FRST.txt

Lenovo G50 - Strasznie wolno działa system.

Witam. Strasznie wolno działa mi laptop a ma dopiero 2 miesiące. Oto logi z FRST . Proszę o pomoc.


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez Dominika (administrator) LENOVO-PC (07-03-2016 16:54:32)
Uruchomiony z C:\Users\Dominika\Downloads
Załadowane profile: Dominika (Dostępne profile: Dominika)
Platform: Windows 8.1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(Conexant Systems Inc.) C:\Windows\System32\CxAudMsg64.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
(Lenovo) C:\Program Files\Lenovo\OneKey Optimizer\bin\FbService.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\utilities\ibtsiva.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files\Lenovo\OneKey Optimizer\bin\OKOUpdataService.exe
(Lenovo Group Limited) C:\Program Files\Lenovo\SettingsDependency\SettingsService.exe
() C:\Program Files\Lenovo PhoneCompanion\LPAWDService.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Settings\x86\LenovoSetSvr.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Windows\System32\LenovoWiFiHotspotSvr.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files\Lenovo\OneKey Optimizer\bin\OKOControlSvc.exe
(Lenovo) C:\Program Files\Lenovo PhoneCompanion\PhoneCompanionPusher.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
() C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe
(Conexant Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\SASrv.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
() C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo VeriFace Pro\VfConnectorService.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\ActWiz\McAWFwk.exe
() C:\Program Files (x86)\Lenovo\CCSDK\CCSDK.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
() C:\Program Files\Lenovo PhoneCompanion\adb.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Lenovo Corporation) C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\AVControlCenter32.exe
(Lenovo Corporation) C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\vcamsvc.exe
(Lenovo Corporation) C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\CamMute.exe
(Lenovo Group Limited) C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\TPKNRSVC.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\GWX\GWXConfigManager.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\mcafee\vul\McV5558.tmp
(Intel Security, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Intel Security\PEF\CORE\PEFService.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\systemcore\mfemms.exe
(McAfee, Inc.) C:\Windows\System32\mfevtps.exe
(McAfee, Inc.) C:\Windows\System32\mfevtps.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\systemcore\mfefire.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\mcafee\msc\McAPExe.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\AMCore\mcshield.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\systemcore\mfefire.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\CSP\1.8.267.0\McCSPServiceHost.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
() C:\Windows\System32\igfxTray.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
() C:\Program Files (x86)\Lenovo\CCSDK\WinGather.exe
() C:\Program Files\CONEXANT\ForteConfig\fmapp.exe
(Conexant Systems, Inc.) C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\CAudioFilterAgent64.exe
(Realtek semiconductor) C:\Windows\RTFTrack.exe
() C:\Program Files\Lenovo\LenovoUtility\utility.exe
(Lenovo) C:\Program Files\Lenovo PhoneCompanion\Phone Companion.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files\Lenovo\OneKey Optimizer\bin\OneKeyOptimizerTray.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files\Lenovo\OneKey Optimizer\bin\OnekeyOptimizerUpdata.exe
(Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
(CyberLink) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\CLMLSvc_P2G8.exe
(ATI Technologies Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
(CyberLink Corp.) C:\Program Files (x86)\Lenovo\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
(Lenovo) C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Solution Center\LSCNotify.exe
(Lenovo Corporation) C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\TpKnrres.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McUICnt.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files\Lenovo\OneKey Optimizer\bin\OneKeyOptimizer.exe
(LENOVO INCORPORATED.) C:\Program Files\Lenovo\iMController\SystemAgentService.exe
() C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Update Manager\bin\iumsvc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Update Manager\bin\ui\updateui.exe
(Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.11.266\SSScheduler.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\WinStore\WSHost.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_20_0_0_306.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_20_0_0_306.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [IAStorIcon] = & gt; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [323312 2015-01-27] (Intel Corporation)
HKLM\...\Run: [ForteConfig] = & gt; C:\Program Files\Conexant\ForteConfig\fmapp.exe [49056 2010-10-26] ()
HKLM\...\Run: [SmartAudio] = & gt; C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SACpl.exe [1830616 2014-04-10] (Conexant Systems, Inc.)
