Addition.txt

MPC Cleaner -usuwanie

Chyba pomogło dzięki.


Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja:05-03-2016
Uruchomiony przez Monika (2016-03-07 21:58:25)
Uruchomiony z C:\Users\Monika\Desktop
Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) (2015-03-11 21:00:59)
Tryb startu: Normal
==========================================================


==================== Konta użytkowników: =============================

Administrator (S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-500 - Administrator - Disabled)
Gość (S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-501 - Limited - Disabled)
HomeGroupUser$ (S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1003 - Limited - Enabled)
Monika (S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000 - Administrator - Enabled) = & gt; C:\Users\Monika

==================== Centrum zabezpieczeń ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)

AV: avast! Antivirus (Enabled - Up to date) {17AD7D40-BA12-9C46-7131-94903A54AD8B}
AS: Windows Defender (Disabled - Out of date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: avast! Antivirus (Enabled - Up to date) {ACCC9CA4-9C28-93C8-4B81-AFE241D3E736}

==================== Zainstalowane programy ======================

(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą " Hidden " w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)

uTorrent (HKLM-x32\...\uTorrent) (Version: 2.2.1 - )
Adobe Acrobat Reader DC - Polish (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 15.010.20059 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 20 NPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 20.0.0.306 - Adobe Systems Incorporated)
ATI Catalyst Install Manager (HKLM\...\{D6FF6937-3054-067A-EA3F-5AAE73E7AAC6}) (Version: 3.0.608.0 - ATI Technologies, Inc.)
Avast Free Antivirus (HKLM-x32\...\Avast) (Version: 10.2.2218 - AVAST Software)
Branding (x32 Version: 1.00.0000 - Your Company Name) Hidden
ccc-core-static (x32 Version: 2007.0202.1923.34565 - Nazwa firmy) Hidden
Counter-Strike 1.6 HD (HKLM-x32\...\{30EE3792-308A-425C-9561-FFF73F058B88}_is1) (Version: HD - CSSetti.pl)
Counter-Strike 1.6 v43 (HKLM-x32\...\{1BD2212B-8287-4F33-A6DC-903D423AB814}_is1) (Version: v43 - CSSetti.pl)
Counter-Strike 1.6 v48 (HKLM-x32\...\{3340BC0B-F0E2-429A-8348-59C3481EA06E}_is1) (Version: v48 - CSSetti.pl)
DAEMON Tools Lite (HKLM\...\DAEMON Tools Lite) (Version: 5.0.1.0406 - Disc Soft Ltd)
Deluxe Ski Jump 3 v1.5.0 (HKLM-x32\...\Deluxe Ski Jump 3_is1) (Version: 1.5.0 - Mediamond Tmi)
Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) (HKLM-x32\...\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{6E107EB7-8B55-48BF-ACCB-199F86A2CD93}) (Version: - Microsoft)
Microsoft Office Enterprise 2007 (HKLM-x32\...\ENTERPRISE) (Version: 12.0.6612.1000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Silverlight (HKLM\...\{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}) (Version: 5.1.41212.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) (HKLM\...\{6E8E85E8-CE4B-4FF5-91F7-04999C9FAE6A}) (Version: 8.0.50727.42 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) (HKLM\...\{ad8a2fa1-06e7-4b0d-927d-6e54b3d31028}) (Version: 8.0.61000 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox 44.0.2 (x86 pl) (HKLM-x32\...\Mozilla Firefox 44.0.2 (x86 pl)) (Version: 44.0.2 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM-x32\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 44.0.2.5884 - Mozilla)
ScanSoft PDF Converter (HKLM-x32\...\{87001C85-FF5F-42F9-B78A-114A7ED373BE}) (Version: 1.00.0000 - ScanSoft, Inc)
Skins (x32 Version: 2007.0202.1923.34565 - ATI) Hidden
Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642) (HKLM-x32\...\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{C444285D-5E4F-48A4-91DD-47AAAA68E92D}) (Version: - Microsoft)
VLC media player (HKLM\...\VLC media player) (Version: 2.2.1 - VideoLAN)
WinRAR 5.30 beta 5 (64-bit) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.30.5 - win.rar GmbH)

==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) =============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

