? )? τ σ ϊ ? ?
??
 ??
?
ϊ
ϊ?
??
?
? ? σ ? ? σ ύ τ ύ ? 
ξ

? ? τ σ ? %? ύ ? ξ ? ύ § τ %? ? ? § % %? ? ϊ ? σ ϊ ? '? ύ ό !? @ 9 8 7 (C) ?? ?f? ξ # ? ?? 0 τ ύ ? ό ? ϊ ? ? ? ? ύ τ §  ? ? $ ? # ϊ ? ύ ? ? σ ύ ?4? τ ? &amp;   %
τ
?
??
?
?
σ
??
τχ
τ?
? ξ ? ? ξ ? ? 6?6? ύ 5€ ? € (C) ?2?   3? 0 τ    ? § ? ? ϊ ? %τ ? g? σ  ? ? ϊ`? ? τ ϊ ξ τ # ?? σ # !`? 2? ? ύ τ   § ? ?? &amp; ? ύ  τ ? ύ ? ξS? ξ § ? ? ? ? ? 1
§4
??


?? §
?
? ? ? § !?f? 0 τ σU? %? σ ? ύ § τ ? &amp; ? ?? )? τ ? τ ϊ ξ τ # ?? σ # ¨'? ύ ?   σ ϊ τ   ? ? ? σ ? %? ? # ξ $ ? #
?
τ
?
??
?
? ξ ? ? ξ ? ? §¨? σ  ? !? ? ? # % &amp;   ? ? § !??? ύ ? ? § ? τ ? ? σ ϊ τ   τ !? τ σ ϊ ? ϊ8? ? # τ ό τ ( ? ? ? ? σ ? %? ? # ξ ? ξ ? ? ξ ? ? '? ύ ?   § ? ? τ ? ύ &amp; τ  ? ύ § τ   % ? $
??
?
?
?
?
?
?
?
§
τ ό `τ ? ?? ? τ ϊ ξ τ # ? ? σ # ¨?f? &quot; ? ? ¨!? ξ  ?%? ?  τ §  ? ? ? ¨ό ? ύ   τ  %?? ? ? ?  ? ¨τ   ? § %? τ ? ?τ ? ?€ ? € (C) ??¨§ ? ? § ύ ? σ ?
?? ύ
?
§

?
§
??
ϊ?
?

?
? € ? € ?? ϊ   τ ? ? τ σ ύ 8??? ύ ? ό ? ϊ ? ? `?φ ? τ σ ? ¨? ? 1ν
?
?
??χ
?
ξ
? λ λ !¨? η ae ? ?gβ α ? ά Χ ί ? ?? Φ Ϊ ά ? Ϊ Χ ? ? Χ Φ 1Τ

δ
έ
?
Σ ? ? %Ξ Ν ? Λ ?Ι? Β ? `Έ ? 1/2 Η 1/2 AE ? Δ ?? Β ? ? ? 3/4 1/2 ? ? ? 1/4 >> ? `1?
???
?
Α?
Α? Α

?u ?
¨΄?? !? ° ? (R) ?? ? << € %?  (C) ? ¨  ? ? € ? ? ž ?   Ÿ ž `1›
­
?
§
œ
š ™ ˜ !— – ?%‘   Ž ?Œ ‚ Š ˆ ‡ … ‹ ƒ ‰ ‚ ‡ † … ‚ %ƒ ‚  1
˜“’ •”“’
Šˆ
„
€
w !} r u | 8w { t s r p ?u z y %w x y v t fv u t r u t s r pqo
~{
u
xw
u
xw p
n !† … „ l ” ˆ k ‚ ‘ l !† ƒ ‰ „ ‘ l € m l ” y !† … j m – y  k ˆ “ ƒ l?k j ƒ ”  i h  “¨?ƒ ‚ ‰ ‡ g !† fd e d ™ — “ – ‘ • ” ‘ ˆ „ ‰ ” ‘ “ ’ ‘ ‡ ‰ ˆ ‡ ¨)?… „ %‚  € y Cw
‰
„
‰
‰
„
‚‰
y
˜
y†‚ ƒ
x
uv t29 2 Rq 9RP Q
%!u 8Us`rSSI88Cc p0
QDdcfh@
bi)b)7g2B)7ebb@ 488VCb`VCIXW)8UU8RS83 )IGECAB)887)411()'
f 3 d 0Q D Q c R
aY
9F V @9R2T
H QPH F D @
@936532 0

‰ Š ‰ C!† l … y „ 6y 6~ xƒ 5A€ A ‚ '66A• 56q A6y 6}6| { '3Hq '6l 6y 'm x w A5tq r q 'm 6''Bk?'i
ˆ‡
pw
x s ~ qlm€ x s x~ { pu { py z v vu s
p onml j

6g
h

Œ6•?A˜?– •‘ 2•AC•' 6?•!‹
—˜ –™ —  Ž ” ‘“’ ‘ Ž Œ
x v w v u –8V ‰ t ’ s r ’ f ‘ 5d h 5j p ’8o j n ‘ ’ m — l k j…5d h g d “ f de™ ’ ˜ — – • V“ ’ ‘  ‰ h‡
‡
nq
i
”
ˆ

†  E Gb F 7 57 F 7 8U H X d R E D Q 9…H a f H 07 y E G c H X
9G
c
X pS E ‚ C „ ƒ ‚ C Y C B  P Q E X €U w A H F y Y 8 GH F E D C B A 7 95E G F R E 8U 7 9 R VE F H F 7 c Y8U A H ihE G D R W f G c Q H c P Q pf P VH Q E X P 8S 7 cxY F 7 XQ iR iY Q w X c
H
d
d
G
7
GS
Ra
9
d7
v iS E R ts aar P85Y F 7 D C D d 7 Q 9 I GE aF pS Y d c iS hP 9 XY a E f H Ie H X d Y D Q 7 c V0Y b aE H `S Y F D XQ W VU E TS GE F E D R B D Q @I GH F E D C B A 7 @86
u
7
q
P
H
Hg
c
YU
F
FD
PD
97

? ? ? ? ξ Cέ ά ? ί λ ? ί ι ? A? η ae
νΪ
δ
? ? ? ? ϊ €?
? ? ? ? ϊ €?
? ? ? ? ϊ €?
? ? ? ? ϊ €?
ό ?ϊ χ ? ??

?? 
?? 
?? 
?? 

?? ?
?? ?
?? ?
?? ?

%


!

?

δ? ? 45? δ ? ί ae η ??3 ? ? 2 )1 β 0? ( 6' ? &amp;
? )ί
 ? ? ? ?σ $ ότ ό #
&quot;
? ? ? ? ϊ €? ? ?   ?? ?
   ϊ φ ? ό ? ?? ϊ(C) ?φ ¨

   ϊ φ ? ό ? ?? ϊ(C) ??
¨
§
? ? ? ? ϊ €? ? ?   ?? ?
ύ
ό?ϊ χ ? ??
? χ φ? τ σ ?

? χ φ?τ σ ?

? ? ? ? ξ •Cέ ά ? ί λ ? ί ι ? ¨? η ae ? δ 2? β ? ί ? έ ά ?Ϊ
νΪ
δ

?

? ?Α 3/4 >> ? Β ? '? Χ ? Έ Β AE 3/4 Δ ? 1/2
?
??
? AE Δ ?? >> ??? 3/4 Δ AE ?Χ Ι ? 1/2 ?Χ¨AE ? Φ Α Δ CΛ ? Τ ? 3/4 Α Β 2 1/4 ¨C?? CΞ ? Ξ Ν CC? Β ? 3/4 ? ? 3/4 Έ >> !Ι AE Δ ?? >> A ?Η ¨ 3/4 ? ? AE ? ? >> 6? ? 3/4 Β Α 3/4 ? ?Έ? 1/2 • 1/4 ! ?? 3/4 >> ? 1/2 1/4 ? ?>> ? '•?
?
Ι
Η Σ? ?

?

Δ
?
Έ?
Ÿu??€(R)<<΄? ??€ §? €  €(R)(C) Ÿ  ?(R)?­??? §<< (C) ¨
B•tH2••t??H?? t2?H2B?2t?3°22332?H •'?tSƒ? §t2HH? ?2)2ž¨œ ›Cš
??€
? Ÿ ›
{I” I„ ‚  ‹ …e’ ƒ T @…ƒ ‚…~ € ‚ @‘@` ……Ž Iƒ Š@ …Œ ‹ I‰†‡ƒ IIƒ ‚  € II}@tz { …y
“„ ‚ …„
ˆ }~ ƒ 
Šˆ
…„
~ | z

—? ?€?? š ™ Ÿ œ  œ š™˜ —
8…?xV@8V?  œ i @žhxI› …Vx0–
? ? << ? (C) ¨?§ — ? ‘ ? ™ ‘ ˜   g› ‘ › ™€? ‘ ™ ‘ — œ ‘ ’ ? – ˜ ’ u' –   ?ž š ™ ‘ ˜ š nž  ›  œ › š ' ˜ — • ” “' ’   Ž
–
?
??

—Ÿ
™–
‘
Œ  ~‹‹‹ Š  ~

? δδ δ &quot; Αα


?
Α?

 €~

Σ
Α?

 €~

Χ


‚ €~

Ϊ
2?

| €~

έΑά

… ˆ~

Œ ‰ ~‹ ‹‹ Š ‰ ~
‡ €~
 †~

? ίίί ?
?
?

…z~
„‚~
?

}‚~

| } |{ z y v r p v xw

v ut s rq p

|‚~
ƒ‚~

Χ?
?


 ~
 ~
| } |{ z y vr p v xw

vut s rq p

d s w h i q p g h ‡ i sl € ƒ o?’ s h g y v g q € n„ ” ‡ q r ‡ ƒ ?q p i sgj … ˆ € q € ƒ
‚„ i
‡
‰
 ‘ (ˆ   g q ‰ h s?„ q g‡ q r ‡ ƒ ‰ ?h l y ?h s € ‡   ‘ &amp; ?k ˆ i  h ('ˆ ‰ h p sj … q ‰ h i r h w s‚ wp 2t ?„ ƒ ‡ i ?„ q w “  ˆ   g q v q ?„ ƒ ‚ v
qt
‡
m
v
ˆ„
ƒt
ys
s
r
s
f s r v ‡ q &quot; „ h g &amp; y ‡ q r ‡ ƒ ‰y r p  ‡  ƒ ‚ q sr € ‡  q € ‡ d ™ ˜ 2–„ ” r q € ‡“  h ‡ ‰ ? s’ ? g q v q ‘ r i s p (t ‰ ƒ ' &quot; „ ƒ r q € v h g  g 2ˆ
s fe
™ —•
p‡ i
q

qt
… g ?„ ?„ q p i v ƒ ‚ s g  r € y ?q w &amp; r q gut q i s

xv

r &quot; ?h s € q p i ƒ h s €?’ ‰ h sp w
ˆ„
‡
ƒ ‰ x ˆ  &quot; i y w ‰ h sp &amp; “  &quot; „ v s

‡ q r ‡ ƒ‰ hs rpi ˆ ‡i †
r q p p i h g f e F B U ?8 F Q ?F Q a
E
R

F V A R D c b Y T D dF B U E?8 F Q R E V A R D c b V C D &quot; 8 I P F D H C QP ?F Q ?B F R B '` Y X I H (W F R V C B ?8 H C E ?S QR I F E D ?8 I H G F C E D C B A @ 9 &amp; 8 2?4 # ? ? 3  § Vό ύ € ?
Fa
S
C
U
T
PF
D
765
?
! ?ό ¨ ? ύ ?? 2  ? ? ? ? ? ¨ ? ?8ό ? ? ¨ i(C) ? € 1'ύ § ?8ό ύ € &amp; ? 0 ?? ? ¨ ? ?8ό ? ? ¨ ?0 ??  ? ? ) ? ύ V? ύ ? ύ ? ϊ ? § ? ? € ? ? ? € (' ? ϊ ? &amp; ? ύxό ? ? ? ϊ ? ϊ ? ? ?? ? § ?
(C)?
?
?
?

