ComboFix.txt

nie chce mi się uruchomic menadżer zadań, regedit, combofix

trochę duży ten log


ComboFix 09-07-01.04 - ?ukasz 2009-08-03 18:13.2 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1250.48.1045.18.1023.705 [GMT 2:00]
Uruchomiony z: c:\documents and settings\?ukasz\Pulpit\ComboFix.exe

UWAGA - TEN KOMPUTER NIE MA ZAINSTALOWANEJ KONSOLI ODZYSKIWANIA !!
.
- TRYB ZREDUKOWANEJ FUNKCJONALNOŚCI -
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usuni?to )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\docume~1\UKASZ~1\USTAWI~1\Temp\suau.exe
c:\docume~1\UKASZ~1\USTAWI~1\Temp\wingfbr.exe
c:\docume~1\UKASZ~1\USTAWI~1\Temp\winracvh.exe
c:\documents and settings\?ukasz\Ustawienia lokalne\temp\suau.exe
c:\documents and settings\?ukasz\Ustawienia lokalne\temp\wingfbr.exe
c:\documents and settings\?ukasz\Ustawienia lokalne\temp\winracvh.exe

.
((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-07-03 do 2009-08-03 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-08-03 16:11 . 2009-08-03 16:11 -------- d-----w- c:\windows\LastGood
2009-08-03 15:40 . 2009-08-03 15:40 580096 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\user32.dll
2009-08-03 15:39 . 2009-08-03 15:39 -------- d-----w- c:\windows\ERUNT
2009-08-03 15:06 . 2008-04-13 18:40 24960 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pciidex.sys
2009-08-03 15:06 . 2008-04-14 16:16 5504 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\intelide.sys
2009-08-03 15:06 . 2008-04-13 18:40 96512 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\atapi.sys
2009-08-03 14:37 . 2009-08-03 14:37 -------- d-----w- c:\windows\SxsCaPendDel

