AWM250.pdf

Whirlpool AWM250-1200 - jak działają programy w pralce?

Instrukcja w załączniku - prawdopodobnie do tego modelu pralki. Opis programów prania od strony nr 10 (według PDF). W dolnej części strony nr 11 są symbole przedstawiające przebieg programu, czyli to co jest na ostatnim pokrętle.


Download file - link to post

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY:
WAŻNE: ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJAMI INSTALOWANIA
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA PO RAZ PIERWSZY
NALEŻY ZDJĄĆ ŚRUBY BLOKUJĄCE NA CZAS TRANSPORTU
Pierwszy cykl prania bez wsadu bielizny
1.
2.
3.
4.
5.

Otworzyć kurek wody.
Zamknąć drzwiczki.
Wsypać niewielką ilość proszku (około 100 ml) do pojemnika na proszek
.
Wybrać program prania krótkiego (patrz tabela programów).
Nacisnąć przycisk “ON/OFF” (ZAŁ/WYŁ).
Pierwszy cykl prania służy do usunięcia pozostałości wody po próbach fabrycznych.

NORMALNE UŻYTKOWANIE:
1.
2.
3.
4.
5.

Otworzyć kurek wody.
Posegregować bieliznę według rodzaju tkaniny i kolorów, załadować do pralki.
Zamknąć drzwiczki.
Nasypać proszek i inne wymagane dodatki.
Wybrać program, temperaturę, szybkość wirowania i inne wymagane funkcje
specjalne (z dostępnych w danym urządzeniu).
6. Nacisnąć przycisk “ON/OFF” (ZAŁ/WYŁ).

37

38

39

PL

SPIS TREŚCI

PRALKA I JEJ WYPOSAŻENIE

STRONA

41

OCHRONA ŚRODOWISKA

STRONA

42

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

STRONA

42

PRZESTAWIANIE I TRANSPORT URZĄDZENIA

STRONA

42

SEGREGOWANIE PRANIA

STRONA

43

PROSZEK I DODATKI

STRONA

44

FARBOWANIE I WYBIELANIE

STRONA

45

WYBIERANIE PROGRAMU I FUNKCJI SPECJALNYCH /
URUCHAMIANIE PROGRAMU
STRONA 46
PRZEBIEG PROGRAMU

STRONA

47

BLOKADA DRZWICZEK / KONIEC PROGRAMU /
ZMIANA PROGRAMU

STRONA

48

WYJMOWANIE FILTRA /
OPRÓŻNIANIE Z POZOSTAŁOŚCI WODY

STRONA

49

OBSŁUGA I KONSERWACJA

STRONA

50

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

STRONA

50

INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK

STRONA

51

SERWIS

STRONA

51

INSTRUKCJE INSTALOWANIA

STRONA

52

40

PRALKA I JEJ WYPOSAŻENIE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Blat roboczy
Panel sterowania
Pojemnik na proszek
Tabliczka serwisowa (wewnątrz, za drzwiczkami)
Drzwiczki
Klamka drzwiczek
- Aby otworzyć: pociągnąć klamkę
- Aby zamknąć: nacisnąć mocno drzwiczki (aż do zaskoczenia zamka).
7. Zabezpieczenie przed dziećmi (wewnątrz drzwiczek)
8. Filtr
9. Spust pozostałości wody (zależnie od modelu)

41

OCHRONA ŚRODOWISKA
Opakowanie
Materiał z opakowania jest oznakowany
symbolem surowców wtórnych
co
oznacza, że nadaje się w 100% na surowce
wtórne.
Urządzenie
Pralka została wykonana z materiałów
nadających się na surowce wtórne.
Urządzenie należy złomować zgodnie z
lokalnymi przepisami uzdatniania odpadów.
Przed przystąpieniem do złomowania;
pralkę należy zabezpieczyć przez odcięcie
kabla tak, aby nie można jej było podłączyć
do zasilania.


-

Porady odnośnie ochrony środowiska
Pralka z pełnym wsadem bielizny (zależnie
od wybranego programu), zapewnia
najlepsze wykorzystanie energii i wody.

-

-

Bieliznę mało zabrudzoną należy prać w
niskiej temperaturze lub w cyklu prania
krótkiego.

-

Podczas prania małych ilości bielizny; należy
nacisnąć przycisk “Lekko zabrudzone”/
“Połowa wsadu”
(zależnie od modelu) i
zmniejszyć ilość proszku.

-

Jeśli zamierzacie suszyć bieliznę w domowej
suszarce, zalecamy wirowanie na
maksymalnej szybkości (w zależności od
wybranego programu). Suszarka będzie
wówczas zużywać mniej energii elektrycznej.

-

Nie przekraczać ilości proszku, jaka jest
zalecana przez Producenta na opakowaniu.

-

Wywabiacz plam oraz wybielacz należy
stosować tylko wówczas, gdy jest to
konieczne.

