SonicBox_Patch3.rar

Se k700i - jak wgrać polskie menu i ściągnąć simlocka?

Witam w załączniku masz wszystko co potrzeba i opis co jak robić jeśli nie masz tyle punktów to podaj e-mail to ci to wyśle .pozdrawiam

 • SonicBox_Patch3.rar
  • v800gdfs.bin
  • Binary_SSL_CA_Cert.der
  • egatebus.cat
  • egdrvcoins.dll
  • redcid36.bin
  • zbrowncid29.bin
  • EPIUSB.SYS
  • sonicsltd3.exe
  • egate.cat
  • slbmgpg.dll
  • Array
  • s700gdfs.bin
  • Array
  • egatebus.inf
  • C3_PCA_G3v2.cer
  • k700gdfs.bin
  • UFS2XX.dll
  • z1010gdfs.bin
  • egatebus.sys
  • egate.sys
  • egaterdr.cat
  • egaterdr.inf
  • Array
  • ThawteServerCA.cer
  • VeriSignClass3Root.cer
  • z500gdfs.bin
  • Utiroot.cer
  • k500gdfs.bin
  • UFS2xxun.ini
  • Array
  • Sonics.ini
  • redcid29.bin
  • browncid16.bin
  • ThawtePremium.der
  • zredcid37.bin
  • browncid36.bin
  • UFS2xx.inf
  • setool2.ini
  • k300gdfs.bin
  • GTE_CyberTrust_Root.cer
  • EPIUSB.INF
  • zbrowncid16.bin
  • Array
  • egaterdr.sys
  • customize.xml
  • egate.inf
  • SEMC_E2E_Root_CA.crt
  • zredcid36.bin
  • k600gdfs.bin
  • Entrust.net_WTLS_Root_Certificate.wcrt
  • zredcid16.bin
  • Array
  • zbrowncid17.bin
  • zbrowncid24.bin
  • setool2g.exe
  • example.txt
  • redcid16.bin
  • GTE_Cybe_Trust_Root_WTLS.wcrt
  • zredcid29.bin
  • Root.cer
  • zbrowncid37.bin
  • Verisign_Class_3_CA_WTLS.wcrt
  • GlobalSign_Root_CA_WTLS.wcrt
  • cora.fps
  • k750gdfs.bin
  • zbrowncid36.bin
  • UFS2XX.sys
  • UFS2xxun.exe
  • browncid29.bin
  • zredcid17.bin
  • Array
  • FTD2XX.dll


Download file - link to post

SonicBox_Patch3.rar > customize.xml

2005-05-24T13:06:00
2005-05-24T13:26:37
23048311
Marie Killander
22760
RA3
CDA102338/36
R5A
SEMC phone
World
Generic Trade
WorldWide
ar
he
ru
bg
el
tr
sv
fi
sr
sl
sk
ro
pt
pl
no
nl
hu
lt
lv
it
hr
fr
es
en
et
de
da
cs
is
ja
bn
hi
uk
st
zu
sq
fa
id
ms
tl
th
vi
zc
zh
zt
zs
ae
xl
cf
pb


true
euro
am-pm
2005-05-24VeriSign WTLS
wtls
trusted
Verisign_Class_3_CA_WTLS.wcrt


Baltimore WTLS
wtls
trusted
GTE_Cybe_Trust_Root_WTLS.wcrt


Entrust WTLS
wtls
trusted
Entrust.net_WTLS_Root_Certificate.wcrt


Verisign
x509
trusted
C3_PCA_G3v2.cer


Baltimore
x509
trusted
GTE_CyberTrust_Root.cer


Entrust.net Root
x509
trusted
Entrust.net Root Certificate.cer


GlobalSign
x509
trusted
Root.cer


Thawte
x509
trusted
ThawteServerCA.cer


GeoTrust UTI
x509
java-3p
Utiroot.cer


Thawte Premium
x509
java-3p
ThawtePremium.der


Sony Ericsson E2E
x509
trusted
SEMC_E2E_Root_CA.crt


VeriSign Class 3
x509
java-3p
VeriSignClass3Root.cercs-and-ps
cs
0200010F0FBeeline GPRS
beeline
beeline
wap.beeline.ru
pap
MTS GPRS
mts
mts
wap.mts.ru
pap
Megafon GPRS
wap
wap
wap.msk
pap
Beeline GSM
beeline
beeline
0671
14400


