h20.pdf

Instrukcja obsługi do sony h20

jak w temacie, kupiłem ostatni owy aparacik i zamieszczam do niego instrukcje, może komuś się przyda, pozdrawiam


Spis treści
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

Podręcznik aparatu Cyber-shot
DSC-H20
(C) 2009 Sony Corporation

4-133-902-51(1)

PL

Kliknij przycisk w prawym górnym rogu, aby przejść do odpowiedniej strony.
Jest to wygodne podczas szukania funkcji do wyświetlenia.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Wyszukiwanie informacji na liście
opcji MENU/ustawień

Indeks

Wyszukiwanie informacji według
słowa kluczowego

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Wyszukiwanie
operacji

Wyszukiwanie informacji według
operacji

Wyszukiwanie
operacji

Spis treści

Wyszukiwanie informacji według
funkcji

Spis treści

Sposób korzystania z tego
podręcznika

Oznaczenia i notacje użyte w niniejszym
podręczniku
Indeks

W niniejszym podręczniku kolejność
operacji jest wskazywana przez strzałki
(t). Aparat należy obsługiwać we
wskazanej kolejności. Oznaczenia
przedstawiono zgodnie z ich wyglądem
w ustawieniach domyślnych aparatu.

Ustawienie domyślne jest oznaczone
symbolem .
Wskazuje ostrzeżenia i ograniczenia
dotyczące właściwej obsługi aparatu.

Wskazuje przydatne informacje.

2PL

,,Memory Stick": Karta
,,Memory Stick" nie jest
obsługiwana przez ten
aparat.

o Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat karty ,,Memory Stick Duo", zobacz
strona 145.

Adapter ,,Memory
Stick Duo"

Uwagi dotyczące akumulatorów
o Akumulator (w zestawie) należy naładować
przed pierwszym użyciem aparatu.
o Akumulator można naładować, nawet jeśli
nie jest całkowicie rozładowany. Ponadto,
akumulatora można używać, nawet jeśli nie
jest całkowicie naładowany, wykorzystując
jego aktualny poziom naładowania.
o Jeśli użytkownik nie zamierza korzystać z
akumulatora przez dłuższy czas, powinien
rozładować go i wyjąć z aparatu, a następnie
przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Dzięki temu akumulator będzie działał
prawidłowo przez dłuższy czas.
o Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat akumulatora, zobacz strona 147.

o Ekran LCD został wyprodukowany przy
użyciu bardzo precyzyjnych technologii,
dzięki czemu udało się uzyskać ponad
99,99% sprawnych pikseli. Jednak na
ekranie LCD mogą być widoczne niewielkie
czarne i/lub jasne punkty (białe, czerwone,
niebieskie lub zielone). Punkty te powstają w
procesie produkcji i nie wpływają na
nagrywanie.

Czarne, białe,
czerwone, niebieskie
lub zielone punkty

o Narażenie ekranu LCD lub obiektywu na
długotrwałe bezpośrednie działanie
promieni słonecznych może spowodować ich
uszkodzenie. Ustawiając aparat w pobliżu
okna lub na wolnym powietrzu, należy
zachować ostrożność.
o Nie należy naciskać ekranu LCD. Może to
spowodować odbarwienie i usterkę ekranu.
o W zimnych miejscach na zdjęciach na
ekranie LCD mogą być widoczne smugi. Nie
jest to usterka.
o Należy uważać, aby nie uderzyć ruchomego
obiektywu i aby nie naciskać go zbyt mocno.

Indeks

Używanie karty ,,Memory Stick Duo" w
urządzeniach wyposażonych w
gniazdo ,,Memory Stick"
Kartę ,,Memory Stick Duo" należy włożyć
do adaptera ,,Memory Stick Duo"
(sprzedawany oddzielnie).

Uwagi dotyczące ekranu LCD i
obiektywu

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Innych kart pamięci nie można
używać.

Obiektyw tego aparatu został wyprodukowany
zgodnie z systemem zapewnienia jakości
zatwierdzonym certyfikatem przez firmę Carl
Zeiss i standardami jakości firmy Carl Zeiss w
Niemczech.

Wyszukiwanie
operacji

Uwagi dotyczące obsługiwanych
typów kart ,,Memory Stick"
(sprzedawane oddzielnie)
,,Memory Stick Duo": Karta
,,Memory Stick Duo" jest
obsługiwana przez ten aparat.

Spis treści

Uwagi dotyczące korzystania z
aparatu

Zdjęcia zamieszczone w niniejszym
podręczniku
Przykładowe zdjęcia zamieszczone w
niniejszym podręczniku są kopiami, a nie
zdjęciami faktycznie wykonanymi przy użyciu
tego aparatu.

Obiektyw Carl Zeiss
Aparat jest wyposażony w obiektyw firmy Carl
Zeiss, umożliwiający robienie ostrych zdjęć o
doskonałym kontraście.

3PL

Uwagi dotyczące korzystania z aparatu

Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Sposób korzystania z tego podręcznika??????????????? 2
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ??????????????? 3
Wyszukiwanie operacji?????????????????????????????????????????? 7
Wyszukiwanie MENU/ustawień ?????????????????????????? 10
Elementy aparatu ???????????????????????????????????????????????? 15
Używanie pokrętła trybu pracy ??????????????????????????? 16
Zmiana ustawienia DISP (wyświetlania ekranu)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 17
Korzystanie z pamięci wewnętrznej ???????????????????? 19

Spis treści

Spis treści

Nagrywanie
Indeks

Inteligentna auto regulacja?????????????????????????????????? 20
Wybór sceny ??????????????????????????????????????????????????????? 21
Łatwe fotografowanie ????????????????????????????????????????? 23
Autoprogram ??????????????????????????????????????????????????????? 25
Fotografowanie z ręczną regulacją naświetlenia
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 26
Tryb filmu ???????????????????????????????????????????????????????????? 27
Zdjęcie z uśmiechem ?????????????????????????????????????????? 28
Zoom??????????????????????????????????????????????????????????????????? 29
Samowyzw?????????????????????????????????????????????????????????? 30
Makro ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 31
Błysk ??????????????????????????????????????????????????????????????????? 32

Podgląd
Oglądanie zdjęć ?????????????????????????????????????????????????? 33
Zoom przy odtwarzaniu ?????????????????????????????????????? 34
Indeks obrazów??????????????????????????????????????????????????? 35
Kasuj ??????????????????????????????????????????????????????????????????? 36
Oglądanie filmów ???????????????????????????????????????????????? 37

4PL

Opcje MENU (nagrywanie) ?????????????????????????????????? 10

Opcje MENU (podgląd) ??????????????????????????????????????? 12

Ustawienia

Odbiornik TV

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Ustawianie opcji?????????????????????????????????????????????????? 13

Wyszukiwanie
operacji

MENU (podgląd)

Spis treści

MENU (fotografowanie)

Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV???????? 108
Indeks

Komputer
Komputer z systemem operacyjnym Windows
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 111
Instalacja oprogramowania (w zestawie) ?????????? 113
Informacje dotyczące oprogramowania ,,PMB
(Picture Motion Browser)" (w zestawie) ???????????? 114
Przetwarzanie obrazów na komputerze???????????? 115
Korzystanie z programu ,,Music Transfer" (w
zestawie) ??????????????????????????????????????????????????????????? 119
Komputer Macintosh ???????????????????????????????????????? 120
Podgląd ,,Cyber-shot - przewodnik dla
zaawansowanych" ???????????????????????????????????????????? 123

Drukowanie
Drukowanie zdjęć?????????????????????????????????????????????? 124
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu
drukarki zgodnej ze standardem PictBridge????? 125

5PL

Drukowanie w punkcie usługowym ?????????????????? 127

Inne informacje

Indeks???????????????????????????????????????????????????????????????? 149

Indeks

Indeks

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Używanie aparatu za granicą -- źródła zasilania
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 144
Karta ,,Memory Stick Duo"???????????????????????????????? 145
Informacje o akumulatorze???????????????????????????????? 147
Informacje o ładowarce????????????????????????????????????? 148

Wyszukiwanie
operacji

Rozwiązywanie problemów ?????????????????????????????? 128
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 138

Spis treści

Rozwiązywanie problemów

6PL

Miękkie ujęcie ??????????????????????????????????????????????????????? 21
Portret-zmierzch ?????????????????????????????????????????????????? 21
Zdjęcie z uśmiechem ????????????????????????????????????????? 28
Rozpoznanie sceny????????????????????????????????????????????? 52
Wykrywanie twarzy ????????????????????????????????????????????? 55
Redukcja zamkniętych oczu ???????????????????????????? 58
Reduk czerw oczu??????????????????????????????????????????????? 59

Fotografowanie w
trybie ręcznym

Fotografowanie z ręczną regulacją
naświetlenia ?????????????????????????????????????????????????????????? 26

Fotografowanie
zaaranżowanej
żywności

Kulinaria ????????????????????????????????????????????????????????????????? 21

Zbliżenie obiektów
przy fotografowaniu

Makro ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 31

Fotografowanie
poruszających się
obiektów

Zaawansowane fot. sport. ???????????????????????????????? 21
Tryb filmu ??????????????????????????????????????????????????????????????? 27
Seria ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 43

Fotografowanie bez
rozmazywania

Duża czułość ???????????????????????????????????????????????????????? 21
2-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza

Indeks

Wykonywanie
portretów

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Inteligentna auto regulacja ??????????????????????????????? 20
Wybór sceny ????????????????????????????????????????????????????????? 21
Rozpoznanie sceny????????????????????????????????????????????? 52

Wyszukiwanie
operacji

Określanie ustawień
przez aparat

Spis treści

Wyszukiwanie operacji

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 30

ISO ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 46
SteadyShot???????????????????????????????????????????????????????????? 64

7PL

Regulacja ekspozycji

Histogram ?????????????????????????????????????????????????????????????? 18
EV ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 45

Zmiana pozycji
ostrości

Ostrość ??????????????????????????????????????????????????????????????????? 49
Wykrywanie twarzy ????????????????????????????????????????????? 55

Zmiana rozmiaru
obrazu

Rozm. Obrazu ?????????????????????????????????????????????????????? 39

Usuwanie obrazów

Kasuj ????????????????????????????????????????????????????????????????? 36, 78
Format ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 100

Wyświetlanie
powiększonych
obrazów

Zoom przy odtwarzaniu????????????????????????????????????? 34
Przycin ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 74

Edytowanie obrazów

Retusz ????????????????????????????????????????????????????????????????????? 74
Wiele zmian wielkości ???????????????????????????????????????? 77

Odtwarzanie serii
obrazów w kolejności

Slajdy ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 65

Indeks

Duża czułość ???????????????????????????????????????????????????????? 21
Synch.z dł.cz.(L.błysk wł.) ????????????????????????????????? 32
ISO ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 46

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Fotografowanie w
ciemnych miejscach

Wyszukiwanie
operacji

Błysk wymuszony ???????????????????????????????????????????????? 32
Rozpoznanie sceny????????????????????????????????????????????? 52

Spis treści

Fotografowanie z
podświetleniem z tyłu

Łatwe fotografowanie ???????????????????????????????????????? 23
Fotografowanie/
podgląd przy użyciu
czytelnych wskaźników

Drukowanie zdjęć ze
wstawioną datą

Korzystanie z programu ,,PMB (Picture
Motion Browser)" ????????????????????????????????????????????? 114

8PL

Drukowanie zdjęć

Druk ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 124

Oglądanie na ekranie
odbiornika TV

Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV

Informacje o
akcesoriach
opcjonalnych

,,Cyber-shot - przewodnik dla
zaawansowanych" ???????????????????????????????????????????? 123

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 108

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Inicjalizuj ????????????????????????????????????????????????????????????????? 92

Wyszukiwanie
operacji

Inicjalizowanie
ustawień

Spis treści

Zmiana ustawień daty i Nastawia region ????????????????????????????????????????????????? 106
godziny
Nastawia datę i czas ???????????????????????????????????????? 107

Indeks

9PL

Spis treści

Wyszukiwanie MENU/ustawień
Opcje MENU (nagrywanie)
Korzystając z przycisku MENU, można w prosty sposób wybierać różne funkcje
fotografowania.
Przycisk sterowania

2 Wybierz żądaną opcję menu za pomocą części
v/V/b/B przycisku sterowania.

Przycisk MENU

W poniższej tabeli symbol wskazuje dostępną funkcję, a symbol -- wskazuje funkcję,
która jest niedostępna. Ikony pod nagłówkami [ ] i [ ] wskazują dostępne tryby.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

3 Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć ekran
menu.

Wyszukiwanie
operacji

1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran
menu.

Pokrętło trybu
pracy
Opcje menu
--

--

Tryb nagrywania filmu

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Rozm. Obrazu
Błysk

--

Tryb NAGR

--

EV

--

Indeks

Wybór sceny

--
--

--

ISO

--

--

Balans bieli

--

--

Ostrość

--

--

--

Tryb pomiaru

--

--

--

Rozpoznanie sceny

--

--

Czułość wykryw. uśmiechu

--

--

Wykrywanie twarzy

--

--

Moc błysku

--

--

Redukcja zamkniętych
oczu

--

--

--

Reduk czerw oczu

--

--

--

--
--

--

--

--

--
--

DRO

--

--

--

Tryb koloru

--

--

--

Kontrast

--

--

--

--

Ostrość

--

--

--

--

--

10PL
Ciąg dalszy r

Opcje menu
SteadyShot
(Nastaw.)

--

--
--

Spis treści

Pokrętło trybu
pracy

Uwaga

Wyszukiwanie
operacji

o Na ekranie pojawiają się tylko opcje dostępne dla każdego trybu.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

11PL

Korzystając z przycisku MENU, można w prosty sposób wybierać różne funkcje oglądania.

1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć do trybu odtwarzania.

Przycisk sterowania

3 Wybierz żądaną opcję menu za pomocą części
v/V/b/B przycisku sterowania.
4 Naciśnij część z na środku przycisku
sterowania.

wskazuje dostępną funkcję, a symbol -- wskazuje funkcję,

Tryb oglądania

Pamięć
wewnętrzna

,,Memory Stick Duo"

Widok daty

Ulubione

Widok
katalogu

Widok
katalogu

--

--

--

--

--

(Slajdy)
(Lista dat)
(Lista wydarzeń)

--

(Tryb oglądania)

Indeks

Widok
wydarzenia
--

Opcje menu

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

W poniższej tabeli symbol
która jest niedostępna.

Przycisk
(Odtwarzanie) Przycisk MENU

Wyszukiwanie
operacji

2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran
menu.

Spis treści

Opcje MENU (podgląd)

--
--

(Filtrowanie przez
twarze)

--

--

(Dodaje/Usuwa
Ulubione)

--

--

(Retusz)
(Wiele zmian
wielkości)
(Kasuj)

--

(Chroń)
DPOF

--

(Druk)
(Obróć)
(Wybierz katalog)

--

--

--

--

(Nastaw.)

Uwagi
o Na ekranie pojawiają się tylko opcje dostępne dla każdego trybu.
o Jeżeli pokrętło trybu pracy jest ustawione w położeniu
(Łatwe fotografowanie), naciśnięcie
przycisku MENU powoduje wyświetlenie ekranu kasowania. Można wybrać opcję [Kasuje
pojedynczy obraz] lub [Kasuje wszystkie obrazy].

12PL

Ustawienia można zmieniać na ekranie

(Nastaw.).

1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran
menu.

Przycisk sterowania

3 Wybierz żądaną kategorię za pomocą części
v/V, naciśnij część B, aby wybrać poszczególne
opcje, a następnie naciśnij część z.

Przycisk MENU

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

4 Wybierz żądane ustawienie, a następnie naciśnij część z.
Kategorie
Nastawienia nagryw

Wyszukiwanie
operacji

2 Wybierz opcję
(Nastaw.) za pomocą części V
przycisku sterowania, a następnie naciśnij część
z na środku przycisku sterowania, aby
wyświetlić ekran konfiguracji.

Spis treści

Ustawianie opcji

Opcje
Wspomaganie AF
Linia siatki
Zoom cyfrowy
Teleobiektyw

Indeks

Autom. orient.
Auto podgląd

Główne nastawienia

Brzęczyk
Language Setting
Info funkcji
Inicjalizuj
Tryb pokazowy
COMPONENT
Wyjście wideo
Wyśw zoomu szer
Połączenie USB
Pobierz muzykę
Formatuj muzykę

Narzędzie ,,Memory
Stick"

Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kasuje katalog REC
Kopiuj
Numer pliku

Narzędzie pamięci wew

Format
Numer pliku

Nastawienie zegara

Nastawia region
Nastawia datę i czas

13PL
Ciąg dalszy r

o Opcja [Nastawienia nagryw] jest wyświetlana tylko w przypadku przejścia do ustawień poprzez
tryb fotografowania.
o Opcja [Narzędzie ,,Memory Stick"] jest wyświetlana tylko po włożeniu karty ,,Memory Stick
Duo" do aparatu, natomiast opcja [Narzędzie pamięci wew] pojawia się tylko w przypadku, gdy
karta ,,Memory Stick Duo" nie została włożona.

Spis treści

Uwagi

Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

14PL

A Przycisk

(Uśmiech) (28)

B Przycisk ON/OFF (zasilanie)
C Pokrętło trybu pracy (16)

Spis treści

Elementy aparatu
D Spust migawki

F Mikrofon
G Lampa błyskowa
I Lampka samowyzwalacza/lampka
zdjęć z uśmiechem/wspomaganie AF
J Obiektyw
K Ekran LCD
L Głośnik

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

H Zaczep paska nasadki obiektywu

Wyszukiwanie
operacji

E Fotografowanie: dźwignia W/T (zoom)
(29)
Podgląd: dźwignia (Zoom
odtwarzania)/dźwignia
(Indeks)
(34, 35)

M Zaczep paska na nadgarstek
N Przycisk

(Kasuj) (36)

P Przycisk MENU (10)
Q Przycisk sterowania
Menu wyświetlone: v/V/b/B/z
Menu wyłączone: DISP/ / /

Indeks

O Przycisk

(Odtwarzanie) (33)

R Gwint statywu
S Pokrywa komory akumulatora/karty
,,Memory Stick Duo"
T Otwór na akumulator
U Gniazdo ,,Memory Stick Duo"
V Złącze wielofunkcyjne
W Dźwignia wysuwania akumulatora
X Lampka dostępu

15PL

Pokrętło trybu pracy należy ustawić na żądaną funkcję.
Pokrętło trybu
pracy

Spis treści

Używanie pokrętła trybu pracy

Wyszukiwanie
operacji

(Fotografowanie z
ręczną regulacją
naświetlenia)
(Autoprogram)

Umożliwia rejestrowanie filmów z dźwiękiem (strona 27).
Umożliwia ręczną regulację naświetlenia (zarówno czas
otwarcia migawki, jak i liczba przysłony) (strona 26). Można
także ustawić różne funkcje za pomocą menu.
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją
naświetlenia (zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba
przysłony) (strona 25). Można także ustawić różne funkcje za
pomocą menu.
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ustawień
(strona 20).

(Łatwe
fotografowanie)

Umożliwia fotografowania/oglądanie zdjęć przy użyciu
czytelnych wskaźników (strona 23).

(Wybór sceny)

Indeks

(Inteligentna auto
regulacja)

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

(Tryb filmu)

Umożliwia fotografowanie ze wstępnie zaprogramowanymi
ustawieniami dla poszczególnych scen (strona 21).

16PL

1 Naciśnij część DISP (wyświetlanie ekranu) przycisku sterowania.

Spis treści

Zmiana ustawienia DISP
(wyświetlania ekranu)
2 Wybierz żądany tryb za pomocą przycisku sterowania.

(Jasny +
Histogram)

Powoduje rozjaśnienie ekranu i
wyświetlenie wykresu jasności zdjęcia.
Podczas odtwarzania wyświetlane są także
informacje o zdjęciu.
Powoduje rozjaśnienie ekranu i
wyświetlenie informacji.

(Norma)

Powoduje ustawienie standardowej jasności
ekranu i wyświetlenie informacji.

Indeks

(Jasny)

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Powoduje rozjaśnienie ekranu i
wyświetlenie tylko zdjęć.

Wyszukiwanie
operacji

(Jasny +
Tylko obraz)

Uwaga
o Podczas przeglądania obrazów przy silnym oświetleniu zewnętrznym należy zwiększyć jasność
ekranu. W takich warunkach może jednak nastąpić szybszy spadek mocy akumulatora.

17PL

Histogram jest wykresem jasności zdjęcia. Wykres w prawej części oznacza jasne zdjęcie,
w lewej -- ciemne.
A Liczba pikseli
B Jasność

Spis treści

Histogram

A

Jasny

1 Naciśnij część DISP (wyświetlanie ekranu) przycisku sterowania, a
następnie wybierz opcję [Jasny + Histogram].

Indeks

o Histogram jest też wyświetlany podczas odtwarzania pojedynczego obrazu, lecz nie można
wówczas wyregulować ekspozycji.
o Histogram nie jest dostępny podczas nagrywania i oglądania filmów, a także podczas oglądania
zdjęć w układzie pionowym lub obróconych.
o Duża różnica między histogramem wyświetlanym podczas fotografowania i podczas podglądu
może wystąpić, gdy:
- Błyska lampa błyskowa.
- Czas otwarcia migawki jest długi lub krótki.
o Histogram może nie być dostępny dla zdjęć zrobionych innymi aparatami.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Uwagi

Wyszukiwanie
operacji

B
Ciemny

18PL

Aparat jest wyposażony w pamięć wewnętrzną o pojemności około 11 MB. Tej pamięci
nie można usunąć. Jeżeli w aparacie nie ma karty ,,Memory Stick Duo", obrazy mogą być
zapisywane w pamięci wewnętrznej.

B

Pamięć
wewnętrzna

Gdy karta ,,Memory Stick Duo" nie jest włożona
[Nagrywanie]: Obrazy są zapisywane w pamięci
wewnętrznej.
[Odtwarzanie]: Obrazy są wyświetlane z pamięci
wewnętrznej.
[Menu, Nastaw. itp.]: Na obrazach w pamięci
wewnętrznej można wykonywać różne operacje.

Indeks

Informacje o przechowywaniu danych obrazów w
pamięci wewnętrznej

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

B

Wyszukiwanie
operacji

Gdy karta ,,Memory Stick Duo" jest włożona
[Nagrywanie]: Obrazy są zapisywane na karcie
,,Memory Stick Duo".
[Odtwarzanie]: Obrazy są wyświetlane z karty ,,Memory
Stick Duo".
[Menu, Nastaw. itp.]: Na obrazach z karty ,,Memory
Stick Duo" można wykonywać różne operacje.

Spis treści

Korzystanie z pamięci
wewnętrznej

Zalecane jest kopiowanie (wykonywanie kopii zapasowej) danych bez błędu przy użyciu
jednej z następujących metod.
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na dysk twardy komputera
Czynności opisane na stronach od 115 do 116 należy wykonać po wyjęciu karty ,,Memory
Stick Duo" z aparatu.
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na kartę ,,Memory Stick Duo"
Należy przygotować kartę ,,Memory Stick Duo" z wystarczającą ilością wolnego miejsca,
a następnie wykonać czynności opisane w sekcji [Kopiuj] (strona 104).
Uwagi
o Danych z karty ,,Memory Stick Duo" nie można przenosić do pamięci wewnętrznej.
o Dane zapisane w pamięci wewnętrznej można skopiować do komputera, tworząc połączenie USB
między aparatem i komputerem za pomocą uniwersalnego kabla połączeniowego. Jednak nie
można przenieść danych z komputera do pamięci wewnętrznej aparatu.

19PL

Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ustawień.

1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu

(Inteligentna auto regulacja).

Spis treści

Inteligentna auto regulacja
2 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
o Tryb lampy błyskowej jest ustawiony na [Lampa błysk auto] lub [Lampa błysk wyłączona].

zInformacje o funkcji Rozpoznanie sceny
Funkcja Rozpoznanie sceny działa w trybie Inteligentna auto regulacja. Umożliwia
ona rozpoznanie przez aparat warunków fotografowania i zrobienie zdjęcia.

Aparat rozpoznaje sceny (Zmierzch),
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze
statywem),
(Pod światło),
(Portret pod światło),
(Pejzaż), (Makro) i
(Portret), a następnie wyświetla ikonę na ekranie LCD po rozpoznaniu sceny.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz strona 52.

Indeks

zW przypadku fotografowania obiektu, na którym trudno

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Ikona funkcji Rozpoznanie sceny

Wyszukiwanie
operacji

Uwaga

ustawić ostrość
o Najmniejsza odległość między aparatem a fotografowanym obiektem to ok. 2 cm (W)/90 cm
(T) (od obiektywu).
o Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF
zmieni się na migający powoli i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Zmień ujęcie lub
ustawienie ostrości (strona 49).
Prawidłowe ustawienie ostrości może być trudne w wymienionych poniżej sytuacjach:
- Jest ciemno i obiekt znajduje się w dużej odległości.
- Słaby kontrast między obiektem a tłem.
- Obiekt znajduje się za szybą.
- Obiekt szybko się porusza.
- Występuje światło odbite lub połyskujące powierzchnie.
- Obiekt jest podświetlony lub znajduje się przy nim migające światło.

20PL

Umożliwia fotografowanie ze wstępnie zaprogramowanymi ustawieniami dla
poszczególnych scen.

1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu

(Wybór sceny).

Aby przełączyć na inną scenę, naciśnij przycisk MENU.
Umożliwia fotografowanie przy
słabym oświetleniu bez lampy
błyskowej, z redukcją rozmazania.

(Miękkie ujęcie)

Pozwala na wykonywanie zdjęć ludzi, kwiatów itd. z
efektem miękkości.

(Pejzaż)

(Zmierzch)

(Kulinaria)

(Plaża)

(Śnieg)

Umożliwia fotografowanie obiektów szybko
poruszających się, na przykład sportowców.
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy ruch
obiektu jest przewidywany i ustawiana jest ostrość.
Umożliwia łatwe fotografowanie poprzez ustawienie
ostrości na dużą odległość. Pozwala uchwycić
intensywne kolory błękitnego nieba i roślinności.

Indeks

(Portretzmierzch)

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

(Duża czułość)

Wyszukiwanie
operacji

2 Wybierz żądany tryb za pomocą części t z przycisku sterowania.

(Zaawansowane
fot. sport.)

Spis treści

Wybór sceny

Pozwala na wykonywanie wyraźnych zdjęć ludzi w
nocy na ciemnym tle bez rezygnacji z dobrego
widoku otoczenia.
Pozwala na fotografowanie nocą z dużej odległości
bez utraty mrocznej atmosfery otoczenia.

Przełącza do trybu Makro, umożliwiając
fotografowanie zaaranżowanej żywności z
atrakcyjnymi i jasnymi kolorami.
Umożliwia fotografowanie scen na brzegu morza
lub jeziora i wierne utrwalenie błękitu wody.

Umożliwia robienie wyraźnych zdjęć i pozwala
uniknąć widoku wyblakłych kolorów w śnieżnej
scenerii lub w innych miejscach, gdzie cały ekran
wydaje się biały.

21PL
Ciąg dalszy r

(Fajerwerki)

Umożliwia robienie zdjęć fajerwerków.

Spis treści

Uwaga

Funkcje, z których można korzystać w trybie
Wybór sceny

Makro
włączone

Błysk

Wykrywanie
twarzy/
Seria/
Zdjęcie z
Bracketing
uśmiechem
--

*1

Reduk
czerw
oczu

Redukcja
zamkniętych SteadyShot
oczu

--

--

--

--

Indeks

*2

Balans
bieli

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Aparat określa zestaw funkcji, które umożliwiają prawidłowe wykonanie zdjęcia w
sposób odpowiedni do warunków sceny. Symbol wskazuje dostępną funkcję, a symbol
-- wskazuje funkcję, która jest niedostępna. Ikony pod nagłówkiem [Błysk] wskazują
dostępne tryby lampy błyskowej.
W zależności od ustawienia trybu Wybór sceny niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Wyszukiwanie
operacji

o Podczas robienia zdjęć w trybie
(Portret-zmierzch), (Zmierzch) lub
(Fajerwerki) działa
funkcja wolnej migawki i często następuje rozmazanie obrazu. Z tego powodu zaleca się użycie
statywu.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

*1 [Błysk] dla opcji [Balans bieli] nie jest dostępna.
*2 [Wyłącz] dla opcji [Wykrywanie twarzy] nie jest dostępna.

22PL

Umożliwia fotografowanie z minimalną liczbą niezbędnych funkcji.
Ustawienia, które można zmieniać, to [Rozm. Obrazu], [Samowyzw] i [Błysk].
Rozmiar tekstu zostaje zwiększony, a wskaźniki stają się bardziej czytelne.

1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu

Spis treści

Łatwe fotografowanie

(Łatwe fotografowanie).

Uwaga
o Następuje szybszy spadek mocy akumulatora, ponieważ jasność ekranu zwiększa się
automatycznie.

Wyszukiwanie
operacji

2 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.

zZmiana ustawień rozmiaru obrazu, błysku i
MENU t [Rozm. Obrazu] t z na przycisku sterowania t
żądany tryb t z
Wybierz rozmiar [Duży] lub [Mały].

Samowyzw:

na przycisku sterowania t żądany tryb
Wybierz tryb [Samowyzw 10sek] lub [Samowyzw wyłączony].