HKLM\...\Run: [cAudioFilterAgent] = & gt; C:\Program Files\Conexant\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe [919768 2014-11-20] (Conexant Systems, Inc.)
HKLM\...\Run: [SynTPEnh] = & gt; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2858152 2015-01-11] (Synaptics Incorporated)
HKLM\...\Run: [RtsFT] = & gt; C:\WINDOWS\RTFTrack.exe [4060376 2014-10-22] (Realtek semiconductor)
HKLM\...\Run: [LENOVO.TPKNRRES] = & gt; rundll32.exe " C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\LibStartStub.dll " ,AVStartupStub
HKLM\...\Run: [LenovoUtility] = & gt; C:\Program Files\Lenovo\LenovoUtility\utility.exe [791368 2015-05-27] ()
HKLM\...\Run: [PhoneCompanion] = & gt; C:\Program Files\Lenovo PhoneCompanion\Phone Companion.exe [802800 2015-05-27] (Lenovo)
HKLM\...\Run: [OneKeyOptimizer] = & gt; C:\Program Files\Lenovo\OneKey Optimizer\bin\OneKeyOptimizerTray.exe [559896 2014-11-18] (Lenovo(beijing) Limited)
HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] = & gt; C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe [767176 2014-12-16] (Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [CLMLServer_For_P2G8] = & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\CLMLSvc_P2G8.exe [110344 2014-09-09] (CyberLink)
HKLM-x32\...\Run: [CLVirtualDrive] = & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\VirtualDrive.exe [492808 2014-09-09] (CyberLink Corp.)
HKU\S-1-5-21-3407953642-2304182495-2275897570-1004\...\Run: [Google Update] = & gt; C:\Users\Dominika\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [144200 2016-01-29] (Google Inc.)
HKU\S-1-5-21-3407953642-2304182495-2275897570-1004\...\Run: [CCleaner Monitoring] = & gt; C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [8641240 2016-02-12] (Piriform Ltd)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk [2016-03-06]
ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.11.266\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{0E947AEC-D981-4BC4-B27F-4DD6D560DA54}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{63CD53BA-8BD7-49E6-83E6-A23B868397AB}: [DhcpNameServer] 150.214.1.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-21-3407953642-2304182495-2275897570-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-21-3407953642-2304182495-2275897570-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://lenovo13.msn.com/?pc=LCJB
HKU\S-1-5-21-3407953642-2304182495-2275897570-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL = hxxp://www.lenovo.com
HKU\S-1-5-21-3407953642-2304182495-2275897570-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-21-3407953642-2304182495-2275897570-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://lenovo13.msn.com/?pc=LCJB
HKU\S-1-5-21-3407953642-2304182495-2275897570-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL = hxxp://www.lenovo.com
SearchScopes: HKLM - & gt; {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 - & gt; {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3407953642-2304182495-2275897570-1001 - & gt; DefaultScope {4402A5FE-6AB3-440E-8811-62F103575415} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3407953642-2304182495-2275897570-1001 - & gt; {4402A5FE-6AB3-440E-8811-62F103575415} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3407953642-2304182495-2275897570-1004 - & gt; DefaultScope {4402A5FE-6AB3-440E-8811-62F103575415} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3407953642-2304182495-2275897570-1004 - & gt; {4402A5FE-6AB3-440E-8811-62F103575415} URL =
Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\Program Files\mcafee\msc\McSnIePl64.dll [2016-01-08] (McAfee, Inc.)
