iomd114.rar

ALKAM SYSTEM VISARD MD 114 instrukcja obs³ugi POLSKI

ALKAM SYSTEM VISARD MD 114 instrukcja obs³ugi POLSKI Producent: ALKAM SYSTEM Model: VISARD MD 114 Jezyk: POLSKI

 • iomd114.rar
  • iomd114.pdf


Download file - link to post

iomd114.rar > iomd114.pdf

†‡‡‡ x !y… #„?ƒ‚ €  €y x w v ¨ut
3b Aqp3fgAeCC0b#aA`C¨XW
sr Yih dc Y
C " U?R0PI%¨HG EFD
VTT S Q
CA4@95652320§)%(' & %# " !? ?(C)¨§??€? 
) B § 87 4'1 § $ ?  ? ? ?

g‰(de!¨™#fge¨d™ ˜” 0‘˜#”–@!•?”“ (’¨‘!A‰ˆ
’—
t Yq € 2Cf vƒ 2b h d i  f ‚ h f x ‘ ‚ h #g f e € t y b f e • b Wg “ i € t ƒ f w a h e Ug y b cg #DC2b v € w i  f Wg ˆq #g f e € t y b f e • b 4b w h …q t f (Dp i € t ƒ f
b yi €
p
x
b
wklk
x‘p
x € sg
j €  d v ˜ 2€ e ‡ …f4€ w h ’ a #g?f rq p e f i h d •  f x4b i t f d w e …(C)Ui #h ((C)#g f t f d w e …(C)€ w h ’ a #(C)#g 2€  € w c f ?` X YWT t b c y b v wx vd WT
f
fqg

f q€ † w gb
fq
pg€ 
x XV
u
†
& g “ wy #g f y d p ‡ u w ˜ & g u a b • ˜ d w hCf ˜ b h d a u ƒ t f c ƒ 2b w C…q b d c p ?b w e & g f d y b a f t x € (C)€ (C)d a € v & g i f x 2b ‡ u 2d c
e
€
€ eu

ie
€
w

w a h € v € d c e w a b e d b t y e f Cƒ b i t d f 2f 2€ t b c y b v wx vd Uq4€ w e € • € w i (C)€ w e & g #g f c f d c f  w h ’ & wg v ‡ fT † e & g f c f d c € i2f ˜ b a t € i c ƒ C‚ h p h d a € i t b i c f x
y

u
 €p
f
f
€
f
b w e i h € e i w a h y e u 2b v b & (C)b a u i w v € b D` X XYWT w h ’ & wg v ‡ fYC‚ h #g & g € d c  f x?‚ h p (C)i h “ t xC™ † u  & g f d b e ˜ …2i(C)b w e € i t & g d  f 2b w e & g p t ˜ € e
s wg
t
V
f
q pf
d
w
€q
€

‚ h w#i € t (C)— u e € t y –q b • € w i  f Ci Db w e ’ b i h f e  b a t Yq € Uu vy w Drg “ i € t ƒ D€ t f d w e …Db w e € t y D€ Cb w e € v d b & g ’ #g w v p i h ‘ ‚ h € a h € v € d c we
f
b

by
yi
f
fq
be
wp
‚ h p e € & g f c e & g € € Y‚ h p e  ‰ ƒ i b w e w a h y e u ˆ‚ h w y d c p i Ug & b w e € & g p e f y # & € U wg v ‡ …q ?t b c y b v wx vd WT † ‚ h #g …q t € v Y‚ h Yq b d c p „g
€
ig
s
c
pg w
fu
u
pf
€€
c
ƒ u Du t f i  € C‚ h Yq b d c p ((C)€ w e & g f c f d Df rq p e f i h € e i b i t (q b t b c y b v wx vd Uq #g f t s p rq p e c b i h & g f e d c b 4` X YWUS R Q P CH
v

cg €

x
uq p
h
f
a XVT
I

g? ? ? ?? ύ ύ ?? ? ? g? ? (ύ ύ ? ? (?? ? ύ ύ ? ?? #ύ ύ ύ
ύ ?! g? ύ ?? ? ? g?? ? g??
¨? ?? @ύό ? ??3!? φχ? ? τA3? ? ? ? ξ ? ν ae g? ?λ Aιδ@?? ύ ? δ?aeη yβ ?
ϊσ
? ??
ί α#??ί?έ gά? AΪ " ?
?
gΙ@Χ¨? 1/4 gΙΞ ¨AE#? 1/4 @?!?AΦCΔ? ? ??? ?Α?A?gΔΣΝΞΞ ?¨?A?@?AE 3/4 CCg?Η?Ι ΛΒΤC¨??¨Ι 3/4 3/4 ¨ΙgΙ¨AE@AE@ 1/4 3/4 gΙAEA¨?AΗ? ¨??@?@? 1/4 #Α?gΝΗ Η @ 3/4 ΣgAE? @Β@Β 1/4 3/4 #??Η !ΔgΝ¨?yΒ? 2 1/4 ¨Ι¨AEΑ ¨?# 3/4 @Η 1/4 @?AΒ 3/4 ?#¨ 1/2 Η g 1/4 ¨Ν>>Ξ
­ ˜ ?   Ÿ › € ž ? %(§™ € › g?§ ? ?—™ ? ? ?–™ ˜ ? ? 0˜΄ ?— ™ Ÿ?
˜
€ ? ?™ ˜ ¨?§ –Ÿ™ ? œ ?›› Έ ­•u ?œ?˜ ?΄g? ?΄ — œ§ Ÿ @—–› ¨? Ÿ §— u? ˜g™ ? § ™ %˜— §? 0™΄ 0œ??(C)” 3œ΄ › (§¨?™ @§? (C)??  Ÿ˜ € gœ  @?§ ž? ?<< A§? ? ™ •˜ ˜ Ÿ¨?<< ž(§ ? ›œ? ˜š ? Ÿž   @˜Ÿ ›? € ? ž?˜? (˜΄ ??—™ 3?˜€? (§g?? ˜ #ž ™ u ? Ÿœ œ??§ – @–? œ ?? @–(—gœ™ ? § ? 0?› (š΄ › ™ œ ¨ ?˜ ? œ?˜ž™ ˜   € ™•? 0?— ?ž ›@°—€ g?ž ?—?ž ?@?(R)
°
§ ? 2E 1 ) 0 ) 1 0 2 1 ? 1 0 € ?C3 ? (C) )  &amp; G 1 0 ? ) €   ? F   (C) 0 5 ? ? B E F 1 ) ¨ B
?
  ?  (C)§ ? ??   ? ?  
¨€

 ? &amp; ?

E ? # ¨ B D9  ? ? ? ¨ C ?? ? B ? 0
?

?
   9 ¨ ?)¨
6
% 9 ¨ 1 ? 4? ) ¨ 72 ? 6 ? 5 €43 2   0 ? ¨ ) €
8
1
% &quot;
&amp; $ #!
 ? €

 ¨ B 2

14A
7
 @
'(? — › !œ§ ?€¨?§ œ ž !˜§ › ™ #ž<< ? —˜ ¨–2§ ? › œ  € Ÿ › € ­  œ?ž ?™? Ž 2œ˜ ž ›§ ™ ? š?€ ? €?? œ  ™ ? œ œ? — ™ž — ?<<š› › š š @˜™ž ?0—? ¨?g? œ§ œ§ (C)  ˜ ¨ ?˜ ?!¨g?— ™ — § › ¨?0š§? œ ? g?–?˜ § ™ œ¨˜ œ–šœ§ ??–—œ›
?
Œ™ ? !…? € † žors yž… !p€ ~™ ¨„(?i ¨? ??ƒwlm ? x@‚? i ?h 0pz p –Ÿ  s#nhœ |(‹} Š rrs q o™žš› œ pv {o| oš› #w™ {| 3r‚ h(~–—˜ #”i‰• u s wjn| ‘’“ w | tA2in~h?„Azˆ(h wm‡ tt !…wl yvxw† y|… z s m wv@„v !k(i¨!u?ƒms s¨‚o r (0€t jkqw ss hi r| h%m#zn w n h &quot; jror z w x rs i mAonopqnior gp¨ir q {o| wjklm jkli~ i‚#i(h2gn zh ¨r?„?~?ˆ|‡
jklm

 € Uˆ} | { z yCW44v 4t (C)s r q (C)Yn
€~
x wt u p po

m

ƒ &amp; 4U#2 &amp; # Œˆ …Œ2DU(C)‡ 4#UC‚
Ž  Ž †
… ‹ ˆŠ‰ ˆ †…„ ƒ

U # S P ERG4 QG @ ?1H% 7 @ &amp; ( P3 &amp; I H% 0G @ G B F 5 EB DBCA 64 3 08 @ 9% &amp; 7 6 5 34 2 )01 ( '% $ &quot; # !   (C) ? ό ? ? bσ ? ?¨
T
0
71
$
$8 0 &amp;
 ό ?
?ξ ? ? ?bσ ? ό ? χ ϊ ? €ν ? χ φ €? ?ξ ό ? ό ύ ? ό ?   ? ?? Rό ? ? τbσ ? ? ό ? ό ?? τ ϊ €? χ φ ? τ ?b ?σ ? ? &amp; ξ €? b? ? η ae ? €? Ξ ? ? bΝ ? Λ ? Ι ”? β ? Σ? Ξ Χ ? α ? Χ ‡? ?
?
  ? 
νξ
ύ
?
?νλι
δ
Ξ
Η
?
? Ξ Λ ? Ι ? Τb? ? €? Λ ? Ι Ξ bΝ Ξ Σ ? ? ? ? ? Η ??έ ά &amp; ? ? RΞ RΪ ? ˆ”Ν ? ? Χ Φ? ? Λ ? Η ? ? Σ ?Τ Ι Σ ?? ? ? bΝ ? Λ ? Ι ?AE
?
?
?
? Τ ? ΗΞ
?
?? Ξ
Η
? ? (R) ? ? 1/4 3/4 b? << ?? ° (R) << ?? Έ &amp; ?? ?Δ ? ? Β 1/2 >> ?? Έ Α &amp; ?? (R) ? ? ? ? 1/2 ? 3/4 ? 1/2 ˆ<< >> b? << (R) << ?? Έ 2R? ? u ΄ ? ”?° ? (R) ­ ??
?
<<? Έ
<<
<<?
1/4 ? ?
<<?
??°
<<
(C)R§ ? ? € ? ?   ? ?   Ÿ ‡ œ › š ”0€”• ”‡ w x w Œ Š … € €| { t x … ‹  … ˆ€  Œ w v † R’ ˆ
¨
ž
™˜ —– ”“
†s
‚u
t
ˆ  { Š x€| Œ | x † ”u ‹ t Œ ‚ € s y w x  Œ ?t } Ž | x &amp;  t &amp; t ~ ?t v { „ y ”?w v } w s { z ‹ t s ˆR… ?t vb vu ~ 2 ?t x w ‚ † w ~ … v ~Œ €€ 9Š v } w s { z ‹  € …
|
†
w†
|u
}
€Š
Š

€ …9} w Œ ‹ Š  €‡‰ ˆ wbu € † v } ‡ t † w s x t v { „ y ”uˆw v ƒ w v  €w } w ~ t s w v }b| { z y t x w bu t ”r q ”92n m l k ”9‚ f ”a &amp; V € c Y c€h d d ba s U r ™g f
…
|
‚€
v s qpo
ji g W
g
W
f2V e e e bW r ` f d W s „ u Y r ™aR† ` ˜V g f e d U r d c v t‘V g f e d U € u w ˜V u ` v u t r e t € R† f c € p s  p ya i
S
W
y
y
Ut
… – — – • ”P9’ YU y f ` v W € w v €‘V u y d u ‰ € u w v ˆtRu f € c x U € c ‡a 2V € c Y 9g w y ` Rd u v c w † 2V c p c Ru ` v ba W x U € r i
“
u
`
rv
c
Y
`
tc
p
… e f c € p W „ u d u ` Yv c r 9‚ f g f e d U € u w bƒ u t r e t € 9‚ f a 9W c € u y x u Y p ` w Y ?u ` v u t f e s r W qi
t
y
U rr
UV
h g f e d c ba Y` X &amp; V UT S €RPI H G F E€D % ! &amp; $ 5  ?'  B A % ' @ ' 97 4
`
W
SQ
%
C
8

§
ί
‘
–

1

6 4 %5 2? &quot; (C) 3 1 20' &amp; $ # &quot; !    ¨ § ? ? ?€?φ ?? ? ύ   2? …χ ? ? ? ? ? ύ ό ? ϊ ? Yχ φ ? ? τ σ2? ? ? ? Cν ί U? β ? Φ ? ί Φ ? λ ? CΧ
4$
1)(%
(C)
?
ϊ?
?
ξ?
Χ
ι ί β ? δ β ? …ί ? η ί ? fΧ ?fae ? ά ? δ ? α Σ ? …ί ? …? ί ? ? #WU? ί Τ Σ ά (έ ? Φ ? ? ? έ (#? U? ? Τ Σ ? Χ 2 &amp; ? Χ Φ ? Τ (? ? ˆWΞ Ν ? Λ &amp; Y” ? ? ? ? ž €(C) žŸ W¨
α
Σ
ΪΦ
β?α
Σ
ΣάΧ
Ϊ?
Σ ???

?

§ ? ” ’ – ? • ™ D— ™ ’ ” ? ? ’ € ?   ’ ™ – ? ? Ÿ ? ? (C)­ ? € ? ’ ? #C? ? — ? << ­ • ? Y? &amp; C? ? Y? ? Ÿ ? — ?’ ?? € ™ U› ’ ? ’ Ÿ ?

?
—›
• —› •
?›? •
• ™#<< ­ • ž • &amp; › – ’ UΑ ? Yf¨ &amp; – ? – ” …? ? #› Y? ” • ž 4€ ­ ? • ? Ÿ — U• € ™ • &amp; › ’ ” Ÿ ? ? ­ ? ” € &amp; • € ™ &amp; › ’ €– ž • ™ ? — ? Έ • € ™ &amp; › — ” ? #› € ?   &amp; › € ž š …#? Ÿ • ? D(R)
(C) ? 3/4
(C) —’
•
?
•
•
—
’
’?
’
§ ? – ” ’ (C) ­ ? ? • Ÿ ?#’
? ­ ? ? ™ ? C? ? — ? << ­ • – ? << ? ? – ” (C)?? ? – ? << – ” ?— ? #›4? ­ ? ™ U €? ž ??’ ? C› ΄ ? ™ ? ” #4? € #? ? — ? << ­ • € ™ ? U? ?’ (C)• ” ? ? ? ? ž €(C) žŸ U? • € ™ • ? • € – (C) €? ™ &amp; › #› ’ ? ’ Ÿ ? ’ ?
?


Έ
•› ?
€–?
?
? •—
• (C)• ž U› – ’ 4? € ™ • – << &amp; › – ’ (C)? € ? • Η § ? ? ? ? (C)? € ™ &amp; › — ” ? #(C)? • – ? << ? &amp; › 2? • – ? << #2? € ? ™ …? …r? — ™ ž ’U› ’ ((C)? š YD“ ? – ” Ÿ ’ ?? ’ € ?   ’ ™ š ? ž • –
™•
(C)

”
”•
—›
—€

? ’?
?› ’?
(C)
›
C €? ™#› ’ ? Ÿ — š ? € ­ ? ? ™ ? 4­ ? ™ ž • ­ ? ? (C) ? € ? ? € # 3/4 § • € ?   ­ #(C)? € ™ ? – ? << ? • 2– • ” DU? ” • ž (C)? ­ ? • €– ž • ™ ? — ?? ­ ? ? &amp; › #› (C)• € ™ &amp; › — ” ? U4? ­ ? • €? ? — ? ™ ? Ÿ ™ ?
?
–
—›
– ’?
•
?
’—€ •
•Δ
• Y? • ? ? ? ” &amp; ? ? ? ? C? € ? — ” ? # &amp; Α ? Yf¨ &amp; ž? ? ? …? ? § ? ? — – ? ­ ? € ™ š U› ­ • DC<< ™ ? ? D“ ? D &amp; › &amp; › • Ÿ ? ? ’ ?<< ­ ? ? ™ ? ? Ÿ ? ? ?? ? ? ? C? € ™ U› — ” ? —#›

?
”
—› ? 3/4
’
•
™–
­ ž<< ’
(C)
­
”•
? ? — ” ΄ Ÿ ?(› Έ — ? • ž (C)­ ? € ? ’ ? #C’ – ? ” • “ €Y? • € ™ ? – ? << – ” 2• Έ — ” Y? • 4­ ? ™ • ?• € ™ &amp; › — ” ? • 2?   &amp; €› ž Ÿ ’ Ÿ ? ? – ?• ?? € ™ — ? ? ­ &amp; › — ? #› € ?   ’ #› — Ÿ ? •
?
—›
?
??

™’

•
(C)
™
? € ? — ” ? —#D? ? — ” ΄ Ÿ f› Έ €Y? • ” ? ? ? ? ž €(C) Ÿ ž U? …? #› ’ (C) — D— – ? ? …? ’ (C)? € ™ ? ? ”   ’ ?U €› ™ ? r? — ? << &amp; › ’ ™ • Ÿ ?°? ? € ™ ? – ? << – ” ? Ÿ ? ? (C)Α ? YW¨
›
?
?€—
Ÿ
€(C)
(C)’
’

­ ? 3/4
§ ’ ? ? € &amp; D? ? € (C) • (C)? – € ž • ™ 2<< – ? ­ ? € ™ AE ΄ 4• &amp; › Ÿ • ? ?’ ? ΈC› …? ” • ž (C)? € ™ • Ÿ D2? ­ ? …? ” ’ ? €™
›
–
•
(C)€
?
΄
•
?’ •
<< U? ™ • &amp; › — ” ? • ™ Y? • ” …? • &amp; #? € ™   ? – ? ’ ™ ? ? ? § • ™ • &amp; › ’ – € ž •Y? — Ÿ (C) ’ 4Ÿ ? ? ­ ” ?Y? • &amp; › ΄ – • ” “ &amp; • € ™ U› — ” ? • #?   ’ Ÿ ? ? – 4 &amp; ?   ’ ? • r? ’ ? ? ? ?
?

? ?–
–

’
•
™
?€
­
? € ? Ÿ ? — – ?U–? — Ÿ € ? ? € # 3/4 § €? ?   ­ &amp; D• ? ?Y? ” • ž Y“ ? #<< € ?   ’ #› — Ÿ ? • Y? ? ? ? ? ? — Ÿ — ” ? #D(C)” …? • D? € ™ &amp; › — ” ? • ™C? – ? Ÿ ? ? – D• € ™#› ? (C) • –
›
–
?› ™
•ž
™
Έ
”
—›– ? ? •
?
• € ™ • &amp; › — ” ? • &amp; 4• ­ ? • €? ? — ? ™ ? Ÿ ™ ? § ? € – ? &amp; › ’ Ÿ ? ™ ? …W4• € ™ &amp; › — ” ? • D“ — ” Ÿ?#› …? ” • ž (C)? — – ? << D4? € ™ – ? — Ÿ …? ’ Ÿ ? (C)• ž &amp; › – ’ (C) &amp; › …? ” • ž 2? € ?   ­ — ?
Δ

•?› •
™
—’
•

•
••

•
§ ? ? € &amp; › ’ Ÿ ? ™ ? UC— ? • ” ?? “ — ” 2’ ? ? ž™ #› ’ ??’ ? ­ ? ­ ? € ™ #› ’ ? ’ Ÿ ? ’ ? ? #› ’ ? #› ’ Ÿ ? ™ ? …? €? ?   ­ D4• W› ΄ – • ” “ (C)• € ™ • – ? << ? ? – ” (C) € ?   # €› ž Ÿ ’ Ÿ ? ? – ?
•?
(C)
Ÿ
’
•
€— €
•?
—› ™
’
’
? ­ ? • ž ? ? ? 4<< ™ – ? — Ÿ ? • ž (C)• ™4• ž #› – ’ ˆ› ΄ ? • ™ ? — 2? € ™ • – ” #› Ÿ ? – ” (C) ? &amp; › ’ ” ? —?Β § ? – • ” “ W› ΄ ” ’ ? ? ? ’ ” 2? ? — – ? Ÿ ? ’ ” (C) • € ™ &amp; › ’ ? ’ Ÿ ?2? ?? ? — ? << ­ • €? ™ D›
”
?
•
(C)
?
•
’
(C)
•
–
—
› …? ? ž “ ’ ” (C) ? ž ? &amp; (C)? ­ ? ™ … €? ž ?  ? ? (C) • ž >> … €? Ÿ DD› ’ ? Ÿ • ž ? ’ 2? &amp; › ’ Ÿ ? ™ ? …WC? ? — ™ ’ š • ? ’ (C) #?? ? …? ? Ÿ ? — (CΑ ? Y 1/2 (C)? € ™ &amp; › ’ ? ’ Ÿ ? • ?
΄
€›

? ‘—
(C)€
•?›
—› •
?› ? 3/4 ¨ •
§ ?#› ’ ” ’ ž ’ ?4<< ? ? “Y4? – ” ’ €Ÿ ™ …(C)• ™4? ™ • ž Ÿ ? € &amp; ›   #C— – • ” “ #? ? #› ’ ” ’ ž ’ ? ” ?Y? • D €? ™ #› ’ ? ’ Ÿ ? • – € ? ? € # 3/4 § #› ’ ” ’ ž ’ ? #? • ­4— ? • € “ >> ’ ™ ” • – ?
(R)
’?
—›
’—

–—

’ ™#› ΄ ” • ?? — 2? š …?f(R) ” ’ Ÿ € ™ ’f¨ § ? ? • € “ >> ’ ™ ” • – &amp; — – • ” “ &amp; ? • 1/2 ??? – ” ’ Ÿ € ™ …?• ?? ™ • ž Ÿ ? &amp; ›   #?<< ? ? “2• ” ? ? ? ? ž €(C) žŸ …D’ &amp; ? ? — ™ ’ – ? << ? ? ’ (C)
–“’
?
’­
’? ™
€ —›
?? ?
? ? —#› ’ ” ’ ž ’ C— ” …? • 2C— – • ” “C 1/4 § ?   ’ – ? ž ? € – ? – ’ (C)<< – ?4(C) ? 2• C? ? ? ž ? #(C)? –? — ? • € “ >> ’ ™ ” • – ?r? ? ” ’ Ÿ € ™ Y(C)? — ?™ ? € ™ &amp; › ’ W? ” ’ €Ÿ ™ f¨
? ? ?–
”
ž™
–›
’? “
€(C)
’
§ • € ™ ? – ? << – ” 2? ? ? ? 4“ ’
?
?
• &amp; › Ÿ • ? D? € ™ – ? • ™ –U’ ? ΈY? € ? ? ž ’ U? ? — – ? fD<< ­ • ž Ÿ ? U›   #…— ” ’ €Ÿ ™ YU…? ? Ÿ ? — ˆ— ? • ” # &amp; ? ­ ? Y? ” ’ ? ™ ? § U?   • ?­ ? ™ • ” ? • ™D• € ™ • ? << ž ? ? – ” (C)

?
(C)
­›
€ —›
’??
?
(C)’ •
—Ÿ
? • – ? ? ’ &amp; ? Ÿ ? ? € “ &amp; ’ ? ? ™ ’ € ™ ’ ” ? D? € ™ • &amp; › ’ &amp; › ” ? ?4“ D• ™ &amp; ’ ŸC• ž U› – 4u C› ΄ – • ” “ U? ? € ? • ŸC? ­ ? ™ &amp; › ? ? ˆ“ ? ž–? &amp; › ’ ™ • ” ? ? ’ ™ ? ? ?? € ? Y? ” ’ °›
(C)
’
?
’
• ’§
’
?
?
—
(C)•
?
œ U› — ˆ• ™ (— – • ” “ ˆ• ž Ÿ ? U› 4— &amp; –ˆ• € ?   ­ #W’ f— ™ ’ – ? << ? ? ’ #” ’ Ÿ € ™ ((C)§ ? ? U› ’ Ÿ ? ™ ? YWY?   • ŸˆW’ ž“ &amp;  œ U› — šˆ• ™ (— – • ” “ ’ ‘
’š˜
’
€ ›(R)
—› ?
(C)
’¨

•?—
–
•’
˜

y

x w 2vtr q p i 2?CCe Cc Y `ab Y?V
wu s hg fc d X XW

!€
!€

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

ξ€
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

€

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

€

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

€

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

€
(C)€

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(C)€

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(C)€

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

€€
€€
€€
€€
¨€

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίί
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ

ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ

(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)(R)
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

¨€

? ?Y
? ?Y
ν?
Ϊ ?Y
Ϊ ?Y
? ?Y
Β?
? ’Y
 ’Y
‰i


Š


’ ‘”“’ „ ƒ ‰ † ‡ † „ƒ‚ 
2C“9D2‘ † 'Dˆ9Y… C9€
?d#?2?Ž€Y094 3 022ϊ0)ŽH? % ? € ? ξ
1?? ? ?τ?? ? ?  §? ?
? ?τ ? ? ? ?? ?τ? ? ?
€   €?Y02σ €? 3 0? CH  €Y0?2σ €? 3 0?H? ! ? € ? ξ
? ? ? ?τ?? ? ?ό? ?
t2?ŽDY0'τCύ 2€ŽH? ξ ? € ? ξ
? ? σ ?σ ?? ύ?§ §
wσ D? 3 ?2? Y)?? ? € ? ξ
 ϊ?ό? φ ?ό χ
€? Ž 2?CH? ? € ? ξ
? σ ?? ?τ?? ? ?
???€Y0w? €? 3 σHH? (C) ? € ? ξ
?DD? 02Ž?? 0σ 2€?w?€0?2H? € ? € ? ξ
? 3?ό ύ? ?ό ?τ ?
?  1? τ ?ό? ??τ? ?
?00#σ €?€#)(H? ?? € ? ξ
  ??ό
?ό σwv€?τ ύ Ž?Yw' &amp; ? € ? ξ
φ ?ό ??ϊ? ?? τ§
? φ? ύό 
Hύ €τ €?? % ? ?? ξ
? φ &quot; τ ύ ?
?€ (C) $€ τDφ σ #Cσ 2ό €? ! ? ?? ξ
? ? ??ύσό ? ?
t§ HCYD?wH? ξ ? ?? ξ
? τσ ?? ? χ?
vCw ?Cό?? ? ?? ξ
? τσ ?? σ ?
dCw? ?ό ?σ φ ? ?? ξ
? φ ύ φ ? ?
??? 2D? ύ H? 2ό D? (C) ? ?? ξ
? ύ? φ?χ?
d? €§ ?9Y€?? € ? ?? ξ
?
Τ? σ ύ ? t? ?? ?? ξ
φφ
?   σ ? ?ό? ?ό ??ϊ? ? φ τ ?
H?ό ww€τ ύ φŽ?YŽYχ €?CC ?σ ”? ?? ξ
Ž€Yα 2CYδ η C? €w2€βCwƒί ?
ί λ? ι?α ae δ? ?? α ?
ŽΗ ΗD€'?YY€€Λ Χ Ι€Ž”Δ ? Δ ?
Δ Ι? Λ?Η? ?Χ??? έ ?Η??AEά Σ
Δ†CwΞ?Η Y?Η €YD”Δ Φ Δ ?
ΛΧ ΗAE Ν ???ΧΛ
Δ ?Λ? Ι?? Ξ Ν?ΗΛ Ι ΗAE
ΤΣ€Y? 2€ŽwΗ D€D? Y?”Δ Δ? ?
(R) ?? ΄ ΄?° Έ ? u 1/4 ? ΄>>? ΄? Έ Έ u? u ????°?
YΑ ? w†Y€Y? 2 3/4 YY 1/4 1/2 C? €Ž9ŽYC? ? 9? €Y? w΄2D€ƒ(R) ­
<<?Y˜œD? ¨ ž2–€?wvœ–'?Yš–œC› Yš žH ??wCD€D9š 2'€ ž? €— ž2š 2€€Cš ??”‘ ? ‘ 
‘

(C)?
¨ §  • œ ?? ž–œ ?€• “–? ž–œ€ ž? 
‘†C  Ÿ ?DC—š Y˜• ”‘ ‘’ 
? ž œ› ™ —– “
j „| kut q ~v ‡ „| z q „~u
tYt 9YY~  Cz w'€vCY„ €o Yƒj ‰
j€‰ i iŽ‡2Ds|Dt k9DtY~  Cz ?'„9Y€„ 2'ˆ„ k 9y?DYz y lj ‹
ˆt
u q ~v ‡ ptz| n | qŒ ‡t k k
'‰ i i2?‡ €r }9†o r 2€€'€s k Dt €wo …ƒj ‚
j ˆ q n q }„m ot … qpx„ „p
€YY~ €wDCY€wYY€r HDm lj i
j t }t|un {ryzyxv uts qp on k
— gf ™ —–
Yh DDe d˜ '•

68?#P?H FB GF#08A ?8)5
IP HQ I @ 9 E BDC B @97 6

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? ?(C)τ (C) ?? ?(C)?
?'?#? ?ύ?''??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

¨§

??
??
ι?

°’
’
’
(R)’

(C)’
(C)’
(C)’


’’
’’
€€
ˆ–


—–
—–
‰ˆ
ut
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????

???????????????
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

? ?σ ό ϊ? (C)ϊ ? ?? (C)?τ
2  ό 0#? 208τ ό ?”#τ))#τ ? ??#e? ? ?
?§ ? ??2e?'?€ ??ύ ?#τ)08)??#ύ ? ό ?0)#χ?0)σ ? ? ?
? ? ? ? ?  ό? σϊφ? ? ?? ό ? ?ϊ?? φ?τ ?
? έΪ? βαΪ ά ί έΪ? ??
ξ#Ϊ ?ί Σ ? )? ?0Χ )'? Ϊ ? β 0)')i? ?ν ?
λ?δα?Τ?
ά ? β ά(έ 8)'? (λ#? Ϊ 0'?0δ i? ? ? ?
β?δ ? ? έδ Σ
?2)?? #? ?(δ ? Ϊ)0#0e?e'Ϊ ί Σ ? 0? ?Ϊ ? ??))Τ i? ?? ?
ΤηΪ ? ?ae? ?Ϊ? ά ??Χ??? Τ? δ? βαΪ ά ί έ ά Ϊ ?ΧΦ? Σ
? Ν ? Λ ?΄ #?Ι)#0? ¨? 2>>))?Η')? 8Η 0AE?? 2)? )##))#))8e0#? 8#?# 1/2 u )(>>'0?)Έ '0?u WU? ?
΄Έ ? Έ? 3/4 ? ? AE? ? ΄ u ? >> ???ΒΔ?ΒΈ 1/4 Β ?Έ ΄Α
? 3/4 1/2 1/4 ?? u? ΄ ?
‚W‹ ?'e'')' Š? 0‰#?”‚ ‚? ‚? 
Š‰ˆ„‡Œ ? †
‚8‹ 0G0 ?”‚ ‚’ ‚? 
Š‰ˆ„ •ˆ†
‹ ‰)G)0†)#0”‚ ‚œ ‚? 
Š ˆ„ Œ‡–
‚ Š‰ – ˜? “ ?
?‹ ?'ˆ))§ '‹ #‡ ”‚ ‚ƒ ‚? 
­„)('00ˆ ˆ #?' #‹ 'i‚ ‚? 
‚  ™‡ˆ˜ Ÿˆ‡ • Ÿ‹‡
‚  ™‡ˆ˜ˆ “§—“
<<„)2'0?8‹#i‚ ‚(C) 
?2„)?† '0)?'‡0?i‚ ? ‚ 
‚ …  ˆ–– ™ ˆ˜ˆ
‚ …‡ ™ˆ Ÿ‹‰ §—– ?“ Œ—ˆ‰? • ‰ˆ“
¨#‹ 00† ?'“#?0' 0?'?… († Š?)i‚ ‚’ 
‚€‹
?‰ “'‡ ?2„“ ? #?2)('00Ž#?ˆ Š# ‘ „?… #‡00i‚ œ ‚ 
?‰ ‹ Ž… „ ™‡ˆ˜ˆ 
Ÿ‹ ˆ‰ ™ ˆ˜ˆ
‚”  ??‰(„0… ?†08›0?'0‰)G?… 00…20 #‹ W0'0†g„ #0“ •))e)'›)?”‚ ‚œ ‚ƒ 
‘
 ˆ Œ˜ ŽŒ‡ … ˆ „ ‡† „ • Ÿ ™…‡  žŒ‡ˆ › ‡ –
‚ Ž ˆ“ˆ‡› „ ‰ Š ™“ … Š˜ˆ‰ˆ Š‰ˆ— “– ˆ– •ˆ“
#0)'0š20ˆ 2(“ #?)(ˆ 0?ˆ Š#?(?0ˆ 8”‚ ‚ƒ ‚ƒ 
?# ?(0… ?0Š 0Ž#?#‹ )80#)†02i‚ ‚ƒ 
‚Š ‘‰ „ †ˆ Œ Œ‡ Š‰ˆ„…‡ … „
Wt()))we)Gw ')#z)v yg?2)v))8z 'x)w ')?)Ur q
r |vw{ wx ~uw
s} | w{w y
stvut s
w?#e?(’'0?“ † e 'ƒ)“ y G‡ )'0?”)“ G‡ 0G0#)‚??€w o w v
n  ƒp f
’ ™ † †y•ƒ … † †y …„ƒ y
wg’0” †?…)“ #‡?'‚? ’• #??)•0m †?g))ƒ #‡ 0'0 ‡ y))“)0) †‚ ?'iw w– v
‡
y
ne„y
…• …l
’ƒ k † … ƒj ™y“d
w † •ƒ … “
G‡ y)'0G?”0hw ˆ w v
wg †'80'??e #?) †d ™)„ ˜8y ‡ y Ww wˆ wx v
y …„ƒ‚y fe
†
w2‡ 0” †)“ ?y'0 ’?e 'e0'??e„#0ƒ Ww wx wx v
†• … ‡ ‚
y †y …„ƒ‚y ‘„ 
w †y …„ƒ y
e‡ 'G''‚0?€w wx v
Sr fb r Tqpihgb fd bc X` V T
8()0s ?0#')?0(8e'0b)a '0YX WUS R

6%5 &quot; 63 1' 21)? &quot; ? &amp; % &quot; ?
4 3754 $
# 0 ' ( ' $#!

j e st• m q e p l — k o sn f m l d k j i f h e 4d f e d ™ • !–”
qr
d
˜g
˜ —•
„ “ ’ ‚ ‘  ƒ ˆ € 4 ‚  € # ‰ ˆ € !(C)† … „ ƒ ‚  € y wxv
y
y
†‡
u Wa V p b tsQ R a e ` ia Wd iS r #q SR b Q R Q d a ip h g a f V f e T d c Y 4 Wa ` Q WXY V U T S R P I H 7 G F 7 E 3 D 9 C 1 &amp; B7 1 0 ) ' &amp; % #7 9 1 2 (C)8 7 6 5 42 1 0 ) (' &amp; %
a TbP
ba
Qb
Q
A
(
@
9
3

 € ό? I? ? ? ? ? @¨ !# ϊ? ? $ ? € ό ? #? ? ? ? ? @¨ ? € ό ? § ? ? &quot; χ !¨ Q όχ ? f? € ό ϊ?? ? `χ
?
ϊ ?¨

ό
??
?
?
? T? όχ ? I? ϊ ? ? ϊ  ? § 1 ? ¨ ` όχ ? W? ό χ ? f€ ό? W? ? ? ? ? #¨ (C)¨ ? § ? ? ? ϊ ? € ? ? ? `χ ?? ? ?–χ ? ό   ? f? όύ? ϊ?? ? `χ I?@τ ν)? ? σ? l? ??ν ξ Q?
?
?
?? ? ?
? ? ?€ ?
ϊ?
?
?


λ $Τ #έ ` ΦΤ ?Σ I ?β ?? ? ?#W$Τ ? @έ Ϊ? ? fΣ ? ά Σ? ? Σ ?#έ η Χ ? l ΦΣ `Τ Σ Iae β Iδ ? Φβ ?α Χ ίΪά @1 Φά Ϊ? l? ? Φ? 1 ΦΣ `Τ Σ ? ?@#? ?)Λ Ν Ξ? W? Ν QΛ ? Ι
β?η Σ
έβ ι Σ
η???
?έ ? Χ ?
?
??
? u ` ?>> Η? WΒl ?? (R) #? Β Η?Έ ? (R) ? ? WΈ u AE
???
3/4
?? (R) @? ?? ? ?#Δ Α °? ? ??? 3/4 ? (R) ?u (R) ?1 ?? (R) @? ?Β ?u WΒ ΄1 ?u (R) ? ΄ u ? ? ° Α ? 3/4 ?­ 1/2 ­ 1/4 ° ­ t>> ?u (R) ?#? ?? ? IfΈ ? (R) Έ ° ?? (R) u ΄ 1? °? ? (R) ?­ << ? ? (C) ¨ @Ÿ §  ? 1 ?? € #Ÿ   ? ? IŸ
?
? 3/4
?
??
?
€ ??  
” ‰ƒ #~ † — $ž  €‚ ƒ œ‰} { …| › f#~ „` †’ ‡ƒ ƒf ‰| ˆ€ ‚ I~
ƒƒ
‰|
š  ‹ € ‘ ƒ l™ | f| ™ Q’ ˜ …†‹ ‘ #~ | lƒ l| ƒ#~ „ ‡‰‹ ƒ — { – †’ ‡ƒ I„ } ƒ ‚ | #~ …„ } …†ƒ {… | 1Œ  € Œ f ‰| € † } • ”  € …ƒ } Œ T €  ˆ‡„ †| } „t~
‹…„
‹
‰ƒ
ƒ
‚†

Ž
Œ  € Œ ` ‰ƒ € † } @i ‡Œ | €“I† `’ ƒ  €  „ ‹ € ‘  „ ) ‰€ {…}  ‹ $~QiŒ ‹ †ƒ Š T‰ € ˆ †| ` ‡ƒ …†„ „ `ƒ ‚  € $~ } | #?w y 1w Q uv t #o p r q @o
†
~
~| }
Ž

„…
}
| {z x r s p
„• ‰ #ƒ —˜ – • ‰ „ ” ’ † d —… eW˜ ‰ • Q™ ‚ ˆf “‰ • d W’ d
•
„
‚
˜ ‰ @ƒ ‡’ ‡‘’ ˜ —‚ e n ˜ k ‡„ h#ld @ƒ ‘’ ˆ ‰ – ` m™ h d „#ƒ ‘’ ˆ ‰ – `™T˜  —• lh k —˜ ?™ „ˆ ‰ ˆ ‚  jg ˆ —‚ i™ ˜ ‡‰ ˆ ‚  ’ ‰ d ˆ f ‚ — `™ • † „• ‰ @ƒ ‡’ † “ˆ “‘„e #™
•
™„
•
•

e
ˆ
•
h
„ ” ’ † d —… # „ˆ ‰ • `™ $• $ˆ  g •f – “ˆ ’ # „ˆ ‚ d #ƒ ‘’ ˆ ‰ – •Q$• W— `™ • ` „• ‰ $ƒ —˜ – • f„ ” $ ‘“„ƒ ‡‘’ … ‚ ` „ˆ ‰ ˆ ‡‚ † … #ƒ T#y x)w p v u@tr q pfi
e „‚‰

™‰ˆ † •
‰’

„ ‚€ q
s
75
GX `P E Wh 9 gH 6AE B 0 B fWH 0 GE S T 3e 8 37c D9 4 0 9
U0
B
P #2 B R #2 AB 7 8 F EQ# 3V D9 c H#TE W 34 @E 3$2 E c B U a E 9c E d35 6H 8 A7 8 $H 0 9 AH B T G7c Ab 5 a GH `P E 5WW0 GE SWY GX QP E W 3E 8 #2 6B 5 C7 CA3U $P
H3
P
286
3
R
70
75E
V
3 D9 B 5 R G4 U#H 8 E QP @0 7 ST 37 0 R #2 AB 7 8 F QIE $ GH 7QP E I 3E 8 #2 GH F E 8 3 D9 # AC32 6AB 4 0 @ 37 8 7 60 5 4 $2 1)  #' &amp; % $# !    
30
3
EP 8
5E
B
9
3 0(  &quot;

(C) ? ό ? ? ¨ ? ? ? ? €   %σ ? ό ? § ?%€ ? ? ? ? σ ? ? σ ? ό   ? σ ? 2? ? ? ύ ό ?? ? ό ? ϊ ? ? 6φ ? ?? ? τ σ ? 2? ?6ξ ν ? ? λ ι λ ?ι η ? η ae
?
?φτ
?
?
? χφ
? ?ι
?
? ? ? ? ί Τ ? ? Ξ? ?? 6?
?
δ ? ? Σ Ϊ ? ? ? ? ? β Ξ Φ Σ Χ Λ ? ? ? ? &quot; ? ? ? ? δ ? ? Σ ? ? β ? α ? α ί Χ ? ? Ξ Σ ? Λ ? ? ί ? ? Ξ? Σ ? ? ? ?Λ%? ? έ Ϊ ? 6 ΞΛ ? ά Χ &quot; ? %? Ϊ ? 2? ? Χ Φ Σ ? Ξ? Σ ? ? Τ %? %? Σ ? ? ? ? 6Λ Ν ??Λ Ι ? VAE
Τ
?
Ξ
Ξ
?
Ξ
??
Ξ

Ξ

? 3/4 Β Δ ? >> 1/2 c?? >> 1/2 3/4 Β Έ 3/4 ?? 1/2 3/4 Α ? ? 6? ? ? >> Έ 3/4 1/2 1/4 ?? ? ? Έ ? ? %΄ ? ? ? ° ? ¨?? ­ ­ ? << &quot; &quot; ? @¨ §2?
Δ?
? 1/2
>>?
>>
u
(R)
§? (C)
? ??€??   ˜ ” › ? Ž  ? ’‘ Ž ™ ˜ š œ • Ž ™   •  – ˜2Ÿ š Ž ž  • ” ™ ˜ š œ •˜ ™@‘  › ˜ š  ?˜ ” ™ ˜ — – • 6‘ “ ?  Œ Ž  Œ ?~ ‡ Š ~ ‰ ˆ ?„ † ?„ c} | { z ƒ ‚  ~ %€ { c} | { z
Ž
” ’‘
‹
‡…~
|
~
u ˜ o ’ “ ?n “ w “ ™ ‡ – ˜ ” ’ “† ˆ 2’ l ‡ ™ p x ‡ “ V‘ ‡ ‰ w 6– ˜ t o 6v u d ” s † ˜ 6– ˜ t ?‰
o
“y
’‘
m
“

“
g
h
’ g ˜ &quot; e ™ d ˆ ’ ‰ ™ ˜ ˆ ‰ ’ g– • ” ’ † “ ˆ 2c‰ˆ ‡ ?c„  ƒ t ‚ c€@y x w v u t s
f
—
’‘
†…



‡ ˆ ˜ c‘ ˜ e ™ s ” 2‡ f ™ g ˆ s @d q d ‰ ™ d † ’ cp o n a’ l ‡ ” • † g%k j
“
s
r
o
m

rTqpThU E
VaQDdigfeGdca@WXVR QIGDDB9@8
R`b`Y
UTS PH FECA

‹ Š y †~
4€ 4‰ € ˆ ‡ss„ … „ ƒ |4€ ~ }|sy #v u
‚
{z xw

t

s™ !™!— –’ –(C)“ 4‘ s!Ž BŒ
˜ —š ˜   • ’” ’  

? έ? ?β έ? ξ ν ν ?? S? ί Ϊ
??
?? ν ί? 8 ?ί ν έ? δά η? ύ ξ ά2α S? έ? ξ ? ae ύ έ?Ϊ #β ? ν ? ? ά ? ?ί? έ? λ &amp; α8 έί β &amp; α ?? Ϊ &amp; α8 δϊ η? ύ ξ έί β ? S? # έΪ &amp; α ? ?Ϊ ? &amp; ? ? έί β &amp; α ?? Ϊ &amp; 8 δϊ ? &amp; ?α ae ? ? ύ ν
Ϊ
?
Ϊξ
?ί?
ά έ ξ β ? ί ?α β
έ? δβ ? ξ ά ? β ν ?? ά ? έί? &amp; α ? ae ί 2α S ?? ?ί &amp; ? ά α ? ηιξ ί τ ϊ ? β έΪ β ύ ?ί α ξ ? ae έ δά ? &amp; α ?? Ϊ ί ύ ? ά ύ έί β Cα ?? Ϊ &amp; α έ ά δ η? ύ ξ #ί ά? ?ί ύ ? ?  
β ξ? ί?
ί
β
έ ?ί ?
ά
? ύ ? ά ύ έ? β α ?? Ϊ &amp; §Ϊ ??ί Ϊ ί ? β ? ξ ά η? &amp; ϊ ? λ#Ϊ ί β ν ? ? ? ? S έ? β ? ?ί ι? Ϊ ?? ??έae C? ά? Ϊ β ύ τ ? β έβ ί § &amp; α η? §e?
? ί ?α
?

??
ύ?
βύ aeαί
έ? β έ ί έΪ &amp; α ? ?Ϊ ? ? ?ί ν ? β ξ ά ? ν έα έ? β# έ? β ν δ?? ? ae ξ ? λ ι? ? έ? ά δ ? &amp; α ?? Ϊ ί έ? β ία ?? Ϊ ?x? ? έ? ξ ν α ?? ? β ? e‡? ? α S ?? ?ί ί
β
ύ
β
έ
ί?α ? ?
ύ λ ?? S έί β ? ξ ά ? &amp; {? ? ? β ξ ά ?? e? ?? ύ ‡ ?ύ ? άόS έί δά ? ?S έ? β ? ξ ά η? ί Sϊ Cα ? ν Cα ? ae {? ? S? ? e8 χ? έί β α ?? ? CC ά?ί ί έΪ τ
?
ηα
ίί
α
α
ξ ί ? ι ? ?? ί ίφ
σ ι? β ?? ?β C &amp; α ?e ?? ί CCλ ?? ? § έ? ξ ν έα ?? ? β ? e?ί β# έί β Cα ?? ? ί Cλ ι? ? ae &amp; ί β? ?Ϊ ? hα η? §e? έ δά ? &amp; α ?? Ϊ § έ? ά ?? Ϊ {0Χ
έ?
?? ?
ί
ί
β
ι
? aeαί
βί
??
u? Έe>> ? ? ?? ΝΙ΄ ? Α C 3/4 ? ? ?Έ AEΔ Έ Α ? 1/4 Δ ? Έ ? Έ Δ ? Α ? Β? &amp; &amp; ? 3/4 ? Έ Δ ? Α ? ? &amp; Φ ? ?
΄
Ν?
??
Β?
Έ 1/2 S>> &amp; ? ? ? ? u# ?Έ Δ C? u? ΄ 2? ? ?? Δ ? u? Η SΤ ? ?? ? ??΄ Ν? Δ ΙΈ ΣΔ &amp; 1/4 Η ? e u>> ? &amp; ? ? u? ? ? 1/4 Η ? 1/4 ΄ ? ? Ξ Β? ? Δ Η ? § ?Έ Δ Έ Α ? ? &amp; ?
1/4
??
??
? Έ 1/4 3/4 ?
Έ ??
Ν
Β
? ?Έ Δ u? ΄ Έ ? Δ ? ?? S u>> ? 1/4 Δ &amp; ? ?? Δ ? Έ ? 1/4 Λ ? 1/4 ?Έ Δ Ι 3/4 Έ Έ AE? &amp; ?? 1/4 Η Έ? 1/4 e u>> 3/4 ? ? ?? AE? ? &amp; 8 ?Έ Δ Έ Α ? Β? ? ? 3/4 ?? 1/2 S>> ? ? ? ? ?Έ ? u? ΄ {0?
??
?
??
??
Α? 1/4 ? u
??
<< œ› – œ› §˜ ™ œ› š ­ ?› ” ? œ› › š • ?™ — œ(R) š ™ ž #? (C) 8? (R) S œ› – ™ œ œ” š ” ˜ ” › š ­ § › š ™ ?   — ?œ? ” § œ<<? ?Ÿ ™ &amp; • €(C) ž ”
°
š”
° – ™“
??
›
š
œ› š C• ?(C) ž &amp; • S— ? Ÿ — œ› š • ?(C) ž &amp; • ¨ ? S“ ” §??• § ? ?” – ™ œ Ÿ ? ?› §? ?œ? ” š &amp; › š ” ? ? œ• › Ÿ  ž š — §› • §› š • ™ ˜ — §SC’ ‘ e‡
” (C)œ ? ” (C) › ž

”?
?
 œ ˜ ” –•”“ ‘
‡888e„ Œ 8…xˆ 8e„ ƒ S„ 28‰ ‡ ‡ˆ 8S„ ƒ H€
ŠŽ† ‚ ‡†… ‚ ‡ ‰‹Š ƒ †… ‚
o y k &amp; f d ‰“ ˆg “ d y k g i f ‰d ’ j m eH§y k n j ‘ ”‰w d g j f •n m g §d m ’ j j l i d m ˆd ’ fHf ~ q ‰•n ’ j ”‰g n •l d “ &amp; f ’ zj ’ ‘
n
‘
g™f
ig
j

n
k r gh jf ’ ‘ g l ’ l i f ‰d ’ j m e™#g # g j f •n m g ”† g l † j H…?§d m ’ j d f ”‰g &amp; d ” g l j ’ ’ h &amp; f ”d ”‰d d ’ j l k ‰n e™ ‰d † gC˜ — e‡…
gjg
j k’f
 †i k‰†
i
g
—–
o ’ S t™ g 8g #d ’ j ”g ‘ g 8g j f d i &amp; f ‰d ’ j m S™n k ghr l •k ”‰g §f ” g l k l ’ •l ‘ n j &amp; f ™ n ‰•l † ”‰ ’ 8 •n S™ g “ ’h i e g l •g q g •g ”’ “ ˆ’ ˆ‰‘ C™
 ‰jm
l 
g
n
gn

“l d
†
™ nf d i f ‰d ’ j m geC † k t h &amp; §g Cd ˆ’hj d §’ j &amp; w r gh f g dh •n S™ g # ’h j i ’ h e # ’h k w &amp; l€f ~ l •g q &amp; g j f •n m g S† “ i g ‘ n •l }|
™ nf j
“d” ‘’“
j f
dg
j
‘
o y k Sl &amp; ’h j i ’ &amp; d ˆ“ n {q † §• S™ g xy k n j d l k zr i d ey k ”‰“ n l CCx† l •g q SS t™ g ‰g C ’ j f ”n ‘ g Cg ˆf e e™ †• ”’ “ ˆ’ ˆ‰‘ ‡…
j
h ‰ ˆ’ “
‘
”fl
dw
jg
l d
†
o ’ k S •™ d h™ n ˆj df d i22’ •l ‰d j Sg ’ j ‰ˆg ’  tf &amp; s n 8r m e™† i f ‰d ’ j m S™ n l •g q d g j g •l ‰f i d ” g l k i 8p
gv
fu
d™ j
nf q d 
gl
g
d
o † i f ‰d ’ j m S#d m ’ m •† i ’ j g •l ‰f i d i f ‰d ’ j m S™j ’ i h’ g ’ j f •n m g 8’ ”j ’ l k d j i ’ h g ˆf e S™ #˜ — e‡… • ”’ “ ˆ’ ˆ‰‘ ‡…

l
g

g
jg
j
 d † —–
†
xy 8r „ 8ev 8‚ € xy w8ev u #s q
w tr ƒ x r t r
b) F 3 @4 T I§a 1 D G W94 7 V) &amp; 2) pF F E 7 3 1 53 64Y` G 5p4 4 67 7 W87 1Y S @A XI 6G i 67 1 4 R 567 4 3 hA D 9G 4 WB P 4 ) e @A 94 4 67 G W4 §I d @4 57 P 97 9W6g CA
6 D)
3G 4
61
dF
5
B
D 1 @4 g &amp; 67 T @D SS7 1Y 4e @A XI G C7) I) 5W4 R I 4 1 ` @4Y 7 6) 4 3) 5I WB W4 S 64 6G C4 G W94 7 V) &amp; ) 5W 7 ?7 @3 6WI G e4 G d I) I WP 4 R I c
WI
6
g
4
59
6 D Yf
IA
b @` SA 4 8` 3a 1 D G 4 3 ` ) 3
7 PW
6
) S @A 94 67 G W4 1Y4 S @A XI G 4 G W94 7 V) &amp; 8U D T 7 Q SA# @D SA 4 P84 G P #I E 7 R Q 4 B E I HA D @G F ?A &amp; ) 7 2#C @A 94 8 567 4 3 20(
F 4 5I 4 6 6 D)
I7
I
P@
E D 9 )B 4 1 )
' &amp; ϊ $ ? ¨ ? # &quot; !  ? ϊ ¨ ? ό ¨ ? ¨ ? ό ϊ !ϊ ό ύ ? ό|? ¨ ¨ ? ?   € ό ? (C) ¨ §? €   ?? ύ ? ?   ?? !ϊ ό ??x?
%
¨
ύ 

??

ϊ
? ? ? ? ? ?ξ ?#? ν ? ά ? ν Φ Bβ Ϊ ά Φ ί Σ ? ? χ Ϊ ? α ? ? ? sά ? ? ? ? α #? ? ? ? ? !έ ? ? ? Φ ?ί ? 4? φ
Φ
?
??
???
Σ δ?
Φ
Φ
Φ?
? !ά ? ? ?? ? ? Φ ?ί ? Φ4ae ? ? α ?(C)Τ ?Σ !ά ? s? ? Τ sσ ? ? ν ? ? !ά δ Σ ?#Φ ?α ? !ά Φ ? ? ? δ Σ Φ λ? Σ s ?Σ ? ? ? Φ ?ά ? ? ? 4?