Błysk:

na przycisku sterowania t żądany tryb
Wybierz tryb [Lampa błysk auto] lub [Lampa błysk
wyłączona].
MENU t [Błysk] t z na przycisku sterowania t żądany
tryb t z
Wybierz tryb [Auto] lub [Wyłącz].

Indeks

Rozm. Obrazu:

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

samowyzwalacza

zInformacje o funkcji Rozpoznanie sceny
Funkcja Rozpoznanie sceny działa w trybie Łatwe fotografowanie. Umożliwia ona
rozpoznanie przez aparat warunków fotografowania i zrobienie zdjęcia.
Ikona funkcji Rozpoznanie sceny

Aparat rozpoznaje sceny (Zmierzch),
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze
statywem),
(Pod światło),
(Portret pod światło),
(Pejzaż), (Makro) i
(Portret), a następnie wyświetla ikonę na ekranie LCD po rozpoznaniu sceny.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz strona 52.

23PL
Ciąg dalszy r

Naciśnięcie przycisku
(Odtwarzanie), kiedy pokrętło trybu pracy jest ustawione w
położeniu
(Łatwe fotografowanie), powoduje, że tekst na ekranie odtwarzania
zostaje powiększony i staje się bardziej czytelny. Natomiast zakres dostępnych
funkcji jest ograniczony do minimum.
Przycisk

(Kasuj)

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Opcja Tryb oglądania jest ustawiona na wartość [Widok katalogu]. Jeśli pokrętło trybu
pracy zostanie ustawione w położeniu innym niż
(Łatwe fotografowanie), a następnie
zostanie rozpoczęte odtwarzanie obrazów, będą one wyświetlane we wstępnie wybranym
ustawieniu Tryb oglądania.

Wyszukiwanie
operacji

Przycisk MENU

Można skasować aktualnie wyświetlany obraz.
Wybierz opcję [OK] t z.
Aktualnie wyświetlany obraz można skasować za pomocą
opcji [Kasuje pojedynczy obraz]. Wszystkie obrazy w folderze
można skasować za pomocą opcji [Kasuje wszystkie obrazy].

Spis treści

zInformacje o trybie łatwego oglądania

Indeks

24PL

Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno czas otwarcia
migawki, jak i liczba przysłony). Można wybrać różne ustawienia za pomocą menu.

1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu

(Autoprogram).

Wyszukiwanie
operacji

2 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.

Spis treści

Autoprogram

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

25PL

Istnieje możliwość fotografowania z ulubionym naświetleniem poprzez ręczne ustawienie
czasu otwarcia migawki i liczby przysłony.

(Fotografowanie z ręczną

2 Naciśnij część z na przycisku sterowania.
3 Wybierz czas otwarcia migawki i liczbę przysłony za pomocą przycisku
sterowania.
Funkcja

vV

Liczba przysłony

bB

Czas otwarcia migawki

z

Powrót

4 Naciśnij spust migawki, aby zrobić zdjęcie.
Uwagi

Indeks

o Wybierz czas otwarcia migawki od 1/2000 sekundy do 30 sekund.
o Po ustawieniu zoomu w skrajnym położeniu po stronie W można wybrać wartość przysłony w
zakresie od F3,5 do F8,0.
Po ustawieniu zoomu w skrajnym położeniu po stronie T można można wybrać wartość
przysłony w zakresie od F4,4 do F10.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Przycisk sterowania

Wyszukiwanie
operacji

1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
regulacją naświetlenia).

Spis treści

Fotografowanie z ręczną
regulacją naświetlenia

o Jeśli na podstawie określonych ustawień nie można uzyskać prawidłowego naświetlenia,
wskaźniki wartości ustawień na ekranie będą migać po naciśnięciu spustu migawki do połowy. W
takiej sytuacji można zrobić zdjęcie, ale zaleca się ponowną regulację naświetlenia.
o Dla lampy błyskowej wybrano ustawienie [Lampa błysk włączona] lub [Lampa błysk wyłączona].

zUstawianie czasu otwarcia migawki i liczby przysłony
Różnica pomiędzy ustawieniami i prawidłowym naświetleniem w ocenie aparatu
wyświetlana jest na ekranie jako wartość EV.
Czas otwarcia migawki/liczba przysłony
Wartość ekspozycji
Wartość oznaczona EV jest wartością uznaną za najbardziej odpowiednią
dla aparatu.

o Gdy czas otwarcia migawki wynosi sekundę lub więcej, jest wyrażony w ["], na przykład [1"].
o W razie ustawienia dłuższego czasu otwarcia migawki zaleca się korzystanie ze statywu, aby
wyeliminować skutki drżenia rąk.
o Jeśli czas otwarcia migawki będzie dłuższy od określonej wartości, automatycznie włącza się
funkcja wolnej migawki NR, aby zredukować zakłócenia na obrazie. Na ekranie wyświetla
się wówczas symbol [NR].
o Przy długim czasie otwarcia migawki przetwarzanie danych trwa dość długo.

26PL

Umożliwia rejestrowanie filmów z dźwiękiem

1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu

(Tryb filmu).

Spis treści

Tryb filmu
2 Naciśnij spust migawki do końca.

Wyszukiwanie
operacji

3 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie spust migawki do końca.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

27PL

Kiedy aparat wykryje uśmiech, migawka zostaje otwarta automatycznie.

1 Naciśnij przycisk

(Uśmiech).

Spis treści

Zdjęcie z uśmiechem
2 Zaczekaj chwilę na wykrycie uśmiechu.

3 Aby przerwać fotografowanie, naciśnij ponownie
przycisk
(Uśmiech).
Uwagi

o Fotografowanie z użyciem funkcji Zdjęcie z uśmiechem kończy się automatycznie po zapełnieniu
karty ,,Memory Stick Duo" lub pamięci wewnętrznej.
o Zależnie od warunków, uśmiechy mogą nie zostać wykryte poprawnie.
o Nie można używać funkcji zoomu cyfrowego.
o Jeśli w menu Wybór sceny zostanie wybrany tryb
(Zaawansowane fot. sport.),
(Pejzaż),
(Zmierzch), (Kulinaria) lub (Fajerwerki), użycie funkcji Zdjęcie z uśmiechem będzie
niemożliwe.

Nie należy zakrywać oczu grzywką.
Nie należy zakrywać twarzy kapeluszem, maską,
okularami słonecznymi itd.
2 Twarz należy skierować w stronę aparatu,
trzymając ją na równym poziomie. Oczy powinny
być zwężone.
3 Uśmiech powinien być wyraźny, z otwartymi
ustami. Wykrycie uśmiechu będzie łatwiejsze, jeśli
będą widoczne zęby.
1

Indeks

zJak lepiej fotografować uśmiechy

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Ramka funkcji
Wykrywanie twarzy
Wskaźnik Czułość wykryw.
uśmiechu

Wyszukiwanie
operacji

Kiedy poziom uśmiechu przekracza punkt b na
wskaźniku, aparat zapisuje obrazy automatycznie.
Jeśli spust migawki zostanie naciśnięty w trybie Zdjęcie z
uśmiechem, aparat zrobi zdjęcie, a następnie powróci do
trybu Zdjęcie z uśmiechem.

o Migawka zadziała, kiedy uśmiechnie się dowolna osoba, której twarz została wykryta przez
aparat.
o Za pomocą funkcji [Wykrywanie twarzy] można wybrać lub zarejestrować osobę o
najwyższym priorytecie. Po zarejestrowaniu wybranej twarzy w pamięci aparatu funkcja
Wykrywanie uśmiechu będzie wykonywana tylko dla tej twarzy. Aby wykonać wykrywanie
uśmiechu dla innej twarzy, zmień priorytet twarzy za pomocą części z przycisku sterowania
(strona 55).
o Jeśli uśmiech nie zostanie wykryty, ustaw opcję [Czułość wykryw. uśmiechu] w menu
ustawień.

28PL

Podczas fotografowania można powiększyć obraz. Funkcja zoomu cyfrowego w aparacie
może powiększać obrazy maksymalnie do 10×.

1 Przesuń dźwignię W/T (zoom).

o Gdy zoom jest większy niż 10×, zobacz strona 85.

Strona T

Strona W

o Przy nagrywaniu filmu może zostać zarejestrowany dźwięk ruchu obiektywu lub naciskania
przycisków.
o W trybie nagrywania filmów nawet przestawienie dźwigni w pełnym zakresie powoduje powolną
zmianę stopnia powiększenia.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Uwagi

Wyszukiwanie
operacji

Przesunięcie dźwigni w stronę T powoduje zwiększenie
stopnia powiększenia.
Przesunięcie dźwigni w stronę W powoduje zmniejszenie
stopnia powiększenia.
Nieznaczne poruszenie dźwigni powoduje powolną
zmianę stopnia powiększenia, natomiast jej przestawienie
w pełnym zakresie -- szybką.

Spis treści

Zoom

Indeks

29PL

1 Naciśnij

(Samowyzw) na przycisku sterowania.

2 Wybierz żądany tryb za pomocą przycisku sterowania.
Nie używa samowyzwalacza.
Ustawia 10-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza.
Po naciśnięciu spustu migawki zacznie migać lampka
samowyzwalacza, a przed zadziałaniem migawki będzie
słychać sygnał dźwiękowy.
Aby anulować, naciśnij ponownie część .

(Samowyzw
2sek)

Ustawia 2-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza.

Uwagi
o W trybie Łatwe fotografowanie można wybrać tylko ustawienie [Włącz] (10 sek.) lub [Wyłącz].
o W trybie
Zaawansowane fot. sport. nie można używać funkcji Samowyzw.

zRedukcja rozmywania przy użyciu samowyzwalacza z 2-

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

(Samowyzw
10sek)

Wyszukiwanie
operacji

(Samowyzw
wyłączony)

Spis treści

Samowyzw

sekundowym opóźnieniem
Indeks

o 2-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza pozwala uniknąć rozmazania obrazu. Migawka
jest otwierana po 2 sekundach od naciśnięcia spustu migawki, co ogranicza wstrząsy aparatu
powstające podczas naciskania spustu.

30PL

Za pomocą tego ustawienia można fotografować piękne zbliżenia małych obiektów,
takich jak owady lub kwiaty.

1 Naciśnij

Spis treści

Makro
(Makro) na przycisku sterowania.

(Auto)

Automatycznie ustawia ostrość w zakresie od odległych
obiektów po zbliżenia.
o Zwykle aparat powinien działać w tym trybie.

(Makro
włączone)

Ustawia ostrość z priorytetem zbliżenia obiektów. Wybierz
ustawienie Makro włączone podczas fotografowania bliskich
obiektów.

Uwagi
o Szybkość automatycznego ustawiania ostrości ulega zmniejszeniu podczas fotografowania w
trybie Makro.
o Tryb Makro jest ustalony na [Auto], gdy aparat działa w trybie Inteligentna auto regulacja lub
Tryb filmu.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Zalecane jest ustawienie zoomu w skrajnym położeniu po stronie
W.

Wyszukiwanie
operacji

2 Wybierz żądany tryb za pomocą przycisku sterowania.

Indeks

31PL

1 Naciśnij

(Błysk) na przycisku sterowania.

2 Wybierz żądany tryb za pomocą przycisku sterowania.
Błyska przy słabym świetle lub oświetleniu obiektu z tyłu.
Lampa zawsze błyska.

(Synch.z
dł.cz.(L.błysk
wł.))

Lampa zawsze błyska.
W ciemnym miejscu czas otwarcia migawki jest długi, co
pozwala na uzyskanie wyraźnego zdjęcia tła, które nie jest
oświetlone przez lampę błyskową.

(Lampa błysk
wyłączona)

Lampa nie błyska.

Uwagi
o
o
o
o

Indeks

Lampa błyskowa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk dostosowuje oświetlenie.
Podczas ładowania lampy błyskowej wyświetlany jest wskaźnik
.
Lampy błyskowej nie można użyć podczas fotografowania w trybie serii lub stopniowania.
Ustawienia [Lampa błysk włączona] i [Synch.z dł.cz.(L.błysk wł.)] są niedostępne, kiedy aparat
działa w trybie Inteligentna auto regulacja.
o W trybie Łatwe fotografowanie można wybrać tylko ustawienie [Lampa błysk auto] lub [Lampa
błysk wyłączona].
o W trybie Fotografowanie z ręczną regulacją naświetlenia można wybrać tylko ustawienie [Lampa
błysk włączona] lub [Lampa błysk wyłączona].

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

(Lampa błysk
włączona)

Wyszukiwanie
operacji

(Lampa
błysk auto)

Spis treści

Błysk

z,,Białe okrągłe plamy" na zdjęciach zrobionych z użyciem
błysku
Efekt ten wywołują drobne cząsteczki (kurz, pyłki itp.) przelatujące w pobliżu
obiektywu. Jeśli zostaną uwydatnione przez lampę błyskową aparatu, wyglądają jak
białe okrągłe plamy.
Aparat
Obiekt
Cząsteczki (kurz, pyłki itp.) w
powietrzu

Sposób redukcji ,,białych okrągłych plam"
o Włącz w pomieszczeniu silniejsze oświetlenie i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.
o W menu Wybór sceny wybierz tryb
(Duża czułość). (Ustawienie [Lampa błysk
wyłączona] zostaje wybrane automatycznie).
o Mimo wybrania trybu (Duża czułość) w menu Wybór sceny przy słabym oświetleniu lub w
ciemnych miejscach czas otwarcia migawki może być dłuższy. W takim przypadku należy
użyć statywu lub po naciśnięciu spustu migawki pewnie przytrzymać ręce przy sobie.

32PL

1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.

(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu

2 Wybierz zdjęcie za pomocą przycisku sterowania.

Ekran wyboru metody oglądania jest wyświetlany po włożeniu do aparatu karty
,,Memory Stick Duo" zawierającej zdjęcia zrobione zarówno za pomocą tego
aparatu, jak i przy użyciu innego aparatu.
,,Odtworzy tylko zarejestrowane obr."/,,Odtw.wszystkie obr.w widoku kat."

Jeżeli zostanie wybrana opcja ,,Odtw.wszystkie obr.w widoku kat.", aparat przełączy
się w tryb Widok katalogu i odtworzy wszystkie zdjęcia.

Indeks

Jeżeli zostanie wybrana opcja ,,Odtworzy tylko zarejestrowane obr.", zdjęcia będą
odtwarzane zgodnie z wybranym ustawieniem Tryb oglądania. Odtworzenie
niektórych zdjęć zrobionych innymi aparatami może nie być możliwe w tym
momencie.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

zOglądanie zdjęć zrobionych innym aparatem

Wyszukiwanie
operacji

Uwagi
o Odtwarzanie niektórych zdjęć zrobionych innymi aparatami może nie być możliwe. Zdjęcia takie
należy odtwarzać w trybie Widok katalogu (MENU t [Tryb oglądania] t [Widok katalogu]).
o Jeżeli pokrętło trybu pracy jest ustawione w położeniu
(Łatwe fotografowanie), zdjęcia są
odtwarzane w trybie Widok katalogu, a zakres dostępnych funkcji jest ograniczony. Aby użyć
wszystkich funkcji oglądania, należy ustawić pokrętło trybu pracy w położeniu innym niż
.

Spis treści

Oglądanie zdjęć

33PL

Spis treści

Zoom przy odtwarzaniu
Możliwe jest oglądanie powiększonego zdjęcia.

1 Przesuń dźwignię w stronę
(Zoom odtwarzania)
podczas odtwarzania zdjęcia.

2 Dostosuj położenie za pomocą przycisku sterowania.
3 Dostosuj powiększenie za pomocą dźwigni W/T
(zoom).

zAby zapisać powiększone obrazy
Powiększony obraz można zapisać przy użyciu funkcji przycinania.
Naciśnij przycisk MENU t [Retusz] t [Przycin].

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Przesuń dźwignię w stronę (T), aby powiększyć obraz, lub w
stronę (W), aby go pomniejszyć.
Naciśnij część z przycisku sterowania, aby anulować zoom
przy odtwarzaniu.

Przedstawia
wyświetlany obszar
całego zdjęcia

Wyszukiwanie
operacji

Zdjęcie zostaje powiększone dwukrotnie względem środka
obrazu.

Indeks

34PL

Umożliwia wyświetlenie wielu obrazów jednocześnie.

(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu

2 Przesuń dźwignię

(Indeks), aby wyświetlić ekran indeksu obrazów.

Przesuń dźwignię jeszcze raz, aby wyświetlić ekran indeksu z jeszcze większą liczbą
obrazów.

3 Aby powrócić do ekranu pojedynczego obrazu, wybierz obraz za
pomocą przycisku sterowania, a następnie naciśnij przycisk z.
Uwaga
(Łatwe fotografowanie), nie można

zWyświetlanie zdjęć z żądanej daty/wydarzenia/katalogu
Wybierz pasek w lewej części za pomocą przycisku
sterowania, a następnie wybierz żądaną datę/wydarzenie/
katalog przy użyciu przycisków v/V.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Jeżeli pokrętło trybu pracy jest ustawione w położeniu
oglądać obrazów w trybie indeksu.

Wyszukiwanie
operacji

1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.

Spis treści

Indeks obrazów

Indeks

35PL

Umożliwia wybranie niepotrzebnych zdjęć w celu skasowania. Zdjęcia można także
skasować poprzez przycisk MENU (strona 78).

1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.

Spis treści

Kasuj
(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu

(Kasuj) t żądany tryb t z na przycisku sterowania.

Ten obraz

Kasuje aktualnie wyświetlane zdjęcie w trybie
pojedynczego obrazu.

Wiele obrazów

Umożliwia wybranie i skasowanie wielu zdjęć.
Wykonaj następujące czynności po kroku 2.

2 MENU t [OK] t z.
Kasuje jednocześnie wszystkie zdjęcia w wybranym
katalogu, zakresie dat lub grupie wydarzeń.
Naciśnij przycisk [OK] t z po wykonaniu kroku 2.

Wyjdź

Anuluje kasowanie.

Uwagi

Indeks

Wszyst. w tym katalogu
Wszyst obr w zakresie dat
Wszystkie w Wydarzeniu

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

1 Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk z.
Powtarzaj powyższe kroki do momentu, kiedy nie
będzie już żadnych zdjęć do skasowania. Wybierz
ponownie zdjęcie z oznaczeniem , aby usunąć
oznaczenie .

Wyszukiwanie
operacji

2 Przycisk

o Jeżeli pokrętło trybu pracy jest ustawione w położeniu
(Łatwe fotografowanie), można
skasować tylko aktualnie wyświetlane zdjęcie.
o Kiedy opcja [Tryb oglądania] jest ustawiona na wartość [Ulubione], nie można kasować zdjęć.

zPodczas wybierania zdjęć można przełączać się między
trybem indeksu a trybem pojedynczego obrazu
Przesuń dźwignię W/T (zoom) w stronę (T) w trybie
indeksu, aby powrócić do trybu pojedynczego obrazu.
Przesuń dźwignię w stronę
(W) w trybie pojedynczego
obrazu, aby powrócić do trybu indeksu.
o Między trybem indeksu a trybem pojedynczego obrazu można
przełączać się także w trybach [Dodaje/Usuwa Ulubione],
[Chroń] i [DPOF].

36PL

1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.

(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu

2 Wybierz film za pomocą przycisku sterowania.

Spis treści

Oglądanie filmów

3 Naciśnij przycisk z.
Funkcja odtwarzania

z

Pauza

B

Szybkie przewijanie do przodu

b

Szybkie przewijanie do tyłu

V

Wyświetlenie ekranu kontroli głośności. Dostosuj
głośność za pomocą przycisków v/V.

Uwaga
o Odtwarzanie niektórych zdjęć zrobionych innymi aparatami może nie być możliwe.

zEkran odtwarzania filmu

Na ekranie odtwarzania filmu pojawia się ikona
,
lub
. Wyświetlana ikona może się różnić w zależności od
rozmiaru i jakości obrazu.

Indeks

Za pomocą części b/B przycisku sterowania wybierz obraz, który ma zostać
wyświetlony, a następnie naciśnij część z.
Pojawi się pasek odtwarzania i zostanie wyświetlone bieżące położenie w filmie.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Przycisk sterowania

Wyszukiwanie
operacji

Rozpocznie się odtwarzanie filmu.

Pasek odtwarzania

37PL

Umożliwia nagrywanie filmów ze wstępnie zaprogramowanymi ustawieniami dla
poszczególnych scen.

1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
(Auto)
(Duża
czułość)

(Tryb filmu).

(Tryb nagrywania filmu) t żądany tryb.
Automatyczna regulacja ustawienia
Nagrywanie filmów z wysoką czułością przy słabym
oświetleniu

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t

Spis treści

Tryb nagrywania filmu

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

38PL

1 MENU t

(Rozm. Obrazu) t żądany rozmiar.

Podczas fotografowania
(3648×2736)

Sposób wykorzystania

Wydruki w maksymalnym
rozmiarze A3+

Wysoka
jakość

Wydruki w maksymalnym
rozmiarze L/2L

(640×480)

Mniej

Wydruki w maksymalnym
rozmiarze A4

(2048×1536)

Drukowanie

Do załączania do poczty e-mail

Indeks

(2592×1944)

Liczba zdjęć

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Rozmiar obrazu

Wyszukiwanie
operacji

Rozmiar obrazu decyduje o rozmiarze pliku obrazu, który jest zapisywany podczas
robienia zdjęcia.
Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów zostanie oddanych podczas
drukowania obrazu na papierze wielkoformatowym. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym
więcej zdjęć można zrobić. Wybierz rozmiar obrazu zgodnie z planowanym sposobem
oglądania zdjęć.

Spis treści

Rozm. Obrazu

Więcej
(3648×2432)

Proporcje 3:2, tak jak w przypadku
odbitek fotograficznych i
pocztówek

(3648×2056)

Do oglądania na telewizorach
HDTV

Niska
jakość

Mniej

Wysoka
jakość

Mniej

Wysoka
jakość

(1920×1080)

Więcej

Niska
jakość

Uwaga
o W przypadku zdjęć wykonanych z proporcjami 16:9 na wydruku mogą zostać obcięte krawędzie.

39PL

Duży

Aparat robi zdjęcia w rozmiarze [10M].

Mały

Spis treści

W trybie Łatwe fotografowanie
Aparat robi zdjęcia w rozmiarze [3M].

Podczas nagrywania filmów

Rozmiar obrazu w filmie

1280×720
(Wys.jakość)

9 Mb/s

Nagrywanie filmu o najwyższej
jakości w celu oglądania na
telewizorze HDTV

1280×720(Standard)

6 Mb/s

Nagrywanie filmu o standardowej
jakości w celu oglądania na
telewizorze HDTV

VGA

3 Mb/s

Nagrywanie filmu o rozmiarze
obrazu odpowiednim do przesyłania
do sieci Web

Uwagi

Indeks

Sposób wykorzystania

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Średnia
prędkość
bitowa

Wyszukiwanie
operacji

Im większy rozmiar obrazu, tym wyższa jego jakość. Im większa ilość danych użytych w
ciągu sekundy (średnia prędkość bitowa), tym bardziej płynne odtwarzanie.
Filmy nagrywane tym aparatem są rejestrowane w progresywnym formacie MPEG-4, ok.
30 klatek na sekundę, AAC, mp4.

o Wybranie rozmiaru obrazu [VGA] dla filmów powoduje uzyskanie przybliżonego obrazu.
o Filmy o rozmiarze obrazu [1280×720] można nagrywać na karcie ,,Memory Stick PRO Duo". W
przypadku użycia innego nośnika nagrywania niż karta ,,Memory Stick PRO Duo" należ ustawić
rozmiar obrazu filmu na [VGA].

40PL
Ciąg dalszy r

Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu
Rozmiar obrazu: 10M
3648 pikseli × 2736 pikseli = 9 980 928 pikseli
2 Rozmiar obrazu: VGA
640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
1

Piksele

Dużo pikseli
(wysoka jakość zdjęcia i duży rozmiar pliku)
Mało pikseli
(gorsza jakość zdjęcia, ale mały rozmiar pliku)

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Piksel

Wyszukiwanie
operacji

Cyfrowy obraz to zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą liczbę pikseli, zdjęcie staje się duże, zajmuje więcej pamięci, a
wyświetlone zdjęcie jest bardzo szczegółowe. ,,Rozmiar obrazu" jest wyrażany za
pomocą liczby pikseli. Nawet jeżeli na wyświetlaczu aparatu nie widać różnicy,
szczegółowość i czas przetwarzania danych różnią się, co można zaobserwować, gdy
zdjęcie zostanie wydrukowane lub wyświetlone na ekranie komputera.

Spis treści

zO ,,jakości zdjęcia" i ,,rozmiarze obrazu"

Indeks

41PL

W trybie Łatwe fotografowanie ustawienie Błysk można wybrać także za pomocą
przycisku MENU.

1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu

Spis treści

Błysk
(Łatwe fotografowanie).

3 Wybierz żądany tryb t z.
Auto

Lampa błyskowa błyska przy słabym świetle lub oświetleniu
obiektu z tyłu.

Wyłącz

Nie używa lampy błyskowej.

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t [Błysk] t z na przycisku sterowania.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

42PL

Można wybrać jeden z następujących trybów fotografowania: Normalny (pojedyncze
zdjęcie), Seria lub Stopniowanie ekspozycji.

1 MENU t

Spis treści

Tryb NAGR
(Tryb NAGR) t żądany tryb
Aparat rejestruje jedno zdjęcie.

(Seria)

Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki aparat
rejestruje do 100 zdjęć w sposób ciągły.

Indeks

o Opcja Seria nie jest dostępna w trybach: Łatwe fotografowanie,
Tryb filmu i Zdjęcie z uśmiechem.
o Lampa błyskowa jest ustawiona na [Lampa błysk wyłączona].
o Podczas fotografowania przy użyciu samowyzwalacza zostaje
zapisana seria maksimum pięciu zdjęć.
o Podczas fotografowania w trybie serii z pokrętłem trybu pracy w
położeniu ,,M" nie można wybrać czasu otwarcia migawki
wynoszącego 1/3 sekundy lub więcej.
o Interwał rejestrowania może być dłuższy w zależności od
ustawienia rozmiaru obrazu.
o Gdy akumulator jest prawie rozładowany lub pamięć wewnętrzna
bądź karta ,,Memory Stick Duo" są zapełnione, funkcja Seria
zostaje przerwana.
o Ostrość, balans bieli i ekspozycja zostają ustawione dla pierwszego
zdjęcia i ustawienia te są używane także dla następnych zdjęć w
serii.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Uwagi

Wyszukiwanie
operacji

(Normalny)

43PL
Ciąg dalszy r

Rejestruje serię trzech zdjęć z automatycznym przesunięciem
wartości ekspozycji (stopniowanie ekspozycji). Gdy nie można
określić prawidłowej ekspozycji, należy fotografować w trybie
stopniowania ekspozycji, zmieniając wartość ekspozycji.
Później można wybrać zdjęcie o najlepszej ekspozycji.
Im większa wartość kroku stopniowania, tym większe
przesunięcie wartości ekspozycji.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

o Opcja Stopniowanie ekspozycji nie jest dostępna w trybach:
Inteligentna auto regulacja, Łatwe fotografowanie, Tryb filmu i
Zdjęcie z uśmiechem.
o Lampa błyskowa jest ustawiona na [Lampa błysk wyłączona].
o Ostrość i balans bieli zostają ustawione dla pierwszego zdjęcia i
ustawienia te są używane także dla następnych zdjęć w serii.
o Podczas fotografowania w trybie serii z pokrętłem trybu pracy w
położeniu ,,M" nie można wybrać czasu otwarcia migawki
wynoszącego 1/3 sekundy lub więcej.
o Jeśli ekspozycja jest ustawiona ręcznie, będzie przesuwana na
podstawie ustawionej jasności.
o Interwał rejestrowania może być dłuższy w zależności od
warunków fotografowania.
o Jeżeli obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, fotografowanie przy
wybranej wartości stopniowania może nie być możliwe.
o Podczas zapisywania w pamięci wewnętrznej zostanie ustawiony
rozmiar obrazu [VGA].

Wyszukiwanie
operacji

Uwagi

Spis treści

BRK?0,3EV
BRK?0,7EV
BRK?1,0EV

44PL

Istnieje możliwość ręcznej regulacji ekspozycji z krokiem 1/3 EV w zakresie od -2,0 EV
do +2,0 EV.

1 MENU t

Spis treści

EV
(EV) t żądane ustawienie EV.

o W trybie Łatwe fotografowanie nie można dostosować ustawienia EV.
o Jeśli fotografowany obiekt znajduje się w miejscu bardzo jasnym lub bardzo ciemnym, lub jeśli
używana jest lampa błyskowa, regulacja ekspozycji może nie być skuteczna.

zRegulacja ekspozycji w celu uzyskiwania lepszych zdjęć

Ekspozycja:

Czas otwarcia migawki = Okres, w trakcie którego światło
dociera do aparatu
Przysłona = Wielkość otworu, przez który przechodzi światło

Czułość ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji)
= Czułość rejestracji

Indeks

Prześwietlenie = za dużo światła
Obraz zbyt jasny

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Korzystając z funkcji regulacji ekspozycji i czułości ISO, można robić różne zdjęcia.
Ekspozycja to ilość światła docierającego do aparatu w trakcie zwolnienia migawki.

Wyszukiwanie
operacji

Uwagi

Niższe ustawienie EV -

Prawidłowa ekspozycja

Wyższe ustawienie EV +
Niedoświetlenie = za mało światła
Zdjęcie zbyt ciemne

45PL

Reguluje światłoczułość.

