nakładka.zip

SystemInformation - tworzymy własne menu do urządzeń Windows CE

SystemInformation jest jednym z programów, które zrewolucjonizowały tworzenie nakładek na system Windows CE – freeware, duże możliwości, możliwość tworzenia/podglądu/edycji z poziomu PC – jak dla mnie jedno z potężniejszych i niezastąpionych narzędzi. Program został opracowany przez niemieckiego programistę Daniela Schumanna, kilka lat temu i jego rozwój zakończył się na wersji 1.6.1. Na chwilę obecną strona autora znikła i nie jest już więcej rozwijana, niemniej jednak program można łatwo znaleźć w Internecie, a ja załączam go do tego artykułu wraz z przykładowymi plikami, które stworzymy. Do czego w dzisiejszych czasach przyda nam się ten program – załóżmy, że posiadamy leciwe urządzenie lub zakupimy jakieś nowe z Windows CE i nie odpowiada nam jego oryginalne menu – lub z jakiś powodów jesteśmy niezadowoleni (oryginalna nakładka wiesza się, zamula, etc) albo chcemy dostosować menu urządzenia do swoich potrzeb poprzez umieszczenie swoich skrótów do ulubionych aplikacji w menu urządzenia. Na potrzeby tego artykułu stworzymy menu do urządzeń z ekranem o rozdzielczości 800 x 480 (np. dla urządzeń Vordon 7”, Modecom MX2 HD, MX3 HD, SX7, Blaupunkt Travelpilot 51, etc.) Co będziemy potrzebować: • Określmy swoje potrzeby – co chcemy w menu mieć (jakie skróty i programy), • Poszukajmy w Internecie ikon do programów, lub stwórzmy je sami, • Skompletujmy wszystkie pliki programów, jakie zamierzamy umieścić w menu, • Wybierzmy plik na tapetę, Ja założyłem sobie stworzenie nakładki na urządzenie z ekranem 7”, z której poziomu będę mógł: uruchomić jeden z wybranych programów nawigacyjnych (Automapa, Igo, Tomtom), skorzystać z przeglądarek plików Office (Word, Excel, Powerpoint, PDF), kalkulatora, odtwarzacza plików Audio, mp3, przeglądarki zdjęć i Total Commandera. Wszelkie programy oprócz nawigacyjnych to freeware i znajdziemy je bez trudu w Internecie. Pierwszy krok to zrozumienie zasady działania programu: • Program wywoływany jest za pomocą aplikacji SystemInformation.exe (lub dowolnej innej nazwy, jeżeli ją zmienimy), obok programu znajdziemy plik SystemInformation32, który służy do wizualizowania efektów pracy na komputerze PC, • Po uruchomieniu program szuka pliku SysInfoSettings.ini, w którego treści będzie zawarta lokalizacja do pliku, który będzie wyświetlony na ekranie w pierwszej kolejności, w moim przypadku zapis odwołuje się do pliku desktop umieszczonego w podfolderze files\ini i zawartość pliku wygląda następująco: Files\Ini\Desktop.ini • Po odnalezieniu pliku program analizuje zapisy i odszukuje w pierwszym rzędzie informacji zawartych w sekcji GLOBALSETTINGS GLOBALSETTINGS ShowMessage = 0 QuitOnDoubleClick = no X = 0 Y = 0 Width = 800 Height = 480 Arrange = No BackgroundBitmap = ..\BG\Tapeta.bmp StartUpAnimation = NoAnimation ShutDownAnimation = NoAnimation Accelerated = yes TopMost = no • Jak widać po analizie składni najistotniejszymi zapisami jest podana rozdzielczość i tapeta oraz określenie startowej i końcowej animacji – ponieważ będzie to prosta nakładka – nie zmieniamy tutaj nic, zapisujemy plik desktop.ini i możemy zobaczyć co nam wyszło uruchamiając program SystemInformation32, który pozwala na oglądanie efektów naszej pracy z poziomu komputera PC, uruchamiamy zatem program i zobaczymy jaki mamy efekt, http://obrazki.elektroda.pl/8999050700_1457372580_thumb.jpg • Kolejnymi elementami, które muszą znaleźć się na ekranie są ikony programów – do umieszczenia ikony na ekranie służy sekcja ICONXPBUTTON, w której zapisane są następujące informacje: ICONXPBUTTON x = 22 y = 24 NewIni = \SDMMC\AutoMapa EU\wceAm.exe SizeNormal = 48 SizePushed = 96 ScaleAlpha = 80 IconNormal = ..\Icons\am.ico ScaleAlpha = 100 IconPushed = ..\Icons\am.ico TEXT x = 28 y = 120 Text = Auto Mapa Color = FFFFFF FrameColor = 000000 Size = 20 Weight = 900 CreateFont • Po analizie zapisów pliku widać, że musimy podać: położenie x i y ikony na ekranie urządzenia, ścieżkę do pliku, który ma się uruchomić po naciśnięciu ikony, rozmiar ikony, stopień jej przeźroczystości oraz pozostałe atrybuty, które dotyczą tekstu, który planujemy wyświetlić na ekranie, dodajemy w ten sposób kolejne ikony i skróty, za każdym razem zapisując zmiany i obserwując na PC, mój efekt końcowy wygląda jak na obrazku poniżej http://obrazki.elektroda.pl/3708986800_1457372614_thumb.jpg Jak widać, obsługa i tworzenie nakładki za pomocą SystemInformation nie jest specjalnie trudne i można nauczyć się i stworzyć nowe menu od podstaw w kilka godzin – moje pierwsze menu do nawigacji Lark powstało w jeden dzień, następne znacznie szybciej – a były to wielozakładowe konstrukcje, w każdym razie widać, jakie potencjalne możliwości tkwią w narzędziu i warto je wykorzystać. Wzbogacając nakładkę o uruchamianie za pomocą Mortscripta, którego opisałem wcześniej możemy powyłączać procesy oraz uruchomić własną nakładkę – czy warto – dla mnie warto – dla przykładu wartość dostępnej pamięci RAM w urządzeniu z nakładką fabryczną (Goclever) po wyłączeniu nakładki i odpaleniu mojego menu wzrasta o 8MB – co przy 64 MB lub 128 MB pamięci wbudowanej w urządzenie robi naprawdę dużą różnicę. Jak mamy już stworzoną nakładkę zapisujemy komplet plików na karcie pamięci i aby uruchomić nakładkę w większości urządzeń wystarczy ustawić ścieżkę dostępu do programu nawigacyjnego jako ścieżkę do pliku systeminformation.exe, zapisać i zaznaczyć automatyczne włączenie przy starcie urządzenia – będzie witać nas nowe stworzone przez nas menu. Zapraszam do komentowania i dyskusji.

