FRST.txt

Acer Aspire V3-771G - nieprawidłowa praca Windows po usunięciu plików.

@swiercm Nie było problemu z wykonaniem punktu nr.4 Zrzut ze SMART z CristalDiskInfo. http://obrazki.elektroda.pl/4678763600_1457374151_thumb.jpg W załączniku również logi z FRST. 738625738626738627 Dodano: @rafi84 Sprzątanie przeprowadziłem programem AusLogics BoostSpeed oraz CCleaner. Posty scaliłem. Proszę, byś w przypadku aktualizacji informacji używał opcji "Zmień".


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez Acer (administrator) DESKTOP-BUVTR5S (07-03-2016 19:00:35)
Uruchomiony z C:\Users\Acer\Desktop\FRST2
Załadowane profile: Acer (Dostępne profile: Acer)
Platform: Windows 10 Pro Wersja 1511 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IntelCpHeciSvc.exe
(Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\Apoint2K\HidMonitorSvc.exe
(Kaspersky Lab ZAO) C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 16.0.0\avp.exe
(Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
(Kaspersky Lab ZAO) C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 16.0.0\avpui.exe
(Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe
(Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\Apoint2K\hidfind.exe
(Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\Apoint2K\ApntEx.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
(Tonec Inc.) C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe
(Tonec Inc.) C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IEMonitor.exe
() C:\Inteligentna optymalizacja pamięci RAM\memBoost.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Murray Hurps Software Pty Ltd) C:\Program Files (x86)\Ad Muncher\AdMunch.exe
(Murray Hurps Software Pty Ltd) C:\Program Files (x86)\Ad Muncher\AdMunch64.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [NvBackend] = & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [1795728 2015-07-13] (NVIDIA Corporation)
HKLM\...\Run: [Apoint] = & gt; C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe [706440 2015-09-24] (Alps Electric Co., Ltd.)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [331648 2014-11-12] (Oracle Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [Ad Muncher] = & gt; C:\Program Files (x86)\Ad Muncher\AdMunch.exe [560760 2016-02-13] (Murray Hurps Software Pty Ltd)
HKU\S-1-5-21-1298985756-1714551919-3156740330-1001\...\Run: [IDMan] = & gt; C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe [3933392 2016-02-12] (Tonec Inc.)
HKU\S-1-5-21-1298985756-1714551919-3156740330-1001\...\Run: [CCEnhancer] = & gt; C:\Program Files\CCleaner\CCEnhancer 4.2.exe [286208 2014-11-26] (SingularLabs)
AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\nvinitx.dll = & gt; C:\Windows\system32\nvinitx.dll [177088 2015-07-13] (NVIDIA Corporation)
AppInit_DLLs-x32: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll = & gt; C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll [155280 2015-07-13] (NVIDIA Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ IDM Shell Extension] - & gt; {CDC95B92-E27C-4745-A8C5-64A52A78855D} = & gt; C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMShellExt64.dll [2015-08-14] (Tonec Inc.)
Startup: C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Rizone Memory Booster.lnk [2016-03-04]
ShortcutTarget: Rizone Memory Booster.lnk - & gt; C:\Inteligentna optymalizacja pamięci RAM\memBoost.exe ()

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Hosts: W pliku Hosts jest więcej niż jedno wejście. Sprawdź sekcję Hosts w Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{67a27a2f-dee7-491a-880e-49cb09bd3a18}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{76ee7a0f-b57d-4499-ab61-23e12a5a6298}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
BHO: IDM integration (IDMIEHlprObj Class) - & gt; {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - & gt; C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMIECC64.dll [2015-12-08] (Internet Download Manager, Tonec Inc.)
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - & gt; {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.9.0\bin\ssv.dll [2016-02-11] (Oracle Corporation)
BHO: Kaspersky Protection plugin - & gt; {C66D064F-82FE-4E1A-B06A-B2490BA48B18} - & gt; C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 16.0.0\x64\IEExt\ie_plugin.dll [2015-12-07] (AO Kaspersky Lab)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - & gt; {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.9.0\bin\jp2ssv.dll [2016-02-11] (Oracle Corporation)
BHO-x32: IDM integration (IDMIEHlprObj Class) - & gt; {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - & gt; C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMIECC.dll [2015-12-08] (Internet Download Manager, Tonec Inc.)
BHO-x32: Kaspersky Protection plugin - & gt; {C66D064F-82FE-4E1A-B06A-B2490BA48B18} - & gt; C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 16.0.0\IEExt\ie_plugin.dll [2015-12-07] (AO Kaspersky Lab)
Toolbar: HKLM - Kaspersky Protection toolbar - {3507FA00-ADA2-4A02-99B9-51AD26CA9120} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 16.0.0\x64\IEExt\ie_plugin.dll [2015-12-07] (AO Kaspersky Lab)
Toolbar: HKLM-x32 - Kaspersky Protection toolbar - {3507FA00-ADA2-4A02-99B9-51AD26CA9120} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 16.0.0\IEExt\ie_plugin.dll [2015-12-07] (AO Kaspersky Lab)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ifmqpx8g.default
FF Homepage: about:home
FF Session Restore: - & gt; [funkcja włączona]
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_21_0_0_174.dll [2016-03-04] ()
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=12.0.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.9.0\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-02-11] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=12.0.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.9.0\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-02-11] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_21_0_0_174.dll [2016-03-04] ()
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 - & gt; C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2015-04-13] (VideoLAN)
FF Extension: IDM integration - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ifmqpx8g.default\extensions\mozilla_cc2@internetdownloadmanager.com [2016-02-12]
FF Extension: Video AdBlock - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ifmqpx8g.default\extensions\{068e178c-61a9-4a63-b74f-87404a6f5ea1} [2016-02-15]
FF Extension: FireGestures - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ifmqpx8g.default\extensions\firegestures@xuldev.org.xpi [2016-02-16]
FF Extension: Kaspersky Protection - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 16.0.0\FFExt\light_plugin_firefox [2016-03-01]
FF Extension: AdBlock for YouTube(TM) - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ifmqpx8g.default\Extensions\jid1-q4sG8pYhq8KGHs@jetpack.xpi [2016-02-24]
FF Extension: tb7.pl - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ifmqpx8g.default\Extensions\jid1-yA1PzMgpqSEk1Q@jetpack.xpi [2016-02-18]
FF Extension: Adblock Plus - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ifmqpx8g.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2016-02-23]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [light_plugin_D772DC8D6FAF43A29B25C4EBAA5AD1DE@kaspersky.com] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 16.0.0\FFExt\light_plugin_firefox
FF HKU\S-1-5-21-1298985756-1714551919-3156740330-1001\...\Firefox\Extensions: [mozilla_cc2@internetdownloadmanager.com] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\idmmzcc2.xpi
FF Extension: IDM integration - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\idmmzcc2.xpi [2016-01-27]
FF HKU\S-1-5-21-1298985756-1714551919-3156740330-1001\...\SeaMonkey\Extensions: [mozilla_cc@internetdownloadmanager.com] - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\IDM\idmmzcc5
FF Extension: IDM CC - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\IDM\idmmzcc5 [2016-03-07] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKU\S-1-5-21-1298985756-1714551919-3156740330-1001\...\SeaMonkey\Extensions: [mozilla_cc2@internetdownloadmanager.com] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\idmmzcc2.xpi

Chrome:
=======
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [eahebamiopdhefndnmappcihfajigkka] - hxxps://chrome.google.com/webstore/detail/eahebamiopdhefndnmappcihfajigkka
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [ngpampappnmepgilojfohadhhmbhlaek] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMGCExt.crx [2016-02-11]
CHR HKU\S-1-5-21-1298985756-1714551919-3156740330-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [bknbnapaddjdnbilpmlacdkjdkjmbjhd] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bknbnapaddjdnbilpmlacdkjdkjmbjhd] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eahebamiopdhefndnmappcihfajigkka] - hxxps://chrome.google.com/webstore/detail/eahebamiopdhefndnmappcihfajigkka
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ngpampappnmepgilojfohadhhmbhlaek] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMGCExt.crx [2016-02-11]

Opera:
=======
OPR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\oidhhegpmlfpoeialbgcdocjalghfpkp [2016-02-17]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 ApHidMonitorService; C:\Program Files\Apoint2K\HidMonitorSvc.exe [104840 2015-09-24] (Alps Electric Co., Ltd.)
R2 AVP16.0.0; C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 16.0.0\avp.exe [194000 2015-12-07] (Kaspersky Lab ZAO)
R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [330136 2015-08-27] (Intel Corporation)
S2 LiveUpdateSvc; C:\Program Files (x86)\IObit\LiveUpdate\LiveUpdate.exe [2281248 2016-02-13] (IObit)
S3 vssbrigde64; C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 16.0.0\x64\vssbridge64.exe [144640 2015-07-09] (AO Kaspersky Lab)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [364464 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [24864 2015-10-30] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R0 cm_km; C:\Windows\System32\DRIVERS\cm_km.sys [389816 2015-07-06] (Kaspersky Lab ZAO)
R0 kl1; C:\Windows\System32\DRIVERS\kl1.sys [478392 2015-06-22] (Kaspersky Lab ZAO)
R0 klbackupdisk; C:\Windows\System32\DRIVERS\klbackupdisk.sys [53432 2015-06-06] (Kaspersky Lab ZAO)
R1 klbackupflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\klbackupflt.sys [70512 2015-06-27] (Kaspersky Lab ZAO)
R2 kldisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\kldisk.sys [77728 2016-03-01] (AO Kaspersky Lab)
S0 klelam; C:\Windows\System32\DRIVERS\klelam.sys [30328 2015-06-24] (Kaspersky Lab)
R3 klflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\klflt.sys [181640 2015-12-07] (AO Kaspersky Lab)
R1 klhk; C:\Windows\system32\DRIVERS\klhk.sys [227512 2015-12-07] (AO Kaspersky Lab)
R1 KLIF; C:\Windows\System32\DRIVERS\klif.sys [927640 2016-03-01] (AO Kaspersky Lab)
R1 KLIM6; C:\Windows\system32\DRIVERS\klim6.sys [39608 2015-06-11] (Kaspersky Lab ZAO)
R3 klkbdflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\klkbdflt.sys [41656 2015-06-06] (Kaspersky Lab ZAO)
R3 klmouflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\klmouflt.sys [41656 2015-06-07] (Kaspersky Lab ZAO)
R1 klpd; C:\Windows\System32\DRIVERS\klpd.sys [41352 2015-12-07] (AO Kaspersky Lab)
R1 klwfp; C:\Windows\system32\DRIVERS\klwfp.sys [87944 2015-12-07] (Kaspersky Lab ZAO)
R1 Klwtp; C:\Windows\system32\DRIVERS\klwtp.sys [102584 2015-06-16] (Kaspersky Lab ZAO)
R1 kneps; C:\Windows\system32\DRIVERS\kneps.sys [187056 2015-06-23] (Kaspersky Lab ZAO)
R3 MEIx64; C:\Windows\System32\drivers\TeeDriverW8x64.sys [202032 2016-01-19] (Intel Corporation)
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [44568 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [293216 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [118112 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
U4 klkbdflt2; \SystemRoot\system32\DRIVERS\klkbdflt2.sys [X]