?
ά?? Φ
Σ ?ά ? ?
??ιΣδ
? ? ? ? α Φ? ? ί Σ ?ά Χ !ά‡τ ? Φ ?ί ? Φsσ ? β ?Ϊ ά Φ ί Σ ? ? |?(C)α ?β ? Σ|? ? BΦ ? Σ ? ? ? Ϊ Φ έ ? Φ ? ? ξ ν ? ? ά δ Σ ? α β (C)? ? Σ ί ? ? ? λ ? ? ? Ϊ Φ ? ? ?ά Φ ? ? ? δ Σ Φ λ? Σ ? ?
?
??
δ?
Σ
?
?
β ? ? ? α Φ ? ? ? ?? ί Σ ?ά Χ !ά4ί ? ? Φ &quot; ? ?? ά Φ ?Σ ? ? Φ ?ί ? ?? !ae ά ? ί ? βΣ Τ |?| ?δ !ά Φ ίδ ? Τ β &quot; α Σ ? ? ί Φ έ ? ? Φ ά &quot; Ϊ s? ? Χ Φ ? Τ ?Σ ? ?Ξ
? ? ι Φ Ϊη
Φ ??
Φ
?
?

?
Νss? Β 3/4 4Α#‡?sst44 1/4 Λ ? ?‡Ι #Β ? Α 4 1/4 ΗsAE ? ? 4#‡ 1/2 44 ?? 3/4 1/2 |s? ?Έ
? Δ 1/4 Β Ι Ν?AE >>? ?Α
Δ 1/4 >> Δ?Β 1/4 Α 1/4 >> ?
?uu ΄ ? ? ° (R) ? ? ° (R) Ÿ? ? § (C)¨ ? ž € Ÿ
(C)!??????? ???|­<<?t|  &quot; § ???? ?‡–›
Ÿž œ
)

( &amp; &amp; '?$ &quot; &quot; € &quot; &quot; §  (C) €  (C) ¨?€?
% ! # ! 
 § §??

1E DGFE 5
' &quot; F4A'4D C7 CA9@€6 &quot; 4¨0
3 B 7 8 7 532 1

G
'% 8 &quot; &amp; S &amp;
% 8 # 977 &amp; ! P # R  ()) P 4 &amp; ( P # 9 $ 2 BT # )! 8 # 7 &amp; V 1 ( &amp; &amp; 9 U (1 ! C@ # P 0 (1  U7UD ! C@ # # AT DE R 'C $ 8

8

! &amp;
@ @ &amp; S #%
 8 # Q B! ( # ! P I H % 8 # D6  F 0§E D ! 8 &amp; C B@ A§ $ &amp;  8 89 076 ! 534 $ &amp; 21 ( $ &amp; # ! 0§ &amp; § () ' $% &quot; # ! §   
9
G
9 )@  @
6%
#
#% ! &amp; 

  § ¨ § ? € ? ? ?  
? (C)? ?

χ ϊ?
&quot; k &quot;
τ
φ χ q A? ύ ό t? A &quot; ϊ? ? ? ?φ ? Pσ
??
χ χό
χ
τ
aecδ ? ? ά Ξ ? Pδ δ έ dδ ? A?¨? β ? ? Ν β έ ? ?? λ ? Ϊ¨Σ ? ί ? ά ? α ? @? ί ? ? ? ? 4Ϊ ? €? ? ? β ? ? ? ά ?Aά ? ? ? ί ? Τ έ δ έ &quot; έ ί ? δ ? ? β ν έ ? h¨? ? ? ? ί δ έ ?
??Τ?
Τ
ά
ί?
??
ά
ΤΪ
Σ
? ? Τ Σ ? Ξ ?? ? Ξ δ ae ? ί €έ ?Σ ί ? ά ? α ? ¨ά ? ? ί 4Ϊ ά ? Ν ¨€? ? ί έ ? Τ ? ? ? ά Σ 4 &quot; ?'Ϊ ? Ξ ? δ ? Τ ? ? ? ? &quot; έ ? ? Τ Σ ? Ξ ?? ? Ξ &quot; έ ? ί 4Ϊ ά Ξ έ ? Τ ?ί έ ? &quot; ? β Τ ? ? &quot; έ ¨Ν ? ? Ξ ? 4Ϊ
Ν
?
ά
έ
αΪ

ά
ί
Νδ έ
?δ ί
?
? ? ? Ξ ? ? ξ ae έ ? ? Τ Σ ? Ξ ?? ? Ξ Νδ ? 4Ϊ ά ? ά ? A? ? β ? ? ? έ €? ? Ν ? έ 4Ϊ έ Ξ €Pδ ? ί Ξ έ ί ά ? β Σ ί Ν νhδ ? ? ? Ξ ? 4k? ά &quot; έ ί ? β ? ? ί ? ? ? ? Τ ? ? έ ? λ ? Σ ι ? ? Ν ? έ 'Ϊ έ Ξ Σ? ?Ν β ? ? Ν
?
β
ί
?
Σ?
?Ϊ ?
?
? ? ? Aέ ? ? Τ Σ ? Ξ ?? ? Ξ δk? β έ ? A? ? ί 'Ϊ ά ? ? ? @? Ξί έ ? ?kΪ ά ? Ϊ ? ? ? ? ? ? Aέ ίkέ Ξ Ϊ ? ά ? cδ ? ? ? Τ Σ ? Ξ ?? ? Ξ @¨? έ 4'? ί ά ? β ? έ ? Τ ά ? ι έ ? ί 'Ϊ ά ? ? ? Τ
?
Ν
?
έ
Τ
?
ά
α
έ
ι
Νδ? ?Ϊ
έ
ά ? ? ί Ξ έ ? ? ? ά Ξ €η ae ? Ϊ ά ? ά ? β'? ? β ? ? @έ ? ί ά ? β ? Τ ? δ Ν ? ί ? 'Ϊ ? ? ? β ? ά Σ ? ί ? ά ? α ? ?? ί ά ? έ Τ ά ? ' &quot; ? Τ ? @? Χ ctk? ? Τ Σ ? Ξ ? ? ? Ξ t?
?
?

?
?
?
άΪ
?Ϊ ? ΧΦ?
Ν
? A &quot; €Α &quot; Η Β h€? €AE ?€€Δ @ &quot; Α ? k 3/4
?AE? Λ ? Ι Α Η ? ?Β ?
š ?   • Ÿ   ? § ?˜ ¨™ ? yy°  œ › § &quot; œ    ? ?   '° € § ? €
™?   1/2


™  ? š << €'° '¨€ § ž    ??    ? ? ? 4— ? c? š €œ   ? ¨ š Aš ? '? › š ›  ? š ? ?'? ›  Ÿ € ?   ? d° ˜ • š ? ˜ ? € k­ '° € ? ™ ?   ?A  ¨ c? ? € ˜ š ? š ˜ • ? ¨ 1/4 ? (C) @Ÿ  4° € Ÿ ˜ — 4>>
—°
€ Ÿ
Ÿ?
•
Ÿš


??
¨
u ™ ?    ? › ? 4°h? — ? '° € ? ™ ?   k€k? › š  ? › ? 4¨— ? š'° € ? ™ @¨— ¨ ™ << @€ ?   ? ›@€ ? ž €   ? '¨™ << š ? ? — k   ?    ? › ? 4€  ? • Ÿ Έ '° ˜ •   &quot; ™ ˜ • š ? ˜ ? € Ÿ
€?
š
?
š ?°

•
°
•
€ ?°

œ
— ˜ š ? ˜ ™ &quot; š  ? '° € • ?   '? € Ÿ @? € ˜ ¨? › — ? • ˜ • € ? § œ š ?€€(C) ? ?   ? u — ? c? š A?k€ ?   › (C) œ š ?    › € @™ ? š ? ? @™ ˜ • š ? ˜ ? € P?    ?   ? • œ    ?? €Έ  k(C) œ š '° š œ ? €
š
§
•
 ?
?
 Ÿ
?

Ÿ
?• 
™ ? ? š ŸŒ ? ? ™ << ?€   ? '™ << š ? ? — ?— ˜ š ? ˜ ? u š ? ? š € ?   ? '° € • € ˜ • š 4­ ? € Ÿ š A   ? ? ? ?   ? › ? š ž ­ ? € ? ™ << ΄° — << @— ¨ ™ c™ ? š ? ? @œ    ?

°
•
Ÿ
š
?
œ
•
?
§°
?š?

?
¨€ ?   ? š << — •   ? ? § ­ ? € Ÿ š œ š ? ž 4° ? ? ˜  c? ˜   • š Ÿ ?  Ÿ A­ ? € << ?   ? ? A(C) ¨ ™ Aš €š ?   • Ÿ   ? § ˜ ? k? Aš ? € ? š ? ? € ˜ •   œ š ? ? š ¨— ?    Ÿ ž  œ › š ™ ˜ — –”
?
(R)

??
™? €
 Ÿ
•
†{
&quot; q“ &quot; y &quot; &quot; &quot; „Aƒ ‰ €  &quot; A &quot; ?Œ &quot; Š ‰ AˆAt} … ‡ † &quot; Aƒ t  € AA| ¨z
‚ ’€‘
Žƒ ‰ ‹
†ƒ
…„ ‚
~} {
i • 'ƒ y ˜ ‰ ‡ ” 4… “ y ‡ – ˆ dx ‰ ” ‘ … 4… “ 'ƒ y ‘ “ 'ƒ „ „ €q 'ƒ y d w e 
‰
‘
y
‘„
„
„
„ “ € x • 'ƒ x ‡ „  „ ‚  „ ‡ ” “ ‰ 4e w yƒ g ‡ y ” „  ‚  „ “ ’ … ‘'– ˆ … “  ƒ y @y A„ ‚ ˆ ™ • 4ƒA'ƒ y † ” „ d y Aˆ l • „  ˆ l n 's i?x … “ • …  'ƒ ‰  ‰ €‰  „ “ ’ … h¨– ˆ w ‡
y ‰y
ˆ
y dd
…‰
d
y
‚
”
‘ƒ
– ˆ … ˆ l • 'ƒ … ‡ † @qƒ g † ‚ “ • w  ¨– ˆ … “ ‰ ‚  d d yk– ˆ ‰ ‡ ‰ ”  ky † „ • „ ‡ ‰ ‘ † ‰  ‚f ” x ‰ ‚ “ 4ƒ … € w „ ' ‚ƒ  € x w ‚„ ˆ ™ • @€y ’ ‰ d € „ † ‰ ‚ “ „  ˆ l n „  ‰ “ € ‰  „  ‰ 'x
„
…ƒ
ˆ
ˆ
w
„
‚
y
…ƒ
‚
i w – ˆ w &quot; „ ‚ “ 4ƒ … ‡ † 4ƒ ‚ • ˆ † “ w ˜ ‚ ˆ ™ y “  ˆ ‰ ” … € w &quot; „ ‚ “ ‰  ‘ † p 'ƒ Ay €‰ ‚ 4ƒ g n €l A‰ “ „ ‚  d 'ƒ ‰  ‡ f „ ‚ ˆ ™ • 4 &quot; 4ƒ y † ” „ d 's i 'ƒ y ‚† “ h „ † ‰  ‡ f „ ‚ ˆ ™ • @ƒ
‡„
…
‚d“
’‘
‚
…ƒ‰

…
‰ “ € ‰  „  ‰ ‚ “ — ‰'ƒ y † ” „ d y @… ˆ l • „ ‡ ‰ ‚'ƒ „ ¨w u @v'¨– ˆ 'ƒ x ‡ „  kq ™ • 4ƒ n w d yc€q …  ˆ l n d y €„ “ € A„ ‡ ‰ ‘ † ‰  f ‚ ”  ¨y d@'ƒ y † ” „ d 's
d
 uu …y
„
…
x
f
yx
wx
y
y
ig
¨ƒ x ‡ „  @– ˆ … “ € g ‡
„
„ ‚ “ ‰ ‚ f l ” ‘ 4'w † d „ f …  ‡ fh¨‰ “ „  ˆ l n „ ¨q … kl ’ cx¨‰ ‡ g ” † — 'ƒ cx ‡ „  @„ ‚ ˆ ™ • 4¨‰ “ € ‰  „  ‰ ‚ ¨'ƒ d… “ y € „ ‘ y f 4ƒ ” ‘ ‰ ¨v u u?tr
…ƒ
ƒ
ey
‰y
„
…ƒ
“„ d ƒ
…
•
s
i y ’ 'ƒ y † ” „ d y 4x ‡ „  A„ ‚ ˆ ™ • '€‰ ‚ “ ‰ ‚ “4ƒ … ” † „ w t
‰
dw
„
‰ƒ
— … ‡ x „ †Aky ’ ‰ “ • …  'ƒ ‰  ‰ ”¨w n „ “ ’ … '† ‚ “ „  t
‰

‚
‘
— y ’ 4ƒ x ‡ „  €„ ‚ ˆ ™ • ' &quot; ‰ ‚ “ ‰ ‚ “@ƒ … ” † „ w t
‰y
„
‰ƒ
— w – ˆ w €‰ ‚ ˆ … ‡ † 4ƒ t
‡
…
s y @x ‡ „  „¨y † „ • ‰ “ 'ƒ y ” † „ ‡ €„ ‚ “ ‰  ‡ „ kr
”…
„
”
d
i „ ‡ y ” ‚ “ €‰ ‚ “ „ ‡ † A„ €q „ d l  ’ ‰  ‡ f@e w 
yx
‰“
q „4ƒ y † w ‡ d @ƒ &quot; „ “ € x p ” ‘ ‚ ¨e g ‘ y f @“ ‰ qƒ &quot; l n „ ” 'ƒ y f „ — „ ‡ ‰ ‘ † ‰ ‚f ”  x ‚ ˆ p x „ f? &quot; ‰ “ 'ƒ y ”‡ ‘ ‰ • ‰ ‡ ” ‘ ‰ • o y n d g ‡ h ‚€„ ” „ d — ‘ „  ˆ ¨x ‡ „  Ay ’ ‰ d € „ †
…
y

‘”
‘
w
‚
ƒ„
mw
„
‰ ‚ “ ‰ ‚ f l ” ‘ @ƒky ’ ‰ € ˆ g ‡ fkj i ‚ • ˆ x ‡ y ˜ ‚“ • ‰ &quot; ‰ ‚ “ ‰  ‡ 'ƒ ” d €‰  ‘ • ‰ ‚ “ h g € „ ‡ y ‡ x „ € x „  „ ‡ e y x … “ 'ƒ … ‡ ’ „ €€ „ 4ƒ • ‰4ƒ y d 'ƒ y ” ‰ “ ’ x
…
”
„
”
y
y
f
‰ †‚
‚
„
“ ‡
‚
„
‰ x ™ „ ” &quot; „ “¨– ˆ x ‡ „  ¨y ‚ • ˆ x ‡ y ˜ “ A‰ ‚ “ „'ƒ y ‡ ” ‘ ‰ • ‰ ‡ „  — – ˆ 4ƒ x ‡ „  „ ‚ • ˆ „ w ” … ‘A‰ ‚ “ 'ƒ y ‚  „ “ ’ … ‘ „  ‚A‰ ‚ ˆ … ‡ † 4€„ 'ƒ ‚  € x ¨v u ctr
‚
„
„
„
‚
…y
„
…ƒ‚
y w us
Sp R T VUT S fT e V VUT S a
€qi &quot; T f &quot; hW € &quot; c &quot; b Vg € &quot; UA€I `AdW € &quot; c &quot; b R &quot; ` W Y W ¨ &quot; W €€S I R Q€PH
RX VUT
I

w v CHt QQ§0c QQq a 0Ug i bh g §e d 0 bc a70§X
vu frqs fr p c f a ` Y

W

yCQUA4‘CA‰ ˆ„ 0ˆ42U§ƒ QAU7x
‘ ‰’  ‚  ‡ „†… „ ‚€ y
? C ?Φ ?Χ
?
Τά Χ? ν ?χ ? ά ίβ ? Χ 4έ ? ά ? ιβ Τά ? έ D Ϊ? Χ β § Τά ά? Τά?Ϊβ UΦ ύβ Ϊάί ?άα ??Τ? U§ άβ ίβ H? 0 ?ΧίΦ 2 Τ? ? C? λ?? 0 ΧΦ Χ? Τβ Τλα β ν 5? 0 ?ΧίΦ § ΤΧ ? C? άίέ ά? ?
?
αι
?
?Φ ? ? Χ Χ Τ
Τ? ΧΧ
έ νA? ? ι ? § ΤΧ ? C? ί? α A? ι?Τ α ? ? 2 Τ? ? Ϊ?Χ ? ίβ έ α A? Τ Τλα β 4ά ? ΧC? έ α ? ν ίά §ϊ Ϊ?Χ έ 7α Χ ? ν ?ά χ ? 0Φ Τ ?ι έ ? ν έ ? έ ν Τά Qά ?? ι? A? ' ίΦ ?Χ 4 ??ϊ C?
ίΧ ?
ό
?
ν
ββ
έ
? ?έ Χ ά
χ ? ?? Qσ έ4βQά Χ? χβ A? Q ΪάίΧ ?άα ??Τ? U ΤΦ ?ι C ?Τ? η U4 Τάη 2? ? Qά Ϊ?Χ? ίβ? έ α A?Qχ 4ά ΤC ?? ΤΧ ? C? ί? ? Χ Q ΤΧ ? A άί? ίβ ? Χ ? 0Φ A ?Φ Χ D ι? ? ΤΪΧ? Χ? β
Ϊ
Τβ
? έ έΦ ? ί

Χ ?Χ
Χ ?? ?
Τέ ? ν ά ίβ ? D Τά ? Χ ν ?χ ? ά ίβ 7η ? ν ? τ ? ν ΤC? ?έ ά ? ? '2έ ? ά ? ν ά Q ΤΧ ? C? Ϊέ Ϊ?έ Χ 7D Τά A? ?? 7 Χ?χ Τα ? CA0 Ϊ?άΦ Ϊ? Τ ?ι C ?Τ? η 07ά ? έ Τιβ ίΧ? ? φ
?
?
ΧΦ

ββ ? ?
???
έ έΦ
?A? ί? Τ?έ ? 0ΦA? ι ?C? ν ΤQί 0Φ Χ α Τ ?ι ?έ 4 Τά? ? ν ά U? έ ? ν έ τ ? ν ΤC? ?έ ά ? ? ' τΦ ΪάίΧ α ?ά ??Τ? 074 Τά ? ? ν ά ?4? ? C? έ ν ? σ β Ϊ? ά •Φ Ϊ?ά ? ? ? ? ? ? ?2έ ? ?ά
έ
ά
ΤΤ
Χ
?Φβ
Χ
?
Τ
U ?Χι?ΧΦ Ϊ?Χ ? ΤDν ά ίβ 4 ι? ? Χ? A ?Χ? A Χξ ν Χ ?ιΤβ έ Ϊβ λα A?Q ι?λ Χ ?Τβ Χ ά QΧ ΤC ?Τ? η 0Φ D ?ae ?'δQά Ϊάίβ ?άα ??Τ? UΦ Χ D Χί?? ? w Ϊ?άΦ ? A? ?? 0 ΤΦ ? 5Σ
? ΤΪ
Τ
ί έ ? ?Σ
?? έ ΪΧΤ
? ? 3/4 C§? ? 1/4 1/2 Δ 1/4 ΔΛΑ? ?'7? Η 1/4 Ι ?Ξ ?Λ? Έ ?Ν ? 1/2 A2'Β ?Λ 1/4 Έ 7 Ι?? ? ? ? AEΑΗ >> ? 7? Δ>> ' ΑΒ >> Α? ? C 1/2 1/4 >> ?? D?
3/4 ??
Β
Έ?? ?
1/2 ?
3/4 Έ

u? ΄???
? ? ?(R) ?
(R)(R)??
°?(R) ­
›Š ”
‘š? ? ’œž UQ C“ ‹ – š” ž  Œ 07 œ–— ”? 0“ 7“ 0 ‘’Š ‘ –(C)œ š” › §œ¨ • ‹ ?7 –—  œ(C)‘™ • Œ C ”(C)“ œ• <<– C œ“ <<– ” A7 –— A“ C ‘’”“ ˜ ‹ ž
‹Š (C) ? Ÿ
”
‹ €“  ‹
œ • œC“ 'Š ‹C” 0? ” • ˜  4 ”(C)  U“ ™ ‹ ž ? 0Š œ” •  ™ ˜   š™ › 0Š  • • CA ‘š” ? ’œž ›UA œ” • –™ €  œ <<– C œ“ Œ '0 œ–— ‘’?  ™ UA ›(C)  šž  ™ – A“A œ •
Ÿ• (C)” œ
œ œ™
Š
‹ ‹Š
‘“

œ” ”•  ™ œC“ ™ š‹ ’”(C) › ’§ • ‹ C ‘’”“ ˜  š™ ?? œ” • ”C“ ‹ œ? CŠ ‹ ? 2 œ› • ž ’‹ ™Š  • Œ Ÿ šD‹ –(C)œ š” › §œ¨ • ‹ Q œ? § ‘’”€‹ ‹ Q • ‹ C ‘’”“ ˜  š™ Q  œ” ™ ˜ ™ ‹ Š  ’??
œ
ž‘ ‘
?ž ™œ
ž
š
? œ” • ™ ˜   š™ ›§ • ˜ š‹ ‹ • Œ Ÿ 57 –—  • ‹ ‘”Œ ‹ ž A7 –— A“ 0 ”šŠ 2 –— ' ‘’Š ‘ 2 š› ‹ ™ ˜ ” 7— – 0Š ‘’  ‘7 • C“ ‘‹ ’‹ D  Q Œ 0Š2 ˆ‰ '•†
š“
“  ‹ ” ”
œ
•”
“ ” ‘ Ž ‹ ˆ‡
…„„ ƒ v  v € v} u} y x u t sq o nm j h ˜ f e d– ˜– ”
2Ag|y‚wtw•q ~52g{|zs5pvwrArp2'l7k ?ig5•™H—•“
C

?

B @ @A9!' 6 '5 4' ? &quot; 3 &amp; ?1!?!' &amp; #!  ¨ § ? €???
87
%
2 20 ) $( %$ &quot;
 €(C)


EY Xa`Y Q
A`HP?APX WS ?W?UH?R PHFD
I V S T S QIG E
z  j m q Pk ˜ n v j ?s t o q ~ ‰?ˆ u e l n #q q e m q Ak h !f ˜ n x d 1k f e d q ?f ?f
j
q
gh
mg

eh
i e l n ?e m q j i u p v e l n g?ˆ ˜ l t ‹ h o j l m ‚ h v e t u Ak ˜ n v j #e m q#e m q p j ~ d o A~ i Hk h d e q v ?Fl?ˆ j d ™ ˜ l n h o Fj r e l n d #Ak m p d h g h w o d ™ e ?~ w j m n e d ?f
g
j
q
jm
jf
™
Že

j
h v e q Pk h n d ™ e e n j le m q j i u p v e l n g?o j q i e ‚Ak n e l n g jHe m q#… t ?f Œ j d j q ™ m g j #Af e d m o s m P z j m q Pk ˜ n v j q m t j ~ q d˜ q h # p~ e 1?i mPk h d e q v Hf
j
f
j
l~
l
j
o tk
j
m v ~ n Hf Œ j ?j t ‹ h oF m~ t ˜ n o Pk#h ge m q l t ˜ d ?f h d ~ ˜ t u j l t u Pk ‚ i Ak h d e q v ?Fq e i e h o p ˜ ?Pk ˜ n v j ?e m t q ?f ?f ˜ q j iyF~ o i j g ˜ l n g

d
˜
j
j
w
m
jf
dj
q
e hf
k
f m o j dŠ€ z hAk h i j o ™ j o?e q h l t u w h gF˜ i mAk h d e q v ??j r ?u | ~ w Fj m q Ak ˜ n v j Fh ? e n x d yk ‚ s t j n ~ v m ‰ q h ?ˆ Ak h ™ h d ™ j #| e ?j q | h ‡
jf h
™
j
qi
o
oj
ld
z
f ˜ t u Ak ˜ n v j q
j
†f ˜ q r e l n d h †f e ™ j l tAPu He q j l u mHk ?… t j ™ m g j l„?Pk n e l n Fe q ˜ i e ~ o i j g ˜ l n }f ˜ ƒ€
q
g

l

g

g
d
m v ~ n ?j ‚ j m q Ak ˜ n v j #h ?e m q l t u w ˜ q h l t j q l e l n g d ™ e i Ak h d e q v ?Fq e i e f ˜ ?F~ o l u Ak l
i
j
qi
˜k
m
jf
 dl
m
h o Pk d ™ e #h v e q p mf q ?HHf e d ™ ˜ Hh ?~ o q ~ ™ h d }u t m q | x nFu l t m q i j ™ ?{ z e m l i Hk h d e q v ?f
˜
j
mf~
™i
™k
j
m
j
v u m ?j m q e m Pk e g j Fh ?e q i s r l e m qF˜ d q f e p e?e m o d ™ ˜ l ™H?j n e Ak j Pk Ak j d ™ i h !f e d ™ ˜ —
t
q
li
e
k m l˜ h
g

e m l i Ak h d e q v j„?˜ d e ™ j Ps q j ?f PPj
m
fk
o
m ˜k
z ~ w j m n e d ?f#h v e q j n v j ?j m q j i u p v e l n ?h i
j
q
g
€ z ~ i Ak h d e q v jPh v e m v ~ n e m q j d ™ ˜ l n
m
f
i
j q n ?f j ?yk x l j n r ?j m q Ak ˜ n v j #h v e w
e ol
h
j
q

– …  w t x w • “ ˆ „ • uFs ‘ …  ?… ’ ‘ …  u ‰ ˆ ‡ v ‚ #A† P† … „ t ƒ ? € x w v u t r
”
“
x… ‚
‚y
s

pfihgf

q f dc d
cc dh

edc b

? ° °A9!? ­ ?? ?? ?? ? € ?1!?!? € #!Ÿ ž  œ A˜ — – ?A?’
?(R)
? << (C) (C)¨ § ?? ??? 
›š•™
•”“

‘

?AHP? 3/4 AP 1/4 WΈ ?W?H?? PHF?
1/2 3/4 1/4 ? 1/2 ?
u >> Έ?? Έ ?u΄ ?
ύ ? β δ ? φ δ τ ?? τ?
λ φ ? χ σ ? Aξ λ ? δ ι ? ?F ?σ ι ? β ? Pξ#λ ?λAξ λ φ ? ? ? λ ?? ? ae β ?? ? #λ ? δ ?
?
??
ae
?
?
δφ
?Aό ϊ ae ϊ ? χ σ ϊ ? β ? η ν ? HAό ϊ ? β λ ? ? ι ?F? ιAσ φ ? ? ? ae ? β „? ? φ ? ? ? ύ

λ?
?
?
#λ ? δ ? Hξ β δ ? ?λ ? Hξ λ ? Aξ λ ? δ ι ? ??? ? ϊ ? χ P?? η ? ι ? ae ?#δ ? ?? ν ?
?

?
??
aeξ
?
ό ϊ ae ι ?A ?ξ ? σ η ? ? λ β ?? ? φ ? ϊ ? λ τ ?? ? ι δ ? ? φ ? ?Aξ ? ? λ ? ??? ? ? ? ? λ β ? χ ?
δ
?
?
δ

σ?
?#λ ? δ ? Hξ β
?
ι#λ ?δ ι λ ? ϊ ? η
?
λ ? δ ? ? σ β ?Aλ ?
λ ? Aι δ y?  ae
? ?ξ
ι ? ? δ χ ?? ? β δ ?
?

δ ? ?λ Pό ϊ ae ι λ ? ϊ ? η ? λ ? β ?? ? φ?ae ? ? β ? λ ?σ η ? ι ? ae #? η ?
??
δ
?
?
?
? λ δ ? φ ? ? ae ? H  ? ? ? τ ? ?? ι ? ?? δ β δ ? φ δ τ ?? τ? H?!? ? ?
?

λ
λ?
σ
δAξ λ ? Aξ λ ? δ ι ? ??F? ? ϊ ? χ APλ ? ? ? δ ?ae ι λ ? ? Aξ λ β ? λ Aό
?
?
δξ
χ
?
?
? ϊ ? η λ Fae ? δ τ ? ae β δ ? φ δ τ ?? τ? ??AP? ύ β δ ? φ δ τ ? ? ? τ H?? δ
?
ι
σ ??ξ
σ?
φ δ τ ?? τ? H? ?? Pξ ae ? ? ? ?? λ 9ξ ν ? ? β ? λ?δ ? ι ? η ae ? δ ? β α
σ?λ?
??

νβ
σβ
ϊ?

?ι
?

? ?? Τ ? ? Ι Ν ? ? Ϊ ? ί ? ?#? A? έF? ? έ ά ?? Φ ? ? ? Τ ? Χ ?? ? Λ Τ Σ ? Ι ? ? ? ? Ν ? Λ ? Ι Η
?
?Τ Φ
?
Ϊ
Φ

?

AE Δ?ΒΑ?

?Δ?ΒΑ?

FF

H F FGE'3 B ?3?A @?3 ( 9 2 (C)7'(C)'3 2 ??)'% $ # &quot; ? ?  (C)§
DC
1
8 86 5 04 10( &amp;
! 


Pd cfed V
G?eSUGUc bX b`?S(C)W ?USQI
T a X Y X VTR P

? ά u ?(C)? ? 1/4 ? ? 1/4 AE Ν >> Τ AE S(C) 1/4 ? Έ ? >> ? Η?Α 1/4 Έ AE ? ?? )? ? ? Χ ?(C)? ? ? Β Ι )Δ Σ Τ ? 1/4 ?? Έ ? ? ? Β Ι Σ Δ Ν Ι ? Σ l? U 1/2 ? ? ? AE ?? ? ? Έ AE Ξ Λ 1/4 ? ? ? ? Δ Ν?? >> Έ U 1/2 Δ ? >> AE ? Έ Λ ? ? >>
uΪ?
??
ΤΈ
Φ?
?
Α
Δ?Ξ
?
?
>> Λ ? Ι ?? Δ >> ? Η S 1/2 >> AE ? ΔQ 3/4 >> ?GΒ Α ? ? ? ? 3/4 >>G 1/2 ?Q 1/4 >> Έ ? ? ? Έ G? u ?G?? ? ° ? (R) (C) ™ Uˆ “ Ž ‰ Š U? << š US(C) ™ Uˆ † • ‘ ‰  † ” ? ”  “S” ’ ‹  ‡ ™ › ? † S??
?
Δ
?
? u΄?
­
—†
‰
—ˆ —

†
†
Gˆ “ Ž ‰ Š Q(C) ™ — ‹ ‰ ‘  “ ‰ … ‰ ‡)— ‘  ’ Š
ž 
‰
’
‰ ’ ‹ Uˆ † • ” Ž )† ?‰ ™ › ˜ ” ?  ¨  ™ ’ ‹ † Ž ‘ ‹ )§ Q„ ? „ € ?‚ Ž  ‘ Ž Uˆ ‹ † (C)‡  ‡ Ž … ‰ ‹ † ‡ ™ › ?  † )Œ ” ŠQ„ ? „ € ?‚  š  ? Ž  ‘ ‹ lˆ ‰ ‹ † ˜ ‰  † … ?ˆ ?‰ • Ž ‰ • ” Ž ˜  ’ ?ˆ   Ž
‰

€
?

•
…
?
’
—?

‹
 š  ’ ‹  S?” • ‹ ”  — ‡“ — ‡  ˜ Uˆ † (C)SŸ ž ‰ Ž   •  Š ’… ‘ Š ‡“ ’ ‹   ‡ Ž Q” Š  ‹ ‰ (C)‰ U— Ž ” ‘ ‰ Gˆ ‰ Š ?† )› ‹ ‡ ™ ’ œ † Š ‰ ‹ ‰Q Ž ” ‘ ‰ Gˆ ‰ Š ?† œ  ™ › š ‰  ‰ ’  † …
’ˆ
Ž
—
…‰
”“
…
…‹
’
•
’
•
‰ ‘ † Š ’ U” ’ ™ — ˜ G— ‡ Ž –“  Ž   •  Š ’… ‘ Š “Q ’ ‹ ‰Gˆ † Ž  ‘ USˆ †  †Gˆ  ‡ Ž … ‡  )‰ ‹Q‰ Š Sˆ ‡ † G„ S‚ U€ ~ } | )q z s Gy k x t w k u t s r q m p o n m lj
…
”
…
”

Œ
‰
…ƒ
{
q
v
k
i
Eg ‚ ‰ ‚ y ƒ ‚ e h “ ‘ e E‚ “  Gf ˆ ‰ ‚ ‘ ‚  e ’ d  )˜ ™ ˜ — SU€ y • ‚ ” ‰ ‚ ‘  (C)‚ “  ’ ‘ y x  ‰ ˆ ƒ ‡† … Gƒ ‚  € y xUw
€g
’
y
“
–w
“
x
„

uq tsrq

v q ih i
hhis
pih g

? ύ ύGE'? ϊ ???? (C)? ξ χ ? (C)7'(C)'? ? ??)'? λ ? ι Gη ?? δ ? G(C)ί
ό?
? ? φ φ? τ ?σ ??ξν
? βae
βα? !§??!? (C) ?¨ §????
 &quot; ? € (C) (C) ?€?  

Β ? ? ¨ ? << °¨ ?Έ °? ?Α(R) ?? (C) ? (C) ?? u ? ?? 1/4 ? § ? ?? ? 3/4 1/4 1/2 1/4 ­ § ? !? ? § (C) ?? >> ? ? ? ?
?(R) 1/2
(C)(R)
1/2 ? u ?
?
Έ
? ? ¨ ? ? Έ!(R) (C) <<§¨ ? ? (C) ?? u ? u§? ? u ? € °­ ΄ ? ? (C)! °?? ? §!? (C) ?<< ? € (C) ¨ § ? ?? ? ? Ÿ  ?› š!™? ˆ˜ Œ — † ‰ •  ‹ ‰ ” ‰ “ ‘ ’ Œ ‘   † § Œ ‹ !Š ‰ ‡ ‰ ˆ ‡ …
(C)(R)
(C)
(C) (R)­
€€
žœ
–
Ž†
†
„ € ƒ X‚ € ?} | x p v n { q r s y
~
~}}
m !z s p n v y n p v !n w v s y p x !n v ws v u t p o s r §p o n m l !§i!h g f de ™!g „!w r ˆ ?b ‰ g  q … s e !g „ … ˆ ?g q p  e „r ƒ ˆ g ? „g s !w c ˆ h v b h ?— – ˆ h g f e !c b
n
w
ov
q
kj
s
˜
f
h ˆb
d
d
b § g s b r q p i ’ b g q h ˆ … e h ˆ s  g  g „ s !w b … e h ’ ?w ?e „… ƒ •?t f u „ § g g „ s ˆ u „ d ˆ r ‰ h g u … g ƒ „d ƒf ?Tr g r h ?” q t s ˆ f “ c ˆ d ˆ r†w Xc h ƒˆ ˆ? ft u
’
d
’
ˆ

dw ƒ f
ec
d
„
‘
„g s ˆ f t r q ’ ‡ „g w ‘ … ˆ  „c s „g s ?w b h g f ˆ ? ƒ„w ‡ c e†c g h g u … ƒg ƒf„d ?§rT ‚  € x ?w b v g h g r g r q p §r g r h d b t s b r q ip b d h g f e !c ?a
bsh‰
ˆ

b
ec
yg
u
i
d
db

(C)
…
ƒ„

u

`
XP 8 E 8 5 9 8 Y IQ YG X?4 W H E VQ U Q ?TD ?H E 8 G §P D 8 I 7 H G 5 4 F E D 9 CB A ?9 8 7 6 5 ?3
6 PF
5S R
6Q 9
4@
4

1' 0)('

2 ' %$ %
$$ %)
&amp; %$ #
??

δ ? ?!βΑΧ ί §Χ§? έ§Χ άΣ Φ •ΑΑΧ Φ §§TΑ? ? ? Ξ ?X§Ι ? Η AE?
α? ?
? ?Ϊ ? Τ? ?ΤΣ?
ΝΛ AE?


η? ?σ?? ? ι ? ? ν ? ?ι? η
!§???!?? ? ξ?λ §???ae

€Δ ΒΛ
Q? 8?  ? ? ? ? u? ? (C)? ΄u¨ Q? ° 3/4 ? ? 1/2 ?
?
?
1/4 Α AE?? ?
V??8nH? ? ¨? ? ­ ? u? ¨ ? ? &quot; 3 ?? Ι° 3/4 ¨H? ­H? ? ¨ ? ? ? ° (R)? ­ ? <<H? ­ ? u? ¨ ? ? H33¨ ? ? (C)? u? ­ ? ? (C)? Η ?
?

?
?
?§?
??
€AE??
V  ?
€ ? Β  ? ? ? ? u? ? (C)? ΄u¨ Q? ° 3/4 ? ? 1/2 ? € 1/4 >> 3? ? ? ? ? Έ Q (C)? ?¨ ? ΄¨ ΄u?<< &quot; ¨? ­Q¨ ? ? ? ° (R)? ­ ? ¨ (C)? H§ ? ?
ΔΑ
?
?
?
 

<<¨
€??
n8  ?
Ÿ
&quot; Ž – ‘ ˆ‹ “ 8ž  ’ œ ›‹ š ™Ž Ž ˜‹ — ˆ– V ˆ‰ ” “ ’V’ ‘ Ž ‹ P‹ Š ‰ ˆ8‡
”
’
•
ŽŒ
“ ˜f g ” j– o ” ˜f g ” jh s r˜z g h o y f k t w h x  ˜˜ e˜g
f–f
u ™ &quot; p ˜h k h x ™u g w ™ &quot; ¨{ t – t … † e™ ˜ —t h ” d– o f ˜f g f” j– o 8” Vs { t s P ˜f g f” j– o ” dl o g s x ˜™ g ” ” d– o f k ™ w

g
–˜ j
–”
fh
v ˜™ g ˜f ” d– o f s ‘ f ” d– f jg ed™ f f tu o g rs jq ™Hp f 8{ t – g h k t „… w h x n” l k jf i hVh e™ug h o ˜f g def ™ —” ” d &quot; jp h ƒ8 ‚‡ € }?8~P} |
g
g
o
k
˜–fr “ 
“ ˜f g ” j– o n” djl &quot; p jf f x
f –” ™
˜f g ” jh s r˜z g h o y f k t w h x  ˜ —t h ” d– o Q ˜f g ” j– o ” s { t js ˜f g ” j– o ?” dl o g s x { t – eg l z ™ k t yk h x
f
g f f –˜
f –”
˜™ g 3” 3” d– o f k ™ vw ˜™ g ˜f 3” d– o f Q‘ f 3” d– f jg ed™ f tu o g s 8q j Hp f nm” l k f j i  ˜™ g def ™ &quot; ” P3•“ ‘’ 8‡ Q8„8ƒ ‚
fh
g
sg
f
r ™ o’k
h
˜ —– ”
‰ ˆ †…
€ u Xg esp v &quot; rr h y x w eu i a P ea v sca u td ¨ sY &quot; Xr p 8 XY p i Vh fg d ca b a ` Y X8W
p
v
e hd a q hd e
 $ &amp; # &amp;  6 $ &amp; # ! 5 4$1 # ! 6 D &amp; C 0 B ! F ?
 &amp;
$ I0 ! % 6 8 $ &amp; # 3 6 35 E 0 5 8 $ &amp; #  6 $ 0 I T! 5 C 8 $' # &amp; D% &amp; 5 R D%5 % &amp; # ! 6 $ 07 9 &amp; 5 1 ' D &amp; C 0 B ! F ?
# &amp; &amp; $ &amp; 
0$
 &quot; &amp; QV5 C &amp; 8 D%5 % &amp; # ! 6 $ 07 6 ' ! 6 $' # &amp; C 0 T) @ ' % &amp; # 9%' Q' 07 6 # 45 ¨! 1 ' 0 ) ( $' P &amp; $%! # &quot;   
' 6C
!
#
&amp;
2U

!

U §?
¨?¨? ?€
 &amp; D' 6 9' F 9%$ &quot; 5 # ?€ $ 1 T5 DP ! D &amp; C 0 B ! F # %! D¨ '7 T ¨ '7 # F D%S &amp; ! 8 $' I0 '7 C F
5 '
#1
#B
R $ &amp; #  6 $ &amp; # ! 5 4$1 # ! QD &amp; C 0 B ! F P$ 0 I ! # % 6 &amp; $ &amp; # &amp;  6 $H5 E 0 5 8 $ &amp; # 3 6 G % 6 # 5 F
&amp; &amp;
6
?

 &amp; 
E $0 D%6 C 38 $' # ! % 6 &amp; C ' AB $' # $ &amp; % 6 &amp; 5 @ ' % &amp; # 9%' 8' 07 6 # 45 23! 1 ' 0 ) ( $' ¨ &amp; $%! # &quot;   
D &amp;
#
#
&amp;
(C)

!

(C)§
¨?? ?€

? ? ? ύ   ? ? τύ @ ν? τό? ? †ϊ6 νξ ? ? χ86χ ?φ Bσ ?? @? ? ξ ν1?
??
στ?
λ ae? ? ? ? @ η? ae? B'δ ? ? β α ? ίΦ άέ ? Τ? †? ? ΧΦ ? Τ?
βι β?
?
Ϊ
?
?Σ B? Λ ? 1/2 ?B? ?Α 6? ? 3/4 ?Ξ ?Ν? B@Α AE Α ?B? Λ ? AE 1 ?Δ 3/4 †? Α Η ? †? ? ? Ι1 ?Δ †? Α Η 3/4 ? ? AE ? 3/4 ?Α ? B? ?Δ Β Α @ ? 3/4 ? 3/4 1/2 1/4 >> 8?
Η?
1/4 ?
Λ
3/4
3/4
Α?
?
Έ ?? 68?΄
??u

Ÿ
? †? ¨ 6? ? << ? ? € ? ?? ? ? °D? §? ?­(R) << € §¨ ? B  ?<< (C) ¨ §? ? ? € ? ? 8 
?(R)
?  ¨ ?
?
)œ Ž • • D  ‰ 8D 1 ‹‘ — ‹™ ‹˜• — ‰ D – ‹“ • Ž ” ’“ ‹“ • ‰ ‹‰  ” ’“ ‘ BŠ Ž8Š Œ BŠ ‰ B‡ †„
 ‹ ›Š š
•

‹ˆ…
l qo } {o qo s x t } ƒ w x w @y €| nqs o t

‚  € ~@ t| } x t @x {o z r¨t u y s x w v t rs qBp o B lm @ ˆ‰ † „… 1h „• ‡ ‰ g g ’ ˆ „d e 1˜ ” … e ‘d 8˜ ” ‘ — ‰ ”Y– D • ’ ‰ ” ˆ‰  I“ ‰ ’ ‘ ˆ‰ B† … Bƒ
|
p
up
n kj ‡ i
f
™
†ˆ
‡
‡„
8€ yw6?tBI???8gDe 8c
‚ x vup srqpihf d d
R 5! B# A D A4 &quot; 
9
H 2 A &quot; @ @ 7 5D 4$ $3 2  2 !  2 ! &quot; G$ EF PbC9 1# E G2 AE $7 9 2 T4 1# E! $7 9 2 4 P 2 2 $P 2  84 2 `% W 4 @V 5 ! ' 5! B# A 9
!2
!
2

Ra
T
5 5 &quot; # 
G EF 9  $R 9 2 T4 $ B# &quot; B 5E# 3 &quot; &quot; W $ 5 &quot; 57 4$ $3 2 !D4 5! B A# YH 3 X @ R 3 &quot; 3 $ 2 3 B# &quot; 3 ¨H 2  B Q# 2 B# &quot; A! 2 W 5 5E $

9
9
 &quot;

 2  ! 1U  5! B# A 9D &quot; W 2 3 $?H  7 Q2  2@P D 2 ! P 8#'# F ! G V 1U  2 EA 8 Q# 8¨H 2 ! P G! 2 ! P B# @ G 5 9 A AE H
3

5

&quot;
 #
! !
4
 $ 9 2 T4 5E9 ! (C) RS  P  B# 8 3 &quot; 3DP D 2 &quot; ! 5! IH 4 IH G EF D3 2 C 5! B# A @( 8 7 6 $ 4 $3 2 !1 (0 )'% $ # &quot; &quot; !   
5
Q
5
9
 9(5
( &amp; 

? ϊ  ? ό ? ϊ? φ
?•??Α?ϊ ύC!?χ?•τ
ϊ ?§φ ? ό?
•¨(C)¨???Α€ †?? ?

?? P? Pά ?Q Τ? Φ QΧnΪ? ?QΧ Φ ? ?Σ ? 8 &quot; QΞ
άέ ? ?
Τ ???

ΞΝ

?P3Q?? ι? &quot; ιQ83? δ P3Vί
λ? ?ν λ ? β ? ?ηae ?βα ?

n dj f kmj e l  k ( hi g— d f ˜ e  — ™ ˜ T– • ” “ ’ HR ˆˆˆ‰ ‡ E @ !§ 1' GV &amp; # &quot; S2 a
d•j
d — ‘

3
2
5 &amp; &quot; @ !§ 1' ¨ ' PTTX &quot; C B 1 ' # A H E # %' D § &quot; C 0# &quot; !§ (C) @)' X &quot; # 01 &quot; C p &amp; &quot; @ !§ 1' „ƒ % ) # 5 &amp; X %' D „?2 Y
G # †u…
@


G

s
W 4 1 &quot; ' ST &quot; % ) # 5T' T' # )1' &quot; ! 0§ R )B ( % &amp; $' # %' D R 1B &quot; ‚s

 &amp; #
§ '
§
2
&amp; &quot; @ § 1' ¨ % B &quot; % ' # %§ &quot; % D B T' # G A &quot; )# @)' X 1' R % F &amp; ' G ' # § G  %  % 1 !§ Q U H   X &quot; # !§ % B A $ # ?2 €
G
' 1 
 &quot;
'
@
G'
d
2 Q ' # G Q  1 &quot; C# ?T &quot; # )1 &quot; ! 0§ §


 X C 5T % &quot; )9 G E % ( &amp; ' G ( &amp; %' &quot; 5 &amp; B &quot; @ !§ 1' T ' @G ' R 4 1 &quot; ' XC &quot; !§ @ )B @)' # yT # )1' &quot; ! 0§ T  &quot; !§   TT &quot; #  ?2 w
D ' &amp;
&quot;
#
G
#
#Ax
2 C !§  F§ ) &quot; # A 5T &quot; ( 0 &amp; ' T' HQ  # %' A ' ?§ 9 %' D ¨
&quot;
' &amp;
)#
#

D 1B % 5 &amp; ' GRQ  #  (C)  TPT &quot; % ) # (X' R# &quot; G T &quot; # '!§ % B A $ # @G !§ 1 4 ( &amp; B ' @ !§ 1' D 1B
&quot;
 6
 &amp; # 

G
' @ !§ 1' T &quot; @ ' v &amp; )
G
X &quot; U 0# F` HTPH(u FR6 tVT6 r FI Si¨g PdX' C ( % &amp; $ # T' # )1 &quot; 0§ HT &quot;  U D C !§ @ )B @)' # ? # B G &quot; H &quot; % S2 a
§
' 2iu e6d t` s q p h f e6 '

&quot;

@c b
2 2 C (C)E) '  ¨  %'C &quot; D T @ !§ 1' X @# !P2 Y


G
'`
W
XD 9 @  F  C B @)U ' V¨U @
@

&quot; C B # G PT &quot; % ) # (T' R % ) &quot; ' R (C)B '  ¨Q ' # G HQ  1# 9 A &quot;  @ S§ % ( &amp; ' RQ # &quot; §  ¨P§ 9 %' D &quot; # &quot;  @ &quot; (I
§6
 &amp; # #

 &quot; G


&amp;
2 ' # )1' &quot; ! 0§ H§

) 5 % &amp; 5  01'C % &quot; G F @ F§ 1' H @# !§5 4 1 &quot; ' F ) E &quot; C 0# &quot; ! &quot; # %' D 5 (C) 4 B (C)B ' # A 5 (C) %9 !§ 0 ' !§ 7¨% ) # 5 &amp; 1 &quot; 4 &quot; 3
'$

G

#

§ D C
@
8 &quot; (C) 6 

2 ' # )1' &quot; ! 0§ § ) ( % &amp; $ # &quot; !§     ¨ ???? € ? ? ? ? έ ? ί ? τ7Rι ? β δ Ϊ ?? ?
'
(C)§
α
?
?
α
ίι?
? ? Pι ί X αί ? λ φ l? ? ά χ ί β ae ? $? χ δ ? ? Xσ ί ? ? ΑΧ ? ό
Ϊτ
Ϊ
έ
ύ
?
?   ? ά δ ? ? ? Ϊ β ae P7XΪ α β ί ? ? ί? ? δ ? ? ?ά  
α
β ?ϊ?
έ
ι Ϊ ? έ ? ί ? Αν ? ? α? β Fισ ί ? ? ‡Χ ? ?
ατ
?
?
? ι Ϊ ? έ ? ?ί τcδ ί Α7XΪ φ ά ?α? ί β ae ? $? ? ? ? β ί ? ? ? ? φ αΪ β λ Ϊ ? ? ? χ ί ? έ ? ? αΪ β α ? λ Ϊ φ ?
? ? ξ Ϊ ? ί βIXΪ ? ? ? α? β FXί X αί β ?ί ? Ϊ α? λ ? $ ?ά Pι ? ? ?? ae Ϊ α β δ Ϊ ? ? ? δ ?7ί α β Ϊ ? ί ? έ ? ?ά Ϊ ?Χ
ν
?ι β
?ί η
α
α
ά?
Φ?Β?Η 3/4 ?
IIPTl? jRΗRΤ
Β? Η? ? ?? 3/4 Έ?? Έ Λ Β? 1/4
jΣdj?RdΒj‡? ?jT>>ΝΑΞRΑT?ΗΝ? 3/4 Rd} 1/2 I?R?? FT??TAEΔ? RdΑΑ? 3/4 R 1/2 >>Έ?$ ?? u
?Β ΈΗ Λ 3/4 Ι Η? 3/4
3/4 ?Β?
1/4 ?
?

