HijackThis.txt

Bardzo wolny komputer :(

Witam! Od kilku dni mam poważny problem z moim komputerem, mianowicie bardzo często zawiesza się na kilkana¶cie sekund. W tym czasie zużycie procesora wynosi 100%. Podejrzewam że chodzi o proces iexplore.exe. Niestety nie wiem jak go na stałe usun±ć. Poza tym mam problem z wyskakuj±cymi okienkami. Czy jest w stanie kto¶ mi pomóc, ponieważ z dnia na dzień jest coraz gorzej? Z góry dziękuję za pomoc. Oto log z Hijackthis: Wszelkie logi proszę zamieszczać tak jak ja to uczyniłem.


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:20:21, on 2008-10-27
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe
C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe
C:\WINDOWS\system32\BtUsrBdg.exe
C:\WINDOWS\system32\BTSetBootKey.exe
C:\Program Files\Jessops\Picture Suite\InsDetect.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe
C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe
C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe
C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe
C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe
C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe
C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=60327
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_customize.aspx?TbId=60327
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = ??cza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] " C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe " " ZTE Corporation\ZXDSL852 "
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] " C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] " C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe " -Embedding -boot
O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SetDefPrt] C:\Program Files\Brother\Brmfl05a\BrStDvPt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter2.0] C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun
O4 - HKLM\..\Run: [BTUSRBDG] BtUsrBdg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BTSETBOOTKEY] BTSetBootKey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AXIS TONS THE MP3] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Readme Live Axis Tons\Dead bend.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Jessops Insert Detect] C:\Program Files\Jessops\Picture Suite\InsDetect.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [16 Third] C:\DOCUME~1\WZICH~1\DANEAP~1\GREATS~1\Ball real.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] " C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe " -autorun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'US?UGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'US?UGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O4 - Global Startup: Status Monitor.lnk = C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe
O8 - Extra context menu item: E & ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij & do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2DF0125B-B048-4C71-8749-E8D57ED10B8B}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9282E28E-E5A2-4165-8B2B-454AFA67074A}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2DF0125B-B048-4C71-8749-E8D57ED10B8B}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{2DF0125B-B048-4C71-8749-E8D57ED10B8B}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

--
End of file - 7413 bytes


Download file - link to post