  • nakładka.zip
    • SysInfoSettings.ini
    • Array
    • SystemInformation32.exe
    • SystemInformation.exe


Download file - link to post

nakładka.zip > index.htm

Calculator Help
Calculator Help
As you would expect, you use the calculator just as you would a real pocket
calculator. Just as with a conventional calculator, space is at a premium,
so many of the calculator buttons have to double up the functions they
provide. The layout of the calculator in its normal state has the functions
you would expect to see on a fairly standard scientific calculator, which
means that it is probably self explanatory. Notice the shift button
in the top left hand corner.
The functions of the buttons in their shifted state are not marked on
the calculator body, but the buttons change when you press the shift
button. If you press the shift button again, the buttons revert
to their un-shifted state.
To access additional functions, click on the opt button. This allows
you to change the way the calculator works, or change its mode. & nbsp; Different
functions are available depending on the calculator mode, and are indicated
by changes to the legends on the calculator buttons, and include:


Base-n, hex, octal and binary modes


Scientific/Engineering Functions


Matrix/Array Functions (Windows CE3 and higher only)


Complex Numbers


Statistical Functions


Financial Functions


Reverse Polish Notation


Units Conversions


Physical Properties and Constants


Time Functions (including stopwatch)

If you get an error, the calculator display will contain an appropriate
message, and possibly some further descriptive information. In the case
of certain errors, the calculator functions are disabled and you need to
press the AC button to clear the error.
For more information about using the software, installation and registration,
see the full help files. & nbsp; These should be in the set of files which came with
the software, or can be found online on our website at http://www.calculator.org/ .


