FRST.txt

Jak usunac so-v.com? + logi FRST

tutaj logi z nowszej wersji


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:24-05-2016 01
Uruchomiony przez Tymek (administrator) TYMEKCPU (25-05-2016 16:19:13)
Uruchomiony z C:\Users\Tymek\Desktop
Załadowane profile: Tymek (Dostępne profile: Tymek)
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Avast Software s.r.o.) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(Broadcom Corporation.) C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btwdins.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe
(DEVGURU Co., LTD.) C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
(Avast Software s.r.o.) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Motorola Solutions, Inc.) C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe
(Motorola Solutions, Inc.) C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\mediasrv.exe
(Motorola Solutions, Inc.) C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] = & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [5515496 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [596504 2016-04-01] (Oracle Corporation)
Lsa: [Notification Packages] scecli C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BtwProximityCP.dll
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] - & gt; {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} = & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2015-04-26] (Avast Software s.r.o.)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{732D94D5-5A1D-4F6D-9ADE-09B2A298551A}: [NameServer] 8.8.4.4,8.8.8.8
Tcpip\..\Interfaces\{732D94D5-5A1D-4F6D-9ADE-09B2A298551A}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com
BHO: Groove GFS Browser Helper - & gt; {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-03-25] (Microsoft Corporation)
BHO: avast! Online Security - & gt; {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2015-04-26] (Avast Software s.r.o.)
BHO: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-02-28] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: HP Print Enhancer - & gt; {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - & gt; C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll [2009-09-20] (Hewlett-Packard Co.)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper - & gt; {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-03-25] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper - & gt; {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\ssv.dll [2016-05-13] (Oracle Corporation)
BHO-x32: avast! Online Security - & gt; {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2015-04-26] (Avast Software s.r.o.)
BHO-x32: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-02-28] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - & gt; {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\jp2ssv.dll [2016-05-13] (Oracle Corporation)
BHO-x32: HP Smart BHO Class - & gt; {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - & gt; C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll [2009-09-20] (Hewlett-Packard Co.)
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe

FireFox:
========
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.1.42 - & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2012-06-06] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater - & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2012-06-06] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.91.2 - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-05-13] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.91.2 - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-05-13] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.30.3\npGoogleUpdate3.dll [2016-05-10] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.30.3\npGoogleUpdate3.dll [2016-05-10] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader - & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2016-04-23] (Adobe Systems Inc.)
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2015-12-10]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [smartwebprinting@hp.com] - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3
FF Extension: HP Smart Web Printing - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3 [2015-02-20] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKU\S-1-5-21-1810270157-1762720978-1988264060-1000\...\Firefox\Extensions: [smartwebprinting@hp.com] - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3

Chrome:
=======
CHR HomePage: Default - & gt; hxxp://www.google.pl/
CHR Profile: C:\Users\Tymek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Tymek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-12-24]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Tymek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-12-24]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\Tymek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-12-24]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Tymek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2016-05-25]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Tymek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-04-02]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Tymek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-12-24]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChromeSp.crx [2015-04-26]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2015-04-26]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [343336 2015-04-26] (Avast Software s.r.o.)
R2 btwdins; C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btwdins.exe [1008344 2013-02-19] (Broadcom Corporation.)
R3 hpqcxs08; C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqcxs08.dll [249344 2009-09-20] (Hewlett-Packard Co.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 hpqddsvc; C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqddsvc.dll [133120 2009-09-20] (Hewlett-Packard Co.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [319080 2015-01-08] (Intel Corporation)
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [166720 2012-08-21] (Intel Corporation)
R2 Net Driver HPZ12; C:\Windows\system32\HPZinw12.dll [71680 2008-12-03] (Hewlett-Packard) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 Pml Driver HPZ12; C:\Windows\system32\HPZipm12.dll [89600 2008-12-03] (Hewlett-Packard) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 ss_conn_service; C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe [743688 2014-10-13] (DEVGURU Co., LTD.)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2014-02-17] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R0 amdkmpfd; C:\Windows\System32\DRIVERS\amdkmpfd.sys [62152 2014-10-28] (Advanced Micro Devices, Inc.)
R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [29168 2015-04-26] ()
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [89944 2015-04-26] (Avast Software s.r.o.)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [93528 2015-04-26] (Avast Software s.r.o.)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [65736 2015-04-26] ()
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1047320 2015-04-26] (Avast Software s.r.o.)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [442264 2015-06-26] (Avast Software s.r.o.)
R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [137288 2015-04-26] (Avast Software s.r.o.)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [272248 2015-04-26] ()
R3 bcbtums; C:\Windows\System32\drivers\bcbtums.sys [165688 2012-09-25] (Broadcom Corporation.)
R3 btmaudio; C:\Windows\System32\drivers\btmaud.sys [88376 2013-03-18] (Motorola Solutions, Inc.)
R3 btmaux; C:\Windows\System32\DRIVERS\btmaux.sys [132920 2013-03-25] (Motorola Solutions, Inc.)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
S3 EsgScanner; C:\Windows\System32\DRIVERS\EsgScanner.sys [22704 2016-05-25] ()
R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [28656 2013-01-31] (Intel Corporation)
R3 L1C; C:\Windows\System32\DRIVERS\L1C62x64.sys [117912 2012-11-19] (Qualcomm Atheros Co., Ltd.)
R0 sptd; C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys [381608 2015-08-07] (Duplex Secure Ltd.)
R3 vm331avs; C:\Windows\System32\Drivers\vm331avs.sys [1045248 2013-03-01] (Vimicro Corporation)
U3 a8zeql9r; C:\Windows\System32\Drivers\a8zeql9r.sys [0 ] (Intel Corporation) & lt; ==== UWAGA (zerobajtowy plik/folder)