 ύ ? ? ϊ0 ? ύ  § ? ϊ ? ¨ % ύ8$ &quot; ό ? ύ ? ! ? ϊ ?@ ? &quot; !   ύ ¨ ύ ? ό  ύ ? ? I i  ? ? ύ ? Vό (C) ¨ `  ? ϊ ? § ? ? € ? ? ? € ?? ?? ? 8ό ? ϊ ? ? χ
#

§
ϊ?
 §ύ
?
?  ύ
?ν?νλ?ντ ??
p΄i΄pi8iφ x…τ΄ξ(R)σ‰t0i΄iii(C)V΄ii‰aee(C)hδ ?hβ
? ν ? ??ξ?ν?λ ?ηι?η ? ?

ΙΣ
α…Α ? Φ ? i? ? Δhέ
Έ
Δ 3/4 Χ Φ ? Έ ? ? 1/4 1/2 ?0 Δ?Α I? ? ?Σ ? Χ Φ ? Έ ? ? 1/4 1/2 …Τ
άά
?
ίΣ Α AE 1/2 Ξ 0 ?? Δhέ
?
Έ ? ά@? ? Ϊ Ι?Σ ? Χ Φ AE ? ? 1/4 Τ
Σ Δ Έ? Δp? Έ Ξ 1/2 1/4 ‰Λ ? ? 1/4 p? 1/2 1/4 1/2 ?5? 3/4 ? 3/4 ? ? Α ? ? ? Έ 1/2 ΞI 1/2 Δ Ξ ? 8Λ 1/2 ? Έ ΑI 1/2 Ν 1/2 p? VΛ0? Ι p‰`? ? 1/4 ? Έ AE Β? Δ? Β? Αi@I 1/2 3/4 1/2 1/4 >>? ? ? (R)?
?
?
Δ
?
Ι?Η
??
Έ
u? u ?? ?<<? °<<?­ ?? ?¨ ?
8x? ‡?΄pTii?Vi8(R)Ti<<TV(C)h§ ?h?
(R) ? (R) &amp; '?n? Λ 3/4 ? 3/4 Δ Ι? ogAE gΗ ? ?g2? o? g 3/4 ?Β ? ?uΑ? ?? 3/4 ?? 1/2 1/4 go–? Έ ? ?? ??? &quot; ??
ΞΝ
? 1/4 1/2 1/2 ? Δ ??Η?AE 1/2 ? 1/2 Δ ?
?? ? ? 3/4 ? >> >>? ?
? u΄?? °


(R)

η?2 &quot; gσ? &quot; ? ?? (?g &amp; 2?λ &quot; 2'ae
?σ ?τ ? ?
ι ? ?ξν ? ?ι? η

€ y % W~ „ z %)x u { $} ‚ ƒ } … ˆ ‘ w z $† % € Œ % € %€ ƒ ƒ 0 € ‚  ‰ x … $} ‚ ƒ } ‚ ) { |  %–  3„ € y % W~ „ z • $z ‚ ˆ ‹ ‰ %€ $‘ ƒ € … ˆ ‘ w Œ € ‚
} € •˜
„—
…z
€
v
‚
ˆ
ƒ
z Žƒ }€
z
} Œ
0 € ‚ ˆ ‹ ‰ % 0 … „ ”~ } ‚ y Š ‚ v z 1~ ‚ % ‘ ˆ ‘ ‰ 0~ ‰ } u %x “ ˆ x €Š  ‰ x … $† ‚ ˆ ‹ } W~ $z u } … „ €z  { … „ z | { „ € ’ ‚ ˆ } … „ z 1~ { $x  … ‘ % … 
}

Œ
… €v
x
€
„
ˆ
‚x
|

ƒ |…
‚
 Ž „ Š „ &amp; ~ z €… } … „ €€ y } ƒ % % „ } 3u )x ‰ €  € 3z  { … „ z | { „ € '€ ) ‚x ˆ ‹ ‰ %$€Š ‰ ˆ &amp; ~ „ € ‡ ƒ † % &amp; ~ { … „ | €z ƒ ƒ % € '0~ } | v { $z y x w 3'tr
ƒ}

z€ v€

Œ
}€ z
‚z{
€
‚ x
v
vus
k ‰ † ™ 0‡ ‚ † g ˆ q † ‚ • '’ … ™ † g ˜ ƒ ‚ ’ ƒ —  ’ – ˆ g ‚ w$€ — “ ˆ h %‡ € – j • ˜ ’ '€ ™ ™ %‡ € – p ƒ — ™ ˆ  ƒ $ˆ ™ € ‚ n ‘ €’ “ 1” ‚ ’ “ ’ … “ ˆ g ‘ m
€
‘
˜
™
–‡
•’
™
…
o
€
’ ‚ € • ’ g … “ ’ ™ „ ˆ )† … ™ † g ‘ f e €l k )‡ € — j %‡ i ‚ € • ’ g … “ ’ ™ „ ˆ )h ˆ g ‘ f e  € )ˆ d † “ ’ '’ ‚ † ˜ — † “ …– “• 0%€ „ %‡ W” ‚ ’ “ ’ … ‘  ‰ ))€ „ † … „ ƒ ‚ 0%Bx
˜
’ˆ
…
˜
–
™
ƒ” † €
’
ˆ‡
€y
q u D E Y )X p €S C b D H G X E S X a i S ` I H E wD b S Y G I H E V a )f I $I b b %F V 3S C b %F I E h 03S P R S a C u I G b D Y b t ))F &amp; U E S T s
GV
b
`F
IF p
C`S
Sv
CI V

p I E r q )F WU E S T )p I E gU I R e P S H R e )'X i %F V Y D b h WgU D C R Q P %€f I H R e d V $I c D T S S E D G a D T C` TY 0%F WU E S T €D C R Q P )D H 0F E D 3B@
IV
SY
dF C
SU
DFH
`
b
XUD V
9 ? § ? ? ϊ ύ '0 ?? ό ¨ ό ??ϊ S? ϊ ? § D? %( ? (C) ? 7¨ ϊσ ? ? ?ύ
¨?
? ? S ϊ I σ F G C8 A
! ? ? ? ?ύ ? ?ύ σ   Y?   ?  ?? ?
χχ
 ? D? ? χ ? … ϊ? ?σύ ¨ (C) ?   ? χ S? €?   ? ϊ ύ D7 ?ύ   ? `Y? ύ S? ¨ ¨ ?σ (C) iφ ¨ ? ? P70?   ? ? i? ?ύ τ D ?? ?χ σ ?   ?  S ?? ? ϊ ϊ?ύ ?   ? ?   ? 2 ? `? ύ

ό ? ?? ?σ ?
? ??¨ ? ϊ
χ
(C)
ό
ϊ? ?σ?ύ 2 (C) ? i? σϊ?ύ (C) S? ? σ   χ ? 7 ! ? ύ ¨ (C) `¨ ?ύ   ? ? %0 ?? ό ¨ ό ϊ ? 2 Y? % ϊ ?ύ ?όσ?σ P ?? d ϊτ `  (C) ? ύ σ '6 5 ¨   ? ϊ ύ DY? ? 4
χϊϊ
?
ϊ
ό?
ϊ χ? ό
ϊ ??
! ? ?ύ ό ¨ σ   ? ? )? ?ό P ??? ? 2 ? `§ 3¨ (C) ?
¨
??
 (C) S? ? ? ύ ? DS? ? ϊ? ?   ϊ? ?ύ ?σ 2 ? S? ? S? ? (C) ? ? ?ό ' ??ϊ? )10¨ ?ύ § ό? ? χ )? ?ό 
ϊ ??
(C)
σ?
?
¨? ?
¨
– › – š• ”™ “ “’ ”‘ ˜ — – –› • š ” “ ’” œ‘ ˜
 ?ό D? ? ? ύ &amp; ??? $ ?? ( ? ? ' ϊτ D ϊ ?ύ § ϊ ? ? GG? ? ??  &amp; ?   ? ύ 7 ??ϊ? %$? (C) όϊ? ? ` ϊ? ύ
ϊ ¨ ?(C)ό
σ? ϊ ¨? χ
¨   # ? (C) S? ? ? ύ ? D7 ?ύ (C) ? ? σϊ?ύ (C) S? σ?   YP ??? ? x? # ?σ   ? i ϊ? ύ S? ¨   ? ? 7?
ϊ ??
ϊ χτ ύ
?? ύ
! ? ύ S?   ? σ 7? (C) σ?   τ G? &quot;
??
ύ

Ž
? ? ? ϊ?ύ ύ ?   `? ??ϊ? σ?   ` ? ¨ ?  ? S? ϊ ? § P? S? σ   ϊ?? ? ? ? ? στ?φ …?  ? ?ύ ? σϊ?
?(C)
χ ϊ?ϊ(C) ?
¨ ?   G? ¨ § ? ? ? …€  iτ   P ?? € ?σ σ   `? ? ? ύ S? S?   ? Y? i ϊ? ?ύ ?σ ?όσ P ?? … ?φ ?στ
ό (C) ύ? ύ ? ? χ ? ? ό ?
ϊχ
ά?? ? S άέ? ? % ξέά?? %? … Ϊ?άλ?ιά … ηά ι?ά? άβ? D? ? Y ?ά G άέ? Yα %ί έ … έΪ D Ϊ? ?
? ι βν
?
η ae δ β? ? ά
3/4 Ξ ? SΛ S Η?ΑΛ ? 7 AE? ? ?Α?? ? ??? Η?? Ν? AE? ? % 1/2 ? 3/4 Α?Φ ?ΑΦ 7 ΧΦ D% Α?Φ SΛ …S Ν?ΙAE?Λ SΛ
3/4 ? ?
AE
1/2 3/4 ? ? ?? ?

 Α?Λ D ?Α 3/4 ΝΤΙ 3/4 S 3/4 Λ Β?Σ ? d? Α?? ?? 1/2 Ξ ?Ν? 1/2 ? ?P? ? ? Ι? ?Η? P? p%Α ΑΒ D 3/4 ? 1/2
AE?
AE? Ι

AE ?Δ ? ?