1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu (Fotografowanie z ręczną
regulacją naświetlenia) lub (Autoprogram).
(ISO) t żądany tryb.
Automatycznie ustawia czułość ISO.

(Auto)
/
/

/

/
/

/

Można zmniejszyć stopień rozmazania w ciemnych obszarach
lub dla przesuwających się obiektów, zwiększając czułość ISO
(wybierając większą wartość).

o Nie można wybrać innych ustawień czułości ISO niż [ISO AUTO] i od [ISO 80] do [ISO 800],
jeżeli ustawiono tryb fotografowania Seria lub Stopniowanie ekspozycji, bądź jeśli opcja [DRO]
jest ustawiona na wartość [DRO plus].

zRegulacja czułości ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji)

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Uwaga

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t

Spis treści

ISO

Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, uwzględniająca czujnik obrazu
odbierający światło. Nawet przy tej samej ekspozycji zdjęcia różnią się, zależnie od
czułości ISO.

Indeks

Duża czułość ISO
Rejestrowane zdjęcie jest jasne nawet w ciemnym miejscu, a
jednocześnie czas otwarcia migawki zostaje skrócony w celu
zmniejszenia rozmazania.
Jednak na zdjęciu mogą być widoczne szumy.
Mała czułość ISO
Zarejestrowany obraz jest bardziej wygładzony.
Jednak zdjęcie może być zaciemnione, jeżeli ekspozycja jest
niewystarczająca.

46PL

Reguluje barwę światła zależnie od panujących warunków oświetlenia. Funkcji tej należy
użyć, kiedy kolor wydaje się nienaturalny.

1 MENU t

Spis treści

Balans bieli
(Balans bieli) t żądany tryb.

(Światło
dzienne)

Korekcja dla warunków na zewnątrz przy
ładnej pogodzie, wieczorem lub w nocy, w
obecności neonów lub fajerwerków itp.

Korekcja dla zachmurzonego nieba lub
miejsca w cieniu.

[Światło świetlówki 1]: Korekcja dla białego
światła świetlówki.
[Światło świetlówki 2]: Korekcja dla
naturalnego białego światła świetlówki.
[Światło świetlówki 3]: Korekcja dla białego
światła świetlówki w dzień.

n (Żarowe)

Korekcja dla miejsc oświetlonych lampami
żarowymi lub mocno oświetlonych, np.
studiów fotograficznych.

(Błysk)

(Jednym
dotk.)

Indeks

(Światło
świetlówki 1)
(Światło
świetlówki 2)
(Światło
świetlówki 3)

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

(Pochmurnie)

Automatyczna korekcja balansu bieli w celu uzyskania
naturalnego wyglądu kolorów.

Wyszukiwanie
operacji

(Auto)

Korekcja dla lampy błyskowej.

Korekcja balansu bieli w zależności od źródła światła. Kolor
bieli zapamiętany w trybie [Nast.jedn.dotk.] stanowi poziom
odniesienia bieli. Należy użyć tego trybu, jeśli w trybie [Auto]
lub innych trybach nie można uzyskać właściwych kolorów.
Rejestracja poziomu odniesienia bieli w trybie [Jednym dotk.].

(Nast.jedn.dotk.)

47PL
Ciąg dalszy r

Uwagi

Pogoda/
oświetlenie

Światło dzienne

Pochmurnie

Jarzeniowe

Żarowe

Charakterystyka
światła

Białe
(standardowe)

Sinawe

O zielonym
odcieniu

Czerwonawe

Indeks

Aby zarejestrować poziom odniesienia bieli w
trybie [Nast.jedn.dotk.]

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Na to, jak jest widoczny kolor obiektu, mają wpływ warunki oświetlenia.
W trybie Inteligentna auto regulacja odcień kolorów jest regulowany automatycznie.
Można go jednak regulować ręcznie, korzystając z funkcji Balans bieli.

Wyszukiwanie
operacji

zWpływ oświetlenia

Spis treści

o Ustawienia [Balans bieli] nie można skorygować w trybach Inteligentna auto regulacja i Łatwe
fotografowanie.
o W przypadku trybu Wybór sceny można zmienić ustawienie balansu bieli tylko w trybach
(Duża czułość) i (Kulinaria).
o Przy nagrywaniu filmów oraz po ustawieniu dla opcji Wybór sceny trybu
(Duża czułość) nie
można wybrać opcji [Błysk] w menu [Balans bieli].
o Jeżeli światło świetlówki miga, korekcja balansu bieli może nie działać prawidłowo, nawet po
wybraniu opcji [Światło świetlówki 1], [Światło świetlówki 2] lub [Światło świetlówki 3].
o Podczas fotografowania z lampą błyskową w trybie innym niż [Błysk] opcja [Balans bieli] zostaje
ustawiona na wartość [Auto].
o Nie można wybrać opcji
[Nast.jedn.dotk.] podczas ładowania lampy błyskowej.

1 Skadruj biały obiekt, taki jak kartka papieru wypełniająca ekran, przy
identycznym oświetleniu jak podczas fotografowania obiektu.
2 MENU t [Balans bieli] t [Nast.jedn.dotk.] t część z przycisku
sterowania.
3 Ekran na chwilę zaczerni się, a po wyregulowaniu ustawienia balansu
bieli i zapisaniu go w pamięci zostanie ponownie wyświetlony ekran
fotografowania.
Uwagi
o Jeśli podczas fotografowania miga wskaźnik
, balans bieli nie został ustawiony lub nie można
go ustawić. Jeśli nie można ustawić balansu bieli, należy fotografować z użyciem ustawienia
[Auto].
o Podczas działania funkcji [Nast.jedn.dotk.] nie należy potrząsać aparatem ani go uderzać.
o Jeżeli tryb lampy błyskowej jest ustawiony na [Lampa błysk włączona] lub
[Synch.z
dł.cz.(L.błysk wł.)], korekcja balansu bieli odbywa się z użyciem błysku.

48PL

Sposób ustawiania ostrości można zmieniać. Tego menu należy użyć, jeśli w trybie
autofokusa trudno jest osiągnąć prawidłowe ustawienie ostrości.
AF oznacza ,,autofokus", czyli funkcję, która automatycznie ustawia ostrość.

2 MENU t

(Ostrość) t żądany tryb.

(Multi AF)

Ramka pola AF
(tylko dla zdjęć)

o Jeśli funkcja Wykrywanie twarzy jest
aktywna, autofokus działa z priorytetem twarzy.

(Centr AF)

Automatycznie ustawia ostrość na
obiekcie w środku ramki pola. Używanie
razem z funkcją blokady AF pozwala
skomponować zdjęcie w dowolny sposób.

(Punktowy
AF)

1.0 m/
3.0 m/7.0 m/
(nieograniczona
odległość)

Automatycznie ustawia ostrość na
bardzo małym obiekcie lub na małej
przestrzeni. Używanie razem z funkcją
blokady AF pozwala skomponować
zdjęcie w dowolny sposób. Należy
pewnie trzymać aparat, tak aby
wyrównanie fotografowanego obiektu i
ramki pola AF było prawidłowe.

Indeks

Ramka pola AF

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Automatycznie ustawia ostrość na
obiekcie we wszystkich zakresach ramki
pola AF.
Gdy spust migawki zostaje naciśnięty do
połowy w trybie fotografowania, zielona
ramka jest wyświetlana wokół obszaru z
ustawioną ostrością.

Wyszukiwanie
operacji

1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu (Fotografowanie z ręczną
regulacją naświetlenia), (Autoprogram) lub
(Tryb filmu).

Spis treści

Ostrość

Ramka pola AF

Szybko ustawia automatycznie ostrość na obszar wokół
wcześniej ustawionej odległości (półautomatycznie). Tryb ten
jest przydatny podczas wielokrotnego fotografowania obiektu
w tej samej odległości. Opcji ,,Półautomatyczne" można
używać, jeśli trudne jest automatyczne ustawienie ostrego
obrazu, na przykład podczas fotografowania obiektu przez
siatkę lub okno.
o Ustawia ostrość na obiekcie we wszystkich zakresach ramki pola w
trybie półautomatycznym.

49PL
Ciąg dalszy r

zUstawianie ostrości na obiektach w pobliżu krawędzi
ekranu

Ramka pola AF

Wskaźnik
blokady AE/AF

1 Zmień ujęcie tak, aby obiekt znajdował się w
środku ramki pola AF i naciśnij do połowy
spust migawki, aby ustawić ostrość na obiekcie
(blokada AF).
2 Gdy wskaźnik blokady AE/AF przestanie
migać i pozostanie włączony, powróć do
całkowicie ustawionego ujęcia i naciśnij do
końca spust migawki.

Indeks

o Do momentu naciśnięcia spustu migawki do końca
można powtarzać procedurę dowolną liczbę razy.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Jeśli obraz jest nieostry, należy wykonać czynności opisane poniżej:

Wyszukiwanie
operacji

o Po włączeniu zoomu cyfrowego lub funkcji [Wspomaganie AF] ramka pola AF zostaje wyłączona
i wyświetlana jest ramka zaznaczona linią przerywaną. W takim przypadku aparat ustawia ostrość
na obiekty znajdujące się na środku ekranu.
o Gdy ustawiony jest inny tryb ustawiania ostrości niż [Multi AF], nie można użyć funkcji
Wykrywanie twarzy.
o W przypadku filmów dostępny jest tylko tryb [Multi AF] lub
(nieograniczona odległość).
o Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem tryb ustawiania ostrości zostaje ustawiony na [Multi
AF].
o Półautomatyczne ustawienie odległości jest związane z błędami. Błąd ten zwiększa się po
ustawieniu zoomu po stronie T lub skierowaniu obiektywu do góry albo w dół.

Spis treści

Uwagi

50PL

Wybiera tryb pomiaru światła i określa część obiektu, dla której dokonany zostanie
pomiar wyznaczający ekspozycję.

Spis treści

Tryb pomiaru
1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu (Fotografowanie z ręczną
regulacją naświetlenia), (Autoprogram) lub
(Tryb filmu).
(Tryb pomiaru) t żądany tryb.

(Wielopunktowy)

Dzieli zdjęcie na wiele obszarów i dokonuje pomiarów
każdego z nich. Aparat określa wyważone parametry
ekspozycji (pomiar wielopunktowy).
Mierzy centralną część zdjęcia i wyznacza ekspozycję w
oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar centralnie
ważony).

(Punktowy)

Pomiar zostaje wykonany tylko dla
części obiektu (pomiar punktowy).
Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt
jest oświetlony od tyłu lub istnieje
silny kontrast pomiędzy tłem a
obiektem.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

(Centralny)

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t

Celownik pomiaru
punktowego

Uwagi

Indeks

Zostaje ustawiony na
obiekcie

o Gdy aktywny jest Tryb filmu nie można wybrać opcji [Punktowy].
o Gdy ustawiony jest inny Tryb pomiaru niż [Wielopunktowy], nie można użyć funkcji
Wykrywanie twarzy.
o Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem opcja Tryb pomiaru zostaje ustalona na
[Wielopunktowy].

51PL

Aparat automatycznie wykrywa warunki fotografowania i robi zdjęcie.
Po wykryciu twarzy zostaje zwiększona czułość ISO w zależności od ruchu twarzy, aby
zredukować rozmazanie obiektu (Wykrywanie ruchu twarzy).

Spis treści

Rozpoznanie sceny

Ikona funkcji Rozpoznanie sceny

(Zmierzch),
(Portret-zmierzch),
(Portret pod światło),
(Pejzaż),

(Zmierzch ze statywem),
(Makro),
(Portret)

(Pod światło),

Przykład obrazu z aktywną sceną typu
(Pod światło)

2 MENU t

(Inteligentna auto regulacja).

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu

Wyszukiwanie
operacji

Aparat rozpoznaje następujące typy scen. Po określeniu optymalnej sceny aparat
wyświetla odpowiednią ikonę.

(Rozpoznanie sceny) t żądany tryb.

(Auto)

Kiedy aparat rozpozna scenę, wybiera optymalne ustawienia.
Jeśli aparat rozpozna scenę (Zmierzch), (Portretzmierzch),
(Zmierzch ze statywem), (Pod światło) lub
(Portret pod światło), automatycznie zmienia ustawienie i
robi następne zdjęcie.

Indeks

(Zaawansowany)

Kiedy aparat rozpozna scenę, wybiera optymalne ustawienia i
robi zdjęcie.

o Po zrobieniu dwóch zdjęć znak + w ikonie
zmienia kolor na
zielony.
o Jeśli zapisano dwa zdjęcia, funkcja Auto podgląd wyświetla je
sąsiadująco w pionie.
o Kiedy aparat rozpozna scenę
[Portret], automatycznie robi
dodatkowe zdjęcie. Automatycznie wybrane i zapisane zostaje
zdjęcie, na którym obiekt ma otwarte oczy.

Uwagi
o Funkcja Rozpoznanie sceny nie działa podczas używania zoomu cyfrowego.
o Po ustawieniu trybu fotografowania Seria lub włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem funkcja
Rozpoznanie sceny zostaje ustalona na [Auto].
o Dostępne ustawienia lampy błyskowej to [Lampa błysk auto] i [Lampa błysk wyłączona].
o Niekiedy nie jest możliwe rozpoznanie scen
(Zmierzch ze statywem) w środowisku, w którym
drgania są przenoszone na aparat nawet po umieszczeniu go na statywie.
o Czasami długi czas otwarcia migawki powoduje rozpoznanie sceny
(Zmierzch ze statywem).
Podczas fotografowania należy trzymać aparat nieruchomo.
o Ikona bieżącego ustawienia i ikona Rozpoznanie sceny pojawiają się niezależnie od konfiguracji
wyświetlenia ekranu.
o W zależności od sytuacji, takie sceny mogą nie zostać rozpoznane.

52PL
Ciąg dalszy r

[Zaawansowany]
Gdy aparat rozpozna scenę trudną do sfotografowania, na przykład (Zmierzch),
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze statywem), (Pod światło) lub (Portret pod
światło), wykonuje dwa zdjęcia z ustawionymi różnymi efektami, jak opisano poniżej.
Użytkownik może wówczas wybrać to, które bardziej przypadło mu do gustu.

Zdjęcie wykonane z podwyższoną czułością
celem ograniczenia rozmazania obrazu

Zdjęcie w trybie Synch.z
dł.czas., z wykorzystaniem
najbardziej oświetlonej
twarzy jako punktu
odniesienia

Zdjęcie wykonane z podwyższoną czułością i
z wykorzystaniem najbardziej oświetlonej
twarzy jako punktu odniesienia celem
ograniczenia rozmazania

Zdjęcie w trybie Synch.z
dł.czas.

Zdjęcie wykonane z dłuższym czasem otwarcia
migawki, bez podwyższenia czułości

Zdjęcie z użyciem lampy
błyskowej

Zdjęcie wykonane z regulacją jasności tła i
kontrastu (DRO plus)

Zdjęcie z wykorzystaniem
najbardziej oświetlonej
twarzy jako punktu
odniesienia

Zdjęcie wykonane z regulacją jasności i
kontrastu między twarzą a tłem (DRO plus)

* Lampa błyskowa jest używana tylko w trybie [Auto].

Indeks

Zdjęcie w trybie Synch.z
dł.czas.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Drugie zdjęcie

Wyszukiwanie
operacji

Pierwsze zdjęcie*

Spis treści

zInformacje o zdjęciach wykonywanych w trybie

zCo to jest funkcja Redukcja zamkniętych oczu?
Kiedy aparat działa w trybie [Zaawansowany] i rozpozna scenę
(Portret),
automatycznie robi dodatkowe zdjęcie*. Automatycznie wybrane i zapisane zostaje
zdjęcie, na którym obiekt ma otwarte oczy. Jeśli oczy są zamknięte na obydwu
zdjęciach, zostaje wyświetlony komunikat ,,Wykryto zamknięte oczy" i zapisywane
jest tylko pierwsze zdjęcie.
* Funkcja nie działa w trybie Lampa błysk włączona i trybie długiego czasu otwarcia migawki.

53PL

Ustawia czułość funkcji Zdjęcie z uśmiechem w celu wykrywania uśmiechów.

1 MENU t

(Czułość wykryw. uśmiechu) t żądany tryb.
Wykrywa szeroki uśmiech.

(Normalny
uśmiech)

Wykrywa normalny uśmiech.

(Lekki
uśmiech)

Wykrywa nawet lekki uśmiech.

Wyszukiwanie
operacji

(Szeroki
uśmiech)

Spis treści

Czułość wykryw. uśmiechu

Uwagi

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Zależnie od warunków, uśmiechy mogą nie zostać wykryte poprawnie.
o Ustawienia [Czułość wykryw. uśmiechu] nie można skorygować w trybie Łatwe fotografowanie i
Tryb filmu.
o Ustawienie Czułość wykryw. uśmiechu można zmienić po wybraniu trybu
(Duża czułość),
(Miękkie ujęcie),
(Portret-zmierzch),
(Plaża) lub (Śnieg) w trybie Wybór sceny.

Indeks

54PL

Umożliwia wybranie, czy należy korzystać z funkcji Wykrywanie twarzy. Można także
wybrać osobę o najwyższym priorytecie w celu ustawiania ostrości podczas korzystania z
tej funkcji.
Wykrywa twarze obiektów i automatycznie ustawia ostrość, lampę błyskową,
naświetlenie, balans bieli i funkcję redukcji czerwonych oczu.

Kiedy aparat wykryje więcej niż jeden obiekt, mechanizm aparatu oceni, który z
obecnych obiektów jest głównym i ustawi ostrość według pierwszeństwa. Ramka
funkcji Wykrywanie twarzy dla głównego obiektu zmieni kolor na pomarańczowy.
Ramka ustawiania ostrości zmieni kolor na zielony po naciśnięciu spustu migawki
do połowy.

Ramka funkcji Wykrywanie twarzy (biała)

(Wyłącz)
(Auto)

(Wykrywanie twarzy) t żądany tryb.
Funkcja Wykrywanie twarzy nie działa.
Wybiera twarz, dla której aparat będzie automatycznie
ustawiał ostrość.
Wybiera twarz dziecka i robi zdjęcie z jej priorytetem.

(Priorytet
dorosłego)

Wybiera twarz dorosłego i robi zdjęcie z jej priorytetem.

Indeks

(Priorytet
dziecka)

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

1 MENU t

Wyszukiwanie
operacji

Ramka funkcji Wykrywanie twarzy (pomarańczowa)

Spis treści

Wykrywanie twarzy

Uwagi
o Funkcji [Wykrywanie twarzy] nie można wybrać w trybie Łatwe fotografowanie i Tryb filmu.
o Funkcję [Wykrywanie twarzy] można wybrać tylko wówczas, gdy tryb ustawiania ostrości
ustawiono na [Multi AF] lub Tryb pomiaru ustawiono na [Wielopunktowy].
o Funkcja Wykrywanie twarzy nie działa podczas używania zoomu cyfrowego.
o W jednym kadrze aparat może wykryć maksymalnie 8 twarzy. Jednakże po wybraniu trybu
(Miękkie ujęcie) z menu Wybór sceny wykrywa on maksymalnie 4 twarze obiektów.
o Zależnie od warunków, dorośli i dzieci mogą nie zostać wykryci poprawnie.
o Podczas fotografowania z użyciem funkcji Zdjęcie z uśmiechem funkcja [Wykrywanie twarzy]
zostaje ustawiona automatycznie na [Auto], nawet jeśli była ustawiona na [Wyłącz].

55PL
Ciąg dalszy r

twarzy)
Zwykle aparat wybiera twarz w celu ustawienia ostrości zgodnie z ustawieniem
[Wykrywanie twarzy], ale można także wybrać i zarejestrować twarz w celu
określenia priorytetu.

2 Każde naciśnięcie części z powoduje przesunięcie priorytetu o jedną twarz w
prawą stronę. Naciskaj wielokrotnie część z do momentu, kiedy pomarańczowa
ramka ( ) znajdzie się na twarzy, którą chcesz zarejestrować.
3 Aby anulować (wyłączyć) rejestrację twarzy, przesuń pomarańczową ramkę na
ostatnią twarz po prawej stronie, a następnie naciśnij ponownie część z.

Indeks

o Wyjęcie akumulatora z aparatu powoduje wyzerowanie rejestracji twarzy.
o Kiedy zarejestrowana twarz zniknie z ekranu LCD, aparat powróci do ustawienia
wybranego przez funkcję [Wykrywanie twarzy]. Jeśli zarejestrowana twarz ponownie pojawi
się na ekranie LCD, aparat ustawi na niej ostrość.
o Zarejestrowana twarz może nie zostać prawidłowo wykryta, co zależy od jasności otoczenia,
fryzury osoby itp. W takim przypadku należy ponownie zarejestrować twarz w warunkach, w
których wykonywane będą zdjęcia.
o Kiedy funkcja Zdjęcie z uśmiechem jest używana z zarejestrowaną ramką Wykrywanie
twarzy, funkcja Wykrywanie uśmiechu dotyczy tylko zarejestrowanej twarzy.
o W trybie Łatwe fotografowanie nie można zarejestrować priorytetowej twarzy.
o Nie można wybrać priorytetu twarzy, jeśli ustawiono funkcję [Fotografowanie z ręczną
regulacją naświetlenia].

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

1 Naciśnij część z na przycisku sterowania w trybie Wykrywanie twarzy. Pierwsza
twarz po lewej stronie zostanie zarejestrowana jako priorytetowa, a ramka zmieni
się z
na pomarańczową ramkę ( ).

Wyszukiwanie
operacji

Wyłączona ramka priorytetu twarzy

Spis treści

zRejestrowanie priorytetowej twarzy (pamięć wybranej

zUłatwianie wykrywania twarzy
o Użyj odpowiedniego poziomu oświetlenia.
o Upewnij się, że twarze osób nie są zakryte kapeluszami,
maskami, okularami słonecznymi itp.
o Upewnij się, że osoby są skierowane w stronę aparatu.

56PL

Reguluje moc błysku lampy. Wartość mocy błysku może być ustawiana z krokiem 1/3 EV.

1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu (Fotografowanie z ręczną
regulacją naświetlenia) lub (Autoprogram).
(Moc błysku) t żądane ustawienie EV.

Uwagi
o Czasami efekty nie pojawiają się, kiedy fotografowany obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.
o Wartość nie jest wyświetlana na ekranie. Wyświetlany jest natomiast symbol lub .

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t

Spis treści

Moc błysku

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

57PL

Jeśli przy wykonywaniu zdjęcia tryb Wybór sceny jest ustawiony na
(Miękkie ujęcie),
aparat automatycznie wykonuje dwa zdjęcia jedno po drugim. Aparat następnie
automatycznie wybiera, wyświetla i zapisuje zdjęcie, na którym oczy nie są zamknięte.

1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
3 MENU t

(Wybór sceny).

(Miękkie ujęcie).

(Redukcja zamkniętych oczu) t żądany tryb.
Kiedy funkcja Wykrywanie twarzy jest aktywna, działa
funkcja Redukcja zamkniętych oczu, dzięki czemu zapisywane
są zdjęcia osób z otwartymi oczami.

(Wyłącz)

Funkcja Redukcja zamkniętych oczu nie działa.

Uwagi

Indeks

o Funkcja Redukcja zamkniętych oczu oczu nie działa w następujących sytuacjach:
- podczas używania lampy błyskowej,
- podczas fotografowania w trybie serii lub stopniowania,
- kiedy funkcja Wykrywanie twarzy nie działa,
- po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem.
o W zależności od sytuacji, czasami funkcja Redukcja zamkniętych oczu nie działa.
o Jeżeli dla funkcji Redukcja zamkniętych oczu jest ustawiona opcja [Auto], ale rejestrowane są
tylko zdjęcia osób z zamkniętymi oczami, na ekranie LCD wyświetlany jest komunikat ,,Wykryto
zamknięte oczy". Jeśli to konieczne, zrób ponownie zdjęcie.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

(Auto)

Wyszukiwanie
operacji

2 Wybierz opcję

Spis treści

Redukcja zamkniętych oczu

58PL

Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyskowa aparatu błyska dwa lub więcej razy, aby
zredukować związany z jej użyciem efekt czerwonych oczu.

(Reduk czerw oczu) t żądany tryb.
Po włączeniu funkcji Wykrywanie twarzy lampa błyskowa
aparatu błyska automatycznie, aby zredukować efekt
czerwonych oczu.

(Włącz)

Lampa zawsze błyska, aby zredukować efekt czerwonych
oczu.

(Wyłącz)

Funkcja Reduk czerw oczu nie działa.

Uwagi

Indeks

o Funkcji [Reduk czerw oczu] nie można wybrać w trybach: Łatwe fotografowanie, Tryb filmu i
Zdjęcie z uśmiechem.
o Aby uniknąć rozmazania zdjęć, należy pewnie trzymać aparat do czasu otwarcia migawki.
Zazwyczaj następuje to po upływie sekundy od naciśnięcia spustu. W tym czasie fotografowany
obiekt nie powinien się poruszyć.
o Funkcja Reduk czerw oczu może nie dawać pożądanych efektów. Zależy to od cech
indywidualnych oraz warunków, takich jak odległość do obiektu lub tego, czy obiekt dostrzega
błysk lampy.
o Funkcja Reduk czerw oczu nie działa, jeśli nie jest używana funkcja Wykrywanie twarzy, nawet
po wybraniu trybu [Auto].

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

(Auto)

Wyszukiwanie
operacji

1 MENU t

Spis treści

Reduk czerw oczu

zCo jest przyczyną efektu czerwonych oczu?
W ciemności źrenice rozszerzają się. Światło lampy błyskowej odbija się od naczyń
krwionośnych z tyłu oka (siatkówki), co powoduje powstanie efektu ,,czerwonych
oczu".
Aparat

Oko

Siatkówka

Inne metody redukcji efektu czerwonych oczu
o W menu Wybór sceny wybierz tryb
(Duża czułość). Lampa błyskowa zostaje ustawiona
automatycznie na [Lampa błysk wyłączona].
o Jeśli na zdjęciach widać efekt czerwonych oczu, można je poprawić, korzystając z funkcji
[Retusz] t [Korekcja czerwonych oczu] w menu podglądu lub z dołączonego do zestawu
oprogramowania ,,PMB".

59PL

Aparat analizuje fotografowaną scenę i automatycznie reguluje jasność i kontrast w celu
poprawienia jakości obrazu.
DRO oznacza ,,Dynamic Range Optimizer" (Optymalizator zakresu dynamicznego),
czyli funkcję, która automatycznie optymalizuje różnicę między jasnymi i ciemnymi
obszarami obrazu.

2 MENU t

(DRO) t żądany tryb.

(Wyłącz)

(DRO plus)

Automatycznie ustawia jasność i kontrast obrazów.
Automatycznie i silnie ustawia jasność i kontrast.

Uwagi
o W zależności od warunków fotografowania, uzyskanie efektów korekcji może nie być możliwe.
o Jeżeli ustawiono funkcję [DRO plus], możliwe jest ustawienie tylko opcji [ISO AUTO] lub
wartości od [ISO 80] do [ISO 800] jako wartości ISO.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

(DRO
standard)

Regulacja nie jest wykonywana.

Wyszukiwanie
operacji

1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu (Fotografowanie z ręczną
regulacją naświetlenia) lub (Autoprogram).

Spis treści

DRO

Indeks

60PL

Możliwa jest zmiana jasności zdjęcia w połączeniu z efektami.

1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu (Fotografowanie z ręczną
regulacją naświetlenia), (Autoprogram) lub
(Tryb filmu).
(Tryb koloru) t żądany tryb.
Ustawia kolor standardowy dla zdjęć.

(Intensywny)

Ustawia jasne i głębokie kolory dla zdjęć.

(Sepia)

Ustawia kolor sepii dla zdjęć.

Ustawia opcję robienia zdjęć czarno-białych.

Indeks

(Czarnobiałe)

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

(Norma)

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t

Spis treści

Tryb koloru

Uwaga
o Podczas nagrywania filmów można wybrać tylko opcje [Norma], [Sepia] lub [Czarno-białe].

61PL

Możliwa jest zmiana kontrastu wykonywanych zdjęć.

1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu (Fotografowanie z ręczną
regulacją naświetlenia) lub (Autoprogram).

(-)

Zmniejsza kontrast.

(Standardowe)
(+)

Zwiększa kontrast.

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t [Kontrast] t żądane ustawienie.

Spis treści

Kontrast

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

62PL

Możliwa jest regulacja ostrości zdjęcia.

1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu (Fotografowanie z ręczną
regulacją naświetlenia) lub (Autoprogram).

(-)

Dla bardziej miękkich obrazów.

(Standardowe)
(+)

Dla ostrzejszych obrazów.

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t [Ostrość] t żądane ustawienie.

Spis treści

Ostrość

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

63PL

Wybiera tryb stabilizatora obrazu.

1 MENU t

(SteadyShot) t żądany tryb.
Włącza funkcję stabilizatora obrazu, gdy spust migawki
zostanie naciśnięty do połowy.

(Ciągły)

Zawsze włącza funkcję stabilizatora obrazu. Obraz można
ustabilizować, nawet przybliżając oddalony obiekt.

(Wyłącz)

Stabilizator obrazu nie jest używany.