Task: {3DD37C8B-F91C-4BE9-9652-30BA574356B6} - System32\Tasks\avast! Emergency Update = & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastEmUpdate.exe [2015-06-20] (Avast Software s.r.o.)
Task: {5EBB1B26-2B3A-40D8-AB07-D482D49AD795} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2015-12-13] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {9D4A208E-DF0C-46FF-A361-578CAA454467} - System32\Tasks\AVAST Software\Avast settings backup = & gt; C:\Program Files\Common Files\AV\avast! Antivirus\backup.exe [2016-03-06] (AVAST Software)

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)


==================== Skróty =============================

(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)

==================== Załadowane moduły (filtrowane) ==============

2007-01-19 17:23 - 2007-01-19 17:23 - 00016384 ____R () C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Branding\Branding.dll
2015-06-20 10:42 - 2015-06-20 10:42 - 00104400 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\log.dll
2015-06-20 10:42 - 2015-06-20 10:42 - 00081728 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\JsonRpcServer.dll
2016-03-07 20:53 - 2016-03-07 20:53 - 02838016 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\16030701\algo.dll
2015-03-11 23:02 - 2015-03-11 23:02 - 40540672 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\libcef.dll
2016-03-06 23:19 - 2016-03-06 23:19 - 17891008 _____ () C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_20_0_0_306.dll

==================== Alternate Data Streams (filtrowane) =========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie strumienia ADS.)


==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość " AlternateShell " zostanie przywrócona.)


==================== EXE - Powiązania (filtrowane) ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)


==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru.)


==================== Hosts - zawartość: ===============================

(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)

2009-07-14 03:34 - 2016-03-07 20:47 - 00000035 ____A C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts


==================== Inne obszary ============================

(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)

HKU\S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000\Control Panel\Desktop\\Wallpaper - & gt;
DNS Servers: 192.168.1.1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System = & gt; (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==

(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)


==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

FirewallRules: [SPPSVC-In-TCP] = & gt; (Allow) %SystemRoot%\system32\sppsvc.exe
FirewallRules: [SPPSVC-In-TCP-NoScope] = & gt; (Allow) %SystemRoot%\system32\sppsvc.exe
FirewallRules: [{2E5143D3-4CDB-4359-8797-3605447DBDFD}] = & gt; (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{97B1CDDA-F7DD-4219-85AE-13A0F194064E}] = & gt; (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [TCP Query User{AD338F43-748F-430B-9B06-0A848FF2F9B9}C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe] = & gt; (Block) C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe
FirewallRules: [UDP Query User{ADFCD85B-6970-40C3-AD11-8D7629243068}C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe] = & gt; (Block) C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe
FirewallRules: [TCP Query User{6253D992-0EEF-4309-8019-77BA78741C5B}D:\counter-strike 1.6 hd\hl.exe] = & gt; (Allow) D:\counter-strike 1.6 hd\hl.exe
FirewallRules: [UDP Query User{4D386E3A-235F-47D8-80A9-6E41B0EB3253}D:\counter-strike 1.6 hd\hl.exe] = & gt; (Allow) D:\counter-strike 1.6 hd\hl.exe
FirewallRules: [TCP Query User{5F9BDB9D-5E39-4E16-B118-99479FD4D6CB}D:\counter-strike 1.6\hl.exe] = & gt; (Allow) D:\counter-strike 1.6\hl.exe
FirewallRules: [UDP Query User{3E0B0FC3-0643-4580-951B-D8878D01EEEF}D:\counter-strike 1.6\hl.exe] = & gt; (Allow) D:\counter-strike 1.6\hl.exe
FirewallRules: [TCP Query User{705A4A33-A157-4CBA-91B8-F910F4B3E3D3}C:\gry\counter-strike 1.6 v43\hl.exe] = & gt; (Allow) C:\gry\counter-strike 1.6 v43\hl.exe
FirewallRules: [UDP Query User{9F162AD2-4AF0-4FC9-B7C9-06B2E10CF0CD}C:\gry\counter-strike 1.6 v43\hl.exe] = & gt; (Allow) C:\gry\counter-strike 1.6 v43\hl.exe
FirewallRules: [{CB316A48-4C4B-43D0-8328-550A63E761E9}] = & gt; (Allow) C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{0CD94557-384D-4787-BEBB-823FF499D0D3}] = & gt; (Allow) C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{4FF9CD1A-C6B6-4881-9915-382558E949E7}] = & gt; (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{C0F009B5-5B68-4028-961C-5D0C717086A4}] = & gt; (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

==================== Punkty Przywracania systemu =========================


==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń =============

Name: Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Description: Karta tunelowania Teredo firmy Microsoft
Class Guid: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Manufacturer: Microsoft
Service: tunnel
Problem: : This device cannot start. (Code10)
Resolution: Device failed to start. Click " Update Driver " to update the drivers for this device.
On the " General Properties " tab of the device, click " Troubleshoot " to start the troubleshooting wizard.


