Schaltplan%20Zuheizer.pdf

Webasto - dogrzewacz Touran

OK. Jak co¶ czekam na info. Mo¿e znajdzie siê wiêcej osób na ten zestaw. Jak zamówimy wiêcej mo¿e bêdzie taniej. Znalaz³em co¶ jeszcze ciekawszego. W tym temacie: Link ch³opaki w Niemczech uruchomili ogrzewanie postojowe w samochodzie z dogrzewaczem bez wgrywania softu. Ominêli to poprzez kupno sterownika od auta z ogrzewaniem postojowym i podmiankê. Koszt ca³ej operacji wg ich wyliczeñ to 350 euro na gotowo. Oto elementy, które wymienili: kontroler Webasta ~ 195€ kabelki do Webasta o nr. 4F0 972,708 and 8E0 971,934 ~ 5€ spinacz do przewodów paliwowych (tu nie wiem czy tak to sie t³umaczy i do czego to jest) ~ 0.5€ panel klimatronika ze sterowaniem Webasto ~ 85€ Telestart T91 z odbiornikiem ~ 115€ Antena do T91~ 25€ sprzeda¿ sterownika dogrzeacza i starego panelu climatronik ~ -70€ Tu jest pokazane jak siê dostaæ do dogrzewacza w Touranie: Link W temacie z pierwszego linku go¶ciu pisa³, ¿e przygotuje ca³y manual jak to zrobiæ ale póki co nic siê tam nie pokaza³o. Jak kto¶ zna niemiecki to mo¿na napisaæ do niego maila z zapytaniem. I znalaz³em jeszcze jakie¶ schematy po³±czeñ elektrycznych dogrzewacza i panelu climatronika w Touranie. http://obrazki.elektroda.net/76_1225214924_thumb.jpg


WI- XML

Touran

Seite 1 von 7
Stromlaufplan

Nr. 78 / 1
Ausgabe 03.2006

Zusatzheizung (Zuheizer)
?

Funkempfänger und Vorwahluhr
ab Mai 2005
Hinweise:
Informationen über
t

Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen

t

Mehrfachsteckverbindungen

t

Steuergeräte und Relais
Masseverbindungen

t

? Einbauorte in der Übersicht!
Informationen über
t

Fehlersuchprogramme

? gef ührte Fehlersuche

WI- XML

Touran

Seite 2 von 7

Nr. 78 / 2

Stromlaufplan

Relais für Frischluftgebläse, Sicherungen
A
- Batterie
B
- Anlasser
J13
- Relais f ür Frischluftgebl äse, unter Schalttafel links (404)
J519 - Bordnetzsteuergerät
SA5
- Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, ab November 2005
SA6
- Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, bis Oktober 2005
SC22 - Sicherung 22 auf Sicherungshalter C
SC24 - Sicherung 24 auf Sicherungshalter C
SC52 - Sicherung 52 auf Sicherungshalter C
- Massepunkt Säule A links unten
44
238

366

508

A167

D50
ws
sw
ro
br
gn
bl
gr
li
ge
or
rs

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

weiss
schwarz
rot
braun
gr ü n
blau
grau
lila
gelb
orange
rosa

*
**
***
-? ? ---

- Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Innenraum
- Masseverbindung 1 im Hauptleitungsstrang
- Schraubverbindung (30) an der E-Box
- Plusverbindung 3 (30a) im Schalttafelleitungsstrang
- Plusverbindung (30) im Leitungsstrang Motorraum
-

Bei Fahrzeugen ohne Mehrausstattung
Bei Fahrzeugen mit Mehrausstattung
Nur bei Fahrzeugen mit Climatic
Nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage

- Nur bei Fahrzeugen mit Climatronic

WI- XML

Touran

Seite 3 von 7

Nr. 78 / 3

Stromlaufplan

Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X Kontakt, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungen
J59
- Entlastungsrelais für X-Kontakt (460)
J485 - Relais f ür Standheizbetrieb, unter Schalttafel links (449)
J519 - Bordnetzsteuergerät
J681 - Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15
J682 - Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50
SB11 - Sicherung 11 auf Sicherungshalter B
SB28 - Sicherung 28 auf Sicherungshalter B
SB30 - Sicherung 30 auf Sicherungshalter B
SC10 - Sicherung 10 auf Sicherungshalter C
SC16 - Sicherung 16 auf Sicherungshalter C
SC33 - Sicherung 33 auf Sicherungshalter C
T40
- Steckverbindung, 40fach
- Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Innenraum
238
A192

B163

B279
ws
sw
ro
br
gn
bl
gr
li
ge
or
rs

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

weiss
schwarz
rot
braun
gr ü n
blau
grau
lila
gelb
orange
rosa

*
**
---

- Plusverbindung 3 (15a) im Schalttafelleitungsstrang
- Plusverbindung 1 (15) im Leitungsstrang Innenraum
- Plusverbindung 3 (15a) im Hauptleitungsstrang
- Nur bei Fahrzeugen ohne Standheizfunktion (nicht für Climatronic)
- Nur bei Fahrzeugen mit Standheizfunktion (nicht für Climatronic)
- Nur bei Fahrzeugen mit Climatronic

