manualKodakDX6490.pdf

KODAK DX 6490 instrukcja obsługi POLSKI

KODAK DX 6490 instrukcja obsługi POLSKI Producent: KODAK Model: DX 6490 Jezyk: POLSKI


KODAK EASYSHARE DX6490
Aparat Cyfrowy

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Odwiedź nas w Internecie www.kodak.pl

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

WSTĘP
Co dalej ze zdjęciami wykonanymi aparatem
cyfrowym?
Wykonanie zdjęć aparatem fotograficznym analogowym czy też cyfrowym jest
pierwszym etapem utrwalania wspomnień. Dalszą drogą, jaką do tej pory
postępowaliśmy
było
oddanie
naświetlonego
negatywu
do
laboratorium
fotograficznego. Po odebraniu zdjęć z laboratorium umieszczaliśmy je w albumie.
Negatyw zostawał w celu wykonania dodatkowych zdjęć, powiększeń.
A co możemy zrobić dalej ze zdjęciami wykonanymi aparatem cyfrowym? W jaki
sposób można przenieść zdjęcia na papier?
Są dwie podstawowe drogi przeniesienia zdjęć na papier mianowicie:
o

Pierwszy sposób to skorzystanie z minilabów cyfrowych, które naświetlają
zdjęcia z plików elektronicznych na papierze fotograficznym. W tej opcji jako
wynik końcowy otrzymujemy dokładnie takie samo zdjęcie jak z negatywu.
Zdjęcia archiwizujemy w albumie tak jak dotychczas. Negatywem będzie
natomiast płyta CD.

o

Jeśli w okolicy nie ma laboratorium Kodak Express a dysponujemy w domu
drukarką atramentową możemy wydrukować je na papierze. Kodak posiada w
swojej ofercie wiele papierów do wydruków w jakości fotorealistycznej. Papiery
są o zróżnicowanej gramaturze oraz powierzchni. Wśród tych papierów są
doskonale nadające się do drukowania zdjęć, inne do prezentacji, oficjalnych
pism i dokumentów.

W Polsce jest prawie 400 laboratoriów fotograficznych Kodak Express. Pracują one
zgodnie z wysokimi standardami jakościowymi. Wysokie reżimy gwarantują najwyższą
jakość obrabianych materiałów fotograficznych. Wiele z tych laboratoriów posiada
minilaby cyfrowe. Zapraszamy do korzystania z ich usług.

-- & gt;

-- & gt;

Gdy korzystamy z aparatu cyfrowego warto pamiętać o kilku akcesoriach przydatnych
w trakcie wykonywania zdjęć. Wszystkie aparaty cyfrowe są urządzeniami
pobierającymi sporo energii elektrycznej. Dodatkowe ogniwa zasilające są wskazane w
każdej sytuacji. Pamiętajmy o karcie pamięci, będącej naszym nośnikiem do zapisu
zdjęć. Dodatkowe karty pamięci również są niezbędnym nośnikiem szczególnie przy
dłuższych wyjazdach.

2

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

FRONT APARATU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pokrętło wyboru
Mocowanie paska na szyję
Przycisk migawki
Mikrofon
Lampa błyskowa
Samowyzwalacz / Kontrolka video
Obiektyw

3

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

TYŁ APARATU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mocowanie paska na szyję
Przełącznik EVF/LCD
EVF (wizjer elektroniczny)
Czujniki EVF
Zoom (W- szeroki kąt, T - telefoto)
Mocowanie paska na szyję

7. Przycisk statusu
8. Przycisk współdzielenia [share]
9. Przycisk nawigacyjny (joystick), prawo/lewo, góra/dół, przycisk OK.
10. Pokrętło wyboru / wyłączania aparatu
11. Przycisk przeglądania
12. Przycisk menu
13. Przycisk usuwania
14. Znacznik wyboru trybu
15. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD

4

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

BOK APARATU

Lewa strona
1. Wejście dla opcjonalnej karty MMC/SD
Prawa strona
2. Złącze zewnętrznej lampy błyskowej
3. Port USB
4. Wejście zasilacza (5V)
5. Wyjście Audio / Video

5

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

WIERZCH I SPÓD APARATU

Góra
1. Spust migawki
2. Głośnik
3. Przycisk lampy błyskowej
4. Przycisk trybów Close-Up/Landscape
5. Samowyzwalacz / Przycisk zdjęć seryjnych
6. Lampa błyskowa
7. Przycisk otwierania lampy błyskowej
Spód aparatu
8. Gniazdo baterii
9. Gniazdo statywu i stacji dokującej 6000
10. Gniazdo połączeniowe ze stacją dokującą
11. Umiejscowienie stacji dokującej

6

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z APARATEM
UWAGA!
Przed rozpoczęciem pracy z aparatem i komputerem - podłączanie aparatu,
przesyłanie zdjęć, należy zainstalować oprogramowanie KODAK EASYSHARE na
komputerze, z którym będzie współpracował aparat.
Szczegóły dotyczące instalacji oprogramowania znajdują się w rozdziale INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA.

ZESTAW ZAWIERA

1. Aparat
2*. Podstawka do aparatu (wkładka dopasowująca do stacji dokującej Kodak
EasyShare 6000 i stacji dokująco-drukującej Kodak EasyShare 6000)
3. Akumulator Li-Ion 1700 mAh
4*. Ładowarka akumulatorów
5. Kabel USB
6. Kabel Audio Video
7. Zabezpieczenie obiektywu
8. Pasek na szyję
Elementy nie pokazane na rysunku:
Instrukcja obsługi, Przewodnik Szybkiego Startu, Płyta CD zawierająca
oprogramowanie KODAK EasyShare. Zawartość opakowania może ulec zmianie.
*Jeśli aparat został zakupiony w zestawie ze stacją Kodak EasyShare 6000:
- wkładka uniwersalna (2*) jest zainstalowana w stacji
- w zestawie nie ma ładowarki akumulatorów (4*)

7

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW
Akumulatory Li-Ion wymagają naładowania przed pierwszym użyciem.
1. Włóż akumulatory do ładowarki

2. Zainstaluj wtyczkę pasującą do twojego gniazdka
elektrycznego

3. Podłącz ładowarkę do gniazdka
Kontrolka zapala się na czerwono. Kiedy kontrolka zapali się na
zielono wyjmij akumulator i odłącz ładowarkę. Ładowanie
zajmuje do 3 godzin
Akumulatory można także ładować za pomocą stacji dokującej Kodak EasyShare 6000
lub stacji dokująco - drukującej Kodak EasyShare 6000. Informacje na temat stacji
oraz pozostałych akcesoriów znajdziesz na stronie www.Kodak.com/go/accessories

WKŁADANIE AKUMULATORÓW DO APARATU
UWAGA! Używaj wyłącznie baterii Li-Ion Kodak EasyShare!
Aby włożyć akumulator do aparatu należy:
1. Wyłączyć aparat
2. Otworzyć gniazdo baterii
3. Włożyć baterie sprawdzając czy wkładamy je
odpowiednimi biegunami
4. Zamknąć przykrywkę gniazda baterii

8

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

ZAKŁADANIE PASKA NA SZYJĘ I ZABEZPIECZENIA
OBIEKTYWU
Pasek na szyję

Przymocuj metalowe kółka na końcach paska do
uchwytów po obu stronach aparatu.

Zabezpieczenie obiektywu

Końcówkę sznureczka przełożyć przez uszko w
bocznej części aparatu i zakładając jego dłuższą
część przez oczko krótszej zacisnąć.

WŁĄCZANIE APARATU
Znacznik wybranego trybu

Przekręć pokrętło wyboru (Mode dial):
o W prawo - by wybrać jeden z trybów
fotografowania
o W lewo - by wybrać tryb Video
Kontrolka gotowości (Ready Light) miga na zielono,
gdy aparat wykonuje test sprawdzający. Kiedy
kontrolka zacznie świecić światłem ciągłym aparat
jest gotowy do pracy.
Włącza się EVF lub LCD - zależnie od trybu, który
był ostatnio użyty.
Na ekranie przez 3 sekundy jest wyświetlana
nazwa i opis trybu, w którym znajduje się aparat.

9

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

USTAWIANIE DATY I CZASU
Funkcja Date & Time jest wyświetlana podczas pierwszego włączenia aparatu, a także
wtedy, kiedy aparat był przez dłuższy czas pozbawiony zasilania.
Wykonaj następujące kroki, aby ustawić datę i godzinę.
PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU
1. Ekran "set date & time" jest podświetlony.
Naciśnij przycisk OK. (wybierz "cancel"
gdy chcesz ustawić datę i czas przy
kolejnym uruchomieniu aparatu)
2. Posługując się strzałkami

ustaw

żądaną datę i godzinę. Użyj
aby
przejść do następnego ustawienia.
3. Po skończeniu naciśnij przycisk OK.
4. Naciśnij przycisk Menu, aby wyjść z funkcji
ustawiania.
Data wyświetlana jest w formacie
YYYY/MM/DD. Godzina wyświetlana jest w
formacie 24 godzinnym.

USTAWIANIE DATY I CZASU PRZY DOWOLNYM URUCHOMIENIU
1. Włącz aparat i wciśnij przycisk Menu.
2. Posługując się strzałkami
Setup Menu i naciśnij OK.

(używając Joystick - Pokrętło Wyboru) przejdź do

3. Posługując się strzałkami

przejdź do Date & Time i naciśnij OK.

ustaw żądaną datę i godzinę. Użyj
4. Posługując się strzałkami
przejść do następnego ustawienia.
5. Po skończeniu naciśnij przycisk OK.
6. Naciśnij przycisk Menu, aby wyjść z funkcji ustawiania.

10

aby

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

PRZEŁĄCZANIE POMIĘDZY WYŚWIETLACZEM EVF A LCD
Aparat jest wyposażony w elektroniczny wizjer EVF.
Wizjer ten, tak jak ekran LCD odzwierciedla
rzeczywisty obraz obejmowany polem widzenia
obiektywu.
Przycisk EVF/LCD pozwala na przełączanie pomiędzy
sposobami wyświetlania obrazu. Użyj
wygodniejszego dla siebie wyświetlacza. Ustawienia
pozostają niezmienione do czasu ponownego
naciśnięcia przycisku.
EVF - automatyczne wyłączanie: wyświetlacz
EVF wyłącza się samoczynnie 15 sekund po
zaprzestaniu korzystania z wizjera. Jeżeli w ciągu
minuty od samoczynnego wyłączenia spojrzysz w
wizjer wyświetlacz włączy się ponownie. Aby włączyć
wyświetlacz po upływie minuty naciśnij dowolny
przycisk.
LCD - automatyczne wyłączanie: jeżeli w ciągu 1
minuty nie zostało wykonane żadne zdjęcie, ani
podjęta inna akcja ekran LCD wyłączy się. Aby
włączyć go ponownie naciśnij dowolny przycisk.

SPRAWDZANIE STATUSU APARATU
Ikony pojawiające się na ekranie aparatu lub
wyświetlaczu EVF wskazują ustawienia aparatu.
Naciśnij przycisk statusu
aby włączyć lub
wyłączyć wyświetlanie ikonek.

11

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

TRYBY WYKONYWANIA ZDJĘĆ
Informacje o stanie aparatu:

Zbliżenie/krajobraz

Lampa
błyskowa
Jakość zdjęcia
Zostało zdjęć/czasu

Samowyzwalacz/zdjęcia seryjne
Stempel daty

Miejsce zapisu

cyfrowy
teleobiektyw
szeroki kąt
Opis trybu pracy

Balans bieli
ISO
Tryb pracy aparatu

Tryb PASM

Słabe akumulatory
(błyska - wyładowane)

Czas migawki

Kompensacja ekspozycji

TRYBY WYKONYWANIA ZDJĘĆ
SPUST MIGAWKI WCIŚNIĘTY DO POŁOWY
Wciśnij migawkę do połowy, aby wyświetlić informacje dotyczące bieżących ustawień
Ostrzeżenie długiego czasu migawki
Wskaźnik AF/AE

Znaczniki kadrowania
ISO
Kompensacja ekspozycji
Czas migawki
Przesłona

12

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

TRYB PRZEGLĄDANIA
INFORMACJE O OBRAZACH
Wciśnij przycisk przeglądania (Review). Wyświetlone zostaną informacje o
wykonanych zdjęciach i filmach.
Zaznaczenie/liczba wydruków
Zaznaczenie e-mail

Obraz zabezpieczony
Numer zdjęcia
Miejsce zapisu

Zaznaczenie
do ulubionych
Nazwa albumu

Tryb pracy aparatu
Słabe akumulatory
(błyska - wyładowane)

Strzałki przewijania

WIĘCEJ INFORMACJI O OBRAZACH
Dwa sposoby na uzyskanie dodatkowych informacji o wykonanych zdjęciach i filmach:
1. Naciśnij
ponownie

. Aby zakończyć wyświetlanie naciśnij
.

2. Naciśnij przycisk menu i wybierz Picture Info.
Naciśnij przycisk OK

13

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

WKŁADANIE KART PAMIĘCI MMC / SD
Aparat jest wyposażony w wewnętrzną pamięć o pojemności 16MB. Karty pamięci
MMC / SD umożliwiają wielokrotne zapisywanie, wykonywanie i przechowywanie
zdjęć.
UWAGA:
Karta pamięci może być włożona tylko w jeden określony sposób. Siłowe wkładanie
karty do jej gniazda może uszkodzić kartę lub / i aparat.
Nie wkładaj i nie wyjmuj karty, gdy błyska kontrolka gotowości pracy aparatu. Może
to uszkodzić zdjęcia, kartę lub aparat.
ścięty róg karty
Wycięty róg
karty

By włożyć kartę pamięci:
1.
2.
3.
4.
5.

Wyłącz aparat
Otwórz gniazdo karty
Ustaw kartę jak pokazano na rysunku
Włóż kartę w gniazdo.
Zamknij gniazdo karty.

W celu wyjęcia karty z gniazda, pchnij ją lekko a
następnie puść. Wyciągnij częściowo wysuniętą
kartę.
Kontrolka
trybu

14

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

WYBÓR PAMIĘCI WEWNĘTRZNEJ APARATU LUB
ZEWNĘTRZNEJ KARTY PAMIĘCI MMC/ SD.
Aparat umożliwia dwa sposoby zapisywania zdjęć i filmów:

Pamięć wewnętrzna
danych informacji

(Internal Memory) - Umożliwia przechowanie 16MB

- Umożliwia przechowywanie dowolnej liczby zdjęć.
Karta Pamięci MMC/SD
Liczba ta jest uzależniona od pojemności karty.
ZMIANA USTAWIEŃ DOTYCZĄCYCH MIEJSCA PRZECHOWYWANIA ZDJĘĆ.
1. Włącz aparat
2. Naciśnij przycisk Menu
3. Wybierz miejsce przechowywania zdjęć

,

zaakceptuj przyciskiem OK.
4. Przyciskami
wybierz żądaną opcję:

Auto (ustawienie domyślne) aparat wykorzystuje kartę, jeśli jest ona umieszczona w
aparacie; aparat wykorzystuje wewnętrzną pamięć, jeśli nie ma w nim zewnętrznej
karty pamięci.
Pamięć wewnętrzna (Internal memory) - Aparat zawsze wykorzystuje najpierw
zasoby pamięci wewnętrznej, nawet wówczas, gdy w aparacie jest karta zewnętrzna.
5. Wybierz ,,Continue", zatwierdź przyciskiem OK.
Aparat zmienia miejsce przechowywania zdjęć. Ustawienia mają zastosowanie we
wszystkich trybach pracy aparatu i pozostaną niezmienione do następnej zmiany.
6. Przyciskiem Menu wyłącz funkcję menu.

15

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

SPRAWDZANIE USTAWIEŃ NOŚNIKA PAMIĘCI
W trybie pracy Wykonywanie zdjęć oraz Video, na pasku stanu wyświetlana jest ikona
obrazująca miejsce zapisywania obrazów (storage location).
Miejsce
zapisu

Aby sprawdzić nośnik, na który zapisywany są
zdjęcia i filmy:
- przesuń pokrętło wyboru z pozycji off
- karta pamięci
- pamięć wewnętrzna

SPRAWDZENIE MIEJSCA ZAPISU ZDJĘCIA LUB FILMU
W trybie przeglądania zdjęć (Review mode), ikona wskazująca miejsce zapisu zdjęcia
lub filmu pojawia się w prawym górnym rogu wyświetlacza (picture / video location).
Lokacja
zdjęcia/film

Naciśnij przycisk Review
- zdjęcie lub film jest zapisany na karcie
pamięci
- zdjęcie lub film jest zapisany w
wewnętrznej pamięci aparatu

16

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

WAŻNE INFORMACJE O BATERIACH
Aparat Kodak EasyShare DX6490 jest wyposażony w akumulatory Li-Ion 1700 mAh
(KLIC 5001)

Przybliżona, maksymalna liczba zdjęć
Opcjonalne akumulatory: Zamiennie można stosować akumulatory Kodak
EasyShare Li-Ion 1050 mAh. Akumulatory te posiadają mniejszą pojemność.
Maksymalna ilość wykonanych zdjęć może być zredukowana o ok. 30%
Rekomendujemy stosowanie wyłącznie oryginalnych akumulatorów Kodak EasyShare
Li-Ion. Nie wszystkie akumulatory Li-Ion 3.7V innych producentów są kompatybilne z
aparatem DX6490. Uszkodzenia spowodowane używaniem nieoryginalnych akcesoriów
nie są objęte gwarancją.