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-08-03 14:48 . 2009-08-03 14:47 -------- d-----w- c:\program files\K-Lite Codec Pack
2009-08-01 02:12 . 2009-06-29 16:05 -------- d-----w- c:\program files\Azureus
2009-06-29 16:05 . 2009-06-29 16:05 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Azureus
2009-06-28 20:09 . 2009-06-28 20:09 -------- d-----w- c:\program files\Microprose
2009-06-28 15:59 . 2009-06-28 15:50 -------- d-----w- c:\program files\Doom 3
2009-06-28 15:40 . 2009-06-25 19:17 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information
2009-06-28 09:53 . 2009-06-27 18:19 -------- d-----w- c:\program files\VideoLAN
2009-06-27 21:34 . 2009-06-25 19:17 -------- d-----w- c:\program files\Intel
2009-06-27 21:21 . 2009-06-27 21:21 -------- d-----w- c:\program files\HDD Regenerator
2009-06-27 20:52 . 2009-06-27 20:48 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\TEMP
2009-06-27 20:47 . 2009-06-27 20:47 -------- d-----w- c:\program files\LSoft Technologies Inc
2009-06-27 20:27 . 2009-06-27 20:27 -------- d-----w- c:\program files\HD Tune Pro
2009-06-27 18:29 . 2009-06-27 18:29 -------- d-----w- c:\program files\7-Zip
2009-06-27 12:17 . 2009-06-27 12:17 -------- d-----w- c:\program files\PowerQuest
2009-06-26 16:20 . 2004-08-04 12:00 89364 ----a-w- c:\windows\system32\perfc015.dat
2009-06-26 16:20 . 2004-08-04 12:00 500378 ----a-w- c:\windows\system32\perfh015.dat
2009-06-26 16:09 . 2009-06-26 16:09 -------- d-----w- c:\program files\MSXML 4.0
2009-06-26 16:07 . 2009-06-26 16:07 -------- d-----w- c:\program files\AGEIA Technologies
2009-06-26 16:02 . 2009-06-26 16:02 -------- d-----w- c:\program files\Kylotonn Entertainment
2009-06-26 13:38 . 2009-06-26 13:22 21840 ----atw- c:\windows\system32\SIntfNT.dll
2009-06-26 13:38 . 2009-06-26 13:22 17212 ----atw- c:\windows\system32\SIntf32.dll
2009-06-26 13:38 . 2009-06-26 13:22 12067 ----atw- c:\windows\system32\SIntf16.dll
2009-06-26 13:25 . 2009-06-26 13:25 -------- d-----w- c:\program files\Fox
2009-06-26 13:21 . 2009-06-26 13:21 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\DAEMON Tools Lite
2009-06-26 13:21 . 2009-06-26 13:21 -------- d-----w- c:\program files\DAEMON Tools Toolbar
2009-06-26 13:21 . 2009-06-26 13:21 -------- d-----w- c:\program files\DAEMON Tools Lite
2009-06-26 13:18 . 2009-06-26 13:18 721904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys
2009-06-26 12:04 . 2009-06-26 10:34 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Nero
2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 10:34 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Nero
2009-06-26 11:56 . 2009-06-26 10:34 -------- d-----w- c:\program files\Nero
2009-06-26 11:40 . 2009-06-25 19:07 76487 ----a-w- c:\windows\pchealth\helpctr\OfflineCache\index.dat
2009-06-26 11:22 . 2009-06-26 11:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\ESET
2009-06-26 11:20 . 2009-06-26 10:34 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\NOS
2009-06-26 11:20 . 2009-06-26 10:34 -------- d-----w- c:\program files\NOS
2009-06-26 09:53 . 2009-06-26 09:53 -------- d-----w- c:\program files\audacity-win-unicode-1.3.7
2009-06-26 09:53 . 2009-06-26 09:53 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe
2009-06-26 09:21 . 2009-06-26 09:21 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Creative Labs Shared
2009-06-26 09:21 . 2009-06-26 09:19 -------- d-----w- c:\program files\Creative
2009-06-26 09:21 . 2009-06-26 09:21 444952 ----a-w- c:\windows\system32\wrap_oal.dll
2009-06-26 09:21 . 2009-06-26 09:21 109080 ----a-w- c:\windows\system32\OpenAL32.dll
2009-06-26 09:14 . 2009-06-26 09:14 -------- d-----w- c:\program files\Lavalys
2009-06-26 09:12 . 2009-06-25 20:09 -------- d-----w- c:\program files\ATI Technologies
2009-06-26 08:58 . 2009-06-25 19:21 -------- d-----w- c:\program files\GIGABYTE
2009-06-26 08:46 . 2009-06-26 08:46 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\snpstd
2009-06-26 08:45 . 2009-06-25 19:17 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\InstallShield
2009-06-26 08:06 . 2009-06-26 08:06 410984 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll
2009-06-26 08:06 . 2009-06-26 08:06 -------- d-----w- c:\program files\Java
2009-06-26 07:59 . 2009-06-26 07:59 -------- d-----w- c:\program files\Opera
2009-06-26 07:58 . 2009-06-26 07:58 -------- d-----w- c:\program files\Media Player Classic
2009-06-26 07:58 . 2009-06-26 07:58 -------- d-----w- c:\program files\Real Alternative
2009-06-26 07:56 . 2009-06-26 07:56 -------- d-----w- c:\program files\AIMP2
2009-06-26 07:21 . 2009-06-26 07:21 0 ----a-w- c:\windows\nsreg.dat
2009-06-25 20:51 . 2009-06-25 20:51 0 ----a-w- c:\windows\ativpsrm.bin
2009-06-25 20:36 . 2009-06-25 20:36 -------- d-----w- c:\program files\Nowe Gadu-Gadu
2009-06-25 20:25 . 2009-06-25 20:25 62304 ----a-w- c:\documents and settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\FontCache3.0.0.0.dat
2009-06-25 20:24 . 2009-06-25 20:24 -------- d-----w- c:\program files\MSBuild
2009-06-25 20:24 . 2009-06-25 20:24 -------- d-----w- c:\program files\Reference Assemblies
2009-06-25 20:20 . 2009-06-25 20:20 -------- d-----w- c:\program files\IrfanView
2009-06-25 20:19 . 2009-06-25 20:19 -------- d-----w- c:\program files\MSXML 6.0
2009-06-25 19:20 . 2009-06-25 19:20 -------- d-----w- c:\program files\VIA
2009-06-25 19:08 . 2009-06-25 19:08 -------- d-----w- c:\program files\microsoft frontpage
2009-06-25 19:07 . 2009-06-25 19:07 -------- d-----w- c:\program files\Us?ugi online
2009-06-25 19:05 . 2009-06-25 19:05 21856 ----a-w- c:\windows\system32\emptyregdb.dat
2009-06-04 11:37 . 2009-06-04 11:37 499712 ----a-w- c:\windows\system32\msvcp71.dll
2009-06-02 16:11 . 2009-08-03 14:47 85504 ----a-w- c:\windows\system32\ff_vfw.dll
2009-05-29 21:37 . 2009-08-03 14:47 205824 ----a-w- c:\windows\system32\xvidvfw.dll
2009-05-29 21:31 . 2009-08-03 14:47 881664 ----a-w- c:\windows\system32\xvidcore.dll
2009-05-07 15:34 . 2004-08-04 12:00 347648 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll
.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-06-26_07.41.38 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
+ 2008-04-14 16:59 . 2008-04-14 16:59 57344 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.5512_x-ww_3fd60d63\msvcirt.dll
+ 2004-08-03 22:42 . 2004-08-03 22:42 54784 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.2180_x-ww_b2505ed9\msvcirt.dll
- 2009-06-25 20:58 . 2004-08-04 12:00 54784 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.2180_x-ww_b2505ed9\msvcirt.dll
+ 2008-04-14 16:58 . 2008-04-14 16:58 74802 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Tools.VisualCPlusPlus.Runtime-Libraries_6595b64144ccf1df_6.0.9792.0_x-ww_08a6620a\atl.dll
+ 2008-09-30 14:45 . 2008-09-30 14:45 91656 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.1.0_x-ww_2a41bceb\msxml4r.dll
+ 2009-06-26 10:33 . 2009-06-26 10:33 82432 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a\msxml4r.dll
+ 2009-06-26 08:46 . 2005-02-01 17:29 20480 c:\windows\usnpstd.exe
+ 2009-06-26 08:46 . 2004-09-23 17:28 57344 c:\windows\twain_32\snpstd\TwainUI.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 50688 c:\windows\twain_32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 50688 c:\windows\twain_32.dll
+ 2009-08-03 16:13 . 2009-08-03 16:13 16384 c:\windows\temp\Perflib_Perfdata_83c.dat
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 11776 c:\windows\system32\xolehlp.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 11776 c:\windows\system32\xolehlp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 50176 c:\windows\system32\xmlprovi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 50176 c:\windows\system32\xmlprovi.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-12-05 16:07 61136 c:\windows\system32\xinput9_1_0.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-04-04 16:53 81768 c:\windows\system32\xinput1_3.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2006-07-28 07:30 62744 c:\windows\system32\xinput1_2.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2006-03-31 10:39 62672 c:\windows\system32\xinput1_1.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 30720 c:\windows\system32\xcopy.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 30720 c:\windows\system32\xcopy.exe
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-03-16 12:18 69448 c:\windows\system32\XAPOFX1_3.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-10-15 05:03 70992 c:\windows\system32\XAPOFX1_2.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-07-30 04:20 68616 c:\windows\system32\XAPOFX1_1.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-05-30 12:17 65032 c:\windows\system32\XAPOFX1_0.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 91648 c:\windows\system32\xactsrv.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 91648 c:\windows\system32\xactsrv.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-03-16 12:18 22360 c:\windows\system32\X3DAudio1_6.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-10-15 05:03 23376 c:\windows\system32\X3DAudio1_5.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-05-30 12:17 25608 c:\windows\system32\X3DAudio1_4.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-03-05 14:00 25608 c:\windows\system32\X3DAudio1_3.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-10-22 01:37 17928 c:\windows\system32\X3DAudio1_2.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-03-05 10:42 15128 c:\windows\system32\x3daudio1_1.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2006-02-03 06:41 14032 c:\windows\system32\x3daudio1_0.dll
+ 2004-08-04 00:44 . 2008-04-14 17:21 52736 c:\windows\system32\wzcsapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 18432 c:\windows\system32\wtsapi32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 18432 c:\windows\system32\wtsapi32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 51200 c:\windows\system32\wstdecod.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 51200 c:\windows\system32\wstdecod.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 24064 c:\windows\system32\wsock32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 24064 c:\windows\system32\wsock32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 41984 c:\windows\system32\wsnmp32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 19456 c:\windows\system32\wshtcpip.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 11264 c:\windows\system32\wshrm.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 14336 c:\windows\system32\wship6.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 14336 c:\windows\system32\wship6.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-05-09 10:56 90112 c:\windows\system32\wshext.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 36864 c:\windows\system32\wshcon.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 80896 c:\windows\system32\wscsvc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 13824 c:\windows\system32\wscntfy.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 13824 c:\windows\system32\wscntfy.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 19968 c:\windows\system32\ws2help.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 19968 c:\windows\system32\ws2help.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 82432 c:\windows\system32\ws2_32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 11776 c:\windows\system32\wpnpinst.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 32256 c:\windows\system32\wpabaln.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 32256 c:\windows\system32\wpabaln.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 20480 c:\windows\system32\wmpui.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\system32\wmpui.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\system32\wmpcore.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 20480 c:\windows\system32\wmpcore.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 20480 c:\windows\system32\wmpcd.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\system32\wmpcd.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 23552 c:\windows\system32\wmdmps.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 23552 c:\windows\system32\wmdmps.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 27136 c:\windows\system32\wmdmlog.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 27136 c:\windows\system32\wmdmlog.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 93184 c:\windows\system32\wlnotify.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 93184 c:\windows\system32\wlnotify.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 69120 c:\windows\system32\wlanapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 53760 c:\windows\system32\winsta.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 53760 c:\windows\system32\winsta.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 17408 c:\windows\system32\winshfhc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 17408 c:\windows\system32\winshfhc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 99328 c:\windows\system32\winscard.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 99328 c:\windows\system32\winscard.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 16896 c:\windows\system32\winrnr.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 16896 c:\windows\system32\winrnr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 32256 c:\windows\system32\winipsec.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 75776 c:\windows\system32\wiascr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 75776 c:\windows\system32\wiascr.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 66048 c:\windows\system32\wextract.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 66048 c:\windows\system32\wextract.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 68096 c:\windows\system32\webclnt.dll
- 2004-08-04 00:44 . 2004-08-04 12:00 23552 c:\windows\system32\wdmaud.drv
+ 2004-08-04 00:44 . 2008-04-14 17:21 23552 c:\windows\system32\wdmaud.drv
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 49152 c:\windows\system32\wdigest.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 49152 c:\windows\system32\wdigest.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 98304 c:\windows\system32\wbem\wmiutils.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 98304 c:\windows\system32\wbem\wmiutils.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 41472 c:\windows\system32\wbem\wmipsess.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 41472 c:\windows\system32\wbem\wmipsess.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 62464 c:\windows\system32\wbem\wmipjobj.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 61952 c:\windows\system32\wbem\wmipiprt.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 60928 c:\windows\system32\wbem\wmicookr.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 60928 c:\windows\system32\wbem\wmicookr.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 88576 c:\windows\system32\wbem\wmiaprpl.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 43520 c:\windows\system32\wbem\wbemsvc.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 43520 c:\windows\system32\wbem\wbemsvc.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\system32\wbem\wbemprox.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 18944 c:\windows\system32\wbem\wbemprox.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 43008 c:\windows\system32\wbem\wbemperf.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 43008 c:\windows\system32\wbem\wbemperf.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 71680 c:\windows\system32\wbem\wbemcons.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 71680 c:\windows\system32\wbem\wbemcons.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 86528 c:\windows\system32\wbem\stdprov.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 86528 c:\windows\system32\wbem\stdprov.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 36352 c:\windows\system32\wbem\scrcons.exe
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 47104 c:\windows\system32\wbem\ncprov.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 47104 c:\windows\system32\wbem\ncprov.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 17408 c:\windows\system32\wbem\mofcomp.exe
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 17408 c:\windows\system32\wbem\mofcomp.exe
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 24576 c:\windows\system32\wbem\krnlprov.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 24576 c:\windows\system32\wbem\krnlprov.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 21504 c:\windows\system32\wbem\evntrprv.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:44 17664 c:\windows\system32\watchdog.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 17664 c:\windows\system32\watchdog.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 15872 c:\windows\system32\w3ssl.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 15872 c:\windows\system32\w3ssl.dll
+ 2009-06-26 08:46 . 2005-04-20 15:16 36864 c:\windows\system32\vsnpstd.dll
+ 2009-06-26 09:28 . 2008-04-14 17:20 54784 c:\windows\system32\vfwwdm32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\system32\version.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 18944 c:\windows\system32\version.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 26624 c:\windows\system32\verifier.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 28672 c:\windows\system32\verclsid.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 51712 c:\windows\system32\vdmredir.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 51712 c:\windows\system32\vdmredir.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 26112 c:\windows\system32\vdmdbg.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 26112 c:\windows\system32\vdmdbg.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 30749 c:\windows\system32\vbajet32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 30749 c:\windows\system32\vbajet32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 50176 c:\windows\system32\utilman.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 50176 c:\windows\system32\utilman.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 19968 c:\windows\system32\usmt\log.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 19968 c:\windows\system32\usmt\log.dll
+ 2008-04-13 16:44 . 2008-04-13 16:44 17920 c:\windows\system32\usmt\cobramsg.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 26624 c:\windows\system32\userinit.exe
- 2009-06-25 21:00 . 2004-08-03 22:44 77312 c:\windows\system32\usbui.dll
+ 2009-06-25 21:00 . 2008-04-14 17:20 77312 c:\windows\system32\usbui.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 16896 c:\windows\system32\usbmon.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 16896 c:\windows\system32\usbmon.dll
+ 2003-02-21 03:16 . 2003-02-21 03:16 49152 c:\windows\system32\URTTEMP\regtlib.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 37888 c:\windows\system32\url.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 37888 c:\windows\system32\url.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 18432 c:\windows\system32\ups.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 18432 c:\windows\system32\ups.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 16896 c:\windows\system32\upnpcont.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 16896 c:\windows\system32\upnpcont.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 13824 c:\windows\system32\uniplat.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 13824 c:\windows\system32\uniplat.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 78336 c:\windows\system32\unimdmat.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 78336 c:\windows\system32\unimdmat.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 36352 c:\windows\system32\umandlg.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 36352 c:\windows\system32\umandlg.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 26624 c:\windows\system32\udhisapi.dll
+ 2008-10-22 09:47 . 2008-04-14 17:21 60416 c:\windows\system32\tzchange.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 57856 c:\windows\system32\twext.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 50688 c:\windows\system32\tspkg.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 53248 c:\windows\system32\tsgqec.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 12168 c:\windows\system32\tsddd.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:22 12168 c:\windows\system32\tsddd.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 94720 c:\windows\system32\tscfgwmi.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 94720 c:\windows\system32\tscfgwmi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 90112 c:\windows\system32\trkwks.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 12800 c:\windows\system32\tree.com
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 12800 c:\windows\system32\tracert.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 12800 c:\windows\system32\tracert.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 77824 c:\windows\system32\telnet.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 46592 c:\windows\system32\tcpmonui.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 46592 c:\windows\system32\tcpmonui.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 46592 c:\windows\system32\tcpmon.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 46592 c:\windows\system32\tcpmon.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 14848 c:\windows\system32\tcpmib.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 14848 c:\windows\system32\tcpmib.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 57856 c:\windows\system32\synceng.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 57856 c:\windows\system32\synceng.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 14336 c:\windows\system32\svchost.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 14336 c:\windows\system32\svchost.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 75776 c:\windows\system32\strmfilt.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 75776 c:\windows\system32\strmfilt.dll
+ 2009-06-25 20:58 . 2008-04-14 17:20 75776 c:\windows\system32\storprop.dll
- 2009-06-25 20:58 . 2004-08-04 00:44 75776 c:\windows\system32\storprop.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 14848 c:\windows\system32\stimon.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 14848 c:\windows\system32\stimon.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 68608 c:\windows\system32\sti.dll
+ 2009-06-25 19:04 . 2008-04-14 17:20 59392 c:\windows\system32\stclient.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 14336 c:\windows\system32\ssstars.scr
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 18944 c:\windows\system32\ssmyst.scr
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\system32\ssmyst.scr
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 47104 c:\windows\system32\ssmypics.scr
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 47104 c:\windows\system32\ssmypics.scr
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 20992 c:\windows\system32\ssmarque.scr
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20992 c:\windows\system32\ssmarque.scr
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 71680 c:\windows\system32\ssdpsrv.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 71680 c:\windows\system32\ssdpsrv.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 34816 c:\windows\system32\ssdpapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 34816 c:\windows\system32\ssdpapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 19968 c:\windows\system32\ssbezier.scr
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 19968 c:\windows\system32\ssbezier.scr
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 96768 c:\windows\system32\srvsvc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 96768 c:\windows\system32\srvsvc.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 67584 c:\windows\system32\srclient.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 67584 c:\windows\system32\srclient.dll
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 20992 c:\windows\system32\spupdwxp.exe
+ 2009-06-25 19:29 . 2007-08-10 18:53 26488 c:\windows\system32\spupdsvc.exe
- 2009-06-25 19:29 . 2008-07-09 07:57 26488 c:\windows\system32\spupdsvc.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 57856 c:\windows\system32\spoolsv.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 57856 c:\windows\system32\spoolsv.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 75264 c:\windows\system32\spoolss.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 20:51 11264 c:\windows\system32\spnpinst.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 24576 c:\windows\system32\sort.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 18944 c:\windows\system32\snmpapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\system32\snmpapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 50688 c:\windows\system32\smss.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 50688 c:\windows\system32\smss.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 91136 c:\windows\system32\smlogsvc.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 91136 c:\windows\system32\smlogsvc.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 73796 c:\windows\system32\slserv.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 32866 c:\windows\system32\slrundll.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 73832 c:\windows\system32\slcoinst.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 98304 c:\windows\system32\slbiop.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 98304 c:\windows\system32\slbiop.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 25088 c:\windows\system32\slayerxp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 25088 c:\windows\system32\slayerxp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 26112 c:\windows\system32\skeys.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 26112 c:\windows\system32\skeys.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 70656 c:\windows\system32\sigverif.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 70656 c:\windows\system32\sigverif.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 13312 c:\windows\system32\sigtab.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 13312 c:\windows\system32\sigtab.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 20480 c:\windows\system32\shutdown.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\system32\shutdown.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 27648 c:\windows\system32\shscrap.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 27648 c:\windows\system32\shscrap.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 78336 c:\windows\system32\shrpubw.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 78336 c:\windows\system32\shrpubw.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 45056 c:\windows\system32\shmgrate.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 65024 c:\windows\system32\shimeng.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 68096 c:\windows\system32\shgina.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 68096 c:\windows\system32\shgina.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 25088 c:\windows\system32\shfolder.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 25088 c:\windows\system32\shfolder.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 32768 c:\windows\system32\setupn.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 26624 c:\windows\system32\Setup\startoc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 17408 c:\windows\system32\Setup\ocmsn.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 17408 c:\windows\system32\Setup\ocmsn.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 15872 c:\windows\system32\Setup\ocgen.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 15872 c:\windows\system32\Setup\ocgen.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 62976 c:\windows\system32\Setup\ntoc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 77824 c:\windows\system32\Setup\netoc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 77824 c:\windows\system32\Setup\netoc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 15360 c:\windows\system32\Setup\msgrocm.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 15360 c:\windows\system32\Setup\msgrocm.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 90112 c:\windows\system32\Setup\msdtcstp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 32828 c:\windows\system32\Setup\fp40ext.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 32828 c:\windows\system32\Setup\fp40ext.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 23040 c:\windows\system32\setup.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 23040 c:\windows\system32\setup.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 32768 c:\windows\system32\sethc.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 32768 c:\windows\system32\sethc.exe
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 56320 c:\windows\system32\servdeps.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 56320 c:\windows\system32\servdeps.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 39424 c:\windows\system32\sens.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 55296 c:\windows\system32\sendmail.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 55296 c:\windows\system32\sendmail.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 29696 c:\windows\system32\sendcmsg.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 29696 c:\windows\system32\sendcmsg.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-02-03 19:58 56832 c:\windows\system32\secur32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\system32\seclogon.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 18944 c:\windows\system32\seclogon.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 29184 c:\windows\system32\sdhcinst.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 29184 c:\windows\system32\sdhcinst.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 77824 c:\windows\system32\sdbinst.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 77824 c:\windows\system32\sdbinst.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 22016 c:\windows\system32\sclgntfy.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 22016 c:\windows\system32\sclgntfy.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 98304 c:\windows\system32\scardsvr.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 98304 c:\windows\system32\scardsvr.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 70144 c:\windows\system32\scarddlg.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 70144 c:\windows\system32\scarddlg.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2009-02-06 16:54 35328 c:\windows\system32\sc.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-02-06 10:39 35328 c:\windows\system32\sc.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 13824 c:\windows\system32\savedump.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 13824 c:\windows\system32\savedump.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 64000 c:\windows\system32\samlib.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 64000 c:\windows\system32\samlib.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 45568 c:\windows\system32\safrslv.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 45568 c:\windows\system32\safrslv.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 29696 c:\windows\system32\safrdm.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 29696 c:\windows\system32\safrdm.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 43520 c:\windows\system32\safrcdlg.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 43520 c:\windows\system32\safrcdlg.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 14336 c:\windows\system32\runonce.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 14336 c:\windows\system32\runonce.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 33280 c:\windows\system32\rundll32.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 33280 c:\windows\system32\rundll32.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 44032 c:\windows\system32\rtutils.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 44032 c:\windows\system32\rtutils.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 31744 c:\windows\system32\rtipxmib.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 31744 c:\windows\system32\rtipxmib.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 77824 c:\windows\system32\rtcshare.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 77824 c:\windows\system32\rtcshare.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 92672 c:\windows\system32\rsvpsp.dll
+ 2009-06-26 08:46 . 2005-04-20 15:34 61440 c:\windows\system32\rsnpstd.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\system32\rsmps.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 18944 c:\windows\system32\rsmps.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 40448 c:\windows\system32\rshx32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 40448 c:\windows\system32\rshx32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 15360 c:\windows\system32\rsh.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 15360 c:\windows\system32\rsh.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 14336 c:\windows\system32\rexec.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 14336 c:\windows\system32\rexec.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 58880 c:\windows\system32\resutils.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 58880 c:\windows\system32\resutils.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 60928 c:\windows\system32\remotepg.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 60928 c:\windows\system32\remotepg.dll
+ 2009-06-27 19:56 . 2008-04-14 16:33 68608 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0018\DriverFiles\i386\pci.sys
+ 2009-06-27 19:55 . 2008-04-14 16:33 68608 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0016\DriverFiles\i386\pci.sys
+ 2009-06-26 11:33 . 2004-08-04 12:00 40320 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0015\DriverFiles\i386\intelppm.sys
+ 2009-06-26 11:33 . 2004-08-04 12:00 40320 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0014\DriverFiles\i386\intelppm.sys
+ 2009-06-27 21:51 . 2008-04-14 17:20 75776 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0011\DriverFiles\i386\storprop.dll
+ 2009-06-27 21:51 . 2008-04-13 18:40 96512 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0011\DriverFiles\i386\atapi.sys
- 2009-06-25 19:17 . 2004-08-03 22:34 68608 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0010\DriverFiles\i386\pci.sys
+ 2009-06-27 19:56 . 2008-04-14 16:33 68608 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0010\DriverFiles\i386\pci.sys
+ 2009-08-03 15:06 . 2008-04-13 18:40 24960 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0004\DriverFiles\i386\pciidex.sys
+ 2009-08-03 15:06 . 2008-04-13 18:40 96512 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0004\DriverFiles\i386\atapi.sys
+ 2009-06-27 19:55 . 2008-04-14 16:18 37632 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0002\DriverFiles\i386\isapnp.sys
+ 2009-06-26 09:09 . 2005-06-29 02:57 73728 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\Oemdspif.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2001-11-09 16:01 24064 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\ativcoxx.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2005-06-29 02:03 17408 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\atitvo32.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2005-06-10 20:59 95617 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\atiicdxx.dat
+ 2009-06-26 09:09 . 2005-06-29 02:55 53248 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\ATIDDC.DLL
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 20:32 45056 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\aticalrt.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 20:32 45056 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\aticalcl.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2005-06-29 02:57 25088 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\Ati2mdxx.exe
+ 2009-06-26 09:09 . 2005-06-29 02:03 40960 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\ati2erec.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 21:29 43520 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\ati2edxx.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 20:44 49664 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\amdpcom32.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2001-11-09 16:01 24064 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\ativcoxx.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 20:38 17408 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\atitvo32.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 21:26 53248 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\ATIDDC.DLL
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 20:32 45056 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\aticalrt.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 20:32 45056 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\aticalcl.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 21:29 26112 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\Ati2mdxx.exe
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 20:37 53248 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\ati2erec.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 21:29 43520 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\ati2edxx.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 20:44 49664 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\amdpcom32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 12288 c:\windows\system32\regsvr32.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 12288 c:\windows\system32\regsvr32.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 59904 c:\windows\system32\regsvc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 59904 c:\windows\system32\regsvc.dll
+ 2009-03-04 10:28 . 2009-03-04 10:28 13312 c:\windows\system32\regplib.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 49664 c:\windows\system32\regapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 49664 c:\windows\system32\regapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 53248 c:\windows\system32\reg.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 53248 c:\windows\system32\reg.exe
+ 2009-03-04 10:45 . 2009-03-04 10:45 38400 c:\windows\system32\readreg.exe
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 67072 c:\windows\system32\rdshost.exe
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 67072 c:\windows\system32\rdshost.exe
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 13824 c:\windows\system32\rdsaddin.exe
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 13824 c:\windows\system32\rdsaddin.exe
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:22 87176 c:\windows\system32\rdpwsx.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 87176 c:\windows\system32\rdpwsx.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 19968 c:\windows\system32\rdpsnd.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 19968 c:\windows\system32\rdpsnd.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:22 92424 c:\windows\system32\rdpdd.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 62976 c:\windows\system32\rdpclip.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 22016 c:\windows\system32\rcp.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 22016 c:\windows\system32\rcp.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 35840 c:\windows\system32\rcimlby.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 35840 c:\windows\system32\rcimlby.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 58368 c:\windows\system32\rastapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 16384 c:\windows\system32\rassapi.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 61952 c:\windows\system32\rasqec.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 56832 c:\windows\system32\rasphone.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 56832 c:\windows\system32\rasphone.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 61440 c:\windows\system32\rasman.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 61440 c:\windows\system32\rasman.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 79872 c:\windows\system32\raschap.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 88576 c:\windows\system32\rasauto.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 43520 c:\windows\system32\racpldlg.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 43520 c:\windows\system32\racpldlg.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 76800 c:\windows\system32\qutil.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 20992 c:\windows\system32\qprocess.exe
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 20992 c:\windows\system32\qprocess.exe
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 18944 c:\windows\system32\qmgrprxy.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\system32\qmgrprxy.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 62464 c:\windows\system32\qcliprov.dll
+ 2009-08-03 14:47 . 2009-01-07 18:14 60273 c:\windows\system32\pthreadGC2.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 34304 c:\windows\system32\pstorsvc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 34304 c:\windows\system32\pstorsvc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 43520 c:\windows\system32\pstorec.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 43520 c:\windows\system32\pstorec.dll
+ 2009-03-04 10:45 . 2009-03-04 10:45 37888 c:\windows\system32\psconv.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 97280 c:\windows\system32\psbase.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 97280 c:\windows\system32\psbase.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 23040 c:\windows\system32\psapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 23040 c:\windows\system32\psapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 50688 c:\windows\system32\proquota.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 50688 c:\windows\system32\proquota.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 27648 c:\windows\system32\profmap.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 27648 c:\windows\system32\profmap.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 17408 c:\windows\system32\powrprof.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 17408 c:\windows\system32\powrprof.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 49152 c:\windows\system32\powercfg.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 49152 c:\windows\system32\powercfg.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 58880 c:\windows\system32\pnrpnsp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:53 39424 c:\windows\system32\pngfilt.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 39424 c:\windows\system32\pngfilt.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 36864 c:\windows\system32\pl\mmcex.resources.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 16384 c:\windows\system32\pl\microsoft.managementconsole.resources.dll
- 2004-08-04 00:44 . 2004-08-04 12:00 15360 c:\windows\system32\pjlmon.dll
+ 2004-08-04 00:44 . 2008-04-14 17:20 15360 c:\windows\system32\pjlmon.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 18944 c:\windows\system32\ping.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\system32\ping.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:35 24064 c:\windows\system32\pidgen.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 24064 c:\windows\system32\pidgen.dll
- 2004-08-04 00:44 . 2004-08-04 12:00 35328 c:\windows\system32\pid.dll
+ 2004-08-04 00:44 . 2008-04-14 17:20 35328 c:\windows\system32\pid.dll
+ 2009-03-04 10:28 . 2009-03-04 10:28 64512 c:\windows\system32\piaproxy.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 35328 c:\windows\system32\perfproc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 35328 c:\windows\system32\perfproc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 25088 c:\windows\system32\perfos.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 25088 c:\windows\system32\perfos.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 17920 c:\windows\system32\perfnet.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 15872 c:\windows\system32\perfmon.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 15872 c:\windows\system32\perfmon.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 26624 c:\windows\system32\perfdisk.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 26624 c:\windows\system32\perfdisk.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 41472 c:\windows\system32\perfctrs.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 41472 c:\windows\system32\perfctrs.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-06-26 16:20 71386 c:\windows\system32\perfc009.dat
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 69120 c:\windows\system32\pautoenr.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 59392 c:\windows\system32\packager.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 59392 c:\windows\system32\packager.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 67584 c:\windows\system32\osuninst.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 67584 c:\windows\system32\osuninst.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 51712 c:\windows\system32\oobe\oobebaln.exe
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:21 51712 c:\windows\system32\oobe\oobebaln.exe
+ 2009-06-25 19:06 . 2008-04-14 17:21 29184 c:\windows\system32\oobe\msoobe.exe
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 19456 c:\windows\system32\oobe\msobweb.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 30720 c:\windows\system32\oobe\msobshel.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 30720 c:\windows\system32\oobe\msobshel.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 16384 c:\windows\system32\oobe\msobdl.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 16384 c:\windows\system32\oobe\msobdl.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 84992 c:\windows\system32\olepro32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 37376 c:\windows\system32\olecnv32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 75264 c:\windows\system32\olecli32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20511 c:\windows\system32\odtext32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 20511 c:\windows\system32\odtext32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20510 c:\windows\system32\odpdx32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 20510 c:\windows\system32\odpdx32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 20510 c:\windows\system32\odfox32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20510 c:\windows\system32\odfox32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 20510 c:\windows\system32\odexl32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20510 c:\windows\system32\odexl32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20511 c:\windows\system32\oddbse32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 20511 c:\windows\system32\oddbse32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 12288 c:\windows\system32\odbcp32r.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 17:26 12288 c:\windows\system32\odbcp32r.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:17 57375 c:\windows\system32\odbcji32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 98304 c:\windows\system32\odbcint.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-03-28 12:54 98304 c:\windows\system32\odbcint.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 65536 c:\windows\system32\odbccu32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 65536 c:\windows\system32\odbccu32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 65536 c:\windows\system32\odbccr32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 65536 c:\windows\system32\odbccr32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 69632 c:\windows\system32\odbcconf.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 69632 c:\windows\system32\odbcconf.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 24576 c:\windows\system32\odbcbcp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 24576 c:\windows\system32\odbcbcp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 32768 c:\windows\system32\odbcad32.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 32768 c:\windows\system32\odbcad32.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 16384 c:\windows\system32\odbc32gt.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 16384 c:\windows\system32\odbc32gt.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 68096 c:\windows\system32\ocmanage.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 96768 c:\windows\system32\occache.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 15360 c:\windows\system32\ntvdmd.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 92160 c:\windows\system32\ntprint.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 92160 c:\windows\system32\ntprint.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 40960 c:\windows\system32\ntmsapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 40960 c:\windows\system32\ntmsapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 44032 c:\windows\system32\ntlanman.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 67072 c:\windows\system32\ntdsapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 67072 c:\windows\system32\ntdsapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 79872 c:\windows\system32\nslookup.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 79872 c:\windows\system32\nslookup.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 55296 c:\windows\system32\npptools.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 55296 c:\windows\system32\npptools.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 15360 c:\windows\system32\npp\nppagent.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 15360 c:\windows\system32\npp\nppagent.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 57344 c:\windows\system32\npp\ndisnpp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 57344 c:\windows\system32\npp\ndisnpp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 70144 c:\windows\system32\notepad.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 70144 c:\windows\system32\notepad.exe
+ 2006-06-29 06:05 . 2006-06-29 06:05 23552 c:\windows\system32\normaliz.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 28672 c:\windows\system32\nmmkcert.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 28672 c:\windows\system32\nmmkcert.dll
+ 2006-06-28 15:59 . 2006-06-28 15:59 24576 c:\windows\system32\nlsdl.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 98304 c:\windows\system32\nlhtml.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 81408 c:\windows\system32\netui0.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 81408 c:\windows\system32\netui0.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 38400 c:\windows\system32\netstat.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 38400 c:\windows\system32\netstat.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 87040 c:\windows\system32\netsh.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 87040 c:\windows\system32\netsh.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 11776 c:\windows\system32\netrap.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 42496 c:\windows\system32\net.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 42496 c:\windows\system32\net.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 19456 c:\windows\system32\nddenb32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\system32\nddenb32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 18432 c:\windows\system32\nddeapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 18432 c:\windows\system32\nddeapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 36352 c:\windows\system32\ncobjapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 36352 c:\windows\system32\ncobjapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 55296 c:\windows\system32\narrator.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 55296 c:\windows\system32\narrator.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 30720 c:\windows\system32\napipsec.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 91136 c:\windows\system32\mydocs.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 91136 c:\windows\system32\mydocs.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2008-06-12 14:19 91648 c:\windows\system32\mtxoci.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-06-12 14:23 91648 c:\windows\system32\mtxoci.dll
+ 2009-06-25 19:04 . 2008-04-14 17:20 34304 c:\windows\system32\mtxlegih.dll
+ 2009-06-25 19:04 . 2008-04-14 17:20 30720 c:\windows\system32\mtxdm.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-06-12 14:23 66560 c:\windows\system32\mtxclu.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2008-06-12 14:19 66560 c:\windows\system32\mtxclu.dll
+ 2004-08-04 00:44 . 2008-04-14 17:20 16896 c:\windows\system32\msyuv.dll
+ 2007-05-08 15:08 . 2008-04-14 16:22 89600 c:\windows\system32\msxml6r.dll
+ 2003-04-18 14:29 . 2003-04-18 14:29 82432 c:\windows\system32\msxml4r.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 72704 c:\windows\system32\msw3prt.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 72704 c:\windows\system32\msw3prt.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:30 61440 c:\windows\system32\msvcrt40.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 61440 c:\windows\system32\msvcrt40.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 57344 c:\windows\system32\msvcirt.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 12288 c:\windows\system32\mstinit.exe
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:21 12288 c:\windows\system32\mstinit.exe
+ 2008-04-14 16:20 . 2008-04-14 16:20 80896 c:\windows\system32\msshavmsg.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 11264 c:\windows\system32\msrle32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 11264 c:\windows\system32\msrle32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 16:23 48128 c:\windows\system32\msprivs.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 48128 c:\windows\system32\msprivs.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 52736 c:\windows\system32\mspmsnsv.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 52736 c:\windows\system32\mspmsnsv.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 29696 c:\windows\system32\mspatcha.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 24576 c:\windows\system32\msorc32r.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-03-28 12:54 24576 c:\windows\system32\msorc32r.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 25600 c:\windows\system32\mslbui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 25600 c:\windows\system32\mslbui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 12:49 60192 c:\windows\system32\msjter40.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 15360 c:\windows\system32\msisip.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2005-05-04 12:45 15360 c:\windows\system32\msisip.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 78848 c:\windows\system32\msiexec.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2005-05-04 12:45 78848 c:\windows\system32\msiexec.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 51712 c:\windows\system32\msident.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 51712 c:\windows\system32\msident.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 57344 c:\windows\system32\mshtmler.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:02 57344 c:\windows\system32\mshtmler.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 29184 c:\windows\system32\mshta.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 29184 c:\windows\system32\mshta.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 33792 c:\windows\system32\msgsvc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 33792 c:\windows\system32\msgsvc.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2008-06-12 14:19 58880 c:\windows\system32\msdtclog.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-06-12 14:23 58880 c:\windows\system32\msdtclog.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 14336 c:\windows\system32\msdmo.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 14336 c:\windows\system32\msdmo.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 68608 c:\windows\system32\msctfp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 36864 c:\windows\system32\mscpxl32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 36864 c:\windows\system32\mscpxl32.dLL
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 12288 c:\windows\system32\mscpx32r.dLL
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 17:26 12288 c:\windows\system32\mscpx32r.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 69632 c:\windows\system32\msconf.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 69632 c:\windows\system32\msconf.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-06-24 16:46 74240 c:\windows\system32\mscms.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2008-06-24 16:24 74240 c:\windows\system32\mscms.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 57344 c:\windows\system32\msasn1.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 57344 c:\windows\system32\msasn1.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 86016 c:\windows\system32\msapsspc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 86016 c:\windows\system32\msapsspc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 71680 c:\windows\system32\msacm32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 71680 c:\windows\system32\msacm32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 53248 c:\windows\system32\mprdim.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 87040 c:\windows\system32\mprapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 87040 c:\windows\system32\mprapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 59904 c:\windows\system32\mpr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 59904 c:\windows\system32\mpr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 16896 c:\windows\system32\more.com
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 32768 c:\windows\system32\mnmsrvc.exe
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:21 32768 c:\windows\system32\mnmsrvc.exe
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 34560 c:\windows\system32\mnmdd.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 34560 c:\windows\system32\mnmdd.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 17920 c:\windows\system32\mmfutil.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 17920 c:\windows\system32\mmfutil.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 61440 c:\windows\system32\mmcshext.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 33792 c:\windows\system32\mmcperf.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 29696 c:\windows\system32\mimefilt.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 60928 c:\windows\system32\miglibnt.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 60928 c:\windows\system32\miglibnt.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\system32\midimap.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 18944 c:\windows\system32\midimap.dll
+ 2009-03-04 10:25 . 2009-03-04 10:25 28672 c:\windows\system32\MIDIDEF.EXE
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 14848 c:\windows\system32\mgmtapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 14848 c:\windows\system32\mgmtapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 22528 c:\windows\system32\mfcsubs.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 22528 c:\windows\system32\mfcsubs.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 40960 c:\windows\system32\mf3216.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 86016 c:\windows\system32\mdmxsdk.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 23552 c:\windows\system32\mciwave.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 23552 c:\windows\system32\mciwave.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 23040 c:\windows\system32\mciseq.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 23040 c:\windows\system32\mciseq.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 35328 c:\windows\system32\mciqtz32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 35328 c:\windows\system32\mciqtz32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 84992 c:\windows\system32\mciavi32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 84992 c:\windows\system32\mciavi32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 14336 c:\windows\system32\mcastmib.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 57344 c:\windows\system32\makecab.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 73216 c:\windows\system32\magnify.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 73216 c:\windows\system32\magnify.exe
+ 2009-06-26 07:48 . 2009-06-26 07:48 84661 c:\windows\system32\Macromed\Flash\uninstall_plugin.exe
+ 2009-06-26 09:31 . 2009-06-26 09:31 89102 c:\windows\system32\Macromed\Flash\uninstall_activeX.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 13312 c:\windows\system32\lsass.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 13312 c:\windows\system32\lsass.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 10240 c:\windows\system32\lprhelp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 10240 c:\windows\system32\lprhelp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 22016 c:\windows\system32\lpk.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 22016 c:\windows\system32\lpk.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 60928 c:\windows\system32\logman.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 60928 c:\windows\system32\logman.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 75264 c:\windows\system32\locator.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 75264 c:\windows\system32\locator.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 11776 c:\windows\system32\localui.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 11776 c:\windows\system32\localui.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 98816 c:\windows\system32\loadperf.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 98816 c:\windows\system32\loadperf.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 13824 c:\windows\system32\lmhsvc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 13824 c:\windows\system32\lmhsvc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 19968 c:\windows\system32\linkinfo.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 58880 c:\windows\system32\licwmi.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 58880 c:\windows\system32\licwmi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 22016 c:\windows\system32\licmgr10.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 22016 c:\windows\system32\licmgr10.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 37376 c:\windows\system32\l2gpstore.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 61440 c:\windows\system32\kmsvc.dll
+ 2009-03-04 10:25 . 2009-03-04 10:25 10240 c:\windows\system32\killapps.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 15872 c:\windows\system32\jsproxy.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 27648 c:\windows\system32\jgpl400.dll
+ 2004-08-04 00:44 . 2008-04-14 17:20 47616 c:\windows\system32\iyuv_32.dll
- 2004-08-04 00:44 . 2004-08-04 12:00 47616 c:\windows\system32\iyuv_32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 54784 c:\windows\system32\ixsso.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 54784 c:\windows\system32\ixsso.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 32768 c:\windows\system32\isrdbg32.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 32768 c:\windows\system32\isrdbg32.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 86016 c:\windows\system32\isign32.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 86016 c:\windows\system32\isign32.dll
+ 2009-06-25 21:00 . 2008-04-14 17:20 28672 c:\windows\system32\irmon.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 22016 c:\windows\system32\ipxwan.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 24064 c:\windows\system32\ipxroute.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 24064 c:\windows\system32\ipxroute.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 59904 c:\windows\system32\ipv6mon.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 53248 c:\windows\system32\ipv6.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 95744 c:\windows\system32\iphlpapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 95744 c:\windows\system32\iphlpapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 56832 c:\windows\system32\ipconfig.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:53 96768 c:\windows\system32\inseng.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 96768 c:\windows\system32\inseng.dll
+ 2009-03-04 10:47 . 2009-03-04 10:47 11776 c:\windows\system32\inres.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 49664 c:\windows\system32\inetres.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 16:15 49664 c:\windows\system32\inetres.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 15872 c:\windows\system32\inetppui.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 15872 c:\windows\system32\inetppui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 75264 c:\windows\system32\inetpp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 75264 c:\windows\system32\inetpp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 32768 c:\windows\system32\inetmib1.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 35840 c:\windows\system32\imgutil.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 35840 c:\windows\system32\imgutil.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 36921 c:\windows\system32\imeshare.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 36921 c:\windows\system32\imeshare.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 81920 c:\windows\system32\ils.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 81920 c:\windows\system32\ils.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 63488 c:\windows\system32\iesetup.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 63488 c:\windows\system32\iesetup.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 48640 c:\windows\system32\iernonce.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 48640 c:\windows\system32\iernonce.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:35 81920 c:\windows\system32\ieencode.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:53 81920 c:\windows\system32\ieencode.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 34304 c:\windows\system32\ie4uinit.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 34304 c:\windows\system32\ie4uinit.exe
+ 2006-06-29 06:05 . 2006-06-29 06:05 26112 c:\windows\system32\idndl.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 65536 c:\windows\system32\icwphbk.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 65536 c:\windows\system32\icwphbk.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 73728 c:\windows\system32\icwdial.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 73728 c:\windows\system32\icwdial.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 80384 c:\windows\system32\iccvid.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 80384 c:\windows\system32\iccvid.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 11264 c:\windows\system32\icaapi.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 11264 c:\windows\system32\icaapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 42496 c:\windows\system32\htui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 42496 c:\windows\system32\htui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 24576 c:\windows\system32\httpapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 24576 c:\windows\system32\httpapi.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 32285 c:\windows\system32\hsfcisp2.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 72704 c:\windows\system32\hlink.dll
- 2004-08-04 00:44 . 2004-08-04 12:00 20992 c:\windows\system32\hid.dll
+ 2004-08-04 00:44 . 2008-04-14 17:20 20992 c:\windows\system32\hid.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 41472 c:\windows\system32\hhsetup.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 15872 c:\windows\system32\help.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 39424 c:\windows\system32\grpconv.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 39424 c:\windows\system32\grpconv.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:07 10240 c:\windows\system32\gpkrsrc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 10240 c:\windows\system32\gpkrsrc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 60416 c:\windows\system32\fwcfg.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 60416 c:\windows\system32\fwcfg.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 44544 c:\windows\system32\ftp.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 44544 c:\windows\system32\ftp.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 29696 c:\windows\system32\format.com
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 21504 c:\windows\system32\fontview.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 21504 c:\windows\system32\fontview.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 80896 c:\windows\system32\fontsub.dll
+ 2009-06-25 20:57 . 2009-06-26 11:51 98256 c:\windows\system32\FNTCACHE.DAT
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:21 23040 c:\windows\system32\fltmc.exe
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 16896 c:\windows\system32\fltlib.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 16896 c:\windows\system32\fltlib.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 88064 c:\windows\system32\fldrclnr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 88064 c:\windows\system32\fldrclnr.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 28160 c:\windows\system32\findstr.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 28160 c:\windows\system32\findstr.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 21504 c:\windows\system32\feclient.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 21504 c:\windows\system32\feclient.dll
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 20992 c:\windows\system32\faxpatch.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 80896 c:\windows\system32\faultrep.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 80896 c:\windows\system32\faultrep.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 24064 c:\windows\system32\extrac32.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:53 55808 c:\windows\system32\extmgr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 55808 c:\windows\system32\extmgr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 56320 c:\windows\system32\eventlog.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 23040 c:\windows\system32\ersvc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 23040 c:\windows\system32\ersvc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\system32\encapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 20480 c:\windows\system32\encapi.dll
+ 2001-07-11 08:51 . 2001-07-11 08:51 77824 c:\windows\system32\eaxac3.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 33792 c:\windows\system32\eapsvc.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 59392 c:\windows\system32\eapqec.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 40960 c:\windows\system32\eappprxy.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 94720 c:\windows\system32\eappgnui.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 31232 c:\windows\system32\eapolqec.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 17920 c:\windows\system32\dvdupgrd.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 17920 c:\windows\system32\dvdupgrd.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 10752 c:\windows\system32\dumprep.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 10752 c:\windows\system32\dumprep.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\system32\dswave.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 19456 c:\windows\system32\dswave.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 52224 c:\windows\system32\dssec.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 52224 c:\windows\system32\dssec.dll
+ 2009-06-26 08:46 . 2004-05-06 09:22 53248 c:\windows\system32\dsnpstd.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 93184 c:\windows\system32\dskquota.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 93184 c:\windows\system32\dskquota.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 72704 c:\windows\system32\dsdmoprp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 72704 c:\windows\system32\dsdmoprp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 16384 c:\windows\system32\ds32gt.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 16384 c:\windows\system32\ds32gt.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 14336 c:\windows\system32\drprov.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 14336 c:\windows\system32\drprov.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 87040 c:\windows\system32\drmstor.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 87040 c:\windows\system32\drmstor.dll
+ 2009-06-26 09:29 . 2008-04-13 18:46 19200 c:\windows\system32\drivers\wstcodec.sys
+ 2009-06-25 19:19 . 2008-04-13 19:17 83072 c:\windows\system32\drivers\wdmaud.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 25471 c:\windows\system32\drivers\watv10nt.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 22271 c:\windows\system32\drivers\watv06nt.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:57 34560 c:\windows\system32\drivers\wanarp.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 34560 c:\windows\system32\drivers\wanarp.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 11935 c:\windows\system32\drivers\wadv11nt.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 11871 c:\windows\system32\drivers\wadv09nt.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 11295 c:\windows\system32\drivers\wadv08nt.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 11807 c:\windows\system32\drivers\wadv07nt.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:43 14208 c:\windows\system32\drivers\wacompen.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:01 52864 c:\windows\system32\drivers\volsnap.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 52864 c:\windows\system32\drivers\volsnap.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:44 81664 c:\windows\system32\drivers\videoprt.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 42240 c:\windows\system32\drivers\viaagp.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:44 20992 c:\windows\system32\drivers\vga.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20992 c:\windows\system32\drivers\vga.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 11325 c:\windows\system32\drivers\vchnt5.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:45 20608 c:\windows\system32\drivers\usbuhci.sys
+ 2004-08-03 23:08 . 2008-04-13 18:45 15872 c:\windows\system32\drivers\usbintel.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:45 59520 c:\windows\system32\drivers\usbhub.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:45 30208 c:\windows\system32\drivers\usbehci.sys
+ 2001-08-17 22:03 . 2008-04-13 18:45 25728 c:\windows\system32\drivers\usbcamd2.sys
+ 2001-08-17 22:03 . 2008-04-13 18:45 25600 c:\windows\system32\drivers\usbcamd.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:56 12800 c:\windows\system32\drivers\usb8023x.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:56 12800 c:\windows\system32\drivers\usb8023.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:32 66048 c:\windows\system32\drivers\udfs.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 44672 c:\windows\system32\drivers\uagp35.sys
+ 2004-08-03 23:03 . 2008-04-13 18:56 12288 c:\windows\system32\drivers\tunmp.sys
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-03 22:44 40840 c:\windows\system32\drivers\termdd.sys
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:22 40840 c:\windows\system32\drivers\termdd.sys
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 21896 c:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:22 21896 c:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:22 12040 c:\windows\system32\drivers\tdpipe.sys
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 12040 c:\windows\system32\drivers\tdpipe.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 19:00 19072 c:\windows\system32\drivers\tdi.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:40 14976 c:\windows\system32\drivers\tape.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 14976 c:\windows\system32\drivers\tape.sys
- 2009-06-25 19:19 . 2004-08-03 21:15 60800 c:\windows\system32\drivers\sysaudio.sys
+ 2009-06-25 19:19 . 2008-04-13 19:15 60800 c:\windows\system32\drivers\sysaudio.sys
+ 2009-06-25 19:19 . 2008-04-13 18:45 56576 c:\windows\system32\drivers\swmidi.sys
+ 2009-06-26 09:29 . 2008-04-13 18:46 15232 c:\windows\system32\drivers\streamip.sys
+ 2004-08-03 23:08 . 2008-04-13 18:45 49408 c:\windows\system32\drivers\stream.sys
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 16:34 73472 c:\windows\system32\drivers\sr.sys
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 73472 c:\windows\system32\drivers\sr.sys
+ 2004-08-03 23:09 . 2008-04-13 18:46 25344 c:\windows\system32\drivers\sonydcam.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:41 13240 c:\windows\system32\drivers\slwdmsup.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:41 95424 c:\windows\system32\drivers\slnthal.sys
+ 2009-06-26 09:29 . 2008-04-13 18:46 11136 c:\windows\system32\drivers\slip.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 40960 c:\windows\system32\drivers\sisagp.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 11392 c:\windows\system32\drivers\sfloppy.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:40 11392 c:\windows\system32\drivers\sfloppy.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:40 11008 c:\windows\system32\drivers\sffp_sd.sys
+ 2008-04-13 18:40 . 2008-04-13 18:40 10240 c:\windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:40 11904 c:\windows\system32\drivers\sffdisk.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:11 65280 c:\windows\system32\drivers\serial.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:40 15744 c:\windows\system32\drivers\serenum.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 16:39 20480 c:\windows\system32\drivers\secdrv.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:36 79232 c:\windows\system32\drivers\sdbus.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:40 96384 c:\windows\system32\drivers\scsiport.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:56 30592 c:\windows\system32\drivers\rndismpx.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:56 30592 c:\windows\system32\drivers\rndismp.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:46 59136 c:\windows\system32\drivers\rfcomm.sys
+ 2009-06-25 21:01 . 2008-04-14 16:05 58880 c:\windows\system32\drivers\redbook.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:41 13776 c:\windows\system32\drivers\recagent.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 48384 c:\windows\system32\drivers\raspptp.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 19:19 48384 c:\windows\system32\drivers\raspptp.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:57 41472 c:\windows\system32\drivers\raspppoe.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 41472 c:\windows\system32\drivers\raspppoe.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 19:19 51328 c:\windows\system32\drivers\rasl2tp.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 51328 c:\windows\system32\drivers\rasl2tp.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 69120 c:\windows\system32\drivers\psched.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:56 69120 c:\windows\system32\drivers\psched.sys
+ 2004-08-04 00:34 . 2008-04-14 16:00 39936 c:\windows\system32\drivers\processr.sys
+ 2009-03-04 12:47 . 2009-03-04 12:47 15896 c:\windows\system32\drivers\PFMODNT.SYS
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:33 68608 c:\windows\system32\drivers\pci.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-03 22:34 68608 c:\windows\system32\drivers\pci.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:40 19712 c:\windows\system32\drivers\partmgr.sys
- 2004-08-04 00:34 . 2004-08-04 12:00 80256 c:\windows\system32\drivers\parport.sys
+ 2004-08-04 00:34 . 2008-04-14 16:33 80256 c:\windows\system32\drivers\parport.sys
+ 2004-08-04 00:34 . 2008-04-14 16:32 46848 c:\windows\system32\drivers\p3.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:56 88320 c:\windows\system32\drivers\nwlnkipx.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 30848 c:\windows\system32\drivers\npfs.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:32 30848 c:\windows\system32\drivers\npfs.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:53 40320 c:\windows\system32\drivers\nmnt.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 40320 c:\windows\system32\drivers\nmnt.sys
- 2004-08-03 22:58 . 2004-08-04 12:00 61824 c:\windows\system32\drivers\nic1394.sys
+ 2004-08-03 22:58 . 2008-04-13 18:51 61824 c:\windows\system32\drivers\nic1394.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:56 34688 c:\windows\system32\drivers\netbios.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:57 40576 c:\windows\system32\drivers\ndproxy.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 19:20 91520 c:\windows\system32\drivers\ndiswan.sys
+ 2004-08-03 23:03 . 2008-04-13 18:55 14592 c:\windows\system32\drivers\ndisuio.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:57 10112 c:\windows\system32\drivers\ndistapi.sys
+ 2009-06-26 09:29 . 2008-04-13 18:46 10880 c:\windows\system32\drivers\ndisip.sys
+ 2009-06-26 09:29 . 2008-04-13 18:46 85248 c:\windows\system32\drivers\nabtsfec.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:43 12672 c:\windows\system32\drivers\mutohpen.sys
- 2004-08-03 23:07 . 2004-08-04 12:00 15488 c:\windows\system32\drivers\mssmbios.sys
+ 2004-08-03 23:07 . 2008-04-13 18:36 15488 c:\windows\system32\drivers\mssmbios.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 35072 c:\windows\system32\drivers\msgpc.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:56 35072 c:\windows\system32\drivers\msgpc.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:32 19072 c:\windows\system32\drivers\msfs.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 19072 c:\windows\system32\drivers\msfs.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:39 42368 c:\windows\system32\drivers\mountmgr.sys
- 2004-08-04 00:34 . 2004-08-04 12:00 23296 c:\windows\system32\drivers\mouclass.sys
+ 2004-08-04 00:34 . 2008-04-14 15:55 23296 c:\windows\system32\drivers\mouclass.sys
- 2004-08-04 00:34 . 2004-08-04 12:00 30208 c:\windows\system32\drivers\modem.sys
+ 2004-08-04 00:34 . 2008-04-14 15:54 30208 c:\windows\system32\drivers\modem.sys
- 2004-08-03 23:07 . 2004-08-04 12:00 63744 c:\windows\system32\drivers\mf.sys
+ 2004-08-03 23:07 . 2008-04-13 18:36 63744 c:\windows\system32\drivers\mf.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:41 11868 c:\windows\system32\drivers\mdmxsdk.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:31 92288 c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 24960 c:\windows\system32\drivers\kbdclass.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:20 24960 c:\windows\system32\drivers\kbdclass.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:18 37632 c:\windows\system32\drivers\isapnp.sys
- 2009-06-25 20:58 . 2004-08-04 12:00 11264 c:\windows\system32\drivers\irenum.sys
+ 2009-06-25 20:58 . 2008-04-13 18:54 11264 c:\windows\system32\drivers\irenum.sys
+ 2009-06-25 21:00 . 2008-04-13 18:54 88192 c:\windows\system32\drivers\irda.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 19:19 75264 c:\windows\system32\drivers\ipsec.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:57 20864 c:\windows\system32\drivers\ipinip.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:53 36608 c:\windows\system32\drivers\ip6fw.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:16 40448 c:\windows\system32\drivers\intelppm.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:40 42112 c:\windows\system32\drivers\imapi.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:11 53248 c:\windows\system32\drivers\i8042prt.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 24960 c:\windows\system32\drivers\hidparse.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:45 24960 c:\windows\system32\drivers\hidparse.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:45 19200 c:\windows\system32\drivers\hidir.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:45 36864 c:\windows\system32\drivers\hidclass.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:09 25728 c:\windows\system32\drivers\hidbth.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 46464 c:\windows\system32\drivers\gagp30kx.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:40 20480 c:\windows\system32\drivers\flpydisk.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\system32\drivers\flpydisk.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:03 44672 c:\windows\system32\drivers\fips.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 27392 c:\windows\system32\drivers\fdc.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:40 27392 c:\windows\system32\drivers\fdc.sys
+ 2009-03-04 12:46 . 2009-03-04 12:46 92696 c:\windows\system32\drivers\emupia2k.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:38 71168 c:\windows\system32\drivers\dxg.sys
+ 2009-06-25 19:19 . 2008-04-13 18:45 60160 c:\windows\system32\drivers\drmk.sys
- 2009-06-25 19:19 . 2004-08-03 21:07 52864 c:\windows\system32\drivers\DMusic.sys
+ 2009-06-25 19:19 . 2008-04-13 18:45 52864 c:\windows\system32\drivers\dmusic.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:40 14208 c:\windows\system32\drivers\diskdump.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 14208 c:\windows\system32\drivers\diskdump.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 36352 c:\windows\system32\drivers\disk.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:40 36352 c:\windows\system32\drivers\disk.sys
+ 2009-03-04 12:45 . 2009-03-04 12:45 14360 c:\windows\system32\drivers\ctprxy2k.sys
+ 2009-03-04 12:45 . 2009-03-04 12:45 18840 c:\windows\system32\drivers\CTGAME.SYS
+ 2004-08-04 00:37 . 2008-04-14 16:17 40832 c:\windows\system32\drivers\crusoe.sys
+ 2009-03-04 12:42 . 2009-03-04 12:42 99352 c:\windows\system32\drivers\COMMONFX.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 19:16 49536 c:\windows\system32\drivers\classpnp.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 15423 c:\windows\system32\drivers\ch7xxnt5.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:40 62976 c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 63744 c:\windows\system32\drivers\cdfs.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 19:14 63744 c:\windows\system32\drivers\cdfs.sys
+ 2009-06-26 09:29 . 2008-04-13 18:46 17024 c:\windows\system32\drivers\ccdecode.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:46 18944 c:\windows\system32\drivers\bthusb.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:46 36480 c:\windows\system32\drivers\bthprint.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:46 37888 c:\windows\system32\drivers\bthmodem.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:46 17024 c:\windows\system32\drivers\bthenum.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:53 71552 c:\windows\system32\drivers\bridge.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 71552 c:\windows\system32\drivers\bridge.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 17279 c:\windows\system32\drivers\atv10nt5.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 14143 c:\windows\system32\drivers\atv06nt5.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 25471 c:\windows\system32\drivers\atv04nt5.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 11359 c:\windows\system32\drivers\atv02nt5.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 21183 c:\windows\system32\drivers\atv01nt5.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:51 55808 c:\windows\system32\drivers\atmlane.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:51 59904 c:\windows\system32\drivers\atmarpc.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 59904 c:\windows\system32\drivers\atmarpc.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 63488 c:\windows\system32\drivers\atinxsxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 31744 c:\windows\system32\drivers\atinxbxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 73216 c:\windows\system32\drivers\atintuxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 13824 c:\windows\system32\drivers\atinttxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 28672 c:\windows\system32\drivers\atinsnxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 52224 c:\windows\system32\drivers\atinraxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 14336 c:\windows\system32\drivers\atinpdxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 13824 c:\windows\system32\drivers\atinmdxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 57856 c:\windows\system32\drivers\atinbtxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 34735 c:\windows\system32\drivers\ati1xsxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 29455 c:\windows\system32\drivers\ati1xbxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 36463 c:\windows\system32\drivers\ati1tuxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 21343 c:\windows\system32\drivers\ati1ttxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 26367 c:\windows\system32\drivers\ati1snxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 63663 c:\windows\system32\drivers\ati1rvxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 30671 c:\windows\system32\drivers\ati1raxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 12047 c:\windows\system32\drivers\ati1pdxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 11615 c:\windows\system32\drivers\ati1mdxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 56623 c:\windows\system32\drivers\ati1btxx.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:57 14336 c:\windows\system32\drivers\asyncmac.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 14336 c:\windows\system32\drivers\asyncmac.sys
- 2004-08-03 22:58 . 2004-08-04 12:00 60800 c:\windows\system32\drivers\arp1394.sys
+ 2004-08-03 22:58 . 2008-04-13 18:51 60800 c:\windows\system32\drivers\arp1394.sys
+ 2004-08-04 00:34 . 2008-04-14 15:58 41856 c:\windows\system32\drivers\amdk7.sys
+ 2004-08-04 00:34 . 2008-04-14 15:58 41472 c:\windows\system32\drivers\amdk6.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 43008 c:\windows\system32\drivers\amdagp.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 42752 c:\windows\system32\drivers\alim1541.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 44928 c:\windows\system32\drivers\agpcpq.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 42368 c:\windows\system32\drivers\agp440.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 57856 c:\windows\system32\dpwsockx.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 57856 c:\windows\system32\dpwsockx.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 83456 c:\windows\system32\dpvsetup.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 83456 c:\windows\system32\dpvsetup.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 21504 c:\windows\system32\dpvacm.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 21504 c:\windows\system32\dpvacm.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 18432 c:\windows\system32\dpnsvr.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 18432 c:\windows\system32\dpnsvr.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 60928 c:\windows\system32\dpnhupnp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 60928 c:\windows\system32\dpnhupnp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 35328 c:\windows\system32\dpnhpast.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 35328 c:\windows\system32\dpnhpast.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 24064 c:\windows\system32\dpmodemx.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 24064 c:\windows\system32\dpmodemx.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 29696 c:\windows\system32\dplaysvr.exe
+ 2009-08-03 14:47 . 2009-05-01 21:02 90112 c:\windows\system32\dpl100.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 56832 c:\windows\system32\dot3msm.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 39936 c:\windows\system32\dot3gpclnt.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 59904 c:\windows\system32\dot3cfg.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 26112 c:\windows\system32\dot3api.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 48128 c:\windows\system32\docprop2.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 48128 c:\windows\system32\docprop2.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 45568 c:\windows\system32\dnsrslvr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 45568 c:\windows\system32\dnsrslvr.dll
+ 2004-08-04 00:43 . 2008-04-14 17:20 55296 c:\windows\system32\dmutil.dll
- 2004-08-04 00:43 . 2004-08-04 12:00 55296 c:\windows\system32\dmutil.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 24064 c:\windows\system32\dmserver.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 24064 c:\windows\system32\dmserver.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 82432 c:\windows\system32\dmscript.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 82432 c:\windows\system32\dmscript.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 15872 c:\windows\system32\dmremote.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 15872 c:\windows\system32\dmremote.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 35840 c:\windows\system32\dmloader.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 35840 c:\windows\system32\dmloader.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 61440 c:\windows\system32\dmcompos.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 61440 c:\windows\system32\dmcompos.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 28672 c:\windows\system32\dmband.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 28672 c:\windows\system32\dmband.dll
+ 2008-05-09 10:56 . 2008-05-09 10:56 90112 c:\windows\system32\dllcache\wshext.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\system32\dllcache\wmpui.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 20480 c:\windows\system32\dllcache\wmpui.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 73728 c:\windows\system32\dllcache\wmplayer.exe
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 73728 c:\windows\system32\dllcache\wmplayer.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 20480 c:\windows\system32\dllcache\wmpcore.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\system32\dllcache\wmpcore.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 20480 c:\windows\system32\dllcache\wmpcd.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\system32\dllcache\wmpcd.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 98304 c:\windows\system32\dllcache\wmpband.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 98304 c:\windows\system32\dllcache\wmpband.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 23552 c:\windows\system32\dllcache\wmdmps.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 23552 c:\windows\system32\dllcache\wmdmps.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 27136 c:\windows\system32\dllcache\wmdmlog.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 27136 c:\windows\system32\dllcache\wmdmlog.dll
+ 2009-02-03 19:58 . 2009-02-03 19:58 56832 c:\windows\system32\dllcache\secur32.dll
+ 2009-06-25 19:38 . 2009-02-06 10:39 35328 c:\windows\system32\dllcache\sc.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2009-02-06 16:54 35328 c:\windows\system32\dllcache\sc.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:40 24960 c:\windows\system32\dllcache\pciidex.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-03 22:34 68608 c:\windows\system32\dllcache\pci.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:33 68608 c:\windows\system32\dllcache\pci.sys
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 10240 c:\windows\system32\dllcache\npwmsdrm.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 10240 c:\windows\system32\dllcache\npwmsdrm.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2008-06-12 14:19 91648 c:\windows\system32\dllcache\mtxoci.dll
+ 2008-06-12 14:23 . 2008-06-12 14:23 91648 c:\windows\system32\dllcache\mtxoci.dll
+ 2008-06-12 14:23 . 2008-06-12 14:23 66560 c:\windows\system32\dllcache\mtxclu.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2008-06-12 14:19 66560 c:\windows\system32\dllcache\mtxclu.dll
+ 2008-04-14 16:22 . 2008-04-14 16:22 89600 c:\windows\system32\dllcache\msxml6r.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 52736 c:\windows\system32\dllcache\mspmsnsv.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 52736 c:\windows\system32\dllcache\mspmsnsv.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2008-06-12 14:19 58880 c:\windows\system32\dllcache\msdtclog.dll
+ 2008-06-12 14:23 . 2008-06-12 14:23 58880 c:\windows\system32\dllcache\msdtclog.dll
+ 2008-06-24 16:46 . 2008-06-24 16:46 74240 c:\windows\system32\dllcache\mscms.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2008-06-24 16:24 74240 c:\windows\system32\dllcache\mscms.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:18 37632 c:\windows\system32\dllcache\isapnp.sys
+ 2009-04-29 04:35 . 2009-04-29 04:35 81920 c:\windows\system32\dllcache\ieencode.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:53 81920 c:\windows\system32\dllcache\ieencode.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 87040 c:\windows\system32\dllcache\drmstor.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 87040 c:\windows\system32\dllcache\drmstor.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 33792 c:\windows\system32\dllcache\custsat.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:40 96512 c:\windows\system32\dllcache\atapi.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 32768 c:\windows\system32\dispex.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 39936 c:\windows\system32\dimsroam.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 19456 c:\windows\system32\dimsntfy.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 68608 c:\windows\system32\digest.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 68608 c:\windows\system32\digest.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 87040 c:\windows\system32\diantz.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 48640 c:\windows\system32\dhcpqec.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 28672 c:\windows\system32\dfsshlex.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 28672 c:\windows\system32\dfsshlex.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 39424 c:\windows\system32\dfrgsnap.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 82944 c:\windows\system32\dfrgfat.exe
+ 2009-03-04 10:25 . 2009-03-04 10:25 33792 c:\windows\system32\devreg.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 59904 c:\windows\system32\devenum.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 59904 c:\windows\system32\devenum.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 25088 c:\windows\system32\defrag.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 25088 c:\windows\system32\defrag.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 27136 c:\windows\system32\ddrawex.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 27136 c:\windows\system32\ddrawex.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 30720 c:\windows\system32\ddeshare.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 30720 c:\windows\system32\ddeshare.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 28672 c:\windows\system32\dbnmpntw.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 28672 c:\windows\system32\dbnmpntw.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 24576 c:\windows\system32\dbmsrpcn.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 24576 c:\windows\system32\dbmsrpcn.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 25600 c:\windows\system32\davclnt.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 54272 c:\windows\system32\dataclen.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 54272 c:\windows\system32\dataclen.dll
+ 2009-03-04 10:45 . 2009-03-04 10:45 32768 c:\windows\system32\ctthxcal.dll
+ 2009-03-04 10:45 . 2009-03-04 10:45 45568 c:\windows\system32\ctspkhlp.dll
+ 2009-03-04 10:44 . 2009-03-04 10:44 41472 c:\windows\system32\ctscal.dll
+ 2009-02-13 12:50 . 2009-02-13 12:50 87712 c:\windows\system32\ctpxst32.exe
+ 2008-12-02 09:40 . 2008-12-02 09:40 47104 c:\windows\system32\ctppld.dll
+ 2009-03-04 10:45 . 2009-03-04 10:45 56832 c:\windows\system32\CTpcmcia.dll
+ 2009-03-04 10:29 . 2009-03-04 10:29 69632 c:\windows\system32\ctosuser.dll
+ 2009-03-04 10:45 . 2009-03-04 10:45 12800 c:\windows\system32\ctmmep.dll
+ 2007-08-13 18:45 . 2007-08-13 18:45 77824 c:\windows\system32\ctmmactl.dll
+ 2009-03-04 10:45 . 2009-03-04 10:45 19456 c:\windows\system32\CtHelper.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 15360 c:\windows\system32\ctfmon.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 15360 c:\windows\system32\ctfmon.exe
+ 2009-03-04 10:30 . 2009-03-04 10:30 49152 c:\windows\system32\ctdproxy.dll
+ 2009-03-04 10:33 . 2009-03-04 10:33 51787 c:\windows\system32\ctdlang.dat
+ 2009-03-04 10:44 . 2009-03-04 10:44 10240 c:\windows\system32\ctdcres.dll
+ 2009-03-04 10:25 . 2009-03-04 10:25 53932 c:\windows\system32\ctdaught.dat
+ 2009-03-04 10:47 . 2009-03-04 10:47 86528 c:\windows\system32\ctcoinst.dll
+ 2009-03-04 10:47 . 2009-03-04 10:47 43520 c:\windows\system32\CTBurst.dll
+ 2009-03-04 10:30 . 2009-03-04 10:30 46592 c:\windows\system32\ctasio.dll
+ 2009-06-27 19:54 . 2008-05-01 14:35 53248 c:\windows\system32\CSVer.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 32256 c:\windows\system32\csrsrv.dll
+ 2009-06-26 08:46 . 2004-02-16 11:59 61440 c:\windows\system32\csnpstd.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 62464 c:\windows\system32\cryptsvc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 64512 c:\windows\system32\cryptnet.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 54272 c:\windows\system32\cryptext.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 54272 c:\windows\system32\cryptext.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 33280 c:\windows\system32\cryptdll.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 33280 c:\windows\system32\cryptdll.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 75264 c:\windows\system32\cryptdlg.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 75264 c:\windows\system32\cryptdlg.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 12800 c:\windows\system32\credssp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 35328 c:\windows\system32\corpol.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 35328 c:\windows\system32\corpol.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 27648 c:\windows\system32\conime.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 27648 c:\windows\system32\conime.exe
+ 2009-06-25 19:10 . 2009-06-26 11:51 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
- 2009-06-25 19:10 . 2009-06-25 19:10 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
+ 2009-06-26 08:09 . 2009-06-26 11:51 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\MSHist012009062620090627\index.dat
- 2009-06-25 19:10 . 2009-06-25 19:10 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat
+ 2009-06-25 19:10 . 2009-06-26 11:51 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat
- 2009-06-25 19:10 . 2009-06-25 19:10 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\Cookies\index.dat
+ 2009-06-25 19:10 . 2009-06-26 11:51 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\Cookies\index.dat
+ 2009-06-25 19:04 . 2008-04-14 17:20 97792 c:\windows\system32\comrepl.dll
+ 2009-06-25 19:04 . 2008-04-14 17:20 28160 c:\windows\system32\comaddin.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 60416 c:\windows\system32\colbact.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2005-07-26 04:42 60416 c:\windows\system32\colbact.dll
+ 2004-08-04 00:43 . 2008-04-14 17:20 49152 c:\windows\system32\cnbjmon.dll
- 2004-08-04 00:43 . 2004-08-04 12:00 49152 c:\windows\system32\cnbjmon.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 41472 c:\windows\system32\cmutil.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 41472 c:\windows\system32\cmutil.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 64512 c:\windows\system32\cmstp.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 64512 c:\windows\system32\cmstp.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 13312 c:\windows\system32\cmsetacl.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 39424 c:\windows\system32\cmmon32.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 39424 c:\windows\system32\cmmon32.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 25600 c:\windows\system32\cmdl32.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 15872 c:\windows\system32\cmcfg32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 15872 c:\windows\system32\cmcfg32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 58368 c:\windows\system32\clusapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 33280 c:\windows\system32\clipsrv.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 33280 c:\windows\system32\clipsrv.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 20480 c:\windows\system32\cliconfg.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\system32\cliconfg.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 77824 c:\windows\system32\cliconfg.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 77824 c:\windows\system32\cliconfg.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 64512 c:\windows\system32\cleanmgr.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 69120 c:\windows\system32\ciodm.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 69120 c:\windows\system32\ciodm.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 16896 c:\windows\system32\cfgmgr32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:01 16896 c:\windows\system32\cfgmgr32.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 38912 c:\windows\system32\cfgbkend.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 38912 c:\windows\system32\cfgbkend.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 85504 c:\windows\system32\catsrvps.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 85504 c:\windows\system32\catsrvps.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 50688 c:\windows\system32\camocx.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 50688 c:\windows\system32\camocx.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 20992 c:\windows\system32\cacls.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 84992 c:\windows\system32\cabview.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 84992 c:\windows\system32\cabview.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 60416 c:\windows\system32\cabinet.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 50688 c:\windows\system32\btpanui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 50688 c:\windows\system32\btpanui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 30208 c:\windows\system32\bthserv.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 30208 c:\windows\system32\bthserv.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 20992 c:\windows\system32\bthci.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20992 c:\windows\system32\bthci.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 78336 c:\windows\system32\browsewm.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 78336 c:\windows\system32\browsewm.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 77824 c:\windows\system32\browser.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:05 67584 c:\windows\system32\browselc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 67584 c:\windows\system32\browselc.dll
+ 2007-06-01 19:01 . 2007-06-01 19:01 30208 c:\windows\system32\BORLNDMM.DLL
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 71680 c:\windows\system32\blastcln.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 71680 c:\windows\system32\blastcln.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 17408 c:\windows\system32\bidispl.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 17408 c:\windows\system32\bidispl.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 29184 c:\windows\system32\batmeter.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 52736 c:\windows\system32\basesrv.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 52736 c:\windows\system32\basesrv.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 84992 c:\windows\system32\avifil32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 84992 c:\windows\system32\avifil32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 11264 c:\windows\system32\autolfn.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 11264 c:\windows\system32\autolfn.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 62464 c:\windows\system32\authz.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 14336 c:\windows\system32\auditusr.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 14336 c:\windows\system32\auditusr.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 42496 c:\windows\system32\audiosrv.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 42496 c:\windows\system32\audiosrv.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 12288 c:\windows\system32\attrib.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 30208 c:\windows\system32\atmlib.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 30208 c:\windows\system32\atmlib.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 11264 c:\windows\system32\atmadm.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 11264 c:\windows\system32\atmadm.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 58880 c:\windows\system32\atl.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 58880 c:\windows\system32\atl.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 32768 c:\windows\system32\ativtmxx.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 25600 c:\windows\system32\at.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 25600 c:\windows\system32\at.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 65024 c:\windows\system32\asycfilt.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 65024 c:\windows\system32\asycfilt.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 70656 c:\windows\system32\amstream.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 70656 c:\windows\system32\amstream.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 17408 c:\windows\system32\alrsvc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 17408 c:\windows\system32\alrsvc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 44544 c:\windows\system32\alg.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 44544 c:\windows\system32\alg.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 98304 c:\windows\system32\ahui.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 98304 c:\windows\system32\ahui.exe
+ 2006-04-25 19:25 . 2006-04-25 19:25 45056 c:\windows\system32\AgCPanelTraditionalChinese.dll
+ 2006-04-25 19:25 . 2006-04-25 19:25 45056 c:\windows\system32\AgCPanelSwedish.dll
+ 2006-04-25 19:25 . 2006-04-25 19:25 45056 c:\windows\system32\AgCPanelSpanish.dll
+ 2006-04-25 19:25 . 2006-04-25 19:25 45056 c:\windows\system32\AgCPanelSimplifiedChinese.dll
+ 2006-04-25 19:25 . 2006-04-25 19:25 45056 c:\windows\system32\AgCPanelPortugese.dll
+ 2006-04-25 19:25 . 2006-04-25 19:25 45056 c:\windows\system32\AgCPanelKorean.dll
+ 2006-04-25 19:25 . 2006-04-25 19:25 45056 c:\windows\system32\AgCPanelJapanese.dll
+ 2006-04-25 19:25 . 2006-04-25 19:25 45056 c:\windows\system32\AgCPanelGerman.dll
+ 2006-04-25 19:25 . 2006-04-25 19:25 45056 c:\windows\system32\AgCPanelFrench.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 68096 c:\windows\system32\adsmsext.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 68096 c:\windows\system32\adsmsext.dll
+ 2009-06-26 07:48 . 2009-06-26 07:48 78566 c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe
+ 2009-06-04 12:15 . 2009-06-04 12:15 94208 c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwMenu.dll
+ 2009-06-04 11:45 . 2009-06-04 11:45 79488 c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\gtapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 61440 c:\windows\system32\admparse.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 61440 c:\windows\system32\admparse.dll
+ 2006-12-05 12:52 . 2006-12-05 12:52 48400 c:\windows\system32\AddCat.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 98304 c:\windows\system32\actxprxy.dll
+ 2009-03-04 10:46 . 2009-03-04 10:46 11776 c:\windows\system32\ac3api.dll
+ 2009-03-04 10:46 . 2009-03-04 10:46 10752 c:\windows\system32\a3d.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 58434 c:\windows\srchasst\srchctls.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 58434 c:\windows\srchasst\srchctls.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 32866 c:\windows\slrundll.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 82944 c:\windows\ServicePackFiles\ServicePackCache\i386\msgsc.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 33792 c:\windows\ServicePackFiles\ServicePackCache\i386\custsat.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 18944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\xrxscnui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 11776 c:\windows\ServicePackFiles\i386\xolehlp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 50176 c:\windows\ServicePackFiles\i386\xmlprovi.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 30720 c:\windows\ServicePackFiles\i386\xcopy.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 91648 c:\windows\ServicePackFiles\i386\xactsrv.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 52736 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wzcsapi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 19455 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wvchntxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 32256 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wups.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 18432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wtsapi32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 51200 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wstdecod.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:46 19200 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wstcodec.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 24064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wsock32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 41984 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wsnmp32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 12063 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wsiintxx.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wshtcpip.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 11264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wshrm.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 14336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wship6.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 90112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wshext.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 36864 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wshcon.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 80896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wscsvc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 13824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wscntfy.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 19968 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ws2help.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 82432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ws2_32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 11776 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wpnpinst.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 32256 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wpabaln.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 20480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmpui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 73728 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmplayer.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 20480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmpcore.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 20480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmpcd.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 98304 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmpband.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 98304 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiutils.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 41472 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmipsess.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 62464 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmipjobj.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 61952 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmipiprt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 60928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmicookr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 88576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiaprpl.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 23552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmdmps.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 27136 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmdmlog.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 93184 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wlnotify.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 69120 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wlanapi.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 53760 c:\windows\ServicePackFiles\i386\winsta.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 17408 c:\windows\ServicePackFiles\i386\winshfhc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 99328 c:\windows\ServicePackFiles\i386\winscard.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 16896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\winrnr.dll
+ 2004-08-03 20:41 . 2008-04-13 16:45 84899 c:\windows\ServicePackFiles\i386\winntus.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 32256 c:\windows\ServicePackFiles\i386\winipsec.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 75776 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiascr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 66048 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wextract.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 68096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\webclnt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 19:17 83072 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wdmaud.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 23552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wdmaud.drv
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 49152 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wdigest.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 23615 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wch7xxnt.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:03 31872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wceusbsh.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 43520 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemsvc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 18944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemprox.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 43008 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemperf.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 71680 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemcons.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 25471 c:\windows\ServicePackFiles\i386\watv10nt.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 22271 c:\windows\ServicePackFiles\i386\watv06nt.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 33599 c:\windows\ServicePackFiles\i386\watv04nt.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 19551 c:\windows\ServicePackFiles\i386\watv02nt.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 29311 c:\windows\ServicePackFiles\i386\watv01nt.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:44 17664 c:\windows\ServicePackFiles\i386\watchdog.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:57 34560 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wanarp.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 11935 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wadv11nt.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 11871 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wadv09nt.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 11295 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wadv08nt.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 11807 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wadv07nt.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 11775 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wadv05nt.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 12127 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wadv02nt.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 12415 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wadv01nt.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:43 14208 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wacompen.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 30208 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wabmig.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 85504 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wabimp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 32768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wabfind.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 46080 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wab.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 15872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\w3ssl.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:01 52864 c:\windows\ServicePackFiles\i386\volsnap.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:44 81664 c:\windows\ServicePackFiles\i386\videoprt.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 42240 c:\windows\ServicePackFiles\i386\viaagp.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:44 20992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\vga.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 54784 c:\windows\ServicePackFiles\i386\vfwwdm32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 18944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\version.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 26624 c:\windows\ServicePackFiles\i386\verifier.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 28672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\verclsid.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 51712 c:\windows\ServicePackFiles\i386\vdmredir.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 26112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\vdmdbg.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 11325 c:\windows\ServicePackFiles\i386\vchnt5.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 30749 c:\windows\ServicePackFiles\i386\vbajet32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 50176 c:\windows\ServicePackFiles\i386\utilman.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 26624 c:\windows\ServicePackFiles\i386\userinit.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 77312 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:45 20608 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbuhci.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:45 26368 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbstor.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:45 26112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbser.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:45 15104 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbscan.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:47 25856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbprint.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:45 17152 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbohci.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 16896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbmon.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:45 15872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbintel.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:45 59520 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbhub.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:45 30208 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbehci.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:45 32128 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbccgp.sys
+ 2008-04-13 18:45 . 2008-04-13 18:45 25728 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbcamd2.sys
+ 2008-04-13 18:45 . 2008-04-13 18:45 25600 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbcamd.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:45 60032 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbaudio.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:56 12800 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usb8023x.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:56 12800 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usb8023.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:36 32384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usb101et.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 37888 c:\windows\ServicePackFiles\i386\url.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 18432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ups.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 16896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\upnpcont.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 13824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\uniplat.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 78336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\unimdmat.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 36352 c:\windows\ServicePackFiles\i386\umandlg.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 26624 c:\windows\ServicePackFiles\i386\udhisapi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:32 66048 c:\windows\ServicePackFiles\i386\udfs.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:36 44672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\uagp35.sys
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 60416 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tzchange.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 57856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\twext.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 50688 c:\windows\ServicePackFiles\i386\twain_32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:56 12288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tunmp.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 16384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ttyui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 15:57 39936 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ttyres.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 50688 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tspkg.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 53248 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tsgqec.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:22 12168 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tsddd.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:33 44544 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tscupgrd.exe
+ 2008-04-14 17:19 . 2008-04-14 17:19 25600 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tscupdc.dll
+ 2007-10-30 10:06 . 2007-10-30 10:06 13801 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tscuinst.vbs
+ 2007-12-12 10:33 . 2007-12-12 10:33 18917 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tscinst.vbs
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 94720 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tscfgwmi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 90112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\trkwks.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 12800 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tree.com
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 12800 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tracert.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 82944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tp4mon.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:22 40840 c:\windows\ServicePackFiles\i386\termdd.sys
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 77824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\telnet.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:22 21896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tdtcp.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:22 12040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tdpipe.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 19:00 19072 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tdi.sys
+ 2004-08-03 22:43 . 2003-04-14 19:06 16384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcptsat.dll
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 32827 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcptest.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 46592 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcpmonui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 46592 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcpmon.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 14848 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcpmib.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:40 14976 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tape.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 19:15 60800 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sysaudio.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 57856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\synceng.dll
+ 2008-04-13 18:45 . 2008-04-13 18:45 56576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\swmidi.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 14336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\svchost.exe
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 65601 c:\windows\ServicePackFiles\i386\stub_fpsrvwin.exe
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 16449 c:\windows\ServicePackFiles\i386\stub_fpsrvadm.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 75776 c:\windows\ServicePackFiles\i386\strmfilt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:46 15232 c:\windows\ServicePackFiles\i386\streamip.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:45 49408 c:\windows\ServicePackFiles\i386\stream.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 75776 c:\windows\ServicePackFiles\i386\storprop.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 14848 c:\windows\ServicePackFiles\i386\stimon.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 68608 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sti.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 86528 c:\windows\ServicePackFiles\i386\stdprov.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 59392 c:\windows\ServicePackFiles\i386\stclient.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 26624 c:\windows\ServicePackFiles\i386\startoc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 33280 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sstub.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 14336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssstars.scr
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 18944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssmyst.scr
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 47104 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssmypics.scr
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 20992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssmarque.scr
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 71680 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssdpsrv.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 34816 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssdpapi.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 19968 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssbezier.scr
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 96768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\srvsvc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 67584 c:\windows\ServicePackFiles\i386\srclient.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 58434 c:\windows\ServicePackFiles\i386\srchctls.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:34 73472 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sr.sys
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 20992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\spupdwxp.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 57856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\spoolsv.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 75264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\spoolss.dll
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 20:51 11264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\spnpinst.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 16:43 62976 c:\windows\ServicePackFiles\i386\spgrmr.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 24576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sort.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:46 25344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sonydcam.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 39936 c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmpthrd.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 18944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmpapi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 32768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmp.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 34816 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sniffpol.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 50688 c:\windows\ServicePackFiles\i386\smss.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 91136 c:\windows\ServicePackFiles\i386\smlogsvc.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 16000 c:\windows\ServicePackFiles\i386\smbbatt.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:41 13240 c:\windows\ServicePackFiles\i386\slwdmsup.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 73796 c:\windows\ServicePackFiles\i386\slserv.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 32866 c:\windows\ServicePackFiles\i386\slrundll.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:41 95424 c:\windows\ServicePackFiles\i386\slnthal.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:46 11136 c:\windows\ServicePackFiles\i386\slip.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 73832 c:\windows\ServicePackFiles\i386\slcoinst.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 98304 c:\windows\ServicePackFiles\i386\slbiop.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 25088 c:\windows\ServicePackFiles\i386\slayerxp.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:31 63547 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sla30nd5.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 26112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\skeys.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:31 32768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sisnic.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 40960 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sisagp.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 70656 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sigverif.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 13312 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sigtab.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 20480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\shutdown.exe
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 16437 c:\windows\ServicePackFiles\i386\shtml.exe
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:20 20536 c:\windows\ServicePackFiles\i386\shtml.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 27648 c:\windows\ServicePackFiles\i386\shscrap.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 78336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\shrpubw.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 45056 c:\windows\ServicePackFiles\i386\shmgrate.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 65024 c:\windows\ServicePackFiles\i386\shimeng.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 68096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\shgina.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 25088 c:\windows\ServicePackFiles\i386\shfolder.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:40 11392 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sfloppy.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:40 11008 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sffp_sd.sys
+ 2008-04-13 18:40 . 2008-04-13 18:40 10240 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sffp_mmc.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:40 11904 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sffdisk.sys
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 32768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\setupn.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 73728 c:\windows\ServicePackFiles\i386\setup50.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 23040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\setup.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 32768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sethc.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 56320 c:\windows\ServicePackFiles\i386\servdeps.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:11 65280 c:\windows\ServicePackFiles\i386\serial.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:40 15744 c:\windows\ServicePackFiles\i386\serenum.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 39424 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sens.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 55296 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sendmail.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 29696 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sendcmsg.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 56320 c:\windows\ServicePackFiles\i386\secur32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 18944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\seclogon.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 16:39 20480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\secdrv.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 29184 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sdhcinst.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 79232 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sdbus.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 77824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sdbinst.exe
+ 2008-04-13 18:45 . 2008-04-13 18:45 11520 c:\windows\ServicePackFiles\i386\scsiscan.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:40 96384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\scsiport.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 36352 c:\windows\ServicePackFiles\i386\scrcons.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 22016 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sclgntfy.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 98304 c:\windows\ServicePackFiles\i386\scardsvr.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 70144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\scarddlg.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:40 43904 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sbp2port.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 13824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\savedump.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 64000 c:\windows\ServicePackFiles\i386\samlib.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 45568 c:\windows\ServicePackFiles\i386\safrslv.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 29696 c:\windows\ServicePackFiles\i386\safrdm.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 43520 c:\windows\ServicePackFiles\i386\safrcdlg.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 29696 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rw450ext.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 28160 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rw430ext.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 29184 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rw330ext.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 28160 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rw001ext.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 14336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\runonce.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 33280 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rundll32.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 44032 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rtutils.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:31 20992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rtl8139.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 31744 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rtipxmib.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 77824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rtcshare.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 92672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rsvpsp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 18944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rsmps.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 40448 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rshx32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 15360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rsh.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 61440 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rrcm.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:07 79232 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rocket.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:56 30592 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rndismpx.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:56 30592 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rndismp.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 12288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\riafui2.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 12288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\riafui1.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:46 59136 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rfcomm.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 14336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rexec.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 58880 c:\windows\ServicePackFiles\i386\resutils.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 60928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\remotepg.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 12288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\regsvr32.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 59904 c:\windows\ServicePackFiles\i386\regsvc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 49664 c:\windows\ServicePackFiles\i386\regapi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 53248 c:\windows\ServicePackFiles\i386\reg.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:05 58880 c:\windows\ServicePackFiles\i386\redbook.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:41 13776 c:\windows\ServicePackFiles\i386\recagent.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 67072 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdshost.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 13824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdsaddin.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:22 87176 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdpwsx.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 19968 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdpsnd.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:22 92424 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdpdd.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 62976 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdpclip.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 22016 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rcp.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 35840 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rcimlby.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 58368 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rastapi.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 16384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rassapi.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 61952 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasqec.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 19:19 48384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\raspptp.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:57 41472 c:\windows\ServicePackFiles\i386\raspppoe.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 56832 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasphone.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 61440 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasman.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 19:19 51328 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasl2tp.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 79872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\raschap.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 88576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasauto.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:41 20736 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ramdisk.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 43520 c:\windows\ServicePackFiles\i386\racpldlg.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 76800 c:\windows\ServicePackFiles\i386\qutil.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 20992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\qprocess.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 18944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\qmgrprxy.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 62464 c:\windows\ServicePackFiles\i386\qcliprov.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 34304 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pstorsvc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 43520 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pstorec.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:56 69120 c:\windows\ServicePackFiles\i386\psched.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 97280 c:\windows\ServicePackFiles\i386\psbase.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 23040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\psapi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 50688 c:\windows\ServicePackFiles\i386\proquota.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 27648 c:\windows\ServicePackFiles\i386\profmap.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:00 39936 c:\windows\ServicePackFiles\i386\processr.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:41 17664 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ppa3.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 17408 c:\windows\ServicePackFiles\i386\powrprof.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 49152 c:\windows\ServicePackFiles\i386\powercfg.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 58880 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pnrpnsp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 39424 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pngfilt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 53760 c:\windows\ServicePackFiles\i386\plotui.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 44544 c:\windows\ServicePackFiles\i386\plotter.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 15360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pjlmon.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 18944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ping.exe
+ 2004-08-03 21:04 . 2008-04-13 18:35 24064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pidgen.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 35328 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pid.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:44 28032 c:\windows\ServicePackFiles\i386\perm3.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:44 27904 c:\windows\ServicePackFiles\i386\perm2.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 35328 c:\windows\ServicePackFiles\i386\perfproc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 25088 c:\windows\ServicePackFiles\i386\perfos.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 17920 c:\windows\ServicePackFiles\i386\perfnet.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 15872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\perfmon.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 26624 c:\windows\ServicePackFiles\i386\perfdisk.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 41472 c:\windows\ServicePackFiles\i386\perfctrs.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:40 24960 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pciidex.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:33 68608 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pci.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 38400 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pchsvc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:31 29502 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pca200e.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 69120 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pautoenr.dll
+ 2008-04-13 18:40 . 2008-04-13 18:40 19712 c:\windows\ServicePackFiles\i386\partmgr.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:33 80256 c:\windows\ServicePackFiles\i386\parport.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 59392 c:\windows\ServicePackFiles\i386\packager.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:32 46848 c:\windows\ServicePackFiles\i386\p3.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 67584 c:\windows\ServicePackFiles\i386\osuninst.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 51712 c:\windows\ServicePackFiles\i386\oobebaln.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 84992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\olepro32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 69632 c:\windows\ServicePackFiles\i386\oledb32r.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 37376 c:\windows\ServicePackFiles\i386\olecnv32.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 75264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\olecli32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:46 61696 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ohci1394.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 35840 c:\windows\ServicePackFiles\i386\oemiglib.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 60928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\oemig50.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 20511 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odtext32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 20510 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odpdx32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 20510 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odfox32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 20510 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odexl32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 20511 c:\windows\ServicePackFiles\i386\oddbse32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 17:26 12288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbcp32r.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:17 57375 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbcji32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-03-28 12:54 98304 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbcint.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 65536 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbccu32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 65536 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbccr32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 69632 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbcconf.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 24576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbcbcp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 32768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbcad32.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 16384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbc32gt.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-07-17 09:36 26224 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbc16gt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 17408 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ocmsn.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 68096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ocmanage.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 15872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ocgen.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 96768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\occache.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:56 88320 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nwlnkipx.sys
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 15360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntvdmd.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 92160 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntprint.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 62976 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntoc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 40960 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntmsapi.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 44032 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntlanman.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:45 34560 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntio804.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:45 35424 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntio412.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:45 35648 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntio411.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:45 34560 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntio404.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:45 33936 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntio.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 67072 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntdsapi.dll
+ 2004-08-03 20:38 . 2004-08-03 20:38 47564 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntdetect.com
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 79872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nslookup.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:54 28672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nscirda.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 10240 c:\windows\ServicePackFiles\i386\npwmsdrm.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 55296 c:\windows\ServicePackFiles\i386\npptools.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 15360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nppagent.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:32 30848 c:\windows\ServicePackFiles\i386\npfs.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 70144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\notepad.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:53 40320 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmnt.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 28672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmmkcert.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 77824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmcom.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 81920 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmchat.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 28672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmasnt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 98304 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nlhtml.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:51 61824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nic1394.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 81408 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netui0.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 38400 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netstat.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 87040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netsh.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 11776 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netrap.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 77824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netoc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:56 34688 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netbios.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 42496 c:\windows\ServicePackFiles\i386\net.exe
+ 2008-04-13 18:57 . 2008-04-13 18:57 40576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ndproxy.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 19:20 91520 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ndiswan.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:55 14592 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ndisuio.sys
+ 2008-04-13 18:57 . 2008-04-13 18:57 10112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ndistapi.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 57344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ndisnpp.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:46 10880 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ndisip.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nddenb32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 18432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nddeapi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 47104 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ncprov.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 36352 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ncobjapi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 55296 c:\windows\ServicePackFiles\i386\narrator.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 30720 c:\windows\ServicePackFiles\i386\napipsec.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:46 85248 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nabtsfec.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 91136 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mydocs.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:43 12672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mutohpen.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 91648 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mtxoci.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 34304 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mtxlegih.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 30720 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mtxdm.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 66560 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mtxclu.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 16896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msyuv.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 24576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msxactps.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 72704 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msw3prt.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:30 61440 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvcrt40.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 57344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvcirt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 12288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstinit.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:46 49024 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstape.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 57344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mst123.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:36 15488 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mssmbios.sys
+ 2008-04-14 16:20 . 2008-04-14 16:20 80896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msshamsg.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 11264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msrle32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 16:23 48128 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msprivs.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 52736 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mspmsnsv.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 29696 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mspatcha.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2007-03-28 12:54 24576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msorc32r.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 29184 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msoobe.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msobweb.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 30720 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msobshel.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 16384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msobdl.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 39936 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mslwvtts.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 25600 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mslbui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-04-02 12:49 60192 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msjter40.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 15360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msisip.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 40960 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msiregmv.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:54 22016 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msircomm.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 60928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msimn.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 78848 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msiexec.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 51712 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msident.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:02 57344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mshtmler.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 29184 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mshta.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 33792 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgsvc.dll
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:20 82944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgsc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 15360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgrocm.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:56 35072 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgpc.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:32 19072 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msfs.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:46 51200 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdv.sys
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 90112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdtcstp.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 58880 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdtclog.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 14336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdmo.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 36864 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdfmap.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 20480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdatt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 94208 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdatl3.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2007-03-28 12:54 16384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdasqlr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-03-28 12:54 16384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaremr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-03-28 12:54 16384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaprsr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 77824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaosp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-03-28 12:54 20480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaorar.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 68608 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msctfp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 36864 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mscpxl32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 17:26 12288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mscpx32r.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 69632 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msconf.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 73728 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mscms.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 57344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msasn1.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 86016 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msapsspc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 57344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadrh15.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 57344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msador15.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2007-03-28 12:54 28672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msader15.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-03-28 12:54 24576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msaddsr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 53248 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadcs.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-03-28 12:54 16384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadcor.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2007-03-28 12:54 16384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadcfr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 61440 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadcf.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-03-28 12:54 20480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadcer.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 71680 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msacm32.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 53248 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mprdim.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 87040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mprapi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 59904 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mpr.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:46 15232 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mpe.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:39 42368 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mountmgr.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 15:55 23296 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mouclass.sys
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 16896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\more.com
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 17408 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mofcomp.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 15:54 30208 c:\windows\ServicePackFiles\i386\modem.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 32768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mnmsrvc.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 34560 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mnmdd.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:34 69552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmsystem.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 17920 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmfutil.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 61440 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmcshext.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 33792 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmcperf.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 36864 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmcexr.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 16384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmc30r.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 29696 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mimefilt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 60928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\miglibnt.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 18944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\midimap.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 14848 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mgmtapi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 22528 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mfcsubs.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 40960 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mf3216.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 63744 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mf.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:41 26112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\memstpci.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:41 11868 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mdmxsdk.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 86016 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mdmxsdk.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 23552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mciwave.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 23040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mciseq.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 35328 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mciqtz32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 84992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mciavi32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 14336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mcastmib.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 57344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\makecab.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 73216 c:\windows\ServicePackFiles\i386\magnify.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:39 20864 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lwadihid.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 13312 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lsass.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lprmon.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 10240 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lprhelp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 22016 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lpk.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 23040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lpdsvc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 60928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\logman.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 19968 c:\windows\ServicePackFiles\i386\log.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 75264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\locator.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 11776 c:\windows\ServicePackFiles\i386\localui.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 98816 c:\windows\ServicePackFiles\i386\loadperf.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 33792 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lmmib2.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 13824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lmhsvc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 19968 c:\windows\ServicePackFiles\i386\linkinfo.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 58880 c:\windows\ServicePackFiles\i386\licwmi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 22016 c:\windows\ServicePackFiles\i386\licmgr10.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:40 34688 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lbrtfdc.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:18 86073 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\voicesub.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:18 76288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\uniime.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:18 10240 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\tmigrate.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:32 44032 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\tintlphr.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:17 67584 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\pmigrate.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 16:43 70144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\pintlphr.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:17 53760 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\pintlcsd.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:17 15360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\padrs804.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:17 15872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\padrs404.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:31 59392 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imscinst.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:07 81976 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjpdct.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:06 86016 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imekrmbx.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:31 57399 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\cplexe.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:01 56320 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\chtskdic.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:01 97792 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\chtmbx.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 37376 c:\windows\ServicePackFiles\i386\l2store.dll
+ 2004-08-03 20:59 . 2008-04-13 18:31 92288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ksecdd.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 24576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\krnlprov.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:50 92320 c:\windows\ServicePackFiles\i386\krnl386.exe
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 24576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kpropid.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 24064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kperpid.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 24576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\knpropid.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 24064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\knperpid.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 61440 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kmsvc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:46 42537 c:\windows\ServicePackFiles\i386\keyboard.sys
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 49152 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kdsui.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:20 14720 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdhid.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:20 24960 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdclass.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 15872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\jsproxy.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 27648 c:\windows\ServicePackFiles\i386\jgpl400.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 47616 c:\windows\ServicePackFiles\i386\iyuv_32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 54784 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ixsso.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 32768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\isrdbg32.dll
+ 2008-04-14 17:17 . 2008-04-14 17:17 24064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ispid.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 86016 c:\windows\ServicePackFiles\i386\isign32.dll