Bielizna mało lub średnio zabrudzona nie
wymaga prania wstępnego.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA


Pralkę należy używać tylko w gospodarstwie
domowym, do przewidzianych zastosowań.Do otwierania drzwiczek nie należy nigdy
używać nadmiernej siły.Należy zatroszczyć się o to, aby podłączenie
do sieci wodnej i elektrycznej były wykonane
według instrukcji Producenta oraz według
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa,
wydanych przez lokalny Zakład
Energetyczny oraz Zakład Wodociągów
(patrz “Instrukcje instalowania”).Nie pozwalać dzieciom na zabawę z pralką i
wchodzenie do niej. Drzwiczek nie należy
obciążać żadnym ciężarem.Materiały opakowania (worki plastykowe,
kawałki polistyrenu, itd.) mogą stwarzać
zagrożenie dla dzieci. Należy je trzymać z
dala od dostępu dzieci.Urządzenie jest zgodne z europejskimi
przepisami bezpieczeństwa oraz
z dyrektywą 93/68/EWG i EN 60555.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub
konserwacji urządzenia, należy je wyłączyć
lub odłączyć od sieci.
Jeśli pralka nie jest używana; należy ją
wyłączyć i zamknąć kurek wody.

PRZESTAWIANIE I TRANSPORT URZĄDZENIA
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
2. Zamknąć kurek wody.
3. Odłączyć wąż dopływowy i spustowy.

42

4. Spuścić resztki wody z pralki i z węży (patrz
“Spust pozostaľości wody”).
5. Zamontować śruby zabezpieczające na czas
transportu (patrz “Instrukcje instalowania”).

SEGREGOWANIE PRANIA
1. Posegregować bieliznę według:
• Rodzaju tkaniny / symbolu znajdującego
się na metce
Bawełna, tkaniny mieszane, syntetyczne,
wełna, jedwab, wiskoza.
• Koloru
Oddzielić sztuki kolorowe od białych. Prać
osobno sztuki kolorowe nowe.
• Wymiarów
Należy prać bieliznę o różnych wymiarach w
tym samym wsadzie, aby poprawić warunki
prania i aby rozkładał się on bardziej
równomiernie wewnątrz bębna.
• Stopnia delikatności
Bieliznę delikatną należy prać osobno; wybierać
programy specjalne dla Wełny nadającej się
do prania w pralce
, firanek lub jedwabiu.
Zdjąć kółka z firanek lub zawiązać je w
woreczku z tkaniny. Prać tylko taką bieliznę,
która nadaje się do prania w pralce. Bieliznę o
małych wymiarach (np.: rajstopy nylonowe,
paski, itp.) oraz zawierającą zapinki (np.
biustonosze) należy prać w woreczkach z
tkaniny lub poszewkach poduszkowych
zamykanych na zamek błyskawiczny.
2. Opróżnić wszystkie kieszenie
Monety, szpilki i inne podobne przedmioty mogą
uszkodzić bieliznę, bęben i inne elementy.
3. Zamknięcia
Zapiąć zamki błyskawiczne i zapinki. Luźne
paski lub wstążki powinno się związać razem.

1

2

3

WSKAZÓWKI ODNOŚNIE PRANIA I
PIELĘGNOWANIA BIELIZNY Z JEDWABIU

Pranie: Aby zapewnić właściwą troskę o artykuły
z jedwabiu:
1. Sprawdzić instrukcje podane na metce
celem upewnienia się czy artykuł nadaje się
do prania w pralce (30°C).
2. Tkaniny o takim samym kolorze zaleca się
prać razem.
Ważna uwaga: Należy sprawdzić nowe artykuły
czy nie odbarwiają się i dlatego należy je prać po
raz pierwszy osobno.
3. Stosować środki piorące specjalnie
przeznaczone dla tkanin wełnianych lub
jedwabnych.
4. Program ten nie ma cyklu wirówki.
5. Jeśli została wybrana funkcja “Zatrzymanie
płukania”, nie powinno się pozostawiać
prania zbyt długo w wodzie.
Suszenie i prasowanie
• Rozłożyć bieliznę na ręczniku i odsączyć z
niej nadmiar wody, ale bez wyciskania.
• Nigdy nie suszyć jedwabnej bielizny na słońcu.
• Prasować od lewej strony, gdy tkanina jest
jeszcze lekko wilgotna.
• Aby uniknąć plam z wody, nie skrapiać ani nie
używać żelazka z załączonym podawaniem pary.

WYWABIENIE PLAM

Plamy z krwi, mleka, jaj i innych substancji
organicznych, na ogół są usuwane w trakcie
fazy prania enzymatycznego programu.
Do plam z wina, kawy, herbaty, trawy, owoców,
itp.; należy użyć biologicznego wywabiacza,
dodając go do przegrody prania głównego
pojemnika na proszek
lub wybielacza na
bazie chloru do przegrody pojemnika na
proszek (zależnie od modelu) .
Plamy trudno usuwalne można usunąć za
pomocą wywabiacza przed praniem.