PRZEDŁUŻANIE ŻYCIA AKUMULATORÓW
o

Dla przedłużenia żywotności akumulatorów postaraj się ograniczyć korzystanie
z następujących funkcji:
- Przeglądanie zdjęć na wyświetlaczu aparatu
- Używanie LiveView
- Używanie QuickView
- Częste używanie lampy błyskowej

o

Zainwestuj w opcjonalny zasilacz Kodak 5-volt AC

o

Zainwestuj w stację dokującą Kodak EasyShare 6000. Stacja zasila aparat,
umożliwia transfer obrazów i stanowi ładowarkę do akumulatorów Kodak Li-Ion.

o

Zainwestuj w stację dokująco - drukującą Kodak EasyShare PD 6000. Stacja
zasila aparat, umożliwia transfer obrazów i stanowi ładowarkę do akumulatorów
Kodak Li-Ion, a także samodzielnie wykonuje wydruki o rozmiarze 10 x 15 cm.

o

Dbaj o czystość akumulatorów. Przed włożeniem do aparatu wyczyść styki
akumulatorów suchą szmatką.

o

Akumulatory tracą część swoich właściwości przy temperaturze niższej niż 5
stopni C. Jeśli akumulatory uległy wychłodzeniu poczekaj, aż wrócą do
temperatury pokojowej.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Nie dopuszczaj do kontaktu akumulatorów z metalowymi przedmiotami (np.
monetami). Kontakt taki może powodować krótkie spięcie, a w jego efekcie
rozładowanie, nadmierne rozgrzanie lub wyciek akumulatorów.

17

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

2. WYKONYWANIE ZDJĘĆ
Aparat jest zawsze gotowy do wykonania zdjęcia - także w trybach przeglądania
(Review), współdzielenia (Share) i ustawień (Setup)

WYKONYWANIE ZDJĘĆ
1. Pokrętłem wyboru wybierz właściwy tryb
fotografownia (opis trybów poniżej).
Na wyświetlaczu LCD lub EVF pojawi się
informacja dotycząca wybranego trybu oraz jego
opis, a także podgląd obrazu (LiveView)
2. Używając podglądu lub wizjera EVF skadruj
obraz. (Naciśnięcie przycisku EVF/LCD pozwala
na przełączanie między wyświetlaczami).
3. Naciśnij przycisk migawki do połowy w celu
ustawienia czasu ekspozycji i ostrości.
Wyświetlona zostaje kontrolka AF/AE. Jeśli
wskazuje ona błąd dokonaj ponownego
kadrowania.
4. Naciśnij przycisk migawki do końca.
UWAGA: otwórz lampę błyskową, jeśli zachodzi
potrzeba jej użycia.

18

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

TRYBY WYKONYWANIA ZDJĘĆ
Dla najlepszych efektów pracy, wybierz tryb, który najlepiej
odpowiada warunkom, w których się znajdujesz.

Oznaczenie

Tryb pracy

Opis

Auto /
automatyczny

Podstawowy tryb pracy. Automatycznie ustawia
ostrość, ekspozycję oraz w razie potrzeby
włącza lampę błyskową - najprostszy w użyciu.
Tryb fotografowania obiektów będących w
ruchu.
Pełnowymiarowy portret. Ustawienie to
zapewnia ostrość fotografowanego obiektu oraz
odpowiednie ,,rozmycie" tła. Dla najlepszych
rezultatów ustaw w kadrze obiekt w ,,pozycji
głowa i ramiona" w odległości co najmniej 2 m.
od obiektywu. Tryb telefoto (T) pozwoli na
uzyskanie efektu większego ,,rozmycia" tła.
Tryb umożliwiający fotografowanie w nocy i
przy słabym oświetleniu. Lampa błyskowa
włącza się w razie potrzeby. Aby zapobiec
rozmazaniu zdjęć ustaw aparat na płaskiej
powierzchni lub użyj statywu, a fotografowane
osoby poproś o pozostanie w bezruchu kilka
sekund po błysku lampy.
Tryb umożliwiający wybranie kreatywnych
ustawień aparatu. Wybierz Program, Priorytet
Przysłony i Migawki lub tryb Manualny. Opis
tryby PASM poniżej.
Zapis filmów oraz dźwięków.

Sport / ujęcia
dynamiczne
Portrait /
Portret

Night / Noc

PAS

Video

TRYB PASM
Wybierz tryb PASM, gdy chcesz mieć kontrolę nad
ustawieniami aparatu.
Tryb PASM daje Ci szybki i łatwy dostęp do podmenu, gdzie
dostępne są następujące funkcje - Program, Priorytet
przysłony, Priorytet migawki, tryb Manualny.
FUNKCJA PROGRAM (P)
Użyj tej funkcji, gdy chcesz manualnie kontrolować ekspozycji (ilość światła, która
przechodzi przez obiektyw). Aparat automatycznie dostosuje czas migawki i przysłonę
w oparciu o wybrane ustawienia ekspozycji.

19

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

FUNKCJA PRIORYTET PRZYSŁONY (A)
Użyj tej funkcji, gdy chcesz manualnie ustawić rozwartość przysłony i kompensacje
ekspozycji. Aparat automatycznie dostosuje czas migawki do wybranej ekspozycji.
Funkcja Priorytet przysłony pozwala modelować głębię obrazu (zakres ostrości).
Uwaga:
Użycie funkcji Zoom optyczny wpływa na wybrane ustawienia przesłony.
FUNKCJA PRIORYTET MIGAWKI (S)
Funkcja ta pozwala na manualną kontrolę czasu migawki oraz kompensację
ekspozycji. Po wybraniu pożądanych ustawień czasu, aparat automatycznie dostosuje
ustawienia przesłony. Funkcja Priorytetu migawki jest używana, gdy chcemy zapobiec
efektowi poruszenia obrazu, podczas fotografowania obiektu będącego w ruchu.
Stosuj statyw do aparatu, aby zapobiec rozmazaniu obrazu przy długich czasach
otwarcia.
TRYB MANUALNY (M)
Ten tryb pozwala na osiągnięcie maksymalnego wpływu na ustawienia aparatu.
Możesz zmienić ustawienia przysłony i czas migawki - w wyniku tych zmian zmieni się
także kompensacja ekspozycji.
Stosuj statyw do aparatu, aby zapobiec rozmazaniu obrazu przy długich czasach
otwarcia.
Używaj pokrętła wyboru do nawigacji pomiędzy funkcjami i ustawieniami trybu PASM.
Przycisk Menu daje dostęp do zmiany innych ustawień.

PASM - IKONY NA WYŚWIETLACZU
Ustawienia trybu
(P,A,S lub M)

Przesłona - określana także jako f-stop. Pozwala
kontrolować wielkość otwarcia obiektywu, co
wpływa na głębię ostrości. Większa wartość
przesłony gwarantuje równomierny poziom ostrości
tła i pierwszego planu - rozwiązanie idealne dla
fotografowania pejzaży i dobrze oświetlonego planu.
Mniejsza wartość przesłony pozwala uzyskać efekt
ostrego pierwszego planu i rozmazanego tła -
idealne dla fotografii portretowej oraz przy gorszych
warunkach oświetlenia.
Użycie zoomu optycznego wpływa na końcowe
ustawienia przesłony.
Przesłona
Czas migawki

Szybkość migawki - określa czas otwarcia
migawki. Ikona ,,drżącej dłoni" informuje o długim
czasie otwarcia. W tym wypadku należy użyć
statywu, aby zapobiec rozmazaniu zdjęcia.

Kompensacja
ekspozycji

Kompensacja ekspozycji - kontroluje ilość światła wpadającego przez obiektyw. W
wypadku zdjęć za ciemnych należy zwiększyć wartość kompensacji, w przypadku
zdjęć zbyt jasnych - zmniejszyć.

20

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

USTAWIENIA DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W TRYBIE PASM
Dostęp do tych ustawień jest możliwy poprzez ekran trybu PASM lub poprzez Menu.
Przykład - jeśli w trybie PASM zmienisz ustawienia koloru na Sepia, pozostałe tryby
(auto, sport, portret, noc) pozostaną przy domyślnych ustawieniach koloru.
Ustawienia te (włączając ustawienia lampy błyskowej) zostają zapamiętane
w trybie PASM także po przejściu do innego trybu lub wyłączeniu aparatu.
Pozwala to na zachowanie indywidualnych ustawień.

UŻYWANIE POKRĘTLA WYBORU DO MODYFIKACJI
USTAWIEŃ TRYBU PASM
Pokrętło wyboru

o

Naciśnij, aby wybrać lub
zaakceptować ustawienia.

o

Obróć, aby przejść do
następnej opcji lub zmienić
wartości.
Tryby PASM

1. Ustaw pokrętło w położeniu PASM
Opcje trybu PASM są wyświetlane u dołu wyświetlacza, z zainicjowanym trybem
Program

.

Strzałka w dół - wciśnij pokrętło, aby wybrać opcję, przekręć, aby przejść
do następnej.
Strzałki boczne - obróć pokrętłem, aby zmienić wartości. Naciśnij
pokrętło, aby zaakceptować.
Dostępne opcje wyświetlane są na biało. Niedostępne na szaro.
Kolor czerwony oznacza niedozwoloną wartość. W takim przypadku zmień ją na
wyższą lub niższą, tak aby była wyświetlana na żółto.
2. Aby zmienić inne opcję wciśnij przycisk Menu
3. Wykonaj zdjęcie
UWAGA: Możesz także używać pokrętła wyboru do
zmiany parametrów kompensacji ekspozycji w
pozostałych trybach pracy aparatu (poza video).
Naciśnij pokrętło,
aby zmienić tryb

21

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

WYKONYWANIE ZDJĘĆ W TRYBIE ZBLIŻEŃ (CLOSE-UP) I
KRAJOBRAZOWYM (LANDSCAPE)
Używaj przycisku Close-Up/Landscape
jeśli fotografujesz obiekty znajdujące się
bardzo blisko lub bardzo daleko od obiektywu.
1. Ustaw pokrętło Mode w dowolnym trybie
wykonywania zdjęć
2. Naciśnij przycisk Close-Up/Landscape
ustawiając żądaną wartość (sygnalizowaną
ikoną na pasku stanu)
3. Wykonaj zdjęcie

Zdjęcia w trybie Close-Up
pozwala na ostre i wyraźne odwzorowanie detali obiektów
Tryb zbliżeń
znajdujących się bardzo blisko obiektywu. Użyj oświetlenia otoczenia zamiast lampy
błyskowej. Aparat automatycznie ustawi fokus zależnie od pozycji zoomu.
Pozycja Zoomu

Fokus w trybie Close-Up

Wide Angle (szerokokątny)

od 12 do 70 cm

TelePhoto (teleobiektyw)

od 1,2 do 2,1 m

Zdjęcia w trybie Landscape
Tryb krajobrazowy
pozwala na uzyskanie najostrzejszego obrazu obiektów
położonych bardzo daleko od obiektywu. Przy tym ustawieniu aparat używa stałego,
nastawionego na nieskończoność fokusu.
Znaczniki kadrowania nie są dostępne w tym trybie.

22

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

AUTOFOKUS - ZNACZNIKI KADROWANIA
Dla uzyskania możliwie najlepszej jakości obrazu aparat ustawia ostrość dla obiektu
znajdującego się na pierwszym planie - także wtedy, kiedy obiekt nie znajduje się w
centrum kadru.
1. Wciśnij spust migawki do połowy i przytrzymaj. Aparat wykona automatyczny
pomiar warunków ekspozycji. Autofokus automatycznie oznaczy główne elementy
obrazu. Gdy znaczniki kadrowania wyświetlą się w kolorze czerwonym, autofokus
został ustawiony.

2. Jeśli ostrość nie jest ustawiona na pożądanym obiekcie w kadrze (lub, gdy znaczniki
kadrowania nie są widoczne), zwolnij przycisk migawki, wykadruj ponownie i
powtórz czynności z punktów 2 i 3.
3. Wciśnij spust migawki do końca i wykonaj zdjęcie
Uwaga:
Znaczniki nie obsługują trybu Landscape.
Jeśli w opcji Focus Zone zostało wybrane ustawienie Centem Zone, znaczniki
kadrowana zastosują tryb fokus centralny szeroki.

23

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

SZYBKI PODGLĄD - PRZEGLĄDANIE WŁAŚNIE
WYKONANYCH ZDJĘĆ (QUICKVIEW)
Po wykonaniu zdjęcia, wyświetlacz LCD lub EVF przez 5 sekund pokazuje tzw. szybki
podgląd sfotografowanego obrazu.
PODCZAS WYŚWIETLANIA ZDJĘCIA MOŻESZ:

Obejrzeć zdjęcie - wykonane zdjęcie zostanie
automatycznie zachowane, jeśli nie zostanie
wykonana żadna czynność.
Podzielić się nim (Share) - Naciśnij przycisk
"Share" w celu zaznaczenia zdjęcia do wydruku,
wyłania e-mailem, dodania do ulubionych
Usunąć zdjęcie - naciśnij przycisk ,,usuń" (Delete)
podczas wyświetlania zdjęcia. Wykonuj wyświetlone
polecenia.

UWAGA:
Tylko ostatnie zdjęcie ze zdjęć wykonanych w serii jest wyświetlone w trybie
szybkiego przyglądania. Jeśli naciśniesz przycisk Usuń na tym zdjęciu, zostanie
usunięta cała seria. W celu usuwania selektywnego używaj trybu przeglądania zdjęć
(Review).
W celu oszczędności baterii możliwe jest wyłączenie funkcji szybkiego podglądu
(QUICKVIEW).

24

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

UŻYWANIE OPCJI ZOOMU [POWIĘKSZENIA] OPTYCZNEGO
Użyj zoomu optycznego (optical zoom) by dziesięciokrotnie przybliżyć fotografowany
obiekt. Zoom optyczny jest efektywny, jeśli fotografowany obiekt znajduje się nie
bliżej niż 70 cm od aparatu. Po wyłączeniu aparatu ustawienia soczewek ustawiają się
w położeniu szerokiego kąta (Wide Angel).
1. Naciśnij TelePhoto (T) by przybliżyć
fotografowany obiekt. Naciśnij (W) by oddalić
fotografowany obiekt. Ponowne naciśnięcie
przyspieszy działanie zoomu.
Obiektyw aparatu wysuwa się i chowa.
Wyświetlacz LCD lub EVF pokazuje powiększony /
pomniejszony obraz. Wskaźnik zoomu gaśnie po 5
sekundach.
2. Naciśnij przycisk migawki do połowy i przytrzymaj w celu ustawienia ekspozycji i
ostrości, następnie naciśnij do końca i wykonaj zdjęcie.
UWAGA:
Obiekty schowa się po wyłączeniu aparatu.

UŻYWANIE OPCJI ZAAWANSOWANEGO ZOOMU
[POWIĘKSZENIA] CYFROWEGO
Użyj zaawansowanego zoomu cyfrowego (Advanced Digital Zoom) by dodatkowo
trzykrotnie przybliżyć fotografowany obiekt. Dostępne ustawienia zoomu - od 12X do
30X.
UWAGA:
Możliwe jest dostrzegalne obniżenie jakości drukowanych zdjęć wykonywanych przy
użyciu opcji zoomu cyfrowego.
1. Naciśnij TelePhoto (T) do końca, by maksymalnie przybliżyć fotografowany obiekt.
Zwolnij przycisk a następnie naciśnij go ponownie.
Wyświetlacz pokazuje powiększony obiekt oraz wskaźnik zoomu.
2. Naciśnij przycisk migawki do połowy i przytrzymaj w celu ustawienia ekspozycji i
ostrości, następnie naciśnij do końca by wykonać zdjęcie.

25

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

UŻYWANIE LAMPY BŁYSKOWEJ
Używaj lampy błyskowej robiąc zdjęcia we wnętrzach, nocą, na zewnątrz podczas
dużego zacienienia. Ustawienia lampy błyskowej mogą być zmieniane w każdym z
trybów pracy aparatu, oprócz trybu zdjęć ciągłych (Burst). Po wyjściu w określonego
trybu pracy lub po wyłączeniu aparatu, przywracane są domyślne ustawienia lampy.
Wyjątkiem jest tryb PASM, którym ustawienia lampy są zapamiętywane.
Działanie lampy błyskowej jest najbardziej efektywne w odległościach aparatu od
fotografowanego obiektu w zakresach:
0,6 - 4,9 m (szeroki kąt - Wide Angle - W) ISO 140
1,0 - 4,2 m (ustawienie TelePhoto - T) ISO 200
ZMIANA USTAWIEŃ LAMPY BŁYSKOWEJ
(Flash button) aby otworzyć lampę.
Naciśnij przycisk
Lampa musi być otwarta, aby wykonać zdjęcie z jej użyciem lub zmienić ustawienia.
(Flash button) ponownie, aby
Naciśnij przycisk
uzyskać dostęp do opcji lampy
Ikona lampy jest wyświetlana na pasku stanu.
- *) Lampa błyskowa uaktywnia
Auto flash
się, gdy wymagają tego warunki zewnętrzne.

- Lampa błyskowa błyska za każdym razem,
Fill
niezależnie od warunków fotografowania.

Flash off

- Lampa błyskowa wyłączona

Redukcja efektu czerwonych oczu
- *)
Lampa błyska dwukrotnie - pierwszy raz w celu
przyzwyczajenia źrenicy fotografowanego obiektu
(osoby lub zwierzęcia) do błysku flesza, drugi raz
podczas robienia zdjęcia. (Jeśli warunki
oświetleniowe wymagają zastosowania lampy
błyskowej, ale nie wymagają zastosowania funkcji
redukcji efektu czerwonych oczu, lampa błyskowa
może błysnąć tylko jeden raz).

*) Lampa błyskowa może zadziałać nawet wówczas, gdy otoczenie jest jasne. Dzieje
się tak wówczas, gdy tło jest jaśniejsze niż fotografowany obiekt.

26

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

IKONA LAMPY BŁYSKOWEJ
Ikona
Błyska

Przyczyna
Ładowanie lampy

Błyska na czerwono

Przycisk Flash został
wciśnięty, a lampa jest
zamknięta

Działanie
Poczekaj. Wykonaj zdjęcie
kiedy ikona przestanie
błyskać
Otwórz lampę lub wykonaj
zdjęcie bez jej użycia

DOMYŚLNE USTAWIENIA LAMPY BŁYSKOWEJ W KAŻDYM Z
TRYBÓW PRACY APARATU
Dla zapewnienia najlepszych efektów pracy, każdy z zaprogramowanych trybów ma
domyślnie ustawienia parametry lampy błyskowej opisane poniżej:
Ikona

Tryb
fotografowania

Domyślne
ustawienia
lampy

Dostępne
ustawienia
lampy

By powrócić
do ustawień
domyślnych

(zmiana przez
naciśnięcie
przycisku Flash)
Auto

Auto*

Sport / zdjęcia
dynamiczne

Auto

Portret

Auto*

Noc

Auto*

PASM
ustawienia
manualne

Auto

Resetowanie
manualne

Video

Wyłączony

Lampa błyskowa
nie może być
włączona

Auto, wyłączony, Wyjdź z trybu
lub wyłącz
redukcja
aparat
czerwonych oczu,
Fill Flash

Brak
Zdjęcia w serii

Wyłączony

* W tych trybach pracy aparatu opcja redukcji efektu czerwonych oczu pozostaje
aktywna do czasu jej zmiany.