========================== MD5 sterowników =======================

C:\Windows\System32\drivers\1394ohci.sys DF1C3D7E6C7929AD83BE22852B5B08CB
C:\Windows\System32\drivers\3ware.sys 2C5B3035B86770ADD2FE9BFBAF5B35A4
C:\Windows\System32\drivers\ACPI.sys 469441BAE3FF8A16826FC62C51EF5E18
C:\Windows\System32\Drivers\acpiex.sys 7EADED8087C392876521F7EBCE846EF4
C:\Windows\System32\drivers\acpipagr.sys C498887123327CDFD73A05E7A2780920
C:\Windows\System32\drivers\acpipmi.sys C8DBE6EFFCF014CAA010B9BDDAC833EC
C:\Windows\System32\drivers\acpitime.sys 17039DBEB3B7B9ADCDB4B4533AA9771F
C:\Windows\System32\drivers\ADP80XX.SYS F7D0CD345D2DA42E7042ABCD73662403
C:\Windows\system32\drivers\afd.sys 70148EFA9A562E7185B75BBE7D376BF7
C:\Windows\System32\drivers\agp440.sys 870F1A2C936F92B5D053DF7EC75B352F
C:\Windows\System32\DRIVERS\ahcache.sys 3DF7751D5DC6525E7DC6617FBB45054F
C:\Windows\System32\drivers\amdk8.sys B70F0F2F54B4A4DB6E9C830454752F5A
C:\Windows\System32\drivers\amdppm.sys 35E890482C9728DD5C552B85DA8A5AB2
C:\Windows\System32\drivers\amdsata.sys 5B30BCFE6E02E45D3EE268FF001BC5E0
C:\Windows\System32\drivers\amdsbs.sys F20B30F35A5C7888441B4DCA001ECF8E
C:\Windows\System32\drivers\amdxata.sys AFE838D7576C581D6483529621AB10CC
C:\Windows\system32\DRIVERS\Apfiltr.sys A518EF64278B42F1770CDE95BFDEECC4
C:\Windows\System32\drivers\appid.sys EDDB0D726DBECDFC1DBCC6DB464E5A13
C:\Windows\System32\drivers\arcsas.sys E3FE8F610B1CC12BC3B2E6BC43DC97E2
C:\Windows\System32\drivers\asyncmac.sys 5E00748A1AD246CAECBBB7553BED36CC
C:\Windows\System32\drivers\atapi.sys 492B99D2E3D5D7BFD5F0AE1BE7BD37DD
C:\Windows\System32\drivers\athw8x.sys 41DFF214D30294F18F64257167F1CCBA
C:\Windows\System32\drivers\bxvbda.sys 6447BA6FA709514B6C803D159B4C7D1E
C:\Windows\System32\drivers\BasicDisplay.sys B4AC08B1D04D0CE085435E5CD0E663C5
C:\Windows\System32\drivers\BasicRender.sys 25B5BB369DEE2BAE4BF459C978FF9035
C:\Windows\System32\drivers\bcmfn.sys 3F5523DCEFE42B385659C5CB46A6B810
C:\Windows\System32\drivers\bcmfn2.sys 0B750A6A6D847E73CA48ADD7A0F5A393
C:\Windows\System32\Drivers\Beep.sys 5A88834AEE15D97695FAE0837B73B3E4
C:\Windows\System32\DRIVERS\bowser.sys DA2C6F7ACE392193C424FEA975C5BFFB
C:\Windows\system32\DRIVERS\btfilter.sys 239A81CC18170F3369D389DA65E74342
C:\Windows\System32\drivers\BthAvrcpTg.sys CAEC7BC11AF69A181AF7932E636E09E4
C:\Windows\System32\drivers\BthEnum.sys 6903A715EABFAA39AC9AF774BEDC256A
C:\Windows\System32\drivers\bthhfenum.sys 5F2B4B32E986C058525D3BA2A475A16C
C:\Windows\System32\drivers\BthHFHid.sys 5406289E8AE2CB52FC408154E0A64BA7
C:\Windows\System32\drivers\BthLEEnum.sys CC6C1393B423EBFF9F6696CB9CC4CBCB
C:\Windows\System32\drivers\bthmodem.sys A76F20CCCA31895A1DA78A875E50F946
C:\Windows\System32\drivers\bthpan.sys 09C3DB1B137B269A822F941D867A6BB6
C:\Windows\System32\drivers\BTHport.sys 63B4A5A80C51C5236A4A2F05FBD113B9
C:\Windows\System32\drivers\BTHUSB.sys F001B81D47CEBF96E60CE971FFCC45C4
C:\Windows\System32\drivers\buttonconverter.sys BF89BDBA5D3A0B4256D3F6FC8D31880D
C:\Windows\System32\drivers\capimg.sys C24C27FDF93B85A4EFCF25F830253AA2
C:\Windows\System32\DRIVERS\cdfs.sys 7F9C7226D743B232907ED2537B8A574F
C:\Windows\System32\drivers\cdrom.sys 82D97776BF982AA143BDC7DFB5054EA8
C:\Windows\System32\drivers\circlass.sys 0505C1D991D0F9D47F3353BB98597C7E
C:\Windows\System32\drivers\CLFS.sys 8B4B39C507ABA09AAFE8E3932D1B392C
C:\Windows\System32\drivers\CmBatt.sys 95832B049E2833B9F5189823CDF946C7
C:\Windows\System32\DRIVERS\cm_km.sys B2A6D2A30E93B6F215F74AC7E1733C9C
C:\Windows\System32\Drivers\cng.sys A1105260EEEE3DBD8D38FD054B22BD00
C:\Windows\System32\DRIVERS\cnghwassist.sys 58D640BC2294C71BDE0953F12D4B432F
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\compositebus.inf_amd64_912dfdedc3d2f520\CompositeBus.sys 14F9883588398A1BDE49C75098C75DE6
C:\Windows\System32\drivers\condrv.sys 02B8E49148DE5E0A2F6FDF28CE94A6AC
C:\Windows\System32\drivers\csc.sys 5D578EAAFB6FD4F59523E5878B541296
C:\Windows\System32\drivers\dam.sys 2619DC483579DB9FE804044C1ADFFD1A
C:\Windows\System32\Drivers\dfsc.sys C9478D7DB7BE5D7ACE65CB1167F07320
C:\Windows\System32\drivers\disk.sys 4904B152E4942BF700F2D73228B4D477
C:\Windows\System32\drivers\dmvsc.sys 0197AE4B9790A4E73751CACFAA480126
C:\Windows\System32\drivers\drmkaud.sys 25FA06D3B49D6ADF8E874FFCDCD76B50
C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys 3F8CAFC26F4E397934DB7247DF299975
C:\Windows\System32\drivers\evbda.sys 491275B864B704B54EC08168344E0F38
C:\Windows\System32\drivers\EhStorClass.sys CEF108FCE06892CFA5F1B49527D4BF49
C:\Windows\System32\drivers\EhStorTcgDrv.sys 5B1EAAE3001A7A320C106FC3859F4111
C:\Windows\System32\drivers\errdev.sys 7A2705148A4BB3CA255F81624338B461
C:\Windows\System32\Drivers\exfat.sys DFE8A33FBCF6F38182631A4D6097B92D
C:\Windows\System32\Drivers\fastfat.sys 03DE0EC072C5EBD5B018CAD83F1E522A
C:\Windows\System32\drivers\fdc.sys 9D299AE86D671488926126A84DF77BFD
C:\Windows\System32\drivers\filecrypt.sys 8F12AB59336143B680F71B217B495AD2
C:\Windows\System32\drivers\fileinfo.sys 92ECCFA58C8195B8EA33ED942469D4E6
C:\Windows\System32\drivers\filetrace.sys 87C51FDD50C17882BA93E28BBABB9847
C:\Windows\System32\drivers\flpydisk.sys E99261DD76D1C9E05AF575939CAE5AC5
C:\Windows\System32\drivers\fltmgr.sys 25D7A58625E1453E40D36825DE74E4F1
C:\Windows\System32\drivers\FsDepends.sys B4175E8BE60B099686FF55CA7D692316
C:\Windows\System32\Drivers\Fs_Rec.sys CC71372CEB811A72F1DC99089C5CBF53
C:\Windows\System32\DRIVERS\fvevol.sys 421497634C86EF4B8F86D0EBC076728F
C:\Windows\System32\drivers\gagp30kx.sys B9981A4CB9F728B3312A3885BFAA7204
C:\Windows\System32\drivers\vmgencounter.sys 77555B11B264991DDC26872FFCF1AB97
C:\Windows\System32\drivers\genericusbfn.sys F3AC9652D88BF87BA6596CBEA28CE10F
C:\Windows\System32\Drivers\msgpioclx.sys F802FBABF0C4DF1BAA733187B2E476F5
C:\Windows\System32\drivers\gpuenergydrv.sys D011B0ADB15F4815310CE1BF4780B33E
C:\Windows\system32\DRIVERS\HdAudio.sys 0F93EBE9071A6BB1548BF0F816EEA24B
C:\Windows\System32\drivers\HDAudBus.sys 84BC034B6BB763733C1949B7B9BAF976
C:\Windows\System32\drivers\HidBatt.sys 6B8CB114B8E64C0636EB49F7B914D1FC
C:\Windows\System32\drivers\hidbth.sys D1AD197CCDAAC0CB4819DA1D6EB17BAE
C:\Windows\System32\drivers\hidi2c.sys 64909DECCFCC6FB5D9A5BAFDCCB31FEE
C:\Windows\System32\drivers\hidinterrupt.sys F510F7B7BF61DEAAC04E65C3B65E8D59
C:\Windows\System32\drivers\hidir.sys 90F3ED42D423C942BA5EA54E2FFE7AC7
C:\Windows\System32\drivers\hidusb.sys 128DEDDD61915DBA4D451D91D21F0513
C:\Windows\System32\drivers\HpSAMD.sys FF442DCDCE1F6E9FAA9C8AD0CD1D199B
C:\Windows\System32\drivers\HTTP.sys 318E816717431D3C23DC82779900C744
C:\Windows\System32\drivers\hwpolicy.sys CBA5E88A0F0475B7F49653BB72150BEF
C:\Windows\System32\drivers\hyperkbd.sys D668FAB4B0397B426EE3D41683B9A1C0
C:\Windows\System32\drivers\i8042prt.sys 53FDD9E69189E546DE4740F8C4D8AB2F
C:\Windows\System32\drivers\iai2c.sys 9A2A2F3C69B9A30B6E78536F6D258BAD
C:\Windows\System32\drivers\iaLPSS2i_I2C.sys 59A20F5AD9F4AE54098154359519408E
C:\Windows\System32\drivers\iaLPSSi_GPIO.sys 16A10CCEDCF5AC4CAAE43DC9FC40392F
C:\Windows\System32\drivers\iaLPSSi_I2C.sys EB82A11613326691508D9ED9A4FE29E7
C:\Windows\System32\drivers\iaStorAV.sys 6B0029A0253098CCE28EACCFDB9E7208
C:\Windows\System32\drivers\iaStorV.sys 9652E1E35A92D8C75710C17A63B15796
C:\Windows\System32\drivers\ibbus.sys FFADF691F7BF727AF5C863454A372723
C:\Windows\system32\DRIVERS\idmwfp.sys 0D95E45D07A3E1DD08DD2FAD2E45DC06
C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys CEFA6BDB4789F3DA003ACBDCC64F5877
C:\Windows\system32\drivers\intelaud.sys B1F193AB8FB72E9FC34B3A39314ED872
C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys 87871AB7AC797F922A6F3D4C874CED96
C:\Windows\System32\drivers\intelide.sys ECDB27420D3A98424666904525A8562A
C:\Windows\System32\drivers\intelpep.sys 8FF1978643EFD219C5BA49690191D701
C:\Windows\System32\drivers\intelppm.sys B61B60F36E1C8022FA8166ABF0F66B07
C:\Windows\System32\drivers\ioqos.sys CA0D42029AFFC4514D295E1EF823D02D
C:\Windows\System32\DRIVERS\ipfltdrv.sys 6E3F9D95235DFC9417384080A216F310
C:\Windows\System32\drivers\IPMIDrv.sys 4F527ECB5EAB47D8EAF34A469666C469
C:\Windows\System32\drivers\ipnat.sys 9E5E8F2A1996F23B7E9687846AA81B01
C:\Windows\System32\drivers\irenum.sys C317EB660138BC9CBFE37CCDE56351AE
C:\Windows\System32\drivers\isapnp.sys 531994A6D9399D9B74BE12B5BB58A81E
C:\Windows\System32\drivers\msiscsi.sys 68D5354A4A9692EEC24664C60F47D4A2
C:\Windows\System32\drivers\iwdbus.sys DD1F43B86AD84E53203F92FD3EF3AEB6
C:\Windows\System32\drivers\kbdclass.sys 701D7DB13B0815E7076EF4CB4CE981F8
C:\Windows\System32\drivers\kbdhid.sys 884EBBDDBF5968003B40185BD96FF0E6
C:\Windows\System32\drivers\kdnic.sys 6B3A0C7902811E6372643447E41F7048
C:\Windows\System32\DRIVERS\kl1.sys BEE1682DA217A4AD46C36896769AA580
C:\Windows\System32\DRIVERS\klbackupdisk.sys 86F40D79CE80ACBE6BEBAC8CE89D75A0
C:\Windows\System32\DRIVERS\klbackupflt.sys 2B4BC41223326FF440E2DB32B9239138
C:\Windows\system32\DRIVERS\kldisk.sys 80D7529E1CF09261FADF55E69EFDA90B
C:\Windows\System32\DRIVERS\klelam.sys E2097C8F18F1E8E3B7D09F12B51843A3
C:\Windows\system32\DRIVERS\klflt.sys BACE50477C184A3AA0755702C23B8B27
C:\Windows\system32\DRIVERS\klhk.sys 0698A6918DAF5B1710F5A5170C34FC03
C:\Windows\System32\DRIVERS\klif.sys 3DC953B77F13031C7763464FC0AD1E71
C:\Windows\system32\DRIVERS\klim6.sys E62321376344231F5F488758ACC6D553
C:\Windows\system32\DRIVERS\klkbdflt.sys DAE5768E6FD34A36E3B9D1AF1FCA682B
C:\Windows\system32\DRIVERS\klmouflt.sys FD47C92A63B6EADEA830BFA96C06EAEE
C:\Windows\System32\DRIVERS\klpd.sys F610F5F17BC87D61EF8954CCD793BAE4
C:\Windows\system32\DRIVERS\klwfp.sys 26D3895A519220E94D241A8858D40CD9
C:\Windows\system32\DRIVERS\klwtp.sys 91234D71CEED29F2DBA16942CABDCA4F
C:\Windows\system32\DRIVERS\kneps.sys 1686DE8288052316EFDD49EEA8929065
C:\Windows\System32\Drivers\ksecdd.sys 982C795DE20CED7AEDD2E7899B5D9BC1
C:\Windows\System32\Drivers\ksecpkg.sys 7D8B9214692C4D0F1646215D9984E19A
C:\Windows\system32\drivers\ksthunk.sys E9BB0023D730701BB5D9839B44F5E6B5
C:\Windows\System32\drivers\L1C63x64.sys 4E444F41E69BBE2E0BAE34D5DFCB5732
C:\Windows\System32\drivers\lltdio.sys EC34EED89C34B27C292166B725AC7A7B
C:\Windows\System32\drivers\lsi_sas.sys 961F28D879D345BFA50AF51285C90F2E
C:\Windows\System32\drivers\lsi_sas2i.sys 6BFB8D1B3407518BE06B6F81F92FA0F5
C:\Windows\System32\drivers\lsi_sas3i.sys BE0E47988D78F731DEC2C0CB03E765CB
C:\Windows\System32\drivers\lsi_sss.sys F99BF02BE9219986817BF094981EEB18
C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys 2FCF837196082864F66CFD9CAB256275
C:\Windows\System32\drivers\megasas.sys 2ED29B635F35E31A1C0D3DDB7DD2AD03
C:\Windows\System32\drivers\megasr.sys 22E3CB85870879CBAE13C5095A8B12E3
C:\Windows\System32\drivers\TeeDriverW8x64.sys 6D1671CB2E5402F01D2F13ECF764CAA1
C:\Windows\System32\drivers\mlx4_bus.sys D41920FBFFF2BBCBBC69A5B383AD022E
C:\Windows\system32\drivers\mmcss.sys 64BD0C87064EA20C2D3DC4199F9C239C
C:\Windows\System32\drivers\modem.sys 8D4B46FA84A3A3702EDADD37FAC6EDBA
C:\Windows\System32\drivers\monitor.sys 78FEC1BDB168370F131BFBFEA0A04E9D
C:\Windows\System32\drivers\mouclass.sys D1CC0833CFBC4222A95CAA5D0C8C78FF
C:\Windows\System32\drivers\mouhid.sys C2E05EC6B80BCF5AE362DA873E1BCE64
C:\Windows\System32\drivers\mountmgr.sys D5B7668A8F6C67C51FA5C6C513396D6C
C:\Windows\System32\drivers\mpsdrv.sys 5FBCB85D127BE21E3A9DAF11A13C00EA
C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys BF6CA7EA5ECD6CF72D3D76652A9B8280
C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys 0B3B0C1D86050355676640488FA897D3
C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb10.sys 1A490555FD330CA2764D89191177C867
C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb20.sys 0F47A6C09F0A7FB5513D322A2B9BE4EC
C:\Windows\System32\drivers\bridge.sys A4411C522D41707D5BCA817A5BB9E30B
C:\Windows\System32\Drivers\Msfs.sys D123343DDB02E372B02BF2C4293F835F
C:\Windows\System32\drivers\msgpiowin32.sys B3358F380BA3F29F56BE0F7734C24D5F
C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys B2044D5D125F249680508EC0B2AAEFAC
C:\Windows\System32\drivers\mshidumdf.sys 36ABE7FC80BED4FE44754AE5CFB51432
C:\Windows\System32\drivers\msisadrv.sys 59307FEAFC9E72EEEC56B7FD7D294F4C
C:\Windows\system32\DRIVERS\MSKSSRV.sys E9457EDFEBC774199F907395C6D09CA2
C:\Windows\System32\drivers\mslldp.sys C85D79735641D27C5821C35ECDDC2334