?? 1/4 <<??­(C) 7 ?§?>>¨ %­ i €??Έ??? Y <<€ ??u?u?(C) D? ­ Y ?? G ??§° (R) 7? %? § 7 §¨ P €? ?
u ??
(C)
<< ΄? ­<< (C)?
p† k} % mk} r| 7o iSy o D mv† P† „ …l p viko kp i zl Gn P† % tv‡} ko
? i Ÿ y? z l p
opo„
m} D v† …l i lk mk Yl p vSn oS lmn Y~ i zv kiklp l D† o | G m} D v† %… lmv zS vn k? tl† } ž
l st |
o
z   l sŸ
– › – š • ” ™ “ “ ’ ” ‘ ˜ — – – › • š ”  “ ’ ” ‘œ ˜
mvi}ˆ | l€ p Sn } p o s }Gn tlm vmvs i{
v
v pS„ ƒŒy w S`l 7l ƒvmp „ zlmlw `q D„ s p } y „ n?n u zs Gn mvio i zv p n } mkl~ G} zp k y o % tr‹l vs 7v mk S tn G Š o yp m„ `qSn o vts y o
kn k

~
p |v
| w ‚ v
t
ˆ v o} „
P ƒvm† … ‡v Sn G zn †7 mvi} | ‰
z
D v† ykzp o … okv | zl klp vm„ p €l€ vrv zlƒop Y tml‚v % €vs vs Yv p S ton mvs tY } ~ v p p zS on i mvi} i vi{ ykzp o xY tumv qrs p G klmn jh
w
k  tv
||
wn
oi
efv‚ y € € t• f7w € Sƒ • € y „ Gƒ ` e— y wf€ y”
– •v
v …€–
fg %w vD e‘ – 7– 7— Sƒ –‡wˆwd…‡y 7 vw € ™– „ y %w S xvƒ ˜ D w• SƒS –xw˜• 7 –xw ‚ — ƒ • ‡tw” ` ’ D% vw t ‰ ` ‡wˆ …† ? ‚ƒ  € vwxy us
t
v y‘ …
€–
“ y‘ x „
t
rY 3@4qB `1 `' 5 04H' ( ) ' 9 p 834T B GGF ' 21) X @(B 9i' 5 3'F 5 P 1T ?T 3E@B hF 4X 5 B ) a g
85
h 8B
1 '( X
V ef DdY 84@1 H4X 9 H30 S RA0T G bH0F DT
eWc
a''
AQ 13B C ' Y 04 8315 '@(B X GF S 213F % 21)a X @(B 9 316 a 3`' 4C 5 SF 3' @4(45 19 (Y 04 5 1S 'F 1H0( @(415 Y4 5 21) X S VW AQ GF D U1H1@T ' AB65 S 84@F 'I
I
B0 a
1
9 ' B'
1
F P 834T B 8G 04 (01215 G4S RA0F 1 G%1 AQ B (01H5 4) 'F )9 'P 8EI ' F @E 831H13' 5 % H1 % 04 GF 2E DB 5 1A(' 4(5 @( 9 483 7 345 012 ( () % &amp;
E
) 2F (
0
0
0)5 C
6
'
$?   
% &quot; ? # &quot; ? !(C)u? ??ό ? ?¨?–§? ????uύuϊ?o2?
 ? ?ϊ

(C) ? ? € ?   ? ό ? ? ?χ φ
o
o
o
o

3?
΄

? ™ %W &amp;   ? (R) ­ ? ¨ §   Ÿ €? 0<<3(C) ¨ §   %03€ ? ?   Ÿ €› š ™
™?°
ž ? ? ?
§  ??
? žœ

?Α ??ΒΑ ?
%3Β0)€%)? ?>> &amp; ?€ 1/2 0? 3)0'u
Έ 3/4 >> 1/4 >> ?Έ? ?

pi g e
Qh€¨f B G U V E d c ¨ FP E D C 3B c P T b U V U a
XA
BA
` W Y E W H F S C W V ?P F E D C ¨¨W C P V R U QU ? FB G T A S B R Q?H G€ FB E D C A
E
XA
HR
P
PI
B
%

9 876 421 )('
@¨€35 3¨0 €€ &amp;
# &quot; ? ? (C) §??
$? ?!¨¨ €€¨?€?

 ??ύ ? ?
?Y”ό #ϊ?#?
χ ν?φ ?
? Y'?? #σ
? λ? τσ ? ? ? ν?
@5#? ‰”? ?’YξHH@λ
?
ι ?η ?ae έδ?β α? ί?έ
‰? #’’? 'YY?2’HYά
Ϊ ??Σ Ξ ? 'Ϊ Σ ? ? ’? ? ?Φ ? ? ? Τ Y? ? ?? ’? ?Λ Ι Ξ Η ? ? ? ? ’? ?Λ Ι ' ?Ξ ? 5? Λ Ν Ι Λ’) ?Λ Ι ? Η AE
Ξ
Λ ΧΣ
Σ
?
?
ΞΞ
?
? Δ?? ? Β 1/4 3/4 ?? 3/4 ?>> 1/2 1/4 >>
Y? 5)q#>>H5Y5Α Y#‡Y'’#q?
?
Έ ?? ­u ???? °? (R)­?
‰­ #’’΄ 'YY?2’HY<<
?#(C)Y¨@§#?  2?)€’’?!? #Ÿ?#
?
?  ž
œ ›š™ —
˜ Y'?˜ #–
” •‰ ˆ ‚ ˆ'”  “ ’ ’† Œ ' ‰ ‚  Œ Ž YŒ ‚ ‰Œ ’† „… ƒ ˆ # ‹ Š  ‰ˆ ‚ 5† … ‡ ƒ …’# „… ƒ ‚  €
… ‘

‚

‡ˆ
†
}~}x {zy uvxwv
)'#Y’| YY‡Y'’Y!u
st2p5i”5)d ‰5n )5H#„jqd #‰)H?f!5H#˜
r
jq ph o d kmihl kf d jih g d ed™
— –“”’wu5#y‰ˆYw‡† #5H#„qu #u2)€ ?w!5H#s
•
€ ‘ 
‚…€yƒ ‚w  y x u vut
r q#H'Y##2b
p ihgfedc
aX
?` YW V CU P 5S R Q#B CP Q I P I H EF CD 9 B A @8
IT I
F
G
9

0 143 1 &amp; &amp;
$ ? ϊ § σ??χ? ¨? ? ? 2 ??σ? #? (C) ??σ ? ! ?ϊ? ? ύσϊ? ? ? &quot; ? ? ! ?ύ?? σύσφ v τ?ϊ? ? ? ?? ?? ϊ??σ ? σύ? 
?? τ

?
?
σ27)6 5'0 3 20 )( '%
 ? ? ¨ ??
??
? σ???? ¨€ ? ?σό ¨ ? ? ? &quot; ?? !? ? σό ϊ? ¨
τ?
? ύ ? ύ ?? ? σ
?τ ?

 τσ? ϊ
σύ?ϊ?σ R? ??? φ ?  ύφ σ ό R§ ύτ?ϊτ?? ¨¨χ ? &quot; ?ύσ?? R?? ? ? ? ? ? ? ύστ ? ¨ σ ?  σ ?vσ?

Ϊ?ae ?R¨??χ?σϊ? ν ? ¨ Ϊ? ? 2 ?ϊ? (C) Φ?έΧ? ?σ žαάβ? @χ ? Ϊ? (C) Ϊ ?@??? ? Χ? 0?? τ ? ύτ 2 ?σ ??Φι?? ?? ? Τ?? vτ? ? ?σό σv ?δί?ΧΪ?aeη ? σ?σ &quot; ¨ά R§? ό ? άβ ? vύτα 2ΪΪΧ? € ??? ?? ?σ ? 2Χ?ί??Χ? ? ? &quot; ?Ϊ ?? ά ? έ? Ϊ?? όσύφ ? έΦά?σ? ?¨?σ??ϊ? ά ? χ? Ϊ?? ? σ?σφ ? Χ? Φ τ Σ?Τ?΄ ??σ !????ξ
? ? λv
?
??΄
ΝΑ &quot; ? ΄ 1/4 >> Α? ? ?v? ? ΄ ? ΄? 3/4 ?? v Ηu°?Ι?΄?? ? 
?
΄
Ι° 1/2 ??ΙΛ??u??
R ??΄??Δ??? &quot; ?Δ???AEΗ??? Β ΄ v? ¨ ?Ξ? &quot; ? ???????? 1/2 Α 1/2 3/4 ? R ?? 1/4 1/2 ? ? ??>> ??>> 2?? &quot; ??? ????Έ u ?΄ ?΄ ? ?u>>? v Ν? &quot; ?°?? 1/2 (R)??­
AE?

? &quot;
‹ Ÿ 2 ˜ Œ•”˜ š –‹Œ’Œ”  ?˜ Š¨?›•’ ? g—–‘ › &quot; Œ” ’ ?› •Ž?<< • R ‰“Ÿ”˜ ’ g” Ÿ‰¨€’•’ “ € &quot; Š‹?¨?Ž ˜ ” ‘ ’ ”‘ Ÿ‹  ? ”?›•Ž • Œ•”˜ Ÿ ?¨ Ž™‘˜ v ?œ?’ ˆ ?•’•Ž @”˜›˜ ?’ Ž2œ‘ ”ŸŠ¨?›Ž™ Ž v  œ‘ ! Š? g ?š”??‹ ‹ —?Ž g ”•“ Œ” “ ?•’ ˜ ‹2“”–›Ž‰•’ Ž &quot; ”‘ ”—–‘ ˜ ¨
’ ‘ Ÿ
‰€ 
‘ ’ ’  ’ € €
”“
 ?œ?’ ?2 Œ” ? ”˜ “ m p ”Ÿ Ž ”h –›Ž‘ Ÿ Ÿ(C)‘ ‰ Ž ‹?›shr€wyp”  g ›“‹’ ¨ ?˜ § Ÿ‹?? ”? ”˜ ? vŒ” h ? &quot; › ? •’g ? Œ–Ž˜ ‹ g “”??›•’
wg~lƒ„ ?? š v  ”–‘ t g~‚ • 0™ sq{i’ h  ˜ ¨z r i &quot; &quot; ’ @‘ &quot; {rwp Ÿ›’ 2 r}l’~ w | &quot; o Œ•”˜ k šžgwok{rhi  ‘ ˜ Ž zhl œ‘ g sp !•’ h @yp ‰ ‘ wx g v•“”–›Žw Rsg 2uŽ šp™ l2n &quot; !!pi‡pflpuri’wyr˜? s h r!iu”•–”—”˜ “?’ih ‡pt @y‰ sp t‹ R‘‘rs wƒ…q —‹ q &quot; ?wi voup ‘ @w‰ Ž h ‰f vlmhgn “ &quot; jŠ‹Œ k ˆ‡ ¨‡‰ hi ˆ &quot; ƒ…q R‡e…
g † f?
i‡ f
q
—‡ qry s y ?wx€’ˆq d yr‚•– u ?‡i„ w ? …rix‡ ry &quot; ™p“ 2r”f ‡ i “ ’v‡ ‡is’…ryq spts˜uwyqrx
 ƒs yq‡yR ? wx ¨hifx u ‘ xvi„ ‡‡  ‡† ˆ‰p…‡yq &quot; sf‚‰pf„ ˆx ?x !† ‰p…‡yq‡ f x ?! —w r ƒ‡i…ryqr„ ˆ x † syhp‚q’…f€hq …
w2 … &quot;
wv
f‚rƒfyf„ !€” R…R yw y ? wx v ’qhwi…f’“‡ q u spts ¨ &quot; 8„is r s2 hifpq g’f’“r„ f D e?d
D PE9G @B &quot; H D 9G ¨ E`a8 S? 31$?$%4 UYBCH # ¨! E`(C)Q $% S 2B7 Q ?(C) &quot; BXD1Y C $% G 0V ¨8?#) &quot; S9CDH R?§ I ED E Q? STUQISH &amp; '$#?€( &quot; &quot; HE D 9G R?§ 8 8 &quot; EQ# ? $% 8 ¨?9CDH !# D ?? § YBCH &quot; U !BIPE9GSE`cD S &quot; 9E 7 H D D§ G 9G ¨PUbP ¨F C ¨8C  CD EQE ?(C) 8A ¨9§@9CDH ?8 ??6H??5
IE 8
W
H?
8 €??
B? 7 &quot;
R