+ 2008-04-14 17:18 . 2008-04-14 17:18 24064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\isenpid.dll
+ 2008-04-14 16:18 . 2008-04-14 16:18 37632 c:\windows\ServicePackFiles\i386\isapnp.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 28672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\irmon.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:54 11264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\irenum.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:54 88192 c:\windows\ServicePackFiles\i386\irda.sys
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 22016 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipxwan.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 24064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipxroute.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 59904 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipv6mon.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 53248 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipv6.exe
+ 2004-08-03 22:42 . 2008-04-14 17:03 24064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipselpid.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 19:19 75264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipsec.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 35328 c:\windows\ServicePackFiles\i386\iprip.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:42 96768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipmntdpc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:57 20864 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipinip.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 95744 c:\windows\ServicePackFiles\i386\iphlpapi.dll
+ 2004-08-03 22:42 . 2008-04-14 17:03 24064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipevlpid.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 56832 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipconfig.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:53 36608 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ip6fw.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:16 40448 c:\windows\ServicePackFiles\i386\intelppm.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 96768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\inseng.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 20480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\inetwiz.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:15 49664 c:\windows\ServicePackFiles\i386\inetres.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 15872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\inetppui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 75264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\inetpp.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 32768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\inetmib1.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 35840 c:\windows\ServicePackFiles\i386\imgutil.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 36921 c:\windows\ServicePackFiles\i386\imeshare.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:40 42112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\imapi.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 81920 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ils.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 93184 c:\windows\ServicePackFiles\i386\iexplore.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 63488 c:\windows\ServicePackFiles\i386\iesetup.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 48640 c:\windows\ServicePackFiles\i386\iernonce.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 81920 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ieencode.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 18432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\iedw.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 34304 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ie4uinit.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 49152 c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwutil.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 24576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwrmind.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 65536 c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwphbk.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 32768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwdl.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 73728 c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwdial.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 86016 c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwconn2.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 61440 c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwconn.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 80384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\iccvid.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 11264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\icaapi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:11 53248 c:\windows\ServicePackFiles\i386\i8042prt.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:41 18560 c:\windows\ServicePackFiles\i386\i2omp.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 42496 c:\windows\ServicePackFiles\i386\htui.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 24576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\httpapi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 32285 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hsfcisp2.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 18432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hscupd.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 87552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hpfud50.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 10240 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hpcjrrps.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 10752 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hpcjrr.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 39936 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hostmib.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 38912 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hmmapi.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 72704 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hlink.dll
+ 2008-04-13 18:45 . 2008-04-13 18:45 10368 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hidusb.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 21504 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hidserv.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:45 24960 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hidparse.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:45 19200 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hidir.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:45 36864 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hidclass.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:09 25728 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hidbth.sys
+ 2008-04-13 18:36 . 2008-04-13 18:36 20352 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hidbatt.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 20992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hid.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 41472 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hhsetup.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 10752 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hh.exe
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 15872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\help.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:31 77696 c:\windows\ServicePackFiles\i386\halsp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:31 81152 c:\windows\ServicePackFiles\i386\halacpi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 57344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\h323cc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:07 28672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\grserial.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 39424 c:\windows\ServicePackFiles\i386\grpconv.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:07 10240 c:\windows\ServicePackFiles\i386\gpkrsrc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:45 59136 c:\windows\ServicePackFiles\i386\gckernel.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:45 10624 c:\windows\ServicePackFiles\i386\gameenum.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:36 46464 c:\windows\ServicePackFiles\i386\gagp30kx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 23552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsmon.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 23552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsext32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 58880 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsevent.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 26624 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsdrv.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 72192 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxscom.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 60416 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fwcfg.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 44544 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ftp.exe
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 28728 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpsrvadm.exe
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 20538 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpremadm.exe
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:20 20541 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpexedll.dll
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:20 94208 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpencode.dll
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:20 20541 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpadmdll.dll
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 24632 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpadmcgi.exe
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 15120 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp98sadm.exe
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:20 49212 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4awebs.dll
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:20 32826 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4avss.dll
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:20 41020 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4avnb.dll
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:20 49210 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4areg.dll
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:20 82035 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4anscp.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 32828 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp40ext.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 29696 c:\windows\ServicePackFiles\i386\format.com
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:31 34173 c:\windows\ServicePackFiles\i386\forehe.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 21504 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fontview.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 80896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fontsub.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 23040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fltmc.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 16896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fltlib.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:40 20480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\flpydisk.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 88064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fldrclnr.dll
+ 2008-04-14 16:03 . 2008-04-14 16:03 44672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fips.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 28160 c:\windows\ServicePackFiles\i386\findstr.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 21504 c:\windows\ServicePackFiles\i386\feclient.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:40 27392 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fdc.sys
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 20992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\faxpatch.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 80896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\faultrep.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 24064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\extrac32.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 55808 c:\windows\ServicePackFiles\i386\extmgr.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 93184 c:\windows\ServicePackFiles\i386\evntwin.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 21504 c:\windows\ServicePackFiles\i386\evntrprv.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 26112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\evntcmd.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 56320 c:\windows\ServicePackFiles\i386\eventlog.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 23040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ersvc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:01 40960 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ep9res.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 20480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\encapi.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 33792 c:\windows\ServicePackFiles\i386\eapsvc.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 59392 c:\windows\ServicePackFiles\i386\eapqec.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 40960 c:\windows\ServicePackFiles\i386\eappprxy.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 94720 c:\windows\ServicePackFiles\i386\eappgnui.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 31232 c:\windows\ServicePackFiles\i386\eapolqec.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:38 71168 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dxg.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 17920 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dvdupgrd.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 10752 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dumprep.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dswave.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 52224 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dssec.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 93184 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dskquota.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 72704 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsdmoprp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 16384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ds32gt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 14336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\drprov.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:43 87040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\drmstor.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:45 60160 c:\windows\ServicePackFiles\i386\drmk.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 57856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpwsockx.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 83456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpvsetup.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 21504 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpvacm.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 18432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpnsvr.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 60928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpnhupnp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 35328 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpnhpast.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 24064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpmodemx.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 29696 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dplaysvr.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 56832 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dot3msm.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 39936 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dot3clnt.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 59904 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dot3cfg.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 26112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dot3api.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:51 53920 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dosx.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 48128 c:\windows\ServicePackFiles\i386\docprop2.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 45568 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dnsrslvr.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 55296 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmutil.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:45 52864 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmusic.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 24064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmserver.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 82432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmscript.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 15872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmremote.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 35840 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmloader.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 61440 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmcompos.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 28672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmband.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 32768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dispex.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:40 14208 c:\windows\ServicePackFiles\i386\diskdump.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:40 36352 c:\windows\ServicePackFiles\i386\disk.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 86528 c:\windows\ServicePackFiles\i386\directdb.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 39936 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dimsroam.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dimsntfy.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 68608 c:\windows\ServicePackFiles\i386\digest.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 87040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\diantz.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 48640 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dhcpqec.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 28672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dfsshlex.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 39424 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dfrgsnap.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 82944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dfrgfat.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 59904 c:\windows\ServicePackFiles\i386\devenum.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 25088 c:\windows\ServicePackFiles\i386\defrag.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 27136 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ddrawex.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 30720 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ddeshare.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 40960 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dcap32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 28672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dbnmpntw.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 24576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dbmsrpcn.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 25600 c:\windows\ServicePackFiles\i386\davclnt.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 54272 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dataclen.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:32 48640 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cwrwdm.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 33792 c:\windows\ServicePackFiles\i386\custsat.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 15360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ctfmon.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 32256 c:\windows\ServicePackFiles\i386\csrsrv.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 62464 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cryptsvc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 64512 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cryptnet.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 54272 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cryptext.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 33280 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cryptdll.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 75264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cryptdlg.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:17 40832 c:\windows\ServicePackFiles\i386\crusoe.sys
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 12800 c:\windows\ServicePackFiles\i386\credssp.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 35328 c:\windows\ServicePackFiles\i386\corpol.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 27648 c:\windows\ServicePackFiles\i386\conime.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 45056 c:\windows\ServicePackFiles\i386\confmrsl.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 97792 c:\windows\ServicePackFiles\i386\comrepl.dll
+ 2008-04-13 18:36 . 2008-04-13 18:36 10240 c:\windows\ServicePackFiles\i386\compbatt.sys
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 28160 c:\windows\ServicePackFiles\i386\comaddin.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 60416 c:\windows\ServicePackFiles\i386\colbact.dll
+ 2008-04-13 16:44 . 2008-04-13 16:44 17920 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cobramsg.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 82432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cnbjmon2.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 49152 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cnbjmon.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 41472 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmutil.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 64512 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmstp.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 13312 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmsetacl.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 39424 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmmon32.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 25600 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmdl32.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 15872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmcfg32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:36 13952 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmbatt.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 58368 c:\windows\ServicePackFiles\i386\clusapi.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 33280 c:\windows\ServicePackFiles\i386\clipsrv.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 20480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cliconfg.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 77824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cliconfg.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 64512 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cleanmgr.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 19:16 49536 c:\windows\ServicePackFiles\i386\classpnp.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 69120 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ciodm.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 15423 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ch7xxnt5.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:01 16896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cfgmgr32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 38912 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cfgbkend.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:40 62976 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cdrom.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 66560 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cdm.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 19:14 63744 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cdfs.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:46 17024 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ccdecode.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 85504 c:\windows\ServicePackFiles\i386\catsrvps.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 50688 c:\windows\ServicePackFiles\i386\camocx.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 20992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cacls.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 84992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cabview.dll
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:20 60416 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cabinet.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 50688 c:\windows\ServicePackFiles\i386\btpanui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:46 18944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\bthusb.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 30208 c:\windows\ServicePackFiles\i386\bthserv.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:46 36480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\bthprint.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:46 37888 c:\windows\ServicePackFiles\i386\bthmodem.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:46 17024 c:\windows\ServicePackFiles\i386\bthenum.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 20992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\bthci.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 78336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\browsewm.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 77824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\browser.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:05 67584 c:\windows\ServicePackFiles\i386\browselc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:53 71552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\bridge.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 71680 c:\windows\ServicePackFiles\i386\blastcln.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 17408 c:\windows\ServicePackFiles\i386\bidispl.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:46 11776 c:\windows\ServicePackFiles\i386\bdasup.sys
+ 2008-04-13 18:36 . 2008-04-13 18:36 14208 c:\windows\ServicePackFiles\i386\battc.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 29184 c:\windows\ServicePackFiles\i386\batmeter.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 52736 c:\windows\ServicePackFiles\i386\basesrv.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 84992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\avifil32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:46 13696 c:\windows\ServicePackFiles\i386\avcstrm.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:46 38912 c:\windows\ServicePackFiles\i386\avc.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 11264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\autolfn.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 62464 c:\windows\ServicePackFiles\i386\authz.dll
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 16439 c:\windows\ServicePackFiles\i386\author.exe
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:20 20540 c:\windows\ServicePackFiles\i386\author.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 14336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\auditusr.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 42496 c:\windows\ServicePackFiles\i386\audiosrv.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 17279 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atv10nt5.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 14143 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atv06nt5.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 25471 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atv04nt5.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 11359 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atv02nt5.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 21183 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atv01nt5.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 12288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\attrib.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 30208 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atmlib.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:51 55808 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atmlane.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:51 59904 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atmarpc.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 11264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atmadm.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 58880 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atl.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 32768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ativtmxx.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 63488 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinxsxx.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 31744 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinxbxx.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 73216 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atintuxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 13824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinttxx.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 28672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinsnxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 52224 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinraxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 14336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinpdxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 13824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinmdxx.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 57856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinbtxx.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 34735 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1xsxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 29455 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1xbxx.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 36463 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1tuxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 21343 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1ttxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 26367 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1snxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 63663 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1rvxx.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 30671 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1raxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 12047 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1pdxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 11615 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1mdxx.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 56623 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1btxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:40 96512 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atapi.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 25600 c:\windows\ServicePackFiles\i386\at.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:57 14336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\asyncmac.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 65024 c:\windows\ServicePackFiles\i386\asycfilt.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:51 60800 c:\windows\ServicePackFiles\i386\arp1394.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:31 36224 c:\windows\ServicePackFiles\i386\an983.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 70656 c:\windows\ServicePackFiles\i386\amstream.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 15:58 41856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\amdk7.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 15:58 41472 c:\windows\ServicePackFiles\i386\amdk6.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:36 43008 c:\windows\ServicePackFiles\i386\amdagp.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 17408 c:\windows\ServicePackFiles\i386\alrsvc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 42752 c:\windows\ServicePackFiles\i386\alim1541.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 44544 c:\windows\ServicePackFiles\i386\alg.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 98304 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ahui.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 24064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agtintl.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 20480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0c0a.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 20992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0816.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0804.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt041f.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt041d.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0419.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 20480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0416.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0415.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0414.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 20992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0413.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0412.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0411.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 20992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0410.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 19968 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt040e.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt040d.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 21504 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt040c.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt040b.dll
+ 2008-04-13 17:32 . 2008-04-13 17:32 19968 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0409.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 22016 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0408.dll
+ 2007-04-02 18:26 . 2007-04-02 18:26 21504 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0407.dll
+ 2007-04-02 18:25 . 2007-04-02 18:25 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0406.dll
+ 2007-04-02 18:25 . 2007-04-02 18:25 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0405.dll
+ 2007-04-02 18:25 . 2007-04-02 18:25 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0404.dll
+ 2007-04-02 18:25 . 2007-04-02 18:25 19456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agt0401.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 44928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agpcpq.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:36 42368 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agp440.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 44032 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agentsr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 24064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agentpsh.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 49152 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agentmpx.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 57344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agentdpv.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 42496 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agentdp2.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 24064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agentanm.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 68096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\adsmsext.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 61440 c:\windows\ServicePackFiles\i386\admparse.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:32 10880 c:\windows\ServicePackFiles\i386\admjoy.sys
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 16439 c:\windows\ServicePackFiles\i386\admin.exe
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:19 20540 c:\windows\ServicePackFiles\i386\admin.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 98304 c:\windows\ServicePackFiles\i386\actxprxy.dll
+ 2008-04-14 17:19 . 2008-04-14 17:19 39424 c:\windows\ServicePackFiles\i386\acadproc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:32 84480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ac97via.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:46 48128 c:\windows\ServicePackFiles\i386\61883.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:40 12288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\4mmdat.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:46 53376 c:\windows\ServicePackFiles\i386\1394bus.sys
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 38400 c:\windows\pchealth\helpctr\binaries\pchsvc.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:21 18432 c:\windows\pchealth\helpctr\binaries\hscupd.exe
- 2009-06-25 20:58 . 2004-08-04 12:00 70144 c:\windows\NOTEPAD.EXE
+ 2009-06-25 20:58 . 2008-04-14 17:21 70144 c:\windows\notepad.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 33792 c:\windows\network diagnostic\custsat.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 39936 c:\windows\msagent\mslwvtts.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 39936 c:\windows\msagent\mslwvtts.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 18:26 20480 c:\windows\msagent\intl\agt0c0a.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\msagent\intl\agt0c0a.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 18:26 20992 c:\windows\msagent\intl\agt0816.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20992 c:\windows\msagent\intl\agt0816.dll
+ 2009-06-25 20:59 . 2007-04-02 18:26 19456 c:\windows\msagent\intl\agt041f.dll
- 2009-06-25 20:59 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\msagent\intl\agt041f.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\msagent\intl\agt041d.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 18:26 19456 c:\windows\msagent\intl\agt041d.dll
- 2009-06-25 20:59 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\msagent\intl\agt0419.dll
+ 2009-06-25 20:59 . 2007-04-02 18:26 19456 c:\windows\msagent\intl\agt0419.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 18:26 20480 c:\windows\msagent\intl\agt0416.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\msagent\intl\agt0416.dll
+ 2009-06-25 20:58 . 2007-04-02 18:26 19456 c:\windows\msagent\intl\agt0415.dll
- 2009-06-25 20:58 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\msagent\intl\agt0415.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 18:26 19456 c:\windows\msagent\intl\agt0414.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\msagent\intl\agt0414.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20992 c:\windows\msagent\intl\agt0413.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 18:26 20992 c:\windows\msagent\intl\agt0413.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 20992 c:\windows\msagent\intl\agt0410.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 18:26 20992 c:\windows\msagent\intl\agt0410.dll
- 2009-06-25 20:58 . 2004-08-04 12:00 19968 c:\windows\msagent\intl\agt040e.dll
+ 2009-06-25 20:58 . 2007-04-02 18:26 19968 c:\windows\msagent\intl\agt040e.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 21504 c:\windows\msagent\intl\agt040c.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 18:26 21504 c:\windows\msagent\intl\agt040c.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 18:26 19456 c:\windows\msagent\intl\agt040b.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\msagent\intl\agt040b.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 17:32 19968 c:\windows\msagent\intl\agt0409.dll
+ 2009-06-25 20:59 . 2007-04-02 18:26 22016 c:\windows\msagent\intl\agt0408.dll
- 2009-06-25 20:59 . 2004-08-04 12:00 22016 c:\windows\msagent\intl\agt0408.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 18:26 21504 c:\windows\msagent\intl\agt0407.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 21504 c:\windows\msagent\intl\agt0407.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\msagent\intl\agt0406.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 18:25 19456 c:\windows\msagent\intl\agt0406.dll
+ 2009-06-25 20:58 . 2007-04-02 18:25 19456 c:\windows\msagent\intl\agt0405.dll
- 2009-06-25 20:58 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\msagent\intl\agt0405.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 24064 c:\windows\msagent\agtintl.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 24064 c:\windows\msagent\agtintl.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 44032 c:\windows\msagent\agentsr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 44032 c:\windows\msagent\agentsr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 24064 c:\windows\msagent\agentpsh.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 24064 c:\windows\msagent\agentpsh.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 49152 c:\windows\msagent\agentmpx.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 49152 c:\windows\msagent\agentmpx.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 57344 c:\windows\msagent\agentdpv.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 42496 c:\windows\msagent\agentdp2.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 24064 c:\windows\msagent\agentanm.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 24064 c:\windows\msagent\agentanm.dll
+ 2004-07-15 00:11 . 2004-07-15 00:11 31744 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\WMINet_Utils.dll
+ 2004-06-22 11:51 . 2004-06-22 11:51 53248 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\hotfix.exe
+ 2004-07-15 12:28 . 2004-07-15 12:28 57344 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Web.RegularExpressions.dll
+ 2004-07-15 12:28 . 2004-07-15 12:28 77824 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Security.dll
+ 2004-07-14 22:35 . 2004-07-14 22:35 66560 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.EnterpriseServices.Thunk.dll
+ 2003-02-21 05:26 . 2003-02-21 05:26 65536 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Drawing.Design.dll
+ 2004-07-15 12:28 . 2004-07-15 12:28 90112 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.DirectoryServices.dll
+ 2003-02-21 05:26 . 2003-02-21 05:26 77824 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Configuration.Install.dll
+ 2004-07-14 22:34 . 2004-07-14 22:34 94208 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\SHADOW2216\_PerfCounter.dll
+ 2003-02-20 17:09 . 2003-02-20 17:09 77824 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\SHADOW2216\_mscorsn.dll
+ 2004-07-14 22:32 . 2004-07-14 22:32 81920 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\SHADOW2216\_CORPerfMonExt.dll
+ 2003-02-21 05:25 . 2003-02-21 05:25 12288 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\RegSvcs.exe
+ 2004-07-15 12:28 . 2004-07-15 12:28 32768 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\RegCode.dll
+ 2003-02-21 05:25 . 2003-02-21 05:25 28672 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\RegAsm.exe
+ 2004-07-14 22:34 . 2004-07-14 22:34 94208 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\PerfCounter.dll
+ 2003-02-20 17:09 . 2003-02-20 17:09 73728 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\ngen.exe
+ 2007-01-15 14:11 . 2007-01-15 14:11 73728 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\netfxupdate.exe
+ 2003-02-20 16:43 . 2003-02-20 16:43 22528 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\MUI\0409\mscorsecr.dll
+ 2003-02-20 17:18 . 2003-02-20 17:18 20480 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mtxoci8.dll
+ 2007-04-13 18:58 . 2007-04-13 18:58 77824 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorsn.dll
+ 2004-07-14 22:33 . 2004-07-14 22:33 81920 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorsec.dll
+ 2003-02-20 17:06 . 2003-02-20 17:06 65536 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorpe.dll
+ 2007-04-13 18:57 . 2007-04-13 18:57 86016 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorie.dll
+ 2004-07-14 22:32 . 2004-07-14 22:32 86016 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscordbc.dll
+ 2004-07-15 12:28 . 2004-07-15 12:28 49152 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\MigPolWin.exe
+ 2004-07-15 12:28 . 2004-07-15 12:28 49152 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\MigPol.exe
+ 2003-02-21 05:25 . 2003-02-21 05:25 11264 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Microsoft.Vsa.Vb.CodeDOMProcessor.dll
+ 2003-02-21 05:24 . 2003-02-21 05:24 32768 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Microsoft.Vsa.dll
+ 2003-02-21 05:24 . 2003-02-21 05:24 28672 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Microsoft.VisualBasic.Vsa.dll
+ 2003-02-21 05:24 . 2003-02-21 05:24 40960 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\jsc.exe
+ 2003-02-21 05:24 . 2003-02-21 05:24 26112 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\ISymWrapper.dll
+ 2003-02-20 17:22 . 2003-02-20 17:22 40960 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\InstallUtilLib.dll
+ 2003-02-21 05:24 . 2003-02-21 05:24 15872 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\InstallUtil.exe
+ 2004-07-15 12:31 . 2004-07-15 12:31 32768 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\IEHost.dll
+ 2003-10-08 12:30 . 2003-10-08 12:30 81920 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\gacutil.exe
+ 2003-02-21 02:12 . 2003-02-21 02:12 28672 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\cvtres.exe
+ 2003-02-21 05:24 . 2003-02-21 05:24 33792 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CustomMarshalers.dll
+ 2003-02-21 05:24 . 2003-02-21 05:24 12288 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\cscompmgd.dll
+ 2004-07-15 09:23 . 2004-07-15 09:23 49152 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\csc.exe
+ 2007-04-13 18:57 . 2007-04-13 18:57 81920 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CORPerfMonExt.dll
+ 2003-02-21 05:24 . 2003-02-21 05:24 49152 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\ConfigWizards.exe
+ 2003-02-21 05:24 . 2003-02-21 05:24 94208 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CasPol.exe
+ 2007-04-13 19:30 . 2007-04-13 19:30 32768 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_wp.exe
+ 2004-07-14 23:49 . 2004-07-14 23:49 32768 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_state.exe
+ 2004-07-14 23:49 . 2004-07-14 23:49 20480 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe
+ 2003-02-20 17:19 . 2003-02-20 17:19 40960 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_rc.dll
+ 2003-02-20 17:19 . 2003-02-20 17:19 24576 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_filter.dll
+ 2003-02-21 03:00 . 2003-02-21 03:00 98304 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\alink.dll
+ 2003-02-21 01:55 . 2003-02-21 01:55 94208 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\1033\cscompui.dll
+ 2003-02-21 00:59 . 2003-02-21 00:59 16896 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\1033\alinkui.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-03-18 14:23 12800 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-03-18 14:23 53248 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll
+ 2009-08-03 16:11 . 2009-02-06 12:24 93336 c:\windows\LastGood\system32\DRIVERS\epfwtdir.sys
+ 2008-04-14 17:19 . 2008-04-14 17:19 25600 c:\windows\Installer\tsclientmsitrans\tscupdc.dll
+ 2007-10-30 10:06 . 2007-10-30 10:06 13801 c:\windows\Installer\tsclientmsitrans\tscuinst.vbs
+ 2007-12-12 10:33 . 2007-12-12 10:33 18917 c:\windows\Installer\tsclientmsitrans\tscinst.vbs
+ 2009-06-26 10:34 . 2009-06-26 10:34 32256 c:\windows\Installer\354997.msi
+ 2008-03-23 11:55 . 2008-03-23 11:55 25088 c:\windows\Installer\25c2e4.msp
+ 2008-03-23 11:52 . 2008-03-23 11:52 52736 c:\windows\Installer\25c2e0.msp
+ 2009-06-25 20:29 . 2009-06-25 20:29 81408 c:\windows\Installer\25c2ca.msi
+ 2007-11-08 01:28 . 2007-11-08 01:28 22016 c:\windows\Installer\20de39.msp
+ 2007-11-08 01:32 . 2007-11-08 01:32 74240 c:\windows\Installer\20de35.msp
+ 2007-11-08 01:21 . 2007-11-08 01:21 24576 c:\windows\Installer\20de32.msp
+ 2009-06-25 20:22 . 2009-06-25 20:22 86528 c:\windows\Installer\1d5da0.msi
+ 2009-06-27 21:21 . 2009-06-27 21:21 54552 c:\windows\Installer\{B7C076CA-126E-497C-8724-B589F54031AF}\Readme.txt_8299FC48CC8747D4B6748C7844747B90.exe
+ 2009-06-27 21:21 . 2009-06-27 21:21 46360 c:\windows\Installer\{B7C076CA-126E-497C-8724-B589F54031AF}\HDD_Regenerator_1._F297A5BCED6B43D484E327B6E88F1685.exe
+ 2009-06-27 21:21 . 2009-06-27 21:21 46360 c:\windows\Installer\{B7C076CA-126E-497C-8724-B589F54031AF}\HDD_Regenerator_1._2167B22CC27A443E8623B5F93CF766AD.exe
+ 2009-06-27 21:21 . 2009-06-27 21:21 46360 c:\windows\Installer\{B7C076CA-126E-497C-8724-B589F54031AF}\ARPPRODUCTICON.exe
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 32768 c:\windows\Installer\{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}\icon.exe
+ 2009-06-27 12:17 . 2009-06-27 12:17 22486 c:\windows\Installer\{6BE2A4A4-99FB-48ED-AE1E-4E850389F804}\ARPPRODUCTICON.exe
+ 2009-03-04 10:47 . 2009-03-04 10:47 11776 c:\windows\INRES.DLL
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 16:43 62976 c:\windows\ime\spgrmr.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 62976 c:\windows\ime\SPGRMR.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 10752 c:\windows\hh.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 10752 c:\windows\hh.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 33280 c:\windows\Help\sstub.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 33280 c:\windows\Help\sstub.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 34816 c:\windows\Help\sniffpol.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 34816 c:\windows\Help\sniffpol.dll
+ 2007-02-23 14:57 . 2007-02-23 14:57 94208 c:\windows\eSellerateControl365.dll
+ 2009-03-04 10:44 . 2009-03-04 10:44 10240 c:\windows\CTDCRES.DLL
+ 2009-06-27 14:01 . 2009-06-27 14:01 90112 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Drawing.Design\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a_6610b6cf\System.Drawing.Design.dll
+ 2009-06-27 14:01 . 2009-06-27 14:01 61440 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\CustomMarshalers\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a_805b249b\CustomMarshalers.dll
+ 2009-06-27 09:50 . 2009-06-27 09:50 50688 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\UIAutomationProvider\9e249f5c0ef3e391c5aec1f9da805519\UIAutomationProvider.ni.dll
+ 2009-06-26 14:43 . 2009-06-26 14:43 77824 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Windows.Pres#\fbcb343f14b7a8940d8cd2cb41d6d23a\System.Windows.Presentation.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 40960 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationCFFRast#\3df824565150953afd560ca20237b881\PresentationCFFRasterizer.ni.dll
+ 2009-06-26 12:03 . 2009-06-26 12:03 77824 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Vsa\e674ba75a514e00b26329e212da938e0\Microsoft.Vsa.ni.dll
+ 2009-06-26 12:01 . 2009-06-26 12:01 81920 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Fra#\e2858a45971fb30b0c0523dbb52c1d4e\Microsoft.Build.Framework.ni.dll
+ 2009-06-26 12:01 . 2009-06-26 12:01 94208 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Fra#\b853ec09162fa93757d7bbb0d5435f4e\Microsoft.Build.Framework.ni.dll
+ 2009-06-26 12:01 . 2009-06-26 12:01 15360 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\dfsvc\837fe02bdcf637d5bf1e5ffb935ebb80\dfsvc.ni.exe
+ 2009-06-26 10:16 . 2009-06-26 10:16 27136 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Accessibility\c6772fd12a581ad3be49e3f2a80b5622\Accessibility.ni.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 57344 c:\windows\assembly\GAC\System.Web.RegularExpressions\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.RegularExpressions.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 77824 c:\windows\assembly\GAC\System.Security\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Security.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 66560 c:\windows\assembly\GAC\System.EnterpriseServices\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.EnterpriseServices.Thunk.dll
+ 2009-06-26 09:10 . 2009-06-26 09:10 65536 c:\windows\assembly\GAC\System.Drawing.Design\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.Design.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 90112 c:\windows\assembly\GAC\System.DirectoryServices\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.DirectoryServices.dll
+ 2009-06-26 09:10 . 2009-06-26 09:10 77824 c:\windows\assembly\GAC\System.Configuration.Install\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.Install.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 32768 c:\windows\assembly\GAC\Regcode\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\RegCode.dll
+ 2009-06-26 09:10 . 2009-06-26 09:10 32768 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.Vsa\7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Vsa.dll
+ 2009-06-26 09:10 . 2009-06-26 09:10 11264 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.Vsa.Vb.CodeDOMProcessor\7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Vsa.Vb.CodeDOMProcessor.dll
+ 2009-06-26 09:10 . 2009-06-26 09:10 28672 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.VisualBasic.Vsa\7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.Vsa.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 12800 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Diagnostics\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 53248 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll
+ 2009-06-26 09:10 . 2009-06-26 09:10 26112 c:\windows\assembly\GAC\ISymWrapper\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\ISymWrapper.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 32768 c:\windows\assembly\GAC\IEHost\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\IEHost.dll
+ 2009-06-26 09:10 . 2009-06-26 09:10 33792 c:\windows\assembly\GAC\CustomMarshalers\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\CustomMarshalers.dll
+ 2009-06-26 09:10 . 2009-06-26 09:10 12288 c:\windows\assembly\GAC\cscompmgd\7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\cscompmgd.dll
+ 2008-04-14 17:19 . 2008-04-14 17:19 39424 c:\windows\AppPatch\acadproc.dll
+ 2009-06-26 08:47 . 2002-07-03 09:44 53248 c:\windows\amcap.exe
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 39424 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\pngfilt.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 15872 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\jsproxy.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 96768 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\inseng.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 81920 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\ieencode.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 18432 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\iedw.exe
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 55808 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\extmgr.dll
+ 2009-06-26 11:47 . 2008-04-14 17:20 81920 c:\windows\$NtUninstallKB969897$\ieencode.dll
- 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 81920 c:\windows\$NtUninstallKB969897$\ieencode.dll
+ 2009-06-25 21:04 . 2004-08-04 12:00 55808 c:\windows\$NtUninstallKB959426_0$\secur32.dll
+ 2009-06-26 11:45 . 2008-04-14 17:20 56320 c:\windows\$NtUninstallKB959426$\secur32.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 31232 c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\sc.exe
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 62464 c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\colbact.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2009-02-06 16:54 35328 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\sc.exe
+ 2009-06-25 21:04 . 2004-08-04 12:00 73728 c:\windows\$NtUninstallKB952954_0$\mscms.dll
- 2009-06-25 21:04 . 2004-08-04 12:00 73728 c:\windows\$NtUninstallKB952954$\mscms.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 17:20 73728 c:\windows\$NtUninstallKB952954$\mscms.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 90112 c:\windows\$NtUninstallKB952004_0$\mtxoci.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 66560 c:\windows\$NtUninstallKB952004_0$\mtxclu.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 58880 c:\windows\$NtUninstallKB952004_0$\msdtclog.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 17:20 91648 c:\windows\$NtUninstallKB952004$\mtxoci.dll
- 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 66560 c:\windows\$NtUninstallKB952004$\mtxclu.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 17:20 66560 c:\windows\$NtUninstallKB952004$\mtxclu.dll
- 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 58880 c:\windows\$NtUninstallKB952004$\msdtclog.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 17:20 58880 c:\windows\$NtUninstallKB952004$\msdtclog.dll
+ 2009-06-26 16:11 . 2008-04-14 17:20 90112 c:\windows\$NtUninstallKB951978$\wshext.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-03 22:55 82944 c:\windows\$NtUninstallKB946648_0$\msgsc.dll
+ 2009-06-26 11:43 . 2008-04-14 17:20 82944 c:\windows\$NtUninstallKB946648$\msgsc.dll
- 2009-06-25 20:39 . 2004-08-03 22:55 82944 c:\windows\$NtUninstallKB946648$\msgsc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 11776 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\xolehlp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 50176 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\xmlprovi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 30720 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\xcopy.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 91648 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\xactsrv.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 51712 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wzcsapi.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 36864 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wups.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 18432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wtsapi32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 51200 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wstdecod.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:10 19328 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wstcodec.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 24064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wsock32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 42496 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wsnmp32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 19968 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wshtcpip.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 11776 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wshrm.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 14336 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wship6.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 65536 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wshext.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 28672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wshcon.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 81408 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wscsvc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 13824 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wscntfy.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 19968 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ws2help.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 82944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ws2_32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 32768 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wpnpinst.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 32256 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wpabaln.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmpui.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 73728 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmplayer.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmpcore.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmpcd.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 98304 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmpband.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 98304 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmiutils.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 41472 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmipsess.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 62976 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmipjobj.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 62464 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmipiprt.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 60928 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmicookr.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 89088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmiaprpl.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 23552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmdmps.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 27136 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmdmlog.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 93184 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wlnotify.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 53760 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winsta.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 17408 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winshfhc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 99328 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winscard.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 16896 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winrnr.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:41 84899 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winntus.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 32768 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winipsec.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 75776 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wiascr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 66048 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wextract.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 67584 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\webclnt.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:15 82944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wdmaud.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 23552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wdmaud.drv
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 49152 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wdigest.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:37 31872 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wceusbsh.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 43520 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wbemsvc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wbemprox.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 43008 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wbemperf.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 71680 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wbemcons.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 17664 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\watchdog.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 34560 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wanarp.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:04 13568 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wacompen.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 30208 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wabmig.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 84992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wabimp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 32768 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wabfind.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 46080 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wab.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 15872 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\w3ssl.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 52864 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\volsnap.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:32 86073 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\voicesub.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 79744 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\videoprt.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:07 42240 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\viaagp.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\vga.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 22:44 54784 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\vfwwdm32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\version.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 13312 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\verifier.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 51712 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\vdmredir.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 26112 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\vdmdbg.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 11325 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\vchnt5.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 30749 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\vbajet32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 50176 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\utilman.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 25088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\userinit.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:10 78464 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usbvideo.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 22:44 77312 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usbui.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:08 20480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usbuhci.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:08 26496 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usbstor.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:08 25600 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usbser.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:58 15104 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usbscan.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:01 25856 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usbprint.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:08 17024 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usbohci.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 16896 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usbmon.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 16000 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usbintel.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:08 57600 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usbhub.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:08 26624 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usbehci.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:08 31616 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usbccgp.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 23936 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usbcamd2.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 23808 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usbcamd.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:07 59264 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usbaudio.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:04 12672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usb8023x.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 12672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usb8023.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 37888 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\url.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 18432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ups.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 16896 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\upnpcont.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 13824 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\uniplat.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 78336 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\unimdmat.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:04 76288 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\uniime.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 36352 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\umandlg.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 25600 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\udhisapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 66176 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\udfs.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:07 44672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\uagp35.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2008-10-22 09:47 62976 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tzchange.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 44032 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\twext.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 50688 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\twain_32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 12416 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tunmp.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 16384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ttyui.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 39936 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ttyres.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 12168 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tsddd.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 94720 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tscfgwmi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 90624 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\trkwks.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 11264 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tree.com
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 12800 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tracert.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 82432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tp4mon.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:32 10240 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tmigrate.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 22:44 40840 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\termdd.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 77312 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\telnet.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 21896 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tdtcp.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 12040 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tdpipe.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 18560 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tdi.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 16384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tcptsat.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 32827 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tcptest.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 46592 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tcpmonui.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 46592 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tcpmon.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 14848 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tcpmib.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 14976 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tape.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:15 60800 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sysaudio.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 57856 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\synceng.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2001-08-17 20:00 54272 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\swmidi.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 14336 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\svchost.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 65601 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\stub_fpsrvwin.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 16449 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\stub_fpsrvadm.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 75776 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\strmfilt.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:10 15360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\streamip.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:08 48640 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\stream.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 00:44 75776 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\storprop.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 14848 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\stimon.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 68096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sti.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 86528 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\stdprov.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 54272 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\stclient.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 22016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\startoc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 33280 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sstub.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 14848 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ssstars.scr
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ssmyst.scr
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 47104 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ssmypics.scr
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ssmarque.scr
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 71680 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ssdpsrv.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 34816 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ssdpapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 19968 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ssbezier.scr
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 96768 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\srvsvc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 67584 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\srclient.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 58434 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\srchctls.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 73472 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sr.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 21504 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spupdwxp.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 57856 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spoolsv.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 74752 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spoolss.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 11776 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spnpinst.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 62976 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spgrmr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 23552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sort.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 25472 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sonydcam.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 40448 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\snmpthrd.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\snmpapi.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 32256 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\snmp.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 34816 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sniffpol.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 50688 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\smss.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 91136 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\smlogsvc.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:07 16128 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\smbbatt.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 73796 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\slserv.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 32866 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\slrundll.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:10 11136 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\slip.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 73832 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\slcoinst.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 98304 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\slbiop.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 25088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\slayerxp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 26112 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\skeys.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:07 41088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sisagp.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 70656 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sigverif.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 13312 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sigtab.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shutdown.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 16437 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shtml.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 20536 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shtml.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 27648 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shscrap.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 78336 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shrpubw.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 42496 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shmgrate.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 65536 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shimeng.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 68096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shgina.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 25088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shfolder.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 11392 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sfloppy.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 10240 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sffp_sd.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 11136 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sffdisk.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 73728 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\setup50.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 23040 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\setup.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 32768 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sethc.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 56320 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\servdeps.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 65664 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\serial.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 15488 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\serenum.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 38912 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sens.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 55296 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sendmail.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 29696 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sendcmsg.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-02-03 20:11 55808 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\secur32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\seclogon.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 27440 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\secdrv.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 29184 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sdhcinst.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 67584 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sdbus.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 77824 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sdbinst.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 96256 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\scsiport.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 36864 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\scrcons.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 22016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sclgntfy.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 98304 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\scardsvr.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 70144 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\scarddlg.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:59 43136 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sbp2port.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 13824 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\savedump.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 64000 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\samlib.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 45568 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\safrslv.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 29696 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\safrdm.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 43520 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\safrcdlg.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 14336 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\runonce.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 33280 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rundll32.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 44032 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rtutils.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 31744 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rtipxmib.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 77824 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rtcshare.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 90112 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rsvpsp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rsmps.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 40448 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rshx32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 15360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rsh.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 61440 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rrcm.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:35 79232 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rocket.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:04 30080 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rndismpx.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 30080 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rndismp.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 12288 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\riafui2.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 12288 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\riafui1.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:10 59648 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rfcomm.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 14336 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rexec.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 58880 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\resutils.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 60928 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\remotepg.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 12288 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\regsvr32.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 59904 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\regsvc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 49664 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\regapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 53248 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\reg.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 00:35 58624 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\redbook.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 67072 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rdshost.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 13824 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rdsaddin.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 87176 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rdpwsx.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 19968 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rdpsnd.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 92168 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rdpdd.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 62464 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rdpclip.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 22016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rcp.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 35840 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rcimlby.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 58880 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rastapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 16896 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rassapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 48384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\raspptp.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 41472 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\raspppoe.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 56832 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rasphone.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 61440 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rasman.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 51328 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rasl2tp.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 69632 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\raschap.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 89088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rasauto.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:00 20736 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ramdisk.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 43520 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\racpldlg.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\qprocess.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\qmgrprxy.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 34304 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pstorsvc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 43520 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pstorec.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 69120 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\psched.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 97280 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\psbase.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 23040 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\psapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 50688 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\proquota.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 27648 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\profmap.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 39552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\processr.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:00 17664 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ppa3.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 17408 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\powrprof.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 49152 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\powercfg.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 48640 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pnrpnsp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-04-29 04:53 39424 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pngfilt.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:31 67584 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pmigrate.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 53760 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\plotui.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 44544 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\plotter.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 15360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pjlmon.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:31 70144 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pintlphr.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:31 53760 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pintlcsd.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ping.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 24064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pidgen.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 35328 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pid.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:06 28032 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\perm3.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:06 27904 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\perm2.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 35328 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\perfproc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 25088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\perfos.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 16896 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\perfnet.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 15872 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\perfmon.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 26624 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\perfdisk.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 41472 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\perfctrs.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 20:59 25088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pciidex.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 22:34 68608 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pci.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 38912 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pchsvc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 64512 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pautoenr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 18688 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\partmgr.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 80256 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\parport.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:31 15360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\padrs804.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:32 15872 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\padrs404.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 59392 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\packager.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 46592 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\p3.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 88064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\p2pnetsh.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 86016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\p2pgasvc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 67584 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\osuninst.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 51712 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\oobebaln.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 83456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\olepro32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 69632 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\oledb32r.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 34304 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\olecnv32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 69120 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\olecli32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:10 61056 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ohci1394.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 35840 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\oemiglib.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 60928 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\oemig50.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20511 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odtext32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20510 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odpdx32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20510 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odfox32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20510 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odexl32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20511 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\oddbse32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 12288 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odbcp32r.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 57616 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odbcji32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 98304 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odbcint.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 65536 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odbccu32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 65536 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odbccr32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 69632 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odbcconf.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 24576 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odbcbcp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 32768 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odbcad32.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 16384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odbc32gt.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 17408 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ocmsn.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 61440 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ocmanage.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 15872 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ocgen.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 97280 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\occache.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 88448 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nwlnkipx.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 13312 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntvdmd.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 92160 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntprint.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 63488 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntoc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 40960 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntmsapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 43520 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntlanman.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 67072 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntdsapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 79872 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nslookup.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:00 28672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nscirda.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 10240 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\npwmsdrm.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 55296 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\npptools.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 15360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nppagent.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 30848 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\npfs.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 70144 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\notepad.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 40320 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nmnt.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 28672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nmmkcert.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 77824 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nmcom.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 81920 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nmchat.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 28672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nmasnt.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 61824 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nic1394.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 81408 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netui0.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 38400 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netstat.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 87040 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netsh.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 12288 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netrap.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 77824 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netoc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 34560 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netbios.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 42496 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\net.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 38016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ndproxy.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 91776 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ndiswan.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 12928 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ndisuio.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 57344 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ndisnpp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:10 10880 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ndisip.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nddenb32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 18432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nddeapi.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 47104 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ncprov.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 36352 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ncobjapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 55296 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\narrator.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:10 85376 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nabtsfec.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 91136 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mydocs.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:04 12672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mutohpen.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-06-12 14:19 91648 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mtxoci.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 25088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mtxlegih.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mtxdm.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-06-12 14:19 66560 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mtxclu.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 22:44 17408 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msyuv.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2007-05-08 15:08 86728 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msxml6r.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 24576 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msxactps.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 72704 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msw3prt.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 61440 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msvcrt40.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 54784 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msvcirt.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 12288 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mstinit.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:10 49024 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mstape.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 57344 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mst123.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 15488 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mssmbios.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 11264 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msrle32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 48128 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msprivs.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 52736 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mspmsnsv.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 30208 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mspatcha.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 24576 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msorc32r.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 28160 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msoobe.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msobweb.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 30720 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msobshel.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 16384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msobdl.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 39936 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mslwvtts.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 25600 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mslbui.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 53279 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msjter40.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2005-05-04 12:45 15360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msisip.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 40960 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msiregmv.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:00 22016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msircomm.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 60928 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msimn.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2005-05-04 12:45 78848 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msiexec.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 51712 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msident.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 57344 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mshtmler.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 29184 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mshta.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 33792 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msgsvc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 82944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msgsc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 15360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msgrocm.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 35072 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msgpc.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 19072 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msfs.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:10 51328 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdv.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 82432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdtcstp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-06-12 14:19 58880 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdtclog.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 14336 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdmo.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 36864 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdfmap.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdatt.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 94208 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdatl3.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 16384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdasqlr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 16384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdaremr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 16384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdaprsr.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 77824 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdaosp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdaorar.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 69120 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msctfp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 36864 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mscpxl32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 12288 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mscpx32r.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 69632 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msconf.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-06-24 16:24 74240 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mscms.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 57344 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msasn1.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 86016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msapsspc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 57344 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msadrh15.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 57344 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msador15.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 28672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msader15.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 24576 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msaddsr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 53248 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msadcs.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 16384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msadcor.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 16384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msadcfr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 61440 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msadcf.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msadcer.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 71680 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msacm32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 49152 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mprdim.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 87040 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mprapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 59904 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mpr.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:10 15360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mpe.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 42240 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mountmgr.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 23296 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mouclass.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 15872 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\more.com
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 17408 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mofcomp.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 30208 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\modem.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 32768 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mnmsrvc.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 34560 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mnmdd.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 17920 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mmfutil.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 50688 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mmcshext.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 75264 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mmcbase.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mimefilt.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 60928 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\miglibnt.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\midimap.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 14848 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mgmtapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 22528 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mfcsubs.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 39936 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mf3216.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 63744 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mf.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:00 26112 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\memstpci.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 86016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mdmxsdk.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 23552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mciwave.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 23040 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mciseq.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 35328 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mciqtz32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 84992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mciavi32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 14848 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mcastmib.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 85504 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\makecab.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 73216 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\magnify.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 13312 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lsass.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 19456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lprmon.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 10240 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lprhelp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 22016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lpk.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 23040 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lpdsvc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 60928 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\logman.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 19968 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\log.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 75264 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\locator.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 11776 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\localui.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 98816 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\loadperf.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 33792 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lmmib2.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 13824 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lmhsvc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 18944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\linkinfo.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 58880 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\licwmi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 22016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\licmgr10.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:59 34688 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lbrtfdc.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 92032 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ksecdd.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 24576 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\krnlprov.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:38 14848 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdhid.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 24960 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdclass.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-04-29 04:53 16384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\jsproxy.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 42496 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\jgpl400.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 22:44 47616 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\iyuv_32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 54784 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ixsso.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 32768 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\isrdbg32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 86016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\isign32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2001-10-26 14:47 36224 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\isapnp.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 00:44 27648 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\irmon.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 11264 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\irenum.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 23:00 87424 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\irda.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipxwan.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 24064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipxroute.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 60416 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipv6mon.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 53760 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipv6.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 24064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipselpid.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 97280 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipseldpc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 74752 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipsec.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 35328 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\iprip.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipinip.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 95744 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\iphlpapi.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 24064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipevlpid.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 97792 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipevldpc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 57344 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipconfig.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 29056 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ip6fw.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 40320 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\intelppm.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-04-29 04:53 96768 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\inseng.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\inetwiz.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 49664 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\inetres.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 15872 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\inetppui.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 75264 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\inetpp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 33280 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\inetmib1.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:31 81976 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imjpdct.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 35840 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imgutil.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 36921 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imeshare.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:04 86016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imekrmbx.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 41856 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imapi.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 81920 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ils.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 93184 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\iexplore.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 63488 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\iesetup.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 48640 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\iernonce.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2009-04-29 04:53 81920 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ieencode.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2009-04-27 09:17 18432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\iedw.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 34304 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ie4uinit.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 49152 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\icwutil.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 24576 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\icwrmind.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 65536 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\icwphbk.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 32768 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\icwdl.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 73728 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\icwdial.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 86016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\icwconn2.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 61440 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\icwconn.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 80384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\iccvid.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 11264 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\icaapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 53504 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\i8042prt.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:00 18560 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\i2omp.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 42496 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\htui.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 24576 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\httpapi.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 32285 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hsfcisp2.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 18944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hscupd.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 87552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hpfud50.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 10240 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hpcjrrps.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 10752 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hpcjrr.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 39936 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hostmib.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 38912 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hmmapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 77850 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hlink.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 21504 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hidserv.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 24960 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hidparse.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:08 15104 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hidir.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 36224 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hidclass.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:35 25728 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hidbth.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hid.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 38912 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hhsetup.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 10752 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hh.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 14848 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\help.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:59 77696 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\halsp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:59 81280 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\halacpi.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 57344 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\h323cc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:35 28672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\grserial.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 39424 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\grpconv.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 10240 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\gpkrsrc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:08 59136 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\gckernel.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:08 10624 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\gameenum.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:07 46464 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\gagp30kx.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 23552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxsmon.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 23552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxsext32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 58880 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxsevent.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 27136 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxsdrv.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 72192 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxscom.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 60416 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fwcfg.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 44544 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ftp.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 28728 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fpsrvadm.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 20538 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fpremadm.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 20541 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fpexedll.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 94208 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fpencode.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 20541 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fpadmdll.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 24632 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fpadmcgi.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 15120 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fp98sadm.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 49212 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fp4awebs.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 32826 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fp4avss.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 41020 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fp4avnb.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 49210 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fp4areg.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 82035 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fp4anscp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 32828 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fp40ext.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 25600 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\format.com
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 21504 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fontview.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 79360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fontsub.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 22528 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fltmc.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 16896 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fltlib.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\flpydisk.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 88064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fldrclnr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 35072 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fips.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 28160 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\findstr.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 21504 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\feclient.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 27392 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fdc.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 20992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\faxpatch.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 80896 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\faultrep.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 45568 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\extrac32.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2009-04-29 04:53 55808 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\extmgr.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 93184 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\evntwin.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 22016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\evntrprv.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 26112 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\evntcmd.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 55808 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\eventlog.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 23040 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ersvc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 40960 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ep9res.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 20480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\encapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 71040 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dxg.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 17920 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dvdupgrd.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 10752 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dumprep.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dswave.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 52224 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dssec.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 93184 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dskquota.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 72704 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dsdmoprp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 16384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ds32gt.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 14336 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\drprov.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 87040 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\drmstor.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:08 60288 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\drmk.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 57856 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dpwsockx.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 83456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dpvsetup.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 21504 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dpvacm.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 18432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dpnsvr.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 60928 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dpnhupnp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 35328 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dpnhpast.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 24064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dpmodemx.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 30208 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dplaysvr.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 97792 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dpcdll.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 48128 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\docprop2.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 45568 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dnsrslvr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 55296 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dmutil.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:07 52864 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dmusic.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 24064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dmserver.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 82432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dmscript.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 15872 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dmremote.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 35840 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dmloader.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 61440 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dmcompos.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 28672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dmband.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 45083 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dispex.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 14208 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\diskdump.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 36352 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\disk.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 81408 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\directdb.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 68608 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\digest.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 85504 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\diantz.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 28672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dfsshlex.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 38912 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dfrgsnap.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 82432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dfrgfat.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 59904 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\devenum.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 25088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\defrag.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 27136 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ddrawex.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 30720 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ddeshare.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 40960 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dcap32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 28672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dbnmpntw.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 24576 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dbmsrpcn.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 25088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\davclnt.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 54272 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dataclen.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 28672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\custsat.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 15360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ctfmon.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 32768 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\csrsrv.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 98304 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cscript.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 60416 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cryptsvc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 63488 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cryptnet.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 54272 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cryptext.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 33280 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cryptdll.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 75264 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cryptdlg.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 40704 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\crusoe.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 35328 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\corpol.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 27648 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\conime.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 45056 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\confmrsl.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 82432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comrepl.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 25600 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comaddin.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2005-07-26 04:42 60416 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\colbact.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 82432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cnbjmon2.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 49152 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cnbjmon.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 41472 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cmutil.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 64512 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cmstp.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 13824 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cmsetacl.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 39424 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cmmon32.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 47104 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cmdl32.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 15872 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cmcfg32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:07 14080 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cmbatt.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 57856 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\clusapi.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 33280 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\clipsrv.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cliconfg.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 77824 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cliconfg.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 65024 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cleanmgr.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 49664 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\classpnp.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 69120 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ciodm.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:31 56320 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\chtskdic.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:31 97792 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\chtmbx.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 15423 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ch7xxnt5.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 16896 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cfgmgr32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 38912 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cfgbkend.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 49536 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cdrom.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 66560 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cdm.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 63744 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cdfs.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:10 17024 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ccdecode.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 85504 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\catsrvps.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 50688 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\camocx.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cacls.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 84992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cabview.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 59904 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cabinet.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 50688 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\btpanui.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:10 18944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\bthusb.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 30208 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\bthserv.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:10 35456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\bthprint.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:10 38016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\bthmodem.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:10 17024 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\bthenum.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 20992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\bthci.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 78336 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\browsewm.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 77312 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\browser.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 67584 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\browselc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 71552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\bridge.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 71680 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\blastcln.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 17408 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\bidispl.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:10 11776 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\bdasup.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 28672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\batmeter.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 52736 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\basesrv.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 84992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\avifil32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:10 13696 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\avcstrm.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:10 38912 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\avc.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 11264 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\autolfn.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 56832 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\authz.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 16439 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\author.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 20540 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\author.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 14336 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\auditusr.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 42496 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\audiosrv.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 17279 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\atv10nt5.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 14143 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\atv06nt5.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 25471 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\atv04nt5.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 11359 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\atv02nt5.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 21183 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\atv01nt5.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 11264 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\attrib.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 30208 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\atmlib.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 55936 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\atmlane.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 59904 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\atmarpc.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 11264 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\atmadm.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 58880 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\atl.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 32768 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ativtmxx.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 20:59 95360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\atapi.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 25600 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\at.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 14336 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\asyncmac.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 65024 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\asycfilt.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 60800 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\arp1394.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 70656 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\amstream.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 41472 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\amdk7.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 41088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\amdk6.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:07 43008 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\amdagp.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 17408 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\alrsvc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:07 42752 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\alim1541.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 44544 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\alg.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 98304 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ahui.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 24064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agtintl.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt0c0a.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 20992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt0816.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt041f.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt041d.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt0419.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 20480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt0416.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt0415.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt0414.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 20992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt0413.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 20992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt0410.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 19968 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt040e.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 21504 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt040c.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt040b.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt0409.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 22016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt0408.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 21504 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt0407.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt0406.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 19456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agt0405.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:07 44928 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agpcpq.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:07 42368 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agp440.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 44032 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agentsr.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 24064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agentpsh.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 49152 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agentmpx.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 58880 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agentdpv.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 41984 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agentdp2.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 24064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agentanm.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 68096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\adsmsext.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 61440 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\admparse.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 16439 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\admin.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 20540 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\admin.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:10 48128 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\61883.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:00 12288 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\4mmdat.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:10 53248 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\1394bus.sys
+ 2009-06-26 16:11 . 2007-11-30 12:40 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB954459\update\spcustom.dll
+ 2009-06-26 16:11 . 2007-11-30 12:40 19320 c:\windows\$hf_mig$\KB954459\spmsg.dll
+ 2009-06-26 16:11 . 2007-11-30 12:40 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB951978\update\spcustom.dll
+ 2009-06-26 16:11 . 2007-11-30 12:40 19320 c:\windows\$hf_mig$\KB951978\spmsg.dll
+ 2008-05-09 10:52 . 2008-05-09 10:52 90112 c:\windows\$hf_mig$\KB951978\SP3QFE\wshext.dll
+ 2008-05-05 05:25 . 2008-05-05 05:25 3072 c:\windows\system32\xpsp4res.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 6656 c:\windows\system32\wuauserv.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:21 6656 c:\windows\system32\wuauserv.dll
+ 2009-06-25 21:00 . 2008-04-14 17:20 8192 c:\windows\system32\wshirda.dll
- 2009-06-25 21:00 . 2004-08-04 00:44 8192 c:\windows\system32\wshirda.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:18 5632 c:\windows\system32\wmi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 5632 c:\windows\system32\wmi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 5632 c:\windows\system32\winver.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 5632 c:\windows\system32\winver.exe
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 7168 c:\windows\system32\wbem\wmiapres.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 16:09 7168 c:\windows\system32\wbem\wmiapres.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 16:44 2560 c:\windows\system32\usmt\iconlib.dll
+ 2001-10-26 17:29 . 2001-10-26 15:29 8192 c:\windows\system32\tsbyuv.dll
- 2001-10-26 17:29 . 2004-08-04 12:00 8192 c:\windows\system32\tsbyuv.dll
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 7680 c:\windows\system32\spdwnwxp.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 8192 c:\windows\system32\smbinst.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 8192 c:\windows\system32\smbinst.exe
+ 2009-03-04 10:29 . 2009-03-04 10:29 6144 c:\windows\system32\sfman32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 5120 c:\windows\system32\sfc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 5120 c:\windows\system32\sfc.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 8192 c:\windows\system32\Setup\koc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 7168 c:\windows\system32\sensapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 5632 c:\windows\system32\security.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 5632 c:\windows\system32\security.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 9216 c:\windows\system32\scrnsave.scr
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 9216 c:\windows\system32\scrnsave.scr
+ 2009-08-03 15:06 . 2008-04-14 16:16 5504 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0004\DriverFiles\i386\intelide.sys
- 2009-06-25 19:17 . 2004-08-04 00:37 5504 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0004\DriverFiles\i386\intelide.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 7680 c:\windows\system32\rasadhlp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 9728 c:\windows\system32\proxycfg.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 9728 c:\windows\system32\proxycfg.exe
- 2009-06-25 20:19 . 1998-05-12 18:36 5632 c:\windows\system32\pndx5032.dll
+ 2009-08-03 14:47 . 1998-05-12 18:36 5632 c:\windows\system32\pndx5032.dll
- 2009-06-25 20:19 . 1998-03-26 02:57 6656 c:\windows\system32\pndx5016.dll
+ 2009-08-03 14:47 . 1998-03-26 02:57 6656 c:\windows\system32\pndx5016.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 5120 c:\windows\system32\pl\mmcfxcommon.resources.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 8192 c:\windows\system32\ntlsapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 8192 c:\windows\system32\ntlsapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 4096 c:\windows\system32\nddeapir.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 4096 c:\windows\system32\nddeapir.exe
+ 2003-02-20 16:43 . 2003-02-20 16:43 4096 c:\windows\system32\mui\0409\mscoreer.dll
- 2009-06-25 19:04 . 2004-08-04 12:00 4096 c:\windows\system32\mtxex.dll
+ 2009-06-25 19:04 . 2008-04-14 17:20 4096 c:\windows\system32\mtxex.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 4608 c:\windows\system32\msimg32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 4608 c:\windows\system32\msimg32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 6656 c:\windows\system32\msidle.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 6656 c:\windows\system32\msidle.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 4126 c:\windows\system32\msdxmlc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:13 4126 c:\windows\system32\msdxmlc.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 6144 c:\windows\system32\msdtc.exe
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 6144 c:\windows\system32\msdtc.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:12 3584 c:\windows\system32\msafd.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 3584 c:\windows\system32\msafd.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 6656 c:\windows\system32\laprxy.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 6656 c:\windows\system32\laprxy.dll
- 2009-06-25 19:19 . 2004-08-03 22:44 4096 c:\windows\system32\ksuser.dll
+ 2009-06-25 19:19 . 2008-04-14 17:20 4096 c:\windows\system32\ksuser.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:31 7424 c:\windows\system32\kd1394.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 7424 c:\windows\system32\kd1394.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 7168 c:\windows\system32\kbdukx.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:09 7168 c:\windows\system32\kbdukx.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:09 7680 c:\windows\system32\kbdsmsno.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 7680 c:\windows\system32\kbdsmsno.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:09 7680 c:\windows\system32\kbdsmsfi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 7680 c:\windows\system32\kbdsmsfi.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\system32\kbdpash.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 7168 c:\windows\system32\kbdno1.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:09 7168 c:\windows\system32\kbdno1.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\system32\kbdnepr.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 7168 c:\windows\system32\kbdnec.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:09 7168 c:\windows\system32\kbdnec.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 6144 c:\windows\system32\kbdmlt48.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\system32\kbdmlt48.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 6144 c:\windows\system32\kbdmlt47.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\system32\kbdmlt47.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 5632 c:\windows\system32\kbdmaori.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:09 5632 c:\windows\system32\kbdmaori.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\system32\kbdiultn.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:09 6656 c:\windows\system32\kbdinmal.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 6656 c:\windows\system32\kbdinmal.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\system32\kbdinben.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\system32\kbdinbe1.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 6144 c:\windows\system32\kbdinbe1.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 7168 c:\windows\system32\kbdfi1.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:09 7168 c:\windows\system32\kbdfi1.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\system32\kbdbhc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 8192 c:\windows\system32\igmpagnt.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 8192 c:\windows\system32\igmpagnt.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 3584 c:\windows\system32\icmp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:06 3584 c:\windows\system32\icmp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 7168 c:\windows\system32\hccoin.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 7168 c:\windows\system32\hccoin.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 9344 c:\windows\system32\framebuf.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:05 9344 c:\windows\system32\framebuf.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 7680 c:\windows\system32\forcedos.exe
+ 2009-03-04 10:25 . 2009-03-04 10:25 5120 c:\windows\system32\enlocstr.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:25 4096 c:\windows\system32\dsprpres.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 4096 c:\windows\system32\dsprpres.dll
- 2004-08-03 22:58 . 2004-08-04 12:00 4352 c:\windows\system32\drivers\swenum.sys
+ 2004-08-03 22:58 . 2008-04-13 18:39 4352 c:\windows\system32\drivers\swenum.sys
+ 2009-06-25 19:19 . 2008-04-13 18:45 6272 c:\windows\system32\drivers\splitter.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 5888 c:\windows\system32\drivers\smbali.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 3901 c:\windows\system32\drivers\siint5.dll
+ 2002-09-16 15:14 . 2002-09-16 15:14 4228 c:\windows\system32\drivers\PQNTDRV.sys
+ 2009-06-27 21:24 . 2002-01-12 14:30 3567 c:\windows\system32\drivers\PortTalk.sys
+ 2009-06-26 09:29 . 2008-04-13 18:39 5504 c:\windows\system32\drivers\mstee.sys
- 2009-06-25 19:19 . 2004-08-03 20:58 4992 c:\windows\system32\drivers\MSPQM.sys
+ 2009-06-25 19:19 . 2008-04-13 18:39 4992 c:\windows\system32\drivers\mspqm.sys
- 2009-06-25 19:19 . 2004-08-03 20:58 5376 c:\windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
+ 2009-06-25 19:19 . 2008-04-13 18:39 5376 c:\windows\system32\drivers\mspclock.sys
- 2009-06-25 19:19 . 2004-08-03 20:58 7552 c:\windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys
+ 2009-06-25 19:19 . 2008-04-13 18:39 7552 c:\windows\system32\drivers\mskssrv.sys
+ 2009-06-25 19:19 . 2008-04-13 18:45 2944 c:\windows\system32\drivers\drmkaud.sys
- 2009-06-25 19:19 . 2004-08-03 21:07 2944 c:\windows\system32\drivers\drmkaud.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 3775 c:\windows\system32\drivers\adv11nt5.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 3711 c:\windows\system32\drivers\adv09nt5.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 3135 c:\windows\system32\drivers\adv08nt5.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 3647 c:\windows\system32\drivers\adv07nt5.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 3615 c:\windows\system32\drivers\adv05nt5.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 3967 c:\windows\system32\drivers\adv02nt5.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 4255 c:\windows\system32\drivers\adv01nt5.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:03 3072 c:\windows\system32\dpnlobby.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:03 3072 c:\windows\system32\dpnaddr.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 9216 c:\windows\system32\dot3dlg.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 5120 c:\windows\system32\dllhost.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 5120 c:\windows\system32\dllhost.exe
+ 2001-10-26 17:29 . 2001-10-26 15:29 8192 c:\windows\system32\dllcache\tsbyuv.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 4126 c:\windows\system32\dllcache\msdxmlc.dll
+ 2008-04-14 17:13 . 2008-04-14 17:13 4126 c:\windows\system32\dllcache\msdxmlc.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 4639 c:\windows\system32\dllcache\mplayer2.exe
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 4639 c:\windows\system32\dllcache\mplayer2.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 6656 c:\windows\system32\dllcache\laprxy.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 6656 c:\windows\system32\dllcache\laprxy.dll
+ 2009-06-25 21:00 . 2008-04-14 16:16 5504 c:\windows\system32\dllcache\intelide.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 8192 c:\windows\system32\dllcache\asferror.dll
+ 2008-04-14 15:59 . 2008-04-14 15:59 8192 c:\windows\system32\dllcache\asferror.dll
+ 2009-06-25 19:04 . 2008-04-14 17:21 6144 c:\windows\system32\dcomcnfg.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 8704 c:\windows\system32\dciman32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 8704 c:\windows\system32\dciman32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:46 1804 c:\windows\system32\dcache.bin
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 8192 c:\windows\system32\d3d8thk.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 8192 c:\windows\system32\d3d8thk.dll
+ 2009-03-04 10:45 . 2009-03-04 10:45 9216 c:\windows\system32\ctpres.dll
+ 2009-03-04 10:45 . 2009-03-04 10:45 8704 c:\windows\system32\ctagent.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 6144 c:\windows\system32\csrss.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 6144 c:\windows\system32\csrss.exe
+ 2009-06-25 19:04 . 2008-04-14 17:21 6144 c:\windows\system32\Com\comrereg.exe
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 9728 c:\windows\system32\Com\comrepl.exe
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 9728 c:\windows\system32\Com\comrepl.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 5632 c:\windows\system32\cisvc.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 5632 c:\windows\system32\cisvc.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 7168 c:\windows\system32\bitsprx4.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 7168 c:\windows\system32\bitsprx3.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 7168 c:\windows\system32\bitsprx3.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 8192 c:\windows\system32\bitsprx2.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 8192 c:\windows\system32\bitsprx2.dll
- 2009-06-25 20:58 . 2004-08-04 12:00 8704 c:\windows\system32\batt.dll
+ 2009-06-25 20:58 . 2008-04-14 17:20 8704 c:\windows\system32\batt.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 15:59 8192 c:\windows\system32\asferror.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 8192 c:\windows\system32\asferror.dll
+ 2009-06-04 12:17 . 2009-06-04 12:17 9216 c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\DynaPlayer.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 4096 c:\windows\system32\actmovie.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 4096 c:\windows\system32\actmovie.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 6656 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wuauserv.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 8192 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wshirda.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmm2res2.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 7680 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmm2ext.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 4096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmm2eres.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:09 7168 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiapres.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 8832 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiacpi.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:18 5632 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmi.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 5632 c:\windows\ServicePackFiles\i386\winver.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:51 5120 c:\windows\ServicePackFiles\i386\winnls.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:40 5376 c:\windows\ServicePackFiles\i386\viaide.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 8704 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tty.dll
+ 2008-01-18 15:13 . 2008-01-18 15:13 2247 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tscdsbl.bat
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:39 4352 c:\windows\ServicePackFiles\i386\swenum.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:45 6272 c:\windows\ServicePackFiles\i386\splitter.sys
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 7680 c:\windows\ServicePackFiles\i386\spdwnwxp.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:40 7552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sonyait.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 8704 c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmptrap.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmpmib.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 8192 c:\windows\ServicePackFiles\i386\smbinst.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:36 6912 c:\windows\ServicePackFiles\i386\smbclass.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:36 5888 c:\windows\ServicePackFiles\i386\smbali.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 3901 c:\windows\ServicePackFiles\i386\siint5.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 5120 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sfc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 7168 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sensapi.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 5632 c:\windows\ServicePackFiles\i386\security.dll
+ 2004-08-02 12:20 . 2004-08-02 12:20 4569 c:\windows\ServicePackFiles\i386\secupd.dat
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 9216 c:\windows\ServicePackFiles\i386\scrnsave.scr
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:48 3346 c:\windows\ServicePackFiles\i386\redir.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 7680 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasadhlp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:40 6016 c:\windows\ServicePackFiles\i386\qic157.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 9728 c:\windows\ServicePackFiles\i386\proxycfg.exe
+ 2008-04-13 18:40 . 2008-04-13 18:40 8832 c:\windows\ServicePackFiles\i386\powerfil.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 8192 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntlsapi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 4096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nddeapir.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 9728 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ncpsres.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 4096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mtxex.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:39 5504 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstee.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:39 4992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mspqm.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:39 5376 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mspclock.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:39 7552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mskssrv.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 4608 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msimg32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 6656 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msidle.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:42 4126 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdxmlc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdtc.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 4096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaurl.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 4096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdasc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 4096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaer.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 4096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaenum.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 4096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdadc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:12 3584 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msafd.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 4639 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mplayer2.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 5120 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmcfxcr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 7680 c:\windows\ServicePackFiles\i386\migregdb.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:40 7040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ltotape.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 6656 c:\windows\ServicePackFiles\i386\laprxy.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 4096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ksuser.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 8192 c:\windows\ServicePackFiles\i386\koc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:31 7424 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kd1394.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:09 7168 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdukx.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:09 7680 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdsmsno.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:09 7680 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdsmsfi.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdpash.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:09 7168 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdno1.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdnepr.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 7168 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdnec.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdmlt48.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdmlt47.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:09 5632 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdmaori.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdlk41j.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 6656 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdlk41a.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdiultn.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:09 6656 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdinmal.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdinben.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdinbe1.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 7168 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdibm02.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:09 7168 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdfi1.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdbhc.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdax2.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbd106n.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbd106.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbd101.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:16 5504 c:\windows\ServicePackFiles\i386\intelide.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 8192 c:\windows\ServicePackFiles\i386\igmpagnt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 16:44 2560 c:\windows\ServicePackFiles\i386\iconlib.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:06 3584 c:\windows\ServicePackFiles\i386\icmp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:41 8576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\i2omgmt.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 7168 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hccoin.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:05 7168 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsres.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 8704 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsperf.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:05 9344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\framebuf.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 7680 c:\windows\ServicePackFiles\i386\forcedos.exe
+ 2008-04-14 17:04 . 2008-04-14 17:04 7168 c:\windows\ServicePackFiles\i386\f3ahvoas.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:25 4096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsprpres.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-07-17 09:36 4656 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ds16gt.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:45 2944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\drmkaud.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:03 3072 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpnlobby.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:03 3072 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpnaddr.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 9216 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dot3dlg.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:40 8320 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dlttape.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 5120 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dllhost.exe
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dcomcnfg.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 8704 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dciman32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:46 1804 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dcache.bin
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 8192 c:\windows\ServicePackFiles\i386\d3d8thk.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\csrss.exe
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 6144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\comrereg.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 9728 c:\windows\ServicePackFiles\i386\comrepl.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 5632 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cisvc.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:40 8192 c:\windows\ServicePackFiles\i386\changer.sys
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 7168 c:\windows\ServicePackFiles\i386\bitsprx4.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 7168 c:\windows\ServicePackFiles\i386\bitsprx3.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 8192 c:\windows\ServicePackFiles\i386\bitsprx2.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 8704 c:\windows\ServicePackFiles\i386\batt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:42 8192 c:\windows\ServicePackFiles\i386\asferror.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 3775 c:\windows\ServicePackFiles\i386\adv11nt5.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 3711 c:\windows\ServicePackFiles\i386\adv09nt5.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 3135 c:\windows\ServicePackFiles\i386\adv08nt5.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 3647 c:\windows\ServicePackFiles\i386\adv07nt5.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 3615 c:\windows\ServicePackFiles\i386\adv05nt5.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 3967 c:\windows\ServicePackFiles\i386\adv02nt5.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 4255 c:\windows\ServicePackFiles\i386\adv01nt5.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 4096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\actmovie.exe
+ 2009-06-25 19:07 . 2009-06-26 11:40 2684 c:\windows\pchealth\helpctr\PackageStore\SkuStore.bin
+ 2009-06-25 19:07 . 2009-06-26 07:54 8972 c:\windows\pchealth\helpctr\Config\Cntstore.bin
+ 2003-02-20 17:09 . 2003-02-20 17:09 9216 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscortim.dll
+ 2003-02-21 05:25 . 2003-02-21 05:25 6656 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Microsoft_VsaVb.dll
+ 2003-02-21 05:25 . 2003-02-21 05:25 6144 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Microsoft.VisualC.Dll
+ 2003-02-21 05:24 . 2003-02-21 05:24 4608 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\IIEHost.dll
+ 2004-07-15 12:31 . 2004-07-15 12:31 8192 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\IEExecRemote.dll
+ 2003-02-21 05:24 . 2003-02-21 05:24 7680 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\IEExec.exe
+ 2003-02-21 05:24 . 2003-02-21 05:24 7680 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Accessibility.dll
+ 2008-01-18 15:13 . 2008-01-18 15:13 2247 c:\windows\Installer\tsclientmsitrans\tscdsbl.bat