C:\Windows\system32\DRIVERS\MSPCLOCK.sys EF75184B64356850D0F04D049C253526
C:\Windows\system32\DRIVERS\MSPQM.sys 543933D166C618E7588EA77707EC1683
C:\Windows\System32\Drivers\MsRPC.sys 182711E9DDF70121A20EBB61B2DFB9E8
C:\Windows\System32\drivers\mssmbios.sys E887FFDD6734C496407E9219225CB6FF
C:\Windows\system32\DRIVERS\MSTEE.sys 83A2AB75951000D681FABDB80C07AEFC
C:\Windows\System32\drivers\MTConfig.sys 4FA0483896FC16583851EFB733FCB083
C:\Windows\System32\Drivers\mup.sys 60F88248608315E13391C2F1C3B4473F
C:\Windows\System32\drivers\mvumis.sys 218705233D02776AE4D19CC37D985C1B
C:\Windows\System32\DRIVERS\nwifi.sys 536A0806CE2061A2157E65D4D8ABF30C
C:\Windows\System32\drivers\ndfltr.sys B57CE307DA101C739885B7CC0678077F
C:\Windows\System32\drivers\ndis.sys AFAECF904F1C343EBD50F91BC8D0DBE8
C:\Windows\System32\drivers\ndiscap.sys 202260E7CDD731A32AF62ABD1ABEE008
C:\Windows\System32\drivers\NdisImPlatform.sys A1D473D0CF10561F29B58EA7C5412A92
C:\Windows\System32\DRIVERS\ndistapi.sys 1A0AE283B8DE6BB76412A0F8213D45AC
C:\Windows\System32\drivers\ndisuio.sys A74EE2D2C0BFF5EC3A6185791868C4CA
C:\Windows\System32\drivers\NdisVirtualBus.sys 32A9BD1342640D48AD85C8B3E812B984
C:\Windows\System32\drivers\ndiswan.sys 6A6A8CF5EE61801375A38EBB871D4057
C:\Windows\System32\DRIVERS\ndiswan.sys 6A6A8CF5EE61801375A38EBB871D4057
C:\Windows\System32\DRIVERS\NDProxy.sys 50AEF8EF0064A91ABB08D858D039C9DE
C:\Windows\System32\drivers\Ndu.sys D358DF634F52247CB43F0781218F4D6E
C:\Windows\System32\drivers\netbios.sys 026618ECF6C4BEBDCB7885D42EC0DBE4
C:\Windows\System32\DRIVERS\netbt.sys F51C02D992A8D6BC5EC4D990F227D4C7
C:\Windows\System32\Drivers\Npfs.sys 465DC580170CD844206D7E3EF1DBF2A1
C:\Windows\System32\drivers\npsvctrig.sys 29395C214D2CD4C81F73166AB988A797
C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys 2871225495F832A8C8A7DD1A17EDB3DC
C:\Windows\System32\Drivers\NTFS.sys 58BFFEF692A47FCE3FAAEDBC8F3DCBBB
C:\Windows\System32\Drivers\Null.sys 6DBD703320484C37CEA9E4E2D266A8CE
C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys AEEA2EC9CEEB8ADE8284583BBB98AB0D
C:\Windows\System32\DRIVERS\nvpciflt.sys 96C8DE2AE83B2633B937D7121EC9A96F
C:\Windows\System32\drivers\nvraid.sys 604D27CC38CC23493F218D0BB834B3FF
C:\Windows\System32\drivers\nvstor.sys 8B50D897657AB4A15FD9E251BBF7D107
C:\Windows\System32\drivers\nv_agp.sys 31F990B2B6B91E9D7A667405CE12FCB1
C:\Windows\System32\drivers\parport.sys 7D0FC96264C0F8F2C1321E33E8EB646C
C:\Windows\System32\drivers\partmgr.sys 24AC0FD10325FBC2303B29A5F237AEB0
C:\Windows\System32\drivers\pci.sys 1D4E995955BDAE781C46CB97AE1CFB58
C:\Windows\System32\drivers\pciide.sys 2B4D98DF0CA57FB9536DBC80D2449D1F
C:\Windows\System32\drivers\pcmcia.sys F4D5793BF2E58AF15C6CF2FEEF9E73EB
C:\Windows\System32\drivers\pcw.sys 22A53744CEEADFFFD33BA010FAD95229
C:\Windows\System32\drivers\pdc.sys 48F3A3222CF340FE31535CB6D49C6D6F
C:\Windows\System32\drivers\peauth.sys E2F8376F9731D12A009C522036C6073A
C:\Windows\System32\drivers\percsas2i.sys 1398A85E59698067CBBE1D66A9C13ADF
C:\Windows\System32\drivers\percsas3i.sys 35F7C7AD709D909D618D9EDF987FC3ED
C:\Windows\System32\drivers\raspptp.sys 5BA6B9AD03B81546BA64E488C4EF9D17
C:\Windows\System32\drivers\processr.sys 21AECFF3EB5748CBE12538A2500EFDE5
C:\Windows\System32\drivers\pacer.sys 596FB6C5A72F34B7566930985E543806
C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys CFBA9C976CBF6796E5DC39EF59984021
C:\Windows\System32\DRIVERS\rasacd.sys 7B2AD8C55217B514C14281AB97B4E21D
C:\Windows\System32\drivers\AgileVpn.sys E15A9CE1E2E7D1C8DF97A4FC1FFE6289
C:\Windows\System32\drivers\rasl2tp.sys E3C82823B22463BC38AA4F8ADA852624
C:\Windows\System32\DRIVERS\raspppoe.sys 3369023EB5790A75BA7DABA14B75D922
C:\Windows\System32\drivers\rassstp.sys 1E32A8CD65C4AD0A827CFEB13034DA29
C:\Windows\System32\DRIVERS\rdbss.sys 2B648363E4C5E34B469C58596F377DD9
C:\Windows\System32\drivers\rdpbus.sys D0221C13960E274CC539D72D5A842ED0
C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys 1DC2CC74B51E4DC4CD5A20C1021E4010
C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys 177DF954D0DEC0465A380C75F6E7F65F
C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys 5D1680871054D2B0B8A971BC8AB3B837
C:\Windows\System32\Drivers\ReFSv1.sys 341E6830DA70F65730300DAB4CB0B490
C:\Windows\System32\drivers\rfcomm.sys 74727B8BF0227820660A79450F2D94EF
C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsPStor.sys 3D2500823793E6826A5F8B3C46A0067C
C:\Windows\System32\drivers\rspndr.sys 0AC5FCDC29ED97ECDEF1276425EE2059
C:\Windows\System32\drivers\vms3cap.sys 044890BB0D6CF1E23C1087234D320509
C:\Windows\System32\drivers\sbp2port.sys 530F797129776AA7E81994783A97E2AD
C:\Windows\System32\DRIVERS\scfilter.sys 9B6B1D4DB35A3D9BEAF023BC95E1F49D
C:\Windows\System32\drivers\sdbus.sys 70165A0A2653FB8AFDE3D85000727F29
C:\Windows\System32\drivers\sdstor.sys DE6D7DC78D956928F59F7415A0F41E13
C:\Windows\System32\drivers\SerCx.sys 67585C295FF2D221679E376B68893B35
C:\Windows\System32\drivers\SerCx2.sys B8C4852CBCAAC1374C08EC7445443824
C:\Windows\System32\drivers\serenum.sys D3A103944A8FCD78FD48B2B19092790C
C:\Windows\System32\drivers\serial.sys 88D58E1DAA6C5062DD3A26273106961F
C:\Windows\System32\drivers\sermouse.sys 0F5B43074AE731D2C6F061241C9D84A6
C:\Windows\System32\drivers\sfloppy.sys D9FE59276BD56A9643C32D5FACE2F251
C:\Windows\System32\drivers\SiSRaid2.sys ABBE803FE0BDAE0E5BE74DDEFBE62F23
C:\Windows\System32\drivers\sisraid4.sys 6043DF55CFE3C7ACF477645FA64DEA98
C:\Windows\System32\drivers\spaceport.sys 1A6CB30F0EFC1632E6F1B852CA892583
C:\Windows\System32\drivers\SpbCx.sys E1C158F6C00359278727A2CEE5D2ED71
C:\Windows\System32\DRIVERS\srv.sys ACC1709EC7FE6EB8999DBC91C50C2B34
C:\Windows\System32\DRIVERS\srv2.sys AFBCFC946FAE7483E27BD316D03F94A5
C:\Windows\System32\DRIVERS\srvnet.sys 107C1EBE79710E4A759449BD6604245A
C:\Windows\System32\drivers\stexstor.sys CCDA497C880AD16D87EDFAEFCFB2EDF5
C:\Windows\System32\drivers\storahci.sys BF8EA6FC3358C2F69678E3E94F764F84
C:\Windows\System32\drivers\vmstorfl.sys 32FF460DA8C1F370F5C08B7654899B73
C:\Windows\System32\drivers\stornvme.sys CC21DB3EF619B9480FE31A4EFE92CBEB
C:\Windows\System32\drivers\storqosflt.sys 390B8A75768E2689586539C224520895
C:\Windows\System32\drivers\storufs.sys 770A92D9D3A0BF61C97C3AFCB36847D9
C:\Windows\System32\drivers\storvsc.sys 736A2418E3E7F3DB3CF6EB0A55D1D581
C:\Windows\System32\drivers\swenum.sys BD98B0225BCD49E8A62F4F8EE1D1F613
C:\Windows\System32\drivers\Synth3dVsc.sys CAE4B27B469C583131EA5AAE622F5D76
C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys 892F30506DCCF230C5A57019C1D8D31B
C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys 892F30506DCCF230C5A57019C1D8D31B
C:\Windows\System32\drivers\tcpipreg.sys 17F37EC9042D84561C550620643D9A85
C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys 91D3F2A6253EF83EFBD7903028F58C4D
C:\Windows\System32\drivers\terminpt.sys E730D0EB1B84EBC98423FC8D285EDBC0
C:\Windows\System32\drivers\tpm.sys 169B0A246067457FEF8A18EED7EED9D5
C:\Windows\System32\drivers\TsUsbFlt.sys 48E828C66AB016E48F2CB4DD585315FD
C:\Windows\System32\drivers\TsUsbGD.sys 267C76EE60736EA5A1811A53FA02AABE
C:\Windows\System32\drivers\tunnel.sys 8CE72F094B822AD5EE9C3A3AFC0C16B6
C:\Windows\System32\drivers\uagp35.sys 42C546414F80BD6C0137FC3A106F8A69
C:\Windows\System32\drivers\uaspstor.sys 1686DBC81748B096232B15F16C302985
C:\Windows\System32\Drivers\UcmCx.sys 3995CC3DEDED258768B8EBC2F4C0DC73
C:\Windows\System32\drivers\UcmUcsi.sys 1C95F7CE37D9EFB90EBE987A9712356C
C:\Windows\System32\drivers\ucx01000.sys AED081772091C98173905E2DF28C223B
C:\Windows\System32\drivers\udecx.sys DCA34A111C29E4578DF2B8CEA3C7CDBD
C:\Windows\System32\DRIVERS\udfs.sys 718A956AE00CE086F381044AB66CC29C
C:\Windows\System32\drivers\UEFI.sys BA760F8E66428BA9FF1E8BFBC6248136
C:\Windows\System32\drivers\ufx01000.sys 5F0D997E6FC5A418D7673148CEF72887
C:\Windows\System32\drivers\UfxChipidea.sys 2B1DABA97DDF5365FC66EE7DEDD86A13
C:\Windows\System32\drivers\ufxsynopsys.sys DB630FC660443D63EBAB2C830C298EFE
C:\Windows\System32\drivers\uliagpkx.sys 6DE78C04BF32ECA7AF3064F53687C9A5
C:\Windows\System32\drivers\umbus.sys 67D1E0E6E4D5D33AF0AEF0E33B4DA0F4
C:\Windows\System32\drivers\umpass.sys 11680607944A719EF20E0E740785712A
C:\Windows\System32\drivers\urschipidea.sys 2410A0C20D21A25E6C01979FA886BE90
C:\Windows\System32\drivers\urscx01000.sys 6E59CE43B6BA5AA1ADCF36A4DBBB92BB
C:\Windows\System32\drivers\urssynopsys.sys E8A59FA109A22FC07E44BDFCC9727DBD
C:\Windows\System32\drivers\usbccgp.sys D8A44550ECE102B6443F5D54DCE7DAB3
C:\Windows\System32\drivers\usbcir.sys 66B3D22DAB5312FF238ABF5C6D9F8FAB
C:\Windows\System32\drivers\usbehci.sys 3E4F20DB902D2E2914F3FF3DB9772200
C:\Windows\System32\drivers\usbhub.sys 41F7F00D76904416EF1F9EFA1A4C37A2
C:\Windows\System32\drivers\UsbHub3.sys B7E1CAA9429E4C3E7E01CB35B97E1536
C:\Windows\System32\drivers\usbohci.sys DAB35CCA86F5FBE77D870A40089BC4A1
C:\Windows\System32\drivers\usbprint.sys 21162F65C7756AAECAEBED9E67D0A5FE
C:\Windows\System32\drivers\usbser.sys F259A45D6B555B14CC8365AA6BC8DC20
C:\Windows\System32\drivers\USBSTOR.SYS 37C2CD8587BF7F785381EB7B26916B52
C:\Windows\System32\drivers\usbuhci.sys 8B3E458A8851F9A3B2109B1680EE1159
C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys 4B13B61CBB9CC3CB373C60B930D648F5
C:\Windows\System32\drivers\USBXHCI.SYS 325727F01F03C504CF788618A13DC266
C:\Windows\System32\drivers\vdrvroot.sys E1BE37312785A71862516F66B3FD24CE
C:\Windows\System32\drivers\VerifierExt.sys E42C0F2850735FF9D908B9DB581E6314
C:\Windows\System32\drivers\vhdmp.sys EC15FD6A28757793E2DA394CD94ABD52
C:\Windows\System32\drivers\vhf.sys D0C9632C350F46786643A069251BC249
C:\Windows\System32\drivers\vmbus.sys E886CB75DA2B6EB35469EF10135624C7
C:\Windows\System32\drivers\VMBusHID.sys 46D2EC27820EC0F798F85821E53C2942
C:\Windows\System32\drivers\volmgr.sys B9265F47E7A354BAAA0AF5CBA3F8F7CE
C:\Windows\System32\drivers\volmgrx.sys BEE9C8B72AB752B794F69C2B9B3678AA
C:\Windows\System32\drivers\volsnap.sys E1F91A727A04C9F8199D04FF3BBBF63C
C:\Windows\System32\drivers\vpci.sys F7B1B1101271E31F43CC76E890704F51
C:\Windows\System32\drivers\vsmraid.sys D48ED0A08BD2FD25A833E6AC99623091
C:\Windows\System32\drivers\vstxraid.sys 6990D4AFDF545669D4E6C232F26DE1FB
C:\Windows\System32\drivers\vwifibus.sys 1EE11F0508C58EF081F4176E66D6970B
C:\Windows\System32\drivers\vwififlt.sys 938E4EF58E42D252B742B0E243011B90
C:\Windows\System32\drivers\vwifimp.sys 3BE5AAC930447FD18D4A8255A2FEC95C
C:\Windows\System32\drivers\wacompen.sys 00C27B64C758C111E5D78A70DE6CA2B6
C:\Windows\System32\DRIVERS\wanarp.sys 8CB53620B2C2F0641DD7563EA0FDF491
C:\Windows\System32\DRIVERS\wanarp.sys 8CB53620B2C2F0641DD7563EA0FDF491
C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys 069D3D6E20AD753B34FCE856F0436869
C:\Windows\System32\drivers\Wdf01000.sys 6CC727E94CD84E9720FDCDA8089CABCC
C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys E3E97151A1D1E87BB2D5371F66C5F169
C:\Windows\System32\DRIVERS\wdiwifi.sys E70DDD8E2245CC67547B0861983912D8
C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys 07B043160399AF4009054E2EA3464BF4
C:\Windows\System32\drivers\wfplwfs.sys C11272713719922DE5711094333BD166
C:\Windows\System32\drivers\wimmount.sys EF536C54AB9281FDC4E83B07279FCFC4
C:\Windows\System32\drivers\WindowsTrustedRT.sys D8966A76408107224C6013993135DD78
C:\Windows\System32\drivers\WindowsTrustedRTProxy.sys 8B102A7B6CE326FD4208CC7C2D183343
C:\Windows\System32\drivers\winmad.sys 4A53441C1C4D2878BEF27E381138BB2D
C:\Windows\System32\drivers\WinUSB.SYS 260907CE034FE327AC99BDA4153AB22F
C:\Windows\System32\drivers\winverbs.sys 40A3E8D729F458B2C9A8BD9380FF83D5
C:\Windows\System32\drivers\wmiacpi.sys 8F010BF65238F3F822D22BA12831796E
C:\Windows\System32\Drivers\Wof.sys 2A9650FCC696DB28E45EA8B33B99B8E6
C:\Windows\System32\DRIVERS\wpcfltr.sys 22C52D7EE7C7D0E02C8EFD8CAE8E3A71
C:\Windows\System32\drivers\WpdUpFltr.sys 1C08E424CBDD5065BB7266F8C048C1B1
C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys 638B43D39A3D0B47024555CF1095E6F1
C:\Windows\System32\drivers\WudfPf.sys A928F25CB62232F413EE655352856E10
C:\Windows\System32\drivers\WudfRd.sys A932391623D5CEC4EF4A2A17D3CEBFCD
C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys A932391623D5CEC4EF4A2A17D3CEBFCD
C:\Windows\System32\drivers\xboxgip.sys F279536122B83FD0D8E158AA753E1B7C
C:\Windows\System32\drivers\xinputhid.sys DBACD4E4FE191D0CE7C624ACA389535E