 

? ? ? ? τ ? σ η ae ? ξ )τ ? ? η ' σ? η ξ ? χ ι )τ ? σ η ? ? ύ ae )τ ae σ ό ? ? ? χ ? ? ϊ ? ? ? ae ? ξ %τ ? ? η )$? σ η ξ ? χ φ %τ )τ σ? η ae ? ι ? $? ? ι ? ae $ν 'λ ? &amp; ? ae η ae %?δβ
ξ
aeae

ξ
ae
?
ae

ae?
?
ξ? ι
?
α ? ? &amp; ? Ν 3? AE %Σ %Σ ? ? Ι3έ €? ί Ϊ ?'? έ Ϊ Ι €? Δ Ξ ά ? ?%3Ν '? AE %Σ Ϊ Η Ϊ ? ? Φ ? 3? Δ AE Ν Η Ι Ϊ ’? ? Η Ι ? )0? ? Φ Ξ Δ ? Χ Δ Φ ? Τ Ν Δ AE %Σ ? ? ? 0? Δ ? Ξ Ν Δ? Λ ? Ι AE ? Η AE ? Δ
? ?ΝΪ
Ϊ

Ϊ
ΣAE Ν
?
Φ
Ι?
Ν
Ν

— r 3$!y ” “ ’ ‘ ‡ † y x w„ y?ˆ ‡ † y 3y?ƒ ‚  y x uv?s r
r–•
€ …‰
† …„ € w t

qq

™3?¨o3¨m lh !lQg ?¨?˜
no mp n f e k hji h fed ™
? 2• – ˜ œ ž << – << ? G– ? G<< –
–
š<<<<ž
u ¨ ž œ ˜ ™ € ?Έ› ™ ž ? š ? Gž š ™ ž ? ž š (C) <<G› š ˜ œ ? ? (C) 5T› ™ žG• – (C) š ? ž › § << (R) ? € u ¨ € › š ™ žG• ?   ˜ › ™ – (C) ¨ § • R? ¨ ž   ? RŸ ž ™ š (C) << – Gž (C) – ?
•
–

 
?
 


š
?
? – ? ›• 5Ÿ   ž ? ž
?
–
ž š ¨ °  ?•– <<G– ? › ™ – (C) ¨ § ? << – T– ? G• – ˜ (R) šG• ­ Tž   – œ ž (C) š ? ž ™ ? ? › š ™ › (C) ¨ § T(C) ž   T› (C)   › ? ˜ › ? š? ?œ 5—– ? 2• – ˜ (R) 2• ­ <<2€ ? ž ™ ? ? ?2<< ™ € ˜ › ?

<<
?

–
€Ÿ• ›
š

ž › š ™ › (C) ¨ § • ?  G• – ? € œ ž œ ? š š ™ š ?—• ?   RŸ ž ˜' › #› š ™ ˜ —2” T‘ 5~ ‹ } Ž  #{ } | {  € { Gx ‚ x#{ ~ Œ 2x w Ž G„ ‰ Rƒ  T~ y  | ˆ „ GŠ } |  ‡  Œ
?
›
š›
œ
– • “’ 
|

w
‹ { Š‡
‹
u „ | Gx w ‹  Š { } |  € ‹ w ‡ €  Š } | 5ƒ w  } | Gx „ ‰ ˆ  T }~ | { ‡ † … x 2ƒ ‚  € Gx w T }~ | { z w x

‹
~Š
|
y }„
{|
y
'v u#'ksp n m#j Th #g‰ … † ‡  „ ƒ 2‰ ‚ e 2‘ ‚ ˜ d † ‡ † „ „ ƒ „ ’‘R ƒ G‘ ‚ „• ™ ‡ ƒ “  2… „ • ” — T… „ • ” G‘ ‚ † … ƒ “ R’55‰ ˆ ‡ y … „ ƒ ‚ T€ y
w t r q o l k i gf
d …
˜
™
‡
˜
–
„
‡‰ ‘
†
x utsr
w v'#q H 7 C 1 6#I 7 H GF 1 E 4 pF i 9 4 78 6 RTV P h b SF 4 H V 8 1 8 H
7
C
43 4
h b 1 7 6 7 gf ) E A c 1 #1 U @ H G'A 7 A e d Y 7 @ X 9 A GF 8 HGP V TV E 4 Q 4 #4 1 Q S @ 9 1 8 S 9 4 V 7 b a E F E A E 4 C#X 6 V Q A T@ A @ 9 'I P 4 H I 'Y GF GF 9 A 'P 4
c
X
AF 6
7
c
CX
Q@
S
H`
C
481 4
H
1 U W 5A 7 @ X I P23 A 8 H S 1 W V U 'P 4 TS 9 AR3 1 Q E A #@ 1 9 P #I 7 H 7GF 1 E 4 DA @ 9 4 8 7 6 5120 ' &quot; #'#! ? λ ? α ι0ae β '? α ?? δ λ ξ δ ? β ?δ λ ι η §σ
43
V
H
H7
8@
4
CB
4 3 ) ( &amp; %$ &quot;
δ
η
?
?
ae ? ξ τ ϊˆδ ? β ? ? λ ι !?Pα dσ ? η ? α φ ? φ λ ? ?δ λ ξ η ι ν (σ0η α ? !? α ?δ λ η α 0ae ? η δ ? ?α ϊ dσ ˆ β ι0ν ? ? η ? ?α η ae ? β α ? ae β ? ? ae (C) ? ? ?δ λ ξ ? ? dP? (C)
σ
?
ι?
α
?
δ?
?
δ ? aeσ
?
ηφ
?
δσ
ό λ ξ ? ? ˆσ ae ? η 0α λ ι α ? ? φ ?d? ξ α φ ι ν η δ d? ? λ ? τ ? ? α §σ ? ? η δ ? ˆ? ξ ae δ λ ι δ ? ξ τ ϊ § ό α λ ι dσ ae β ? ?
ι
α
ν
?
ι
δ
?
ae
α
α
λ ? ξ α η λ ? ae ? ι δ ? ι 0? ? δdσ !? β α ?dν (C) ae ?δ λ ι δ ? ξ τ ˆσ λ ξ ? ? ˆσ ae ? η ?δ λ ξ ae β η ˆ0ae ϊ dσ ae ϊ dσ ˆ?τ φ ? ν η ι ae φ ν ? ? ? λ δ ξ τ ? α ? ? ν β ? ae (C) ? ? ?ˆ? α
λ
?

β
ϊ
ι
α
aeσ α
? aeσ
(C)
(C)
?
?
¨ ? ν ? ξ ν ?δ λ ι dσ ae β η ˆσ?δ ι ? ? ξ τ ϊ ˆσ dae ξ α β ? ξ α ι λ ? φ ? ? §
β
α
ae
aeχ
?
ό?
0σ !? β α ? ?α λ ι δ λ ? τ ? ? aeˆσ
α
ν η φ α ? ae ? β ? ?#? ξ ae ι ? !? β ? ι'? ξ α η ι ν β dσ dα λ ι α ϊ α λ ? ?? ? ξ α ? ?? ae !€ λ ? φ αdσ ? β ? δ ? β 'ae ? δ ? α '!? δ ? ? ae ?(ν λ ι dσ ? ? η δ ? ? β ? α '??
σλ
α
α
σ
φ
ν?
?
ιν
α
??
ό ? ? δ λ ι αdσ ? β ν ? λ ? ι ?d  ? ό ό? όύ ? ϊ α λ ? φ ? ? P? β ? α ? ?δ ι ? ? ?? ? φ λ ξ ? ? ? β dσ?τ ? !σ !? β α ? α λ ? ξ α β ? ? δ ? δ ?δ ι ? ae ξ α β ν ? λ ? ι ? η0ae β ? !? α β ??
β
χ
ae
α
α? ?
β
δ
α
ίέ?
έ ά
? Ϊ??ΣΧ ?
? ??ˆΦ Τ Σ
?!? ?Η ? Ξ Νd? Λ Ι ? ? Ι ? Η ˆΑ?d? 3/4 'PΒ90? 0 3/4 '?d>>0??0?§? ˆˆ?d9? ? ? °?? (R) ­ ? <<
AE
1/2 Δ? Α ? 1/2 1/4 ? ??
Έ?΄?u΄ ?
? ¨§??
!(C) ?€ ?
?#0?0dœ š ™ 0—I–
?  Ÿž › ˜
•“”
“ ’
‘ ‡†„ 
 ??ˆŽ … „
‰ˆP†'PŠ(0ˆ 0!…?„ ƒ§x d€ ?|{§wd~P}ˆ0?!v
… Œ‹ ‰ ‡†
‚

| {wzyxvw
r j i h g u t fˆ'es™ m'r l p q #p o n m l k'j i h g d f e ?d—?– • “”† ‡  ˆ!‚ ‰ y!!y … ƒ  ‰ ˆ!„ … x „ € ƒ ‚  y !y x
™
p
d™˜
’†
‘
‡†
€
w utsr
!v ?q p
i(0?0db ` Y 0WIV
h gfcec a X
R PE0ID?#!C '?#E#??B 897
AQ 7 G EDF HCGF DC A 7@
3 $21
(??0)0%('#??# ! ? ?¨
&amp; % $ &quot; 

¨(C)
U
!T S
6
!5 4
?€? ?
§?? ??