==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: =========================

Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (03/06/2016 10:47:17 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 4107) (User: )
Description: Nie można wyodrębnić listy głównej innych firm z pliku cab automatycznej aktualizacji z: & lt; http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab & gt; , wystąpił błąd: Wymagany certyfikat jest poza okresem ważności, co wynika z weryfikacji bieżącego zegara systemowego lub sygnatury czasowej.
.

Error: (03/06/2016 10:47:17 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 4107) (User: )
Description: Nie można wyodrębnić listy głównej innych firm z pliku cab automatycznej aktualizacji z: & lt; http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab & gt; , wystąpił błąd: Wymagany certyfikat jest poza okresem ważności, co wynika z weryfikacji bieżącego zegara systemowego lub sygnatury czasowej.
.

Error: (03/06/2016 10:43:39 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 4107) (User: )
Description: Nie można wyodrębnić listy głównej innych firm z pliku cab automatycznej aktualizacji z: & lt; http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab & gt; , wystąpił błąd: Wymagany certyfikat jest poza okresem ważności, co wynika z weryfikacji bieżącego zegara systemowego lub sygnatury czasowej.
.

Error: (03/06/2016 10:35:02 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: firefox.exe, wersja: 44.0.2.5884, sygnatura czasowa: 0x56bbe595
Nazwa modułu powodującego błąd: MSVCR80.dll, wersja: 8.0.50727.4940, sygnatura czasowa: 0x4ca2b271
Kod wyjątku: 0xc000000d
Przesunięcie błędu: 0x00006c9c
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x1ec4
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0xfirefox.exe0
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: firefox.exe1
Ścieżka modułu powodującego błąd: firefox.exe2
Identyfikator raportu: firefox.exe3

Error: (03/06/2016 10:28:25 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: firefox.exe, wersja: 44.0.2.5884, sygnatura czasowa: 0x56bbe595
Nazwa modułu powodującego błąd: MSVCR80.dll, wersja: 8.0.50727.4940, sygnatura czasowa: 0x4ca2b271
Kod wyjątku: 0xc000000d
Przesunięcie błędu: 0x00006c9c
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x3d0
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0xfirefox.exe0
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: firefox.exe1
Ścieżka modułu powodującego błąd: firefox.exe2
Identyfikator raportu: firefox.exe3

Error: (03/06/2016 10:24:11 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: firefox.exe, wersja: 44.0.2.5884, sygnatura czasowa: 0x56bbe595
Nazwa modułu powodującego błąd: MSVCR80.dll, wersja: 8.0.50727.4940, sygnatura czasowa: 0x4ca2b271
Kod wyjątku: 0xc000000d
Przesunięcie błędu: 0x00006c9c
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x11c0
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0xfirefox.exe0
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: firefox.exe1
Ścieżka modułu powodującego błąd: firefox.exe2
Identyfikator raportu: firefox.exe3

Error: (03/06/2016 10:23:38 PM) (Source: SideBySide) (EventID: 33) (User: )
Description: Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla " Microsoft.VC80.ATL,processorArchitecture= " x86 " ,publicKeyToken= " 1fc8b3b9a1e18e3b " ,type= " win32 " ,version= " 8.0.50727.4053 " 1 " .
Nie można odnaleźć zestawu zależnego Microsoft.VC80.ATL,processorArchitecture= " x86 " ,publicKeyToken= " 1fc8b3b9a1e18e3b " ,type= " win32 " ,version= " 8.0.50727.4053 " .
Użyj narzędzia sxstrace.exe, aby uzyskać szczegółową diagnozę.

Error: (03/06/2016 10:22:03 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 4107) (User: )
Description: Nie można wyodrębnić listy głównej innych firm z pliku cab automatycznej aktualizacji z: & lt; http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab & gt; , wystąpił błąd: Wymagany certyfikat jest poza okresem ważności, co wynika z weryfikacji bieżącego zegara systemowego lub sygnatury czasowej.
.

Error: (03/06/2016 10:22:02 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 4107) (User: )
Description: Nie można wyodrębnić listy głównej innych firm z pliku cab automatycznej aktualizacji z: & lt; http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab & gt; , wystąpił błąd: Wymagany certyfikat jest poza okresem ważności, co wynika z weryfikacji bieżącego zegara systemowego lub sygnatury czasowej.
.