+ 2009-06-26 09:13 . 2009-06-26 09:13 9158 c:\windows\Installer\{6539AC4E-1146-479C-9774-A8949B1ECEF3}\NewShortcut5_A0E145F55ACF4AF1A273244121F5A8BA.exe
+ 2009-06-26 09:13 . 2009-06-26 09:13 9158 c:\windows\Installer\{6539AC4E-1146-479C-9774-A8949B1ECEF3}\NewShortcut3_D5D4D9CBC85D4CA8AA2EA6AA4F123F20.exe
+ 2009-06-26 09:13 . 2009-06-26 09:13 9158 c:\windows\Installer\{6539AC4E-1146-479C-9774-A8949B1ECEF3}\NewShortcut1_08ED310EBCB045CE8C3E405A81A28F9C.exe
+ 2009-06-26 09:13 . 2009-06-26 09:13 9158 c:\windows\Installer\{6539AC4E-1146-479C-9774-A8949B1ECEF3}\ARPPRODUCTICON.exe
+ 2009-03-04 10:45 . 2009-03-04 10:45 9216 c:\windows\CTPRES.DLL
+ 2009-06-26 09:10 . 2009-06-26 09:10 6656 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft_VsaVb\7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft_VsaVb.dll
+ 2009-06-26 09:10 . 2009-06-26 09:10 6144 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.VisualC\7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualC.dll
+ 2009-06-26 09:10 . 2009-06-26 09:10 4608 c:\windows\assembly\GAC\IIEHost\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\IIEHost.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 8192 c:\windows\assembly\GAC\IEExecRemote\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\IEExecRemote.dll
+ 2009-06-26 09:10 . 2009-06-26 09:10 7680 c:\windows\assembly\GAC\Accessibility\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\Accessibility.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 6656 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wuauserv.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 00:44 8192 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wshirda.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 6144 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmm2res2.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 7680 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmm2ext.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 4096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmm2eres.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 7168 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmiapres.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:07 8832 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmiacpi.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 5632 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 5632 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winver.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:59 5376 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\viaide.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 8704 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tty.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 4352 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\swenum.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:07 6400 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\splitter.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 8192 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spdwnwxp.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:00 7552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sonyait.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 8704 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\snmptrap.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 6144 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\snmpmib.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 8192 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\smbinst.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:07 6912 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\smbclass.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:07 6016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\smbali.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 3901 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\siint5.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 5120 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sfc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 6656 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sensapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 5632 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\security.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 9216 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\scrnsave.scr
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 8192 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rasadhlp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:00 6016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\qic157.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 9728 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\proxycfg.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 8192 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntlsapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 9600 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ndistapi.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 4096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nddeapir.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 9728 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ncpsres.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 4096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mtxex.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 20:58 5504 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mstee.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 20:58 4992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mspqm.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 20:58 5376 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mspclock.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 20:58 7552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mskssrv.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 4608 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msimg32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 6656 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msidle.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 4126 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdxmlc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 6144 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdtc.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 4096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdaurl.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 4096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdasc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 4096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdaer.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 4096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdaenum.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 4096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdadc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 3584 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msafd.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 4639 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mplayer2.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 7680 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\migregdb.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:00 7040 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ltotape.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 6656 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\laprxy.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 22:44 4096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ksuser.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 7424 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kd1394.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 7168 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdukx.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 7680 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdsmsno.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 7680 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdsmsfi.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 7168 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdno1.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 7168 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdnec.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 6144 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdmlt48.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 6144 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdmlt47.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 5632 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdmaori.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 6656 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdinmal.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 6656 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdinben.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 6144 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdinbe1.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 7168 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdfi1.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 00:37 5504 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\intelide.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 8192 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\igmpagnt.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 4096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\iconlib.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 3584 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\icmp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:00 8192 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\i2omgmt.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 7168 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hccoin.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 7168 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxsres.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 8704 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxsperf.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 9344 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\framebuf.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 7168 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\forcedos.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 4096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dsprpres.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:07 2944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\drmkaud.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 3584 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dpnlobby.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 3584 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dpnaddr.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:00 8320 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dlttape.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 5120 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dllhost.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 5120 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dcomcnfg.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 8704 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dciman32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1788 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dcache.bin
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 8192 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\d3d8thk.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 6144 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\csrss.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 5120 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comrereg.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 9728 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comrepl.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 5632 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cisvc.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:00 8192 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\changer.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 7168 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\bitsprx3.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 8192 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\bitsprx2.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 8704 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\batt.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 8192 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\asferror.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 3775 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\adv11nt5.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 3711 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\adv09nt5.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 3135 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\adv08nt5.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 3647 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\adv07nt5.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 3615 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\adv05nt5.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 3967 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\adv02nt5.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 4255 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\adv01nt5.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 4096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\actmovie.exe
- 2009-06-25 20:58 . 2004-08-04 12:00 135168 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Networking.RtcRes_6595b64144ccf1df_5.2.2.3_pl_1e21c8cd\rtcres.dll
+ 2008-04-14 16:23 . 2008-04-14 16:23 135168 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Networking.RtcRes_6595b64144ccf1df_5.2.2.3_pl_1e21c8cd\rtcres.dll
+ 2008-04-14 16:58 . 2008-04-14 16:58 992256 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Networking.RtcDll_6595b64144ccf1df_5.2.2.3_x-ww_d6bd8b95\rtcdll.dll
- 2009-06-25 20:58 . 2004-08-04 12:00 992256 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Networking.RtcDll_6595b64144ccf1df_5.2.2.3_x-ww_d6bd8b95\rtcdll.dll
- 2009-06-25 20:58 . 2004-08-04 12:00 852992 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Networking.Dxmrtp_6595b64144ccf1df_5.2.2.3_x-ww_468466a7\dxmrtp.dll
+ 2008-04-14 16:58 . 2008-04-14 16:58 852992 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Networking.Dxmrtp_6595b64144ccf1df_5.2.2.3_x-ww_468466a7\dxmrtp.dll
+ 2008-04-14 16:59 . 2008-04-14 16:59 343040 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.5512_x-ww_3fd60d63\msvcrt.dll
+ 2004-08-03 22:42 . 2004-08-03 22:42 343040 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.2180_x-ww_b2505ed9\msvcrt.dll
- 2009-06-25 20:58 . 2004-08-04 12:00 343040 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.2180_x-ww_b2505ed9\msvcrt.dll
+ 2008-04-14 16:59 . 2008-04-14 16:59 401462 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Tools.VisualCPlusPlus.Runtime-Libraries_6595b64144ccf1df_6.0.9792.0_x-ww_08a6620a\msvcp60.dll
+ 2008-04-14 16:58 . 2008-04-14 16:58 995383 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Tools.VisualCPlusPlus.Runtime-Libraries_6595b64144ccf1df_6.0.9792.0_x-ww_08a6620a\mfc42.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 285696 c:\windows\winhlp32.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 285696 c:\windows\winhlp32.exe
+ 2009-06-26 08:46 . 2004-06-10 11:48 356352 c:\windows\vsnpstd.exe
+ 2009-06-28 20:09 . 1996-08-16 11:49 298496 c:\windows\uninst.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 339456 c:\windows\system32\zipfldr.dll
- 2009-06-25 20:19 . 2004-01-25 16:18 217088 c:\windows\system32\yv12vfw.dll
+ 2009-08-03 14:47 . 2004-01-25 16:18 217088 c:\windows\system32\yv12vfw.dll
+ 2008-02-17 02:33 . 2008-04-13 18:39 757248 c:\windows\system32\xpsp3res.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 194560 c:\windows\system32\xpsp1res.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:35 194560 c:\windows\system32\xpsp1res.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:40 427008 c:\windows\system32\xpob2res.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 427008 c:\windows\system32\xpob2res.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 129024 c:\windows\system32\xmlprov.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 121856 c:\windows\system32\xmllite.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-03-16 12:18 517448 c:\windows\system32\XAudio2_4.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-10-15 05:03 514384 c:\windows\system32\XAudio2_3.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-07-30 04:20 509448 c:\windows\system32\XAudio2_2.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-05-30 12:19 507400 c:\windows\system32\XAudio2_1.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-03-05 14:03 479752 c:\windows\system32\XAudio2_0.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-03-16 12:18 235352 c:\windows\system32\xactengine3_4.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-10-15 05:03 235856 c:\windows\system32\xactengine3_3.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-07-30 04:20 238088 c:\windows\system32\xactengine3_2.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-05-30 12:18 238088 c:\windows\system32\xactengine3_1.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-03-05 14:03 238088 c:\windows\system32\xactengine3_0.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-07-19 22:57 267112 c:\windows\system32\xactengine2_9.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-06-20 18:46 266088 c:\windows\system32\xactengine2_8.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-04-04 16:55 261480 c:\windows\system32\xactengine2_7.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-01-24 13:27 255848 c:\windows\system32\xactengine2_6.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2006-12-08 10:02 251672 c:\windows\system32\xactengine2_5.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2006-09-28 14:05 237848 c:\windows\system32\xactengine2_4.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2006-07-28 07:30 236824 c:\windows\system32\xactengine2_3.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2006-05-31 05:24 230168 c:\windows\system32\xactengine2_2.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-10-22 01:39 267272 c:\windows\system32\xactengine2_10.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2006-03-31 10:39 229584 c:\windows\system32\xactengine2_1.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2006-02-03 06:42 230096 c:\windows\system32\xactengine2_0.dll
+ 2004-08-04 00:44 . 2008-04-14 17:21 483840 c:\windows\system32\wzcsvc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 384000 c:\windows\system32\wzcdlg.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:21 184320 c:\windows\system32\wuaueng1.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 184320 c:\windows\system32\wuaueng1.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 168960 c:\windows\system32\wuauclt1.exe
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:21 168960 c:\windows\system32\wuauclt1.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 108032 c:\windows\system32\wshbth.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 108032 c:\windows\system32\wshbth.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-05-08 11:24 155648 c:\windows\system32\wscript.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 264704 c:\windows\system32\wow32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 264704 c:\windows\system32\wow32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 809984 c:\windows\system32\wmvdmod.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 809984 c:\windows\system32\wmvdmod.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 303616 c:\windows\system32\wmstream.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 303616 c:\windows\system32\wmstream.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 897024 c:\windows\system32\wmspdmoe.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 485376 c:\windows\system32\wmspdmod.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 115200 c:\windows\system32\wmsdmoe.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 115200 c:\windows\system32\wmsdmoe.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 759296 c:\windows\system32\wmsdmod.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 759296 c:\windows\system32\wmsdmod.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 102400 c:\windows\system32\wmpshell.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 102400 c:\windows\system32\wmpshell.dll
+ 2009-06-26 08:10 . 2008-04-14 17:20 221184 c:\windows\system32\wmpns.dll
+ 2006-10-24 10:30 . 2008-04-14 17:20 276992 c:\windows\system32\wmphoto.dll
- 2006-10-24 10:30 . 2006-10-24 10:30 276992 c:\windows\system32\WMPhoto.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 233472 c:\windows\system32\wmpdxm.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 233472 c:\windows\system32\wmpdxm.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 114688 c:\windows\system32\wmpasf.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 114688 c:\windows\system32\wmpasf.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 151552 c:\windows\system32\wmidx.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 151552 c:\windows\system32\wmidx.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:09 190976 c:\windows\system32\wmerror.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 190976 c:\windows\system32\wmerror.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 230912 c:\windows\system32\wmasf.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 670720 c:\windows\system32\wmadmoe.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 670720 c:\windows\system32\wmadmoe.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 408064 c:\windows\system32\wmadmod.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 408064 c:\windows\system32\wmadmod.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 172544 c:\windows\system32\wldap32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 172544 c:\windows\system32\wldap32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 132096 c:\windows\system32\wkssvc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 132096 c:\windows\system32\wkssvc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 176640 c:\windows\system32\wintrust.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 176640 c:\windows\system32\wintrust.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 293888 c:\windows\system32\winsrv.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 146432 c:\windows\system32\winspool.drv
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 146432 c:\windows\system32\winspool.drv
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 178176 c:\windows\system32\winmm.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 178176 c:\windows\system32\winmm.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 510464 c:\windows\system32\winlogon.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:35 669184 c:\windows\system32\wininet.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-12-16 12:32 354304 c:\windows\system32\winhttp.dll
+ 2006-10-24 10:29 . 2008-04-14 17:20 346112 c:\windows\system32\windowscodecsext.dll
+ 2006-10-24 10:30 . 2008-04-14 17:20 712704 c:\windows\system32\windowscodecs.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 102912 c:\windows\system32\win32spl.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 111104 c:\windows\system32\wiavideo.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 111104 c:\windows\system32\wiavideo.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 592384 c:\windows\system32\wiashext.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 592384 c:\windows\system32\wiashext.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 334336 c:\windows\system32\wiaservc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 124928 c:\windows\system32\wiadss.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 124928 c:\windows\system32\wiadss.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 463872 c:\windows\system32\wiadefui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 463872 c:\windows\system32\wiadefui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 435712 c:\windows\system32\wiaacmgr.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 435712 c:\windows\system32\wiaacmgr.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 136192 c:\windows\system32\webvw.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 136192 c:\windows\system32\webvw.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 279552 c:\windows\system32\webcheck.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 279552 c:\windows\system32\webcheck.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 145408 c:\windows\system32\wbem\wmisvc.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 145408 c:\windows\system32\wbem\wmisvc.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2009-02-06 16:39 227840 c:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
+ 2009-06-25 19:03 . 2009-02-06 10:10 227840 c:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
+ 2009-06-25 19:03 . 2009-02-09 10:53 453120 c:\windows\system32\wbem\wmiprvsd.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2009-02-09 10:22 453120 c:\windows\system32\wbem\wmiprvsd.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 144896 c:\windows\system32\wbem\wmiprov.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 144896 c:\windows\system32\wbem\wmiprov.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 132096 c:\windows\system32\wbem\wmipdskq.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 132096 c:\windows\system32\wbem\wmipdskq.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 156672 c:\windows\system32\wbem\wmipcima.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 156672 c:\windows\system32\wbem\wmipcima.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 140800 c:\windows\system32\wbem\wmidcprv.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 140800 c:\windows\system32\wbem\wmidcprv.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 126464 c:\windows\system32\wbem\wmiapsrv.exe
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 126464 c:\windows\system32\wbem\wmiapsrv.exe
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 196608 c:\windows\system32\wbem\wmiadap.exe
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 196608 c:\windows\system32\wbem\wmiadap.exe
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 197120 c:\windows\system32\wbem\wbemupgd.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 197120 c:\windows\system32\wbem\wbemupgd.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 118272 c:\windows\system32\wbem\wbemtest.exe
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 118272 c:\windows\system32\wbem\wbemtest.exe
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 273920 c:\windows\system32\wbem\wbemess.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 273920 c:\windows\system32\wbem\wbemess.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 178176 c:\windows\system32\wbem\wbemdisp.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 178176 c:\windows\system32\wbem\wbemdisp.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 531456 c:\windows\system32\wbem\wbemcore.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 214528 c:\windows\system32\wbem\wbemcomn.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 214528 c:\windows\system32\wbem\wbemcomn.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 199680 c:\windows\system32\wbem\wbemcntl.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 199680 c:\windows\system32\wbem\wbemcntl.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 131584 c:\windows\system32\wbem\viewprov.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 131584 c:\windows\system32\wbem\viewprov.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 178176 c:\windows\system32\wbem\repdrvfs.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 237056 c:\windows\system32\wbem\provthrd.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 237056 c:\windows\system32\wbem\provthrd.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 212992 c:\windows\system32\wbem\ntevt.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 212992 c:\windows\system32\wbem\ntevt.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 124928 c:\windows\system32\wbem\mofd.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 124928 c:\windows\system32\wbem\mofd.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 185344 c:\windows\system32\wbem\framedyn.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2009-02-09 10:53 473600 c:\windows\system32\wbem\fastprox.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 247808 c:\windows\system32\wbem\esscli.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 247808 c:\windows\system32\wbem\esscli.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 215552 c:\windows\system32\wavemsp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 176128 c:\windows\system32\w32time.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 291840 c:\windows\system32\vssvc.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 291840 c:\windows\system32\vssvc.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 430592 c:\windows\system32\vssapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 430592 c:\windows\system32\vssapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-05-09 10:56 430080 c:\windows\system32\vbscript.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 219648 c:\windows\system32\uxtheme.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 219648 c:\windows\system32\uxtheme.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 406016 c:\windows\system32\usp10.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 173568 c:\windows\system32\usmt\sysmoda.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 193536 c:\windows\system32\usmt\sysmod.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 199680 c:\windows\system32\usmt\scripta.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 216576 c:\windows\system32\usmt\script.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 241152 c:\windows\system32\usmt\migwiza.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 247808 c:\windows\system32\usmt\migwiz.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 104448 c:\windows\system32\usmt\migload.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 261120 c:\windows\system32\usmt\migisma.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 274432 c:\windows\system32\usmt\migism.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 115200 c:\windows\system32\usmt\guitrna.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 133632 c:\windows\system32\usmt\guitrn.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 732672 c:\windows\system32\userenv.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 580096 c:\windows\system32\user32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:35 620032 c:\windows\system32\urlmon.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 239616 c:\windows\system32\upnpui.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 239616 c:\windows\system32\upnpui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 186880 c:\windows\system32\upnphost.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 133632 c:\windows\system32\upnp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 316416 c:\windows\system32\untfs.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 316416 c:\windows\system32\untfs.dll
+ 2009-08-03 14:47 . 2008-09-16 19:23 168448 c:\windows\system32\unrar.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 123904 c:\windows\system32\umpnpmgr.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 296960 c:\windows\system32\ulib.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 296960 c:\windows\system32\ulib.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 101376 c:\windows\system32\txflog.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 101376 c:\windows\system32\txflog.dll
+ 2006-03-17 13:49 . 2006-03-17 13:49 368640 c:\windows\system32\twnlib4.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 347136 c:\windows\system32\tourstart.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 347136 c:\windows\system32\tourstart.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 388608 c:\windows\system32\themeui.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 388608 c:\windows\system32\themeui.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 296448 c:\windows\system32\termsrv.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 296448 c:\windows\system32\termsrv.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 358912 c:\windows\system32\termmgr.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 358912 c:\windows\system32\termmgr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 217600 c:\windows\system32\taskmgr.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 249856 c:\windows\system32\tapisrv.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 181760 c:\windows\system32\tapi32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 860160 c:\windows\system32\tapi3.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 860160 c:\windows\system32\tapi3.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 117760 c:\windows\system32\t2embed.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 999936 c:\windows\system32\syssetup.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 107008 c:\windows\system32\sysocmgr.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 107008 c:\windows\system32\sysocmgr.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 192512 c:\windows\system32\syncui.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 192512 c:\windows\system32\syncui.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 714240 c:\windows\system32\sxs.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 714240 c:\windows\system32\sxs.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2008-10-03 10:17 247326 c:\windows\system32\strmdll.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-10-03 10:04 247326 c:\windows\system32\strmdll.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 122368 c:\windows\system32\stobject.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 122368 c:\windows\system32\stobject.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 137216 c:\windows\system32\sti_ci.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 137216 c:\windows\system32\sti_ci.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 679936 c:\windows\system32\sstext3d.scr
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 679936 c:\windows\system32\sstext3d.scr
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 610304 c:\windows\system32\sspipes.scr
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 610304 c:\windows\system32\sspipes.scr
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 393216 c:\windows\system32\ssflwbox.scr
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 393216 c:\windows\system32\ssflwbox.scr
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 708608 c:\windows\system32\ss3dfo.scr
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 708608 c:\windows\system32\ss3dfo.scr
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 171520 c:\windows\system32\srsvc.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 240128 c:\windows\system32\srrstr.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 240128 c:\windows\system32\srrstr.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 180800 c:\windows\system32\sqlunirl.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 180800 c:\windows\system32\sqlunirl.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 442368 c:\windows\system32\sqlsrv32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 442368 c:\windows\system32\sqlsrv32.dll
+ 2007-03-22 19:03 . 2008-04-14 17:20 744448 c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\unidrvui.dll
+ 2007-03-22 18:24 . 2008-04-14 17:20 373248 c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\unidrv.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 538624 c:\windows\system32\spider.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 183296 c:\windows\system32\snmpsnap.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 183296 c:\windows\system32\snmpsnap.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 132608 c:\windows\system32\sndrec32.exe
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 132608 c:\windows\system32\sndrec32.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 366080 c:\windows\system32\smlogcfg.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 188508 c:\windows\system32\slgen.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 286792 c:\windows\system32\slextspk.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 135680 c:\windows\system32\shsvcs.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 154112 c:\windows\system32\shmedia.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 474112 c:\windows\system32\shlwapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:53 474112 c:\windows\system32\shlwapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 439808 c:\windows\system32\shimgvw.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 439808 c:\windows\system32\shimgvw.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:13 563200 c:\windows\system32\shdoclc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 563200 c:\windows\system32\shdoclc.dll
+ 2009-03-04 10:29 . 2009-03-04 10:29 125952 c:\windows\system32\sfms32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 140800 c:\windows\system32\sfc_os.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 140800 c:\windows\system32\sfc_os.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 20:50 997888 c:\windows\system32\setupapi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 131584 c:\windows\system32\Setup\tsoc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 101888 c:\windows\system32\Setup\setupqry.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 101888 c:\windows\system32\Setup\setupqry.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 125952 c:\windows\system32\Setup\imsinsnt.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 507904 c:\windows\system32\Setup\iis.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 507904 c:\windows\system32\Setup\iis.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 132608 c:\windows\system32\Setup\fxsocm.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 132608 c:\windows\system32\Setup\fxsocm.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 274944 c:\windows\system32\Setup\comsetup.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 142336 c:\windows\system32\sessmgr.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-02-09 11:25 111104 c:\windows\system32\services.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2009-02-09 10:10 111104 c:\windows\system32\services.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-05-09 10:56 172032 c:\windows\system32\scrrun.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-05-09 10:56 180224 c:\windows\system32\scrobj.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 193536 c:\windows\system32\schedsvc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2008-12-05 07:14 144896 c:\windows\system32\schannel.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-12-05 06:57 144896 c:\windows\system32\schannel.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 325632 c:\windows\system32\scesrv.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 186368 c:\windows\system32\scecli.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 171008 c:\windows\system32\sccsccp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 171008 c:\windows\system32\sccsccp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 159232 c:\windows\system32\sbeio.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 159232 c:\windows\system32\sbeio.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 270848 c:\windows\system32\sbe.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 270848 c:\windows\system32\sbe.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 427520 c:\windows\system32\samsrv.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 427520 c:\windows\system32\samsrv.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 397056 c:\windows\system32\s3gnb.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 17:37 208384 c:\windows\system32\rsaenh.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-02-09 10:53 401408 c:\windows\system32\rpcss.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-04-15 14:54 585216 c:\windows\system32\rpcrt4.dll
+ 2009-08-03 14:47 . 2008-09-10 18:56 185920 c:\windows\system32\rmoc3260.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 433664 c:\windows\system32\riched20.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 290304 c:\windows\system32\rhttpaa.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:21 382976 c:\windows\system32\Restore\rstrui.exe
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 382976 c:\windows\system32\Restore\rstrui.exe
+ 2009-06-26 11:33 . 2004-03-17 13:12 135168 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0003\DriverFiles\hdaudbus.sys
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 20:58 887724 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\ativva6x.dat
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 21:30 204800 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\atipdlxx.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 20:35 290816 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\atiok3x2.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 20:40 475136 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\atikvmag.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2005-06-29 05:41 307200 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\atiiiexx.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 21:42 442368 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\ATIDEMGX.dll
+ 2009-06-26 09:22 . 2005-06-29 05:09 241664 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\ATIDEMGR.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2008-10-21 18:51 118784 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\atibrtmon.exe
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 20:38 126976 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\atiadlxx.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 21:27 602112 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\ati2evxx.exe
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 21:29 155648 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\ati2evxx.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 21:41 325120 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\ati2dvag.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 20:32 626688 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\ati2cqag.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 21:29 155648 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\Oemdspif.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 20:58 887724 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\ativva6x.dat
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 21:30 204800 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\atipdlxx.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 20:35 290816 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\atiok3x2.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 20:40 475136 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\atikvmag.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 21:09 307200 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\atiiiexx.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-01-26 17:55 182995 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\atiicdxx.dat
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 21:42 442368 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\ATIDEMGX.dll
+ 2009-06-26 09:22 . 2005-06-29 05:09 241664 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\ATIDEMGR.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2008-10-21 18:51 118784 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\atibrtmon.exe
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 20:38 126976 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\atiadlxx.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 21:27 602112 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\ati2evxx.exe
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 21:29 155648 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\ati2evxx.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 21:41 325120 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\ati2dvag.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 20:32 626688 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\ati2cqag.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 400384 c:\windows\system32\regwizc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 400384 c:\windows\system32\regwizc.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 147968 c:\windows\system32\rdchost.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 147968 c:\windows\system32\rdchost.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 102400 c:\windows\system32\rcbdyctl.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 102400 c:\windows\system32\rcbdyctl.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 150528 c:\windows\system32\rastls.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 210944 c:\windows\system32\rasppp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 186368 c:\windows\system32\rasmans.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 675840 c:\windows\system32\rasdlg.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 237568 c:\windows\system32\rasapi32.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 409088 c:\windows\system32\qmgr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 17:21 733696 c:\windows\system32\qedwipes.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 733696 c:\windows\system32\qedwipes.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 563200 c:\windows\system32\qedit.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 563200 c:\windows\system32\qedit.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 387072 c:\windows\system32\qdvd.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 279040 c:\windows\system32\qdv.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 279040 c:\windows\system32\qdv.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 192512 c:\windows\system32\qcap.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 192512 c:\windows\system32\qcap.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 237568 c:\windows\system32\qasf.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 237568 c:\windows\system32\qasf.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 293376 c:\windows\system32\qagentrt.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 150528 c:\windows\system32\qagent.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 109568 c:\windows\system32\progman.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 109568 c:\windows\system32\progman.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 568832 c:\windows\system32\printui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 568832 c:\windows\system32\printui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 106496 c:\windows\system32\polstore.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 106496 c:\windows\system32\polstore.dll
+ 2009-08-03 14:47 . 2001-06-22 23:31 278528 c:\windows\system32\pncrt.dll
- 2009-06-25 20:19 . 2001-06-22 23:31 278528 c:\windows\system32\pncrt.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 171520 c:\windows\system32\photowiz.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 171520 c:\windows\system32\photowiz.dll
- 2006-10-24 10:30 . 2006-10-24 10:30 412160 c:\windows\system32\photometadatahandler.dll
+ 2006-10-24 10:30 . 2008-04-14 17:20 412160 c:\windows\system32\photometadatahandler.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-06-26 16:20 441320 c:\windows\system32\perfh009.dat
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-03-06 14:22 285696 c:\windows\system32\pdh.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 554496 c:\windows\system32\p2psvc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 115712 c:\windows\system32\p2pnetsh.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 313856 c:\windows\system32\p2pgraph.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 105472 c:\windows\system32\p2pgasvc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 153600 c:\windows\system32\p2p.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 216064 c:\windows\system32\osk.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 216064 c:\windows\system32\osk.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 713728 c:\windows\system32\opengl32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 713728 c:\windows\system32\opengl32.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 566272 c:\windows\system32\oobe\msobmain.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 122368 c:\windows\system32\oobe\msobcomm.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 122368 c:\windows\system32\oobe\msobcomm.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 144896 c:\windows\system32\onex.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 108544 c:\windows\system32\oleprn.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 108544 c:\windows\system32\oleprn.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 123392 c:\windows\system32\oledlg.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 551936 c:\windows\system32\oleaut32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 192000 c:\windows\system32\offfilt.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 147456 c:\windows\system32\odbctrac.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 147456 c:\windows\system32\odbctrac.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 278559 c:\windows\system32\odbcjt32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 278559 c:\windows\system32\odbcjt32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 106496 c:\windows\system32\odbccp32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 106496 c:\windows\system32\odbccp32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 135168 c:\windows\system32\odbcconf.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 135168 c:\windows\system32\odbcconf.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 249856 c:\windows\system32\odbc32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 249856 c:\windows\system32\odbc32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 287744 c:\windows\system32\objsel.dll
+ 2008-04-23 04:07 . 2008-04-23 04:07 805400 c:\windows\system32\OALInst.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 271360 c:\windows\system32\oakley.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 143360 c:\windows\system32\nwprovau.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 421376 c:\windows\system32\ntvdm.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 144896 c:\windows\system32\ntshrui.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 144896 c:\windows\system32\ntshrui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 435712 c:\windows\system32\ntmssvc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 435712 c:\windows\system32\ntmssvc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 490496 c:\windows\system32\ntmsmgr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 490496 c:\windows\system32\ntmsmgr.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 180224 c:\windows\system32\ntmsdba.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 180224 c:\windows\system32\ntmsdba.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 119808 c:\windows\system32\ntmarta.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 119808 c:\windows\system32\ntmarta.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2009-02-09 10:22 722944 c:\windows\system32\ntdll.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-02-09 10:53 722944 c:\windows\system32\ntdll.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 249856 c:\windows\system32\newdev.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 245760 c:\windows\system32\netui1.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 245760 c:\windows\system32\netui1.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 332288 c:\windows\system32\netsetup.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:26 332288 c:\windows\system32\netsetup.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 880128 c:\windows\system32\netplwiz.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 880128 c:\windows\system32\netplwiz.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 198144 c:\windows\system32\netman.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 198144 c:\windows\system32\netman.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 407040 c:\windows\system32\netlogon.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 407040 c:\windows\system32\netlogon.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 141312 c:\windows\system32\netid.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 141312 c:\windows\system32\netid.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 114688 c:\windows\system32\netdde.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 114688 c:\windows\system32\netdde.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 629760 c:\windows\system32\netcfgx.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-10-15 16:36 337408 c:\windows\system32\netapi32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 124928 c:\windows\system32\net1.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 124928 c:\windows\system32\net1.exe
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 176640 c:\windows\system32\napstat.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 196608 c:\windows\system32\napmontr.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:20 194560 c:\windows\system32\mui\041e\xpsp1res.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 701440 c:\windows\system32\msxml2.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 701440 c:\windows\system32\msxml2.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 506368 c:\windows\system32\msxml.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 506368 c:\windows\system32\msxml.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 12:52 355104 c:\windows\system32\msxbde40.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-03-28 12:54 621344 c:\windows\system32\mswstr10.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-06-20 17:48 246784 c:\windows\system32\mswsock.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2008-06-20 17:42 246784 c:\windows\system32\mswsock.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 246272 c:\windows\system32\mswmdm.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 246272 c:\windows\system32\mswmdm.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 204288 c:\windows\system32\mswebdvd.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 204288 c:\windows\system32\mswebdvd.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 12:51 838432 c:\windows\system32\mswdat10.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 122368 c:\windows\system32\msvfw32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 343040 c:\windows\system32\msvcrt.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 343040 c:\windows\system32\msvcrt.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 413696 c:\windows\system32\msvcp60.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 413696 c:\windows\system32\msvcp60.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 132608 c:\windows\system32\msv1_0.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 195072 c:\windows\system32\msutb.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 195072 c:\windows\system32\msutb.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 677888 c:\windows\system32\mstsc.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 116224 c:\windows\system32\mstlsapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:53 532480 c:\windows\system32\mstime.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 532480 c:\windows\system32\mstime.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 12:51 264992 c:\windows\system32\mstext40.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 278528 c:\windows\system32\mstask.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 278528 c:\windows\system32\mstask.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 155136 c:\windows\system32\mssha.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 356352 c:\windows\system32\msscp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:22 356352 c:\windows\system32\msscp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 134656 c:\windows\system32\mssap.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 134656 c:\windows\system32\mssap.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 12:51 559904 c:\windows\system32\msrepl40.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 12:50 322336 c:\windows\system32\msrd3x40.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 12:50 432928 c:\windows\system32\msrd2x40.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:53 146432 c:\windows\system32\msrating.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 146432 c:\windows\system32\msrating.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 201728 c:\windows\system32\mspmsp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 201728 c:\windows\system32\mspmsp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 12:50 355104 c:\windows\system32\mspbde40.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 345088 c:\windows\system32\mspaint.exe
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 345088 c:\windows\system32\mspaint.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 143360 c:\windows\system32\msorcl32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 143360 c:\windows\system32\msorcl32.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 105984 c:\windows\system32\msoert2.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 105984 c:\windows\system32\msoert2.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 252928 c:\windows\system32\msoeacct.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 252928 c:\windows\system32\msoeacct.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 290816 c:\windows\system32\msnsspc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 290816 c:\windows\system32\msnsspc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:22 259072 c:\windows\system32\msnetobj.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 259072 c:\windows\system32\msnetobj.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 12:49 219936 c:\windows\system32\msltus40.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 12:49 248608 c:\windows\system32\msjtes40.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-03-28 12:54 178976 c:\windows\system32\msjint40.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 12:49 355112 c:\windows\system32\msjetoledb40.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 159232 c:\windows\system32\msimtf.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 159232 c:\windows\system32\MSIMTF.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2005-05-04 12:45 884736 c:\windows\system32\msimsg.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 15:39 884736 c:\windows\system32\msimsg.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 271360 c:\windows\system32\msihnd.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2005-05-04 12:45 271360 c:\windows\system32\msihnd.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 250368 c:\windows\system32\msieftp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 250368 c:\windows\system32\msieftp.dll
+ 2007-04-30 14:50 . 2007-04-30 14:50 903072 c:\windows\system32\msidcrl40.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:53 449024 c:\windows\system32\mshtmled.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 449024 c:\windows\system32\mshtmled.dll
- 2004-08-04 00:44 . 2004-08-04 12:00 294912 c:\windows\system32\msh263.drv
+ 2004-08-04 00:44 . 2008-04-14 17:21 294912 c:\windows\system32\msh263.drv
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:21 188416 c:\windows\system32\msh261.drv
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 188416 c:\windows\system32\msh261.drv
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 539136 c:\windows\system32\msftedit.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 12:47 326432 c:\windows\system32\msexcl40.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-02 12:47 518944 c:\windows\system32\msexch40.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2008-06-12 14:19 161792 c:\windows\system32\msdtcuiu.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-06-12 14:23 161792 c:\windows\system32\msdtcuiu.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-06-12 14:23 956928 c:\windows\system32\msdtctm.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2008-06-12 14:19 956928 c:\windows\system32\msdtctm.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2008-06-12 14:19 428032 c:\windows\system32\msdtcprx.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-06-12 14:23 428032 c:\windows\system32\msdtcprx.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 151552 c:\windows\system32\msdart.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 151552 c:\windows\system32\msdart.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 118784 c:\windows\system32\msdadiag.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 118784 c:\windows\system32\msdadiag.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 297984 c:\windows\system32\msctf.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 124928 c:\windows\system32\mplay32.exe
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 124928 c:\windows\system32\mplay32.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 240640 c:\windows\system32\mpg4dmod.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 240640 c:\windows\system32\mpg4dmod.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 384512 c:\windows\system32\mp4sdmod.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 384512 c:\windows\system32\mp4sdmod.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 310272 c:\windows\system32\mp43dmod.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 310272 c:\windows\system32\mp43dmod.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 216064 c:\windows\system32\moricons.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 16:45 216064 c:\windows\system32\moricons.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 155136 c:\windows\system32\modemui.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 155136 c:\windows\system32\modemui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 143872 c:\windows\system32\mobsync.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 143872 c:\windows\system32\mobsync.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 208384 c:\windows\system32\mobsync.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 208384 c:\windows\system32\mobsync.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 106496 c:\windows\system32\mmcfxcommon.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 397312 c:\windows\system32\mmcex.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 167424 c:\windows\system32\mmcbase.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 586240 c:\windows\system32\mlang.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 586240 c:\windows\system32\mlang.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 184320 c:\windows\system32\microsoft.managementconsole.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-04-03 03:14 981760 c:\windows\system32\mfc42u.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 927504 c:\windows\system32\mfc40u.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 118784 c:\windows\system32\mdminst.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 118784 c:\windows\system32\mdminst.dll
+ 2009-02-03 02:15 . 2009-02-03 02:15 240544 c:\windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_FlashUtil.exe
+ 2009-02-03 02:07 . 2009-02-03 02:07 240544 c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10b.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-02-09 10:53 731136 c:\windows\system32\lsasrv.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 515072 c:\windows\system32\logonui.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 515072 c:\windows\system32\logonui.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 220672 c:\windows\system32\logon.scr
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 220672 c:\windows\system32\logon.scr
- 2004-08-04 12:00 . 2008-06-09 23:31 103936 c:\windows\system32\logagent.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-06-10 01:11 103936 c:\windows\system32\logagent.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 223232 c:\windows\system32\localsec.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 223232 c:\windows\system32\localsec.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 399872 c:\windows\system32\lmrt.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 399872 c:\windows\system32\lmrt.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 424960 c:\windows\system32\licdll.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 20:50 424960 c:\windows\system32\licdll.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 152064 c:\windows\system32\keymgr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 152064 c:\windows\system32\keymgr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 299520 c:\windows\system32\kerberos.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-05-09 10:56 512000 c:\windows\system32\jscript.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 163840 c:\windows\system32\jgdw400.dll
+ 2009-06-26 08:06 . 2009-06-26 08:06 148888 c:\windows\system32\javaws.exe
+ 2009-06-26 08:06 . 2009-06-26 08:06 144792 c:\windows\system32\javaw.exe
+ 2009-06-26 08:06 . 2009-06-26 08:06 144792 c:\windows\system32\java.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 191488 c:\windows\system32\iuengine.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 138240 c:\windows\system32\itss.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 155136 c:\windows\system32\itircl.dll
+ 2009-06-25 21:00 . 2008-04-14 17:21 152064 c:\windows\system32\irftp.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 183808 c:\windows\system32\ir50_qcx.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 183808 c:\windows\system32\ir50_qcx.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 200192 c:\windows\system32\ir50_qc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 200192 c:\windows\system32\ir50_qc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 755200 c:\windows\system32\ir50_32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 755200 c:\windows\system32\ir50_32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 338432 c:\windows\system32\ir41_qcx.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 338432 c:\windows\system32\ir41_qcx.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 120320 c:\windows\system32\ir41_qc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 120320 c:\windows\system32\ir41_qc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 386048 c:\windows\system32\ipsmsnap.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 386048 c:\windows\system32\ipsmsnap.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 184320 c:\windows\system32\ipsecsvc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 354816 c:\windows\system32\ipsecsnp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 354816 c:\windows\system32\ipsecsnp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 177152 c:\windows\system32\iprtrmgr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 345600 c:\windows\system32\ippromon.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 345600 c:\windows\system32\ippromon.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 330752 c:\windows\system32\ipnathlp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 164864 c:\windows\system32\ipmontr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 124928 c:\windows\system32\input.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 124928 c:\windows\system32\input.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 147456 c:\windows\system32\initpki.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 147456 c:\windows\system32\initpki.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-11 19:06 691712 c:\windows\system32\inetcomm.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 278528 c:\windows\system32\inetcfg.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 278528 c:\windows\system32\inetcfg.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 110080 c:\windows\system32\imm32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 110080 c:\windows\system32\imm32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 150528 c:\windows\system32\imapi.exe
+ 2008-07-04 08:23 . 2008-07-04 08:23 802816 c:\windows\system32\imagXRA7.dll
+ 2008-07-04 08:23 . 2008-07-04 08:23 258048 c:\windows\system32\imagXR7.dll
+ 2008-07-04 08:23 . 2008-07-04 08:23 497296 c:\windows\system32\imagXpr7.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 144384 c:\windows\system32\imagehlp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 144384 c:\windows\system32\imagehlp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 139264 c:\windows\system32\ifmon.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 139264 c:\windows\system32\ifmon.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 114688 c:\windows\system32\iexpress.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 114688 c:\windows\system32\iexpress.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 251904 c:\windows\system32\iepeers.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 323584 c:\windows\system32\iedkcs32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 323584 c:\windows\system32\iedkcs32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 219648 c:\windows\system32\ieaksie.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 219648 c:\windows\system32\ieaksie.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 143360 c:\windows\system32\ieakeng.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 121344 c:\windows\system32\idq.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 121344 c:\windows\system32\idq.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 254976 c:\windows\system32\icm32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 119808 c:\windows\system32\iasrad.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 119808 c:\windows\system32\iasrad.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 351744 c:\windows\system32\hypertrm.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 145920 c:\windows\system32\hotplug.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 145920 c:\windows\system32\hotplug.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 333824 c:\windows\system32\hnetwiz.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 333824 c:\windows\system32\hnetwiz.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 346112 c:\windows\system32\hnetcfg.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:31 134400 c:\windows\system32\HAL.DLL
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 134400 c:\windows\system32\hal.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 614912 c:\windows\system32\h323msp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 614912 c:\windows\system32\h323msp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 123904 c:\windows\system32\glu32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 123904 c:\windows\system32\glu32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-10-23 12:42 286720 c:\windows\system32\gdi32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 193024 c:\windows\system32\fsquirt.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 193024 c:\windows\system32\fsquirt.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 384512 c:\windows\system32\fontext.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 384512 c:\windows\system32\fontext.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 342016 c:\windows\system32\filemgmt.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 342016 c:\windows\system32\filemgmt.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 125952 c:\windows\system32\exts.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 380445 c:\windows\system32\expsrv.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 194048 c:\windows\system32\eudcedit.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 194048 c:\windows\system32\eudcedit.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2008-07-07 20:33 253952 c:\windows\system32\es.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-07-07 20:29 253952 c:\windows\system32\es.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 186880 c:\windows\system32\encdec.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 185344 c:\windows\system32\els.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 185344 c:\windows\system32\els.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 181248 c:\windows\system32\eapphost.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 126976 c:\windows\system32\eappcfg.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 184832 c:\windows\system32\eapp3hst.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:53 205312 c:\windows\system32\dxtrans.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 205312 c:\windows\system32\dxtrans.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:53 357888 c:\windows\system32\dxtmsft.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 357888 c:\windows\system32\dxtmsft.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 499766 c:\windows\system32\dxmasf.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 619008 c:\windows\system32\dx7vb.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 619008 c:\windows\system32\dx7vb.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 180224 c:\windows\system32\dwwin.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 180224 c:\windows\system32\dwwin.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 304128 c:\windows\system32\duser.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 304128 c:\windows\system32\duser.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 113664 c:\windows\system32\dsuiext.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 113664 c:\windows\system32\dsuiext.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 17:37 138752 c:\windows\system32\dssenh.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 240128 c:\windows\system32\dsquery.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 240128 c:\windows\system32\dsquery.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 144384 c:\windows\system32\dsprop.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 367616 c:\windows\system32\dsound.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 367616 c:\windows\system32\dsound.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 158720 c:\windows\system32\dskquoui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 181248 c:\windows\system32\dsdmo.dll
+ 2006-03-20 19:50 . 2006-03-20 19:50 107392 c:\windows\system32\DRVSTORE\athena_5801019B5454DEDAD33730123FC66BA765B992E4\athena.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:22 695808 c:\windows\system32\drmv2clt.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:22 299520 c:\windows\system32\drmclien.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 299520 c:\windows\system32\drmclien.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:46 121984 c:\windows\system32\drivers\usbvideo.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:45 143872 c:\windows\system32\drivers\usbport.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:39 384768 c:\windows\system32\drivers\update.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-06-20 11:08 225856 c:\windows\system32\drivers\tcpip6.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-06-20 11:51 361600 c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-12-11 10:57 333952 c:\windows\system32\drivers\srv.sys
+ 2009-06-26 08:46 . 2005-04-26 12:06 390784 c:\windows\system32\drivers\snpstd.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:41 404990 c:\windows\system32\drivers\slntamr.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:41 129535 c:\windows\system32\drivers\slnt7554.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 166912 c:\windows\system32\drivers\s3gnbm.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-05-08 14:02 203136 c:\windows\system32\drivers\rmcast.sys
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:22 139656 c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-13 18:32 196224 c:\windows\system32\drivers\rdpdr.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 19:28 175744 c:\windows\system32\drivers\rdbss.sys
+ 2004-03-15 15:41 . 2008-04-13 19:19 146048 c:\windows\system32\drivers\portcls.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:33 120320 c:\windows\system32\drivers\pcmcia.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:41 180360 c:\windows\system32\drivers\ntmtlfax.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 19:15 574976 c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 19:21 162816 c:\windows\system32\drivers\netbt.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 162816 c:\windows\system32\drivers\netbt.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 19:20 182656 c:\windows\system32\drivers\ndis.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 19:17 105344 c:\windows\system32\drivers\mup.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 452736 c:\windows\system32\drivers\mtxparhm.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:41 126686 c:\windows\system32\drivers\mtlmnt5.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-10-24 11:21 455296 c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:32 180608 c:\windows\system32\drivers\mrxdav.sys
+ 2004-08-03 23:15 . 2008-04-13 19:16 141056 c:\windows\system32\drivers\ks.sys
+ 2009-06-25 19:19 . 2008-04-13 18:45 172416 c:\windows\system32\drivers\kmixer.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:57 152832 c:\windows\system32\drivers\ipnat.sys
+ 2009-06-27 21:33 . 2008-09-12 11:48 406040 c:\windows\system32\drivers\iaStor.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:53 264832 c:\windows\system32\drivers\http.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:41 685056 c:\windows\system32\drivers\hsfcxts2.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:41 220032 c:\windows\system32\drivers\hsfbs2s2.sys
+ 2004-03-17 13:12 . 2008-04-13 16:36 144384 c:\windows\system32\drivers\hdaudbus.sys
+ 2009-03-04 12:46 . 2009-03-04 12:46 189464 c:\windows\system32\drivers\haP17v2k.sys
+ 2009-03-04 12:46 . 2009-03-04 12:46 162840 c:\windows\system32\drivers\haP16v2k.sys
+ 2009-03-04 12:46 . 2009-03-04 12:46 798744 c:\windows\system32\drivers\ha10kx2k.sys
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-13 18:32 129792 c:\windows\system32\drivers\fltmgr.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 19:14 143744 c:\windows\system32\drivers\fastfat.sys
+ 2009-06-26 09:06 . 2004-09-20 22:09 186584 c:\windows\system32\drivers\ET5Drv.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:22 153856 c:\windows\system32\drivers\dmio.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 153856 c:\windows\system32\drivers\dmio.sys
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 800000 c:\windows\system32\drivers\dmboot.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:22 800000 c:\windows\system32\drivers\dmboot.sys
+ 2009-03-04 12:46 . 2009-03-04 12:46 157208 c:\windows\system32\drivers\ctsfm2k.sys
+ 2009-03-04 12:42 . 2009-03-04 12:42 566296 c:\windows\system32\drivers\CTSBLFX.sys
+ 2009-03-04 12:45 . 2009-03-04 12:45 127512 c:\windows\system32\drivers\ctoss2k.sys
+ 2009-03-04 12:42 . 2009-03-04 12:42 100888 c:\windows\system32\drivers\CTERFXFX.sys
+ 2009-03-04 12:44 . 2009-03-04 12:44 347080 c:\windows\system32\drivers\ctdvda2k.sys
+ 2009-03-04 12:42 . 2009-03-04 12:42 555032 c:\windows\system32\drivers\CTAUDFX.sys
+ 2009-03-04 12:44 . 2009-03-04 12:44 528408 c:\windows\system32\drivers\ctaud2k.sys
+ 2009-03-04 12:44 . 2009-03-04 12:44 511000 c:\windows\system32\drivers\ctac32k.sys
- 2009-06-25 19:41 . 2008-06-14 18:01 273024 c:\windows\system32\drivers\bthport.sys
+ 2009-06-25 19:41 . 2008-06-14 17:36 273024 c:\windows\system32\drivers\bthport.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:51 101120 c:\windows\system32\drivers\bthpan.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 104960 c:\windows\system32\drivers\atinrvxx.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:35 327040 c:\windows\system32\drivers\ati2mtaa.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-08-14 10:04 138496 c:\windows\system32\drivers\afd.sys
+ 2009-06-25 19:19 . 2008-04-13 16:39 142592 c:\windows\system32\drivers\aec.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 15:54 188544 c:\windows\system32\drivers\acpi.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 116736 c:\windows\system32\dpvvox.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 116736 c:\windows\system32\dpvvox.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 212992 c:\windows\system32\dpvoice.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 212992 c:\windows\system32\dpvoice.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 375296 c:\windows\system32\dpnet.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 375296 c:\windows\system32\dpnet.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 229888 c:\windows\system32\dplayx.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 229888 c:\windows\system32\dplayx.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 15:59 103936 c:\windows\system32\dpcdll.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 651264 c:\windows\system32\dot3ui.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 133632 c:\windows\system32\dot3svc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-06-20 17:48 147968 c:\windows\system32\dnsapi.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 104448 c:\windows\system32\dmusic.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 104448 c:\windows\system32\dmusic.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 103424 c:\windows\system32\dmsynth.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 103424 c:\windows\system32\dmsynth.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 105984 c:\windows\system32\dmstyle.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 105984 c:\windows\system32\dmstyle.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 181248 c:\windows\system32\dmime.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 181248 c:\windows\system32\dmime.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 200704 c:\windows\system32\dmdskmgr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 200704 c:\windows\system32\dmdskmgr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 285184 c:\windows\system32\dmdlgs.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 225280 c:\windows\system32\dmadmin.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 225280 c:\windows\system32\dmadmin.exe
+ 2008-05-08 11:24 . 2008-05-08 11:24 155648 c:\windows\system32\dllcache\wscript.exe
+ 2009-06-25 19:33 . 2008-04-21 21:16 218112 c:\windows\system32\dllcache\wordpad.exe
- 2009-06-25 19:03 . 2008-04-21 21:28 218112 c:\windows\system32\dllcache\wordpad.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 809984 c:\windows\system32\dllcache\wmvdmod.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 809984 c:\windows\system32\dllcache\wmvdmod.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 303616 c:\windows\system32\dllcache\wmstream.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 303616 c:\windows\system32\dllcache\wmstream.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 897024 c:\windows\system32\dllcache\wmspdmoe.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 485376 c:\windows\system32\dllcache\wmspdmod.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 115200 c:\windows\system32\dllcache\wmsdmoe.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 115200 c:\windows\system32\dllcache\wmsdmoe.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 759296 c:\windows\system32\dllcache\wmsdmod.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 759296 c:\windows\system32\dllcache\wmsdmod.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 102400 c:\windows\system32\dllcache\wmpshell.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 102400 c:\windows\system32\dllcache\wmpshell.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 221184 c:\windows\system32\dllcache\wmpns.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 221184 c:\windows\system32\dllcache\wmpns.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 233472 c:\windows\system32\dllcache\wmpdxm.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 233472 c:\windows\system32\dllcache\wmpdxm.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 114688 c:\windows\system32\dllcache\wmpasf.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 114688 c:\windows\system32\dllcache\wmpasf.dll
+ 2009-06-25 19:38 . 2009-02-06 10:10 227840 c:\windows\system32\dllcache\wmiprvse.exe
- 2009-06-25 19:03 . 2009-02-06 16:39 227840 c:\windows\system32\dllcache\wmiprvse.exe
- 2009-06-25 19:03 . 2009-02-09 10:22 453120 c:\windows\system32\dllcache\wmiprvsd.dll
+ 2009-06-25 19:37 . 2009-02-09 10:53 453120 c:\windows\system32\dllcache\wmiprvsd.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 151552 c:\windows\system32\dllcache\wmidx.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 151552 c:\windows\system32\dllcache\wmidx.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 190976 c:\windows\system32\dllcache\wmerror.dll
+ 2008-04-14 16:09 . 2008-04-14 16:09 190976 c:\windows\system32\dllcache\wmerror.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 230912 c:\windows\system32\dllcache\wmasf.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 670720 c:\windows\system32\dllcache\wmadmoe.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 670720 c:\windows\system32\dllcache\wmadmoe.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 408064 c:\windows\system32\dllcache\wmadmod.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 408064 c:\windows\system32\dllcache\wmadmod.dll
+ 2009-04-29 04:35 . 2009-04-29 04:35 669184 c:\windows\system32\dllcache\wininet.dll
+ 2008-12-16 12:32 . 2008-12-16 12:32 354304 c:\windows\system32\dllcache\winhttp.dll
+ 2008-05-09 10:56 . 2008-05-09 10:56 430080 c:\windows\system32\dllcache\vbscript.dll
+ 2009-04-29 04:35 . 2009-04-29 04:35 620032 c:\windows\system32\dllcache\urlmon.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 208896 c:\windows\system32\dllcache\unregmp2.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 208896 c:\windows\system32\dllcache\unregmp2.exe
+ 2008-06-20 11:08 . 2008-06-20 11:08 225856 c:\windows\system32\dllcache\tcpip6.sys
+ 2008-06-20 11:51 . 2008-06-20 11:51 361600 c:\windows\system32\dllcache\tcpip.sys
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-10-03 10:04 247326 c:\windows\system32\dllcache\strmdll.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2008-10-03 10:17 247326 c:\windows\system32\dllcache\strmdll.dll
+ 2009-06-25 19:33 . 2008-12-11 10:57 333952 c:\windows\system32\dllcache\srv.sys
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 154112 c:\windows\system32\dllcache\shmedia.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 774144 c:\windows\system32\dllcache\setup_wm.exe
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 774144 c:\windows\system32\dllcache\setup_wm.exe
+ 2009-06-25 19:38 . 2009-02-09 11:25 111104 c:\windows\system32\dllcache\services.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2009-02-09 10:10 111104 c:\windows\system32\dllcache\services.exe
+ 2008-05-09 10:56 . 2008-05-09 10:56 172032 c:\windows\system32\dllcache\scrrun.dll
+ 2008-05-09 10:56 . 2008-05-09 10:56 180224 c:\windows\system32\dllcache\scrobj.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2008-12-05 07:14 144896 c:\windows\system32\dllcache\schannel.dll
+ 2008-12-05 06:57 . 2008-12-05 06:57 144896 c:\windows\system32\dllcache\schannel.dll
+ 2009-06-25 19:38 . 2009-02-09 10:53 401408 c:\windows\system32\dllcache\rpcss.dll
+ 2009-04-15 14:54 . 2009-04-15 14:54 585216 c:\windows\system32\dllcache\rpcrt4.dll
+ 2009-06-25 19:33 . 2008-05-08 14:02 203136 c:\windows\system32\dllcache\rmcast.sys
+ 2009-06-25 19:38 . 2009-03-06 14:22 285696 c:\windows\system32\dllcache\pdh.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2009-02-09 10:22 722944 c:\windows\system32\dllcache\ntdll.dll
+ 2009-06-25 19:37 . 2009-02-09 10:53 722944 c:\windows\system32\dllcache\ntdll.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 364544 c:\windows\system32\dllcache\npdsplay.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 364544 c:\windows\system32\dllcache\npdsplay.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 226816 c:\windows\system32\dllcache\npdrmv2.dll
+ 2008-04-14 17:22 . 2008-04-14 17:22 226816 c:\windows\system32\dllcache\npdrmv2.dll
+ 2009-06-25 19:33 . 2008-10-15 16:36 337408 c:\windows\system32\dllcache\netapi32.dll
+ 2008-06-20 17:48 . 2008-06-20 17:48 246784 c:\windows\system32\dllcache\mswsock.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2008-06-20 17:42 246784 c:\windows\system32\dllcache\mswsock.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 246272 c:\windows\system32\dllcache\mswmdm.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 246272 c:\windows\system32\dllcache\mswmdm.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 356352 c:\windows\system32\dllcache\msscp.dll
+ 2008-04-14 17:22 . 2008-04-14 17:22 356352 c:\windows\system32\dllcache\msscp.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 201728 c:\windows\system32\dllcache\mspmsp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 201728 c:\windows\system32\dllcache\mspmsp.dll
+ 2008-04-14 17:22 . 2008-04-14 17:22 259072 c:\windows\system32\dllcache\msnetobj.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 259072 c:\windows\system32\dllcache\msnetobj.dll
+ 2008-06-12 14:23 . 2008-06-12 14:23 161792 c:\windows\system32\dllcache\msdtcuiu.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2008-06-12 14:19 161792 c:\windows\system32\dllcache\msdtcuiu.dll
+ 2008-06-12 14:23 . 2008-06-12 14:23 956928 c:\windows\system32\dllcache\msdtctm.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2008-06-12 14:19 956928 c:\windows\system32\dllcache\msdtctm.dll
+ 2008-06-12 14:23 . 2008-06-12 14:23 428032 c:\windows\system32\dllcache\msdtcprx.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2008-06-12 14:19 428032 c:\windows\system32\dllcache\msdtcprx.dll
+ 2009-06-25 19:35 . 2008-05-01 14:37 331776 c:\windows\system32\dllcache\msadce.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2008-05-01 14:33 331776 c:\windows\system32\dllcache\msadce.dll
+ 2009-06-25 19:35 . 2008-10-24 11:21 455296 c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 368640 c:\windows\system32\dllcache\mpvis.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 368640 c:\windows\system32\dllcache\mpvis.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 124928 c:\windows\system32\dllcache\mplay32.exe
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 124928 c:\windows\system32\dllcache\mplay32.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 240640 c:\windows\system32\dllcache\mpg4dmod.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 240640 c:\windows\system32\dllcache\mpg4dmod.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 384512 c:\windows\system32\dllcache\mp4sdmod.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 384512 c:\windows\system32\dllcache\mp4sdmod.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 310272 c:\windows\system32\dllcache\mp43dmod.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 310272 c:\windows\system32\dllcache\mp43dmod.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 786432 c:\windows\system32\dllcache\migrate.exe
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 786432 c:\windows\system32\dllcache\migrate.exe
+ 2009-06-25 19:37 . 2009-02-09 10:53 731136 c:\windows\system32\dllcache\lsasrv.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2008-06-09 23:31 103936 c:\windows\system32\dllcache\logagent.exe
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-06-10 01:11 103936 c:\windows\system32\dllcache\logagent.exe
+ 2009-05-07 15:34 . 2009-05-07 15:34 347648 c:\windows\system32\dllcache\localspl.dll
+ 2008-05-09 10:56 . 2008-05-09 10:56 512000 c:\windows\system32\dllcache\jscript.dll
+ 2009-06-25 19:33 . 2008-04-11 19:06 691712 c:\windows\system32\dllcache\inetcomm.dll
+ 2008-10-23 12:42 . 2008-10-23 12:42 286720 c:\windows\system32\dllcache\gdi32.dll
+ 2009-06-25 19:38 . 2009-02-09 10:53 473600 c:\windows\system32\dllcache\fastprox.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2008-07-07 20:33 253952 c:\windows\system32\dllcache\es.dll
+ 2008-07-07 20:29 . 2008-07-07 20:29 253952 c:\windows\system32\dllcache\es.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 499766 c:\windows\system32\dllcache\dxmasf.dll
+ 2008-04-14 17:22 . 2008-04-14 17:22 695808 c:\windows\system32\dllcache\drmv2clt.dll
+ 2008-04-14 17:22 . 2008-04-14 17:22 299520 c:\windows\system32\dllcache\drmclien.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 299520 c:\windows\system32\dllcache\drmclien.dll
+ 2008-06-20 17:48 . 2008-06-20 17:48 147968 c:\windows\system32\dllcache\dnsapi.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 294912 c:\windows\system32\dllcache\dlimport.exe
+ 2008-05-07 09:07 . 2008-05-07 09:07 135168 c:\windows\system32\dllcache\cscript.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 159232 c:\windows\system32\dllcache\cewmdm.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 159232 c:\windows\system32\dllcache\cewmdm.dll
- 2009-06-25 19:41 . 2008-06-14 18:01 273024 c:\windows\system32\dllcache\bthport.sys
+ 2009-06-25 19:41 . 2008-06-14 17:36 273024 c:\windows\system32\dllcache\bthport.sys
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 286720 c:\windows\system32\dllcache\blackbox.dll
+ 2008-06-20 11:40 . 2008-08-14 10:04 138496 c:\windows\system32\dllcache\afd.sys
+ 2009-06-25 19:38 . 2009-02-09 10:53 686592 c:\windows\system32\dllcache\advapi32.dll
+ 2009-08-03 14:47 . 2009-05-01 21:02 685056 c:\windows\system32\divx.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 164864 c:\windows\system32\diskpart.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 164864 c:\windows\system32\diskpart.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 185856 c:\windows\system32\dinput8.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 185856 c:\windows\system32\dinput8.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 163328 c:\windows\system32\dinput.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 163328 c:\windows\system32\dinput.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 390144 c:\windows\system32\dhcpmon.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 126464 c:\windows\system32\dhcpcsvc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 113664 c:\windows\system32\dgnet.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 113664 c:\windows\system32\dgnet.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 124416 c:\windows\system32\dfrgui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 105472 c:\windows\system32\dfrgntfs.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 287744 c:\windows\system32\devmgr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 287744 c:\windows\system32\devmgr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 279552 c:\windows\system32\ddraw.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 110592 c:\windows\system32\dbnetlib.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 110592 c:\windows\system32\dbnetlib.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 640000 c:\windows\system32\dbghelp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 640000 c:\windows\system32\dbghelp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 165376 c:\windows\system32\datime.dll
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 267599 c:\windows\system32\Data\CTP4820W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 319757 c:\windows\system32\Data\CTP0669W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 319757 c:\windows\system32\Data\CTP0610W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 319757 c:\windows\system32\Data\CTP0600W.DAT
+ 2009-03-04 10:27 . 2009-03-04 10:27 321377 c:\windows\system32\Data\CTP0531W.DAT
+ 2009-03-04 10:28 . 2009-03-04 10:28 232116 c:\windows\system32\Data\CTP0531L.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 321377 c:\windows\system32\Data\CTP0530W.DAT
+ 2009-03-04 10:27 . 2009-03-04 10:27 232116 c:\windows\system32\Data\CTP0530L.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 319757 c:\windows\system32\Data\CTP0400W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 320076 c:\windows\system32\Data\CTP0380W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 320076 c:\windows\system32\Data\CTP0360W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 320622 c:\windows\system32\Data\CTP0359W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 321552 c:\windows\system32\Data\CTP0358W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 322194 c:\windows\system32\Data\CTP0355W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 321529 c:\windows\system32\Data\CTP0352W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 323640 c:\windows\system32\Data\CTP0350W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 318254 c:\windows\system32\Data\CTP0320W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 318254 c:\windows\system32\Data\CTP0280W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 318341 c:\windows\system32\Data\CTP0249W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 319730 c:\windows\system32\Data\CTP0246W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 318254 c:\windows\system32\Data\CTP0245W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 319730 c:\windows\system32\Data\CTP0244W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 318800 c:\windows\system32\Data\CTP0243W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 319730 c:\windows\system32\Data\CTP0242W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 319070 c:\windows\system32\Data\CTP0240W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 275517 c:\windows\system32\Data\CTP0238W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 277159 c:\windows\system32\Data\CTP0232W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 275816 c:\windows\system32\Data\CTP0231W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 277159 c:\windows\system32\Data\CTP0230W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 276738 c:\windows\system32\Data\CTP0192W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 275169 c:\windows\system32\Data\CTP0191W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 276738 c:\windows\system32\Data\CTP0162W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 275427 c:\windows\system32\Data\CTP0161W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 274587 c:\windows\system32\Data\CTP0095W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 276738 c:\windows\system32\Data\CTP0092W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 275169 c:\windows\system32\Data\CTP0091W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 276738 c:\windows\system32\Data\CTP0090W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 289409 c:\windows\system32\Data\CTP0073W.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 289409 c:\windows\system32\Data\CTP0070W.DAT
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-03-09 13:27 453456 c:\windows\system32\d3dx10_41.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-10-15 04:22 452440 c:\windows\system32\d3dx10_40.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-07-10 09:01 467984 c:\windows\system32\d3dx10_39.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-05-30 12:11 467984 c:\windows\system32\d3dx10_38.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-02-05 21:07 462864 c:\windows\system32\d3dx10_37.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-10-02 07:56 444776 c:\windows\system32\d3dx10_36.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-07-19 16:14 444776 c:\windows\system32\d3dx10_35.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-05-16 14:45 443752 c:\windows\system32\d3dx10_34.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-03-15 14:57 443752 c:\windows\system32\d3dx10_33.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 824320 c:\windows\system32\d3dim700.dll
+ 2009-03-04 10:25 . 2009-03-04 10:25 313207 c:\windows\system32\ctstatic.dat
+ 2005-06-30 13:24 . 2005-06-30 13:24 121856 c:\windows\system32\ctsfinst.dll
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 241084 c:\windows\system32\CTSBASW.DAT
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 274587 c:\windows\system32\ctsbas2w.dat
+ 2009-03-04 10:33 . 2009-03-04 10:33 196096 c:\windows\system32\ctemupia.dll
+ 2009-03-04 10:47 . 2009-03-04 10:47 182272 c:\windows\system32\ctdvinst.dll
+ 2009-03-04 10:33 . 2009-03-04 10:33 386852 c:\windows\system32\ctdnlstr.dat
+ 2009-03-04 10:44 . 2009-03-04 10:44 131072 c:\windows\system32\ctdcifce.dll
+ 2009-03-04 10:44 . 2009-03-04 10:44 330752 c:\windows\system32\ctdc0001.dll
+ 2009-03-04 10:44 . 2009-03-04 10:44 227840 c:\windows\system32\ctdc0000.dll
+ 2009-03-04 10:26 . 2009-03-04 10:26 115166 c:\windows\system32\CTBASICW.DAT
+ 2009-03-04 10:28 . 2009-03-04 10:28 149838 c:\windows\system32\ctbas2w.dat
+ 2008-12-02 09:40 . 2008-12-02 09:40 497664 c:\windows\system32\CTAPO32.dll
+ 2009-03-04 10:30 . 2009-03-04 10:30 176128 c:\windows\system32\ct_oal.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 333312 c:\windows\system32\cscui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 333312 c:\windows\system32\cscui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-05-07 09:07 135168 c:\windows\system32\cscript.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 102400 c:\windows\system32\cscdll.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 102400 c:\windows\system32\cscdll.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 520192 c:\windows\system32\cryptui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 520192 c:\windows\system32\cryptui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 602624 c:\windows\system32\crypt32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 164864 c:\windows\system32\credui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 164864 c:\windows\system32\credui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 358400 c:\windows\system32\confmsp.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 539648 c:\windows\system32\comuid.dll
+ 2009-06-25 19:04 . 2008-04-14 17:20 167424 c:\windows\system32\comsnap.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 822272 c:\windows\system32\comres.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 822272 c:\windows\system32\comres.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 230400 c:\windows\system32\compstui.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 230400 c:\windows\system32\compstui.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 253440 c:\windows\system32\compatUI.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 253440 c:\windows\system32\compatui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 280064 c:\windows\system32\comdlg32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 617472 c:\windows\system32\comctl32.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 195072 c:\windows\system32\Com\comadmin.dll
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 187904 c:\windows\system32\cmprops.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 187904 c:\windows\system32\cmprops.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 348672 c:\windows\system32\cmdial32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 396288 c:\windows\system32\cmd.exe
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 103424 c:\windows\system32\clipbrd.exe
- 2009-06-25 19:03 . 2004-08-04 12:00 103424 c:\windows\system32\clipbrd.exe
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 498688 c:\windows\system32\clbcatq.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 110592 c:\windows\system32\clbcatex.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 148480 c:\windows\system32\cic.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 159232 c:\windows\system32\cewmdm.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 159232 c:\windows\system32\cewmdm.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 461824 c:\windows\system32\certmgr.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 461824 c:\windows\system32\certmgr.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 197632 c:\windows\system32\certcli.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 197632 c:\windows\system32\certcli.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:53 151552 c:\windows\system32\cdfview.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 151552 c:\windows\system32\cdfview.dll
+ 2007-06-01 19:01 . 2007-06-01 19:01 738816 c:\windows\system32\CC3280MT.DLL
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 625664 c:\windows\system32\catsrvut.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 226304 c:\windows\system32\catsrv.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 151040 c:\windows\system32\capesnpn.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 286720 c:\windows\system32\blackbox.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 409088 c:\windows\system32\bits\qmgr.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 233472 c:\windows\system32\azroles.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 602112 c:\windows\system32\autofmt.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 602112 c:\windows\system32\autofmt.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 624128 c:\windows\system32\autoconv.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 624128 c:\windows\system32\autoconv.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 610304 c:\windows\system32\autochk.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 610304 c:\windows\system32\autochk.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 285696 c:\windows\system32\atmfd.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:00 285696 c:\windows\system32\atmfd.dll
+ 2005-06-29 05:09 . 2005-06-29 05:09 241664 c:\windows\system32\ATIDEMGR.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 870784 c:\windows\system32\ati3d1ag.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 377984 c:\windows\system32\ati2dvaa.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 125952 c:\windows\system32\apphelp.dll
+ 2008-12-09 10:06 . 2008-12-09 10:06 597506 c:\windows\system32\APOIM32.exe
+ 2006-03-20 19:50 . 2006-03-20 19:50 121593 c:\windows\system32\AGEIA\diag.bin
+ 2006-03-20 19:50 . 2006-03-20 19:50 179017 c:\windows\system32\AGEIA\app.bin
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 100864 c:\windows\system32\advpack.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 100864 c:\windows\system32\advpack.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-02-09 10:53 686592 c:\windows\system32\advapi32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 263680 c:\windows\system32\adsnt.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 263680 c:\windows\system32\adsnt.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 143360 c:\windows\system32\adsldpc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 143360 c:\windows\system32\adsldpc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 175616 c:\windows\system32\adsldp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 175616 c:\windows\system32\adsldp.dll
+ 2009-06-04 12:15 . 2009-06-04 12:15 114688 c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwInit.exe
+ 2009-06-05 11:38 . 2009-06-05 11:38 468408 c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1150600.exe
+ 2009-06-04 12:17 . 2009-06-04 12:17 446464 c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\Proj.dll
+ 2009-06-04 12:16 . 2009-06-04 12:16 372736 c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\Plugin.dll
+ 2009-06-05 11:34 . 2009-06-05 11:34 714752 c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\gi.dll
+ 2009-06-04 12:15 . 2009-06-04 12:15 614400 c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\Control.dll
+ 2009-06-05 11:38 . 2009-06-05 11:38 202168 c:\windows\system32\Adobe\Director\SwDir.dll
+ 2009-06-04 12:17 . 2009-06-04 12:17 131072 c:\windows\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 193536 c:\windows\system32\activeds.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 118784 c:\windows\system32\aclui.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:21 188416 c:\windows\system32\accwiz.exe
+ 2008-04-14 17:19 . 2008-04-14 17:19 136192 c:\windows\system32\aaclient.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 100352 c:\windows\system32\6to4svc.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2006-08-16 11:59 100352 c:\windows\system32\6to4svc.dll
- 2009-06-25 20:58 . 2004-08-04 12:00 146432 c:\windows\system\WINSPOOL.DRV
+ 2009-06-25 20:58 . 2008-04-14 17:21 146432 c:\windows\system\winspool.drv
+ 2005-06-07 18:58 . 2005-06-07 18:58 765952 c:\windows\system\CRLDS3D.DLL
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 726590 c:\windows\srchasst\srchui.dll
+ 2008-04-13 17:30 . 2008-04-13 17:30 180224 c:\windows\ServicePackFiles\ServicePackCache\i386\msgslang.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 339456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\zipfldr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 116736 c:\windows\ServicePackFiles\i386\xrxwiadr.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:20 194560 c:\windows\ServicePackFiles\i386\xpsp1res.dll
+ 2008-04-13 18:53 . 2008-04-13 18:53 558080 c:\windows\ServicePackFiles\i386\xpnetdg.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 129024 c:\windows\ServicePackFiles\i386\xmlprov.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 121856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\xmllite.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-07-17 09:39 175736 c:\windows\ServicePackFiles\i386\xenroll.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 483840 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wzcsvc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 384000 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wzcdlg.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 120320 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wuweb.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 113664 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wucltui.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 184320 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wuaueng1.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 168960 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wuauclt1.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 112128 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wuauclt.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 431616 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wuapi.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 108032 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wshbth.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 155648 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wscript.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 264704 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wow32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 217088 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wordpad.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 809984 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmvdmod.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 303616 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmstream.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 896512 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmspdmoe.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 484864 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmspdmod.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 115200 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmsdmoe.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 759296 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmsdmod.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 102400 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmpshell.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 221184 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmpns.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 276992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmphoto.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 233472 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmpdxm.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 114688 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmpasf.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 325632 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmm2fxb.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 502272 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmm2fxa.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 402432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmm2filt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 167936 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmm2ae.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 145408 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmisvc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 218112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiprvse.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 437248 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiprvsd.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 144896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiprov.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 132096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmipdskq.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 156672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmipcima.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 151552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmidx.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 140800 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmidcprv.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 126464 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiapsrv.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 196608 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiadap.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:43 190976 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmerror.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 230400 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmasf.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 670720 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmadmoe.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 408064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmadmod.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:31 154624 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wlluc48.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 172544 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wldap32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 132096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wkssvc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 176640 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wintrust.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 293888 c:\windows\ServicePackFiles\i386\winsrv.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 146432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\winspool.drv
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 178176 c:\windows\ServicePackFiles\i386\winmm.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 510464 c:\windows\ServicePackFiles\i386\winlogon.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 668672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wininet.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 354304 c:\windows\ServicePackFiles\i386\winhttp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 285696 c:\windows\ServicePackFiles\i386\winhlp32.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 102912 c:\windows\ServicePackFiles\i386\win32spl.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 346112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wicext.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 712704 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wic.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 111104 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiavideo.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 592384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiashext.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 334336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiaservc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 124928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiadss.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 463872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiadefui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 435712 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiaacmgr.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 136192 c:\windows\ServicePackFiles\i386\webvw.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 279552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\webcheck.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 197120 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemupgd.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 118272 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemtest.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 273920 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemess.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 178176 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemdisp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 531456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemcore.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 214528 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemcomn.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 199680 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemcntl.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 215552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wavemsp.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:02 255488 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wab32res.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 510976 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wab32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 492544 c:\windows\ServicePackFiles\i386\w95upgnt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 176128 c:\windows\ServicePackFiles\i386\w32time.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 291840 c:\windows\ServicePackFiles\i386\vssvc.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 430592 c:\windows\ServicePackFiles\i386\vssapi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 131584 c:\windows\ServicePackFiles\i386\viewprov.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 851968 c:\windows\ServicePackFiles\i386\vgx.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 434176 c:\windows\ServicePackFiles\i386\vbscript.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 219648 c:\windows\ServicePackFiles\i386\uxtheme.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 406016 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usp10.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 732672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\userenv.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 580096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\user32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:46 121984 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbvideo.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:45 143872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbport.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 621056 c:\windows\ServicePackFiles\i386\urlmon.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 239616 c:\windows\ServicePackFiles\i386\upnpui.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 186880 c:\windows\ServicePackFiles\i386\upnphost.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 133632 c:\windows\ServicePackFiles\i386\upnp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 151040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\uploadm.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:39 384768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\update.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 316416 c:\windows\ServicePackFiles\i386\untfs.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 208896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\unregmp2.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-05-15 08:08 761344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\unires.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 744448 c:\windows\ServicePackFiles\i386\unidrvui.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 373248 c:\windows\ServicePackFiles\i386\unidrv.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 123904 c:\windows\ServicePackFiles\i386\umpnpmgr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 296960 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ulib.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 101376 c:\windows\ServicePackFiles\i386\txflog.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 131584 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tsoc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 279040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tshoot.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 153088 c:\windows\ServicePackFiles\i386\triedit.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 347136 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tourstrt.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 388608 c:\windows\ServicePackFiles\i386\themeui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:40 149376 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tffsport.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 296448 c:\windows\ServicePackFiles\i386\termsrv.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 358912 c:\windows\ServicePackFiles\i386\termmgr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 19:00 225664 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcpip6.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 19:20 361344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcpip.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 139776 c:\windows\ServicePackFiles\i386\taskmgr.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 249856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tapisrv.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 181760 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tapi32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 860160 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tapi3.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 117760 c:\windows\ServicePackFiles\i386\t2embed.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 999936 c:\windows\ServicePackFiles\i386\syssetup.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 107008 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sysocmgr.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 173568 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sysmoda.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 155648 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sysmod_a.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 193536 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sysmod.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 192512 c:\windows\ServicePackFiles\i386\syncui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 714240 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sxs.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 246302 c:\windows\ServicePackFiles\i386\strmdll.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 122368 c:\windows\ServicePackFiles\i386\stobject.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 137216 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sti_ci.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 679936 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sstext3d.scr
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 610304 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sspipes.scr
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 393216 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssflwbox.scr
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 708608 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ss3dfo.scr
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 19:15 334848 c:\windows\ServicePackFiles\i386\srv.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 171520 c:\windows\ServicePackFiles\i386\srsvc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 240128 c:\windows\ServicePackFiles\i386\srrstr.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 726590 c:\windows\ServicePackFiles\i386\srchui.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 217088 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sqlxmlx.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 180800 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sqlunirl.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 442368 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sqlsrv32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 110592 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sqlse20.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 462848 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sqlqp20.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 528384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sqloledb.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 151552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sqldb20.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 272384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sptip.dll
+ 2008-04-13 18:39 . 2008-04-13 18:39 757248 c:\windows\ServicePackFiles\i386\spru0415.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:35 194560 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sprs0415.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 538624 c:\windows\ServicePackFiles\i386\spider.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 130048 c:\windows\ServicePackFiles\i386\softkbd.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 183296 c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmpsnap.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 188416 c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmpsmir.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 358400 c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmpincl.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 259072 c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmpcl.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 132608 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sndrec32.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 463872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\smtpsvc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 366080 c:\windows\ServicePackFiles\i386\smlogcfg.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 236544 c:\windows\ServicePackFiles\i386\smi2smir.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:41 404990 c:\windows\ServicePackFiles\i386\slntamr.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:41 129535 c:\windows\ServicePackFiles\i386\slnt7554.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 188508 c:\windows\ServicePackFiles\i386\slgen.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 286792 c:\windows\ServicePackFiles\i386\slextspk.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:31 306176 c:\windows\ServicePackFiles\i386\slbcsp.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 135680 c:\windows\ServicePackFiles\i386\shsvcs.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 153600 c:\windows\ServicePackFiles\i386\shmedia.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 474112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\shlwapi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 439808 c:\windows\ServicePackFiles\i386\shimgvw.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:13 563200 c:\windows\ServicePackFiles\i386\shdoclc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 140800 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sfc_os.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 101888 c:\windows\ServicePackFiles\i386\setupqry.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 20:50 997888 c:\windows\ServicePackFiles\i386\setupapi.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 774144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\setup_wm.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 142336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sessmgr.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 109056 c:\windows\ServicePackFiles\i386\services.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 172032 c:\windows\ServicePackFiles\i386\scrrun.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 180224 c:\windows\ServicePackFiles\i386\scrobj.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 199680 c:\windows\ServicePackFiles\i386\scripta.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 188928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\script_a.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 216576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\script.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 193536 c:\windows\ServicePackFiles\i386\schedsvc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 144384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\schannel.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 325632 c:\windows\ServicePackFiles\i386\scesrv.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 186368 c:\windows\ServicePackFiles\i386\scecli.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 171008 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sccsccp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:31 169984 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sccbase.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 159232 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sbeio.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 270848 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sbe.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 741376 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sapi.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 427520 c:\windows\ServicePackFiles\i386\samsrv.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 166912 c:\windows\ServicePackFiles\i386\s3gnbm.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 397056 c:\windows\ServicePackFiles\i386\s3gnb.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 382976 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rstrui.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 17:37 208384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rsaenh.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 399360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rpcss.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 584704 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rpcrt4.dll
+ 2008-04-13 18:55 . 2008-04-13 18:55 202624 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rmcast.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 433664 c:\windows\ServicePackFiles\i386\riched20.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 124416 c:\windows\ServicePackFiles\i386\riafres.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 290304 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rhttpaa.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 178176 c:\windows\ServicePackFiles\i386\repdrvfs.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 400384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\regwizc.dll
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 149504 c:\windows\ServicePackFiles\i386\regedit.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:22 139656 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdpwd.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:32 196224 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdpdr.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 147968 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdchost.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 19:28 175744 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdbss.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 102400 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rcbdyctl.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 150528 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rastls.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 210944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasppp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 186368 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasmans.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 675840 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasdlg.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 237568 c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasapi32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 409088 c:\windows\ServicePackFiles\i386\qmgr.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 17:21 733696 c:\windows\ServicePackFiles\i386\qedwipes.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 563200 c:\windows\ServicePackFiles\i386\qedit.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 387072 c:\windows\ServicePackFiles\i386\qdvd.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 279040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\qdv.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 192512 c:\windows\ServicePackFiles\i386\qcap.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 237568 c:\windows\ServicePackFiles\i386\qasf.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 293376 c:\windows\ServicePackFiles\i386\qagentrt.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 150528 c:\windows\ServicePackFiles\i386\qagent.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 159232 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ptpusd.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 363520 c:\windows\ServicePackFiles\i386\psisdecd.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 543232 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pscript5.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 728576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ps5ui.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 237056 c:\windows\ServicePackFiles\i386\provthrd.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 109568 c:\windows\ServicePackFiles\i386\progman.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 568832 c:\windows\ServicePackFiles\i386\printui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 19:19 146048 c:\windows\ServicePackFiles\i386\portcls.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 106496 c:\windows\ServicePackFiles\i386\polstore.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 412160 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pmh.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 283136 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pinball.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 171520 c:\windows\ServicePackFiles\i386\photowiz.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:17 259328 c:\windows\ServicePackFiles\i386\perm3dd.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:17 211584 c:\windows\ServicePackFiles\i386\perm2dll.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 285696 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pdh.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:06 169984 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pcx500.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:33 120320 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pcmcia.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-05-15 08:08 207872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pclxl.dll
+ 2007-05-15 08:08 . 2007-05-15 08:08 288768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pcl4res.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 102912 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pchshell.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 554496 c:\windows\ServicePackFiles\i386\p2psvc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 115712 c:\windows\ServicePackFiles\i386\p2pnetsh.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 313856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\p2pgraph.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 105472 c:\windows\ServicePackFiles\i386\p2pgasvc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 153600 c:\windows\ServicePackFiles\i386\p2p.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:31 231424 c:\windows\ServicePackFiles\i386\osloader.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 216064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\osk.exe
+ 2004-08-03 21:00 . 2008-04-13 18:32 166912 c:\windows\ServicePackFiles\i386\oschoice.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 713728 c:\windows\ServicePackFiles\i386\opengl32.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 144896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\onex.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 108544 c:\windows\ServicePackFiles\i386\oleprn.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 123392 c:\windows\ServicePackFiles\i386\oledlg.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 487424 c:\windows\ServicePackFiles\i386\oledb32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 551936 c:\windows\ServicePackFiles\i386\oleaut32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 192000 c:\windows\ServicePackFiles\i386\offfilt.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 104448 c:\windows\ServicePackFiles\i386\oeimport.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 147456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbctrac.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 278559 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbcjt32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 106496 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbccp32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 135168 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbcconf.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 249856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbc32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:40 427008 c:\windows\ServicePackFiles\i386\obrs0415.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 287744 c:\windows\ServicePackFiles\i386\objsel.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 271360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\oakley.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 143360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nwprovau.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 421376 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntvdm.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 144896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntshrui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:41 180360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntmtlfax.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 435712 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntmssvc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 490496 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntmsmgr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 180224 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntmsdba.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 119808 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntmarta.dll
+ 2004-08-03 21:15 . 2008-04-13 19:15 574976 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntfs.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 212992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntevt.dll
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:19 714240 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntdll.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 364544 c:\windows\ServicePackFiles\i386\npdsplay.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 226816 c:\windows\ServicePackFiles\i386\npdrmv2.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 188416 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmwb.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 172032 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmoldwb.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 151552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmft.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 229376 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmas.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 249856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\newdev.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:38 132695 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netwlan5.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 245760 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netui1.dll
+ 2004-08-03 22:46 . 2008-04-14 17:26 332288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netsetup.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 880128 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netplwiz.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 198144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netman.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 407040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netlogon.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 141312 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netid.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 114688 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netdde.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 629760 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netcfgx.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 19:21 162816 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netbt.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 337408 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netapi32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 124928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\net1.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 19:20 182656 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ndis.sys
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 176640 c:\windows\ServicePackFiles\i386\napstat.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 196608 c:\windows\ServicePackFiles\i386\napmontr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 221184 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nac.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 19:17 105344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mup.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 452736 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mtxparhm.sys
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 119808 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mtstocom.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:41 126686 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mtlmnt5.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 701440 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msxml2.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 506368 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msxml.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2007-04-02 12:52 355104 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msxbde40.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-03-28 12:54 621344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mswstr10.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 246784 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mswsock.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 246272 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mswmdm.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 204288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mswebdvd.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-04-02 12:51 838432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mswdat10.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 122368 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvfw32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 343040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvcrt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 413696 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvcp60.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 132608 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msv1_0.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 195072 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msutb.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:59 655360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstscax.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:33 408576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstsc.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 116224 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstlsapi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 532480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstime.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2007-04-02 12:51 264992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstext40.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 278528 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstask.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 274432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mst120.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 155136 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mssha.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 356352 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msscp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 134656 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mssap.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2007-04-02 12:51 559904 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msrepl40.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2007-04-02 12:50 322336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msrd3x40.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-04-02 12:50 432928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msrd2x40.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 146432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msrating.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 201728 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mspmsp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-04-02 12:50 355104 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mspbde40.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 345088 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mspaint.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 143360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msorcl32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 105984 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msoert2.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 252928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msoeacct.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 566272 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msobmain.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 122368 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msobcomm.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 290816 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msnsspc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 259072 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msnetobj.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-04-02 12:49 219936 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msltus40.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-04-02 12:49 248608 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msjtes40.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 102400 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msjro.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-03-28 12:54 178976 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msjint40.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-04-02 12:49 355112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msjetol1.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 380416 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msinfo.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 159232 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msimtf.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 15:39 884736 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msimsg.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 271360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msihnd.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 250368 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msieftp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 449024 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mshtmled.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 294912 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msh263.drv
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 188416 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msh261.drv
+ 2004-08-03 22:42 . 2008-04-13 17:30 180224 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgslang.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 539136 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msftedit.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-04-02 12:47 326432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msexcl40.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2007-04-02 12:47 518944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msexch40.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 161792 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdtcuiu.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 956928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdtctm.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 427008 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdtcprx.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 315392 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdasql.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 151552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdart.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 118784 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdarem.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 204800 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaps.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 200704 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaprst.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 233472 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaora.dll
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:20 532480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaipp.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 118784 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdadiag.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 297984 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msctf.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-07-17 09:42 116288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msconv97.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 171520 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msconfig.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 220160 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mscandui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 200704 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadox.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 180224 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadomd.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 536576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msado15.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 155648 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadds.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 143360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadco.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 331776 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadce.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 19:17 456576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mrxsmb.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:32 180608 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mrxdav.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 368640 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mpvis.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 124928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mplay32.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 240640 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mpg4dmod.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 384512 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mp4sdmod.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 310272 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mp43dmod.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 16:45 216064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\moricons.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 124928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mofd.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 155136 c:\windows\ServicePackFiles\i386\modemui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 143872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mobsync.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 208384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mobsync.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 106496 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmcfxc.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 397312 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmcex.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 167424 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmcbase.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 184320 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmc30.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 586240 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mlang.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 241152 c:\windows\ServicePackFiles\i386\migwiza.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 238592 c:\windows\ServicePackFiles\i386\migwiz_a.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 247808 c:\windows\ServicePackFiles\i386\migwiz.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 786432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\migrate.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 104448 c:\windows\ServicePackFiles\i386\migload.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 261120 c:\windows\ServicePackFiles\i386\migisma.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 192512 c:\windows\ServicePackFiles\i386\migism_a.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 274432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\migism.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-04-03 03:14 981760 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mfc42u.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 927504 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mfc40u.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 118784 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mdminst.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:38 421760 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ltmdmntt.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:38 607068 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ltmdmnt.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 730112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lsasrv.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 515072 c:\windows\ServicePackFiles\i386\logonui.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 220672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\logon.scr
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 103936 c:\windows\ServicePackFiles\i386\logagent.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 345088 c:\windows\ServicePackFiles\i386\localspl.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 223232 c:\windows\ServicePackFiles\i386\localsec.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 399872 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lmrt.dll
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 20:50 424960 c:\windows\ServicePackFiles\i386\licdll.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 677888 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lhmstsc.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:18 426041 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\voicepad.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:32 455168 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\tintsetp.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:17 175104 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\pintlcsa.dll
+ 2008-04-14 17:07 . 2008-04-14 17:07 315455 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imskf.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:07 102456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imlang.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:07 274489 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjputyc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:32 262200 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjputy.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:32 233527 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjprw.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:32 208952 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjpmig.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:31 196665 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjpinst.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:31 155705 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjpdsvr.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:31 307257 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjpdct.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:07 716856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjpcus.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:07 368696 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjpcic.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:07 811064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjp81k.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:06 106496 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imekrcic.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:31 480256 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\cintsetp.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:01 198656 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\cintime.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:01 173568 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\chtskf.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 19:16 141056 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ks.sys
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 102912 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kprodpc.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 102912 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kperdpc.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 102912 c:\windows\ServicePackFiles\i386\knprodpc.dll
+ 2008-04-14 17:09 . 2008-04-14 17:09 102912 c:\windows\ServicePackFiles\i386\knperdpc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:45 172416 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kmixer.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 152064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\keymgr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 299520 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kerberos.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 253952 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kdsusd.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 185856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kdcsvc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 512000 c:\windows\ServicePackFiles\i386\jscript.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 163840 c:\windows\ServicePackFiles\i386\jgdw400.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 191488 c:\windows\ServicePackFiles\i386\iuengine.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 138240 c:\windows\ServicePackFiles\i386\itss.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 155136 c:\windows\ServicePackFiles\i386\itircl.dll
+ 2008-04-14 17:18 . 2008-04-14 17:18 105984 c:\windows\ServicePackFiles\i386\isendpc.dll
+ 2008-04-14 17:17 . 2008-04-14 17:17 105984 c:\windows\ServicePackFiles\i386\isdpc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 152064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\irftp.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 183808 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ir50_qcx.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 200192 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ir50_qc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 755200 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ir50_32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 338432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ir41_qcx.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 120320 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ir41_qc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 386048 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipsmsnap.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:17 103424 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipseldpc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 184320 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipsecsvc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 354816 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipsecsnp.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 177152 c:\windows\ServicePackFiles\i386\iprtrmgr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 345600 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ippromon.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 330752 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipnathlp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:57 152832 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipnat.sys
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 164864 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipmontr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:04 103936 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipevldpc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 124928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\input.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 147456 c:\windows\ServicePackFiles\i386\initpki.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 691712 c:\windows\ServicePackFiles\i386\inetcomm.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 278528 c:\windows\ServicePackFiles\i386\inetcfg.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 125952 c:\windows\ServicePackFiles\i386\imsinsnt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 110080 c:\windows\ServicePackFiles\i386\imm32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 150528 c:\windows\ServicePackFiles\i386\imapi.exe
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:20 144384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\imagehlp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 507904 c:\windows\ServicePackFiles\i386\iis.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 139264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ifmon.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 114688 c:\windows\ServicePackFiles\i386\iexpress.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 251904 c:\windows\ServicePackFiles\i386\iepeers.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 323584 c:\windows\ServicePackFiles\i386\iedkcs32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 219648 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ieaksie.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 143360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ieakeng.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 121344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\idq.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 176128 c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwhelp.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 216576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwconn1.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 254976 c:\windows\ServicePackFiles\i386\icm32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 119808 c:\windows\ServicePackFiles\i386\iasrad.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 161020 c:\windows\ServicePackFiles\i386\i81xnt5.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 702845 c:\windows\ServicePackFiles\i386\i81xdnt5.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 351744 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hypertrm.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:53 264832 c:\windows\ServicePackFiles\i386\http.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:41 685056 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hsfcxts2.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:41 220032 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hsfbs2s2.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 145920 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hotplug.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 333824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hnetwiz.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 346112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hnetcfg.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 744448 c:\windows\ServicePackFiles\i386\helpsvc.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 769024 c:\windows\ServicePackFiles\i386\helpctr.exe
+ 2008-04-13 16:36 . 2008-04-13 16:36 144384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hdaudbus.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:31 152576 c:\windows\ServicePackFiles\i386\halmps.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:31 134400 c:\windows\ServicePackFiles\i386\halmacpi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:31 150528 c:\windows\ServicePackFiles\i386\halapic.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:31 131840 c:\windows\ServicePackFiles\i386\halaacpi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:31 105344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hal.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 614912 c:\windows\ServicePackFiles\i386\h323msp.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 115200 c:\windows\ServicePackFiles\i386\guitrna.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 109056 c:\windows\ServicePackFiles\i386\guitrn_a.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 133632 c:\windows\ServicePackFiles\i386\guitrn.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:31 101888 c:\windows\ServicePackFiles\i386\gpkcsp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 123904 c:\windows\ServicePackFiles\i386\glu32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 285184 c:\windows\ServicePackFiles\i386\gdi32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 400896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsxp32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 194560 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxswzrd.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 155648 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 397312 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxstiff.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 246272 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxst30.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 268288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxssvc.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 562688 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsst.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 132608 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsocm.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 233472 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxscover.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 285184 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxscomex.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 142848 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsclnt.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 451584 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsapi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 193024 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fsquirt.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 185344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\framedyn.dll
+ 2004-08-03 22:42 . 2003-04-14 19:06 212992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpmmcsat.dll
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:20 598071 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpmmc.dll
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 188494 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpcount.exe
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 109840 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp98swin.exe
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:20 876653 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4awel.dll
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:20 618605 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4autl.dll
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:20 102509 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4atxt.dll
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:20 147513 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4apws.dll
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:20 184435 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4amsft.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 384512 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fontext.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 18:32 129792 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fltmgr.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 342016 c:\windows\ServicePackFiles\i386\filemgmt.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 472064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fastprox.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 19:14 143744 c:\windows\ServicePackFiles\i386\fastfat.sys
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 125952 c:\windows\ServicePackFiles\i386\exts.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 380445 c:\windows\ServicePackFiles\i386\expsrv.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 105984 c:\windows\ServicePackFiles\i386\evntagnt.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 194048 c:\windows\ServicePackFiles\i386\eudcedit.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:32 137088 c:\windows\ServicePackFiles\i386\essm2e.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 247808 c:\windows\ServicePackFiles\i386\esscli.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 246272 c:\windows\ServicePackFiles\i386\es.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:34 120832 c:\windows\ServicePackFiles\i386\epcl5res.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 186880 c:\windows\ServicePackFiles\i386\encdec.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 185344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\els.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 175616 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ediskeer.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 181248 c:\windows\ServicePackFiles\i386\eapphost.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 126976 c:\windows\ServicePackFiles\i386\eappcfg.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 184832 c:\windows\ServicePackFiles\i386\eapp3hst.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 205312 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dxtrans.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 357888 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dxtmsft.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:43 499229 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dxmasf.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 619008 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dx7vb.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 180224 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dwwin.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 304128 c:\windows\ServicePackFiles\i386\duser.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 113664 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsuiext.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 17:37 138752 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dssenh.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 240128 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsquery.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 144384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsprop.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 367616 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsound.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 158720 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dskquoui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 181248 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsdmo.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 695296 c:\windows\ServicePackFiles\i386\drmv2clt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 299520 c:\windows\ServicePackFiles\i386\drmclien.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 116736 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpvvox.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 212992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpvoice.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 375296 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpnet.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 229888 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dplayx.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 15:59 103936 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpcdll.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:39 206976 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dot4.sys
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 651264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dot3ui.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 133632 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dot3svc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 147968 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dnsapi.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 104448 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmusic.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 103424 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmsynth.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 105984 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmstyle.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:22 153856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmio.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 181248 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmime.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 200704 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmdskmgr.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 285184 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmdlgs.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:22 800000 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmboot.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 225280 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmadmin.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 294912 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dlimport.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 164864 c:\windows\ServicePackFiles\i386\diskpart.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 185856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dinput8.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 163328 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dinput.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 545792 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dialer.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 390144 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dhcpmon.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 126464 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dhcpcsvc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 113664 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dgnet.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 124416 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dfrgui.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 105472 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dfrgntfs.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 287744 c:\windows\ServicePackFiles\i386\devmgr.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 279552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ddraw.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 110592 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dbnetlib.dll
