getAttachment.doc

MEDION MD 6000 4.1 MLN PIKSELI instrukcja obsługi POLSKI

MEDION MD 6000 4.1 MLN PIKSELI instrukcja obsługi POLSKI Producent: MEDION Model: MD 6000 4.1 MLN PIKSELI Jezyk: POLSKI


(Str. 1)

Wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi aparatu cyfrowego

Proszę uważnie przeczytać poniższą instrukcję i koniecznie
stosować ją w praktyce. W ten sposób uzyskają Państwo pewność
prawidłowej obsługi i zapewnią sobie przedłużenie żywotności
aparatu. Instrukcję tę należy mieć zawsze pod ręką , zachować
należy również pakowanie celem ewentualnego dalszego przekazania
(sprzedaży) aparatu.

Bezpieczna obsługa

proszę nigdy nie otwierać obudowy aparatu. Takie otwarcie może
doprowadzić do spięcia i w efekcie do uszkodzenia aparatu.

proszę nie pozwolić dzieciom bawić się aparatem, ponieważ dzieci
nie zawsze rozumieją różnorodność zagrożeń mogących wystąpić
w trakcie obsługi urządzeń elektrycznych

ten aparat cyfrowy nie ma zastosowania w przemyśle ciężkim

Przechowywanie aparatu

aparat cyfrowy przechowywany być powinien z daleka od źródła
wilgoci , kurzu wysokiej temperatury, należy go chronić przed
bezpośrednią i ciągłą ingerencją

promieni słonecznych oraz nie trzymać w pobliżu innego sprzętu
będącego w ruchu.

aparat należy kłaść i użytkować na powierzchni stabilnej,
pozbawionej drgań , najlepiej na statywie. Zapobiegnie to
niezamierzonym uszkodzeniom mechanicznym.

należy również zadbać o odpowiednią temperaturę otoczenia.

(Str. 2)

Temperatura otoczenia

Aparat cyfrowy funkcjonuje najlepiej w temp. 0 - 40 st. C i 20-80%
wilgotności względnej powietrza . Jeśli aparat jest wyłączony
może być przechowywany w temp. -20 ... +70 st. C

i wilgotności powietrza 20-90%.

Transportowanie

Po przetransportowaniu aparatu należy odczekać aż uzyska on
temperaturę otoczenia.

UWAGA - przy dużych różnicach temperatury i wilgotności może
dojść do spięcia.

Czułość elektromagnetyczna

podczas podłączania aparatu stosować należy wszystkie zalecenia
odnośnie czułości elektromagnetycznej (EMV)

aparat powinien znajdować się w odległości minimum 1 m od źródeł
wysokiej częstotliwości i urządzeń powodujących zakłócenia
magnetyczne np. telewizor, aparat komórkowy, zestaw głośno-mówiący
itp.

Zapobiegnie to ewentualnym zakłóceniom w funkcjonowaniu i stracie
danych.

Podłączenie do komputera powinno się odbywać przy pomocy
właściwego kabla

(tzw. kabel ekranowany).

Podłączenie

kabel należy umieścić w ten sposób , aby nikt nie mógł go
nadepnąć lub się o niego potknąć

aby zapobiec uszkodzeniom kabla , nie należy stawiać na nim żadnych
przedmiotów

(str.3)

Naprawy

Jeżeli mają Państwo kłopoty techniczne związane z użytkowaniem
aparatu ,proszę zwrócić się do naszego serwisu technicznego, który
to serwis ma wyłączne prawo (autoryzację)

do każdej naprawy sprzętu. Do naszego serwisu należy zwrócić się ,
jeśli :

-do aparatu przedostała się ciecz

-aparat nie funkcjonuje prawidłowo

-aparat spadnie lub ma uszkodzoną obudowę

Czyszczenie aparatu

-proszę uważać na to , żeby aparat a szczególnie obiektyw nie
uległ zanieczyszczeniu

-aparat należy czyścić lekko wilgotną ściereczką

-do czyszczenia w żadnym razie nie należy używać rozpuszczalników
ani środków o

charakterze lotnym lub żrącym

Zabezpieczanie danych

Nowe zdjęcia należy zabezpieczyć w komputerze, ponieważ nie
istnieją żadne zadośćuczynienia tytułem utraty danych lub
powstałych ew. w ten sposób szkód.

(( str.5))

W p r o w a d z e n i e do i n s t r u k c j i

Uwagi

Instrukcja opracowana została w ten sposób , ażeby w każdej chwili,
posługując się spisem treści , można było skorzystać z
określonej informacji tematycznej. Indeks znajduje się na końcu tej
instrukcji. Celem tego opracowania jest zapoznanie Państwa z obsługą
aparatu w możliwie najbardziej dostępny sposób . Ponieważ
tłumaczenie żargonu komputerowego prowadzić może często do
zamieszania słownego , niektóre oryginalne określenia pozostały w
tekście bez zmian. Przy posługiwaniu się programem użytkowym
można posłużyć się informacjami pomocniczymi , które osiągalne
są przez naciśnięcie klawisza (najczęściej F1) lub kliknięcie
myszką .Pomoc ta dostępna jest w systemie Microsoft Windows lub w
innych.

Jakość

Wybierając poszczególne komponenty naszego urządzenia postawiliśmy
na jego wysoką funkcjonalność , pewny ''chwyt'',
bezpieczeństwo oraz niezawodność.

Staranny wybór Hardware i Software pozwala nam zaproponować Państwu
aparat z przyszłością , który w trakcie jego użytkowania ,
zarówno w pracy jak i w czasie wolnym, przyniesie Państwu wiele
satysfakcji.

Serwis

Nasz serwis oferuje Państwu pomoc indywidualną.

(( str.6 ))

Proponujemy nawiązanie z nami kontaktu a nam będzie bardzo
przyjemnie móc Państwu służyć wszelką pomocą. W tej instrukcji
znajduje się osobny rozdział poświęcony obsłudze klienta. Zaczyna
się od str. 47.