Uwagi

zJak uniknąć rozmazania

Indeks

Podczas robienia zdjęcia aparat został przypadkowo poruszony. Takie zjawisko
nazywa się ,,poruszeniem aparatu". Jeśli natomiast podczas robienia zdjęcia poruszył
się fotografowany obiekt, zjawisko takie nazywa się ,,rozmazaniem obiektu". Poza
tym drganie aparatu oraz rozmazanie obiektu to częste skutki robienia zdjęć przy
słabym oświetleniu lub długim czasie otwarcia migawki, tak jak w przypadku trybu
(Portret-zmierzch) lub (Zmierzch). W takim przypadku zrób zdjęcie, mając na
uwadze poniższe uwagi.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o W trybie Inteligentna auto regulacja, Łatwe fotografowanie lub po ustawieniu dla opcji Wybór
sceny trybu (Kulinaria) opcja [SteadyShot] zostaje ustalona na [Nagryw].
o Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem opcja [SteadyShot] zostaje ustawiona na [Ciągły].
o W przypadku filmów można ustawić tylko opcje [Ciągły] lub [Wyłącz]. Ustawienie domyślne dla
filmów to [Ciągły].
o W trybie [Ciągły] następuje szybszy spadek mocy akumulatora niż w trybie [Nagryw].

Wyszukiwanie
operacji

(Nagryw)

Spis treści

SteadyShot

Poruszenie aparatu
W chwili naciskania spustu migawki
trzymanego aparatu dłonie lub inna część
ciała fotografującego poruszyła nim tak, że
obraz na całym ekranie jest rozmazany.
o Używaj statywu lub ustaw aparat na płaskiej
powierzchni, aby był nieruchomy.
o Zrób zdjęcie, ustawiając 2-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza i ustaw stabilnie aparat,
po naciśnięciu spustu migawki przytrzymując ręce pewnie przy sobie.

Rozmazanie obiektu
Nawet jeśli aparat jest nieruchomy, obiekt
porusza się w trakcie ekspozycji i dlatego po
naciśnięciu spustu migawki wygląda na
rozmazany. Poruszenie aparatu jest
redukowane automatycznie za pomocą
funkcji stabilizatora obrazu. Jednak funkcja
ta nie redukuje skutecznie rozmazania obiektu.
o W menu Wybór sceny wybierz tryb
(Duża czułość).
o Wybierz wyższą czułość ISO, aby skrócić czas otwarcia migawki i naciśnij spust migawki
zanim obiekt poruszy się.

64PL

Kolejne zdjęcia są odtwarzane automatycznie wraz z efektami i muzyką.

1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.

(Slajdy) t z na przycisku sterowania

3 Wybierz żądane ustawienie.
4 [Start] t z.
5 Naciśnij przycisk z, aby zakończyć prezentację zdjęć.
Uwagi

Zdjęcie
Wybierz grupę zdjęć do wyświetlenia.
Odtwarza prezentację wszystkich zdjęć w kolejności.

Ta data

Odtwarza prezentację zdjęć z aktualnie wybranego zakresu
dat, kiedy tryb oglądania jest ustawiony na
(Widok daty).

To wydarzenie

Odtwarza prezentację zdjęć z aktualnie wybranej grupy
wydarzeń, kiedy tryb oglądania jest ustawiony na
(Widok
wydarzenia).

Ulubione 1-6

Kiedy tryb oglądania jest ustawiony na
(Ulubione),
odtwarza prezentację zdjęć tylko z aktualnie wybranej grupy
Ulubione.

Katalog

Odtwarza prezentację zdjęć z aktualnie wybranego katalogu,
kiedy tryb oglądania jest ustawiony na
(Widok katalogu).

Indeks

Wszystkie

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Nie można odtwarzać filmów.
o Ustawienia inne niż [Zdjęcie] pozostają zapisane do momentu, kiedy zostaną zmienione.

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t

(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu

Spis treści

Slajdy

Uwaga
o Wartość tego ustawienia jest ustalona na [Katalog], gdy do zapisywania zdjęć używana jest
pamięć wewnętrzna.

65PL

Wybiera szybkość odtwarzania i nastrój prezentacji zdjęć.
Prosta prezentacja z przełączaniem zdjęć w określonych
odstępach czasu.
Odstęp czasu odtwarzania można dostosować za pomocą opcji
[Interwał], dzięki czemu można dokładnie oglądać zdjęcia.

Nostalgia

Nastrojowa prezentacja zdjęć odtwarzająca atmosferę sceny
filmowej.

Stylowy

Stylowa prezentacja zdjęć przebiegająca w średnim tempie.

Aktywny

Prezentacja zdjęć w szybkim tempie dostosowana do
aktywnych scen.

Określa muzykę, która ma być odtwarzana podczas prezentacji zdjęć. Można wybrać
więcej niż jedną ścieżkę tła muzycznego. Naciśnij część V przycisku sterowania, aby
wyświetlić ekran kontroli głośności, a następnie ustaw głośność, naciskając część v/V.
Nie używa muzyki w tle.

Music1

Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie [Prosty].

Music2

Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie
[Nostalgia].

Music3

Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie [Stylowy].

Music4

Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie
[Aktywny].

Indeks

Bez dźwięku

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Muzyka

Wyszukiwanie
operacji

Prosty

Spis treści

Efekty

Interwał
Ustawienie odstępu czasu przełączania ekranu. Wartość ustawienia jest ustalona na
[Auto], gdy dla opcji [Efekty] nie zostanie wybrane ustawienie [Prosty].
1s
3s

Ustawienie odstępu czasu wyświetlania dla prezentacji zdjęć w
trybie [Prosty].

5s
10 s
Auto

Odstęp jest ustawiony tak, aby odpowiadać wybranej opcji
[Efekty].

Powtórz
Włączenie lub wyłączenie powtarzania prezentacji zdjęć.
Włącz

Odtwarza zdjęcia w pętli.

Wyłącz

Po odtworzeniu wszystkich zdjęć prezentacja się kończy.

66PL
Ciąg dalszy r

Do aparatu można przenosić pliki muzyczne z płyt CD lub pliki MP3 w celu ich
odtwarzania w trakcie prezentacji zdjęć. W celu przeniesienia plików muzycznych
należy zainstalować na komputerze oprogramowanie ,,Music Transfer" (w zestawie).
Szczegółowe informacje, zobacz strony 119 i 122.

Wyszukiwanie
operacji

o W aparacie można zapisać maksymalnie cztery utwory muzyczne (cztery zaprogramowane
utwory (Music1 - Music4) można zastąpić przeniesionymi utworami).
o Maksymalna długość każdego pliku muzycznego do odtwarzania w aparacie wynosi około
5 minut.
o Jeśli nie można odtworzyć pliku muzycznego z powodu uszkodzenia lub innej wady pliku,
należy wykonać procedurę [Formatuj muzykę] (strona 99) i przenieść ponownie muzykę.

Spis treści

zWybieranie muzyki tła

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

67PL

Ta funkcja umożliwia wybranie daty do oglądania, kiedy używany jest Widok daty.
Krok 2 jest niepotrzebny, jeśli ustawiono już [Widok daty].

1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.

3 MENU t

(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu

(Tryb oglądania) t

(Widok daty) t z na przycisku

(Lista dat) t z.

4 Wybierz datę, którą chcesz wyświetlić t z.

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t
sterowania.

Spis treści

Lista dat

Uwaga

zNa ekranie Lista dat
o Za pomocą przycisku / wybierz miesiąc, który chcesz
wyświetlić.
o Aby opuścić ekran Lista dat, wybierz opcję
za pomocą
przycisku sterowania, a następnie naciśnij przycisk z.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Opcja ta nie pojawia się, gdy do zapisywania zdjęć używana jest pamięć wewnętrzna.

Indeks

68PL

1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.

(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu

2 MENU t
(Tryb oglądania) t
z na przycisku sterowania.
(Lista wydarzeń) t z.

4 Wybierz grupę wydarzeń, którą chcesz wyświetlić t z.
Uwaga
o Opcja ta nie pojawia się, gdy do zapisywania zdjęć używana jest pamięć wewnętrzna.

zNa ekranie Lista wydarzeń

Indeks

o Wskaźnik miesiąca po prawej stronie ekranu przedstawia
miesiąc wydarzenia znajdującego się na górze ekranu. Za
pomocą przycisku / wybierz miesiąc wydarzenia, który
chcesz wyświetlić.
o Aby opuścić ekran Lista wydarzeń, wybierz opcję
za
pomocą przycisku sterowania, a następnie naciśnij przycisk z.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

3 MENU t

(Widok wydarzenia) t

Wyszukiwanie
operacji

Ta funkcja umożliwia wybranie grupy wydarzeń do oglądania, kiedy używany jest Widok
wydarzenia.
Dla każdej grupy można wprowadzić żądaną nazwę wydarzenia, korzystając z
oprogramowania ,,PMB" (w zestawie). Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
wprowadzania nazwy wydarzenia, zobacz ,,PMB Guide".
Krok 2 jest niepotrzebny, jeśli ustawiono już [Widok wydarzenia].

Spis treści

Lista wydarzeń

69PL

Spis treści

Tryb oglądania
Umożliwia wybranie formatu wyświetlania wielu zdjęć.

1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.

(Tryb oglądania) t żądany tryb t z na przycisku

(Widok daty)

(Ulubione)

Wyświetla zdjęcia zarejestrowane jako
Ulubione. Wybierz numer grupy
Ulubione, którą chcesz wyświetlić.

Zostają wyświetlone zdjęcia uporządkowane według
katalogów.
Jeśli katalog zapisu jest już utworzony, wybierz opcję
[Wybierz katalog] z menu, aby wybrać katalog do
wyświetlenia.

Indeks

(Widok
katalogu)

Analizuje daty i częstotliwość zrobionych zdjęć,
automatycznie organizuje zdjęcia w grupy i wyświetla je.
Wybierz opcję [Lista wydarzeń] z menu, aby wybrać grupę
wydarzeń do wyświetlenia.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

(Widok
wydarzenia)

Wyświetla zdjęcia według daty.
Wybierz opcję [Lista dat] z menu, aby wybrać określoną datę
na ekranie kalendarza.

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t
sterowania.

(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu

Uwagi
o Podczas korzystania z pamięci wewnętrznej Tryb oglądania jest ustawiany na [Widok katalogu].
o Jeżeli w tym aparacie nie można odtworzyć zdjęć zrobionych innymi aparatami, należy wyświetlić
te zdjęcia w trybie [Widok katalogu].

zOglądanie zdjęć zrobionych innym aparatem
Ekran wyboru metody oglądania jest wyświetlany po włożeniu do aparatu karty
,,Memory Stick Duo" zawierającej zdjęcia zrobione zarówno za pomocą tego
aparatu, jak i przy użyciu innego aparatu.
,,Odtworzy tylko zarejestrowane obr."/,,Odtw.wszystkie obr.w widoku kat."

Jeżeli zostanie wybrana opcja ,,Odtworzy tylko zarejestrowane obr.", zdjęcia będą
odtwarzane zgodnie z wybranym ustawieniem Tryb oglądania. Odtworzenie
niektórych zdjęć zrobionych innymi aparatami może nie być możliwe w tym
momencie.
Jeżeli zostanie wybrana opcja ,,Odtw.wszystkie obr.w widoku kat.", aparat przełączy
się w tryb Widok katalogu i odtworzy wszystkie zdjęcia.

70PL
Ciąg dalszy r

Funkcja [Widok wydarzenia] analizuje daty i częstotliwość zrobionych zdjęć,
automatycznie organizuje zdjęcia w grupy i wyświetla je. Do każdego wydarzenia
można przypisać wygodną nazwę przy użyciu dołączonego do zestawu
oprogramowania ,,PMB".

Wyszukiwanie
operacji

Zdjęcia zwierząt
Zdjęcia z podróży
Zdjęcia ze ślubu

Wydarzenie

Wydarzenie

Wydarzenie

* Brak zrobionych zdjęć

Podróż

Ślub

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Upływ czasu
Zwierzęta

Spis treści

zWłącz tryb [Widok wydarzenia]

Indeks

71PL

Funkcja ta filtruje i wyświetla zdjęcia.

1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.

(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu

(Wyłącz)

Zdjęcia nie są filtrowane.

(Wszyscy ludzie)

Zdjęcia zostają przefiltrowane według określonych warunków,
a następnie wyświetlone.

(Dzieci)

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t
(Filtrowanie przez twarze) t żądany tryb t
z na przycisku sterowania.

Spis treści

Filtrowanie przez twarze

(Niemowlęta)

Uwagi
o Opcja ta nie pojawia się, gdy do zapisywania zdjęć używana jest pamięć wewnętrzna.
o Kiedy opcja Tryb oglądania jest ustawiona na wartość [Widok katalogu], nie można użyć funkcji
Filtrowanie przez twarze.
o Niekiedy zdjęcia zostają przypadkowo wyświetlone lub ukryte.
o Czasami nie można filtrować zdjęć zrobionych innymi aparatami.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

(Uśmiechy)

Indeks

72PL

Wybierz ulubione zdjęcia, a następnie dodaj je do grup jako Ulubione lub usuń je.
Dla zarejestrowanych zdjęć wyświetlane jest oznaczenie .

1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.

Spis treści

Dodaje/Usuwa Ulubione
(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu

3 Wybierz numer grupy Ulubione t z.
4 MENU t [OK] t z.
Rejestruje aktualnie wyświetlane zdjęcie jako ulubione lub
usuwa je z grupy Ulubione.

(Wiele obrazów)

Umożliwia wybranie i zarejestrowanie wielu zdjęć jako
ulubionych lub ich usunięcie z grupy Ulubione.
Wykonaj następujące czynności po kroku 3.
1 Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk z.
Powtarzaj powyższe kroki do momentu, kiedy nie będzie
już żadnych zdjęć do dodania/usunięcia. Wybierz zdjęcie z
oznaczeniem , aby usunąć oznaczenie .

(Dodaje wszyst
w zakr dat)
(Dodaje
zawartość Wydarz.)

Rejestruje jednocześnie jako Ulubione wszystkie zdjęcia w
wybranym zakresie dat lub grupie wydarzeń w trybie indeksu.

(Usuwa wszyst
w zakr dat)
(Usuwa
zawartość tego
wyd.)
(Usuwa wszyst
z Ulubionych)

Indeks

2 MENU t [OK] t z.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

(Ten obraz)

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t
(Dodaje/Usuwa Ulubione) t żądany tryb t
z na przycisku sterowania.

Usuwa jednocześnie wszystkie zdjęcia z grupy Ulubione w
trybie indeksu.

Uwagi
o Opcja ta nie pojawia się, gdy do zapisywania zdjęć używana jest pamięć wewnętrzna.
o Kiedy opcja Tryb oglądania jest ustawiona na wartość [Widok katalogu], nie można dodawać ani
usuwać zdjęć jako Ulubione.

73PL

Spis treści

Retusz
Dodaje efekty lub koryguje zapisane zdjęcie i zapisuje jako nowy plik.
Oryginalne zdjęcie zostaje zachowane.

1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.

(Retusz) t żądany tryb t z na przycisku sterowania.

3 Wykonaj retuszowania zgodnie z metodą postępowania w każdym trybie.
(Przycin)

Nagrywanie obrazu w trybie
zoomu przy odtwarzaniu.
Przesuń dźwignię w stronę
(T), aby powiększyć obraz, lub
w stronę (W), aby go
pomniejszyć.
2 Ustaw punkt powiększenia za
pomocą przycisku sterowania.
3 MENU t wybierz rozmiar
obrazu do zapisania t z.
4 [OK] t z.
o Jakość przyciętych obrazów
może ulec pogorszeniu.
o Rozmiar przycinanego obrazu może się różnić w zależności od obrazu.

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t

(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu

1

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

(Korekcja
czerwonych
oczu)

Usuwa efekt czerwonych oczu
spowodowany przez lampę
błyskową.
Wybierz opcję [OK] za pomocą
przycisku sterowania t z.
o Zależnie od obrazu, korekcja
efektu czerwonych oczu może
nie być możliwa.
1

(Maskowanie
nieostrości)

Wyostrza obraz w wybranej
ramce.
Wybierz obszar (ramkę)
żądanego zdjęcia do
wyretuszowania za pomocą
przycisku sterowania t
MENU.
2 [OK] t z.
o W zależności od obrazu,
odpowiednia korekcja może nie
zostać zastosowana, a jakość obrazu może się pogorszyć.
1

74PL
Ciąg dalszy r

Rozmazuje zarys wybranego
fragmentu w celu podkreślenia
obiektu.

(Częściowy
kolor)

Otacza wybrany punkt
jednobarwną otoczką.
Wybierz środkowy punkt
żądanego zdjęcia do
wyretuszowania za pomocą
przycisku sterowania t
MENU.
2 Dostosuj żądany zakres
retuszowania za pomocą
dźwigni W/T (zoom) t [OK] t z.
1

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

(Efekt rybiego
oka)

Wyszukiwanie
operacji

Wybierz środkowy punkt
żądanego zdjęcia do
wyretuszowania za pomocą
przycisku sterowania t
MENU.
2 Wybierz poziom retuszowania
t z.
3 Dostosuj żądany zakres retuszowania za pomocą dźwigni W/T (zoom)
t [OK] t z.
1

Spis treści

(Miękkie
ogniskowanie)

Zastosowanie efektu rybiego
oka wokół wybranego punktu.
Wybierz środkowy punkt
żądanego zdjęcia do
wyretuszowania za pomocą
przycisku sterowania t
MENU.
2 Wybierz poziom retuszowania t z.
3 [OK] t z.
1

Indeks

(Filtr do efektu Dodanie efektu rozbłysku w
rozbłysku)
jasnych punktach obrazu.
Wybierz poziom retuszowania
za pomocą przycisku sterowania
t z.
2 Dostosuj żądaną długość
retuszowania za pomocą dźwigni
W/T (zoom) t [OK] t z.
1

(Promieniste
rozmazanie)

Wybiera środkowy punkt w celu
wyrażenia ruchu na zdjęciu.
Wybierz środkowy punkt
żądanego zdjęcia do
wyretuszowania za pomocą
przycisku sterowania t
MENU.
2 Dostosuj żądany zakres
retuszowania za pomocą dźwigni
W/T (zoom) t [OK] t z.
1

75PL
Ciąg dalszy r

(Retro)

Wybierz poziom retuszowania
za pomocą przycisku sterowania
t z.
2 Dostosuj żądany zakres
retuszowania za pomocą dźwigni
W/T (zoom) t [OK] t z.

Spis treści

Zmiękcza obraz poprzez
rozmycie ostrości i
przyciemnienie światła
otoczenia, co przypomina
zdjęcie zrobione starym
aparatem.
1

Funkcja ta powoduje
umieszczenie uśmiechu na
twarzy osoby.
Wybierz poziom retuszowania
za pomocą przycisku sterowania
t z.
2 [OK] t z
o W zależności od obrazu,
retuszowanie może nie być możliwe.

Wyszukiwanie
operacji

(Uśmiechy)

1

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Uwaga
o Nie jest możliwe retuszowanie filmów.

Indeks

76PL

Możliwa jest zmiana proporcji i rozmiaru zrobionych zdjęć, a następnie zapisanie ich jako
nowe pliki.
Zdjęcia można przekonwertować na proporcje 16:9 w celu oglądania na telewizorach
HDTV lub do rozmiaru VGA w celu umieszczenia w blogu lub załącznikach poczty email.

2 MENU t
sterowania.

(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu

(Wiele zmian wielkości) t żądany tryb t z na przycisku

4 Określ obszar do przycięcia za pomocą przycisku sterowania.
5 MENU t [OK] t z.
Zmienia proporcje z 4:3/3:2 na
16:9 i zapisuje obraz w
rozmiarze 2M.

(Blog / Email)

Zmienia proporcje z 16:9/3:2 na
4:3 i zapisuje obraz w
rozmiarze VGA.

Indeks

(HDTV)

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

3 Za pomocą dźwigni W/T (zoom) powiększ obraz do zakresu, których
chcesz przyciąć.

Wyszukiwanie
operacji

1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.

Spis treści

Wiele zmian wielkości

Uwagi
o Nie można zmieniać rozmiaru filmów.
o Nie można zmienić rozmiaru zdjęć zrobionych w rozmiarze VGA na rozmiar [HDTV].
o Powiększenie obrazu i użycie funkcji Wiele zmian wielkości może spowodować obniżenie jakości
obrazu.

77PL

Umożliwia wybranie niepotrzebnych zdjęć w celu skasowania. Zdjęcia można także
skasować za pomocą przycisku (Kasuj) (strona 36).

1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.

(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu

(Kasuj) t żądany tryb t z na przycisku sterowania.

3 [OK] t z.
Kasuje aktualnie wyświetlane zdjęcie w trybie pojedynczego
obrazu.

(Wiele obrazów)

Można wybrać i skasować kilka obrazów.
Wykonaj następujące czynności po kroku 2.
1 Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk z.
Powtarzaj powyższe kroki do momentu, kiedy nie będzie
już żadnych zdjęć do skasowania. Wybierz zdjęcie z
oznaczeniem , aby usunąć oznaczenie .
2 MENU t [OK] t z.
Kasuje jednocześnie wszystkie zdjęcia w wybranym katalogu,
zakresie dat lub grupie wydarzeń.

Indeks

(Wszyst. w tym
katalogu)
(Wszyst obr w
zakresie dat)
(Wszystkie w
Wydarzeniu)

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

(Ten obraz)

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t

Spis treści

Kasuj

Uwagi
o Jeżeli pokrętło trybu pracy jest ustawione w położeniu
(Łatwe fotografowanie), można
wybrać opcję [Kasuje pojedynczy obraz] lub [Kasuje wszystkie obrazy].
o Kiedy opcja Tryb oglądania jest ustawiona na wartość [Ulubione], nie można kasować zdjęć.

78PL

Chroni zapisane zdjęcia przed przypadkowym skasowaniem.
Dla zarejestrowanych zdjęć wyświetlane jest oznaczenie .

1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.

(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu

(Chroń) t żądany tryb t z na przycisku sterowania.

(Ten obraz)

Chroni aktualnie wyświetlane zdjęcie w trybie pojedynczego
obrazu.

(Wiele obrazów)

Można wybrać i ochronić kilka obrazów.
Wykonaj następujące czynności po kroku 2.

2 MENU t [OK] t z.

zAnulowanie ochrony

Indeks

Wybierz zdjęcie, którego ochronę chcesz anulować i odblokuj je poprzez naciśnięcie
części z przycisku sterowania w tej samej procedurze co w przypadku włączania
ochrony.
Wskaźnik
zniknie, a ochrona zostanie anulowana.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

1 Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk z.
Powtarzaj powyższe kroki do momentu, kiedy nie będzie
już żadnych zdjęć do ochrony. Wybierz zdjęcie z
oznaczeniem , aby usunąć oznaczenie .

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t

Spis treści

Chroń

79PL

Funkcja DPOF (Digital Print Order Format) umożliwia określenie zdjęć na karcie
,,Memory Stick Duo", które mają zostać wydrukowane.
Dla zarejestrowanych zdjęć wyświetlane jest oznaczenie
(polecenie wydruku).

2 MENU t
(Ten obraz)

(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu

t żądany tryb t z na przycisku sterowania.
Oznacza do wydrukowania aktualnie wyświetlane zdjęcie w
trybie pojedynczego obrazu.

1 Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk z.
Powtarzaj powyższe kroki do momentu, kiedy nie będzie
już żadnych zdjęć do wydrukowania. Wybierz zdjęcie z
oznaczeniem , aby usunąć oznaczenie .
2 MENU t [OK] t z.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

(Wiele obrazów) Można wybrać i zamówić drukowanie kilka obrazów.
Wykonaj następujące czynności po kroku 2.

Wyszukiwanie
operacji

1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.

Spis treści

DPOF

Uwagi
(polecenie drukowania) nie można dodawać do filmów ani zdjęć w pamięci
(polecenie drukowania) można dodać do maksymalnie 999 zdjęć.

zUsuwanie oznaczenia DPOF

Indeks

o Oznaczenia
wewnętrznej.
o Oznaczenie

Wybierz zdjęcie, dla którego chcesz usunąć rejestrację DPOF, a następnie naciśnij
część z przycisku sterowania w tej samej procedurze co w przypadku dodawania
oznaczenia DPOF.
Oznaczenie
zniknie i rejestracja DPOF zostanie usunięta.

80PL

Jeśli na karcie ,,Memory Stick Duo" utworzono wiele katalogów, ta funkcja umożliwia
wybranie katalogu zawierającego zdjęcie do odtworzenia.
Krok 2 jest niepotrzebny, jeśli ustawiono już [Widok katalogu].

(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu

2 MENU t
(Tryb oglądania) t
przycisku sterowania.
3 MENU t

(Widok katalogu) t z na

(Wybierz katalog) t z.

4 Wybierz katalog za pomocą przycisków b/B.

Uwaga
o Opcja ta nie pojawia się, gdy do zapisywania zdjęć używana jest pamięć wewnętrzna.

zOglądanie zdjęć w wielu katalogach

Indeks

Jeśli utworzono wiele katalogów, następujące wskaźniki pojawiają się na pierwszym i
ostatnim zdjęciu w katalogu:
: Przechodzi do poprzedniego folderu
: Przechodzi do następnego folderu
: Przechodzi do poprzedniego lub następnego folderu

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

5 [OK] t z.

Wyszukiwanie
operacji

1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.

Spis treści

Wybierz katalog

81PL

Obraca zdjęcie. Użyj tej funkcji, aby wyświetlić poziome zdjęcie w orientacji pionowej.

2 MENU t

(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu

(Obróć) t z na przycisku sterowania.

4 [OK] t z.
Uwagi
o Nie jest możliwe obracanie filmów ani chronionych zdjęć.
o Obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami może nie być możliwe.
o W zależności od oprogramowania, podczas wyświetlania zdjęć na komputerze obrót może nie
zostać zachowany.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

3 Obróć zdjęcie za pomocą przycisków [ / ] t b/B.

Wyszukiwanie
operacji

1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.

Spis treści

Obróć

Indeks

82PL

Wspomaganie AF doświetla obiekty w ciemnych miejscach, aby ułatwić ogniskowanie.
Wspomaganie AF emituje czerwone światło od momentu naciśnięcia spustu migawki do
połowy aż do momentu ustawienia ostrości. W tym czasie widoczny jest wskaźnik
.

Spis treści

Wspomaganie AF

1 Ustaw aparat w trybie fotografowania.

Auto

Używa wspomagania AF.

Wyłącz

Nie używa wspomagania AF.

Indeks

o Ostrość jest ustawiana, gdy światło wspomagania AF dociera do obiektu, nawet jeśli nie jest to
środek obiektu.
o Nie można używać wspomagania AF, jeśli:
- Opcja [Ostrość] jest ustawiona na tryb półautomatyczny.
- Opcja [Teleobiektyw] jest ustawiona na tryb inny niż [Wyłącz].
- W trybie Wybór sceny wybrano tryb
(Zaawansowane fot. sport.), (Pejzaż), (Zmierzch)
lub (Fajerwerki).
o Przy korzystaniu ze światła wspomagania AF normalna ramka pola AF jest nieaktywna i
wyświetlana jest nowa ramka pola AF zaznaczona linią przerywaną. Autofokus priorytetowo
traktuje obiekty znajdujące się blisko środka ramki.
o Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Emitowane światło nie stanowi żadnego
zagrożenia dla zdrowia, jednak nie należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Uwagi

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t
(Nastaw.) t
(Nastawienia nagryw) t [Wspomaganie
AF] t żądany tryb t z na przycisku sterowania.

83PL

Dzięki odniesieniu do linii siatki można łatwo ustawić obiekt w położeniu poziomym lub
pionowym.

Spis treści

Linia siatki
1 Ustaw aparat w trybie fotografowania.

Włącz

Wyświetla linie siatki. Linie siatki nie są zapisywane.

Wyłącz

Nie wyświetla linii siatki.

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t
(Nastaw.) t
(Nastawienia nagryw) t [Linia siatki] t
żądany tryb t z na przycisku sterowania.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

84PL

Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz, używając zoomu optycznego
(maksymalnie do 10×). Jeśli przekroczono zakres zoomu, używany jest inteligentny zoom
lub precyzyjny zoom cyfrowy.

Spis treści

Zoom cyfrowy

1 Ustaw aparat w trybie fotografowania.

Inteligentny (

Wyłącz

)

Powiększa obraz cyfrowo w zakresie, w jakim nie będzie on
zniekształcony, w zależności od rozmiaru obrazu (inteligentny
zoom).
Powiększa obrazy wszystkich rozmiarów maksymalnie do 20×,
włącznie z zoomem optycznym 10×. Należy jednak pamiętać,
że jakość obrazu pogarsza się po przekroczeniu zakresu
zoomu optycznego (precyzyjny zoom cyfrowy).
Nie używa zoomu cyfrowego.

Uwagi

Indeks

o Zoom cyfrowy jest niedostępny w następujących przypadkach:
- Podczas nagrywania filmów.
- Działa funkcja Zdjęcie z uśmiechem.
- W trybie Wybór sceny wybrano tryb
(Zaawansowane fot. sport.).
o Inteligentny zoom jest niedostępny, jeśli rozmiar obrazu ustawiony jest na [10M], [3:2(8M)] lub
[16:9(7M)].
o Funkcja Wykrywanie twarzy nie działa podczas używania zoomu cyfrowego.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Precyzyjny (

)

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t
(Nastaw.) t
(Nastawienia nagryw) t [Zoom cyfrowy]
t żądany tryb t z na przycisku sterowania.