Filter-x32: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\Program Files (x86)\McAfee\msc\McSnIePl.dll [2016-01-08] (McAfee, Inc.)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Dominika\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wptok7w9.default
FF DefaultSearchEngine: Ask Web Search
FF SelectedSearchEngine: Ask Web Search
FF Homepage: hxxp://home.tb.ask.com/index.jhtml?ptb=C07C616A-0EF9-49C7-9FF1-896E88971476 & n=782a2f8f & p2=^Y6^xdm549^YYA^pl & si=83382419
FF Keyword.URL: hxxp://int.search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?st=kwd & ptb=C07C616A-0EF9-49C7-9FF1-896E88971476 & n=782a2f8f & ind=2016030607 & p2=^Y6^xdm549^YYA^pl & si=83382419 & searchfor=
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_20_0_0_306.dll [2016-03-06] ()
FF Plugin: @mcafee.com/MSC,version=10 - & gt; c:\PROGRA~1\mcafee\msc\NPMCSN~1.DLL [2016-01-08] ()
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_20_0_0_306.dll [2016-03-06] ()
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.56 - & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2014-09-03] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater - & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2014-09-03] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @mcafee.com/MSC,version=10 - & gt; c:\PROGRA~2\mcafee\msc\NPMCSN~1.DLL [2016-01-08] ()
FF Plugin HKU\S-1-5-21-3407953642-2304182495-2275897570-1004: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Users\Dominika\AppData\Local\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-03] (Google Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-3407953642-2304182495-2275897570-1004: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Users\Dominika\AppData\Local\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-03] (Google Inc.)
FF SearchPlugin: C:\Users\Dominika\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wptok7w9.default\searchplugins\ask-web-search.xml [2016-03-06]
FF Extension: FromDocToPDF - C:\Users\Dominika\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wptok7w9.default\Extensions\_65Members_@download.fromdoctopdf.com [2016-03-06]
FF HKLM-x32\...\Thunderbird\Extensions: [msktbird@mcafee.com] - C:\Program Files\McAfee\MSK
FF Extension: McAfee Anti-Spam Thunderbird Extension - C:\Program Files\McAfee\MSK [2016-02-11] [Brak podpisu cyfrowego]

Chrome:
=======
CHR Profile: C:\Users\Dominika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\Dominika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2016-01-29]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Dominika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2016-01-29]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Dominika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-01-29]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Dominika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-01-29]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\Dominika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2016-01-29]
CHR Extension: (Arkusze Google) - C:\Users\Dominika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2016-01-29]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Dominika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-01-30]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Dominika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-01-29]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Dominika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-01-29]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R3 AVControlCenter; C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\AVControlCenter32.exe [599024 2014-08-05] (Lenovo Corporation)
R2 CCSDK; C:\Program Files (x86)\Lenovo\CCSDK\CCSDK.exe [644080 2014-10-22] ()
R2 FastbootService; C:\Program Files\Lenovo\OneKey Optimizer\bin\FbService.exe [191512 2014-11-20] (Lenovo) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 HomeNetSvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [453520 2016-01-03] (McAfee, Inc.)
R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [19184 2015-01-27] (Intel Corporation)
R2 ibtsiva.exe; C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\utilities\ibtsiva.exe [121288 2014-08-13] (Intel Corporation)
R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [344168 2014-12-19] (Intel Corporation)
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [887256 2014-05-13] (Intel(R) Corporation)
R2 Intel(R) ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [131544 2014-09-03] (Intel Corporation)
R3 iumsvc; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Update Manager\bin\iumsvc.exe [174368 2014-04-09] ()
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [154584 2014-09-03] (Intel Corporation)
S3 Lenovo EasyPlus Hotspot; C:\Program Files (x86)\Common Files\lenovo\easyplussdk\bin\EPHotspot64.exe [533760 2014-06-03] (Lenovo)
R2 Lenovo OKO Service; C:\Program Files\Lenovo\OneKey Optimizer\bin\OKOUpdataService.exe [2544408 2014-11-18] (Lenovo(beijing) Limited)
R2 Lenovo Settings Service; C:\Program Files\Lenovo\SettingsDependency\SettingsService.exe [2005320 2014-10-13] (Lenovo Group Limited)
R2 Lenovo System Agent Service; C:\Program Files\Lenovo\iMController\SystemAgentService.exe [584664 2015-12-14] (LENOVO INCORPORATED.)