Nasze założenia

Nasza oferta skierowana jest zarówno do użytkowników
początkujących jak i zaawansowanych w obsłudze. Niezależnie od
możliwości profesjonalnego użytkowania aparatu, jest on generalnie
pomyślany jako sprzęt do użytku domowego , ponieważ różnorodne
możliwości wykorzystania tego sprzętu mogą służyć całej
rodzinie. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu i cieszymy się
mogąc powitać Państwa w gronie naszych nowych klientów .

(( str.7 ))

Celem zainstalowania oprogramowania powinny być znane
numery serii

umieszczone na CD lub opakowaniu . Proszę dobrze te
numery chronić

Przed instalacją należy te numery zapisać oddzielnie,
ponieważ w trakcie

instalacji są one trudno dostępne.

W y m a g a n i a systemowe

Komputer PC/AT
kompatybilny

Procesora od
Pentium 200

System
Windows 98/ME/2000/XP

Pamięć RAM minimum
32 MB, zalecana 64 MB i więcej

Pamięć dysku 110
MB (wolej pamięci)

Instalacja
CD-ROM stacja dysków (od 4-rokrotnej)

Podłączenie
kabel ekranowy ( USB)

Monitor VGA
- monitor kolorowy

(( str. 8))

Dane techniczne

Przetwornik CCD 1/1,8 ``CCD
(4:3) z 3.87 mln. pixel , ISO 100

Obiektyw 3 x
optyczny zoom F3.4 /3.6 8-24 mm


(por?wnywalny 38 x 114 mm)


9 soczewek w 6 grupach,


maks. rozdzielczość 16 lb/mm ,


0,4 - nieskończoności


zakres ustawienia macro 0,08 m


(porównywalny 4x6 cm)

Migawka
2-1/500 sek.; maksymalny czas ujęcia 6 sek.,


opóźnienie ok. 1,5 sek.

Ustawianie naświetlania program
naświetlania ustalony na średnią lub


punktowo

Monitor
1.8'' TFT kolor LCD - 220 x 220 pixeli

Pamięć
karta pamięci CompactFlash Typ 1

Typ kodowania zdjęć 24-bit RGB, Exif
2.1(DCF), kompatybilny z DPOF

Moduł fotograficzny

rodzaje
zdjęcie pojedyncze, zdjęcie seryjne, zdjęcia


wielokrotne (16 ujęć), samowyzwalacz

samowyzwalacz
Opóźnienie o ok. 10 sek.

Wbudowany flesz

czas ładowania ok.
8 sek. dla rozbłysku

rodzaj flesza
włączanie i wyłączanie automatyczne


automatyczna redukcja efektu ``czerwone


oczy``(ustawienia standardowe),

zależnie od


światła otoczenia. moduł macro - wyłączanie

Gniazda

wyjście video
composite-video, PAL, szerokość 220 linii

wyjście do komputera USB

(( str. 9))

Źródła energii

baterie
4 szt AA-NIMH- Akumulatorki (lub baterie AA-NiCd, lub
baterie alkaliczne)

zasilanie zewnętrzne
zasilacz sieciowy

temperatura w ruchu 0 -
40 st. C, max. wilgotność 85%

Wymiary i waga

wymiary (szer. x wys. x głęb. ) 116
x 73 x 62 mm

waga
ok.280 g - bez baterii i karty pamięci


(zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych)

(( str. 10))

Informacje dodatkowe do ładowarki

Stosując ten typ ładowarki mają Państwo możliwość wyboru
między dwoma rodzajami ładowania:

Funkcja szybkiego ładowania

Opcja szybkiego ładowania funkcjonuje z dwiema parami wejść do
każdej pary akumulatorka. Akumulatory mogą być ładowane tylko parami
i muszą być tej samej wielkości

kiedy zabłyśnie czerwone światełko wskaźnika, oznacza to że
akumulatory zostały

załadowane (czas ładowania około 4 godz.)

kiedy szybkie ładowanie zostaje zakończone ,czerwone wskaźniki
wyłączają się

Następuje teraz ' utrwalenie ' załadowania , mające zapobiec
rozładowaniu się akumulatorów.

Ładowanie standardowe

Tego rodzaju ładowanie następuje to jednocześnie dla wszystkich
czterech akumulatorów.

kiedy zabłyśnie zielone światełko oznacza to , że akumulatory
zostały załadowane

(czas ładowania ok. 20 godz.)

- po zakończeniu ładowania z aparatu należy odłączyć
wtyczkę a tym samym zwolnić

nacisk na czerwoną dźwignię blokującą.UWAGA na wskazówki dotyczące ładowarki(( str.11 ))

Przód obudowy aparatu

1.Ausloser - wyzwalacz

2.Funktionswahlschalter - przełącznik wyboru funkcji

3.Datenmonitor - wyświetlacz LCD - funkcje aparatu

4.Sucherfenster - wizjer

5.Selbstausloeser-Anzeige - wskaźnik samowyzwalacza

6.Blitz - flesz

7.Objektiv - obiektyw

8.Blitz -Sensor - Sensor flesza

9.Anschlussabdeckung - przysłona obiektywu

((str.12))

Tył obudowy aparatu

1.Blitz - Anzeige - wskaźnik flesza

2.Schaerfe-Indikator - wskaźnik ostrości

3.Sucher - wizjer

4.Ein/Ausschalter - włącznik / wyłącznik

5.Riemenoese - uchwyt na pasek

6.Menu - Taste - przycisk menu .