ZAŁADUNEK BIELIZNY
1. Otworzyć drzwiczki
2. Rozłożyć bieliznę i załadować bęben luźno,
kolejno sztuka po sztuce.
3. Zamknąć drzwiczki

POJEMNOŚĆ PRALKI
Patrz przegląd programów prania.
Uwaga: przeładowanie pralki zmniejsza
efektywność prania i powoduje, że po praniu
tkaniny są pomięte.
43

PROSZEK I DODATKI
WYBÓR WŁAŚCIWEGO PROSZKU

DOZOWANIE PROSZKU

Rodzaj proszku zależy od
• rodzaju tkaniny (bawełna, tkaniny
syntetyczne, sztuki delikatne, wełna,
jedwab),
Uwaga: do wełny należy stosować specjalne
detergenty.
• koloru
• temperatury prania
• stopnia i rodzaju zabrudzenia

Nie należy przekraczać ilości proszku
zalecanych przez producenta i podanych na
opakowaniu proszku. Ilość zależy od:
• stopnia i rodzaju zabrudzenia
• ilości bielizny
- pełny wsad; należy postępować według
wskazań producenta proszku,
- połowa wsadu; 3/4 porcji zalecanej dla
pełnego wsadu,
- wsad minimalny (ok. 1 kg); połowa porcji
dla pełnego wsadu.
• twardości wody w miejscu zamieszkania
(należy się ewentualnie zwrócić o informacje
do odpowiedniej instytucji); woda miękka
wymaga mniej proszku niż twarda.

Uwaga:
• Białawe pozostałości proszku na tkaninach
ciemnych, są następstwem
nierozpuszczalnych dodatków, znajdujących
się w nowoczesnych proszkach
pozbawionych fosforanów. Jeśli zauważycie
takie zjawisko; należy tkaninę wytrzepać lub
wyszczotkować bądź zmienić proszek na
detergent płynny.
• Środki piorące i dodatki do prania winny być
przechowywane w bezpiecznym i suchym
miejscu, nie dostępnym dla dzieci.
• Należy używać jedynie takich środków
piorących i dodatków do prania, które są
przeznaczone do użytku domowego w
pralkach automatycznych.
• Należy używać jedynie takich środków
zmiękczających, usuwających kamień,
farbujących lub wybielających, które są
przeznaczone do użytku w pralkach
automatycznych.
• Nie stosować rozpuszczalników (takich jak
np.: terpentyna, benzyna, itd.). Nie należy
prać w pralce tkanin, które były czyszczone
rozpuszczalnikami lub płynami palnymi.

Uwaga:
• Zbyt duża ilość proszku może spowodować
nadmierną ilość piany, która ogranicza
skuteczność. Jeśli pralka wykryje nadmiar
piany, może nie dopuścić do wirowania.
Użycie zbyt małej ilości proszku spowoduje
szary odcień na wypranej bieliźnie.
Powoduje to powstawanie kamienia na
bębnie i na elementach grzewczych.
• Stosowanie wybielaczy na bazie chloru
wymaga uważnego stosowania się do
instrukcji.
Nadmierna dawka może uszkodzić bieliznę.

TABELA TWARDOŚCI WODY
KATEGORIA
TWARDOŚCI WODY

CHARAKTERYSTYKA

STOPNIE
NIEMIECKIE
°dH

STOPNIE
FRANCUSKIE
°fH

STOPNIE
ANGIELSKIE
°eH

1
2
3
4

miękka
średnia
twarda
bardzo twarda

0-7
7-14
14-21
ponad 21

0-12
12-25
25-37
ponad 37

0-9
9-17
17-26
ponad 26

Jeśli pralka ma pojemnik na proszek o trzech przegrodach to wskaźnik twardości wody należy ustawić
na poziomie zależnym od twardości wody. Przesunąć wskaźnik na żądane położenie.

44

PROSZEK I DODATKI
WSYPYWANIE PROSZKU I INNYCH
ŚRODKÓW
1. Wysunąć pojemnik na proszek. Posiada on
(zależnie od modelu) trzy lub cztery
przegrody.
2. Wsypywanie proszku
• Programy z praniem wstępnym
i zasadniczym
• Programy tylko z praniem zasadniczym,
bez prania wstępnego
Jeśli stosujemy detergent w płynie należy
wyjąć kolorowy dozownik i włożyć go do
przegrody
. Dozownik posiada podziałkę
ułatwiającą dozowanie.
• Dodawanie środka zmiękczającego i do
pielęgnacji tkanin, nie więcej niż do znaku
“Max” (model z 3-przegrodowym
pojemnikiem) lub do znaku “100 ml”
(model z 4-przegrodowym
pojemnikiem).

Uwagi:
• Jeśli stosowane są proszki skoncentrowane
to należy je wsypywać do odpowiednich
dozowników i wkładać bezpośrednio do
bębna, aby uniknąć problemów z
rozpuszczaniem (tylko dla programów bez
prania wstępnego).
• Programy z praniem wstępnym: można
stosować detergent w płynie do cyklu prania
wstępnego.
Do prania zasadniczego należy używać
wyłącznie detergentów w proszku.
• Skoncentrowany środek zmiękczający
należy dokładnie odmierzyć i rozcieńczyć
wodą do maksymalnego poziomu,
oznaczonego w przegrodzie środka
zmiękczającego.

• Wybielacz na bazie chloru należy napełnić
do poziomu “Max”
(jeśli dany model jest przystosowany do
stosowania takiego środka).
• Wywabiacz plam

Pojemnik na proszek z 3 przegrodami

• Środki do zmiękczania wody (woda o
twardości 4)
• Krochmal: (rozcieсczony w wodzie).
Оn acest caz selecюionaюi programul
“Clгtirea єi Centrifuga”. Dupг ce aюi pus
amidonul vгrsaюi circa 1 litru de apг оn
compartimentul
3. Wsunąć pojemnik proszku na miejsce tak
aby zaskoczył.
Pojemnik na proszek z 4 komorami

FARBOWANIE I WYBIELANIE
Farbowanie: Produkty do barwienia, dostępne w
handlu, składają się zazwyczaj z barwnika,
środka ustalającego i soli.
Barwnik, środek ustalający a następnie sól,
należy wsypać bezpośrednio do pustego bębna
a dopiero później należy włożyć bieliznę.