nakładka.zip > CECMD.HTM

Help for Total Commander/CEHelp for Total Commander/CE
What's new
About Total Commander/CE, Licence
User interface
File operations
Main menu: File | Show
Local menus
Drag & Drop
Keyboard shortcuts (HPC)
Button bar
Plugins
Problems+Troubleshooting

Next


What's new in Total Commander/CE 2.5:


Associate extensions with files
Support for Windows Mobile 5 buttons
Send via Bluetooth (requires Microsoft Bluetooth stack)
File system plugins: WebDAV (separate download)


What's new in Total Commander/CE 2.0:


File system plugins: FTP, Registry, Network shares
PocketPC 2003SE: Support for screen flipping (horizontal/vertical)


What's new in Total Commander/CE 1.2:

Infrared send & receive via the OBEX standard protocol (may not work with all devices)
Use ANSI instead of OEM encoding in Zip files on double byte devices (China, Japan etc)
Use numeric internal commands (index & gt; 40000) in button bar, e.g. 40009=Copy
PocketPC: New selection mode via Ctl button (similar to pressed Control key)
PocketPC: Auto popup keyboard when tapping on any edit box


What's new in Total Commander/CE 1.11:


Multiple language support
Virtual 2 window mode
Adjust tree view and name column to larger displays (e.g. HPC Pro)


Previous & #160; NextAbout Total Commander/CE, Licence
Total Commander/CE is a file manager and ZIP archiver for Windows CE (Handheld, HPC Pro, PPC and Pocket PC)
It was written by the author of Total Commander (http://www.ghisler.com) mainly
for fun and personal use, and is provided to the public for free.
Licence
Total Commander/CE is copyrighted Freeware. This means that the usage of this program is free for personal and business use,
but the Copyright remains the property of the author.

Copyright & copy; 2000-2007 Christian Ghisler, C. Ghisler & amp; Co., Switzerland. All Rights Reserved.

Previous & #160; NextUser interface

The user interface is devided into the following elements:

The main menu, consisting of the items File and Show .
A buttonbar (toolbar) which contains buttons for some internal commands, but also allows to
add external programs by dragging them from one of the file panes to the bar.
One or two file panels (configurable) showing a list of files in Brief , Full and Large icons
mode. In Full mode, the list can be sorted by Name, Extension, Size, and Date/Time by clicking
on the header. The same sort order is then also used in the other modes.
One dropdown combobox per file list showing the current path, which also allows to access
previously accessed directories (directory history).
One button per file list to go to the root directory, and one to go to the parent


Previous & #160; Next

File operations

You can perform the following file operations with Total Commander/CE:

Copy/Move
Rename
Delete
Mkdir (New folder)
Pack with ZIP
Unpack from a ZIP file
Create Shortcut
Infrared send+receive

Previous & #160; Next


File menu

The file menu contains the following commands:

Find files
Rename
View
Edit
Copy/Move
Mkdir
Delete
Pack with ZIP
Properties
Reload dir
Create Shortcut
Infrared send+receive
Send via Bluetooth

Previous & #160; Next


Show menu

The file menu contains the following commands:

Brief
Full
Large icons
Single Window mode
Hide files in ROM
Directory hotlist
Tree view
Select/unselect files
Adjust tabs
About / Settings

Previous & #160; Next


Find files
Allows to search for specific files:
Search for: File name to search for, also partial names and wildcards *,? allowed
Containing text: Search for text in files
Case sensitive: Consider upper/lowercase
Unicode: Search for text in Unicode files
Not older than: Search only files younger than a certain time
Size: Restrict result by size

Next


Rename
Allows to rename a single file in place, or the selected files using a dialog box
and wildcards (*.*). When renaming multiple files, you are given the option to copy
the files to the new name, or to just change the names of the existing files.

Previous & #160; Next


View
Loads the file under the cursor into the default file viewer.
You can define a different file viewer with Alt+Tap on the view button, which looks like a scroll.