7.Enter- Taste - przycisk enter

8.LCD Monitor - wyświetlacz LCD - podgląd zdjęć/menu

9.Display - Taste - przycisk ekranu

10. 4-Wege Steuertaste - przycisk sterujący 4-ścieżkowy

11.Kartenschacht - komora karty pamięci

(( str .13))

Spód aparatu

1.Bateriefach- Abdeckung - zamykanie komory na baterie

2.Stativ-Befestigung - mocowanie statywu

Podłączenia

1.Netzgeraet- Anschluss - wejście zasilania

2.Video- Ausgang - wejście video

3.USB Anschluss - wejście USB

(( str 14))

Wyświetlacz LCD - funkcje aparatu

1.Bildgroesse- Anzeige - wskaźnik wielkości zdjęć

2.Blitzfunktions - Anzeige - wskaźnik funkcjonowania flesza

3.Selbstauloeser - Anzeige -wskaźnik samowyzwalacza

4.Bildzaehler - licznik zdjęć

5.Bateriezustand-Anzeige - wskaźnik stanu baterii

Wizjer

1. Schaerfe-Indikator - sygnalizator ostrości (zielony)

2. Blitz -Indikator - sygnalizator flesza (pomarańczowy)

3. Parallaxen marken - markowanie paralaksy

Jeżeli chcą Państwo sfotografować jakiś obiekt stosując
ramkę

pamiętać należy o tym , że obiekt znajdujący się w
odległości mniejszej niż

1 m zostanie sfotografowany tylko w sferze, którą obejmuje
markowanie.

Celem kontroli usytuowania obiektu ,proszę stosować monitor (
jeśli odległość jest

mniejsza niż 1 m )

(( str.15))

U ż y t k o w a n i e aparatu

Wkładanie baterii

Celem prawidłowej obsługi aparatu stosować należy 4 baterie 1,5 V
paluszki (typ AA)

Proszę otworzyć szufladkę na baterie przesuwając przykrycie we
wskazanym kierunku

a następnie je podnieść . Potem należy włożyć baterie z
uwzględnieniem właściwej polaryzacji , po czym szufladkę zamknąć.
W praktyce zalecamy stosowanie akumulatorków NiMH o wysokiej
pojemności. Dobrze jest przećwiczyć raz jeszcze wymianę baterii i
sprawdzić czy zgadza się data i czas wbudowanego zegara (patrz
str.31). Jeżeli aparat przez dłuższy czas pozostaje bez prądu ,
''zapomina'' wówczas oprogramowanie indywidualne i ustawia
się ponownie na wartości standartowe. Zdjęcia zachowane w karcie
pamięci nie ulegają przez to skasowaniu . Przy wymianie baterii
proszę zwrócić uwagę na to, by nie były za ciepłe.

(( str.16))

Wykorzystane baterie nie powinny trafiać do kosza . Dbajmy o
nasze środowisko ,

pozbawiając się ich prawidłowo. Zwróćmy się w tym celu do
serwisu handlowego lub serwisu obsługi technicznej


DziękujemyKontrola napięcia

Jeżeli baterie lub akumulator znajdują się w aparacie , kontrola ich
stanu odbywa się automatycznie i te parametry wskazuje monitor danych.

Wskazanie Uwagi

baterie są pełne

baterie są już nieco wyczerpane ale aparat funkcjonuje

baterie są puste. Ten symbol miga 5 sek. , potem znika

Przerwa w używaniu aparatu przez 3 min powoduje jego samoczynne
wyłączenie.

Funkcja ta chroni w ten sposób baterie.

Czas automatycznego wyłączania się aparatu można ustawić na 1, 5,
10 lub 30 min.

Jeśli korzystacie Państwo z sieci a aparat podłączony jest do
komputera, automatyczne

wyłączanie ustawione jest na stałe na 30 min i nie może być
zmienione.

((str.17))

Włączanie i wyłączanie aparatu

Celem włączenia aparatu suwak należy przesunąć w kierunku
oznaczonym strzałką (str.12)

Jeśli aparat nie jest używany przez 3 sek (!) wyłącza się
automatycznie. Chcąc go włączyć

Należy ponownie przesunąć suwak włącznika.

Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci

Przed tymi czynnościami aparat należy koniecznie wyłączyć, w
przeciwnym bowiem razie dane na karcie mogą przepaść a aparat może
ulec uszkodzeniu .

Proszę otworzyć komorę karty pamięci, tak jak to wskazuje rysunek

Kartę należy wsunąć do aparatu listwą kontaktową

Kartę należy wprowadzać prosto, w ten sposób aby zapobiec
załamaniom.

Wszystkie karty pasują do aparatów tylko jednokierunkowo i
jednostronnie.

(( str.18))

Po wprowadzeniu karty do środka należy ją lekko docisnąć ,wtedy
wysunie się

dźwignia zabezpieczająca i nastąpi domknięcie

Przed wyjęciem karty należy podnieść dźwigienkę i tak docisnąć,
żeby karta

wyskoczyła.

5. Po włożeniu lub wyjęciu karty komora powinna być zawsze
zamykana

(( str.19))

Fotografowanie

1.Pokrętło ustawić należy na odpowiedni symbol ( patrz str.11 ) i
włączyć aparat

2.Aparat musi być tak ustawiony, żeby cały fotografowany obiekt
zmieścił się w polu

ramki

3.Należy nacisnąć wyzwalacz aparatu celem zapisania obiektu w
pamięci

4.Udaną czynność fotografowania potwierdzi nam wyemitowanie przez
aparat

wysokiego tonu

Niski ton oznajmi nam nieudane zdjęcie , spowodowane niekorzystnymi
warunkami oświetleniowymi. Znaki tonowe emitowane w określonym
porządku informują o tym , że pamięć jest pełna

Ustawianie ostrości

Jeżeli wyzwalacz (przycisk) dociśnięty jest tylko do połowy ,
automatycznie ustawiana jest

ostrość ujęcia a aparat pokazuje ten stan na wskaźniku ostrości
(patrz str.14 )

wskazanie stan
.

świecący ostrość jest ustawiona ,można
fotografować

migający ustawienie ostrości jest niemożliwe

obiekt znajduje się zbyt blisko, jest
za ciemno lub za jasno

W niektórych szczególnych sytuacjach automatyczne ustawienie
ostrości jest niemożliwe.

W takim wypadku używa się opcji pamięci ostrości , gdzie ostrość
ustawia się na obiekcie znajdującym się w tej samej odległości .
Ostrość ustawić można również ręcznie stosując odpowiednią
funkcję. (patrz str.33 )

(( str. 20))

Cyfrowa zmienna ogniskowa

Aparat ten posiada funkcję zmiennej ogniskowej . Dzięki tej funkcji
obiekt może być fotografowany w większym zbliżeniu niż jest to
możliwe przy maksymalnym powiększeniu ogniskowej.