Całkowity zakres zoomu przy użyciu
inteligentnego zoomu (włącznie z zoomem
optycznym 10×)
Obsługiwany współczynnik zoomu różni się w zależności od rozmiaru obrazu.
Rozmiar

Całkowity zakres zoomu

5M

Około 14×

3M

Około 17×

VGA

Około 57×

16:9(2M)

Około 19×

85PL

Umożliwia uzyskanie właściwej ostrości po zamocowaniu dodatkowego obiektywu
(sprzedawany oddzielnie). Najpierw załóż przejściówkę (sprzedawana oddzielnie) na
dodatkowy obiektyw, a następnie załóż dodatkowy obiektyw na aparat.

Spis treści

Teleobiektyw

1 Ustaw aparat w trybie fotografowania.

Zbliżenie (
Tele (

Umożliwia założenie obiektywu do makrofotografii.
Umożliwia założenie teleobiektywu.

)

Szerok (

)

Umożliwia założenie obiektywu szerokokątnego.
Dodatkowy obiektyw nie jest używany.

Uwagi

Indeks

o W przypadku użycia lampy błyskowej światło lampy może zostać zasłonięte, co spowoduje
powstanie cieni.
o Na zdjęciach może pojawiać się odbity obraz obiektywu ze względu na odbicie między
obiektywem aparatu a dodatkowym obiektywem.
o Ustawienie makro jest ustalone na [Auto].
o Zasięg działania zoomu jest ograniczony.
o Zasięg działania funkcji ustawiania ostrości jest ograniczony.
o Wspomaganie AF nie wysyła światła.
o Nie można wybrać trybu półautomatycznego.
o Podczas robienia zdjęć z użyciem dodatkowego obiektywu aparat może także ustawiać ostrość na
bliskich obiektach w trybach
(Pejzaż) i (Zmierzch).
o Podczas robienia zdjęć z użyciem dodatkowego obiektywu może nie być możliwe uzyskanie
optymalnych zdjęć w trybie (Fajerwerki).
o Informacje zawiera również dołączona do dodatkowego obiektywu i przejściówki instrukcja
obsługi.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Wyłącz

)

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t
(Nastaw.) t
(Nastawienia nagryw) t [Teleobiektyw]
t żądany tryb t z na przycisku sterowania.

86PL

Jeżeli aparat zostanie obrócony w celu zrobienia portretu (zdjęcia w orientacji pionowej),
aparat zarejestruje zmianę pozycji i wyświetli zdjęcie w tej orientacji.

Spis treści

Autom. orient.
1 Ustaw aparat w trybie fotografowania.

Włącz

Zapisuje zdjęcie z właściwą orientacją.

Wyłącz

Funkcja Autom. orient. nie działa.

Uwagi

zObracanie zdjęć po zapisaniu

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Z lewej i prawej strony zdjęć w orientacji pionowej jest wyświetlana czerń.
o W zależności od kąta aparatu podczas robienia zdjęcia, orientacja zdjęcia może nie zostać
zarejestrowana prawidłowo.
o Z funkcji Autom. orient. nie można korzystać w trybie Tryb filmu.

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t
(Nastaw.) t
(Nastawienia nagryw) t [Autom. orient.]
t żądany tryb t z na przycisku sterowania.

o Jeżeli orientacja zdjęcia jest nieprawidłowa, można użyć opcji [Obróć] na ekranie menu, aby
wyświetlić to zdjęcie w orientacji pionowej.

Indeks

87PL

Wyświetla zarejestrowany obraz przez około dwie sekundy natychmiast po wykonaniu
zdjęcia.

Spis treści

Auto podgląd
1 Ustaw aparat w trybie fotografowania.

Włącz

Funkcja Auto podgląd jest włączona.

Wyłącz

Funkcja Auto podgląd nie działa.

o Gdy spust migawki zostanie w tym czasie naciśnięty do połowy, zniknie wyświetlany
zarejestrowany obraz i można natychmiast zrobić następne zdjęcie, nawet jeśli funkcja Auto
podgląd ma ustawienie [Włącz].

zKontynuowanie oglądania zdjęcia w trybie Auto podgląd

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

zRobienie następnego zdjęcia bez opóźnienia

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t
(Nastaw.) t
(Nastawienia nagryw) t [Auto podgląd]
t żądany tryb t z na przycisku sterowania.

o Jeśli spusty migawki pozostanie naciśnięty po zrobieniu zdjęcia, obraz w trybie Auto
podgląd będzie wyświetlany do momentu zwolnienia spustu migawki.

Indeks

88PL

Wybiera lub wyłącza sygnał dźwiękowy słyszalny w czasie pracy aparatu.

1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Brzęczyk] t
żądany tryb t z na przycisku sterowania.
Po naciśnięciu spustu migawki rozlega się dźwięk migawki.

Głośno
Cicho

Po naciśnięciu przycisku sterowania/spustu migawki rozlega
się sygnał dźwiękowy/dźwięk migawki.
Aby obniżyć głośność, wybierz opcję [Cicho].

Wyłącz

Wyłączony sygnał dźwiękowy lub dźwięk migawki.

Wyszukiwanie
operacji

Migawka

Spis treści

Brzęczyk

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

89PL

Wybiera język używany do wyświetlenia opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.

1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t
[Language Setting] t żądany tryb t z na przycisku sterowania.

Spis treści

Language Setting

Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

90PL

Możliwe jest wybranie, czy informacje o funkcjach mają być wyświetlane podczas pracy
aparatu.

Spis treści

Info funkcji
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Info funkcji] t
żądany tryb t z na przycisku sterowania.
Przewodnik po funkcjach jest wyświetlany.

Wyłącz

Przewodnik po funkcjach nie jest wyświetlany.

Wyszukiwanie
operacji

Włącz

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

91PL

Przywraca fabryczną konfigurację ustawień.
Nawet po wykonaniu tego polecenia obrazy zostaną zachowane.

Spis treści

Inicjalizuj
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Inicjalizuj] t
[OK] t z na przycisku sterowania.

Wyszukiwanie
operacji

Uwaga
o Podczas inicjalizacji aparatu nie należy wyłączać aparatu.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

92PL

Możliwe jest ustawienie, czy należy używać pokazu funkcji Zdjęcie z uśmiechem i
Rozpoznanie sceny.
Jeżeli nie jest konieczne oglądanie pokazu, należy wybrać ustawienie [Wyłącz].

2 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu

(Inteligentna auto regulacja).

Włącz

Przedstawia pokaz trybów Rozpoznanie sceny i Zdjęcie z
uśmiechem.

Wyłącz

Nie wykonuje pokazu.

1 Skieruj aparat na obiekt.
Podczas wykonywania funkcji Rozpoznanie sceny na ekranie pojawia się ikona i opis
rozpoznanej sceny.

2 Naciśnij spust migawki.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Oglądanie pokazu funkcji Rozpoznanie sceny

Wyszukiwanie
operacji

1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Tryb pokazowy]
t żądany tryb t z na przycisku sterowania.

Spis treści

Tryb pokazowy

Obraz zostaje zapisany jak normalne zdjęcie.

1 Naciśnij przycisk

(Uśmiech).

Indeks

Oglądanie pokazu funkcji Zdjęcie z uśmiechem
2 Skieruj aparat na obiekt.
Aparat automatycznie steruje migawką po wykryciu uśmiechającej się twarzy, ale
zdjęcie nie zostaje zapisane.

3 Naciśnij ponownie przycisk

(Uśmiech), aby opuścić tryb pokazu.

Uwagi
o Opcja [Auto podgląd] jest ustalona na [Włącz].
o Podczas pokazu funkcji Rozpoznanie sceny ustawienie jest ustalone na [Auto].
o Choć możliwe jest zwolnienie migawki w trybie pokazu funkcji Zdjęcie z uśmiechem, ale zdjęcie
nie zostaje zapisane.

93PL

Wybiera typ wyjściowego sygnału wideo spośród opcji SD i HD(1080i) w zależności od
podłączonego odbiornika TV, kiedy aparat i odbiornik TV łączy Kabel adaptera
wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie). Użyty Kabel adaptera wyjściowego HD
powinien być zgodny ze standardem Type2b.

HD(1080i)

Wybierz tę opcję w celu podłączenia aparatu do telewizora
High Definition zgodnego ze standardem 1080i.

SD

Wybierz tę opcję w celu podłączenia aparatu do odbiornika
TV, który nie jest zgodny ze standardem HD(1080i).

Wyszukiwanie
operacji

1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t
[COMPONENT] t żądany tryb t z na przycisku sterowania.

Spis treści

COMPONENT

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

94PL

Ustawia wyjście sygnału wideo na sygnał telewizyjnego kodowania kolorów
podłączonego sprzętu wideo. Systemy kodowania kolorów telewizora różnią się w
zależności od kraju i regionu.
Aby oglądać obrazy na ekranie telewizora, sprawdź system kodowania kolorów dla
danego kraju lub regionu (strona 110).

Ustawia wyjście sygnału wideo na tryb NTSC (np. USA,
Japonia).

PAL

Ustawia wyjście sygnału wideo na tryb PAL (np. Europa,
Chiny).

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

NTSC

Wyszukiwanie
operacji

1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Wyjście wideo]
t żądany tryb t z na przycisku sterowania.

Spis treści

Wyjście wideo

Indeks

95PL

Podczas odtwarzania na telewizorze HDTV zdjęcia o proporcjach 4:3 i 3:2 są wyświetlane
z proporcjami 16:9. W takim przypadku górna i dolna część zdjęcia zostaje lekko
przycięta.

Ekran odbiornika TV z funkcją
Wyśw zoomu szer

Włącz

Odtwarza w proporcjach 16:9.

Wyłącz

Funkcja Wyśw zoomu szer nie działa.

Uwagi

Indeks

o Funkcja Wyśw zoomu szer nie jest dostępna dla filmów i zdjęć formatu 16:9 oraz zdjęć
wyświetlanych w orientacji pionowej (portretów).
o Obraz wyświetlany na ekranie LCD aparatu nie ulega zmianie.
o Z funkcji Wyśw zoomu szer nie można korzystać w przypadku podłączenia aparatu do
odbiornika TV za pomocą uniwersalnego kabla połączeniowego USB, A/V (w zestawie).

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t
[Wyśw zoomu szer] t żądany tryb t z na przycisku sterowania.

Wyszukiwanie
operacji

Ekran LCD aparatu

Spis treści

Wyśw zoomu szer

96PL

Wybiera tryb USB używany przy podłączeniu aparatu do komputera lub drukarki
zgodnej ze standardem PictBridge za pomocą uniwersalnego kabla połączeniowego.

Spis treści

Połączenie USB
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Połączenie USB]
t żądany tryb t z na przycisku sterowania.

PictBridge

Podłącza aparat do drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge.

PTP/MTP

Po połączeniu aparatu z komputerem automatycznie
uruchamiany jest kreator Autoodtwarzanie, a obrazy
znajdujące się w katalogu zapisu w aparacie zostają
skopiowane do komputera (w przypadku systemu Windows
Vista/XP, Mac OS X).

Mass Storage

Ustanawia połączenie Mass Storage między aparatem a
komputerem lub innym urządzeniem USB.

Uwagi

Indeks

o Jeśli nie można podłączyć aparatu do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge użyciu opcji
[Auto], wybierz opcję [PictBridge].
o Jeśli nie można podłączyć aparatu do komputera lub urządzenia USB za pomocą opcji [Auto],
wybierz opcję [Mass Storage].
o Kiedy opcja [Połączenie USB] jest ustawiona na wartość [PTP/MTP], nie można eksportować
filmów do komputera. Aby wyeksportować filmy do komputera, ustaw opcję [Połączenie USB]
na wartość [Auto] lub [Mass Storage].

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Aparat automatycznie rozpoznaje i konfiguruje połączenie z
komputerem lub drukarką zgodną ze standardem PictBridge.

Wyszukiwanie
operacji

Auto

97PL

Za pomocą programu ,,Music Transfer" na płycie CD-ROM (w zestawie) można
zmieniać ścieżki tła muzycznego.

Spis treści

Pobierz muzykę
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Pobierz muzykę]
t z na przycisku sterowania.
2 Utwórz połączenie USB między aparatem i komputerem, a następnie
uruchom program ,,Music Transfer".
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zmienić pliki muzyczne.

Wyszukiwanie
operacji

Pojawi się komunikat ,,Podłącz do komputera".

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

98PL

Możliwe jest usunięcie wszystkich plików tła muzycznego, które są zapisane na
komputerze. Można to zrobić na przykład w przypadku, gdy pliki tła muzycznego są
uszkodzone i nie można ich odtworzyć.

zPrzywracanie zaprogramowanych fabrycznie plików
muzycznych do aparatu

1 Utwórz połączenie USB między aparatem i komputerem.
2 Uruchom program ,,Music Transfer" i przywróć domyślną muzykę.
o Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu ,,Music Transfer" można znaleźć
w pomocy programu ,,Music Transfer".

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Korzystając z programu ,,Music Transfer" na płycie CD-ROM (w zestawie), można
przywrócić zaprogramowane fabrycznie pliki muzyczne.

Wyszukiwanie
operacji

1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t
[Formatuj muzykę] t [OK] t z na przycisku sterowania.

Spis treści

Formatuj muzykę

Indeks

99PL

Formatuje kartę ,,Memory Stick Duo" lub pamięć wewnętrzną. Dostępne w sprzedaży
karty ,,Memory Stick Duo" są już sformatowane i można ich natychmiast używać.

Uwaga
o Formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane, w tym także zdjęcia chronione.

Wyszukiwanie
operacji

1 MENU t
(Nastaw.) t
(Narzędzie ,,Memory Stick") lub
(Narzędzie pamięci wew) t [Format] t [OK] t z na przycisku
sterowania.

Spis treści

Format

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

100PL

Tworzy folder do zapisu obrazów na karcie ,,Memory Stick Duo".
Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym katalogu do czasu utworzenia nowego lub
wybrania innego katalogu.

Uwagi

zW katalogach
o Po utworzeniu nowego katalogu można zmienić katalog docelowy zapisu (strona 102) i
wybrać katalog w celu oglądania zdjęć (strona 81).

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Opcja ta nie pojawia się, gdy do zapisywania zdjęć używana jest pamięć wewnętrzna.
o Jeżeli do aparatu zostanie włożona karta ,,Memory Stick Duo", która była używana z innym
urządzeniem, a następnie zostaną zrobione zdjęcia, aparat może automatycznie utworzyć nowy
katalog.
o W jednym katalogu można zapisać maksymalnie 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność folderu zostanie
przekroczona, automatycznie jest tworzony nowy folder.

Wyszukiwanie
operacji

1 MENU t
(Nastaw.) t
(Narzędzie ,,Memory Stick") t
[Utwórz katalog REC] t [OK] t z na przycisku sterowania.

Spis treści

Utwórz katalog REC

Indeks

101PL

Zmienia katalog na karcie ,,Memory Stick Duo", który aktualnie jest używany do zapisu
obrazów.

1 MENU t
(Nastaw.) t
[Zmień katalog REC].

Spis treści

Zmień katalog REC
(Narzędzie ,,Memory Stick") t

3 [OK] t z.
Uwagi

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Opcja ta nie pojawia się, gdy do zapisywania zdjęć używana jest pamięć wewnętrzna.
o Następujących katalogów nie można wybrać jako katalogu zapisu:
- katalog ,,100",
- Katalog o numerze zawierającym tylko znaki ,,sssMSDCF" lub ,,sssMNV01".
o Zapisanych obrazów nie można przenieść do innego katalogu.

Wyszukiwanie
operacji

2 Wybierz katalog za pomocą części b/B przycisku sterowania.

Indeks

102PL

Kasuje katalog do zapisu obrazów na karcie ,,Memory Stick Duo".

1 MENU t
(Nastaw.) t
[Kasuje katalog REC].

(Narzędzie ,,Memory Stick") t

3 [OK] t z.
Uwagi

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Opcja ta nie pojawia się, gdy do zapisywania zdjęć używana jest pamięć wewnętrzna.
o Jeżeli katalog zapisu zostanie skasowany przy użyciu funkcji [Kasuje katalog REC], jako
następny katalog zapisu zostanie wybrany katalog o najwyższym numerze.
o Możliwe jest kasowanie tylko pustych katalogów. Jeżeli katalog zawiera zdjęcia lub pliki, których
aparat nie może odtworzyć, należy najpierw skasować te zdjęcia i pliki, a następnie skasować
katalog.

Wyszukiwanie
operacji

2 Wybierz katalog za pomocą części b/B przycisku sterowania.

Spis treści

Kasuje katalog REC

Indeks

103PL

Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę ,,Memory Stick Duo".

1 Włóż do aparatu kartę ,,Memory Stick Duo" o wystarczającej ilości
wolnego miejsca.

Uwagi

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Próba skopiowania plików obrazów przy użyciu
prawie wyczerpanego akumulatora może spowodować jego całkowite wyczerpanie, co pociągnie
za sobą przerwanie kopiowania lub uszkodzenie danych.
o Obrazów nie można kopiować pojedynczo.
o Oryginalne obrazy są zachowywane w pamięci wewnętrznej nawet po ich skopiowaniu. Aby
usunąć zawartość pamięci wewnętrznej, należy wyjąć kartę ,,Memory Stick Duo" po skopiowaniu
danych, a następnie sformatować pamięć wewnętrzną (opcja [Format] w menu [Narzędzie
pamięci wew]).
o Na karcie ,,Memory Stick Duo" tworzony jest nowy katalog i wszystkie dane zostaną do niego
skopiowane. Nie można wybrać konkretnego katalogu i skopiować do niego zdjęć.

Wyszukiwanie
operacji

2 MENU t
(Nastaw.) t
(Narzędzie ,,Memory Stick") t [Kopiuj] t
[OK] t z na przycisku sterowania.

Spis treści

Kopiuj

Indeks

104PL

Wybiera metodę przypisywania numerów plików do zdjęć.

Przypisuje numery do plików w kolejności nawet w przypadku
zmiany katalogu zapisu lub karty ,,Memory Stick Duo". Jeżeli
wymieniona karta ,,Memory Stick Duo" zawiera plik o
numerze wyższym niż ostatni przypisany numer, zostaje
przypisany numer o jeden wyższy niż największy numer.

Resetuj

Rozpoczyna numerację od 0001 przy każdej zmianie katalogu.
Jeżeli katalog zapisu zawiera plik, zostaje przypisany numer o
jeden wyższy niż największy numer.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Seria

Wyszukiwanie
operacji

1 MENU t
(Nastaw.) t
(Narzędzie ,,Memory Stick") lub
(Narzędzie pamięci wew) t [Numer pliku] t żądany tryb t
z na przycisku sterowania.

Spis treści

Numer pliku

Indeks

105PL

Ustawia lokalny czas wybranego regionu.

1 MENU t
(Nastaw.) t
(Nastawienie zegara) t [Nastawia region]
t żądane ustawienie t z na przycisku sterowania.
Aparat jest używany w regionie macierzystym.
Jeżeli aktualnie ustawiony region różni się od regionu
macierzystego, należy określić Nastawia region.

M. docelowe

Używany aparat jest ustawiony na czas miejsca docelowego.
Należy ustawić region docelowy.

Ustawienie często odwiedzanego miejsca docelowego umożliwia prostą regulację
czasu po przybyciu do tego miejsca docelowego.

1 Wybierz część regionu dla opcji [M. docelowe], a następnie naciśnij część z
przycisku sterowania.

Indeks

Ikona Czas letni/zimowy
Jeśli opcja [Czas letni/zimowy]
jest ustawiona na wartość
[Włącz], ikona przybiera biały
kolor.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

zZmiana wartości Nastawia region

Wyszukiwanie
operacji

Dom

Spis treści

Nastawia region

2 Wybierz region za pomocą części b/B przycisku sterowania, a następnie wybierz
opcję Czas letni/zimowy za pomocą części v/V.

106PL

Ustaw ponownie datę i godzinę.

1 MENU t
(Nastaw.) t
(Nastawienie zegara) t [Nastawia datę i
czas] t żądane ustawienie t z na przycisku sterowania.
Możliwe jest wybranie formatu wyświetlania daty i godziny.

Czas letni/zimowy

Możliwe jest włączenie lub wyłączenie opcji Czas letni/
zimowy.

Data i czas

Możliwe jest ustawienie daty i godziny.

Uwaga

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia. Przy użyciu programu
,,PMB" na płycie CD-ROM (w zestawie) można drukować lub zapisywać zdjęcia z datą.

Wyszukiwanie
operacji

Format daty i czasu

Spis treści

Nastawia datę i czas

Indeks

107PL

Oglądanie zdjęć przez podłączenie aparatu do
odbiornika TV za pomocą kabla znajdującego się
w zestawie lub złącza wielofunkcyjnego
2 Podłącz aparat do odbiornika TV za pomocą uniwersalnego kabla
połączeniowego (w zestawie).

Żółty

1 Do gniazd wejściowych audio/
wideo
Czerwony

Przycisk

(Odtwarzanie)

Indeks

VIDEO AUDIO

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

1 Wyłącz aparat i odbiornik TV.

Wyszukiwanie
operacji

Obrazy można oglądać na ekranie odbiornika TV. W tym celu aparat należy podłączyć do
odbiornika TV.
Połączenie różni się w zależności od typu odbiornika TV, do którego podłączony jest
aparat.
Informacji na ten temat należy również szukać w instrukcji obsługi odbiornika TV.

Spis treści

Oglądanie zdjęć na ekranie
odbiornika TV

Biały

Uniwersalny kabel połączeniowy
(w zestawie)
2 Do złącza wielofunkcyjnego

3 Włącz odbiornik TV i ustaw źródło sygnału.
4 Naciśnij przycisk

(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.

Zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu pojawią się na ekranie odbiornika TV.
Wybierz żądane zdjęcie za pomocą przycisku sterowania.
Uwagi
o Jeśli aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie rodzaju sygnału wideo na
wyjściu na zgodny z danym odbiornikiem TV (strona 95).
o Jeśli podczas nagrywania filmów aparat i odbiornik TV są połączone ze sobą, filmowany obraz
nie jest wyświetlany na ekranie odbiornika TV.
o Gdy odbiornik TV pełni rolę urządzenia wyjściowego, tryb łatwego oglądania (strona 24) nie
działa.

108PL

Zarejestrowane w aparacie obrazy można oglądać, podłączając aparat do odbiornika TV
o rozdzielczości HD (High Definition) za pomocą Kabel adaptera wyjściowego HD
(sprzedawany oddzielnie). Użyty Kabel adaptera wyjściowego HD powinien być zgodny
ze standardem Type2b.

2 Podłącz aparat do odbiornika TV o rozdzielczości HD (High Definition) za
pomocą Kabel adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie).

1 Do gniazd wejściowych audio/
wideo
Przycisk

Zielony/Niebieski/
Czerwony

(Odtwarzanie)

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

COMPONENT AUDIO
VIDEO IN

Wyszukiwanie
operacji

1 Wyłącz aparat i odbiornik TV.

Spis treści

Oglądanie zdjęć przez podłączenie aparatu do
odbiornika HDTV

Biały/
Czerwony

2 Do złącza wielofunkcyjnego

Indeks

Kabel adaptera
wyjściowego HD
(sprzedawany
oddzielnie)

3 Włącz odbiornik TV i ustaw źródło sygnału.
4 Naciśnij przycisk

(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.

Zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu pojawią się na ekranie odbiornika TV.
Wybierz żądane zdjęcie za pomocą przycisku sterowania.
Uwagi
o Dla trybu [COMPONENT] wybierz ustawienie [HD(1080i)] (strona 94).
o Jeśli podczas nagrywania filmów aparat i odbiornik TV łączy Kabel adaptera wyjściowego HD
(sprzedawany oddzielnie), filmowany obraz nie jest wyświetlany na ekranie odbiornika TV.
o Zdjęcia wykonane w rozmiarze [VGA] nie mogą być odtwarzane w formacie HD.
o Jeśli aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie rodzaju sygnału wideo na
wyjściu na zgodny z danym odbiornikiem TV (strona 95).

109PL
Ciąg dalszy r

ekran 16:9 ( , ) na odbiorniku TV o rozdzielczości HD
(High Definition)

zInformacje o standardzie ,,PhotoTV HD"

o Standard PhotoTV HD pozwala uzyskać bardzo szczegółowe przedstawienie subtelnych
tekstur i kolorów, przypominające fotografie.
o Konieczne jest także dokonanie ustawień w odbiorniku TV. Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi odbiornika TV.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Ten aparat jest zgodny ze standardem ,,PhotoTV HD".
Podłączając urządzenia firmy Sony zgodne ze standardem PhotoTV HD przy użyciu
Kabel adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie), można wygodnie cieszyć
się nowym światem fotografii w zapierającej dech w piersiach jakości Full HD.

Wyszukiwanie
operacji

o Po wybraniu opcji [Wiele zmian wielkości] w menu podglądu można przekonwertować
proporcje obrazu 16:9 i zapisać nowy plik w celu oglądania na odbiorniku TV o
rozdzielczości HD (High Definition).
o Obraz można wyświetlać w formacie proporcji obrazu 16:9, używając ustawienia [Wyśw
zoomu szer] z menu ustawień.

Spis treści

zOglądanie zdjęć o rozmiarze obrazu innym niż pełny

O telewizyjnych systemach kodowania kolorów
Indeks

Aby można było obejrzeć zdjęcia na ekranie odbiornika TV, potrzebny jest odbiornik z
gniazdem wejściowym wideo oraz uniwersalny kabel połączeniowy. Odbiornik TV i
cyfrowy aparat fotograficzny muszą korzystać z takiego samego systemu kodowania
kolorów. Zamieszczone poniżej wykazy pozwalają sprawdzić, jaki telewizyjny system
kodowania kolorów jest stosowany w kraju lub regionie, w którym jest używany aparat.
System NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia, Kanada,
Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Stany Zjednoczone, Surinam, Tajwan, Wenezuela,
Wyspy Bahama i in.
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia,
Singapur, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i in.
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina i in.

110PL

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy aparatu z
komputerem Macintosh znajdują się w sekcji ,,Komputer
Macintosh" (strona 120).

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Instalacja oprogramowania:
- ,,PMB"
- ,,Music Transfer"

Wyszukiwanie
operacji

Instalacja oprogramowania (w zestawie)
(strona 113)

Spis treści

Komputer z systemem
operacyjnym Windows

Podłączanie aparatu do komputera (strona 115)
Indeks

o Przetwarzanie obrazów za pomocą programów ,,PMB" oraz
,,Music Transfer":
- Importowanie obrazów do komputera
- Eksportowanie obrazów do aparatu
- Wprowadzanie żądanej nazwy wydarzenia na liście [Lista
wydarzeń] w aparacie
- Edytowanie obrazów
- Wyświetlanie lokalizacji wykonanych zdjęć na mapie w
Internecie (wymaga to połączenia internetowego)
- Tworzenie płyty z wykonanymi zdjęciami (wymaga to
nagrywarki CD lub DVD)
- Drukowanie lub zapisywanie zdjęć z datą
- Przesyłanie obrazów do usługi mediów (wymaga to połączenia internetowego)
- Dodawanie/zmiana pliku muzycznego używanego podczas prezentacji (za pomocą programu
,,Music Transfer")

Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania znajdują się w witrynie internetowej firmy Sony poświęconej obsłudze klienta.
http://www.sony.net/

111PL

System operacyjny
(zainstalowany
fabrycznie)

Indeks

*1

Microsoft Windows 2000 Gniazdo USB: standardowe
Professional z dodatkiem
SP4, Windows XP*1 z
dodatkiem SP3/Windows
Vista z dodatkiem SP1*2

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

W celu
importowania
obrazów

Procesor: Intel Pentium III 800 MHz
lub szybszy (w celu odtwarzania/edycji
filmów o rozdzielczości High
Definition: Intel Pentium 4 2,8 GHz
lub szybszy/Intel Pentium D 2,8 GHz
lub szybszy/Intel Core Duo 1,66 GHz
lub szybszy/Intel Core 2 Duo
1,20 GHz lub szybszy)
Pamięć: 512 MB lub więcej (w celu
odtwarzania/edycji filmów o
rozdzielczości High Definition: 1 GB
lub więcej)
Dysk twardy: Ilość miejsca
wymagana do zainstalowania -- około
500 MB
Wyświetlacz: Rozdzielczość ekranu:
1 024 × 768 pikseli lub więcej
Pamięć wideo: 32 MB lub więcej
(zalecane: 64 MB lub więcej)

Wyszukiwanie
operacji

W celu użycia
Microsoft Windows XP*1
programów ,,PMB" z dodatkiem SP3/
i ,,Music Transfer" Windows Vista z
dodatkiem SP1*2

Inne informacje

Spis treści

Zalecana konfiguracja komputera

Wydania 64-bitowe i Starter (Edition) nie są obsługiwane.
Starter (Edition) nie jest obsługiwane.