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Trzy miesiące - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-07 19:00 - 2016-03-07 19:00 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-03-07 18:54 - 2016-03-07 18:55 - 02288494 _____ C:\Users\Acer\Desktop\Dysk.bmp
2016-03-07 18:33 - 2016-03-07 18:33 - 00001347 _____ C:\Users\Acer\Desktop\Zrestartuj komputer.lnk
2016-03-07 18:32 - 2016-03-07 18:32 - 00001347 _____ C:\Users\Acer\Desktop\Wyłącz komputer.lnk
2016-03-07 18:25 - 2016-03-07 18:41 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AdwCleaner
2016-03-07 18:16 - 2016-03-07 18:17 - 04320054 _____ C:\Users\Acer\Desktop\naprawa.bmp
2016-03-07 18:13 - 2016-03-07 18:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2016-03-07 18:09 - 2016-03-07 19:00 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Desktop\FRST2
2016-03-07 11:03 - 2016-02-07 19:35 - 12555001 _____ C:\Users\Acer\Desktop\SpyShelter Premium 9.7.1 PL Serial Portable.7z
2016-03-07 11:03 - 2016-02-07 19:35 - 08326962 _____ C:\Users\Acer\Desktop\SpyShelter Premium 9.7.1 [ ZAREJESTROWANY]_ PL.rar
2016-03-07 11:03 - 2016-02-07 19:33 - 26805407 _____ C:\Users\Acer\Desktop\Wondershare.Data.Recovery.4.8.1.1.DW.Maxpixel.aasq00237k.rar
2016-03-07 09:56 - 2016-03-07 11:55 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\vlc
2016-03-07 09:56 - 2016-03-07 09:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN
2016-03-06 20:44 - 2016-03-06 20:44 - 00864768 _____ (kawi3r (C)2015) C:\Users\Acer\Desktop\QTV2.1-050319.exe
2016-03-06 13:36 - 2016-03-07 18:58 - 00000000 ____D C:\Windows\Minidump
2016-03-05 21:19 - 2016-03-05 21:19 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Desktop\BurnAware_Free_7.4_Portable
2016-03-05 18:11 - 2016-03-05 18:11 - 15012306 _____ C:\Users\Acer\Desktop\windows 7 - instalacja z usb (pendrive).mp4
2016-03-05 09:47 - 2016-03-05 09:52 - 306342015 _____ C:\Users\Acer\Desktop\Świat według Kiepskich - Odcinek 482.mp4
2016-03-05 09:12 - 2016-03-05 09:13 - 10547463 _____ C:\Users\Acer\Desktop\Pułapki Emocji #1.mp4
2016-03-04 21:55 - 2016-03-07 18:41 - 00000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2016-03-04 21:55 - 2016-03-04 22:27 - 00002224 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CCleanerSkipUAC
2016-03-04 21:55 - 2016-03-04 21:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner
2016-03-04 20:18 - 2016-03-04 20:18 - 00002562 _____ C:\Windows\diagwrn.xml
2016-03-04 20:18 - 2016-03-04 20:18 - 00001908 _____ C:\Windows\diagerr.xml
2016-03-04 19:19 - 2016-03-04 20:18 - 00000408 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 12:29 - 01030416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 12:29 - 00874968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 12:27 - 07475040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 12:27 - 02654872 _____ C:\Windows\system32\CoreUIComponents.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 12:27 - 01317640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 12:27 - 01141504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 12:25 - 02152288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 12:25 - 01818696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 12:25 - 00563552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\acpi.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 12:23 - 00713568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 12:22 - 01173344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 12:15 - 00779384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskschd.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 12:15 - 00513888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 12:09 - 01614176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 12:08 - 00989536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecConfig.efi
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:34 - 01859960 _____ C:\Windows\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:34 - 01542816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:33 - 00696160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupEngine.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:33 - 00389992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanapi.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:32 - 08705672 _____ (Microsoft Corp.) C:\Windows\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:32 - 02544264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcore.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:32 - 01152328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfasfsrcsnk.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:32 - 01062480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmp4srcsnk.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:32 - 00498448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFCaptureEngine.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:32 - 00369912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiodg.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:31 - 01017032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsrcsnk.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:31 - 00847656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsvr.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:31 - 00819648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:31 - 00536256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSes.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:31 - 00476728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvproc.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:31 - 00408120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:25 - 03671888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:22 - 00572272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskschd.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:21 - 22564328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:21 - 06606568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windows.storage.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 11:17 - 00146272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:49 - 00216416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppxAllUserStore.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:45 - 02773096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d11.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:45 - 01998176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:45 - 00576352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms2.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:45 - 00394080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:45 - 00259336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sqmapi.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:44 - 00640984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:44 - 00147808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wermgr.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:40 - 00430944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:39 - 00502112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:38 - 06952088 _____ (Microsoft Corp.) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:38 - 02180136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcore.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:38 - 00980352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:38 - 00895080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:38 - 00882720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:38 - 00709176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsvr.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:38 - 00450912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFCaptureEngine.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:38 - 00420928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvproc.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:37 - 00713824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:32 - 00791744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:30 - 02919320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:27 - 21124344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:27 - 00376536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.MediaControl.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:26 - 05241984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windows.storage.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:25 - 00534368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBHUB3.SYS
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:20 - 01139712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XblGameSave.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:20 - 00238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\xboxgip.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:19 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\xinputhid.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:17 - 00649216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ngcsvc.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:12 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provpackageapidll.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:10 - 00027648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WiFiConfigSP.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:07 - 00037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LaunchWinApp.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:07 - 00026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvcpal.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:06 - 00129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\flvprophandler.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:01 - 00104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rasl2tp.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:00 - 00069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EnterpriseDesktopAppMgmtCSP.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 10:00 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfdprov.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:58 - 00187744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:58 - 00069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininetlui.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:58 - 00052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:58 - 00025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\irmon.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:57 - 00199168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallAgent.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:56 - 02186864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d11.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:55 - 00221600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sqmapi.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:55 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bridge.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:54 - 00539256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:54 - 00141664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wermgr.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:54 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthenum.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:53 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srpapi.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:53 - 00099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ngckeyenum.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:52 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MDMAppInstaller.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:51 - 00176640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rfcomm.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:50 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceCensus.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:48 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppCapture.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:48 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TimeBrokerClient.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:40 - 00074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SMSRouter.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:39 - 00178176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\psmsrv.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:38 - 00320000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSFlacDecoder.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:38 - 00287712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.MediaControl.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:37 - 00617984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StorSvc.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:37 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DisplayManager.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:37 - 00204288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupSvc.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:36 - 00216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\QuickActionsDataModel.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:34 - 00305664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wifiprofilessettinghandler.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:34 - 00189952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WiFiDisplay.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:33 - 00558080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MBMediaManager.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:32 - 00414720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcastdvr.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:31 - 00463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansec.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:30 - 00360448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vaultsvc.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:29 - 00591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SmsRouterSvc.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:28 - 00685568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scapi.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:28 - 00275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEndpointBuilder.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:27 - 00307712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usbmon.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:26 - 00372224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MDEServer.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:25 - 00288768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vaultcli.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:25 - 00229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsqmcons.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:23 - 00412672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanmsm.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:22 - 00567808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MCRecvSrc.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:22 - 00451584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werui.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:20 - 00847360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netlogon.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:20 - 00606720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcmsvc.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:20 - 00493568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmkvsrcsnk.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:20 - 00330240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:19 - 00948736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XblAuthManager.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:19 - 00517632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winspool.drv
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:18 - 00557056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PsmServiceExtHost.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:14 - 00828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.AccountsControl.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:14 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LaunchWinApp.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:13 - 00954368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthport.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:13 - 00915456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\configurationclient.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:13 - 00286720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\deviceaccess.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:12 - 00852480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:11 - 01224704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Unistore.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:11 - 00587776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bisrv.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:10 - 00997376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:10 - 00474624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupShim.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:09 - 01390592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kbase.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:09 - 01054208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:09 - 00988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SharedStartModel.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:09 - 00870400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\modernexecserver.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:06 - 01848832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMPDMC.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:06 - 01213440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwansvc.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:06 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininetlui.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:06 - 00045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:05 - 00161280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallAgent.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:04 - 01131520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Audio.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:04 - 00673792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:04 - 00382464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuuhext.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:02 - 01318912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wifinetworkmanager.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:02 - 00755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:02 - 00285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 09:00 - 02624512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputService.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:58 - 00345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TextInputFramework.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:58 - 00175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Core.TextInput.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:58 - 00163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TimeBrokerServer.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:58 - 00108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputLocaleManager.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:57 - 00031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TimeBrokerClient.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:54 - 00402432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sharemediacpl.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:52 - 00456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ipnathlp.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:50 - 00266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSFlacDecoder.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:49 - 00200704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DisplayManager.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:48 - 00838144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uDWM.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:47 - 01490432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataService.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:47 - 00157184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WiFiDisplay.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:41 - 03594240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kfull.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:38 - 00480256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:37 - 01118208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:37 - 00613376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSync.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:37 - 00394752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\werui.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:36 - 00713728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netlogon.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:36 - 00379392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmkvsrcsnk.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:36 - 00250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:35 - 00400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winspool.drv
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:31 - 00585216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.AccountsControl.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:31 - 00228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\deviceaccess.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:30 - 02275840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:30 - 01832448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:30 - 01731584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:30 - 00646656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:29 - 00949248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Unistore.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:29 - 00349696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetSetupShim.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:28 - 00555520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SyncController.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:28 - 00256512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\accountaccessor.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:26 - 02158592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:26 - 01498112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMPDMC.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:25 - 01996288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ActiveSyncProvider.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:24 - 04827136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:24 - 02755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:24 - 01105920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:24 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:22 - 01944576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InputService.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:21 - 00245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TextInputFramework.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:21 - 00133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Core.TextInput.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:20 - 00083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InputLocaleManager.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:17 - 02635264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Logon.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:14 - 00990720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSyncCore.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:11 - 01390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Shell.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:05 - 00503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSync.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 08:01 - 02295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvc.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:59 - 01500672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:58 - 00450560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SyncController.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:56 - 04412928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:55 - 04894208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:55 - 02229760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:55 - 01707520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ActiveSyncProvider.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:53 - 01799168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Logon.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:52 - 11545600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:51 - 00754176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:50 - 22396416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgehtml.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:50 - 09919488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:42 - 03425792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:41 - 02912256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CertEnroll.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:40 - 24603136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:39 - 13382656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:39 - 02581504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFMediaEngine.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:36 - 19341312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:36 - 18680320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgehtml.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:36 - 12125696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:36 - 03666432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:35 - 07533568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:33 - 14254080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:33 - 02604032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CertEnroll.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:32 - 02793472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:30 - 02061312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:28 - 06740992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-23 07:26 - 12587520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-09 05:28 - 00277856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\sdbus.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-09 05:13 - 00185184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dumpsd.sys
2016-03-02 12:45 - 2016-02-09 04:24 - 00641536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\enterprisecsps.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-09 04:18 - 00297472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\thumbcache.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-09 04:18 - 00237056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\thumbcache.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-09 04:07 - 01626624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll
2016-03-02 12:45 - 2016-02-09 04:07 - 00086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceEnroller.exe
2016-03-02 12:45 - 2016-02-09 04:04 - 01946624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
2016-03-01 21:46 - 2016-03-01 21:51 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Desktop\Narzędzia dezynfekujące + instrukcje
2016-03-01 19:11 - 2016-03-01 19:11 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight
2016-03-01 19:11 - 2016-03-01 19:11 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Silverlight
2016-03-01 19:11 - 2016-03-01 19:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
2016-02-28 10:12 - 2016-03-07 18:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Kaspersky Lab
2016-02-28 10:12 - 2016-02-28 10:12 - 00002505 _____ C:\Users\Acer\Desktop\Bezpieczne pieniądze.lnk
2016-02-28 10:12 - 2016-02-28 10:12 - 00002213 _____ C:\Users\Public\Desktop\Kaspersky Internet Security.lnk
2016-02-28 10:12 - 2016-02-28 10:12 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Internet Security
2016-02-28 10:12 - 2016-02-28 10:12 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab
2016-02-28 10:12 - 2013-05-06 08:13 - 00110176 _____ (Kaspersky Lab ZAO) C:\Windows\system32\klfphc.dll
2016-02-28 10:11 - 2016-03-01 14:34 - 00927640 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\Windows\system32\Drivers\klif.sys
2016-02-28 10:11 - 2015-12-07 19:54 - 00227512 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\Windows\system32\Drivers\klhk.sys
2016-02-28 10:11 - 2015-12-07 19:54 - 00181640 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\Windows\system32\Drivers\klflt.sys
2016-02-25 15:38 - 2016-03-04 22:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\TEMP
2016-02-25 15:38 - 2016-02-25 16:32 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Auslogics
2016-02-25 15:38 - 2016-02-25 15:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Auslogics
2016-02-25 15:38 - 2016-02-25 15:38 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Auslogics
2016-02-25 13:43 - 2016-02-25 13:43 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\CrystalIdea Software
2016-02-24 20:40 - 2016-02-24 20:49 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Desktop\Kadu
2016-02-24 20:10 - 2016-02-24 20:55 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Kadu
2016-02-24 20:10 - 2016-02-24 20:10 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kadu
2016-02-24 20:09 - 2016-02-24 20:10 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Kadu
2016-02-24 19:32 - 2016-02-24 19:33 - 41283928 _____ (Maxthon International ltd.) C:\Users\Acer\Desktop\mx4.4.8.1000.exe
2016-02-24 17:22 - 2015-02-28 16:00 - 00000098 _____ C:\Users\Acer\Desktop\Korzystasz z Firefoxa Google może wiedzieć co ściągasz!.txt
2016-02-24 17:20 - 2015-11-22 16:33 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Desktop\Firefox szybszy
2016-02-24 17:19 - 2016-02-24 17:19 - 04917747 _____ C:\Users\Acer\Desktop\JetClean Pro 1.5.0.125 serial.rar
2016-02-18 20:07 - 2016-03-07 09:55 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\VideoLAN
2016-02-16 23:17 - 2016-03-04 22:27 - 00003420 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1455661057
2016-02-16 23:17 - 2016-03-03 16:51 - 00001120 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Opera.lnk
2016-02-16 23:17 - 2016-03-03 16:51 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Opera
2016-02-16 23:17 - 2016-02-16 23:17 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Opera Software
2016-02-16 23:17 - 2016-02-16 23:17 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\Opera Software
2016-02-15 20:13 - 2016-02-15 20:13 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\MPC-HC
