hijackthis.txt

nie chce mi się uruchomic menadżer zadań, regedit, combofix

Tak jak w temacie. Zaczęło się od błędów przy próbie otwarcia filmu (przez MPC) i wyskakiwał błąd c++. Więc wywaliłem kodeki, zainstalowałem nowe, nowy c++ ale błąd nie ustąpił. Chciałem wyczyścić rejestr z c++ ale o dziwo "administrator wyłaczył edycje rejestru". Gdy chcę uruchomić menadżera zadań (ctrl+alt+del) to "administrator wyłączył menadżer zadań). Antywirusa nie mogę uruchomić bo "Błąd podczas komunikacji z jądrem". Na potrzeby tego tematu chciałem zrobić loga combofixem ale przy otwieraniu "wystąpił problem z aplikacją i zostanie ona zamknięta" Czy ktoś może mi coś poradzić na to? EDIT: dodaje loga z hijackthis EDIT2: Aha - tryb awaryjny nie działa. Nie ważne czy daje zwykły awaryjny, z internetem czy wierszem polecenia - komputer coś ładuje i sie restartuje. Jestem po formacie jakiś tydzień i nie chciałbym robić go po raz drugi :/


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 17:05:28, on 2009-08-03
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
C:\DOCUME~1\UKASZ~1\USTAWI~1\Temp\winjytomv.exe
C:\DOCUME~1\UKASZ~1\USTAWI~1\Temp\winapvfxf.exe
C:\DOCUME~1\UKASZ~1\USTAWI~1\Temp\winwdhsyd.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Documents and Settings\?ukasz\Pulpit\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = ??cza
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] " C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe " -autorun
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

--
End of file - 2784 bytes


Download file - link to post