HijackThis.txt

lenovo 300 n200 z vista pl strasznie się muli

Witam. Problem z tym lapkiem jest taki, że strasznie długo się uruchamia, równie długo zamyka, często robi zwisy na prostych operacjach typu otwarcie folderu, czy odpalenie filmu. Tylko wspomnę o problemach zw. z zapisywaniem plików z opery, czy uruchomieniem winampa. Zakupiłem go z systemem, z cał± obsług± firmy lenovo i te pliki i programy doprowadzaj± mnie do szału. Ponadto ostatnio zrobił mi zwis na wykonywaniu kopii zapasowej. Dochodzi do 40% i stoi następne 24 godziny w tym samym miejscu, cały czs twierdz±c że t± kopię wykonuje. Zatrzymać tego nie da rady, chyba że przez wył/wł, ale to porażka. Zdaję sobie sprawę z tego, że 1gb ramu to trochę mało na ten sprzęt, ale chciałbym zacz±ć od wywalenia niepotrzebnych rzeczy. Wklejam log z hijack i bardzo proszę o ocenę, co można wywalić? Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 11:29:23, on 2008-10-28 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000) Boot mode: Normal Wszelkie logi proszę zamieszczać tak jak ja to uczyniłem.


Running processes:
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\tpfnf7sp.exe
C:\Program Files\Lenovo\PM Driver\PMHandler.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TpWAudAp.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe
C:\Program Files\Lenovo\LenovoCare\LPMGR.EXE
C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE
C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe
C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe
C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe
C:\Windows\System32\igfxtray.exe
C:\Windows\System32\hkcmd.exe
C:\Windows\System32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Ux Systems\mSejf\mSejfNotify.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Users\tomek\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BtStackServer.exe
C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_tray.exe
C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe
C:\Windows\System32\mobsync.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Opera\opera.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mamtalent.plejada.pl/wideo.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.com.pl/0SEPLPL/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.5\coIEPlg.dll
O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-C39E-35F1D2A32EC8} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - c:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O2 - BHO: ThinkVantage Password Manager - {F040E541-A427-4CF7-85D8-75E3E0F476C5} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - c:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.5\CoIEPlg.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {C17590D2-ECB4-4b15-8820-F58798DCC118} - (no file)
O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-C39E-35F1D2A32EC8} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [TPFNF7] C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [PMHandler] C:\PROGRA~1\Lenovo\PMDRIV~1\PMHandler.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TPWAUDAP] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TpWAudAp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] " C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AwaySch] C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AMSG] C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [ACWLIcon] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [cssauth] " C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe " silent
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] " C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [mSejf - monitor] C:\Program Files\Ux Systems\mSejf\mSejfNotify.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] " C:\Users\tomek\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe " /c
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'US?UGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'US?UGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'US?UGA SIECIOWA')
O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
O4 - Global Startup: LenovoRegistration.lnk = C:\SWTOOLS\LenovoWelcome\LenovoRegistration.cmd
O8 - Extra context menu item: & Webshots Photo Search - res://C:\Program Files\Webshots\WSToolbar4IE.dll/MENUSEARCH.HTM
O8 - Extra context menu item: & Winamp Search - C:\ProgramData\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
O8 - Extra context menu item: & Windows Live Search - res://c:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: E & ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
O8 - Extra context menu item: Wyślij obraz do urz?dzenia & Bluetooth... - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Wyślij stron? do urz?dzenia & Bluetooth... - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: (no name) - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\DriveHQ\DriveHQ Desktop Express\MyDriveHQ.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ThinkVantage Password Manager... - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\DriveHQ\DriveHQ Desktop Express\MyDriveHQ.dll
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\DriveHQ\DriveHQ Desktop Express\MyDriveHQ.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\DriveHQ\DriveHQ Desktop Express\MyDriveHQ.dll
O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\DriveHQ\DriveHQ Desktop Express\MyDriveHQ.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\DriveHQ\DriveHQ Desktop Express\MyDriveHQ.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\DriveHQ\DriveHQ Desktop Express\MyDriveHQ.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\DriveHQ\DriveHQ Desktop Express\MyDriveHQ.dll
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O13 - Gopher Prefix:
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll
O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe
O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
O23 - Service: Fn+F5 Service (FNF5SVC) - Lenovo. - C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\FNF5SVC.exe
O23 - Service: Harmonogram automatycznej us?ugi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: HASPSrv - ComArch - C:\Windows\system32\HASPSrv.exe
O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: IPS Core Service (IPSSVC) - Lenovo Group Limited - C:\Windows\system32\IPSSVC.EXE
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE
O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: mSejfService - Ux Systems - C:\Program Files\Ux Systems\mSejf\mSejfService.exe
O23 - Service: PMSveH - Lenovo - C:\Program Files\Lenovo\PM Driver\PMSveH.exe
O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Lenovo\System Update\SUService.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe
O23 - Service: Symantec RemoteAssist - Symantec, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Support Controls\ssrc.exe
O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
O23 - Service: On Screen Display (TPHKSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\TPHKSVC.exe
O23 - Service: TSS Core Service (TSSCoreService) - IBM - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvttcsd.exe
O23 - Service: TVT Backup Protection Service - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe
O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

--
End of file - 13092 bytes


Download file - link to post