Previous & #160; Next


Edit
Loads the file under the cursor into the default file editor. If the cursor is on a folder, a new file will be created.
You can define a different file editor with Alt+Tap on the edit button, which looks like the notepad icon.
Internal editor help

Previous & #160; Next


Copy/Move
To copy or move files, select them with the pen or with Shift+cursor keys (HPC or HPC Pro)
and select Copy/Move from the menu or click the copy icon.
In the copy dialog, you can now type a target directory and wildcards (*.*) to rename
the files while copying/moving.
You can also click the Tree button to select a target directory.
To copy the file(s), click Copy , or to move them, click Move .
If the source window shows the contents of a ZIP file, the selected files are unzipped.
If the target window shows the contents of a ZIP file, the selected files are packed into that zip file.

Previous & #160; NextMkdir (new folder)
To make a new directory (folder), select the command Mkdir from the menu or click
the folder icon in the button bar.
You can then enter the name of the new directory. It will be created in the current directory.

Previous & #160; Next


Delete
With this command you can delete the selected files.
Important note: The files will NOT be moved to Recycle bin, they will be deleted immediately!

Previous & #160; Next


Pack with ZIP
Allows to pack the selected files and/or subdirectories with the built-in ZIP packer.
ZIP files created this way are fully ZIP-compatible and can be unzipped on the PC or
also on the device. To unzip, open the file with ENTER (or double tap) and then
copy the files to any directory you want.

Previous & #160; Next


Unpack files from a ZIP file
To unpack files from a ZIP file, open the ZIP with a double tap or ENTER, then select
the files which you want to unpack and press the Copy button.
CE-Commander can unpack all ZIP-compatible files except for encrypted files.

Previous & #160; Next


Properties
Shows the properties of the selected file(s) and allows to change the file attributes
and date/time. For links, the link target is shown and can be modified. For
folders, the total+free disk space is shown (e.g. for memory cards).
Normal files can be associated with a program. It's also possible to set a default icon.

Previous & #160; Next


Reload dir
Reloads the current directory to reflect any changes made in other programs.
This is done automatically when you switch from another program to Total Commander/CE.

Previous & #160; Next


Create shortcut
Allows to create a shortcut (link file, extension .lnk) for the selected file(s) and/or directories.
To change a shortcut, choose File - Properties or press Alt+Enter to open the property sheet for the link file.

Previous & #160; NextInfrared send+receive
Allows to send the selected files via Infrared (OBEX standard protocol),
and to receive files via infrared in the current directory.
The OBEX standard is used by devices like PocketPC 2002, Palm(TM), and many mobile phones.
On other CE devices, you will probably need to turn off the built-in IR receive function and
use the one coming with Total Commander/CE.

Previous & #160; NextSend via Bluetooth
Allows to send the selected files via Bluetooth (OBEX standard protocol).
The OBEX standard is used by devices like PocketPC 2002, Palm(TM), and many mobile phones.
Unfortunately the Microsoft Bluetooth functions only work with the Microsoft Bluetooth stack.
If your device uses a different stack like the Widcomm stack, this function will not work.
This menu option is therefore not shown on devices without the Microsoft stack.

Previous
Brief

Shows only file names/extensions and file icons, no file size or date/time.
Use this mode to overview a larger number of files.

Next


Full

Shows file name, extension, icon, file size and last modification date/time.
Use to sort the files by name, extension, size, and modification date by clicking
on the header of the file list.

Previous & #160; Next


Large icons
Shows large icons and file names only.

Previous & #160; Next


Single Window mode
If checked, Total Commander/CE only shows a single file window. This is the default on
PPC and Pocket PC devices. In this mode, the target directory of file operations
will be the same as the source directory, but it can be changed by using the tree button.
In Two window mode, Total Commander/CE will show two file windows. On devices with a keyboard, the
two windows will be side by side. On PPC and Pocket PC devices, the two windows will be
above each other.
In Virtual 2 window mode, Total Commander/CE will show only one file window, plus a button
labeled & lt; or & gt; to switch to the other window. This way you can use the full screen space
for the file list, and still have the advantage of two file windows!

Previous & #160; Next


Hide files in ROM
If checked, all files residing in the device ROM (read only memory) will be hidden.
This allows you to backup (zip or copy) all files which are not present on the device
by default.