2016-02-15 20:12 - 2016-03-04 22:27 - 00003084 _____ C:\Windows\System32\Tasks\klcp_update
2016-02-15 20:12 - 2016-02-15 20:13 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack
2016-02-15 20:12 - 2016-02-15 20:12 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack
2016-02-15 18:38 - 2016-02-15 18:38 - 00000214 _____ C:\Windows\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask.job
2016-02-15 16:21 - 2015-09-07 21:01 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Desktop\KIS.by.gerton
2016-02-14 22:09 - 2016-02-14 22:09 - 08112235 _____ C:\Users\Acer\Desktop\Internet.Download.Manager.6.25.Build.12.rar
2016-02-13 19:52 - 2016-02-13 19:52 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
2016-02-13 19:38 - 2016-02-13 19:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
2016-02-13 19:38 - 2016-02-13 19:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
2016-02-13 11:07 - 2016-02-13 11:07 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\ESET
2016-02-13 11:07 - 2016-02-13 11:07 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\ESET
2016-02-13 11:04 - 2016-02-13 11:04 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\ProductData
2016-02-13 11:03 - 2016-03-04 22:55 - 00000308 _____ C:\Windows\Tasks\Uninstaller_SkipUac_Acer.job
2016-02-13 11:03 - 2016-03-04 22:27 - 00002300 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Uninstaller_SkipUac_Acer
2016-02-13 11:03 - 2016-03-04 12:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ProductData
2016-02-13 11:03 - 2016-02-13 11:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\IObit
2016-02-13 11:03 - 2016-02-13 11:03 - 00001329 _____ C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Uninstall Programs.lnk
2016-02-13 11:03 - 2016-02-13 11:03 - 00001305 _____ C:\Users\Public\Desktop\IObit Uninstaller.lnk
2016-02-13 11:03 - 2016-02-13 11:03 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\IObit
2016-02-13 11:03 - 2016-02-13 11:03 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\LocalLow\IObit
2016-02-13 11:03 - 2016-02-13 11:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IObit Uninstaller
2016-02-13 11:03 - 2016-02-13 11:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\IObit
2016-02-13 10:44 - 2016-02-13 10:44 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\aja
2016-02-13 10:33 - 2016-02-13 10:33 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\XPSViewer
2016-02-13 10:33 - 2016-02-13 10:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
2016-02-13 10:33 - 2016-02-13 10:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
2016-02-13 10:33 - 2016-02-13 10:33 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
2016-02-13 10:33 - 2016-02-13 10:33 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
2016-02-13 10:32 - 2015-10-23 17:47 - 00778936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationNative_v0300.dll
2016-02-13 10:32 - 2015-10-23 17:47 - 00103120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2016-02-13 10:32 - 2015-10-23 17:47 - 00035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TsWpfWrp.exe
2016-02-13 10:32 - 2015-10-23 17:46 - 01166520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationNative_v0300.dll
2016-02-13 10:32 - 2015-10-23 17:46 - 00035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TsWpfWrp.exe
2016-02-13 10:32 - 2015-10-23 17:45 - 00124624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2016-02-13 10:31 - 2016-03-07 18:39 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\LocalLow\Company
2016-02-13 10:31 - 2016-03-04 22:28 - 00002358 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Byougs
2016-02-13 10:31 - 2016-02-13 10:43 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\(Default)
2016-02-13 10:31 - 2016-02-13 10:31 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\gplyra
2016-02-13 10:31 - 2016-02-13 10:31 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\Tempfolder
2016-02-13 10:21 - 2016-02-13 10:20 - 00000967 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hp.bak
2016-02-13 08:47 - 2016-02-13 08:48 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Ad Muncher
2016-02-13 08:47 - 2016-02-13 08:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ad Muncher
2016-02-13 08:47 - 2016-02-13 08:47 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Ad Muncher
2016-02-13 08:46 - 2014-12-04 08:56 - 00560760 _____ (Murray Hurps Software Pty Ltd) C:\Users\Acer\Desktop\Ad Muncher.exe
2016-02-12 23:21 - 2016-02-12 23:22 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Desktop\moje Paweł.K
2016-02-12 22:43 - 2016-02-25 16:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KMSpico
2016-02-12 22:43 - 2016-02-14 21:01 - 00000000 ____D C:\Program Files\KMSpico
2016-02-12 22:43 - 2016-02-12 22:43 - 00003474 _____ C:\Windows\System32\Tasks\AutoPico Daily Restart
2016-02-12 22:43 - 2010-12-06 03:16 - 00090112 _____ (Vestris Inc.) C:\Windows\system32\Vestris.ResourceLib.dll
2016-02-12 22:07 - 2016-02-12 22:07 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\PeerDistRepub
2016-02-12 17:20 - 2016-02-12 17:20 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\NetworkTiles
2016-02-12 17:17 - 2016-03-07 18:25 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\DMCache
2016-02-12 17:17 - 2016-02-22 12:13 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\IDM
2016-02-12 17:17 - 2016-02-12 17:21 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager
2016-02-12 17:17 - 2016-02-12 17:17 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\Video
2016-02-12 17:17 - 2016-02-12 17:17 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Downloads\Compressed
2016-02-12 17:17 - 2016-02-12 17:17 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager
2016-02-12 17:17 - 2016-02-12 17:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager
2016-02-12 17:17 - 2016-02-12 17:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\IDM
2016-02-12 11:14 - 2016-03-07 18:50 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Wise Uninstaller
2016-02-12 10:38 - 2016-02-12 10:38 - 00007605 _____ C:\Users\Acer\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
2016-02-12 10:36 - 2016-02-12 10:36 - 00000000 ____D C:\Windows\pss
2016-02-12 10:35 - 2016-02-12 10:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2016-02-12 10:35 - 2016-02-12 10:35 - 146614896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2016-02-12 10:32 - 2016-01-27 05:38 - 07835648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakra.dll
2016-02-12 10:32 - 2016-01-16 07:21 - 01750440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcMon.exe
2016-02-12 10:32 - 2016-01-16 06:45 - 16986112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll
2016-02-12 10:32 - 2016-01-16 06:38 - 07979008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mos.dll
2016-02-12 10:32 - 2016-01-16 06:35 - 13018624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
2016-02-12 10:32 - 2016-01-16 06:24 - 02057216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidsvc.dll
2016-02-12 10:32 - 2016-01-16 06:21 - 06297088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mos.dll
2016-02-12 10:32 - 2016-01-16 06:20 - 02597888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetworkMobileSettings.dll
2016-02-12 10:32 - 2016-01-16 06:17 - 05503488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d2d1.dll
2016-02-12 10:32 - 2016-01-16 06:16 - 05202944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BingMaps.dll
2016-02-12 10:32 - 2016-01-16 06:15 - 04759040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d2d1.dll
2016-02-12 10:32 - 2016-01-05 03:45 - 02587696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
2016-02-12 10:32 - 2016-01-05 03:42 - 02026736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
2016-02-12 10:32 - 2015-12-07 05:55 - 01281376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LicenseManager.dll
2016-02-12 10:32 - 2015-11-22 10:54 - 00138240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ETWCoreUIComponentsResources.dll
2016-02-12 10:32 - 2015-11-22 10:42 - 00138240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ETWCoreUIComponentsResources.dll
2016-02-12 10:32 - 2015-11-22 10:34 - 02843136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdp.dll
2016-02-12 10:32 - 2015-11-22 10:27 - 03993600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_nt.dll
2016-02-12 10:32 - 2015-11-22 10:26 - 03355136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msftedit.dll
2016-02-12 10:32 - 2015-11-22 10:20 - 01860096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdp.dll
2016-02-12 10:32 - 2015-11-13 06:39 - 02444288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.appcore.dll
2016-02-12 10:32 - 2015-11-13 06:19 - 02001408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.appcore.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-29 07:57 - 04502352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
2016-02-12 10:31 - 2016-01-29 07:33 - 04064320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 07:15 - 01557776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 07:01 - 01997328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 06:59 - 00304752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\systemreset.exe
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 06:57 - 01824264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\combase.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 06:57 - 00820704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinTypes.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 06:55 - 00081112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\OpenWith.exe
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 06:54 - 00295264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 06:46 - 02606824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\combase.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 06:46 - 01270072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinTypes.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 06:44 - 00604928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 06:44 - 00085320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OpenWith.exe
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 06:43 - 00359776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 06:08 - 00299008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\microsoft-windows-system-events.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 06:01 - 00792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 05:59 - 00258048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iassam.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 05:52 - 00970752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 05:49 - 05662208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakra.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-27 05:42 - 01387520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 07:37 - 00202472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wscapi.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 07:24 - 00538632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WWanAPI.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 07:23 - 00785088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 07:20 - 00652312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\evr.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 07:20 - 00431240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WWanAPI.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 07:20 - 00366224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AUDIOKSE.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 07:19 - 00405568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioSes.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 07:12 - 01415200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 07:09 - 01089880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 07:08 - 01174008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 07:08 - 00440152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\services.exe
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:44 - 00166400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotification.exe
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:42 - 00120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsBtSvc.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:41 - 00055296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotificationUx.exe
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:38 - 00406528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusUpdateHandlers.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:38 - 00193024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SimCfg.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:37 - 00190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wscsvc.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:36 - 00475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DDDS.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:36 - 00221696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:36 - 00160768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SimAuth.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:35 - 00383488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:34 - 00610816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rastls.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:34 - 00477696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:33 - 00726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidcli.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:33 - 00574976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.UX.EapRequestHandler.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:33 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapsBtSvc.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:32 - 00621568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wbiosrvc.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:31 - 00851456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsStore.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:31 - 00794112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:31 - 00440320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CredProvDataModel.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:31 - 00343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SensorsApi.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:30 - 02127360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:30 - 00784384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:30 - 00157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SimCfg.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:29 - 01500672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RecoveryDrive.exe
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:28 - 00884736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasdlg.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:28 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SimAuth.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:27 - 00335872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:26 - 00535040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rastls.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:26 - 00260608 _____ C:\Windows\system32\MTFServer.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:25 - 00510976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlidcli.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:25 - 00235008 _____ C:\Windows\system32\MTF.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:24 - 00613888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:24 - 00350720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CredProvDataModel.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:24 - 00273408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SensorsApi.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:23 - 02050048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:23 - 00687616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:20 - 07199232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BingMaps.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:20 - 00799744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasdlg.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:19 - 00733184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasapi32.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:19 - 00162816 _____ C:\Windows\SysWOW64\MTF.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:18 - 01674240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quartz.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:16 - 01542656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-16 06:11 - 00653312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasapi32.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:50 - 00671472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:48 - 00499432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:37 - 01299504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfnetsrc.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:37 - 00858952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfnetcore.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:37 - 00245840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:37 - 00234504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mftranscode.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:36 - 00808800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WWAHost.exe
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:33 - 01118208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetsrc.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:33 - 00701384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetcore.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:33 - 00208176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mftranscode.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:33 - 00116728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:31 - 00703840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WWAHost.exe
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:27 - 01594408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:23 - 01804664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMALFXGFXDSP.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:23 - 01309376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:23 - 00786696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMADMOD.DLL
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:23 - 00119320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP3DMOD.DLL
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:21 - 01371792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:17 - 00695752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMADMOD.DLL
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 03:16 - 00100160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP3DMOD.DLL
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:57 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usermgrcli.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:56 - 00145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\omadmclient.exe
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:54 - 00245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\BthLEEnum.sys
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:53 - 00148992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshom.ocx
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:50 - 00644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uReFS.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:50 - 00208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\storewuauth.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:49 - 01255936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMSPDMOE.DLL
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:49 - 00749056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhoneService.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:49 - 00167936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ProximityCommon.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:48 - 01009152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMSPDMOD.DLL
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:48 - 00387072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qdvd.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:48 - 00034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usermgrcli.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:47 - 00628736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MessagingDataModel2.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:47 - 00479232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:47 - 00305664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ksproxy.ax
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:45 - 00678912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qedit.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:45 - 00275968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\facecredentialprovider.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:44 - 00125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wshom.ocx
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:43 - 00912384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usermgr.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:43 - 00604672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:43 - 00584704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:41 - 01070080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOE.DLL
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:41 - 00558592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\uReFS.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:40 - 00890880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOD.DLL
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:40 - 00123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ProximityCommon.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:39 - 00569856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:39 - 00498176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MessagingDataModel2.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:38 - 00389120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:36 - 00573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qedit.dll
2016-02-12 10:31 - 2016-01-05 02:36 - 00503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 05:57 - 00973664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LicenseManager.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 05:48 - 01092456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 05:48 - 00794888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfds.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 05:48 - 00670928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfds.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 05:48 - 00526856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfreadwrite.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 05:48 - 00462760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfreadwrite.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 05:48 - 00337840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFPlay.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 05:48 - 00289248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFPlay.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 05:48 - 00115040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupApi.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 05:48 - 00084832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetSetupApi.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 05:47 - 00925064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 05:45 - 00264544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 05:15 - 01035776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XboxNetApiSvc.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 05:10 - 00824320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcWebFilter.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 05:06 - 00572928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WpcWebFilter.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 05:01 - 00543232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StoreAgent.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 05:00 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcmcsp.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 04:59 - 00292352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provengine.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 04:59 - 00286208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provhandlers.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 04:58 - 00459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapConfiguration.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 04:57 - 00409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StoreAgent.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 04:45 - 00900608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 04:45 - 00683008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 04:43 - 00931328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSMPEG2ENC.DLL
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 04:39 - 00764928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveapi.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 04:38 - 00871936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSMPEG2ENC.DLL
2016-02-12 10:31 - 2015-12-07 04:32 - 00126464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dialserver.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-24 11:26 - 01399224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-24 10:37 - 00147968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rmcast.sys
2016-02-12 10:31 - 2015-11-24 10:26 - 01337240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-24 10:12 - 00523776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\catsrvut.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-24 09:52 - 01717248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GdiPlus.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-24 09:49 - 01648640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comsvcs.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-24 09:14 - 00415744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\catsrvut.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-24 08:59 - 01467392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GdiPlus.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-24 08:57 - 01328128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comsvcs.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-24 08:29 - 02352128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-24 08:04 - 02155008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 11:41 - 00026408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 11:34 - 00080600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwapi.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 11:33 - 00095072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\sdstor.sys
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 11:33 - 00058408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SensorsNativeApi.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 11:33 - 00051680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SensorsUtilsV2.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 11:30 - 00161632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 11:25 - 00063528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wwapi.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:55 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XblAuthManagerProxy.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:54 - 00117248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\capimg.sys
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:50 - 00074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssign32.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:43 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SensorService.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:42 - 00589312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MbaeApi.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:39 - 00957440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SRH.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:39 - 00938496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapControlCore.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:38 - 00320000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptngc.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:38 - 00060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssign32.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:37 - 01395200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAutomationCore.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:37 - 00515584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LogonController.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:36 - 01042432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BingOnlineServices.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:32 - 00340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PlayToDevice.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:31 - 00470528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MbaeApi.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:31 - 00416768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dmenrollengine.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:28 - 00870400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpncore.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:28 - 00793600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SRH.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:27 - 00241664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptngc.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:26 - 01139200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAutomationCore.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:26 - 00709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BingOnlineServices.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:26 - 00421888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LogonController.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:18 - 00697856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PlayToManager.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:18 - 00458752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PlayToDevice.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:17 - 02680320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msftedit.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-22 10:11 - 00517632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PlayToManager.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 07:51 - 00698208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wimgapi.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 07:51 - 00523616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wimserv.exe
