Fixlog.txt

MPC Cleaner -usuwanie

Chyba nie działa bo mpc został


Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez Monika (2016-03-07 21:00:45) Run:2
Uruchomiony z C:\Users\Monika\Desktop
Załadowane profile: Monika (Dostępne profile: Monika)
Tryb startu: Normal
==============================================

fixlist - zawartość:
*****************
(DotC United Inc) C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCProtectService.exe
(DotC United Inc) C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCTray.exe
(DotC United Inc) C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCTray64.exe
HKLM-x32\...\Run: [ QQPCTray] = & gt; " C:\Program Files (x86)\Tencent\QQPCMgr\11.3.17201.218\QQPCTray.exe " /regrun
HKU\S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000\...\Run: [] = & gt; [X]
HKU\S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000\...\MountPoints2: {94f08104-c836-11e4-bc80-00030d7c4bb2} - G:\SETUP.EXE
HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [SPReview] = & gt; C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe [301568 2015-06-21] (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [.QMDeskTopGCIcon] - & gt; {B7667919-3765-4815-A66D-98A09BE662D6} = & gt; Brak pliku
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.duba.com/?un 449343 3387
HKU\S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.duba.com/?un 449343 3387
FF user.js: detected! = & gt; C:\Users\Monika\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1zwjji65.default\user.js [2016-03-06]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{90447087-2307-4270-8F07-33CA96C30EA2}] - C:\Program Files\groover031220151431\Firefox\{90447087-2307-4270-8F07-33CA96C30EA2}.xpi = & gt; nie znaleziono
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{90447087-2307-4270-8F07-33CA96C30EA2}] - C:\Program Files\groover031220151431\Firefox\{90447087-2307-4270-8F07-33CA96C30EA2}.xpi = & gt; nie znaleziono
R2 MPCProtectService; C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCProtectService.exe [348640 2016-03-06] (DotC United Inc)
S3 EsgScanner; C:\Windows\System32\DRIVERS\EsgScanner.sys [22704 2015-12-05] ()
R1 MPCKpt; C:\Windows\System32\DRIVERS\MPCKpt.sys [59112 2016-03-06] (DotC United Inc)
R1 {63f2a8fa-df0a-4828-941e-01b55cc27885}Gw64; C:\Windows\System32\drivers\{63f2a8fa-df0a-4828-941e-01b55cc27885}Gw64.sys [48752 2016-03-06] (StdLib)
S1 SRepairDrv; \??\C:\Windows\GJFix\SRepairDrv [X]
S2 tsnethlpx64; \??\C:\Program Files (x86)\Tencent\QQPCMgr\11.3.17201.218\TsNetHlpX64.sys [X]
2016-03-07 20:04 - 2016-03-07 20:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC
2016-03-07 19:13 - 2016-03-07 20:04 - 00001729 _____ C:\Users\Public\Desktop\MPC Cleaner.lnk
2016-03-06 22:30 - 2016-03-06 22:29 - 00059112 ____N (DotC United Inc) C:\Windows\system32\Drivers\MPCKpt.sys
2016-03-06 22:29 - 2016-03-07 18:17 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner
2016-03-06 22:28 - 2016-03-06 22:28 - 00005120 _____ C:\Users\Monika\AppData\Roaming\GiftBag.db
2016-03-06 22:24 - 2016-03-07 19:20 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AdwCleaner
2016-03-06 22:21 - 2016-03-06 22:51 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Baidu
2016-03-06 22:21 - 2016-03-06 22:24 - 00000000 ____D C:\Users\Monika\AppData\Roaming\Baidu
2016-03-06 22:21 - 2016-03-06 22:21 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Baidu
2016-03-06 22:20 - 2016-03-06 22:20 - 00000000 ____D C:\Users\Monika\AppData\Local\Sparta
2016-03-06 22:10 - 2016-03-06 10:33 - 00048752 _____ (StdLib) C:\Windows\system32\Drivers\{63f2a8fa-df0a-4828-941e-01b55cc27885}Gw64.sys
*****************

C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCProtectService.exe = & gt; Nie można zamknąć procesu
C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCTray.exe = & gt; Nie można zamknąć procesu
[2208] C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCTray64.exe = & gt; proces pomyślnie zamknięty.
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ QQPCTray = & gt; Wartość nie znaleziono.
HKU\S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ = & gt; Wartość nie znaleziono.
HKU\S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{94f08104-c836-11e4-bc80-00030d7c4bb2} = & gt; klucz nie znaleziono.
HKCR\CLSID\{94f08104-c836-11e4-bc80-00030d7c4bb2} = & gt; klucz nie znaleziono.
HKU\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\\SPReview = & gt; Wartość pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\.QMDeskTopGCIcon = & gt; klucz nie znaleziono.
HKCR\CLSID\{B7667919-3765-4815-A66D-98A09BE662D6} = & gt; klucz nie znaleziono.
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Start Page = & gt; Błąd przy ustawianiu wartości.
HKU\S-1-5-21-3963205822-3639742512-1754851344-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Start Page = & gt; Błąd przy ustawianiu wartości.
C:\Users\Monika\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1zwjji65.default\user.js = & gt; nie znaleziono.
HKLM\Software\Mozilla\Firefox\Extensions\\{90447087-2307-4270-8F07-33CA96C30EA2} = & gt; Wartość nie znaleziono.
HKLM\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions\\{90447087-2307-4270-8F07-33CA96C30EA2} = & gt; Wartość nie znaleziono.
MPCProtectService = & gt; Nie można zatrzymać usługi.
MPCProtectService = & gt; serwis niepowodzenie przy usuwaniu
EsgScanner = & gt; serwis pomyślnie usunięto
MPCKpt = & gt; Nie można zatrzymać usługi.
MPCKpt = & gt; serwis niepowodzenie przy usuwaniu
{63f2a8fa-df0a-4828-941e-01b55cc27885}Gw64 = & gt; Usługa pomyślnie zatrzymana.
{63f2a8fa-df0a-4828-941e-01b55cc27885}Gw64 = & gt; serwis pomyślnie usunięto
SRepairDrv = & gt; serwis nie znaleziono.
tsnethlpx64 = & gt; serwis nie znaleziono.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC = & gt; pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Public\Desktop\MPC Cleaner.lnk = & gt; pomyślnie przeniesiono
Nie można przenieść " C:\Windows\system32\Drivers\MPCKpt.sys " = & gt; Zaplanowany do przeniesienia przy restarcie.

" C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner " folder - przenoszenie:

Nie można przenieść " C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner " = & gt; Zaplanowany do przeniesienia przy restarcie.

C:\Users\Monika\AppData\Roaming\GiftBag.db = & gt; pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files (x86)\AdwCleaner = & gt; pomyślnie przeniesiono
" C:\ProgramData\Baidu " = & gt; nie znaleziono.
" C:\Users\Monika\AppData\Roaming\Baidu " = & gt; nie znaleziono.
" C:\Program Files (x86)\Baidu " = & gt; nie znaleziono.
C:\Users\Monika\AppData\Local\Sparta = & gt; pomyślnie przeniesiono
C:\Windows\system32\Drivers\{63f2a8fa-df0a-4828-941e-01b55cc27885}Gw64.sys = & gt; pomyślnie przeniesiono

Rezultat przenoszenia plików przy restarcie (Tryb startu: Normal) (Data i godzina: 2016-03-07 21:02:52)

" C:\Windows\system32\Drivers\MPCKpt.sys " = & gt; Nie można przenieść
" C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner " = & gt; Nie można przenieść

==== Koniec Fixlog 21:02:55 ====


Download file - link to post
  Search 5 million + Products