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-05-25 16:19 - 2016-05-25 16:19 - 00013903 _____ C:\Users\Tymek\Desktop\FRST.txt
2016-05-25 16:13 - 2016-05-25 16:13 - 02382848 _____ (Farbar) C:\Users\Tymek\Desktop\FRST64.exe
2016-05-25 15:39 - 2016-05-25 16:19 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-05-25 14:27 - 2016-05-25 14:27 - 00022704 _____ C:\Windows\system32\Drivers\EsgScanner.sys
2016-05-16 19:13 - 2016-05-16 19:13 - 00000824 _____ C:\Users\Public\Desktop\Play League of Legends.lnk
2016-05-16 19:12 - 2016-05-16 19:12 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Riot Games
2016-05-15 09:34 - 2016-05-15 09:34 - 03640384 _____ C:\Users\Tymek\Desktop\adwcleaner_5.116 (1).exe

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-05-25 16:17 - 2015-02-12 23:45 - 00004182 _____ C:\Windows\System32\Tasks\avast! Emergency Update
2016-05-25 16:16 - 2015-11-18 14:53 - 00000008 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2016-05-25 16:16 - 2015-02-13 13:37 - 00000000 __SHD C:\Users\Tymek\IntelGraphicsProfiles
2016-05-25 16:16 - 2015-02-12 23:43 - 00001044 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-05-25 16:16 - 2009-07-14 07:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-05-25 16:15 - 2015-02-13 00:47 - 00000000 ____D C:\Users\Tymek\AppData\Roaming\Skype
2016-05-25 16:14 - 2015-12-05 06:20 - 00000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
2016-05-25 16:14 - 2015-02-12 23:45 - 00002216 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-05-25 16:14 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\GroupPolicy
2016-05-25 16:12 - 2016-03-05 17:23 - 00000000 ____D C:\Users\Tymek\AppData\Roaming\ACEStream
2016-05-25 15:38 - 2015-02-12 23:43 - 00001048 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-05-25 15:14 - 2009-07-14 06:45 - 00026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-05-25 15:14 - 2009-07-14 06:45 - 00026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-05-25 15:12 - 2015-12-05 04:47 - 00192216 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2016-05-25 15:10 - 2015-12-05 04:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
2016-05-25 15:10 - 2015-12-05 04:47 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2016-05-25 14:29 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-05-25 14:28 - 2015-02-12 22:56 - 00000000 ____D C:\Users\Tymek
2016-05-25 09:26 - 2015-06-12 23:48 - 00000000 ____D C:\Users\Tymek\AppData\Roaming\Media Player Classic
2016-05-25 09:26 - 2015-02-13 01:13 - 00000000 ____D C:\Users\Tymek\AppData\Roaming\uTorrent
2016-05-24 11:06 - 2015-02-13 00:37 - 00000000 ____D C:\Users\Tymek\AppData\Local\Last.fm
2016-05-23 16:04 - 2011-04-12 15:21 - 00741416 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2016-05-23 16:04 - 2011-04-12 15:21 - 00156456 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2016-05-23 16:04 - 2009-07-14 07:13 - 01672736 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-05-17 12:44 - 2016-04-20 23:49 - 00000018 _____ C:\Users\Tymek\Desktop\aaaaaaaaa.txt
2016-05-16 19:12 - 2015-02-12 23:00 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2016-05-16 13:02 - 2015-12-05 06:28 - 00002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader XI.lnk
2016-05-13 17:33 - 2015-02-13 01:50 - 00000000 ____D C:\Users\Tymek\Desktop\Praca
2016-05-13 15:59 - 2015-04-06 00:37 - 00000000 ____D C:\Users\Tymek\AppData\Roaming\TS3Client
2016-05-13 13:46 - 2015-12-05 15:04 - 00003886 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2016-05-13 12:30 - 2015-02-17 18:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
2016-05-13 12:27 - 2015-02-17 19:35 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Java
2016-05-13 12:26 - 2015-12-18 22:43 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
2016-05-13 12:22 - 2015-09-06 11:36 - 00000000 ____D C:\Users\Tymek\.oracle_jre_usage
2016-05-13 12:21 - 2015-12-18 22:43 - 00097856 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll
2016-05-10 22:33 - 2015-02-12 23:43 - 00004044 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2016-05-10 22:33 - 2015-02-12 23:43 - 00003792 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2015-02-12 23:23 - 2015-02-12 23:23 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl
2015-02-13 01:10 - 2015-02-20 15:27 - 0004795 _____ () C:\ProgramData\hpzinstall.log

==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2016-05-18 12:04

==================== Koniec FRST.txt ============================


Download file - link to post