FRST.txt

MPC Cleaner -usuwanie

Chyba pomogło dzięki.


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:05-03-2016
Uruchomiony przez Monika (administrator) MONIKA-KOMPUTER (07-03-2016 21:56:49)
Uruchomiony z C:\Users\Monika\Desktop
Załadowane profile: Monika (Dostępne profile: Monika)
Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 8 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(ATI Technologies Inc.) C:\Windows\System32\Ati2evxx.exe
(Avast Software s.r.o.) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(ATI Technologies Inc.) C:\Windows\System32\Ati2evxx.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\VS7DEBUG\mdm.exe
(ATI Technologies Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
(Avast Software s.r.o.) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe
(ATI Technologies Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_20_0_0_306.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_20_0_0_306.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] = & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [5515496 2015-06-20] (Avast Software s.r.o.)
HKLM-x32\...\Run: [PDF Converter Registry Controller] = & gt; " D:\pdfword\12\RegistryController.exe "
HKLM-x32\...\Run: [PDFConverterReminder] = & gt; " D:\pdfword\12\EReg\EReg.exe " -r " D:\pdfword\12\EReg\ereg.ini "
HKU\S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000\...\Run: [StartCCC] = & gt; C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [90112 2006-11-10] ()
HKU\S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000\...\Run: [DAEMON Tools Lite] = & gt; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [5583120 2015-02-26] (Disc Soft Ltd)
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] - & gt; {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} = & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2015-06-20] (Avast Software s.r.o.)
Startup: C:\Users\Monika\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\CCC.lnk [2015-03-11]
ShortcutTarget: CCC.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe (ATI Technologies Inc.)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{F1553652-004E-45D0-AA6A-45D610A786D1}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.wp.pl/?src01=dp120150311
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.wp.pl/?src01=dp120150311
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.wp.pl/?src01=dp120150311
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.wp.pl/?src01=dp120150311
HKU\S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.wp.pl/?src01=dp120150311
HKU\S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.wp.pl/?src01=dp120150311
BHO: avast! Online Security - & gt; {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2015-06-20] (Avast Software s.r.o.)
BHO-x32: avast! Online Security - & gt; {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2015-06-20] (Avast Software s.r.o.)
Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2010-11-20] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2010-11-20] (Microsoft Corporation)
Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2010-11-20] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2010-11-20] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Monika\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1zwjji65.default
FF Homepage: hxxp://www.onet.pl/
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_20_0_0_306.dll [2016-03-06] ()
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_20_0_0_306.dll [2016-03-06] ()
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: Adobe Reader - & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2015-12-18] (Adobe Systems Inc.)
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2015-12-13]

Chrome:
=======
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2015-03-11]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [343336 2015-06-20] (Avast Software s.r.o.)
R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe [1272592 2015-02-26] (Disc Soft Ltd)
R2 MDM; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe [335872 2006-10-26] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [29168 2015-06-20] ()
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [89944 2015-06-20] (Avast Software s.r.o.)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [93528 2015-06-20] (Avast Software s.r.o.)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [65736 2015-06-20] ()
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1047320 2015-06-20] (Avast Software s.r.o.)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [442264 2015-06-26] (Avast Software s.r.o.)
R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [137288 2015-06-20] (Avast Software s.r.o.)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [272248 2015-06-20] ()
R3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [30352 2015-03-11] (Disc Soft Ltd)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
R3 smserial; C:\Windows\System32\DRIVERS\SmSerl64.sys [1227776 2009-06-10] (Motorola Inc.)

