ucatmega2.pdf

Robot na atmega8. Jakieś sugestie do schematu?

Jakiś czas temu wrzuciłem tu projekt sterownika silników do robota na bazie l298. Teraz chciałbym uzupełnić działający sterownik o "móżdżek". Wybrałem atmega8, chcę w przyszłości komunikować się z nim przez rs232 i podłączyć jakieś czujniki (na pewno ir sharpa). Będę wdzięczny za rzucenie okiem na mój schemat - jestem informatykiem, więc wiedzę elektroniczną mam ograniczoną.


SV4-7
SV4-6

portC

SV4-5

Czujniki odleglosci (komparator)
i dotyku

SV4-4
SV4-3

VO

3

10k

GND

SV4-1

GND

VI
2

zasilanie logiki

1

R1
C3

1

2

SV4-2

IC2
7805T

100nF

TL38YO
3 S1

1

10

PB7(XTAL2/TOSC2)

GND

GND

7

VCC

SV6-4

PD0(RXD)
PD1(TXD)
PD2(INT0)
PD3(INT1)
PD4(XCK/T0)
PD5(T1)
PD6(AIN0)
PD7(AIN1)

PB0(ICP)
PB1(OC1A)
PB2(SS/OC1B)
PB3(MOSI/OC2)
PB4(MISO)
PB5(SCK)

SV6-5
SV6-6
zasilanie urzadzen zewn. +5V

1

10uF

2
3
4
5
6
11
12
13

C11

3

C7

4

10uF

5
11
10
12
9

14
15
16
17
18
19

LED1
LED2

IC1

ISP
KANDAISP-2
KANDAISP-10
KANDAISP-8
KANDAISP-6
KANDAISP-4

KANDAISP-1
KANDAISP-3
057-010-1
KANDAISP-5
KANDAISP-7
KANDAISP-9

GND

C1+
C1C2+

SV3-2

MAX232
R2
330
R3

sterowanie silnikami (do l298)
portB

V-

T1IN
T1OUT
T2IN
T2OUT
R1OUT
R1IN
R2OUT
R2IN

SV3-5

SV3-3

V+

GND

2
6

C2-

SV3-6

SV3-4

C10

+

IC3

330

SV3-1

08-10-27 22:06 f=0.90 /home/michal/eagle/uc atmega/ucatmega2.sch (Sheet: 1/1)

GND15

10uF

PB6(XTAL1/TOSC1)

8

C2

VCC
16

+

14
7
13
8

GND

GND
GND

SV6-3

27pF

23
24
25
26
27
28

C9

SV6-2

8mhz

SV6-1

AGND
AREF
AVCC

9

2

C1

22
21
20

PC0(ADC0)
PC1(ADC1)
PC2(ADC2)
PC3(ADC3)
PC4(ADC4/SDA)
PC5(ADC5/SCL)

10uF

27pF

Q1

GND

PC6(/RESET)

+

GND

IC3P

MEGA8-P
1

5
4
3
2
1

RS232C
GND GND

GND

+

SV1-2

GND

SV1-1

9
8
7
6


Download file - link to post