΄???
$7c$° ?
(R)
­
X??<< ? (C)
¨
§ §  ? ? › € ž › Ÿ 7  ? › šj ? ?   Ÿ ž  œ › š ™ X’ lX• R7’ 
?€
 ?
˜ —–”“‘

p {y z y x … s $X {y z yx ~ s w {ƒ Ž z ~ v y t ‚ Œ ~ fr {{ {z € P ~ { t ~ r € u z Œ u P?‰ ‚ … ‚  ‹ |u { ‚ Š ~ z x ˆ… 7 {y z y x … s …$x {
…x
|u
€x
y
w ‰ ‚ w Py { z x … s … xcˆ z w ‡… z y t ‚  „ … x † … z y t ‚  „ j~ ƒ u ‚  € w t y lPy s ~ v s w jx u }Pu { z x w v u t s q 7g o 7m lj7g f$e
sy
r
x
vx
~ | x y
rp nkih
d
™ ’ ˜ — • “ ˆ – ’ ”• X’ ‘  ‰ ˆ ‡ † $v f P„ i p ƒ € ‚ qi  € r y v cg f x w $?v u t r qi i h g f$e
ˆ
“
…€
s
r
vr s p
G 9 PE @ D B 3 4 @ c? )A @ 4 W G dE 53 5D 4 @ c6 W 3 4 @ ) ( G ?PE 9 @ Y @7 53 4 ( 6 b @ D &amp;
3
C2
b
2
6 (A
@
V 3 2 9 6 5U 4 PERE G 1 0 S 53 @ 4 ` $8 A $A ) 5@ 2 C 6 3 5 1 PE 9 6 T?A 2 @ 9 8 X3 5 4 ( 6 9 A 5W H 4 6 D &amp;
6
8
a` Y
Q @ H(
6@
V 3 2 9 6 5U 4 6FTE G 1 0 S 53 8 @ 4RE G ( 6 4 @ 9 D 3 6 )4 3 53 1 PE 9 6 I(?G 9 FE @ D B 3 4 C 3 B ?A 2 @ 9 8 67 53 4 3 2 1 0 ) ( '% ## #$ &quot;
E
Q@H
3
2
&amp;

ˆ‡

!     (C) ¨ § ? ? € ? ?? &quot; ? ? σ   ύ ? ?τ? ύ ό? ¨ ?? ? ϊ ¨? χ? ? τ? σP? ? ? Vξ


φ ?? ?? φ
?
† w u {„x { v u s
X… x ‚{ Ty¨S?TyV} TyX ƒx ‚ v „  F?~ € x T?v TXx5X{ ~ u} | ¨{ zyv uXx Xv uTyr„p q To
wt{ uy w y u y w ts p

Š• ”—–•  Œ ’    Œ‹ Š
!X–F!” “ (“‘HFTŽ XFR‰

q ‰ ˜ g e ‡ p • dg ™ k — %… 0 ‡j ‘ ˆ” f  – ‰ Eg † m rX ‰ ™ ’ — • … ‰ ‘ p — S ‡™ † g † … e C%… %… ‰ ‡— ‘ ?w
—
‰’
‘ …˜
ˆ
h ‘
…
q  f g n ‡— ˆe f  – 'n— † – • … ’ ?S “  E ‡— † g ‰ e %g S i — m l e g n— – ‰ ‡ˆ… † rƒh ˆ f g ˆ‰ † … e 0j o ?h g ‰ e f g p j ?h d… ™ k — ‰ xq „
‘
fh
‡h i
—†
ˆ
…˜
‡…
g
|
q … k “— ‡g ?… ’
i
… k — † ‰ g – %’ … ‡ • o … ‰ g – f d‡ g e dƒh z f g % • Sh … † ‡… 0™ ˜ o … ‡ • ˆg f … h% d† … ˆ‰ † … n– g ‰ i … ˆd‡ — ?h o Sh ‰ ‡ˆ… † ˜ ƒ ‚ j  – • “” ’ %?h d… Ch  •
•
fh
‘
‘‡
‘h
e
‡
…
…… ‡
g i — – ‰ S ‡• %0” † ’ — p ˜ g ‰ ˜ g 0˜ — ‰ — ˆ – X0— r˜ — ˆ f  vh C ‡™ • o p ?C'˜ — † g ˆ f  – ‰ … e Ch ‡— S • ” p g ’ g 'h … ‘ ’ X– f ?h dg 0j ” † ‡f • 'ƒq ~
ˆ †–
‡ — eg
•– ‡

—h™
†
‡
…‡ e
g
q — † – • u n ‡— † ?h … ‰ — ˆ %j  – • ” CX™ – g ‰ i dh z ˆ‰ ˜ g ‰ g E” p • dg ™ k — n” † – • ˆ r˜ ˆ… ™ %n— – ‰ ‡ˆ… † }xq x
‰g
f
“h
…
—
‘
‰
g

…˜ |
ni z f … ‘ ' • ” p ™ ‘ ˆu f g dCy x rƒtS… k — † 'h … ’ ™ Sh
{
f
†h xw„ h
g
i
… k — d† … ˆ‰ † … S™ – g ‰ i %g ‰ … ˆ g ‰ — † — %n• ” p ˆg f  – ‰ … 0 ‡j – ’ ?h … ‰ ‘ — – ‰ X m d— g png ‰ … ‡ˆ † rnu p • dg ™ k — n d—  X… l ?h … ‰ t  S † g – ‰ ' ˆh — – ‰ ‘ ˆ f — p
e
…

e
g
‘
†v
…˜
‰ˆ…
•
g
‡— Eg ‰ ‡ˆ… † %… k — E dg ’ “ g † k  %m ?h ‡— † … ‘ ‡l p • dg ™ k — ‰ p — d† g p • — ‘ 0g k ˜ CE ‡— s ‰ ‡ˆ… † n d— ƒr r˜ ˆ— f g ˆ‰ † … e n ‡” • o … † f g p ‡” † ’ — ?h … ‘ ’ 0–
†
…˜ ˆ
fg
f g h †
…˜ ‡ q
‡
‡
…
™ – g ‰ i r ‡— † dg ˆ — ?h ECƒ “ ‡g ?h — ‘ g ƒ i — nl e g r— † ?h d… ™ k — ‰ Crj  h † † ?h … g ‰ — f e d— dˆ‡‘ h… r— † … – • “” ’ … h ‰ ‡ˆ… † d„
…
‡ oh
†
–
mˆg
h i ‡ ‘
™˜ ’
‘
…
ƒx?y hxvtXrphf Cda%Y XV
‚ €g u ew u s bqi bg ec b` W W
U PQ I H G CE8 B SR 8 G PQ I H G ?E8 %D CA @ 9 8 7 6 504 3 2  $ ? 0)  # ( '%$ ? &quot; !  
TA P
FA B B
1# # &amp; #

Ohm

 ??σ χ? § ¨ ?(C) ¨ § φ ? ? ? ?τ χ? ? ?   T? σ ? ?   ?? ύ ό? ? #? ϊ ? ? χ? φ ?!h#?
σ

?σχ
φ
τσ
? ?ί ae ? Χ T? Χ ae ά έ ? ? ξ ? !8ί ά ? α !8ί ? Φ ? ? ά ? λ λ η ν 8? ί ? ? έ ί ? α ? ? ά ί λ ae ί ? έ η ί ?? ά !T ?έ ae ? Χ T8ί
??
?? ?? ί ν?
?
Χ
ί?
δ?
?
β
β?
ββ
?ι β
β
? α έ ? !? ? ί ? έ ά Ϊ? ? ? ? Χ Φ
?
ΤΣ
Α?
? 1/2 1/2
Ξ
1/4
AE
AE?
>>??
? ? ? >> 1/2 Ι ? Η ? Η Ι 1/4 ° Λ ? Α 8? #? ? Λ 3/4 ? AE Ν ?Α Λ #Α 1/4 Λ 3/4 ? AE ? ? >> ? T? 1/2 Α 1/4 3/4 ? Α Η 1/2 Α Ι ? Η TI>> ? Α ? Δ 3/4 ? Β Α ? ? >> 1/2 3/4 1/4 !“iΈ
°
? ΄ § €   ? ΄ ™– ? ™ š 8? ™ž ¨ § • T€ œ – I€ € œ –  € ? ¨ ? Ÿ ? € ™ž  – ? ? ? ? ? ° ž • ¨  ž ? – ? ? €   ? ž ? – š ? ˜– ™? ˜  8?
u
ž?
›?   ?
?
™
ž ™ ¨ § • TT• – ˜ ž h›  ž ? ? ? € ? ? ? € I  š – “TT(C) ­ !eT8ž ™ ¨ § • 8€ h›  € ? ? 8? € ? ? € h›  • › ? ? ˜– – IŸ ž  œ › I™ ˜ – — – p”
›??
?
ž
? •(R)<<? ­? <<?(C)
–? ?
ž
?
™
 
š
•
Ž ‰ v ‡ z … ‘ ‰ q “#q … v „ ‡‰ z  v z #’ ‹  t † 8# tq y x o T!#q y ƒ o z u z w v  u v ‡ Ž q … z ‡ † ‹ „ ‰ v  Tw tq … ‡ † q o q t y x o Iv ‡
t ‡w
„
‘
‹w‘
t
v
‹
qw
t s q r q #  o sq z T‹ … z „ u w v ‰  „ v ‰ ‡ † q o tq ‹ ‰ Š ‡  Ž ‚ z … Œ ‹ † v ‚ u Š ‰ ˆ ‡ † q o q … v „ y ƒ ‚ u v IhT{ eT# m tz y x o 8Iv u st q r q pn
os
u
z
…
€ }| ~ }|{
qw
o
l T‰ x„ • – ‘ † ‰

j ‘ • y p ‚ r 8q i r q x … !hTT— f IeTTp x • – ‘ I„ p y „  • ” ƒ ‚ „ “ ’ „ ‡ r y ‘ †  
“x x
vqg ™˜ fd ™˜—
r‰ ‚
x
f‰ a ur W r H ˆ G X ƒv p e 3y 5‡ 3 † …V U „ W ƒ S ‚ d  @ s F #r #y c y ) Tw G ( uv X F p G s (!q 5 ig8B D 1 G R 9
)€ 4 x H t @ r X S p h b QG )
7
a ) 4 H 5 T5 4 ) a 5 F G ( X S @ F G U V X ` @ #( G ( X S Y U G 4 U 5 F !6 F 4 ) @X 77 74 Q W 3 2 1 ) 4 W @0 V ( 3 1 S ) 4 7 U 3 4 ) R G 6 7) 4 T9 1 F ) S 1 #) H !6 5 # Q) P ) I1 H 7G 0 ) @
F
0
7
07
S7 )
R)9
0
Ohm
Ohm

Ohm

Ohm

7G 4 9 1 F @1 E 8#A 86 ) 0 ( 3 @5 9 86 5 4 1 ( 3 2 1 0 ) ( ' &amp; !? ? ? ? % ? τ χ ? § φ !€ ?¨? (€ ύ χ ? τ ?ύ   χ φ τ χ ? ? F€ ?? ? ? (€ H? ? § ? ? § χ ?   Tσ φ χ ? ? τ ?σ § ? ?
)
DCB 7
7
φ
??
?

ϊϊ
ύ § ?? ?   φ χ (€ R ?ύ  ? ? χ !€ ?ύ (€ ?!? ? ?? ϊφ ? ?φ ??   ? F€ ?  H? X?  φ!? ? τ χ ? § φ !€ ¨? $€ ?φ ϊφ ? ?φ ??   ? !#?¨ τ ύ χ ? ? τ σ ¨ &quot; φ ? § σ ?? ? ?  H? T?  ?
??
?
φ
? ύ?
??§
?€
?
ύ? φ
? τ χ ? § φ ?!€ T ?φ χ ? ? ϊ ? ? ? §   ϊ φ !? (C) ? ?? ? ¨ τ ύ χ ? ? ?   ϊ φ ?φ R¨ τ ύ χ ? § ?σ ? ? τ ? ? ?  ! ?? τ ? HX ?? χ ? ? ϊ ύ ? ?y€ ?φ ? χ ?? ?y€ ύ χ § ? ? φ F?
??

?
?
φ ??
?
?
??
€ φ § !? ?   φ χ (€X ?? ϊφ ? ?φ ??   ? F? τ ?? ?? (C) ? FX? ? ? ? ?? ϊ?
??
?€
ϊ? §
ό ?φ ? (C) T? φ ??   φ χ ?!? ? ? ? ?φ ? φ χ ? ? §? ?? ? ϊ¨? ?   ϊ ? ?Rύ χ χ !? ? R ?ύ (€ ? ? ?ύ ?   ? χ €? ? χ § φ  ¨ τ ύ χ ύ τ ?? ? φ ??? (C)   χ (€ ?φ ¨ τ ύ χ § ? ό
χ?
ύ?
??φ ?
?
φφ
? § ϊ?? ? ? ?φ χ ? ϊφ ? ?φ ??   ? Pδ ? !€ φ   ϊ ύ T? τ ?? ? ? ? ?   ϊ φ   φ ?? ύ ό ?φ ? χX ?? χ ϊ??? ? ?¨ ?? χ φ ? τ σ H? ? ? ξ ν ? (S!X¨Tβ !XTae ? Tα HSSβ ¨Rί Rέ
?? ϊ
?
?
?
? λ δβ?? ι?β η ae? δ ί? α? ?
ά ? Ϊ ? ?R(SX?XΤ ?FΣ ? ?? ? Δ 1/4 >> ? Λ ? ? ?X ??? >> Ξ? F? Έ Α Ν? 1/2 Α ?>> Δ? ? ? 3/4 !? (? 1/4 >> ? AE ? Λ ? ?? T? ?>> 3/4 AE ? ΙAE Ι? 1/4 ? FΗ AE ? Α Δ? ? ?Β 1/4 Α 3/4 ?? Έ ? !¨ 1/4 1/2 ? >> ? ? ? ? u
ΧΣΦ
1/4
1/4
1/2
1/2 ?
3/4 ?
Έ?
΄?? ? ?
H!???VœVv?VVSy? ??R7??­??Vy?7S§€ ?y€ ‚‚V V7›™V˜
€ € ° €(R) (C)(R) š
<< š ?€(C)?¨?
? ???Ÿžšœš
Ohm

 … ?›E‘ EE“ E‘ 0 ˜ • nƒ''ƒE‘ • “ E?‘ 0E‘ ƒ%EEn‹ C'n‡
…œ š  Š‘ ™ — —‹  – ‹  ”“ ’  ŽŒ Š‰ ˆ

†…

Ÿ?E'C0<<?C(C) ¨€ ¨0S'n? EC'Xž
?<< (C)? ? ? ? § €?? € ??  Ÿ

~
Š ‚†€‰
}€— ~6 ‚€…’ˆ|‡ — (~z 8 ‰}| ~…‚~} ‡ € |‡ ‰ | 6 ‚z €f {~ (Š€––~{|ŸŽ‚ƒ„}€…| ‹ 3|‚z † Œ } %§ ‚†zŽ†z} |  3 “”•€ 8„z ‹  •€ 6|} f€‡ ‚ % •z € {~ ‡1 |‚ƒ‡}~ˆ Œ } %71€ } 6‡ | ‚ƒ„}€…|}|~…‚~}~
}
‚
’€
7
 ‚€…’ˆ  € (16‡ {|}~} z ‡ € (8‚‡7€™ ‚œž†7˜
z ‡~ŸŽ ›( š(™ y
–†
†
% ‹Œ€ z ‘ }Œƒ‡ f € ˆ  zŽ } |‹†Ž†€…ƒˆ
’ ‹ €€

%€ — †~Š~} ~6• Š|‡‰ ‚‰~ 6 |}Œ‚|ˆ|‡ €‹Œ‚~‡ {† ‰€ 6 |{Š~‰}€ •%ˆ~~…}€Œ|‡‰ §61 |†‡†~ % ˆ€{‹€‚~   Œ ˆ ‚~…‚~}~ ’ 1 ‚~Ž~ }€…| ƒŠ  ‚ƒ„ ‚%3 “”•€ {|}~}€‡‹ ‹ y €‡ ’
‹
}
z }(
o †‡%w%nx‡‚†n†u•fsq p†‡%•e™jih7i 8g
pnot o mwq v tr nonmlk h
HT
b H S T DXF` F‚8 GERpCX H 6 DEW
WS
r E ABDS 3Y E `Q H 6 qW (8 SHV V 6 AW AGb ` VS %
b S XW S
A
A U G GXg % EU 1 T E wBDS ABrpCDAVH
g ‘ A U AGEbABCDEFGHIPQECRSU
V` VS %1 HIPQECRE X3W BDEVE 6 GDHbGAW 3AV`GEF`AcGEDdW E b H 1Y 6 b TAGXIAW 8 GDXFDrAqCSc F WSHt †6WVb S dW 8 “HqQ G tX S H VEQ
F g „ g f g y reg E GADBDS 3 DAc ƒ1 AGDH ` VS %1E 8 H`QEVXCs S6 qW (
r E ABDS 3DcwBVH b H S VA `3pCDXY (Swr 8 tX H EQ 7P HQ d XU ™cGEDP ` 8 AGEghA ` VS `QEVHIA %HA 6 qW 7GECRSUS X 1cW S EQ 8 RETAqY T Y S6 AGHT`X 1 AbGEW T b Y E6ATAVEY §AW B tVE %FbGdc A 7GUS %%EUHGXH T83sTEU C S T F` DX ‚73H DXF`TS F‚8 X W A GERpCX H 6 DEW
W§ V C g“HqQSATEtH
F W ABrpCDAVH
AP VS 6HE r W A T D GHIPQ 63@
A B( AVH t QS c DR H EGBDS ERc V‚ ET 7X Xr 6 cGEDX %s C % ` H T
R c AS
b E X gS E VS H FS H b BVS 7 GX f W EU §8 A AcGEDP @ ˜
A tHcX ET P‚ GX % EU 8 ADAF`ErH 8Y 6 H –GHIPQAW ‰ (W 3 ABDSEr 8 pCDXY (7H S S V( VAW 3@g
H T E r W D X W C V% Ei
GEg f EU ‚6W EqCS 66 AF`ErE ‚ cGEVE (• DX 3 Sw Ff`AGEg Y S VS ( 1HW U Y b 6W AU ( HIPQ X 1H S‚ AHTGEVAW G V Hr ( CSH % GwRHqQS`GDHcEg€ b E AGU % EU •1p GXTW `1%YH 6EUE W 3AT S H AQ GHIPQ f(AXT 6AbW HBVS 6 AW Bb —
g G ‚eg ’”
H X GDHrpCDERpC
ADAF`ErXCs
bB
§E Q FSHVSE H PVT`ABVS
b ETA § VX ‚ GET`AW § wBDSH § cGED 1 SHRg“HR
RE ` c A
ERQHb V§ IQpBE (W A
X
hTEU
b cGED § GwT`dGHR fABDS HE EU 3 GƒGHIPQ b T fcGEY H pCDXY ‡†gg …
ABrpCDAVXCs
b
s C F`TS DX F‚8 cGEDX ACDVH B S‚8 XrX 8 tHcX 3 AFdc g (‘3ETSFb „ AGE ` ` 8VSW %68P PGAWUEAVX I tXCS P8 GDX FTAV‰S 3w7S… ˆF 8… rHTGEVP E CRSBATAVPRH
WD A
Wc
r hTEU
E 1 EFDCDE (W 1 Iw (W 1Y dCS (W 8 GX % EtBHRTEU 3E BQ ƒ6 rAW B S6 bGEW
V rD EP GDH
TA
ABrpCDAVH
b p ( GX % EU 3 SH T F` DX ‚GRHF`VEF`wbPRpCExF H T F % SwCDXHW F§ECRSTEU Y S ( HIPQ V §bHW G 8E`AG„g P V tX %HS Q 6GACHBPGE E `HGU eg y
€@
A
v
A
GECRS EBTP c S EQ GDXb 8i1H S GghPBEYgT b V3fSwH GACHBPGX FEU §§ATb tH eY 1 dCSU 7`GAGE cGEDdW §AW AVS %68tXSA U H EQ eEVVHIA ABF`EW 6b E 1GAW V c S cGEDdW AGE 7TEQ A ` F%QAVS H 8a `QEVXCs U 3 HCp HS6Af qW AU F`EW6 (331YWbX P E 1ED E6 GDEVS EBDEVE 6E6W T B` 8 IA A 6WH GbGDHbGAW A rAW %BH 6HS EU 1GEW T §CRE b A E B8 IPQ 8 qCSCA H 6W AGEgu A S ` Q b VS `BCDEFGHIPQ
B%
S
p%@
6WU?9
D 1 bH
A
3
€ AGXIAW A V Q 61H GVS % CRSTEU E
? € ? 1 $!0 1 &amp; ! % ?€$ &quot; # 6 45 !(C) ? 3 ?€$ &quot; #2 1 ) &quot; ?¨0 (' € &amp; ¨ ! ?¨ ?¨4 % ! 8 ! &quot; #$! $ 6 ' €! ?€? ? 7€¨ ' €  ( (C)?¨ ?)' (??¨ § ?!'? ?§??€? ?
? ? 
$$¨
€%
 ?
?
? ae λ β ? ι ?β χ? ?? 'Xν Cτ η S χδ ? β ? η ?? ν Xν ? λ ? ae Sτ χη ?ι ? σ ? '0pϊ ύ ? ae λ ? ν χ η φ ν ι ae ? ? χβ ? ξ β ?ϊ ν ? ξ ν0 χae ? ae ι ? σ ? δ
δ? ξ χ
ξβι
?ϊ?
χ
χae ?Cϊ β ? ae ? χβ ?Xό ae λ β ? ι ?β χ? ?? ''ae? ?ϊ χη ? ξ β λ φ ν '? β ? ae λ ν χ? ? r?rν  χν ? ξ β λ φ ν ? ? β rτ η σ ? ae ? η ? ? ξ ν ?0λ r? ae 'ae ? η ?ae δ ? S?
?
δ?
??
νξ
?
βι
βα
S?hS?
ίέ?έά

ΧX 3/4 ? Λ ? ? Ϊ SΦ Σ ? AE ΞΔ? Α ? 3/4 ? C 3/4 Η Σ ? 1/2 ? ? Τ Τ Α ΔAE ?Ν Ξ? Ι 0 ΗΑ AE ? ? ? ? Λ ?X Δ? Α Σ0? nΝ ? Ν ? E? Τ Σ Δ? ? Β X? Χ ? ? Α ? ? ΔΑ ΗΙ ΔΞ % 1/2 ?
1/2
Η?
1/2
AE? Α ?
Α

Φ Σ ? AE 1/2 Λ Σ ? ? ? 1/2 Ι ? ΑΝ ? ?XΦ ΗΣ Ξ? ? ? Λ ' 3/4 Η Τ Σ Δ? ? Β Α ?% 1/2 0 Η? Ι Ξ? ? ? Λ ? Ι%? ? ΔΑ ? AEp 3/4 ? ? 1/2 ΗΞ AE Νn Η? AE ? ? Η? Λ S Η? AE Α Λ ? 3/4 ? ? Ι ? C Η? AE ? 3/4 Δ 1/2 ? Β Α ? ?%E 1/4
?
?
1/2
?
?
Η?
? 3/4 1/2
°? uΈ ??u ???° (R)
>>?d?uXrpX΄hx'ƒt(R)S? X­3†3¨ <<? (C)?¨ ¨ 1? 8? ? 3 
(R)€ ­ §? €? ?

? 1/2 1/4 ? 3/4 1/2 u ΄ ? ? Έ ? u΄? ?
63 3/4 ‚(§6( 1/4 >>? %>>§?7‚1? 3(‚8?

% X ! ?6ύ &quot; 2€ 1 !? ? 9ύ ?   ? ) ? §W V % U ¨ ? ? ?   ? € 605 ? ! ? &quot; ? € §? H ? 
!  €
??U
&quot; ?
!
A
3ύ Q ?  ? &quot; 14 ? ? ? B ? (ύ €   ? ?1 ¨€ ? # ? 0
?
 

?ύ 


!

?? ? #? &quot; $ ? 1€ $  ? Q &quot;  ? ? € §3 &quot; Q §ύ € A   &quot; ? € 8ύ ! B € ! ? ? 91 H A (C) ? § ?  ? 2ύ  1€ 
f???   H ??6G ύ % Q &quot; ? $ ? $ &quot; ? ? !3?? ? ! ? € ? A?35 ??  ? ?   8%ύ?(C) 1? € !? #?   ?? 6? ύ ? € ?  ¨ $ € %8‚8ύύ?5 4 ?€ ?€  &quot; € 6€? ?ύ  ! ! ? ?0ό ? ?9€ ύ (¨€? ύ   ?6$ &quot; ? ? ?ύ &quot; F ?ύ ? Q §?! ? # ? 5 ? ό € S ? ?   &quot; € I#§?ύ?$ ?? ? A &quot; #‚?€ ? ?ύ ? ύ ? 6?ό? ύ ? §€¨ §ύ ? $ $ &quot; ? ?§? ?ύ 4 &quot; ? ? #A %?? ?? ? ? ¨ &quot; 6?? ύ     € &quot; ? ?
&amp; 2ύ € ? &quot; € ¨  ? ? % &quot; € Fύ &quot; ? ? ? B ? &quot; ? 23 ? €9ύ € 60? ? &quot; ? #5 ? &quot; ? §ύ   6H ? §ύ Q 0? H FP % ?ό #?  ? ? ? ?   1? ? ? &quot; ? #(C) ? !
%?
?9 ?ύ &quot; R§? H ? T &quot; ? ύ ? ? ? B  ύ H ? 0 ? ύ 6§  ύ ? ? € ? ? &quot; € € ¨ €€ 7 ¨? ? € ? ?   €  6? ? &quot; ? ? € 6 όύ ? § ? ύ % &quot; € R# H Q €0€ &quot; ? B ? ? ? € ¨ CE E
 ?6 ?ύ B € 0 ? §ύ ? ! ? ! &quot; &amp; ? 34 ? ? €I € A ? ? ?   € 83?  ( όύ §ύ &quot; € ? ? ?  H G % ? ?   6ύ €  $ %F3 ? ? ? &quot; ?(ύ   65 ? ? ? C)% D

?
% ? ?ό 1# ? ? &quot; ?6ύ   §? ? ? &quot; ? 6(C) ? 1 B ? ‚ ?ύ B € C §ύ €   6ύ €  $ f3 ? ? ό B 91? 3? ? ? A ? ? 9 ?ύ &quot; !
? ?
&quot; !  ? 91  ? ?#€ $ 62@ %   (ύ €  $ %0#€ $  ? &quot; ? (ύ   €
 €   ?
? ? € ? € ! ? ? ? ? ¨ύ   (
% ?? ? &quot; $ ? 3  ? ? € 6€ 6? ?ό 05  ?6ύ ? &quot; 8  6ύ €  $ f#5 % ? ? &quot; ? 34 ? ?  %3 ! ?  ? §? 2 ? 10)% '

  (C)
?3 ? ? ? &quot; ? €0 ? ? ?   $ 0?€ &quot; ? ! ? ? 98? ύ 5 ? ? ? 2% ύ ?  ? ! ? ? ? ? € &quot; ? ()% 7
? &quot; !  ? ? ?  ? ? ¨ € ?   ¨(C) §?? ? ?   ? ‚ύ e3? ? χ φ τ ? ? ? ξ ν Λ Δ ? έ &amp; ?   6ύ € ? $ %#?


?€
? ό ξ?
?ϊ?1§1Λ? ? 1σ3?§31• ??AE ΗΝ ? 6 ?Β? AE ΣΗΣ 3? ? Λ ? ?7Δ Λ? Δ ΔΣέ 6 ί? Ι Η ???
Η?ΑΙ? β? Δ ?ί?? 6?ΔΛ 8 ?Δ? Ηά 6Η?Δ?Β Λ Λ8 ΛΙ ΒΑΞ? 6 Β?Η? ?? ?6Δ?ΣΝ 1έΗ? ? ? Ι?ΛΗδλ?ΣΞΑΙ
ΝΗ
ΛΗ????Η??? 3 ΔΑ ?ί??Δ?? (8(?Δ? Β6? 8?ΑΗ?Ι ? Η 8ά Η6? ‚Α?Δ?ΙδΗ Β 3ΔΑ? Ν 3? Λ?Η? ‚?Β Η Δ Β?ΛΗ ??? 6Η?ΑΙ? ? Ϊ 1ΗΛ Η???Δ Η?ΛΔΣΒ? Α Η?ΑΗΛ? §?ΛΣ Ϊ 81?? Λ?Η 6‚Λ?Δ? Η 6 Η?ΛΔΣΒ? Η Β?ΒΛΙ? Η?ΑΙ? 1??Ϊ? Λ ??Η??Δ ΛΙΪ δ???Ιά 6? ι? ?
ΗΪ Ι ?§ Β 1
?
Ιβ? Λ Β??? 7α ?Β 1? ?Δ ? Λ Ιίέ ?ΒΪ § ?ΔΑ?Δ ? Δ έ Ν ? Σ AEέ Ϊ ? ΛΙΪ Β 6 ?ΣΗ? §8 ΛΗ?ΣΤΝAE???ΗΦ AE ? ΔΛΣΙ??ΛΙ ? §Δ?Σ ? Η 3Λ?? 6 Η?ΑΗΛ?Η Η ( έΔ??ΔΑΗ?? Λ Ν ? ?Η?ΛΗ?ΑΙ? Σ ?§AEέ ά 6Ϊ? ΑΞ?ΛΔ?Β 8Η ?ΣΗ? Ν ΔΛAE 1Δ ?? ? 6δ??aeη ?ΒΛΗΛ? AE ? 68 Β????Ι Η ? 1Η?ΛΔΣΒ? Α ? ΑΪiΑΒ?Δ?AEΑΗ Χ?

?
?
?ΝΗΣ ?
„ Y 9ƒ€0q 00s 0q 6 px u #FvF0q u s 09q p60q F100#e §#a
Y‚ i dq y w we i e i ts r p ihgf dc b

`Y

†90§6˜9§– •‘ ?•62# 0§3…
—˜ –™ — ‰ ˆ ” ‘“’ ‘ ‰ˆ‡ †
°
1/2 uΔ Ξ ? 3? ? ΄? ? ? u? Έ EΝ ° ? u? 2 &quot; ? ? Α ? ? Λ ? ? ? §3? ? ? $Ι ? Η u 3/4 Δ
?
1/2
? 1/4
1/2 ? ΙAE
? ? ΄u ? ? ? ? ° § &quot; ? §dd¨§ ?? §?! &quot; } | { z € ž  ˜ ‰ §
<<?(R)­ <<?(C)
€??  Ÿ
|
Ž‚ | { – ~  ‚} ! š } | ™ 2{ ‹ { ˜ — – | ‘  §   …ƒ ‚‹ } ” € !2{ &quot; | ‚
‘
•
’
‚
•
| “

?Β ? ? ? ΄? !Ι ? u? ? Α ? u? Ι Ξ Α Ι u 3/4 ?
?
? 1/4 ? u u 3/4 ? ? $AE u? ? u 3/4 1/2 1/4 >> ? ? u? !?
u
?
‘ ™ „  œ š › š }  Š š §dƒ ˜ Ž
š
‹
Š•
’  ‘3 ‚‹ }  | { d  Ž ‹ ‚ Œ !3 ‚‹

|

? 2 u?
1/4
? 3 u>>
?
§ •

{Šz

? 3/4 Δ 1/2 1/4 d! ? 1/2 ? ? ? ? ? 2? Α >> ?
Δ?
u 1/4
Δ? ? Β Α ? ? ? E? ? 3/4 1/2 1/4 >> ? u? ? ΄uΈ
1/4
 ‚} ‘ dƒ š } ‚ ˜ fƒ  {  ‘
•
‹}
‰‡„
ˆ ‡ f†E… ‚ƒ }  $ ~ } | { z
€

xyw!v u t s
r
3q3p n!o fl lm lm k
n

jd‰ g •d e’ •d ™˜ •” ‘ ˆ† „ „
E$ih$Cf%df‡$—‘RdR–—§$’“$$‰ f‡… &quot; ƒ
p‚ t€ s xwv tsrp
$s §fdr &quot; dr y &quot; !u d$qi
Yhbge c Wb a ` YXWU
3fd2$W 3§2VT
§!2R &quot; 9 &quot; !9 I%§!2F EC &quot; &quot; 86
ASGFQ P G 7HG D B A@97
5
3ό ξ τ §? € ? ϊ ? ? ? ξ ? F6? χ ?? χ ? ? §#? σ ? F? ?? &amp; φ ? ? ? ? € ? τ ? ? 9? 2§? ? ? 6? ? ? 2χ τ ?? §§? ? ? χ ? ϊ €   ? ?? ξ ?χ ? € ? ? ? 3ϊ ? ? ξ ? ? σ 4
ξ
χ?
?? ό
?
? ?? χ τ ξ?

 ? ? ξ ?9? ? ?   &quot; ?? € ?? χ ? ? € ? χ3τ 3? ϊ ? ? ? ξ ? χ3? χ ?C2 ?? χ ? ? € ? ξ ? 0

1
 ϊ ? §? ? !? χ τ ? ? 2τ I? ?? ? &amp; φ ? ? ? ? χ τ ?? 1? ? ? §? τ 2χ ? ?φ ?3¨ € ? χ ? χ τ   τ 6 ?? χ ? ? ? ?φ ? ? 0? 9 ?? ? ? &amp; φ ? ? ξ ? ? )
χ
ξσ

ξ
? ??
σ
?
?? τ
? ?
 §?   ? χ 3¨ € ? χ ?  ? ? € ? ξ τ 
(
?
?? χ ? ? ? ? ξ ? &quot; ? ϊ € ? σ ?I¨ € ?Iτ ƒ ?? € ? ϊ ? ? ? &amp; ? ξ ?0 ? &amp; ? ? ƒ6(C) ? ? ? &amp; φ ? ? 0%τ ? χ ? ? ξ ? 8τ σƒ ?? € ? ϊ ? ? ? $? ϊ ? σ ? τ ? ξ 9? ? ?§ #
?
'
σ

χ σ ? ? ?
χ

τ
?
 ¨ € ? χ§? ? !¨ € ? χ τ ?? ξ1? I? ? ? ?φ ? ? ? χ τ ?? ξ1? ? ? τ ό §3? ? ? &quot;   ? ϊ !? ?? ?φ ? ? ? τ ? € ? ? ?? 1? ? τ ό §1τ σ6? ? ?? ξ ?

χ
?

?? 
?

ό
??
? ? ξ ? ? 
? ?
 ?? ?ξ ? sφ ? χ 9? τ ? ? σ C2?   ? χ 2? ? τ ό ?§?
χ
?
??
?
τ ό ? ? ? € ? 9 ?? ? ? ?3¨ € ? χ ? σ ? ? τ §? ? τ ό §? (C) ¨ € §? τ ό ? € ? ? ? € ? τ ? ? 9# ?? χ ? ? ξ   ? §? #ύ σ ? ό ?? χ ? ? ξ ??ϊ ?φ 1τ 6? ? ?? &amp; ν ? 0? ? Ϊ 9? Λ 98? ?
τ τφ
?
ξ
?
?
??
??
χ ? σ ξ λ AE Χ 1/4
&amp; Ξ AE? Δ Λ Η &amp; Ξ ? Ϊ ? Φ Λ Δ ? ? Τ Λ Δ ? Λ 3? ?Ι ?Ξ Λ Ι Λ Ν ? ? Η ? Δ Λ 9? ?Λ Ϊ # AE? ΧΔ Λ ?? Α Λ 3? Η ? Τ ? ί AE? 0? ae ?? Ι 92? Τ Σ §? ά? §Δ ? ?Ι §α 2 AE? Δ AE? Δ ί ? Ι α ιI? ?
?
AE
??
AE?
έ
?
Λ? Δ Η Ϊ ?
??
η?
?? ? ?Ι &amp; Ξ Λ Ι Λ 1Σ Δ ? ?Ι §? 2 AE? Τ ae Φ 93? ?
Ν
Ϊα
??
? Λ ? Ϊ 9? ΧΛ 2 AE? Τ AE? Δ AEae Τ Λ 3? #? Φ ? Ν ?? Ϊ Λ Δ
AEΑ
ΔΝ
? ? ?Ι ?Ξ Λ Ι Λ Ν1Σ Δ ? ?Ι 0 ?Φ Δ Λ Ι ? §6? # AE? Τ ae Φ F? ? AE ?Ξ Λ ? Ϊ 9? ΧΛ Α0 AE? 69? ? Ϊ ? ? Ι Ν ? άΑ Λ ? ?Ι δ ? Δ ? ?Ι §? Τ Σ #0? Δ α ? Φ Λ 0Λ Τ ? Φ ? ? Λ Α ? Ι? ? Ϊ Ι ? έΑ
?
Ϊ
Σ? α ?
AEAE
ΪΛ
Ϊ ??
Δ
Ϊ
Λ άΑ Λ ? ?Ι Ϊ I? ? ?Ι ?Ξ Λ Ι Λ 1Δ ? ?Ι 6 ?Λ AEΪ 6 AE? 6? Φ ? α ΛΦ Δ ?1? Τ Σ §? ά? 2? Τ Λ Δ ? ?Ι §? ? #? ? ? Χ? ? Ϊ 9? ΧΛ #Τ ? Φ Λ Α AEΪ Τ Λ # AE? Ϊ AE ? α ? ? Τ ? Ι? Ν Φ ? Δ§? ά? Η
AE
?
Ν Ϊ ΧΪ
ΔΗ
Ϊ ?Λ
AEΑ
Δ
Σ Δ ? ?Ι # AE?Φ Η ? Ι 3?9β ? Σ Τ Ι ? ? α ?0 AE? Τ Ι Λ9F? ?Φ Δ Λ AEΪ Ν 2Σ Ι ? α ? Τ ? Ι 6Η ά? α §#? άΛ ?9? §3Σ ί Χ? Λ Δ 921§6>> ? 6? §? ά? 6? Δ ? ?Ι 1? ? Ι? AE? ?
Ϊ
α
Λ
1/4
?
Ν ??
Σ?
?? 3/4 1/2 1/4 έ Δ Η
ΪΪ
? ΙΞ ΧΛ #Λ #? ΤΦ Α Λ ? Ι AE)Ξ AE? Δ §? ΙΣ Α §#?3? Τ Σ Δ Λ ? ? §? I? ? ?Ι ?Ξ Λ Ι Λ Ν AE? Δ 9? ? Ι ? AEΗ ? Δ ? ΒI?312#>> ? ?
Σ ΛΔ
Λ
Σ?
AE?
?
Λ
Α ? 3/4 1/2 1/4 ?
Έ ¨ ? ? ? ? ?? ?§?­ 3° ? ¨ ? F(C) u §? ?΄ ¨ ? ¨ ­3? ? §(C) 9(C) §¨ ? ? (R) 0 ?? << ¨ 9(C) §¨ ? ?I3120ž ›
€΄
­
?
°(R)
­ ? € ? ?? Ÿ œ
š € § ™Š 2‹  | ‰‡ 1€ 9 }6ˆ ‡ € § ˆ x3’ ‘ &amp; 8#ˆ ‡ € „ { € ‰y~ ‚
†
„y
y
‘wŽ
ƒ
ƒ  CŽ —§ Š ‰‡ ?‚ ˆ ‡ ˆ 3 | ‰‡ „ 9 Œ ‹ § ™Š § | ‰‡ „ ? Š  ˆ ‡ { C Š ˆ x } | 2 Œ 9 }36 yz 3ˆ } ™ˆ { „ 1ˆ  x yŒ  Œ ‡ ˆ ‡ y€  ‰ „ € #ƒ  IŽ6ˆ ‡ ‰ƒ { ƒ ‰‡ ˜
€
€
~
y†
š
€
‡Š x„
y
€

— ˆ y{ § | ‰{ ‹ “ ƒ ” € ‰‡x | ~ y y Œ ˆ ‰ˆ „ y  € ‰ € ‡ {  | {2– ˆ9 | {  ‡ƒ 9 3| }6€  9 | „ ‰| „ | 6 y€ „ € ‡ { ˆ C y‚ { | ‡ € x )#• ‹ ”

ˆƒ
ˆ
}
x
„
€ “ ?3’ ‘ ‘?wFŽ0ˆ ‡ € „ { € ‰y~ ƒ0 y€  ˆ9 |  | Œ {  ƒ …3ƒ  €IF1 Œ ‹  ~ „‰z | }I Š ‰‡ ?‚ ˆ ‡ ˆ 1 yƒ  9 | ‡ ƒ …y†  | { §‚ y€  } € 9 | ~ } | y { yz §w

‚
Ž
€

„ƒ
y
x
vu rq m o mkf kjhf e
I)hts)h8)p Cn3ilCig)d


δ?Χ ? ά? αΪ ά? ? ?έ ?Ϊ ? Φ? Σ
3ER2β ? 3%3%3ί 3Rά 3d? 2Χ Σ Τ 3?

η? ?τσ? ? ι ? ? ν ? ?ι? η
3σd§§? ?? $?ξ!d2λ 3§d &quot; ae
 ‹ …ƒ  Ž0z Š x ƒ €{  (C)0w  ‚ z  …w { z €? ‹ ‚ ? ƒ ~ {} w { ~ €€ …€ € Œ ‹ ƒ { x w? w Š0 €z  w? ƒ x } €‰ ˆ  ƒ ‡ ~† ‚ w ? € … „ ƒ(C)y } ‚ w { } #z  w ? w { ~ S| x { (C)y w x w#v

ƒy
|z
€

}z
o u psr p m ml
q?t 0do r qo Sn d?i ik ij h
v s y x ˆ d„ ’ ‘ rx € „ ?… ˜ …0x ˆ – ™ g S €‡ x €s ‘ (C) „ r ?f „ ’? r… ” f ” “ „ ‰ d € 0 ’„ ‘ ’„ … €‡ f ?e … d €‰ (C) x ‰ x ‡ ‘ ” €‰ 0ƒ „ d0 ’x – ˜ ƒ …
–
’‡
‡… † „ „
f
‘
xv
„
‚
y €ˆ
‡
t s €‡ x S ’x ‘ x ?… x € y ” S ’x – ˜ ƒ „ ˆ ‰ d™ r ?… — ??” ‰ ’„ ‚ ” † (C) ’x – ˜ ” € ‰ ?… V ‡ ‘ ” ˆ † ?… ” ‰ ?… V ?… ” ‘S” “ „ ‘ x V x — – s ‰ s • ” “ ?… V „ € y ‡ y

’

‚ ’ –ˆ
’

x
‚’‡
ˆ
’
„”
x ‰ x “ „ ’„ ‘ xV ‡ ˆ ‰ € x ‡ † „ …„ ƒ s ‚  € y w v t s (C)q' &amp; ( 2 ' a d' 3 @ P c 1) D (C)9 V?7 ?P D ' 3 aD ' ) 1 F ' ) 1 ( A h ( ' &amp; ?P D 7 a 1 A ?2 g Hp $$ a) 7 i9 1P
ˆ
ˆ€
xur
3F
) A 79 C
@
3P
I
2 h A D 7 a 1 A ?2 g 2 3 @ g 7 1 8 SP D ' (C)9 7 0Y c b) ( X 3?0A &amp; ( 2 ' a F 1 ( ' (C)9 7 1 ' D G a' 7 07 B A D ' ?2 ' 1 ( ) 8 7 e d7 0Y c b) ( 3
3P
'2 3 &amp; C
f3
3
I
3
)
P2 C
A &amp; ( ?2 ' ?`
3a
$ F 7 8 X @ Y 3 ( A (C)9 X W 3A &amp; C 1 (C)9 8 7 0VHU ?S) &amp; ( 8 A ?Q9 P D I 4 1 ( ' DH0' D ' ?2 ' 1 ( #' 1 ' C 1 ( ' (C)9 7 1 ' D
3
' 5' 9 TR
32
23
)
3

G ' C D ) F A E( ' 1 ) D (C) E9 ' 3D &amp; C 7 ?A 3 @ (C)9 8 7 6? 34 ?' 3?2 ' 1 ( 0( ' % ?#??? ¨ ? ? #σ ? ? ? ? ό τ ? ? #?   ύ # ?? ? ? c νύ ? λ ? ξ? ό ? S? ν?? ύ
3
B ' 52 (
) &amp; $ &quot; ! 
??ννξ§ξ
τS ? (C)σ ? ?? ? ξ ? § ? ? ν? ? ?? ??τ ? € ξό ?? ό ? ? λ ? ? τ ?  ? νχ ? ? €? τ ν ?ύ ?? ν ξξ ξό ˆ?? ό ??? ? S ϊ? S? ? χ φ #€? #σ ν?? ? S ?? ? ? 'ν ? ?
۬
€σ
??
?
?
ξ ?? ? τσ? τ
ν ξλ
? ? ' &quot; ? ?β ?α ί
ι? ηae?δ?
? Λ έ ? Λ ?? Η SΞ ά? ? &quot; Ξ ?? ? ? AE? Ϊ ? ?? &quot; Ξ ?? ? ? AE? Ϊ ? ? &quot; Ξ ? ?? ? Η Λ Ι &quot; Χ Τ?Φ Ι Ι Σ ? ? ? AE? S Ν?Ξ ? cΔ Λ ? Ι AE Η AE ?c'?
άAE ?
??
?
??
?
? ΙΛ ? Δ
?ΒΑ?>> 3/4 1/2 1/4 ??>>?? ? Έ
S? 1/4 c# &quot; Sm2c??
u œ<< ­? (R) (C)? (C)?€? €§΄§ ž ?? ž ? œ<< ? °€? ? ? i§ ?œ? c§ œ<< << i €§ ­?(R) ž  €Ÿ € ¨? œ?? &quot; Ÿ? ? ž ¨(C)? €§ ? €? ? ? ?   &quot; Ÿ ž œ ›
?
(R)??
­
<<
ž?
œ
•š ˜ —–•”“  Ž
–™ ”c• i• &quot; € ‘’ c'
2t ‹ w Šv €‰ y † u ˆt y | ƒy S{ w iy €† ƒ„… y &quot; y ‚  € ~ { x }y { z y v w v uc's
Œ
y
w
y ‡z
z
|xt
rqponkl l
''Smckj
i ƒf ™– ‘ † ” h f e c ˆx ‘ e ' ƒf ™– ‘ † ’ ˆg f e c ˆx ‘ '˜ “ ˆ” d ' ‚” … S ™‰ &quot; — – •” ƒ” “ ’ ‘ ‰ ˆ ‡… † … ‚ƒ„ €x @ &quot; &quot; #pig
”ƒ
„ ” e“
‘ ƒ ˜‰
„
y w vutsrq h
` Pf A e D Y H GE C A 'H Y c aT D ` RTY PW X E T V D U T S PQ I H &quot; F E CD B A @ &quot; &quot; #320
d Db
W R AG
9 87654 1

) ! (C) ? ϊ Ac ?? ? ό ϊ ? ? ? € ?c ?? ? ? (C)   ( % ? (C) ύ ξό σ ?   ? 3 νό ? ?
? ??
?
?€
?ό ? ?   ? ύ? &quot; ? ? τ A? ό ?6% ? (C) ? ό τ ? &quot; ˜ νό ' ?ό ? ό ϊ ? ?? ? € ? ? ?? ? ? (C)   c ?ό ? ?   ? ? 9? ? ? ? ν?? ϊ A3A˜ ?? ? ?? ?? ?   ? ? ? € ? τ A? ό ?
(C)?
(C)? €
?
σ
ύ
? ? ?ό ? &amp;
?
% ?? ξ? σ (C)   r9(C)   ? (C) ξ ? € ξτ A? ό τ ό3$ #? &quot; ? ? ? ?? T? ? ? ? τ ?? dc! ? ϊ τ €? ? ??9(C)   ό τ ? ? ? ν § ? ?   ?   σ ? ˜ ν? ό ξ? τ όr?   6? ? € ? ?
σ?
?
(C)
?
??
?
?
?
?

?? ? ξ ? ? ? ?   τ 6(C) € ? 93? ? σ6ό ? ό τ ? 9(C) τ A? ό ?3ό ? ? ?6? ? ? ? ό €? ?   ό τ ? ? A? ό ?σ ? ό   A? (C) ? ν? ? ?(C)   € ? A? ? ? σ ό  ν? ?ό   € ? ?
? ξ?
σ?

?
?
?
 
?
˜ ?ό ? ξνό ? ? ? ? σ ό   ? € ? ? τ A? ό ˜ ¨? §   ό τ ? c ?ό ? ό ϊ ? ?? ? € ? ? ?   ξσ σ ?   c ?? ? ?   ? ? 9˜ό ν?? ϊ A? ?χ φ Aλ τ ? σ ? ν? νξ?? λ
?(C)
??
?
?
?
ύ?? ?
φ?
?
? βAι 3? ?crr? T93?˜έ
? ? β ηae?δ βα?ί
ά ? Λ ? ? Α ? ?Α Ξ AE ˜Ϊ ? Ξ
AE
?
? ? A?3 ΔΛ 6Ν ? 3Λ Ι ? Χ ΗΝ ? 9?3Λ ?? Δ? ?AE ? ˜AE Σ Λ ? ? ?Λ ??ΔΤ r?6? Σ ?Ν AE 9? ?AE ?3 ΔAE ? ΗAE ΔAE ? ˜ ΔΛ ? Λ ? Ι Η? 9Ξ Ν ˜ ΔΛ ? Λ ? Ι ? 93AE 9 ?Δ? Β A?9?
Α ? Λ?
Α?
Φ
Ν
Δ
?
?? ?
Η?Δ Α
3/4 1/2 c 1/4 >>?? T?cr˜?u T?
? ΄? ?Έ?? ΄
? ? § ? << ? ¨ § ¨ c (R)¨ ­ ? d˜ €¨ ? ? ? 3 €¨ T? ? ? ? ? }A96?33™d˜
°
? <<?
(C) § €   ™ Ÿžœ ›š
—  – Œƒ • T Ž ‚ † ’ ‹ 9˜A Œ ’“  ‡  … ~‘   A … €‡ c Œ‡ Ž Œ „ ~‹ Š 9‰  ˆ ‡ „ † … 6‚ € ~ }h9rx ryrc3cs
ˆ
”ƒ‡
…ƒ
‰‡

„ƒ
| t {z u x w vut
r nmlk „
q6p oTy ‚  x ™ƒ  … „ j i € ƒ ‰ h˜AT †y ™h € g A †f eƒ T „… ‚ „‰ ˆ ™d  96 ˜‡ ƒ † 
† xƒ f
…ƒ
yx ˆ
– — •– T‡ ‰ ‡ †  ’ ‰ ‚ ‘ƒ  ‰ †‡ r… ‡ ƒ € ‡  A „… ‚ ƒ ‚  € 91E D w Iv Hq G s W D ?u H p s it Y IW 9 IG F G F E Y U
”“
ˆ
ˆ
†
yx
E
F
p
IW F W a S s W r iU E cE Y G 3E VY p TR F Whg I X fR 3e c IW ` G a dU cG a ` IU VG 6E X W VF U E T IR H IQ F IP H G 6E D CA966?31)
IDqi
`E
Hb
Y
ES
F B @ 8754 20

?
( € ' § &amp; € % $ # ? &quot; !  ? ? ? ? &quot; ? ! € ?(C) ¨ ? ? ¨ ?  (C) §¨ ? ?€ ? ??   ? ?


ύ
ύ
ύ!ό? ?C3?
?
ϊ χφ
? ##  0– dž  œ dH™š0#V0“
?– Ÿ › ›˜ ˜—– • ”
’‘

€?#d°?(R) ­(C) (C)­d?0¨ #S?
?° (R)? ? § ? ? (C)<<? (C) §?? €
‘ ‰ˆ †
¨ P‡ $T1U T g hq Y … r c f 8P `„ hc 1U c r T w ƒ q b X T `i d C‚t V d c y
e
`t e`
Tt
c ¨c d isc q 1U  ?U i e q r `q ¨c X t c V y f € a W y c w V b X xPv `q $U p X V X t c W q $ sU T W r q X ip Ph ga c d f V ?a `W d c `a Y V X W $?¨S
d
`V
dqW
wU d u q W `
Wb
e
b
VUT
R?$PC?¨GE CA @
QAB IHF DB

9 3 2 $ &quot; 87  0 ?6 5 4 &amp; 13 2 &amp; &amp; ! ? &amp; %1 0 &quot; ) ) ( &amp; ' ! %
)

&quot;
2

δ?Σ ?Ι Χ
Η
pά Σ ? ?Η ? Ι Ϊ(C)Φ Ι 6? ? Ξ Σ ? ?Η Χ Ξ Φ Ι ? Τ %Ν Σ ? Ι %? ? ? ? s? ?
ΣΞ
Ξ
?
Ι
¨ › ? š  œ — §? › ˜  š 6 §? › –š ? ?
–

# &amp; % $ &quot; !   ?¨§¨??? σ ? ? ?? ϊ ? ? ύ ό ? ϊ 5s? τ ? ? χ φ ? Tσ ? B?
#

(C) ?€ ?  
τ?
τ?
λ%(C)?pp%7? (C)5ι(C)6? aeT?
ν η?ξν λ? ?η
?Τ ? 6?β? Λ ? ? p? s? ? ? ? Τ Σ ?Η α Η Τ ? Σ ί Σ ? ?s? Ι Σ5? ? Ξ%Λ Ν ? έ ? Ξ Ν ? ? Λ ? Ι ?
Χ
Ν?
Λ
? Λ Ι Ξ Η%? Ξ Ν ? ? Λ ? Ι ?#spΔs? ΄ ? Β ? >> ? ? 3/4 1/2 1/4 >> 6?s? u ? ? Έ ? ? ΄ ? B?
Λ
ΗAE? 1/4 Α
u
u?
?%%#(C)s?#(C)
° (R)? ?­? <<?
Ÿ p— –   6? ? Ÿ €B%Ÿ ž • Ÿ6? — ˜ ? “  ? › ? %Ÿ ž — ™š ›  ˜ œ p— – š — ™ ˜ — –• ” B’
ž›
•—
?
 
›
“
‘
 (C)Ž
 ŒT‹ Š ‡ ‰ ‡ ˆ ‡ † … „ ‚  €
ƒ

 ~ u v { x } m | n 6w { z n m y sn m x 6w v u B(C)i o s sn m q n p o n l k jh
m
r s tl r
mi
f sse
gf
d ‡ ˜ † ‰ ˆ ƒ ™” ‡ „ ‰ † 6 ™• ‡ ‚† “ ˜ ‘ pƒ ‚ ’ 6• — ‘ –B%‘   6• ƒ „ ” y ‰ ” ‡ “ %‘  ƒ …† ‡ ‰ „ ˆ pƒ ‚ † ƒ … „ ƒ  € Bx
‚
‡
 ƒ‘
”
’
‡
‚y
wu
v (C)t
h G H ` F E D P b W G sU V E U sG I H STP A R Q sG r q S F E S H F `pS b D Q ` b W ` R f
C
g
R
AP
Q S R%i h g GP ` W U b S b WI I H I eS b D Q ` b W ` R f` X G C S I ec G I H G Y b G P a G H P ` IF Y S H X A 5U V E U %S I H STP A R Q G I H G F E D C B@
YP
d
I AP S
W
R
AP
A
89'83 104! 32 &quot; ! 10)(' $ &quot;
%%(C)74 %65 &quot; #) %(C)(C)% &amp; %#!
ϊ ?? χ ? ? ? ? ? ? χ ?   ? ? (ό ό (C)? § ? ? ϊ ? ? ? ? ? χ € ? ? ?  ? ? ? ύ χ (ό ? ϊ ? ?  ?C¨? ?C¨?
?
ύ ? ¨
?
??
χ
φσ?? ???τσ??
? ? ξ ά (C)? η ί ? ? δ η ν ? λ ? ι¨? η α ae ? ? ί δ cβ α ? (? ί ? έ ά ?
βae
?? ά
Ϊ??Χ
?C¨Φ
? AE ? ? ? (Δ Λ Η AE Ι Τ &quot; Ξ Ξ ? Ι Δ Β ? Τ Ξ Ι ? AE ? Σ ? ? Β Η Λ ? ? ? ? Ν ? Λ ? Ι ?€AE ? Ι AE ? Η AE (Δ ? Α
?
ΞΝ Ι Ξ
Ξ

1/2 ?c(C)? &quot; ( 1/4 (C¨?
?>> 1/2 ? Έ 3/4 1/2 >> ??Έ
? ΄ (C) << ? ? ? ° ? ? (R) ? €? u ΄ (C) << ? ? ? ° ­ << ? ? (R) ? Ÿ ? ? (C)¨­ ?(? << ? ? (C) ¨ §? ? € ? ???  ž C›™€C—C¨“
΄
Ÿ?