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 07:51 - 00334736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\policymanager.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 07:43 - 00586208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 07:43 - 00110032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDump.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 07:43 - 00035656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 07:42 - 00516544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEng.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 07:42 - 00088392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\remoteaudioendpoint.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 07:33 - 00911648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dcomp.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 07:33 - 00586080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wimgapi.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 07:33 - 00092352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 07:32 - 00296488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\policymanager.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 07:21 - 00511320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 07:21 - 00454056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioEng.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 07:21 - 00073360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\remoteaudioendpoint.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 07:21 - 00032040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 07:09 - 00675064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dcomp.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 06:58 - 00162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tetheringservice.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 06:57 - 00623616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhoneProviders.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-13 06:55 - 00450560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Bluetooth.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-05 13:05 - 00118624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys
2016-02-12 10:31 - 2015-11-05 11:40 - 00630632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontdrvhost.exe
2016-02-12 10:31 - 2015-11-05 11:25 - 00578912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
2016-02-12 10:31 - 2015-11-05 10:41 - 00540752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2016-02-12 10:31 - 2015-11-05 10:10 - 00803840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2016-02-12 10:31 - 2015-11-05 09:15 - 00647168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-27 06:21 - 00162816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msorcl32.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-27 06:15 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ztrace_maps.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-27 06:11 - 00118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mtxoci.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-27 06:10 - 00099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hlink.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-27 06:08 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ztrace_maps.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-27 06:07 - 00203264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iassam.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-27 06:04 - 00147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mtxoci.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-27 06:02 - 00109056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hlink.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-27 05:57 - 00764928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakradiag.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-27 05:50 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxdav.sys
2016-02-12 10:30 - 2016-01-27 05:44 - 00063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cfgbkend.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-27 05:32 - 01087488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\reseteng.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-27 05:31 - 00079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cfgbkend.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-16 06:46 - 00067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbser.sys
2016-02-12 10:30 - 2016-01-16 06:44 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-16 06:44 - 00013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rastlsext.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-16 06:43 - 00097280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttpcom.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-16 06:42 - 00013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sscoreext.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-16 06:40 - 00106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasauto.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-16 06:40 - 00049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcaui.exe
2016-02-12 10:30 - 2016-01-16 06:40 - 00019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasautou.exe
2016-02-12 10:30 - 2016-01-16 06:39 - 00149504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FilterDS.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-16 06:38 - 00130560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winbio.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-16 06:36 - 00011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rastlsext.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-16 06:35 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasadhlp.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-16 06:34 - 00079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttpcom.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-16 06:32 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pcaui.exe
2016-02-12 10:30 - 2016-01-16 06:31 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasautou.exe
2016-02-12 10:30 - 2016-01-16 06:30 - 00093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winbio.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-05 02:57 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMSRoamingSecurity.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-05 02:52 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-05 02:51 - 00472576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DscCore.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-05 02:51 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserMgrProxy.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-05 02:49 - 01582080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
2016-02-12 10:30 - 2016-01-05 02:42 - 00166912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserMgrProxy.dll
2016-02-12 10:30 - 2016-01-05 02:39 - 00235008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ksproxy.ax
2016-02-12 10:30 - 2015-12-07 05:49 - 00412512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wifitask.exe
2016-02-12 10:30 - 2015-12-07 05:15 - 00075776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.XboxLive.ProxyStub.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-12-07 05:09 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\policymanagerprecheck.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-12-07 05:09 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StorageUsage.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-12-07 05:07 - 00134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wificonnapi.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-12-07 05:07 - 00077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ProvPluginEng.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-12-07 05:06 - 00231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KnobsCore.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-12-07 05:05 - 00192000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provisioningcsp.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-12-07 05:05 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BackgroundTransferHost.exe
2016-02-12 10:30 - 2015-12-07 05:04 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\moshost.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-12-07 05:04 - 00056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provtool.exe
2016-02-12 10:30 - 2015-12-07 05:02 - 00269824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\moshostcore.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-12-07 05:01 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BackgroundTransferHost.exe
2016-02-12 10:30 - 2015-12-07 04:59 - 00165376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provdatastore.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-12-07 04:55 - 00346112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapConfiguration.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-12-07 04:51 - 00223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveapibase.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-24 11:01 - 02756096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2016-02-12 10:30 - 2015-11-24 10:54 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\readingviewresources.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-24 10:53 - 00115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2016-02-12 10:30 - 2015-11-24 10:45 - 00018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshrm.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-24 10:19 - 00182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shutdownux.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-24 09:54 - 02756096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 11:00 - 00089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsCSP.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 11:00 - 00058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MosResource.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:57 - 00110592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft-Windows-MapControls.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:57 - 00036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAutomationCoreRes.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:57 - 00010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft-Windows-MosTrace.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:57 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft-Windows-MosHost.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:56 - 01268736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:56 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MosHostClient.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:56 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ihvrilproxy.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:56 - 00055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rilproxy.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:55 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsBtSvcProxy.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:54 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SensorsNativeApi.V2.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:54 - 00075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwanprotdim.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:54 - 00044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsplib.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:54 - 00032256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:54 - 00028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WordBreakers.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:54 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nativemap.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:54 - 00003072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapControlStringsRes.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:52 - 00060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XblAuthTokenBrokerExt.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:52 - 00028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapsupdatetask.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:51 - 00157184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dmcertinst.exe
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:51 - 00072704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MosStorage.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:51 - 00042496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapstoasttask.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:51 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:49 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:49 - 00052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wwanpref.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:48 - 00058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MosResource.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:45 - 06572032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwanmm.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:45 - 00264192 _____ (Nokia) C:\Windows\system32\NmaDirect.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:45 - 00110592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Microsoft-Windows-MapControls.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:45 - 00073728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwancfg.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:45 - 00036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAutomationCoreRes.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:45 - 00010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Microsoft-Windows-MosTrace.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:45 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Microsoft-Windows-MosHost.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:44 - 01268736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:44 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MosHostClient.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:43 - 00704000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CellularAPI.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:43 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XblAuthManagerProxy.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:42 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mdmmigrator.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:42 - 00024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WordBreakers.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:42 - 00003072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapControlStringsRes.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:41 - 01814528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnidui.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:40 - 01056256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JpMapControl.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:40 - 00465920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwanconn.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:40 - 00049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XblAuthTokenBrokerExt.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:39 - 01713664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SRHInproc.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:39 - 00988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NMAA.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:39 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\offlinelsa.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:39 - 00058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MosStorage.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:34 - 00075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EditBufferTestHook.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:33 - 00205824 _____ (Nokia) C:\Windows\SysWOW64\NmaDirect.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:29 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JpMapControl.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:28 - 01443328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SRHInproc.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:28 - 00784896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NMAA.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:28 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\offlinelsa.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:27 - 00711680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapControlCore.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:27 - 00160768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\enrollmentapi.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-22 10:24 - 00059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EditBufferTestHook.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-21 06:44 - 00204800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft-Windows-AppModelExecEvents.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-13 07:55 - 00035680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wimmount.sys
2016-02-12 10:30 - 2015-11-13 07:07 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Management.Provisioning.ProxyStub.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-13 07:06 - 00052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RemovableMediaProvisioningPlugin.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-13 07:05 - 00122368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KnobsCsp.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-13 07:05 - 00078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BarcodeProvisioningPlugin.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-13 07:05 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcastdvr.proxy.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-13 07:05 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tetheringconfigsp.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-13 07:04 - 00089600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NFCProvisioningPlugin.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-13 07:04 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IcsEntitlementHost.exe
2016-02-12 10:30 - 2015-11-13 07:03 - 00052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tetheringclient.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-13 07:00 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzautoupdate.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-13 06:56 - 00163328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provops.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-13 06:40 - 00027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcastdvr.proxy.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-13 06:34 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppCapture.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-13 06:30 - 00334336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcastdvr.exe
2016-02-12 10:30 - 2015-11-13 06:30 - 00315904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Internal.Bluetooth.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-05 11:08 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-05 11:08 - 00003072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-05 11:04 - 00045568 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-05 11:00 - 00118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-05 10:44 - 00365568 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-05 10:03 - 00003072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-05 10:02 - 00011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-05 09:59 - 00037376 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-05 09:55 - 00093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2016-02-12 10:30 - 2015-11-05 09:42 - 00303104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2016-02-12 09:49 - 2015-12-09 04:39 - 00301728 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
2016-02-12 09:32 - 2016-02-13 22:23 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Desktop\ADWCleaner
2016-02-12 09:31 - 2016-02-12 09:31 - 00000144 _____ C:\Windows\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
2016-02-11 22:33 - 2016-02-11 22:34 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\WinRAR
2016-02-11 22:33 - 2016-02-11 22:33 - 00001044 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\WinRAR.lnk
2016-02-11 22:33 - 2016-02-11 22:33 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2016-02-11 22:33 - 2016-02-11 22:33 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2016-02-11 22:33 - 2016-02-11 22:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
2016-02-11 22:15 - 2016-02-11 22:19 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\Adobe
2016-02-11 22:13 - 2016-02-11 22:13 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\Macromedia
2016-02-11 22:02 - 2016-03-07 10:52 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-02-11 22:02 - 2016-02-13 22:30 - 00001134 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2016-02-11 22:02 - 2016-02-11 22:03 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Mozilla
2016-02-11 22:02 - 2016-02-11 22:03 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\Mozilla
2016-02-11 22:01 - 2016-03-04 22:55 - 00000930 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-02-11 22:01 - 2016-03-04 22:26 - 00003204 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2016-02-11 22:01 - 2016-02-11 22:01 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\LocalLow\Oracle
2016-02-11 22:01 - 2016-02-11 22:01 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Sun
2016-02-11 22:01 - 2016-02-11 22:01 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
2016-02-11 22:01 - 2016-02-11 22:00 - 00111000 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
2016-02-11 22:00 - 2016-02-11 22:00 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\LocalLow\Sun
2016-02-11 22:00 - 2016-02-11 22:00 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
2016-02-11 22:00 - 2016-02-11 22:00 - 00000000 ____D C:\Program Files\Java
2016-02-11 21:53 - 2016-02-14 22:50 - 00000440 _____ C:\Users\Acer\Desktop\Komputer.lnk
2016-02-11 21:38 - 2016-02-14 21:02 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Desktop\Android
2016-02-11 21:38 - 2016-02-11 21:50 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Desktop\BurnAware_4.5_Portable
2016-02-11 21:38 - 2016-02-11 21:40 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Desktop\Filmy 02.08.2015
2016-02-11 21:38 - 2016-02-11 21:38 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Desktop\conecteed
2016-02-11 21:17 - 2016-02-12 10:50 - 00000451 _____ C:\Windows\system32\{F33C3B9B-72AF-418A-B3FD-560646F7CDA2}.bat
2016-02-11 21:17 - 2016-02-12 10:50 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\NV
2016-02-11 21:17 - 2016-02-12 10:50 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NV
2016-02-11 21:17 - 2016-02-11 21:17 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\NVIDIA
2016-02-11 21:17 - 2016-02-11 21:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2016-02-11 21:11 - 2016-02-11 21:11 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Macromedia
2016-02-11 21:11 - 2016-02-11 21:11 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\MicrosoftEdge
2016-02-11 21:10 - 2016-03-07 18:40 - 00000000 __SHD C:\Users\Acer\IntelGraphicsProfiles
2016-02-11 20:31 - 2016-02-12 10:50 - 00000000 ____D C:\Program Files\Apoint2K
2016-02-11 20:31 - 2016-02-11 20:31 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_Apfiltr_01009.Wdf
2016-02-11 20:30 - 2016-02-11 20:30 - 00000000 ____D C:\Program Files\Intel
2016-02-11 20:30 - 2016-02-11 20:30 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
2016-02-11 20:30 - 2016-02-11 20:30 - 00000000 ____D C:\Intel
2016-02-11 20:27 - 2016-02-11 20:28 - 00000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2016-02-11 20:27 - 2016-02-11 20:28 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2016-02-11 20:27 - 2016-02-11 20:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2016-02-11 20:27 - 2015-08-27 18:20 - 00072704 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
2016-02-11 20:27 - 2015-07-13 18:37 - 06873744 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
2016-02-11 20:27 - 2015-07-13 18:37 - 03493008 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
2016-02-11 20:27 - 2015-07-13 18:37 - 02558792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
2016-02-11 20:27 - 2015-07-13 18:37 - 01059984 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
2016-02-11 20:27 - 2015-07-13 18:37 - 00937616 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
2016-02-11 20:27 - 2015-07-13 18:37 - 00385168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
2016-02-11 20:27 - 2015-07-13 18:37 - 00075080 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
2016-02-11 20:27 - 2015-07-13 18:37 - 00062792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
2016-02-11 20:27 - 2015-07-13 17:28 - 05096627 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
2016-02-11 20:23 - 2016-02-11 20:23 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\Comms
2016-02-11 20:22 - 2016-02-11 20:22 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\sda
2016-02-11 20:22 - 2016-02-11 20:22 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Atheros
2016-02-11 20:18 - 2016-02-11 21:17 - 00002408 _____ C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2016-02-11 20:18 - 2016-02-11 21:17 - 00000000 ___RD C:\Users\Acer\OneDrive
2016-02-11 20:18 - 2016-02-11 20:18 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\ActiveSync
2016-02-11 20:18 - 2016-02-11 20:18 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
2016-02-11 20:16 - 2016-03-07 18:21 - 00000000 ____D C:\Users\Acer
2016-02-11 20:16 - 2016-03-01 12:18 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\VirtualStore
2016-02-11 20:16 - 2016-02-15 14:03 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\Packages
2016-02-11 20:16 - 2016-02-13 10:45 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2016-02-11 20:16 - 2016-02-11 20:16 - 00000020 ___SH C:\Users\Acer\ntuser.ini
2016-02-11 20:16 - 2016-02-11 20:16 - 00000000 _SHDL C:\Users\Acer\Ustawienia lokalne
2016-02-11 20:16 - 2016-02-11 20:16 - 00000000 _SHDL C:\Users\Acer\Szablony
2016-02-11 20:16 - 2016-02-11 20:16 - 00000000 _SHDL C:\Users\Acer\Moje dokumenty
2016-02-11 20:16 - 2016-02-11 20:16 - 00000000 _SHDL C:\Users\Acer\Menu Start
2016-02-11 20:16 - 2016-02-11 20:16 - 00000000 _SHDL C:\Users\Acer\Documents\Moje wideo
2016-02-11 20:16 - 2016-02-11 20:16 - 00000000 _SHDL C:\Users\Acer\Documents\Moje obrazy
2016-02-11 20:16 - 2016-02-11 20:16 - 00000000 _SHDL C:\Users\Acer\Documents\Moja muzyka
2016-02-11 20:16 - 2016-02-11 20:16 - 00000000 _SHDL C:\Users\Acer\Dane aplikacji
2016-02-11 20:16 - 2016-02-11 20:16 - 00000000 _SHDL C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2016-02-11 20:16 - 2016-02-11 20:16 - 00000000 _SHDL C:\Users\Acer\AppData\Local\Historia
2016-02-11 20:16 - 2016-02-11 20:16 - 00000000 _SHDL C:\Users\Acer\AppData\Local\Dane aplikacji
2016-02-11 20:16 - 2016-02-11 20:16 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Adobe
2016-02-11 20:16 - 2016-02-11 20:16 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\TileDataLayer
2016-02-11 20:16 - 2016-02-11 20:16 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\AppData\Local\Publishers
2016-02-11 20:12 - 2016-03-07 18:44 - 01845594 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-02-11 20:10 - 2016-02-11 20:10 - 00000000 ____D C:\Windows\CSC
2016-02-11 20:10 - 2015-10-30 08:17 - 02718208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PrintConfig.dll
2016-02-11 20:08 - 2016-03-07 18:40 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje wideo
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje obrazy
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moja muzyka
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Ustawienia lokalne
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Szablony
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Moje dokumenty
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Menu Start
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje wideo
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje obrazy
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moja muzyka
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Dane aplikacji
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Historia
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Dane aplikacji
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje wideo
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje obrazy
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moja muzyka
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Historia
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Dane aplikacji
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Szablony
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Pulpit
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Menu Start
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Dokumenty
2016-02-11 20:08 - 2016-02-11 20:08 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Dane aplikacji
2016-02-11 20:04 - 2016-02-11 20:04 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
2016-02-11 20:03 - 2016-03-04 12:46 - 00194232 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-02-11 20:02 - 2016-03-04 22:41 - 00000000 ____D C:\Windows\Panther
2016-02-11 19:55 - 2016-02-15 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows.old
2016-02-11 15:26 - 2016-01-28 10:20 - 00209056 _____ (Tonec Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\idmwfp.sys
2016-01-19 22:50 - 2016-01-19 22:50 - 00202032 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\TeeDriverW8x64.sys
2016-01-18 21:17 - 2016-02-15 20:22 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Desktop\Loki-master
2016-01-18 20:00 - 2016-01-18 20:01 - 04320054 _____ C:\Users\Acer\Desktop\Firefox szybkie wybieranie.bmp
2016-01-11 15:39 - 2016-03-06 21:12 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Desktop\Filmy nowe
2016-01-11 13:33 - 2016-01-11 13:34 - 04320054 _____ C:\Users\Acer\Desktop\menu start2.bmp
2016-01-11 13:32 - 2016-01-11 13:32 - 04320054 _____ C:\Users\Acer\Desktop\menu start.bmp
2016-01-06 10:18 - 2016-01-06 15:44 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Desktop\FMgroup-katalogi
2016-01-04 16:23 - 2016-01-10 12:27 - 00000000 ____D C:\Users\Acer\Desktop\The Flash (2014)
2015-12-30 11:39 - 2015-12-30 11:39 - 02500925 _____ C:\Users\Acer\Desktop\porady kulinarne.mp4
2015-12-22 19:15 - 2016-01-09 23:07 - 04320054 _____ C:\Users\Acer\Desktop\foldery.bmp
2015-12-19 09:32 - 2015-12-19 09:32 - 09491131 _____ C:\Users\Acer\Desktop\Programy.rar
2015-12-12 16:06 - 2016-03-06 11:12 - 00002174 _____ C:\Users\Acer\Desktop\Wyślij Kamilowi.txt