Error: (03/06/2016 10:22:02 PM) (Source: Microsoft-Windows-CAPI2) (EventID: 4107) (User: )
Description: Nie można wyodrębnić listy głównej innych firm z pliku cab automatycznej aktualizacji z: & lt; http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab & gt; , wystąpił błąd: Wymagany certyfikat jest poza okresem ważności, co wynika z weryfikacji bieżącego zegara systemowego lub sygnatury czasowej.
.


Dziennik System:
=============
Error: (03/07/2016 09:29:29 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: )
Description: {E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}

Error: (03/07/2016 09:16:59 PM) (Source: EventLog) (EventID: 6008) (User: )
Description: Poprzednie zamknięcie systemu przy 21:14:59 na ?2016-?03-?07 było nieoczekiwane.

Error: (03/07/2016 08:02:28 PM) (Source: EventLog) (EventID: 6008) (User: )
Description: Poprzednie zamknięcie systemu przy 20:01:09 na ?2016-?03-?07 było nieoczekiwane.

Error: (03/07/2016 07:30:18 PM) (Source: EventLog) (EventID: 6008) (User: )
Description: Poprzednie zamknięcie systemu przy 19:29:22 na ?2016-?03-?07 było nieoczekiwane.

Error: (03/07/2016 07:11:51 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi Usługa udostępniania w sieci programu Windows Media Player z powodu następującego błędu:
%%1069

Error: (03/07/2016 07:11:51 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7038) (User: )
Description: Usługa WMPNetworkSvc nie może zalogować się jako NT AUTHORITY\NetworkService za pomocą obecnie skonfigurowanego hasła z powodu następującego błędu:
%%50

Aby upewnić się, że usługa jest skonfigurowana prawidłowo, użyj przystawki Usługi w programie Microsoft Management Console (MMC).

Error: (03/07/2016 07:11:51 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi Windows Search z powodu następującego błędu:
%%1069

Error: (03/07/2016 07:11:51 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7038) (User: )
Description: Usługa WSearch nie może zalogować się jako NT AUTHORITY\SYSTEM za pomocą obecnie skonfigurowanego hasła z powodu następującego błędu:
%%50

Aby upewnić się, że usługa jest skonfigurowana prawidłowo, użyj przystawki Usługi w programie Microsoft Management Console (MMC).

Error: (03/07/2016 07:11:22 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7006) (User: )
Description: Wywołanie ScRegSetValueExW dla DeleteFlag nie powiodło się i wystąpił następujący błąd:
%%5.

Error: (03/07/2016 07:11:22 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7006) (User: )
Description: Wywołanie ScRegSetValueExW dla Security nie powiodło się i wystąpił następujący błąd:
%%5.


CodeIntegrity:
===================================
Date: 2015-06-22 10:57:25.693
Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\user32.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2015-06-21 11:40:29.124
Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\user32.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2015-06-21 11:26:04.646
Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\user32.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2015-06-20 14:56:49.095
Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\user32.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2015-06-20 13:55:26.952
Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\user32.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2015-06-20 13:30:22.978
Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\user32.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2015-06-20 13:01:35.101
Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\user32.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2015-06-20 11:55:22.405
Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\user32.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2015-06-20 11:39:17.034
Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\user32.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

Date: 2015-03-22 21:53:38.183
Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\user32.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.


==================== Statystyki pamięci ===========================

Procesor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual-Core Processor TK-55
Procent pamięci w użyciu: 64%
Całkowita pamięć fizyczna: 1918.11 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 685.5 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 3836.22 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 2201.77 MB

==================== Dyski ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:48.73 GB) (Free:14.89 GB) NTFS == & gt; [dysk z komponentami startowymi (pozyskano odczytując BCD)]
Drive d: () (Fixed) (Total:184.06 GB) (Free:100.66 GB) NTFS
Drive f: () (Removable) (Total:7.91 GB) (Free:6.07 GB) FAT32

==================== MBR & Tablica partycji ==================

========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7 or 8) (Size: 232.9 GB) (Disk ID: 898D7007)
Partition 1: (Active) - (Size=48.7 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=184.1 GB) - (Type=07 NTFS)

========================================================
Disk: 1 (Size: 7.9 GB) (Disk ID: 000631E0)
Partition 1: (Active) - (Size=7.9 GB) - (Type=0C)

==================== Koniec Addition.txt ============================


Download file - link to post
  Search 5 million + Products