*2 Wydanie

Uwagi
o Środowisko komputera musi także spełniać wymagania pracy systemu operacyjnego.
o Nie gwarantuje się poprawnego działania opisywanych funkcji na komputerach, w których
zainstalowano uaktualnienie jednego z wymienionych powyżej systemów, a także w
środowiskach wielosystemowych.
o Nie gwarantuje się poprawnego działania poszczególnych funkcji w każdej z powyższych
zalecanych konfiguracji.
o Jeżeli do komputera zostanie podłączonych kilka urządzeń USB, niektóre z nich, w tym aparat,
mogą nie działać. Jest to uzależnione od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
o Nie gwarantuje się poprawnego działania w przypadku zastosowania koncentratora USB.
o Ponieważ aparat korzystający z połączenia USB jest przystosowany do współpracy z interfejsem
Hi-Speed USB (magistrala USB 2.0), podłączenie go do komputera przy użyciu interfejsu HiSpeed USB (magistrala USB 2.0) pozwala na zaawansowane (bardzo szybkie) przesyłanie
danych.
o Dostępne są cztery tryby połączenia USB: [Auto] (ustawienie domyślne), [Mass Storage],
[PictBridge] i [PTP/MTP]. W tej sekcji w charakterze przykładów opisano tryby [Auto] i [Mass
Storage]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat trybów [PictBridge] i [PTP/MTP],
zobacz strona 97.
o Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z trybu wstrzymania lub uśpienia, komunikacja między
komputerem a aparatem może nie zostać wznowiona.

112PL

Znajdujące się w zestawie oprogramowanie (PMB, Music Transfer) można zainstalować
zgodnie z poniższą procedurą.

Zostanie wyświetlony ekran menu instalacji.
o Jeśli ekran ten nie zostanie wyświetlony, kliknij
dwukrotnie ikonę [Computer] (w systemie Windows XP --
[My Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
o Jeśli ekran Autoodtwarzanie zostanie wyświetlony, kliknij opcję ,,Run Install.exe" i postępuj
zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć instalację.

Wyświetlony zostanie ekran ,,Choose Setup Language".

3 Wybierz odpowiedni język, a następnie kliknij przycisk [Next].
Wyświetlony zostanie ekran ,,License Agreement".

4 Uważnie przeczytaj umowę licencyjną. Jeśli wyrażasz zgodę, kliknij
przycisk radiowy (symbol
zmieni się w ), a następnie kliknij przycisk
[Next].

o Gdy pojawi się komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie komputera, uruchom ponownie
komputer, postępując według wyświetlanych instrukcji.
o Instalacja zestawu funkcji DirectX zależy od konfiguracji systemu komputera.

Indeks

5 Zakończ instalację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

2 Kliknij przycisk [Install].

Wyszukiwanie
operacji

1 Włącz komputer i włóż płytę CD-ROM (w
zestawie) do napędu CD-ROM.

Spis treści

Instalacja oprogramowania (w
zestawie)

6 Po zakończeniu instalacji wyjmij płytę CD-ROM z napędu.
Na pulpicie tworzone są ikony skrótów do programów ,,
PMB" i ,,
Guide". Kliknij dwukrotnie te ikony, aby uruchomić oprogramowanie.

PMB

Uwaga
o Zaloguj się jako Administrator.

113PL

,,PMB" - przegląd

Indeks

o Importowanie obrazów wykonanych aparatem i wyświetlanie ich na komputerze.
o Eksportowanie obrazów z komputera na kartę ,,Memory Stick Duo", a następnie wyświetlenie
ich w aparacie.
o Wprowadzanie żądanej nazwy wydarzenia na liście [Lista wydarzeń] na karcie ,,Memory Stick
Duo", a następnie wyświetlenie jej w aparacie.
o Wyświetlanie obrazów w widoku kalendarza po posortowaniu ich według daty utworzenia pliku.
o Retuszowanie (Korekcja czerwonych oczu itp.), wyszukiwanie twarzy, drukowanie i wysyłanie
zdjęć w postaci załączników do wiadomości e-mail, zmienianie daty itp.
o Wyświetlanie informacji o miejscach na mapie, w których zrobiono zdjęcia (wymaga to
połączenia internetowego).
o Drukowanie lub zapisywanie zdjęć z datą.
o Tworzenie dysków z danymi przy użyciu nagrywarki CD lub DVD.
o Przesyłanie obrazów do usługi mediów (wymaga to połączenia internetowego).

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Program ,,PMB" umożliwia:

Wyszukiwanie
operacji

Dostarczone oprogramowanie zwiększa funkcjonalność aparatu i zapewnia liczne
możliwości wykorzystania gotowych zdjęć i filmów. W tej sekcji przedstawiono
podstawowe informacje o programie ,,PMB". Aby uzyskać szczegółowe informacje,
zobacz ,,PMB Guide".

Spis treści

Informacje dotyczące
oprogramowania ,,PMB (Picture
Motion Browser)" (w zestawie)

Uruchamianie programu ,,PMB Guide"
1 Kliknij dwukrotnie ikonę

(PMB Guide) na pulpicie.

Aby otworzyć program ,,PMB Guide" z menu Start, kliknij kolejno: [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide].

Uruchamianie i zamykanie programu ,,PMB"
1 Kliknij dwukrotnie ikonę

(PMB) na pulpicie.

Ewentualnie w menu Start kliknij kolejno: [Start] t [All Programs] t [Sony Picture
Utility] t [PMB].
Przy pierwszym uruchomieniu programu ,,PMB", na ekranie pojawi się potwierdzenie
narzędzia informacyjnego. Wybierz opcję [Start].
o Ta funkcja podaje wiadomości, na przykład o aktualizacjach oprogramowania. To ustawienie
można zmienić później.

2 Kliknij przycisk
,,PMB".

w prawym górnym rogu ekranu, aby zamknąć program

114PL

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji programu ,,PMB", zobacz
instrukcję ,,PMB Guide".

Jeśli importowane będą obrazy z pamięci wewnętrznej aparatu, krok 1 można pominąć.

1 Włóż do aparatu kartę ,,Memory Stick Duo" zawierającą obrazy.

o Użyty kabel USB/AV/DC IN powinien być zgodny ze standardem Type2b.

3 Włącz komputer i naciśnij przycisk

(Odtwarzanie).

4 Podłącz aparat do komputera.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

2 Włóż do aparatu naładowany akumulator lub podłącz aparat do gniazda
sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego (sprzedawany oddzielnie) i
uniwersalnego kabla połączeniowego USB/AV/DC IN (sprzedawany
oddzielnie).

Wyszukiwanie
operacji

Podłączanie aparatu do komputera

Spis treści

Przetwarzanie obrazów na
komputerze

Na wyświetlaczu aparatu pojawi się komunikat ,,Lączy...".

Indeks

o Jeśli połączenie USB jest nawiązywane po raz pierwszy, komputer automatycznie uruchomi
program rozpoznający aparat. Należy wówczas chwilę zaczekać.

1 Do gniazda USB

Uniwersalny kabel połączeniowy

2 Do złącza
wielofunkcyjnego

Uwagi
o Jeśli aparat będzie zasilany z prawie wyczerpanego akumulatora, importowanie/eksportowanie
obrazów z komputera może zakończyć się niepowodzeniem lub dane mogą zostać uszkodzone,
gdy akumulator rozładuje się zbyt szybko.
o Podczas sesji łączności na ekranie wyświetlany jest wskaźnik . Nie używaj komputera, gdy
wyświetlany jest ten wskaźnik. Gdy wskaźnik zmieni stan na
, można zacząć korzystać z
komputera.
o Jeśli komunikat ,,Mass Storage" nie zostanie wyświetlony, dla opcji [Połączenie USB] wybierz
ustawienie [Mass Storage] (strona 97).

115PL

1 Utwórz połączenie USB między aparatem i komputerem.
Automatycznie wyświetlony zostanie ekran [Import Media Files] programu ,,PMB".
o Jeśli pojawi się kreator Autoodtwarzanie, zamknij go.

Spis treści

Importowanie obrazów do komputera

2 Aby rozpocząć importowanie obrazów, kliknij przycisk [Import].
Komputer rozpocznie importowanie obrazów.

3 Wyświetl obrazy na komputerze.
Po zakończeniu importowania zostanie
uruchomiony program ,,PMB". Na ekranie pojawią
się miniatury zaimportowanych obrazów.

zOglądanie obrazów przy użyciu programu ,,PMB"
Wyświetlanie obrazów w widoku kalendarza po posortowaniu
ich według daty utworzenia pliku. Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat programu ,,PMB", zobacz instrukcję
,,PMB Guide".

Indeks

Przykład: Obrazy
posortowane według
miesięcy

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Katalog ,,Pictures" (w systemie Windows XP -- ,,My
Pictures") jest ustawiony jako domyślny katalog w
obszarze ,,Viewed folders".

Wyszukiwanie
operacji

o Domyślnie obrazy są importowane do folderu utworzonego w lokalizacji ,,Pictures" (w
systemie Windows XP -- ,,My Pictures"), którego nazwę stanowi nazwa wydarzenia z listy
[Lista wydarzeń].

Importowanie obrazów do komputera bez użycia programu ,,PMB"
Kiedy w kroku 1 pojawi się kreator Autoodtwarzanie, kliknij kolejno: [Open folder to
view files] t [OK] t [DCIM] t skopiuj wybrane obrazy do komputera.

116PL

Możliwe jest eksportowanie obrazów z komputera na kartę ,,Memory Stick Duo", a
następnie wyświetlenie ich w aparacie. W tej sekcji przedstawiono procedurę
automatycznego wybierania i eksportowania obrazów, które nie zostały wyeksportowane
na kartę ,,Memory Stick Duo" w aparacie.

1 Utwórz połączenie USB między aparatem i komputerem.
o Jeśli pojawi się kreator Autoodtwarzanie, zamknij go.

3 Kliknij ikonę

(PMB) na pulpicie, aby uruchomić program

na górze ekranu.

Pojawi się ekran łatwego eksportu.

4 Kliknij przycisk [Export].
o Podczas odtwarzania wyeksportowanych obrazów na ekranie LCD aparatu będzie
wyświetlane oznaczenie .

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

2 Kliknij dwukrotnie ikonę
,,PMB".

Wyszukiwanie
operacji

Obrazy można także wyeksportować ręcznie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz ,,PMB Guide".

Spis treści

Eksportowanie obrazów w celu oglądania w
aparacie

Uwagi

Indeks

o Odtwarzanie niektórych obrazów nie jest możliwe. Jest to zależne od rozmiaru pliku.
o Nie gwarantuje się, że za pomocą tego aparatu będą odtwarzane pliki zawierające obrazy
przetworzone na komputerze lub zapisane za pośrednictwem innych aparatów.
o Tej metody nie można używać do eksportowania filmów. Filmy należy eksportować do aparatu
ręcznie.

Usuwanie połączenia USB
Zanim zostaną wykonane następujące czynności, należy wykonać kroki od 1 do 3
opisanej poniżej procedury:
o Odłączenie uniwersalnego kabla połączeniowego.
o Wyjęcie karty ,,Memory Stick Duo".
o Włożenie karty ,,Memory Stick Duo" do aparatu po skopiowaniu obrazów z pamięci
wewnętrznej.
o Wyłączenie aparatu.

1 Kliknij dwukrotnie ikonę odłączania na pasku
zadań.
2 Kliknij kolejno:
t [Stop].

Windows Vista

(USB Mass Storage Device)

3 Wskaż właściwe urządzenie w oknie
potwierdzenia, a następnie kliknij przycisk
[OK].

Windows XP

Ikona odłączania

117PL

Pliki obrazów utworzone za pomocą aparatu są
pogrupowane w katalogach na karcie ,,Memory
Stick Duo" lub w pamięci wewnętrznej.

Przykład: drzewo folderów w systemie
Windows Vista

Wyszukiwanie
operacji

A Folder zawierający dane obrazów zapisane przy
użyciu aparatu, który nie ma funkcji tworzenia
własnych katalogów.
B Folder zawierający dane obrazów zapisane przy
użyciu tego aparatu.
C Folder zawierający dane filmów zapisane przy
użyciu tego aparatu.

Spis treści

Miejsca zapisywania plików obrazów i nazwy
plików

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

Uwagi
o W katalogach ,,100MSDCF" i ,,100MNV01" nie można zapisywać żadnych obrazów. Obrazy
znajdujące się w tych katalogach można jedynie wyświetlać.
o W katalogu ,,MISC" nie można zapisywać/odtwarzać żadnych obrazów.
o Sposób tworzenia nazw plików obrazów:
- Pliki zdjęć: DSC0ssss.JPG
- Pliki filmów
1280×720: M4H0ssss.MP4
VGA: M4V0ssss.MP4
- Pliki obrazów indeksu zapisywane podczas nagrywania filmów
1280×720: M4H0ssss.THM
VGA: M4V0ssss.THM
ssss oznacza dowolną liczbę z zakresu od 0001 do 9999. Część numeryczna nazwy pliku filmu
zapisanego w trybie Tryb filmu oraz odpowiadającego mu pliku indeksu jest taka sama.

118PL

Zaprogramowane fabrycznie pliki muzyczne można zamienić na żądane pliki muzyczne
przy użyciu programu ,,Music Transfer" znajdującego się na płycie CD-ROM (w
zestawie). Pliki można również usuwać w dowolnym momencie.

Formaty plików muzycznych, które można przenosić przy użyciu programu ,,Music
Transfer", wymieniono poniżej:

1 MENU t
muzykę].

(Nastaw.) t

(Główne nastawienia) t [Pobierz

2 Naciśnij część z na przycisku sterowania.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Pliki MP3 zapisane na dysku twardym komputera
o Muzyka na płytach CD
o Zaprogramowane pliki muzyczne zapisane w tym aparacie

Wyszukiwanie
operacji

Zmienianie muzyki przy użyciu programu ,,Music
Transfer"

Spis treści

Korzystanie z programu ,,Music
Transfer" (w zestawie)

Pojawi się komunikat ,,Podłącz do komputera".

3 Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
5 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zmienić pliki muzyczne.

Indeks

4 Uruchom program ,,Music Transfer".

zPrzywracanie zaprogramowanych fabrycznie plików
muzycznych do aparatu
Wykonaj polecenie [Restore to Preset Tracks] w kroku 5.
Zostaną przywrócone wszystkie zaprogramowane fabrycznie pliki muzyczne, a opcja
[Muzyka] w menu [Slajdy] zostanie wyłączona [Bez dźwięku].
o Zaprogramowane fabrycznie pliki muzyczne można przywrócić przy użyciu funkcji
[Inicjalizuj] (strona 92), ale jednocześnie zostaną wyzerowane inne ustawienia.
o Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu ,,Music Transfer" można znaleźć
w pomocy programu ,,Music Transfer".

119PL

Obrazy można skopiować do komputera Macintosh. Program ,,PMB" nie jest zgodny z
komputerami Macintosh.
Obrazy wyeksportowane na kartę ,,Memory Stick Duo" należy oglądać w trybie Widok
katalogu (strona 70).

System operacyjny
(zainstalowany
fabrycznie)

W celu użycia
programu ,,Music
Transfer"

Mac OS X (w wersji od
10.3 do 10.5)

Gniazdo USB: standardowe

Pamięć: co najmniej 64 MB (zalecane
co najmniej 128 MB)
Dysk twardy: Ilość miejsca
wymagana do zainstalowania -- około
50 MB

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

W celu kopiowania Mac OS 9.1/9.2/
obrazów
Mac OS X (w wersji od
10.1 do 10.5)

Inne informacje

Wyszukiwanie
operacji

Zalecana konfiguracja komputera

Spis treści

Komputer Macintosh

Uwagi

Indeks

o Nie gwarantuje się poprawnego działania poszczególnych funkcji w każdej z powyższych
zalecanych konfiguracji.
o Jeżeli do komputera zostanie podłączonych kilka urządzeń USB, niektóre z nich, w tym aparat,
mogą nie działać. Jest to uzależnione od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
o Nie gwarantuje się poprawnego działania w przypadku zastosowania koncentratora USB.
o Ponieważ aparat korzystający z połączenia USB jest przystosowany do współpracy z interfejsem
Hi-Speed USB (magistrala USB 2.0), podłączenie go do komputera przy użyciu interfejsu HiSpeed USB (magistrala USB 2.0) pozwala na zaawansowane (bardzo szybkie) przesyłanie
danych.
o Dostępne są cztery tryby połączenia USB: [Auto] (ustawienie domyślne), [Mass Storage],
[PictBridge] i [PTP/MTP]. W tej sekcji w charakterze przykładów opisano tryby [Auto] i [Mass
Storage]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat trybów [PictBridge] i [PTP/MTP],
zobacz strona 97.
o Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z trybu wstrzymania lub uśpienia, komunikacja między
komputerem a aparatem może nie zostać wznowiona.

Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
znajdują się w witrynie internetowej firmy Sony poświęconej obsłudze klienta.
http://www.sony.net/

120PL

Jeśli importowane będą obrazy z pamięci wewnętrznej aparatu, krok 1 można pominąć.

Spis treści

Importowanie obrazów do komputera i oglądanie
ich na monitorze
1 Włóż do aparatu kartę ,,Memory Stick Duo" zawierającą obrazy.

3 Włącz komputer Macintosh i naciśnij przycisk
aparacie.

(Odtwarzanie) na

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

4 Podłącz aparat do komputera.

1 Do gniazda USB

2 Do złącza
wielofunkcyjnego

Indeks

Uniwersalny kabel połączeniowy

Wyszukiwanie
operacji

2 Włóż do aparatu naładowany akumulator lub podłącz aparat do gniazda
sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego (sprzedawany oddzielnie) i
uniwersalnego kabla połączeniowego USB/AV/DC IN (sprzedawany
oddzielnie).

5 Kliknij dwukrotnie nowo rozpoznaną ikonę t [DCIM] t katalog, w
którym znajdują się obrazy do zaimportowania.
6 Przeciągnij pliki obrazów na ikonę dysku twardego.
Pliki obrazów zostaną skopiowane na dysk twardy.
o Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca zapisywania obrazów i nazw plików,
zobacz strona 118.

7 Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego t żądany plik obrazu w
folderze, który zawiera skopiowane pliki.
Uwaga
o Użyty kabel USB/AV/DC IN (sprzedawany oddzielnie) powinien być zgodny ze standardem
Type2b .

Usuwanie połączenia USB
Przed wykonaniem czynności wymienionych poniżej lub jeżeli aparat jest odłączony od
komputera, przeciągnij i upuść ikonę napędu lub ikonę karty ,,Memory Stick Duo" na
ikonę ,,Trash".
o
o
o
o

Odłączenie uniwersalnego kabla połączeniowego.
Wyjęcie karty ,,Memory Stick Duo".
Włożenie karty ,,Memory Stick Duo" do aparatu.
Wyłączenie aparatu.

121PL

o Pliki MP3 zapisane na dysku twardym komputera
o Muzyka na płytach CD
o Zaprogramowane pliki muzyczne zapisane w tym aparacie

1 Włącz komputer Macintosh i włóż płytę CD-ROM (w zestawie) do napędu
CD-ROM.
(SONYPICTUTIL).

3 Kliknij dwukrotnie plik [MusicTransfer.pkg] w katalogu [Mac].
Rozpocznie się instalacja oprogramowania.

4 MENU t
muzykę].

(Nastaw.) t

(Główne nastawienia) t [Pobierz

5 Naciśnij część z na przycisku sterowania.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

2 Kliknij dwukrotnie przycisk

Wyszukiwanie
operacji

Zaprogramowane fabrycznie pliki muzyczne można zamienić na żądane pliki muzyczne
przy użyciu programu ,,Music Transfer" znajdującego się na płycie CD-ROM (w
zestawie). Pliki można również usuwać w dowolnym momencie.
Formaty plików muzycznych, które można przenosić przy użyciu programu ,,Music
Transfer", wymieniono poniżej:

Spis treści

Zmienianie muzyki przy użyciu programu ,,Music
Transfer"

Pojawi się komunikat ,,Podłącz do komputera".

6 Podłącz aparat do komputera Macintosh za pomocą kabla USB.
8 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zmienić pliki muzyczne.

Indeks

7 Uruchom program ,,Music Transfer".

Uwagi
o Przed zainstalowaniem programu ,,Music Transfer" zamknij wszystkie pozostałe aplikacje.
o Aby zainstalować program, należy zalogować się jako administrator.

zPrzywracanie zaprogramowanych fabrycznie plików
muzycznych do aparatu
Wykonaj polecenie [Restore to Preset Tracks] w kroku 8.
Zostaną przywrócone wszystkie zaprogramowane fabrycznie pliki muzyczne, a opcja
[Muzyka] w menu [Slajdy] zostanie wyłączona [Bez dźwięku].
o Zaprogramowane fabrycznie pliki muzyczne można przywrócić przy użyciu funkcji
[Inicjalizuj] (strona 92), ale jednocześnie zostaną wyzerowane inne ustawienia.
o Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu ,,Music Transfer" można znaleźć
w pomocy programu ,,Music Transfer".

122PL

Oglądanie w systemie Windows
Wraz z instrukcją ,,Podręcznik aparatu Cyber-shot" instalowana jest także instrukcja
,,Cyber-shot - przewodnik dla zaawansowanych".

(Przewodnik dla zaawansowanych) na

Aby otworzyć ,,Przewodnik dla zaawansowanych" z menu Start, kliknij kolejno: [Start]
t [All Programs] t [Sony Picture Utility] t [Przewodnik dla zaawansowanych].

Oglądanie w systemie Macintosh

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

1 Kliknij dwukrotnie ikonę
pulpicie.

Wyszukiwanie
operacji

,,Cyber-shot - przewodnik dla zaawansowanych" zawiera informacje o sposobie użycia
aparatu i akcesoriów opcjonalnych.

Spis treści

Podgląd ,,Cyber-shot przewodnik dla
zaawansowanych"

1 Skopiuj katalog [stepupguide] do katalogu [stepupguide] w komputerze.

Indeks

2 Wybierz kolejno katalogi: [stepupguide], [language], a następnie katalog
[PL] zapisany na płycie CD-ROM (w zestawie) i skopiuj wszystkie pliki z
katalogu [PL] do katalogu [img] w katalogu [stepupguide], który został
skopiowany do komputera w kroku 1 (zastąp wszystkie pliki w katalogu
[img] plikami z katalogu [PL]).
3 Po zakończeniu kopiowania kliknij dwukrotnie plik ,,stepupguide.hqx" w
katalogu [stepupguide], aby go rozpakować, a następnie kliknij
dwukrotnie wygenerowany plik ,,stepupguide".
Uwaga
o Jeśli na komputerze nie jest zainstalowane narzędzie do rozpakowywania plików HQX, należy
zainstalować program Stuffit Expander.

123PL

Zdjęcia można wydrukować przy użyciu następujących metod.

Zdjęcia można wydrukować, podłączając aparat bezpośrednio do
drukarki zgodnej ze standardem PictBridge.

Zdjęcia można wydrukować za pomocą drukarki z gniazdem kart
,,Memory Stick".
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji
obsługi drukarki.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki z
gniazdem kart pamięci ,,Memory Stick"

Wyszukiwanie
operacji

Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki
zgodnej ze standardem PictBridge (strona 125)

Spis treści

Drukowanie zdjęć

Drukowanie przy użyciu komputera
Indeks

Zdjęcia można zaimportować do komputera przy użyciu
oprogramowania ,,PMB" znajdującego się w zestawie, a następnie
wydrukować.
Do zdjęcia można wstawić datę, a następnie je wydrukować. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, zobacz ,,PMB Guide".

Drukowanie w punkcie usługowym (strona 127)
Kartę pamięci ,,Memory Stick Duo" zawierającą wykonane zdjęcia
można zanieść do punktu usługowego, który je wydrukuje. Wcześniej
na zdjęcia, które mają zostać wydrukowane, można nanieść
oznaczenie
(polecenie drukowania).
Uwaga
o W przypadku zdjęć wykonanych trybie [16:9] na wydruku mogą zostać obcięte krawędzie.

124PL

Standard ,,PictBridge" jest oparty na standardzie CIPA. (CIPA: Camera
& Imaging Products Association)
Uwaga
o Nie można drukować filmów.

Aparat należy przygotować do połączenia USB z drukarką za pomocą uniwersalnego
kabla połączeniowego.

1 Włóż do aparatu naładowany akumulator.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Przygotowanie aparatu

Wyszukiwanie
operacji

Zdjęcia można wydrukować nawet w przypadku braku dostępu do komputera --
wystarczy podłączyć aparat bezpośrednio do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge.

Spis treści

Drukowanie zdjęć bezpośrednio
przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge

2 Podłącz aparat do drukarki.
Uniwersalny kabel połączeniowy

Indeks

1 Do gniazda USB

2 Do złącza
wielofunkcyjnego

3 Włącz drukarkę.
Po nawiązaniu połączenia na ekranie pojawi się wskaźnik
Jeżeli na ekranie aparatu miga wskaźnik
(sygnalizacja
błędu), należy sprawdzić podłączoną drukarkę.

Wskaźnik

.

Uwaga
o Jeśli nawiązanie połączenia z drukarką jest niemożliwe, należy upewnić się, że opcja [Połączenie
USB] w menu (Główne nastawienia) jest ustawiona na [PictBridge].

125PL

1 MENU t

(Druk) t żądany tryb t z na przycisku sterowania.
Drukuje aktualnie wyświetlane zdjęcie w trybie pojedynczego
obrazu.

Wiele obrazów

Można wybrać i wydrukować kilka obrazów.
Wykonaj następujące czynności po kroku 2.
1 Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk z.
Powtarzaj powyższe kroki do momentu, kiedy nie będzie
już żadnych zdjęć do wydrukowania.
2 MENU t [OK] t z.

2 Żądana opcja t [OK] t z.
Wybór liczby kopii określonego zdjęcia do wydruku.
o W przypadku wybrania zbyt dużej liczby zdjęć część z nich nie
zmieści się na zadrukowywanym arkuszu.

Układ

Wybór liczby zdjęć do wydruku na jednym arkuszu jedno
obok drugiego.

Rozmiar

Wybór rozmiaru papieru.

Data

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Ilość

Wyszukiwanie
operacji

Ten obraz

Spis treści

Drukowanie

Wybierz ustawienie [Data] lub [Dzień & Godz], aby nanieść na
zdjęcia datę i godzinę.

Indeks

o W przypadku wybrania ustawienia [Data] data zostanie wstawiona
przez aparat w kolejności wybranej za pomocą funkcji [Nastawia
datę i czas] aparatu. W niektórych drukarkach funkcja ta może nie
być dostępna.

Uwaga
o Nie należy odłączać uniwersalnego kabla połączeniowego, gdy wskaźnik
PictBridge) jest wyświetlany na ekranie.

(Połączenie

126PL

Uwagi

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o W punkcie usługowym nie można wydrukować zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej aparatu.
Zdjęcia należy skopiować na kartę ,,Memory Stick Duo", a następnie zanieść kartę ,,Memory
Stick Duo" do punktu usługowego (strona 104).
o Przed oddaniem zdjęć do wydrukowania należy się upewnić, że dany punkt usługowy przyjmuje
zdjęcia na kartach ,,Memory Stick Duo".
o Jeżeli punkt usługowy nie przyjmuje kart ,,Memory Stick Duo", należy skopiować zdjęcia na inny
nośnik, np. na płytę CD-R.
o Może być potrzebny adapter do kart ,,Memory Stick Duo" (sprzedawany oddzielnie). Należy
skonsultować się z punktem usługowym.
o Przed oddaniem nośnika danych do punktu usługowego należy utworzyć (kopię zapasową) zdjęć
na płycie.
o Za pomocą aparatu nie można określić liczby odbitek.
o W celu nałożenia dat na zdjęcia należy skonsultować się z punktem usługowym.

Wyszukiwanie
operacji

Kartę pamięci ,,Memory Stick Duo" zawierającą wykonane zdjęcia można zanieść do
punktu usługowego, który je wydrukuje. Jeżeli punkt usługowy dysponuje urządzeniami
rozpoznającymi znaczniki w formacie DPOF, przed oddaniem zdjęć można nanieść na nie
oznaczenie
(polecenie wydruku).

Spis treści

Drukowanie w punkcie
usługowym

Indeks

127PL

W przypadku problemów z aparatem należy zastosować się do zamieszczonych poniżej
wskazówek.

1 Wykonaj czynności kontrolne opisane na stronach
od 129 do 137.

3 Przywróć ustawienia fabryczne (strona 92).

Podczas naprawiania aparatów z pamięcią wewnętrzną lub funkcją plików muzycznych
dane w aparacie mogą zostać sprawdzone w minimalnym zakresie wymaganym w celu
weryfikacji i usunięcia objawów usterki. Firma Sony nie kopiuje ani nie zapisuje żadnych
danych tego typu.

Indeks

4 Skontaktuj się z punktem sprzedaży produktów firmy
Sony lub z lokalnym autoryzowanym serwisem firmy
Sony.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

2 Wyjmij akumulator, odczekaj około jedną minutę,
włóż akumulator ponownie, a następnie włącz
zasilanie.

Wyszukiwanie
operacji

Jeśli na ekranie zostanie wyświetlony kod w rodzaju
,,C/E:ss:ss", zobacz strona 138.

Spis treści

Rozwiązywanie problemów

Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania znajdują się w witrynie internetowej poświęconej obsłudze klienta.
http://www.sony.net/

Kliknij wybraną pozycję, aby przejść do strony zawierającej opisy objawów i przyczyn lub
odpowiednich środków zaradczych.
Akumulator i zasilanie ................... 129

Pamięć wewnętrzna ...................... 135

Fotografowanie/filmowanie .......... 130

Drukowanie..................................... 135

Oglądanie obrazów........................ 133

Drukarka zgodna ze standardem
PictBridge ....................................... 136

Kasowanie ...................................... 133
Komputery ...................................... 134
,,Memory Stick Duo" ...................... 135

Inne informacje .............................. 137
Wskaźniki ostrzegawcze i
komunikaty aparatu ....................... 138

128PL

Nie można włożyć akumulatora.
o Włóż akumulator poprawnie, naciskając dźwignię wysuwania akumulatora.