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:20 640000 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dbghelp.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 165376 c:\windows\ServicePackFiles\i386\datime.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-01-19 11:04 554008 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dao360.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 824320 c:\windows\ServicePackFiles\i386\d3dim700.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 251392 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ctmasetp.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 333312 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cscui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 139264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cscript.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 102400 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cscdll.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 520192 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cryptui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 602624 c:\windows\ServicePackFiles\i386\crypt32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 164864 c:\windows\ServicePackFiles\i386\credui.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 358400 c:\windows\ServicePackFiles\i386\confmsp.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 539648 c:\windows\ServicePackFiles\i386\comuid.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 167424 c:\windows\ServicePackFiles\i386\comsnap.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 274944 c:\windows\ServicePackFiles\i386\comsetup.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 822272 c:\windows\ServicePackFiles\i386\comres.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 230400 c:\windows\ServicePackFiles\i386\compstui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 253440 c:\windows\ServicePackFiles\i386\compatui.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 280064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\comdlg32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 617472 c:\windows\ServicePackFiles\i386\comctl32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 195072 c:\windows\ServicePackFiles\i386\comadmin.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 187904 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmprops.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 348672 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmdial32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 396288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmd.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 103424 c:\windows\ServicePackFiles\i386\clipbrd.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 498688 c:\windows\ServicePackFiles\i386\clbcatq.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 110592 c:\windows\ServicePackFiles\i386\clbcatex.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 148480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cic.dll
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 188480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cfgwiz.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:43 159232 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cewmdm.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 461824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\certmgr.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 197632 c:\windows\ServicePackFiles\i386\certcli.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 151552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cdfview.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 625664 c:\windows\ServicePackFiles\i386\catsrvut.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 226304 c:\windows\ServicePackFiles\i386\catsrv.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 151040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\capesnpn.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 121856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\camext30.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 385024 c:\windows\ServicePackFiles\i386\callcont.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 218112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\c_g18030.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:05 273920 c:\windows\ServicePackFiles\i386\bthport.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:51 101120 c:\windows\ServicePackFiles\i386\bthpan.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:43 286208 c:\windows\ServicePackFiles\i386\blackbox.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 233472 c:\windows\ServicePackFiles\i386\azroles.dll
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 602112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\autofmt.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 624128 c:\windows\ServicePackFiles\i386\autoconv.exe
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 610304 c:\windows\ServicePackFiles\i386\autochk.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:00 285696 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atmfd.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 516768 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ativvaxx.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 104960 c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinrvxx.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 870784 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati3d1ag.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:35 701440 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati2mtag.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:35 327040 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati2mtaa.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 201728 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati2dvag.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 377984 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati2dvaa.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 229376 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati2cqag.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 333312 c:\windows\ServicePackFiles\i386\aqueue.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 125952 c:\windows\ServicePackFiles\i386\apphelp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 256512 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agentsvr.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 214016 c:\windows\ServicePackFiles\i386\agentctl.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 19:19 138112 c:\windows\ServicePackFiles\i386\afd.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 16:39 142592 c:\windows\ServicePackFiles\i386\aec.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 100864 c:\windows\ServicePackFiles\i386\advpack.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 686592 c:\windows\ServicePackFiles\i386\advapi32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 263680 c:\windows\ServicePackFiles\i386\adsnt.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 143360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\adsldpc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 175616 c:\windows\ServicePackFiles\i386\adsldp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 116224 c:\windows\ServicePackFiles\i386\acxtrnal.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 193536 c:\windows\ServicePackFiles\i386\activeds.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 245248 c:\windows\ServicePackFiles\i386\acspecfc.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 15:54 188544 c:\windows\ServicePackFiles\i386\acpi.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 118784 c:\windows\ServicePackFiles\i386\aclui.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:19 141312 c:\windows\ServicePackFiles\i386\aclua.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 451072 c:\windows\ServicePackFiles\i386\aclayers.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 188416 c:\windows\ServicePackFiles\i386\accwiz.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:32 231552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ac97ali.sys
+ 2008-04-14 17:19 . 2008-04-14 17:19 136192 c:\windows\ServicePackFiles\i386\aaclient.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 100352 c:\windows\ServicePackFiles\i386\6to4svc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 227328 c:\windows\regedit.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 110592 c:\windows\PeerNet\sqlse20.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 110592 c:\windows\PeerNet\sqlse20.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 462848 c:\windows\PeerNet\sqlqp20.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 462848 c:\windows\PeerNet\sqlqp20.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 151552 c:\windows\PeerNet\sqldb20.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 151552 c:\windows\PeerNet\sqldb20.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 151040 c:\windows\pchealth\UploadLB\Binaries\UploadM.exe
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:21 151040 c:\windows\pchealth\UploadLB\Binaries\uploadm.exe
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 102912 c:\windows\pchealth\helpctr\binaries\pchshell.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 380416 c:\windows\pchealth\helpctr\binaries\msinfo.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:21 171520 c:\windows\pchealth\helpctr\binaries\msconfig.exe
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:21 744448 c:\windows\pchealth\helpctr\binaries\helpsvc.exe
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:21 769024 c:\windows\pchealth\helpctr\binaries\helpctr.exe
+ 2008-04-13 18:53 . 2008-04-13 18:53 558080 c:\windows\network diagnostic\xpnetdiag.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 256512 c:\windows\msagent\agentsvr.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 256512 c:\windows\msagent\agentsvr.exe
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 214016 c:\windows\msagent\agentctl.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 214016 c:\windows\msagent\agentctl.dll
+ 2009-06-25 20:25 . 2009-06-25 20:25 634368 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5\vs_setup.msi
+ 2008-03-23 12:29 . 2008-03-23 12:29 432128 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack - plk\vs_setup.msi
+ 2004-07-15 09:23 . 2004-07-15 09:23 737280 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\vbc.exe
+ 2004-07-15 12:31 . 2004-07-15 12:31 573440 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Web.Services.dll
+ 2004-07-15 12:28 . 2004-07-15 12:28 819200 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Web.Mobile.dll
+ 2004-07-15 12:28 . 2004-07-15 12:28 126976 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.ServiceProcess.dll
+ 2004-07-15 12:31 . 2004-07-15 12:31 131072 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
+ 2004-07-15 12:28 . 2004-07-15 12:28 323584 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Runtime.Remoting.dll
+ 2004-07-15 12:31 . 2004-07-15 12:31 241664 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Messaging.dll
+ 2004-07-15 12:31 . 2004-07-15 12:31 372736 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Management.dll
+ 2004-07-15 12:28 . 2004-07-15 12:28 241664 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.EnterpriseServices.dll
+ 2004-07-15 12:28 . 2004-07-15 12:28 466944 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Drawing.dll
+ 2004-07-15 12:31 . 2004-07-15 12:31 303104 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Data.OracleClient.dll
+ 2004-07-14 22:35 . 2004-07-14 22:35 319488 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\SOS.dll
+ 2003-02-20 17:09 . 2003-02-20 17:09 122880 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\shfusres.dll
+ 2003-02-20 17:09 . 2003-02-20 17:09 253952 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\shfusion.dll
+ 2003-02-21 02:42 . 2003-02-21 02:42 348160 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\SHADOW2216\_msvcr71.dll
+ 2004-07-14 22:25 . 2004-07-14 22:25 315392 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\SHADOW2216\_mscorjit.dll
+ 2004-07-14 22:24 . 2004-07-14 22:24 282624 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\SHADOW2216\_fusion.dll
+ 2004-07-14 23:49 . 2004-07-14 23:49 258048 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\SHADOW2216\_aspnet_isapi.dll
+ 2003-02-21 02:42 . 2003-02-21 02:42 348160 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\msvcr71.dll
+ 2004-07-14 22:33 . 2004-07-14 22:33 143360 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorrc.dll
+ 2003-02-20 16:43 . 2003-02-20 16:43 131072 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscormmc.dll
+ 2007-04-13 18:58 . 2007-04-13 18:58 102400 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorld.dll
+ 2007-04-13 18:56 . 2007-04-13 18:56 315392 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorjit.dll
+ 2004-07-14 22:32 . 2004-07-14 22:32 233472 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscordbi.dll
+ 2004-07-15 12:28 . 2004-07-15 12:28 299008 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Microsoft.VisualBasic.dll
+ 2004-07-15 12:28 . 2004-07-15 12:28 720896 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Microsoft.JScript.dll
+ 2004-07-14 22:35 . 2004-07-14 22:35 196608 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\ilasm.exe
+ 2004-07-14 22:24 . 2004-07-14 22:24 282624 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\fusion.dll
+ 2003-02-20 17:16 . 2003-02-20 17:16 798720 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\EventLogMessages.dll
+ 2003-02-21 08:21 . 2003-02-21 08:21 524288 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\diasymreader.dll
+ 2004-07-15 09:23 . 2004-07-15 09:23 626688 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\cscomp.dll
+ 2002-07-29 09:11 . 2002-07-29 09:11 219136 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\c_g18030.dll
+ 2007-04-13 19:30 . 2007-04-13 19:30 258048 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
+ 2003-02-21 03:04 . 2003-02-21 03:04 155648 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\1033\Vsavb7rtUI.dll
+ 2003-02-21 01:02 . 2003-02-21 01:02 131072 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\1033\vbc7ui.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2006-03-31 09:27 578560 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2911.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2006-02-03 05:40 578560 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2910.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-12-05 15:20 577536 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2909.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-09-28 12:11 577536 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2908.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-07-22 15:21 577024 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2907.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-05-26 13:15 576000 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2906.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-03-18 15:23 567296 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2905.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-02-05 17:32 563712 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2904.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-03-18 14:23 223232 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-03-18 14:23 178176 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.DirectSound.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-03-18 14:23 364544 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-03-18 14:23 159232 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.DirectInput.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-03-18 14:23 145920 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-03-18 14:23 473600 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.Direct3D.dll
+ 2009-08-03 16:11 . 2009-02-06 12:23 106208 c:\windows\LastGood\system32\DRIVERS\ehdrv.sys
+ 2009-08-03 16:11 . 2009-02-06 12:19 113448 c:\windows\LastGood\system32\DRIVERS\eamon.sys
+ 2009-06-26 16:09 . 2009-06-26 16:09 432640 c:\windows\Installer\93f0ae.msi
+ 2009-06-26 15:09 . 2009-06-26 15:09 791552 c:\windows\Installer\64e25d.msi
+ 2009-06-27 21:21 . 2009-06-27 21:21 739328 c:\windows\Installer\438fd9.msi
+ 2009-06-26 10:33 . 2009-06-26 10:33 106496 c:\windows\Installer\354990.msi
+ 2009-06-26 08:06 . 2009-06-26 08:06 536576 c:\windows\Installer\29b6d9.msi
+ 2009-06-25 20:33 . 2009-06-25 20:33 428032 c:\windows\Installer\25c2ed.msi
+ 2008-03-23 11:38 . 2008-03-23 11:38 728064 c:\windows\Installer\25c2e5.msp
+ 2008-03-23 11:41 . 2008-03-23 11:41 167424 c:\windows\Installer\25c2e3.msp
+ 2008-03-23 11:49 . 2008-03-23 11:49 314368 c:\windows\Installer\25c2e2.msp
+ 2008-03-23 11:36 . 2008-03-23 11:36 117760 c:\windows\Installer\25c2e1.msp
+ 2008-03-23 11:45 . 2008-03-23 11:45 151552 c:\windows\Installer\25c2df.msp
+ 2008-03-23 11:29 . 2008-03-23 11:29 586752 c:\windows\Installer\25c2cf.msp
+ 2008-03-23 09:55 . 2008-03-23 09:55 252928 c:\windows\Installer\25c2ce.msp
+ 2008-03-23 11:18 . 2008-03-23 11:18 363008 c:\windows\Installer\25c2cd.msp
+ 2008-03-23 11:05 . 2008-03-23 11:05 709120 c:\windows\Installer\25c2cc.msp
+ 2008-03-23 10:52 . 2008-03-23 10:52 360960 c:\windows\Installer\25c2cb.msp
+ 2009-06-25 20:26 . 2009-06-25 20:26 630272 c:\windows\Installer\224324.msi
+ 2007-11-08 01:34 . 2007-11-08 01:34 273920 c:\windows\Installer\20de36.msp
+ 2009-06-25 20:24 . 2009-06-25 20:24 348160 c:\windows\Installer\20de2f.msi
+ 2009-06-25 19:12 . 2009-06-25 19:12 265216 c:\windows\Installer\1ebd8.msi
+ 2007-11-07 23:07 . 2007-11-07 23:07 999936 c:\windows\Installer\1d5da9.msp
+ 2007-11-07 22:56 . 2007-11-07 22:56 553472 c:\windows\Installer\1d5da6.msp
+ 2007-11-07 22:58 . 2007-11-07 22:58 908800 c:\windows\Installer\1d5da2.msp
+ 2007-11-07 22:54 . 2007-11-07 22:54 507392 c:\windows\Installer\1d5da1.msp
+ 2009-06-25 20:19 . 2009-06-25 20:19 871424 c:\windows\Installer\1d5d90.msi
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 208896 c:\windows\inf\unregmp2.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 208896 c:\windows\inf\unregmp2.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 272384 c:\windows\ime\sptip.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 272384 c:\windows\ime\SPTIP.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 130048 c:\windows\ime\SOFTKBD.DLL
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 130048 c:\windows\ime\softkbd.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 220160 c:\windows\ime\mscandui.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 220160 c:\windows\ime\mscandui.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 279040 c:\windows\Help\tshoot.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 279040 c:\windows\Help\tshoot.dll
+ 2009-08-03 15:39 . 2009-08-03 15:39 176128 c:\windows\ERUNT\SDFIX_First_Run\Users\00000002\UsrClass.dat
+ 2009-08-03 15:39 . 2008-08-07 13:27 163328 c:\windows\ERUNT\SDFIX_First_Run\ERDNT.EXE
+ 2009-08-03 15:50 . 2009-08-03 15:50 176128 c:\windows\ERUNT\SDFIX\Users\00000002\UsrClass.dat
+ 2009-08-03 15:39 . 2008-08-07 13:27 163328 c:\windows\ERUNT\SDFIX\ERDNT.EXE
+ 2009-06-25 19:35 . 2008-10-24 11:21 455296 c:\windows\Driver Cache\i386\mrxsmb.sys
+ 2009-06-25 19:41 . 2008-06-14 17:36 273024 c:\windows\Driver Cache\i386\bthport.sys
- 2009-06-25 19:41 . 2008-06-14 18:01 273024 c:\windows\Driver Cache\i386\bthport.sys
+ 2009-06-27 14:01 . 2009-06-27 14:01 835584 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Drawing\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a_c1944ac5\System.Drawing.dll
+ 2009-06-27 14:01 . 2009-06-27 14:01 192512 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Drawing.Design\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a_73729d98\System.Drawing.Design.dll
+ 2009-06-27 14:01 . 2009-06-27 14:01 118784 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\CustomMarshalers\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a_367a068c\CustomMarshalers.dll
+ 2009-06-26 12:01 . 2009-06-26 12:01 380928 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\WsatConfig\13f498f606b7cb97c086eea149b8c872\WsatConfig.ni.exe
+ 2009-06-27 09:51 . 2009-06-27 09:51 270336 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\WindowsFormsIntegra#\b7c202147607f93463ead99e743c78b9\WindowsFormsIntegration.ni.dll
+ 2009-06-27 09:50 . 2009-06-27 09:50 196608 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\UIAutomationTypes\46e3ec015dd7b25d5ddc185534458122\UIAutomationTypes.ni.dll
+ 2009-06-27 09:50 . 2009-06-27 09:50 483328 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\UIAutomationClient\c2e5aa36c753a605bdefb97ab83e8806\UIAutomationClient.ni.dll
+ 2009-06-27 09:50 . 2009-06-27 09:50 458752 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Xml.Linq\0e1c79174260c4e2bf159a2cc1d77338\System.Xml.Linq.ni.dll
+ 2009-06-26 14:43 . 2009-06-26 14:43 237568 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.RegularE#\b5b81faf46fc63c20d5339b36edd02fa\System.Web.RegularExpressions.ni.dll
+ 2009-06-26 14:43 . 2009-06-26 14:43 880640 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Extensio#\1e0ce08988c4cd1659caa7981b4c60fc\System.Web.Extensions.Design.ni.dll
+ 2009-06-26 12:03 . 2009-06-26 12:03 679936 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Transactions\12e0aa1030badf4524f897e3f57b037a\System.Transactions.ni.dll
+ 2009-06-26 12:03 . 2009-06-26 12:03 233472 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ServiceProce#\193ac978af569ad9ee45110b359961b9\System.ServiceProcess.ni.dll
+ 2009-06-26 12:03 . 2009-06-26 12:03 733184 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Security\2b5994269cc5b996231c9b21afea9a91\System.Security.ni.dll
+ 2009-06-26 12:03 . 2009-06-26 12:03 339968 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Runtime.Seri#\1f5cf8178029f5b959a9af75cb8cfedb\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.ni.dll
+ 2009-06-26 12:03 . 2009-06-26 12:03 729088 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Net\3cefb375df4f668badf6dc74f3288960\System.Net.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 356352 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Management.I#\0c0688825a79e72951210318eef63c82\System.Management.Instrumentation.ni.dll
+ 2009-06-26 10:16 . 2009-06-26 10:16 417792 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.IO.Log\e1e6aa5272543f1d9dad98be897b693e\System.IO.Log.ni.dll
+ 2009-06-26 10:16 . 2009-06-26 10:16 241664 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.IdentityMode#\492d16599426c7ab35ad2c499a9d4ae6\System.IdentityModel.Selectors.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 294912 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.EnterpriseSe#\646131eda5f21f4e6216733d49c22c56\System.EnterpriseServices.Wrapper.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 659456 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.EnterpriseSe#\646131eda5f21f4e6216733d49c22c56\System.EnterpriseServices.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 512000 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.DirectorySer#\f11bc82c09955cb8438d3885a99c297d\System.DirectoryServices.Protocols.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 937984 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.DirectorySer#\11892d4e65aaa4f475af5608b9497007\System.DirectoryServices.AccountManagement.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 184320 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.DataSet#\c014bb2f4ee4bf27c65ce1d1d78d750c\System.Data.DataSetExtensions.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 163840 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Configuratio#\c46625ea87db53ccf6194fe17ee05c19\System.Configuration.Install.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 696320 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.AddIn\514e98c9aa203a2983cbf329753cb9c3\System.AddIn.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 102400 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.AddIn.Contra#\eeb4d1669350e6eb17e48b867655aeba\System.AddIn.Contract.ni.dll
+ 2009-06-26 12:01 . 2009-06-26 12:01 323584 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\SMSvcHost\a098c66aa40d958878f3f5344e6ae1a4\SMSvcHost.ni.exe
+ 2009-06-26 12:01 . 2009-06-26 12:01 299008 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\SMDiagnostics\169ba2fe1a4d87ede3ab8dd3d44d867e\SMDiagnostics.ni.dll
+ 2009-06-26 12:01 . 2009-06-26 12:01 139264 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\ServiceModelReg\feac66e81309d67b48f7a9f4cb98f7c8\ServiceModelReg.ni.exe
+ 2009-06-26 12:01 . 2009-06-26 12:01 155648 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\MSBuild\aa99ebdd26e5d493fec18b1714458782\MSBuild.ni.exe
+ 2009-06-26 12:01 . 2009-06-26 12:01 401408 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Transacti#\f3902a808549b40d648206c9303f2788\Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 196608 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Uti#\da5206e4c016dbdb944957d0046d7869\Microsoft.Build.Utilities.v3.5.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 167936 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Uti#\11cb5418c06e30100616fbf205588489\Microsoft.Build.Utilities.ni.dll
+ 2009-06-26 12:01 . 2009-06-26 12:01 876544 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Eng#\9710a3c0d11dd264c3a6b88977699e9b\Microsoft.Build.Engine.ni.dll
+ 2009-06-26 12:01 . 2009-06-26 12:01 237568 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Con#\d097b5a3c886d0c3b053f46b7a310501\Microsoft.Build.Conversion.v3.5.ni.dll
+ 2009-06-26 12:01 . 2009-06-26 12:01 237568 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\CustomMarshalers\c10ec9b4de2b366236ec83237dc31281\CustomMarshalers.ni.dll
+ 2009-06-26 12:01 . 2009-06-26 12:01 503808 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\ComSvcConfig\bb3c2f59a821abc54f420f3a9e051d6a\ComSvcConfig.ni.exe
+ 2009-06-26 10:16 . 2009-06-26 10:16 884736 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\AspNetMMCExt\a1d353edc300e3aff0784202f68a657b\AspNetMMCExt.ni.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 573440 c:\windows\assembly\GAC\System.Web.Services\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Services.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 819200 c:\windows\assembly\GAC\System.Web.Mobile\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Mobile.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 126976 c:\windows\assembly\GAC\System.ServiceProcess\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.ServiceProcess.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 131072 c:\windows\assembly\GAC\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 323584 c:\windows\assembly\GAC\System.Runtime.Remoting\1.0.5000.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Remoting.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 241664 c:\windows\assembly\GAC\System.Messaging\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Messaging.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 372736 c:\windows\assembly\GAC\System.Management\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Management.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 241664 c:\windows\assembly\GAC\System.EnterpriseServices\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.EnterpriseServices.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 466944 c:\windows\assembly\GAC\System.Drawing\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 303104 c:\windows\assembly\GAC\System.Data.OracleClient\1.0.5000.0__b77a5c561934e089\System.Data.OracleClient.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 299008 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.VisualBasic\7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 720896 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.JScript\7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.JScript.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 223232 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 178176 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectSound\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectSound.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 364544 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectPlay\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 159232 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectInput\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectInput.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 145920 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectDraw\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 578560 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2911.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 578560 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2910.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 577536 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2909.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 577536 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2908.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 577024 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2907.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 576000 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2906.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 567296 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2905.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 563712 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2904.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 473600 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3D\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3D.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 116224 c:\windows\AppPatch\AcXtrnal.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 116224 c:\windows\AppPatch\acxtrnal.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 245248 c:\windows\AppPatch\acspecfc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 141312 c:\windows\AppPatch\aclua.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 451072 c:\windows\AppPatch\aclayers.dll
+ 2009-06-25 21:02 . 2008-02-17 02:33 369152 c:\windows\$NtUninstallKB970238_0$\xpsp3res.dll
+ 2009-06-25 21:02 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB970238_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 21:02 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB970238_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 21:02 . 2004-08-04 12:00 581120 c:\windows\$NtUninstallKB970238_0$\rpcrt4.dll
+ 2009-06-26 11:47 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB970238$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 21:02 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB970238$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:47 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB970238$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 21:02 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB970238$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:47 . 2008-04-14 17:20 584704 c:\windows\$NtUninstallKB970238$\rpcrt4.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2009-04-15 09:56 369152 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\xpsp3res.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 658944 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\wininet.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 602112 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\urlmon.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 473600 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\shlwapi.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 530432 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\mstime.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 146432 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\msrating.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 448512 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\mshtmled.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 249344 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\iepeers.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 201728 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\dxtrans.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 357888 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\dxtmsft.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 151040 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\cdfview.dll
+ 2009-06-26 11:47 . 2008-04-14 17:20 668672 c:\windows\$NtUninstallKB969897$\wininet.dll
+ 2009-06-26 11:47 . 2008-04-14 17:20 621056 c:\windows\$NtUninstallKB969897$\urlmon.dll
+ 2009-06-26 11:47 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB969897$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 21:03 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB969897$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 21:03 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB969897$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:47 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB969897$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 21:01 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB968537_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 21:01 . 2008-07-09 07:57 234360 c:\windows\$NtUninstallKB968537_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:46 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB968537$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 21:01 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB968537$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:46 . 2008-07-09 07:57 234360 c:\windows\$NtUninstallKB968537$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 21:01 . 2008-07-09 07:57 234360 c:\windows\$NtUninstallKB968537$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 21:02 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB967715_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 21:02 . 2008-07-09 07:57 234360 c:\windows\$NtUninstallKB967715_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:46 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB967715$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 21:02 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB967715$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 21:02 . 2008-07-09 07:57 234360 c:\windows\$NtUninstallKB967715$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:46 . 2008-07-09 07:57 234360 c:\windows\$NtUninstallKB967715$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 21:04 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB961501_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 21:04 . 2008-07-09 07:57 234360 c:\windows\$NtUninstallKB961501_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 21:04 . 2004-08-04 12:00 343552 c:\windows\$NtUninstallKB961501_0$\localspl.dll
- 2009-06-25 21:04 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB961501$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:46 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB961501$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 21:04 . 2008-07-09 07:57 234360 c:\windows\$NtUninstallKB961501$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:46 . 2008-07-09 07:57 234360 c:\windows\$NtUninstallKB961501$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:46 . 2008-04-14 17:20 345088 c:\windows\$NtUninstallKB961501$\localspl.dll
+ 2009-06-25 21:04 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB961373_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 21:04 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB961373_0$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 21:04 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB961373$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:46 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB961373$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:46 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB961373$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 21:04 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB961373$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 21:01 . 2004-08-04 12:00 351232 c:\windows\$NtUninstallKB960803_0$\winhttp.dll
+ 2009-06-25 21:01 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB960803_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 21:01 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB960803_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:46 . 2008-04-14 17:20 354304 c:\windows\$NtUninstallKB960803$\winhttp.dll
+ 2009-06-26 11:46 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB960803$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 21:01 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB960803$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 21:01 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB960803$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:46 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB960803$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB960225_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB960225_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 144896 c:\windows\$NtUninstallKB960225_0$\schannel.dll
+ 2009-06-26 11:46 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB960225$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB960225$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:46 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB960225$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB960225$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:46 . 2008-04-14 17:20 144384 c:\windows\$NtUninstallKB960225$\schannel.dll
+ 2009-06-25 21:04 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB959426_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 21:04 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB959426_0$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 21:04 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB959426$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:45 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB959426$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 21:04 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB959426$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:45 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB959426$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 336256 c:\windows\$NtUninstallKB958687_0$\srv.sys
+ 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB958687_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB958687_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:45 . 2008-04-13 19:15 334848 c:\windows\$NtUninstallKB958687$\srv.sys
+ 2009-06-26 11:45 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB958687$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB958687$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:45 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB958687$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB958687$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 20:27 . 2007-11-30 11:21 398200 c:\windows\$NtUninstallKB958644_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 20:27 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB958644_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 20:27 . 2004-08-04 12:00 332288 c:\windows\$NtUninstallKB958644_0$\netapi32.dll
+ 2009-06-26 11:45 . 2007-11-30 11:21 398200 c:\windows\$NtUninstallKB958644$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 20:27 . 2007-11-30 11:21 398200 c:\windows\$NtUninstallKB958644$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 20:27 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB958644$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:45 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB958644$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:45 . 2008-04-14 17:20 337408 c:\windows\$NtUninstallKB958644$\netapi32.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2008-07-08 13:20 398200 c:\windows\$NtUninstallKB957097_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2008-07-08 13:20 234360 c:\windows\$NtUninstallKB957097_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 451456 c:\windows\$NtUninstallKB957097_0$\mrxsmb.sys
- 2009-06-25 20:39 . 2008-07-08 13:20 398200 c:\windows\$NtUninstallKB957097$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:45 . 2008-07-08 13:20 398200 c:\windows\$NtUninstallKB957097$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 20:39 . 2008-07-08 13:20 234360 c:\windows\$NtUninstallKB957097$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:45 . 2008-07-08 13:20 234360 c:\windows\$NtUninstallKB957097$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:45 . 2008-04-13 19:17 456576 c:\windows\$NtUninstallKB957097$\mrxsmb.sys
+ 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 398200 c:\windows\$NtUninstallKB956803_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB956803_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 138496 c:\windows\$NtUninstallKB956803_0$\afd.sys
- 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 398200 c:\windows\$NtUninstallKB956803$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:45 . 2007-11-30 11:21 398200 c:\windows\$NtUninstallKB956803$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB956803$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:45 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB956803$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 138496 c:\windows\$NtUninstallKB956803$\afd.sys
+ 2009-06-26 11:45 . 2008-06-20 11:40 138496 c:\windows\$NtUninstallKB956803$\afd.sys
+ 2009-06-25 21:01 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB956802_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 21:01 . 2008-07-08 13:20 234360 c:\windows\$NtUninstallKB956802_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 21:01 . 2004-08-04 12:00 278016 c:\windows\$NtUninstallKB956802_0$\gdi32.dll
- 2009-06-25 21:01 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB956802$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:45 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB956802$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:45 . 2008-07-08 13:20 234360 c:\windows\$NtUninstallKB956802$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 21:01 . 2008-07-08 13:20 234360 c:\windows\$NtUninstallKB956802$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:45 . 2008-04-14 17:20 285184 c:\windows\$NtUninstallKB956802$\gdi32.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 218112 c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\wmiprvse.exe
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 437248 c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\wmiprvsd.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2008-07-09 07:57 234360 c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 108544 c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\services.exe
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 395776 c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\rpcss.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 285184 c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\pdh.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 716288 c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\ntdll.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 723968 c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\lsasrv.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 472064 c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\fastprox.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 686080 c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\advapi32.dll
- 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 218112 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\wmiprvse.exe
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 17:21 218112 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\wmiprvse.exe
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 17:20 437248 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\wmiprvsd.dll
- 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 437248 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\wmiprvsd.dll
- 2009-06-25 20:39 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-07-09 07:57 234360 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 20:39 . 2008-07-09 07:57 234360 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 17:21 109056 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\services.exe
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 17:20 399360 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\rpcss.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 17:20 285696 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\pdh.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 17:19 714240 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\ntdll.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 17:20 730112 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\lsasrv.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 17:20 472064 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\fastprox.dll
- 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 472064 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\fastprox.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 17:19 686592 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\advapi32.dll
+ 2009-06-25 20:26 . 2008-07-09 11:27 398200 c:\windows\$NtUninstallKB955069_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 20:26 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB955069_0$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 20:26 . 2008-07-09 11:27 398200 c:\windows\$NtUninstallKB955069$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-07-09 11:27 398200 c:\windows\$NtUninstallKB955069$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB955069$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 20:26 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB955069$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 20:27 . 2004-08-04 12:00 246302 c:\windows\$NtUninstallKB954600_0$\strmdll.dll
+ 2009-06-25 20:27 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB954600_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 20:27 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB954600_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-10-03 10:17 247326 c:\windows\$NtUninstallKB954600$\strmdll.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB954600$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 20:27 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB954600$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB954600$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 20:27 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB954600$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 16:11 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB954459$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 16:11 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB954459$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 21:04 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB952954_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 21:04 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB952954_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:44 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB952954$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 21:04 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB952954$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 21:04 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB952954$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:44 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB952954$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 398200 c:\windows\$NtUninstallKB952287_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB952287_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 331776 c:\windows\$NtUninstallKB952287_0$\msadce.dll
- 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 398200 c:\windows\$NtUninstallKB952287$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2007-11-30 11:21 398200 c:\windows\$NtUninstallKB952287$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB952287$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB952287$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 331776 c:\windows\$NtUninstallKB952287$\msadce.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-05-01 14:33 331776 c:\windows\$NtUninstallKB952287$\msadce.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB952004_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB952004_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 161280 c:\windows\$NtUninstallKB952004_0$\msdtcuiu.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 949248 c:\windows\$NtUninstallKB952004_0$\msdtctm.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 425472 c:\windows\$NtUninstallKB952004_0$\msdtcprx.dll
- 2009-06-25 21:03 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB952004$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB952004$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 21:03 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB952004$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:44 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB952004$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 17:20 161792 c:\windows\$NtUninstallKB952004$\msdtcuiu.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 17:20 956928 c:\windows\$NtUninstallKB952004$\msdtctm.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 17:20 427008 c:\windows\$NtUninstallKB952004$\msdtcprx.dll
+ 2009-06-26 16:11 . 2008-04-14 17:21 155648 c:\windows\$NtUninstallKB951978$\wscript.exe
+ 2009-06-26 16:11 . 2008-04-14 17:20 434176 c:\windows\$NtUninstallKB951978$\vbscript.dll
+ 2009-06-26 16:11 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB951978$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 16:11 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB951978$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 16:11 . 2008-04-14 17:20 172032 c:\windows\$NtUninstallKB951978$\scrrun.dll
+ 2009-06-26 16:11 . 2008-04-14 17:20 180224 c:\windows\$NtUninstallKB951978$\scrobj.dll
+ 2009-06-26 16:11 . 2008-04-14 17:20 512000 c:\windows\$NtUninstallKB951978$\jscript.dll
+ 2009-06-26 16:11 . 2008-04-14 17:21 139264 c:\windows\$NtUninstallKB951978$\cscript.exe
+ 2009-06-25 21:02 . 2004-08-04 12:00 223616 c:\windows\$NtUninstallKB951748_0$\tcpip6.sys
+ 2009-06-25 21:02 . 2004-08-04 12:00 359040 c:\windows\$NtUninstallKB951748_0$\tcpip.sys
+ 2009-06-25 21:02 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB951748_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 21:02 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB951748_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 21:02 . 2004-08-04 12:00 246784 c:\windows\$NtUninstallKB951748_0$\mswsock.dll
+ 2009-06-25 21:02 . 2004-08-04 12:00 148480 c:\windows\$NtUninstallKB951748_0$\dnsapi.dll
+ 2009-06-25 21:02 . 2004-08-04 12:00 100352 c:\windows\$NtUninstallKB951748_0$\6to4svc.dll
+ 2009-06-26 11:43 . 2008-04-13 19:00 225664 c:\windows\$NtUninstallKB951748$\tcpip6.sys
+ 2009-06-26 11:43 . 2008-04-13 19:20 361344 c:\windows\$NtUninstallKB951748$\tcpip.sys
+ 2009-06-26 11:43 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB951748$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 21:02 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB951748$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:43 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB951748$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 21:02 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB951748$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:43 . 2008-04-14 17:20 246784 c:\windows\$NtUninstallKB951748$\mswsock.dll
- 2009-06-25 21:02 . 2004-08-04 12:00 246784 c:\windows\$NtUninstallKB951748$\mswsock.dll
+ 2009-06-26 11:43 . 2008-04-14 17:20 147968 c:\windows\$NtUninstallKB951748$\dnsapi.dll
+ 2009-06-26 11:43 . 2008-04-13 19:19 138112 c:\windows\$NtUninstallKB951748$\afd.sys
+ 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 398200 c:\windows\$NtUninstallKB951376-v2_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB951376-v2_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:43 . 2007-11-30 11:21 398200 c:\windows\$NtUninstallKB951376-v2$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 398200 c:\windows\$NtUninstallKB951376-v2$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:43 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB951376-v2$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB951376-v2$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:43 . 2008-04-14 16:05 273920 c:\windows\$NtUninstallKB951376-v2$\bthport.sys
+ 2009-06-25 20:38 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB951066_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 20:38 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB951066_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 20:38 . 2004-08-04 12:00 678400 c:\windows\$NtUninstallKB951066_0$\inetcomm.dll
+ 2009-06-26 11:43 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB951066$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 20:38 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB951066$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:43 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB951066$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 20:38 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB951066$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:43 . 2008-04-14 17:20 691712 c:\windows\$NtUninstallKB951066$\inetcomm.dll
+ 2009-06-25 21:04 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB950974_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 21:04 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB950974_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 21:04 . 2004-08-04 12:00 243200 c:\windows\$NtUninstallKB950974_0$\es.dll
+ 2009-06-26 11:43 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB950974$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 21:04 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB950974$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 21:04 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB950974$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:43 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB950974$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:43 . 2008-04-14 17:20 246272 c:\windows\$NtUninstallKB950974$\es.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB950762_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB950762_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 200064 c:\windows\$NtUninstallKB950762_0$\rmcast.sys
- 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB950762$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:43 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB950762$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB950762$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:43 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB950762$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:43 . 2008-04-13 18:55 202624 c:\windows\$NtUninstallKB950762$\rmcast.sys
+ 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB946648_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB946648_0$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB946648$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:43 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$NtUninstallKB946648$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:43 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB946648$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$NtUninstallKB946648$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 398200 c:\windows\$NtUninstallKB938464-v2_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB938464-v2_0$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 398200 c:\windows\$NtUninstallKB938464-v2$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:42 . 2007-11-30 11:21 398200 c:\windows\$NtUninstallKB938464-v2$\spuninst\updspapi.dll
- 2009-06-25 20:39 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB938464-v2$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:42 . 2007-11-30 11:21 234360 c:\windows\$NtUninstallKB938464-v2$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-25 20:25 . 2004-08-04 12:00 217088 c:\windows\$NtUninstallKB923561_0$\wordpad.exe
+ 2009-06-25 20:25 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB923561_0$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-25 20:25 . 2008-07-09 07:57 234360 c:\windows\$NtUninstallKB923561_0$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:42 . 2008-04-14 17:21 217088 c:\windows\$NtUninstallKB923561$\wordpad.exe
- 2009-06-25 20:25 . 2004-08-04 12:00 217088 c:\windows\$NtUninstallKB923561$\wordpad.exe
- 2009-06-25 20:25 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB923561$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:42 . 2008-07-09 07:57 398200 c:\windows\$NtUninstallKB923561$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:42 . 2008-07-09 07:57 234360 c:\windows\$NtUninstallKB923561$\spuninst\spuninst.exe
- 2009-06-25 20:25 . 2008-07-09 07:57 234360 c:\windows\$NtUninstallKB923561$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 16:14 . 2006-05-24 10:32 371424 c:\windows\$NtServicePackUninstallNLSDownlevelMapping$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 16:14 . 2006-05-24 10:32 213216 c:\windows\$NtServicePackUninstallNLSDownlevelMapping$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 16:14 . 2006-05-25 08:29 371424 c:\windows\$NtServicePackUninstallIDNMitigationAPIs$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 16:14 . 2006-05-25 08:29 213216 c:\windows\$NtServicePackUninstallIDNMitigationAPIs$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 338944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\zipfldr.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 116736 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\xrxwiadr.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2009-04-27 09:48 369152 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\xpsp3res.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 194560 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\xpsp1res.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 427008 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\xpob2res.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 129536 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\xmlprov.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 359936 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wzcsvc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 378880 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wzcdlg.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 120320 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wuweb.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 113664 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wucltui.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 184320 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wuaueng1.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 168960 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wuauclt1.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 112128 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wuauclt.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 431616 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wuapi.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 108032 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wshbth.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 114688 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wscript.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 264704 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wow32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-04-21 21:28 218112 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wordpad.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 809984 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmvdmod.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 303616 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmstream.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 896512 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmspdmoe.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 484864 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmspdmod.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 115200 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmsdmoe.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 759296 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmsdmod.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 102400 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmpshell.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 221184 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmpns.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2006-10-24 10:30 276992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmphoto.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 233472 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmpdxm.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 114688 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmpasf.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 325632 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmm2fxb.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 502272 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmm2fxa.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 402432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmm2filt.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 167936 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmm2ae.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 145408 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmisvc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2009-02-06 16:39 227840 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmiprvse.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2009-02-09 10:22 453120 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmiprvsd.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 144896 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmiprov.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 132096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmipdskq.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 156672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmipcima.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 151552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmidx.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 140800 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmidcprv.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 126464 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmiapsrv.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 196608 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmiadap.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 190976 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmerror.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 230400 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmasf.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 670720 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmadmoe.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 408064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmadmod.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 172544 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wldap32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 132096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wkssvc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 176640 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wintrust.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 291328 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winsrv.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 146432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winspool.drv
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 178176 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winmm.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 504832 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winlogon.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-04-29 04:53 662016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wininet.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 351232 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winhttp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 285696 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winhlp32.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2006-10-24 10:29 352256 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\windowscodecsext.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2006-10-24 10:30 716288 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\windowscodecs.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 937984 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winbrand.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 102400 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\win32spl.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 111104 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wiavideo.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 592384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wiashext.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 333824 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wiaservc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 124928 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wiadss.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 463872 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wiadefui.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 435712 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wiaacmgr.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 136192 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\webvw.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 279552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\webcheck.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 197120 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wbemupgd.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 118272 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wbemtest.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 273920 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wbemess.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 178176 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wbemdisp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 530944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wbemcore.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 214528 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wbemcomn.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 199680 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wbemcntl.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 208896 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wavemsp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 255488 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wab32res.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 504832 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wab32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 492544 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\w95upgnt.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 175616 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\w32time.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 291840 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\vssvc.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 430592 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\vssapi.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:32 426041 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\voicepad.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 131584 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\viewprov.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 848384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\vgx.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2007-12-18 14:42 417792 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\vbscript.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 219648 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\uxtheme.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 406528 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usp10.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 729088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\userenv.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 578560 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\user32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:08 142976 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usbport.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-04-29 04:53 617472 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\urlmon.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 239616 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\upnpui.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 185856 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\upnphost.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 132608 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\upnp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 151040 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\uploadm.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 209408 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\update.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 316416 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\untfs.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 208896 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\unregmp2.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 620032 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\unires.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2007-03-22 19:03 749568 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\unidrvui.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2007-03-22 18:24 376832 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\unidrv.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 118784 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\umpnpmgr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 296960 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ulib.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 101376 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\txflog.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 123392 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tsoc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 279040 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tshoot.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 153088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\triedit.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 347136 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tourstrt.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 347136 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tourstart.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 388608 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\themeui.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:00 149376 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tffsport.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 296448 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\termsrv.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 358912 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\termmgr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-06-20 09:52 225920 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tcpip6.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-06-20 10:45 360320 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tcpip.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 139776 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\taskmgr.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 246272 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tapisrv.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 182272 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tapi32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 860160 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tapi3.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 210432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\t2embed.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 991744 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\syssetup.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 107008 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sysocmgr.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 169472 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sysmod.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 192512 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\syncui.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 714240 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sxs.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 122368 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\stobject.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 137216 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sti_ci.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 679936 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sstext3d.scr
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 610304 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sspipes.scr
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 393216 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ssflwbox.scr
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 708608 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ss3dfo.scr
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-12-11 11:57 333184 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\srv.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 171008 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\srsvc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 240128 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\srrstr.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 726078 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\srchui.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 217088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sqlxmlx.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 180800 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sqlunirl.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 442368 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sqlsrv32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 110592 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sqlse20.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 462848 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sqlqp20.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 528384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sqloledb.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 151552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sqldb20.dll
+ 2009-06-26 11:32 . 2007-08-10 18:53 398200 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\updspapi.dll
+ 2009-06-26 11:32 . 2007-08-10 18:53 234360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe
+ 2009-06-26 11:32 . 2008-04-14 20:50 438272 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spcompat.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 272384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sptip.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 194560 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sprs0415.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 539136 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spider.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 130048 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\softkbd.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 183296 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\snmpsnap.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 188416 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\snmpsmir.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 358400 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\snmpincl.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 259072 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\snmpcl.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 132608 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sndrec32.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 464384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\smtpsvc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 366592 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\smlogcfg.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 236544 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\smi2smir.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 188508 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\slgen.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 286792 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\slextspk.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 135168 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shsvcs.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 153600 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shmedia.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-04-29 04:53 474112 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shlwapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 439808 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shimgvw.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 563200 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shdoclc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 140800 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sfc_os.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 101888 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\setupqry.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 996352 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\setupapi.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 774144 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\setup_wm.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 141824 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sessmgr.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-02-09 10:10 111104 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\services.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 151552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\scrrun.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 159744 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\scrobj.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 203776 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\script.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 192000 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\schedsvc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-12-05 07:14 144896 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\schannel.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 324608 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\scesrv.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 185344 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\scecli.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 171008 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sccsccp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 159232 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sbeio.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 270848 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sbe.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 741376 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 427520 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\samsrv.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 397056 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\s3gnb.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 382976 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rstrui.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 152576 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rsaenh.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-02-09 10:22 399360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rpcss.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-04-15 15:18 584192 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rpcrt4.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-05-08 12:28 202752 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rmcast.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 431616 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\riched20.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 124416 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\riafres.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 177152 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\repdrvfs.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 400384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\regwizc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 149504 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\regedit.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 139400 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rdpwd.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:01 196864 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rdpdr.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 147968 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rdchost.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 176512 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rdbss.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 102400 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rcbdyctl.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 112640 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rastls.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 206336 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rasppp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 174080 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rasmans.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 675328 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rasdlg.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 237056 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rasapi32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 382464 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\qmgr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 733696 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\qedwipes.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 563200 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\qedit.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 386048 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\qdvd.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 279040 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\qdv.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 192512 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\qcap.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 237568 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\qasf.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 159232 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ptpusd.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 363520 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\psisdecd.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 464384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pscript5.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 134144 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ps5ui.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 237056 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\provthrd.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 109568 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\progman.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 568832 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\printui.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:15 145792 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\portcls.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 106496 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\polstore.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:31 175104 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pintlcsa.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 283136 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pinball.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 171520 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\photowiz.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2006-10-24 10:30 412160 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\photometadatahandler.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 259328 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\perm3dd.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 211712 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\perm2dll.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-03-06 14:47 285184 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pdh.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 120064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pcmcia.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 169472 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pclxl.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 679936 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pcl5eres.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 102400 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\pchshell.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 526848 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\p2psvc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 312320 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\p2pgraph.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 116224 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\p2p.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:59 230912 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\osloader.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 216064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\osk.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:00 166400 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\oschoice.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 713728 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\opengl32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 108544 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\oleprn.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 118272 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\oledlg.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 487424 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\oledb32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 553472 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\oleaut32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 120832 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\offfilt.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 104448 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\oeimport.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 147456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odbctrac.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 278559 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odbcjt32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 106496 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odbccp32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 135168 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odbcconf.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 249856 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\odbc32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 427008 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\obrs0415.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 287232 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\objsel.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 267776 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\oakley.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 145920 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nwprovau.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 420352 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntvdm.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 144896 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntshrui.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 435712 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntmssvc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 490496 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntmsmgr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 180224 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntmsdba.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 119808 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntmarta.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 574592 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntfs.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 212992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntevt.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-02-09 10:22 722944 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntdll.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 364544 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\npdsplay.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 226816 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\npdrmv2.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 188416 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nmwb.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 172032 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nmoldwb.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 151552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nmft.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 229376 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nmas.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 103936 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nlhtml.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 250368 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\newdev.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 245760 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netui1.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 332288 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netsetup.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 880128 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netplwiz.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 198144 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netman.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 407040 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netlogon.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 141312 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netid.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 114688 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netdde.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 629248 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netcfgx.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 162816 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netbt.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-10-15 17:00 332800 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netapi32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 124928 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\net1.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 182912 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ndis.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 221184 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nac.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 107904 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mup.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 701440 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msxml2.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 506368 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msxml.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 348189 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msxbde40.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 614429 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mswstr10.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-06-20 17:42 246784 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mswsock.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 246272 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mswmdm.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 204288 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mswebdvd.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 831519 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mswdat10.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 121856 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msvfw32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 343040 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msvcrt.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 413696 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msvcp60.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 129536 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msv1_0.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 195072 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msutb.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 655360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mstscax.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 408576 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mstsc.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 115712 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mstlsapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-04-29 04:53 532480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mstime.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 258077 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mstext40.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 278528 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mstask.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 274432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mst120.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 356352 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msscp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 134656 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mssap.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 552989 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msrepl40.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 315423 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msrd3x40.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 421919 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msrd2x40.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-04-29 04:53 146432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msrating.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 201728 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mspmsp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 348189 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mspbde40.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 345088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mspaint.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 143360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msorcl32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 105984 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msoert2.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 252928 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msoeacct.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 563200 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msobmain.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 122368 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msobcomm.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 290816 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msnsspc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 259072 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msnetobj.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 213023 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msltus40.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 241693 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msjtes40.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 102400 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msjro.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 172063 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msjint40.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 358976 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msjetoledb40.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-07-17 09:34 358976 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msjetol1.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 379904 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msinfo.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 159232 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msimtf.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2005-05-04 12:45 884736 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msimsg.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2005-05-04 12:45 271360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msihnd.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 250368 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msieftp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-04-29 04:53 449024 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mshtmled.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 22:44 294912 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msh263.drv
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 188416 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msh261.drv
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 180224 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msgslang.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 997888 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msgina.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 537088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msftedit.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 319517 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msexcl40.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 512029 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msexch40.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-06-12 14:19 161792 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdtcuiu.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-06-12 14:19 956928 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdtctm.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-06-12 14:19 428032 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdtcprx.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 315392 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdasql.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 151552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdart.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 118784 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdarem.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 204800 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdaps.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 200704 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdaprst.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 233472 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdaora.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 532480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdaipp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 118784 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msdadiag.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-02-26 12:01 294912 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msctf.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 159744 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msconfig.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 220160 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mscandui.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 200704 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msadox.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 180224 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msadomd.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 536576 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msado15.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 155648 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msadds.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 143360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msadco.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 331776 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msadce.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-10-24 11:10 453632 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mrxsmb.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 181248 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mrxdav.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 368640 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mpvis.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 124928 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mplay32.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 240640 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mpg4dmod.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 384512 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mp4sdmod.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 310272 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mp43dmod.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 216064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\moricons.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 124928 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mofd.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 155136 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\modemui.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 143872 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mobsync.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 208384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mobsync.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 815616 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mmc.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 586240 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mlang.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 242688 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\migwiz.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 786432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\migrate.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 103936 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\migload.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 201216 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\migism.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 924432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mfc40u.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 118784 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mdminst.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-02-09 10:22 725504 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lsasrv.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 515072 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\logonui.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 220672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\logon.scr
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-06-09 23:31 103936 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\logagent.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-05-07 15:44 346112 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\localspl.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 223232 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\localsec.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 399872 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lmrt.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 424960 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\licdll.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:15 140928 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ks.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 21:07 171776 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kmixer.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 152064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\keymgr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 294400 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kerberos.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2007-12-18 14:42 450560 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\jscript.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 144896 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\jgdw400.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 192000 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\iuengine.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 134144 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\itss.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 143872 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\itircl.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 00:44 153088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\irftp.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 183808 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ir50_qcx.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 200192 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ir50_qc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 755200 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ir50_32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 338432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ir41_qcx.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 120320 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ir41_qc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 386048 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipsmsnap.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 183296 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipsecsvc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 354816 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipsecsnp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 169984 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\iprtrmgr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 345600 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ippromon.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 331264 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipnathlp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 134912 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipnat.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 157696 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipmontr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 124928 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\input.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 147456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\initpki.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-04-11 18:51 683520 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\inetcomm.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 278528 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\inetcfg.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 118272 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imsinsnt.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 110080 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imm32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:32 102456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imlang.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:32 274489 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imjputyc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:31 716856 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imjpcus.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:31 368696 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imjpcic.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:31 811064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imjp81k.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 21:04 106496 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imekrcic.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 150016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imapi.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 144384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imagehlp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 507904 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\iis.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 139264 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ifmon.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 114688 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\iexpress.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-04-29 04:53 251392 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\iepeers.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 323584 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\iedkcs32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 219648 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ieaksie.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 139264 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ieakeng.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 121344 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\idq.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 176128 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\icwhelp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 216576 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\icwconn1.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 253952 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\icm32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 119808 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\iasrad.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 702845 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\i81xdnt5.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 349696 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hypertrm.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 263040 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\http.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 145920 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hotplug.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 333824 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hnetwiz.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 346624 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hnetcfg.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 743936 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\helpsvc.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 768512 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\helpctr.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-03-17 13:12 135168 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hdaudbus.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:59 152704 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\halmps.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:59 134400 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\halmacpi.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:59 150656 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\halapic.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:59 131968 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\halaacpi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 134400 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hal.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 614912 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\h323msp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 124416 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\guitrn.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 123904 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\glu32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-10-23 13:01 283648 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\gdi32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 400896 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxsxp32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 194560 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxswzrd.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 155648 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxsui.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 397312 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxstiff.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 246272 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxst30.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 268288 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxssvc.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 562688 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxsst.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 132608 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxsocm.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 233472 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxscover.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 285184 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxscomex.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 143360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxsclnt.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 452096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fxsapi.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 193024 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fsquirt.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 185856 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\framedyn.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:42 212992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fpmmcsat.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 598071 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fpmmc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 188494 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fpcount.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 109840 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fp98swin.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 876653 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fp4awel.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 618605 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fp4autl.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 102509 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fp4atxt.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 147513 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fp4apws.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 184435 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fp4amsft.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 384512 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fontext.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 124800 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fltmgr.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 342016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\filemgmt.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2009-02-09 10:22 473088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fastprox.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 143360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\fastfat.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 121856 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\exts.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 380957 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\expsrv.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 105984 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\evntagnt.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 194048 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\eudcedit.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 247808 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\esscli.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-07-07 20:33 253952 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\es.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 186368 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\encdec.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 185344 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\els.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-04-29 04:53 205312 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dxtrans.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-04-29 04:53 357888 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dxtmsft.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 499229 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dxmasf.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 619008 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dx7vb.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 180224 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dwwin.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 304128 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\duser.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 113664 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dsuiext.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 137216 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dssenh.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 240128 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dsquery.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 143872 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dsprop.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 367616 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dsound.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 147456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dskquoui.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 181760 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dsdmo.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 695296 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\drmv2clt.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 299520 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\drmclien.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 116736 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dpvvox.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 212992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dpvoice.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 375296 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dpnet.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 229888 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dplayx.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:58 207360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dot4.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-06-20 17:42 148992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dnsapi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 104448 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dmusic.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 103424 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dmsynth.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 105984 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dmstyle.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 153856 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dmio.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 181248 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dmime.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 200704 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dmdskmgr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 273920 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dmdlgs.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 800000 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dmboot.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 225280 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dmadmin.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 164864 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\diskpart.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 185856 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dinput8.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 163328 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dinput.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 545792 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dialer.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 380416 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dhcpmon.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 110592 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dhcpcsvc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 113664 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dgnet.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 123904 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dfrgui.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 104960 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dfrgntfs.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 287744 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\devmgr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 266240 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ddraw.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 110592 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dbnetlib.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 640000 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dbghelp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 152064 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\datime.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 561179 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dao360.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 825344 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\d3dim700.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 251392 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ctmasetp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 333312 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cscui.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 102400 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cscdll.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 520192 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cryptui.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 601088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\crypt32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 164864 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\credui.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 346112 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\confmsp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 540160 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comuid.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 147456 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comsnap.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 259584 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comsetup.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 822272 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comres.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 230400 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\compstui.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 253440 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\compatui.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 279552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comdlg32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 611328 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comctl32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 195584 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comadmin.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 187904 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cmprops.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 347648 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cmdial32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 395776 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cmd.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 103424 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\clipbrd.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 501248 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\clbcatq.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 110080 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\clbcatex.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:31 198656 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cintime.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 109568 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cic.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:31 173568 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\chtskf.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 188480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cfgwiz.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 159232 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cewmdm.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 461824 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\certmgr.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 197632 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\certcli.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2009-04-29 04:53 151552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cdfview.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 628224 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\catsrvut.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 229888 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\catsrv.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 143872 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\capesnpn.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 385024 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\callcont.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2008-06-14 18:01 273024 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\bthport.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 20:58 100992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\bthpan.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 286208 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\blackbox.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 602112 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\autofmt.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 624128 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\autoconv.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 610304 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\autochk.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 285696 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\atmfd.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 516768 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ativvaxx.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 870784 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ati3d1ag.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 201728 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ati2dvag.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 377984 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ati2dvaa.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 229376 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ati2cqag.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 333312 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\aqueue.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 126976 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\apphelp.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 256512 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agentsvr.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 214016 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\agentctl.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-08-14 09:51 138368 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\afd.sys
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-03 20:39 142464 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\aec.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 100864 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\advpack.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-02-09 10:22 686080 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\advapi32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 263680 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\adsnt.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 143360 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\adsldpc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 175616 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\adsldp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 116224 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\acxtrnal.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 101888 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\actxprxy.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 194048 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\activeds.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 244736 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\acspecfc.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 188672 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\acpi.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 117760 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\aclui.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 137728 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\aclua.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 450048 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\aclayers.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 187904 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\accwiz.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2006-08-16 11:59 100352 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\6to4svc.dll
+ 2009-06-26 16:11 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$hf_mig$\KB954459\update\updspapi.dll
+ 2009-06-26 16:11 . 2007-11-30 12:40 763256 c:\windows\$hf_mig$\KB954459\update\update.exe
+ 2009-06-26 16:11 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$hf_mig$\KB954459\spuninst.exe
+ 2009-06-26 16:11 . 2007-11-30 12:40 398200 c:\windows\$hf_mig$\KB951978\update\updspapi.dll
+ 2009-06-26 16:11 . 2007-11-30 12:40 763256 c:\windows\$hf_mig$\KB951978\update\update.exe
+ 2009-06-26 16:11 . 2007-11-30 12:40 234360 c:\windows\$hf_mig$\KB951978\spuninst.exe
+ 2008-05-08 11:24 . 2008-05-08 11:24 155648 c:\windows\$hf_mig$\KB951978\SP3QFE\wscript.exe
+ 2008-05-09 10:52 . 2008-05-09 10:52 430080 c:\windows\$hf_mig$\KB951978\SP3QFE\vbscript.dll
+ 2008-05-09 10:52 . 2008-05-09 10:52 172032 c:\windows\$hf_mig$\KB951978\SP3QFE\scrrun.dll
+ 2008-05-09 10:52 . 2008-05-09 10:52 180224 c:\windows\$hf_mig$\KB951978\SP3QFE\scrobj.dll
+ 2008-05-09 10:52 . 2008-05-09 10:52 512000 c:\windows\$hf_mig$\KB951978\SP3QFE\jscript.dll
+ 2008-05-07 09:07 . 2008-05-07 09:07 135168 c:\windows\$hf_mig$\KB951978\SP3QFE\cscript.exe
+ 2009-06-25 20:39 . 2008-04-15 17:51 1724416 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.5581_x-ww_dfbc4fc4\GdiPlus.dll
+ 2008-04-14 16:58 . 2008-04-14 16:58 1724416 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.5512_x-ww_dfb54e0c\GdiPlus.dll
- 2009-06-25 20:58 . 2004-08-04 12:00 1712128 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.2180_x-ww_522f9f82\GdiPlus.dll
+ 2004-08-03 22:42 . 2004-08-03 22:42 1712128 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.2180_x-ww_522f9f82\GdiPlus.dll
+ 2008-04-14 16:59 . 2008-04-14 16:59 1054208 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\comctl32.dll
+ 2004-08-03 22:42 . 2004-08-03 22:42 1050624 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll
- 2009-06-25 20:58 . 2004-08-04 12:00 1050624 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll
+ 2008-04-14 16:58 . 2008-04-14 16:58 1011774 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Tools.VisualCPlusPlus.Runtime-Libraries_6595b64144ccf1df_6.0.9792.0_x-ww_08a6620a\mfc42u.dll
+ 2008-09-30 14:42 . 2008-09-30 14:42 1286152 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9870.0_x-ww_a32d74cf\msxml4.dll
+ 2009-06-26 10:33 . 2009-06-26 10:33 1233920 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9818.0_x-ww_8ff50c5d\msxml4.dll
+ 2009-06-25 20:58 . 2004-08-04 12:00 1050624 c:\windows\WinSxS\InstallTemp\2197984\comctl32.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 2953216 c:\windows\system32\xpsp2res.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 18:37 2953216 c:\windows\system32\xpsp2res.dll
+ 2002-09-16 15:16 . 2002-09-16 15:16 1357032 c:\windows\system32\XMNT2002.exe
+ 2007-09-12 21:52 . 2007-09-12 21:52 8607552 c:\windows\system32\xlive.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 1001472 c:\windows\system32\wmvdmoe2.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1001472 c:\windows\system32\wmvdmoe2.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-11-07 14:45 2174976 c:\windows\system32\WMVCore.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 1119744 c:\windows\system32\wmsdmoe2.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1119744 c:\windows\system32\wmsdmoe2.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 2977792 c:\windows\system32\wmploc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 16:15 2977792 c:\windows\system32\wmploc.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 4874240 c:\windows\system32\wmp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 4874240 c:\windows\system32\wmp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2008-06-10 16:18 1053696 c:\windows\system32\WMNetmgr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-06-10 04:11 1053696 c:\windows\system32\WMNetmgr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:18 1449472 c:\windows\system32\winntbbu.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-13 16:48 1647616 c:\windows\system32\winbrand.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-04-19 19:51 1847424 c:\windows\system32\win32k.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 1356288 c:\windows\system32\webfldrs.msi
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 1359360 c:\windows\system32\wbem\cimwin32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-06-17 19:03 8489984 c:\windows\system32\shell32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:35 1499136 c:\windows\system32\shdocvw.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1571840 c:\windows\system32\sfcfiles.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 20:59 2670080 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\ativvaxx.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 20:58 3107788 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\ativva5x.dat
+ 2009-06-26 09:09 . 2005-06-29 03:18 4857856 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\atioglxx.dll
+ 2009-06-26 09:22 . 2005-06-29 04:26 6684672 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\atioglx1.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 20:30 3227648 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\aticaldd.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2009-02-25 21:16 3817984 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\ati3duag.dll
+ 2009-06-26 09:09 . 2005-06-29 03:01 1241088 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\ati2mtag.sys
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 20:59 2670080 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\ativvaxx.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 20:58 3107788 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\ativva5x.dat
+ 2009-06-26 09:22 . 2005-06-29 04:26 6684672 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\atioglx1.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 20:30 3227648 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\aticaldd.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 21:16 3817984 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\ati3duag.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 22:58 3565568 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\ati2mtag.sys
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1439744 c:\windows\system32\query.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 1439744 c:\windows\system32\query.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-12-20 22:15 1291776 c:\windows\system32\quartz.dll
+ 2009-08-03 14:47 . 2008-11-06 16:37 3596288 c:\windows\system32\qt-dx331.dll
- 2009-06-25 20:19 . 2007-04-23 00:15 3596288 c:\windows\system32\qt-dx331.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1287168 c:\windows\system32\ole32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 4274816 c:\windows\system32\nv4_disp.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-02-09 11:26 2146816 c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
+ 2004-08-04 00:39 . 2009-02-09 11:26 2025472 c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1710592 c:\windows\system32\netshell.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 17:39 2897920 c:\windows\system32\mui\041e\xpsp2res.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 1737856 c:\windows\system32\mtxparhd.dll
+ 2007-05-15 13:43 . 2008-09-10 01:15 1307648 c:\windows\system32\msxml6.dll
+ 2008-09-30 14:43 . 2008-09-30 14:43 1286152 c:\windows\system32\msxml4.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2008-09-04 16:46 1106944 c:\windows\system32\msxml3.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-09-04 17:17 1106944 c:\windows\system32\msxml3.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1432064 c:\windows\system32\msvidctl.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1384479 c:\windows\system32\msvbvm60.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 2061824 c:\windows\system32\mstscax.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2007-10-22 09:30 1516568 c:\windows\system32\msjet40.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 2843136 c:\windows\system32\msi.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:35 3089920 c:\windows\system32\mshtml.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1000960 c:\windows\system32\msgina.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1876480 c:\windows\system32\mmcndmgr.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 1414656 c:\windows\system32\mmc.exe
+ 2003-03-18 19:12 . 2003-03-18 19:12 1047552 c:\windows\system32\mfc71u.dll
+ 2003-03-18 19:20 . 2003-03-18 19:20 1060864 c:\windows\system32\mfc71.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 1028096 c:\windows\system32\mfc42.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1028096 c:\windows\system32\mfc42.dll
+ 2009-02-03 02:15 . 2009-02-03 02:15 3771296 c:\windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2009-03-21 14:08 1018368 c:\windows\system32\kernel32.dll
+ 2008-07-04 08:23 . 2008-07-04 08:23 1757184 c:\windows\system32\imagX7.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1092608 c:\windows\system32\esent.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 1092608 c:\windows\system32\esent.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 2113536 c:\windows\system32\dxdiagn.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 2113536 c:\windows\system32\dxdiagn.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 1298432 c:\windows\system32\dxdiag.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 1298432 c:\windows\system32\dxdiag.exe
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1227264 c:\windows\system32\dx8vb.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 1227264 c:\windows\system32\dx8vb.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1293824 c:\windows\system32\dsound3d.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:29 1897408 c:\windows\system32\drivers\nv4_mini.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:41 1309184 c:\windows\system32\drivers\mtlstrm.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:41 1041536 c:\windows\system32\drivers\hsfdpsp2.sys
+ 2009-03-04 12:45 . 2009-03-04 12:45 1395992 c:\windows\system32\drivers\CTMMFILT.SYS
+ 2009-03-04 12:44 . 2009-03-04 12:44 1366424 c:\windows\system32\drivers\CT0531FL.SYS
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 1001472 c:\windows\system32\dllcache\wmvdmoe2.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 1001472 c:\windows\system32\dllcache\wmvdmoe2.dll
+ 2008-04-14 17:22 . 2008-11-07 14:45 2174976 c:\windows\system32\dllcache\WMVCore.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 1119744 c:\windows\system32\dllcache\wmsdmoe2.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 1119744 c:\windows\system32\dllcache\wmsdmoe2.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 2977792 c:\windows\system32\dllcache\wmploc.dll
+ 2008-04-14 16:15 . 2008-04-14 16:15 2977792 c:\windows\system32\dllcache\wmploc.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 4874240 c:\windows\system32\dllcache\wmp.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 4874240 c:\windows\system32\dllcache\wmp.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-06-10 04:11 1053696 c:\windows\system32\dllcache\WMNetmgr.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2008-06-10 16:18 1053696 c:\windows\system32\dllcache\WMNetmgr.dll
+ 2009-04-19 19:51 . 2009-04-19 19:51 1847424 c:\windows\system32\dllcache\win32k.sys
+ 2008-06-17 19:03 . 2008-06-17 19:03 8489984 c:\windows\system32\dllcache\shell32.dll
+ 2009-04-29 04:35 . 2009-04-29 04:35 1499136 c:\windows\system32\dllcache\shdocvw.dll
+ 2008-12-20 22:15 . 2008-12-20 22:15 1291776 c:\windows\system32\dllcache\quartz.dll
+ 2009-06-25 19:38 . 2009-02-09 11:26 2190336 c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe
+ 2009-06-25 19:37 . 2009-02-09 11:26 2025472 c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe
+ 2009-02-10 17:09 . 2009-02-10 17:09 2067328 c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe
+ 2009-06-25 19:37 . 2009-02-09 11:26 2146816 c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-09-10 01:15 1307648 c:\windows\system32\dllcache\msxml6.dll
+ 2009-06-25 19:34 . 2008-09-04 17:17 1106944 c:\windows\system32\dllcache\msxml3.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2008-09-04 16:46 1106944 c:\windows\system32\dllcache\msxml3.dll
+ 2009-04-29 04:35 . 2009-04-29 04:35 3089920 c:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll
+ 2009-03-21 14:08 . 2009-03-21 14:08 1018368 c:\windows\system32\dllcache\kernel32.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1504256 c:\windows\system32\diskcopy.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2009-04-29 04:53 1055744 c:\windows\system32\danim.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1055744 c:\windows\system32\danim.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-03-09 13:27 4178264 c:\windows\system32\D3DX9_41.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-10-15 04:22 4379984 c:\windows\system32\D3DX9_40.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-07-10 09:00 3851784 c:\windows\system32\D3DX9_39.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-05-30 12:11 3850760 c:\windows\system32\D3DX9_38.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-03-05 13:56 3786760 c:\windows\system32\D3DX9_37.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-10-12 13:14 3734536 c:\windows\system32\d3dx9_36.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-07-19 16:14 3727720 c:\windows\system32\d3dx9_35.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-05-16 14:45 3497832 c:\windows\system32\d3dx9_34.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-03-12 14:42 3495784 c:\windows\system32\d3dx9_33.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2006-11-29 11:06 3426072 c:\windows\system32\d3dx9_32.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2006-09-28 14:05 2414360 c:\windows\system32\d3dx9_31.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2006-03-31 10:40 2388176 c:\windows\system32\d3dx9_30.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2006-02-03 06:43 2332368 c:\windows\system32\d3dx9_29.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-12-05 16:09 2323664 c:\windows\system32\d3dx9_28.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-07-22 17:59 2319568 c:\windows\system32\d3dx9_27.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-05-26 13:34 2297552 c:\windows\system32\d3dx9_26.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2005-03-18 15:19 2337488 c:\windows\system32\d3dx9_25.dll
+ 2009-06-26 10:22 . 2005-02-05 17:45 2222800 c:\windows\system32\d3dx9_24.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-03-09 13:27 1846632 c:\windows\system32\D3DCompiler_41.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-10-15 04:22 2036576 c:\windows\system32\D3DCompiler_40.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-07-10 09:00 1493528 c:\windows\system32\D3DCompiler_39.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-05-30 12:11 1491992 c:\windows\system32\D3DCompiler_38.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2008-03-05 13:56 1420824 c:\windows\system32\D3DCompiler_37.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-10-12 13:14 1374232 c:\windows\system32\D3DCompiler_36.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-07-19 16:14 1358192 c:\windows\system32\D3DCompiler_35.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-05-16 14:45 1124720 c:\windows\system32\D3DCompiler_34.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2007-03-12 14:42 1123696 c:\windows\system32\D3DCompiler_33.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 1689088 c:\windows\system32\d3d9.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1689088 c:\windows\system32\d3d9.dll
- 2004-08-04 12:00 . 2004-08-04 12:00 1179648 c:\windows\system32\d3d8.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1179648 c:\windows\system32\d3d8.dll
+ 2009-06-25 19:03 . 2008-04-14 17:20 1267200 c:\windows\system32\comsvcs.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 2091520 c:\windows\system32\cdosys.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:20 1025024 c:\windows\system32\browseui.dll
+ 2005-06-29 04:26 . 2005-06-29 04:26 6684672 c:\windows\system32\atioglx1.dll
+ 2009-06-04 11:51 . 2009-06-04 11:51 1011712 c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\iml32.dll
+ 2009-06-04 11:45 . 2009-06-04 11:45 1886320 c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\gt.exe
+ 2009-06-04 11:55 . 2009-06-04 11:55 1798144 c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\dirapi.dll
- 2009-06-25 19:05 . 2004-08-04 12:00 3166208 c:\windows\srchasst\msgr3en.dll
+ 2009-06-25 19:05 . 2008-04-14 17:20 3166208 c:\windows\srchasst\msgr3en.dll
+ 2008-04-14 17:21 . 2008-04-14 17:21 1695232 c:\windows\ServicePackFiles\ServicePackCache\i386\msmsgs.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 17:39 2897920 c:\windows\ServicePackFiles\i386\xpsp2res.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 1135616 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wuaueng.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 1001472 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmvdmoe2.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 2105344 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmvcore.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 1119744 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmsdmoe2.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:43 2977792 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmploc.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 22:44 4874240 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 22:44 1050624 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmnetmgr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 4275200 c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmm2res.dll
+ 2004-08-03 22:43 . 2008-04-14 17:18 1449472 c:\windows\ServicePackFiles\i386\winntbbu.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-13 16:48 1647616 c:\windows\ServicePackFiles\i386\winbrand.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:05 1845888 c:\windows\ServicePackFiles\i386\win32k.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-07-17 09:35 1356288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\webfldrs.msi
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-13 18:37 2953216 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sprt0415.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 8489984 c:\windows\ServicePackFiles\i386\shell32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 1499136 c:\windows\ServicePackFiles\i386\shdocvw.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 1571840 c:\windows\ServicePackFiles\i386\sfcfiles.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 1439744 c:\windows\ServicePackFiles\i386\query.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 1291776 c:\windows\ServicePackFiles\i386\quartz.dll
+ 2007-05-15 08:08 . 2007-05-15 08:08 1057280 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pcl5ures.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-05-15 08:08 1058816 c:\windows\ServicePackFiles\i386\pcl5eres.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 1287168 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ole32.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:29 1897408 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nv4_mini.sys
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 4274816 c:\windows\ServicePackFiles\i386\nv4_disp.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:30 2190336 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntoskrnl.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:29 2025472 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntkrpamp.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 16:29 2067200 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntkrnlpa.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:29 2146816 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntkrnlmp.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 1710592 c:\windows\ServicePackFiles\i386\netshell.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 1737856 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mtxparhd.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2004-08-03 20:41 1309184 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mtlstrm.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 1104896 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msxml3.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 1432064 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvidctl.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 1384479 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvbvm60.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 16:19 2512384 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msoeres.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 1314816 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msoe.dll
+ 2004-08-03 22:44 . 2008-04-14 17:21 1695232 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msmsgs.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2007-10-22 09:30 1516568 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msjet40.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 2843136 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msi.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 3066880 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mshtml.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 3166208 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgr3en.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 1000960 c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgina.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 3558912 c:\windows\ServicePackFiles\i386\moviemk.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 1876480 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmcndmgr.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 1414656 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmc.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 1028096 c:\windows\ServicePackFiles\i386\mfc42.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 2061824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lhmstscx.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 1018368 c:\windows\ServicePackFiles\i386\kernel32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2004-08-03 20:41 1041536 c:\windows\ServicePackFiles\i386\hsfdpsp2.sys
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 1035264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\explorer.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 1092608 c:\windows\ServicePackFiles\i386\esent.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 2113536 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dxdiagn.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:21 1298432 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dxdiag.exe
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 1227264 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dx8vb.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 1293824 c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsound3d.dll
+ 2008-04-14 17:20 . 2008-04-14 17:20 1504256 c:\windows\ServicePackFiles\i386\diskcopy.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 1055744 c:\windows\ServicePackFiles\i386\danim.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 1689088 c:\windows\ServicePackFiles\i386\d3d9.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 1179648 c:\windows\ServicePackFiles\i386\d3d8.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:21 1036288 c:\windows\ServicePackFiles\i386\conf.exe
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 1267200 c:\windows\ServicePackFiles\i386\comsvcs.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 1359360 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cimwin32.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 2091520 c:\windows\ServicePackFiles\i386\cdosys.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 1025024 c:\windows\ServicePackFiles\i386\browseui.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:20 1888992 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati3duag.dll
+ 2009-06-26 07:53 . 2008-04-14 17:20 1057760 c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati3d2ag.dll
+ 2009-06-26 07:52 . 2008-04-14 17:19 1852928 c:\windows\ServicePackFiles\i386\acgenral.dll
+ 2004-07-15 06:15 . 2004-07-15 06:15 1032192 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\VsaVb7rt.dll
+ 2007-05-25 10:08 . 2007-05-25 10:08 9609728 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\M928366\M928366Uninstall.msp
+ 2004-07-15 12:29 . 2004-07-15 12:29 1339392 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.XML.dll
+ 2004-07-15 12:32 . 2004-07-15 12:32 2052096 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Windows.Forms.dll
+ 2007-04-13 19:35 . 2007-04-13 19:35 1265664 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Web.dll
+ 2007-04-13 19:35 . 2007-04-13 19:35 1232896 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.dll
+ 2004-07-15 12:29 . 2004-07-15 12:29 1703936 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Design.dll
+ 2004-07-15 12:32 . 2004-07-15 12:32 1294336 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Data.dll
+ 2004-07-14 22:28 . 2004-07-14 22:28 2502656 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\SHADOW2216\_mscorwks.dll
+ 2004-07-14 22:26 . 2004-07-14 22:26 2510848 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\SHADOW2216\_mscorsvr.dll
+ 2004-07-15 12:29 . 2004-07-15 12:29 2138112 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\SHADOW2216\_mscorlib.dll
+ 2007-04-13 18:57 . 2007-04-13 18:57 2514944 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorwks.dll
+ 2007-04-13 18:57 . 2007-04-13 18:57 2523136 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorsvr.dll
+ 2007-04-13 18:50 . 2007-04-13 18:50 2142208 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorlib.dll
+ 2003-02-21 05:25 . 2003-02-21 05:25 1564672 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorcfg.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2004-12-01 13:53 2846720 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2903.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2004-09-29 10:38 2676224 c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 09:11 . 2009-06-26 09:11 3443712 c:\windows\Installer\2ab840.msi
+ 2009-06-25 20:30 . 2009-06-25 20:30 1048064 c:\windows\Installer\25c2de.msi
+ 2009-06-27 12:17 . 2009-06-27 12:17 2258944 c:\windows\Installer\21a32e.msi
+ 2007-11-08 01:30 . 2007-11-08 01:30 3962368 c:\windows\Installer\20de38.msp
+ 2007-11-08 01:13 . 2007-11-08 01:13 6766592 c:\windows\Installer\20de37.msp
+ 2007-11-08 01:26 . 2007-11-08 01:26 4340224 c:\windows\Installer\20de34.msp
+ 2007-11-08 01:24 . 2007-11-08 01:24 5353472 c:\windows\Installer\20de33.msp
+ 2007-11-08 01:18 . 2007-11-08 01:18 2059264 c:\windows\Installer\20de31.msp
+ 2007-11-08 01:16 . 2007-11-08 01:16 1313280 c:\windows\Installer\20de30.msp
+ 2009-06-25 19:20 . 2009-06-25 19:20 2501632 c:\windows\Installer\202dd.msi
+ 2009-06-28 15:59 . 2009-06-28 15:59 4698624 c:\windows\Installer\1de877.msi
+ 2007-11-07 22:50 . 2007-11-07 22:50 6055936 c:\windows\Installer\1d5da8.msp
+ 2007-11-07 23:00 . 2007-11-07 23:00 3407360 c:\windows\Installer\1d5da7.msp
+ 2007-11-07 22:46 . 2007-11-07 22:46 3010560 c:\windows\Installer\1d5da5.msp
+ 2007-11-07 23:02 . 2007-11-07 23:02 6473216 c:\windows\Installer\1d5da4.msp
+ 2007-11-07 23:12 . 2007-11-07 23:12 2533376 c:\windows\Installer\1d5da3.msp
+ 2009-06-26 09:53 . 2009-06-26 09:53 3938816 c:\windows\Installer\100322.msi
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:21 1108992 c:\windows\explorer.exe
+ 2009-08-03 15:39 . 2009-08-03 15:39 2076672 c:\windows\ERUNT\SDFIX_First_Run\Users\00000001\NTUSER.DAT
+ 2009-08-03 15:50 . 2009-08-03 15:50 2076672 c:\windows\ERUNT\SDFIX\Users\00000001\NTUSER.DAT
+ 2009-06-25 19:38 . 2009-02-09 11:26 2190336 c:\windows\Driver Cache\i386\ntoskrnl.exe
+ 2009-06-25 19:37 . 2009-02-09 11:26 2025472 c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrpamp.exe
+ 2009-02-10 17:09 . 2009-02-10 17:09 2067328 c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrnlpa.exe
+ 2009-06-25 19:37 . 2009-02-09 11:26 2146816 c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrnlmp.exe
+ 2009-02-02 16:07 . 2009-02-02 16:07 1914440 c:\windows\Downloaded Program Files\FP_AX_CAB_INSTALLER.exe
+ 2009-06-27 14:01 . 2009-06-27 14:01 4788224 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_c2d44dc5\System.dll
+ 2009-06-27 14:01 . 2009-06-27 14:01 1966080 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_5750fbb8\System.dll
+ 2009-06-27 14:01 . 2009-06-27 14:01 5513216 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Xml\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_9e05d27a\System.Xml.dll
+ 2009-06-27 14:01 . 2009-06-27 14:01 2088960 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Xml\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_16a9b7ff\System.Xml.dll
+ 2009-06-27 14:01 . 2009-06-27 14:01 3018752 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Windows.Forms\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_9a30614b\System.Windows.Forms.dll
+ 2009-06-27 14:01 . 2009-06-27 14:01 7884800 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Windows.Forms\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_79d8d6d7\System.Windows.Forms.dll
+ 2009-06-27 14:01 . 2009-06-27 14:01 2244608 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Drawing\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a_3a123068\System.Drawing.dll
+ 2009-06-27 14:01 . 2009-06-27 14:01 1470464 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Design\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a_fc9d2795\System.Design.dll
+ 2009-06-27 14:01 . 2009-06-27 14:01 3395584 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Design\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a_e9df3fa1\System.Design.dll
+ 2009-06-27 14:01 . 2009-06-27 14:01 8908800 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\mscorlib\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_6025d4e9\mscorlib.dll
+ 2009-06-27 14:01 . 2009-06-27 14:01 3391488 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\mscorlib\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_3050a2bf\mscorlib.dll
+ 2009-06-27 09:50 . 2009-06-27 09:50 1118208 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\UIAutomationClients#\ae395b4b568f0d71fec35e3902a46a99\UIAutomationClientsideProviders.ni.dll
+ 2009-06-27 09:50 . 2009-06-27 09:50 1531904 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.WorkflowServ#\4b5a5ae7e0127bc7198e25e642a93657\System.WorkflowServices.ni.dll
+ 2009-06-27 09:50 . 2009-06-27 09:50 2088960 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Workflow.Run#\9d89b57d703aefe4938b45f8b398d378\System.Workflow.Runtime.ni.dll
+ 2009-06-27 09:50 . 2009-06-27 09:50 4579328 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Workflow.Com#\575dad1c0dc9d035acbab10846802ce0\System.Workflow.ComponentModel.ni.dll
+ 2009-06-27 09:50 . 2009-06-27 09:50 3084288 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Workflow.Act#\9798b3ba448ba7d5f1dd70a8a1fb7562\System.Workflow.Activities.ni.dll
+ 2009-06-26 14:43 . 2009-06-26 14:43 1986560 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Services\38991368499e2109ea4099a0fe29c5a3\System.Web.Services.ni.dll
+ 2009-06-26 14:43 . 2009-06-26 14:43 2342912 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Mobile\37d87b3cab1c66ec4430ebb2abeaa570\System.Web.Mobile.ni.dll
+ 2009-06-26 14:43 . 2009-06-26 14:43 2416640 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Extensio#\e53994294a9806e82eec3da5a92df440\System.Web.Extensions.ni.dll
+ 2009-06-26 12:03 . 2009-06-26 12:03 2039808 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Speech\d4147c99010667b5c547fcfc56ed7bd5\System.Speech.ni.dll
+ 2009-06-26 12:03 . 2009-06-26 12:03 1556480 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ServiceModel#\b500bb89ae2cc514f4b1c34e5fa26d75\System.ServiceModel.Web.ni.dll
+ 2009-06-26 10:16 . 2009-06-26 10:16 2445312 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Runtime.Seri#\e27527e67611d8acc0d8dff6d286af23\System.Runtime.Serialization.ni.dll
+ 2009-06-26 12:03 . 2009-06-26 12:03 1134592 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Printing\f94fbbe7d7c6e76d02cd9fb94ee8d910\System.Printing.ni.dll
+ 2009-06-26 12:03 . 2009-06-26 12:03 1064960 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Management\29c7192327cf3999961560bf3a3995c6\System.Management.ni.dll
+ 2009-06-26 10:16 . 2009-06-26 10:16 1118208 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.IdentityModel\bdd94a4c46e4424787dfed9381196cb3\System.IdentityModel.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 1224704 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.DirectorySer#\914668b240550f529e54bb772c6fc881\System.DirectoryServices.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 1798144 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Deployment\c7dea4895e1fa33d65e448c03de48d26\System.Deployment.ni.dll
+ 2009-06-26 12:03 . 2009-06-26 12:03 2756608 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.SqlXml\e59504af41afab5e04681af951d9b302\System.Data.SqlXml.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 1011712 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Configuration\eee9b48577689e92db5a7b5c5de98d9b\System.Configuration.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 2416640 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\ReachFramework\840c64bba900a6ed333ca39e63a9ca3b\ReachFramework.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 2035712 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationUI\6d2716a55eb8ce6fc4cbf83f3ab329e3\PresentationUI.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 1581056 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationBuildTa#\ab2b2664932688ae7c8e0bd9d10448ef\PresentationBuildTasks.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 1740800 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualBas#\923bd55258380eae77353d36a5a1b08f\Microsoft.VisualBasic.ni.dll
+ 2009-06-26 12:01 . 2009-06-26 12:01 1232896 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Transacti#\e3dce636e798c53ec2b44d1d4aadb850\Microsoft.Transactions.Bridge.ni.dll
+ 2009-06-26 12:03 . 2009-06-26 12:03 2441216 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.JScript\b3b62fe820b416515420a6ec17b247c3\Microsoft.JScript.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 1695744 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Tas#\63d69ffdf3c640d2d104a4b74e8115f8\Microsoft.Build.Tasks.ni.dll
+ 2009-06-26 12:02 . 2009-06-26 12:02 1966080 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Tas#\19fcf0383bc2340da2d15e1370ef0990\Microsoft.Build.Tasks.v3.5.ni.dll
+ 2009-06-26 12:01 . 2009-06-26 12:01 1892352 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Eng#\1cfe3ed0c5b5f63d49185967fa4bfe17\Microsoft.Build.Engine.ni.dll
+ 2009-06-27 14:00 . 2009-06-27 14:00 1232896 c:\windows\assembly\GAC\System\1.0.5000.0__b77a5c561934e089\System.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 1339392 c:\windows\assembly\GAC\System.Xml\1.0.5000.0__b77a5c561934e089\System.XML.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 2052096 c:\windows\assembly\GAC\System.Windows.Forms\1.0.5000.0__b77a5c561934e089\System.Windows.Forms.dll
+ 2009-06-27 14:00 . 2009-06-27 14:00 1265664 c:\windows\assembly\GAC\System.Web\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 1703936 c:\windows\assembly\GAC\System.Design\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Design.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 1294336 c:\windows\assembly\GAC\System.Data\1.0.5000.0__b77a5c561934e089\System.Data.dll
+ 2009-06-26 09:10 . 2009-06-26 09:10 1564672 c:\windows\assembly\GAC\mscorcfg\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\mscorcfg.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 2846720 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2903.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2009-06-26 10:23 . 2009-06-26 10:23 2676224 c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
+ 2004-08-04 12:00 . 2008-04-14 17:19 1852928 c:\windows\AppPatch\acgenral.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 1483264 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\shdocvw.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 3003392 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\mshtml.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 1055232 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\danim.dll
+ 2009-06-25 21:03 . 2004-08-04 12:00 1017344 c:\windows\$NtUninstallKB969897_0$\browseui.dll
+ 2009-06-26 11:47 . 2008-04-14 17:20 1499136 c:\windows\$NtUninstallKB969897$\shdocvw.dll
+ 2009-06-26 11:47 . 2008-04-14 17:20 3066880 c:\windows\$NtUninstallKB969897$\mshtml.dll
+ 2009-06-25 21:01 . 2004-08-04 12:00 1836160 c:\windows\$NtUninstallKB968537_0$\win32k.sys
+ 2009-06-26 11:46 . 2008-04-14 16:05 1845888 c:\windows\$NtUninstallKB968537$\win32k.sys
+ 2009-06-25 21:02 . 2004-08-04 12:00 8412672 c:\windows\$NtUninstallKB967715_0$\shell32.dll
+ 2009-06-26 11:46 . 2008-04-14 17:20 8489984 c:\windows\$NtUninstallKB967715$\shell32.dll
+ 2009-06-25 21:04 . 2004-08-04 12:00 1291264 c:\windows\$NtUninstallKB961373_0$\quartz.dll
+ 2009-06-26 11:46 . 2008-04-14 17:20 1291776 c:\windows\$NtUninstallKB961373$\quartz.dll
+ 2009-06-25 21:04 . 2004-08-04 12:00 1012224 c:\windows\$NtUninstallKB959426_0$\kernel32.dll
+ 2009-06-26 11:45 . 2008-04-14 17:20 1018368 c:\windows\$NtUninstallKB959426$\kernel32.dll
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 2149888 c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\ntoskrnl.exe
+ 2009-06-25 20:39 . 2004-08-04 12:00 2016768 c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\ntkrnlpa.exe
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 16:29 2146816 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\ntoskrnl.exe
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-04-14 16:29 2025472 c:\windows\$NtUninstallKB956572$\ntkrnlpa.exe
+ 2009-06-25 20:26 . 2004-08-04 12:00 1236480 c:\windows\$NtUninstallKB955069_0$\msxml3.dll
+ 2009-06-26 11:44 . 2008-09-04 16:46 1106944 c:\windows\$NtUninstallKB955069$\msxml3.dll
+ 2009-06-26 16:11 . 2008-04-14 17:20 1306624 c:\windows\$NtUninstallKB954459$\msxml6.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 2897920 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\xpsp2res.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 1134592 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wuaueng.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 1001472 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmvdmoe2.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-11-07 16:32 2109440 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmvcore.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 1119744 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmsdmoe2.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 2977792 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmploc.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 4874240 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-06-10 16:18 1053696 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmnetmgr.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 4275200 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wmm2res.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1466880 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winntbbu.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-04-19 20:11 1846912 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\win32k.sys
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 2953216 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sprt0415.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-07-03 13:16 8483328 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shell32.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-04-29 04:53 1495552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shdocvw.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1548288 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sfcfiles.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1439744 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\query.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2008-12-20 22:44 1291264 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\quartz.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1281024 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ole32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 4274816 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\nv4_disp.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-02-09 11:52 2137600 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntoskrnl.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2009-02-09 11:52 2017280 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntkrpamp.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-02-09 11:52 2017280 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntkrnlpa.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2009-02-09 11:52 2137600 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntkrnlmp.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1714688 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netshell.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 1737856 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mtxparhd.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2007-05-15 13:43 1320800 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msxml6.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 1236480 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msxml3.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1431552 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msvidctl.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1392671 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msvbvm60.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 2512384 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msoeres.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 1311232 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msoe.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:44 1667584 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msmsgs.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1507356 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msjet40.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2005-05-04 12:45 2890240 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msi.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-04-29 04:53 3081728 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mshtml.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 3166208 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msgr3en.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 3555328 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\moviemk.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1196032 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mmcndmgr.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1024000 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mfc42u.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1028096 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mfc42.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-03-21 14:21 1014784 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kernel32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 1033728 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\explorer.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1092608 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\esent.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 2113536 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dxdiagn.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1298432 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dxdiag.exe
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1227264 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dx8vb.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1294336 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dsound3d.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1501696 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\diskcopy.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2009-04-29 04:53 1055744 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\danim.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 1689088 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\d3d9.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1179648 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\d3d8.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 1036288 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\conf.exe
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 1251840 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comsvcs.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 1352704 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cimwin32.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-04 12:00 2067968 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cdosys.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2009-04-29 04:53 1023488 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\browseui.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 1888992 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ati3duag.dll
+ 2009-06-26 11:31 . 2004-08-03 22:43 1057760 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ati3d2ag.dll
+ 2009-06-26 11:30 . 2004-08-04 12:00 1852416 c:\windows\$NtServicePackUninstall$\acgenral.dll
+ 2008-09-10 01:12 . 2008-09-10 01:12 1379840 c:\windows\$hf_mig$\KB954459\SP3QFE\msxml6.dll
+ 2007-09-12 21:52 . 2007-09-12 21:52 13653824 c:\windows\system32\xlivefnt.dll
+ 2009-06-26 09:08 . 2009-02-25 21:30 11841536 c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\atioglxx.dll
+ 2009-01-16 15:38 . 2009-01-16 15:38 17346824 c:\windows\system32\AppSetup.exe
+ 2008-04-14 17:06 . 2008-04-14 17:06 13463552 c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\hwxjpn.dll
+ 2009-06-26 16:10 . 2009-06-26 16:10 19210240 c:\windows\Installer\93f0f6.msp
+ 2009-06-27 14:00 . 2009-06-27 14:00 15256576 c:\windows\Installer\80b117.msp
+ 2009-06-26 09:13 . 2009-06-26 09:13 15296512 c:\windows\Installer\2c1832.msi
+ 2009-06-26 14:42 . 2009-06-26 14:42 12509184 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web\67cfb70213562afe2ca9b9066764af3a\System.Web.ni.dll
+ 2009-06-26 12:00 . 2009-06-26 12:01 18071552 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ServiceModel\350903c091629396c08742c996c1caba\System.ServiceModel.ni.dll
.
-- Migawka wyzerowana --
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawid?owe wpisy nie s? pokazane
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
" DAEMON Tools Lite " = " c:\program files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe " [2009-04-23 691656]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
" snpstd " = " c:\windows\vsnpstd.exe " [2004-06-10 356352]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
" CTFMON.EXE " = " c:\windows\system32\CTFMON.EXE " [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
" EnableLUA " = 0 (0x0)