System ogniskowej zmiennej funkcjonuje tylko po
włączeniu

monitora ekranowego

System włącza się automatycznie po naciśnięciu klawisza
sterującego 4-ścieżkowego

(patrz str.12) i po przyciśnięciu go przez 2 sek. na prawo , ponad
maksymalną wartość

ustawienia .

Funkcję tę proszę wykorzystywać tylko w
szczególnych przypadkach, ponieważ

automatycznie zmniejsza się wówczas rozdzielczość
aparatu

( do 480 x 640 pixeli )

Wbudowany flesz

Flesz wykorzystywać można na 5 sposobów posługując się w tym celu
pokrętłem 4-ścieżk.

Należy nacisnąć klawisz menu i wybrać hasło Blitz (flesz).Pod
hasłem modus wybrać można

następujące możliwości:

Oznaczenie Znaczenie wskazania

Flesz aktywuje się automatycznie ( w wypadku , kiedy jest za mało
światła)

Flesz jest włączony

Flesz jest wyłączony

((str.21))

Flesz jest włączony na funkcję zapobiegania efektowi
''czerwonych oczu'

Flesz ustawiony na aktualne warunki oświetleniowe

Wbudowany flesz zapewnia prawidłowe oświetlenie w odległości od
około 0,4 do 3 m funkcjonując przy tym zarówno szerokokątnie jak
i przy wyborze metody tele .

Nie funkcjonuje natomiast , kiedy zdjęcie robione jest seryjnie lub na
dużym zbliżeniu.

Przy włączaniu i wyłączaniu aparatu funkcjonowanie flesza zmienia
się w sposób

standartowy z opcji 'czerwone oczy' na normalny

Sygnalizator flesza

Sygnalizator flesza w wizjerze świeci w sposób ciągły na czerwono
, kiedy automatyka flesza jest aktywowana i gotowa do użytku. Czerwona
lampka miga natomiast w trakcie ładowania . W tym czasie aparatu nie
używa się .

(( str.22))

Metody fotografowania

Aparat standartowo zaczyna fotografowanie od opcji 'zdjęcia
pojedyncze'. Ponadto można wybrać ' zdjęcia seryjne',
'zdjęcia wielokrotne ' i 'samowyzwalacz'

Zdjęcia seryjne

Funkcja ta nadaje się świetnie do wykorzystania w trakcie
fotografowania w ruchu

(sport, taniec, akcja). Można wówczas w czasie kilku sekund wykonać
kilka zdjęć bezpośrednio jedno za drugim. Możliwość wykonywania
takich serii ograniczona jest jedynie przez pojemność wielkości
zdjęć zastosowanej karty pamięci.

Ażeby przygotować kartę do wykonywania seryjnego , należy
zredukować wielkość zdjęcia

(ilość pixeli ) lub i oraz jakość zdjęć (zagęszczenie).

Proszę uważać na ustawienia ostrości. Do ustalenia
parametrów ważne jest pierwsze

zdjęcie serii . Jeśli obiekt się porusza powinno się
ewentualnie przerwać serię i ponownie

ustawić ostrość.

Zdjęcia wielokrotne 16

Korzystając z tej funkcji wykonać można 16 zdjęć w czasie około 2
sekund. Zdjęcia te są następnie przetworzone w jedno ujęcie .Flesz
nie ma tu zastosowania.

Samowyzwalacz

Ta funkcja uruchamia aparat po około 10 sekundach. Czerwona lampka z
przodu aparatu miga wówczas coraz częściej , wskazując na upływ
czasu . Dodatkowo uruchamia się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy .
Wyłącza się go przez użycie Setup (pod Hinweiston)

(( str.23 ))

Automatyczne sterowanie oświetleniem

Obraz cyfrowy ISO 100 ustawiany jest przez aparat automatycznie.

Stosowane przez program parametry oświetlenia mieszczą się w
zakresie 2-1/500 sekundy,

otwarcie przesłony F 3.4 ; F 4.8 ; F 7.7 i F 15 (szerokokątna ) i


F 3.6 ; F 4.8 ; F 7.7 oraz F 15 (tele)

Aparat ' zapamiętuje ' parametry oświetlenia przy wciśnięciu
włącznika do połowy i przytrzymaniu go do momentu zrobienia
zdjęcia. Umożliwia to precyzyjne ustawienia

w warunkach ekstremalnych (bardzo jasno i bardzo ciemno).

Funkcję 'oświetlenie' wybiera się przy pomocy klawisza menu oraz
pokrętła 4-ścieżkowego

Pod hasłem Feld (pole) ustawić można poszczególne możliwości do
wyboru:

full - pełne , zentral - centralne , spot - ukierunkowane, proste

Migająca czerwona lampka przy wizjerze (przy włączonym fleszu)
sygnalizuje możliwość nieudanego ujęcia i zaleca zastosowanie
statywu.

Indywidualna korekta parametrów oświetlenia

Oprócz automatycznego ustawienia tych parametrów istnieje
możliwość ręcznego ich ustawienia w zakresie jednak nie większym
niż +2,0 do -2,0 w stosunku do programu .

(( str.24 ))

Ustawianie rozdzielczości

Aparat wyposażony jest w sensor o parametrach 1/1.8 zoll CCD - 4,1
M-pixel (2272 x 1704)

przy stosunku stron 4 : 3 .

Rozdzielczość maksymalna 2272 x 1704 może być zredukowana do
ilości danych obrazu

1200 x 1600 oraz 640 - 480 pixeli.