δ?βα
QQ€ί??
?
AE
!? Δ
1/4 >>? Έ
?u€ww?€!? ?€¨΄ ¨?3°
u? ?
œ
?Œ ?¨¨w‡ €„?ƒ
† ‹Š‰ˆ †…
Τ


ύ??v?Q!? χ!?όv€?v?ϊ? ¨w!τ σQ!!?
?
?
?? χφ ?? ??
ξ ae ??λ?λ?ae ?η
?νQ??€€!Qι €Qae??
έ ?€?Ϊ $? ?€Φ
?ά? Χ ?Χ
Τ ? Ι? ?ΞΝ ?Λ Ι?
$Ι Σ?!¨¨? ?€€?¨?€Η
¨Α €? 1/2
?Β ? ? 3/4
?­ €?¨<< (C)
(R)?­(C) ?
? €§ ? ?€3€Q3?QQ
¨
? ?? ?ž? Ÿž
› š ˜
$ ?™!¨¨— –€•€‘¨?€Ž
” “’ 
‚ € }
!~ €~ €|
{ r y v tsr
z?€sQQx wu €?q

? ? ?GR5Α ? Ξ Ν ? Ι ? Α ? #AE Α2’'? Ι ? Α GΑ2'? Δ ? Α ? ?# 3/4 1/4 >> ?
??
?Β ΗΛ
? ΗAE
Β
1/2

Δ? 1/2 ? ? Β? 3/4 ° ??u
1/2 ?Έ ΄ ? ? ? Β ? ° 3/4 ? ° ? u >> ? 1/4 ?Έ? 1/4 3/4 1/2 Α ? ? ? Β ? ? Β?
Έ 1/4 << ­ >> Δ ? ΄ ? Έ ? ? ­ 1/4 ­ ? u ΄Έ Η ? ? >> ­ ? ΗΈ (R) ­ ° ? ? AE
Δ 1/2 ? ° ? u >> ? 1/4 ?Έ ? 1/4 3/4 1/2
? ? ? ­ ° ?? Τ ? u (R) ? ? 1/2 ? ΄ ­Έ ? ?Έ (R) ? ? ° ?
1/2 ? 1/4 <<­ >> ­Έ ΄ ? ? ? Β ?° 3/4 Η ? ? ? Β? ? AE
Δ ?Δ Φ
1/2 ?? ­Έ ? ? ? ? ° ? ?Έ ΄ ? ? ? ? ? °? ? 1/2 ­ ° ­ ? ΗΈ (R) ­? u ?
Δ ­Έ ΄ ? ? ? Β? ? ? ΗΈ ? ? (R) ­ ° ? u Λ ?° ? 1/2 ­ >> ΗΈ ΄ ?Έ 1/2 ? ?
Δ ­Έ ΄ ­ (R) ?° >> ? (R)
? ?? ­° 3/4 ?Έ ? ΄ ? >> Β ΄ (R) ­ ° ? ? ? ΗΈ ? ? ­ (R) ? ° ? ? ?° AE
Δ ? ° ? 1/2 ­ >> ??? ­ 1/4 ? 3/4 Α ? 3/4 ° ­Έ ΄ ­ (R) ?° >> ? (R)
? ?? ­° 3/4 ?Έ ? ΄ ? >> Β ΄ (R) ­ ° ? ? ? ΗΈ ? ? ­ (R) ? ° ? ? ?° AE
?Έ ΄ ­ (R) ? ? ?? u ? ?

Φα ??βα ?
G'β2#G? ί? 5ί#έT2Ϊ '2?
? ? ? ά ? ??Χ Φ

Δ ? Α ? ? ΄ ? ? ?°? >> ? 1/4 ?
Ϊ ? ? Τ? >>­ ? Α ? ? ? 3/4 ? ?? ? Τ° ?
(R) ?? ? (R) Δ ? ΄? ?Έ ΄ ? ? ? Β? ? ? ? ΄ ­ ? ΒΈ (R) ? ? °
?Έ (R)Έ ? ? ­? (R) ?Έ ΄ << 3/4 1/4 ­Έ ΄ ? ? ? Β ? ? ? Η ? ? >> ­ ? ­? Χ
Δ ? (R) ?Έ ΄ ? ? ? Β? ? ? 1/4 ? << ­ >> ? (R)Έ ? ? ­ ? (R) ?Έ Ν
Δ Έ ?uΈ 1/2 u ΄ ­ °? ? °? ? 1/2 ­ ° ­ ? ? (R)Έ ? ? ­ ? (R) ?Έ Ν
Δ ? ° ? 1/2 ­ >> ? ? ­ ° << ? ? ΄ 1/4 Έ << ­? u ?Έ
Δ 3/4 Α ? 3/4 ° ­Έ ΄ ­ (R) ?° >> ?
?? >> ΄ 3/4 ? ? (R)Έ ? ? ­? (R) ?Έ ΄ Β u ? ΄ ? ? ? Β?
Δ ?? ­ 1/2 ? ? << ? 1/2 ??? ­ ?Έ u Έ 1/2 ? ? Β ? ­ ? u 3/4 ° ?
Έ 1/2 ­? >> ?Έ << ? ? ? ? ?Έ 1/2 ? ? ? u ­ °? ΄ ?

Ν
(R)
?
?
Ι

Δ ­ ° ? ? 3/4 ? 1/2 ? >> << 3/4 1/4 Έ >> ° ­ >> 3/4 ° ?
? ? ­ ΄ ­? ? u ? ?° ? ? u ? ? ?Έ ΄ (R) Τ 1/2 ° ­ 1/4 ­ ­? uΈ Σ
Δ ? ? ?? ? Ξ ? ? ?° ? ? ΄ ­? ?u ? ?° ? ? ? ­ >> ? ?°
­ ΄ ­ ? ? >> ­ ? ° ­ ΄ ? ? ? << << 3/4 1/4 Έ ? ? >> ­ ? ° >> ­ ° ?
Δ ­ ?u 3/4 ° ? ?
?Έ ΄ ?Έ u ? >> ?Έ << ? ΄ ? ? ­ ? Β ° ? 1/2 ­ >> ? ? ?° ?
? ? Λ ? 1/2 Έ 1/2 ? ? Α ? 3/4 ° ? u ? ? ? ΄ ­ (R) ?° >> ? ?
Δ Α ? ­ ?u ??Έ 1/2
Α ? ? (R)Έ ? ? ­? (R) ?Έ ΄ (R) Α ? 3/4 ° ? u ? ? ? ΄ ­ (R) ?° >> ? ?
Δ Β ° ? 1/2 ­ >> ? ? ? ° ? ? ? ° ­ ? u << ? 1/2 Έ ΄ ? ?Έ (R) ? ? ? ?
(R) ­Έ ΄ ?Έ ? Β? u ? (R) ? ? ? ? ? 1/2 Έ 1/2 ? ?
1/2 ? Α ? 3/4 ° ? ? ? ΄ ­? ? (R) ? (R) 3/4 1/2 ° ­ 1/4 ­ >> ­ ° ?
(R)­?<<?

Δ ? ?° ­ ? u << ? 1/2 ?? (R) ?° ? 1/2 ­ >> ?? ΄ ­ ? ­ 1/4 ?
3/4 Α ? 3/4 ° ­Έ ΄ ­ (R) ?° >> ? (R) ?? >> ΄ 3/4 ? ? ΄ ? ? ? Β? ? ?
­ ΄ ? ?? ? ?° ?

(C) ? – ž   ? ™ “¨ š  § Ž – “?Œ  “ š ?Œ ˜ ™ § ’ ?ž — ™  ” ™ ¨D• ?– ž  Ž §– š  ? €  ” ? “– ’ ‘ ? ? ’ ?   

”
?  ˜“
“€
”
™
Ÿ – š  Ž ž  “ š  – ?Œ  ”  Wœ D˜ š R(C)Œ– š  ?Œ  ™ (C)Œ — Ž 4•  Ž  ” “ ’ ‘  Ž ?‹

“
™ –›
“
˜
–
Œ
Š ?‰  „ † ?‰ ƒ € §} ‡  ‚ ˆ „…  §… W {ƒ ‡ } ‚ † … ‚ € } „ ƒ z  ‚  | { € } ~ y} yz{| 4v

{|
|
x
xw
u§ ‰ l t ™s ™r ¨• d ‡ R• ˆ ™d ‡ k ‘ c q hd ‘ eWp o e`mdi  l ˜ k ‘ ˆ d ?• ‘ d 4i —d –  (C)R• ei hd g f ˆ § ™‘ e ™d ‡ ˜ — – ¨c” “ ’ ‘ ‡  ‰ ˆ v†
–e ”
e
on
™ ‰™
–• j
‡
•
‡
… r wƒ‚€ xu h rpx hu h r i f
€ „R(C)td`€ qyw RviBts pqeh g 4f
9 &quot; 8 H WS 8 )$ 3 &amp; 2 (C)EDC 56 ! &quot; !
G
#(
!
)0 D ) $ ?( 2 S 8 ¨ F0 2 5H $ 2 1 )? 5( % EeY U H ! 3 ¨ $ ) 8 A 2 ¨( 5 &quot; 1 ¨ ) $ D( &quot; H 1 ¨( ) I 8 5H ! 6 I 6 )6 $ 6 3 8 7 dQ 9 )E $ $ 2 1 ?WI 6 c2 G ) I 8 F 5 ! )$
3
G8
$

&quot;
H
%
&quot; ( I
) $ % ) 3 b A 2 ¨( H G 2 G )b 3 &amp; H 6 ? 5( 2 G $ a 4`( 4C H F S 8 &quot; $ 5 0 4C G § 50 )! 8 7 I E F)3 $  &quot; Y U H G )6 $ &amp; 6 ¨( 2 G &amp; 8 7 I 3 &amp; ¨( 2 H G 6 3 H X
&amp; $
)
2C U 
)
3F
)
)
2

9 E S 8 E W ) $ 5 ! ¨ &amp; 4S 8 &amp; $ E 1 6 !DD2 G ) G 7 5 ! $
H
E2
V
( U 5 1 6 T 4S 8 &quot; )6 $ 6 3 8 %7 RQ 9 P?2 # 6?( 4C H F ) 8 A I ¨?2 4 &quot; $ 2 3 8 7 % &amp; 2 ?¨( 2 1 0 ?( ' &amp; H 2 5 F)3 $ # &quot; § H 6 ! 1 F6 )G F5 4D &quot; ¨( 2 1 0 ?( ' &amp;
65
&quot;
2

&quot; ( &amp;
G &quot;
)
!)
EC
)

% $ # &quot; B &quot; $ 2 3 8 7 %? )6 $ 5 ! 2 )6 $ A 6 3 8 2 $ &amp; 6 @ 9 &quot; $ 2 3 8 7 ¨ )6 $ 5 ! 2 4¨( 2 1 0 ?( ' §% $ # &quot; ? ? ? ? Tό ? '2ae ? ? ι ?Tδ τ ? ι ? ? ? ι5η
!
(
3
%(
3 &quot;
) &amp;
! 
? ??

? ν ? 5η ? ξ ? δ δ ? ? ξ ι 3/4 ae ? ? δGae ι ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (C)ae ¨§δ τ ? ι ? ? ? 5? ? ? ι   ? δ Gae ? 'δ ? ? ? ? ? ι ?η δ ? λ ? —η ν ? ν ? ξ τ? ? Rη ? ξ € ? ? ? Gae ν ? χ ? ?

?
  €?
ιη ?
? νae
τ
?
νae
δ
?
? ? λ ? ξ ? ϊ ν ? ? δ ? ? ? Gae 5η ? ? ?G? ν ό ? 2ν τ λ φ ae ? ? δ ? Gae ? δ τ Gν ϊ δ ? ? δ ? ? δ τ ? ? ? ? Tι χ δ λ φ ? ? τ λ ? ? τ ι G? ? λ ? ? ? λ ν ? ξ δ ? λ ? 5η R?G? δ
?ν ι
 ? ?ύ ?
?
ι
λ
?
?
σ
?
νae
δ ιηae
? ? λ?ι ae β? ? ? ?βα
ι eη §B?D? ι ?eη §ae α vδ §W?Dί ? ?

