Ct.PDF

cyfrowy pomiar czestotliwosci i pojemnosci?

Musisz poczynić założenia i określić zakres pomiarowy miernika pełną skalę FS oraz rozdzielczość z jaka będziesz odczytywał na wyświetlaczu zmierzoną pojemność. Zakładając FS - 1uF, z rozdzielczością 1nF to dla FS musi być zliczonych 1000 impulsów. Tu również należy przyjąć , iż będą to tw=1us fw=1/tw=1MHz oraz próg napięciowy komparatora Ur=5V. Pozostał Ci do określenia prąd źródła wzorcowego. I= C*Ur/*1000*tw =1*5/1000=5mA Reasumując; przetwornik do miernik C/t o zakresie 1uF rozdzielczości 1nF powinien mieć, źródło wzorcowe I=5mA, częstotliwość generatora wzorcowego fw=1MHz oraz wzorzec napięcia referencyjnego Ur=5VDownload file - link to post