Należy stosować wyłącznie produkty
przeznaczone do pralek automatycznych.
Należy przestrzegać instrukcji Producenta.
Po zakończeniu cyklu farbowania lub
wybielania może się okazać, że części
plastykowe i gumowe pralki zostaną
zabarwione.

45

WYBIERANIE PROGRAMU I FUNKCJI SPECJALNYCH /
URUCHAMIANIE PROGRAMU
WYBIERANIE PROGRAMU
(patrz także na osobne tabele programów oraz
na tabelę zapotrzebowania)
Dla pralek POSIADAJĄCYCH pokrętło
regulacji temperatury
• Obracać pokrętłem programatora w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aż do ustawienia żądanego
programu.
• Ustawić żądaną temperaturę za pomocą
pokrętła termostatu.

Ważna uwaga:

Dla pralek BEZ pokrętła regulacji
temperatury
• Obracać pokrętłem programatora w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aż do ustawienia programu z
żądaną temperaturą.

1. Jeśli zostanie wybrana funkcja ( ) “Bez
wirowania”:
• Nie ma wirowania na programach “Wełna” i
“Delikatne”,
• Jest jedynie ograniczony, pośredni cykl
wirowania pomiędzy cyklami płukania w
programach “Bawełna” i “Tworzywa” dla
zapewnienia skutecznego płukania.
Program jest kończony krótkim cyklem
wirowania.
2. Każdy program ma automatycznie
przewidzianą szybkość wirowania:

Dla pralek posiadających pokrętło regulacji
szybkości wirowania
• Obracać pokrętłem regulacji szybkości
wirowania aby ustawić żądaną szybkość.
Dla pralek BEZ pokrętła regulacji szybkości
wirowania
• Szybkość wirowania może zostać
zmniejszona za pomocą przycisku redukcji
szybkości (zależnie od modelu)
(Patrz również na ważną uwagę 2).
PROGRAM

MAKS. SZYBKOŚĆ WIROWANIA (zależnie od modelu)
1200

1100

1000

900

800

600

Bawełna

1200

1100

1000

900

800

600

Tworzywa

900*

900*

900*

900

800

600

Delikatne

900*

900*

900*

900

800

600

Wełna

900*

900*

900*

900

900

600

0

0

0

0

0

0

Płukanie + wirowanie

1200

1100

1000

900

800

600

Wirowanie intensywne

1200

1100

1000

900

800

600

Wirowanie delikatne

900*

900*

900*

900

800

600

Jedwab / wiskoza

* W celu zapewnienia większej dbałości o bieliznę, ograniczono szybkość wirowania do 900 obr/min.

46

WYBIERANIE PROGRAMU I FUNKCJI SPECJALNYCH /
URUCHAMIANIE PROGRAMU
NACIŚNIJ PRZYCISK ŻĄDANEJ
FUNKCJI SPECJALNEJ
(Funkcje specjalne są dostępne zależnie od modelu
pralki; patrz także osobna tabela programów).
Przycisk Redukcja szybkości wirowania
• W przypadku modelu pralki nie
posiadającego pokrętła szybkości wirowania,
nacisnąć ten przycisk aby zmniejszyć
maksymalną, automatycznie wybieraną,
szybkość wirowania. W programie “Jedwab”
nie ma cyklu wirowania.
Przycisk Pranie wstępne
• Nie należy wybierać tej funkcji łącznie z
programem “Pranie szybkie” lub innymi
krótkimi programami.
• Funkcja prania wstępnego winna być
stosowana jedynie w wypadku bardzo
zabrudzonej bielizny.
• Włączenie funkcji prania wstępnego wydłuża
cykl prania o około 15 minut.
Przycisk Zatrzymanie płukania/ Opóźnienia
wirowania
• Bielizna pozostaje w wodzie płuczącej bez
odwirowania, celem uniknięcia nadmiernego
pogniecenia.
• Funkcja ta jest szczególnie zalecana dla
programów “Tworzywa” lub “Delikatne”, gdy
nie zamierzamy wyjmować bielizny
niezwłocznie po zakończeniu programu.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna jeśli
chcemy przesunąć wirowanie na czas
późniejszy lub wówczas, gdy nie chcemy
odwirowywać pranych części garderoby.
Aby zakończyć program gdy wybrana była
funkcja Zatrzymanie płukania:
Nacisnąć ponownie przycisk Zatrzymanie
płukania; zostanie wykonany cykl wirowania dla
wybranego programu.
Jeśli nie chcemy odwirowywać ubrań, należy
ustawić pokrętło programatora na odpowiedni
program opróżniania.