§ά
έ

 (C) ? ? &quot; 1 ?? 
#(C) ? (C) ? ? 2 ?(C) ? ? € 1 ?   #(C) ? &quot; ? ??   A
 7 I  ? (C) ? &quot; ? ? ? ?
(C) ? &quot; ? ! ? ¨ ύ € ? ? !(C)D ? ? #(C) ? &quot; ? ? ? ?   ?? 
 ?(C) ? ? ? ? &quot; # ? &quot; &quot; ? ? ό ??§ ?  
(C) ? ?? 6 &quot; (C) ? ?§ ? ! ? # ? ? ?§ ? § ?? 

ξ?§D¨??¨χ tσ 4tD? §¨Dcν
?? χϊ ? ? ? φ σ?τ σ ??? ξ

 ? ? ? € 1ύ ? ? ? ? (C) ? ? &quot; 1 ?? 
 ? ? ? &quot; ? ? ? ό  ? ? ? € 1 &quot; ?   (C) ? &quot; ¨ 3
 ? ?(C) € ? ? (C) ?
 ύ ? ? ? ? ? (C) ύ € ? § ? ?  ? ? ό ? (C) ?  
§ ? ύ H G % F E ? E ? 0 € ? ? ? ? ? ? ? ! ? ? § ? &quot; ? &quot;  ? ? ? ό 0 € ? ? ? ?§ ¨ ? ? ?
# ύ ? ύ ? ? &quot; ? ? ? ύ € ?? !(C)D ? ? '
?  ? ? ? 0 € ?(C) € ύ ? ? ? ? ? ? ? ! 1(C) C
 &quot; (C) ? ?§ ? ! ? (C) ύ€ ? ?? ? ? ? 
? € 1 ύ ? ! ? ? ? ό ? ? ? ? &quot; ? ? ? )

 B ? ? ! ? ? 0 € ? ?   ¨§? ? ? ? &quot; # ? ? ? 5 (C) ?
 (C) ? ? ? ! ? ? § ? ύ
?  ?§ ύ ? ? ? &quot; ? ? ? ) ¨  ?§ # ? ? ? ? ?§ ? ? A ? ? ?? ? ?§ &quot; ? ύ ? § ? ?  ?§ ? ? ? ? &quot; ? ? ? )
 ? ? ?(C) ? ? € 1 ?   ? 2@ ? ?? ό ?
? ? (C) € (C)? ?(C) € ¨(C)   ? ? ? ?   ?9 ?  ? 
(C) ? ?(C) ? ? ? ? ? ? 1(C) ? ? ? ? (C) ?(C) € ? ? (C) 
?? ? ? ??? &quot; ? ?? )
 ?(C) ? ? € 1 ?   #(C) ? &quot; ? ? ?  ?
2 (C) ? ?(C) ? ? ? #(C) ? ? ?   ?   (C) # ? ? ? ?(C) ? ? ? ?? 
 ¨ ?  ? #(C) ? (C) ? 6
 ( ?  ? ? ύ € ?  ! 8 &amp; 7 $  ? (C) ? &quot; ? ? ? ?
(C) ? &quot; ? ! ? ? ?  ? # ? ? ? ! ? ? 6

 $  ?(C) ? &quot; ? ?? ?
(C) ? &quot; ? ! ? ? ? ?§ ? ?(C) ? § # ? 5 ? ? 4
 $  ?(C) ? &quot; ? ?? ?
(C) ? &quot; ? ! ? ¨ ύ € ? ? &quot;   (C) ? ? ?§(C) ? ? ? #(C) ? ?§ ? )
 ( ? ? ? §(C) ? ? ? ύ € ? ? ό(C) ? ' &amp;
 % $  ?(C) ? &quot; ? ? ? ? (C) ? &quot; ? ! ? ? ? ?§(C) ? ? 
(C) ύ € ? ? ό(C) ? ¨ ? &quot; € ? ?   #(C) ? &quot; ? ? ? ?   ? ? 
(C) ? ? ? ?   ¨§ ? ?  
t
Ws

? ?  ?  ? ? ? ? ! ? ? ? (C) ?(C) € ? ? (C) 
 ? ? ?   (C) §  ? ?  ?
0 € ?(C) € ύ ? ? ? ? ? ?§ ? ?(C) ? § ??
 ? ? ?§(C) ? ? ? ? ?(C) € ύ 
? ύ € ? ? &quot;   (C) ? ? ?(C) ? ?§ ? (C) ?(C) € ? ? (C)


3
? ? ? §(C) ? ? ? ? ? ? ? ! ? ? ? (C) ?(C) € ? ? (C) 
? ? ? ?€ ? ??  

? ?(C) ό ? § ? (C) ?
 ? ?(C) ό ? § ? (C) ?
ό (C) € ? ? ύ ύ ?(C) € ? ? (C) ? ? ? ? ό ?
 &quot; (C) ? ?§ ? ! ? ? (C) ? ? ?? ? ?§ &quot; ? ? ?? 
 ? ?   ? ?(C) ? ?   ? ? ? ύ(C) ? (C) €
§? ύ ? ? ? € ? &quot; (C) ? ?  ? 0 €(C) § ? ? ? ? ?
 ? ό 0 € ?? § (C) ? ? 0 € ? ? ?? ό ? ? 

?  ? 0 € ?§ ?
 ? ? ! ? ? (C) (C) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
¨(C) ? # ?(C) ? ? ύ ?   1 ! ? (C) ?  ? € ? ? &quot; ύ
2 ? ?(C) ό ?§ ? (C) ? § ? ύ ? ? ? ό ? 2 ? (C) €
§ ? ό ? ό  ? ? ? ύ § ? ό ? 1 ? 0 €(C) ? ? ? § (C) ?
?  ? ? ? ? ? ? ό ? (C) ? ?§ (C) ? ? ? ? ? ? 
 ? ? ? ? ύ § ? ό ? ό ? ? (C) €
§ ? ό ? § ? ύ ?? ? ? ? ?? ?§(C) ? ? ? ? ? ? ? ό ?
?  ? ? ? ? ? ? ό ? (C) ? ?§ (C) ? ? ? ? ? ? 
??ύό?

r X qph c Ve a a XVT
Yh fd YWSegia h Xggfd Wc T b` YWURSQ P P

v‘ ”’‘  y ‡ ƒ „ ƒ yx v
“W’i€g“€ ˆƒ ‰ˆg…†iY‚ W€iwu
?    ? ?   

€

ν  ¨
$ (C)§ ?   ? χ € ? ? ?   ? ? ύ ό ? ?
λ? χ χ τφ?
yyϊ Y? ?λ ?2τ
σ ? ? ? ?ξ ν v8v? ι ? η $yδ Φ ? ? β ? ί α ? έ ί r|? ? έ ά ? Ϊ ? ? Χ Φy?
? ν?λ
ae?
??

Τ Σ Δ Ι Λ Λ2Δ
? 2 ?Ν Έ Λ ? 3/4
?
Β Α ? 3/4 ? 3/4 >> ? 8vy? Ι
????
Β Α ? 3/4 ? 3/4 ? Η AE ? ‚v?2Δ ? ?
??
Β Α ? 3/4 ? 3/4 ? 1/2 1/4 >> 8v?? ?
??? Έ
§   ? ? v¨Yt?   Ÿ
€œ??


Ž ‰ Y‡ ™ x ~v $˜ ?q — ˜ „‰ ƒ l Œ  “ u ˜ • vz  vz ¨… ƒ k ˆ ƒ k ‰ ˜ ?yƒ u ˜ • i

ji
ˆ™
d h i ˜’
Yh $˜ Y$ Y¨… x ƒ „ ?ƒ ‚  € x ‹$˜ e ‘  l ƒ ?ƒ „ ?‘  „‰ ‘  ™   ?‘ ‰ ƒ f† ƒ k d ’
ƒ
ˆ
˜
Š ‘ ™ x ƒ  ?‰ ‰ $˜ 
™ˆ
Y2 ?y?‘  ™  x ƒ  ‰ ƒ k d‚~† € ‚ ƒ ‰ e ‡ d2ƒ „ Yu ’ „ p vz ” “ ‡ k €  ‰ ˆv… ƒ ™
† … „ƒss
m
†

‘  „‰ ¨… x ˜ • p vz ~” “ ‡ k x f† k w‘  „‰ ¨… x ˜ t’ j ‡ }† € ˆ ‡ k rƒ „ • |rh
ƒ
‰ m
ƒ˜
ƒ
‰
k
d g{
ƒ  ‰ Y† ‡ x e ƒ z
ƒ
 – “ ƒ ˆ  y ‡ d ‰ ‘ k ‰ ˜ e v† ˜w… x ƒ v’ u ‡ ytƒ „ ˜ ˆ „ ‡ r‘ ‰ ƒ  ™  v† ‘ ™ x j

‘
„v
xs
k

• q — ˜ ‚ ’ ™ yƒ ‰ Y† ˜ „ ’ e ‘ x • p i v?n $ƒ ˆ k ƒ  d $‡ x v… ƒ ˆ – ‘  l ƒ „ƒ k‡ ˆ ‰ ’ ?i h g
“ƒ
go g

ˆ
j
q — ˜ ‚ ’ ™ ?ƒ ‰ Y† ˜ „ ’ e ‘ x • p i v?n $ƒ ˆ k ƒ  d ‡ x ¨… ƒ ˆ – ‘  l ƒ yƒ „ $‡ k ˆ ‰ ’ j2i h g
“ƒ
go g

ˆ
‡ x ¨… ƒ ?$’ ‚ ƒ ‰ e ‡ Y ˆ ‰ ƒ ™ • Y† ¨… x ƒ „ ?ƒ  “ — – f† • ’ ” “ ’ y‘  ‰ ƒf† ‡ x ˆ Y†
‘ ˆ™
d
‘˜
ƒ
‘
x
‡
i IfX I G h T T H F E G fX d a E G e d c a b a R ?E F G Q I YX I G I U I Q V T S F R Q P I H G F ?D
g
F
H
`T
WU
E

? ? u ? u ? ? ? u ? 1/2 f? 1/2 Ξ
?
?
u ? 8°
u
? ? u ¨? ??? (R) ­ ? << (C) ? (C)y¨
΄
°
ž  wœ › š ™ —• ’ ”  “ ’ ‘ $
˜
˜–

Y† ¨… x ƒ „ yƒ  “ — – ‡ f
‘˜
ƒ
† ¨… x ƒ „ y‘  ‰ ¨… ‡ ™ x k  ˜ ‡
€
ƒƒ
† ¨… x „ƒ q € v… ƒ ‡
€
ƒ
Y† ¨… x ƒ „ ?ƒ  “ — – ‘ f
‘˜
ƒ
 “ — ˜ Y† ‡ k ˆ ?‘  ‰ f† ‡ x ˆ ‡ f
‰
ƒƒ
’ ” “ ’ ?‘  ‰ f† ‡ x ˆ ‡ f

† ¨… x ƒ „ ƒ?ƒ ‚  € yw
€
x

uvt s r $p
q
C B 7 @A 9 86
7

(C) § χ % &quot; ?? ? $1$? 0 5ύ 4 % ? ό? ?“(C)  † &quot; ? ? ό Y! ? ύ ? ? ?   ? ? ύ 
€?
?
ύ
ύ
 $1$? (C) § χ % &quot; ?? ? $2? ? ?
?
€ ?1
 % ? ό χ ' % 3 € (C) § χ % &quot; €2? ? 0 )( €(C) ' ? % #$ &quot; ? ? ό Y! ? ύ ? ? ?   ? ? ύ 
0?1 ?
ύ &amp;
ύ

(C) §   (C) ¨? ύ   ? ύ ?? ? ?