27

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

UŻYWANIE ZEWNĘTRZNEJ LAMPY BŁYSKOWEJ
Jeśli potrzebujesz dodatkowego lub specjalistycznego oświetlenia możesz użyć
zewnętrznej lampy błyskowej. Możesz także użyć wbudowanej lampy do dostarczenia
dodatkowej porcji światła.
Złącze zewnętrznej
lampy błyskowej

1. Wyłącz aparat i lampę błyskową
2. Podłącz kabel zewnętrznej lampy do złącza z boku
aparatu
Zewnętrzna lampa błyskowa jest aktywna po podłączeniu
kablem z aparatem. Za każdym razem, kiedy warunki
tego wymagają aparat wysyła do lampy sygnał
wyzwalający błysk, chyba że ustawienia aparatu stanowią
inaczej.
Więcej szczegółów dotyczących pracy lampy znajduje się
w dołączonej do niej instrukcji obsługi.
Uwaga: Złącze lampy zewnętrznej w aparacie współpracuje ze wszystkimi
standardowymi połączeniami lamp (maks. 500V)

WYKONYWANIE ZDJĘĆ Z SAMOWYZWALACZEM
Samowyzwalacz jest to funkcja, która samodzielnie wyzwala migawkę aparatu po 10
sekundach od momentu naciśnięcia przycisku migawki.
WŁĄCZANIE SAMOWYZWALACZA:

Przycisk
samowyzwalacza

Kontrolka
samowyzwalacza

1. W dowolnym trybie naciśnij przycisk Self
Timer/Burst
2. Ustaw aparat na statywie lub innej
stabilnej, równej powierzchni.
3. Skadruj obraz. Przyciśnij przycisk migawki
do połowy i przytrzymaj w celu ustawienia
czasu ekspozycji i ostrości obrazu.
Następnie wciśnij go do końca. Po 10
sekundach zostanie wykonane zdjęcie.
Kontrolka Self Timer błyska powoli przez 8
sekund i szybko przez 2 ostatnie. Wykonanie
zdjęcia sygnalizowane jest dźwiękiem (można
go wyłączyć). Po wykonaniu zdjęcia lub
przejściu w inny tryb samowyzwalacz wyłącza
się. W celu wyłączenia funkcji
samowyzwalacza zanim zdjęcie zostanie
zrobione, naciśnij przycisk Samowyzwalacza
(Self Timer button).
W celu wyłączenia samowyzwalacza, naciśnij
przycisk funkcji dwukrotnie.

28

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

WYKONYWANIE ZDJĘĆ W SERII
Funkcja ,,Zdjęcia w serii" pozwala na wykonanie do 6, szybko po sobie następujących
zdjęć (około 3 zdjęcia w ciągu sekundy). Funkcja ta jest idealna dla fotografii sportu
lub innych sytuacji, w których obiekt jest w ruchu. Lampa błyskowa oraz
Samowyzwalacz nie są aktywne w tej opcji.
WŁĄCZANIE FUNKCJI ,,ZDJĘCIA W SERII"
W każdym z trybów pracy aparatu naciśnij przycisk
Samowyzwalacz / Zdjęcia w serii (Burst button)
dwukrotnie.
Na pasku stanu pojawia się ikona
UWAGA:
Ustawienie pozostanie aktywne do czasu jego zmiany
lub wyłączenia aparatu.
WYKONYWANIE ZDJĘĆ W SERII
1. Naciśnij przycisk migawki do połowy i przytrzymaj w celu ustawienia czasu
ekspozycji i ostrości kadru dla wszystkich zdjęć w serii.
2. Naciśnij przycisk migawki do końca i przytrzymaj by wykonać zdjęcia.
Aparat wykonuje 6 zdjęć w szybkiej sesji. Zatrzymanie rejestracji zdjęć następuje w
momencie zwolnienia przycisku migawki, po wykonaniu serii zdjęć, lub gdy brakuje
miejsca na przechowanie następnych zdjęć. Ekspozycja, ostrość, balans bieli,
orientacja są ustawione dla pierwszego zdjęcia i mają zastosowanie dla całej serii

29

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

ZMIANA USTAWIEŃ OPCJONALNYCH
Naciśnij przycisk Menu w celu dostępu do ustawień opcjonalnych aparatu. Nie
wszystkie opcje ustawień są dostępne w każdym z zaprogramowanych trybów
fotografowania.
Obróć pokrętło do pozycji
trybu wykonywania zdjęć

Przycisk Menu

Dostępne opcje menu

Tryby pracy aparatu
Video

Auto

PASM

Sport

(manualne ustawienia)

Portret
Noc

Miejsce zapisu
Jakość zdjęć
Ustawienia koloru
Balans bieli
Ustawienia ISO
Ostrość
Pomiar ekspozycji
Obszar fokusu
Anulowanie ustawień
Długość zapisu video
Album
Stempel Czasu i Daty
Czujnik orientacji
Ustawienia

30

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

USTAWIANIE JAKOŚCI ZDJĘCIA
Poniższa funkcja pozwala ustalić rozdzielczość zdjęcia:

1. Naciśnij przycisk Menu
i naciśnij OK
2. Podświetl Quality
3. Podświetl wybraną opcję:

- 4,0 MP do wydruków o wymiarach maks. 60 x 76 cm - zdjęcia mają
Best
największą rozdzielczość, a pliki największy rozmiar.
- 3,5 MP idealne do wydruków o wymiarach 10 x 15 cm., przy
Best (3:2)
zachowaniu proporcji boków 3:2. Ustawienie odpowiednie dla wydruków ze stacji
dokująco - drukującej KODAK EasyShare 6000. Doskonałe także do wydruków o
formatach do 24 x 36 cm.
- 2,1MP do wydruków o wymiarach maks. 20 x 25 cm. Kompromis
Better
pomiędzy rozdzielczością zdjęcia, a wielkością pliku.
Good
- 1,1 MP do wydruków o formacie 13 x 18 cm. Idealne do wyświetlania na
ekranie lub wysyłania mailem - najmniejsza rozdzielczość i najmniejsza wielkość
pliku.
4. Naciśnij OK
5. Naciśnij Menu aby zakończyć

Uwaga: Zdjęcia wykonane w ustawieniu proporcji boków 3:2 będą
wyświetlane z czarnym paskiem u góry ekranu.

31

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

USTAWIENIA BALANSU BIELI W TRYBIE PASM
Biel może prezentować się na zdjęciach w różny sposób w zależności od warunków
oświetleniowych. Użyj funkcji Balans Bieli w celu skorygowania zmian kolorów,
wynikających z fotografowania przy różnych źródłach światła.
UWAGA:
Funkcja Balans Bieli jest dostępna wyłącznie w trybie PASM.
1. W trybie PASM naciśnij przycisk Menu.
podświetl funkcję White Balance
2. Używając
(Balans Bieli) i naciśnij OK.
3. Posługując strzałkami się wybierz pożądane ustawienie,
potwierdź przyciskiem OK.
(domyślne ustawienie) - automatyczna korekta balansu bieli. Idealne
Auto
ustawienie dla standardowych zdjęć.
Daylight

- dla zdjęć wykonywanych w oświetleniu dziennym

Tungsten
- koryguje żółtą poświatę żarówek. Idealne dla wykonywania zdjęć
we wnętrzach, przy sztucznym oświetleniu, bez użycia lampy błyskowej.
Fluorescent
- koryguje zieloną poświatę źródeł światła fluorescencyjnego.
Idealne dla zdjęć we wnętrzach oświetlanych światłem fluorescencyjnym, bez
użycia lampy.
Wszelkie zmiany są sygnalizowane informacjami na ekranie i ikoną wyświetlaną na
pasku stanu.
4. Naciśnij Menu by wyjść z funkcji.
Ustawienia pozostają aktywne do czasu ich zmiany lub użycia przycisku Reset.

32

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

USTAWIENIA CZUŁOŚCI ISO W TRYBIE PASM
Parametr ISO kontroluje czułość matrycy na światło. Niższe wartości ISO winny być
używane w warunkach dobrego, jasnego oświetlenia fotografowanego obrazu, wyższe
wartości ISO w warunkach słabszego oświetlenia.
UWAGA:
Funkcja ustawień ISO jest dostępna wyłącznie w trybie PASM. Wyższe parametry ISO
mogą spowodować powstawanie "szumów" na zdjęciach w porównaniu ze zdjęciami
wykonanymi przy niższych parametrach.
1. W trybie PASM naciśnij przycisk Menu.
2. Używając strzałek podświetl funkcję ISO Speed
(Ustawienia ISO) i naciśnij OK.
3. Posługując się strzałkami wybierz pożądane ustawienie,
potwierdź przyciskiem OK.
Auto (Ustawienie domyślne - dostępne tylko w trybie Program) - Ustawia wartość
ISO (100-200) w oparciu o jasność otoczenia. Idealne ustawienie dla większości
przypadków.
ISO 80/100 (80 domyślnie w trybach A, S, M) - dla zdjęć wykonywanych w
świetle dziennym, przy dużym nasłonecznieniu, w przypadku, gdy zależy nam na
precyzyjnym oddaniu szczegółów fotografowanego obrazu. Idealne ustawienie dla
portretów i zdjęć przyrody.
ISO 200 - dla fotografii w pochmurne dni. Gdy nie chcemy poświęcać jakości
zdjęcia jednocześnie zachowując czułość matrycy aparatu.
ISO 400 - dla zdjęć wykonywanych nocą lub w niewystarczającym oświetleniu,
gdy używanie lampy błyskowej jest niedozwolone. Ustawienie odpowiednie dla
uchwycenia dynamiki obrazu lub zdjęć we wnętrzach bez użycia lampy błyskowej.
ISO 800 - przeznaczone do złych warunków oświetlenia lub scen w ruchu, kiedy
niedozwolone jest używanie lampy błyskowej. Uwaga: jakość zdjęcia zostaje
.
ograniczona do poziomu Good
4. Naciśnij Menu by wyjść z funkcji.
Ustawienia pozostają aktywne do czasu ich zmiany lub użycia przycisku Reset.

33

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

USTAWIENIA KOLORYSTYKI ZDJĘCIA
Funkcja ta pozwala na wybór kolorystyki zdjęcia.
1. Naciśnij przycisk Menu
2. Używając strzałek podświetl funkcję Color Mode
naciśnij OK.
3. Posługując się strzałkami wybierz pożądane ustawienie,
potwierdź przyciskiem OK.
Saturated Color - Ustawienie domyślne - żywsze barwy dla kolorowych zdjęć
Neutral Color - idealnie zbalansowane i naturalnie odzwierciedlone kolory
Black & White - dla zdjęć czarno-białych
Sepia - dla zdjęć w sepii
4. Naciśnij Menu by wyjść z funkcji.
Ustawienia pozostają aktywne do czasu ich zmiany lub użycia przycisku Reset.
Porada: Zdjęcie wykonane w kolorze możesz zmienić na czarno-białe lub w
odcieniach sepii za pomocą oprogramowania Kodak EasyShare. Więcej informacji w
dziale Pomoc oprogramowania.
Zdjęcia wykonane jako czarno-białe lub w odcieniach sepii nie mogą zostać
zamienione na kolorowe.

34

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

USTAWIENIA POMIARU EKSPOZYCJI W TRYBIE PASM
Użyj funkcji Exposure Matering w celu ustawienia odpowiedniego pomiaru ekspozycji.
Pomiar światła fotografowanej sceny jest pobierany w kilku punktach, tak by zapewnić
najlepszą ekspozycję dla fotografowanego obiektu.
UWAGA:
Funkcja pomiaru ekspozycji jest dostępna tylko w trybie PASM.
1. W trybie PASM naciśnij przycisk Menu
2. Podświetl funkcję Exposure Matering
3. Przyciskami
potwierdź OK.

i potwierdź OK

wybierz żądane ustawienie i

Multi-patterned - ocenia warunki oświetleniowe całego kadrowanego obrazu by
ustawić optymalne warunki do wykonania zdjęcia
Center-weighed - ocenia warunki oświetleniowe na podstawie obiektu
zlokalizowanego w centrum wizjera optycznego. Ustawienie idealne dla obiektów
podświetlanych z tyłu.
Center-spot - ustawienie podobne do powyższego, z tą różnicą, że pomiar warunków
oświetleniowych w kadrze odbywa się na podstawie mniejszej powierzchni obiektu
zlokalizowanego centralnie w kadrze. Ustawienie idealne w przypadku, gdy wymagane
jest określona ekspozycja wybranego elementu kadru.
4. Naciśnij przycisk Menu by wyjść z funkcji.
Ustawienia pozostają aktywne do czasu ich zmiany lub użycia przycisku Reset.

35

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

USTAWIENIA OBSZARU OSTROŚCI
W przypadku, gdy ustawienie ostrości kadru przy pomocy znaczników kadrowania nie
jest satysfakcjonujące, skorzystaj z funkcji Focus Zone dla ustawienia ostrości całego
kadru lub wybranego elementu kadru.
UWAGA:
Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w trybie PASM.
1. W trybie PASM naciśnij przycisk Menu.
2. Podświetl funkcję Focus Zone
OK.
3. Przyciskami

, potwierdź przyciskiem

wybierz żądaną opcję, potwierdź OK.

Multi-zone (domyślne) - ocenia trzy obszary w celu ustawienia optymalnej ostrości
całego kadru. Do wykonywania standardowych zdjęć.
Center zone - ocenia niewielki obszar w centrum kadru. Idealne, gdy konieczna jest
precyzyjna ostrość wybranego elementu w kadrze.
4. Naciśnij Menu by wyjść z funkcji.
Ustawienia pozostają aktywne do czasu ich zmiany lub użycia przycisku Reset.

36

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

USTAWIENIE OSTROŚCI W TRYBIE PASM
Funkcja ta pozwala na wyostrzenie lub zmiękczenie krawędzi fotografowanych
obiektów.
UWAGA:
Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w trybie PASM.
1. W trybie PASM naciśnij przycisk Menu.
2. Podświetl funkcję Sharpness
przyciskiem OK.
3. Przyciskami
OK.

, potwierdź

wybierz żądaną opcję, potwierdź

Sharp - wzmacnia kontrast krawędzi obrazu. Idealne, jeśli chcesz podnieść
klarowność obrazu lub planujesz późniejsze kadrowanie.
Standard (domyślnie) - używaj, kiedy nie potrzebujesz dodatkowych efektów.
Doskonałe do codziennej fotografii.
Soft - delikatnie zmiękcza krawędzie obrazu.
4. Naciśnij Menu by wyjść z funkcji.
Ustawienia pozostają aktywne do czasu ich zmiany lub użycia przycisku Reset.

37

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

ANULOWANIE USTAWIEŃ MANUALNYCH / POWRÓT DO
USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH
Funkcja Reset, dostępna jedynie w trybie PASM, pozwala na powrót do ustawień
domyślnych aparatu. Funkcja ta nie zmienia żadnych innych ustawień poza
ustawieniami trybu PASM.
1. W trybie PASM naciśnij przycisk Menu
2. Strzałkami w górę / w dół wybierz funkcję Reset
następnie naciśnij przycisk OK
3. Strzałkami w górę / w dół wybierz pożądaną opcję,
potwierdź przyciskiem OK

Continue - Anuluje wszystkie manualnie wprowadzone ustawienia trybu PASM,
powrót do ekranu Menu
Cancel - powrót do ekranu Menu bez usuwania ustawień.
4. Naciśnij przycisk Menu by wyjść z funkcji
Ustawienia podlegające funkcji Reset:
Tryb Program
Kompensacja ekspozycji
Balans Bieli
ISO
Tryb Koloru
Pomiar Ekspozycji
Obszar Ostrości
Stempel Daty
Czujnik Orientacji
Lampa Błyskowa

38

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

DEFINIOWANIE NAZW ALBUMÓW
Możesz użyć funkcji Set Album (Zdefiniuj album) w celu określenia nazw albumów,
przed wykonaniem zdjęć. Wówczas wszystkie zdjęcia będą zaznaczone nazwami tych
albumów.
PO PIERWSZE - W KOMPUTERZE
Używając oprogramowania KODAK EasyShare wer. 3.0 lub nowszej, utwórz albumy
nazywając je dowolnie, następnie skopiuj maksymalnie do 32 nazw do pamięci
wewnętrznej aparatu. Szczegóły tej operacji dostępne są w Instrukcji Obsługi
Oprogramowania. (Formatowanie usuwa nazwy albumów z pamięci)
PO DRUGIE - W APARACIE
1. W trybie roboczym aparatu naciśnij przycisk Menu
2. Podświetl funkcję Set Album
3. Strzałkami w górę /w dół wybierz nazwę albumu,
potwierdź przyciskiem OK. Powtórz czynność w celu
dodania zdjęcia do więcej niż jednego albumu.
4. W celu anulowania wyboru, zaznacz nazwę albumu,
naciśnij przycisk OK. W celu anulowania wszystkich
wyborów jednocześnie wybierz funkcję Clear All.
5. Wybierz Exit, naciśnij przycisk OK

Zaznaczone zdjęcia zostaną zachowane. Wybrane zdjęcia zostaną wyświetlone z
opisem w postaci nazwy albumu, do którego zostały dodane. Znak + po nazwie
albumu oznacza wybór więcej niż jednego albumu.
6. Naciśnij przycisk Menu by opuścić funkcję.
Ustawienia pozostają aktywne do czasu ich zmiany.
PO TRZECIE - PRZENIEŚ ZDJĘCIA DO KOMPUTERA
Gdy przeniesiesz zdjęcia do pamięci komputera, oprogramowanie KODAK EasyShare
zachowa transferowane zdjęcia w odpowiednich albumach.