MTS GSM
mts
mts
0885


Megafon GSM
wap
wap
+79262909200
Megafon WAP
wap
wap
255
wap.megawap.ru
http
010.010.001.002
8080
true
Megafon GPRS


MTS WAP
mts
mts
255
wap.mts.ru
wap
212.044.140.013
MTS GPRS


Beeline WAP
beeline
beeline
255
wap.beeline.ru
http
192.168.017.001
8080
true
Beeline GPRS100


false5
silent
on-if-silent
ru
4
25
false
false
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
truetrue


SonicBox_Patch3.rar > customize.xml

2005-05-24T13:06:00
2005-05-24T13:26:37
23048311
Marie Killander
22760
RA3
CDA102338/36
R5A
SEMC phone
World
Generic Trade
WorldWide
ar
he
ru
bg
el
tr
sv
fi
sr
sl
sk
ro
pt
pl
no
nl
hu
lt
lv
it
hr
fr
es
en
et
de
da
cs
is
ja
bn
hi
uk
st
zu
sq
fa
id
ms
tl
th
vi
zc
zh
zt
zs
ae
xl
cf
pb


true
euro
am-pm
2005-05-24VeriSign WTLS
wtls
trusted
Verisign_Class_3_CA_WTLS.wcrt


Baltimore WTLS
wtls
trusted
GTE_Cybe_Trust_Root_WTLS.wcrt


Entrust WTLS
wtls
trusted
Entrust.net_WTLS_Root_Certificate.wcrt


Verisign
x509
trusted
C3_PCA_G3v2.cer


Baltimore
x509
trusted
GTE_CyberTrust_Root.cer


Entrust.net Root
x509
trusted
Entrust.net Root Certificate.cer


GlobalSign
x509
trusted
Root.cer


Thawte
x509
trusted
ThawteServerCA.cer


GeoTrust UTI
x509
java-3p
Utiroot.cer


Thawte Premium
x509
java-3p
ThawtePremium.der


Sony Ericsson E2E
x509
trusted
SEMC_E2E_Root_CA.crt


VeriSign Class 3
x509
java-3p
VeriSignClass3Root.cercs-and-ps
cs
0200010F0FBeeline GPRS
beeline
beeline
wap.beeline.ru
pap
MTS GPRS
mts
mts
wap.mts.ru
pap
Megafon GPRS
wap
wap
wap.msk
pap
Beeline GSM
beeline
beeline
0671
14400


MTS GSM
mts
mts
0885


Megafon GSM
wap
wap
+79262909200
Megafon WAP
wap
wap
255
wap.megawap.ru
http
010.010.001.002
8080
true
Megafon GPRS


MTS WAP
mts
mts
255
wap.mts.ru
wap
212.044.140.013
MTS GPRS


Beeline WAP
beeline
beeline
255
wap.beeline.ru
http
192.168.017.001
8080
true
Beeline GPRS100


false5
silent
on-if-silent
ru
4
25
false
false
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
truetrue


SonicBox_Patch3.rar > example.txt

gdfsread:00000013
gdfsreadbinary:00000013
gdfswrite:00020CBF31453057000000003201
chdir:/
readfile:/tpa/preset/log.txt
readfile:/tpa/preset/system/language/ru.lng
readfile:/tpa/preset/system/security/Settings.bin
readfile:/tpa/preset/custom/customize.xml
chdir:/tpa
listdirs:


SonicBox_Patch3.rar > example.txt

gdfsread:00000013
gdfsreadbinary:00000013
gdfswrite:00020CBF31453057000000003201
chdir:/
readfile:/tpa/preset/log.txt
readfile:/tpa/preset/system/language/ru.lng
readfile:/tpa/preset/system/security/Settings.bin
readfile:/tpa/preset/custom/customize.xml
chdir:/tpa
listdirs: