hijackthis.txt

Hijackthis - pro¶ba o sprawdzenie loga

Witam, System: Vista ultimate 64bit PL Ostatnio zamulił się nieco, długo wstaje i zamyka się (podczas wstawania długo czarny ekran z wy¶wietlonym kursorem) Pro¶ba do lepiej znaj±cych się na sprawie o rzucenie okiem czy nie ma zbędnego towarzystwa...


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 10:58:02, on 03-07-2009
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip32.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files (x86)\TrueCrypt\TrueCrypt.exe
C:\Program Files (x86)\pcwHoverWheel.exe
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
C:\Program Files (x86)\VMware Player\hqtray.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Office Live\OfficeLiveSignIn.exe
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe
C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\OUTLOOK.EXE
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files (x86)\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Pomocnik rejestrowania za pomoc? identyfikatora Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O3 - Toolbar: & Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] " C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] " C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [VMware hqtray] " C:\Program Files (x86)\VMware Player\hqtray.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] " C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe " -atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] " C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe " /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [TrueCrypt] " C:\Program Files (x86)\TrueCrypt\TrueCrypt.exe " /q preferences
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TrackerChecker2] " C:\Program Files (x86)\Tracker Checker 2\Tracker Checker 2.exe "
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'US?UGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'US?UGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'US?UGA SIECIOWA')
O4 - Startup: HoverWheel.lnk = C:\Program Files (x86)\pcwHoverWheel.exe
O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa & ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: E & ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Wpis w blogu - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: & Wpis w blogu w Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij & do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\vmware player\vsocklib.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\vmware player\vsocklib.dll
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} -
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7ECD64F2-5A53-4B86-8A4D-B3D9E9CECBC0}: NameServer = 217.8.168.244,157.25.5.18
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL
O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Seagate\Schedule2\schedul2.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET Smart Security\x86\ekrn.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcS64) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Tension Drivers Auto Removal (pr2aqfgl) (pr2aqfgl) - Unknown owner - C:\Windows\system32\pr2aqfgl.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files (x86)\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe
O23 - Service: TabletServiceWacom - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wacom_Tablet.exe (file missing)
O23 - Service: VMware Agent Service (ufad-ws60) - VMware, Inc. - C:\Program Files (x86)\VMware Player\vmware-ufad.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: USBDLM - Uwe Sieber - www.uwe-sieber.de - C:\Program Files (x86)\USBDLM\USBDLM.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files (x86)\VMware Player\vmware-authd.exe
O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnetdhcp.exe
O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnat.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - RealVNC Ltd. - C:\Program Files (x86)\VNC4\WinVNC4.exe
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: XobniService - Xobni Corporation - C:\Program Files (x86)\Xobni\XobniService.exe


Download file - link to post