Sensor obrazu aparatu może ( zapamiętywać ) pracować , zgodnie z
życzeniem , w trzech zakresach ( czuły 1 : 6 ,dobry 1 : 12 i
prosty 1 : 25 ).Ta funkcja pozostaje do dyspozycji

dla wszystkich trzech zakresów rozdzielczości (2272 x 1704 , 1200 x
1600 , 640 x 480 pixeli)

Uzyskiwane dane obrazuStopnie zagęszczenia

Rozdzielczość Czuły Dobry Zwykły

640 x 480 194 366 623

1600 x 1200 29 58 119

2272 x 1704 14 29 58

Powyższe wartości w trakcie eksploatacji aparatu ulegają zmianie
,ponieważ ustalone

one zostały dla pustej karty pamięci ( 32 MB )

Ustawianie dostrojenia bieli

Aparat sam ustawia to dostrajanie , zgodnie z aktualnymi warunkami
oświetlenia .

Celem uzyskania możliwie najlepszego efektu ujęcia lub wystąpienia
szczególnie trudnych

warunków , zastosować można specjalne źródła światła i tak :

(( str.25 ))

AUTO - automatyka, ustawianie automatyczne

światło dzienne, wg światła słonecznego

żarówka ,ustawienie na żarówkę

lampy luminoforowe , oświetlenie neonowe

Ustawienia podstawowe dla poszczególnych rodzajów foto

Aparat ma także możliwość ustawienia wszystkich metod
fotografowania na metodę standardową ( resetowanie ).

Posiada on wówczas następujące parametry:

Funkcja ustawienie
podstawowe

Flesz flesz automatyczny z redukcją efektu
'czerwonych oczu'

Pierścień aut. ustawienie ostrości , pole -
centralnie

Typ zdjęcia pojedyncze

Rozdzielczość 2272 x 1704 pixle

Jakość dobra

Dostrajanie bieli automatyczne

Oświetlanie bez korekty , pole - centralnie

Ostrość bez dostrajania

LCD na średniej 5

(( str.26))

Pokazywanie zdjęć

Proszę ustawić pokrętło na symbol odtwarzania i włączyć
aparat . Automatycznie włączy się wówczas wizjer LCD i ukaże
ostatnie zdjęcie z jego numerem oraz datą i godziną

Po naciśnięciu klawisza display zdjęcie zostanie pokazane bez
tych informacji .

Pokrętłem 4-ścieżkowym wrócić można do zdjęć zakodowanych w
karcie pamięci .

Strzałką w lewo - z powrotem , strzałką w prawo - do przodu ,
przeglądanie.

Naciskamy klawisz display po raz drugi i wtedy pokazuje się nam index
9 zdjęć.

Wskaźnik zdjęć startuje od pierwszego zakodowanego zdjęcia ,
ukazanego w barwnej ramce. Ramka ta poruszana może być pokrętłem
celem możliwości zaznaczenia innych wybranych zdjęć ew. po 9- tym
zdjęciu ukaże się kolejne 9. Przyciśnięcie entera z tyłu aparatu
ukaże wybrane zdjęcie jako zdjęcie pełne. Dwukrotne naciśnięcie
klawisza Display spowoduje powrót do indexu.

Odtworzenia powiększone

Zachowane w pamięci aparatu obrazy można na monitorze LCD
powiększyć 2 razy.

W module odtwarzania klawiszem menu wybiera się funkcję
,,zoom'' . Nacisk na pokrętło

4-ścieżkowe aktywuje 2- krotne powiększenie.

Na display -u ukazuje się dodatkowo symbol lupy i wyznacznik 2.0 x .

Pokrętłem można poszczególne klatki filmowe przesuwać we
wszystkich czterech kierunkach . Powrót do obrazu standardowego
następuje przez naciśnięcie klawisza

Menu.

Odtworzenia sekwencyjne

Przy pomocy aparatu wszystkie zdjęcia zapamiętane przez kartę
pamięci można automatycznie odtworzyć jako sekwencje.

W module -odtworzenia - nacisnąć należy klawisz Menu i następnie
pokrętłem 4-śc.

wybrać funkcję Diashow. Przyciśnięcie pokrętła na prawo prowadzi
do'' podmenu'' i tam po naciśnięciu - start - natychmiast
uruchamiany jest sekw4encja zdjęć.

Czas projekcji określany jest przez ''podmenu'' -zwłoka- i
może wynosić 2,3,5 i 10 sek.

Kolejność pokazywanych zdjęć może być wybrana przez ,,
podmenu" - kolejność ,gdzie proponowane są następujące
możliwości : - do przodu - , - do tyłu- , i -przypadek- .

(( str.28))

Odtworzenia TV i Video

Możliwym jest także pokazywanie zdjęć przez telewizor. Aparat
posiada wejście video , przez które specjalnym, dostarczonym kablem
następuje połączenie z TV .

System video : NTSC lub PAL

UWAGA - aparat i urządzenie odtwarzające podczas
podłączania kabli

powinny być wyłączone.

Jeśli urządzenia są już połączone kablami , należy włączyć
telewizor , następnie tryb video telewizora i w aparacie funkcję
odtwarzania . Zakodowane zdjęcia będą odtwarzane tylko na wyjściu
telewizyjnym. I tutaj mają Państwo do wyboru różne możliwości
odtwarzania :

zdjęcie pojedyncze, zoom, sekwencje .

Kasowanie (wymazywanie ) zdjęć

Zdjęcia zakodowane w karcie pamięci i przeznaczone do wymazania
mogą być likwidowane

pojedynczo lub w całości (kompletnie).

UWAGA - wymazywanie zdjęć jest nieodwracalne.

Nie ma możliwości ich
odzyskania

Kasowanie zdjęć pojedynczych

Czynność ta odbywa się przy użyciu modułu -odtwarzanie - . Należy
po przyciśnięciu

Entera wybrać funkcję ''kasowanie zdjęć''. Dociśnięcie
na prawo doprowadzi do ''podmenu'', gdzie przy pomocy ''
wybrać zdjęcie'', z pokazanego podglądu 6 zdjęć

wybiera się jedno , przeznaczone do skasowania , naciska klawisz i
potwierdzeniem

je kasuje .