WI- XML

Touran

Seite 4 von 7

Nr. 78 / 4

Stromlaufplan

Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für K ühlmittel der Heizung,
Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Temperaturfühler,
Überhitzungsfühler
G18
- Temperaturf ü hler
G189 - Überhitzungsf ühler
J364 - Steuergerät für Zusatzheizung
J519 - Bordnetzsteuergerät
N279 - Absperrventil für Kühlmittel der Heizung
T2g
- Steckverbindung, 2fach
T3z
- Steckverbindung, 3fach
T8f
- Steckverbindung, 8fach
T8p
- Steckverbindung, 8fach
V6
- Verbrennungsluftgeblä se
V55
- Umwälzpumpe
- Masseverbindung 3 im Hauptleitungsstrang
368
378

382

605
ws
sw
ro
br
gn
bl
gr
li
ge
or
rs

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

weiss
schwarz
rot
braun
gr ü n
blau
grau
lila
gelb
orange
rosa

656

- Masseverbindung 13 im Hauptleitungsstrang
- Masseverbindung 17 im Hauptleitungsstrang
- Massepunkt an der Lenksäule oben
- Massepunkt am Scheinwerfer rechts

-? ? -

- Nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage

-? -

- Nur bei Fahrzeugen mit Absperrventil für Kühlmittel der Heizung

WI- XML

Touran

Seite 5 von 7

Nr. 78 / 5

Stromlaufplan

Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung,
Dosierpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung, Glühkerze mit
Flammenüberwachung
J364 - Steuergerä t für Zusatzheizung
J503 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem
J519 - Bordnetzsteuergerät
Q8
- Glühkerze mit Flammenüberwachung
R50
- Antenne für Navigation GPS
R54
- Mobilfunktelefon
R65
- Antenne für Telefon
R87
- Antennenweiche
R149 - Funkempfänger für Zusatzwasserheizung
R182 - Antenne für Zusatzheizung
T1
- Steckverbindung, 1fach, nähe Dachantenne
T1a
- Steckverbindung, 1fach, nähe Dachantenne
T2s
- Steckverbindung, 2fach
T6v
- Steckverbindung, 6fach
T8f
- Steckverbindung, 8fach
V54
- Dosierpumpe
Z66
- Heizelement für Kraftstoffvorwärmung
- Massepunkt Säule A rechts unten
43
ws
sw
ro
br
gn
bl
gr
li
ge
or
rs

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

weiss
schwarz
rot
braun
gr ü n
blau
grau
lila
gelb
orange
rosa

249

284

373

682

*
**
****
-? -

- Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Innenraum
- Masseverbindung 6 im Leitungsstrang Innenraum
- Masseverbindung 8 im Hauptleitungsstrang
- Massepunkt an der D-Säule rechts
-

Nur bei Fahrzeugen mit Dieselmotor
Nur bei Fahrzeugen ohne Radio Navigationssystem/ Telefon
Nur bei Fahrzeugen mit Radio Navigationssystem
Nur bei Fahrzeugen mit Radio Navigationssystem/ Telefon

WI- XML

Touran

Seite 6 von 7

Nr. 78 / 6

Stromlaufplan

Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Klimaanlage,
Steuergerät für Climatronic, Sofortheiztaste
E16
- Schalter für Heizung bzw. Heizleistung
E537 - Sofortheiztaste
J301 - Steuergerät für Klimaanlage
J255 - Steuergerät für Climatronic
J519 - Bordnetzsteuergerät
N24
- Vorwiderstand f ür Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung
T4r
- Steckverbindung, 4fach
T5
- Steckverbindung, 5fach
T10k - Steckverbindung, 10fach, unter Schalttafel rechts
T20c - Steckverbindung, 20fach
- Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang
B397
B406

L78

ws
sw
ro
br
gn
bl
gr
li
ge
or
rs

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

weiss
schwarz
rot
braun
gr ü n
blau
grau
lila
gelb
orange
rosa

*
**
***
-? ? ---

- Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang
- Verbindung 2 im Leitungsstrang Frischluftgebläse
-

Nur bei Fahrzeugen ohne Standheizfunktion (nicht fü r Climatronic)
Nur bei Fahrzeugen mit Standheizfunktion (nicht für Climatronic)
Nur bei Fahrzeugen mit Climatic
Nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage

- Nur bei Fahrzeugen mit Climatronic

WI- XML

Touran

Seite 7 von 7

Nr. 78 / 7

Stromlaufplan

Diagnose-Interface für Datenbus, Multifunktionsanzeige
J119 - Multifunktionsanzeige
J285 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz
J519 - Bordnetzsteuergerä t
J533 - Diagnose-Interface für Datenbus, unter der Schalttafel links, oberhalb
des Relaisträgers
T20
- Steckverbindung, 20fach
T36
- Steckverbindung, 36fach
- Verbindung (CAN -Bus Infotainment, High) im Schalttafelleitungsstrang
A178
A179

A205

B383

B397

B406

ws
sw
ro
br
gn
bl
gr
li
ge
or
rs

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

weiss
schwarz
rot
braun
gr ü n
blau
grau
lila
gelb
orange
rosa

- Verbindung (CAN -Bus Infotainment, Low) im Schalttafelleitungsstrang
- Verbindung (CAN -Bus Schalttafeleinsatz, Low) im
Schalttafelleitungsstrang
- Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang
- Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang
- Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang
Abruftaste für Multifunktionsanzeige zur Einstellung der Vorwahluhr ?
Stomlaufplan Grundausstattung


Download file - link to post