R3 LENOVO.TVTVCAM; C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\vcamsvc.exe [727536 2014-08-05] (Lenovo Corporation)
R2 LenovoPAWDService; C:\Program Files\Lenovo PhoneCompanion\LPAWDService.exe [133440 2015-05-27] ()
R2 LenovoSetSvr; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Settings\x86\LenovoSetSvr.exe [258544 2014-06-19] (Lenovo(beijing) Limited)
R2 LenovoWiFiHotspotSvr; C:\Windows\System32\LenovoWiFiHotspotSvr.exe [218952 2014-08-25] (Lenovo(beijing) Limited)
S3 LSCWinService; C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Solution Center\App\LSCWinService.exe [272776 2014-10-16] ()
R2 McAPExe; C:\Program Files\McAfee\MSC\McAPExe.exe [863448 2016-01-08] (McAfee, Inc.)
R3 McAWFwk; c:\Program Files\Common Files\McAfee\ActWiz\McAWFwk.exe [332528 2014-03-12] (McAfee, Inc.)
R2 mcbootdelaystartsvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe [453520 2016-01-03] (McAfee, Inc.)
S3 McComponentHostService; C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.11.266\McCHSvc.exe [235696 2015-12-02] (McAfee, Inc.)
R2 mccspsvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\CSP\1.8.267.0\McCSPServiceHost.exe [1696712 2016-02-23] (McAfee, Inc.)
R2 McMPFSvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [453520 2016-01-03] (McAfee, Inc.)
R2 McNaiAnn; C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe [453520 2016-01-03] (McAfee, Inc.)
S3 McODS; C:\Program Files\mcafee\VirusScan\mcods.exe [681680 2016-01-08] (McAfee, Inc.)
S4 McOobeSv2; C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe [453520 2016-01-03] (McAfee, Inc.)
R2 mcpltsvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe [453520 2016-01-03] (McAfee, Inc.)
R2 McProxy; C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe [453520 2016-01-03] (McAfee, Inc.)
R3 mfefire; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe [234192 2015-11-18] (McAfee, Inc.)
R2 mfemms; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfemms.exe [380896 2016-01-21] (McAfee, Inc.)
R2 mfevtp; C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe [275368 2015-11-18] (McAfee, Inc.)
R2 MSK80Service; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [453520 2016-01-03] (McAfee, Inc.)
S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [268192 2014-11-19] ()
R2 OKOControlSvc; C:\Program Files\Lenovo\OneKey Optimizer\bin\OKOControlSvc.exe [113944 2014-11-17] (Lenovo(beijing) Limited)
R2 PEFService; C:\Program Files\Common Files\Intel Security\PEF\CORE\PEFService.exe [902112 2015-12-14] (Intel Security, Inc.)
R2 PhoneCompanionPusher; C:\Program Files\Lenovo PhoneCompanion\PhoneCompanionPusher.exe [321520 2015-05-27] (Lenovo)
S3 PhoneCompanionVap; C:\Program Files\Lenovo PhoneCompanion\PhoneCompanionVap.exe [338416 2015-05-27] (Lenovo)
R2 RichVideo64; C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe [390632 2012-04-24] ()
R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [220840 2015-01-11] (Synaptics Incorporated)
R2 VeriFaceSrv; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo VeriFace Pro\VfConnectorService.exe [68880 2015-05-27] ()
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [368632 2014-09-22] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [23792 2014-09-22] (Microsoft Corporation)
R2 ZeroConfigService; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe [3820960 2014-11-19] (Intel(R) Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R0 amdkmpfd; C:\Windows\System32\drivers\amdkmpfd.sys [62152 2014-10-28] (Advanced Micro Devices, Inc.)
R3 cfwids; C:\Windows\System32\drivers\cfwids.sys [79248 2015-11-25] (McAfee, Inc.)
R1 CLVirtualDrive; C:\Windows\system32\DRIVERS\CLVirtualDrive.sys [91912 2013-11-12] (CyberLink)
S0 ebdrv; C:\Windows\System32\drivers\evbda.sys [3357024 2013-08-22] (Broadcom Corporation)
R0 Fastboot; C:\Windows\System32\DRIVERS\Fastboot.sys [70168 2014-11-20] (Windows (R) Win 7 DDK provider) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 HipShieldK; C:\Windows\System32\drivers\HipShieldK.sys [207208 2015-05-19] (McAfee, Inc.)