(( str.29 ))

Kasowanie wszystkich zdjęć

W module -odtwarzanie - naciskamy enter i wybieramy funkcję
''kasowanie zdjęć''.

Przyciskając w prawo dochodzimy do funkcji ''skasować
wszystkie'' i uruchamiając tę funkcję kasujemy wszystkie
zdjęcia z karty pamięci . Potwierdzamy skasowanie przez

wybór - tak- ( z możliwości tak/nie )

Drukowanie zdjęć

Aparat przygotowuje zdjęcia do wydruku w formacie DPOF (Digital Print
Order Format ).

W module -odtwarzanie - przyciskamy klawisz ''Menu'' i
wybieramy funkcję ''drukowanie''. Z trzech funkcji
''podmenu'' : zdjęcie , index , kasowanie ,wybrać należy
hasło -zdjęcie - . Ukazuje się przegląd zdjęć do wyboru .


Ilość zdjęć przeznaczonych do drukowania wybieramy pokrętłem
przez naciśnięcie ku górze. Drukowanie następuje , jeśli karta
pamięci włożona zostaje do drukarki wyposażonej

w system DPOF.( z odpowiednią liczbą punktów )

Systematyzowanie ( porządkowanie ) zdjęć

Aparat przechowuje zdjęcia w określonym porządku. Do ustalonego
programem spisu można dołączyć i określić następne listy.

Spis zdjęć

W module odtwarzania nacisnąć należy przycisk ' menu ' i
wybrać funkcję spis .

W 'podmenu' istnieją dwie możliwości : ' nowy ' i
'wybór '

Nowe spisy wprowadzamy pod hasłem 'nowy ' , pod hasłem 'wybór
' znajdują się wszystkie spisy z karty pamięci .

Kasowanie spisów

Wszystkie spisy można skasować , z wyjątkiem zablokowanych
spisów roboczych

Pod hasłem -odtwarzanie - naciskamy 'menu' i wybieramy
funkcję 'kasowanie zdjęć'.

Z możliwości funkcji 'spis' ,które się ukazują ,wybieramy
odpowiedni i kasujemy go.

UWAGA jednocześnie kasowane są wszystkie zdjęcia
zakodowane

pod tym spisem

Jasność (Display)

Jasność ekranu LCD można zmienić naciskając z tyłu aparatu
przycisk 'odtwarzanie ',

następnie 'menu' oraz wybrać 'LCD'. Wybór w skali między
0 - 9 pozostaje zachowany również po wyłączeniu i włączeniu
aparatu .

Ustawienia bazowe

Wszystkie ustawienia i funkcje bazowe zebrane są w module Setup a
wszystkie funkcje

'menu' uruchamiane są pokrętłem 4-ścieżkowym w kierunku na
prawo .

Format

W tym 'menu' formatowana jest karta pamięci

UWAGA posługiwanie się tą funkcją powoduje skasowanie
wszystkich

wprowadzonych danych

(( str.31))

Wyłączanie

W tej funkcji ustala się czas , po którym aparat ( np. w celu
oszczędzania baterii)

samoczynnie się wyłącza . Do dyspozycji są tutaj następujące
możliwości ustawienia czasu :

1 , 3 , 5 , 10 min oraz 30 min . W przypadku podłączenia do
komputera funkcjonuje zawsze czas 30 min. jako wartość stała.Data /czas

W tym 'menu' ustawia się czas i datę fotografowania , które to
dane kodowane są potem

przy każdym zdjęciu

Sygnały tonowe

Przy użyciu tej funkcji sygnały tonowe są włączane lub
wyłączane

Wejście video

Wejście to funkcjonuje w europejskim, standardowym systemie PAL
Video/TV

Języki

Wyposażenie językowe aparatu nie zawiera menu polskiego

Ustawienia fabryczne

W tym module wszystkie funkcje fabryczne : 'odtwarzanie' ,
'setup' i 'PC ' po ustawieniach indywidualnych mogą być
przywrócone do stanu pierwotnego.

Wskazówka : Moduł 'odtwarzanie ' posiada własną funkcję
resetową

(( str.32))

Ustawienia podstawowe dla funkcji fabrycznych 'odtwarzanie'
,'setup' i ' PC '

Są to podstawowe dane zakodowane w aparacie na stałe

Moduł ''odtwarzanie''

Kasowanie zdjęć wybór zdjęcia

Sekwencja opóźnienie 5
sek.


kolejność w przód

drukowanie zdjęcie

spis (wykaz) 100 MDN 41

LCD średnia
jasność 5

Moduł 'setup '

Wyłączanie automatyczne 3
min

Sygnał tonowy włączony

Moduł PC

Przeniesienie na komputer

(( str 33 ))

Krótki przegląd ustawienia kamery

Moduł fotografowania

funkcja ustawienia
ustawienia rozszerzone


( podmenu)

flesz moduł

moc


focus focus
- auto

w zbliżeniu

ręcznie

pole
- centralnie


punktowo

rodzaj fotografowania

zdjęcie pojedyncze

zdjęcie seryjne

zdjęcie wielokrotne

samowyzwalacz

rozdzielczość 2272 x 1704

1600 x 1200

640 x 480

jakość czuła

dobra

zwykła

dostrajanie bieli auto

światło dzienne

żarówki

neon

oświetlenie przesłona

pole
całe


centralnie


punktowo

ostrość duża

normalna

miękkaLCD jasność


Ustawienia fabryczne tak

Nie(( str. 34 ))

Moduł odtworzenia

Funkcja ustawienie
ustawienie rozszerzone

Kasowanie zdjęcia wybór zdjęcia

kasowanie wszystkich

spis
100MDN41

zoom

Dias start

jność w przód , w tył , przypadkowa

zwłoka
2 sek


3 sek


10 sek

drukowanie zdjęcie

index

kasowanie


spis nowy

wybór
100MDN41

LCD jasność

(( str. 35))

SETUP

Funkcja ustawienie


formatowanie nie

tak

wyłączanie 1 min

2 min

5 min

10 min

30 min

data/czas
+++++++++++++???++++++++
++++++++++++++++???