Ÿ
œš
˜•– •”
’ ‘ Œ (~ ‡ ƒ ‚ †  &quot; €?Ž  † (~ ƒ Š  Œ ~ ‹ Š … ‰ ˆ €‚  † … „ ƒ ‚ (~ € ~

…Š
…
‡
‡

}v| z w vu
?€{ Cy€xC¨t
s “ r l ˜ ”( n ” q e ”o — ?m l ‘ ˜ ™ f l k j i ™ x g f — e d ” “ ˜ — – • ” ( ’ 
p
n
hf
™
“‘
‰ƒ
Cˆ †‡Cƒ
…„
‚ W Y ` V f p b S
i
d € yv TS b a ` e u W b a q W iW V s `v e b wx¨e v ` ut s T a b f s r q p b (hS g f ` e d cW V a ` Y X W (S U S
Y
SW
if
b
VT
RQ
CP
IH
&quot; €8 6 7 0 ' 2 7G ' 4 A F 2 @ ?D 7C4 ) 2 B ) 1 8 3 ' A % ) 6 ¨@ 5 ' 9 8 ?$ 2 7 6 0 4 ( &amp; ) ¨) ' 2 ) 1 0 ) ( &amp; % #
E
07
2
5 ) 13
'$
? (C) &quot; ? ? €(C)¨?? €?
!
?  ?§? ?

?   ? ?ό ?? ύ ό ? dϊ ? ? χ φ ?
?
ό
?
τ ? ? σ β ? dβ α ? ξ ν ? ? ? ? ? ae ξ ?λ ί ? ?ν ? ? ? ?? ?ae š0β ξ ?ν ?λ Sη α ? ?ά (C)ι ? ά ? Sη α ? ?ae δ ? β έ α έ ? ί S? έ ά ??(C)? ? 3/4 ? 3/4 >> Έ ? Χ Ξ Φ Β Έ ? ? ?
β
β

ί ?λ
β
?
?
Ϊ?

Α ? (C)? ? ?Έ ΈSS ? 1/4 Έ ?Η ? ? u Η S 1/4 Ι ? ? Ν ? ? 3/4 Ν ? ? d? 3/4 ? ? (C)? ? u ΄ ? #? d 3/4 ? ?Έ ? 3/4 >> 1/2 ?>> ? >> u Β ?? Έ ? Β ?? ?? HS?? ? ?Έ S ?? ? 3/4 ? Λ ? 3/4 ?>> Su Ι ? Β Έ ? ?u Έ ? ? ?? ? ?Έ Έ
Έ
u
??
Λ
Έ

? 1/4 3/4
? >>?
Έ

?
u Ν 3/4 ? 1/4 ? Η ?d? 3/4 ? ? ? ? Έ ?? 1/4 ? 1/4 ? ? ? 1/4 u Λ Φ Έ ? Έ Λ ? Β Έ ? ? ? ? Τ (C)HS 1/4 ? Έ ? 1/4 ? 1/4 ? # 3/4 ? ? Δ ? 3/4 ? ?0Έ Ι ? ? dΈ ? >> ? 3/4 #? Ξ 1/4 Ι ? ? Νd 3/4 >> 0Έ 0 3/4 ? u ? ?u ? 3/4 ? Λ u Ι0u Ν 3/4 ? ?Έ Λ
1/4 >>
Β
ΤΣ?
Ι
?
ΝΒ?
?Λ?
??Έ ? Β ? 3/4 V 3/4 ? Έ S ? 3/4 ? Η Έ ? ? Έ S 3/4 Δ ? Έ Δ ? Η Έ ??Α ? Έ Η Λ Έ Ι 1/4 ? ? ?Α ? 1/4 ? ? ? Η ? 3/4 ?QSAE 1/4 ? 3/4 Δ V0? ?>> u Β ? ? Έ ? Β ? ? ?? i?Α ? 1/4 ? ?Έ ? 3/4 ?>> 1/2 >> ? ? ? (C)? ? u ΄ ??
?? ? ?
?
Λ
Ι
>>
u? 3/4
?>>
? 1/4
Έ
Pq
”
pl˜ o gl me gl d jh fe ™ —• “
?¨xiP?n ™ ¨G¨G¨k ¨ig ¨d P˜ h–“ ” ¨’

s~ }€~ v u { x y x vut s
1¨$?1$} |x C|?z?Pw ¨$r

‰ z  s t p o Ž ?‹ s uv t s p r q p o €z r ƒ s t v { l  s p o m u ƒ | 4~ o z ‚ t u…ƒ v p r z …v o us x z r o s  € ws um w $%n o 4~ v o v m
tp
n
v
o
n~ s
z  s u | Œ z o v‹…s ?‹ v  r z m Š ‰ ‡ ˆ ‡ † …?„  ƒ s ‚ o s t Ep s p o m“~ s o s  € ws wum n$p€} | l t z p | {q z m€y s p r q p o n x n uv t s p r q p o n m l k
u
v
u
~
w
g %fE€eE$™ Ei $g $%?™ E$…•
j g — e h f–ed ˜—–
” T W f U ’ „f „Vhu ƒ
a
v f Y v c s T W a ‘ h g Y X ’€h s r h‰ƒ …AX “u r V U X ‰T W f U ’ f „ hu „V 4ƒX da4ƒ f Y X e s p ` d X Ehi X W Vf a u$ƒ X ’X ‘ f s p v T t s c Y T %h Uv ‰ƒ U Y T W ˆa ‡ c VW
Tu d
d
a
u
d
dh
V
hf Y f e s p ` i…b hf Y i † W…T ? „hi b 4ƒ a ‚ €  € y x%w€a U v gf W Vf Y h€X %t s c Y X e s p ` d X Et s c Y e VW r Y i f e€q f e d p e W a hT Y ?i hX hY g f d EX %c b `a T Y X VW T S
hX
d
u
T
ed U
U
Q R PQ IEI EG EEC B A7 79 78 6
F HD FD @
5 ? 4# (C) ? &quot; 3 2 (C) %0 ¨ ) ! ' ( ? ? ! ' ?%$# (C) &quot; ? ? ! (C) ?  ?  ? (C) ? §  (C) ¨ ? § ? ? €?
0
1
&amp; 
?

 ?
?

ϊ ? ?? ύ ό ?ϊ?
s ?b§bό bb??
χ ? ά Χ ? Ϊ ? ? ? '? Ϊ ? ?? ?? Ϊ φ #??? ά §bτ ? ? σ ?0? έ Ϊ ? β ?
?
Χ έ Χ?
?
ΧΪ
Ϊ
? ?? α ν β ? ? '? ? #bτ ? ? σ 0? Χ ? ? ?? α ? ? ? έ Φ '?? ά §Ϊ ? ? ξ ά α ν ? ? έ Ϊ Φλ? ι ? §δ?§Ϊ έ ? Φ ? β α ? ί ? ? ? ? Χ ? έ ? ά Χ ? Ϊ ? ? ? Χ Φ ? Σ
Χ
? σΪ
?
?
Ϊ? Χ
?
ηae?
?
Φ
?
Τ
?Ξ ??Λ ?Ξ Ν?Λ
?(C)?b'§b!'??
1/2 1/2 Ι 1/2 1/2 ? 1/4 ? ° ? ? >> ? !? Η ¨ << b(C) ? ¨ ? (C)? ? ° ? ? ¨ ­ ? ? AE ° ? Δ 1/2 1/2 u ?? ? ? ? ? ΄ ? ? !? b(C) ? << ¨ ? ? ? b(C) ? ? ? (C)Β ? Α '? ? ¨ ? ? §? ? ? ? ? § ?­ ° ? b(C)
??
?
§?
?
?
¨?
?
?
?­(R)?
?
°
??
? ? ¨ ? ? ¨ §? ? ¨ 3/4 1/2 ? ? ? ΄ ?? ? << ? ° ? b(C)? °? ? ° ?? ? ¨ ? ? ° (R) ? ? >> ? ? ? Έ ? ¨ ? ?° ? ? ΄ ? '? ? '? ''΄ ? ? (R) ? ¨ ? ? ?$? ° ? ? ? << (R) '? ¨ << b(C) ? ¨ ? ?'€
§
?
1/4
? ? ΄u ?
?
?
­?
§??
? $§??§§wh˜ ˜— ™ ˜ —
? ? Ÿžœ› š
v „ { s–#‹ { x € ‡ †? } ' ” • #x  ‡ ” € x ?z ~ ~ ƒ Š b‘ „ ~ ‚ „ € 0z “ ' y z {  } { ˆ ‡ † z §x 0} ~ |   } y € ?}  „   x ‹ y † € } ~ 
}
{
‚

x
‹
{
x
‘ ‹ y #‹ y € “ … „ ƒ z y †  z ƒ ‰# ~„ | ˆ ~ {  ~ | z §x (C)}  „ ˆ ‡ † z §{ z ~V‘ y§’ | ‹ { z { x ‰ x 0} ~ { z ‡ ˆ ~b‘ z z y #„ ‡ † ‰ } ‡ ~  | ‹  }'„ … ‹ € 0?} ~ |   wŽ
|
~
{
{
~
‡y
‹
v
… „ƒ
z y †  z ƒ ?Œ ‹ Š „§‹ Š } ƒ z §„ ‰ z { yx ‚ } { ˆ ‡ † z #… „ ƒ§x ‚ } ~ {  } y € x z ~ { } y | z { y z w v u hs b‡ € •   € “ ?m ” … ˆ ”b‡ •
~
‰
{
{
yx

”
–
€ … ’ „b§– € … •§e … „ • d € … • 0r g ˆ ' • € … i ˆ … € ƒ o '!‘ – € … „ q ˆ … — ˆ i „ – “ e $‡ ˆ ” … ˆ • d € … • € (C)ˆ … € „ ”• “ € … q e #‘ ‚  – ˆ ‚ ” i d e — #‘ o e ƒ (C)ˆ ” … ˆ • d ™ '
‡
€”

•
‚
•

ˆ
‚
˜
e — ˆ '#ˆ i ‘ † j ‚  h g •  ” € “ §m ™ …  ” de ’ ˆ “ € … p € … „ ” … ˆ ”V‡ #m € ‚  „ •#b‡#€ ƒ ‰ ‚ – p ' • € …
‚
€
–

•
€
e
”
”V‡ € •  ” € “ ”‘ … € ƒ o e'„(C)n
–

g e ƒ ˆ ‚ ” “0ˆ ” –  “ „ † m € • d •  ˆ b‡ §f d ” !(C)€ … ’ „b‡ ”
”‘
…
 ‰ – € … •l k#(C)j ” 0™ i € — € ˜ – 'e' • h g € ƒ ˆ  – ˆ “ ”† “‚ ‡0„ #f d e … „ • d ™ ˜ — „ † ƒ b‡ € ! • € (C)ˆ ” … €  ” #(C)€  ” “ ’ b‡ ‘! ‰ ƒ ‚ b‡ € ƒ € (C)€ … „ ƒ ‚ 0€ y
•

€
‘
—
ˆ–
…
†”
„
ˆ
†

x uit qpig
?vw'rs?hd f d e d c
&amp; 4 H bA 1 G W 7 @ 1 0) 1 H D B 8 2 7 (C)4 ) 2 W 7 6 @ 8 B 8 2 6
7
I)
W
A 6 a 1 6 @ 1 9 8 7 3 5 '§F 2 1 ) #B ` 7 ) 2 C F T A 4 ?7 6 @ 1 3 1 8 2 ?Y 6 21 S 7 9 1X &amp; 6 W S @ 73 G 7 2§§4 H VA 1 ?7 6 @ 7 ) S U T '?1 ) S 1 @ ) #I @ F G 7 2'07 6 @ 7 3 1 8 R
6 43
S
I8
6
F
)7G
43
B
P
6
2

&amp; I @ F G 7 2#Q QB I§PI B?7 6 2 7 H G 1 )!34 @ B 63 1 8 2 (C)E 4 D 7 C A(C)1 6 @ 1 9 8 7 '3 5 #3 2 1 0( '%$ &quot; #! § (C)φ ϊ ? ι? ?? ό ? ?? §? ? η ? ? € ? ? C? φ ν
F
B
64
) &amp;


ξ ι?
?
  ? ? ? φ P ?φ ?? ? ϊ ? ?? φ ? ? ? ϊ? ϊ ?φ φ ι ξ η ι ξ ?   ?   ? ϊ ?1χ ν ? ξέχiχ ύ ? φ ? ? ??? ? ? ?ϊ ύ ό ? ? ? ? ξ ? λ φ ? ϊ φ ? ι ? ?1χ ? $χ ξ φ ? ??τ σ 8?i¨? ? ? ? ξ ν ?? ?λ ?ι aeδ
ν?
?
σ?
η?
?Ϊ βα ?ί?Ϊ ? ?
Pih$?α hPέά$PΪ ? ?Χ Φ ? Τ

? ?Σ ?? ?? ? ? ΝΞ Η ? Η ? Λ ¨Ι ? Η AExΑ ?Δ ? hΑ†G†?1 1/4 ? 3/4 ?1$>> ?? ? Έ ?? uh΄ ?¨?¨­8? h?˜ ’š C— ™ š ™   Ÿ Ž – ’ š 1 ž ‘ ” › ‘ $ –  › P ‘ ” ‘ 1 ™ ’ ? ˜
?
Β ?Α
? 1/2 >> 1/4
? ? ° (R)­? ‘
™

–
‘ ” › << (C) ? ‘ ”P§  (C)¨‘ ? –C— › ‘ $ ? ™ ? ˜ › ’  (C) ? ’ ? ‘ 8 ¨ ’ ™ • ” — – •P§ Ž – œ ?˜ ?™ ” ? Ÿ € ? ? C— š “™ ™? ‘ ’• ?  ? P €  € ’ ? $P ‘ ” Ž ‘ ? Ÿ – ” › ‘ P › ?
’
ž
˜
›



ž
  ™ Ÿ Ž ž 1h– œ ‘ ? ˜ ” ‘  ”1  ’ • ™ h– h– œ ‘1 – • ’ ™ › – ›?C— š “™ ? ’˜ ™ • ” — – P ‘ ” ‘ “ ’ ‘ 1 Ž xŒ
‘
’
˜
˜
™
˜•

‹ ‡‰ˆ…‡… „ƒ ‚
iŠ$hhh?C†8 C
ž ……œ “ Eš ™ ˜ Eˆ–“…‰$
“ › — —• •”“ ’ ‘


 …$?E??? (C)? 4(C)E§ $€ …?$%Ÿ
<<? ?­ << ? ? ¨ ? ? ? ???  
? ? ? $° ? ?­ ? ? << ? a€ ¨ § ? € ? € ?? ?  eŸ 5?œ &amp; š?2˜– •
?(R)
(C)
??
ž › ™—
” ~ i€ „ ‰ } ‰??‰  Œ ‰€ „ † “ … ?’  ?‰ $| ‰  † Žj€ ~  Œ ‡ „‚€ ‹ „ ˆ 2?Š? „ ~€ ‰ ˆS‰ … ˆ ?‡  † j€ … „ ƒ ‚€ ?| ~ T| iz ?$w?vt ˆ

†
‘
|
†
„
 } { yx u
f ’ e ˜ ™ … ‡ ?k g h g r n d  q e ‰ ˆ ?aq – ‰
s
……
˜•
p ˆ ” ˆ — ƒ ‰?… o ™Sˆ n g ƒ ˆ …?m l d k g d j™ … – g h „ ƒ ?f?‘ i … ˜ ˆ — 2f ?f?G™ „ ˆ ‡ a… – g ƒ ˆ „ efSˆ „ … ‰ ƒ … ‡ – ‡e GSˆ – ˜ ˆ — ˆ – • 2“ ’ ‰ ‘  ‰?ˆ ‡ † … „ ƒ?‚
‘
„
h
‘hd
ˆ
e

”
s € uy xwv t
?u uea!u ??u ?s
q
?A d E ` 6 B E B D
I
W Q U H 9 d F I C Q C Y 7 ?I @ H I C Q B H 7 H 7 $A B ` Y b I C E D?R I 9 B$r q B @ H BGA U E P U2A @ Q p 7 V 4 C Q$I @ H I @$A B ` Y $C B E ?E i6 B iW Q U 9H d F I C Q C Y 7 D2U C B E f 7
D
C
@
4
7I P
C
I H B$A 7 @C 9 B H ?h b g f?W Q U E d ` eA 2A d ` P H 4 D I @ H $A 7 @ @H c I b C X U H U C Q U C E ?7 F I S @4 H B ` Y ?7 ?4G6 E B 9 B?7 F I SB @ H 6 U C E ` b 7 ?4 Y B C aI @ H I @2A B ` Y 4
B
PX
B
DR
4D
`B
D
Q
X 4 W Q 4 T6 I @ Q U E P U??U H B V 2A ?AT6 E 9B BSB H @ R Q P B I E I @ H 2A 7G6 B E F 7 E D B C B 2 9@A 8 76 5$3?20?) (??% &amp; ??$?! ¨(C)  (C)   (C) ¨ §
E
A
7U
B
@
40 1 # '
# &quot; 

?€???? VVόΪV90VΦ?? χ ? φ ? τ
  ? ? ?ύ ???ϊ?
δσ
ΪλEh??A??7AAνηA??vAv?ηv7Ϊvβ0? 3?
aeλ

aeλ
ι?
ae?δ?α ίί
AE >> ? E? ° Έ >> ? ? 3/4 1/2 ? 9? &amp; Έ ΄ ? ? 1/4 3/4 ? >>Έ
3/4
?
΄°
΄
&amp; Έ ΄ ? Α 1/2 &amp; Έ ° ? >> Λ 3/4 ? ° ? ? ? ° ? ? u ΄ ? 1/2 ? Β ? 3/4 ? ΄ 5? ° ? ? 5? 3/4 u ° &amp; Έ >> ? 1/2 ? &amp; ΄ έ? 3/4 1/2 u 3/4 1/2 ? Δ ? ? >> ? ? 3Α 3/4 ? ? 3΄ 1/4 3/4 ? ° ? Α ? >> ? E? ° V 3/4 &amp; Έ >> ? ? 3/4 1/2 ? ΄hV° u ΄ ? ? 3/4 ? ? ?
?
u
?
?
΄Α
?
?
3/4
? 1/2
Έ
° 1/2 u Α 3/4 &amp; Έ ΄ ? Α 7>> Λ ? ? Ϊ? ? ° ? ? 7? ? ? ° ? ? u ΄ ?§ 1/2 ? Β ° ? ? 1/4 3/4 0? Έ 1/2 Β Ν ° E΄ &amp; ά AE ? Ν ΄ ? 1/4 3/4 ? Α ΄ &amp; Δ u ? Β ° u &amp; ° 0? 3/4 u ΄ ? ° Α Α 7>> ? A? ° ?A΄ ° 1/2 u ° ? >> ? 3/4 ? ? ?
1/2
΄
?
΄
? 3/4

?u
΄ 3/4
? 1/4
? 3/4 ? ? ? ΈV΄ 1/4 3/4 u ΄ Β ? ° ? ? ? ? 3/4 1/2 u 3? ? ° ? ? 9° 1/2 u ° &amp; Έ ΄ 1/4 >> ? ΄ ?V΄ 3΄ ? ? >> 3>> Λ ? ? ? ? ? ° ? ? u ΄ ? 1/2 ? Β ° ? ? 1/4 3/4 ? ? &amp; Έ ΄ ? Ξ >> 9° ? Β ? u ? Ξ9 3/4 Λ ? ? ° ? ? A? ° V>> Λ 3/4 ? ?
?
?
΄
Α
?
?
3/4
Β
1/2 ?
°

1/2

AE >> ? A? ° 93>> Β Δ ? ° ? 3/4 1/2 Β ΄ 9? ° ? ? 0?
3/4 ??
Α
΄
° ? 1/2 u u >> ? Β ? Ι ? ΈV 3/4 1/2 u 3/4 Έ ° ? ? 9 3/4 1/2 ? ° ? AE u ? ? ? ? ? ? ° ? ? u ΄ ?
?
1/2
?
AE ° ? ? &amp; Έ ° ? 0? 1/2 Β ? 1/2 u Ν 1/2 Β ° 3΄ § 3/4 ? ? ? ? ? ? ° 0>> ? A? ° ?
1/2
?
u?
u 3/4
3/4 1/2 u 3/4 1/2 Έ ° ? ? ?§ 3/4 Β Δ Λ 3/4 1/2 3? AE ΄ 1/2 u Α 3/4 &amp; Έ ΄ ? Α &amp; Τ 1/2 Σ A? ° ? ? Έ ° ?
1/2
΄
1/2
1/2
>> u ΄ ? ? 3/4 1/2 Έ Ν Έ 3/4 1/2 u ° ? ? ΄ V>> ? ? ° ? ? 3/4 u ° ? ? 05§? ° ? V? AE
>>
? 3/4
>>Έ?
?
E? ° ? ? &amp; Έ ° ? 3? 1/2 u ° ? ? Έ3§Η AE >> ? A? ° ? ? 3/4 u ΄ ? ° Α Α
1/2
1/2
?
>>΄
3/4

° ?Ϊ? ° ?? ° ? ? ? ° ? ? u ΄ 5A?5° ? 3/4 ? ? 3/4 ? 1/2 ? ? ? ?3? 1/2 Β Ν ? 0Έ5° u9? ° ? ? h? >> ? Ι ? 3>> ? ? ? ? 1/2 ? Β ? 3/4 ? ΄ ?

?
>>
΄
?
1/2 ? Β ? 3/4 ? ΄ ?V 3/4 1/2 u 3/4 ? Β Δ ? >>9 3/4 ? ? Α ΄ &amp; Έ ΄ ? 1/2 ? Β ° ? ? 1/4 3/4 ?§? ° ? Β Α ΄ ?
Έ
° ? ? &amp; Έ ° ? V 3/4 1/2 Β >> ?
1/2
?
?
? 3/4 u ° ? ? ? ° ? ? u ΄ ? 1/2 ? Β ° ? ? 1/4 3/4 5 3/4 1/2 u 3/4 ? Β ? ΄ ? VΧ AE ? &amp; Έ ΄ ? ? ? ° ? ? 1/2 1/2 u 1/2 ?Φ9 3/4 u ΄ ? ? 3/4 &amp; Έ Ν >>Έ ? ? 3/4 ?
Α
?
°
3/4
Έ
1/2
?
§° ? ? ? ? Έ ?5? Α Δ ? ? 1/2 9° ? ? ? 3/4 1/2 u? V? ? ° ? ? ΄ ? ? ° ? ? u ? AEE? >>0Έ ΄ u ° ? ? 3/4 ΄ u ? 3/4 § 3/4 1/2 Β A? ? ΄ ΞΈ
1/2
?
?
΄

? ? Έ ° ? §? Δ u ? 1/2 ΈV>> Λ 3/4 ? ° u ? >> u ° &amp; Έ ΄ ? ? 1/4 3/4 ?§? >> ? °A§? ° ? ? ΄ ? 3/4 ? Ι ? ? ? >> ? A? ° V>>Έ ? ° u
1/2
?
Β
?
3/4 ?
΄VV΄ 1/4 3/4 Β Δ ? ° ? 3/4 1/2 Β ΄ Α? ? ° ? ? ? ? ? ° ? ? u ΄ 5 3/4 1/2 u ° &amp; Έ ΄ 1/4 >> ? ΄ ? V° u5° ? ° &amp; Έ ? ΄ §° u ΄ ? ? V° ?
?
΄
?
?
?
?
<< V5<<00¨? § ? ? ? €
(R)­? ?(C)

 š • œ &amp; ? š ? 0™ “ ’ ž “ › ‘ “ ’ š ›3  5”  ™ Ÿ ž – œ š › “  œ A œ › š — 3™ ˜  — V5” “ ’ ‘  Ž  5‰ ˆ ‡ † „
“
?
Ÿ
“
–
–•

Œ‹Š
…
n m s n m l r v3o { n w r i s q r k g o Vr m w &amp; u Ax r q { o q p oV9s v t r k g j i q o 9‚ r w o l 5r w  oE0€ E~v5v w t j s r q | { m z w o 9v m s y Ax r p
pu
ƒ
ro
i
l
ju
x}
l
m
i
§n w r i v m &amp; u 5n t s r q n p 9n m l k g j i hf 55§ˆV§‘ ˜9§“§3” 3§§‡ §5§0W d R X b T Ai h X9I b T I S d I &amp; r s r b b Q t Ei t T R f 0W … g f d
i
o
g ed™ ’ — •– • “’‘ † ‰ˆ‡†
W
bg
b
d
I b T I Ai h u P W f W I Q W ` r h H R a t &amp; r R S §I b P c b T s b P R T b b X „ R a f d 9I b T R f … 7y x R X „ R a f d t d t I Q R T R S d I r s VW f d Ai R f R H b P s h d f &amp; r
b
h
b
X
t
g
b gr I
R
W P t Q I A5R T b Q P X T W 9 &amp; r a R T Q I P ƒ Q R f I &amp; r R v‚ G &amp;  b b T b S€y x R f I t X I S bH d S 0u P g T Q g P R f W w b U T h vr e f d Ai R f R H3u P b X d t g a r
bi
Uc
ba
Wi
X
I
t
b P s h d f R &amp; r9q g a f r d ` h bVq R d c Ei R H R a Y q R d g a P ` VR T p A9R f I d W H &amp; i h g P Ei h 0g a f H Q I f e d X b X c b a ` Y R Q P X T W VR T S R Q P I H G
h
b
h
hi
Xh
H
U
DF D CB@ 82 642
59B E33A9317 &amp; 531

)(
0§' € ? ? &quot; &amp; $ ? ? # &quot; !   ?   (C) ¨ ?§€ ? ? ? € ?   ? ?   ? ? ύ€ϊ ??χ‰$? τ%σ €?
%

ό ? ?? φ?
σ?
? ? ξ ξ ν?%λ ? ?? 4? ? Φ? ι ? η ?? ae Ϊ Σ 4Eδ ? ? Τ β ? ?β α ˆ? Χ Τ ί ? ? Τ έ ??…? ? ? ? ? Ϊ ? ? ΦΧ ?? Τ Σ ?? ? €$%?Ν€?%€$?Η
? άΤ

Τ?
??
ά
ΣΤ
? ?ΞΛ Λ??Λ?Ι?
AE Δ ? Δ ? ?…? ? ? Α ? ? ? ? ?? 1/2 >> ? 1/2 1/4 >> E? Έ? ? ? u ΄E? €E? (R)
??
3/4 ?
u?
? ? ???°

??

??Δ ? >>? Α? >>? 3/4 ? >>? Έ? u
aa &amp; 5a?Β Έ SiSia 1/2 1/4 a5aa? 2eu ? S΄

Η? ?ΤΣ? ?
$SΣG2?$2? ?? ??Ξ?GaΛ S2G?AE
Ι ? ? Ν ? ?Ι? Η
? $AE Φ ? Δ $ &quot; ? ? ? ? Τ
? ? ?ί
Δ Τ ? Δ AE ? ? ? Δ &quot; Δ Ξ ? Δ ? Τ ά ? Η ? Α Σ ? ?Α ? ? Ϊ ? Χ $AE$? ? &quot; Χ Ξ Φ Τ ? Β ? ?AE ? Σ ? Ĉ ΤΙ ? Δ Σ Η Ι ? ?? ? Ι ? y? Δ Ξ ˆΝ ? Δ Λ ? Ι ? Α ?¨$Δ ? Β Α ? ?$ 3/4
έ
?

Λ
?
Η AE?
? 1/2 ?$$? 1??? ?b? ?
1/4 >> ??Έ
u΄ ?
§ †  ‹ †‘ ˜ ‰ – ˜$‘  œ   Š ? Œ ’ ¨”  ‹ ” ‘ † ˆ ‡ °  ‹ ”  † ‹ Ž  › &quot; 1?<<
œ

Œ
’
Š ­?(R)­
? ?? &quot; (C) &quot; ?$a¨ ”  ‹ Š ˆ‰ ¨† ‹?– † — ”  ‹ ž Š “ Š ™ › ”  ‹ Š ˆ‰ ‡— ” ˆ † ? § † ‹ $‘ ˜ ‰ € †?  — œ † – • ˜ ‡ ‹ ” ˆ ‹ ? 1Š € $‘  ‰ † $?Œ ž ˜ ‰ †  ‹ ” ’ œ ? ? &quot; ‘   œ   Š &quot; ‘ ˜ ˆ – †
?¨<<(C)
‡
†
” Š ?
…
‹
†  œ ˜ ‰ – ˜‘Œ  ” œ'1’ † ‰ ž Š$˜ ‹ ‘ Š ’   † ‹ †1”  ’ “ Ÿ ž œ ˜ ‰ š ˆ P‘ ‘ š ˆ – ‹ Œ ?˜ ‰ ” † – — ” “ Ž † –¨†  ?”  ‹ ‘ Š  ‹  • ” “ ¨† ‘  Ž  ¨† ‹ Š ‰ ˆ ?† …
‘
†
–›
™
Ҡ
’
ŠŒ
‡
?„ ~'{$€ ?b1?$?z'yv vw vw u
 ƒ‚ xz } ~} xz|{ x
‘
pg
’
jd
ho
l
y g „ d g  ‘ “ ’ $¨ „ d g k g „ m 1t  h ƒ h “ f d h h – s r  „ g ¨g d r ˆP i f ’ d • g „ d g h „ „d q  p
e g m – p h l &quot; • o  f „ ’ n „ $† y ’  e g l‘ k g „ j‘ d g ƒ f  „ ‚ $ f e  h ’ f i “ ?g ¨”  h e • f g f e „ „ „d ™ ˜ — – • 1 ” ‘ “ ’ &quot; ‰ ‡ ˆP„ ƒ ‚  €
m
‘
”
’d
ƒ
“
‘ ‡†…
y$w &quot; u &quot; &quot; P &quot; &quot; &quot; i6 9 @ Q E D T @ T A17 H B @ Q &quot; B R Q 9 &quot; 6 B A 5
vx vq tsrghqph g
U
@
3 4 4 4H F D B 4 C B A F E H B 4 H f 9 @ $6P6 9 Q I H W 1e d 4 I Q U 7 C U ¨E 4 H 6 6 7 Q I T C E R C c E 4 H E 4 $6 7 Q I T W 5
GE
7
A
6 TB
H
2
B 6 T @ b6 &quot; 6 E a1E 4 H 6 W U E C @ A $W Q I H W A @ 9 8 $6 YX 4 5
A 4B G 6 T
`
75
3 7 Q I H W A V ?E H 6 B 4 4H S E RF E @ 9 Q P6 3 4 4 4H G F D B 4 C B A @ 9 8 $6 5
UT
I
E
7
4

3 &quot; 1) &quot; '?$ &quot; ? ? € ? ? ?   ‰? € ? ? ??? ?  ? (C) ¨? € ? ? € ? ύ € ? ? ?ό   ? ? ύ ό ? ϊ ? ?
2 0 ( &amp; %#! ?

ϊ


§
?
?χσφ? τ σ????
??$g(C)??ξ ? ? Λ ? Ι ? Χ S? Ι ? ? ? ? ? ? Λ ? ? Λ ? ? Χ ? ? Λ Η Λ ? $Ι ? ? S? ? ? Ν ? ? Σ ? Χ Φ ? Τ Σ$Λ ? ? Λ Τ ? Ν Ϊ S? Τ ?
?
ν
?
Χ
Ι
?
?
? ί ? Ν ? ? ?ά Σ ? Ν ? ? ? Τ ?‰Λ ? ? ΙS? ΧS? ? ? Ν Ι Τ Λ Η Τ λ Λ ? ? Λ ? ? ? ? Ν Ι ? ?
α
??
?
ι Λ ? Σ Ν ? ? ‰Λ Σ ae ? ? ? Ϊ ? ? Ι ‰ae ? ? Τ ? ? Ι Λ ‰Λ Τ ? S? Ι ? Ν?Λ Φ Ι ? ? Χ Τ Χ ? έ ? Ν ? Λ ? Ν ? Ξ Χ ? Τ Χ ? ? ? Ξ ? Ι ? ? ? ? Η Λ S? Χ ? Η Χ
?
?
??
Λ
Λ
?
Ι ? ? ??Ξ α ? ? ? ? Ν Ι Λ ? ? ? ? Λ ? ? Ν ? ? ? ? ? ? Λ η Ξ Λ ? ae Ν Χ ? ? Χ ? ‘Ξ ? Σ ae ? Ι ? S? ? Χ Τ Σ Ι ? Τ Ι Τ ? ? Λ ? ? Ν ? ? ? ? ? ? δ έ Ι ? ? S? ? ? Ν S?
?
έ
?

??
Ν
Ι
?
? Ν ? ? ?? ? Ι ? ? ‰β S? S? ? ? Ν Ι Τ Λ Η ? ? $β ? ? ? ? Ν Ι ‰Ι ? ? אΞ
?? Ι Χ
Τ??
?
Ξ Λ Τ ? S? Ι ? Ν ? Λ ? ί ? &quot; ? α Ϊ ? ? ? $Ι ? ? ? ί ? ‰Ι Ν ? Λ ? ‰Ξ Χ ? Τ Χ ?
?
Ν
?
??
ΝΙ
έ Λ ? ? ? Λ Τ Σ Χ ? Η Λ ? ? Σ ? Χ ?? ? ? Ν Ι
Ι ? ? S? ? ? Ν ? ? ά Σ ? ?Ι ? ? S? ? ? Ν $Χ ‰Ϊ ? ? ? ? Χ ? Η Χ ? Σ ? Χ Φ ? Τ Σ ? ? Ξ Ι ? Ι ?? ? Ξ Ι Ν ? Λ ? Ι ‰Ι ? Η AE??$g(C)?? ? Έ
Ι
??
?
Ι
?? Η
Λ
Λ
Η
? 1/4 Δ ?Β Α ?? 3/4 1/2 1/4 >>
??u΄? ? <<°?(R)­
‰g? ?‰S??S<< ?$§ ? ??  B?š ™ ~ ?r Ž ‰™ … v „ z $˜ ‹ ~ ˆ x { Š r u x ‰ ?x ‡ ‰x t u w ~ { ~w
?(C)¨ ? €› ? Ÿžœ›
‰ vˆ
‚
r
~w †
x
t € … v „ z ‚ r t u r Sw x | ƒ z?r €  Ž r t ‰ | ƒ r ‰r u v ‡ | r t?w … Š ?w v ƒ z | x | ?t t u t ‡ t € …  ‚ €?Š Sw x —• ‹ z  € z x t u Sw ~ { ~ | { u z y
€
t
Š
~w r
ƒ
r
y

x
~w
r u x ?w x | ƒ $ ?r Ž “ x Š € ˆ v s u ‚ x ~ ˆ x ?Š r u x ‰ $xSw ‚ x u | ƒ r Š x u x ‡ | r Sw … Sw Š Sw v ƒ z | x | ƒ t t u t –• ‹ ” r w ~ | { x r t u
t

x
t
vr
{
~w
t~r
‡
u
 o~ | { u z r t { | ƒ ~ ‚ ?wSr Ž “ x ‚ € x u ‚ v w } |  { v | ƒ v { x ‰ ’ w } |  { v | ƒ v y? € ~ „ ˆ t € x | ƒ v y‘ € ~ u v ‡ | r Sw … ~Sz  € z 
ƒ
y
ƒ
y
x
w
t
w
t
{
u
x t u w ~ { &quot; w } | { u z ? { | x t ƒ u v Ž v „ x ‰~ ?ˆ x { Š r u x ‰ ‰‰‚ x ‰ v t ‡ | r tw … w v | t u ˆ x ‚ ƒ Sw x ‡ z t €  t u … t € x v Œ
x
~w
y
u‚ r
~w‚
~
v
‹ r tw ‚ x u Š r u x ‰ w?~ ˆ x ?x ‡ ‰x t u w ~ { w t € … v „ z ‚ ‰r t u x w x | ƒ ?‚ x ?z  € z ?x t u Sw ~ { &quot; w } | { u z y r t u Sw v t u t s Sq
~vr{†
x
~
€
t
z
v

x
~w
x
r
pn m˜ l jihf ™f d e d™˜
o?‰i &quot; Sk ??‰e?$g &quot; ‰‰—
‘ e f r d f h „‚ ƒ h ‰f v † x s € s y ?ˆ … ˆ  r ‡ f ‡ e ?f t  ‡ v  f ‡ e ‚



‚
– i ƒ r  ?… ˆ … y € ‰i „ t “ … ‡ e ƒ u  ‰‡ f ?f e ” ƒ d •  d ƒ ” e ?w v … v † x Sq e ƒBq “ e i h s d u i ‚ … ‡ e &quot; q?… t ƒ  ƒ r „$f „ t h ” € f ‡ v ‡ r ƒ r f ?t f ƒ
‡
“
i
‚ˆ
d
i
”
i
‚
x
e ƒ “ i e ?’ ‘ x f  q  ‰f t i e ˆ $i „ t i y i „ ‡ u† ?f t iSq  s t … ƒ t  s w v s s „ t i ƒ r s?  € s y d i x Sw v i u t s d f (C)q i h g f e dc
f
i
…
‚
…q
r
d
e
‚
u
p
rp
Q b?QY $?U?SQ ?I
a ` PXWV T R P
H E C 8 E G F E D C 9 6 7 A 1 B$3 A 9 &amp; 8 ' 9 8 A 9 @ 9 8 4 3 8 7 6 &amp; 5 4 ?$3 2 1 0 ?) ( ' &amp;
9
')
(
0
&amp; )
(
%#!
?$ &quot; ¨ (C)§ ??? ?? ? ξ ? Gά α ? β ?Gά ? ό α έ ? η ? S? φ ? ? ξ ύ ? ? ί ? ξ ό ? σ ? ? ϊ ? ? β 2a? ? iλ ? σ ί ? α ? ae?η ? ξ iλ ? ? ?? ξ ? ??χ
?¨ ?€?
?
??
ae
ηά ?
??
φ α ? ξ α$ά η ae ? GSα σ ί α ? ? ? η β ξ ? ? ξ ν 22ά λ ae α $?? η aaδ ? ?α ? ί ? 2ά e???Φ ?
ατ
?η ? ?ι ae? β
έ ? Ϊ?Χ
? ? ¨ae 1ν ? λ 1Pι'¨ˆ? ¨?
?ae ξ ? ?? ?ηae δ

βα

σ? $??$ύ ό? ό1 &quot; ? ¨χ $τ ?
? ύ  ? φ
? ? ?ϊ ? φ? σ

cC
I 9S6 (C)H @ S @ IC T a W 4 E 9b 2 @ DUa 2C D @ A 9@ P` H #A (C)H S Q@ B4 T X W VH 6#A 8 9R @ 7 8 U@ D
E
B 2Y68 @
CA
7
P SH Q@ 1 B4 T 6 S R !8 E @ S C 2 R QC Q9BE PI B@ D 3@ B@ G 714 F 8 2 8 E ! B@ D C BA 9@ 2 !8 16 5 34 $ 1) ( % &amp; $%#(C)! ?? (C)§ ? ? ? ? ? € ? ??  
4@
6A
4H
2
4 7 2 0 '$ &quot; &quot;  ¨
ϊ H? ύ όB?$?!(C) &amp; τ!€τ$? ?σ ?? ?
?
ϊ ?ϊ ???χφ ?

? ξ Φ ?Ϊ B ?Ϊ ? Χ δ β ν ? €H? €ί ?? ? Ϊ H? &amp; ?ί Ϊ ? λ ? έ &amp; ?ι έH ?Ϊ ? Χ ?(C)ά Ϊ η ? Hα ? έ Ϊ δ β !? β Ϊ α ? ί ? Χ ?ά B ?Ϊ ? Χ Φ ?!Τ
ί
Ϊ
?ά α
δae
ae
?
έ?
? Σ &amp; €€? BHHΝ$”Λ(C)? &amp; AE
? ?? Η?Ξ ?? Ι Η
? ΒΑ? 3/4 1/4 >>??
(C)ΔH? ? &amp; !? 1/2 H$H”Έ § ° ? › << œ ?  ¨ ˜ Ÿ (C) << ˜ ? — << ™Ÿ u
š
œ
Ÿ
? ΄ ? ˜ œ ž   ž š (C)   š ? œ —   Ÿ ž (C) ? š ? ”° š ž ??  § — ž ?(C) (R) €€ Ÿ ­€ ?u<< (C) ˜ ™ ˜”?? ?  ? € œ˜ — ˜(C)€ § (C) ¨ €(C)˜ ™  ?? Ÿ (C)€ ˜ ? ? š $ œŸ — ž œ › ™š ˜ €–
??
—ž
œ
(C)
§€
œ

—
•Œ ” Ž’ ‘ 
&amp; Ž Ž„“Ž &amp; HŽ !Œ
‹ $s r q q &amp; z  t ‡q { qs w } vr ‰ z |
†
v
y q } H} q r !w r s q ƒ x t { z } „ € Š ‰ z &amp; † } q r ˆ … v q vr q {”q r t y ƒ t ‡| v … x „ ƒ q t ‚ (C)~ us q r  z r | q € x q (C)~ } z Hw { z vr x t &amp; w r v us q r ”p
„ zt
|}
z
†
†s
rqz
}q
|
yv t q
ongh k ihg
 &amp; &amp; !m &amp; l „j &amp; HBf$™ ™e ™d ˜
r — – a Y g €q … !v a g • &amp; ‡ f €v x q ƒi &amp; ‡ f `i f  y (C)”i H†$x q ƒi “ ’
Y
†c
i
av Y
r r‘ H ƒa `i g b g c „ `… ‰Be y p b y i Y g ` y f i q p `t w Y c ˆ &amp; ‡ `f `!‡ f † Y g €q … Y€v a „v x q i ƒ ‚  y a(C)v € x a i a y f x q c w Y `B(C)v c d u t a g f g s
qv
gu
i
i €Y i
a
r `a Y a g b e g q a Y b i a Y c g f de c Ba ` Y X(C)H!S
p
h
b W VUT
R Q P @ I 3 HG 7 5 4 $2 E@ 9D 8 $5 6BA 9@ 78 5 4 (C)2 1? &amp; )
7 6 3F
C
63
0
( '  &amp;  $ $§  (C) &quot; !   (C)§ ??€?
% ¨#  ¨
?

? ? ? σ ? ?!λ ? η ae €? ? ? δ ξ φ   η ae ? €! ?λ β ? V€? ae ? ? ό? €όι ? ?ν α δ !??
ξ
σ?
??
ιύ
? ?λ
? ϊ ? ι ? ? ?Q? β!?χ ? ί ? ae ? ? β ?φ βη ξQτ ? ?λ ?V? ί ? β ?Vν α δ ?!%? ι(C)τ ? ? σ ? ? ? ? ? ? (C)? ? ? ι ? ? ί Qν α δ !?δ ? ? ι ? ?η ae ? δ ? ? ? δ? β α ? ί ?έ
??
λ
ι
ξ

ί
ά?Ϊ?? Φ?ΤΣ ?
!'??Χ??'#'?
? Η ? ? Η € 3/4 Β 1/2 !? ? Ξ Ν ?? 3/4 ? Λ ? #? 3/4 Ι ? '? ?? Β 1/2 Δ ? Β Α ? ? 3/4 ? 1/4
Ξ 3/4
?? AE Β
ΗAE
1/2
? >>Q??Έ ?''u#!? ?
? ?? °?? ΄? ? °
(C) (R) ­ œ ™ ” ? œ › !? << • ™ ›  › — ?  — ?•!?  (C) ¨ — › ?ž ? š ž €• ™ ” !? ? ? € ??€• – ?? œ !? •   Ÿ '— ?œ ™ ” › š ™ ˜ — – • ?“
š?
§

?
™
ž
”
’Š ‘ Œ Ž ‹
QŒ QŒ(C)€iŒ 'QŒ Š
ƒ y n m?u kQs r p q p?‡ ‚ € !u'k j?y n m w k o n  ~ k ?‰ v o j  o r €‡ ‚ € ?u€v € p o j k ?o p r m w m o n m o r ?k } v † {ˆ w p 'k 'Qs r p q ?p { w Vs m o r l j k 
v
j
†m
r
k
€
o †
pp
| p o ?z k } v w o r l x w!u v (C)Qs r p q pb† { n m r ˆ ?uk Qp r v | ˆ v { l q QQx € n ˆ p v rV‡ p!u kVs p r } k r p o#€ p l † lVp w … b€ƒ y n !u Vs r p q pby n p { n ‚ € !u
n

m

q
†s

mk
v
p w?x { |!y n m n  € p !u p € k (C)u t ~ p w } m | { q m o n z y n m w o r l x ?u v bu tQs r p q ?m o n m l k (C)•i#hY?f?d?dbd ™˜ — 'W“ ’ … „ V ˆ … ˆ ˆ ‡ † … „ ƒ
{
wo
p
j
”g
e
–• ”
‘
‰
Yb€?Vx 'v u ?Yr#i iq ip h
s r‚  xyx w ts
T ) 1 2 C ) E D 3 2 H ) S 1 D C 3 ?4 A 9 8 ?5 1 2 5!4 A B 8 !4 7 g D 7 €5 1 2 !4 A B 8 ?43 ?e 1 F 1 F 3 2 H 3 1 D C 3 G 7 E D
2
5
A1
B5
A
H
B 9 QP 5 B 5 A B )VP 5 €S ) 2 5 5 I ) d ` f 5 9 e VP 5 A d ) I #c T 1 D C 3 !4 A 9 8 5 1 2 5!4 A B 8 ?4 @ 9 8 2 7 17 2 5 !4 5 9 F 35 S D VP B 3 0 2 1
)
6
8
HH
16
5
2
5
A4
6
1
7
5
5 2 5 I 9 ) !4 C 4 9 F ) S S )!4 3 F 7 9 5 9 F 1 1 12 b€5b4 @ 9 a 8 3 9 F 3 B 6 9 F 5 QP 5 E QP 5 8 G @ €a F') 2 3 E D 5 2 E A 9 8 2 7 ) 1 2 A H ) S ` ) I 5 1 E H E 3 B H 3 6
1A
I4
1
1
8
3
6
P 1 2 H ) E B 6 3 6Y!3 X ) 2 5 F 1 6 3!3 QA 2 E D 1 X 3 I 5 2 5 9 F ) S 1 D C 3 G 7 E 5 1 2 5 1!4 5 9 F 7 W4 @ 9 8 2 7 '5 1 2 !4 3 1 12 0 ) VR @ F 3 6 U T ) !4 E 5 2
4
H
D
1
65
H
1
S ) 2 5 B R ?'A B QP 5 €5 I ?5 1 2 5!4 A B 8 ?4 1 D C 3 G 7 E ?) 1 2 5 !4 5 9 F ?E 5 B 3 1 D C 3 ?4 A 9 8 ?5 1 2 !4 A B 8 ?(C)4 @ 9 8 2 7 6 ) 1 2 !4 3 1 12 0 !(
A43 ) 8 H
A
D
1
7
2
55
A4
5
)
&amp; $ &quot; ?
'%#€(C)! €¨?(C)€?€?
 ? § ¨ §??

ƒf

pv € rv xw rv u q rq ig e
UU‚U!y i I &amp; I &amp; Ut sUUUp #he f Id

…– •˜—– ˆ ‡ “  ‘  ˆ‡† …
I—P#!#• ” (C)”!’PU‰ I#P1„
7? ξ ?ν? λ ¨ι ‚ŒR5β
?
? ? η ae ?δ?
α
R? ί έ?? ά —Ϊ ?1R%?
? ? Χ Φ?ΤΣ
? ¨ 1/4 ? ?? % Η? Α Η 1/2 Ν Β? ? 7Ξ >> Λ ? Ν Δ 1/4 ? rΔ 1/4 ¨? ? %? ? 1/4 Ι Δ Α Β?? 1/2 9? 3/4 7% Η 1/2 ? Λ ? Ι 1/2 ? 1/4 ΗΒAE Α ¨Q? 1/4 Δ Β? %? 5 ?? 3/4 1/2 1/4 >>?
Ξ?
Δ?
Ν ? 1/2 >>? AE
Η Δ?
AE?
>>Α
­Έ ­? ΄ u? ?Έ ­ u? ΄? ? (R) °? (R)
‚¨u ¨R‚C‚¨%?u 9r—? —¨­
? – “ œ– – 9™ Ÿ 7C’ << – 5 ¨? 9™ ’ ? 9™ ’ ” ? ? € C¨ ‘• œŽ % – ž Ž (C) ? Ž ‘ ’ —• ¨• ‘ œŽ C ‘? —• Ž %? Ž ‘ ? ’
 ?™ (C) Ž ’
?? Ž
  – Ž? – ž?
• ?9™ ’ “ Ž ‘ ž – ’ ¨“ – – § ¨• ‘ ’ Q7? “ œŽ – 9™ Ÿ 7 – ? ? € %– ‘? ’ “ —• ? ‘ ˜ CŽ “   – “ œ– Ÿ – ‘ ž ’Ž 9 œ™ › ¨• Q™ ˜ ‘ —• Ž ‘ Ž Ž “ ’ ‘ Ž 
” Ž ?™
 ?™
?
’•
ž
 ’š
–
”

‹Œ1%¨%† Cƒ1‚ ~ € ~
Šƒ ‡ˆ‰ˆ ‡ƒ …„ 
} | { 7i ¨n s zh y x p 9iv m u h q l st qrim h p ¨n h 7m h l k h 7i gh fRe
lo h w
ofgj
d™ —–• “’‘ 
9C˜757”75CRC‰
ˆ ‡ ƒ ¨b v eh 7‡ ƒ †i rh … c „ c u
hh
c f ƒt ¨b v c ‚ s  fb sCc c v fq u c %h € c y 9g c rw h x c R vb eh ra h fw s Rb c 1 vg fq u ht 5 fq s req q 9g p 75h 9 efg d ¨b a 5V1U
h
f
u
x
q
xa h
aw
s
f igf c `YXW
&quot; T ! 2 $ &amp; ¨C6 ! ) 23 0
(B
6
&amp; $70 2 3E 3 2 (( ( 10 @( 8 $ &amp; S H 90 3D P R )B @ 3 (D RB DQB 3$  ) ($ '  &quot; 6 ) ¨B % IE H 6 7E (D 
@
$
PE
E
'
P $ D
2
(
7F ! 6  3) G 70 $ F ! ¨B ) @ &quot; E F ! E (E ! 6 ) D 70C$ ! &amp; ¨ )B A $ 3@ $ 90 8 754 3 2 1 )0 ($ ' &amp; %$ # &quot; !   

)
6
(
( 60(C)§ χ
¨ό ¨? σ χ φ &quot; ? ? ϊ τ ? ? ? ?   ¨$? ? ? € W? σ ? ? ϊ ? ? Sό ?   ? ? χ ?   ? ? ?ϊ y€χ ? ϊ χ φ ? τ Sό ? ¨? ? ? ϊ ? τ φ ? €χ φ ? τ σ ?#?
ύό
χ
τ
φό
? ύό
?
???ξλ ?λ
$ &quot; €Wν &quot; ?
? ?ι ? ? ?η ae ? δ Σ Ν `? )α ? ? ? #ί ? ? ? ? Ϊ ? Σ Ν Σ ? ? #ά Φ S? ? Ϊ ? $Σ ΧΦ Ξ ? Ν ? Ξ Τ Σ ? ? ? €? ? ? Ξ Ν¨?

?
έΧΞ
?
?
Α Λ &quot; WΑ¨¨? $$!Δ’SΑ &quot; ?
? Ι ?ΗAE? ? Β ?
3/4 ¨? 1/2 1/4 >> S? Έ ? ? u ΄ ? ? ? $? ¨­ ?
?
?
°(R)
<< Ÿ ? (C) ¨ § S? € ? ? €?   Wž  #!™ ˜ Wƒ Š „ ‚ ‘ – ¨‰ ˆ ” Œ $ Ž S‰ )“  „ ’ ¨„ ‹ ‘   S‰S Ž S‰  † ˆ „ …  #„ ‹ Š Œ ‹ S‰ ƒ ˆ † „ !‡ † … „ ƒ ‚  €~
?
? Ÿ œ›š —
•
Œ
„
Œ
Œ
…
Š
‡
} { zy
| px

” i W— f #tSk v f #e f €t ™ v u t g ™ l j !s r n – q po d #f Sk f g n #– m Sk – e g f j – j
le
™w
d
nk nd
˜l
˜
!— i f h #g f e d ™ W— S€W &quot; ˆ S’WWˆ &quot; # &quot; „¨!x!yw v u t s Sr!Wipf # &quot; f &quot; &quot; )$ &quot; WI F )B 9 I 9 PE V R a R 8 G 8 SQ A Y C F 9 F Y
f
˜ –•” x “‘  ‰ ‡†…ƒ ‚ €x
qq
hg bedcb R
R
E E D E `#6 D A V F R SQ U ¨R E D 9 F Y A X$A T RSQ WB I 9 V 9 E 7 U 8 S &quot; A T RSQ A @ F 9 5 A #C E D R E ¨Q 6 F @ 9 $A &quot; 6 I H F @ G C F 9 @ E D C!B A €9 8 7 6 $4
VQ
E 6Q
A
9
RQ
5
D
CP
@
5
   (C) ? ?     ? ? ύ? ? ? (C) $§   ? ύ #? ?   ? ύ ! ? ? &quot; § ? ? ? P? ? ¨U ύ?   ? ? ? &quot; ! (C)   ¨ ύ ό § (C) ? ¨I  ? % §  ύύ §?
?
 