39

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

DATA NA ZDJĘCIACH
Użyj funkcji Datownik (DATE STAMP) do naniesienia daty na zdjęciu.
Upewnij się, że ustawienia zegara są poprawne i zgodne z
czasem rzeczywistym
1. Naciśnij Menu
i naciśnij OK
2. Podświetl Date Stamp
3. Podświetl wybraną opcję i naciśnij OK
4. Naciśnij Menu aby zakończyć
Data pojawi się w prawym dolnym rogu wykonywanych zdjęć. Ustawienie jest
aktywne do momentu jego zmiany.

CZUJNIK ORIENTACJI - USTAWIENIA
Kiedy obracasz aparat w czasie robienia zdjęcia (np. by wykonać portret lub zdjęcie
wysokiego obiektu), Czujnik orientacji (ORIENTATION SENSOR) obraca obraz, by był
zorientowany odpowiednio w czasie fotografowania w wyświetlaczu LCD, podczas
przeglądu zdjęć, transferu do komputera czy podczas oglądania obrazu w ekranie
telewizora.
Czujnik orientacji jest włączony w ustawieniu domyślnym. Możesz wyłączyć tę funkcję,
wówczas zdjęcia będą wyświetlane w takim położeniu, w jakim był fotografowany
obiekt.
UWAGA:
Jeśli fotografowany obiekt znajduje się nad tobą lub pod tobą, jak np. w przypadku
zdjęć obiektów na niebie, na ziemi czy w przypadku małych obiektów leżących np. na
stole, wyłącz funkcję Czujnika Orientacji, by zapobiec niepotrzebnemu rotowaniu
zdjęć.
1. Naciśnij Menu
2. Podświetl Orientation Sensor

i naciśnij OK

3. Podświetl wybraną opcję i naciśnij OK
4. Naciśnij Menu, aby zakończyć
Ustawienie pozostanie aktywne do czasu jego zmiany.

40

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

3. FILMOWANIE
Tryb Video

służy do filmowania oraz do zmiany ustawień Video.

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, czy pliki będą zapisywane na wybranym przez
Ciebie nośniku.
Uwaga: w trybie Video lampa błyskowa nie jest dostępna. Zoom optyczny jest
aktywny i możesz go ustawić wg życzenia przed filmowaniem. Po rozpoczęciu
filmowania zoom staje się nieaktywny.

ZAPIS FILMU
1. Ustaw pokrętło wyboru w pozycji filmowanie - tryb
Video

.

Obraz rzeczywisty, pasek statusu aparatu, przybliżony
czas nagrywania pokazane są na podglądzie LDC.
2. Użyj podglądu LCD lub EVF w celu wykadrowania
obrazu.
3. Naciśnij spust migawki, według wybranej metody:
Naciśnij i puść - naciśnij przycisk do końca i zwolnij w
ciągu 2 sekund. Ponowne naciśnięcie spustu migawki
zatrzymuje filmowanie.
Naciśnij i trzymaj - Przytrzymaj naciśnięty przycisk
migawki maksymalnie do dołu w celu filmowania.
Zwolnienie przycisku przerywa nagrywanie.

Podczas zapisu na ekranie wyświetla się REC oraz czas zapisu. Nagrywanie skończy się
także, gdy dostępne miejsce zapisu filmu się wyczerpie. Przez ostatnie 10 sekund
wyświetlacz czasu zmienia kolor na czerwony.

41

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

SZYBKI PODGLĄD [QUICKVIEW] - OGLĄDANIE WŁAŚNIE
SFILMOWANEGO MATERIAŁU
Po zakończeniu filmowania, ekran LCD lub EVF wyświetla pierwszy kadr zapisu przez
około 5 sekund. Podczas wyświetlania obrazu możesz:
Odegrać - Naciśnij przycisk OK. Ponowne naciśnięcie OK
zatrzyma wyświetlanie filmu. Przyciski
głośność.

dostosowują

Współdzielić - naciśnij przycisk SHARE by zaznaczyć film
do wysłania e-mailem lub dodać do ulubionych
Usunąć - Naciśnij przycisk DELETE, gdy film iwyświetlane.
W celu oszczędności baterii możesz wyłączyć funkcję szybkiego podglądu. Gdy funkcja
ta jest wyłączona, film nie będzie wyświetlany na LCD po jego wykonaniu.

UŻYWANIE ZOOMU OPTYCZNEGO
Funkcja zoomu optycznego pozwala na 10-krotne przybliżenie fotografowanego
obiektu. Po włączeniu aparatu, soczewki są domyślnie ustawione w pozycji Szerokiego
Kąta (W)
UWAGA:
Możesz zmienić ustawienia zoomu, przed, ale nie podczas filmowania.
1. Używając podglądu skadruj scenę do filmowania
2. Naciśnij (T) w celu przybliżenia obrazu, (W) by go oddalić
Obiektyw wydłuża się lub skraca. Wyświetlacz pokazuje
powiększony obraz.
3. Naciśnij spust migawki by rozpocząć nagrywanie filmu

42

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

USTAWIENIA TRYBU VIDEO
W trybie video naciśnij przycisk Menu a uzyskasz dostęp do następujących opcji
opisanych w dalszej części instrukcji.
Przechowywanie zdjęć
Album
Ustawienia opcji
Długość zapisu video
Ciągły autofokus

REDUKCJA ZNIEKSZTAŁCEŃ POWSTAŁYCH PODCZAS
NAGRYWANIA
Wyłącz Continous AF, aby zabezpieczyć obraz przed zniekształceniami. Po wyłączeniu
tej opcji może dojść do zauważalnego zawężenie oraz zmiany głębokości fokusu -
szczególnie przy maksymalnym przybliżeniu obrazu.
1.Ustaw pokrętło wyboru w pozycji filmowanie - tryb Video
i naciśnij Menu.
2. Wybierz opcję Continous AF

i naciśnij Menu.

3. Wybierz Off i potwierdź OK.
4.Naciśnij Menu, aby zakończyć.
Ustawienie pozostanie aktywne do czasu jego zmiany lub wyłączenia aparatu.

43

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

USTAWIANIE DŁUGOŚCI ZAPISU FILMU
Możliwe jest ograniczenie długości zapisu filmu. Opcja ta jest przydatna, jeśli należy
zachować część pamięci dla innych obrazów lub wykonać kilka filmów o identycznej
długości.
1. Ustaw pokrętło wyboru w pozycji filmowanie - tryb Video
i naciśnij Menu.
2. Podświetl opcję Video Length

i naciśnij OK.

3. Wybierz pożądaną opcję:
Unlimited (domyślnie - bez ograniczeń) - aparat zapisuje obraz do chwili
zatrzymania lub wyczerpania się miejsca w pamięci.
5, 15 lub 30 sekund - kamera zapisuje w wybranym czasie lub do wyczerpania się
miejsca w pamięci.
4. Naciśnij OK.
5. Naciśnij Menu, aby zakończyć.
Ustawienie pozostanie aktywne do czasu jego zmiany lub wyłączenia aparatu
Uwaga: Jeśli nośnik pamięci nie posiada odpowiedniej pojemności, niektóre czasy
zapisów mogą być niedostępne.

44

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

ZAZNACZENIE ZDJĘĆ I FILMÓW DO DODANIA DO ALBUMÓW
Używając opcji ALBUM możesz zaznaczyć wybrane zdjęcia i filmy i dodać je do
wybranych albumów.
PO PIERWSZE - W KOMPUTERZE
Używając oprogramowania KODAK EasyShare wer. 3.0 lub nowszej, utwórz albumy
nazywając je dowolnie, następnie skopiuj do 32 nazw do pamięci wewnętrznej
aparatu. Szczegóły tej operacji dostępne są w pliku pomocy [help] Obsługi
Oprogramowania. (Formatowanie pamięci usuwa nazwy albumów)
PO DRUGIE - W APARACIE
W trybie Video naciśnij przycisk Menu.
1. Wybierz zdjęcie a następnie naciśnij przycisk Menu.

, potwierdź
2. Podświetl funkcję Set Album (Video)
przyciskiem OK.
3. Strzałkami w górę /w dół wybierz pożądaną nazwę
albumu, potwierdź przyciskiem OK. Powtórz, by
wybrać więcej niż jeden album. Po dodaniu zdjęcia do
albumu, na podglądzie zdjęcia pojawi się jego nazwa.
Plus (+) oznacza, że film został dodany do więcej niż jednego albumu.
4. W celu anulowania wyboru, zaznacz nazwę albumu, naciśnij przycisk OK. W celu
anulowania wszystkich wyborów jednocześnie wybierz funkcję Clear All.
5. Wybierz Exit, naciśnij przycisk OK
6. Naciśnij przycisk Menu by opuścić funkcję.
Ustawienia pozostają aktywne do czasu ich zmiany.
PO TRZECIE - PRZENIEŚ ZDJĘCIA DO KOMPUTERA
Gdy przeniesiesz zaznaczone zdjęcia i filmy do pamięci komputera, Oprogramowanie
KODAK EasyShare zachowa je w odpowiednich albumach.

45

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

FILMOWANIE Z SAMOWYZWALACZEM
Samowyzwalacz jest to funkcja, która samodzielnie wyzwala migawkę aparatu po 10
sekundach od momentu naciśnięcia przycisku migawki w celu zapisu filmu.
Przycisk
samowyzwalacza

Kontrolka
samowyzwalacza

1. Ustaw aparat na statywie lub stabilnej powierzchni
2. Przekręć pokrętło wyboru w ustawienie VIDEO

,

następnie naciśnij przycisk Samowyzwalacza (Self Timer
button)
, potwierdź przyciskiem OK.
3. Wybierz jedną z opcji, potwierdź wybór OK.
4. Zaaranżuj scenę do sfilmowania, przyciśnij spust migawki
całkowicie w dół. Dołącz do filmowanych obiektów.
5. Naciśnij ponownie spust migawki, aby zakończyć
filmowanie.
Czerwona kontrolka samowyzwalacza będzie świecić światłem ciągłym przez 8 sekund,
a następnie migać przez 2 sekundy, pozostanie zapalona podczas filmowania.
W celu zatrzymania filmowania przed rejestracją filmu naciśnij przycisk
Samowyzwalacza (Self timer button). Ustawienia Samowyzwalacza pozostaną
aktywne.
Aby wyłączyć Samowyzwalacz naciśnij przycisk Self Timer dwukrotnie.
Porada: Możesz uniknąć sfilmowania siebie samego idącego od aparatu do wybranej
sceny. W tym celu połącz funkcję Self Timer z funkcją Video Length.

46

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

4. TRYB PRZEGLĄDANIA ZDJĘĆ I FILMÓW
używamy do oglądania i pracy ze zdjęciami
Tryby przeglądania zdjęć (REWIEV)
oraz filmami zachowanymi w pamięci wewnętrznej lub karcie zewnętrznej aparatu.
W celu oszczędności baterii, na czas przeglądania zdjęć i filmów, ustaw aparat w
opcjonalnej stacji dokującej KODAK EasyShare 6000.
Pamiętaj, że podczas pracy z aparatem w tym trybie, w każdej chwili możesz
nacisnąć przycisk migawki by wykonać zdjęcie.

PRZEGLĄDANIE POJEDYNCZYCH ZDJĘĆ I FILMÓW
1. Naciśnij przycisk REVIEW.
Ekran podglądu lub EVF pokazuje ostatnie wykonane
zdjęcie lub film. Ikony wyświetlające się wraz ze zdjęciem
wskazują na zastosowane opcje i funkcje.
2. Użyj przycisku Share, aby zaznaczyć zdjęcia do
wydruku, wysłania e-mailem lub dodania do
ulubionych.
możesz przechodzić
3. Używając przycisków
pomiędzy zdjęciami i filmami. W celu szybkiego
przeglądania zasobów naciśnij i przytrzymaj przycisk
.
4. Naciśnij przycisk Review by wyjść z funkcji
przeglądania zdjęć.

Uwaga: Dla oszczędności baterii sugerujemy przeglądanie zdjęć przy aparacie
umieszczonym w stacji dokującej lub przy podłączonym zasilaczu.

47

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

WYŚWIETLANIE FILMÓW
1. By wyświetlić film, naciśnij przycisk Review. Możesz
również rozpocząć wyświetlanie przez naciśnięcie
przycisku Menu, wybranie opcji Filmowanie,
potwierdzenie przyciskiem OK
zlokalizuj film, który chcesz
2. Przyciskami
odtworzyć
3. By rozpocząć odtwarzanie lub zrobić pauzę, naciśnij
przycisk OK

podczas wyświetlania filmu

4. Dostosuj głośność używając przycisków

5. By cofnąć wyświetlany film naciśnij
podczas odtwarzania. By kontynuować
odtwarzanie naciśnij OK
6. W celu przejścia do następnego zdjęcia lub filmu, naciśnij
wówczas, gdy żaden
film nie jest odtwarzany.

PRZEGLĄDANIE MINIATUREK ZDJĘĆ I FILMÓW
1. Naciśnij przycisk Review.
2. Użyj przycisku
, lub: Naciśnij przycisk Menu,
Przyciskami

wybierz funkcję Multi-up, Naciśnij

przycisk OK. Miniaturki 9 zdjęć i filmów są
wyświetlone na ekranie LCD.

3. Przyciskami

wyświetlaj poprzedni lub

następny rząd miniaturek
możesz się poruszać między zdjęciami po kolei.
4. Przyciskami
Wybrane zdjęcie jest otoczone żółtą ramką.
5. Naciśnij OK w celu wyświetlenia wybranego zdjęcia na całym ekranie wyświetlacza.

48

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

USUWANIE ZDJĘĆ I FILMÓW
1. Naciśnij przycisk REVIEW
zlokalizuj zdjęcie lub film, który
2. Przyciskami
chcesz usunąć. Naciśnij przycisk usuwania (DELETE).
3. Zaznacz żądaną opcję i potwierdź przyciskiem OK.
PICTURE lub VIDEO - usuwa wybrane zdjęcie lub film.
EXIT - wyjście z funkcji usuwania zdjęć.
ALL - usuwa wszystkie zdjęcia i filmy z aktualnego
miejsca przechowywania.
UWAGA:
Zdjęcia i filmy wcześniej zabezpieczone nie zostaną usunięte. Zdejmij zabezpieczenie
przed usunięciem.
4. Po usunięciu możesz, pozostając w trybie usuwania zdjęć, posługując się
przejść do kolejnych zdjęć lub filmów
przyciskami
5. By wyjść z trybu usuwania zdjęć naciśnij przycisk DELETE lub podświetl opcję Exit i
naciśnij przycisk OK.

49

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

FUNKCJE MENU TRYBU PRZEGLĄDANIA ZDJĘĆ
Powiększanie
(zdjęcia)
Odgrywanie (Video)
Współdzielenie

Kopiowan ie
Wyświetlanie daty
rejestracji filmu

Przechowywanie
zdjęć

Podgląd miniaturek
zdjęć

Zabezpieczenie

Informacja o
zdjęciu / filmie

Album

Opcje ustawień

Pokaz slajdów

POWIĘKSZANIE ZDJĘĆ
Użyj funkcji powiększania w celu uzyskania przybliżenia różnych części oglądanego
obrazu.
1. Naciśnij przycisk REVIEW, zlokalizuj zdjęcie, które
chcesz powiększyć.
2. By powiększyć zdjęcie 2-krotnie, naciśnij przycisk OK.
By uzyskać 4-krotne powiększenie, naciśnij przycisk OK
ponownie.
Zdjęcie jest powiększone. Ikona powiększenia
wartość powiększenia jest wyświetlana.

oraz

możesz się poruszać po różnych obszarach oglądanego /
3. Przyciskami
powiększanego zdjęcia.
4. Naciśnij przycisk OK ponownie, by anulować powiększenie.
w celu wybrania kolejnego zdjęcia, lub naciśnij przycisk REVIEW by
5. Naciśnij
opuścić tryb przeglądania zdjęć.

50

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

ZABEZPIECZANIE ZDJĘCIA LUB FILMU PRZED USUNIĘCIEM
1. Naciśnij przycisk REVIEW, zlokalizuj zdjęcie, które chcesz
zabezpieczyć.
2. Naciśnij przycisk Menu.
3. Podświetl funkcję PROTECT (zabezpieczenie), potwierdź
przyciskiem OK.
Ikonka zabezpieczenia zdjęcia

wyświetli się ze zdjęciem.

Zdjęcie nie może być usunięte.
4. By usunąć zabezpieczenie, naciśnij przycisk OK ponownie.
5. Naciśnij przycisk Menu by wyjść z menu.
UWAGA:
Formatowanie pamięci wewnętrznej lub karty pamięci usuwa nawet zabezpieczone
zdjęcia, filmy i adresy e-mail.

51

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

ZAZNACZENIE ZDJĘĆ I FILMÓW DO DODANIA DO ALBUMÓW
Używając opcji ALBUM w trybie Review możesz zaznaczyć wybrane zdjęcia i filmy i
dodać je do wybranych albumów.
PO PIERWSZE - W KOMPUTERZE
Używając oprogramowania KODAK EasyShare wer. 3.0 lub nowszej, utwórz albumy
nazywając je dowolnie, następnie skopiuj do 32 nazw do pamięci wewnętrznej
aparatu. Szczegóły tej operacji dostępne są w pliku pomocy [help] Obsługi
Oprogramowania. (Formatowanie pamięci usuwa nazwy albumów)
PO DRUGIE - W APARACIE
1. Naciśnij przycisk Review.
2. Wybierz zdjęcie za pomocą strzałek, a następnie naciśnij
przycisk Menu.