Przycisk Pranie ekonomiczne
• Następuje wydłużenie czasu prania i
obniżenie temperatury wody. Funkcja ta
umożliwia zaoszczędzenie do 30% kosztów
energii, bez uszczerbku dla wspaniałych
rezultatów prania.
Przycisk Pranie szybkie
• Należy wybrać dla wykonania szybkiego,
ekonomicznego prania.
• Szczególnie przydatny przy zmniejszonym
wsadzie oraz dla bielizny lekko zabrudzonej.
Uwaga: Jeśli jest wybrana funkcja “Pranie szybkie”
to można uaktywnić tylko funkcje “Zatrzymanie
płukania” i “Redukcja szybkości wirowania”.
Lekko zabrudzone / Przycisk Połowa wsadu
• Zmniejsza zużycie wody, zwłaszcza w fazie
płukania.
• Szczególnie przydatny dla bielizny lekko
zabrudzonej lub dla małego wsadu (umożliwia
także zmniejszenie ilości proszku).
Przycisk Intensywne płukanie
• Następuje wydłużenie cyklu płukania i
zwiększenie poziomu wody, dla polepszenia
działania płukania.
• Funkcja intensywnego płukania jest
szczególnie przydatna tam gdzie jest bardzo
miękka woda, przy praniu bielizny niemowlęcej
oraz ubrania noszonego przez alergików.

URUCHAMIANIE PROGRAMU
1. Włączyć wtyczkę do sieci.
2. Otworzyć kurek wody.
3. Wcisnąć przycisk “ON/OFF” (ZAŁ/WYŁ).
Załączy się lampka kontrolna.

PRZEBIEG PROGRAMU
WSKAźNIK PRZEBIEGU PROGRAMU
Każdy kolor wskazuje fazę prania według
rodzaju tkaniny zgodnie z podanymi na
pojemniku proszku.

Symbole (zależnie od modelu) przedstawiają
różne fazy prania (pranie/płukanie/wirowanie).

SYMBOLE
Pranie zasadnicze
llllllllllll Płukanie
• • • Wirowanie końcowe
Stop: Koniec programu
47

BLOKADA DRZWICZEK / KONIEC PROGRAMU /
ZMIANA PROGRAMU
BLOKADA DRZWICZEK
Z chwilą uruchomienia programu, następuje
automatyczne zablokowanie drzwiczek, aż do końca
programu. Gdy program zostanie zatrzymany lub gdy
zabraknie prądu; drzwiczki odblokują się
samoczynnie po około 2 minutach.

KONIEC PROGRAMU
Wskaźnik przebiegu programu wskazuje “Stop”.
1. Nacisnąć przycisk “ON/OFF” (ZAŁ/WYŁ).
Lampka kontrolna gaśnie.
2. Wyłączyć funkcje specjalne za pomocą
odpowiednich przycisków.
3. Zakręcić kurek wody.
4. Zaczekać na odblokowanie się drzwiczek (około
2 minut).
5. Otworzyć drzwiczki i wyjąć bieliznę.
Uwaga: Nie zamykać całkowicie drzwiczek ale
pozostawić je jedynie przymknięte, tak aby umożliwić
wyschnięcie bębna.

PONOWNY WYBÓR PROGRAMU
1. Nacisnąć przycisk “ON/OFF” (ZAŁ/WYŁ).
Lampka kontrolna gaśnie.
2. Wybrać nowy program / temperaturę.
3. Nacisnąć ponownie przycisk “ON/OFF” (ZAŁ/WYŁ).
Lampka kontrolna zapali się.

48

WYJMOWANIE FILTRA /
OPRÓŻNIANIE Z POZOSTAŁOŚCI WODY
KIEDY NALEŻY WYJMOWAĆ FILTR
Filtr należy sprawdzać i czyścić dwa lub trzy
razy do roku.
Gdy pompa ulegnie zablokowaniu przez
ciała obce (guziki, monety, spinki itd.).
Jeśli pralka nie wykonuje prawidłowo
opróżniania wody lub cyklu wirowania.

2

Ważne: zanim przystąpimy do spuszczania
wody, należy się upewnić czy woda schłodziła
się.

WYJMOWANIE FILTRA
1. Wyłączyć urządzenie (nacisnąć przycisk
“ON/OFF”).
2. Otworzyć pokrywkę filtra; posługując się
kolorowym dozownikiem, znajdującym się w
pojemniku na proszek.
3. Podłożyć pod filtr płaskie naczynie lub
pojemnik.
4. Powoli obracać pokrętłem filtra w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
tak aby jego pokrętło znalazło się w pozycji
poziomej, ale nie wykręcać go całkowicie.
5. Odczekać, aż cała woda spłynie.
6. Wykręcić filtr całkowicie i wyjąć go.
7. Usunąć ewentualne ciała obce.
8. Sprawdzić czy wirnik pompy porusza się
swobodnie.
9. Włożyć filtr i zakręcać w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara aż do
zablokowania (do chwili aż uchwyt znajdzie
się poziomo).
10. Zamknąć pokrywę.
11. Wlać 1/2 l wody do pojemnika na proszek,
w celu reaktywacji systemu Eco.
Niektóre modele nie mają filtra, gdyż są
wyposażone w pompę z układem
samoczynnego czyszczenia.
Uwaga: Jeśli zajdzie potrzeba wyczyszczenia
filtra w trakcie programu prania to należy
zatrzymać pralkę przez jej wyłączenie a
następnie ponownie ją załączyć. Po wykonaniu
czyszczenia ustawić ponownie program.