R3 ibtusb; C:\Windows\system32\DRIVERS\ibtusb.sys [219592 2014-08-13] (Intel Corporation)
R3 KMDFVirtualKbd; C:\Windows\System32\drivers\KMDFVirtualKbd.sys [22264 2014-08-04] ()
R3 KMDFVirtualMouse; C:\Windows\System32\drivers\KMDFVirtualMouse.sys [21240 2014-08-04] ()
R3 MEIx64; C:\Windows\system32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [126976 2014-09-03] (Intel Corporation)
S3 mfeaack; C:\Windows\System32\drivers\mfeaack.sys [419624 2015-11-25] (McAfee, Inc.)
U3 mfeaack01; Brak ImagePath
R3 mfeavfk; C:\Windows\System32\drivers\mfeavfk.sys [351144 2015-11-25] (McAfee, Inc.)
U3 mfeavfk01; Brak ImagePath
U3 mfeavfk02; Brak ImagePath
S0 mfeelamk; C:\Windows\System32\drivers\mfeelamk.sys [83096 2015-11-25] (McAfee, Inc.)
R3 mfefirek; C:\Windows\System32\drivers\mfefirek.sys [496368 2015-11-25] (McAfee, Inc.)
R0 mfehidk; C:\Windows\System32\drivers\mfehidk.sys [846080 2015-11-25] (McAfee, Inc.)
U3 mfehidk01; Brak ImagePath
U3 mfehidk02; Brak ImagePath
R3 mfencbdc; C:\Windows\System32\DRIVERS\mfencbdc.sys [539496 2015-11-20] (McAfee, Inc.)
U3 mfencbdc01; Brak ImagePath
U3 mfencbdc02; Brak ImagePath
S3 mfencrk; C:\Windows\System32\DRIVERS\mfencrk.sys [109480 2015-11-20] (McAfee, Inc.)
R0 mfewfpk; C:\Windows\System32\drivers\mfewfpk.sys [245096 2015-11-25] (McAfee, Inc.)
R3 NETwNb64; C:\Windows\system32\DRIVERS\Netwbw02.sys [3494680 2015-01-20] (Intel Corporation)
S3 NETwNe64; C:\Windows\system32\DRIVERS\NETwew00.sys [3344352 2013-07-08] (Intel Corporation)
R3 rtsuvc; C:\Windows\system32\DRIVERS\rtsuvc.sys [2584280 2014-10-22] (Realtek Semiconductor Corp.)
R3 SmbDrvI; C:\Windows\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [31400 2015-01-11] (Synaptics Incorporated)
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [35320 2014-09-22] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [258368 2014-09-22] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [114496 2014-09-22] (Microsoft Corporation)
S3 wsvd; C:\Windows\system32\DRIVERS\wsvd.sys [102376 2012-06-13] ( " CyberLink)
S0 mfeapfk; system32\drivers\mfeapfk.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-07 16:54 - 2016-03-07 16:56 - 00024143 _____ C:\Users\Dominika\Downloads\FRST.txt
2016-03-07 16:53 - 2016-03-07 16:54 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-03-07 16:53 - 2016-03-07 16:53 - 02374144 _____ (Farbar) C:\Users\Dominika\Downloads\FRST64.exe
2016-03-06 19:15 - 2016-03-06 19:14 - 00965579 ____R C:\Users\Dominika\Downloads\sims (1).rar
2016-03-06 19:14 - 2016-03-06 19:14 - 00965579 ____R C:\Users\Dominika\Desktop\sims.rar
2016-03-06 19:14 - 2016-03-06 19:14 - 00965579 _____ C:\Users\Dominika\Downloads\sims.rar
2016-03-06 19:12 - 2016-03-06 19:12 - 00000000 ____D C:\Users\Dominika\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2016-03-06 12:33 - 2016-03-06 12:33 - 00000000 ____D C:\Users\Dominika\AppData\Local\Macromedia
2016-03-06 12:32 - 2016-03-06 12:32 - 00003818 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2016-03-06 12:32 - 2016-03-06 12:32 - 00002184 _____ C:\Users\Public\Desktop\McAfee Security Scan Plus.lnk
2016-03-06 12:32 - 2016-03-06 12:32 - 00000930 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-03-06 12:32 - 2016-03-06 12:32 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus
2016-03-06 12:32 - 2016-03-06 12:32 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee Security Scan
2016-03-06 12:32 - 2016-03-06 12:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan
2016-03-06 12:31 - 2016-03-06 12:31 - 00000000 ____D C:\Users\Dominika\AppData\Local\Adobe
2016-03-06 12:21 - 2016-03-06 12:21 - 00002798 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\CCleanerSkipUAC