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
" DisableTaskMgr " = 1 (0x1)
" DisableRegistryTools " = 1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
" NoLowDiscSpaceChecks " = 000000000000f03f

[COLOR=RED] Klucz Trybu Awaryjnego wymaga naprawy. Komputer nie mo?e wejśae w Tryb Awaryjny. [/COLOR]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\File system]
@= " Driver Group "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vgasave.sys]
@= " Driver "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@= " DiskDrive "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@= " Hdc "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@= " Keyboard "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@= " Mouse "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@= " System "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}]
@= " Volume "

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^ATI CATALYST – pasek zada?.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\ATI CATALYST – pasek zada?.lnk
backup=c:\windows\pss\ATI CATALYST – pasek zada?.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]
" CTAudSvcService " =2 (0x2)
" Creative Audio Engine Licensing Service " =3 (0x3)
" Nero BackItUp Scheduler 4.0 " =2 (0x2)
" JavaQuickStarterService " =2 (0x2)
" ekrn " =2 (0x2)
" Ati HotKey Poller " =2 (0x2)
" Active@ Disk Monitor " =2 (0x2)
" EhttpSrv " =3 (0x3)
" ATI Smart " =2 (0x2)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
" AntiVirusDisableNotify " =dword:00000001
" UpdatesDisableNotify " =dword:00000001
" AntiVirusOverride " =dword:00000001
" FirewallOverride " =dword:00000001
" UacDisableNotify " =dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc]
" AntiVirusOverride " =dword:00000001
" AntiVirusDisableNotify " =dword:00000001
" FirewallDisableNotify " =dword:00000001
" FirewallOverride " =dword:00000001
" UpdatesDisableNotify " =dword:00000001
" UacDisableNotify " =dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
" EnableFirewall " = 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
" %windir%\\system32\\sessmgr.exe " =
" c:\\Program Files\\Nowe Gadu-Gadu\\gg.exe " =
" %windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe " =
" d:\\Jdownloader\\Jdownloader\\Heroes of Might and Magic III - Wake of Gods [PL] [PSC TEAM UP]\\Heroes of Might and Magic III - Wake of Gods\\h3wog.exe " =
" c:\\WINDOWS\\Explorer.EXE " =
" c:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\jqsnotify.exe " =
" c:\\WINDOWS\\vsnpstd.exe " =
" c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe " =
" c:\\WINDOWS\\regedit.exe " =
" c:\\Program Files\\DAEMON Tools Lite\\daemon.exe " =