§??
ό
?U  ? ύ ¨? ? ? ? § ¨   (C) ? ?     ? ? ? ? ? (C) ?   ? ? § ? (C) ? ? ¨1? ?   ? ? ? €? ? ? ?   ? ? ?! ύ? ό ? ϊ ? AEι1? #?‚ &amp; ? ?1ξ?#IPι


ύ
§?
??
? χ φ τ σ ?? ν λι?
? ΣΪ ? PΤ ? β ? Ϊ ? ί Ϊ ? ? έ ? 1(C)? Χ Ϊ UΪ ? η ? ae1? έ! Σ? # Σ? ? Ϊ δΣ? ? 1?
Ϊ
Λ? ά
ί
?
ΣΪ ? Τ (C)? β ? α ? h? Α? ? ? Ξ ? Ν? Š? έ Τ ά? ? ? ? &amp; ?? Σ? ? Χ Φ #? &amp; Σ? ? ? ? ? ΝΞ I1??AE1(C)Β Α# 3/4 #(C)##? !?
Ϊ?
Σέ
ίΣ
Ϊ?

?Λ? Ι?Η ? Δ? ? ? ? 1/2 1/4 >>?>> ?Έ
? (C)? (C) (R)? ¨ Ÿ? ? ?! ?? € (R)? u § ? ? ž ? #° ? ? ž !?
§
§? ž 
?? € ? § ? ­ ? P ?° € ? ? ? ΄ ž ? ? <<? § ?   ¨ P? ? ž ? € (C)° ? ? (R)ž ? € ­ (C)<<? ?? ? (C) ¨ ##1 ?? € ? ? ? Ÿ  ž  œš1!Vh(C)• ”#‘ #ŽP
?


°
??
??
§??
› ’™ ˜ —– “ ’ 
Œ ~ | { (C) lw op ! ‚p t n ƒ m~ | m{ ~ k p } ~ 1~ %w s u ~ r t ‹‰ } ~ qŠw ‚m u m r } ‰ r l !r1s u p r ‰ { r  € m ƒ
m~ p
{
}}
x
‚
‚p u m lr p } r l „ ˆ ‡ y p l ~ op p € u Ur m lr ! x p ‚k u Pw ~ k ‚p u om n m l k ~I n # o‚{ † (C)wIr p l ~ ‚Pw s u #{ ‚~ …‚u m } ls „ Ur (C)w p p ‚k u w ~ kIr
s
‚q
x
~~
p
r |‚
x
‚p u m lr p } U{ 1~ u ‚p r } { m lr I ‚p t n ƒ #1~ | m I ‚p u { ~ € ~ € p U n ~ ou { ~ !p u1x } ov | #Um!z y Pw l op !v u s r t s r l I op n m l kj
rp }
‚
q m{  p
r
~}
r{ x p
q

  55? %? ?ό ϊ ??Œ%5—R%?
?? ύ ? ?χ χφ? τ σ

3#€% &quot; #)!%
210(' &amp;

g ihUg!™UfPIdU™
e
??

?#(C)?§ &quot; #§ ? (C)§???
! &quot; $ ! ¨ ?  ¨?€ ?

 &amp; 6
 0
&quot;
H (C)
F &quot; 8 ) ??0 1§ 0 ?0 (C) # ??(C) C5 P E0 6 


 3
 7 6 ? &quot; &amp; 6 &quot; § (C) &quot; % § 7 6 &quot; ! $ C &quot;  # ?'I 1§ &quot; !) &quot; 7 3 (C) C$ § 0 ?G

F &quot; 8 ) ?' &quot;  7 8 5 E &quot; A &amp;  0 ?D7 &quot; (C)

7
&quot; 
0 8 ) CA0?§  ) 8 5 ) &quot; 3 &quot; ? (C) 4 3 A 1§ &quot; &amp; ? 7 &quot; % 0 3 1B &quot; 8 ) ? 1§ 0 '5 ) &quot;  ? &quot; ' 7 6  ? &quot; A 1§ &quot; @§ (C) ) &quot; 7 3 (C) 2§  ( 9 7 8 7 6 (C) 4


(C)
$
(C)§

7
 %(
&quot;

5 ) &quot; 3 &quot; ? (C)'4 3 (C)2 1§ 0 (C) )  ( '% $ # &quot; !   ?? (C)  (C)¨??€?ϊ??τ??F?????? ? ύ (ϊ??F(?σί Χ ? ΣΪ ? Φ? Χ ? ’έ ? ? ae ? Ϊ ?

&amp;
&amp;

§
?
ό ? χφ?τ ?
?
Φ
%? ? Τ Φ ae ? ? ί(?s? βΧ ? ξ ? ? ae ? ? ? %? Χ Τ ? ae ? ν Τ ?s? λ ? ι ? ? Ϊ ? Σ 5? η Φ ? ae Τ ? Σ ί ?? Φ Χ β? ? ? Ϊ δ ?? ? Τ ΦF βΦ? α ??έ 0ί Ϊ Σ ?έ Τ Ϊ Τ % Φ? Χ ? Ϊ Σ s? ? sΤ s? Χ Τ F? Τ Σ ?
?
ά
δ
??
ά
?ΣΧ Φ ?
??Η AEΒ Ξ? ?
0?0?Α??Ν?’Λ ? Ι??F?0?0?Α 3/4 3/4 ? 3/4 ? 1/2
Η AE?Δ Β
1/4 ??΄Έ??u ?
? >>??(%0%΄ ?? °?0(? (C) š? ’‘ — ? —  
?(R)­ << ›
ž › ž ?   ? › œ ”’ ? › ? ? ’?(C) œ (C) ž  (C) ž ? •˜ œ — š ™ ’  ‘ ? ”— s •›  ? ? 0%› œ ’ ž  §¨ — ž% •› ž ? ? € • ? — ? ž › ž ?   Ÿ ˜ ™ — ž s •› œ › F– — š ™ s— ( ”•– “ ’(
 
˜˜
—
(C)–

•
˜•
’‘
„ ?’((Œ ‰%‡F„ ?‚
Ž „ ƒ‹Š ˆ† … ƒ
 € x q o t q x ~ (s no y} | j p ss n w s y | (so n t l o p m v t u o sj u { z j u o (v x o n w v o t q p m s r q s no m l k (i hf (d 0•?•–”
j
q
ji
|i
ji
k
yi
u
p
j g e ™ ˜—
“‘
(r ’ „ e † (‰ h t p e „ ˆ F‚ ‡ i †p Fr ‚ 0 q h t „ ƒ Fr‚ %i u  € y x w e se q h v u (s qi p i d h g f e d c0Y X
e
trd
‚…

p
tr
b aY`
W 8R I V U (D
E
C E 9 I T G B 9E S R P I E H B G FD 0%C B A 7 @ 9 8 7 453 2?0(%%# &quot; !  ¨ (C) ¨ X? ? ? § ?€ ? ? ? ύ ? P?   ? ˆ? ? ?ό ?? ? ??φ ϊ ?? χ φ ? τ &quot; σ
Q
@ ED
6
1)' &amp; $
 
??
τ ?ύ ?

α ?ά ? ? Σά ? η ?ά ?? ? 8Ϊ ??? ?? ? ? ?BΪ ?? Τ Σ? &quot; ? ί ? η ? ? XΪ ? ? P? ae ά Χ ? ? nΪ ? δ Bβ
? ? Φ ?? ι ?

??
α? XΪ ?? Τ Σ? &quot; ?Φ ί ? έ 8Ϊv? XΪ ? ?? ? Χ ? ? FG? Τ Σ? &quot; ? ?? ? Ξ? FΛF? F%B?ˆ?8AE 8PXGΒ
?? ?
ά?
Χ ?Φ ? Ν ? Ι?Η Η? ?ΔΒ?
Α ? ­ ?? (R) ? ΄u 3/4 ? ? 1/2 >> 1/4 ? ? F? ΄ 8 ?? ? ? ΄u ­ ?? F<< ? (R) ­ ° ? ?(R) (R) ?­ << U &quot; 8?FXXy€ X?G?  
΄

??
?
? (C)¨ ?§?? ?
Ÿ žP• D8œ •v X– ?  ŽŒ &quot; —‘ › š ™ ˜8F’ ˜ 8 Ž– • G ” ‹“ ?Œ F?  ŽŒ F ‹Œ Š h?…X 8Xˆ8ƒ‚XGDG}
œ
”• Œ
–— ’
’ ‘ Œ ‰ ˆ  ‡†… „  € }~
| X’ ?o • m™ Xi “ • ?™ eFx { 8’ df ˜ e z o
“f ™ d
—
™
™ De ˜ j – u t ˜ j Dyf z ˜De j –D d“ %o f d x y mx ˜ w’v“ e ™ j – u t ™ 8d s ˜ nG’ —f – g l ?’
—
•q
™
™–
j l“
“
—” e r ™ ” ˜ j • ?p “ • o ™ n” ˜ 8 m’ f ” ˜l • dk %? —˜ j ™ • i h’P— – g f X’ d“ ” ™ —˜ – “ • ” 8 &quot; PF88ˆP?G8?„ P? &quot; Dyw
q˜”—
”j
f
e
“’‘ ƒ‚‰‡ wx† €… ƒ‚x €x
v q ` ?u t FY c 8 sV r Y q ` ip Ph c g ` Pd e a d ? bc a `W Y XV U8P &quot; 8Q PGEFDB@
cYb
Yf`
W T RSHRE IHA CA

? PXξ &quot; ? λ
???λ? ν

9 (84 67 5 &quot; ? 32 ?2 1 0 ( &amp; ) ( ' &amp; %# ! &quot;  ? ?  ? ? ? ¨ ? ? §  § ?€ ? € ? § ? ?  ? ό ?€ (C)  
4'
$
ό
??
? ?
  ϊ ? ? ? € ?€ (C) ¨ ? ? § ? ? ? ?€ ?  ϊ ? ? 0  ό ? ? ό ? ϊ ??χ ?? ? ? ?#ι ae ? τ?σ ? ?ae ξ δ ? ?? ? ? ? ξ ν λ ae (C)ae (C)? ξ ν ? #ι ? λ ??η β ?ae ?ae δ ? β α?
?
?? ?
ύ?φ

??
ae ?ι?
ae
ί A??§Ϊ ?
?έά
Σ Β 1/2 ? >> ? Λ? ?Α Λ 1/4 ??'Έ Δ? 1/2 Β Λ ? ? ?Β ? ? AE §Έ(C)Β ? ? ?? ? ? Β ? ? ? 1/2 (C)? ? Β ? ? Η Χ Β Η §? ? ? 1/2 Δ 1/4 'Έ Φ ? AE ? Β 1/4 ? ? A ?? ? Λ? ? ? 1/2 ? 3/4
?
Β
?
Α
?>>
?
>>
Β ?Η AE Β Λ Β#Έ ? 3/4 (C)Τ Σ ? ? ?§Έ ? 1/2 ΛΒ Β? ? AE ?§? Ξ 3/4 A ΛΒ ? 1/2 1/4 ?6? Β 1/2 Β Α Ν ? ? ? Λ? Β ? ?? ? Λ? Β ? ? ? ? ? 1/4 ? ? Ι A? ? Η AE Β 1/2 ? #Έ Β hΈ Δ 1/4 1/2 6? Β 1/2 Β Α?? ? 3/4 1/2 1/4 A? #§?
3/4
Έ
Ι
?
?
??
?
>>?Έ
¨ u ΄???? ? ?<<
C'??° A(R) ­ ?d? ? ?Ch????° ?(R) ­ d??§ §(C) §¨ ?
u ΄ ??? ? ?<<
?6ž ”§• Ÿ6ž  œ‘ ˜ €  Ÿ —“ – ‘ € ‘  ? ‘ –(C)#• ?” (C)˜ — AŸ   #• ž  œ‘ —‘ › š ™ # —˜ – —˜ §• “” ’ ‘  Ž Œ
‘
Ÿž –
Ÿ‘
?• – ˜ Ÿ
‘
˜•
–

‹ y § zy } €x ? {Š ‰ ƒ ‡ #??y § |‚ „ x ‰ ˆ ‡ x … x # z † … x } y x x w €x | § ƒ dy § y } €x ~ } z {| w x w Q?t s
Š
x
Šw
x
{
z„

‚z
x
zy v u
jr f p nmo qlpon l j fi
0n?dm86l ?8ACm?k 'Aghf
eĥ
8˜ §‚ ˜ … ” d ˆ — … • ‡™ ‘ ” — ” … – ” #‚ “ƒ ‡ˆ ?‰  † ‰ ˆ ‡ † ƒ … „ §‚ y w
”
•˜ ‘
• ‘”
’‚ ‘
…
ƒ€x
v u t s X Vr g p W q §p X i W fAh ` Y X g(C)S X T S S R aS W ` #b e §bdT §b 6T X aS S` Y X U VW R 6(C)S R Q?H G
cb
`f
Vc
cU
UT P I
91FE
??D?@C6A881 )?64 ?(C)1 )0'%
B @1 9 47 5 32 %( &amp;

qS

Vci h Xc ed Xc b W XW UT R
DDpYDgf U ''Da `DYDDV ?BR S 'Q

3

FEFDEFG1D3@2

s„ ƒ†…„ v u  x y x vut s
?'…?g??ƒ ‚x 1‚g€CDw '?Ar

5(C) &amp; ! &amp; cVR8S( ab ST E 9 E§E @2 U D(T S 5CR
(
E
 

1)
DEPQ EV `

)3PRREV2PET

)012EH ((C) &amp; Y R375
75 3# 5 &amp; V 5CER C§E )012 ( &amp; V E
A(C)Y EXC375 5 WE @2 U D(T S ' DEPQ5CR &amp; I
$ § ? #§§3?DEFG1DE@3H &quot; &quot; &quot; BCD2 !? 23 ¨ §3 ?@ 789 6§3 ? &amp; 4 ¨(C)§)012 ? ?(C)€( ???%

§

? ? σ1? ? ? λ σ gC ?τ ? ? ύ ? ? ξ? ? ? Cϊ τ CD? ? ? ? !ae σ χ ? !τ ? ν τ D ξσ ν ? ? ? ?ι CD? ξ ν ? λ ??D η? ae??

ό
χ η? σ ?
φ
?
? ??
ι
δ Τ ά έ1? ? DD ?έ β ? ά α –ΣA? ί Χ ? D ?έ Χ Τ ά ? ?Σ ΪDC ?? Χ Φ ? Τ?D ?? ??Ξ
?

?
ά
Τ?
Σ
Ν 1/4
? >> ? Η° °
Ι ? ? ? Δ ? ΄ ? ? ? u ° ΈC ?΄ Έ ° ? 1/2 ?? ??A 1/2 ?'? ? ΄ ? ? ? u ° DΛ ? ? ?CΙ ? ? ΗΈ 1/4 AE ? Β ? Β u 1/2 '? ? Έ ? Β ? ?Δ ° g? Α ? ? ? ΄ 3/4 ?? 1/2 B? 1/4 ?? >> ° ? ° '? ? Έ ? ? ° ? u D? ? ? ° ?
?
Έ ??
?
Β
1/2 ?
?
??
΄
œ C€
›
œ C?œ C€
›€
›
?œ§?
(R) 'DgD'? (R)
œ C€
›
?g? ¨
œ ›C€
?œ§?
­ 'DgD'? ­
g? ¨
?
œ ›C?g? ?<< 'DgD'? <<


?œ§?
œ C€
›
œ C?g? ¨(C)? 'DgD'? ?
›€
?
?œ§?
? ›CD? ?œ ›!'D!g– 'gD
€?
š™˜œ
Ÿšž
œ !'D!g–
›š™˜—
• ” ƒ | ?D{ | „ {  t yˆ “ v D?z v  {  ‘ … ~  !v ‚ ’
…z
‘{
‰
Š { ~ Ž ?z x{ A yt „ y€ ƒ y „ { 

v ‰D‡ | t ‰ € ‚ Ž { ?t ‡2D| ‡ ?z Œ  ˆ?… v  ‚ Žg| y‡ ˆ t  ?v  ‚ Œ ?z '‹ Š t ‚ u {  { Av ˆ ‡ {  † …?z y „ ƒ ‚v  ?g€ { u !} | { yz x w u t?s YDp o n ?l k ?i


v
‡
‰
{z y ~ y
v
rq m j
h ''f D’ gd ™ ˜ gB•–D'D‰
g’ e — —” ”“’ ‘ 
ˆ‡

…„‰wuƒ€ †
j‚ ‘ i u w “ €
€ v x‚ ‡ ƒ u “”
x‚ „ ‰ ™ – “ x

i u v x “”y‘ x
† u “ ‰ ™ xˆ u
€ t‚ t € †
w “ „‚ w u … „ x

e#Wb(C)sx#(C)v up Uus!b§i W(C)bd
wx vy w h g t prq p hgf e
h u‚ w u” v u w ‚ „ d € ‡ u — —xg “ t x ƒ €  € †
“ ” † ‚ – ƒ‚  €y x w v u t ‚ v –g ‘ • € ‚ —„ ‡ –”y ‘ w‚
q h ’ ˜ „‚  €g v ˜ „ ˜ — –”‚  “ y ‡ uy w € ‡ u t ‘ u “
‰ ƒ v f – ‡ ƒ u † ‰ “ ” †  x‚ wˆ e v x “ „ “ ‘  –‚ w
t ˜ — – ƒ €  € † u‚ w u  ‰” v u w ‰ • ‰”y x w w‚ “

i‰• x™€ t ‰
 ‚ t ‰y” u  u
„ ‰g u „ “ x “” †
uy‘ ‰ “” € ‡ ‰ 
ƒ € v €ˆ x‚  ’ x‘

td uy —xy ‰ ™ – “ x‚ w u  € ‘ €y‘ u “ ™ ‰ ƒ v f l x „ xˆ u “ t uy
“ t d uy ‚ „ d € wy €  ‰ ™ y u t xy u w ‚ t u —„ u t ” € k w‚ “
u t d uy  e “ u ” • € … „ ‰ wˆ e v x “ „ “‘ € † u‚ w u  ‰” v u w
t ‰ wy € ” ‡ €y ‘ u w – ‡ˆ‚ ‡ — x — € † ™ – — y x  u w ‰ t d uy
† uˆ x t‚y … „ ‰  € ‡y uˆ ‡ € † … „ u ƒ‚  € y x w v u t s

ir q i p i h g f e d

? S?
T
? 

   3 ?? € ύ?  ?  ! ϊ &amp; ?ύ § ύ?? ? € ϊ?ύ 5b 4 ? € ? (C)? ? ? ? ?? € ύ?? ύ ? 5 ? ? &amp; c ό 2 ? ? 7? ύ?    ? t? 9 (C)? ??ϊ 1  ύ ? ?ό ? ? ? ϊ ? ό ?  ύ €€   ? 4 9H b Y ‡ Y 4 X € b X W 0 V € Q 8 U b 4 ? G ? € ϊ? ? ϊ #5 ? ? 3 ?  ??
?
 ύ ? ?  ! €   ! 3 $ € ?ύ ? ϊ   ? ? Ua5 ? ϊ ? ?   ? ?   C ? ? ? &quot; ? € ? #? ? ? ? ? ύ?? s) € ?ύ ?
€

?!? # 1 ?? ? ? Y€? ? ! ϊ &quot; ϊ ? ? S ?  ? € ` ? #? ? ?   όύ?? ` ‘ Y ό4
‘ Y &amp; X ? ? 5' ό ? #? ? ? ? $(C) ¨ ϊ ! € X &quot; 0 V Q 8 $? € ? ?b? ? ? ? ? όύ?? G TC3%
?4 ? ? W U
€

 ?  ύ


 ?  ! ϊ &amp; ?ύ § ?(C)? 1 € ? 9 ύ?? όYϊ   9 ? ? όύϊ 2 1

€?
??
? ) € ϊ? ? 7? # 1 ?   ?   ? R ?? ? ? ?  ? § $! ?ύ ? ϊ C I ? ?? € ? ? ύ?
?7?   ?  € ?? € ? #? ? ? #F ? ?ό € E ? ? ? (C)??  D € ! ?  &amp; ? ?‡Q P ? € ? (C)? ? ? €#?€ bF ? ?ό € ?7E ? ?   ? D ϊ 4 0 H
? ! ? ? ?€ ! ?   ? ϊύ?ύ 6??   $? ? ? € ϊ ?5?€ ? ¨€ ?? #? ?!ϊ ϊ ?   ?   ?? &amp; ? ?  ό € ? ? ?? ? 1  ? ‰G?ϊ ? &amp; ? € ύ ? b? ύ ? ? ? 9 b€? F € € ? ? ?ό ύ € όE €? ??   ?    ? ? &quot; !?ϊD €#?? ? ? 1?? €? ύ B?  1 € #76?$?? § € ϊ Y??  (C)! ?? €   ? ? ? CA ?§2ύ #U€ϊ &amp; ? όύ ϊ &quot;  !  € 7! ? @ #? ?ϊ
όb
?
 7? ?ϊ ? ϊ   ? ? U5 € ό ¨ 7?? ?§ € Y2 ? 7? ? ϊ ? ? $ύ ?ύ ? W € ? ? 9 € ό ? ?  ? ? 8


? ύ ? ? ? ! €   ! 36?? $? ? € €  ϊ ?  ?
 €
???ύ€ 7? ? ϊ   ?  ? ?! U€?   63 &amp; &amp; ϊ?! ?ϊ !?? ' ϊ ό€ ? ? ?   ? όύϊ ?2 ? 1 € ? ? ϊ #? ? ?? ?? 5€? ό ¨ ϊ ! €όύ?? ?ϊ 0 4
%?
ϊ
!
? € ? ? ? ? ϊ € ό ¨ ϊ   ? § ύ ϊ s? !) ? ? ? ( ? ϊ € ό? ? ? ϊ ύ ϊ!?ό ' ό   ? ύ ??  &amp; ?? ?  ! ? §?ύ ? ? € Y??   ?ύ   ? ϊY?ύ ? ? §? € ? ??€ ? ϊ  € ? ? ¨ ? ? U§$(C)ϊ? ¨  € ϊ ? ¨§ ?ύ $ό  s? ? €$?? ?€ ?? € ? ? ? ?ύ? ‡€? #?? ?ύ? ?#? ? ?    &quot; ?όύ??ϊ?   ύ ?ύ W?ϊ ? s§ € ?

ό?

ϊ
?Yt ??ξ? (C)ν δ ? ηY δ? ?ι β ae φ? ξ ?δ??aeστae ?ι ? # βν 3/4 ? ae ? 3/4 Χ ?ξ???ι??δ?
χae ??

aeξ δ
! ?ι U 3/4 ?ξ?ηδ? #Τ ?Χ ?δ??ιν
???
‡ ι??δλί `ί η δ?ae Uβ αU
ά
?? ί ? έ``? Τ 3/4 ? ? Δ ?
? ? ? 3/4 ? Φ (C) 3/4 ? 1/2 ΞΣ ? (C)? 3/4 ? ‡? Δ 1/2 ?Ν 1/2 ?Ν 1/2 bAE ! ?ΞΒ???ΙΑ 3/4 sΞAEΔ Λ U ?? ΞΒ?ΒΑ? U 1/2 ? 1/2 ΪΔ 1/2 Ν ? 1/2 ? 3/4 ΞΒ ΝΙ 1/2 U ?AEΛ? Δ 1/2 ?Δ 1/2 ? Ι Α Λ ΗΔ 1/2 Α 1/2 ? UAE §Η?AE 3/4 Δ Η AE…Λ?Β ? Α §Δ 1/2 AE Α Β? ??? Α 1/2 Δ? ? 3/4 ?!Ξ 3/4
? ΞΣ
U`Α 1/2 Δ?΄­° ? bΝ 1/2 << ? ? ?ΑΙ ?(R) ? ?t§Λ?Δ >> s§ (R)Έ u <<Δ? 1/2 s?(R) ?Έ?Έ ­ b? ΝΣAEΔ?ΙΑ << ‘}˜? U?­ ‚ ?#{ƒΑ “Wu? ΄ << AEΞΒ?Δ 1/2 W}{’› Σ Α‚UΔ 1/2 W”ƒ ? ΒW§­???(C)§??? €  W ¨(C) ­‡ ??° ΑΙ???Δ?ΝΙ? ?
1/2 U 1/4 W ? ? ?
‚ …‹ ‡#Y ?§¨(C)???<<??­(R)?­?“ ˆ}{~ §€…? ‚? U#‡{–ƒ?? ? § „ {‡§ ‰{ƒ€ b {Œ‰”’‚  { ‹ Y“ sžŸ ‚ U‡‡›‚€ ž œ  …U™—Ž }ƒ { {‹
ˆ
~’€…–|…†€‚’
ˆ}{š }{“” {†€‚’ ~#˜ Œ}~•Ys •€{  !… U}~ ‰‚} #“ƒ ‡‚ ‹ {ƒ ‚ˆ Œ §„“} ‹‚ …„  bŒ” Yƒ“ # ~ ‰b}‚ WU›Œ s €‚ {‹‚•€…–…†‰„ ‰ {#e™ (C){|}~€~ b ˜ WU(C)}ƒ~“…€~€ — ‚ € { ‹–‹ {Y~b{ ƒ …#{€‚}{’ #Œ ˜œ ‘…   “}~ §~€ # … ……‰„{Ž~ ’‚†€‚’ !…Œ “ ‹‚ ‹ˆ}{— ˜!(C)ˆ„Y €{ ” Š { ‰b„‹ }‹ U#{ƒ‚ b – Y#†ˆ~ “ ~ ‡† ##  •‹ …†Ž›…€~ …  – … UYsƒŒ… |€‚„… U(C)ƒ  { “ #‚’‰{ € ‚ b€ € ~‰„ b{‰ bW‚ €‚ |}~ƒ s #bz {’€ { { ” ‰~„ €{|}~


{
„ … {‚
{
y `p6gw`(C)6stUqYo m
x r vu rp n n
j ‘ j ‚ihfd ‘ ” ‘ ‘„ †„ƒ ‚ 
l–l‡k ?‰``ge™“˜–—•6’“‡66ˆ‰‡…?'`€
zy

x $$Cu t &amp; ?56n o ?m
wvq
srqp
n

|‡ †‰ˆ‡ 
?ˆ37 &quot; 7† … … &quot; ƒ#3$€ ?735{
~ „  ‚  ~} |

ϊϊϊ ? ? ? χ ? φ ? τ ? σ ? ? ? ? ? ξ ? ν ? λ ι ? ι ? ? δ ????
? ?Ι ΑΒ Τ Ϊ ? †Ι ΝΞ ? ΝίΪ Ν ? Β ? AE ? Α 1/2 ? η ? ? ?? dΙ ? ΗAE AE ? Ϊ ? Χ –AE ? Β¨Ι AE Τ
ά
3/4
Ξ?AE 1/2 AE
?
AE – Α? a ΑΒ Λ 3/4 ? AE ? Λ!? ?? ¨Ι ? ΗAE ΑΒ ? Ϊ ? Χk? ? –? ? ΒdΙ AE a 1/2 Χ Β ? AE Λ ? ?? Λ ΑAE ? ?? Ξ ? Χ AE?? ? Δ AE ΑΤ Σ Ξ ? ? Β Ν ? 1/2 Χ Β Δ ? ? AE Λ Δ ? &amp; ¨Ι ? ΗAE ? ΑΪ Δ Ξ ? Τ ?a 1/2 α
Ν?
Β 1/2 AE
?
ΤΛ
Α
AE
Φ
?
ί?Ϊ AE
Ξ?
??? ? δ ? β ? ae ? ? ? δ ? β ? ae ? ? ? δ ? β ? ae ? ? ? δ ????
? 1/2 Δ ? ? Ϊ ? Ν? ? AE ? ? AE Λ Δ?? ??AE 3/4 Η? Χ &amp; ΑAE ? ?? Ξ ? Χ AE AE ? Δ ? ?? Τ Β ? ? ? ? Δ AE ? ¨Ι Ϊ ?a? Δ – ΑΒ ? 3/4 1/2 Χ Λ Α ΗΒ 1/2 a 1/2 !? ?
?
Ξ? AE

Β
ΑΛ
Τ?
Β ? ?? Ξ ? Χ AE Ξ ? ¨Ι AE Τ AE ? ΝAE ? Ϊ ? Ν ? Β ? &amp; ? ¨Ι ? ΗAE AE ? Ϊ ? Χ Ν 1/2 ? ¨Ι ΑΒ g? ¨Ι ? ΗAE aΞ ? ¨Ι AE fΙ Ξ Δ ? ? AE ? Β ?? AE !Β ?Ι ΝΒ ? Ξ f? ΗΑ ? Β ?? &amp; ? 1/2 3/4 ίAE Τ Ξ Λ ? α
AE

AE 1/2 AE
AE ? ? AE Β Τβ
Α ΛΑ
?
1/2
? Ϊ?Ι ? ΗAE –Λ Β Ξ ? Ϊ ? Λ ? ¨Ι AE Τ
AEέ
ΧΒ
3/4 ? ? ? 1/2 ? ? ¨Ι AE Λ AE ? έ 1/2 ΑdΙ Ξ Λ Δ ? Ξ 3/4 Β ? 1/2 ? Δ Ξ ? AE Ν ΗAE ? Β Λ ? a? Δ &amp; ? dΙ ? ΗAE &amp; ? Ϊ ? &amp; ? Δ ίΞ AE Α? AE 3/4 AE ί Τ !? ¨Ι AE ΑAE ? ?? Ξ ? Χ AE AE ? Δ ? ?? Τ Β ? ? ?Ι ? ΗAE AE
Α
?
? Ξ 1/2 AE Χ
ΔΛ ?
?Β Τ AE

Ϊ
Λ Β έ ? ? Ϊ ? Χ Α ?Ι ¨Ι ? ΗAE †Ι ΝΞ Ξ ? Τ &amp; Λ –?? ¨Ι ? ΗAE ? ? Ϊ ? AE !? –Β ? Η 1/2 ΑΒ Λ Ξ ? Β¨Ι AE Τ ? AE ? ΝΞ Τ AE Ν ? Β ? ΑAE ? &amp; ? Ξ ? Χ ?Φ AE ? Δ AE ΑΤ Σ Ξ ? ? ΝΒ ? Ξ &amp; ?
άΒ AE
Ξ? ?? 1/2 AE
Χ??
3/4
?
AE
AE
? 3/4
? ? Δ Ξ ? Λ Ν? ? &amp; ? Β S? ¨Ι ? ΗAE ? ΑΔ ? 3/4 Β ?? 1/2 ? 3/4 S? ad? &amp; &amp; ? u ° ΄? ¨? ° ? ° Sg? •œ ‹ „ ? „
?Λ? AE
Α
1/2 1/4 >>? Έ?
?
? (R) ­?<<
‰‚ Œ „  ‘ § ‡ !‚ ’ ¨… g(C) š Ž ¨… ‚ ‹? ‘ “ •Œ „ Ž ‹ Œ ‡ –‡ „ Œ ?ˆ ‡ ‹  §  Ž ‡  “  Ž  § –„ Ž •? ‹ ? ‰„ ‹ ‚ ‘ Š &amp; ‚ ? „ Œ  •Ž Š ˆ „ a?… Ž ˜‚ ‚ œ ? ‘ œ ¨… ‰„ ‘ “ Ž ‹ &amp; ˆ
™ˆ • ‚ “ „
‹ ‚
ƒ
• ‰ˆ
Œ“
‰
Ž
“
„ Œ ™‚ &amp; ˆ “ˆ?… Ž ˜‚ ‚Sˆ ™“ aˆ!” ‰„ ˆ ? Ž – „ ?!§ ’ ¨… ‰? ‘  ‡ &amp; ˆ •“ ‹ ! ‰„ ‘ “ Ž ‹ ! &amp; ˆ ™“ aˆ „  ?ˆ ‚  ‰‚ Œ &amp; ˆ Ž“ ’ ‚ Œ ‰   ‘ Œ &amp; ˆ ‹ „ –Š Œ ‚ ¨…  ?? š ? „  Ž ‚  ˆ
‡
“

Œ
‰… ‡
Œ
‚
“ˆ‚  ƒ
‚
„ƒ‰‚
“
œ ’ ‰„ — „  Ž a ‰„ Œ ?ˆ ‡ •Ž ƒ „   „ Ž ‚ k„  ƒ   ‰„ Œ  ™‚ ‹ ‡ &amp; ‚ ? ˜‰ˆ ” ‡d… ?‡ ‘ ? ™„ •‚ ƒ ‡  ‡ ‰”   ‰„ ‘  Š  „ Œ ?ˆ “ Ž ’ ‚ ? ™“ “ €… d… Ž ˜‚ ?¨“ Ž d… ‚ ?“ — „ ”
‚
‰
œ
Œ
‘‚
Œ — „ ‚ „ ‹
? ‹ ‚ •kˆ ?  ‚ Ž — ?? ‘ “ Œ ‚?ˆ “ Ž ’ ‚ Š   ‘ Œ „?ˆ ‹ „ ‰‚ Œ „ ‰d… &amp; ¨… Ž ˜‚ ? ‰œ ‘ “ Ž ‹ &amp; ‡ Ÿ ž dS› Ž „ ƒ ‹ ˜„ ˜•‰ f› š ‡ ‹  ‚  Ž • “ — –„ Œ ?ˆ “ Ž ’ ‚ Œ &amp; “ — ™“ “ —
‡
Œ
ƒ
œ ‚
“ˆ  ž
œ
‚
˜ ‚  ‚ Œ ¨… ¨… Ž ˜‚ ‚ ¨… •“ “ Ž ‹ &amp; ˆ Ž ¨… ‚ a“  ‚ Ž — –” “  – ‚  ‘ Ž •‚ ƒ &amp; ! ‰„ Œ!„ ” ¨! ‰‚ Œ ?ˆ “ Ž ’ ‚ Œ ‰ ‘  ‡ ‹  Š Ž  ‰„ Œ „  ƒ ‹ Š &amp; ˆ ¨… ‚ †… „ ƒ ‚ –€
‰‚
‰
“„‹
‡’
“ˆ
‡… ‚
‰ ‡ ƒ

z raaz™–a¨z z &amp; y r aw &amp; ss ™o oq op n
s w~}zs |{ x v ut r
i v u r ¨s i !‘ v x ?w — r  i i x ‡v x … i &amp; w ‡h f l € e — &amp; ax v ks r qi &amp; — u † m ‚  €v
v‰i
x
h

i
ˆ ‚– ‡v x „ qv i u ‡v x € e v !— x i u † l w ‡i x ?w — r  i x‚  v u e!˜ — u e?˜ — r € €‚ m — r ¨s i ‰ ‘ v x ˆ v ‘ ‚ q‰ — ! ‡i x ?w — r  i x e i u † ˆ ‚ f ‡ f €l e —ks r qi i q‡ … v j
‘
h
i
v
€i
w
i ‡i x ¨s — u €r ˆ ‚ f
i
t e i u †d‚  v x ‚ ‡?w i € e ?v ‡?w h— f t ‡g?s r qi ™— x — u † — u r ¨ ‡t x €i e d‚ ‡v x u † €— ¨s ‚ € t ?v ‘ t f €y e i ¨‚  v qx ds r ‚ x™t ˜ — r ¨‚ –€ • r &amp; w ‚ ”
t
ti
f
tf
i
i
x
i
€ˆ
“ t x vfSw ‡ ‘ † i r t ‡  x ‚ ˆ ‚ ‡ † … ‚ x „ qv i fw ƒa‚  v x u €r y &amp; w v a?s r qi iph
’
‰
u
x ut
g I W UfSB G d F H E I Gc b W X a` X G F Y X W V TU H SB I P F I GH F C E D &amp; $A
e
D
RQ
E
CB
@ 9 7 ?# 1 67 0 ) 5 4 # 2% ' 01 ) % ( ' &amp; $ &quot;
8
3
1
%#
!φ ? ? δ σ ? ? ί 6$  ? φ σ ? ? ? δ 5ae ? ?η ? ί δ 7φ α ? $ &quot;   τ ν   ? λ ? ι ?
ση
ν  ae

ίέ
? ae ? ?η C? ί δ ? δ #? δ ? ae ?   ν ? C? ί ae 5φ α ? ί $δ ? ?#ae ν7η ί δ $δ τ ν η ? ί ? δ ν
 ae
τ
δ
ν
?
?
δ
? ? δ ? λ?  ν ? λ ? ? ν   ? τ5€ λ δ τ ν   ? ? ? ? ί φ &amp; φ α aη?ύ 7η δ ? ? φ τ (C) 3? ί δ ? $  τ λ ό ? #η ??3? ί δ ? $  τ λ ό ? ? ? ? ? ?   ? δ τ ? ? ? ae Žη ? ?   ? δ ν δ ? τ σ ae 3? δ τ λ ό ? #η
ae
τ
φ δ
?τφ
δ

ί
τ
?
?5€ λ ? ν δ ? ? τη aη ί ? ¨? δ ί δ ?δ ? λ δ ί φ ? τ ν ae ? ϊ ? Ca5€ λ 7η ? ί δ ? &quot; ύ ό ? 7$B? ? ν ?   ? $  τ λ ό ? ? &amp; ae $ύ ? ? λ ? ι ae ?λ ? 5? ?   ? δ ν ξ δ τ ν η ? ί ? δ ν
?
 
σ
§ ? ? χ ? ae δ ?η?
?
 η?
σ τη
δ
(C) τ λ ό ae ? ? ? ί σ §¨φ ? δ ? 7? ν δ ? #  λ ? ? δ τη τ ? ? aeC? φ#  τ λ ό ? ?#? ? δ ? δ τ ? ae 3? ι φ ?   7€ λ 7η C? ί δ ? C€ λ ?   ? ? ? ? #  ν η ae ? ae ? C? ? η ae ?   ν ? 6χ
λ
τ?
 η
σ
ί? ? ae
δδ
ηδ

δ
?   τ ? ? τη ae ?   ν ? C?6η$δ τ ν δη ? ί ? δ 5φ ? δ ? &quot; δ τ ν   ? λ ? ι   ? ί σ &amp; ae ?   ν ? δ ? $? τ λ ό ae ν ? λ   τ ν ae &quot; $? τ &amp;   ? ? 3 &amp; ae ? ?η C? ί δ β5φ α ? ? &amp;   τ ν   ? λ ? ι ?
δ
ν
λ
?
?? ?
τη   ae
?
ίέ
? ύ ό ae 7η ? ? ? δ ι ? ί ? 7#ϊ ? –a5? ? 7α φ ?? ί δ ? δ ι τ σ ? ? ? η5? ? ? ξ ? ν δ ? λ ? 7η 77η ? ί δ β#α ? ?έ?ά
ν
?η ??χ ? ?
?
ι ?? ae
?
ί
? ?3? Η Ν Ξ #? Ϊ Ν Η Ι ? Τ Φ Ν ? ? ? B5? Φ ? Τ Ν Σ Ν ? ? ? 7? ? Ξ C? Η Λ #Ι ? Η AEΔ
Ν

?
Ν
?
?
? ?   ¨ ?ž ? ­ u ? ¨ ? (R) ?   § ? ? ? ? ? ­ ? ? (R) ? ? ? € §  C(R) ? ¨ ?  ž ? (C) ? $?   ¨ Έ ? << ? € ?   ¨ &quot; ??   ¨ ž ? ­ u ? ¨5? ΄ ? ­ (C)$ž &quot; ? ? ?   ? ? &amp; Β Α Ca?
 
 
>>

?
??
? Α?
3/4 ? ?   ¨ ? € ­ ? ? €5>> u ?   ΄ ? € ­ ??   ¨ ž ? ­ (C) ? ? ? ? ­ ? &amp; ? u ? ¨ ? ? 1/2 ? ? &quot; ? ? ? ¨ € § ?   ¨ ? ? #(R) ­ ? << ?
?
?

?
?>>
?   ¨ ?   ? 1/4 (C) ? #5>> ? ? ? ? ? € ­ Žž &amp; ? u ? € ? (C) ? ? € § ? ? ¨ &amp; ? ? ?   ? ?   ¨ ? ­ u ? ¨5¨   € ? ? u$? << ?  7$? ?? ? € § ­ ? (C) ? 75? ? ? 7?? Έ ?(R) ? ? ?? ¨ ? ? ? 5? § ? ­ ? ? ? ¨ << (R) ­ ? ¨

?
ž¨

(C)ž ? (R)?
(C)
?
?
? ? € § ? ? ? ­ (R) ? ?5° § ? ¨ << ? u ? € § € ? ? ??až ? € ? ­ ΄ &quot; ?   ¨ 7ž ? ­ u ? &amp; ? u ?   ? ? ? € ­?? ΄ ? € ­ (C) ? ?   € ? ? ° § ? €5° § 7ž (R) ­ ? << ?   ? § ? << ? (C) ?  ¨   § ? ? € ? ? ? Ÿ
?

?
?
¨
??
 ž
™ $œ5› B5? &amp; &amp; 75aC &amp; C“ —55“– &amp; &quot; 755 &quot; &amp; &quot; $Ž‹ Œ ‹ Œ ‹ Š
— — •š™’”“ ˜ “’
’ •”“’ ‘

! (C) !  (C) ¨ ?€   ?
§§# &quot; § §? (C)?? (C) ?? §????? &amp; ύ

ό?

%C?(0?BC0@ 83 98?6(§2 ?0( &amp; $
AB @D A 1 ) 7 354 3 1)' %
1/4   ? (R)   §? ? ? ? § ž? § (R) Έ ? ? ž ­   ? ? ? ? ? ›? ? ž?  § Ÿ › §   ? ? ?   ??   §??   <<? ?   <<?    §?   Ÿ? (R) ? ­ ? § ¨ ?ž?  >> › ° ? §? °   ?? ? € ?  ? ž? ? ? ? ž Ÿ
? ? ? (R)   ° ? §? ° Ÿ ž? ­€  ?    ž    Ÿ ?? (C)    ΄ (R) Έ ? ? ž ­   ? ? ? ? ? › (C) ž § ? §¨ ? ° § ? §   ? ? ? ž œ ? ?   Ÿ ? (R) ? Ÿ ? °¨ ž œ ? ­ u ž § (R) ΄ §? << << ? ?
ž?  ž § ? ΄ ? ? ° ž Ÿ? ? €  ? Ÿ ž?  ? <<? ž § ? ž ¨ ? ž? °??? << ­ ? ž? § (R)? Ÿ ?? ž  (C)   ­ Ÿ ? ? ?  ?? Ÿ  ? ¨ <<  ?    Ÿ ? ? (C)    Ÿ › ¨   § ? ? ? € ?? ?   Ÿ ž  œ › •
—š ™ — ˜ — – • ” “ ’
‘ {n u~ „  z†  z {n o l~| z† € u z| l o| y {o zq € z r ˆ z| mp l
??C{ lCo §v ?c ln Žu cC| „C{ ?c?v cc ln Žo cCo &amp; u n Vt C(C) o m Cc CCo ‹ &amp; u o € C$cy o ?Cv CCƒ m cr
r†~ u „o sv| u lr
???§n Š v Cc| cCCo &amp; C~ ?? zt Œ |V~ c~ ??p v z &amp; cCVc~ &amp; Cn v Cv ?cv cp ƒ m l?Ccn §x v ?‡ € cr …Cv CC qCv c zj € c?§m
q z| u~jp ‹ † Š~ { z| ‰ m r ˆy €m l q † „ { lv „ „r {
v|
CV~ m y ƒ ‚Cc€  v v c|) zv mCp &amp; c €~ C|Vt u$o zcC§Cn ?CC|VcCC~ qVp } ?n Co ?{ $v Cyc wx &amp; (C)C?t??r q?p ccn m cki
~j w z
zu v o{
|o u lto zyx
lj | z m z v u np s oj lj
g • – § ”g  C —d ™ • C$c — ’ – ”• “  ’ ‘  ‰ q‡
h fe ”˜ – 
ˆ
… x †u § w… „ c €ƒ ‚ wx ?c €s u y wx v s u t s r qi
s u y s
p
h U ? 3D F 3P 4 BI D H G §?4 3
5
09
E 0 b g D 8F D 5 E AD AB36 §f4 &amp; I H 4 7 8 0 §e 4 B0 5 T d AD 0 D 8 B7 c3 &amp; 9 T H b T 2 0 8 @ W3G H I ?§9 0 B8 §9 0 8 CC` Y D F P U 8F @ X § 30 H 04 I 8 @ W3G H I E V3
@9
F3 @
HE
E3 D 0a
@I
5
30 H D F 2 (U CI G 3D H P D 4 C6 P 0 G 9 S 9 0 P 4 BI D H G 0 &amp; 9 R9 D P 4 BI D H G 0 &amp; 90 8 D CE D C AB36 &amp; &amp; 0 2 0 8 (6 7 6 § 34 2 1 0 )'
I6
3 I I 0 T4 3 3
Q3
F 5 A @9
540
(

¨ &amp; % ό ?(ϊΒ??$????? ό  ?((C)§????€ ό???›?Βύ C??6φ &amp; τ
€  ?€ ύ ¨ # &quot; !ϊ 
   ?€ ¨ ? ?? ϊ ?   ? ? ό? ϊ ? χ ? ?
η Χ? ? ? ?Φ C ?? Τ 0ά ?Φ ?? (? ά σ &amp; ά σ λΣ ? § ΧΣ &amp; ? β ?ά ?α ? ? ά β ?? ? α ί ?ά ? Χ? ? Σ Φ β ? ? Φ Ν ?? έ ? Ν ? ?Χ? ? Ν β 0Ν ?Σ C έ?? ? Σ C Χ? β Σ ?Φ ?
? Ν Ξ? ? ? ?
Ξ
?
?
? ΤΧ Χ
Ξ
? Σ §Ξ ? &quot; ?Χ? ? δ ??Ν (›? &quot; &quot; Χ? ? ? ?Φ ?( ?? Τ ?? α ί ?ά ? β ά C? ? ? Ξ Ν &quot; λ? &amp; 9? Σ Χ? ? Σ Ξ ?? &quot; ΧΣ? β δ ? Φ β ?? &quot; Χ? (? ά Φ ? › Χ? ? ? ?Φ ( ?? Τ Ν
έ λΣ ?
?? ?
Ν
??
Ξ ΤΧ
Τ?
? έ? ?
?
Σ? ??έ ? Φ β Τ Ν 9 δ? ? 9 Χ? ? ? Φ Τ ? Ξ ? ?ί έα Ν Ξ ?ά β ae δλ?? ?Σ ? §? ?? &quot; ? ?? ? §Χ ? Τ Σ C? Ν Ξ Τ 1/4 ? α Τ (? ?Ν Σ ? ? &quot; ?Χ ? Ϊ? ?ί ? β ? β? ? έ??? ? ξ?
Ξά ?
?
έ
ΝΣ Ξ Χ Ν Χ
?? έΝ
Χ
η λΣ Χ? Φ Τ Ν § Χ? ? ?λ? Σ C δ? 0§ ΧΣ ί ?ά &amp; ? Σ ? ΧΣ ? 6? β 0 Χ? δβ ? 0? ΧΣ gΝ ?? α Φ ?? ί ?? ?α ? 9? ? ?? c? ΧΣ ? C Χ? ? ? έ? Σ ?Φ §Φ ?? Ν
Ξ?
Χ ά? ??
Ν ά Ϊ ?Τ
ΝΣν?
Ξ
? α έ? ? &amp; ? β (? ΧΝ Φ Ν 6? β ά ?? ? Φ β Χ β έ?? Ν Ξ?0? Φ ?? ί 0Ν ? Σ ? ? ?Φ C ?? Τ Ν Χ &quot; ? Χ? ? Σ β Ϊα ? ? ? Χ? 6? C? ? ? ί &amp; Χ? ? ? ?Φ C ?? Τ C? ί ?ά 6Ν ? ( Χ? δβ ? Ϊ0? ΧΣ ?
Ξά
Ξ
?
Ν
?
Φ έΧ Ν
?Ν ?Σ
ΧΣ ? ?? ί ? η ά λ? ?? ?? ? ? έ? Σ §9 δ? ? 0? β ? 6 Ϊά ? Χae 0Ν ? ?Σ ?α ? λ? Τ ? ά ? Χ? Φ Τ Ν ?? ιCί ??ά έ? Σ ? ΧΣ ?? ae ? ›? η Ϊά ? Χae β έ? Σ ? ΧΣ 9 δ? ? 0? β ? c? ?ά ?α ?
ά
?ά ? ? β
?
?
ά
?ά ? ?
ά ?Φ Ξ ? Χ? ? ? ?Φ C ?? Τ 9? ί ?ά CΝ ? ΧΣ ? ? 6 ΧΣ Φ Τ ΧC? ?Ν Σ ? ? 9c6 Χ? ? Σ C? έ?? 6? ? ? &quot; ? 0?C Ϊ? ?Χ? ?Σ &quot; CΝ ? Σ ? ?? ? ? &amp; ΧΣ ? ? ?Φ C ?? Τ 0Σ C? ?? Ξ ??
?Ν?
?
??? Χ ?
ά
??
?
? Ν? Ν
Λ ??C9?AE0 &quot; ΑΒ?6? &amp; 1/2
Ι??Η ? Δ? ? 3/4 3/4
˜ ?  Ÿ ¨ C(R) ?­   ? ? 9(R) ?
?
??
  ?Ÿ   << (C)   €? €??? &quot; ? 1/4 ?>> ž š ? ­ ((R) <<?? › ?? ? ((R) ?š ? ? ?(R) ° << ? Ÿ ?¨   ? Έ €  ? Ÿ ?  › ?  ž ((R) ­ œ(C) ? Έ ?  C(R) ° &quot;   ?  g?9? <<?  š cš ž ? ­ Ÿ ¨ ? ?
§(R)
?§?
?
ž­
??
ž ? ? ­ ?˜§
<<
u § § ?? ?­ ??   ? ­ ? ž? ? ?    ? ? § ?? ? 9? 0§ ?  ? ? ?  ? Ÿ ž ?š 9? ?­ § ? ?? g ? C(R) š u ¨ ?  9 ΄? ? ?? (R) ° Ÿ ?? u § ?? ? C(R) ?š ? ? ? ? ΄ž ­ € ?? ­ &amp; š ? ? &quot; §?

? ? š(R) ?
? ? << ? ­? ??
­?
(C) ??
˜ ?? ? C(R) ?š ? ? ? ? ž? ?  C(R) (C)   §  ? ?? C ?(R) ?  ?­ ¨ ? ° 0(R) ­ ?  ? § ¨ C(R) ­ ? C? &amp; ?š &quot; ? ? § €? 69 ?? €? ? ?  ?   Ÿ ž œ š›™
?
<< ­ ? ? ? ­ <<   (C) ¨§ ?
˜˜˜ — ”– • ” “ ‘ ’ ‘  ? Ž  ‹ Œ ‹ ˆŠ ‰ ˆ ‡ … † … „ h ƒ iiih
Ž
‚?( vw um gl q &amp; y } vt &amp; k ?€ qC &quot; vw um 0y } vt ~g§m r {sk sq r q vl ?m r ? sq r {|m k 6 &amp; vy &quot; w m § um 0( vw um 6 st r q l p o k n m g?j
t m  ~x k m
l
}k
lz q n xt m
lk
iii h g f e ™ d ™ ˜ — ”– • ” “ ’ ‘ ‰  ‰ ‡ˆ † „ … „ ƒ ‚  e € e yyy
xd
?§ QR F &quot; a R U 6§ QR 9a R § Iv S b f u C§s b ` r q CW 9 Qa HR 6V p QT &amp; b hR U ?g ePf d Q 6 QV &quot; a R § HR bc Qa HR ? YI` I 0W PV U R §S QR PF HI F G F E
Iw F U
tW
F f R i YW
XFU
RX
T
c?
Λ

Ι ?cΔ AE c &amp; ? c§ 3/4 ? C 1/2
?Η ?Δ ΒΑ ? 3/4

ΝΪ ά? ? ?Χ Σ ΤΣ ? ?Ν
C?? ?Ϊ ? ?Σ §???Φc? C? Ξ?

? iό € ? !? ? ? ? ? ύ (C)ν ? ξ ? ? ? € ? σ ξ ύ λ ? ? ? ? ? ϊ? ν S(C) ? !? ? ? ? ? τ ? ? λ τ ? ? ύ λ
?
?
?
??ϊ
? ξ˜? ? ϊ? ? ? ? ? ? ύ ? λ ? ύ S? ? ? ¨ ? χ ξ (C)(C) ? ? ? ? ? ? ύ σ τ ? τ ? ?‘ό ύ ? ϊ ˜? ? ? ? ϊ ? ? ‘ν € (C)ν τ ? ? ? ? ? ? ξ ? ?   ? ? ? ? ? ύ ν ? ξ ? ? ? € ? σ ξ ύ λ ? ? ϊ? ν ? ? ? ύ λ
λ
?ν ϊ
??
?
??
?
?

? ? ? ? ύ ?ν ? ξ ? ? (C)? φ ??‘ό ύ ? ϊ ?? ? ?ν ? ύ ? τ ? ? ? ύ ? ? ? ? ? ? ύ φ ? ?”ν ? ? ? iό φ ? ύ ? ? ? ? ? ? ? τ ? ύ ? ? ? ?? ? ? ‘ ?ν σ ? ? τ (C)? φ ? ? σ (C) ? ? τ(C)? S? σ ϊ ? ?!? ¨ ? χ τ
?
ό?
?
?
?
§
??

ξ
?˜ν ??ό ύ ? ϊ ?˜? ? ? ? ? ύ ? ξ ?? σ ? ? ? ? ?ν ? ? σ ? ύ !? ? ? (C)? ξ ν ? ? ? ? φ ?ό˜!? ? ? ? ? ? ? ξ (C)? ? iό ύ ? ϊ S˜? ? ? ?ό ύ ? § ? ? ? iό € ? ?? ? ? ν ? ύ φ ? ? τ ? ? ? ξ ? λ
?
?τ ? ?
??
??
?? ?
?
??
? ?χ λ ? ? τ ?(C)ˆ? ύ ? ? σ   ? ? iό ύ ? ϊ S? ? ? ?σ ? ‘ό ? ˆ? ? ? ϊ ? ? ν € (C)!? τ ύ iό ? ? ? ? ? σ ”ν ? ? ν ? τ ? ? ? ? τ ? ? ? ? ”ν   ? ? ? ? ύ φ ? ?? ? ? ? ύ ν ? ξ ?S? ? ύ ?
ν
?
??