2016-03-06 12:21 - 2016-03-06 12:21 - 00000845 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
2016-03-06 12:21 - 2016-03-06 12:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner
2016-03-06 12:21 - 2016-03-06 12:21 - 00000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2016-03-06 12:20 - 2016-03-06 12:20 - 06837784 _____ (Piriform Ltd) C:\Users\Dominika\Downloads\ccsetup515.exe
2016-03-01 17:37 - 2016-03-07 16:47 - 00003846 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Intel Security DAT Reputation (AMCore) periodic endpoint safety pulse
2016-02-27 17:36 - 2016-02-27 17:36 - 00000430 _____ C:\Users\Dominika\Desktop\Stacja dysków CD -- skrót.lnk
2016-02-26 11:22 - 2016-02-26 11:22 - 00000018 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\taskSchedularLog.txt
2016-02-25 14:22 - 2016-02-25 14:22 - 00187169 ____T C:\Users\Dominika\Documents\jak.oxps
2016-02-25 14:20 - 2016-02-25 14:20 - 00110033 ____T C:\Users\Dominika\Documents\ok.oxps
2016-02-25 14:20 - 2016-02-25 14:20 - 00000000 ____D C:\Users\Dominika\AppData\LocalLow\Temp
2016-02-24 16:58 - 2016-02-24 16:58 - 00002230 _____ C:\Users\Public\Desktop\The Sims(TM) 3 Po zmroku.lnk
2016-02-24 16:47 - 2016-02-24 16:47 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\Documents\Electronic Arts
2016-02-24 16:45 - 2016-02-24 16:45 - 00002631 _____ C:\Users\Adrian\Desktop\The Sims 3 Čçűńęŕííŕ˙ ńďŕëüí˙ Ęŕňŕëîă.lnk
2016-02-24 16:45 - 2016-02-24 16:45 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Sims 3 Čçűńęŕííŕ˙ ńďŕëüí˙ Ęŕňŕëîă
2016-02-24 12:09 - 2016-02-24 12:09 - 00000000 ____D C:\Users\Dominika\Documents\Electronic Arts
2016-02-24 12:08 - 2016-02-24 12:08 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft WSE
2016-02-24 12:08 - 2008-09-04 19:17 - 00447752 ____R (On2.com) C:\WINDOWS\SysWOW64\vp6vfw.dll
2016-02-24 12:07 - 2016-02-24 12:07 - 00002114 _____ C:\Users\Public\Desktop\The Sims(TM) 3.lnk
2016-02-24 12:07 - 2006-09-28 16:05 - 03977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_31.dll
2016-02-24 12:07 - 2006-09-28 16:05 - 02414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_31.dll
2016-02-24 11:50 - 2016-02-24 16:50 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Electronic Arts
2016-02-11 16:45 - 2016-02-11 16:45 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Intel Security
2016-02-11 16:44 - 2016-02-11 16:44 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Intel Security
2016-02-10 19:08 - 2016-03-07 13:42 - 00004020 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Intel Security DAT Reputation (AMCore) Post DAT update endpoint safety pulse
2016-02-10 17:21 - 2016-02-10 17:21 - 00025593 _____ C:\Users\Dominika\Desktop\imgres (1).htm
2016-02-10 17:21 - 2016-02-10 17:21 - 00025328 _____ C:\Users\Dominika\Desktop\imgres.htm
2016-02-10 09:21 - 2016-02-10 09:21 - 00032741 _____ C:\Users\Dominika\Downloads\F_201601$jacek.gnatkowski@wp.pl$.pdf
2016-02-10 09:21 - 2016-02-10 09:21 - 00032741 _____ C:\Users\Dominika\Downloads\F_201601$jacek.gnatkowski@wp.pl$ (1).pdf
2016-02-10 08:00 - 2016-02-10 08:49 - 01190608 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\Dominika\Downloads\flashplayer20_ga_install(1).exe
2016-02-10 07:59 - 2016-02-10 07:59 - 01190608 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\Dominika\Downloads\flashplayer20_ga_install.exe
2016-02-06 17:47 - 2016-02-06 17:47 - 00127397 _____ C:\Users\Dominika\Downloads\p.txt
2016-02-06 17:31 - 2016-03-06 12:07 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2016-02-06 17:31 - 2016-03-06 12:07 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-02-06 17:31 - 2016-02-06 17:37 - 00000000 ____D C:\Users\Dominika\AppData\Local\Mozilla