R3 abp470n5;abp470n5;\??\c:\windows\system32\drivers\inipkg.sys -- & gt; c:\windows\system32\drivers\inipkg.sys [?]
R3 cmudax;C-Media High Definition Audio Interface;c:\windows\system32\drivers\cmudax.sys [2009-06-25 1275584]
R3 COMMONFX.SYS;COMMONFX.SYS;c:\windows\system32\drivers\COMMONFX.sys [2009-03-04 99352]
R3 CTAUDFX.SYS;CTAUDFX.SYS;c:\windows\system32\drivers\CTAUDFX.sys [2009-03-04 555032]
R3 CTSBLFX.SYS;CTSBLFX.SYS;c:\windows\system32\drivers\CTSBLFX.sys [2009-03-04 566296]
R4 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys -- & gt; c:\windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [?]
R4 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\DRIVERS\epfwtdir.sys -- & gt; c:\windows\system32\DRIVERS\epfwtdir.sys [?]
S2 .EsetTrialReset;Eset Trial Reset;c:\windows\system32\regedt32.exe [2004-08-04 3584]
S3 COMMONFX;COMMONFX;c:\windows\system32\drivers\COMMONFX.sys [2009-03-04 99352]
S3 CTAUDFX;CTAUDFX;c:\windows\system32\drivers\CTAUDFX.sys [2009-03-04 555032]
S3 CTERFXFX.SYS;CTERFXFX.SYS;c:\windows\system32\drivers\CTERFXFX.sys [2009-03-04 100888]
S3 CTERFXFX;CTERFXFX;c:\windows\system32\drivers\CTERFXFX.sys [2009-03-04 100888]
S3 CTSBLFX;CTSBLFX;c:\windows\system32\drivers\CTSBLFX.sys [2009-03-04 566296]
S3 MarkFun_NT;MarkFun_NT;c:\program files\GIGABYTE\ET5\MARKFUN.W32 [2009-06-26 8236]
S3 PortTalk;PortTalk;c:\windows\system32\drivers\PortTalk.sys [2009-06-27 3567]
S4 Active@ Disk Monitor;Active@ Disk Monitor;c:\program files\LSoft Technologies Inc\Active@ Hard Disk Monitor\DiskMonitorService.exe [2009-06-27 1123784]
S4 Creative Audio Engine Licensing Service;Creative Audio Engine Licensing Service;c:\program files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe [2009-06-26 79360]