, potwierdź
3. Podświetl funkcję Set Album (Video)
przyciskiem OK.
4. Strzałkami w górę /w dół wybierz żądany album,
potwierdź przyciskiem OK. Aby dodać kolejne zdjęcie
zlokalizuj je przyciskami strzałek, a następnie naciśnij OK. Aby dodać zdjęcie do
więcej niż jednego albumu powtórz krok 4.
Plus (+) oznacza, że film został dodany do więcej niż jednego albumu.
5. W celu anulowania wyboru, zaznacz nazwę albumu, naciśnij przycisk OK. W celu
anulowania wszystkich wyborów jednocześnie wybierz funkcję Clear All.
6. Wybierz Exit, naciśnij przycisk OK - wybór zostaje zachowany.
7. Naciśnij przycisk Menu, aby powrócić do trybu Review.
PO TRZECIE - PRZENIEŚ ZDJĘCIA DO KOMPUTERA
Gdy przeniesiesz zaznaczone zdjęcia i filmy do pamięci komputera, Oprogramowanie
KODAK EasyShare zachowa je w odpowiednich albumach

52

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

POKAZ SLAJDÓW
Pokaz slajdów (SLIDE SHOW) jest funkcją umożliwiającą automatyczne wyświetlenie
zdjęć lub filmów na wyświetlaczy LCD lub EVF, w porządku, w jakim były
wykonywane. By użyć tej funkcji do pokazu zdjęć lub filmów na ekranie telewizora lub
innego urządzenia zewnętrznego, zobacz instrukcję poniżej w tym rozdziale. W celu
oszczędności baterii, użyj opcjonalnego zasilacza KODAK AC 5V .
BY WYKONAĆ POKAZ:
1. Naciśnij przycisk przeglądania zdjęć (REVIEW), a
następnie przycisk Menu.
2. Wybierz funkcję SLIDE SHOW

, potwierdź

przyciskiem OK.
3. Wybierz ,,rozpocznij pokaz" (Begin Show), a następnie
potwierdź wybór przyciskiem OK.
Każde ze zdjęć lub filmów wyświetlane jest raz rozpoczynając od ostatnio
wykonanego. Po zakończeniu pokazu następuje powrót do ekranu menu.
4. Aby przerwać pokaz naciśnij OK.
5. Aby opuścić funkcję pokazu slajdów wybierz Exit i naciśnij OK.
ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI WYŚWIETLANIA ZDJĘĆ PODCZAS POKAZU
Ustawienia domyślne aparatu zakładają wyświetlanie każdego zdjęcia przez 5 sekund.
Możliwe jest wydłużenie czasu wyświetlania pojedynczego zdjęcia do 60 sekund.
1. Z menu pokazu slajdów, wybierz funkcję INTERVAL,
naciśnij OK.
wybierz żądany czas wyświetlania
2. Naciskając
zdjęcia.
3. Potwierdź ustawienie przyciskiem OK.

53

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

POKAZ SLAJDÓW ZAPĘTLONY
Używając funkcji zapętlenia (ON LOOP) możesz ustawić
pokaz slajdów na odtwarzanie ciągłe - po zakończeniu
pokazu rozpocznie się ponowne odtwarzanie.
1. W menu pokazu slajdów posługując się strzałkami w górę
/ w dół, wybierz opcję LOOP, potwierdź wybór OK.
2. Wybierz ustawienie ON [włączony], potwierdź OK.
Po rozpoczęciu pokazu slajdów będzie się on odbywał nieustannie do czasu
zatrzymania przez naciśnięcie przycisku OK lub do chwili wyczerpania baterii.

WYŚWIETLANIE ZDJĘĆ NA EKRANIE TELEWIZORA
Możesz wyświetlić zdjęcia pojedynczo lub w postaci pokazu na ekranie telewizora,
komputera lub projektora (każde urządzenie posiadające wyjście Video).
Obraz na ekranie telewizora może mieć gorszą jakość niż na monitorze komputera i
wydruku.
1. Kablem video podłącz gniazdo wyjścia w aparacie oraz
gniazdo wejścia w telewizorze (żółta końcówka kabla -
obraz, biała - dźwięk).
Wyświetlacz LCD gaśnie, ekran telewizora staje się
wyświetlaczem aparatu.
2. Używając ekranu telewizora jak wyświetlacza LCD
aparatu możesz teraz obejrzeć zdjęcia lub zastosować
każdą z funkcji aparatu.
Uwaga: Pokaz slajdów zakończy się, kiedy podłączysz lub rozłączysz kable.

54

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

KOPIOWANIE ZDJĘĆ I FILMÓW
Możesz skopiować zdjęcia oraz filmy z karty zewnętrznej aparatu do pamięci
wewnętrznej lub z pamięci wewnętrznej aparatu na kartę zewnętrzną.
Przed kopiowaniem upewnij się, że:
o W aparacie znajduje się karta
o Ustawienia aparatu w zakresie przechowywania zdjęć wskazują lokalizację, z
której chcesz kopiować zdjęcia.
BY SKOPIOWAĆ ZDJĘCIA LUB FILMY:
1. W trybie REVIEW naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz funkcję

, potwierdź wybór OK.

3. Posługując się strzałkami w górę / w dół, wybierz jedną z
opcji:

PICTURE lub VIDEO - kopiuje oglądane zdjęcie lub film z wybranego miejsca
przechowywania obrazów do innego miejsca.
EXIT - wyjście z funkcji kopiowania.
ALL - kopiuje wszystkie zdjęcia i filmy z wybranego miejsca przechowywania do
innego miejsca.
4. Naciśnij przycisk OK.
Wskaźnik na ekranie informuje o postępach procesu kopiowania.
UWAGA:
Powyżej opisana funkcja kopiuje zdjęcia i filmy do nowej lokalizacji, a nie przenosi z
jednoczesnym ich usuwaniem z lokalizacji pierwotnej. Z celu usunięcia skopiowanych
zdjęć i filmów należy je usunąć używając funkcji DELETE.
Zdjęcia i filmy zaznaczone do wysłania pocztą elektroniczną, wydruku czy
umieszczenia w katalogu ulubione nie zostaną skopiowane. Ustawienia zabezpieczeń
nie zostaną skopiowane. Nazwy albumów są kopiowane wraz z obrazami.

55

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

WYŚWIETLANIE DATY FILMU
W celu wyświetlenia daty i czasu wykonania filmu:
1. Wejdź w tryb Review, następnie naciśnij przycisk Menu.
2. Podświetl funkcję Video Date Display (wyświetlanie czasu
filmowania), naciśnij przycisk OK.
3. Podświetl wybraną opcję, potwierdź przyciskiem OK.
4. Naciśnij przycisk Menu by wyjść z trybu menu.
Informacje można wyświetlić przed, a nie podczas
wyświetlania filmu.

ODCZYTYWANIE INFORMACJI O ZDJĘCIU / FILMIE
1. W trybie przeglądania zdjęć (Review) naciśnij przycisk
Menu.
2. Wybierz funkcję Picture or Video Info, potwierdź OK.
Informacje dotyczące oglądanego zdjęcia lub filmu są
wyświetlane na ekranie LCD.

przejdź do następnego / poprzedniego zdjęcia by zobaczyć
3. Naciskając
zapisane informacje. Naciśnij Menu by wyjść z funkcji menu.

ZABEZPIECZANIE OBIEKTYWU PODCZAS PRZGLĄDANIA
OBRAZÓW
Możliwe jest włączenie aparatu w celu przejrzenia zdjęć bez jednoczesnego
uruchamiania obiektywu.
1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Review przez ok. 1 sekundę
i jednocześnie przekręć pokrętło wyboru w dowolny tryb
roboczy.
Aparat został uruchomiony, ale dostępny jest tylko tryb
przeglądania. Obiektyw nie wysuwa się.
2. Aby opuścić powyższy tryb i powrócić do normalnej pracy
aparatu:
- naciśnij przycisk Review ponownie lub
- wciśnij spust migawki do połowy
Aparat zaczyna pracować w trybie wybranym pokrętłem wyboru. Zdjęcie można
wykonać, kiedy obiektyw ustawi się w pozycji roboczej.

56

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

5. ZAZNACZANIE ZDJĘĆ - TRYB WSPÓŁDZIELENIA
(SHARE)
Przycisk SHARE pozwala na zaznaczanie zdjęć lub filmów. Po przesłaniu zaznaczonych
obrazów do komputera możesz współdzielić zdjęcia i filmy poprzez:
Zaznaczone zdjęcia
o wydrukowanie
o wysłanie e-mailem
o dodanie do ulubionych, dla łatwej organizacji plików w komputerze
Zaznaczone filmy
o wysłanie e-mailem
o dodanie do ulubionych.
Drukowanie

Wysyłanie pocztą
elektroniczną
Dodawanie do ulubionych

KIEDY MOGĘ ZAZNACZYĆ ZDJĘCIE LUB FILM?
Zaznaczenie zdjęcia lub filmu jest możliwe w każdej chwili, gdy aparat jest włączony.
Menu współdzielenia (Share) jest dostępne w trybie przeglądania.
W trybie QuickView naciśnij przycisk Share, kiedy zdjęcie lub film jest wyświetlany
chwilę po wykonaniu.
UWAGA:
Zaznaczenie pozostaje na zdjęciu do czasu usunięcia. Jeśli zaznaczone zdjęcie (lub
film) jest kopiowane, zaznaczenie nie będzie skopiowane.

57

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

WYBÓR ZDJĘĆ DO DRUKOWANIA
1. Naciśnij przycisk Share. Strzałkami w lewo / w prawo
wybierz zdjęcie
2. Wybierz funkcję Print

, potwierdź przyciskiem OK. *)

3. Przyciskami
wybierz liczbę kopii (0-99). Zero usuwa
zaznaczenie zdjęcia
pojawia się wraz ze zdjęciem.
Ikona wydruku
Ustawienia domyślne aparatu wskazują na jedną (1) kopię.
By zmienić te ustawienia zobacz w dalszej części rozdziału.
4. Opcjonalnie: Możesz wybrać żądaną ilość kopii wydruku
dla innych zdjęć. Strzałkami w prawo / w lewo znajdź
zdjęcie. Potwierdź ilość wydruków lub zmień ją używając strzałek w górę / w dół.
5. Potwierdź wybór przyciskiem OK. Naciskając przycisk Share wyjdziesz z tej funkcji.
*) By zaznaczyć wszystkie zdjęcia na karcie lub w pamięci aparatu do wydruku,
wybierz funkcję PRINT ALL, potwierdź wybór OK, wskaż liczbę kopii w sposób opisany
powyżej. By usunąć zaznaczenie zdjęć wszystkich zdjęć z karty lub pamięci
wewnętrznej do wydruku, wybierz funkcję CANCEL PRINTS, potwierdź OK. Opcja
Cancel Prints nie jest dostępna w trybie szybkiego podglądu (QuickView).
WYDRUK ZAZNACZONYCH ZDJĘĆ
Po przeniesieniu zdjęć i filmów z aparatu do komputera, oprogramowanie KODAK
EasyShare otwiera ekran drukowania. Procedurę wydruku zaznaczonych zdjęć
omówiono w instrukcji obsługi oprogramowania.

58

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

ZAZNACZANIE ZDJĘĆ DO WYSŁANIA POCZTĄ
ELEKTRONICZNĄ
PO PIERWSZE - W KOMPUTERZE
By korzystać z tej funkcji aparatu, należy przy pomocy oprogramowania Kodak
EasyShare stworzyć książkę adresową w komputerze, a następnie przekopiować
maksymalnie 32 adresy poczty elektronicznej do wewnętrznej pamięci aparatu.
Szczegóły zostały opisane w systemie pomocy oprogramowania.
PO DRUGIE - W APARACIE
1. Naciśnij przycisk SHARE, wybierz zdjęcie do wysłania
pocztą elektroniczną
, potwierdź wybór
2. Wybierz funkcję EMAIL
przyciskiem OK
wybierz z listy adres e-mail, potwierdź
3. Przyciskami
OK.
W celu wysłania innych zdjęć pod ten sam adres, używając strzałek w prawo / w
lewo wybierz pożądane zdjęcia. Potwierdź wybór przyciskiem OK. W celu wysłania
zdjęcia do więcej niż jednej osoby, powtarzaj czynność z punktu 3.
Wybrane adresy zostają odznaczone a ikona

pojawia się przy zdjęciu.

4. By anulować wybór, zaznacz odznaczony adres e-mail i naciśnij przycisk OK. By
usunąć wszystkie zaznaczenia wybierz funkcję CLEAR ALL.
5. Wybierz EXIT, potwierdź przyciskiem OK.
Wybór zdjęć zaznaczonych do wysłania zostanie zachowany.
6. Naciśnij przycisk SHARE by puścić ten tryb.

PO TRZECIE - WYSYŁANIE ZAZNACZONYCH ZDJĘĆ I FILMÓW Z KOMPUTERA
Po przesłaniu zaznaczonych zdjęć i filmów do komputera, otworzy się ekran e-mail
oprogramowania KODAK EASYSHARE, który pozwoli na natychmiastową wysyłkę
wybranych zdjęć pod wskazane adresy.

59

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

DODAWANIE ZDJĘĆ DO ULUBIONYCH
1. Naciśnij przycisk Share. Strzałkami w prawo / w lewo
wybierz pożądane zdjęcie.
2. Wybierz funkcję Favorite

, naciśnij OK.

Ikona
pojawi się wraz ze zdjęciem.
3. By usunąć zaznaczenie, naciśnij OK.
4. By wyjść z trybu SHARE naciśnij ponownie przycisk
SHARE.
Pomoc oprogramowania KODAK EASYSHARE szczegółowo opisuje możliwości
wykorzystania funkcji ,,ulubione" na Twoim komputerze.

60

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

6. PERSONALIZACJA USTAWIEŃ APARATU - TRYB
USTAWIEŃ (SET-UP)
Wykorzystanie trybu SETUP
preferencji użytkownika.

pozwala na personalizowanie ustawień aparatu wg

Dostęp do trybu SETUP
możliwy jest z każdego trybu pracy aparatu przez
naciśnięcie przycisku Menu, wybranie funkcji Setup i potwierdzenie przyciskiem OK.

MENU TRYBU SETUP
Powrót do poprzedniego
menu

Ustawienia daty i czasu

Domyślna liczba
wydruków

Wyjście Video

Szybki podgląd

Język

Opis trybu

Formatowanie

Zaawansowany zoom
cyfrowy

Informacja

Dźwięk migawki

61

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

POWRÓT DO POPRZEDNIEGO MENU
W menu Setup wybierz Return

i naciśnij OK.

Następuje powrót do poprzedniego trybu pracy.

ZMIANA DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ WYDRUKU
Ustawienie domyślne aparatu zakłada wydruk jednej kopii z poziomu trybu SHARE. W
tym miejscu możliwa jest zmiana tych ustawień.
1. Naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz Setup

, potwierdź OK.

, a następnie
3. Wybierz funkcję Default Print Quantity
wciśnij przycisk OK.
4. Posługując się przyciskami
wskaż nową liczbę
kopii, naciśnij OK.
5. Naciśnij przycisk Menu by wyjść z menu.
Ustawienie pozostanie aktywne do czasu jego zmiany.

WYŁĄCZANIE SZYBKIEGO PODGLĄDU
Po wykonaniu zdjęcia, funkcja szybkiego podglądu (QUICKVIEW) wyświetla przez 5
sek. zachowane zdjęcie na wyświetlaczu LCD. W celu oszczędności mocy baterii
możliwe jest wyłączenie funkcji QUICKVIEW.
1. Naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz SETUP

, potwierdź OK.

, wybór potwierdź OK.
3. Wybierz funkcję QuickView
4. Wybierz ,,Off" [wyłącz], potwierdź przyciskiem OK.
5. Naciśnij przycisk Menu by wyjść z menu.
Od tej chwili zdjęcie nie będzie się automatycznie wyświetlało po jego zrobieniu. By
obejrzeć wykonane zdjęcie lub film należy przejść do trybu przeglądania (Review).

62

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

ZMIANA ZAAWANSOWANEGO ZOOMU OPTYCZNEGO
1. Naciśnij przycisk Menu
2. Wybierz ustawienie Setup, naciśnij przycisk OK
3. Strzałkami w górę / w dół zaznacz opcję Advanced
Digital Zoom, potwierdź OK
4. Strzałkami w górę / w dół wybierz żądane ustawienie:

Continous - zoom cyfrowy włącza się automatycznie po naciśnięciu i
przytrzymaniu przycisku T i po osiągnięciu maksymalnego powiększenia za pomocą
zoomu optycznego
Pause (ustawienie domyślne) - zoom cyfrowy włącza się po naciśnięciu przycisku T
(otrzymujemy powiększenie z wykorzystaniem funkcji zoomu optycznego),
zwolnieniu przycisku i ponownym naciśnięciu
None - ustawienie wyłącza zoom cyfrowy
5. Naciśnij przycisk Menu ponownie by wyjść z funkcji Menu

WYŁĄCZANIE DŹWIĘKU MIGAWKI
1. Naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz Setup

, potwierdź OK.

3. Wybierz funkcję Shutter Sound

, potwierdź OK.

4. Wyłącz funkcję przez wybranie opcji ,,Off", potwierdź OK.
Dźwięk nie będzie odtwarzany podczas wykonywania
zdjęcia.
5. Naciśnij przycisk Menu w celu wyjścia z trybu menu.

WYŁĄCZANIE OPISU TRYBU PRACY
Po włączeniu aparatu lub przy zmianie trybu aparat wyświetla krótki opis wybranej
funkcji. Poniżej przedstawiono sposób wyłączenia wyświetlania.
1. Naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz Setup, potwierdź OK.
3. Wybierz funkcję Mode Description
, potwierdź OK.
4. Wyłącz funkcję przez wybranie opcji ,,Off", potwierdź OK.
5. Naciśnij przycisk Menu w celu wyjścia z trybu menu.

63

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

USTAWIENIA WYJŚCIA VIDEO
Funkcja ta pozwala na zgranie sygnału Video aparatu ze standardem urządzenia
zewnętrznego. Sygnał wyjścia video powinien być ustawiony odpowiednio by było
możliwe wykorzystywanie urządzeń zewnętrznych jako ekranu do pokazu zdjęć.
1. Naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz SETUP

, potwierdź OK.

3. Wybierz funkcję VIDEO OUT

, potwierdź OK.

4. Wybierz opcję:

NTSC (ustawienie domyślne) - USA, Japonia oraz większość krajów
pozaeuropejskich.
PAL - kraje europejskie i Chiny.
5. Naciśnij OK, by zaakceptować zmianę i powrócić do ekranu menu
6. Naciśnij przycisk Menu by wyjść z menu.

WYBÓR JĘZYKA
Możliwe jest wyświetlanie menu oraz komunikatów na wyświetlaczu LCD aparatu w
różnych językach.
W CELU ZMIANY WYBORU JĘZYKA:
1. Naciśnij przycisk Menu
2. Wybierz pozycję ustawienie aparatu (Setup)
następnie potwierdź wybór przyciskiem OK
3. Wybierz funkcję język (LANGUAGE)
przyciskiem OK.
4. Używając

, potwierdź

wybierz język i zaakceptuj OK.