Previous & #160; Next


Directory hotlist
With this command, you can add the current directory to a list of often used directories,
and to switch to such a directory.
If the current directory is already in the list, you can remove it from the list.
Double tap on the current directory to open the directory hotlist.

Previous & #160; Next


Tree view
Shows a tree view window, which allows to switch to a different directory.

Previous & #160; Next


Select/unselect files
Allows to select or unselect files of specific types, e.g. all html files by using
the wildcards *.htm *.html .
Type the wildcards you want or select previously used wildcards from the dropdown
list, and click on 'select' or 'unselect'. The files will be selected in addition to
the already selected files!
On CE devices with a keyboard, press Ctrl+'-' to open this dialog, or
Alt+'-' to select all files of the same type as the file under the cursor.

Previous & #160; Next


Adjust tabs

Allows to set the sort order and tab widths.
Only with this dialog the tab widths can be stored in the registry.

Previous & #160; Next


About
Shows the current version of Total Commander/CE. Total Commander/CE is copyrighted freeware.

Copyright & copy; 2000-2007 Christian Ghisler, C. Ghisler & amp; Co., Switzerland. All Rights Reserved.
The about box also allows you to change the following options:

Single click start: Use a single click/tap to start a program or open a file. Hold down the pen to get the context menu.
English: Here you can choose any additional language for the user interface.
Use Browse to find language files in other folders,
or Download to retrieve language files from the Internet.
Change Font: Choose a different font for the main file list, e.g. to see longer file names in the same space


PreviousLocal menus

Local menus (context menus) are invoked with Alt+Tap. They exist for the files in the file list, and for some buttons in the button bar:
The local file menu contains the commands Open, Copy/Move, Rename, Delete, and Properties.
The View, Edit and all user-defined buttons also have context menus
They allow to change the default viewer/editor, and to change or delete the button bar buttons

Previous & #160; Next


Drag & Drop

Drag & Drop works with the selected files, and the following targets:

The other file window. The files can be copied or moved there.
Subdirectories in the same or the other file panel
ZIP files in the same or other file panel. The files will be packed into the ZIP.
The button bar. The file under the cursor will be added to the button bar. On PPC and
Pocket PC devices, you need to display the second buttonbar.


Previous & #160; Next


Keyboard shortcuts (HPC)

On CE devices with a keyboard, Total Commander/CE supports the following keyboard shortcuts:
Tab Activate other file window
Ctrl+Shift+1 Exit
Ctrl+2 Rename
Ctrl+3 View
Ctrl+4 Edit
Ctrl+Shift+4 Edit new file
Ctrl+5 Copy/Move
Ctrl+6 Copy/Move (with Move selected)
Ctrl+Shift+5 Create Shortcut
Ctrl+Alt+5 Pack with ZIP
Ctrl+7 Mkdir (new folder)
Ctrl+8 Delete
Ctrl+9 Switch display mode (1/2 windows)
Alt+Enter Properties
Alt+Shift+Enter or
Ctrl+Enter Calculate space occupied by dirs

Ctrl+A Select all
Ctrl+C Copy to clipboard
Ctrl+D Directory hotlist
Ctrl+F Find files
Ctrl+H Help
Ctrl+R Reload dir
Ctrl+T Tree view
Ctrl+V Paste from clipboard
Ctrl+X Cut to clipboard
Ctrl+Cursor_left/right Transfer directory to other panel
Ctrl+Cursor_down Open directory history
Ctrl+'-' Select/Unselect files
Ctrl+Shift+'-' (PocketPC only) or
Alt+'-' Select all files of same type

Letter(s) Jump to first directory starting with these letters

Previous & #160; Next


Button bar

The button bar contains some predefined buttons, like Copy and Delete, and also allows
to add your own buttons by dragging a program from a file list to the button bar. The button
will always be added at the end of the button bar.

The new Ctl button (PocketPC and other keyboard-less devices only) allows to select
multiple files simply by tapping on them with the pen, or by dragging the pen over the files.

To modify a button, click on it while holding down the Alt key (HPC), or click on it for
more than 1 second (Pocket PC, Palmsize PC). This will open the context menu, which allows to
change or delete the button.