KIEDY NALEŻY OPRÓŻNIAĆ Z
POZOSTAŁOŚCI WODYPrzed transportem (przeprowadzką) pralki.
Jeśli występuje zagrożenie zamarznięciem.
W takim przypadku należy spuszczać wodę
po każdym praniu.

4

6

8

1
3
2

SPUST POZOSTAŁOŚCI WODY
Rurka służąca do opróżniania z pozostałości
wody jest umieszczona w podstawie pralki.
1. Unieść pokrywę lekko naciskając ku górze.
2. Wyjąć powoli rurkę spustową na
długość ok. 15 cm.
Zdjąć zamknięcie z końca rurki.
3. Spuszczać wodę do naczynia o niskich
ściankach aż ustanie wypływ. Zatkać rurkę i
włożyć ją ponownie na miejsce.
4. Przed uruchomieniem programu: Wlać 1 l
wody do pojemnika na proszek, w celu
reaktywacji systemu Eco. Jeśli pralka nie
posiada rurki spustowej w podstawie to
opróżnianie z pozostałości wody należy
wykonać według instrukcji z rozdziału
“Wyjmowanie filtra”.
49

OBSŁUGA I KONSERWACJA
OBUDOWA I PANEL STEROWANIAStosować normalne detergenty do użytku
domowego (nie używać proszków ściernych).
Wycierać miękką szmatką.

POJEMNIK PROSZKU
Odblokować i wyjąć
pojemnik, naciskając
lekko na dźwignię.
• Wyjąć syfony (syfon z
przegrody
zmiękczacza, syfon z
komory wybielacza na
bazie chloru i
dozownik kolorowy do
detergentów w płynie).
• Przemyć wszystkie
części bieżącą wodą.
Założyć wszystkie części do pojemnika i
wcisnąć syfon do oporu aż zaskoczy i
wsunąć pojemnik.

USZCZELKA DRZWICZEKJeśli to konieczne, wyczyścić uszczelkę
miękką szmatką.
Sprawdzać okresowo czy w zgięciach
uszczelki czy nie ma obcych ciał.

5. Odkręcić wąż dopływowy wody od strony
pralki.
6. Wyjąć filtr za pomocą odpowiednich
szczypiec i wyczyścić.
7. Założyć filtr i zakręcić wąż do pralki.
8. Odkręcić kurek wody i sprawdzić czy
połączenia są całkowicie szczelne.
W przypadku pralek z wężem wyposażonym
w układ Acqua Stop.
1. Zamknąć kurek wody.
2. Odkręcić wąż dopływowy
Acqua Stop od kurka.
3. Wyjąć i wyczyścić tylko luźny
filtr.
4. Założyć filtr i zakręcić wąż
Acqua Stop do kurka wody.
5. Odkręcić kurek wody i
sprawdzić czy połączenia są
całkowicie szczelne.

FILTR


Filtr należy sprawdzać i czyścić 2 lub 3 razy
do roku (patrz “'Wyjmowanie filtra”').

FILTR SIATKOWY WĘŻA
DOPŁYWOWEGO WODY
Sprawdzać i czyścić regularnie.
W przypadku pralek ze zwykłym
wężem wodnym
1. Zamknąć kurek wody.
2. Odkręcić wąż dopływowy od
kurka.
3. Wyjąć i wyczyścić filtr.
4. Założyć filtr i zakręcić wąż do
kurka wody.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
Aby zapobiec niewłaściwemu użyciu pralki
należy obrócić plastykową śrubę znajdującą się
na wewnętrznej stronie drzwiczek, przy pomocy
kolorowego elementu znajdującego się w
pojemniku na środki piorące lub użyć monety.
1. Wycięcie na śrubie w położeniu pionowym położenie bezpieczne: tzn. drzwiczek nie da
się zamknąć.
2. Wycięcie na śrubie w położeniu poziomym normalne położenie: tzn. drzwiczki można
zamknąć.
50

INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK
Pralka nie daje się załączyć lub zatrzymuje
się w połowie programu.
• Czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka?
• Czy nie jest spalony bezpiecznik?
• Czy nie ma przerwy w dopływie prądu?
• Czy otwarty jest kurek wody? Czy woda
wypływa z kurka?
• Czy drzwiczki są zamknięte?
• Czy został wybrany program?
• Czy został wciśnięty przycisk “ON/OFF”
(Zał/Wył)?
Pralka nie nabiera wody lub pobiera jej zbyt
mało.
• Czy kurek wody jest całkowicie otwarty?
• Czy wąż dopływowy nie jest zagięty?
• Czy nie są zatkane filtry węża dopływowego
wody? (Patrz “Obsługa i konserwacja”).
• Czy wąż dopływowy nie jest zamarznięty?
Pralka nie wypompowuje wody.
• Czy wąż spustowy jest właściwie położony?
(Patrz Instrukcje instalowania).
• Czy filtr nie jest zatkany? (Patrz “Wyjmowanie
filtra / opróżnianie z pozostałości wody”).
• Czy wąż odpływowy nie jest zamarznięty?
• Czy nie jest wciśnięty przycisk zatrzymanie
płukania?
Pozostałości po proszkach i dodatkach w
zbiorniczku proszku, po zakończeniu prania.
• Czy syfon jest właściwie ustawiony?
• Czy syfon nie jest zabrudzony?
• Czy nie dopływa zbyt mało wody?(patrz wyżej).
• Patrz także “Proszek i dodatki” oraz “Obsługa
i konserwacja”.