5. Przyciskiem Menu wyłącz funkcję Menu.
Tekst będzie wyświetlony w wybranym języku do momentu zmiany ustawień
językowych.

64

,

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

FORMATOWANIE PAMIĘCI WEWNĘTRZNEJ APARATU LUB
KARTY ZEWNĘTRZNEJ TYPU MMC / SD
UWAGA!
Formatowanie usuwa wszystkie dane z karty czy pamięci aparatu, nawet
zabezpieczone zdjęcia, filmy czy książkę adresową. Wyjmowanie karty z
gniazda podczas formatowania może nieodwracalnie ją uszkodzić.
1. Naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz Setup

, potwierdź OK.

3. Wybierz funkcję Format

, potwierdź OK.

4. Wybierz opcję:

MEMORY CARD - usuwa zawartość karty zewnętrznej, formatuje kartę
CANCEL - wyjście z funkcji bez dokonywania zmian
INTERNAL - formatuje i usuwa zawartość wewnętrznej pamięci aparatu
5. Naciśnij OK.
6. Wybierz Continue Format, naciśnij OK.
Gdy formatowanie pamięci się rozpoczęło, nie zatrzyma tego procesu wyłączenie
aparatu czy zmiana trybu pracy. Po zakończeniu formatowania wyświetla się ekran
menu trybu ustawień (Setup menu).
7. Naciśnij przycisk Menu by wyjść z menu.

ODCZYTYWANIE INFORMACJI O APARACIE
Funkcja ,,O" (ABOUT) wyświetla informacje dotyczące aparatu, które są użyteczne,
gdy zajdzie potrzeba skontaktowania się z serwisem.
1. Naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz SETUP

, potwierdź OK.

, potwierdź OK. Na wyświetlaczu pokazane są
3. Wybierz funkcję ABOUT
informacje dotyczące aparatu - model, wersja oprogramowania.
4. Naciśnij OK, aby powrócić do Menu
5. Naciśnij przycisk Menu by wyjść z menu.

65

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

7. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

WYMAGANIA SYSTEMOWE
Aparat został zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi normami.
Wprowadzane w przyszłości oprogramowanie i sprzęt może nie być kompatybilne. W
takim wypadku skontaktuj się z producentem sprzętu lub oprogramowania.
SYSTEM WINDOWS
o PC z systemem WINDOWS 98, 98SE, ME, 2000 lub XP OS
o Procesor min. 233 MHz lub nowszy (300 MHz rekomendowany procesor dla
Windows 2000 i XP)
o 64 MB dostępnej pamięci Ram (128 MB rekomendowane)
o 100 MB dostępnej przestrzeni dyskowej
o Napęd CD- ROM
o Port USB
o Monitor kolorowy, rozdzielczość min. 800 x 600, 16-bit kolor, zalecane 24-bity
(True Color).
o Dostęp do Internetu do wydruków on-line i wysyłki poczty elektronicznej.
MACINTOSH OS X
o Komputer MACINTOSH z procesorem G3 lub G4
o MAC OS 10.1.2 minimum
o 128 MB dostępnej pamięci RAM
o 200 MB dostępnej przestrzeni dyskowej
o Napęd CD- ROM
o Wbudowany port USB
o Monitor kolorowy, rozdzielczość min. 800 x 600, rekomendowana paleta tysiące albo miliony kolorów.
o Dostęp do Internetu do wydruków on-line i wysyłki poczty elektronicznej.
MACINTOSH OS 8.6/9.x
o Komputer POWER PC-based MACINTOSH
o MACINTOSH OS 8.6/9.x
o 64 MB dostępnej pamięci RAM
o 200 MB dostępnej przestrzeni dyskowej
o Napęd CD- ROM
o Wbudowany port USB
o Monitor kolorowy, rozdzielczość min. 800 x 600, rekomendowana paleta tysiące albo miliony kolorów.
o Dostęp do Internetu do wydruków on-line i wysyłki poczty elektronicznej.
UWAGA:
System OS 8.6/9.x nie pozwala na pełne wykorzystanie możliwości trybu SHARE.
OS X jest system rekomendowanym dla uzyskania pełnej funkcjonalności aparatu.

66

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

UWAGA:
Nie instaluj oprogramowania KODAK EASYSHARE w czasie, gdy aparat lub stacja
dokująca aparatu są podłączone go komputera. Może to spowodować niepoprawną
instalację oprogramowania. Upewnij się, czy aparat lub stacja dokująca są odłączone
od komputera zanim rozpoczniesz instalację.
1. Przed rozpoczęciem instalacji zamknij wszystkie otwarte
aplikacje (także antywirusowe).
2. Włóż płytę z oprogramowaniem KODAK EASYSHARE do
napędu CD.
3. Rozpocznij instalację oprogramowania:
Komputery z system WINDOWS - jeśli okno instalacji nie
pojawi się samoczynnie, rozpocznij instalację przez
napisanie d:\setup.Exe w poleceniu Uruchom z menu Start.
(D:\ - jeśli literą ,,d" oznaczony jest napęd, w którym
znajduje się płyta instalacyjna)
Komputery z systemem OS 8.6/9.X - oknie instalacji
naciśnij przycisk kontynuacji (CONTINUE)
Komputery z system OS X - dwukrotnie kliknij ikonę CD
na pulpicie, a następnie ikonę instalacji (INSTALL).

4. Podczas instalacji postępuj zgodnie z komunikatami ekranowymi.
5. Po zakończeniu instalacji restartuj komputer.
Wybierz instalację COMPLETE, która automatycznie zainstaluje wszystkie niezbędne
aplikacje na komputerze z systemem WINDOWS. Gdy wybierzesz tryb instalacji
CUSTOM, będziesz miał możliwość zainstalowania wybranych aplikacji. Podczas
instalacji na komputerach z systemem OS X postępuj zgodnie z instrukcjami
ekranowymi.
UWAGA:
Poświęć kilka minut na elektroniczną rejestrację Twojego aparatu i oprogramowania.
Rejestracja pozwoli Ci na otrzymywanie aktualnych informacji dotyczących
uaktualnień i nowych wersji oprogramowania.

67

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

8. PODŁĄCZENIE APARATU DO KOMPUTERA
Ważne:
Zainstaluj oprogramowanie zanim rozpoczniesz połączenie aparatu lub
opcjonalnej stacji dokującej z komputerem.
Możesz przenosić zdjęcia z aparatu do komputera używając aparatu albo opcjonalnej
stacji dokującej KODAK EASYSHARE 6000, opcjonalnej stacji dokująco-drukującej
KODAK EASYSHARE 6000 lub kabla USB.

ŁĄCZENIE KABLEM USB
1. Wyłącz aparat
2. Końcówkę kabla USB oznaczoną

włóż do gniazda USB

w Twoim komputerze.
3. Drugą końcówkę kabla włóż w gniazdo USB aparatu.
4. Włącz aparat

UWAGA:
Możesz również wykorzystać czytnik kart multimedialnych KODAK w celu transferu
zdjęć z aparatu do komputera.

TRANSFER ZDJĘĆ I FILMÓW DO KOMPUTERA ORAZ
DRUKOWANIE ZDJĘĆ
Z wykorzystaniem komputera zostało szczegółowo opisane w pliku pomocy
oprogramowania KODAK EASYSHARE.

DRUKOWANIE Z KART PAMIĘCI MMC / SD
Możesz wydrukować zaznaczone do wydruku zdjęcia bezpośrednio z zewnętrznej karty
pamięci z wykorzystaniem drukarki posiadającej gniazdo dla kart MMC/SD. Szczegóły
w instrukcji obsługi drukarki.
Możliwe jest również wydrukowanie zdjęć bezpośrednio z karty MMC/CD w jednym z
punktów Kodak Express (patrz wstęp).

DRUKOWANIE ZDJĘĆ ZA POMOCĄ STACJI DOKUJĄCO DRUKUJĄCEJ
Korzystając z możliwości stacji dokująco - drukującej KODAK EasyShare 6000 możesz
drukować zdjęcia bezpośrednio z aparatu, bez konieczności korzystania z komputera.
To i inne akcesoria dostępne w punktach sprzedaży.

68

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

9. PRACA ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ 6000
Stacja dokująca KODAK EasyShare 6000 jest urządzeniem, które w prosty i wygodny
sposób pozwala obsługiwać aparat z poziomu komputera i przesyłać pliki w obie
strony. Pozwala również na wygodne ładowanie akumulatorów umieszczonych w
aparacie. Z jej pomocą łatwiej utrzymać porządek na biurku, gdyż aparat ma swoje
stałe miejsce, w którym może być bezpiecznie przechowywany z jednoczesnym
dostępem do wszystkich jego funkcji.
Wykaz elementów stacji dokującej KODAK EasyShare 6000:
1. Stacja dokująca 6000 (uniwersalna wkładka do aparatu
jest zainstalowana)
2. Zasilacz, 5 Volt
3. Akumulatory Ni-MH *
4. Przewodnik Szybkiego Startu (Quick Start Guide - nie
pokazany na rysunku)
* Jeśli stacja została zakupiona w zestawie z aparatem
akumulatory Ni-MH nie będą dołączone.
UWAGA: Nie używaj akumulatorów Ni-MH do zasilania aparatu! Akumulatory
te nie są kompatybilne z modelem DX 6490. Dołączone do aparatu
akumulatory Li-Ion będą ładowane przez stację dokującą.

INSTALACJA UNIWERSALNEJ PODSTAWKI DO APARATU
Uniwersalna podstawka jest integralnym elementem stacji dokującej. Ze stacji tej
mogą korzystać wszystkie aparaty KODAK serii CX/DX6000 oraz LS6000.

DEINSTALACJA UNIWERSALNEJ PODSTAWKI DO APARATU
1. Uchwyć palcami tylną część podstawki. Naciśnij i podnieś
podstawkę.
2. Unieś węższy bok podstawki i wyjmij ją ze stacji dokującej.
3. Zabezpiecz jako część zapasową.

69

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

PODŁĄCZANIE STACJI DOKUJĄCEJ KODAK EASYSHARE 6000
Stacja dokująca pozwala na łatwy transfer zdjęć i filmów z aparatu do pamięci
komputera. Stacja dokująca służy również do ładowania akumulatorów, dostarcza
również zasilanie do aparatu.
Po zainstalowaniu oprogramowania podłącz stację dokującą do
aparatu oraz do zewnętrznego źródła zasilania.
Potrzebujesz:
1. Kabel USB [w zestawie z aparatem]
2. Zasilacz AC, 5V [w zestawie ze stacją dokującą]
UWAGA:
Upewnij się, że aparat nie jest umieszczony w stacji dokującej
podczas podłączania do komputera.

1. Końcówkę kabla USB oznaczoną

włóż do gniazda USB w Twoim komputerze.

2. Drugą końcówkę kabla włóż w kwadratowe gniazdo USB stacji dokującej.
3. Końcówkę kabla zasilacza włóż w okrągłe gniazdo stacji dokującej. Drugą w gniazdo
prądu.
WAŻNE:
Używaj zasilacza 5V AC, dostarczonego ze stacją dokującą 6000. Korzystanie z innego
rodzaju zasilacza może uszkodzić aparat, stację dokującą lub komputer.

UMIESZCZENIE APARATU W STACJI DOKUJĄCEJ
By przenieść zdjęcia i filmy z aparatu do komputera lub by
naładować baterie:

bolce

Stopka
Złącze

1. Wysuń stopkę stacji dokującej, by zapewnić odpowiedni
kąt wyświetlania obrazów na zadokowanym aparacie.
2. Wyłącz aparat
3. Umieść aparat w stacji dokującej, dociśnij delikatnie w
celu połączenia styków.
Kontrolka transferu (Transfer light) świeci się na zielono w
przypadku prawidłowej instalacji aparatu w stacji dokującej
4. Jeśli w aparacie znajdują się akumulatory, pierwsza
lampka oznaczająca ładowanie akumulatorów świeci się
na zielono.
5. Aparat jest zasilany przez stację dokującą.

Kontrolka
transferu

Kontrolki
ładowania

70

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW
1. Wyłącz aparat
2. Upewnij się czy w aparacie są akumulatory Kodak
EasyShare Li-Ion, a następnie umieść wyłączony aparat
w stacji dokującej.
Kontrolki
ładowania

Ładowanie rozpoczyna się natychmiast.
3. Akumulatory ładują się około 3 godzin. W każdej chwili można przerwać proces
ładowania wyjmując aparat ze stacji dokującej.
4. Ładowanie zatrzymuje się, jeśli włączysz aparat. Jeśli aparat pozostaje włączony w
stacji dokującej, ładowanie ponawia się w momencie przejścia aparatu w tryb Autooff - automatycznego wyłączenia aparatu.
5. Proces ładowania jest zawieszony na czas transferu zdjęć z aparatu do komputera.
LAMPKI KONTROLNE ŁADOWANIA:
ZIELONE
o jedna dioda: akumulatory są sprawdzane lub naładowane w mniej niż
połowie
o dwie diody: akumulatory są naładowane w ponad połowie
o trzy diody: akumulatory są naładowane
CZERWONE (błyskające)
o akumulatory nie są poprawnie zainstalowane lub
o akumulatory albo złącze stacji jest uszkodzone lub
o akumulatory i aparat zostały wystawione na działanie zbyt wysokich lub zbyt
niskich temperatur - poczekaj, aż powrócą do temperatury pokojowej
LAMPKI NIE ŚWIECĄ
o błąd podłączenia lub brak zasilania

71

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

TRANSFER ZDJĘĆ PRZY POMOCY STACJI DOKUJĄCEJ
Po zainstalowaniu Oprogramowania KODAK EasyShare na swoim komputerze możesz,
przy pomocy stacji dokującej, w łatwy sposób, przenosić zdjęcia i filmy z pamięci
aparatu do komputera.
1. Wyłącz aparat i umieść go w stacji dokującej
2. Naciśnij przycisk Transferu (Transfer Button)
Podczas przenoszenia zdjęć kontrolka transferu (Transfer
Light) miga na zielono
3. Na wyświetlaczu aparatu pojawiają się komunikaty
informujące o stanie transferu.
4. Oprogramowanie KODAK EasyShare otworzy się
automatycznie na twoim komputerze.
UWAGA:
Po zakończeniu transferu, stacja przechodzi w stan ładowania akumulatorów.
LAMPKI KONTROLNE TRANSFERU:
o
o
o

świecą ciągle - wszystkie urządzenia są poprawnie podłączone.
migają - trwa przesyłanie danych
nie świecą - urządzenia nie są podłączone poprawnie lub brak zasilania lub kabel
USB nie jest podłączony

PRZEGLĄDANIE ZDJĘĆ I FILMÓW
W czasie dokowania aparatu, aparat jest zasilany przez stację dokującą a nie przez
baterie / akumulatory. W celu oszczędności baterii możesz używać stacji dokującej by
przeglądać zdjęcia i filmy znajdujące się w pamięci aparatu.
1. Włącz aparat i umieść go w stacji dokującej
2. Naciśnij przycisk Review (review button) na obudowie
aparatu, by uzyskać podgląd ostatnio wykonanego
zdjęcia lub filmu. Szczegóły dotyczące możliwości
przeglądania zdjęć i filmów zostały omówione w tej
instrukcji. Wszystkie funkcje aparatu są dostępne
podczas dokowania w stacji dokującej 6000.

72

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ
Problem
Nie udaje
się
przenieść
zdjęć do
komputera.

Przyczyna
Zasilacz AC lub kabel USB
nie są podłączone
prawidłowo

Rozwiązanie
Sprawdź podłączenie

Oprogramowanie nie jest
zainstalowane

Odłącz kabel USB, wyjmij aparat ze
stacji dokującej. Zainstaluj
oprogramowanie Kodak EasyShare

Działa zbyt wiele aplikacji na
twoim komputerze
Podczas przesyłania zdjęć do
komputera zdjęto aparat ze
stacji dokującej
Nie nacisnąłeś przycisku
Transfer

Zamknij inne oprogramowanie i
spróbuj ponownie
Umieść aparat w stacji i naciśnij
przycisk Transfer
Naciśnij przycisk Transfer

STACJA DOKUJĄCA 6000 - SPECYFIKACJA
Komunikacja z
komputerem
Wymiary

Lampki kontrolne
Prąd zasilania
Zasilanie

USB

Kabel w zestawie

szerokość
głębokość
wysokość
waga
Transfer
Charging

155 mm
94,5 mm
31 mm
170 gr
podłączenie/transfer
ładowanie/błędy
5 +/- 0,25 V DC
Zasilacz AC w zestawie

Gniazdo DC

OPCJONALNY ZASILACZ 220 VOLT
Używaj zasilacza (AC Adapter, 5 volt) podczas kopiowania i
przesyłania obrazów.
Podłącz zasilacz do gniazda DC-in w aparacie i do gniazdka
elektrycznego.
UWAGA:
Zasilacz stacji dokującej może współpracować z aparatem.

73

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEMY Z APARATEM
Problem
Nie udaje się
włączyć
aparatu.

Nie udaje się
wyłączyć
aparatu
Ilość zdjęć
pozostałych na
karcie nie
zmniejsza się
po wykonaniu
kolejnego
zdjęcia
Przycisk
spustu
migawki nie
reaguje.

Przyczyna
Akumulator jest
nieprawidłowo
zainstalowany.

Rozwiązanie
Wyjmij akumulator i zainstaluj go
poprawnie.

Bateria jest rozładowana.
Nieprawidłowe baterie w
aparacie

Naładuj akumulator.
Użyj akumulatorów dołączonych do
aparatu lub innych zalecanych

Zdjęcie nie zajmuje
wystarczająco dużo
miejsca w pamięci

Aparat pracuje normalnie.
Kontynuuj wykonywanie zdjęć.

Nie wykonałeś zdjęcia

Używając funkcji Rewiev lub
QuickView upewnij się czy
wykonałeś zdjęcie
Włącz aparat.

Aparat nie jest włączony.