--- Inne Us?ugi/Sterowniki w Pami?ci ---

*NewlyCreated* - ABP470N5
.
- - - - USUNI?TO PUSTE WPISY - - - -

HKLM-Run-SDFix - c:\docume~1\UKASZ~1\Pulpit\SDFix\SDFix\RunThis.batx\RunThis.bat


.
------- Skan uzupe?niaj?cy -------
.
uStart Page = hxxp://www.google.pl/
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\?ukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a1qn4kp3.default\
FF - plugin: c:\program files\K-Lite Codec Pack\Real\browser\plugins\nppl3260.dll
FF - plugin: c:\program files\K-Lite Codec Pack\Real\browser\plugins\nprpjplug.dll
FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA}
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-08-03 18:13
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie uko?czone
ukryte pliki: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet002\Services\MarkFun_NT]
" ImagePath " = " \??\c:\program files\Gigabyte\ET5\markfun.w32 "
.
--------------------- Pliki DLL ?adowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

- - - - - - - & gt; 'winlogon.exe'(700)
c:\windows\system32\Ati2evxx.dll
.
Czas uko?czenia: 2009-08-03 18:14
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-08-03 16:14
ComboFix2.txt 2009-06-26 07:42

Przed: 38 513 926 144 bajtów wolnych
Po: 38 636 756 992 bajtów wolnych

6959 --- E O F --- 2009-08-02 06:13


Download file - link to post