Pralka wpada w drgania podczas wirowania.
• Czy pralka jest wypoziomowania i czy nóżki
zostały wyregulowane? (Patrz “Instrukcje
instalowania”)
• Czy zostały usunięte klamry? Klamry
zabezpieczające na czas transportu muszą być
usunięte zanim przystąpi się do użytkowania
maszyny (patrz “Instrukcje instalowania”).
Po zakończeniu programu bielizna nie jest
dobrze odwirowana.
• Czy pompa nie jest zablokowana?
(Patrz “Wyjmowanie filtra / opróŻnianie z
pozostaľości wody”)
• Czy pranie nie składa się z pojedynczych
ciężkich/dużych rozmiarów artykułów
(szlafroki, itp.). Jeśli tak jest istotnie to pralka
mogła wykryć obciążenia nie wyważone w
chwili rozpoczynania wirowania i zatrzymała
cykl. Następnie pralka wykona ruch
polegający na rozprowadzeniu wsadu i
rozpocznie nowy cykl wirowania.
• Jeśli powtórzy się to kilka razy raz za razem to
pralka wykona cykl wirowania ze zmniejszoną
szybkością, w stosunku do tej wybranej, a w
wypadku skrajnym, zatrzyma się.
• Jeśli po zakończeniu prania bielizna jest
dalej zbyt mokra to należy ewentualnie
dodać inną bieliznę i ponownie uruchomić
program wirowania
Ważne: Pralka jest wyposażona w system
bezpieczeństwa. Program jest przerywany po
kilku minutach jeśli wystąpi jedno w
następujących zdarzeń:
• Brak dopływu wody.
• Zablokowanie pompy.
• Aby uruchomić pralkę należy ją wyłączyć i
ponownie załączyć.

SERWIS
Zanim zwrócicie się Państwo do Serwisu:
1. Należy sprawdzić czy nie ma możliwości
wyeliminowania usterek samemu (patrz
“instrukcja usuwania usterek”).
2. Ponownie uruchomić program, aby
sprawdzić czy usterka została usunięta.
3. Jeśli pralka dalej nie działa, skontaktować się
z Serwisem i podać:
• Rodzaj usterki.
• Dokładny model urządzenia.
• Numer serwisowy (numer ten znajduje się
na tabliczce, po słowie SERVICE).

Nalepka Service znajduje się wewnątrz, za
drzwiczkami.

Dokładny adres.
Numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
Numery telefoniczne i adresy stacji Serwisowych
znajdują się w książce gwarancyjnej lub na
kwestionariuszu sprzedawcy.
51

INSTRUKCJE INSTALOWANIA
ŚRUBY BLOKUJĄCE NA CZAS
TRANSPORTU
Urządzenie jest wyposażone w śruby blokujące,
zapobiegające uszkodzeniu podzespołów
wewnętrznych w czasie transportu.
Przed przystąpieniem do użytkowania pralki,
należy BEZWZGLĘDNIE usunąć śruby blokujące
na czas transportu (Rys. 1).
1. Poluzować śruby, posługując się dostarczonym
narzędziem (Rys. 2).
2. Wykręcić śruby ręcznie.
3. Przytrzymać główkę każdej śruby i wyjąc je, wraz
z czerwowną, plastykową tuleją, poprzez większy
otwór tulejki mocującej.
4. Zatkać otwory odpowiednimi kołpakami
plastykowymi; należy je wsuwać od szerszej
strony, w kierunku zwężania się, aż właściwie
zaskoczą na swoje miejsce (Rys. 3).
5. Śruby blokujące należy zachować na przyszłość.

Rys. 1

Uwaga:
Przed ponownym transportowaniem pralki, należy
ponownie zamontować śruby blokujące w
następujący sposób:
1. Podważyć plastykowe kołpaki śrubokrętem ku
górze, a następnie przesunąć w kierunku
wskazanym strzałką i wyjąć.
2. Następnie należy przystąpić do montażu śrub w
odwrotnej kolejności.

Rys. 2

Rys. 3

52

INSTRUKCJE INSTALOWANIA
INSTALOWANIE


Pralkę należy umieścić na stabilnej i równej
podłodze, w miarę możliwości, w rogu
pomieszczenia.Sprawdzić czy pralka stoi pewnie na wszystkich
czterech nóżkach na podłodze i czy jest
umieszczona dokładnie poziomo (użyj poziomicy).Jeśli podłoga nie jest równa to należy
wypoziomować pralkę poprzez odpowiednie
ustawienie przedniej, prawej nóżki regulacyjnej
(nie stosować pod nóżki podkładek z drewna,
tektury itp.).

1. Poluzować przeciw nakrętkę za pomocą
dostarczonego klucza.
2. Wyregulować ręcznie wysokość nóżki.
3. Dokręcić mocno nakrętkę w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, ku obudowie
urządzenia.


Jeśli pralka jest instalowana na drewnianej
podłodze to należy pod nią podłożyć płytę o
wymiarach 60 x 60 i grubości co najmniej 3 cm.
Płytę przymocować do podłogi.

ZABUDOWA POD BLAT KUCHENNY
Urządzenie musi być instalowane wyłącznie pod
ciągłym blatem kuchennym.
Zabudowa urządzenia pod blatem musi być
wykonana przy pomocy zestawu do zabudowy
UBS.