Spis treści

Akumulator i zasilanie

Nie można włączyć aparatu.

Aparat nagle się wyłącza.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o W zależności od temperatury aparatu i akumulatora, zasilanie może wyłączyć się
automatycznie w celu ochrony aparatu. W takim przypadku na ekranie LCD zostanie
wyświetlony komunikat przed wyłączeniem aparatu.
o Jeśli zasilanie jest włączone i przez około trzy minuty nie została wykonana żadna czynność,
aparat automatycznie się wyłącza, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora. Włącz ponownie
aparat.
o Akumulator jest zużyty (strona 147). Wymień go na nowy.

Wyszukiwanie
operacji

o Po włożeniu akumulatora do aparatu włączenie zasilania może potrwać kilka minut.
o Włóż prawidłowo akumulator.
o Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
o Akumulator jest zużyty (strona 147). Wymień go na nowy.
o Użyj zalecanego akumulatora.

Wskaźnik pozostałego czasu pracy pokazuje błędne informacje.

Indeks

o W następujących sytuacjach następuje szybszy spadek mocy akumulatora i mogą wystąpić
rozbieżności pomiędzy wartościami wskaźnika pozostałego czasu pracy a rzeczywistym
pozostałym czasem pracy akumulatora:
- Aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
- Często używana jest lampa błyskowa i funkcja zoom.
- Zasilanie aparatu jest często włączane i wyłączane.
- Ustawiono wyższą jasność ekranu za pomocą ustawień DISP (konfiguracja wyświetlenia
ekranu).
o Pomiędzy wartościami wskaźnika pozostałego czasu pracy a rzeczywistym pozostałym czasem
pracy akumulatora wystąpiły rozbieżności. Aby poprawić wskazania, należy całkowicie
rozładować akumulator, a następnie go naładować.
o Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
o Akumulator jest zużyty (strona 147). Wymień go na nowy.

Nie można naładować akumulatora.
o Nie można naładować akumulatora przy użyciu zasilacza sieciowego (sprzedawany
oddzielnie). Aby naładować akumulator, należy użyć ładowarki.

Lampka CHARGE miga podczas ładowania akumulatora.
o Wyjmij i włóż prawidłowo akumulator.
o Temperatura może uniemożliwiać ładowanie. Spróbuj naładować akumulator w temperaturze
od 10°C do 30°C.
o Szczegółowe informacje, zobacz strona 148.

129PL

Nie można zapisywać zdjęć.

o Jeżeli nie zostanie wykrywa uśmiechnięta twarz, nie zostanie zrobione żadne zdjęcie.
o Opcja [Tryb pokazowy] jest ustawiona na wartość [Włącz]. Dla trybu [Tryb pokazowy]
wybierz ustawienie [Wyłącz] (strona 93).

Obiektu nie widać na ekranie.
o W aparacie włączono tryb odtwarzania. Naciśnij przycisk
do trybu robienia zdjęć.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Funkcja Zdjęcie z uśmiechem nie działa.

Wyszukiwanie
operacji

o Sprawdź ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej lub na karcie ,,Memory Stick Duo".
Jeżeli pamięć jest pełna, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Usuń niepotrzebne obrazy (strona 36).
- Wymień kartę ,,Memory Stick Duo".
o Nie można zapisywać obrazów podczas ładowania lampy błyskowej.
o Podczas fotografowania ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu innym niż
(Tryb filmu).
o Aby nagrać film, ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
(Tryb filmu).
o Filmy o rozmiarze obrazu [1280×720] można nagrywać na karcie ,,Memory Stick PRO Duo".
W przypadku użycia innego nośnika nagrywania niż karta ,,Memory Stick PRO Duo" należy
ustawić rozmiar obrazu filmu na [VGA].
o Aparat pracuje w trybie pokazu funkcji Zdjęcie z uśmiechem. Dla trybu [Tryb pokazowy]
wybierz ustawienie [Wyłącz].

Spis treści

Fotografowanie/filmowanie

(Odtwarzanie), aby przełączyć

o Funkcja stabilizatora obrazu nie działa, gdy na wyświetlaczu widoczna jest ikona
.
o Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo podczas fotografowania scen
nocnych.
o Fotografuj po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Nie naciskaj go od razu do końca.
o Upewnij się, czy ustawienie [Teleobiektyw] jest prawidłowe (strona 86).

Indeks

Funkcja stabilizatora obrazu nie działa.

Rejestracja obrazu trwa zbyt długo.
o Funkcja wolnej migawki NR (Redukcja szumu) włącza się automatycznie, aby zredukować
zakłócenia na obrazie, jeśli w warunkach słabego oświetlenia czas otwarcia migawki jest
mniejszy od określonej wartości. W takich warunkach rejestracja obrazu zajmuje dużo czasu.
o Działa funkcja Redukcja zamkniętych oczu. Dla trybu [Redukcja zamkniętych oczu] wybierz
ustawienie [Wyłącz] (strona 58).

Obraz jest nieostry.
o Obiekt jest zbyt blisko. Podczas fotografowania upewnij się, że odległość obiektu od
obiektywu jest większa niż najmniejsza dozwolona odległość między aparatem a
fotografowanym obiektem (ok. 2 cm (W)/90 cm (T) od obiektywu).
o Podczas robienia zdjęć w trybie Wybór sceny wybrano tryb
(Zaawansowane fot. sport.),
(Zmierzch), (Pejzaż) lub (Fajerwerki). W przypadku gdy w trybie Wybór sceny wybrano
tryb
(Zaawansowane fot. sport.), nie jest możliwe ustawienie ostrości, jeśli obiekt znajduje
się zbyt blisko aparatu.
o Wybrano funkcję półautomatyczną. Wybierz tryb pracy autofokusa (strona 49).
o Upewnij się, czy ustawienie [Teleobiektyw] jest prawidłowe (strona 86).

130PL
Ciąg dalszy r

Zoom nie działa.

o Funkcję Wykrywanie twarzy można wybrać tylko wówczas, gdy tryb ustawiania ostrości
ustawiono na [Multi AF], a Tryb pomiaru na [Wielopunktowy].

Lampa błyskowa nie działa.

Na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej pojawiają się białe
okrągłe plamy.

Funkcja zbliżenia (Makro) podczas fotografowania nie działa.

Indeks

o Światło lampy błyskowej zostało odbite przez cząsteczki (kurz, pyłki itp.) znajdujące się w
powietrzu i jest to widoczne na zdjęciu. Nie jest to usterka.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Lampy błyskowej nie można użyć w następujących sytuacjach:
- [Tryb NAGR] jest ustawiony na [Seria] lub Stopniowanie ekspozycji (strona 43).
- W trybie Wybór sceny wybrano tryb (Duża czułość),
(Zaawansowane fot. sport.),
(Zmierzch) lub (Fajerwerki).
- Nagrywanie filmów.
o Ustaw lampę błyskową na tryb (Lampa błysk włączona) (strona 32), kiedy pokrętło trybu
pracy znajduje się w położeniu ,,M" lub jeśli tryb Wybór sceny jest ustawiony na tryb
(Pejzaż), (Kulinaria),
(Plaża) lub (Śnieg).

Wyszukiwanie
operacji

Nie można wybrać funkcji Wykrywanie twarzy.

Spis treści

o Użycie zoomu inteligentnego nie jest możliwe. Jest to zależne od rozmiaru pliku (strona 85).
o Nie można używać zoomu cyfrowego w następujących sytuacjach:
- Podczas nagrywania filmów.
- Działa funkcja Zdjęcie z uśmiechem.
- W trybie Wybór sceny wybrano tryb
(Zaawansowane fot. sport.).

o W trybie Wybór sceny wybrano tryb
(Zaawansowane fot. sport.),
(Pejzaż),
(Zmierzch) lub (Fajerwerki).
o Tryb Makro jest ustawiony na [Auto], gdy aparat działa w trybie Inteligentna auto regulacja
lub Tryb filmu.

Nie można wyłączyć trybu Makro.
o Nie jest dostępna żadna funkcja umożliwiająca wymuszenie wyłączenia trybu Makro. W trybie
[Auto] możliwe jest fotografowanie w trybie tele nawet w warunkach trybu Makro.

Data i godzina nie są wyświetlane na ekranie LCD.
o Informacje o dacie i godzinie nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one wyświetlane
tylko podczas odtwarzania.

Nie można umieścić dat na zdjęciach.
o Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia. Przy użyciu programu
,,PMB" można drukować lub zapisywać zdjęcia z datą (strona 114).

Po wciśnięciu do połowy i przytrzymaniu spustu migawki miga wartość F i czas
otwarcia migawki.
o Niewłaściwe parametry ekspozycji. Skoryguj ekspozycję (strona 45).

131PL
Ciąg dalszy r

Ekran LCD jest zbyt ciemny lub zbyt jasny.

Obraz jest zbyt ciemny.
o Zdjęcie robione jest pod światło. Wybierz Tryb pomiaru (strona 51) lub wyreguluj ekspozycję
(strona 45).

o Wyreguluj ekspozycję (strona 45).

Kolory obrazu nie są prawidłowe.
o Dla trybu [Tryb koloru] wybierz ustawienie [Norma] (strona 61).
o Wyreguluj Balans bieli (strona 47).

o Występuje zjawisko smużenia. Nie oznacza ono uszkodzenia aparatu.

Na obrazie oglądanym w ciemnym miejscu widać zakłócenia.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Podczas fotografowania bardzo jasnych obiektów na obrazie pojawiają się
pionowe smugi, na przykład białe, czarne, czerwone lub purpurowe, albo cały
obraz na ekranie ma czerwonawy odcień.

Wyszukiwanie
operacji

Obraz jest zbyt jasny.

Spis treści

o Wyreguluj jasność podświetlenia ekranu (strona 17).

o Przy słabym oświetleniu aparat zwiększa czytelność obrazu, tymczasowo go rozjaśniając. Nie
ma to wpływu na zapisywany obraz.

o Dla funkcji [Reduk czerw oczu] wybierz ustawienie [Auto] lub [Włącz] (strona 59).
o Zrób zdjęcie, używając lampy błyskowej, z odległości mniejszej niż wynosi zasięg jej błysku.
o Włącz w pomieszczeniu silniejsze oświetlenie i zrób zdjęcie.
o Zretuszuj zdjęcie przy użyciu funkcji [Retusz] t [Korekcja czerwonych oczu] w menu
podglądu (strona 74) lub popraw je za pomocą programu ,,PMB".

Indeks

Na zdjęciach widać efekt czerwonych oczu.

Na wyświetlaczu pojawiają się kolorowe punkty.
o Nie jest to usterka. Punkty te nie będą widoczne na zapisanym obrazie.

Nie można robić zdjęć seryjnych.
o Pamięć wewnętrzna aparatu lub karta ,,Memory Stick Duo" jest pełna. Usuń niepotrzebne
obrazy (strona 36).
o Słaby akumulator. Włóż naładowany akumulator.

To samo zdjęcie zostaje zapisane kilka razy.
o Opcja [Tryb NAGR] jest ustawiona na wartość [Seria] (strona 43). Opcja [Rozpoznanie
sceny] jest ustawiona na wartość [Zaawansowany] (strona 52).

Zdjęcie wykonane z wysokim stopniem powiększenia jest zniekształcone.
o Obraz może być zniekształcony przy nieustabilizowanej pogodzie, z powodu zamglenia.
Nie oznacza to usterki. Nie można przewidzieć, czy podczas wykonywania zdjęć nie wystąpi
zamglenie. Zaleca się, aby po zrobieniu zdjęcia sprawdzić je za pomocą funkcji Zoom
odtwarzania.

132PL

Odtwarzanie obrazów nie jest możliwe.

Wyszukiwanie
operacji

o Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
o Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze.
o Nie gwarantuje się, że za pomocą tego aparatu będą odtwarzane pliki zawierające obrazy
przetworzone na komputerze lub zapisane za pośrednictwem innych aparatów.
o Aparat pracuje w trybie USB. Usuń połączenie USB (strona 117).
o Odtwarzanie niektórych zdjęć na karcie ,,Memory Stick Duo" zrobionych innymi aparatami
może nie być możliwe. Zdjęcia takie należy odtwarzać w trybie Widok katalogu (strona 70).
o Jest to spowodowane tym, że zdjęcia została skopiowane z komputera na kartę ,,Memory
Stick Duo" bez użycia programu ,,PMB". Zdjęcia takie należy odtwarzać w trybie Widok
katalogu (strona 70).

Spis treści

Oglądanie obrazów

Data i godzina nie są wyświetlane.

Bezpośrednio po rozpoczęciu odtwarzania obraz jest nieostry.
o Przyczyną może być przetwarzanie obrazu. Nie jest to usterka.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Ekran jest ustawiony na wyświetlanie tylko zdjęć. Naciśnij przycisk DISP (ekran), aby
wyświetlić informacje (strona 17).

Lewa i prawa krawędź ekranu są wyświetlane w kolorze czarnym.
o Opcja [Autom. orient.] jest ustawiona na wartość [Włącz] (strona 87).

o Pokrętło trybu pracy znajduje się w położeniu
trybu pracy na inny tryb, aby odtwarzać zdjęcia.

(Łatwe fotografowanie). Ustaw pokrętło

Indeks

Nie można wyświetlić zdjęć w trybie indeksu.

Nie słychać muzyki podczas prezentacji.
o Przenieś pliki muzyczne do aparatu, używając narzędzia ,,Music Transfer" (strona 119).
o Upewnij się, że ustawienia głośności i prezentacji zdjęć są prawidłowe (strona 65).

Brak obrazu na ekranie odbiornika TV.
o Sprawdź ustawienie wybrane dla opcji [Wyjście wideo]. Sygnał na wyjściu wideo aparatu musi
być zgodny z systemem kodowania kolorów obsługiwanym przez odbiornik TV (strona 95).
o Sprawdź poprawność połączenia (strona 108).
o Jeżeli złącze USB uniwersalnego kabla połączeniowego jest podłączone do innego urządzenia,
odłącz je (strona 117).
o Jeśli podczas nagrywania filmów aparat i odbiornik TV są połączone kablem, filmowany
obraz nie jest wyświetlany na ekranie odbiornika TV.

Kasowanie
Nie można skasować obrazu.
o Anuluj ochronę (strona 79).

133PL

Nie wiadomo, czy system operacyjny komputera jest zgodny z aparatem.
o Sprawdź ,,Zalecana konfiguracja komputera" na stronie 112 w przypadku systemu Windows i
na stronie 120 w przypadku komputera Macintosh.

o Sprawdź, czy komputer i urządzenie ,,Memory Stick" Reader/Writer obsługują karty pamięci
,,Memory Stick PRO Duo". Użytkownicy komputerów i urządzeń ,,Memory Stick" Reader/
Writer niewyprodukowanych przez firmę Sony powinni skontaktować się z producentem
posiadanego urządzenia.
o Jeśli karta ,,Memory Stick PRO Duo" nie jest obsługiwana, podłącz aparat do komputera
(strony 115 i 121). Komputer rozpozna kartę ,,Memory Stick PRO Duo".

Nie można zaimportować zdjęć.

Indeks

o Gdy akumulator jest prawie rozładowany, włóż naładowany akumulator lub użyj zasilacza
sieciowego (sprzedawany oddzielnie).
o Dla funkcji [Połączenie USB] wybierz ustawienie [Auto] lub [Mass Storage] (strona 97).
o Użyj uniwersalnego kabla połączeniowego (w zestawie).
o Odłącz uniwersalny kabel połączeniowy od komputera i aparatu, a następnie starannie
podłącz go ponownie.
o Odłącz od gniazd USB komputera wszystkie urządzenia z wyjątkiem aparatu, klawiatury i
myszy.
o Podłącz aparat bezpośrednio do komputera. Nie używaj do tego celu koncentratora USB ani
innych urządzeń.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Komputer nie rozpoznaje aparatu.

Wyszukiwanie
operacji

Karta ,,Memory Stick PRO Duo" nie jest rozpoznawana przez komputer
wyposażony w gniazdo kart pamięci ,,Memory Stick".

Spis treści

Komputery

o Podłącz prawidłowo aparat do komputera, nawiązując połączenie USB (strona 115).
o Zaimportowanie obrazów do komputera może być niemożliwe w przypadku użycia karty
,,Memory Stick Duo" sformatowanej przez komputer. Używaj karty ,,Memory Stick Duo"
sformatowanej przez aparat (strona 100).

Po ustanowieniu połączenia USB program ,,PMB" nie uruchamia się
automatycznie.
o Podłącz kabel USB po włączeniu komputera.

Nie można odtwarzać obrazów na komputerze.
o W przypadku korzystania z programu ,,PMB", Zapoznaj się z sekcją ,,PMB Guide"
(strona 114).
o Skontaktuj się z producentem komputera lub oprogramowania.

Podczas odtwarzania filmu na komputerze pojawiają się zakłócenia obrazu i
dźwięku.
o Film jest odtwarzany bezpośrednio z pamięci wewnętrznej aparatu lub z karty ,,Memory Stick
Duo". Przed odtworzeniem filmu zaimportuj go na dysk twardy komputera (strona 115).

Nie można wydrukować obrazu.
o Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji obsługi drukarki.

134PL
Ciąg dalszy r

Nie można wyświetlić w aparacie obrazów wyeksportowanych do komputera.

Spis treści

o Wyeksportuj zdjęcia do katalogu rozpoznawanego przez aparat, na przykład ,,101MSDCF"
(strona 118).
o Jeżeli używany jest inny program niż ,,PMB", informacje mogą nie zostać zaktualizowane
poprawnie. W takim przypadku obrazy mogą mieć niebieski kolor lub nie być wyświetlane
prawidłowo. Nie jest to usterka.
o Jeżeli pojawiają się niebieskie obrazy, należy oglądać je w trybie Widok katalogu lub
skasować je za pomocą aparatu.

Wyszukiwanie
operacji

,,Memory Stick Duo"
Nie można włożyć karty ,,Memory Stick Duo".
o Włóż kartę ,,Memory Stick Duo" w prawidłowy sposób.

o W wyniku formatowania bezpowrotnie usuwane są wszystkie dane znajdujące się na karcie
,,Memory Stick Duo". Ich przywrócenie nie jest możliwe.

Pamięć wewnętrzna
Nie można odtwarzać lub zapisywać obrazów, korzystając z pamięci
wewnętrznej aparatu.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Karta ,,Memory Stick Duo" została przypadkowo sformatowana.

o W aparacie znajduje się karta ,,Memory Stick Duo". Wyjmij ją.

Indeks

Nie można skopiować na kartę ,,Memory Stick Duo" danych zapisanych w
pamięci wewnętrznej aparatu.
o Karta ,,Memory Stick Duo" jest pełna. Skopiuj obrazy na kartę ,,Memory Stick Duo" o
wystarczającej ilości wolnego miejsca.

Nie można skopiować do pamięci wewnętrznej aparatu danych zapisanych na
karcie ,,Memory Stick Duo" lub na komputerze.
o Ta funkcja nie jest dostępna.

Drukowanie
Zobacz ,,Drukarka zgodna ze standardem PictBridge" i zapoznaj się z poniższymi
wskazówkami.
Zdjęcia są drukowane z obciętymi krawędziami.
o W zależności od drukarki wszystkie krawędzie zdjęcia mogą zostać obcięte. Krawędź zdjęcia
może zostać obcięta zwłaszcza podczas drukowania zdjęcia o rozmiarze ustawionym na [16:9].
o Jeśli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, spróbuj anulować ustawienia przycinania
lub drukowania bez obramowania. Aby dowiedzieć się, czy drukarka obsługuje te funkcje,
skontaktuj się z jej producentem.
o W przypadku drukowania zdjęć w punkcie usługowym upewnij się, że krawędzie obrazu nie
zostaną obcięte.

135PL
Ciąg dalszy r

Nie można drukować zdjęć ze wstawioną datą.

Nie można nawiązać połączenia.

Nie można drukować zdjęć.

Indeks

o Sprawdź, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone uniwersalnym kablem
połączeniowym.
o Włącz drukarkę. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi
drukarki.
o Jeśli podczas drukowania zostanie wybrana opcja [Wyjdź], wydrukowanie zdjęć może się nie
powieść. Odłącz i podłącz ponownie uniwersalny kabel połączeniowy. Jeżeli nadal nie można
wydrukować zdjęć, odłącz uniwersalny kabel połączeniowy i wyłącz drukarkę, a następnie
włącz drukarkę i podłącz ponownie uniwersalny kabel połączeniowy.
o Nie jest możliwe drukowanie kadrów z nagranych filmów.
o Nie jest możliwe drukowanie zdjęć wykonanych innym aparatem lub zmodyfikowanych za
pomocą komputera.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Nie można podłączyć aparatu bezpośrednio do drukarki, która nie jest zgodna ze standardem
PictBridge. Aby dowiedzieć się, czy drukarka jest zgodna ze standardem PictBridge,
skontaktuj się z jej producentem.
o Sprawdź, czy drukarka jest włączona i czy można podłączyć ją do aparatu.
o Dla trybu [Połączenie USB] wybierz ustawienie [PictBridge] (strona 97).
o Odłącz i podłącz ponownie uniwersalny kabel połączeniowy. Jeśli drukarka sygnalizuje błąd,
poszukaj odpowiednich wskazówek w jej instrukcji obsługi.

Wyszukiwanie
operacji

Drukarka zgodna ze standardem PictBridge

Spis treści

o Zdjęcia ze wstawioną datą można drukować przy użyciu programu ,,PMB" (strona 114).
o Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia. Ponieważ jednak zdjęcia
wykonane aparatem zawierają informacje o dacie zarejestrowania, istnieje możliwość
wydrukowania zdjęć z nałożoną datą, o ile tylko drukarka lub oprogramowanie rozpoznaje
informacje w formacie Exif. Aby uzyskać informacje na temat zgodności z informacjami w
formacie Exif, należy skonsultować się z producentem drukarki lub oprogramowania.
o Jeśli korzystasz z usług punktu, który wydrukuje zdjęcia, zamów tam nałożenie dat na zdjęcia.

Drukowanie zostało anulowane.
o Sprawdź, czy uniwersalny kabel połączeniowy nie został odłączony przed zniknięciem ikony
(Połączenie PictBridge).

Nie można wstawić daty ani wydrukować zdjęć w trybie indeksu.
o Prawdopodobnie drukarka nie obsługuje tych funkcji. Aby dowiedzieć się, czy drukarka
obsługuje te funkcje, skontaktuj się z jej producentem.
o Niektóre drukarki nie obsługują opcji wstawiania daty w trybie indeksu. Skontaktuj się z
producentem drukarki.

Zamiast daty na zdjęciu drukowana jest informacja ,,---- -- --".
o Obraz nie zawiera daty zapisu, dlatego nie można jej wstawić. Ustaw opcję [Data] na [Wyłącz]
(strona 126).

Nie można wybrać rozmiaru papieru.
o Dowiedz się, czy dany rozmiar jest obsługiwany przez drukarkę, kontaktując się z jej
producentem.

136PL
Ciąg dalszy r

Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.

Spis treści

o Jeśli po połączeniu drukarki z aparatem ma zostać użyty papier w innym rozmiarze, odłącz i
ponownie podłącz uniwersalny kabel połączeniowy.
o Ustawienia drukowania w aparacie i drukarce się różnią. Zmień odpowiednie ustawienie w
aparacie (strona 126) lub drukarce.

Po anulowaniu drukowania nie można korzystać z aparatu.

Inne informacje
Obiektyw pokrywa się parą.

Wyszukiwanie
operacji

o Zaczekaj chwilę. Nadal trwa procedura anulowania zadania drukarki. W przypadku
niektórych drukarek może to trochę potrwać.

o Doszło do skroplenia wilgoci. Wyłącz aparat i nie używaj go przez około godzinę.

o Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator i włącz ponownie aparat.
o Nie należy próbować wciskać obiektywu, który przestał być ruchomy.

Aparat nagrzewa się, gdy jest używany przez dłuższy czas.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Aparat wyłącza się przy wysuniętym obiektywie.

o Nie jest to usterka.

o Ustaw ponownie datę i godzinę (strona 107).
o Wewnętrzny akumulator zapasowy został rozładowany. Włóż naładowany akumulator i
pozostaw aparat na co najmniej 24 godziny z wyłączonym zasilaniem.

Indeks

Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawień zegara.

Chcesz zmienić datę lub godzinę.
o Zmień ustawienia za pomocą opcji MENU t [Nastaw.] t [Nastawienie zegara] t
[Nastawia datę i czas].

Nieprawidłowa data lub godzina.
o Opcja Nastawia region wskazuje na inną lokalizację niż bieżąca. Zmień ustawienia za pomocą
opcji MENU t [Nastaw.] t [Nastawienie zegara] t [Nastawia region].

137PL

Spis treści

Wskaźniki ostrzegawcze i
komunikaty aparatu
Kody funkcji autodiagnostyki

o Problem z podzespołem aparatu. Wyłącz i włącz zasilanie.

C:13:ss

Indeks

o Aparat nie może odczytać danych z karty ,,Memory Stick Duo" ani zapisać na niej nowych
danych. Spróbuj kilkakrotnie wyłączyć i włączyć ponownie aparat lub wyjąć i włożyć kartę
,,Memory Stick Duo".
o Wystąpił błąd formatowania pamięci wewnętrznej aparatu lub wykryto niesformatowaną
kartę ,,Memory Stick Duo". Formatuj pamięć wewnętrzną lub kartę ,,Memory Stick Duo"
(strona 100).
o Włożona karta ,,Memory Stick Duo" nie jest obsługiwana przez aparat lub zawiera
uszkodzone dane. Włóż nową kartę ,,Memory Stick Duo".

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

C:32:ss

Wyszukiwanie
operacji

Jeśli wyświetlony zostanie kod rozpoczynający się od litery, działa funkcja
autodiagnostyki aparatu. Ostatnie dwie cyfry (oznaczone tutaj symbolami ss) są zawsze
różne. Informują one o rodzaju wykrytego problemu.
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać nawet po kilkakrotnym wykonaniu przedstawionych
poniżej czynności, konieczne może być oddanie aparatu do naprawy.
W takiej sytuacji należy skontaktować się z punktem sprzedaży produktów Sony lub z
lokalnym autoryzowanym serwisem firmy Sony.

E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
o Usterka aparatu. Przywróć ustawienia fabryczne aparatu (strona 92) i włącz ponownie jego
zasilanie.

Komunikaty
W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu któregoś z poniższych komunikatów należy
postępować zgodnie z zamieszczonymi tu instrukcjami.

o Słaby akumulator. Niezwłocznie naładuj akumulator. W zależności od warunków
użytkowania oraz rodzaju akumulatora wskaźnik może migać, nawet jeśli pozostało jeszcze od
5 do 10 minut pracy.

Można używać tylko z odpowiednim akumulatorem
o Nie włożono odpowiedniego akumulatora: NP-BG1 (w zestawie) lub NP-FG1 (sprzedawany
oddzielnie).

138PL
Ciąg dalszy r

Błąd systemu

Spis treści

o Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.

Aparat jest przegrzany
Poczekaj, aż ostygnie

Błąd pamięci wewnętrznej
o Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.

Włóż ,,Memory Stick"

Błąd rodzaju ,,Memory Stick"
o Włożona karta ,,Memory Stick Duo" nie jest obsługiwana przez aparat (strona 145).

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Włóż prawidłowo kartę ,,Memory Stick Duo".
o Włożona karta ,,Memory Stick Duo" nie jest obsługiwana przez aparat (strona 145).
o Karta ,,Memory Stick Duo" jest uszkodzona.
o Styki karty ,,Memory Stick Duo" są zabrudzone.

Wyszukiwanie
operacji

o Temperatura aparatu zwiększyła się. Zasilanie może wyłączyć się automatycznie lub
nagrywanie filmów może być niemożliwe. Pozostaw aparat w chłodnym miejscu, aby
temperatura obniżyła się.

Ta karta ,,Memory Stick" nie może nagrywać ani odtwarzać
o Włożona karta ,,Memory Stick Duo" nie jest obsługiwana przez aparat (strona 145).

Indeks

Brak dost. do ,,Memory Stick"
Odmowa dostępu
o Używana karta ,,Memory Stick Duo" ma włączony przełącznik kontroli dostępu.

Błąd formatowania pamięci wewnętrznej
Błąd formatowania karty ,,Memory Stick"
o Ponownie sformatuj nośnik (strona 100).

Blokada karty ,,Memory Stick"
o Używana karta ,,Memory Stick Duo" jest wyposażona w przełącznik blokady zapisu, który
ustawiono w położeniu LOCK. Ustaw przełącznik w położeniu umożliwiającym zapis.

Brak miejsca w ,,Memory Stick"
Brak miejsca w pamięci wewnętrznej
o Usuń zbędne obrazy lub pliki (strona 36).

Możliwy tylko odczyt
o Aparat nie może zapisywać obrazów na tej karcie ani ich usuwać.

139PL
Ciąg dalszy r

Brak obrazów

o W wybranym katalogu nie ma żadnego pliku do odtworzenia podczas prezentacji.
o Nie ma żadnych zdjęć, które może filtrować według twarzy.