sygnały tonowe włączone

wyłączone

wyjście video PAL

NTSC

Język wybór języka

Ustawienia fabryczne tak/nie


(( str.37 ))

Przenoszenie zdjęć do komputera

W tym rozdziale dowiedzą się Państwo w jaki sposób aparat cyfrowy
podłącza się do komputera . Przede wszystkim jednak proszę
zainstalować oprogramowanie - software,

wg wyżej ustalonych zasad

Oprogramowanie - instalacja

Wskazówka - uruchomienie tego procesu następuje wówczas , kiedy
system operacyjny

zezwala na uruchomienie oprogramowania i sterownika. Hasło ,
zależnie od systemu operacyjnego może brzmieć również ,np. :
,,zainstalowanie sterownika jest niemożliwe ". To hasło nie
oznacza ,że oprogramowanie jest wadliwe , informuje tylko że jego
parametry nie są zgodne z sygnaturą Microsoft . Proszę spróbować
pominąć to hasło naciskając hasło 'dalej'

UWAGA Podczas instalacji programów lub sterownika mogą ulec
skasowaniu lub zmianie

ważne dane . Celem uniknięcia tego zjawiska , przed
instalacją należy zawartość

twardego dysku zabezpieczyć.

(( str. 38 ))

Sposób instalacji oprogramowania

Poniżej opiszemy ''typową '' instalację . Start następuje
automatycznie po włożeniu CD.

Wskazówka - jeżeli autostart nie chce ''zaskoczyć ''
, prawdopodobnie

dezaktywowała się tzw. funkcja
AUTORUN

Proszę sprawdzić w oknie 'pomoc'
jak sobie z tym poradzić

Przykład na instalację ręczną , bez AUTORUN

1. proszę wejść na CD i kliknąć setup.exe

2. w pole CD-ROM -u proszę wprowadzić teraz po dwukropku SETUP

3. proszę zatwierdzić używając OK.

4. potem postępować zgodnie z programem

(( str.39))

Deinstalacja oprogramowania

Celem usunięcia oprogramowania z komputera proszę postępować
następująco:

kliknąć START

kliknąć na Panel Sterowania

na koniec proszę wybrać ,,Dodaj/Usuń Programy"

Po wybraniu programu proszę rozpocząć deinstalację i kierować
się wskazówkami na ekranie.

((str. 40))

Podłączanie aparatu cyfrowego do komputera

Wskazówka - jeśli oprogramowanie nie jest jeszcze zainstalowane -
jak to wyżej opisano,

proszę to najpierw zrobić

1.proszę postępować zgodnie z zasadami bezpiecznej obsługi
opisanych na stronach od 1-szej

2.aparat i komputer powinny być tak usytuowane , żeby móc przy nich
pracować pewnie i bezpiecznie

3.proszę włączyć komputer oraz pozostałe urządzenia ( monitor ,
drukarkę , modem ) i

chwilę odczekać , aż cały system w pełni się uruchomi

4.załączony kabel USB należy wprowadzić do aparatu węższym
bokiem (patrz str. 13 )

5.proszę znaleźć wejście tego kabla w komputerze

6.końcówkę kabla ( 1 ) proszę wprowadzić do wolnego wejścia
USB (2) w Państwa komputerze

(( str.41 ))

Startowanie software

Zdjęcia , nawet najnowsze ,mogą być w każdej chwili przeniesione do
komputera.

Nie jest przy tym konieczne pełne wypełnienie karty pamięci

Program otwierany jest wówczas , gdy aparat jest
podłączony

Celem zastartowania programu proszę nacisnąć przycisk ,,START" ,
wybrać ,,programy" ,potem grupę programową MEDION i następnie
program . Wg tego programu pracował będzie aparat.

Opis programu

Bilden laden - ,,Załadowanie" zdjęć z aparatu

PC explorer - ściąganie zdjęć

LOESHEN - Kasowanie

Uebertragen - przenoszenie

Alle Markieren - Zaznaczanie wszystkiego

Ende - koniecPrzeładunek zdjęć

Po naciśnięciu tego pola nastąpi załadowanie zdjęć z aparatu i
ukazanie ich w oknie

PC explorer

Funkcja ta przeznaczona jest do bezpośredniego ,,magazynowania ,,
zdjęć , z pominięciem

obróbki soft.

Kasowanie

Przy pomocy tego guzika można skasować zdjęcia pojedyńcze lub
wszystkie zamarkowane

Proszę przy kasowaniu postępować bardzo uważnie .

Skasowane zdjęcia nie są już do odtworzenia

Przenoszenie

Ta funkcja aktywowana jest tylko wówczas , kiedy obsługa następuje
przy pomocy

obróbki software . W takim wypadku proszę zastartować program i jako
źródło ( Quelle )

wybrać aparat cyfrowy. Inicjator otwiera się wtedy automatycznie i
umożliwia

użycie guzika (przycisku) ,,przenoszenie ,,

Zaznaczanie wszystkiego

Tą funkcją zaznacza się wszystkie zdjęcia .Szczególnie przydatny
przy przenoszeniu lub kasowaniu wszystkich zdjęć

(( str.43 ))

Wskazówki

Wskazówki dot. obchodzenia się z bateriami i akumulatorami aparatu
.

- Wydajność baterii zmniejsza się w niskiej temperaturze
użytkowania , dlatego

w wypadku używania aparatu w miejscach chłodnych proponujemy
trzymanie zapasowych

baterii w ciepłym miejscu , np. w kieszeni płaszcza

- Zalecamy stosowanie baterii NI-MH , ponieważ nawet po
eksploatowaniu ich w

w chłodnym otoczeniu wraca ich normalna wydajność po lekkim ich
ogrzaniu

- Zalecamy również wyjęcie baterii , jeżeli aparat nie będzie
dłuższy czas eksploatowany

Baterie mogą wypłynąć i uszkodzić aparat

- Jeżeli używane są baterie alkaliczne może się zdarzyć , że
wskaźnik sygnalizuje

niski poziom energii , jeśli nawet baterie mają jeszcze
dostatecznie dużo energii .