  ? ? ύ ό ? ? g ?? ? χ ?φτ σ ??? ? dξ
ϊ
?
ν ? λ ? wι ?
?
η ?“? δ ae “? ?δ ? β α ‰Y έ? ά ? Ϊ ???
έ

Τw
?΄ “
? ‰Λ Y ??
ΒΧ ΑΦ ?Έ ?Τ w?Σ ??
?
¨ “? ? ? ? 3/4 ­ ? ΙΞ? u Ν 1/2 ‰Y Ι? °? ? ? Η 1/4 AE Δ??>>
°
??
°? u °? u ? ‰? €W? ?? (R) ? ? ­ (R) Έ ? ?? u ? ΄ ? “? g? (R) ­ ? ††(C) §¨
­ ??
? ° <<?
• ? ’W? †€ ?
?
† ž ? ƒ W Œƒ ‡ ?   Ÿ
‘ž
œU› šUU™ g†— – • ŒŒ Œ„ U• ” “ †’ ‰ ‰ w‹  w Ž Œƒ Š‹ ‰ †„ ƒ ˆ ‡
™ ˜ˆ

‘
… † ƒ … „ ‚ƒ € ~ |} { z y x w v u
jkdtn rhkpngdmkigeWd†—
hs q o jl jhf ™˜
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm


–

(C) &quot; )5 &quot; 3 1% 21)($ (C) &quot; 
45 36 4 #
! 0 %' &amp; % #! 

 2 6 &quot; ! @ D% $ C G3 D  5 5 3 #  ( 4! #  2 7 7 &amp; AF4% )  10 F  &amp; ) F ? ) ?) &amp;

%
30
$
$2
E 7 A0 ) 6 D 2 D! ) &amp; 2 % C 3 7 C B A0 2 6 &quot; ! @ 1 0 &amp; 2 9 # 810 $ # &amp; 8 &quot; ! ) 7$  ( % ¨  &amp; 6 10  $¨) ( 5 5 3 4! ) ¨3 ) ¨) ( 10 ?) ( '% $ #
%
2)
2 &amp;

 &quot; ! ¨     ¨? ¨§ ? ?€ ? ? ? ?   ??? ό ae ? τ ? ν ?τ ?? (ξ ?ν ae8ι ?τ xφ σ Iχ τ ?8φ σ ξ ? ae? ν τ ? ν σ ?ν ? ? ? ξ ?ν λ 8ι ? η ae ? α ? ?? ?α ? ί „έ Σ Τ ? ?
 (C)??
ύ
νϊ

? η?
?
δ β ? ά?
Ξ ? Φ Χ I? Λ ? Φ (Ϊ ΞΝ …Λ ? Χ Φ ? Τ ( Ξ? Ν Ξ? Ξ?? 8…Λ ? (? Η x? <<Β 8¨ ?? x? ?° ?§ (>> ? ? …? Δ I¨ ? (§ <<Β 8¨ ?? °­ ?? …? ???(R) ? ­ Α ?<<(R) ? ? (R) ? <<Β I¨ ?? °
Ξ Λ ??
Σ
Ν? Ι ΗAE ? ° ? ° ? (R) ?
(C)
°
?
­ Α ?<<(R) ? ? (R) ? u? <<? ° ?? ???(C) I?8>> (R) $ 3/4 C¨„? <<?? § 1/2 … ?? (R) ?u? x? 1/4 >> (C) <<?? ? (? 8? ¨ ?u „? u? ? (C)­ u? ? (8§ ΄ ?? ? x? ? ((¨ ? ­ ?<<? x8§ x?
>>? 1/4
Έ
<<(R)
??Έ?
§¨
(R) °§ (R) (C)¨ ?
ž¨„$›ž¨  ? ›œ ›™¨˜ —”
™€ ? œ ? Ÿœ ž š ˜ – •
“’‘
 Œ ŒŠ Cˆ C†
Ž‹‰‡
b
w
ƒb
… u` yv g` cy` Y (i ƒ ui t ‘ Y v b8h cy` 8 t cy€ v 8w v ‚

… bƒ Y i a u‘ ’ ` „‘ Y v 8h cy` I t cy€ v wIw v ‚
| j p f o h xv u k
x t u r e fs f jd u e g u k  q ~ f p j ~ h g f j e f f p f k u e j o e l d t j ~ k { r e fs f f ois f p f q p j € m n qi h ~ j k m l m e ji l m } | k { r e fs f
r j i p f k m ois f p z u t i r ji p f k u e g u k o y h u p f o xi k o w f v fi o n f k u e j o e l ji p e j t g js li ds q r q n m g f i p f o n f k m e l k ji h g f ed ™ ˜ – — – • ”
‘
f
Y
b
t
r  Y ƒ$‚ i bƒ a ‡ (h ƒ ‡  w v h v t cI‘ ci b8h g` (“ a ‘ yi  v † uƒ y‰ f bƒ a b€ bY a ` Y ƒ 8h v Y v „ r ’ g ` ci Ih g` f b a b€ bY a ` Y v ƒ ‡  t cy€ ` Y
cc
cb t
Y
`
ƒ‡ Y(h ˆ‰ † ‘ Y cyuv ƒ‡ Y t cy€ ` Y v w bƒ a  ƒ‡ ui „ r  Y $‚ ` (h ˆ‰ † ` Y yuv ` i I uh bƒ t b€ ` 8h ` ‡ v … w v f v † ƒ (h u` t v … b Y ƒ i w 8h uv t h v „
ƒY
t
wf `
r  Y $8v w  t cy€ v Iw v x be i w 8h uv t$$r q
ƒ‚
s
p ci 8h g` e d bcY a ` I¨ 21 86 W4 ¨H G F &amp; I' 7 3A1 7 A1 $T S
bf
YX @ V
U
R
Q 2P ) E I7 H G F &amp; E 23D 4 C6CB# A1 @3) % ?4 # % 94 86 (5 234 ) # 0 ?( &amp; % $ &quot;
2
%
)' % ) 76 1 )' #
 !  ? §? ?
¨?? ¨ ¨ ? ¨(C) ¨?€ ??
?ι ? δ? δ ? β έ
ν έ ύ λ? β δ η ae ? ?ι ? δ η ιι η δ ? έι ? έι ? η ?ί ξ δ β σ ξ λ ? ? έ ? ι έι ? έ ? ae ? δ ? ? λ ? ? η λ ? ξ χ λι ? aeί ? έ ά έι ? έ ? δι η δ ? ξ ι ? ό δ ? ? ? λι ? δ ? σ ? β έ η ae ? ? η
? aeί ? έ ά χ λ ? έ ? ?ι ν έ ? ae ? έ ? λ ? ?
ν λι ? ae ? ?ι ? δ η ? λ ξ ? λ ? ηιί? σ ? λ ? ? χ σ ύ σ? ξ ? δ ae ? δ ξ δ ι? ό λ
ν ae ? ι ξ σ ? aeί ? έ ά έι ? έ ? ae ? δ ? ? λ ? ? η λ ? ξ χ λι ? ? ? λ ξ ? λ? ηιί? σ
η β δ έ ? δ ξ δ ν έ ? ae ? δ ? ? λ ?? η έ ? ?ι ? δ η ae ?? δ ? β έ α ?ί? έ
ΧΦ

?
Χ

?
η

ae ? λ? έ ? λι ? τι χ? ? ? σ? ? ? ae ? δι ? δ ? ? ? ? ? ae ? φ ί ? λι ? δ β δ ?? aeί η ?ί ξ δ β
? ? ? ae ? έ? δ ? δ ηλι ? ? φ ξ δ ? λ η?ίξ δ β β λ ?? η λ ? δ ? ? λι η ? λ ?έ ?
λ χ σ ? έ ? η ? ae? φί ? ? τ σ ? λί ξ ae ξ ? ? έ ? η ? ? ? έ ? η δ η έ ? έ ?? έι ? β λι ? δ
???

 


ά?
?

Β Α Τ ?? Ξ ? Ι ? ? ? Η AE? Ι AE ? AE ? Η Σ AE ? ? 3/4 Σ ? ? ? ? 2? ? ? Ξ Η ΑΞ ? Ξn? &quot; ? ? AE Η Α ? Β ? ? Ξ Λ ? ? ? Ξ ? Ν ? ? Λ Η ? AE ? Η AE ? Δ &quot; ? Β Α ? 3/4 ? 1/2
Τ
?
?
Β
Ι
?
1/4 (R) ­ ? ? ? ? ° >> << ? << ? ? ? (C)(R) Έ 2u ΄ ? ? << ? << ° (R) ? ­ << ? << ? (C) §
<<
(C)
(C) ??
?
?
¨
? ?  œ ? Ÿ ’ • ? – ž ˜ &quot; Ÿ ’ • Ÿ ‘ œ ? ? &quot; ?Ž € “ › ’? Ž ˜ ? Ÿ )Ÿ ™ œ ˜ • ? Ÿ • Ž ’ • Ž ž  œ › š “ Q— “  Ž r— – • ” “ ’ ‘   
ž
Ÿ
–?
–
œ
 
™
˜
Ž
&quot; ‡ 2y … v ‹ v ƒ w „ v … | ‚ } w } … ƒ w „ u  Šv ƒ u v | ‚ ‰ t … x x ˆ } ƒ &quot; ‡ † …v u t „ } ƒ u x | ‚ } (C) € x x ~ } { z 2y x w v u –s
Π
t
€
u
w

|x
t
r j f g q e d ™ gnl g ˜ m i )m o nl j i whg )— e d ™ ˜ –”
p m k• —
f
—•
“ d W i Y f p Y W X f Y u d )Y p g c S X ’ V a d )Y i q e a e V a d &quot; s … d V a e f &quot; S U Y ‘t s ‰
f
id
f
p
V
ˆ x p s i c s p d b S ƒ W ‡ i e x p d b V Y2t d b d †qi d W2t f d W i dq s i e ` e d f p f a d &quot; q f d „ d W p s  )e ƒ Y i e W &quot; q d b X S Y W (C)g W p ‚ Wq U  2t)h Y f b )s i e W i e b x € s u
`
X
h
…
S
i
i
e
e
X
p
i Y W i Wq e (C)Y W p ` Y W u eyt s i e W i e b x pwq(v Y f b d h s &quot; q W c p d b V a Y c Y b W W c p dq b Y a(C)u eY 2t Y V a s arq e f p S U (C)Y W i Y f h g f b e ` d c b Y a ` Y U X W V U TR
X
W
qY
`
S
S
PI
Q(C)8 E D H 2F E D C(C)8 9 B 8 @ 9 7
DG
A8