Odłączyć pralkę od sieci elektrycznej.

1. Wykręcić śruby mocujące blat roboczy,
umieszczone od tylnej strony urządzenia.
2. Wysunąć blat roboczy do tyłu, do oporu, unieść i
wyjąć go.
Wykonać montaż przykrywającego blatu
kuchennego, według odnośnych instrukcji.
3. Założyć i dokręcić ponownie śruby mocujące.

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO
Szerokośc
Wysokość
Głębokośc

600 mm
825 mm
600 mm

OSTRZEŻENIE:
Pralka może być podłączona do sieci jedynie
wówczas, gdy zainstalowano płytę przykrywającą lub
blat roboczy.

53

INSTRUKCJE INSTALOWANIA
PODŁĄCZENIE WODY

AQUA STOP (zależnie od modelu)Podłączenie wody: tylko zimna woda
Kurek: gwint 3/4” do węża dopływowego
Ciśnienie wody (ciśnienie w sieci):
10-100 N/cm2 (1-10 bar).WĄŻ DOPŁYWOWY WODYUwaga: Jeśli wąż dopływowy jest już
zamocowany do tylnej ścianki pralki należy
zignorować punkty 1 i 4.1. Wyjąć wąż dopływowy z bębna
2. Dostarczony filtr siatkowy należy założyć
pomiędzy kurkiem a prostym końcem węża
dopływowego wody.
3. Przykręcić ręką końcówkę wejściową
dopływowego węża do kurka wody.
4. Zakręcić końcówkę węża z kolankiem do
pralki zwracając uwagę aby nie było zagięć
na wężu.
5. Odkręcić kurek całkowicie i sprawdzić czy nie
ma nieszczelności na podłączeniach do
urządzenia.
• Jeśli elastyczny wąż dopływowy nie jest
dostatecznie długi to należy go zastąpić
wężem odpornym na ciśnienie (zatwierdzony
wg EN 50065 na min.10 bar).
• Wąż dopływowy należy okresowo sprawdzać
czy nie ma wybrzuszeń i pęknięć. W razie
potrzeby wymienić.
• Pralka może zostać zamontowana bez
zaworu zwrotnego.
• Należy przestrzegać wszelkich lokalnych
przepisów odnośnie podłączenia zasilania
wody.

54

Elastyczny wąż dopływowy i pudełko
plastykowe na jego końcu, zawierają
urządzenia elektryczne.
Nie wolno przecinać węża dopływowego ani
też zalewać wodą pudełka plastykowego.
Gdy nastąpi uszkodzenie węża
dopływowego; należy niezwłocznie odłączyć
pralkę od sieci.
Jeśli wąż jest zbyt krótki to należy go
zastąpić wężem Acqua Stop o długości 3 m
(dostępny w Serwisie). Wymiany winien
dokonać wyłącznie wykwalifikowany technik
serwisowy.

INSTRUKCJE INSTALOWANIA
WĄŻ SPUSTOWY WODY


Podłączanie węża spustowego do odprowadzenia
wody.

1. Odhaczyć wąż spustowy z lewej klamry; patrz
strzałka A na Rys. 1.
NIE luzować prawego połączenia węża, patrz
strzałka B na rys.1. W przeciwnym wypadku
istnieje zagrożenie nieszczelnością
(niebezpieczeństwo poparzenia gorącą wodą).
2. Podłączyć wąż spustowy do instalacji ściekowej
lub umocować na krawędzi zlewu lub wanny za
pomocą kolanka “U” (Rys. 2). Wąż spustowy nie
może być zawieszany na małych umywalkach.
Krawędź zlewu nie może być wyżej niż 125 cm
ponad poziom podłogi.
3. Minimalna wysokość spustu: 70 cm.
Maksymalna wysokość spustu
(kolanko “U”): 125 cm.
4. Jeśli zajdzie potrzeba przedłużenia węża to należy
użyć węża tego samego typu i połączenie
zacisnąć obejmami.
Maksymalna długość węża spustowego 2.5 m.

Rys. 1

Ważne:
Upewnić się, że wąż nie jest zagięty ani zaciśnięty i
zamocować go tak, aby nie wysunął się podczas
pracy (Rys. 2).

POŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ


Połączenia elektryczne należy wykonać zgodnie z
obowiązującymi przepisami lokalnymi.
Połączenie elektryczne należy wykonać wyłącznie
przy użyciu gniazdka wtykowego, prawidłowo
zainstalowanego, uziemionego i izolowanego.
System musi być uziemiony zgodnie z przepisami.
Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności
za wyrządzone szkody oraz zranienia osób lub
zwierząt będące bezpośrednim lub pośrednim
następstwem nieprzestrzegania powyższych
instrukcji.
Napięcie, zapotrzebowanie mocy oraz dane
zabezpieczeń elektrycznych są podane na
tabliczce wewnątrz drzwiczek.
Wymiana przewodu zasilającego może być
wykonana wyłącznie przez uprawnionego
elektryka.
Pralka spełnia wymagania europejskich norm
bezpieczeństwa dyrektywy EC 93/68/EWG i
EN 60555.
Nie stosować przedłużaczy ani rozdzielaczy.

Rys. 2

55