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-07 21:56 - 2016-03-07 21:57 - 00008354 _____ C:\Users\Monika\Desktop\FRST.txt
2016-03-07 21:28 - 2016-03-07 21:28 - 00003175 _____ C:\Users\Monika\Desktop\fixlist.txt
2016-03-07 21:25 - 2016-03-07 21:25 - 02374144 _____ (Farbar) C:\Users\Monika\Desktop\FRST64.exe
2016-03-07 20:12 - 2016-03-07 21:56 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-03-07 18:45 - 2016-03-07 18:45 - 01524224 _____ C:\Users\Monika\Desktop\adwcleaner_5.101.exe
2016-03-06 23:18 - 2016-03-06 23:18 - 13163744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Monika\Desktop\Silverlight_x64.exe
2016-03-06 22:27 - 2016-03-06 22:45 - 00000000 ____D C:\Windows\GJFix
2016-02-29 16:38 - 2016-02-29 16:38 - 00176004 _____ C:\Users\Monika\Desktop\plan.pdf
2016-02-29 16:35 - 2016-02-29 16:35 - 00183927 _____ C:\Users\Monika\Desktop\Aktualne_Sem.VI_-_podział_na_sekcje.pdf
2016-02-12 11:42 - 2016-02-15 10:04 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-07 21:41 - 2009-07-14 18:55 - 00687828 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2016-03-07 21:41 - 2009-07-14 18:55 - 00131382 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2016-03-07 21:41 - 2009-07-14 06:13 - 01523412 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-03-07 21:41 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-03-07 21:36 - 2009-07-14 06:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-03-07 21:29 - 2009-07-14 05:45 - 00010112 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-03-07 21:29 - 2009-07-14 05:45 - 00010112 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-03-07 18:07 - 2015-06-20 23:25 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Silverlight
2016-03-07 18:07 - 2015-06-20 23:25 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
2016-03-07 18:07 - 2009-07-14 05:45 - 00343600 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-03-06 23:19 - 2015-06-20 23:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight
2016-03-06 23:19 - 2015-06-20 13:57 - 00796864 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2016-03-06 23:19 - 2015-06-20 13:57 - 00142528 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2016-03-06 23:19 - 2015-06-20 13:56 - 00000000 ____D C:\Users\Monika\AppData\Local\Adobe
2016-03-06 22:49 - 2015-03-11 22:37 - 00085360 _____ C:\Users\Monika\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2016-03-06 22:26 - 2015-03-11 22:01 - 00000000 ____D C:\Users\Monika\AppData\Local\VirtualStore
2016-03-06 22:11 - 2015-12-03 09:16 - 00001455 _____ C:\Users\Monika\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2016-03-06 22:11 - 2015-11-29 22:54 - 00000784 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Opera.lnk
2016-03-06 22:11 - 2015-03-11 22:57 - 00001065 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2016-03-06 22:11 - 2015-03-11 22:57 - 00001053 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2016-03-06 22:11 - 2015-03-11 22:01 - 00001421 _____ C:\Users\Monika\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk
2016-03-06 22:10 - 2009-07-14 03:34 - 00000505 _____ C:\Windows\win.ini
2016-03-05 12:36 - 2015-11-14 16:31 - 00000000 ____D C:\Users\Monika\Desktop\maszyny
2016-02-28 10:03 - 2015-03-11 23:03 - 00004182 _____ C:\Windows\System32\Tasks\avast! Emergency Update
2016-02-27 00:27 - 2015-12-02 14:32 - 00000000 ____D C:\Users\Monika\Desktop\sieci
2016-02-27 00:26 - 2016-01-10 13:45 - 00000000 ____D C:\Users\Monika\Desktop\elektrotechnika
2016-02-27 00:26 - 2015-06-26 11:53 - 00000000 ____D C:\Users\Monika\Desktop\metrologia
2016-02-19 15:41 - 2015-10-28 11:40 - 00002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2016-02-15 11:57 - 2015-10-23 11:11 - 00000000 ____D C:\Users\Monika\Desktop\ELEKTRONIKA
2016-02-15 10:04 - 2015-03-11 22:57 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2016-02-28 10:20

==================== Koniec FRST.txt ============================


Download file - link to post
  Search 5 million + Products