==================== Trzy miesiące - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-07 18:44 - 2015-10-30 20:19 - 00818302 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2016-03-07 18:44 - 2015-10-30 20:19 - 00157970 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2016-03-07 18:44 - 2015-10-30 08:21 - 00000000 ____D C:\Windows\INF
2016-03-07 10:05 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2016-03-07 09:59 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
2016-03-06 10:35 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2016-03-04 22:55 - 2015-10-30 07:28 - 00262144 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
2016-03-04 22:50 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ___SD C:\Windows\Downloaded Program Files
2016-03-04 19:19 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
2016-03-04 19:19 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\GroupPolicy
2016-03-04 17:48 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-03-03 22:37 - 2015-10-30 20:23 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal
2016-03-03 22:37 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 __RSD C:\Windows\Media
2016-03-03 22:37 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ___RD C:\Windows\PurchaseDialog
2016-03-03 22:37 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioPlugIns
2016-03-03 22:37 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\SystemResetPlatform
2016-03-03 22:37 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2016-03-03 22:37 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Windows\bcastdvr
2016-03-03 22:37 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Portable Devices
2016-03-03 22:37 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Multimedia Platform
2016-03-03 22:37 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
2016-03-03 22:37 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
2016-03-03 22:37 - 2015-10-30 07:28 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism
2016-03-03 22:37 - 2015-10-30 07:28 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
2016-03-02 15:31 - 2015-10-30 08:11 - 00000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
2016-03-01 14:34 - 2015-06-06 08:51 - 00077728 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\Windows\system32\Drivers\kldisk.sys
2016-02-28 10:12 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ___HD C:\Windows\ELAMBKUP
2016-02-28 10:12 - 2015-10-30 07:28 - 00032768 ___SH C:\Windows\system32\config\ELAM
2016-02-13 10:43 - 2015-10-30 08:24 - 00000194 _____ C:\Windows\win.ini
2016-02-13 10:33 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\MUI
2016-02-13 10:33 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MUI
2016-02-13 08:43 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Windows\appcompat
2016-02-12 10:48 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\F12
2016-02-12 10:48 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
2016-02-12 10:47 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
2016-02-12 10:47 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Windows\Provisioning
2016-02-11 20:32 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ___RD C:\Windows\DevicesFlow
2016-02-11 20:27 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Windows\Help
2016-02-11 20:16 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ___RD C:\Windows\PrintDialog
2016-02-11 20:16 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ___RD C:\Windows\MiracastView
2016-02-11 20:16 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioDatabase
2016-02-11 20:10 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\FxsTmp
2016-02-11 20:08 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
2016-02-11 20:05 - 2015-10-30 07:28 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Sysprep
2016-02-11 20:04 - 2015-10-30 20:29 - 00000000 ____D C:\Windows\ServiceProfiles
2016-02-11 20:02 - 2015-10-30 08:24 - 00028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2016-02-12 10:38 - 2016-02-12 10:38 - 0007605 _____ () C:\Users\Acer\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg

==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo

==================== BCD ================================

Windows Boot Manager
--------------------
identifier {bootmgr}
device partition=\Device\HarddiskVolume2
description Windows Boot Manager
locale pl-PL
inherit {globalsettings}
default {current}
resumeobject {87c0a58c-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
displayorder {current}
toolsdisplayorder {memdiag}
timeout 30

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {87c0a582-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
device ramdisk=[C:]\Recovery\e31fa6ce-a34a-11e1-9455-bf318beb0edd\Winre.wim,{87c0a583-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
path \windows\system32\winload.exe
description Windows Recovery Environment (recovered)
locale
osdevice ramdisk=[C:]\Recovery\e31fa6ce-a34a-11e1-9455-bf318beb0edd\Winre.wim,{87c0a583-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
systemroot \windows
winpe Yes

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {87c0a586-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
device ramdisk=[C:]\Recovery\87c0a586-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea\Winre.wim,{87c0a587-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
path \windows\system32\winload.exe
description Windows Recovery Environment
inherit {bootloadersettings}
osdevice ramdisk=[C:]\Recovery\87c0a586-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea\Winre.wim,{87c0a587-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
systemroot \windows
nx OptIn
winpe Yes

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {87c0a58a-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
device ramdisk=[C:]\Recovery\87c0a58a-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea\Winre.wim,{87c0a58b-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
path \windows\system32\winload.exe
description Windows Recovery Environment
inherit {bootloadersettings}
osdevice ramdisk=[C:]\Recovery\87c0a58a-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea\Winre.wim,{87c0a58b-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
systemroot \windows
nx OptIn
winpe Yes

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {current}
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows 10
locale pl-PL
inherit {bootloadersettings}
recoverysequence {87c0a58e-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
truncatememory 0x3f3300000
recoveryenabled Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
resumeobject {87c0a58c-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
nx OptIn
numproc 4
bootmenupolicy Standard
usefirmwarepcisettings No

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {87c0a58e-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
device ramdisk=[C:]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{87c0a58f-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
path \windows\system32\winload.exe
description Windows Recovery Environment
locale pl-PL
inherit {bootloadersettings}
displaymessage Recovery
displaymessageoverride Recovery
osdevice ramdisk=[C:]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{87c0a58f-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
systemroot \windows
nx OptIn
bootmenupolicy Standard
winpe Yes

Resume from Hibernate
---------------------
identifier {87c0a58c-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
device partition=C:
path \Windows\system32\winresume.exe
description Windows Resume Application
locale pl-PL
inherit {resumeloadersettings}
recoverysequence {87c0a58e-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
recoveryenabled Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
filedevice partition=C:
filepath \hiberfil.sys
bootmenupolicy Standard
debugoptionenabled No

Windows Memory Tester
---------------------
identifier {memdiag}
device partition=\Device\HarddiskVolume2
path \boot\memtest.exe
description Diagnostyka pami(C)ci systemu Windows
locale pl-PL
inherit {globalsettings}
badmemoryaccess Yes

EMS Settings
------------
identifier {emssettings}
bootems No

Debugger Settings
-----------------
identifier {dbgsettings}
debugtype Serial
debugport 1
baudrate 115200

RAM Defects
-----------
identifier {badmemory}

Global Settings
---------------
identifier {globalsettings}
inherit {dbgsettings}
{emssettings}
{badmemory}
integrityservices Enable

Boot Loader Settings
--------------------
identifier {bootloadersettings}
inherit {globalsettings}
{hypervisorsettings}

Hypervisor Settings
-------------------
identifier {hypervisorsettings}
hypervisordebugtype Serial
hypervisordebugport 1
hypervisorbaudrate 115200

Resume Loader Settings
----------------------
identifier {resumeloadersettings}
inherit {globalsettings}

Device options
--------------
identifier {87c0a583-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
ramdisksdidevice partition=C:
ramdisksdipath \Recovery\e31fa6ce-a34a-11e1-9455-bf318beb0edd\boot.sdi

Device options
--------------
identifier {87c0a587-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
description Ramdisk Options
ramdisksdidevice partition=C:
ramdisksdipath \Recovery\87c0a586-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea\boot.sdi

Device options
--------------
identifier {87c0a58b-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
description Ramdisk Options
ramdisksdidevice partition=C:
ramdisksdipath \Recovery\87c0a58a-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea\boot.sdi

Device options
--------------
identifier {87c0a58f-72bb-11e4-8c73-f80167f787ea}
description Windows Recovery
ramdisksdidevice partition=C:
ramdisksdipath \Recovery\WindowsRE\boot.sdiLastRegBack: 2016-02-23 16:50

==================== Koniec FRST.txt ============================


Download file - link to post
  Search 5 million + Products