Combofix.txt

Kłopot z zawieszaniem (log combofix)

Witam Mam problemy z notorycznym zawieszaniem się komputera. Własciwie nie wiem jakim cudem jeszcze pisze tego posta. Więc przedstawmy sytuację: płyta Gigabyte GA-VM900M, procek Intel Pentium D 930, 3 GHz, grafa GeForce 7300 GS, 2 GB DDR2, HDD Samsung HD161HJ oraz SP0802N (160-dwie partycje, 80-dwie partycje w tym systemowa, wszystkie na NTFS), sieciówka 22M WLAN Adapter (Planet) Temperatury: płyta główna 41 st. procesor graficzny 65 st. Samsung SP0802N 33 st. System Win XP Prof + SP2, stoi 4 dni i zawiesza się w różnych momentach np. podczas przegl±dania stron lub na zwykłym czystym pulpicie, w różnym czasie (np. rano działał max 2-3 minuty, teraz stoi ju7ż z 20 min., wczoraj zawiesił się po godzinie pracy w przegl±darce) W systemowym podgl±dzie zdarzeń błędów brak. Jeszcze log z Combofixa jakby co¶: ps. Płyta i reszta sprzętu ma niecały rok, kondensatorki ok. Wszelkie logi proszę zamieszczać tak jak ja to uczyniłem. Temat postu poprawiłem.


ComboFix 08-10-27.05 - Admin 2008-10-28 16:44:55.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.1685 [GMT 1:00]
Uruchomiony z: C:\Documents and Settings\Admin\Pulpit\combo.exe
* Utworzono nowy punkt przywracania
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usuni?to )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

D:\Autorun.inf
F:\Autorun.inf
L:\autorun.inf
L:\RECYCLER\.DS_Store

.
((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2008-09-28 do 2008-10-28 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-10-27 19:49 . 2008-10-27 19:49 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\MSN6
2008-10-27 19:49 . 2008-10-27 19:49 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Admin\Dane aplikacji\MSN6
2008-10-27 18:43 . 2008-10-27 18:43 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\Winamp
2008-10-26 21:49 . 2008-10-26 21:49 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Admin\Dane aplikacji\XnView
2008-10-26 08:24 . 2008-10-26 08:24 & lt; DIR & gt; d--h----- C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
2008-10-25 16:19 . 2008-10-25 16:19 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Admin\Dane aplikacji\Talkback
2008-10-25 16:18 . 2008-10-25 16:18 107,132 --a------ C:\WINDOWS\UninstallFirefox.exe
2008-10-25 16:18 . 2008-10-26 08:17 3,789 --a------ C:\WINDOWS\mozver.dat
2008-10-25 16:18 . 2008-10-25 16:18 0 --a------ C:\WINDOWS\nsreg.dat
2008-10-25 16:03 . 2008-10-25 14:20 261 --a------ C:\WINDOWS\system32\$winnt$.inf

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-10-25 14:44 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2008-10-25 14:44 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield
2008-10-25 14:44 --------- d-----w C:\Program Files\22M WLAN Adapter
2008-10-25 14:32 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\NVIDIA
2008-10-25 14:23 --------- d-----w C:\Program Files\Multimedia Card Reader
2008-10-25 14:18 --------- d-----w C:\Program Files\VIA
2008-10-25 13:19 --------- d-----w C:\Program Files\microsoft frontpage
2008-10-25 13:15 --------- d-----w C:\Program Files\Us?ugi online
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawid?owe wpisy nie s? pokazane
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
" CTFMON.EXE " = " C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe " [2004-08-03 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
" NvCplDaemon " = " C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll " [2006-10-22 7700480]
" NvMediaCenter " = " C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll " [2006-10-22 86016]
" avast! " = " D:\PROGRAMY\Avast\ashDisp.exe " [2008-07-19 78008]
" HDAudDeck " = " C:\Program Files\VIA\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe " [2006-11-22 704512]
" Sunkist2k " = " C:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe " [2005-10-07 139264]
" nwiz " = " nwiz.exe " [2006-10-22 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
" CTFMON.EXE " = " C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE " [2004-08-03 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\
22M WLAN Adapter.lnk - C:\Program Files\22M WLAN Adapter\WLANMON.exe [2008-10-25 262144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]
--------- 2004-08-03 23:44 1667584 C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WinampAgent]
--a------ 2006-06-21 18:14 35328 D:\PROGRAMY\Winamp\winampa.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
" AntiVirusOverride " =dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
" C:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe " =

R0 videX32;videX32;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\videX32.sys [2006-02-23 9728]
R0 xfilt;VIA SATA IDE Hot-plug Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\xfilt.sys [2006-02-23 11264]
R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-07-19 78416]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-07-19 20560]
R3 TIACXLN;22M WLAN Adapter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tiacxln.sys [2003-03-06 155392]

*Newly Created Service* - PROCEXP90
.
.
------- Skan uzupe?niaj?cy -------
.
FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\Admin\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rcnvevo7.default\
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-10-28 16:46:11
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HDAudDeck = C:\Program Files\VIA\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe 1????????????????????????????????????????????????

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie uko?czone
ukryte pliki: 0

**************************************************************************
.
Czas uko?czenia: 2008-10-28 16:46:44
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-10-28 15:46:42

Przed: 5 446 369 280 bajtów wolnych
Po: 5,487,276,032 bajtów wolnych

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-PLK.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT= " Microsoft Windows Recovery Console " /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS= " Microsoft Windows XP Professional " /fastdetect /NoExecute=OptIn

98


Download file - link to post