Aparat przetwarza zdjęcie - Przed wykonaniem kolejnego
świeci kontrolka gotowości. zdjęcia poczekaj na zgaśnięcie
kontrolki gotowości.
Karta pamięci lub pamięć
wewnętrzna jest pełna.

Brakuje części
zdjęcia.

Obiektyw był zasłonięty w
czasie wykonywanie
zdjęcia.

W trybie
REVIEW
wyświetlacz
LCD nie
wyświetla
zdjęcia.

Zdjęcia przechowywane są
w innym miejscu niż
wskazują ustawienia
aparatu.
Obraz jest wyświetlany na
innym wyświetlaczu niż
pożądany
Aparat był przekręcony lub
poruszony podczas
wykonywania zdjęcia

Orientacja
zdjęcia nie jest
odpowiednia.
Aparat
zawiesza się,
gdy karta
pamięci jest
włożona lub
wyjęta
Zdjęcie jest za
ciemne.

Wystąpił błąd podczas
instalowania lub
wyjmowania karty z
aparatu
Lampa błyskowa jest
wyłączona.

Skasuj zdjęcia lub przenieś je do
komputera, wybierz inne miejsce
zapisu albo włóż nową kartę
pamięci.
Zwróć uwagę, aby nic nie
zasłaniało obiektywu podczas
wykonywania zdjęcia (dłonie, palce
it skaż właściwe miejsce
W)
przechowywania zdjęć.
Sprawdź ustawienia wyświetlacza
(EVF/LCD)
Ustaw Sensor Orientacji aparatu.
Wyłącz go, jeśli fotografujesz
obrazy ponad tobą lub pod tobą
(np. niebo lub podłogę)
Przełącz pokrętło wyboru w
ustawienie ,,off" a następnie włącz.
Upewnij się, że aparat jest
wyłączony podczas instalacji i
wyjmowania karty pamięci.
Włącz lampę błyskową.

74

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

Lampa nie została otwarta
Fotografowany obiekt jest
zbyt odległy. Lampa
błyskowa jest
nieefektywna.

Zmniejsz odległość między
aparatem a fotografowanym
obiektem. Zasięg lampy błyskowej
= 4,9 m w trybie Wide i 4,2 m w
TelePhoto

Fotografowany obiekt jest
na tle jasnego światła (np.
,,pod słońce")

Użyj lampy błyskowej w trybie FILL
lub zmień pozycję względem źródła
światła.

Warunki oświetlenia są
niedostateczne.

Zdjęcie jest za
jasne.

Otwórz lampę błyskową.

Zwiększ kompensację ekspozycji.

Nie odbył się automatyczny Naciśnij przycisk migawki do
pomiar ekspozycji
połowy i przytrzymaj. Po zapaleniu
się lampki kontrolnej na kolor
zielony, naciśnij spust migawki do
końca i wykonaj zdjęcie
Lampa błyskowa została
Ustaw tryb pracy lampy błyskowej
użyta niepotrzebnie.
na AUTO.
Fotografowany obiekt jest
za blisko pracującej
lampy błyskowej.

Zwiększ odległość aparatu od
fotografowanego obiektu.
Minimalna odległość od lampy
błyskowej - 0,6 m w trybie Wide i
1 m w trybie TelePhoto.

Zbyt dużo światła.

Zmień kompozycję sceny
dostosowując ją do istniejących
warunków oświetleniowych lub
użyj trybu PASM, aby ręcznie
skorygować ustawienia.

Niewłaściwy pomiar w
trybie Auto

Wciśnij spust migawki do połowy -
kiedy kontrolka AE/AF zabłyśnie na
zielono wciśnij spust do końca.
Przed wyjęciem karty upewnij się,
że kontrolka gotowości nie świeci
się.

Zapisane
zdjęcia uległy
zniszczeniu.

Karta pamięci została
wyjęta w czasie pracy
aparatu.

W trybie
Review
zamiast
podglądu
zdjęcia na
wyświetlaczu
otrzymujemy
niebieski ekran

Zdjęcie nie ma miniaturki
Przenieś zdjęcie do komputera lub
albo miniaturka zdjęcia jest usuń je
w niewłaściwym formacie

75

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

Zdjęcie jest
niewyraźne.

Szkło obiektywu jest
brudne.
Fotografowany obiekt jest
zbyt blisko aparatu.

Wyczyść obiektyw.

Aparat pracuje w trybie
CLOSE-UP, a
fotografowany obiekt jest
zbyt daleki.

Wyłącz tryb CLOSE-UP.

Zwiększ odległość aparatu od
fotografowanego obiektu (min. =
0,5 m) lub włącz tryb CLOSE-UP.

Aparat lub fotografowany
Trzymaj aparat nieruchomo
obiekt poruszył się podczas podczas wykonywania zdjęć.
wykonywania zdjęcia.
Fotografowany obiekt jest
zbyt daleko alby lampa
błyskowa mogła
funkcjonować efektywnie.
Niewłaściwy pomiar w
trybie Auto
Pokaz slajdów
jest
niemożliwy na
video lub
innym
urządzeniu
zewnętrznym.
Aparat
zawiesza się
podczas
wkładania lub
wyjmowania
karty.
EVF
(elektroniczny
wizjer) nie
działa

Ustawienia VIDEO OUT są
nieprawidłowe.

Zmniejsz odległość między
aparatem a fotografowanym
obiektem. Zasięg lampy błyskowej
= 2,4 m
Wciśnij spust migawki do połowy -
kiedy kontrolka AE/AF zabłyśnie na
zielono wciśnij spust do końca.
Popraw ustawienia VIDEO OUT
(NTSC lub PAL)

Urządzenie zewnętrzne jest Podłącz urządzenie zewnętrzne
nieprawidłowo podłączone. zgodnie z jego instrukcją obsługi.
Aparat wykrył błąd podczas Wyłącz aparat i włącz go ponownie
wkładania lub wyjmowania - upewnij się, że aparat jest
karty.
wyłączony podczas wkładania lub
wyjmowania karty.
EVF wyłączył się po 15
sekundach bezczynności.
Ustawienia wyświetlacza
wskazują na LCD.

76

Spójrz w wizjer.
Naciśnij przycisk EVF/LCD, aby
skorygować ustawienia.

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

PROBLEMY W KOMUNIKACJI MIĘDZY APARATEM A
KOMPUTEREM
Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Nie można nawiązać
połączenia między
komputerem i aparatem.

Problem konfiguracyjny
portu USB.

Przeczytaj plik
USB.html dołączony do
oprogramowania Kodak
EasyShare.
Włącz aparat.

Aparat jest wyłączony.
Akumulatory są
rozładowane.
System oszczędzania
energii w Twoim
laptopie odłączył Port
komunikacyjny.
Kabel USB jest
nieprawidłowo
podłączony.

Sprawdź połączenie
kabla USB z aparatem i
komputerem.

Twój komputer ma
uruchomionych zbyt
wiele programów.
Nie można skopiować
zdjęć do komputera.
Instalator Nowego Sprzętu
nie może zlokalizować
sterowników.
Nie można skopiować
zdjęć do komputera.

Wymień lub naładuj
akumulatory.
Sprawdź ustawienia
systemu zarządzania
energią w laptopie.

Odłącz aparat. Zamknij
wszystkie programy i
podłącz ponownie
aparat.
Odłącz kabel USB lub
stację dokującą i
zainstaluj
oprogramowanie
KODAK EASYSHARE.
Odłącz kabel USB lub
stację dokującą od
komputera. Odinstaluj
oprogramowanie [Start
- & gt; Settings - & gt; Control
Panel - & gt; Add/Remove
Programs]. Zainstaluj
ponownie
oprogramowanie
KODAK EASYSHARE.

Oprogramowanie nie
jest zainstalowane na
komputerze.
Oprogramowanie nie
zostało poprawie
zainstalowane.

77

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

PROBLEM Z KARTAMI MMC/SD
Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Aparat nie rozpoznaje
karty MMC/SD

Karta nie jest zgodna ze
standardem MMC/SD

Użyj właściwej karty.

Karta jest nieczytelna.

Przeformatuj kartę.
UWAGA: formatowanie
usunie z karty
wszystkie zdjęcia.

W aparacie nie ma karty
lub jest ona
nieprawidłowo włożona.
Wystąpiły błędy podczas
wymiany karty.

Włóż prawidłowo kartę.

Nie udaje się włączyć
aparatu po wymianie
karty pamięci.
Karta pamięci jest pełna

Pamięć jest pełna

Osiągnięto maksymalną
liczbę plików lub
folderów.

78

Wyłącz i włącz
ponownie aparat. Przed
wymianą karty upewnij
się, że aparat jest
wyłączony.
Przenieś zdjęcia i filmy
do komputera,
następnie usuń je z
aparatu.
Przenieś zdjęcia i filmy
do komputera,
następnie sformatuj
kastę lub pamięć
wewnętrzną

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

KOMUNIKATY BŁĘDÓW NA WYŚWIETLACZU LCD
No images to display.
Memory card requires
formatting.
Memory card cannot be
read. (Please format
memory card or insert
another memory card)
Internal memory
requires formatting.
Internal memory
cannot be read. (Please
format internal
)
No memory card (Files
not copied)
Not enough space to
copy files.

Read only card, change
internal memory to
capture
Card is protected

Card is locked (Insert a
new card)
Card is unusable
(Insert a new card)
Recording stopped.
Record in internal
memory (Card speed is
slow)
Memory card is full
(Cannot save Share
tagging)
Internal card is full
(Cannot save Share
tagging)
Date/Time have been
reset

Brak zdjęć we
wskazanej lokalizacji.
Karta jest nieczytelna
lub niewłaściwie
sformatowana.

Wskaż poprawną
lokalizację źródła zdjęć.
Sformatuj kartę lub włóż
nową,

Wewnętrzna pamięć
aparatu nie działa
prawidłowo.

Sformatuj wewnętrzną
pamięć.

Brak karty w aparacie.
Zdjęcia nie zostały
skopiowane.
Wewnętrzna pamięć lub
karta nie posiada
wystarczającej ilości
wolnego miejsca do
skopiowania zdjęć.
Karta w aparacie jest
zabezpieczona przed
zapisem

Włóż kartę.

Przełącznik na karcie
jest w pozycji
zabezpieczenia przed
zapisem
Karta jest
zabezpieczona przed
zapisem
Karta jest wolna,
uszkodzona lub
nieczytelna
Karta nie może być
używana w aparacie.
Brakuje wolnych
zasobów pamięci

Ustawienia daty i czasu.

79

Zwolnij miejsce poprzez
skasowanie części zdjęć
lub włóż nową kartę.
Zmień kartę lub wybierz
miejsce zapisu zdjęć na
pamięć wewnętrzną
aparatu
Przestaw przełącznik jak
pokazano na
wyświetlaczu
Zmień kartę lub wybierz
miejsce zapisu zdjęć na
pamięć wewnętrzną
aparatu
Włóż nową kartę.
Zmień miejsce zapisu na
pamięć wewnętrzną
aparatu.
Włóż nową kartę,
przenieś zdjęcia do
komputera lub usuń.
Włóż kartę, przenieś
zdjęcia do komputera lub
usuń.
Ustaw zegar oraz datę.

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

High camera
temperature (Camera
will be turned off)

Memory card is full.

Temperatura wewnątrz
aparatu jest zbyt
wysoka. Świeci
czerwona kontrolka.
Aparat wyłączy się w
ciągu 5 sekund.
Brak wolnego miejsca
na karcie pamięci.

Internal memory is full.

Brak wolnego miejsca w
pamięci wewnętrznej.

Remove USB cable in
camera. Restart
computer if needed.

W wypadku stacji
dokującej - kabel USB
został podłączony do
aparatu zamiast do
stacji.
Zdjęcie jest zapisane w
niewłaściwym formacie.
Aparat nie ma
utworzonej książki
adresowej.

Unrecognized file
format.
No Address Book in
Camera. (Connect with
computer to import
address book)

No album names in
camera
Other error mode

Nazwy albumów nie
zostały skopiowane do
aparatu z komputera
Wykryto błąd

80

Pozostaw aparat
wyłączony przez kilka
minut.

Zwolnij miejsce poprzez
skasowanie części zdjęć
lub włóż nową kartę.
Zwolnij miejsce poprzez
skasowanie części zdjęć
lub wskaż inne miejsce
zapisu zdjęć.
Odłącz kabel od aparatu i
podłącz do stacji.

Przenieś zdjęcie do
komputera lub skasuj je.
Utwórz w Twoim
komputerze książkę
adresową, a następnie
skopiuj ją do aparatu
używając
oprogramowania ODAK
EASYSHARE.
Utwórz i skopiuj nazwy
albumów z komputera
Wyłącz aparat i włącz
ponownie. Jeśli
komunikat pojawi się
ponownie, skontaktuj się
z serwisem

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

KONTROLKA GOTOWOŚCI PRACY APARATU.
Kontrolka Mode sygnalizuje aktywny tryb pracy aparatu.

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Kontrolka nie świeci i
aparat nie pracuje.

Aparat nie jest włączony.

Włącz aparat.

Baterie są wyczerpane.

Wymień baterie lub
naładuj akumulator.

Włącznik został
pozostawiony w pozycji
ON podczas ładowanie
baterii.
Aparat jest włączony i
gotowy do wykonywania
zdjęć.
Aparat został wyłączony w
trakcie zapisywania
zdjęcia.

Wyłącz, a następnie
włącz ponownie aparat.

Kontrolka świeci na
zielono.
Kontrolka błyska.

Aparat został włączony i
przeprowadza test
sprawdzający.

Temperatura wewnątrz
aparatu jest zbyt wysoka.

Słabe lub wyczerpane
akumulatory.
Aparat jest podłączony do
komputera, połączenie
USB jest aktywne

81

Aparat pracuje
normalnie.
Aparat pracuje
normalnie. Zapis zdjęcia
został dokończony.
Nie wyjmuj karty
podczas błyskania diody!
Aparat pracuje normalnie
- możesz wykonać
zdjęcie, kiedy dioda
przestanie błyskać.

Wyłącz aparat i nie
włączaj przez kilka
minut. Jeśli problem
będzie się powtarzał
skontaktuj się z
Naładuj akumulatory lub
włóż nowe.
Aparat pracuje
normalnie.

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

11. UZYSKIWANIE POMOCY
Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej aparatu, możesz ją uzyskać w
następujących miejscach:
o Wskazówki i rozwiązywanie problemów
o Oprogramowanie ONLINE
o Informacja o produkcie za pośrednictwem faksu
o Miejsce zakupu
o Sieć WWW
o Pomoc techniczna
Pomoc dotycząca oprogramowania
Pomoc dotycząca dowolnego oprogramowania dostarczonego wraz z aparatem może
być uzyskana w postaci pomocy on-line lub poprzez skontaktowanie się z wytwórcą.
o
o
o
o

Serwis on-line firmy Kodak
Sieć WWW
http://www.kodak.com (kliknij Service and Support, tzn. serwis i pomoc)
http://www.kodak.pl

Pomoc firmy Kodak za pośrednictwem faksu
Europa 44-0-131-458-6962
Polska 022-874-50-00
Pomoc telefoniczna dla klientów
Jeśli masz pytania dotyczące funkcjonowania oprogramowania lub aparatu KODAK,
możesz rozmawiać bezpośrednio z przedstawicielem odpowiedzialnym za pomaganie
klientom.
Polska

022-874-50-01
022-631-21-84

Zanim zadzwonisz
Zanim zadzwonisz do przedstawiciela odpowiedzialnego za pomaganie klientom,
podłącz aparat do komputera, bądź przy tym komputerze i miej przygotowane
następujące informacje:
o
o
o
o
o
o
o

System operacyjny
Szybkość procesora (MHz)
Model
Pojemność pamięci (MB)
Dokładna treść komunikatu o błędzie
Wersja programu instalacyjnego na CD
Numer seryjny aparatu

82

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

NUMERY TELEFONÓW
USA--połączenie bezpłatne, 1-800-235-6325, w godzinach 9.00-20.00 czasu E.S.T.,
od poniedziałku do piątku.
Kanada--połączenie bezpłatne, 1-800-465-6325, w godzinach 9.00-20.00 czasu
E.S.T., od poniedziałku do piątku.
Europa--wybierz numer bezpośredniego połączenia z Kodak Digital Imaging Support
Centre (ośrodkiem pomocy firmy Kodak związanym z techniką obrazów cyfrowych)
odpowiadającym miejscu Twojego pobytu lub numer płatny w Wielkiej Brytanii 44-0131-458-6714, w godzinach od 9.00 do 17.00 (czasu GMT lub środkowoeuropejskiego), od poniedziałku do piątku.
Poza USA, Kanadą i Europą -- rozmowy są płatne według stawek danego państwa.
Austria/Osterreich
0179 567 357
Belgia/Belgique
02 713 14 45
Dania/Danmark
3 848 71 30
Irlandia/Eire
01 407 3054
Finlandia/Suomi
0800 1 17056
Francja
01 55 1740 77
Niemcy/Deutschland
069 5007 0035
Grecja
0080044125605
Włochy/Italia
02 696 33452
Holandia/Nederland
020 346 9372
Norwegia/Norge
23 16 21 33
Portugalia
021 415 4125
Hiszpania/Espana
91 749 76 53
Szwecja/Sverige
08 587 704 21
Szwajcaria/Schweiz/Suisse
01 838 53 51
Wielka Brytania
0870 2430270
Międzynarodowa linia płatna
+44 131 4586714
Międzynarodowy płatny numer faksu +44 131 4586962
Polska
022 874 50 01, 022 631 21 84

83

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

12. ZAŁĄCZNIK
KODAK EASYSHARE DX6490 - SPECYFIKACJA
Ustawienia kolorystyczne
Komunikacja z
komputerem
Wymiary

Waga
Pomiar ekspozycji
Format plików
Zewnętrzna lampa
błyskowa
Lampa
Tryb pracy
błyskowa
Zakres
Czas
ładowania
Zakresy ostrości