? ?ν

?
?
ϊ
?
?
? ? ύ ??ό ? ?˜? φ ? ? ? ? ? ν ? ϊ ? ? χ ? ? φ ? (C)? ?σ ? ? ? ξ ‘ν ? ! &amp; ι
σ?
?
?
τ
? ? λ?
? β ? Sά i? δ ? ? Sβ ? ? α ? ί ? ˆ? &amp; ?
ηae
?
έά Ϊ
? ? 3/4 ? Δ i? iH? Λ Δ Α ”?
? ??
AE
Ν ? Λ ? Χ ? Σ Φ ? ? ? Λ(C)Ν ? Α?? ? Α Β Α‘S? ? ? i? ? ? Τ Δ ‘?? ? Ξ ? Α AE ? S? ? Σ ? ? ? ? ? ? AE ‘? ? ? ? Δ Ι i!? ?? Α ‘Ν ? Λ Δ ? Λ ? Ι Α Δ 3/4 ? Η ? Β AE (C)? 3/4 Δ ? ? Β Α ? ? 3/4 ‘ 1/2
?

3/4
AE
? 3/4
Α?? Ξ
Α
3/4 ?
rΈ””?s>>s?? ??”§”?H(C)?? °? ?s(C)is΄(C)?H? (R)°? (R)??s§­?S™¨”i?(C)€ ?
1/4 §?(C) § § (R) Έ ?(C) ?? (R) (R)? §u(C) § <<??
<<?(C)
§? ??
(C)‡ iŒ ‹  Š ?• Ž | ƒ ˆ?  (C)| } …” SŸ ˆ „ € | ” † ’ 
œž

Ӡ
Ÿ  ƒ  † ‚ š ‚  ›(C)• † ”„ € | š €  } ›‡ ž ‹ — iŒ  ‹  ‘Ÿ ˆ } Š ž Ž … ‚ ‚ ”  ’ † }  ƒ  † ‚ ˆ(C) † }  ‡  — ” ˆ— ?Œ … S (C)… € ?Œ ‹  { } (C)… } š  ƒ ~  œ … † }  ƒ  † ‚ š
‹‡
‚
…
’
š†
†
| —} 
†

… }  š „   ’„ € | ƒ ‘‡ ‡| ~ š  ’ ˆ ‚ ‹ ›Œ ˆ š   ~™ˆ ‚ †S… † (C)‡  ‹ ’  ’˜… }  †‘‡  — ” ˆ ƒ  — ”  ‘ˆ ‹ — iŒ  ‹  ˜… ˆ ‚ – • † (C)“ † }(C)‡ … ’ ‘ˆ  … Š  
ˆ
’
‡
}
|
‚…
’—
”
|
 Ž ‡ iŒ ‹  Š ? † ‰ € (C)! † } … ‚ „ ƒ  ! € ~ } | {Xz
…
ˆ‡
‚
y x (C)q iw f j v !u t k (C)rq p o n m ˆk j i h g &amp; e
ng
j sq
l
f
‡ ˜ d ‚ †(C)“ • ‘  — (C)‰ ™ ˜ ‰ !— ‡ † “ • –  (C)”“ ’ ‘  † ‰ ˆ… ‡ † … „ ‚ ƒ ‚ €y
‡
–—
•“
€
w W ` x e ` c b Y g w W b Y a v (C)r d cu t sr?` q p ih b Y g f e d b a ` Y WXV
c
b
d
`
c
R C (C)I ?G 9 A F SR C A Q C P D !A HG 9 A F ?A !A D C B A @ &amp; 8
UT
A
@I E
AE
9
6 7 0 6 !' 5 0 4 % ) !( ?( 1 0 ) ( ' &amp; $
%
43 2
%

# χ ? ϊ ? τ ? ? ύ ? ? ? ? §  τ ? τ Cχ ? ? $ό ¨ Φό
§χ
φύφ
&quot; χ ?!? ϊ τ &amp;   ? ύτ ? τό ? ? τCτ ?ϊ τ § ύ  ? χ ? ? ύΞ? ? χό ?§  ? τ  ?C? ύχ ? τ ? ? ? ¨(C)Ξ§ τ ϊ ύχ § τ ? ?  χ € ό ? ? χ ? ? §?cχ ? τ ? ? ό cχ ?ϊ ?τ χ φ ?τσ
σ

ό
?
ύ
τ ?
ύ?
?
? ?η ? ? ν ? ι η ae ?δ β ?
?cc? &amp; c? ξ c??λ η(C)?C? η ?? cC??(C)α cί


65 )563 1$ 21)( &amp; %# 
4 37 4 &quot; ! 0 $' $ &quot; ! 

Ž …  ? – € e š – › ˜ – €  Œ rŠ ‰ € ƒ %Š  ‡ ˜ ƒ Œ – rŽ €‰ Œ rŠ Ž ƒ … Ÿ ‚ € Ž ’ ‰ ‚ € ’ ‘  † GŠ  ‘  † rŒ † … † ž  Œ  €ˆ ‚  ‚  Œ  Œ Ž ‚ … €Š Ž € ’ † ‚ € nœ ‰ n† „ €ˆ
…

‰
 … 
‡
‚


’Ž
› ˜ ‰ € ‹ ‘ QŠ š ™ ‡ ˜ ƒ † ‘ † … €ˆ ‘ ƒ Œ – ’ &amp; † Œ rŠ ‚ % ‘‰ ƒ Œ – e• ” €Ž %Š ‘  † )† Œ „ †  ‚ † )€Š … † Œ Ž Œ „ ‹ € r)'e‰ € 'ˆ  &amp; ‡ † … „  ƒ n‚  € ~
ƒ

—
’ “ ’‰
‚
Œ
‰Š ˆ † ƒ
‚
}|mlm{z
enn%xyw'm Wn'unl )em#m mnem nl'em rnl€j jk jk i
s q vl qt sm qs r q p mp om
“ hy g y hy w e† i Qƒ d ‡ „ p h %† i x w ‰ q ‚p – y „ y – hy g r hƒ „ ‰ x w x v ‡s €t h
vh
p
g
y
…
p
h – i „ g … '† i x ‡€… g % hy g y  hy w %y v y ‰ y wey g s €ƒ y ‡ ‰ v p w  hp g ‡y ‰ s w – p hf g s &amp; f “ e d ™ '˜E— h i ˆ € hƒ i ˆ y %ep w ‰ – hp g f rƒ – y€• ” “ ’e ‚p hy w v w s ‘ƒ
h
s
v
h
q
™
s
ƒ
y

p g y ‰ h q W x ‡y ‰ s )h i ˆ s grƒ ‡x „ y€ hp g €ƒ x  „ x%)W… † i … € hp g yrƒ x  „ r€w p w  &amp; 't x g rƒ s ‚hw y p )€t hy g y v y #x w v u 't s rp hi g f ec
s
w
y
ƒh


qh y
h
w
hq
d
WU'E#`A'#QGXGVW#TGBS GQI#C€GDEBAB9 @ 8
R b aP CYD HR T U F RP H A F C
9
7 § (C) 6 0 (C) 5 4 #)(C) 2 1 0 § (C) )% $ ( '! &amp; %$ #! § § § (C)  §  § (C) ¨ § ?
3!
(C) &quot; (C) &quot;


?
ι ?dδ ? η? τ ? ? j(σ φ 6ι ? ? ? ? ? 2%? ? ? ? ? ξ ν ? ? ? ? ? ? ? ? ? ξ ? ? dδ ? ? σ ησ ? —ι ? ? ?  
? ?ι ?

ϊ
?

?? ? ? ? ? ξ ? ? φ ? χ ? 2δ ? ?? ?ξ ?? ? ? ? ?€ η? ) ?? ? 6ι ? ? ? λ ? ? ξ ?ν ? ? ae dδ ? ? ?  
?
ιφ ?

?ι ?
? ξ ? ? χ ? ξ ? ? σ ?? ύ ? ? jι ό ?? 2δ ? ? ? ν ξ 2δ ? ϊ? ? ? χ ξ ? ? ? ? χ ? ? ? ) ?? ? ? ? ξ ?ν (τ σ ) ?? ? ? ? ξ ν λ ? 6 η?ι ae 2δ ?Vβ
?
?
ϊ?
φ
?ι η
?ι ?
?
? α Ν έ? (? ? ? ? ά ί Νί ? Ξ Σ ? )? έ )Ξ ? ? Ϊ ?? Χ 6% ΤΞ )? ? ? ? ? Ξ Ν ?VΛ
?
άά
Φ? Σ
? ? Ι ? Α ? % 3/4 ? ? AE ? ? Δ ? 3/4 Β ? Β Α ? ? 3/4 1/2 d>>
ΗAE
1/4
? vo x vq x ? o } p Έ
?
(C)
(C)
?
(C)
?     ? ? “  ™ Ž  ’ • –‘ ? ? • – “ š ” u “‘ ? “ š — <<§ • š
?
?
(C)
?
(C)
 œ ’ Ž  ” • • “ š ” Ž?‘ ? Ž  • ? œ ” “  • – “‘ ? “? “‘ ’€ œ ’
?
(C)
(C)
?
?
“‘  € •? • ? “‘  ” • • Ž ‘ ˜ — •  ” Ž ¨ ?‘ “‘ ? • ” ? • ?
(C)
(C)
(C)
?
(C)
Ž ? “ ’ Ž – ΄‘ ’ ? ™ § • ? ? œ? “‘ ? “ š — <<§ ’
?
?
(C)
°
(C)
•‘ ? • ’ œ” ? • ? ‘ ˜— • –‘¨ œ? ? “? ?? “‘ ? “ š — <<§ ’
?
?
(C)
°
(C)
Ž ? “ ’ Ž ” • ?  (R) œ” ­ “‘ ? “ š — <<§ ’
(C)
(C)
(C)
? ?Ÿ (C)
(C)
Ž ? “ ’ Ž ” • • •‘ — € ˜œ ’ “‘ ? “ š — <<§ • š
(C)
(C)
(C)
?
(C)
˜“ ’ Ž ? ? •? ? ‘‘ ?‘ ’ ‘ ˜ — •  ” Ž ¨ ?‘ “‘ ? “? “‘ ’ € œ ’
?
(C)
(C)
?
(C)
œ ” “  • – “‘ ? – Ž ’ ‘ ˜ — •  ” Ž ¨ ?‘ “‘ ? “ ? “‘ ’ € œ ’
“ ’ Ž –? • ™ Ž ™ § • ? ? œ? “ ’ Ž ” • • ‘ — € Ž ? ’ œ? – • ?   Ÿ  ž — ”
“‘ — € ˜ “ ’
–‘ ? • š
“‘ — € ˜ “ ’
“‘ — œ” – œ ’ “‘ — œ” – œ ’
“ ˜— – • “” “ ’‘  Ž 
’ › ” • • “ ˜• š ™ Ž”
m Œ | u d{ w ro o v } | o ~‰ Œ | x ‹ ‚ % vo x vq ‡ „ ~ Š u(‰  ˆ o ‡ t w ‡
z
Š
w

%q x †o z6u %… „ ƒ 2%q } |  o q %q w ‚ ~  €d{ )q } | d{ w z y x )o w q 6u o ( ro q p o n m l k   „ † ‡ x„ xdy‘ 2ut … jp i h ) x„ y ƒ ‚ ƒ v h%f y e – t ‚ –  … ƒ
u
u p z{
w
~z o
v v ts
t
„
g
€ †
d 2u „ (… „ % %„ – ’ du  v ˆ … „ … ‚ ™ ‡ v ‚ —€ 2u  x —€ “ –  ƒ ‚ v • ’ ” x… “ ‰ „ ƒ ’ ƒ † v „ y … 6€ v  t y‰ ˆ … v ‡ „ x… y„ ƒ ‚ ‚ ) 6 xy€ w du s r dhp
 dd…
y
˜“

‘
†
vy
v t rq
C ` QY Q QS Q
bHGT6Tihg6fPePET2HdcbTHTTQXW VTRPIHFDB@8
QW GU A a ` G QY
US Q ACGEC A 9

΄΄

? &amp; &amp; &amp; )<<'(C) ? ? &amp; ? G(R)n &amp; &amp; (R) ¨#­ ?n &amp; €(C) ? &amp; )Q?#? € &amp; ?
???
§ ? °?
<<? ¨§?
?

?Α ??ΒΑ ? Έ 3/4 >> 1/4 >> ?Έ? ?
r &amp; Β€%nr%? ?>> €?n 1/2 e€)? &amp; %€u
~ { j q h v q o wTi y k g q h d } m r nt y „ j q m q e d ™?g n } m r t q o s | ?i j Ti ‘p o g n g‚ l k 4?g f t 4i d o w „ f ƒ t d x?z y e d ™ Ag 4i g s e h j q o ™
o
h
tqy
ji g
ef
Ž
g n j z g Š ~ 4T•Aˆ ???Š4j f q h o g h t g s ‰i f‘p g f m l k ???4i d‘p o g n 4g f t j q h v q o } m f Pd 4‚ r q m v u h d ? j ?g t  dp Pz w n‡†PPw ™ r s
†
Œ‹Š
e
riqj
g
w
th
™s
€ˆ…
…
j
4i d x r s g f m l k ƒI} m r t d  g e d ™ ?A{ j q h v q o I} m ?i d ™ r ?g f t j q m v u h d ?d ?j t 4i d e d s e r q o ?v ?} m r t q o s | i j ƒi p o g n ?g f m l k ƒ
e
rii
ri
wr
s
™h g
™e
tqy
g
j
~r
‘p i d t g o x j d t u j ™ j f m p o d Thp ?i p o g n ?j q o d s f t p
g
ƒi rd
g
d
g Ir o p g x k j s j f t j n s j ?i l ?q g o Ad „ j4i Pp o g n ?g f m l k j4d „ j i r s x g o p w Ax g k j q o p w hp Pp g ‡ fp x g sIr o p g x? fj t x dTi f k m gPp o d ƒ t f
tj
f ri d
d
g
i
t
jt
jtre
dj
k j f t h j ?i d ™ h ?j f t nj s j ?i l ?‚ g4i d h d4i d ™ j  A} m f ?q ‘p r o y s ?g Iw4p o g n ?j f t j f ™ v s e ?j  € g q m g t q Ad m € p g o p g x??j t d q o g k d x v e
f
d
f ri
e dp
tl
xt
g
ri
df
j
q
e
j ?g f m l k h ~ } m r t q o s | ?i j I{ j q h v q o ?z w hi y x f t k w q g f t j q m v u h d d j t 4i d e d s e r q o ?4i ‘p o g n g f m l k 4?g h g f e d I˜ — ‘ƒ•
s
j
tq
wn
m
™h g
™j d
g
ji˜
™ —–
”v  “’s t
4qs‘iPPqw?v‘ ‰ˆƒƒˆƒ‡ƒihAh…ƒTe ƒ?wtusfTqhAhfd Ib
„€rt†p
eg e „ € ‚ €yxv
e
r p i eg e c c
a ' 7 0 B W '43 0 ( @ 8 B ( ?' F ' D C 0 ?8 &amp; ?8 2 ' 64?8 &amp; 7 8 &amp; P$ 0 @ ' B 8 B ( ?8 1 U ' &amp; 7 8 B 6 B C R @ 9 B ( ?E ' F 43 ??8 &amp; C ' B `$ 9 ?3 8 0 @
@
B7
3
7
B
@
@ 0 93
6
7@
8 1 ?' Y 6 ' ( R V &amp; X 7 0 ?' Q ' ?1 9 W V U ' &amp; 7 '43 9 ( Q T3 S D Q 7 R @AH 6 &amp; Q D C 9 B PIH 6 9 7 0 B 6 G ??E ' ?3 ' D C 0 B 0 A9 1 8 2 ' ?8 &amp; 7 &amp; 6 5 43 &amp; 2 1 ?) ( ' % &quot; #!
0$
Q
D
93
C3
F3 &amp;
@
7
0
0$ &amp; $

? P &quot; φ €€ χό  &quot; ? όφ? ? €€ ? ό? ? €€ ?   ? €   ? ? ?6 !ϊ   χ?  €€ ? ?? ? ό? όφ? (C) ¨ § ? ??? ? ? ? ? ? ό? φ?
?ϊό ϊ ό (C) ? ?
?

?€
 
?? τ
όφύ?? !ϊ φχ? ?σp?
ξ ! aeΤ?ί Τ? ?Τ ιΤΪ €? ¨ ?? ?λ? Χ ?Ϊ ?Τ
ν
Χά
?λά ηΪ ?? ?? η ν ?Χ Ϊ δ ? €? Χ δΦ &quot; ?Τ ??Ϊ ???Φ ?€ ??? ??? ? Χ δ Χ Φ Χ ?Τ? Φ Τ ?Σ ?α €? &quot; ?Τ Ϊ €? ?ά α ? Τ?ν ?Σ ? &quot; ?? ΤΪ ?Σ ?α €? 6 ξ? ά Ϊ €? ?ά α ?
δ?Χ
άΧ
δ
?Σ Τ ά
Χ
?Χ Τ ά
έ ά ?†€ λ? ν € λ? ?ά ?? α ¨? ?? ??α ? Χ ¨ ιΤ ? ?έ Χ ?Ϊ Τ 6 ?? Σ δ ? ? ?? ??? !Χ ¨Τ Ϊ Χ ae?η ? ? ??? Σ Τ?δ ? ?ί β ?Σά ?α !„ί ά έ ά € ??Ϊ Ϊ €? Χ Φ Τ? Σ 6?Ξ
Τί ?
β
?
?

Σ
?
?? ? ? ?
???
? ? ??
ΔΗ 1/2 P Β?Η u ?AE 1/2 ?? Έu >>u Ν? Η 1/2 ?? Έu u ¨ 1/2 ? € 3/4 ? 1/2 Α &quot; ? ?? 1/4 ? 1/2 ΄ ? € &quot; Β? ? ?΄ 1/4 3/4 ?Λ Β?Α 1/4 ?
?
? u 1/2 3/4 ΄ ? 3/4
?AE 1/2 ! Β?Η ?AE ?Ι 1/2 ! Β?Η ?AE 1/2 ? ? Β? >>u 1/2 ?? u &quot; ?AE ?Έ??u P ?AE 1/2 ? ΄ ? Δ 3/4 ? 1/2 ? ?u? 1/4 Βu ? u! 3/4 ? 1/2 Α ? u?? ? 6 1/4 ¨ 1/2 ? 1/4 ??>>? Έ? ? u? ?΄ ? 6°p?
?????
3/4 Έ ΒΗ
Έ 1/4 ?
1/2 3/4 ? ? 3/4
?
­ ? Ÿ  ? &quot; Žš ? €˜ ™ ‘ ˜ š™ › 6• ™š” ’• <<? Ž ˜ ’ ? ’ ? Ž ™ P šœ ‘
™ š  ¨’
?

?˜ – Ž‘ • ?€˜ ’ Ž¨‘ ? (R) ?” €˜ ’ (R) ™ ’ ‘  š€ ¨ • –™› ’ &quot; Ž š› ? Ÿ?Ž­ –‘ << P –šœ ‘ ? ?  › << (C) †œ ’ 6 Ž(C)? ” § ? “Ž›  ™› ?? Ž “Ÿ € Ž˜ € †œ
’§
’š
¨?

Ž
? Ž?¨
’’
 ? † š? P¨ Ž P • € ž š š‘ ”  ¨š ? ? €˜ ’ ? ž – ™ ‘ €¨”  ! Ž? ? €˜ ’ ! Ÿ  ? P Ÿ  ™ –— ‘ ž ™ † šœ €¨ Ž ™š› • „˜ –— Ž‘ • € “” ’ ‘  UpŒ
’ Žœ ?
–•Ž
˜ • Ž ? ™
 ‘› ’ ˜
’Ž
‚ s Š ˆ p €‰ P yo €‰ y~r€t ‡ ˆ n~n‡ …} x P …yo vp n†ƒn„ &quot; y { „ &quot; mn nvƒy{ s ‚p x { €m p u{ y 6t y{ †o &quot; |n q y mo { &quot; z €s p uvwx 6r q pP &quot; n !lj
‹
pu
m
…p m
~ m } { s y ts omk
ƒy 
ig v‰w € x… ‘™ P… – q • xˆ ‚ q tu w q ƒ•  hƒwv‚ g6• ‚ fy ‰d ƒx s q
e
€ wt ƒ •x
‘™ P… q ‘™  ¨ ƒ˜ € ƒv x‚ € qˆvy €q — €y q  v– • € wu • ”‘ƒ q€ ‡ƒy ’ P“ € ¨x ’ P ƒx ‚ ‘ˆƒ v ‰ € xˆ ‡‚ † w… q „¨ ƒv ‚ €y w€  y¨x vwu u 6s riph
q… s q…
t v ‚y v €
tq
g Q ') ) 89 7@f82 'BeD ) &quot; )d AW 'B0( A 0( 2 )YAX c
(
4
D
R 1 ! Y)0I 89 ¨1 )T'(2 0)3 5 &amp; 1 G ( B07 4 &quot; 5A 4 1 02 3 R1 B(4 `7 89 7 6 5) 4 1 02 3 1 5A (5)T)4 &quot; A 4 Q )1 5A( 6) €1 Y5 X C!I )07 '( &amp; C BAW 0 G C &amp; Q
bG ) 2 a
5) 2
0) 2
Q C 45 7 C
2T
¨ V851 ) U 8@5RS ABA3 Q P B)I 3 4 7 D !I 2 ¨1 B2 3 B2 02 3 C 'BD @A A 0( P )I H &quot; 0)( C &amp; 0A@ BG F3 AE 'B0( A 0( &quot; 'BBC @A 7 89 7 6 5) 4 )1 02 3 ¨1 )0 '( %
5
54 )
A 31
D
0
2 &amp;

$ !% &quot; !€en '¨G¨ϊr€? ¨??%n€?  %enό %χ#ϊ%? %χe#σ σ? στ ?
#χ  ???ύ?? ?ϊ ?ύ  ? ??   ? (C) § ϊ??? ??ϊύ ?? ? φ
? η ? ί Ξ ? Η ? €Φ e ?? Ι ? ? ? Ϊ ? ? ? Η Ϊ ? Ϊ Ι n ?? ? ? Η ? EΙ ? €Φ ί Ξ ? ΧΙ rΔ ? Ϊn? ?n? Η ? ? AE Χ? ΧΛ?Ϊ ?€) ?? ?n ?? Ι rΔ %Δ ? ? Λ? ? ? n? Ι ? Ξ Λ? €Φ Λ? ? ?
??
?
ae
?Δ ? ?
?
Φ
??
?
?
Ι
?? %Δ ? Ϊ ? €? ί Ξ ? e ?? Ι rΔ ? Η AE %%? ? ? Λ ?'%? AE ? % ?? Ι Ν ? ? Ξ ? Ι ? ? ? ? Η 'Φ ? €ί Ξ ? Ι ? ? Ξ ?Τ ? ? Ϊ ? Ξ Ν Χ? €? '? ? Χ? ? ? €Φ ?? Ι ? rΔ α Η ? Ϊ €Φ ? Ι Σ Χ? ? AE
?
Η?

ΦΛ
?AE
??
?
Ι
?
? ? ? ? €Φ ? Ϊ ? ? ? QΦ ? ? )? ? AE ? Τ rΔ GΔ β ?? Ι Σ ? Ξ Ι rΔ AE ? ) ?? n%Δ ? ? ? ? Η €Φ ? AE ί Ξ ? ΧΙ α ? ? ? Ξ ? ? ? &amp; GΔ α ? ? Η ? &amp; ? Χ?? ? Ι &amp; ? ? β ά Λ? ? €Φ ? n? ? Χ? ? ?
?
ΞΞ
??
? ? ??
?
Ϊ?
?
?

? ? ? ί Ξ ? &amp; ?? Ι %Δ ? Η AE W? ξ ? ?ν ?? Χ? ?? ? ? ? ? Η
Η?
?
λ
Δ
) ?? ? ? Σ ? ? Σ ? Ι ? Λ €Φ ? eΙ ? )? Ι ? Σ Ξ €Φ Η ? έ Ι &amp; Σ ? Ξ ? E? ? η ? Η ? ? AE Χ? ΧΛ?Ϊ € &amp; ? Ξ ? Η &amp; ? )Τ Σ rΔ ?? e &amp; ?? Ι ? Ξ Ν ? Ι ? ? Σ ? ? ? &amp; ? Ι ? €Φ ? aee? Ι rΔ rΔ Λ? AE ? ? ? ? ?
?ΛΛ
?
??

Ϊ Ι ? ΪΔ
Σ?
??
? ? &amp; η Ι ? €Φ n ?? Ι rΔ ? Χ?? ? Ι &amp; ? ? ? Ξ ? ? e? Ι ?? Ι ? Χ? ? %Δ %? ? ? %Δ Λ ? ? Σ r? Ι ?? rΔ Λ? AE ? ? ?? ΧΙ ?? ? ? ? ? ά ? )? ? €Φ ? Σ Ξ AE ? Λ ? ? Λ AE Ι ? Ϊe? ? ? ? ι
Χ ?? ?
?
Ϊ
?? Λ
ae
Ι
??
? ? Ξ Ν ? %Δ Λ? AE ?n ?? Ξ ? Η AE %%? ? ?Φ ? ί Ξ ? ? Ι rΔ ? ? rΔ ? Ϊ ?
Ι
?Δ Χ
Η? ?
Φ Η Χ? n? ? Ξ ? Ι ? ? η ? ? ? Η ? n ?? Ι ? €Φ ? Σ ? ΛΙ Λ? ? n? Ξ Τ Σ ? ? ? rΔ ? Ϊ ? ? ? α Η ? Ι Χ? Λ? ? )? Ξ Τ Σ ? ? Ξ ? Η AE ? ? Η &amp; ? ?Ξ Ι ? eδ ? 'Φ ?? Ξ Ν ? Λ Η rΔ €Φ ?%Δ ? n)? Ι ? ?
?
??
?
?
aeΪ
?
Ϊ
α?
??
Ι?
? Ι ? Λ ? ?'Φ ? Ϊ ? )? Σ ? eΔ α Η ? Ϊ Λ? ? ? Ξ ? ? ? ? Ι Ϊ Λ? ? ? Ι ? ? ? Ξ ? ? QΦ ? ? e? Ϊ ?β Σ Ξ AE Λ? ? EΔ Λα AE Ι ? &amp; ά Ν ? Ι ? ? Σ ? Σ Λ? ? 'Φ ? Ϊ ? ? ? Η 'Φ ? ί Ξ ? Ι ? ? Ξ ?Τ ? ? Ϊ

?
ΪΞ
?
Ϊ
?
?AE
ί ?Ξ ΛAE ? ? ? rn? ? ? ? Η ? )ΤrΔ ? Η έ ? )ά Λ? ? ? &amp; ? Ι &amp; ? Ι ? ? Η r ΛΔ ? ? Η Ϊ ? Σ Λ? ? ? Ξ ? ? ? Ι Σ Χ? ? ? Ι ? €Φ ? Ξ Τ Σ %Δ ? Η AE %Δ ? ?? %? ?? Ξ Ν ? %Δ Λ? AE ) ?? Ι ?%Δ ? Η AE eΔ

?
Ξ
Ϊ
?
AE ?? ?
?
AE
Ι
?
?
Ÿ –?˜ ?T?‡˜  œ ?˜ › Išh› ??— ” ??h“??‘
”
ž˜ ˜™
•–
š™˜ –•” ’



?4?P?­4?<< ?? ?P?? ??PI 
?­ <<(R) ? €
? (C) ?¨§ ? €?? ?

T ( 4 b a ` (C)$ ! Y )R ' 4 6 Uf @ 3 % ?Y 0' # ' 4 b 4 2 ' ?$ 4 @ Y Uf  2 6 ' 4 3 9iV1 ' # ( 2 ! C
4 #

!f
0 30
%
T 3 ' 2 1 &quot; ' 0% &quot; g b ?f ?$ 3 &quot;  c h 5 ?f Y' # ?f @ 3 ' 9 0 # ' 4 6 a 4 3 Yc ! 4 b a ` 6 @ Y4 3 @ 8 Uf @ 1 6 @ V($ 3 &quot;  Vg b ! # 4 3 7 ?f ' ?f ?$ 3 &quot;  ` 6 e 3 d
($ ! @
!4
2
(
%@'
6
0
#4e
c ! 4 b `a 6 @ Y # Q @XWD?9VA 6 4 0 # )UG T S 0' 1 2 R ' QP ?G FD?A ?A@ 6 4 0 # 9 07 ' 5 ( 6 5 # 4 3 ' 2 1 &quot; ' &quot; 0% ) &quot; ( ' # &amp; $ ! &quot; # ! 
%
$ CAB
8@
IH E C B
82
($
%


§(C)(C)§???(??Eύ E?
 ?¨ ? €??  ? ό ό
ί?? ??
ά ϊ ae φ ί ?δ? ? ι ? ?ι ? δν ?? D λ? η ιP ?? ξ
? ? η ?ν ? ? ? P α? χ2? η ? ί ? ? G α? ί ? ? ξ ? δ? D? β ? ί ? ? ae τ? ξ ? 2? ?η ? ξ ? δ2ξ ? α ae λ ? ί ? ?? ? ?2? β (ι ? ?? ? ξ ? rx δν ?? ?D α? λae η P? aeη δ? ? ?αβ ί (έ
?χ?
φι
?
σ
?ι ?
ξ?

?
άΪ Ϊ? ΧΦ? ?
EG?2EGΦ? EED ?(R)Ι ?>> (R)? ? ­ ?? 1/4 ? ?(u ??? G? 1/4 ? ° ?? 1/4 Δ P? ?? u (R)? ?? ? ? ?Ι ? ?Η 1/4 x>> Δ 2Δ ? ? ?G ?Έ Δ ? ?Ι P? 2Ι AE ? 1/2 ? GDΤ Eu ? Η ? 1/4 ?DΣ DΔ AE ? ?° Δ ? ?Ι 2Δ
Ι
Η 1/4
ΙΗ
AE 1/4
?u? ?
?
AE
?Ι ? ?Η 1/4 x>> Δ G ?Έ (R)? ?G? ? 1/4 ? ruGΈ ??? ­EuE? Ι ?u ?? ? ?Η 1/4 x>> Δ 2΄ ° 3/4 1/4 ?Δ ??? G ?? 1/4 ? ° (R) 3/4 ? ? E΄ ° u AED2 1/4 ? AE ? ? Έ (R)? ? u ? 1/4 ? ??? ? ?Η 1/4 Ιx>> Δ Η ? 1/4 AE ? u Δ ­ AE Δ
ΙΗ
?
?
ΙΗ
Ι
Ν??
3/4 Δ
?
3/4 1/4 ??Δ ? ? ?u GΈ ??? Δ P? ? >> ? (u Δ ? ?Ι ??? ?? ? 1/4 ?2Δ ? ?(u Δ ?Η ? AE Δ P ?? ° ? ? (uE ?Ι 1/4 ?? u ? 3/4 Η ? 2Δ ­ Ξ ? 1/4 (u ?Δ Ν? 1/4 ? AE P ?? ?? ° ? ?? ? ? ?? P ?? ° ? ? ?2Δ ? ??
3/4 u ? Δ ?
u
AE?
1/4
Ι
?
?
1/4
u
? °? Η 1/4 Ι Λ ? x (R)>> ?? 2 ?? ° ? ? (D(u Δ ?Η ? AE Δ rΔ 1/4 AE ? ?r 3/4 1/4 Δ ? ? ? Δ ­ (u ?? ? PΒ Α Α?r΄ ° 3/4 1/4 ?(R)? 1/2 (u ? u ? (R)>> ?? DΈ ? ? (r΄ ° ? (R) ?? ? E? ° ? (R) E?
Ι ? ?u?
AE
u
3/4 ? ??
1/4 ? ? ? ?u
°­
???|x??u§|??2u ?Ÿ E
<< §(C)¨ ? ? € ?  ? ž ž
œ ™ ‰ ’ ›  ˆ“ ’ ‰ š ˆ™ † ˜”‹ ‡u— – ”• P‰ ’ ‘ ˆ Œ  Š Ž(E Œ ‹ ‰Š … ‰ ˆ(‡ „ † … Eƒ ‚‚ Eh ”‰ († „‘ DE“ ƒ ˆ ƒ l ‚ t ‘l j ” ‚ ‘ P€ h ‰ ‚ ’t D™ ƒ “† • g
˜

“
‡
„
 j‰
“

… E‘ “ ™ m r k ‚ v l ƒ(E‘ “( ’k ‘ “ ‡ h ”  ‚ v … “ ‚ ƒ – …r ‘ “ ƒ ‚ • † h g‰ k j “ (†u†2 ƒ “ ‰ ‚ ˜h ?q ˜… k ‘Eƒ l k f ”˜~ ‘ (? gq „‘ (… ‡ ƒ 2 ƒ “ ƒ ‰ ‚ ’t h 
‡…
†
gfh
‘
“k ‘ ˜
r
E† • ‰ g‘ – D ‘ “ ‘ ‰ ‚ ’t ƒ g‰ fG ƒ “ ?q h ˜g‰ ‘ Pƒ l k ˆ († … G ƒ “ g‘ j D‘ “ ˜ ‘ g k j D ~ P ƒl ‚ t l k ˆ ‘l “ ‰r gh q ‘ D‰
…
‘
‰ …f
ƒ
‘”
ƒj
‘ ‡”  iw
’k P“ Ph }j G“ ‘ ‰(|ƒ ‰ g … ˜ P“ …?‘P? l G“ ƒGj ƒ ”A‘ G“ „‘ ˜ ƒ † P??” ‘ ‰ ‚ ˆG2(r ‰ ‘ G– ul ƒ P‰§G“ † … ˜g ” ƒ l ƒ g ‘ G“ ˜ ‘ ˜ G…
q“‚†

vh †
…{ g … “ h ‘
‰
”
h “ ‘(† ?q h ˜g‰ ‘ ‰ ”˜ ƒ l ƒ “ ‘ g j P‘ “GP „ ƒ – ‘ zEy ‚ h “ ‘ ” f …  ‚l j ‘ ƒ D‰ ‚ • g f E ˜… xPƒ g‰ ˜… “ ?P‘ G‘ “ ˜„‘ ƒ ( v† G ƒ ‚ “ ?q uq h “ ‘ ˆP ’‘ h –
h
ƒo
†
g
… iw
…q “
 h† ƒ …q
†
’i t “ j “ ‘ ‰ ’ ‘ “ ‡ h G gƒl ˜• j i g‘ ƒ?q ‘ j „ ƒ ™ ƒ s ? gq „‘ ‘2… j ‘ Gp o on?P‰ ƒ g‰ Dh “ † ˜… j ˜g‘ ”˜ ƒ l ’k ‘ “ ‡ h r j “ ‘ ‰ i h “ h ‰ ‚ h g‰ Pˆ P ƒ “ ™ „ƒ ‘ ‰ ƒ e
”
r
l
m f‘
”

d ™ ˜‘ … – ‘ ” (– • ” 2 ‘ “ ’‘ ‘ ‰ r… ‡ († „… ƒ U
—…
ˆƒ ‚
s qg ? Xw €ry f i x X?w d 2p b f v uh d Es g rp b f i h Wf gDf e d c b W `a Y WXX (V US
X
t
tq
TT
R Q 6 $ 3 % 8 41 ? &amp; PI H 0 '6 0 3 G) F &quot; E 48 ?9 3 DD1 3 4 C &quot; B ) '?9 @7) 8 A9 8 0 3 0 &quot; 6 &amp; 9 8 0 ( &amp; 7 &quot; 6 ) 5 &quot; 4 % 3 2 ' &quot; 0 $ ) ( &amp; &quot; % $ #!
%
1 9 ) 61
@
8' 3
1'
&quot;
 ¨??(C) ¨? €?ϊ?  ? ό? ϊ
??‡?‘?§?‰??‡?4?…ύ qh4?ˆχ? Iφ
χ
?ύ
? ϊ

? τ Ϊ ξ ? σ ξ ? ?ν ae ? ? ί ξ ae σ ? ? ?I? ί β ae ι ί ? ? Ϊ ? ? qIν ae ? ‘λ ? ? ? ?? ι η ??? η ae ? ? δ ? β α ? ? έ A? ? Ϊ ? ? Χ
δ
ί?
ξ? ? ί

ίά
Φ?
?
Δ
?
Δ
?? ?? Έ΄ ? ? Έ?

ΤΣ
?
?
?
?
?° ? 3/4 ? 1/2 u >> 1/4

”r

΄ u >> ? ? ??
?° ?Ξ ? ? ? ? ? u ? >> ? ? ? Λ ? Δ Ι
?° ?Ξ ? ? ? ? ? u ? >> ? Ν ? Λ ? Δ Ι
?
Δ
΄ ? >>? ? ? Έ΄ ? ΄? u ΄ ? ? ? ?°

? >> ? ΄? u
?? Η
?? Η
? 1/4
? 1/4

AEAE
AEAE
ΒΑ?
ΒΑ?

?

€ “ Yu x)‘ Yv† „ ‰ ˆ Y‡9Y…tƒ ‚ YY€ ?x w v 9stq r Yp
’

‚ † „ uv y
u
q

–k jmlk ™ ˜ h e f ™˜— –
UYl?9U?j ie ?i9gVe d Y?)•
? ? ? ??? ? β ? ? ι β δ ? δ ?έ Σ ά? ?§έ Χ Τ β ? Ϊδ V? ? ? ? ? 9?Y? ? ? ?έ Σ ? τ Ϊ? Ϊ ? ? ?έ ? Φ ? δ ? Ϊ? ?? δ Φ ? Χ Τ Σ 9έ Σ ά? ? ? δ ? ? άδ ? ? Ϊ? ? Ϊδ Φ ιλ β V? ? ? ? Φ Χ Τ Σ ό?
Ϊ
?
?
?
Ϊ
Τ Φ?
?
Χ?
Φ
ν U ιάΪ? ? Φ ? ? ? ι β δ ? Ϊδ ?? ?έ Σ ά? φ φ χ
?

?
ι ?? ? ? ? άΪΤ ? ? &amp; ? η ? ? Σ ? ??Y Ϊ? ? U? Χ ? ? ? ?)? ? ? ? Φ Χ Τ Σ ? ι β ? ?έ ? ι ? ? ? Ϊ ? ? Χ Τ ? Φ9φ φ V? άΪΤ ? ? ? ι β δ ? ? Τ β ? Ϊδ ? ? ? ? V? ? Ϊδ ? ? Σ ? 9? ? Ϊδ ? Τ ? ?λ ??
δ
?
Χ
?
Χ?
Φ
Ϊ
?
Χ
δ
Χ
Χ ? δ ??V Ϊ? UU? Χ ? ? ϊ? ?έ Σ ά? ? Ϊδ ? ? ? άλ ? δ Τ Σ Φ ?? Σ δ ι ? Uέ ? ?? ά? Ϊ ? Σ ? ? ? Σ UΤ δ U? ? ? ? ? ά? ? ι β ? ϊVδ ? ? ? ? U? U? ? )? Ϊλ Τ?Χ ? άδ ?? ν ιΧ Ϊβ ά
ι β?

?
σ
Φ?
??
Ϊ?
?? Φ
?
?
?έ ? ? άλ ? δ Τ Σ Φ ?έ Χ ? ? άδ ? ?Χ Τ ? ? Ϊέ ? 9? ? ? β δ Σ ? ???? ηέ Σ ά? ? Ϊ ? ? Ϊά? ? δ ? ?? Χ ? ?? δ Τ Σ Φ δ U? ι? β ? ? Φ ? Y? ? Σ ? VΧ ? άδ ? ? λ Y? ? Τ ? 9ξ ν φ φ χV? ? άφ φ ?
Ϊ
Ϊ
Φ
?

Ϊ
?
Χ?
ι
Ϊ
Ϊ? β ? ? ??Yδ ? ?έ Ϊ Ϊ ? ? ά? ? ι β ? ΪY? δ ι? δ Σ ? ? ? ?V? δ Τ ιΣ ? 9? ? ? ? ?U? ? β ? ι β ? 9? Χ ? ? ? ? U? ? Φ? ?έ Σ ά? V? ? Χ ? ? ι ? ?έ ? Φ ? Τ ? ? Τ ? άΪ ? ά? ??έ Χ β ? &amp; ?
Χ
?
Φ
?
Ϊ
η
?
Ϊ
?
ν ?? η?έ Σ ά? ?V? ? Χ ? ι? ? Xέ ? Φ ? Τ)? Ϊ? ι? β Χ Τ ? ? ι Ϊβ 9? ? ?? Χ β δ Τ Σ Φ ι β δ ? U? ? Τ ? Σ ? ? ? δ ?
?
Ϊ
β
ά
?
β ? Τ ?U? U? σ9Ϊ ? ? ? ? ? U? δ Ϊ ? ? δ U? ? Φ ? ?X? Ϊ? ?? ? ι? Χ ? ??Τ δ Τ Σ ΦX Ϊ? ? δ Ϊ?έ ? ? ? ? Σ ?t? Φt? ? V? Ϊ? ? Ϊδ Φ ιλ β UX? ? δ U? X? Τ ? X? X? ? ? ? Χ β U9ι β δ ?
η
τ
Ϊ
?
ά
Χ?
?Φ Σ?
Χ?
δ Ϊ?έ Σ ά? ?§έ Χ ? ? ? ?? ? ? ? ?έ Σ ? τ Ϊ? σ)? ? λ ? Ϊδ ? ? ? Ϊ? 9? U? Χ ? ? ? δ ? ?έ ? Σ δ ι ? ΦUέ ? ?9? ?)? Ϊ? Ϊδ ? ?? Χ β δ Τ Σ ? ? &amp; ? ?έ Σ ά? ?) ιΧ β άΪ Ϊδ ? U? ? ? ? ?ί
?
β?
?
Φάη
?
Σ
ν ? Σ δ ι ? Φέ ? ? ?9? ?? β δ Τ Σ V? ? ά9δ ? Σ ? ? ? Σ 9? ? ? ?U? ? ? ? Σ ? ?? ? ? Σ ? Ϊι ? ??έ Ϊδ ? ? Σ ? δ9? ? ? ? ? άλ ? δ Τ Σ Y? ? ? ? &amp; ? ?έ Σ ? ά ?? ? Χ ? ? ι ? ?έ ? Φ ? Τ
?
Φ
?
Χ
Φ ?έ η
?
Ϊ
? ι β 9ξ ν Ϊ? ? Ϊδ Φ λ ι β ?V? ? δ ? ? ι ? ? ΪYβ ? Τ )Τ ? Σ ???έ Σ ? ά ?? ? ? η Σ ae Ϊ ? ? ?έ ? &amp; 9δ ? ? β Ϊ Φ ? ΤVα ? ?X??έ Σ ά? ? Ϊ? ? Χ Σ ? ?V? )U? ? Τ ? Σ ? ? ? UΞ
Ϊ
Χ?
??
?
Ϊ Φ?
ί??
?
Χ? Φ?
?
Ν Λ ?? Ι AE AE?Η AE??ΔΒ?Β? 3/4 3/4
??(C)AE)(C)?)X &amp; XXUU?Α)? ) 1/2
‰ ˆx†‡
(C)VVV† ? … „ ‚ƒ 9 1/4 ? | } … >> ?? ? Έ ? §? € 9 ΄? Y? ? ?
…
?
y u}
Ž ŠŸ
­ €Œ –
(R)?
<<?

 Ž Œ (C) › —™ ’ ˜ “ Ž
 Ž Œ (C) • —™ ’ ˜ “ Ž
 Ž Œ (C) • —™ ’ ˜ “ Ž
— Š ? § ’ ?? ? ? € —™
”Œ”
ž —™ ’ ˜“—
› —™ ’ ˜“—
–
–
–
Š
 
–
–

” “’  Š ‘

(C)
¨•
ž•
ϥ
›•
••
•
š
  ŽŒ ‹ Š

(R)
<<

Ž ŠŸ ­ € Œ
? ? — – ?  ” ?

?  Ž Œ (C) › —™ ’ ˜ “ Ž
?  Ž Œ (C) › —™ ’ ˜ “ Ž
–  Ž Œ (C) • —™ ’ ˜ “ Ž
— Š ? § ’ ?? ? ? € —™
”Œ”
? ?   ‹ ”Ÿ ” —™ ’ ˜ “ —
œ —™ ’ ˜ “ —
• —™ ’ ˜ “ —
–
–
–
Š
 
–
–
–

”“’  Š ‘

°
?
?
¨
ž
œ
›
•
  ŽŒ ‹ Š

‰§VV)VY} … „ ƒ ‚ € ?~ } | { z ?x
ˆx†‡†

y
v wn nn on pn rn qn
n

o

r
p

q
s

t
u

&quot; ! §¨ ??  ¨ ? ??(C) € ¨??????

 

 §?€  $@¨ &amp; ?49@?7 60 643 &amp; ?) ¨? &amp; #
89 7A 8 (
' 5 021 0 ('% $
x r w t – n v d fu t d p g t d v f d j h v k – j – u G– k • r Gs r p e q j ?– p e ¨n m – l k d g j )˜ i h g f e ™ ˜ ?– ”
t
k

˜o
—
d
—•
gG)GGG)?U
gefUeW
…)?G?€?GG“UGR ‘)U 4?)u
v†s„p’†’
V
V SR ‰
gG)GGG)?Udˆ?€)G??„))wR)S 4Gu g)hc
gefUeW
R
‡†qv… sp
Vu V U
gG)GGG)?ƒ‚x €?G€)wfGR 4Gu g)tW
gefUeWU
S
rayxv
Vu V U
gG)GGG)?Udc
gefUeS
s Gp hf)W 4?R )hS
rq i
VW VUS
ggefUeS
G)GGG)?Udc
?a)GY?U 4?R )TR
b `X
W VW VUS
Q @ P $ I 3 % H # GF  $ 0 E ?' D CB! ¨2 1 0 ) # &amp; )! @  9 8 &quot; 7 1 6
(
&quot; ! @2 A
0
5 42 1 0 ) &amp; ( ' &amp; % $ # ? 
3
&quot; !

 § ? ? φ ? ύ ? ύ  ? ? ? ? ??? τ σ ? ? ? ? ?yξ ν ?ξ ύ (C) ϊ ? σ (C) 4? ¨ξ ? ? φ 3§ ? ? ? ? € ?? ?   ? ? ?@3ό ν ?? ? ξ ? ϊ ¨? ? 3ξ ? ? φ ?4? τ σ ? ? ? ? ξ ν ™λ


σ?
?
?
ύ φ? ?
? χν
??
? &amp; ? α ? η ? ae ? δ ? β ™?
ι
α
ί &amp; έ Ϊ ? ά ?? ? Σ ? Ϊ ? 3Χ Φ ? Τ ??
?
?
?
Σ
?Ι ?Ν43I?Η AE ? ? ? (C) ? << ?
? ?Ξ ?Λ?Ι?
Δ ? Α ?@€ ??? ? ? ? ¨ ­ § (R) >> ? ?4 1/4 ? ? ­ (R) Β ? (C)IΈ ? § ? ¨ ? >> &amp; ? ? ? ? ? ­ @€ 1/4 ?€@u << ? Α ? ??? (R) ? ? ¨? ? ¨ ­ ?@€ ? >> ¨ ?­ u ΄ ­ ? << § ? ? ? ? ? ? ¨? (C) ¨ § ? @€ ?

>>§
??
?
?
Έ
?
(C) ? (R) ? 3/4 1/2 ­ ? ? ? (R) (C) ­? ??? ? ? ? ? ­ ?@€ 1/4 ?@? § Έ€ (R) ­ ? I§ ? (R)3? >> ?@?€ ? ? ? Έ ­ ?? (R) ? ? @? ? ? ¨­ u ΄ ? ? ? ? ? § ? ? ? § ?°? ­ (R) ? << I? §4? (C) ¨ § ? @€ ??
?€
>>
?
?
­?
??
  &amp; ›  Ÿž ž  › š ™—
š
œ˜
– v ‡ € |~ ‚ … Ž y u4v €  ‡ Œ } w z | ?| ‚ v @t | ¨| u y u 4| ‹ “ &amp; •
yu{
x
|
† ‡ v u y ” ƒ }r y @t … ‚ w z v ‡ v ‚ | { ’ | w z … {3r ‚ ƒ w „ ‘ …  v I‹ 3r { z “ u y ‚ y~ Œ y
|

v
|y~ ‘ ‡ v u y s v { @t ’ u }  w z ?tr ‚ ƒ w „ &quot; ~ ‚ | x | ¨‡ v y { € u  … x … y … ‚  € u € s … y ‡ v x … …?v y … x w v u@t s ?t u?v y @t … ‚ vy~ Œ y … }I € y~ ‚ | x 3 € r xy ƒ  v { € { z … }
€
r
‘

„t
r
|
|
|
…|
?v ‡ € ~ ‚ … Ž y ? u zI ‡ Œ ‹ ‡ | y {…Š @ˆ3 € | { z ‚ v @t € r y ‡ v x … „‚q † | ‚ … uw y ~¨v u y | ‚ „ 4| y…t ~ ‚ | x 3 € r y | w uy~ | } | {r w z u x4v u y v x w v @t s q
u
‰
u
…
v
ƒ
|
ur
i IIII¨4¨Ig ™ e ™ ™d ˜
ponmlkjih f

b i R B g B P S X S G i R U C T d f Q B 4E C G @V B f Q X E S ` T
`
CV
P
f Q E D P D R e C a &amp; i R U C Y t F E S R S Q G 4E P C B g B P ?c ¨r t Q G T U C S R U f C E X —E C &amp; PV F a g ¨r 3W Q &amp; a C ?G F E C @V U Q P T G4D E P C h E S @?G X3W C r G X G T
‡
T
Sb
Q
PV B
QG P E–
B
RV
d ` a f e a ` f IE C 4W D …– b U R ` G S X &amp; ˆ E P R ` @…V D E C B Q P T 3U ` a X E R G ` 4F a g X @¨d P 4E D a g G@V ?V…V H ` B Y ?W D R B ` f Q E D E ??E C B S W ?V ¨E D R e C a ”
QGB
B

G
T
EV Q
U
t
B
`S
PS
b  a i R a ?B P C @V U ` e ?U f e C a T E C @V G P PC ‡ E X ?E P@V P R h B ?V E P C4S E S ` T E C @V U g @V ?U &amp; H ` B Y ?@V U S Q g B ‡
`
B
UV
B
S
g
B
G UV
BE
¨T C ‰ P D R B Y B f Q C 3U f e C a ¨E r B g QIE C Y B D R C E f G ¨w U ` e ?V@V f B ?B C v HG E X @U Q P T B S P?V H ` B Y B4d f Q P 4R W D a S P Y B ?„ b G F @V H ` B Y 3H E f Q U Q
b
P
T
T
UGg
G
PV
t
Y
C
EG
Ba
B P C B H B i R a ` a Q B S R X G ?E P C E S R B C IE v a 3v E P ?V t 4w E PyIE v Gy?V H ` B Y IB D R B ` f Q E D 3“ b B P C E P T W f Q ??i R PE P Q B S IE C B ` F B @U S B ` r G
P
T
S
X
C`
H
Ht
B
E
UV
RV
C
E yH h B fIB Iw ’ E Y B C X ?G e r U S 3B C v Gy?U &amp; H ` B Y E@V G CId P 3W D a X D B C IE P R h P B ?U X F x a e X B T U S ` T € b U C B X W Y F E S ` ?w U r P Q 4E P 3G E X @V
P
C
G
Q
H
B
Q
S
YC
T
aH C
P
Q P T B V t e X B T U S ` T P R h G S Q e d @?G f x H ` B Y IE C X B 4E C &amp; V G ` f Q E D E ` B 3U g B f Q G 4E P C P Y E v E ‘ b H E f Q U E P C @V G ` G S X B 4B 3U C B R d @V h G T
S
PVV
U
B
vB
S
S
a
Q
B
CC
P
Q B S ?B S Q D E P &amp; H ¨E P C S R B C …V H ` B Y ?B P C B@V U f d H B T B ?E P C B f Q U S ` G e ?V P D R B Y B f Q PC D E C B C G e ?V ¨D E C @V G f e E D G ` T B ¨E @V P R h B ?V?E €
R
CS
St
B
P
S
U
UP B
SP
g
b w U S R W g ??E ?U v E Y B C 4@V G Y E R E P C f Q E DyV H ` B Y 4d f Q P 4B C P R h G ?V U f e 4B P R U ` e U??E P C @V U Q P 33a e X B T U S ` ?H P e B f € b  a e C B ¨W Q B e
UV D
PE
t
B
Y
C
B
V
B
TV
T
r
X E S ` V t f C E P Y ?B P C @V G i R B ?B P C B ` F B 4G F E C X B g e G G X ¨T C ‰H H ` B Y 4i R U C B S W @V ¨E P Ci R B D R B a f U Q?¨B P C @V U ` F &amp; ˆ P D R B Pe ‡ U Q C E f C † P
T
eB
S
C
Xb
E
BS
PS
VB
B
G F E@V yH ` B Y@…a r U `¨ &quot; B P C B S R W ?G &quot; E C @V U f Q U S ` G e ?f Q E D P R h G @V U f e &quot; E P C @V U ` e ?‚V H E f ¨U QE ¨r S R P &amp; D E C S R B C S €
G
„
ƒ
gV X B
UV
C
B
B
UV t
Q
P
Y
b B P C @V G Q B 3a f C yH yIX ?U g P T W f Q U?V
B
e
E GH G
E ` t f e V H ` B Y 3i R U G e Y U ?B P C @V 3V G i R E S ` ¨B r E S ` f G T P S X G i R B S P Y h E D x w @V G Q B e ??B C v ?d f Q Iu @V H ` B Y 3i R P C f B f Q G q q s?r a Y q q p
xt
B
f
f BU
T
B
UV
GH Pb t
B
E S &amp; V B S f Q E D i R U C B f d H B T B ¨E P R h P Y D E C G P C g E T B ?E P R ?V G e g B &amp; H E f P e d P 3c b &amp; H ` B Y G F @V G ?E C B 4W IE C @V U Q P T B ¨E R Q D E IG F E D B ¨B
Q
P
S
SP
R Va
Sa
BEC
XQ B
S
PH
C
Œ

‹
?‰Šˆ ?„ ?†„ € … „ ƒ ? ~ € }z { ?y
ƒ ‡„
‚
~|
z

š ™œ›š ’
?›4)™ ˜” ¨˜)–4G“ ?4Ž
‘ — ” • ” ’‘ 

Α >> 1/4 >> Δ ? >> ? u ?? Α Β@ 3/4 ? ? ? ? Β Α ? ? Ι ?DΒ ? Α P 3/4 ? Ι Β #4? Δ ? Β Α ? ? ? >> 4Β ? ? Β Α ? #Β ? Ι P 3/4 Β ? G? ? >> Α Α (? ? >> Α ?
?
Β
Έ?
u
?
?
Έ
?
3/4 ? u Β ? 4Β ΄ Ι ? 4>> Η AE ? Δ Β ? ? Β Α ? ? ? Έ ? 3/4 1/2 4>> ? Έ ΄ ? u D? ? u ΄ #? Ÿ <<   ? Ÿ ? Q­ ? € (R) ° € ? ? € (R) Ÿ ?Ÿ € ? ? ?   Ÿ G? ?
?
Β
?
? 1/4
Έ
?

