funkcja_mhu.xls

Kłopoty z formułą do EXCEL-a

Widzę, że Kolega uparcie ignoruje moje porady z poprzedniego tematu. W przypływie dobroduszności napisałem gotową formułę, która powinna Koledze pomóc uporać się z tym problemem.


" 99 " , " 99 "
" 100 " , " 109 "
" 101 " , " 109 "


Download file - link to post