Kolory nasycone, Kolory neutralne, Czarno-biały,
Sepia
USB; Przez kabel USB, stację dokującą EasyShare
6000 lub stację dokująco - drukującą EasyShare
6000
szerokość
99,6 mm
długość
81,2 mm
wysokość
79,9 mm
310 gr. bez baterii i karty pamięci
matrycowy, centralnie ważony, ważony wg określonego
punktu w środku kadru, TTL-AE z programowanymi
trybami, stały AE, ciągły AE przy video, podgląd
Zdjęcia - JPG/EXIF v 2.2
Film - QuickTime, pliki .mov
Audio - G.711
Maksymalnie 500V, wyzwalacz zsynchronizowany
Auto, Włączona, Redukcja czerwonych oczu,
Wyłączona
Tryb Wide [W] - 0,6 m - 4,9 m ISO 140
Tryb TelePhoto [T] - 1,0 m - 4,2 m ISO 200
Poniżej 7 sekund przy naładowanym akumulatorze.

multi-zone (na podstawie całego kadru), centre-zone
(dla wybranego punktu w kadrze), wysoka szybkość,
tryb auto dla złych warunków oświetleniowych,
hybrydowy AF z pomiarem TTL i pasywnym czujnikiem
zewnętrznym
1/2.5" transfer międzyliniowy CCD, proporcje 4:3, RGB
Czujnik obrazu
Bayer CFA, efektywne 4,0 mln pikseli
ISO
Automatyczne ustawienie [100 lub 200]
Manualne - 80, 100, 200, 400 lub 800
Obiektyw
szkło optyczne, 7 grup/11 elementów (3 asferyczne
soczewki); f/2,8 - f/3,7
Priorytet przesłony: f/2,8 - f/8
Ogniskowa: 38 - 380 mm (odpowiednik 35 mm)
Dystans fokusu:
Standard Wide 0,6m - nieskończoność
Standard Tele 2,0m - nieskończoność
Close-Up Wide 0,12 m - 0,7m
Close-Up Tele 1,2 m - 2,1 m
W and T Infinity 20 m - nieskończoność
Temperatura pracy
od 0 st.C do 40 st.C
Wyświetlacz
55,9mm, kolorowy, 640 x 240 (153k) pikseli,
ciekłokrystaliczny LCD
odświeżanie 28fps
Nośnik pamięci
16 MB pamięci wewnętrznej lub karta MMC albo SD
Rozdzielczość
Best - 4,0 MP
2304 x 1728 px
Best (3:2) - 3,5 MP
2304 x 1536 px
Better - 2,1 MP
1656 x 1242 px
Good - 1,1 MP
1200 x 900 px

84

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

Zasilanie

Akumulatory 3.7V Li-Ion

1700 mAh (zalecany - dołączony do
aparatu); 1050 mAh (opcjonalny)

Zasilacz AC

5V DC, prąd stały, w zestawie ze
stacją dokującą 6000

Samowyzwlacz
Gniazdo statywu
Wyjście video
Rozdzielczość video
Wizjer - elektroniczny EVF
Balans bieli
Zoom

10 sekund
Tak
NTSC lub PAL
320 x 240 pikseli, 24 fps
11,2mm, kolorowy, 800 x 225 (180k) pikseli,
odświeżanie 28fps
Auto, Światło dzienne, Światło żarowe, Światło
fluorescencyjne
10X optyczny, 3X cyfrowy (całkowity 30X)

FABRYCZNE USTAWIENIA APARATU
Tryb koloru
Ciągły autofokus (zapis video)
Data/Czas
Datownik
Zoom cyfrowy
Kompensacja ekspozycji
Pomiar ekspozycji
Lampa błyskowa

Nasycony
Włączony
2003/01/01 12:00
Wyłączony
Pause
0,0
Multi-patern
Auto: Auto, Sport, Portret, Noc, PASM -
Wyłączone: Video, Zdjęcia seryjne
Multi-zone
Auto
Angielski
Auto
EVF, tryby robocze, LCD, tryb
przeglądania
Program mode (P)
Włączony
Włączony
Auto
Best
Włączony
5 sekund
Wyłączony
1
Wyłączony
NTSC
Auto

Obszar ostrości
Nośnik pamięci
Język
ISO
Podgląd
Tryb Manualny PASM
Czujnik orientacji
Dźwięk migawki
Miejsce zapisu danych
Jakość zdjęcia
Szybki podgląd
Częstotliwość wyświetlania slajdów
Zapętlony pokaz slajdów
Liczba wydruków
Data rejestracji video
Wyjście video
Balans bieli

Istnieje możliwość uaktualniania oprogramowania aparatu. Najnowsze wersje można
pobrać pod adresem: http://www.kodak.com/go/dx6490downloads

85

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
I UTRZYMANIA APARATU
Należy stosować się do podstawowych zasad obchodzenia się ze sprzętem
elektronicznym.
Nie należy stosować do czyszczenia aparatu (w szczególności optyki) chemikaliów.
Optykę należy czyścić tylko przyrządami przeznaczonymi do tego celu. Ekran LCD i
EVF należy czyścić czystą, miękką I suchą szmatką, usuwając uprzednio kurz z jego
powierzchni przez zdmuchnięcie lub omiecenie pędzelkiem, (aby nie porysował
szklanej powierzchni).
Aparat czyścić wyłącznie suchą i czystą szmatką.
Nie wolno dopuszczać do kontaktu z obudową aparatu środków chemicznych, olejków
do opalania, farb itp.
Nie należy wystawiać aparatu na czynniki atmosferyczne takie jak deszcz.
Jeżeli aparat zamoknie, należy usunąć z niego kartę pamięci, baterie i pozostawić do
wysuszenia na co najmniej 24 godziny (nie używać suszarki).
Nie pozostawiać w aparacie baterii dłużej niż miesiąc, jeżeli przez ten czas nie będzie
on używany.
Transportować aparat tylko w specjalnie do tego celu przeznaczonej torbie ochronnej.

POJEMNOŚĆ NOŚNIKÓW PAMIĘCI
Zapis zdjęć

Maksymalna liczba zdjęć, jaka zmieści się na karcie
zależnie od wybranej jakości
Best
Best (3:2)
Better
Good

16 MB pamięć
wewnętrzna
16 MB karta
32 MB karta
64 MB karta
128 MB karta
256 MB karta
Zapis video
16 MB pamięć wewnętrzna
16 MB karta
32 MB karta
64 MB karta
128 MB karta
256 MB karta

10
12
24
48
96
192

12
14
29
59
119
239

18
21
42
85
170
341

Maksymalny czas zapisu video
52 sek.
52 sek.
2 min.
4 min.
8 min.
16 min., 5 sek.

86

30
35
70
140
280
560

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

LOKALIZACJA ZDJĘĆ I FILMÓW NA KARCIE MMC/SD
Zdjęcia zachowywane są na kartach pamięci zgodnych ze standardem MMC/SD. Dzięki
temu mogą być używane w różnych typach aparatów fotograficznych.
Jeśli używasz czytnika kart pomocny będzie poniższy opis struktury plików na karcie:
MISC folder - zawiera pliki stworzone przez funkcję SHARE.
SYSTEM folder - używany do aktualizacji oprogramowania aparatu.
DCIM folder - w tym folderze gromadzone są katalogi z plikami i fotografie. Zawiera
folder 100K6490. Za każdym razem przy włączaniu aparatu czy zainstalowaniu nowej
karty, każdy pusty folder w katalogu DCIM jest usuwany.
100K6490 SUBFOLDER - podkatalog zawierający pliki zapisywane przez aparat na
karcie zewnętrznej.
SCHEMAT NAZYWANIA PLIKÓW PRZEZ APARAT.
Nazwy zdjęć mają format 100_nnnn.JPG i są numerowane zgodnie z kolejnością ich
wykonywania. Pierwsze zdjęcie nosi nazwę 100_0001.JPG. Najwyższy możliwy numer
to 100_9999.jpg.
Jeśli w katalogu \DCIM\100K6490 znajduje się zdjęcie o nazwie 100_9999.JPG,
wówczas tworzony jest katalog \DCIM\101K6490, a w nim zdjęcie o nazwie
101_0001.JPG.
Jeśli część zdjęć przeniesiesz do komputera lub skasujesz, to następne zdjęcia będą
konsekwentnie nazywane kolejnymi cyframi. Przykład: Jeśli usuniesz zdjęcie o nazwie
100_0007.JPG to następne zdjęcie zostanie zapisane jako 100_0008.JPG.
Jeśli umieścisz w aparacie nową kartę pamięci, to nazwa zdjęcia jest kolejnym
numerem w stosunku do zdjęcia ostatnio wykonanego lub ostatnio zapisanego w
katalogu.
OZNACZENIA ZDJĘĆ WYKONANYCH W SERII
Zdjęcia wykonane przy pomocy funkcji zdjęć seryjnych, w swojej nazwie posiadają
literkę ,,B" w miejscu podkreślenia - np. zdjęcie wykonane w trybie pojedynczego
zdjęcia 100_0001.jpg - zdjęcia wykonane w serii - 100B0010.jpg [1/3],
100B0011.jpg [2/3], 100B0012.jpg [3/3], 100B0020.jpg [1/2], 100B0021.jpg [2/2],
etc.

SYSTEM OSZCZĘDZANIA AKUMULATORÓW
Ekran LCD oraz aparat wyłączają się, jeśli aparat pozostaje nieaktywny.
Brak aktywności przez:
15 sekund
1 minuta
8 minut
3 godziny

Akcja:
Wyświetlacz EVF wyłącza
się
Wyświetlacz LCD i EVF
wyłącza się
Aparat przechodzi w stan
oszczędzania energii
Aparat się wyłącza

87

By włączyć aparat:
Spójrz w wizjer
Naciśnij przycisk OK
Naciśnij dowolny przycisk
(lub włóż i wyjmij kartę)
Wyłącz i włącz aparat

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI.
Zgodność z przepisami FCC oraz porady dotyczące zakłóceń.
Aparat cyfrowy KODAK EasyShare DX6490 został przetestowany na zgodność ze
standardem FFC - dla użytku domowego oraz do pracy
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom zawartym w części 15 przepisów FCC.
Jego używanie podlega dwóm następującym warunkom:
niniejsze urządzenie nie może być źródłem szkodliwych zakłóceń, oraz musi
przyjmować na siebie zakłócenia z zewnątrz, także takie, które mogą powodować
działanie niepożądane.
Niniejsze urządzenie zostało przebadane, w wyniku czego została stwierdzona jego
zgodność z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią
15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić
rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji na terenach
mieszkalnych.
Urządzenie to generuje, używa i może wypromieniowywać energię o częstotliwości
radiowej, a jeśli nie będzie zainstalowane lub używane zgodnie ze wskazówkami,
może spowodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji,
że zakłócenia takie nie wystąpią w określonej instalacji.
Jeśli niniejsze urządzenie wywoła szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub
telewizyjnego, co można sprawdzić wyłączając i włączając to urządzenie, zachęca się
użytkownika do podjęcia próby zmniejszenia tych zakłóceń za pomocą następujących
środków: 1) zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej; 2) zwiększenie
odległości między urządzeniem a odbiornikiem; 3) podłączenie urządzenia do innego
gniazda sieciowego niż to, do którego jest podłączony odbiornik; 4) skonsultowanie
się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu
uzyskania dodatkowej pomocy.
Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zostaną wyraźnie zaakceptowane
przez stronę odpowiedzialną za zgodność [elektromagnetyczną], mogą unieważnić
prawo użytkownika do używania urządzenia. W przypadku, gdy razem z produktem
zostały dostarczone ekranowane kable interfejsu lub, jeśli ustalone składniki
dodatkowe lub akcesoria zostały określone jako takie, które powinny być używane
podczas instalowania produktu, muszą one być zastosowane podczas instalacji w celu
zapewnienia zgodności z przepisami FCC.
Zgodność z kanadyjskimi wymaganiami DOC
Zgodność z wymaganiami DOC klasy B--Niniejsze urządzenie cyfrowe nie
przekracza ograniczeń klasy B odnoszących się do emisji szumów radiowych przez
aparaturę cyfrową i ustalonych przez przepisy Kanadyjskiego Departamentu Łączności
dotyczące zakłóceń radiowych.

88

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

13. SPIS TREŚCI
WSTĘP
Front aparatu

3

Tył aparatu

4

Bok aparatu

5

Wierzch i spód aparatu

6

ROZPOCZĘCIE PRACY Z APARATEM

7

Zestaw

7

Ładowanie akumulatorów

8

Wkładanie akumulatorów do aparatu

8

Zakładanie paska i zabezpieczenia obiektywu

9

Włączanie aparatu

1.

2

9

Ustawianie daty i czasu
Przełączanie pomiędzy wyświetlaczem EVF a LCD

11

Sprawdzanie statusu aparatu

11

Tryby pracy aparatu

12

Tryby wykonywania zdjęć

12

Tryb przeglądania

13

Więcej informacji o obrazach

13

Wkładanie kart pamięci MMC/SD

14

Wybór pamięci wewnętrznej aparatu lub zewnętrznej karty pamięci
MMC/SD

15

Sprawdzenie ustawienia nośnika pamięci

16

Sprawdzenie miejsca zapisu zdjęcia lub filmu

16

Ważne informacje o bateriach i akumulatorach

17

Przedłużanie życie akumulatorów i baterii
2.

10

17

WYKONYWANIE ZDJĘĆ

18

Tryby wykonywania zdjęć

19

Tryb PASM

19

PASM - ikony na wyświetlaczu

20

Ustawienia dostępne wyłącznie w trybie PASM

21

Używanie pokrętła wyboru do modyfikacji ustawień trybu PASM

21

Wykonywanie zdjęć w trybie zbliżeń (Close-Up) i krajobrazowym
(Landscape)

22

Auto Focus - znaczniki kadrowania

23

Szybki podgląd (QuickView) - przeglądanie właśnie wykonanych zdjęć

24

Używanie opcji powiększenia optycznego

25

89

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

Używanie opcji powiększenia cyfrowego
Używanie lampy błyskowej

27

Domyślne ustawienia lampy błyskowej

27

Używanie zewnętrznej lampy błyskowej

28

Wykonywanie zdjęć z samowyzwalaczem

28

Wykonywanie zdjęć w serii

29

Zmiana ustawień opcjonalnych

30

Ustawianie jakości zdjęcia

31

Ustawianie balansu bieli w trybie PASM

32

Ustawienie czułości ISO w trybie PASM

33

Ustawianie kolorystyki zdjęcia

34

Ustawianie pomiaru ekspozycji

35

Ustawienia obszaru ostrości

36

Ustawianie ostrości w trybie PASM

37

Anulowanie ustawień manualnych trybu PASM

38

Definiowanie nazw albumów

39

Data na zdjęciach

40

Czujnik orientacji - ustawienia

40

FILMOWANIE

41

Zapis filmu

41

Szybki podgląd (QuickView) - oglądanie sfilmowanego materiału

42

Używanie zoomu optycznego

42

Ustawienia trybu Video

43

Redukcja zniekształceń powstających podczas nagrywania

43

Ustawianie długości zapisu filmu

44

Zaznaczanie zdjęć i filmów do dodania do albumów

45

Filmowanie z samowyzwalaczem
4.

26

Ikona lampy błyskowej

3.

25

46

TRYB PRZEGLĄDANIA ZDJĘĆ I FILMÓW

47

Przeglądanie pojedynczych zdjęć i filmów

47

Przeglądanie miniaturek zdjęć i filmów

47

Wyświetlanie filmów

48

Przeglądanie miniaturek zdjęć i filmów

48

Usuwanie zdjęć i filmów

49

Funkcje menu trybu przeglądania zdjęć

50

Powiększanie zdjęć

50

Zabezpieczanie zdjęcia lub filmu przed usunięciem

51

90

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

Zaznaczanie zdjęć i filmów do dodania do albumów

52

Pokaz slajdów

53

Pokaz slajdów zapętlony

54

Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora

54

Kopiowanie zdjęć i filmów

55

Wyświetlanie daty filmu

56

Odczytywanie informacji o zdjęciu/filmie

56

Zabezpieczanie obiektywu podczas przeglądania obrazów

56

ZAZNACZANIE ZDJĘĆ - TRYB WSPÓŁDZIELENIA

57

Kiedy mogę zaznaczyć zdjęcie lub film?

57

Wybór zdjęć do drukowania

58

Zaznaczanie zdjęć i filmów do wysłania pocztą elektroniczną

59

Dodawanie zdjęć i filmów do ulubionych

60

PERSONALIZACJA USTAWIEŃ APARATU - TRYB SETUP

61

Menu trybu Setup

61

Powrót do poprzedniego menu

62

Zmiana domyślnej liczby wydruków

62

Wyłączanie szybkiego podglądu (Quickview)

62

Podgląd LCD (Liveview)

62

Zmiana zaawansowanego zoomu optycznego

63

Wyłączanie dźwięku migawki

63

Wyłączanie opisu trybu pracy

63

Ustawienia wyjścia video

64

Wybór języka

64

Formatowanie pamięci wewnętrznej aparatu lub karty zewnętrznej typu
MMC/SD

65

Odczytywanie informacji o aparacie

65

7.

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

66

8.

PODŁĄCZENIE APARATU DO KOMPUTERA

68

9.

PRACA ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ 6000

69

Podłączenie stacji dokującej

70

Umieszczanie aparatu w stacji dokującej

70

Ładowanie akumulatorów

71

Transfer zdjęć przy pomocy stacji dokującej

72

Przeglądanie zdjęć i filmów

72

Stacja dokująca 6000 - specyfikacja

73

Rozwiązywanie problemów ze stacją dokującą

73

5.

6.

91

Kodak EasyShare DX 6490 - Instrukcja obsługi aparatu

Opcjonalny zasilacz 220 V

73

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

74

Problemy z aparatem

74

Problemy w komunikacji między aparatem a komputerem

77

Problem z kartami MMC/SD i pamięcią wewnętrzną

78

Komunikaty błędów na wyświetlaczu aparatu

79

Kontrolka gotowości pracy aparatu

81

11.

UZYSKIWANIE POMOCY

82

12.

ZAŁĄCZNIK

84

Specyfikacja techniczna

84

Fabryczne ustawienia aparatu

85

Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i utrzymania aparatu

86

Pojemność nośników pamięci

86

Lokalizacja zdjęć na kartach MMC/SD

87

System oszczędzania baterii

87

Informacje dotyczące zgodności z przepisami

88

SPIS TREŚCI

89

10.

13.

92


Download file - link to post