See Dialog box - change button

Previous & #160; Next

Button change dialog
This dialog allows to change the settings of a button.
Fields:

Command: Program name, e.g. \windows\iexplore.exe Or new: numeric Identifier
Parameter: Parameter(s) passed to the program. Supports the following parameters:
%p Source path
%n Source file name
%t Target path
%m Target file name
? as first item: Show confirmation dialog
Start path: Path which is passed to program as current path
Icon file: File containing the icon for the button bar
Icon index: Index of the icon in the icon file. Negative numbers mean the icon
with the absolute resource id. Due to a bug in Windows CE 2.0, only icon Nr. 0
can be used on this operating system

Previous & #160; Next


Internal command ids for the button bar
Internal command ids allow to call internal commands from the button bar.
To create such a button, drop any file on the bar, then tap and
hold on the button to change it. Finally, put one of these numeric values into the
command field.

40001 Copy to clipboard
40002 Cut to clipboard
40003 Paste from clipboard
40004 Exit program
40005 Show about/configure dialog
40006 Rename file
40007 View file
40008 Edit file
40009 Copy file
40010 Move file
40011 New folder
40012 Delete files
40013 Reload dir
40014 Properties
40015 Large icon mode
40016 Small icon mode
40017 Details mode
40018 ZIP files
40019 Infrared receive
40020 Infrared send
40021 Directory hotlist
40022 Show/hide files in ROM
40023 Switch window mode
40024 Tree dialog
40025 Select/unselect files
40026 Show help
40027 Create shortcut
40028 Select with Ctrl
40029 Calculate space of folders
40030 Adjust tabs dialog
40031 Find files
40032 Send via Bluetooth

PreviousInternal editor

The internal editor allows to edit small files in Ansi and Unicode format.

Menu File :

New Create a new empty file
Open: Opens existing file
Save: Save current file
Save as text: Save as Ansi text (1 byte/character)
Save as Unicode: Save as Unicode text (2 bytes/character)
Font: Choose a different font
Close: Close editor


Menu Edit :

Undo: Undo last operation
Cut: Cut selection to clipboard
Copy: Copy selection to clipboard
Paste: Paste from clipboard
Delete: Delete selection
Find: Find text
Find next: Continue search
Select all: Select entire file
Word wrap: Wrap text at window bordersToolbar:
The Toolbar icons stand for:
Save, Cut, Copy, Paste, Undo, Search/Search again
Plugins

Plugins can be accessed via the folder named \\Plugins in the root of the file system.
The following plugins are included in the standard installation:


ftp
registry
LAN


FTP Plugin

The ftp plugin allows to make connections to ftp servers.
Tap on & quot;New connection & quot; to create a new connection. Then enter a connection name.
You can now specify server name and port, user, password, remote dir, commands to send on connect
(separate multiple commands by a ;), server type, firewall and passive mode.

Connection:
Double tap a connection to connect. After connecting, the packer icon will change to a connection
icon. Use this icon to change the transfer mode (binary, text or automatic), and to disconnect.
Only a single connection is supported at the same time.

Server type:
If your server isn't detected, you can define a server type in Total Commander for Windows
and import it into the Pocket version. To do this, open your wcx_ftp.ini, and look for a section
like this:
[Unix1]
Template1=pppppppppp !S* TTT DDDDDDDD n*

Save this to a file called (in this case) Unix1.ini, transfer it to the my documents folder on
your device, and then use the option & quot;load connection string & quot;.

Firewall:
This opens another dialog for the configuration of your firewall. All firewall types of the
desktop Total Commander are supported, except for the HTTP types. Leave the user name and
password fields empty if your server doesn't support them. The first type is the most common,
so try this first.