Znaleziono nierozpoznany plik
o Próbowano skasować katalog zawierający plik, który nie może zostać odtworzony przez ten
aparat. Skasuj plik za pomocą komputera, a następnie skasuj katalog.

o Próbowano skasować zdjęcie lub film odtwarzany, gdy Tryb oglądania był ustawiony na
Ulubione. Zmień Tryb oglądania, gdyż usuwanie nie jest dozwolone, gdy jako Tryb oglądania
ustawiony jest tryb Ulubione.

Samowyzwalacz nie działa

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Operacja niemożliwa

Wyszukiwanie
operacji

Nie ma zdjęć

Spis treści

o Aparat nie może zapisywać obrazów na tej karcie ani ich usuwać.
o W tym katalogu na karcie ,,Memory Stick Duo" nie ma żadnych zdjęć możliwych do
odtworzenia.
o Jeżeli w tym aparacie nie można odtworzyć zdjęć zrobionych innymi aparatami, należy
wyświetlić te zdjęcia w trybie Widok katalogu (strona 70).

o Samowyzw jest niedostępny przy takich ustawieniach.

o Na karcie ,,Memory Stick Duo" znajduje się już katalog z identycznymi trzema pierwszymi
cyframi numeru (np. 123MSDCF i 123ABCDE). Wybierz inny katalog lub utwórz nowy
(strony 101, 102).

Indeks

Błąd katalogu

Więcej kat niemożliwe
o Na karcie ,,Memory Stick Duo" istnieje folder o nazwie rozpoczynającej się od liczby ,,999".
W takiej sytuacji nie można utworzyć nowych folderów.

Usuń zawartość katalog
o Próbowano skasować katalog zawierający jeden lub więcej plików. Skasuj wszystkie pliki, a
następnie skasuj katalog.

Brak katalogu
o Próbowano skasować nieistniejący katalog.

Katalog chroniony
o Próbowano skasować katalog tylko do odczytu, który został utworzony przez komputer lub
inne urządzenie.

Błąd pliku
o W trakcie wyświetlania obrazu wystąpił błąd.
Nie gwarantuje się, że za pomocą tego aparatu będą odtwarzane pliki zawierające obrazy
przetworzone na komputerze lub zapisane za pośrednictwem innych aparatów.

140PL
Ciąg dalszy r

Kat. tylko do odczytu

Plik chroniony

Spis treści

o Wybrano katalog, który nie może być katalogiem zapisu w aparacie. Wybierz inny folder
(strona 102).

o Zwolnij ochronę (strona 79).

Wyszukiwanie
operacji

Za duży rozmiar obrazu
o Nie można wyświetlić obrazu, ponieważ jego rozmiar jest zbyt duży.

Nie można wykryć twarzy do retuszu
o Zależnie od obrazu, jego retuszowanie może nie być możliwe.

(Wskaźnik ostrzeżenia o drganiach)

Rozmiar 1280×720 (Wys.jakość) niedostępny
Rozmiar 1280×720 (Standardowa) niedostępny
o Filmy o rozmiarze obrazu [1280×720] można nagrywać tylko z użyciem karty ,,Memory Stick
PRO Duo". Włóż kartę ,,Memory Stick PRO Duo" lub ustaw rozmiar obrazu [VGA].

Indeks

Wyłącz i włącz zasilanie

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Z powodu niewystarczającej ilości światła mogą wystąpić drgania. Użyj lampy błyskowej,
włącz stabilizator obrazu lub umieść aparat na statywie, aby go unieruchomić.

o Usterka obiektywu.

Wybrano maksymalną liczbę obrazów
o Podczas korzystania z funkcji [Wiele obrazów] można wybrać maksymalnie 100 plików.
o Podczas korzystania z funkcji [Wszyst obr w zakresie dat], [Wszystkie w Wydarzeniu],
[Wszystko w Ulubionych] lub [Wszyst. w tym katalogu] można wybrać maksymalnie 999
plików.
o Jako Ulubione obrazy można zarejestrować maksymalnie 999 plików. Oznaczenia
(polecenie wydruku) można dodać maksymalnie do 999 plików. Anuluj wybór.

Za słaby akumulator
o Podczas kopiowania obrazu zapisanego w pamięci wewnętrznej na kartę ,,Memory Stick
Duo" należy korzystać z akumulatora w pełni naładowanego.

Drukarka pracuje
Błąd papieru
Brak papieru
Błąd tuszu
Mało tuszu
Brak tuszu
o Sprawdź drukarkę.

Błąd drukarki
o Sprawdź drukarkę.
o Sprawdź, czy zdjęcie, które chcesz wydrukować, nie jest uszkodzone.

141PL
Ciąg dalszy r

Przetwarzanie...

Błąd muzyki
o Usuń plik muzyczny lub zastąp go nieuszkodzonym plikiem muzycznym.
o Wykonaj polecenie [Formatuj muzykę], a następnie pobierz nowe pliki muzyczne.

Wyszukiwanie
operacji

o Trwa procedura anulowania bieżącego zadania drukarki. Do momentu zakończenia tej
operacji nie można rozpocząć drukowania. Czas oczekiwania jest uzależniony od rodzaju
używanej drukarki.

Spis treści

o Prawdopodobnie transmisja danych do drukarki nie została jeszcze zakończona. Nie należy
odłączać uniwersalnego kabla połączeniowego.

Błąd formatowania pliku muzycznego

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Wykonaj polecenie [Formatuj muzykę].

Operacja niemożliwa dla plików z filmami
o Wybrano funkcję niedostępną dla filmów.

Operacja niemożliwa dla nieobsługiwanych plików
o Nie można przetworzyć ani wykonać innych funkcji edycji aparatu w przypadku plików
obrazów, które zostały przetworzone na komputerze lub zapisane za pośrednictwem innego
aparatu.

o Niektóre funkcje są ograniczone, kiedy aparat jest podłączony do drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge.

Indeks

Operacja niemożliwa gdy używane połączenie PictBridge

Odzyskiwanie pliku zarządzania obrazami...
o Aparat przywraca m.in. informacje o dacie, jeśli zdjęcia zostały skasowane na komputerze itp.

o Liczba zdjęć przekracza możliwości funkcji zarządzania datami lub wydarzeniami w aparacie.
Usuń obrazy z Widok daty lub Widok wydarzenia.

Brak miejsca w pamięci wewnętrznej
Skasować obrazy?
o Pamięć wewnętrzna aparatu jest pełna. Aby zapisywać do pamięci wewnętrznej, wybierz
opcję [Tak] i skasuj niepotrzebne obrazy.

Błąd pliku zarządzania obrazami
Nie można odzyskać
o Zaimportuj wszystkie obrazy na komputer za pomocą programu ,,PMB", a następnie
sformatuj kartę ,,Memory Stick Duo" lub pamięć wewnętrzną (strona 100).
Jeśli nie można zaimportować wszystkich obrazów na komputer za pomocą programu
,,PMB", zaimportuj te obrazy na komputer bez użycia programu ,,PMB" (strona 116).
Aby ponownie wyświetlić obrazy w aparacie, wyeksportuj zaimportowane obrazy do aparatu
za pomocą programu ,,PMB".

142PL
Ciąg dalszy r

Funkcja nagrywania niedostępna ze wzgl.na wysoką temp.wewnątrz

Nagrywanie zatrzymane, bo wzrosła temperatura aparatu

Spis treści

o Temperatura aparatu zwiększyła się. Nie można robić zdjęć, dopóki temperatura nie obniży
się.

o Nagrywanie zatrzymało się ze względu na wzrosty temperatury podczas filmowania. Poczekaj
na obniżenie temperatury.

Wyszukiwanie
operacji

o Temperatura podnosi się podczas nagrywania filmów przez długi czas. W takim przypadku
przerwij filmowanie.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

143PL

Aparatu, ładowarki akumulatorów (w zestawie) i zasilacza sieciowego AC-LS5K
(sprzedawany oddzielnie) można używać w dowolnym kraju lub regionie, w którym
napięcie zasilania wynosi od 100 V do 240 V, prąd zmienny, 50 Hz/60 Hz.

o Nie należy używać transformatorów elektronicznych (konwerterów podróżnych), ponieważ mogą
one powodować awarie.

Wyszukiwanie
operacji

Uwaga

Spis treści

Używanie aparatu za granicą --
źródła zasilania

Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

144PL

Karta ,,Memory Stick Duo" jest miniaturowym, przenośnym nośnikiem
półprzewodnikowym służącym do zapisywania danych. Rodzaje kart ,,Memory Stick
Duo" obsługiwanych przez aparat przedstawiono w poniższej tabeli. Nie gwarantuje się
jednak poprawnego działania wszystkich funkcji kart ,,Memory Stick Duo".
Zapis/odczyt
a*1

Memory Stick Duo (z funkcjami MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo

a*2
a*1*2

Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo

a*2*3
a*2*3*4

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

*1 Nie jest obsługiwane szybkie przesyłanie danych przy użyciu interfejsu równoległego.
*2 Karty ,,Memory Stick Duo", ,,MagicGate Memory Stick Duo" i ,,Memory Stick PRO Duo" są
wyposażone w funkcje MagicGate. MagicGate to technologia ochrony praw autorskich
korzystająca z technik szyfrowania danych. Aparat nie obsługuje zapisu/odczytu danych z
użyciem funkcji MagicGate.
*3 Można zapisywać filmy o rozmiarze obrazu [1280×720].
*4 Ten aparat nie obsługuje 8-bitowego równoległego przesyłania danych. Aparat wykonuje
4-bitowe równoległe przesyłanie danych, analogicznie jak w przypadku karty ,,Memory Stick
PRO Duo".

Wyszukiwanie
operacji

Rodzaj karty ,,Memory Stick"
Memory Stick Duo (bez funkcji MagicGate)

Spis treści

Karta ,,Memory Stick Duo"

Uwagi

Indeks

o Aparat obsługuje karty ,,Memory Stick Micro" (,,M2"). ,,M2" to skrót od ,,Memory Stick Micro".
o Nie gwarantuje się poprawnej współpracy aparatu z kartami ,,Memory Stick Duo"
sformatowanymi przy użyciu komputera.
o Prędkość odczytu/zapisu danych jest zależna od użytej karty ,,Memory Stick Duo" i
wykorzystanych urządzeń.
o Karty ,,Memory Stick Duo" nie należy wyjmować w czasie odczytu bądź zapisu danych.
o W następujących przypadkach może dojść do uszkodzenia danych:
- Jeśli karta ,,Memory Stick Duo" zostanie wyjęta lub aparat zostanie wyłączony podczas
odczytu lub zapisu.
- Jeśli karta ,,Memory Stick Duo" zostanie narażona na działanie elektryczności statycznej lub
zakłóceń elektrycznych.
o Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych ważnych danych.
o Flamastra nie należy dociskać zbyt mocno do etykiety informacyjnej.
o Nie należy naklejać etykiet bezpośrednio na kartę ,,Memory Stick Duo" ani na adapter ,,Memory
Stick Duo".
o Przed przeniesieniem karty ,,Memory Stick Duo" w inne miejsce, a także gdy nie będzie ona
używana przez dłuższy czas, należy ją umieścić w dostarczonym etui.
o Nie należy dotykać styków karty ,,Memory Stick Duo" palcami ani metalowymi przedmiotami.
o Zabronione jest zginanie karty ,,Memory Stick Duo".
o Nie należy otwierać karty ,,Memory Stick Duo" ani dokonywać jej przeróbek.
o Nie należy narażać karty ,,Memory Stick Duo" na kontakt z wodą.
o Nie należy zostawiać karty ,,Memory Stick Duo" w miejscu dostępnym dla małych dzieci. Dzieci
mogą przez przypadek połknąć kartę.
o Do gniazda ,,Memory Stick Duo" nie należy wkładać przedmiotów innych niż karty ,,Memory
Stick Duo". Może to spowodować awarię.
o Karty ,,Memory Stick Duo" nie należy używać ani przechowywać w następujących warunkach:
- miejsca o wysokiej temperaturze, na przykład w samochodzie zaparkowanym w słonecznym
miejscu;
- miejsca narażone na bezpośrednie działanie światła słonecznego;
- miejsca wilgotne lub miejsca, w których obecne są substancje żrące.

145PL
Ciąg dalszy r

Karty ,,Memory Stick PRO Duo" o pojemności do 16 GB są prawidłowo obsługiwane
przez aparat.

Uwagi dotyczące korzystania z kart ,,Memory Stick Micro"
(sprzedawane oddzielnie)

Indeks

o Aby w aparacie można było używać kart ,,Memory Stick Micro", należy włożyć kartę ,,Memory
Stick Micro" do adaptera ,,M2" o rozmiarze karty Duo. Jeśli karta ,,Memory Stick Micro"
zostanie umieszczona w aparacie bez użycia adaptera ,,M2" o rozmiarze Duo, jej wyjęcie z
aparatu może okazać się niemożliwe.
o Nie należy zostawiać karty ,,Memory Stick Micro" w miejscu dostępnym dla małych dzieci.
Dzieci mogą przez przypadek połknąć kartę.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Uwagi dotyczące korzystania z kart ,,Memory Stick PRO Duo"
(sprzedawane oddzielnie)

Wyszukiwanie
operacji

o Aby można było używać karty ,,Memory Stick Duo" w urządzeniu wyposażonym w gniazdo
,,Memory Stick", kartę ,,Memory Stick Duo" należy włożyć do adaptera ,,Memory Stick Duo".
Po włożeniu karty ,,Memory Stick Duo" do urządzenia wyposażonego w gniazdo ,,Memory
Stick" bez adaptera ,,Memory Stick Duo" wyjęcie jej z urządzenia może okazać się niemożliwe.
o Przy wkładaniu karty ,,Memory Stick Duo" do adaptera ,,Memory Stick Duo" należy się
upewnić, że karta ,,Memory Stick Duo" jest zwrócona we właściwą stronę. Następnie należy ją
wsunąć w adapter do oporu.
o Przed umieszczeniem w urządzeniu wyposażonym w gniazdo ,,Memory Stick" adaptera
,,Memory Stick Duo" zawierającego kartę ,,Memory Stick Duo" należy się upewnić, że adapter
,,Memory Stick Duo" jest zwrócony we właściwą stronę. Niewłaściwe użycie grozi uszkodzeniem
urządzenia.
o Do urządzenia z gniazdem ,,Memory Stick" nie należy wkładać adaptera ,,Memory Stick Duo"
niezawierającego karty ,,Memory Stick Duo". Grozi to uszkodzeniem urządzenia.

Spis treści

Uwagi dotyczące korzystania z adaptera ,,Memory Stick Duo"
(sprzedawany oddzielnie)

146PL

Informacje o ładowaniu akumulatora
Zalecamy ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia wynoszącej od 10°C do 30°C. W
temperaturach spoza tego zakresu akumulator może nie naładować się całkowicie.

Sposób przechowywania akumulatora

Indeks

o Przed rozpoczęciem przechowywania akumulator należy całkowicie rozładować i przechowywać
w chłodnym i suchym miejscu. Aby akumulator działał prawidłowo, w okresie przechowywania
należy go całkowicie naładować, a następnie całkowicie rozładować w aparacie co najmniej raz w
roku.
o Aby rozładować akumulator, należy pozostawić aparat w trybie odtwarzania prezentacji zdjęć aż
do wyłączenia zasilania.
o Aby zapobiec zaplamieniu styków, zwarciu itd., należy trzymać akumulator w dostarczonym
futerale podczas przenoszenia i przechowywania.

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o Wydajność akumulatora zmniejsza się w niskich temperaturach. Dlatego w niskich
temperaturach czas pracy akumulatora jest krótszy. Aby zapewnić dłuższe użytkowanie
akumulatora, zalecane jest wykonanie poniższej czynności:
- Akumulator należy przechowywać w kieszeni blisko ciała, aby go nagrzać, i wkładać go do
aparatu bezpośrednio przed rozpoczęciem filmowania.
o Akumulator zostanie szybko wyczerpany, jeśli często używana jest lampa błyskowa lub funkcja
zoom.
o Zalecane jest zaopatrzenie się w zapasowe akumulatory, które wystarczą na czas pracy dwa lub
trzy razy dłuższy od przewidywanego, dzięki czemu przed zrobieniem zdjęcia będzie można
wykonać zdjęcia próbne.
o Nie należy narażać akumulatora na kontakt z wodą. Nie jest on wodoodporny.
o Akumulatora nie należy pozostawiać w miejscach bardzo gorących, jak na przykład w
samochodzie lub wystawionego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Wyszukiwanie
operacji

Wydajne użytkowanie akumulatora

Spis treści

Informacje o akumulatorze

Informacje na temat trwałości akumulatorów
o Trwałość akumulatorów jest ograniczona. Z biegiem czasu i na skutek użytkowania pojemność
akumulatora maleje. Jeśli nastąpiło znacznie skrócenie okresu między ładowaniami,
prawdopodobnie należy wymienić akumulator na nowy.
o Trwałość akumulatorów jest różna, w zależności od sposobu ich przechowywania i warunków
pracy oraz otoczenia, w jakim są używane.

Zgodny akumulator
o Akumulator NP-BG1 (w zestawie) może być używany wyłącznie z modelami Cyber-shot
zgodnymi z typem G.
o Jeżeli używany jest akumulator NP-FG1 (sprzedawany oddzielnie), oprócz wskaźnika pozostałej
mocy akumulatora wyświetlana jest także liczba minut (
60 min).

147PL

Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
MENU/ustawień

o W ładowarce (w zestawie) mogą być ładowane wyłącznie akumulatory typu NP-BG i NP-FG
(żadne inne). Z akumulatorów innego rodzaju niż wymieniony może wyciekać elektrolit, mogą
się przegrzewać lub wybuchnąć podczas próby ich ładowania, stanowiąc niebezpieczeństwo
obrażeń ciała związane z porażeniem prądem i oparzeniami.
o Naładowany akumulator należy wyjąć z ładowarki. W przypadku pozostawienia akumulatora w
ładowarce czas jego trwałości może zostać skrócony.
o Lampka CHARGE znajdującej się w zestawie ładowarki miga na dwa sposoby:
- Szybkie miganie: lampka włącza się i wyłącza w odstępnie 0,15 sekundy.
- Wolne miganie: lampka włącza się i wyłącza w odstępnie 1,5 sekundy.
o Kiedy lampka CHARGE miga szybko, należy wyjąć ładowany akumulator, a następnie
ponownie włożyć prawidłowo ten sam akumulator do ładowarki. Jeśli lampka CHARGE znowu
zacznie migać szybko, może to oznaczać uszkodzenie akumulatora lub włożenie do ładowarki
akumulatora niewłaściwego typu. Należy wówczas sprawdzić, czy jest to właściwy typ
akumulatora. Jeśli tak, należy wyjąć go, zastąpić nowym lub innym i sprawdzić, czy ładowarka
działa właściwie. Jeśli ładowarka działa prawidłowo, mogło dojść do uszkodzenia akumulatorów.
o Kiedy lampka CHARGE miga wolno, oznacza to, że ładowarka przerwała tymczasowo
ładowanie w trybie oczekiwania. Ładowarka przerywa ładowanie i przechodzi automatycznie do
trybu oczekiwania, kiedy temperatura przekracza zalecaną temperaturę pracy. Kiedy
temperatura wróci do właściwego zakresu, ładowarka wznowi ładowanie i lampka CHARGE
zapali się ponownie. Zalecamy ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia wynoszącej od
10°C do 30°C.

Spis treści

Informacje o ładowarce

Indeks

148PL

A

Format ................................................................................100

Akumulator.....................................................................147

Formatuj muzykę ...........................................................99

Auto podgląd ...................................................................88

Fotografowanie z ręczną regulacją
naświetlenia ...............................................................26

Autom. orient. ................................................................87

H

B

HD(1080i) ..........................................................................94

Balans bieli ........................................................................47
Błysk ................................................................................32, 42
BRK.......................................................................................44
Brzęczyk ..............................................................................89

Centr AF.............................................................................49
Chroń ....................................................................................79
COMPONENT ...............................................................94
Czas otwarcia migawki ...............................................45
Częściowy kolor..............................................................75
Czułość wykryw. uśmiechu ......................................54

Data .....................................................................................126

Indeks obrazów ...............................................................35
Info funkcji ........................................................................91
Inicjalizuj ............................................................................92
Instaluj ...............................................................................113
Inteligentna auto regulacja ......................................20
Inteligentny zoom..........................................................85
ISO ...................................................................................45, 46

K
Kasuj ...............................................................................36, 78
Kasuje katalog REC ..................................................103
Katalog
Kasowanie ................................................................103

DISP ......................................................................................17

Tworzenie .................................................................101

Dodaje/Usuwa Ulubione ..........................................73

Wybór............................................................................81

DRO ......................................................................................60
Druk ..............................................................................80, 124
Drukowanie bezpośrednie .....................................125
Duża czułość .....................................................................21

Zmiana........................................................................102
Kody funkcji autodiagnostyki ..............................138
Komputer .........................................................................111
Importowanie obrazów .............................116, 121
Macintosh..................................................................120

E

Windows ....................................................................111

Efekt rybiego oka ..........................................................75
Ekran ....................................................................................17
Ekran LCD........................................................................17
Ekran menu ......................................................................10
Eksportowanie obrazów ..........................................117
Ekspozycja .........................................................................45
Elementy aparatu ..........................................................15
EV...........................................................................................45

F
Fajerwerki ..........................................................................22
Filtr do efektu rozbłysku ...........................................75
Filtrowanie przez twarze ...........................................72

Indeks

D

I

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

C

Histogram...........................................................................18

Wyszukiwanie
operacji

Autoprogram ...................................................................25

Spis treści

Indeks

Zalecana konfiguracja ...............................112, 120
Komputer Macintosh ................................................120
Komputer z systemem Windows ........................111
Kontrast...............................................................................62
Kopiuj .................................................................................104
Korekcja czerwonych oczu.......................................74
Kulinaria .............................................................................21

L
Language Setting ...........................................................90
Linia siatki .........................................................................84
Lista dat ...............................................................................68
Lista wydarzeń ................................................................69

149PL

Ł

Podłączanie
Drukarka ...................................................................125

Łatwe fotografowanie .................................................23

Komputer ..................................................................115
Odbiornik TV .........................................................108

Makro ...................................................................................31

Połączenie USB ..............................................................97

Maskowanie nieostrości .............................................74

Pomiar centralnie ważony ........................................51

Mass Storage ....................................................................97

Pomiar punktowy ..........................................................51

,,Memory Stick Duo" ................................................145

Pomiar wielopunktowy ..............................................51

MENU .................................................................................10

Portret-zmierzch.............................................................21

Miękkie ogniskowanie ................................................75

Półautomatyczne ............................................................49

Miękkie ujęcie .................................................................21

Precyzyjny zoom cyfrowy .........................................85

Moc błysku ........................................................................57

Promieniste rozmazanie ............................................75

MTP .......................................................................................97

Przycin ..................................................................................74

Multi AF .............................................................................49

Przysłona.............................................................................45

Music Transfer ......................................................119, 122

PTP.........................................................................................97
Punktowy AF ...................................................................49

N
Nagrywanie

R
Ramka pola AF ..............................................................49

Zdjęcie ..........................................................................20

Reduk czerw oczu .........................................................59

Nastaw. ................................................................................13

Redukcja zamkniętych oczu ..............................53, 58

Nastawia datę i czas....................................................107

Regulacja EV ...................................................................45

Nastawia region ............................................................106

Rejestracja twarzy .........................................................56

Nastawienie zegara .....................................................107

Retro .....................................................................................76

NTSC ....................................................................................95

Retusz ...................................................................................74

Numer pliku ....................................................................105

Rozm. Obrazu .................................................................39

Indeks

Film .................................................................................27

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

Pokrętło trybu pracy ....................................................16

Wyszukiwanie
operacji

M

Spis treści

Ładowarka .......................................................................148

Rozpoznanie sceny .......................................................52

O
Obróć ....................................................................................82

Rozwiązywanie problemów ...................................128

Odbiornik TV ................................................................108

S

Odtwarzanie .....................................................................33

Samowyzw .........................................................................30

Oprogramowanie .........................................113, 114, 119

SD ...........................................................................................94

Ostrość ...........................................................................49, 63

Seria .......................................................................................43

Oznaczenie zdjęcia do wydrukowania ............127

Slajdy.....................................................................................65
SteadyShot .........................................................................64

P

Stopniowanie ekspoz ...................................................44

PAL .......................................................................................95

Synch.z dł.cz.(L.błysk wł.) ........................................32

Pamięć wewnętrzna ......................................................19

System operacyjny ..............................................112, 120

Pejzaż ....................................................................................21
PictBridge...................................................................97, 125

Ś

Piksel .....................................................................................41

Śnieg ......................................................................................21

Plaża ......................................................................................21
PMB.....................................................................................114
Pobierz muzykę ..............................................................98

T
Teleobiektyw ....................................................................86
Transformator elektroniczny ................................144

150PL

Tryb filmu ..........................................................................27
Tryb łatwego oglądania ..............................................24
Tryb NAGR......................................................................43
Tryb nagrywania filmu ...............................................38
Tryb oglądania ................................................................70

Spis treści

Tryb koloru .......................................................................61

Tryb pokazowy................................................................93

U
Uśmiechy ............................................................................76
Utwórz katalog REC .................................................101
Używanie aparatu za granicą ................................144

VGA......................................................................................39

W
Wiele zmian wielkości.................................................77
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

V

Wyszukiwanie
operacji

Tryb pomiaru ...................................................................51

.........................................................................................138

Wspomaganie AF ..........................................................83
Wybór sceny .....................................................................21
Wyjście wideo ..................................................................95

Indeks

Wybierz katalog..............................................................81

Wykrywanie twarzy ......................................................55
Wyśw zoomu szer ..........................................................96

Z
Zdjęcie z uśmiechem ...................................................28
Złącze wielofunkcyjne ......................108, 115, 121, 125
Zmiana trybu wyświetlania ......................................17
Zmień katalog REC ...................................................102
Zmierzch .............................................................................21
Zoom.....................................................................................29
Zoom cyfrowy..................................................................85
Zoom optyczny .........................................................29, 85
Zoom przy odtwarzaniu.............................................34

151PL

Uwagi dotyczące licencji

Indeks

NIE PRZYZNAJE SIĘ LICENCJI JAWNEJ ANI DOMNIEMANEJ NA
JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB UŻYCIA. DODATKOWE INFORMACJE,
WŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI UŻYTKU DO CELÓW
PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I KOMERCYJNYCH ORAZ
LICENCJONOWANIA, MOŻE UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA, LLC. PATRZ
STRONA INTERNETOWA HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Wyszukiwanie
MENU/ustawień

(i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM
MPEG-4 VISUAL (,,MPEG-4 VIDEO")
I/LUB
(ii) DEKODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO MPEG-4, KTÓRE ZOSTAŁY
ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA W RAMACH OSOBISTEJ I
NIEKOMERCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI I/LUB ZOSTAŁY UZYSKANE OD
DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO, KTÓRY UZYSKAŁ LICENCJĘ FIRMY
MPEG LA W CELU DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW WIDEO W FORMACIE
MPEG-4.

Wyszukiwanie
operacji

NINIEJSZE URZĄDZENIE ZOSTAŁO LICENCJONOWANE W RAMACH
LICENCJI MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO DO UŻYTKU OSOBISTEGO
I NIEKOMERCYJNEGO DLA KONSUMENTÓW W CELU:

Spis treści

Wraz z aparatem dostarczane jest oprogramowanie ,,C Library", ,,Expat" i ,,zlib".
Oprogramowanie to jest zapewniane na podstawie umów licencyjnych z właścicielami
praw autorskich. Na żądanie właścicieli praw autorskich do tego oprogramowania
jesteśmy zobowiązani do przedstawienia następujących informacji. Prosimy przeczytać
poniższe sekcje.
Przeczytaj plik ,,license1.pdf" w folderze ,,License" na płycie CD-ROM. Zawiera on
licencje (w języku angielskim) dla oprogramowania ,,C Library", ,,Expat" i ,,zlib".

Informacje o zastosowanym oprogramowaniu GNU GPL/LGPL
W aparacie zastosowano oprogramowanie podlegające następującej licencji GNU
General Public License (nazywanej dalej licencją ,,GPL") lub licencji GNU Lesser
General Public License (nazywanej dalej licencją ,,LGPL").
Stanowi to informację o prawie użytkownika do uzyskiwania dostępu, modyfikowania i
redystrybucji kodu źródłowego tego oprogramowania zgodnie z warunkami dostarczonej
licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w Internecie. Użyj następującego adresu URL w celu jego
pobrania:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prosimy nie kontaktować się z firmą Sony w zakresie zawartości kodu źródłowego.
Przeczytaj plik ,,license2.pdf" w folderze ,,License" na płycie CD-ROM. Zawiera on
licencje (w języku angielskim) dla oprogramowania ,,GPL" i ,,LGPL".
W celu wyświetlenia pliku PDF wymagany jest program Adobe Reader. Jeśli program
ten nie jest zainstalowany na komputerze, można go pobrać ze strony internetowej firmy
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/

152PL
Ciąg dalszy r

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.

Spis treści

Informacje dotyczące licencji na program ,,Music Transfer"
znajdujący się na płycie CD-ROM (w zestawie)

Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks

153PL


Download file - link to post