ž
?
Ÿ
ž
? € ? P? ?   Ÿ ž  œG“ ›D?#„ •Dƒ???D–D4“ ?G„?‘ Œ#4 ‹ŒŠ?(‚ ?†DD4‚ƒl € t ?f x g  p #w j
Ÿ
š™
„ ˜— †• ”„ ’
Ž
‰ ˆ† ‡ …„
l
j
f q j p q r t r o j p r~f k g n } l v m r x #} q r x ?l j p q r t q j v r q | l 4l P{ k ?f x l i lGu t m p l s w f l v l Gu t j
m
v
v
ri z y
j
r

Ν ? Έ ? 3/4 1/2 G? ? Ι Η ? Λ 1/4
? 1/4
?
P 3/4 ? 1/4 #>> ? ? ? ? Α ? ? ? @Ξ Ν ? Β Α @ 3/4 ? Ι Β Έ GΒ Λ Β ΄ Ι ? ?
Β
Β
Ι
Ÿ ­ Ÿ D? € ? ? << (C) ? ? P? ? ? #? 4? ? ? € ¨ ? (C) € ¨ § ?   Ÿ ?
€<<

¨¨
oj
Dl Pk l € g ?q j p l x n #l p u t m p l }(u t m p h Pk
v
q
l
n s o m r @?q j p Pk g o l n m4l Pk j i h e
ok
l
kj
gf
d GG”“(– (”“‰ ‰‘  ‰ ˆ
™˜ — • ’

‚ ƒ i‡ƒ‡
#t 4r D444€4` Y#T Y@?` …
T
†
V
`„?D?D?‚ D4€#V @s4s Y#T
exƒpt ri
`Y
X
V
yv 4?4DDu4` @s4s Y#T
qexwvt W Y
X
XXSW S T SS
4#44T4#a?U44S
g
?q#4i c#a @a?` P#V
rph
WY
YT
g
f Dd c?T @a?` P#V
eb
aY
YT
XXSW S T SS
4#44T4#V?U44S
R § (C) # (C) 5 ? A  ? Q€  &quot; (C) ! 9  %P?P &quot; ! ? P ? § 5  ? #A 7 ? 5 D? (I B (C) ! ? € ?$ &quot; ? F ¨ ? (C) ? &quot; % € ? ? 6 ! (C)
¨


(C)

 §
(C)
7!?
 ? § ? ??H B ? (C) ! G? F ! ? 5 € § ? A € € ? ? ¨ ? (C)?€ (C) A §  @D5  ? 4 ? ??? ! ? %  € 7 §  &quot; ? § ? 5#? E @€ ? ? ¨ (7 ? € 7 ! §  ?A ? DC B (C) ! ? ? A 
5
(C)
(C)?


(C)
7
?
&quot; ?
? !? &quot; ! ? ¨ § @ 9 8 € ? ? ¨ § (C) (7 § ?€ ? ? (5 # (C) ! % ? !  (C) 43 (C) (C) ! 2 (0 1 0 ) ( &amp; # % $ #  ? &quot; ! ?   ? € ? ? ¨ § (C) ¨ § ?€ ? ?? 
(C) 
?
¨?
6?
!
?
'

?
?
? ? ?ύ
h?h7? (C)hσh? 8hόh? ?h????χ??φ?h? ν?ξ 88λ8? Ν ? ? Ι Σ ? Ν Χ ?8Η Σ Ι Λ ? Χ S? ? Χ ? Σ Ι ? Τ Ι 8Χ ? Ν Ι AE η? Η ? ae
λ?
ϊσ
τσ?
? ν?
ι
? Η?
ΧΣ
?
? ? Χ Ν Φ ? ? Ξ ? ? Ι Λ Δ Ν(C)δ Σ ?E? SΔ Ι Σ Β ??0? 7? ? Ι Λ Ιδ δ (C)Ι Λ Δ (C)β αΒ ά Β Τ 8? ΙS? ? hΧ Ϊ 70? 7? ? Ι Λ (C)? ? Η Σ Ι ? Ξ E? Ι ? Ι ? ? ? Τ ? Ν Η AE chΧ ? Σ Ι ά Ν Χ AE ? ί
?
?
?
?
?
Ν
Β
? Β? ?
Ι
?
AE
Ν?
? Ι ? Χ ? Φ ?c? Β (C)Β 8? Χ Σ Β AE ? έ ά Δ Β ?
ΤΔ
Χ ? ? Ι Τ Φ ? 8Ι ΣhΙ Σ ΙS? Β Τ Φ ? Δ ? ?(C)Φ Τ ? Λ q?hΙ Σ Ι ? Ξ 7? Ι ? Ι AE ? ? h? Ι ? Ν Β ?Χ Ϊ ΒEhΧ ? AE Δ ? ? Χ AE ? Χ ? Φ ?S? Β hΙ <<? ?7? ? Ι Λ 8Ξ ? Ν ? 8? Ι ? Η AE ? Δ Β?Α
Δ
Η
?
?
Σ
AE
?
ΤΣ
Ι
Λ
? ? ?  ­ ?  S™ ?     3/4 ­ € ? œ ­ €S™   (R) œ  d¨ S™ ? ? € ? œ ­  1/2   (R)
­
Ÿ
­
? ™¨ ­ ? ° ­ 1/4  ­ ? ? €4¨ › ? ? 8h­ ?  ? Ÿ ž  8? (C)>> ž ? j? ? Έ ? ? (C)΄?­ ? ? ? ? ?<<™ ° ­ ?   ? ? ?   (R) ?­ ?  ? Ÿ ž  h? <<™ E¨  ? ? ?8§ ? ? € ?h? ?S™   Ÿ ž  œ š˜
?
€?
œ?
?
u
›™
œ?(C)
›™
— z { – x7c‰ } ~ | ‚ Š | • ”(C)“ ‘ ’ ‘  (C)Ž † } € Œ } ~ { ˆ } ˆ Œ qw 7‰ Œ z ‡ (C)‹ ƒ v { z ~ Š |7‰ z „ z v ~ † | ‡h} | { z y † ?}  … Sw x „ | ƒ ‚ {  € } ?} | { z y Sw qu
‰
ˆ
|
„
z
ˆ
vw
x
~
xv
t qS8jf h f g f e
srp onmlki
d ‰ … ‘ ™(C)” r v “ ‘ ™˜ ccs … y v (C)t • ƒ ˆ t w ˆ u ‘ … (C)r … 7s r (C) ˆ y Es t ’8ƒ ‚  u r “ ‡
•x
’x —tr
y
x ƒ
ˆ

w
ƒ † ‡ Sx y v † y … ‰ … ‘ 4x(C)” r v “ ‘ ’
w
–
t
•
x
?‰ € ‚  † t „  ˆ ’ ƒ € t w w ˆ w v € ƒ ˆ t w ˆ u ‘ … (C)hƒ w ‚ ‰ w ˆ r ‡ ƒ † … ?ƒ ‚  € y Sx w v u 7s cq 8' ` B S2 3 5 hI % D Q ' 9 A @ 9 1 ?a 9 3 9 ( 3 ` B D 6 1 8Sg X 3 9 ( ' 5 C ' S2 @ 2
x
„
w
t r pi 9
G
B
5PB
P1
9$
1 cb A 2 9 5 % 1EcD C B G ' c$ ` B 6 ' 9Sa f ` A 9 (C)I A I &amp; 3 ` A 3 6 G ' ` 6 P' 9 ( C 1 6 G 1 5 ' 9Se @ 1 &quot; D Q (C)e ' E)' % Ed2 7) 6 3 5 cb A $ ( 3 C a 97) 3 P 3 3 C B 9 Y
#$
)
C
2
5
2
#9
1) H
3
`
X W V ?T RS8' 9 ( @ 3 2 Q 9 P I C B $ 6 H C G ! F 6 E) D 4) 6 3 5 3 C B ' &amp; ' 9 A @ 9 83 (
U1
Q
$2
'
(
5
) 7) 6 3 5 34) (C)2 1 (0) $ ( $ # ' &amp; % $ # &quot; (C)(C)(C)(C)§ ? φ ?   € ? ? ??φ ? ι ¨? ι ?   ? ? ?φ ύ φ ό ? ι ξ)ϊ τ? ? €? τ? ?? λ? ξ ν ι ? ξ ν ? 4? ?Ÿη
'
$
!
 ¨
λ
?
χφ
σ
?
λ ι?
ae ? ? δ ? Λ ? ¨? ί ? ? ? Λ ? ? ? ? ?
?
? ΧΞ Λ ? β Λ ? ί ? Ξ ά ? ? ? ? ? Ι ? Χ Ι ? Φ α ? ά ί ?CGέ Ξ Λ ? ? Λ Φ ά ? ? )? Ξ Ϊ C? ? Ϊ ? ? ? ? ? Χ ? 4Ι Ξ ? Φ ¨Τ 4C4? ? Ξ ? Ν ? Λ ?Ι ŸAE

ΦΞ
?
?
?
?

?
ΛΛ
? ΛΣ?
Ξ

? ? ? ? Έ ? ? ? ? ° ? ?(C) ? ? ? ? << ? 1/2 ? ? ? ? ­ (C)   € ? ? ? ¨ ? >> ? €   ? Έ B(C) ? ?   C? ? u? 1/4 € ? <<)΄ € ΄   ?€ ? << € ΄ ? ? u ΄ ? ?
΄
?
?
u

>>
? 1/4 ?   G? ? ? ΄ ?   Έ << G€ ? ­ ?   u (C)?Δ ? ΄ ­ ? << ΄ ? ? ? 1/4 ¨??   ? ¨ ? ΄ (C)   € ? >> € ¨? € Έ ? ? †? ? Έ ? (C) ? ΄ ­ € ΄  ΒΑ ? ? u ¨ € (C) € ? << Έ ? € ¨(C) ¨?   ? ¨ (R) ­ ? Έ
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
??
?
? € ? << € ? >> 3/4 Έ ? ? ΄ ? 1/2 ¨? ? >> ? ? ΄ €? 1/4 € ?΄ ­ ?   >> ?? ? ?   ¨? ? ?¨? ? )? ?? ? ? ? ? u ? << ? ΄ ? ? ? (R) ­ ?   ?(R) ­ ?   ¨? ? €B(C) ¨?   ? ¨ §? € ? ? ? GŸ
?(C)
?
­
Έ
?
€ u? ? Έ
°
°?

<<? ?
?
 ž
“β ??? 484~? ? ί ?? ? GέQ? 44Ϊ Χ ?4QΦ4Τ
Χ
α? ?ά
??
έά? ??Χ ?

ΤΣ

δP?@#?Pξ νι ν#(@4? ?@G?
?? ξ? ? η
ae ? ιλ? ι ηae? δ

•8§  ™ 8‘§8Vš (R)<<­? ?ž ”
˜
?
 Ÿ–ž •
8V8V• ?  8?
™• ‘§<<ž
?  (C)8‘V88V§V¨• ›VV‰ &amp; 88? ž
™
›’ ™ š˜ •  šž§š  ? ž˜? €?
??
?
8ŸV8žV• 8›VV• ˜V—  • ”x88 
  – • œ š™
–
“’‘
Ž ~ ƒ Š  Œ † ‹ ‚ ˆ € Š ‰ ‡  ‚ &amp; y €  € … ƒ z ‚ „ ƒ { x ‚  $~ |} { Gy $w

~
†
€
zx
v tsrq
u fp$o nl y ‡ † ˜ € ™ 
m
y™ € ‰ G„ ‚ • † ™ ƒ V‚ – … € … ” “  ‰ g ƒ – k “ j ‰ i G’ G„ ƒ … ˆ • † “ € … ‘ h 9„ … – … • † y ˜ ‘  “ g 9’ … ‘  ˆy
y
™
‚„ f
…
y
g

‚ — ‰ g † f ƒ –e d y™ † “ ƒ ˜ ’‚ — ‰ ‡ ‚ – ‘  … G„ • † “ ‘ … … € … ” “  ’ ‘  ‰ ‡ ‰ G„ ƒ … ˆ … ‡ † … &amp; „ ƒ ‚  € y xvVu Gs q
‘
“
y
€
“
y
…‚
w
tr
p hged
i fc$b aY 3 R C B I W X
`
3W I S GF U D C W P VU VU 2B A 86 I 6 T A 4 S @ P E 5 4 S G7 GF P 6 2 D C A I 6 5 H GF 6 E 6 D C 3 B 5 4 A @ 9786 5 4 3 2 1 &quot; ( &amp; $ &quot; ¨
3
WE
5
RQ
6
3
@
4
0 ) ' % # ! (C)

§ ? ? ? € ν? ? ? ? ? σ ?   ? ϊ?τ ? τ σ ξ?ύ ό ? σ ? ? V§ύ ό φ ? ? ?!? ϊ ? ? χ φ ? ? τ σ V? ? ? ? ξ ν
?
??
ξ
??λα ?ae ηae δ βα
dVae §ι ?VF?§V?§V§?
ί Σ Φ Τ? Χ ? ? ? Σ έ Σ 2Σ ? ά ? Ϊ ?Σ ? Φ ? ? ? Χ §? Ξ ? ? 2Σ ? ? Ξ ? ? §ΝΛ §Ι?>> ? ? ? ?? >> ? ? V? 3/4 ° >> ­ 1/2 ? ? ?? ? ? >> ? (R) ? >> ? §? ? ? >> Δ >>
?
?
Φ
Τ
Ξ? ?
?
­
?
΄Η
AE 1/4 1/2 ? >> ? Β ?F? >> ­ >> § 1/2 ? ? ? Δ§(R) °?? ? ? 1/2 ? ? ­ (R) V? ° Β Α ? 1/4 ? (R) ?§? 1/2 ? 3/4 >>? ? 1/4 1/2 ? 3/4 1/2 ?? ? 1/4 ? ? (R) Έ ? ?V? u ΄ ? ? ? ° d? (R) ­ g<<d? ¨ § ? ? € ? )?
?
>>
°
?(R)
>>
(R)
?
(C)
?
›??žV˜ ?'œ §2§'— VV!22“?‘
š Ÿ — •™ œ ›š˜‘™˜ –‘•”’ ’

§€ y  { ‹ {Ž „ ˆ | { }  y { … { ŒVˆ } Š z 2~ z | {€ ‚ Š { ‰ 2~ ‡ † ‚€ ‚ … z „ ƒ ‚ }  € ~ 2{ | { F2x )s
z
‹
ˆ€
{
}
zy wuvut
r q q pVo n ml l k j ‡ ˆ i ™ “ • €—2h — g2f ‡§— € “ ‚ e2€ † d )y ˜V— „ • € … ” ˆ ƒ † € “ ’ F„ € ‘ € ?€  ‰ ˆ ‡ 2€ † … F„ ƒ ‚  )y
‡
™
–
€
‡
‰
…
€
€
iVFh F!h ?p Fh g?db a `
xw v ah utsr q ` i f ec
Y 1 5 ( 1 C Q 0 ( 21 Q X R P E T 8 D 0 (2X R F6V@ 4 8 1F6 0 4 0 ?1 ( B G I 1 C Q C D ?W V9 6 4 0 B 0!0 5 ( 0§9 @ 8 T 56 0 E 0 C
C
0
E
7UG
S Q @ ( R @ Q 0 4 P I 5 H ( 7 '9 G 4 8 F6 0 4 0 E 0 ( 7 4 8 D!1 5 ( 0 8 D 7 C20 ( 7 B 8 1 9 A §920 4 7 8 5 ( 6?1 5 ( 0 4 3 20 () &amp; §'%$§ &quot; !?  (C) ¨ §€ §???
3
1
5@
7
1
&amp; #

? ?€?
  ϊ#D“(Gύ#(? ϊ DGPφ@σ ? σ τ σ ?
???χ ό ??χ
Α?

? Έ 1/4 ?
8 3/4 1/2 8? 8>>? u ? ? Έ 8? ΄ u ?° ? 8?
? ΄? °

?Ξ Ν??Ξ AE
$8?9V$Ν ?? G?V? 9Η 89Β
? Λ ? Ι ? AE?Δ ?

Β &amp; (R) << ¨ ?? ? ¨€ $Δ ??€ ? << °? ?
AE
°­
€ ? ? ­€ ¨ &amp; ? << ? ? $Δ °? ? &amp; Δ? ?€ (R) ? iΈ Β Α ­<< ?(R) a(C)i &amp; 3/4 i>> 1/4 ?>> ii ?? ?<<? ° ?<< ¨ ? ? ? ­€ ¨ u€ ­΄ << ? ? ? €? ¨ ¨€ ° << ? (R) §<< §?­? R §? << ¨ € ?‘(C) ? §¨ ? ¨€R?
u€?
?
΄ ?? 1/2 ?Έ
­
?
?
?(C)
?
‹?‘’œ™?’  ‘ “’  Žœ— ‹Œ œ‘›š‘˜ “™ — • ’‘ Ž ‹‰ ‡
gR”qaRR”Ÿ &amp; qŸ ”a‘qaŒg$a”ž‚Šqa‚qq &amp; q‰ R¨˜”?–‘ “”aqq‘$aŒ9RŠˆ ‡i†
… „ €~y ~ƒ €z~} {zy j o hp q r q
€€ iR|Q &amp; ‚ &amp; a€iR| $i tvr ax h v h Q wu vtm &amp; ¨u $p sth qm g n j $p m o n mil k ij h e f de $–

™ ¨ &amp; ”$“ rA T 5C q7 @ C @ i B6 c X 5C $@ aV c ‘i@ C 6 4 H I6 I5BS RRX aX h 6 c X 8 F UE Y X B@ c 6 8 Y E C8 aV @D 8 Y X CRY X B F s X c b I6 @ 8 ‰
˜•—–• ’ 6 S
4 c 6…A
V7 Y
S
V
1 3 c $A X C V €Bh c X H iX H P 3 8 4iX 8 CY @ Qd 45@ X ¨6 b a7
@
4
P 8X
C 6 4 H I6 I5BS R$P T 4 X S Rc 56 ‰ 1 @ C 6 4 H I6 I5BS a€ B@ c @$A Xq7 @ C h CX S @ iX h 6 $A X c X X YRP V 9A T 5C a7 @ C @ iW F 3 Ic T h 6 8 F 48 X S a7 B@ F s C5X $A
V7
4
V7
8c
SI6S
B
@
q7 3 Ic @ 5V H ¨ B@ c @ &amp; A T C X €X €d 45@ 3 C8 X H &amp; A B6D c ˆ T Q@ c b a¨G FD C@ V €Bh c X ¨E c 5@ G a7 @ S @ ‡ 1 0 v v ?W F 3 c D 3 F @ C V €Bh c X ?A T 5C a7 C@ @ S
B
@8 c S Y
3
S X7
HB
†…
H6
W BF 45H 3 8 $A sd C5X &amp; A d 5@ G R7 @ S @ 8 Qd 5@ 3 8 F Y Q@ c b R7Q B@ c &amp; A R7 C@ h CX S X h 6 Ic @ FD 6 S ¨6 8 F E 45@D 3 C8 X „1% ƒ ' ( ‚' i 4 C€6D 56 yc x 1 1w 1v u U B@ 8 Y 8 CX
4
@B
B
X X @X
X
4
2
5C8 @ S &amp; W F 3 c @ Y B 4D q 47 c @ C iV P C3 i BV c 6 q7 X W F CV X S B F s R IBA b Xq¨RA X 5H @ Y X 6 @D r7 6 C 56 V $7 X € C@ 6 4 H I6 I5BS a€ B6 c 6 8 F UE XQe
t
B
55B
V
X
76
YY
S H8
V7
1 @ C 56 V $7 X H
S
X Q 6D c X 8 F UE Y X Q6 F C @ H CV €@ ¨d $A X H CV Y iA €d 5@ G a7 @ S @ ¨@ c b Xq BV c 5@ 3 8 $X ?A q C7 I@ € B45G p 1 6 C8 6 4 H I6 I5BS R?W F 3 c 5@ G a7 @ S @ 8
Y
S
Yc@
3B B 8
7
FA S T @
V7A
B
A a C7 I@ i B453 € B@ c &amp; A 53 3 8 &amp; X ¨d 3 b UV 6 b a7 ¨ B@ c $A CX 56 X h 6 Ic @ Y 8 U V Y aQF E D V S 45G @ g7 C6 6 4 H I6 I5BS RQd $A X C 56 €6 b a7 C 56 V $7 X %
T@I@
FA Y 4 X B @ 4
X7
8
V7 @ 4 X
S
1 Qe C 56 V R7 X QF E D 45V 3 C8 X H &amp; ¨d @$A X Y V P ¨@ c b a` 6 8 Y E C8 VQE P X 46 W F 3 F E D V F C@ US T S 4RQG P 8 BF ¨E 48 H G &amp; A3 F E @D C 6 $A @ 97 456 3 2
f
SH
3A
8 X7
8
AIB
B8
1 ' ' )0 ' ( ' &amp; &amp; $ &quot; !  ? ? χ ? ?? ξ ν Ž ??? ν ? ν χ ? ? Ž? ξ (C) νY?   ? %§?ν φ? η Fν ? ? ξ ν (C) ? ? ν ? η ¨ ?? ξ ? ae ι τ ae ? λ § φλ ? ?? ξ ν χ? ξ F?? ?? ? ? ϊ ?€ae
%# ? ?
ae
ύό
χ
?
??
??
? ? %5? ae ? τ σ ?ν ? ? ? τ ϊ ? ι ?? ? ν ? ?? ? χλ ? ae ? ? ?Y? ? ? ? ? φ? ?? φχ 5Yν 5 ?? ξ ? ae ? τ σ ι ν &amp; ? ? ? ν ξ ae ? ?? ξ ν ??λ ? ι ? ? η ae ? δβ
ύό
ae

λ? ι
?
?
α ? ί ί ?%έ ά ? Ϊ ? %Χ
?
? Β ? Τ Ι &amp; Λ ?Σ? Β ? Β ? ? ΞΒ ΞΔ?? '3ŽΛ ? Ι ? Η AE ? Δ ? Β Ž? ' 3/4 1/2 ? 1/4 >> ? ? ?? ? ° u 5%΄ ?° ? <<? ° ?(R) ? ­? <<? ? (C) ¨ ¨ %'? € ? ?? 3“ ‘ ?} Yu z ™€ €
?
Ν??
Α?
Έ
?(R)
?
§?
 ~t
ƒ€  ‹ ?} y  z v x y 3y ƒYu y x ~ Ÿ} ™ƒ y  y ž Š ƒ€ ‚ ?} t z y x 5t  y ™‚ € ‹   w ‹ Yu ƒ3z xy w 'u t 5~ ‚ t  ‘ ”  ‹ t ? ƒy ‚ œ y  ‘ t ‚ ‹ y Ž› ~ š
ƒ
…

€

t
vs
v
…

™xƒv 'uFt ˜u ~  F?w s  ” ƒ?} —} – • y  ‹ ”  z ?“ ‘ ?} F ƒ ‚ … y ‘ ’ ??~ ‘ € z v  v 'Žy … w ‹ ?} y  z &amp; ƒy ?ˆ ‰ ˆ Œ ‡%F‹ z € ‹ ‚ x€ ‡
‘

w
‹
ƒ}
} ƒ

†

? ? ? ? ? λ ? ι α ? ξ ??  
?
?Ν Ν ? 5Σ? Β? ΔΦ ?Η ?
Ι?
› œ … %}  w ‹ tY'~ ‚
~
u
y  YŽ ƒy &amp; € z y s ™y
tu ‚

Š ˆ ‰ ˆ %† … y „ z xy ‚ Q}?~ ‚ t  € t v %Y &amp; { z xy w 'u t Wr
‡
ƒ
~}|
vs
q p o o %?l k j i ?g3— – %” Y† f e‘ ‘3d ™ ˜ %?— – %” ‡ ’“ ‘ ˆ ‡ ˆ  ‰ ˆ YW…
nm
h
•‡
•” •
‡†
„ ƒ ‚' %y x w v %t sd f ?r X q g p %X h g ef d ` c b a ` YWU
€
u
d
i
XV
%E 5S @ RC QE P B A @ 8 % &amp; IC H ?E G H D B G FD 3C B @ C B A @ 897
TP C
GE C
E8
6 5? € ? 2 (C) 1 %  2 5? ? ? 2 ? 4 2 ύ 5? € 0 4 ύ (C)1 ? 32 &amp; 1 0 ? ) ( ' &amp; ? % ¨  $ G? &quot; # &quot; !    (C) ?   ¨ ¨(C) 9§?€ ? ?  ? ? ύ ??

?

?
  ? ύ
ύ?  ?
ό
?ϊ ??έ ? ι? έιη ?
$G? ά‰χ &amp; φffaeάά?ξ τΣ
?α?ξ???
­σ?­???????­­? >>άάλ?­ &amp; λ?aex1?ά‰‰άιfάΧ ?η aeδβ?ί??άά??>>ΦΤ?>>?
? Χ ? Σ? α ? ξ ι ν ? έ ? λ ? έ ι ? ? ? ? ? ? α ?
?έΧΪ?Χ? Σ

? ι ? i?‘ δ? ? ? Q? Qέ Χβ? ?€ί €? α ¨QQ€R? ?Q? €Q? QάQ? Ϊ ¨‚q? ¨Q? Q? ¨ ΧΝ Φ €?”? ? ? ¨Ν Q¨¨gΛ &amp; ¨Ι
ηae
? Φ Χ Σ έ ???Νί Χ Σ Χέ Ϊ ?Τ Ϊ ?? ? ? ?Τ Σ ? ?ΞΝ? ?


?

λ$QR &amp; €χ$ &amp; ? τ? aτ€iR¨? Q &amp; R?
φχ ?? φ ξ ν σ ??? ? ξν? λ

— • – • ” ?hy x “ { ’ ‘ { … z (C) ‡ƒ (C)‰  {?Ž ‰ z { Œ € Š‹ ‰t(C) ‡ƒ † ƒ | … ƒ„‚ {  € ~ h| { z y x dv
v

ˆ
}
w

u p x €” y r (C)r y r ?ˆ   – … x w „ st “ ˜  dr n €x • 

•
 f† x q v s r q v ‘ v u p ƒ „ x –oˆ tm  y n ‘ –? € y x w v u t r s(C) €x y … x €?ˆ r s … hx y  y r • ‘?ˆ t  ed €x w … ‰ ˜ € • „  • ƒ „ f˜ ƒ h „ x  ƒ ?† r •‘ y r „ e… e‘ „ m •

r
۠
…“
s
–r
l e† x … rji ““h ƒ?g(C)‘ y r w v w – r „ s ‚ €x “y f† ‘ – • e† dƒ s ‘ “ x ˜  ‚—   – ‘ w „ r • hd‘ ” “x  ’† ‘ y w „ ‰ hˆ x ‡† €x y x w … u w „ p‚ € y x w v u t r p?q
k
ƒ
™
•
‘ˆ
y
yw
ƒw
sr
   ?iό ? ?  ? ύ €p? § ? €? ύ (C) €? ύ ? ? § hg ¨ f 9e ? d b? Qa ? `
?
i
?
ϊ c?
Y
I 6 &amp; 5! XE 0 &quot; 0 W
V
6 5 4 32
U
3 5 9 ( 87 6 5 4 32
T
6 5 4 32
S
I H G RE D ( $ 0 6 32 ( C ) $ B
Q
6 5 4 32
P
I H G FE D ( $ 0 6 32 ( C )3 B
A
6 5 4 32
@
3 5 9 ( 87 6 5 4 32
1
&amp; % $# &quot; !
0)( % &amp; '
&amp; % $# &quot; !
3 5 9 ( 87
3 5 9 ( 87
3 5 9 ( 87
3 5 9 ( 87
0)( % &amp; '

   iό ? ?  ? ύ (C)¨ § ? ? € a? ? ?? ? ύ ό ? &amp; ?
?

ύ 
ϊ

š


œ?
‚? ‚? ? (R) ? t„? ? ‡? pt? ?t Ÿ ? p°p’? (R)tt­ ‚? (C)p €<< ? ‚¨??? ‚‚? ?   Ÿ ‚‚œpj™ š t˜
?? ? €?
(R)§ œ ? ?
(C)§ €?
ž › ™

?Α ??ΒΑ ? Έ 3/4 >> 1/4 >> ?Έ? ?
?tΒhp?h? ?>> e?p 1/2 d‚? thdu
Λ Ι ? Ι ? Η4AE ? ? ? Δ ? ? Έ ? f>> ? >> ?0(Α ? ? ? ? 1/4 ? ? ?? ?Έ ¨#? ? ? 4 3/4 ? ? ? Έ V? % 3/4 1/2 >> ? 1/4 >> ? #? Έ ? Vu ΄ ?#? ? 0° ? (R)
?
?
ΒΑ ?
??
??
?

€?

(C)?¨
?
€?? 

σ
4?
?
?

Ÿ ??
? ??

?5ϊ
ό
φ5?

­??
 ??
Ÿ??
<<??
? (C)?

? ??
Ÿ   Ÿž  œ ™ • “ ™ ›š

?

™ ˜— – •” “

­??
 ??
Ÿ??
<<??
¨ ??
? §?
??
Ÿ??
€ €?
? ??
Ÿ   Ÿž  œ ™ • “ ™ ›š


€
§?
?
? ύ
?
?F?χ
?
τ
τ

™˜— – •” “

Š q t l Ž o n k l ~ m q‘ w z F qƒ Vl k v s k o w %{ … ~ o p ~ z Fo n m qf | w o w z p F ql w o n m z 0l q wFƒ € l tqn
y{ m
~
€
{
~
 ‚ rV x  k o € l q4{ o f~ o p ~ z € Fl ‘ v sFl q w ~ x  ‚ ?F Ž   r# € l n qV | o € l m p tl qy tn 2r 4{ z ~ m 4{ to V„ x x  k o s o 4{ z y s z € u xŽ tv € l qn ?„ x { s q
o
~
’
{
z
vq
qp
q

qj p s ~ o q{  f‹?v ~ o p ~ z €Vv np  ~ x z y o qp w ~ x o w ~ Š ‰ Vˆ 2†{ … p o w ~V„ x l ~ € F0 qƒ F k o s o ‚ p m q n r € z #{ z p o w s l k  k 2V ~ o p ~ z € ql np m ~ m }
Œ
‰‡
n~ m
o u
or
| k 4{ 4{ o n m s z y q k x p w v F to ?p o k¨r o m q p o n n m l k j i † ‚ • 4x ‘† F ‘† e
lz
us
…’
† –  ’ „ g f ™ ” „ 0† ‚ • …4x ‘† ’ … –  ’ „ g f – ƒ x ‰ † „ ˆ ƒ ‘ F ‘† eF‚ † ’ ‚ #d ™ ˜ ‰ ˆ — † ’ – ƒ ‚ 4x ˆ …ƒ F“ ‘’ ‰ 0 …† „ 4x ‰ ˆ ‡ † 0 …ƒ „ ƒ ‚  € y?x V24t g I C s U X Q A HB P
h
„
†
“
ƒ
•
”
†
„
wvu
D
e Y 4A S D d Y B DC T2E @ Fd 8 D C S 8 D4A @ I S @T HG r#B X Q D4A B H ?@ q D8 C S 8 D4A @ I S @# D8 Y W D C p D Y B P B VP B 7 9 8 Q P 8 H DI H7 #X 8 X 9 I?U C B2A @ 7 8 9 I 9 8 7 DC 7 Q 8 d
a
P
P
Cd
GE
X B P X @ #U C B c U Q 8 X 9 VU S i B4h A a P B C Ve Y 8 X 9 f0 DW Qe Y U Y ` d B S B c P bA a X B P X @ F` Y E @ I B 0 DW VA U T S RE 8 9 8 Q P H8 DI H7 4F D8 C 4A @ 9 8 7 6
9
I
g
X
7X
Q
9@
X QB
@
GE B
&amp; ?) 1
5543 20)('%#?§¨??€ ???
&amp; $ &quot; ! ? (C)(C) ? ?

? t? ? ? β e βλ ?dό

? έ φ ? β Χ λ ? ? ά ?d ?β? ‚? δ ?? χ φ β? Χ λ ? ? άtσ
??
ύ
?? ? ? ά ν d βλ ?dό
?
Χ ? ?pϊ ϊ ? ??? χ φ ? ? τ ξ ? σ
? ? Χ? ?fί Χ ν ά ? ¨? ? β? δfί ά ? ά ?(C)? έ λ έ ? ? ? ? βξ Χ ά ‚ ?ά ν δ ??? ά β Χ ‚ά ? άfί hdι ? f¨’ί δ ? δ Χ ? αδ αβ?? ?ep‚ά έ ά ? Ϊ? ? ? ΝΦ
β
ν
?
λ? ?ηae
ί?
Χ
Τ? Τ ?? Ι?Ξ ??Ξ? ΛΙ ΙΗ ?
?? ?ΛΣf‡ee?he?Ν‡e?‡h?dAE ?dΔ
Ν ν Ν ?#?%? ι έ ? 0έ 0β η? fδ f? ae F00f2? 0Φ f0έ 0α0? ί F¨5Φ F0? 0έ F? ά ? fΦ Χ Φ F? 0FFb?FΞ

? ? ά ά ? β Φ???δ ά ? άβ ί ?? ί ?έ ? Ϊ Ϊ? ?
? ΤΣ?? ?

0?
Ν

6#5 §)56§3 1% 21)€' &amp; $ #§ 
4 37 4 &quot; ! 0 %( % &quot; ! 
? ? 0<< A¨ (R) € 0? Ÿ ? ¨Q ?§ ­ § ? ? ?>> € Q° 0<< ? ? 0<< ? (C) 0? ­ ­ s<< ? (C) ? ? ? ? ? Q ?§ ­ ?§ << ?? ? 0? ? (R) ? ? 0<< A (R)¨ ?€ Q ?€ ? u ? 0? Q>> ­ ? ? ? ?>> ? ? (C) ?
§ ? ?Β (R)Α
?€ ?   ?
?
­
€ Έ­ §? €
§<< ?
s<< ?? ? u ? 0<< s<< ? (R) 3/4 ¨ ?§ ? ?΄   € t ?¨ 0<< >> ? >> ? s¨ ? § Ÿ 0? 1/2 ? ? F΄ ? ? ? ? Q ?° ? u § A¨ Q€ Ÿ § (R)? F€ ? ? ? (R) ?€ ? (R) ? 1/4 ?<< ? § ? (R) (C) € t¨ ? Q? ? ? >> 0<< ? ?
§
§? ?
? ?  ?
?
(R)
?
??
?
?
­ ?? ?
? Έ (R) ¨΄ (R) ?¨ € F? § (R)? F? ? § ­ 0<< 0<< (R) § Ÿ ? ? ? ? ? € ? ? ? (R) ?€ ? (R) ? g? ?? ? u ? 0QF΄ ? ? ?¨ (R) ?? ­ ¨° 0<< ?¨ ? ?(R)? F€ ­ ­ 0<< ? gs¨ ?§   ? Q€ ? ?? gžœ
­§? (C)
€?  ?
(C)
??
§<<? €
?€?
? ? (C)?
   Ÿ
• ƒ €  s | € ‘ ›‚ € ‰| g †  € ‘ Œ } | † } ‹ { † Š ‚ ‘ | qQz ‡‹ ‚ ¨’ 0 z Š ‰” Œ † gz   0 z Š š } ‹  ‚ { } Q‚  z | ˜ … F ‡† tˆ | ‡† † ‡ ‚ ‘ … —
z
…
Œ

Š ‰†

™
z{
† | ‰z † ‡‘ †  ~ ‚ €  € ‘ …  F– •  z ‹ ” 0 “ ¨| ‰z † ‡‘ †  ~ ‚ ’ ‚ ‘ …  { z ‚ Ž ‡€ † g† | € Œ ‹ ‡€ ‡‰Š s0z ~ 0 Aˆ | ‡† † … „ ƒ z ~ € ~ } | s0†x
Œ
†‚
{
Œ
Š

}ˆ € z †
‚
{zy
r v ˆ f‰ e q F ‡— i ˆ ’ ‘ e ‰ — e h p — g “ ’ ‰ q¨ˆ i f— ‘ “ ‰’ d h ¨m “ Q“ i i 0 d ‡— i 0 “ ‰ o s— –” — ‡h v “ ‘ i fˆ ui  ?™ ‰ ˜— t
‘d
i

“ q ‡ g —
—w
‡“ d
q “ ‰ s r  A™ ‰ ˜— q “ ‰ n™ “ – l —” ’ – l ge p 0 fd ˆ i o An™ ‡ˆ – • ” 0F¨m “ ’ – kl d ƒ QB “ U j a E ˜ˆ — @R ¨— ˆgs9 ˜ˆ XB C ˜f‡g CV s¨5 0 AU ‰™ ?˜—8 9 F r‡ˆ E– • W ” E ¨ˆ T@3 ’ sD  E ‰ ˆ †„
“d — f
k ‡
—™
ˆ’
g
iD V ‰ I ‘ ch
e @ ™2 ˆ 0 d T@I
— “ g V ‘ E ‡ …
8
@
3
‚
h 8 P B D 5 8 D B 3 H E H XB c s9 8 R
7
7
d 2 ?9 8 7 E ¨ @B D 3 2 V W E H 8 7 0G c FE H @X8 D ?gc D E H R QB D 0I XV V 3 2 W F6 V G d P Ags9 H TE FB D XE 4 ?9 E 7 E 3 a E H XB c 09 8 R @ D E @ HR E R Hc ¨ uB XE QE D
8
3
CT
89
B3 E
8
89V E
@
7
WC
@E D B 3 2 ud W 8 F8 D @E 3 W 0I B H3 7 B s h c R D V W c QV D 8 H e 2 8 s9 XB C V C @ P uc G @c D B 3 2 3 C B A9 8 €¨ @4 Qd ` c W ` E D 3 gy xw HV @X8 D ?E G v
7
@
@
G
@c
C8
@ 7I C
f@b
89
h E D XE C V 3 H 8 R I X C B ` A9 5 E ¨ uE E QU c V W P
V
EX2`
c W 0I X8 B D P ?08 P @B P c H @E D E 3 2 ud E 08 P 0I 8 W E R C E g @B 2 5 ` tsV D 8 U E C 8 7 I X C B `
@
E9
W
3B
R
VI I
V
3/4 ? 3/4 Β 1/2 1/4 Α >> >>? 1/4 ? ? ? 3/4 3/4 ? 1/2 Β 1/4 ? >> ? 1/4 Δ? ?
X C E ?9 X8 E D a ?9 5 E QE 2 r 8 8 g @4 ? @c D E T@U G 8 P B 2 d ` ? H9 8 Y D g @E 2 5 ` 0QE W @E C 8 Q @B D
@
VX
RWC
38
c
@
VI
7
HV Xp R a W 0I X8 B D P ?gD B W B ` 8 D @E 3 W 0I B 3 H A9 5 E ¨E qI p 3 E H G F @E D 0I V H P E g8 i
@
E9
@
74 X D
8E
D
h B` D 0 HI B 3 g8 W f E 3 XH 4 I
82
D
?
?
8 P B D @8 D 8 H e Q8 ¨ @B 2 5 B` H3 Qe 2 V 2 d E` 0 T@I U A9 c 0I H3 ¨B T@2 8 R 8 ¨6 5 4 3 ¨E a B` D T8 @B 3
2W
7
@8@W
b2
YV B XH 8 V U TB E ¨FH F4 H A9 E F3 B H3 Q8 P B D 0I 0I H B G F @E D B 3 2 3 C B A9 8 ¨6 5 4 3 2
CW
DS D B R
7
E8 C8
@7
1 € § 0 ? € ! () € '? ¨€ &quot; % $ #€ ? ¨€ § € ! &quot; ! € ?? €  ? € (C) ? ¨? ? ?? ? ?
 &quot;
 &amp;
§
  § €
φ ae λ 6σ 6 ισ ? ?   ξ? λ ύ ? ι ϊ ? τ ? ?   χ ? ? ? ξ? λ €? ? ? ι χae ? ι ? ?? 2€? ? ι 6σ &amp; 6σ ξ? ? ϊ ? 6σ
ae?
?
ξ
? ae η ? χ?
?
u
ξ σ ? ι 2ae ? ό ae? ι ? 6σ ae ? ? ϊ ? ? `? ? ? ι χ? ? φ ν ? ? ? ? I?? λ ? ? ? ? ? ? ?η G€ι λ ? ι 2η ae ?
ύ
ξ
?
τσ
ξ ν?
?
Έ
δ ΞΪ ? ί? ΣΞ ?? Ξ β? €? )Ξ ? ? ? ίΞ ? # Σ? ? Ξ έ ? έ Χ Ξ 2Ν ? #? Ϊ § ?? Ξ Χ Φ Τ €? ? ?? ?Ν ? Λ
έ Χα
?
Σ ά?
?Σ ?Ξ
G(R) ? • €? • — ? œ ™ )6? ™ 2(R)   — ?(R) ­ &amp; – š ™ • “   š • ) ?– §˜ ?(R) € ?? ž  ? ™ •

Η ?Ι ? – š
™š™­
? — 2(R)   &amp; – )• – —• #– š  6˜ ™6˜ — – #§ ) ?  š – • “ • ? – 2(R) ™ ? § —? 2(R)   € &amp;   — – ?6˜   •U(R) ž– ? ? AE
– ž ?

? ? – Η
3/4 ? 3/4 Β 1/2 1/4 Α >> >> ? 1/4 ? ? ? 3/4 3/4 ? 1/2 Β 1/4 ? >> ? 1/4 ?Δ ?
° ? “   — ? –(C) š 6˜ ? š ™  ?§˜ — ž–    —   € “
 
  š6­ ? ?΄ ? •6i– – š — ?  ­ ? – — ?– i› 2­  š ? ? ­ D˜U˜ Ÿ ? §˜ ™ “   — ) ?  š   ˜ ? § – • — §? ?š • ? ™ €– ? œ ž      • — 6 ž˜ §¨ ? ™ š ? ­ — i›6˜ ™ ž   ? ™ ?
˜•
š?
§
š
?
?
?
<<  ?
ž
°   ™?
? —(R) ?  &amp; ¨ ?  6˜ §˜ ? ? ­ (R)? “   — ?
?
2(R)   ?š • ? ™ &amp;   • ™ ? ?– š – • ? —­   š –(C) (C)   œ   š ?™ ?– # <<  – ž— €   (C)    #  š 6˜ ž™    — ž#¨ ? §   š š ?6˜ ™ )? “   — )€ “   ?š • ? ™ A#  — žŸ  œ › š §˜ — – • ”’
?
•?
ž 
??

™“
v|   y z z ‰ t w z 6} ‰ z y ~ §} i‹  y z  w ˆ y
Š
‰v
‘  €w 2…  Š Š z‹ Š6} y  Ž w w‚  Š vw z „ Š ~ y €w 6 xv} Œ 2… ‰ „ w 6}6‰ Œ xw Š xw Š | ‹ Š } ‰ ˆ w t  i{ † 2€ vw t „ ƒ i‚ w  € U} | { z xy vw us
vv
t
„v y

z
‡ y…
x
~
t
r# q’ … „ i‚ ix † –x … y € x ‰ Gd „… ˆ ’ §§• x € ƒ‚ h ’ y  ‰)x † ‚ • „x † ?d ‚ Ud ’  „” c• p h … † ’ € j o
ˆ†
p
ˆ’
xy
h
f n m ?g`l ‚  … ˆ h –… –„‰ j d  ‘ ™ § –• k x d
m
x
˜ ‘ „’ ‚ “ x # … † „‚ ˆ ’ y  x h §• 6 „• ƒ‚ €j € ƒ‚ h ’ y ‰ „‚‡ j „ix “ … † 6• „x † … y …  ‰ ‚ y# … † ‚6• x –y ‚ † ‚ … y  #… † € ƒ‚ h 6g f ˜ ‘ §• 2d  –‚ ‚ e x † ‡ ’ ‘ 6 • … ˆ — x
—
’ j
‚
‰
x
’x
‚
• ?d „… ˆ ’ § … † ƒ‚ ‚ y §…6 • ‘ ™ ‚ §€‚ y ˜ ‘ ’ –† ‚ y € … • x ‰ € x?— ” ˆ x h• ”  „x –‚ „‚ ˆ † € –‚ € … §• ƒ” 2’ † x y ‘ ‚ † y … y  ‰ „ ˆ … † „… ƒ ‚ y € y €w
”
ˆ
€
ĥ

€† “
‡
x
v88 R e
ۤautFUsq cDbDhGDSTUgWfeUdDca`YWIUSQGDIGEDDB A?8
r pi XFEC HF V
bXFX F VTR PHF C @9
?
ά

o
o
o
o

? ? 0A?Ι ? Χ Φ ? ? ? Ι ? FΞ ¨sΤ? ? ? Ι 0s¨Ν Λ? ¨Ι ? Fx? Δ ?
?Ϊ?
Η ?Ι? Σ
?Ι ?Ξ ? ΗAE

?ι ?λ?ι α ? ae ? δ ? α?ί ?
0?sF0? η? ?ηF?s¨β sgέ
p
“on?l „ ‰ — ˜ ‡ j i ƒ’ ˆ ‡ † … B„ i ’ – h — ˜ — g
mk
d
„ƒ
f ™ e ‡ ™  ˆ • … ™ ˜ ‡%’ ˆ ‡ † … d™ … ’ ˜ ” — “— ”%„ ˆ ‰ – ’ƒ • „ ” “¨ ‰?„ ˆ ‡ † … ƒ
ƒ

’‘
„
h
SRQP H F
%?#7I %G%E
(

 €yx vut rqp
‚?Bw Bs ??i
g'V %#c ??¨?T
fe Vd Uba` YX WVU
D 24C 0
#6 ?6 %9
0 )A @9 8 6 4 20
1B#%#6 '76 5?3¨¨1)
&amp; $ &quot; §! ? (C)§?
'§ %# ??¨?€

? χ? ? φ ? '? ? ?   ?τ ? %% χ? ? ύ ? ό ? ? χ? ?τ ?σ ? φ ? χ ϊ ? ? ?τ ?σ ? ' χφ ? ?τ σ ? ? σ?g ?σ ? ? ? ξ
φ
σ ??
?
?
?
φφ
τ
? ?λη β ?δae ?ηae β??δ?
ν ?grd? &quot; ??ι d‚'?drβ
α
? ί ?έ Τ?Ϊ? ?Χ Φ?Τ
8? d? ??ά 'Q%X? &quot; Σ
? ? ? ?Ν?Λ ? AE
d?? …dΞ Xg???DΙ dΗQd?
Δ ? 'Q? d 3/4
?ΒΑ ?
1/4 1/2 ?u ° ? ' 1/4 u >> ? ?(R) ΄ '% ?Έ ? ? ΄ ? ΄ ? ?΄ ?(R) ?­ << ° d(C) ? ? (C) % ?° ? ?(R) ­ ? << ­?d ?­ << ? (C) ¨
°
­ ?u
u
?
(C)

(R)
?§??  ??? ž Ÿž
g'd?€ ‚'?D
› š ‘ ’ ˜ — Œ “•‘”
œX˜?!?™ g Œ 8?– g? &quot; d’rŒ dŽ 8g &quot;  Q%ŽD? &quot; dŠ
“ Œ ’‘  Œ Œ‹
‰ ˆ!?%%… ?d8x‚ d? &quot; d|rv dx vXg{ z Q%xD? &quot; dt
‡ † „{x v„z ƒ }€{z~
}
| y v wvu
s rd &quot; 'ddXi
q ponmlkj
hf
Qg e d ˆ™ ” ?%— – “ •d‡ ˆ” ‘ • “ ” “ &quot; ‘ ˆ‰ „ ‡ † …ƒ
“˜
’
„
w x€y x u u
X‚g ?%'w y Xw gv 't
s P B V q ` 6 39 2 4 %T @ P QH 4 3 2 d YA 4 3 2 P gC B A @ q A B 4 F ` 1U r @ P DH G 3F T 7 4 F 4 C B A 5 2 q 1T @ c ?H q 4 @ 1 B p 3P F 4 i
@1
`
5
b
6
4
e P T W ?H
1
1T 2 1 6 4 D%S h ET 4 @ W c 1T ?H G gA c ET 4 d` C B ` % 14 B A F b ?d 3A @ T 7 Df e ` 7 F E4 'V @ A 5 B A 5 F %% 19 ? 1` @ 4 F P 6 dP 6'?H P 5 4 F P W c 4 %T c b 4 %4
5H
P@F
@
F
AH
P
4
65 2
`P
b
3
` 2 4 5 DC B 4 6 39 2 W DC B YA 34 aH 9 U Y` 2 &quot; R X5 T 5 F Q4 @ ?H P E15 4 @ 484 @ 4 W EV U T 5 F QS A RQ4 @ @ QH P 6IH G 7 F E4 DC B A @ 4 3 9 87 4 6 4 5 4 3 2 )0(
B
P
2
P
64
1
6
1
4
1
1
 $   ?§'%?   ?? ύ € $ ό # ? (C) &quot; ?     ?? ύ !?  ό ? §? ? ϊ  ?   ύ §  ?§ ? ύ     ?? ύ ¨ ? § ? ύ ?? ? ? € §? ?   ? ? ό € ?G? ?   ? ύ ?ό ϊ ? ? Hχφ
&amp; ?

??
?? (C) ?
 
??
?? ?
?
? τ ae 7ξ &quot; ? ά α? ? ά ?? ? ? Ϊ? Χ ?α? ? 7ξ σ 7ξ
??
?
Ϊ?
η σ 7 αΪξ β &quot; ? η ? &quot; ?)Χ Ϊ? Χ Ϊξ ? δ ) έ? Ϊ ι ? ά Φ ? ν ? &quot; ? ?? ? Χ ? ? ? Χ ? Φ ? §? ι ?? ? ae Ϊ λ ae 7ξ ά ? ν ? ? ??λ ι Ϊ? )? Gη ? ? ae ? Χ ? ? ? ά δ§? β α? ? Χ ί7 έ? ά Ϊ?? Χ &quot; )Χ ? Φ ? ΤΣ
??Ϊ
ί
Ϊ
?
?
aeΦ
??
Λ &amp; 3/4 &quot; ? 1/4 1/2 ? 7? Η ΄ >> >> § Έ? >> Έ? ? uΞ ? 7 &amp; &quot; ? Έ?? ? &amp; ΄ >> Α Η ? ? G? ΄ )>> Έ? >> 3/4 ? )΄?? Β ? H? Η Ι ? &amp; ? u ? Έ? >> ??? ? G?
??
Έ
΄ 3/4 ?
?
Έ 3/4 (R) Έ ?
u
?
?
? ? ? 3/4 ? u ? >> ? ???? ? Έ? ? ? 1/4 ? Έ? >> ? Α Η Ξ ° ? (C)? ? ? 3/4 ? ? ? ? ? ? (C)? ??? Η Ξ ? °? ? ? 3/4 ? u ? >> ? ? &quot; Έ? Η Β ? &quot; ? ΄ Α Η Ξ ° ? ? (C)΄ ? 1/2 ? ? (C)? ? 3/4 ?? 1/4 1/2 ? ?
Έ
?
?
Α
?

