Fixlog.txt

MPC Cleaner -usuwanie

Chyba pomogło dzięki.


Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja:05-03-2016
Uruchomiony przez SYSTEM (2016-03-07 21:35:01) Run:3
Uruchomiony z F:\
Tryb startu: Recovery
==============================================

fixlist - zawartość:
*****************
I wykonaj tam taki Fixlist.txt:
(DotC United Inc) C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCProtectService.exe
(DotC United Inc) C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCTray.exe
(DotC United Inc) C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCTray64.exe
HKLM-x32\...\Run: [ QQPCTray] = & gt; " C:\Program Files (x86)\Tencent\QQPCMgr\11.3.17201.218\QQPCTray.exe " /regrun
HKU\S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000\...\Run: [] = & gt; [X]
HKU\S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000\...\MountPoints2: {94f08104-c836-11e4-bc80-00030d7c4bb2} - G:\SETUP.EXE
HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [SPReview] = & gt; C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe [301568 2015-06-21] (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [.QMDeskTopGCIcon] - & gt; {B7667919-3765-4815-A66D-98A09BE662D6} = & gt; Brak pliku
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.duba.com/?un 449343 3387
HKU\S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.duba.com/?un 449343 3387
FF user.js: detected! = & gt; C:\Users\Monika\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1zwjji65.default\user.js [2016-03-06]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{90447087-2307-4270-8F07-33CA96C30EA2}] - C:\Program Files\groover031220151431\Firefox\{90447087-2307-4270-8F07-33CA96C30EA2}.xpi = & gt; nie znaleziono
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{90447087-2307-4270-8F07-33CA96C30EA2}] - C:\Program Files\groover031220151431\Firefox\{90447087-2307-4270-8F07-33CA96C30EA2}.xpi = & gt; nie znaleziono
R2 MPCProtectService; C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCProtectService.exe [348640 2016-03-06] (DotC United Inc)
S3 EsgScanner; C:\Windows\System32\DRIVERS\EsgScanner.sys [22704 2015-12-05] ()
R1 MPCKpt; C:\Windows\System32\DRIVERS\MPCKpt.sys [59112 2016-03-06] (DotC United Inc)
R1 {63f2a8fa-df0a-4828-941e-01b55cc27885}Gw64; C:\Windows\System32\drivers\{63f2a8fa-df0a-4828-941e-01b55cc27885}Gw64.sys [48752 2016-03-06] (StdLib)
S1 SRepairDrv; \??\C:\Windows\GJFix\SRepairDrv [X]
S2 tsnethlpx64; \??\C:\Program Files (x86)\Tencent\QQPCMgr\11.3.17201.218\TsNetHlpX64.sys [X]
2016-03-07 20:04 - 2016-03-07 20:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC
2016-03-07 19:13 - 2016-03-07 20:04 - 00001729 _____ C:\Users\Public\Desktop\MPC Cleaner.lnk
2016-03-06 22:30 - 2016-03-06 22:29 - 00059112 ____N (DotC United Inc) C:\Windows\system32\Drivers\MPCKpt.sys
2016-03-06 22:29 - 2016-03-07 18:17 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner
2016-03-06 22:28 - 2016-03-06 22:28 - 00005120 _____ C:\Users\Monika\AppData\Roaming\GiftBag.db
2016-03-06 22:24 - 2016-03-07 19:20 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AdwCleaner
2016-03-06 22:21 - 2016-03-06 22:51 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Baidu
2016-03-06 22:21 - 2016-03-06 22:24 - 00000000 ____D C:\Users\Monika\AppData\Roaming\Baidu
2016-03-06 22:21 - 2016-03-06 22:21 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Baidu
2016-03-06 22:20 - 2016-03-06 22:20 - 00000000 ____D C:\Users\Monika\AppData\Local\Sparta
2016-03-06 22:10 - 2016-03-06 10:33 - 00048752 _____ (StdLib) C:\Windows\system32\Drivers\{63f2a8fa-df0a-4828-941e-01b55cc27885}Gw64.sys
*****************

I wykonaj tam taki Fixlist.txt: = & gt; Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCProtectService.exe = & gt; Nie odnaleziono uruchomionego procesu
C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCTray.exe = & gt; Nie odnaleziono uruchomionego procesu
C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCTray64.exe = & gt; Nie odnaleziono uruchomionego procesu
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ QQPCTray = & gt; Wartość nie znaleziono.
HKU\S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ = & gt; Wartość nie znaleziono.
HKU\S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000\...\MountPoints2: {94f08104-c836-11e4-bc80-00030d7c4bb2} - G:\SETUP.EXE = & gt; Błąd: To wejście należy naprawiać poza środowiskiem odzyskiwania.
HKU\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\\SPReview = & gt; Wartość nie znaleziono.
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\.QMDeskTopGCIcon = & gt; klucz nie znaleziono.
HKCR\CLSID\{B7667919-3765-4815-A66D-98A09BE662D6} = & gt; klucz nie znaleziono.
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.duba.com/?un 449343 3387 = & gt; Błąd: To wejście należy naprawiać poza środowiskiem odzyskiwania.
HKU\S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.duba.com/?un 449343 3387 = & gt; Błąd: To wejście należy naprawiać poza środowiskiem odzyskiwania.
FF user.js: detected! = & gt; C:\Users\Monika\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1zwjji65.default\user.js [2016-03-06] = & gt; Błąd: To wejście należy naprawiać poza środowiskiem odzyskiwania.
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{90447087-2307-4270-8F07-33CA96C30EA2}] - C:\Program Files\groover031220151431\Firefox\{90447087-2307-4270-8F07-33CA96C30EA2}.xpi = & gt; nie znaleziono = & gt; Błąd: To wejście należy naprawiać poza środowiskiem odzyskiwania.
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{90447087-2307-4270-8F07-33CA96C30EA2}] - C:\Program Files\groover031220151431\Firefox\{90447087-2307-4270-8F07-33CA96C30EA2}.xpi = & gt; nie znaleziono = & gt; Błąd: To wejście należy naprawiać poza środowiskiem odzyskiwania.
MPCProtectService = & gt; serwis pomyślnie usunięto
EsgScanner = & gt; serwis nie znaleziono.
MPCKpt = & gt; serwis pomyślnie usunięto
{63f2a8fa-df0a-4828-941e-01b55cc27885}Gw64 = & gt; serwis nie znaleziono.
SRepairDrv = & gt; serwis nie znaleziono.
tsnethlpx64 = & gt; serwis nie znaleziono.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC = & gt; pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Public\Desktop\MPC Cleaner.lnk = & gt; pomyślnie przeniesiono
C:\Windows\system32\Drivers\MPCKpt.sys = & gt; pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner = & gt; pomyślnie przeniesiono
" C:\Users\Monika\AppData\Roaming\GiftBag.db " = & gt; nie znaleziono.
" C:\Program Files (x86)\AdwCleaner " = & gt; nie znaleziono.
" C:\ProgramData\Baidu " = & gt; nie znaleziono.
" C:\Users\Monika\AppData\Roaming\Baidu " = & gt; nie znaleziono.
" C:\Program Files (x86)\Baidu " = & gt; nie znaleziono.
" C:\Users\Monika\AppData\Local\Sparta " = & gt; nie znaleziono.
" C:\Windows\system32\Drivers\{63f2a8fa-df0a-4828-941e-01b55cc27885}Gw64.sys " = & gt; nie znaleziono.

==== Koniec Fixlog 21:35:03 ====


Download file - link to post
  Search 5 million + Products