ucatmega2.pdf

Robot na atmega8. Jakieś sugestie do schematu?

Dziękuję. To nowa wersja schematu. Czy takie wstawienie kondensatorów jest ok? To powinny być elektrolityczne, tak jak zaznaczyłem? A - i jeszcze - czy rezystor podciągający przy resecie jest ok? To nie będzie kolidowało z programowaniem ISP?


SV4-7
SV4-6

portC

SV4-5

Czujniki odleglosci (komparator)
i dotyku

SV4-4

SV4-1

2

C4

C5

C8

VCC

SV6-4
SV6-5
SV6-6
zasilanie urzadzen zewn. +5V

1
3

C7

4

10uF

5
11
10
12
9

14
15
16
17
18
19

LED1
LED2

IC1

ISP
KANDAISP-2
KANDAISP-10
KANDAISP-8
KANDAISP-6
KANDAISP-4

KANDAISP-1
KANDAISP-3
057-010-1
KANDAISP-5
KANDAISP-7
KANDAISP-9

GND

C1C2+

MAX232
R2
330
R3

SV3-5

SV3-3
SV3-2

sterowanie silnikami (do l298)
portB

V+
V-

T1IN
T1OUT
T2IN
T2OUT
R1OUT
R1IN
R2OUT
R2IN

SV3-6

SV3-4

GND

+

C10
2
6

C2-

330

SV3-1

08-10-28 00:09 f=0.90 /home/michal/eagle/uc atmega/ucatmega2.sch (Sheet: 1/1)

C1+

+

14
7
13
8

C9

2
3
4
5
6
11
12
13

C11
10uF

+

PB0(ICP)
PB1(OC1A)
PB2(SS/OC1B)
PB3(MOSI/OC2)
PB4(MISO)
PB5(SCK)

GND15

10uF
IC3

10uF

GND

7

PD0(RXD)
PD1(TXD)
PD2(INT0)
PD3(INT1)
PD4(XCK/T0)
PD5(T1)
PD6(AIN0)
PD7(AIN1)

IC3P

VCC
16

5
4
3
2
1

RS232C
GND GND

PB7(XTAL2/TOSC2)

8

100nF

23
24
25
26
27
28

+

1

C2

PC0(ADC0)
PC1(ADC1)
PC2(ADC2)
PC3(ADC3)
PC4(ADC4/SDA)
PC5(ADC5/SCL)

PB6(XTAL1/TOSC1)

10

GND

GND

27pF

8mhz

SV6-1

AGND
AREF
AVCC

9

2

C1

PC6(/RESET)

22
21
20

27pF

Q1

GND

GND

1

GND

GND

SV6-2

+

MEGA8-P

+

C6

+

10uF

GND

100uF

+

SV1-1

SV6-3

+

10k

100nF

3

VO
GND

zasilanie logiki

SV1-2

VI

SV4-2

GND

1

R1

GND

1

2

IC2
7805T

C3

TL38YO
3 S1

100nF

SV4-3

9
8
7
6


Download file - link to post