??
΄ 3/4
?
>> ??
Έ? Η Β ? ??? ? 3/4 ? u? ? ? ? ?? ??? ΄ Α?? ? Α Ξ 3/4 Ν? Λ ? ? ? 3/4 ? ? ? ? u7 Έ? >> 3/4 ΄ 1/4 ? ? ? Έ? >> ? Α Η Ι ? ? ? ?? &quot; ? Β ? &amp; ? ? ° ? Η? Έ? >> ? u ? ΄ Α 1/4 ? ? ΄7 &quot; ?
3/4 ?
?
u
ΈΑ
?
Α?
>>
ΑΈ ΄ u
3/4
? ? Η ?? 1/4 ? AE >> s? &quot; 3/4 &quot; ? ΄ Α u 1/4 7Έ ??? &amp; (C)? Έ Α ? ? 3/4 ? u ? >> ? ?Δ§΄?? Β ? (C) Έ? >> ? u ?΄ Α 1/4 ? ? ??? ? 3/4 1/2 ? ? 1/4 u >> ? ? &amp; Έ ? &quot; ? &quot; ? ? u ?΄ ?§? ? °? G(R)7­<<
?
Έ?΄
? ?? Έ
Έ
?? 3/4
u
?
΄ 3/4 ?
?? ? ?
??
? (C) ’ €   )¨ €  Ž ? — ™ §G  ˜ 7– Ÿ ? ? ˜ Ž 7–  ˜ ? &amp; ?’ ˜ ? 7 • Ž ˜ ? ‘ •   )’ Ž   – ™ H– Ÿ ž  œ §› – ”’ 7– H– &amp; Ž ˜ Ž – ™ š§™ ˜ — ) ”•  Ž “ ’ 7  Ž §Œ‹
š
“– Ž
™

‘
Ž Ž
 ™’

–
‘
… €p o u s ‚ l o Hj m } l Hq m } nu { y s ‡7s &amp; s €k j )w ~} n} { y
r
r

u no u t s Šz l €} u o &amp; ‰ ?t no u s r ˆ p q m p § n} u ?t j l k 7t) n} u } { m ~ 7t ) n} u } { m Hs ‡ no k v j { ‚ n x m k u p H{§w ƒ} ‚ j { l s k n ‚ &quot; 7p?z ƒo ‚ j ‚
nr
} ƒ}
l}
j
jn
~t
„
pz
} ‡ ~p ‚ &amp; † … x o u t l o { 7 „j o ƒl ‚) n} u o { ‚ p l } &amp; p y t s Gz l €} }|z j m x ~p t H|z no u o { l } y |z j u j y o x w j v§s u u t s )p q m p G no m j l k (C)ih
v
s
m
u s r{
s jt
{
nr
l
j
g d † ‰ „ ƒ ™ • &amp; “ y … &amp; ‘ f • ‘ G ’€ † ‰ … „  7‰
“
ˆ
„€
…
ˆ…  † ‘ ?ƒ 7‰ ˆ…  G€ e d † “‰ „ ƒ ™ • Gd † y“ ’ƒ &amp; ˜… ƒ ˆ„ §– €‰ … „  “ §… † † ’‰ “  ’ • ” “ 7‰ ˆ…  § ’€ † ‰ … „  H &amp; ˆ…  † ‘  ƒ 7‰ ˆ…  GG„ &amp; … „ &quot; ‚ € ?€ xw
†
€
’
™
—

†
€€
…‰
†
€‡ † ƒ
y
v h g T g t u W &quot; Hh g ?V T 7h g Y sG fr 7e dY U T c &amp; Y q SW T ` f g p i 7e dY U T 7c h g c G fT ` e Y X U 7H dY U ` c &amp; a X &amp; Y X &quot; V T GT RQ
fV Y t de `
`
f
XT
Ye
b ` W US
%P A I 6 H5 41 G % ( 75 1 # H &amp; 41 ( @ 9 ! 75 41 GA F E 75 4 D 6 2 6 9 C @ B A @ # % ( 5 1 # 7) 41 ( @ 9 8 5 75 41  2 ! 3 )1 0 ! )' &amp; $ # &quot;  
(

15
(
%

15
6
2
(% !

 ϊ ?  ? ? ξ 0? ϊ? ? ?¨ §? ? (C)g? ¨ ? ? § ?? φ ? χ ?0? g? ξ 0? ? ? ? ? ? ? ϊ ? ?? ξ ?? ? ? 1/4   ??? ? ?  ? ? φ ? τ ?? ? ύ ό ?? ξ 0? ? ϊ ? s? ? φχ ? σ?τ ? ? ξ ?? νξ ?
? τ??
? €?
?
?ξ ?

?
??
?
?
q r B'#y ˆ ‡ † …  € y x w~ y„¨‚  € y By¨} | { y x uv¨s r
rŠ‰
z ƒ
€ ~
zwt

qq

ŒB¨˜B– •‘ #•“ ¨%‹
—˜ –™ — 
Ž ” ‘“’ ‘ Ž Œ
β 5 3/4 ? Α ? Η Τ ? Τ @ί 2? @ί 2Τ ?
?
?ΤΤΗ
? ? Η ? Α Β Ν ?αYΔ Β Η ? ? ? 2Η ? Β Η ? Η ? ? Τ2Δ ? Α ? ? ? ? ?Δ Β Η2 3/4 ? ? ? Λ Η Δ Y? Τ Χ @ί Ν ? ? Ν YΔ ? Β Η2 3/4 ? Ι Α YYΔ Β ? ? ? ? Y 3/4 P? ? Η Ι ? P? Η Β ? ? Τ ? 2Η ? ? ά
3/4
?
? 3/4
Ι
?
Ι
? 3/4

?
?
? ?? ? ΔY 3/4 ? Ι Η Λ Η
Ϊ
?
Η ? ? ? AE ?Y 3/4 Y? Τ2? ? Δ Β ? ? ? ? ? Τ ? ?? ? 2 3/4 ? Α Χ ?2 3/4 Φ ?Η Ι ? ? Η ? ? Λ Η Β ? ? YΔ ? Β Δ ? ? ? Y?? Η Ι ?Δ ? Ι Δ ? Α Δ Λ ?? Λ? ?Y? ? 5 3/4 ? Α Χ 5 3/4 Φ Τ5Ν ? Η Β ? ? ?5Τ Β Ν Α Δ ?

Τ
?
? 3/4 ?
Ν? 3/4 Δ
?
ΣΒ
?Η @Δ ? Β Δ ? ? ? Y 3/4 Ξ AE 2 3/4 ? ? Ν ? Η ? ? ? ? Β ? Λ? 3/4 Y? Ι P? Η Α(C)AE Δ 7Δ ? Β Α ?5 1/2 ?@? § ΄ ? ? ? 7€ ? ? € Έ (C) € 2? << Y?7€ ¨ § u 5?   ? 2­ ? P? ? ??§ ? ? ? ? ­ 2 ?? ? ? ° ? u


?
? 3/4 1/4 >> ?
?

 
΄ € ?°
΄
ž ­ ? 2?   ΄ ? ? ?€ ? ? ? (C) ΄   ° (C) ? ?? ? ?   @? ? ? 2? ­ ? ? ? ? ?§ ? € ° ? (R) Y? Y5? << ? (C) ¨ 2?   ? ?§ ? € ?   Y?
?
΄
§??
?
? ?­
€?
?
(C)Ÿ ž7(C)”?œ?™ — –7“ ?‘ 7nƒ €  ~{ } 5ƒ | Ž 5… | ‹  €  € @~ ~ ~} X…P„ } 2… | ~ˆ Œ  } † „ 5 ~ ˆ ‡ Š ? ~ ˆ ‡ 2… | € } † PXƒ ‚  Yy ~ } | {?z y
   › š ˜ • ” ’ 
 {
‹Œ

‹
‰
~
ƒ …„ €
x utsr
?w v?(C)@?7q “ „  € ƒ7” „ “ 2’ € ‘ ‚ 0’ p † ‚ „… ƒ P?™ • Yo i —Y’ ‚ “ ™ … € … “
„

‚ ‚
o i € „ ƒ „ nm x ‘ ˆ j € 7€ ˜ ‡ “ 2(C)ˆ „ @ˆ l k f „ ‡ e † ˆ 2’ … “2• ™ ?™ ‘ ‚ – ‚ 7‚ @€ – — ‡ † € … — † ‚ @™ „ i h ‘ Y’ ‘ ˆ ‘ ‚ 7e ƒ ™ – ˆ ??‡ ˆ ‡ † (C)” • ‚ “ @” (C)f 2’ 2’ † ˆ (C)• ‚
j
e
ˆ’ ƒ
„
j
e
–‡
—
“g

‚…€ ‚ “
€ ˜ d @ˆ „ ‡ e ” •5 ˆ … “ — € d ™ ˜ (C)• ‚ ?— † ˆP € – ‘ ˆ 7?‡ € † • 7” „ “ „2’ € ‘ ‚ W@ˆ ‡ † ‚ „… ƒ @€5y (C)s 7(C)@?7r &amp; ! 8 ¨  P ¨ (C)% ! $ 9 7 !  i)
‚
™
“
“„
…‡
‚
‰
‚  x wvuts 9 $ 1 AY0@ 9  ! @¨ ?2)  ¨ 4 4 ! I 7 ! $  # Q) ¨ % ¨ 7 ! ¨   7¨ A 2) Y?q # %  (C)¨  9 ¨   ? ? c &amp; 7 ! $ 3 % 2@I c
)f
 
¨
8
 &amp;

 )
8
4

)
C ! $ 3 Y)  ¨ ! ¨ &amp; ?4 2V $ ¨ 4 #  2Y 8 ! 8 1 &amp; ¨ i) (  YV $ ? !  9 $ 1 A 0` C ¨ ! 2)  &quot; 5h

¨
#
&amp; p
¨
¨
! % $ ¨ ! &amp;   g &quot; 2)  ¨ '2# c (C)@ !  9 $ 1 Y) d ! $ 3 Y)  7 ! $  Y A 2) A 2) Y(C)1 4 T ?#  4 # @ 8 T ! ? $ 1 % ¨ 9 &amp; #  ? c &amp; YI ¨
!

f
e
A

¨
) ¨
 )
c
c
&amp;
8
b I # V $ # 7 ! 2)  Y)7  9 $ 1 A Y) 2 $ ¨ ?V $ ¨ ! 9 4 a`


6
8
&quot;
C(
)  ¨ ' 7¨ !  ! 8 1 &amp; Y)
¨
# 4 ¨ 8 9 X(C)WV $ '  PV $ ¨  # 2U2¨ ! ¨ A ¨ ! 9 5T % $ ¨ ' 5 S ! 9 4 ¨2)  8 9 P R ' ¨ P  &amp; &amp; Q# ! 2)   %  8 ¨ P(C)§
8 )!
¨
¨) )
4
# &amp;
8
#
¨
9
C I H ! ¨2)  # &quot; ! 2G F C CE CD B A ¨ ! 9 4 9 @9  ¨ 8 7 ' 3 5 4 ! $ 3  2)(C)1 % 0)  ¨ ' ¨ ! % $ ¨  &amp; % (C) % $ ¨ # &quot; !    ¨ (C)§

6

¨
¨ (


¨
??€
???? ?
  ??ύ?ό ϊ
?ύ ?##?@? ? ?
χ &amp; φ ??? τ σ ?f? ? ξ ν ? ξ ν ? @ae??fβ#iη?? ??i§f8?ίD??0? @@§f? Χ Φ ?#Τ ?Σ ? ?
λ
? ι? ae δ βα? ? ά? έά??Ϊ? ?
? Ν?Λ?
&amp; Ξ ?#Ι ?
ΗF8?#?fΑ ?? 3/4 ? 1/4 ˆ>>
AE ?ΔΒ?Β ? 1/2
?Έ?
??Έ ?
? ?<<u(C)΄ ?
?u ?##?@? ? (C)
(R)?@<<i?I?­ ? &amp; ?§(C) 0 f??? §C 0œf??@???# &amp; ›
?? ?° (R) ?<< ¨ § €?
?  œŸž›œ
—  Ž Œ š ™ ‹@iŠ˜ˆ ’i— ‘ • – F• ” “ ’ ‘ i Ž  Œ ‰ ‹ Š Df†D… „ ‚ƒ| w} @ &amp; x ~ &amp; &amp; u { y ~ @ &amp; z { t z v y x w u &amp; u t
ˆ
•
‰ˆ‡
| u€
}|
v
s qpon
&amp; r ?#m l
kI8?#?fd ?˜ — ?•ˆ”
j ihege ™ –
“
&amp; ’ ‘
 ‰C„?ˆƒ#F &amp; ‚ iDF?„FD# 8?xw
€ w † „ƒ… ‡‚†… ƒ‚ € wy
v
&amp; u t
sf rq
I#`D?p?gIhi?`FDc#F` &amp; c ?§` YC#8V
g f e Yd ba VXW
U SQ
0TD#R§#P
HI#F1 &amp; A 9 &amp; DGF?EF1D#CA @8 &amp; #5 4 &amp; &amp; 1
1E 6
A6
AB 97 62 32
) $%'%$ !
0(??#? &amp; # &quot; ?
 
?(C)
¨ §??? '? ???
€?€ ?  ?
ύ
ό ϊ ?? χφ? τσ ??
'? ?%#? ????¨??
ξ
#ν ?
ι ?¨?
λ? ? ηae
δ ?β ?
%έ?77α?#ί ??ά ΪB?
έ? ?
Χ? ?ΤΣ ?
Φ??? ?
Λ ?? Ξ Ν?B?“B%““?
?
Λ ?Λ ?AEΙ?Η?AE
? Β Έ?
'Έ %Α#? ? 3/4 ? 1/2 ??¨??
1/4 >>? Έ?
? (C)¨§ ?
#? ?? ?€
? › ? Ÿ œ›
?%?œ““  7ž ?%š
Δ
u%΄ %7? ??%<<
(R) ???° (R)­

ό
(C)?

? ? ?2P? ? χ φ ? ? ? ? ι 7? @?5X(C)σ ? ? ? 2?5(C)@ξ ν ? @? ι ?7η? δ ?
ϊ?
?λ ?τ
? ??
λ
ae

?? ? ? ? ?? δΦ ίά?
? ί? Ϊ ί Χ ι ? Χ Φ δ Χ Φ ί ? α ίβ ??άβ δ ? η ? ? ? ? Χ ? ??
?β ? Σ α ? ? Ϊ ? ? ? ? Σβ Σ ά ? Ϊ? ν ? ? α Σ ? ν? Τ Σ Φ ? ? ?
? ? ί Φ ί ? α ίβ ?? άβ δ ?
Χ ? ? Σ Φ ?? ϊ ? ? Τ ? ι ? ? Ϊ Σ? Χ ι? Τ ί Χ Φ ?
? ίβ ?Σ α Σ? Ϊ ί Χ ι ? ΧΦ δ ν ? Χ ? ?? ? ?
? χ? ό
? ί? Σ? Χ ι Χ ? Φ Χ ί? Ϊ ι ? ae Χ ? Φά ί ? Σ Φ Σ ? ν? Τ Σά ? ?
? Σ? Ϊ ί Χ ? ?? ? ? ν? Χ ι Τ Σ Φ ? ? ? έΦ ί ? Σ α ν? Ϊ ί? ? ? λ
? Σ? Ϊ Σ Τ ?Φ α ? Τ
έ ?? ΣΦ δ ae? ξ Ϊ ? α ? Ϊ Τ Σ Φ ? ? ? ν? Χ ι Σ Τ ? Φ ? ί ΧΦ ?
? ? Φ ί ? Σ α ?ίά Σβ ι δ η ? δΦ Σ? Ϊ Σ Τ ?Φ α ? Τ
έ ?? ΣΦ δ ae? ξ Ϊ ? α ? Ϊ Τ Σ Φ ? ? ? ν? Χ ι Σ Τ ? Φ ? ί ΧΦ ?
ί? Ϊ Σ Τ ? ? έά ? ? ?

? ?
2?¨?? ? (C)¨?€ ??5ύ
  ? § ? ? ? ?

? ? η ? ? Ϊ Χ ? ?Φά α ίβ ί
  ί ? ϊ? αΣ Χ η ? ? ? δ ι ?ί ι ϊΦ ?
Τ ?? ? Τ ? ? Ϊ? ί? Ϊ ί Χ ? ?? ? ? ί Ϊ Σ Χ ?? Τ Χ ? Φ
ί? Τ? ? ? Σ? Τ ί? Ϊ ? δβ Σ? Ϊ ί Χ ? ? ? ? ? ν ? ? α Σ ? Σ? ύ
? ? Τ ?? Ϊ ί Χ ? ?? ? ? β ί ? Σ α ? Τ? ? ? Σ ? Τ ί? σ
? ? ??? ? ? Ϊ Σ Φά ? Φά ί ? Σ Φ Σ ? ί Τ? ? ? Σ ? Τ ί? σ
? ? Φ ί ? Σ α Χ Χ Σ Φ ? ? ? Ϊβ? ? Σά ? ί?
? δ η ? δΦ Σ? Ϊ Σ Τ ?Φ α ?
?ά α Ϊ δ ? ί Τ? ? ? Σ? Τ ί? Ϊ ? ? ί Ϊ ? Χ ? ??
? ?? Σ ? ά ? ? Χ ? ί?ά Σ έ? ? ? ? ? ? ? ? Σ Χ ? δ Φ ?
? ? Σά α ί? ? ? ? Χ ι έ? ? ? ? ά ? Σ Φά Ϊ ?

σ
Τ
λ
?
?

? Σ Φ ί ά δ ? ? ? α ? δβ ? α Φ Σ α δ Φ ι
? ι Σ Ϊ Σ? ? ? ί ΧΦ ? ά ? ί ? ί? Ϊ Τ ϊ ? Φ Σβ Σ Σά ?? ?
? χ ? χφ ? τ Χ ί ΧΦ ? ί Ϊ Σ? ?? ί ΧΦ ? ? Χ Σ α Χ ?Φ
Σ Ϊ Σ ? ? α Σ ί Φ Σ Ϊ ι έ ? ? ? δβ ? ? ? α Σ ί Φ α Σ Φ ?
? Σ Χ? δΦ ? ?
ί? Ϊ έ? ? ά α ί? ? ? Ϊ ί ι Σ ? ? Φ ί ? Σ α ι ί ΧΦ ?
ί ? ? ? ?? ? ? ? η ? δ Φ ά ? ί ? ? Ϊ Σ Τ ?Φ α ? λ
? η ? Σ ?? ?ί? ?
η ? ? Τ? ? ? Σ? Τ ί? Ϊ Τ η ? δ Φ ά ? ί ? ? Ϊ Σ Τ ?Φ α ? λ
? ? Φ ί ? Σ α ι ί Χ Φ ? ί Χ Φ Σ Χ ? ? ? ?? Ϊ ι ί? Τ ? ? ι ?
Τ Σ? Ϊ ί? ? ?ά ? ? Τ ? ae ί ? ? ?? ? ? ?
? ί η ? δΦ ? ae ί Ϊ Σ? ? Τ ? Τ δ ? Φ Σβ Σ α Σ Φ ?
ΤΣ???

? ί ΧΦ Σ Χ ? ? ? ? ?ά Τ ?Φ ί ? Σ α ?ί Ϊ Σ ι Σβ ι
δ η ? δΦ Σ? Ϊ Σ Τ ?Φ α ? Τ ?ά α Ϊ δ ? ί Ϊ ? Χ ? ?? ? λ
Σ Ϊ ? Χ? ? ΧΦ ?

? ? ? 1/4 Δ ? ? ? ? ?Ξ ? ? ?? ΄ 1/4 ?¨? ? ? ? ? ? 3/4 ? ?Ν Έ ¨Δ 1/2 ? ? ? ? >> 1/4 ? Δ ? ΄ ? 1/4 ? ? Λ u? ? ? Η ? 1/4 Έ ? Ι
u
?
? ? 3/4 ?
??
?
? 1/4 ? ? ΄ Δ ? ?? ? ? 1/4 ? ? ? ? 4Β ¨ 3/4 ? X$? 1/4 ? ? ? u? ? $? 1/2 u΄
?
?
?? 1/4 Α
?
3/4
° ? § ? ? ? (C) ? ?? ­ § ¨ (R) ?<< § ?<< 4 ?(C) ­ ? ¨ ? << ¨ ? ?? ? (C)   ? § ¨
§
??
??
ž
›?€ ’ š ™ ‰ H˜ ‰ ?… Š } X… ~ ‰Š } ‘  ?€ — Š Ž  ?– • ‡f` € ’ ˆ ‘  ~ Š …  Š &amp;  Š ‡ † € `$…  ŽŠ  Œ ~ ? ‰
†‹
„
‹
‹ •”“
‰ ‰
†… 
}

?ΈΗ? AE
1/4
>> ? ΄ ? ? ? Έ ? ? u ΄ w?
??
§ ? ? ? ? ? € ? Ÿ ?? Ÿ  wœ
ž
‹ ‰Š } ˆ ‡ † €??„ ƒ ‚  } € ~ n|
…
}

{ o syxv tq k om t skq k o l ji
`v zX$`Uwfv `nufXrl‡p `mn &amp; k fi
„ h ƒ e ’ 4– ƒ e up y r x $‰¨ˆ  € g h g
‘
it
uv g¨ ue p t x – ƒ e ? v x ’ € p x w u €t e q ‰ &amp; e ˜ ’ ?g e y ?e p u ƒ † x ?t €h w ?e u p ¨t h ’ w ?t u “ ƒ e €’ g  “  u p  y ƒ ‚ U• „ u‰ p e p x w 4“  Hx ‘ u “ ƒ e €e g up
e
y
‘ƒ
p
ee
h
’
q
ht “
ue p e q ue y ?h † x ?t e ’ ‘ x ‘ uh y r ’  €t x ‘ e p g ft ˆ ’ e – ƒ h p €e v ˆ e ‘ e ?v € g u ?ƒ ‚ “ ‰ uy e p e h e ˜ ’ ‘ u p r  ?t x ‘ r ƒ ‚ “ e y r ?t x ’ ‘  y ’ d
rp
u
xˆ ˜
e
u

u
u
x
e
„ ‰ – ƒ ‰ 4 ue p e € g ?r – ƒ e r p ‰ w  g¨¨x ‘ u ‘ ‚ € g e p
’
‰x
™
t ˜ € w  — – ƒ h u p  y ƒ q‚ X• „ ”x i t ˆ ’ e ue ƒ † “ ?x h p x y ƒ ‚ q r x ?t x w v t s r’ x € e uy e p i h ?e ’  g w  u‘ € ¨h?t x w v t s r
€
h
x
e
ht r
‘h
u
gu
‰ˆ
u
q e p i h ‡h p x y ƒ ‚ q u p e € g x  u p †  y ƒ x p r  … „ h p x y ƒ ‚ ? u p e € g x ?t x w v t s ?q e p i h ef??B ) Y 3 )F ?¨ &quot; 3 9 % `P 8 2 % )C ' %#
g
t
y
qt
yh
ur
g dcba
' B)
Y
3 H0 2 # 3 1 9 ? ) ' 1 %X &quot; ) 9 &quot; % B C5 C3 B )) )' $ &quot; ?? 8 2 % )C ' ?3 ?3 ' Q% C &quot; V ?? ) ' 3 C B % $# 6 ( 5 U# C0 0 2 1 ??8?3 2 &amp; # 3 1 T )3 ' &quot; 0 2 A 3 S
'
C
Q TW
%# '
) 0 &quot;
8
2
0 &quot;
3
3 9 ( 3 )1 D 0 B ' C ' R ) &quot; &amp; # 2 3 PI 0 ?H )F ¨0 8 ( @ &quot; ! 9 ' &quot; 2 8 0 D C2 ) ' 8 B 5 2 3 % A ( @ 9 3 8 ( 3 ' 8 % 5 6 ( 5 4 )3 ( 0 2 1 ) ( ' # &amp; $!
0% Q
2G B
E
%
(
B
'
7
2
0 &quot;
%# &quot;
&amp;
 &quot;  €#!¨ &quot; !! € (C) €§¨? ? ?
%$ &quot; 

 (C)

€?
?

p ba W b T t ƒ TS f
ua W ba i U Q „ Pa W b T V ƒr G R ua T t Q PS R “
p ‰p e
ba W t G s T ` I V P S f sa– W G h ua
p f Xa Q S b X G t u P
ˆ p ta Q GY b W s P i
ba T PS

i br Pa T t T GS
T t P Q GS Rb TS
t t G U H b TSY G
u P Q GYX bY b TS

T
c
R
c

p ” P S s P W ‚ V U W R `YX P W G t u P Q U ‡ f ba W
U id PY Ib W G T t G h T X  p ` i d PY u P Q Ge G SY W G h “

(E€¨2!DE2B @5 A@!8¨4 €2¨)'
CD BF C 3
1 9 576 5 310 (

p i S Pe P b V ƒ I fr G Q U Q ba W b T t ƒ TS
b W G T t G h T X f H fe b W G T V ƒr t G R ba W t `r
p P Qa V d Pr Q ba
— Q ‚ V U Q G iS Pe
t G S P I V PS f sa– W G
s P i aIV P QSbX W G
H fe U W G T t G h T X
YX bI d ™w ˜ —
udIb Q
p ta Q
UV ƒIP s P

fWb
fIP T
GY b W
iU Q

f
…
W

p I b Q G i S Pe P a I V P fY U X f h P S H G ia i G R
G s b Q G hY P t G t f i S Pe P H fe ‚ V U W T SY ` W Q b T
Q g i S Pe P ‚ V Pa V d I b Q P W i S Pe P Ur s ƒa •

P
y
h

pPSb iP h P WGTt G hTX 

p ` S b i P h ua W ba i U ˆ

WPS s P W YX bI
WGTt G hTX 
br T „’ T PS H G
R Q‘ Sb iP h
Qa V d P r Q ba q

p Pa W b T V ƒr G R ua T t Q P S RX
„ ba W Pea X P T ua Q P S R G R a u P Q G Tae P W P b TS c

b W P TS P QY t G I b S
pXP
P W a V baX
ba W Pea X P T b

T

gY h T
i Pa W
Pa V `a
W P T ƒa

p ba
P id PY P
b T V ƒr G R
R P W Q Ur
Q T GS ba



U S b i P h b W P Q Ge f s b S U Q ba Qa V d P r Q ba q

p € S b i P h P I V P e f s b  x p ‰p v i b r P a T t T G S T
ba W t G s T U S b i P h u P Q Ge f s b S U ˆ
p v i br Pa T t T GS
ba W t G s T U S GY P Wa i S b Y u U ‡ Gr P
p v i br Pa T t T GS
ba W t G s T ` I V W P t b R ia b T S GYa W G i Q ua Q PY X
p € Q g S G Ya W G i P I V P S Ha e P y
p wp v i br Pa T t T G S T ba W t G s T P S GYa W G
a I V P S Ha e P h ` S f t b V G S R ua T t P Q G S R b T S
ba W P Q G R `Y X G R

p b T S b X h be Ra Ye f i
‚ V Pa V d Ib Q P W Q g S GY P Wa
p P S GYa W G i P
P I V W P t b R ia P W Ga Q PY X f ba Qa
†
T


x
i

Q Sb iP
iSbY h PS
Q Ga V dIb
V d Pr Q ba

h
…
Q
q

p S G Ya W G i U W P Q Ge f s b S U Q ba Qa V d P r Q ba q
P W U TV U TS R
c

v
€u

U Wea H P Y X ba
p U Wea H P Y X ba
H fe a V d G h P I I b Qa V d Pr Q ba W T P S H
f ta Q GY b W s P i T fa W P TS P QY t G U TS
p X P R U i Ga T G R U T X Iba W i ba
YX b I U W T V G ta Q S b i P h ‚ Va hY X U T X
b T H fe ‚ V US gY h ba W T ‚ V P T PS H G P

W
W
G
c
V
Q
q

pS b i P h ‚ V UY T
fr P W s U X i ba ha W P T b W Pr G Q U Q U iS Pe P
`a X u Pa Q P I G R ƒ s G i ba W d b T V G W t b I
„ U Wea H PY X ba W Y X b I T P S H G „ b W i ba V
Y U H T H fe b W X P I Y U H T ƒ X ‚ Va W T b S gY h ba W
S b i P h T Q g T P S H G fa W PeY ba Q d U Q U T S c
p U W X P I Y U H T H fe U W i ba V
Y U H T Y X b I b TX Q P T b TS GYa W G i P W T P S H G
S b i P h T Q g T P S H G fa W PeY ba Q d U Q U T S c
QPIHG

t
q k o €#p!¨m q k!!p o €n i l €h#g f f
srq n
j
m m kji

x‚ „ƒ‚ {
E€ƒ¨2!E2 @} A@!8¨| €2¨)w
z € } ~ } {zy x

P ` !Y G PR G 4W
Q QWW
$G U
XW V ST G R 7 PQ I H G EF D C ( 3
A @9 8 6'42
B 7 7 253

)01 ( '% $ !#!   ό ? (C) ?? ??§¨
&amp; $ &quot;


?€ ?? ? ?   ? ? ύ ό??


?
˜

ϊ ? ? ? ? ?t?
? ? ? ά V? ά χ φ ? ά ? ? ? τ
?
?
λ t ?σ ? ? ? δ
?
? λ &amp; Φ
?
? η ae δ ? δ α Y? &amp; s?ί ?
????
? η ae δ ? δ ξ ν ? λ (C)s?t? έ ι
??
? η ae δ ? δ ά ? β α &amp; s8ί Vέ
??? ?
? ά ? ¨? ?SΧ? Τ Σ ? ? ? ? ??Ξ
Ϊ
Φ
Ν AE ? Λ s¨išΗ AE ?
?ΒΙ?
Δ ? Β Α ? ? V3 1/4 ? >> ? ? ? Έ ? ?
3/4
3/4 1/2
¨

u ° i} ‰ u ?œ  ˆ 8— ‡ ˆ z y ’ ? € ƒ › ˆ … s  € s  ¨{ y ‘ ~ y ‘ ˆ 8?y › ˆ … 
΄

w

i| ¨{ u y z ?y € ƒ ‡ † } Œ
ˆ
y
Š
iŽ Ž ˆ wi w i¨{ u y z 8y x w v u ? ˆ ‹  w ’ y 8y z 8 € z  € ‰ w w 8 y | y ‘ Š ‚
ˆ‚
y
~w
ˆ
€
| ¨{ u y z ? € ¨{ } ‰ u ‘ w ˆ (R)
v
yy
?  ‰ u y w 8° ° ? ˆ w
‰
| ¨{ u y z V— § €s{ y (R)
v
y
i?St¨ 8V™?8 € ‰ w u y w y ‘ Š(C)?| v x y ‹ } Šty z i› ‚ z – s  Y„ ƒ } ‘ § € ~s{ y ‰
­ ? <<? ™
¨“
|
w
 € z ¨{ u ˆ V… – ?s  ?„ ƒ } ‘ u | ‘ ˆ € z ¨{ u ˆ š‚  } €| v ~ } ‘ ˜y z V… ?š?
y

“
y
y

‘
Š w?
i| s{ u y z ?y € ƒ ‡ †  Œ
ˆ
y
y € i| } u ‹ y  
y
€ † ƒ y ~ € Ÿ } Š  ‘ Y€Sˆ ‹ s| ˆ{ u y zsS‚ › } ?šy z wSˆ ~ z } ˜ y € ‰ w s|  ‰ u 
ž
œ

‘
€
… — ‡ ˆ x ‚ ‰ ?y i| ˆ z ‚ ‹  u … –  s8”  y ~ ‘ y € Š “ } u s{ y ~ †  w ’ y V zy Y} ‘ ~ ‚ 8 Ž 
ƒy
•

~w

€ ƒ ‡ ˆ i| } ‘ ~ 8 € | } u ~ } Œ

y
y
— ‡ ˆ x ‚ ‰ 8y i| ˆ z ‚ ‹  u … –  s8”  y ~ ‘ y € Š “Y} u ¨{ y ~ †  w ’ y ~?y z w } ‘ ~ ‚ t Ž 
ƒy
•

‚ „ ƒ ‚ 8 € | } u ~ } Œ
u
y
} u ¨{ y 8‰ ‚ x y ‹ } i~ € y ‰ … i| ¨{ u y z 8y € ƒ ‡ † | … ‚ „ ƒ ‚ ? € y| } u ~ i|
~
Š
ˆ
y
u
}
| ¨{ u y z y8y x w v ?t
v
u
rsq p o n m
l ™  ˆ k • jY• ‰ ‡ † ˆ ™ h e † ˆ i h g e f e “ 8† ‡ ˆ ’  Yi™  ˆ  –  Y’ — –Y• ” ‡ “ ’ ‘  ‰ ˆ ‡ †8…
‡
‰

˜
„ ƒ y ‚ € &amp; x
y
Q P W 4 f d 8G F E s E r wA v b f 5 9 @ Q W a Yd 9 5 @ U ?c B A 9 C 6 b D 9 a 9 A `
H
F
5
A
A
X E s E SQ P W 4 f d 8F F E tF F E
R
H
s
X f 5 @ 4 Yh f u b H RSQ P W 4 f d HtE rVFYYE r qp iQ h gV5 f e d 9 5 @ U ?c B A 9 C 6 b D 9 a 9 A `
b
sF
A
A
XYQ P DW UVT SQ ¨I A D 9 A H8G F E
RP
D C B A @ 5 9 8 65 5 4 231 0 % ) ( ' &amp; $
7
%
# &quot; !  
 €  ?  € (C) ¨?€ ? ? ?   ?λ?
§?
χΪ E
? A? 
Ξ Eφ ? ? Σ ? δ ? ? τ ? ? σ ? A? ? ? Φ ξ ά ν β ? έ ?λι
Φ

?
α
Δ
? Δ ? (C) €(C) ? ­ Η AE ??
?
<< ? (C) << ? (C) ¨ §? € ? 2?   Ÿ ž  œ ›
?
?
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm

ϊ)
?ύ ηό ?? ?ϊ )ae? ??
?
? Φ ? ? Φ ? ά AΧ 2€? έ ά Τ ? ί Σ Τ ? ? έ ά ? ? Ϊ ? EΧ !? Τ Σ ? 88? Ξ Ν
Σ ??

??
>> ? Έ€Λ 8? Ι
Λ
Β ?? 3/4 (R)
)Α )? 82 1/2 1/4 >> ? ? ? ? 2>> ? ? Έ ? ? u ? E? ? ¨΄ ? (C) ? ? ° ? ? ? (C) (R) ­
u
?u

‘Šš” ˜Ž‘–”Š“‘‹€Š8‡
Ž™ —
•
’ ŽŒ ‰ˆ
€…
†

bXV!@'uX@s qg rq'6!f V@!a
tu sv t e d p gih g edc b
` x  %p … As r e ‡ ‰y Ag h i h € h € y q h g h u Dp q h e x h ‚ db ‚t 9Ds g dv g h w dh g f t e v h d ?i v ?v t
di
i
s
ywf
dr
rgx
ˆ ‚d 9w v b d A dx Ap v tx s ‡ y ‚d h ‡ h † ` 9w f x  %p … i dw tx „ q ƒw h r q tƒh g %p v ‚dr f g u s dh g f t  w f b f rv u h € h € y i Dp v by i v v u w f ?v u h ?s r f q
s
eg
d
d
d
xf
f
e
d
v
xhet

f%p h d g f e d ca ` Y S IW ?U T IS R Q IPH ?F @ 5 E ( 5 ' 2 $ D) ( 3 %# B5 A7 4 98 5 3%7 4 ) 0 6 ( 5 2 ( 4 ( 3 2 1 0 ) ( ' &amp; %# &quot; !  (C) ? (C)  ¨ ??ό ύ ? ?
i
b XRV
G
(
C
@)
$ !'
$


(C) §?
χ ? ?   “? τ σ ? p€ χφ u?τ ?   ? ? ύ p χ? φ χϊ χ?? ‚τ σ p? ? zTά λ Τ ‚? ?? z? ?? ?? pδ Ϊ ? ? ν “? ? p? λ Τ ‚? ?? ?TΦ Σ? ? Χ ?ά? ? TΦ ? ΣΤΧ ι ? Χ ? Τλ “? ?? ?
χ
τ ??
ό
φ? ? ?? Σ ? ξ ? ά Χ Σ
?
?
Σ
Φ ? ΣΤΧ ι ? Χ ? ? ? ά Τ ? ?ά ??Σ? “ί‚δ Χ fη‡?uIί ?ά Τ ? ae  Σά Χ ? ?? z? u? δ ? Τ?? ? pΪ ‚β G ?? Iί ? ? ? ?TΦ ? ? ? p‚? έ ?ά ? zΪ ? pp? ? uΦ ? ΣΤ z‚? zΞ
δά?
α
ΤΧ
Ϊ?αά
??
Χ ?? Χ ?? ?
AEbbIfT?VTG? Ι bbΗTTΔ VbΒGΑ Eu 3/4
ΒΝ ? Δ AEΛ ?Δ? AE? ? Α ? ?
1/2 1/4 >>?
? Έ?? ??u ?? ?°
΄?
j
j}
y
(R)j}
? wh {x oh k{h g q wq v ‡ g x “p k{h z} v k{| x py x ­
? j g q i w‡ ˆ h p‡ g x “p k{h z} v k{| x yzy x ­
§ • › ‘ š “ ??   – ? Ÿ    ‘ž ‘ •   ’   – ? œ (C)
‘ › • (C) “ ’ ‘ •  ‘ ‘ › ‘ –    • š  —  Ÿ • (C) – ?   ‘ž ‘ ‘ š”ž ‘ › ‘ œ › • << ˜ ™ œ” “ ? (C) • – ˜ — ˜  •” — ˜ ¨ § – ?   ‘ž ‘  •” › ‘ – ˜ š”ž ‘ › ?   Ÿ
”  • ” › ‘ –    ’   – š € “   › ‘ š ?” – š ? ‘ ? ‘” š ™ ‘ –    • š  — •” ›  • Ÿ ’ •ž —” ž œ  œ ™ ˜ ’ ‘” › ‘ š ™ ‘ – ˜  — – • ” “ ’ ‘  ‹ Ž Œ  Œ ‹ Š
‡
kjn{
g
j
t } g f~ q j i † ƒ ‚p ƒ } y x p x v “‡ q k ‚p oh ‚‰ i ‡ uq † x ‚ w {… n j i j| j†g i h g pp x g x € t ˆ o} h kq ‚p oh n j} i j| j†g i h g x T ƒ } v {| k h g

v
kk
kj v
g
h
ƒ gpp „… ‚ ‡ g x k{w ƒ g v k{| h g x y j i † ƒ wq € t } g f~ h pp „… ‚ h g x {w uh q “ wp j v j| uh ‚p h ƒ x } y x n x ‚ pp h w v x  j} g q y ‚p wx v p x €
g
v
yn h
t } g f‚x y } v {| k x “y x z jm q y ‚p x w vfft s
~
u
r kq ‚p oh bm l jkg i h “G vt ‚€ ex G’ ‘  h“i  w…t  …t f˜ —
jn
gf „ d
™
–
b• ” v q ‰ “ ’ ‘  h ‰ vwˆ x ‡€‡†ue …t „wq g rux ue g ƒx ‚€ puy vwx q ue s rph g fd
v
g
qi g q €
t qi e
XRU SR
bbIcVU bbU ` a ` Y TWTH SVU TGQ GIGEC
X
SR PH FD
2 ?  ? ! ? 8 $  
     ) ? ?  ¨§ &quot;  ' &quot; ? ) ?  ? ?    ?  &quot; 1 &amp; §? ? € ? ?   ) &quot;  7    ) ' ) ?  ? B ? A
2 §? ? € 14 ? &amp; ! ?  ? ) ? 
 @ $ ?  ( 1 ) ' 9    ?  ? 0 § )   )$ § ¨ § &quot;  !  &amp;    ? &quot; ) $ §$ ' &amp;  % 1 ' 8 '4 &quot; #  # &quot; $ 7 6 ? 5
2  ? 4    # 0 &quot; &amp;  ¨ § &quot;   ?      # ? ! # &quot; ' &amp; § ? ? € ?  ?    ?  &quot; 1 3 2 ? &quot; ) $ §$ ' &amp;
 1 ' ? ? &amp; ? 0§ ) ( ' &amp; § &quot; &quot; ¨ ? ? %  ? ?  ? ? $ ?     ? # &quot; ! ?    ? ?    ?  ? (C) ¨§? ? € ? ?

 ?  ??
? όι ! ύφλ ? νχ? ? !λ ? ξ ?ξχ ? ? ξ ?!λ ? ae ? ? ? ϊν ˆ? φχ? ? φ τ r? ?@V ξχ ? νι ?? σφ? νχ? ?φ ? σ?τ ? ? ?ξ ? ξ ν ? @λ ? ?ι aeη?
?
ξό
? ιφλ
?
?
δ Φ ? X? ί Χ ?ί Σ? β αΪΣ ί VΦ ? r άέ ΣΪ? X ?Σ? ?Φ ?ΣΤΣ? ? ??
Σ
? ? ί? ? Χ
?
Ξ Ι Δ? Ι ?Η 1/2 ΗXΛ AE 3/4 ? @ ?Η Η 1/2 Δ? ?Ν @Λ? ? ?>> ?XΛ ? ?? Η ' ΔΑΗ ? 1/2 Ι Η 1/2 ?? 1/2 AE? Δ? Β? >> ’ >>? Έ ? q? 3/4 1/4 1/2 ?>> ? Έ Έ ?u
AE
3/4 Λ
3/4
Δ
?
Α?
?
@? r ?ž­? ž ?Ÿ<< ?€­ž ­?Ÿ? ?Ÿ<< §  (C) ?4œ <<ž  ?€ž ? ­œ   §  4 <<?° @? (R) ž  ?œ <<?    § ?€ ? V(C) ¨   4  ? ? ?? r? žŸ   ‰›
΄(R)
¨­
Ÿ §€  œ
š “   ™ Ž Œ ˆ• –‹ ’ '– — –ˆ• X“ ’ v‘ ' ŽŠ Œ ‹ !‰‡
 ˜ ”ˆ Š  Šˆ
† ˜i n d k o ˜d k™ d it 'd o ”hl f—…™ i 'd n Xp fj f—j i @ ~r f—i j k@ –” d „s r ƒ‚
k
ni
k

 ow r orhn gi ” €˜| n j 4 ow —gi r igis p4 in ˜rs k ˜i n iXp r n j e j mi ok fk i @p k }i ˜i o r z 'j | d n ˜j n@ gip ™ ˜d” V {o˜l X –˜p z rs'm d gk 'r n ˜j n gj w y r t
ed™
~
”
njj
™
o
˜dn n ˜Xp j ™V ˜d o ˜de t jxs r n ˜j n gj w ov6 du igk m @p oh˜ f—gi gdhd ˜ oh˜ X dgp fVt d r f—ds r qXp j ok –” V ˜d n d k m l gk j e fdghi –de –—˜™ •“
p
r
i j ˜ f pd
e
”
”
‘’x V„ ‰ ˆˆ …† „ Vx y ‚ x € y w
… „‡ ƒ  x

‘f ehgf ” “ ™ – — – ”“’ ‘
%ƒg9D%De d– d˜A9• ƒD9?

? ? (R) I§ °? ? AEΑ ΄ (R) u?? U °? ? † ?? ?° ? ­ u Α ? ? ‘΄ (R) ? 1/4 u΄ d? u? ? ?
°Η (R) ?
?? Έ ?Έ
?
° ? ? Έ ?u? ? (R)i? ΄ ? 1/4 ? ΔΈ ?d? ? ? ? ? Β ­ ?d ?? u? ?Α ?cd? ° u?? ?u ° ? ° (R) ? ? 1/2 ?? ? (R) ? ΄ 3/4 1/4 ΄ 1/2 (R) >> †? ? ­ ? >> 1/4 ?u? ?i? u?? d? ? ? ? x ?? ?u? ΄ ? †c ?° (R) ? ­ ?†<<
?
?
?
?
΄
?
°Έ
??
?
§ –(C) ¨ € § †? ?š U? ž ?€? ? §  Ÿ œž › †i˜ —
œ?
?
š™
–§‘‘‘c(C) ‹! ’‘†§Žd Œc‘Š(C)‰Uˆ ‡… ‚d† …~ ~ „ ‚ƒ x§~ i{)z y wxw –tx d… “ t “ ™ t  „ –t Ur t“ ” v?qk v
Š• ” “
 ‹
€}| w
€
—
l
u e ™ —–t „ ƒ „ U ‚r u ƒ w „ t ‘w e  IUr h“ w v?qk p
ƒ ˜ “ ™‚ €s „ l
ocv n ˆ€ “  €f  u y tv ” ’“ ‚ yf “ t e ’‚j  „ ˜§ ‚“  € y x tw v tu ™U ˆe € yml k ‰ y “ ˜ ƒ “ ™ v tu U‰ y v ˆ x j € u y u i§ ‚€  v ƒ € f €  “ y ˆ€ “ u
™
—w
—– € f “ t € — ˜ ˆ€ ˆ–‚™ †… ‚e  h“ ‚“ u „‘‰ y v y g f e ƒ v y € ƒIw –tx €d… “ t “ ™U‰ ‚y —–˜ v u w ‚ y ‡ t–„ “w • ‰ y v  u y tv ” ’“ ‘‰ y v ˆ ‡ †… „ § ‚€  € y x w v tu s
e
ƒ
—


t
q §b V cW T)cp g d q cp §U dh c)f eIa )bca )Y (C)X W V TUS
a ` r ` Ti gb d ` T
R Q P IG)§E D C A @8)6 5 )3 12 0 ) &amp; ' % $ # ! 
H F B9 744 (
&quot;

(C)§???   ?¨%2¨m€kQ? ?λ ~σ ? λ ? Tν ? ? ? λ I2ν ? λ ? ιΗη ae
¨ ?€ ? ? ?ύό?ϊ ??χ φ τ ? ? ξ
?
?δ? ? ?έ ?ί ?έ ? Τ
%kTβ αΗ(? (GT~€mά (Ϊ Χ ? ~? ? Χ ? Φ ? ΣΤ W€? ?¨?TΛ %? Ι(C) ? ­? ~? € ? € ? 1/4 ? § ­? T? € ? ? °Η 1/2 ?
??ΞΝ Ι
?
?
AE
Έ (R) ? E?§ ?I(R) ? 1/4 ­ ? § %? § ¨¨ <<? ΄ ? %(C) § ? ((C) I(R) ? E¨? € u %(C) °Η 1/2 ?
??
?
€ ? << ?? § AE
Δ € ? >> ? (R) ? 1/4 ­ ? € ? ­ ? ? T° ? € ¨ ?§ €€ << ? ? ΄ ? >> u ??? (R) ?2 <<€ ? ? ΄ ? >> ?T€ ? (R) ? ? ? § ? 3/4 1/2 (R) ? 1/4 ­ ? § ?(R) ? § ¨T? Β m? § ? € ? T€ ? ? ? ΄ ­? § ? ­ ? ? ? <<€ ? ? ΄ ? >> u ?(C)
?
?
°(C)
u(C)
?
§
΄
°
? ? €§ ??§ Α ? ­ € ? ? Έ (R) ? ?E?2? << ? € u §I(C) °?(C)2? ? >> ? € I ?<<(C) ? §m? T? ΄ ? %(C) € ? (§ ?¨ ° ­2>> ? € u <<€ ΄ %° ? € ¨ ?§ ( <<(R) ? ? ΄ ? >> %(k 3/4 1/2 ° ? (R) ­ € %(C) € ? ¨(§ I? 1/4 ­ ? § ¨>> ? ~?
?
<<
(R)<<¨
?
?
u(C)§
<<
?
?€
? ? ? ­ ¨ Έ ? ? € u §%(C) § ? <<? ?¨° ? § ? §T΄ ? ΄ ? ? € ? ? ? ¨ ? ? <<? ?­ I¨ <<(R) ? € u <<€ ΄ E¨? € ~? k? << ? %(C) ° ? § ¨ § T€ % ?<<(C) ? ~? <<? ? ¨° ? ­(R) € %(C) € ? € <<? ? €?(C) § ¨ ?§ ? T?
(R)?
?(C) << ΄ €
?<<
§
(R)
<<¨

? T  Ÿ ›  ˜› QTœ › T™ (—

š› š˜
– ‰ † …E%‚ ~‰ Ž ” „ ˆ ‚ ~ƒ ‚ ~“ Š ¨ † ’ ‘ „ † … ƒ m  ˆ ‚ Ž bI † Š I‹ Š „ ˆ ‰ „ ˆ … ¨† … „Iƒ %
•ƒ
ƒ“‡
Œ
ˆ‹ Œ
‡
‚
p€ h i
€€wkp i €jkmy } TI~i Tki | w { z ~y i Tki | w { Iy h x w T€p vTo€kt kk€qT€n m€jki hW2f
l}y hj
} h hj
z
lj n pu srno po l i
g
e † d ˜ € •  „ ‘  † ˆ „•  ‘ ™ “ – „ „ ‘  † “ € ‚ “ †
 † “ € …  € ‡ …„ ‘ € … – ‚ … • ‡„ y• ’ ˜ ’ — ƒ ’ €  „ ‘  † “ € ‚ “ † ’ ‘  y – „ ‘ • y … „ † ” “ † „ ’ ‰ ˆ ‚  „ ‘   ‰  † ˆ € ‡ † …„ ƒ ‚  €y u

xvwv ut

s
r
q
p
i bg be bc b`
hfda
Y ) 0 C # C  ¨ &amp; 7 &amp; ) (9 0 I$ C (3 4 3 ¨1 IX

'
3
)0
Y 7 &amp; 9 ) @ %9 0 %$ C ?3 4 3 )(1 %X
H
3
0
5 C &quot; C0 0 ) 20 R A7 @  C 0 W$( &quot; &amp;  T V 2 %$ P 0 '
'
'
&amp; 
P 7%$ 0 3 C C  Q¨3 4 3 €  %$ 9 ) &quot; ?¨ 3 7 &amp; A ?$20 T%$ 0 C &quot; 1 %U 5 3 1 0 ¨ 3 7 &amp; 1 %$ 0 ) (20 'T1 3 &quot; 7 ?S 5 &quot; 0(3 R Q¨9 # C 7 %$ 8 ?$
#$
)
9$
9 '0
0
&quot;
 '$

$
9
 ' €7 P IF ) 0 H 2 7  C GF 9 # C3 &quot; ED 5 7 C 0 ?$ 1 0 27 0 &amp; A 9%€ 7  C 0 &amp; ¨0 C B 7 0 &amp; %20 A 9 ¨3 4 3 € 7 %$ 9 ) &quot; 9?$ # 8 7 6 5 3 4 3 21 0 &quot;
3)
$
A$ @
)
)
! &amp; 1 ?$ 0 ) ($ 
'
&amp; %$ # €!    ? %? φ? €   ? (C)?   ? ? ¨  ? ? φ ? ?χ ? σ χ € ύ? ό %?   ? ? ?? ύ? ό ? ? σ ϊ ? ?A? χ ? ύ ό ? ? σ ϊ ?D? φχ ? τ?
&quot;
 ύ ??
§
ό
??
 
 ? φ

??ae ? ?ι?
ƒ? P? ƒP? ν ? ξ99λ ƒ? η ƒ? δ ? Pλ ιƒ? η ae ? k?
ν? ?ι ae ν ? ?
δ

? Ν έ Τ Η ?? ? Λ β? ? ΗAE Φ ? β ? Η Λ β ? Ι ? Σα Λ ά Σ? Φ ? ? Φ ? ? ? ? ? Ξ ? ? ? ? ? Ϊ ? Χ Ν Ϊ Φ ? AE ?Λ ? ?? ?Λ ? ί ? Ν έ Τ Η ?? ? Τ ?Λ ? ? Ν ? ?Λ? ? ? ά Χ Φ
Λ Τ ? Λ ? ? Ν Χ Η Ι Χ Ν ? ? ? Χ ? ? ? ΪΛ Ν ? ? ? ? ?Λ ? ? ? Ν Χ Η ? ? Η Ξ ?Λ ? Η ? Φ Ι ?? ΞΛ AE? Σ Τ Σ ? ? Ι ?Λ ? ? ? ? ? Ν ? Η Ξ Ν ? Λ ? Ι ? ΗAE Β ? ? Δ ? Β Α
<< ? ? € %(C) ¨? D  ? ?  ΄ ? ?   ? ? A­ ? 1/4 ? (R) ΄ ? € ? ?c(C) P? ? ? ¨ ?   1/4 ? ? ?? € ? 1/4 ? ?
 §
?(R)
?
  Έ ?? ƒ 3/4 ?  ? ? ? 1/4 ƒ? << ΄ 1/4 ? § ? ? ? ? ? ° ? ? ? ? 3/4 D?? 1/2 ¨? ? ?   1/4 ? § ? ? ? D(C) ? ? ? ? ­ ?? ?  ΄ € ¨  ? ? %(C) ? D(C)?? ? c?­ A? (R) ΄ ? € ­ A? ° ­ §A  ? ? ? ? ° %(C) ­ ? A(C)
€ ­?
?
>>
1/2
?(C)
>>? Έ

 ?
?u°
°
?
(R)
­
ƒ? << ? € 9(C) ? ¨ D? ? ? €   ? ? ? ƒ’ — Œ%‡ † … Až ™ ˆ ’ • ˜ ˆ ’ • 9ˆ œ …– † ›‡ P™ • † … †%“ ‘  † • ˜ — – ‘ – D”  ˆ ‹ † ’ “ Œ9‡ ’ Œ ‘   ‹ Ž D† Œ ‹ † Š %‡ ˆDA† %„
 §
 Ÿ
†

‹š
•’

‰ ‡…
lƒƒ ƒo ƒ| { x o ~ v r { r Pƒƒƒƒo w | Pl w q { x u 9r r w x w v m qsr ƒo ƒƒki
‚ ~ €o
~ w }xjp q
zp y qp
ut
qp nm lj