I` Yba` R Q W T U T RQP I
&quot; 8aA4¨ &quot; 4Y XT 1X¨VDAFS 84A?H

‚  † ?$ ˆ˜ 3‰ ž™ RŒ † ‘’ § ˆ˜ ‹ B ‘‰ ‡ˆ a’ …  ™ 3‰ ’ GŒ † ‹ ” Œ W ’  „
ˆŸ † — Š Š  ‘ 
„
ˆ ˜  Š› „ c Œ ‹ a’ œ W „ Ž › 3‰ š … W ‡ Ž ‘™ W ˆ ‘‹ Š ˆ ˜ ˆ † R‰ ’ •‡‹ „ † — Œ 3– ” Œ “•† B ’ … ‡ “” ‘’ R‰c ‘’ W ‘„ „ y ‡ ŠŽ Œ ‹ B ‡ˆ † „ … „Bƒ
†”‡ ‡‡
Ž„
„
Š
Œ
„
ˆ
Š‰
‚
$ n € | u B~ {r §z {|}v z $x w tuv s Bcp o
ty
y
rq
ng—mhlfk ˜ h gfe ˜ – ‰
R$aGG3g jg iaB$3Wd ™G—§• ”’ W“ ’… … ‘ ˆ‰ ‡y$… ca‚ R€ y2 S)4 WA )I I V u 7 S)@ §s )I P 1rqe w
†„ƒ x x 6
T
f
v X V TSu @ 39 @ § 8s 0 9 R2 )@ G2 RX 7 ?§s bI R2 1rqe p
9 U I V8 6t @ f
i
1 h D6 I 7 6Y 7 0 5 )1 P HI 8 5Y )I X H8d 7 @ $ 8I 7 6 5 4 32 1 )0 § DX 6 gf e E 5 I U 9 I V 1 )0 §E 5 1 D7 4 d 6 0 5 0 c$ 86 7 1 9 6 Y 6 7 I 5 D6 I 0
U
) V5
V
T2
TS 6 Y )I T6 U D6 DS8V Ba 8X 7 bI 8I 0 aGE 5 1 5 ` Y X 9 1 5 6 9?2 S)4 WA )I I §E 85 TSU 1 0 R2 8 C5 )S@ R2 Q E 5 1 7 0 5 )1 P HI GE 5 1 CD7 BA @ $ 86 7 6 5 4 32 1 )0 (
XA
9@
6V
T
I
F
19
)
&amp; $ ¨ (C) ? !% &amp; % $§ &quot; ?  (C) ¨ §?
 ' ?# !  ? ?

€ ? ? ??d`ύ ό ? ‚? ?φ‘dτ §σ d? ? ? ξ d λ? ? ι ? ‘ae? δ
  ? ϊχ ??? ν
η
?§‘‚‘‘f`€?? ? ‘§T‘f`Yt€Ν Η? vΛ Δ ? Δ d? Ι ? Η ? ‡T? Δ ? Β Α€? 3/4
βα?ί? έά Ϊ Χ Φ?ΤΣ? ??? Ξ ?
?
ΔAE
?
1/2 1/4 >> Έ ?΄ u? u΄ ? <<
§Yd? ?ou o?dv`f? o? °(R) v? § (R) § ­ ? ?<< (C)V`§ ‘€d? §? ?€ ’ †ˆ vŠ | ˆ |  • ƒ †ˆ dœ | ˆ } ‰€–  
¨?? ?
…

Ÿ
‘ ‡ ƒ f‚ Œ‡‡  • †  §Œ €‘ „œ  Œ § ˆ o ‡‡ ƒ f‘œ | Ž § ‰€– ž
…™
Œ
|  „ …™ Ÿ
 | ˜ ” “ ‡  †•  | ƒ †  … d‰ Œ | € ~ ` „| ƒ …  ˜ ” Ž ‚‚} ‡ ~T „| ƒ …  ˜ ” ‚d| ˆ ‡ Œ … ˜ ˆ — – ‡  • †  ‚‡ Œ €dœ › fŠ “ | ƒ d| ƒ } …  †ˆ  †  … “ „| ƒ …  ˜ ” Ž ‚
“
}
‰
Ž
Œ


‰
“ … “` Œ‚ š … † ~| Œ ‘ ‡ ƒ …f™T „… ƒ | Ž ‡ ‰‚T… ˜ ” “ | ‡ ~„ ‹ fŠ d…   § ~| o ~€ ‰ †T” “ | Ž „|  §‰ Œ | € ~ o „‡ ƒ …  ˜ ” §oY— – ‰ ˆ †‡ | § ~| €o ‡ • †  ‘” “ vŠ
„
‡„€
Œ
}
Ž
„
Œ
Œ|
… ˆ ’ † € ‘ … ƒ Ž| §  „… ƒ‘‰ }  d …  ˆ  | ˆ …  € ~… ~†„ ‡‘ „‡ ƒ Ž| „|  f‘ƒ | vŠ Y „… ƒ |§ ‰ ƒ € d| § ~„ ‹ vŠ „… ƒ ‘‰ ˆ †‡ | § ~| ` „… ƒ |‚ € ~ } |d{
‡Š
Œ „ 
Œ„ 
‡
„€
z dx w r €u nr tds r dp om
y v qr qn
l “ ‰ ˆf§„ v“ ™ †j ’ „ v… „ vi ” ‘— ‰ h g †— ‰ ˆ … fe d ’ „ ™ ˜‡— ‰ ” ‡• ” † ’ “ † ’ ˆ ‘‰ ˆ †‡… §ƒ

…i
–
’• –

„
d‚YYe fW dYvYy  `v€W `YW x Y uw vt VW `YW x r w vt U s r ad`e f`f`Yi h ``fddb V`YW UVTR
e r UXW t ay t UX r y U UX
u
X q bc ep gbc ec a WX S
Q 6 P H0 1E 1 14 A 1 6 8 @4E 1 A I C F 4
14 A 1 6 C 0 2 C 6 1 6 C 0 5 @ 0 7 54 A 0 5 F 2 5E 74 )E B H B G 3 B 0 1 4 A 1 6 C 0 2 C 6 B A 1 ) F 14 A 1E ) 5 4 6 D C 6 4 B 9 8 2 14 A 1 @ 9 1 6 8 0 7 6 5 4 3 2 1 0 ) %
#

&quot;

!

( &amp; ' &amp; %$

  (C)


¨ ? ? ? ύ ?? ? ύ ? ? ?ξ χ ξ ? D? ? ? Aν ? ύ ? Dσ τ ae σ ?? A?
η

σ
??
¨ ηχ ? ξ ae ? ? ϊ ? §? ? ? &quot; ν ? ύ ? 4σ τ ae σ ?D? &quot; ?
 η
σ
?
? ? ύ ι λ ? ύ ? ? ? '? ? χ ? η? ϊ η ae ? ύ ? ? €νD ηλ ? ξ ae ? ? ¨? η '? &quot; ν ? ? ? ?
?
?
ξ ?η
? &quot; ν ? ? σ ύ ? ύ ? η η η? e?σ τ ae σ F η? ? &quot; ν ? ? λ 4? ησ ? χ ξ ae ι ? 4ν'? ¨ &quot; ν ? λ ύ ? ? &quot; € ? σ ? ? ? ησ ? χ ξ ? &quot; ν ? ? D'? ?¨? ? σ λ χ 4? ? λ ?Dσ ? ι η e?? ? ?? ύ χ &quot; ν ? 4ν
χ

??

? ??
?
λ
?

?
aeν
η?
? η ? ? Fχ ? A? ? ?   ? ' ηχ ? ? ύ r? ? ?? ? ύσ λ ? ? ηχ ? ύ ? 4ν ? ? η'χ ? ? ξ ae ι ? ? &quot; Fχ η ? ? ύ ? ? ξ?? ύ ό χ ? ? ξ ae ι &quot; '? ? ? ?σ τ ae σ Fχ η ? &quot; ν ? ? λ ?4ν ?η ? χ φ ? σ τ ae σ '? ? λ

η
?
?
?
ν
?ν ϊ
??
?
? η ξ ? 4ν ? ? Dν η
?
?
ξ ? η &quot; ν ?? F? ι ? ? η ae ? δβ Σ α &quot; ? ΞΦ F? 1ί ? Σ ?Ϊ ? Σ Ϊ ?? ά Ν Ξ Φ ?? ? Λ ? F ?Φ Τ &quot; ? ? Ϊ ? 4?F ?Φ Τ Ν Σ Λ ? ? 4DΧ ? ¨Φ ? Τ Ν Σ Λ ? ?4? Ξ? Ν ??
λ
? ? ?Φ
έ
Τ
ΪΦ
?
?? Ξ

?Ι 1/2
F8F? Η?? ¨8hΔ ? Η F1eΒ ¨8? 3/4 1/2 1/4 >> ?1¨?Β ¨?8? 3/4 1/2 1/4 e?
Α??
AE? Δ Α?
ΔΑ Α
>>
u € ΄ <<ž Ÿ? Ÿ ? ?? Ÿ ž ­ ? ?? ž ? ? ?   (C) ?Έ ? ? ??­ ? ? ­ Ÿ ¨ ? § ? ? ? (C) Ÿ ¨ ? ?? (R) € ? ­ ? Ÿ? (C) Ÿ? Ÿ? ¨ ? u € ΄ <<ž Ÿ? Ÿ
<< ? ? (C) Ÿ € ? ¨?? Ÿ (C) ? (R) ­ ? << ?? (C) Ÿ € (R) ž   (R) € ¨ ? ? (R) (C) Ÿ ¨ ?? € ¨ ° Ÿ ? Ÿ? ¨ § Ÿ € (R) ž ? ¨ ž ? ?? (C) ž ? ­   ? ? ?? ? ? << ? § ?   Ÿ ? (C) Ÿ ¨ § Ÿ € ? ž ? € ? ? ?   Ÿ ž  ™
œš›š™˜
‚ y  { &quot; € y D w‰ z ‹ w x Ž w z y ?„ Fˆ “ ‰ … ‹ Š { y € 1— † y y w “ z y † Š { ˆ “ ˆ †
w~


w  ‰ 8• 'F wˆ z Ž “ €– ‚ ‹ “ z ~ x ‰ ¨| x y ‡ | F} y † • 4? ” ˆ y x w “ z ~ x ‰ ¨y 4€ ‘  ¨y x „ Š† ' w‹ { w Š ˆ &quot; € Ž 4€?‰ x '„ D‰ … ‹ Š { „ D‰ ‡ „ ~D w‰ x ˆ  ‡ &quot; € „ † D€
{ „

’
”
€
’x 
{

ˆŒ‡
‡
y
…
„
8ƒ ‚  { A€ y 4} | x { w z y x €1i n ™ &quot; ” “ ’ Du 1p • i l o • i l A• s ’m “ r” hp l “ ’ “ &quot; j h g “ l o n m h m 41k g • ˜ “ i j ™A” i ™ h g f ˜ e 4“ ™ ˜ “ — &quot; ” •4D“ &quot; ‘
w~
wv

t
˜q
li
d
– ”’

8ˆ …8p Fƒ ‚ 8p … † v s ‚ s 8Fd 8p w ƒ hf Fr ‚ x F¨u €s r¨8s w x w 8F¨¨es F8p 8hf ec
‡p x
… w „x q r w q y q
vutgr rq ig d