2016-02-06 17:31 - 2016-02-06 17:31 - 00001186 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2016-02-06 17:31 - 2016-02-06 17:31 - 00001174 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2016-02-06 17:31 - 2016-02-06 17:31 - 00000000 ____D C:\Users\Dominika\AppData\Roaming\Mozilla
2016-02-06 17:29 - 2016-02-06 17:29 - 00242312 _____ C:\Users\Dominika\Downloads\Firefox Setup Stub 44.0.exe

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-07 14:28 - 2016-01-29 20:36 - 00003600 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-3407953642-2304182495-2275897570-1004
2016-03-07 13:59 - 2013-08-22 14:36 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Inf
2016-03-07 13:38 - 2016-01-29 20:35 - 00004000 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{AB1E422C-8831-4567-9E3D-CAA58C6A77F4}
2016-03-06 12:31 - 2016-02-01 21:11 - 00336384 ___SH C:\Users\Dominika\Desktop\Thumbs.db
2016-03-06 12:25 - 2016-01-29 22:31 - 00000000 ____D C:\Users\Dominika\AppData\Local\Cyberlink
2016-03-06 12:22 - 2014-12-10 02:49 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Panther
2016-03-06 12:10 - 2016-01-29 20:25 - 00000000 ____D C:\Users\Dominika\AppData\Local\Lenovo
2016-03-06 12:10 - 2015-05-27 14:13 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\Lenovo
2016-03-06 12:10 - 2015-05-27 13:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Lenovo
2016-03-06 12:09 - 2015-05-27 14:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo
2016-03-06 12:09 - 2015-05-27 13:59 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Lenovo
2016-03-01 17:37 - 2013-08-22 14:25 - 00262144 ___SH C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
2016-03-01 08:47 - 2015-05-27 14:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\CyberLink
2016-02-27 09:58 - 2015-05-27 22:58 - 00808198 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2016-02-27 09:58 - 2015-05-27 22:58 - 00164014 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2016-02-27 09:58 - 2014-11-21 05:44 - 01828496 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2016-02-25 15:56 - 2016-01-29 19:46 - 00001090 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3407953642-2304182495-2275897570-1004UA.job
2016-02-24 16:50 - 2015-05-27 13:39 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2016-02-24 11:56 - 2016-01-29 19:46 - 00001038 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3407953642-2304182495-2275897570-1004Core.job
2016-02-21 09:00 - 2016-01-29 19:47 - 00002481 _____ C:\Users\Dominika\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-02-21 09:00 - 2016-01-29 19:47 - 00002456 _____ C:\Users\Dominika\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-02-11 16:52 - 2015-05-27 14:15 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
2016-02-11 16:50 - 2015-05-27 14:15 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\McAfee
2016-02-11 16:49 - 2013-08-22 16:36 - 00000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
2016-02-11 16:45 - 2016-01-29 20:25 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\McAfee
2016-02-06 19:04 - 2013-08-22 16:36 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\rescache

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2015-05-27 13:43 - 2015-05-27 13:43 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl

Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Users\Adrian\AppData\Local\Temp\LenovoExperienceImprovement.exe


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2015-05-27 13:03

==================== Koniec FRST.txt ============================


Download file - link to post
  Search 5 million + Products