In case of problems, you can create a log file:
1. Use the registry plugin to go to
HKCU\Software\Ghisler\CECmd\Configuration
2. Double tap on & quot;+Add value+ & quot;
3. Enter the name LogFile, type String
4. As contents, enter something like \log.txt


To show hidden files like .htaccess (starting with a dot), you can set value ShowHidden=1 manually in registry under the configuration of a server
Registry plugin

The registry plugin allows to browse and modify the Windows CE registry:


Create new key: Tap on & quot;New folder & quot; button
Add new values. double tap on & quot;+Add value+ & quot;
Modify value content: double tap
Rename values and keys
Delete values and keys
Export to .reg file: Select the keys and values, and click the COPY button.
Each selected key/value will be exported to a separate file.
Import from .reg file: Just copy the .reg file to any directory of the registry plugin
to start the import process. The .reg file must be in Unicode (Regedit 5) format. To import
plain text registry files, load them with the TC editor, then save them as Unicode.


LAN plugin

The LAN plugin allows to store often accessed servers in the lan (local area network).
1. Double tap on & quot;new server & quot;
2. Enter a name for the list, e.g. Server1
3. Enter the server name in the network

To be able to connect, you need a real LAN connection to your network.

Problems+Troubleshooting

Here are some known problems and possible solutions:

Q: Total Commander/CE hangs when accessing some network shares.
A: It may help to disable the loading of file-specific icons from network shares.
1. Go to the root, then \\Plugins, \\Registry
2. Go to HKCU\Software\Ghisler\CECmd\Configuration
3. Double tap on +New value+
4. Type name: IconsOnNet with type: DWORD
5. Set its value to 0
6. Close TC/CE via the menu, and restart it


nakładka.zip > readme.txt

Calc98 for WindowsCE Devices
----------------------------

Calc98 is a Scientific/Engineering calculator with
units conversions and physical properties.
Statistics, financial, array and matrix functions.
It supports algebraic or RPN logic, and
customisable size, fonts, layout and appearance.

We recommend that you back up your WindowsCE device before
starting installation.

The Calc98 files are compressed either as a self-extracting
zip file (C98xxxx.exe) or as a zip file (C98xxxx.zip).
Self-extracting files can be unpacked by running the file
(e.g. by double-clicking the icon).
You can choose the directory where you want the files to go,
or use the default (recommended). Otherwise, the files can
be unpacked using a utility such as zip, WinZip or PKUNZIP.

Once the files have been unpacked on your PC, they need
to be copied to your device. By default, the self-extracting
file will start this process automatically, provided
you are running an up-to-date version of ActiveSync on your
PC. Otherwise you may need to double-click on setup.exe in the
directory where the files were installed on your PC and follow
the directions. ActiveSync is available from Microsoft and
is normally supplied with the device. If you are upgrading Calc98
it may warn you that the application is already installed, and you
will need to confirm that you want to re-install. Once installed,
Calc98 should appear in your Start menu and in Start/Programs.

If you are unable to use the setup program for any reason you will
need to transfer the files manually.
The application files are compressed in a " cab " file (C98XXXXX.cab).
This file should be copied onto your device e.g. using the
ActiveSync Explorer. Once transferred, you need to run the cab
file on the device. You can either use File Explorer on the device
to navigate to the file, or install it into
the directory " MyDevice/Windows/Start Menu " which makes
it appear in the Start Menu on the device. When you
run the cab file the calculator is installed on the device.
You can then run it from the shortcuts in the Start Menu or
in Programs.

The files are actually installed in the directory
" MyDevice/Program Files/Calc98CE " . A simple help file
is installed but the full help files are in the CalcHelp
directory which is on your PC. We suggest you use a browser
on your PC to read these, because they are
quite large. The starting point is CalcHelp/index.htm.
If you prefer to install them on the device,
you will need to copy the whole CalcHelp directory to the
" MyDevice/Program Files/Calc98CE " directory on the device.

To remove the application from the device, go to
Settings/Remove Programs, select Calc98 and choose Remove.

To copy the application to another device Send the cab
file using the IR port. Provided the other device uses
the same or a compatible CPU you can then run the cab
file on the other device to install the application.
The cab file is automatically deleted from the device during
installation, so if you want to use it again you need
to make it read-only.

Please read the licence terms and other information in the file
Readme.htm in the CalcHelp directory. Further installation
instructions are in the file Install.htm and information about
this release is contained in the file Release.htm.

For further information about Calc98 visit our website at
http://www.calculator.org/.

  Search 5 million + Products