Zeszyt1.xls

Excel - sumowanie w stopce danych na stronie

Tak po przemyśleniu stwierdziłem że w stopce się nie da bo trzeba by było zmieniać stopkę każdej strony a nie mogę znaleźć funkcji odpowiedzialnej za (kierującej na) stopkę danej strony. Pomyślałem więc, że zrobię coś takiego. Sprawdzę ile jest "złamań" strony. Odczytam wiersz złamania i dodam jeden wiersz z sumą od góry do przedostatniej komórki. Na kolejnej to samo z sumą z poprzedniej strony itd . W ten sposób bym miał dane narastająco. Stworzyłem taki kod: Sub test() Dim a As Integer a = Sheets("Arkusz4").HPageBreaks.Count c = 1 For x = 1 To a b = Sheets("Arkusz4").HPageBreaks(x).Location.Row Sheets("Arkusz4").Range(b - 1 & ":" & b - 1).Insert Shift:=xlDown Sheets("Arkusz4").Cells(b - 1, 1).Formula = "=SUM(a" & c & ":a" & b - 2 & ")" c = b - 1 Next x End Sub I tu mam dziwne zachowanie makra (testuje na E2003). Wprowadzam tabelę w 1 kolumnie z kolejnymi liczbami na ok 4 strony w dół. Makro na ten moment robi wszystko dobrze pod warunkiem, że na ekranie widzę ostatnią stronę. Jeżeli przesunę się "widokiem" na 1 stronę (widzę dane tylko z pierwszej strony) to makro zatrzymuje się po pierwszej pętli na linii b = Sheets("Arkusz4").HPageBreaks(x).Location.Row z błędem: run-time error 9 Subscript out of range. Jeżeli ustawię się "widokiem" na drugiej stronie błąd pojawi się po drugim przejściu pętli. Co jest nie tak? Wiem że można aktywować widok ostatniej strony ale jest to trochę nielogiczne jak się patrzy na kod.


" 1 "
" 2 "
" 3 "
" 4 "
" 5 "
" 6 "
" 7 "
" 8 "
" 9 "
" 10 "
" 11 "
" 12 "
" 13 "
" 14 "
" 15 "
" 16 "
" 17 "
" 18 "
" 19 "
" 20 "
" 21 "
" 22 "
" 23 "
" 24 "
" 25 "
" 26 "
" 27 "
" 28 "
" 29 "
" 30 "
" 31 "
" 32 "
" 33 "
" 34 "
" 35 "
" 36 "
" 37 "
" 38 "
" 39 "
" 40 "
" 41 "
" 42 "
" 43 "
" 44 "
" 45 "
" 46 "
" 47 "
" 48 "
" 49 "
" 50 "
" 51 "
" 52 "
" 53 "
" 54 "
" 55 "
" 56 "
" 57 "
" 58 "
" 59 "
" 60 "
" 61 "
" 62 "
" 63 "
" 64 "
" 65 "
" 66 "
" 67 "
" 68 "
" 69 "
" 70 "
" 71 "
" 72 "
" 73 "
" 74 "
" 75 "
" 76 "
" 77 "
" 78 "
" 79 "
" 80 "
" 81 "
" 82 "
" 83 "
" 84 "
" 85 "
" 86 "
" 87 "
" 88 "
" 89 "
" 90 "
" 91 "
" 92 "
" 93 "
" 94 "
" 95 "
" 96 "
" 97 "
" 98 "
" 99 "
" 100 "
" 101 "
" 102 "
" 103 "
" 104 "
" 105 "
" 106 "
" 107 "
" 108 "
" 109 "
" 110 "
" 111 "
" 112 "
" 113 "
" 114 "
" 115 "
" 116 "
" 117 "
" 118 "
" 119 "
" 120 "
" 121 "
" 122 "
" 123 "
" 124 "
" 125 "
" 126 "
" 127 "
" 128 "
" 129 "
" 130 "
" 131 "
" 132 "
" 133 "
" 134 "
" 135 "
" 136 "
" 137 "
" 138 "
" 139 "
" 140 "
" 141 "
" 142 "
" 143 "
" 144 "
" 145 "
" 146 "
" 147 "
" 148 "
" 149 "
" 150 "
" 151 "
" 152 "
" 153 "
" 154 "
" 155 "
" 156 "
" 157 "
" 158 "
" 159 "
" 160 "
" 161 "
" 162 "
" 163 "
" 164 "
" 165 "
" 166 "
" 167 "
" 168 "
" 169 "
" 170 "
" 171 "
" 172 "
" 173 "
" 174 "
" 175 "
" 176 "
" 177 "
" 178 "
" 179 "
" 180 "
" 181 "


Download file - link to post