Aparat można używać dalej , wygaszając wskaźnik

- UWAGA - w trakcie użytkowania aparatu baterie mogą się za
bardzo nagrzać . Proszę

postępować ostrożnie przy ich wymianie . Należy najpierw
wyłączyć aparat i chwilę

poczekać , aż baterie ostygną

Wskazówki dotyczące używania karty pamięci

W następujących wypadkach dojść może do uszkodzenia lub utraty
danych :

- wyładowania elektrostatyczne lub zakłócenia pól w pobliżu
karty

- wyjęcie karty lub zakłócenia w dostawie energii w trakcie poboru
lub kasowania danych

z karty

- nie używanie karty przez dłuższy czas . Następuje dezaktywacja
pamięci i w niektórych

okolicznościach dane mogą ulec kasacji

- do skasowania danych dochodzi podczas formatowania

- pojemność karty ( CompactFlash ) może się zmniejszyć w trakcie
bardzo intensywnego

używania aparatu .Jeśli ma to miejsce , należy zaopatrzyć się w
nową kartę.

- kartę pamięci należy trzymać z daleka od sprzętów
powodujących zakłócenia pól elektro-

-statycznych

- karty nie należy załamywać lub poddawać jej uderzeniom

- nie należy dotykać niczym miejsc kontaktowych karty

- kartę chronić należy przed wilgocią , upałem i bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych

- kartę należy chronić przed silnym działaniem pola magnetycznego (
np.głośniki)

- jeśli karta nie jest używana należy ją włożyć do powłoczki
ochronnej

((str. 45))

Pielęgnacja monitora -LCD

LCD jest urządzeniem bardzo precyzyjnym pracującym z odchyleniem
mniejszym

niż 0,02 % Powierzchnię monitora nie należy poddawać żadnemu
uciskowi , ponieważ może to prowadzić do trwałego uszkodzenia Pod
wpływem działania niskich temperatur LCD może chwilowo ściemnieć.
Jasność powraca jednak do stanu wyjściowego po ogrzaniu aparatu
Jeśli LCD ulegnie zanieczyszczeniu należy przede wszystkim
zdmuchnąć znajdujący się na nim kurz i piasek a następnie użyć
suchej , miękkiej i czystej ściereczki Jeśli LCD permanentnie mruga
lub w ogóle nie funkcjonuje , należy go wymienić

Obchodzenie się z aparatem

Aparat jest wrażliwy na działanie sił mechanicznych (
uderzenia ) i należy się z nim obchodzić delikatnie

W czasie transportowania powinien on być wyłączony i bez
baterii

Nie należy wilgotnymi rękami zmieniać baterii lub
wkładać kartę pamięci. Może to prowadzić do uszkodzeń

W trakcie nieuważnej eksploatacji aparatu nad wodą lub na
plaży może dojść również do jego uszkodzenia

Do uszkodzenia sensorów LCD dojść może również ,
jeśli aparat przez dłuższy czas pracuje bezpośrednio pod słońce

Obsługa klienta

Pierwsza pomoc przy zakłóceniach w funkcjonowaniu - Lokalizacja
przyczyny

Przyczyny zakłócenia funkcjonowania mogą być bardzo banalne. Mogą
mieć jednak również bardziej skomplikowane podłoże i wymagają
wtedy dokładnej analizy.

Uwagi podstawowe

Źródło zakłóceń może usunąć prawidłowe
zastosowanie programu Windows

,,defragmentacja" i ,, scandisk". Zastosowanie
ich może podnieść również

wydajność systemu

Kontrola podłączeń kablowych

Proszę zacząć od dokładnego sprawdzenia , czy wszystkie kable są
podłączone .

Jeśli nie funkcjonują światełka sygnalizatorów , należy sprawdzić
czy wszystkie urządzenia

zostały podłączone do prądu

Proszę wyłączyć komputer i sprawdzić połączenia
kablowe . Jeśli do komputera

podłączone są urządzenia peryferyjne należy
sprawdzić również te kable.

Kabli nie należy chaotycznie wymieniać , nawet jeśli
pozornie wyglądają tak samo .

Najczęściej złącza są tam inaczej rozłożone .

Jeżeli po sprawdzeniu wszystkich tych elementów
stwierdzamy , że wszystko jest w

porządku , ponownie włączamy komputer.

(( str.48))

Błędy i ich prawdopodobne przyczyny

Czy wszystkie kable zostały prawidłowo podłączone ? Proszę
sprawdzić wszystkie połączenia

Czy aparat został włączony przed instalacją inicjatora ? Proszę
wyjąć wtyczkę USB i włączyć aparat po jego zainstalowaniu

Pomoc techniczna

Ten aparat cyfrowy został w naszym laboratorium badawczym gruntownie
przetestowany

również w połączeniu z różnego rodzaju aparatami i urządzeniami
.

Przeszedł wszystkie testy w sposób bardzo zadowalający .

Stosuje się jednak od czasu do czasu aktualizację oprogramowania.

Wynika to z możliwości wystąpienia kłopotów z kompatybilnością
nietestowanych elementów (programy , urządzenia dodatkowe).

Najnowsze informacje i aktualizacje oprogramowania znajdziecie
Państwo w internecie :

http : // www. medion.de

Czy potrzebna jest dalsza pomoc ?

Jeżeli na swoje pytania , nie znaleźliście Państwo odpowiedzi w tej
instrukcji , prosimy

uprzejmie o kontakt z nami .

Byłoby nam łatwiej , gdybyśmy ze strony Państwa dysponowali
następującymi informacjami :

1.Jak wygląda konfiguracja Państwa komputera ?

2.Jakie dodatkowe urządzenia stosują Państwo ?

3.Jakie informacje ukazują się na ekranie ?

4.Jakie oprogramowanie było stosowane w momencie wystąpienia błędu?

5.Jakie kroki zostały podjęte do tej pory ?

6.Jeśli dysponują Państwo numerem klienta , prosimy o podanie go


Download file - link to post